Page 1

Dom murára Františka pripomína hrad

cena: 0,40 €

Humenskí aj michalovskí

hokejisti hrali o postupové miestenky

Historický úspech volejbalistov

ŠK Chemes Humenné

ra

Kýpťami spílených stromov „oživujú“ ulice

www.slovenskyvychod.sk

a

|

6

číslo: 12

ra n

|

7 na

ročník: XVII

st

|

st ra 10 na

pondelok 17. 3. 2014

Ilustračné foto: RHCP Sobrance

ra 2 na

st

Sninčania prevážali v aute samopaly

ra 2 na

ra st

st

2 na

Takmer 8 400 žiakov v kraji čakajú maturitné skúšky

ra 3 na

Zbierku šatstva venujú sociálne slabým deťom

st

st ra 3 na

st

Mumps je na ústupe, treba sa pripraviť na kliešte


2

Spravodajstvo

Takmer 8 400 žiakov v kraji čakajú maturitné skúšky

Písomné maturity v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) absolvuje spolu 8 384 študentov stredných škôl. Je to o 933 menej ako v uplynulom školskom roku. Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa, na ktorých študuje 40 285 žiakov. Z tohto počtu je 80 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s celkovým počtom žiakov 29 317 v dennom štúdiu.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa začne v utorok 18. marca testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré absolvuje 8 286 maturantov. V cudzích jazykoch suverénne vedie angličtina, z ktorej bude v stredu 19. marca maturovať 6 112 žiakov. Skúšku z nemeckého jazyka absolvuje 1 509 študentov. Maturitnú skúšku z ruštiny si vybralo 529 detí. Kým v minulom roku z francúzštiny maturovalo 29 žiakov, v tomto roku si ju vybral v celom kraji len jediný žiak (v Prešove), rovnako ako španielčinu (v Humennom). Vo štvrtok 20. marca sú pre žiakov pripravené testy z matematiky. V tomto roku ich absolvuje 1 236 maturantov. Špecialitou Prešovského kraja je maturita z ukrajinského jazyka, ktorá v piatok čaká na 26 študentov Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove. Táto jediná stredná škola s vyučovacím ukrajinským jazykom na Slovensku má spolu 100 žiakov, 140 žiakov

navštevuje základnú školu. Najviac maturantov, 2 566, navštevuje školy v krajskom meste. V Poprade bude v tomto roku maturovať 1 243 žiakov, v Humennom 894. Vo Vranove nad Topľou evidujú 458 maturantov a v Starej Ľubovni 363.

V kraji je tiež 62 maturantov so zdravotným znevýhodnením. Ide najmä o vývinové poruchy učenia, telesný postih, sluchový, prípadne zrakový postih. Títo žiaci navštevujú 26 škôl v kraji. V súlade so školským zákonom a vyhláškou o ukončovaní štúdia na stredných školách môžu mať upravené podmienky na vyko-

nanie maturitnej skúšky. Náhradný termín na vykonanie externej časti a písomnej formy internej časti maturít bude závisieť od počtu prihlásených žiakov a predbežne by sa mal konať v termíne od 11. do 16. apríla.

Po písomných maturitách čakajú o dva mesiace na žiakov ústne maturitné skúšky. Odporúčané obdobie na ich realizáciu je stanovené od 19. mája do 6. júna. Termín si určí každá škola individuálne. Veronika Fitzeková, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja

Ilustračné foto: Michaela Jurcová

n Písomná forma internej časti maturitnej skúšky preverí pripravenosť maturantov už tento utorok, z jazykov budú študenti maturovať v stredu.

Ako na to? Podnikatelia a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie. Predovšetkým však v budovách školských, zdravotníckych zariadení, v zariadeniach sociálnych služieb, v bytových a polyfunkčných domoch, v

suterénoch a pivničných priestoroch. Vynechať sa nesmie ani v areáloch živočíšnej, potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauráciách, skladoch potravín, rôznych skladoch a aj na skládkach komunálneho odpadu. Občanom zdravotníci odporúčajú vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Hlavne, ak sú blízko objektov určených na podnikanie. Pred deratizáciou treba objekty upratať, vyvetrať a zbaviť ich všetkého, čo by napomohlo k ďalšiemu šíreniu týchto škodcov. (k)

Treba myslieť na všetko

Čo ukázal život

nových skladov. Pretože sú prenášačmi leptospirózy a iných prenosných ochorení. Príznakmi leptospirózy sú silné bolesti hlavy, vysoké horúčky. V niektorých prípadoch končí ochorenie smrťou. „Je preto naozaj dôležité, aby sa deratizácia robila celoplošne,“ zdôraznil Veliký.

Polícia upozorňuje na nástrahy motorkárskej sezóny

KOŠICE. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová upozornila na prichádzajúci začiatok motorkárskej sezóny a s tým súvisiace riziká.

Osem ťažko zranených motorkárov

Hovorkyňa uviedla, že podľa štatistiky za uplynulý rok 2013 v Košickom kraji z celkového počtu 1634 dopravných nehôd zavinili motocyklisti 34 dopravných nehôd. „Pri nehodách zavinených motocyklistami nebol usmrtený ani jeden motocyklista, ťažko sa zranilo 8 motocyklistov a ľahké zranenia utrpelo 25 motocyklistov,“ povedala. „Najčastejšou príčinou, ktorá sa podpísala pod nehody motocyklistov, bolo porušenie povinnosti vodiča,“ dodala. Uviedla, že medzi povinnosti vodiča patrí mať počas jazdy na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu. Ak ju nemá, hrozí mu pokuta vo výške 50 eur. Na druhom mieste v štatistike príčin dopravných nehôd bolo prekročenie povolenej rýchlosti. Vodiči motocyklov by nemali preceňovať svoje schopnosti a podceňovať riziká rýchlej jazdy.

ponuje. Je taký, ako ho nazval jeden z komentátorov na začiatku jeho pontifikátu. Vraj pápež Ján Pavol II. – bol mužom Nádeje, pápež Benedikt XVI. mužom Viery a František je mužom Lásky. Áno, jeho prístup lásky spojený s pravdou je čitateľný. A nemá to naučené. Už z jeho prvého životopisu, či audiencií, sa dal rozpoznať. Ešte ako argentínsky kardinál povedal: „Drámou našej spoločnosti je, že dospievajúci človek je vo svete, kde svojím spôsobom nevyrástol z puberty. Deti rastú v spoločnosti, ktorá od nich nechce nič, nevychováva ich k obete a práci, nevie už, čo je to krása a pravda vecí. Preto dospievajúci človek pohŕda minulosťou a más strach z budúcnosti.“ Veľmi jednodu-

cho pomenováva veci, mnohokrát na ľudskej rovine. Vyrušuje nás jeho jednoduchosť, alebo pravda, ktorú tak ľahko podáva? Možno je to skôr v nás, že hľadáme vždy niečo veľkolepé. Namiesto toho, aby sme prijali starú múdrosť, že v jednoduchosti je krása. Pri pohľade na pápeža sa mnohokrát vraciam do čias, kedy som bol v kňazskom seminári. Aj tam nám jeden z predstavených dobre a múdro vravel: „Ste tu, aby ste rástli intelektuálne, duchovne, pastoračne, ale nezabúdajte, že aj ľudsky.“ Jozef Kozák

Mumps je na ústupe, treba sa pripraviť na kliešte

HUMENNÉ. Ochorenie mumpsu sa koncom zimy minulého roku objavilo vo zvýšenom počte v osade Podskalka v Humennom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom vyzval širokú verejnosť k regulácii živočíšnych škodcov.

Prenášajú leptospirózu Mestá a obce sú podľa zákona povinné zabezpečiť deratizáciu v objektoch, ktoré majú vo svojej správe alebo sú ich majetkom. Vykonáva sa v jarných a jesenných mesiacoch. Mestá na to myslia aj vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Veliký upozornil, že po miernej zime sa teraz v jari môžu premnožiť hlodavce. „Veľkým problémom by bolo, ak by sa dostali do potravi-

Nezabudnite na ľudskosť

Kto to je ten, Jorge Mario Bergoglio? Koho to zvolili za pápeža? Túto otázku sme si pred vyše rokom, 13. marca 2013, kládli mnohí. Pamätám si, že v ten večer som bol na narodeninovej oslave. V okamihu vyhlásenia, sme boli však viac hladní a smädní po informáciách o pápežovi Františkovi, ako po steaku, či čaši dobrého vína. Pozorne sme sledovali každý jeden komentár, len aby sme čo najlepšie spoznali muža Cirkvi. Dnes už je v úrade vyše roka. Má za sebou ako „malé dieťa“ prvé kroky aj slová, ktoré prekvapili... Mnohých si získal, ale sú aj takí, ktorí ešte z neho, ako vravia, nevedia vyjsť. Čakajú na jeho veľký prejav a postoj, ktorý zmení ich doterajší odstup od pápeža. Mne osobne František im-

FOTO: KORN

Vlani v decembri epidemiológovia evidovali nárast mumpsu, ktorý je už ale na ústupe. Podľa odborníkov je možné, že sa ešte objaví v iných okresoch. Príchod jari je vhodný na prevenciu proti kliešťovej encefalitíde.

Zdravotníci vyzvali k deratizácii

HUMENNÉ. Regionálny hygienik Miroslav Veliký vydal odborné usmernenie všetkým povinným subjektom v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.

DUCHOVNÉ SLOVO

17. 3. 2014

„Polícia upozorňuje vodičov motocyklov, že v tomto období sa na cestách môže nachádzať po zime štrk, čo môže byť príčinou dopravnej nehody,“ povedala. „Po niekoľkých mesiacoch parkovania v garáži je dôležité pred prvou jazdou v novej sezóne skontrolovať technický stav motorky. Najmä mladí, neskúsení vodiči by mali jazdiť mimoriadne opatrne, kým si osvoja potrebné zručnosti a návyky. Hanbou nie je vyskúšať si jazdu na veľkom parkovisku alebo odľahlom mieste,“ poradila. „Ochranné oblečenie by malo byť samozrejmosťou. Oproti vodičom v autách majú nevýhodu, sú zraniteľnejší a pri páde im hrozia vážne zranenia či smrť,“ zdôraznila. „Pred akýmkoľvek manévrom treba byť obzvlášť predvídavý, všímať si, či vás vodič auta registruje vo svojom spätnom zrkadle. Nehovoriac o križovatkách. Nie každý vodič auta je tolerantný a uvoľní časť svojho pruhu. Vodiči áut si zase musia uvedomiť, že na cestách už treba počítať aj s motorkármi. A tí sa zmestia aj tam, kde autá nie. Azda najdôležitejšie je preto sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo auta,“ povedala.

Vážnosť jej slov potvrdila nedávna dopravná nehoda v Košiciach. Na jednej z križovatiek nedal prednosť v jazde motorkárovi vodič osobného auta. Pri zrážke utrpel motorkár zranenia, z ktorých sa bude liečiť 6 mesiacov. Vodič vyviazol bez zranenia. (k)

Pokles Lenka Lesňáková z oddelenie epidemiológie a podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom uviedla, že od decembra 2013 do 9. marca tohto roku mali nahlásených 120 prípadov, 19 z nich bolo potvrdených, u ostatných bolo toto ochorenie pravdepodobné. Príčina nárastu ochorení nebola v zanedbaní povinného očkovania. Niektorí obyvatelia osady sú neprispôsobiví a bol predpoklad, že opatrenia pri ochorení zanedbali. Ochorenie je vzdušnou nákazou a príznaky sú horúčka, bolestivé zdurenie príušnej žľazy (najčastejšie jednostranné). Podľa

HUMENNÉ/ SOBRANCE. Policajti Úradu hraničnej a cudzineckej polície odhalili prípad nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ informovala, že 30ročný Ján M. a 37-ročný Michal K. zo Sniny, prevážali v osobnom vozidle ukryté dva samopaly vz. 61 „Škorpión“ aj so zásobníkmi. „Policajti z mobilnej a zásahovej jednotky z riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance ich zastavili v Závadke, v Humenskom okrese. Pri odhalení skrýše v batožinovom priestore policajtom pomáhal aj špeciálne vycvičený policajný pes,“ popísala. „O tom, že išlo o nelegálne zbrane svedčí aj to, že mali mechanicky odstránené

Vodiči v okrese Medzilaborce musia byť opatrní v úseku medzi malou Poľanou a Rokytovcami, kde nastal zosuv cestného priepustu.

Vataha uviedol, že kvôli zosuvu zvolal prednosta Okresného úradu Medzilaborce Milan Bajaj zasadnutie krízového štábu a 10. marca až do odvolania vyhlásil v spomínanom úseku cesty havarijný stav

druhej dávky,“ povedala Lesňáková. Zaočkovať možno aj deti, očkovacie látky si ale musíte zaplatiť sami. „Odporúčame, aby zaočkoval lekár, ktorý očkovanie zapíše do ich zdravotnej karty,“ povedala. korn

Kliešte Keďže je pred nami už aj oficiálny termín začiatku jari, ľudia, ktorí pracujú v lese, alebo sú kvôli svojej práci vystavený riziku, že sa na nich prisaje kliešť, by mali spozornieť. Odborníci radia, aby sa dali preventívne zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. „Je potrebné prijať 3 dávky očkovacej látky. Druhú o jeden až tri mesiace od prvej dávky a tretiu po deviatich až dvanástich mesiacoch od

n Lenka Lesňáková z oddelenia epidemiológie a podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom.

výrobné čísla a muži nemali potrebné povolenia,“ vysvetlila. „Po dokázaní viny hrozí mužom trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Obaja sú stíhaní väzobne,“ zdôraznila. „Celá akcia

bola realizovaná v spolupráci s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície,“ uzavrela. (k)

FOTO: KORN

Sninčania prevážali v aute samopaly

Na ceste medzi Malou Poľanou a Rokytovcami je havarijný stav

MEDZILABORCE. Počas zimy došlo k poškodeniu cestného telesa a zosuvu časti vozovky v kilometri 21,519 a zosuvu cestného priepustu /v kilometri 22,378/ na ceste II/575 medzi obcami Malá Poľana – Rokytovce. Informoval o tom Peter Vataha z odboru krízového riadenia Okresného úradu Medzilaborce.

Lesňákovej je pravdepodobné, že mumps sa do humenskej osady zaniesol z okresu Michalovce. Dodala, že je reálne, že kvôli vysokej migrácii obyvateľov osád sa mumps objaví v blízkej budúcnosti v inom okrese. Priebeh ochorenia bol v zime ľahší, pretože podľa odborníkov nešlo o klasický typ vírusu.

z dôvodu vážneho ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Podľa jeho slov má cesta II/575 pre región strategický význam z hľadiska dopravného spojenia v prípade možných mimoriadnych udalostí v zmysle zákona o civilnej ochrane, kedy môže dôjsť k ohrozeniu ľudí na zdraví, živote, majetku či životnom prostredí. Vyhlásenie havarijného stavu by malo podľa jeho slov urýchliť procesy pri opravách poškodených ciest a odstránenie nebezpečenstiev, ktoré tam hrozia. korn

Ilustračné foto: RHCP Sobrance

n Sninčanov v okrese Humenné zastavili policajti z mobilnej a zásahovej jednotky z riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

Kradli v záhradkárskej osade vo Vranove, vzali aj komín

VRANOV NAD TOPĽOU. Polícia vo Vranove nad Topľou objasnila ďalšie krádeže v záhradkárskej osade Otrokovice.

Vzali aj piecku s komínom

Prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik informoval, že ku krádežiam došlo koncom februára tohto roku. „Páchatelia po vylomení zámku na dverách z chatiek odcudzili záhradne náradie rôzneho druhu, plynový sporák,

ako aj piecku na tuhé palivo s izbovým plechovým komínom,“ popísal. „Poverený príslušník Obvodného oddelenia vo Vranove za tieto skutky krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva vzniesol obvinenie voči trom mužom a to 26-ročnému Vranovčanovi a dvom mužom zo Sečovskej Polianky vo veku 34 a 15 rokov. Celková škoda v oboch prípadoch bola vyčíslená na sumu 500 eur. Obvinení sú stíhaní na slobode,“ uzavrel. (k)


17. 3. 2014

Publicistika

Kýpťami spílených stromov „oživujú“ ulice v Humennom

3

Mesto Humenné umožnilo istému človeku, ktorý je vraj rezbár, aby sa realizoval na kmeňoch spílených stromov v meste. Výsledok jeho činnosti pôsobí kontroverzne. Meno autora tlačový referát mestského úradu tají. Na jeho zverejnenie vraj od autora nemá súhlas.

Chýbal súhlas na zverejnenie mena autora

HUMENNÉ. Humenská samospráva vyšla v ústrety ponuke „na oživenie“ zrezaných stromov v intraviláne mesta.

Keďže bolo pre nás úplne samozrejmé, že budeme ako pri všetkom, čo je považované za umelecké dielo poznať meno autora, požiadali sme o neho. A opýtali sme sa, či je to amatérsky alebo profesionálny umelec. Nič viac. „Žiadate odo mňa, aby som Vám poskytla osobné údaje rezbára, ktoré však v zmysle zákona podliehajú ochrane. Zverejniť ich môžem len zo súhlasom dotknutej osoby a ten ja nemám”, odpovedala. Anna Kornajová

Vidno kýpte stromu

Humenčania idúci po Sokolovskej ulici asi ťažko prehliadnu časť kmeňa zrezaného stromu, ktorý rástol pri ceste. Nafarbený horčicovou farbou je nielen zbytok stromu so stopami po zásahu ostrého predmetu, ale aj jeho korene, ktoré sú na niektorých miestach na povrchu. Rovnaký rukopis vidno aj na kmeni stromu pripomínajúcom prak, ktorý zrezali v parku pred hotelom Karpatia. Kmeň je zatiaľ bez náteru. Na Laboreckej ulici na sídlisku III je takisto zvláštne zrezaný strom. Možno polovica jeho spodnej časti kmeňa zostala na mieste. Podľa nám dostupných informácií z viacerých zdrojov ide podľa spôsobu rezu o dekapitáciu koruny. To je možné voľne preložiť ako sťatie koruny stromu. Arboristi - profesionáli, ktorí sa komplexne starajú o stromy sa vo všeobecnosti zhodujú na tom, že

FOTO: KORN

n Vlastnou tvorbou na kmeni takto zrezaného stromu na Sokolovskej ulici chcel autor oživiť stromy, ktoré bolo nutné odstrániť. takýto zásah je alternatívou k „Mesto Humenné vyšlo v ústrety ponuke rezbára, ktorý chcel oživiť úplnému odstráneniu stromu. „stromy“, ktoré bolo nutné Dočasné sochy s odrazom odstrániť,“ reagovala Michaela Slivková Kirňaková. „Na ich výrub autorových predstáv bolo vydané právoplatné rozhodnutie a to z toho dôvodu, že buď boli napadnuté drevokaznou hubou, alebo boli vyschnuté a tým ohrozovali bezpečnosť ľudí,“ vysvetlila. „Aby sme tieto stromy nevyrezali iba tak, a dočasne potešili Humenčanov, umožnili sme rezbárovi realizovať sa. Technické služby stromy zrezali podľa jeho požiadavky do určitej výšky. To, čo je na dočasných sochách zobrazené, je odrazom autorových predstáv,“ povedala. „ Na území mesta sú už štyri takéto monumenty. Momentálne rezbár pracuje na dočasnej soche v parku na Sídlisku I a koncom týždňa začne pracovať na soche aj na Laboreckej ulici,“ povedala nám minulý štvrtok. „Viac sôch v parku pred Karpatiou nepribudne vzhľadom na to, že je tam naplánovaná revitalizácia,“ povedala. „Doteraz máme od ľudí na sochy len pozitívne ohlasy. Páči sa im, že sa aj takýmto originálnym spôsobom dajú oživiť ulice nášho FOTO: KORN mesta,“ uzavrela svoju prvú n Pozostatok stromu v parku pri Karpatii. Z diaľky pripomína časť praku. odpoveď na naše otázky.

