Page 1

číslo: 7

|

Burza v Továrnom

má tradíciu a teší sa obľube

cena: 0,40 €

www.slovenskyvychod.sk

V Porúbke slepačiu farmu nechcú, investor ju postaví na Spiši

OZNAM

Vážení čitatelia týždenníka Pod Vihorlatom. Týždenník Pod Vihorlatom vychádza pod novým názvom Slovenský východ v rovnakej periodicite ako doteraz. Obsahová skladba vašich regionálnych novín zostane nezmenená. Ďakujeme za pochopenie a vašu priazeň. Anna Kornajová, šéfredaktorka

Príbeh lásky

Volejbalistu Miňa Javorčíka a jeho Janky

Bemaco Humenné

5 na

|

ra

ročník: XVII

st

|

st ra 10 na

pondelok 10. 2. 2014

st ra 8 na

- doma s Myjavou i na palubovke Svidníka

ra 5 na

ra

3 na

prvého zemplínskeho rytiera

Volejbaloví extraligisti bez oddychu

st

V Michalovciach si uctili

st

st ra 10 na

Študenti veria na lásku, tešia na Valentína!

st ra 2 na

- účastník finálovej série druhej ligy


2

Spravodajstvo

10. 2. 2014

V Porúbke slepačiu farmu nechcú, investor ju postaví na Spiši

Obyvatelia obce Porúbka v okrese Humenné mali doteraz dlhé desaťročia na farme tesne za dedinou ošípané aj hovädzí dobytok. Neprotestovali. Vlnu nevôle ale u nich vyvolal zámer vybudovania modernej slepačej farmy. PORÚBKA. Obec Porúbka je aj šoféri poľnohospodárskych strojov. niach získali 2 800 eur. Po výstavbe Veci však nabrali rýchly spád až po koncová. Trvalý pobyt v nej má Čím dlhšie sa vraj pozabudli v miest- farmy, by to mohlo byť o čosi viac,“ tomto rozhodnutí. Starostka po vy275 obyvateľov. Približne 30 sú nom pohostinstve, tým viac hnoja vraj dodala. „V zámere sa uvádzal chov daní stavebného povolenia dostala nezamestnaní a z nich 16 dl- dole nimi na obecnú cestu stieklo. 3 950 sliepok. Keďže sme v letných 25. novembra do rúk od občanov hodobo. Mnohí pracujú v „Nikto v tom čase proti tomu nehun- horúčavách mali na hornom konci petíciu proti výstavbe farmy. zahraničí alebo na Slovensku dral. Jedine ja som to trpela,“ pri chove ošípaných nedostatok mimo bydliska. Tretinu miestnych povedala. V roku 2010 ale chov oší- vody, rozbehla som rokovania s Vý- Petícia proti zámeru tvoria deti a dôchodcovia. Ľuďom paných na družstve v obci zrušili. V chodoslovenskou vodárenskou „Zo 102 podpisov, patrilo 87 poddávala v minulosti obživu hlavne roku 2012 poľnohospodárske spoločnosťou. Reagovali, že prob- pisov občanom, 9 osôb uviedlo nerobota v JRD Ptava alebo v lese. družstvo Ptava zmenilo majiteľa. lém odstránia. Investor prišiel s úplné informácie, 3 nepravdivé údaje návrhom, že na vlastné náklady a 3 boli z iného mesta,“ povedala. rozšíria prístupovú cestu k farme a „Hoci v zámere sa uvádzalo, že v bude ju udržiavať,“ povedala. čase výstavby prejdú obcou k farme 2-3 nákladné autá denne a v čase preStavebné povolenie vádzky 3 autá denne, ľudia zrazu a až potom petícia začali hovoriť o 40 kamiónoch, záRáková uviedla, že obci doručil Ob- pachu, zamorení, epidémii vtáčej vodný úrad životného prostredia v chrípky a v neposlednom rade aj o Humennom zámer, v ktorom sa v problémoch, ktoré tým vzniknú fare. rámci zisťovacieho konania rozoberal Tá stojí tesne vedľa jedinej prívplyv farmy na životné prostredie. stupovej cesty k družstvu už „Presne 1. októbra minulého roku desaťročia. Miestny farár adresoval som verejnú vyhlášku - oznámenie o obci list, v ktorom sa vyjadril, že FOTO: KORN zámere, vyvesila na úradnej tabuli a slepačou farmou a premávkou k nej n Farnosť vyslovila obavy z toho, že slepačia farma na aj na internetovej stránke obce. Infor- dôjde k narušeniu posvätného mieste ošipárne a premávka nákladných áut by mohla narušiť posvätný charakter lokality. Blízko je okrem fary aj movala som, že počas 21 dní môže charakteru fary, blízkeho kostola, do zámeru verejnosť nahliadnuť a pí- cintorína a domu smútku,“ povedala. kostol, dom smútku a cintorín. somne sa k nemu vyjadriť. V rámci „Ľudia akoby nechceli pochopiť, že Starostka: Hnojovka dole Zámer: Slepačia farma tejto lehoty som spolu s poslancami petícia prišla po vydaní stavebného potokom a nikto nič „V roku 2013 obec oslovil Peter zvolala aj zhromaždenie obyvateľov. povolenia, keď stavebníci splnili Časy sa ale zmenili a v súčasnosti je Babjak, prokurista Ptava - roľnícke Na otázky občanov pán Babjak všetky náležitosti. Bola preto opatrovateľkami v zahraničí 6 žien zo družstvo Chlmec. Predstavil nám odpovedal. Obyvatelia sa pýtali na neopodstatnená. Navyše prišla v skoro každého tretieho domu v obci. zámer výstavby modernej plnoauto- možný zápach a chceli vedieť, či by čase, keď bol spis na odvolacom koPredtým mnohé z nich robili na matickej slepačej farmy, z ktorej vaj- farma nemohla byť na inom mieste naní na Okresnom úrade v Prešove,“ roľníckom družstve pri ošípaných. cia by používali na výrobu cestovín. mimo obce,“ spomenula. „Ľudia boli zdôraznila. Odvolala sa farnosť Ďalšie sa vtedy uchytili pri hovädzom Oproti chovu ošípaných a dobytka aj za aj proti. Faktom je, že do zámeru Porúbka. Aj napriek tomu starostka dobytku. Starostka Andrea Ráková si som v tom osobne nevidela ekolo- sa až do februára neprišiel na obecný zvolala mimoriadne zasadnutie na obdobie chovu ošípaných ne- gickú záťaž ale prínos. Pre ekológiu úrad pozrieť a hovoriť o ňom osobne poslancov. „Skonštatovali, že petícia spomínala s nadšením. Podľa jej slov bola oproti minulému využitiu nikto. Jediná, kto ho na úrade čítal, je neopodstatnená. Poslanci znova síce na družstve robili hlavne ženy z farmy veľkým plusom,“ skonštato- som bola ja,“ povedala. „Medzitým zopakovali svoj postoj - zámer bude dediny, no večermi tiekla z družstva vala. „Proti zámeru nemali nič si v rámci stavebného konania pre obec prínosný hlavne z ekolodole dedinou potokom zapáchajúca obecní poslanci, ktorých som hneď pripravovali svoje stanoviská močovka. „Nikto mi nemôže na to zvolala. Podľa nich by farma dotknuté orgány a 13. novembra povedať, že tomu tak nebolo. Tiekla pomohla k zveľadeniu prostredia a 2013 obec Porúbka vydala Rozhodaj popod moje okná,“ povedala. istým spôsobom prispela k rozvoju nutie - stavebné povolenie, v zmysle Čistote obce podľa nej dávali zabrať obce. Od PD Ptava sme ročne na da- že farmu je možné stavať,“ povedala.

FOTO: KORN

n Na mieste tejto bývalej ošipárne blízko dediny chcel investor postaviť plnoautomatickú farmu pre nosnice. gického hľadiska. Nič také ako močovka v potoku by sa už neopakovalo,“ zdôraznila. Nové pracovné miesta v dvojzmennej plnoautomatickej prevádzke pokladali takisto za plus. „Okresný úrad v Prešove obci potvrdil správnosť a zákonný postup pri vydaní stavebného povolenia. Odvolanie zamietol, rozhodnutie obce potvrdil, “ zdôraznila.

Stop slepačej farme „Bolo to o nás bez nás,“ reagovali na kroky starostky a poslancov Ján Hrehovčík a Štefan Sianský, členovia petičného výboru. Podľa ich názoru, ľudí starostka postavila pred hotovú vec. Informovať o tom, že na stole leží už nejaký zámer bolo podľa ľudí nevhodné. Mnohí vraj oznamy na úradnej tabuli nečítajú. „Poviem rovno - starostka urobila chybu. Mala o tom informovať ľudí cez obecný rozhlas, alebo chodiť z domu do domu. Mala ľudí zvolať a opýtať sa, čo si myslia, či tu takú farmu chcú alebo nie. Ona ale prišla rovno s tým, že sa tam stavať bude a hotovo,“ povedala nám pani, ktorá sa pod petíciu tiež podpísala. Sianský s FOTO: KORN

Vodičom pred poliklinikou stúpa tlak, parkovisko ale mení majiteľa

Divokému parkovaniu pri poliklinike v Humennom možno spraví koniec nový vlastník parkoviska, ktoré je na predaj. Či si dokáže spraviť poriadok s vodičmi „motákmi“, je ale otázne. Aj dvaja postačia na to, aby dokázali na parkovisku vytvoriť problém desiatim. HUMENNÉ. Minulý pondelok, okolo deviatej ráno, sa na parkovisku pred poliklinikou okolo seba bezmocne rozhliadali zablokovaní vodiči.

Zaparkovali na stred cesty Dve osobné autá totiž ich majitelia zaparkovali na miesto, ktorým vodiči vychádzali von z parkoviska. Rad áut, ubiehajúce minúty, zima a nervozita bolo to, čo každý z nich potreboval v to ráno najmenej. „To sú, prepytujem, somári!” rozčuľoval sa starší pán, ktorý sa pustil do cúvania. Za ním sa ale vytvorila šnúra áut, ktoré na parkovisko vchádzali. „Ani dnu, ani von? Volajte mestských policajtov!“ radili si šoféri. Každý sa obzeral, či sa do áut nevrátia ich majitelia. „No to tak zaparkoval dajaký „moták“ alebo blondína,“ skracovali si vodiči čas hádaním. Mestskí policajti prišli rýchlo. Vodičov „motákov“ ale nenašli a tak sa pustili s vymrznutými vodičmi do cúvania. Zápcha sa uvoľnila do pár minút. Autá „motákov“ zostali zaparkované na mieste v čase nášho odchodu.

n Cesta vedie tesne popri fare, ktorú veriaci len nedávno zrekonštruovali. Viedla popri k nej ku ošipárni aj v minulosti.

n Prečo vodič zaparkoval auto do stredy uličky? Otázka nad sily vodičov aj skúsených mestských policajtov. Nikto nič nerieši, predaj je rozbehnutý Marián Zub, náčelník mestskej polície (MsP) v Humennom, informoval, že pozemok parkoviska je súkromný a spadá do pôsobnosti VÚC. Mestskí policajti na ňom preto bežne podobné dopravné situácie neriešia. „Toto bol ojedinelý prípad, kedy majiteľ jedného osobného motorového vozidla požiadal aj o pomoc MsP,

FOTO: KORN

n Každého vodiča za zle zaparkovanými autami čakali minúty parkovanie.

nakoľko ho zablokovali iné vozidlá,“ vysvetlil. „Je to v ľuďoch a v samotných vodičoch, že svoje vozidlo zaparkujú tak, že druhému vo výjazde z konkrétneho miesta, kde parkuje. MsP nie je kompetentná riešiť nejaké zmeny, úpravy alebo spôsob parkovania, nakoľko súhlasné stanovisko aj tak dáva Okresný dopravný inšpektorát v Humennom,“ dodal na margo vzniknutej situácie. „Parkovisko nám nepatrí. Nemôžeme tam nič riešiť. My vlastníme len budovu polikliniky,“ povedal nám Peter Nízky, konateľ spoločnosti NBP. „Parkovisko pri poliklinike v Humennom je v súčasnosti predmetom predaja. Nový majiteľ by mal byť známy počas najbližších mesiacov. Ďalší rozvoj parkoviska bude závisieť už od nového majiteľa,“ informoval nás Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia. Podľa našich neoficiálnych informácií by malo byť jednou z podmienok predaja parkoviska zabezpečenie bezplatného parkovania pre pacientov. Anna Kornajová

Investor: V poriadku, investujeme na Spiši Opýtali sme sa, prečo nemali podobné výhrady, ak bola v obci ošipáreň a hnoj zapáchal z hnojiska pred obcou. Dozvedeli sme sa, že zápach z ošipárne ľudia v obci tolerovali, lebo tam mnohí pracovali. „Ženy tam mali robotu, nemuseli chodiť do Rakúska ako teraz. No a kedysi, keď nám všetko zabrali do družstva, sme nemohli protestovať proti ničomu. Aj keď sme s tým nesúhlasili,“ povedal Sianský. Na to, čo na povie na petíciu investor, sme sa opýtali Petra Babjaka, prokuristu Ptava - roľnícke družstvo Chlmec. „Aj napriek tomu, že máme právoplatné stavebné povolenie a v tejto akcii by sme mohli pokračovať, vzhľadom na nevôľu občanov, presúvame túto investíciu do regiónu Spiš," reagoval. Anna Kornajová

Strojárska firma Andritz potvrdila investíciu za 8 miliónov eur

HUMENNÉ. V rámci svojej prezidentskej kampane navštívil premiér Róbert Fico aj Humenné.

FOTO: KORN

Hrehovčíkom za ľudí argumentovali tým, že cesta k farme je pre nákladné autá úzka, že poškodia faru, že farma s 200 metrovou ochrannou zónou vedľa športového areálu je nezmyslom, že v obci bude zamorenie ovzdušia 3. stupňa. Okrem, vraj enormného, zápachu ich môže ohrozovať slepačí trus vyvážaný na polia, ktorý po vysušení budú vraj ľudia vdychovať a trpieť respiračnými ochoreniami. Takisto spomenuli, že v okolí farmy rastú zákonom chránené stromy a rastliny a aj to, že by sa do iných lokalít nemohli dostať kvôli farme urbárnici. Hrehovčík uviedol, že v lokalite je aj prameň vody a preto je tam farma nevhodná. Štyri pracovné miesta nepovažovali oproti toľkým mínusom za významné.

Sto nových miest v priemyselnom parku Chemes Fico využil návštevu Humenného aj na pracovné stretnutie s Jánom Kočanom, výkonným riaditeľom najväčšej strojárskej firmy v Európe - Andritz, ktorá vyrába v Priemyselnom parku CHEMES. Andritz ohlásil navyšovanie počtu zamestnancov o 130, z toho 100 v Humennom a 30 v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť má záujem investovať 8 miliónov eur do nových technológii v rámci súčasných priestorov v Humennom, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom parku Chemes Humené. „Teší

nás, že o firmu, ktorá sa nachádza v našom priemyselnom parku pán premiér prejavil záujem a prisľúbil formu pomoci, ktorú bude riešiť so svojimi ministrami. Teší nás to o to viac, lebo nedávno sme s firmou

Andritz podpísali nájomnú zmluvu a prenájom výrobných a skladových a kancelárskych priestorov do roku 2030,“ povedal František Chvostáľ, podpredseda predstavenstva CHEMES, a.s., Humenné. (korn)

FOTO: KORN

n Ján Kočan premiérovi Ficovi aj primátorke Vaľovej potvrdil novú investíciu firmy Andritz.

