Page 1

SHAMIRA

slovenský výrobca s 10–ročnou tradíciou otvoril

v HUMENNOM nové predajne dámskej konfekcie, kabeliek a bižutérie.

v Kde? v OC TRIADA na Námestí slobody 1735

ROČNÍK: XV ČÍSLO: 49 3. 12. 2012 CENA: 0,40 €

(južná časť námestia)

Bussiness centrum na Námestí slobody 12 (pri Slovenskej sporiteľni)

v Za koľko? v V mesiaci december 2012 – pri nákupe: nad 50 EUR – zľava 5% nad 150 EUR – zľava 10% (platí iba v predajniach v Humennom po predložení priloženého kupónu na zľavu / zľava neplatí na už zľavnený tovar).

v Predajne v Vihorlatskéosvetovéstrediskov Humennomvoštvrtok29.novembra v kníhkupectveČasnatichov pamätnomSodomkovomhotelipredstaviloútluzbierkupodtitulomMiznúcisvet,ktorávzniklavďakagrantu Nadácie Orange „Zelená pre seniorov“. Iniciátorka projektu Mária Miškováv spoluprácis KatarínouŠtefánikovouzostavilavýberzospomienokVojtěchaZitu(1891–1967),MárieMitrusovej(1929–2008)a literárnych čŕt Michala Kirschnera. Publikáciu ilustrovala dobovými fotografiamia básňamiAndrejaPiláta.StretnutieoživilahudbaMichala Kurtyhoa autorskéčítania(nasnímkeMichalKirschner). (aš)

OC TRIADA, Námestie slobody 1735, Humenné Námestie slobody 12, Humenné

KU­PÓN

Hlavná 102, Prešov

NA­Z¼A­VU

OC MAX, Vihorlatská 2/A, Prešov

(december 2012)

Pôžièky PRE ŽIVNOSTNÍKOV, ZAMESTNANÝCH, DÔCHODCOV a OPATROVATEĽKY V ZAHRANIČÍ

Tel. 0905 366 416


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l Keď je prvý december mokrý, veští to miernu zimu l Svätá Barbora ťahá sane do dvora l Aké počasie býva na sv. Barboru, také býva po celý advent l Keď je Barbora ufúľaná, bude ľadu na Štefana l Ak je na Barboru veľa srieňa na stromoch, bude na budúci rok veľa ovocia l Svätá Barbora vyháňa drevo z dvora l Po svätej Boriši daj pozor na uši l Keď je na Mikuláša počasie pekné, v januári pole bude biele l Keď na Mikuláša sneží, bude požehnaný rok l Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží. (cin)

Kiná pozývajú

SPRAVODAJSTVO

Kedy na plaváreò

3. 12. 2012

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Rozpuste ný ako cu kor v ká ve Kytièka k meninám

Tak nám štrajkovali aj učitelia. Popri úradoch práce, ktoré sú najväčšími zamestnávateľmi, predstavujú asi druhú najpočetnejšiu skupinu. Zaujímavé, ako sa úsilie odborárov podarilo rozpustiť ako cukor v káve. Najpočetnejšie školské odbory dôvodia, prečo prerušili štrajk, novovytvorené ich kritizujú s tým, že mali mandát až do splnenia požiadaviek. Predseda vlády najskôr uviedol, že kde nič nie je, ani smrť neberie, potom sa mu podarilo nájsť prostriedky na maximálne päť percentné zvýšenie. S tým, že ak vyvstanú v rozpočte ďalšie problémy, ani tie nemusia byť. O tom, ako načasovať reakciu na štrajkujúcich, svedčí už dlho pripravovaná aktivita nášho krajského župana, ktorý prišiel s navýšením podpory školstva pre stredné školy v rámci kompetencie kraja, ba zvýši aj na koncoročné odmeny. A je po štrajku. Lebo lepší vrabec v hrsti, ako… A blížia sa Vianoce. Mimochodom, znovu budú prázdniny, nie? Nech už sa pre učiteľov volajú ináč, pripomínajú mi známy román Julesa Verna Dva roky prázdnin. Snáď sa k tomu raz vďaka štrajku nedopracujú. MariánŠimkulič

Fajn Humenné 5.12.Filmovýklub:V tme Zač.predst.o 19.30hod. Vstupné1,50/2€. 7.–8.12.Cigáni idú vo volieb Zač.predst.o o 19.30hod., vstupné4/3€ 7.,8.,11.,12.a 15.12. Asterix a Obelix: V službáchJejVeličenstva Formát 3D, zač.predst.o 16.30hod., vstupné6€ Centrum Snina 4.12.Čierna mačka, biely kocúr 9.12.Bohémsky život Zač.predst.o 19.30hod. Vstupné2€.

-

Od3.-9.12.2012oslavujúmeniny: Oldrich`Barbora,Barbara`Oto`Mikuláš, Nikolas `Ambróz `Marína `Izabela.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l AMFO 2012 –výstavafotografiíz celoslovenskejsúťaže l Umelecko–historickáexpozíciaotvorená:pondelok–piatok8. –15.hod.,skanzenotvorenýlen vopredohlásenýmnávštevám. Mestské kultúrne str. Humenné l 6. 12. o 16.30 hod. Mikuláš a Hviezdička, predstavenie divadla HAAF z Bratislavy, po rozprávkesladkáodmena.O 18. hod.Rozsvietenie jedličky pred Domomkultúryl 9.12.o 17.hod. Lampášiky – vianočnýbenefičný koncertOZNehapreživotpreMŠ na Tyršovej ulici. Vstupné 4 € l Photo art spektrum:Dedina – výstava fotografií Daniely Kapráľovej, Bohuša Turbáka a Petra Holého. Dom kultúry Snina l 6. 12. o 16.30 hod. MIKULÁŠ 2012 a rozprávkaSnehulienka. Vstupné2€.

Z obchodnej misie v Holandsku – uprostred holandská kráľovná Beatrix, vpravo prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a celkom vľavo generálny riaditeľ Chemkostavu HSV a.s. Humenné, Ing. Milan Mňahončák.

Dom Matice slovenskej 5.12.o 17.hod.Zelené a čierne zlato – prednáška o bohatstvách Vlčíchhôr.

HUMENSKÝ PODNIKATEĽ PO ABSOLVOVANÍ OBCHODNEJ MISIE V HOLANDSKU

Opustili nás

Kam do lekárne

V dňoch 20. – 22. novembra 2012 sa zúčastnil obchodnej misie s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom do Holandska aj podnikateľ Ing. Milan Mňahončák z Chemkostavu HSV a. s. Humenné. V rámci programu sa uskutočnilo obchodné fórum za účastí významných firiem z Holanska a Slovenska. Počas misie navštívili dielne na o možnosti realizácie Vtáčieho výrobu diamantov, burzy cenných údoliapriHumennom,vysvitlo,že papierov v Amsterdame a zúčast- jeden z trojice investorov navštívil nilisaajexkurziedovýskumného pána veľvyslanca a informoval ho strediska automobilového prie- o situácii.Finančnéprostriedkyna myslu v Helmonde a do výskum- projekt sa vybavujú a sú reálne. ných a vývojových stredísk High Alez dôvodu,žeistáskupinaskútechcampusa Brainportv Einho- pila pozemky v pôvodne plánovavene. Prínosom  tejto pracovnej nomúzemía chcelacenovovydiecesty pre generálneho riaditeľa rať, v našom regióne sa projekt Chemkostavu HSV sú možnosti realizovaťnebude.Územie,kdeby kooperácie s holanskými firmami sa mal realizovať, je utajené, aby natretíchtrhoch.Počasrokovania sasituácianeopakovala.Môžeme veľvyslanca Slovenskej republiky poďakovať chytrákom, že projekt v Holandsku,J.E.JaroslavaChle- pri Ptičom sa realizovať nebude, ba s Ing. Milanom Mňahončákom zdôraznilgenerálnyriaditeľ.(mš)

PohotovostnéslužbyvHUMENNOM: 3. 12. LekáreňLABORECKÁ,4. 12. Lekáreň CENTRUM, 5. 12. Lekáreň Dr.MAX-KAUFLAND,6. 12. Lekáreň MÁRIA, 7. 12. Lekáreň HARMÓNIA, 8. 12. Lekáreň LABORECKÁ, 9. 12. LekáreňDr.MAX-PHARMSTORE. Otvorenév pracovnýchdňochdo20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00hod.a od13.00do20.00hod.

Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Humenné vás pozýva na burzu numizmatikov a zberateľov, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. decembra v čase od 8. do 12. hodiny v komplexe Hviezda (Teatro). Pozý va me zbe ra te ľov min cí, me dai lí, banko viek, zná mok, pohľadníc, etikiet, odznakov, telefónnych kariet a iných zaují mavosti. V objekte je možnosť občerstvenia a stravovania. Rezervácia stola 0918537652. JaroslavZelinka

V HUMENNOM FrantišekPigula,nar.1940 JánĎurian,nar.1953 AnnaObertová,nar.1925 MáriaKundrátová,nar.1924 V SNINE AnnaBalaščíková,nar.1955 MáriaKucerová,nar.1929 V MEDZILABORCIACH MichalŠebák,nar.1958 HelenaChalachanová,nar.1923 AntolBlicha,nar.1945 V BREKOVE MáriaLokšiková,nar.1947 V OHRADZANOCH HelenaTkáčová,nar.1930 V PAPÍNE MichalVisokai,nar.1929 V RADVANI NAD LABORCOM AnnaFicová,nar.1921 V SOPKOVCIACH AnnaCárová,nar.1925 V TOPOĽOVKE ŠtefániaValachová,nar.1922 V ULIČI JozefSurmaj,nar.1942 V ZBOJI MagdalénaČopáková,nar.1942

Vnútorný bazén pondelok od14.00hod.do20.00hod. od08.15hod.do09.00hod. ut.,štv. od13.00hod.do16.00hod. od17.30hod.do20.00hod. od14.00hod.do16.00hod. streda od17.30hod.do20.00hod. od13.00hod.do16.00hod. piatok od17.30hod.do20.00hod. od09.00hod.do20.00hod. so.,ne. sauna ženy/muži ut.ažso. od14.00hod.do20.00hod. nedeľa od10.00hod.do20.00hod.

Kedy na klzisko sobota nedeľa

od13.45hod.do15.45hod. od18.00hod.do20.00hod.

Projekt Vtáčieho údolia v našom regióne je nereálny

Po zván ka na bur zu nu mizma ti kov a zbe ra te ľov

Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

SÚ ŤAŽ V PRVEJ PO MO CI PRE DE VIATE ROČ NÍ KY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Aby kaž dý ve del zachrá niť ľudský ži vot

-

3. 12. 2012

Policajné správy

Ľudský život je jedinečný, ale nie trvácny. Preto je dôležité, aby každý z nás vedel podať V noci z 27. na 28. novembra prvú pomoc. Dvadsiatehotretieho novembra sa uskutočnila na Strednej zdravotníckej škosa doposiaľ neznámy páchale v Humennom súťaž v prvej pomoci pre deviate ročníky základných škôl. teľ vlámal do jednej z mä Súťaž, ktorú koordinovala Mgr. Nebolo dôležité kto vyhrá, ale zú- vedieť poskytnúť prvú pomoc ke- siarní v Hu mennom. Z re Slávka Kráľová a žiačky ZA III.A, častniť sa. A preto aj v tejto súťa- dykoľvek a kdekoľvek a tak gistračnej pokladne ukradol tvorili teoretická a praktická časť. ži nebolo dôležité kto vyhrá, ale zachrániť ľudský život. hotovosť, rovnako z pokladV teoretickej časti súťažiaci napí- to, že určite každý súťažiaci bude Miroslava Kusinová, III. A ničky v sklade vzal peniaze sali test, ktorý pozostával z jednoa stravné lístky, ďalej noteduchých otázok z prvej pomoci. book s taškou, nápoje a cigaV praktickej časti súťažili rety. Majiteľovi predajne spôdružstvá na piatich stanovištiach, sobil škodu za cca 3 100 Eur. na ktorých ich čakali simulované poranenia, teda figuranti v bezveOBVINENÍ Z KRÁDEŽE domí, s popáleninou, poštípaní hmyzom, s otvorenou zlomeniDvaja mladiství chlapci (14 nou a krvácaním. Každé stanoa 16–ročný) z okresu Medzilavište hodnotila porota v zložení borce čelia policajnému obvineniu odborná vyučujúca a žiačka III. A. z prečinu krádeže. Dvojica sa 3. V praktickej časti porota dbala na novembra asi o druhej hodine masprávnu postupnosť, komunikala vlámať do priestorov čerpacej tívnosť, rýchlosť i organizáciu pri stanice v Medzilaborciach. Na poskytovaní prvej pomoci. V tejto ochrannej mreži vchodu mali vypáčasti sa súťažilo na čas. Body sa čiť vysiaci zámok, následne dvere. sčítavali za písomný test, prakticVošli dnu a ukradli cigarety, bagety ké uskutočnenie a rýchlosť výkoa finančnú hotovosť. Škoda bola nu. Každé družstvo bolo veľmi šiVíťazkys diplomami,ktorédokázalinajlepšieposkytnúťprvúpomoc. vyčíslená na cca 88,60 Eur. kovné, no ako to v súťaži býva, niekto musí byť víťaz a niekto po- STRIEBRO S CE NOU ZLATA PRE OPATRO VATEĽKY ZO ZÁ TI ŠIA V OSADNOM razený. A preto aj v tejto súťaži sa na prvom mieste umiestnila ZŠ z Koškoviec, na druhom mieste Vo finálovej časti súťaže odborných vedomostí a praktických zručností opatrovateliek zariadení soZŠ – Hrnčiarska a na treťom mieste ZŠ SNP v Humennom. ciálnych služieb PSK, ktorej vyhlasovateľom bol Úrad PSK, odbor sociálny, súťažilo 21. novembra šesť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi, Zariadenie pre seniorov a DSS Stará Ľubovňa, DSS Volgogradská Prešov, DSS Jabloň, Zariadenie pre seniorov a DSS Svidník a CSS Zátišie so sídlom v Osadnom. Uvedené zariadenia postúpili do teľskej pôsobnosti Prešovského dili vážnosť a dôležitosť tejto profinálového kola z troch regio - samosprávneho kraja. Z každého fesie v rámci starostlivosti poskynálnych kôl, v ktorých súťažilo zariadenia súťažilo dvojčlenné tovanej prijímateľom sociálnych celkom 27 zariadení v zriaďova- družstvo v teoretickej a praktickej služieb. Súťažiace z CSS Zátišie, časti. Celkový výsledok družstva Viera Cimová a Renáta ĎuričkoHubárskasezónajeužsícezana- bol stanovený súčtom bodov za vá skončili na vynikajúcom drumi,vyhodnotilismeajsúťažo Zla- teoretickú a praktickú časť. Hod- hom mieste. Od prvého miesta tého dubáka, ktorú sponzoroval notenie vykonávala hodnotiaca ich delil iba jediný bod. Za Ing.MilanMňahončákz Humenné- komisia. Súťaž sa uskutočnila úspešnú reprezentáciu zariadeho a vyhrali ju Igor Steranka v Červenom Kláštore v kúpeľoch nia patrí obom zamestnankyniam z Medzilaboriec a dvojica Milan Smerdžonka. Organizátorom bo- veľké poďakovanie a v súvislosti Lučka a Bohuslav Čeremeta lo Zariadenie pre seniorov a do - s prípravou družstva na súťaž poz Roškoviec.Tohtoročnáhubárska mov sociálnych služieb ďakovanie patrí aj Bc. Zuzane nádielkavšakeštenepovedalasvo- v Spišskej Starej Vsi. Súťažiacich Oravcovej a Bc. Ľudmile Výje posledné slovo. Novembrovou prišli pozdraviť aj poslanci PSK honskej – vedúcej úseku opatrobodkouzaňousúajtakétokrásne Ing. Miroslav Perignáth, vateľskej starostlivosti za skvelé hlivy,ktoré29.novembranašielPe- podpredsedníčka sociálnej komi- zvládnutie prípravy na súťaž. terFerjakz HažínanadCirochouv sie JUDr. Anna Aftanasová a pri- Tento úspech všetkých zakatastriobcepod„ostrym“. (mš) mátor mesta Spišská Stará Ves mestnancov zároveň zaväzuje Ing. Jozef Harabin. Podľa vy- k ďalšiemu zdokonaľovaniu jadrenia členov hodnotiacej komi- v rámci poskytovaných sosie, ako aj vedúcej odboru riade- ciálnych služieb a k zvyšovaniu nia zariadení sociálnych služieb kvality života prijímateľov v CSS PhDr. Ján Šrenkel Sociálneho odboru PSK, Ing. Ja- Zátišie. ny Kandráčovej, všetky súťažiace preukázali, že ich vedomosti a zručnosti sú na vysokej úrovni. Účastníčky súťaže zároveň potvr-

Od pr vé ho miesta ich de lil je di ný bod

Galéria Andrej Smolák

Hotel Karpatia Humenné Výber z 19. medzinárodného výtvarného festivalu SNINA 2012 7. 12. (piatok) AB S C O N D O (Košice) VieraCimováa RenátaĎuričkovápočasprezentáciev súťaži.

