Page 1

ROČNÍK: XVI

PÔŽIČKY l Živnostníci l s.r.o.-čky l Na DIČ l Opatrovateľky v zahraničí l Zamestnaní l Dôchodcovia invalidní a starobní

0905 366 416 0915 428 135

ČÍSLO: 38

16. 9. 2013

CENA: 0,40 €

Second hand NIKA

Ul. 1. mája, HUMENNÉ

pon – pia 9.00 – 16.00 hod. sob 9.00 – 12.00 hod.

(pri novej Malej poliklinike)

otvárame 16. septembra

Celý týždeň zľava 50% na všetok tovar OBLEČENIE l kojenecké l detské l pre dospelých (nohavice,rifle,sukne,kabáty,blúzky,mikiny, svetre,tričká,polokošele,obleky,saká) l kabelky l kravaty OBUV l pánska l dámska l detská l športová l bicykle l el. náradie a spotrebiče l nové, dovezené z Anglicka (dámsketopánky,čižmy,sandálea gladiátorky)


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l Svätá Ľudmila dažďom nás umýva l Nad májovou záhradou septembrová je krajšia l Aký september, taký bude i marec l Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží l Ak sa osy v septembri tlačia do prí bytkov, prorokujú tuhú zimu l Babie leto prináša pekné dni v jeseni l Jesenné oranie polročné hnojenie l Na Matúša je už každé jablko na zahryznutie l Ak je na Matúša pohoda, v lese vyschne každé brvno l Pekné počasie na Matúša za štyri týždne vydrží l Ak je na Matúša jasno, vinár sa raduje. (cin)

SPRAVODAJSTVO

-

16. 9. 2013

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Už sa chysta jú vo lebné tam ta my Kytièka k meninám

V súvises blížiacimisavoľbamidosamosprávnehokrajamanapadlo,prečosav niektorýchvyspelýchkrajináchdržiadlhšieho časovéhoobdobianafunkciuhlavyštátu.Abypočasnehostihli urobiť čosi, čo tu ostane. A tak má Paríž svoje stredisko vedy a známumodernúobrazáreňi ďalšiestavby,ktorévzniklipočas sedemročného funkčného obdobia jednotlivých prezidentov. Prejdime však do našich pomerov. Sninský kaštieľ je po rekonštrukcii v hľadáčiku stavby roka a ďalšej prestížnej ceny. Azda ešte dôležitejšie ako prípadné získanie cien je, že kaštieľ vstal z popola a slúži verejnosti. U nás sa pomaly chystajú volebné tamtamy. Novonastupujúci budú sľubovať, doterajší ukazovať, čo sa podarilo. Väčšina z toho, čo sa urobilo, sa bude odovzdávať práve v týchto dňoch. Na to, aká je ľudská pamäť krátka,jetomožnoajv poriadku,nie? Marián Šimkulič

Od 16. - 22. 9. 2013 oslavujú meniny: Ľudmila ` Olympia ` Eugénia ` Konštantín, Konštantína ` Ľuboslav, Ľuboslava `Matúš ` Móric.

Kam za kultúrou

Vihorlatské múzeum Humenné l Umenie 19. storočia: Od klasicizmu po brány moderny – výstava obrazov zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove l Umelecko – historická expo zícia otvorená v pondelok 9. – CELONÁRODNÁ ZBIERKA NA PODPORU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 16. hod., utorok – piatok 9. do 17. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Skanzen otvorený denne 9. – 18. hod. Liga za duševné zdravie SR pri príležitosti Svetového dňa duKaštieľ Snina ševného zdravie organizuje informačnú kampaň, ktorej cieľom je l Výstavy: Snina v zrkadle času zvyšovať povedomie verejnosti o duševnom zdraví. Kúpou mod- l Mikuláš Klimčák: Byzantská misia rej nezábudky od 20. do 24. septembra podporíte projekty, ktoré l Jozef Kornucik: Dimenzie Fajn Humenné l Andrej Smolák: Konfrontácie – výber 18. – 19. 9. One direction: This is us pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Liga za duševné zdravie už de- interaktívne stretnutia so psycho- z výtvarných festivalov. Zač. predst. o 19.30 hod., 3D, sať rokov informuje ľudí o dôleži - lógom pre stredoškolákov, Otvorené: ut – pia od 10. do 18. hod, nevstupné 5 €. tosti duševného zdravia. Ukazuje prieskum, ale aj výstavy výtvar- deľa od 14. do 18. hod. Vstup zdarma. 19. – 21. 9. Oggy a šváby sa, že s prevenciou treba začať ných prác detí a dospelých s du - Vihorlatské osv. stredisko Humenné Zač. predst. o 17. hod., u detí. Aj celonárodná zbierka Dni ševnými poruchami v Bratislave, l 19. 9. o 10. hod. Mihály Kátai a jevstupné 4 €. nezábudiek je zameraná na pod- ktorá odštartuje Festival du- ho žiaci – vernisáž a inštruktáž pre poru prevencie duševného zdra- ševného zdravia. Viac na pedagógov a žiakov. Vstup voľný 20. – 21. 9. Diana l 21. 9. Pietny akt kladenia vencov via. Ide o školenie učiteľov o du - www.duševnezdravie.sk. Zač. predst. o 19.30 hod., ševnom zdraví detí, okrúhle stoly, Ing. Oľga Valentová k pamätníku oslobodenia Kalinova vstupné 4/3 €. l 29. 9. v Zubnom a Ruskej Porube Centrum Snina BVD PÁ LE NI CA VO VTÁ ČOM ÚDO LÍ V PO RÚBKE Spevy môjho rodu – súťaž detských 17. 9. Big Lebowski rusínskych spevákov. Zač. predst. o 19.30 hod., Mestské kultúrne str. Humenné vstupné 2 €. Pálenka ako kvalitný čistý mok pálený z ovocia prežíva rene- l 22. 9. o 19. hod. Goraľu, či cy ne žaľ sanciu. Svedčí o tom aj účasť medzinárodne ocenených vý- – premiérový program ľudovej hudby Kollárovci. Vstupné 6 € l 23. 9. o 19. robcov na súťaži o Zlatý destilát Dunaja 2013 v Komárne. hod. v kostole Všetkých svätých 18. Medzinárodnej súťaže sa zúčast- Dula 45%, Oskoruša 45%, Malina ročník medzinárodného hudobného nili výrobcovia zo Srbska, Českej 45%, Vinovica tokaj 45%. strie- festivalu PONTES 2013 – MOSTY Námestie centrum, Snina republiky, Rumunska, Maďarska borné medaily Slivka 50%, Trnka Záhrada snov Andreja Smoláka a Slovenska. Teší nás, že z nášho 45%, Chlebovica 50%, Čerešňo- POROZUMENIA, Kráľovná noci Otvorené: pondelok – piatok 10. regiónu sa súťaže zúčastnila aj vica 45% a bronzové medaily (Veľká nočná hudba). Účinkujú: Virtu– 12. / 13. – 17. hod. Návštevu BVD Pálenica vo Vtáčom údolí Chlebovica 50%, Čučoriedka osi Quartet, primárius Oldřich Vlček, v inom čase možno dohodnúť na Porúbka. Tristodvadsaťjeden vzo- 50%, Šípka 50%, Hrozno 45%, sólistka Christine Johnson (soprán). Vstupné dobrovoľné l Humenné na tel. 057 762 43 48. riek hodnotilo 17 odborných de- Višňa 50%, Slivka 45%, Marhuľa plátne – výstava Humenné očami na Výtvarné centrum, Česká ul. 9, Snina gustátorov. Hodnotil sa vzhľad de- 45%, Hruška 50% a Hruška 45%. šich a zahraničných umelcov. stilátu, čistota vône, jej intenzita, Ak to dobre zrátame, so ChampiVýber z rannej tvorby čistota a intenzita chuti a harmó- onom je to presne 20 ocenení. Andreja Smoláka Otvorené len vopred ohláseným nia chuti a vône. A ako dopadli na- Nečudo, že fajnšmekri už v špe návštevám. ši? Podľa konateľa Ľubomíra Fla- cializovaných obchodoch hľadajú Hotel KARPATIA v Humennom šika, mimoriadne úspešne. Veď kvalitný mok s označením BVD (v len posúďte. Ocenenie Champion Humennom napríklad v obchode V HUMENNOM Farby noci Ing. Glória Páldyová, nar. 1955 Vystavujú: Thurya Al Baqsami získal destilát Jonathan 45%, zla - s alkoholom na Mierovej ulici (mš) JUDr. Štefan Kurilla, nar. 1943 (Kuwait), Casisa Gianpetro (Ta- té medaily Chlebovica MS 50%, oproti VšZP). liansko), Gabriela Medveďová Jolana Daňková, nar. 1941 (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bul V SNINE harsko), Volodimir Pavlišin, Jolana Siváková, nar. 1972 Gabriela Buleca a Sergej Biba V BELEJ NAD CIROCHOU (Ukrajina), Jarmila Veliká, Patrícia Ján Bilec, nar. 1938 Hudáková a Lukáš Pompa (SR). V ČERTIŽNOM Mária Harviľáková, nar. 1924 Peter Kulik, nar. 1932 V KAMENICI NAD CIROCHOU Vojtech Demeter, nar. 1954 Anna Dedinská, nar. 1926 Pohotovostné služby v HUMENNOM: V TOPOĽOVKE 16. 9. Lekáreň PRI NEMOCNICI, Michal Juhás, nar. 1950 17. 9. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 18. V UDAVSKOM 9. Lekáreň DON BOSCO, 19. 9. Mária Romanová, nar. 1924 Lekáreň PRI FONTÁNE, 20. 9. V ULIČI Lekáreň NA DETSKEJ POLIKLIPeter Roman, nar. 1945 NIKE, 21. 9. Lekáreň DON BOSCO, 22. 9. Lekáreň MÉDIA. V ZÁVADKE Detailnavázusozlatými,striebornýmia bronzovýmimedailami. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 l PaličiVladimírFica AntonFic,uprostredkonateľBVDPáleni- Jozef Ovšianik, nar. 1931 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do cavoVtáčomúdolív Porúbkes oceneniamiz Komárna. Nech im svieti svetlo večné. 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Dni ne zá bu diek 2013

Kiná pozývajú

Zo Zlatého destilátu Dunaja dvadsať ocenení

Galéria Andrej Smolák

Opustili nás

Kam do lekárne


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

16.9.2013

Prezentáciai oceňovanienajlepších

Pristrihanípáskyzrekonštruovanéhonámestia.ZľavastarostaTomáš Pastirák,prednostaObÚOndrejMúdrya zástupcastarostuAndrejBenej.

Udavskémázrek onštruov an énám estie

Počas soboty a nedele prebiehali v Humennom Dni svätého Huberta. Počasie bolo prívetivejšie v sobotu, kedy sa uskutočnila prednáška,rôznesúťažepredetia vyvrcholenímbolasúťažvovarenígulášu.Nedeľananádvoríkaštieľaa neskôrv divadelnejsále Domukultúry(rozmoknutýterénv skanzene)malaslávnostnejšíráz. Svätohubertskú svätä omšu ce- Parvan, Andrej Orenič, Ján Melnilebroval farár Ján Gič. Po jej čák, Ladislav Ladomirjak, Mikuláš skončení predseda obvodnej Po- Karbunik, Dušan Jankaj, Zdeno ľovníckej komory a regionálnej Miľo, Jozef Grešo, Ján Gabria, organizácie SPZ Pavel Zaťko Ján Fedurco, Jaroslav Dutko, Šte a vedúca kancelárie Silvia Zdraži- fan Drozd, Peter Čuchran a Miron Striebornú medailu lová odovzdali ocenenia za záslu- Balica. obdržali Andrej hy a rozvoj poľovníctva. Bronzovú Šompľák, Ivan medailu prevzali Milan Tkáč, Ján Hudák, Miron Staško, Ladislav Rybanský, DuCerula, Ján Bušan Petrík, Jozef Pažin, Vendelin haj a Albert Bazár. Zlaté medaily: Valerij Po doľskij, Juraj Hrivnák, Ján Hrabovčin, Pavol Gabura, Jozef Ferko a Andrej ČEREVKA(na snímke) z Roškoviec. Po dražbe jeleňa upútala výstava Poľovníctvo a príroda v MsKS. (mš)

Nedeľa15.septembrav UdavskompatrilaDňuobce,ktoréhosúčasťou bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného námestia a piatymFolklórnymslávnostiamPodVesčanskúhuru. Predchádzala im slávnostná svä- ktoré pritiahne nielen miestnych, tá omša v rímskokatolíckom ale aj ľudí z okolia a bude to oáza odkostole Najsvätejšej trojice, ktorú dychu a pokoja. A potom sa už na celebroval správca farnosti Vin- amfiteátri predstavili SFS Udavčecent Dráb. O samotnej re- ne, FsK Papínčan, Zemplínski hekonštrukcii námestia (mimocho- ligonkári, Rusínsky holosy, dychodom, ide o jediné námestie v obci- vý súbor Vychodňare, Pacerky ach regiónu) nám porozprával z Budkoviec, ľudová hudba starosta obce TomášPASTIRÁK: Ondreja Kandráča, ľudový rozpráPri rekonštrukcii námestia vač Jožko Jožka a FS Železiar. Spoločná snímka členov PZ Sokol v centrálnej časti obce Udavské Večer patril ľudovej veselici s husa robili nové cesty, chodníky, dobnou skupinou Retro. (mš) Humennépredvydraženýmjeleňom. úprava potoka, autobusová za- V Humennom sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti Pamätného dňa mesta sa stávka, nový amfiteáter, fontána udeľujú ocenenia osobnostiam a rodákom, ktorí prispievajú k rozvoju mesta alea v budúcnosti rátame s dobudo- bo ho dôstojne reprezentujú na Slovensku či v zahraničí. Medzi tohtoročnými vaním detského ihriska. Celkový ocenenými bola aj módna návrhárka LýdiaECKHARDT(na snímke), ktorá sa náklad stavby je takmer 900 tisíc v Humennom narodila a po ukončení gymnázia pokračovaEur, z toho 665 tisíc sme dostali la v štúdiách na Právnickej fakulte Univerzity Komenského cez program revitalizácie sídiel od v Bratislave. Nestala sa však právničkou, ale úspešnou EÚ. Ostatné náklady znášala podnikateľkou vo svete módy. Cenu primátorky mesta žiaľ obec z vlastných zdrojov. Poloha osobne nemohla prevziať, ale o svoje dojmy sa s nami ponámestia je vlastne kolískou delila: – Úprimne by som chcela vyjadriť vďaku pani primáUdavského, kde sa písala história torke, že si ma vybrala na toto ocenenie. Bolo to pre mňa obce. Verím, že to bude centrum, veľmi milé prekvapenie a vážim si to. Verím, že sa mi v blízkej budúcnosti podarí „splatiť“ dlh svojmu rodnému mestu. Odchádzala som ako osemnásťročná študentka, a vrátim sa ako zrelá podnikateľka, s pokorou a radosťou. My už dnes vieme, že Krížovku – mesto osobností to bude 3. novembra, kedy sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutoční benepre týždenník pripravil hu- fičná módna prehliadka, na ktorej predvedú modely značky Lýdia Eckhardt. Na menskýmaqistrát.Aksteodpo- tomto podujatí participujú Únia žien, mesto Humenné a OZ Aura. (aš) vedali:HornéhoZemplína,Partmetter,Tomko,Beller,Grosman, Breiner, Malachovská, Kočan, Klimčák,dostalistesadoosudiao triknihyDejinyHumenného a Humenné, ktoré si budete môcť prevziať na tlačovom odbore magistrátu (na 2. poschodí). Šťastie sa usmialo na Jána Matoša, Družstevná 1737, Humenné, Kristínu Lelkovú, Dlhé nad Cirochou 288 a Jána Kundráta,Chlmec58. (mš)

Vyhral iste?

Triknih yIkar u Ak ste uviedli, že Dohodnuté manželstvo má pokračovanie, ocitli ste sa v osudí o tri rovnomenné knihy Jennifer Probstovej z vydavateľstvaIkar.Knihuzískava Silvia Klajbanová, Brekov 138, Martina Franková, Jasenov 126 a KatarínaKorenková,Starinská4, Humenné.Knihysimôžuprevziať v redakciidokoncatýždňa.(mš)

Pri príležitosti osláv Pamätného dňa mesta Humenné a 696. výročia prvej písomnej zmienky navštívil mesto Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky. O jeho návšteve vedeli aj žiaci Základnej školy SNP 1 v Humennom a prejavili túžbu stretnúť sa s hlavou štátu, čo sa im podarilo. Osmaci (8.C) a deviataci (9.B) za asistencie triednych učiteliek Ing. Gabriely Belákovej a Mgr. Lucie Sotákovej trpezlivo čakali pred „kulturákom“. V sprievode pri mátorky mesta Jany Vaľovej sa Ivan Gašparovič prívetivo zvítal s učiteľmi a žiakmi „esenpéčky“, ktorí ho už netrpezlivo, ale o to radostnejšie očakáva li. Nechýbala ani spoločná fotografia. Ing.GabrielaBeláková

V súťaživovarenígulášuvyhralo PZ Jariabok z Hrabovca nad Laborcom. Zľava Pavol Duda, MiroslavMochnáča MarekDelej.

Policajné správy V pondelok 9. septembra dopoludnia našiel v kuchyni domu v Oľke telo 53–ročného muža bez známok života sused nebohého. Obhliadajúci lekár nemohol na mieste stanoviť bezprostrednú príčinu smrti, bola preto nariadená súdno–lekárska pitva zosnulého. Poverený príslušník OO PZ v Medzilaborciach začal v prípade trestné stíhanie za prečinusmrtenia. kpt. Mgr. Jana Migaľová

STREĽBAV STAKČÍNE Okná jednej z budov v Stakčíne sa v noci z 9. na 10. septembra stali objektom streľby. Poškodenie ohlá sil oko loi dú ci muž. Pravdepodobne nešlo o jediný útok, keď už predtým mal niekto strieľať na budovu z idúceho auta. Prípadom sa už zaoberá polícia. –AR–


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

BVD Pálenica vo Vtáèom údolí Porúbka od 18. septembra

v režime pestovate¾ského pálenia. Záujemcovia o vypálenie vykvaseného kvasu ho môžu priniesť minimálne v objeme 80 litrov v čistých potravinárskych nádobách po predbežnej dohode na tel. č.:

057 7782 416 l 0908 735 111 l 0905 900 665

-

16. 9. 2013

Deò otvorených dverí P i e r r e L a n g Konečne nastal správny okamih – naša nová kolekcia jeseň/zima sa predstaví v celej svojej kráse. Prijmite pozvanie