Na chirurgickom oddelení Nemocnice A. Leňa nastala zložitá situácia

Od minulého týždňa sa medzi pacientmi z horného Zemplína šíria fámy o zložitej personálnej situácii na chirurgickom oddelení Nemocnice A. Leňa v Humennom. Ústrednou postavou má byť podľa nich primár oddelenia Dušan Sukovský.

HUMENNÉ. Fámy o napätej situácii na chirurgickom oddelení Nemocnice A. Leňa v Humennom sa rozleteli medzi ľuďmi začiatkom minulého týždňa. Bez komentára Podľa neoficiálnych informácií, ktoré sa k nám dostávali z rôznych zdrojov, mali údajne lekári na tomto oddelení požiadať primára Sukovského, aby odstúpil z

funkcie, lebo inak dajú hromadnú výpoveď. Primárovi sme zavolali. Chceli sme vedieť, čo je na tom pravdy. „Nehnevajte sa, prosím. Ide o vnútorné záležitosti oddelenia. Bez súhlasu zamestnávateľa o tom nemôžem hovoriť. Môžem len potvrdiť, že isté problémy riešime. No, o odvolanie z funkcie sa v žiadnom prípade nejedná. Ak v budúcnosti dostanem od zamestnávateľa súhlas k tomu,

aby som sa vyjadril v médiách, urobím tak. Zatiaľ sa tak ale nestalo,“ reagoval. „Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia nekomentuje interné personálne záležitosti. Všetky oddelenia našej nemocnice v Humennom pracujú podľa plánu a pacientom je poskytovaná plnohodnotná zdravotná starostlivosť,“ reagoval Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravi. (korn)


10. 2. 2014

Humenné navštívila ikona maďarského mäsiarskeho priemyslu Ferenc Dékány

Mesto Humenné navštívil známy maďarský mäsiar Ferenc Dékány, ktorého vo svete preslávila tvorba metrových a dvojmetrových maďarských klobás tradičnej receptúry. HUMENNÉ. Majstra Ferenca, majiteľa Deka Union Kft, sprevádzal na ceste na Zemplín jeho syn, Attila Dékány, konateľ Deka Union Kft. Využili sme jedinečnú príležitosť a položili im pár otázok.

Humenné ste navštívili prvý raz. Aký máte z tohto mesta dojem? Attila Dékány: „Zdá sa mi, že je to viac priemyselné ako historické mesto. Bol som v drevenom kostolíku v Ruskom Potoku. A tam sa mi veľmi páčilo.“ Ako sa vám páči nová mäsiarska fabrika v Humennom? Attila Dékány: „Je to pekný závod s perfektne riešenou výrobou. Výrobky majú veľmi zaujímavý dizajn. S takýmto dizajnom môžete napredovať.“ Chutia vám tunajšie mäsové výrobky? Attila Dékány: „Áno, sú veľmi chutné. My máme, samozrejme,

FOTO: KORN

n (zľava) Ing. Peter Tóth vedúci nákup Althan s.r.o., Ing. František Štefan výrobný riaditeľ Althan s.r.o, Dékány Ferenc majiteľ Deka Union Kft, Dékány Attila konateľ Deka Union Kft, Ing. Richard Gavaľa riaditeľ Althan s.r.o.

inú chuť. U nás je vo všetkom viac papriky. Ale to je rôzne. Každý má inú kultúru.“ Má podľa vás poctivá mäsiarska

FOTO: KORN

n Ferenc Dékány, kráľ maďarských klobások, si prezrel Althan aj s Ing. Františkom Štefanom, výrobným riaditeľom Althanu. Spomenuli maďarské festivaly, odkiaľ si ľudia odnášali domov cez plece prehodené metrové Čabajky, jeho originálny nápad.

tradícia v tomto období globalizácie nejakú šancu prežiť? Ferenc Dékány: „Samozrejme. Do módy prichádzajú tradičné jedlá. V mäsopriemysle sa všetci postupne vracajú naspäť k tradičným receptúram. Je a stále bude skupina zákazníkov, ktorá takéto výrobky vyhľadáva.“ Pán Dékány, ste nepísaným kráľom maďarských klobás. Čo ako kráľ najradšej jedávate v súkromí? Ferenc Dékány: „Najradšej mám klobásku, ktorú viem najlepšie predať. Rád si dám domácu klobásku Kulláre. Čiže klobásku v bravčovom čreve. V tej oblasti odkiaľ pochádzame ju nazývajú pravou maďarskou klobáskou. Môj otec bol tiež mäsiar a ja ich robím podľa jeho 80 rokov starej receptúry.“ (korn)

Zo škôlkarov budú prváčikovia, boli sa zapísať v školách

Slávnostný zápis do 1.ročníka V poslednú januárovú nedeľu prichádzali do ZŠ v Kamenici nad Cirochou malí predškoláci a ich rodičia. Konal sa slávnostný zápis do 1. ročníka. Vedenie školy spolu s učiteľkami sa postaralo o to, aby bol tento deň pre zapisujúce sa deti a ich rodičov neopakovateľný. Hneď pri vstupe do školy vítali budúcich prváčikov rozprávkové bytosti ako čarodejnica, mačička, anjel, pirát či Škótka. Slávnostný

FOTO: Zuzana_Hajdučková

n Zuzana Hajdučková nás informovala o slávnostnom zápise v ZŠ Koškovce. Budúci prváčikovia jej takto zapózovali pred objektívom.

FOTO: ZŠ Laborecká

n Deti zo ZŠ Laborecká v Humennom si na tradičnom karnevale nenechali ujsť ani zábavné slaďáky s balónikmi.

zápis otvoril pán riaditeľ Mgr. Slavomír Tokár, ktorý sa v krátkosti prihovoril detičkám, ale aj ich rodičom. Potom nasledoval program v podaní učiteliek, ktoré pripravili zdramatizovanú rozprávku O hlúpom Janovi. Po jeho skončení sa začal samotný akt administratívneho zápisu žiakov do 1. ročníka, ktorí realizovali rodičia. No a deti v tom čase

riešili úlohy v pracovnom liste, kde preukázali svoje zručnosti. Snaha budúcich prvákov bola ocenená „Pamätným listom“, sladkosťou a malým darčekom. Deti zo zápisu odchádzali usmiate a veselé. Za tento pekný rozprávkový zápis patrí vďaka všetkým učiteľom, vedeniu školy, ako aj našim žiakom, ktorí nám pomáhali. Gabriela Škovranová

FOTO: Gabriela Škovranová

n Gabriela Škovranová nám poslala spoločnú fotografiu budúcich prváčikov v ZŠ v Kamenici nad Cirochou s ich hrdými rodičmi.

Inzercia / Publicistika

3

Premiéra na veľtrhu Danubius Gastro dopadla na výbornú

Na najväčšom potravinárskom veľtrhu na Slovensku prezentovali svoje výrobky aj Humenčania. HUMENNÉ. Humenský mäsokombinát Althan a spišskonovoveské MPC Cessi bilancujú účasť na nedávnom medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro v bratislavskej Inchebe. Dobré ohlasy „Prvé dva dni boli venované odbornej a víkend širokej verejnosti. Očakávaná návštevnosť bola 80 až 100-tisíc ľudí,“ uviedol Peter Babjak, generálny riaditeľ MPC Cessi. V spoločnom stánku MPC prezentovali nielen chlieb, rožky, sladké pečivo a množstvo špeciálnych výrobkov ako sú pagáčiky, slané, či sladké pečivo, ale aj klasické cestoviny z ich ponuky a novinky ako napríklad farfalle. „Predviedli sme celú škálu z našej ponuky cestovín od vaječných cez

FOTO: Pholy

n Na veľtrhu prezentovali výrobky Althan a Cessi (zľava) Mária Koncošová (CESSI), Martin Papcún (Althan), Adriana Čopová (CESSI), Peter Babjak, generálny riaditeľ Cessi, Ingrid Apiarová (Althán), Mária Kovalčíková (Althan)a Mariana Kožíková (Althan). semolinové, grahamové až po celozrné,“ dodal. Návštevníci si nenechali ujsť ochutnávku cestovín, ktorú pre nich pripravil držiteľ ocenenia Zlatá vidlička, šéfkuchár Jaroslav Hladík. Humenský mäsokombinát Althan na veľtrhu predstavil a na ochutnanie ponúkal takisto celú škálu svojich výrobkov. Zároveň prezentoval tri nové predajne, ktoré plánuje otvoriť v Bratislave. Babjak potvrdil, že o ich spoločnú expozíciu mali záujem nielen obchodní partneri, ale aj verejnosť. „Máme len samé pozitívne ohlasy. Naša účasť na veľtrhu splnila svoj účel. Obhájili sme nielen naše renomé, ale zároveň sme FOTO: RICHGAV potvrdili svoje pevné pozície n Expozíciu Althanu navštívil v bratislavskej Inchebe spoľahlivých domácich výrobcov a predajcov,“ uzavrel. (korn) aj Humenčan MUDr. Galanda s vnúčatkami.

MESTO PRESLÁVIL V STREDOVEKU

V Michalovciach si uctili prvého zemplínskeho rytiera Albert z Michaloviec bol v stredoveku jednou z najvýznamnejších osobností celého Zemplína. Do histórie sa zapísal ako najvyšší predstaviteľ johanitského rádu v Uhorsku, dalmátskochorvátsky bán a protihusitský bojovník. Slávu získal najmä na bojovom poli, a preto si oprávnene zaslúži pomenovanie michalovský, či zemplínsky prvý rytier. MICHALOVCE. Rok 2014 je pre mesto Michalovce významný tým, že si v ňom pripomenie hneď niekoľko dôležitých výročí: 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste, 700. výročie prvej písomnej zmienky o michalovskom Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie, 70 rokov od času, keď sa Michalovce mohli opäť pýšiť štatútom mesta a aj 70. výročie oslobodenia mesta. Hovorkyňa Mestského úradu v Michalovciach, Iveta Palečková, informovala, že mesto pripravuje pre svojich obyvateľov aj návštevníkov počas roka viacero zaujímavých akcií venovaných práve týmto jubileám. Nad mestom veje historická vlajka Prvým z nich bolo vztýčenie novotvaru neoficiálnej vlajky mesta s historickým erbom pánov z Michaloviec z roku 1418. Slávnostný akt sa konal uplynulý piatok 7. februára pred mestským úradom. Vlajku, ktorá sa bude používať len v roku 2014 a má byť akýmsi symbolom tohto roku, navrhol Dr. Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea po konzultáciách s ďalšími odborníkmi. Ide o historizujúci novotvar. Na oficiálnej vlajke mesta Michalovce je doplnený erb z roku 1418 z dôvodu, že práve z tohto erbu vznikol v neskoršom období erb mesta. Nikdy v minulosti takúto vlajku mesto Michalovce nepoužívalo,

preto ju môžeme nazvať novotvarom vlajky mesta. Rytier zviditeľnil Michalovce už v stredoveku Na budove Zemplínskeho múzea odhalili v závere uplynulého týždňa tabuľu, ktorá je venovaná stredovekému rytierovi Albertovi z Michaloviec. Historik Martin Molnár informoval, že Albert z Michaloviec je v stredoveku nielen jednou z najvýznamnejších osobností Michaloviec, ale aj celého Zemplína. Do histórie sa zapísal ako najvyšší predstaviteľ johanitského rádu v Uhorsku, dalmátsko-chorvátsky bán a protihusitský bojovník.

FOTO: FON

n Na budove odhalil tabuľu, ktorá bude pripomínať stredovekého rytiera Alberta z Michaloviec.

FOTO: FON

Slávu získal najmä na bojovom poli, a preto si oprávnene zaslúži pomenovanie michalovský či zemplínsky prvý rytier. Albert z Michaloviec sa narodil koncom 14. storočia. Ako mnoho iných šľachticov, aj Albert sa venoval predovšetkým vojenskej službe. Zúčastnil sa napríklad ťažení proti Bosniakom v rokoch 1405 – 1410. V roku 1417 mu v Kostnici panovník Žigmund Luxemburský udelil hodnosť priora Vrany, čím sa stal najvyšším predstaviteľom johanitského rádu v Uhorsku. Albert sa zúčastnil vojny proti husitom, zapojil sa tiež do ďalších ťažení. Za zásluhy mu bolo udelené právo zastávať úrad dalmátskochorvátskeho bána (uvedené územia totiž v danej dobe patrili k Uhorsku). Navyše, v roku 1428, získal Albert od panovníka rozsiahle majetky na Dolnej zemi, v Nadlaku. Ku koncu svojho života (zomrel niekedy pred 3. februárom 1434) tak mal vo vlastníctve niekoľko desiatok dedín so stovkami poddaných. Žiadny iný predstaviteľ rodu pánov z Michaloviec nedosiahol v stredoveku také významné postavenie ako prior a bán Albert. Slávu si získal hlavne na bojiskách, dobre zastával i zverené úrady – svedčí o tom priazeň panovníka Žigmunda Luxemburského, ktorou ho zahŕňal po väčšinu života. „Dnes by sme mohli povedať, že v stredoveku zviditeľnil Michalovce tak, ako nikto iný,“ uviedol historik. (fon)


4

Spravodajstvo

10. 2. 2014

V centre Michaloviec parkujú vodiči úplne zadarmo

Parkovanie na mestských parkoviskách, ktoré sa nachádzajú v centre Michaloviec, samospráva tento rok nebude spoplatňovať. MICHALOVCE. Hovorkyňa michalovského magistrátu Iveta Palečková informovala, že mesto sa usiluje nájsť ten najvhodnejší model prevádzkovania svojich parkovísk. Mesto pripravuje ucelenú koncepciu správy parkovísk, ktoré sú na pozemkoch mesta. Jednou z možností je bezplatné parkovanie. Bezplatné parkovanie skúšobne na rok „Rozhodli sme sa preto skúšobne poskytnúť parkovanie zdarma.

Možnosť parkovať zdarma majú všetci obyvatelia aj návštevníci mesta od začiatku tohto roka na všetkých parkoviskách v správe Technických a záhradníckych služieb, ktoré sú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce. K tomuto kroku nás viedla dlhodobá analýza efektívností výberu parkovania, keď vplyv na výnosy mali aj poskytované zľavy pre zdravotne postihnutých, držiteľov Senior karty, darcov krvi a podobne,“ vysvetlila hovorkyňa. Druhým as-

pektom je skutočnosť, že zvlášť po skončení pracovných hodín úradov a lekárov sídliacich v centre sa centrum mesta vyľudnilo a bezplatné parkovanie je jedným z predpokladov jeho oživenia. „Tretím, nezanedbateľným hľadiskom je tá skutočnosť, že vodiči, aby ušetrili, zaparkovali svoje autá často na blízkych neplatených (či už legálnych, alebo nelegálnych parkoviskách), čo znepríjemňovalo život ostatným občanom a nezriedka tak ničili zeleň a iné plochy, ktoré nie sú

určené na parkovanie,“ informovala hovorkyňa. Počas skúšobného obdobia Mesto overí, či sa takéto bezplatné využívanie parkovísk osvedčí, či bude dostatok parkovacích miest a či sa zníži parkovanie mimo vyhradených parkovísk. Počas tohto obdobia mestská polícia sústredí svoju pozornosť na postihovanie práve tých vodičov, ktorí svoje autá budú naďalej parkovať mimo vyhradených parkovísk a parkovacích miest. (fon)

FOTO: FON

V Budkovciach bojujú proti šikane školským bezpečnostný okom

Proti šikane, útekom zo školy a vyrušovaniu nasadili nezamestnaných. Na základnej škole v Budkoviach v okrese Michalovce zamestnali dvoch mužov ako školské bezpečnostné oko. Ich prácu si pochvaľujú rodičia aj učitelia. BUDKOVCE. Školské bezpečnostné oko vymyslela riaditeľka základnej školy v Budkovciach.