Zbierku šatstva venujú sociálne slabým deťom

Členovia územného spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom zbierajú detské šatstvo. HUMENNÉ. V priestoroch humenských „Červeno križiakov“ vonia čerstvo vypratá detská bielizeň.

„Zoznam detí, ktorým darované oblečenie poskytneme, nám dajú v rámci našej spolupráce terénni so-

ciálni pracovníci, ktorí poznajú situáciu rodín a detí v nich najlepšie,“ vysvetlila. (korn)

Dôstojnosť dieťaťa

Územný spolok vyhlásil zbierku detského ošatenia pre deti vo veku od 0 do 15 rokov. Dobrovoľníci už od minulého týždňa prijímajú výlučne zachovalé a vypraté oblečenie, ktoré ešte prežehlia. „Pri našej terénnej práci nás zarmútilo, že deti zo sociálne slabších rodín síce navštevujú moderne vybavené školy, ale videli sme, že do nich z domu prídu bez spodnej bielizne alebo v poškodenom a znečistenom oblečení,“ povedala riaditeľka spolku Silvia Knapíková. „Chceme, aby mali čisté veci a aby sa udržala dôstojnosť detí,“ vysvetlila. Dobrovoľníci môžu priniesť do konca tohto týždňa detské oblečenie na jar a leto.

FOTO: KORN

n Detské oblečenie nosia dobrovoľníci už od minulého týždňa. Zbierka končí tento piatok.

n Pozostatok stromu na Laboreckej ulici.

FOTO: KORN

O názor sme poprosili Mgr. art. Jaroslava Drotára, profesionálneho sochára, vysokoškolského pedagóga , lektora workshopov pre učiteľov a žiakov pre všetky stupne výtvarného vzdelávania ako aj člena porôt celoslovenských súťaží výtvarnej tvorby. Reagoval, že sa jedná o verejný priestor a keďže mu záleží na tom, ako veci, predmety, umenie, architektúra vizuálne pôsobia na diváka a zároveň ho ovplyvňujú a formujú, odpovedal. Zaujímal nás aj názor PaedDr. Daniely Kapráľovej, kurátorky a muzeologičky v kaštieli v Snine. Dlhé roky pracovala v múzejnej a galerijnej oblasti (Ukrajinské múzeum vo Svidníku, Vihorlatské múzeum v Humennom, MMU A. Warhola v Medzilaborciach).

1. Ako vnímate plastiku na Sokolovskej ulici z pohľadu človeka, ktorý sa venuje výtvarnému umeniu - rezbárstvu? Kapráľová: „V galerijnej a múzejnej oblasti pracujem dve desaťročia. Preskákala som všeličo, ale keď som prvý krát prechádzala okolo tohto pilčického netvoru, nech mi autor prepáči, to nie je výtvor, vydralo sa mi z hrude slovo stupidita. V každom meste sa nachádzajú kvalitné monumentálne diela, ale aj gyčové sochárske výtvory, ako turistické atrakcie. Toto "dielo" nepatrí ani do jednej z týchto kategórií. Nenesie v sebe žiadne estetické hodnoty, nerešpektuje materiál a skutočne je to akýsi počiatočný chaotický pokus, ktorý nepatrí do verejných priestorov“. Drotár: „ V tomto prípade sa nejedná o plastiku v pravom slova zmysle, plastika vzniká modeláciou a hlavne pridávaním hmoty. Formálne a hlavne spôsobom spracovania materiálu, sa autor spomínaného objektu čiastočne približuje k sochárskemu vyjadreniu – čiže odoberá materiál z hmoty. No to je asi tak všetko. Po obsahovej stránke, aké výrazové prostriedky používa je to celý súbor nezvládnutých náhodností jednoducho absolútna katastrofa. Osobne oceňujem každý, aj tej najmenší náznak tvorivosti, ale v tomto prípade sa jedná o ťažké nepochopenie problematiky a toho, čo robí. Nerád to hovorím, lebo nikto nemá rád kritiku, ale v tomto prípade sa buď jedná o čistý diletantizmus, alebo iba hru na umenie bez zvládnutia ich základných pravidiel a bez uvedomenia si úlohy umenia v spoločnosti a vo verejnom priestore. Pripodobním to k detskému bľabotaniu na mieste kde by som očakával jasnú reč dospelého človeka.“ 2. Je to podľa vás umenie alebo gýč? Kapráľová: „Neurážajme umenie. Gyč, aj keď je neumelecký, je aspoň ľúbivý, hrajúci sa s citmi diváka. Túto sochársku snahu neviem zadefinovať. Neškolené hoby bez koncepcie?“ Jaroslav Drotár: „Nie je to ani umenie ani gýč. Skôr to spĺňa kritéria kuriozita, alebo hoby - aktivita, v 60. v 70.- tych rokoch

bolo napríklad veľmi obľúbené vyrezávanie samorastov, ako únik pred realitou, ruky boli zamestnané a hlava...“

3. Ako vnímate „monument“ v parku pred Karpatiou? Kapráľová: „Žiaden rozdiel, žiaden posun k lepšiemu. Vidím posun iba v narastaní ega autora.“ Jaroslav Drotár: „ V podstate vo všetkých doposiaľ realizovaných prípadoch sa jedná o opakovanie tých istých chýb. Navyše tu najviac rezonuje problém, že tieto objekty sú výrazovo mimo kontext s prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Nehovoriac už o tom že sa nejedná o privátny, ale verejný priestor. Býva dobrým zvykom, že na každú realizáciu, ktorá podstatne mení výzor verejného priestoru sa koná výberové konanie alebo súťaž, kde okrem zadávateľa sú aj zástupcovia odbornej verejnosti.“

4. Myslíte si, že práca rezbára vyzerá takto? Kapráľová: „Práca školeného rezbára určite takto nevyzerá. Za štyri roky štúdia nadobudne absolvent remeselnú, technickú zručnosť, technologické vedomosti a začne koncepčne myslieť. A dar od Boha? V tomto prípade talent tiež chýba. Bohužiaľ.“ Drotár: „Bohužiaľ je to často presne tak, česť výnimkám, odbor rezbár sa vyučuje v rámci stredného stupňa vzdelávanie, pred revolúciou boli na Slovensku iba tri stredné umelecké školy v rámci krajov maximálne po jednej drevárskej. Úplne to postačovalo spoločenskej potrebe, ako aj naplneniu kvality vzdelávania. V súčasnej dobe je ich vyše osemdesiat. Myslíte, že stredné školy v rámci boja o prežitie naozaj dokážu zabezpečiť kvalitu výtvarného vzdelávania? Ťažko povedať, ale vyššia dotácia na žiaka je rozhodne zaujímavá. Nevylučujem ani možnosť, že autor je autodidakt, čo je viac pravdepodobné.“ 5. Aký je podľa vás tento zásah z pohľadu úcty k stromu ako súčasti živej prírody? Kapráľová: „Sochár by mal mať v úcte materiál, do ktorého vysekáva sochu. Pahyľ, ktorý ostal po konkrétnom strome ešte žije. Jeho koreňová sústava nie je narušená. A neviem si predstaviť teraz tento kmeň zodrať z "kože", do tohto živého organizmu zasahovať motorovou pílou a nakoniec to všetko ešte natrieť farbou... strom je súčasťou živej prírody. Je to necitlivé a neetické.

Kultúra spoločnosti sa hodnotí podľa toho, ako sa jej členovia správajú k deťom, starým ľuďom a stromom.“ Drotár: „Ak sa deklaruje, že strom je chorý, napadnutý hubami alebo neviem čím, tak sa musí štandardným spôsobom odstrániť, aby sa choroby nešírili na ďalšie stromy. Súčasne môžeme uvažovať na tým, ako ho nahradiť, hlavne čím a kde, aby výsadba v meste bola koncepčná a nie živelná.“

6. Myslíte si, že autor by mal ďalej pokračovať vo svojej tvorbe na kmeni stromu na Laboreckej ulici? Kapráľová: „Nie, nech kmeň stromu a odbornú verejnosť ušetrí bolesti. Ešte raz podotýkam, je to verejný priestor, nie súkromný pozemok. Tu platia iné pravidla a kompetentní by to mali vedieť.“ Drotár: „Pokiaľ autora napĺňa to čo robí, alebo robí ho to šťastným, môže pokojne pokračovať vo svojej tvorbe ďalej, ale doporučoval by som, iba pre vlastné potešenie. Nemôže byť predsa hlavným kritériom realizácie akéhokoľvek zámeru to, že je niečo lacné. Verejný priestor ma predsa širšiu spoločenskú úlohu, pôsobí nielen na nás všetkých, ale vytvára aj obraz o nás, pre všetkých, ktorí tu prichádzajú.“

7. Aký je váš názor na to, že mesto nemôže zverejniť meno autora, lebo nemá na to jeho súhlas a porušilo by zákon o ochrane osobných údajov? Kapráľová: „Mesto sa pohoršuje nad anonymitou grafiťakov. Na druhej strane sa správa podobne. Ak by to tak bolo aj v minulosti, nikdy by sme sa nedozvedeli, že mame v meste monumentálne diela sochárov, ako Pončáka, Patočku, Lӧfléra, Drotára a ďalších. Pripomína mi to snahy o "kultúrnu debilizáciu". Autor by sa nemal hanbiť sa svoje dielo.“ Drotár: „Pripadá mi zvláštne odvolávať sa v tomto prípade na zákony. Skôr by som venoval pozornosť už existujúcim sochám v meste, ktoré sú mnohé v dezolátnom stave. Nehovoriac o tom, že vlastník má zo zákona povinnosť starať sa o ich údržbu. Máme v meste diela významných slovenských sochárov - spomeniem len Vojtecha Lӧfllera, Teodora Baníka, Laca Kacvinského, Arpáda Račka, Dušana Pončáka, Fera Patočku, Milana Pulika a ďalších, mali by sme si uvedomiť ich význam a zachovať ich dielo aj pre ďalšie generácie.“ (korn)


4

ŠPORT

Šport

Manažér MFK Snina a tréner A-družstva František Hanc s víziou postupovej priečky

Štvrtoligoví futbalisti MFK Snina si v jesennej časti nepočínali najhoršie a skončili na piatom mieste tabuľky. Po reorganizácii súťaže ašpirujú na postup do III. ligy. SNINA. Prvý zápas jarnej časti, 18. kolo, odohrajú sninskí futbalisti na domácej pôde so súperom z Krompách v nedeľu 23. marca o 15-tej hodine (v prvom zápase Sninčania utŕžili gól v nadstavenom čase). Uvidíme, čo povie súper. Hlavný kouč Fero Hanc verí, že s ľuďmi, ktorí momentálne v sninskom futbale pôsobia, sa posunú vpred vo všetkých kategóriách. Aby bol spokojný aj fanúšik, aj futbalisti. „Mojím želaním je umelá tráva. Je to určite nielen môj sen. Ostatné veci vieme ovplyvniť, či už tréningový proces, či materiálne zabezpečenie,“ uviedol tréner sninského A-čka. František Hanc, manažér MFK Snina a tréner A-družstva mužov

FOTO: -MJK-

Nevyhli sa príprave v domácom prostredí „So zimnou prípravou som vcelku spokojný, hodi nás trápili zranenia, či choroby. Tohtoročná zima futbalistom priala, mali sme k dispozícii ihrisko. Zápasy sme odohrali v Michalovciach a Stropkove, lebo v Snine chýba ihrisko s umelou trávou. Mali sme v pláne sústredenie. Ale tým, že sme mali viac zranených, či po operácii (Hišem, Popovič), sme sa dohodli na domácich podmienkach. K dispozícii bolo ihrisko, sauna, telocvičňa, posilňovňa. Počasie nám dovolilo sústrediť sa na tréningovú prípravu vo vonkajších podmienkach,“ ozrejmil František Hanc. Pôvodný a ustálený káder „Hráčsky káder v podstate zostáva z jesennej časti sezóny. Máme nejakých chlapcov, ktorí pôjdu na hosťovanie. Vrátiť by sa mal Š. Pčola z Rakúska (v štádiu riešenia), trénoval s nami mladý Anton Timuľak z Hrabovca nad Laborcom, ktorý však zostáva vo svojom klube, i dorastenec Magura zrejme odíde na hosťovanie. Dušan Janko sa do prípravy nezapojil.“ Snina disponuje týmto kádrom -

brankári: Peter Diňa a Miloš Lojka / hráči: Jozef Lukáč, Ján Kopáč, Ján Wiener, Marián Pčola, Samuel Lojka, Ľuboš Jankaj, Peter Hišem, Matúš Štofík, Juraj Popovič, Maroš Červeňák, Eduard Drančák, Tomáš Kepič, Marek Lukáč, Marek Budi, Pavol Kirňák, Lukáš Bednár, Marián Hreha, Jakub Harmaňoš. Tréner František Hanc, asistent trénera Marek Lukáč, vedúci družstva Jaro Uchytil, masér Martin Ďurika, lekár Marek Andraščík. Ciele čakajú na naplnenie „Hrať dobrý futbal, doma si udržať istotu víťazstiev, udržať si, resp. prilákať viac divákov. To je naša priorita. Zo zápasov od súpera priniesť viac bodov, lebo stretnutia neboli zlé z našej strany, ale málo sme bodovali. Ak bude káder aj po zdravotnej stránke v poriadku, verím, že budeme v postupovej pozícii,“ dodal tréner Hanc.

Stále potrebné, no chýbajúce financie „Žiaden klub sa v súčasnosti asi nevyhne tejto otázke. Myslím si, že sa nám celkom darí zvládať finančnú stránku. Máme veľké plus, že s mestom je dobrá komunikácia, je nám naklonené, bez takejto podpory by sme nemohli asi fungovať na takej úrovni. Nezabúdame na ľudí v správnej rade plus výbor a tréneri. Všetci sa snažíme zohnať pre klub maximum. Podlžnosti nemáme. Určili sme si mantinely, pokiaľ môžeme balancovať. Náš klub sa dal do kopy po materiálnej stránke, všetky zložky klubu dostali komplet výbavu. Všetko je na dobrej ceste zvyšovať výkonnostnú prípravu a postupovať na vyššie priečky. Exekúcia nám brzdila všetko, či už rokovania, či vlastný účet. Za ukončením zlého obdobia stojí trojica Drobňak, Harmaňoš, Kirňak, ktorým patrí vďaka. Za to, že je káder pokope, vďačíme aj zamestnaneckej pomoci Jozefa Kirňáka a primátorovi mesta Štefanovi Milovčíkovi. Týka sa to štyroch našich hráčov,“ so spokojnosťou v hlase uviedol manažér klubu. Aj týmito krokmi chce Mestský futbalový klub Snina potvrdiť, že je transparentným a serióznym občianskym združením, ktorého hlavným cieľom je starostlivosť o deti a mládež v meste a výchova hráčov pre seniorský futbal.

Klub má za sebou členskú schôdzu (17. februára) najmasovejšieho športu v Snine. Za zmienku určite stojí doriešenie exekúcie z deväťdesiatych rokov, splnenie podmienok mládežníckeho sys-

tému výchovy Grassroots na udelenie licencie s možnosťou hrať najvyššie žiacke súťaže v spoločnosti prvoligových klubov v súťažnom ročníku 2013/2014 a príprava podkladov na udelenie licencie Grassroots aj v ročníku 2014/2015. Dôležitou súčasťou v systéme výchovy mladých hráčov je aj zabudovanie do trénerských štruktúr nielen bývalých hráčov MFK J. Maliňáka, F. Hanca, M. Lukáča, J. Krivjančina, P. Diňu, V. Vaľka, M. Kapráľa, ale už aj súčasných hráčov družstva dospelých P. Hišema a P. Kirňáka. Voľby do riadiacich orgánov vydali týchto kandidátov - Správna rada: Vladimír Drobňák (prezident klubu), Jaroslav Regec a Michal Lukša (za mesto Snina), Miroslav Suchý a Jozef Kirňák / Výkonný výbor: František Hanc, Michal Juško, Štefan Miško / Dozorná rada: Marek Lukáč, Vladimír Vaľko, Peter Hišem.

Futbalová mládež v Snine „Veríme, že to bude lepšie, lebo posledné roky ani výsledkami, ani počtom klub nevynikal. Najväčším problémom je motivovať tých chlapcov, aby chodili na tréningy, aby sa venovali športu. Starší dorast je v druhej lige, určite nebude mať problémy so záchranou. V prvej lige máme U-čkarov, je to uzatvorená súťaž, takže by to mohlo byť v poriadku. Mladší dorast je prípravou pre starší dorast, ich výsledky nejak zvlášť do úvahy sa neberú. U-čkari 15, 14, 13, 12 hrajú prvú ligu, všetko sa odvíja od 15-ky. Myslím si, že v 15-ke sa urobilo kus práce, prišli aj noví chlapci. Keď sa dajú dokopy, verím, že aj po športovej stránke uspejeme a zachránime sa. Na trénerskych postoch u mládeže došlo k zmenám – starší dorast má Jozef Maliňák, pri mladšom zostali M. Hunčár s Kapraľom, zmena je pri U-15 v podobe Jozefa Krivjančina, pri 14-ke zostali Lukáč s Hišemom, pri trinástkach je Paľo Kirňak, s dvanástkou zostal Kočan, jedenástku a desiatku má Vaľko a vypomáha mu jeden z rodičov (majú štyri turnaje Medzilaborce, Stropkov, Svidník). Naplnili sme podmienky pre Grassroots - licenčný systém mládeže, úlohy pre klub, ktoré musí splniť, aby mohol hrať žiacku prvú ligu. Nestačí byť po športovej stránke do určitého miesta. Na podnet riaditeľa CVČ, ktorý je aj športovým riaditeľom klubu, vytvorili sa tzv. bunky po školách, kde sme podchytili 6 - 7-ročné detičky. Problémom sú pre nás 12, 13, resp. 14-roční, čo sa týka naplnenia počtu (cca 16 do kategórie),“ posťažoval sa nám tréner MFK Fero Hanc. -MJK-

17. 3. 2014

Piaty ročník cestného Behu Vtáčím údolím

PTIČIE. Bežecké preteky v obci Ptičie prilákali na nedeľné popoludnie 9. marca nielen stálice dospelej kategórie. Svoju kategóriu mali aj detičky predškolského veku. Stometrovú trať zabehli traja chlapci a jedno dievča. Papierové predpoklady v mužskej kategórii naplnili Michal Ivančo, Miro Smetana, či Poliak Dziewinski. VÝSLEDKY – DOSPELÍ (6,2 km, 48 pretekárov) l MUŽI (kat. A): 1. Damin Dziewinski (TG Sokol Sanok, 1., 0:20.44), 2. Filip Džubara (OS Košice, 2., 0:21.22), 3. Tomáš Kamas (ŠKP Sp. N. Ves, 4., 0:22.00)... (kat. B): 1. Michal Ivančo (ŠK Banské, 3., 0:21.56), 2. Pavol Dubovský (ŠK Podbiel, 7., 0:22.57), 3. Milan Ondričko (Humenné, 15., 0:24.59)... (kat. C): 1. Miroslav Smetana (MŠK Medzilaborce, 8., 0:23.11), 2. Anton Sluka (Sačurov, 9., 0:23.53), 3. Gejza Vargaeštok (MBK V. Kapušany, 17., 0:25.10)... (kat. D): 1. Zoltán Papp (MBK V. Kapušany, 22., 0:26.40), 2. Jozef Vargovič (MBO Strážske, 34., 0:28.42), 3. Andrej Baran (MŠK Vranov n/Top., 46., 0:32,41) l ŽENY (kat. F): 1. Hana Poľaková (Sedliská, 31., 0:27.45), 2. Viera Juhaščíková (Vranov n /Top., 44., 0:34.06), 3. Ľudmila Falisová (AC Michalovce, 47., 0:42.53), (kat. Ž): 1. Zuzana Stanovčáková (Vranov n/Top., 16., 0:25.05), 2. Lucia Iľková (Prešov, 30., 0:27.15), 3. Mária Chomaničová (ŠK Gladiator Snina, 42., 0:31.19), 4.