19. septembra 2013 od 9.00 do 19.00 hod. na Tolstého ul. 4 (oproti GVP) v H u m e n n o m a buďte prví, ktorí spoznajú našu novú kolekciu zblízka. Katarína Dobyová manager Johana Brezovská poradkyňa

maloobchodná a veľkoobchodná predajňa H u m e n n é, mierová 94 (areál STS) Ponúkame: elektroinštalačný materiál l elektrické káble l ističe l spínače, domové zásuvky l LED technológia l rozvodné skrinky l poistky l bleskozvody l priemyselné svietidlá Odborný poradenský servis

tel. 0915 696 502 l www.eltrax.sk l e–mail: info@eltrax.sk

magický svet zvierat

Dargovských hrdinov 13-14 (čínsky múr) Humenné


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

16. 9. 2013

Sninský kaštieľ prihlá se ný do sú ťa že Stav ba ro ka O Ce nu Euro pa Nostra V pondelok 10. septembra sa uskutočnila obhliadka sninského kaštieľa v zmysle súťažných Sieť mimovládnych organizácií podmienok a štatútu 19. ročníka prezentačnej celoštátnej súťaže Stavba roka 2013. Obhliadku vy- Europa Nostra a EÚ každoročne konala odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej udeľujú ocenenia za najlepšie komory architektov, Komory podnikateľov Slovenska, zástupcov Slovenskej technickej univerzity, počiny v oblasti kultúrneho deTechnického skúšobného ústavu stavebného a zástupcu zo zahraničia (Belgicko). dičstva. Europa Nostra združuje Okrem spomínaných bol členom nie pre rozvoj slovenskej architektú- miatka značného významu, ale zvý- 250 mimovládnych organizácií poroty aj prof. Ing. arch. Štefan ry a stavebníctva – ABF Slovakia. šili sa i kvalita a rozsah služieb z celej Európy a ďalších 150 Šlachta, PhD., prezident Spolku Stavbu Obnova historickej pamiatky v kultúrnej oblasti v meste Snina asociovaných inštitúcií. Spolu architektov Slovenska a bývalý – Kaštieľ Snina prihlásil do súťaže a priľahlom regióne, čo znásobuje zastupuje asi 5 miliónov ich člehlavný architekt Bratislavy. Na obhlia- hlavný partner zhotoviteľa stavby celkový výsledný efekt. Projekt ob- nov. Hlavným záujmom platfordke sa zúčastnili tiež zástupcovia Eiffage Construction Slovenská re- novy kaštieľa vznikol v hlavách zás- my je ochrana kultúrneho a prí samosprávy na čele s primátorom publika, s.r.o. V súčasnosti sú tupcov mesta, ktorí podrobne po- rodného dedičstva. Vlajkovou Štefanom Milovčíkom, riaditeľ Mest- kaštieľ a socha Herkula vyhlásené znali históriu a význam, ale najmä aktivitou organizácie je od roku ského kultúrneho a osvetového stre- za národné kultúrne pamiatky. Real- dezolátny stav budovy. Vďaka zrea- 2002 ocenenie „European Union diska a zhotoviteľ stavby. Organizá- izáciou projektu sa obnovila nielen lizovanému projektu sa dosiahla Prize for Cultural Heritage torom súťaže Stavba roka je združe- zanedbaná národná kultúrna pa- premena národnej kultúrnej pa- / Europa Nostra Awards“. Udemiatky zo schátranej a technicky ne- ľuje ho v spolupráci s EurópSTRETNU TIE HU MENSKÝCH NU MIZMATI KOV PRI SLÁVNOSTNEJ PRÍ LE ŽI TOSTI vyhovujúcej budovy na kompletne skou úniou. V každej kategórii zrenovované miesto slúžiace môže byť udelených až 25 ocekultúrno–spoločenským potrebám není. Maximálne šesť najlepších obyvateľov mesta, ale i širokého môže získať „Grand Prix“, ktorá Humenská pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti zvolala okolia. Vyhodnotenie súťaže očaká- je spojená s finančnou odmenou na 10. septembra členskú schôdzu spojenú s inauguráciou pamätnej vame v polovici novembra tohto ro- vo výške 10 tisíc eur. Do spomísady euromincí pri príležitosti piateho výročia založenia pobočky. ku a nám všetkým ostáva len veriť, nanej súťaže je prihlásený aj V úvode stretnutia numizmatikov členstvo a honorovala ho titulom že kaštieľ bude v súťaži úspešný. projekt Obnova historickej papredniesol Ladislav Panoc správu čestného predsedu. Pri príležitosti (em) Mgr. Eva Mihaliková miatky – Kaštieľ Snina. o činnosti, kde pripomenul, že síce životného jubilea predseda pobočhumenská pobočka si pripomína ky Ladislav Panoc blahoželal iba piate výročie, ale numizmatici a udelil pamätnú medailu dvom sa v Humennom začali organizo- členom, Ing. Alexandrovi Bočanovi vať už v roku 1974, kedy vznikol pri a Ing. Jaroslavovi Matučšákovi. vtedajšom Okresnom vlasti- Záver schôdze patril inaugurácii vednom múzeu krúžok. „V júni pamätnej sady euromincí všetkých tohto roku vedenie pobočky pripra- nominálnych hodnôt. Súčasťou savilo tematické popoludnie, pred- dy je aj pamätný bronzový žetón nášku spojenú s výstavou rôzneho s logom humenskej pobočky. Obal zberateľského materiálu k téme sady tvoria reprodukcie fotografií 1150. výročia príchodu Byzantskej humenského kaštieľa, dreveného misie na Slovensko. Po kladných kostolíka v skanzene a potoka ča odozvách chceme pripraviť podob- su s bustou M. R. Štefánika. Pané podujatie. V ďalšom období mätná sada vyšla v dvestokusovej chceme zintenzívniť vydavateľskú edícii, do obehu ju slávnostne činnosť vydaním pamätných odz- uviedli Dr. Ivana Strakošová a Štenakov, medailí, reprintom fan Sciranka. V závere stretnutia Pri slávnostnom uvedení pamätnej sady euromincí. Zľava pohľadníc a katalógov,“ pokračoval poďakoval predseda hlavnému iniLadislav Panoc. Na členskej cátorovi vydania, Ing. Jaroslavovi Dr. Ivana Strakošová, Ing. Jaroslav Kačur, Ladislav Panoc a Šte schôdzi humenská pobočka udeli- Kačurovi a tvorcovi sady, Pavlovi fan Sciranka. l Sada euromincí všetkých nominálnych hodnôt. la Štefanovi Scirankovi čestné Čačkovi. (mš)

Vy da li pa mätnú sa du euro mincí

V HU MENSKEJ NE MOC NI CI PRI BUDLI DVE NADŠTANDARTNÉ IZBY

Dô ve ra zvy šu je po hodlie pa cientov V Nemocnici Andreja Leňa v Humennom 13. septembra boli za účasti generálneho riaditeľa Zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera, Martina Kultana, riaditeľa nemocnice Mariána Béreša, členov vedenia, lekárov, sestier a personálu, odovzdané do užívania nadštandardné izby na chirurgickom a pediatrickom oddelení. –Dnesmôžemevidieťveľmipeknú com toho, aby pri chorom dieťati bospoluprácu zdravotnej poisťovne la aj matka. – Zvýšenie štandardu s nemocnicami.Tojetentrend,kto- ubytovaniaznamenáajvyššiuúrorý sa očakával od zdravotných veň ošetrovateľskej starostlivosti, poisťovní. Mali by ukázať pa- dodáva primárka Macková. Riaditeľ cientom,žesavediao nichtrochu Nemocnice A. Leňa, Marián Béreš, viac postarať ako je doteraz zvy- vyslovil poďakovanie ZP Dôvera za kom. Poisťovne môžu svojím fi- financovanie rekonštrukcie izieb, nančnýmprispenímukázať,žema- ako aj zamestnancom, ktorý výrazjúnato,abysastaralio svojichpa- ným spôsobom boli nápomocní pri cientov,abychodilitam,kamchodia tejto rekonštrukcii. ZP Dôvera finanpacienti,ktoríbymalicítiť,žezdra- covala rekonštrukciu od podlahy po votnápoisťovňajepriamozaintere- strop. V izbe je posteľ, pohodlné sovaná do starostlivosti o nich.Ak kreslo, chladnička, televízor, samochceme mať konkurenčné prostre- statný sprchovací kút s toaletou. die,nechsatedavytváraa nechje V krátkom času budú dodané do to aj vidno, konštatoval primár chi- oboch izieb aj stoly. Nadštandardné rurgického oddelenia Dušan Su - izby budú slúžiť všetkým pacientom kovský. Iniciatívu ZP Dôvera vytvo- za poplatok, poistenci Dôvery ich riť nadštandardnú izbu aj na det- budú môcť využívať za zvýhodneskom oddelení, ocenila aj primárka ných podmienok. –Našeslovenské Tatiana Macková, ktorá je zastán- nemocnice majú svoj dlh, 20 – 30

Riaditeľ nemocnice Marián Béreš, primár chirurgického oddelenia Dušan Sukovský a vrchná sestra Jana Rošková v rozhovore s generálnym riaditeľom ZP Dôvera Martinom Kultanom. rokov sa s nimi nič nerobilo. Som veľmi rád, že nemocnica v Humennomsavybralasprávnoucestouakopozdvihnúťúroveň.Pretoje prirodzené,žeakvidímesnahunemocnice,abypodmienkyposunula naúroveň,akábyv 21.storočímalabyť,spolupracujemepritakýchto aktivitách, – povedal pred sprístupnením vynovených izieb generálny riaditeľ ZP Dôvera Martin Kultan. Poďakoval sa lekárom, sestrám, ošetrovateľom ako aj ostat-

nému personálu nemocnice za to ako sa starajú o pacientov a vyslovil nádej, že postupnými krokmi sa bude úroveň zdravotnej starostlivosti dvíhať. Nasvedčujú tomu aj informácie od riaditeľa humenskej nemocnie, Mariána Béreša, ktorý v týchto dňoch pripravuje investičný plán na rok 2014. Ráta sa v ňom s opravou vnútroareálových komunikácii, výstavbou nového parkoviska a aj s rekonštrukciou LDCH pavilónu. Anna Šimkuličová


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Pamätný deň mesta Humenné pripomínal aj Svetový deň prvej pomoci. Pri tejto príležitosti členovia prezentovali svoje aktivity, ale poskytovali aj služby pre kontrolu zdravia – merali krvný tlak, tuk, cukor v krvi a zisťovali krvné skupiny. Spolu s hematologicko–transfúznym oddelením boli v pešej zóne pripravení s mobilnou jednotkou aj na darovanie krvi. Záujem bol veľký, zo 112 ochotných darovať krv bolo vhodných 58 darcov, z nich pamätný deň mesta si zapamätajú 35 prvodarcovia ako deň ich prvého takého šľachetného činu. (aš)

-

16. 9. 2013

Súčasťou podujatia bola aj propagačná jazda motorkárov.

ŠTRNÁSTY SEPTEMBER, SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI

Prio ri tou bezpečnosť na na šich ces tách

Zač iatkom septembra 38 územných spolkov SČK v rôznych slovenských mestách organizujesprievodnépodujatia, počas ktorých predviedli ukážky prvej pomoci pri menších, no aj priživotohrozujúcichzraneniach a situáciách,s ktorýmisamôžeme v bežnom živote stretnúť (bezvedomie, zlomeniny, veľké vonkaj-šie krvácanie, vyprosťovanie osôb z havarovaného auta, resuscitácia na figurínach). SČK tiež organizuje osvetové podujatia pre žiakov základných či stredných škôl spojen é s ukážkamiprvejpomocia prednáškami,hravouformoupribližujú tematiku prvej pomoci aj de-

Naučiť sa základné záchranné úkony a tak v prípade potreby vedieť zachrániť ľudský život môže každý. K situáciám, pri ktorých práve poskytnutie laickej prvej pomoci rozhoduje o živote či smrti, do chádza veľmi často práve pri dopravných nehodách. Bezpečnosť na cestách je v centre pozornosti tohtoročného Svetového dňa prvej pomoci, ktorý si Slovenský Červený kríž aj tento rok v druhú septembrovú sobotu pripomínal spolu s Medzinárodnou federáciou a ďalšími národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca. ťom v mat erských školách. licajného zboru SR so SlovenV rámci Národného plánu Slo- skýmČervenýmkrížom.Kontrovenskej rep ublik y (SR) pre lysav týždniod8.do12.júlavo Bezpečnosť cestnej premávky všetkých slovenských okresoch (BEC EP) „Strat ég ia zvýš en ia zamerali na lekárničky pre cestbezpečnosti cestnej premávky núdopravua poskytovanieprvej v Slovenskej republike v rokoch pomoci.Oslovenýchbolotakmer 2011 až 2020“ boli aj počas 2 800 vodičov, tri štvrtiny z nich tohtoročnej letnej turistickej se- mali autolek árničku vyb av en ú zón y vyk on áv an é prev entívne kompletne, u takmer piatich kontrolyvodičovv súčinnostiPo- percent lekárnička vo vozidle

chýbala úplne. Z 2 055 vodičov, ktorých SČK preveril zo základných znalostí poskytnutia prvej pomoci, ju správne poskytnúť vedelasotvapolovicaz nich. PhDr. Silvia Knapiková

Bur za v Teatre

Humenská zberateľská spoločnosť 21.septembrausporiadav reštauráciiTeatrov komplexeHviezdav časeod8.do12.hod.zberateľskúburzu.Prezentovaťsvojekolekciemôžu zberateliamincí,medailí,bankoviek, známok, pohľadníc, etikiet, odznakov,telefónnychkariet,starožitností, umeleckých diel, militarií a iných zaujímavostí. Viac informácií na tel. 0918537652.Jaroslav Zelinka

CISCO AKADÉMIA PRI STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLE V SNINE

No vá možnosť zvy šo va nia od bor nos ti

Lokálna Cisco akadémia pri Strednej priemyselnej škole v Snine vznikla tohto roku podpísaním zmluvy s Academy Support Center pri Technickej univerzite v Košiciach. Reálne s vyučovaním v akadémii škola začala od septembra. Poskytovanie vzdelávania v Cisco akadémii patrí k nadštandardu školy. Tým sninská priemyslovka za- tronickej forme v anglickom jazy- o jehoabsolvovanía môžepokra- a Ing. A. Bindzárovú, ktorí budú bezpečí skvalitnenie odbornosti ku. Vyučovanie prebieha v slo- čovať v štúdiu ďalšieho. Ak štu- garantovaťodbornosťvyučovania výučby a umožní svojim štu- venskomjazyku.V záverekaždé- dent úspešne absolvuje štyri se- a zároveň sa budú podieľať na dentom nadobudnúť špecifické ho modulu čaká študentov elek- mestre daného programu, môže výučbepredmetov.Študentimajú zručnosti a kompetencie v oblasti tronický test v angličtine. Se- sauchádzaťo certifikátv niektorej možnosť okrem výučby riadneho získať certifikát informačných a komunikačných mesterštudentukončujezvládnu- z certifikačných inštitúcií na Slo- predmetu technológií. Cisco Systems je tímzáverečnéhotestua splnením vensku i vo svete. V súčasnosti o absolvovaníCiscovzdelávania. svetový líder v oblasti prenosu všetkýchpožiadaviek,ktorésida- má sninská Cisco akadémia vy- Pre nadšencov, ktorí chcú vedieť dát,hlasua obrazua v oblastilo- náCAstanovila.Poukončenímo- školených troch inštruktorov, Ing. niečo viac o sieťových technolókálnych a národných či nadná- dulu dostane študent osvedčenie M. Semjona, Ing. M. Ortutayovú giách, vytvára SPŠ v Snine aj CISCOkrúžok. rodných sietí. Takmer všetka PaedDr. Alena Romanová činnosť Internetu je smerovaná NA CESTE II/554 VYHLÁ SE NÝ HAVA RIJNÝ STAV produktmi Cisco Systems. Do portfólia výrobkov spoločnosti Ciscopatriasmerovače,prepínače,prístupovéservery,softvérpre Obvodný úrad Humenné pre poškodenie cesty medzi obcami Koša správusietía mnohoďalšíchpro- rovce–Nižná Sitnica vyhlásil havarijný stav. K poškodeniu cesty a ná duktov pre riešenia v oblasti slednému zosuvu časti vozovky došlo počas júnových povodní. informačných technológií. Všetky VtedySprávaa údržbaciestPSK, votnomprostredí.Zasadnutiakrízotieto riešenia využívajú jedinečné oblasť Humenné, poškodený úsek vého štábu sa zúčastnili zástupcovlastnosti operačného systému čiastočnestabilizovala.Cestnétele- via oblastného strediska Správy IOS od spoločnosti Cisco Sys- so sa však naďalej zosúva. Pred- a údržby ciest PSK, Obvodného tems. Akadémie, ako táto snin- nosta obvodného úradu Ondrej úradu pre cestnú dopravu a poská, sprostredkovávajú štu- Múdry,akopredsedakrízovéhoštá- zemné komunikácie, Obvodného dentom v rôznych častiach sveta bu,nazasadnutínaObecnomúra- úraduživotnéhoprostrediaa Okresznalosti z oblastí počítačových de v Nižnej Sitnici 10. septembra ného dopravného inšpektorátu sietí.Zároveňštudentovpripravu- vyhlásil, že cesta II. triedy má pre v Humennom. Vyhlásenie havajú na získanie medzinárodne región strategický význam z hľa- rijného stavu by malo urýchliť prouznávaných certifikátov, ktoré im diskadopravnéhospojenia,a toaj cesypriopravepoškodenéhoúseotvárajúnovémožnostia zvyšujú v prípade možných mimoriadnych ku cesty II/554 a odstránenie neich cenu na trhu práce. Študijné udalostí,akbydošlok ohrozeniuľu- bezpečenstiev,ktorétamhrozia. Ing. Roman Gallik Cesta prejazdná v jednom pruhu. materiálysúprezentovanév elek- dí na zdraví, živote, majetku či ži-

Z Ko ša ro viec do Nižnej Sitni ce opatrne


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

16. 9. 2013

PODVIHORLATSKÝ ŽELEZNIČNÝ SPO LOK PRE ZA CHO VA NIE DE DIČSTVA

Stakčínska stre la je uni kát

V humenskom Rušňovom depe bol 7. septembra Deň otvorených dverí. Podujatie, ktoré sa tešilo veľkému záujmu verejnosti, usporiadali Železničná spoločnosť Slovensko, ŽSR a Cargo v spolupráci so združením Podvihorlatský železničný spolok. Zámery tohto občianského združenia, ktoré vzniklo len pred rokom v Humennom, priblížil Ing. Dominik DREVICKÝ. – Cieľom združenia je zachova- svojho druhu, keďže prvé tri kusy nie kultúrnotechnického de- už neexistujú, dozvedáme sa od dičstva a jeho rozvoj v regióne. predsedu združenia, ktoré sa Možno málokto vie, že tu stále v uplynulých dňoch ako spoluorprežívajú unikáty železnice. ganizátor sústredilo na prípravu Impulzom na založenie Podvi- Dňa železníc v Humennom. Majú horlatského železničného spolku však aj ďalšie zaujímavé nápady, bola záchrana najstaršieho moto- medzi ktoré patrí získanie parnérového vozňa radu 810, známeho ho rušňa, ale aj motivácia cestuako „Stakčínska strela“. Je z roku júcich, najmä mládeže, ku 1976 a má výrobné číslo 810 004, kultúrnemu cestovaniu. (aš) VynovenáStakčínskastrelajestálefunkčnáa užjedinásvojhodruhu. čo znamená, že bol vyrobený ako štvrtý z celej rady týchto vozňov BE TÓ NO VÉ BLO KY NA KO ĽAJNI CIACH PO ŠKO DI LI VLA KO VÚ SÚPRAVU v rámci Československa. Tento motorový vozeň je v Humennom, vďaka nadšencom má obnovený pôvodný náter v odtieni s akým Keď pred niekoľkými dňami nastúpili v Humennom cestujúci do vlaku v smere do Stakčína, ešte vyšiel z fabriky. Vďaka šikovnosti netušili, že ich cestu predĺži neznámy vandal. Cesta, ako taká prebiehala bez problémov, viezli sa údržbárov, resp. ich majstrovstvu, totiž v najnovšej dieselovej súprave, avšak po pár minútach jazdy za zastávkou Humenné mesto Stakčínska strela je funkčná, vo zaregistrovali prudké brzdenie vlaku a následnú „ranu ako z dela“. veľmi dobrej kondícii a ako zá - Rušňovodič si totiž po prejdení tzv. veľmi stresujúce, keďže nevieme cestu cestujúcim aj v tom najmoložná jednotka je nasadzovaná Sninského mosta vo svetle reflekto- k čomu sa blížime a čo máme od to- dernejšom vlaku. Možno by sa rodičia ako osobný vlak. Je najstaršia rov všimol neznáme predmety na tra- ho čakať. Je rozdiel v tom, aká je to mohli viac zaujímať o to, ako trávia ti. Okamžite použil rýchlobrzdu, no prekážka, či je to nejaký nebezpečný voľný čas ich deti a ak by im vysvetlinárazu už zabrániť nedokázal. Na ko- predmet, neškodný tieň alebo kus pa- li, že to, čo možno pre nich vyzerá ako ľajniciach boli totiž položené veľké be- piera, či nebodaj človek. Vyvoláva to nevinná zábava, na druhej strane tónové bloky tzv. hektometrovníky, aj následné reakcie, nakoľko si uve- spôsobuje škody a vrásky nielen na ktoré popri trati vyznačujú vzdiale- domujeme zodpovednosť za desiatky čele, ale i na duši. Kedysi sme na ko nosť. Našťastie v tomto prípade došlo či stovky ľudí, ktorých vezieme.“ Mu- ľajnice dávali halierové mince či staré len k materiálnym škodám, keďže síme dodať, že rušňovodič zažije kľúče. Dnes, žiaľ, deti fiktívnu realitu stroj tieto kusy betónu odhodil, ani tie stres aj keď je prekážka „neškodná“. z hier či rozprávok sa snažia preniesť však nie sú zanedbateľné a dosiahnu V každom prípade totiž začne brzdiť, do života aj takto, netušiac, že ich koviac ako šesťtisíc Eur. V okolí Hu- pretože ak neubrzdí, prekážke sa ne- nanie bude neskôr vyšetrovať polícia menného sa kladenie rôznych vyhne. Každé takéto zastavenie spô- a môžu skončiť oveľa horšie ako predmetov na koľajnice počas uply- sobuje meškanie, ktoré znepríjemní v hre. Ing. Dominik Drevický nulých týždňov stalo zrejme športom, pričom bezohľadní vandali si zrejme neuvedomujú, že svojím konaním môžu spôsobiť aj tragédiu, ktorá sa nebude dať napraviť výmenou poškodenej súčiastky. Tieto zväčša detské zábavky železničiarom spôsobujú zatiaľ iba veľké materiálne škody. No na druhej strane rušňovodiči takéto siBetónovákockanakoľajniciach tuácie vnímajú aj psychicky, keďže spôsobila nielen meškanie, ale ako hovorí rušňovodič inštruktor Peajmateriálnuškoduvlaku. ter Hladík z humenského depa: „Je to

Keď vanda lizmus ohro zu je ži vo ty

ZAUJÍ MAVÉ STRETNU TIE S CUDZINCA MI V KO CHA NOVCIACH

S vo zom za pozna ním

Cestujúcaverejnosťsatešilanovýmvlakovýmsúpravám,ktorédnesdeti Minulý týždeň prišiel do katastra našej obce voz ťahaný párom koní. poškodzujú,neuvedomujúcsi,žeichhrymôžumaťajtragickénásledky Možno ste sa s ním na cestách Slovenska stretli aj vy. Ráno som zistil, že pri Laborci stál celú noc a kone sa pásli na našom starom ihrisku. Tak som sa vybral ráno skontrolo - roky. Putujú po krajinách východnej vať, kto tam táborí. Najprv som si Európy. K nám prešli z Poľska. myslel, že ide o nejakých kočov - Pokračujú ďalej do Maďarska. ných cigánov. No vidím, kone Denne prejdú asi 20 km. Túto zimu obriadené, vyčesané, silné. Voz strávili v Rumunsku a predchádza a postroje parádne, kvalitné. Tak júcu v nemeckom Berlíne. Voz ma som ich oslovil najprv s výčitkou, že jú vybavený na cestovanie. Dopre kto im dovolil stáť a pásť kone na vádza ich aj pes. Svoje zážitky obecnom pozemku. Na moje prek- uverejňujú na svojom blogu: vapenie to bol mladý pár, asi vo ve - http://est–roulotte.over–blog.com/. ku 30 rokov. Ospravedlnili sa, že Pýtal som sa ich na Slovensko, prišli neskoro večer a nemohli, (ne - veľmi sa im tu páči. A že prečo tu vedeli) sa spýtať, či tu môžu stáť máme toľko cigánov, v Poľsku nevi jednu noc. Rozprávali sme sa ďa - deli ani jedného… No to som neve lej. Volajú sa Léna a Marco. Ona del odpovedať. Bolo to veľmi zaují pochádza z Francúzska a on z Ne - mavé stretnutie. mecka. Takto na cestách sú už tri Miroslav Porochnavý Lénaa Marcos vozom,ktorýťahajúkonepokrajináchvýchodnejEurópy.


