Page 1

ROČNÍK:XVČÍSLO:3 16. 1. 2012 CENA: 0,40€

Oznamujeme,žepredajňa bolapresťahovanána Ul.Československejarmády19 ZÁHRADKÁRSKEPOTREBYZPHATALA

l Neskúmame, či máte iné pôžičky v bankách l Bez dokladovania účelu l Bez ručiteľa a iného zabezpečenia l Možnosť bezplatného odkladu splátok l Zamestnaným, dôchodcom, na materskej dovolenke, opatrovateľkám v zahraničí, živnostníkom a právnickým osobám NEVÁHAJTE,DOKÁŽEMEVYRIEŠIŤVÁŠ FINANČNÝPROBLÉMRÝCHLO,JEDNODUCHO, DISKRÉTNEAVPRIATEĽSKEJATMOSFÉRE

Infolinkanonstop:0905366416

Kancelária, Ul. Štefánikova 18 (budova Chemkostav HSV) 3. poschodie, č. dv. 312, 066 01 Humenné

PRIMAPÔŽIČKA l bezplatnýodkladsplátok l možnosťpredčasného splatenia l navyšeniepôžičkybez zmenysplátky l zamestnanýmdôchodcom,živnostníkom a opatrovateľkám v zahraničí

Tel.0908143139

n ájd ete nás na internet e

www.podvihorlatom.sk


2

- PODVIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJNHumenné 19. 1. DreamHouse 21. 1. Dom Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUMSnina 17. 1. DvojakýživotVeroniky 22. 1. JanaEyrová Zač. predst. o 19.30 hod. POBIEDAMedzilaborce 20. – 21. 1. ArthurzáchrániVianoce 13. 1. Mojakrásnaučiteľka Zač. predst. o 18. hod.

Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina OdAndrejapoTrochkráľov–4. zimný výtvarný salón – výber obrazov z medzinárodných výtvarných festivalov. VÝPREDAJOBRAZOV SOZĽAVAMIAŽDO50% Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

SPRAVODAJSTVO

Kedy na klzisko

Politika–svet,kdejevšetkomožné Kytièka k meninám

V týchtodňochsarozbiehavolebnákampaň.Mnohípolitici(aj keďverím,ženievšetci)námznovubudúťahaťpodnosmedové motúzy, maľovať svet (či aspoň Slovensko) v ružových farbách či sľubovať nesplniteľné. Len im akosi nepríde na um vysvetliť,akojetosoškandálomGorila,ktorýnásobchádza.Už to,žetietoinformáciepolíciavrajmala,aleichvyšetrovanievraj musela zastaviť, je príkladom toho, ako sa s nami hrá – akoby o fazuľky.Podobneakov zatiaľneverifikovanomprepiseprispomínaných sumách, ktoré poctivo zarábajúcim ľuďom vyrážajú dych.Anisanečudujem,žekaždýsachcevidieťv politike,lebo tojesvet,kdejevšetkomožné.Kedysisomsazúčastnilstretnutia s redaktorom Washington Post Nortonom Mitzom. Hovoril o tom, ako dvojica redaktorov tohto denníka upozorňovala na aféruWatergate.Trvaloimdvaroky,počasktorýchsak nimpostupnepridaliajďalšiedenníkya televízia,abynapokondosiahli odstúpenie prezidenta Nixona a jeho administratívy. Myslím, že u nás také voľačo nehrozí. Možno sa aj túto kauzu napokon na Slovenskupodarízamiesťpodkoberec.Hocikonštatovaním,že jejdôveryhodnosťsanedácelkomoveriť. Marián Šimkulič

3.týždeň od 18.00 hod. do 20.00 hod. od 17.00 hod. do 19.00 hod. od 18.30 hod. do 20.30 hod.

Kam do lekárne

Od 16. 1. - 22. 1. 2012 oslavujú meniny: Kristína,Nataša,Bohdana,DrahomíraMário,Dalibor-Sebastian,Vincent,Zora.

Kam za kultúrou VihorlatskémúzeumHumenné l Jedenásťmínussedem–autorské šperky SilvieBartovej.Výstava potrvá do 26. januára l Qarteto –výstava ukrajinských umelcov VasiľSočka,BogdanKorž,Ľudmila Raďko – Korž, Ferenc Efran l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok – piatok 8.30 – 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatskéosvet.str.Humenné l 19. 1. o 15. hod. Ponačinanéobrazy – otvorenie výstavy Jarmily Sabovejl 20. 1. Spoločnýsv.večer–koncert a spoločenská zábava. Mestskékultúrnestr.Humenné l 20. 1. o 16. hod. Kontrasty – otvorenie výstavy obrazov Juraja Tkáčikal 22. 1. Novoročnýkoncert Cigánski diabli o 19. hod., pre veľký záujem predstavenieaj o 16.30 hod. Vstupné v predpre daji 8 €, v deň koncertu 10 €.

Zdravie, šťastie a žitie pre prítomnosť priali účastníkom novoročného stretnutia Anna Sotáková a Mária Bunganičová, predsedníčky klubov Nádej a Prameň, ktoré pôsobia pri Spoločnosti klinickej onkológie v Humennom. Tieto hodnoty sú najcennejšie práve u ľudí, ktorí sa stretli s vážnymi chorobami. PozvaniedoichkruhuprijaliprezidentkaSKODanaSalanciová, onkologičkaMUDr.BrigitaTimuľákováa sestričkyAmálkaStaruchováa AnnaHupcejová.RozveseliťichprišlaskupinaKyčerazo Sniny,a akojeajzosnímkyzrejmé,náladabolavynikajúca. (aš)

ZPIATEHOREPREZENTAČNÉHOPLESUMESTASNINA2012

S vyn ik aj úc ounál ad oua záb av ou

V sobotu14.januárasauskutočniltradičnýužpiatyročníkreprezentačnéhoplesumestaSnina.Tradičnedobránáladaspôsobila,žesahostia,prevažnedomáci,aleajz Českejrepubliky,zabávalitakmerdorána. Primátor mesta Snina, Ing. Šte- Humenné, PhDr. Janu Vaľovú fan Milovčík, na úvod s poteše- s manželom, starostu obce Belá ním privítal primátorku mesta nad Ci ro chou, Já na Vajdu s manželkou, ako aj skupinu poslancov MsZ v Snine a početné zastúpenie firmy Tenergo Brno, a. s. Úroveň dobrej nálady Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 16. 1. Lekáreň Dr. MAX pozdvihli hneď od začiatku taKAUFLAND, 17. 1. Lekáreň MÁRIA, nečné sku pi ny z mesta, ale 18. 1. Lekáreň HARMÓNIA, 19. 1. najmä známy Pavol Hammel, Lekáreň Dr. MAX - PHARMSTORE, ktorý, ako povedal, prichádza 20. 1. Lekáreň AVICENA, 21. 1. Leká do Sniny veľmi rád. Tohtoročný reň Dr. MAX - PHARMSTORE, 22. ples bol sa mo fi nanco va ný aj 1. Lekáreň LÚČ. Otvorené v pra z dôvodu krízy. Tak ako je v Sni covných dňoch do 20.00 hod., v so ne zvy kom, zby točne sa botu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 nemrhalo ani jedením, ani pitím, hod. a od 13.00 do 20.00 hod. všetko vyvážila vynikajúca nálal MEDZILABORCE: bez pohotoda a zábava. Primátor vyslovil vostnej služby. Lekáreň Silvia nádej, že v podobnom duchu sa v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 budú niesť aj ďalšie ročníky plehod. Lekáreň Tretment na Mierovej su. Rovna ko sa po ďa ko val ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., organizátorom, ale najmä sponv sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Spe v ák Pa v ol Hammel prizo rom, kto rí po moh li orga ni l SNINA:Lekáreň DOM ZDRAVIA 0918 701842.Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 chádzadoSninyveľmirád.Viac začne i fi nančne za bezpe čiť fotoz plesunájdetena5.strane. tohtoročný ples. ZuzanaKrupa hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod. piatok sobota nedeľa

16.1.2012

MYŠLIENKYZODPOV EDNÉH ORED AKT OR ADONOV ÉH OTÝŽDŇA

Kedy na plaváreò Vnútornýbazén3.týždeň: streda od 09.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. ut., št., pia. od 09.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. so. - ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna 3.týždeň: ut. - so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

-

Opustili nás V HUMENNOM Štefan Kunco, nar. 1945 Anna Čermáková, nar. 1936 Michal Petruška, nar. 1930 Ján Volovár, nar. 1962 Ján Vasilko, nar. 1939 Vojtech Icha, nar. 1926 V SNINE Ján Gerboc, nar. 1931 Mária Janusová, nar. 1959 V BELEJNADCIROCHOU Juraj Kapuscinský, nar. 1950 V DLHOMNADCIROCHOU Anna Solomejová, nar. 1929 V HABURE Andrej Uram Hricko, nar. 1937 V HANKOVCIACH Štefan Harvilla, nar. 1923 V HRABOVCINADLABORCOM Belo Katanik, nar. 1942 V JASENOVE Jolana Hrubovčáková, nar. 1934 V KOCHANOVCIACH Eva Ducková, nar. 1937 V KOLONICI Michal Chomanič, nar. 1931 V ŇAGOVE Michal Gajdoš, nar. 1952 V NIŽNÝCHLADIČKOVCIACH Verona Tkáčová, nar. 1952 V PČOLINOM Milan Hrebeňák, nar. 1978 VOVÍŤAZOVCIACH Mária Niemcová, nar. 1926 Nechimsvietisvetlovečné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

S VZÁCNYNMIHOSŤAMI Na prahu juliánskeho Nového roka sa v obradnej sále humenského kaštieľa uskutočnilo prijatie, v rámci ktorého primátorkaJanaVaľováprivítalaveľvyslancaRuskejfederáciePavlaMaratoviča Kuznecova, veľvyslanca Izraela Alexandra Ben–Zvi (na snímkevpravo)a ďalšíchhostí, a tozaprítomnostihonorárneho konzula Ruskej federácie Ladislava Štefka, ktorý v tento deňslávilajsvojevýznamnéživotnéjubileum.(aš)

Policajné správy

ĽUBOŠONDOVČINZOSPOLOČNOSTIPREPODPORUROZVOJ AREGIÓNOV

Väčšiupoz ornosťhistór ii–šancaprerozv ojlok álpatriot izmu

Aby si člov ek zač al niečo váž iť, mus í o to najprv prísť? Tot o príslov ie mi pri nedávnom stretnut í prip om en ul a ved úc a štáb u rak úskej tel ev íz ie, ktor ú som spol u s jejkol eg am isprev ádzalv Hum ennom.V popred íichzáujmubol ahistór ia. Bol som preto rád, že sa im pá- niori a žiaľ, najhoršie školopo- jí aj nápad jednej z respondenčil renesančný kaštieľ, socha vo- vinná mládež. Určite to svedčí tiek. Nebolo by možné zorganijaka Švejka aj kostol Všetkých okrem iného aj o tom, aký dôraz zovať celomestské súťaže pre svätých. Ako rodený Humenčan sa kladie na niečo, čo sa nazýva žiakov zo základných a streda človek, ktorý sa profesionálne lokálpatriotizmus, alebo hrdosť ných škôl, o ich zna lostiach venuje cestovnému ruchu, som na miesto, kde sme sa narodili z histórie Humenného? Deťom sa snažil prezentovať čo najviac alebo žijeme. Možno sme pri a mládeži by to poskytlo príležifaktov o tom, čo naše mesto do- ankete len natrafili na nesprávnu tosť na vlastnú realizáciu aj na káže ponúknuť zahraničným tu- vzorku, ale isté je, že v oblasti zmysluplnejšie využitie voľného ristom. Keď sme prechádzali ná- prezentovania nášho mesta jeho času. Pre nás ostatných by to mestím, rozhodli sme sa v anke- vlastným občanom, máme všetci mohla byť šanca pripomenúť si te položiť chodcom zopár otá- rezervy. Som rád, že v meste zabudnuté alebo dozvedieť sa zok. Oslovení mali odpovedať, pri budli informačné ta bu le aj niečo nové. Je to šanca aj pre ktorých päť historických pamia- brožúry, ale pre lepšiu informo- organizácie z tretieho sektora tok v meste, si najviac cenia. vanosť o histórii Humenného je a bola by veľká škoda, aby sme Najlepšie dopadli humenskí se- to stále málo. Za posúdenie sto- ne vy uži li tiež spo mienky najstarších, žijúcich humenských seniorov. ĽubošOndovčin

Konečneprišlazima.Znovusapotvrdilo,ženechsapočasietvári všelijako, nech nás v decembri či januári počastuje dažďom i teplom, na rusínsky Silvester i Nový rok prichádza zakaždým s mrazmii snehom.Meteorológoviamajúnatútočasťzimyoznačeniefabiánska,alemynajlepšievieme,akojetonaozaj.Mimochodom, poznáte odpoveď na otázku, kto skôr oslavuje Silvestra? Odpoveďjejasná:Rusnáci,lebotítakrobiaužv januári,kýmmy ostatníažv decembri.Takževšytkojnajlipšojv novimriku. (mš)

16.1.2012

Ľudia si zaslúžia politikov, ktorí nebudú kradnúť! www.porochnavy.sk

Prij at iev kaštiel i

Šťastliv ijnov ijrik

-

Z pranostiky

Polícia obvinila dvoch mužov – 22–ročného z Podskalky a 42–ročného z Humenného, zo znásilnenia 47–ročnej ženy z Podskalky. Obvinení muži svojualkoholomopitúobeť10. januára vzali z pohostinstva k ihrisku za osadou. Tam ju vyzliekli a znásilnili. Po tomto brutálnom čine ju obliekli, odnieslikukontajnerupredjej bydlisko, položili na matrac a odišli.Tujunašlinasledujúci deň ráno mŕtvu. Presnú príčinujejsmrtiurčísúdnapitva.

NOV ÝNÁČ ELN ÍK Príslušníci Mestskej polície v Snine majú nového náčelníka. Päťdesiatročný rodák zo Sniny, policajt vo výsluhovom dô chodku, plk. JUDr. Ján Maškulík, získal dôveru výberovej komisie. V policajnom zbore pracoval tridsať rokov do apríla 2011, naposledy ako zástupca riaditeľa OR PZ v Humennom. –MJK–

POLICAJTIV NOVOMŠATE Slovenskí policajní príslušníci sa čoskoro oblečú do nových uniforiem. Ministerstvo vnútra podpísalo rámcovú zmluvu, platnú štyri roky, na nákup nových košieľ, nohavíc, sukní a náplecníkov. Do verejného obstarávania sa prihlásili štyria uchádzači, dvaja boli vylúčení, z elektronickej aukcie vzišla ako víťaz spol. Rutex Tra de, s. r. o. Podľa potreby by tak v skladoch malo pribudnúť 12 tisíc striebristých a 6 800 zlatistých košieľ, 30 tisíc nohavíc, 44 tisíc letných nohavíc, 4 tisíc sukní a 60 tisíc náplecníkov. (mv)

l Ak je pekné počasie na sv. Marcela pápeža (16. 1.), pekná bude aj Veľká noc l Sv. Anton pustovník prináša ľad alebo ho láme. Ak ľad nenájde, hneď ho máme l V januári silný ľad, v máji hojne medu l Na deň sv. Prisky hľadí mráz do misky l Sv. Priska pod saňaNASLOVÍČKOS DOPRAVÁKMIl NASLOVÍČKOS DOPRAVÁKMI mi píska l Na sv. Knuta prichádza zima krutá l V januári v mraze stisku každý ťahá ku ohnisku l Na sv. Fabiána bez kožuchu ani krok l Ak je sv. Agneška OkresnýdopravnýinšpektorátORPZv Humennom(ODI)evidu- láskavá, škovránka z rukáva vypúšťa je k 13. januáru (od 1. 1. 2012) päť dopravných nehôd (DN) – lAk na Vincenta sa začne sypať sneh, v okrese Humenné dva, v okrese Snina tri, v okrese Medzila- často až do Hromníc neustane. (cin) borcedoposiaľODInehodyneeviduje.PritýchtoDNsa2osoby zraniliťažko,v rovnakompočteobišlis ľahkýmzranením. Svoj podiel na DN mali: nedosta - veci prečinu ublíženia na zdraví točné venovanie sa vedeniu moto- podľa § 157 ods. 1 TZ (v Snine 9. MedziobcamiBertotovcea ChminianskaNováVesdošlov nerového vozidla vodičmi, neprispô - januára o 17.10 hod. na ceste I. tr. deľu8.januárao 17.20hod.k tragickejdopravnejnehode,priktosobenie spôsobu jazdy pove - I/74 zrazil vodič autobusu chodca rej,opäťzbytočne,vyhasolmladýľudskýživot. ternostným podmienkam, stavu prechádzajúceho cez priechod pre Z doposiaľ nezistených príčin prešiel 33–ročný vodič auta zn. a povahe vozovky, preceňovanie chodcov, pričom chodec utrpel Seat Altea zo Sniny do protismeru a pravou bočnou stranou vozidšoférskych schopností (agresívna ťažké poranenia hlavy s dobou la narazil do prednej časti protiidúceho auta zn. Opel Astra, ktoré jazda), či nedanie prednosti liečenia dlhšie ako 42 dní). l Vy - šo fé ro val 27–ročný muž z Bu ko viec (okr. Stropkov). Mla dý v jazde. U vinníkov nehôd prí - zývame vodičov k opatrnosti Sninčan utrpel pri nehode zranenia nezlúčiteľné so životom tomnosť alkoholu v dychu zistená a zodpovednosti pri vedení svojho a záchranári mohli, aj napriek oživovaniu, konštatovať už iba nebola. V súvislosti s cestnou pre - vozidla, nakoľko povrch vozovky smrť. Vodiča druhého auta hospitalizovali na klinike úrazovej chimávkou evidujeme 8 škodových je zradný a ťažko čitateľný. Mokré, rurgie v Prešove, z ťažkej polytraumy s mnohopočetnými zlomeni udalostí. l V dňoch 9. – 13. januá - namrznuté a snehom pokryté úse ra sme realizovali 2 dopravné ne - ky sa striedajú so suchým povr- nami a pomliaždeninami sa bude po operácii liečiť viac ako 90 dní. hody. Jedna vec je v priestupko - chom. Doma ich totiž živých Jeho dychová skúška vylúčila prítomnosť alkoholu. Hasiči zabezpečili vozidlá proti požiaru. Škoda na autách je cca 20 tisíc Eur. vom konaní a v druhej bolo pove - a zdravých čakajú ich najbližší. reným policajtom ODI OR PZ Hu pplk.Mgr.StanislavSivčo, Prešovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za prečin kpt.Mgr.JankaKarnišová menné začaté trestné stíhanie vo riaditeľODIv Humennom usmrtenia a ublíženia na zdraví.

Zim aeštenep ov ed al aposlednéslov o

Ďalšiatrag ick ádopravnáneh od as mlad ouobeť ou


4

- PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

16.1.2012

Dovoľte mi, vážení čitatelia, poželať Vám v novom roku 2012 to, čo ste už iste počuli veľakrát, zdravie, rodinnú a pracovnú pohodu, šťastie a život v kruhu ľudí, ktorí sú Vám oporou, vzorom a prinášajú Vám radosť, skúsenosti a istotu. Verím, že všetky želania boli vyslovené úprimne a od srdca, tak ako sú aj moje. Rok 2012 bu de vý znam ným ro kom v na šom spo lo čenskom ži vo te a ve rím, že nám pri ne sie kva li tu vzá jomných vzťa hov, navrá ti isto ty pre zodpo vedných a mo rálnych ľu dí, po lo ží pevnejší zá klad pre bez peč ný ži vot v na šom štá te a prá vo na dôstojný ži vot všetkých na šich obča nov. V tom to sna že ní pra jem ve ľa síl, zodpo vednosti a bo žie ho po žehna nia. S úctou Mgr.LadislavŠtefko, honorárnykonzulRuskejfederácie OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul.26.novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

Mestské kultúrne stredisko

RISTORANTE ANNA Osloboditeľov114 (bývalý Agrostav)

Humenné

Prijímameobjednávky naposedenia, krstinyatď. Tel.

