Page 1

Opgave 2:  Mobil  app/program  i  tilknytning  til  et  TV  program  og  eller  TV  format   Lav  en  mobil  løsning,  applikation,  i  relation  til  et  eksisterende/kendt  tv  program  eller  format.   Løsningen  skal  være  realistisk,  men  skal  ikke  nødvendigvis  kunne  realiseres  aktuelt.  Mobil  løsning   kan  være  del  af  et  cross  media  projekt  eller  et  enkeltstående  element  i  tilknytning  til   program/format.   Med  baggrund  i  en  analyse  af  eksisterende  tv  program/format  udvikles  og  designes  bud  på  en  ny   mobilapplikation,  der  ønsker  at    inddrager  brugerne  og  udvide  tv  oplevelsen.   Opgavebesvarelsen  er  en  skriftlig  og  visuel  præsentation  på  en  mobilløsning,  der  skal  give  os  en   indsigt  i  ide,  indhold,  struktur  og  brugssituation.   Resultat,  afleveringen  skal  indeholde  følgende:   1)  Beskrivelse  af  ide,  indhold/funktioner  og  struktur       a. Navn  på  app  og  kort  beskrivelse  af  ide,  indholdselementer  og  primære  funktioner.   b. Illustration  af  /skitse  på  forside  (brug    evt  skabelon)  og  vigtigste  undersider.   c. Illustration/beskrivelse  af  indhold/funktion  i  relation  til  tv  program/format  –  skal  illustrere   flow  og  forløb/  brug  af  app  i  relation  til  program/format.       d. Skitse  på  Indholdsstruktur  (  informationsarkitektur)    (flowchart),  1  A4   e. The  Thing  –skitse  (brug    skabelon)   f. Radar  6  M’s  (brug  skabelon)   2)  Uddybning  og  baggrund  (svarende  til  ca  en  a4  side)   a. Kort  analyse/beskrivelse  af  TV  program/format  som  app  knytter  sig  til,    og  hvordan  jeres   løsning  relaterer  sig  til  dette.   b. Beskrivelse  af  hvilke  primære  behov  hos  brugerne,  løsning  skal  indfri.   c. Beskrivelse  af  den  konkrete  brugssituation  og    kontekst,  herunder  hvad  brugeren  gør   umiddelbart  før  mobil  app  anvendes,  og  hvad  bruger  gør  umiddelbart  efter  brug  af  mobil   app.    (tekst  og/eller  illustration).   d. Beskriv  de(n)  unikke  mobile  merværdi  ved  løsningen.     Opgaven  afleveres  som  en  pdf  fil  pr  gruppe,  og  uploades  i  afleveringsmappe  i  Moodle.  Deadline   12/10  fredag  morgen  kl  9:00    

Peter Østergaard Sørensen TVM oktober 2012


PLUK & ÆD ’Pluk &  Æd’  er  en  app,  som  hører  under  et  mindre  cross-­‐ media  projekt  -­‐  ”Nak  &  Æd”.  Det  består  af  en   dokumentarserie  på  DR2,  en  hjemmeside,  en  podcast,   Facebook  og  Twitter.   Som  bruger  kan  man  lade  sig  inspirere  af  TV-­‐programmet,   og  blive  en  aktiv  del  af  det,  ved  at  tage  ud  i  naturen  og   bruge  app’en.  App’en  bruges  ikke  som  second  screen,  men   man  bruger  den  i  en  ny  kontekst.   Er  du  fattig  studerende,  er  du  vild  med  naturen  eller  elsker  du  bare  at  lave  mad?  Med  ”Pluk  &  Æd”   kommer  du  helt  tæt  på  naturen,  lærer  en  masse  nyt  om  flora  og  insekter  og  samler  sammen  til  dit   eget  naturlige  måltid.  Du  tager  din  egen  madguide  med  ud  i  naturen,  så  du  kan  finde  de  ramsløg,   svampe,  bær  eller  lignende  du  lige  står  og  mangler  til  gryderetten.  App’en  er  tilpasset  årstiderne,   så  sæsonbestemte  planter,  bær  og  smådyr  er  i  fokus.   Brugerprocessen  i  flow  og  forløb:   Brugeren  ser  TV-­‐Programmet  ”Nak  &  Æd”  og  bliver  inspireret.  Herefter  finder  man  et  område  med   planter/bær/urter/insekter  på  app’ens  kort,  som  passer  til  ens  specifikke  behov  (geografisk  og   opskriftmæssigt).  Brugeren  tager  ud  til  det  pågældende  område  og  bruger  kortet  samt  GPS’en  til   at  finde  den  eksakte  placering  af  de  vilde  afgrøder.  For  at  være  helt  sikker  på  at  det  er  den  rigtige   plante,  bruges  billedgenkendelsen  og  luppen  på  planten.  Billedgenkendelsen  og  luppen  giver   brugeren  information  om  f.eks.  planten  er  spiselig  og  anden  brugbar  fakta.  Hvis  du  selv  finder   nogle  vilde,  spiselige  afgrøder  på  din  vej,  kan  du  tage  et  billede  af  dem  og  ”pinne”  dem  på  app’ens   kort,  så  andre  brugere  også  får  glæde  af  dem.  Når  du  kommer  hjem,  kan  du  vælge  at  bruge  en  af   de  allerede  eksisterende  opskrifter  som  ligger  inde  på  app’en,  eller  du  kan  bruge  din  egen  opskrift,   som  du  derefter  kan  oploade  og  dele  med  andre  brugere.   Kort:   På  et  kort  kan  du  se  hvilke  spiselige  ting  du  kan  finde  på  forskellige  steder  i  alle  nordiske  lande.  Når   du  klikker  på  nålen,  får  du  information  om  planterne,  bærrene  etc.  og  i  hvilke  retter  de  kan  bruges.   GPS:   En  GPS  sørger  for  at  det  er  let  at  finde  frem  til  det  nøjagtige  sted,  de  vilde  afgrøder  findes.   Brugergenereret  indhold:   Brugerne  kan  selv  tilføje  nye  lokationer  på  kortet.  De  kan  tage  et  billede  af  afgrøderne,  de  har   fundet  og  sætte  en  nål  på  kortet,  der  hvor  de  har  fundet  det.    


Billedgenkendelse: Når  du  har  fundet  en  svamp  eller  et  bær,  kan  du  holde  din  Smartphone  hen  foran  bærret  og  du  får   yderligere  informationer  om  bærret.  Er  det  spiseligt,  hvordan  smager  det,  fakta  om  bærret,  forslag   til  opskrifter,  links  til  hjemmesider  etc.     Vi  kender  ikke  de  tekniske  aspekter  af  billedgenkendelse,  og  vi  ved  ikke  hvor  langt  udviklingen  er   inden  for  dette  område.  Derfor  er  vi  også  bevidste  om  at  der  muligvis  kan  opstå  nogle   fejlvurderinger  af  planter,  bær  etc.  som  ikke  er  optimale.  Derfor  kræver  en  sådan  app  avanceret   billedgenkendelse  for  at  virke  efter  hensigten.     Derfor  arbejder  app’en  efter  princippet  ”better  safe  than  sorry”   Lup:   Under  billedgenkendelse  er  det  muligt  at  zoome  ind  på  planten  for  at  nærstudere  den.   Opskrifter:   Et  faneblad  med  opskrifter.  Opskrifterne  er  opdelt  i  to  underkategorier.  I  den  ene  kategori  deler   Nikolaj  Kirk  og  Jørgen  Skouboe  (fra  Nak  &  Æd,  DR2)  deres  opskrifter  med  brugerne.  Der  vil   samtidig  være  mulighed  for  at  høre  opskrifterne  auditivt,  så  du  lettere  kan  bruge  dem  under   madlavningen.  Du  vil  kunne  stemmestyre  vejledningen,  så  den  kan  sættes  på  pause  og  spole  frem   og  tilbage.     I  den  anden  underkategori  er  opskrifterne  brugergenereret.  Alle  kan  dele  deres  opskrifter  med   ingredienser  fra  naturen.  

                              Events:   Kogebog:  

Alle  brugernes  opskrifter  samles  til  en  kogebog.  Det  kunne  evt.  være  i   samarbejde  med  SMAG,  Nikolaj  Kirk  eller  Nordic  Noodle.  

Konkurrence:

Den bedste  opskift,  kommer  på  eksempelvis  på  Nordic  Noodle  eller   SMAGs  menukort,  og  vinderen  får  en  middag,  et  gavekort  eller   lignende.  


Orienteringsløb:  

Posterne er  mad  fra  naturen.  Fællesskabsorienteret  hvor  familie  og   venner  samles  om  –  kunne  sagtens  være  i  samarbejde  med   Naturstyrelsen.  

Fællessåning:

Der bliver  planlagt  en  event,  hvor  brugerne  samles  om  en  fælles   aktivitet,  hvor  man  opretholder  balancen  i  økosystemet  ved  at  plante,   så  og  sætte  dyr  ud.  

Mission middag:  

Vandreture/bådsejladser med  overnatninger,  hvor  missionen  handler   om  at  finde  mad  i  naturen  som  skal  tilberedes.  

Brugervenlighed


Mulige samarbejdspartnere:     Links:   http://www.dr.dk/DR2/n/nak-­‐og-­‐aed#/26514   http://www.byhøst.dk/     ’Nak  &  Æd’  er  en  programserie  på  DR2  som  består  af  8  programmer  og  har  været  vist  i  to  sæsoner.   Kokken  Nikolaj  Kirk  og  naturmanden  Jørgen  Skouboe  udfordrer  sig  selv  og  hinanden.  De  tager  ud  i   naturen  hvor  deres  mission  er  at  nedlægge  et  specifikt,  forudbestemt  dyr,  der  efterfølgende  skal   tilberedes  med  urter,  bær  og  planter  fra  den  danske  natur.  Jørgen  står  for  jagten  og  Nikolaj  for   tilberedningen  af  maden  under  åben  ild.  Hvis  det  ikke  lykkedes  af  nedlægge  det  planlagte  dyr,  skal   de  spise  et  alternativt  og  knap  så  appetitvækkende  dyr  som  Jørgen  har  medbragt  hjemmefra.   Med  app’en  ’Pluk  &  Æd’  bliver  seeren  hevet  op  ad  sofaen  og  bliver  fysisk  aktiveret.  Med  app’en  er   natur  og  madlavningsprogrammer  ikke  længere  noget  man  kun  ser  på  sikker  afstand.  Nu  er  det   muligt  for  selv  den  mest  uerfarne  kok/naturmand  at  involvere  sig  og  deltage  aktivt.  Tv   programmerne  fungerer  som  underholdning  og  inspiration,  og  app’en  hjælper  dig  med  at  udleve   dine  egne  vildmarksdrømme.   App’en  skal  først  og  fremmest  gøre  det  let  for  alle  at  få  viden  om  den  danske  natur.  Den  opfylder   et  behov  hos  den  enkelte  bruger  for  at  .  App’en  er  især  tiltænkt  byboere,  børnefamilier  og  mad-­‐   og  naturinteresserede.    


Appen downloades  og  bruges  efter  behov.  Den  kan  bruges  under  spontane  eller  planlagte   udflugter  i  det  fri  eller  endda  i  byområder.  Den  kan  bruges  hvis  man  mangler  ingredienser  i  en  ret,   eller  skal  have  et  mål/en  destination  med  familieudflugten.  Efterfølgende  bruges  app’en  til   madlavning,  og  når  app’en  er  færdigbrugt  nydes  måltidet.  Det  er  en  app  som  man  kan  bruge   alene,  men  der  er  også  store  muligheder  for  at  socialisere  sig  med  venner  og  familie  gennem   app’ens  funktion.  Skovture  og  madlavning  er  noget  som  man  tit  er  fælles  om  og  som  foregår  med   venner  og  familie.  Derudover  er  der  mulighed  for  online  socialisering  igennem  deling  af  opskrifter   og  steder  med  nye  madfund.  

