Page 1

H u m e n n é

PALIVOVÉ DREVO ŠTIEPANÉ na 33 cm

ROČNÍK: XVI

ČÍSlO: 36

2. 9. 2013

Pamätný deò mesta Humenné

a 696. výroèie prvej písomnej zmienky o meste Námestie slobody, pred Domom kultúry PIATOK, 6. 9. 2013 9.00 hod. mladí Humenčania v pohybe , CVČ Dúha 10.00 hod. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva 11.00 - 12.00 hod. FS Chemlon a Chemloňáčik 12.00 - 13.00 hod. Riava 13.00 - 13.30 hod. Jesienky 13.30 - 14.00 hod. Humenskí seniori 14.00 - 15.00 hod. Jánošík a 2000 zbojníkov, Vranovské chodúľové divadlo 15.00 hod. koncert a autogramiáda superstáristov: Terezka Mandzáková a Martin Šafařík 15.00 - 17.00 hod. nafukovací hrad pre deti 17.00 hod. lampiónový sprievod od CVČ Dúha k MsKS v Humennom 9.00 - 15.00 hod. ulička remesiel SOBOTA, 7. 9. 2013 15.00 - 15.25 hod. gotické tance, FORTIS - Družina dobových zvyklostí, Poprad 15.30 - 16.15 hod. O kozliatkach, Divadlo z domčeka, Marionetové divadielko pre deti, Divín 15.30 - 17.30 hod. areál historických hier, FORTIS - Družina dobových zvyklostí, Poprad 17.15 - 18.00 hod. Sokoliarska skupina Svätého Bavona, Banská Štiavnica 18.00 - 18.20 hod. renesančné tance, FORTIS - Družina dobových zvyklostí, Poprad 18.20 - 19.20 hod. Žarty( A.P.Čechov), divadelné predstavenie, Spišské divadlo 19.20 - 19.40 hod. ohňová show, FORTIS - Družina dobových zvyklostí, Poprad NEDEĽA, 8. 9. 2013 14.00 hod. Humenné včera a zajtra, alegorické vozy, SZUŠ Via arto a OZ Haliganda 14.00 - 16.00 hod. koníky, nafukovací hrad a trampolíny pre deti 15.00- 15.30 hod. Kamienčanka 15.30 -16.00 hod. Rusínski holosi 16.00 - 17.00 hod. muzikálové piesne, Helpproduction

CENA: 0,40 €

BuKOVé SuCHé uKlADANé NA PAlETE - 1 prm / 40 Eur Dovoz možný

0917 966 575

Verchovina v Humennom na Námestí slobody

6. 9. (piatok) vernisáže

` v reštauračnej časti o 17. hod.

Andrea Hatalová - výstava malieb

` v salóniku Art Cafe o 18. hod.

Ľubomír marko – výber z tvorby fotografa

Sprievodné akcie:

Pondelok, 2. 9. 2013 7.30 - 15.30 hod. Výstava olejomalieb: HumENNé NA PláTNE výstavná sieň Domu kultúry v Humennom (potrvá do 30. 9. 2013) Streda, 4. 9. 2013 Kráska a zviera ( animovaný film, 2D ) 17.00 hod. kino FAJN, vstup voľný / vstupenky si môžete vyzdvihnúť v pokladni MsKS, ich počet je limitovaný kapacitou sály Sobota, 7. 9. 2013 8.00 - 16.00 hod. Deň železnice v Humennom l Deň otvorených dverí v Rušňovom depe s Mestským dychovým orchestrom Chemlon l „Rušňoparáda na živo“ - najmodernejšie rušne a vozne, najnovší poschodový elektrický vlak l Zábava pre deti (kreslenie vláčikov za odmenu, ŽELKO - bezpečnosť na priecestiach, vozenie v rušni na baterky) l Výstava modelov a fotografií nielen pre fanúšikov železnice a železničného modelárstva l Informácie o možnostiach modernizácie železníc, elektrifikácia trate Bánovce n/O - Humenné Sobota, 7. 9. 2013 Voľný vstup do múzea pre Humenčanov od 15.00 hod. v režime múzea Nedeľa, 8. 9. 2013 Rytierské hry 15.00 hod. - nádvorie kaštieľa

AKCIA NA VŠETKy BICyKlE ZNAČKy KEllyS

len v predajni BICyKlOV

na ul. Čsl. armády 13 v Humennom do vypredania zásob Tel. 0905 492 180

Kvety FRéZIA PO–PIA 8.00 - 17.30 hod. SO 8.00 - 12.00 hod. NEDEĽA: na požiadanie

775 6644, 776 7444, 0908 100 123 Mierová ul. v Humenom (pod stračou nôžkou)

© ENTRum pôžičiek

Živnostníci, S.R.O.-čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia Predschválenie do 5 minút

Info: 0905 366 416

www.podvihorlatom.sk


2

- POD VIHORLAT OM -

SPRAVODAJSTVO

MYŠLIENKYZODPOV EDNÉH ORED AKT OR ADONOV ÉH OTÝŽDŇA

Kytièka k meninám Ded in a ostal a ded in ou Od 2. - 8. 9. 2013 oslavujú meniny: Linda,Melinda,Rebeka ` Belo ` Rozália ` Regína, Larisa ` Alica ` Marianna, Mariana ` Miriama,Miriana

Z pranostiky l September – z poľa ber! l Regina po horách i v údoliach hmly rozprestiera l Septembrové dažde poliam potrava, viniciam otrava l Máj je krásny, ale hladný, september krásny, ale sýty l Búrka v septembri, sneh v decembri l Ak straka v septembri k dedine priletí, sneh príde zavčasu l September je májom jesene l Na Márie narodenie je lastovičiek rozlúčenie l Keď na Narodenie Panny Márie prší, bude suchá jeseň l Aké počasie na Narodenie Panny Márie, také štyri týždne trvá l Máj a september sú bránami leta l V deň sv. Reginy vá bia chlapcov dievčiny. (cin)

Galéria Andrej Smolák na Námestí centrum KONFRONTÁCIE prezentácia tvorby rôznych autorov Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. Výtvarné centrum, Česká ul. 9, Snina Výberz rannejtvorby AndrejaSmoláka Otvorené len vopred ohláseným návštevám. V hoteliKARPATIAv Humennom Farbynoci Vystavujú: Thurya Al Baqsami (Kuwait), Casisa Gianpetro (Taliansko), Gabriela Medveďová (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bulharsko), Volodimir Pavlišin, Gabriela Buleca a Sergej Biba (Ukrajina), Jarmila Veliká, Patrícia Hudáková a Lukáš Pompa (SR).

Dni voľna, vrátane štátneho sviatku – výročia Slovenského národného povstania – ožili na vidieku poľnohospodárskymi prácami, zvlášť zberom zemiakov. Až som sa pri cestách regiónom, keď sa k oblohe dvíhal dym zo zemiačísk a občas aj z podpáleného raždia, obával, či sa oheň nerozšíri. Na úsekoch, kade som prechádzal, miestni dávali pozor, takže sa nič nestalo. Aj sme si my, mestskí, hovorili, že vidiečanov na trhoch prvý deň akosi nevidno, že možno prídu v čase, keď už skončia práce. Známy, ktorý pochádza z dediny, hoci dlhé roky žije v meste, to vyjadril výstižne: dedina ostala dedinou. A kým úroda nebude v sýpke, parády musia bokom. To sa nezmenilo, hoci už fungujúcich fariem sa dá spočítať na ruke a na poličkách skôr pracujú rodiny s širokým príbuzenstvom. Ale tak je, zvyk je železná košeľa. Marián Šimkulič

NÁDHERNÉPOPOLUDNIES FOLKLÓROMV OBCIJARABINA

Náv ratk udržiav an iupôv odnýchľud ov ýchtrad íc ií Dňa17.augustasaFolklórnysúborChemlonzúčastnilzaujímavéhoa veľmivydarenéhopodujatia–10.ročníkaSlávnostízvykova obyčajovobceJarabinapodnázvom„Poznávaja uchovávaj tradíciesvojichpredkov“.Čímbolototopodujatievýnimočné? Organizátori nepodľahli me- biť pirohy. To všetko bolo na uvediálnemu a reklamnému estrádne- dených stanovištiach prepojené mu nevkusu šíriacemu sa ako prí- s ochutnávkami miestnych jedál – valová vlna po našich i renomova- pirohov, koláčov, halušiek, náných festivaloch a zachovali si lešníkov, kapusty a končilo to kulidôstojnosť, udržali zmysel a posla - nárskymi poľovníckymi špecialitanie projektu – priblížiť mladej ge- mi. Festivalový koncert na miestnerácii i nespočetným hosťom ob- nom zaujímavo situovanom amfice zvyky a obyčaje nielen obce Ja- teátri bol potom len čerešničkou rabina, ale i blízkeho okolia. na torte, kde sa predviedol aj náš Ďalším pozitívom bola skutočnosť, Chemlon z Humenného. Pre nás že do celkovej prípravy Obecný to bola zároveň generálna skúška úrad Jarabina zatiahol nielen pred odchodom na veľký a renomiestnu spevácku skupinu, movaný medzinárodný „Festival takmer všetkých občanov obce, du Hublon – Rythmes et Couleurs“ ale i poľovnícke združenie, Jedno- v Haguenau vo Francúzsku. tu dôchodcov a okolité zvy- Záverom organizátorom tohto vykoslovné skupiny, ktoré sa na jed- dareného podujatia treba len zanotlivých stanovištiach predstavili želať veľa síl, zdravia a tvorivej samostatnými pásmami, približu- umeleckej intuície pri udržiavaní júcimi niekdajší dedinský život. a propagácii zvykov a obyčajov Okrem toho ukázali prípravu nára- našich predkov, našej kultúry. Ich dia na poĺné práce, ukážky česa- inovatívny prístup by bolo potrebnia ovčej vlny, mútenia masla né aplikovať i v iných regiónoch, v bodenku, výroby mliečnych vý- aby sa naše folklórne festivaly robkov, nakladanie kapusty nestali miestom kšeftov pre pár a ukážky darov zeme. Zaujímavá „folkloristických“, samosprávnych bola prezentácia miestneho včelá- a národnostných„ aktivistov a vrára, výstava ručných prác a krojov tili sa k svojmu poslaniu, k udržias možnosťou ich zakúpenia, či tvo- vaniu pôvodných ľudových tradírivá dielňa, v ktorej sa deti učili ro- cií. Mgr.MiroslavKerekanič

Kedy na plaváreò

2.9.2013

Kam za kultúrou VihorlatskémúzeumHumenné l Umenie 19. storočia: Od klasicizmupobránymoderny–výstava obrazov zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove l Umelecko – historická expozícia otvorená v pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. do 17. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Skanzen otvorený denne 9. – 18. hod. KaštieľSnina l Výstavy:Snina v zrkadle času, MikulášKlimčák:Byzantská misia, Jozef Kornucik: Dimenzie, BorisSirka:Some time ago. Otvorené: utorok – piatok od 10. do 18. hod, nedeľa od 14. do 18. hod. Vstup zdarma. Vihorlatskéosv.strediskoHumenné l Vertikálya ideakruhu–autorský profil MariánaStraku. Výsta va potrvá do 15. 9. 2013. Mestskékultúrnestr.Humenné l 2. 9. Humennénaplátne–výsta va Humenné očami našich a zahraničných umelcov l 4. 9. o 19. hod. v kostole Všetkých svätých XI.Humenské organové dni Štefana Thomána – Anders Edsten Dahl (Nórsko). Vstupné dobrovoľné.

Kiná pozývajú FajnHumenné 3. – 4. 9. Líbanky Zač. predst. o 19.30 hod., vstupné 4 €. 4. 9. Kráskaa zviera Zač. predst. o 17. hod., vstup bezplatný, vstupenky je potrebné vyzdvihnúť vopred. 6. – 7. 9. Dospeláci2 Zač. predst. o 19.30 hod., vstupné 3 €. 7. – 8.9. Šmolkovia2–2D Zač. predst. o 17.hod., vstupné 3 €. 8. – 9. 9. Zázrak Zač. predst. o 19.30 hod., vstupné 2,50/1,50 €.

Opustili nás V HUMENNOM Peter Horňák, nar. 1959 Irena Sisáková, nar. 1956 Ivona Moriaková, nar. 1993

OznamujemeVám,žeod2.9.2013 až do 13. 9. 2013 bude kúpalisko zatvorené z dôvodu pravidelnej ročnej údržby technologických zariadeníapokračujúcejrekonštrukciešatníasociálnychzariadení.

V ČABINÁCH Josef Švehla, nar. 1950 V KAMENICINADCIROCHOU Andrej Kondrát, nar. 1935

Kam do lekárne Pohotovostné služby v HUMENNOM: 2.9.Lekáreň CENTRUM, 3.9. Le káreň Dr. MAX - KAUFLAND, 4.9. Lekáreň MÁRIA, 5. 9. Lekáreň HARMÓNIA, 6. 9. Lekáreň Dr. MAX - PHARMSTORE, 7.9. Leká reň PRI NEMOCNICI, 8.9. Leká reň PRI NEMOCNICI. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

-

V NIŽNEJSITNICI Michal Turčík, nar. 1935 V RUSKOMPOTOKU Mária Olexičáková, nar. 1934 V RUSKEJVOLOVEJ Anna Starostova, nar. 1922 Miestna organizácia Slovenskej národnej strany v Kamenici nad Cirochou si pamiatku 29. augusta – výročia Slovenského národného povsta nia úctila brigádou pri čistení a skrášľovaní lesa v okolí obce. Po ukonče ní úspešnej brigády bolo posedenie pri chutnom guláši. Ing. Jozef Komarc

V STAKČÍNE Mária Kapraľová, nar. 1934 Nechimsvietisvetlovečné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