0917 435 503

Mierováulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARČEKOVÉPREDMETY _ VÝZDOBAKOSTOLOV ASPOLOČENSKÝCHMIESTNOSTÍ

OBJEDNÁVKY NON-STOP ajtel.7756644,7767444,0908100123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA:9.00–12.00hod.


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

16.1.2012

Z TLAČ OV EJBES ED YS PRIM ÁTORKOUMESTAHUM ENNÉA VED ÚC IM IODBOR OV

O rozpočte,ned oplatkochv byt ocha parkov an í

V utorok 10. januára sa v priestoroch Mestského úradu v Humennom uskutočnila tlačová beseda na témy schválený rozpočet mestanarok2012,nedoplatkyv mestskýchbytocha riešenietejtoproblematiky,situáciav mestes parkovaníma parkovacímiplochamia rôzne.TlačovejbesedysazúčastniliprimátorkamestaJanaVaľová,vedúcisociálnehoa bytovéhoodboruLadislavBogdan,vedúciodborudopravy,životnéhoprostrediaa mestskejzeleneOndrejMudrya hovorkyňaúraduSlavěnaVorobelová. K schválenému rozpočtu sa vy - miestností aj staré vybavenie. predĺžené a Dom penzión ul. SNP jedna dopravná značka vyjde na jadrila primátorka mesta Jana V tejto situácii sa nám nedávno (zo 161 bytov bol v 142 predĺžený 80–90 eur. Na Sídlisku pod SoVaľová: „V auguste 2011 som stalo, že zoskratovalo elektric- nájom, pri 12 nepredĺžených). kolejom bolo v roku 2011 odovzžiada la o kontokerentný úver, ké vedenie, zasekol sa nám je- Celkovo v 17 bytoch neboli daných 96 nových parkovacích pretože sme nemali zaplatených den pán vo výťahu, zhorel fax, predĺžené nájomné zmluvy. miest, do júna 2012 má v centre z eurofondov okolo 700 tisíc eur. presne to, čo sme predpoklada- Mesto eviduje 43 živých exekúcii mesta pri budnúť 50 no vých. V auguste sme dokonca boli pla- li. Zistili sme, že v elektrickom bytov, kde sú dlhoroční neplatiči. Snahou mesta je vyčleniť niektotobne neschopní a dalo to vedení sú použité ešte hliniko- Aj keď sa ukončia nájomné zmlu- ré parkovacie plochy ako vyhrazabrať, aby sme prostriedky vé drôty. Nechceme na úrade vy, neznamená to, že títo občania dené.“ Primátorka uviedla, že zohnali z ministerstiev, či luxusné vybavenie, ale to sú zostanú na ulici. Ak občan komu- zamýšľajú sa nad touto problez poľských projektov. Hospodáre- základné veci.“ nikuje s úradom, ak zloží viac ako ma ti kou. Navrhnú poslancom nie mesta k 31. 12. 2011 – pluso- K téme nedoplatkov v mestských polovicu dlžnej sumy, je možné prenajímať pred obytným blový zostatok 242 tisíc eur, pričom bytoch a riešeniu tejto problema- opätovné zaradenie a po pre - kom cca 20% takýchto plôch. sme zaplatili aj štyri januárové tiky sa vyjadril vedúci sociálneho jednaní v komisii nájomný vzťah Vedú ich k tomu názory profefaktúry za stavby pred dátumom a bytového odboru Ladislav s ním obnoviť. Minulý rok bolo sionálnych skupín ako sú lekári splatnosti. Napriek výpadku daní Bogdan: „Mesto Humenné má takto obnovených 10 zmlúv.“ Pri- či hasiči, ktorí takéto miesta na zo štátu vo výške 344 tisíc eur sa v správe 643 bytov, k tomu 26 mátorka mesta uvedenú tému do- parko va nie potre bu jú pre podarilo zámer naplniť. Zo štruk- voľných neobývaných izieb na plnila: „Zrejme budeme musieť bezproblé mo vý vý kon svojho turálnych fondov 4,7 milióna eur Kukučínovej ulici po neplatičoch vytvoriť viac núdzových bývaní povolania. V prípade, ak to posa prenáša do ďalšieho roku vysťahovaných na osadu a poskytovať ich ľuďom, ktorí si slanci odobria, prikláňa sa k náa tiež spolufinancovanie europro- Podskalka. Ďalej je tu zariadenie ich chcú zaplatiť, a mladým rodi- zoru, aby sa o výške výhradnéjektov. Z roku 2011 nám zostáva núdzového bývania s 10 izbami, nám. Chceme mať väčší prehľad ho parkoviska, ak oňho bude na ďalší rozvoj mesta, mimo úve- účelové zariadenie sociálnych o neplatičoch, lebo ak ľudia viac záujemcov, prípadne aj liciru, 518 tisíc eur v tomto roku na služieb s pobytom na nevyhnutnú neplatia, mesto musí na energie tovalo. Zaujímavé sú ceny za investície. Mesto k 31. 12. 2011 dobu. Nedoplatky za rok 2011 – doplácať, čiže platičmi sú všetci výhradné parkovné: v Hu neeviduje žiadne faktúry po leho- evidujeme 330 767 eur pri 285 občania mesta. Na Podskalke mennom 87 eur ročne, vo Vrate splatnosti. Na kapitálové vý- neplatičoch. V porovnaní s prvým dvaja terénni pracovníci vyberajú nove 600 eur, v Michalovciach davky mesto preinvestovalo 6,1 polrokom 2011 sa mestu podarilo iba nájomné. Budeme robiť škole- 1000 eur. Sme za to, aby sme milióna eur, z toho necelých 2,1 túto sumu znížiť cca o 20 tisíc nia rómskym občanom, aby do- spoločne určili voľajaký cenový milióna eur zo štrukturálnych fon- eur. Snažili sme sa vyzývať obča- stali príspevok na bývanie a z to - stred, zdôraznila primátorka. dov. Tým, že nám HES prvýkrát nov k plneniu povinností. Na so- ho platili nájomné. Na Podskalke Vyjadrila sa tiež k nepodpísaniu vrátila peniaze za nepreinvesto- ciálny a bytový odbor MsÚ bolo sme predali jeden obytný dom s 8 uznesenia z decembrového vané veci, a v októbri sme zablo- v roku 2011 podaných 118 žia- bytmi, lebo narastali obrovské zastupiteľstva. Zákon jej ukladá kovali účet, máme dosť vysokú dostí o pridelenie bytu a 6 žia- dlhy. Občania si budú sami spra- zvolávať zastupiteľstvo štyrikrát čiastku, ktorá nám bude slúžiť dostí do zariadenia domova vovať byty a budú zodpovední za do roka, pričom v minulom roku na opravu bytov. Najmä tie z ro - opatrovateľskej služby. Celkovo prípadné nedoplatky. Aj keď je si- sa uskutočnilo osem zasadnutí kov tridsiatych a štyridsiatych odbor eviduje 1 320 žiadostí. tuácia ťažká, zodpovednosť musí zastupiteľstva a jedenásť zasa bu dú re konštruo vať inten- Keďže končili niektoré nájomné byť. Znovu sme podali žiadosť na sadnutí rady. Do rozpočtu tiež nazívnejšie.“ V prípade zvýšených zmluvy k 30. 11. a 31. 12. 2011, výstavbu nájomných bytov.“ vrhla, aby sa na všetky fary požiadaviek v rozpočte na re- bolo potrebné prehodnotiť Situáciu v meste s parkovaním v meste navýšilo o 500 eur na tekonštrukciu Mestské ho úra du všetkých nájomcov v meste a parkovacími plochami priblížil rénne úpravy, keďže v minulom v Humennom primátorka uvied- s ohľadom na ich príjmy. Pre- vedúci odboru dopravy, životné- roku sa medializovala nevykosela: „Možno vo verejnosti zare - hodnotených v rámci osady Pod- ho prostredia a mestskej zelene ná kalvária. V prípade požiadavky zonovalo, že na Mestský úrad skalka bolo 125 nájomcov, na Ondrej Mudry: „Na mestských klubu dôchodcov ohľadne stravosme chce li viac fi nančných Sídlisku pod Sokolejom sme pre- komunikáciách bolo dosiaľ vy - vania, mesto zverejnilo anketu, prostriedkov. Má me tu to tiž hodnocovali bytové jednotky – na menených 19 dopravných zna- kde by dôchodcovia chceli mať ústredňu z roku 1994, staré po- ulici SNP 55 bytových jednotiek, čiek, ostáva ešte 77. Nie je to vývarovňu a za koľko by sa chceli čítače, softvéry, až na niekoľko všetky nájomné zmluvy boli za nedba teľná po lož ka, keďže stravovať. MariánŠimkulič

Prim át or Snin y Štef an Mil ovčík s manž elk ou Ver on ik ou na piatom reprez entačnom ples e mesta Snin a. l Záj azd v hodnot e1002eurodovzdalšťastn ejvýh erkyn igen er álnyriadit eľTen ergoBrn o,a.s.,Ing.Pet rHor ák.l Naorgan iz ácii ples u sa (okrem iných) pod ieľ al i zľav a Zuz an a Krup a, asist entk a prim át or a a hov orkyň a mesta, Dan ie lAndráško, riadit eľMestskéh okultúrneh oa osvet ov éh ostred iskaa Jan aRos ič ov á,prednostkasninskéh oMestskéh oúrad u.


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

16.1.2012

POOHLIADNUTIESAING.VASILAKOVÁČAZAUPLYNULÝMMEDZINÁRODNÝMROKOMLESOV

Zac hov ajme les y pot oms tvu (1) Rok2011bolvyhlás en ýzaMedzin ár odnýrokles ov.Akosmetopoc ít il i?Mysl ím,želenveľmimál oľud ísito všiml o.Akos i nám mnoh é vec i unik aj ú pod tlak om rušn éh o živ ot a. Vieme si predstav iť živ ot bez naš ich lesov?Asinie,veďtiesúsúč asťounášhoživ otnéh oprostred iaakoajnášhoživ otnéh oštýl u.Les ysúnaš im nár odnýmboh atstvom,sútrv al oobnov it eľnýmzdroj omnajgen iálnejšejsur ov in y–drev a.Slov ens kojejednouz najlesnat ejšíchkraj ínEuróp y,uvied olvosvoj omobsažnompríspevkuIng.Vas ilKOV ÁČ(nasnímke), členvýk onn éh ovýb or uŠar išsko–Zemplínskéh oreg ion álneh ozdruž en iavlastník ovneštátnychles ov. Skúsme si pripomenúť niečo z histórie na- doch, štátny podnik sa mechanizovali a toto Ročná ťažba sa pohybuje šich lesov. Už v roku 1565 Maximilián II. nútilo najmä mladých ľudí odchádzať za prá- v rozmedzí medzi 7 – 9 mil. schválil „Lesný poriadok“ v ktorom určuje cou do miest, kde sa budovali veľké priemy- m3. Prírastky drevnej hmopovinnosti ako les chrániť a ako ho využí- selné celky, ale tiež byty na sídliskách. Na ty aj ťažba majú stúpajúcu vať. Je známy tiež „Tereziánsky lesný poria- dedinách ostávali prevažne starší ľudia, kto- tendenciu. (Údaje sú prevzaté z publikácií dok“ z roku 1769. Panovníčka Mária Terézia rých zamestnávali JRD a Lesné závody. Národného lesníckeho centra). svoj pa novnícky ma je tok v obciach V tomto období ani pri dedičských konaa mestách prideľovala svojím poddaným niach lesy ani poľnohospodárska pôda ne- PROB LÉM Y,KTOR ÉPRETRVÁVAJ Ú najprv do užívania a potom do spoločného boli predmetom konania. Vlastnícke vzťahy AJPO20ROK OCH vlastníctva, aby tak zlepšila ich životné pod- sa prepísali len na dom a iné nehnuteľností Le sy SR š.p. neodovzda li vlastní kom 234 mienky. Išlo o lesy, ktoré boli prideľované v intraviláne obci. Takto nastal chaos vo 057 ha le sa l Pretrvá va množstvo poddaným ako spoločná nedeliteľná nehnu- vlastníckych vzťahoch. Lesy i poľnohospo- obmedze ní a zá sa hov do vlastníckych teľnosť a to podľa počtu členov domácnos- dárska pôda boli scelené do veľkých celkov, p r á v b e z a d e k v á t n e j n á h r a d y š k ô d , ti. Takto na území Uhorska vznikali urbariá- stratili sa hranice parciel a noví vlastníci, r e s p . ušlých vý no sov (chrá ne né úze mia, ty, kompresoriáty a iné podobné spolky. Na- ktorí si po roku 1989 vybavili vlastníctvo, už lí nio vé stav by a pod.) l Ne vy jasne né ši predkovia, starí rodičia i rodičia o tento nevedia, kde sa fyzicky ich parcela na- vzťa hy vo vy uží va ní lesných ciest l Ne zo spoločný majetok sa starali, zveľaďovali ho chádza. Mimo toho na každej parcele je za- sú la de nie zá ko nov v ob las ti dro be nia a využívali. Mnohí z nich chodili do Ameriky, písaných niekoľko spoluvlastníkov, ktorých vlastníckych vzťa hov lesnej i poľno hospo Kanady a iných krajín na práce dárskej pô dy (zá kon o po v baniach a za zarobené peniazemko vých spo lo čenstvách, zá ze si do ma ku po va li le sy aj kon o no társkych úra doch, zá poľno hospo dársku pô du. Kto kon o ka tastrálnych úra doch mal viac pôdy, ľahšie prežíval, a občiansky zá konník) l No ve li mohol si postaviť väčší dom, zá cia zá ko na o po zemko vých mať viac domácich zvierat a mať spo lo čenstvách, ná vrh kto ré ho kvalitnejší život. Preto sa občabol v re gio nálnych zdru že niach nia pra vi delne sta ra li o le sy. pri po mienko va ný ešte v ro ku Každo ročne v ja ri a v je se ni 2007, doteraz ne bo la pre ro ko z každej domácnosti podľa vlastva ná a schvá le ná v NR SR. níckeho podielu nastupovali do l Prednostné právo spoluvlastníle sa a bu do va li a opra vo va li kov na užívanie lesnej a poľnosvažnice a chodníky, studničky hospodárskej pôdy neznámych a válovy na vodu pre dobytok, vlastníkov nebolo zakomponovaodpočívadlá a iné objekty v lese. né do ná vr hu zá ko na o po Každá domácnosť podľa vlastzemko vých spo lo čenstvách aj níckeho podielu si mohla priprakeď väčšinou ide o spoluvlastníviť a odviezť palivové drevo, či kov, ktorí pre zložitosť a aj fidre vo na stav bu poľno hospo nančnú náročnosť si vlastníctvo dárskych objektov – šôp, senárni Lesysúsúčasťounášhoživotnéhoprostrediai životnéhoštýlu. nedokázali vybaviť. l Podpora štáa pod. V lese na lúkach a poľa- Aleuvedomujemesitozakaždým,keďsmev tomtoprostredí? tu pre vlastníkov lesov za spolonách sa pásol dobytok, kone, čenskú funkciu le sov. ovce, kozy, do lesa chodili občania na huby, čas to ani ne pozna jú. Po zme ne spo lo KTOA AKOBYSAMALSTARAŤ, maliny, černice a iné lesné plody. Teda les čenské ho po riadku v ro ku 1989 za ča li bol zdrojom životných potrieb obyvateľstva Štátne lesy odovzdávať lesy vlastníkom na NAVRHO VAŤA PRESADZOVAŤRIEŠENIE a takto bolo o neho postarané. Spoločne základe zákona SNR a JRD sa začali ne s ľuďmi žili v ňom lesné zvieratá, rástli koordinovane rozpadávať. Na preberanie le- TÝCHTO,ALEAJĎALŠÍCHPROBLÉMOV? rastliny a ľudia si ich chránili, lebo boli sú- sov sa vytvárali Urbárske spoločnosti, ktoré od Štátnych lesov preberali všetky lesy v ob- Je všeobecne známe, že spojenými silami sa časťou ich života. Všetko sa zme ni lo v ro koch 1950–51. ci a to jak v spoločnom nedeliteľnom vlast- dá dosiahnuť viac. Ale organizovanosť poSúkromné le sy od vlastní kov pre be ra li no - níctve, tak aj lesy súkromné. Väčšina JRD zemkových spoločenstiev v regionálnych vo vytvá ra né Lesné zá vo dy ako štátne pod - bola zadĺžená, na dedinách nebolo mladých združeniach vlastníkov neštátnych lesov je ni ky. Na poľno hospo dárskej pô de sa za - ľudí, ktorí by mali záujem na pôde hospodá- veľmi nízka. Napríklad v Prešovskom sača li zakla dať poľno hospo dárske druž- riť a tak poľnohospodárska pôda ostala le- mosprávnom kraji sú stovky, ba tisíce postvá, tzv. Jed not né roľnícke družst vá (JRD) žať ladom, zarastať burinou a krovinami. zemkových spoločenstiev, ale členmi Šanásilne, bez súhlasu vlastníkov. Takto sa Vlastníci a spoluvlastníci lesných pozemkov ríšsko–Zemplínského regionálneho združenia stratila motivácia vidieckeho obyvateľstva však sú roztrúsení po celej republike, ba aj vlastníkov neštátnych lesov (ŠZRZVNL) so starať sa o svoj majetok. Poľnohospodárske v zahraničí a tak výbory spoločenstiev sa sídlom v Sabinove je len niečo cez 60 členov. práce v JRD aj práce v lese v Lesných závo - vytvárali z niekoľkých nadšencov, ktorí však Únia vlastníkov neštátnych lesov je pri tom nemali kvalifikáciu na tak náročnú činnosť, súčasťou legislatívneho procesu – teda pripoŠTRUKTÚRALESOVV SRPODĽAICHVLASTNÍCTVAA VYUŽÍVANIA často boli prestárli a často prichádzali aj mienkuje návrhy zákonov tykajúcich sa lesov, (k 31. 12. 2009) s ne čestný mi úmysla mi. Na Slo ven sku no jej váha sa znižuje tým, že nezastupuje Štruktúralesovv haVlastníctvoObhospodarovanie vzniklo 3565 Pozemkových spoločenstiev – väčšinu vlastníkov. Výbor ŠZRZVNL vyzýva Štátne 807 763 1 130 786 Urbariátov a to s právnou aj bez právnej Urbariáty – Pozemkové spoločenstvá, aby Neštátne: z toho 1 011 096 800 859 subjektivity, ktoré hospodária na viac ako svojím členstvom prispeli k získaniu väčšej – súkromné 275 243 121 372 495 tisíc hektárov lesa. Lesy SR, štátny váhy neštátnych lesov voči štátnym orgánom. – spoločenstevné 480 160 459 162 podnik hospodária na 1 130 786 hektárov Veď všetko, čo riešime, riešime pre všetkých – cirkevné 65 242 47 449 le sa. Štruktú ra le sov podľa vlastníctva a myslíme si, že je hanbou sa len „viezť“. – poľnohosp. družstvá 2 635 4 106 Ing.VasilKOVÁČ, a využívania je uvedená v nasledujúcom – obecné 187 816 168 770 členvýkonnéhovýboru prehľade. Zásoby drevnej hmoty v SR k 31. Neznáme 112 796 0 Šarišsko–Zemplínskéhoregionálneho 12. 2007 činili 446 mil. m3, z toho cca 60 Spolu: 1 931 645 1 931 645 združeniavlastníkovneštátnychlesov % listnatých a 40 % ihličnatých drevín.


