Page 1

|

číslo: 18

|

Vo vodných nádržiach Domaša a Zemplínska Šírava je dostatok vody

cena: 0,40 €

www.slovenskyvychod.sk

Mužské družstvo volejbalových chemesákov si siahlo na najvyššie méty

ra 6 na

ročník: XVII

a

Na Zemplín prúdia peniaze od Švajčiarov

|

ra n

pondelok 28. 4. 2014

Vranov deklasoval humenských futbalistov gólovým poltuctom

st ra 12 na

O fušerskej práci v podchode nie je do reči mestu ani stavbárom

st ra 10 na

st

3

st

OBKLAD PODCHODU V HUMENNOM DRŽAL POKOPE LEN TRI MESIACE

V tomto období má množstvo maturantov plnú hlavu príprav na príjimačky na vysoké školy. U mnohých zohráva veľkú úlohu aj možnosť ubytovania sa počas štúdia mimo domova.

Stará gaštanová aleja

je pýchou Strážskeho

3 na

ra

5 na

Tento piatok vystúpi pred humenským publikom v Live clube bratislavská rocková kapela RADIX s hitmi z nového albumu Nezlomní a Nezlomení.

Internáty sú pre vysokoškolákov v Bratislave najlacnejšou voľbou

st

st

ra 9 na

V Humennom to rozbalia rockeri z kapely RADIX

Návrat k tradičnej chuti !

ra

Humenská samospráva sa v decembri minulého roku vedela pochváliť s otvorením zrekonštruovaného podchodu. Keď sa po pár mesiacoch ukázali závažné nedostatky v kvalite stavebných prác, do reči jej nie je. Rovnako ako konateľovi stavebnej firmy, ktorá steny podchodu obložila špeciálnymi polykarbonátovými doskami.

Milí priatelia! Podeľte sa s čitateľmi týždenníka Slovenský východ o najlepšie alebo najvtipnejšie momenty z vašej „opekačky“ alebo grilovania. Pošlite nám fotografiu, ako ste sa pri opekaní spoločne bavili. Potešia nás aj vaše „zlepšováky“, ktoré používate pri opekaní v prírode. Najlepšie fotografie uverejníme a autorov odmeníme balíčkom kvalitných mäsových výrobkov značky Althan, pokračovateľa tej najlepšej mäsiarskej a udenárskej tradície v Humennom. Fotografie posielajte na adresu: redakcia@slovenskyvychod.sk. Do predmetu správy napíšte: OPEKAČKA. Do textu správy uveďte meno autora foto, kde fotka vznikla a kto je na nej. J

st

st ra 2 na

POŠLITE FOTO A ZÍSKAJTE CHUTNÚ CENU!

Gaštanovú aleju v Strážskom vysadili v roku 1907. Jej vznik je spätý s príchodom mladomanželov grófa Ladislava Séčeniho, ktorý bol ministrom a veľvyslancom v USA, a Gladys Wanderbiltovej.


2

Spravodajstvo

OBKLAD PODCHODU V HUMENNOM DRŽAL POKOPE LEN TRI MESIACE

O fušerskej práci v podchode nie je do reči mestu ani stavebnej firme Humenská samospráva sa v decembri minulého roku vedela pochváliť s otvorením zrekonštruovaného podchodu. Keď sa po pár mesiacoch ukázali závažné nedostatky v kvalite stavebných prác, do reči jej nie je. Rovnako ako konateľovi stavebnej firmy, ktorá steny podchodu obložila špeciálnymi polykarbonátovými doskami. HUMENNÉ. Obklad vstupu do podchodu na Sídlisku I v Humennom nedrží na stene. Špeciálne polykarbonátové dosky sa vlnia a spod medzier vykúka lepiaca hmota, ktorá ich má spájať so stenou.

Tlačový referát odpovedal svojsky Ako sme už v minulom vydaní nášho týždenníka informovali, na stav obkladu podchodu v Humennom sme sa opýtali na tlačovom referáte mestského úradu v Humennom. Chceli sme vedieť, či je vlnenie obkladu zámerné alebo je dôsledkom nekvalitnej práce stavbárov. Pýtali sme sa aj na meno stavebnej firmy, na to koľko eur za prácu od mesta vzala a aj na to, či bude mesto práce reklamovať. Michaela Slivková Kirňaková z tlačového referátu nám vo štvrtok 24. apríla odpovedala takto: „Mesto Humenné použilo pri rekonštrukcii podchodu špeciálne polykarbonátové dosky s antigrafitovým povrchom, teda nový kvalitný materiál, ktorý je nerozbitný a ľahko umývateľný. Pri pravidelnej kontrole sme však zistili nedostatky v súvislosti s kvalitou vykonaných prác. A tak sme ešte 2. apríla zaslali dodávateľovi stavby reklamáciu. Ako bude tento problém riešený, určí dodávateľ stavby v rámci reklamácie.“ Kirňakovú sme znova požiadali o uvedenie názvu stavebnej firmy a cenu, za ktorú práce vykonala. Odpovede sme sa už, aj napriek našej urgencii, do času našej

uzávierky nedočkali.

Zhotoviteľom je prešovská firma BAUTEK spol.s.r.o Podľa zverejnenej zmluvy je zhotoviteľom BAUTEK spol. s.r.o. z Prešova. Konateľ Norbert Tarkovič podpísal zmluvu o dielo 27. septembra 2013, primátorka Jana Vaľová 3. októbra 2013. Predmetom zákazky je v nej: Revitalizácia parku pred hotelom Karpatia I. etapa. Cena bez DPH je 183 036,13 eur, s DPH 219 643,36 eur. Zaujímavé je, že podľa zmluvy mali stavbári na prácu len dva týždne od prebratia staveniska do jeho odovzdania objednávateľovi, teda mestu. Na internete sme nezistili, kedy si od podpisu zmluvy stavbári z BAUTEK stavenisko prebrali, no mesto sprístupnilo podchod verejnosti 23. decembra 2013. Podľa zmluvy zodpovedá za dielo BAUTEK. Zároveň podľa zmluvy firma zodpovedá aj za vady, ktoré sa prejavili pod odovzdaní stavby. Konateľ firmy BAUTEK sa pri podpise zmluvy mimo iného zaviazal, že s odstránením prípadných vád začne do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie zo strany mesta a vady odstráni v čo najkratšom termíne. Ak si vezmeme, že mesto poslalo konateľovi reklamáciu v stredu 2. apríla, teoreticky by ju mohol prebrať v piatok 4. apríla, najneskôr v pondelok 7. apríla. Ak by si konateľ písomné oznámenie prevzal napríklad až 7. apríla, podľa zmluvy by mal vady začať

n Podľa tlačového referátu mestského úradu v Humennom, mesto písomne uplatnilo reklamáciu ešte 2. apríla. Stavbárom sa ich stavebné dielo vlnilo ešte minulý týždeň. Konateľ stavebnej firmy mlčal. odstrániť do 14. apríla. V čase trvania záručnej doby má mesto nárok na ich bezplatné odstránenie.

Konateľ nekomunikuje Priznanie vád v rekonštruovanom podchode a to, ako a kedy budú odstránené, sme na oficiálnej internetovej stránke mesta do termínu našej uzávierky nenašli. Skutočnosť, že 24. apríla neboli vady na obklade podchodu odstránené a to, že v ten deň nám Kirňaková uviedla, že BAUTEK ešte len určí, ako vady v rámci reklamácie odstráni, naznačuje dve veci. Buď si konateľ spoločnosti BAUTEK písomnú reklamáciu od mesta neprevzal a neplynie mu týždňová lehota na odstránenie závad, alebo ho, v nám neznámom termíne prebral, no do 7 dní vady z neznámych

Unimobunky na Sídlisku III definitívne končia

Unimobunky bývalého Chemkostavu boli na Laboreckej ulici v roku 1971 prvými na stavenisku Sídliska III. Po štyroch desaťročia ich z tohto miesta definitívne spratali. HUMENNÉ. Minulý týždeň z Laboreckej ulice odstránili unimobunky, o ktorých osude rozhodla samospráva ešte v roku 2010.

FOTO: KORN

n Na Laboreckej ulici stáli unimobunky od roku 1971. Stavbári ich odstránili minulý týždeň. k slovu exekútor. sa prihlásilo päť uchádzačov. Neuspeli v nej štyri stavebné firmy Búračka z Humenného ale firma Ing. Marek Mesto zverejnilo výzvu na verejné Horvát - M.H. Trade z Košíc - časť obstarávanie búracích prác koncom Pereš, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. februára 2014. Podľa zverejnenej Hodnota zákazky bola 23 731, 32 správy o stave zákazky sa do súťaže eur bez DPH. Minulý týždeň stavbári unimobunky rozobrali. Podľa zverejnených informácií má byť terén skultivovaný. Hoci nás Michaela Slivková Kirňaková z tlačového referátu informovala, že počas búracích prác bude okolie zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb, my sme nič také nevideli. Stavbári začali rozoberať unimobunky ráno. Aj keď na mieste pracovali so žeriavom, okolie nebolo ohradené a ľudia okolo voľne prechádzali po chodníku a po FOTO: KORN parkovisku. Stavbári neskôr nan Zákazku od mesta získala s najnižšou ponúknutou cenou tiahli okolo búraniska pásku. firma z Košíc. Zvíťazila tak nad štyrmi humenskými firmami. (korn)

2010. Vtedy, rozhodnutím mesta, odišli do náhradných priestorov. Mesto sa rozhodlo, že ich kvôli ich zlému technickému stavu zbúra. Lenže, krátko predtým si v nich zriadil cukráreň s predajom zmrzliny istý starší cudzinec. Ten na výzvy mesta na vypratanie priestorov nereagoval, a tak sa vec dostala pred súd. Rozsudok v prospech mesta nadobudol právoplatnosť v júni minulého roku. Neskôr prišiel

n Po odstránení má byť terén skultivovaný.

Na Zemplíne budú stavať máje!

V stredu 30. apríla ožijú mestá a obce Zemplína spevom a tancom, ktoré neodmysliteľne patria k tradícii stavania májov. Ponúkame stručný prehľad podujatí v regióne Zemplína. Michalovce: Šternasti jarni jurmarok, tribúna pri MsÚ 30. apríla. O 8.00 hod. súťaž vo varení kotlíkového guľášu (gazdovský dvor). O 10.00 hod. Slávnostné otvorenie jarmoku, vztyčovanie vlajky, folklórna spevácka skupina Dreľich (tribúna pri MsÚ). O 12.00 hod. Vyhodnotenie súťaže vo varení kotlíkového guľášu. O 16.00 hod. Vystúpenie dychovej hudby Vychodňare z Humenného a o 17.00 hod. Stavanie mája v podaní FS Zemplín.

Sečovce: 30. apríla pri fontáne o 18.00 účinkujú Mestská hasičská dychová hudba, DFS Pavička, TS Mars.

FOTO: KORN

Koniec Unimobunky mali byť od roku 1971 na mieste len do času skončenia výstavby Sídliska III. Boli v nich nielen kancelárie stavbárov z Chemkostavu, ale aj sklady či jedáleň. Na mieste zostali aj po roku 1983, kedy výstavba Sídliska III oficiálne skončila. Potom ich ďalej využívali maliari, krajčíri, výťahári a rôzni opravári z Okresného priemyselného podniku v Humennom. Po jeho zániku v deväťdesiatych rokoch pripadla budova mestu Humenné. Opravári a remeselníci v nej sídlili až do roku

28. 4. 2014

FOTO: KORN

príčin neodstránil. A tak sme sa rozhodli opýtať sa priamo konateľa Norberta Tarkoviča. Minulý piatok sme mu zavolali a opýtali sme sa, či jeho firma rekonštruovala podchod v Humennom. Odpovedal, že áno. Potom, čo sme ho požiadali, aby vysvetlil, prečo obklad nedrží, zložil. Krátko na to nám prišla od neho sms-ka v tomto znení: „Som na ceste, mám zlý signál, ozvem sa. Ďakujem.“ Tarkovič sa ale neozval. Volali sme mu potom viackrát. Nedvihol. Anna Kornajová

Humenné: 30. apríla o 17.00, Námestie pred Domom kultúry, FS Orgonina z Vranova nad Topľou Orechová: 30. apríla o 18.00 hod. Trebišov: 30. apríla. Od 16.00 hod. – Príprava Mája (Mariánske námestie), 16.45 hod. – Stavanie Mája - tradičné folklórne podujatie (Námestie Štefana Boleslava Romana, pred starým KaSS), o 20.00 hod. – Majáles – diskotéka, D.J. A-Z Best (amfiteáter) Nižný Hrabovec: 27. apríla o 14.30 hod. na námestí Dr. Mastiliaka. V programe vystúpia: dychová hudba mládež z Nižného Hrabovca, ženská spevácka skupina Potoky. (PB)

SCHENGENSKÁ HRANICA

Policajti zadržali dvoch ukrajinských prevádzačov aj s utečencami

V cele policajného zaistenia skončili v piatok prevádzači z Ukrajiny. Päť nelegálnych utečencov bolo administratívne vyhostených zo Slovenska. SOBRANCE. V katastri obce Ruský boda a boli umiestnení v cele policajHrabovec v okrese Sobrance bolo ného zaistenia,“ povedala Koperdopoludnia v piatok 25. apríla rušno. nická. Ukrajinci prevádzali cez zelenú hranicu štyroch štátnych príPrevádzači s Afgáncami slušníkov Afganistanu a jedného štátAgnesa Kopernická, hovorkyňa neho príslušníka Bangladéša, ktorí u Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej seba nemali cestovné doklady. „Cupolície Sobrance, informovala, že v dzinci prekročili vonkajšiu hranicu z tento deň hraniční policajti zadržali Ukrajiny do Slovenskej republiky dvoch Ukrajincov. Vyšetrovateľ neoprávnene mimo hraničný Národnej jednotky boja proti priechod a na našom území sa zdrnelegálnej migrácii voči obom žiavali neoprávnene. Všetci cudzinci vzniesol obvinenie zo spáchania boli z územia Slovenskej republiky zločinu prevádzačstva. „Obom administratívne vyhostení,“ uzavrela mužom bola obmedzená osobná slo- Kopernická. (korn)

Armáda plánuje na letisku Kamenici cvičenie, s krízou na Ukrajine nesúvisí

Na letisku v Kamenici nad Cirochou v okrese Humenné sa bude konať taktické cvičenie Vrtuľníkovej jednotky Mi-17. Ministerstvo obrany vylúčilo, že cvičenie prebehne kvôli vyostrenej situácii na Ukrajine, ktorej časť východnej hranice je blízko regiónu Zemplína. Vyplýva z potreby precvičenia spôsobilosti a možnosti použitia jednotky.

KAMENICA NAD CIROCHOU/ BRATISLAVA. Obec Kamenica nad Cirochou zverejnila oznam o pripravovanom cvičení na letisku v obci.

Cvičiť budú prepravu aj výsadok Podľa oznamu bude 19. až 23. mája na kamenickom letisku taktické cvičenie deklarovanej vrtuľníkovej jednotky E 1501. Má sa konať podľa Plánu prípravy vk Prešov. Letová činnosť je naplánovaná na 20. až 23. mája od 9.00 do 20.00 hod. Martina Balleková, hovorkyňa ministerstva obrany, informovala, že na cvičení sa zúčastnia dva vrtuľníky Mi-17. „V rámci cvičenia budú pôsobiť na celom území východného Slovenska, podľa požiadaviek a podľa námetu na cvičenie. Zameranie cvičenia bude na prepravné a výsadkové úlohy, úlohy SAR (letecká pátracia a záchranná služba) a MEDEVAC (transport raneného),“ povedala.

Cvičenie nesúvisí so situáciou na Ukrajine Keďže každým dňom médiá informujú o hrozbe vojny na Ukrajine, ale aj o posilnení ochrany schengenskej hranice, opýtali sme sa, či prítomnosť vrtuľníkov v Kamenici nesúvisí s napätou medzinárodnou situáciou. „Cvičenie nemá súvis so situáciou na Ukrajine. Vyplynulo z

potreby precvičiť spôsobilosti a možnosti použitia deklarovanej jednotky E1501 vyplývajúcej z medzinárodných zmlúv,“ reagovala Balleková. Obyvatelia Kamenice, ale aj iní občania, budú musieť počas taktického cvičenia dodržiavať pokyny pri vstupe do priestoru cvičiska na letisku. (korn)

Foto: MOSR

n Na cvičení v Kamenici nad Cirochou sa 19. až 23. mája zúčastnia dva vrtuľníky Mi-17.

Na nájdenú uhynutú rybu je potrebné upozorniť hospodára

Ľudia, ktorí nájdu na brehu uhynutú rybu, sú často bezradní. Netreba ju však len tak prekročiť. VINNÉ/ MICHALOVCE. Pred pár týždňami našli rekreanti na brehu Vinianskeho jazera niekoľko kusov uhynutých rýb. Uhynuli veľké Tolstobiky „Boli to veľké ryby. Slnko na nich svietilo a po krátkom čase na nich sadali muchy. Ľudia od nich odháňali psov, ale nenašiel sa nikto, kto by ich odpratal. Jedna pani ju chcela vyhodiť do odpadkového koša, ale okoloidúci človek ju upo-

Foto: VŠ

n Rybári zarybnili Vinianske jazero túto jar kaprom K3.

Foto: korn

n Ak nájdete pri jazere uhynutú rybu, nehádžte ju medzi odpadky do koša, ale skontaktujte sa s rybárskym hospodárom. zornil, že tam mŕtve ryby nepatria. opravám pláže,“ vysvetlil. Naozaj sa nám zdalo najrozumnejšie, keď ju necháme tak,“ povedal Volajte rybárskeho hospodára! nám náš zdroj. „Uhynuli nám veľké Šaffa potvrdil, že uhynuté ryby do kusy rýb Tolstolobika pestrého - na odpadkového koša jednoznačne starobu a nedostatok fytoplank- nepatria. Uviedol, že ak ľudia nájdu tonu,“ potvrdil nám Vladimír Šaffa, na jazere uhynutú rybu, majú predseda Miestnej organizácie skontaktovať rybárskeho hospodára Slovenského rybárskeho zväzu v Rastislava Kačmarského. Jeho teleMichalovciach. „Nedostatok fyto- fónne číslo je uvedené na webovej planktonu je hlavne v jarných mesia- stránke Miestnej organizácie coch. Na jazere k tomu došlo, keď Slovenského rybárskeho zväzu v (korn) sa vykonalo spustenie vody kvôli Michalovciach.


28. 4. 2014

Spravodajstvo

Na Zemplín prúdia peniaze od Švajčiarov

POUŽIJÚ SA NA ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AJ NA ROZVOJ TURISTICKÉHO RUCHU DLHÉ NAD CIROCHOU/ ZEMPLÍNSKE HÁMRE. V dvoch obciach horného Zemplína sa minulý štvrtok poklopkávalo po základnom kameni a slávnostne prestrihovala páska. Milióny eur do chudobného regiónu Tlačový odbor Úradu vlády infor-

FOTO: KORN

n „Na srdci ma hreje to, že naše deti budú žiť v čistom a zdravom prostredí. Lebo každý potôčik, každá riečka je znečistená a tou kanalizáciou sa to veľmi odľahčí,“ povedal starosta obce Dlhé nad Cirochou Ján Kníž.

moval, že v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je práve Úrad vlády, sa celkovo realizuje 21 projektov. Na ich financovanie má Slovensko vyčlenených 59,980 milióna eur. Príspevok Švajčiarskej konfederácie je 63,516 milióna švajčiarskych frankov. Minimálne 40 percent prostriedkov, čo je 24 milióna eur, sa použije na financovanie projektov na východnom Slovensku. Ako sa uvádza v tlačovej správe z Úradu vlády je to región s najnižším hrubým domácim produktom na obyvateľa. Prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu zabezpečia Švajčiari podporu cestovného ruchu, sociálnych služieb pre postihnuté deti a mládež, sociálnej inklúzie pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, komunálnej infraštruktúry zberu a čistenia odpadových vôd. Projekty budú ukončené najneskôr do júna 2017.

Verejná kanalizácia skvalitní životné prostredie Švajčiari finančne podporili 10,78 miliónmi eur vybudovanie 23,6 kilometrov verejnej kanalizácie v Gemerskej Polome v okrese Rožňava, v Dlhom nad Cirochou v okrese Snina a v Tušiciach v okrese Michalovce. Zlepšia sa tak služby pre 7 301 obyvateľov. „Som

presvedčený, že ľudia tú kanalizáciu budú využívať. Skúsenosť z I. etapy je taká, že nám zostalo len 30 nenapojených domácností. Nie preto, že sa nechceli napojiť, ale preto, že mužská populácia je kvôli práci v zahraničí a napoja sa, keď sa vrátia. Nie je tam problém, že by nechceli. Začiatok II. etapy je v apríli, ukončená by mala byť v júni 2016. Obec dostala zo Švajčiarskych fondov 2 568 000 eur a jej spoluúčasť na výstavbe je 55-tisíc eur. Čo sa týka II. etapy, na srdci ma hreje to, že naše deti budú žiť v čistom a zdravom prostredí. Lebo každý potôčik, každá riečka je znečistená a tou kanalizáciou sa to veľmi odľahčí,“ povedal starosta obce Dlhé nad Cirochou Ján Kníž.

