Page 1

ROČNÍK: XVI

ČÍSLO: 16

15. 4. 2013

CENA: 0,40 €

Deň narcisov v Humennom bol tohto roku spojený aj s výtvarnými aktivitami. Viac čítajte na strane 3 a 4.

Prvou vicemiss Miss Dance sa stala Prešovčanka Jana Kovaľová, uprostred víťazná Andrea Kováčová z Tovarného, ktorá je trénerkou tanečnej skupiny Prodigy–B v CVČ Dúha Humenné a tretia skončila Karina Misovicová z Prievidze. Viac čítajte na 6. strane.

© ENTRUM pôžičiek

Živnostníci, S.R.O. -čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia Predschválenie do 5 minút

Info: 0905 366 416 www.podvihorlatom.sk


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l Čo si apríl zazelení, máj mu to spáli, čo si máj zazelení, to mu jún obháji l Ako hlboko v apríli zem namokne, tak hlboko v máji vyschne l Ak v apríli slnko hreje, roľník neschudobneje l Sv. Rudolf okná i dvere otvára l Ak včely v apríli ešte nie sú čulé, mokrá jar ešte pokračuje l Apríl z púpavy vence vije l Aprílový sneh rodí trávu l Po prvom hrmení v aprílí už fialky nevoňajú l Hrmenie v apríli ukončuje mrazy l Ranný dážď a aprílové počasie sú rovnaké l Aký apríl, taký október l Teplé aprílové noci, pože hnané na víne a ovocie. (cin)

Kiná pozývajú Fajn Humenné 15. 4. Evil dead Vstupné 3 € 17. – 18. 4. Nepoužiteľní Vstupné 4 € 19. – 21. 4. Jurský park Vstupné 6/5 € Zač. predst. o 19. 30 hod.

Galéria Andrej Smolák Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. V hoteli KARPATIA v Humennom Farby noci Vystavujú: Thurya Al Baqsami (Kuwait), Casisa Gianpetro (Taliansko), Gabriela Medveďová (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bulharsko), Volodimir Pavlišin, Gabriela Buleca a Sergej Biba (Ukrajina), Jarmila Veliká, Patrícia Hudáková a Lukáš Pompa (SR).

SPRAVODAJSTVO

Ako si ne podpí liť ko nár Kytièka k meninám

Pri stretnutiach s exprezidentom Rudolfom Schusterom, ktorý do Humenného často chodieval ako predseda Krajskej odborovej rady a neskôr ako primátor Košíc, často zaznelo, ako dobre uvažovali v Humennom, že tu vystavali pekáreň, mäsokombinát i mliekareň, že sme boli potravinársky sebestační. Keď som písal o vinároch v regióne, natrafil som v Sobranciach na jedného, ktorý zdôrazňoval, ako jeho predchodca presviedčal vtedajších papalášov, že treba tu vybudovať vinárske závody, aby ľudia nepili toľko domácky páleného trúnku, lebo pitie vína je iná kvalita. Keď chodím po rozbitých cestách–necestách, kladiem si otázku, či to všetko, a aj ďalšie, nevyjde navnivoč, keď rýchlo neopravíme cesty, nevybudujeme diaľnice, alebo aspoň rýchlostné komunikácie. Spomínam si na zasadnutie v humenskom kaštieli, kde sa rokovalo práve o nich. Kým z Miškolca po Kechnec je už rýchlostná cesta dávno hotová (a tiež bola podobne deravá ako naše), my sme sa kdesi zasekli. Kladiem si otázku, či tým všetkým si nepodpílime konár pod sebou. Lebo dokedy sa k nám bude niekto terigať? Marián Šimkulič

PODPÍSANIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Rozprávko vé či ta teľské stretnu tia Mesto Medzilaborce, zastúpené primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom podpísalo 10. apríla zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekt Rozprávkové čitateľské stretnutia v Medzilaborciach realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. V priebehu roka 2013 sa zakúpi 100 ks kníh do mestskej knižnice a uskutočnia sa tri stretnutia mladých čitateľov (zo slovenskej a poľskej strany) v knižnici na mestskom úrade, ktoré budú zamerané na slovenské, poľské a rusínske rozprávky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia strechy na budove mestského úradu. Celkové náklady projektu sú 50 256,48 Eur. Ing. Anton Sabo

Pri podpise zmluvy primátor Medzilaboriec Ing. Ivan Solej a predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík.

ŽIACI V KOŠKOVCIACH SI VYBUDOVALI KLADNÝ VZŤAH K VTÁČIKOM

Už teraz uvažujú o jazierku, kde by sa kúpali

Ako často si povzdychneme: „Tá zima je veru dlhá“. Trápi ľudí, lesnú zver i vtáčiky. Mráz, sneh, námraza a niekedy aj ľadová pokrývka u nás zabijú každú zimu tisíce vtáčikov. Kŕmidlá im môžu veľakrát zachrániť život. A to si uvedomujú aj žiaci zo Základnej školy v Koškovciach. Na podnet Anny Mackovej, najviac v závislosti na čase i poochranárky zo Správy CHKO Vý- časí. Veľkým potešením pre nich chodné Karpaty, napĺňajú tieto boli i nové druhy, ktoré po čase myšlienky. V rámci projektu Malé prileteli. V odbornej literatúre i na vtáčie záhrady škola dostala vtá - internete si overovali o aké druhy čiu búdku a časť krmiva pre vtáky. ide. Pri identifikácii niektorých Ochranárka naučila žiakov ro - opäť pomohla ochranárka. Žiaci zoznávať jednotlivé druhy vtákov, sa v rámci projektu naučili nielen Pohotovostné služby v HUMENNOM: ktoré zimujú u nás, poučila ich rozpoznávať druhy vtákov a ako 15. 4. Lekáreň CENTRUM, 16. 4. Le - o vtáčom jedálničku a starostli - sa o ne v zime starať, k vtáčikom káreň Dr. MAX - KAUFLAND, 17. 4. Lekáreň MÁRIA, 18. 4. Lekáreň vosti o vtáky v zime. Štvrtáci zo si vybudovali aj kladný vzťah. HARMÓNIA, 19. 4. Lekáreň Dr. MAX ZŠ s MŠ Koškovce sa odvtedy Nechcú sa s nimi rozlúčiť ani - PHARMSTORE, 20. 4. Lekáreň LÚČ, trpezlivo, neúnavne starali o zve - v teplejšom období. Už teraz 21. 4. Lekáreň Dr. MAX - KAUFLAND. rencov. Dopĺňali krmivo, zapiso- rozmýšľajú, ako a kam umiestnia Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 vali počet vtákov jednotlivých dru- malé jazierko, aby sa tam chodili hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do hov, ktoré do búdky prilietali. Vší - vtáčiky kúpať. 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. mali si, kedy je ich na kŕmidle Mgr. Zuzana Hajdučková

Kam do lekárne

15. 4. 2013

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén pondelok od 14.00 hod. do 20.00 hod. utorok od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. str.,pia. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 09.00 hod. štvrtok od 13.00 hod. do 14.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. so., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna ženy/muži ut.-so. muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. ut.-so. ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

-

Od 15. - 21. 4. 2013 oslavujú meniny: Fedor, Fedora ` Dana, Danka, Danica ` Rudolf, Rudolfa, Rudolfína ` Valér, Erich ` Jela ` Marcel ` Ervín, Ervína, Saskia.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Umelecko – historická expozícia od 8. do 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osv. stredisko Humenné l 17. 4. o 15. hod. H/AMFO Roberta Spielmana 2013 – Vernisáž s vyhlásením výsledkov regionálnej súťaže amatérskej fotografie. Výstava potrvá do 10. 5. 2013. Mestské kultúrne str. Humenné l Vo výstavnej sieni obrazy Petra Treciaka a Barbary Salovaara. Dom kultúry Snina l 21. 4. o 15. hod. Rozprávkový vlak – predstavenie Divadla Na doske pre rodičov s deťmi, ktoré sa radi hrajú a spievajú.

Opustili nás V HUMENNOM Zuzana Harmanová, nar. 1922 Mária Polačková, nar. 1952 V SNINE Pavol Dzido, nar. 1941 Mgr. Ján Mato–Lukáč, nar. 1940 Jozef Bocko, nar. 1927 Anna Kuchtová, nar. 1946 V BELEJ NAD CIROCHOU Helena Gnipová, nar. 1950 V ČERTIŽNOM Anna Zozuľaková, nar. 1925 V HRABOVCI NAD LABORCOM Gabriela Kolesárová, nar. 1934 V JASENOVE Michal Bažík, nar. 1930 V KOLBASOVE Anna Kocová, nar. 1930 V KRÁSNOM BRODE Anton Papijak, nar. 1963 V MODRE NAD CIROCHOU Mária Ihnátová, nar. 1919 V NECHVALOVEJ POLIANKE Anna Suchá, nar. 1920 V OĽKE Anna Vasilenková, nar. 1927 V PAPÍNE Michal Surkovič, nar. 1930 V RADVANI NAD LABORCOM Jozef Babjak, nar. 1949 V ROVNOM Mirko Čipák, nar. 1960 V RUNINE Zuzana Bobeničová, nar. 1950 V TOPOĽOVKE Miroslav Tomčák, nar. 1949 V ULIČSKOM KRIVOM Mária Kelemecová, nar. 1937 V ZÁVADKE Hubert Mišlan, nar. 1940 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

Re vi ta li zá cia infraštruktú ry mesta

PrimátorMedzilaboriecIng.IvanSolejpripodpisezmluvysozástupcamiPKBInvest,s.r.o.Prešovo revitalizáciiinfraštruktúrymesta.

ĽUDIA DOBREJ VÔLE Z USA V MEDZILABORCIACH MEDZI SENIORMI

Za kú pi li ma te riálne vy ba ve nie na činnostné te ra pie

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na Ševčenkovej 681 v Medzilaborciach má kapacitu 44 miest. Starostlivosť sa poskytuje celoročnou pobytovou formou. Zariadenie je rozpočtovou organi- ergoterapiu, arteterapiu) v hodnozáciou, napojenou na rozpočet te 2 120 Eur, za čo im patrí vďaka. PSK. Ten však nepokrýva potreby Zakúpené dary slávnostné odovzzariadenia. Málo prostriedkov dali 10. apríla. Hostí privítali ostáva na vnútorné vybavenie. pekným kultúrnym programom, na V tomto smere nám veľmi pomohli ktorom sa podieľali folklórni speĽudia dobre vôle z USA, humani - váci a laureáti Makovickej struny tárni pracovníci Gordon a Lynn Roland Guba a Petra Čahojová, Cooper zo spoločenstva Cirkvi Je- ktorých na akordeóne sprevádzala žiša Krista sv. neskorších dní, kto- Mgr. Zlatica Timčisková a detí rí zakúpili materiálne vybavenie na z detských domovov z Medzilabočinnostné terapie (muzikoterapiu, riec. PhDr. Igor Magera, PhD.

Primátor mesta Medzilaborce Ing. Ivan Solej na základe kladného výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu Prešovského samosprávneho kraja, odboru SO/RO pre ROP v mene mesta podpísal 8. apríla zmluvu o dielo na realizáciu projektu Revitalizácia miestnej infraštruktúry mesta Medzilaborce s úspešným uchádzačom PKB Invest, s.r.o. Prešov. Uvedený projekt je spolufinancovaný z Regionálneho operačného programu – regenerácia sídiel a štátneho rozpočtu. Hlavnými aktivitami projektu je oprava chodníkov, miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, úprava vstupu pred mestským úradom, úprava fontány pred Múzeom moderného umenia Andyho Warhola, sadová úprava a drobná architektúra. Celkové náklady projektu 531 279,10 EUR. Stavebné práce na uvedenom projekte začnú v druhej polovici mesiaca apríl. Ing. Anton Sabo Napíšmi,keďtibudenajhoršie. A japrídema pomôžemTi. Napíšmi…AksaTibudechcieťplakať… A japrídema požičiamTisvojúsmev. Napíšmi,keďsaTibudechcieťzomrieť. A japrídema vrátimTichuťdoživota.

15. 4. 2013

Policajné správy Na prechode pre chodcov v Snine došlo 8. apríla k dopravnej nehode, keď 19–ročný taxikár osobným autom vychádzal na Strojárskej ul. z parkoviska vyhradeného pre taxíky, pričom nedal prednosť 73–ročnej žene zo Sniny. Prednou časťou auta narazil do chodkyne, ktorá po náraze spadla na zem. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela žena vážne poranenia s dobou liečenia viac ako 42 dní. Humenský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie proti 19–ročnému vodičovi za prečin ublíženia na zdraví, stíhaný je na slobode. npor. Ing. Jana Migaľová

ZHORELA CHATA NA DANOVEJ

V RODanoválikvidovali12.apríla ránohasičiz Medzilaboriecpožiar turistickej ubytovne. Požiar bol už v poslednom štádiu, pričom chata zhoreladotla.Škodysaodhadujú naviacako100–tisícEur,okolnosti a príčinyvznikupožiarusúv štádiu vyšetrovania.–AR–

BEZ NÁSILIA KAŽDÝ DEŇ

S týmto názvom organizujú Okresné riaditeľstvo PZ Humenné a Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie vo Vihorlatskej knižnici 19. apríla o 14.00 hod. preventívno–propagačnú aktivitu pre verejnosť. Vstup je voľný. pplk. JUDr. Ľuboš Kračanský

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE S IKAROM

Kni hy pre vý hercov

StretnutieĽudídobrejvôlesoseniormiv Medzilaborciach.

Ak ste uviedli, že Erika Hornáková, autorka románu Tak som to chcela, sa narodila v Myjave, ocitli ste sa v osudí o jej tri knihy. Šťastie sa usmialo na Helenu Šencovú, Podskalka 174, Ptičie, Máriu Lajtárovú, Laborecká 1/1845 a Mariána Kuľhu, SNP 22 (obaja z Humenného). Tí čitatelia, ktorí uviedli, že Oľga Feldeková svojou knihou Kým som šťastný, nadväzuje na magický realizmus jej novely Veverica, boli v hre o tri spomínané knihy. Získali ich Zuzana Godžáková, Hažín nad Cirochou 105, Katarína Korenková, Starinská 4, Humenné a Martina Franková, Jasenov 126. Knihy ich čakajú v redakcii do konca týždňa. (mš)

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SNINE

Pokra čo va nie v uto rok, šestnáste ho

Vo štvrtok 11. apríla sa uskutočnilo rokovanie Mestského zastupiteľstva v Snine. Keďže pôvodne predložený materiál mal 46 bodov, a poslanci z neho ukrojili iba 18, rokovanie zastupiteľstva bude pokračovať 16. apríla o 14.00 ho dine vo veľkej zasadačke MsÚ v Snine. Otvoril ho a viedol primátor Ing. Štefan MILOVČÍK (na snímke). Poslanci potvrdili uznesenie MsZ č. mienkach prenájmu nehnuteľného zariadenia so sídlom na území ruchu Horný 380/2013 zo dňa 11. 2. 2013 – Do- a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina i Doplnok č. 1 k Orga - Zemplín a Horný financovanie stavebných oprav - mesta Snina a o určení sadzieb za nizačnému poriadku Mestskej polí- Šariš, zámer ných prác pre ZŠ Ul. 1. mája 12, tento prenájom. S doplnením posla - cie Snina – materiál schválený. Za- partnerskej spo069 01 Snina – materiál bol schvá- neckeho návrhu odobrili aj Doplnok dávací dokument pre spracovanie lupráce medzi lený s pripomienkou prednostky č. 3 k VZN mesta Snina č. 110/2011 Zmien a doplnkov č. 4 Územného mestom Snina MsÚ, Ing. Jany Rosičovej. Ďalší o zásadách hospodárenia a nakla - plánu obce Snina bol schvaľovaný a mestom Seferibod programu Potvrdenie uznese- dania s majetkom mesta Snina. po jednotlivých bodoch, t. j. schvále- hisar v Turecku, informatívnu spránia MsZ č. 381/2013 zo dňa 11. 2. Neschválili však Doplnok č. 3 k VZN ný bez troch požadovaných zmien. vu o letnej turistickej sezóne 2012 2013 – Dotácia pre Skóre – Športo- mesta Snina č. 111/2012 o pod- Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta a o stave prípravy areálu Biokúpavý klub Snina na uskutočnenie pro- mienkach poskytovania dotácií Snina na rok 2013 – materiál bol liska v RO Rybníky na letnú tujektu „Baráž ženy 2013 – 2014“ – a návratných finančných výpomocí schválený s poslaneckým návrhom ristickú sezónu 2013, cenník príposlanci neschválili. Ďalej poslanci z rozpočtu mesta Snina. Poslanci – finančné prostriedky sa nepoužijú rodného kúpaliska „Prírodný kúpací odobrili Všeobecne záväzné naria- odobrili Doplnok č. 1 k VZN mesta na oplotenie areálu kaštieľa, ale na biotop – Snina Rybníky“ na letnú tudenie mesta Snina o podmienkach Snina č. 115/2012 o určení výšky zbúranie objektu na území bývalej ristickú sezónu 2013 a odobrili tiež vydávania Karty obyvateľa mesta dotácie na mzdy a prevádzku na čističky odpadových vôd. Poslanci harmonogram realizácie schváleSnina, schválili Doplnok č. 4 k VZN žiaka základnej umeleckej školy, schválili členský príspevok pre ných investičných zámerov mesta mesta Snina č. 109/2011 o pod- dieťa materskej školy a školského Oblastnú organizáciu cestovného Snina. Zuzana Krupa


4

- PODVIHORLAT OM -

INZERCIA / PUBLICISTIKA

-

15. 4. 2013

Výkup zlata a striebra zaNAJVÝHODNEJŠIEcENy Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 1 1 ( 1 . p o s c h . ) , H u M E N N é

Tel. 772 1560, 0908 254 153

SOBRA­NECKÉ VÍ­NA Čsl. armády 66 Humenné DEŇ NARCI SOV V HU MENNOM AJ S VÝ TVAR NÝ MI AK TI VI TA MI

Kve ty ná de je spá ja jú

Uplynulý piatok sa niesol v znamení Dňa narcisov na celom Slovensku. V Humennom už niekoľko rokov popri verejnej finančnej zbierke pre Ligu proti rakovine s Dňom narcisov sa spájajú aj výtvarné aktivity. Tohto roku žiaci zo 16 základných a materských škôl namaľovali na námestí maxinarcis podľa návrhu Ivany Čepovej zo ZŠ Dargovských hrdinov. „Keď sa kreslenie skončilo, deti pochytajúc sa za ruky, vytvorili symbolický most solidarity a potom s veľkým potleskom posielali cez celé Slovensko svoju podporu všetkým, ktorí nádej najviac potrebujú,“ informovala nás Nadežda Spišiaková, riaditeľka Súkromnej ZUŠ Múza. Občianske združenie Podvihorlatská paleta ponúklo v tento deň farby, plátno a štetec ľuďom mladým, starším, zdravým i tým, ktorí sa so závažným onkologickým ochorením už konfrontovali. Spolu maľovali žlté kvety nádeje. Ako uviedla Mária Lelková, predsedníčka OZ Podvihorlatská paleta, maľovali obrazy s narcismi, aby spomienka na tento deň pretrvala dlhšie a zároveň bola to príležitosť v priateľskom prostredí načerpať pozitívnej energie. (aš)

Pozvanienamaľovaťnarcisprijaliajposlankyňa NR SR a primátorka Humenného Jana Vaľová a ak. mal. Ľudmila Lakomá–Krausová z Michaloviec, ktorábolakedysijejučiteľkou.

Obraz,naktorýnamaľovalkvet narcisu, odovzdáva ak. mal. AndrejSmolákpredsedníčkeOZ Podvihorlatská paleta Márii Lelkovej do kolekcie, ktorá sa môžestaťjedinousvojhodruhu.

www.podvihorlatom.sk facebook.com/novinypodvihorlatom

Oľga Hodorová


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

15. 4. 2013

OrganizátorkyTanečnéhodňažienLuciaBlašková,AnnaCapová,Vierkaa VeronikaGimeckél Cvičeniebolonáročné,ocenilito najmähumenskéženy,ktorépravidelnecvičia.l SkupinazoSninyprišlanatancovaniekaričkyv jednotnomoblečení.