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

16.9.2013

VOĽNÉPOKRAČ OVAN IEROM ÁN UKÓD1/TAJ OMSTVOZÁZ RAK U

Zneu žilVat ik ánv záujmemoc iKrist a?

Hugo–môjpriateľ Od istého času mám nového priateľa. Je ním školský časopis Hugo, občasník, ktorý pod vedením Mgr. Miloslavy Matlákovej vydával krúžok školského časopisu v ZŠ s MŠ v Papíne. Hugo je nielen múdry a pestrý, ale aj nápaditý: každé jeho číslo ma niečím milo prekvapí. Zatiaľ som mal možnosť prečítať si deväť jeho vydaní, ktoré vyšli v priebehu piatich rokov a hľa! Hneď v tre ťom čísle ma Hugo prekvapil – kaligramami! Predstavenými žiakmi v rubrike vlastná tvorba. Kaligram je taká báseň, ktorej písmená sú usporiadané do tvaru obrazu, takže je už na prvý pohľad jasné, o čom tá báseň je. Keď som si práce žiakov aj v iných číslach čítal viac raz za sebou, uvedomil som si, že sa do ničoho násilne neštylizujú. Píšu o tom, čo im je vekovo i povahovo blízke a spôsobom, ktorý im je vlastný, čiže hravo, úprimne, pri rodzene. V Hugovi som našiel aj vtipy a hlavolamy, na ktorých som sa s chuťou zasmial. Aj vý tvarné riešenie časopisu, najmä v neskorších číslach ma zaujalo. V Hugovi som sa dozvedel aj o aktivitách iných, nemenej zaujímavých krúžkoch v škole, o zájazdoch aj o športových a kultúrnych podujatiach. Obo hacujúce boli pre mňa aj rozhovory s pani učiteľkami, ale aj so starostom obce Miroslavom Lu káčom, či s veliteľom pa pínskych hasičov L. Banikom. Školský časopis Hugo si získal nielen môj rozum, ale aj moje srdce. Priblížil mi život nielen žiakov a pedagógov, ale aj obce. Uvedomil som si, že každá škola – nech by sa nachádzala v kto rejkoľvek časti Slovenska – je dôležitá. A že práve základné školy sú zo všetkých škôl najdô ležitejšie, práve preto, že sú – základné. A že vec existencie a prosperity škôl nie je vecou len úzkeho okruhu ľudí, ale všetkých občanov Slovenska. Lebo ide o výchovu a vzdelanie detí a deti sú naša budúcnosť. Milan Zelinka

PotrochrokochodvydaniamimoriadneúspešnéhorománuKÓD9,ktorývyvolalu čitateľov búrlivéa protichodnéreakcie,prichádzaJozefBanášs jehovoľnýmpokračovaníms názvom KÓD1/ Tajomstvozázraku.Napínavýdej,množstvohistorickýchfaktov,aleajcelýradotáznikov,ktoréBanášnastoľuje,robiaz KÓDU1opäťpríťažlivéliterárnedielo. Nachádza sa hrob Ježiša Kris- ak bolo všetko inak? Posilňuje černému filmu Začiatok sezóta skutočne v Izraeli? Mohol Je- kresťanská viera v ľuďoch pocit ny.Vyšlo mu deväť kníh, ktoré žiš pôsobiť v Indii a v Kašmíre? viny, utrpenia a bolesti? Ak áno, sa ihneď zaradili medzi bestJozef Banáš vo svojom novom za akým účelom a aké dôsledky sellery. Vo vydavateľstve Ikar románe opäť rúca zažité dogmy to môže mať na jednotlivca? mu doteraz vyšli tituly: Zastava piliere, na ktorých stojí katoKÓD 1 / Tajomstvo zázraku te Dubč ek a! (2009), Kód 9 lícka cirkev. Prostredníctvom môžeme označiť ako román (2010), Idioti v politike (2010, príbehu hlavných hrdinov Mari- s do ku mentárny mi prvka mi. 2. vyd.), Sez ón a potkan ov ky a Michala odkrýva silu viery Príbeh samotný je fikciou, ale (2011), Posledná nev er a a zároveň prináša množstvo mnohé opisované udalosti sa (2012), Zóna nadšenia (2012, faktov a fotografií dokazujúcich opierajú o reálne fakty zdoku- 2. vyd.). Za román Zastavte pôsobenie Židov, kresťanov mentované fotografiami a ma- Dubčeka!získal Zlatú knihu, za a pravdepodobne aj Ježiša pami, ktoré tvoria prílohu romá- romány Kód9a SezónapotkaKrista v krajinách, ktoré dnes nu. Jozef BANÁŠ je jedným novPlatinovú knihu. Banášove vnímame výlučne cez prizmu z najúspešnejších a najprekla- knihy boli preložené do viaceorientálnych náboženstiev. danejších slovenských spiso- rých jazykov. Kód9a Zastavte V čase, keď sa katolícka cirkev vateľov. Napísal tri divadelné Dubčeka! vyšli aj v českom otriasa vo svojich základoch, komédie, desiatky komentárov, preklade. Pripravuje sa vydatáto kniha vyvolá v čitateľovi glos a fejtónov, štyri televízne nie Idiotovv politikev arabčine, ešte silnejšie pochybnosti: Čo scenáre a scenár k celove- konkrétne v Egypte. Ako zatiaľ jediný slovenský autor absolvoval Jozef Banáš v roku 2012 prednáškové turné po univerzitách v Indii (New Delhi, Patiala, Chandigarh, Shimla). O svojich knihách diskutoval v šestnástich krajinách. Ako prvý slovenský autor sa v roku 2011 dostal s románom Zónanadšenia(Jubelzone) do finále nemeckej literárnej ceny Johann Gottfried Seume. KÓD1Tajomstvozázrakuvy V sobotu 7. septembra zorganizovali bývalí žiaci gymnázia chádza na 440 stranách. Súv Medzilaborciach, Andrej Tarča a Helena Lapišáková, stretnutie časťou knihy je aj 16 stranová so svojimi spolužiakmi po 57 rokoch. Okrem slávnostnej bohosluž- príloha fotografií a máp. Maby, ktorej sa spoločnej zúčastnili, a príjemného posedenia v hoteli loobchodná cena 12,90 Eur. Laborec, im pripravili aj kultúrny program v podaní speváckej skuMáriaLešková piny Lelija z Humenného. Tá sa im predstavila najmä rusínskymi a ruskými piesňami, ktorých texty všetci prítomní veľmi dobre poznali a pri ich počúvaní sa preniesli do obdobia svojej mladosti a do spoločných rokov strávených v školských laviciach. Medzi Napíšte, ktorý román Jozefa hudobnými vystúpeniami sa podelili o svoje spomienky a zážitky, Banáša vyšiel v Indii? Zo ktoré všetkým vyčarili úsmevy na tvárach. MariannaCoganová správnych odpovedí vyžrebujeme troch čitateľov, ktorí BESTS ELL ERO JEDN OMZ BIELYCHMIESTV HISTÓR II získajú román KÓD 1 / Tajomstvozázraku.Vašeodpovedeočakávamedokoncatýždňa naadreseredakcie.(mš) SpisovateľaVasyľaŠkľarakritikazarománČiernyhavrannajednejstranechválilazamajstrovskyopísanýpríbehatamanaa mladučkejTiny,zároveňsanaňhozosypalahromadavýčitiek– od obvineníz antisemitizmuažpopodnecovanienenávistik Rusom, ktorýchv románenazývaKacapmičiMoskaľmi. Kto však pozorne číta, zistí, že tor mnohých kníh však šokoval prí beh ata ma na bo ju jú ce ho ukra jinskú ve rejnosť za tiaľ pro ti oku pantom a zá ro veň posledným svo jím ro má nom prežívajúceho najväčšiu lásku Čierny havran. Vasyľ Škľar svojho života je predovšetkým za svoje diela získal už všetky majstrovským objektívnym domáce literárne ocenenia. To obrazom istého úseku dejín, najvyššie – Štátnu cenu T. H. ktorý sa mal navždy vymazať Ševčenka – však z osobných z ľudskej pa mä ti. Najčí ta - dôvodov odmietol a vtedy, pa nejšie ho a najkontro - ra doxne, do stal oce ne nie verznejšieho ukrajinského spi- najvyššie – čitatelia sa sami sovateľa Vasyľa Škľara nazýva vyzbierali a udelili mu cenu kri ti ka otcom ukra jin ské ho svojho srdca. Škľarove romány bestselleru. Treba však zdô- sú pre lo že né do an glič ti ny, razniť, že Škľar si nevyberá švédči ny, arménči ny, ruš ti ny ľahké ani komerčné témy, chce i bulharčiny. Na Slovensku mu a vie sa popasovať s príbehmi, vyšla novela Hrdza padá. Roktoré si vyžadujú seriózne naš- mán Čierny havran vychádza tudovanie histórie a dôkladnú aj v USA a Kanade. prácu pri výstavbe sujetu. AuMáriaLešková

Súť ažo knih y

Čierny Ha v ran


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

16. 9. 2013

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA!!!

Dvere INTER-AMBER A00, plné 42,99 € s DPH Okno 550x550 1-krídlové sklopné 44,99 € s DPH

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO t Hliníkové fasády t Zimné záhrady Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OB­KLA­DY­a DLA­ŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

obklady, dlažby podhľady, podlahy voda, elektrika pokládka zámkovej dlažby

0905 1 11 81 0 Rozvoz do 20 km ZDARMA

www.bytovejadrahe.sk


P2 - POD VIHORLaT OM -

PRÍLOHA

-

AUTOŠKOLA T H O M A S

ĽubomírTomáš OTVÁRA

19.9.2013 o 14.30hod.

VODIČSKÉKURZY

skupinyB,T kondičnéjazdy,doškoľovaciekurzy

vHumennom Chemlonskául.112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905721562 0905671814

MINIFARMA UDAVSKÉ

16.9.2013

Spomienka Čas plynie a nevráti to najdrahšie, čo raz vzal. Zostali na neho len pekné spomienky a v ubolených srdciach nevýslovný žiaľ. Aj keď už nie je medzi nami, v srdciach žije stále s nami. Jeden smutný rok uplynie 17. septembra od chvíle, keď vo veku 67 rokov utíchlo dobré srdce drahého manžela, ocka, dedka, brata a švagra

berie objednávky na

l mladé nosničky 8 –16–týždňové (plemeno hysex a dominant farebný) l ročné nosnice v znáške l brojlerové - kurčatá - káčatá - húsatá l perličky l morky (širokoprsé, 8 – 10–týždňové)

Humenné, Štefánikova 18

(1. posch., vchod od parkoviska pri rešt. Zero)

fotografickéslužby

tlač fotografií scanovanie filmového materiálu retušovanie starých fotografií

0907109140 0905356141

Objednávky na tel.

JozefaCHV O S T A Ľ A z Modry nad Cirochou. Odchod Tvoj bol rýchly, nečakaný, niet Ťa už medzi nami. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto mal Ťa rád. S láskou spomínajú manželka, dcéra, syn, vnúčatá, sestry, švagriná i ostatná rodina.

0905480587 u 0577796175 Firm a VA S

pon úk a preb íj an iea preč isten ie odp ad ov ýchpot rub í od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel.0918999814non–stop

Výkupzlataastriebra za najVÝHODnEjŠIE cEny ZáložňaZ-Kredit

Krátky bol život Tvoj, krátka bola radosť naša. Najväčšia láska na svete zomiera, keď matka svoje dieťa do hrobu vkladá. Si anjel, ktorý musel odísť, no bude nás navždy strážiť z neba. Neprejde jediný deň, kedy nepomyslíme na Teba. 20. septembra uplynie 10 rokov od smutnej chvíle, keď nás vo veku 24 rokov navždy predišiel do večnosti milovaný syn, brat, vnuk a švagor

S t a n i č n á 11 , H u m e n n é ( 1 . p o s c h . )

Tel.7721560,0908254153 tel. +421 907 643 227

Nastriekajte si svoju strechu, fasádu, plot...

POŽIÈOVÒASTRIEKACIEHO ZARIADENIA zn. Wagner

Priamo u zákazníka

0911 869 735 RENOVÁCIAVANÍ

priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

Výhodnácenaprenájmu

V VÝ ÝH Ho oD DN NÁ Á C Ce eN NA A

Tel.0908254153,0907269155

0905 647 789, 0907 929 369

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

RadovanŽ I DZI K z Humenného. Ak ste ho poznali, spomeňte si na neho v tichej modlitbe s nami. S láskoua bolesťouv srdcispomínajú rodičia, bratia, švagriná, ostatnárodinai priatelia.

www.podvihorlatom.sk


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Inzeráty prijímame aj telefonicky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom l Dám do prenájmu zariadený 2–izb. byt na Sídl. III v HE. Tel. 0917 620 856 (od 19. do 20. hod.). l Dám do prenájmu garáž pri Tescu v HE. Tel. 0949 333 826. l Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409.

Kúpa l Kúpim kŕmne zemiaky, cena 5 Eur / 100 kg. Tel. 0907 979 289.

Predaj l Predám garsónku (po rekonštrukcii) na Sídl. III v HE. Tel. 0905 944 457. l Predám 1–izb. byt v centre HE. Tel. 0908 611 716. l Predám 1–izb. komplet zre konštruovaný byt (33 m2) s balkónom na Nám. slobody (C15–ka) v HE. Cena dohodou. Tel. 0907 466 690. l SÚRNE predám 2–izb. byt. RK nevolať! Tel. 0902 154 908. l Výhodne predám 3–izb. RD so 6–ár. pozemkom v centre ML. Cena dohodou. Tel. 0902 844 210. l Predám 3–izb. byt na Nemocničnej ul. v HE a garáž pri OC Tesco. Tel. 0905 382 599. l Predám rodinný dom (2+1) v Udavskom. Cena dohodou. Tel. 0905 955 181. l Predám záhradu s murovanou chatkou v ZO Pokrok v HE. Tel. 0908 634 250. l Pre dám záhradku v Sni ne. Ce na do ho dou. Tel. 0911 450 711. l Predám garáž na Sídl. III pri SPP v HE. Tel. 0915 967 198. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám tAtRANSKÝ PRO FIL – Perodrážka (brúsený): 1. tr. 4,30 Eur a 2. tr. 3,30 Eur/m2; DLÁŽKOVICU a DO KONČOVACIE LIŠtY. Dove ziem. tel. 0915 863 227, 0911 168 982. l Predávam palivové drevo – v dĺžkach a metrovicu. tel. 0917 840 571. l Predám PALIVOVÉ DREVO – aj po re za né. tel. 0908 371 259. l Predám lacno – krátke bu kové drevo (vhodné do kozuba, šporáku, kotla), max.

dĺžka 40 cm. S dovozom (vetrieska s nadstavbou). tel. 0905 963 894. l Predám štiepané drevo – buk. Doveziem. Tel. 0915 300 519. l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 083 374.

l EU – Pflege: práca pre OPAtROVAtEĽKY /Rakúsko, Nemecko/. Tel. 0905 392 111. l Ponúkame prácu na pozíciu REALItNÉHO MAKLÉRA do RK v Humennom. Tel. 0905 976 326. l Prijmem ČAŠNÍČKU na 4 hodiny. Tel. 0907 922 724, 0905 l Predám 5–st. prevodovku do 440 868. Avie, cena 130 Eur a doma ro - l Ponúkame prácu (na ŽL) na benú dvojkolku (silná náprava pozíciu OBCHODNÍK (poskytoz Avie), cena 200 Eur + dohoda. vanie pôžičiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. Tel. 0907 979 289. l Predám Škodu Octavia 1.4 0908 143 139. 16V – r.v. 2002, ťažné zar., cena l Prijmeme VODIČA na dodávku a CARGO. Podmienka: 2–tisíc Eur. Tel. 0908 872 301. aj vodičský preukaz sk. C, E. l Predám 2 autá Seat toledo tel. 0911 297 122. 1.9 TDi, 81 kW / 110 PS, 1 ha - l Prijmeme PRACOVNÍKOV (s varovaný. Aj na náhradné diely. praxou) na montážne práce Tel. 0905 626 498. pri výrobe hliníkových okien. l Predám šport. auto FORD Dlhodobá práca v ČR. tel. Cougar 2.5 V6 + LPG – čierna 0905 633 416. farba, elektróny 17“, r.v. 2005, cena 1 700 Eur + dohoda. Tel. Èerstvá 0908 900 976. ABSOLVENTKA l Predám smaragdové TUJE si hľadá prácu (cca 65 cm), kus / 5 Eur. Tel. na pozícii 0903 252 345 (Brekov).

Rôzne l Hľadám ODBORNÍKA (neza mestnaný, dôchodca, nie firma!), ktorý by mi vedel zatepliť balkón a namontovať sťahovacie rolety. Materiál dodám. Ponuky na tel. č. 0907 267 688 – HE, SV. l Pečiem ZÁKUSKY a TORTY na rôzne príležitosti. Tel. 0918 687 599. l Hľadám ODBORNÍKA na vodoinštaláciu (nezamestnaný, dôchodca, nie firma!). tel. 0907 267 688 – HE, SV. l Doučovanie ANGLIČTINY. Tel. 0910 971 099. l Doučujem MATEMATIKU – príprava na Monitor ZŠ, maturitu SŠ. Tel. 0903 512 101. l PREPRAVA 9–miestnym kli matizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizo vaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

FARMACEUTICKÝ LABORANT HE – VT – SV – ML, aj na dohodu, čiastočný úväzok, zastupovanie MD.