ROZŠÍRENÉ SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HUMENNOM

-

2. 9. 2013

Už sú zná me me ná na Ce ny mesta a Ce ny pri má torky

Policajné správy

V piatok, 30. augusta sa uskutočnilo XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Nosnou témou boli výsledky hospodárenia mesta a mestom zriadených organizácií k 30. 6. 2013. V diskusii vystúpil Jozef Babják pobytom od 1 do 5 Eur mesačne. ho textu zmluvy. Mária Cehelská s odporúčaním pre prednostu Ďalším bodom rokovania boli spo- podotkla, aby suma bola uvedená, MsÚ predložiť do konca roky ná- lufinancovanie mesta na realizácii ale nie vo forme zmluvy. (Stanovrh riešenia situácie pre Správu projektu Obnova pamätného visko zástupcov mesta viď v bode športových a rekreačných zariade- cintorína Padlí sovietskej armády o výsledkoch hospodárenia ní ktorá k 30. júnu dlhuje záväzky vo výške 12 500 Eur. Spoluúčasť mesta). Poslanci pomerom 16 za, v sume 160 tisíc Eur po lehote je potrebná k nenávratnému fi- 2 sa zdržali vzali správu na vedosplatnosti (119 tisíc Eur za ener- nančnému príspevku – dotácii vo mie. V majetkových veciach pogie). Primátorka Jana Vaľová ar- výške 50 tisíc Eur z Ministerstva slanci schválili verejnú obchodnú gumentovala, že tento samostatný vnútra SR. Práce na obnove cinto- súťaž na prenájom majetku mesta bod predložia na budúce zastupi- rína budú vykonané podľa pro- na budovanie plôch na umiestňoteľstvo a že športové kluby VK jektovej dokumentácie s rozpočto- vanie informačných, reklamných Chemes a basketbalisti dosiaľ ne- vým nákladom vo výške 142 213 a propagačných zariadení na mapodpísali zmluvu so SŠaRZ a že Eur (skutočné náklady budú zná- jetku mesta (po ukončení zmluvy situácia v tomto mestskom zaria- me po verejnom obstarávaní). s ARD – poznámka autora), dení je povážlivá už mnoho rokov. Časť prostriedkov by mala schválili odpredaj mestských bytov Zástupca primátorky Andrej Se- poskytnúť Ruská federácia. Sú- v rozptyle mesta (s vyňatím bytu manco uviedol, že už v roku 2010 časťou Pamätného dňa mesta Hu- určeného na charitu), odobrili prenavrhol analýzu hospodárenia menné 6. septembra bude udele- nájom pozemkov a prístreškov na tohto zariadenia. Jozef Babják nie Ceny mesta a Ceny primá- autobusových zastávkach spouviedol, že basketbalisti nepodpí- torky. V tajných voľbách sa po- ločnosti euroAWK Bratislava sali zmluvu, lebo je v nej konkreti - slanci rozhodovali, komu udeliť k prevádzkovaniu reklamných zazovaná výška poplatku za halu Cenu mesta. Najvyšší počet hla- riadení z dôvodu hodného osoa obávajú sa, že by ju mohla sov získali v tajných voľbách: Zá- bitného zreteľa, kde je potrebná SŠaRZ žiadať. Primátorka uvied- chranná brigáda Hasičského a zá- trojpätinová väčšina poslancov (za la, že športové kluby zmluvy chranného zboru, Ing. Ján Gro- 16, zdržali sa 4), schválili návrh na podpísali (futbalisti, plavci) a tí, siar, riaditeľ VK Chemes odpredaj nefunkčných výmenníkoktorí zmluvu nepodpíšu, nebudú a Okresné riaditeľstvo Hasičského vých staníc formou obchodnej vemôcť hrať a že uvedené prostried- a záchranného zboru a Cenu rejnej súťaže (s prihliadnutím na ky za halu uvedené v zmluve dobrovoľník mesta Anna Capová. návrh poslanca Alexandra Fecuru, (energie, atď) slúžia len pre potre- Cenu primátorky mesta Humenné aby v prípade výmenníka pri škole by mesta kvantifikovať náklady vo- získajú Vihorlatské múzeum, Klub tam boli určené podmienky – či športovým klubom. Poslanec vojenskej histórie Beskydy, Valéria nehlučnosť a pod.). Ďalej sa poIvan Hopta súhlasil s podpísaním Gavalierová, dôchodkyňa zo slanci zaoberali výpočtom ceny zmlúv medzi SŠaRZ a športovými Sídliska III, Chemkostav, a.s. nájmu v 43. b. j. na Komenského klubmi a prikláňal sa k ich ošetre- a módna návrhárka, rodáčka Lý- ulici. Poslanec Dušan Sukovský niu tak, aby v nich bolo uvedené, dia Eckhard. Poslanci pomerom navrhol cenu 3,20 Eur/m2 (za 11, že uvedená čiastka nebude žiada- 19/0/0 vzali na vedomie informa- proti 4, zdržali sa 5), celý materiál ná. Primátorka reagovala, že tým, tívnu správu o vykonaných ná- potom 11/3/5. Primátorka Jana Vaktorí zmluvy podpísali, nebudú vy- sledných finančných kontrolách ľová uviedla, že po dokončení nefakturované. Diskusia bola aj ku a prijatých opatreniach na nápravu chá byty budúcim nájomcom problémom s verejným obstaráva- zistených nedostatkov, ktorú vyžrebovať. V návrhu na odpredaj ním prác, kde mesto musí vracať predkladala JUDr. Jana Čandová, štyroch mestských jednoizbových peniaze do EÚ či k CVČ. hlavná kontrolórka mesta. Oveľa domov na ulici Jasenovskej poslaZ obsažného materiálu vyberáme: väčšia bola diskusia k informa - nec Jozef Babják upozornil na Výsledok rozpočtového hospodá- tívnej správe o kontrole plnenia možnosť kruhového objazdu pri renia 1 637 516 Eur tvoria bežné uznesení. Poslanec Jozef Babják jednom z domov. Primátorka argupríjmy 9 446 568 Eur, bežné vý- za Basketbalový klub Humenné mentovala, že v prípade potreby davky 7 612 241 Eur (prebytok uviedol, že pri podpise zmluvy vo sú v blízkosti ďalšie vhodné plobežného rozpočtu 1 834 327 Eur). výške 14 160 Eur preberá klub zá- chy, ktoré patria mestu. Návrh naV komentári: príjmy mesta sa na- väzok zaplatiť pohľadávku pokon neprešiel (6/4/7). Celý maplnili na 44%, v tom daňové príjmy SŠaRZ. Ivan Hopta pripomenul teriál poslanci odobrili pomerom na 49%. Oproti rozpočtu je výpa- potrebu právnych garancií, aby za 12, proti 1, zdržali sa 4). dok podielových daní 130 926 Eur. kluby nemali obavy z uverejnené Marián Šimkulič Napokon poslanci pomerom hla sov 13 za, 1 proti a 5 sa zdržali podporili návrh Jozefa Babjáka V poslednú augustovú nedeľu sa na v súvise s predložením návrhu na riešenie situácie pre SŠaRZ futbalovom ihrisku konali oslavy Dňa a vzali na vedomie správu obce Belá nad Cirochou. Deti si mohli o výsledkoch hospodárenia pome - vybrať maľovanie na tvár, potrápiť sa rom 19/0/0. Poslanci odobrili aj v kútiku „Hlavolamovo“, vyskúšať si štvrté rozpočtové opatrenia s po - chodúle a elektroautíčka, pozrieť sa na voleným prekročením výdavkov seba v krivých zrkadlách a poskákať si o vyššie príjmy vo výške 2 014 na nafukovacom hrade. Vo folklórnej 167 Eur, s tým súvisiace presuny časti programu sa predstavilo Gitarové vo výdavkovej časti rozpočtu trio Vokál z Humenného, hudobná sku plus/mínus 31 565 Eur a zníženie pina Armis z Belej nad Cirochou, ktorá príjmov a výdavkov vo výške 15 ti- sa predstavila piesňami z nového CD síc Eur. Poslanci pomerom 19 za, „Na ulici banda hraje“ a v záverečnej 1 zdržal schválili VZN o výške časti vystúpil folklórny súbor Železiar príspevku na čiastočnú úhradu z Košíc. Hlavným hosťom osláv bola nákladov na činnosti CVČ takto: skupina Gladiátor. Svojím vystúpením dieťa do 15 rokov s trvalým poby - vytvorili vynikajúcu atmosféru. Bodkou tom od 1 do 3 Eur mesačne, štu - celého programu bol už tradične Jana Valcerová dent od 15 do 25 rokov s trvalým ohňostroj.

DVE SMUTNÉ NOČNÉ PRÍHODY

Deň obce Belá nad Cirochou

Poverený príslušník OO PZ v Hu mennom začal 28. augusta trestné stíhanie za prečin účasti na samovražde, nakoľko v uvedený deň asi o 3.30 hod. bolo pred jedným z obytných domov na Sídl. III v Hu mennom nájdené mŕtve telo 21–ročnej miestnej ženy. Privolaný obhliadajúci lekár neurčil bezprostrednú príčinu smrti, bola nariadená súdno–lekárska pitva. l Náhodne okoloidúce dievča našlo 27. augusta asi o 2.30 hod. na dlažbe pešej zóny v Humennom telo muža bez známok života. Privolaný lekár na mieste konštatoval smrť 54–ročného muža. Cudzie zavinenie bolo predbežne vylúčené, presnú príčinu smrti určí súdno–lekárska pitva nebohého. Poverený príslušník OO PZ v Humennom začal trestné stíhanie za prečin usmrtenia.

DETSKÁ PORNOGRAFIA V HUMENNOM

Vyšetrovateľ OR PZ v Humennom obvinil 38–ročného muža z Bratislavy zo zločinu výroby detskej pornografie a zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinený muž v jednom z bytov v Humennom ponúkol na fajčenie marihuanu miestnemu mladistvému chlapcovi. Mal ho zároveň naviesť na vyhotovenie fotografií pre rôzne časopisy pre mladistvých a pri fotografovaní ho naviedol na fotenie aj bez spodného prádla. Muž bol dve hodiny po „fotení“ zatknutý, vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.

VÁŽNE HO ZRANIL KONÁR STROMU

Na 52–ročného muža zo Sniny, ktorý robil v oblasti Hubková v Humennom dopoludnia 27. augusta prebierku drevnej hmoty, spadol z asi 20–metrovej výšky ulomený konár zo stromu. Muž utrpel týmto zranenia hlavy, ktoré si vyžiadajú liečenie viac ako 42 dní. Polícia začala v prípade trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.

NOČNÁ POLICAJNÁ AKCIA

V noci z 23. na 24. augusta vo vytipovaných lokalitách mesta Humenné a v niektorých obciach služobného obvodu OO PZ Humenné sa jedenásť policajtov zúčastnilo preventívno–bezpečnostnej akcie. Porušenie zákona bolo zistené v troch prípadoch a v jednom boli použité donu covacie prostriedky. kpt. Mgr. Jana Migaľová

Kni hy pre či ta teľky Ak ste uviedli, že ďalšou knihou Jany Shemesh bola Smrť si neškrtne, kde popisuje boj s rakovinou, ocitli ste sa v osudí o jej najnovšiu knihu Dobrá krajina, ktorá vyšla vo vydavateľstve Ikar. Knihu získala Anna Krížová, Jasenov 332, Helena Šencová, Podskalka 174 a Ľudmila Špaková, Námestie slobody 61, Humenné. Knihy ich čakajú v redakcii do konca týždňa. (mš)


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

2. 9. 2013

Humenné - mesto osobností Pri príležitosti Pamätného dňa mesta Humenné a 696. výročia prvej písomnej zmienky si magistrát pre čitateľov týždenníka Pod Vihorlatom pripravil krížovku. Správne riešenie spolu s Vašimi kontaktnými údajmi zašlite na adresu redakcie týždenníka Pod Vihorlatom do 10. 9. 2013. Troch úspešných riešiteľov odmení radnica knihami Dejiny Humenného a Humenné.

Humenné sa radilo k najstarším mestečkám v Zemplínskej stolici a bolo vždy centrom ? 1 ?. Už v období napoleonských vojen roku 1812 bolo v Humennom, na základe majetku, zaznamenaných 16 šľachtických rodín, neskôr až 29 rodín. Ako vlastníci šľachtického majetku boli vedení napr.: gróf Leopold von Dernáth, gróf Csáky, Judka ? 2 ?. Dnes sa osobnosti nehodnotia podľa bohatstva, ale na Zvisle: 10 písmenové slová: ? 7 ? , ? 2 ? 7 písmenové slová: ? 6 ? , ? 9 ? 6 písmenové slová: okopem , osialo 5 písmenové slová: hania , ? 7 ? . mařit , monom, nielo, Olmer, ostal, perte, serir 4 písmenové slová: Adam, Adin, AILA , akyn, arab, areg, Arma, Avia, Bier, Emka, éter, etol, hnil, nika, Onan, orto, pnít, SEAT, smrť, tael 3 písmenové slová: aap, ATO,AVA , Elm, lis, lom, NRF, ort. OVP, Rea, urb , 2 písmenové slová: ah, BT, íl, KO, OA, Ro, RR, st, Zi,

základe zásluh. Niektoré "celebrity" z Humenného a blízkeho okolia sú uvedené v tajničkách: ? 3 ? - vysoký rímskokatolícky predstaviteľ; ? 4 ? - predseda antverpskej diamantovej burzy; ? 5 ?- spisovateľ, scenárista filmu "Obchod na korze"; ? 6 ? hudobný skladateľ; ? 7 ? - hudobná skladateľka Ľubica rod. Čekovská; ? 8 ? - básnik, spisovateľ; ? 9 ? - akademický maliar, ikonopisec . Vodorovne: A. Ta - ? 1 ? - strážne zviera.-B. Tvrdohlavý človek - odroda spojovací článok - anole, po česky - český kozmonaut.- C. Skutočnosť - čínska minca - sťa - Rím, po česky - nežmurkal.- D. Taliansky ostrov - slovanská bohyňa krásy - nosný kamienok - moc- francúzsky komik.- E. Imunitný systém , skratka - ruská rybacia polievka - Lýdia, po domácky - otázka v stávke - ? 3 ? - babička, po nemecky - milimeter, značka.- F. Patriace Nerovi - veľká stredoveká plachetnica - japonské mesto - papagáj - prekrúť.- G. Címer - rodinný dom - nakladať do marinády - posteľ, po nemecky - tá.- H. Mihalnica - pokoj podrážka - rastlinné vlákno - rab .- I. Riečny kôrovec - ? 4 ? - nórsky matematik - nádoba z optického skla - holandská rieka .- J. Stopujem - ? 5 ? - porážka. Autor: Ing. Vladimír Komanický

magický svet zvierat

Dargovských hrdinov 13-14 (čínsky múr) HUMENNÉ

Profesionálny fotograf

0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

2. 9. 2013

JubilantzOľšinkovaoslávilpredrodnýmdomomsvojesedemdesiatenarodeniny l Občaniaa rodáciz Výravyv skanzene.

PODUJATIE, KTORÉ ZAUJALO NÁVŠTEVNÍKOV A PRILÁKALO RODÁKOV

Vý ra va a Oľšinkov v skanze ne

Na podujatie do skanzenu prišlo takmer tristo návštevníkov, prevažne obyvateľov a rodákov spomínaných obcí. Po pravoslávnej bohoslužbe sa v kultúrnom programe predstavili folklórny súbor Kamjana z Medzilaboriec a folklórna spevácka skupina Sosna zo Zbojného. Myšlienku podujatia umocnila aj účasť pána Mochnáča z Oľšinkova, ktorý svoje život-

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom sa v nedeľu 18. augusta uskutočnilo podujatie pod názvom Výrava a Oľšinkov v skanzene. Spoluorganizátormi boli obe obce, ktoré s múzeom spájajú objekty premiestnené do skanzenu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia. Sú to dve sýpky a obytné domy. né jubileum – sedemdesiatiny a Oľšinkov vyhotovené oslávil v skanzene v dome, v kto - informačné panely o premiestnerom sa narodil, keď dom ešte stál ných objektoch a v skanzene na pôvodnom mieste. Podujatie o ich pôvodných lokalitách. sa konalo v rámci projektu, v kto - Ďalšou aktivitou bola škola trarom boli pre obce Výrava dičných remesiel, návštevníci sa

Prenajmenšíchbolipripravenérôznezaujímavésúťaže.

v nej mohli priučiť spracovaniu textilných vlákien a spracovávaniu dreva. Vihorlatské múzeum plánuje na budúci rok usporiadať podobné podujatie venované ďalším obciam, z ktorých objekty tradičnej architektúry boli premiestnené do skanzenu. Tento projekt sa uskutočnil s podporou Nadácie SPP. Mgr. Jozef Fundák

Najlepšígulášs mladoudivinkoupripravilipoľovníci.

Vo va re ní gu lá šu bo li najlepší po ľovní ci Štvrtok 29. augusta patril Všešportovému dňu občanov Lieskovca (o športovej časti píšeme na str. 13). V rozhovore so starostkou obce Martou SALANCIOVOU (na snímke) sme sa zamerali na súťaže pre deti a súťaž vo varení gulášu. „Pripravili sme Všešportový deň obce pre všetkých Lieskovčanov. Jeho súčasťou sú súťaže pre deti do 15 rokov – pre ťahovanie lanom, skákanie vo vreci, beh s pingpongovou loptičkou na lyžičke a ďalšie, kde ví ťazi sú odmenení sladkosťami. Pri organizovaní nám pomáha Únia žien Slovenska a Klub kresťanských seniorov. V súťaži vo varení gulášu zápolilo šesť mužstiev – futbalistov, pingpongistov, poľovníkov, Únie žien, mládežníkov a Strelcov. V kultúrnej časti vystúpila skupina Bačkare z Brestova.“ Strelcisaprihlásilidosúťažeposlední,abypríjemneprekA ako dopadla súťaž vo varení gulášu? Hodnotila prísna porota a tá va pili a odniesli si za svoj guláš druhé miesto. l Únia žien rozhodla udeliť prvé miesto poľovníkom, druhé Strelcom (narodeným v decembri) a tretie miesto Únii žien. (mš) Slovenskav Lieskovcizískalatretiemiesto.