Začiatok predstavenia o 19.30 hod. Humenné, komplex HVIEZDA

Námestie Centrum Snina Plenér 2012 výber z 19. medzinárodného výtvarného festivalu. Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.


4

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

3. 12. 2012

ZO STRETNU TIA V ZÁKLADNEJ ŠKO LE JÁ NA ŠVERMU S UČI TEĽMI NA DÔ CHODKU NA KUDLOVSKEJ ŠKOLE

Je seň pl ná tra dí cií a úcty k star ším Vtá čie záhra dy

Toto ročné obdobie je plné tradícií. Jednou z nich je aj stretnutie bývalých učiteľov Základnej školy Jána Švermu v Humennom. A tak sme si aj tento rok pozvali do školy našich bývalých kolegov – strieborných Švermovákov. Vzácnihostiaprichádzalis úsme- a učební vybavených modernou kebytobolovčera,čosmeopustili vomnatvári,šťastnía s radosťou technikou,čovyvolávaliúdivaleaj brány tejto školy. To, čo sme od v srdciach. Po srdečnom zvítaní obdiv.Paniučiteľkatretiehoroční- prvej chvíle pociťovali, potvrdil s bývalými kolegami, ale aj ka im predviedla prácu s inter- úprimnými slovami a radosťou zo s niektorými žiakmi, ktorí sú dnes aktívnou tabuľou a bolo neuveri- stretnutiaajriaditeľMgr.JozefŠauž na pozícii učiteľov. Nový vstup teľné, ako nám na ňu elektronic- lata.Poprehliadkevynovenéhoindoškolyv nichodzačiatkuvyvolá- kým perom napísali: „Ste úžasní, teriéruškolysmepresvedčení,že val zvedavosť, a aj my sme sa ďakujeme.“ Otázkam nebolo sakolektívuučiteľova žiakovbude chcelipopýšiťškolou,ktoráprešla konca kraja. Dokonca ani schody ešte lepšie dariť v práci a ich výkompletnou prestavbou. V dopro- ich neodradili od toho, aby si sledky budú stále lepšie. Držíme vode učiteľov sa preto vybrali na prezreli všetky špecializované vámpalce,kolegoviaa ďakujeme,“ prehliadku vynovených priestorov učebne aj školskú jedáleň. „Ako konštatovali Dalma Bednáriková a KatarínaSlivovičová.Poprehliadke dobre padlo malé občerstvenie,priktoromsmemodernouformouprezentáciezavŕšilistrieborný večerzaplnenýspomienkami,dobrou náladou a nádejou na ďalšie stretnutie.Mgr. Anna Tokošová

Dvadsiatehotretieho novembra si žiaci prvého stupňa na Základnej škole Kudlovskej v rámci regionálnej výchovy vytvorili Vtáčiu záhradu, kde si osadili vtáčie kŕmidlo v areáli školy (na snímke), aby tak aspoň trochu pomohli vtáčikom prezimovať bez hladu. Potom nasledovala prednáška o dru hoch vtákov, ktorí neodlietajú do teplých krajín, čím môžeme vtáčiky nakŕmiť a čo im škodí. Táto aktivita sa uskutočnila v spolupráci so Správou chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v zastúpení Ing. Anny Mackovej. Už dnes sa žiaci našej Základnej školy Kudlovskej 11 v Humennom tešia na chodník Východné Karpaty, ktorý by sme chceli navštíviť už v jari. PaedDr.JanaKožíšková

Základná škola Jána Švermu v Humennom privítala svojich bývalých pedagógov v novom šate, čomu sa všetci aj s riaditeľom školy Mgr. Jozefom Šalatom úprimne tešili.

GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK, SNINA Tel. 057/762 43 48

VIANOCE S GALÉRIOU ORIGINÁL Z GALÉRIE SO ZĽAVOU

Alexej Zinčenko,Zátišiesfajkou,olej,50x60cm GALERIJNÁCENA1500Eur

AKCIOVÁ CENA IBA TENTO TÝŽDEŇ

750 Eur


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

3. 12. 2012

ROZŠÍRENÉ SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HUMENNOM

Mesto má po dlhých ro koch pre bytko vý roz po čet

V pondelok 26. novembra sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Otvorila ho a viedla primátorka mesta Jana Vaľová, ktorá na ňom privítala 22 poslancov. Hneď v úvode vystúpila s tým, že chce reagovať na nepravdivé fámy v meste ohľadne vysťahovania časti rómskeho obyvateľstva z košického Luníka do Humenného. Mesto v tomto smere nepodniká žiadne kroky a dištancuje sa od týchto zavádzajúcich informácií. V úvode poslanec Ivan Hopta V príjmovej časti rozpočtu ide Sokolejom l rozšírenie cintorína tak upraví na 26 203 163 Eur. Horúca diskusia bola aj pri navrhol, aby bol z programu vy- o úsporu v rozsahu 5 percent l rekonštrukcia Detskej polikliniky pustený zámer prenajať zimný miezd a odvodov a 10 percent vý- – II. etapa. Zoznam nových predložení zakladateľskej listiny, štadión a vypustiť predloženie davkov na tovary a služby investičných akcií z úverových stanov a doplnenie orgánov 1. zakladateľskej listiny a stanov v zmysle Memoranda o spoluprá- a vlastných zdrojov na rok 2013: Humenskej a.s. Po tom, čo neprespoločnosti 1. Humenskej a.s. Ná- ci medzi vládou SR a ZMOSom. stavebné úpravy zastrešenia šiel návrh Ivana Hoptu na stiahnuvrh neprešiel. Poslanci sa potom Výdavky školstva z originálnych viacúčelovej budovy futbalového tie bodu, rozprúdila sa diskusia dostali k bodu Viacročný rozpočet kompetencií sú vyššie oproti mi- štadióna na Chemlonskej ulici – II. protichodných názorov. Rudolf mesta Humenné na roky nulému roku o 75 446 eur na pre- etapa l detské ihriská – 210 156 Gregorovič argumentoval, že je 2013–2015. Diskusia k nemu bola počítaný počet žiakov, ktorý je Eur podľa projektovej dokumentá- to výhodné aj kvôli tomu, že široká a keďže ide o najdôležitejší oproti roku 2012 nižší o 135 cie l Dom modlitby na Podskalke mesto nie je platcom DPH. Juraj ekonomický dokument mesta, žiakov. (95 134 Eur podľa projektovej do- Vaňo uviedol, že okrem DPH nepristavíme sa pri ňom. Primátorka Živo sa na zastupiteľstve diskuto- kumentácie) l rekonštrukcia auto- vidí dôvod na existenciu spoJana Vaľová uviedla, že možno valo aj o pláne investičných akcií busových zastávok MHD l sta - ločnosti. Primátorka Jana Vaľová ako jednému z mála miest v tom - mesta na rok 2013. Keďže je to té- vebné úpravy ZŠ SNP na Sídlisku zdôraznila, že akciovka môže to roku sa Humennému podarilo ma, ktorá zaujíma mnohých obča- pod Sokolejom l prestrešenie pó- čerpať aj z eurofondov na rozdiel dokončiť školy a vyrefundovať nov, venujeme jej náležitú po- dia pri fontáne na Námestí slobo- od publikovaného názoru niektofaktúry, aj keď štátu chýba 130 mi- zornosť. Najskôr prinášame dy (95 140 Eur podľa projektovej rých poslancov v médiách. Uviedliónov Eur. Prvá tranža, ktorú štát zoznam investičných akcií z úve - dokumentácie) l spevnené plo- la, že bude žiadať ospravedlnenie teraz uvoľnil, bolo 30 miliónov Eur rových a vlastných zdrojov, ktoré chy pred garážami na Sídl. II. od médií a doloží všetky doklady a my sme získali vyše 700 tisíc na zostali nezrealizované a boli v ro- A a prepojovací chodník k ZŠ od ministerstiev a agentúr a dodarefundáciu škôl, z poľských ku 2012 schválené MsZ 27. 1. Hrnčiarska. Zoznam nových la: Prečo zavádzate ľudí? Pretože fondov máme naspäť 50 percent 2012. Konkrétne obnova schodov investičných akcií z vlastných sa bojíte, že ušetríme 600 tisíc a počítame, že v novembri získa- a verejného priestranstva na Ná- zdrojov na rok 2013: stavebné Eur v meste a za tie peniaze me aj ďalšie prostriedky, ktoré mestí slobody – juh (332 908 Eur úpravy poškodených mestských môžeme postaviť azda päť detnám chýbali do milióna 330 tisíc – náklad podľa projektovej doku- komunikácií, chodníkov a spevne - ských ihrísk? Napokon sa pristúpi Eur, uviedla primátorka a dodala, mentácie) l revitalizácia parku na ných plôch l výmena okien na ZŠ lo k schvaľovaniu dodatkov tak, že pritom pravidelne intervenova- Sídlisku I pri Karpatii a podchodu SNP – havarijný stav. Zoznam ako ich navrhli poslanci. Rudolf la u ministra. Rozpočet pritom vô- (779 005 Eur, náklad podľa pro- projektových dokumentácií na rok Gregorovič – navrhol doplniť bec neutrpel, máme dosť fi- jektovej dokumentácie) l Sídlisko 2013: stavebné úpravy ZŠ SNP predmet podnikania o nákladnú nančných prostriedkov, nemuseli III. a Gaštanová ulica – konečné na Sídlisku pod Sokolejom dopravu, cestnú, ubytovacie služsme vôbec presúvať peniaze úpravy po prekopávkach správca- l riešenie parkovacích plôch a ga- by, organizovanie spoločenských a ubezpečujem, že vôbec sme mi inžinierskych sietí l zariadenie ráží v priestore medzi pokliklini- podujatí (za 17, 3 zdržal sa, 2 proti nemuseli čerpať ani z úveru, zdô- pre seniorov Dom penzión v loka - kou, mestskou políciou a ZŠ – návrh prešiel). Pomerom 17 za, raznila primátorka. Jozef Babják lite Dubník (podľa aktualizovanej Švermovou l cestné premostenie 4 zdržal sa a 1 proti prešiel aj jeho poukázal na to, že v rozpočte na- PD 1 229 908 Eur – trvalo ubyto- cez potok Lieskovec od ulice návrh na člena dozornej rady sporastajú prostriedky na chod úradu vaných 48 seniorov, mesto bude Gaštanovej k pozemkom urče- ločnosti Andreja Semanca. Ivan – 1,6 milióna Eur. Jeho návrh na hľadať možnosti využitia ným pre IBV – až po schválení Hopta navrhol, aby funkciu Valnéich presunutie pomerom 9 za, 1 podporných finančných mecha- zmien a doplnkov UPN – SÚ Hu- ho zhromaždenia zastupovalo proti, 12 sa zdržali neprešiel. Pri- nizmov štátu a EÚ) l rekonštrukia menné l chodník na Jasenovskej MsZ, pomerom 8,8,6 návrh mátorka uviedla, že by bolo de- Detskej polikliniky – II. etapa l re - ulici l zmena projektovej doku- neprešiel. Pomerom 7, 12 a 3 honestujúce, aby neinvestovali do konštrukcia Domašanskej ulice mentácie na Zariadenie pre senio- neprešiel ani ďalší jeho návrh, aby interiéru budovy, kde sa od nežnej l na Sídlisku III.– rozšírenie rov – Dom penzion v lokalite Dub- predseda predstavenstva mal iba revolúcie máločo zmenilo: staré odstavných plôch a oplotené ník l spevnené plochy pod gará- jeden hlas. Mária Cehelská na stoly, stoličky či sociálne zariade - miesta pre kontajnery l zateplenie žami na Sídlisko II. A a prepojova- vrhla, aby zakladateľská listina 1. nia. A tiež sa musia kupovať nové časti fasády budovy Mestského cí chodník k ZŠ Hrnčiarska Humenskej a.s. bola ešte posúdená. počítače. Pripustila, že na výmene úradu. Zoznam investičných akcií l lávka pre chodcov a cyklistov Pomerom 8 za, 10 sa zdržalo, 4 starej ústredne sa dohodne s Anti - z vlastných zdrojov, ktoré zostali cez rieku Laborec (od Zimného boli proti návrh neprešiel. Andrej kom tak, aby mesto ušetrilo. Zás- nezrealizované a boli schválené štadióna smerom ku Sídlisku pod Semanco navrhol, aby uznášanie tupca primátorky Andrej Se- MsZ 27.1. 2012: Dokončenie Sokolejom). K obsažnému materi- predstavenstva bolo iba z nadpomanco poukázal na to, že po chodníka na Brestovskej ulici álu bola aj bohatá diskusia. Vybe- lovičnej väčšiny a pri rovnosti hladlhých rokoch má mesto pre- l rozšírenie spevnenej plochy ráme: Milan Mňahončák navrhol, sov mal predseda 2 hlasy (15, 4, 3 bytkový rozpočet, čo v súčasnej parkoviska medzi Kukorelliho aby z úveru bolo 384 tisíc Eur ur- – návrh prešiel). Poslanci napoekonomickej situácii nie je vôbec a Štefánikovou ulicou pred MsÚ čených na výstavbu tartanovej kon pomerom 15,4,3) odobrili jednoduché. Ivan Hopta navrhol l rekonštrukcia časti ZŠ Švermo - dráhy. Návrh podporilo všetkých zakladateľskú listinu a stanovy 1. zníženie prostriedkov na ples va – priestory prevzaté od 22 poslancov. Jozef Babják Humenskej a.s. Za predsedu mesta, Silvestra i koncert Neber Obchodnej akadémie l vybudo- navrhol, aby materiál bol rozdele- predstavenstva bol schválený Aledrogy, ber šport (zo 7 tisíc na 2 ti- vanie spevnených plôch pod nad- ný na čerpanie z vlastných xander Ernst, za členov predstasíc, zo 6 na 3 tisíc a z 5 na 3 tisíc). jazdom pri Elsatexe l realizácia prostriedkov, europrojektov a úve - venstva Michal Babin a Rudolf Návrh neprešiel. Dušan Su - bezbariérových stavebných úprav rov. Juraj Vaňo sa prihováral za Gregorovič. Predsedom Dozornej kovský zdôraznil, že za tie roky, priechodov pre chodcov l výme- stiahnutie materiálu. Návrh nepre- rady je Michal Druga, členmi Anna čo je v humenskom zastupi- na okien na ZŠ Lesná (havarijný šiel. Napokon za celý návrh hlaso- Capová, Daniel Gavulič, Pavol teľstve, takýto rozpočet ešte ne- stav). A napokon z už schválené- valo 19 poslancov za a 3 sa zdr- Lopanič a Andrej Semanco. K ďalším témam sa ešte vrátime. mali. Napokon zstupiteľstvo po- ho zoznamu projektových doku- žali hlasovania. merom 15 za, proti 5 a zdržali sa mentácií: úprava potoka Liesko- V súvise s finančnými otázkami, Športové témy – analýza nák2 odobrilo rozpočet, ktorý je vec l aktualizácia Územného plá- poslanci odobrili Rozpočtové ladov a výnosov z poskytova v príjmovej časti na rok 2013 vo nu mesta Humenné – rozpracova- opatrenie č. 6/2012, ktoré schva- ných služieb v športových zariavýške 19 214 615 Eur, vo vý - ná l rekonštrukcia časti ZŠ ľuje povolené prekročenie vý- deniach v správe SRaŠZ, špordavkovej časti 19 111 308 Eur, te- Švermova – prevzaté priestory od davkov o vyššie príjmy vo výške tové zariadenia mesta Humenné da v prevahe rozpočtových príj- Obchodnej akadémie, re- 492 693 Eur, presuny vo vý- – využívanie športovými klubmi mov oproti výdavkom vo výške konštrukcia Domašanskej ulice davkovej časti rozpočtu o 76 378 a zámer prenajať zimný štadión 103 307 Eur. Návrhy rozpočtov l zateplenie časti fasády budovy Eur a zníženie príjmov a vý- z dôvodov hodných osobitého mesta Humenné na roky 2014 MsÚ l prepojenie z Ulice nad davkov o 462 740 Eur. Celkový zreteľa prinášame na strane 14. Marián Šimkulič a 2015 odobrili ako nezáväzné. Podskalku smerom k Sídlisku pod rozpočet príjmov a výdavkov sa