0903 218 534 t 0915 527 013 O2 Profesionálny fotograf

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

Chemlonská ul. 1, HUMENNÉ (budova Futbalového štadióna)

Klimatizované priestory

-

16. 9. 2013

Spomienka Bolesť ani po tak dlhom čase neutícha, slza v oku neuschla pri spomienke na Teba. Prvého augusta sme si pripomenuli už 10 rokov od smutnej chvíle, keď nás vo veku 78 rokov navždy predišla do večnosti milovaná mamička, babka, prababka Mária B A Č A R O V Á z Hostovíc. Ak ste ju poznali, tichú spomienku a modlitbu jej, prosím, venujte s nami. Dcéra Mária s rodinou, syn Ján s rodinou a syn Štefan.

Holuby na spoločenské udalosti v v v

svadby krstiny pohreby

tel. 0911 690 620 OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9 AKVA POSEIDON

Hviezdoslavova 1407/1 (oproti Detskej poliklinike), Humenné - RYBIČKY - Krmivá pre zvieratá - Teraristika - Hlodavce/Zajačiky Najväčšia AKVARIStIKA v meste

Denné menu 2,69 €

SOŠ H u m e n n é l KANCELÁRIE l /rozloha 47,37 m2/ Žiadosti zasielajte na adresu: SOŠ, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné.

SBS kurzy

USPORADÚVAME svadby ` krstiny ` životné jubileá ` sv. prijímania ` birmovky ` stužkové ` promócie ` plesy ` kary ` firemné stretnutia a školenia... ZA VEĽMI VÝHODNÉ CENY

odbornej spôsobilosti tel. 0915 111 116

0903 627 083 057 / 448 6122

Práca

H ¾ a d á m / Po n ú k a m

ponúka nebytový priestor

Viac informácií na www.sousluzhe.edu.sk

www.podvihorlatom.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

16.9.2013

PREDSED ASPRÁVNEJRAD YVOL EJBAL OV ÉH OKLUB UCHEM ESHUM ENNÉ

Doš lanámzaujím av ápon uk az Andreol iLat in y

VolejbalovýklubChemesHumennéobdržalv stredu4.septembra2013popoludnízaujímavúponukuodfunkcionárovAndreoliLatina,odohraťobevzájomnéstretnutiav ichdomácomprostredí6.a 7.novembra2013zatýchtopodmienok:–zabezpečiaa uhradia stravui ubytovaniepočasceléhopobytuv Latinepre20osôbl zabezpečiatransportz a naletiskoi medzihoteloma halounatréningya zápasyl naletenkyposkytnúprenášklub3000Eur.Očakávajúskorúodpoveďs dôverou,žeichnávrhbudemeakceptovať. Správna rada VK Chemes Hu- gionálnom týždenníku Pod Vi- o ponuke z Latiny a žiadali od nak o našich postupoch, prečo menné považuje túto ponuku za horlatom dňa 2. septembra, podľa mesta písomnú garanciu, že sme nepodpísali zmluvu, ale veľmi lukratívnu a chce ju riešiť ktorej kluby, „ktoré nepodpísali v prípade, ak odmietneme ponu- hlavne pokúsiť sa získať od s plnou vážnosťou a z toho dôvo- zmluvu, nebudú v hale hrať“. ku z Latiny, bude možné bez občanov mesta podporu pre nadu chce poznať názor občanov Keďže sme do dnešného dňa problémov odohrať 27. novembra še kroky, ktoré konáme v záujme k riešeniu vzniknutej situácie. zmluvu nepodpísali a keď nebudú 2013 odvetný zápas v MŠH v Hu - pre bezproblémové fungovanie Plne si uvedomujeme, že akcep- splnené prvé dva body z nášho mennom. Samozrejme, že nás športu, predovšetkým volejbalu. táciou ponuky z Latiny môžeme stanoviska, ani v budúcnosti ju zaujímalo ako to bude s využíva - Pre Vašu informáciu na tejto pripraviť fanúšikov klubu o atrak- nepodpíšeme (dôvody uvádzame ním športovej haly počas celej se- stránke zverejňujeme text nátívny zápas s popredným v Stanovisku k nájomnej zmluve) zóny, keďže my zmluvu v znení, jomnej zmluvy, ktorú sme dostali družstvom z talianskej série A–1 okamžite po obdržaní ponuky ktoré sme obdržali, nepodpíše- na podpis, naše stanovisko, list a odmietnutím ponuky by to bolo z Latiny sa predseda správnej ra- me. Pán prednosta nám sľúbil, že poslancom, ktoré sme im adresovyriešené. Na strane druhej ale dy obrátil na vedenie mesta so v priebehu piatku, 6. septembra vali pred konaním mestského existuje reálna hrozba, že po žiadosťou o rozhovor. Piateho 2013 dostaneme e–mailom zastupiteľstva 30. 8. 2013 a poodmietnutí ponuky Latiny aj tak septembra prednosta MsÚ Mgr. odpoveď ako sa to bude riešiť. zastavenie výkonu uznesenia nebude možné odohrať zápas Ondrej Bartko prijal predsedu Keďže sme doteraz žiadnu infor- Mestského zastupiteľstva v Huv Humennom. Vychádzame správnej rady Ing. Stanislava Re- máciu nedostali, rozhodli sme sa mennom zo dňa 25. 2. 2013. z informácie o priebehu mestské- húša a riaditeľa klubu Ing. Jána na našej webovej stránke Stanislav Rehúš, predseda ho zastupiteľstva uvedenej v re- Grosiara, ktorí ho informovali informovať občanov mesta jed- správnejradyVKChemes

Odpov ed esľub uj etlač ov ákonfer encia Stan ov isk omestaHum enné

Akoz mestskéhozastupiteľstvakoncomaugustavyplynulo,dvakluby (Volejbalový klub Chemes a 1. Basket klub Humenné) nepodpísali nájomnézmluvy.Basketbalistiužzorganizovalitlačovúbesedu(záverysme priniesliv PVč.37z 9.9.2013).Následnenazáveryzastupiteľstva2.septembraHumenskáenergetickáspoločnosť(HES)odpojilaoddodávokteplazariadeniaSprávyrekreačnýcha športovýchzariadení,ktorájejdlhuje vyše 115 tisíc Eur. Odpovede na tieto otázky sľubuje avizovaná tlačová konferencianaMestskomúradev Humennomv pondelok16.septembra. Z uvedenýchtémsútamdve:Situáciav Správerekreačnýcha športových zariadenímestaHumennéa Nájomnézmluvyprešportovékluby.(mš)

MestoHumennépodporujevšetkymládežníckeklubyvrátanemládeže v klubeŠKFUTURA.Namestskomzastupiteľstvedňa25.2.2013poslanci prijali uznesenie, na základe ktorého rozdelili na rok 2013 finančné prostriedkyz daníobčanovmestaprešportovéklubynasledovne: Volejbalovému klubu CHEMES kejovému klubu Humenné 24 tisíc Humenné 24 tisíc Eur, Centru Eur, Šport – klubu ŠTICH Huvoľného času Dúha v Humennom menné na podporu ženského na podporu mládežníckeho futba- a dievčenského futbalu 4 tisíc Eur, lu 20 tisíc Eur, Mládežníckemu ho- 1. BASKET KLUBU Humenné 2 tisíc Eur, 1. Tenisovému klubu Humenné 3 tisíc Eur, Plaveckému klubu CHEMES Humenné 4 tisíc eur, 1. Atletickému klubu Hu„VedenieŠKFUTURAs poľutovanímkonštatuje,žezrejmepracovnávyťaženosťa neinformovanosť menné 1 tisíc Eur. ŠK FUTURA je viedlak takejtodezinformácii,žebolidotačnéprostriedkyúdajnenehospodárnepoužitév prvompolro- samostatným právnym subjektom, ku2013v objeme20tisícEur,keďžeročnýrozpočetnamládežníckyfutbalčiníviacako64tisícEur.“ do hospodárenia ktorého mesto Humenné nevidí a ani nemôže zasahovať do jeho chodu, pretože by to nebolo v súlade so zákonom. Myslíme si, že rodičia by sa mali viac zaujímať, kde a ako sa používajú finančné prostriedky v danom klube. ŠK FUTURA Humenné vyčerpal svoje finančné prostriedky schválené zastupiteľstvom za rok 2013 na odmeny manažéra a trénerov a stravovanie mládeže (ako to vyplýva z faktúr, ktoré sú vystavené na firmu Viera Frigová V & M) a tieto finančné prostriedky vyčerpali do 5. mesiaca roku 2013. Pýtame sa, či by bolo správne hospodárenie mesta, ak by každému subjektu, ktorý prečerpá svoj rozpočet, poskytlo ďalšie financie. Keďže však ide o peniaze všetkých Humenčanov, ktoré do mestskej kasy odvádzajú formou daní, nemôžeme si dovoliť bezhlavo preplácať nehospodárne kroky vedenia ŠK FUTURA a ubrať z rozpočtu na iné akcie, ako je napríklad oprava chodníkov, výstavba detských ihrísk, oprava materských škôl a pod., pretože rozpočet mesta bol schválený a mesto môže rozdeliť iba také financie, s ktorými rozpočet mesta disponuje. MichaelaSlivkováKirňaková, hovorkyňamestaHumenné

ReakciavedeniaŠkFut ur a


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

16. 9. 2013

l III. liga dorast – 5. kolo, sobota 21. septembra 2013 o 14.00 hod.: Dlhé n/Cir. – Ptičie, Hrabovčík – Jasenov, Stakčín – Kamenica n/Cir., Belá n/Cir. – Medzilaborce, Kračú l Tipos III. liga – 8. kolo, sobota novce – Svidník. 21. septembra 2013 o 15.00 hod.: l I. liga starší žiaci (U15 a U14) – ŠK Futura Humenné – Vranov. l IV. liga – 9. kolo, nedeľa 22. sep- 7. kolo, sobota 21. septembra tembra 2013 o 15.0 hod.: V. 2013 o 10.00 a 12.00 hod.: Stropkov – Snina. Opátske – Snina. l V. liga – 9. kolo, nedeľa 22. septem- l I. liga mladší žiaci (U13 a U12) bra 2013 o 15.00 hod.: Radvaň n/L. – – 16. kolo, sobota 21. septembra 2013 o 10.00 a 11.30 hod.: Medzilaborce, Kežmarok – Pakostov. l VI. liga – 7.. kolo, nedeľa 22. sep- Snina – Stropkov. tembra 2013 o 15.00 hod.: Seč. Po - l II. liga žiaci (U15 a U13) – 6. lianka – Jasenov, Belá n/Cir. – Vechec, kolo, sobota 21. septembra 2013 Udavské – Kamenica n/Cir., Stakčín – o 9.00 a 10.45 hod.: ŠK Futura Kochanovce, Soľ – Bystré, N. Hrušov – Humenné – Svidník, Medzilaborce – Vranov. Breznica, Čierne – Sačurov. l II. liga dorast (st. a ml.) – 9. ko- l regionálna liga žiačky – 4. kolo, lo, nedeľa 22. septembra 2013 nedeľa 22. septembra o 13.00 o 10.00 a 12.15 hod.: ŠK Futura Hu- hod.: Štich Humenné – Michalovce, menné – Sp. N. Ves, Snina – Čaňa. Sp. N. Ves – Stakčín.

Kam za futbalom

Z M E N A e–mailovej adresy pre ŠPORTOVÉ príspevky a tipy sport.podvih@gmail.com

Oblastný STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ Humenné oznamuje VyŽrEbOVANIE súťažného ročníka 2013/2014 družstiev mužov V. a VI. ligy (región Humenné, Snina, Medzilaborce) 20. septembra 2013 (piatok)

17.00 hod. - v priestoroch Hostinca u Čermáka, Valaškovce (Priniesť pečiatku klubu, zložiť vklad, novozaložené kluby aj zálohovú platbu) Info: 0907 951 660 (predseda, M. Hrežík)

ÚS ObFZ 10 - 13/14 Správy zo zasadnutia rady ObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www: futbalobfzhe.sk SEKrETArIÁT: lupozorňuje FK, aby si v systéme ISSF vytlačili faktúru k úhra de za august 2013. Úhrada musí byť na účte v termíne splatnosti, bankovým prevodom uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred splatnosťou, alebo v hotovosti v Slovenskej sporiteľni, nezabudnúť variabilný symbol (č. fa.). V prípade neuhradenia v splatnosti bude mať FK pozastavenú činnosť; l oznamuje FK, že poda nia (žiadosti) na komisie (ŠTK,DK,KR) môžu podávať elektronicky cez ISSF (klubový manažér); l FK, že rôzne nedoplatky za starý súť. roč. 2012/13 je potrebné uhradiť šekom alebo prevodným príkazom na účet ObFZ Humenné; l KIA ako partner slovenského futbalu poskytuje zľavu až 14 % pre hráčov, rozhodcov, funkcionárov a trénerov FK. Info: Motor Car Humenné. l Postup pri novej prvotnej registrácii hráča – ELEKTrONICKy V ISSF – klubový ISSF manažér (ďalej KM) musí: 1. hráč (do 18 r. rodič) požiada klub o registráciu hráča a poskytne údaje (meno a priezvisko, RČ, e–mail, digi tálne foto tváre (800x600 pixelov) a poplatok za RP 5 Eur + 3,42 Eur (poštovné); 2. KM ISSF vyplní v ISSF tlači vo „Prihláška k registrácii hráča“, nahrá fotku hráča (nie scan); 3. hráč (do 18 r. rodič) na svojom e–maile potvrdí „link“ od ISSF, že súhlasí s registráciou); 4. po potvrdení (súhlase) matrikár schváli žiadosť o registráciu hráča v ISSF; 5. po zaregistrovaní hráča v ISSF manažér FK ISSF vyplní v ISSF – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie RP hrá ča (môže sa posielať aj hromadne); 6. ak žiadosť v ISSF spĺňa náležitostí, sekretár ObFZ schváli Žiadosť o vyda -

Nábor nových členov (deti od 7 rokov) do konca októbra 2013 Navštívte nás pondelok až piatok 17.30 - 19.30 hod. v telocvični ZŠ Študentská.

nie RP hráča v ISSF; 7. nový registračný preukaz bude doručený kuriérom (úhrada v hotovosti 5 + 3,42 Eur) na klub; 8. FK bude za registráciu zbernou faktúrou vyfaktúrované 5 Eur. Pozor, hráč (do 18 r. rodič) musí mať svoj vlastný e–mail. l PAPIErOVOU FOrMOU: 1. hráč (do 18 r. rodič) požiada klub o registráciu, poskytne údaje (meno a priezvisko, RČ, digitálne foto tváre (800x600 pixelov) a poplatok za RP 5 Eur + 3,42 Eur (poštovné), ktoré sa napíšu do papierovej „Prihlášky k re gistrácii hráča“; 2. po vyplnení funkcionár FK doručí na ObFZ Humenné „papierovú“ Prihlášku k registrácii hráča (do 18 r. podpis rodiča overený matrikou); 3. vyplniť v ISSF, Elektronická podateľňa – prihlášku k registrácii a nahrať fotku hráča v ISSF (nie scan); 4. po obdržaní písomnej prihlášky k registrácii s priloženým dokladom o úhrade matrikár schváli žiadosti o registráciu hráča v ISSF; 5. po zaregistrovaní hráča v ISSF manažér FK ISSF vyplní v ISSF – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie RP (možné posielať hromadne); 6. ak žiadosť v ISSF spĺňa náležitostí, sekretár ObFZ schváli Žiadosť o vydanie RP hráča v ISSF; 7. nový registračný preukaz bude doručený kuriérom (úhrada v hotovosti 5 + 3,42 Eur) na klub; 8. FK bude za registráciu zbernou faktúrou vyfaktúrované 10 Eur. ŠPOrTOVO–TECHNICKÁ KOMISIA: l schvaľuje výsledky 6. kola 7. ligy dosiahnuté na HP, výsledky 6. kola 8. ligy dosiahnuté na HP, výsledky 5. kola 9. ligy dosiahnuté na HP; lnariaďuje opakovať stretnutie 9. ligy (III. tr.), 4. kolo Čertižné – Ňagov, v zmysle RS čl. 9/a. (možnosť do hodnúť sa na termíne a tento oznámiť ŠTK do 19. 9. 2013 do 15.00 hod.); l oznamuje, že SFZ dňom 4. 9. 2013 schválil zmenu čl. 35 SP: Článok 35 ods. 1 znie: „(1) Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, ak nie je ďalej v tomto článku uvedené inak. RP nemô že byť nahradený OP, ani iným dokla dom; to neplatí, ak ide o prípad uvedený v ods. 2. Hráč, ktorý je už registrovaný ako člen v klube a ktorý podal žiadosť o vydanie nového plastového RP prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF, je oprávnený nastúpiť na stretnutie aj bez RP pod podmienkou, že podanie žiadosti o vydanie nového RP je overi teľné buď priamo v ISSF, alebo predlože -

ním vytlačeného detailu hráča z ISSF. Rozhodca stretnutia, v ktorom takýto hráč nastúpi, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí.“ KOMISIA MLÁDEŽE: l súhlasí so žiadosťou FKO Kochanovce o zmenu ÚHČ zápasu I. trieda dorast 5. kolo, 21. 9. 2013 Kochanovce – Ľubiša, stretnutie sa odohrá o 14.30 hod. v Ľubiši (doho da); l žiada mládežnícke družstvá I. tr. žiaci: Hažín, II. tr. dorast (malý futbal), II. tr. žiaci FK Humenné, zmysle RS čl. 13/a,b predložiť súpisku (zoznam hrá čov) pre súť. roč. 2013/2014, potvrdenú FK a príslušným lekárom – pod hrozbou DP do 19. 9. 2013 do 16.00 hod.; l berie na vedomie odhlásenie družstva žiakov TJ Lieskovec z II. tr. žiaci, sk. C. DISCIPLINÁRNA KOMISIA: ltrestá za stavením činnosti od 9. 9. 2013: Radoslav Rybnický (Baškovce) – 1 str., DP 1/5a, Uznesenie: DK–0054; Marián Blaško (Hažín n/Cir.) – 3 str., DP 1/4a, U: DK–0055; Samuel Bačovčin (Lukačovce) – 3 str., DP 1/3b, U: DK–0056; l zákazom výkonu funkcie: Gabriel Džugan (Rokytov) – DK zakazuje výkon akejkoľvek funkcie v stretnutí do konca je sennej časti súť. roč. 2013/14 (DP 1/3a, U: DK–0057); l oznamuje finačné pokuty a poplatky: Rokytov 40 Eur – DP 2/1b, U: DK–0056; Ubľa 159 Eur + 10 Eur (nenastúpenie hráčov na stretnutie 5. kola 7.ligy v Borove), U: DK–0058; l trestá za nedodanie súpisky mládeže: Hažín n/Cir. 15 Eur, DK–0060; FK Humenné 15 Eur, DK–0062; l napomína FK Dlhé n/Cir. za nepripravenie ISSF Zápisu o stretnutí pred stretnutím pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení; l vyhovuje žiadosti o odpustenie zvyšku trestu: Tomáš Tkáč (Ohradzany) – DK–0059; l rôzne, DK dôrazne upozorňuje kluby v VII. a VIII. lige na povinnosť zabezpečenia videozáznamu podľa RS čl. 1/6g pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení; l kluby v 7. lige na povinnosť zabezpečenia PC a internetu pred stretnutím pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení. KOMISIA rOZHODCOV: l oznamuje, že zasadnutie KR bude 19. 9. 2013 o 16.00 hod.; l žiada R, aby zápis o stretnutí vypisovali presne podľa predtlače (vzor zápisu je na webstránke ObFZ); l R a DS stretnutia Borov – Ubľa, aby nahlásili na ObFZ výšku náhrad (odmena, cestovné…) do 18. 9. 2013; l ospravedlňuje, Groško na 29.