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

2. 9. 2013

ZO SIEDMEHO ROČNÍKA KARPATSKÉHO BIENÁLE GRAFIKY DETÍ A MLÁDEŽE

Pre vzá jomné spozná va nie a úctu k iným kultú ram

Slávnostné odovzdanie ocenení najúspešnejším účastníkom siedmeho ročníka Medzinárodného bienále grafiky detí a mládeže sa uskutočnilo 27. augusta v Centre voľného času Forrás (Prameň) v Egeri v Maďarsku. Medzi ocenenými bolo aj 18 mladých talentov zo Slovenska, medzi nimi aj 7 z Hu menného. Ich diela sa dostali do výstavnej kolekcie, ktorú tvorí vyše 200 diel. Výstava z Egeru poputuje aj do Humenného, Przemysla a Lvova. Partnerskou organizáciou v tom- ju cestu v roku 2001. Pripojením Viacerí z nich svoj talent zúročujú z bienále už viac ako desať rokov to medzinárodnom projekte za kultúrnych inštitúcií z Ukrajiny vo svojom ďalšom štúdiu a v po - putujú z krajiny do krajiny ako noSlovensko je Vihorlatské osveto- a z Rumunska sa v krajinách, kto - volaní,“ píše sa v katalógu sitelia odkazu našich detí: umenie vé stredisko v Humennom. Inicia- ré spájajú Karpaty, uskutočňuje k výstave, ktorá v tomto ročníku je esenciou ľudskej duše, ktorá tíva Karpatského bienále grafiky obrazové sprostredkovanie mala premiéru v Egeri. Reprízy môže slúžiť k vzájomnému detí a mládeže vznikla prekračujúce jazykové bariéry, vy- výstavy sa uskutočnia aj v part- spoznávaniu a k úcte iných kultúr. v Kultúrnom centre v Przemysli, budované na spoločných nerských organizáciach. Diela Anna Šimkuličová podporu našla v Humennom a pri- kultúrnych základoch s upriamepojili sa k nej aj v Egeri, ktoré je ním pozornosti na výchovu ta partnerským mestom Przemysla. lentov. „Usporiadatelia grafiku, Tak Karpatské bienále začalo svo- ako výtvarnú techniku, využívajú na dialóg medzi kultúrami a na popularizáciu tvorivých hodnôt práce mladých. Poľské, slovenské, maďarské, rumunské a ukrajinské deti a mládež vo veku od 6 do 19 rokov na základe výsledkov z doterajších siedmich bienále sú hodní takejto pozornosti. V umeleckej výzve zrejú do Účastníci podujatia spoznávali pozoruhodnosti Egeru i jeho cenných osobností. Účastníci projektu za históriu.NasnímkeprisocheGézuGárdonyiho,autorarománu pomoci výtvarných pe- Jágerskehviezdy,ktorýmvzdalholdhrdinskýmobrancomhradu. dagógov svojimi dielami, ktoré sú nielen no siteľmi vizuálnych znakov, ale formulujú NárodnúcenuSlovenskav 7.ročníkuKar- aj odpovede a voľby, patskéhobienálegrafikydetía mládežezís- obohacujú kultúru kalaKamilaSzewczykz Dobkowicv Poľsku. svojho mesta i krajiny. Uvedomujeme si, že naša hubárska súťaž O zlatý dubák prechádzav tomtorokuzaťažkávacou skúškou.Keďžejesucho,hubynerastú.Rástliv čase,kedysmesúťažeštenezačali,nadruhejstrane hubyboliv tomčasečervivé.Preto smesaminulýtýždeňpotešili,keď k námzavítalMilanLučkaz Roškoviec,abynámdoniesoldosúťaže 1740gramovúbaraniuhlavu.Našieljuneďalekopotoka,odkiaľčerpalavlhkosť.Minuléhorokus kolegomdonieslirekordnú,ktorámala hmotnosť 5 328 gramov. Je nám jasné, že minuloročnú hubársku sezónu s tou tohtoročnou zatiaľ nemôžemeporovnávať,nadruhej stranenástešíprvýpríspevokdo súťaže, ktorú sponzoruje Ing. MilanMňahončák. (mš)

ŠportovýdeňdôchodcovotvorilipredsedaZOJDSJUDr.František Komora a predsedníčka OO JDS Irena Kamasová l Najlepší športovecJozefŠalatav kopedo bránysivystrieľalvíťazstvoa potom sa už venoval rozhodcovskýmpovinnostiam(celkomvľavo). l Najúspešnejšiašportovkyňa Ing. Viera Kmiťová v hode krúžkaminaterč.

ŠPORTO VÝ DEŇ NA PO ČESŤ SLO VEN SKÉ HO NÁ RODNÉ HO POVSTA NIA

Ďalšia z vy da re ných ak cií dô chodcov Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Humennom sa v pondelok 26. augusta stretli v areáli Jazera LA v Lackovciach na športovom dni na počesť Slovenského národného povstania. Po slávnostnom otvorení športového dňa predsedom ZO tenisovou raketou bola najúspešnejšia Ing. Viera Kmiťová JDS JUDr. Františkom Komorom a predsedníčkou Okres- pred Ing. Michalom Kamasom a Štefanom Tainerom. Tá nej organizácie JDS Irenou Kamasovou, mohli začať sú - zvíťazila aj v kategórii hod tenisovou loptičkou na presnosť ťaže v jednotlivých disciplinách. Ako zavše prizvukujem, znovu pred Ing. Michalom Kamasom a Jánom Borčom. Aj kategórie sú primerané veku dôchodcov. A ako boli vý - z uvedeného je zrejmé, že najlepším športovcom turnaja sledky v jednotlivých kategóriach? V kope do brány zvíťa - sa stal Jozef Šalata a najlepšou športovkyňou Ing. Viera zil Jozef Šalata pred Evou Lukačovou a Andrejom Šolté - Kmiťová. Po súťažiach čakala dôchodcov pečená klobása som. V hode krúžkami na terč si znovu najlepšie počínal a občerstvenie. Napriek zamračenej oblohe v prostredí te Jozef Šalata pred Alexandrom Joklom a Martou Smolko - rasy reštaurácie pookriali a bolo im do spevu. Bola to vou. Aj v hode šípok bol najlepší Jozef Šalata pred La - ďalšia z vydarených akcií humenských dôchodcov. dislavom Milym a Máriou Pavlišinovou. V odbíjaní loptičky JUDr. František Komora, predseda ZO JDS


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

2. 9. 2013

Letná se zó na bo la po vzbu di vá Potom, čo Matúš MAJICKÝ (na snímke) z bývalého rybníka v Lackovciach vypustil vodu a vychytal ryby, boli sme zvedaví, ako sa mu podarí počas prvej sezóny spolu s ďalšími nadšencami premeniť bývalý rybník na kúpalisko so všetkým, čo k tomu patrí. Napokon, už názov Jazero L. A. Lackovce je viac ako veľavravný. Povzbudzujúce bolo už konštato- dol Matúš Mavanie hygienikov po odobratí vzo- jický. Ak si to riek, že voda spĺňa kritéria na prí- rozmeníme na drobné, tohto roku rodné kúpalisko. „Na to, že sme pripravili pre návštevníkov viacero neskoro otvárali sezónu, noviniek. Začnime parkoviskom, konkrétne 7. júla a prvý týždeň dokonca v prípade zvýšeného nám počasie vôbec neprialo, záujmu aj rezervným. Pre najnávštevníkom sa zmeny na jazere menších vybudovali nové detské Rozprávanie Ing. Danuše Meckovej o čare ručne robených páčili a myslím, že na budúci rok, ihrisko. Novinkou, ktorú si žiadali aj sviečok zaujalo aj novinárov, ktorí sa zišli na 40. stretnutí zás- keď otvorím sezónu už začiatkom hostia, bolo sprcha. K dispozícii je tupcov regionálnej a firemnej tlače v Levoči. mája, vidím to perspektívne,“ uvie- aj plážové ihrisko na volejbal, či trávnatá plocha, kde sa dá hrať NA NÁVŠTE VE V DIELNI, KDE SA VYTVÁ RA JÚ JE DI NEČ NÉ SVIEČKY futbal, volejbal či opaľovať. Horúce leto a záujem návštevníkov spôsobili, že rozšírili aj kapacitu reštaurácie o ďalších 40 miest pod Sviečka odpradávna slúži človeku nielen svetlom. Jej vyžarovanie upokojuje a vnáša do prostre- slnečníkmi. Tu ponúkajú na jededia mágiu ohňa. V ostatnom čase prežíva svoju renesanciu a dostáva sa všade tam, kde môže nie hranolky, hamburgery, pečenú umocniť slávnosť či chvíle tichej meditácie. Môže však byť aj dekoratívnym prvkom, malým ume- klobásu a kuracie prsia s hranolkaleckým dielom, ktoré poteší pekným tvarom i harmóniou farieb. Také sme našli v dielni Damecan, mi a oblohou. Čapujú tu pivo, kofou Ing. Danuše Meckovej, ktorá sa tomuto umeleckému remeslu venuje v Levoči. lu, ponúkajú ľadové čaje i celý sorZdanlivo jednoduchý proces sviečky kupujú väčšinou „očami“, roztopeného jazierka vosku kvap- timent džúsov. To všetko aj s no roztápania, prifarbovania a tvaro- klienti od severných susedov sa pri nete dve – tri kvapky vonného ole- vinkou – takzvanými augustovými vania parafínu má však svoje kúpe orientovali čuchom a pýtali či ja, bude rozvoniavať a každý večer piatkami so skupinou Art a grilofortiele. – Keď potrebujem sviečky je „páchnuca“? – Chvála Bohu, môže mať vaša sviečka inú vôňu, vačkou sem prilákalo počas sezóvyhladiť, musí parafín zatuhnúť. nepáchnuca, – zareagoval manžel alebo takú, akú máte radi. ny okolo 4 000 ľudí. „Na to, že voBuď ich otáčam, alebo ich dám na sviečkarky, ktorá radí, že ak do Anna Šimkuličová da ešte nebola podľa mojích preddvor. Ale keď sa prudko dostanú stáv, to bolo povzbudivé,“ uviedol pod bod mrazu, popraskajú a mô - HU MENSKÉ KRTKOVČATÁ V POĽSKOM RY MA NO VE – ZDRO JI Matúš Majický. Keďže letná sezóžem ich robiť znova, dozvedáme na pomaly končí, pozýva na firemsa od Danuše Meckovej, ktorá né, rodinné či spolkové akcie svoju kariéru v ekonomickej oblasti v altánkoch. Lebo september má Čle no via ZPMP Krtkovča tá v dňoch 23. – 25. au gus ta bo li na re vymenila za ručnú výrobu sviečok. tiež svoje čaro. Marián Šimkulič Tejto kreatívnej práci sa venuje už kondično–relaxačnom pobyte v Domove pre mentálne postihnutú mlá dež Ry ma now – Zdroj. Ten to po byt sa usku točnil za po mo ci 14 rokov, a vytvorila ich mnoho. Pritom každý kus je jedinečný. projektu „Nie sme sami“ (odbor sociálnych vecí MsÚ Humenné). V krásnom kúpeľnom stredisku, záver spoločnej skúšky nám obaja Najvyššie majú okolo 80 cm a vážia skoro 9 kg. A prečo robí také kde sa nachádza aj areál DSS – pripravili neplánovanú interpretáciu veľké sviečky? – Pretože je záu- Zdroj (chránené pracovisko), členo- talianskych piesní zo svojho rejem, predala som ich už niekoľko via združenia Krtkovčatá prežili prí- pertoáru, do ktorých sa zapájali aj desiatok. Ľudia, ktorí majú rovesní- jemné chvíle oddychu pri pre- naši členovia tancom a spevom. kov 50–níkov, 60–níkov, ktorí už chádzkach v areáloch kúpeľov, re- Sme radi, že naša niekoľkoročná majú všetko a nevedia, čo im majú laxačných a pohybových aktivitách spolupráca s týmto zariadením je kúpiť, rozhodnú sa pre takéto – súťaže, loptové hry, ale najmä za - na veľmi dobrej úrovni a aj záslusviečky. Keď sa im bude pozdávať, počatím príprav na minimuzikál hou mesta Humenné môžeme raz nechajú si ich. Ak nie, tak ich spá- „Curiculum vite“ s ktorým sa v roku zrealizovať s našimi členmi lia, – dodáva s úsmevom Danuša predstavia na XVI. ročníku medzi- takýto relaxačno–rehabilitačný poMecková, ktorá nám prezradila, že národného benefičného koncertu byt, ktorý výraznou mierou prispieje rada, keď ľudia sviečky pália, le- „Sme iní, nie horší“ – 24. novembra va k skvalitneniu ich života, nadviabo kresba štruktúr pri horiacej 2013. Hosťom programu bude aj zania ďalších priateľstiev a prehlbo sviečke sa zvýrazní a tam, kde sú riaditeľ tohto zariadenia Salvadore vaniu sebaúcty. Predsedníčka MS SČK Viera KarnaPhDr. Ladislav Bohuš, svetlé farby, presvitá svetlo. Na Pasgual s dcérkou, s ktorými sme Slovensku sa takéto ručne robené pripravovali spoločnú pieseň. Na podpredseda ZPMP Krtkovčatá jová s jubilantkou Teréziou Čurovou.

Svetlo do tmy, po koj do du še

Po byt prispel ku skva litne niu ich ži vo ta

GRILOVAČKA ČLENOV MS SČK V ČERNINE

Po silni li ro din né väzby

Grilovačka posilnila rodinné väzby. Tretia zľava starostka Silvia Žinčáková.

V Černine sa v nedeľu 11. augusta konala rodinná grilovačka, ktorej sa zúčastnili členovia miestneho spolku SČK so svojimi rodinami. Počasie sa vydarilo a tak sme sa všetci pri vôni klobásy a punču rozprávali a spomínali. Deti si popoludnie spestrili futba- ocenení za pravidelné darcovstvo lom a ping–pongovým zápasom. krvi, ale i tých, ktorí sa podieľajú Tohto roku predsedníčka MS SČK na skvalitnení života najodkázaViera Karnajová malým darčekom nejších občanov. Predsedníčka pripomenula životné jubileum Viera Karnajová sa pravidelne andlhoročnej členky Terézie Čurovej, gažuje pri usporadúvaní rôznych ktorá sa tohto roku dožila krás- akcií či zbierok. Tohtoročná grilonych 70 rokov života a zaželala jej vačka mala za úlohu posilniť roveľa zdravia, šťastia, lásky a Bo- dinné väzby a umožniť relax žieho požehnania. Miestny spolok z každodenného pracovného steSČK združuje členov, ktorí boli reotypu. Silvia Žinčáková


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

2. 9. 2013

ZBIERKA POVIEDOK DAREBÁK VO VYDAVATEĽSTVE IKAR

Keď ži vot ne vy chádzal podľa snov…

Krásne sny a špinavá realita. Zbierka poviedok Darebák mapuje očami Juraja 8X ulice Bratislavy od detských faciek po skutočné údery osudu. DAREBÁK je próza takmer spo- keď popri červených hviezdach ži spoluprácu so sochármi z atemienková. Osobný dejepis málo svietili len okná nočných kaviarní, liéru Tri kamene. Publikovať začal známeho, ale zrelého prozaika ale ani po nej… Súbor poviedok vďaka Oľge Feldekovej v Novom vychádza po vyše dvadsiatich ro- bol pôvodne predložený na lekto- slove mladých a v zborníkoch vykoch od napísania. Vtedajšiu sku- rovanie pre vydavateľstvo Slo- davateľstiev Slovenský spisovatočnosť, predovšetkým rozpo- venský spisovateľ, mestské po- teľ a Smena (Na večeru budú ruplnú situáciu mladých viedky však nevyhovovali vte- štvorlístky, Druhý dych). V roku mestských ľudí, nám autor podá- dajším „budovateľským“ požia- 2012 vydal román Mať rád nestava formou dialógov. Cítime v ňom davkám kladeným na prózu. čí. V súčasnosti pripravuje však celkovú atmosféru života Juraj 8X, podnikateľ, úradník, zbierku básní Nevera. v osemdesiatych rokoch, na športovec, študoval na Vysokej Mária Lešková istom hodnotovom rozhraní, ale škole ekonomickej. Pracoval na i tvorivé ovzdušie, keď v próze desiatkach kultúrnych projektov, prevládala skratka a metafora. kurátorsky pripravil mnoho výstav Aj vy môžete získať zbierku Autor ustavične prekračuje renomovaných výtvarníkov, krehkú hranicu medzi fatamorgá- k viacerým zostavil katalógy, poviedok Darebák, ak nám nanou lásky a živočíšnosťou sexu. o niektorých autoroch napísal píšete približne koľko kníh Život nevychádzal podľa jeho monografie. Dlhodobo spolupra- v poradí vydalo vydavateľstvo snov ani v plánovito riadenej spo- coval so známym fotografom Ti- Ikar od svojho vzniku. Vaše ločnosti pred nežnou revolúciou, borom Huszárom. Osobitne si vá- odpovede očakávame v re dakcii do konca týždňa. (mš)

Sú ťaž o tri kni hy

ROMÁN DOBROSLAVA CHROBÁKA DRAK SA VRACIA

Návrat klasiky vo vydavateľstve

Mária Lajtárová považuje vo svojomživotezanajdôležitejšiu rodinua v rebríčkuhneďponej je písanie. Napísala tri romány a pripravujeďalšiuknihu.Popri toms nadšenímspievav skupineRiava,recitujea vystupujeaj akoľudovározprávačka.