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Prvenstvo telocvikárom

Víťazné družstvo pedagógov SOŠ technickej (zľava): Mgr. Štefan Tomčák, Mgr. Richard Vlkolinský,Mgr.ŠtefanPuhalla.

V Kežmarku sa vo štvrtok 22. novembra 2012 uskutočnil už druhý ročník nohejbalového turnaja o Pohár vedúceho odboru školstva úradu Prešovského samosprávneho kraja. Súťažili pedagógovia zo štrnástich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Strednú odbornú školu technickú v Humennom veľmi úspešne reprezentovalo trio vyučujúcich telesnej výchovy: Mgr. Štefan Tomčák, Mgr. Richard Vlkolinský a Mgr. Štefan Puhalla. Na turnaji vybojovali v náročných súbojoch prvé miesto a získali putovný Pohár vedúceho odboru školstva PSK. Najlepším hráčom druhého ročníka nohejbalového turnaja sa stal Mgr. Richard Vlkolinský. Mgr. Ján Matoš

-

3. 12. 2012

NA TRE ŤOM CE LOSLO VENSKOM ODBORNOM SE MI NÁ RI AJ OCE NE NIA

Za odda nosť a prá cu so srdcom Stretnutie zdravotníckych pracovníkov registrovaných v Slo venskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a v Slovenskej komore medicínsko – technických pracovníkov (SKMTP) bolo 22. novembra v Humennom, a to pri príležitosti tretieho celoslovenského odborného seminára. Okrem veľmi zaujímavých predná- dipl.s., sestra špecialistka a manašok boli udelené prestížne ocene- žérka pre dennú zmenu na chinia nominovaným zdravotníckym rurgickom oddelení. Tieto sestry sa pracovníkom. Ocenenie bolo ude- svojimi profesionálnymi vedolené aj sestrám pracujúcim v Ne - mosťami a zručnosťami oddane mocnici Snina, s.r.o. v kategórii se- venujú starostlivosti o svojich pastra/PA v praxi Mária Čerňanská, cientov. Ľudskosť a pokora pred sestra špecialistka, ktorá pracuje utrpením z nich robí vzor aj pre na internej ambulancii, Vlasta Ha- ostatné kolegyne, najmä mladé ragaľová, dipl. s., sestra špecia- a začínajúce, ktorým trpezlivo listka z JIS interného oddelenia, odovzdávajú svoje skúsenosti. ĎaBc. Mária Ľuľová, sestra špecia- kovné listy a vecné dary za mesto listka z chirurgického oddelenia. Snina odovzdala zástupkyňa priV kategórii sestra/PA – manažér mátora Mgr. Ľubov Reháková. ocenenie prevzala Dana Titová, PhDr. Jana Kapaková

NA LIE HAVÉ VO LA NIE PO SO CIÁLNOM DIALÓ GU V CE LEJ EURÓPSKEJ ÚNII

So ciálna sta rostli vosť v ča se krí zy

Bruselská kancelária Červeného kríža 15. novembra zorganizovala konferenciu na tému „Sociálna starostlivosť v čase krízy“. Okrem vrcholových predstaviteľov národných spoločností Červeného kríža sa ho zúčastnili aj zástupcovia významných európskych organizácií a predstavitelia EU. V delegácii Slovenského Červeného kríža bola aj Silvia KNAPIKOVÁ, riaditeľka Územného spolu SČK v Humennom. Deň pred konferenciou sme sa na potrebe otvoreného dialógu, ako predsedu ekonomického a so - Oľgy Szalmovej, riaditeľky ÚzS pôde EU stretli v bruselskej kance- riešiť premostenie z krátkodobej na ciálneho výboru EÚ: Dobro- SČK v Leviciach. Vďaka nej sa polárii Prešovského samosprávneho dlhodobú starostlivosť o odkáza- voľníctvo je tmelom spoločnosti. moc SČK posúva do rôznych kútov kraja s Natáliou Tarasovou a v ži- ných. Konferencia vyzvala inštitúcie Napriek tomu poukázal aj na potre- Slovenska, a verím, že po príchode vom dialógu o činnosti Červeného v EÚ, vlády a mimovládne organizá- bu hľadať inteligentné inovatívne z Bruselu, aj za jeho hranice. Som kríža sme načali rôzne možnosti cie, aby otvárali túto tému na riešenia poskytovania starostlivosti veľmi hrdá na to, že Červený kríž už spolupráce a vzájomnej pomoci všetkých úrovniach, a aby sa zvidi- o ľudí aj pri finančných obmedze- má inovatívne riešenia ako pomáobčanom. Druhý deň nás čakala teľňovali príklady dobrej praxe. niach. Konferencia v Bruseli bola hať najzraniteľnejším, a že nakonferencia. V panelových disku- Zhrnúť toto stretnutie do pár viet je pre mňa osobne veľkým zážitkom chádza piliere pomoci, aby ľudia siách na témy Pozor na medzery, veľmi ťažké, no nesmieme zatvárať o to viac, že som ju prežila po boku mohli znášať utrpenie dôstojne Má Európa a vlády v úmysle udržať oči pred realitou a musíme sa všetci zakladateľky Asistenčnej služby a znesiteľne. Silvia Knapiková starostlivosť a podporu pre ľudí touto témou zaoberať. Zhoda v núdzi a Cesta vpred, sa dávali do diskutérov nastala aj v tom, že ak pozornosti slabiny v systéme, výzvy chceme mať zdravú komunitu, buna vedenie dialógov o sociálnych deme musieť reagovať na rastúce dôsledkoch hospodárskej a fi - požiadavky a vysoký dopyt po sonančnej krízy postihujúcej milióny ciálnych službách pri zhoršujúcich občanov v celej Európskej únii. sa zdrojoch. Veľmi sa nám páčila Predstavitelia EÚ sa zhodli na myšlienka Staffana Nilssona,

ČERVENÝ KRÍŽ V HUMENNOM ODMENIL DARCOV KRVI

Oce ne nie za hu ma ni tu aj dobro voľníctvo Územný spolok Slovenského červeného kríža v Humennom za osobnej účasti prezidentky SČK Heleny Kobzovej a zástupcu primátorky Ondreja Semanca 22. novembra v obradnej sieni humenského kaštieľa oceňoval darcov krvi a dobrovoľnícku službu SČK. Prezidentka SČK v príhovore ocenila stupňa bolo udelené Nataši Mocáko šľachetný čin darcov krvi, ktorým mno - vej, speváckej skupine Riava, Magda hým zachránili život. Nikto nie je sám léne Láncošovej, Anne Firdovej a Asis- SilviaKostelnazUSSČK,StaffanNilsson,predsedaekonomickéhoa sociálneostrovom, zdôraznila Helena Kobzová tenčnej a prepravnej službe SČK. (aš) hovýboruEU,SilviaKnapikováa OľgaSzalmovánakonferenciiv Bruseli. význam ľudskej vzájomnosti a ochoty obetovať sa pre druhých. Primárka he matologicko–transfúzneho oddelenia by darcov krvi navrhla zapísať do ná rodnej pokladnice zdravia a vyslovila želanie, aby zostali naďalej anjelmi, ktorí pomáhajú. Do pamätej knihy mesta sa v tento deň zapísali a zlatú Jánskeho plaketu prevzdali Andrej Demjanovič, Ján Hudák, Peter Kailing, Rudolf Kováč, Peter Krajník, Marek Macko, Martin Paľovčík, Štefan Petko, Daniela Príhodová, Jaroslav Sivecký, Michal Sorokáč, Anton Timuľák a Ale na Vasilková. Jánskeho diamantovú plaketu odovzdali Mariánovi Grešovi a Jánovi Josayovi medailu Ján Kňazo vického. Ocenenie za humanitu, obe - Oceneniezahumanitu,obetavosťa dobrovoľníckuslužbuII.stupňaprezidentkaSČKHelenaKobzováodovzdatavosť a dobrovoľnícku službu II. laasistenčneja prepravnejslužbeSČK,akoajAnneFirdovej,MagdaléneLáncošovejaspeváckejskupineRiava.


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

3.12.2012

ŠKOLENIEPREDSEDOVKRÍZOVÝCHŠTÁBOVMIESTA OBCÍOBVODUHUMENNÉ

Odb orn ápríprav asam os práv y

V spoločenskomzariadeníobceVeľopoliesauskutočnilaodborná prípravastarostovobcí–predsedovkrízovýchštábovmiesta obcí obvodu Humenné. Úvodným slovom privítal všetkých prítomných vedúciodboruCOaKRObvodnéhoúraduHumennéIng.RomanGallik a dal slovo zástupcovi Správy a údržby ciest Prešovského samosprávnehokraja,oblasťHumenné,riaditeľoviIng.VasiloviGuzanovi,ktorýinformovalo Operačnomplánezimnejúdržbyciest. Prednosta Obvodného úradu ži- ich výdavkov. Upozornila starostov votného prostredia v Humennom na nedostatky, ktoré vznikajú z ich Ing. Jozef Harakaľ prítomných strany pri vypracovaní priebežných oboznámil s platnými právnymi pred- správ a súhrnnej správy o priebehu pismi na úseku ochrany pred po- povodní, ich následkoch a vykonavodňami. Tajomníčka obvodnej po- ných opatreniach. Zdôraznila tiež V Základnej škole na Pugačevovej ulici v Humennom zaviedli regio- vodňovej komisie Ing. Jana Valigová povinnosť starostov, ktorí majú vo nálnu výchovu ako nový predmet a 22. novembra za účasti zástupcu sa vo svojom vystúpení venovala výpožičke alebo prenájme drobný primátorky Ing. arch. Ondreja Semanca a ďalších hostí slávnostne povodňovým zabezpečovacím prá- vodný tok, vypracovať povodňové otvorili aj učebňu regionálnej výchovy. Snímka: Mgr. Ján Andrejčík cam a povodňovým škodám vrátane plány zabezpečovacích prác. O aktuálnych úlohách na úseku ciNOV ÝPRAV OSLÁVNYARC IB ISK UPPREŠ OVSKÝA SLOV ENS K A vilnej ochrany a krízového riadenia hovorili Ing. Jana Surkovičová, Ing. Daniela Žinčáková, Bc. Anna Stebnická a František Straňavský. Záver V katedrálnomchrámev Prešovev nedeľu18.novembrabolzabiskupavysvätenýarchimandrita patril diskusii. Ing.RomanGallik, Rastislav (Gont) a najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku vedúciOCOaKRObÚHumenné metropolita Kryštof ho intronizoval na arcibiskupa prešovského a Slovenska. Tak sa stal piatym prešovskýmarchijerejoma najvyššímpredstaviteľompravoslávnychnaSlovensku. Obrady sa začali obradom tzv. „na- archijerejského rúcha (tzv. sakos ne bes ké ho krá ľovstva.“ Nech rečenija“. Pred prítomných bisku- a omofor), dali mu na krk panagiu Boh pomôže vysokopreosväteNové CD heligonkárky Vlasty pov otec Rastislav predstúpil (ikona Bohorodičky, ktorú nosí nému arcibiskupovi Rastislavovi Mudríkovej v našej čitateľskej súv doprovode dvoch archimandri- len biskup) a na hlavu mitru. Vzá- dobre spravovať svoje duchovné ťaživyhraliErikaSokolovováz Hutov a vyjadril súhlas s prijatím pätí ho priviedli k archijerejskému stádo a udelí mu hojnosť darov menného,AlexanderDaňoz Jasechirotónie na biskupa. Vzápätí ho stolcu a slovami „Axios – Dôsto- Svätého Ducha. „Na mnohaja li- novaa MáriaJackovázoZávadky. každý prítomný vladyka požehnal jný“,ho usadili. Na konci liturgie ta, vladyko!“ Viac informácií o albume nájdete prot.ThDr.PeterSoroka,PhD. nawww.mudrikova.ocu.sk.(aš) a pokropil svätenou vodou. ho metropolita Kryštof intronizoV následnom príhovore archi- val na arcibiskupa odovzdaním mandrita Rastislav vyjadril vďaku archijerejského žezla. Po slávza prejavenú dôveru, ale aj poko- nostných príhovoroch od zástupru. Slávnosť sa začala prícho- cov štátnych inštitúcií a viacedom slúžiacich biskupov, ducho- rých cirkevných spoločenstiev sa venstva a procesií. V chráme k prítomným prihovoril arcibiskup pred šiestich archijerejov znova Rastislav aj týmito slovami: „Stopredstúpil otec Rastislav, ktorý jac pred va mi, pro sím vás odpovedal na otázky metropolitu všetkých o modlitby a požehnaKryštofa. Následne metropolita nie, aby neľahká cesta služby čítal modlitbu, aby na neho zišla biskupa, po ktorej som sa rozhoblahodar Svätého Ducha. dol dnes vy dať, na šla raz Následne ho biskupi obliekli do úspešné zavŕšenie v bránach Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v spoluprácis DomomMaticeslovenskejv Sninezačínav stredu5.decembra už XIV. ročník Letokruhov prednáškou Zelené a čierne zlato.Prednášaťo bohatstváchVlčíchhôr(odBardejovapoNovúSedlicu),o prírodeplnejvzácnychzvierat,aleajo pripravovanejťažberopya plynuv tomtoregiónebudeIng.JurajLukáč,náčelníkLZVLK.Stretnemesav DMSo 17.00hod.Viliam Bartuš Na konci liturgie. Snímka: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Rast is lav aintron iz ov almetrop ol it aKryšt of

CDprevýh ercov

SPOM IENKANAFAR EBNÚJES EŇPRÍR OD Y,KTOR ÁNÁSOBK LOP UJ E

Jes enná ser en ád a pre oči

Keď sa v pestrých farbách hýriacej jesene kľukatí potok.