9. 2013, Prokopčák na 29. 9. 2013. DELEGÁCIA R a DZ: l I. trieda (7. li ga) dospelí – 8. kolo, nedeľa 22. 9. 2013 o 15.00 hod.: Ptičie – Kr. Brod (Varga – DZ Friga), Ohradzany – FK Humenné (Skalka – DZ Proň), V. Sitnica – Ulič (Jancusko – Chrin, DZ Bober), Ubľa – Ľubiša (Brehovský – D. Holp, DZ Parnica), Dlhé n/Cir. – Zubné (Makár – DZ Groško), Modra n/Cir. – Košarovce (Buchlák – DZ Lenčiš), Koškovce – Borov (Guľko – DZ Firda). lII. trieda (8. liga) dospelí – 8. kolo, nedeľa 22. 9. 2013 o 15.00 hod.: Hrabovec n/L. – Rovné (Firkaľ – DZ Smoľák), V. Hrušov – Hažín n/Cir. (Mihalič – DZ Ry šák), Ladičkovce – Volica (Kucer – DZ Polovka), Kolonica – N. Sitnica (M. Ferko – DZ Čopák), Papín – Lukačovce (Prokopčák – DZ Čerevka), Rokytov – Lackovce (Behún – DZ Bolinger), Z. Hámre – Lieskovec (Turčík – DZ Drančák). l III. trieda (9. liga) dospelí – 7. kolo, nedeľa 22. 9. 2013 o 14.00 hod: Ró ma Snina – Ul. Krivé (Zádražný); o 15.00 hod.: Ňagov – Baškovce (Me tiľ), Pakostov B – Turcovce (Havrilko), Zb. Dlhé – Čertižné (Minďák), Hankovce – Podskalka (Jakubov, výmena miesta), Brestov má voľno. l I. trieda dorast – 5. kolo, sobota 21. 9. 2013 o 13.30 hod.: Modra – Pakostov (Kucer); o 14.30 hod.: Kochanovce – Ľubiša (Paulišin). l I. trieda žiaci – 5. kolo, sobota 21. 9. 2013 o 12.00 hod.: Dlhé n/Cir. – Ptičie (Hríb), Stakčín – Kamenica n/Cir. (Havriško), Belá n/Cir. – Papín (Barát); o 13.30 hod.: ŠK Futura Humenné – Jasenov (ObFZ), Hažín n/Cir. má voľno. l II. trieda žiaci (U–15) – malý futbal, sobota 21. 9. 2013 o 9.30 hod.: l sk. A: org. Ulič (Ulič, Ubľa, FK Humenné), R: Fedič; l sk. b: org. Košarovce (V. Sitnica, Košarovce, Pakostov, Oľka), R: Skalka, Metiľ; l sk. C: org. Baškovce (Baškovce, Ohradzany, Lieskovec, Lukačovce), R: Brehovský, M. Holp; l sk. D: org. Kochanovce (Kochanovce, Hrabovec, Udavské, Radvaň), R: Behún, Valkučák. ZMENY, resp. DOPLNENIE DELEGÁCIE R a DS: l (14. a 15. 9. 2013): Ľubiša – V. Sitnica (AR1 – Gajdoš); l II. tr. žiaci (sk. A): FK Humenné – hrá sa 14. 9. 2013. Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

16. 9. 2013

VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ SSTZ a VsSTZ – jeseň 2013/2014 STOLNO TE NI SO VÝ KA LENDÁR – I. LI GA, sk. Vý chod

STOLNO TE NI SO VÝ KA LENDÁR – II. LI GA

MŠKKysuckéNovéMesto ŠKST H U M E N N É STKMagnezitRevúca MSKČadcaB GeológRožňavaB ŠKSTRužomberokB MKSTVeľkéKapušany RimavskáSobota STJDružbaBardejov TopspinMargecany STOValča EnergodataŽilina Pozn.: ÚHČ–sobota10.00a 16.00hod. Hrásasystémomdvojičiek(2štvorhrya 12dvojhier). Pozákladnejčasti:nadstavbaozáchranuturnajovýmspôsobom–1.kolo:9.– 10. víťaz obsadí konečné 9. miesto, 11.– 12. porazený 12. miesto; 2. kolo: porazený9/10avíťaz11/12(víťazobsadíkonečné10.,porazený11.miesto). l 1.kolo,28.9.2013(16.00):ŠKSTHumenné–V.Kapušanyl 2.kolo, 12. 10. 2013: Rožňava B – Humenné, Margecany – Humenné l 3. kolo,26.10.2013:Humenné–Kys.N.Mesto,HumennéA –ČadcaB l 4.kolo,16.11.2013:Revúca–Humenné,Rim.Sobota–Humenné l 5.kolo,23.11.2013:Humenné–RužomberokB,Humenné–Bardejov l 6.kolo,7.12.2013:Žilina–Humenné,Valča–Humenné.

MKSTVeľkéKapušanyB OŠKŠarišskéMichaľany ŠKSTSokolVojčice ŠKPPrešov STKStadexKošice 1.PPCFortunaKežmarok STOIvanstavMokrance TJJavorinkaLevoča STOValaliky OŠK U D A V S K É ŠKSTTopspinMargecanyB MŠKVSTKVranovnadTopľou ŠKPPŠKošice ŠKSTMichalovce Pozn.: ÚHČ–nedeľa10.00a 15.00hod. Hrásasystémomdvojičiek(2štvorhrya 12dvojhier) l 1.kolo,6.10.2013:Vranov–Udavskél 2.kolo,20.10.2013:Mokrance– Udavské,Valaliky–Udavskél 3.kolo,27.10.2013:Udavské–ŠKPPrešov, Udavské–Šar.Michaľanyl 4.kolo,10.11.2013:Levoča–Udavské,Kežmarok–Udavskél 5.kolo,17.11.2013:Udavské–MargecanyB –Udavské– ŠKPKošicel 6.kolo,1.12.2013:Udavské–Michalovce,Udavské–V.KapušanyB l 7.kolo,15.12.2013:StadexKošice–Udavské,Vojčice–Udavské.

STOLNOTENISOVÝ KALENDÁR – III. LIGA, sk. Severovýchod

MŠKVSTKVranovnadTopľouB STMKStropkov STJDružbaBardejovB ŠKST HUMENNÉ B STKBrezovica STOŠŠKCentrálSŠSvidník STO SNINA A STO SNINA B l SSTZ – hosťovanie: Michal OŠKKamienka,od20.8.2013); ŠK Orion BELÁ nad Cirochou STOLemešany BRNČAL(zŠKSTMichalovcedo hosťovania: Daniel GAJDOŠ ml. STO JABLOŇ MŠKVSTKVranovnadTopľouC ŠKSTHumenné,do30.6.2014). (z OŠK Udavské do OŠK Pozn.: ÚHČ–nedeľa10.00hod., l VsSTZ – prestupy: Jozef Kamienka, do 30. 6. 2014); Igor výnimky:sobota17.00hod.–Svidníka Stropkov. KUDREC (z ŠKST Sokol Vojčice CHOMČA (z TJ Čabiny do OŠK doOŠKUdavské,od24.8.2013); Udavské,do30.6.2014). l 1. + 12. kolo predohrať do 6. 10. l 6. kolo, 17. 11.: VranovC –Svidník, Jozef PICHA (z STO Klampo l ZMENYVO4.LIGE:TTCKocha- 2013: VranovB –VranovC,Vranov Snina B – Humenné B, Lemešany – Hažínn/Cir.doSTOJabloň,od8. novcedoplnili12–člennúzostavu,TJ C –VranovB. Stropkov,VranovB –Jabloň,Bardejov 7. 2013); Juraj TOPOĽANČIN STOJasenovpreviedolprávoštartu l 1. kolo, 6. 10.: BardejovB –Leme- B –Belán/Cir.,Brezovica–SninaA. (z STO Klampo Hažín n/Cir. do naSTOGajmirBrestov.–MJK– šany,Brezovica–SninaB,SninaA – l 7. kolo, 23. 11.: Stropkov–VranovB, Belá n/Cir. – Humenné B, Svidník–SninaB,SninaA –VranovC, PRVÁ SLO VEN SKÁ BILLIARDO VÁ LI GA, SKU PI NA VÝ CHOD Svidník, Belán/Cir.–Brezovica,Jabloň–BardeJabloň–Stropkov. l 2. kolo, 13. 10.: Svidník – Belá jovB,HumennéB –Lemešany. n/Cir., Vranov C – Stropkov, Hu- l 8. kolo, 1. 12.: VranovC –SninaB, mennéB –Jabloň,SninaB –Snina Lemešany – Svidník, Vranov B – HuNáš región a mesto Humenné v 1. billiardovej lige zastupuje Billiard A, Lemešany – Brezovica, Vranov mennéB,BardejovB –Stropkov,Breklub Praha Humenné. V náročnej konkurencii klubov z Ružomberka, B –BardejovB. zovica–Jabloň,SninaA –Belán/Cir. Kysuckého Nového Mesta, Banskej Bystrice, Moldavy nad Bodvou, l 3. kolo, 20. 10.: Stropkov–Humenné l 9. kolo, 8. 12.: Stropkov–Brezovica, Liptovského Mikuláša a dvoch klubov z Prešova sa Humenčania B,BardejovB –VranovC,Brezovica– Svidník–VranovB,Belán/Cir.–Vranov Vranov B, Snina A – Lemešany, Belá C, Jabloň – Snina A, Humenné B – pred 5. kolom usídlili na šiestom mieste osemčlennej tabuľky. BardejovB,SninaB –Lemešany. V stredu11.septembrasanaši„Pra- pitánaklubu,Rastislava BOORA (na n/Cir.–SninaB,Jabloň–Svidník. žáci“popasovalis lídrompriebežného snímke),čorazviacdivákovprichádza l 4. kolo, 27. 10.: Svidník–Stropkov, l 10. kolo, 15. 12.: VranovC –LemenovC –HumennéB,SninaB –Jab- šany,VranovB –SninaB,BardejovB – poradia, s hráčmi Ružomberka, no nazápasy,ajzozvedavosti.Mnohísú Vra loň,Lemešany–Belán/Cir.,VranovB – Svidník,Brezovica–HumennéB,Snina „neprestrieľali“sa.Humenčaniav zlo- prekvapení, že nejde o klasické SninaA,BardejovB –Brezovica. A –Stropkov,Belán/Cir.–Jabloň. žení:RastislavBoor,PeterHajdučko, krčmové hranie, l 5. kolo, 10. 11.: Stropkov–SninaB, l 11. kolo, 22. 12.: Stropkov – Belá Jozef Petrovič a Ladislav Lustig ale o takticky Brezovica–VranovC,SninaA –Barde- n/Cir.,Svidník–Brezovica,Jabloň–Vraprehrali pomerom 3:6. Silnú podporu a športovo prejovB,Belán/Cir.–VranovB,Jabloň– novC,HumennéB –SninaA,SninaB – a zázemiepretréningyajpresamotné cízne momenty, Lemešany,HumennéB –Svidník. BardejovB,Lemešany–VranovB. ligovézápasynašliv BilliardclubePra- ktoré poznáme zo hanaHrnčiarskejulici.Podľaslovka- zahraničných teleSTOLNOTENISOVÝ KALENDÁR – IV. LIGA, sk. Vihorlatská víznych prograMŠKVSTKVranovnadTopľouD ŠKST OcÚ KAMENICA nad Cirochou BE ŽECKÝ VÝSLEDKO VÝ SERVIS mov.ViacinformáSTŠKTecákVranovnadTopľou STO KOŠAROVCE l XXX. Okolo Spišského hradu: cií o klube, vývoji OŠK KAMIENKA STO MEDZILABORCE 1. Biwot Wycliffe (Keňa)…; súťaže a termíne zápasov priaznivci STO Gajmir BRESTOV STO SNINA C M 40–49: Milan Ondričko (Hu- tohtošportuzískajúpriamonamieste ŠK Orion BELÁ nad Cirochou B TJŠimonkaČiernenadTopľou menné), 8. Pavel Dubovský (ŠK tréningov a zápasov, v klube na TTC KOCHANOVCE ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE Podbiel,Kolonica);M59:1.Ladislav Hrnčiarskej ulici v Humennom. Pozn.: ÚHČ–nedeľa10.00hod. l Najbližšie budú Humenčania tasiť Rada(MBOStrážske,Brekov). výnimky:14.00hod.–VranovD,VranovE,SninaC l XX. Beh do vrchu Gerlach: tága12.10.2013v Kys.N.Meste. –TČ– 1. Imrich Magyar (N. Zámky)…; Vranov – Kamienka, Snina C – Ko- Čierne–Medzilaborce,TecákVranov–Kal 1. kolo, 6. 10.: Tecák Vranov – chanovce,VranovD –Brestov. menican/Cir.,Brestov–Belán/Cir.B,Vranov 79.ŠtefanPeregrim(1.AKHumenné). Čierne,Brestov–Medzi laborce,Be- l 5. kolo, 10. 11.: Brestov–Tecák D –Košarovce,Kamienka–Kochanovce. l Dukelský beh mieru:10.Ján lán/Cir.B –Košarovce,Vra novD – Vranov, Belá n/Cir. B – Vranov D, l 9. kolo, 8. 12.: Belán/Cir.B –Z. Murdzík(KBMedzilaborce). Z.Hámre,Kamienka–SninaC,Ko- Kamenica n/Cir. – Snina C, Koša- Hámre, Kamenica n/Cir. – Kal Sečovská 10–ka: 1.ImrichPastor chanovce–Kamenican/Cir. (Košice)…6.MilanOndričko(1.AK l 2. kolo, 13. 10.: Z.Hámre–Ka- rovce – Medzilaborce, Kamienka – mienka,Košarovce–TecákVranov, Medzilaborce – Vranov D, KochaHumenné),12.PavolDubovský(ŠK menica n/Cir., Košarovce – Kocha- Z.Hámre,Kochanovce–Čierne. l 6. kolo, 17. 11.: Z. Hámre – novce–Brestov,SninaC –Čierne. Podbiel, Kolonica), 22. Ladislav novce, Medzilaborce – Belá n/Cir. l 10. kolo, 15. 12.: Z. Hámre – Rada (MBO Strážske, Brekov), 39. B, Čierne – Kamienka, Snina C – Medzilaborce, Čierne – Kamenica n/Cir.,TecákVranov–Belán/Cir.B, Čierne,TecákVranov–Medzilaborce, Brestov,Vra n ovD –Te c ákVra n ov. MariánKundrát(1.AKHumenné). l 3. kolo, 20. 10.: TecákVranov– Snina C – Košarovce, Vranov D – Brestov–Kamenican/Cir.,Belán/Cir. l Beh kapušianskou pláňavou: B,Kochanovce,VranovD –SninaC, Kochanovce,Kamienka–Brestov. 1.ImrichPastor(Košice)…5.Milan Z. Hámre, Brestov – Čierne, Belá l 7. kolo, 24. 11.: Brestov – Z. Kamienka–Košarovce. Ondričko(1.AKHumenné),11.Pavol n/Cir.B –SninaC,Kamenican/Cir. Hámre, Belá n/Cir. B – Kamienka, l 11. kolo, 22. 12.: Kamenican/Cir. šarovce,Kamienka–VranovD, Dubovský (ŠK Podbiel, Kolonica), –Ko Kamenica n/Cir. – Vranov D, Koša- – Belá n/Cir. B, Košarovce – Kochanovce–Medzilaborce. 15.LadislavRada(MBOStrážske, l 4. kolo, 27. 10.: Z.Hámre–Ko- rovce–Čierne,Medzilaborce–Sni- Brestov,Medzilaborce–Kamienka, Brekov), 37. Marián Kundrát šarovce, Medzilaborce – Kamenica naC,Kochanovce–TecákVranov. Čierne–VranovD,Kochanovce–Z. (1.AKHumenné).(šp) n/Cir.,Čierne–Belán/Cir.B,Tecák l 8. kolo, 1. 12.: Z. Hámre – Snina C, Hámre,SninaC –TecákVranov.

„Cestu jú ci“ pingpongisti

Hu menča nia za tiaľ šiesty


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

16.9.2013

EXHIBÍCIANAĽADOVEJPLOCHEHUMENSKÉHOZIMNÉHOŠTADIÓNU

Lions deklas ov al i jav or ov é list y 11 : 3

Sobobotný podvečer 14. septembra patril všetkým priaznivcom ľadového hokeja. Humenský tím LIONS na zimnom štadióne hostilvýberhráčovKanady.Severaniasipredsobotnýmzápolenímzmeralisilyajs mužstvamiz Bardejovaa Prešova. Aj keď sa hokejová sezóna na humenskom Gerethnašielvoľnýpriestora vtesnalpukdobrá- niazvíťazili11: 3,nasledovalisamostatnénájazdy. zimnomštadiónezačneaž5.októbra,prefanúši- nyhostiteľov.Keďsirénaoznámilazačiatokdruhé- Každýtímmalmožnosťpostaviťtrochstrelcov.Víkovrýchlehošportunaľadovejplochepripravilhu- ho dejstva, nik na lavičkách ani tribúne nečakal ťaznez nájazdovvyšlihumenčaniav pomere2: 1. menský klub LIONS chuťovku v podobe zápasu rýchlyzvrat,keďpo57sekundáchzačalmazaťhu- LIONS Humenné: Jozef Turza, Pavol Sutorčík, s hráčmiKanady.Mužstvohostípochádzanajmä menské manko Tomáš Štenko. Pri prvom góle MichalZgibor–PeterŠtekláč,IgorLopata,Radoz mestaCalgary,tvoriahobývalíprofesionáli,ale asistovalErikDzoba.O necelé4minútyvyrovnal slavRegenda,RobertSchmid,Tomᚊtenko,Maaj rekreační hráči. Úvodná tretina zápasu, ktorý stavnasvetelnejtabuliZalužický.Tesneposkon- rošKačur–MariánSchwarzbacher(C),PeterMiviedolrozhodcaJozefČaklošpatrilahosťomz Ka- čení presilovky domácich sa hráč číslo 46 Zalu- haľo,JánZalužický,RomanSchwarzbacher,Viknady.SkórestretnutiapoprihrávkeMattaMacMal- žický opäť nemýlil. Tridaťšesť minút od začiatku torHnát,ErikDzoba,DanielCaban,ĽubomírCalenaotvorilToddDzigaloužv štyridsiatejpiatejse- opäť humenčania skórovali, gól vsietil Štenko. ban, Jaroslav Kočiš. Výber Kanady: Richard kunde.Javorovélistyzaskočilihumenčanovhneď V čase37:50DzigaloupravilúčetKanaďanovna Kokran – Marián Gmitter (C), Ryan Miller, Jared v úvodeprvejtretiny.Nasledovaloniekoľkopoku- trigólya potomzačalahumenskágólparáda.Hu- Hilstad,JessyTanker,TimBrown,KoryKish,Tyler sovLIONSuo zvráteniestavu,noobrancoviaKa- menčaniaskórovaliv poradíŠtenko,dvakrátDzo- Mak,JerryEndal,DerolKorbiel,AllanKorbiel,Tonadydoveľkýchhernýchkombináciíhumenčanov ba,Hnát,Mihaľo,R.Schwarzbachera Štekláč.Po ny Vantol, Matt MacMallen, Scott Gereth, Todd nepustili. Naopak v polovici ôsmej minúty Scott skončeníriadnehohraciehočasu,keďhumenča- Dzigalo.–TČ–