Román Drak sa vracia je jedným z troch diel nového edičného radu Zlatým písmom, ktorý prináša širokým čitateľským vrstvám najhodnotnejšie diela slovenskej medzivojnovej prózy (vyšli Tri gaštanové kone Margity Figuli, pripravujeme Švantnerovu Dámu). Kniha má všetky predpoklady zaujať či tateľa aj sedemdesiat rokov po svojom vzniku. Drak sa vracia je román o láske, dediny. Svoje miesto a postavenie nenávisti a hľadaní cesty z osa - v nej si musí nanovo vydobyť. Ale melosti. Dramatický príbeh ani jeho statočná záchrana majetuzavretého a neprístupného ku dedinčanov pred lesným požiahrnčiara Martina Lepiša Madlušo- rom mu neprinesie dôveru, ani vie, ktorého obyvatelia jeho dedi- miesto medzi ľuďmi. Drak sa vrany prezývajú Drak a obviňujú zo cia je svojím charakterom hlboko skutkov, ktorých sa nikdy nedo- mravný príbeh. Dobroslav Chropustil. Z Draka sa stáva outsider, bák sa v ňom majstrovsky ponára nechcený a osočovaný človek. do hlbín ľudskej duše, dokonale Ako údajného pôvodcu zla vykresľuje atmosféru dediny a nešťastia ho napokon vyženú a svojrázny psychický svet ľudí, z dediny. Drak sa však po rokoch obklopených krásnou ale drsnou vracia, aby si získal úctu a dôveru prírodou. Mária Lešková

SO SPISOVATEĽKOU MÁRIOU LAJTÁROVOU O JEJ PRIPRAVOVANEJ KNIHE

Má ra da dra ma tic ké prí be hy s happyendom

Vo Vihorlatskej knižnici bola minulý rok 6. septembra uvedená kniha Zázrak menom láska z pera Márie LAJTÁROVEJ z Humenného. Je to autorkina tretia kniha a o tom, že aj táto našla svojich čitateľov svedčí, že jej prvé vydanie sa už pomaly minulo, niekoľko z nich venovala aj na dobročnné účely. Dojímavý príbeh oslovil najmä že- v zahradničení, spev v skupine ďalšia jej kniha bude „bombany s empatiou a so záujmom o dra - Riava a rola ľudovej rozprávačky stická“: – Budú to tri prepletajúce matickú zápletku. Mária Lajtárová Jolany, s ktorou vystupujú na sa príbehy. Začína sa to príbehom ako bývalá poštárka si vypočula slávnostiach a festivaloch na Slo- šťastných manželov, ktorí dlho čamnoho skutočných príbehov, ktoré vensku i v zahraničí. Venuje sa aj kali na dieťa. Keď to dieťa má prísť, by nepotrebovali ani literárne prednesu prózy, v súťaži Vansovej matka sa dozvie, že pôrod buď prepracovanie. Lebo to je život, Lomničky sa prednesom úryvku prežije ona alebo dieťa. Ona sa nič lepšie nevymyslíš. Popri širo- z vlastnej tvorby dostala až do ce- rozhodne pre dieťa, manžel sa to kom zábere spisovateľkiných akti- loštátnej súťaže v prednese žien. – dozvie až v deň pôrodu. Žena vít, medzi ktoré patria popri rodin- Leto prešlo, a ja som sa nedostala umrie, ale narodí sa krásne ných povinnostiach, záľube ani k počítaču. Len si vždy niečo dievčatko, ktoré ale otec kvôli „šrajbnem“ na papier, – dozvedá- matkinej obete znenávidí. Kniha je me sa od spisovateľky, ktorá už orientovaná na dievčatko, ktoré čapripravuje ďalšiu knihu a tajomstvo ká veľmi krutý osud. Nakoniec sa Mária Lajtárová venuje trom či - jej úspechu spočíva v myš- však skončí dobre, pretože ja by tateľom nášho týždenníka kni- lienkach, ktoré zachytáva na pa- som to tak chcela, dodáva s úsmehu Zázrak menom Láska. pier. – Písanie je pre mňa prvora- vom Mária Lajtárová, pretože vie, Vyžrebujeme ich spomedzi dé. Myslí mi to ráno. Keď vstanem, že písanie jej dáva možnosť tých, ktorí uvedú na adresu re - môj muž mi do spálne donesie ká- rozhodnúť o osude. A ona má rada dakcie týždenníka Pod Vihorla - vu alebo čaj, a ja si píšem, hoci len happyend, i keď to v živote vždy tom, Staničná 11, 066 01 Hu - pár riadkov. Veľmi sa mi to páči, – tak nie je. Možno aj preto ju oslovimenné do 7. septembra tituly zdôverila sa Mária Lajtárová, od lo veľa ľudí, aby napísala román jej ďalších dvoch kníh. (aš) ktorej sme sa dozvedeli, že aj o ich živote. Anna Šimkuličová

Zá zrak me nom lás ka


9

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

2. 9. 2013

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA!!!

Dvere INTER-AMBER A00, plné 42,99 € s DPH Okno 550x550 1-krídlové sklopné 44,99 € s DPH

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO t Hliníkové fasády t Zimné záhrady Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí

AUTOŠKOLA

MINIFARMA UDAVSKÉ

T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V á RA

berie objednávky na

5. 9. 2013 o 14.30 hod.

VODIČSKÉ KURZY

skupiny B, T kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy

v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905 721 562 0905 671 814

Holuby na spoločenské udalosti v v v

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Výkup zlata a striebra za NAjVÝHODNEjŠIE CENY Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 11 , H u m e n n é ( 1 . p o s c h . )

Tel. 7721 560, 0908 254 153

svadby krstiny pohreby

tel. 0911 690 620

Rozvoz do 20 km ZDARMA

Fir ma VA S

po nú ka pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Chemlonská ul. 1, HUMENNÉ (budova Futbalového štadióna)

fotografické služby

Klimatizované priestory

tlač fotografií scanovanie filmového materiálu retušovanie starých fotografií

0907 109 140 0905 356 141

PES a MAÈKA

CHOVATEĽSKÉ POTREBY Nám. slobody 57 (oproti OC Triada) Humenné l exotické vtáctvo l rybičky l hlodavce l krmivá...

0905 480 587 u 057 779 6175

Denné menu 2,69 € USPORADÚVAME svadby ` krstiny ` životné jubileá ` sv. prijímania ` birmovky ` stužkové ` promócie ` plesy ` kary ` firemné stretnutia a školenia... ZA VEĽMI VÝHODNÉ CENY

0903 627 083 057 / 448 6122

priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

www.podvihorlatom.sk

Objednávky na tel.

Tel. 0918 999 814 non–stop

Humenné, Štefánikova 18

(1. posch., vchod od parkoviska pri rešt. Zero)

l mladé nosničky 8 –16–týždňové (plemeno hysex a dominant farebný) l ročné nosnice v znáške l brojlerové - kurčatá - káčatá - húsatá l perličky l morky (širokoprsé, 8 – 10–týždňové)

Nastriekajte si svoju strechu, fasádu, plot...

POŽIÈOVÒASTRIEKACIEHO ZARIADENIA zn. Wagner

V VÝ ÝH Ho oD DN NÁ Á C Ce eN NA A

Výhodná cena prenájmu

0905 647 789, 0907 929 369

Tel. 0908 254 153, 0907 269 155

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...


10 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

I n z e r át y p r i j í m am e a j t e le f o n i c k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom l Dám do prenájmu 1–izb. byt v centre mesta HE. Tel. 0908 611 716. l Dám do prenájmu zariadený 2–izb. byt na Sídl. III v Humennom. Tel. 0917 620 856 (od 19. do 20. hod.). l Prenájom lešenia. Tel. 0908 254 153. l Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409. l Prenájom striekacieho zariadenia zn. Wagner. Tel. 0907 269 155.

Predaj l Predám garsónkuv centre mesta HE. Tel. 00421 917 367 656. l Predám 2–izb.byt v HE. Cena dohodou. Tel. 0911 899 998. l Predám 3–izb.byt s veľkou logiou na Hrnčiarskej ul. 9 v HE. Cena dohodou. Tel. 0915 145 085. l Predám 3–izb. prerobený bytna Mierovej ul. v HE. Tel. 0908 876 209, 0915 914 276. l Predám 3–izb. byt na Nemocničnej ul. v HE a garážpri OC Tesco. Tel. 0905 382 599. l Ponúkam 3–izb. družstevnýbytnaLaboreckejul. v Humennom.Tel.0918211 599(od16.do19.hod.).

l Predávampalivovédrevo– v dĺžkach a metrovicu. Tel. 0917840571. l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 083 374. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám TATRANSKÝ PROFIL – Perodrážka (brúsený): 1. tr. 4,30 Eur a 2. tr. 3,30 Eur/m2;DLÁŽKOVICUa DOKONČOVACIE LIŠTY. Doveziem. Tel. 0915 863 227, 0911168982. l Predám klavírzn. Irmbach. Cena dohodou. Tel. 0915 145 085. l Predám 15 kovových stoličiek, kožené čalúnenie – po 3 Eur. Tel. 057 739 2239. l Predám oceľovú zárubňu 80 x 197 x 16 (pravá) za 10 Eur / mahagónové dvere (pravé, plné) za 15 Eur, (pravé, zasklené) za 15 Eur / umývadlohnedé + stĺp 57 x 45 za 10 Eur, biele 31 x 52 za 5 Eur / kameninový sud na kapustu (30–l) za 20 Eur. Tel. 0917 125 530.

l Predám sečkáreň a šrotov ník, mraziaci box. Tel. 0915 201 329. l Predám traktor Z 6911 (s ŠPZ), zberacívoz15 m3, balíkovač K454. Tel. 0905 349 154, 057/ 778 1403. l Predám motocykel Jawa 350, najazd. 15–tisíc km. Cena dohodou. Tel. 0907 223 683. l Výhodne predám 3–izb. RD so l Predám skriňovú AVIU 6–ár. pozemkom v centre ML. Ce - A 31s 1,5tčelom,r.v.1997 na dohodou. Tel. 0902 844 210. – na náhradné diely. Tel. l Predám 23–ročný rodinný 0910965773. dom v Kochanovciach. Tel. l Predám pšenicu. Cena do 0917 125 530. l Predám nový rod. dom hodou. Tel. 0908 638 247. + 2–garáž s dielňou a záhra - l Predám smaragdové TUJE dou 0,5 ha v Lackovciach. Zn. (cca 65 cm), kus / 5 Eur. Tel. Len vážni záujemcovia. Tel. 0903 252 345 (Brekov). 0915 944 444. l Predám ZÁHRADU v ZO Drienovec a GARÁŽ pri OC Tesco v Humennom. Tel. 0908452406. l Predám alebo dám do pre- l Predám KOZU dojku. Tel. nájmu priestory (1 300 m2) 0944 139 462. na Tolstého ul. v HE. Tel. 0905 422 388.

Drobnochov

l Predám PALIVOVÉ DREVO–ajporezané.Tel.0908 371259. l Palivové drevo štiepané na 33 cm – BUKOVÉ SUCHÉ ukladané na palete, 1 prm / 40 Eur. Možný dovoz. Tel. 0917 966 575

l ALTERNATÍVNAMEDICÍNA – Naštartovanie regeneračného procesu v ľudskom orga nizme pomocou odstránenia blokov, ktoré spôsobujú nepriechodnosť určitých energetických dráh. Info: www.alternativnamedicinarndrhricik.weblahko.sk l Doučujem MATEMATIKU – príprava na Monitor ZŠ, maturitu SŠ. Tel. 0903 512 101. l Ponúkam kompletEKONOMICKÉ SLUŽBY – vedenie účtovníctva (jednoduché a podvojné), mzdy, personalistika. Tel. 0905 574 160. l PREFINANCOVANIE PÔŽIČIEK bez príjmu a ručenia, aj dopožičanie. Tel. 0918 716807. l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusomv EÚa naUkrajinu.Tel. 0908641364. l PREPRAVA OSÔB klimatizovaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

SOŠ H u m e n n é ponúka nebytový priestor l DIELŇA k prenájmu l /rozloha 540 m2/ Žiadostizasielajtenaadresu: SOŠ,Mierová1973/79, 06601Humenné. Viac informácií na www.sousluzhe.edu.sk

Čistenie PLY­NO­VÝCH­ KOTLOV (všetky typy)

Montáž KÚRENIA

tel.0904621175 AKVA POSEIDON

H ¾ a d á m / Po n ú k a m

Hviezdoslavova 1407/1 (oproti Detskejpoliklinike), Humenné - RYBIČKY - Krmivá pre zvieratá - Teraristika - Hlodavce/Zajačiky Najväčšia AKVARISTIKA v meste

l Hľadám STOLÁRAna výrobu nábytku na mieru. Tel. 0908 987 892. l Hľadám MUR ÁR A / OBKLADAČAna prácu v ČR – Br no / Praha. Nástupný plat 4 Eur / hod., podľa výkonu možný rast. Tel. 00420 737 121 454.

Prijmem do pracovného pomeru TESÁROV a POMOCNÍKOV k tesárom. Firma ALMAX – GROUP s.r.o. tel. 0908 089 446

l Prácav ČR.Ponúkameprácu KUCHÁRKY v ČR, blízko Prahy (s ubytovaním). Viac informácií na tel. č. 00420 604205514. l Prijmem KUCHÁRA/–KUdo pizzerie. Tel. 0918 519 906. l Prijmem do zamestnania ZVÁRAČA –  ÚDRŽBÁRA / VODIČA na Tatru s vlekom / STROJNÍKA na UKT. Tel. 0905 867 470.

SBS kurzy

Práca

NOČNÝ KLUB v Starej Turej

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu,nadštandardnýzárobok a peniazenarukukaždýdeň. Ubytovanie zdarma. Pracovná l Doučovanie ANGLIČTINY. dobaajbrigádnicky. Tel. 0910 971 099. Možná finančná výpomoc. l Doučovanie angličtiny (rôzne Staň sa finančne nezávislou. úrovne) v príjemnom prostre 0905 244 226 dí. Tel. 0908 822 523.

Rôzne

2. 9. 2013

odbornej spôsobilosti tel. 0915 111 116 l Ponúkame prácu (na ŽL) na pozíciu OBCHODNÍK (poskytovanie pôžičiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. 0908 143 139.

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie - interiérové, exteriérové Siete - pevné, samonavíjacie,

plisované, na strešné okná - textilné, plastové, do kúpelní

Rolety Zhrňovacie lamelové dvere Silikónové tesnenie okien Servis žalúzií a predaj ND

057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

POH ÁRNex isFib ersa ObFZHum enné–Štvrťfin ál e

FKHumenné–Borov3:1(1:0) G:23. Stach, 67. Jakubčo, 71. Čerňa – 77. Burcin. R:Turčík. FK:Š. Šurin – M. Okoš, P. Muller, M. Hardik, M. Mihok, Pe. Jakubčo, Pe. Jurov, Pe. Stach, Pa. Marinič, M. Mamaj, M.

ÚS ObFZ 8 - 13/14 SprávyzozasadnutiaRadyObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisiíObFZHumenné, e–mail:futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk SEKRETARIÁT:l oznamujeFK, že z dôvodu veľkého objemu žiadosti o vydanie RP sa doba doručenia predĺžila cca na 7 dní; l FK VsFZ, R a DS, že Rozpis VsFZ si môžu vyzdvihnúť na ObFZ Humenné 5. 9. 2013 (11. – 16. hod.); l FK, že prostredníctvom klubového manažéra ISSF podania (žiadosti) na komisie (ŠTK,DK,KR) môžu podávať elektronicky cez ISSF; l KIA ako partner slovenského futbalu poskytuje zľavu až 14 % pre hráčov, rozhodcov, funkcionárov a trénerov FK. Info: Motor Car Humenné, Mierová 102 tel. 0918 424 317, 057/ 788 0040, www.kiahe.sk; l FK, nedoplatky za starý súť. roč. 2012/13 je potrebné uhradiť šekom alebo prevodným príkazom na účet ObFZ Humenné; l ďakuje funkcionárom I. tr. (7.liga) a rozhodcom za bezproblémové zvládnutie vypisovania elektronic kého zápisu. ŠPORTOVO–TECHNICKÁ KOMISIA:l schvaľujevýsledky 4. ko la 7. ligy dosiahnuté na HP; l 4. ko la 8. ligy dosiahnuté na HP, okrem stretnutia Hrabovec n/L. – Volica (chýba zápis R – M. Ferko); l 3. ko la 9. ligy dosiahnuté na HP, okrem stretnutia Pakostov B – Brestov (chýba záspis R – Harvilko); l súhlasíso žiadosťou TJ Jedno ta SD Kr. Brod o zmenu ÚHČ zápa su I. tr. 6. kola Kr. Brod – Ulič (po vzájomnej dohode sa odohrá 7. 9.