Pod Sninským kameňom bude múzeum Švajčiari zavítali aj do vyššie položenej obce Zemplínske Hámre v okrese Snina. Od januára tohto roku tam prebiehajú rekonštrukčné práce na hlavných objektoch budúcich expozícií obecného múzea – kamennej murovanice a hámra. Boli už vybudované základy repliky vysokej pece a skelet budúceho turistického informačného centra. Postavený je už 60 metrov dlhý úsek úzkokoľajky, po ktorej v minulosti zvážali železnú rudu. Projekt, ktorého rozpočet presahuje 1,1 milióna eur, je tiež podporený Švajčiarskym finančným mechanizmom. Jeho cieľom je tiež

FOTO: KORN

n Poklepkanie základného kameňa II. etapy splaškovej kanalizácie v Dlhom nad Cirochou. vytvorenie zázemia pre rozvoj celoročnej turistiky v obci pod Sninským kameňom. Obec postaví obecné múzeum na ploche 1 169 m2 so štyrmi vnútornými expozíciami, 4 vonkajšími expozíciami a 2 dielňami, turistické informačné centrum na ploche 32,4 m2 poskytujúce informácie vrátane nonstop prístupu cez 3 informačné kiosky a náučný chodník "História priemyselnej výroby" v obci Zemplínske Hámre. Magnet pre turistov Jozef Gajdoš, starosta obce uviedol, že hoci je ešte obecné

FOTO: KORN

3

múzeum a expozície nedokončené, turisti majú o návštevu obce záujem. „Veľká noc bola takou reakciou na to, čo sa tu deje. V kameňolome, kde je už veľa vecí dokončených, bolo úžasne veľa ľudí, ktorí obdivovali tie historické artefakty. Bolo tam veľa rodičov s deťmi, veď to, čo je tam postavené, má svoju výpovednú hodnotu a zaujímalo ich to. Mnohí si uvedomujú, že bez poznania histórie sa nedá konštruovať budúcnosť,“ skonštatoval Gajdoš. Projekt by mal byť ukončený v júni 2015. (korn)

n Švajčiarskej delegácii a hosťom z Úradu vlády a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti zaspievala spevácka skupina Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou.

FOTO: KORN

n Návštevníci múzea si budú môcť prezrieť aj túto štôlňu, ktorú nájdu pri kameňolome.

FOTO: KORN

n Slávnostné prestrihnutie pásky pred budúcim múzeom v obci Zemplínske Hámre.

FOTO: KORN

n Z tejto budovy bude obecné múzeum na ploche 1 169 m2 so štyrmi vnútornými expozíciami, 4 vonkajšími expozíciami a 2 dielňami.

FOTO: KORN

n Obyvatelia Hámrov oddychovali v centre obce, delegácie si medzitým prezreli repliku hámru (v pozadí).

Stará gaštanová aleja je pýchou Strážskeho

FOTO: KORN

n Najväčším magnetom vonkajšej expozície bude určite tento rušeň. Takýto premával po úzkokoľajke.

FOTO: KORN

n Aj v Hámroch vítali miestni delegáciu veselým spevom.

Gaštanovú aleju v Strážskom vysadili v roku 1907. Jej vznik je spätý s príchodom mladomanželov grófa Ladislava Séčeniho, ktorý bol ministrom a veľvyslancom v USA, a Gladys Wanderbiltovej. Samospráva ju obnovuje nielen z vlastných finančných zdrojov, ale aj z príspevku štedrých darcov. STRÁŽSKE. V tomto období zakvitá gaštanová aleja v Strážskom. Medzi starými stromami sú nové sadenice, ktoré tu mesto vysadilo v rámci projektu Zachráňme gaštanovú aleju v Strážskom z grantového programu Pomáhame stavať Vaše sny 2013.

Foto: korn

Obnova aleje „Projekt rieši záchranu vzácnej flóry, gaštanovej aleje, a vysadením nových sadeníc uchováme túto vzácnu aleju v meste. Sadenie za pomoci dobrovoľníkov uskutočnil Mestský podnik služieb mesta Strážske, ktorý je príspevkovou organizáciou mesta a ma vo svojej

n Samospráva nakúpila 49 kusov sadeníc v hodnote 2 400 eur. Sadenie za pomoci dobrovoľníkov uskutočnil Mestský podnik služieb mesta Strážske.

činnosti aj starostlivosť o zeleň v meste Strážske,“ uviedla Anna Zamborová z mestského úradu v Strážskom. Mestu darovala v rámci projektu 1 500 eur slovenská spoločnosť Holcim a mesto prispelo sumou 900 eur. Samospráva nakúpila 49 kusov sadeníc v hodnote 2 400 eur. „Dlhovekosť gaštanov je limitovaná a vysadením nových sadeníc pagaštanu konského chceme obnoviť a zachovať storočnú aleju. Sadenice, ktoré by už za niekoľko rokov boli pekne zakorenené, svojou krásou môžu potešiť a prispieť k zdravšiemu prostrediu v meste,“ vysvetlila Zamborová. Samospráva v rámci starostlivosti o aleju vykonáva pravidelné ošetrovanie stromov a aj postreky proti škodcom. Zaujímavá história Gaštanová aleja má zhruba 203 stromov pagaštanu konského. Popri hlavnej ceste vedúcej k parku ju vysadili robotníci veľkostatku pred príchodom mladomanželov grófa

Ladislava Séčeniho a Gladys Wanderbiltovej do Strážskeho. Stretli sa, keď mal gróf 28 rokov a vzali sa 27. januára v New Yorku. Gróf bol istý čas ministrom a veľvyslancom v USA. Jeho manželka Gladys Moore

Foto: korn

n Gaštanovú aleju tvorí zhruba 203 stromov. Vysadili ju v roku 1907 kvôli príchodu mladomanželov grófa Ladislava Séčeniho a Gladys Wanderbiltovej do Strážskeho. V tomto období, keď stromy zakvitnú, je najkrajšia. Foto: korn

n Cieľom svadobnej cesty grófa Séčeniho a jeho manželky Gladys bol tento kaštieľ postavený v secesnom štýle v roku 1901. V súčasnosti je neobývaný. Podľa našich informácií už nie je majetkom Košického samosprávneho kraja.

Vanderbiltová bola najmladšou dcérou Cornelia Vanderbilta II, prezidenta a predsedu New York centrálnej železnice. Gladys vyrastala v rodinnom dome na Piatej Avenue v New Yorku. Zdedila asi 25 miliónov dolárov z pozostalosti svojho otca a ďalších 5 miliónov dolárov z pozostalosti svojej matky. Manželia mali päť dcér. Gróf zomrel v roku 1938, jeho

manželka v roku 1965. Aleju v Strážskom vysadili pri príležitosti ich príchodu popri ceste vedúcej k 14 hektárovému parku, v ktorom v roku 1901 dala rodina Séčeniovcov postaviť kaštieľ v secesnom štýle. Kaštieľ vlastnil Košický samosprávny kraj, ktorý ho podľa našich informácií v roku 2010 predal. Momentálne je neobývaný a potrebuje komplexnú obnovu. (korn)


4

Publicistika

Zemplínčania o sebe...

Nadaní žiaci vzdelávaní podľa programu APROGEN bodovali na celoslovenskom kole Logickej olympiády

V druhom ročníku celoslovenskej súťaže Logická olympiáda bodovali aj nadaní žiaci z Humenného. Do tejto súťaže pre intelektovo nadaných žiakov sa zapojili aj naše tri základné školy, ktoré vzdelávajú nadané deti v špeciálnych triedach alebo integrovane v klasických triedach: ZŠ Hrnčiarska 13, ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Jána Švermu. V tomto roku sa školských kôl olympiády zúčastnilo 2254 žiakov z celého Slovenska. Sto najlepších žiakov z rôznych kútov Slovenska, víťazov školských kôl, sa stretlo 9. apríla na celoslovenskom kole Logickej olympiády na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Celoslovenské finále prebiehalo dvojkolovo v dvoch súťažných kategóriách, jednotlivé úlohy boli rozdelené do 4 okruhov: logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

Spomedzi sto nadaných žiakov sa medzi úspešnými riešiteľmi v prvej 50-tke ocitli piati Humenčania. V kategórii A sa medzi úspešných riešiteľov zaradili Richard Gerboc zo ZŠ Jána Švermu a Barbara Mu-

Foto: Andrea Romanová

n Spomedzi sto nadaných žiakov sa medzi úspešnými riešiteľmi v prvej 50-tke ocitli piati Humenčania. chová zo ZŠ Hrnčiarskej 13. V si odniesla okrem dobrého pocitu kategórii B sa na peknom 7. mieste aj hodnotnú cenu a finančnú umiestnil Ján Kačur zo ZŠ poukážku na nákup kníh z ponuky Hrnčiarskej 13 a úspešná bola aj vydavateľstva Orbis Pictus, ako aj tiež Alžbetka Csontosová tiež zo členstvo v klube Orbis Pictus IstroZŠ Hrnčiarskej 13. Najväčším politana pre svoju školu. Bibke aj milým prekvapením bola štvrtáčka ostatným úspešným finalistom Bibiána Pavlíková zo ZŠ celoslovenského kola Logickej Hrnčiarskej, ktorá sa v celosloven- olympiády blahoželáme! skom kole Logickej olympiády Mgr. Jitka Fiľová, umiestnila na úžasnom 2. mieste! vedúca MZ APROGEN pre Svojim vysokým umiestnením ISCED II pri ZŠ Hrnčiarskej reprezentovala nielen školu, ale aj 13 v Humennom všetkých Humenčanov. Zo súťaže

Žiaci SOŠ technickej v Humennom úspešne reprezentovali Slovensko Súťaž ENERSOL SK vyvrcholila v tomto roku účasťou reprezentácie Slovenska na medzinárodnej konferencii zameranej na obnoviteľné zdroje energie. Organizátorom 10. medzinárodnej konferencie ENERSOL EU 2014, ktorá sa konala v dňoch 10. – 11. apríla 2014, bola Střední průmyslová škola Otrokovice v Českej republike. Mala vyše 200 účastníkov konferencie a tri reprezentačné družstvá: české, slovenské a rakúske. Študenti z troch súťažiacich krajín predstavili

Foto: JM

celkove 24 projektov, v ktorých sa zamerali na rôzne aspekty využitia alternatívnych zdrojov energie, na energetickú úspornosť a na znižovanie emisií v doprave.

Sme hrdí na to, že členmi slovenskej reprezentácie boli aj žiaci SOŠ technickej v Humennom Juraj Kocka a Ladislav Hudák (obaja zo študijného odboru elektrotechnika), ktorí na medzinárodnej konferencii prezentovali víťazné práce z celoštátneho finále v Senici. Juraj

n Ladislav Hudák pri prezentácii projektu Save lighting.

Foto: JM

n Juraj Kocka a Ladislav Hudák na Baťovom mrakodrape pri prehliadke mesta. Kocka prezentoval prácu Riešenie stand by a Ladislav Hudák prácu Save Lighting. Kvalitou, technickým riešením a spoločenským prínosom svojich prác v rámci svojej prezentácie zaujali prítomných odborníkov i členov poroty. Slovenská republika obsadila na konferencii tretie miesto za víťazným Rakúskom a Českom. Ladislav Hudák i Juraj Kocka získali ocenenie od organizátorov súťaže za vynikajúcu reprezentáciu Slovenskej republiky. Mgr. Ján Matoš

Do života uviedli cedéčko Sila ducha

SNINA. Na Veľkonočnom koncerte vo farskom kostole Povýšenia svätého kríža v Snine uviedli do života nové CD. Spojený mládežnícky zbor pri farnosti Povýšenia svätého kríža v Snine je spoločenstvo spevákov a hudobníkov. Spája deti, mládež, ale aj dospelých každého veku a stavu. Zbor účinkuje najmä pri liturgických sláveniach farnosti, ale nezriedka i mimo jej hraníc. Vznik terajšieho Spojeného mládežníckeho zboru sa datuje od roku 2007, kedy nahral svoje prvé autorské CD pod názvom Pokoj

Foto: Pavel Andraščík

n Spojený mládežnícky zbor.

Vám. Vedúcou tohto zboru je Iveta Haburajová, riaditeľka Cirkevného centra voľného času. V týchto dňoch mládežníckemu zboru a kapele SION, ktorá vznikla v roku 2011, tvorí ju sedem členov a takmer všetci prešli týmto zborom, vyšlo CD pod názvom Sila Ducha. Na Veľkonočnom koncerte vo farskom kostole Povýšenia svätého kríža v Snine ho uviedli do života. Nové CD požehnal dekan farnosti THLic Allan Tomáš a poprial všetkým počúvajúcim, aby pocítili vo svojom živote túto silu Ducha. Pavel Andračšík

DUCHOVNÉ SLOVO

Inventúra kontaktov

Pokazil sa mi telefón. Pani z reklamačného si ho pozorne prezerala. Trocha som sa v tom okamihu bál, aby som neostal v hanbe. Veď to isto poznáte, doma vám niečo nefunguje, prídete to reklamovať a v predajni zázračne po žiadnej chybe ani slychu. Alebo vy, v predstave, že aký to vážny máte problém, vylievate si srdce a človek na reklamačnom dobre že nepukne od smiechu, lebo chyba bola úplná maličkosť. Našťastie, telefón bol naozaj pokazený. Lenže prišla otázka, na ktorú som nebol pripravený: „Máte zálohované kontakty? A koľko ich vlastne máte?“ Zatváril som sa prekvapene. Nevedel som ani počet a nebol som si ani istý, kedy

som si poslednýkrát urobil zálohu čísel. A kým som lovil v pamäti a premýšľal, čo budem robiť, keď ich stratím, tá pani mi vraví: „Máte ich vyše 1000, vy ste podnikateľ?“ V duchu som sa zasmial. No to číslo mi ostalo v mysli. A už keď som nato zabúdal, jeden kňaz ma opäť k tým myšlienkam vrátil, keď povedal: „V mobile máme rôzne kontakty, no používame pravidelne len niektoré a mnohé iba raz za čas.“ Má pravdu. V zime a na jar voláme pánovi, ktorý nám mení pneumatiky. Známemu z úradu voláme, keď vybavujeme doklady a kamarátovi na polícii, keď nás zastaví hliadka a vyrúbe nám pokutu. Vtedy som si uvedomil, že je potrebné urobiť „inventúru kon-

28. 4. 2014

taktov“. Prejsť meno za menom a nielen pripomenúť si toho človeka, ale ak sa dá, aj sa mu nejako ozvať. Veď je to také zvláštne, že si vieme zavolať iba vtedy, keď niečo potrebujeme. Pekne to napísal Chalil Džibran v knihe Prorok, keď v stati o priateľstve píše: „A svojmu priateľovi dajte zo seba to najlepšie. Ak musí poznať chvíle vášho smútku, nech pozná aj chvíle vašej radosti. Či je váš priateľ iba na to, aby ste ho vyhľadávali, len keď si chcete skrátiť chvíľku?“ Jozef Kozák

FOTO: KORN

Príbehy o dobrých skutkoch detí rozhodnú o Detskom čine roka 2014

V týchto dňoch štartuje 14. ročník projektu Detský čin roka výzvou pre deti i dospelých, aby podali správu o dobrom skutku detí. BRATISLAVA. Do škôl prichádza výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2014. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, ale i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú. Kategórie Dobré skutky detí môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí. Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin. Správu o dobrých skutkoch deti je možné zasielať do 30. júna tohto roka.

Hrad Čičva

Kto už niekedy prechádzal cez obec Sedliská v okrese Vranov n/ Topľou, nemohol prehliadnuť hrad na skalnom kopci nad bývalou obcou Podčičva, dnes časť obce Sedliská. Zrúcanina hradu Čičva, je v severnej časti obce Sedliská, nad mostom cez rieku Ondava a nad križovatkou ciest Vranov n/ Topľou - Humenné - Stropkov.

O oceneniach rozhodnú deti Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré zo všetkých skutkov vyberie výberová komisia. Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú: pomoc v rodine, pomoc priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť či spolupatričnosť. Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2014. Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcov-

Tip na výlet na Zemplíne

FOTO: PB

ským portálom Ľudiaľuďom.sk

Príbehy poučia a naučia „Projekt Detský čin roka nepovažujeme za súťaž. Skutočnú skrytú hodnotu projektu vidíme v tom, že silné a inšpiratívne príbehy každý rok číta viac ako viac 100-tisíc detí a cez reálne príbehy malých hrdinov sa učia pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, ako podporiť iných, ako ochrániť ľudí i prírodu. Deti svojím konaním inšpirujú aj dospelých,” poznamenáva Saša Petrovická Broadhurst, štatutár Občianského združenia Detský čin roka. Novinkou projektu je Škola dobrých skutkov - Online pedagogická príručka.

Magdaléna Fabryová, koordinátorka projektu

To bol jeho definitívny koniec a odvtedy je v ruinách.

História Prvá písomná zmienka o Čičve je z roku 1270. Hrad zohrával dôležité postavenie na križovatke diaľkových ciest spájajúcich Vranov a Humenné

a na ceste pozdĺž severných svahov Karpát spájajúcej Sliezsko a Poľsko cez Stropkov so Sárospatakom a Sedmohradskom. Bol strediskom rozsiahleho panstva, ku ktorému patrilo viac než 60 dedín. V roku 1527, za Drughetovcov, sa na hrade konali zhromaždenia Zemplínskej župy a mal tu sídlo archív Zemplínskej stolice. V tom istom roku ho Ján Zápoľský dobyl a podpálil. Pri požiari zhorel archív Zemplínskej stolice. Hrad znovu opravili. V priebehu 17. storočia hral dôležitú úlohu v protihabsburských povstaniach. V roku 1704 sa ho zmocnili vojská Františka Rákocziho II. a v ich rukách bol až do roku 1711. Vtedy ho brigádny veliteľ Rákocziho vojska, gróf František Barkóci, vydal bez boja cisárskym vojskám a sám sa k nim pridal. Generál Laucken, veliteľ cisárskych vojsk, dal hrad zbúrať, pretože už nemal vojensko-strategický význam.

STAKČÍN. Miestny spolok SČK Kamenica nad Cirochou v okrese Humenné zorganizoval v utorok 22. apríla 2014 výlet pre všetkých svojich členov, dobrovoľníkov a sympatizantov, spojený s exkurziou najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu na Slovensku. Vy-

darenej akcie a zdolávania dokopy 1358 schodov sa zúčastnili aj členovia Územného spolku Humenné na čele s pani riaditeľkou PhDr. Mgr. Silviou Knapíkovou a miestne spolky SČK z Hažína n/Cir. a Kochanoviec. Všetci spoločne, ako jedna veľká rodina,

strávili príjemné dopoludnie v nádhernom prostredí v okolí vodnej nádrže, ktorej rozloha zaberá 311 ha a kvôli jej výstavbe bolo vysídlených 7 obcí s 3463 obyvateľmi zo 769 príbytkov.

Cesta na hrad Hrad je dobre prístupný pre všetkých návštevníkov nenáročnou lesnou cestou z obce po zelenej turistickej značke vedúcej od zastávky autobusu pri hlavnej ceste až pod hrad. Do obce sa dostanete pohodlne akoukoľvek pravidelnou autobusovou linkou. Pre motorizovaných turistov je pod hradným bralom určené parkovisko (oproti mostu), odkiaľ vedie druhá, strmšia, prístupová cesta na hrad popri miestnom kostole a kaplnke, viditeľných v smere od mostu pri príjazde od Humenného. Touto cestou môžete vidieť i nedostavanú hrobku Barkóciovcov z roku 1909.

Súčasnosť V súčasnosti sa o hrad a jeho okolie stará obec Sedliská. V okolí hradu osadila informačné tabule. Dbá o poriadok nielen na hrade a v hradnom areáli, ale aj v blízkom okolí. Momentálne neexistuje žiadne oficiálne občianske združenie na ochranu a zachovanie hradu Čičva, ako pri ostatných hradných zrúcaninách na Zemplíne – Brekov, Jasenov, Vinné. Jozef Dobrodský, starosta obce uviedol, že sa o vytvorenie takéhoto združenie snažia. Je v kontakte s členmi Občianskeho združenia Zemplínsko-užská hradná cesta, ktoré zachraňuje Viniansky hrad. Verí, že do konca roka vznikne podobné združenie aj v Sedliskách.

Križiaci boli v útrobách vodnej nádrže Starina

Foto: Pavel Andraščík

n Vedúca Spojeného mládežníckeho zboru Iveta Haburajová a dekan Allan Tomáš pri

Pavol Banúr

Mgr. Katarína Lukáčová

n Veľká rodina - miestne spolky SČK z Hažína n/Cirochou a Kochanoviec.

Foto: Natalia Vesma


28. 4. 2014

Internáty sú pre vysokoškolákov v Bratislave najlacnejšou voľbou

RADÍME ŠTUDENTOM ZO ZEMPLÍNA – PREHĽAD VYSOKOŠKOLSKÝCH INTERNÁTOV

Spravodajstvo / Publicistika / Inzercia

5

V tomto období má množstvo maturantov plnú hlavu príprav na príjimačky na vysoké školy. U mnohých zohráva veľkú úlohu aj možnosť ubytovania počas štúdia mimo domova. BRATISLAVA. Bratislava ponúka množstvo ubytovacích zariadení pre vysokoškolákov. Rôznia sa nielen cenou za ubytovanie, ale aj polohou a dostupnosťou. Mlynská dolina Účelové zriadenie Slovenskej technickej univerzity Mladosť v Mlynskej doline s kapacitou 1 880 lôžok ponúka ubytovanie pre študentov denného štúdia a hostí. Ubytovanie zabezpečuje prostred-

na Botanickej 25. Vyznačuje sa výhodnou polohou od centra mesta. Zastávka električiek je priamo pred internátom. Študentom Prírodovedeckej fakulty postačí prebehnúť cez cestu. Ubytováva študentov z Prírodovedeckej fakulty či Právnickej fakulty, ktorým vyhovujú udržiavané izby. Problémom môže byť spôsob internetového pripojenia, ktoré je funkčné len na prízemí a na prvých troch poschodiach. Konečná cena

Foto: PB

n Študenti Filozofickej fakulty môžu takisto využiť ponuku vysokoškolských internátov. níctvom študentských 1-3 lôžkových izieb a hosťovských 1-2 lôžkových izieb. Pre študentov Technickej univerzity sú k dispozícií aj študentské domy Mladá Garda, Dobrovičova, Študentský dom Jura Hronca či Študentský domov Svoradov s lôžkami pre 309 študentov a telocvičňou. Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra ,,Mlyny“ je ubytovacie zariadenie Univerzity Komenského. Nachádza sa tiež v Slávičom údolí v Bratislave, v Karlovej Vsi. Zahŕňa v sebe časť Výškových blokov, Átriové domčeky či Manželský internát. „Manželáky“ sú v rekonštruovanej časti a sú to momentálne najkvalitnejšie byty internátu. Jedno lôžko v 3-lôžkovej izbe v rekonštruovanom jadre, bunkovom systéme so sociálnym zariadením s internetovým pripojením za 6 eur na mesiac, stojí mesačne 63 eur.