               

Du  kan  tage  app’en  med  dig  overalt  og  bruge  den  udenfor  afgrænset  tid  og  rum.  Du  bruger  app’en   i  naturen  så  vel  som  køkkenet.  

 


MOBIL APP    

SMAGSDOMMERNE  

GRUPPE 9   -­‐  Dali,  Sif,  Katrine  T  og  Marie  

”SMAGSDOMMERNE” -­  MOBIL  APP  


MOBIL APP    

SMAGSDOMMERNE  

GRUPPE 9   -­‐  Dali,  Sif,  Katrine  T  og  Marie  

FÅ NEM  TILGANG  TIL  SMAGSDOMMERNES  KULTURPROJEKTER  VIA  5  GRUNDFUNKTIONER     1. Anmeldelser   Under  funktionen  ”Anmeldelser”,  får  man  tilgang  til  et  skriftligt  sammendrag  af   smagsdommernes  anmeldelser  af  aktuelle  kulturprodukter.       Derudover  kan  man  selv  ”adde”  sin  egen  brugeranmeldelse  efter  man  har  set   udstillingen/teaterstykket/læst  bogen  osv.  Hver  måned  trækkes  en  vinder  af   anmelderkonkurrancen,  som  får  mulighed  for  at  være  med  i  programmet  og  anmelde   og  debattere  et  kulturprodukt  sammen  med  smagsdommerne.  I  tillæg  til  at   programmets  målgruppe  allerede  er  recoursestærke,  veluddannede,   kulturinteresserede  mennesker,  vil  denne  mulighed  skabe  et  større  ønske  om  at   engagere  sig  seriøst  i  at  lave  brugeranmeldelser.       2. TV   I  TV  funktionen,  kan  man  gå  ind  og  se  Smagsdommernes  program-­‐arkiv  for  denne   sæson.  Man  kan  vælge  at  se  hele  programmet,  eller  dele  det  i  ”kapitler”  hvor  man  kun   ser  den  del  man  ønsker.     Man  kan  søge  på  klip  fra  bestemte  venues,  eller  med  bestemte  smagsdommere,  hvis   man  nu  har  en  favorit!     3. Billetkøb   I  ”Billetkøb”  funktionen,  kan  man  gå  ind  og  købe  billetter  til  de  aktuelle   kulturproduktioner.  Man  kan  også  vælge,  at  ved  et  tastetryk  købe  billetter  inde  i  hver   anmeldelse  eller  i  kortfunktionen.  Det  vil  være  billetter  til  teater/film/udstillinger  og   at  bestille  aktuelle  bøger  online.       4. Kortfunktion   Kortfunktionen  tager  udgangspunkt  i  din  aktuelle  placering,  og  viser  hvilke  aktuelle   kulturprodukter  der  findes  i  den  umiddelbare  nærhed.  Det  kan  være  teater,   udstillinger  eller  boghandler  der  fører  en  aktuel  bog.     Når  man  trykker  på  ikonet  for  et  sted,  får  man  tilgang  til  et  skriftligt  sammendrag  af   anmeldelsen,  mulighed  for  at  se  trailere  Man  kan  også  vælge  at  sætte  en  pin-­‐drop  på  et   sted  man  ønsker  at  tage  hen,  uden  at  købe  billet.  Hvis  man  kobler  appen  op  mod  sin   kalender,  vil  du  få  en  automatisk  varsel  en  uge  inden  det  valgte  kulturprodukt  ender.   På  den  måde  bliver  du  påmindet,  at  du  gerne  vil  tage  der  hen,  og  når  det  inden  det  er   for  sent.       5. Mit  smagsdommeri   Din  personlige  side,  hvor  din  kalender,  dine  favoritter  og  dine  anmeldelser  gemmes.   Her  kan  du  også  tage  billeder,  som  markeres  på  kortet,  og  viser  din  personlige   oplevelse  af  kulturproduktet.  #smagsdommerne.  Du  kan  dele  billeder  og  kalender  på   facebook,  twitter  og  mail.  Hver  sæson,  tager  smagsdommerne  fat  i  et  specifikt   kulturprodukt,  som  er  blevet  anbefalet  af  brugerne.  Det  vil  sige,  at  brugerne  af  appen   aktivt  kan  komme  med  forslag  til  kulturprodukter  som  de  ønsker  at  smagsdommerne   debatterer  i  programmet.              


MOBIL APP    

SMAGSDOMMERNE  

GRUPPE 9   -­‐  Dali,  Sif,  Katrine  T  og  Marie  

FLOWCHART

”THE  THING” =844*/.$>0'?@)*+'A'B.%&)' !2+/'#.5+6'4+5'4*).2C+5'D8%'5+)./2'&D'"&)+/5+%6'+2/+' &/4+)5+)#+%6'5+)$&2+'.'&/4+)5+%"8/"*%%&/9+6'82'&$'5+)+'5+$' C+)+'7E'F6'$G.<+%6'4&.)6'./B.$+%+'3)'+B+/$#H'''' !"#$%&'(&)*+#',-*#./+##0'' 1.)2&/2'3)'&/4+)5+)#+%6'1(6'7%85*9+%+'+2/+'&/4+)5+)#+%' :;-+'-.))+<+%' 1C+'1C./20' IE'/+4'3)2&/2'3)'"*)$*%7%8J+"$+%/+'#84' 5.#"*$+%+#'.'K4&2#5844+%/+'


MOBIL APP    

SMAGSDOMMERNE  

GRUPPE 9   -­‐  Dali,  Sif,  Katrine  T  og  Marie  

RADAR 6  M´S  

Uddybning og  baggrund   a)  Vi  har  taget  udgangspunkt  i  TV  programmet  smagsdommerne.  Smagsdommerne  er  et   kulturprogram,  som  hver  uge  fælder  dom  over  aktuelle  emner  indenfor  kunst  og  kultur.   Værten  Adrien  Lloyd  Hughes  er  den  eneste  faste  smagsdommer    i  programmet,  de  tre  andre   smagsdommere  skiftes  ud  ugentligt  af  markante  danske  kulturpersonligheder.  I  programmet   debatterer  smagsdommerne  i  fællesskab  de  aktuelle  emner  før  de  fælder  en  dom.  I  slutningen   af  programmet  får  hvert  enkelt  smagsdommer  mulighed  for  at  anbefale  en  af  de  debatterede   begivenheder  som  de  vil  opfodre  seerne  til  at  opsøge.   Programmet  er  primært  målrettet  mod  den  højkulturelle  segment  som  typisk  er  ressource   stærke  personer  over  30  år.  Målgruppen  er  meget  karakteristisk  for  DR2`s  seere,  som  er  den   moderne  idealistiske  person,  som  aktivt  opsøger  og  søger  at  holde  sig  opdateret  om  aktuelle   kulturelle  begivenheder.     Programmet  kan  til  tider  være  meget  indforstået,  og  er  også  af  mange  kritikere  blevet   beskrevet  som  decideret  højpandet.   Appen  vil  fungere  som  et  supplement  til  programmet,  hvor  seerne  får  nem  adgang  til   anmeldelser,  aktuelle  kulturoplevelser,  samt  mulighed  for  selv  at  interagere.  Ideen  er  at  efter   man  har  set  smagsdommerne  og  er  blevet  interesseret  i  at  opsøge  en  af  de  debatterede   begivenheder  eller  købe  et  kulturprodukt,  så  kan  man  på  en  let  og  hurtig  måde  bestille  f.eks.   billet  til  en  begivenheden,  bestille  en  bog,  musik  oglin.  via  app`en. Appen  giver  desuden   brugerne  mulighed  for  at  tage  skridtet  videre  og  give  egen  anmeldelse  af  en   begivenhed/produkt  som  programmet  har  behandlet,  efter  man  selv  har  gjort  sig  erfaringer  


MOBIL APP    

SMAGSDOMMERNE  

GRUPPE 9   -­‐  Dali,  Sif,  Katrine  T  og  Marie  

med dette.  Ved  at  indrage  seerne  via  denne  app,  kan  man  gøre  det  mere  tilgængeligt  for   målgruppen.   b)  App`ens  grundlæggende  DNA  er  at  give  seerne  af  Smagsdommerne  mulighed  for,  at  de  på   en  let  og  hurtig  måde,  selv  kan  opleve  et  debatteret  begivenhed/produkt  og  efterfølgende   fælde  en  personlig  dom.  På  denne  måde  får  seerne  mulighed  for  at  engagere  sig  aktivt  i   programmet,  ved  selv  at  agere  smagsdommere.   c)  Brugssituationen  for  app`en  er  tiltænkt  efter  at  seerne  har  set  Smagsdommerne,  hvor  de   kan  bestille  et  produkt  eller  billet  til  en  af  det  debatterede  indlæg,  og  efter  at  seerne  har  haft   mulighed  for  at  danne  sig  en  personlig  mening  omkring  Produktet/begivenhed,  ved  at  fælde   en  dom.  På  denne  måde  formår  man  at  fastholde  interessen  blandt  seerne  af  programmet,  ved   at  skabe  engagement  imellem  tv  udsendelserne.   d)  Det  unikke  ved  appen  er  at  dække  et  brugerbehov  hos  seerne  af  smagsdommerne,  ved  at   engagere  dem  i  aktuelle  kulturprodukter  events,  begivenheder  osv.                      

KJEMPEBRA APP, ALTSÅ!


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

BONDERØVEN APP   -­‐  Dyrk  din  indre  bonderøv     A)  Bonderøven  er  en  community-­‐baseret  app.  App’en  er  for  mennesker  som  ønsker  at  leve  mere   enkelt.  F.eks  sylte  fra  bunden  eller  kultivere  køkkenhaven,  som  man  gjorde  det  i  gamle  dage.  Lav   din  egen  bonderøv-­‐profil,  lav  dit  eget  projekt,  upload  billeder  og  del  det  med  fællesskabet.  Få   indblik  i  Franks  forædlede  metoder,  og  følg  med  i  dagligdagen  på  Kastaniegården,  live  via.  twitter   og  billeder,  og  kom  i  dialog  med  en  masse  andre  bonderøve.     Primære  funktioner:   Unik  brugerprofil  (evt.  log-­‐in  via.  Facebook  eller  Gmail):   • Se  egne  uploadede  billeder   • Projekter  m.  Beskrivelse  og  step-­‐by-­‐step  billeder   • Dine  likes     Community-­‐del   • Projekt-­‐feed   • Nye  billeder  /  videoer   • Feed-­‐back  og  upvotes  af  de  bedste  bidrag     Andet:  “Lignende  brugere  har  også  set..”,  Tag  dine  projekter  med  keywords  -­‐  det  gør  det   nemmere  at  søge.       B)  Forside:   • Seneste  aktivitet  (1.  knap  -­‐  feed  på  ALT  (kan  sorteres  i  seneste  eller  top-­‐likes))   • Explore  (2.  knap  -­‐  søg  i  kategorier,  projekter  eller  brugere)  -­‐  Se  geotaggede  projekter.   • Kamera  (video  /  billede-­‐capture  eller  brug  eksisterende)  -­‐>  Juster  billede,  tilføj  beskrivelse,  knyt   evt.  billedet  til  eksisterende  projekt  eller  opret  et  nyt.  Geo-­‐tagging.   • Projekt-­‐feed,  se  seneste  aktivitet  i  de  projekter  du  følger  (kommentarer,  billeder  mm.)   • Din  profil,  her  kan  ses  dine  billeder  og  brugeren  kan  redigere  i  info  osv.   • Top-­‐bar:  Frank-­‐knap  i  venstre  hjørne   • Top-­‐bar:  Refresh-­‐knap  i  højre  hjørne.     Underfunktioner:   Man  ‘følger’  ikke  specifikke  brugere,  men  projekter.  Upload  billeder  til  andres  projekter.   Frank  er  superbruger.     C)  Som  bruger  ser  man  Bonderøven  i  tv,  bliver  inspireret  og  ønsker  derefter  selv  at  forsøge  sig  ud  i   “det  enkle  liv”  eller  at  få  mere  inspiration  fra  andre  brugere  af  app’en.  App’en  bliver  dermed  ikke   noget  man  bruger  mens  man  ser  programmet  i  tv,  men  en  selvstændig  del  af  Bonderøven-­‐ konceptet.  App’en  kan  bruges  når  som  helst  uafhængigt  af  tv-­‐programmet.       1


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

1. FEED –  Hjemmeskærmen;  det  første  brugeren  bliver  mødt  med  ved  åbning  af  appen.  Her   kan  scrolles  i  alt  den  nyeste  aktivitet  af  brugere  på  netværket.  AKTIVITET-­‐knappen  er   statisk  på  alle  siderne,  og  fungerer  som  det  direkte  klik  til  Franks  seneste  aktiviteter.    