Jeseň odštartujú pavúky, ktoré začínajú pliesť na kríkoch a konárikoch svoje siete podobné CD–čkam.Počasteplýchjesennýchnocísazačnúozývaťhlasyjeleňov,kráľovkarpatskýchhôr. A naoblohevtedyprepuknúleteckémanévre.Tosťahovavévtákynásopúšťajú. Letia v kŕdľoch, niektoré ticho, bezhlučne, ale že- Na jednej z nich som stretol salamadru škvrnitú, riavy popolavé letia s krikom ako rozvadení suse- podivného tvora, potomka dinosaurov. Na jej ocedia. Krúžia nad krajinou, hlučne si nadávajú a po - ľovo modrej koži sa odrážali sivé oblaky. Pomaly tom sa z ničoho nič zoradia do šípového útvaru odkráčala do papradia a machu na okraji cesty. a vyberú sa juhozápadným smerom. Jesenné Dožíva sa bez stresov až dvadsať päť rokov. Bodažde výdatne polievajú krajinu a slnečné lúče ba - hatá jeseň ešte dá prácu záhradkárom, ktorí si mubieho leta preberú zo spánku podhubie. „Už rastú!“ sia poradiť s úrodou jesenných plodov. Potom sa Táto správa sa šíri rýchlosťou blesku. Tohto roku už na oblohe objavia tmavomodré mraky a farebné môžu byť hubári spokojní. Vychádzali z lesov s ko - stromy ožiarené teplými slnečnými lúčmi s nimi šíkmi, v ktorých mali statné dubáky, krásne červe - ostro kontrastujú. Na cintorínoch plápolajú sviece náky alebo skromné a chutné podpňovky. Stromy a vraví sa, že sa príroda chystá na odpočinok. sa už obliekli do pestrofarebných šiat a hory hýria Zdanlivo je to tak, ale v podzemí pulzuje život, aby farbami, akoby z obrazov Vincenta Van Gogha. po zimnom spánku jar opäť prepukla v celej svojej Lístie šuchoce pod nohami a ostrý jesenný vzduch nádhere. Už aby krajinu pokryla snehová perina. sa derie do pľúc. Je čas na jesenné prechádzky. MichalKirschner


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

3. 12. 2012

NOVÁ KNIHA JAROSLAVA ŽÍDKA V IKARE NEBÍČKO V PAPUĽKE

Ani šéfku chár ne má re cept na všetko

Nebíčkov papuľke.Takpresnetakýpocitmámev našichústachpodobromjedle.Nebíčkov papuľke jevšakajnázovnovejknihyjednéhoz najlepšíchšéfkuchárovnaSlovenskuJaroslavaŽídeka.Jeho Nebíčkov papuľkeprinášarýdzonašešpeciality,ktorézozbierala objavilnapotulkáchpoSlovensku. Kniha Nebíčko v papuľke prináša či- a babičky. Verím, že mnohé z nich šupkami a citrónovou kôrou. Takto tateľom recepty z prvých 20 častí vámspestriajedálnylístoka želistova- zmäknú do dvoch dní. rovnomenného televízneho seriálu. niev kniheprinesielensamépríjemné Jaroslav Žídek pôsobil ako šéfkuchár Nechýbajú farebné fotografie z nakrú - spomienky na poctivú slovenskú do- v mnohých vynikajúcich reštauráciach cania. Ako bonus pridal autor ku kaž- mácukuchyňu,bamožnoajštipkuhr- v Českej republike, Španielsku, Dándej epizóde vlastný recept, ktorý v tele- dostinaňu.“, vysvetľuje v úvode knihy sku, Švédsku, Francúzsku, Tavíznom seriáli neodznel. „Každákapi- Jaroslav Žídek. V jednotlivých kapito- liansku… Podľa Gurmán Award bol tolazastupujenejakýregiónčisurovi- lách nezabudol šéfkuchár ani na jeho v rokoch 2008, 2009 a 2010 najlepším nu a stojí za to vychutnať si z nej osvedčené tipy a triky pri príprave je- šéfkuchárom na Slovensku. Vo vydakaždučkéjedlo.Prispelsomajvlastný- dál. Napríklad pri recepte na zázvorní - vateľstve Ikar vydal v roku 2008 veľmi mi receptmi, ktoré občas zaváňajú ky odporúča ich po upečení uložiť do úspešnú knihu Šéfkuchárv paláci. väčšou exotikou alebo pochádzajú uzatvárateľnej nádoby s jablkovými Mária Lešková z českej kuchyne, od mojej mamy

Cho pin a Geor ge Sand Smrť si neškrtne Ak ste uviedli, že Jana Shemesh Sú ťaž o tri kni hy Životopisný román Mieczyslawa Tomaszewského, znalca diela a výni-

pripravuje knihu Dobrá krajina, ocitli ste sa v osudí o jej knihu Smrť si neškrtne. Šťastie sa usmialo na Danu Salanciovú, Orechová 4, Humenné, Mariána Kuľhu, SNP 22 a Adelu Lipčákovú, Partizánska 17 (obaja z Humenného). Knihy ich čakajú v redakcii do konca týždňa. (mš)

Rímskokatolícky farár Jozef Kozák, ktorý pôsobí vo farnosti svätých Košických mučeníkov v Humennom, vydal knihu zamyslení Iný svet. Traja z vás ju môžu získať, ak nám do konca týždňa napíšu názov jeho prvej knihy, ktorá vyšla vo vydavateľstve týždenníka Pod Vihorlatom. (mš)

močného talentu Fryderika Chopina, oživuje príbeh zvláštneho vzťahu poľského hudobného skladateľa a pianistu s francúzskou spisovateľkou baronkou Dudevant, známou pod pseudonymom George Sand. Chopin sa s ňou prvýkrát stretol dateľa a spisovateľky v roku 1936, na večierku, ktorý usporiadala mi- sa začína Tomaszewskeho rozprálenka Chopinovho priateľa Franza vanie. A končí sa rokom 1847, keLiszta grófka Marie A´ Agoult. Skla- dy sa priateľstvo Chopina a Geordateľovi sa nezapáčila na prvý ge Sand definitívne skončilo. Autor pohľad, práve naopak, vôbec sa sa pokúša jemne poodhaliť závoj mu nezdala pekná… Práve touto pravdy obidvoch hrdinov tejto ľúudalosťou, prvým stretnutím skla- bostnej romance. (ml)

VÝ STAVA OBRA ZOV V SA NOCKOM STA ROM KRE DENSI

Sedem hriechov Andreja Smoláka

V Sanoku, partnerskom meste Humenného a Sniny, bola v piatok 23. novembra otvorená výstava obrazov Andreja Smoláka. Prezentácia kolekcie malieb pod názvom Sedem hriechov bola súčasťou otvorenia novej reštaurácie Stary Kredens v centre mesta (www. stary–kredens.pl). V úvode vernisáže Peter Ziemlewicz, maľoval Afroditu a Madonu tak, ako prevádzkovateľ reštaurácie vyjadril Botticelli,“ tvrdí Emil Semanco. Vraj potešenie z možnosti predstaviť preto, že ich zobrazil podľa jednej popredného slovenského výtvarníka a tej istej ženy, o ktorej zlé jazyky tvrna sanockej scéne a jeho obrazmi dili, že bola pobehlica. Umelci vždy obohatiť ponuku pre hostí, ktorí sa hľadali zámienku, ako svoje modely v Starom Kredensi budú stretávať vyzliecť. Našli ju aj pri zobrazovaní nielen s hudbou a poéziou, ale aj antických mýtov. Tak k brehom rene s výtvarným umením. K výstave pre- sančnej Európy priplávala aj Venuša hovoril starosta Umeleckej besedy Sandra Boticelliho, zvodná a krásna. slovenskej Emil Semanco. Priblížil Aj v obrazoch Andreja Smoláka sa zobrazovanie ženy v histórii umenia ako v tajomnom sne, či v myšVýtvarníkAndrejSmoláka PeterZiemlewicz,majiteľreštaurácie od jaskýň a pravekých lovcov cez lienkach rozmývaných melancholicstredovek a renesanciu. „Nikto nena- kým dažďom, zjavujú jeho Venuše StaryKredensnavernisážiobrazovv poľskomSanoku. a Afrodity, provokujúce k úvahám NOVEMBROVÁ TÉMA, ALEBO SPOMIENKA NA MINULÉ STOROČIE o hriechoch či nehanebne zvádzajúce k ľudským túžbam tela. Partnermi výstavy, ktorá vzbudila záujem v jeseňou utíchajúcom živote mesta, sú Bolo to v piatok niekoľko dní po sedemnástom novembri 1989. V mojom pôsobisku, v Jankov- regionálny týždenník Pod Vihorlatom ciach, boli naplánované oslavy oslobodenia obce, na ktorých som sa ako dobrovoľný osvetový a TV Zemplín. (aš) pracovník musel zúčastniť. V programe vystúpil aj folklórny súbor Chemlon. S vedúcim súboru somsadohodol,žeposkončeníprogramumazvezúichautobusomdoHumenného. Potreboval som si zo školy zobrať ešte aktovku somstredomcestyužvediac,žežiadnyautomobil s dokumentmi a požiadal som ich, aby trocha po- nepôjde. Okolo polnoci som dorazil na Gruzovčík, Denné centrum na Laboreckej uličkali. Pod tlakom udalostí sa každý ponáhľal do- kopec nad Gruzovcami. Podo mnou sa objavil ci v Humennom v spolupráci so mov.Keďsomprišieludychčanýpredkultúrnydom, Brestov,a obrazzastenistý:rozsvietenételevízne Slovenským zväzom záhradkárov zazrelsomužibazadnéčervenésvetláautobusu. obrazovkya úplnýpokoj.„ TopredHumennýmurči- pripravujú na nedeľné popoludnie Bolo pol desiatej večer a všetky autobusové spoje testretnemnejakévozidlo“,pomyslelsomsi.Nesta- 16. decembra súťaž o najkrajší užodišli.Možnosamipotrafístopnúťoneskorenca, losatak.Pomalysomkráčalstredomcestyaždo- adventný veniec a vianočnú ikebahútalsomcestoukuKošarovciam.Tenmaistozve- mov.„Kadesaflákaš!“Privítalamamanželka.„De- nu. Do súťaže sa možno prihlásiť ziedoHumenného.KeďsomprechádzalcezLuka- júsavážneveci!“V televíziizaokrúhlymstolomse- osobne alebo na tel. 0907 603 238 čovce,eštesomdodržiavalzásadu„Chodci,choďte deliMilanKňažko,JánBudaja VáclavHavel.Deba- do 10. decembra 2012. Súťažiaci vľavo!“. V obci bolo neobvykle ticho, iba televízne tovalo sa o demokracii, etike a politickej kultúre. adventné vence a ikebany budú obrazovkyblikalizaoknamidomov.Pokračovalsom O niekoľko dní neskôr mi povedala naša babka. tvoriť z vlastných materiálov. v cestepešo,dobreneoblečenýnatakúnezvyčajnú „Nedumajsebe,Mišku,žebudzedobre.Mladechlo- Pre najúspešnejších sú pripraveturistiku.Víťazovce,Ohradzany,SlovenskáVolová, pibudušedzecnagalandrochbezroboty,abopujdu né hodnotné ceny a pre hostí všade svietili televízne obrazovky. Ba aj psy, ktoré došvetazarobotu“.A myslím,žemalaúplnúprav- vianočný program a občerstve Mgr. Antónia Halecká zvyčajnebrešúnakaždého,terazboliticho.Kráčal du!Michal Kirschner nie.