Preventívne opatrenie Po stále častejších správach o útokoch na žiakov, aj na učiteľov chcela takýmto negatívnym javom na škole zabrániť. „Zvolili sme si

postupnosť krokov ako riešiť bezpečnosť a poriadok a dodržiavanie školského poriadku. Je to jednak zavedenie kamerového systému, zavedenie školského psychológa, špeciálneho pedagóga a následne aj školského bezpečnostného oka,“ vysvetlila riaditeľka Viera Vajsová. Dodala,

FOTO: MT

že robia všetko preto, aby robili prevenciu a predchádzali záškoláctvu a šikane.

Zaviedli ho pred desiatimi mesiacmi Pracovníkov našli na úrade práce. Vybrali typy, ktoré by mali vzťah k deťom a hlavne boli pre nich autoritou. Pracovníci školského bezpečnostného oka prešli aj špeciálnym školením, ako sa správať k deťom, ako riešiť krízové situácie. Radia sa aj so školskou psychologičkou, či špeciálnou pedagogičkou. Ján Balog a Štefan Melník pracujú ako školské bezpečnostné oko. Na žiakov dozerajú cez prestávky aj cez hodiny, počas celého vyučovania. Po ňom odprevádzajú aj na zastávku. Ich úlohou je zamedziť šikane, vyrušovaniu, útekom zo školy, či fajčeniu na školskom dvore. Obaja tvrdia, že ich táto práca baví. „Keď nie sú prezutí, nepočúvajú, vyrušujú na

FOTO: MT

hodine, tak ich zoberiem vonku, trošku sa ukľudnia,” povedal Balog, Podľa Melníka treba ísť na deti psychologicky: „Sú ešte malé, nerozumejú všetkému.” Podľa školskej psychologičky Ivany Hajdukovej majú žiaci k pracovníkom bezpečnostného oka iný vzťah ako k učiteľom: Títo muži sú stelesnením pravidiel.”

Osem projektov za 13 miliónov eur Kraj chce rekonštruovať kultúrne inštitúcie z európskych peňazí

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má do aprílovej výzvy Regionálneho operačného programu – Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, spracovaných osem projektov na rekonštrukciu kultúrnych inštitúcií za viac ako 13 miliónov eur.

„Je to šanca, ako získať prostriedky, ktoré nevyhnutne potrebujeme na obnovu našich zariadení. Prevzali sme ich v roku 2002 v katastrofálnom stave. Hoci sa nám podarili viaceré významné investície, napríklad do knižníc v Humennom a v Prešove, Ľubovnianskeho hradu, Múzea Andyho Warhola, hvezdárne v Kolonici, či skanzenov, stále je to málo. Doteraz nevieme čo skôr či investovať do komplexnej mo-

dernizácie objektov, alebo do zbierkových fondov... Všetko si žiada peniaze. Európske financie by nám pomohli výrazne sa posunúť vpred a vyriešiť viaceré zásadné problémy v oblasti kultúry,“ vysvetľuje predseda PSK Peter Chudík. Vzhľadom na úspešnosť kraja pri získavaní nenávratných finančných príspevkov na modernizáciu školských zariadení, prešovský krajský predseda dúfa, že región bude rovnako úspešný aj v prípade kultúrnych inštitúcií. Celkovo ide o osem projektov s predpokladaným rozpočtom 13,26 miliónov eur. Finančne najnáročnejšie projekty sú spracované na obnovu objektov Šarišského múzea v Bardejove, Podtatranského múzea v Poprade,

Vihorlatského múzea v Humennom a Šarišskej galérie v Prešove. Každý má hodnotu 2,49 milióna eur. Rozpočet na rekonštrukciu kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou predstavuje 1,75 milióna eur. Finančne menej náročné projekty sa týkajú troch organizácií. Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni chce zrekonštruovať dom správcu za 810 tisíc eur, Podtatranská knižnica plánuje opraviť objekt meštianskeho domu v Spišskej Sobote za 440 tisíc eur a Podduklianska knižnica vo Svidníku má zámer rekonštrukcie budovy za 300 tisíc eur. Na najbližšom rokovaní krajského parlamentu 18. februára by poslanci mali schváliť tieto zámery a súhlas s kofinancovaním projektov. Spolufinancovanie

DUCHOVNÉ SLOVO Kapitánska páska

Tak už nám začala – myslím olympiáda. Je tu čas, kedy naše oči a uši viac ako inokedy sledujú mená víťazov a ich príbehy. Zaiste by sme boli veľmi radi, keby párkrát na stupni víťazov stáli aj naši olympionici. Avšak dobre vieme, že očakávania by mali byť vždy primerané schopnostiam a kvalitám našich reprezentantov, ale aj ich súperov. Niekedy sa nám totiž môže stať (a ono sa nám to akosi často stáva), že naše „sebavedomie, či ego“ pred súťažou je veľmi vysoko, ba až nereálne vysoko. A potom, namiesto úspechu, či uznania, príde nepríjemný pád. Keď sme už začali tým

športom, mám jednu príhodu z tejto oblasti. V mojej obci sa zvykol hrať dobrý futbal. Raz do šatne dorastencov došiel nový hráč. Chlapec zo susednej dediny. Nikoho nepoznal, nikoho nevidel hrať. Postavil sa do stredu šatne a nahlas povedal: „Volám sa Jano, no volajte ma „Kalap“, budem nosiť desiatku a pretože mám najlepšiu a najsilnejšiu strelu, budem kopať jedenástky a priame kopy. A samozrejme, budem aj kapitánom!“ Po jeho reči v šatni zavládlo akési zvláštne ticho. Pred tréningom mu na túto jeho reč nepovedal nikto nič, ale na trávniku mu dali jasne spoznať,

kde je jeho miesto. „Kalap“ veľmi rýchlo zbadal, že desiatka a kapitánska páska , bude ešte dlho patriť inému. Škoda, že toto pravidlo o kapitánskych páskach, o lídroch neplatí aj mimo športovísk. Je pekné mať túžbu po medailách a desiatke na drese, len je múdre a spravodlivé, aby ju mali naozaj tí najlepší. Lebo ako povedal osobný asistent amerického prezidenta Eisenhowera Clarence B. Randall: „ Vodca musí vedieť, musí vedieť, že vie, a musí byť schopný jasne preukázať pred ľuďmi okolo seba, že vie.“ Jozef Kozák

samosprávneho kraja predstavuje 5 %, vo finančnom vyčíslení 663 tisíc eur. Uznesenie Zastupiteľstva PSK bude tvoriť súčasť žiadostí o nenávratný finančný príspevok. „V rámci Regionálneho operačného programu už realizujeme dva projekty v oblasti kultúry, obidva v Poprade. Ide o obnovu a nadstavbu objektu Podtatranskej knižnice a rekonštrukciu budovy elektrárne Tatranskej galérie. Tá by mala byť slávnostne otvorená už 14. februára. Verím, že budeme úspešní aj s týmito pripravovanými projektmi,“ neskrýva optimizmus P. Chudík. Uzávierka výzvy je v apríli, následne prebehne hodnotiaci proces. Jeho výsledky by mohli byť známe do leta. Veronika Fitzeková hovorkyňa PSK

FOTO: KORN

Nevedeli sa spratať do kože, už sa ale krotia Školské bezpečnostné oko uľahčuje aj prácu učiteľov. Nemusia žiakov neustále napomínať, ale môžu učiť. „Ak je problém na hodine, tak si učitelia privolajú bezpečnostnú službu, ktorá žiaka ukľudní, prípadne keď je to nevyhnutné si s ním sadne do triedy a dozrie, aby sa žiak správal podľa školského poriadku,” dodala riaditeľka. Okrem dvoch členov bezpečnostného oka, majú na škole, aj školskom dvore

FOTO: MT

kamery. Takéto opatrenia oceňujú aj rodičia. Aj starosta obce Marián Uhrina si všimol zmenu: „Dosť často dochádzalo na zastávkach k nepríjemnostiam, deti sa nevedeli niekedy zmestiť do kože. Od kedy ich odprevádzajú na zastávky, sa to zlepšilo. „Na základnej škole v Budkovciach by chceli zamestnať aj sociálneho pracovníka, ktorý by pomohol pri práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Martin Tokár

FOTO: MT

V Borši majú geotermálny vrt, vykurujú školu

V obci Borša v okrese Trebišov majú geotermálny vrt. Keďže ho nemôžu využiť na rekreáciu, vykurujú ním aspoň základnú školu. BORŠA. V Borši majú tri geotermálne vrty. Najteplejší z nich má teplotu 37,8 stupňa Celzia.

Nevhodné miesto pre kúpalisko Podľa starostky obce Márie Kováčovej sú vrty podobné, ako majú v Maďarsku v neďalekom Szarospataku. Tam však vodu využívajú pre potreby kúpaliska. Presne tak to chceli aj v Borši, no nemôžu. „Kúpalisko, také štandardné by sa tu nezmestilo, kvôli tomu, že občania tu bývajú. A je tu blízko aj kaštieľ a ihrisko,” povedala Kováčová. Je to práve poloha vrtu, ktorá zabraňuje jeho rekreačnému využitiu. Je na najnižšom mieste v chotári v záplavovom území. Vrt chceli presunúť na iné miesto, no v obci zistili, že sa im to neoplatí. „Je to, veľmi náročné. Už len ten samotný vrt. Ťahať tie potrubia pod zemou. To je nonsens,” povedala Kováčová. Dodala, že o výstavbu

kúpaliska nemal záujem súkromný investor.

ani

Vykurujú V obci našli pre teplú vodu iné využitie. Geotermálnym vrtom vykurujú základnú a materskú školu. Teplý vrt vyhrieva školu celú zimu, postačí aj v najtuhších mrazoch. Alternatívne vykurovanie pre školu znamená okrem úspory aj povinnosti. „Voda je silno mineralizovaná. Na čerpadle sa tak robia nánosy železa. Musíme dva krát ročne urobiť takú veľkú údržbu - po skončení vykurovacieho obdobia a na začiatku vykurovacieho obdobia. Ročne nás vychádza na 1600 eur,“ vypočítala náklady riaditeľka základnej a materskej školy Zuzana Lacková. „Najväčší prínos vidím z hľadiska ekologického. Je tam čiastočne aj úspora, ktorú venujeme na iné účely,“ uzavrela. Martin Tokár

FOTO: MT


ŠPORT

10. 2. 2014

Šport

Javor požiadal svoju Janku o ruku pred zrakmi volejbalových fanúšikov

HUMENNÉ. Prvý februárový víkend žil nielen finálovým turnajom Slovenského pohára vo volejbale na humenskej palubovke. Okoreniť ho svojej drahej polovičke Janke Šidlovej zásnubami sa odvážil volejbalista Milan Javorčík. Priamo v hľadisku Mestskej športovej haly. Pred zrakmi volejbalových fanúšikov, známych a najbližších. V čase pauzy medzi setmi semifinálového zápasu. • Kde sú začiatky vzťahu Miňa a Janky? „Spoznali sme sa v Prešove na vysokej škole pred siedmimi rokmi. Janka pochádza z Popradu, ja z Revúcej. Rok nato som sa dostal do Humenného, tu sme spolu šesť rokov. Päť rokov sme bývali spolu. Janka mala v Humennom miesto pedagogičky a ja venujem všetok svoj čas volejbalu. Potom,

FOTO: archív MJ

ako Janke nepredĺžili pracovnú zmluvu, miesto učiteľky na základnej škole druhý stupeň špecializácie slovenský jazyk a etická výchova našla v Poprade.

FOTO: -MJK-

• Vzťah na diaľku? „Pracovné dni trávi Janka v Poprade a na víkendy, čo sú pre mňa hlavne zápasové, chodí za mnou do Humenného. Mali sme trochu pochybnosti, či náš vzťah na diaľku vydrží. Ja som vyťažený ohľadom volejbalu, ale som rád. Janka mala povinnosti pri hľadaní práce, nebol čas na prípadné nedorozumenia, či riešenie odlúčenia. Ale máme sa radi, ľúbime sa. Tešili sme sa, a vždy sa tešíme, na každú voľnú chvíľu, ktorú môžeme stráviť spolu, vo dvojici. Sme spolu

dlho, vieme, čo môžeme jeden od druhého očakávať.“

• Čo spustilo Tvoje rozhodnutie k tak zodpovednému kroku? „Určite hnacím motorom fázy zasnúbenia bola Janka. Sme spolu dlho. Väčšina našich známych, ktorí sa dali dokopy neskôr, sú už aj manželmi, prípadne majú deti. Nie som zástancom toho, že zásnuby či manželstvo sú o tom, kto bude prvý. Možno som chcel získať istotu, ale musím sa priznať, že veľa dobrých šancí na požiadanie Janky o ruku som prepásol. A tak som začal premýšľať, ako svoju Janku prekvapiť.“

• Myslím si, že ten krok, v Tvojom prípade volejbalistu, nemohol prebehnúť originálnejšie. „Pripúšťam, že finále Slovenského pohára, navyše v domácom prostredí v Humennom, kde bolo v hľadisku, či na palubovke množstvo našich známych. Niekedy nechcené človek s odstupom času najviac chce. Keď sme si pozerali všelijaké videá na internete o zásnubách, bolo tam samozrejme niečo podobné a Janka povedala, že je to krásne, ale ona by to takto nechcela. Neskôr sa mi priznala, že keď to sama zažila, bolo to veľmi romantické a je rada, že som ju po-

žiadal o ruku týmto spôsobom. Nevyzeralo to tak, ale trému som určite mal. Nebol som si istý, či všetko dopadne tak, ako som si predstavoval. Všetko sa to malo udiať po prvom sete. Čakal som, kedy Fans vytiahnu plagát a náš komentátor Mišo Kurty sa ujme slova. Počas prvej prestávky však bola súťaž pre divákov. Bol som napätý, netušil som, kde to uviazlo. Hneď ma ubezpečili, že to príde po druhom sete. Nakoniec to vyšlo tak úžasné a plné emócií, že som si to ani sám nepredstavoval. Rodičia sedeli vedľa Janky v hľadisku. Oni o tom síce vedeli, tajomstvo však udržali. Bola situácia, že Janka sa cez prestávku zrazu zodvihla zo stoličky a chcela na chvíľu odbehnúť. Ale na diplomatické naliehanie rodičov, našťastie, zostala. Aj keď, vtedy, nevedela prečo.“ • Čo plánujú snúbenci po skončení volejbalovej sezóny?

FOTO: -MJK-

EXTRALIGA – NADSTAVBA (1. – 6.)