NA TREŤOM TANEČNOM DNI ŽIEN V AQUA CITY V POPRADE POKUS O REKORD

Ka ričku tanco va lo stodvadsaťpäť žien

V hlavnej úlo he Šmolko via

V piatok 5. apríla zorganizovaPod záštitou Únie žien Slovenska sa 6. marca v popradskom Aqua City konal tretí krajský Ta- li vo Vihorlatskej knižnici v Hu mennom deviatu Noc s Andernečný deň žien. Boli medzi nimi aj ženy z Humenného, Sniny, Medzilaboriec a z okolitých obcí. Hlavná organizátorka podujatia Lu- som cibrila túto myšlienku, blížil sa kov. Je to deň, keď sa stretneme senom. Toto medzinárodné pocia Blašková, mamažérka Aqua Ci- Medzinárodný deň žien. Vtedy mi s ľudmi na rovnakej vlnovej dĺžke, dujatie sa koná vždy v posledty, privítala Annu Capovú, krajskú napadlo, že by sme to mohli spojiť. ktorí sa chcú zabaviť, zatancovať, ný piatok pred narodeninami rozprávkara – koordinátorku Únie žien Slovenska, I keď, ako sa hovorí, že náhody zrelaxovať,“ zdôrazňuje Lucia dánskeho Hansa Christia na An der se na. ktorá prevzala nad podujatím zášti- neexistujú, stretli sme sa s Annou Blašková. Zároveň upriamuje poPracovníci knižnice a hutu a ocenila záujem o túto netra- Capovou, a spolu usporiadali prvý zornosť na ďalšie pripravované dičnú formu slávenia MDŽ. Vzhľa- ročník, ktorý bol v štýle latina akcie. Ženy, ktoré majú záujem menskí skauti pripravili deťom dom na kalamitu sa uskutočnila a salsy. Bolo to päť tanečných ho- o pohybové aktivity, môžu svoje pestrý nočný program, v ktorom s oneskorením. Deň napĺnený po- dín. Nečakala som, že prídu ženy podnety na usporiadanie budúco- hlavnú úlohu hrali modrí škrihybom, zábavou a relaxom sa ko- v rôznom veku, a tak niektoré už po ročného Tanečného dňa žien už te- atkovia Šmolkovia. Deti po privítaní a ich premene na nal v réžii Vierky a Veroniky Gi- troch hodinách „odpadli“. Pre nás to raz posielať na Úniu žien. meckých, mamy a dcéry, folklo - bolo ponaučením do ďalších ročníAnna Šimkuličová Šmolkov čakal prechod cez rozprávkovú bránu. V dedinke ristiek, a preto sa aj program začal modrých škriatkov si deti z kreroztancovaním sa na motívy karičky pového papiera ušili kostýmy, z Parchovian. „Je to rekord, aký sa rozprávkovým postavičkám čína Slovensku doteraz nepodaril. tali povesti o Zemplíne, farebný Toľko žien, ktoré by tancovali kapapier a lepidlo použili na vytvoričku, sme ešte nezaznamenali. renie obrazov na rozprávkové Všetci máme z toho radosť,“ témy, súťažili o najlepšiu divakonštatovala Anna Capová. Aj Vedelnú scénku a na záver si zaronika Gimecká tvrdí, že niet lepšietancovali na Šmolkovici. Viac ho pohybu ako tanec. V ďalších poako dvadsiatka detí sa rozhodla hybových blokoch obe s mamou ísť spať až po polnoci. Myšliennabádali na odbúranie stresu piloka Noci s Andersenom, vytvoriť xingom a harmonizáciu cvičením pozitívny vzťah k čítaniu, ku Port de Bras. Po troch hodinách knižniciam a zmysluplnému trá intenzívneho pohybu všetci ocenili veniu voľného času vo Vimožnosť relaxácie v bazénoch vodhorlatskej knižnici sa prenesie ného sveta a množstvo zvýhodneDeviatu noc s Andersenom prežili deti vo Vihorlatskej knižnici aj do ďalšieho ročníka. ných skrášľovacích a ozdra-vných Miriam Vojsová Snímka: Peter Lenarčič procedúr. A čí to bol nápad venovať v Humennomv spoločnostiŠmolkov. takýto deň pre ženy? Lucie Blaškovej, ktorá sa venuje tancovaniu, K MEDZI NÁ RODNÉ MU DŇU RÓ MOV PRE ZENTÁ CIA A TVO RI VÉ AK TI VI TY hlavne latine a slase, a organizuje rôzne podujatia. Ako uviedla, tento deň vznikol z toho, že ženy na Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa 8. apríl v Základnej škole s materskou školou na kurzoch sa sťažujú, lebo nemajú taPodskalke v Humennom uskutočnilo podujatie pod názvom Spoznajme lepšie samych seba. nečných partnerov. „Prvotnou V úvo de stretnu tia bo la nultého ročníka Mgr. Lenka Bu- vystriedala živá diskusia žiakov myšlienkou bol workshop, aby baby doladili to, čo už z kurzu vedia. Ma - prostredníctvom pre zentá cie, dio vá, priblí že ná histó ria Ró - s pedagógmi na tému typické lo to byť v zime, ale medzi tým, čo ktorú pripravila triedna učiteľka mov. Žiaci sa dozvedeli nielen rómske jedlo a bolo pozoruhododkiaľ ich prapredkovia prišli na né, ako veľmi pú ta vo ve de li Slo ven sko, ale hlavne, ako žiaci popísať postup pri príprave niekedy Rómovia žili, ako kočo- góje. Na záver si žiaci spoločne vali a akými rôznymi remeslami nakreslili rómsku vlajku za spesa živili. Taktiež spoznali, na vu obľúbených rómskych piesní ktorých Rómov môžu byť hrdí, ostat ných žiakov. Do kaž dej ktorí úspešne, hlavne hudbou trie dy tak pri budla na ste nu reprezentujú Slovensko aj vo k štátnej vlajke Slovenska aj svete. Deti zaujalo, že i Rómo- rómska vlajka. Pri pohľade na via majú svoju vlastnú zástavu jej farby si každý žiak určite zaa hymnu. Pri pustení prvých tó- pamätá, že keď Rómovia kráčanov ťa ha vej me ló die rómskej li po zelenej tráve, stále mali hymny sa na tvárach detí objavil nad sebou modrú oblohu a čerúsmev i radosť zmiešaná s poci- vené koleso na voze sa točilo tom hrdosti, že znejú slová v ich v rytme ich spevu. Detiz Podskalkysosvojimiučiteľkamiprimaľovanírómskejvlajky. rodnom ja zy ku. Pre zentá cie Mgr. Danka Csontosová

Na ma ľo va li si svo ju vlaj ku


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

15. 4. 2013

VI HORLATSKÁ KNIŽNI CA PO ZÝ VA NA BE SE DU S JÁ NOM FI FI KOM

Pozri me sa za múr

Vihorlatská knižnica v Humennom pozýva širokú verejnosť na besedu so spisovateľom a novinárom Jánom FIFIKOM (na snímke), ktorý predstaví svoju najnovšiu knihu Pozrime sa za múr. Dozviete sa vydavateľstva v Košiciach, mimoz a u j í m a v o s t i riadny a splnomocnený veľvyslao Číne a o Číňa- nec Slovenska vo Vietname. noch. Zážitok Prednášal na univerzite v Pekinz rozprávania gu. V novej cestopisnej knihe umocnia aj fotografie tejto krajiny. Pozrime sa za múr vám priblíži záKaždý, kto si zakúpi knihu spolu žitky, ktoré prežil. Pokojným, pravs CD fotografií, postupuje do zlo- divým tónom prezentuje, že Čína sovania o spiatočnú letenku do je tak veľká krajina, že o nej neviePekingu. Podujatie sa uskutoční me, ani nemôžeme vedieť všetko. Súčasťou41.ročníkaregionálnejsúťažeamatérskejfotografie 17. apríla o 17. hodine. Ján Fifik Keď do Číny prvýkrát prišiel, vyraH/AMFORobertaSpielmanabolajodbornýrozborovýseminár, v minulosti pôsobil ako pedagóg, zila mu dych a priznal, že o tejto naktoromsiúčastnícisozáujmomvypočulihodnotenieporoty. šéfredaktor Východoslovenského krajine ešte veľmi veľa nevie. Zbieral jednoduché príbehy ľudí, VYHODNOTENIE NAJSTARŠEJ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE aby ukázal, akí sú Číňania v skutočnosti. Ján Fifik pôsobil okrem Vietnamu a Číny aj v Laose, Kambodži, Thajsku, Singapure Vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom 5. apríla bol vyhodnotený štyridsiatyprvý a Hongkongu. Od svojho návratu ročník regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmana 2013. z diplomatických služieb na SloDo súťaže bolo zaslaných 207 vej skupiny, ktoré v konfrontácii nie ocenení sa uskutoční 17. vensko sa usiluje svoje skúsenosti fotografií od 26 autorov, z nich so staršími autormi prinášajú apríla vo Vihorlatskom osveto- tlmočiť prostredníctvom literárnej 9 sa do súťaže zapojilo tvorivú iskru a nekonvenčnosť. vom stredisku. (aš) tvorby. Miriam Vojsová prvýkrát. „Kolekcia mala vy- U starších autorov bol prístup rovnanú úroveň v technickej viac tradičný, ustálený, vyhľa- KU DŇU PAMIATOK O ZÁCHRANE KAŠTIEĽOV A HRADOV i obsahovej kvalite. V sa - dávajúci klasickejšiu kompozímotnom prejave väčšina auto- ciu, prejavujúcu zrelosť v obsarov pracovala s dôrazom na hu i forme,“ konštatovala Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok Zemplínske múzeum v Michalovciach jednotlivé snímky, menšiu po- koordinátorka súťaže Mgr. Má- v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice usporiada 18. apríla od 13. zornosť venovala koncepčné- ria Mišková. Porota navrhla hod. prednášky o stredovekej sakrálnej architektúre, výskumoch a prieskumoch, ako mu a myšlienkovému prístupu udeliť 11 cien a 8 čestných aj o obnovách a záchrane pamiatok na východe Slovenska. Prezentovať sa budú v autorskom výbere. Pozitívom uznaní a vybrala výstavnú ko - medzi inými aj výsledky pri záchrane zrúcanín hradov Brekov, Jasenov a Vinné, ale súťaže je jej rozšírenie o kate- lekciu, ktorú tvorí 89 fotografií aj kaštieľa v Sennom. V programe je aj obnova vojnových cintorínov z 1. svetovej vojgórie mladej a najmladšej veko- od 26 autorov. Výstava a udele- ny. Podujatie sa uskutoční v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. (ZM)

Mla dí vniesli tvo ri vú iskru

Výsku my, tren dy, ví zie

MISS DANCE SR 2013 SA STALA ANDREA KOVÁČOVÁ Z TOVARNÉHO

Tré nerka Pro di gy–B s ko run kou krá sy

V historickej sále prešovského Parku kultúry a oddychu sa 7. apríla konal štvrtý ročník súťaže krásy, Miss Dance Slovak republic. Do finále sa prebojovalo 12 dievčat, ktoré porota vybrala z castingov v troch slovenských mestách a vo semifinále v Košiciach. Víťazkou sa stala mnohonásobná ná víťazka svetového pohára bol zároveň aj jedným z porotcov. medailistka z celoslovenských Unesco v Rakúsku a majsterka V porote rozhodovali Marián Čei medzinárodných súťaží v ta- Európy v Mukačeve Andrea Ková- kovský, minuloročná víťazka Alenečnom štýle hip–hop, dvojnásob - čová z Tovarného. V súčasnosti je xandra Ksiažeková, speváčka Tetrénerkou tanečnej skupiny Prodi - reza Kerndlová, moderátorka gy–B v CVČ Dúha Humenné. Ví - Fashion TV Jana Mutňaská, Galina ťazku okrem hodnotných cien za Hnaticová, londýnska módna viac než 7 tisíc Eur čaká aj postup návrhárka, Roland Vraník z RW na svetovú súťaž krásy tanečného Studio, choreograf tanečnej skupizamerania Miss All Nations 2013, ny Grimmy a Slavomír Fabian, maktorej finále bude v Číne. Finalistky jiteľ Fabio Production. Súťaž Miss sa predstavili vo viacerých disciplí - Dance SR organizuje prešovská nach, kde ukázali nielen krásne ša - agentúra Fabio Production. Súťaže ty, ktoré im venovali módne sa mohli zúčastniť dievčatá vo veku návrhárky Andrea Tatarková či Ga - od 15–25 rokov registrované mini lina Hnaticová, ale aj svoje tanečné málne 6 mesiacov v tanečnej škoKoncommarcasav Košiciach umenie v štýloch hip–hop, jazz, dis - le, súbore alebo klube rôzneho ta- uskutočnila súťažná prehliadka co, latino a orient. Finálový galave - nečného zamerania. v hrenasláčikovénástroje,ktočer moderoval Michal Hudák, ktorý Andrea Hirková rejsazúčastnilaajJúliaLichmanová, žiačka 4. ročníka ZUŠ Tridsiatypiaty ročník Krajskej prehliadky z husľovej triedy pedagogičky SOČv StarejĽubovnibolpreStrednúpriemyKataríny Harvanovej. V súťaži, selnúškoluv Snineúspešný,keďv kategórii ktorejsav tejtokategóriizúčast09–Strojárstvo,hutníctvo,dopravasažiaci nilo13nádejnýchtalentovz Ko2.ročníkaDávidŠimona DominikKohutumišickéhoa Prešovskéhokraja,sa estnilinadruhommieste.Sosvojouprácou Júlia Lichmanová s klavírnym HHO generátor postupujú do celoštátneho sprievodom Márie Berešovej kola, ktoré sa bude konať v Nových Víťazná Andrea Kováčová z To- Zámkoch. PrácapredstavujemodelHHOgeumiestnila v striebornom varného,ktorápôsobíakotrénerka nerátora, ktorý sa dá využiť v spaľovacích pásme.K úspechublahoželáme tanečnej skupiny v humenskom motorochnagenerovaniehnaciehoplynu. a prajeme mnoho tvorivých síl CentrevoľnéhočasuDúha. k rozvíjaniutalentu. Viera Suchá PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

15. 4. 2013

Birmovaniasazúčastnilimladíz farnostiĽubiša.l SviatosťvysluhovalMons.BernardBober,košickýarcibiskup,metropolita.Snímky: Peter Barna

VO FAR NOS TI V ĽU BI ŠI ZA ÚČAS TI METRO PO LI TU, KO ŠIC KÉ HO AR CI BIS KU PA

K svia tosti pristú pi lo osemde sia to sem birmo vancov Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatosti uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Birmovanec mal birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako Kristov svedok, aby plnil povinnosti, ktoré so sviatosťou súvisia. Takto sa uskutočnilo prvé stretnu- k osobnému vzťahu s Bohom. Vys- rajda s doprovodom hudobnej skutie birmovancov vo farnosti v Ľubi- luhovanie Sviatosti birmovania sa piny z Ľubiše. K Sviatosti birmovaši prvého októbra 2011 pod vede- uskutočnilo 7. apríla 2013 za prí- nia pristúpilo 88 birmovancov. ním bývalého správcu farnosti Mgr. tomnosti starostov a veriacich Nech ich dokonalejšie spája Petra Kyšeľu. Tak sa začala prípra- z Ľubiše, Hankoviec, Koškoviec, s Cirkvou a bohato ich obdarúva va na prijatie sviatosti v našej far- Vyšných a Nižných Ladičkoviec Duch Svätý. PaedDr. Milan Kačur nosti. Formáciu absolvovali na a z blízkeho okolia. Sviatosť birmovyučovacích hodinách nábo- vania vysluhoval Mons. Bernard ženskej výchovy a farskej kateché- Bober, košický arcibiskup, metrozy pod vedením správcu farnosti polita, ThDr. Jozef Kmec, sekretár Podľa Testovania 9/2013 v slo Mgr. Jána Giča a kaplána Mgr. arcibiskupa, Mgr. František Mari- venskom jazyku humenská ZŠ Martina Murajdu a katechetiek. ňak, dekan z Humenného Kudlovská získala 67,9%, ZŠ ŠtefáPríprava bola nastavená tak, aby a správcovia farnosti z Ľubiše Mgr. nikova – 67,2%, ZŠ internátna s MŠ birmovanec prišiel vo viere Ján Gič a kaplán Mgr. Martin Mu- Lesná – 65,5 %, ZŠ Pugačevova 63,1%, ZŠ Darg. hrdinov 59,8%, ZŠ Hrnčiarska 57%, ZŠ SNP 53,8%, Cirkevná SŠ Duchnovičova 52,8% a ZŠ Laborecká 52,2%. V matematike ZŠ internátna s MŠ Lesná získala 80%, ZŠ Kudlovska 70,4%, ZŠ Darg. hrdinov 68,3%, ZŠ Hrnčiarska 63,1%, ZŠ Pugačevova 63%, ZŠ Štefánikova 62,5%, Cirkevná SŠ Duchnovičova 61,3%, ZŠ Laborecká 54,1% a ZŠ SNP 52,9%. (mš)

Rebríček testovania

Migrá cia vtá kov V pondelok8.aprílasakonečne ukázala modrá obloha a jarné slniečkorozohrialozem.Namodrej oblohe sa prevaľovali ľahké biele oblaky. A ja som vedel, že nastal deň, keď sa objavia kŕdle žeriavov popolavých tiahnúcich nasever.Pripravilsomsitrieder a začalpozorovanie.Mojapredtuchasasplnila.Skupinazaskupinousav pravidelnýchintervaloch objavovala na oblohe. S krikom sa dorozumievali, krúžili a naberali výšku. V ďalekohľade sa mi razjaviliakočiernevtáky,inokedy mali sivo popolavú farbu. Niektoré kŕdle leteli tak vysoko, že zmizli v oblakoch. A to som ešte netušil, aké prekvapenie mi pripravípríroda.Vyhľadávalsom ďalekohľadomv oblakochďalšie kŕdlea vtedysomzbadalvysoko na oblohe malé snehovo biele obláčiky – labute. Leteli ticho v klinovom útvare vo veľkej výške.Domovomlabutíjeseverská tundra a morské zálivy. Migráciavtákovv prírodejejasný dôkaz toho, že jar sa neúprosne blíži. Michal Kirschner

K MEDZINÁRODNÉMU DŇU PAMIATOK A HISTORICKÝCH SÍDIEL

Na naše dedičstvo môžeme byť hrdí Ekohry„ČoohrozujenašuZem“nahumenskejZákladnejškole naPugačevovejulicipotvrdili,v čomtkvienádejprenásvšetkých.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA PUGAČEVOVEJ ULICI V HUMENNOM

Čo ohro zu je na šu Zem?

Hovorí sa, že vesmír je nekonečný a len na planéte Zem je život. Pre čo si potom našu planétu nechránime? Prečo je taká znečistená? K záchrane našej planéty môžeme pomôcť všetci. Napríklad tým, že začneme triediť odpad, aby sme ho mohli recyklovať, budeme šetriť elektrickou energiou a nebudeme odhadzovať odpadky do prírody. O tom, že nemáme byť ľahostajní my a schopnosť inovatívne pristu k ochrane našej planéty si žiaci na povať k riešeniu jej problémov uka Základnej škole na Pugačevovej zuje, že venovať sa vzdelávaniu ulici v Humennom pripomenuli 5. v tejto sfére, vštepovať odmlada apríla. V 4.B to v rámci medziná - správne návyky a podporovať ich rodného certifikačno–vzdelávacie- tvorivosť, je veľkým vkladom do bu ho programu Zelená škola vrelo dúcnosti. Pevne veríme, že zá ekohrami s názvom „Čo ohrozuje väzkami, ktoré sme si spoločne našu Zem“. Mladí environmentalisti stanovili, pomôžeme udržať plané ukázali, v čom tkvie nádej pre nás tu Zem zdravšiu a krajšiu. Pridáš sa všetkých. Ich netradičné poňatie té - aj ty? Mgr. Erika Lukáčová

Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla pri UNESCO v roku 1982 na svojom zasadaní v Tunise vyhlásila 18. apríl za Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Aj v našom regióne nájdeme Brekov a Jasenov, obnovované množstvo pamiatok zapísaných v rámci projektu Min. kultúry SR v Ústrednom zozname pamiatko- Obnova a konzervácia torzálnej vého fondu SR, do ktorého patria architektúry, mohylník v Toponielen nehnuteľné pamiatky (kos- ľovke, kaštiele v Humennom, Katoly, hrady, kaštiele, drevené menici nad Cirochou, Dlnom nad kostolíky), ale aj hnuteľné ná- Cirochou a v Snine, ktorý je v sú rodné kultúrne pamiatky (oltáre, časnosti obnovovaný mestom. Vo plastiky, ikonostasy, obrazy, výpočte môžeme pokračovať monštrancie, atď.), ktoré sú skry- kláštorom baziliánov v Krásnom té v prítmí prevažne sakrálnych Brode, kostolmi v Humennom, objektov. V samotnom Hu- Čertižnom, Oľke, drevenými kosmennom je ich 24, vrátane tolíkmi, židovskými cintorínmi, vo13–tich kaplniek Krížovej cesty jenskými cintorínmi a pomníkmi na Kalvárii (kaštieľ a park, kostol padlým v oboch svetových Všetkých svätých, židovský cinto- vojnách. Je našou povinnosťou rín, vojenský cintorín, pomník starať sa o ich zachovanie a obpadlým v 1. sv. vojne). V okrese novu pre ďalšie generácie. Týka Humenné je ich 82, v sninskom sa to každého z nás. okrese 57 a v okrese MedzilaPhDr. Ivana Strakošová, borce 43. Patria k nim napr. hrady Vihorlatské múzeum v Humennom


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

15. 4. 2013

HRANA TÚŽBY EVY BERLINOVEJ VYCHÁDZA V IKARE

Že na obja ví slo bo du, keď sa odovzdá svo jej túžbe EvaBerlinovájeuznávanáautorkaerotickýchromancí.Píšerománys tematikouBDSM(Bondage andDiscipline,DominationandSubmission,SadismandMasochism– súhrnnýnázovpreširoké spektrumalternatívnehoľudskéhosexuálnehosprávania),v ktorýchvšaknikdynechýbatápravá láskaa romantika.Autorkao sebehovorí:„Píšemfarbistúa zmyselnúerotickúliteratúru.Páčiasa mipríbehys trochudrsnejšímiprvkami,alenaprvommiestemivždyideo pravúromantiku.Naozaj sompresvedčená,ženeexistujeničlepšiealebodôležitejšienežláska.“ V novom románe Evy Berlinovej ako ju odmietol bývalý milenec, najskôr publikovala romány, noHRANA TÚŽBY sa stretávame keď mu prezradila svoje sexuálne vely a poviedky pod pseudonyso sexuálnym dominantom Dan- túžby. Už nečaká, že nájde muža, mom Eden Bradleyová. V roku tem. Karu Crawfordovú stretol na ktorý by ju dokázal uspokojiť. 2010 pod menom Eve Berlinová strednej škole a hneď ho zaujala. Lenže potom prežije jednu vydala bestsellerovú erotickú roNikdy si však nepredstavoval, že z najneuveriteľnejších nocí svoj- mancu The Pleasure’s Edge keď sa po dvanástich rokoch ho života s mužom, ktorého vždy (Hrana rozkoše, Ikar 2012), ktorá stretnú, jej najtemnejšie fantázie z diaľky obdivovala. Napriek tomu sa stala najlepším erotickým rosa budú dokonale zhodovať s je- hrozí, že hlboko zakorenený strach mánom roka. Žije v západnom ho. Dante prijme miesto ich od seba oddelí – ak sa im Hollywoode. Obľubuje topánky, v právnickej firme, kde Kara pra- nepodarí prijať bolesť spolu umenie, reality šou, mačky a, sacuje, a prudká vášeň ich ešte viac s rozkošou. Eva Berlinová mozrejme, knihy. Mária Lešková zblíži. Kara ako právnička vie zachovať tajomstvo, najmä po tom, Spisovateľa scenáristaRobert Bryndza sa narodil vo Veľkej Británii. Vyštudoval prestížnu Guilford School of Acting v Londýne.V roku2007napísal kom éd iu Branko a Brank a, v ktorejajsámhrala predstavil ju aj na medzinárodnom festivalev Edinburgu.V kariérescenáristupokračovalv LosAngeles. Je spol uaut or om knih y BitchHollywood,ktorásastala bestsellerom aj na Slovensku pod názvom Mrcha Hollywood. V tomto roku vyšla Robertovi v slovenskomprekladejehoprvá vlastná kniha E–maily Coco Pinchardovej.