FOTO: MARIV

n Mladučká Tamara Ivančová z Banského pri Vranove (53) ide v „šľapajách“ svojho nie menej úspešného otecka, Michala Ivanča.

FOTO: MARIV

n Štart kategórie dospelých v Behu Vtáčím údolím – Miro Smetana (27) víťaz kategórie C, Michal Ivančo (64) triumfoval v „B-čku“, s poradovým číslom 3 Damin Diewinski dobehol ako prvý v kategórii A. Veronika Vokuličová (Klenová, Blišák (AK Humenné, 0:01.12), 5. 45., 0:32.05), 5. Zuzana Vargová Matúš Baran (Prešov, 0:01.17), 6. (Humenné, 48., 0:49.31). Arthur Kaššai (Humenné, 0:01.18), (300 m, roč. 2001 – 2002): 1. Adam Havlíček (Humenné, 0:01.29), 2. Jozef Frenák (Udavské, 0:01.31), 3. Filip Rusnák (AK Humenné, 0:01.33), (800 m, roč. 2000 – 1999): 1. Ján Gajdoš (Sopka Seňa, 0:02.05), 2. Tomáš Freňák (Udavské, 0:02.10), 3. Erik Duniak (Ptičie, 0:02.45), (1 300 m, roč. 1997 – 1998): 1. Matej Hunia (TG Sokol Sanok POL), 2. Dávid Gajdoš (OS Košice), 3. Juraj Železník (ŠK Gladiator Snina), 4. Igor Cur (ŠK FOTO: -MJKGladiator Snina) l DIEVČATÁ – n Štefan Peregrim sa tentokrát (100 m, roč. 2009 – 2007): 1. podujal na zodpovednú Michaela Danková (Lackovce, funkciu časomerača. 0.27), (200 m, roč. 2006 – 2005): 1. Michaela Ivančová (ŠK BanMLÁDEŽ (44 pretekárov) l ské, 0:01.00), 2. Alexandra TerCHLAPCI (100 m, 4-roční a paková (Hermanovce n/Top., ml.): 1. Sebastián Skubeň (Košice, 0:01.02), 3. Soňa Mindová (Hu0.15), 2. Martin Lazorik (V. menné, 0:01.06), 4. Lenka RusSlivník, 0.16), 3. Jakub Maťaš náková (Humenné, 0:01.09), (200 (Košice, 0.22), (200 m, roč. 2009 m, roč. 2004 – 2003): 1. Tamara – 2007): 1. Juraj Lazorik (V. Ivančová (ŠK Banské, 0:01.10), 2. Slivník, 0.28), 2. Martin Rudy Soňa Kmecová (Hermanovce (Hermanovce n/Top., 0.31), 3. n/Top., 0:01.12), 3. Diana TerMartin Sabol, 0.33), 4. J. Lazorik paková (Hermanovce n/Top., (V. Slivník, 0.35), 5. Wilian 0:01.13), 4. Simona Šimkaninová Tomko (Ariva Michalovce, 0.38), (ŠK Banské, 0:01.16), 5. Anna (150 m, roč. 2006 – 2005): 1. Radová (Ptičie, 0:01.17), (300 m, Tomáš Packo (Humenné, roč. 2001 – 2002): 1. Bianka Ter0:01.03), 2. Martin Kundrát (Hu- jeková (Bardejov, 0:01.36), 2. menné, 0:01.07), 3. Jakub Karol Bibiana Lapšanská (MŠK KežJanšo (Košice, 0:01.10), 4. Dávid marok, 0:01.41), 3. Lenka ŽemDemčák (Strážske, 0:01.15), 5. bová (MŠK Kežmarok, 0:01.44), Tobiáš Stanovčák (Vranov n/Top., (600 m, roč. 2000 – 1999): 1. 0:01.17), (200 m, roč. 2004 – Diana Lapšanská (MŠK Kež2003): 1. Patrik Maťaš (Košice, marok, 0:01.49), 2. Mária 0:01.06), 2. Peter Baran (Prešov, Chomaničová (ŠK Gladiator 0:01.07), 3. Peter Rozkoš (Her- Snina, 0:01.57). manovce n/Top., 0:01.10), 4. Peter -MJK- / (michiv)

Z prípravného zápasu mladučkých volejbalistiek

HUMENNÉ. Súperky zo Sniny prišli v zložení dievčat štvrtého, piateho a šiesteho ročníka základných škôl. Z nich by malo vzísť družstvo mladších žiačok pre budúci ročník súťaže. Na svojej palubovke SOŠ technickej ich privítali v rámci prípravného zápasu žiačky VK Chemes Humenné. VK Chemes Humenné – ŠK Skóre Snina 3:2 (17, -21, -15, 20, 12). VK Chemes: D. Barnová, D. Burešová, B. Meždejová, A. Beneková, S. Stravková, N. Cerulová, K. Pisáriková, A. Karabinová, A. Ščerbová, N. Cipková, M. Capová, D. Bednárová, K. Rohaľová, S. Sedlářová, B. Karoľová. Trénerka: L. Hricaková. ŠK Skóre: Anna Fedurcová, Viera Bobelová, Mária Lechanová, Alexandra Malenká,

Futbalový fanúšik nevynechá žiaden dobrý zápas na Zemplíne

Kristína Ihnatová, Klaudia a Sofia Mikuláškové, Adriana Vacendaková, Terezka Kapraľová, Iveta Špita-

liková, Andrea Bobenicová, Sára Dudová, Natália Lenčišová. Tréner: Jacina. -MJK-

ŠK Skóre Snina, prípravka

FOTO: -MJK-

Ladislav Poľak je prototypom oddaného futbalového nadšenca. Kvôli futbalovým zápasom cestuje po celom Slovensku a v každom meste na Zemplíne je ako doma. MICHALOVCE. Pán Poľak, rodák zo Zemplínskej Širokej, bol v mladosti futbalistom. Dnes je z neho senior - nadšenec. Futbalista patrí na štadión „Hral som kedysi v mladosti futbal päť rokov. Hral som za Zemplínsku Široku a aj za elektráreň Vojany, kde som v roku 1963 nastúpil,“ povedal. Dnes je vitálnym dôchodcom, ktorý môže inšpirovať svojich rovesníkov, pretože nevynechá ani jeden futbalový zápas na Zemplíne alebo na Slovensku, kam sa môže dostať. „Poľovník a hubár ide do lesa, rybár ide na ryby a ja na futbal,“ argumentoval.

Rituál Vysvetlil, že vo svojom veku využíva zľavy na cestovnom. „Keď idem z Michaloviec do Humenného, tak

platím 0,15 eur tam a 0,15 eur späť rýchlikom. A rovnako aj do Trebišova, do Humenného, či do Vranova. Keď idem do Medzilaboriec, tak 0,30 eur. Mám ZŤP, tak vstup na štadión neplatím,“ popísal. Priznal, že si vždy dá na stanici pred zápasom dobrú držkovú, ale aj kávičku.

Švanda musí byť Najviac na Slovensku sa mu páči na futbalovom štadióne v Košiciach a v Ružomberku. „Ale v Žiline, to nie. To tam už nepasuje,“ dodal. Kvôli futbalu neváha ísť aj do zahraničia. Nedávno mu to nevyšlo kvôli chorobe, ale ako sa ukázalo, predišiel patáliám. „Kolegovia išli do Ostravy, lebo tam hrala Plzeň. Ja som nemohol. Keď išli, tak na stanici hlásili, že polovica vlaku ide na Slovensko, polovica do Poľska. A oni sadli do vlaku a odviezli sa až

do Krakowa. Dva dni cestovali, 26 eur rozbili,“ zasmial sa.

Peniaze Zaujímalo nás, ktoré mužstvo zo Zemplína hrá podľa neho najlepšie. „Ťažko hovoriť. Humenné hralo kedysi lepšie, takisto Trebišov. Niet peňazí. Do Michaloviec chodím, tam sa mi páči. Je tam len jedna chyba, že sa dosť často menia tréneri. Dnes všetko robia financie. Ak odskočia sponzori, je to zlé,“ povedal. „Moja dcéra ma nevidí ani v sobotu, ani v nedeľu,“ zasmial sa nad následkami svojej vášne.

Čo dobré, to odišlo? A ktorí hráči sa mu páčia? „Ktorí sú lepší, odchádzajú preč. Ja mám suseda, čo hral za Michalovce - Paľko Ruskovský. Bol dobrý futbalista, od-

chovanec športovej školy. Slabo ho platili, dobre hral, išiel do Gotwaldova. Tam bol dva roky, teraz je už v Poľsku. Uhliar bol takisto náš odchovanec. Naši odišli. Druhí zahraniční prišli. Zaplatili im no nehrajú tak, ako tí, čo odišli,“ myslí si.

Recept na dôchodok Situáciu vo futbale v regióne pozná. „Ja chodím aj do Vranova, do Kapušian, Sobraniec. Nikdy nie som doma, pokiaľ mi to dovoľuje zdravie,“ povedal. „Odporúčam to aj druhým seniorom. Len nech nesadajú tam kde sú mladí, vulgárni diváci. Radšej na tribúnu, tam je to istejšie,“ poradil. Komu nevychádza cestovať, odporúča mu televíziu. „Včera som videl tri, predvčerom štyri zápasy. Dcéra nič nepočuje, len futbal. A telenovely...,“ zasmial sa sympatický Zemplínčan. (korn)

FOTO: KORN

n Pán Ladislav Poľak našiel recept, ako si vyplniť čas na dôchodku - futbalovými zápasmi.


17. 3. 2014

Šport

5

MLÁDEŽNÍCKA ZLOŽKA VOLEJBALOVÉHO KLUBU CHEMES HUMENNÉ Vôbec neostáva v tieni svojho staršieho brata

Elegancia pod vysokou sieťou. Talent a chuť víťaziť. Vízia profesionálnej dráhy. To všetko za podpory klubu, sponzora, skúsených trénerov i rodičov.

HUMENNÉ. Chlapci a dievčatá z VK Chemes Humenné majú za sebou roky driny, ale i úspešných ťažení, trofejí vo vitríne klubu, medailových umiestnení, či závideniahodných ocenení. Potenciál, čo sa týka junioriek, je v Humennom aj na prvú ligu, či dokonca extraligu. No za všetkým stojí tak dôležitá finančná otázka. Podľa slov Eugena Kudzeja je Volejbalový klub Chemes Humenné momentálne jediný klub na Slovensku, ktorý produkuje na kvalitatívnej úrovni hráčov a hráčky uplatňujúcich sa v prvoligových a extraligových výberoch, či COP. Žiaden iný klub na Slovensku toto vyprodukovať v

JUNIORKY

súčasnosti nedokáže. Dve dievčenské družstvá a šesť chlapčenských družstiev bojuje o priazeň a ponúka výsledky. ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY A ÚSPECHY MLÁDEŽNÍCKYCH DRUŽSTIEV KLUBU, od roku 2005

Súťažný ročník 2005/2006 Juniori – 4. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto Majstrovstvá oblasti Východ Kadeti – 1. miesto Majstri SR / víťaz MO Východ Jakubov a Mikula na Majstrovstvách Európy kadetov v Lotyšsku – 5. miesto Súťažný ročník 2006/2007 Juniori – 1. miesto Majstri SR / víťaz MO Východ Kadeti – 4. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ Žiaci – 2. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ Jakubov, Vajda a Mikula na Majstrovstvách sveta v Alžírsku – 8. miesto Cena mesta Humenné Súťažný ročník 2007/2008 Juniori – 3. miesto Majstrovstvá SR / víťaz MO Východ 1. miesto v ankete o Najúspešnejší kolektív mládeže Prešovského samosprávneho kraja Kadeti – 3. miesto Majstrovstvá SR / víťaz MO Východ Žiaci – 4. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ

Súťažný ročník 2008/2009 Juniori – 1. miesto Majstri SR / víťaz MO Východ Kadeti – 4. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ Žiaci – 1. miesto Majstri SR / víťaz MO Východ / víťaz Slovenského pohára, double Cena mesta Humenné Súťažný ročník 2009/2010 Juniori – 3. miesto Majstrovstvá SR / víťaz MO Východ Kadeti – 5. miesto Majstrovstvá SR / víťaz MO Východ Žiaci – 1. miesto Majstri SR / 2. miesto MO Východ Cerula ako člen reprezentačného

Odreagujem sa pri ňom, všetky problémy idú bokom. Mám devätnásť rokov, som v maturitnom ročníku na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Humennom. Rodičia si zvykli, že často nebývam doma kvôli tréningom a zápasom, ale snažia sa ma čo najviac podporovať. V štúdiu chcem pokračovať v Bratislave, volejbalu sa však nemienim vzdať.

ŽIAČKY

družstva kadetov Slovenska Bronzové srdce (klub / mládež + dospelí) – Cena predsedu PSK

FOTO: SIMSMOL

Súťažný ročník 2010/2011 Juniori – 3. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ Kadeti – 4. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ Žiaci – 1. miesto Majstri SR / víťaz MO Východ Kasperkevič a Cerula – nominovaní do reprezentačného družstva kadetov SR Súťažný ročník 2011/2012 Juniori – 4. miesto Majstrovstvá

FOTO: -MJK-

/ 1. miesto MO Východ Firkaľ – hosťovanie v COP Trenčín, nominovaný do družstva juniorov SR Pizur a Ridarský – reprezentačné družstvo kadetov SR Jakub Petráš – hosťovanie v COP Trenčín v družstve kadetov SR • JUNIORKY (súťaz II. liga Ženy + Juniorky, oblasť Východ) – zľava stoja: Simona Sijková, Miriama Capovčáková, Kristína Varšová, Barbora Švecová, tréner Eugen Kudzej, Dominika Jevčáková, Miroslava Pavlíková, Simona Smoleňaková, Michaela Helemiková a Michaela Tkáčová, s loptou Mária Radová.

Eugen Kudzej, tréner junioriek: „V Humennom vedieme iba juniorky a žiačky (L. Hricaková). Mali sme donedávna žiačky a kadetky, ale kým sme začali budovať tento systém, dievčatá nám vekovo zostarli a väčšina odišla. Začali hrať súťažne juniorky. V juniorskej kategórii máme jedinú juniorku, ostatné sú kadetky alebo žiačky. Dievčatá, ktoré sme volejbalovo vychovali, postupne odišli, napríklad do

JUNIORI B / STARŠÍ ŽIACI A

SR / 2. miesto MO Východ Kadeti – 4. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ Žiaci – 5. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ Kasperkevič a Gergeľ – nominovaní do reprezentačného družstva juniorov SR Nemec, Feduš, Urban a Kríž – nominovaní do reprezentačného družstva kadetov SR Súťažný ročník 2012/2013 Juniori – 4. miesto Majstrovstvá SR / 1. miesto MO Východ Kadeti – 2. miesto Majstrovstvá SR / 2. miesto MO Východ Žiaci – 2. miesto Majstrovstvá SR

JUNIORI A

FOTO: -MJK-

Slávie UK Bratislava, Centra olympijskej prípravy v Nitre, do extraligového Pezinku, jednu žiačku a jednu kadetku máme v Snine. Odliv pociťujeme najmä ak dievčatá po ukončení strednej školy odídu na vysokú.“ Barbora Švecová (ženy + juniorky): „Pre volejbal som sa rozhodla preto, lebo je to pekný šport a najviac ma upútal. Nahovorila ma naň spolužiačka. Hrám asi šesť rokov. Minulého roku sme vyhrali súťaž II. ligy ženy + juniorky, oblasť Východ. Ak neberiem do úvahy rodinu, volejbal pre mňa znamená všetko.

FOTO: -MJK-

• ŽIAČKY (Súťaž Žiačky Oblasť Východ) – horný rad zľava: Diana Barnová, Dominika Burešová,

STARŠÍ ŽIACI B

Bianka Meždejová, Alžbeta Beneková, trénerka Ladislava Hricaková, Simona Stravková, Natália Cerulová, Katarína Pisáková, Alexandra Karabinová, dolný rad zľava: Alexandra Ščerbová, Nina Cipková, Martina Capová, Denisa Bednárová, Kristína Rohaľová, Sarah Sedlářová a Barbora Karoľová (chýbajú B. S. Bilšáková, A. Csontosová, K. Karasová, L. Raganová).

Kristína Rohaľová (žiačky, ženy + juniorky): „Mám pätnásť rokov, som žiačkou ZŠ J. Švermu, volejbal hrám od piateho ročníka a súťažne od siedmeho. Volejbal som si vybrala za svoj šport preto, lebo ide o kolektívny šport a myslím si, že sa práve v takomto kolektíve dá naučiť vychádzať s inými ľuďmi. Vypustíme zo seba prebytočnú energiu. Sme super kolektív a máme skvelú trénerku Laďu Hricakovú. Nemenila by som určite za iný šport. Na minuloročnom turnaji v Stropkove som bola vyhodnotená za najlepšiu hráčku. U rodičov mám obrovskú podporu v športe. Začínala som s karate ako šesťročná, ale nezostala som pri tom dlho, lebo som tam bola naj-

MLADŠÍ ŽIACI 4-ky

mladšia. S volejbalom žijem. Žiaľ, nemám potrebnú výšku na to, aby som sa možno v budúcnosti venovala tomuto krásnemu športu aj profesionálne. Ak bude možnosť, tak ju určite využijem. Uvidíme, možno ešte vyrastiem. Som na poste nahrávačky. V našom regióne je malá možnosť prísť do kontaktu so ženským volejbalom na vyššej úrovni. Nenechala som si preto ujsť finále Slovenského pohára v Humennom, čo sa týka ženských zápasov. Mojím vzorom je Jarka Smataníková zo Slávie

UK Bratislava, rovnako nahrávačka Barbora Koseková z víťazného Doprastavu Bratislava. • JUNIORI A (súťaž I. liga Juniori A Východ) – stoja zľava: Patrik Germuška, Vladislav Hamaďak, Róbert Boldy, Pavol Nemec, Ondrej Dacej, Marián Feduš ml., Eduard Pizur, Jakub Ridarský, tréner Marián Feduš, v podrepe zľava: Viktor Kríž, Jakub Timco, Alexander Virostek, Dávid Sedlák, Jozef Janko, Miroslav Rusnák (chýbajú S. Rada, K. Zgibor, D. Urban, V. Marek, D. Polák).

FOTO: SEL

Ondrej Dacej (juniori A): „Môj prvý kontakt s volejbalom bol na základnej škole. Robil sa výber do športových tried od piateho ročníka volejbal. Mám osemnásť rokov a som žiakom ZŠ SNP 1. Volejbal znamená pre mňa budúcnosť. Ak by mi to nevyšlo vo volejbale, čo sa týka profesionálnej dráhy, tak robím aspoň niečo pre seba, pre svoju kondíciu.

MLADŠÍ ŽIACI 6-ky

Nesedím doma za počítačom takmer pol dňa ako väčšina dnešnej mládeže. Z mojich volejbalových úspechov by som spomenul dvojnásobný Majster SR v žiackej

FOTO: -MJK-

kategórii, či víťaz Slovenského pohára. Rodičia ma podporujú aj tým, že ma chodia povzbudzovať na zápasy. Mojím športovým vzorom je slovenský reprezentant Lukáš Diviš.“

• JUNIORI B / STARŠÍ ŽIACI A (súťaž I. liga Juniori B Východ) – zľava stoja: Dávid Končár, Dávid Dolobáč, Radoslav Ficek, Matej Marek, Erik Brilla, Viktor Metyľ, Lukáš Smolej, tréner Marek Meriač, v podrepe zľava: Mário Oleárnik, Filip Fiľarský, Samuel

Krajník, Branislav Kalanin, Patrik Bobaľa (chýba Martin Kopka). Viktor Metyľ (žiaci A / juniori B): „Volejbalu venujem svoj čas už päť rokov. Je to super hra, veľmi ma baví, našiel som sa vo volejbale. Svoju budúcnosť vidím spojenú s volejbalovou dráhou na profesionálnej úrovni. Mojím vzorom je nemecký reprezentant, univerzál Georgy Grozer. Ja som na smečiarskom poste s výškou 186 cm. Verím, že s mojou výškou ešte porastiem. Obrovskú podporu mám u otca. Aj on bol aktívnym športovcom, hral futbal. Samozrejme, aj mamka ma veľmi podporuje v mojom obľúbenom volejbale. Z mojich úspechov by som spomenul napríklad víťaz Majstrovstiev SR škôl, druhé miesta v Oblastných majstrovstvách žiakov škôl, či víťaz na turnaji v Poľsku.“ • STARŠÍ ŽIACI B (súťaž St. žiaci B Oblasť Východ) – zľava stoja: Branislav Hobľák, Štefan Bačár, Adam Petrov, Samuel Dudič, Boda, Štefan Krajník, tréner Ľubor Selecký, v podrepe zaľava: Ondrej Pavlík, Ondrej Melcuch, Pavol Kurej a Knapčok (chýbajú T. Coma, D. Fedorčák, J. Kuľha).

