Issuu on Google+

เทศกาลท่องเที่ยว เดือนสิงหาคม


งานประเพณีของดีเมืองยะลา • จังหวัดยะลา

เสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม


ประเพณีตักบาตรดอกไม้ • จังหวัดสุพรรณบุรี วันแรม 1 ค่่า เดือน 8


งานเทศกาลทิ้งกระจาด • จังหวัดสุพรรณบุรี

เริ่มวันที่ 18 เดือน 7 ของจีน


งานผ้อต่อ • จ.ภูเก็ต

ช่วงเดือน 7 ของจีน


งานเทศกาลล่าไย • จ.ล่าพูน

ช่วงเดือนสิงหาคม


งานเทศกาลขนมเค้ก • จ.ตรัง

เดือนสิงหาคม


งานเทศกาลมังคุดหวาน และของดีเมืองคอน • จ.นครศรีธรรมราช เดือนสิงหาคมTourPresent