Internet a poloha internátu Vysokoškolský internát Družba je

3-lôžkovej izby s internetovou prípojkou sa udáva na 64 eur mesačne. Podľa Juraja (20 rokov), ktorý študuje biochémiu a býva v Družbe, je najväčším negatívom Družby jedáleň. Stravuje sa preto na Mlynoch. Zatiaľ čo Študentský domov Družba je pár krokov od Prírodovedeckej fakulty, internátne zriadenie Lafranconi je situované

priamo v objekte Fakulty telesnej výchovy a športu a je prepojené so športovým areálom, ktorý plní funkciu pri praktickej výuke.

Prijateľné ceny Kvalitné ubytovanie poskytuje Ekonomická univerzita v Bratislave( EUBA), ktorá má sieť Študentských domov na Dolnozemskej ulici, Starohájskej ulici, Hroboňovej ulici či vo Vlčom hrdle. Podľa našich zdrojov najkvalitnejšie ubytovanie, ktoré EUBA ponúka, je Študentský domov Ekonóm, ktorý sídli na Prístavnej 8. Cena 2-lôžkovej izby sa pohybuje vo výške 64 eur za lôžko na mesiac. Prijateľná cena 45 eur na mesiac za 2-posteľovú izbu, ktorú uvádza EUBA v prípade voľby Študentského domu na ulici Prokopa Veľkého v Horskom parku, v nerekonštruovanej časti, nie je odrazom priveľkej kvality či komfortnosti, no ako sa hovorí, študent pretrpí všetko. Rekonštruovaná časť v areáli ponúka 1-lôžkové izby, ktorých cena sa vyšplhala až na 77 eur mesačne. Na pridelenie kvalitného internátu si väčšina študentov musí počkať. Privát – drahšia voľba Pre náročnejších študentov poskytujú univerzity ubytovanie v súkromných internátoch s menšou kapacitou. Pri tejto voľbe je nutné počítať s vyššími výdavkami. Niektorí síce intenzívne uvažujú o

prenájme či kúpe privátu, no v Bratislave natrafiť na privát, ktorý sa nachádza vo vhodnej vzdialenosti od univerzít a jeho cena je prijateľná, nezahrňujúc výdavky na stravu, nie je veľmi jednoduché. Cena prenájmu 2-izbového bytu v Bratislave sa navyše pohybuje medzi 300 – 500 eur mesačne. Daniela Mihoková

n Starý internát na Ulici 17. novembra v Prešove.

Foto: PB

Študentský domov Prešovskej univerzity rezervuje 40% miest pre prvákov

Zemplínčania, ktorí chcú ísť študovať na Prešovskú univerzitu, môžu rátať s tým, že vedenie študentského domova vyčlenilo pre prvákov dostatok ubytovacích miest. PREŠOV. Prešovská univerzita v Prešove spravuje a poskytuje pre svojich študentov ubytovanie v štyroch prevádzkach: Nový internát – Ul. 17. novembra 11, Starý internát – Ul. 17. novembra 13, Námestie mládeže 2 a Exnárova 36, v ktorých sú kapacitné možnosti pre vyše 1 900 študentov.

Študentské domovy Prešovskej univerzity - 40% miest pre prvákov Cena ubytovania závisí od pridelenej izby – dvojlôžkovej za 50 eur mesačne, trojlôžkovej za 45 eur mesačne a štvorlôžkovej za 40 eur mesačne. Izby disponujú kompletným sociálnym vybavením v bunkovom systéme. Ubytovaným je k dispozícii televízna miestnosť, práčovňa, čajové kuchynky na každom poschodí a počítačové miestnosti s pripojením na internet. Izby sú vybavené internetovými prípojkami a internet je v cene ubytovania. Na vrátniciach budov je možnosť zapožičania žehličiek a vysávačov. V areáli svoje služby ponúka kaderníctvo, kozmetika a zdravotné stredisko. Vzhľadom na

to, že záujem o ubytovanie v týchto zaradeniach je veľký, študentský domov poskytuje ubytovanie výlučne len pre študentov Prešovskej univerzity v Prešove. Pre budúcich prvákom máme však pozitívnu správu. Pre študentov prvého ročníka je vyčlenených 40 % ubytovacej kapacity. Ubytovanie študentov Technickej univerzity v Prešove Študenti, ktorí sa rozhodli študovať na Technickej univerzite v Košiciach s detašovaným pracoviskom v Prešove, majú možnosť ubytovania v dvoch prevádzkach študentského domova. Sú to ŠD Budovateľská 13 a ŠD Budovateľská 31, ktoré majú spolu celkovú kapacitu cca 600 miest v 2 – 3 posteľových izbách so štandardným vybavením a sociálnym zariadením na izbe. Na každom poschodí je kuchynka s varičom, chladničkou a mikrovlnou rúrou. Tiež majú TV miestnosť, klubovňu, stolnotenisovú miestnosťou a na každej izbe je internet. Cena ubytovania je 57 eur/mesiac pre svojich študentov. Študentské domovy

Budovateľská 13 a 31 ponúkajú ubytovanie aj cudzím študentom. Pre nich je však cena za mesiac 80 eur.

Ostatné ubytovacie zariadenia Okrem vysokoškolských študentských domovoch ponúkajú pre študentov ubytovanie za zvýhodnené ceny aj iné zariadenia. Napríklad Hotel LINEAS poskytuje ubytovanie pre vysokoškolákov na 2 a 3lôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Taktiež s wi-fi pripojením na izbách. Cena za 2lôžkovú izbu je 80 eur/mesiac a za 3lôžkovú 70 eur/mesiac. Ubytovanie pre vysokoškolákov ponúkajú aj rôzne stredoškolské internáty, ktoré majú častokrát pre nich vyhradené poschodia, kde sú ubytovaní výlučne len študenti vysokých škôl. Priváty Priváty sa cenou približujú ubytovacím zariadeniam, ktoré poskytujú ubytovanie pre vysokoškolákov. Možnosti bývania je naozaj mnoho, závisí už len na samotných študentoch, čo si môžu cenovo dovoliť, alebo aký spôsob bývania preferujú. (PB)

Pri zrážke s kamiónom zahynul mladý vodič

Mladý vodič prešiel na ceste medzi Sobrancami a Tibavou z doposiaľ nezistených príčin do protismeru a narazil do kamióna. Kamiónista zo Srbska sa nezranil, mladý vodič na mieste zomrel.

n Nový internát na Ulici 17. novembra v Prešove.

Foto: PB

Foto: KRPZ Košice

n Kamión viedol 48-ročný šofér zo Srbskej republiky. Pri nehode sa nezranil.

SOBRANCE. Medzi Sobrancami a Tibavou sa stala tragická dopravná nehoda, ktorej príčiny vyšetruje polícia.

SV-Z/000110

Prešiel do protismeru Košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó informoval, že 23. apríla krátko po šiestej hodine večer, v Škode Felícii v smere od Sobraniec na obec Tibava zahynul 22-ročný vodič z okresu Sobrance. „Z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky a ľavou prednou časťou vozidla narazil do ľavej prednej časti kamiónu značky Iveco s návesom továrenskej značky Schmitz premávajúceho v smere od obce Tibava na mesto Sobrance,“ popísal. „Vodič Felície pri dopravnej nehode utrpel devastačné zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým ihneď na mieste nehody podľahol,“ skonštatoval. Kamión viedol 48-ročný šofér zo Srbskej republiky. Neutrpel žiadne zranenia a bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na Felícii je škoda za tisíc eur, na Ivecu za 9-tisíc eur. „Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a okolnosti tejto tragickej nehody vyšetruje,“ uzavrel hovorca. (korn)

Foto: KRPZ Košice

n Felícia zostala po zrážke zdemolovaná, mladý vodič na mieste nehody zomrel.


6

Publicistika / Spravodajstvo

28. 4. 2014

Vo vodných nádržiach Domaša a Zemplínska Šírava je dostatok vody Počasie rozhodne, či bude vo vodných nádržiach Domaša a Zemplínska Šírava dostatok vody pre rekreantov. Vody v Domaši je síce menej ako vlani, ale viac ako predvlani. V Zemplínskej Šírave zhruba tak, ako vlani. Všetko ale môže rýchlo zmeniť daždivé počasie alebo extrémne sucho. DOMAŠA/ŠÍRAVA. S naplnenosťou vodných nádrží Domaša a Zemplínska Šírava sú vodohospodári spokojní. Zdá sa, že najhorším rokom pre Domašu bol rok 2012, kedy sa pod nízku hladinu vody podpísalo extrémne sucho.

Hladina stúpa „Pokiaľ ide o vodnú nádrž Domaša a jej naplnenosť, možno konštatovať, že oproti extrémne suchému roku 2012 je momentálne jej naplnenosť o niečo vyššia,“ uviedol Ľuboš Krno, vedúci oddelenia sekretariátu generálneho riaditeľa a hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku. „V porovnaní s 23.

však zdôrazniť, že aj napriek enormne suchej zime, predovšetkým z hľadiska absencie snehových zrážok, sa výšku hladiny Domaše podarilo na konci zimy zastabilizovať, ba dokonca v posledných týždňoch, aj keď pomalšie, ale prakticky stále, o pár centimetrov stúpa. V jednom marcovom týždni, keď viac popršalo, sa hladina za 5 – 6 dní zdvihla dokonca o meter,“ popísal.

maše, ktoré je pomerne veľmi rozsiahle, vždy ešte pár dní doteká, aj keď už zase neprší. Potom stačí zase zo dva-tri dni dažďa a už to znovu stúpa,“ vysvetlil Krno. Upozornil ale, že treba myslieť aj na opačný efekt, keď bude máj upršaný ako pred 4 rokmi. Z 31 dní vtedy nepršalo len 4 dni v mesiaci a vodohospodárov ľudia

zabezpečený tzv. sanitárny prietok, to znamená, aby nevyhynul život ichtyofauny v toku Ondavy pod priehradou. „Nasledujúca zima 2012-2013 priniesla však dostatok snehových zrážok a taktiež jarné obdobie bolo priaznivé, takže minulé leto to už bola na Domaši úplne iná sezóna. Posledná zima nám však z hľadiska dostatku snehovej

Zásobovanie podnikov nie je ohrozené Zaujímalo nás, či nie je ohrozované zásobovanie vodou Bukózy holding alebo TP2 v Strážskom. „Nie. V Domaši je momentálne

Foto: Pavol Banúr

n Letnú turistickú sezónu a dostatok vody v Domaši ovplyvní množstvo zrážok do konca apríla, ale ešte aj v máji a júni.

Foto: Pavol Banúr

n Výšku hladiny vody na Domaši ovplyvňujú zrážky. Zatiaľ je prítok väčší ako odtok vody z nádrže. aprílom pred dvoma rokmi je hladina Domaše dnes vyššia o 43 cm,“ povedal. V piatok dodal, že po zrážkach hladina vody stúpla na 157,84 cm. „V percentuálnom vyjadrení naplnenosti tzv. zásobného objemu vody je dnešná naplnenosť na 64 %, pričom v roku 2012 to bolo 61%. Treba

vyše 87 miliónov m3 vody a hladina je oproti minimálnej prevádzkovej hladine, ktorá je na kóte 146,2 m.n.m, v súčasnosti o 11 metrov a 61 cm vyššie. Pri každodennom sledovaní prítoku a odtoku je prítok stále o niečo vyšší, ako odtok, pretože keď spŕchne, tak voda z povodia Do-

HUMENNÉ. V utorok 15. apríla pripravil kolektív zamestnancov na vyzdobenom školskom dvore krásne kultúrne podujatie pri príležitosti osláv Dňa Rómov. Naša kultúrna akcia sa začala tónmi rómskej hymny, ktorú zahrala ľudová hudba zo Strážskeho. Počas hymny bola vztýčená rómska vlajka.

a prútikárskych remesiel. Neskôr sa pozvaní hostia presunuli do priestorov školy, kde ich čakala pútavá prezentácia o našej škole od čias jej historických začiatkov až po súčasnosť, ktorú pripravil riaditeľ školy Mgr. Norbert Koscelník.

obviňovali, že boli zodpovední za povodne. „SVP musí myslieť aj na možnosť takejto situácie a regulovať výšky hladín vodných nádrží aj pre prípad náhlych a dlhotrvajúcich povodní,“ zdôraznil.

Zmenili režim vypúšťania Vodohospodári po extrémne suchom lete 2012, ale aj celej jesene toho roku, prijali na spoločnom stretnutí s ministrom životného prostredia Petrom Žigom isté opatrenia na mimoriadne zmeny a úpravy manipulačného poriadku, s tým, že od decembra 2012 sa vypúšťalo z Domaše len minimálnych 2,5 m3 vody/sek., aby bol

Zemplínčania o sebe...

nádielky zase odvrátila svoju tvár a my sme tomu museli prispôsobiť aj režim vypúšťania vody z Domaše. Do konca marca sa vypúšťalo len 2,5 m3/sek. a od 1. apríla do 31. mája je manipulačný poriadok nastavený na vypúšťanie 3,5 m3/sek,“ povedal Krno.

V Domaši bola najteplejšia voda „Od prvého júna sa však vrátime k pôvodnému manipulačnému poriadku, stanovenému pre Domašu, ktorý predpisuje vypúšťať 4,9 m3/sek. Je to suchšie letné obdobie, voda sa otepľuje a vyparuje, čím dochádza spravidla ku kyslíkovému deficitu a následnému

V osade Podskalka oslávili Deň Rómov tancom a spevom

S tradičnými rómskymi piesňami sa predstavili žiaci nultého ročníka. Zmes tanca a spevu rómskych skladieb ukázali žiačky 1. ročníka a na záver sa spevom modernej ľudovej piesne predviedlo duo z 2. ročníka v gitarovom sprievode triedneho učiteľa. Kultúrny program ďalej pokračoval tanečnými a hudobnými číslami, v ktorých sa predstavila staršia generácia mladých chlapcov a dievčat z Podskalky, ktorí boli niekedy žiakmi našej školy. Po skončení kultúrnej časti programu bola pripravená výstava výrobkov tradičných rómskych kováčskych

Na pripravenej recepcii nechýbala ochutnávka tradičných rómskych jedál, ktorými sú napr. goja, lokše – marikle či výborný „cigánsky koláč“. Boli sme veľmi radi, že pozvanie na túto vydarenú akciu prijali predstavitelia miestnej samosprávy, zástupcovia MPC z Prešova, zakladateľka nadácie TERNIPEN zo Sniny, zástupcovia centier voľného času, riaditeľ ZŠ Čičava, riaditeľka ŠZŠ Humenné i terénni sociálni pracovníci. Veríme, že sa nám podarilo založiť peknú tradíciu osláv Dňa Rómov, a že sa všetci o rok na takejto vydarenej akcii stretneme na pôde našej školy. Mgr. Lenka Budiová

Odmietnutie pitvy veľa ľudí nevyužilo

Ľudia, ktorí nechcú, aby bolo ich telo po smrti podrobené pitve, to musia oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte počas života. BRATISLAVA. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou eviduje od roku 2005 celkom 760 oznámení o odmietnutí pitvy.

Písomný oznam Právo na odmietnutie pitvy má každý občan alebo jeho zákonný zástupca. Musí to však na príslušnom formulári oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Doručuje sa v písomnej podobe a stiahnuť sa dá z webovej stránky tohto úradu. Soňa Valášiková, hovorkyňa ÚDZS, uviedla, že v roku 2011 zaevidovali 44, v roku 2012 evidovali 64 a v minulom roku 62 oznámení o odmietnutí pitvy. Zaujímalo nás, či túto možnosť využilo viac obyvateľov západného než východného Slovenska. Valášiková reagovala,

že úrad štatistiku podľa krajov nevedie.

Aj napriek nesúhlasu Platí, že pitvu nemožno vykonať, ak osoba alebo jej zákonný zástupca pitvu počas života osoby odmietli. Faktom ale je, že aj napriek oznámeniu o odmietnutií pitvy, možno ju vykonať pri podozrení, že mŕtvy bol chorý na prenosné ochorenie, pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami, pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná, pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala, po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu alebo v prípade násilnej smrti. (korn)

Foto: Pavol Banúr

n Minulý týždeň bola teplota vody na Domaši najvyššia spomedzi ostatných vodných nádrží. V piatok mala až 15,1 stupňov Celzia. Teplota vody na Šírave bol v ten istý deň 11 stupňov. narušeniu ekologickej stability, a preto je potrebné kvôli zachovaniu života pod vodnou nádržou vypúšťať vody viac,“ vysvetlil. Minulý piatok informoval, že kvôli zrážkam je prítok do Domaše vyšší ako odtok. Vody stále pribúda, čo je vyhovujúce. Teplota vzduchu napomáha k tomu, aby sa voda pomalšie odparovala. Čo je zaujímavé, minulý týždeň bola teplota vody na Domaši najvyššia spomedzi ostatných vodných nádrží. V piatok mala až 15,1 stupňov Celzia. Teplota vody na Šírave bol v ten istý deň 11 stupňov, Ružín mal 11,8 stupňa, Dobšiná 9 stupňov a vodná nádrž Starina tiež 9 stupňov Celzia.

O sezóne rozhodne počasie Chceli sme vedieť, ako vidia vodohospodári letnú turistickú sezónu na Domaši. „Všetko bude záležať od množstva zrážok do konca apríla, ale ešte aj v máji a júni. Ak budú aspoň občasné zrážky, tak hladina klesať nebude. Naopak, bude sa postupne zvyšovať,“ povedal Krno. „Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, berúc do úvahy vývoj hydrologickej situácie, podnikol všetky možné kroky, schválil mimoriad-

nu manipuláciu aj v zime 20132014. Výška hladiny v letnej sezóne však v rozhodujúcej miere bude závisieť od množstva zrážok v nasledujúcom období,“ povedal Miroslav Benko, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov. Krno vysvetlil, že pre rekreantov už na dobrú dovolenku plne vyhovuje aj hladina na kóte 159 metrov n.m., takže na jej dosiahnutie zostáva ešte 1,2 metra. To znamená, že ak bude daždivý máj, vody bude dosť aj v nádrži, ale ak bude dlhotrvajúce sucho, situácia spred dvoch rokov sa môže zopakovať. V Šírave je vody o čosi menej Podľa našich čitateľov je na Zemplínskej Šírave vody menej ako o tomto čase po iné roky. Krno to potvrdil. „V roku 2012 bola hladina nádrže na kóte 113,43 m.n.m. a dnes je na kóte 113 m.n.m, to znamená, že z hľadiska zásobného objemu je naplnená na 82 %, pričom pred dvoma rokmi to bolo 89%. Vlani to bolo taktiež len tak, ako v tomto roku, keď hladina dosahovala cca 113 m.n.m. Momentálne je hladina vody v Zemplínskej Šírave o 95 cm nižšie, ako povoľuje norma na maximálnu prevádzkovú hladinu,“ vysvetlil Krno. (korn)

Hudobný objav

Raperi z MetaFór dajú rap aj bez nadávok

Tomáš hral na husle, študuje prekladateľstvo, Rudo grafiku digitálnych médií. Oboch spája rap. Našli v ňom najlepší spôsob, ako sa vyjadriť.

Foto: Mgr. Lenka Budiová

n V pestrom programe sa pred základnou školou v osade predstavili súčasní a aj bývalí žiaci z osady Podskalka v Humennom.

Muž z Kolonice našiel povojnovú muníciu

SNINA. Na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Snine oznámil 32-ročný muž z obce Kolonica nález neznámej munície.

Desať granátov Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová informovala, že na miesto nálezu prišla

policajná hliadka, ktorá miesto zabezpečila do príchodu pyrotechnikov. „Podľa vyjadrenia pyrotechnika išlo o muníciu z obdobia II. svetovej vojny. Presne bolo nájdených 10 delostreleckých granátov. Munícia bola riadne zaistená a prevzatá na zneškodnenie,“ povedala hovorkyňa. (k)

Policajt poškodil odstavené osobné auto

Jazda služobným autom bude stáť policajta z Humenného disciplinárne konanie. Poškodil odstavené auto na Mierovej ulici. Na oboch autách spôsobil škodu za viac ako 3-tisíc eur.

HUMENNÉ. Škodové udalosti sa nelepia len na bežných vodičov, ale nevyhnú sa im ani strážcovia zákona. Svedčí o tom prípad zo 14. apríla.

Policajt prešiel do protismeru Podľa nášho zdroja mal na Mierovej ulici nehodu vodič policajného auta. Opýtali sme sa na to prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Migaľovej. Reagovala, že nešlo o dopravnú nehodu, ale o škodovú udalosť. Uviedla, že 14. apríla o 5.45 hod. došlo ku škodovej udalosti medzi služobným motorovým vozidlom Seat Leon a osobným motorovým vozidla VW Passat. „Vodič Seatu sa počas jazdy dostatočne nevenoval vedeniu vozidla. Prešiel s

vozidlom do protismernej časti vozovky a narazil do tam odstaveného Passatu,“ popísala.