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

16.1.2012

ABYSAPREDIŠLOĎALŠÍMNEOPODSTATNENÝMVÝRUBOM

Strom ynev yr astúzodňanadeň Na Krátkej ulici v Humennom boli v dňoch 28. a 29. decembra zrezanétriihličnatéa jedenlistnatýstrom.Boliozdoboutejtoulice,vytváralikrásnuscenériua plniliajekologickéfunkcie. Nám, občanom, sa ale zdá, že nebodaj zdravie ľudí. Poukazujúc tento výrub bol zbytočný na tento čin, chceli by sme predísť a neopodstatnený, pretože stro- ďalším neadekvátnym výrubom my boli zdravé a boli v dosta- v našom meste, lebo stromy netočnej vzdialenosti od bytovky. Pri rastú zo dňa na deň. Sú zrkadlom prechádzaní popri týchto stro- minulosti a slúžiť by mali i našej choch nikdy nám neprišlo na um, budúcnosti, zdraviu našich detí. že by mohli ohrozovať majetok či Vladimíra LeonaSovjakovi

Výr ubnazáklad ežiadostia súhlas uspol oč enstva

Postromoch,ktoréboliozdobouKrátkejulicev Humennomzostalilenpne

SILVESTROVSKÝVÝSTUPNASNINSKÝKAMEŇ

VAnihmlistépo mrazivoma čveasternompo časí ie,užtradične

Na Sninský kameň počas minuloročného Silvestra bravúrne vystúpila aj najmladšia členka turistickej a fénixáckej expedície–MaruškazoSniny, samozrejme pod drobnohľadomskúsenejšejturistky.

naSilvestra,neodradilonadšencovturistikya fénixákovodtradičného silvestrovského výstupunaSninskýkameň. Stúpanie nahor po takmer tridsaťcentimetrovej snehovej perine bolo pomerne náročné a hore na bra le to bolo ešte horšie. V mrazivom vetrisku sa tam nedalo vydržať tak dlho, ako sme plánovali. Napriek tomu sa tam stretlo vyše dvesto vytrvalcov, z toho najviac obyvateľov Zemplínskych Hámrov, Sniny a Belej nad Cirochou. Vystúpili aj Koloničania, Humenčania a z druhej strany turisti z Remetských Hámrov, či od Trebišova a fénixáci zo Zemplínskej Teplice. To všetko, vrátane zostupu, zdolala aj najmladšia účastníčka akcie – Maruška R. zo Sniny. Mnohí ukončili toto stretnutie spoločnou opekačkou pri studničke nad Zemplínskymi Hámrami. Mgr.TalarovičJozef

JAS EN OVČAN IANASLUŽ OBNOMVÝJ AZDEZAVÝC HODNOUHRAN IC OU

O možnostiachčerpan iafondova druž obnýchzám er och

Pridržiavajúcsanašejzásady,žedávamepriestorajdruhejstrane,dokoncai v prípadoch,kedytonaprvýpohľadvyzerájednoznačne,oslovilismezástupcovmesta.HovorkyňaMestskéhoúraduv Humennom Ing.SlavěnaVorobeľovánámposlalanasledujúcestanovisko. Výrub drevín na ulici Krátkej bol hutné dreviny poškodzovali bytový zrealizovaný na základe žiadosti dom, neprimerane tienili a zhoršoobyvateľky bytového domu so vali hygienické podmienky, čím súhlasom Spoločenstva vlastní- boli preukázané dostatočné dôvokov bytov a na základe právoplat- dy na vydanie súhlasu na výrub ného rozhodnutia. Orgán ochrany predmetných drevín. V danom príprírody a krajiny posúdil predmet- pade bola nariadená aj primeraná nú žiadosť a konštatoval, že mo- náhradná výsadba. (mš)

ODOVZDANIESTAVBY –DOMPOKOJNEJSTAROBYSNINA

Prestarš íchobčan ovs komplexným islužb am i

NaMestskomúradev Sninesa10.januárazačalorokovanievoveci odovzdaniastaveniska–„DompokojnejstarobySnina“,zaúčastizástupcuzhotoviteľastavbya stavbyvedúcehoIng.MartinaMuravského, primátoramestaIng.ŠtefanaMilovčíka,a ďalšíchzástupcovmesta. Na základe verejného obstaráva- vosťou. Ubytovanie vo forme nia a Zmluvy o dielo, zhotovite- obytných buniek s dvoma izbami ľom stavby je „Euro–Building, a. so spoločnou kúpeľňou a predsies., Bratislava“. Cena diela (ZoD) je ňou tu nájde maximálne 64 osôb, 1 447 000 Eur, termín na dokonče- z toho 10 percent imobilných. Obnie stavby je 19 mesiacov odo dňa jekt bude mať samostatnú jedáleň nadobudnutia účinnosti ZoD (do s kuchyňou, pre ubytovaných aj 24. júla 2013). Stavba bude spolu- pre verejnosť, vlastnú práčovňu, financovaná z prostriedkov rehabilitačné priestory, priestory Európskej únie. Zrealizuje sa – pre spoločenské účely a sociálne kompletná prestavba bývalého ho- zázemie pre daný druh prevádzky. tela Družba na Sídlisku I, s novou V rámci stavby, okrem objektu SO manzardovou strechou a vytvore- 10 – hlavný objekt, budú zrealizoním podkrovia. Objekt bude slúžiť vané aj objekty SO 30b – prípojka starším občanom, na pokojné NN, SO 031 – teplovodná prípojka, prežitie staroby v spoločenskom SO 50 – vodovodná prípojka prostredí so všetkou zdravotnou, a prevádzkový súbor PS 01 – zasociálnou a kultúrnou starostli - riadenie kuchyne. ZuzanaKrupa

Na pozvanie náčelníka organizačného výboru Tyachivskej rajónnej rady Zakarpatskej oblasti, Alexandra Iljiča Kozara, 9. januáranavštívilamestečkoTyachivdelegáciaz Jasenovamačele zostarostomobce,Ing.JánomKatkovčinom.Pospoločnýchminuloročnýchškoleniachsiobestranydaliprísľubrozvinúťvzájomnúcezhraničnúspoluprácuv oblastiachkultúrya športu. Slovenskú výpravu doplnili na. V rámci našej návštevy prijal miestni poslanci – Ing. Lucia Su- jasenovskú delegáciu Mykhail keľová, Bc. Miroslav Šulák a pra - Danyliuk, predseda Tyachivskej covníčka OcÚ Jana Krokkerová. rajónnej rady ZO, ktorý vyjadril Do centra pekného ukrajinského presvedčenie, že vzájomné mestečka (Tyachiv leží na brehu spoznávanie našich blízkych rieky Tisy, na druhej strane rieky kultúr je potrebné pre obe strany. je Rumunsko) sme dorazili práve Možnosti získania finančných včas, keď po hlavnej ulici kráčala prostriedkov z fondov EÚ, ale aj procesia skupín koledníkov z iných zdrojov, sa rysujú nielen na z rôznych obcí rajónu. Na po- šport a kultúru, ale aj pre oblasť ludnie začala súťaž koledníkov, investičnú. Jasenovčania zároveň ktorí prezentovali piesne, koledy, pozvali ukrajinskú delegáciu, aj aj hovorené slovo, poobliekaní s folklórnym súborom na augusto v dobových kostýmoch. Pod pó- vý Sotácky festival. Po zhliadnutí diom sa ponúkalo domáce víno, vystúpenia skupín koledníkov tiež sa súťažilo o najlepší výro - a ochutnávky domácich vín sme Starosta Jasenova Ing. Ján Katkovčin (vľavo) s poslancami bok. Tento kraj je známy domá- sa s prívetivými a pohostinnými cou výrobou hlavne červeného ví- Ukrajincami rozlúčili. (kaja) obcea miestnymiúčinkujúcimiv ukrajinskomTyachive.


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

16.1.2012

S AUTORKOUKNIHYFRESHDIETKATARÍNOUSKYBOVOUNAAKTUÁLNUTÉM U

Nov ýtrendv chudnutí:diéta,ktor ásavámprispôs obí

Vianočnésviatkysúpreväčšinuz násobdobímpriberania,začiatoknovéhorokasa zasanesiev znamenízhadzovaniakíl.Obzerátesaajvypozaujímaveja odskúšanej diéte?Autorka knihy FRESH diet Katarína SKYBOVÁ (na snímke) vám predstaví novýtrendv chudnutí:diétu,ktorásavámprispôsobí.Znietotrochuzáhadne,aleje tonaozajtak.FRESHdietješťavnatý,sýtya modernýspôsob stravovania. Je to možnosť,akoprirodzeneschudnúťa príjemnezískaťideálnuhmotnosť,a tým aj osobnú spokojnosť, sebaistotu a dobrý pocit zo svojho tela. Je overená tisíckamižien,ktorýmpomohlanájsťcestuk zdravémustravovaniua štíhlosti. l Pani Skybová, vediete Inštitút názvomvzišlaz dlhoročnýchskú- cieľom nie je určiť presné menu na každý deň redukcie a prevencie nadváhy senostíprávenapôdeinštitútu. – S redukciou hmotnosti máme ani nenúti jesť to, čo vám nechutí komplimentr,ktorývznikolv roku 1992akoodbornépracoviskoso dvadsaťročné skúsenosti a mnoho alebo na čo práve dnes nemáte zameraním na redukciu telesnej sme sa za ten čas naučili. Sa- chuť. V knihe sú samozrejme hmotnosti a životný štýl. Nová mozrejme nielen z oblastí zdravej i konkrétne jedálničky na celý deň diéta FRESH diet, ktorú predsta- výživy, športu a obezitológie, ktoré či recepty. Tie slúžia ako predloha vujete v knihe s rovnomenným sú pre nás východiskom, ale hlavne a pomoc pre začiatok diéty, kedy zo samotnej práce s ľuďmi. Chudnu - ich dodržiavaním nič nepokazíte. NOVINKAVOVYDAVATEĽSTVEIKAR,KTORÁVÁSISTEPOTEŠÍ tie v sebe zahŕňa mnoho psycholó- Keď sa však v diéte zorientujete, gie, učenia a osobnej motivácie. môžete potraviny voľne kombinoNajdôležitejšie je vedieť, ako vať. Ďalej FRESH diet rozdeľuje jeVyskúšali ste už všetky diéty a stále ste nenašli tú pravú? Chcete chudnúceho doviesť do úspešného dálničky pre náročný a oddychový schudnúť, ale tentokrát bez hladovania, stresu a počítania kalórií? konca. Dôležitá je i samotná eduká- deň a deň mimo domova. Nechajte SkústeFRESHdiet–diétu,ktorásavámprispôsobí.FRESHdietjepo- cia o výžive ako takej, pomocou kto- sa prekvapiť. stavenánadvadsaťročnýchskúsenostiachs chudnutíma navrhnutá rej učíme klientov samostatnosti vo l Spomenuliste,žeFRESHdiet výbere vhodného menu i po ukonče- delípotravinydotrochkategórií, nateloStredoeurópanoms ichstravovacímizvyklosťami. FRESH diet je nový trend v chudnutí. Prísny režim starých diét ní chudnutia. Venujeme sa tvorbe a to na aktivátory, stabilizátory neuznáva, riadi sa podľa nových pravidiel. Vychádza zo stravovania, pomôcok, ktoré našim klientom a inhibítory.Akosiichmáčlovek na ktoré sme zvyknutí a nenúti nás dodržiavať princípy cudzích kultúr uľahčujú chudnutie, pedagogickej zapamätať,ktorésúktoré? či vymyslených teórií. Jej cieľom je zdravé chudnutie s jednoduchými i výskumnej činnosti. Mnohí študenti – Nie je to komplikované. V knizásadami.„FRESH diet sa vyvíjala počas dvadsaťročnej spolupráce so u nás realizujú výskum k svojim he nájdete nielen ich celkový rozženami a mužmi, ktorí chceli schudnúť a zmeniť svoju postavu, či svoj diplomovým či rigoróznym prácam. pis, ale i skvelú pomôcku, plagát život celkovo k lepšiemu. Vychádza z najnovších poznatkov o výžive, Napríklad môžem spomenúť veľmi – Potraviny podľa FRESH diet, ktoré predkladá zrozumiteľnou formou, “ hovorí autorka knihy Katarína zaujímavý výskum zameraný na zis- kto rý si mô že te umiestniť na Skybová. „FRESH diet je postavená na telo Stredoeurópanom. To zna- teni úrovne výživových vedomosti chladničku či nosiť so sebou, kým mená aj to, že dovoľuje kombinovať všetky typy živín – tuky, cukry klientov alebo výskum vplyvu re- si správny výber potravín neosvoa bielkoviny. Tradičný chlieb s maslom a so šunkou nezakazuje, môže- dukčného režimu a chudnutia na výš- jíte. Chystáme i mobilnú aplikáciu te si ho teda bežne dopriať. Rovnako nezakazuje mäso či mliečne vý- ku krvného tlaku. Výsledky výskumu rozde le nia potra vín, tá bu de robky. Využíva len potraviny, ktoré sú v obchodoch bežne dostupné, potvrdili, že každý, kto má nadváhu k dispozícii čoskoro. a tak nie je záťažou pre vašu peňaženku a nie je časovo náročná,“ do- a zvýšený krvný tlak a schudne, zníl Súčasťou knihy je aj dáva Katarína Skybová. FRESH diet delí potraviny do troch skupín, ži nielen hodnoty svojho krvného tla- kompletnýjedálničeknaštrnásť a to na aktivátory, stabilizátory a inhibítory. Stačí si len zapamätať, že ku a zlepší si zdravotný profil, ale dní.Čojejehozákladom? aktivátory chudnutie podporujú, a je potrebné ich počas diéty prefero- získa aj lepší pocit zo seba samého. – Presnejšie je to jedálniček na 42 l Tvrdíte, že FRESH diet nie je dní, 14 ľahkých dní, 14 náročných vať. Stabilizátory línii neublížia, ale neposunú vás ani bližšie k cieľu schudnúť a inhibítorom je najlepšie sa počas diéty vyhnúť. (ml) postavenánapočítaníkalórií.Na dní a 14 dní mimo domova. V tejto petedafunguje? časti predstavujeme kompletný jeS PHDR.JAN OUANDRUC HOV OUO PROF ES ION ÁLNOMROD IČ OVSTVE akomprincí – FRESH diet má samozrejme svo- dálniček na každý deň, teda ra je princípy. Jej tri hlavné pravidlá sú: ňajky, desiata, obed, olovrant a vezvyšovať príjem potravín s podielom čera. Tento jedálniček má byť jed Prinášameďalšiučasťrozhovorus PhDr.Janou vody, znižovať množstvo sacharidov noduchou pomocou pre začiatok ANDRUCHOVOU (na snímke) z oddelenia so- v jedlách od raňajok k večeri a jesť 3 diéty, samozrejme jedlá z jednotliciálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately + 2 jedlá denne. Tieto zásady posky- vých dní môžete medzi sebou tujú sýtosť a množstvo energie. Ďa- kombinovať ako vám vyhovuje. Ve(SPODaSK)o profesionálnomrodičovstve. – Profesionálne rodičovstvo nie lej delí potraviny na aktivátory, ktoré ríme, že si tu každý nájde to svoje. l Kde sa teda MáriaLešková realizuje sta- je rodinnoprávnym, ale pra- diétu podporujú, stabilizátory, ktoré r o s t l i v o s ť covnoprávnym vzťahom so zaria - síce redukciu nepodporia, ale je Kniha FRESH diet prináša 55 redením, pobyt dieťaťa je akousi možné konzumovať ich v menšom ceptov na zdravé a chutné jedlá o deti? – Profesionálna prestupnou stanicou. Dieťa v pro - množstve a inhibítory, ktoré je s rýchlou a jednoduchou prípranáhradná rodina poskytuje sta - fesionálnej rodine nie je natrvalo, potrebné počas diéty vylúčiť. Kombi- vou.Okremtohoobsahujeajskverostlivosť deťom vo svojom vlast- ale len do doby, pokiaľ sa náciu potravín vo FRESH diet je lúpomôckuprezačiatokdiéty–fanom rodinnom prostredí v byte či neupravia podmienky v biolo - voľná a necháva priestor vlastnej rebnýplagátprerýchluorientáciu: dome, ktorý je vymedzenou sú- gickej rodine dieťaťa, prípadne chuti. Samozrejme odporúča denné PotravinypodľaFRESHdiet. časťou detského domova. Ak sa sa dieťaťu nenájde náhradná ro - množstvá potravín, ktoré sú v súla poskytuje dieťaťu starostlivosť dina. V profesionálnej rodine sa de s cieľom – schudnúť. v profesionálnej rodine vo vlast- môže poskytovať starostlivosť l Čokonkrétneznamená,akpoNapíšte nám svoje skúsenosti nom byte alebo v dome za - najviac trom deťom, ak starostli- vieme, že FRESH diet je diéta, s diétou.Vyberiemez nichtrinajmestnanca detského domova, po - vosť zabezpečuje jeden za - ktorásavámprispôsobí? skytuje detský domov úhradu vý- mestnanec, ak starostlivosť za- – FRESH diet poskytuje priestor vo originálnejšiea ocenímespomídavkov na bývanie na jedno dieťa bezpečujú manželia, ktorí sú výbere a kombinovaní potravín. Jej nanouknihouz Ikaru. (mš) vo výške 10 % preukázaných nák- obaja zamestnancami krízového ladov, ktoré tvoria úhradu ná - strediska alebo detského domo jomného a služieb spojených s bý - va, profesionálna rodina môže Katarína Skybová je zakladateľkou Inštitútu redukcie a prevencie vaním. V prípade viacerých detí poskytovať starostlivosť najviac (napr. širšej súrodeneckej skupiny) šiestim deťom, ktoré majú ulože - nadváhy komplimentr, ktorý má dnes 6 pobočiek. Je autorkou metodisa môžu stať zamestnancami det- né výchovné opatrenia, s naria - ky individuálneho manažmentu redukcie hmotnosti, ktorá sa úspešne denou ústavnou starostlivosťou využíva na Slovensku aj v zahraničí už viac ako 20 rokov. Je členkou ského domova obaja manželia. l Čo je profesionálna alebo predbežné opatrenia. Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a autornáhradnástarostlivosť? JanaKočanová kou kníh o chudnutí Stále štíhla, Redukčná diéta a FRESH diet.