2.9.2013

n/Cir. – Kamenica n/Cir., Hrabovčík – Medzilaborce, Stakčín – Svidník, Belá n/Cir. – Kračúnovce. l I.ligastaršížiaci(U15a U14) – 5. kolo, nedeľa 8. septembra l TiposIII.liga–6.kolo,sobota 2013 o 10.00 a 12.00 hod.: Sp. 7.septembra2013o 15.30hod.: N. Ves – Snina. ŠK Futura Humenné – Martin. l I. liga mladší žiaci (U13 l IV. liga – 7. kolo, nedeľa 8. a U12) –  14. kolo, sobota 7. septembra 2013 o 10.30 hod.: septembra2013o 10.00a 11.30 Michalovce B – Snina. hod.:Snina – Sp. N. Ves. l V.liga–7.kolo,nedeľa8.sep- l II.ligažiaci(U15a U13)–4.kotembra2013o 15.30hod.:Zámu - lo, sobota 7. septembra 2013 tov – Medzilaborce, Kračúnovce – o 9.00a 10.45hod.:ŠK Futura HuPakostov, Radvaň n/L. – Kežmarok. Čerňa (F. Dzurko, M. Potuček). Bo- l VI. liga – 5. kolo, nedeľa 8. menné – Ľubotice, nedeľa8.seprov:L. Kollár – V. Hrišo, A. Černega, septermbra 2013 o 15.30 hod.: tembra2013o 10.00a 11.45hod.: A. Mydla, D. Olah, T. Buka, T. Opiela, Sačurov – Jasenov, Čierne – Ka- KAC Košice B – Medzilaborce. l I. liga ženy (juniorky) – M. Fedurco, M. Gavaľa, I. Černega, menica n/Cir., Belá n/Cir. – Kodohrávka1.ko la,streda4.sepM. Max (P. Burcin, M. Kalanin). (ob) chanovce, Udavské – Bystré, tembra 2013 o 14.00 (16.00) Stakčín – Brezni ca, Soľ – N. Hru Ptičie–Hrabovecn/L.8:0(3:0) hod.: Štich Humenné – N. ZámG: Karas 3, Maličký, Vaško, Baľo, šov, Seč. Polianka – Vechec. ky; 3.kolo,nedeľa8.septembra Hucovič, Jalč. R: Buchlák. Ptičie: l II.ligadorast(st.a ml.)–7.ko- 2013o 14.00(16.00)hod.:Štich Čubák – Vaško, Galica, S. Lancoš, lo, nedeľa 8. septembra 2013 Humenné – Žilina. Karas, Baľo, Džubák, Maličký, Pata- o 10.00a 12.15hod.:ŠK Futura Hul Regionálna liga žiačky (sk. rák, Hucovič, L. Metiľ (Leník, Jalč, menné – Sabinov, Snina – Sp. Belá. východ) – 2. kolo, sobota 7. Tomovčík). Hrabovec: J. Gužík – l III.ligadorast–3.kolo,sobo- septembra 2013 o 13.00 hod.: Šefčík, Dolobáč, D. Timuľak, Š. Gu- ta 7. septembra 2013 o 14.00 Sp. N. Ves – Štich Humenné, žík, Smetanka, Sakalík, A. Timuľak, hod.: Jasenov – Ptičie, Dlhé Stakčín má voľno. L. Kolesár, Ducko, Cichý (Chrin). (ľr) Košarovce–Koškovcenehralosa tí dospelých – 1 originál + dve kó- l I.triedamladšížiaci,sobota pie, mládež – 1 originál. 7. 9. 2013 o 10.30 hod.: Dlhé (Koškovce sa zo súťaže odhlásili) DELEGÁCIA R a DZ: l I.trieda n/Cir. – Kamenica n/Cir. (ObFZ). o 16.00 hod. v Kr. Brode); l berie (7. liga) dospelí, 6. kolo – so- l II. trieda žiaci – malý futbal, navedomieodhlásenie sa z Pohá - bota 7. 9. 2013 od 16.00 hod.: sobota 7. 9. 2013 o 9.30 hod.: ra TJ Družstevník Koškovce (Koša- Kr. Brod – Ulič (Skalka – D. Holp, l sk.A (U–15):org. FK Humenné rovce – Koškovce sa nehrá). Brehovský, Bober); nedeľa8.9. (Ulič, Ubľa, FK Humenné), R: KOMISIA MLÁDEŽE: l súhlasí 2013 o 15.30 hod: Ptičie – FK Ginda; l sk. B (U–15): org. Ajax so žiadosťou ŠK Futura Humenné Humenné (VsFZ – VsFZ, VsFZ, Pakostov (Pakostov, V. Sitnica, Koo zmenu ÚHČ zápasu I. tr. žiaci 2. DZ Lenčiš); Ohradzany – Ľubiša šarovce, Oľka), R: Brehovský, D. kola Hažín – ŠK Futura (po vzá - (Buchlák – DZ Čerevka); V. Holp; l sk. C (U–15): org. jomnej dohode 22. 9. o 12.00 hod. Sitnica – Zubné (Guľko – Firkaľ, Ohradzany (Ohradzany, Lukav Hažíne); l žiada mládežnícke DZ Polovka); Ubľa – Košarovce čovce, Baškovce, Lieskovec), R: družstvá I. tr. žiaci – Hažín, II.tr. (Behún – Mihalič, DZ Firda); ObFZ; l sk. D (U–15): org. TJ dorast (malý futba) – Radvaň n/L., Dlhé n/Cir. – Borov (Turčík – Družstevník Hrabovec n/L. (HraboBorov, Zubné, Papín, Lackovce, Minďak, DZ Friga); Modra n/Cir. vec n/L., Kochanovce, Udavské, II. tr. žiaci – FK Humenné, Pa- – Koškovce (Kucer – Zádražný, Radvaň n/L.), R: Guba. kostov, V. Sitnica, Lieskovec, DZ Proň). ZMENY, resp. DOPLNENIE DEUdavské, Radvaň n/L. v zmysle l II.trieda(8.liga)dospelí,6.ko- LEGÁCIE R a DS l (31.8.a 1.9.): RS čl. 13/a,b predložiť súpisku – lo –  nedeľa 8. 9. 2013 o 15.30 Ulič – FK Humenné (R – Ruščanzoznam hráčov pre nový súť. roč. hod: Hrabovec n/L. – Hažín n/Cir. ský za Buchláka, žiadosť o zmenu 2013/2014 potvrdenú príslušným (Prokopčák – DZ Ryšák); Rovné – FK HE s poplatkom, AR1 – J. lekárom pod hrozbou DP do 5. 9. Volica (Brehovský – DZ Smoľak); Ferko); Modra n/Cir. – Ptičie (R – 2013 do 16.00 hod. V. Hrušov – N. Sitnica (M. Ferko – Basoš za Vargu, AR1 – Zadražný, DISCIPLINÁRNA KOMISIA: DZ Groško); Ladičkovce – Luka- AR2 – Firkaľ); Rokytov – Hrabol trestá zastavením činnosti od čovce (Varga – DZ Barnišin); Kolo- vec n/L. (DZ – Drančák za Smoľá26. 8. 2013: Tomáš Tkač nica – Lackovce (J. Ferko – DZ Čo- ka); Lackovce – Ladičkovce (AR1 (Ohradzany) – 3 str. (1/6/1b), Ma- pak); Papín – Lieskovec (Chrin – – Havrilko); Lukačovce – V. Hrutúš Nazad – 3 str. (1/6/1b), DZ Parnica); Rokytov – Z. Hámre šov (R – Varga za Zadražného); Ondrej Bačovčin – 3 str. (1/3/b) (Makar – DZ Bolinger). Baškovce – Podskalka (R – Bucha Pavol Sabol (všetci Košarovce) l III.trieda(9.liga)dospelí,5.ko- lák za Havrilka); l I. tr. žiaci (31. – 3 str. (1/3/b); l oznamuje fi - lo – nedeľa 8. 9. 2013 o 14.00 8.): Ptičie – Belá n/Cir. (R – Hudák nančné pokuty a poplatky: hod.: Róma Snina – Hankovce za VsFZ); Kamenica n/Cir. – JaseOhradzany 100 € (nedodanie vi - (Metiľ); o 15.30 hod.: Turcovce – nov (R – Barát za VsFZ); l II. tr. deozáznamu na DK – RS čl.6/g Baškovce (VsFZ), Ňagov – Ul. Kri- dorast, malý futbal (31.8.): sk. A: + čl. 8/5), Hažín /Cir. 5 Eur (nedo - vé (Havrilko), Pakostov B – Ulič (R – J. Gnip, Fedič); sk. C: danie súpisky družstiev žiakov); Čertižné (Jakubov), Zb. Dlhé – Kr. Brod (R – Basoš, Paulišin za l vyhovuje žiadosti na odpuste - Brestov (Jancusko – VsFZ), Gubu); sk. D: Zubné (R – Behun, nie trestu: Adrián Kuľus (Ľubiša); Podskalka má voľno. Hrib); sk. E: Lieskovec (R – D. l nevyhovuje žiadosti na l I.triedadorast,3.kolo–sobo- Holp, M. Ginda); l POHÁR Nexis odpustenie trestu: Marián Piňko ta 7. 9. 2013 o 13.30 hod: Z. Fibers a ObFZ (29.8.): Zubné – (Borov). l Proti rozhodnutiam DK Hámre – Pakostov (Metiľ), Kocha- Ulič (AR2 – Varga); FK Humenné novce – Modra n/Cir. (Kucer), Ľubi- – Borov (AR2 – Guľko); Ptičie – je možné odvolať sa do 15 dní. KOMISIA ROZHODCOV: ša má voľno. Hrabovec n/L.(AR2 – Brel I.triedažiaci,3.kolosobota hovský); Košarovce – Koškovce l oznamuje, že zasadnutie KR bude 5. 9. 2013 o 16.00 hod.; 7.9.2013o 12.00hod.:Jasenov nehrá sa (Koškovce sa odhlásili l žiadaR, aby zápis o stretnutí vy- – Ptičie (VsFZ), Dlhé n/Cir. – Ka- z Pohára); l Borov – Ubľa (31. 8. pisovali presne podľa predtlače. menica n/Cir. (VsFZ), ŠK Futura o 15.30 hod.). Papín (VsFZ), Vzor zápisu je umiestnený na Humenné – Tento priestor má vyhradený webstránke v časti KR; l upozor- o 13.30 hod.: Stakčín – Hažín ObFZ Humenné a zodpovedá za ňujeR doručovať Zápis o stretnu - n/Cir. (VsFZ) Belá n/Cir. má voľno. jehoobsahovúnáplň.

Kam za futbalom

Zubné–Ulič0:6(0:3) G:Hromadka 2, Sidor, M. Kočan, J. Holinka, Cmar. R: Makar. Zubné: Mihaľov – M. Boňko, D. Sima, Drozd, Hrehovčík, Vasilco, Potocký, Šefčík, Škutka, Suchanič, Jahnička (V. Bálint). Ulič: Hrivňák – Sidor, Levkanič, Samčík, M. Chochrun, M. Čokina, Poldruhák, Cmar, Hromadka, M. Kočan, P. Korkobec (J. Holinka, O. Bačovčin). (jh,ds)

-


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOS III. LIGA – 5. KOLO

Ru ži ná – ŠK Fu tu ra Hu menné 7:0 (5:0) Góly: 6. a 35. Liška (11 m), 9. a 75. Blaščík, 12. Kotora, 26. Kinček, 73. Jendrišek. Žlté karty: nikto – 26. Pa. Šuľák, 32. Dysko Rozhodoval: Trenčanský Divákov: 250 Najlepší: Liška – Hreško TJ Baník: M. Michalik – Kotora, ŠK Futura: R. Bálint – Pe. Šuľák, Cibuľa, Gajdošík, Boháčik (56. M. Hreško, Pa. Šuľák, D. Legdan, Rutkaj), Čonka (72. Jendrišek), S. Karnaj (72. D. Šatník), J. MaLiška, Blaščík, Kinček, Štajer, M. cej, D. Popik, D. Dysko, J. Ragan, Lukáč. Tréner: Marián Süttö. M. Babin. Tréner: Martin Tongeľ. Humenčania majú za sebou ťažký zá- futbalistom aktivita nechýbala. Inkasopas, skúšku ohňom zažili mladí hráči, vali však po 2 vymyslených jedepoučiť sa z neho môžu starší. Za pomo- nástkach, prišli chyby v obrane, keď neci rozhodcov súper otvoril účet stretnu- využili protiútok, tri góly majú na svedotia prvou vymyslenou penaltou v 6. min. mí jedovky z 25 m… Pochvalu si zaslúDalo sa pozorovať filmovanie a pískané ži domáci gólman, ktorý dokázal vychybezkontaktné fauly v neprospech hostí. tať nemožné. Smútok z nelichotivej Zápas odohrali s troma dorastencami prehry však treba prekonať a sústrediť v základe, prezentovať by sa dala ple- sa na domáci zápas s Martinom. (mt) jáda zranených – Legdan, S. Karnaj, ktorí však do zápasu nastúpili, chýbali l Poprad – Lipany 1:1, Námestovo – Harvila, či Demčák. Aj keď po 25 minú- Bard. N. Ves 1:1, Kremnička – Trebi tach hry bolo skóre 5:0, bojovnosť Hu- šov 0:1, D. Kubín – Lok. Košice 2:2, menčanom nechýbala, pri slávnostnej Martin – Košice B 3:2, Vranov – Preatmosfére v Ružinej bol arbitér akokeby šov B 0:2, Moldava – Žilina B 2:0. ich najlepších hosťom. Prvých päť mi- Ružiná 5 3 2 0 14:3 11 nút I. polčasu nepremenili hostia dve tu - Lok. Košice 5 3 2 0 8:4 11 5 3 1 1 8:6 10 tovky, Karnaj nastrelil bočnú sieť a stre- Martin 5 2 3 0 8:4 9 lu Pa. Šuľáka pod brvno brankár kryl. Prešov B 5 2 2 1 9:6 8 Ďalšie tri tutovky nepremenené (Karnaj, Poprad 5 2 2 1 9:8 8 M. Babin Legdan), asi 7 zahrávaných D. Kubín Moldava 5 2 2 1 5:4 8 rohov Humenčanov svedčí o tom, že Žilina B 5 2 0 3 9:7 6 Kremnička 5 2 0 3 5:6 6 TIPOS (KENO 10), III. LIGA, 6. KOLO Trebišov 5 2 0 3 4:5 6 ŠK Futura Humenné Humenné 5 2 0 3 4:15 6 – Lipany 5 1 2 2 5:6 5 MŠK Format Martin Košice B 5 1 1 3 7:9 4 sobota 7. septembra 2013 Námestovo 5 1 1 3 4:7 4 o 15.30 hod. Bard. Nová Ves 5 1 1 3 4:8 4 Príďte povzbudiť! Vranov n/T. 5 1 1 3 2:7 4

-

2. 9. 2013

IV. li ga: MFK Snina – Haniska 2:0 (1:0) Už v 11. min udrelo, rýchly protiútok zakončil Jankaj iba strelou do brankára, ale vyrazenú loptu vrátil pohotovo do siete Kirňák. Hostia ohrozili Diňu iba raz, strela Mateja letela tesne vedľa. Počas polčasovej prestávky odovzdalo vedenie MFK spomienkový darček a poďakovanie bývalemu hráčovi Jožkovi „Bajzovi“ Aľušíkovi k 60–ke, ktorej sa dožil 29. augusta. Sú per bol po prestávkerýchlejší a lepšie kombinoval, v 53. min nebezpečne strieľal Gluchman. V 56. min. trojica Popovič – Kirňák – Štofík svoju akciu prekombinovali a vôbec nezakončili. V 61.min. strelu Jankaja brankár ešte chytil, ale dorážku Popoviča na prvej žrdi po centri M. Pčolu v 63. min už nie. Kirňák v 69. min. nechal vyznamenať sa brankára hostí. Záver zál Výsledky, 6. kolo: Plavnica – Krompachy 1:0, V. Tatry – Stropkov 2:4, Sp. N. Ves – Michalovce B5:0,, Giraltovce – V. Opátske 3:0, V. Revištia – Barca/KE 3:1, Sabinov – Sp. Podhradie 1:0, Svit – Svidník 3:0.

pasu sa niesol v znamení zbytočnej nervozity, keďže sa hostia snažili o kontaktný gól. G: 11. P. Kirňak, 63. J. Popovič. ŽK: 54. S. Lojka, 87. Pe. Hišem – 87. Klimek. R: Filipák. D: 500. MFK: Pe. Diňa – Wiener, J. Lukáč, S. Lojka, M. Hreha ( 66. Červeňák ) – Štofík (86. Kepič), Popovič ( 80. E. Drančák ), Ľ. Jankaj, Pe. Hišem, M. Pčola – Kirňák. Tréner: F. Hanc. (ju) Sabinov 6 4 1 1 11:3 13 V. Revištia 6 4 1 1 11:4 13 Giraltovce 6 4 0 2 9:6 12 Snina 6 4 0 2 7:4 12 Sp. Nová Ves 6 3 2 1 15:5 11 V. Tatry 6 3 2 1 7:4 11 Plavnica 6 3 1 2 7:3 10 V. Opátske 6 3 0 3 13:6 9 Svit 6 3 0 3 6:7 9 Sp. Podhradie 6 3 0 3 4:9 9 Stropkov 6 2 2 2 8:8 8 Michalovce B 6 2 1 3 4:10 7 Krompachy 6 1 2 3 5:13 5 Haniska 5 1 1 3 3:8 4 Košice-Barca 5 0 1 4 3:10 1 Svidník 6 0 0 6 1:14 0

MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ SERVIS

l III. LIGA DORAST, 2. kolo: Kračú novce – Stakčín 3:1 (3:0), G: Timura (11 m). OFK Agrifop: P. Peťo – Gerboc, P. Marinič, Kršjak, Leňko, J. Hanc, Timura, D. Červeňák, Kačur, M. Iskajc, Hrib (T. Piteľ, Kandrik. Tréner: J. Koribanič. Ptičie – Belá n/Cir. 1:2 (0:1), G: S. Lancoš – D. Haburaj st., P. Burda. TJ Ptava NV: Ma. Tkáčik – T. Rujak, V. Lancoš, Macko, S. Lancoš, Behún, Macík, N. Lancoš, Mi. Tkáčik, Maľar, Melničák (Hojdan, J. Kolesár). Tréner: Ľ. Repko. TJ Slovan: Ma. Gnip – M. Bednár, M. Hašuľ, Gdovičin, V. Burík, Burda, D. Karľa, D. Lojan, D. Haburaj ml., Jo. Gnip, D. Haburaj ml. (Š. Kováč, Rebič, M. Kopťár). Tréner: L. Hreha. Medzilaborce – Dlhé n/Cir. 5:0 (1:0), G: Grib, Stirčák, Skysľak, J. Kuruc, Dobda. Spartak: V. Šamko – Grib, Skysľak, II. DO RASTE NECKÁ LI GA, 6. KO LO MŠK Dobda, V. Kandričák, J. Kuruc, Stirčák, STARŠÍ: Lipany – ŠK Futura Hu - Tlak pokračoval aj po zmene strán, Savarij, Galan, Petruňo, J. Demeter (J. menné 2:1 (1:1). Aj keď prvá polhodina v 79. min. ponúknutú jedenástku po Kandričák, Belej, R. Demeter, Hadi). Tréhry sa niesla v réžii Humenčanov, po faule jednoznačne premenil Havrilčák. ner: J. Hrišo. TJ Družstevník: A. Kníž – M. góle v 25. min., keď po chybe brankára Mladí Humenčania sa tak pasovali na Burda, Škutka, M. Kováč, Gazda, Š. využili spoluprácu Szilvási – Turčík, hos- post lídra tabuľky. G: Maďák, Havrilčák. Dzurko, P. Krivjanský, Čopík, D. Kohut, L. tia herne odišli. Ich tlak vyústil v 44. min. ŠK Futura: M. Jakubov – Jurko, L. Kraj- Burík, P. Milčík (J. Krivjanský, Nagy, K. do faulu a premenenej penalty domá- ník, J. Čura, Šaro – P. Havrilčák, Zlacký, Dzurko). V. Fencák. Kamenica n/Cir. – cich. Zisk bodov si domáci poistili v 70. T. Lukáč – Ščerba, Halajčík, Maďák (D. Jasenov 1:5 (0:2), G: Š. Mažerik – Harakaľ 2, Hodor, Krigovský, Popovič. FK: A. min. sporným gólom, ktorý nakoniec Cholp, V. Kuľha). Tréner: M. Tongeľ. Sabinov – Snina 0:1 (0:1). Úvodný Burda – Kislan, Šepeľa, P. Vasiľko, Š. Marozhodca uznal… G: Turčík. ŠK Futura: F. Piroščák – Gaľ, Mikula, Čišovský, T. a jediný gól stretnutia padol skoro, už žerik, T. Čabák, Lorenčík, Havriľák, F. ČaSzilvási – Murdzik, Maroš Friga, v 10. min. sa nemýlil D. Aľušík. Zod- bák, K. Sninčák, Hrubovčák (T. Vasiľko). Porvazník, S. Ragan – Turčík, Capcara povedným prístupom držali Sninčania Tréner: M. Kovaľ. TJ FK: Ľ. Lakatoš – Ha(M. Haburaj, Čopák). Tréner: J. Opiela. súpera v defenzíve. Víťazstvo tak bo- rakaľ, Sopiak, Zbuňák, Kudráč, KriSabinov – Snina 0:4 (0:1). Úvodný tlak lo zaslúžené, aj keď mohlo byť vyššie, govský, M. Tkáč, M. Čabák, Hodor, Popopretavili hostia do prvého gólu v 25. min., no strely Hrehu, Dzubu, či Aľušíka cieľ vič, Fereta (Gladys). Tréner: O. Katkovčin. keď po rohu skóroval L. Aľušík hlavou. nenašli. G: D. Aľušík. MFK: I. Janko – Svidník – Hrabovčík (4.9.2013). Domáci Kopťára neohrozili. Vyrovnať sa Balko, I. Lukáč, Železník, Hudák – E. l I. LIGA ŽIACI – (U 15), 4. kolo: Sniim nepodarilo a o všetkom rozhodla Harvan, S. Budi, Danko, Vasko – D. na – Lipany 0:1 (0:0). MFK: M. Lajtár posledná štvrťhodinka – v 73. min. našla Aľušík, D. Hreha (M. Dzuba). Tréner: – O. Kirňak, Daranský, Gerboc, Širgeľ (Husťak), Cima, Halaburka, cieľ akcia Kepič – Gašpar, v 82. sa ne - M. Hunčár. mýlil z 10 m Kepič a v 86. min. skončila l DOHRÁVKA 2. KOLA: Lok. Košice Rohač (Holub), Mišenko, Mesaroš, gólovo spolupráca Kepič – Harmaňoš. – ŠK Futura Humenné 2:2 (1:2), G: Holovka. Tréner: V. Kochan. l l PoG: L. Aľušík, Gašpar, Kepič, Harmaňoš. D. Šatník, T. Szilvási. Stropkov – Sni - prad – Bardejov 0:3, Košice – Prešov 2:2, Stropkov – Sp. N. Ves 6:2, TrebiMFK: J. Kopťár – Matus, Harmaňoš, na 0:1 (0:0), G: J. Kepič. šov – Michalovce (2.9.2013). Mandzák, M. Marinič – Kira, L. Aľušík, 4 3 1 0 19:3 10 l 6. kolo: Lok. Košice – Trebišov 1:1 Prešov Gašpar, Bodnár – Kirňak, Kepič (Leitner, MFK Košice 4 3 1 0 17:3 10 a 1:1, Stropkov – Po prad 0:1 a 1:3, Koš. Hančák). Tréner: Pa. Diňa. Michalovce 3 3 0 0 13:0 9 l DOHRÁVKA 2. KOLA: Lok. Košice N. Ves – Giraltovce 1:0 a 3:1, KAC Koši - Bardejov 4 3 0 1 13:4 9 ce – Ľu bo ti ce 2:0 a 1:4, Sp. Be lá – Sp. – ŠK Futura Humenné 2:1 (0:0), G: J. Stropkov 4 2 0 2 10:9 6 N. Ves 0:8 a 1:6, Ča ňa – Vra nov 2:2 Ragan. Stropkov – Snina 4:0 (2:0). Trebišov 3 1 0 2 3:8 3 4 1 0 3 3:11 3 MLADŠÍ: Lipany – ŠK Futura Hu- a 0:6. l 2. kolo: Čaňa – Poprad 1:3 a 1:7, Lipany 4 1 0 3 2:11 3 menné 0:2 (0:1). Zaslúžená výhra hos - Trebišov – Giraltovce 2:0 a 5:4, Vranov Poprad tí, pričom domáci sa v I. polčase k slovu – Ľubotice 3:0 a 3:2, Koš. N. Ves – Sp. N. Sp. N. Ves 4 1 0 3 6:23 3 4 0 0 4 0:14 0 nedostali. Skóre otvoril v 35.. min. po Ves 2:0 a 1:0, KAC Košice – Sp. Belá Snina l (U 14), 4. kolo: Snina – Lipany 1:3 štandardke a spätnej prihrávke Maďák. 4:0 a 4:1, Lipany – Sabinov 0:0 a 2:2.

(0:2), G: S. Leňo. MFK: M. Timko – Roman, Plevka, R. Piliar, , Ľ. Vozár, Harmaňoš, S. Šteňo, Kozej, S. Leňo, Leferovič (Andrejov), Pašek. Tréner: M. Lukáč. l I. LIGA ŽIACI – (U 13), 13. kolo: Lipany – Snina 6:2 (2:0), G: Mika 2. MFK: D. Lukáč – A. Szarkozi, Hučko, D. Šteňo, Ondika, A. Maliňák, Sandro Terpák, P. Šmajda, Ľ. Vozár, M. Štofík, R. Piliar (Mika). Tréner: R. Šmajda. l (U 12), 13. kolo: Lipany – Snina 2:4 (1:1), G: Semir Terpák, Kroka, T. Lukáč, V. Vaľko. MFK: Š. Buhaj – Pavlík (Semir Terpák), Nemčišin, Prokop, T. Lukáč, Fedorco, Švajka, Vaľko, Žukovič, Butala, Kroka. Tréner: M. Kočan. l II. LIGA ŽIACI – (U 15), 3. kolo: Giraltovce – Futura Humenné 2:1 (1:0), G: Řeřicha. ŠK Futura: M. Čeremeta – V. Kuľha, S. Salanci (T. Jenčík), Ľ. Pankovčin, D. Krajník, D. Čura (J. Bočko), D. Řeřicha, R. Cvik (P. Matta), M. Balog, J. Vasiľ, M. Piatka. Tréner: J. Varchola. Medzilaborce – Kurima 0:2 (0:1). MŠK Spartak: E. Veliký – Sliž, Višňovský, Bajcura (Kvaško), Roháč, Galajda, Surmaj, Mikita (Hniďak), Sekela, Tarča (Surmaj), G. Lukačik ml. Tréner: V. Cepko. l II. LIGA ŽIACI – (U 13), 3. kolo: Giraltovce – Futura Humenné 1:1 (0:0), G: Matuščák. ŠK Futura: Martin Juras – D. Prokopčák, S. Timuľák, S. Kuľha, P. Kridla, A. Macko (Š. Borc), Š. Ganaj, F. Čakloš, T. Matuščák, A. Havlíček, V. Balint (S. Sojčák). Tréner: J. Štafura. Medzilaborce – Kurima 7:0 (4:0), G: M. Olah 2, Kundrát, V. Varecha, Zjatik, Kark. MŠK Spartak: S. Falis – Kundrát (Mi. Olah), Šanta, M. Černega, Štec, Šamko, L. Hriseňko, Králik, Zjatik, V. Varecha, Ma. Olah (Kark). Tréner: P. Lukačik. l I. TRIEDA DORAST, 2. kolo: Modra n/Cir. – Z. Hámre 4:0 (1:0), G: Harmaňoš 2, Pe. Dudič, Gališin; Pakostov – Ľubiša 4:2 (3:1), G: D. Tomáš 2, M. Paľo, M. Bandura – J. Petko, L. Petričko; Kochanovce mali voľno. l I. TRIEDA ŽIACI, 2. kolo: Ptičie – Belá n/Cir. 0:6 (0:2), G: Hašuľ 2, Ondik, Kováč, Pipta, Gnip; Papín – Dlhé n/Cir. 0:2 (0:0), G: S. Hajdu, L. Kohut; Kamenica n/Cir. – Jasenov 0:6 (0:4), G: Havrilko 3, Kačur 2, Horvat; Hažín n/Cir. – ŠK Futura Humenné nehralo sa (preložený na 22.9.2013, vzájomná dohoda); Stakčín mal voľno.


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

2. 9. 2013

S PREDSEDOM SPRÁVNEJ RADY MESTSKÉHO HOKEJOVÉHO KLUBU HUMENNÉ

Mra venčou prá cou chce me sprístupniť šport a kultú ru Prí tomnosť La di sla va KO VALSKÉ HO (na snímke), predse du Správnej ra dy Mestské ho ho ke jo vé ho klu bu Hu menné na prípravnom zá pa se 27. au gus ta, sme vy uži li na roz ho vor. – Snažili sme sa do tejto sezóny všetkých rodičov, že majú ne- dež a dať šanposkladať hráčov tak, aby sa spl- dô ve ru vo či napre do va niu cu všetkým nil náš cieľ. Vyhrať základnú sku- svojich detí v Humennom. Za vekovým katepinu, baráž a postúpiť do prvej li- tento stav ale my naozaj ne- góriám až po gy. S týmto zámerom zlaďujeme môžeme. My chceme zmeniť seniorov. l momentálne všetky aktivity. ten to sta tus. V spo lu prá ci Na l Teda aj tento prípravný zá - s mestom sme chceli už v sep- mestskom zastupiteľstve ste pas sú vi sí s do siahnu tím tembri 2013 otvoriť športovú deklarovali príchod rôznych spomínaných cieľov? triedu, prispôsobiť školu rastu. aktivít do areálu zimného šta– Sa mozrejme. Zá pas Žiaľ, Ministerstvo školstva SR dióna. S čím môžeme rátať do s Bardejovom (minuloročným neodúhla si lo náš zá mer konca roka? – Chceme spustiť akciu Humenská tenistka Laura RO - víťazom I. ligy a ašpirantom na s mestom o zlúčení škôl, aj HÁČOVÁ (na snímke) patrí na postup do extraligy) sme vy- keď sme to mali prisľúbené. „Korčuľuj s nami“. Je to zámer Slovensku medzi absolútnu brali nielen preto, že som prezi- Spra vi li sme ma xi mum na dostať rodičov s deťmi na špičku, čo potvrdila aj na letných dentom bardejovského hokeja, vytvo re nie športo vej trie dy. zimný štadión, aby hravou formajstrovstvách Slovenska v te- ale hlavne, aby sme sa Máme k dispozícii málo detí, mou vyskúšali svoje deti, či manise. V kategórii dvojhry presvedčili, že výber hráčov a zároveň aj z toho málo chcú jú nadšenie pre tento šport. Tak i štvorhry starších žiačok trium- a tréningový proces napĺňa na- niektorí rodičia dať svoje deti ako v Bardejove, aj v Hu fovala. Majsterka Slovenska po- še požiadavky. Je to najťažšia do iných klubov (Prešov, Mi- mennom chceme pod hlavičkou tvrdila aj svoju reprezentačnú skúška a myslím si, že stav cha lov ce). Denne dostá vam Kulturhaus uviesť divadelné pozíciu slovenskej tenisovej jed- družstva by sa mal porovnať požiadavky na podpis odcho- predstavenie na ľade, podobne notky v tejto kategórii. V sú- s najlepšími tímami a hráčmi. du mladých hráčov na hosťo- ako Luskáčik. Chceme ukázať va nie ale bo strie da vý štart. Humenčanom, že aj na zimnom časnosti absolvuje sériu teniso- Zistiť rezervy. l Náš rozhovor sme viedli Môžem len apelovať na rodi - štadióne sa dá prezentovať muvých turnajov v zahraničí. (lmch) v čase, kedy ukazovateľ skó- čov, aby ešte vydržali a tým zika za málo peňazí. Len to treVo štvrtok 29. augusta sa na re medzi Humenným a Barde- podpo ri li mesto a športo vý ba urobiť rozumne, postupne. miestnom ihrisku uskutočnil jovom bol na hodnote 3:3. klub. Pripra vu je me bo nu sy, Megalomanské projekty nie sú všešportový deň občanov Lieskov- Takže, je tu otázka, o čom to štipendiá pre šikovné a nada - naším cieľom. Mravenčou práné deti, pre dobrých žiakov cou chceme sprístupniť šport ca pri príležitosti 50. výročia založe- svedčí… – Nemyslím si, že to má neja- prospe cho vé šti pendiá. Mô - a kultúru. Marián Šimkulič nia TJ a Memoriálu Bartolomeja Folentu. Ako nám povedal Milan kú okamžitú výpovednú hodno- žem prisľubiť, že na budúci l Priateľský zápas (27. 8. ČIČKA, predseda TJ Družstevník tu. Výsledok je priaznivý a li - rok bu dú športo vé trie dy Lieskovec, nosným programom bol chotivý pre Humenné, no vidí- reálne. Neskoro sme dostali 2013): MHK Humenné – HC Barde jov 4:5 sn futbalový turnaj troch družstiev – me chyby. Bardejov je ale mo- šta dión, ne bu dem ho vo riť 46 Lieskovca, Výberu doliny a Vyšné- mentálne v plnej príprave, hráči o dôvodoch. Sú to veci, ktoré (1:2,2:1,1:1 – 0:0 – 0:1). Gómestských ly: 1. Mi ľovčík, 31. Gergeľ ho Hrušova. Slávnostnosť za účas- majú za sebou kondičný tré- zaují ma jú ti predsedu ObFZ Františka Bazara ning. Tým vôbec nechcem zni- poslancov. Ve ľa ľu dí bo lo a Sko kan, 48. Ši mo – 9. zvýraznilo ocenenie zakladajúcich žovať hodnotu humenských ho- sklamaných po skúsenostiach Hájnik, 12. Ve selka, 28. členov TJ Lieskovec – Andreja Gre- kejistov, navzájom sa herne z minulosti, kedy sa veľa na- Zorvan, SN (Zorvan). Vylúčeca, Štefana Kyslana, Jána Kurillu, s Bardejovčanmi poznajú. Je rozprávalo a málo uskutočni- ní: 6:6 (na 2 min. Sučko 2x, Jozefa Weissa, Františka Beňa preto ťažké niečo nové na sú- lo. Žiaľ, dostávame sa ani nie Za vacký, Bajzaj, Hopko vič, do bodu nula, ale ešte nižšie, Nahlik). D: 214. MHK: M. Hu a Františka Kremnického. l Výsled- pera vymyslieť. ky: Lieskovec – Vyšný Hrušov 1:1 l Ako to vyzerá s mládežou? keď púšťa me de ti do iných dak – Hajduk, Koma, Bajzaj, – Mládežnícky hokej v Hu - miest a zároveň ich máme má- Grega, M. Ficko, Šimo, Sučko, (0:0), Jo. Pristáš – M. Ondáč; Výber doliny – Vyšný Hrušov 2:1 (1:1), Jo. mennom šesť rokov stagno- lo. Vidím túto sezónu pre mlá- Kačur – Baranok, Tomčo, MiPristaš, M. Pekala – M. Ondáč (11 m); val. Má me má lo hrá čov dežnícky hokej v Humennom ľovčík, Za vacký, Bochňa, Lieskovec – Výber doliny 0:0. Za víťa- v rozmedzí 6. – 9. ročníka, v dosť zlom stave. Z toho dna Hopko vič, Nahlik, Gergeľ, za, Výber doliny, pohár prevzal kapitán sme v stave, kedy aj ja ako ro- sa však musíme dostať. Na- Skokan, Mikluš, Kopec, Varga, Jozef Pristaš. l Najlepší brankár: Ing. dič dvoch de tí chá pem ším cieľom je rozbehnúť mlá- R. Ficko. Tréner: J. Kardoheli. Matej Salanci (Lieskovec), hráč: Jozef Pristaš (Výber doliny), strelec: Marek Ondáč (V. Hrušov). (mš)

V LIESKOVCI SI PRI PO ME NU LI PÄŤDE SIATE VÝ RO ČIE ZA LO ŽE NIA TJ

Zaklad aj úc ičlen ov iaTJLieskov ecs predsed omObFZFrantiškomBaz ar oma predsed omTJDružs tevn íkLieskovec Mil an omČičkom. l Účastn íc iturnaj a:Výb erdol in y,Družs tevn íkLieskov eca VyšnýHruš ov.