„V prvom rade svadba J. Prípravy som nechal na svoju drahú polovičku. Sálu sme boli objednať spoločne, ale zvyšné „kolotoče“ a organizáciu nechávam zodpovedne na ňu. Na dlhšiu dovolenku sa zatiaľ nechystáme, keďže veľa výdavkov bude so samotnou svadbou. Ale, človek nikdy nevie. Ešte uvidíme.“

• Ako vidíš svoju profesionálnu dráhu v najbližšej sezóne? „Rád by som zostal v tíme Chemesu. Aj keď som mal niekedy v pláne skúsiť miesto legionára, už radšej zostávam pri zemi. Čakajú ma zodpovednejšie veci, rodina. Na druhej strane, sme vynikajúci kolektív, máme tu množstvo známych, takže, ak bude vedenie klubu s mojimi výkonmi na palubovke naďalej

5

FOTO: archív MJ

spokojné, ja chcem zostať v Humennom. Záleží to aj od Janky, samozrejme, či zostane učiť ešte v Poprade, alebo či sa rozhodneme pre milšie povinnosti. Potom si budeme musieť nájsť aj spoločné bývanie tu - v Humennom.“ • Sviatok zaľúbených sa blíži... „Myslím si, že Valentína, už tradične, neoslávime vo dvojici. Neviem ani, či nám to niekedy tak spoločne vyšlo. Obaja máme pracovné povinnosti, momentálne obaja v iných mestách, takže cez víkend určite nebudeme spolu. Prekvapení má Janka po zásnubách dosť. Sv. Valentína by mali mať zaľúbení každý deň, takže neberieme to nejak špeciálne.“

Za rozhovor ďakuje Michaela Kobanová

4. KOLO

Chemes Humenné – Spartak Myjava 3:1 (25:23, 23:25, 25:16, 25:13)

HUMENNÉ. Aktuálny d r ž i t e ľ Slovenského pohára, ŠK Chemes, nemohol v extraligovom štvrtom kole nadstavby nič podceniť. Nehovoriac o tom, že hneď v nedeľu sa ocitol na palubovke svojho rivala vo Svidníku. Rovnako ako v semifinálovom stretnutí SP dovolili chemesáci súperovi z Myjavy ukrojiť z víťazstva domácich iba jeden set. V drese skúseného a kvalitného družstva Myjavy (keď Tomáš Kriško bol najviac bodujúcim hráčom tímu a tretím zo všetkých hráčov Extraligy po základnej časti) dostal šancu zasiahnuť do bojov (hoci nie v základe) humenský odchovanec, univerzál Vranovčan Janko Leškanič. Záver II. setu kopíroval (číselne) ten prvý, akurát opačným pomerom v prospech hosťujúceho družstva. Aj keď súper hral v hlavných bodoch štvrtého setu (technické oddychové časy) v očakávaní tajbrejku, chemesáci už nemienili vstúpiť do piateho setu. Po vyrovnanom skóre 23:23 vsadili všetko na dva víťazné

body – matchball stanovili bloky dvojice Mizerák / Jakubov a situácia sa zopakovala opäť, keď sa presadil najprv španielsky legionár a menované duo zablokoval smeč súpera Jaroslawa Lecha.

FOTO: -MJK-

n Cenné pokyny domáceho kormidelníka Riša Vlkolinského. Extraligové duo zohralo v celku vyrovnaný prvý set, keď zodpovednosť bola na pleciach domácich a súper nemal čo stratiť, iba ak pokúsiť sa o prekvapenie. Setball (24:22) zapísal De Amo, ale

kapitán hostí M r a č k o zabránil jeho p r v é m u zúžitkovaniu. Ponuku druhého Mikula zahodil. Druhý set sa, naopak, nevyvíjal v prospech domácich volejbalistov, keď celý čas ťahali za kratší koniec. Zvrátiť skóre (18:18, 20:18) sa im podarilo až v jeho závere. Nevyužili však toto niekoľkobodové vedenie v II. sete 21:19 a ponúkli možnosť súperovi z Myjavy. Za stavu 1:1 (na sety) sa chemesáci v tom treťom príliš nezapotili, keďže súper herne viditeľne poľavil. O posledné body na domácej strane sa postaralo trio Mizerák, Jakubov, Javorčík. O nervydrásajúci štvrtý set sa postaral humenský káder na palubovke. Keď už nič nehralo v prospech chemesákov (20:21, 21:22, 22:23) a dráma gradovala, si domáci volejbalisti vstúpili do svedomia a, s odhodlaním vyhrať set i zápas,

FOTO: -MJK-

n Chemesácka blokárska stopka Jakubov, Joščák, De Amo sledovaná Javorčíkom. súperovi nedovolili nič navyše. Poľský legionár Sarnecki skóre dorovnal, bloky na sieti v podobe Mizerák / Jakubov stopli Lecha prvýkrát a stanovili matchball, a opäť nepriebojné blokárske duo Mizerák / Jakubov nepustili smečujúceho Lecha na svoju stranu. -MJK-

PRIEBEH – I. set: 8:7, 14:16, 21:20. II. set: 5:8, 10:16, 21:19. III. set: 8:6, 16:12, 21:15. IV. set: 6:8, 15:16, 20:21. ŠK Chemes: M. Javorčík 11, M. Sarnecki 16, M. Mizerák 10, J. Joščák 8, M. Jakubov 10, M. A. De

Amo 6 – libero R. Szymczak (J. Bališin, J. Hriňák, Pe. Mlynarčík 3). Tréner: Richard Vlkolinský. Spartak VKP: M. Hinduliak 10, T. Kriško 13, D. Mračko 6, R. Pělucha 8, J. Lech 12, M. Mikula 6 – libero Ľ. Ochodnický (J. Leškanič 2, J. Halaj 1, M. Horník). Tréner: Martin Májek. Esá: 3/2 (De Amo 2, Jakubov 1 – Halaj 1, Lech 1). Bloky: 11/9 (Joščák 3, Sarnecki 2, Mizerák 2,

FOTO: -MJK-

n Dcérka Mikolaja Sarneckieho s manželkou Benitou opäť povzbudzovali. Jakubov 2, De Amo 2 – Hinduliak 3, Pělucha 3, Kriško 2, Mikula 1). Pokazený servis: 15/12 (Jakubov 3, Joščák 3, Javorčík 3, De Amo 2, Bališin 2, Mizerák 1, Sarnecki 1 – Kriško 5, Lech 3, Mračko 3, Hinduliak 1). R: František Drobňák – Ján Servický / Pavol Naď, Jozef Horváth. Hrací čas: 108 minút. -MJK- / (dš)

FOTO: -MJK-

n Tréner Martin Májek Spartaka Myjava dohovára svojím zverencom.

n Miro Jakubov dobýva bloky súpera z Myjavy.

FOTO: -MJK-

FOTO: -MJK-

n Jaroslaw Lech nedokázal preraziť domáce bloky Mizerák, Jakubov.

• Ako zhodnotil sobotňajší zápas tréner Spartaku Myjava, Martin Májek? „Moji zverenci nezvládli koncovky. Naopak, domáci boli v týchto situáciách rozvážnejší a odvážnejší. V treťom sete, v ktorom sme prehrali 16:25, sme mali herný výpadok, čo sa bežne, nielen vo volejbale, stáva. Humenčania vyhrali, lebo si verili v koncovkách a nepodcenili nič.

Využili sme všetko, čo sa dalo, príležitosť dostali všetci hráči. Žiaľ, bolo to málo. Chýbal nám však hráč, ktorý by finálnu fázu zakončil podľa našich predstáv. Bolo to rozložené na viacerých, no ani jeden to nedokázal ukončiť. Celkom sa nám darilo na blokárskom poste i v útoku, no pri kolíkoch sme neboli tak úspešní, ako by sme potrebovali.“ -MJK-


6

Šport

10. 2. 2014

Futbalové „trinástky“ na halovom turnaji bez konkurencie

Chlapci z kategórie U13 futbalového klubu ŠK Futura Humenné, zverenci trénera Jozefa Štafuru, triumfovali na futbalovom halovom turnaji, ktorý organizoval klub Tesla Stropkov.

STROPKOV / HUMENNÉ. Turnajové stretnutie troch prvoligistov – Stropkov, Snina, Lipany a druholigovej Futury Humenné. Pre niekoho „papierový outsider“ sa nezľakol. Stanovil si cieľ a svojou aktivitou a disciplinovanosťou ho aj dosiahol. Humenčania sa v prvom zápase

proti Snine ujali gólom Prokopčáka, keď mu asistoval Havlíček. Veľkou prekážkou im bol sninský brankár, ktorý zabránil vyloženým šanciam a niekoľkokrát ho podržala aj žrď. Futuráci dosiahli gólom Kridlu pekný výsledok. Pre ďalšie zápasy zvolil tréner „korektúry“, čo sa prejavilo aj na zodpovednejšom prístupe k hre. Chlapci zvýšili

hernú aktivitu. Mladé družstvo Humenčanov si poradilo aj s Lipanmi. Dominovali Matuščak s Havlíčkom, ktorý servírovali prihrávky Prokopčákovi a Kridlovi. V zápase proti domácemu tímu sa hralo o všetko. O víťaza. Lišiacku prihrávku naservíroval Havlíček a dobre postavený Kridla vymietol hlavou pravý horný roh brány. Ďalšie góly pridali Matuščák (2x), po jednom Prokopčák a Havlíček. Káder U-13 ŠK Futura: Kuľha Matuščak, Macko, Timuľak, Prokopčak, A. Havliček, Kridla, Ganaj, Juras, Osa, Packo,Vaceľ, Sokol, Horvat, Čatloš, Sojčak.

Výsledky ŠK Futura: Humenné - Lipany 4:2 (Prokopčak 2, Kridla 2), Humenné - Snina 2:0 (Prokopčak, Kridla), Humenné Stropkov 6:1 (Kridla 2, Matuščak 2, Havliček, Prokopčak).

Konečne umiestnenie: 1. Futura Humenné, 2. Odeva Lipany, 3. MFK Snina, 4. Tesla Stropkov. V súťaži jednotlivcov sa najlepším hráčom turnaja stal Peter Kridla z humenského tímu.

FOTO: archív čeč

n Ocenený najlepší hráč turnaja, futbalový talent Peter Kridla.

Ohlasy trénera J. Štafuru po zápase: „Moji chlapci sa medzi prvoligistami nestratili, zohrali kvalitné zápasy, ktoré ocenili aj diváci. O kvalitnej príprave svedčia nastrieľané góly. Chlapcom patrí poďakovanie, robia dobre meno nielen sebe, ale i klubu a mestu.“

FOTO: archív čeč

Memoriál Jozefa Teinera

n Druholigoví mladí humenskí futbalisti kategórie U-13 zožali na turnaji v Stropkove úspech.

HUMENNÉ. Štrnástky a pätnástky s futbalovou loptou na kopačke, resp. na halovej športovej obuvi, si vymieňali herné skúsenosti, tentokrát na halovom turnaji Memoriálu Jozefa Teinera. Po turnajoch v Snine, Stropkove a vo Vranove nad Topľou to bola v domácom prostredí ďalšia dobrá previerka mladých hráčov v oboch kategóriách. A s výbornými výsledkami. Humenská štrnástka svojej kategórii kraľovala, futbalisti U-15 sa ocitli na bronzovej priečke. Káder U-15 mal zastúpenie v podobe: Norbert Vohár, Ján Vasiľ, Patrik Kuľha, Ľuboslav

Pankovčin, Daniel Krajník, Richard Cvik, Patrik Tkáč, Martin Piatka. Tréner: Jaroslav Varchola, vedúci družstva: M. Salanci. Mládežnícku kategóriu U-14 zastupovali: Marcel Kuľha, Dávid Klič, Peter Krídla, Patrik Matta, Dominik Čura, Jakub Bočko, Samuel Salanci, František Sitarčík, Patrik Vrblovský. Výsledky U-15: Vranov - Humenné 4:1, Trebišov - Svidník 5:1, Vranov - Medzilaborce 3:0, Humenné - Svidník 5:1, Trebišov - Medzilaborce 2:0, Vranov Svidník 3:2, Humenné – Trebišov 1:2, Svidník - Medzilaborce 1:1,

Vranov - Trebišov 2:3, Humenné – Medzilaborce 5:0. Poradie: 1. Trebišov, 2. Vranov n/Top., 3. ŠK Futura Humenné, 4. Svidník, 5. MŠK Spartak Medzilaborce.

Výsledky U-14: Humenné - Vranov 3:0, Trebišov – Svidník 1:1, Vranov – Medzilaborce 8:1, Humenné – Svidník 10:1, Trebišov – Medzilaborce 1:1, Vranov – Svidník 0:1, Humenné – Trebišov 1:1, Svidník – Medzilaborce 4:1, Vranov – Trebišov 3:0. Poradie: 1. ŠK Futura Humenné, 2. Svidník, 3. Vranov n/Top., 4. Trebišov, 5. MŠK Spartak Medzilaborce. -MJK- / (jv)

-MJK- / (čeč)

Fašiangový stolnotenisový turnaj

Aj napriek tomu, že obec Nižná Sitnica nedisponuje klubom, ktorý by bol organizovaný v nejakej súťaži stolného tenisu, tento šport má v obci značnú obľubu a dobré podmienky na jeho rozvoj. NIŽNÁ SITNICA. Už tradičným by sa dal nazvať „Fašiangový stolnotenisový turnaj“, ktorý sa koná pod záštitou obce. Inak tomu nebolo prvú februárovú sobotu. Ako nám prezradil starosta obce Nižná Sitnica Stanislav Rakár, účastníci turnaja boli rozdelení do dvoch kategórií - muži do 35 rokov a vekovo vyššiu kategóriu pomenovali príznačne, old boys. V mladšej kategórii si na prvenstvo chcelo siahnuť 14 chlapov a mládencov, dokonca aj jedna

Kam za športom VOLEJBAL

• Extraliga (nastavba 1. – 6.) – 6. kolo, sobota 15. februára 2014 o 18.00 hod.: Prievidza – ŠK Chemes Humenné.

BASKETBAL

• 2. liga muži (sk. Východ) – 16. kolo, sobota 15. februára 2014: Kovohuty Krompachy – 1. BK Humenné. • Kadeti – sobota 15. februára 2014: Bardejov – 1. BK Humenné.

STOLNÝ TENIS

• 3. liga – 15. kolo, 15. februára 2014 o 17.00 hod.: Stropkov – Svidník, nedeľa 16. februára 2014 o 10.00 hod.: ŠKST Humenné B – Vranov C, Jabloň – Snina B, Belá n/Cir. – Lemešany, Snina A – Vra-

mladá odvážna slečna - Anička Varháčová. Najlepšie poslúchala celuloidová loptička Ondreja Olexika ml., ktorému podľahol Lukáš Rakár. Bronzová medaila sa ušla Ľubovi Hubcejovi ml. U „starších“ pánov sa predstavilo sedem chlapcov. Najviac sa darilo domácemu Stanislavovi Rakárovi st., ktorý nechal v závese Miroslava Jenča a Antona Harvana. Všetci medailisti boli ocenení aj víťaznými pohármi, špeciálnu cenu si zaslúžila jediná nov B, Brezovica – Bardejov B. • 4. liga – 15. kolo, nedeľa 16. februára 2014 o 10.00 hod.: Košarovce – Z. Hámre, Kamenica n/Cir. – Medzilaborce, Belá n/Cir. B – Čierne, Brestov – Vranov D, Kamienka – Tecák Vranov, o 14.00 hod.: Kochanovce – Snina C. • 5. liga – 13. kolo, piatok 14. februára 2014 o 17.00 hod.: Kamenica n/Cir. B – Myslina, sobota 15. februára 2014 o 17.00 hod.: Snina D – Lieskovec, nedeľa 16. februára 2014 o 10.00 hod.: Hrabovec n/L. – Hažín n/Cir., o 14.00 hod.: Kolonica – Kamienka B, o 15.00 hod.: Dlhé n/Cir. – Košarovce B. • 6. liga – 13. kolo, sobota 15. februára 2014 o 14.00 hod.: Snina E – Čertižné, Kochanovce B – Belá n/Cir. C, o 16.00 hod.: Stakčín – Košarovce C, o 17.00 hod.: Hažín n/Cir. B – Ladomírov, Jabloň B – Ptičie.

zástupkyňa nežného pohlavia. Najväčšie ovácie zožal čerstvý päťdesiatnik, Blažej Varháč, ktorému aj touto cestou želáme zdravie, rodinnú pohodu a do druhého polčasu života (počítame aj s nadstavením) mu prajeme ešte veľa športových úspechov za zeleným stolom i na zelenom trávniku. Keďže žiaden turnaj sa neobíde bez utuženia kolektívu, ani v Nižnej Sitnici nechýbalo občerstvenie a chutný guláš. -MJK- / (sr)

FOTO: Simona Salanciová

n Lepšie si na memoriáli počínalo humenské družstvo U-14, ktoré svoju kategóriu vyhralo.