Úspešná škola v Koškovciach

Každoročne sa žiaci Základnej školy s Materskou školou v Koškovciach úspešne zapájajú do predmetových súťaží. Aj v tomto školskom roku škola zaznamenala celý rad úspechov. Prvým bolo umiestnenie Ch. Bočana zo 7.A triedy v technickej olympiáde. Z okresného kola si doniesol 2. miesto. O mesiac neskôr zabodovala M. Malíková z 9.A na obvodovom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde obsadila 1. miesto a úspešne reprezentovala okres Humenné na krajskej súťaži. Výrazný úspech zaznamenali žiaci aj na olympiáde z nemeckého jazyka. D.Rusňáková zo 7. A a F. Maťuga z 8. A obsadili 1. miesto vo svojej kategórii a zaradili sa medzi úspešných aj v kraji. Príklady na krajskom kole riešili žiačky 9. ročníka – M. Malíková a L. Ďurčeková, ktoré získali 3. miesto na obvodovom kole matematickej olympiády. Úspechy zaznamenali aj na dejepisnej a geografickej olympiáde. V dejepise zvíťazila a do krajského kola postúpila K. Ďurčeková z 8.A. Jej sestra Lenka z 9.A bola tretia, tak ako aj M. Malíková z 9.B na geografii. Maratón zavŕšila chemická olympiáda. Žiačky M.Malíková z 9.B, K.Ďurčeková z 8.A a L.Ďurčeková z 9.A obsadili 1.,2. a 3. miesto. Aj ony budú okres Humenné reprezentovať na krajskej súťaži. Jana Gavalčinová

SYMPATICKÝ BRIT, KTORÉMU SA ZAPÁČILO SLOVENSKO

Ro bert Bryndza si získa va srdcia slo ven ských či ta te liek

l E–maily Coco Pinchardovej vyšli najskôr v USA a vo Veľkej Británii, kde sa stretli s veľkým úspechom. Prezraďte, čo konkrétne znamená byť úspešnou knihou na americkom a britskom knižnom trhu? – Od vydania anglickej verzie E–maily Coco Pinchardovej prešlo necelých 8 mesiacov, počas ktorých sa predalo vyše 40 tisíc výtlačkov. l V čom je odlišný britský knižný trh a britský čitateľ, ktorého dôverne poznáte, od slovenského? – Najväčší rozdiel vidím vo veľkom až raketovom nástupe tabletov (najmä Kindle) v USA a Británii. Od základov to zmenilo spôsob čítania kníh. Za posledné dva roky je predajnosť e–kníh na týchto trhoch väčšia, ako klasických na papieri vytlačených kníh. l E–maily Coco Pinchardovej vyšli na Slovensku v edícii Prí behy z kabelky a vy ste sa stali prvým mužským autorom edície. Ako ste prijali fakt, že ste sa ocitli v rýdzo dámskej autorskej spoločnosti? – Vôbec som sa nad tým nezamýšľal. Dámska spoločnosť môže byť veľmi príjemná, pokiaľ máte spoločné témy na rozhovor. Počas krstu „kabelkových“ kníh som sa

Sympatickému Britovi sa zapáčilo Slovensko natoľko, že tu časť roka aj býva. Píše knihy, občas odpovedá na zvedavé otázky, prečo sa volá Bryndza a obdivuje ženy. Nielen tie naše. Ženy musia byť podľa neho veľmi silné, aby dosiahli to isté, čo muži. Celý život musia za niečo bojovať a preto rád o nich píše. stretol s viacerými autorkami a cítil – Inšpiroval som sa svojimi starými mamami. Jedna má 95 rokov som sa veľmi príjemne. l Veľmi zaujímavé sú reakcie či- a vyrastala v Škótsku počas prvej tateľov na E–maily Coco. Oceňu- svetovej vojny vo veľkej chudobe. jú predovšetkým humor, sku- Druhá babka je trošku mladšia, točnosť, že sa pri knižke aj dobre má 81 rokov a je Londýnčanka. pobavili. Ako autor ste ukázali, že Obidve majú úplne iný prístup k žio problémoch sa dá písať aj tak, votu ako dnešné generácie. Sú že sa zasmejeme a neupadneme niekedy až príliš priame a úprimdo depresie. Aj vy sám používate né. Problémy vidia iba tam, kde humor pri riešení rôznych zloži - existujú a veci pomenúvajú tak, ako ich cítia a nie tak, ako od nich tých životných situácií? – Keď som chodil na základnú ľudia očakávajú. Aj vďaka týmto školu, tak som bol veľmi útly a han- ich vlastnostiam si s nimi človek blivý. Urastenejší spolužiaci si ma užije veľa srandy. Takisto moja sločasto doberali, aj fyzicky. Postavou venská svokra je jedna z najsilnejsom nemal na to, aby som sa im ších žien, aké som mal česť vzpriečil. V tom odobí som zistil, že stretnúť a bola mi inšpiráciou. viem ľudí rozosmiať, pobaviť a to l Hlavná hrdinka vášho príbema v škole zachránilo. Zostalo mi hu je bojovníčka, je to žena, to až doteraz. V každej ťažkej, zlo - ktorá stojí nohami na zemi. Aké žitej situácii sa snažím vidieť hu- to je ako muž písať očami ženy, mornú stránku veci a tento prístup štyridsiatničky? Dobre poznáte ženskú dušu? odporúčam každému. l Povedali ste, že pri písani – Autor sa musí vedieť vžiť do príbehu Coco Pinchardovej ste akejkoľvek postavy, či je to postasa inšpirovali všetkými silnými va dieťaťa, tínedžera, staršieho a zaujímavými ženami svojho človeka či ženy. A ženská duša? života. Kto boli a sú tieto ženy? Môže hocikto z nás povedať, že

dokonale pozná dušu niekoho iného? Každý človek, každá duša skrýva svoje „tajné komnaty“, preto nikto nemôže tvrdiť, že dokonale pozná dušu kohokoľvek. Ženy musia byť veľmi silné, aby dosiahli to isté čo muži. Celý život musia za niečo bojovať. Či sú to deti, práca, manželstvo… a preto sú ženy pre mňa ako spisovateľa zaujímavejšie. l Časť roka žijete teda v Londýne, časť v Nitre. Akí sú Slováci? Čo sa vám na nás páči a čo na opak rozčuľuje či prekvapuje? – So Slovenskom to bola láska na prvý pohľad. Krásna krajina, láskaví ľudia a skvelé jedlo. Čo viac si môže človek želať? Slováci sú veľmi priami ľudia, pove dia vám aj to horšie, ak sú o tom presvedčení a to si veľmi cením. Keďže tu trávim iba časť roka, tak som nemal zatiaľ šancu stretnúť sa s niečím, čo by ma vyslovene iritovalo. l Ak by ste mali „poskladať“ ženu s najlepšími britskými a slovenskými črtami? Ako by vyzerala? – Asi by to bola krásna, úprimná baba s veľkými slovenskými očami a britským citom pre hudbu. Mária Kovales


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Vý­hod­né­úve­ry­pokra­èu­jú Prioritou Prvej stavebnej sporiteľne je už viac ako 20 rokov financovanie bývania. Aj preto ponúka všetkým,ktorímajúzáujemlepšiebývať,úverys mimoriadneatraktívnouúrokovousadzbou.O podrobnostiach hovoríme s Ing. Alexandrom Boberom (na snímke), okresnýmriaditeľomPrvejstavebnejsporiteľne.

1 ZvýhodnenéúverymalaPSS,a.s.,poskytovaťibadokonca marca.Prečoakciapokračuje? Dôvodovboloviac.Najednejstraneobčaniaveľmizodpovedneposudzujúsvojesúčasné,aleajbudúcezáväzky.Zvažujú,doakejmierysamôžuzadlžiť,aký veľkýúversimôžudovoliť,čímhozabezpečia.Nadruhejstranechcemevyjsť v ústretyajtým,ktorízatiaľváhajúa rozmýšľajú.Vieme,žemnohíklientibyprivítali,akbyo úvermohlipožiadaťažneskôr.Čakajúnaoživenierealitnéhotrhua so zlepšujúcimsapočasímnaberúvyššieobrátkyajaktivitysúvisiaces obnovou nehnuteľností.Pretoakciovéúverybudúv našejponukeaždo31.mája2013. 1 Zmenilsaokruhtých,ktorýmsútietoúveryurčené? Nie,nezmenil.Súurčenéprestavebnýchsporiteľov,ktoríužsporia,aleaj tým,ktorízatiaľniesúnašimiklientmi.Akaleuzatvoriazmluvuo stavebnom sporenía začnúsporiť,môžupraktickyokamžitepožiadaťo úversozvýhodnenouúrokovousadzbou.Tátoúrokovásadzbabudeplatiťjeden,dva alebo tri roky – podľa rozhodnutia klienta. Potom sa zmení na úrokovú sadzbu platnú v čase podania žiadosti o úver. Takže potrebné finančné prostriedkynabývaniemôžetezískaťrýchloa navyšeajzarozumnúcenu. Veďoprotištandardnejúrokovejsadzbejeakciováponukanižšiaažo 4,7%. 1 Nebudúmaťvašiklientiprobléms ručenímzatietoúvery? Okrem znižovania úrokových sadzieb zjednodušujeme aj podmienky zábezpeky za úvery. Napríklad úver na bývanie do výšky 25 tisíc € stačí zabezpečiťibaručiteľom.Priúverochs vyššímisumami–najednuzmluvu o stavebnom sporení ponúkame úver až do výšky 170 tisíc €, manželom alebopartneromnajedenfinancovanýobjektaž340tisíc€–vyžadujeme zabezpečeniezáložnýmobjektom.Pristavebnýchúverochsúpodmienkyešte výhodnejšie,pretožestavebnýúveraždovýšky40tisíc€poskytujemebez skúmaniabonityklientaa ajbeznutnostiručiťzaúvernehnuteľnosťou. Viacinformáciízískatenaadresách: l HUMENNÉ–Kukorelliho60, tel. 0915 740 302; Kukorelliho58, tel. 0918 679 395; Nám.slobody19, tel. 775 0835; Nám.slobody50, tel. 0918 716 807; Mierová66, tel. 0915 890 290; Nám.slobody55, tel. 0915 892 471; Nám.slobody25, tel. 0915 740 282; Nám.slobody22(OD JEDNOTA), tel. 0915 890 557 l SNINA–Strojárska 1830, tel. 0915 740 274; Strojárska 104, tel. 0915 740 282 l MEDZILABORCE– Mierová1, tel. 732 3377.

-

15.4.2013

Ne­da­rí­sa­vám­nájs­za­mestna­nie? Ústrediepráce,sociálnychvecía rodiny pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra PSVaR Jána Richtera pozýva na najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku, spojený s XV. Medzinárodnou burzou práce

18.a 19.apríla2013 od9.00do18.00hod. v priestoroch výstaviskaAgrokomplexv Nitre.

Na výstavnej ploche viac ako 11 000 m2 ponúknu návštevníkom vyše 10 000 pracovných miest zamestnávatelia zo Slovenska aj zahraničia, spoločnosti ponúkajúce vzdelávanie, prípravu pre trh práce, kariérne poradenstvo, sprostredkovateľské agentúry, partneri siete EURES, ako aj európske inštitúcie, poskytujúce občanom poradenstvo a pomoc v širokom rozsahu od štúdia a prípravy na povolanie až po získanie zamestnania. Priamo na veľtrhu JOBEXPO 2013 bude možné absolvovať pracovný pohovor a dohodnúť si nástup do zamestnania, bezplatne si otestovať svoje jazykové, počítačové a profesijné kvalifikačné predpoklady, zúčastniť sa prezentačných aktivít, seminárov a workshopov.

Vstup je zdarma, súčasťou veľtrhu bude bohatý sprievodný program. Viacinformáciío podujatínawebstránke–www.jobexpo.sk

priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

VÝHoDNÁ CeNA

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

0905 647 789, 0907 929 369

Suchýjarok2811,Humenné,tel.0918841371 opopcak@hotmail.com

VÝPREDAJ

fotografickéslužby

tlač fotografií scanovanie filmového materiálu retušovanie starých fotografií

0907109140 0905356141 Pre váš lepší pocit

Mierová98(1.posch.), Humenné (pri poisťovni Allianz)

s k l a d ov ý c h z á s o b - DV E R E

AKCIA -ZĽAVAnavšetoktovar 10-20% V PONUKE: plastovéokná(5,6a 8–komorovéprofily u eurookná u hliníkovéokná u zimnézáhrady u hliníkovéfasády interiérovédvere(v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) Množstevnézľav y prestav ebník ov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

u

u

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OB­KLA­DY­a DLA­ŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

stenydoobývacíchadetskýchiziebv spálne v kuchynev sedaciesúpravyv váľandyv www.hmnnabytok.sk vešiakovéstenyv vstavanéskrinev matrace

MiroslavGajdoš–GAJMIR,Tolstého7,Humenné (areálbýv.výkupupriBauteku)

NÁBYTOKNAMIERU

tel.­ 0905­497­390

0917689776

Rozvozdo20kmZDARMA


P2 - POD VIHORLAT OM -

MINIFARMA UDAVSKÉ prijímaobjednávkyna

l mladénosničky8–16–týždňové (plemenohysexa dominantfarebný) l ročnénosnicev znáške l brojlerové -kurčatá -káčatá -húsatá l perličky l morky(širokoprsé,8–10–týždňové) Objednávkynatel.

0905 480 587 u 057 779 6175

PRÍLOHA

ZVÁ­RAÈSKÁ ŠKO­LA č. 240

Chemlonská 1, HUMENNÉ

ponúka l základnékurzyzvárania l skúškyzváračovSTNEN287–1 l predĺženieplatnostizváracích preukazova certifikátov l WPS,WPQR,VT2,PT2 l EWE/IWE

Spomienka Jetakáchvíľa, skončísaživot, začnespomienka… Oživímaminutvár,ruky, maminúsmev, jejláskavésrdce. Spomíname často a 10. apríla uplynulo 5 rokov od chvíle, keď nás navždy opustila milovaná mama,babka,švagriná

-

15. 4. 2013

Časplyniea bolesť nástrápi,leboTeba námužniktonevráti. Ťažkojevysloviť, čov srdcicítime. Užlenkvetynahrob môžemeTidaťa pri zapálenejsviečke v modlitbáchs láskouspomínať. Smutné16.výročiesmesipripomenuli 14. apríla od chvíle, keď nás vo veku 60 rokov navždy opustila drahá mamka, babka a prababka

tel.0904 894 042 e–mail:jozeffury1@gmail.com

Helena T I M K O V Á z Humenného. Každá spomienka na nás čoraz väčšmi dolieha a pripomína jej život.Akstejupoznali,venujtejej s namitichúspomienku. S láskouspomínajúsynSlavomír s rodinou,dcéryĽudmilaa Tatiana s rodinami,i ostatnárodina.

Mária P R I S L U P Č Á K O V Á z Humenného. Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

Inzeráty prijímame aj telefonicky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Výmena

CIELIŠTY.Doveziem.Tel.0915 863227,0911168982.

l Predám bločky na stavebný l Vymením 2–izb. byt v Micha- materiál. Cena 1%. Tel. 0915 lovciach za 2–3–izb. byt v HE. 609 513. Tel. 0919 022 733. l Predám 2–brokovnicu zn. Hamerles R–16, výroba belgická (staršia), po tlak. skúške. Cena dohodou. Tel. 057/ 775 7438, 0918 564 622. l Predám guľovnicu zn. Winchester 243. Cena dohodou. Tel. 057/ l Prenájom LEŠENIA. Tel. 0903 775 7438, 0918 564 622. 527 409. l Predám skleník (6,4 x 4 m). Cel Dám do prenájmu priestory. Tel. na dohodou. Tel. 0905 633 416. 0915 90 19 19. l Elektrofirma odpredá (lacno) elektromotor 14 kW (nový, nepoužívaný). Tel. 0905 976 321. l Predám ŠkoduOctavia1.6, 75 kW. Plná výbava + zimné pneu na diskoch. Cena dohodou. Tel. 0907 437 237. l Predám garsónku v Hu - l Predám Škodu Fabia 1.4, r.v. mennom. Cena 12 700 Eur. Tel. 2002, najazd. 51–tisíc km, 1. ma0918 584 054. jiteľ. Cena 3 800 Eur, dohoda l Predám 1–izb. byt (prerobený) možná. Tel. 0944 350 525. na Sídl. pod Sokolejom v HE. Tel. l Predám Škodu Fabia sedan 0915 876 467. 1.4, r.v. 2002, plus LPG. Cena dol Predám 2–izb.čiastočnepre- hodou. Tel. 0907 463 975. robený byt na prízemí (64 m2, l Predám Citroën Berlingo 1.6 OV) s balkónom + 2 pivnice, na HDi, r.v. 2007. Cena dohodou. Gorkého ul. v centre Humenného. Tel. 0905 140 427. Tel. 0905 153 944. l Predám veľký 2–izb. byt (64 l Predám 20 druhov zriasených m2, OV) blízko centra v Hu- gladiól + 5 hľúz zdarma, za 5 mennom. Zn. Treba vidieť. Tel. Eur. Tel. 057/ 775 5163. 00421 908 215 861. l Predám zrnoa šrot. Tel. 0905 l Predám 3–izb. zrekonštr. byt na 349 154, 057/ 778 1403. pešej zóne v HE. Cena 47 900 l Predám tuje na živý plot. Tel. Eur. Tel. 0905 811 813. 0907 592 086. l Predám 3–izb. byt na Sídl. pod Sokolejom v Humennom. Tel. 0907 572 295.