Disciplinárne konanie Pri udalosti sa podľa Migaľovej nikto nezranil, no celková škoda na oboch autách je 3 500 eur. U vodiča služobného vozidla bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. „Škodovú udalosť zavinil vodič motorového vozidla Seat Leon, nakoľko sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla,“ povedala. „Tento vodič bude riešený v rámci disciplinárneho konania jeho priamym nadriadeným,“ uzavrela Migaľová. (korn)

Foto: archív MF

n Humenčania - raperi Rudo a Tomáš tvoria formáciu MetaFóry. HUMENNÉ. Dvaja mladí Humenčania - raperi, ktorí si píšu vlastné texty, tvoria formáciu MetaFóry.

Sny Rudolf Fester Sakač je z muzikantskej rodiny. Študuje na Strednej odbornej škole grafiku digitálnych médií. Tomáš Wandal Matuškovič hral 7 rokov na husle, študuje na Prešovskej univerzite, prekladateľstvo, tlmočníctvo, angličtinu a nemčinu. Na začiatku mali v hlave len sny, ktoré sa medzičasom začínajú plniť. V roku 2012 vznikli ich prvé plány a už na konci toho roku priniesla ich snaha prvé ovocie. Vydali prvé EP, ku ktorému hudbu skladal Rudo. ,,Texty boli detské, témy úplne o ničom,“ komentujú dnes s nadhľadom. Rap je pre Ruda a Tomáša tým, čím pre iných psychológ. So svojimi problémami sa poslucháčom zverujú v autentických textoch, ktoré si píšu sami. Chcú, aby sa poslúchači započúvali do textu, našli hlbší význam. Písaniu nechávajú voľný priebeh, ak im niečo napadne, napíšu to. Začiatky ,,Ľudia berú rap tak, že je to nadávka. My nemáme žiadnu

skladbu s nadávkou. Nie preto, že by sme nechceli. Nemáme potrebu nadávať,“ hovoria. Z ich skúseností vychádza, že na východe Slovenska je ťažké presadiť sa. Vo väčších mestách je to omnoho lepšie. „Prvý koncert sme odohrali v Stropkove, kde nebol nikto, ani jeden človek. Rapovali sme si sami pre seba!“ smejú sa. Neskôr sa im „zadarilo“ viac. Vystupovali v Humennom, ale najmä v Prešove, kde majú vystúpenie každé dva mesiace. Plány Chalani plánujú cez letné prázdniny popracovať na demo albume, ktorý by mohol vyjsť už koncom leta. Čítaním kníh si zlepšujú slovnú zásobu, životné skúsenosti im pomáhajú pri písaní vyspelejších textov. „Nebudeme sa viazať na dátum. Chceme toho nahrať veľa a z toho vyselektovať to najlepšie,“ hovoria. Na novom deme sa chcú posunúť aj po technickej stránke. Hudbu nikdy nechcú tvoriť len kvôli peniazom. Všetky hudbou zarobené peniaze chcú vraziť späť do hudby. Plánujú stále robiť to, čo ich baví a uberať sa alternatívnejšou cestou. „Keď je hudba kvalitná, nájde si vlastnú cestu,“ myslia si. Sandra Kertisová


28. 4. 2014

Meniny oslavujú 28. 4. - 4. 5. 2014

Jarmila v Lea v Anastázia v Žigmund v Galina v Florián.

Psí kalendár 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5. 3.5. 4.5.

Mačací kalendár

Sandy Jim Bria Korina Scott Penny Falco

28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5. 3.5. 4.5.

Andy Nancy Júlia Bibi Guru Matyáš Dominik

Kúpalisko Humenné Vnútorný bazén ZATVORENÉ - sanitárny deň od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 14.00 hod. od 15.00 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

pondelok utorok streda

štvrtok piatok

sotobta nedeľa

Sauna ženy/muži

ut. - so. nedeľa

od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Pohotovosť v lekárňach

Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Pohotovostné služby v HUMENNOM:

28. 4. Lekáreň Sunpharma 29. 4. Lekáreň Dr. Max Kaufland 30. 4. Lekáreň Pri kaštieli 1. 5. Lekáreň Don Bosco 2. 5. Lekáreň Don Bosco 3. 5. Lekáreň Mária 4. 5. Lekáreň Pri nemocnici Pohotovostné služby v MICHALOVCIACH: 28. 4. Lekáreň Generika 29. 4. Lekáreň Decima 30. 4. Lekáreň Jasmine

Pohotovostné služby v TREBIŠOVE: 28. 4. Lekáreň Monika 29. 4. Lekáreň U sv. Kozmu 30. 4. Lekáreň Dr. Max

Recept na tento týždeň Bezlepkové čokomuffiny

Potrebujeme: 400g sterilizovaná fazuľa, 200g 70% horká čokoláda, 4ks vajcia, 3PL trstinový cukor, 2ČL prášok do pečiva

Fazuľu poriadne prepláchneme a ponorným mixérom ju rozmixujeme na kašu. Bez tuku, mlieka či cukru roztopíme horkú čokoládu (môžete použiť aj čokoládu na varenie, ja som použila 86% čokoládu) a primiešame ju k rozmixovanej fazuli. Vajíčka vyšľaháme vcelku na penu, pridáme cukor a prášok do pečiva. Postupne túto zmes primiešavame k "fazuľovej hmote". Podľa chuti potom môžeme pridať aj bobuľové ovocie alebo kúsky čokolády. Cestom plníme muffinové košíčky. Toto množstvo stačí približne na 12 - 15 kusov, podľa veľkosti košíčkov. Pečieme približne 30 minút na 170 stupňoch. Podávame s jogurtom alebo ovocím podľa chuti. Prajem dobrú chuť :)

(zdroj: internet, www.varecha.sk)

Oznámenie o vykonaní strelieb

Obvodný úrad Vojenského obvodu Valaškovce oznamuje občanom obce, že v uvedených dňoch budú na území vojenského obvodu vykonané streľby. Z tohto dôvodu a dôvodu ochrany života a zdravia občanov je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný!

pondelok 28. 4. 2014

od 8:00 do 12:00 hodiny

streda

od 8:00 do 24:00 hodiny

utorok

29. 4. 2014

30. 4. 2014

od 8:00 do 12:00 hodiny

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

KINÁ

OMAR

Pal., dráma Mladého pekára Omara delí od jeho tajnej lásky Nadji múr, ktorý pretína celé územie Palestíny a ktorý kvôli práci, rodine či láske denne preliezajú stovky mužov. Rovnako ako Omar pritom často o fúz unikajú guľkám strážcov. Na Západnom brehu neexistujú jednoznačné situácie ani jednoduché rozhodnutia, a tak aj Omar musí čeliť bolestnej voľbe. Po atentáte na izraelského vojaka padne do zajatia a vojenská polícia ho donúti hrať hru na mačku a myš. Kino Fajn - Humenné – streda 30. apríl 2014 o 19.30 hod.

THE AMAZING SPIDER-MAN

USA, akčný, dobrodružný, fantasy Príbeh Petra Parkera alias Spider-Mana pozná asi každý. Neustále zvádza vnútorný boj medzi všednými povinnosťami Petra Parkera a obrovskou zodpovednosťou Spider-Mana. Navyše moc zla opäť narastá a ľudstvo je voči nemu bezbranné... Byť Spider-Man je úžasné. Peter Parker nepozná nič lepšie, ako sa preháňať pomedzi mrakodrapmi, zachraňovať ľudí a tráviť čas s Gwen. Avšak má to svoju daň. Keď sa New York ocitne v ohrození, všetci sa spoliehajú práve na Spider-Mana. Na scéne sa totiž objaví hrozivý Electro a nadľudsky silný Rhino s jasným cieľom: ovládnuť mesto. Peter má pred sebou najťažší súboj. Na pomoc mu prichádza dávny priateľ Harry Osborn. Zisťujú, že všetci jeho nepriatelia majú jedno spoločné: OsCorp. Kino Fajn – Humenné – štvrtok 1. a piatok 2. máj 2014 o 19.30 hod. – 3D nedeľa 4. a pondelok 5. máj 2014 o 19.30 hod. – 2D Kino Centrum – Michalovce – štvrtok 1., piatok 2., nedeľa 4. máj 2014 o 19.30 hod. – 2D, sobota 3. máj 2014 o 19.30 hod. a nedeľa 4. máj 2014 o 17.15 hod. – 3D

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

ČR, komédia Hlavný hrdina novej filmovej komédie Marek je typický príkladom mladého mimoňa, žijúceho vo vlastnom vesmíre. Je to šikovný a milý študent astrofyziky, ktorého najväčšou láskou sú nielen hviezdy, ale aj horoskopy. Jeho dráhu mu však jedného dňa skríži dievča snov a Marek sa zamiluje tak beznádejne, že v škole nie je schopný urobiť ani skúšky. V tomto momente sa do veci obujú jeho odhodlaní priatelia. Rozhodnú sa povolať na pomoc a zasvätiť do Marekových problémov jeho otca, ktorý je úspešným vydavateľom množstva bestsellerov na tému: ako získať ženu. Spoločne potom začnú Marekovi pripravovať veľkú strategickú hru, vďaka ktorej by sa mu malo podariť nájsť cestu k milovanému dievčaťu. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – streda 30. apríl a štvrtok 1. máj 2014 o 19.30 hod.

3 DNI NA ZABITIE

USA, akčný, thriller Ethan Renner celý život pracoval ako agent tajnej služby. Bol jeden z najlepších. Teraz sa rozhodol skončiť a venovať sa tomu, čo kvôli práci musel odsúvať na vedľajšiu koľaj – svojej rodine. Vždy sa totiž dokázal „lepšie“ postarať o nebezpečného zločinca než o svoju dcéru.Jeho manželka Christina odcestuje pracovne do Londýna a Ethan má prvýkrát sám na starosť svoju dospievajúcu dcéru Zoe. Netuší, že bývalý zamestnávateľ s ním má iné plány... Tajná služba sa na neho obracia s poslednou úlohou. A pretože v hre je nielen osud sveta, ale aj jeho život, túto úlohu Ethan nemôže odmietnuť. Má tri dni na to, aby zneškodnil teroristickú organizáciu a zároveň sa osvedčil ako dokonalý a starostlivý otec. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – piatok 2. máj 2014 o 19.30 hod.

RIO 2

USA, animovaná komédia, slovenský dabing Vzácne modré papagáje Blu a Perla žijú v brazílskom Riu pokojným mestským domáckym životom. S nimi tam vyrastajú aj ich deti. Najmladší Tiago túži po dobrodružstve. Bia je celá po otcovi, vďaka čomu všetkému rozumie a všetko pozná. Najstaršia z detí je Carla, ktorá si myslí, že už dospela do veku, v ktorom sa má vymaniť spod ochranným krídel rodičov a začať vyjadrovať svoju osobnosť – napríklad pomocou hudby. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. máj 2014 o 17.00 hod.

LIEČITEĽ

Nem., historická dráma Liečiteľ sa odohráva v 11. storočí. Všetky antické poznatky ohľadom medicíny sú v Európe zabudnuté, vládne tu temný stredovek. Jedinou starostlivosť zabezpečujú potulní liečitelia. Mladý Rob Cole má veľmi zvláštnu schopnosť: je schopný vycítiť, keď má niekto zomrieť. Po smrti oboch rodičov sa Roba ujíma práve jeden z potulných liečiteľov a počas spoločných ciest sa z Roba stáva jeho učeník. Túžba po poznaní a túžba dozvedieť sa o ľudskom tele a jeho liečení čo najviac, ženie nakoniec Roba z malej anglickej dediny cez Konštantinopol až do ďalekej Perzie. Snažia sa nastúpiť do lekárskej školy slávneho učenca Avicenu a musí preto zatajiť svoje kresťanstvo. Znovu a znovu riskuje mladý Rob Cole takmer všetko, len aby svoju túžbu po poznaní uhasil a stal sa skutočným liečiteľom. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou– sobota 3. a nedeľa 4. máj 2014 o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – pondelok 5. a utorok 6. máj 2014 o 19.00 hod.

EXPEDIČNÁ KAMERA-V KOŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA

Aust., dokument, titulky Australský dobrodruh Tim Cope putuje sám na koni mnoho mesiacov z Mongolska cez Strednú Áziu až do Európy. Prekonáva stepi, púšte a hory a ide rovnakou cestou, ako kedysi prešli bojovné hordy najväčšieho dobyvateľa všetkých dôb - Džingischána. Dodnes je to nádherná krajina, ktorú obývajú drsní, ale často tiež veľmi pohostinní ľudia. Mnohí z nich žijú stále kočovným spôsobom života, kde sú im kone a ťavy nevyhnutným pomocníkom pre prežitie na 10 000 kilometrovej púti. Film bol ocenený na rade zahraničných festivalov. Kino Centrum – Michalovce – pondelok 28. apríl 2014 o 17.00 hod.

Infoservis

KULTÚRA

Humenné

Martin Kittner & BAND LIVE Koncertné turné pri príležitosti 15. výročia Martina Kittnera Sobota 3. máj 2014 o 20.00 hod., Športová hala

MSKS Humenné

JARNÝ KONCERT Jarný koncert žiakov Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici. Utorok 29. apríl 2014 o 16.30 hod., divadelná sála

Stavanie Mája Účinkuj folklórny súbor Orgonina z Vranova nad Topľou Streda 30. apríl 2014 o 17.00 hod., námestie pred DK

1. májové oslavy Účinkujú: Gipsy Čave, CVČ Humenné a folklórny súbor Železiar z Košíc Štvrtok 1. máj 2014 o 13.00 hod., mestský amfiteater Majáles Program: Jozef Ovšianik a gitarové trio VOKÁL, hudobná skupina STOP, večera, káva, zákusok Štvrtok 1, máj 2014 o 17.00 hod., estrádna sála DK, 7€ Vidiek Koncert hudobnej kapely Sobota 3. máj 2014 o 19.00 hod., divadelná sála, 7€

MSKS Michalovce

Laci Strike & Street Dance Academy - „JULIO A ROMEA“ Tanečné hiphopové predstavenie na motívy Shakespearovej hry Romeo a Júlia - netradičné a originálne hneď z niekoľkých dôvodov: tanečníci hip-hopu v ňom prekračujú hranice svojho žánru a nezaujato a slobodne komunikujú s rôznymi tanečnými štýlmi. Shakespearova tragédia sa v ich podaní mení na tragikomédiu a relativizuje aj tento divadelný žáner. Špičkové choreografie, pohybové nápady, výtvarne bohatá výprava posúvajú príbeh lásky a nenávisti k nečakaným pointám. Koprodukcia Baletu SND a Street Dance Academy.

7

Utorok 29. apríl 2014 o 19.00 hod., Veľká sála MSKS, vstupné 10€ Šternasti Jarni Jurmarok Mestský úrad Michalovce a organizačný výbor XIV. jarných trhov vás pozýva na jarmok: Ňesanujme sebe, šak ľem raz žijeme. Streda 30. apríl – 1. máj 2014, Tribúna pri MsÚ

Zemplínska heligónka 2014 Mesto Michalovce, Matica Slovenská, Zemplínske osvetové stredisko a MsKS Vás pozývajú na festival heligónkárov „Zemplínska heligónka 2014“ Sobota 3. máj 2014 o 13.00 hod., Veľká sála MsKS

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Fotografická výstava – SEX V TRÁVE - detaily z intímneho života hmyzu Od 1. 4. 2014 – 30. 5. 2014

MsDK Vranov nad Topľou

ČiernoBiely svet Príbeh zakázanej lásky plný smiechu a sĺz. Tanečné divadlo v podaní členov FS Vranovčan odkrýva čiernobiele videnie sveta v niekoľkých podobách, ideovo viazané na silné emócie. Piatok 2. máj 2014 o 19.00 hod.

MsKS Trebišov

Trebišovský majáles Streda 30. apríl 2014 – stavanie Mája, hudobné vystúpenia, diskotéka Štvrtok 1. máj 2014 – sviatok Jari na amfiteatri Kollárovci koncert ľudovej hudby Nedeľa 4. máj 2014 o 19.00 hod., MsKS Trebišov, 7€

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Výstavy Trebišovski pisanki Výstavný priestor DVORANA na prízemí trebišovského kaštieľa Od 19. marec 2014 do 11. máj 2014

Humor po našim

Hutori še, že ženy dospievaju skorej jak chlopi. Dobry blud, šak bajuzy im rošňu až po pejdzešatke.

Letadlo vzľetne, hutori kapitan: - Važeni cestujuci. Vîtam vas na palube ľetadla boing šidzemtrišidzem. Naša momentalna ľetova viška je 4 kilometere, teplota vzduchu cca minus 35 stupňov, cieľ našeho letu bi sme mali....no do rici !!! Cestujucich ulapi panika, v

repraku čuc len chrčanie... zrazu zaš hutori kapitan: -... prepačce ale vilial som na sebe kavu. To bi sce mali vidzec moje gače zpredu... Naco jeden zos cestujucich zvriskne: -A ti moje zozad ! Ide cigan po lese s jeleňom na pleci a zrazu stretne horara. ,,Cigan, čo to maš na pleci?” Cigan sa otoči a vravi: ,,Dyk jeleň a jaky pritulny!“

Dobrá rada nad zlato

Ak prestane lepiť suchý zips, vezmite si nožík a prechádzajte jeho chrbtom proti vláknam suchého zipsu. Ten začne lepiť znova tak, ako má. Nádoby a kuchynský riad, ktorý používame pri práci s akýmkoľvek cestom, kde je základom múka, umyjeme najprv stu-

denou a potom teplou vodou. Škvrny od červeného vína - prvá pomoc - posypať škvrny soľou, nechať pôsobiť a potom preprať v teplej vode. Škvrny na koberci (aj obruse) zmiznú, keď ich hneď zalejeme minerálkou. Existuje tiež rada, že je najlepšie škvrnu od červeného vína poliať bielym vínom a škvrna zmizne sama.

Redakcia týždenníka Slovenský východ sídli na Chemlonskej ul. 1, areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

Stranu pripravila Sandra Kertisová


8

Inzercia

28. 4. 2014 SV-Z/000101

SV-Z/000106

Stavebná firma príjme pracovníkov na pozíciu

fasádnik, zatepľovač Veľmi dobré platové podmienky. Práca v okrese Humenné, Snina, Medzilaborce.

Mierová 94, 066 01 Humenné, 057/ 381 22 39 l www. dakprofi. eu SV-Z/000109 SV-Z/000108

SV-Z/000006

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

VchodoVé oce¼oVé dVere do bytu v cene

350 €

(s príslušenstvom a montážou) Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO pre rodinné a bytové domy t Hliníkové fasády t Zimné záhrady Množstevné zľa vy pre sta vební kov Príďte si vybrať to pra vé pre vás

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí SV-Z/000072

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845 l Marketing, obchod, inzercia: Bc. Martina Behajlová - 057 772 2227, 0905 281 391, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk l Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. l Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk l Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie v stredu do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121. www.slovenskyvychod.sk


28. 4. 2014

Inzercia / Publicistika

9

Prenájom Predaj

SV-Z-R/000232

SV-Z-R/000243

l Dám do prenájmu kanceláriu v ZPB v HE. Tel. 0918 790 359.

Kúpa

SV-Z-R/000254

SV-Z-R/000253

l Predám 3-izb. byt na Hrnčiarskej ul. v pôvodnom stave. Tel. 0915 145 085. SV-Z-R/000252

l Predám 3-izb. byt na Laboreckej č. 8 v HE. Tel. 0905 114 382. SV-Z-R/000235

l Predám 3-izb. byt na Mierovej ul. v HE. Tel. 0905 648 172. SV-Z-R/000259

l Kúpim garsónku alebo 1-izb. byt. Tel. 0915 145 085. SV-Z-R/000251

SV-Z-R/000249

SV-Z-R/000234

l Predám RD so záhradou, Radvaň nad Laborcom. Tel. 0904 607 747. SV-Z-R/000250

SV-Z-R/000083

l Predám TRAKTOR domácej výroby. Uzávierka, hydraulika, 2 x navijak. Tel. 0907 439 622. SV-Z-R/000255

l Predám liaheň. Cena 60 eur. Tel. 0907 181 800. SV-Z-R/000218

l Predám novú taliansku plnoautomatickú liaheň na všetky druhy vajíčok – max. 70 ks. Cena 440 eur. Tel. 0907 181 800. SV-Z-R/000114

l Predám novú plnoautomatickú liaheň na vajíčka do 526 ks. Komplet automat. Cena 1 000 eur. Tel. 0907 181 800. SV-Z-R/000115

l Predám pozinkovaný trapézový

www.slovenskyvychod.sk

SV-Z-R/000256

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá aženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

SV-Z-R/000261

l Predám celkom nový horský bicykel a písací stôl – lacno. Tel. 0907 941 087.

NOČNÝ KLUB v Starej Turej

Rôzne

l Prefinancovanie pôžičiek bez príjmu a ručenia. Tel. 0918 716 807. SV-Z-R/000231

l Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210. SV-Z-R/000031

Práca

SV-Z/000111

AUTOŠKOLA

l Prijmeme pracovníkov do drevovýroby. Tel. 0905 256 038.

T H O M A S

SV-Z-R/000258

l Prijmem pilčíkov a haristov. Tel. 0948 060 260.

Ľubomír Tomáš O T v á Ra

SV-Z-R/000262

Ševčenkova 6, Humenné drevený stánok oproti Verchovine pri zeleninovom trhovisku

Inzerciu naďalej prijímame telefonicky alebo e-mailom.

SV-Z/000107

Chemes, a.s. Humenné

Vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

Požiadavky: l stredoškolské vzdelanie s maturitou l minimálne 5 rokov praxe v oblasti podvojného účtovníctva komplet l skúsenosti s prácou v systémoch Najavo, IBIS l práca s PC, Word, Excel l samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť l mzdový účtovník/ka – skúsenosti s oblasťou spracovania miezd

Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zasielajte do 31. 5. 2014 na adresu:

Chemes, a.s. Humenné Chemlonská 1 066 33 Humenné

0905 508 163, 0911 168 982

Hľadáme domov pre SHELBY Dovoľte mi, aby som sa predstavila.