Akokon ečneschudnúť

Doč asn ýdomovdeťom,zaujímaváprác a(2)

Súť ažo triknih y

Predstav uj em eautork u


9

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

O VÝNIMOČNOSTIACHHUM ENNÉH OS PRIM ÁT ORKOUJAN OUVAĽ OV OU

Pam iatky,osobn ost ia trad íc ie

Európabezhranícjerealitoudoby,napriekhrozbámrozpaduv dôsledkuekonomickej krízy,väčšinavíziíjeo spolužitív rozvíjajúcichsaregiónoch.V našejnovejrubrikesa venujeme„domácemustriebru“a chcelibysmevyzdvihnúťto,čopovažujúosobnosti za výn im očné v naš om reg ión e. So svoj im i postrehmi sa pod el il a poslankyň a NárodnejradySRa primátorkaHumenného,JanaVAĽOVÁ(nasnímke). Za rodinné s historickými expozíciami a v jeho cie reprezentujú folklórne súbory, striebro Humen- blízkosti je aj skanzen, v ktorom je orchestre a spevácke skupiny ného považujem zachovaná ľudová architektúra a zbory. Z radu umelcov by som k u l t ú r n e p a - a bývanie minulej doby. Význam- spomenula napríklad Petra Breine miatky, ľudové ra či Mariána a Ľubicu Čekovských. tradície, umelcov, športovcov, výVýznamným rodákom je očný lekár znamné osobnosti a rodákov, ktorí Igor Kozák, ktorého metóda sa šíria dobré meno mesta nielen dorozšírila v USA, ale aj inde vo svema, ale aj vo svete. Ku kultúrnym te. V športe sú to v súčasnosti naši pamiatkam určite patrí renesančný nou architektonickou pamiatkou je volejbalisti či plavci, ale aj ďalšie kaštieľ so záhradami a parkom, gotický rímsko–katolícky kostol kluby a športovci, ktorí šíria dobré v ktorom rastie napríklad vyše Všetkých svätých, ktorého vitrážo - meno mesta nielen doma, ale aj vo 150–ročný chránený strom Ginko vé okná sú dielom akademického svete. Samozrejme je to len malá biloba. V priestoroch kaštieľa sa maliara Mikuláša Klimčáka, rodáka časť z toho, čo je rodinným nachádza Vihorlatské múzeum z Humenného. Naše ľudové tradí- striebrom mesta Humenné. (aš)

Poklady regiónu

Zná m ezem etras en ia Vihorlatské vrchy sú vulka-

nickýmpohorím,v ktoromsopečnáčinnosťsazačalapred16miliónmirokov.Z históriesúznáme zemetrasenianajmäz rokov1736, 1778–9,1789a 1932.Poslednézemetrasenie bolo zaznamenané 26.novembra2006.Zaujímavépísomné svedectvo o zemetrasení v roku 1736 poskytuje cirkevná matrika rehole františkánov v leleskomopátstve.Viacnawww.regionalnedejiny.sk.Miro Buraľ

-

16.1.2012

Po n ač in an éobr az y VovýstavnejsieniVihorlatské-

ho osvetového strediska v Humennombude19.januáraotvorená výstava Ponačinané obrazy výtvarníčky Jarmily Sabovej – Džuppovej, finalistky prestížneho podujatia pre mladých výt varn ých umelcov – Cen y Oskára Čepana v roku 2009. „Osou jej privátnej mytológie sú symbol izmu veľmi blízke psychologické otázky a zdroje komp lik ov an ých vzťah ov ých konštrukcií – fat álnosť, detskosť, nedopovedanosť, neposlušnosť,samotaverzusakési hybridné medziľudské putá,“ uviedla kurátorka výstavy Mgr. MáriaMišková.Povernisážibude stretnutie s autorkou a prezentáciadiels výkladom.Výstavapotrvádo20.februára. (aš)

RIADITEĽSTREDNEJODBORNEJŠKOLYV STRÁŽSKOMPAEDDR.MILANKAČUR

Kamposkonč en ízákladnejškol y?

Povietesi:Načoškola?Prečovzdelávanie?Načonámtovšetkobude?Načotoľkorokov strávenýchnadknihami?Výberškolya budúcehopovolaniajevážnymkrokom,ktorýmôžeovplyvniťkvalitubudúcehoživotamladéhočloveka.V súčasnostizačínate rozmýšľať čomámrobiť,abymalmôjživotzmysel.Rozhodovaniejenaozajťažkéa výsledoknie jezaručený,uviedolPaedDr.MilanKAČUR(nasnímke),riaditeľSOŠv Strážskom. Náš región potrebuje kvalifikovaných o štúdiu na SOŠ v Strážskom. Študijné a rozširujú vedo odborníkov. Určite nám dáte za pravdu, odbory komerčný pracovník v doprave, mosti z oblasti dože dostatok informácií je základným prevádzka a ekonomika dopravy, škola pravy, prepravy, zapredpokladom zodpovedného výberu podnikania a hutníctvo poskytujú úplne loženie vlastného a správneho smerovania. Našim stredné odborné vzdelávania a v od - podniku, riadenie podnikových činností cieľom je poskytnúť aktuálne údaje borných predmetoch prehĺbujú a technologické postupy výroby kovov v novovybudovanom závode MinioceSOSTAROSTOMA RIADITEĽKOUNANÁVŠTEVEZÁKLADNEJŠKOLYV BREKOVE liarni v Strážskom. Po úspešnom ukončení štúdia na SOŠ máte možnosť pokračovať na VŠ, Policajnej akadémii. Máme úspešných absolventov v poli Napriekproblémom,ktorémásamosprávav Brekove,podarilosaimv uplynulomroku cajnom zbore, v doprave a v podnikaní. rekonštruovaťbudovuzákladnejškolyz vlastnýchzdrojov.Viacnámo tomporozprávali Automobilový priemysel a cestná do star ost a Ing. Pet er Mih aľko a riadit eľka škol y Mgr. Marcel a Koscelnik ov á. prava zaznamenáva dynamický rast. Išlo o výmenu okien za plastové, lu. Okrem toho majú školský klub, v piatych ročníkoch v Humennom či Preto aj na SOŠ máte možnosť získať zmenu fasády budovy, re- pod CVČ Ptičie pracujú záujmové v Strážskom. K dobrým výsledkom vodičský preukaz v jej Autoškole už v II. konštrukciu kotolne – výmenu ko - útvary. Potencionálnych predškolá - prispieva aj využívanie učebne s 15 ročníku štúdia. Okrem týchto aktivít sa mína, kotolne a radiátorov. Tiež vy- kov je 17, takže obec má perspek - počítačmi či troch notbukov. Žiaci môžete zdokonaľovať v jazykovej škonovili interiér školy a to plávajúcou tívu udržania a zveľadenia školské- školy sa zúčastňujú výtvarnej a lite - le v cudzích jazykoch. Naši študenti sa podlahou v učebniach, či inštalá- ho zariadenia. Vyučujú aj integrova- rárnej súťaže Európa v škole, Slávik zameriavajú na modernú dopravnú ciou najmodernejšej didaktickej ných žiakov so zrakovým postihnu- Slovenska, pytagoriády, ekovýchovy techniku a to praxou v autoservitechniky. Technickou vymože- tím. Nižší počet žiakov (oproti iným Bocian a ďalších. Zápis do 1. ročníka soch a v Centre odborného vzdelánosťou pre štvrtákov sú nastavi- školám) je možnosťou viac sa im ve- sa uskutoční 26. januára, pričom ro- va nia auto mo bi lo vé ho prie myslu teľné lavice a stoličky. K 15. sep- novať individuálne, je to škola rodin- dičia s deťmi môžu školu so svojimi v Košiciach. Viac o našej ponuke na PaedDr.MilanKačur, tembru bolo v prvom až štvrtom ného typu, zdôrazňuje riaditeľka. Na- ratolesťami navštíviť od 15. januára strane P4. riaditeľSOŠv Strážskom ročníku zapísaných 53 žiakov. pokon, potvrdzujú to aj svojími do 15. februára. MariánŠimkulič Prváci a tretiaci sa učia pritom spo - výsledkami v škole, odkiaľ pokračujú VYH ODNOT EN IESÚŤ AŽ ES VYD AVAT EĽSTVOMIKAR

Men ejžiakovv tried achumožň uj even ov aťsaimindiv id uálne

Čiernydážďtromčit at eľ om

Štvrtác i v Brek ov e s riadit eľkou škol y Marcel ou Koscelnik ovoupredstav uj úvlajk ykraj ínz Európ yi cel éh osvet a.

TrilerGrahamaBrownaČiernydážďjeo zánikuvyspelejcivilizáciea možnostinadviazanianajejpoznatky.Spomínasav nejajto, že podľa mayského kalendára má 21. decembra 2012 nastať koniecsveta.V súťažis vydavateľstvomIkaro trispomínanéknihy sme našim čitateľom položili otázku, čo si myslia o zaručených správacho koncisveta.Z odpovedínásnajviaczaujalaodpoveď Michala Tomča z Brekova: Tých správ už bolo toľko, že keby za každú správu šíriteľ mal ísť do väzenia, alebo bol pokutovaný, určite by ich toľko nebolo. A odkiaľ sú títo šíritelia poplašných správ? Väčšinou z Ameriky, presnejšie z USA. Tam je dovolené všetko, tak prečo sa nejako nezviditeľniť. Koľkí z nich sa aspoň ospravedlnili verejnosti?Ani jeden! Tak tomu bude aj po 12. decembri2012.Tovšetkomipripadáakovtipo Indiánocha o chystanídrevanazimu,keďsapýtališamana,čibudetuháa dlházima, tenpotajmesaišielopýtaťmeteorológov,noa típovedali,žeasi bude dlhá tuhá zima, lebo Indiáni už dva mesiace hotovia drevo v lese.KnihuvyhrávaMichalTomčoz Brekova,ĽudmilaŠpaková, Námestieslobody61,Humennéa PavolKapráľ,Tajch766/15Belá nadCirochou.Knihyichčakajúv redakciidokoncatýždňa.(mš)


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

16.1.2012

Tro j it évíť azstvohum enskýchšac histov Vstup do nového roka 2012 nesie humenských šachistov na víťaznej vlne.

Kam za športom BASKETBAL

l II. liga muži – 14. kolo, sobota 21. januára 2012: Eilat Prešov – 1. BK Humenné, Dastet Krompachy – BK M–Basket Humenné.

FUTBAL

l Prípravnýfutbal–sobota21.januára 2012: Sabinov – Snina (UT, Sabinov), 1. HFC Humenné – Sobrance (UT, Michalovce).

FUTSAL

l I.liga–7.kolo,sobota21.januára 2012:(15.30) Mucha team – Kamenica n/Cir., (16.20) Autolanc – Brodway club, (17.10) Udava – Bubo team, (18.00) KIA Humenné – Vodomont, (18.50) Staviva – D26; 8.kolo,nedeľa22.januára2012:(15.30) Udava – Kamenica n/Cir., (16.20) D26 – Bubo team, (17.10) Staviva – Brodway club, (18.00) Autolanc – Vodomont, (18.50) KIA Humenné – Mucha team. l II.liga–7.kolo,sobota21.januára 2012:(11.20) Satlan – Proteo, (12.10) Drekos – Myslina, (13.00) Aston – Mestská piváreň, (13.50) Devils – Oldrati Group, (14.40) Belá n/Cir. – Z. Hámre; 8.kolo,nedeľa22.januára 2012:(11.20) Mestská piváreň – Devils, (12.10) Oldrati Group – Belá n/Cir., (13.00) Satlan – Drekos, (13.50) Proteo – Z. Hámre, (14.40) Myslina – Aston. l III.liga–7.kolo,sobota21.januára2012:(8.00) KP–12 – Wagamama, (8.50) Lackovce – Energy Sistem, (9.40) Legia Topoľovka – Angel, (10.30) Slovaktual Brestov – Amams Hrabovec n/L., Slovan Nižná Sitnica má voľno; 8.kolo,22.januára2012: (8.00) Angels – Slovaktual Brestov, (8.50) Energy Sistem – Legia Topoľovka, (9.40) Amams Hrabovec n/L. – Slovan N. Sitnica, (10.30) KP–12 – Lackovce, Wagamama má voľno.

HOKEJ

Družstvo Šachy REINTER, n. o. Humenné C rozdrvilo Svidník/Stropkov B debaklom 5:0. O body sa podelili Šuťak, Barančik, Peráček, Čajbik, Tkáč. Uspeli aj ďalšie dve družstvá. Šachy REINTER, n. o. Humenné E uspeli mladšími hráčmi – Dominik Jakubčo a Veronika Sabová svoje duely vyhrali, pol bodu za remízu pridali Andrej Šimon a Ján Marinič, čo znamenalo ví ťazstvo nad ŠK Belá n/Cir. 3:2. Ani „D“–čko nepoľavilo a vyhralo nad ŠO Snina 3,5:1,5. Naplno bodovali Polačko ml., Pristaš, Kovalčin, remízou ukočil partiu Polačko st. Vo IV. lige je aj naďalej družstvo Šachy REINTER, n. o. Humenné C vo vedení (18 bodov), o päť bodov menej má „D“–čko, na piatom mieste so šiestimi bodmi je „E“–čko. BcMiriamKudlová

l II.ligamuži–18.kolo,sobota21. januára2012o 19.00hod.:L. Mikuláš B – HK Warriors Humenné. l I.ligajuniori–nadstavba11.kolo, sobota 21. januára 2012: Ruži nov Bratislava – MHK Humenné, 12. kolo, nedeľa 22. januára 2012: Piešťany – MHK Humenné. l Žiaci,8.a 6.roč.ŠHT–nadstavba,sobota21.januára2012od9.00 hod.:MHK Humenné – Trebišov.

STOLNÝTENIS

l III.ligamuži–13.kolo,nedeľa22.januára2012o 10.00hod.: ŠKST Humenné B – Svidník B, Vra nov C – Snina A, Snina B – Brezovica, Belá n/Cir. – Šar. Michaľany B, Vranov B – Bardejov B, Stropkov – ŠKP Prešov B. l IV.ligamuži–13.kolo,nedeľa22.januára2012o 10.00hod.: Snina C – Jasenov, Jabloň – Kame- Na sklonku minulého roka, 30. denica n/Cir., Belá n/Cir. B – Tecák cembra, usporiadali v Koškovciach Vra nov, Ko ša rovce – Čierne, IV. ročník turnaja v stolnom tenise o 14.00hod.:Vranov E – Medzilao Putovný pohár starostu obce. borce, Vranov D – Z. Hámre. Súťaž otvoril a hostí z družobného VOLEJBAL poľského Beska privítal starosta, l Extraligamuži–nadstavba2.kolo,sobota21.januára2012o 18.00 hod.:Svidník – Chemes Humenné. Väčšina slovenských zjazdoviek l I. liga muži (sk. východ) – 12. kolo, sobota 21. januára 2012 bola uplynulý týždeň pripravená o 11.00 hod.: Revúca – Chemes poskytnúť služby lyžiarom. Vrstva (25 – 90 cm) prírodného snehu dá Humenné B (dvojzápas). l I.ligajuniori–11.kolo,sobota21. vala predpoklad na dobré lyžiarske januára2012o 11.00hod.:Prešov – podmienky, v prevádzke bolo v stredu (11.1.) 85 lyžiarskych streChemes Humenné (dvojzápas). l I.liga(sk.Východ)kadeti–6.ko- dísk. Náš región však bol vý lo, nedeľa 22. januára 2012 od 9.00 nimkou, Ski park Chlmec, Danová, hod.: Chemes Humenné A – Košice či Parihuzovce bez snehu fungovať nemohli. Bude druhá polovica (ZŠ SNP 1), Chemes Humenné B – januára snehovo (lyžiarsky) pre Prešov (ZŠ Laborecká, dvojzápasy). náš región priaznivejšia? (mšk) l I.liga(sk.východ)žiaci–5.kolo, sobota 21. januára 2012 od 10.00 hod.:Chemes Humenné A – Svidník (ZŠ SNP 1), Chemes Humenné B – Tridsaťdva prívržencov celuloidoKošice (ZŠ Laborecká, dvojzápasy). vej loptičky sa na „Troch kráľov“, teda 6. januára stretlo v Belej nad Cirochou na svojom tradičnom turnaji. Aj tento ročník potvrdil stúpajúcu úroveň beľanského stolného tenisu. l Registrovaní hráči (dve skupiny po 7 hráčov, hralo sa systémom každý s každým): 1. Ľuboš Vozár, 2. Jaro-

V Koškovciach stolnot en is ov o

Bezdomácejlyžovačky

Dušan Ciklaminy, za zelenými stolmi sa bojovalo v troch kategóriách, nechýbala pravá športová atmosféra, po vyhodnotení aj chutný guláš. l Výsledky – kat. do 40 rokov: 1. Pavol Greš, 2. Jozef Jenčík, 3. Miroslav Benec; kat. nad 40 rokov: 1. Peter Jenčík, 2. Jozef Bačko, 3. Jozef Gajdoš; družstvá: 1. gmina Besko (Mgr. inž. Márius Balaban), 2. ZŠ s MŠ Koškovce (Mgr. Martina Križová), 3. obec Koškovce (Ing. Juraj Ďurček). Prvenstvo obhájil a putovný pohár získal Pavol Greš. l Na snímke – zľava stoja: Márius Balaban, Juraj Ďurček, Jozef Gajdoš, Jozef Bačko, Peter Jenčík, Martina Križová, Dušan Ciklaminy; v podrepe: Miroslav Benec, Jozef Jenčík a Pavol Greš. (mb)

Trojkráľ ov ýbeľ anskýpingp ong

Neregistrovaní hráči beľanského turnaja (zľava): Pavol Majerník, Ladislav Hreha st., Vincent Pristáš a Slavomír Ľonc. l Marián Hrežík (predseda ObSTZ Humenné) s víťazom kategórie registrovaných hráčov Ľubošom Vozárom.

slav Drotár, 3. Ján Dráb, 4. Igor Komjaty; l Neregistrovaní hráči (18 hráčov v 4 skupinách): 1. Ladislav Hreha st., 2. Pavol Majerník, 3. Sla vomír Ľonc, 4. Vincent Pristáš. Poháre a diplomy pre víťazov i najlepších odovzdal starosta ob ce, Ján Vajda. (sľ)

ŠKST OcÚ Kamenica n/Cir. pod záštitou Nexis Fibers, a.s. Humenné organizujú siedmy

MemoriálIng.VladimíraSuška

21. januára 2012 (sobota) od 8.30 hod. telocvičňa: ZŠ Kamenica n/Cir. štartovné: 3 € kategórie: spoločná inf.: Ján Sojčák (0915 908 350)


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

16.1.2012

Vianočný no hejba lo vý tur naj v Be lej n/Cir. má dlho ročnú tra dí ciu. Po kra čo val už 32. roční kom, z to ho tre tím, kto rý sa usku točňu je pod zá šti tou nášho ro dá ka Já na Mu chu. Na po há ri pri budli ďalšie no vé me ná ví ťa zov. Za čí na lo sa už v do po ludňajších ho di nách, pre to že pre veľký záujem sa musela odohrať aj kva li fi ká cia. Tá ur či la zlo že nie šty roch základných sku pín, zo šestnástich dvo jíc postú pi lo do se mi fi ná le osem a tie vytvo ri li dve sku pi ny: 1. Du naj – Po my kal, Ke pič – D. Gnip, Lo jan – M. Gnip, Ha šuľ – Dráb; 2. Dzu ro vej – Hre ha, Piška nin – Ha bu raj, Di ňa – Hi šem, Ľoch – Hre žík. O účasť vo fi ná le bol tu hý boj najmä v prvej sku pi ne, kde o postu pu jú cich rozho dol až rozdiel se tov zo vzá jomných zá pa sov. Do fi ná lo vej sku pi ny sa na po kon pre bo jo va li: Lo jan – M. Gnip, Dzu ro vej – Hre ha, Du naj – Po my kal a Ľoch – Hre žík. Zaslú že né ví ťazstvo si na po kon prekva pu jú co vy bo jo va li An ton Lo jan – Mar tin Gnip, kto rí od su nu li na dru hú priečku sta rých harcovní kov Hre ha – Dzu ro vej pô so bia cich v no hejba lo vej II. SNL. Tre tie miesto bo lo tiež prekva pe ním, pre to že dvo ji ca Š. Du naj – P. Po my kal ne patrila medzi fa vo ri tov, ale na po kon ako je di ní do ká za li po ra ziť aj neskorších ví ťa zov. Me dai lo vo „ze mia ko vá“ skon či la ostrie ľa ná dvo ji ca Ľoch – Hre žík. Pekné ce ny sú ťa žia cim, kto ré ve no val náš repre zentačný brankár, odovzdal je ho otec Ján Mu cha st. Spestre ním turna ja bo la aj exhi bí cia old boys Hre žík – Mu cha st. verzus Jankaj – Ko vaľ. (sľ)