KOMUNIKÉ ZO ZASADNUTIA ÚS ObFZ č. 23 - 13/14 VÝKONNÉHO VÝBORU SEKRETARIÁT: l žiada: futObFZ HUMENNÉ balové kluby (členovia ObFZ) zo 4. 2. 2014 zaslať poštou (e-mailom: fut-

VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ Humenné: • zvolil za predsedu KR ObFZ - Štefana Styrančáka, ŠTK ObFZMgr.Milana Ruščanského, TMK ObFZ - Víťazoslava Lukačíka • uložil predsedom OK predložiť na ďalšie zasadnutie VV ObFZ návrh členov jednotlivých odborných komisií • uložil predsedovi ObFZ rokovať s regionálnymi novinami o úhrade za uverejňované úradnej správy ObFZ • uložil M. Kováčovi v spolupráci KM zorganizovať počas jarných prázdnin halové futbalové turnaje v Humennom pre mladších žiakov, žiakov a dorast • uložil predsedom OK spracovať a predložiť na ObFZ do 25. 2. 2014 návrh Štatútu odbornej komisie • schválil Plán činnosti VV ObFZ Humenné na prvý polrok • vzal na vedomie: informáciu z volebnej konferencie VsFZ Košice / informáciu k uplatňovaniu ISSF v FK a ObFZ / informáciu k získavaniu financií z „2%“ dane pre ObFZ a FK / informáciu k podaným projektom na získanie finančných prostriedkov pre ObFZ Humenné, ktoré spracoval sekretár ObFZ

balhe@mail.t-com.sk) na ObFZ Humenné zápisnicu z členskej schôdze (valného zhromaždenia) FK, TJ, ŠK za hodnotené obdobie roku 2013 l FK, aby si v systéme ISSF vytlačili faktúru k úhrade za mesiac január 2014. Úhrada sa môže zrealizovať bankovým prevodom alebo v hotovosti v Slovenskej sporiteľni (nutné uviesť Variabilný symbol - číslo faktúry). V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti bude mať FK pozastavenú činnosť. l FK, aby si prostredníctvom ISSF v žiackej kategórií vymenili staré papierové žiacke preukazy

za nové plastové RP. V jarnej časti štart na starý „papierový“ preukaz nebude hráčovi umožnený. l oznamuje, že KIA ako partner slovenského futbalu poskytuje zľavu až 14% pre hráčov, rozhodcov, funkcionárov a trénerov FK. KOMISIA ROZHODCOV: l oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ sa uskutoční 2. marca 2014 (nedeľa) - okruh otázok na www.futbalobfzhe.sk l konzultačné stretnutie s novými rozhodcami sa uskutoční 11. 2. 2014 (utorok) o 15.45 hod na sekretariáte ObFZ Humenné l žiada FK o nahlásenie nových záujemcov o vyškolenie za rozhodcov futbalu - info: Š. Styrančák, tel. 0905 225 513.


10. 2. 2014

Šport

STOLNOTENISOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

• II. LIGA – 9. kolo: Udavské – Valaliky 7:7, Š. Eštok 2,5, J. Kudrec 2, Maroš Gajdoš 1,5, D. Gajdoš st. 1; Udavské – Mokrance 10:4, J. Kudrec 2,5, Š. Eštok 2,5, I. Chomča 1,5, Maroš Gajdoš 1, D. Gajdoš st. 0,5, 2xWO; Vojčice – Margecany B 9:5, Stadex Košice – ŠKP Košice 12:2, Vranov – Mokrance 7:7, Levoča – ŠKP Prešov 8:6, Kežmarok – Šar. Michaľany 7:7, Michalovce – V. Kapušany B 6:8, Vojčice – ŠKP Košice 8:6, Stadex Košice – Margecany B 12:2, Vranov – Valaliky 7:7, Levoča – Šar. Michaľany 11:3, Kežmarok – ŠKP Prešov 7:7. • III. LIGA – 14. kolo: ŠKST Humenné B – Stropkov 15:3, J. Mihaľovová 4,5, L. Tkáč 4, Pe. Novák 3,5, Ľ. Lukáč 3; Svidník – Jabloň 16:2, Snina B – Belá n/Cir. 3:15, Lemešany – Snina A 9:9, Vranov B – Brezovica 12:6, Vranov C – Bardejov B 7:11. • IV. LIGA – 14. kolo: Zempl. Hámre – Tecák Vranov 7:11, Vranov D – Kamienka 3:15, Čierne – Brestov 6:12, Snina C – Belá n/Cir. B 13:5, Medzilaborce – Kochanovce 11:7, Košarovce – Kamenica n/Cir. 11:7. • V. LIGA – 12. kolo: Lieskovec – Hrabovec n/L. 5:13, F. Dada 3,5,

EXTRALIGA – NADSTAVBA (1. – 6.)

P. Salanci 1, F. Salanci 0,5 – E. Demčák ml. 4,5, Duda st. 3,5, Paulišin 3, Duda ml. 2, Hažín n/Cir. – Dlhé n/Cir. 8:10, M. Serbák 3,5, M. Pavlík 3, Kováč 1, J. Michalko st. 0,5 – S. Kohut 3, Ma. Kohut 2,5, Milčík 2,5, Polačko 2, Kolonica – Kamenica n/Cir. 11:7, Komár 4,5, Sabač ml. 4,5, Sabač st. 2 – J. Sojčák 2,5, F. Sojčák 2, Šram 1,5, Nitkulinec 1, Kamienka B – Košarovce B 5:13, Hojdan 2, Macík 1, 2xWO – Bučko 4,5, M. Kaňuk st. 3,5, M. Kaňuk ml. 2,5, Turčík 2, Karabinčík st. 0,5. • VI. LIGA – 12. kolo: Belá n/Cir. C – Stakčín 13:5, Hašuľ st., 3,5, Ovad 3,5, Rác 3,5, I. Hašuľ 2,5 – Husťák 3, Jelinek 1, Sochanič 1, Ptičie – Snina E 14:4, F. Mastiľák 3,5, Donič 3,5, J. Hajdučko 3,5, Karas 2,5, Repko 1 – Jankaj 2, M. Koban 1, Haburaj 1, Hažín n/Cir. B – Jabloň B 8:10, Valko 3, Kováč 2, J. Michalko st. 2, J. Michalko ml. 1 – Čopan 4,5, Ištok 2,5, Mitro 2,5, Dudo 0,5, Ladomírov – Košarovce C 6:12, Kira 4, Matiko 2 – Olexík 3,5, Sivák 3,5, Hoľko 2,5, Karabín 2,5, Čertižné – Kochanovce B (11. 2. 2014 o 17.00 hod.) * predohrávka 13. kola: Jabloň B – Ptičie 12:6, Čopan 4,5, Mitro 3,5, Ištok 2,5, Dudo 1,5 – Donič 3, Repko 2, Karas 1.

5. KOLO

Slávia Svidník – Chemes Humenné 0:3

FOTO: -MJK-

TABUĽKA

Humenné Myjava Prievidza Svidník Prešov Nitra

5 5 5 5 5 5

5 3 3 2 2 0

0 15:4 15 2 11:8 9 2 12:9 9 3 9:10 7 3 9:11 5 5 1:15 0

Desiaty ročník Medzilaborskej mestskej ligy vo volejbale pozná víťaza

MEDZILABORCE. Telocvičňa SOŠ A. W. v Medzilaborciach bola dejiskom turnaja o umiestnenie X. ročníka mestskej ligy vo volejbale – „O Putovný pohár riaditeľa CVČ“. V predpoludňajších hodinách sa stretli celky v skupine o 4. – 6. miesto, popoludní sa odohrali horúce zápasy finálovej skupiny. Výsledky (4. – 6. miesto): SOŠ A. W. - DeD sv. Nikolaja 2:0 (25:12, 25:19), Mesto - DeD sv. Nikolaja 0:2 (16:25, 25:27), SOŠ A. W. Mesto 2:1 (25:19, 23:25, 15:6), o 1. – 3. miesto: Gymnázium - PSS a. s. 3:0 (25:12, 25:18, 25:14), Vydraň - PSS a. s. 3:1 (25:17,

25:27, 25:12, 25:13), Vydraň – Gymnázium 3:1 (25:18, 25:20, 20:25, 25:23).

Konečné poradie: 1. TJ SOKOL VYDRAŇ, 2. GYMNÁZIUM MEDZILABORCE, 3. PSS a. s. MEDZILABORCE, 4. SOŠ A. W. MEDZILABORCE, 5. DeD sv. NIKOLAJA MEDZILABORCE, 6. MESTO MEDZILABORCE. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v Penzióne Šport, ceny a diplomy odovzdali primátor mesta Ing. Ivan Solej a riaditeľka CVČ Tatiana Polohová. Každé zúčastnené družstvo odišlo so ziskom diplomu a prvé tri naj-

7

úspešnejšie celky aj športové poháre. Samozrejme, víťazné družstvo aj Putovný pohár. V hlasovaní vedúcich jednotlivých družstiev boli ocenení – smečiar: 1. Dávid Suchý (TJ Sokol Vydraň), 2. MarekVorobeľ (TJ Sokol Vydraň), 3. Michal Lučko (Gymnázium), nahrávač: 1. Miroslava Gičová (SOŠ A. W.), 2. Marína Králiková (Mesto), 3. Peter Šišmiš (TJ Sokol Vydraň), najvšestrannejší hráč: 1. Pavel Bakajsa (TJ Sokol Vydraň), 2. Víťazoslav Lukačik (Mesto), 3. Miroslav Vojník (SOŠ A. W.). Rozhodcami ligy boli Jaroslav Dřizga a Víťazoslav Lukačik. -MJK- / (vl)

MLÁDEŽNÍCKY BASKETBALOVÝ SERVIS

Richard Vlkolinský, k o u č chemesákov po zápase vo Svidníku: „Najmä v prvých dvoch setoch sme diktovali tempo. Aj keď bol stav na technické tajmy vyrovnaný, tak tesne po rozohratí sme si vytvárali náskok. To sme si dokázali ustrážiť až do konca prvého i druhého setu. V treťom dejstve nám súper unikol na rozdiel troch bodov (9:6), ale úspešne sme naše bodové manko zmazali. V tomto znení sme sa so Svidníkom naťahovali až do stavu 22:22. Rozhodujúcim okamihom boli podania, dvakrát sme sa dobre ubránili. Moji zverenci podali v zápase na palubovke Svidníka plne kolektívny výkon, za čo ich chcem pochváliť. Po sobotňajšom zápase, kedy hráči predvádzali individuálny š t ý l hry,

sa zvýšila komunikácia v tíme. Volejbal je kolektívnym športom a dnes som videl na ihrisku jeden ucelený kolektív, ktorý bol rozhodnutý hrať spoločne. Boli sme pripravení na všetky varianty, dopoludnia sme zápasu venovali dostatok času v teoretickej rovine. Pripravili sme sa na Svidníčanov takticky, rytmus zápasu sme viedli rozhodne, bez zaváhania. Hráči prispievali poznatkami k situáciám, ktoré potrebovali operatívne riešiť. Dohody boli jasné. Kto na akej pozícií pracuje. Komunikácia bola na vysokej úrovni, som rád, že sme toto dosiahli. Myslím si, že veľmi dobrým tmelom na ihrisku vo Svidníku bol Miňo Javorčík. Očakával som vysoký tlak Svidníka z podania. Aj keď to lepšie vyznelo pre súpera na priame body z podania, organizačne na palubovke sme to zvládali a ťažké

podanie sme eliminovali. Štatistiky hovoria jasne. Svidník vie v domácom prostredí vyťažiť z podania maximum. Oceňujem náš plne kolektívny výkon.“ -MJK- / (rv) VK Slávia: S. Soták, M. Sopko, J. Drobňák, T. Skasko, R. Száraz, J. Bucki – liberá O. Hruboška a M. Vitko (M. Hauer, M. Malina, J. Kuchárik). Tréner: Peter Kalný.

ŠK Chemes: M. A. De Amo, M. Javorčík, M. Jakubov, J. Joščák, M. Mizerák, M. Sarnecki – libero R. Szymczak (J. Bališin, Pe. Mlynarčík). Tréner: Richard Vlkolinský. R: Igor Porvazník – Juraj Mokrý. Hrací čas: 82 minút.

FOTO: -MJK-

Jozef Rohaľ s najlepším výkonom kola, keď v bowlingu nahral 212 bodov v jednej sérii

HUMENNÉ. „Humenská bowlingová liga“ amatérov začala písať svoj piaty ročník. Najlepší výkon kola zaznamenal Jozef Rohaľ z tímu Hasičov - nahral 212 bodov. Na čele tabuľky s úctyhodným bodovým ziskom „takmer tisícka“ sa zahniezdilo družstvo Dream tem, aj prvenstvo v kategórii jednotlivcov si momentálne pripísal z rovnakého tímu Jozef Vargovič.

Výsledky 1. kola: Ľubiša – ŠKJ

FOTO: -MJK-

KADETI – 1. BK Humenné – BK ŠPD Rožňava 46:70 (9:16, 5:21, 20:13, 12:20). Zostava a body 1. BK: Havriľák, Tkáč 11, Bilec 7, Bednárik 6, Gavaľa 14 (Popovič, Reby 2, Kapko 2, Feigl, Vohár 2. 1. BK Humenné – BK ŠPD Rožňava 54:68 (15:22, 14:16, 11:11, 12:21). Zostava a body 1. BK: Čech 2, Tkáč 9, Bilec 11, Bednárik 13, Gavaľa 14 (Havriľák, Reby 2, Kapko, Feigl 2, Vohár 1). Tréner: Jozef Babjak.

(21:25, 22:25, 23:25)

FOTO: -JL-

832:812, 565:779, 789:695, 844:792, 903:773, 852 978.

Grafitek – VK Trade Iskra Ňagov – Colnica Trojkari – Glass LPS Glass LPS – Montes Hasiči – Dream team

Poradie „naj“ jednotlivcov: 1. Jozef Vargovič (Dream team) 2 hry / 361 bodov, 2. Jozef Rohaľ (Hasiči) 2/330, 3. Zuzana Olšavová (Dream team) 2/328, 4. Marián Konečný (Montes) 2/316...