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

VI.lig a: Udavčanianeustrážili,Kochanovcevalcujú N.Hrušov–Stakčín0:0 Do prestávky videli diváci množstvo nevyužitých šancí z oboch strán. A ten II. polčas kopíroval prvý, preto bezgó lovo. V 57. min. Matiko v tutovke zo či–voči brankárovi zaváhal. Telvákova strela v 61. min. našla iba brankára a v 80. min. mieril Matiko z 20 m tesne nad. ŽK:Telvák, E. Hanc, Matiko, Telehanič. R: Zvolánek. D: 150. OFK Agrifop:J. Biľanský – Telehanič, Steco, Zhytkov, Magura – Husťak (70. Čop), E. Hanc, J. Kapraľ, Guľak – Telvák (62. Timura), Matiko. (ms) Kamenican/Cir.–Seč.Polianka3:1(1:1) Ako prví sa zastreľovali Cirošania, v 9. min. strela Kirveja letela vedľa. Po priamom kope hostí v 14. min. skončila lopta nečakane za chrbátom brankára Dobdu. Hosťujúci brankár zmaril tutovku domácich, keď priamy kop R. Čabáka zo 17 m vyprášil jeho rukavice. Strela Karľu lízla brvno. V 38. min. po faule na Mihaliča využil ponuku penalty Karľa na vyrovnanie. Strelu Krišku v II. polčase brankár kryl, spolupráca Mihalič – Skarba letela nad bránu. Rovnako v 62. min. si vypýtal faul Skarba a Kriška z bieleho bodu obrátil skóre v prospech domácich. Skarba ešte opečiatkoval brvno, rovnako dorážka Mihaliča skončila mimo brány. Zaslúžené víťazstvo zabezpečil v samom závere po prihrávke Skarbu Mihalič. G: P. Karľa (11 m), Kriška (11 m), J. Mihalič. ŽK: D. Šedzmák. R: Tramita. D: 80. FK:P. Dobda – Bešan, Skarba, Kirvej, J. Mihalič, Kriška, V. Šuľák, O. Čabák, P. Karľa (61. Miro Hajdučko), R. Čabák, D. Šedzmák (88. J. Šedzmák). (gmb) Jasenov–Soľ2:0(1:0) Skvelý a bojovný výkon Jasenovčanov, keď hráči plnili taktické pokyny trénera priniesli ovocie. Obranný val do mácich nepripustil súpera k ničomu. V 16. min. sa domáca lavička jasala prvýkrát, po centri Callegariho skóroval I. Čerhit. Úvod II. polčasu nečakane potešil domácich, keď v 48. min. po centri Mastiľáka tečoval loptu nešťastne do vlastnej siete hosťujúci Glod. G:I. Čerhit, vlastný. ŽK:Callegari. ČK:nikto – 61. J. Kmec (po 2. ŽK). R: Bochnovič. D: 100. TJ FK: L. Be hun – J. Bačovčin, L. Goga, V. Gavaľa (39. Labik), Kovalík (62. M. Jankaj), M. Kríž, I. Čerhit, A. Callegari, Čvirk, Beták, T. Mastiľák (57. L. Horvat). (jm) Breznica–Udavské4:2(1:2) Svoju prvú šancu Greško spálil v 7. min., ale v druhej šanci z 15. min. sa nemýlil. Domáci hrozili štandardkami, po jednej v 24. min. vyrovnali hlavou. V 44. min. z 25–metrového priameho kopu vymietol M. Filip šibenicu a hostia lVýsledok,4.kolo:Vechec – Sačurov 2:0. Kochanovce 4 3 1 0 11:2 10 Breznica 4 3 1 0 9:4 10 N.Hrušov 4 2 2 0 6:2 8 Vechec 4 1 3 0 7:5 6 Jasenov 4 1 3 0 3:1 6 Bystré 4 2 0 2 4:4 6 Sačurov 4 2 0 2 3:7 6 Kamenican/Cir 4 1 2 1 6:5 5 Stakčín 4 1 2 1 3:2 5 Soľ 4 1 1 2 7:9 4 Čierne 4 1 1 2 2:6 4 Udavské 4 1 0 3 6:10 3 Seč.Polianka 4 0 1 3 3:7 1 Belán/Cir 4 0 1 3 5:11 1

odchádzali na prestávku spokojní. Súper však do II. polčasu pritvrdil, hostia hrali dôrazne, vypracovali si šance a v priebehu dvadsiatich minút (gólmi z 49., 57. a 62. minúty) obrátili víťazstvo vo svoj prospech. G: J. Greško, Filip. ŽK:J. Vološin, J. Greško. R:Jacečko. D: 80. OŠK: R. Šuľák – V. Hric, R. Chalupka, J. Vološin, Naster, Koromház, Krivák (V. Vološin), Ondica, Meričko, J. Greško (J. Vajs), Filip. (jv) Bystré–Belán/Cir.2:1(1:0) Do prestávky sa nič zaujímavé neudialo, no brankár Maliňák sa vyznamenal pri zásahu proti dvom tutovkám domácich, keď vyrážal strelu z dvoch a jedenástich metrov. Vedenia sa ujali domáci v 44. min., keď po chy be v strede ihriska nedal „zabudnutý“ hráč z bezprostrednej blízkosti Maliňákovi šancu. V úvode II. polčasu domáci nezúžitkovali 3 šance. Vytúžené vyrovnanie pre Slovan prišlo v 86. min. po akcii Šimon – Gnip a V. Diňa nedal brankárovi šancu. Radosť netrvala dlho, v 87. min. po tečovanej strele hostí lopta zmenila smer a brankár hostí bol bezmocný. G:V. Diňa. ŽK:D. Vajda, Dunaj. R:Bali–Jenčík. D:180. TJSlovan: Ľ. Maliňák – D. Vajda, V. Diňa, D. Brečka, Dunaj, P. Šimon, M. Haburaj (80. D. Gnip), Prislupčák, J. Kudravý (87. V. Šalata), Pe. Dzurovej, L. Hreha (73. J. Marinič). (jo) Kochanovce–Čierne4:0(1:0) Hostia naznačili od úvodu, že prišli brániť, čomu sa prispôsobil nováčik. Stihli však 2x ohroziť priamym kopom domácu svätyňu. V 12. min. T. Sima po nezištnej prihrávke Šimaia preveril brankára. Zakončenie zo strany domácich neprichádzalo (Kimák – Brindzák, Sima, Murinčák). Nadstavenie I. polča su prinieslo priamy kop zahrávaný T. Simom z 20 m, ktorý nádherne trafil „angličák“, do vinkla, od zeme späť do brány. V 48. min. po spolupráci Murinčák – T. Sima z 18 m krížnou prízemnou strelou zvýšil. Hostia sa s pri búdajúcimi minútami čoraz menej objavovali pred šestnástkou domácich, priame kopy z faulov nepremieňali. Striedajúci J. Karnaj v 73. min. po samostatnej akcii umiestnenou prudkou strelou k žrdi z 30 m nedal šancu hosťujúcemu brankárovi. Agilní Cigán a Poláček sa snažili dobýjať domácu bránu. Po jednom z brejov bol v šestnástke faulova ný Pado a nariadenú jedenástku pre menil M. Rada. G:T. Sima 2, J. Karnaj, M. Rada (11 m). ŽK:Gaľo, Brindzák. R: Ondič. D:250. FKO:J. Sopko – M. Ko lesár, Jelinek, Brindzák, Gaľo (51. J. Karnaj), M. Kimák (63. J. Jalčak), Šimai, Pado, M. Rada, P. Murinčák, T. Sima (80. B. Sima). (ijm)

-

2.9.2013

BEŽ ECKÝ VÝSLEDKOV Ý SERV IS

Podvi h orlatská10–kav Kam ienke Obec Kamienka v spolupráci s 1. AK Humenné, RAJD pod Vihorlatom

a Úniou žien v Kamienke v poslednú augustovú sobotu zorganizovali bežecké a inline korčuliarske podujatie. V kategórii muži A zvíťazil Filip Džubara z MŠK Vranov pred Reném Dankom z 1. AK Humenné a dvojicou František a Marián Zuščákovci zo Sniny. V kategórii B mužov zvíťazil Vladimír Lipovský z MBO Strážske pred Milanom Ondričkom, na štvrtom mieste dobehol Miroslav Smetana z Medzilaboriec. V kat. C mužov sa z našich najlepšie na 3. mieste umiestnil Miroslav Kovaľ z Humenného. Akciu sponzorsky podporili Marek Dirbák, Vlado Koťo, Zdeněk Polívka, Jozef Oráč a poslanci za Smer–SD Jozef Fedorko, MVDr. Ján Ferko, MUDr. Tibor Focko, Mgr. Miroslav Kerekanič, Ing. Michal Druga a za SDKÚ–DS Monika Karaffová a Ing. Jozef Babják. (šp)

V.lig a: HetrikHrehovčíka-agilnýParaska Ľubotice–Radvaňn/L.2:1(1:1) Séria nešťastných zápasov pokra čuje… S minimálne vyrovnaným súperom išiel nováčik do vedenia v 16. min. gólom Tabaku. Do 37. min. kontrolovali hostia vývoj hry, šancu mal Hirjak. Potom urobili kardinálnu chybu, po nedorozumení v obrane nasledovala štandardka a pykali. Tabaku a Gabáka zastavila žrď. V 80. min. po naivnej strate lopty, v snahe protiútoku, sa obrátilo všetko proti a vyústilo do víťazného gólu domácich. G:Tabaka. ŽK: Rabajda. R: Gál. D: 50. TJ Družstevník: Ma. Mucha – Mi. Svičin, G. Horvat, R. Tomčák, A. Šalata, Turok–Heteš, A. Lojan, L. Gabák, Rabajda (81. T. Kuzma), T. Hirjak, Tabaka (88. Pe. Čeremeta). (misv) Medzilaborce–Hanušovce4:1(2:0) Spartakovci prevyšovali kombinačnou hrou, z čoho pramenili gólové možnosti. V 1. min. Guba zblízka trafil brankára a o minútu po centri V. Lukačika hlavičkoval vedľa Lučko. No v 9. min. center Gubu vo výskoku hlavou Hrehovčík rozvlnil sieť súperovej brány. Hosťujúci Rusnák sa v zakon čení nepresadil. V 36. min. domáci útočníci rozhodili obranu hostí a Hrehovčík skóroval do prázdnej brány. Ihneď po obrátke hostia znížili, keď po trestnom kope Horvat tečoval strelu Mičeka. O dve minú ty sa skóre opäť menilo, center V. Lukačika premenil hlavou na gól Hrehovčík. Víťazné skóre uzavrel pre domácich štvrtým gólom Guba, keď využil zlú rozohrávku súpera a nadvakrát prekonal inak dobre chytajúceho brankára. Hostia sa cez medzilaborskú obranu nedokázali presadiť a pokusy z diaľky nemali presnosť. G:Pa. Hrehovčík 3, R. Guba. ŽK:V. Lukačik. R:Mišenčik. D: 200. MŠK Spartak: M. Vasilenko – Gič, R. Guba (87. Vaško), R. Cigánik, Lučko, Pa. Hrehovčík, Višňovský, Pelech, M.

FUTBAL OV ÝSERV IS–ŽEN Y,JUN IORKY,ŽIAČKY l I. LIGA ŽENY, 2. kolo: Trenč.Teplice–ŠtichHumenné10:0(4:0).ŠK Štich: A. Fedáková – S. Rostašová, Z. Baníková, A. Komáriková, M. Fedorková, V. Varcholová, M. Tomková, V. Rosoľanková, M. Mydlová, Ž. Štefániková, V. Sklenčárová (R. Hajduková). l I. LIGA JUNIORKY, 2. kolo: Trenč.TepliceB –ŠtichHumenné7:0(5:0).ŠK Štich: S. Maľcovská – R. Hajduková, P. Matičšáková, V. Sklenčárová, M. Miková, T. Brutvanová, A. Roháčová, M. Čerevková, Ž. Štefániková, V. Džubaková, J. Ferencová. l Regionálna liga žiačok, sk. Východ – 1. kolo: Michalovce–Stakčín5:0(5:0). OFK Agrifop: L. Gavurová – K. Peľová, K. Mandíková, N. Telehaničová, D. Valaská, V. Vasková, K. Černegová, S. Buriková, A. Kofirová, N. Dunajová, J. Vohárová (M. Valaská, J. Vohárová, L. Dzurenková, A. Iskajcová, J. Dubjaková, M. Pavlišáková). Predohrávka 6. kola: Bardejov–ŠKŠtichHumenné0:1(0:1),G: A. Roháčová. ŠK Štich: A. Fedáková – K. Macková, M. Miková, J. Kocibanová, A. Jakubová, A. Roháčová, T. Brutvanová, I. Kissová, L. Maliňáková, T. Bochinová, N. Vasiľková.

Kuruc (42. Čabiňák), V. Lukačik (78. D. Hrišo), G. Lukačik. (suš) Pakostov–Zámutov2:1(1:0) Úvod stretnutia vyšiel domácim, keď v 10. min. Paraska krásnou strelou otvoril účet stretnutia. Hostia sa snažili vyťažiť po štandardkách. V 20. min. sa Ajax mohol tešiť znovu, ale hlavička Parasku letela privysoko. Tutovku spálil Fedorko, obišiel aj brankára, ale minul prázdnu bránu. Začiatok II. polčasu kopíroval úvod stretnutia, Paraska z 30 m vymietol šibenicu. Súper znížil z ojedinelého útoku. V závere moho prikrášliť výsledok Pe. Gombita ml., ale na gól nevyzrel. G:Mi. Paraska 2. R: Mano. D: 100. Ajax: M. Kla már – Andraško, Dubas, Olexík, Rudy, P. Ragan, Š. Tomčák, Slavkovský, Hubcej, J. Fedorko (85. Pe. Gombita ml.), Mi. Paraska. (št) l Výsledky,6.kolo:Kežmarok – Kra čúnovce 0:2, Kľušov – Pušovce 2:5, Štrba – St. Ľubovňa 1:1, Raslavice – Fintice 1:0, Kendice – Dl. Klčovo 3:0.