Som 3-ročná fenočka malého vzrastu menom Shelby. Taký malý tuláčik z Nacinej Vsi. Po dedine som sa túlala dlhšiu dobu, našťastie som to nevzdala (aj vďaka dobrým ľuďom, ktorí ma kŕmili). Prijali ma do depozitu, no bola som trochu vystrašená a moja srsť bola pokrytá neskutočným množstvom kliešťov. Krívam na prednú packu. (Po RTG vyšetreniach sa zistili rozsiahle artrotické zmeny na lakťovom kĺbe staršieho dáta. Čoho sú následkom, to sa už asi nikdy nedozvieme L). V novom prístrešku som sa rýchlo zabývala. Som priateľská a jemná dáma, užívam si hladkanie a maznanie. So psíkmi sa znesiem bez problémov, no sučky si vyberám. Hodím sa do bytu alebo k domčeku (s prístupom dnu), prítomnosť detí však nevyhľadávam.

Prijíma objednávky na:

n 9 - 17-týždňové vysokoprodukčné nosničky (plemeno: HYSEX, MORAVIA, DOMINANT FAREBNÝ) n 1-ročné nosnice v znáške n brojlerové kurčatá n morky - 8 a viac týždňové (plemeno: BIG-6) n káčatá brojlerové n húsatá brojlerové n perličky

NOVINKA: čerstvo pitvané gazdovské brojlerové kurčatá

30. 4. 2014

Ďalej ponúkame: kŕmne zmesi pre hydinu, zajace, granuly pre psov, miešané šroty, zemiaky jedlé a sadbové, umelé hnojivá – síran, liadok a NPK.

o 14.30 hod.

vODIČSKÉ KURZY

skupiny B, T

0905 480 587, 057 779 6175

kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1

Dovoz zdarma.

Opustili nás

0905 721 562 0905 671 814

Redakcia Týždenníka

POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1, areál Chemes, a. s., Humenné

(vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

Spomienka

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.

SV-Z-R/000257

všeobecná účtovníčka / účtovník a mzdová účtovníčka / účtovník

PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKU brúsený, I.tr. 4,30 €, II.tr. 3,30 €. Dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM.

SV-Z/000090

PRÍJEM RIADKOVEJ INZERCIE

MINIFARMA UDAVSKÉ

SV-Z/000009

l Kúpim stavebné bločky. Tel. 0908 341 878.

l Predám starší rod. dom + záhrada 16 ár, 28 km od HE, smer Zubné. Cena dohodou. Tel. 0905 413 014.

SV-Z-R/000260

l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786.

Archív novín nájdete na

23. apríla uplynulo 14 rokov od smutnej chvíle, keď nás vo veku 79 rokov navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko.

Shelby je odčervená, kastrovaná, čipovaná, čaká ju vakcinácia. Na adopciu bude pripravená až po kastrácii a kompletnej vakcinácii. Ale rezervovať si ju môžete už teraz J. 0918 843 859 l ozpomocpsom@gmail.com

SV-Z/000008

l Prenájom kancelárií na pešej zóne v HE. Tel. 0905 983 481.

l Predám 1,5-izb. byt, 42 m2 + veľký balkón na Sídl. II.A. Súrne. Tel. 0908 604 448.

plech dl. 6 m hr.1 mm, čerpadlo k darlingu 8 lam. Dohoda. Tel. 0905 408 387.

SV-Z/000093

l Dám do prenájmu rod. dom s veľkou záhradou a rybníkom, 12 km od Humenného. Víťazovce č.d. 1. Len vážny záujem. Tel. 0907 168 109.

l Predám garáž na Sídl. III. Tel. 0905 178 803.

SV-Z/000010

Inzeráty prijímame aj telefonicky na tel: 057/772 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk

Andrej Bystrian z Humenného

S láskou a úctou spomínajú manželka Veronika a deti s rodinami.

V HUMENNOM Anna Vagaská, nar. 1930 Ján Vajda, nar. 1932 V BRESTOVE Mária Sakalíková, nar. 1927 V HUDCOVCIACH Mária Tkáčová, nar. 1940 V OHRADZANOCH Jozef Tkáč-Klič, nar. 1939 V PAPÍNE Ján Sovič, nar. 1951 V PORÚBKE Michal Hajník, nar. 1937 V PTIČOM Mária Struňáková, nar. 1931 V SNINE Ing. Stanislav Ninčák, nar. 1949 Mária Kračuníková, nar. 1953 Margita Gombárová, nar. 1924 Andrej Gont, nar. 1953 Mária Hradská, nar. 1925 V STAKČÍNE Mária Kapraľová, nar. 1942 Marta Kudláčová, nar. 1932 Michal Kačur, nar. 1935 V UDAVSKOM Margita Bandúrová, nar. 1938 Nech im svieti svetlo večné!

ROZHOVOR

V Humennom to rozbalia rockeri z kapely RADIX

Tento piatok vystúpi pred humenským publikom v Live clube bratislavská rocková kapela RADIX s hitmi z nového albumu Nezlomní a Nezlomení. naša súčasť a je s nami celý náš život. K tvorbe sme sa dostali v pubertálnych rokoch, keď sme tak, ako mnohí iní mladí chlapci, chceli tvrdým výrazom a uhrančivým pohľadom ohúriť dievčatá J. A tak to celé začalo. Proste, za všetkým hľadaj ženu J.“

Foto: Peter Blahák

n Miro Kšiňan. RADIX je rocková hudobná skupina z Bratislavy – Petržalky. Vznikla v máji v roku 2000 a v symbióze v nej fungujú muzikanti Milan Páleš – spev, Miroslav Kšiňan – basa, Martin Mesároš – gitara, Martin Školiak – klávesy a Janko Kovár – bicie. O kapele sme sa porozprávali s Mirom Kšiňanom. Ako ste sa dostali k hudbe, resp. k jej tvorbe? „Myslím, že od narodenia je hudba

Máte nejaké vzory, ideály? Čo počúvate? „Každý z nás počúva niečo iné, preto je naša tvorba taká všestranná, a preto aj oslovujeme naozaj rôznych ľudí J. Nemáme ideály a môžeme s prehľadom povedať, že sme iní, ako zvyšok československej scény. To väčšinou býva zárukou úspechu, tak uvidíme J.“

Do akej miery je pre Vás podstatný image a trendy dnešnej hudobnej scény? „Imidž je na nič J. Nemáme žiadny. Tým pádom nás nemožno ani nikam zaškatuľkovať. Sme to proste my, sme RADIX a sme skrátka jedineční J.“ Momentálne koncertujete s Vašim novým albumom Nezlomní a Nezlomení. Čo vyjadruje tento názov? „Presne to, čo ti prvé napadne, keď

si ten názov prečítaš! Sme tu pomerne dlho, je za nami nejaká história, sú za nami fanúšikovia a my sme nemohli a nechceli ostať sedieť a nechať sa ubíjať jednotvárnym životom, chceme viac! Naša cesta vedie iba vpred, sme nezlomní voči vonkajším nárazom a vplyvom, sme sami sebou a nič nás nikdy nezlomí!“

Vyšiel album tak, ako ste predpokladali, alebo ste museli robiť nejaké ústupky, kompromisy, prípadne nejaké skladby vyhodiť? „Predovšetkým vyšiel lepšie, ako sme sami čakali. Sme nadmieru spokojní. Nedá sa povedať, že teraz by sme niečo neurobili aj inak, ale to je normálne. Spomeniem tri mená, troch ľudí, ktorým za tento album vďačíme. Prví dvaja sa postarali, že ten album vôbec vyšiel, pretože doňho investovali svoje peniaze a tým nám dali šancu sa ukázať v tom najlepšom svetle: Peter Šurík a Milan Kozáčik. No a za vynikajúci zvuk ďakujeme nášmu producentovi Petrovi Sanchez Saniga. My, ako kapela, sme už spravili to, čo sme vedeli J. A samozrejme, boli aj kompromisy a ústupky, inak to ani nejde...“

Kto skladal hudbu k tomuto albumu a ako dlho trvali prípravy? „Autorsky je hudba hlavne na mne a na gitaristovi. Aranžmány už robí celá kapela spoločne. Väčšina skladieb už bola hotová, keďže to trvalo 8 rokov od predošlého albumu „Ešte stále“ J.“

Texty píšeš ty? Čo je ústrednou témou tohto albumu, o čom hovoria Vaše piesne, alebo čo by ste chceli Vašimi piesňami dať najavo? „Texty sú iba na mne, toto je vec, kde kompromisy nerobím, ani ústupky, je to tak, ako to cítim, a tak to aj vždy bude! Tento album nejakú ústrednú tému nemá, pretože, ako som už spomenul, je to zmes skladieb, ktoré vznikli počas ôsmych rokov, takže je to všeličo J. Ale moje texty v rámci Radixu hovoria vždy o láske, najmä láske k prírode, ktorá ma obklopuje. Mám to tu skrátka veľmi rád J.“ Prezradíš nám odkiaľ čerpáš inšpiráciu? „Hlavne z tej prírody okolo (tým samozrejme myslím aj dievčatá J) a tiež mám rád slovenský literárny romantizmus, čiže Štúrovcov. Je to v mojich textoch aj cítiť. Tak ako oni vo svojich veľkých básňach, tak aj ja

Foto: Peter Blahák

n Rocková kapela Radix z Bratislavy vystúpi v piatok večer 2.mája v humenskom Live clube. v textoch Radixu venujem všetko žene, krajine a jej problémom, všetko lyricky a pekne skrývam medzi riadkami. Treba počúvať a vnímať...“

Tvoje texty vôbec nie sú priame, každý fanúšik si môže význam vysvetliť po svojom. Je to zámerné alebo takto tvoríš prirodzene? „Je to zámerne, ale u mňa aj prirodzene. Nikto úplne presne nevie, čo tým myslím, iba ja. Ani spevák netuší, čo som tým chcel povedať. Myslí si svoje, a tak to dáva von do ľudí a ľudia to zase pochopia po svojom, je to krásne J. Každá pieseň má mnoho významov. To je unikát na slovenskej scéne. Priamych textov je všade habadej...“ Prezraď nám niečo zo súkromia. Vediete búrlivý život rockerov?

„Ako sa to vezme, ale nemôžem všetko natvrdo povedať do rozhovoru J. Nechajme to medzi tými riadkami J.“ Už tento piatok 2. mája o 20. 00 hod. odohráte koncert v Live clube v Humennom. Tešíte sa na východ? „Tešíme sa a veľmi! Vieme, že nás na východe milujete, aj keď sme z Bratislavy. A my milujeme Vás! J“

Čo by ste odkázali fanúšikom? „Chcem sa všetkým najmä poďakovať za to, že za nami stále stoja, aj keď nám všetko tak strašne dlho trvá J. Posúva nás to ďalej a hlavne vďaka fanúšikom sme tým, čím sme...“ Zhovárala sa Sandra Kertisová


10

ŠPORT

Šport

28. 4. 2014

VOLEJBALISTI ŠK CHEMES HUMENNÉ ZISKOM TITULU MAJSTRA SR UKONČILI SVOJU NAJÚSPEŠNEJŠIU SEZÓNU

Eufória, emócie, radosť a nakoniec i slzy šťastia

Chemesáci využili vo finálovej sérii Play-Off extraligy mužov 2013/2014 hneď prvý zápasový matchball, keď si štvrtým víťazným zápasom a opäť rovnakým rozdielom 3:1 na sety zaknihovali štvrtý majstrovský titul. A to na palubovke súpera vo Svidníku, keď nenechali nič na náhodu. Tréner Vlkolinský vsadil na dobrú kartu, Mlynarčík ukázal volejbalové prednosti, lebo v treťom zápase zranený poľský legionár už v ďalšom dueli do bojov o titul herne nemohol zasiahnuť. Ako sa vyjadril tréner chemesákov Richard Vlkolinský: „Vypustili sme Gina z fľaše v tom správnom čase.“ SVIDNÍK / HUMENNÉ. Finálovou destináciou sa volejbalistom ŠK Chemes Humenné stala palubovka súpera - VK Slávie Svidník. Bez straty jediného zápasu zdolali Chemesáci skvele pripravených volejbalistov Svid-

níka vo všetkých dueloch rovnakým pomerom 3:1 a konečný stav série zapečatili číselne pomerom 4:0. Čaro oboch zápasov dokázal narušiť asi iba výpadok elektriny vo svidníckej športovej hale. Priestorovo trochu neobvyklé

podmienky (stiesnené a nie najvyšší strop) Humenčania dobre poznali. Slzy šťastia „veľkých mužov“ z naplnenia cieľa a splnenia sna korunovali oslavy zisku titulu Majstra SR aj v prítomnosti skalných fanúšikov. -MJK-

FINÁLE PLAY-OFF 2013/14 VOLEJBALOVEJ EXTRALIGY MUŽOV

Slávia Svidník – Chemes Humenné 1:3 (26:28, 19:25, 25:22, 20:25) - 3. zápas

SVIDNÍK. Opäť jediný set dovolili chemesáci ukrojiť Svidníku. Prvý krok k zisku titulu spravili humenskí volejbalisti po treťom zápase, keď sa séria presunula na palubovku zverencov Petra Kalného. Podpora, najmä zvuková, domácich fans bola v tak malej hale obrovská. Čiarový rozhodca ukázal v prospech domáceho Malinu a po smeči Jakubovova zhasla elektrika. Škoda, lebo publikum i hráči boli dychtiví po zápase. Po 15-minútovej nútenej technickej prestávke sa mohlo pokračovať v sérii. Sarnecki cítil krivdu rozhodcu a Jakubov sa oprel tentokrát do úderu v strede siete. Chemesáci využili nie najšťastnejšie riešenú rozohrávku vo svoj prospech, keď protihráči zostali pozerajúc sa všetkými očami na padajúcu loptu do prázdneho priestoru. Bucki i Skasko vytĺkli humenské bloky a Malina dorovnal (6:6). Aj vďaka

danie plachtilo a dopadlo pred zadnú čiaru, následne Malina bol príliš razantný v útoku, aby sa zmestil do povoleného priestoru. Jakubov a jeho mušketieri odľahčili situáciu ziskom šiesteho bodu v II. sete (4:6) po asi piatom vzájomnom útoku. Trochu nižší strop robil (paradoxne) problém volejbalistom Svidníka. Očami Španiela De Ama skvele prečítaná polovica súpera zabezpečila bod. Chemesáci „udierali“ s ľahkosťou vpred, aj keď sa niekedy nevyhli školáckym chybám. Emócie gradovali nielen na opačných póloch fanúšikovskej základne, ale aj na palubovke (13:15). De Amo vyslal jasný signál Mizerákovi a ten stredom siete zaklincoval útok (17:22). Dvojblok Sarnecki/Joščák bol pevný (17:23), poľský volejbalista Sarnecki zapísal 1. setball (18:24), no Száraz bol proti prestávke. Sarnecki preto musel preraziť silným útokom pri pravom kolíku. Domáci Bucki otváral účet 3. setu s prehľadom. Mizerák nečitateľným

FOTO: -MJK-

n Chemesácke trio Sarnecki, Mizerák, Javorčík na blokoch letiac k úspechu.

Skaskovi Svidník písal prvý technický oddychový čas vo svoj prospech (8:6). Od domácich pokazené podanie a útok za čiaru, eso Joščáka otočilo stav pre chemesákov (8:9). Body sa následne nakláňali ako na hojdačke. Joščák dostal príležitosť na svojom poste (14:14) a presah svidníckeho Skaska poskytol technický lepší pre Humenčanov (14:16). Dve chyby v rozohrávke domácich a kouč Kalný svojich stiahol (15:18). Pomohlo, domáci dorovnali. Bojovalo sa o každú loptu. Sopko Sarneckieho neprebil, Száraz bloky prerazil (23:23). Joščák mal na pravačke setball, no Sarnecki chyboval na podaní. Bucki získal bod z podania (25:24), Sarnecki napravil chybu a jeho útok vymietol palubovku. Javorčík neuspel na podaní a Sopko ho skopíroval (26:26). Joščákove po-

FOTO: -MJK-

n Prezident SVF Ľubor Halanda (druhý zľava) a primátor Svidníka (tretí zľava) na finálovom zápase.

podaním pokoril druhé libero inak dobre hrajúceho Hrubošku. Oba tímy nachádzali priestor v strede siete, kadiaľ by mohla viesť cesta k zisku bodov. Šťastena stála v podobe

FOTO: -MJK-

n Svidnícky volejbalista Martin Sopko bol platnou posilou kádra P. Kalného. 12. bodu pri Svidníčanoch, keď zachránenú loptu Sarneckieho nedal na druhú stranu Jakubov. Nevediac prečo, Humenčania začali strácať body aj istotu (18:12). Za stavu 23:17 potiahli chemesáci tri body v rade (Javorčík 2x, Mlynarčík) a domáci kouč prerušil sériu ťaženia oddychovým časom (23:20). Száraz zaklincoval setball (24:21) pre Svidník, no Mlynarčík vytĺkol domáce bloky. Tretí set zachránil v prospech Svidníka skúsený Bucki. Do výzvy štvrtého dejstva sa pustili Sarnecki aj Bucki (1:1). Uvoľnene vstúpili chemesáci aj na prvý technický oddychový čas (4:8) a oddychový povolený (5:10) potreboval navyše Svidník. Javorčík využil chybu v rozohrávke domácich na zisk, ale aj Sopko sa ukázal platným hráčom. Vlkolinský začal byť právom nervózny z výkonu svojich

Slávia Svidník – Chemes Humenné 1:3 (24:26, 19:25, 25:15, 19:25) – 4. zápas

SVIDNÍK. Dobrú východiskovú pozíciu mali pred „posledným“ (v kútiku duše to fanúšikovia očakávali) rozhodujúcim duelom humenskí volejbalisti. Dráma štvrtého zápasu mohla začať. Na strane chemesákov bez zraneného Sarneckieho a v prítomnosti prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie Ľubora Halandu. Peter Mlynarčík ponuku náhradníka poľského legionára Sarneckieho zvládol excelentne, keď konto súpera v zápase zaťažil osemnástimi bodmi. Precízny blok „omladiny“ Mlynarčíka, nájdené nevykryté prázdne miesto v strede súperovej polovice Javorčíkom a úspešný dvojblok v podaní Mlynarčík/Mizerák... 0:3. Aj domáci Bucki nekompromisne zavelil na útok (2:4) a domáci potom dorovnali trojbodový rozdiel (5:5). Javorčík pri kolíku prekonal Sotáka (5:7), ale Svidník skóre otočil (8:7) a posadil sa na technický oddychový čas. V strede siete vynikal najvyšší hráč palubovky Skasko.

(19:24) a Jakubov esom vyzval Svidník do tretieho setu. Rovnaký úvod ako v prvom sete zaznamenal tretí, ale v opačný prospech – De Amo neuspel na podaní, Soták zložil esom Javorčíka a presah nad sieťou v podaní Humenčanov = 3:0. Nato Mizerák vybil hneď troch protihráčov (3:1). Pokazený servis Jakubovova a eso Sopka (5:1) prinútilo Vlkolinského k vynútenej pauze. Zvukovo i početne boli svidnícki fans veľmi dobre zladení. Pri 6. bode hostí to pasovalo aj Jakubovovi. Cesta k ľahkému položeniu súpera bola v istých momentoch zarúbaná (18:11), najmä keď Száraz rozdával bloky a Drobňák esá. Svidník sa vzďaľoval (23:15) a nedal možnosť vyniknúť chemesákom v troch setoch. Drobňák prebil dvojblok a zapísal setball, ktorý Száraz využil. Po spornej prvej lopte štvrtého dejstva zostal na zemi kapitán Svidníčanov Soták a nedopatrením vypadla asi polovica stropných re-

WE ARE THE CHAMPIONS

ŠK CHEMES HUMENNÉ

zverencov (10:12) a žiadal pauzu. Ľavačkou pri kolíku profitoval Sarnecki, hneď dvakrát v rade (12:16). Pred chemesákmi už bolo iba päť bodov (17:20) k výhre v 3. zápase, preto sa Kalný snažil oddychovým časom nabúrať rytmus súpera. Poľská opora v drese chemesákov po pokazenom podaní z výskoku zle dostúpil (19:21) a musel striedať. Novú loptu nariadil hlavný rozhodca po diskusii s čiarovým po spornej situácii pri 21., resp. 24. bode. Jakubov ponúkol Humenčanom matchball a následne po zásahu Buckiho bol na bloku posledný, ktorý sa dotkol lopty. -MJK-

PRIEBEH – I. set: 8:6, 14:16, 20:21. II. set: 5:8, 13:16, 16:21. III. set: 7:8, 16:12, 21:15. IV. set: 4:8, 13:16, 18:21. VK Slávia: S. Soták 2, J. Bucki 17, T. Skasko 5, R. Száraz 9, M. Sopko 17, M. Malina 6 – liberá M. Vitko a O. Hruboška (J. Kuchárik 1, M. Hauer, J. Drobňák 6). Tréner: Peter Kalný. ŠK Chemes: M. Javorčík 13, M. Sarnecki 19, M. Mizerák 11, J. Joščák 10, M. Jakubov 12, M. A. De Amo 2 – libero R. Szymczak (J. Bališin, Pe. Plynarčík 4, M. Pavelka 1, J. Hriňák). Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 7/11 (Sopko 3, Bucki 2, Malina 2 – Joščák 5, Sarnecki 2, Mizerák 2, Javorčík 1, Jakubov 1). Bloky: 7/3 (Bucki 2, Száraz 2, Soták 1, Drobňák 1, Skasko 1 – Mizerák 1, Jakubov 1, De Amo 1). Pokazený servis: 19/21 (Sopko 6, Bucki 4, Drobňák 3, Malina 2, Skasko 2, Kuchárik 1, Száraz 1 – Javorčík 4, Mizerák 3, Sarnecki 3, Joščák 3, Jakubov 3, Bališin 2, De Amo 1, Mlynarčík 1, Pavelka 1). R: Peter Höger – Dušan Hodoň. Technický delegát SVF: Ľubomír Stražay. (dš)

PRIEBEH – I. set: 8:7, 15:16, 20:21. II. set: 7:8, 13:16, 15:21. III. set: 8:5, 16:11, 21:13. IV. set: 3:8, 12:16, 15:21. VK Slávia: S. Soták 3, J. Bucki 13, T. Skasko 2, R. Száraz 7, M. Sopko 19, M. Malina 2 – liberá M. Vitko a O. Hruboška (J. Kuchárik 2, M. Labik, M. Hauer, J. Drobňák 7). Tréner: Peter Kalný.