TABUĽKA po 1. kole:

Dream team Glass LPS Trojkari Ľubiša Iskra Ňagov VK Trade Hasiči ŠKJ Montes Colnica Grafitek

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 978 2 1 1695 2 0 844 2 0 832 2 0 789 2 0 779 2 1 852 0 1 812 0 1 773 0 1 695 0 1 565 0


8

Šport

10. 2. 2014

2. HOKEJOVÁ LIGA, sk. B, MUŽI, 19. KOLO

MHK Bemaco Humenné – MŠK Hviezda Dolný Kubín 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

HUMENNÉ. Možno zmena počasia, možno uspokojenie z istej miestenky v zápase o víťaza druhej hokejovej ligy, malo za následok poľavenie z domácej strany. Humenčania inkasovali už v 16. sekunde, keď puk zo siete svojej svätyne lovil Petrík po góle Budaja. Vyrovnanie, našťastie, prišlo už v závere 5. minúty, keď po osi Caban – Segľa skóroval Mojdis. Horúco

pri domácej bráne bolo opäť v 33. min. a zase oprávnene. Vedenie v prospech hostí vystrieľal Hančiak. Netrvalo ani tridsať sekúnd, aby sa súper vytešoval, lebo domáci Hajduk skóre dorovnal. A nebyť gólu kapitána domáceho tímu Segľu v 51. min., ktovie, ako by to všetko dopadlo... Bemaco Humenné má pred sebou ešte 2 zápasy – 22. februára na

ľade Detvy a posledný bude rozlúčkou základnej časti s domácimi fanúšikmi - 1. marca privítajú naši hokejisti súpera z Brezna. Potom príde na rad druhá časť - O víťaza II. ligy. Do nej postupujú družstvá umiestnené po základnej časti v sk. A a sk. B na 1. miestach. Odohrajú zápasy na dve víťazné stretnutia z troch možných systémom 1. - 2. -MJK-

FOTO: -MJK-

n Gólman Imrich Petrík útok súpera z Dolného Kubína. Humenné D. Kubín R. Sobota L. Mikuláš Detva Gelnica Brezno Sabinov

TABUĽKA

19 19 0 0 0 129:19 19 13 0 4 2 107:56 20 12 2 5 1 100:65 19 8 2 8 1 94:67 19 7 1 10 1 71:97 19 6 0 13 0 57:106 19 4 0 15 0 62:122 18 1 1 15 1 41:129

57 41 41 29 24 18 12 6

FOTO: -MJK-

n Humenský kouč Kardoheli môže byť na svojich zverencov hrdý.

FOTO: -MJK-

n O individuálne prieniky nebola núdza. Tentokrát v podaní domáceho Ľubomíra Baranka.

FOTO: -MJK-

n Ján Skokan a Milan Jonák na typickom vhadzovaní.

II. BASKETBALOVÁ LIGA (sk. Východ), MUŽI – 15. KOLO

ŠTATISTIKA – Góly: 4:55 V. Mojdis (Pa. Segľa, Ľ. Caban), 33:22 Pa. Hajduk (E. Bochňa, M. Mach), 50:46 Pa. Segľa (Ľ. Caban, M. Hopkovič) - 0:16 R. Budaj (M. Hančiak, M. Durdiak), 32:54 M. Hančiak (M. Durdiak, R. Budaj). Vylúčenia: 4/10 (M. Grega 2 min., Ma. Mach 10 min., Pa. Zavacký 2 min., A. Šimo 2 min.). Strely: 38/25.

Zásahy: 23/35. R: Pe. Sýkora, L. Bľanda, Pe. Beňuška. D: 720. MHK Bemaco: I. Petrík – Ľ. Baranok, Ma. Mach, Mi. Mach, V. Mojdis, A. Šimo – E. Bocňa, R. Ficko, Pa. Hajduk, M. Sučko, Pa. Zavacký – Ľ. Caban, M. Grega, M. Hopkovič, M. Koma, Pa. Segľa – Pe. Česelka, J. Skokan. Tréner: J. Kardoheli.

1. BK Humenné – BK UVLF Košice 56:65 (14:7, 5:15, 12:19, 25:24)

FOTO: -MJK-

n Stálica humenského basketbalu Ľubo Boršč.

HUMENNÉ. Súper na čele tabuľky, Humenčania zo šiesteho miesta. Favorit nepodal taký výkon, ako by sa očakávalo, ale na víťazstvo to stačilo. Prvé body si pripísali Košičania a domáci kontrovali nepresnou rozohrávkou. Humenčania sa nedokázali v prvých troch minútach zápasu presadiť pod košom súpera vôbec. Výškovo priebojný súper si vytvoril náskok 0:5. Za cenu faulu bol zastavený súperom Ma. Babjak, no z dvoch trestných hodov premenil len jeden. Ivanko najprv znížil a potov v ťažkej pozícii a faulovaný vyrovnal, jeden hádzaný trestný však nezavesil. Vedenie 1. BK zabezpečil 2bodovým košom Ma. Babjak. Ivo

n Tomáš Glasa (v bielom) obliehaný favoritom súťaže.

Kusko zavesil svoju prvú trojku. Glasa naznačil hod, ale obišiel súpera, zakončil však silou a lopta prekvapivo preletela kôš. Zlé doskoky domácich pod košom a nesledovanie časového limitu na vystrelenie na kôš, to boli hlavné neresti aj II. desaťminútovky. Po vyhratej prvej štvrtine sa začal presadzovať súper. V 4. min. II. štrvrtiny kapitán hostí zvrátil skóre (14:15). Ivankovi úmysel pod košom nevyšiel, za 5 a pol minúty domáci neskórovali ani raz. Náladu zlepšil trojkovo disponovaný Kusko i presný hod Ma. Babjaka (19:15). Zle vyzerajúca druhá desaťminútovka pre 1. BK tak aj skončila. Trojkou zakončil hosťujúci Figula (domáci

FOTO: -MJK-

n Mišo Ivanko sa prebíja cez súpera.

FOTO: -MJK-

5 – hostia 15 bodov!). Aj z III. štvrtiny vyťažili hostia, keď trojbodové manko domácich natiahli na 10 bodov. Úspešní a stopercentní boli Humenčania v poslednej štvrtine aspoň pri premieňaní trestných hodov (veľa ich nebolo z našej strany). Hostia hrali jednoducho, ale účelne. Trochu neskoro, ale predsa, chytil sa Glasa, ktorý dvakrát po sebe bodoval. Lopta od Ivanka iba krúžila obručou koša. Domáci za cenu faulov v záverečných minútach ponúkali trestné hody súperovi. Aj keď posledná a prvá štvrtina vyšla bodovo v prospech domácich, na zdolanie favorita to nestačilo. -MJK1. BK: I. Kusko 18, M. Ivanko 10, Ma. Babjak 9, Pe. Lošák 8, Ľ. Boršč 4 (T. Glasa 4, Pa. Sokyra, Mi. Babjak 3). Tréner: Marek Burič. Trestné hody (domáci – hostia): 5/4 – 13/7. -MJK-

n Agilný Lošák v zajatí súpera z Košíc.

FOTO: -MJK-


10. 2. 2014

Meniny oslavujú 10. - 16. 2. 2014

Psí kalendár 10. 2. 11. 2. 12. 2. 13. 2. 14. 2. 15. 2. 16. 2. 17. 2.

Gabriela v Dezider, Dezidera v Pela, Ron, Ronald v Arpád v Valentín v Pravoslav, Pravoslava v Ida, Liana

Šaryk, Šarik, Šara Nero Arleta Kazan Dan Pišta Lilly Azor

Mačací kalendár 10. 2. 11. 2. 12. 2. 13. 2. 14. 2. 15. 2. 16. 2. 17. 2.

Calamity Filip Elvis Bobina Clea Black Ringo Bella

Verejné korčuľovanie

Sobota od 13.00 do 15.00 hod. Nedeľa od 15.15 do 17.15 hod.

pondelok utorok streda

štvrtok piatok

so., ne.

Kúpalisko

Vnútorný bazén ZATVORENÉ - sanitárny deň od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 14.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

Sauna ženy/muži

ut. - so. nedeľa

od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Pohotovosť v lekárňach

Pohotovostné služby v HUMENNOM: 10. 2. Lekáreň HARMÓNIA 11. 2. Lekáreň DR. MAX - KAUFLAND 12. 2. Lekáreň AVICENA 13. 2. Lekáreň LÚČ 14. 2. Lekáreň PRI NEMOCNICI 15. 2. Lekáreň MEDIA 16. 2. Lekáreň DON BOSCO Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Dobrá rada nad zlato

Zázvor proti šediveniu, vypadávaniu, lámaniu ale aj masteniu vlasov. Ako na to? • ak chcete, aby vaše vlasy rástli rýchlejšie, ošúpte jeden zázvor a pretlačte ho cez cesnakový lis. Aby bol ešte jemnejší, pretrite ho ešte cez čajové sitko. Vzniknutý objem šťavy zmiešajte s rovnakým obsahom sezamového oleja. Vzniknutú kúru potom vmasírujte do pokožky a nechajte pôsobiť asi 10 minút. Vlasy môžete prikryť kúskom igelitu alebo fólie a prekryť uterákom. Olej potom dôkladne vymyte. Kúru treba aplikovať 1x týždenne. • ak chcete, aby vaše vlasy rástli rýchlo a aby neboli rýchlo mastné, vylisujte šťavu zo zázvoru a vtrite ju bez riedenia do vlasovej pokožky. Vlasy si môžete zabaliť a nechajte zázvor pôsobiť aspoň hodinu. Potom ho dobre vyzmývajte. • ak chcete spomaliť alebo zastaviť vypadávanie vlasov a tvorbu lupín. Nastrúhajte alebo prelisujte čerstvý

zázvor v takom množstve, aby ste získali aspoň 1 PL šťavy. Tú potom vlejte do 2 dcl sezamového oleja a dôkladne premiešajte. Vlasy si prečešte a šťavu opatrne vtrite do vlasovej pokožky. Ak by vás roztok pálil, pridajte o niečo viac oleja.

Belšia bielizeň Aby boli biele ponožky, biele tielka a tričká po praní ešte belšie, dajte do ľanového vrecka kúsky citrónovej kôry a vrecko vložte do práčky, v ktorej periete.

Čistenie sporákovej platne Zájdenú sporákovú platňu najlepšie vyčistíte vlhkou handričkou namočenou v soli. Domáce lepidlo Surový vaječný bielok zmiešaný s pšeničnou múkou je výborným lepidlom rozbitých porcelánových predmetov.

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1, areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

MsKs Humenné

11. a 12. 2. Nymfomanka II Dánsko, dráma, české titulky, 19.30 hod.

Pokračovanie odvážneho a poetického príbehu cesty jednej ženy od narodenia až do 50-ky, vyrozprávaný hlavnou postavou – nymfomankou Joe. Nymfomanka obsahuje množstvo sexuálne explicitných scén a záberov, ktoré sú síce pre kinodistribúciu neobvykle otvorené, ale rozhodne nie sú samoúčelné. Ide o komplexné dielo, ktoré životný príbeh Joe i ľudskú sexualitu ako takú vyobrazuje z mnohých strán.

13. až 16. 2. DĚDICTVÍ 2: ANEB KURVASENEŘÍKA ČR, komédia, 19.30 hod.

Bohuš si na majetok už stihol zvyknúť, s Vlastičkou si založil rodinu a k dcére pribudol aj prvý vnuk. Navyše Bohuš už sedem rokov úspešne abstinuje - to však dlho nepotrvá. Keď ovdovie a stratí Vlastičkinu ochrannú ruku, opäť neodolá zvodom alkoholu a krásnej ženy, tentokrát skutočnej „hérečky". Navyše sa zapletie s nesprávnymi ľuďmi, takže pravé Stejskalovské maléry na seba nenechajú dlho čakať. Bohuš však znovu dokáže, že človeku možno zobrať čokoľvek, no nikdy nie úsmev. Štvrtok 13., piatok 14., sobota 15. a nedeľa 16. februára 2014 o 19.30 hod.

14. až 15. 2. ZIMNÝ PRÍBEH USA, romantický, slovenské titulky, 17.00 hod.

Dej filmu Zimný príbeh plný zázrakov, poprepájaných osudov a odvekého konfliktu dobra a zla sa odohráva počas viac ako jedného storočia v mýtickom prostredí New Yorku. Hlavné postavy stvárňujú ColinFarrell Jessica Brown Findlay a držitelia Oscara Jennifer Connelly, William Hurt, Eva Marie Saint a Russell Crowe.

Recept na tento týždeň SRDIEČKOVÉ KEKSY

Potrebujeme: 205 g múky, ½ balíčka kypriaceho prášku, 125 g studeného masla, 1 vajce, 125 g cukru, soľ Okrem toho: múku na vyvaľkanie, formičky na vykrajovanie v rozličných veľkostiach, 60 g práškového cukru,1 PL čerešňovej šťavy, poleva na zákusky, práškový cukor na posypanie

Na pracovnej ploche zmiešajte preosiatu múku s kypriacim práškom. Na ňu rovnomerne rozdeľte kúsky masla a pomocou 2 nožov ich nasekajte na menšie kúsky a vmiešajte do múky. Pridajte vajíčko, cukor a soľ a dobre prepracujte studenými rukami. Keď je cesto vypracované, vyformujte ho na bochník, zabaľte do potravinárskej fólie a položte na 30 minút do chladničky. Rúru vyhrejte na 200°C. Odstáte cesto z chladničky vyvaľkajte na hrúbku cca na 3 mm a povykrajujte srdiečka. Poukladajte ich na plech prikrytý papierom na pečenie a pečte 10-15 minút do svetlohneda. Zložte z plechu a nechajte vychladnúť. Z práškového cukru a čerešňovej šťavy vyrobte cukrovú polevu. Polevu na zákusky nechajte podľa návodu roztaviť. Ak nemáte vrecúško na zdobenie, naplňte do dvoch mikroténových sáčkov čokoládu a cukrovú polevu, v jedom roho spodnej časti mikroténového sáčku odstrihnite špic. Potom keksy podľa želania a vlastného vkusu ozdobte a nakoniec posypte práškovým cukrom. Dobrú chuť! (zdroj: internet, www.dobrarada.sk)

Humor po našim

Dochtor po prehľadke hvari Mikimu: ,,Paňe, uzdravice še ľen ftedi, ked prestaňece pic...“ ,,To... akože mi chcece naznačic, že som neviľiečiťeľňe chori?“ ,,Ocec kup mi motorku! „“ hutori syn. ,, Nemam peneži !“ ,,Ta predajme macir bo mne už nekoji tebe nestoji a pre sušeda ju chovac nebudzeme.“

Dvojo ožarte sebe zastavili taxika. Taxikar zbačil, že su pijane, ta len zapnul motor, vypnul ho a povedzel:,, Už sme tu. „ Ta mu dali peneži, jeden podzekoval,

ale druhy mu taku dal na pysky, že až. Taxikar dumal, že sebe všimnul, že še s motorom vobec nepohnul z miesta,ta še ho pytal: ,,Ta to zaco to bulo?“ A vun mu hutori: ,,Nabuduce sebe kontroluj rychlosc huju, šak si nas mohol zabic!“

Žena:,, Še rozhodni, budz ja abo paľenka?“ Muž:,, No... milačku... co ci povim.... budzeš mi chybac.“ Blavák sa pýta východniara: ,,Prečo všade dávate to “dz”? A vychodniar: ,,Dze všadzi?“

O hlúpej žene (činohra) Nedeľa 16. februára 2014 o 15.00 hod. Veselá činoherná rozprávka pre deti aj dospelých, plná pesničiek a vtipných replík o síce hlúpej, ale predsa len múdrej žene v podaní Divadla Portál – komorného divadla bez opony z Prešova. Vernisáž výstavy olejomalieb Humenčana Ondreja Karška - „Ondrej Karško - In-Spiral“ Utorok 4. februára 2014 o 16.30 hod. Výstavná sieň Domu kultúry. Výstava potrvá do 28. 2. 2014.