O ba tím y pred začat ím exibičného podujati a

Na dve minúty si po hvizde rozhodcu na lavičku sadol aj Roman Schwarzbacher. účinkovaniezverencovv metropoleŠarišatréner?„Programturnaja sa mi páčil, aj keď preferujem Predsezónna príprava volejba- spokojní. Ja sa stále snažím, aby a v kombin ác ii, ktor é by boli prípravný char akt er, záp as ov o listov Chemes Humenné vrcholí. hráči dostali rovnakú príležitosť úspešnév mojomdružstve.Potre- somzostavumiešal,skúšalherné V kolotoči tréningov a turnajo- prez entov ať sa na záp as och, bujem aj ja mať trochu jasnejšie kombinácie a zohrali sme veľmi výchprevieroksmeoslovilikouča v ktorých, samozrejme, chceme v zmyslezostavy,ktorábyasima- dobr ý volejb al. Zostav u spred humenských hráčov pri vysokej vyhrávať, no aj v jednotlivých se- la byť základná.A prejavuje sa to týždňasomzmenil,ukázalaomnosieti,RichardaVlkolinského. toch. Veľmi im to neuľahčujem tak ým spôs ob om, že každ ý je holepšiufazónu.BonusombolivíFázuletnejprípravyzhrnultréner a niekedyzladímzostavutak,aby schopný vstúpiť do tej hry s urči- ťazstvá, turnajom sme prešli bez Vlkolinskýtakto:„Vpriebehuletnej odohrala čo najviac čas u, prí- týmpodielompodľasvojichdispo- prehry, výsledky však neboli pre prípravysmesazameralinašpe- padne celý set, či zápas. Sa- zícií. Zdá sa, že to môže byť mňa podstatné. Verím, že takáto cifické veci, ktoré by sme chceli mozrejmepozeraťlennavýsledok celkom vyr ovn an á dvan ástka, veľmidobránáladav družstvebukombin ov ať na prev ierkach turnaja,podľamňa,nebolocieľom. s ktoroumôžemaktívnenarábať,“ de pretrvávať,“ uzavrel Richard v turnajoch. Čo sa týka hrubej Hľadám možnosti v tej–ktorej hre uviedol Vlkolinský. Ako hodnotí Vlkolinský.–TČ– prípravy, pohybovo aj v tréningu Záver prázdnin patril 24. augusta vo bez lopty sme na tom celkom Na ihrisku pod Guš in ou Svetliciachstretnutiuznámycha priateľov. dobre. Príprava určite neskončila Obec zorganizovala na ihrisku pod Gušia mysastálenachádzameniekde noulákavépodujatieplnéšportua zábav polovici,a teraznastupujemedo vy.Hlavnýmťahákomprogramubolfutbašiesteho týždňa.“ Opýtali sme sa lovýturnajo pohárstarostuobce.Víťaznú ajnaúčinkovaniechemesákovna trofej zdvihli nad hlavu hráči tímu chatáprípravných turnajoch, ktoré sú rov,druhískončilipracovníciMalýchobeczam ozrejmou súč asťou lad en ia nýchslužieba bronzovápriečkapripadla formy pred sezónou. „Zatiaľ sme poľovníkom LOS Svetlice. Pre l MIRADCUP:ChemesHumenné najmenšíchbolipripravenésúťažev ská–Krosno2:1,ChemesHumenné– kaní vo vreci, strieľaní pokutových kopov Krakow 2:1, Chemes Humenné – a v hodeloptičkou.PodávalsachutnýguSvidník 3:0, Chemes Humenné – láš,opekanáklobásaa občerstvenie.PoPrešov2:1;poradie:1.ŠKChemes, ďakovaniestarostupatríčlenomPZLOS 2. Slávia Svidník, 3. Karpaty KrosSvetlicezasponzorskýdara všetkýmzúno,4.MiradPrešov,5.ASZKrakow. častneným, i spoluorganizátorom. l Na l NowySacz(POL),14.9.2013: snímkevíťaznédružstvo„chatárov“–stoBateBoysov(BLR)–ŠKChemes ja zľava: Róbert Kovalčík, Rudolf Sakáč, Humenné0:3(–20,–21,–22);MKS MartinOlexík;v podrepeJaroslavIvanco BanimexBedzin(POL)–ŠKCheml., starosta obce Jaroslav Ivanco a MimesHumenné3:0. chalSopirjak.JaroslavIvanco

VolejbalistiChemesupredsezónouv dobrejforme


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOS III. LIGA – 7. KOLO

Ná mesto vo – Hu menné 9:0 (3:0)

-

16. 9. 2013

MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ SERVIS

l III.LIGADORAST,4.kolo:Ptičie – Kračúnovce 1:0 (0:0), G: Maľar. ČK: 90.J.Hajda(po2.ŽK,Kračúnovce).TJ Góly: 36.a 54.(11m)T.Kohút,79.a 87.Snovák,9. Ptava NV: Ma. Tkáčik – T. Rujak, Hollý,12.Tomanica,57.Šmiheľ,61.Čiernik,75.Siman Macko,S.Lancoš,Mi.Tkáčik,P.Rada, Žlté karty: nikto–43.F.Piroščák T. Hajdučko, Behún, M. Melničák, G. Červená karta: nikto–48.F.Piroščák(po2.ŽK) Maľar,Macík(T.Rada,Hojdan,J.KoleRozhodoval: Pa.PiatkaDivákov: 300 sár, N. Lancoš). Tréner: Ľ. Repko. Svidník – Belá n/Cir. 0:0. TJSlovan: Najlepší: T.Kohút–R.Ljubarskij MŠK: Pe. Machunka – Stašiniak ŠK Futura: F.Piroščák–Š.Havrila(74.J. MarošGnip–M.Bednár,Telvák,Gdo(63. Šikyňa), Habiňák, Kmeť, Šmi- Ragan),M.HreškoPa.Šuľák,J.Ovšianik vičin,V.Buríkst.,Pa.Burda,D.Karľa, heľ, T. Kohút, Siman, Gerát, Hollý –Pe.Šuľák,J.Macej,R.Ljubarskij,D.Po- D.Lojan,D.Haburajml.,Jo.Gnip,D. (64.Kurtulík),Tomanica,Čiernik(72. pik(47.V.Voroňák)–V.Pushak,S.Karnaj Haburajst.(Š.Kováč,V.Buríkml.Rebič).Tréner:L.Hreha.Medzilaborce – (74.D.Demčák).Tréner:MartinTongeľ. Snovák).Tréner:JaroslavKališ. Stakčín 3:2 (2:2), G:J.Demeter,SavaMedzi žrďami humenskej svätyne sa ihriskuSnovákstiholdaťposlednédva rij, Belej – Zvalčák, M. Iskajc (11 m). tentokrátocitolFilipPiroščák,prvýmro- góly.Humenčaniasapäťkrátocitliv akcii MŠK Spartak: V. Šamko – Grib, kom dorastenecký brankár. Pasívny jedennajedného,resp.dvajanajedné- Skysľak, Dobda, V. Kandričák, J. Kua zlý prístup jeho spoluhráčov, na kto- ho,alebezzakončenia.l FutbalistiŠK ruc, Stirčák, Savarij, Galan, J. Kandrirých sa tréner spoliehal, sklamal. Na- Futurasúsivedomítotálnehoherného čák, J. Demeter (Belej, Pe. Demeter). opak, dvaja najstarší odchovanci po- zlyhania,druhýkrátv radezasebouna Tréner:J.Hrišo.OFKAgrifop:P.Peťo– tiahli,čosadalo.Legdanjenaďalejne- ihrisku súpera. Spoločne s trénerom Gerboc,Kršjak,J.Hanc,Leňko,Timudoliečený,Popiks nakopnutourukoudo chcúurobiťvšetko,abykorigovalizlúbi- ra,M.Hríb,M.Iskajc,Zvalčák,Zubaľ,T. zápasu nastúpil, no ľavá strana ihriska lanciuo dvatýždne.A samozrejme,po- Piteľ(L.Haburaj,P.Piteľ).Tréner:J.Koz pohľaduhostíbolaviditeľneoslabená. zývajú svojich fanúšikov na domáce ribanič.Kamenica n/Cir. – Hrabovčík Hernúpotupuhostízapočala9.minúta, stretnutieužtútosobotu.Ajkeďv prvom 1:4 (0:2), G:Š.Vasiľko.FK:A.Burda– keď Hollý preloboval mladučkého rade,jenutnévyriešiťbrankárskypost… K. Sninčák, Lorenčík, R. Havriľak, P. brankára,ďalšiedvagólypadliprohru(mt) Vasiľko,T.Čabák,M.Čabák,P.Tkáč,T. býchchybáchpredšestnástkou.Potom l Ružiná – Trebišov 5:1, Martin – Vasiľko,Š.Vasiľko,Š.Harvanik(V.HruPiroščák troma zákrokmi svojich Lok.Ko šice0:0,Kremnička–Lipany bovčák). Tréner: M. Ihnat. Jasenov – podržal.Smolasamuvšakzačalalepiť Dlhé n/Cir. 0:0. TJ FK: Ľ. Lakatoš – „narukavice“v 43.min.,keďvidel1.žltú 2:0,D.Kubín–Poprad2:1,Vranov– Harakaľ, Zbuňak, Krigovský, M. Tkáč, kartu (pravou nohou sa ocitol von zo MFKKošiceB 3:2,Moldava–Bard. M. Čabák, S. Hodor, Pe. Popovič, šestnástky, rozhodca to však posúdil N.Ves8:0,ŽilinaB –PrešovB 3:0. Porvazník, Karpeľ, Sopiak (Smolej, tak,želoptuchytilrukoumimo)a v 48. Lok. Košice 7 4 3 0 14:6 15 Barlaš).Tréner:O.Katkovčin.TJDružmin.saporúčalz ihriskapo2.žltej(vy- Ružiná 7 4 2 1 21:10 14 stevník:A. Kníž – M. Burda, L. Burík, sunutúloptunapäťkechytilrukami,pri- Moldava 7 4 2 1 16:6 14 Mi.Kováč,T.Škutka,P.Krivjanský,M. čom súper s ním prišiel do kontaktu Žilina B 7 4 0 3 13:7 12 Čopík,D.Kohut,J.Krivjanský,P.Milčík, a rozhodca„zahral“opäťv prospechdo- Poprad 7 3 2 2 14:8 11 J.Štofík(K.Dzurko).Tréner:V.Fencák. mácich). Penaltu nevychytal v bráne Martin 7 3 2 2 9:8 11 Belá n/Cir. 4 3 1 0 12:2 10 7 3 2 2 11:11 11 Jasenov hráčz poľa,Macej.Deväťstrieldomá- D. Kubín 4 3 1 0 10:2 10 9 cichnabránuhostí=7gólov,pluspe- Námestovo 7 3 1 3 15:8 10 Hrabovčík 4 3 0 1 8:6 7 2 3 2 10:10 9 Dlhé n/Cir. 4 2 1 1 10:5 7 nalta a nepochopiteľný vlastný gól Prešov B 6 Hreška, navyše za dvadsať minút na Kremnička 7 3 0 4 7:10 9 Medzilaborce 4 2 0 2 10:7 Trebišov 7 3 0 4 7:10 9 Ptičie 4 2 0 2 5:5 6 7 3 0 4 6:25 9 Svidník 4 1 1 2 4:4 4 TIPOS (KENO 10), III. LIGA, 8. KOLO Humenné Kračúnovce 4 1 0 3 5:7 3 ŠKFuturaHumenné–MFKVranovn/T. Vranov n/T. 7 2 1 4 6:11 7 Bard. Nová Ves 7 2 1 4 6:17 7 Stakčín 4 1 0 3 5:14 3 sobota 21. septembra 2013 o 15.00 hod. Lipany 7 1 2 4 5:9 5 Kamenica n/Cir. 4 0 0 4 3:20 0 Príďte povzbudiť! Košice B 7 1 1 5 10:14 4 l I.LIGAŽIACI–(U15),6.kolo:Snina – Prešov 0:2 (0:1). MFK: M. Lajtár – II. DO RASTE NECKÁ LI GA, 8. KO LO Širgeľ,Plevka,Gerboc,J.Janko,Cima, STARŠÍ:Sp. Belá – Futura Humenné M.Porvazník,M.Friga,S.Ragan–M. (po2.ŽK)–nikto.ŠKFutura:M.Ščerba 2:2 (1:1). Kým sa hostia „zoznámili“ Babin,P.Turčík.Tréner:J.Opiela. s umeloutrávou,domáciichvo4.min. Sp. N. Ves – Snina 1:1 (1:0). Ajkeďsi –L.Krajník,M.Jurko(D.Cholp),J.Čuprekvapili gólom. Hra sa postupne vy- Sninčanianedoniesliplnýpočetbodov, ra,J.Šaro–Pe.Havrilčák,M.Zlacký, rovnala a Humenčania mohli ísť na patrí im pochvala za bojovnosť. Tech- T. Lukáč – J. Halajčík, L. Maďák, J. prestávkuspokojnejší,v 38.min.mieril nicky zdatnému súperovi sa futbalovo Lojka.Tréner:M.Tongeľ. presne Mišľan. Iskierku nádeje ví- vyrovnalia dokoncadokázaliskorigovať Sp. N. Ves – Snina 8:0 (3:0). Okliešteťazstva vykresal v 69. min. striedajúci nepriaznivýstavz 21.minúty.J.Hreha názostavahostí(9+ 1),z objektívnych Capcara hlavou. Šance mali aj Babin, sav 80.min.najlepšiezorientovalpred i neobjektívnychdôvodov,saodzrkadliPorvazník,Turčík,čiMikula,pretov sa- bránou v trme–vrme po zahrávanom la na výsledku. Na vyspelého súpera mom závere využili príležitosť domáci priamomkopea vyrovnal.G:J.Hreha. Sninčanianevyzreli.Vlastnýmichybami navyrovnanie.Naobratužčasnezvý- MFK:J.Kopťar–Gašpar,L.Aľušík,J. umožnili domácim vsietenie pomerne šil, ani rozhodca viac nedovolil. G: Harmaňoš,M.Marinič–Matús(63.A. lacnýchgólov.SnáďjedinúgólovúpríleMišľan,Capcara.ŠKFutura:Š.Kovalík Jano),Mandzák,Bodnár–J.Kepič,J. žitosťhostímalBudi,nonepremenilju. MFK:I.Janko–Balko,Šebák,Železník, – M. Karas (65. Pe. Capcara), D. Čo- Hreha,A.Aľušík.Tréner:Pa.Diňa. pák,S.Mikula,J.Čišovský–D.Mišľan, MLADŠÍ:Sp. Belá – Futura Humenné Danko–D.Aľušík,S.Budi,Vasko–D. 2:1 (2:0). NeaktívnyprístupHumenča- Hreha,E.Harvan.Tréner:M.Hunčár. Sp. Nová Ves 8 6 1 1 25:3 19 nov,čilíderskypostv tabuľkeimzviazal Sp. Nová Ves 8 6 1 1 41:7 19 Lok. Košice 8 6 1 1 19:7 19 nohy. Šance nedokázali premeniť na Humenné 8 6 1 1 18:5 19 Ľubotice 8 5 0 3 18:13 15 góly,pričomnevyužilianipočetnúpre- Vranov n/T. 8 6 0 2 20:9 18 Trebišov 8 4 2 2 19:10 14 Ľubotice 8 5 1 2 24:11 16 Vranov n/T. 8 4 2 2 14:15 14 vahu,keďsúperhralod32.min.v osla- Poprad 8 5 1 2 18:10 16 be n í.Do m á c iviedliv 10.min.dvojgó l oPoprad 8 4 1 3 9:9 13 Trebišov 8 4 3 1 19:10 15 vým rozdie l om, z oje d i n e l ých pro t iú t oStropkov 8 4 0 4 13:14 12 Lipany 8 4 3 1 23:16 15 Humenné 8 3 1 4 15:14 10 kov.Druhýpolčaszvládlihostialepšie, Koš. Nová Ves 8 5 0 3 20:14 15 Snina 8 3 1 4 12:12 10 kozmetickydoladilprehruv 75.min.L. Lok. Košice 8 4 2 2 28:9 14 Lipany 8 3 1 4 8:9 10 Krajník.G:L.Krajník.ČK:32.M.Buxár Snina 8 4 0 4 10:20 12 Koš. Nová Ves 8 3 1 4 10:19 10 8 3 0 5 23:24 9 l 8. kolo: Stropkov–Vranov4:1a 2:3, Sp. Belá KAC Košice 8 3 0 5 11:15 9 Koš.N.Ves–Trebišov1:4a 1:2,KAC KAC Košice 8 3 0 5 13:23 9 Sp. Belá 8 2 3 3 9:22 9 Sabinov 8 1 1 6 6:20 4 Sabinov 8 2 2 4 10:15 8 Košice–Poprad0:1a 0:1,Lipany–Gi- Stropkov 8 0 2 6 6:20 2 raltovce3:0a 6:2,Ča ň a–Lok.Ko š i c e Giraltovce 8 2 1 5 7:13 7 Giraltovce 8 0 1 7 13:36 1 Čaňa 8 0 3 5 9:18 3 1:2a 0:8Sabinov–Ľubotice0:1a 0:4. Čaňa 8 0 0 8 3:51 0

Halaburka,Leňo,Mišenko,Mesaroš,Holovka(Dický,S.Aľušík,Roháč).Tréner:V. Kochan.l Poprad–Sp.N.Ves5:3,MFK Košice–Stropkov1:1,Trebišov–Lipany 1:1,Michalovce–Bardejov2:2,dohrávka:Michalovce–MFKKošice2:2. Prešov 6 5 1 0 30:3 16 Bardejov 6 4 1 1 21:7 13 MFK Košice 6 3 3 0 20:6 12 Michalovce 5 3 2 0 17:4 11 Lipany 6 2 1 3 6:13 7 Stropkov 6 2 1 3 11:19 7 Poprad 6 2 0 4 8:16 6 Sp. N. Ves 6 2 0 4 12:28 6 Trebišov 5 1 1 3 5:15 4 Snina 6 0 0 6 0:19 0 l (U 14), 6. kolo: Snina – Prešov 0:9 (0:4). MFK: M. Čopík – Husťak, Roman,Kliment,Skalka,Barlottini,J. Harmaňoš,J.Lukáč,S.Šteňo,Kozej, Pašek(Andrejov).Tréner:M.Lukáč. l I. LIGA ŽIACI – (U 13), 15. kolo: Prešov – Snina 17:0 (7:0). MFK: Š. Buhaj–A.Šarkozi,A.Maliňák,Sandro Terpák,P.Šmajda,Ľ.Vozár,M.Štofík, Piliar,A.Hríb.Tréner:R.Šmajda. l (U 12), 15. kolo: Prešov – Snina 17:0 (7:0). MFK:S.Bajza–Lajtár,Maťoška,Vaľko,Kroka,Žukovič,Prokop, D. Fedorco, Nemčišin, D. Butala, J. Pavlík (Hučko, S. Kohút, Petrovka, Mesaroš,Gazda).Tréner:M.Kočan. l II.LIGAŽIACI–(U15),5.kolo:Kra čúnovce – Futura Humenné 0:6 (0:2), G:Řeřicha2,Cvik(11m),Pankovčin,P. Kuľha, J. Vasiľ (11 m). ŠK Futura: M. Čeremeta–P.Kuľha,Ľ.Pankovčin,D. Krajník,P.Tkáč,D.Řeřicha,R.Cvik,M. Balog,J.Vasiľ,T.Jenčík,S.Salanci(D. Čura). Tréner: J. Varchola. Medzilaborce – Sabinov 0:2 (0:1).MŠKSpartak: D. Slíž – Višňovský, Galajda, M. Surmaj, Mikita, Sekela,Tarča, Hniďak, M.Goga,Veliký,V.Hriseňko(G.Lukačikml.).Tréner:V.Cepko. l (U13),5.kolo:Kračúnovce – Futura Humenné 1:3 (0:2), G: Prokopčák2,Borc.ŠKFutura:Ma.Juras – Z. Osa, S. Timuľák, S. Kuľha, P. Krídla, A. Macko, F. Čakloš, T. Matuščák,A.Havlíček,D.Prokopčák,V. Balint (J. Šudík, Š. Borc). Tréner: J. Štafura.Medzilaborce – Sabinov 3:3 (3:1), G:Ma.Oláh2,V.Varecha.MŠK Spartak: S. Falis – Šanta, Černega, Štec,Šamko,Králik,V.Varecha,Ma. Oláh, K. Čerevka, M. Hriseňko, Kundrát(Mi.Oláh).Tréner:P.Lukačik. l I.TRIEDADORAST,4.kolo:Kochanovce – Pakostov 2:0 (0:0), G:Sivčo, Roško;Ľubiša – Z. Hámre 1:0 (1:0), G: LukášPetričko;Modra n/Cir. malavoľno. l I. TRIEDA ŽIACI, 4. kolo: Hažín n/Cir. – Belá n/Cir. 0:5 (0:3), G:Adam Lojan2,T.Hašuľ2,S.Ľonc;Papín – Stakčín 2:3 (1:2), G: Š. Šenko, M. Vaščák–Pa.Bogdan2,Mi.Keleman; Kamenica n/Cir. – Futura Humenné 2:0 (1:0), G:L.Demeter,TeoSedláček; Jasenov – Dlhé n/Cir. 2:0 (1:0), G:D. Pužo,Pe.Horvat;Ptičie malovoľno. Jasenov 4 4 0 0 14:1 12 Belá n/Cir 3 3 0 0 25:0 9 Dlhé n/Cir 4 3 0 1 9:2 9 Stakčín 3 1 1 1 4:17 4 Futura Humenné 2 1 0 1 4:2 3 Ptičie 3 1 0 2 2:8 3 Kamenica n/Cir 4 1 0 3 3:10 3 Hažín n/Cir 3 0 1 2 1:11 1 Papín 4 0 0 4 3:14 0 lI.TRIEDAML.ŽIACI:Kamenica n/Cir. – Futura Humenné 1:11 (0:6), G:B.Darlaš– D.Švandik3,D.Kislan2,S.Harvan2,D. Bobla,O.Vasilco,M.Pavlus,Š.Kundrat.