Ako som prežil zamatovú revolúciu

Najkrajšie adventné vence


9

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

3.12.2012

REGIONÁLNYDEŇV ZÁKLADNEJŠKOLEPUGAČEVOVAS VIEROUČURMOVOU

Spisovateľkupotešilidramatizáciou Jednou zo sprievodných aktivít Regionálneho dňa v Základnej školenaPugačevovejuliciv Humennom,ktorýmalpremiéru22. novembra,bolabesedasospisovateľkouVierouČurmovou. Zorganizovali ju učiteľka regio- účastníkov besedy. Odmenou pre nálnej výchovy Mgr. Viera Mege- autorku bola dramatizácia jej polová a učiteľka slovenského jazy- vesti o zaľúbenej sopke Vihorlat, ka a literatúry a vedúca školskej ktorú predviedli žiaci siedmeho knižnice Mgr. Valéria Hudáková. ročníka. Zlatým klincom podujatia Autorkino pútavé rozprávanie bol však A – Z kvíz o zdramatizoo jej spisovateľskej dráhe i o lite - vanej povesti, ktorý bol odrazom rárnych ambíciách do budúcnosti, postrehu a bystrosti súťažiacich ako aj jej odpovede na zvedavé a dôkazom toho, že žiakov pootázky žiakov, boli cenným príno- vesť zaujala, čo autorku potešilo. som pre takmer štyridsiatku Mgr.ValériaHudáková

STRIEBORNÝPODVEČERPRESENIOROVV ZBUDSKOMDLHOM

Žiaci Základnej školy Pugačevova v Humennom so spisovateľkou Vierou Čurmovou. Foto: Mgr. Ján Andrejčík

Prej avúctya poz orn ost i

V kultúrnomdomev ZbudskomDlhom25.novembrausporiadali strieborný podvečer pre dôchodcov. Pozvanie prijali aj dekan ZOSCHÔDZEČLEN IEKÚNIEŽIENV HUM ENNOM FrantišekMariňaka farskýkňazPeterJuhás. Starosta obce František Kopej la darčekmi. Za túto milú oslavu účastníkov podujatia privítal dojí- i za to, že si starších občanov mavým príhovorom. V kultúrnom v obci vážia, v mene seniorov S prejavmiradostizostretnutiaotvárali26.novembraschôdzu programe potom vystúpili deti srdečne ďakujem starostovi a je ZákladnejorganizácieÚniežiennaSídliskuI.v Humennom. z Materskej školy a spevom a tan- ho kolektívu. Prežili sme spoločne Niesla sa v priateľskej atmosfére. tavka z origami Ruženy Radoušo - com oživila podvečer folklórna krásne chvíle a na prestreté stoly, Už pred vstupom do zasadacej vej, patchworku a servítkovania skupina Ľubišanka. Obec svojich úsmevy a milé slová budeme ešte miestnosti prichádzajúce ženy Marty Krížanovej. IrenaMihalíková seniorov aj pohostila a obdarova- dlho spomínať. AgnesaMatová s úsmevom pozývala Milena Lobová z Úradu regionálneho zdravotníctva ÚTULKÁČ INAV ŠTÍV IL IHUM ENSKÝCHGYMNAZ ISTOV na preventívne meranie tlaku krvi a množstva telesného tuku. Schôdzu pekným citátom otvorila Posledný týždeň pred štrajkom pedagógov sa pre žiakov Gymnázia armádneho generála Ludvíka Melánia Bálintová a prednášku so zdravotníckou tematikou predniesla SvoboduvHumennomniesolv duchutematikyštudentstva.Vedeniepripravilorôznorodéaktivitypre a na mnoho otázok ochotne odpo- jednotlivéročníky.AzdanajväčšímprekvapenímbolainiciatívanášhoštudentaMariánaFeduša. vedala MUDr. Mária Onušková. Ve- Ten sa rozhodol pre spojenie prí- ku a dočasných opaterách, ale aj ná slušná suma. Mladí ľudia sa selú náladu navodila potom spe- jemného s užitočným a na pôdu o novom zákone na sprísnenie stali tak príkladom pre tých, ktovácka skupina Riava, s ktorou po- školy pozval správcov i obyvate - chovu bojových plemien. Prekva- rým je táto psia problematika ľaMichaelaJurcová tom jubilantkám všetci spoločne ľov útulku pre psov z Michaloviec. pením bola ukážka canisterapie, hostajná. zaspievali Živio. Príjemné prostredie „Spolu s priateľkou a partiou ka- Monika Barančíková ju predviedla už s nádychom Vianoc doplnila výs- marátovsmeútuloknavštívilipár- so psíkom Borisom. Žiakom sa BLAH OD ÁRNEMIN ER ÁLYV BARDEJ OVSKÝCHKÚP EĽ OCH krátajosobne.Ichradosťhovorila prišla ukázať aj stará známa kazavšetko,a takprišielnápadpo- marátka, sučka Dáška, ktorá si sunúťtodoškoly,čosanámpo- veľkú pozornosť zo strany mladarilo a výsledok bol naozaj vý- dých naozaj užívala. V závere si Spoločnosť klinickej onkológie (SKO) borný.“Študenti sa zúčastnili zau- žiaci spolu s Borisom vyskúšali aj v Humennom počas svojej 12–ročnej jímavej besedy, ktorú viedla Miro- rôzne metódy terapeutických cvi- existencie pripravila pre onkoloslava Saxová, dobrovoľníčka kov. „Chceli sme útulku pomôcť gických pacientov množstvo podujatí, z Kynologického strediska počtom nových dobrovoľníkov, ktoré vo veľkej miere prispeli k získav Strážskom, spolu s Alenou Bod- ale aj finančne,“ dodáva Marián niu cenných informácií o správnej žinárovou, ktorá taktiež zaobstará- Feduš. Dôkazom, že žiakov dojí- votospráve, o prevencii a ochrane va dočasnú opateru pre psov vo mavé príbehy havkáčov chytili za pred rôznymi chorobami, ako aj Veľkých Kapušanoch. Žiaci sa srdce, bol i prekvapivý záujem o tom, ako si zachovať psychickú podozvedeli nielen o fungovaní útul - o dočasnú opateru ale i vyzbiera - hodu a nepodliehať panike, ak sa objavia zdravotné ťažkosti. K najúčinnejším terapiam patria aj relaxačné a rehabilitačné víkendové pobyty v Bardejovských Kúpeľoch. Pacienti po absolvovaní procedúr sa cítia ako znovuzrodení. Takéhoto V dňoch 26. až 30. novembra sa ozdravného pobytu sa v dňoch 23.– otvorili brány ZŠ Kudlovská pre 25. novembra zúčastnilo 42 paškôlkárov z Humenného a blízke cientov. V mene všetkých účastníkov ho okolia. Malí škôlkári sa na chvíaj touto cestou úprimne ďakujem kažľu stali súčasťou veľkého škol dému, kto akýmkoľvek spôsobom ského rozprávkového kráľovstva, prispel k tomu, že sme takýto pobyt kde ich privítal šašo Jašo, kráľ opäť mohli absolvovať. Poďakovanie Žiacka knižka a princeznička Pe patrí Danke Salanciovej, prezidentke račníčka. Lesný škriatok pod ve SKO za vypracovanie projektu, na dením vychovávateliek pripravil ktorý boli pridelené finančné pre škôlkárov zaujímavé úlohy, po prostriedky z rozpočtu primátorky Husplnení ktorých získali indície. Tie menného Jany Vaľovej, ktorá je onkoim boli potrebné na zloženie ob Spoločnosť klinickej onkológie pre pacientov navštevujúcich logickým pacientom maximálne rázku, ktorým bol kľúč a pomocou ambulancie MUDr. Brigity Timuľákovej a MUDr. Evy Juskaničovej naklonená. Naše poďakovanie patrí neho otvorili hradnú bránu vďaka podpore humenskej primátorky PhDr. Jany Vaľovej zorga- aj vedeniu Bardejovských Kúpeľov za a vyslobodili princezničku. (uv) nizovala víkendový rekondičný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch. ich ústretovosť. AnnaSotáková

Prezdrav iei prepot eš en ie

Získ al i ich pre pom oc psík om

Ter ap iapretel oi duš u


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

Kam za športom BASKETBAL

l II.ligamuži–12.kolo,nedeľa9. decembra 2012: Abovia Košice – 1. BK Humenné.

HOKEJ

l II.liga(sk.Východ)–14.kolo,sobota 8. decembra 2012 o 17.30 hod.:MHK Humenné – Blesky Detva. l Žiaci,8.a 6.roč.ŠHT,sk.o 5.–8. miesto–6.kolo,sobota8.decembra 2012:MHK Humenné – Sp. Nová Ves.

FUTSAL

F u t b a l o v  ý  p o z d r a v Popri pracovných povinnostiach v Nemecku som si našiel čas aj na FUTBAL. Zažil som „Bundesligu“ zápasu Hoffenheim – Leverkusen 1:2. Zápas sledovalo 22 100 divákov, lístok za tribúnou stojí 26 €, na hlavnej tribúne 45 až 55 €, parkovné 5 €. Iné sú však aj mzdy, životná úroveň… S pozdravom Štefan Kovalík (pozn.: jeho syn je brankár dorastu ŠK Futura Humenné). (mšk)

ŠPORTOV ÉBOD YV RÁMC IXV.ZAS ADNUT IAMESTSKÉH OZASTUP IT EĽSTVAV HUM ENNOM

l I.liga–3.kolo,nedeľa9.decembra 2012: (15:50) Mucha team – Bubo team, (16:40) KIA Humenné – Angels, (17:30) Staviva – Udava, (18:20) Brodway club – Vodomont, (19:10) Autolanc – Pizza Friggi / Polcom. l II. liga – 3. kolo, nedeľa 9. decembra 2012: (11:40) Aston – Satlan, (12:30) Drekos – Devils, (13:20) Oldrati group – Harvi–stav Hankovce, (14:10) Myslina – Belá n/Cir., (15:00) Wagamama – N. Sitnica. l III. liga – 3. kolo, nedeľa 9. decembra 2012: (7:30) Slovaktual Brestov – Eden club, (8:20) V. Sitnica – Falco, (9:10) Karná – Koškovce, (10:00) Obchodná akadémia – Legia Topoľovka, (10:50) Hažín n/Cir. – Lackovce.

STOLNÝTENIS

3.12.2012

ca n/Cir., o 14.00hod.:Snina C – Be lá n/Cir. B, Vranov C – Jasenov, Vranov D – Tecák Vranov. l V. liga – 8. kolo, piatok 7. decembra 2012 o 17.30 hod.: Košarovce B – Hrabovec n/L., Belá n/Cir. C – Kolonica, sobota8.decembra 2012 o 17.00 hod.: Snina D – Kamienka, nedeľa 9. decembra 2012 o 14.00 hod.: Kochanovce – Dlhé n/Cir., Myslina – Kamenica n/Cir. B. l VI. liga – 8. kolo, piatok 7. decembra 2012 o 17.30 hod.: Koša rovce C – Klampo Hažín n/Cir. C, sobota8.decembra2012o 14.00hod.: Kochanovce B – Čertižné, o 16.00 hod.:Stakčín – Jabloň, o 17.00hod.: Lieskovec – Klampo Hažín n/Cir. B, nedeľa 9. decembra 2012 o 14.00 hod.:Kamienka B – Ptičie.

VOLEJBAL

l Challengecup–1/16finále(1.zápas), streda 5. decembra 2012: SC Moerser (GER) – Chemes Humenné. l I.ligamuži(sk.východ)–9.kolo, sobota 8. decembra 2012 od 11.00 hod.: Chemes Humenné B – Svidník B (dvojzápas). l I. liga (sk. východ) kadeti – 3. kolo,nedeľa9.decembra2012od 11.00 hod.: Chemes Humenné B – St. Ľubovňa, Prešov – Chemes Humenné A (dvojzápasy). l II. liga ženy/juniorky – 3. kolo, nedeľa9.decembra2012od10.00 hod.:Chemes Humenné – Trebišov (SOŠT, dvojzápas).

M–SRtaekwondov Snine

l III. liga – 10. kolo, nedeľa 9. decembra2012o 10.00hod.:Šar. MichaMajstrovstvá Slovenska v taekľany – ŠKST Humenné B, Snina B – Bewondo sa budú konať v Snine lá n/Cir., Brezovica – Jabloň. Analýza nákladov a výnosov z poskytovaných M–SR za halu platili, Mňa- l IV. liga – 10. kolo, nedeľa 9. de- 8. decembra 2012 (sobota) od služieb v športových zariadeniach v správe hončák avizoval, že teni- cembra 2012 o 10.00 hod.: Koša- 10.00 hod. v mestskej športovej SRaŠZ… Poslanec Babják vyjadril nesúhlas s cenou sové kurty by mali byť rovce – Čierne, Z. Hámre – Klampo hale. Všetci priaznivci športu, športových zariadení pre športové kluby za 1 hod., pri- mestské, pre zimné obdo - Hažín n/Cir., Medzilaborce – Kameni- bojovýchumenízvlášť,súvítaní. mátorka Vaľová oponovala potrebou mať informácie bie je nutné vystavať halu. o využití športových objektov v meste, pričom kluby Vaňo súhlasil so zmluvnou prehľadnosťou, k dotácii ho spomenul, že ZŠ patrí k najviac nákladovým pobudú môcť aj naďalej využívať priestory bezodplatne, športu vyslovil názor, že by sa malo vychádzať z úspe- ložkám mesta. Primátorka Vaľovádodala, že ZŠ je zalen občania budú vedieť, akou čiastou na jednotlivé chov, pričom „naj“ za ostatné obdobie dosiahol volejbal. ložený v ČSOB, takže dozorovať bude aj banka, kluby športy sami prispievajú (nepriame dotácie). l Z analý- Navrhol bod z rokovania stiahnuť a prerokovať podrob- (mládež) nebudú musieť platiť, zámer prenájmu smeruzy vyplynuli ceny (za 1 hod.)… zimný štadión 92 €, kú- nosti so zainteresovanými klubmi. Primátorka Vaľová je iba k rozvoju športu. Poslankyňa Židováavizovala, že palisko 53 €, mestská športová hala 40 €, futbalový naopak nevidela dôvod s klubmi rokovať, lebo počty ho- ani tento materiál neprešiel Komisiou športu, navrhla ho štadión 40 € (telocvičňa na štadióne 12 €. MsZ vzalo dín využitia šport. zariadenia boli dané priamo klubmi. stiahnuť, Babin sa pýtal, prečo prenájom na 7 rokov. návrh na vedomie: ZA 17 – PROTI 0 – ZDRŽAL SA 5. Hustejšiu atmosféru odľahčili poznámky trénovania na Spomínané boli následne zníženie nákladov na energie Športové zariadenia mesta Humenné – využívanie Laborci (hokej, plávanie)… Hopta pripomienkoval vo väčšom horizonte (Semanco), či možnosť odpisov na športovými klubmi… primátorka Vaľová začala rozdiel cien objednávky a pre využitie klubmi (napr. hala nové investície (Bartko). Hopta mienil, že podmienky informáciou, že chce zľavu 50 % pre občanov do 25 r. – objednávka 16,60 €, resp. pre kluby 40 €). Sukovský pre mesto sú nevýhodné, lebo nájomca bude dotáciou (študenti) a nad 62 r. (dôchodcovia) na športové poduja- poznamenal, že ak mesto zaplatí nepriame náklady, klu- veľmi zvýhodnený. Navrhol verejnú obchodnú súťaž na tia v meste, konštatovala, že okrem „hokeja a kraso- by by si to mali vážiť, zmluvy sú potrebné. Vaňosúhlasil prenájom ZŠ. Téma debát opäť prešla na koncerty, či korčuľovania“ nemajú iné športy zmluvy s mestom. Po- so zmluvami, len nech sú správne. l Návrhy a/ Židová – výšku šetrenia, iniciatívu prenájmu odobril všetkými „10“ slanec Petrooznačil materiál za zmetočný, nejasný, le- stiahnuť materiál z rokovania: ZA 9 – PROTI 4 – Sukovský. Babjákspomenul, že mesto dá nájomcovi bo nevedel, či mládež bude naďalej využívať priestory ZDRŽAL SA 10 (neprešiel); b/ Semanco – zľava 50 5–násobok financií, primátorka Vaľová avizovala, že pre šport za 1 €. Primátorka označila, že priame dotácie % pre občanov nad 62 r. (dôchodca) a do 25 r. (študent) ročná čiastka 300 000 € na ZŠ nepostačí na žiadne pre šport sú v sume 82 000 €, potrebujú však vedieť, ako, na každý športový zápas: ZA 17 – PROTI 0 – ZDRŽAL opravy. Kurťaksúhlasil s prenájmom pre p. Kovalskeho, ktorý klub športové zariadenie využíva. Babják:nájomné SA 6 (prešiel); c/ schválenie uznesenia: 1. vypustenie ve- avšak upozornil, aby nedošlo postupne rokmi k navyšonemôže byť za avizované čiastky, iba za 1 €, že má byť ty „športové kluby mesta Humenné – zdarma“ v časti vaniu dotácie. Vaľováspomenula činnosť p. Kovalskeho prehľadné, koľko kluby využívajú zariadenia, nenamietal, cenník za poskytované služby, 2. oslobodenie plavecké- v Bardejove, všetky informácie budú „visieť“ na úradnej podotkol, že kluby musia vedieť, aké sú nepriame dotá - ho oddielu TJ Chemes Humenné od poplatkov za užíva - tabuli. Čo sa týka prevádzok na ZŠ, táto téma debatou cie. Dotkol sa aj témy odovzdávania istého množstva nie bazéna na plavecký výcvik, 3. zámer prenájmu zastupiteľstva, resp. vedenia mesta neprebehla. l Návrvstupeniek klubov mestu (v debate spomínaných 20 športových zariadení… športová hala (VK Chemes hy a/ Židová – stiahnuť materiál z rokovania: ZA 4 – % chcel znížiť). Židová bola nespokojná, že materiál Humenné 971 hod./ 38 840 €, BK Humenné 354 hod./ PROTI 3 – ZDRŽAL SA 15 (neprešiel); b/ Hopta – veneprešiel Komisiou športu, nazvala to ako ignoráciu prá- 14 160 €, Slavia karate Humenné 60 hod./ 2 400 €, Le- rejnoobchodná súťaž prenájmu ZŠ: ZA 5 – PROTI 4 – ce Komisie a navrhla stiahnuť materiál z rokovania. S jej zecký klub 287 hod./ 11 480 hod., Horolezecký oddiel ZDRŽAL SA 14 (neprešiel); c/ uznesenie schváliť zámer názorom sa stotožnil aj Hopta. Poslankyňa Andrucho- 191 hod./ 7 640 €), zimný štadión (MHK Humenné 879 prenájmu ZŠ v Humennom na dobu určitú 7 rokov, za vápovedala, že nie je možné prenajímať zdarma, Bab- hod./ 80 868 €, Krasow Humenné 140 hod./ 12 880 €), ročné nájomné 34 572 € bez DPH pre nájomcu: MHK ják podotkol, že nie volejbal, či basketbal má mestu kryté kúpalisko (PK Chemes Humenné 370 hod./ 19 610 Humenné, spôsobom hodným osobitného zreteľa z dô predkladať zmluvy, ale SRaŠZ, ktorá sa o halu stará. €), futbalový štadión + telocvičňa (ŠK Futura Humenné – vodu zachovania a rozvoj športu, zvlášť ľadového hokeHoptana margo SRaŠZ mienil, že by mali viac zarábať hlavné ihrisko 566 hod./ 22 640 €, tréningové ihrisko 860 ja v Humennom (pozn.: potrebná 3/5 väčšina): ZA 19 – a dotkol sa financovania koncertov (Gott, David), na čo hod./ 21 500 €, telocvičňa 587,5 hod./ 7 050 € = 51 190 PROTI 3 – ZDRŽAL SA (1) (prešiel – 82 %). Poznámka:Zatiaľ sú schválené v dvoch prípadoch oponovala primátorka Vaľová, že spomínané koncerty €): ZA 18 – PROTI 3 – ZDRŽAL SA 2 (prešiel). stáli mesto iba 800 €, čo je na prospech kultúry. Podotkla, Zámer prenajať Zimný štadión (ZŠ) z dôvodov hod - zámery „prenájmu“, to znamená, že obe spomínané že je nutné v rámci tohto bodu naplniť NKÚ o prenájme. ných osobitného zreteľa… Správou začal vedúci od - témy sa do mestského zastupiteľstva na „riadne“ Gregorovičpripomenul, že nohejbalisti pri organizovaní boru správy mestského majetku Bartko, keď okrem iné- schválenie, resp. neschválenie ešte raz vrátia. (mšk)