Prenájom

Predaj

l Predám novýrod.dom+ 2–garáž s dielňou a záhradou 0,5 ha v Lackovciach. Zn. Len vážni záujemcovia. Tel. 0915 944 444. l Predám starší rodinný dom s 18–ár. pozemkom v Lieskovci. Cena dohodou. Tel. 0907 582 549, 057/ 778 1435. l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám mur. chatku s ovoc. záhradou v ZO Drienovec v HE. Tel. 0944 350 466. l Predám pozemok v Ohradza noch, vhodný aj na výstavbu RD. Tel. 057/ 779 5316. l Predám rekreačný pozemok (9,5 x 102 m) v Lackovciach. Všetky IS. Cena 11–tisíc Eur. Tel. 0911 205 348. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 08 33 74. l Predámpalivovédrevo,ajporezané.Tel.0908371259. l Predaj palivového dreva – buk, dub, hrab. Doveziem. Tel. 0949 232 674, 0905 318 640. l PredámTATRANSKÝPROFIL – Perodrážka (brúsený): 1. tr. 4,30 Eur a 2. tr. 3,30 Eur/m2; DLÁŽKOVICU a DOKONČOVA-

Rôzne

l HĽADÁM prácu pre traktor Zetor 6945 UKT. Tel. 0905 349 154, 057/ 778 1403. l Orez ovocných stromčekov / realizácia záhrad / závlahy. Info: Ing. Martin Hatala, 0907 633883. l Doučujem MATEMATIKU – príprava na Monitor ZŠ, maturitu SŠ. Tel. 0903 512 101. l Vyučujem (doučím) hru na kla vír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872.

l OMIETKARSKÉ PRÁCE – maľujem, natieram, sadrujem, stierkujem. Montáž sadrokartónu a kazetových stropov. Tel. 0905 712 378. l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641364. l PREPRAVA OSÔB klimatizovaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

Ponuka práce Obchodná firma zaoberajúca sa predajom bytového textilu s pôsobnosťou po celej SR prijme do TPP OBCHODNÉHOZÁSTUPCU. Požiadavky: vzdelanie SŠ s maturitou, komunikatívnosť a loajalita, príjemné vystupovanie, VP sk. B. Plat: fix + provízie z predaja. Životopis s fotografiou posielajte emailom: tizana@orangemail.sk tel. 0905 736 777 l SBSkurzyodbornejspôsobilosti.Tel.0915111116. Prijímame do pracovného pomeru VODOINŠTALATÉROV a KÚRENÁROV. Práca v SR, ČR a Nemecku. Nástup možný ihneď. Tel. 0908 261 166. l Prijmeme vodičov MKD. Tel. 0911297122. l Prijmeme VODIČA na kamión s návesom, na vnútroštátnu prepravu. Podm.: prax min. 2 roky, VP sk. C, E. Tel. 0905 749 672. l Ponúkame prácu (na ŽL) na pozíciu OBCHODNÍK (poskytovanie pôžičiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. 0908 143 139.

NOČNÝKLUBv Čechách VeselínadMoravou

prijme sympatickédievčatá.

Bohatádomácai zahraničnáklientela,peknépeniazenarukukaždý deň. Pracovná doba i dohodou. Ubytovanie hotelového typu zdarl PREFINANCOVANIE PÔŽI- ma (zabezpečené). Serióznosť ČIEKbezpríjmua ručenia.Tel. a diskrétnosťsamozrejmosťou. Príďtesapresvedčiť 0918716807. l Výhodná PÔŽIČKA na čo a neoľutujete. koľvek. Tel. 0948 970 100. 0905244226 www.uvermarket.sk l PÔŽIČKY – PENIAZE NA POČKANIE. Tel. 0904 804 406.

l STAVBY KRBOV (vnútorných a vonkajších), aj s udiarňou, KACHĽOVCOV, PECÍ. Obklady a dlažby– rýchlo a kvalitne. Tel. 0908 514 879. l REKONŠTRUKCIE bytov a domov – komplet stavebné práce,zateplenie.Prenájomlešenia.Tel.0903527409.

P R Á C A Obsadzov an iemiest v okresoch Snina a Medzilaborce napozíciu:

l

OBCHODNÍK

(ŽL)

preposkytovaniepôžičiek l INKASNÝPRACOVNÍK (ŽL)

tel. 0908143139

15.4.2013

Smútoène Nebomsaplavímojaduša, dívamsaz výškyv pokoji. NebeskýOtecnáručmichystá. Doprázdnychdlanínacestuvečnú padnúmihviezdy.Tievámdám. Keďvyschneslzaposlednánatvári, poviemsitíško,Zbohomvám. Hlboký zármutok a žiaľ zalial 8. apríla naše srdcia, kedy nás vo veku 82 rokov navždy predišiel do večnosti milovaný manžel, otec, dedko, pradedko

MichalB A Ž Í K z Jasenova. Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí vyprevadili spolu s nami nášho zosnulého na jeho poslednej ceste, i za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. S bolesťou v duši spomína smútiacarodina.

Holuby na slávnostnépríležitosti v v v

svadby krstiny pohreby

tel.0911690620

SVETOVÝDEŇHEMOFÍLIE 16.apríla2013 v čase od 7.00 do 11.00 hod. v priestoroch Materskej školy v Dlhom nad Cirochou, kde za pomoci pracovníkov hematologicko–transfuziologického oddelenia z Humenného budete môcť darovať krv.

Info:0918485949

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr.JozefOĽHA

Žalúzie- interiérové,exteriérové Siete- pevné,samonavíjacie,

plisované,nastrešnéokná

Rolety- textilné,plastové,dokúpelní Zhrňovacielamelovédvere Silikónovétesnenieokien ServisžalúziíapredajND 0577764843/ 0905357433 mgr.olha@mail.t–com.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

15. 4. 2013

Z MO DE LO VEJ KONFE RENCIE ŽIAKOV OBCHODNEJ AKA DÉ MIE V HU MENNOM

Pre zentá cie v šty roch ja zy koch

Pred odchodom na veľkonočné prázdniny si študenti Obchodnej akadémie v Humennom odniesli bohaté skúsenosti z Modelovej európskej konferencie, ktorá sa konala v spoločenskej sále školy. Tento ročník konferencie sa som zmenil v našom meste“. niesolpodnázvomMestáa mies- Skupinyžiakovdiskutovalinajprv taEurópskejúnie.PohymneEÚ v anglickom jazyku, potom v nemoderátorky privítali profesorov meckom a na záver v ruskom a študentov a oboznámili ich a španielskom jazyku. A čo by s programom podujatia v anglic- študentiprivítaliv našommeste? kom a nemeckom jazyku. Štu- Napr.viacinformačnýchtabúľpre denti pripravili prezentácie podľa turistov,oddychovézónyprepikvlastného výberu najkrajšieho nik,zábavnýpark,čajovňu,opramestaEÚa tov štyrochjazykoch vuciesta chodníkov,dokoncaaj –anglickom,nemeckom,ruskom umelúplážs palmamia pieskom. a španielskom. Po krátkej Najpresvedčivejší študenti, ktorí Apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana v rozhovore prestávke nasledovala diskusia zaujali aj svojou prezentáciou, s Petrom Solejom v Inštitúte Naše Aktivity Pre Slovensko. v cudzomjazykunatému„Čoby vystupovanímajpeknýmvyjadrovaním v cudzom jazyku, boli APOŠTOLSKÝ NUNCIUS SO ZÁUJMOM O AKTIVITY INŠTITÚTU NAPS odmeneníporotou.Súčasťoupodujatiaboloajudeleniecenypublika. Žiaci boli spokojní z dobre Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko (NAPS) 10. apríla navštívil apoštolský nuncius pápeža Františka na Slo- vykonanejprácea o niečosebavedomejší, pretože vedia komuvensku, arcibiskup Mario Giordana, kde ho privítal zakladateľ inštitútu Peter Solej, rodák z Medzilaboriec. nikovaťv cudzomjazyku. Pápežovhoveľvyslancainformoval teľstva. „Dialóg a komunikácia je rou.InštitútNAPSzaložilPeterSoPaedDr. Andrea Firdová o medzinárodnej činnosti základom pre spoločné úspechy lejakonajmladšíautorodbornejkniobčianskeho združenia i o aktivi- v budúcnosti,“povedalveľvyslanec hy v októbri 2004 a jeho nosnou PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA ZEME tách,ktoréinštitútpripravujev roku pápeža. Peter Solej poďakoval činnosťou sa stali aktivity v oblasti 2013. Arcibiskup Giordana ocenil, apoštolskémununciovizajehopria- vzdelávania, kultúry, postavenia že NAPS aj napriek celosvetovo zeňa podporuprikomunikáciis pá- žien v spoločnosti, no najmä Pri príležitosti Svetového dňa rozšírenej sekularizácii pokračuje pežskýmstolcom.Ubezpečilhotiež prehĺbovania dialógu a tolerancie vosvojichekumenickýchaktivitách, o najhlbšejúctečlenovinštitútuvoči medzi národmi a náboženstvami, zeme vyhlasuje Štátna ochrana ktorými podporuje v spoločnosti pápežoviFrantiškovi,ktorýodprvej ktoré NAPS uskutočňuje prostred- prírody SR, Správa Chránenej dialóg a toleranciu v duchu vzá- chvílesvojhonástupuotvárasrdcia níctvom medzinárodných ekume- krajinnej oblasti Východné Karjomnej úcty a úprimného pria- ľudí svojou skromnosťou a poko- nickýchkoncertov.(PS) paty v Medzilaborciach dobrovoľnú akciu zameranú na prečisťovanie brehov vodného toku V LOKALITE BRESTOVSKÉ RYBNÍKY POČAS VÍKENDU Laborec. Do akcie sa zapojí celkovo 13 obcí. Akcia začína 22. apríla o 8.00 hod., potrvá podľa V piatok 12. apríla začala Správa CHKO Východné Karpaty tretí ročník akcie pod názvom Žabie taxi 2013. Ochran- možností a vývoja počasia do né fólie boli v lokalite Brestovské rybníky inštalované 27. a 28. marca v čase, keď to vonku na jar vôbec nevyzeralo. konca týždňa 26. apríla. DobroPraktickáčasťakciepreškolyzača- počasie signalizovali, že migrácia voľníci sa dostavia v deň kona lanazákladehláseniazoológaSprá- obojživelníkovsablíži.V roku2013 nia akcie na obecný úrad obce, vyCHKOMgr.MartinaŠepeľu.Dňa sadoakcieŽabietaxizapojiloprib- ktorá sa do akcie zapojila. 11. apríla bolo už na Brestovských ližne 50 detí po absolvovaní teore- Dobrovoľníkom budú pridelené rybníkoch nazbieraných 260 je- tickejprípravyv školskýchlaviciach. vrecia a rukavice, ktoré obciam dincovropuchybradavičnatej.Ajkeď Hlavný ťah ropúch vyvrcholil počas poskytne Správa CHKO Výsa vzhľadom na vývoj počasia víkendu. V piatok 12. apríla na chodné Karpaty. Priebeh akcie migráciažiabposunulav porovnaní Brestovezachraňovaližabyžiacizo a množstvo nazbieraného odpas rokom 2011 o dva týždne a s ro- ZŠDuchnovičovav Medzilaborciach. du budú priamo v teréne monitokom 2012 o týždeň neskôr, nič tra- V sobotu sa prenosu zúčastnili rovať pracovníci Správy CHKO. gické vo vývoji obojživelníkov sa žiaciZŠDargovskýchhrdinovv Hu- V rámci akcie budú v teréne neudialo.Teplotyod5do12stupňov mennom, v nedeľu prišli na pomoc zaznamenávané divoké skládky v uplynulých dňoch, ako aj daždivé žiacizoZŠKoškovcea v pondelok odpadu. Kontakt pre jestvujúHumennom. cich i ďalších záujemcov: 0903 PO DU JATIA ZÁKLADNEJ ŠKO LY V KA ME NI CI NAD CI RO CHOU žiaciZŠJánaŠvermuv Ing.AnnaMacková Ing. Anna Macková 298 307.

Ko mu ni ká cia je zákla dom úspe chu

Vy čisti me si La bo rec

Už tre tí roč ník akcie Ža bie ta xi

Žiaci rozví ja li svo je zruč nos ti

Pred príchodom Veľkej noci, ktorá je predzvesťou jari a šibačky, Základná škola v Kamenici nad Cirochou pravidelne organizuje Veľkonočnú tvorivú dielňu pre prvý stupeň. Učitelianaučilidetirôznetechni- Mgr. I. Kaššaiová, Ing. B. Suchákymaľovaniakraslíc.Žiacipripra- rová a D. Penksová. Úspešným vili veľkonočné pozdravy, sladké podujatím,ktorésanaškolekonadobroty a tí najmenší nachystali lodruhýkrát,bolaNocs Andersechutné jarné šaláty a nátierky. nom. Program začal jeho preĎalšímvýznamnýmdňombolDeň zentáciou,citátmiz kníha dramaučiteľov.Pedagogickízamestnanci tizáciouznámejrozprávkySnehoi bývalíučiteliasipripomenulisvia- vá kráľovná. Navštívil nás aj H. tok spoločným slávnostným obe- Ch.Andersenv podanípánariadidom. Pri tejto príležitosti riaditeľ teľa, ktorý prečítal žiakom známu školy Mgr. Slavomír Tokár a sta- rozprávku Dievčatko so zápalkarosta obce Ing. Alexander Bugyi mi.Detisisvojesilyzmeraliv liteoceňovali učiteľov. Plaketu J. A. rárnom kvíze, skladaní portrétu Žiaci Základnej školy v Kamenici nad Cirochou pri svojich aktiKomenského za osobný prínos spisovateľa,vytváraliilustrácie,čívi tách s učiteľkou Mgr. Ivetou Kaššaiovou, riadieľom Mgr. Slavoa výsledkypráceprevzali:Mgr.A. talirozprávkya skladaliverše. Harakaľová, Mgr. A. Dargajová, Mgr. Gabriela Škovranová mírom Tokárom a starostom obce Ing. Alexandrom Bugyim.


9

- POD VIHORLAT OM -

ÚS ObFZ 26 - 12/13 SprávyzozasadnutiaRadyObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk SEKRETARIÁT: l oznamuje členom VV a predsedom OK, že zasadnutie VV ObFZ Humenné sa uskutoční 16. apríla 2013 (utorok) o 15.30 hod.; l oznamuje, že VV schválil časový harmonogram výmeny starých (papierových) RP za nové plastové RP: pre hráčov III. A a III. B triedy do 5. 5. 2013. Štart hráčov bude možný len na nový plastový RP. RP si k 11. apríla 2013 nevymenili: 9. liga (III. A): Hankovce, Ňagov, Baškovce, Hrubov, Medzilaborce B; (III. B): Kamienka, St. Roztoka; l žiadapredsedov FK vyplniť a doručiť na ObFZ REGISTRAČNÝ A AKTIVAČNÝ FORMULÁR INDIVI DUÁLNEHO ČLENA SFZ pre predsedu FK, členov výboru a vedúcich družstiev. Tlačivo si môžete stiahnuť na: www.futbalobfzhe.sk / data / subory / Registracny formular SFZ Clen. pdf. Vyplnené tlačivá doručili: 7. liga: Kochanovce, 8. liga: Rokytov pri Hum., Kolonica, Podskalka Humenné, Volica, 9. liga (sk. A): Baškovce, Čertižné, (sk. B): St. Roztoka. ŠPORTOVO–TECHNICKÁ KOMISIA: l schvaľujevýsledok semifinále Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné (Ulič – Koškovce) dosiahnutý na HP; l nariaďujeodohrať prvé stretnutie semifinále Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné: Modra n/Cir. – V. Sitnica v stredu 17. apríla 2013 o 17.00 hod.; l berienavedomieodhlásenie TJ Družstevník Pčolinné zo súťaže 9. ligy (sk. B) súť. ročníka 2012/13 a zároveň anuluje všetky odohrané majstrovské stretnutia Pčolinného. Oznamuje FK 9. ligy (sk. B), že vo vyžrebovaní s TJ Družstevník Pčolinné majú voľno; l súhlasí so žiadosťou TJ Ľubiša o zmenu odohratia majstrovského stretnutia I. triedy (7. liga) 15. kolo: Ľubiša – Borov na 24. apríla 2013 (streda) o 17.00 hod.; l nariaďuje rozhodcom v stretnutiach 9. ligy (III. A, III. B) vykonať kontrolu rozhodnutia VV ObFZ o zabez pečení samostatných miestností pre hosťujúce družstvo a rozhodcov v zmysle RS čl.21. Výsledok kontroly povinne uviesť v zápise o stretnutí (pod hrozbou pozastavenia delegácie); l vyzýva funkcionárov ObFZ a FK na návrhy a pri pomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže; l oznamuje, že z dôvodu nedodania nových RP (tech. dôvody) pre FK, umožňuje ŠTK štart hráčov aj na platný „papierový“ RP alebo kartu hráča vytlačenú z www.futbalnet. sk (overiteľný cez ISSF) v stretnutiach: semifinále Pohára, I. a II. trieda (17., 18. kolo), III. trieda (sk. A – 10, sk. B – 12., 13. kolo). KOMISIAROZHODCOV:l oznamuje, že zasadnutie KR bude 18. apríla 2013

ŠPORT

(streda) o 15.00 hod.; lberienavedomie ospravedlnenia: R – Prokopčák 1. a 8. mája 2013; l dôraznežiadaR a DZ, aby zápisy zo stretnutí zasielali včas, t.j. do stredy (12.00 hod.) musia byť na ObFZ Humenné; l upozorňujeDZ ObFZ Humenné, že 19. apríla 2013 (piatok) o 16.00 hod. sa uskutoční v Dome športu v Koši ciach „licenčný seminár“. Účasť je povinná, kto chce byť DZ v ObFZ Humenné (poplatok 15 € zaplatiť na mieste, testy sa nebudú konať). Proti rozhodnutiam Komisií je možné podať odvolanie do 15 dní. DELEGÁCIA R a DZ: l PohárNexis Fibers a ObFZ, semifinále – streda 17. apríla 2013 o 16.00 hod.: Modra n/Cir. – V. Sitnica (Kucer – Prokopčák, M. Holp, DZ Lenčiš). l I.trieda(7.liga)dospelí,18.kolo–sobota20.apríla2013o 16.00hod.:Borov – Hažín n/Cir. (Bogdan – Rebej, DZ Polovka), nedeľa 21. apríla 2013 o 10.30 hod.:Kochanovce – Ulič (Skalka, DZ Jo say), 16.00 hod.: Ptičie – Modra n/Cir. (VsFZ – M. Holp, DZ Parnica), Ubľa – Dlhé n/Cir. (Firkaľ, DZ Proň), Košarovce – Ľubiša (Fecura – Medtiľ, DZ Smoľák), Ohradzany – Zubné (Ferčák – Rebej, DZ Mikuláš Hríb), FK Humenné – V. Sitnica (Buchlák – Brehovský, DZ Drančák, v Brekove). lII.trieda(8.liga)dospelí,18.kolo–nedeľa 21. apríla 2013 o 16.00 hod.: La dičkovce – Lukačovce (Varga, DZ Groško), Rokytov – Papín (Kucer – Minďák, DZ Lenčiš), Kolonica – Lieskovec (Andreško, DZ Bolinger), Kr. Brod – Lackovce (Petruňo, DZ Čopák), V. Hrušov – Koškovce (J. Ferko, DZ T. Firda), Z. Hámre – N. Sitnica (Prokopčák – Jancusko, DZ Bober), Podskalka – Volica (Turčík, DZ I. Čerevka). l III.A trieda(9.liga)dospelí,10.kolo– nedeľa21.apríla2013o 16.00hod.:Hru bov – Čertižné (Havrilko), Zb. Dlhé – Hrabovec n/L. (M. Ferko, DZ Ryšák), Ňagov – Baškovce (Mihalič), Turcovce – Medzilaborce B (Jakubov), Hankovce majú voľno. l III.B trieda(9.liga)dospelí,13.kolo– nedeľa21.apríla2013o 14.00hod.:Ro ma Snina – Brestov (Jancusko), o 16.00 hod.:Ul. Krivé – St. Roztoka (Zadražný), Kamienka – Rovné (Havriško). l I.triedažiaci,10.kolo–sobota20. apríla2013o 12.00hod.:Belá n/Cir. – Dlhé n/Cir. (Skalka), Jasenov – Ptičie (Juščík), Z. Hámre – Stakčín (Havriško), Kamenica n/Cir. a Papín majú voľno. l I. mladší trieda žiaci, 10. kolo – sobota20.apríla2013o 10.30hod.: Hažín n/Cir. – Kamenica n/Cir. (Metiľ), Belá n/Cir. – Dlhé n/Cir. (Skalka). ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADENIA R a DZ (14.4.): Hažín n/Cir. – FK Hu menné (AR 1 – Gnip), Zubné – Kochanovce (R – P. Holp za Firkaľa, na základe žiadosti, poplatok uhradený), Modra n/Cir. – Ubľa (AR 1 – Paulišin), Koškovce – Z. Hámre (AR 1 – Harajbič), Lieskovec – Kr. Brod (AR 1 – P. Holp), Papín – Kolonica (AR 1 – Zadražný). Tentopriestormá vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedázajehoobsahovúnáplň.

-

15.4.2013

T e n i s t k a L a u r a R o h á č o v á ú s p e š n á v „ r e p r e “ Humenskej tenistke Laure Roháčovej sa darí aj v slovenskej tenisovej reprezantácii. Na tenisovom turnaji „Winter“ cup dievčat do 14 rokov v rakúskom Ebreichsdorfe slovenské farby hájili Laura Roháčová, Timea Pavličková a Tatiana Šimová. V prvom stretnutí Slovensko – Taliansko 1:2 (štvorhra Laura Roháčová s Tatianou Šimovou proti Taliankam Pieriová a Ginochioová vyhrali 7:5, 7:6), v zápase o konečné 5. až 8. miesto: Slovensko – Švedsko 3:0 (dvojhra: Laura Roháčová – Julita Sanerová 6:3, 6:4); Slovensko – Portugalsko 2:1 (dvojhra: Laura Roháčová – Marte Oliveirová 6:2, 3:6, 6:2). Slovensko skončilo na 5. mieste. Snímka:Slovenské tenistky do 14 rokov, Laura Roháčová úplne vpravo. (lmch)

Kam za športom FUTBAL

l KENO10III.liga–22.kolo,sobota 20. apríla 2013 o 16.00 hod.: ŠK FUTURA Humenné – Námestovo. l IV. liga – dohrávka 17. kola, streda 17. apríla 2013 o 16.00 hod.: Svidník – Snina; 22. kolo, nedeľa 21. apríla 2013 o 16.00 hod.:Snina – Michalovce B. l V.liga–dohrávka17.kola,streda17.apríla2013o 16.00hod.:Ja senov – Kľušov, Dl. Klčovo – Medzila borce, Fintice – Pakostov; 22. kolo, nedeľa21.apríla2013o 16.00hod.: Jasenov – Fintice, Pakostov – Kračúnovce, Medzilaborce – V. Šariš. l VI.liga–18.kolo,nedeľa21. apríla2013o 16.00hod.:Kameni ca n/Cir. – Stakčín, Bystré – Belá n/Cir., Radvaň n/L. – Udavské. l III.ligadorast(st.a ml.)–22.kolo, sobota 20. apríla 2013 o 10.00 a 12.15hod.:Snina – Sabinov. l IV.ligadorast–14.kolo,sobota 20. apríla 2013 o 13.00 hod.: Medzilaborce – Stakčín, o 14.00 hod.: Jasenov – Kamenica n/Cir., Dlhé n/Cir. – Papín, Kochanovce – Udavské (v Lackovciach), Belá n/Cir. – Ptičie, Svidník – Kračúnovce. l I.ligažiaci(U15a U14)–19.kolo, sobota20.apríla2013o 10.00a 12.15 hod.: Bardejov – Snina, nedeľa 21. apríla2013o 10.00a 12.15hod.:Lipany – ŠK FUTURA Humenné. l I.ligažiaci(U13a U12)–11.kolo, nedeľa 21. apríla 2013 o 9.00 a 10.45hod.:Michalovce – ŠK FUTURA Humenné, Stropkov – Snina. l II.ligažiaci–15.kolo,sobota 20. apríla 2013 o 9.00 a 10.45 hod.:Medzilaborce – Ľubotice. l I.ligaženy(žiačky)–15.kolo,nedeľa 21. apríla 2013 o 15.00 (13.15) hod.:Štich Humenné – Trenč. Teplice. l II.ligaženy(žiačky)–9.kolo,nedeľa21.apríla2013o 15.00(13.45) hod.:Bardejov – Štich Humenné jun.

NOHEJBAL

l Interligamuži–1.turnaj,sobota 20.apríla2013:účastníci: Humenné, DPMK Košice, KAC Košice, Revúca, Lodž, Vsetín, Kyjev, Maďarsko.

STOLNÝTEN IS I.liga,sk.východmuži-baráž sobota 20.apríla od 10.00 hod.

Účastníci: Rožňava B / ŠKST Humenné/ Krompachy / Stadex Košice (org.GeológRožňava,Šafárikova120) l II.liga–14.kolo,nedeľa21.apríla 2013o 10.00hod.:Valaliky – Udavské, ŠKP Košice – Snina, o 15.00hod.:ŠKP Košice – Udavské, Valaliky – Snina. l III. liga – 22. kolo, nedeľa 21. apríla2013o 10.00hod.:ŠKP Pre šov B – ŠKST Humenné B, Šar. Michaľany – Belá n/Cir., Snina B – Stropkov, Vranov B – Jabloň. l IV.liga–22.kolo,nedeľa21.apríla 2013 o 10.00 hod.: Medzilaborce – Klampo Hažín n/Cir., Z. Hámre – Čierne, Košarovce – Belá n/Cir. B, o 14.00hod.: Vranov D – Kamenica n/Cir., Snina C – Jasenov, Vranov C – Tecák Vranov.

VOLEJBAL

l Extraliga,play–off(finále)–3. zápas, sobota 20. apríla 2013: VT Bratislava – Chemes Humenné, 4. zápas, nedeľa 21. apríla 2013: VT Bratislava – Chemes Humenné. l I.liga(sk.východ)žiaci–13.kolo, sobota20.apríla2013o 10.00hod.: Chemes Humenné A – St. Ľubovňa (ZŠ SNP 1), Chemes Humenné B – Prešov (ZŠ Laborecká) dvojzápasy. OblastnýSTOLNOTENISOVÝzväz Humennépozýva zástupcov klubov/oddielov/TJ na KONFERENCIUObSTZHumenné 26.apríla2013(piatok) o 15.00hod. v priestoroch hostinca U Čermáka, Valaškovce. l Jedným z bodov programu budú voľbyčlenovVVObSTZa Kontrolnejkomisie.


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

15. 4. 2013

Brankár Andrea nin extra li go vý darček ne rozba lil Hokejový slovenský život ešte súťažne Tipsport extraligou dýcha, prvoligová úroveň však už má dávnejšie „vymaľované“. Z humenského druholigového ponímania došlo k prvoligovému bardejovskému „prepojeniu“, či výpomoci, keďže hokejisti HC 46 Bemaco Bardejov poskytli MHK Humenné v sezóne niekoľko svojich hráčov. Aj v bardejovských farbách však bola humenská stopa. HC 46 Bemaco Bardejov obhájil minuloročný triumf a čerešničkou na torte mohol byť aj historický postup medzi extraligovú elitu. Sedemzápasová dráma napokon mala šťastný koniec pre MHC Mountfield Martin, o jeho zotrvaní rozhodla lotéria v podobne nájazdov. To sú veci dávnejšie známe. Hokejisti z bardejovského klubu majú teraz posezónne voľno, myšlienky, že boli tak blízko extraligovému účinkovaniu však stále pretrvávajú. Aj u brankára Matúša Andreanina, humenského rodáka a hokejového odchovanca. Po základnej časti mal klub z horného Šariša za východziu po-

Po chod Ha bu ra – Krásny Brod V sobotu 20. apríla 2013 obec Krásny Brod a firma KB Drevo pozýva mi lovníkov jarnej turistiky na už III. roč ník pešieho turistického pochodu „Habura – Krásny Brod“. Takmer 12 km vedie hrebeňom Kamjanej z Ha bury ponad Borov, Medzilaborce až na „Čertov kameň“ v Kr. Brode. Od chod autobusu: sobota (20.4.) a/ o 8.30 hod. od OcÚ Kr. Brod; b/ veľká žel. stanica Medzilaborce o 8.45 hod.; c/ malá žel. stanica Medzila borce mesto o 9.00 hod. Symbolické štartovné: 1 € (doprava bus, guľáš, nealko). info: OcÚ: 057 7321496, Mgr. Burcin: 0905 145 878. Viac na www.facebook.com/obec.krasnybrod.

zíciu druhé miesto, vyraďovaciu fázu zvládol bez straty kvetinky. Vo štvrťfinále (Topoľčany), semifinále (Detva) i finále (Michalovce) ani jediný raz neprehral a obhájil tak minuloročný triumf. „Najväčšia dráma bola vo štvrtom zápase v Michalovciach, keďže sme tesne pred si rénou riadneho hracieho času vyrovnali a pár sekúnd pred koncom predĺženia strhli víťazstvo na svoju stranu. V tej chvíli som aj ja zažíval šťastné okamihy, radosť. Pekná časť mojej hokejovej kariéry,“ pousmial sa Matúš Andreanin. Prvoligové víťazstvo znamenalo pre Bardejov predĺženie sezóny barážou o postup do extraligy. Martin si chcel pozíciu uchovať, Bardejov historicky postúpiť. Tešili sa hokejisti z Turca, i keď HC 46 Bemaco už – už otváral extraligové dvere. „Sedemzápasová dráma, rozhodli nájazdy. Čo k tomu dodať,“ povzdychol si od 31. marca 24–ročný brankár, ktorý slávil narodeniny práve v deň rozhodujúceho stretnutia. Extraligový darček však napokon nerozbalil. „Škoda, ešte stále ma to máta. Bardejov prežíva krásne hokejové obdobie, všetci, čo ho podporujú, čo mu fandia by si postup do extraligy zaslúžili. Veľmi sme chceli splniť si tajný sen. Športový život bol tentokrát pre nás krutý,“ dodal brankár, ktorý už zažil extraligové časy. V mlá dežníckom veku opustil MHK Humenné, chytal za Prešov, v sezóne 2006/07 ako junior HC Košice. Došlo na I. hokejovú ligu mužov v Trebišove, zapojil sa do projektu „SR 20“, v sezóne 2008/09 pôsobil na extraligovej úrovni ako brankár „repre“ tímu HK Orange 20 a súčasne bol aj tretím brankárom HC Košice, pričom košickí „železiari“ vtedy získali titul majstra Slovenska. Neskôr hosťoval v Bardejove, extraligovú chuť zažil opäť, tentokrát vo Zvolene, ale k bardejovským farbám sa vrátil. Matúš Andreanin v klube HC 46 Bemaco Bardejov zastupoval aj humenský hokej, je naším odchovancom spolu s Jakubom Mihaličom. Skromne na svoju ad resu nehovoril žiadne chvály, lebo vie, že v športe si raz hore, potom dolu. Avšak štatistiky neklamú. V hodnotení brankárov mu patrí druhé miesto (prvý Lipovský, no po jeho odchode do Skalice sa dostal do čela prvoligistov Andreanin), keď ho zdobí 93,23 percentná úspešnosť zásahov. Z 29–tich stretnutí základnej časti sa pričinil o dvadsať víťazstiev, priemer inka sovaných gólov mal 1,97 gólu na zápas. A to sú kladné čísla, ktoré sú pre mladého brankára isto mo tiváciou do ďalšej časti kariéry. Dr žíme palce… (mšk)

ZŠ SNP 1 volejbalovo dominovala ZŠ SNP 1 Humenné v spolupráci s CVČ Dúha organizovali obvodné kolo vo volejbale základných škôl chlapcov. Turnaja sa zúčastnili ZŠ SNP 1 Humenné, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, ZŠ Pugačevova Humenné a ZŠ Topoľovka, hralo sa systémom každý s každým na dva vyhraté sety, víťaz obvodného kola postúpil do krajského kola, ktoré sa bude konať vo Svidníku. l Výsledky: ZŠ SNP 1 – ZŠ Pugačevova 2:0, ZŠ Pugačevova – ZŠ Darg. hrdinov 1:2, ZŠ Topoľovka – ZŠ SNP 1 0:2, ZŠ Darg. hrdinov – ZŠ Topoľovka 2:0, ZŠ SNP 1 – ZŠ Darg. hrdinov 2:0, ZŠ Pugačevova – ZŠ Topoľovka 2:0. l Poradie: 1. ZŠ SNP 1 Humenné 3 0 6:0 6 bodov; 2. ZŠ Darg. hrdinov Humenné 2 1 4:3 5; 3. ZŠ Pugačevova Humenné 1 2 3:4 4; 4. ZŠ Topoľovka 0 3 0:6 3 body. l ZŠ SNP 1 Humenné: D. Dolobáč, D. Lichman, M. Marek, J. Petráš, V. Metyľ, L. Smolej, O. Pavlík (libero), S. Dudič, Š. Bačár, T. Torok. (mm)

SNINSKÉ DUO V PRVEJ ZÁ PASNÍCKEJ LI GE MU ŽOV VO VOĽNOM ŠTÝ LE

ZK Vi horlat tesne pr vý, ZK Slá via štvrtá

Prvá zápasnícka liga mužov vo voľnom štýle začala sezónu 2013 staronovým spôsobom. Sedmičku účastníkov čakajú tri turnaje (Košice, Snina, Bratislava), v nich však zápasenie podľa váhových kategórií nahradili súperenia medzi klubmi. Takže jeden turnaj = 21 duelov, systém každý s každým (v siedmich váhových kategóriách). Prvý turnaj sa konal v Košiciach. a M. Jún 84 kg, Polačko 96 kg. Isto trafíme do čierneho, ak poviePoradie po 1. turnaji: 1. ZK Vime, že držiteľ titulu vzíde s trojice horlat Snina 10; 2. Dunajplavba ZK Vihorlat Snina, ZK Dunajplavba Bratislava 10; 3. ZK 1904 Košice Bratislava a ZK 1904 Košice. Prá- 10; 4. Slávia Snina 6; 5. ŠKP B. ve táto trojica plece pri pleci zatiaľ Bystrica 4; 6. baník Prievidza 2; 7. tróni v tabuľke, pričom zlatá pozí- KAC Košice 0 bodov. O poradí na cia patrí Sninčanom. „Prvý turnaj 1.– 3. mieste rozhodli vzájomné naplno odkryl zámery favoritov, zápasy. l Najbližší turnaj sa bude každý z nás chce titul. Systém konať 8. júna v Snine. (mšk) družstvo proti družstvu má viesť k skvalitneniu ligy, opäť prilákať na zápasnícke turnaje divákov. Keď V tomto duchu vedú učitelia na ZŠ sa zápasilo podľa váh, dalo sa špekulovať, sledovať, ako súperi s MŠ v Udavskom svojich žiakov už nastúpia, teraz sa musí ísť vždy od prvého ročníka. Okrem futbalu, naplno,“ mienil Jaroslav Zaremba, florbalu a atletiky žiaci radi navštevujú člen výboru Slovenského zá- aj krúžok stolného tenisu. Učitelia im ešte pred veľkonočnými prázdninami pasníckeho zväzu. ZK Vihorlat Snina: 1904 Košice zorganizovali turnaj o „ Pohár riadi3:4 (Bolotnyuk 60 kg, Kusiak 66 kg, teľky ZŠ s MŠ“. Pingpong hrali dosloPerkhaliuk 74 kg); Bratislava 5:2 va a do písmena všetci v škole, od (Štofira 55 kg, Bolotnyuk 60, Kusiak prvákov po deviatakov. Na horných aj 66, Pekhaliuk 74, Datsenko 120 kg); dolných chodbách školy, v malej B. Bystrica 6:1 (Štofira 55, Bolotnyuk i veľkej telocvični. Zvuk poskakujúcich 60, Radnóti 66, Kusiak 74, Pietrik loptičiek vytvoril pingpongových stol96, Datsenko); Slávia Snina 7:0, notenisovú „symfóniu“. Športové vý Prievidza 7:0, KAC Košice 7:0. „Proti kony boli po vyhodnotení odmenené Košičanom nám vzala bod prehra vecnými cenami a diplomami. Datsenka v najťažšej váhe. Ako sám l Najlepší – I. stupeň, dievčatá: 1. Lupriznal, Hutňana trochu podcenil, cia Gajdošová (4. roč.), 2. Viktória nečakal, že to bude až také vyrovna- Černá (4), 3. Simonka Mažová (3); né. Bratislavského Vojčáka už pora- chlapci: 1. Samuel Hužička (3), 2. Dázil na lopatky,“ konštatoval prezident vid Bučok (2), 3. Dominik Demeter (1); II. stupeň, – dievčatá: 1. Eva Matovčí ZK Vihotlat Snina. ZK Slávia Snina: 1904 Košice 0:7, ková (8), 2. Simona Dovhunová (6), 3. Bratislava 2:5, B. Bystrica 4:3, Prie- Nikola Grešková (8); chlapci: 1. Patrik vidza 5:2, KAC Košice 6:1. V zosta - Harvila (9), 2. Jakub Bučko (8), 3. ve boli: Horváth 55 kg, Janica 60 kg, Adrián Židzik (9. roč.). Mgr. Iveta Szilvásiová Kostišče a Stoklas 66 kg, Blaško

Ce lá ško la hrá ping pong


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MLÁ DEŽNÍCKY FUTBA LO VÝ SERVIS l IV. LIGA DORAST, 13. kolo: Kračúnovce – Jasenov 2:1 (2:1), g: Zbruňak. TJ FK: Lakatoš – Kuzma, Horvat, Tkáč, Friga, Porvazník, Voroňák, Zbruňak, Harakaľ, Sopjak, Sakalík (Kudráč, Popovič, Čabák). Tréner: O. Katkovčin. Udavské – Ptičie 2:1 (2:1), g: Š. Ondica, Proč – L. Metiľ. OŠK: Hvižďak – J. Gajdoš, O. Bilec, M. Gajdoš, P. Hudák – P. Bilec, Š. Ondica, M. Proč, B. Sima – Jahnička, V. Vološin (P. Greško, J. Vajs). Tréner: J. Varchola. TJ Ptava NV: M. Tkáčik – P. Vaško, V. Lancoš, S. Lancoš, Ma. Macko, J. Behún, T. Hajdučko, M. Melničák, T. Rujak, L. Metiľ, V. Hudák (T. Rada, N. Lancoš). Tréner: M. Dzemjan. Stakčín – Svidník 3:2 (1:1), g: M. Iskajc, Hančák, Telehanič. OFK Agrifop: Peťo – Leňko, Telehanič, Bajza, Zubaľ, T. Piteľ, Labanc, Gerboc, P. Piteľ, Hančák, M. Iskajc (P. Marinič, M. Marinič). Tréner: M. Drančák. Belá n/Cir. – Medzilaborce 1:0 (1:0), g: Jo. Gnip. TJ Slovan: Ma. Diňa – Karľa, V. Burík, M. Haburaj, Bednár, Jo. Gnip, D. Lojan, D. Haburaj, P. Burda, A. Kudravý, J. Štofík (Kepič, Fedič, Rebič). Tréner: P. Hišem. MŠK Spartak: Vodilka – Lopata, Petruňo, V. Kandričák, J. Kuruc, M. Kuruc, R. Ciganik, Gič, Grib, Dobda, Herman (Čonka, Sopko, Bega). Tréner: J. Hrišo. Kochanovce – Papín 2:1 (2:0), g: Králik 2 – J. Horodník (11 m). FKO: Gajdoš – Karabinčík, Morek, T. Metiľ, P. Roško, P. Kuľus, Porochnavý, Maškuľak, Králik, Sivčo, Čerevka (Uram, Jurga). Tréner: M. Kimák. TJ Družstevník: T. Melničák – Mi. Macko, P. Gabriš, Ta. Ondica, O. Čuhár, P. Smetanka, M. Hrivňák, Ti. Ondica, J. Horodník, Ma. Gabriš, J. Beňa. Tréner: Ľ. Salamun. Kamenica n/Cir. – Dlhé n/Cir. nehralo sa (nespôsobilá HP, 17. 4. 2013 o 17.00 hod.). Medzilaborce 12 11 0 1 43:13 33 Jasenov 12 9 0 3 28:16 27 Dlhé n/C 11 7 1 3 27:9 22 Belá n/C 12 7 1 4 37:25 22 Kračúnovce 12 6 2 4 29:20 20 Udavské 12 6 1 5 21:24 19 Svidník 12 5 1 6 36:22 16 Stakčín 12 4 1 7 19:47 13 Ptičie 12 3 1 8 29:40 10 Papín 11 3 1 7 12:27 10 Kamenica n/C 11 1 3 7 12:30 6 Kochanovce 11 0 4 7 13:33 4 l I. LIGA ŽIACI – (U15), 18. kolo: ŠK Futura Humenné – Bardejov 2:0 (1:0), g: J. Čura, T. Lukáč. ŠK Futura: Surničin – Řeřicha, Pankovčin, D. Cholp, Krajník – V. Kuľha, T. Lukáč, Maďák, J. Čura – Roško, Zlacký (Baník, Sivý). Tréner: J. Varchola. Snina – Vranov 2:0 (0:0), g: Kele man (11 m), Mackaľ. MFK: Železník – Kicoš, Danko, Čopík, Balko – Svistun, Kohút, Dzuba – Halaburka,

PRVÁ NOHEJBALOVÁ LIGA 2. kolo: Vranov – ŠK Laborec Hu menné 0:7, body: „3“ (Mihok, Gabák, Tabaka – Helemik) 2, „2“ (Gabák, Čech) 2, „2“ (Mihok, Tabaka) 2, singel Gabák. Po dohode oboch klubov sa hralo v Humennom a „domáci“ úlohu favorita splnili do bodky. l Svidník – Belá n/Cir. 1:6 (sety 3:12), bod: „2“ P.Dzurovej, Šimon. Ešte hrali: A. Lojan, Š. Dunaj, J. Kepič. Bývalý extraligista uspel, beľanský bod sa udial na 1:2…