Talkshow Jan Kraus aneb Hvězdy jak je neznáte Pondelok 10. februára 2014 o 19.00 hod., Divadelná sála Obľúbená talkshow pohotového moderátora Jana Krausa. Hudobným hosťom bude speváčka, moderátorka a muzikálová herečka Lenka Salmanová (Lera), známa z muzikálov Čajočky, Traja mušketieri či Neberte nám princeznú...

MsKOS Snina

Výstava Mystické Karpaty Štvrtok 6. februára o 17.00 hod., kaštieľ. Fotografická výstava siedmich poľských autorov - G. Leśniewski, W. Holly, M. Stańczyk, T. Winnicki, C. Čwikowski, T. Demko, R. Predki - zachytáva krásy a osobitosti prírody, histórie, života ľudí v slovensko–poľsko-ukrajinskom pohraničí. Toto územie troch krajín je UNESCOM vyhlásené za Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. Fotografická výstava je súčasťou medzinárodného projektu „MBR Východné Karpaty – naše spoločné dedičstvo. Výstava potrvá do 16. marca 2014.

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove

Letný deň absurdná divadelná tragikomédia v rusínskom jazyku 16. február 2014 o 19.00 hod. Dvaja muži sa stretnú v dožívajúcom prímorskom letovisku po sezóne. Obaja sú pripravení spáchať samovraždu. Jednému z nich sa v živote nedarí nič. Druhý sa na to, aby bol úspešný nemusí snažiť vôbec. Ich spoločnú túžbu skoncovať so životom, však naruší príchod neznámej krásnej dámy. Ktorý z nich je naozaj tým nešťastnejším? A komu sa podarí získať krásnu dámu? Mrožkova absurdná tragikomédia Letný deň rozosmieva úprimnosťou a jednoduchosťou ľudských túžob a motivácií.

Cyklus stretnutí s hudbou v kaštieli

Zemplínske akordeónové trio Toccata Nedeľa 23. februára o 17.00 hod., kaštieľ Zemplínske akordeónové trio Toccata, v zložení Eva Čižmárová DiS.art., Mgr. art. Jozef Demjan, Juraj Libera, je komorný akordeónový súbor interpretujúci klasickú hudbu z období od baroka po súčasnosť. Trio pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od roku 2002. Od tohto času trio dosiahlo viacero významných úspechov doma i v zahraničí, vydalo vlastné CD, účinkovalo v Slovenskej televízii, stalo sa laureátom súťaže Divertimento Musicale a reprezentovalo slovenskú hudobnú kultúru v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Belgicku a Taliansku. Všetci členovia tria sú zároveň členmi Akordeónového orchestra Toccata. Trio je zároveň členom prestížnej Zemplínskej spoločnosti so sídlom v Michalovciach.

VIII. Reprezentačný ples

Oznámenie o vykonaní strelieb

MEDZILABORCE. VIII. Reprezentačný ples mesta Medzilaborce sa bude konať 15. februára 2014 o 19.00 hod. Eurohotel Laborec. Hosť programu: Beáta Dubasová

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Výstava Warhol & Banksy & Bambi Výstava najznámejšieho popartového umelca Andyho Warhola spolu s najuznávanejším street artovým umelcom Banksym a ešte street artovou umelkyňou Bambi. Okrem toho, že Banksy je bezpochyby najväčším menom svetovej street artovej scény, jeho meno má veľký význam aj na scéne takzvaného „vysokého“ umenia, teda

Február 2014

Obvodný úrad Vojenského obvodu Valaškovce oznamuje občanom obce, že v uvedených dňoch budú na území vojenského obvodu vykonané streľby. Z tohto dôvodu a dôvodu ochrany života a zdravia občanov je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný! pondelok 10. 2. 2014 od 8:00 do 24:00 hodiny utorok 11. 2. 2014 od 8:00 do 24:00 hodiny streda 12. 2. 2014 od 8:00 do 16:00 hodiny štvrtok 13. 2. 2014 od 8:00 do 24:00 hodiny piatok 14. 2. 2014 od 8:00 do 12:00 hodiny

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Infoservis

9

toho, čo môžeme vidieť v najuznávanejších galériách, umeleckých dražbách a podobne. Tak, ako pravú identitu Banksyho, tak aj pravú identitu Bambi nikto nepozná, kolujú o nej v médiách chýry, že ide o nejakú známu popovú speváčku, a dohady o tom, kto by to tak mohol byť. Každopádne skombinovať v jednej výstave pop art a street art na takejto úrovni znie ako dobrý nápad. Môžete tam vidieť dokopy 50 diel. Výstava potrvá do konca februára 2014. Otváracie hodiny: utorok-piatok od 10.00 - 16.00 hod., sobota, nedeľa od 12.00 - 16.00 hod.

Vihorlatské múzeum Program výstav: Ako sa meral čas 5. februára. - 9. marca 2014

Trienále maľby a plastiky krajín V4 5. februára. - 9. marca. 2014

VIHORLATSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Výstava „Presnejšie“ Piatok 7. februára 2014 o 16.00 hod. Výstava z tvorby Milana Mihaľka ml., pôvodným povolaním biofyzika, prezentuje prierez jeho tvorby z obdobia rokov 2006 – 2013. Mihaľko je niekoľkonásobným víťazom krajských a celoslovenských prehliadok Výtvarné spektrum, ilustrátorom niekoľkých kníh poézie a poviedok, účastníkom výtvarných plenérov a autorom ôsmich samostatných výstav. Výstavu „Presnejšie“ si vo Vihorlatskom osvetovom stredisku môžete pozrieť do konca februára.

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Výstava Svet minerálov Prírodovedná expozícia, pondelok až piatok od 7.30 hod. do 15.30 hod. Výstava Andrej Smolák - Trinásta Komnata Potrvá do konca februára 2014

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Výstavy Kreativita starých mám a otcov Výstavný priestor DVORANA na prízemí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 9.marca 2014 Stanislav Harangozó - Obrazy Výstavný priestor GALÉRIA na poschodí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 16. februára 2014

Výber z fauny Zemplína

Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 21. apríla 2014

VRAMA- výstava umelcov - vranovských maliarov

Výstavný priestor AMBIT na poschodí trebišovského kaštieľa. VRAMA je neformálne združenie umelcov zameraných na vranovských maliarov, grafikov, sochárov, keramikárov, fotografov, textilných tvorcov vzdelaných v uvedených umeleckých odboroch. Spoločná je pre nich samotná činnosť a osobný vzťah umelca k svojmu rodisku, spojený s ich odobreným vzťahom k príslušnosti v rámci tejto skupiny. VRAMA ponúka nové príležitosti na rozvoj individuálnej kreativity s možnosťou konfrontovať svoje vlastné myšlienky a umelecké vízie s ďalšími členmi tejto umeleckej skupiny, ako aj s bohatou amatérskou obcou okresu Vranov nad Topľou. Výstava potrvá do 2. marca 2014

DJZ Prešov

Friedrich Dürrenmatt – Návšteva starej dámy Historická budova DJZ, streda 12. Februára 2014 o 18.30 hod. Znudené panoptikum postavičiek zabudnutého mestečka Güllen ožíva príchodom miliardárky. Tá prichádza s ponukou, ktorá by sa podľa všetkých zákonov, i tých božích, mala odmietnuť. A keďže Güllenčania sú zrkadlovým odrazom každého z nás, a keďže aj svet má dve strany mince – tú zlú a tú ešte horšiu – roztáča Dürrenmatt sled groteskných, bizarných výstupov, kde je každý schopný pre „všeobecné blaho“ zapredať každého, dokonca i sám seba.

Bábkové divadlo v Košiciach

ČERT A KÁČA Piatok 14. o 19.00 hod. a nedeľa 16. februára 2014 o 16.30 hod. Humorný i poučný príbeh o nebojácnej Kači, múdrom pastierovi a oklamanom čertovi.


10

Publicistika / Inzercia

Burza v Továrnom má tradíciu a teší sa obľube

ANKETA

Študenti veria na lásku, tešia na Valentína!

Humenských gymnazistov sme sa opýtali, ako prežijú sviatok zamilovaných - Deň svätého Valentína.

Priatelia zvierat a prírody sa už dve desaťročia stretávajú na burze v Továrnom v okrese Vranov nad Topľou. Časom sa z nich stala jedna veľká hlasná, no veselá rodina. TOVÁRNE. Ulica a uličky v obci Továrne v okrese Vranov nad Topľou sa každú prvú nedeľu v mesiaci menia na pestrú burzu chovateľov a pestovateľov.

Princíp priateľstva funguje už roky „Deje sa to pravidelne už 20 rokov. Táto burza bola zameraná iba na exotické vtáctvo. Teraz sa to rozšírilo aj na hydinu, králiky a rastlinky. Čiže je určená všetkým, ktorí sú priateľmi

prírody a živočíchov vo všeobecnosti,“ uviedol Jozef Krištan, predseda ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou. Osobne sa zaoberá vtákmi, exotickými vtákmi a chovom prepelíc. „Takto rozšírenú burzu navštevujú naši priatelia a chovatelia z Maďarska, Poľska, dokonca aj Ukrajiny. Máme tu návštevníkov z celého východného Slovenska od Popradu a Revúcej. Poznáme sa niekoľko rokov. Niektorí sme už

tak známi, že poznáme aj svoje rodinné zázemie okolo seba. Je to priateľské stretnutie,“ povedal. „Fungujeme na princípe, aby sme dobre vychádzali s ľuďmi a podporili medziľudské vzťahy,“ zdôraznil. „Chodíme aj do zahraničia. Navštevujeme medzinárodné výstavy v Budapešti, stretnutie chovateľov a burzy v Přerove, Olomouci, Nitre, Žiline. Pred dvomi rokmi sme mali veľmi

pekný zájazd do Holandska, na Celoeurópsku burzu exotického vtáctva. Je najväčšia v Európe,“ povedal. Slávka Pallaiová

Šéfkuchára Jaroslava Hladíka zaujíma tradičná čínska medicína

Známy šéfkuchár Jaroslav Hladík pochádza z Humenného a vypracoval sa medzi slovenskú kuchársku špičku. Jeho sympatickou vlastnosťou je neustála túžbu po zdokonaľovaní sa. BRATISLAVA. Jaroslav Hladík odišiel z Humenného ako 19ročný na vojenčinu do Bratislavy. „Bolo to v časoch, keď slovenskej kuchyni kraľovali rezne a vyprážaný syr a ľuďom chýbali nové informácie o svetových tren-

doch vo varení,“ spomínal.

Od začiatku „Slovenská gastronómia bola naozaj v plienkach a vyvíjala sa veľmi pomaly,“ podotkol. V tom čase „letela“ vegeta v ryži, či ve-

FOTO: ARCHÍV JH

n Šéfkuchár Jaroslav Hladík bude v Humennom variť už tento piatok.

geta v špagetách. Maggi sa pridávalo do všetkého a kuchári nepustili z rúk jedlá z prášku. „Mal som obrovské šťastie, že ma k sebe vzal šéfkuchár Igor Čehy,“ povedal. Dodal, že všetko, čo sa naučil v škole, musel nechať za dverami a od majstra šéfkuchára sa učiť všetko od začiatku. „Keď tu chceš variť, zabudni, čo si sa naučil v škole,“ spomínal si na rozhodujúce chvíle svojho profesionálneho života. „Niekto by mal možno po takej to vete problém s egom. Ja nie. Chcel som sa učiť. Mne nerobilo problém, znova sa učiť ešte aj to ako osoliť cestoviny a ako majú po uvarení vyzerať,“ priznal.

Drina a potom oddych Jaroslavovi nechýbali vysoké ambície a navyše aj usilovnosť skombinovaná s neúnavnosťou. A tak sa o neho po čase mohli aj pobiť všetky najlepšie reštaurácie v Bratislave. Prijal ponuku byť šéfkuchárom v hotely Arccadia. Reštaurácia sa umiestnila na 1. mieste medzi Top reštauráciami na Slovensku. Potom nasledovalo obdobie, kedy Jaroslav pracoval na koncepte modernej slovenskej kuchyne. Neskôr stál pri zrode Indickej a Japonskej reštaurácie v Bratislave. Až si jedného dňa uvedomil, že jeho život je len práca a hektika. „Najviac času som trávil v práci,“ priznal. Preto sa rozhodol, že poľaví v tempe a po rokoch driny si dopraje viac času.

Výhercovia Zimnej akcie 2013 spoločnosti Rado Design s.r.o.

SV-Z/000058

Jednou z divízií a významných aktivít spoločnosti UEZ s.r.o. Humenné je aj výroba a predaj nábytku na mieru, kancelárskeho a hotelového nábytku, kuchynských liniek na mieru – Rado Design s.r.o. V termíne od 20. novembra 2013 do 31. januára 2014 sa zákazníci v predajni nábytku Rado Design na Námestí slobody v Humennom pri každom nákupe tovaru nad 100 eur

mohli zapojiť zlosovacím lístkom do žrebovania (3. februára) o vecné ceny z nábytku Rado Design v hodnote 2 500 eur. Vyžrebovaným majiteľom odovzdali ceny Monika Hakošová a Miriama Hudová.

Šťastena myslela na týchto výhercov, ktorí si v kamennej predajni nábytku spoločnosti minulý štvrtok prevzdali ceny:

1. cena (rozkladacia pohovka Mišo): Marián Maturkanič z Humenného, 2. cena (zostava do študentskej izby): Marcela Palaštová z Humenného, 3. cena (kreslo Erik): Milan Dydňanský z Holčíkoviec, 4. cena (komoda 5zásuvková + polica): Kvetoslava Bačovčínová z Humenného a Stanislav Štim z Medzilaboriec, 5. cena (komoda 2-zásuvková, 2dverová): Ján Bodnár z Kamenice nad Cirochou, Katarína Gajdošová z Humenného a MUDr. Boris Piteľ zo Stakčína, 6. cena (matrac Lenna 5-zónový profilovaný, v 17 cm): Štefan Pažur z Humenného, 7. cena (anatomický vankúš Viscon 1+1): Jana Felcová z Humenného, 8. cena (kancelárske kreslo): Lucia Puškárová z Humenného, 9. cena (kancelárska stolička): Martina Jurečková z Humenného, 10.

10. 2. 2014

Paradoxne, postavil sa tvárou v tvár mladým budúcim kolegom. Vyučuje v škole varenia.