Zám er ypren ájmovšportov ýchzar iad en íschvál en é


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

PIATO LI GISTI PO JE SENNEJ ČASTI 2012/2013 l PIATO LI GISTI PO JE SENNEJ ČASTI 2012/2013

Je senná bi lancia ur ču je „po koj né vo dy“, i keď moh lo byť aj lepšie FO Ajax PAKOSTOV

-

3. 12. 2012

Jeseň – V. liga Plavnica 16 11 Kľušov 16 9 Kendice 16 9 Kežmarok 16 8 D.Klčovo 15 8 Pakostov 16 8 Medzilaborce 16 7 Fintice 16 7 Raslavice 16 6 Jasenov 16 7 Zámutov 15 5 Hanušovce 16 5 Ľubotice 16 5 N.Hrušov 16 4 Kračúnovce 16 3 V.Šariš 16 0

4 1 2 5 2 5 4 4 3 4 3 5 3 6 3 6 4 6 1 8 4 6 3 8 3 8 4 8 5 8 2 14

32:3 42:25 37:26 24:15 35:26 25:22 31:27 29:26 31:26 26:23 25:20 23:26 20:30 18:34 15:35 11:60

37 29 29 28 27 27 24 24 22 22 19 18 18 16 14 2

V piatoligovej skupine Sever účinkovalo regionálne trio. Najlepšie zvládli prvú polovicu sezóny v Pakostove, nulu na konte plusu, či mínuVeľká škoda su v tabuľke pravdy majú Medzilaborčania, v miernom závetrí sa pohyposledného domá- bujú v Jasenove. V globále sú však umiestnenia našich mužstiev blízke. ceho vystúpenia. buľky. Postupne sa však začali dví- la ani vyslovene nad… Taký priemer. Doma: Medzilaborce 5:1, Kendice Pakostovskí futba- hať, pomohli im dve víťazstvá vonku listi držali sto- a pozíciu v strede tabuľky si držali. 4:2, Ľubotice 2:1, Dl. Klčovo 3:2, percentnú domácu Napokon ostane miesto v pokojných Plavnica 0:0, Hanušovce 2:0, Kračúbilanciu až do jarnej vodách medzilaborsky obsadené aj novce 6:0, Kežmarok 0:1. Vonku: Raslavice 0:1, Kľušov 2:6, predohrávky. Paradoxne ich „katom“ počas zimnej prestávky. Káder sužosezóny sa stalo Dlhé Klčovo. Na je- vali zranenia, hrajúci tréner Viťo Lu- Fintice 0:3, N. Hrušov 0:1, V. Šariš ho ihrisku futbalisti Ajaxu stretnutie kačik bol na trávniku v každom je- 1:0, Zámutov 1:2, Pakostov 0:1, nedohrali, kvôli poklesu pod povole - sennom zápase. Kanonier Gavula si Medzilaborce 0:2. Hráčska bilancia (zápasy – max. nú kvótu (sedem hráčov), pričom už zapísal desiatku, mohlo to byť o čosi Doma do prestávky ich rozhodca obťažkal lepšie, ale nie vždy sa vydarí. Postu- 16 / minúty – max. 1 440): Róbert Kľušov 8 7 1 0 30:9 22 štyrmi žltými kartami a ktovie, čo pové ambície pod Kamjanou nemali, Chalupka a Miroslav Vožný (po 16 / 1 8 7 1 0 19:0 22 by bolo ďalej… Celú jesennú časť od spodných miest sú relatívne ďale- 440), B. Firkaľ (15 / 1 342), L. Goga Plavnica 8 7 0 1 19:9 21 zvládali Pakostovčania doma na vý - ko. Sezóna je načatá vcelku dobre, (15 / 1 292), T. Mastiľák (15 / 1 232), Pakostov 8 6 2 0 23:4 20 M. Barnišin (13 / 1 068), M. Dudič Raslavice bornú, až prišla predohrávka. len nepodceniť odvetu. 8 6 1 1 22:7 19 Doma: Plavnica 0:5, Hanušovce (brankár – b) 13 / 1 170, V. Hric (13 Jasenov Z množstva šancí padli dva góly, čo 8 6 1 1 18:6 19 však v zápase nestačilo ani na bod. 1:1, Dl. Klčovo 3:0, Kračúnovce 5:0, / 906), P. Kovalik (hráč 12 / 276 Kežmarok 8 5 2 1 20:7 17 Z ostatných zápasov to boli síce pre - Kežmarok 3:1, Kľušov 2:1, Raslavi- + brankár 1/90), R. Albičuk 11 / 930, Zámutov A. Callegari (11 / 814), V. Voroňák (9 Medzilaborce 8 5 2 1 18:10 17 važne tesné, ale víťazstvá. Líder ce 2:2, Jasenov 2:0. 8 5 1 2 17:9 16 Vonku: Jasenov 1:5, Fintice 0:3 / 760), Mi. Šalata (9 / 505), T. Čerhit Kendice z Plavnice stratil doma body po jedi8 5 1 2 17:9 16 nej remíze a práve s Ajaxom. K tomu kont. (čl. 100/i), N. Hrušov 2:0, V. (8 / 423), P. Vasiľ (7 / 629), M. Beták Fintice 7 4 3 0 21:6 15 sa pridali ďalšie dve remízy, tri body Šariš 7:0, Zámutov 2:2, Pakostov (7 / 530), L. Horvat (6 / 540), M. Čvirk D.Klčovo Ľubotice 8 4 3 1 14:10 15 (5 / 236), P. Hirjak (b) 1 / 90, M. N.Hrušov sa doviezli z Kračúnoviec. Hrajúci 0:1, Ľubotice 1:2, Kendice 0:4. 8 4 2 2 11:8 14 Hráčska bilancia (zápasy – max. Havrilko (2 / 63 = hráč 1 / 2 + brankár Hanušovce 8 4 1 3 15:13 13 tréner Tomčák strávil na trávniku maximum času, v každom zápase jese- 15 / minúty – max. 1 350): Viťo Lu- 1 / 61), P. Šumila (1 / 35), J. Bačovčin Kračúnovce 8 3 2 3 9:11 11 ne nastúpil aj Olexík. Strelec kačik (15 / 1 238), M. Lučko (14 / 1 (1 / 8). Spolu v jeseni 22 futbalistov. V.Šariš 8 0 2 6 6:27 2 Slavkovský posledné kolá 253), R. Guba (14 / 1 251), T. Chri- Góly (26): 8 – Vožný, 6 – Firkaľ, 5 – Vonku neodohral, naopak druhú jesennú pák (14 / 1 240), V. Vaško (13 / 906), Mastiľák, 4 – Vasiľ, 1 – Chalupka, pasáž už obliekal pakostovský dres B. Pelech (12 / 1 080), P. Gič (12 / 1 Kovalik, Šumila. Plavnica 8 4 3 1 13:3 15 Vylúčení (3): 1x – Goga (2.kolo), Kendice Vasiľ. Suma sumárum – jeseň bola 077), V. Gavula (12 / 1 071), Pa. Hre8 4 1 3 20:17 13 dobrá, iba málo chýbalo, aby si moh- hovčík (12 / 1 049), R. Cigánik (12 Firkaľ (15.), Havrilko (16.). D.Klčovo 8 4 0 4 14:20 12 Tréner: Róbert Chalupka, Michal Kežmarok li v Pakostove povedať, že spo- / 771), J. Bujdoš (b, 11 / 990), G. Lu8 2 3 3 6:9 9 kačik (11 / 987), M. Kuruc (9 / 436), Kopej (od dohrávky 2. kola, v poradí Fintice kojnosťou stopercentná. 8 2 2 4 12:17 8 M. Višňovský (6 / 128), P. Bre cík (5 šiesty zá pas). (mšk) Doma: N. Hrušov 4:3, V. Šariš 2:1, Medzilaborce 8 2 1 5 13:17 7 Fintice 3:0, Zámutov 2:1, Medzila- / 450), E. Bega (4 / 196), R. Šuľák (b, Kľušov 8 2 1 5 12:16 7 borce 1:0, Kendice 4:1, Jasenov 1:0, 3 / 270), R. Smolej (3 / 66), D. Hrišo 8 1 3 4 6:13 6 Ta buľka prav dy: + 13 Plavni - Pakostov (3 / 64), M. Demeter (3 / 9), M. Ru - ca, + 6 Dlhé Klčo vo, + 5 Kľu šov, Hanušovce 8 1 2 5 8:13 5 Dl. Klčovo 2:3. Vonku: Dl. Klčovo 0:3 kont. (čl. sinko (2 / 33), R. Vodilka (b) a M. Tu - Kendi ce, + 4 Kežma rok, + 3 Pa - Jasenov 8 1 0 7 4:16 3 100/e), Plavnica 0:0, Hanušovce 1:3, rok–Heteš (po 1 / 90), R. Macko (1 kostov, 0 Medzi la borce, Finti ce, Ľubotice 8 1 0 7 6:20 3 Kračúnovce 2:0, Kežmarok 1:3, Ľu- / 15). Spolu v jeseni 24 futbalistov. – Ja se nov, Rasla vi ce, – 5 Zá - Kračúnovce 8 0 3 5 6:24 3 botice 2:2, Kľušov 0:2, Raslavice 0:0. Góly (31): 10 – Gavula; 5 – Guba; 4 mu tov, – 6 Ha nu šovce, Ľu bo ti - Zámutov 7 0 2 5 5:13 2 8 0 2 6 8:22 2 Hráčska bilancia (zápasy – max. 15 – Hrehovčík; 3 – G. Lukačik, Cigá- ce, – 8 N. Hru šov, – 10 Kra čú - Raslavice N.Hrušov 8 0 2 6 7:26 2 / minúty – max. 1 350): Štefan Tomčák nik; 2 – V. Lukačik, Chripák; 1 – Ku- novce, – 22 V. Ša riš. V.Šariš 8 0 0 8 5:33 0 (15 / 1 350), O. Olexik (15 / 1 330), S. ruc, Pelech. Grec (b) a A. Dubas (po 14 / 1 260), M. Vylúčený: nikto. Palenčík (14 / 1 205), I. Andraško (14 Tréner: Viťazoslav Lukačik. / 955), P. Ragan (14 / 926), Jozef Centrum voľného času Dúha Humenné, oddelenie telovýchovy a športu Gombita (14 / 865), T. Gombita (14 v spoluprácis Gymnáziomarm.gen.L.Svoboduorganizovaloobvodnéko/ 480), J. Fedorko (13 / 1 086), P. GomTJ FK JASENOV loprechlapcovstrednýchškôlv halovomfutbale.Súťažesazapojilosedem bita ml. (13 / 636), J. Berdák (12 / 935), D. Slavkovský (10 / 869), M. Rudy (10 Možno povedať, škôl. Vďaka ústretovosti riaditeľa PaedDr. Ivana Pajtaša (Gymnázium L. / 709), P. Vasiľ (9 / 727), P. Gombita st. že aj v jase - Svobodu), riaditeľky Ing. Aleny Židovej (Obchodná akadémia) sme mohli (5 / 106), Ján Gombita (3 / 45), J. Dunovskom prípade obvodnékoloodohraťv ichtelocvičniach.Hralosav dvochskupináchkažrila (3 / 15), J. Petro (1 / 90), Spolu v je dlho platilo „môj dýs každým,víťazivofinále.Víťazobvodnéhokolapostupujenakrajskékoseni 19 futbalistov. dom, môj hrad“. lo do Prešova. Humenský región budú zastupovať chlapci zo Strednej Góly (25): 7 – Slavkovský, 4 – T. Deľba bodov odbornejškolytechnickej(nasnímke).Bc. Jana Blichová Gombita, 3 – Š. Tomčák, 2 – s plavnickým Andraško, Jo. Gombita, Olexik, 1 – lídrom až tak nevadila, prehra s KežRagan, Rudy, Fedorko, Vasiľ, Dubas. markom už viac. Paradoxne tento Vylúčení (2): Fedorko (2. kolo), Du - súper bral všetky body spod Jase bas (16.) novského hradu aj pred rokom. Tréner: Štefan Tomčák U súpera sa zadarilo iba na Šariši. Počas sezóny naskočil ku kormidlu Michal Kopej, ktorý doplnil realiMŠK Spartak MEDZILABORCE začný tím s hrajúcim asistentom Chalupkom. Práve on a strelecký líVstup do sezóny der Vožný ťahali jasenovskú káru nebol bohviečo. najčastejšie, maximálne možne. Spartakovci začali Problémom jesene sa ukázal vysokou prehrou brankársky post. Kým hájil svätyňu v derby, následne Dudič, bolo všetko v poriadku, zra porušili pravidlá nenie ho však na pár stretnutí odsta(neoprávnený štart vilo a nastal problém. V jarnej pre hráča) a domáca premiéra bola dohrávke sa na pol hodinu musel výsledkovou katastrofou. Nečudo, že postaviť medzi žrde Chalupka. sa ocitli takmer až na samom dne ta- Niežeby bola jeseň pod…, ale nebo -