Mlynarčík však vyrovnal (14:14) po Joščákovom miernom prieniku. Bališin zmiatol podaním súpera (15:16) a De Amo si vychutnal obľúbenú ulievku (16:17). Po dvoch zbytočných chybách domácich si vzal Kalný oddychový čas (17:19). Dve chyby na strane chemesákov a súper vyrovnal stav. Javorčíkova jedovka našla správne umiestnenie (20:21). Po Sotákovom bode z podania (23:22) Joščák nekompromisne vyrovnal (23:23). Sopko z ťažkej pozície mieril za čiaru (23:24) a setball zrušil Bucki. Aj Jakubov ponúkol svojim možnosť prestávky a bol to práve on, ktorý vyviedol úspešne chemesákov z trmy-vrmy pod sieťou. Soták prečítal súperovu palubovku dokonale, ale to aj jeho náprotivok, kapitán chemesákov Mizerák (5:5). Skvele hrajúci Mlynarčík ponúkol prvý technický (7:8). Trojbodové manko (9:12) si vypracoval súper zo Svidníka. Pri nelichotivom rozdiele v skóre 13:18 si vypýtal domáci kouč vynútenú pauzu. Javorčík pri ľavom a Mlynarčík pri pravom kolíku na súpera vyspeli. Jakubov vybil bloky súpera (18:23), Mizerák položil setball

flektorov. Nútené chvíle oddychu spríjemňovala aj hitovka I love rock´n roll. Nervozita bola čitateľná u oboch koučov a každý hráč sa vyrovnával s nečakaným momentom ináč... Sotákovo zranenie zrejme vyzeralo zle len v prvých sekundách, keďže do ďalších bojov zasiahol. Vytúžený cieľ sa videl byť na dosah aj zásluhou presných úderov či obranných zákrokov všetkých na strane Humenčanov. Kormidelník Vlkolinský bol aj v takýchto momentoch tíšiteľom emócií na svojej časti palubovky. Domáca strana volila vynútené striedanie zraneného Sotáka, na jeho mieste sa ocitol Hauer. Ešte zopárkrát pocítili obmedzený priestor za povolenou čiarou palubovky hostia. Libero

FOTO: -MJK-

FOTO: -MJK-

FOTO: -MJK-

FOTO: -MJK-

n Zranený „Sarna” pôsobil už iba v úlohe pozorovateľa a radcu.

n Milan Mizerák si svoje povinnosti kapitána tímu plnil zodpovedne aj pod (nad) vysokou sieťou.

n Humenčan Miro Jakubov so svojou priateľkou Martinkou.

FOTO: -MJK-

n Dcérka Mikolaja Sarneckieho s manželkou Benitou sledovali každý zápas z prvého radu. chemesákov, nenápadný poľský legionár Szymczak, bol v mnohých ťažkých situáciách silným hráčom tímu. Jakubov podaním vyslal súpera k zásahu až do blízkeho publika (14:20). Hrivňák poslal nečitateľné podanie a jeho spoluhráči z neho vyťažili (17:23). Fanúšikovia z Humenného sa pomaly dvíhali a povzbudzovali svojich obľúbencov k blížiacemu sa zisku majstrovského titulu. Javorčík mal na ruke matchball (18:24), ktorému odolal iba Drobňák. Zástupca svidníckeho klubu Bucki za svojím pokazeným podaním a vysokou sieťou videl od radosti zisku štvrtého titulu Majstra Slovenskej republiky jasajúcich volejbalistov a realizačný tím ŠK Chemes Humenné J. -MJK-

FOTO: -MJK-

n Peter Mlynarčík (vpravo) excelentne prevzal žezlo vo 4. zápase po zranenom Sarneckim. ŠK Chemes: M. Javorčík 18, M. Mizerák 9, Pe. Mlynarčík 18, J. Joščák 6, M. Jakubov 11, M. A. De Amo 2 – libero R. Szymczak (J. Bališin, M. Pavelka 2, J. Hriňák). Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 6/3 (Sopko 2, Soták 1, Bucki 1, Drobňák 1, Malina 1 – Javorčík 1, Mizerák 1, Jakubov 1). Bloky: 4/10 (Száraz 3, Bucki 1 – Mizerák 4, Joščák 3, Javorčík 2, Mlynarčík 1). Pokazený servis: 14/23 (Bucki 5, Sopko 3, Skasko 2, Malin 1, Száraz 1, Drobňák 1, Kuchárik 1 Mlynarčík 6, Jakubov 5, Javorčík 4, Joščák 2, Mizerák 2, De Amo 2, Bališin 1, Pavelka 1). R: Igor Porvazník – Dušan Daruľa. Technický delegát SVF: Ľubomír Stražay. (dš)

FOTO: -MJK-

n Kormidelník chemesákov Richard Vlkolinský (vpravo) doviedol svoju posádku k vytúženému cieľu.

Obzrime sa do histórie MAJSTROV SR (1993 – 2014)

• 1993 – 1999: VKP Bratislava / 2000: ŠK Matador Púchov / 2001: Petrochema Dubová / 2002 a 2003: ŠK Matador Púchov / 2004: VKP Bratislava / 2005: VK PU Prešov / 2006: VKP Bratislava / 2007: Nové Mesto nad Váhom / 2008: VK Chemes Humenné / 2009: VKP Bratislava / 2010: VK Chemes Humenné / 2011: VKP Bratislava / 2012: ŠK Chemes Humenné / 2013: VT Unicef Bratislava / 2014: ŠK Chemes Humenné


28. 4. 2014

Richard Vlkolinský, kormidelník Chemesákov: „Som veľmi rád, že máme náročné obdobie za sebou a zavŕšili sme ho majstrovským titulom. Pociťujem obrovskú únavu z tejto náročnej sezóny, ktorú sme ale zvládli na jednotku. Nielen priebehy finálových zápasov boli napnuté. Darmo, že sety sa lámali až v koncovkách, podiel z hry sme mali navrch my. Po finále viem, čo môžem chalanom povedať, ale v podstate sa niet o čom baviť - 4:0 na zápasy hovorí za všetko. Som šťastný, že sme to dotiahli do víťazného konca. Mlynarčík sa ukázal ako skvelý zástupca Sarneckieho na všetkých postoch. Nervozita sa trochu prejavila na jeho podaní, ale vedel, že musí v zápase odovzdať maximum. Viem, čo dokáže na tréningu, bola to iba otázka času, kedy vypustíme Gina z fľaše. A stalo sa to. Nevynútene, ale je to tu. S jeho výkonom i so všetkými svojimi volejbalistami som spokojný. Rovnako ako v živote, aj na ihrisku sa oplatí byť trpezlivý. Správne veci prídu v správny čas. Bola to tŕnistá a dlhá cesta, ale teraz sa môžeme tešiť, že to nebolo márne. Ciele pred sezónou boli vysoké, ale podarili sa zdolať. Pracovali tvrdo a prispeli k ich naplneniu adekvátnou čiastkou.“ -MJK-

Peter Kalný, tréner Svidníka: „V tejto sérii platilo, že sme nedokázali využiť šance, ktoré sa nám núkali a tomu sme sa nevyhli v prvom sete ani dnes, čo sa prenieslo aj do ďalšieho dejstva. V treťom sete sme demonštrovali najlepší volejbal v našich vzájomných dueloch, no potom sa s nami trošku pohrala hala. Ale v globále platí, že titul je v správnych rukách, pretože súper má najlepší tím, najskúsenejší káder a pracuje v najprofesionálnejších podmienkach. Vo finále sme boli Humenčanom dôstojnejším súperom ako v nadstavbe a z pohľadu celej sezóny ma teší progres, ktorý sme zaznamenali, lebo k Humennému sme sa priblížili a od ostatných sme odskočili. Myslím si, že to bolo zaujímavé finálové divadlo pre ľudí v oboch táboroch fanúšikov a musím povedať, že za vytvorenú atmosféru si ho zaslúžili.“ Imrich Makó Miroslav Jakubov, smečiar ŠK Chemes: „V prvom rade ďakujem volejbalovému klubu Chemes, ktorý ma oslovil, keď som sa mohol a mal kam vrátiť po neúspešnej sezóne v zahraničí. Ďakujem za dôveru na poste smečiara. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dosiahnúť všetky ciele, ktoré sme si stanovili. Celý kolektív sme ťahali za jeden povraz. Ďakujem

Šport

trénerovi, že mal so mnou strpenie, keď som nebol príliš presvedčivý na príjme podania. Chalanom ďakujem, že ma podržali v ťažkých chvíľach. Ale tak by to v kolektívnom športe malo fungovať, že ťaháme spolu za víťazstvom.“ -MJK-

Stanislav Rehuš, predseda Správnej rady VK Chemes: „Som spokojný, ak sa ciele, ktoré si na začiatku vytýčime, aj splnia. A ak sa splnia do bodky, tak som nesmierne šťastný. Prvýkrát sa nám podarilo získať „double“ – Slovenský pohár a titul Majstra SR a k tomu bonus bronzová medaila v súťaži Stredoeurópskej ligy. Aj touto cestou ďakujem celému realizačnému tímu, všetkým hráčom od mladších žiakov až po seniorov, že takto reprezentujú Volejbalový klub Chemes a volejbal v Humennom. Šport číslo jeden v Humennom. Ciele do budúcna nemôžu byť menšieho charakteru. Rozmýšľam na tým, kde sa zastaviť, pretože vždy sú určité obmedzenia - ako finančné, tak hráčske, či s kým súperiť ďalej. V pozícii fiktívnej je zatiaľ volejbalová Liga majstrov. No chceme, aby tento šport v Humennom mal svojich nasledovníkov napredujúc za minimálne rovnakým cieľom.“ -MJK-

IV. LIGA, sk. Východ - 23. kolo Košice / Barca – Snina 0:1 (0:1)

Gól: 32. M. Pčola. Žlté karty: nikto – 90. Drančák. R: B. Šoltés.

FK: R. Repinský – Pe. Bajerovský, L. Džogan, O. Vil- MFK: Pe. Diňa – J. Lukáč, M. Hreha (82. L. Gašpar), ner, A. D. Monrigal, P. Kuruc, F. Kis, T. Boda, S. Macák Ľ. Jankaj, J. Kopáč, Pe. Hišem, E. Drančák (90. J. Čop), (46(M. Jurek), D. Dombrádi, S. Ohman (46. E. Pačut). M. Štofík, J. Harmaňoš, M. Pčola, M. Červeňák. V 3. min. vysunul Hišem Pčolu, nehralo päť minút (sám postihnutý sa min. Diňa kryl štandardku, keď ktorý sám postupoval na bránu a v do brány vrátil). Príležitosť domácich domáci hlavičkoval k žrdi. Sninčania poslednej chvíli mu domáci obranca v 45. min. zľava, no hráč bránu ne- mohli zvýšiť, v 70. min. mal výhodu loptu vypichol. V 15. min. unikol po trafil. Následne Pčolova ľavačka penalty (po faule na Hišema) Pčola, ľavej strane Hišem, našiel Štofíka, skončila v náručí brankára. Ku kon- ale neuspel (brankár vyrazil strelu na ktorý v otočke tesne minul. V 29. taktu obrancu s Hišemom v domácej brvno). Domáci mali ešte dve nádejmin. v šanci neuspel Jankaj. V tu- šestnástke došlo v 49. min., avšak né šance, avšak hostia si ich k telu tovke 30. minúty prestrelil domáci píšťalka po nedovolenom zákroku umnou hrou až do konca zápasu -MJK- / (mluk) útočník bránu. V 32. min. vyzrel na zostala mlčať. V 52. min. vyslal dve nepripustili. pravý vinkeľ z 25m priameho kopu jedovky Pčola z 20m – jednu vedľa a M. Pčola. O štyri minúty Hišemova druhú brankár s námahou robinzoná- • Michalovce B – Sabinov 7:2, V. Repravačka vyprášila rukavice dou vyrazil na roh. Barca zvýšila vištia – Giraltovce 1:0, V. Opátske – Sp. domáceho gólmana. V 40. min. obrátky, hrozili nakopávanými lop- N. Ves 1:1, V. Tatry – Haniska 3:0, Sp. zabránil gólu výborným zákrokom tami, ktoré riešila sninská obrana s Podhradie – Plavnica 1:1, Stropkov – Pe. Diňa, aj za cenu zranenia, keď sa výborným brankárom Diňom. V 66. Svit 3:0, Krompachy – Svidník 2:2. Radvaň nad Laborcom – Pakostov 4:0 (1:0)

Úvod podchytili domáci, keď v 6. min. zo štandardky skóroval L. Gabák po centri Turok-Heteša. Ajax pohrozil tiež štandardnou situáciou a Dubas tesne minul bránu. Domáci sa opäť pripomenuli, keď prienik Turok-Heteša sprava zastavil Klamár. Domáci gólman odmietol vyrovnanie po rýchlom brejku, zakončenie Pe. Gombitu letelo nad bránu. Obraz hry sa nemenil ani po obrátke a zvýšili svoje vedenie. Zo štandardky a po nacvičenom signáli v 52. min. J. Kuzma vymietol šibenicu. Radvančania mali peknú desaťminútovku, keď skórovali ešte dvakrát – v 54. min. po centri TurokHeteša hlavičkoval presne Karafa a o päť minút po peknej kombinácii a spätnej prihrávke agilného Turok-Heteša vystihol gólový moment Paraska zo 16 metrov. Naďalej na ihrisku dominovali domáci, avšak strelecký pokus Čeremetu mieril mimo brány. V 80. min. na gól nevyzrel súper. Aj napriek zlému terénu videli diváci kombinačný futbal na dobrej úrovni z oboch strán. -MJK- / (mipar) G: 6. L. Gabák, 52. J. Kuzma, 54. M. Karafa, 59. Mi. Paraska. R: M. Filipák. TJ Družstevník: M. Vasilenko – J. Burda,

ÚS ObFZ č. 34 - 13/14

Správy zo zasadnutí odborných komisií ObFZ Humenné, www.obfzhumenne.sk / sekretariat@obfzhumenne.sk

SEKRETARIÁT • Oznamuje: l že zasadnutia odborných komisií ŠTK, DK, KM, KR budú 30. 4. 2014. l zmenu e-mailovej adresy a webstránky (viď vyššie) l že prístupové konto ("heslo") hráča do ISSF (slúžiace k elektronickému transferu) je možné zrealizovať pre viacerých hráčov aj na futbalových kluboch po dohode so sekretárom ObFZ tel. 0907 915 318.

PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 2% (3%) DAŇOU Prosíme funkcionárov, hráčov FK, R, DZ a priaznivcov futbalu o podporu získania financií z podielu 2% zaplatenej dane pre mládežnícky futbal. V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je potrebné vyplniť tieto údaje: IČO: 31957757 / Právna forma: občianske združenie / Obchodné meno: Oblastný futbalový zväz Humenné / Ulica: Osloboditeľov / Číslo: 3 / PSČ: 066 01 / Obec: Humenné Tlačivá pre fyzické osoby (zamestnancov) si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte, alebo vytlačiť na www.futbalobfzhe.sk l Futbalové kluby po získani „2%“ dane prostredníctvom ObFZ Humenné obdržia dotáciu (viac info: 0907915318). ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA • Schvaľuje výsledky (dosiahnuté na HP): l 18. kola 7. ligy l 18. kola 8. ligy l 14.

V. LIGA, sk. Sever – 23. kolo Mi. Svičin (61. Pe. Čeremeta), L. Gabák (67. M. Gaľ), G. Horvat, R. Tomčák, Mi. Paraska, J. Kuzma, M. Karafa, M. TurokHeteš, Ľ. Rabajda. FO Ajax: M. Klamár – A. Dubas, Š. Tomčák, D. Slavkovský, I. Andraško, J. Berdák, O. Olexík, M. Palenčík, T. Gombita (59. R. Gombita), Pe. Vasiľ (59. J. Durilla), Pe. Gombita (85. M. Fedorko).

Kračúnovce – Medzilaborce 2:3 (2:3) Všetko podstatné sa odohralo v I. dejstve. Spartakovci dokonale zaskočili domácich a pripravili im krušné chvíle už v 1. min. Po vysunutí G. Lukačika otváral účet stretnutia Gavula. Súper mohol dorovnať v 22. min., ale z päťky trestuhodne nastrelil brvno. V 29. min. zvýšili hostia vedenie, keď Chalupka hlavou po nepriamom kope Gavulu nenechal domáceho gólmana vyniknúť. S chuťou hrajúci Spartakovci pokorili domácu svätyňu v 28. min. tretíkrát, po individuálnej akcii Potomu. Domáci sa dočkali gólu hneď o minútu, keď Hudáček využil zaváhanie medzilaboreckej obrany a v 41. min. domáci zasunuli Medvecom kontaktný gól. V II. polčase vyvinuli domáci enormné úsilie na zvrátenie výsledku, no Spartakovci im to nedovolili s umnou hrou a s

kola 9. ligy. • Ruší: l svoje rozhodnutie ÚS ObFZ č. 32-13/14 zo dňa 10. 4. 2014 Ubľa – Modra 0:3 kont. Na základe nových skutočností ponecháva v platnosti výsledok stretnutia 4:0 na HP. • Kontumuje: l stretnutie 9. ligy 13. kola medzi TJ Zb.Dlhé – TJ Družstevník Baškovce 3:0 kont. SP 100/b l stretnutia II. trieda dorast U-19 malý futbal 5.turnaj 19. 4. 2014 v Krásnom Brode / Kr.Brod – Hrabovec 0:3 kont. SP 100/b, Radvaň – Kr. Brod 3:0 kont. SP 100/b. • Opätovne žiada: l TJ Zbudské Dlhé o doručenie zápisu zo stretnutia 13. kola 9. ligy Zbudské Dlhé - Baškovce na ObFZ do 30. 4. 2014. • Vyzýva: l všetky FK v 7. lige, aby nominácie družstiev boli uzatvorené najneskôr 30 minút pred začiatkom stretnutia l FK, že pri žiadostiach o zmenu termínu na základe vzájomnej dohody môžu oba kluby schváliť žiadosť písomne v systéme ISSF. • Dôrazne upozorňuje: l kluby v 7. lige na povinnosť zabezpečenia PC + tlačiareň a internet pre zabezpečenie systému ISSF (vytlačenie zápisu) pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení. • Nariaďuje: l klubovým ISSF manažérov družstiev II. a III. triedy, aby do 29. 4. 2014 vykonali nasledovné úlohy: a/ prekontrolovanie súpisiek v systéme ISSF, b/ doplnenie resp. vyradenie hráčov zo súpisiek, c/ zmenu čísiel dresov a pozícii jednotlivých hráčov.

KOMISIA MLÁDEŽE • Schvaľuje výsledky: l 12. kola I. triedy dorast dosiahnuté na HP l 11. kola I. triedy žiakov dosiahnuté na HP, okrem stretnutí Ptičie – Kamenica (chýba zápis R), Papín – Jasenov (chýba zápis R). • Kontumuje: l stretnutia 4. turnaja 19. 4. 2014 II. trieda dorast (org. Kr. Brod):

potrebným šťastím. -MJK- / (pl) G: 29. J. Hudáček, 41. M. Medvec – 1. V. Gavula, 26. R. Chalupka, 28. R. Potoma. ŽK: 90. D. Lukáč – 76. Cigánik. R: M. Šeršeň. MŠK Spartak: S. Svepeši – V. Vaško (89. M. Suško), R. Chalupka, R. Guba, M. Lučko, V. Gavula, R. Cigánik, G. Lukačik, T. Chripák, M. Kuruc (61. M. Višňovský), R. Potoma. • St. Ľubovňa – Kendice 3:1, Kežmarok – Ľubotice 1:3, Zámutov – Kľušov 2:1, Hanušovce n/T. – Štrba 5:1, Pušovce – Raslavice 4:0, Fintice – Dl. Klčovo 1:2.