Vianočnýbeľ anskýnoh ejbal

STOLNÍTENISTISSTZa VsSTZPOPOVICISEZÓNY2011/2012VOSVETLEŠTAT ISTIK Y

Brnčalprvoligovotrinásty,ŠtúňlídromIII.ligy l I.LIGA:1. Marián MAJAK (Čadca B) 33 zápasov = 32 výhier / 1 prehra, 96,97% úspešnosť 2. Ingemar PÉTER (Lučenec/Kalinovo) 31 = 30/1, 96,77%; 3. Jaroslav ADÁMEK (Lučenec/Kalinovo) 22 = 18/4, 81,82%; 4. Peter ROBA (Margecany) 31 = 25/6, 80,65%; 5. Patrik SENKULIČ (St. Ľubovňa) 33 = 26/7, 78,79%;… 13. Michal BRNČAL 32 = 21/11, 65,63%; 37. Dušan STOJÁK 33 = 12/21, 36,36%; 42. Igor SERBÁK 32 = 8/24, 25%; 43. Daniel FINK (všetci ŠKST Humenné) 32 = 8/24, 25%. l II. LIGA, sk. Východ: 1. Michal DANDÁR (ŠKP Prešov) 39 zápasov = 36 výhier / 3 prehry, 92,31% úspešnosť; 2. Dmitrij ŠINKÁR (Michalovce) 38 = 35/3, 92,11%; 3. Erik IVANČÁK (Krompachy) 25 = 23/2, 92%; 4. František BLAŇÁR (Valaliky A) 16 = 14/2, 87,5%; 5. Paulo GUASSARDO (Krompachy) 38 = 33/5, 86,84%;… 20. Maroš GAJDOŠ 38 = 23/15, 60,53%; 25. Marián BAJCURA 38 = 21/17, 55,26%; 43. Ján GAJDOŠ 37 = 12/25, 32,43%; 56. Daniel GAJDOŠ st. (všetci OŠK Udavské) 36 = 7/29, 19,44%. l III. LIG A, sk. Sev er ov ýc hod: 1. Štefan ŠTÚŇ (Snina A) 44 zápasov = 37 výhier / 7 prehier, 84,09% úspešnosť; 2. Ján JELO (Snina A) 40 = 33/7, 82,50%; 3. Jozef GOMBÍK st. (Šar. Michaľany B) 36 = 29/7, 80,56%; 4. Peter KALAPÁČ 40 = 32/8, 80%; 5. Ľuboš PILLÁR (obaja Bardejov B) 43 = 34/9, 79,07%;… 8. Igor MALINIČ (Snina A) 43 = 32/11, 74,42%; 13. Ľuboš VOZÁR (Belá n/Cir.) 43 = 31/12, 72,09%; 16. Peter NOVÁK (ŠKST Humenné B) 39 = 27/12, 69,23%; 17. Ján DRÁB (Belá n/Cir.) 43 = 29/14, 67,44%; 19. Jaroslav DROTÁR (Belá n/Cir.) 43 = 28/15, 65,12%; 20. Janka MIHAĽO VOVÁ (Humenné B) 39 = 24/15, 61,54%; 21. Pavol PAULIK (Snina A) 44 = 27/17, 61,36%; 25. Ľuboš LUKÁČ (Humenné B) 27 = 15/12, 55,56%; 30. Marián MICHALČO (Humenné B) 24 = 12/12, 50%; 34. Tomáš BURÍK (Belá n/Cir.) 42 = 18/24, 42,86%; 35. Michal HRÍB 40 = 16/24, 40%; 42. Michal BAJÚS 43 = 16/27, 37,21%; 47. Rastislav FEDORCO 43 = 14/29, 32,56%; 49. Samuel KOSCELANSKÝ (všetci Snina B) 29 = 8/21, 27,59%; 50. Ján HAJDUČKO (Humenné B) 19 = 5/14, 26,32%.

l IV. LIG A, sk. Vih orlatská: 1. Ľubomír JURKANIN (Vranov D) 32 zápasov = 30 výhier / 2 prehry, 93,75%; 2. Ladislav TKÁČ (Vranov D) 39 = 36/3, 92,31%; 3. Igor LEBLOCH (Jab loň) 44 = 40/4, 90,91%; 4. Jaroslav DZUBÁK (Z. Hámre) 44 = 38/6, 86,36%; 5. Jozef PICHA (Jabloň) 41 = 32/9, 78,05%; 6. Viktor ŽIDZIK (Jabloň) 41 = 31/10, 75,61%; 7. Alexander ČORNANIČ (Snina C) 29 = 21/8, 72,41%; 8. Ma rián MA ZA NEC (Medzilaborce) 40 = 28/12, 70%; 9. An ton PAVLOTTY (Ka me ni ca n/Cir.) 40 = 28/12, 70%; 10. Karol KROKKER (Jasenov) 39 = 27/12, 69,23%; 11. Ján KOPÁČ (Snina C) 29 = 20/9, 68,97%;… 16. Igor KOMJATY (Belá n/Cir. B) 28 = 17/11, 60,71%; 19. Peter BARNIŠIN (Jasenov) 44 = 26/18, 59,09%; 20. Slavko COGAN (Z. Hámre) 44 = 26/18, 59,09%; 22. Radoslav ŠMIGA (Jabloň) 25 = 14/11, 56%; 23. Tomáš KORBA (Košarovce) 43 = 24/19, 55,81%; 24. Ján GNIP (Belá n/Cir. B) 36 = 20/16, 55,56%; 25. Jozef ŠIRGEĽ (Z. Hámre) 44 = 24/20, 54,55%; 29. Peter LAUDA (Ka me ni ca n/Cir.) 28 = 13/15, 46,43%; 30. Kamil KARABINČÍK ml. (Ko ša rovce) 41 = 18/23, 43,9%; 31. Mi ku láš CHA RI TUN (Snina C) 24 = 10/14, 41,67%; 33. Miroslav KOSCELANSKÝ (Snina C) 22 = 9/13, 40,91%; 34. Marián HREŽÍK (Belá n/Cir. B) 41 = 16/25, 39,02%; 37. Matej ČOPAN (Jab loň) 24 = 9/15, 37,5%; 38. Vladimír ŠMIGA (Medzilaborce) 43 = 16/27, 37,21%; 39. Ján KURILA (Jase nov) 36 = 13/23, 36,11%; 40. Patrik KAŇUK (Košarovce) 43 = 15/28, 34,88%; 41. Andrej SABOL (Koša rovce) 44 = 15/29, 34,09%; 42. Štefan MASTI ĽÁK (Ja se nov) 35 = 11/24, 31,43%; 44. Jo zef OVAD (Be lá n/Cir. B) 28 = 8/20, 28,57%; 45. Ró bert BOGNER (Sni na C) 34 = 9/25, 26,47%; 46. Ján SOJČÁK (Ka me ni ca n/Cir.) 27 = 6/21, 22,22%; 47. Pe ter SA LÁK (Medzi la borce) 38 = 7/31, 18,42%; 48. Pa vol BRE HOVSKÝ (Z. Hámre) 23 = 4/19, 17,39%; 50. Pe ter KA ZI MÍR (Medzi la borce) 23 = 1/22, 4,35%. Pozn.: Do rebríčkov boli zaradení hráči, ktorí odohrali viac ako 40% zá pasov vo svojej súťaži. –ŠTKVsSTZ–

Bronz ové„štichárky“nasev er eMor av y Hra lo sa v dvoch šesťčlenných sku pi nách, systé mom kaž dý s kaž dým. Hu menčanky prešli turna jom bez prehry so skó re 27:5, ne vy da ril sa im je diný rozstrel a skon či li tre tie. l ŠK Štich Humenné: Fencá ko vá – Petro vo vá, Kozmo vá, Hajdučko vá, Ba ní ko vá, Ro so ľanko vá, Mašle jo vá, Skirča ko vá, Varcho lo vá. l Vý sled ky: Štich – Br no B 2:0 (Mašle jo vá 2), Štich – Čes ký Tě šín 5:1 (Kozmo vá 2, Mašle -

Humenské„štichárky“siz III.ročníkafutbalovéhoturnajažien–Lucky livecupČeskýTěšínpriviezlibronzový kov, Vierka Mašlejová s 12 gólmiajtitulnajlepšejstrelkyne. jo vá 2, Hajdučko vá), Štich – Parni ca 9:1 (Kozmo vá 3, Mašle jo vá 2, Varcho lo vá 2, Ba ni ko vá, Petro vo vá), Štich – Wroclav 4:0 (Hajdučko vá, Ba ni ko vá, Varcho lo vá, Kozmo vá), Štich – N. Sa dy 2:2 (Mašle jo vá, Ro so ľanko vá); se mi fi ná le: Štich – Br no A 1:1 (Mašle jo vá, pk 1:2); o 3. miesto: Štich – Nezde ni ce 4:0 (Mašle jo Tat ry, Nízke Tat ry, Ora va, či Do - vá 4); fi ná le: Br no A – No ve Sa no va ly… To sú lo ka li ty, kde sa dy 1:0; l po ra die: 1. Br no A, 2. pre te ky psích zápra hov orga ni zu - FK No ve Sa dy, 3. ŠK Štich Hu jú čas to. Náš re gión mal za žiť at - menné, 4. TJ Nezde ni ce, 5. TJ mo sfé ru pre te kov mushe rov pr vý Ba ník Ostra va, 6. AWF Wroclaw ja nuá ro vý ví kend (7.– 8.1.2012). (POL), 7. FC Čes ký Tě šín B, 8. Ne dosta tok sne hu však spô so bil, FC Čes ký Tě šín A, 9. Br no B, že pre te ky bo li zru še né. (mšk) 10. Ko touč Štramberk, 11. Ne ma kej.cz, 12. TJ Parni ca. Snímka:zľa va Monika Kozmo vá a Eva Petro vo vá. (čeč) Mi nu lú so bo tu (7. ja nuá ra) sa čle no via Klu bu biatlo nu Medzi la borce zú čast ni li v su sednom Poľsku ve rejných pre te kov v be hu na ly žiach kla sic kou tech ni kou „Bieszczacky beh ly žia rov – Z Ki jem do Niedzwiedzia“. Na po lo vičnej 12 km tra ti štarto va lo 41 pre te ká rov. Umiestne nie na šich: 3. Ju raj Mi ha lič (1:09:27 min.), 7. Vla di mír Mi ha lič (1:17:22), 11. Ľu bo mír Bo chin (1:22:22), 13. Vla di mír Husťák (1:23:40), 18. Ja ro slav Ru sinko (1:29:06), 27. Mi ku láš Pavlo vič (1:42:49), 37. Mi chal Macko (1:58:31), 38. Vla di mír Bo chin (1:59:36 min.). Na trať 24 km vy behlo 33 bežká rov, na 7. mieste pre ťal cieľo vú pás ku Mi ro slav Sme ta na (1:56:16 min.), hneď za ním Ján Murdzík (1:58:49 min.), oba ja KB Medzi la borce. (ms)

V Haburemálosnehu

Nabežkáchv Poľsku


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

16.1.2012

ZAČALASAFUTBALOVÁZIMNÁPRÍPRAVA VYHODNOTENIENAJLEPŠÍCHŠPORTOVCOVA ŠPORTOVÝCHKOLEKTÍVOVPSKZAROK2011

1.HFCHumenné–MFKSnina4:1(1:1) Medziocen en ým iajhum enskétrio Obaja naši zástupcovia v súťaži Ljubarskij (11 m), 84. Bezeg – 34.

HistorickábudovaDivadlaJonášaZáborskéhobolavoštvrtokdejiskomôsmehoročníkasláv-nostného vyhlásenia ankety o najlepšiehošportovcaa športový kolektív Prešovského samosprávnehokrajazarok2011. Najúspešnejším športovcom Prešovské ho samosprávneho kraja za rok 2011 sa stal Radoslav ANTL, ľavý krídelník z hádzanárskeho klubu Tatran Prešov. V prvej desiatke bez určenia poradia ho podporil klubový kolega Alexander Radčenko. Medzi ocenených už tradične patrí vynikajúca silová trojbojárka z Bardejova JúliaKostúrová, či popradský horolezec Peter Hámor. Z nových mien pribudli lyžiar PeterMlynárz ŠKP Štrbské Pleso, stolnotenisový talent z Mi Jednou z posíl prvoligistu MFK Tatňoviec EvaJurková, špičkový popradský ran L. Mikuláš je Dárius Popík. Odchovanec humenského futbalu odiDávid Guba, odchovanec hu- tanečný pár Dušan Gruľa – Alexandra šiel po žiackej kategórii do Košíc menského futbalu, hráč 1. FC Tatran Ksiažeková, MichalBerežňak– silový tro(popri futbale štúdium na športovom Prešov uplynulý týždeň hájil farby jbojár z Giraltoviec, prešovská taekwondistGymnáziu), prešiel dorastom, hrával „repre“ Slovenska do 21 rokov na ka VeronikaBalážováa volejbalista Milan v seniorskom v tíme Košice B (pred Pyrenejskom polostrove, kde Slová- Javorčíkz ŠK Chemes Humenné. Najlepším kolektívom dospelých sa rokom aj proti 1. HFC Humenné). ci odohrali dva zápasy proti PortuNaopak na odchode z Liptova je Re- galsku 20. V oboch nastúpil po podľa očakávaní zaslúžene stal slovenné Kočan (sninský odchovanec), prestávke aj Dávid Guba. l 1. zá - ský šampión, hádzanársky klub TATRAN ktorému skončilo hosťovanie a vra - pas: 1:1 (od 55. minúty); l 2. zápas: PREŠOV. Medzi najlepšími kolektívmi cia sa do Podbrezovej. (mšk) prehra 1:2 (od 46. minúty). (mšk) dospelých nemôžu chýbať volejbalisti z ŠKChemesHumenné. Trojicu medzi DRUH ÁHOK EJ OV ÁLIG AMUŽ I,14.KOL O dospelými uzatvára stolnotenisový klub z najmenšej obce v histórii najvyšších súťaží, OŠKMiňovce(okr. Stropkov). V ka tegórii najúspešnejších mládežníckych Aj keď humenskí „bojovníci“ nastú- mali dobré šance. Od II. tretiny sa kolektívov za rok 2011 si prvé miesto vypili iba v oklieštenej zostave, na proti humenskej snahe postavil aj bojovali dorastenci 1.FCTatranPrešov. oravskom ľade nechali bojovné srd- rozhodca (25.– 51. min.= osem vy- Inak si však túto kategóriu privlastnili ce. Bojovnosť kolektívu, skvelý vý- lúčení + Forgáč na 10 min.), práve hádzanári. Starší dorastenci TatranaPrekon brankára Petra (40 zásahov) z presilovky domáci aj vyrovnali, ale šov obsadili druhé a mladší dorastenci znamenali víťazstvo, dobre sa ujali rýchla odpoveď Leščišina (o 73 tretie miesto. Tí si tretiu priečku rozdelili mladí obrancovia Zima a Suvák. Pr - sek.) opäť určila humenské vede- s hádzanárkami – dievčatami zo Školvá tretina bola vyrovnaná, bez gó- nie. Práve Leščišin dôležitým gólom ského športového klubu pri Strednej lov, no Štefan, Zalužický i Leščišin v 44. min. náskok zvýšil a domáca lesníckejškolev Prešove. power–play znamenala ešte jeden Už niekoľko rokov si krajská samospráva MLÁDEŽNÍCKYHOKEJOVÝSERV IS úspech našich. Zaslúžia si uznanie. osobitne všíma aj úspechy študentov Góly: Červený – 22. Zalužický stredných škôl. Všetky ocenenia za rok JUNIORI, I. liga: N.Zámky–MHK Humenné11:3(6:1,1:2,4:0). Góly: (Lúč), 31. Leščišin (Spišák), 44. 2011 zostali v Prešove: Najúspešnejšími 2:1 Griger (Ochraň), 6:2 Kopec Leščišin (Zalužický), 60. Lúč študentmi sa stali DanielaVaňovázo Spo (Ochraň, Kukľa), 7:3 Luca. Hu- (Leščišin). Strely: 41:21. Vylúče- jenej školy Tarasa Ševčenka, ktorá sa vemenčania boli aktívnejší (strely ní:1:8 na 2 min., Forgáč (HE) na nuje gymnastickému fitnesu a Dominik 34:48), no brankári nemali svoj 10; pres.: 1:0. R: Kubovčík. D: Glod, ktorý SOŠ dopravnú reprezentuje deň. MHK: Hoferica (16.– 44. 205. HKWarriors:Petro – Fabuľa, v armwrestlingu. Športovo najúspešnejšou Varga) – Štefanik, Turcovský, Ka- Suvák, Spišák, Zima – Štefan Za- strednou školou za rok 2011 sa stali čur, Kačurik – Griger, Ochraň, Ko- lužický, Lúč, Trudič, Forgáč, Lešči- Súkromné športové gymnázium Elba pec, Vanyo, Luca, Gavaľa, Fedič, šin, Demjanovič. Tréner: M. za titul majstra Slovenska v malom futbale (msch) Kukľa. Topoľčany – MHK Hu- Schwarzbacher. menné 12:0 (5:0,3:0,4:0). Strely: l Sabinov – Brezno 4:1, Gelnica – L. 48:19. Aj keď boli domáci lepší, Mikuláš B 8:6, R. Sobota má voľno. dvojciferná prehra je pre Humenčanov krutá. Zostava rovnaká. R.Sobota 14 11 1 0 2 80:29 35 Gelnica 15 8 1 2 4 66:68 28 Správy zo zasadnutia Rady Tréner: J. Vodila, as.: P. Štekláč. ŽIACI, 8. roč.: Bardejov – MHK D.Kubín 15 6 3 0 6 47:52 24 ObFZ, Výkonného výboru a OdHumenné 2:8 (0:1,2:2,0:5). Góly: Sabinov 14 5 2 1 6 61:69 20 bornýchkomisiíObFZHumenné, kulášB 14 5 0 1 8 59:59 16 e–mail:futbalhe@stonline.sk, Kluknavský 4, M. Nazad, Pavlisko, L.Mi HKWarriors 14 4 0 4 6 55:71 16 www:futbalobfzhe.sk T. Lancoš, Kokinda; pres.: 0:2, Brezno l Sekretariát: l žiada funkcionárov, 14 3 1 0 10 49:69 11 osl.: 0:1. MHK: Kasarda – T. LanhráčovFK,R,DZa priaznivcovfutbacoš, Harvilik, M. Nazad – N. Lanluo podporu získania financií z podielu coš, Bazár, Vraštiak, Kluknavský, 2% zaplatenej dane pre mládežnícky Pavlisko, Kokinda, Zelenay. TréJán Vodila je počnúc rokom 2012 futbal. V daňovom priznaní v časti Vyhner: A. Szücs, as.: P. Štekláč. aj trénerom A–mužstva HK Dukla lásenie o poukázaní podielu zaplatenej ŽIACI, 6. roč.: Bardejov – MHK Michalovce. V michalovskom klube Humenné10:11(3:5,4:1,3:5). Gó- nie sú spokojní s výsledkami, takže dane je potrebné vyplniť tieto údaje: ly: Labanc 2, Havrilko 2, Buraľ 2, na lavičke je už tretí tréner (predtým IČO: 31957757; Právna forma: Ragan, Hančarik, Dubiak, Volkov, Ihnačák, Okuliar). Ján Vodila sa do - občianske združenie; Obchodné meCsetö. MHK: Gombár, Hnát – hodol so zemplínskym prvoligistom no:Oblastný futbalový zväz Humenné; Merva, Mičej, Volkov, Labanc, Po- do konca sezóny 2011/2012, záro - Ulica: Osloboditeľov; Číslo: 3; PSČ: tocký, Dubiak, Ragan, Copko, Fic veň však naďalej ostáva trénerom 066 01; Obec:Humenné. Tlačivá pre fy– Rohaľ, Duhoň, Hančarik, Mydlo, juniorov MHK Humenné, pričom zické osoby (zamestnancov) si môžete Buraľ, Vasilega, Csetö, Havrilko. aktívne mu vypomáha Peter Štek- vyzdvihnúť na sekretariáte, alebo stiahnuť na www.futbalobfzhe.sk; Tréner: A. Szücs, as.: P. Štekláč. láč (asistent 8. a 6. roč.). (mšk) Majstrovstvá regiónu Východ zača li uplynulý týždeň zimnú prípravu a hneď jej prvým zápasom bolo derby. Na zasneženej „umelej tráve“ v Michalovciach to gólovo sypalo hráčov 1. HFC. Z humenských radov chýbali Pillár, kvôli chorobe Paraska i Sima. Po skúške v Michalovciach avizuje opäť sninské pôsobenie Š. Pčola (i keď nehral), okrem dorastencov začal prípravu v kádri trénera F. Hanca aj útočník Matiko (zo Stakčína). l 1.HFCHumenné–Snina4:1 (1:1). Góly: 35. a 56. Voroňák, 83.