2


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

 

2. EXPLORE –  Her  kan  brugeren  søge  i  indhold  (projekter,  brugere,  gode  råd  osv.),  samt  se  en   geo-­‐tagget  oversigt  over  alle  uploadede  billeder  på  et  danmarkskort.    

3


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

3. KAMERA –  Optag  video  (max  2  min.)  eller  snup  et  billede,  upload  og  tag  med  emner.  Tilføj   det  eventuelt  til  et  projekt  eller  opret  et  nyt.    

4


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

4. PROJEKT  FEED  –  Den  seneste  feedback  i  de  projekter  du  følger  (kommentarer,  upvotes,   billeder  mm.)  

5


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

5. MIN  PROFIL  –  Her  får  du  overblik  over  dine  aktive  projekter,  aktiviteten  hos  dem  du  følger,   osv.  

6


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

D)  Flow  Chart  

E)

7


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

F)  The  Seven  M’s.  Vi  tilføjede  en  ekstra  til  denne:  ”Motivation”.      

Del 2   A)     Bonderøven  er  et  livsstilsprogram,  der  bliver  sendt  hver  torsdag  kl.  20.  på  DR1.  I  programmet   følger  vi  den  unge  bonderøv,  Frank  på  Kastaniegården.  Han  forsøger  at  gøre  alting  mere  enkelt,   ved  at  bruge  klassiske  håndværksmetoder  og  gamle  redskaber.  Franks  ambition  om  enkelhed  og   selvforsyning  indeholder  også  en  del  besvær  og  arbejde,  men  det  skræmmer  ikke  den  unge  jyde.   Bonderøven  henvender  sig  bredt.     Bonderøven  siges,  at  være  det  bredest  appellerende  program  på  DR.  Frank  henvender  sig  til   mænd,  der  identificerer  sig  med  ham.  Han  henvender  sig  til  kvinder,  der  synes,  han  er   charmerende.  Ældre  ser  Bonderøven  for  at  genopleve  klassisk  håndværk  og  traditionelt  landbrug.   Bonderøven  stimulerer  en  trang  i  os  til  at  leve  et  mere  simpelt  og  autentisk  liv.     Mange  mennesker  har  en  travl  hverdag  i  Danmarks  storbyer.  Vi  har  svært  ved  at  finde  tid  til  at   prioritere  familie,  natur,  og  tidskrævende  håndværk.  Bonderøven  lever  denne  drøm  ud  og  vi  kan   igennem  Frank  få  stimuleret  og  inspireret  vores  trang  til  et  at  leve  et  mere  simpelt  liv.  Økohaver  er   et  hit.        

8


Opg 2  –  Mobil  app  i  tilknytning  til  TV-­‐program  –  TVM0913  Gruppe4  –  Den  12.10.12   Rolf  Glomsøe,  Mette  Mandal,  Emil  Østergaard  &  Pernille  Fals  Bahrt  

  B)     Bonderøven  app  giver  mulighed  for,  at  brugeren  kan  komme  tættere  på  Bonderøven.  De  får  nu   mulighed  for  selv  at  blive  en  bonderøv  som  Frank,  og  lære  af  andre  håndværksmestre  undervejs.     I  Bonderøven  App  kan  brugeren  uploade  billeder  og  videoer.  På  den  måde  kan  de  leve  ligesom   Frank  og  dele  med  de  andre  brugere,  hvordan  netop  de  lever  et  mere  enkelt  liv.  Samtidig  kan   brugeren  få  inspiration  af  andre  Bonderøve  i  Danmark.  App’en  giver  brugeren  motivation  for  at   leve  som  en  “rigtig”  bonderøv,  og  hele  communitiet  på  Bonderøven  app  kan  følge  med.     C)       Kom  nu  far!  råber  Karen  Mette  utålmodigt.  Hun  er  løbet  lidt  i  forvejen,  ivrig  efter  at  komme  ud  i   skoven.  Mikkel  er  løbet  i  forvejen  og  han  er  allerede  ud  af  syne.  Jørgen  låser  bilen  og  sammen  med   Birgit,  slentrer  de  ind  i  skoven  for,  at  finde  bær  til  syltetøj  og  gode  pinde  til  snogbrød.       Mikkel  var  vågnet  allerede  kl.  lidt  over  seks,  og  begge  børnene  havde  været  helt  ustyrlige  hele   morgenen.  Men  nu  var  de  endelig  kommet  afsted.     De  finder  hurtigt  nogle  buske  med  en  masse  bær  og  imens  Birgit  og  børnene  plukker  bærerne,   tager  jørgen  et  billede  med  sin  Iphone.  Billedet  uploader  han  hurtigt  til  Bonderøvens  App.   En  kollega  til  Birgit  på  socialkontoret  har  vist  hende  en  familie,  der  selv  laver  syltetøj  på   Bonderøvens  App.  I  dag  vil  familien  selv  prøve.       Hjemme  i  haven  er  jørgen  ved  at  tænde  bål.  Mikkel  har  selv  fået  sin  første  Iphone  og  tager  billeder   af  far  imens.  Det  har  taget  dem  flere  uger  at  finde  tid  til,  at  have  en  familie-­‐dag  sammen.  Jørgen   har  måttet  arbejde  de  sidste  mange  weekender,  han  sidder  i  udviklingsafdelingen  på  Vestas  og  der   er  travlt  for  tiden.  Men  idag  er  familíen  endelig  samlet,  og  nu  skal  de  lave  syltetøj  sammen.       Jørgen  filmer  Birgit  og  børnene,  imens  de  blander  sukker  med  bærene.  Han  uploader  filmen  og   skriver  en  tekst  om,  at  familien  skal  leve  udenfor  hele  dagen.  De  skal  have  hjemmelavet  syltetøj  og   snogbrød  til  aftensmad  og  bo  i  telt  sammen.       Om  aftenen  da  de  ligger  i  teltet,  tænder  Jørgen  lommelygten  og  læser  kommentarerne  på  filmen,   højt  for  familien.  Der  er  allerede  mange  der  har  liket  filmen  og  en  anden  “Bonderøvs”  familie   skriver,  at  de  selv  gerne  vil  lave  snogbrød  og  syltetøj  en  dag.   D)     Den  unikke  merværdi  ved  Bonderøven  App  er,  at  den  motiverer  brugeren  til  at  leve  det  enkle  liv,   og  få  en  smag  på  hvordan  det  er  at  leve  som  Bonderøven  Frank.  Dette  sker  gennem  vidensdeling  i   form  af  personlige  billeder  og  video,  som  kan  tilgås  hvor  og  hvornår  brugeren  har  lyst.     Af  Pernille  Fals  Barht,  Emil  Østergaard,  Rolf  Glumsøe  Nielsen  og  Mette  Mandal,  TVM  #4  0912  

9


Gruppe 5: Frederik, Pernille, Martin og Sara.

1.a: Vi har udviklet en applikation til tv-programmet, Nak og Æd. Applikationen hedder ”Nak og Æd - Tag selv af sted”, og er en guide til selv at finde, fange og tilberede alt vildt i naturen. Der skal være et interaktivt kort, hvor man kan få vejledning om den danske fauna og spiseligt planteliv. Man kan vælge et bestemt område eller få vejledning om mulighederne for et godt måltid i det område som man befinder sig i. Applikationen tager højde for sæson, tilgængelighed, fangst/samlemetode, tilberedning og sandsynlighed for geografisk placering.

1.b:

intro side:


Forside:

Underside (alle svampe i omr책det)

Xxx xxx xxx xxxxx xxxxx

Xxx xxx xxx xxxxx xxxxx

Xxx xxx xxx xxxxx xxxxx

Xxx xxx xxx xxxxx xxxxx

Xxx xxx xxx xxxxx xxxxx


Underside til undersiden (yddybende information om en svamp)

Svampe i Gribskov: Rørhat: Findes især i områder med mos. Kantareller: Gror bedst på steder, hvor der også er større klovdyr.

1 c: Applikationen ”Nak og æd – tag selv af sted” skal fungere som en inspiration til selv at tage ud i vildmarken efter man har set programmet. Applikationen skal gøre seeren tryg ved at tage alene ud i vildmarken uden en professionel kok og jæger som følgesvend. Flowet: Man ser programmet, hvor jæger og kok selv finder og tilbereder mad i naturen. Efterfølgende tager man selv af sted for at finde og tilberede sin egen mad med guidens fra applikationen.


1.d: Intro side: Her er et søge felt hvor man kan vælge aktuel placering eller indtaste adresse for det ønskede område.

Forside:

Forsiden er et kort med ikoner der indikerer hver art af tilgængelige fauna for det valgte område. For at få yderligere oplysninger om hver fauna trykker man på ikonet, hvorefter man ryger videre til en af nedstående undersider. Applikationens søgefunktion forholder sig til sæson, fredede områder og reservater.

Urter og bær: Her Vildt Her finder man informationer om hvilke dyr man kan finde og beskrivelse af de områder de typisk holder til.

Fisk

Svampe

Her finder man informationer om hvilke fisk der findes i området og hvor man typisk fanger dem.

Her finder man informationer om hvilke svampe der findes i området og en beskrivelse af hvor man typisk finder dem.

,

* *

*

*

*

finder man informationer om hvilke urter og bær der findes i området og en beskrivelse af hvor man typisk finder dem.

*

*

*


*Her findes yderligere oplysninger om hver enkeltfauna , feks hvordan man finder,fanger eller plukker dem samt tilbereder dem. 1.e: The Thing Community: Social Extra values: personlig og social udvikling

The Thing: ”Nak og Æd – Tag selv afsted”

1.f: 6M’s

geo 5   4   mediator  

3 2  

tid

1 Serie1  

0

forretning

personlig

social


2.a: Jægeren Jørgen Skouboe og kokken Nikolaj Kirk skal i fællesskab skyde og tilberede et dansk dyr, over åben ild med tilbehør fra den danske fauna. Hvis Jørgen ikke får ram på det dyr de har udset sig, skal Nikolaj i stedet tilberede et dyr som man sjældnere forbinder med at være spiseligt. Altså skabes der allerede fra start en spænding om det vil lykkedes dem at skabe det gode måltid som de stræber efter eller om de skal kaste sig ud i det ukendte og mindre delikate. Dynamikken mellem de to værter Jørgen og Nikolaj er en ping pong med en sjov, skarp og til tider spydig kommunikation. De stiller hinanden til ansvar for, hver deres opgave og går op i at holde øje med om den anden yder sit bedste. De går op i projektet af hjertet og der er stor gejst og vilje til at nå det ultimative mål. De er afhængige af hinanden på godt og ondt, for det er ikke til jægerens fordel at skyde et dyr, hvis kokken ikke yder sit og omvendt. Deres nære relation skaber en venskabelig følelse, der giver seeren lyst til at være med dem på tur. Applikationen er en måde for seeren at realisere den lyst og fascination som man sidder tilbage med efter man har set et afsnit Nak og Æd.