Ha lo vý futbal stre doško lá kov


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

3. 12. 2012

Pa vol Piatka v najvyššej sú ťa ži ako futba lista i rozhodca Udialo sa to 12. mája 2012, v 31. kole Aj keď ako senior hájil humenské futbalové farby iba jedinú sezó- vážim. Pána Juraja Godžáka z Hažína, Corgoňligy bol rozhodcom vý- nu, je jeho meno futbalovej verejnosti regiónu pod Vihorlatom humenských trénerov Varcholu, Langechodniarskeho derby Košice – Prešov pa- dostatočne známe. Pavol Piatka. Odchovanec humenského futbalu ra, ale najmä Pavla Romana. Ten mi dal radoxne aj bývalý útočník oboch klubov, sa v lete tohto roku opäť na zelenom trávniku dostal do povedomia. futbalovou výchovou najviac, vtedy sme tridsaťtriročný rodák (nar. 11. 4. 1979) A to hneď na najvyššej úrovni v Corgoňlige. Ako rozhodca. aj postúpili v doraste, hrali prvú ligu. Tréz Hažína nad Cirochou. S píšťalkou v ruke začal na v tabuľke nešlo, boli zachránení, oba kluby som po- ner Roman mi ukázal cestu, už ako pätnásťročný prelome rokov 2008 – 2009 a jeho „patrónom“ sa stal znal, hrával som tam, takže pocity boli zvláštne. V Ko- som bol v kádri dorastu, môžem smelo povedať, že medzinárodný arbiter Richard Trutz. Keďže má šiciach som za svojej hráčskej kariéry strávil najviac on mi otvoril dvere k veľkému futbalu. Jemu i ďalším aktuálne trvalé bydlisko v Senci, najprv sa objavoval času, aj mi tá minulosť prebleskla mysľou, keď som spomínaným ďakujem. v zápasoch žiakov v rámci Bratislavského futbalového z útrob štadióna vychádzal na trávnik, ale hneď prvým Záujem o talentovaného útočníka prejavili 1. FC zväzu. Trvalo to dva – tri mesiace, uchytil sa aj medzi hvizdom som sa odosobnil, snažil sa čo najlepšie Košice… seniormi a dostával na starosť stále náročnejšie súbo- odviesť svoju prácu, čo sa mi, myslím, aj podarilo. – Nastúpil som na športové Gymnázium v Košiciach, je. Po necelých troch rokoch sa už vlani ocitol na listi- Je práve udomácnenie sa v Corgoňlige pre Pav- odohral pár duelov za béčko, presadiť sa však v tom ne rozhodcov republikových súťaží. Zvládol niekoľko la Piatku cieľom rozhodcovskej kariéry? čase bolo v košickej majstrovskej ére veľmi náročné. duelov v III. i II. lige, až prišiel na rad ozajstný bonbó- – Myslím si, že každý človek alebo väčšina z nás má Hosťoval som v košickej Lokomotíve, Trebišove, nik v podobe spomenutého derby na najvyššej sú- vytýčené alebo vysnené určité ciele, nejaký strop, kto- najvyššiu súťaž som si zahral rok za Chemlon Huťažnej úrovni. Stal sa tak tretím rozhodcom, ktorý sa rý chce dosiahnuť. Mojím prvotným bola Corgoňliga. menné, kde som sa vrátil k bývalým spoluhráčom objavil na trávniku v najvyššej súťaži najprv ako futba- Keď som začal rozhodovať, v kútiku duše som si prial, z dorastu, potom prišiel prestup do Prešova, Teplíc, lista. Hracho, Trutz, Piatka… slovenský návrat do Senca, vojenčina – Nikdy predtým som sa nezamýšľal nad v Trnave, Ličartovce, Košice, Podbrezotým, že ak skončím ako futbalista, stavá. Klubov teda bolo dosť. nem sa rozhodcom. Pohyboval som sa V humenskom ponímaní sa objavil Pavo vrcholovom futbale pätnásť rokov, vol Piatka v piatej sezóne klubu medzi takmer každý okolo mňa hľadal ďalšie elitou (1997/98). Prvá liga niesla vtedy futbalové uplatnenie na trénerskej dráhe, názov „Mars superliga“. Svoj prvý seja som sa však nechal zlanáriť kamarániorsky gól v humenských farbách si ne tom Rišom Trutzom k rozhodovaniu. Zachal doma proti Tatranu Prešov, ktorým čiatky neboli jednoduché, no akosi som sa pričinil o víťazstvo 2:1. Víťazný gól si sa rozbehol a ostal už na opačnej strane pričinil v jesennej časti aj proti Bystričadiania v zápase. Prišlo to nejako samo nom (3:2), do jarnej odvety naskočil kvôli od seba, možno aj trochu náhodne, osuprasknutej kosti nohy neskôr. Humenské dovo, stal som sa rozhodcom. farby hájil práve v čase, keď sa zmenil Začiatky sú v každom odvetví, či už názov z FC Chemlon na HFC Humenné. športu alebo práce ťažké. Ak človeka Do zimnej prípravy sa zapojili aj ďalší jeho činnosť baví, chce v nej dosiahnuť odchovanci ako napr. Čišovský, Ondík, čo najvyššie méty. Vo vašom rozhodHarakaľ, Balica, či Melník. V jarnej časti covskom meradle sa už istá hranica za skóroval proti Trenčínu, R. Sobote, Rupomerne rýchly čas splnila. žomberku, bol jediným strelcom derby – Táto sezóna je pre mňa rozhodcovsky Prešov – Humenné (0:1). Možno práve piata. Začínal som logicky pri mládeže, góly do siete „koňarov“ podnietili záujem postupne prišli na rad muži v súťaži Bra najstaršieho klubu na Slovensku o služby tislavského futbalového zväzu. Myslel Hažínčana. Suma sumárum možno som si, že ako dlhoročný futbalista konštatovať, keď strelil Piatka za Hurozhodcovskú činnosť bez väčších menné gól, vždy sme vyhrali. Odohral 27 ťažkostí zvládnem, ale preorientovať sa Rozhodca Pavol Piatka v akcii. Na zemi košický Viazanko, s č. 2 prešovský Piter-Bučko. stretnutí, skóroval šesťkrát. z hráča na rozhodcu nie je vôbec jednoSpomenúť možno aj reprezentačnú duché. Musel som si zvykať na novoty, dokonale ovlá- aby som okúsil aj najvyššiu súťaž na Slovensku. Sta- anabázu, objavil sa vo výberoch od 14 do 21 ro dať pravidlá nielen teoreticky, ale najmä ich správne lo sa. Verím, že zápasov na najvyššej úrovni sloven- kov. Za zmienku isto stojí aj fakt, že bol svojho čaaplikovať v praxi. U hráča je to jednoduchšie, lebo ten ského futbalu mi počtom pribudne, možno sa mi raz su vyhlásený za najlepšieho futbalistu Slovenska pri spornom momente čaká, ako zareaguje rozhodca. vyplní aj sen viesť stretnutie na medzinárodnej klubo- do 18 rokov. Mal som dokonca obdobie, zhruba po roku činnosti, vej úrovni. Reč štatistiky hovorí zatiaľ o dvanástich pr- – Pokiaľ viem, stále držím dorastenecký strelecký vtedy som účinkoval na úrovniach piatej – šiestej ligy, voligových zápasoch a corgoňligovom derby… rekord Slovenska – v Košiciach sme sa stali v ro keď som si povedal – končím. Možno mi pomohla aj – Zatiaľ si musím poklopať, nemal som vo svojej karié- ku 1996 majstrami, nastrieľal som 36 gólov a bol východniarska povaha, „zaťal“ som sa, aby som niečo re zápas, ktorý by sa nejako nepredvídane zvrtol sprá- som vyhlásený najlepším dorastencom Slovenaj na tomto poli dokázal. Po sezóne som sa posunul vaním sa na trávniku, či v hľadisku. Každý zápas je ná- ska. Aj to je minulosť, ktorá poteší. do vyššej súťaže, pričom platilo vo futbale všeobecne ročný, nikdy nemôžete vedieť, čo sa stane, aj malý V sezóne 2008/2009 si zahral proti Humennému známe, že čím vyššia súťaž, je lepšia kultúra divákov, podnet môže prerásť do problému. Keď môžem pove- v drese Podbrezovej. Smoliarske zranenie mu dať za seba, dosť sa stránim vyťahovať žlté karty, skôr však dlhšie pokračovanie v slovenskom „profi“ futhráčov, vyššia kvalita stretnutí. Seniorky rozhodcovsky naskočil Pavol Piatka do sa snažím hráčom dohovoriť, viem predsa len posúdiť, bale nedovolilo. Na rad prišla rakúska nižšia súťaž šiestej ligy, po polroku postúpil do piatej ligy, po roku či zákrok vzišiel zo zápalu hry alebo v ňom bol úmysel. BSV Ortman, ASK Neutal. a pol končil štvrtú, po ďalších dvoch sezónach nasle- V corgoňligovom derby mi to však „vystrelilo“ na osem – Na môj posledný zápas proti Humennému si dovala tretia liga, t.j. majstrovstvá kraja Bratislava – žltých kariet, čo je dosť, ale boli potrebné. Derby je der- v drese Podbrezovej pamätám. Mali sme ich doma, západ. Na tejto úrovni účinkoval jednu sezónu, minu- by, rivalita Košíc a Prešova vždy bola a bude. uchmatli nám bod a humenským trénerom bol aj lý súťažný ročník mu dal možnosť okúsiť dve K rozhodovaniu ste sa dali ako futbalista. Aký bol vtedy Jožko Valkučák. Čo sa súčasnosti a futbalu najvyššie futbalové poschodia. Od roku 2011 je teda Pavol Piatka vo vzťahu k rozhodcom, keď ešte v mojom prípade týka, je to skôr také aktívne udržiana listine rozhodcov Slovenského futbalového zväzu. hrával „veľký“ futbal? vanie sa v kondícii, čo je aj pre rozhodcu nutné. – Aktuálne mi pripadlo viac zápasov druhej ligy – Aj sa mi chlapci smiali, že ja a rozhodca… Ako Nižšia rakúska súťaž, zápasy mám v piatky, takže v západnej oblasti, na východe to bolo práve der - futbalista som však s rozhodcami problémy nemal, víkend je voľný pre rozhodcovské potreby. by Corgoňligy. Môže sa však stať, že ak bude prá - netvrdím, že som nehundral, keď som mal na situá- Tak ako tradične, aj počas tohtoročných Vianočných ve vtedy doma v Hažíne a dám o tom Komisii ciu iný názor. Najčastejšie to však boli otázky typu sviatkov sa Pavol Piatka objaví doma, Štedrý večer rozhodcov SFZ vedieť, vyjde na mňa delegácia aj „Prečo ste, pán rozhodca, rozhodli takto?“ Za pätnásť strávi za jedným stolom s rodičmi. Ak to termínovo na stretnutie Humenčanov alebo v blízkom okolí. rokov svojej futbalovej profesionálnej kariéry som ne - vyjde, mal by stráviť chvíľku aj medzi futbalovými priAk by som sa dostal opäť na humenský trávnik, ale bol ani jediný raz vylúčený, čo tiež moje slová podpo - aznivcami, teraz v zime na sálovke… (mšk) ruje. Tak ako futbalisti i rozhodca je súčasťou zápasu, už ako rozhodca, veľmi by som sa tešil. Májové leto, konkrétne jeho druhá sobota, sa asi na - jedna strana musí rešpektovať druhú. V NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽI trvalo vryje aj do jeho pamäti. V delegácii na stretnu- Zrod všetkého podstatného siaha do humenské tie Corgoňligy, 31. kola: MFK Košice – 1. FC Tatran ho regiónu. Tu bola vtedy ešte malému Paľkovi l Ako futbalista (148 stretnutí / 39 gólov): 1996–97 Lok. Košice (6/0), 1997–98 Chemlon Humenné Prešov sa objavilo na pozícii rozhodcu meno Piatka… vštepená láska k športu, futbalu. – Na mladosť mám pekné spomienky. V rodnom (27/6), 1998–2000 Prešov (25/1), 2000 Koba Senec – Keď som sa to dozvedel, bol to pre mňa malý šok. Pôsobil som na úrovni SFZ rok a pol, čo nebolo ešte Hažíne v zime hokej, v lete futbal, všetko pod holým (13/5), 2000–2001 Trnava (7/0), 2000–2002 Teplice dlho, ale kompetentní asi vedeli, prečo mi toto derby nebom. Chceli sme sa hýbať, športovať. Aj by som (ČR, 9/0), 2005–2007 1. FC Košice (61/27). zverili. Ani jednému z mužstiev už o nič významné chcel spomenúť niekoľko mien, ľudí, ktorých si stále l Ako rozhodca (Corgoňliga – 1): Košice – Prešov 0:0.