Pop íknaLiptov e

M. Lukáč. R: Godžák. 1. HFC: Bálint – Dysko, Hreško, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák – Legdan, Ljubarskij, C. Vasiľ, Jurov – Voroňák, S. Karnaj (J. Goga, Koromház, Bezeg). MFK: (I.polčas) Lojka – Krajník, R. Tomčák, J. Lukáč, Regula – Štofík, Jankaj, Drančák, P. Hišem – M. Lukáč, Matiko; (II.p.) Lojka – Wiener, Prokop, F. Hanc, M. Pčola – Holovka, Tomčák, Popovič, Hišem – Budi, M. Lukáč (Matiko). lPrípravnézápasy1.HFCHumenné: 21.1.: Sobrance, 28.1.: Strážske, 4.2.: Michalovce A, 11.2.: Prešov B, 18.2.: Stropkov, 25.2.: Michalovce B, 3.3.: Bardejov. (mšk)

GubaprotiPortugalsku

D.Kub ín–WarriorsHum enné1:4(0:0,1:2,0:2)

ÚS ObFZ 20 - 11/12

Vodilaajv Michalovciach

a Spojená škola na Ulici Ľ. Podjavorinskej, ktorej študenti dosiahli vynikajúce výsledky vo viacerých oblastiach. Aj v tomto roku udelil predseda PSK Peter Chudík zvláštne ocenenie – Cenu predsedu PSK. Patri mašérovi Miroslavovi Pažúrovi, študentovi Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Ten sa už od svojich desiatich rokov venuje netradičnému športu – psím záprahom. Tohtoročnou novinkou ankety bola internetová anketa o najúspešnejšieho športovca. S prehľadom ju vyhral Prešovčan Dominik Glod. Spomedzi 8 471 hlasov v internetovom hlasovaní patrilo 2 068 práve jemu. JanaVaľová(primátorka Humenného): Ocenenie humenských športovcov vnímam veľmi pozitívne. Poslaneckí kolegovia zo Svidníka celý čas „vyrývali“, že ceny získava iba Humenné, a aj to je dôkazom, že máme ľudí, ktorí sú schopní pracovať snaživo, aby získavali úspechy, čo ma veľmi teší. Je mojím cieľom nastaviť podporu mesta k športu koncepčne práve na základe úspechov, aby sa nestával ako prvotným lobing u poslancov. Z rúk Jozefa Gaľana, vedúceho organizačného výboru PSK, prebral ocenenie pre ŠKChemesHumennétréner chemesákov Richard Vlkolinský. Humenskí volejbalisti skončili v hodnotení kolektívov na druhom mieste (za prešovskými hádzanármi). Kouč chemesákov konštatoval, že ocenenie si on i klub vážia, no aktuálne nie veľmi dobré výsledkové obdobie, keďže humenskí volejbalisti prišli o účasť vo finále Slovenského pohára, náladu znižuje. MilanJavorčík: Vôbec som neča kal, že ma môže niekto na toto ocenenie navrhnúť, veľmi si to cením a ďakujem. Znamená to pre mňa veľmi veľa, nie vždy ma je v zápase vidieť v akcii zakončenia, spadá na mňa aj „čierna“ robota, no volejbal mám veľmi rád a je to ocenenie za prácu, ktorú som zatiaľ v Humennom odviedol. Miroslav Pažur ml.: Je to pre mňa mimoriadny úspech, lebo v kraji máme veľa športovcov. Som veľmi šťastný, že sa na musherov nezabudlo, ešte väčšmi, že práve cezo mňa. Ocenenie som vôbec nečakal. Fotonávrat z oce nenia na 13. strane. (vf,mšk) l vyzývaFKprekontrolovať si platnosť registračných preukazov (RP). Oznamuje, že k výmene RP, ktoré stratili platnosť je potrebné zaslať na Matriku VsFZ Košice: a/starý RP, b/1 x foto (pasového rozmeru) – vzadu napíšte meno a priezvisko c/poštovú poukážku s úhra dou 4 € za 1 RP (jedným šekom môžete uhradiť za viac RP); d/v prípade, že údaje na starom RP sú nečitateľné, je potrebné priložiť aj kópiu rodného listu. l Komisia rozhodcov: l pozýva rozhodcov a delegátov ObFZ a VsFZ (V.liga) na svoje zasadnutie dňa 19. januára 2012 (štvrtok) o 15,30 hod. (v budove ObFZ) za účelom vyplnenia údajov do nového Informačného systému Slovenského futbalu. Účasť je podmienená zaradením do nominačnej listiny VsFZ a ObFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012. Tento priestor má vyhradený ObFZHumennéa zodpovedáza jehoobsahovúnáplň.


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

16.1.2012

1 1–NAJÚSPEŠNEJŠÍŠPORTOVCIa ŠPORTOVÉKOLEKTÍVYPREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2011. V pokľaku druhý zľava Miroslav Pažur ml., horný rad druhý zprava Milan Javorčík; 2–Výprava ŠK Chemes Humenné. Zľava Richard Vlkolinský (tréner), Ján Grosiar (športový riaditeľ) a Milan Javorčík; 3–Medzi najlepšie kolektívy patril ŠK Chemes Humenné. Ocenenie prebrali Richard Vlkolinský a Milan Javorčík; 4–Obklopení mažoretkami: Miroslav Pažur ml., Peter Hámor (horolezec) a Milan Javorčík; 5 – Výprava humenského Gymnázia L. Svobodu. Zľava Daniela Chabová (triedna učiteľka), Miroslav Pažur ml. a Ivan Pajtaš (riaditeľ školy); 6–Miroslav Pažur ml. preberá Cenu predsedu PSK Petra Chudíka (uprostred Dominik Glod – armwrestling); 7–Medzi Top 10 športovcami PSK 2011 bol aj Miroslav Javorčík. Ocenenie preberá od Mikuláša Komanického (poslanec PSK); 8 – Slávnostného vyhlásenia sa zúčastnila aj Jana Vaľová, primátorka Humenného (na snímke s oboma humenskými laureátmi). (mšk) foto:Viktor Zamborský a Marián Škuba

3

6

2

4

5

7

8


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

Nespok ojnosťvyú st il aajv hráčskepok ut y

Správna rada VK Chemes Humenné sa na svojom poslednom zasadnutí znova zaoberala aktuálnou situáciou v družstve mužov, pričom vyslovila nespokojnosť s predvedenými výkonmi a dosahovanými výsledkami v posledných dvoch mesiacoch a na základe vypracovanej analýzy rozhodla: a/realizovať finančné postihy v družstve mužov, ktoré budú platiť až do odvolania, resp. do okamžiku získania požadovanej výkonnosti i výsledkov (súčasne žiada od hráčov zlepšiť sebadisciplínu, vôľu, tréningové nasadenie i pozitívne myslenie a znova vytvoriť jednoliaty kolektív, ktorý spolu ťahá za jeden povraz); b/hľadať reálnu možnosť o po silnenie hráčskeho kádra na poste prihrávajúceho smečiara alebo korektora (univerzála); c/ vo všetkých nasledujúcich stretnutiach nadstavbovej časti i MEVZY detailne vyhodnotiť spôsob vedenia zápasu trénerom i vzájomnú súčinnosť s družstvom a na ich základe prijať účinné rozhodnutie v tejto otázke pred začiatkom play – off extraligy. Ing.StanislavRehúš,predsedaSprávnejradyVKChemesHumenné

SLOVENSKÝPOHÁR,SEMIFINÁLE–2.ZÁPAS

ChemesHumenné–Svidník3:2 (25:20,22:25,22:25,25:23,15:13)

Stretnutie začalo minútou za Bohumila Goliana, legendu slovenského volejbalu… Chemesáci hneď viedli 4:1, až 8:4, najmä vďaka ich blokom. Lenže rovnako rýchlo bolo 9:9, keď vyrovnával Feňo esom. Stav sa posunul na 13:13, bol to boj o každú loptu. Po dvoch smečoch Jakubova (18:16) sa nálada zlepšila, kouč hostí Vlk siahol k tajmu (21:18), za stavu 23:18 k druhému. Napokon chemesáci využili druhý setbal (dôležitá bola aj štatistika chýb 3:10)… Druhý set začal po dlhej výmene bodom Kríž, 1–blok Jakubova a dva body Dekkera (4:0) prinútili hostí k tajmu. Humenská väčšina publika sa dostávala do varu, no stal sa opak. Drobňák dvoma esami po sebe vyrovnal na 5:5, súper sa ujal vedenia, priam ničivo blokoval a nezastavila ho ani séria domácich striedaní (Sukochev, Hudák, Leškanič). Manko 6:12 stiahol Kašper dvoma blokmi (8:12), keď však na sieti uspel hosťujúci Feňo, bolo 8:15. Blokárska šou pokračovala – Mizeráka a Hudáka podporil „pipom“ Javorčík (12:15), keď hostia utiekli z 13:16 na 13:19, vrátil sa na palubovku Jakubov a v „stíhačke“ práve on znížil na 22:23. Hostia získali setbal a Macko ho blokom využil (bloky v sete 7:7). Tretie dejstvo bolo

Cest ak (ne)pos tup u Humenskí volejbalisti prvé semifinále pod Duklou nezvládli a prehrali 1:3 (–19,23,–19,–21). Ak teda chceli postúpiť, museli Svidník zdolať, nie však hocijako. Pri víťazstve 3:0 aspoň o 14 bo dov, pri víťazstve 3:1 (o 14 bodov by nasledoval žreb) alebo 3:2 mini málne o 15 bodov… Prvá podmienka bola splnená, chemesáci vyhrali, na sety 3:2. Ako sa vyvíjala ich cesta k postupu, ktorý sa na pokon stal nepostupom? I. set (25:20), + 5 znamenalo z – 14 na – 9; II. set (22:25), – 3 znamenalo z – 9 na – 12; III. set (22:25), – 3 znamenalo z – 12 až na – 16, lebo pri víťazstve 3:2 museli chemesáci mať už 15 bodov k dobru; IV. set (25:23), + 2 znamenalo z – 16 na – 14, takže pred tajbrejkom by zaru čovalo humenský postup víťazstvo maximálne 15:1. Nestalo sa. Keď hostia vyrovnali na 2:2, bolo jasné, že finále Slovenského pohára bude z východniarov hrať Svidník. (mšk)

vyrovnané (5:5, 11:11), za stavu 11:13 siahol k tajmu domáci kouč a početná skupina fans Svidníka (cca 80) sa tešila. Dvojbodovú stratu (13:15) zmazal Jakubov (16:15), ale aj svidnícke bloky (Malina, Macko) otočili na 17:20. Po humenskom tajme prišiel aj svidnícky (20:21) a hneď aj druhý (21:22). Súper opäť blokoval, potom získal Drobňák setbal, a keď chemesáci (nie prvýkrát) nezložili dobrú loptu, Drobňák ponuku neodmietol (bloky v sete 0:5!). Hostia boli v pohode, Rajduga získal vedenie 2:3, Malina zvýšil esom na 4:6. Konečne však bodovali priamo z podania aj chemesáci (Mizerák 2x) – vyrovnal na 7:7 a stano vil na 9:7, aby po ďalšom humenskom bode hostia hru prerušili. Manko sťahovali, vyrovnali (15:15), ba ujali sa vedenia (16:17). Set rozhodla koncovka (21:20 – 23:20), došlo na tajbrejk, i keď súper od vrátil dva setbaly, ale pri treťom servoval do autu. Skrátený set začali chemesáci lepšie (2:0), ale od stavu 2:2 sa stratovalo (5:5), malý humenský náskok (7:5, 11:9) hostia zrušili (11:12) a viedli ešte 12:13. Na palubovku sa vrátil Dekker, dvakrát uspel, keď súper vždy tajmoval (13:13 i 14:13). Malina smečom do autu zápas ukončil v humenské víťazstvo, ktoré však malo „Pyrrhov“ charakter. Priebeh – I.set: 8:4, 16:14, 21:18 (25 min., chyby 3:10); II.:6:8, 12:16, 17:21 (32, 5:7); III.: 8:6, 16:15, 18:21 (30, 7:3); IV.: 8:7, 16:15, 21:19 (29, 8:8); V.:8:6 (17, 3:6). Chemes: Javorčík 7, Kríž 5, Kašper 5, Jakubov 15, Dekker 7, Soták 2 – libero Krys (Sukochev 1, Hudák 17, Leškanič 3, Mizerák 10). Tréner: Richard Vlkolinský. Slávia:Feňo 3, Macko 8, Drobňák 17, Rajduga 11, Száras 14, Malina 17 – libero Barlík (Skasko 1, Sopko ml. 6). Tréner: Jaroslav Vlk. Esá: 3:5 (Mizerák 2, Leškanič); pokazenýservis:11:17; bodypo blokoch: 15:16 (Mizerák 4, Kašper 3, Kríž 2, Hudák 2, Ja vorčík, Jakubov, Dekker, Sukochev); chyby: 26:34. R: Servický, Tiňo. D: 800. Hrací čas: 145 mi nút. Postup: Svidník (na zápasy 1:1, na body 193:204). (mšk) l VKP Bratislava – UNICEF Bratislava 2:3 a 0:3. Postup UNICEF Bratislava.

-

16.1.2012

STRED OEUR ÓPSKALIG A–10.KOL O

Chem esHum enné–Amstetten3:0 (25:13,25:22,25:11)

O všetkom v tabuľke bolo vopred rozhodnuté, hostia vzhľadom na svoj nabitý program vyslali „juniorku“. O víťazovi nebolo pochýb, I. a III. set boli bodmi hladké, v druhom sa mladíci prekvapivo držali (9:9, 19:18 i 23:22). Iba priemerný volejbal… Priebeh–I.set:8:4, 16:6, 21:9 (21 min., chyby 6:5); II.:8:6, 16:11, 21:18 (24, 4:8); III.:8:3, 16:6, 21:7 (21, 7:4). Chemes:Kríž 1, Mizerák 8, Hudák 12, Sukochev, Jakubov 12, Dekker 14 – libero Krys (Biľ, Leškanič 1, Soták 2, Kašper 5). Tréner: Richard Vlkolinský. HypoNÖ:Kriener 3, Kattner 6, Ichovski 5, Jurkovics 4, Karlin 9, Mayerhoger 2 – libero Kreuziger (Schölzl). Tréner: Miroslav Palgut. Esá:9:1 (Jakubov 4,

VOLEJBALOVÝVÝSLEDKOVÝSERVIS l MUŽI, I. liga (11. kolo): Chemes Humenné B – Vranov 3:2 (–24,19,23,–12,12) a 0:3 (–17,–18, –17). Chemes B: Biľ, Bališin, Hakoš, Leškanič, Urban, Vaňko, Peleščák – libero Varšo. Tréner: S. Huba. l Sobrance – Revúca 3:2 a 3:0, Košice – Stropkov (farma Svidník) 0:3 a 0:3. Kežmarok mal voľno. Vranov 20 18 2 56:11 53 Stropkov 18 14 4 44:18 41 Revúca 18 10 8 38:32 31 HumennéB 18 10 8 34:28 30 Sobrance 20 10 10 33:41 26 Kežmarok 18 2 16 18:48 10 Košice/Šaca 20 2 18 11:56 7 l JUNIORI, I. liga (10. kolo): Vranov – Chemes Humenné 3:1 (18,–22, 16,15) a 3:0 (22,16,19). Chemes: Kasperkevič, Cerula, Pavlík, Dobrančin, P. Dacej, Feduš, liberá Gergeľ a Boldy (Nemec, O. Dacej, Sterčo, Šimeček). Tréner: M. Meriač. l ŽIACI, I. liga (5. kolo): ChemesHumenné A – Svidník 1:3 (–15,–24, 18,–17) a 3:1(27,–18,13,23). Chemes A: J. Janko, J. Ridarský, V. Kríž, V. Ha maďák, M. Rusnák, S. Rada, D. Polák, M. Petráš, J. Firkaľ, M. Šafran. Tréner: M. Feduš; ChemesHumennéB –Košice/Šaca 2:3 (–24,17,–18,22,–11) a 2:3(–15,23, 15,–18,–13). Chemes B: Benek, Boris, Harvilik, Komanický, Kopil, Kopka, Kovalčin, Marek, Šteňko, Vasiľko, Zgibor. Tréner: Ľ. Selecký. l ŽENY/JUNIORKY/KADETKY, Vsl. región (9. kolo): ChemesHumenné – Snina 0:3 (–19,–15, –19) a 0:3 (–17,–17,–23). Chemes: Kasičová, Štibláriková, Turčíková, Žinčáková, Morochovičová, Švecová – libero Csontosová (Hudáková, Kamasová, Kopková, Kovaľová). Tréner: E. Kudzej. ŠK Skóre: Štofiková, Jacinová, Gavronová, Čokinová, Lajtárová, Olexová (Runčáková, Kováčiková, Aľušíková). Tréner: E. Štofik.

VIII.MEDZILABORSKÁVOLEJBALOVÁLIGA

Výsledky 6. kola: Gymnázium – DD sv. Nikolaja 3:0, Mestský úrad – PSS 0:3, TJ Sokol Vydraň – OcÚ Čertižné 3:0; SOŠ A. Warhola mala voľno. TJSokolVydraň 5 5 0 15:1 10 OcÚČertižné 6 4 2 13:9 10 PSS 5 3 2 11:7 8 Gymnázium 5 3 2 10:8 8 SOŠA.Warhola 5 2 3 9:9 7 Mestskýúrad 5 1 4 5:14 6 DDsv.Nikolaja 5 0 5 0:15 5

Hudák 3, Dekker, Soták); pokazený servis:10:7; bodypoblokoch:11:3 (Kašper 3, Jakubov 3, Dekker, Sukochev, Mizerák, Kríž, Soták); chyby: 17:17. R: Dudek, Burkiewicz (obaja POL). D:650. Hracíčas:70 min. (mšk) Aich/Dob 10 10 0 30:8 28 Amstetten 10 6 4 22:14 19 Kaštela 10 6 4 21:17 18 Humenné 10 5 5 18:15 16 Zahreb 10 3 7 11:22 9 Viedeň 10 0 10 4:30 0

Play–off:Aich/Dob–Humenné

Základná časť MEVZY je skončená, nasleduje play–off. Do vyraďovacej fázy zasiahnu už aj účastníci Ligy majstrov: ACH Volley Ljubljana (bývalý Bled) ako č. 1 a Hypo Tirol Innsbruck ako č. 2. Kľúč určenia (1–8, 2–7, 3–6, 4–5) určil dvojice: Ljubljana/Viedeň, Innsbruck/Zagreb, Aich–Dob/Chemes Humenné a Amstetten/Kaštela. Zápasy play–off by sa mali odohrať v termínoch 19.– 26.1., resp. 26.– 31.1., možná je však aj dohoda a to do konca februára 2012. Podľa súťažného reglementu má ŠK Chemes Humenné odohrať prvý zápas play–off doma. Termín Final four je stanovený na 4.– 5. marca, resp. 9.– 10. marca 2012. (mšk)

Výj azddoSvidník a

Fans VK Chemes Humenné organi zujú výjazd na zápas 2. kola nadstavby Svidník – Humenné. Sobota: 21. januára. Odchod: o 15.00 hod. (parkovisko pri Leny). Cena: 5 €. Inf.: 0915 513 820 (V. Chalupka).