ObFZ Humenné – IX. LIGA (III. trieda), 15. kolo Podskalka – Baškovce 3:0 (1:0). G: L. Faňko 2, Balog. Snina – Brestov 4:0 (1:0). G: P. Adam 2, M. Dudy-Koťo 2. ŽK: M. Dudy-Koťo, M. Petrovič – L. Tkáč, S. Gajda. R: Buchlák. Pakostov B – Hankovce 1:0 (0:0). G: J. Gombita. Ňagov – Čertižné 5:1 (1:1). G: V. Lucko, R. Rohač, M. Kačur, R. Grundza, V. Kvaska – M. Matij. ČK: nikto – P. Galajda. R: Basoš. Turcovce – Ulič. Krivé 4:1 (2:1). G: J. Grec 2, M. Jalčak, J. Ragan – . R: Jakubov. Zb. Dlhé malo voľno. Kr.Brod - Hrabovec 0:3 kont 100/b / Radvaň - Kr.Brod 3:0 kont 100/b. • Schvaľuje dohodu klubov o odohraní stretnutia: l 14. kola Papín - Belá n/Cir. Zo 17. 5. 2014 na deň 18.5.2014 o 14.00 hod. v Papíne (žiadateľ Belá n/Cir.) l 14. kola FKO Kochanovce – FO Ajax Pakostov dňa 3. 5. 2014 o 9. 30h U.č. 0045 (žiadateľ Kochanovce). • Oznamuje: l usporiadanie 9. ročníka žiackej futbalovej súťaže na ihrisku s umelou trávou 2014 v Humennom. V kategórii st. žiaci (nar. 1.9.1998 a ml.) sú nahlásení: ZŠ Ohradzany, ZŠ J. Švermu, ZŠ Belá n/Cir., ZŠ Laborecká, ZŠ Kamenica n/Cir., ZŠ SNP1. 1. kolo je na programe 15. 5. 2014 (štvrtok) o 13.30 hod. V kategórii ml. žiaci (nar. 1.9.200 a ml.): ZŠ Belá n/C., ZŠ Laborecká, ZŠ J. Švermu, ZŠ SNP 1. 1. kolo je na programe 13.5.2014 (utorok) o 13.30 hod. Je možnosť v kategórii ml. žiakov doplniť o dvoch účastníkov do 2. 5. 2014na tel. 0905 162 512 – Mgr. Slavomír Tokár, predseda KM. • Nariaďuje: l odohrať neodohrané stretnutie zo 4. turnaja II. trieda dorast Hrabovec n/L. – Radvaň n/L na 5. turnaji 3. 5. 2014 v Hrabovci n/L. po ukončení turnaja.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA • Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu: l Ú.č. 0208: Škumanič Michal (Lackovce) DK žiadosti nevyhovuje - nespĺňa náležitosti podľa SP/ + prerokovanie 10,- €. • Zastavenie činnosti: l Ú.č. 0209: Pekala Marcel (Lieskovec) vylúčený po ČK- 3 stretnutia nepodmienečne od 21.4.2014 DP čl. 48/2a /+ prerokovanie 10,- € / Ú.č. 0210: Paňko Miroslav (Rokytov) po 5 ŽK1 stretnutie nepodmienečne od 21.4. 2014 DP čl. 37/5a /+ prerokovanie 10,- €. • Ostatné: l Ú.č. 0214: DK trestá TJ Družstevník Baškovce finančnou pokutou 50,- € za nenastúpenie na stretnutie 9. liga, 13. kolo, Zb.Dlhé – Baškovce podľa DP

11

VI. LIGA, sk. Vihorlatsko-Dukelská – 19. kolo

Nižný Hrušov – Jasenov 0:0 (0:0) Družstvo Jasenova nastúpilo s cieľom bodovať. Domáci išli od začiatku za víťazstvom, ale narážali na dobre organizovanú súperovu obranu. Čiže do väčších šancí sa ani nedostali, naopak v druhom polčase zahodili čisté tutovky Horvát a Kovalík, čo hostí mrzí, lebo nakoniec mohli získať tri body. PB / (jm) ŽK: nikto – 38. V. Gavaľa, 43. M. Šalata, 87. P. Labik. R: M. Kovaľ.TJ Družstevník: F. Žolna – M. Ivan, P. Čop, P. Babjak, R. Albičuk (P. Šandrej), M. Palko, T. Kukuruc, M. Dzurovčin, M. Mikloš, M. Palko, J. Svetlík (P. Hoľan). TJ FK: L. Behun – J. Krigovský, V. Gavaľa, L. Goga, P. Labík, M. Rujak, P. Kovalík, T. Čerhit, M. Čvirk, M. Kríž, M. Šalata (L. Horváth). Udavské – Kochanovce 2:0 (1:0) Svojmu hrajúcemu trénerovi Jaroslavovi Varcholovi v meninový deň nemohli urobiť futbalisti Udavského väčšiu radosť ako v podobe víťazstva. Domáci boli futbalovejší, do prestávky si vypracovali viacero šancí. Ujala sa akcia 15. minúty po osi Varchola – Meričko – L. Kuzma, keď posledný menovaný mieril do vinkľa z 20 metrov. Súper pohrozil dvoma protiútokmi. Obraz hry sa menil v II. polčase, Kochanovčania boli aktívnejší. Gaľo opečiatkoval brvno, Šuľák vychytal nabiehajúceho Pe. Šimaia a Sima mieril tesne vedľa. Faul pred pokutovým územím potrestal v 83. min. L. Ondica, keď vymietol horný kút brány hostí. -MJK- / (jv) G: 15. L. Kuzma, 83. L. Ondica. ŽK: 88. V. Vološin – 83. M. Kolesár, 86. Ľ. Šimai, 90. V. Gaľo. R: J. Jevín. OŠK: R. Šuľák – J. Čopák, L. Varchola, M. Naster, Š. Piteľ, J. Babin, L. Ondica, R. Koromház, P. Meričko, L. Kuzma (P. Hvizďák), J. Greško (V. Vološin). FK: I. Bumbera – M. Kolesár, M. Jelinek, R. Brindzák, V. Gaľo,

J. Pado (M. Kimák), Ľ. Šimai, P. Šimai, M. Rada, P. Murinčák, T. Sima (J. Karnaj).

Stakčín – Bystré 4:0 (3:0) Druhý zápas doma pre Stakčín. Padli 4 góly. Domáci sa trošku rozstrieľali. Idú od zápasu k zápasu a musia zbierať body, pretože, podľa slov trénera, súťaž je veľmi náročná, lebo každý s každým môže vyhrať/prehrať. Tento zápas mužstvo zahralo veľmi dobre. Dá sa povedať, že od strelcov gólov sa aktivita aj očakávala. Kurimčák, ktorého Stakčín zobral z Pakostova, sa osvedčil. Dal už dva góly a veľmi pomáha družstvu. Veselovsky a Matiko to sú dvaja útočníci, ktorí sa opäť osvedčili. PB / (ms) G: 7. F. Kurinčák, 42. M. Telvak, 43. V. Veselovsky, 67. J. Matiko. ŽK: nikto – 13. M. Hatala, 38. M. Novotný. R: Z. Lang. OFK Agrifop: M. Dudič (J. Biľanský) – V. Steco, M. Telvak, V. Kuznecov, I. Shevchenko, J. Kapraľ, J. Matiko, E. Hanc (M. Husťak), F. Kurinčák (M. Iskajc), V. Veselovsky, T. Telehanič. OFK Tatran: J. Galík – Z. Hudák, M. Novotný, M. Hatala (M. Hrášok), D. Durkaj, T. Komár, L. Pivovarník, D. Kušnír, D. Vravec, J. Ocilka, D. Hreha.

Belá n/Cir. – Kamenica n/Cir. 2:1 (1:0) V prvom polčase sa domáci snažili o nátlakovú hru, ale na poli ihriska boli hostia futbalovejší. Domáci v zápase využili štandardky, ktoré pretavili v 26 minúte do jedno gólového vedenia. V druhom polčase sa hra vyvíjala v strede poľa, hostia sa snažili vyrovnať a v 72. minúte po ruke domáceho hráča aj vyrovnali na 1:1 z penalty. Koniec zápasu ovplyvnil rozhodca, keď v 76. minúte odpískal pokutový kop proti hosťom, ktorý bol podľa názoru hostí nesprávny. V nervóznom konci zápasu domáci už výsledok 2:1 ustrážili. PB / (gmb) G: 26. J. Kudravý, 76. L. Hišem (pokutový kop) – 72. J. Skarba. ŽK: 32. a 66. J. Ku-

dravý, 81. D. Vajda - 3. P. Bešan, 81. J. Mihalič. R: V. Vasilenko.TJ Slovan: Ľ. Maliňák – V. Diňa, P. Karľa, R. Čižmár (D. Gnip), T. Pavlina (D. Haburaj), M. Haburah, D. Vajda, A. Lojan, P. Šimon, J. Kudravý, L. Hišem. FK: J. Sopko – P. Bešan, E. Jaroš, V. Šuľak (R. Čabák), J. Skarba, J. Jalčak, M. Oľha, J. Šedzmák, R. Kirvej, J. Mihalič (P. Ferenc), D. Šedzmák. Čierne n/Top. – Vechec 3:0 (2:0) G: 26. M. Sirotiak, 32. Z. Cigán, 74. Ľ. Poláček. R: M. Guba. TJ Šimonka: M. Jenčo – J. Grega, M. Varga, J. Hric, S. Dvorjak, Ľ. Poláček, Z. Cigán, V. Krištan, M. Sirotiak, D. Hric (J. Repja), S. Mihalčin (S. Eštok). FK: J. Šimko – T. Prosák, L. Slivka, J. Adam, Pavol Gromina, Peter Gromina, J. Hajduch, M. Hajdúch, L. Kováč (T. Mikloš), J. Šimko, M. Baran (Š. Hanusin). Seč. Polianka – Sačurov 1:1 (1:0) G: 4. D. Černák – 74. L. Tomčák. ŽK: 53. J. Mitro – nikto. R: M. Godžák. OcŠK: O. Grošaft – P. Nemčí, Š. Sabol, J. Mitro, J. Tkáč, J. Urban, E. Tavarez, M. Hazuga, P. Havran, D. Černák (L. Antoš), P. Balint (P. Vaško). ŠK: A. Antol – M. Dargaj, S. Bereš, P. Dobranský, M. Dely (P.Lukáč), P. Novák (P. Novický), Ľ. Hric, D. Tokár, T. Kundráš, P. Tokár, L. Tomčák (T. Brečka).

Soľ – Breznica 0:1 (0:1) G: 4. P. Zakovič. ŽK nikto – 28. M. Vrabeľ, 31. J. Zakovič, 40. J. Šafranko, 44. L. Ferenc. R: M. Onofrej. FK: J. Dudáš – T. Tabak, D. Kertis (M. Kostelník), P. Tokár, P. Gazdík, P. Glod, M. Hajník, J. Kováč, P. Ihnát, M. Sakala, D. Čarný (M. Demčák). TJ Družstevník: J. Potoma – M. Vrabeľ (L. Ferenc), E. Vrabeľ, R. Gonos, J. Šafranko, J. Varga, J. Zakovič, V. Melník, I. Tabiš (T. Manduľa), J. Haraščák (T. Flešár), P. Zakovič.

VII. LIGA (I. trieda) – ObFZ Humenné, 19. kolo

FK Humenné – Ptičie 2:1 (2:0) Šláger kola sa prvú desaťminútovku niesol opatrným tempom, súperi si uvedomovali dôležitosť zápasu. V 2. min. však Okoš po rohu hlavičkou napálil brankára hostí a v 11. min. Mamaj tiež vyskúšal reflexy Čubáka. Súper si až na ojedinelé strelecké pokusy, ktoré mierili mimo brány, nevypracovali vážnejšiu finálnu šancu. Po ObFZ Humenné – VIII. LIGA (II. trieda), 19. kolo Hažín n/Cir. – Hrabovec n/L. 3:0 (1:0). G: D. Mišenko 2, M. Dzido. R: Zádražny. Volica – Rovné 2:3 (0:0). G: J. Ferenc, P. Sopko – J. Baláž 2, T. Krajník. R: Makar. N. Sitnica – V. Hrušov 3:0 (1:0). G: J. Sukeľ, M. Obester 2. R: Firkaľ. Lukačovce – Ladičkovce 4:1 (2:1). G: P. Meričko 2, P. Pavúr 2 – Mažerik. R: Turčik. Lackovce – Kolonica 4:2 (1:2). G: N. Opalka, M. Kofik, M. Nazad, S. Matuščak – D. Roškanin 2. R: Mihalič. Lieskovec – Papín 2:1 (1:1). G: J. Pristáš, M. Kislan – J. Pristáš (vlastný). R: Kutzer. Z. Hámre – Rokytov 2:0 (1:0). G: Rosič, M. Max. R: Varga. Rokytov 19 13 1 5 50:24 40 Ladičkovce 19 10 5 4 53:37 35 Lackovce 19 11 1 7 36:24 34 Z.Hámre 19 10 3 6 44:34 33 Rovné 19 10 3 6 40:36 33 Papín 19 9 5 5 44:25 32 Lukačovce 19 9 3 7 43:28 30 N.Sitnica 19 9 0 10 35:40 27 Lieskovec 19 9 0 10 33:44 27 Kolonica 19 8 1 10 36:33 25 Hrabovec 19 7 1 11 38:37 22 Hažín 19 5 2 12 23:56 17 Volica 19 5 1 13 24:54 16 V. Hrušov 19 3 4 12 18:45 13 Romo Snina Pakostov B Brestov Hankovce Podskalka Turcovce Ul. Krivé Ňagov Čertižné Zb. Dlhé Baškovce

13 13 14 14 14 14 14 13 14 13 14

8 7 8 7 6 7 6 6 5 4 2

1 3 0 3 4 1 1 0 1 1 3

4 3 6 4 4 6 7 7 8 8 9

28:21 29:20 38:29 20:18 33:24 27:22 34:24 28:25 22:47 31:34 15:41

25 24 24 24 22 22 19 18 16 13 9

čl.59 /+ prerokovanie 10,- € l Ú.č. 0215: DK trestá OŠK Udavské finančnou pokutou 45,- € za nenastúpenie na turnaj v malom futbale (dorast) v Uliči podľa DP čl.59 /+ prerokovanie 10,- € l Ú.č. 0213: DK trestá TJ Jednota SD Krásny Brod finančnou pokutou 40,- € za neusporiadanie turnaja v malom futbale (dorast) podľa DP čl.59 /+ prerokovanie 10,- € l Ú.č. 0216: DK trestá TJ Družstevník Modrá nad Cirochou finančnou pokutou 35,- € za nenastúpenie na stretnutie I. trieda dorast , 11. kolo, Ľubiša – Modra n/C podľa DP čl.59 /+ prerokovanie 10,- € l Ú.č. 0217: DK trestá TJ DP Košarovce finančnou pokutou 10,- € za nevyplnenie zápasovej súpisky v ISSF a nedodržanie RS čl.6 / + 10,- € poplatok za prerokovanie l Salanci Matej(Lieskovec) DK zastavuje výkon funkcie kapitána mužstva a zároveň pozýva aj Kurila Ján (vedúci mužstva) na zasadnutie DK (30.1.2014) o 16.30 hod.

KOMISIA ROZHODCOV ZMENY a DOPLNENIE DELEGÁCIE: l Podskalka – Baškovce (Štefek, Firkaľ AR1) hrá sa v sobotu 26. 4. UHČ malá tráva l N. Sitnica – V. Hrušov (Štefek AR1), FK Humenné – Ptičie (Greško (AR2), Košarovce – Ubľa (Metiľ AR), Z. Hámre – Rokytov (Seman AR1 za Čopíka), Lukačovce – Ladičkovce (Havriško AR1), Lieskovec – Papín (M. Holp AR) / žiaci: Futura Humenné – Hažín n/Cir. (Chrin za Čopíka) / dorast: Kochanovce – Modra n/Cir. (M. Holp za Fediča) l Snina – Brestov sa hrá 27. 4. o 14.00 hod. • Pozýva: l na 29. 4. 2014 (utorok) o 15.00 hod. rozhodcov: Juščík Jakub ,Mihalič Martin, Kucer Miroslav, Turčík Peter o 15.30 hod. Bolinger, Makar. l 30. 4. 2014 (streda) o 16.30 hod: R Firkaľ Marián a DZ Smoľák Milan, R Buchlák Ján na 17.00 hod. • Ospravedlnenie: l Čopík Matej od 23. 4. do prihlásenia.

peknej akcii v 16. min. využil svoju pozíciu Bodnár a otvoril účet stretnutia. O desať minút po dlhom autovom vhadzovaní zvýšil Čerňa vedenie lídra súťaže. Ostatné šance domácich zostali po góle iba volať. Do II. dejstva nastúpili hostia s odhodlaním ešte niečo spraviť s nelichotivým výsledkom. Domáci však pozorne bránili a súpera do výraznejšej šance nepustili. Až v 71. min., po hrubej chybe domácej obrany, sa L. Metiľ zoči-voči brankárovi nemýlil. Hostia zahodili trestuhodne dve tutovky, a tak na zvrat v skóre nemohli ani len pomyslieť. -MJK- / (mgl) G: 16. T. Bodnár, 26. M. Čerňa – 71. L. Metiľ. ŽK: 38. Hirjak – 85. Kolník. R: M. Prokopčák. FK: V. Vasilko – T. Hirjak, M. Okoš, F. Valalik (89. Ľ. Harvan), T. Mitnik, Pe. Stach, Pe. Jurov, T. Bodnár (83. M. Hardik), D. Valkučák, M. Mamaj, M. Čerňa. TJ Ptava NV: M. Čubák – N. Maličký, M. Čirák, S. Lancoš, T. Karas, M. Filip (70. T. Tkáč), V. Melník (78. M. Džubák), R. Tomovčík (62. M. Bešák), T. Patarák, Pe. Kolník, L. Metiľ. Zubné – Vyšná Sitnica 1:0 (1:0) Hru prvého polčasu ovládli domáci futbalisti, pevný obranný val odrážal útoky súpera zodpovedne. Ako sa neskôr ukázalo, jediný a rozhodujúci gól stretnutia zabezpečil domácim samostatným nájazdom Jahnička po prihrávke Valkučáka. Ohňostroj nepremenených šancí II. polčasu ukázali J. Valkučák, Šefčík i Vasilco. Súper vyrážal iba do ojedinelých protiútokov. Výhru domácich zaručila aj efektivita. -MJK- / (vpaž) G: 38. S. Jahnička. ŽK: 53. M. Polák - 68. Malý. R: M. Petruňo. TJ Lesy: M. Mihaľov – M. Boňko, R. Hlohinec, M. Drozd, M. FK Humenné 18 16 2 0 68:19 50 Ulič 18 12 2 4 50:32 38 Ptičie 18 12 1 5 51:25 37 Koškovce 17 8 4 5 39:32 28 Borov 17 8 2 7 42:26 26 Košarovce 17 7 3 7 43:33 24 V. Sitnica 18 7 3 8 40:47 24 Kr. Brod 18 7 0 11 34:57 21 Zubné 17 6 0 11 22:35 18 Modra n/C. 17 5 3 9 19:31 18 Dlhé n/C. 18 5 2 11 28:46 17 Ubľa 18 5 1 12 27:50 16 Ľubiša 17 3 3 11 15:45 12

• Žiada: l o zaslanie videozáznamu zo stretnutí (do 29. 4. 2014 do 15.00 hod.): Kolonica – Lieskovec, V. Hrušov – Lukačovce. • Dôrazne upozorňuje: l rozhodcov na zasielanie SMS po stretnutí na tel. 0907 915 318 najneskôr 30 min. po stretnutí. l na vypisovanie Zápisov najmä v stretnutiach mládeže. • Úsek DZ zvoláva: l na 1. mája 2014 o 17.00 hod. pracovný seminár delegátov. Je potrebné doniesť si písacie potreby a poznámkový blok. Účelom stretnutia je sledovanie finálového stretnutia a vypracovanie hodnotenia rozhodcov. Zraz pozvaných je 16.30 hod. v priestoroch ŠK FUTURA v miestnosti č.5. Účasť je povinná.

OBSADENIE ROZHODCOV a DELEGÁTOV • 7. LIGA, dospelí – 20. kolo, 4. 5. 2014 o 16.00 hod.: Ptičie – Koškovce (R – Štefek / Butala / Smoľák DZ), Modra n/Cir. – Borov (R – Basoš / Nagy / Groško DZ), Dlhé n/Cir. – Košarovce (R – Turčík / Seman / Bolinger DZ), Ubľa – Zubné (R – Kucer / Demský / Polovka DZ), V. Sitnica – Ľubiša (R – Fecura / Jakubov / Drančák DZ), Kr. Brod – FK Humenné (R – Skalka / Minďák / Lenčiš DZ), Ulič má voľno. • 8. LIGA, dospelí – 20. kolo, 4. 5. 2014 o 16.00 hod.: Hrabovec n/L. – Z. Hámre (R – Juščík / nikto / Parnica DZ), Rokytov – Lieskovec (R – Mihalič / nikto / Čopák DZ), Papín – Lackovce (R – Varga / nikto / Hríb DZ), Kolonica – Lukačovce (R – Makar / nikto / Barnišin DZ), Ladičkovce – N. Sitnica (R – Chrin / nikto / Bober), V. Hrušov – Volica (R – Jancusko / nikto / Firda), Rovné – Hažín n/Cir. (R – Behun). • 9. LIGA, dospelí – 16. kolo, 4. 5. 2014 o 16.00 hod.: Baškovce – Turcovce (Rudík), Ulič. Krivé – Ňagov (Ferko), Čertižné – Pakostov (Firkaľ), Hankovce – Snina (Metiľ), Brestov – Zb. Dlhé (Zádražný), Podskalka má voľno. • FINÁLE POHÁRA NEXIS FIBERS a

Polák (58. A. Suchanič), J. Šefčík, Jo. Valkučák, M. Škutka, S. Jahnička, L. Vasilco, T. Šváb. TJ Prevádzkar: R. Sakalík – J. Turčík, M. Kasarda, J. Kušnír, L. Kocurišin, I. Leník, J. Jalčák, L. Malý (68. D. Palšák), J. Paľo, M. Paščinský, M. Palšák. Ulič – Krásny Brod 5:0 (1:0) Ulič, lepšie postavený v tabuľke, preukazoval od úvodných minút územnú prevahu. No šance Hromadku, Kočana, či Janka minuli bránu súpera alebo nechali vyniknúť skvele chytajúceho brankára Lazora. Skóre sa menilo v 43. min. po peknej kombinačnej akcii domácich. V II. polčase obrana hostí neodolala domácim útokom. Aj napriek mnohým nepremeneným príležitostiam si zaknihovali gólovo pekné víťazstvo. Súper zanechal na ihrisku v Uliči sympatický dojem. -MJK- / (jhol) Košarovce – Ubľa 5:0 (0:0) G: 67., 82. a 90. J. Karabin, 51. M. Hoľko, 56. D. Dysko. ŽK: 47. O. Bačovčin – nikto. R: I. Fecura. TJ DP: J. Nazad – O. Bačovčin (J. Sabol), A. Lukáč, M. Sabol, J. Turčík, M. Hoľko, D. Dyko, P. Sabol (V. Majerní), D. Jakub, M. Tracik, J. Karabin. TJ ŠM: J. Železník – M. Bevíz (M. Regula), E. Gezanič, M. Fedorko, P. Chochla, D. Mitro, J. Fejsak, L. Pavlina, R. Hreha, J. Chochla, M. Darjanin. Borov – Dlhé n/Cir. 3:0 (3:0) G: 15. A 26. D. Oláh, 43. I. Černega. R: M. Guľko. TJ Družstevník: L. Kollár – S. Godžak, A. Mydla, A. Černega, M. Opuda, T. Opiela, I. Černega, M. Max, D. Oláh, P. Burcin, P. Surmaj. TJ Družstevník: F. Harmanský – M. Makovec, L. Burik, P. Mesároš, P. Milčík, Ľ. Mesároš, J. Krivjanský, J. Polačko, M. Dzurko, D. Piškanin. Koškovce – Modra n/Cir. 5:2 (3:0) G: 5. a 35. M. Balica, 19. M. Kudrik, 47. M. Benec, 53. D. Kuzica – 67. a 72. (1 x 11m) V. Škovranko. ŽK: 44. D. Kuzica, 67. M. Ferianec – 47. D. Karľa. R: S. Jancusko. TJ: Družstevník: V. Falatko (E. Petko) – D. Kuzica, D. Benec, J. Ballek, M. Kudrik (M. Čopan), M. Benec, P. Boško, M. Balica, D. Dušak, M. Sabo (M. Ferianec), M. Makar. TJ: Družstevník: M. Harvan (Š. Hančár) – S. Belančin, S. Dzurovej, D. Karľa, A. Kohút, V. Škovranko, L. Okoš, R. Mikula, M. Hančár, P. Kohút (J. Rajňak), Š. Hančár.