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

V sem if in ál einterlig y

-

16.9.2013

EURÓPSKYŠAMP ION ÁTV TAEKWONDO

Ajzosninskouúčasťou

Zápasy I. SNL po letnej prestávke pre humenskýchnohejbalistovŠKLaborecvybrali RumunskámetropolaBukurešťžila20.–25. žreb pre semifinále 10. septembra súpera augusta V. Majstrovstvami Európy kadetov KAC Jednota Košice B. Ten naši chlapci v TaekwondoWTF.Vrcholovéhopodujatia,ktoprehralipomerom4:1.Zabojovaťeštemôžu résakonákaždé2roky,sazúčastnilaeurópska o bronzovú priečku s družstvom ŠŠK Svidšpička,takmer400pretekárovz rôznychkrajín ník. Termín ešte nie je stanovený. Jediný Európy,nechýbalibojovníciz Turecka,Azerbajbod v semifinálovom stretnutí získal Rastidžanu,Ukrajiny,Ruska,Izraelu,čiCypru.SloslavTabaka v kategórii jednotlivcov.Trojicu venskávýpravapodvedenímtrénerovTomáša tvorili:L.Gabák,R.Tabakaa M.Mihok(G. Potockého z klubu Black Tiger Snina a Mária Horvat),dvojice:L.Gabák,R.Tabaka,resp. Švecasapredstavilasoštvoricoupretekárov– M.Mihok,G.Horvat(M.Helemik).l Interlidvaja z Košíc, Sninu reprezentovali Michal ga SNA 2013 ukončila základnú časť (HuMatikoa SamuelKukura. menčanompatrí3.miesto).ProgrampokraNatatamisapostavilvováhe–41kg(33pretečuje finálovým turnajom Play Off koncom károv)MichalMatiko,ktorýv prvomduelinastúseptembra v Košiciach. V semifinálových pil proti reprezentantovi z Cypru. V rýchlom zápasochsastretnúNKDPMKKošicea NK tempeobajadokázaliužv 1.kolebodovaťnahlaVsetín(CZ),ŠKLaborecHumennébudesúvu, ale Michal stále doťahoval skóre, v posledperomopäťdružstvuNOKACJednotaKošinom kole skóre vyrovnal, ale mala nepozornosť ce.Víťazisitorozdajúvofináleo titulmedz- ŠK Laborec Humenné: stoja zľava: Marián a zaváhaniehostálatechnikanahlavuv posledinárodného majstra SR v súťaži družstiev Mihok, Michal Helemik, Gabriel Horvat, nýchsekundáchzápasua postave11:15z bojov mužskejkategórie.MariánMihok v podrepe Rastislav Tabaka a Lukáš Gabák. poskvelomvýkonevypadol.SamuelKukuravo váhe–49kg(31)prešiel1.koloms voľnýmžrebom,v 2.duelisastretols výbornýmreprezentantomz Belgicka.Samuelnastúpildravo,alenestačilna technikynasúperaa prehrávalpo2.kole1:6,v treťomsivšaksúpernedovolilniča vyrovnalstavna7:7.Nenasledovalovšak4.kolonagoldenpoint, 10.septembra rozhodcoviauznaliBelgičanoviv posledných2sekundáchzápasuúderruoslávilnádherných koua postave7:8ajSamuelvypadolz ďalšíchbojov. 40rokov svojhoživota Vyjadrenie trénera: Nasadenie,príprava(dvojfázovétréningy)a súdržnosť futbalistaTJĽubiša, urobila svoje a chlapci podali skvelé výkony. Kúsok pomyselného šťastia nemali,bolotoichprvéúčinkovanienatakomtovrcholovompodujatí.VeŠtefanVEĽAS. rím,žeimtopomôžek ichnapredovaniuv taekwonde.Poďakovaniepatrí V klube pôsobil ešte v čase žiac- hlavnerodičom,mestuSninaa hlavneriaditeľoviZŠ1.májaE.Štofikovi, kych kategórií, post ľubišského sponzoromJUDr.DušanoviHačkovia Ing.MichaloviVoharovi.(tp) obrancu zastáva dodnes. Zdravie, veľašťastiav súkromíi nafutbalovom poli, Božie požehnanie mu prajevedenieklubu.

Futbalov éživió

Tréningy(od16.9.): pondeloka štvrtok od15.30do17.00hod. telocvičňaZŠHrnčiarska prihlášky / 1.bkhumenne@gmail.com tel. +421 917 296 213 (Ing. J. Babják)

otváraprechlapcov nar.v rokoch2002a 2003

BASKETBALOVÚPRÍPRAVKU.

Slovenská výprava sninských a košických taekwondistov - Sninčania, zľava: Tomáš Potocký a Michal Matiko, druhý sprava: Samuel Kukura.

„Štúr ovskestovk y“zaúčast ihum enskýchplavcov KoncomletnýchprázdninPlaveckýklubChemesHumennézorganizovalsústredenievoVojenskejzotavovninaZemplínskejšírave, ktorého sa zúčastnilo 29 plavcov pod vedením trénerov Mariána Tomahogha,JánaPencákaa ZoltánaKirschnera.Potvrdejfyzickej príprave odcestovalo 30. augusta desať plavcov PK Chemes do ŠtúrovanaXXXV.ročníkmedzinárodnýchpretekovv plávaní„Štúrovskestovky“v otvorenom50–mbazéne,pricelkovejúčasti426 plavcovzo42klubovSlovenska,Čiech,Maďarskaa Srbska. V kategórii17–ročnýcha starších získalMartinBabjaknaznakovej stovkebronzovúmedailu,v motýliku 100 m skončil tesne za stupňamivíťazova svojeúspechy v Štúrovedoplnileštedvomaumiestneniami v prvej desiatke. Z dvochmladšíchhumenskýchjuniorovbolúspešnejšíMatejMicikáš,ktorýziskomstriebrav znaku 100 m, bronzu na 100 m kraul, 4.miestomv najlepšomosobnom výkone na rovnakej motýlikovej trati a v osobáku na 6. mieste v prsiarskej stovke, bol zároveň júspešnejším plavcom huL e a D i n i č o v á na menskéhoPKnapretekoch.Filip

Levickýsivyplávaldvebronzové medaily – 100 m znak a motýlik, v kraulenarovnakejtratisivyplával 5. miesto a v prsiarskej disciplíne dohmatol siedmy. 13–ročný Peter Semanco vo vyrovnanomosobnomvýkonetriumfoval v disciplíne 100 m znak a svoje osobné rekordy zlepšil v kraulovej a motýlikovej stovke. Najhodnotnejšiu medailu na najvyššom stupienku pre najlepšíchsiprevzalaajLeaDiničová za motýlikovú stovku, v kraule bola štvrtá a zlepšila sa v znakoveja prsiarskejdisciplíne. Najväčší progres zaznamenala opäť Lenka Melničáková, vylepšila si osobáky vo všetkých disciplínachna50m trativ dlhom bazéne a v prsiarskej disciplíne nemala konkurentku a časom 42.19 si vyplávala zlato. Sarah Čajbiková zaznamenala najlepší výsledok v disciplíne 50 m znak

(6.),EmmaZvalčákováv motýlikovej stovke (8.) a Nina Vološinová na polovičnej motýlikovej trati (9.). Daniela Gribaničová plávalavovyrovnanýchosobných výkonoch s najlepším umiestnenímna15.miestevosvojejkategórii.(mato)

Le nk a Mel ni čá k ov á


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

16. 9. 2013

VI. li ga: Udavčania pokorili lídra – Cirošské bezgólové derby IV. li ga: MFK Sni na – Ko ši ce/Barca 3:3 (2:1) Kochanovce – Udavské 2:3 (1:1) Úvod zachytil lepšie nováčik, skóre otvoril v 16. min. Šimai strelou z 25 metrov. Aj keď pohyblivejší v I. polčase boli hostia, z množstva šancí skončila gólovo len jedna – center Čopáka v 38. min. hlavou usmernil Meričko. Druhý polčas ovplyvnilo vylúčenie na oboch stranách (vzájomná potyčka, odplácanie) z 53. minúty. Udavčania zabezpečili zvrat v skóre v úvode II. polčasu, akciu Merička zakončil strelou popri brankárovi Krivák. Domáci však dorovnali, v 73. min. gólom J. Karnaja. Záver však patril hosťom, keď po spolupráci Greško – Filip – Greško poslal loptu na vzdialenejšiu žrď a L. Kuzma rozhodol. Pozn.: Informácie o stretnutí poskytol tréner družstva Udavské. G: Pe. Šimai, J. Karnaj – P. Meričko, P. Krivák, L. Kuzma. ŽK: Gaľo, Sima, M. Kolesár – R. Šuľák, J. Greško, L. Čopák. ČK: 53. J. Pado – 53. P. Krivák. R: Hrinda. D: 200. FK: I. Bumbera – M. Kolesár, Jelinek (54. Jalčák), Brindzák (72. M. Kimák), Gaľo, J. Karnaj, Šimai, Pado, M. Rada, Pe. Murinčák, T. Sima. OŠK: R. Šuľák – L. Čopák, R. Chalupka, M. Stirčák, M. Naster, R. Koromház, P. Krivák, P. Meričko (90. V. Vološin), L. Kuzma (90. J. Vajs), J. Greško, M. Filip. (jv) Kamenica n/Cir. – Belá n/Cir. 0:0 Domáci začali náporom, Mihalič atakoval beľanskú bránu dvakrát, no raz mimo a potom jeho strelu Maliňák kryl. V 14. min. upozornila na úmysel hlavička hostí. Strelu Kirveja o minútu neskôr tečoval hosťujúci obranca a lopta tesne minula bránu. Obraz hry sa nezmenil ani po obrátke, šance po góle iba volali – strela Hajdučka letela tesne vedľa, priamy kop Šedzmáka mal dobrý smer, ale obranca súpera bol proti. Mrzieť môže príležitosť z 85. min., keď po rohu a hlavičke Čabáka pred bránkoviskom zaváhal Mihalič. Beľanskí Slovanisti sa l Výsledky, 6. kolo: Breznica – Soľ 1:0, Vechec – Čierne 0:0, Sačurov – Seč. Polianka 2:0. Breznica 6 4 1 1 11:6 13 Kochanovce 6 3 2 1 14:6 11 Jasenov 6 2 4 0 5:2 10 Sačurov 6 3 1 2 6:8 10 Bystré 6 3 0 3 6:6 9 Udavské 6 3 0 3 11:12 9 N. Hrušov 6 2 2 2 6:4 8 Stakčín 6 2 2 2 5:5 8 Čierne 6 2 2 2 4:7 8 Vechec 6 1 4 1 8:9 7 Soľ 6 2 1 3 8:10 7 Kamenica n/Cir 6 1 3 2 7:7 6 Seč. Polianka 6 1 1 4 7:10 4 Belá n/Cir 6 0 3 3 6:12 3

tak z bodu môžu tešiť. ŽK: O. Čabák, Bešan. ČK: nikto – 88. D. Lojan (po 2. ŽK). R: Bančanský. D: 200. FK: Pe. Dobda – Bešan, Skarba, Kirvej (81. M. Oľha), J. Mihalič, Kriška, V. Šuľák, O. Čabák, Pe. Karľa (46. J. Šedzmák), Pe. Pavlík, Miro Hajdučko. TJ Slovan: Ľ. Maliňák – V. Diňa, P. Šimon (23. D. Haburaj), M. Haburaj (68. J. Kepič), Prislupčák, J. Kudravý, T. Pavlina, Pe. Dzurovej, J. Marinič, D. Gnip, L. Hreha (76. D. Lojan). (gmb) Jasenov – N. Hrušov 1:0 (1:0) Bolo jasné, že súper neprišiel brániť, Jasenovčania hrali zodpovedne a vytvorili si šance. Gólovou sa ukázala až 35. minúta, keď strelu Bačovčina dorazil do siete Kovalík. Súper po prestávke otvoril hru, no všetky vyslané strely išli mimo bránu alebo ich zastavilo brvno. Rovnako sa prezentovali domáci, ale víťazstvo si vziať nedali. G: Pe. Kovalík. ŽK: Kovalík. R: Sivák. D: 120. TJ FK: L. Behun – Labík, L. Goga, I. Čerhit, Kríž, M. Jankaj, T. Mastiľák (46. Mi. Šalata), M. Beták, Čvirk, Pe. Kovalík (70. Ondáč), J. Bačovčin (90. Krigovský). (jm) Bystré – Stakčín 2:0 (1:0) V 16. min. sa Čop zoči–voči brankárovi nepresadil, keď včasným vybehnutím pomedzi nohy zneškodnil jeho úmysel. Hlavička domácich z 2 m letela v 36. min. vedľa. Zlom nastal v 43. min., domáci sa ujali vedenia gólom Kušníra. V závere polčasu Telvák v šanci nepre menil. Domáci zvýšili v 60. min. po góle Ocilku. Hosťom nebolo dovolené korigovať, v 75. min. nastrelili brvno a do rážku Čopa arbitér neuznal pre ofsajd. ŽK: Matiko, Magura. R: Tušek ml. D: 100. OFK Agrifop: M. Dudič – Telehanič, Steco, Zhytkov, Magura, Telvák, E. Hanc, Timura (30. Prokop – 61. Andruch), J. Kapraľ, Matiko, Čop. (ms)

Pušovce 8 Štrba 8 Raslavice 8 Kračúnovce 8 Zámutov 8 Kendice 8 Fintice 8 Ľubotice 8 Medzilaborce 8 Pakostov 8 St. Ľubovňa 8 Kľušov 8 Radvaň n/L. 8 Dl. Klčovo 8 Hanušovce 8 Kežmarok 8

6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 0

1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0

1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 8

37:13 21:14 8:5 15:9 17:13 11:11 18:10 21:15 13:16 13:18 11:8 18:18 13:13 11:18 7:16 1:38

19 16 14 13 13 13 12 12 12 12 11 10 10 9 9 0

v v 89. min. a domáci gólman opäť nemal šťastie. Faul na Hišema v 90. min. Pčola z penalty nepotrestal. G: 23. M. Pčola, 38. a 57. Kirňak – 45. Baltovič, 85. Hrubovčák, 89. Džogan. ŽK: 60. J. Kopáč – 14. Baltovič, 36. Boda, 90. P. Kuruc. D: 500. MFK: M. Lojka – Wiener, J. Kopáč, S. Lojka, Pe. Hišem – Štofík (84. T. Kepič), Popovič, E. Drančák (46. Janko), Ľ. Jankaj, M. Pčola – Kirňak (64. M. Budi). Tréner: F. Hanc. (ju) Giraltovce 8 6 0 2 14:7 18 Plavnica 8 5 1 2 11:4 16 V. Revištia 8 5 1 2 15:9 16 Sabinov 8 4 2 2 12:6 14 Sp. Nová Ves 8 3 4 1 16:6 13 Snina 8 4 1 3 11:10 13 Haniska 8 4 1 3 7:8 13 Sp. Podhradie 8 4 0 4 7:12 12 Stropkov 8 3 2 3 11:11 11 8 3 2 3 7:7 11 l Výsledky, 8. kolo: Sp. N. Ves – V. Tatry V. Opátske 1:1, Giraltovce – V. Re - Michalovce B 8 3 2 3 8:12 11 vištia 3:1, Sabinov – Michalovce V. Opátske 8 3 1 4 16:10 10 8 2 3 3 10:14 9 B 1:1, Haniska – V. Tatry 1:0, Plavni- Krompachy Svit 8 3 0 5 8:14 9 ca – Sp. Podhradie 3:1, Svit – Strop- Košice-Barca 8 0 3 5 6:14 3 kov 2:3, Svidník – Krompachy 1:1. Svidník 8 0 1 7 2:17 1 Domáci opäť v oklieštenej zostave. Hostia vyťažili z minima maximum – tri strely na bránu, tri góly. V 23. min. unikol Wiener po pravej strane a jeho ideálny center Pčola hlavou rozvlnil sieť. Autor prvého gólu našiel v 38.min. Kirňáka, ktorý umiestnenou strelou k žrdi zvýšil. Prvá strela súpera na bránu domácich znamenala aj prvý gól, Baltovič z 20 m nechytateľnou strelou vymietol pavučinu. Faul v 55. min. na prenikajúceho Pčolu vyriešil rozhodca odkopom od brány. V 57. min sa Kirňak individuálne presadil v šestnástke a domáca lavička jasala tretíkrát. V 85. min. sa hostia do stali k odrazenej lopte po chybe sninskej obrany, v šestnástke sa najlepšie zorientoval striedajúci Hrubovčák a prestrelil Lojku. Situácia sa opakovala

V. li ga: Niekto z tria musel ťahať za kratší koniec Pakostov – Radvaň n/L. 2:1 (1:1) Pre diváka zaujímavý zápas a vydreté víťazstvo domácich. Fedorko zblízka zaváhal, rovnakú situáciu v 29. min. po trme–vrme pred domácou bránou však Šalata využil a nemýlil sa. Vyrovnať mohol Paraska, ale vo vyloženej šanci zle trafil loptu. Ajax vyrovnal gólom do šatne, keď s prehľadom zakončil Š. Tomčák, po peknej kombinačnej akcii a prihrávke Parasku. Aj II. polčas režírovali hru domáci, no šance nevyužívali – hlavičky Parasku a Fedorka leteli mimo súperovej brány. Strelu R. Tomčáka spoza šestnástky brankár kryl, Slavkovského strela z rohu pokutového územia lízla pravú žrď. Víťazný aplaus zaznel päť minút pred záverečným hvizdom, po prihrávke Olexíka skóroval v sklze Hubcej. G: Š. Tomčák, Ľ. Hubcej – A. Šalata. ŽK: Slavkovský, Olexík, J. Fedorko, Rudý, Hubcej, T. Gombita – A. Šalata, Mi. Svičin, T. Kuzma. R: Kohl. D: 200. Ajax: M. Klamár – Andraško (21. T. Gombita), Mi. Paraska (56. P. Ragan), Olexík, Dubas, Hubcej, Rudý, Š. Tomčák, J. Fedorko, Slavkovský, Pe. Gombita ml. (90. Durilla). TJ Družstevník: T. Ložinčák

– Mi. Svičin, G. Horvat (40. T. Kuzma), R. Tomčák, A. Šalata, Turok–Heteš, A. Lojan, L. Gabák, Tabaka, Kudláč (66. Rabajda), Ma. Svičin (87. J. Burda). (št) Medzilaborce – Kračúnovce 3:1 (2:0) Spartakovci sa viac pohrávali s loptou, z čoho pramenili gólové možnosti. Pri tých polčasových bol V. Lukačik. Najprv v 9. min. centroval pred bránu a Pelech volejom otvoril účet stretnutia. Naopak, center hostí pred bránu Vasilenka hosťujúci Peržel nedokázal spracovať. V 36. min. mieril Hrehovčík mimo, o dve minúty opäť V. Lukačik nahral Gubovi a ten sa medzi dvoma hráčmi súpera presadil a zvýšil. Guba v úvode II. polčasu sám pred brankárom zaváhal, v 65. min. jeho strelu z 25 m brankár vytlačil na roh. Faul v 69. min. na Kuruca v šestnástke potrestal gólman Vasilenko, keď prekonal svoj náprotivok. Keresteš v 73. min. znížil, keď využil nepozornosť domácej obrany. G: B. Pelech, R. Guba, M. Vasilenko (11 m). ŽK: Hrehovčík, Pelech, Chripák. ČK: nikto – 69. D. Dzurjov (po 2. ŽK). R: Trembecki. D: 200. MŠK Spartak: M. Vasilenko – Gič, R. Guba, Čabiňák, Lučko, Hrehovčík (56. M. Kuruc), Višňovský, Pelech (73. Vaško), V. Lukačik (84. Hudák), G. Lukačik, Chripák. (suš)

l Výsledky, 8. kolo: Ľubotice – Kežmarok 9:0, Kľušov – Zámutov 3:1, Štrba – Hanušovce 6:0, Raslavi- III. TRIE DA (9. LI GA), 6. KO LO ce – Pušovce 0:0, Kendice – St. Ľu Čertižné – Roma Snina 2:0 (1:0), V. bovňa 0:2, Dl. Klčovo – Fintice 2:1. Kocurišin, P. Dimun, rozh. Gombita. Krivé – Pakostov B 1:1 (0:1), FUTBA LO VÝ SERVIS – ŽE NY, JU NIORKY a ŽIAČKY Ul. T.Kula – M. Tkačin, rozh. Minďák. l I. LIGA ŽENY, 4. kolo: Šaľa – Štich Humenné 5:0 (2:0). ŠK Štich: Turcovce – Ňagov 4:1 (3:0), J. Grec P. Bednarčíková – Chovancová, Baníková, Rosoľanková, Varcholo- 2, P. Hudák 2 – T. Moroz, rozh. Jakuvá, Balogová, Sulejmanová, Rostášová, Sklenčárová, Džubáková, bov. Brestov – Podskalka 1:2 (1:1), Roháčová (Fedaková, Kissová, Štefániková, Maľcovská). Barnišin – Packo, Tokár, ČK: Sivák l I. LIGA JUNIORKY, 4. kolo: Šaľa – Štich Humenné 4:0. (Podskalka), rozh. M. Ferko. Hanl Regionálna liga, sk. Východ – ŽIAČKY, 3. kolo: Stakčín – Barde- kovce – Zb. Dlhé 1:0 (1:0), J. Bača, jov 0:13 (0:6). OFK Agrifop: L. Gavurová – Peľová, Mandiková, Te- rozh. Havrilko. Baškovce mali voľno. lehaničová, Valalská, Vasková, Černegová, Kofirová, Dunajová, Ul. Krivé 6 4 1 1 18:7 13 6 4 1 1 17:7 13 Horňáková, Buriková (Jess. Vohárová, Jenn. Vohárová, Dzurenko- Turcovce Čertižné 6 4 0 2 12:15 12 vá, Iskajcová, Dubjaková, Buberová). Štich Humenné mal voľno. Pakostov B 5 3 1 1 15:6 10 Kvalifikačné stretnutie Slovensko – Bosna a Hercego- Podskalka 5 3 1 1 13:8 10 vina nedopadlo pre slovenský futbal priaznivo a výsle - Hankovce 6 2 2 2 9:17 8 dok 1:2 definitívne zahatal našu nádej na šampionát do Ňagov 5 2 0 3 11:11 6 5 1 1 3 9:12 4 Brazílie. I keď mal súper prevahu, okrem výsledku aj Baškovce medzi divákmi, na žilinskom štadióne boli aj „verní“ Roma Snina 5 1 1 3 4:15 4 5 1 0 4 11:15 3 slovenskí fanúšikovia, vrátane humenskej výpravy. (ič) Zb. Dlhé Brestov 6 1 0 5 15:21 3