• MLADŠÍ ŽIACI 6-tky (súťaž Ml. žiaci Oblasť Východ) – stoja zľava: Christián Bratko, Branislav Hobľák, Ondrej Melcuch, Maroš Kyjovský, Štefan Krajník, tréner: Ľubor Selecký, v podrepe zľava: Oleg Blicha, Filip Marton, Maximilián Roháč a Ondrej Hennel

FOTO: SEL

(chýbajú D. Fedorčák, T. Coma, Pa. Kurej, M. Oleárnik, P. Bobaľa).

• MLADŠÍ ŽIACI 4-ky (súťaž Ml. žiaci Oblasť Východ) – zľava stoja: Tomáš Coma, Štefan Krajník, Mário Oleárnik, Patrik Bobaľa, Pavol Kurej, Ondrej Melcuch, tréner Mikuláš Vatľak, Branislav Hobľák, v podrepe zľava: Viliam Dupkanič, Oleg Blicha, Maximilián Roháč, Filip Marton, Martin Šarga, Christián Bratko, Ondrej Hennel.

Tomáš Coma (žiaci B, ml. žiaci 4-ky, 6-ky): „Ja považujem volejbal za svoj osudový šport. Veľmi rád hrám volejbal a vynikám v ňom. Nevenujem sa mu dlho, hrám zatiaľ len dva roky a za VK Chemes tri mesiace. Mám trinásť rokov, som smečiar. Mojím takým prvým úspechom bolo víťazstvo na turnaji vo Svidníku. Moji rodičia ma s volejbalom veľmi podporujú, či už po materiálnej stránke, alebo keď ma sprevádzajú na zápasoch. Otec sa venoval atletike. Volejbalu sa nemienim vzdať, viem si predstaviť svoju budúcnosť ako volejbalista. Mojím vzorom je ruský reprezentant, smečiar Maxim Michajlov.“ -MJK- / (jag)


6

Šport

TIPOS III. LIGA Východ – 17. kolo

Poprad – Futura Humenné 2:0 (1:0)

Góly: 23. L. Kubus, 63. Adrián Tropp. R: R. Galád. D: 200. Vynikli: L. Kubus – Pe. Pillár. FK: R. Huszárik – M. Ondruš, J. Tropp, M. Bendík, ŠK Futura: Pe. Pillár – Pe. Jakubčo, J. Ovšianik, M. M. Ferenc, L. Janigloš (46. A. Tropp – 73. R. Mich- Hreško, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák, R. Ljubarskij, D. Leglík), F. Palutka, L. Kubus, Pa. Rams, J. Korenko (46. dan (64. I. Lovska), M. Mihok (79. C. Vasiľ), S. KarD. Orenič), M. Monka. Tréner: Vladimír Lajčák. naj (89. D. Demčák). Tréner: Martin Tongeľ.

K zápasu pod Tatrami mal čo povedať tréner ŠK Futura Humenné, Martin Tongeľ: „Zápas vyhralo družstvo, ktoré Humenčanov prevýšilo v efektivite. Sedem šancí = dva góly. Futura bola miestami lepšia herne, ale domáci nakopávanými dlhými loptami do šestnástky zatlačili hostí. V 11. min. zahrával priamy voľný kop Kubus, no gólman Pillár bol na mieste. Hostia pohrozili v 18. min. Hreškom, jeho strelu z 25 m brankár kryl. V 21. min. opäť strelecky disponovaný Kubus potiahol loptu po ľavej strane, ale Jakubčo zasiahol v poslednej chvíli. Agilný Kubus sa už v 23. min. nemýlil, keď po centri zľava napol sieť. V 26. min. zahrala Futura priamy voľný kop. Pe. Šuľák zľava hlavičkoval vedľa brány. Ljubarskij v 32. min. vysunul po ľavej strane Harvilu, ten centroval do pokutového územia hostí, ale Karnaj nespracoval loptu obvyklým

spôsobom. Po faule na Harvilu v 34. min. nasledoval priamy kop Mihóka a Hreško hlavičkou hľadal šibenicu, ale v poslednej chvíli domáci obranca odvrátil hrozbu na roh. Prišla silná chvíľa domácich futbalistov. V 31. min. Pillár zneškodnil priamy kop domácich. O desať minút kryl center a v 43. min. včas vybehol voči Ferencovi. Dohovor v kabíne bol jasný, otvoriť hru. Boli to zase domáci, ktorí mali šancu. Spoza šestnástky Humenčania nedokázali skórovať. Po chybe hostí v strede poľa si nabiehajúci Kubus odcentroval do šestnástky a v 63. min. sa nový muž na ihrisku A. Tropp nemýlil. Hostia opäť dvakrát chybovali, čo vyplynulo z otvorenej hry. Samostatný nájazd Kubusa zneškodnil pozorný Pillár. Šancu mali Humenčania v 65. min., kedy sa Ljubarskij zbavil obrancu v strede päťky, no tesne minul ľavú žrď. Tu-

tovku druhého polčasu zahodil Karnaj, ktorý po centri Mihóka hlavičkou lízol ľavé brvno. Domáci Kubus sa pokúšal ohroziť humenskú svätyňu ešte raz, jeho dorážka do rohu minula bránu. Humenčania herne nesklamali, ale nezapisovali góly.“ -MJK- / (mt) D. Kubín 17 11 3 3 29:17 36 Moldava n/B.17 10 4 3 35:18 34 Ružiná 16 8 5 3 41:26 29 Žilina B 16 9 2 5 31:19 29 Lok. Košice 17 8 4 5 25:18 28 Martin 17 7 4 6 27:20 25 Poprad 17 7 3 7 29:24 24 Trebišov 17 8 0 9 19:28 24 Humenné 17 7 3 7 21:38 24 MFK Košice B 17 6 4 7 23:23 22 Námestovo 17 6 3 8 23:21 21 Prešov B 17 4 6 7 17:20 18 Kremnička 17 5 3 9 17:25 18 Bard. N. Ves 17 5 1 11 17:30 16 Vranov 17 4 4 9 13:29 16 Lipany 17 4 3 10 17:28 15

Vranov n/Top. – Lipany 1:0 (0:0)

G: 78. E. Streňo. ŽK: 24. L. Vojta, 32. O. Gdovin, 61. E. Streňo – 23. T. Šimko, 29. M. Gomoľa. R: Pe. Korista. D: 200. Vynikli: E. Streňo – M. Seman. MFK: E. Makó – M. Vasiliak, M. Turcovský, E. ŠK Odeva: Pe. Bartoš – Pe. Haborák, J. Janič, T. Streňo (90. A. Gaži), O. Gdovin, J. Krivák, L. Vojta, Šimko, M. Drobňák (85. S. Jabcon), J. Hovančík (79. M. Lauko, G. Pisarik (89. M. Kentoš), T. Boháč (62. T. Mruz), M. Seman, I. Pončák, L. Hudý, J. Blaško Pe. Šamo), M. Paluba. Tréner: Jozef Valkučák. (75. L. Hovaneč), M. Gomoľa. Tréner: Emil Jacko.

Z „vychodňarskeho“ derby vzišiel lepšie Vranov a odlepil sa z posledného miesta tabuľky. Slnečné, takmer jarné počasie v týždni, vymenilo víkendové sychravé, na niektorých miestach aj snehové, ako mihnutím čarovného prútika. Na zápas vo Vranove sa však počasie umúdrilo. Center hosťujúceho Blaška v 2. min. pred bránou nikto zo spoluhráčov nezachytil. O dve minúty potiahol domáci Turcovský akciu sám z polovice ihriska, no nemal komu prihrať. Kapitán hostí Pončák rozvinul akciu po krídle, ale loptu pred bránou mu sklepla obrana. Prvou strelou na bránu, ale slabou a z diaľky, sa v 8. min. prezentoval Seman z hosťujúceho družstva, ale brankár jeho pokus kryl. Akciu domácich v podaní Pisarik – Streňo súper „prečítal“. Po ďalšej takej v podaní Boháč – Pisarik bol pri lopte skôr brankár. Priamy kop vranovského Vasiliaka nikto nezasunul do brány. Terén bol po daždi klzký. Šimko videl žltú kartu za zákrok zozadu na domáceho Turcovského, o minútu domáci Vojta za zákrok na Semana. V 26. min. brankár hostí vyrazil jedovku a domáci opečiatkovali žrď. V 42. min. si domáci Boháč vypýtal roh, no lopta mierila von zo šestnástky. V pokutovom území vypichol loptu súper domácemu Pisarikovi v závere polčasu podľa pravidiel. Po obrátke sa ako prvý odvážil

ÚS ObFZ č. 28 - 13/14

Správy zo zasadnutí odborných komisií ObFZ Humenné

SEKRETARIÁT • Oznamuje FK a hráčom, že transfer (prestup a hosťovanie) sa v tomto súťažnom ročníku môže realizovať len do 31. 3. 2014 * že riadna konferencia ObFZ uložila ŠTK, KM, KR a futbalovým klubom pripraviť spracovania elektronického zápisu v majstrovských stretnutiach v II. triede, III. triede dospelých, v I. triede dorastu, I. triede žiakov a v I. triede ml. žiakov od súť. roč. 2014/2015 * že prístupové konto ("heslo") hráča do ISSF (slúžiace k elektronickému transferu) je možné zrealizovať pre viacerých hráčov aj na futbalových kluboch po dohode so sekretárom ObFZ tel. 0907 915318. • Žiada FK, aby si v systéme ISSF vytlačili faktúru k úhrade za mesiac február 2014. Úhradu môžete zrealizovať bankovým prevodom, alebo v hotovosti v Slovenskej sporiteľni. Nezabudnite uviesť variabilný symbol (číslo faktúry). V prípade neuhradenia faktúry v splatnosti bude mať FK zastavenú

vyraziť sám na bránu hosťujúci Seman, Hovančík mieril do rúk brankára. Priamy kop agilného Se-

FOTO: -MJK-

n Hrdinom vranovského futbalu posledného kola bol Erik Streňo (v bielom drese). V boji o loptu s Jánom Blaškom.

mana brankár Makó kryl. V 61. min. videl kapitán domácich Streňo žltú kartu za nešportové správanie. Vranovčania v II. polčase zvýšili aktivitu, mali viac príležitostí na zakončenie. Mohli však pykať. „Futbalista s očami“ Marek Seman v 70. min. našiel voľného Blaška, ktorý napol iba bočnú sieť. A vranovský fanúšik sa dočkal. Striedajúci Šamo našiel v 78. min. presnou prihrávkou Streňa, ktorý z uhla napol sieť. Domácim zachutilo. V 80., resp. v 82. min., mohol autor gólu vedenie zvýšiť. Výhodu dvoch zahrávaných rohov domácich v 85. min. nezužitkoval nikto. V závere sme videli ešte tri striedania, nadstavenie jednej minúty zmenu neprinieslo. -MJK-

FOTO: -MJK-

n Gólman MFK Vranov nad Topľou Erik Makó v akcii. činnosť do uhradenia. Fin. prostriedky musia byť v termíne splatnosti na účte SFZ (odporúčame uhradiť FA min. 3 dni pred termínom splatnosti) * FK, aby si prostredníctvom ISSF v žiackej kategórií vymenili staré papierové žiacke preukazy za nové plastové RP. V jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 štart na starý papierový preukaz nebude hráčovi umožnený.

PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 2% (3%) DAŇOU Prosíme funkcionárov, hráčov FK, R, DZ a priaznivcov futbalu o podporu získania financií z podielu 2% zaplatenej dane pre mládežnícky futbal. V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je potrebné vyplniť tieto údaje: IČO: 31957757 / Právna forma: občianske združenie / Obchodné meno: Oblastný futbalový zväz Humenné / Ulica: Osloboditeľov / Číslo: 3 / PSČ: 066 01 / Obec: Humenné. Tlačivá pre fyzické osoby (zamestnancov) si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte, alebo vytlačiť na www.futbalobfzhe.sk * Futbalové kluby po získani „2%“ dane prostredníctvom ObFZ Humenné obdržia dotáciu (viac info: 0907915318)

Š P O RTO VO - T E C H N I C K Á KOMISIA • Pozýva na zasadnutie 20. 3. 2014 o 15.00 hod. zástupcov klubov TJ Družstevník Turcovce a TJ Roma Podskalka Humenné z dôvodu prerokovania vybavenosti HP v zmysle RS čl. 18. DISCIPLINÁRNA KOMISIA • Trestá zastavením činnosti kluby, z dôvodu neuhradenia zberných faktúr za obdobie október a november 2013: TJ Družstevník Ľubiša, TJ Družstevník Modra n/Cir., OFK Hažín n/Cir., TJ Družstevník Ohradzany.

KOMISIA ROZHODCOV • Žiada FK o nahlásenie nových záujemcov o vyškolenie za rozhodcov futbalu: info: Š. Styrančák tel. 0905 225 513. Proti rozhodnutiam je možné odvolať sa do 15 dní.

OBSADENIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV – Pohár Nexis Fibers a.s. a ObFZ (23. 3. 2014 o 15.00 hod.): FK Humenné - Ulič (Paulišin – Ruščanský, Skalka, Drančák), Košarovce - Ptičie (Vojtko – Basoš, Švec, Firda). Za obsahovú náplň zodpovedá ObFZ.

17. 3. 2014

Trebišov – Lok. Košice 0:3 (0:3)

G: 28. A. Kavka, 29. R. Jurko, 38. S. Cuprišin. ŽK: 28. R. Mižík, 31. Mi. Lukáč – 75. D. Uzelac. R: Š. Molitoris. D: 350. Slavoj: E. Sudimák – R. Drobňák (42. I. Dragula), J. Capko, T. Krochta, N. Glushkov (87. L. Levický), Mi.

Lukáč, E. Takáč, J. Kotľar, R. Mižík, R. Černák (42. T. Tomko), E. Lukáč. Tréner: Vladimír Rusnák. FC: J. Kovalik – A. Kavka, M. Hejnus, R. Jurko, D. Uzelac, J. Ondira, D. Kolek (84. V. Deme), M. Hloušek (66. J. Kinský), S. Cuprišin, V. Radovanović, N.

Radojičić (70. I. Komjaty). Tréner: Ladislav Šimčo.

• Námestovo – Moldava n/B. 0:2, Martin – Žilina B 2:1, Ružiná – Prešov B 3:1, D. Kubín – Bard. N. Ves 2:1, Kremnička – MFK Košice B 1:1, Trebišov – Lok. Košice 0:3.

34. ročník POHÁR NEXIS FIBERS a ObFZ HUMENNÉ

Ptičie – Košarovce 3:0 (2:0)

Od úvodu zatlačili Ptičania súpera pred ich bránu a v 14. min. po rohu Melníka efektnou hlavičkou otváral skóre Metiľ. Ďalšie strelecké pokusy domáceho Melníka i krížnu strelu z 20 m reflexívne vyrážal brankár hostí Nazad. O zvýšenie vedenia sa v 44. min. postaral stopér S. Lancoš, ktorý vyzvŕtal troch obrancov košarovského tímu a strelou k žrdi nedal Nazadovi šancu. Druhý polčas začal tutovkou Majerníka. Platilo osvedčené, nedáš – dostaneš. O päť minút na to Melník nabil Karasovi, ktorý využil pozíciu na zvýšenie skóre. Domáci sa predbiehali v zahadzovaní šancí a tak za zmienku stojí už iba pokus z

1. Semifinále

poslednej minúty stretnutia, keď Kolník z päťky trestuhodne prekopol prázdnu bránu. Hostia uhrali prijateľný výsledok. G: 14. L. Metiľ, 44. S. Lancoš, 55. T. Karas. R: Žulevič. TJ Ptava NV: Čubák – M. Čirák, Džubák, S. Lancoš, Karas, Filip, V. Melník, Tomovčík, Patarák, Kolník, L. Metiľ (Maličký). TJ DP: Ján Nazad – Mi. Kaňuk, A. Lukáč, O. Bačovčin, Mi. Sabol, Jakub, V. Majerník, Jo. Sabol, Pa. Sabol, Tracík, Karabin (Jo. Tkáč). -MJK- / (ľr)

Ulič – FK Humenné 1:1 (1:0) Na veľmi ťažkom teréne (v ten deň snežilo) prevládla bojovnosť nad technikou. Oba tímy sa snažili o kombinácie, no terén im to nedovolil. Sťaženým podmienkam sa lepšie prispôsobili domáci,

ktorí v 27. min. pretavili výraznú územnú prevahu do jedného gólu. Autorom bol Kočan. Šance Hromadku, či Janka po góle iba volali. V druhom polčase mali kondične navrch hostia. Jednogólový náskok však domáci neudržali. Chybu obrany potrestal Mamaj. Potom sa už viac bojovalo, ako hralo, no nie tak s hráčmi ako s terénom. G: 27. Kočan – 65. Mamaj. ŽK: Korkobec – Jurov, Marinič. R: Hudák. TJ Tvarona: Hrivňak – M. Korkobec, Chochrun, Levkanič, Kireš, Pe. Korkobec, Kočan, Čokina, O. Bačovčin, Janko, Hromadka (Poldruhák, Holinka). FK: Šurin – Marinič, Okoš, Burda, Hricov, Stach, Jurov, Valalik, D. Valkučák, Čerňa, Mitnik (Mamaj, Polaček). -MJK- / (jhol)

FUTBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

kolo, sobota 22. marca 2014 o 15.00 hod.: Futura Humenné – Kremnička, Lipany – Trebišov, nedeľa 23. marca o 15.00 hod.: Moldava n/B. – Vranov.

II. LIGA, 22. kolo: • MFK Zemplín Michalovce – Šaľa 2:0 (1:0). G: 31. S. Danko, 63. Caballero. ŽK: 81. M. Regáli – 85. M. Kolmokov. R: Vlčej. D: 565. MFK Zemplín: Raška – Perez, Mi. Gallo, Caballero, Smrek – S. Danko, V. Janočko (80. Grič, L. Janič – Gamkrelidza (85. Čapek),

M. Hamuľak, Bayón (59. M. Regáli).

Ďalšie kolo... • III. LIGA Východ, Tipos – 18.

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: • Ľubiša – Zbudza 8:1 (4:0), G: Mi. Sabo 4, A. Kuľus 3, P. Kuľus – Gubala. Zubné – Ľubiša 2:2

• VI. LIGA (sk. Humenská) – 17. kolo: Ptičie – Belá n/Cir. C 11:7, J. Hajdučko 4,5, Donič 2,5, F. Mastiľák 2, Karas 2 – I. Hašuľ 3,5, M. Hašuľ 2,5, Burda 1; Hažín n/Cir. B – Košarovce C 9:9, Kováč 3, M. Paulík 3, Valko 2, J. Michalko ml. 1 – Olexík 4,5, Sivák 2,5, Karabin 1,5, Sabol 0,5; Jabloň B – Stakčín

8:10, Čopan 4,5, Mitro 1,5, Ištok 1, Dudo 1 – Husťak 3, Sochanič 3, Jelinek 2,5, Lukša 1,5; Čertižné – Ladomirov 10:8, Korba 3,5, Sekera 3,5, Fecák 2, Gajdoš ml. 1 – Kira 4,5, Roškanin 2,5, Matiko 1; Snina E – Kochanovce B 8:10. • IV. LIGA (sk. Vihorlatská) – 18. kolo: Z. Hámre – Brestov 9:9, Kamienka – Belá n/Cir. B 14:4, Tecák Vranov – Kochanovce 17:1,

Vranov D – Kamenica n/Cir. 13:5, Čierne – Košarovce 8:10, Snina C – Medzilaborce 11:7. • III. LIGA (sk. Severovýchod) – 18. kolo: Vranov C – Snina A 10:8; Brezovica – Belá n/Cir. 0:18; Bardejov B – Jabloň 13:5; Vranov B – Stropkov 14:4; Lemešany – ŠKST Humenné B 8:10, L. Tkáč 4, Pe. Novák 3, Š. Treščák 2, J. Mihaľovová 1; Snina B – Svidník 6:12.