2.b Applikationen skal give brugeren bedre mulighed for at udforske den danske natur og de spiselige muligheder som den indeholde.

2.c


Applikationen skal ses som et supplement f.eks. til svampe- og fisketuren. Inden applikationen bliver taget i brug har man planlagt turen, pakket udstyr og på vej til den pågældende ekskursion. Herefter tager man applikationen i brug. Efter brug af applikationen nyder man udbyttet af dagens arbejde. 2.d: Mobil merværdi Personal: ”Nak og æd appen” tager meget udgangspunkt i personlige oplevelser. Det er brugerens lyst til at udforske naturen som er i højsædet. Portable: Appen er altid brugbar når man skal en tur i skoven. Hvis man er i tvivl om, hvilke svampe man kan samle op eller, hvilke fisk man kan fange i søen kan man bare klikke sin position ind og med det samme har man alle informationerne ved hånden. Plausible: Appen er heller ikke begrænset til at tage med på skovture. F.eks. kan man bruge den til at finde inspiration til sine indkøb ved slå op under opskrifter og derefter lade sig inspirere.


OPGAVE AF: Thora, Jeppe Kolstrup, Martin P. og Julie


OPAGVE Mobil app/program i tilknytning til et TV-program og/eller TV-format 1) Titel: Dagens mand Applikationen ”Dagens Mand” giver dig to muligheder, når du går ind i app’en. Du kan enten vælge ”Dagens Mand - Live” eller ”Dagens Mand - Tænd Sluk” Dagens Mand - Live ”Dagens Mand - Live” følger programmet, når det kører i fjernsynet. Du kan vælge mellem ”panel” eller ”deltager”. Vælger du ”panel” kommer der to billeder op på din skærm af pigerne i panelet. Du vælger den pige, du synes bedst om. Pigens billeder bliver stående på skærmen, og det fravalgte billede skiftes ud med et billede af en anden pige fra panelet. Således vælger du hele tiden den pige du synes bedst om, indtil alle i panelet er blevet set. Du har dermed valgt den pige, du synes allerbedst om, og kan nu se info og udtalelser fra pigen. Derudover kan du se statistik over hvilken pige i panelet der er blevet valgt flest gange. Vælger du ”deltager”, følger du live med på dit fjernsyn når den mandlige deltager kommer ind ad døren. Du holder ham ”tændt” ligesom paneldeltagerne gør i programmet, indtil du synes at der skal slukkes for ham. Du kan se, hvor mange app-brugere der stadig er tændt, og hvor mange der slukker undervejs. Hvis der f.eks. er 1000 der bruger applikationen, så starter der med at være 1000 ”tændt”. Og du kan følge med i at dette tal falder når folk efterhånden ”slukker”. Når du slukker, dukker et billede af Pelle op på skærmen, og han spørger hvorfor slukkede du, og du får valgmuligheder, f.eks.: Hans udseende”, ”hans udtalelse”, ”hans alder” ”hans udstråling” ”Andet” Du kan se hvor mange der ender med at være tændt, og hvor mange der ender med at være slukket. Du kan også se statistik for, hvorfor folk tændte eller slukkede. Tænd Sluk Denne del af applikationen forbindes til din facebook-konto, så du har adgang til dine profilbilleder. Du kan slå ”privat” til, så din aktivitet på applikationen ikke ses af dine facebookvenner. I denne del af applikationen har du to valgmuligheder: ”Upload” eller ”Tænd Sluk” I ”Tænd Sluk” kan du vælge mellem ”fyrer” eller ”piger”. Vælger du ”fyrer” får du præsenteret to billeder, som brugere af applikationen har uploadet. Du vælger det billede af den fyr, du synes bedst om, og billedet bliver stående, mens et andet billede dukker op. På én runde skal du igennem 20 billeder, og den pige eller fyr, du syntes bedst op, har ”vundet” runden, og vedkommendes info dukker op. Dermed kan du se om det du bliver tiltrukket af fysisk stemmer over ens med dine personlige præferencer – alder, profission osv.

1


Basisinformationer har den valgte pige/dreng udfyldt til sit billede, og besvarelsernes detaljegrad kan selvfølgelig variere. Det kunne f.eks. være: ”Kaldenavn” ”Alder” ”Profission” ”Hvad tænder du på” (+ andre besvarede spørgsmål om dig selv) Vælger du ”upload” bliver du selv en del af puljen der kan tændes og slukkes. Du opretter en profil via Facebook for at approve at det er dig. Denne funktion kan slåes til private. Herefter kan du uploade dit eget billede, eller tage et nyt med kamerafunktionen. Du udfylder desuden ovenstående basisinformation. Når billedet er uploadet, kan du følge hvor høj rating billedet får. Billedet bliver ratet efter hvor ofte billedet bliver prioriteret af brugerne af app’en. Billedet indgår nu i ”Tænd Sluk” applikationens pulje af billeder. Under ”mine billeder” kan du følge de billeder, du har uploadet, og se statistik for hvordan de klarer sig. Du kan dele dine billeder med venner på Facebook, så de kan følge med i din succes på ”Tænd Sluk”. I kan battle om, hvem der scorer højest point, og du kan dele dine point på din facebookvæg. Flowstruktur

2


THE 6M - GRAF geo tid personlig social forretning mediator

0 4 4 2 1 4 geo 4   3  

mediator

*d

2 1  

Series1

0

forretning

personlig

social

THE THING - GRAF Community: Glue  &  viral   -­‐   Glue:  Hur=gt  billedflow.   -­‐   Viral:  App’en  er  koblet  =l  Facebook.  Her  kan  du  share  dine  stemmer.    

Ekstra Values  /business  

The Thing  

Dagens Mand   +  Tænd  &  Sluk   flowchart  

3


2) Dagens Mand er et datingprogram på TV2 med Pelle Hvenegaard som vært. Programmet går i alt sin enkelthed ud på at tyve piger dyster om at komme på date med “Dagens Mand”, hvis de altså bliver ved med at holde interessen for ham undervejs i programmet. Det foregår på den måde, at de tyve piger har mulighed for at slukke for deres lys undervejs i programmet, og dermed indikerer at de ikke er interesseret i at date ”Dagens Mand” mere. Hvis ”Dagens Mand” har mere end to ”tændte” piger tilbage i slutningen af programmet, skal han selv ud og slukke for dem. Til sidste vælger han mellem de to resterende piger ved at stille dem et spørgsmål hver. Den heldige pige vinder en date med ”Dagens Mand”. Variationer af grundkonceptet forekommer. I nogle udsendelser er det homoseksuelle eller seniorer der deltager. Eller også er det mænd, der er i panelet, der skal dyste om at komme på date med en kvinde. I vores applikation har du to muligheder: Enten kan du, mens programmet kører, være med i panelet hjemmefra – og slukke eller forblive tændt alt efter hvad du synes om ”Dagens Mand”. Du kan samtidig se, hvor mange der har tændt eller slukket som bruger af app’en. Den anden funktion tilknytter sig ikke programmet. Her har du mulighed for at uploade et billede med lidt info om dig selv og derefter se hvor mange som fra- eller til vælger dig frem for andre. Samtidig har du selv mulighed for at gå ind og vælge dine præferencer i mellem de billeder andre brugere har uploadet. Applikationen er styret af de samme menneskelige behov som TV-programmet. Man får afløb for sit umiddelbare behov for at dømme andre, og omvendt får man en kontant vurdering af sin egen ”markedsværdi” vurderet ud fra et enkelt billede. Desuden får man lov til at føle sig ”meddeltagende” i programmet, da man selv kan ”tænde” og ”slukke” for deltagerne undervejs i programmet. Applikationen er sjov at bruge i forbindelse med programmets afvikling, da man kan deltage som en del af ”sofapanelet”. Interessen for brug af applikationen vil formentlig starte i programmets start, hvor der eventuelt kan reklameres for applikationen, så brugeren selv kan gå ind og fra- og til vælge billeder af deltagerne. Applikationen vil peake under selve programmet, hvor man ”live” kan holde ”Dagens Mand” tændt eller slukket. Ved programmets slutning vil app-brugeren have lyst til mere underholdning og kan via app’en fortsætte med at finde den mest attraktive app-bruger, som har uploadet sit eget billede under ”tænd sluk”-delen i app’en, eller selv blive vurderet ved at uploade sit eget billede. Applikationens “live-del” egner sig til at side i sofaen med sit lille elektroniske apparat (mobil eller tablet), hvorfra man kan følge med live. “Tænd Sluk”-delen egner sig som hurtig, uforpligtende underholdning til farten, og er nem og uforpligtende at gå ind i, og lægge fra sig igen.

4


Opgave 2: Mobil app/program Gruppe 3: Kathrine, Christian, Rune og Nina

INTRODUKTION

2

BUDGETFÆLDEN -­‐  INDHOLDSELEMENTER  

2

ILLUSTRATION AF  FORSIDE  OG  OVERBLIKS-­‐SIDE  

3

BUDGETFÆLDENS RELATION  TIL  LUKSUSFÆLDEN  

3

FLOWCHART FOR  BUDGETFÆLDEN  

4

THE THING-­‐SKITSE  

5

RADAR 6M  

5

ANALYSE AF  LUKSUSFÆLDEN  

7

DEN MOBILE  MERVÆRDI  

7

1


Opgave 2: Mobil app/program Gruppe 3: Kathrine, Christian, Rune og Nina

Introduktion

Vi beskriver i denne rapport ideen bag en applikation ved navn ”BudgetFælden”. Det er en ganske simpel productivity applikation, der skal hjælpe brugerne med at holde styr på deres finanser. Dette sker gennem et tydeligt overblik over brugerens bankkonto sammenholdt med et, af brugeren, prædefineret budget. ”BudgetFælden” udvikles i samarbejde med Tv-programmet ”Luksusfælden” (TV3) og Danske Bank.

BudgetFælden -­‐  indholdselementer   Det unikke ved denne applikation er, at den interagerer med brugerens bankkonto hos Danske Bank. Når brugeren f.eks. handler i en tøjbutik, ryger udgiften helt automatisk ind under ”Tøj” i applikationen. Beløbet fratrækkes i det budget, brugeren ved første brug af applikationen har defineret. Hvis brugeren, må Gud hjælpe ham, bruger for mange penge i f.eks. sit budget for tøj, begynder brugerens smartphone at vibrere, og der dukker et rødt spørgsmålstegn op ud for tøj-punktet i budgettet. Trykker brugeren på dette spørgsmålstegn, åbner smartphonens webbrowser ”Luksusfældens” mobilsite. Her afspilles en kort video, hvor værterne for ”Luksusfælden” giver nogle gode, konkrete råd til at løse brugerens budgetproblem. En sjælden gang hæves der selvfølgelig beløb på brugerens konto, som applikationen ikke kan analysere og arkivere under nogen af budgettets poster – f.eks. hvis brugeren har været i udlandet eller en ukendt butik. Disse udefinerbare udgifter beder applikationen via push-meddelelser derfor brugeren om at arkiverer under de rette punkter i budgettet. To ekstra motivationer for at brugeren skal benytte sig af ”BudgetFælden” er, at brugeren kan sende sine budgetresultater online til en lukket Facebook-side, hvor brugeren så kan konkurrere mod sine venner; hvem har sparet flest penge den sidste uge? Samtidig udlover Danske Bank en præmie på 10.000 kr. til den bruger, der har lavet mest om på sine købsvaner og dermed sparet flest penge. Slutteligt skal det nævnes, at ”BudgetFælden” også indeholder statistikker over brugerens budget i enten hele den periode, hvor brugeren har benyttet sig af applikationen, eller i en selvvalgt periode. Statistisken kan også vises på et kort, så brugeren visuelt kan se hvilke steder han/hun bruger flest penge.