II.BASKETBALOVÁLIGAMUŽI l Sabinov B – 1. BK Humenné 67:86(8:24, 18:21, 17:23, 24:22). Domáci, mladí hráči v juniorskom veku, Humenčania s piatimi juniormi. Hostia od úvodu zápasu dobre bránili, výborne doskakovali pod svojím košom a vzápätí z protiútokov bodovali. Po štyroch minútach viedli 0:11. V ďalšom priebehu hry, keď sa na ihrisku prestriedali všetci hráči, svoj náskok ešte zvýšili. Osembodovou šnúrou v II. polčase rozdiel v skóre zvýšili až na 27 bodov. V závere 1. BK trochu poľavil v obrane i v útoku, čo sabinovskí mladíci využili na skorigovanie výsledku. 1. BK: Geľo 23, Burič 13, Lošák 11, Hajdučko 9, Kontuľ 5 (Bakoš 16, Mi. Babják, Ballasch 4). (bab) l BKM–BasketHumenné–Kežmarok 98:88 (29:27, 22:18, 20:18, 27:25). Aj súper spod Tatier pricestoval s mladými, no kvalitnými hráčmi, a do polovice I. štvrtiny viedol. Zónová obrana, príznačná pre M–Basket, musela byť tentokrát trénerom Hurkom st. zmenená na obranu osobnú, a práve tento ťah priniesol 4 vypichnuté a získané lopty. Domáci si udržiavali mierny náskok, tempo hry bolo rýchle, súper bojoval až do konca. Tréneri Hurka a Benda s vý konom zverencov, hoci po výhre, spokojní neboli. BK M–Basket: Ka kuta 22, Ivanko 18, Hurka ml. 12, Petrik 8, Benda (Dzurovej 22, Glasa 6, Halapi 8, Kulik). (zb)


15 - PODVIHORLAT OM -

ÚS ObSTZ 10 - 11/12

ŠPORT

-

16.1.2012

MLADÍSTOLNÍTENISTINAOBLASTNÝCHMAJSTROVSTVÁCH2012V KAM EN IC INADCIR OC HOU

Demčákml.a Hrež ík ov á-Lojana Lorenčík ová

Po 14. januári má stolnotenisový región Humenné, Snina, Medzilaborce l VýkonnývýborObSTZ:l oznaznámychajvíťazovmládežnickejkategórie.ŠKSTOcÚKamenicanadCimuje vedúcim klubov/oddielov, že rochou bol z poverenia ObSTZ Humenné usporiadateľom Oblastných v najbližšom období sa uskutoční majstrovstievprerok2012,v kategóriižiakova žiačok:mladší/–ie(roknahodnotiaca konferencia. Termín burodenia1999a mladší),starší/–ie(roknar.1997a mladší).Štyridsaťtridetí de včas oznámený. z desiatichobcía miestoblasti–Kamenican/Cir.(10),Klenová(8),Zempl. l Športov o–techn ick á kom iHámre (8), Humenné (3), Belá n/Cir. (5), Snina (3), Dlhé n/Cir. (2), Hažín sia:l oznam uj e, za čia tok jarnej n/Cir. (2), Hrabovec n/L. (1) a Jabloň (1), sa snažilo o zisk titulu. Turnaj otvorili hlavný rozhodca časti se zó ny 2011/12, V. a VI. majstrovstieva predsedaKomisiemládežeObSTZ,JánSojčák,a predsedaObSTZMariánHrežík. li gy – 29. resp. 28. ja nuár. Ž I A C I –STARŠÍ(19) – DVOJHRA Gnip (Z. Hámre), D. Harasim (Hu(4 skupiny, postupovali dvaja): 1. F. menné), D. Zubek (Hažín), D. Kmec Sojčák(Kamenica), R. Galanda (Sni- (Kamenica); l SEMIFINÁLE: Lojan– na), D.Koban(Klenová), Matej Čopík Harasim 3:0, L. Kohút – Vasko0:3. (Dlhé), M. Cenkner (Z. Hámre); 2. P. l FINÁLE: Lojan– Vasko 3:1; pora Lorenčík (Kamenica), P. Repko (Z. die: 1. Adam Lojan (r. 1999), 2. JaHámre), S.Ištok(Jabloň), J. Gezanič kub Vasko (´99), 3. Dominik Harasim (Klenová), D. Hrežík (Belá); 3. F.Ča- (´99) a Lukáš Kohút (´99). ŠTVORHRA (st. a ml.): l 1. kolo: F. bák(Kamenica), E.Demčákml.(Hrabovec), P. Bucák (Z. Hámre), K. Dunaj Sojčák, Lorenčík (v.ž.) Galanda, (Snina); 4. D.Hreha(Klenová), M.Ha- Dunaj (v.ž.) Gezanič, Čopík – buraj(Belá), V. Rošák (Kamenica), D. Repko, Bucák; K. Zubak, D. Zubek – Gertli (Z. Hámre), R. Kapraľ (Snina); D. Koban, Hreha; Demčák, Ištok – l ŠTVRŤFINÁLE: F. Sojčák – Ištok Cenkner, Gertli; Lojan, L. Kohút 3:0, Haburaj – Demčák0:3, Hreha – (v.ž.); Hrežík,Haburaj– Gnip, Zoller; Čabák0:3, D. Koban – Lorenčík0:3; Čabák,Vasko(v.ž.); l ŠTVRŤFINÁl SEMIFINÁLE: F. Sojčák – Demčák LE: F. Sojčák,Lorenčík– Galanda, Dunaj 3:0; Gezanič,Čopík– D. Ko0:3, Čabák – Lorenčík1:3. l FINÁLE: Demčák – Lorenčík 3:0 ban, Hreha 3:0; Demčák,Ištok– Lojan, L. Kohút 3:0; Hrežík, Haburaj – (9,7,7); poradie: 1. Eduard Demčák Čabák, Vasko 0:3; l SEMIFINÁLE: Mladšížiaci(sM.Hrežíkom)–stoml. (r. 1997), 2. Peter Lorenčík (´97), 3. F.Sojčák,Lorenčík– Gezanič, Čo- jazľava:víťazA.Lojana J.Vasko, Filip Sojčák (´98) a Filip Čabák (´97). pík (3.) 3:0; Demčák,Ištok– Čabák, v podrepe:L.Kohúta D.Harasim. l MLADŠÍ(10) – DVOJHRA (2 skupi- Vasko (3.) 3:1; l FINÁLE: Filip Sojčák bová– Todáková 3:0, Vajdová – Lony, postupovali dvaja): 1. A. Lojan Staršížiacis M.Hrežíkom–stojazľa- (Belá), L.Kohút(Dlhé), K. Zubek (Ha- a Peter Lorenčík (2.) – Eduard renčíková0:3; l FINÁLE: Švabová – va:víťazE.Demčákml.a P.Lorenčík, žín), M. Sokol (Humenné), M. Zoller Demčákml.a SamuelIštok(1.) 1:3. Lorenčíková1:3; poradie: 1. Danka Lorenčíková (r. 2001), 2. Stanka Švav podrepe:F.Sojčáka F.Čabák. (Z. Hámre); 2. J.Vasko(Klenová), D. Ž I A Č K Y –STARŠIE(5) – DVO- bová (´99), 3. Simona Todáková (´99) JHRA (skupina): 1. Stanka Hrežívá (r.1997, Be lá – 4/0, 12:2); a Janka Vajdová (r. 2000). S TO LNOT EN I S OV É SÚŤ AŽ E – SS TZ a Vs ST Z ko 2. Ni ko la Be ľanči no vá (´97, Ka - ŠTVORHRA (st. a ml.): l ŠTVRŤFI 12 11 1 0 154:62 35 me ni ca – 3/1, 9:3); 3. Dá ša NÁLE: Hrežíková,Čižmarová(v.ž.) l I. LIGA, 7. kolo: Svidník – ŠKST BardejovB 12 11 0 1 160:56 34 Čižma ro vá (´97, Be lá, 2/2, 7:6); Brečková, Lukáčová – LorenčíkoHumenné9:5,T. Dubec 3,5/0, P. Po- SninaA 12 9 1 2 127:89 31 4. Ale xand ra Le dinská (´98, Ka - vá,Ficková2:3 Švabová,Todákoľa 2,5/0, P. Tušim 2,5/1, Š. Eštok 0,5/2 SvidníkB 12 8 1 3 136:80 29 me ni ca, 1/3, 4:9); 5. Oli na Ščerba - vá – Kmecová, Ščerbanovská 3:0 – M. Brnčal 2/1,5 (Eštok, Tušim), I. Belán/Cir. Serbák 1/1,5 (Eštok), D. Fink 0/2,5, D. ŠKSTHumennéB 12 5 2 5 114:102 24 novská (´97, Kamenica, 0/4, 0:12). Vajdová, Švandová – Beľančinová, l MLADŠIE(9) – DVOJHRA (2 sku- Ledinská0:3; l SEMIFINÁLE: HreStoják 0/3,5, 2xWO; Čadca B – Žilina Šar.MichaľanyB 12 5 2 5 101:115 24 6:8, Vojčice – Stadex Košice 5:9, ŠKPPrešovB 12 5 2 5 97:119 24 piny, postupovali dve): 1. S.Švabo- žíková,Čižmarová– Lorenčíková, 12 5 0 7 109:107 22 vá (Klenová, 4/0), D. Brečková (Z. Ficková (3.) 3:1 Švabová, Todáková Margecany – Rožňava B 10:4, St. Ľu- Stropkov 12 3 2 7 94:122 20 Hámre, 1/3), J. Vajdová (Klenová, (3.) – Beľančinová, Ledinská 2:3; bovňa – Ružomberok B 7:7, Luče- VranovB Brezovica 12 1 2 9 61:155 16 3/1), T. Ficková (Humenné, 2/2), D. l FINÁLE: Stanka Hrežíková a Dáša nec/Kalinovo – Rim. Sobota 9:5. 12 1 1 10 73:143 15 Kmecová (Kamenica, 0/4); 2. S.To- Čižmarová (2.) – NikolaBeľančinoLučenec/Kalinovo 12 12 0 0 111:57 36 SninaB 12 1 0 11 70:146 14 dáková(Klenová, 2/1), J. Švandová váa AlexandraLedinská(1.) 1:3. Margecany 12 9 2 1 116:52 32 VranovC l IV. LIGA, 12. kolo: Čierne–Sni- (Klenová, 1/2), D.Lorenčíková(KaSt.Ľubovňa 12 7 3 2 97:71 29 Diplomy a ceny najlepším mladým stolŽilina 12 8 1 3 108:60 29 naC 9:9,A. Čornanič 3,5, M. Kosce- menica, 3/0), K. Lukáčová (Z. ným tenistom odovzdali zástupcovia Svidník 12 8 0 4 100:68 28 lanský 3, Bogner 2, A. Kopáč 0,5; Hámre, 0/3); l SEMIFINÁLE: Šva- ObSTZ Humenné. MichaelaKobanová ČadcaB 12 6 2 4 94:74 26 Kamenica n/Cir. – Belá n/Cir. B RužomberokB 12 4 2 6 78:90 22 12:6, Pavlotty 3,5, Bocko 3,5, BeRožňavaB 12 3 3 6 76:92 21 ľančin 3,5, Nitkulinec 1,5 – Burík 4, StadexKošice 12 4 0 8 64:104 20 J. Gnip 1, Ovad 1; Medzilaborce – ŠKSTHumenné 12 3 1 8 60:108 19 Jasenov11:7,L. Zubek 4,5, Maza Rim.Sobota 12 1 0 11 56:112 14 nec 3,5, V. Šmiga 1,5, Salák 1, Kazi Vojčice 12 0 0 12 48:120 12 l II. LIGA, 8. kolo: Udavské–Vala- mír 0,5 – Krokker 3, Barnišin 2, Š. liky B 6:8, Ma. Gajdoš 2,5, M. Mastiľák 1, Kurila 1; TecákVranov– Bajcura 2,5, D. Gajdoš st. 0,5, J. Košarovce 10:8, Karabinčík ml. 3, Gajdoš 0,5; Udavské – Valaliky P. Kaňuk 3, Sabol 2; Z. Hámre – A 9:5,M. Bajcura 2, Ma. Gajdoš 1, J. Jabloň4:14,Dzubák 1,5, Širgeľ 1,5, Gajdoš 1, I. Chomča 1, 4xWO; Vra - Cogan 0,5, Brehovský 0,5 – Lebloch nov – Valaliky A 10:4, Bardejov – 4, Židzik 4, Picha 3, R. Šmiga 3; VraŠKP Prešov 8:6, Vranov – Valaliky nov E – Vranov D 6:12, Balogáč 4,5, nin 4, Oráč 3, Knoblich 0,5. B 8:6. Pozn. ŠTK: ostatné stretnutia Jurka Jabloň 12 12 0 0 157:59 36 sa odohrajú v náhradnom termíne. VranovD 12 11 0 1 150:66 34 l III. LIGA, 12. kolo: Šar.MichaľanyB – Čiernen/Top. 12 7 2 3 120:96 28 ŠKSTHumennéB 12:6,J. Mihaľovová TecákVranov 12 7 2 3 114:102 28 3, M. Michalčo 3; SninaA –Stropkov Zemp.Hámre 12 6 2 4 117:99 26 15:3,Š. Štuň 4,5, J. Jelo 4,5, I. Malinič 3, SninaC 12 5 2 5 99:117 24 P. Paulik 3; SvidníkB –SninaB 10:8, Kamenican/Cir. 12 4 1 7 98:118 21 R. Fedorco 3, M. Hríb 2,5, M. Bajús 1,5, Medzilaborce 12 3 2 7 90:126 20 J. Kopáč 1; ŠKPPrešovB –Belán/Cir. Jasenov 12 2 3 7 102:114 19 Kat eg ór iadievčat(sM.Hrež ík om)–stoj azľav a:S.Hrež ík o5:13,Dráb 4,5, Drotár 3,5, Vozár 2,5, V. Košarovce 12 2 2 8 88:128 18 Džatko 2,5; Bardejov B – Brezovica Belán/Cir.B 12 2 2 8 83:133 18 v á , D . Čižmar ov á, A. Led inská, N. Beľ ančin ov á v podrep e: 15:3, Vranov B – Vranov C 11:7. VranovE 12 2 0 10 78:138 16 T. Fickov á,D.Lor enčík ov á,S.Tod ák ov á,S.Švab ov áa J.Vajdov á.


16 - PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

16.1.2012

Imám ov adcér a

Vlastný otec ju takmer desať rokov fyzicky týral a sexuálne zneužíval v pivnici ich domu. Akošestnásťročnázistila,žeju chcúvydaťprotijejvôlidoPakistanu. Pozbierala odvahu a utieklaz domu.Z pohľadurodiny spáchala ešte jeden, ten najťažšíhriech–prestúpilana kresťanskúvieru. Preto ju neúprosne prenasleduje nielen vlastný otec, ale aj bratia, ktorí chcú sestru potrestať za poškvrnenie rodinnej „cti“ smrťou. Imámovadcéraje drsný a zároveň dojímavý príbeh o úteku mladej ženy pred životom plným ponižovania. „To je moja kniha a môj osobný príbeh,“ na písala jej autorka Hannah Shahová. „Hovorí o tom, aké praktiky vládnu v niektorých islamských komunitách. Zažila som ich na vlastnej koži, keď som dospievala. Kniha je osobnou bilanciou mojej vlastnej životnej skúsenosti.“ Hannah Shahová sa veľmi otvorene vyjadruje o otázkach viery: „Viera je jedinečná osobná vec. Sloboda veriť v to, čo človeku vyhovuje – alebo vôbec neveriť, – je základná črta civilizácie. Ak nebudeme mať viac ochotu či silu brániť ľudskú slobodu voľby náboženského vierovyznania, potom prídeme o základy našej civilizácie. A na tom stavia netolerancia a totalita.“ Hannah Shahová, Angličanka pakistanského pôvodu, vyrástla v moslimskej rodine. Po úteku z domova sa jej podarilo získať univerzitné vzdelanie. V sú časnosti žije v južnom Anglicku, kde sa verejne angažuje v pro jektoch na podporu žien, ktoré sa ocitli v podobnej situácii ako ona. MáriaLešková

P R E N A J M E M E P R i E s t o R y na ul. staničná 11 v Humennom

VÝHoDNÁ

CENA

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste.

Kontakt: 0905 647 789, 0907 929 369

Daňovépriznania, jednoduchéapodvojné účtovníctvo,mzdy apersonalistika.

Tel. 0948 527 157

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor MariánŠimkulič.ZástupkyňašéfredaktoraAnnaŠimkuličová.RedaktoriMariánŠkubaaMichaelaKobanová.TechnikPetrProcházka. InzerciaAnnaDobrovolská.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publicistikya spravodajstva–M.Šimkulič,A.Šimkuličová)a 0577888101(odd.športu–M.Škuba,skuba.podvih@inmail.sk),fax0577888101, e-mail:podvih@mail.t-com.sk,www.podvihorlatom.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadané rukopisynevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskom redakcie.ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.30hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

16.1.2012

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné p o z ý v a r o d i č o v a b u d ú c i c h p r v á č i k o v

na zápis do 1. ročníka

18.a 19.januára2012(streda,štvrtok)od15.00do17.00hod. Poskytujeme žiakom od 1.roèníka tieto možnosti: v Triedu so všeobecno-intelektovým nadaním v Triedu so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk v Možnos pracova v záujmových útvaroch, napr. tenisovom, hokejovom, badmintonovom, lego, divadelnom, taneènom, výtvarnom, stolnotenisovom, poèítaèovom, literárno-dramatickom, cudzích jazykov a ïalších pod¾a záujmu žiakov v Ranné schádzanie od 7.00 hod. v Rozvoj záujmov a zá¾ub v ŠKD do 16.30 hod. v V rámci projektu Zdravá škola poskytujeme zdravé stravovanie, pitný režim, mlieèny program v Úèas detí v škole v prírode v Budova a priestory školy po celkovej rekonštrukcii

V prípade, že nemôžete prís na zápis v stanovenom èase, vaše diea zapíšeme aj v inom termíne do konca februára.

v Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, výcvik korèu¾ovania na zimnom štadióne v Využitie moderných informaèných technológií, výuèbových programov a projektového vyuèovania vo vyuèovacom procese v rámci projektu Infovek v Výuèba informatiky v kvalitne vybavených poèítaèových uèebniach s využitím moderných vyuèovacích prostriedkov - nová prezentaèná technika v každej triede 1. stupòa, na druhom stupni moderné poèítaèové a notebookové uèebne v Spolupráca so špeciálnym pedagógom a školským psychológom v Pozoruhodné je zapojenie školy do nasledovných projektov: Otvorená škola, Comenius, Etwinning, Enviroprojekt, Detský èin roka a ïalších

Na zápis je potrebné prinies rodný list dieaa, obèiansky preukaz zákonného zástupcu a poplatok 5 € na zošity.

Ïalšie informácie nájdete na webovom sídle školy http://zshu.sk

Nabudúcichprváèikovsaužteraztešímearadiichprivítamevnašejškole.

Stredná odborná škola technická Družstevná 1737, 066 01 Humenné ponúka v školskom roku 2012/13

absolventom 9. ročníka základnej školy výchovu a vzdelávanie v týchto odboroch: Študijné odbory (4-ročné s maturitou): q 2675 6 elektrotechnika - špecializácia počítačové systémy a počítačové siete q 3917 6 03 technické a informatické služby - v elektrotechnike q 2413 4 q 2697 4 q 3447 4 q 6405 4 q 6405 4

Študijné odbory (4-ročné s maturitou a výučným listom): mechanik strojov a zariadení - špecializácia na obsluhu a programovanie CNC strojov mechanik elektrotechnik - špecializácia aplikovaná informatika grafik digitálnych médií pracovník marketingu - špecializácia manažér obchodu pracovník marketingu, športová trieda (futbal, volejbal)

Učebné odbory (3-ročné s výučným listom, možnosť pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť štúdium maturitnou skúškou): q 2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika q 2433 2 00 obrábač kovov Milí deviataci, radi Vás privítame v našej škole. Ak máte záujem, príďte, dvere k nám sú vždy otvorené! Konkrétnejšie informácie získate : „ na telefónnom čísle 057/7752989 „ na e-mailovej adrese skola@sosthe.edu.sk „ na webovej stránke www.sosthe.edu.sk

Iníprepúšťajú,myprijímame Najväčší partner spoločnosti Telekom, ČEZ Slovensko rozširuje svoju pobočku v Prešove a prijmes okamžitýmnástupomobchodníkov. Vybraní uchádzači budú zaškolení na náklady spoločnosti. Hľadajteprácutamkdeje,a kdeVámzaňudobrezaplatia. Platové podmienky po zaškolení 800 – 1200 € a ešte k tomu firemné výhody, ako je auto, ubytovanie v Prešove, možnosť finančného a profesionálneho rastu. Telefón:0911360067,0949436550.