MICHALOVCE / HUMENNÉ. Rovnaký osud, aj keď v súťažiach s rozdielom triedy, postihol michalovských i humenských hokejistov. Kým MHK Humenné hralo o víťaza II. ligy, Dukla Michalovce v I. lige bojovala vo finále play-off série. Michalovce skončili ťaženie po 5. zápase so súperom HC 46 Bardejov v sérii 1:4 a Humenné ukončilo púť už po druhom zápase na ľade súpera MHK Dubnica nad Váhom prehrou a sériou 0:2. Bardejov zreprízoval minuloročné

finálové víťazstvo s rovnakým súperom a v baráži vyzve Žilinu, ktorá tróni v extraligovej tabuľke na poslednom mieste. Aj Dubnicu čaká súper na postup do I. hokejovej liga, Topoľčany. • PLAY-OFF I. LIGA: 5. zápas Bardejov – Michalovce 5:2 (0:0, 4:0, 1:2), G: 25. Hričina, 32. a 35. Gmitter, 35. Matis, 52. Saliji – 42. Cmorej, 57. Čížek / 4. zápas Michalovce – Bardejov 3:4 pp (0:1, 2:0, 1:2, 0:1), G: 36. Šechný, 37. Kmiť, 47. Cmorej – 5. Baláž, 48. Saliji, 53. Ščurko, 64. Hričina

/ 3. zápas Michalovce – Bardejov 2:3 sn (0:0, 2:2, 0:0, 0:0 – 1:2), G: 23. Žemba, 33. Kubiš – 27. Baláž, 32. Boltun, 70. Saliji / 2. zápas Bardejov – Michalovce 3:6 (1:2, 0:3, 2:1), G hostí: Majerník 2, Kmiť, Šeliga, Hinďoš, Jankovič / 1. zápas Bardejov – Michalovce 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), G: 41. Ščurko. • PLAY-OFF II. LIGA: Dubnica – Humenné 4:3 (1:0, 1:0, 2:3), G: 3. Baran, 39. Trokan, 44. Tvrdoň, 52. Brandis – 49. Mihalič, 53. Belušár, 58. Baranok / Humenné – Dubnica 2:3 (1:1, 0:2, 1:0). -MJK-

HUMENNÉ. Za zápas kola by sa dal považovať duel VK Trade a Glass LPS. Glass vyhral rozdielom dvoch bodov. Priebeh bol vyrovnaný, rozhodovalo sa v posledných hodoch. Prekvapením ročníka 2014 je družstvo Trojkarov, ktoré sa usídlilo, zatiaľ, na treťom mieste, keď si znova zaknihovalo výhru. Najviac zhodených kolkov zaznamenalo družstvo Dream team (904 bodov) a najviac bodov (190) v kole si pripísal Marek Ježovič z tímu ŠKJ.

– Dream team 666:904, Hasiči – Trojkari 810:823, Iskra Ňagov – Ľubiša 816:895, ŠKJ – Montes 820:807, Iskra Ňagov – ŠKJ 773:799, VK Trade – Glass LPS 852:854.

Ďalšie kolo... • Sobota 22. marca 2014 o 17.30 hod., 23. kolo: Michalovce – Dubnica nad Váhom.

STOLNOTENISOVÉ VÝSLEDKY

Michalovce i Humenné boli v play-off sérii neúspešní

Trojkari sú prekvapením ročníka bowlingovej ligy amatérov

Výsledky 6. kola (+ dohrávky): VK Trade – Dream team 858:876, Grafitek

Poradie „naj“ jednotlivcov (do úvahy sa berie priemer na jedno kolo): 1. Jozef Vargovič (Dream team) 12 hier / 1 970 bodov / 164,17 priemer, 2. Slavo Tokár (VK Trade) 6 / 983 / 163,83, 3. Jozef Janok (Dream team) 6 / 961 / 160,17, 4. Jaroslav Hrišo (Glass LPS) 12 / 1 861 / 155,08, 5. Marek Ježovič (ŠKJ) 10 / 1 537 / 153,70...

TABUĽKA po 6. kole

poradie pri rovnakom bodovaní určuje priemer na 1 hru Glass LPS 7 6 0 1 6162 12 Dream team 6 5 0 1 5458 10 Trojkari 7 5 0 2 5628 10 VK Trade 6 4 0 2 5222 8 Ľubiša 6 4 0 2 5119 8 ŠKJ 5 3 0 2 4008 6 Montes 7 3 0 4 5313 6 Iskra Ňagov 7 2 0 5 5437 4 Hasiči 4 1 0 3 3289 2 Grafitek 6 0 0 6 3966 0 Colnica 5 0 0 5 3244 0

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ H U M E N N É KOMUNIKÉ ZO ZASADNUTIA RIADNEJ KONFERENCIE ObFZ HUMENNÉ Z 11. 3. 2014

Prítomní: P. Jenčura, L. Mochnacký, J. Baláž, A. Černega, A. Dzemjan, V. Fedorko, D. Ferjak, J .Gombita, J. Sukeľ, V. Vasilenko, C. Vasiľ Ospravedlnení: J. Paľo, M. Grundza, I. Čerevka, J. Holinka, A. Kaliňák, M. Kováč, Prizvaní: V. Pažúr, M. Škuba

Riadna konferencia ObFZ Humenné

- vzala na vedomie: správu o činnosti VV ObFZ / správu o zložení odborných komisií ObFZ

ktoré schválil VV ObFZ / informáciu o podaných a schválených projektoch na podporu ObFZ - schválila: hospodárenie ObFZ Humenné za rok 2013 / zavedenie elektronického zápisu v majstrovských stretnutiach v II.triede, III. triede dospelých, v I. triede dorastu, I. triede žiakov a I. triede mladších žiakov od súťažného ročníka 2014/2015 / prevádzkovanie osobného služobného motorového vozidla v ObFZ Humenné - uložila: ŠTK, KM, KR a fut-

balovým klubom pripraviť zavedenie spracovania elektronického zápisu v majstrovských stretnutiach v II. triede, III. triede dospelých, v I. triede dorastu, I. triede žiakov a I. triede mladších žiakov od súťažného ročníka 2014/2015 / KR ObFZ pripraviť od súťažného ročníka 2014/2015 centrálne vyplácanie R a DS v ObFZ - poverila: spolupracovať s TMK V.Vasilenka pri zriaďovaní výberov ObFZ dospelých a D.Ferjaka pri zriaďovaní mládežníckych výberov ObFZ


17. 3. 2014

Šport

7

HISTORICKÝ ÚSPECH VOLEJBALISTOV ŠK CHEMES HUMENNÉ VO FINAL FOUR STREDOEURÓPSKEJ LIGY MÁ BRONZOVÝ LESK

Každá medailová pozícia znamenala úspech

B L E I B U R G /HUMENNÉ. Náročný týždeň majú za sebou volejbalisti ŠK Chemes Humenné. V utorok a stredu odohrali semifinálový duel a zápas o tretie miesto vo Final Four Stredoeurópskej ligy v rakúskom Bleiburgu. A už v sobotu na nich čakal súper na domácej palubovke chemesákov, nováčik extraligy, Spartak Komárno. Navyše, rodina volejbalistu Jakuba Bališina pocítila v utorok 11. marca obrovskú stratu. Volejbalisti ŠK Chemes Humenné prehrali v semifinále záverečného turnaja Final Four s domácim tímom Aich/Dob 1:3. Vodou na mlyn bol Portugalec Sequeira, ktorý zaznamenal až 27 bodov zo 69 svojho tímu. V tíme chemesákov sa neutrhol nikto, maximum bola desiatka. Úradujúci držitelia Slovenského pohára a vicemajstri extraligy z minulej sezóny sa v súboji o bronz stretli s ďalším rakúskym tímom Amstetten, ktorý v semifinále prehral so slovinským klubom Ljubljana 0:3. Jasným lídrom bol v tomto prípade ŠK Chemes a ziskom bronzovej medailovej pozície dokázal kvality našich volejbalistov. Neohrozeným družstvom celej súťaže, aj základnej časti, bolo suverénne slovinské družstvo ACH Volley Ljubljana, ktoré zdolalo finálového vyzývateľa rakúsky Aich/Dob rozdielom 3:0. -MJK-

výsledok. Ako som avizoval, sústredili sme sa na družstvo Aich/Dob s tým, že skúsime prekvapiť. Predpokladal som, že to bude veľmi náročný zápas a vyžadoval som stopercentný výkon svojich volejbalistov. Neustáli sme úvodný tlak, ktorý na nás Aich/Dob vyvinul. Chceli sme sa vrátiť do zápasu, ale nestačilo to. Pod tlakom sme hrali s chybami. Zápas bol o to náročnejší, že z našej strany bolo obrovské chcenie. Rovnako ťažké bolo naladiť sa na druhý deň na zápas o bronzovú priečku. Nepríjemný Amstetten sa posilnil. Úspech zo sezóny si prial, lebo v Play-Off ho vyradila Viedeň a na medailu už pomýšľať nemohol. Príchuť kovu tak zostávala už iba vo Final Four SEL. Súper do nás nešiel odovzdane, naopak my sme boli tí, ktorí sme potvrdili tretie miesto. Som rád, že ten spôsob, aký sme vytiahli po prehranom semifinálovom zápase, sa osvedčil. Cením si to. Spravili sme obrovský kus práce, ktorá stojí za našim úspechom. Celý náš tím bol dobre kompletne pripravený. Aj ostatné družstvá boli pripravené na víťazstvo, ale nám to, žiaľ, nevychádzalo od úvodu. Podania nám robili komplikácie, rovnako obrana, ktorú stavali proti nám v rôznej variabilite. Ťažko bolo čítať súpera. Čo sa týka mojich chalanov, pracovali naplno. Odovzdali to, čo som od nich chcel. Ale v prvom zápase u tých hráčov, čo sme zvyknutí na istú hranicu počtu bodov a nejaký súvislý výkon, tak to zlyhalo. Bolo to aj vplyvom toho, že obrana súpera bola veľmi dobrá.“ -MJK- / (rv) Posojilnica AICH/DOB (AUT) – VK CHEMES Humenné (SVK) 3:1 (25:17, 25:14, 25:27, 25:20)

FOTO: archív -MJK-

Richard Vlkolinský, tréner ŠK Chemes Humenné: „V dlhodobej základnej časti sme skončili na treťom mieste. Pozíciu sme mali potvrdiť, prípadne uhrať ešte lepší

Chemesáci si uhrali jeden set v druhom semifinálovom zápase. Súper sa začal v I. sete od úvodu postupne vzďaľovať (4:2 ... 10:4). V závere však chemesáci začali odolávať (22:14, 23:15). Prvý aj druhý setball (24:17) Humenčania odvrátili, ale naviac to nestačilo. Jednobodový náskok (1:2) Rakúšania dorovnali a

ujali sa vedenia. Aj keď sa chemesáci nemienili vzdať (5:5), skúsený súper si už išiel za svojím cieľom (8:5). Chemesáci sa pokúšali dotiahnuť na súpera, ale dorovnať skóre sa im nedarilo. Míľovými krokmi do finále šliapal Aich/Dob (24:14) a využil hneď prvý setball. Po vyrovnanom úvode tretieho setu sa Humenčania ujali vedenia a prvýkrát im patril technický oddychový čas. Dokonca sa vzdialili 7:9 na rozdiel dvoch bodov. Rakúšania zabrali, chemesáci vedenie nechceli pustiť. Nádej stále žila - 15:20 náskok (až štvorbodový) si zverenci Vlkolinského držali aj naďalej. Prvý setball pre Humenčanov, ale aj 2., aj 3., súper odvrátil (23:24) a napätie bolo na strane hostí možné krájať (24:24). Chemesáci nevyťažili zo štvornásobného setballu a súper

FOTO: ZDROJ AICH-DOB

hrozbu odvrátil. Hostia opäť zadali výzvu na setball, no súper dorovnal (25:25). Ďalší setball na konto hostí ukazoval stav 25:26 a nemožné sa premenilo na víťazný set v prospech Humenčanov. Štvrté dejstvo však už bolo záležitosťou súpera, ktorý nemienil zlyhať. Ale ani chemesáci nehádzali flintu do žita a opäť sa hostia dostali do hry (18:18). Keď Slováci dorovnali manko až 5-krát, rovnako aj súper si nenechal vziať takúto možnosť. Po sérii troch bodov (22:19) mal zrazu bližšie do finále Aich/Dob (23:19 ... 24:20), ktorý využil hneď prvý matchball. -MJKPRIEBEH – I. set: 8:4, 16:8, 21:13. II. set: 8:5, 16:11, 21:12.

III. set: 7:8, 14:16, 16:21. IV. set: 8:4, 16:15, 21:18. Posojilnica: V. De Sousa Sequeira 27, M. Hruška 5, Pe. Wohlfahrtstätter 6, S. Wawrzynczyk 18, R. Satler 4, A. Grut 8 – libero J. Kovačič (N. Pusnik 1, D. Koncilja). Tréner: Leonard Baric. ŠK Chemes: M. Javorčík 8, M. Sarnecki 10, M. Mizerák 10, J. Joščák 6, M. Jakubov 1, M. A. De Amo 4 – libero R. Szymczak (J. Bališin, J. Hriňák, Pe. Mlynarčík 6). Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 5/2 (Wawrzynczyk 2, Sequeira 1, Hruška 1, Wohlfahrtstätter 1 – Mizerák 1, Pavelka 1). Bloky: 9/10. R: M. Rajković – D. Gril. Hrací čas: 106 minút. VCA Amstetten HYPO NÖ (AUT) – ŠK Chemes Humenné (SVK) 0:3 (18:25, 17:25, 22:25)

Už úvodné bodové vedenie (4:8, 7:11, 10:13) na strane chemesákov naznačilo veľa. Urobiť všetko pre zisk medailovej priečky. A aj keď prvý setball (17:24) súper zastavil, viac v prvom sete nepovedal. Humenčania si v II. sete vytvorili až deväťbodový náskok (11:20), z ktorého Amstetten ukrojil len trochu (14:20). Setball druhého dejstva (15:24) Rakúšania dvakrát odvrátili. Chemesáci boli len krôčik

od obrovského úspechu. Ale súper sa nemienil len tak ľahko vzdať, dokonca viedol 7:4. Chemesáci však znížili, dorovnali, aj otočili na 7:8. Rakúšania ale opäť zabrali na obrátkach (12:11). Sériou 5 bodov v rade si však chemesáci išli za svojím cieľom. Z matchballu, 20:24, Amstetten ukrojil len dvakrát a vytúžený aplauz zaznel zo slovenskej striedačky. -MJKPRIEBEH: I. set: 4:8, 13:16, 15:21. II. set: 4:8, 8:16, 14:21. III. set: 7:8, 12:16, 17:21.

FOTO: RASTISLAV BRZYCHCY

VCA HYPO NÖ: D. L. Kellum 7, Luboš Bartuněk 3, J. M. Hartley 18, J. Nagy 8, Ph. Ichovski 3, I. Zepper 4 – libero F. M. Schnetzer (F. Kriener, S. Vračarić 1, Ch. Karlin). Tréner: Martin Kop. ŠK Chemes: M. Javorčík 16, M. Sarnecki 17, M. Mizerák 3, J. Joščák 11, M. Jakubov 8, M. A. De Amo 3 – libero R. Szymczak (J. Bališin, Pe. Mlynarčík). Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 3/1 (Nagy 2, Bartůněk 1 – Sarnecki 1). Bloky: 8/9. R: D. Gril – M. Rajković. Hrací čas: 75 minút.

Spomienka

Odišiel si bez slovka rozlúčky... Na krátkych cestách sme Ťa sprevádzali, na tú najdlhšiu odišiel si sám.

Neopísateľnú stratu, zármutok a žiaľ pocítili sme v srdci aj na duši. Stalo sa tak 11. marca, keď nás vo veku 51 navždy predišiel do večnosti milovaný manžel, otec, brat, švagor a ujo

Peter BALIŠIN.

Čo súdené mi bolo, muselo sa stať...

Vyslovujeme úprimnú vďaku svojim najbližším, priateľom i známym, volejbalovej rodine, za slová útechy a prejavy sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť našu hlbokú bolesť. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí prišli vyprevadiť nášho zosnulého na jeho poslednej ceste. Smútiaca rodina

PLAY-OFF ŠTVRŤFINÁLE – 1. zápas

Chemes Humenné – Spartak Komárno 3:0 (25:15, 25:15, 28:26)

Tréner chemesákov Vlkolinský opäť trochu experimentoval. Opäť vkusne a efektívne. Dôveru v tíme dostal aj libero, mladučký Róbert Boldy, ktorý odohral celý zápas. A zbieral vrcholové skúsenosti. Družstvo ŠK Chemes obsadilo prvú priečku nadstavbovej časti a v záverečných bojoch Play-Off o titul Majsta SR súť. ročníka 2013/2014 ide z najvýhodnejšej pozície. Štvrťfinálový súper chemesákov je nováčik extraligy.

Humenskí volejbalisti sa so súperom Spartak Komárno ešte nestretli.