Mackaľ, Keleman (Šmajda, Juhás, Martin Mucha). Tréner: M. Hunčár. l MFK Košice – Trebišov 4:1, Stropkov – Lipany 2:2, Prešov – KAC Košice, Sp. N. Ves – St. Ľubovňa, Po prad – Michalovce (preložené). Spišská N.V. 15 12 2 1 46:7 38 Lipany 18 11 4 3 40:19 37 MFK Košice 14 11 3 0 46:8 36 Michalovce 16 11 3 2 45:12 36 Prešov 16 9 3 4 49:25 30 Stropkov 16 6 3 7 28:26 21 Trebišov 15 6 3 6 25:28 21 Bardejov 16 6 3 7 27:32 21 Poprad 13 5 1 7 20:31 16 Snina 16 4 3 9 16:31 15 Humenné 15 4 1 10 15:42 13 Vranov n.T. 16 3 2 11 12:27 11 Stará Ľubovňa 14 2 2 10 11:44 8 KAC Košice 14 0 1 13 11:59 1 l (U14), 18. kolo: ŠK Futura Humenné – Bardejov 0:3 (0:2). ŠK Futura: M. Cholp – Višnaj, Citriak, D. Čura, Salanci, J. Vasiľ, Marcin, M. Kuľha, Soták, Cvik, Piatka (Bočko, M. Stašák). Tréner: M. Polák. Snina – Vranov 1:3 (0:2), g: Lajtár. MFK: Timko – Gerboc, Kirňak, Lajtár, Daranský, Piteľ, Roháč, E. Harvan, Aľušík, Mesároš, Širgeľ (Husťak, Maťovka, Peknhaus, Staroň). Tréner: V. Kochan. l (U13), 17. kolo: ŠK Futura Humenné – Lipany 5:0 (2:0), g: Tamáš, Vrblovský, Klič, Matta, Sitarčík. ŠK Futura: M. Cholp – Jenčík, Marcin, Krídla, M. Karnaj, Tamáš, Vrblovský, Klič, Sitarčík, Matta, Bočko, Čeremeta, Piatka. Tréner: V. Mandula. Snina – Bardejov 0:5 (0:1). MFK: Považa nec – Roman, Lukáč, Červeňák, Kozej, Šteňo, Harmaňoš, Skalka, Leferovič, Husťak, Pašek, Holovka, Vološin, Andrejov. Tréner: K. Kubalík. l (U12), 17. kolo: ŠK Futura Humenné – Lipany 4:0 (2:0), g: A. Havlíček 3, Ma tuščák. ŠK Futura: Maroš Juras – Prokopčák, Timuľak, S. Kuľha, Šudík, Bá lint, Čakloš, A. Havlíček, Petický, Matuščák, Baláž, Osa, Martin Juras, Vaceľ. Tréner: J. Štafura. Snina – Bardejov 0:3 (0:2). MFK: Lukáč – Szarkozy, Hučko, Ondika, Hrib – Šmajda, Terpák, Piliar – A. Maliňák (Bundža, Vozár, Karľa, Štofík, Mika). Tréner: J. Onufer. l II. LIGA ŽIACI, 14. kolo – STARŠÍ: Medzilaborce – Sp. Podhradie 0:5 (0:2). MŠK Spartak: Slíž – Mikita, Styrčák, Hrisenko, P. Demeter – Lisý, Bajcura, Višňovský, S. Lukačik – Čikovský, Ščerba (Husár). Tréner: V. Cepko. MLADŠÍ: Medzilaborce – Sp. Podhradie 3:0 (1:0), g: Roháč 2, Šanta. MŠK Spartak: Veliký – Hnát, Roháč, Hniďak, Galajda, Tarča, G. Lukačik ml., Zjatik, Surmaj, Varecha, Goga (Šanta, Kundrát, Kvaško, Šamko, Olah). Tréner: P. Lukačik.

Chceš sa stať futba listom? Príď medzi nás Futbalovéšportovétriedy prechlapcova dievčatá 1.až9.ročníkZŠHrnčiarska ŠK Futura a ŠK Štich oznamujú, že v období až do júna 2013 prebieha výber do športových tried so zameraním na futbal pre žiakov ZŠ Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.: 0918 519 906

-

15. 4. 2013

DRUHÁ DORASTENECKÁ LIGA, 21. KOLO STARŠÍ: L. Mikuláš – ŠK Futura Humenné 3:0 (2:0). Tréner Opiela musel obmeniť zostavu, chýbalo mu šesť hráčov (cirkevné slávnosti), ale tí, čo nastúpili, statočne Liptákom odolávali. Až rozhodca „nahral“ pokutový kop, do prestávky padol ešte jeden gól. V II. polčase zahodili šance M. Babin, Porvazník i Murdzik, a tak trma–vrma v humenskej šestnástke dala prehre definitívu. Mohol to byť humensky lepší výsledok. ŠK Futura: Biľanský – Stach, D. Čopák, J. Babin, Krigovský – Murdzik, Porvaznik, Macej, Turčík – M. Babin – Filip (Gaľ). Tréner: J. Opiela. MLADŠÍ: L. Mikuláš – ŠK Futura Humenné 2:2 (0:1). Do konca riadneho hracieho času ostávali dve minúty, stav bol 0:2, avšak Humenčania získali iba bodík. V 78. min. domáci znížili a vo B.Bystrica B 19 13 5 1 53:14 44 Martin 18 11 5 2 41:18 38 Prešov B 19 11 2 6 49:24 35 Stropkov 18 10 4 4 32:11 34 Podbrezová B 19 8 5 6 37:26 29 Lipt.Mikuláš 18 8 5 5 26:19 29 Lokomotíva 18 8 5 5 35:29 29 Ružomberok B 19 8 2 9 33:32 26 Námestovo 17 7 3 7 24:29 24 Podlavice 17 6 4 7 16:25 22 Lučenec 18 6 4 8 20:35 22 Košice B 17 4 6 7 21:27 18 Giraltovce 18 4 3 11 20:39 15 Humenné 18 4 1 13 18:46 13 Poprad 16 2 5 9 11:32 11 Vranov n.T. 17 2 3 12 21:51 9

štvrtej minúte nadstaveného času ťažká lopta pre brankára určila remízu… Úvodný tlak Liptákov naši zvládli, hlavička Capcaru do vinkla otvorila skóre. Po faule na agilného Šatníka nepremenil Friga pokutový kop, šancu nevyužil Havrilčák. Keď loptu vybojoval Šatník, mieril presne a humenská radosť tu bola opäť. Do záveru však nevydržala. Góly: Capcara, Šatník. ŠK Futura: Jakubov – Šaro, Krajník, Čura, Szilvási, Capcara – Friga, Halajčík, Danko – Havrilčák, Šatník (Maďák, Lojka, Kováč, T. Lukáč). Tréner: M. Tongeľ. l Lok. Košice – Stropkov 1:0 a 1:1, Prešov B – Martin 0:2 a 1:2, Giraltovce – Ružomberok B 1:1 a 0:1, Podbrezová B – Jupie BB 1:1 a 2:3, Námestovo – B. Bystrica B 0:4 a 2:0, Lučenec – Vranov 2:0 a 1:0, Košice B – Poprad nehralo sa.

Ružomberok B 19 13 Martin 18 11 B.Bystrica B 19 11 Stropkov 18 10 Podlavice 17 9 Košice B 17 8 Lokomotíva 18 7 Prešov B 18 8 Podbrezová B 18 7 Poprad 16 7 Námestovo 17 5 Lipt.Mikuláš 18 5 Lučenec 18 5 Giraltovce 18 2 Humenné 18 1 Vranov n.T. 17 1

4 2 4 3 4 4 2 6 5 3 4 5 7 4 3 7 6 5 4 5 6 6 3 10 2 11 2 14 4 13 4 12

40:13 41:15 48:23 41:23 28:10 43:31 31:20 37:22 32:27 19:19 24:20 22:35 18:47 18:58 9:39 13:62

43 37 37 32 32 28 28 27 27 25 21 18 17 8 7 7

TRETIA DORASTENECKÁ LIGA, 21. KOLO STARŠÍ: Michalovce B – Snina 1:0 (0:0). Chladné počasie neovplyvnilo svižné tempo hry na oboch stranách. Po faule v šestnástke nepremenili domáci penaltu, rovnako Sninčania mali dve šance – Harmaňoš nastrelil brvno, Drančák tesne minul bránu. Tlak domácich pokračoval aj po prestávke, ale hostia hrali sústredene… až do nadstaveného času. Domáci z priameho kopu a po odrazenej lopte skórovali. MFK: Kopťar – Magura, Gašpar, Dzurko, Holovka – T. Kepič, Harmaňoš, Drančák, Marinič – Besehanič, Kirňak (J. Kepič, Dzuba). Tréner: Pa. Diňa. MLADŠÍ: Michalovce B – Snina 5:1 (2:1). Sninčania inkasovali už v 3. min. po centri presne mierenou strelou do vinkla. V 10. min. vyrovnal Mandzák zo štandardky a doklepnutí lopty do domácej brány. Domáci však do prestávky išli opäť do vedenia z pohotovej strely v šestnástke. Rozdiel v skóre zvýšovali v II. polčase – center pred sninskú brál Trebišov – St. Ľubovňa 4:0 a 2:1, Lipany – Koš.N.Ves 5:0 a 6:0, KAC Košice – Sobrance 6:1 a 6:0, Sabinov – Moldava 4:0 a 1:0, Kr. Chlmec – Hrabovčík 0:3 a 0:4, Čaňa – Sp. Belá 5:0 a 1:4, Ľubotice mali voľno. Ľubotice 16 13 1 2 67:17 40 Trebišov 16 13 0 3 58:14 39 Lipany 16 12 1 3 65:12 37 Michalovce B 15 10 4 1 36:18 34 KAC Košice 16 11 0 5 54:28 33 Hrabovčík 15 9 3 3 36:18 30 Snina 16 6 4 6 20:23 22 Sabinov 16 5 4 7 21:28 19 Moldava 15 6 1 8 32:43 19 Koš.N.Ves 16 4 2 10 23:38 14 Sobrance 15 3 2 10 18:46 11 Sp.Belá 16 3 2 11 21:53 11 St.Ľubovňa 15 3 1 11 20:53 10 Kr.Chlmec 15 3 1 11 18:59 10 Čaňa 16 2 2 12 16:55 8

nu Janko kryl, ale dorážka už bola presná (3:1), po zaváhaní jedného člena obranného múru vymietol priamy kop domácich šibenicu (4:1) a rovnako po zbytočnom faule premenil súper aj jedenástku (5:1). Góly: Mandzák. MFK: Janko – Matus, Kira, Šebák, Lazenga – Lukáč, Moravec, Mandzák, Cur – Leitner, A. Aľušík (Juhás, Kurila, Mika). Tréner: D. Drančák. Moldava 15 13 0 2 80:17 39 Michalovce B 15 11 2 2 57:22 35 Ľubotice 16 10 3 3 53:16 33 Lipany 16 9 2 5 52:30 29 Snina 16 9 2 5 23:23 29 Sp.Belá 16 8 3 5 49:33 27 Trebišov 16 8 1 7 38:37 25 St.Ľubovňa 15 8 0 7 30:30 24 KAC Košice 16 7 2 7 43:35 23 Sabinov 16 6 4 6 27:34 22 Hrabovčík 15 5 2 8 24:31 17 Čaňa 16 5 1 10 22:42 16 Kr.Chlmec 15 3 0 12 20:66 9 Koš.N.Ves 16 3 0 13 11:58 9 Sobrance 15 0 2 13 9:64 2

FUTBALOVÁ LIGA – ŽENY a ŽIAČKY l I. LIGA, 14. kolo – ŽENY: Dúbravka Bratislava – Štich Humenné 8:0 (4:0). V 10. min. nahradila v bráne zranenú Bednarčíkovú Treščáková. ŽIAČKY: Dúbravka Bratislava – Štich Humenné 0:6 (0:3), G: Bochinová 6. l II. LIGA, 8. kolo – ŽENY: Štich Humenné jun. – Sp. N. Ves 1:6 (0:3), G: D. Janočová. ŠK Štich: Fedáková – D. Janočová, M. Janočová, Čerevková, Krídlová, Sklenčárová, Hajduková, Džubáková, Druliová, K. Maliňáková, Štefániková, M. Mydlová. ŽIAČKY: Štich Humenné ml. žiačky – Sp. N. Ves 0:3 (0:2). ŠK Štich: O. Maliňáková – Miková, Luksajová, Rošaková, Roháčová, Pavlíková, Macková, Jakubová, Hučková, Bezeková. (iš)


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

EXTRALIGA,PLAY–OFF–FINÁLE,1.ZÁPAS

Chem esHum enné–VTBrat is lav a3:2 (27:25,18:25,27:29,25:17,15:8)– séria 1:0

Viac ako dvojhodinová dráma so šťastným koncom. Chemesáci sa ujali vedenia 3:1, ale pri servise Benčiča súper otočil (3:6), náskok si držal do 7:10, aj vďaka blokom (Sarnecki, Lízala) bolo razom 11:10. Eso Javorčíka určilo 17:14, stav 20:17 donútil hostí k tajmu a dve esá Patáka v rade (20:20) znamenali aj tajm našich. Setbal chemesákov (24:23) určil útočne kvalitný Sarnecki, premenil sa až štvrtý (Lízala). Druhý set mal po dobný úvod (3:2 – 3:5), za stavu 4:5 po doskoku pri blokovaní si Mi zerák privodil výron členka a musel striedať. Kapitána nahradil Mlynarčík, ujal sa, druhý set však bol v rukách súpera (5:9, 12:19), nepomohli ani striedania, dve esá Patáka stav na sety zrovnali. Do III. setu vstúpili chemesáci sebavedomo (3:0), „biele tigre“ brali tajm, po ese Lízalu (5:1) však prišli dve sporné lopty určené Volley teamu, Javorčík videl ŽK, razom bolo 6:6, v domácich radoch sa nervozita dala krájať. Pri servise Končála hostia z 10:8 otočili na 10:13, náskok si chvíľu držali, ale Javorčík v 3–bloku chytil Patáka (18:17), J. Hriňák zakončil z „prvej“ a hala opäť burácala. Súper sa nevzdal (22:22), ustrážil setbal chemesákov, po ulievke Patáka sa dostali do výhody hostia, tri setbaly odvrátil Joščák, za stavu 27:28 avizoval (krátko) čiarový rozhodca chybu, hralo sa ďalej, Hukel dlhú výmenu zakončil a za piskotu divákov sa strany menili. Ani tento moment však chemesákov nezlomil. Do IV. setu vstúpili odvážne, Mlynarčík sa chytil na servise (6:3), po

bloku Lízalu na Patáka (13:8) siahli hostia k tajmu, hru však z rúk ne pustili, presadili sa aj blokmi, eso Mlynarčíka určilo tajbrejk. V ňom chytila Sarneckého dvakrát obrana súpera, čo však poľský legionár aj vrátil (4:3), dve chyby súpera (6:4) určili jeho tajm. Za stavu 7:6 blokoval Kašper, dotkol sa siete, čo niesol ťažko, počastoval slovne rozhodcu, videl žltú kartu (9:6), následne vhodil na palubovku tréner hostí fľašu, ďalšia žltá karta (10:6), prišiel blok Joščáka (11:6), dve esá Javorčíka (13:6), útok Joščáka (14:6), hostia korigovali, tretí mečbal využil Sarnecki. Prehru Volley team neuniesol, šéf klubu rozlámal pri palubovke dve stoličky, chladiť bratislavské hlavy musela až polícia… Priebeh–I.:5:8, 16:14, 21:20 (29 min., chyby 7:8); II.: 5:8, 12:16, 16:21 (26, 9:9); III.:8:6, 13:16, 21:19 (35, 8:9); IV.:8:3, 16:11, 21:14 (26, 5:7); V.:5:4, 8:6, 11:6 (13, 4:6). Chemes: Javorčík 18, Lízala 19, Sarnecki 17, Mizerák 1, Joščák 7, Soták – libero Krys (Leškanič 1, J. Hriňák 2, Mlynarčík 7, Pavelka). Tréner: Richard Vlkolinský. Volley team: Kauliakamoa 2, Kašper 9, Hukel 16, Benčič 3, Paták 25, Sunder 4 – libero Kubš (Hruboška, Končál 3, M. Hriňák 8). Tréner: Branko Pistovič. Esá: 7:9 (Ja vorčík 3, Mlynarčík 3, Lízala); body po blokoch: 12:11 (Lízala 4, Sarnecki 3, Mlynarčík 2, J. Hriňák, Javorčík, Joščák); chyby spolu 35:39, z toho pokazený servis: 23:18. R: Höger, Drobňák. D: 1 100. Hracíčas:129 min. (mšk)

STOLNOTENISOVÉSÚŤAŽE–VsSTZ l III. LIGA, 21. kolo: ŠKST HumennéB –Šar.Michaľany8:10,P. Novák 3, Ľ. Lukáč 2, M. Michalčo 2, J. Mihaľovová 1; Belán/Cir.–Snina B 7:11, Drotár 4, Burík 3 – S. Koscelanský 3,5, A. Pavlotty 2,5, M. Hrib 2,5, J. Kopáč 2,5; Jabloň – Brezovica8:10,Židzik 3, I. Lebloch 3, Čopan 2; Stropkov – Vranov B 10:8, Bardejov C – ŠKP Prešov B 9:9, Bardejov B – Svidník 12:6. Šar.Michaľany 21 20 0 1 287:91 61 BardejovB 21 19 1 1 265:113 60 Belán/Cir 21 12 2 7 220:158 47 VranovB 21 11 3 7 206:172 46 Svidník 21 11 2 8 208:170 45 Stropkov 21 10 1 10 176:202 42 ŠKSTHumennéB 21 8 4 9 203:175 41 Jabloň 21 6 2 13 164:214 35 SninaB 21 6 2 13 133:245 35 Brezovica 21 5 1 15 120:258 32 BardejovC 21 1 7 13 152:226 30 ŠKPPrešovB 21 3 3 15 134:244 30 l IV. LIGA, 21. kolo: Jasenov – Vranov C 13:5, P. Barnišin 4,5, Krokker 3,5, Š. Mastiľák 3,5, Miro Gajdoš 1,5; Belán/Cir.B –Snina C 9:9,Rác 2,5, J. Bednár 2,5, Hre žík 2, Ovad 1, I. Hašuľ 1 – A. Kopáč 3,5, M. Charitun 3, R. Fedorco 1,5, M. Bajús 1; Čierne – Košarovce 12:6,Karabinčík ml. 2, P. Kaňuk 2, T. Korba 2; Hažínn/Cir.–Z.Hámre 7:11, M. Serbák 3,5, Švigar 3,5 – Širgeľ 3,5, Dzubák 3, S. Cogan 2,5,

Michalenko 1, Brehovský 1; Kamenica n/Cir. – Medzilaborce 10:8, Lauda 3,5, J. Starec 2,5, F. Sojčák 2, Šram 1, Bokša 1 – Mazanec 3,5, Salák 3, V. Šmiga 2,5. VranovD 21 16 1 4 224:154 54 Čierne 21 13 4 4 219:159 51 Jasenov 21 12 5 4 207:171 50 Zempl.Hámre 21 12 3 6 210:168 48 Košarovce 21 10 3 8 207:171 44 Belán/CirB 21 9 3 9 184:194 42 VranovC 21 8 4 9 181:197 41 TecákVranov 21 9 1 11 196:182 40 SninaC 21 8 3 10 193:185 40 Medzilaborce 21 6 3 12 166:212 36 Kamenican/Cir 21 5 0 16 121:257 31 Hažínn/Cir 21 2 2 17 160:218 27