Pušovce 6 Štrba 6 Kendice 6 Raslavice 6 Kračúnovce 6 Zámutov 6 Fintice 6 Medzilaborce 6 Pakostov 6 Hanušovce 6 Radvaňn/L. 6 Ľubotice 6 Dl.Klčovo 6 St.Ľubovňa 6 Kľušov 6 Kežmarok 6

5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0

0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0

1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 3 4 4 3 4 6

32:13 15:9 11:5 8:4 9:6 10:10 13:8 10:9 11:12 5:6 9:11 9:14 8:14 8:8 11:15 1:26

15 13 13 13 10 10 9 9 9 9 7 6 6 5 4 0

III.TRIED A(9.LIG A),4.KOL O Čertižné–Ňagov2:1(2:0), V. Kocu rišin, Šafrán – R.Roháč, rozh. Gombita. Baškovce–Podskalka1:1(0:1), M.Rudy – Paňko, rozh. Havrilko. Brestov –  Roma Snina 7:1 (2:1), Tkáč 2, Matta 2, Vojtko, P. Jevčák, Jenčík – Michal Dudy–Koťo. ČK: Hučko (Roma Snina), rozh. Jakubov. Hankovce–PakostovB 2:1(1:0), L. Petko 2 – J. Turcovský, rozh. Holp. Ul. Krivé – Turcovce 1:0 (0:0), Kulla, rozh. M. Ferko. Zb.Dlhémalo voľno. Ul.Krivé 4 3 0 1 14:5 9 Čertižné 4 3 0 1 10:11 9 Turcovce 4 2 1 1 10:5 7 Podskalka 4 2 1 1 11:7 7 PakostovB 3 2 0 1 10:5 6 Ňagov 3 2 0 1 9:4 6 Baškovce 4 1 1 2 8:9 4 Hankovce 4 1 1 2 6:15 4 Brestov 4 1 0 3 10:11 3 RomaSnina 3 1 0 2 2:11 3 Zb.Dlhé 3 0 0 3 3:10 0


15 - POD VIHORLAT OM II. TRIEDA (8. LIGA), 5. KOLO Rokytov – Hrabovec n/L. 6:1 (3:0), D. Gojdan 3, Barančík 2, M. Paňko – Vl. Chromý. R.: Brehovský. Rokytov: Harvan – Zub, Buša, Kiča, P. Krajkovič, D. Gojdan, Suško, M. Krajkovič, Barančík, Gajdoš, M. Paňko (Mikiara, Rusňák, L. Paňko). Hrabovec n/L.: Vajda – Š. Ševčík, D. Cichý, Dolobáč, Chromý, D. Timuľák, Gajdoš, A. Timuľák, L. Kolesár, T. Cichý, Ducko (Sakalík, E. Ševčík, M. Kolesár). Z. Hámre – Papín 2:3 (1:1), Š. Max, M. Melník – J. Jevič, V. Jevič, Salamon. R.: Kucer. Z. Hámre: Jenčík – Hrabik, Britan, J. Max, M. Michalenko, P. Michalenko, Ferko, Š. Max, Melník, Cenkner, Pašek (Barna). Papín: Bycko – Findrik, Vasiľ, J. Jevič, V. Jevič, R. Rybár, Macko, Horodník, Danko, Šváb, Salamon (D. Rybár). Lieskovec – Kolonica 2:0 (2:0), M. Kuľha, M. Kyslan. R.: Metiľ. Lieskovec: Salanci – Hudák, Fedorko, Židzik, Pristaš, Džatko, Pekala, Kyslan, Turcovský, Kuľha, Kurila, (Mihaľov, Rataj). Kolonica: Dzurovej, Komár, Matijko, Timčík, Gerboc, T. Karaščák, T. Diňa, P. Karaščák, Preložato, Roháč, Miško (Leňo, Iliško). Lackovce – Ladičkovce 5:3 (2:2). Škumanič 2, Kocik, Matuščák, Danko – Mažerik 2, Gerda, R.: Jancusko. Lackovce: Surgent – Hoferica, Delin, Matuščák, Babjak, Komjaty, Sus, Danko, Kocik, Nazad, Škumanič (Opalka, Štefan). Ladičkovce: E. Hodor – Š. Hodor, R. Kuruc, Marcinov, Onderko, Bobaľa, Mažerik, Macko, D. Hodor, Gerda, J. Kuruc. Lukačovce – V. Hrušov 6:1 (4:0), P. Jašš 3, J. Bučko, S. Bačovčin, L. Matta – Ondáč. R.: Varga. Lukačovce: Ivan – L. Matta, P. Meričko, J. Jašš, Revák, P. Jašš, Bačovčin, Puškár, Bučko, Vasiľ, Majerník (Packo, Andrejčák, M. Meričko). V. Hrušov: M. Šalata – J. Šalata, Novák, Hajduk, Barňák, Ondáč, Smerek, Piroščák, Karoľ, Rašpľa, Hudák (Kudráč, Volkov). N. Sitnica – Rovné 1:2 (1:0), M. Bučko (11m) – Tokár, Holienčin (11m). R.: Mihalič. ČK: Matúš Turčík (po 2 ŽK). N. Sitni ca: M. Turčík – Pristaš, Porvazník, B. Varháč, Gombita, Mitalčák, Soták, Petruš, Šmajda, Olexík, M. Bučko (P. Varháč). Rovné: Sukeľ – D. Krajník, T. Krajník, Marcinov, Ivanko, Mantič, Holienčin, Kovaľ, R. Miškoc, Tokár, Baláž (Brenner, P. Miškoc). Volica – Hažín n/Cir. 6:1 (2:0), Ferenc 3, Fejko, Gojdič, Firkaľ – Dzido. R.: Turčík. Volica: Košický – Fejko, Ha luška, Lupkovič, Firkaľ, Ferenc, Ka roľ, J. Danko, Durila, Olah, L. Danko (Gojdič, J. Danko). Hažín: Michalko – Quecke, Michalčák, Šuľák, Demja novič, Ferjak, Mišenko, Švec, Dovhun, Dzido, Kopáč. (tč) Rovné 5 4 1 0 14:4 13 Rokytov 5 4 0 1 13:7 12 Lackovce 5 3 1 1 16:6 10 Kolonica 5 3 0 2 10:9 9 Lieskovec 5 3 0 2 10:14 9 Ladičkovce 5 2 2 1 16:10 8 Lukačovce 5 2 1 2 10:5 7 Papín 5 2 1 2 13:10 7 Hrabovec n/L. 5 2 0 3 11:16 6 Volica 5 2 0 3 10:15 6 N. Sitnica 5 2 0 3 8:13 6 Hažín n/Cir. 5 1 1 3 6:15 4 Z. Hámre 5 0 2 3 9:13 2 V. Hrušov 5 0 1 4 4:13 1

ŠPORT

-

2. 9. 2013

l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 5. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l

Golostroj v Košarovciach i kruté prehry Modry a Uliča ZUBNÉ – OHRADZANY 3:0 (2:0) Od prvej minúty začali lepšie domáci a vytvárali si šance, ale gól padol až v 31. minúte, kedy krásnym prienikom Ladislav Vasilco prekonal brankára. Ďalšie sľubné akcie Slavomíra Jahničku a Petra Hrehovčíka neskončili v bráne. Zablyslo sa v 42. minúte, keď po centri od Ďuriana hlavou trafil Miroslav Drozd. Aj II. polčas začali aktívnejšie domáci, keď v 47. min. po prieniku nezaváhal Jahnička. Keďže hostia nehrozili a domáci si vytvárali ďalšie šance, ktoré však neskončili gólom, stav sa nezmenil. Góly: 31. L. Vasilco, 42. M. Drozd, 47. S. Janička. ŽK: S. Jahnička – Jakub Cholp. R: Behún. D: 100. Vynikli: Maroš Mihaľov – nikto. Zubné: Maroš Mihaľov – Bonko, Ľudovít Sima, Drozd, Hrehovčík, Potocký, Hlohinec, Šefčik, Ďurian, Vasilco, Jahnička (Suchanič, Vl. Balint). Ohradzany: Hru bovčák – Pavlovský, Tkáč, Pužo, Otavka, Goga, Cholp, Frajtko, Obešter, Karnaj, Dorončák (Sinaj, Kuchtanin). (ms) MODRA n/Cir. – PTIČIE 0:1 (0:1) Lepšie a odvážnejšie začali Modrania. Kombináciami a pohybom si vytvorili optickú prevahu. V 16. min. Hišem bombou tesne minul. V 19. min. Hišem po narážačke so Škovránkom tesne vedľa. Hostia kontrovali v 29. min. Karasom, ale zakončenie bolo nepresné. Najväčšiu šancu domácich spálil v 42. min. Mikula, keď z 2 metrov minul. Platilo nedáš – dostaneš, keď Karas bombou v 43. min. po teči domáceho obrancu rozhodol o výsledku. Aj v II. polčase prevaha domácich, no Babin v 50. min. v šestnástke netrafil. Ďalšia možnosť domácich v 58. min., keď Harvan z päťky trestuhodne zahodil. V 73. min. čaroval Čubák, keď Škovránkovu hlavičku vyškriabal. Hostia kontrolovali vývoj a tesné ví ťazstvo si udržali. Bol to pre domácich nešťastný zápas. Gól: 43. Karas. R: Basoš. D: 200. Vynikli: Šarga – Čubák. Modra n/Cir.: Vo hár – Beľančin, Šarga, Mikula, Karľa, Gnip, Babin, Hišem, Dominik Harvilik, Vl. Škovranko, Milan Harvan (Pavol Kohút, Andrej Bončík). Ptičie: Čubák – Čirák, Galica, Lancoš, Karas, Jalč, Vaško, Hucovič, Patarák, Maličký, Metiľ (Baľo, Džubák, Tomovčík). (šh)

brankár hostí bravúrne zasiahnuť po strele Dušáka z hranice šestnástky. V 24. min. v ďalšej šan ci D. Benec už nezaváhal. Hrozili aj hostia a v 26. min. Falatkom vyrazenú strelu Burda usmernil za jeho chrbát. Hra sa potom vyrovnala, aby v zábere polčasu znovu udreli domáci, keď po centri D. Dušáka Sabo hlavou prekonal brankára. Po prestávke domáci začali náporom a už v 47. min. priamy kop Balicu obranca hostí vyhlavičkoval na roh. V 53. min. po prihrávke Balicu Ballekova strela skončila tesne nad bránou. No už o minútu neskôr strelu Davida Dušáka vykopol obranca hostí z prázdnej brány. V 64. min. Balica ideálne uvoľnil D. Beneca a ten prehodil vybiehajúceho brankára. A strelecká prehliadka pokračovala. V 76. min. strelu Davida Dušáka brankár hostí vytlačil na brvno a aj teraz platilo nedáš–dostaneš, keď z protiútoku Falatko prvú strelu vyra zil a hostia Cibuľom znížili. V závere sa už nič nestalo. Góly: 24. a 64. D. Benec, 45. M. Sabo – 26. Burda, 78. Cibuľa. ŽK: Milčík, Burik, Mako vec (Dlhé n/Cir). R: Chrin. D: 100. Vynikli: M. Balica – Cibuľa. Koškovce: Falatko – Boško, Ballek, T. Dušák, Makar, Kuzica, Sabo, Balica, D. Dušák, M. Benec, D. Benec (Gajdoš, Kuzma). Dlhé n/Cir.: Dzurko – Milčík, Gazda, Gutter, A. Polačko, Krivjanský, Burik, L. Mesaroš, Cibuľa, Burda, D. Polačko (Makovec, P. Mesaroš). (fd)

ULIČ – FK HUMENNÉ 2:3 (0:2) V stretnutí dvoch vyspelých celkov sa hral vynikajúci futbal. Domáci mali v úvodných minútach smolu, keď nevyužili tutovky Hromadka dvakrát, Cmar a Kočan. Hostia sa tak gólmi Mamaja a Čerňu dostali do dvojgólového polčasového vedenia. V II. polčase mali domáci výraznú, chvíľami až drvivú prevahu, ktorú využili Hromadka a Kočan na vyrovnanie výsledku. Ďalšie dve tutovky Hromadku, Kočanove brvno, strely Cmara a Levkaniča ostali nevyužité a tak hostia v poslednej minúte z ojedinelého útoku strelili rozhodujúci gól. Prehra bola pre domácich veľmi krutá. Góly: 55. Hromadka, 65. Kočan – 8. Mamaj, 44. Čerňa, 90. Jurov. ŽK: 35. Kireš (Ulič). R: Ruščanský. D: 200. Vynikli: Čokina – Šurin. Ulič: Hrivňák – Peter Korkobec, Levkanič, Samčik, Kireš, Sidor, Kočan, HroKOŠKOVCE – DLHÉ n/Cir. madka, Čokina, Pavlik, Cmar (Pol3:2 (2:1) druhák). FK Humenné: Šurin – V zápase výbornej úrovne sa strie - Okoš, Müller, Hardik, Mihok, Ja dali dobré futbalové chvíľky na obid- kubčo, Jurov, Valalik, Slepák, Mavoch stranách. Už v 2. min. musel maj, Čerňa (Polaček, Danko). (jh)

l

l

l

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

M. Čubák (Ptičie, 1) M. Okoš Ľ. Ďurian J. Šarga (FK Humenné, 2) (Zubné, 1) (Modra n/Cir., 1) M. Balica P. Hoľko T. Karas M. Macko (Koškovce, 2) (Košarovce, 4) (Ptičie, 3) (Ľubiša, 2) M. Mamaj D. Benec M. Čokina (FK Humenné, 2) (Koškovce, 1) (Ulič, 3) (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola)

ĽUBIŠA – KR. BROD 3:2 (1:1) Už v 12. min. prvého polčasu udreli hostia, keď im Miro Pančura získal vedenie. Akcie sa striedali na oboch stranách, no dôraznejší boli domáci. V závere polčasu Macko vyrovnal. Aj na začiatku druhého polčasu hostia šli do vedenia gólom Jaroslava Bochina. Domáci sa usilovali vy rovnať. Podarilo sa to v 58. min. Mackovi po nahrávke Saba. Domáci tlačili aj ďalej. V 65. min. Tomáš Šepeľa mieril tesne nad. O minútu neskôr prienik domácich skončil faulom a M. Sabo sa zo značky pokutového kopu nemýlil. V 68. min. opäť výborne strieľal Macko a jeho strelu zadáci hostí zblokovali na roh. Do konca zápasu sa však už skóre nezmenilo a domáci si zaknihovali tesné, no zaslúžené víťazstvo. Góly: 45. a 58. Macko, 66. Sabo (11 m) – 12. Miro Pančura, 50. Jaro Bochin. ŽK: Maroš Pančura (Kr. Brod). D: 100. R: Marián Guľko. Vynikli: Macko – Jaroslav Bochin. Ľubiša – Krivjančin, Behún, Kudrik, Tomáš Šepeľa, Jevčák, Lisák, Adrian Kuľus, Macko, Patrik Kuľus, M. Sabo, Ján Max (Veľas, P. Dušák, Petrovčin). Kr. Brod – Lazor – Maroš Pančura, Sopko, Viktor Bochin, Kandráč, Mata, Kocan, Suchý, Jaro Bochin, Miroslav Pančura, Kopko. (jt) KOŠAROVCE – V. SITNICA 8:0 (3:0) Derby zápas začal zo strany domácich opatrne. Po vyrovnanom úvode sa domáci presadili tromi gólmi, ktoré hostí zlomili. V II. polčase domáci pokračovali v nápore, čoho výsledkom bolo osem gólov. Bol to jednostranný zápas, hostia v druhom polčase už neukázali nič, len sa bránili. Navyše v 52. minúte nepremenil Malý za hostí ani pokutový kop. Góly: 35. M. Hoľko, 40. J. Turčík, 43. D. Jakub, 55. J. Karabin, 58. T. Jakub, 60. a 80. P. Hoľko, 85. M. Tracik. ŽK: Dysko a J. Turčík (obaja Košarovce). R: Buchlák. D: 100. Vynikli: Peter Hoľko a Adrian Lukáč (Košarovce). . Košarovce: J. Nazad – G. Dysko, A. Lukáč, M. Sabol, J. Turčík, D. Jakub, P. Hoľko, R. Majerník, J. Karabin, J. Tracik, M. Hoľko, (T. Jakub, L. Nazad, Pavur). V. Sitnica: J. Kušnír, Paščinský, M. Palšák, D. Švigar, Molek, Paľo, Kocurišin, J. Džubara, A. Bačovčin, J. Krak, L. Malý, (M. Kačmár, J. Palšák). (jd) BOROV – UBĽA (nehralo sa, hostia nepricestovali z dôvodu, že nemali dostatok hráčov). Ptičie 5 5 0 0 13:1 15 FK Humenné 5 5 0 0 18:7 15 Koškovce 5 4 0 1 12:6 12 Košarovce 5 3 0 2 21:9 9 Ulič 5 3 0 2 11:10 9 Modra n/Cir. 5 2 1 2 4:3 7 Borov 4 2 0 2 12:7 6 Zubné 5 2 0 3 6:7 6 Kr. Brod 5 2 0 3 11:13 6 Dlhé n/Cir. 5 1 1 3 7:10 4 Ubľa 4 1 0 3 4:6 3 Ohradzany 5 1 0 4 3:14 3 V. Sitnica 5 1 0 4 5:19 3 Ľubiša 5 1 0 4 4:19 3 Borovu budú po sezóne odrátané 3 body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

2.9.2013

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER obklady,dlažby podhľady,podlahy voda,elektrika

pokládkazámkovejdlažby

0 905 11 1 810 www.bytovejadrahe.sk

maloobchodná a veľkoobchodná predajňa HumENNé,mierová94(areálSTS) Ponúkame: elektroinštalačný materiál l elektrické káble l ističe l spínače, domové zásuvky l LED technológia l rozvodné skrinky l poistky l bleskozvody l priemyselné svietidlá Odborný poradenský servis

tel. 0915696502 l www.eltrax.sk l e–mail: info@eltrax.sk OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. ul. 26. novembra, H u m E N N é Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

Priamo u zákazníka

Pre váš lepší pocit

0911 869 735 RENOVÁCIAVANÍ

mierová98(1.posch.), Humenné (pri poisťovni Allianz)

stenydoobývacíchadetskýchiziebv sedacie súpravyv váľandyv spálnev vešiakové www.hmnnabytok.sk stenyv vstavanéskrinev kuchynev matrace

0917689776

NÁBYTOKNAmIERu NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktoraAnna Šimkuličová. Redaktorka michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. InzerciamichaelaKobanová.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publicistikya spravodajstva–m.Šimkulič,A.Šimkuličová)a 0577888101(odd.športu–skuba.podvih@gmail.com),fax0577888101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk,www.podvihorlatom.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadanérukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. ČlensietemEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.30do16.hod.RegistrovanéministerstvomkultúrySR-EV3959/09.

PV2013-36  

noviny Pod Vihorlatom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you