Účet stretnutia otvoril Sarnecki smečom, nasledovalo úvodné oťukávanie, bodoval Javorčík smečom z čiary, či úspešné bloky Bališin / Javorčík (7:5). Pokazený servis domáceho Pavelku ospravedlnil rovnaký pokus hosťujúceho Tomášika (8:6). Postupne sa začali presadzovať Sarnecki pri kolíku i Joščák v strede siete. Súper znížil šesťbodové manko na rozdiel štyroch, čo

FOTO: -MJK-

n Paradoxne, najsmutnejší hráč v tíme chemesákov sa mohol najviac radovať – najvyšším bodovým ziskom (13) a keď sa ako posledný dotkol lopty pri rozhodujúcom bode.

donútilo dom á c e h o kouča k oddychovému času a dohovoru svojim zverencom. Za stavom 23:15 boli Boldy, ktorý „hasil“ možnú stratu lopty a De Amo ulievkou na sieti. Po príjme Pavelku využil rýchlo letiacu loptu De Amo opäť na ulievku a zužitkoval tak hneď prvý setball. Aj druhé dejstvo prinieslo vyrovnaný úvod. Za stavu 7:7 „Pimpi“ Bališin naznačil útok, ale za ním z čiary vyletel Javorčík a bodoval (8:7). Sedembodový náskok (20:13) domácich donútil trénera Komárna k pauze. Prvý setball (24:15) ponúkli hostia smečom do autu. Mlynarčík s prehľadom našiel voľný priestor pri čiare a set ukončil rovnakým rozdielom ako prvý. Trikrát v úvode tretieho setu sa na sieti presadil Joščák svojou výškou i silou v údere (5:2). Španielsky legionár ťažil z prehľadu nad i pod sitom, dokonca i na podaní. Tréma postupne opadla a obetavosť Boldyho zabezpečovala body pre Chemes (10:5). Sériu štyroch bodov súpera (12:6 ... 12:10) ukončilo pokazené podanie Tomášika. Dlhú výmenu zakončil po spolupráci všetkých na palubovke s prehľadom Jakubov, neskôr Mlynarčík (16:12). Úmysel domácich (De Amo / Joščák) vyšiel

FOTO: -MJK-

n Atmosféru s nádychom smútku priniesol (ešte v utorok vo Final Four Mevzy) odchod a v piatok posledná rozlúčka so zosnulým otcom nášho volejbalistu Jakuba Bališina (na snímke). Pred štvrťfinálovým play-off zápasom s Komárnom si zosnulého Petra Bališina uctili prítomní volejbalisti i diváci v hľadisku MŠH minútou ticha. až na druhý pokus (17:14). Hosťom z Komárna sa podarilo nebezpečne priblížiť na rozdiel bodu (18:17). Po vyrovnaní, 19:19, si vypýtal oddychový čas domáci kormidelník. Eso Tomášika spôsobilo v radoch hostí radosť, ale Bališin rozdiel dorovnal (20:20). Súper sa opäť ujal vedenia, nekompromisný klinec Mlynarčíka vyrovnal a esom otočil skóre (22:21). Následne však svoje podanie pokazil. Jakubov sa tvrdým úderom (23:22) dostal na podanie, matchball však nezapísal. Naopak, pokazeným servisom nabádal súpera k hre. Pavelka vybil bloky hostí (24:23), ale náznak úderu Patúca zostal len pri pokuse

FOTO: -MJK-

n Libero Róbert Boldy (vpravo) si „zapisuje“ cenné rady od svojho tímového spoluhráča Španiela Miguela De Ama. a lopta iba letmo preletela na Esá: 6/1 (Bališin 2, De Amo 2, domácu stranu. Pavelka opäť klin- Mlynarčík 1, Jakubov 1 – Tomášik com ponúkol matchball domácim, 1). Bloky: 11/2 (Bališin 4, ktorý súper zrušil (25:25). Ďalší Javorčík 3, Joščák 2, Pavelka 1, De pokus Bališina súper s rovnakým Amo 1 – Tomášik 1, Moravčík 1). číslom na drese (4) Šmahel vyrov- Pokazený servis: 12/5 (Pavelka 3, nal. Za štvrtým matchballom Sarnecki 2, De Amo 2, Joščák 2, (27:26) stál Jakubov. Hviezdou zá- Javorčík 1, Bališin 1, Mlynarčík 1 pasu bol práve Jakub Bališin, - Demeter 2, Šmahel 1, Patúc 1, Tomášik 1). R: F. Drobňák – J. ktorého eso znamenalo víťazstvo. -MJK- Servický. Hrací čas: 72 minút. PRIEBEH – I. set: 8:6, 16:11, 21:15. II. set: 8:7, 16:11, 21:13. III. set: 8:5, 16:12, 20:21. ŠK Chemes: M. Javorčík 6, M. Sarnecki 8, J. Bališin 13, M. Pavelka 10, J. Joščák 8, M. A. De Amo 7 – libero R. Boldy (M. Jakubov 5, Pe. Mlynarčík 5). Tréner: Richard Vlkolinský. VK Spartak: R. Demčák 3, Pe. Šmahel 6, J. Tomášik 4, M. Patúc 7, Pe. Czápa, B. Demeter 13 – libero M. Čech (F. Zapala 1, O. Vavřinec, Pe. Moravčík 2). Tréner: Boris Sládeček.

Ďalšie tímy štvrťfinálových duelov už majú za sebou po dva zápasy v uplynulom týždni, na domácej palubovke i u súpera. • Svidník – Trenčín 3:0, Trenčín – Svidník 0:3/ Myjava – Nitra 3:1, Nitra – Myjava 0:3/ Prešov – Prievidza 3:0, Prievidza – Prešov 1:3. Tento týždeň je rozpis štvrťfinálových zápasov chemesákov takýto: v utorok 18. marca o 18.00 hod. v Komárne, v piatok 21. marca o 18.00 hod. v Humennom a v nedeľu 23. marca opäť v Komárne. -MJK-


8

Spravodajstvo

Po prvom kole prezidentských volieb nás čaká duel Fica a Kisku Voliči v sobotňajších voľbách prezidenta Slovenskej republiky rozhodli o tom, že do druhého kola postúpia Róbert Fico a Andrej Kiska. REGIÓN ZEMPLÍN. Rozhodnúť o novej hlave štátu na najbližších päť rokov mohlo približne 4,3 milióna oprávnených voličov. Hlasovaním v 5 958 volebných miestnostiach na celom Slovensku mohli v 1. kole dať svoj hlas jednému zo 14 kandidátov.

Na Zemplíne slušná účasť Celková volebná účasť v prezidentských voľbách bola 43, 40 %. Na Zemplíne bola najväčšia volebná účasť v okrese Humenné – 40,37 %, nasledujú okresy Sobrance – 38,54 %, Medzilaborce – 37,89 %, Vranov nad Topľou – 35,55 %, Snina – 34,49 %, Michalovce – 34,19 % a najnižšia účasť bola v okrese Trebišov – 32, 27 %. Keďže ani jeden z kan-

FOTO:PB

Jozef Behýl Milan Melník Jozef Šimko Stanislav Martinčko

0,48 9 126 0,4 7 678 0,24 4 674 0,13 2 547 Pavol Banúr

Drevený chrám sv. Bazila Veľkého z polovice 18. storočia z Hrabovej Roztoky je národnou kultúrnou pamiatkou. Zub času siahol nielen na jeho interiér, ale aj na drevené oplotenie a šindľovú strechu. SNINA. Nezisková organizácia toky do obce Orlov pri Starej Karpatské drevené cerkvi, n.o. sa Ľubovni. Zo zámeru zišlo, no zameriava na záchranu, obnovu a doteraz sa nepodarilo nájsť dostatok spoločnú prezentáciu drevených peňazí na potrebnú obnovu chrámu chrámov východného obradu v na jeho pôvodnom mieste. okresoch prihraničných s Ukrajinou. Strecha potrebuje opraviť Gréckokatolícke arcibiskupstvo Chrám doplatil na exodus Prešov s odborníkmi z Pamiobyvateľov z pohraničia atkového úradu SR – Oblastného „Väčšinu obcí, v ktorých sú tieto reštaurátorského ateliéru v FOTO: DAGAL vzácne drevené chrámy vybu- Bratislave už niekoľko rokov dované, postihla novodobá vlna zachraňujú vnútorné vybavenie vysťahovalectva. Niektoré majú už drevených chrámov. V Oblastnom n Takto pozná verejnosť pohľad na drevený chrám menej než 50 obyvateľov. Sú reštaurátorskom ateliéri v Bratislave sv. Bazila Veľkého z polovice finančne poddimenzované a reštaurujú ikonostas z polovice 18. neschopné financovať obnovu a storočia, prestol, truhlicu a dva pro18. storočia z Hrabovej Rozúdržbu drevených chrámov,“ cesiové kríže z chrámu v Hrabovej toky niekoľko desaťročí. Roztoke. V roku 2000 vykonali práce zamerané na obnovu exte- dôvodu postupného vymierania riéru. Vymenili šindle, zakonzervo- tohto regiónu. V podobnej situácii vali strechu. „Lenže vtedy vymenili boli aj veriaci z obce Šmigovec, len šindle na vežičkách, ktoré sa ktorí nemali dostatok peňazí na volajú rybie šupiny. Na zvyšnej údržbu a chod nového a zároveň na časti už opravy neprebehli. Hoci záchranu dreveného chrámu. pamiatkari odporúčajú, aby udržia- Orgaganizácia Karpatské drevené vací náter bol na šindle nanášaný cerkvi v spolupráci s každých päť rokov, šindle na streche podporovateľmi a darcami chrámu v Hrabovej Roztoke menili prostredníctvom verejnej zbierky a ošetrili pred 30 rokmi. Aj to je vyzbierala peniaze na 1. etapu FOTO: DAGAL dôvod, prečo v súčasnosti potrebuje rekonštrukcie chrámu v Šmigovci n A toto je záber na ten istý strecha nevyhnutnú opravu. - na statické zabezpečenie chrámu a výmenu najviac zničených noschrám, ale už bez oplotených trámov drevenými protézami. nia, ktorý sme urobili pred Verejné zbierky, výnosy z dane Kvôli tomu, že v obci netvoria „Veríme, že rodáci z týchto obcí, dvomi týždňami. väčšinu gréckokatolícki ale ich príbuzní, ale aj široká verejnosť uviedla riaditeľka neziskovej orga- pravoslávni veriaci, v chráme litur- využijú možnosť dať 2% zo svojej nizácie Daniela Galandová. „Dva gické obrady neslúžia. Je smutné, dane na obnovu strechy chrámu chrámy boli v nedávnej minulosti že v roku 2003 zlodeji vyrezali z nielen v Hrabovej Roztoke, ale aj v plánované na prevoz mimo regiónu. rámov a ukradli z chrámu hlavné Šmigovci, kde v našich aktivitách Našťastie ostali tam, kde ich naši ikony. Za posledné roky chátrala budeme pokračovať aj tento rok. dedovia pred takmer 250 rokmi nielen drevená strecha, ale aj Všetkým, ktorí chcú pomôcť sme postavili – v Šmigovci a Hrabovej pôvodné drevené oplotenie, ktoré bližšie informácie uviedli na našej Roztoke v okrese Snina,“ povedala. už dnes na mieste nenájdete. Ga- webovej stránke www.karpatskePred desiatimi rokmi vznikla ini- landová uviedla, že iniciatíva cerkvi.org, “ povedala Galandová. ciatíva trvalého premiestnenia záchrany chrámu je reakciou na dreveného chrámu z Hrabovej Roz- obavy o jeho budúcnosť aj z Anna Kornajová

Obyvateľa Kamenice nad Cirochou sa hlboko dotkla veta, ktorú na jeho adresu povedal na verejnom zhromaždení občanov starosta obce. Obyvateľ tvrdí, že ho starosta nazval bezvýznamným občanom. Starosta argumentuje tým, že len naznačil svoj názor na obyvateľovu osobu a už na zhromaždení sa mu za svoj výrok ospravedlnil. KAMENICA NAD CIRO- vapenie starosta svoju CHOU. Obyvatelia obce Ka- vyčerpávajúcu odpoveď zakončil menice nad Cirochou v okrese vetou, ktorou ho pred prítomnými Humenné majú za sebou verejné urazil: „Čo sa o tom budeme baviť. zhromaždenie občanov, na Veď Burda je len bezvýznamný ktorom došlo k napätej situácii. občan Kamenice nad Cirochou a žiadna show nebude.“ Občan: Som vraj bezvýznamný občan „Na obecnom úrade som sa Starosta: Ospravedlnil som sa zúčastnil schôdze, na ktorej mal Burda má za to, že takáto veta je starosta prezentovať dosiahnuté prejavom arogancie moci a výsledky za minulý rok a hovoriť o starosta, ktorý je platený z daní plánoch na tento rok. Z 2 436 občanov, si voči občanovi takýto obyvateľov prišlo na schôdzu 50 - 60 výrok nemôže dovoliť. Starosta ľudí,“ povedal Filomén Burda. Alexander Bugyi potvrdil, že Kedysi bol obecným poslancom. Burda vystúpil v skoro v závere Popísal, že po starostovej prezentácii zhromaždenia a on mu na jeho využil priestor na otázky a otázky odpovedal rovnako ako ospripomienky občanov a položil dve tatným občanom. „V závere otázky. Burda uviedol, že sa pýtal na mojej odpovede pánovi Burdovi skládku odpadu na pozemku som naznačil môj názor na jeho vodohospodárskeho podniku pri po- osobu, čo sa mu nepáčilo. Keďže toku Rika a na to, prečo už skoro dva na tomto zhromaždení požadoval, roky nemá Kamenica nad Cirochou aby som sa mu pred prítomnými kontrolóra obce. Povedal, že starostu ospravedlnil, verejne som tak nijako neurazil, pred položením učinil,“ reagoval Bugyi. „Hlásim otázky s ním nebol v osobnom spore sa k spolupráci s pánom Burdom, a pýtal sa priamo, bez urážlivého pokiaľ podnety budú konštruktónu. Burda tvrdí, že na jeho prek- tívne,“ dodal. (korn)

Študenti SOŠ Technickej na súťaži VSE získali zlato a striebro

Študenti 3. a 4. ročníka študijných odborov elektrotechnika a mechanik elektrotechnik zo SOŠ technickej v Humennom boli na 7. ročníku tímovej súťaže v tvorbe, konštrukcii i prezentácii funkčných modelov elektrotech-

n Na Zemplíne bol najväčšia volebná účasť v okrese Humenné – 40,37 %, najnižšia účasť bola v okrese Trebišov – 32, 27 %.

Strecha dreveného chrámu v Hrabovej Roztoke potrebuje opravu

Kameničan: Starosta povedal, že som bezvýznamný občan

NAPÍSALI STE NÁM

Umiestnením svojich žiakov na elektrotechnickej súťaži VSE Košice organizovanej pre študentov vyšších ročníkov vybraných stredných škôl SOŠ technická znovu potvrdila vysokú úroveň prípravy mladých elektrotechnikov pre život a pre prax.

didátov nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo voľby prezidenta, do ktorého postupia dvaja najúspešnejší z prvého kola, teda Robert Fico a Andrej Kiska.

Výsledky prvého kola: kandidát / percento / počet hlasov Robert Fico 28,0 531 919 Andrej Kiska 24,0 455 996 Radoslav Procházka 21,24 403 548 Milan Kňažko 12,86 244 401 Gyula Bárdos 5,1 97 035 Pavol Hrušovský 3,33 63 298 Helena Mezenská 2,37 45 180 Ján Jurišta 0,64 12 209 Ján Čarnogurský 0,64 12 207 Viliam Fischer 0,5 9 514

17. 3. 2014

foto: jm

n Strieborný tím. Zľava: Juraj Kocka, Martin Hasin, Radovan Rogala.

nických zariadení. V silnej konkurencii 12 tímov z 5 škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja SOŠ technická Humenné získala zlato i striebro. Na 1. mieste sa umiestnil SMARTTEAM - Juraj Biľanský IV.A, Adrián Puškár - IV.C, Patrícia Valichnáčová - III.A s prácou „Inteligentný elektromer SMARTMETER.“ Konzultantom tímu bol Ing. Miloš Krupa. Na 2. mieste sa umiestnil tím InvenSense - Juraj Kocka, Martin Hasin, Radovan Rogala - všetci zo IV.A, s prácou „Model inteligentného merača“. Konzultantom tímu bol Ing. Jozef Krídla. Okrem pocitu uznania ich

Korčuliarsky výcvik I. stupňa na Cirkevnej základnej školy

FOTO: CZŠ

n Títo „snehuliačikovia“ si svojou húževnatosťou, smiechom a dobrou náladou napokon podmanili ľadové kráľovstvo na zimnom štadióne.

foto: jm

n Víťazný tím súťaže so svojím konzultantom. Zľava: Juraj Biľanský, Ing. Miloš Krupa, Patrícia Valichnáčová, Adrián Puškár. odborných vedomostí a zručností, víťazov potešili aj hodnotné vecné ceny. Mgr. Ján Matoš

HUMENNÉ. „Najväčšie víťazstvo je víťazstvo nad sebou samým.“ V duchu tejto myšlienky zorganizovali vo februári učitelia CSŠ pre žiakov I. stupňa už tradičný korčuliarsky výcvik. Do dobrodružstva na korčuliach sa nadšene pustilo približne 70 žiakov. Vďaka trpezlivému prístupu zo strany učiteľov a rodičov sa nováčikovia učili korčuľovať a skúsenejší zdokonaľovali svoje korčuliarske umenie. Svojou húževnatosťou, smiechom a dobrou náladou si napokon podmanili ľadové kráľovstvo na zimnom štadióne. Korčuľovanie prinieslo všetkým veľa krásnych zážitkov a malí korčuliari si po absolvovaní korčuliarskej skúšky domov hrdo odniesli vybojované diplomy. Poďakovanie za túto vydarenú akciu patrí predovšetkým obetavým rodičom, ktorí pomohli pri organizácii i samotnom výcviku. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity, ktoré pomáhajú vytvárať spoločenstvo učiteľov, rodičov a žiakov. Kolektív učiteľov

Škôlkari zasadili jablone

Deti z MŠ na Kudlovskej ulici zasadili na dvore škôlky dva ovocné stromy. Ďalšie tri musia zasadiť v budúcnosti. Sú náhradou za vyrúbané staré stromy, ktoré narúšali prostredie. HUMENNÉ. Materská škola je na Kudlovskej ulici už niekoľko desaťročí. Za ten čas stromy v jej blízkosti poriadne vyrástli. A s tým vznikali problémy.

Rozhodli sa pre ovocné stromy „Boli to staré stromy, ktorých korene nám nadnášali a devastovali chodníky. Dali sme žiadosť na ich výrub. Mesto jej vyhovelo,“ povedala riaditeľka škôlky Helena Komarová. Povinnosťou mater-

Na zber parožia treba povolenku, inak sú z vás pytliaci

skej školy bolo zabezpečiť náhradnú výsadbu. Rozhodli sa, že spolu s deťmi na dvore škôlky vysadia ovocné stromy. „Zasadili sme jablone,“ povedala nám Sandrika. „Budeme z nich mať jabĺčka. V zime sme ich zasadiť nemohli, pretože v zime stromčeky spia. A keby ťahali vodu, tak by zamrzli,“ dodal Timko. Deti sa nám pochválili, že pri výsadbe pomáhali a už sa tešia na ďalšie tri nové stromy. „Dohodneme sa, aké si vyberieme,“ povedala Komarová. Sympatické

deti sa túto jar tiež naučili, že konáre ovocných stromov treba ostrihať. Dôvody im vysvetlili pani učiteľky. A názorne im to ukázal otecko ich spolužiaka Šimonka. Komarová zdôraznila, že environmentálnej výchove prikladajú veľký význam. Jedným z dôkazom je aj to, že lavičky a pieskoviská na dvore škôlky sú vyrobené z plastu, ktorý je vyrobený z recyklovaných plastových fliaš. (korn)

V tomto období zhadzuje jelene parožie. Kto ho z lesa odnesie bez povolenia, poruší zákon. REGIÓN ZEMPLÍN. Od druhej polovice februára až do júna zhadzuje jelene svoje parožie. Najviac kusov zostáva ležať na rôznych miestach v lesoch regiónu práve v tomto období. Hon za ziskom „Nelegálny zber parožia je na Slovensku už skoro nelegálnym športom,“ posťažoval sa Vladimír Majerčin, bývalý dlhoročný predseda, dnes hospodár Poľovníckeho združenia Jariabok z Topoľovky. Poľovníci majú totiž v tomto období v podstate až do júna vo svojich revíroch zberačov parožia, ktorí na ich zber nemajú povolenie. Dôvodom sú motivujúce ceny pre výkup parožia, z ktorého sa vyrába nábytok, lustre, gombíky, rukoväte poľovníckych zbraní. Nález parožia nemožno ale n Parožie láka kvôli tomu, že sa dá speňažiť. Každý poľovník, či nepoľovník kto si ho z lesa odnesie bez povolenie sa dopustí prečinu pytliactvo.

porovnať s nálezom hríbov, prísne pravidlá totiž platia aj pre samotných poľovníkov, nieto náhodných turistov. Bez povolenia ide o porušenie zákona Ak chce poľovník z lesa odniesť parožie, ktoré našiel a nechce z neho odísť ako pytliak, musí si vybaviť povolenie na jeho zber. Pred vstupom do revíru s povolenkou, ale aj so zbraňou, sa navyše musí zapísať do knihy návštev revíru. Obvinenie z tohto prečinu hrozí zberačom parožia, ktorí si ho z lesa odnesú aj napriek tomu, že nie sú členmi poľovníckeho združenia a nemajú na jeho zber povolenie.

Foto: korn

FOTO: KORN

n Hoci ešte nevedia čítať a písať, postup sadenia ovocných stromčekov už majú v malíčku.