Variť múdro, variť zdravo „Fascinuje ma trend zdravej výživy. Začal som študovať tradičnú čínsku medicínu,“ pochválil sa. Vysvetlil, že všetko, čo sa z tejto oblasti naučí, sa bude snažiť zakomponovať do svojich budúcich nových jedál. „Číňania pokladajú stravu za liek. Chcem dostať zdravú výživu medzi ľudí a preto potrebujem byť vzdelaný, aby som im vedel poradiť a navariť. V tradičnej čínskej medicíne ma zaujíma to, že každý je jedinečný a pôsobí na neho niečo iné. Podľa toho sa treba aj stravovať. Potraviny majú veľký význam a vplyv na naše zdravie. Mali by sme si všímať, či si nimi neubližujeme,“ podotkol. Ako príklad uviedol hoci len obyčajný mätový čaj. „Keďže má chladivé účinky, je fajn, ak ho pijete v lete. Ale v zime vás môže ochladzovať,“ upozornil. Humenčania sa na Jaroslavovu prítomnosť môžu tešiť už koncom tohto týždňa. Všetkým fanúšikom a priaznivcom volejbalu navarí chutné cestoviny. My sa dovtedy môžeme pochváliť, že sme počas nášho rozhovoru od neho získali rady ako zdravo raňajkovať a ako si neublížiť v honbe za dodržiavaním pitného režimu. (korn)

deň. Skôr taký bežný. Akurát sa teším, že priateľku poteším nejakým darčekom.“ Petra: „Myslím si, že tento deň je pre zaľúbených výnimočný a krásny. Žijeme uponáhľaným životom a v tomto smere občas dvaja ľudia nemajú stále na seba čas. Na to, aby si prejavili svoju lásku a možno práve v tento deň by sme sa mohli zastaviť a byť jeden pre druhého. To však neznamená, že by sme sa mali ľúbiť len v tento deň.“

Tina a Samo

Samo: „Valentína strávim s Tinou, samozrejme. Nechystám nič výnimočné len sa budem snažiť, aby to bol nejaký príjemný večer. Niekde ju pozvem alebo niečo vo dvojici. Tento deň vnímam ako celkom pekný a milý symbol lásky, ale v mojom prípade ho nijak neprežívam.“

Anička a František

Anička: „Valentína strávim s kamarátkami v prijemnej spoločnosti pri vínku a keďže som slobodná očakávam, že sa to po Valentínskom dni zmení.“ František: „Valentín asi strávim na školskom plese spolu s mojimi spolužiakmi. Takže to nebude asi veľa romantiky. Zatiaľ je to pre mňa bežný deň, snáď sa to čoskoro zmení.“

Natália a Dávid

Natália: „Už je to jeden rok čo sme spolu, tak sa veľmi teším na tento deň.“ Dávid: „Valentín strávime spoločne, čaká nás ples. A určite priateľka dostane ruže, alebo iné prekvapenie.“ Danka a Erik

Oli a Oli

Oliver: „Tak s Olinkou asi pôjdeme niekde na večeru, alebo neskorý obed.“ Olinka: „Valentín považujem za komerčný sviatok, ľudia by sa mali ľúbiť každý deň!“ Oliver: „Je to taký ten svetový deň lásky, tak určite bude špeciálny, lebo som zaľúbený a strávim ho s mojou láskou.“

Danka: „Valentína oslávim rada, keďže mám priateľa. Ale nekladiem na to až taký veľký dôraz, keďže si myslím, že pre zaľúbených by mal byť každý deň Valentín, nie len tento jeden v roku.“ Erik: „Ja budem určite s kamarátmi, pretože momentálne nemám priateľku.“ Danka: „Ale je pekne si to pripomenúť, no myslím, že by sme na to nemali zabúdať aj v iné dni v roku.“ Erik: „Pre mňa to nie je nič špeciálne, možno neskôr, keď nájdem tú pravú.“

Petra

Tonka a Jakub

Tonka: „Valentín budeme tráviť spoločne, tak sa na tento deň celkom teším.“ Jakub: „Budeme síce cestovať, ale viac neprezradíme.“ Tonka: „Dôležité je to, že sa naň obaja veľmi tešíme.“

Petra: „Sviatok sv. Valentína považujem za výnimočný deň, a preto ho strávim so svojimi najmilovanejšími. A to s priateľom Petrom, mamkou a bratmi Adamkom, Jakubom a Vladom.“

Katka, Jakub, Anička

cena (písací stôl 80 x 60 x 76 cm): Michele Gabrišová z Papína, 11. cena (regál MS – 1P): Ing. Juraj Ryník z Humenného, Jana Chalčáková z Kamenice nad Cirochou a Štefan Gajdoš z Adidoviec, 12. cena (nočný stolík): Jozef Holp z Baškoviec a Monika Babari z Humenného. Text a foto: -MJK-

Nájdete nás na Námestí slobody v Humennom – OD Jednota na 2. posch. tel. 0915 392 346, e-mail: radodesign@radodesign.sk tel. 0917 984 307, e-mail: uez@uez.sk

Petra a Maťo

Petra: „Deň sv. Valentína budem snáď tráviť s mojou polovičkou. Síce ešte neviem ako ale nejaké prekvapenie jej pripravím.“ Maťo: „Pre mňa to nie je zvláštny

Katka: “Valentína plánujem stráviť so svojou polovičkou, keďže už rok tvoríme par. Dúfam, že to bude jeden z nezabudnuteľných dní. Tento deň vnímam ako každý jeden deň, lebo každý deň si treba prejavovať lásku viac a viac.” Jakub: “Valentína strávim s priateľkou Mirkou, tento deň je výnimočný, lebo si viac uvedomujem ako vzácni sú ľudia, ktorých mám rád a sú tu pre mňa.” Michaela Jurcová


10. 2. 2014

11

Inzercia

Inzeráty prijímame aj telefonicky na tel: 057/772 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk

SV-Z-R/000103

SV-Z-R/000104

l Dám do prenájmu garáž pri Tescu. Tel. 0903 311 107. SV-Z-R/000053

Predaj

SV-Z-R/000098

SV-Z-R/000091

SV-Z-R/000033

l Predám veľký prerobený 2-izb. byt v OV na Mierovej ul. Tel. 0905 121 240. SV-Z-R/000075

l Predám prerobený 3-izb. byt. Tel. 0911 100 012. SV-Z-R/000101

l Predám 3-izb. byt v OV na Sídl. pod Sokolejom v HE. Cena dohodou. Tel. 0905 569 735. SV-Z-R/000052

l Predám stav. pozemok vo Veľopolí - 15 m široký, všetky IS. Tel. 0904 542 512. SV-Z-R/000102

l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. SV-Z-R/000089

l Predám bukovú metrovicu. Cena 27 eur s dovozom. Tel. 0918 488 111. SV-Z-R/000076

l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. SV-Z-R/000083

všeobecná účtovníčka / účtovník Vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

SV-Z-R/000074

Rôzne

l Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210

Chemes, a.s. Chemlonská 1 066 33 Humenné

SV-Z-R/000056

l Prefinancovanie pôžičiek bez príjmu a ručenia, aj dopožičanie. Tel. 0918 716 807. SV-Z-R/000066

l Zbytočne nepreplácajte za revízie plynových zariadení. U nás najlacnejšie. Tel. 0949 717 811. SV-Z-R/000067

www.slovenskyvychod.sk

%

Objednávam si predplatné týždenníka

Slovenský východ 1/2 roka - 10 €

1 rok - 20 € Tel:

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

VChODOVé OCE¼OVé DVERE do bytu (s príslušenstvom a montážou)

v cene

350 €

Množstevné zľa vy pre sta vební kov Príďte si vybrať to pra vé pre vás

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí Meno a priezvisko:

Obec:

T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V á Ra

13. 2. 2014

Touto cestou čo najsrdečnejšie ďakujem zdravotníckemu kolektívu interného oddelenia Nemocnice Snina, s.r.o. – primárovi MUDr. Danielovi Bakšimu, lekárom MUDr. Štefanovi Haničákovi, MUDr. Petrovi Šprochovi, MUDr. Borisovi Piteľovi a MUDr. Jurajovi Mikovi. Ďalej zdravotným sestrám a ošetrovateľkám pod vedením vrchnej sestry Melánie Dankovej. Ďakujem aj personálu z chirurgického oddelenia, menovite primárovi MUDr. Ondrejovi Kulanovi a MUDr. Miroslavovi Suchému. Všetci menovaní sa v plnej miere zaslúžili o záchranu môjho života počas mojej hospitalizácie. Nech im Boh žehná pri ich každodennom povolaní, pri záchrane ľudských životov. Ing. Mikuláš Hrib

o 14.30 hod.

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1,

Láska je v spomienke, spomienka v žiali, navždy odišiel ten, koho sme milovali. Posledné Zbohom na perách mal, keď svojich najbližších opúšťal.

Jeden rok uplynie 14. februára od smutnej chvíle, keď nás vo veku 78 rokov navždy predišiel do večnosti

Michal LELKO

z Dlhého nad Cirochou.

Smútime, v srdciach bolesť a prázdno máme.

Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku s modlitbou. S úctou spomína smútiaca rodina.

skupiny B, T

kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1

Opustili nás

areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

Spomienka

VODIČSKÉ KURZY

0905 721 562 0905 671 814

SV-Z-R/000109

Poďakovanie

SV-Z-R/000108

0918 519 906

AUTOŠKOLA

Podpis:

Lana čaká na svoj skutočný domov a majiteľa v útulku OZ Pomoc psom v Strážskom.

SV-Z/000060

Jasenovská 2497, Humenné

0905 480 587, 057 779 6175

Dátum:

Dovoľte mi, aby som sa predstavila. Som 4-mesačná fenka a zostala som na opustenom dvore sama potom, čo môj majiteľ zomrel. Teraz čakám v dočasnej opatere na nového milujúceho a zodpovedného majiteľa a svoj skutočný domov, aby som si mohla užiť šteniatkovské bezstarostné dospievanie. Som aktívne, veselé, hravé a milé šteniatko. Aby som nezabudla, som odčervená, po vakcinácii a čipovaná. V dospelosti mám predpoklad stredného vzrastu. Podmienkou adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy a uhradenie adopčného poplatku. 0910 161 789 l ozpomocpsom@gmail.com

Ševčenkova 6, Humenné (drevený stánok oproti Verchovine pri zeleninovom trhovisku) Inzerciu naďalej prijímame telefonicky alebo e-mailom

NAJLACNEJŠIE AUTODIELY AUTOSERVIS AUTOBAZÁR V-M AUTO

Dovoz zdarma.

PSČ:

Hľadáme domov pre LANU

Vážení čitatelia, v tejto prevádzke prijímame od vás l riadkovú inzerciu l smútočné oznámenia l spomienky l poďakovania

n 9 - 17-týždňové vysokoprodukčné nosničky (plemeno: HYSEX, MORAVIA, DOMINANT FAREBNÝ) n 1-ročné nosnice v znáške n brojlerové kurčatá n morky - 8 a viac týždňové (plemeno: BIG-6) n káčatá brojlerové n húsatá brojlerové n perličky

Ďalej ponúkame: kŕmne zmesi pre hydinu, zajace, granuly pre psov, miešané šroty, zemiaky jedlé a sadbové, umelé hnojivá – síran, liadok a NPK.

Ulica:

E-mail:

MINIFARMA UDAVSKÉ

NOVINKA: čerstvo pitvané gazdovské brojlerové kurčatá

%

PRÍJEM RIADKOVEJ INZERCIE

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

Prijíma objednávky na:

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO pre rodinné a bytové domy t Hliníkové fasády t Zimné záhrady

Tento objednávkový kupón pošlite na adresu: Redakcia Slovenský východ, Chemlonská 1, 066 01 Humenné. Viac informácií na tel. 057 772 2227 alebo na: redakcia@slovenskyvychod.sk

e-mail: j.mihalikova@chemes.sk

NOČNÝ KLUB v Starej Turej

SV-Z-R/000031

l Pečiem zákusky a torty na rôzne príležitosti. Tel. 0918 687 599.

Cena predplatného:

Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zasielajte do 31. 3. 2014 na adresu:

SV-Z-R/000092

SV-Z-R/000095

V HUMENNOM Helena Rudiková, nar. 1922 Ing. Barnabáš Czövek, nar. 1928 Eva Kopáčová, nar. 1931 Margita Orendáčová, nar. 1927 V KAMIENKE Mária Liptáková, nar. 1932 V KAMENICI n/Cir. Mária Ištoková, nar. 1920 V MODRE n/Cir. Anna Kovačová, nar. 1933 V PAPÍNE Štefan Lipčák-Petrovaj, nar. 1943 V SLOV. KRIVOM Ján Meždej, nar. 1924 V SOPKOVCIACH Pavol Sim, nar. 1933 V STAKČÍNE Vasiľ Kosira, nar. 1942 V ULIČI Anna Fedičová, nar. 1919 VO VOLICI Gizela Hlohincová, nar. 1935 V ZBUDSKOM DLHOM Helena Kocajová, nar. 1927 V JENKOVCIACH ( okr. Sobrance) Anna Nemešová, nar. 1926 Nech im svieti svetlo večné!

SV-Z/000009

Požiadavky: l stredoškolské vzdelanie s maturitou l minimálne 5 rokov praxe v oblasti podvojného účtovníctva komplet l skúsenosti s prácou v systémoch Najavo, IBIS l práca s PC, Word, Excel l samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilnosť

l Prijmeme VODIČA na medzinárodnú kamiónovú do-

l Prijmem VODIČA MKD. Podm.: VP sk. C+E a karta vodiča. Tel. 0905 271 156.

l Predám TRAKTOR domácej výroby, vpredu/vzadu navijak. Viac info na tel. 0907 439 622.

SV-Z/000059

Chemes, a.s. Humenné

SV-Z-R/000107

SV-Z-R/000096

SV-Z-R/000094

SV-Z/000008

l Predám 2-izb. byt (64 m2, OV, prerobený) pri centre. Tel. +421 908 215 861.

SV-Z-R/000090

SV-Z-R/000105

l Predám auto zn. Fiat Sedici 1.6, 4x4 - r.v. 2009, vo výbornom stave. Cena 5 500 eur. Tel. 0907 223 706, 0907 224 254.

l Daňové priznania, účtovníctvo, mzdy, DPH. Tel. 0915 928 126.

l Hľadám KUCHÁRKU a AUTOMECHANIKA. Tel. 0918 519 906.

pravu – dopravná spoločnosť Humenné. Tel. 0911 297 122.

SV-Z/000006

l Predám 2-izb. byt s balkónom a garáž na Sídl. I v HE. Tel. 0905 325 608.

SV-Z-R/000099

l Predám pekný prerobený 3-izb. byt na ul. SNP v HE. Zn. Len vážni záujemci. Tel. 0903 900 923.

SV-Z-R/000106

Práca

SV-Z/000010

l Predám garsónku na Sídl. III. Tel. 0911 100 012.

l Predám veľký 2-izb. byt v Strážskom. Tel. 0911 100 012.

l Stavebné práce, obklady, dlažby, omietky, elektrika. Tel. 0908 061 518

SV-Z/000039

l Dám do prenájmu 2,5-izb. byt v širšom centre Bratislavy. Je zmodernizovaný a komplet zariadený. Tel. 0903 778 902.

SV-Z-R/000100

l Lacno predám krátke bukové drevo do kozuba, šporáku, kotla. Max. dĺžka 40 cm, s dovozom - V3S s nadstavbou. Tel. 0905 963 894.

%

l Dám do prenájmu garsónku na Laboreckej ulici. Tel. 0910 199 199.

l Predám 2-izb. byt blízko centra. Tel. 0911 100 012.

%

Prenájom


12

Inzercia

10. 2. 2014 SV-Z/000057

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845 l Manažérka marketingu a obchodu: Slávka Pallaiová - 0905 281 391, e-mail: slavka.pallaiova@slovenskyvychod.sk l Inzercia: Martina Behajlová - 057 772 2227, redakcia@slovenskyvychod.sk l Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. l Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk l Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie v stredu do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121. www.slovenskyvychod.sk

SV2014-07  

Noviny Slovenský východ

SV2014-07  

Noviny Slovenský východ

Advertisement