Firma VAS ponúka prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel. 0918 999 814 non–stop.

MINIFARMA Udavsképonúka

l l l l l

zemiaky cibuľu jablká kapustu kŕmnezmesi

l

miešanýšrot apšenicu

pre hydinu, zajace a psy

Dovozzdarma Objednávky na tel. 0905480587,0577796175

Parfum ér ia Mód a v Humennom naNámestíslobody v Snine v ODHerkules ponúka značkovéparfémy ChristianDior,Lacoste,Gucci,HugoBoss,Bvlgari

a módnedámskeoblečenie STDDONIVOa.s. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou

prijmedopracovnéhopomeruvodičaMKD Podmienky : – Prax vodiča v medzinárodnej kamiónovej doprave – Prax v jazde s prívesmi a návesmi – Zodpovednosť – Spoľahlivosť – Orientačné schopnosti – Vodičský preukaz skupín A, B, C, E, lekárska prehliadka, karta vodiča, psychotesty Kontakt: p.Buzek: tel:0574860754, 0918989014,e–mail:buzek@std–donivo.sk


P2 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

16.1.2012

PODVIHORLATSKÉPEKÁRNE A CUKRÁRNEa.s. Mierová 34, 066 54 Humenné

ponúkajúvoľnépracovnémiesto pre stredisko Humenné

ELEKTRIK ÁR –ÚDRŽBÁR Požiadavky:

‰ vyučený v odbore elektrikár ‰ platné osvedčenie pre samostatnú prácu na elektrických zariadeniach Žiadosti zasielajte na adresu akciovej spoločnosti, alebo elektronicky na adresu: personalne@ppac.sk

P r e d a j palivového

DREVA

Tel.0577752734,0915869094 E–mail:sousluh e@nextra.sk,www.sousluzhe.edu.sk

Profesionálnyfotograf svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l l

metrovice volať od 7. do 16. hod.

Pugačevova1381/7 Humenné

Kontakt:

0917808909,7881073

Základnáškola

0577752182 0904951532 e-mail:fotograf.tymes@gmail.com

Suc hý jar ok 2811, Hum enné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvovéparketydubFamily, hrúbka15mm–26,04Eurs DPH l kvalitnélaminátovépodlahy odrôznychsvetovýchvýrobcov ZA VÝH ODNÉ CEN Y V PO N U K E : l plastovéokná(5,6a 8–komorovéprofily l eurookná l drevohliníkovéokná (Energyconcept90,dual–Standard) l interiérovédverev rôznych povrchovýchúpravácha farbách podľanáročnostizákazníka M n o ž s t e v n é z ľ a v y p r e s t a v e b n í k o v. Príďtesivybraťtoprav éprevás.

pozýva rodičov a budúcich prvákov na slávnostnýzápisdo1.ročníka 17.januárao 15.00hod. v bu do ve ško ly na prí ze mí. Zá pis po kra ču je do 15. 2. 2012. P o n ú k a m e : l Súbor zošitov pre prvý ročník zdarma l Prostredie zre konštruovaného interiéru a exteriéru školy l Vyučovanie cudzích jazykov – AJ, NJ a RJ l Jazykové laboratóriá l Interaktívne tabule l 3 učebne informatiky l Optický a wifi internet l Čitateľskú miestnosť l Športové ihriská l Bohaté športové aktivity l Školský klub detí l Pestré záujmové aktivity l 12–ročnú tradíciu medzinárodných výmenných pobytov l Školu v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik l Spoluprácu so špeciálnym pedagógom a školským psychológom l Výhodnú polohu školy l Nultý ročník pre žiakov s odloženou školskou dochádzkou l Bezbariérový vstup do budovy školy l Stravovanie v školskej jedálni Nazápisjepotrebnédoniesťpreukaztotožnosti zákonnéhozástupcua rodnýlistdieťaťa. Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa. Bližšieinformácie:057/7753183,www.zspugacevhe.sk


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

16.1.2012

I n z e r á ty p r i j í m a m e a j t e l e f o ni c k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Smútoène Odišlasirýchlo,nečakane, akokeďvietorv búrkestromyláme. BolestnýjeprenásTvojodchodnáhly, nov spomienkachostanešnavždys nami. 2. január 2012 ostane pre nás navždy najsmutnejším dňom, lebo nás vo veku 60 rokov predišla do večnosti dra há man žel ka, mamka a babka EvaS R O K O V Á, rod. Vaščurová z Humenného. Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ju vyprevadili na poslednej ceste, za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. Prijmi ju, Pane, do svojho kráľovstva, veď dúfala v Tvoje milosrdenstvo. Smútiacimanžela detis rodinami Ťažkojeopísaťbolesť,srdcepukábôľom, keďsiznenazdajkydalanámzbohom. Poslednýpozdravtušepkámedoticha, žesarazstretneme,jenašaútecha. 5. ja nuá ra 2012 vo ve ku 77 ro kov svo ju nesmrteľnú du šu odovzda la Stvo ri te ľo vi na ša drahá mamka, babka, sestra, švagri ná a te ta MáriaJ U R Č I Š I N O V Á z Humenného. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť na poslednej ceste, za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. V našich srdciach ostaneš navždy. DcéryĽudmilaa Máriai synovia Vladimíra Miroslavs rodinami.

Spomienka AkýkrátkybolTvojživot, takákrátkabolanašaradosť. V očiachslzy,v srdcibôľ, prečolenosudk Tebetakýkrutýbol. ZavšetkyTvojetrápeniaa bolesti, nechTidáPánBohvečnejradosti. 16. januára 2012 si pri zá dušnej sv. omši pri po mí na me prvé vý ro čie úmrtia nášho dra hé ho man že la, otca a de duška ŠtefanaL U K Á Č A z Ľubiše. Pane,dajmuvečnúodmenuv nebi. So slzami v očiach, modlitbou na perách spomínajú manželka Mária a deti Martina a Janka s rodinami. Spí sladko, nikdy na Teba nezabudneme. Odišlasipotichúčky, bezslovaa bezrozlúčky. Taktedasnívajsvojvečnýsen a ver,ženikdynezabudneme natensmutnýdeň. 18. januára 2012 uplynú 3 roky od smutnej chvíle, keď nás vo veku 81 rokov navždy opustila drahá manželka, mamka, babka a prababka AlžbetaV A S I L O V Á z Turcoviec. Ak ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku s modlitbou. S láskou a smútkom v srdci spomína manžel Ján a deti s rodinami.

Prenájom

l Dám do prenájmu garsónku v Hu mennom. Tel. 0905 553 060. l Dám do dlhodobého prenájmu Ďakujeme všetkým 2–izb. tehlový byt s balkónom v centre mesta Humenné. Tel. 0908 995 549. príbuzným, susedom, l Dám do prenájmu garáž pri Tescu priateľom a známym, v Humennom. Cena 35 Eur. Tel. ktorí prišli odprevadiť 0903 311 107. na poslednej ceste l Víkendy, dovolenky, priateľské nášho drahého manstretnutia v RO Domaša Eva. Tel. žela, brata, švagra, 0903 639 818. strýka a uja l Firma H&H Lahôdky, Mierová 5216/88 v Humennom ODSTÚPI MichalaJ A C E Č K A obchodnépriestorynaprízemí(s z Humenného, rampou) za výhodných podmiektorý nás vo veku 81 rokov 31. de - nok.Tel.0908389051. cembra 2011 navždy opustil. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetino vé dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Poďakovanie patrí aj kaplánovi l Predám garsónku na Sídl. III Fejkovi za dôstojnú rozlúčku a slo - v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám pekne zrekonštruovaný vá útechy. 2–izb. byt na Ševčenkovej ul. v HE. SmútiacamanželkaMagda Tel. 0918 861 447.

Ktov srdcižije,nikdynezomiera.

Predaj

l Predám 2–izb. byt v OV, 64 m2, komplet prerobený, na Mierovej ul. v HE. Tel. 0908 215 861. l Predám 3–izb. byt v Humennom.Tel.0577784143. l Predám 3–izb. byt v šesť BJ v Košarovciach č. 197. Vlastné vykurovanie a vodomer. Tel. 0905 712 378. l Predám priestory na podnikanie blízkoHumenného.Tel.0917366554. l Predám rod. dom v Jasenove. Tel. 0911 951 145. l Predám rod. dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám dom s 18–ár. záhradou v Snine. Tel. 0904 608 598. l Predám garáž pri Tescu v Hu mennom. Tel. 0905 913 630. l Predám 5,8 ár. pozemok na Do maši – Poľane. Tel. 0908 982 721. l Predám pozemok na Domaši – Eve. Tel. 0903 639 818. l Predám palivové hrabové a bukové drevo – metrovicu. Cena 29 Eur/prm aj s dovozom. Tel. 0918 488 111. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám konzumné zemiaky z do mácej produkcie. Cena 0,20 Eur/kg. Tel. 0915 864 191. l Lacno predám koženú rohovú gaučovú súpravu sivej farby. Tel. 0904 900 291. l Firma H&H Lahôdky, Mierová 5216/88 v Humennom odpredá zariadenie z cukrárenskej výrobne:pece,pracovnéstoly,stoličky, miešače, regály, pokladne, počítače,váhy,pulty,autáMercedes Vito s chladením, Peugeot Partnera iné.Tel.0908389051. l Predám obchodné regály a pulty. Tel. 0908 638 247. l Predám traktor MASSEY – FERGUSON 3690. Cena dohodou. Tel. 0905 749 672. l Predám VW Golf Variant 1,6, highline, r. v. 2000, naj. 168 000 km. Cena 3500 Eur. Tel. 0904 321 820. l Predám Škodu Felicia 1,3, r. v. 2000, naj. 80 000 km, cena 1200 Eur. Tel. 0915 852 445. l Predám Multicar M25 – trojstranný sklapač, bez EV a TP. Cena dohodou. Tel. 0905 499 336.

Drobnochov l Predám trojmesačnú fenku bigla, odčervená, zaočkovaná, bez PP. Tel. 0918 448 980.

Rôzne l Prípravajedálnasvadby,plesy, jubileá, kary a iné posedenia na vami určenom mieste. Pripravíme všetko za vás. Bližšie informácienatel.0915523860. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev – všetky stupne, aj príprava na VŠ. Tel. 0908 145 872. l PREPRAVA OSÔB 8+1 PO EÚ. Tel. 0907 957 782. l Preprava 9–miestnym klimatizovanýmmikrobusomv EUa na Ukrajinu.Tel.0908641364. l Sťahovanie a prevoz materiálu 3 tonovým autom. Tel. 0905 497 390.

Ponuka práce l Zdravotná sestra s 18–ročnou praxou hľadá prácu v Humennom. Tel. 0905 663 086. l Hľadám ženu do 30 rokov na prácu do Nemecka. Bližšie informácie na tel. 0949 555 917. l Prijmem vodiča NKD po EÚ a SR. Tel. 0905 867 470. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti.Tel.0915111116. l Prijmem vodiča na 3,5 tonové auto. Tel. 0905 497 390. l Prijmeme automechanika náklad ných vozidiel. Tel. 0905 119 119. l Erotický salón v Starej Turej prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovaniezdarma,pracovnádobai brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa konečne finančne nezávislou.Tel.0905244226.

Predám PALIVOVÉDREVO Tel.0908371259

ModerEFEKT Mgr.JozefOĽHA

ŽALÚZIE, SIEŤKY, ZHRňOVACIEDVERE

l zateplenieaobklad balkónov l vertikálnežalúzie Tel./fax:0577764843,0905357433 E-mail:mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

16.1.2012

SNINSKÝPRIMÁTOR

Nepodpísaluznesenie

V piatok 13. 1. 2012 zasadala Mestská rada pri MsZ v Snine. Primátor, Ing. Štefan Milovčík, informoval členov MsR o nepodpísaní uznesenia z MsZ zo dňa 5. 1. 2012, ktoré sa týka Všeobecnezáväznéhonariadenia o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančnýchvýpomocíz rozpočtu mestaSnina.Primátornepodpísaluzneseniez dôvodu,žeuvedené VZN nebolo zverejnené v zmysle zákona o obecnom zriadení, a to 15 dní pred zasadnutímMsZ.Zuzana Krupa

STREDNÁODB ORN ÁŠKOL A Mierová 727, 072 22 STRÁŽSKE Tel.: 056 / 64 77 252, Fax: 056 / 64 77 294 www.sosstrazske.vbl.sk www.sosstrazske.edupage.org

POLOŽILIZÁKLADYPEKNEJTRADÍCIE

Stakčínskakvapkakrvi

Dvanástehojanuárasav budoveObecnéhoúraduv Stakčíne uskutočnila Stakčínska kvapka krvi.Zúčastnilosajej56dobroVýber školy a budúceho povolania je vážnym krokom, voľných darcov nielen zo O D B O R Y : ktorý môže ovplyvniť kvalitu budúceho života mladého Stakčína,alei z blízkehookolia – z Jalovej, Kolonice, Uble, či 63416 človeka. Rozhodovanie je naozaj ťažké a výsledok nie je ZemplínskychHámrov. Škola podnikania zaručený. Náš región potrebuje veľa kvalifikovaných Medzi najmladších účastníkov 3759400 prvodarcov patrili študenti Biodborníkov. Určite nám však dáte za pravdu, že dostatok Komerčný pracovník v doprave lingválneho gymnázia v Snine. informácií je základným predpokladom zodpovedného Najstarším darcom bol Rudo Oláh, 2235600 výberu a správneho smerovania. ktorý vo februári dovŕši 60 rokov. Hutníctvo Nechýbali však ani pravidelní darNašim cieľom je poskytnúť Vám aktuálne údaje o štúdiu 3760600 covia – Ivan Smoľak, Daniel na Strednej odbornej škole v Strážskom. Prevádzka a ekonomika dopravy Kapráľ, Peter Koribanič, či iní nositelia Jánskeho plakety. Symbolicodmenou pre všetkých bol Z KONCOROČNÝCHŠTATISTÍKEVIDENCIEOBYVATEĽSTVAV REGIÓNE kou obed v hoteli Armales. Akcia sa zrealizovala v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – Košice. MestoHumennéštatistikuroka2011uzatvorilos počtomobyvateľov34432.V priebehurokasak trvalé- Šesťčlenný zdravotnícky tím svojím profesionálnym, ale najmä mupobytuv mesteprihlásilo301novýchobčanov,odhlásenýchbolovšak625,z nich226kvôliúmrtiu. ľudským prístupom, prispel Úmr tí na Matričnom úra de letých. Narodilo sa 643 detí – a v 10 prípadoch boli manželské k vytvoreniu pohodovej a príjemnej zväzky uzavreté s cudzincami. Na atmosféry. Stakčínska kvapka krvi v Humennom zaznamenali až 298 chlapcov a 345 dievčat. 521, z nich bolo 244 mužov Snina mala koncom minulého Matričnom úrade v Snine vystavili sa uskutočnila pod záštitou starosa 277 žien. So bá šov bo lo roka 20 420 občanov. V okres- 216 úmrtných listín, z nich tu obce, Jána Kerekaniča, ktorý presne 200, 135 cirkevných nom meste zaevidovali narode- 115–krát Sninčanom. je sám mnohonásobným darcom a 65 civilných. Manželstvo bolo nie 324 detí, z nich 160 obča- V Medzil ab orciachsa v mi nu - krvi. Táto akcia svedčí o tom, že v 11 prípadoch uzavreté s cudz- nom Sniny. Zo 115 sobášov 104 lom ro ku na ro di lo 51 de tí, úmr - ľudia chcú pomáhať a preto veríincami. Boli aj dve svadby malo- bolo manželstiev Sninčanov, tí za zna me na li v meste 60. me, že sa nám podarilo položiť K po zi tívnej šta tisti ke prispe lo, základy peknej tradície. že do mesta sa prisťa ho va lo 61 SlávkaKerekaničová V obci Belá nad Cirochou, bolo 7 úmrtí, narodilo sa aj 7 no vých oby va te ľov. So bá šov kto rá má 3 352 oby va te ľov, de tí a ma li aj dva so bá še. bo lo 19, z nich v dvoch prí pa v uplynulom roku pochovali 19 l O bilancii v ďalšíchobciach doch s cudzí mi štátny mi príssvojich občanov, narodilo sa 28 regiónu prinesieme informácie lušníkmi. Medzi la borce ma li detí. Zosobášilo sa 30 občanov, v b u d ú c o m č í s l e n á š h o t ý ž - k posledné mu dňu mi nu lé ho ro (aš) k trvalému pobytu sa prihlásilo d e n níka. (aš) ka 6 280 obča nov. 56 a od hlá si lo 52 obča nov. VÝŤA Ž OKZ PRI M Á T ORKINHOPUNČUV HU M ENNOM l V Kamenici nad Cirochou, kde počet občanov je 2 359, za znamenali 19 úmrtí, narodilo sa 27 detí. Svadieb bolo 6. K pozi - PočasXVI.Humenskýchvianočnýchtrhovsauskutočnila tívnej bilancii prispelo aj to, že charitatívnaakcias názvomPrimátorkinpunč.V rámcinej sa z obce prihlásilo k trvalému sapodariloodľudívyzbieraťpeňažnúhotovosť,ktorápopobytu 32, odhlásilo 28 obča - putujedorúkrodínzosociálneslabšiehoprostredia. nov. l V Stakčínerok 2012 za - „Vytipovali sme rodiny, ktoré sa v núdzi a nelichotivej životnej počínali s 2 457 občanmi. V minu - nachádzajú v zlej finančnej a ži - zícii. Celkový výťažok z vianočné lom roku sa k trvalému pobytu votnej situácii,“ uviedol postup vý - ho punču vo výške 150 eur, ktorý prihlásilo 30, odhlásilo 29 obča - beru konkrétnych domácností ve - sa rovnomerne rozdelil medzi tri nov. Stakčínčanov zomrelo 26, dúci sociálneho a bytového odbo - domácnosti, si zástupcovia rodín na ro di lo 19 a manželstvo ru Ladislav Bogdan. Primátorka prevzali na Mestskom úrade v Hu Stakčínskej kvapky krv i sa uzavreli 9. l Lukačovce mali Jana Vaľová týmto sprostredkova - mennom. Primátorka na záver pok poslednému dňu minulého ro - la pomoc od ľudí, ktorí podporili dotkla: „Vďaka patrí všetkým, kto- zúč astn il o 56 dobrov oľných darcov. Nec hýb al i medzi nika 517 obyvateľov. Rok 2011 túto akciu, práve trom hu - rí aj takto podporili dobrú vec.“ uzatvárali s vyrovnaným skóre: menským rodinám, ktoré sa ocitli Ing.SlavěnaVorobeľová mianimlad édarkyn e.

Matričná bilanciavmestách

Akýjestavvniektorýchobciach

Rozdelilitromrodinám

PV2012_03  

www.podvihorlatom.sk Tel.0908143139 ROČNÍK:XVČÍSLO:3 16.1.2012 CENA:0,40€ lbez platnýodkladsplátok lmožnosťpredčasné ho splatenia lna vyšeni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you