Parožie váži aj tri kilá Veľa ľudí, s týmito nečestnými úmyslami, sa v lese pohybuje hlavne pri krmidlách. „Tam totiž najväčšie jelene zhadzujú parožie najčastejšie tak, že sa s ním o krmidlá zaprú. No a čo vyhovuje zberačom je fakt, že ak má statný jeleň trojkilové parožie, začne mu časť hlavy nakláňať na druhú stranu. Takto vykrivený ďaleko nezájde a preto druhý paroh zhodí

v blízkosti prvého zhodu,“ povedal Majerčin, ktorý je poľovníkom úctyhodných 46 rokov. Širokú verejnosť pozval na 27. až 30. marca na chovateľskú prehliadku na poschodie bývalého závodného klubu Chemlon v Humennom. „Poľovníci z regiónu budú vystavovať všetky trofeje za poľovnícku sezónu 2013 - 2014,“ povedal. (korn)


17. 3. 2014

Meniny oslavujú 17. - 23. 3. 2014

Ľubica v Eduard v Jozef v Víťazoslav, Klaudius v Blahoslav v Beňadik v Adrián.

Psí kalendár 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3.

Mačací kalendár

Raf Ágnes Ben Oskár Nela Majka Bruno

Verejné korčuľovanie v Humennom

17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3.

Bublina Tina Caruso Jerry Madonna Majka Alma

Sobota od 13.00 do 15.00 hod. Nedeľa od 15.15 do 17.15 hod.

pondelok utorok

Kúpalisko Humenné

streda

štvrtok piatok

so., ne.

Vnútorný bazén ZATVORENÉ - sanitárny deň od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 14.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

Sauna ženy/muži

ut. - so. nedeľa

od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Pohotovosť v lekárňach

Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

KINÁ

FAIR PLAY

ČR, dráma Praha 1983. Mladučká bežkyňa Anna (Judit Bárdos), členka strediska vrcholového športu, je aj napriek svojmu „zlému kádrovému profilu“ zaradená do programu špecializovanej starostlivosti. Jej matka (Anna Geislerová) a tréner (Roman Luknár) dúfajú, že splní kvalifikačný limit a postúpi na olympijské hry. Vybočením zo sveta tvrdého športového drilu je pre Annu len milostný vzťah s Tomášom (Ondřej Novák). Anne začnú byť bez jej vedomia podávané anabolické steroidy. Jej výkonnosť stúpa, ale objavujú sa prvé zdravotné problémy. Kino Fajn – Humenné – utorok 18. a streda 19. marec 2014 o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – utorok 18. a streda 19. marec 204 o 19.30 hod.

ROZBITÝ SVET

GB, dráma Film prináša príbeh malej Skunk, ktorá má jedenásť, je diabetička a je pekne nad vecou. Začali sa jej letné prázdniny a jej dni vypĺňajú chvíle bezstarostných nádejí. Ale len do okamihu, kedy sused Oswald surovo zmláti milého, ale labilného, mladíka Ricka. Skunk je toho svedkom a vzápätí začína strácať nevinnosť takou závratnou rýchlosťou, až sa jej to začne vymykať z rúk. Domov, okolie i škola sa stávajú miestom zrady a zložitý, „rozbitý“ svet začína tvoriť jej budúcnosť. Kino Fajn – Humenné – streda 20. marec 2014 o 19.30 hod.

CILILING A PIRÁTSKA VÍLA

USA, animovaný, rodinný, slovenský dabing Nový dobrodružný príbeh o Zarine, temperamentnej a ambicióznej víle, ktorá je očarená nekonečnými možnosťami hviezdneho prachu. Keď sa Zarina dostane do problémov, opustí svet víl a spojí svoje sily s intrigánskymi pirátmi. Cililing s priateľmi sa vydajú na epickú cestu za Zarinou, spoločne bojujú proti bande pirátov na čele s kapitánom Jamesom, z ktorého sa neskôr vykľuje sám kapitán Hook. Kino Fajn – Humenné – piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23. marec 2014 o 17.00 hod. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23. marec 2014 o 17.00 hod. Kino Centrum – Michalovce – štvrtok 20. marec o 17.45 hod., sobota 22. a nedeľa 23. marec 2014 o 16.00 hod.

POMPEJE

USA, historický, český dabing Veľkolepé katastrofické divadlo, ktoré spája skazu prekvitajúceho antického mesta s akčným a milostným príbehom. Hlavný hrdina Milo, otrok, ktorý sa stal gladiátorom, čaká na svoj posledný boj, aby zničil svojich súperov a dostal sa na slobodu. S výhľadom na slobodný život sa zamiluje do dcéry bohatého obchodníka, ktorá sa však má proti svojej vôli vydať za skorumpovaného a skazeného senátora (Kiefer Sutherland). Avšak ich skutočný problém sa pripravuje v hlbinách Zeme. Kino Fajn – Humenné – piatok 21. marec 2014 o 19.30 hod. Kino Fajn – Humenné – sobota 22. a nedeľa 23. marec 2014 o 19.30 hod. – 3D Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – sobota 22. marec a nedeľa 23. marec 2014 o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – piatok 21. marec o 20.00 hod., sobota 22. a nedeľa 23. marec 2014(3D) o 19.45 hod.

Pohotovostné služby Pohotovostné služby v HUMENNOM: vo VRANOVE nad TOPĽOU: 17. 3. Lekáreň Don Bosco 17. 3. Lekáreň Rozmarín 18. 3. Lekáreň Pri fontáne 18. 3. Lekáreň Prima 19. 3. Lekáreň Na detskej poliklinike 19. 3. Lekáreň Farmis 20. 3. Lekáreň Laborecká 20. 3. Lekáreň Dr.Max-Mesto 21. 3. Lekáreň Centrum 21. 3. Lekáreň Juh 22. 3. Lekáreň Pri fontáne 22. 3. Lekáreň Pri stanici 23. 3. Lekáreň Dr.Max-Kaufland 23. 3. Lekáreň Schneider Pohotovostné služby Pohotovostné služby v MICHALOVCIACH: v TREBIŠOVE: 17. 3. Lekáreň U Samaritána 17. 3. Lekáreň Tilia 18. 3. Lekáreň Amara 18. 3. Lekáreň Apis 19. 3. Lekáreň Sv. Jakuba 19. 3. Lekáreň Dr. Max 20. 3. Lekáreň Pharmacia 20. 3. Lekáreň Rodinná lekáreň ARCIBISKUP BEZÁK, ZBOHOM SR, dokument 21. 3. Lekáreň Calendula 21. 3. Lekáreň Gamina 22. 3. Lekáreň Dr.Max Tesco 22. 3. Lekáreň Schneider Tesco Dokument približuje divákom nesporne pozoruhodnú osobnost Mons. Bezáka – kňaza, 23. 3. Lekáreň Dr.Max Kaufland 23. 3. Lekáreň Dr. Max

Špargľa s lososom

ktorý svoj život daroval Bohu a cirkvi a mapuje jeho nevšedný životný príbeh. Film divákom prináša obdivuhodné svedectvo o vnútornej sile osobnosti, ktorá prežíva najväčšiu skúšku svojho života a viery... Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – streda 19. marec 2014 o 19.30 hod.

Pripravíme a uvaríme špargľu a zemiaky. V malom hrnci ohrejeme mlieko a smotanu a pridáme solamyl, aby nám zmes zhustla. Pridáme biele víno, korenie a soľ. Nadrobno pokrájaný kôpor pridáme do omáčky až chvíľu pred podávaním jedla. Na malej panvici roztopíme maslo, plátky lososa potrieme citrónovou šťavou a krátko z oboch strán opečieme. Potom uberiem na teplote, panvicu zakryjeme a necháme plátky lososa 4 - 5 minút dodusiť. Potom ich osolíme a okoreníme.

ČR, komédia Príbeh začína tam, kde prvý diel skončil: klebetnica Horáčková vybieha z domu naproti mladým hokejistom, ktorí prišli navštíviť svojho dobrého kamaráta a spoluhráča na neďalekú chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali a oddychovali. Horáčkovej okamžite napadne pozvať svoju vnučku, šikovne ju nastrčiť športovcom do cesty – možno si ju niektorý všimne a dievka sa dobre vydá. Nevydrží a pochváli sa svojím nápadom pred ostatnými babkami. A nad tým všetkým bdie mladý farár s trochu netradičným a dvojzmyselným menom…. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – štvrtok 20. a piatok 21. marec 2014 o 19.30 hod.

Recept na tento týždeň

Potrebujeme: 1kg špargle, 10g cukru, 10g masla, 500g zemiakov, 250ml mlieka, 2PL sladkej smotany, 5ČL solamylu, 1/8 bieleho vína, kôpor, 20g masla, 3 plátky lososa, 1ČL citrónovej šťavy, soľ, korenie

Dobrú chuť!

(zdroj: internet, www.dobrarada.sk)

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1, areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

BABOVŘESKY 2

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

ČR, komédia Hlavný hrdina novej filmovej komédie Marek je typický príkladom mladého mimoňa, žijúceho vo vlastnom vesmíre. Je to šikovný a milý študent astrofyziky, ktorého najväčšou láskou sú nielen hviezdy, ale aj horoskopy. Jeho dráhu mu však jedného dňa skríži dievča snov a Marek sa zamiluje tak beznádejne, že v škole nie je schopný urobiť ani skúšky. Kino Centrum – Michalovce – štvrtok 20. marec o 19.30 hod., sobota 22. a nedeľa 23. marec 2014 o 18.00 hod.

Infoservis

KULTÚRA

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina

Divadelné predstavenie – Na koho to slovo padne - divadelná komédia Hrajú: M. Miezga, V. Kobielsky, L. Latinák, R. Jakab, J. Kemka Utorok 26. marec 2014 o 19.00 hod., kinosála DK

Vernisáž NÁVRATY k ľudovému umeniu Michal Sirik – maľby Ondrej Gavula – sochy Zuzana Kapráľova, Jarmila Lattová, Emília Šelepcová – kraslice Streda 26. marec 2014 o 16.00 hod. v SNINSKOM KAŠTIELI Výstava potrvá do 30. apríla 2014

MSKS Michalovce

To najlepšie, čo v meste Michalovce máme Slávnostný galaprogram spojený s odovzdávaním ocenení ČIN ROKA 2014 Účinkujú: Farkaš Arpi trio Piatok 21. marec 2014 o 18.00 hod., Veľká sála MsKS

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Výstava – Krása veľkonočnej

9

škrupinky – veľkonočné kraslice 16. marec 2014 – 17. apríl 2014, vo výstavných priestoroch michalovského kaštieľa

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

IBA TAK ...A INÉ – stretnutie so spisovateľom Antonom Laučekom O súčasnej slovenskej literatúre Utorok 18. marec 204 o 10.30 hod.

Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

Výtvarný Vranov Výstava prác z okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výstavná sieň HZOS 5.-27.3.2014

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Výstavy Výber z fauny Zemplína Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 21. apríla 2014 Emil Semanco – Štyri nočné doby 5. 3. 2014 – 4. 5. 2014 Výstavný priestor GALÉRIA na poschodí trebišovského kaštieľa

Humor po našim

Jeden východniarsky na rozbeh po obede :)))))

Dvojo chlopi v karčme: -Ti, čul ši že zdražela voda? -Na tam maš! Došlo i na abstinentov! Sedí východniar v krčme a všimne si na polici za výčapom fľašu od uhoriek plnú desaťeuroviek. - Ta ci Boha! Ta to co tam mace? - To je taká súťaž. Dáte desinu a keď splníte tri úlohy je fľaša euroviek vaša. - vysvetľuje krčmár. - Ta ľehše nemace? - podá barmanovi desinu a ide na vec - ta co treba zrobic? - Tak po prvé musíte vyslopať liter borovičky na ex. Za druhé máme na dvore besného pitbulla s boľavým zubom. Ten mu musíte vytrhnúť a za tretie, nad nami

býva osemdesiat ročná baba, ktorá ešte nikdy nemala chlapa a tú musíte riadne vysexovať. Upozorňujem vás, že sa ešte nikto nedostal ďalej ako za prvú úlohu, takže veľa šťastia. Východniar bez mrknutia oka vypije fľašu borovičky a opitý sa vypotáca na dvor. Odtiaľ sa chvíľu ozývajú zvuky zápasu a potom strašné vytie. Po nejakej dobe do baru vpadne východniar ušpinený, utrhaný, víťazne sa rozhliadne po prítomných a zahlási: - Ta dze je tota baba s tym boľavým zubom? Žena: Še rozhodni, budz ja abo paľenka? Muž: No... milačku... co ci povim.... budzeš mi chybac.

Dobrá rada nad zlato

Bielizeň na vyváranie a záclony budú snehobiele, ak do hlavného prania pridáte balíček prášku do pečiva.

Na zažltnuté goliere pomôže pasta z octu a sódy bikarbóny. Nechať účinkovať, kým sa látka vybieli a dobre vyprať.

Rozstrapkané šnúrky na topánkach ošetrite lakom na nechty. Znovu sa vám budú ľahko navliekať do dierok.

Kabelky si pri dlhšom skladovaní zachovajú svoju formu, ak ich pred uložením dobre vypcháme novinovým papierom.

Oznámenie o vykonaní strelieb

Obvodný úrad Vojenského obvodu Valaškovce oznamuje občanom obce, že v uvedených dňoch budú na území vojenského obvodu vykonané streľby. Z tohto dôvodu a dôvodu ochrany života a zdravia občanov je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný! pondelok utorok streda štvrtok

17. 3. 2014 18. 3. 2014 19. 3. 2014 20. 3. 2014

od 8:00 do 24:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 24:00 hodiny od 8:00 do 24:00 hodiny

pondelok 31. 3. 2014

od 8:00 do 16:00 hodiny

pondelok utorok streda štvrtok

24. 3. 2014 25. 3. 2014 26. 3. 2014 27. 3. 2014

od 8:00 do 12:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 15:00 hodiny

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Policajné pátranie po hľadanej osobe Marek HUŽVÁR nar. 3. 9. 1971 trvalé bytom Nižný Hrabovec 305 okr. Vranov n/Topľou.

Okresný súd v Žiline vydal na menovaného príkaz na zatknutie pre trestný čin krádeže a trestný čin porušovania domovej slobody. V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho súčasný pobyt nie je známy. Popis osoby: nezistený.

Popis oblečenia: nezistený.

Akékoľvek poznatky k hľadanému Marekovi Hužvárovi oznámte osobne na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove n/Topľou, t.č. 0961 86 3372, prípade na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na známe t.č. 158.

Stranu pripravila Sandra Kertisová


10

Publicistika

17. 3. 2014

Dom majstra murára Františka pripomína hrad

Rodák z Vranova nad Topľou František Balický, ktorý žije v obci Myslina v okrese Humenné je v rámci projektu záchrany Brekovského hradu hlavným majstrom reštauračných prác. Hrady obdivuje odmala a vďaka svojim šikovným rukám a talentu si môže smelo povedať, že jeho dom je jeho hradom. MYSLINA. Majster murár František Balický pochádza z Vranova nad Topľou. Žije ale v obci Myslina v okrese Humenné, odkiaľ pochádza jeho manželka. V širokom okolí je vychýreným maj-

hrať na bombardovanie a moje dielo mi skazili,“ spomína s úsmevom. Vyučil sa murárskemu remeslu. Pracoval ako robotník na stavbách. Časom mu prischli nie obyčajné stavbárske roboty, ale

zariaďoval svoje bývanie, lásku k hradom nezaprel. Medzi najviditeľnejšími zaujímavosťami, ktoré hneď z ulice udrú do očí, sú komíny, vstupná brána, domové schody, krb s pivnicou a rôzne originálne doplnky. Dianie na ulici a pred domom sleduje vyrezávaná sova, dvor stráži majestátny orol. Šikovný majster ich dôvtipne ukryl pod striešku nad dverami. Nad verandu si pripevnil vtáčie búdky. „Vydlabal som ich z

FOTO: autor článku

n Vpravo je pivnica, vľavo posedenie s krbom. V letných horúčavách je to miesto na nezaplatenie.

FOTO: autor článku

n Rodák z Vranova nad Topľou František Balický žije v obci Myslina v okrese Humenné od roku 1995. strom. Jeho výrobky vzbudzujú pozornosť a úctu pred šikovnými rukami, trpezlivosťou a pred odvahou realizovať svoje sny.

Fascinovali ho hrady a kaštiele „Neabsolvoval som žiadnu špeciálnu školu, ani kurz. Jednoducho všetko som sa naučil sám po večeroch. Cez deň som bol v práci,“ hovorí František. Ak niekto

najmä reštaurátorské, pre ktoré je potrebná predovšetkým trpezlivosť, precíznosť a predstavivosť. „Podieľal som sa na oprave kostola s kláštorom v mojom rodnom Vranove nad Topľou,“ vraví hrdo. Môj dom, môj hrad Po absolvovaní povinnej vojenskej služby sa začal zaoberať aj rezbárstvom. Opravoval

FOTO: autor článku

n Z tohto miesta je pekný výhľad na jazierko, v ktorom sa darí rybám. hľadá šikovného murára, reštaurátora, či rezbára, vyhľadá ho, len čo niekde uvidí jeho výtvory. Jeho zručnosti a skúsenosti ho prirodzene predurčili k tomu, že už tretí rok podieľa na záchrane Brekovského hradu, kde je hlavným majstrom reštauračných prác. Už od útleho detstva ho zaujímala história, náučná literatúra, hrady, kaštiele, kostoly, kláštory, kaplnky a všetko, čo nejakým spôsobom súviselo s históriou. „Nikdy nezabudnem, že keď som bol ešte chlapcom, cestoval som s otcom v aute. Zbadal som kaštieľ. Naliehal som na otca, aby ihneď zastavil. Vyskočil som z auta a nadšený som ho utekal obzerať. Otec len krútil hlavou. Staval som hrady z piesku, z blata, kamenia. Najprv som ich staval pre ostatných chlapcov, potom som staval najradšej sám. Nepáčilo sa mi keď sa začali

starožitný nábytok - skrine, stoličky, stoly, rámy na zrkadlá.

FOTO: autor článku

n Orol je strážcom dvora, sova stráži ulicu. Pán František svojich strážcov nekúpil, ale vlastnoručne vyrobil. mäkkého osikového dreva. Hniezdia v nich sýkorky aj vrabce,“ vraví a sleduje svojich podnájomníkov. Od búdky prelietavajú ku štýlovému kŕmidlu. Na dvore má jazierko a v ňom ryby. Do zeme pre nich vyhĺbil 1,70 metrový otvor, ktorý vyložil kameňom. „Urobil som dole pre nich aj jaskyne. Keď sa v nich schovajú, sledujú, čo sa deje na hladine a ak sa tam ocitne nejaký hmyz, hneď na neho zaútočia,“ vraví o obyvateľoch malej vodnej ríše. Svoje hobby si nenechal len na priestor za domovou bránkou. Na miestnom potôčiku vystaval nový kamenný mostík s malou nádržkou, ktorá pripomína yakuzzi. „V lete sa tu vždy kúpavalo veľa detí,“ smeje sa.

starožitné veci. „Vždy keď som bol u niekoho na návšteve, pýtal som sa, či nemajú niečo starožitné, dačo po grófoch,“ hovorí s tým, že mal šťastie na pár krásnych a vzácnych kúskov. „Nie je mi cudzia ani práca so železom. Venujem sa jej ale zriedka,“ hovorí. Výsledok však stojí za to. Steny jeho obývačky zdobia rôzne dobové dýky a meče, ktoré môžeme zaradiť do konkrétnych historických období. Každú z nich vlastnoručne urobil. „Všetkým týmto umeleckým výtvorom predchádzajú plány a náčrty, ktoré si sám kreslím. Niekedy siahnem aj po odbornej literatúre, no základom je moja vlastná predstavivosť,“ vraví. More nápadov a prebdené noci „Teraz vo voľnom čase robím dámsky vyrezávaný toaletný stolík,

FOTO: autor článku

n Vitajte u Balických! Už na prvý pohľad máte pocit, že vchádzate do hradu. zrkadlo, taburetky a dva svietniky v historickom štýle,“ prezradil. „Mám v pláne raz zhotoviť drevenú, ornamentmi zdobenú truhlicu a vyrezávaný kráľovský trón,“ prezrádza. V vzápätí sa ale

FOTO: autor článku

n V obývačke dominuje drevený stôl, ktorého výroba mu zabrala štyri roky. Dobové zbrane na stenách vyrobil sám. Výroba, ale aj reštaurovanie, dobového nábytku je jeho dlhoročnou záľubou.