2


Opgave 2: Mobil app/program Gruppe 3: Kathrine, Christian, Rune og Nina

Illustration af  forside  og  overbliks-­‐side  

BudgetFældens relation  til  Luksusfælden   ”Luksusfælden” er et populært Tv-program på TV3. Programmet hjælper deltagerne med at få overblik over deres økonomi og lægge et budget, der (forhåbentligt) holder vand. Læs mere om programmet under analyse (2.a). ”BudgetFælden” skal, ligesom ”Luksusfælden” hjælper deltagerne, hjælpe brugeren med at få overblik over økonomi og lægge et budget. Derudover er der nogle designmæssige elementer der går igen, og programmets værter optræder på ”Luksusfældens” hjemmeside med video-tips, som ”BudgetFælden” linker til (se flowchart)

3


Opgave 2: Mobil app/program Gruppe 3: Kathrine, Christian, Rune og Nina

Flowchart for  BudgetFælden 1. Opsætning af appen

www.tv3.dk/luksusfælden Videoer om sparetips

4


Opgave 2: Mobil app/program Gruppe 3: Kathrine, Christian, Rune og Nina

The Thing-­‐skitse     Community: ”Glue & viral Extra Values/buisness The thing

The Thing:

En budget app, der hjælper brugeren med at holde styr på sin økonomi.

Esktra values: Brugeren af appen skal være kunde I Danske Bank. Hvis appen er en succes, kunne det lokke potentielle nye kunder til. Derudover kunne man lave samarbejder med Rema 1000 eller netto, omkring ʻmadbudgetʼ ect. Brugeren bliver desuden guidet ind på et mobilsite for programmet, ved at trykke på ikonet med spørgsmålstegn. Community:

Applikationen har en slags ʻUdfordrer-knapʼ, som gør det muligt at udfordre sine venner i en ʼb-battleʼ. Her kan man i øvrigt overveje at lade brugeren dele sine sejre på facebook.

Radar 6M     Vi har I følgende afsnit analyseret BudgetFælden ved hjælp af Tomi T Ahonens “The six Mʼs”. Geografi: 3 BudgetFælden udnytter i et samarbejde med Danske Bank at hente information fra brugerens netbank, og er fuldstændig uafhængig af geografi. Dermed bryder appen i den grad den fysiske ramme/rum og lever i denne kategori stærkt op til portable og pedestration. Desuden har man under statistisk-knappen mulighed for at se sit forbrug visuelt på et kort, som en slags ʼgeo awarnessʼ. Tid: 5 Under statistisk-knappen kan du swippe tilbage i tiden og se en statistisk over dit forbrug i hvilken som helst månede du ønsker. Derudover er BudgetFældens hovedformål, at man kan planlægge sit forbrug og kigge frem i tiden.

5


Opgave 2: Mobil app/program Gruppe 3: Kathrine, Christian, Rune og Nina

Personlig: 5 BudgetFælden er i den grad personlig – måske nærmere privat. Dog er den ikke personliggjort, da det ikke handler om at udtrykke sig, men mere om de kolde og mere upersonlige facts. BudgetFældens samarbejde med netbank, gør at den behandler ekstremt følsomme oplysninger, som det nok ikke er alle der vil have lyst til at dele i en social dimension – derfor bliver appen meget privat. Dog har man mulighed for at bruge BBattle funktionen og efter ʼendt kampʼ dele sit budget på facebook. Social: 3 Hvis man bruger B-Battle-funktionen, hvor man kan udfordre sine venner til en kamp om hvem der er bedst til at holde budgettet, kan man herefter vælge at dele sit budget på facebook. Vi forestiller os dog ikke, at det er mange der har lyst til at dele sit budget på facebook, da det stadig er af ekstrem privat karakter. Dog vil B-Battle være en god måde at udvide forbindelsen til ens venner. Forretning: 3 I princippet skal appen minimere ens forbrug, men vi mener, at der er udgangspunkt for at Danske Bank som ʻhalvʼ afsender vil kunne fange potentielle nye kunder med denne app, hvilket vil generere penge til dem. Mediator: 2 BudgetFælden muliggør forbindelse mellem netbank og kundens oplysninger, som kan ses som en slags kontakt mellem platforme/maskiner. Radar 6 M Geogra.i 5   4   Mediator  

3

Tid

2 1   0  

Forretning

BudgetFælden

.

Personlig

Social  

6


Opgave 2: Mobil app/program Gruppe 3: Kathrine, Christian, Rune og Nina

Analyse af  Luksusfælden   Det formaterede fakta program, Luksusfælden, går i alt sin enkelthed ud på, at hjælpe forgældede danskere med at få overblik over privatøkonomien. De to økonomieksperter, Louise Frost og Gustav Juul, tager i hvert program ud til en ny dansk husstand, der er røget i luksusfælden. TV3 Udsendelsens højdepunkt er, når husstandens økonomi visualiseres i form af en stor budgettavle. De tungeste økonomiske poster på brættet, såsom husleje, lån, bil etc. får den sum penge, som de medvirkende har sat sig for. Dertil kommer der kategorier, som de medvirkende ofte ikke var klar over, var så stor en del af Deres budget. Det kan f.eks. være take away, tøj, hundefoder, frisørbesøg etc. De medvirkende bliver selv sat til, at lægge de mange tusinde kroner ned på budget-tavlen – hvilket foregår under hulken og undren. Appen budgetfælden er udformet på samme måde, som budgettavlen i Luksusfælden. Formålet med appen er, at brugeren løbende kan se, hvor månedslønnen bliver af. Brugeren vælger selv sine kategorier, da disse jo er individuelle, og finder brugeren ud af – ligesom i Luksusfælden – at der er faldgruber, der ikke er repræsenteret er der let tilføje nye kategorier. Ved hjælp af denne app, kan brugeren løbende tjekke sit forbrug og derved undgå at ende i Luksusfælden. Brugerens primære behov er, at få et økonomisk overblik. Appen sættes sådan op, at brugeren er et enkelt klik fra at se, hvilke tal der står med rødt og hvilke der står med grønt. Brugeren får ydermere push-beskeder, der minder om, om man er i overtræk – eller at man har gjort det godt og har penge til gode i pågældende kategori. Før denne app, var Danske bank-kunden nødt til at tjekke sit budget via bankens kontoudtog. Men ved hjælp af budgetfælde-appen får brugeren overblik og indsigt i, hvor lønnen ryger hen og tilmed advarende push-beskeder undervejs, for at undgå overtræk.

Den mobile  merværdi     Den unikke merværdi med denne løsning, er at du ikke selv skal gå ind manuelt og taste dine økonomiske detaljer ind. Fordi at appen er kombineret med netbank ordner appen regnskabet for dig. I forhold til vores 6M radar slår vores app primært ud på tid og personlig. Hvis vi skulle styrke appen, vil vi uden tvivl skulle kigge nærmere på elementer som social og forretning. Det kunne man gøre, ved at udvikle mere på B-battle, og eventuel udvikle flere økonomispil der kunne styrke det sociale-aspekt. Forretning er svær at styrke, da præmissen for appen er at man gerne vil spare penge. Dog kunne der indarbejdes samarbejder med forskellige supermarkeder, der kunne komme med tilbud og sparetips, hvilket vil sætte gang i forretningsdelen.

7


- EN MOBIL APP

UDVIKLET AF


MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM Gruppe 8 – Sally/Line/Erik/Lars

2/7

NAVN: TATTOO SALONEN App’en ”Tattoosalonen” er lavet til diverse tatoveringsnørder, men også til brugeren som måske søger inspiration til sin første/næste tatovering. App’ens vigtigste funktioner, er at give brugeren mulighed for at finde sin drømmetatovering – og at se resultatet med det samme! FUNKTIONER: 1. INSPIRATIONSGALLERI I Inspirationsgalleriet er der masser af skitser og billeder af tatoveringer fra programmets tattoo salon, som man kan kigge igennem. Her findes også en søgefunktion, hvor brugeren kan tematisere sin søgning, til eksempelvis at finde tribals, amager nummerplader, sleeves osv. Det er et godt sted at få en ide til sin egen tusch. Forsiden på din iPhone  Eksempel på interaktiv menu:

2. BILLED FUNKTION Når brugeren har fået en forståelse for værktøjet kan denne selv producere en tatoverings-skitse ud fra et billede. Man kan altså, hvis man har en tegning, et objekt eller sågar en person man ønsker at få tatoveret, tage et billede af denne, og i app’ens redigeringsprogram, omdanne den til et format der kan tatoveres.


MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM Gruppe 8 – Sally/Line/Erik/Lars

3/7

3. SE HVORDAN TATOVERINGEN SER UD PÅ DIG SELV Brugeren kan tage billedet af sin tatoveringsskitse og smelte det sammen med et billede af sig selv, som brugeren selv kan rette til og justere. På den måde kan brugeren få et realistisk indtryk af, hvordan den færdige tatovering vil se ud. Brugeren kan også benytte sig af en række templates, som artisterne fra Tattoo Salonen har tegnet. Eksempel på hvordan tatoveringer er smeltet sammen med billeder af en selv så man får en ide om hvordan det færdige produkt vil se ud.

Eksempel på brugssituation.


MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM Gruppe 8 – Sally/Line/Erik/Lars

4/7

4. DEL DINE BILLEDER Når brugeren har valgt og færdigredigeret sin tatovering, kan vedkommende vælge at gemme billedet i sit personlige arkiv i app’en. Brugeren kan også gemme direkte i sin kamerarulle, eller dele det med sine venner vha. Mail, mms, facebook, twitter etc. Eksempel på deling med vennerne over facebook.

6. TATTOSALONENS TATTOOKONKURRENCE Her har brugeren mulighed for at sende sit billede ind til den store tattoosalon konkurrence, hvor der hver måned vælges en vinder, som får sin tatovering lavet gratis i tv-programmet. Vinderen findes ved hjælp af en afstemning fra brugerne selv. Det er altså også i denne funktion at brugerne hver måned kan se nye indsendte billeder og afgive sin stemme. 7. FIND TATOVØR OG SE DERES RATINGS I denne funktion kan brugeren læse om – og finde tatovører i sit nærområde, og se deres anmeldelser og rating. Her kan man ligeledes selv rate de tatovører man kender.


MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM Gruppe 8 – Sally/Line/Erik/Lars

5/7

8. SE PRISEN Når brugeren har valgt sin tatovering, kan denne beregne og sammenligne priser. Funktionen kan altså vha. brugerens lokalområde, tatoveringens størrelse, farveindhold osv., udregne en realistisk pris. 9. INFO OM PROGRAMMET Læs om Tattoo Salonen, tatovørerne og se sendetider. FLOWCHART:


MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM Gruppe 8 – Sally/Line/Erik/Lars

6/7

THE THING:

DE 6 M’ER: Geo: 4: Det geografiske aspekt af app’en scorer højt, da den altid er ved hånden. Hvorend idéen opstår, har man mulighed for at afprøve den. Tid: 0: Det er ikke en tidssparende app. Det er noget man kan fordybe sig i og bruge lang tid på. Personlig: 5: App’en er meget personlig og alle brugere får deres helt unikke resultat med den. Social: 4: Det er en social app, da man deler resultatet med sine venner, diskuterer hvad der er flot/grimt og lader sig inspirere af andre. Forretning: 0: Det er intet direkte forretningsaspekt ved denne app. Der er dog et indirekte, idet man ønsker at skaffe flere seere til tv-programmet. Mediator: 2: Når man indsender sit tatoverings-design, deltager man i en konkurrence, hvor præmien er at komme med i tv-programmet. Dette er mediatoren. Ellers er der ikke noget direkte link til tv-programmet.


MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM Gruppe 8 – Sally/Line/Erik/Lars

7/7

geo 5   4   mediator  

3 2  

tid

1 Serie1  

0

forretning

personlig

social

BESKRIVELSE AF PROGRAM OG APP: Tattoosalonen er et program på TV3, der afdækker den daglige gang i en, …ja, tattoosalon. Programmet handler både om de ansattes sammenhold og historien bag kundernes tatoveringer. Det er personligt, sjovt og til tider rørende. Man bliver inspireret af andres historier og betaget af de flotte tatoveringerne og tankerne går hurtigt i retningen af hvad man selv ville få lavet. Derfor kunne det være gavnligt for seerne at have mulighed for at lege med ved at lave sit eget design, afprøve ideer, udveksle disse ideer etc. Det gør det lidt sjovere at følge med i programmet, hvis man har mulighed for afprøve de ideer man får i forbindelse med programmet i ”praksis”. Og så er der selvfølgelig også en gulerod i og med at man har mulighed for at medvirke i programmet hvis man skaber det fedeste design! BESKRIVELSE AF PRIMÆR FUNKTION: Er du stor fan af Tattoo Salonen (fan nok til at du har downloadet denne app) går du højest sandsynlig op i tatoveringer. Overvejer du selv at få dig en vil du gerne inspireres. Dette kan ske ved at se hvad andre mennesker har fået lavet, men med noget så personligt vil du også gerne bruge din egen kreative udfoldelse. Vores app er værktøjet der hjælper brugeren til at udtænke, afprøve og opspore den helt rigtige tatovering. Desuden kan brugeren uploade sit værk og få feedback fra venner og bekendte på sine sociale medier. EKSEMPEL PÅ BRUGSSITUATION: Vores app fungerer på denne måde: Brugeren går ud i verden med sin telefon og som den tatoverings-ambitiøse person han/hun i forvejen er kigger personen hele tiden efter et godt motiv. Hvis der dukker noget op skal personen blot tage et billede af det og derefter åbne billedet i vores app. Her kan man så redigere i billedets indhold så det kommer til at ligne en tattoo (jævnfør billedet af par). Derefter splejser man billedet af tatoveringen sammen med et billede af sin krop, alt efter hvor man ønsker tatoveringen placeret. Sådan kan man få en ide om hvordan slutproduktet ser ud i forhold til hvad man forestillede sig og om det lever op til forventningerne.


MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM Gruppe 8 – Sally/Line/Erik/Lars

8/7

Når man er færdig er det blot at vente på at alle ”likes’ne” dropper ind fra vennerne og følge med på programmets facebookside for at se om man har vundet konkurrencen om at deltage på tv og få lavet sin tatovering gratis. MERVÆRDI: Den mobile merværdi ved denne app er, at man har den til rådighed som værktøj, når der opstår en idé, og at den selv kan bidrage til inspiration. Du har altid app’en ved hånden, og hvis du får en idé til det vildeste tattoo-design mens du sidder i venteværelset hos tandlægen, kan du med det samme gå i gang.


Gruppe 7: Kalli, Annabell, Henrik Aa, Line S - Mobil app opgave

11.10.12

1) Beskrivelse af ide, indhold/funktioner og struktur a. Navn på app, og kort beskrivelse af idé, indholdselementer og primære funktioner. - Den store bage-app. Den store bage app - er en appbaseret bage-konkurrence. App’en har sit eget liv, hver uge er der en ny bageopgave, som skal udføres. Opgaven er den sammen opgave som deltagerne i Tv-programmet har fået i ugens afsnit. Efter en uge stopper konkurrencen. Den der har fået flest likes vinder. En ny bageopgave bliver skudt i gang efter ugens program er afsluttet. Forside: Består af en nyhedsstream, hvor man kan se brugernes billeder af de nyest oploadede kager. Til billederne af kagerne er der tilknyttet knapper, hvor man kan like eller kommentere på kagerne. Samtidig kan man følge med i hvor mange likes kagen har fået. Søge funktion: Ved hjælp af søgefunktion kan man finde kagevarianter og profiler. Oprettelse af profil: Knap til oprettelse af profil - denne knap kan også bruges til at komme ind på sin egen profil, når man er oprettet. Flest likes: Knap til side som giver overblik over de mest populære kager i konkurrencen. Slideknap/side: Her findes genveje/knapper til ugens opgave, tidligere opgaver og programdeltagernes profiler. Egen profilside: Her er der en kamerafunktion og mulighed for at oplade billeder af ens kager. Der er desuden en oversigt over alle de billeder man har uploadet.


Gruppe 7: Kalli, Annabell, Henrik Aa, Line S - Mobil app opgave b. Illustration af /skitse p책 forside og vigtigste undersider

11.10.12


Gruppe 7: Kalli, Annabell, Henrik Aa, Line S - Mobil app opgave

11.10.12

c. Beskrivelse af indhold i relation til tvprogram - flow forløb / brug af app i relation til program. App’en har sit eget liv hver uge er der en ny bageopgave som skal udføres. Opgaven er den samme som deltagerne i Tv-programmet har fået i ugens afsnit. Efter en uge stopper konkurrencen. Den der har fået flest likes vinder. En ny bageopgave bliver skudt i gang efter ugens program er afsluttet. Det er en fremtidig mulighed at bruge vinderen i App-konkurrencen i næste uges tv-program. På den måde kan app og tv knyttes tættere sammen og konkurranceelementet på app’en intensiveres. d. Indholdsstruktur


Gruppe 7: Kalli, Annabell, Henrik Aa, Line S - Mobil app opgave

11.10.12

e. The thing

f. Radar 6 M’s

Geo: App’en kan bruges i køkkenet når du bager - tag billeder af processen og upload dem til din profil. Du kan gå på app’en alle steder og på alle tidspunkter, for at se på nye billeder af kager og tjekke hvor mange likes din egen kage har fået. Tid: App’en kan bruges praktisk til at finde opskriften på den kage, du gerne vil bage, når du står i butikken, og du er ved at købe ind. Du kan altid åbne app’en, og se hvad der er sket siden sidst du var inde på app’en. Der kan uploades billeder og likes døgnet rundt, så der er altid sket noget nyt, når du åbner den. Hver profil har sin egen historik, hvor du kan se tidligere kager og placeringer i konkurrencen.


Gruppe 7: Kalli, Annabell, Henrik Aa, Line S - Mobil app opgave

11.10.12

Personlighed: Hvis du deltager i konkurrencen, har du din egen profil med billeder af dine kager. Jo flere gange du deltager i konkurrencen ved at uploade billeder, jo mere personlig bliver din profil. Social: Hver gang man loader et billede op via app’en kan man vælge også at oploade billedet til instagram og facebook. Dine venner bliver opfordret til at gå ind og downloade app’en, så de kan stemme på dig i ugens konkurrence. 2) Uddybning og baggrund a. Kort analyse af TV programmet som app’en tilknytter sig til - hvordan løsningen relaterer sig til dette. I Den store bagedyst, kæmper ti passionerede amatørbagere om at vinde titlen som Danmarks bedste amatørbager. Igennem seks programmer skal deltagerne imponere dommerne med deres brød og kager for at sikre sig en plads i finalen. Kun én deltager står tilbage som vinder af Den store bagedyst. Hvert program præsenterer nye udfordringer og stiller nye krav til deltagernes bagetekniske viden, opfindsomhed og overblik. Den deltager der imponerer dommerne mest i ugens kategori, vinder titlen som ugens mesterbager den der imponerer mindst ryger ud af programmet. Med app’en er alle amatørbagere landet rundt inviteret til at deltage i bagekonkurrencen. Alle kan prøve kræfter med ugens udfordring og lægge billeder af deres kage op til offentlig vurdering. Hvis du ikke selv vil bage, kan du vurdere andres kager og blive inspireret af billederne og opskrifter på programdeltagernes kreationer. Mandag aften bliver billeder og opskrifter af programdeltagernes kager lagt ud på app’en. Så brugerne efter programmet kan prøve kræfter med de kager, der får deres tænder til at løbe i vand. b. Beskrivelse af hvilke primære behov hos brugere løsningen skal indfri. Brugeren har på vores app mulighed for at forevige deres værk - man kan simpelthen give sin kage evigt liv. Ved at oploade sin kage ved hjælp af app’en deler man sine egne værker og kan samtidig bedømme billeder af kager og få inspiration til at bage selv. c. Beskrivelse af den konkrete brugssituation og kontekst, herunder hvad brugeren gør umiddelbart før og efter mobil app anvendes. App’en kan bruges i køkkenet når du bager - tag billeder af processen og upload til din profil. Du kan gå på app’en alle steder og på alle tidspunkter, for at tjekke nye billeder af kager ud og se hvor mange likes din egen kage har fået. d. Beskriv den unikke mobile merværdi ved løsningen. App’en skaber et fælles rum for de bageglade seere. Den opfordrer til at dele opskrifter og inspirere hinanden. Det giver programmet en ekstra dimension og de mest entusiastiske seere merværdi. Desuden skaber app’en opmærksomhed omkring programmet, fordi brugerne har mulighed for at dele billederne på facebook og instagram og derigennem kan få flere folk til at downloade app’en og skaffe sig flere likes, så de kan vinde konkurrencen.


Gruppe 2  /  Cecilie,  Jeppe,  Sebastian  og  Sofie   Mobil-­‐applikation  

LUKSUSFÆLDEN -

Brug dine  penge  –  uden  at  få  dårlig  samvittighed  

Få styr  på  din  privatøkonomi  på  en  nem  og  overskuelig  måde  med  app’ens  intuitive  design.  Indtast   din  indkomst,  faste  udgifter  og  udregn  dit  daglige  forbrug.  App’en  arbejder  sammen  med  din   netbank  og  giver  dig  opdateringer  og  advarsler  om  dit  privatforbrug.  Ud  over  en  sundere  økonomi   kan  du  oven  i  købet  få  procentrabat  i  Netto,  da  det  indbyggede  pointsystem  belønner  dig  når  du   tager  de  rigtige  økonomiske  valg.  Få  desuden  hjælp  til  at  omlægge  dine  lån  og  forsikringer,  og  lær   at  lave  et  budget  der  holder.  

