Pohjanpoika 2/2016

Page 24

24

Pohjanpoika 2/2016

Hiukka 2016 kanttiinikurssi Teksti: Tuija Matila Kuvat: Sampo Puoskari

Hiukka

2016

Monipuolista koulutusta

-harjoituksessa

kasta miestä ja naista Oulun seudulta.

20.-.22.5.2016 oli ensimmäistä ker-

Kurssiohjelmaan kuului monenlaista

taa mukana kanttiinikurssi. Puolustus-

koulutusta sekä olennaisena osana so-

Tiiviin

voimien tilaama kurssi oli suunnattu

tilaskotipalveluiden tarjoaminen koko

nassa oli paljon uutta ja kiinnostavaa

Oulun sotilaskotiyhdistyksen jäsenille

harjoituksen ajan osallistuville joukoil-

asiaa kurssilaisille. Mielenkiintoinen

ja sillä olikin mukana yhdeksän inno-

le.

ilmasuojelukoulutus avasi silmät ja

viikonlopun

koulutustarjon-