-

EXTRAL IG A,PLAY–OFF–FINÁLE,2.ZÁPAS

Chem esHum enné–VTBrat is lav a1:3 (26:24,17:25,28:30,24:26)– séria 1:1

Humenčania nastúpili bez kapitána Mizeráka (výron v členku), opäť ho nahradil Mlynarčík. Chemesáci viedli v úvode dvakrát o tri body 5:2 a 7:4, ale Bratislavčania dokázali skóre vyrovnať na 9:9. Na druhom technickom timeoute viedli hostia po ese Sundera 16:15, keď otočili skóre z 13:15. Potom sa však nepresadil Hukel a Humenčania sa dostali do brejku – 19:17. Tréner hostí Pistovič si vzal timeout. Lenže ani to domácim nestačilo, dlhú výmenu zakončil Pa ták, blokom sa blysol Hukel a Volley Team sa dostal do vedenia 20:19. Hostia ešte viedli 23:22, ale prvý setbal mali hráči Chemesu – 24:23. Prvý set nakoniec vyhrali chemesáci 26:24, keď domáci zablokovali útok hostí z hlavného kolíka. V úvode II. setu viedli hostia 4:2 a 5:3 a neskôr 8:6. Domácim sa nedarilo zmazať brejk, navyše po nevydarenom útoku stredom bolo už 10:7 pre Volley Team. Time Humenné. Hostia mali v tejto časti zápasu navrch, na rozdiel od chemesákov nerobili chyby a navyše po výbornom bloku Patáka viedli už 15:10. Aj ďalší bod išiel na konto bratislavského tímu, ktorý vyhrával na druhom technickom timeoute pri servise Kašpera 16:10. Domáci pri servise Javorčíka ožili a striedajúci Pavelka znížil na 13:16. Na zvrat to však nestačilo, Bratislavčania opäť ušli na rozdiel päť bodov a v koncovke viedli 20:15. Volley Team vyhral druhý set hladko 25:17 a začínalo sa odznova. V III. sete viedli domáci po Mlynarčíkovom ese 5:3 a na prvom technickom timeoute mali už dva brejky – 8:5. Bratislavčania však zlepšili obranu na sieti a vyrovnali na 10:10. Domáci kopili chybu na chybu a Volley Team sa dokonca dostal do vedenia 14:11 po bloku Hukela. Tréner Vlkolinský predtým spravil zmenu na nahrá vačskom poste a Sotáka nahradil J. Hriňák. Domáci horeli, naopak UNICEF sa dostal do laufu a vy pracoval si už päťbodový náskok 16:11! Na servise bol stále Benčič. Chemesáci potom znížili z 11:17 na 15:18 po bloku Joščáka

a živilo nádej na zvrat. V koncovke však dal eso kapitán Končál a hos ti vyhrávali 23:18. Domáci potom pri servise Sotáka znížili z 19:24 na 22:24 a tréner Pistovič si zobral time. Humenčania následne vyhrali mimoriadne dôležitú a dlhú vý menu a odvrátili aj ďalší setbal – 23:24! A to nebolo všetko, pretože na konci ďalšej dlhej výmeny prišiel aut Sundera, potom blok Mlynarčíka a dokonca prišiel setbal – 25:24!! Volley Team po dlhom čase získal bod a vyrovnal na 25:25. Oba tímy potom bezchybne útočili – 26:26, 27:27. Miernu výhodu a náskok bodu mali stále domáci, Javorčík upravil na 28:27, ale Hukel odpovedal úspešne – 28:28. Pri Kašperovom servise mali hostia po dlhom čase ďalší setbal – 28:29. Humenčania si opäť neprihrali a bláznivý set ukončil Paták – 28:30. Vo IV. sete upravil Lízala esom na 4:2, ale potom sa v útoku pomýlil Sarnecki a bolo 4:4. Na prvom technickom timeoute vyhrávali chemesáci 8:7. Domáci potom získali opäť brejk a udržiavali si ho 10:8, 11:9. Potom však spravil chybu Sarnecki a bolo vyrovnané 11:11. Oba tímy potom zbierali bod po bode, na druhom technickom timeoute bolo 16:15 pre domácich. Chemesáci získali po Sarneckého bloku po dlhom čase brejk a ujali sa vedenia 19:17. Volley Team však vyrovnal na 20:20 zásluhou Patáka a po ese Kašpera dokonca viedol 22:21! Time Humenné. Bratislavčania mali po pokazenom servise Jakuba Hriňáka prvý mečbal, keď viedli 24:23. Domáci ho zásluhou Lízalu odvrátili. Pri druhom mečbale išiel na servis Kauliakamoa, útok domácich blok nadrazil a zápas ukončil Paták. Chemes:S. Soták 3, Sarnecki 18, Javorčík 13, Lízala 11, Mlynarčík 14, Joščák 4, libero Krys (Pavelka 4, J. Hriňák, Leškanič 2). Tréner: R. Vlkolinský. Volleyteam:Končál 2, M. Hukel 21, Kašper 8, Benčič 9, Paták 24, Sunder 13, libero Kubš (Kauliakamoa, T. Halanda, M. Hriňák 1). Tréner: B. Pistovič. Hrací čas: 118 minút, R: Vaško, Daruľa, D:1 200. (fh)

Obvodnékol ov basketbal estrednýchškôl

CVČ Dúha Humenné v spolupráci s Obchodnou akadémiou zorganizovali 10. apríla obvodné koVK Slávia Sobrance (bývalá farba lo žiakov a žiačok stredných škôl chemesákov) odohral baráž o postup v basketbale. l ŽIACI – poradie: do extraligy (v kádri aj exchemesáci 1. Gymnázium arm. gen. L. Svo Miroslav Matta a Vlado Kríž). Druhý bodu, 2. SOŠ Technická, 3. turnaj sa konal v Komárne, kam cesto - Obchodná akadémia; výsledky: vali v postupovej druhej pozícii, avšak neudržali ju. l Komárno – Prievidza VÝSLEDKOV ÝVOL EJB AL OV ÝSERV IS 3:2, Žilina – Sobrance 0:3 (–20,–20, ŽENY/JUNIORKY, II. liga – 8. kolo: –16), Žilina – Prievidza 0:3, Komárno – Trebišov – Chemes Humenné 3:1 Sobrance 3:0 (21,23, 19), Sobrance – (12,15,–21,12) a 1:3(–18,24,–12,–19). Prievidza 0:3 (–21,–16,–19), Žilina – Chemes: Morochovičová, Švecová, Komárno 1:3. l Poradie:1. Prievidza Gavronová, Turčíková, Jevčáková, 16, 2. Komárno 10 – 3. Sobrance 7, 4. Štibláriková – liberá Csontosová Žilina 3. Do extraligy 2013/14 postúpili a Dzanová (Hudáková, Palšová, SijkoPrievidza a Komárno. (mšk) vá, Capovčáková).

Mattaa Krížnepostúpili

15.4.2013

OA – SOŠT 11:19, SPŠCHaP – Gymnázium LS 6:28, OA – Gymnázium LS 14:53, SPŠCHaP – SOŠT 14:24, OA – SPŠCHaP 31:22, Gymnázium LS – SOŠT 22:21. l ŽIAČKY – poradie: 1. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, 2. Obchodná akadémia, 3. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho; výsledky: OA – Cirkevná SŠ 25:12, Gymnázium LS – Gymnázium JZ 23:8, Stredná zdravotnícka škola – CSŠ 8:17, SPŠCHaP – Gymnázium JZ 5:14, OA – SZŠ 15:6, Gymnázium LS – SPŠCHaP 33:2, CSŠ – Gymnázium JZ 2:17, OA – Gymnázium LS 12:21. Bc.JanaBlichová


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT / INZERCIA

-

15. 4. 2013

Taekwondo Bra ti sla va Open 2013

1 Štyristodesať zápasníkov zo 42 klubov 14 krajín sa zišlo 6. apríla na Bratislava open 2013 v taekwondo zápasoch. TAEKWONDO KLUB HUMENNÉ (1) – detido33kg:Natáliu Chalčákovú zastavila až v posledných sekundách finále zápasníčka zo Slovinska (o 1 bod) a jej hruď ozdobila strieborná medaila. Juniorido63 kg: Robert Smolej už v 1. kole podľahol zápasníkovi z Rakúska a Timotej Korekáč sa stal víťazom kategórie, keď vo finále si poradil so sninským zápasníkom. Seniori: Vu Duc Trung zvládol vo finále zápasníka z Bratislavy a pre hu menský klub získal druhé zlato. Zápasníci i tréner Ing. Ondrej Chalčák ďakujú sponzorom: Jánovi Pľutovi – Štrky, piesky Humenné, Jánovi Kulikovi – Lesan, a spol. Mayster centrum, za možnosť zúčastniť sa takého podujatia. BLACK TIGER TAEKWONDO SNINA (2) – žiaci– 33 kg (4 pretekári): Jakub Penkert sa stal víťazom kategórie. Šimon Kocík vo vá he – 40 kg (5) nestačil vo finále na súpera (2. miesto). Kadeti: zo 4 tigrov sa najviac darilo Samuelovi Kukurovi – 45 kg (6), ktorý v prvom dueli nasadil súperovi KO techniku a vo finále si poradil v I. tretine TKO a zaslúžene zvíťazil. Michal Matiko – 37 kg (9) dokázal v boji o medaile poraziť maďarskú jednotku v kategórii aj napriek zrane niu, ktoré ho odstavilo z boja o finále, ale so ziskom bronzu. Davido Gerboc – 33 kg (8) a Ernest Penkert – 53 kg (6), neprešli 1. ko lom (5.). Juniori: Karol Legemza – 48 kg (3) až vo finále ťahal za kratší koniec s pretekárom z Bosny („golden point“), Marek Hirča – 63 kg (3) v prvom dueli porazil českého pretekára, ale vo finále na súpera nestačil (2.), Gabriel Gábor – 78 kg bojoval ozaj ako tiger a po odsta vení maďarského pretekára získal zlato. Seniori: výkony Martina Su chého a Radovana Jenčíka – 63 kg (8) na medailové umiestnenie nestačili (5.), naopak Marek Čopak – 74 kg nedal súperom žiadnu šancu a zaslúžené pokoril svoju kategóriu. V konečnom hodnotení sa klub BTT Snina umiestnil na 9. mieste (zo 42). Vedenie klubu a tréner To máš Potocký ďakujú za sponzorstvo mestu Snina, primátorovi Ing. Štefanovi Milovčikovi a p. Galando vej za poskytnutie dopravy. (jch,tp)

2


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOS (KENO 10) III. LIGA – 21. KOLO

-

15. 4. 2013

IV. LIGA, 21. KOLO: NA PÔDE LÍDRA SO SLABÝM VÝKONOM

N. Ves – MFK Sni na 3:0 (1:0) Mar tin – ŠK Fu tu ra Hu menné 2:3 (1:2) Bard. Domáci boli od začiatku aktívnejší, ale do Wiener, 39, Červeňák, 51. Pe. Diňa. R:

Góly: 20. Koleno, 53. Ďungel – 18. a 59. S. Karnaj, 14. Hreško Žlté karty: Ďungel, Koleno – Mihok, Popik, Voroňák Rozhodoval: Čiernik Divákov: 450 Najlepší: Ďungel – S. Karnaj MŠK Fomat: Pronaj – Bizik, RoŠK Futura: Brudňák – Paraska, mančík, Sapieta (73. Palenčár), Hreško, Peter Šuľák, Pavol Šuľák – S. Ďungel, Thomka, Škuta, Burger, Karnaj (90. M. Babin), Mihok, Ljubarskij, Brzák, Koleno (65. Kollár), Marek Fa- Popik – Legdan (62. C. Vasiľ), Voroňák cuna (53. Kačák). Tréner: Peter Kurek. (87. Dysko). Tréner: Jozef Valkučák. V jarnej odvete sa Humenčania po zabrzdil center Voroňáka s presnou prvýkrát predstavili na ihrisku sú - koncovkou Karnaja. Brankár Brudňák pera. A začali ako z partesu – v 6. mal viac práce, snaživý bol najmä min. lopta odrazila k Ljubarskemu, Ďungel, v 77. min. sa humenský gólktorý z 18 m tesne minul brvno, man zaskvel, keď zlikvidoval priamy o minútu Legdan vysunul za obra- kop z 18 metrov, v závere ustál aj nu Voroňáka, ktorého strelu k žrdi spŕšku centrov. Poistku bodom mohol Pronaj stačil vytesniť. V 14. min. dať Popik, keď sa k nemu dostala zahrával Mihok rohový kop, Hreško lopta po zrazenej strele Ljubarskeho, si nabehol na bližšiu žrď a jeho hla- do prieniku sa dostal Karnaj, jedovka vička oblúčikom skončila v sieti. z uhla však hetrik neznamenala. (mt) V 18. min. založil humenskú akciu Brudňák, lopta putovala od Mihoka l Lučenec – Lipany 2:1, Vranov – Pohroku Voroňákovi, ktorý centrom na - nie 3:1, Sp.Nová Ves – Lok. Košice 1:2, šiel Karnaja a ten sa nemýlil. Do- Prešov B – Trebišov 4:1, Kremnička – máci dali v úvode o sebe vedieť Poprad 1:2, Moldava – B. Bystrica B 2:0, šancou Ďungela, v ďalšej akcii ha - Námestovo – Košice B 5:0. sil možný problém kapitán Pa- Pohronie 17 12 2 3 30:9 38 raska, v 20. min. však už korigova- B.Bystrica B 19 9 6 4 22:13 33 li, keď center Škutu využil Koleno. Lok.Košice 17 8 7 2 26:13 31 O štyri minúty mieril Ďungel z dob- Moldava n.B. 19 9 4 6 22:19 31 19 8 5 6 24:22 29 rej pozície nad. V 35. min. napria- Lipany hol Paraska z 28 m, lopta pred Pro- Námestovo 18 7 7 4 30:18 28 B 19 7 5 7 31:38 26 najom skočila, ale domáci gólman Košice Prešov B 18 8 1 9 26:34 25 ju napokon kryl. Pohotový volej Lučenec 19 8 1 10 22:30 25 Ljubarskeho bránu tesne minul, Trebišov 18 7 3 8 31:31 24 v 41. min. Pronaj včas vybehol Humenné 19 6 4 9 25:31 22 a zmaril brejk Legdana. Spišská N.V. 19 6 3 10 26:29 21 Druhý polčas začal martinskou aktivi- Poprad 18 6 3 9 18:21 21 19 5 4 10 27:41 19 tou a už v 53. min. bolo vyrovnané. Martin Následne Ďungel hlavičkou lízol Vranov n.T. 19 4 6 9 23:28 18 brvno, ale chystaný rozlet domácich Kremnička 17 4 5 8 25:31 17

prvej väčšej šance sa dostali až v 13. min., keď sa útočník dostal sám pred gólmana Diňu, ale ten vychytal aj následnú dorážku. Naďalej vyvíjali tlak zo štandardiek. Prvá akcia hostí v 29. min., rýchly protiútok dvojice Červeňák – Š. Pčola, v poslednej chvíli zasiahol obranca. V 34. min. po trestnom kope sprava loptu nešťastne tečoval Lojka do vlastnej brány. Popovič v šanci mieril privysoko. Druhý polčas začali aktívnejšie Sninčania, v 51. min. tu tovku Š. Pčolu, ktorý sa v šestnástke preštrikoval, obranca zrazil a dorážajúci Červeňák sa dostal iba k brankárom zaľahnutej lopte. V 70. min. po chybe Lojku sa k lopte dostal Jančošek, ktorý s prehľa dom prestrelil Diňu. V 75. min. po trestnom kope Popoviča a J. Lukáčom zrazenej lopte do šestnástky sa v šanci ocitol Š. Pčola, obranca však jeho strelu odvrátil na roh. Trestný kop domáci v 80. min. premenili, keď z 35 m prvým dotykom lopty sa Šott nemýlil. G: 34. vlastný (S. Lojka), 70. Jančošek, 80. Šott. ŽK: 13. L. Stachura, 45. Gerčak, 45, Pribitný, 90. Kisel – 25.

Slebodník. D: 250. MFK: Pe. Diňa – Wiener, J. Lukáč, S. Lojka (80. J. Kopáč), M. Pčola – Štofík (60. Budi), Popovič (85. Haburaj), Jankaj, P. Hišem – Červeňák, Š. Pčola. Tréner: F. Hanc. (ju) l Svidník – Svit 1:0, Stropkov – V. Tatry 4:1, V. Opátske – Giraltovce 3:0, Barca/KE – V. Revištia 3:2, Haniska – Michalovce B 1:1, Sp. Podhradie – Sabinov 1:0, St. Ľubovňa mala voľno. Bard.Nová Ves 17 10 4 3 32:16 34 Košice-Barca 17 9 4 4 26:19 31 Haniska 17 9 2 6 21:24 29 Snina 16 6 8 2 20:9 26 V.Opátske 17 7 4 6 32:19 25 Stropkov 17 8 1 8 35:25 25 Michalovce B 17 6 6 5 26:18 24 V.Tatry 16 7 3 6 20:17 24 V.Revištia 15 6 3 6 33:32 21 Giraltovce 18 5 6 7 13:24 21 Svit 17 5 5 7 21:25 20 Sabinov 17 5 5 7 20:24 20 Sp.Podhradie 16 4 5 7 12:22 17 Svidník 16 5 0 11 13:25 15 S.Ľubovňa 15 3 2 10 12:37 11

Belá n/Cir. – Radvaň n/L. 2:3 (1:1) V 4. min. strelu Lojana brankár Vasilenko vyrazil na roh. V 24. min. sa už domáci tešili, po skrumáži pred bránou hostí Šimon na štvrtýkrát loptu dotlačil do brány. V 27. min. po hlavičke Tabaku sa lopta do brány odrazila od žrde. V 31. min. Dunaj nastrelil brvno. Hostia v 49. min. po rozohrávke Slovana zo stredu ihriska skórovali Ma. Svičinom. V 59. min. tutovka R. Čižmára letela nakoniec vedľa. Domácu lavičku potešil v 78. min. vyrovnávajúcim gólom P. Dzurovej, keď po kombinácii v šestnástke mieril presne k ľavej žrdi. No v 80. min. z priameho kopu vymietol domácu šibenicu Mamaj. Záver zápasu sa niesol v nervóznej atmosfére, domáci dohrávali od 72. min. bez „rozporuplne“ vylúčeného Prislupčáka. Slovanisti mali Hanušovce – Medzilaborce 1:2 (1:2) no nie príliš úspešne. Domáci ju zdolali ešte dve šance, ale nepremenili ani jedNa blatistom teréne začali Spartakovci trikrát (52., 71. a 73. min.) po indivi - nu. G: Šimon, P. Dzurovej – Tabaka, Ma. aktívne, keď už v 14. min. sa ujali vede - duálnych chybách defenzívy. V 69. min. Svičin, Mamaj. ŽK: J. Kudravý, D. Vajda. nia, po osi V. Lukačik – Turok–Heteš – šanca Mastiľáka neupravila nelichotivú ČK: 72. M. Prislupčák. R: Godžak. D: Gavula, posledný menovaný prekonal prehru hostí. R: Černický. D: 150. TJ 100. TJ Slovan: Ľ. Maliňák – D. Vajda, domáceho brankára. Dobre hrajúci hos- FK: M. Dudič – Hric (70. Mi. Šalata), Dunaj, M. Brečka, Prislupčák, Šimon, J. tia zvýšili náskok v 26. min. opäť Gavu - Goga, Bačovčin, R. Chalupka, Čvirk Kudravý, Halagan, A. Lojan, Čižmár, lom, po prihrávke Hrehovčíka. Domáci (80. Bača), Fejko, T. Mastiľák, M. Barni- Cenkner (J. Marinič, P. Dzurovej, A. znížili už o minútu, keď Smolko prehla- šin, Čerhit, Kovalík. (rch) Kudravý). TJ Družstevník: Vasilenko – vičkoval brankára Lopatu. V 34. min. Mi. Svičin, Tabaka, Mycio, Šafran, G. zastúpil Chripák prekonaného Lopatu V. Šariš – Pakostov 1:0 (1:0) Horvat, Krivák, Jo. Valkučák, Kuzma, na bránkovej čiare. Od začiatku II. Do uzávierky novín nedodal Ajax Ma. Svičin, A. Šalata (Mamaj, Rabajda, polčasu hrali hostia v oslabení, bez vy - Pakostov informácie o stretnutí. Hrivňák). (ek) lúčeného G. Lukačika (faul v strede Udavské – Breznica 2:1 (1:0) ihriska). Domáci sa dlhými loptami tlačili l Výsledky, 21. kolo: Zámutov – Ľu - Tabuľkovo lepšie postavený súper sklado šestnástky hostí, ale tí bravúrnymi botice 2:2, Kračúnovce – Kežmarok mal výkonom, snažil sa ťažiť z nakopázákrokmi brankára odolávali. Sparta- 3:0, N. Hrušov – Kľušov 2:1, Plavnica l Výsledky, 17. kolo: Soľ – Ve kovci sa zomkli a aj v oslabení podali – Kendice 1:0, Fintice – Raslavice 0:2. chec 3:0, V. Žipov – Hrabovčík 4:1, zodpovedný výkon. G: 14., 26. Gavula. Plavnica 17 12 4 1 33:3 40 ŽK: Guba. ČK: 46. G. Lukačik. R: Tra - D.Klčovo 17 9 3 5 38:27 30 Čierne – Bystré 2:1 (2:0). mita. D: 100. MŠK Spartak: Lopata – Kľušov 17 9 2 6 43:27 29 Radvaň n/L 16 11 4 1 40:14 37 Gič, G. Lukačik, Lučko, Turok–Heteš, Kendice 17 9 2 6 37:27 29 Breznica 16 11 1 4 45:20 34 Hrehovčík (89. Čabiňák), Pelech (80. M. Kežmarok 17 8 4 5 24:18 28 Sož 15 10 1 4 35:16 31 Kuruc), Guba (90. Bega), V. Lukačik, Medzilaborce 17 8 3 6 33:28 27 Belá n/C 16 9 0 7 32:27 27 Chripák, Gavula. (pl) Pakostov 17 8 3 6 25:23 27 Čierne n/T 16 7 5 4 29:22 26 Raslavice 17 7 4 6 33:26 25 Vechec 15 7 5 3 22:16 26 Fintice 17 7 3 7 29:28 24 Udavské 16 6 5 5 30:29 23 Dl. Klčovo – Jasenov 3:0 (0:0) 17 6 5 6 28:22 23 Hrabovčík 16 7 1 8 22:32 22 Prvá tutovka hostí v 15. min. zostala Zámutov 17 7 1 9 26:26 22 Stakčín 15 6 1 8 22:29 19 smolne nepremenená, o tri minúty R. Jasenov Ľubotice 17 5 4 8 22:32 19 14 5 3 6 21:26 18 Chalupka situáciu kopíroval. Bezgólový N.Hrušov 17 5 4 8 20:35 19 Kamenica Bystré 15 4 3 8 20:22 15 polčas mohol však tešiť iba jednu stra- Hanušovce 17 5 3 9 24:28 18 Seč.Polianka 15 4 3 8 16:30 15 nu, pretože po zmene strán odolávala Kračúnovce 17 4 5 8 18:35 17 V.Žipov 15 2 3 10 17:40 9 vo väčšine prípadov iba svätyňa hostí, V.Šariš 17 1 2 14 12:60 5 Sedliská 14 0 1 13 12:40 1

vaných lôpt. Udavčania si v I. polčase vytvárali vážnejšie šance, no až v 30. min. zúročil snahu Ondica, keď priamy kop z 25 m umiestnil k pravej žrdi. Hlavičku J. Vološina hostia z bránkovej čiary odvrátili, Varchola opečiatkoval žrď strelou spoza šestnástky. V úvode II. polčasu hostia vyrovnali z rýchleho brejku, keď odrazenú loptu Šafranko nád-herne doťukol do domácej siete. V 58. min. domáci gólovo zúročnili kombináciu – Kiča vystrelil 30–metrovú jedovku a odrazenú loptu vrátil V. Vološin do brány. Domáci si zisk troch bodov umnou hrou udržali, nehovoriac o tom, že od 78. min. hrali bez vylúčeného Šafranka. G: Ondica, V. Vo lošin. ŽK: Proč, Meričko, J. Vološin – Šafranko. ČK: 78. Šafranko (po 2. ŽK). D: 250. OŠK: Mihaľov – Boňko, J. Vološin, Harvilčák, Naster – Kiča, Proč, Ondica, J. Varchola, V. Vološin – J. Greško (Meričko). (jv) Stakčín – Seč. Polianka 0:2 (0:1) Pre domácich nevydarená jarná premiéra… V 25. min. hlavičku Zhytkova brankár s problémami, ale odvrátil na roh, v 28. min. po hlavičke Hanca letela lopta tesne nad bránu a o minútu nastrelil Matiko žrď. Platilo „nedáš – do staneš“, v 35. min. sa tešil Nemčík, prvýkrát. V 65. min. Kuznecov nepotrestal z penalty faul na Matika. Preto druhýkrát trestal v 70. opäť Nemčík. R: Prokša. D: 150. OFK Agrifop: Vohár – Bajza, Steco, Zhytkov, Kuznecov, E. Hanc, J. Kapraľ, Shevchenko, Guľak (75. Krupa), Matiko, Kaganetc. (ms)