15 - POD VIHORLAT OM II. TRIEDA (8. LIGA), 7. KOLO Z. Hámre – Hrabovec n/L. 2:0 (1:0), Melník, Žir. R: Behún. Z. Hámre: Vozár – Hrabik, Melník, J. Max, M. Michalenko, P. Michalenko, Žir, Š. Max, Ferko, Cenkner, Brečka (Jenčík). Hrabovec n/L.: Gužik – Ševčík, Dolobáč, D. Cichý, Chromý, Smetanka, D. Timuľák, A. Timuľák, Kolesár, Sakalík, Martin Vajda (Michal Vajda, T. Cichý, Chrin). Lieskovec – Rokytov 5:2 (1:2), M. Kyslan 4, Turcovský – L. Paňko, Sopirjak. R: Guľko. Lieskovec: Salanci – Fedorko, Pristaš, Hudák, Židzik, F. Kyslan, M. Kyslan, Džatko, Pekala, Turcovský, Kurila (Rafaj, Čička, Mihaľov). Rokytov: R. Koblík – Zub, Vasilko, P. Černega, P. Krajkovič, M. Krajkovič, Sopirjak, Kiča, V. Koblík, Barančík, L. Paňko (Matej Ondica, Marcel Ondica, Rusnák). Lackovce – Papín 1:0 (1:0), Škumanič. R: Buchlák. Lackovce: Binda – Babják, Delin, Matuščák, Hoferica, Komjaty, Štefan, Danko, Kocik, Nazad, Škumanič (Opalka, Porochnavý, Sus). Papín: Bycko – Findrik, J. Jevič, D. Rybár, R. Rybár, Gábrik, Salamon, Martin Macko, Michal Macko, V. Je vič, Šváb (Ondica, Mašlonka). Lukačovce – Kolonica 1:0 (1:0), P. Meričko. R: Zádražný. Lukačovce: Ivan – Barnišin, Matta, Revák, P. Meričko, J. Bučko, Puškár, P. Jašš, Majerník, J. Jašš, M. Meričko (Andrejčák, Packo, Jalčák, J. Meričko). Kolonica: Dzurovej – Roháč, Timčík, Hašuľ, Komar, Matisko, Karaščák, Peložato, T. Diňa, Miškóc, Roškanin (Iliško, Lacko). N. Sitnica – Ladičkovce 0:2 (0:0), Š. Bobaľa, D. Hodor. R: Skalka. N. Sitnica: M. Bučko – Olexík, Turčík, B. Varháč, P. Varháč, Šmajda, Gombita, Petrus, Ištočko, M. Bučko, Porvazník (Soták, Ščerba). Ladičkovce: Karandušovský – P. Bobaľa, Š. Hodor, J. Kuruc, Š. Bobaľa, Hrin, R. Kuruc, E. Hodor, Mažerik, Gerda, Majzer (Onderko, P. Kuruc, D. Hodor). Volica – V. Hrušov 2:0 (2:0), L. Danko, Haluška. R: Metiľ. Volica: Košický – Firkaľ, Gaľ, Haluška, Fejko, J. Danko, Gojdič, Sopko, Olah, Ferenc, L. Danko (J. Danko, Fedorco, Durila). V. Hrušov: M. Šalata – P. Rašpľa, Piroščák, Ducko, Maďák, Hajduk, Volkov, Novák, M. Rašpľa, C. Barňák, D. Barňák (Smerek, Ondáč). Hažín n/Cir. – Rovné 2:2 (1:1), Dzido, P. Šuľák (11 m) – J. Baláž 2. R: Jancusko. Hažín n/Cir.: Kepič – Godžák, Quecke, P. Šuľák, Zajac, D. Ferjak, Mišenko, Soták, Dovhun, Dzido, Pavlík (Švec). Rov né: Sukeľ – D. Krajník, Karabinčík, M. Marcinov, Krajník, Mantič, Holjenčin, Kovaľ, Čabák, P. Miškoc, Ba láž (R. Miškoc, Ivanko, Ľ. Marcinov). Rovné 7 5 2 0 19:6 17 Rokytov 7 5 0 2 21:12 15 Ladičkovce 7 4 2 1 20:11 14 Lackovce 7 4 1 2 17:8 13 Kolonica 7 4 0 3 12:10 12 Lieskovec 7 4 0 3 15:18 12 Lukačovce 7 3 1 3 12:7 10 Papín 7 3 1 3 15:11 10 Hrabovec n/L. 7 3 0 4 18:18 9 Volica 7 3 0 4 12:18 9 N. Sitnica 7 2 0 5 8:16 6 Z. Hámre 7 1 2 4 11:19 5 Hažín n/Cir. 7 1 2 4 8:24 5 V. Hrušov 7 1 1 5 5:15 4

ŠPORT

-

16. 9. 2013

l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 7. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l

FK Humenné a Ptičie zvyšujú náskok BOROV – MODRA n/Cir. 2:1 (0:1) Zápas sa dá označiť ako dvojpolčasový. V prvom boli aktívnejší a pohybli vejší hostia a domáca obrana musela byť neustále pozorná. Napriek aktivite hostí prvú vážnejšiu možnosť na skórovanie mal po centri Gavaľu už v 2. min. Max, ale jeho hlavičku brankár hostí Vohár úspešne kryl. Potom prišli možnosti hostí. Najskôr v 6. min. za hranie rukou Hrišu v 16–ke nariadenú jedenástku Hišem poslal vedľa brány. V 13. min. nastrelil Jaroslav Rajňák brvno, ale v 33. min. po šikovnom preniknutí Hančára po krídle jeho strelu brankár len vyrazil, no dobiehajúci Hišem hlavičkoval za Kollárov chrbát. Úvod II. polčasu sa na opačnej strane podobal prvému, ale pre domácich. V 54. min. za hranie rukou Opiela nasmeroval pokutový kop k žrdi, no brankár ho zlikvidoval. Domáci sa viac tlačili do útoku, z čoho si vynútili územnú prevahu, ale gólu sa dočkali až v 72. min., keď po centri Olaha neúnavný Mydla hlavou vyrovnal. Víťazstvo domácich zabezpečil v 75. min. Olah, ktorý sa presadil v skrumáži. Skóre mohol prikrášliť ešte Ivo Černega, keď po osi Pinko–Mydla bol na konci akcie, ale spred bránky súpera hlavičkoval vedľa. Góly: 72. Mydla, 75. Olah – 33. Hišem. ŽK: Godžák – Hančár. R: Kucer. D: 120. Vynikli: Olah – Hišem. Borov: Kollár – Mydla, Al. Černega, Pinko, Hrišo, I. Černega, Opiela, Gavaľa, Godžák, Olah, Max (46. Suško, 85. Demeter, 90. Burcin). Modra n/Cir.: Vohar – Gnip, Šarga, Belančin, Škovranko, Mikula, Karľa, Babin, Hančár, Hišem, Jaro Rajňák (78. Kohút). (ps)

Marek Palšák, Bačovčin, Malý, Paľo (Daniel Palšák, Kasarda). (jt)

vičke hostí. Brankár Sakalík hostí podržal a domáci nedokázali streliť gól ani z vyložených príležitostí. Jediná KOŠKOVCE – PTIČIE 1:2 (0:0) strela v závere polčasu na domácu brá Domáci zahrali nešťastný zápas, keď nu znamenala gól. V II. polčase domá hostia z prvej strely na bránu v 71. min. ci spresnili a dvoma gólmi obrátili skóre sa ujali vedenia Džubákom. Dovtedy do - na svoju stranu, hoci mnoho šancí ešte máci nepremenili štyri čisté šance. Už ostalo nevyužitých. Góly: 52. Haburaj, v 4. min. po rohu P. Dušáka Sabo trafil 66. Pavlik – 43. Karnaj. ŽK: Kireš, hlavou do brvna, v 45. min. akcia domá - Pavlik (Ulič). R: Firkaľ. D: 100. Vynikli: cich skončila vedľa prázdnej brány. Po Samčik – Sakalik. Ulič: Hrivňák – Si prestávke domáci hostí zatlačili na ich dor, Haburaj, Samčik, Chochrun, Čoki polovicu, ale hneď v 46. min. D. Benec na, Kireš, Kočan, Pavlik, Levkanič, vystrelil, ale Čubák bravúrne vyrazil. Cmar (Holinka, Martin Korkobec). V 61. strelu P. Dušáka zblokoval obran- Ohradzany: Sakalik – Matta, ca na rohový kop. V 71. min. udrelo na Pavlovský, P. Dzurko, J. Tkáč, Frajtko, druhej strane, keď hostia z prvej strely sa Otavka, T. Tkáč, Pužo, Cholp, J. Karnaj ujali vedenia. Domáci zatlačili hostí pred (M. Doročák, Erik Macko). (jh) ich bránu, ale tí na čele s brankárom a obranou odvracali centre. V 88. min. ZUBNÉ – UBĽA 3:1 (1:0) z druhej strely na bránu hostia dali druhý Domáci začali lepšie, no šance T. gól. Domáci sa ešte snažili aspoň skori- Švába či S. Jahničku ostali nepregovať výsledok a v 89. min. Brza za ru- menené. Až v 23. min. po ruke hostí ku v pokutovom území úspešnou z pokutového kopu premenil Ľ. Ďu11–kou stanovil výsledok. Na zvrátenie rian. Napriek snahe sa domácim do výsledku už domácim neostal čas. Gó - polčasu nepodarilo zvýšiť. V II. polčaly: 89. Brza (11 m) – 71. Džubák, 88. Ka- se dokonca M. Darjanin po chybe doras. ŽK: Marek Makar, Sabo mácej obrany vyrovnal. Domáci po(Koškovce). R: Prokopčák. D: 200. Vy- tom v 72. min. upravili na 2:1, aby nikli: Balica – Čubák. Koškovce: Fa- v záverečných minútach z priameho latko – Ballek, T. Dušák, Brza, Marek kopu dotiahol svoje úsilie Ľ. Ďurian na Makar, P. Dušák, Sabo, Balica, Kuzica, hetrik. Góly: 23. (11 m), 72., 90. Ľ. ĎuM. Benec, D. Benec (Boško, P. Grec). rian – 54. M. Darjanin. R: Turčík. D: Ptičie: Čubák – Čirák, Galica, Lancoš, 100. Vynikli: Ľ. Ďurian – M. Darjanin. Karas, Jalč, Vaško, Tomovčík, Patarák, Zubné: Mihaľov – Boňko, Bálint, Maličký, Metiľ (Džubák). (fd) Drozd, Hlohinec, Ľ. Sima, Hrehovčík, Šefčík, Ďurian, Šváb, Jahnička KOŠAROVCE – DLHÉ n/Cir. 2:0 (1:0) (Škutka, Suchanič). Ubľa: Pekala – Hneď v úvode nevyužil gólovú šancu M. Peštík, Bevis, Chochla, T. Peštík, P. Hoľko, keď tesne minul. Hostia mali Mitro, Darjanin, Pavlina, Badida, dvakrát po sebe šancu v 12. min., no Fejsák, Sirka (Dzoba, Petruš). (ms) tiež ju nevyužili. Domáci v 15. min. dali gól po akcii Dominik Jakub – Tracik – FK HUMENNÉ – KR. BROD 5:1 (3:1) ĽUBIŠA – V. SITNICA 0:4 (0:3) Peter a Miro Hoľko. Šancu v 53. min. Už v 4. min. sa domáci ujali vedenia. Zápas začali lepšie hostia. V 23. min. nevyužil Dysko. Ani ďalšie šance P. V podstate sa hralo na jednu bránu, hlavičkoval do žrde Malý, domáca Hoľka, Tracika, Dyska a Dominika Ja - keď hostia počas celého I. polčasu iba obrana zaváhala a strelec na dvakrát kuba ostali nevyužité. Ujala sa až stre- dvakrát ohrozili domácu svätyňu. V II. vrátil loptu za chrbát brankára. O šesť la M. Hoľka v 72. min. A to ešte brankár polčase dokonca hostia potrestali minút neskôr trafil Turčík. Po vyše hostí podržal svojich. Góly: 15. a 72. hrúbku domácej obrany gólom. Domápolhodine hry Bačovčin zvýšil. Domáci Miro Hoľko. ŽK: Matúš Nazad – Pavol ci, aj napriek päťgólovej nádielke, sa so svojimi streleckými pokusmi neboli Mesároš. R: Varga. D: 100. Vynikli: predháňali v zahadzovaní šancí, takže úspešní. Navyše v II. polčase pridali Peter Hoľko – Harakaľ. Košarovce: hostia mohli inkasovať aj desať gólov, hostia štvrtý gól Malým. Hra sa potom Ján Nazad – Dysko, Lukáč, Turčík, Či- keby domácim nezvlhol pušný prach. upokojila, no domácim sa nepodarilo rák, Matúš Nazad, Peter Hoľko, Domi- Góly: 3. a 93. Čerňa, 65. a 72. Mamaj, ani skorigovať nepriaznivý výsledok. nik Jakub, Lukáš Nazad, M. Tracik, Mi- 3. Okoš – 11. E. Salák. R: D. Holp. D: Navyše v 85. min. rozhodca posúdil roslav Hoľko (Michal Kaňuk, Karabin, 100. ŽK: Okoš, Hardík – Salak. Vyzásah Maxa na brankára hostí ako ne- Rado Majerník). Dlhé n/Cir.: Št. Hara- nikli: Čerňa – Viktor Bochin. FK Hudovolený a vylúčil ho. Góly: 23. a 50. kaľ – O. Polačko, Piškanin, Krivjanský, menné: Vasilenko – Okoš, Muller, Malý, 29. Turčík, 31. Bačovčin. ČK: 85. Mesároš, Ján Polačko, Kováč, Kriv- Hardik, Mihok, Jakubčo, Jurov, Valalik, Max (Ľubiša) R: Brehovský. D: 70. Vy - jančin, Gutter, Patrik Krivjanský, Ján Marinič, Mamaj, Čerňa (Harvan, nikli: Krivjančin – Džubara. Ľubiša: Gazda (D. Polačko, Hermanský). (jd) Dzurko, Stach). Kr. Brod: Lazor – Krivjančin – P. Dušák, Kudrik, Behún, Pančura, Jobko, Klopko, Sopko, Viktor Lysák, Adrian Kuľus, Macko, Michal ULIČ – OHRADZANY 2:1 (0:1) Bochin, Kačur, Kandrač, Mata, Kocan, Sabo, J. Max, Petrovčin, Jevčák Hostia prišli s jasnou taktikou: neinka - Salak (Jaroslav Bochin, Suchý). (pm) (Patrik Kuľus, Dominik Šepeľa). V. sovať, respektíve inkasovať čo najme Humenné 7 7 0 0 24:8 21 Sitnica: Jozef Palšák – Turčík, Kušnír, nej. To im aj vychádzalo, hoci stretnutie FK Ptičie 7 6 0 1 15:3 18 Švigár, Molek, Kocurišin, Džubara, v priebehu I. polčasu sa hralo na polo - Koškovce 7 4 1 2 13:8 13 Košarovce 7 4 0 3 24:11 12 l l l Z O S TAVA K O L A l l l Ulič 7 4 0 3 16:15 12 M. Čubák (Ptičie, 2) Borov 6 3 0 3 14:12 9 Zubné 7 3 0 4 11:13 9 M. Chochrun Ľ. Ďurian A. Mydla Kr. Brod 7 3 0 4 16:21 9 (Ulič, 1) (Zubné, 3) (Borov, 1) V. Sitnica 7 3 0 4 14:21 9 A. Bačovčin F. Valalik M. Balica M. Hoľko Modra n/Cir. 7 2 2 3 5:5 8 (V. Sitnica, 1) (FK Humenné, 2) (Koškovce, 3) (Košarovce, 1) Dlhé n/Cir. 7 2 1 4 11:12 7 Ubľa 6 2 0 4 7:10 6 J. Rajňák M. Mamaj L. Malý Ohradzany 7 1 1 5 4:16 4 (Modra n/Cir., 1) (FK Humenné, 4) (V. Sitnica, 2) Ľubiša 7 1 1 5 4:23 4 (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola) Borovu budú po sezóne odrátané 3 body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

16. 9. 2013

Pre váš lepší pocit

Mierová 98, Humenné (pri poisťovni Allianz)

0917 689 776

www.hmnnabytok.sk

steny do obývacích a detských izieb v sedacie súpravy v v váľandy v matrace v spálne v vešiakové steny v vstavané skrine v kuchyne

nábYToK na Mieru

Ponúkame vám super lacné TvárniCe na výSTavbu oPloTenia, a to aj vo farebnom prevedení Pre potreby stavebníkov uvádzame na trh novinku

FirmaDAPET,spol.s r.o.

PLOTOVÝ PROGRAM

PREVÁDZKAv HUDCOVCIACH (areálbývaléhoPD) Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0904698574 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

Program tvoria: plotová tvárnica PT 17 v rozmeroch 500x170x200 mm plotový stĺpik PS 25 v rozmeroch 250x250x200 mm Prečo plotové tvárnice? Použitím nami vyrábaného systému na oplotenie dosiahnete úsporu betónovej zmesi, ktorá je potrebná na zalievanie klasických tvárnic. Úspora nášho programu predstavuje minimálne 75% betónovej zmesi na zalievanie v porovnaní s debniacimi tvárnicami.

Plotový program je vyrábaný v základnom sivom prevedení a v prípade záujmu v ďalších štyroch farebných vyhotoveniach:

prírodná-sivá

žltá

hnedá

červená

čierna

Možnosť voľby rôznych farebných kombinácií

Výstavba je veľmi jednoduchá. Plotové tvárnice sa presne prekladajú, čím vznikajú presné otvory na tvárniciach. V pravidelných intervaloch vzniká otvor, ktorý sa po vložení armatúry zalieva betónom. Výstavba oplotenia pomocou tohto systému je úsporná a rýchla.

Vyskúšajte a neo¾utujete Celý sortiment (MT 20, DT 25/25, DT 30/25...) z a a k c i o v é c e n y nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora anna Šimkuličová. redaktori Michaela Kobanová a Tomáš Čergel. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. inzercia Michaela Kobanová. adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, a. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – sport.podvih@gmail.com), e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MeDia boX. Tlačí roTaPrinT Košice. rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8.30 do 16. hod. registrované Ministerstvom kultúry Sr - ev 3959/09.

pv2013-38  
pv2013-38  

noviny Pod Vihorlatom

Advertisement