UDDYBNING  OG  BAGGRUND   Kort  beskrivelse  af  tv-­‐programmet  Lukusfælden   Luksusfælden  er  en  formateret  programserie  på  TV3,  hvor  tre  eksperter  giver  økonomisk   førstehjælp  til  gældsramte  danskere.   Ekspertholdet,  som  består  af  en  økonom,  en  jurist  og  af  en  psykolog  har  råderet  over  de   medvirkendes  økonomi,  så  de  kan  få  et  komplet  overblik  over  deres  samlede  forbrug.    Eksperterne   lægger  herefter  et  fornuftigt  budget,  som  de  medvirkende  skal  overholde  for  at  komme  på  ret   økonomisk  kurs  igen.         I  Luksusfældens  app  indgår  et  par  af  programmets  elementer.  Ligesom  eksperterne  i  programmet   lægger  et  budget  for  de  medvirkende  ved  at  fordele  deres  samlede  indtægter  under  forskellige   udgiftsposter  på  et  bord,  så  kan  man  i  app’en  fordele  sine  egne  indtægter  i  pengesedler  under  de   poster  som  er  relevante  for  lige  præcis  dig.  Man  lægger  sit  budget  på  samme  visuelle  måde  som  i   Luksusfælden  og  får  på  den  måde  et  overblik  over  sine  indtægter,  udgifter  og  sit  rådighedsbeløb.       App’en  deler  altså  samme  kernefunktion  (The  Thing),  som  tv-­‐programmet,  nemlig  at  få  styr  på  sin   privatøkonomi.     Brugerens  primære  behov    

               

Privatøkonomi er  for  mange  mennesker  en  jungle  at  finde  rundt  i.  Det  er  uoverskueligt  og  noget   man  ikke  forstår  sig  på.  Men  ikke  desto  mindre,  så  er  økonomi  en  vigtig  post,  som  vi  skal  forholde   os  til  hver  eneste  dag  og  dermed  en  nødvendighed  at  have  styr  på.  Hovedparten  af  brugerne  til   Luksusfældens  app  vil  bestå  af  tv-­‐programmets  seere.      De  ser  måske  programmet,  fordi  de  selv   har  rod  i  økonomien.  Derfor  er  det  vigtigt,  at  app’en  er  overskuelig  og  på  en  simpel  måde  giver   brugerne  et  overblik  over  deres  økonomi.  Alt  skal  være  samlet  ét  sted,  så  man  nemt  kan  holde  sig   orienteret  om,  hvor  mange  penge  der  er  til  rådighed  resten  af  måneden.       Fordi  at  brugerne  ikke  interesserer  sig  for  økonomi,  så  skal  produktet  motivere  dem  til  at  engagere   sig  og  tage  aktiv  del  i  og  ansvar  for  deres  egen  økonomi.      


Gruppe 2  /  Cecilie,  Jeppe,  Sebastian  og  Sofie   Mobil-­‐applikation  

Den konkrete  brugssituation   Inden  man  trykker  sig  ind  på  Luksusfældens  app  står  man  i  en  situation,  hvor  man  skal  bruge  nogle   penge.  Det  kan  f.eks.  være  når  man  står  i  Netto  og  skal  beslutte  sig  for,  om  aftensmåltidet  står  på   pasta  eller  culottesteg  (pedestrian).  Det  kan  også  være,  at  man  planlægger  at  deltage  i  en   koncertoplevelse  eller  i  en  ferie  længere  fremme  i  tiden,  men  liige  skal  se  om  pengene  rækker.   Måske  sidder  man  i  sofaen  og  ser  Luksusfælden  og  kommer  til  at  tænke,  hvordan  det  egentlig  set   ud  med  ens  egen  privatøkonomi?  (personal)     Når  man  har  tjekket  app’en,  så  går  man  enten  ud  og  bruger  penge,  fordi  ens  økonomi  tillader  det,   eller  også  holder  man  dankortet  i  pungen,  fordi  at  denne  måneds  rådighedsbeløb  snart  er  brugt   op.           Den  unikke  merværdi  

Vi er  utrolig  afhængige  af  vores  økonomi.  Har  du  penge  så  kan  du  få,  og  har  du  ingen  så  må  du  gå.   Med  Lukusfældens  app  får  du  styr  på  din  økonomi  på  en  nem  og   overskuelig  måde.  Når  du  skal  træffe  en  økonomisk  beslutning,  så  har   du  altid  dit  budget  lige  ved  hånden.        

INDHOLD Mit  Budget:   Her  kan  du  indtaste  dine  månedlige  indtægter  og  udgifter.     Designet  til  denne  funktion  er  hentet  fra  TV-­‐programmet,  som  bruger   det  tilbagevendende  element:  Bordet  hvor  budgettet  lægges.  På   samme  måde  som  på  TV,  vil  det  i  denne  app  være  muligt  nemt  at   overskue  sin  samlede  økonomi  og  tilpasse  den.  Når  der  ændres  i   indhold,  flytter  pengesedlerne  sig.   Du  har  mulighed  for  at  tilbasse  Bordet  som  du  vil.  Hvis  du  f.eks.  har   børn,  kan  du  tilføje  en  udgiftspost  som  f.eks.    ”Børnehave”  og  den  vil  nu   fremgå  af  oversigten  på  dit  Bord.     Mit  Forbrug:   Når  du  har  indtastet  dit  budget,  kan  du  i  menuoversigten  klikke  på  ”Mit  Forbrug”  og  få  adgang  til   en  oversigt  over  dine  udgifter  denne  måned.  Når  du  holder  mobilen  vertikalt  vil  oversigten  fremgå   som  tal,  når  du  vender  den  horisontalt  vil  oversigten  fremgå  som  graf:  Grafen  viser  dit  forbrug   spredt  over  månedens  dage  og  du  kan   her  sætte  din  egen  personlige   bundlinje  for  dit  maksforbrug  og   appen  vil  reagere  hvis  du  er   faretruende  nær  ved  at  overskride  dit   samlede  forbrug.  Desuden  vil  du  få   advarsler  hvis  du  er  for  hurtig  til  at   bruge  dine  penge:  ”Du  har  nu  kun  60   kr.  at  leve  for  de  næste  14  dage!  Gå   ind  i  din  app  og  se  hvad  du  kan  gøre.”  


Gruppe 2  /  Cecilie,  Jeppe,  Sebastian  og  Sofie   Mobil-­‐applikation  

Mine Point:   Det  kræver  tålmodighed  for  brugeren  at  lave  et  budget.  Man  skal  gennemgå  gamle  regninger  og   tælle  sammen.  For  at  opmuntre  brugeren  er  der  i  appen  indbygget  en  gulerod:  et  pointsystem.   Når  du  har  samlet  over  10  point  har  du  mulighed  for  at  få  kontante  fordele  i  Netto.  Og  jo  flere   points  du  sparer  op,  des  større  bliver  din  rabat.  Via  appen  aktiverer  man  sine  points,  som  bliver  til   en  stregkodekupon,  sendt  til  din  mail.   Pointsystemet  er  indrettet  sådan:     10  point  =  10%  på  100  kr.   20  point  =  10  %  på  200  kr.   30  point  =  10  %  på  300  kr.   40  point  =  10%  på  400  kr.   Osv.       Når  du  har  indtastet  dit  forbrug,  bliver  du  belønnet.  Når  du  har  holdt  måneden  ud,  uden  at  dit   privatforbrug  har  overskredet  din  bundlinje,  bliver  du  belønnet.  Og  så  videre.   Desuden  kan  du  tjene  point  ved  at  se  Luksusfælden  i  TV:  Inden  hver  reklameblok  er  der  en  lille   konkurrence,  hvor  brugerne  kan  give  et  bud  på  en  løsning  til  den  medvirkendes  problemstilling.   Hvis  hvis  man  svarer  rigtigt  får  man  2  point  og  hvis  man  svarer  rigtigt  alle  af  på  programmets  3   spørgsmål,  får  man  10  points.  Brugeren  skal  svare  inden  reklamepausen  er  ovre:  ”Hvad  tror  du   eksperterne  råder  Lisbeth  til  nu?    -­‐  At  sælge  bilen?  At  aflyse  ferien?  At  samle  alle  forsikringerne  et   sted?     Ekspert  råd:   Denne  funktion  indeholder  videoer,  hvor  TV-­‐programmets  værter  giver  korte  præcise  råd  til   hvordan  du  f.eks.  omlægger  dit  lån,  tegner  den  rigtige  forsikring,  laver  et  budget  der  holder  mv.   Derudover  er  der  her  en  miniparlør  til  økonomi:  Hvad  er  flexlån?  Hvad  betyder  renteloft?  Hvornår   er  man  insolvent?  –  alt  sammen  skrevet  i  et  sprog  så  alle  kan  forstå  det.   Det  er  desuden  også  muligt  at  sende  spørgsmål  til  programmets  værter  via  appen.  De  bedste  og   mest  relevante  spørgsmål  bliver  udvalgt  og  bliver  besvaret  i  TV-­‐programmet.     Se  Luksusfælden   Denne  funktion  er  meget  simpel:  Her  får  du  adgang  til  TV3  Play,  hvor  du  kan  se  de  seneste  afsnit  af   Luksusfælden.  Videoerne  streamer  inden  i  appen  og  åbner  altså  ikke  i  f.eks.  safari.  På  den  måde   sikrer  vi  brugerens  fastholdelse  i  universet.                

Forside

Menu


Gruppe 2  /  Cecilie,  Jeppe,  Sebastian  og  Sofie   Mobil-­‐applikation  

The  Thing-­‐modellen:   The  thing/den  primære  funktion  Luksusfælden-­‐app’ens  primære  funktion  –  The  Thing  –  er  den   samme  for  brugeren,  som  tv-­‐programmets  mål  er  for  den  medvirkende.  Nemlig  at  få  styr  på   brugerens  forbrug,  således  at  man  kan  gå  ud  og  bruge  penge  uden  at  have  dårlig  samvittighed   over  overforbrug  eller  manglende  overblik.   Den  sekundære  funktion  er  det  indbyggede  pointsystem,  guleroden,  hvor  brugeren  opmuntres  til   at  få  styr  på  forbruget  ved  samtidig  at  have  muligheden  for  at  spare  point  op  til  rabatter  i  Netto  og   dermed  have  mulighed  for  at  spare  yderligere.   Der  er  ingen  community-­‐funktion,  da  det  ikke  er  meningen,  at  man  skal  være  social  med  denne   app.   MEN  det  er  værd  at  tilføje,  at  ved  at  få  styr  på  sin  økonomi,  bliver  man  mere  social:  Altså,  hvis  ikke   man  bruger  alle  sine  penge  på  impulskøb,  får  man  råd  til  at  tage  i  biografen  med  kæresten  og   drikke  øl  med  vennerne.  Så  ved  at  tvinge  brugeren  til  at  tage  et  bevidst  valg  om,  hvad  der  er  vigtigt   for  ham,  skabes  der  dermed  et  grundlag  for  socialt  liv.        


Gruppe 2  /  Cecilie,  Jeppe,  Sebastian  og  Sofie   Mobil-­‐applikation  

De 6  M’er  og  radardiagram   MOVEMENT/GEOGRAFI  (4  ud  af  5  point):   Man  har  Luksusfælden-­‐app’en  lige  ved  hånden,  når  end  man  er  i  tvivl  om  sit  forbrug.  Fx  når  man   står  i  Netto  og  skal  beslutte,  om  man  skal  have  culottesteg,  eller  om  den  står  på  pasta.  Dermed  har   man  altid  sit  budget  ved  hånden  og  nemt  overblik  over  ens  forbrug.   MOMENT  /  TID  (3  ud  af  5  point):   Ved  brug  af  denne  app  vinder  man  en  masse  tid  og  mentalt  overskud,  da  man  ikke  skal  bekymre   sig  om  sit  budget  og  sit  forbrug,  men  hurtigt  og  nemt  kan  tjekke  det,  når  det  er  nødvendigt.   Desuden  sparer  man  også  den  tid,  man  ellers  bruger  på  at  have  sin  bankrådgiver  i  røret.  Til   gengæld  skal  man  sætte  noget  tid  af  til  at  sætte  den  op,  dvs.  personalisere  den  ved  at  lægge  ens   personlige  budget.  Denne  tid  er  dog  hurtigt  vundet  ind  igen.   ME  /  PERSONLIGT  (5  ud  af  5  point):   Den  app  er  i  den  grad  personlig,  da  man  skræddersyer  indholdet  fuldstændig  til  følge  at  ens   personlige  budget  og  ens  økonomi.   MULTIUSER  /  SOCIAL  (0  ud  af  5  point):   Dette  er  ikke  nogen  social  app.  Den  giver  hjælp  til  at  styre  og  overskue  brugeren  personlige  og   private  økonomi.   MONEY  /  FORRETNING  (0  ud  af  5  point):   Der  er  ikke  nogen  forretning  i  denne  app  ved  at  brugeren  lave  tilkøb  i  app’en.  App’en  forøger  ikke   brugerens  forbrug  –  tværtimod  faktisk.  Men  forretningen  løber  alligevel  rundt,  fordi  brugeren  er   seer  af  programmet,  hvorfra  app’en  betales  af  annoncepenge.  Og  de  penge  er  givet  fint  ud,  fordi   app’en  reelt  skaber  mere  omtalte,  opmærksomhed  til  programmet,  da  brugerne,  som  bruger   app’en,  vil  komme  til  at  tænke  på  programmet  adskillige  gange  dagligt.   MACHINE  /  MEDIATOR  (3  ud  af  5  point):   App’en  er  meget  automatisk  og  selvkørende.  Ens  forbrug  er  hele  tiden  opdateret,  da  app’en  er   direkte  forbundet  til  oplysningerne  fra  ens  netbank,  så  man  kan  følge  forbruget  uden  selv  at  skulle   taste  det  ind.  Til  gengæld  kræver  app’en   en  del  opsætning  og  indtastning  i  starten   for  at  opnå  den  perfekte,  personaliserede   indstilling  for  derefter  at  kunne  køre  af   sig  selv.      