V. liga: Spartakovci aj v oslabení trojbodovo

VI. li ga: Opäť čel ná vý me na strá že – lídrom Radvaň n/L.

III. TRIEDA– (9.KaLIme GA)nica DOSPE LÍ Sedliská n/Cir. Výsledky 12. kola: Rovné – Roma Snina 3:0 (3:0), Mantič 2, Kudrik; (hostia nepremenili pokutový kop), rozh. Jancusko. St. Roztoka – Kamienka nehralo sa (hostia nepricestovali). Uličské Krivé a Brestov mali voľno. Uličské Krive 8 6 2 0 18:8 20 Rovné 8 6 0 2 26:10 18 Brestov 8 3 2 3 15:16 11 St.Roztoka 8 3 1 4 13:17 10 Kamienka 7 2 0 5 8:17 6 FK Roma SV 9 1 1 7 10:22 4 Kamienkebudúposezóneodrátané3body


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

15. 4. 2013

II. TRIEDA (8. LIGA) DOSPELÍ, 17. KOLO l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 17. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l l Volica – Ladičkovce 2:1 (1:0), Sopko, Gojdič – Št. Mažerik, rozh. Skalka. Volica: Košický – Sopko, Gojdič, M. a P. Krajkovičovci, Firkaľ, Jaroš, Ryľak, Ferenc, Soták, Lubkovič (Dovhun, Juročko). Ladičkovce: Ed.Hodor–P.Bobaľa,Št.Hodor,J. Kuruc, Gavaľa, Hrin, Št. Bobaľa, Onderko, Mažerik, Gerda, R. Kuruc (Macko, Papaj, M. Bobaľa). Lieskovec – Kr. Brod 0:2 (0:0), Kandráč2 (1z 11m),rozh.Bogdan.Lieskovec: Matej Salanci – Židzik, Hudák, Turcovský, Fedorko, L Džatko, M. Kyslan,Čička,Rada,Kuľha,Mihaľov (Choma). Kr. Brod: Lazor – Maroš Pančura, Jobko, Sopko, V. Bochin, Kačur,Kandráč,Mata,Kocan,J.Bochin, Miroslav Pančura (Suchý, Zavacky); Koškovce – Z. Hámre 2:3 (1:1), Brza, Greš – Brečka, Ferko, Barna, rozh. Fecura. Koškovce: Falatko – Makar, Sabo, Brza, Jenčík, Miro Benec, Dominik Benec, Ballek, David Dušák, Tomáš Dušák, Kuzica (Greš, Boško, Ferianec). Z. Hámre: Vozár – Melník, Hrabik, J. Max, M. a P.Michalenko,Rosič,Š.Max,Mesaroš, Ferko, Brečka (Pašek, Žir, Barna);Lackovce – V. Hrušov 5:0 (3:0), Škumanič 4, Adamov, rozh. Ferko.Lackovce:Binda–Šefčík,Delin,Matuščák,Adamov,Komjati,Štefan, Danko, Babjak, Nazad, Škumanič (Hoferica, Branovský, Madej, Opálka, Surgent). V. Hrušov: Martin Piroščák–Varhač,MarcelPiroščák, J. Šalata, Rašpľa, Smerek, M. Ondáč,V.Šalata,Volkov,Hudák,Novák(Maďák,P.Ondáč);Papín – Ko lonica 3:1 (1:1), Jevič,Salamon,Horodnik – Roháč, rozh. Varga. Papín: Hančarik – Ondica, Vasiľ, Findrik, Šváb, V. Jevič, Gábrik, Rybár, Horodník, Salamon, Macko (Gabriš, Ondica). Kolonica: Dzurovej – Matisko,Diňa,P.a T.Karaščák,Roháč, Peložato, Piško, Hašuľ, Ľonc, Tinčík (Sinkanič, Hrehovčin); Lukačovce – Rokytov 3:1 (2:1), Patrik Meričko, Turcovský, Jašš – Adamek, rozh. Ferčák.Lukačovce:Ivan–Bučko,Bačovčin, Patrik Meričko, Relák, Barnišin,Matta,MarekMeričko,Turcovský, Jašš, Majerník (Jalčák, Martin Meričko).Rokytov:Mikloš–Paňko,Mikiara,Buša,Susko,Jasik,Borč,Habusta, Černega,Adamek,Paňko(Balica);N. Sitnica – Podskalka (nehralosapre nevhodnýterén). Kr.Brod 15 13 0 2 63:22 39 Papín 15 11 2 2 39:18 35 Koškovce 15 9 4 2 43:24 31 Rokytov 15 7 2 6 38:34 23 Lieskovec 15 7 1 7 28:28 22 Z.Hámre 15 6 2 7 33:28 20 N.Sitnica 14 6 2 6 28:27 20 Ladičkovce 15 6 1 8 46:44 19 Lackovce 15 5 3 7 35:27 18 Lukačovce 15 4 5 6 30:37 17 Volica 15 5 2 8 24:53 17 Kolonica 15 4 2 9 35:56 14 Podskalka 14 4 0 10 19:28 12 V.Hrušov 15 3 2 10 21:56 11

KENO 10, III. LIGA, 22. KOLO ŠKFuturaHumenné – Námestovo

sobota 20. apríla o 16.00 hod. Príďte povzbudiť!

Trio fa vo ri tov vonku ví ťazne, vo fa zó ne Pti ča nia

V. SITNICA – PTIČIE 1:7 (0:4) Jedenzošlágrovjarnejouvertúryskončil výsledkom, ktorý čakal asi iba málokto(akvôbecniekto)…Domácimchýbaloviacerohráčovzákladnejzostavy, čoboloajhernecítiť.Lídermalodúvoduprevahu,ktorúzúročilajgólovoa do prestávky už bolo prakticky o víťazovi rozhodnuté.DoII.polčasunastúpilidomácis cieľomviacneinkasovať,zámer sa im však nepodarilo naplniť. Hostia boliv koncovkeefektívni,domácimbolo dopriatetešiťsaibajedinýraz.PohodinehrypotešilaakciaL.Malého,ktorýsa preštrikovalceztrojicuobrancov.Z ptičanskýchgólovbolnajkrajšíposledný– Karas„zavesil“krásnez priamehokopu. Góly: 65.L.Malý–17.Bešák,33.Jalč, 38.a 84.Karas,45.Kolník,72.a 77.Hucovič.ŽK: nikto.R: J.Ferko.D: 60.Vynikli: nikto–Metiľ.Vyšná Sitnica: P. Tomek–JozefJalčák,M.Paščinský,D. Švigár, M. Berdák, M. Kasarda, J. Kušnír,V.Čakurda,J.Krak,JánJalčák, M.Palšák(J.Boháč,L.Malý,M.Džubara).Ptičie: L.Behun–V.Gavaľa,M.Čirák,T.Karas,M.Kocik,M.Jalč,M.Bešák,M.Dzemjan,T.Patarák,P.Kolník, L.Metiľ(R.Hucovič,T.Švik).(jp)

Lisák,G.Ondík,A.Kuľus,M.Sabo,J. Ondík,Belcák,P.Sabo,J.Mríz,Kolesár,Šepeľa(Veľas).Ohradzany: Hrubovčák – J. Pavlovský, R. Matta, M. Pužo, P. Otavka, J.Tkáč, J. Matta,A. Frajtko, Jancusko, Pekala, T. Tkáč (Šmajda,Cholp).(fh)

zad–A.Lukáč,M.Kaňuk,J.Sabol,J. Čirák,V.Majerník,P.Hoľko,L.Nazad,P. Sabol, J. Karabin, J. Hajduk (R. Majernik,M.Sabol,T.Pavur).(vf)

ULIČ – BOROV 3:1 (2:1) Ideálne počasie, no rozmočený terén. V prvej polhodine mali loptu viac na koZUBNÉ – KOCHANOVCE 1:2 (1:2) pačkách hostia, využili podporu vetra Domácizačalivýborne,keďžeužv 6. a maliajšance,aleVišňovskýa I.Černemin.poideálnomcentriĽ.Simusahla- gatesneminulibránu.Domácivyrážalido vičkoupresadilM.Max.Zubnianskara- brejkov,útočnétrioČokina–Cmar–Hrodosťvšaknetrvaladlho,lebov 11.min. madkarobiloborovskejdefenzívestarosti. vyrovnal T. Sima strelou spoza šest- PoindividuálnejakciiT.Opielu,ktorýposanástky.Futbaltobolobojstrannesvižný, dilcenternahlavuOlahasahostiaujalivez domácichvyčnievalivýkonmiĽ.Sima denia.A tomohlináskokzvýšiť,aleúnik i M.Max,zahostíT.Sima.Právetento Olaha zlikvidoval Vasilenko. Vyrovnanie kochanovskýútočníksapričinilo obrat, prinieslakrídelnáakciaHromadkus konkeď premenil pokutový kop. Druhý covkou Cmara z päťky. V nadstavenom polčassaniesolv snaheo zubnianske časeI.polčasupoakciiCmarastrelilgól vyrovnanie, šance mali M. Max i Hre- do šatne Hromadka. Gólový apetít mu hovčík, Bumbera však bol spoľahlivý. ostalhneďv úvodeII.polčasu,v ďalšíchsiHostia sa spoliehali na brejky, tie však tuáciách uličskí „vlci“ stroskotali na dečasto končili v ofsajdových pozíciách. fenzívehostídirigovanejMydlom.V záveGóly: 6.M.Max–11.a 42.T.Sima.ŽK: re postupoval M. Lukačik sám na Vasinikto.R: Holp.D: 100.Vynikli: Ľ.Sima– lenka, ale domáci brankár opäť vynikol, T.Sima.Zubné: Š.Haburaj–Ľ.Sima,L. rovnakoajv 90.min.,lebonabránkovej Vasilco,R.Bálint,L.Boňko,M.Škutka, čiarevychytalFedurca.KladombolaslušP.Hrehovčík,R.Koromház,V.Bálint,M. ná hra. Góly: 38. Cmar, 45. a 48. HroMax,J.Max(A.Suchanič,O.Drančák). madka–36.Olah.ŽK: nikto.R: Kucer.D: ĽUBIŠA – OHRADZANY 4:0 (2:0) Kochanovce: I.Bumbera–M.Kolesár, 150.Vynikli: Cmar–Opiela.Ulič: V.VasiUž v 10. min. bol faulovaný Kolesár, M. Jelinek, M. Macko, V. Gaľo, M. Ki- lenko – Chochrun, Levkanič, Sidor, priamykopzahrávalM.Sabo,dorážka mák,T.Sima,J.Pado,M.Rada,Ľ.Ši- Samčik,Kireš,Korkobec,Čokina,Kočan, J.Mrízovinevyšla.V 23.min.bolfaulo- mai,J.Karnaj(M.Bašista).(ds) Cmar, Hromadka (Poldruhák). Borov: vaný M. Sabo, domáci zahrávali ďalší Kollár–A.Černega,Mydla,Piňko,Opupriamykop,jedovkuG.Ondíkavytlačil DLHÉ n/Cir. – KOŠAROVCE 3:0 (2:0) da,Višňovský,T.Opiela,Buka,Fedurco,I. brankár na roh – ten zahrával Kuľus Nadomácichbolobadaťchuťpofutba- Černega,Olah(M.Lukáčik).(jk) a priamoz tejtoštandardkyotvorilskó- le,aleajhostiasapričinilio kvalitnýzáre. Vyrovnanie mal na kopačke J. pas.DoprestávkymaldlžanskýCibula HAŽÍN n/Cir. – FK HUMENNÉ 2:3 (0:2) Matta,v šancivšakzaváhal.V 31.min. štyrišance,žiadnunevyužil.Akosastrie- SkóreotvorilKirvej„nenápadnou“strelou priamy kop G. Ondíka a lopta lízala ľajúgóly(ajkeďnadvakrát),ukázalv 20. „bodlom“odžrdedosiete,presadilsaaj brvno.V 37.min.našielJ.Mrízcentrom min.harcovníkM.Krivjančin,keďvyužil kanonierČerňa,keďhlavičkoupribližšej M.Saba,ktorýpeknouhlavičkouskóro- prihrávku brata Jožka. Práve J. žrdi nechytateľne zvýšil náskok favorita. val.AjII.polčaszačallubišskýmišanca- Krivjančin stál pri druhom dlžanskom V II.polčasechcelidomácináskokzmami,aleJ.OndíkaniM.Sabonepocho- úspechu,v 35.min.napolsieťz priame- zať,nopochybev defenzívepadolgóldo dili. V 60. min. brankár Hrubovčák ho kopu. Po obrátke mali Dlžania prázdnej hažínskej brány. Krížna strela faulovalv šestnástkeMríza,nasledoval v chrbtepodporuvetra,aleprvípohrozili Godžákavykresalanádej,v samomzápokutový kop, ktorý zahodil M. Sabo. hostia–v 50.a 51.min.tesneminulibrá- verepofaulenaP.KopáčaprišielajhaDomáci brankár Krivjančin mal prácu nuHajduki V.Majerník.Výsledkovúpo- žínskypokutovýkop,ktorýpráveP.Kopopriamomkopehostí(vytlačilnaroh). dobu stanovil v 84. min., keď po páčpremenil,alenaziskboduužnováčiÚnik M. Saba nedovolene zastavil R. štandardkedorazilM.Krivjančinloptuza kovi neostal čas. Góly: 72. S. Godžák, Matta, musel predčasne pod sprchy, brankárov chrbát. Góly: 20. a 84. M. 88. P. Kopáč (11 m) – 18. Kirvej, 23. pokutovýkops prehľadompremenilJ. Krivjančin,35.J.Krivjančin. ŽK: J.Po- Čerňa,63.Barančik.ŽK: D.Michalčák– Ondík.Konečnýrezultátstanovilv 90. ľačko–P.Sabol.ČK: 70.P.Sabol(Ko- M.Hardik,Barančik.R: Petruňo.D: 100. min.dobrehrajúciM.Sabo.Góly: 38. šarovce).R: Buchlák.D: 200.Vynikli: J. Vynikli: S.Godžák–Kirvej.Hažín n/Cir.: a 90. M. Sabo, 23. A. Kuľus, 67. J. Krivjanský – A. Lukáč. Dlhé n/Cir.: T.Račko–D.Godžák,PatrikŠuľak,D. Ondík (11 m). ŽK: P. Sabo – Hru- Dzurko – Gazda, Poľačko, M. Michalčák,D.Ferjak,S.Godžák,S.Habovčák.ČK: 66.R.Matta(Ohradzany). Krivjančin,Hajtáš,Cibula,L.Piškanin,J. maďák,M.Mišenko,M.Čižmárik,L.PeR: Prokipčák.D: 100.Vynikli: J.Mríz– Krivjanský, Bednár, Burik, J. Krivjančin cha,P.Kopáč(M.Kopáč).FK Humenné: Jancusko.Ľubiša: MarekKrivjančin– (Gutter,D.Piškanin).Košarovce: J.Na- Š.Šurin–F.Valalik,P.Muller,J.Šarga,M. Hardik,R.Kirvej,P.Jurov,Ľ.Harvan,M. l l l Z O S TAVA K O L A l l l Schwarzbacher, P. Barančik, M. Čerňa V. Vasilenko (Ulič,5) (M.Danko,J.Jurov,F.Dzurko).(jm) J. Krivjanský S. Godžák J. Gazda MODRA n/Cir – UBĽA (Dlhén/Cir.,1) (Hažínn/Cir.,1) (Dlhén/Cir.) nehralosa(nespôsobiláHP) T. Karas M. Sabo T. Opiela R. Kirvej Ptičie 15 12 1 2 46:19 37 (Ptičie,4) (Ľubiša,1) (Borov,5) (FKHumenné,1) Kochanovce 15 12 0 3 43:15 36 FK Humenné 15 10 0 5 38:27 30 M. Hromadka T. Sima L. Metiľ Ulič 15 8 3 4 40:21 27 (Ulič,5) (Kochanovce,4) (Ptičie,7) Modra n/C 14 8 2 4 25:16 26 (klubovápríslušnosťapočetúčastívZostavekola) V.Sitnica 15 8 1 6 36:30 25 15 5 6 4 33:21 21 ŠK Futura Humenné zatiaľ jarným lídrom Borov Dlhé n/C 15 5 5 5 28:30 20 Humenné 4 4 0 0 10:3 12 Lok.Košice 2 1 1 0 3:2 4 Ohradzany 15 4 4 7 24:32 16 Moldava n.B. 4 3 0 1 6:3 9 Pohronie 2 1 0 1 3:3 3 Zubné 15 4 3 8 20:33 15 Vranov n.T. 4 2 1 1 6:4 7 Prešov B 3 1 0 2 6:7 3 Ľubiša 15 4 3 8 22:39 15 B.Bystrica B 4 2 1 1 5:3 7 Poprad 3 1 0 2 2:3 3 Hažín n/C 15 3 2 10 16:38 11 Lipany 4 2 1 1 5:4 7 Spišská N.V. 4 1 0 3 3:5 3 Ubľa 14 3 1 10 22:34 10 Košice B 4 2 1 1 6:9 7 Martin 4 0 1 3 4:7 1 Košarovce 15 2 1 12 9:47 7 Námestovo 3 2 0 1 8:3 6 Kremnička 2 0 0 2 2:5 0 Uliču, Hažínu n/Cir. i Ohradzanom Lučenec 4 2 0 2 6:7 6 Trebišov 3 0 0 3 2:9 0 budú po sezóne odrátané 3 body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

15. 4. 2013

Firpoma VAS nú ka

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, H U M E N N É Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop

HUT NÝ A STAVEBNÝ MATE RI ÁL

PLUS s.r.o.

NAJLACNEJŠÍ V REGIÓNE! Poskytujeme montáž krovov a striech

PRE­DAJ:

u Strešné krytiny LINDAB, LEXAN u Rúry kúrenárske a konštrukčné u Plechy čierne a pozinkované u Profily L, T, U, I u Oceľ betonárska u Kari siete u Odkvapový systém u Ťahokov, drôty REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@gmail.com), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.

pv2013-16  
pv2013-16  

noviny Pod Vihorlatom

Advertisement