ObFZ – 1. máj 2014 o 17.00 hod.: Ulič – Ptičie (R – Juščík / Mihalič, Turčík / Kucer / Styrančák DZ). • I. trieda DORAST – 3. 5. 2014 o 9.30 hod. (Lackovce): Kochanovce – Pakostov (Fedič), o 14.30 hod.: Ľubiša – Z. Hámre (Belančin). • I. trieda ŽIACI – 12. kolo, 3. 5. 2014 o 12.00 hod.: Ptičie – Jasenov (VsFZ), Kamenica n/Cir. – Dlhé n/Cir. (VsFZ), Hažín n/Cir. – Stakčín (Demský), o 15.00 hod.: Papín – Futura Humenné (Basoš), Belá n/Cir. má voľno. • I. trieda ML. ŽIACI – 12. kolo, 3. 5. 2014 o 10.30 hod.: Kamenica n/Cir. – Dlhé n/Cir. (VsFZ). • II. trieda dorast – malý futbal (U19), 3. 5. 2014 o 9.30 hod., sk. A: org. Ubľa (Ulič; Ubľa; Kolonica; Udavské), R: Nagy / sk. B: org. N. Sitnica (Lukačovce, N. Sitnica, Košarovce, Baškovce), R: Kačmár, M. Holp / sk. C: org. Hrabovec n/L. (Kr. Brod, Hrabovec, Radvaň), R: Minďák / sk. D: org. Papín (Zubné, Papín, Koškovce, Ladičkovce), R: Metiľ, Basoš / sk. E: org. Ohradzany (Lieskovec, Ohradzany, Belá n/Cir., Lackovce), R: Skalka.

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA NOMINÁCIA l Výber ObFZ Humenné – Radvaň nad Laborcom / 8. 5. 2014 o 16.30 hod. l V. Vasilenko (FK HE), J. Nazad (Košarovce), M. Okoš (FK HE), T. Hirjak (FK HE), A. Mydla (Borov), T. Kačur (Kr. Brod), P. Gnip (Modra), L. Burík (Dlhé), T. Karas (Ptičie), P. Jurov (FK HE), M. Čokina (Ulič), P. Hrehovčík (Zubné), T. Šepeľa (Ľubiša), M. Tracík (Košarovce), L. Pavlina (Ubľa), I. Černega (Borov), M. Hromadka (Ulič), L. Malý (V. Sitnica), M. Benec (Koškovce), L. Metiľ (Ptičie). Tréneri: Víťazoslav Lukačik, Miroslav Hajdučko. Zraz: 8. 5. o 15.00 hod. (štadión HFC Humenné). V prípade ospravedlnenia kontaktovať do 5. 5. 2014 (V. Lukačik 0918 395 936). V prípade neúčasti a neospravedlnenia disciplinárny postih.


12

Šport

ŠK CHEMES Humenné a chemesácka volejbalová rodina

srdečne pozývajú na oslavy úspešného zavŕšenia sezóny 2013/2014 a zisku slovenského majstrovského titulu Extraligy mužov. Príďte s humenskými volejbalistami osláviť titul Majstra SR v piatok 2. mája o 16.00 hod. na parkovisko pred hlavnou bránou Priemyselného parku CHEMES na Chemlonskej ul. č. 1 v Humennom.

Dvojzápasové semifinále národného Play-Off o titul museli hádzanárky oželieť

MICHALOVCE. Dve stretnutia semifinále Play-Off hádzanej žien mali počas uplynulého víkendu odohrať hádzanárky Iuventy Michalovce. Hostky ŠKP Piccard Senec vopred oznámili, že nepricestujú.

by to nemalo vôbec význam, aby sme v tomto zložení cestovali na Zemplín a čelili úradujúcemu majstrovi,“ ozrejmil situáciu Gábriš.

„Už som to telefonicky oznámil funkcionárom Iuventy a o tomto rozhodnutí budem informovať aj vedenie súťaže,“ povedal v piatok 25. apríla šéf seneckého klubu František Gábriš. „V družstve máme veľkú maródku. Navyše, zranili sa nám ďalšie dve hráčky. Museli by sme si vystačiť so siedmimi. Z toho päť dorasteniek, takže

Čo sa udeje v najbližších dňoch a teda ako sa bude vyvíjať herná situácia za ziskom majstrovského titulu v hádzanej žien, na to si musíme počkať. Tretie stretnutie by sa malo hrať 2. mája o 19.15 hod. v Modre, kde majú Senčanky domáce prostredie. „V tejto chvíli neviem povedať, či sa bude hrať. Musíme sa dohodnúť a operatívne to riešiť v priebehu týždňa. Zdravotne indisponované hráčky majú totiž dlhodobú maródku,“ dodal Gábriš. -MJK-

HUMENNÉ. Účastníci finálového kvarteta futsalistov Slovenského pohára sa začínajú rysovať. Všetko sa to udeje na humenskej palubovke Mestskej športovej haly, 7., resp. 14. júna. Víťaz Slovenského pohára 2013, Slov-Matic FOFO Bratislava, má priamy vstup do Final Four. Druhým postupujúcim je Angels Humenné, ktorý sa prebojoval cez ŽFA Žirafa Žilina. Odveta druhých zástupcov Humenného, Body team, nedopadla na palubovke západu podľa predstáv.

Favorit z Bratislavy rozhodol o všetkom v prvom polčase. Vystrieľal si tretiu miestenku do Final Four. Across Pinerola Bratislava – Body team Humenné 10:3 (8:1), G: M. Cintula 3, J. Jančo 2, M. Mikulišin, Ľ. Adámek, M. Zdráhal, M. Štilla, F. Šporánek – M. Matej 2, J. Hutaj. ŽK: nikto - T. Bodnár, J. Hutaj. R: Peško – Bohun (pozn.: prvý zápas 4:2). Štvrtým postupujúcim bude jeden z dvojice Piešťany Dragons Podolie, resp. KSF Doxx Žilina (prvý zápas 2:6). -MJK-

FINAL FOUR FUTSALOVÉHO UMENIA V HUMENNOM

Futbalista Peter BARANČÍK vstúpil 26. apríla do stavu manželského so svojou vyvolenou Veronikou Prokopčákovou. Majú už za sebou ten slávnostný čas, keď zaznela svadobná melódia, ich sľuby splynuli v jeden hlas a je z nich dokonalá harmónia. Na spoločnej ceste životom im výbor OŠK Rokytov pri Humennom a kolektív spoluhráčov prajú chvíle šťastia, pohody, zdravia, radosti. Ku gratulácii novomanželom sa pripája aj športové oddelenie týždenníka Slovenský východ.

ZEMPLÍN BOWLING CUP O PUTOVNÝ POHÁR

HUMENNÉ. Šiesty ročník Humenskej bowlingovej ligy už dva týždne pozná svojho víťaza (Ľubiša). Streda 30. apríla o 18-ej hodine bude termínom ocenenia najlepších tímov i jednotlivcov uplynulého ročníka. Zároveň sa víťaz súťaže stretne v nultom ročníku Zemplín bowling cup s víťazom Michalovskej bowlingovej ligy v boji o putovný pohár. To všetko sa udeje v priestoroch reštaurácie Pizza bowling na Sídlisku III v Humennom. -MJK-

TIPOS III. LIGA Východ – 23. kolo

Vranov n/Top. – Futura Humenné 6:1 (2:0)

Góly: 49. a 62. Pe. Vasilko, 20. L. Vojta, 22. Pe. Šamo, 87. M. Lauko, 88. E. Streňo – 70. M. Hreško. Žlté karty: 45. Vojta, 64. Paluba, 73. Turcovský – 82. Pa. Šuľák, 86. Vasiľ, 90. Ljubarskij. Rozhodoval: R. Sedlár. Divákov: 400. Vynikli: Erik Streňo – Cyril Vasiľ. MFK: M. Balint – M. Vasiliak, M. Turcovský, E. ŠK Futura: Pe. Pillár – C. Vasiľ, M. Hreško, Pe. Streňo (90. O. Gdovin), J. Krivák, L. Vojta, M. Paluba, Jakubčo, Pe. Šuľák, R. Ljubarskij, M. Mihok (81. J. Pe. Šamo (79. G. Pisarik), Pe. Vasilko (76. J. Dvor- Ragan), Š. Harvila, S. Karnaj (60. I. Lovska), Pa. jak), M. Eštok, M. Lauko. Tréner: Jozef Valkučák. Šuľák, J. Macej. Tréner: Martin Tongeľ. VRANOV N/T. Smola sa nalepila profitoval z rovnakej pozície. Dve na kopačky Humenčanov už pred chyby obrany hostí stáli niekoľkými zápasmi a mienila tam Humenčanov dva góly. V 33. min. zotrvať... Nevediac prečo, „fu- po pase Pa. Šuľák – Ljubarskij sa turáci“ inkasovaným poltuctom nepresadil Karnaj v dobrej ale ofsajčelili debaklu. Po dvoch úvodných dovej pozícii. O minútu Pillár zasiagóloch sa stiahli do ulity a prestali hol center domáceho Vasiliaka. V 37. si plniť povinnosti na ihrisku. min. po rohu Mihoka mierila Dokázali potiahnuť loptu po stre- prízemná strela Ljubarskijeho z 25m dovú čiaru a tam to všetko končilo. vedľa brány. Domáci mali možnosť A pritom mali čo na pôde vra- zvýšiť vedenie v 38. min., keď Pillár FOTO: -MJKnovského súpera ukázať. Nestalo sa pokus Streňa zoči-voči kryl a možnú tak. Dalo by sa povedať, že Jožko n Strelcom jediného gólu futbaValkučák sa so svojimi zverencami listov Humenného bol Martin pripravil na Humenčanov veľmi Hreško (bielo-čierny dres, na zodpovedne. Za zmienku určite snímke v súboji s Turcovským). stojí, že vranovský Erik Streňo mal „nevedomú“ tutovku, keď si to priapäť gólov v podobe asistencie a my kop Vasiliaka namieril až do šiesty, vytúžený, si zapísal. hosťujúcej päťky. Zlú humenskú rozohrávku v 62. min. využil Streňo na Úvodné oťukávanie sa bez väčšej center zľava a Vasilko zoči-voči hušance preniknúť do pokutového menskému gólmanovi nezaváhal. Streňo sa pripomenul Pillárovi v 65. min., ale neprekonal ho. Malá náplasť na boľačku humenského fanúšika sa lepila v 70. minúte. Po zahrávanom rohovom kope Mihoka FOTO: -MJKsa v trme-vrme a vyrukavičkovanej n Neprehliadnuteľný vranovský lopte brankára Balinta najlepšie zofutbalista, Peter Šamo, využil rientoval hosťujúci Hreško a natlačil zaváhanie obrany Futury pri loptu za chrbát gólmana. Autor gólu druhom góle. mieril v 74. min. do odkrytej časti dorážku vyslal na roh Vasiľ. brány, ale trafil vedľa. Humenčania Ďalekostrelec Šamo nabíjal v 39. sa po góle prebrali, pracovali min. z 30m, no hlavička Štreňa mie- odvážnejšie. Harvilu kryl v 79. min. FOTO: -MJKrila privysoko. Po akcii Turcovský – Balint čakajúci v podrepe prízemnú strelu. Hostia pritvrdili aj za cenu n Humenskú svätyňu i gól- Vasiliak zostal v pokutovom území v žltých napomenutí. A čas sa krátil. V 42. min. ležať hosťujúci Harvila. O mana Pillára prekonal Peter dve minúty bol Pillár pri lopte skôr, 87. min. zahrávali domáci roh. Vasilko (č. 20) dvakrát. ako Vasilko po dlhom centri. Po ŽK Agilný Streňo posadil loptu na hlavu územia súpera zvolili oba tímy. Pria- Vojtu v 45. min. vyslal Ljubarskij Lauka, ktorý na jeden dotyk prelobomy kop Mihoka v 7. min. domáci odvrátili bez väčších problémov. V 9. min. zahrával domáci Eštok dlhý aut a Streňo bol odzbrojený Pe. Šuľákom. Vasiliaka v 12. min. vytancovala obrana hostí. Ljubarskij potiahol loptu v 16. min. stredom poľa, ale následný center Pa. Šuľáka pred bránou nikto nečakal. Ako sa neskôr ukázalo, gólostroj vranovského družstva začal byť aktívny po dvadsiatich minútach. Center spoza šestnástky vyslal Streňo a nikým nekrytý Vojta asi z 10m vymietol pavučinu strelou do vzdialenejšieho rohu. Zatiaľ čo sa v predchádzajúcich záFOTO: -MJKpasoch Streňo presadzoval gólovo, v 22. min. už asistoval druhýkrát na n Lukáš Vojta (po odhlavičkovaní) otváral účet stretnutia druhý gól Vranova. Obišiel Pa. Vranov – Humenné. Piatym gólom zaťažil konto Šuľáka a dobre postavený Šamo Humenčanov Miro Lauko (piaty sprava).

FOTO: misk

S novým „šatom“ vstúpil do jarnej časti futbalového ročníka 2013/14 kolektív futbalistov OŠK Rokytov pri Humennom. V súťaži VIII. ligy ObFZ Humenné si počínajú veľmi dobre a, vychádzajúc z pozície prvého miesta v tabuľke, mali by tak ašpirovať na vyššie méty siedmoligistov. Nové futbalové dresy sponzoroval starosta obce Dušan Stanko. Veríme, že budú nápomocné aj pri premieňaní gólových príležitostí. l Na fotografii – stoja zľava: Vladimír Koblik, Miroslav Hlohinec, Pavol Krajkovič, Miroslav Paňko, Patrik Suško, Marián Zub, Lukáš Mikiara, Ľubomír Kiča, Marián Humeník, Matúš Buša, Peter Barančík, Marek Gutter, Jozef Drobňák, Pavel Černega, v podrepe: Ján Rusnák, Marek Gojdan, Vladimír Ragan, Dominik Gojdan, Patrik Harvan, Lukáš Paňko, Erik Macko, Radoslav Mikloš, Pavol Habušta, Vladimír Gajdoš. -MJK- / (misk)

FOTO: -MJK-

n Hviezdou „vychodňarskeho“ derby bol Erik Streňo.

FOTO: archív MAPOL

FOTO: archív BLCH

Aj najmladší žiaci v Humennom už majú za sebou Obvodné kolo v malom futbale, tentokrát pod názvom McDonald´s Cup, ktoré sa uskutočnilo na ihrisku s umelou trávou pri ZŠ Jána Švermu v Humennom s organizačným prispením CVČ Dúha. Zúčastniť sa mohli chlapci aj dievčatá nar. 9/2003 a mladší. l Výsledky: ZŠ Hrnčiarska – ZŠ Pugačevova 0:1, ZŠ SNP 1 – ZŠ Darg. hrdinov 4:0, ZŠ Pugačevova – ZŠ SNP 1 1:1, CSŠ – ZŠ Hrnčiarska 1:3, ZŠ SNP 1 – CSŠ 5:0, ZŠ Darg. hrdinov – ZŠ Pugačevova 0:0, CSŠ – ZŠ Darg. hrdinov 3:0, ZŠ Hrnčiarska – ZŠ SNP 1 1:2, ZŠ Darg. hrdinov – ZŠ Hrnčiarska 1:5, ZŠ Pugačevova – CSŠ 1:1. l Poradie: 1. ZŠ SNP 1 (na snímke: Daniel Gumenický, Martin Oláh, Dávid Petrík, Šimon Ridarský, Rastislav Skalka, Lukáš Srok, Nikolas Šivák, Šimon Šnurik, Šimon Štiblárík, Sebastián Tantoš, doprevádzaní pedagógom Ivan Sinajom), 2. ZŠ Pugačevova, 3. ZŠ Hrnčiarska, 4. Cirkevná spojená škola, 5. ZŠ Darg. hrdinov. -MJK- / (blch)

28. 4. 2014

Na pôde futbalového ihriska Pri mlyne v Humennom odohralo 25. apríla 9 družstiev žiakov stredných škôl zápasy Obvodného kola vo futbale. Akcia sa uskutočnila aj vďaka podpore úspešných dievčat z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom, ktoré cez projekt KomPrax získali finančné prostriedky na uskutočnenie tohto futbalového turnaja. Organizačne sa na podujatí podieľalo aj Centrum voľného času Dúha. Víťaz získal právo postupu na krajský prebor. l Skupina A: Cirkevná škola sv. Cyrila a Metoda, SOŠ Polytechnická, Hotelová akadémia, B: SOŠ Technická, SOŠ Obchodu a služieb, SPŠ Chemická a potravinárska, C: Obchodná akadémia, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu. l Poradie najlepších: 1. SOŠ Polytechnická, 2. Obchodná akadémia, SPŠ Chemická a potravinárska. l Najlepší – hráč: Jaro Macej (SOŠ P), strelec: Matúš Babin (CŠ sv. CaM), brankár: Kovalík (Gymnázium LS). l Na fotografii družstvo Obchodnej akadémie s pedagógom Martinom Polákom. Chalani prišli o víťaznú priečku v deľbe na pokutové kopy - L. Burik, D. Cholp, F. Varga, P. Milčík, D. Lojan, D. Jenčík, M. Porvazník, S. Petrovčin, R. Harvilčák, M. Tkáčin, P. Kuľus, P. Lazorik, M. Hrivňak, S. Rudy, K. Horvat. -MJK- / (mapol)

jasný signál a krátku prihrávku z 22m poslal Pa. Šuľák ponad hornú žrď domácej brány. Pušný prach nezvlhol vranovským futbalistom ani po prestávke. V 49. min. založili útok z vlastnej polovice. Loptu spracoval Streňo, no zoči-voči Pillárovi neuspel. Ale dorážka Vasilka rozvlnila sieť humenskej svätyne. Obrovskú šancu nevyužil v 54. min. Šamo, keď sa sám zbavil troch obrancov a zblízka mohol prekonať Pillára, no lopta mu odskočila k bočnej sieti. V 56. min. sa zatriasla konštrukcia humenskej brány, keď Lauko opečiatkoval ľavú žrď zblízka. V 58. min. Hreško hasil

val brankára a zvýšil na 5:1. Gólový pozdrav poslal brankárovi Pillárovi v 88. min. Streňo, ktorý nezostal veľa dlžný svojej povesti. Sám, nikým nekrytý, mal dostatok času pohrať sa s gólmanom hostí a jeho vytúžený gól prišiel v podobe čísla 6. Hneď na to ho tréner Valkučák po skvele odvedenom výkone poslal na striedačku a jeho miesto, aspoň na chvíľu, zaujal Gdovin. -MJKTipos III. liga Východ 24. kolo Sobota 3. mája o 16.30 hod. ŠK Futura Humenné – FK Bodva Moldava nad Bodvou

FOTO: archív ZRMB

Kadeti Zápasníckeho klubu Vihorlat Snina ladili formu vo voľnom štýle na blížiace sa Majstrovstvá Európy (4. – 8. mája, Samokov, Bulharsko) na medzinárodných turnajoch v silnej konkurencii. V poľskom meste Breznica (112 pretekárov z 37 oddielov Poľska a Slovenska) obhájila slovenská reprezentácia prvenstvo z minulého roku. Po turnaji v nemeckom Luckenwalde nominoval reprezentačný tréner sedem statočných – Daniel Chomanič a Marcel Leňo (Snina), René Frohlich a Dominik Husár (St. Ľubovňa), Jakub Sýkora a Ľuboš Kundrát (Košice), Patrik Pekár (Nitra). Erik Cap, tréner ZK Vihorlat: „Pôvodne som chcel, aby na európskom šampionáte štartovalo čo najviac mladých zápasníkov. Zväz však určil počet a to, že ostatní sa môžu zúčastniť na vlastné náklady. Rozhodovalo umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska a výsledky na štyroch medzinárodne silne obsadených turnajoch. Formu si udržiava Dano Chomanič. Počítam s jeho umiestnením v prvej päťke.“ -MJK- / (ec)

SV2014-18  
SV2014-18  

týždenník Slovenský východ

Advertisement