Gruppe 1:  Henrik  Aggerholm,  Anne-­‐Sofie  Fischer  og  Thomas  Dall   11/10-­‐2012   Opgave  2:  Mobil  App   TVM  4  -­‐  DMJX    

Opgave 2:  Mobil  App   1.  a:   Navn:  Den  Store  Bage  app     Ide:  Et  brugerstyret  netværk  for  passionerede  amatør-­‐bagere  ala  Instagram  for   bage-­‐  elskere.   Indhold:  Brugere  kan  oprette  profiler,  uploade  egne  kager,  rate  hinandens  kager   og  søge  efter  andre  brugeres  opskrifter.   1.  b:  

Til  Venstre:  Forsiden   Til  Højre:  En  rating  side  for  en  brugers  kage   Næste  side:  En  profilside   I  menuen  nederst  er  der  kamerafunktionen,  genvej  til  ens  egen  profil,  og  et  link   til  web-­‐universet.  

1


Gruppe 1:  Henrik  Aggerholm,  Anne-­‐Sofie  Fischer  og  Thomas  Dall   11/10-­‐2012   Opgave  2:  Mobil  App   TVM  4  -­‐  DMJX  

  1.  c:   Hovedformålet  med  app'en  er  at  brugerne  kan  tage  billeder  af  deres  egne  kager,   uploade  dem,  få  dem  ratet  og  i  sidste  ende  måske  blive  garanteret  at  komme  til   casting  til  næste  sæson.  På  forsiden  kan  man  se  billeder  af  andre  brugers  kager.   De  nyeste,  og  top  20.  Evt.  kunne  de  bedst  ratede  kager  blive  kommenteret  af   dommerne  i  programmet.       Man  kan  tage  et  billede  af  sin  egen  kage,  og  app'en  gør  det  nemt  at  uploade   billedet  direkte  så  andre  brugere  kan  se  ens  kreationer.  Derudover  kan  man   oprette  sig  som  bruger.  Når  man  er  logget  ind  kan  man  gennem  facebook   interagere  med  ens  venner,  og  se  hvad  ens  venner  har  lavet  af  kager,  og  skrive   kommentarer  til.  Man  får  også  push  beskeder  når  ens  kager  er  blevet  ratet.   Dermed  dyster  man  med  ens  venner  i  hvis  kage  får  bedst  ratings.  Hvis  du  ikke   har  en  bruger  kan  du  udelukkende  se  andres  kager  men  ikke  rate  dem.     Under  alle  brugernes  kager  kan  man  desuden  se  opskrifterne,  og  dem  har  man   også  adgang  til  selvom  man  ikke  er  oprettet  som  bruger.  Der  er  desuden  et  syligt   link  til  web-­‐universet,  hvor  man  kan  læse  om  deltagernes  og  dommernes   profiler.  På  web  universet  kan  man  gennem  sin  app  debatere  under   udsendelserne  med  andre  passionerede  amatørbagere.        

2


Gruppe 1:  Henrik  Aggerholm,  Anne-­‐Sofie  Fischer  og  Thomas  Dall   11/10-­‐2012   Opgave  2:  Mobil  App   TVM  4  -­‐  DMJX     Forløb:     Kirsten  er  49  år  og  kan  godt  lide  at  se  den  store  bagedyst.  Hun  downloader   app'en,  ser  alle  brugernes  kager,  og  får  lyst  til  at  lave  en  kage  selv  som  hun  kan   uplaode.  Nu  skal  hun  rigtig  give  den  hele  armen,  fordi  der  er  en  casting  mulighed   på  spil,  og  alle  hendes  facebookvenners  holdninger.  Hun  laver  en  profil,  tager  et   billede  af  sin  flotte  kage  og  uploader  den  til  app'en.  Hendes  venner  kommer  med   positive  kommentarer  og  prøver  at  overgå  Kirsten  med  deres  egne  kreationer.   Kirsten  holder  øje  med  ratings  på  hendes  egne  kager  og  holder  øje  med  hvad   hendes  venner  laver.  Når  hun  er  nede  i  supermarkedet,  ser  hun  lige  på  nogle  af   hendes  venners  gode  kager,  hvilken  opskrift  har  de  brugt,  og  køber  ind  til   bestemte  kager.  Når  programmet  bliver  sendt  chatter  hun  med  hendes  bage-­‐ venner  og  andre  passionerede  brugere  på  web-­‐universet,  gennem  app'en.   1.  d:  

 

3


Gruppe 1:  Henrik  Aggerholm,  Anne-­‐Sofie  Fischer  og  Thomas  Dall   11/10-­‐2012   Opgave  2:  Mobil  App   TVM  4  -­‐  DMJX     1.  e:   The  thing:  I  app’en  kan  man  selv  lave  en  kage,  uploade  den,  og  konkurrere  med   ens  venner  eller  fremmede  om  hvem  har  lavet  den  bedste  kage.   Business:  Der  er  ikke  meget  business  I  app’en.  Man  får  en  øget  opmærksomhed   på  programmet  for  superfans  og  entusiaster,  mellem  sæsoner.  Man  får  mulighed   for  at  caste  vinderen  til  næste  sæson.   Community:  Der  bliver  skabt  et  community  af  amatørbagere.  Der  bliver  skabt   interesse  for  programmet  og  det  giver  brugerne  mulighed  for  selv  at  dyste,   debatere  og  konkurrere  med  venner  eller  fremmede  med  samme  interesse.     1.  f:  

                 

4


Gruppe 1:  Henrik  Aggerholm,  Anne-­‐Sofie  Fischer  og  Thomas  Dall   11/10-­‐2012   Opgave  2:  Mobil  App   TVM  4  -­‐  DMJX    

  2.  a:     Den  Store  Bagedyst  er  et  program  som  bliver  sendt  på  DR1.  Den  første  sæson  er   næsten  lige  stoppet,  og  de  er  nu  i  gang  med  at  lede  efter  nye  deltagere.  Den  store   Bagedyst  er  bage  program,  hvor  amatør  bagere  dyster  mod  hinanden  om  at  blive   Danmarks  bedste  amatør  bager.     De  er  i  alt  10  deltagere  som  dyster  mod  hinanden.  Det  handler  om  at  bage  kager,   boller  og  brød.  Der  er  to  værter  og  to  dommere.  Værterne  guider  seerne  igennem   programmet,  og  dommerne  vurderer  deltagerne,  og  beslutter  hvem  der  skal   sendes  hjem.  Der  er  to  som  bliver  sendt  hjem  i  hvert  afsnit.         Den  Store  Bagedyst  er  inspireret  af  The  Great  Big  Bakeoff  som  er  produceret  af   BBC,  og  som  har  haft  stor  succes  i  udlandet.  Flere  og  flere  er  begyndt  at  bage  og   starte  kageblogs,  madblogs  osv.  Finalen  i  Den  Store  Bagedyst  havde  1,1  million   seere.     Vores  app  giver  seeren  mulighed  for  at  deltage  aktivt,  og  samtidig  sikre  sig  en   plads  til  castings  i  den  nye  sæson.  Det  er  en  app,  som  fungerer,  selvom   programmet  ikke  bliver  vist,  i  og  med  man  kan  bruge  app´en  lige  meget  hvor   man  er  i  landet.  Vores  app  har  fokus  på  bagning  ligesom  programmet  har.  Der  er   samtidig  også  mulighed  for  at  være  inaktiv,  hvis  man  ikke  har  lyst  til  at  tage   billeder,  men  kun  vil  se  opskrifter.       2.  b:     Den  store  bage  app,  skal  motivere  seere  af  programmet  til  at  kreere  deres  egne   kager  og  på  den  baggrund,  blive  en  del  at  et  socialt  online  mobil  univers,  for   passionerede  amatør  bagere.  Den  er  primært  henvendt  til  se  ”mig-­‐generationen”,   som  gerne  vil  vise,  at  de  også  har  et  bage-­‐talent,  som  dem  på  tv.  Men  derudover    

5


Gruppe 1:  Henrik  Aggerholm,  Anne-­‐Sofie  Fischer  og  Thomas  Dall   11/10-­‐2012   Opgave  2:  Mobil  App   TVM  4  -­‐  DMJX   kan  inaktive  brugere  også  få  en  masse  ud  af  appen.  Appen  fungerer  nemlig  også   som  amatør-­‐kogebog,  da  alle  uploadede  billeder  har  en  tilhørende  opskrift.  På   den  baggrund,  kan  ikke-­‐deltagende  brugere  surfe  rundt  mellem  et  væld  af   uploadede  opskrifter  og  finde  udfordrende  kager,  de  selv  ønsker  at  kreere.   App’ns  funktioner  (uplode  egne  kager  og  deltag  i  konkurrencen  om  at  få  en   direkte  billet  til,  at  medvirke  i  sæson  2  af  Den  store  Bage  dyst)  er  med  til  at  holde   liv  i  programformatet  mellem  sæsonerne  og  samtidig  skabe  hype  om  den   kommende  sæson.   2.d:  App’ns  merværdi  med  udgangspunkt  i  de  tre  P’er:   Personal:  Den  store    bage  app  tager  primært  udgangspunkt  i  det  personlige.  Det   er  brugernes  egne  kager,  opskrifter  og  billeder  der  fylder  mest.  Brugeren  kan   videre  mere  vælge,  at  følge  andre  brugere,  som  vedkommende  finder   interessant.  På  den  måde  personliggør  brugeren  appen  efter  sit  eget  behov.     Portable:  App’n  er  et  ret  effektivt  værktøj,  når  brugerne  ønsker  at  uploade  deres   egne  kreationer  til  netværket.  Det  har  deres  mobil  ved  hånden  og  kan  med  et   enkelt  klik  tage  billedet  og  uploade  det  til  netværket,  så  kreationen  kan  blive   anmeldt  af  andre  brugere.      Pedestrian:  Merværdien  ved,  at  produktet  er  udviklet  som  en  app  og  ikke   ”bare”  som  en  hjemmeside,  består  også  i,  at  app’n  kan  bruges  overalt.  Brugerne   kan  hente  inspiration  til  egne  kage  projekter,  mens  de  handler  ind.  Samtidig  kan   brugerne  kan  også  altid  tjekke  om  deres  billeder  er  blevet  anmeldt,  så  de  kan   holde  sig  opdateret  i  toget,  i  en  pause  på  jobbet  osv.                                          

Personal

Portable

MERVÆRDI

Pedestrian  

6

Mobil apps TVM0913  

Besvarelse af Opgave 2, TVM0913

Mobil apps TVM0913  

Besvarelse af Opgave 2, TVM0913

Advertisement