Počuli ste?

FOTO: autor článku

n Bránku si vyrobil sám. Rád pracuje s kameňom aj so železom. Lenže začal aj sám vyrábať úplne nové kusy, ktoré bolo ťažké rozoznať od historicky cenných originálov. Od roku 1995 býva v Mysline. Keď si s manželkou

FOTO: autor článku

n Z fádneho betónového priepustu pred domom vyrobil tento krásny mostík. Deti tu v lete šantia o stošesť.

Šikovné ruky na drevo aj na železo S jeho dielami sa človek stretne v regióne. „Či sú to už kamenné pivnice, krby, ale Lurdské jaskyne Panny Márie, ktoré som robil napríklad v Humennom, v obci Brestove či vo Veľopolí,“ vyratúva. „Drevo je mi tiež blízke. Medzi moje záľuby patrí aj rezbárstvo. Ručne vyrezávam stoly, stolíky, zrkadlové rámy, stoličky – taburetky, rámy na obrazy, podstavce pod poľovnícke trofeje, drevorezby a iné. Vyrezal som aj štyri drevené okrasné informačné tabule na hrade Brekov. Za najväčší skvost z mojej rezbárskej dielne pokladám jedálenský stôl vyrezaný v barokovom štýle, ktorý mám v obývačke. S prestávkami som ho vyrezával štyri roky,“ prezrádza. Vraví, že už roky cielene hľadá

musí poopraviť. „Ja vlastne stále rozmýšľam nad tým, čo by som mohol vyrobiť. Aj cez deň v robote, no hlavne v noci. Keď zavriem oči, vidím tie predmety pred sebou. Hneď znova beriem do rúk ceruzu, papier a kreslím. Keď si už znova ľahnem, zavriem oči, mám tu vec pred očami a hneď ma napadne, že by tam bolo dobré niečo urobiť inak. A tak znova vstanem a prekreslím to v pláne na papieri,“ hovorí so smiechom o svojom tvorivom ponocovaní. „V hlave mám množstvo nápadov, ale na tie by mi nevystačili ani dva životy,“ pripúšťa s úsmevom šikovný samouk. Pripúšťa, že na druhej strane má ale ako majster menej roboty ako kedysi. Podľa neho je to príznak doby, kedy majú ľudia v regióne hlboko do vrecka a obracajú každé euro. Jeho dom, ktorý je jeho hradom, je ale dôkazom toho, že domov, v ktorom sa človek cíti dobre, nie je vecou peňazí ale srdca, umu a zlatých rúk. Pavol Banúr

Ako vznikla prezývka Sobraneckí čvirkoši

SOBRANCE. Občianske združenie Sobraneckí čvirkoši priamo pri moste v meste originálnym spôsobom od septembra minulého roku pripomína Sobrančanom, prečo im prischla prezývka Sobraneckí čvirkoši. Na zábradlí mostu si okoloidúci môžu prečítať, že v rokoch 19201950 sa predkovia dnešných Sobrančanov vracali v nedeľu zo svätej omše v kostole. Na moste sa zastavovali, debatovali, fajčili, žuvali bagov (tabák), dohadovali spoluprácu aj obchody a čvirkali do vody. No a od tých dôb Sobrančanov prezývajú Sobraneckí čvirkoši. (korn)

n Sobrančania sa moste zastavovali, debatovali, fajčili, žuvali bagov (tabák), dohadovali spoluprácu aj obchody a čvirkali do vody...

FOTO: KORN


17. 3. 2014

Inzercia

11

Inzeráty prijímame aj telefonicky na tel: 057/772 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk

Kúpa

SV-Z-R/000186

SV-Z-R/000192

Predaj

SV-Z-R/000189

l Predám veľmi pekný tehlový 2-izb. byt v Strážskom. Tel. 0911 100 012.

NÁVRATY

SV-Z-R/000180

Michal Sirik (l1925 Stierkovce, +2013 Medzilaborce), jeden z najznámejších predstaviteľov neprofesionálnej maľby, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach múzeí a galérií na Slovensku (Národná galéria v Bratislave, Vihorlatské múzeum v Humennom, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku), ale aj v súkromných zbierkach doma a v zahraničí. Výtvarnému umeniu sa autor systematicky začal venovať až po odchode do dôchodku. Z výtvarných techník uplatňuje výlučne olejomaľbu. Maliar s obľubou čerpá námety zo svojich spomienok, maľuje zvykoslovné, obradové a tradičné

SV-Z-R/000182

l Predám pekný 3-izb. byt bez balkóna na Sídl. III. Tel. 0911 100 012. SV-Z-R/000183

scény, ako vianočné a veľkonočné výjavy, sobáše, jarmoky, kosenie lúk, zvážanie dreva a pod. Jeho dielo je optimistickou hymnou života dedinského človeka, ktorý žije v symbióze s prírodou, ľuďmi a prostredím, ktoré ho formovalo. Poézia všedného života, úcta a láska k práci, rodnému kraju a duchovným tradíciám sú atribútmi jeho tvorby.

Ľudový rezbár Andrej GAVULA má talent od Boha a vrodený cit pre prírodný materiál - drevo. Narodil sa v roku 1940 v obci Čabiny, okres Medzilaborce. Pôvodným povolaním rušňovodič na trasách Stakčín, Humenné, Bardejov, Stará Ľubovňa a Prešov. Rezbárstvu sa intenzívne venuje od roku 1988, kedy vyrezal prvý Betlehem do chrámu v rodnej obci. Predtým ho inšpirovali samorasty, ktoré nachádzal pri rieke Laborec. Po odchode do dôchodku sa venuje komornej aj monumentálnej drevenej plastike. Zúčastňuje sa sochárskych plenérov doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach a zbierkach múzeí v Humennom, Medzilaborciach a Svidníku. Je stálym účastníkom celoslovenských súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Jeho komorné a monumentálne plastiky rešpektujú tvarovú hutnosť dreva. Vytvárajú harmonickú jednotu medzi vnútornou predstavou vyhlasuje

výberové konanie na rekonštrukciu strojovne výťahu. Kontakt: 0908 198 636

Objednávam si predplatné týždenníka

Slovenský východ

Cena predplatného: 1/2 roka - 10 €

1 rok - 20 € Tel: E-mail:

l Predám obývaciu stenu a umývačku riadu Siemens SN26M290EU. Tel. 0915 762 505. SV-Z-R/000190

l Predám unimobunku vhodnú aj ako sušiareň dreva. Cena dohodou. Tel. 0905 408 387. SV-Z-R/000171

l Predám SEAT IBIZA 1,4 16V,

autora a pratvarom zakódovaným v dreve. Autor celú svoju tvorbu nasmeroval na dedinského človeka a jeho autentickú, každodennú prácu, ktorá je silno spätá s prírodou a tradíciami. Vôňa človečiny, pokora a jednoduchosť plastík korešponduje s povahovými vlastnosťami samotného rezbára.

Náš región je charakteristický aj zdobením kraslíc. Táto tradícia žije dodnes. Množstvo maliarok zdobí vajíčka pre svoje potešenie a pre známych. Sú medzi nimi aj také, ktoré sa tomuto ľudovému remeslu venujú programovo a majú za sebou mnoho úspechov. Ich kraslice sa nachádzajú v etnografických zbierkach múzeí, v súkromných zbierkach a ich tvorba bola ocenená na výstavách kraslíc. Medzi ne patria Zuzana Kapráľová a Jarmila Lattová zo Stakčína a Emília Šelepcová zo Sniny. Okrem iných techník, ktoré si obľúbili pri zdobení, ich spája tradičná vosková technika, typická pre tento sninský región. Súčasťou výstavy je aj prehliadka kraslíc od ďalších autoriek nášho regiónu, ktoré oslovila Únia žien Slovenska v Snine a ktoré sa chcú o krásu svojich malých výtvorov podeliť s divákmi. Daniela Kapráľová

l Predám Škodu Octavia Combi L/C 1,9TDI, v hnedej koži s komplet výbavou. R.v. 2000, 81kW, STK 1/2016, 250 000 km, letné pneumatiky na elektrónoch. Cena 3200 eur. Tel. 0918 989 030. SV-Z-R/000176

l Predám TRAKTOR domácej výroby. Výbava: 2 x navíjač, hydraulika, uzávierka a letné pneumatiky 155x13. Cena dohodou. Tel. 0907 439 622. SV-Z-R/000188

l Predám veľkoplošné dubové parkety. Cena dohodou. Tel. 0905 408 387. SV-Z-R/000184

l Predám palivové drevo v dĺžkach, aj metrovice. Tel. 0917 840 571. SV-Z-R/000170

l Predám bukovú vlákninu v 5m dĺžkach, 12 m3 = 20 prm, s dovozom za 500 eur. Tel. 0905 637 303. SV-Z-R/000172

l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. SV-Z-R/000089

l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. SV-Z-R/000083

l Predám novú taliansku plnoautomatickú liaheň na všetky druhy vajíčok – max. 70 ks. Cena 440 eur. Tel. 0907 181 800. SV-Z-R/000114

l Predám novú plnoautomatickú liaheň na vajíčka do 526 ks. Komplet automat. Cena 1 000 eur. Tel. 0907 181 800. SV-Z-R/000115

l Predám čerpadlo k darlingu, 8 lamelové. Cena 230€. Tel. 0905 408 387. SV-Z-R/000185

l Predám TUJE na živý plot. Tel. 0907 592 086. SV-Z-R/000175

SV-Z-R/000129

SV-Z-R/000031

l Prefinancovanie pôžičiek bez príjmu a ručenia, aj dopožičanie. Tel. 0918 716 807. SV-Z-R/000066

l Úvery. Tel. 0917 098 052.

SV-Z-R/000147

l Daňové priznania, účtovníctvo, mzdy, DPH. Tel. 0915 928 126.

Zoznámenie

SV-Z-R/000107

l 45-ročný pán hľadá príjemnú ženu na zoznámenie. Tel. 0905 311 789. SV-Z-R/000173

Práca

l PAMO PM Bardejov prijme žeriavnika na 28 t žeriav a strojníka na kolesové a pásové rýpadla. Tel. 0908 074 174, 0903 910 143. SV-Z-R/000156

l Prijmem zváračov, zámočníkov, nástrojárov. Práca v ČR. Tel. 0905 921 228. SV-Z-R/000177

l Prijmeme predavačku bytového textilu, znalosť šitia vítaná. Tel. 0905 736 777, email: maria@konecny.sk SV-Z-R/000191

l Prijmeme pracovníkov do drevovýroby. Tel. 0905 256 038. SV-Z-R/000178

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1,

areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

Hľadáme domov pre NERA

Dovoľte mi, aby som sa predstavil.

Obec:

PSČ:

Dátum: Podpis:

Tento objednávkový kupón pošlite na adresu: Redakcia Slovenský východ, Chemlonská 1, 066 01 Humenné. Viac informácií na tel. 057 772 2227 alebo na: redakcia@slovenskyvychod.sk

3. marca nás navždy vo veku 48 rokov opustila milovaná manželka, mamka, dcéra, sestra, švagriná, krstná mama a babka

Iveta BAČOVÁ, rod. Šlepecká z Humenného.

Úprimne ďakujeme priateľom, susedom, známym, kolegom, celému zdravotníckemu personálu Nemocnice A. Leňa v Humennom za prejavy sústrasti, krásne slová útechy, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Veľká vďaka patrí aj pohrebnej službe za ústretovú pomoc. S úctou a bolesťou v srdci spomína smútiaca rodina.

sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou.

0905 244 226

MINIFARMA UDAVSKÉ Prijíma objednávky na:

n 9 - 17-týždňové vysokoprodukčné nosničky (plemeno: HYSEX, MORAVIA, DOMINANT FAREBNÝ) n 1-ročné nosnice v znáške n brojlerové kurčatá n morky - 8 a viac týždňové (plemeno: BIG-6) n káčatá brojlerové n húsatá brojlerové n perličky

NOVINKA: čerstvo pitvané gazdovské brojlerové kurčatá

Ďalej ponúkame: kŕmne zmesi pre hydinu, zajace, granuly pre psov, miešané šroty, zemiaky jedlé a sadbové, umelé hnojivá – síran, liadok a NPK.

0905 480 587, 057 779 6175 Dovoz zdarma.

AUTOŠKOLA o 14.30 hod.

vODIČSKÉ KURZY

skupiny B, T

kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1

0905 721 562 0905 671 814

Opustili nás

Podmienkou adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy a uhradenie adopčného poplatku.

Ulica:

hostesky a spoločníčky

20. 3. 2014

Nero čaká na svojho ozajstného priateľa vo Veľkých Kapušanoch.

Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, kto mal Ťa rád. Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

v Piešťanoch prijíma na pozíciu

Ľubomír Tomáš O T v á Ra

Nerko sa do depozitu dostal v zlom zdravotnom stave – výrazne podvyživený, s kožnou chorobou, tráviacimi problémami a množstvom bĺch. Ale dnes je po zdravotnej stránke úplne v poriadku. Kto mu chce vynahradiť všetko zlé, čo prežil a dať milujúci domov?

Spomienka

NOČNÝ KLUB

T H O M A S

Volám sa Nero a som asi 4-ročný 20 kg vážiaci kríženec. Som už začipovaný, kastrovaný i vakcinovaný. Môj posledný nezodpovedný majiteľ ma nechal napospas osudu - odsťahoval sa z domu a mňa nechal priviazaného na reťazi. Prežil som len vďaka všímavým susedom. Som priateľský a pokojný psík, návštevu viem však štekotom pekne ohlásiť. Sučky znesiem, iných psov podľa sympatií, správam sa voči nim dominantne. Som nevtieravý, občas si prídem pre pohladenie, no nijako sa nevnucujem. Rád maškrtím piškótky a vlastne všetko, čo sa dá zjesť J. Hodím sa skôr k domčeku so zateplenou búdou, nie som náročný na pohyb, viem si predstaviť aj staršieho zodpovedného majiteľa, s ktorým by som si užil pomalé, pohodové prechádzky. Ocením rešpekt.

Meno a priezvisko:

www.slovenskyvychod.sk

l Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210.

SV-Z-R/000179

%

SV-Z-R/000174

SV-Z/000065

1. Otvorenie 2. Schválenie programu zhromaždenia 3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Informácia o zákone č. 97/ 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách 5. Schválenie zmluvy o spoločenstve 6. Schválenie stanov spoločenstva 7. Voľba orgánov spoločenstva: a) výboru, b) dozornej rady 8. Rôzne 9. Diskusia 10. Uznesenie 11. Záver

SV-Z-R/000165

l Predám RD so záhradou, Radvaň n/Lab. Tel. 0904 607 747.

SV-Z-R/000163

l Ponúkam orez ovocných a okrasných stromčekov a živých plotov. Info: Ing. Hatala 0907 633 883.

V HUMENNOM Zuzana Maturkaničová, nar. 1927 Božena Romanová, nar. 1954 Anna Dembická, nar. 1947 Peter Bališin, nar. 1962 Anna Semanová, nar. 1949 V BELEJ n/Cir. Jozef Sabo, nar. 1948 V BREKOVE Ján Flašík, nar. 1936 V DÚBRAVE Viera Čižmárová, nar. 1955 V ČERTIŽNOM Štefan Neila, nar. 1927 V JASENOVE Branislav Bončík, nar. 1996 V MEDZILABORCIACH Michal Olach, nar. 1990 V PICHNOM Juraj Hirjak, nar. 1938 V SNINE Jozef Maškulík, nar. 1928 Igor Lukáč, nar. 1967 Ján Kozák, nar. 1927 V STRÁŽSKOM Mária Rajniaková, nar. 1930 V ULIČSKOM KRIVOM Vasiľ Halagan, nar. 1936 V ZÁVADKE Peter Lelič, nar. 1927 Nech im svieti svetlo večné!

SV-Z/000009

SVB Gargov 1, Humenné

SV-Z-R/000157

l Predám rod. dom v Ondavských Matiašovciach. Tel. 0910 360 165.

SV-Z/000080

pozýva svojich členov na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 6. apríla 2014 o 15:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu Topoľovka s týmto programom:

l Predám prerobený 3-izb. byt blízko centra. Tel. 0911 100 012.

SV-Z/000078

Prípravný výbor lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Topoľovka,

SV-Z-R/000187

l Predám rodinný dom v obci Čabiny. Tel. 0905 982 140.

Rôzne

SV-Z/000008

V posledných dvadsiatich rokoch prechádza umenie nevídanou globalizáciou kultúry. Takmer všetky národy zasiahnuté týmto procesom si uvedomujú, že niektoré umelecké formy sú touto explóziou nových informácií ohrozené. Stráca sa rôznorodosť národných tradícii, originálnosť prameniaca z koreňov tej ktorej kultúrnej identity. Galerijné oddelenie v sninskom kaštieli preto realizuje výstavu " NÁVRATY" k ľudovému umeniu, ktorá by mala zmapovať to najcennejšie zo živej ľudovej kultúry v našom regióne. Okresy Snina, Humenné a Medzilaborce disponujú zaujímavými menami ľudovej výtvarnej scény.

SV-Z-R/000181

l Predám 3-izb. byt. RK nevolať. Tel. 0902 154 908.

SV-Z-R/000164

63kw, 85 k. Rok v. 11/2007, 145 000km, 1 maj., pr. hmlovky, ABS, klimatizácia, serv. knižka, čierna metal., fólie, lakť. opierka, STK+EK do 11/2015. Elektróny „15“+ zimné pneu. na diskoch. Cena 3 800 eur. Tel. 0918 544 826.

SV-Z/000070

l Kúpim sadzač zemiakov. Tel. 0915 328 102.

l Predám veľmi pekný 2-izb. byt s balkónom blízko centra. Tel. 0911 100 012.

l Predám 3-izb. byt v Parchovanoch. Tel. 0910 360 165.

SV-Z/000010

l Dám do prenájmu garsónku na Sídl. III. Tel. 0907 620 336. SV-Z-R/000160 SV-Z-R/000160 l Dám do prenájmu garáž pri TESCU. Tel. 0903 311 107.

l Predám 2-izb. tehlový byt v Koškovciach. Prerobený, plastové okná, samostatné plynové kúrenie, nová kúpeľňa, WC, kuchyňa, dvoj – balkón. Byt je situovaný na juž. stranu, k bytu sú 2 pivnice a veľká garáž. Cena 26 000 eur. Tel. 0905 839 167.

%

Prenájom


12

Inzercia

17. 3. 2014 SV-Z/000081

SV-Z/000079

SV-Z/000059

Chemes, a.s. Humenné

všeobecná účtovníčka / účtovník Vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

Požiadavky: l stredoškolské vzdelanie s maturitou l minimálne 5 rokov praxe v oblasti podvojného účtovníctva komplet l skúsenosti s prácou v systémoch Najavo, IBIS l práca s PC, Word, Excel l samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilnosť

Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zasielajte do 31. 3. 2014 na adresu:

Chemes, a.s. Chemlonská 1 066 33 Humenné

e-mail: j.mihalikova@chemes.sk

SV-Z/000006

SV-Z/000077

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

VCHODOVÉ OCE¼OVÉ DVERE do bytu v cene

350 €

(s príslušenstvom a montážou) Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO pre rodinné a bytové domy t Hliníkové fasády t Zimné záhrady Množstevné zľa vy pre sta vební kov Príďte si vybrať to pra vé pre vás

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí SV-Z/000066

SV-Z/000072

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM

je

presťahovaná

na Chemlonskú ul. 1,areál Chemes, a. s., Humenné

vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845 l Manažérka marketingu a obchodu: Slávka Pallaiová - 0905 281 391, e-mail: slavka.pallaiova@slovenskyvychod.sk l Inzercia: Martina Behajlová - 057 772 2227, redakcia@slovenskyvychod.sk l Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. l Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk l Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie v stredu do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121. www.slovenskyvychod.sk

SV2014-12  

Týždenník Slovenský východ

SV2014-12  

Týždenník Slovenský východ

Advertisement