Pohjanpoika 2-2019

Page 10

10

POHJANPOIKA 2 /2019

MARIA VESTERINEN

O U L U N S O T I L A S KO T I Y H D I S T Y K S E N P U H E E N J O H TA J A

O U L U N S O T I L A S KO T I Y H D I S T Y S

Oulun sisaret

rajajääkäreiden kummitäteinä Kun Oulusta lakkautettiin varusmieskoulutus vuonna 1998, mietittiin Sotilaskotiyhdistyksessä uusia toimintamuotoja varusmiesten palvelusajan tukemiseksi ja rikastuttamiseksi. Yhdeksi auttamisen muodoksi vakiintui kummitoiminta Kainuun Rajavar-

tioston Rajajääkärikomppanian varusmiesten keskuudessa.

Rajavartiostoja palvelevat rajasotilaskotiyhdistykset ovat useasti erityisen tuen tarpeessa. Rajajääkäreiden palvelusajasta suurin osa kuluu metsäleireillä ja soti-

laskotien salit ammottavat vailla asiakkaita. Metsässä vietettyjen vuorokausien aikana varusmiehet harjoittelevat sissitoimintaa tiettömien taipaleiden takana, joten perinteisellä mallilla toteutettua myyntiautokeikkaakaan eivät rajasisaret pääse tekemään.