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

3.12.2012

ZOŠIESTICHŠTARTOVŠTYRIPRVENSTVÁ

PLAV ECK ÝMEM OR IÁLJOZ EFABAL ÁŽ A

Počas šiestich týždňov Miroslav Pažur st. precestoval za pretekmi so svojimi psami takmer 12 500 km. Príprava na tohtoročnú sezónu sa začala v septembri, pričom každý deň jeho štvornohí priatelia nabehajú od 15 do 25 km. Kolotoč pretekov odštartoval v Mošovciach, kde si Miroslav zapriahol 10 psov a nenašiel premožiteľa. Tak isto to dopadlo aj na pretekoch pri Žarnovici. Potom nasledovali štarty za hranicami Slovenska. Najprv to boli preteky pri Novom Meste na Morave, na ktoré Miroslav nebude rád spomínať, lebo hneď v prvý deň pretekov nepríjemne spadol a nakoniec skončil štvrtý, iba 3 stotiny sekundy za tretím. Ďalšie preteky sa konali pri nemecko – dánskych hraniciach v 1 200 km vzdialenom mestečku Christianlust. Na týchto pretekoch skončil na 8 mieste. Ďalšie veľké preteky sa konali v poľských Katowiciach. Bol to Svetový, zároveň Európsky pohár a Majstrovstvá Poľska. Na týchto pretekoch Pažurov tím nenašiel premožiteľa a zvíťazil. Posledné preteky, na ktorých sa zú častnil, boli Majstrovstvá Českej republiky v Hradci Králové, kde tiež nenašiel premožiteľa. Blahoželáme. IgorŠtefan

V dňoch24.a 25.novembrasav Prešoveuskutočnilovrcholnéplavecképodujatietohtoročnejzimnejsezónynajmladších9–10–ročných žiakov(kategórieC)–„MemoriálJozefaBaláža“.Tristopäťdesiatšesť plavcovz 29klubovSlovenskavyštartovalidobojovo 32medailových kolekcií.Maličkýškolskýpäťdráhovýbazén„Šťuka“uždruhédesaťročieslúžinajmladšímakoodrazovýmostíkdoúspešnejkariéry.A skutočne víťazi tohto memoriálu dodnes reprezentujú našu vlasť na najvyššíchplaveckýchfórachdomai v zahraničí. Plavecký klub Chemes Humenné zastupovalo 16 plavcov s nemalými ambíciami. Skutočnosť, že práve športovci sú svojou jedinečnosťou a výsledkami najväčšou chválou štátov, miest a obcí, potvrdili aj naše dva dievčenské talenty, ktoré opäť zviditeľnili humenskú plaveckú školu. Lenka Melničáková, ktorá na našu radosť prirodzeným spôsobom plavecky napreduje, opäť raz ukázala, že patrí k najlepším. Pri svojich šiestich štartoch vylovila päť strieborných medailí a len v jednom prípade stála mimo stupňa víťazov (4.). Najkrajšie súboje predvádzala na prsiarskych tratiach, keď vo všetkých možných dĺžkach (50, 100, 200 m) mohutným finišom o stotinky Zľava: Lea Diničová, tréner Zoltán zaostala za fyzicky disponovanejšou súperkou z Ružomberka. Kirschner a Lenka Melničáková. Svoj cit pre vodu doplnila premiéro- 2003) takmer vo všetkých svojich vo striebrom na 50 m motýlik a 200 štartoch. Vhodne doplnili aj našu m polohové preteky (PP). Dravec polohovú štafetu, ktorá obsadila 5. v humenských vodách, ktorý už miesto, či voľnoštýlovú so 6. dávno stratil prívlastok rybička, Lea miestom. l Ani papierovo slabšia Diničová, dokázala, že nasadenie skupinka nezaháľala (až na pár výa sila zdolávať prekážky jej nechý- nimiek) a zanechala dobrý dojem. bajú. Nominačné časy ju odsúvali SamuelOnderišin, ktorý si začína až za stupeň víťazov, ale chuť víťa- s vodou konečne rozumieť potvrdil ziť bola silnejšia. Dokázala to v dy - ziskom 4. miesta na 50 m motýlik. namickom motýliku na 50 a 100 m, Pekný dojem zanechala AnnaMákde získala vytúžené strieborné me- ria Terkošová, ktorá vyplávala daily. Aj v ďalších štartoch bola sta- z tieňa priemeru a potešila motýli bilne nasadzovaná do najrýchlej- kom na 50 m 13. miestom, z čoho ších rozplavieb. Možno aj tento fak- mal určite radosť aj jej tréner Laditor ju dotiahol k osobným rekordom slav Láncoš. Do druhej desiatky a v polohovkách na 100 a 200 výsledkových listín prehovorili aj m doplávala piata. Malú „extra ligu“ LeoAlAhdal, KristínaGajdošová, plávajú medzi humenskými Dominika Kopčová, Alexander najmladšími žiačkami aj SáraČajbi- Mastik, Samuel Čerňa a Ema kováa NinaVološinová, ktoré svo- Zvalčáková. (lev) jimi plaveckými výkonmi trénera Zoltána Kirschnera určite potešili. Obe sa dostali do prvej desiatky výsledkových listín (roč. nar.

MiroslavPažurst.majstromPoľskai Čiech Melničáková,Diničováa ďalšietalenty

Bronz ov ýkordKap ák aa Kucku V dňoch24.a 25.novembrasav bratislavskejhaleMladosť uskutočnilturnaj„Sláviacup“(zaradenýdoSlovenskéhopohára) v šerme kordom starších žiakov a kadetov. Turnaja sa zúčastnilištyriapretekáriKlubušermuSnina. l Kadeti (23 pretekárov) – zápasu. Potom porazil 15:13 „koNajvyššie sa prebojoval Martin legu“ Branislava Kucku a Duduca Kapák(nasnímke) s bilanciou zo z BŠK Bratislava tesne 15:14. základného kola (3/2) a druhého V semifinále však podľahol skupinového kola (5/6) postúpil do neskoršiemu víťazovi Cipárovi eliminačných bojov nasadený ako z BŠK Bratislava 4:15. Vystúpil tak piaty, s voľným žrebom do prvého na bronzový stupeň víťazov. Najlepší: 1. Cipár (BŠK Bratislava), 2. Andráši (KŠK Košice), 3. Kapák (Snina) a Azor (KŠŠ Zvolen)… 12. Branislav Kucka, 13. Denis Dunaj, 23. ŠtefanDžula. l St. žiaci (18) – Branislav Kucka so skvelým výsledkom základného kola (4/1) a druhého skupinového (5/0) postúpil do vyraďovacej fázy nasadený ako štvrtý, v prvom zápase s voľným žrebom. V ďalšom porazil Stolára z UK Bratislava 15:14, ale aj on v semifinále podľahol najtesnejším rozdielom 14:15 Geršimu z UK Bratislava a pre Sninu vyšermoval rovnako bronzovú medailu. Denis Dunaj skončil na 10. mieste. Najlepší: 1. Rečlo (BŠK Bratislava), 2. Gerši (UK Bratislava), 3. Kucka (Snina) a Kulka (BŠK Bratislava). Obaja semifinalisti si vý razne polepšili v bodovaní Slovenského pohára. (dk)

TomášKazíkvoWolverhamptone V britskom Wolverhamptone sa 18. novembra uskutočnil medzinárodný turnaj seniorov v korde „Wolverhampton Allstar cup“. Klub šermu Snina re prezentoval senior TomášKazík(ako jediný slovenský zástupca). Nastú pilo 13 pretekárov zo 4 krajín. Zo základného kola (4/2) Kazík postúpil do eliminačných bojov, kde v prvom zápase porazil Brita Locketta 15:5. Vo štvrťfinále však podľahol 11:15 Britovi Devenportovi a vyšermoval si 6. miesto. Najlepší: 1. Greensides, 2. Devenport, 3. Northam (všetci GBR) a Wong (HKG). Popri práci s minimálnou možnosťou tréningov je to veľmi dobrý výsledok a dobrá propagácia slovenskej Sniny. (dk)


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU V HUMENNOM ING. ALEXANDER ERNST

Vyčíslením nákladov poukázať na nepriame dotácie pre športové kluby

Stačilo veľmi, veľmi málo… Ako druhé kolo zápasníckej ligy mužov vo voľnom štýle (1. 12.) ukázalo, rozhodlo sa už v prvom bratislavskom kole, kde domáca Dunajplavba získala trojbodový náskok. Práve takýto rozdiel sa napokon preniesol do konečných výsledkov. Škoda, lebo mohlo dôjsť aj k obratu. V najľahšej váhe ZK Vihorlat Snina (BB), 4. Gribanič (VSN) viac očakával od Kostanya- (obaja VSN); do na, štvrté miesto sa málilo, Miroslav 66 kg (9): 1. Štofira víťazstvom získal „sedmič- Shuptar (VSN), ku“ bodov, ale dvojica mohla (mala) 2. Fašánek, 3. získať viac. O Bolotnyukovi škoda Obžera (obaja dlhé litánie, je to super borec. Vidieť BA), 4. Radnóti ho priamo v akcii je pôžitok. Ján (VSN), 5. Štofík, Gribanič sa snažil, štvrté miesto bo- 7. Lešanič (obaja lo dobré. Vasyl Shuptar splnil úlohu, SSN); do 74 kg MykolaBolotnyuk zvládol oboch Bratislavčanov (9): 1. Perkhaliuk (VSN), 2. Deák (Obžera, Fašánek), Michal Radnóti (KE), 3. Ollé (BA),.. 6. Blaško dosiahol maximum, čo mohol. Aj (SSN); do 84 kg (11): 1. Duba (BA), Volodymyr Perkhaliuk dostal halu 2. Bodnár (KE), 3. Matejov (BA),.. 5. (cca 400 divákov) do varu, zvládol Polačko (SSN); do 96 kg (12): 1. reprezentanta Ollého (BA), vo finá- Jaloviar, 2. Sciranka (obaja BA), 3. le Deáka (KE). Marek Kornaj získal Dancsák (KE), 4. Kornaj (VSN),.. 9. cenné body, rozhodnúť mohla aj Jún (SSN); do 120 kg (12): 1. najťažšia kategória. Andriy Vlasov Vojčák (BA), 2. Molnár (VSN), 3. však prehral s Geralským (KE) Geralský (KE),.. 7. Kordanič (SSN), a napokon nebodoval. Rátalo sa, 8. Vlasov (VSN). Poradie v 2. tur že isto bude. Naopak až do finále naji: 1. ZK Vihorlat Snina 39 bodov, sa dostal Peter Molnár. Podľahol 2. Bratislava 39, 3. Košice 30, 4. B. Vojčákovi (BA). Rozdiel medzi Bystrica 11, 5. ZK Slávia Snina 9, 6. prvým a druhým miestom sú dva Prievidza 6, 7. R. Sobota 4, 8. Nitra body. Ak by bolo poradie opačné, 2, 9. Šamorín 0 bodov. Konečná poradie 2012: 1. Du každý vie rátať… Keď rozhodujú o majstrovi iba dva turnaje, ráta sa najplavba Bratislava 80 (41+39), 2. všetko, nie čas dohnať stratu, lebo ZK Vihorlat Snina 77 (38+39), 3. nie všetko musí výjsť na sto per- Košice 63 (33+30), 4. B. Bystrica cent. V dobrom svetle sa ukázali aj 17 (6+11), 5. ZK Slávia Snina 13 borci ZK Slávia Snina (SSN), (4+9), 6. Prievidza 12 (6+6), 7. Šamorín 6 (6+0), 8. R. Sobota 5 všetko sninskí odchovanci. l 50 – 55 kg (7): 1. Štofira (VSN), (1+4), 9. Nitra 2 (0+2). Pastor (KE), 3. Kupčo (SSN), 4. Najlepší pretekár sezóny 2012: Kostanyan (VSN); do 60 kg (7): 1. Mykola Bolotnyuk (ZK Vihorlat SniBolotnyuk, 2. Berdis (KE), 3. Ries na). (mšk)

3. 12. 2012

Pod po ra športu nie ta ká, ako sa zda la

Pred dvoma týždňami VK Chemes vy jadril pochvalu vedeniu mesta za V rámci schvaľovania Viacročné- počte použitých počet hodín 2 331, ho rozpočtu mesta Humenné na t.j. všetkých hodín, pri ktorých sa pozitívnu zmenu v podpore športu roky 2013–2015 na Mestskom hala v danom období využívala. v Humennom v čase, keď sme prizastupiteľstve v Humennom bolo Volejbalový hlub Chemes použil pomienkovali návrh rozpočtu mesta poukázané, že na návrh rozpočtu výpočet všetkých možných hodín, na rok 2013, ktorý bol zverejnený uverejnený na internete, reagoval to znamená 365 dní krát 24 hodín, na webovej stránke mesta. Hrozné jedine Volejbalový klub Chemes čo je 8 760 hodín. Argumentuje bolo naše sklamanie, keď sme zistiHumenné. Túto pripomienku tým, že prevažne ide o fixné nákla- li, že na rokovanie do mestského pred uvedením bodu na zastupi- dy, a preto rozpočítal celkové ná- zastupiteľstva bol daný iný návrh teľstve okomentoval predklada- klady na všetky možné hodiny. Ne- vedenia mesta, ktorý v položke doteľ rozpočtu, prednosta Mestské - môžme však súhlasiť s tým, aby tácia na podporu športu bol znížený ho úradu v Humennom Ing. Ale- športová hala bola využívaná 24 zo 111 850 na 82 000 €. Je nexander Ernst. (Viac o zastupi- hodín denne, využitie v neskorých dôstojné, ale zrejme pre niektorých teľstve aj na strane 5). nočných hodinách je sporné. A ne - štandardné robiť si z občanov také V prípade pripomienky Volejbalo- môžeme súhlasiť s tým, že pri to nechutné žarty, keď zmenu pového klubu Chemes boli použité 24–hodinovom využití haly nebudú čas pripomienkovania vykoná ten, úplne rozdielne parametre, preto rásť náklady, minimálne teda ener- kto návrh predkladá, teda vedenie výsledky oboch sa odlišujú. Správa gie, mzdy, odvody. Mesto Hu- mesta a občanov o tom nijako nerekreačných a športových zariade- menné vyčíslením týchto nákladov upozorní. Znovu teda platí, že ní na vyčíslenie nákladov na pre- chce poukázať na nepriame dotá- nasľubovať sa dá všetko. Väčšina vádzku Športovej haly uvádza vý- cie pre športové kluby. Priame do- si poviete, že o čo vlastne ide, veď sledky za rok 2011, výsledky za rok tácie sa budú naďalej rozdeľovať je kríza, takže čo tam po športe, tre2012 ešte nie sú uzatvorené, pre v zmysle platného Všeobecne zá- ba šetriť. Súhlasím, ale potom všarok 2013 je len predpoklad nákla- väzného nariadenia o poskytovaní de. Ide mi však o to, akým spôsodov, čiže použili celkové náklady dotácií mesta. Táto pripomienka, bom to bolo vykonané. Túto úpravu okrem odpisov. Volejbalový klub ktorá bola prijatá, nemá dopad na mohli navrhnúť a odsúhlasiť poChemes použil pri výpočte pred- schválenie návrhovanej príjmovej slanci na mestskom zastupiteľstve. pokladané náklady mestskej špor- a výdavkovej časti rozpočtu,– uvie- Takže žiadna pozitívna zmena sa tovej haly na rok 2013 vrátane dol prednosta MsÚ. (mš) nekoná a naviac takéto konanie ešte viac prehĺbilo našu nedôveru odpisov. Okrem toho rozdielne poSRaŠZ VK Chemes voči krokom a rozhodnutiam, ktoré stupoval aj pri výpočte hodín, podľa ktorých reálne náklady na jednu celkové náklady (€) 91 464 139 923 robí vedenie mesta v oblasti športu. Vo svojom diskusnom príspevku 2 331 8 760 hodinu pri Správe športových počet hodín 39,24 15,97 na mestskom zastupiteľstve dňa a rekreačných zariadení sú vo vý - náklady na 1 hod. 26. 11. 2012 som poukázal na takéto spôsoby a praktiky pri predklada-

ZK Vi horlat Sni na dru hý, ob ha jo ba ne vy šla

-

ní návrhu rozpočtu. V reakcii pani primátorky neodzneli konkrétne odpovede, ale dokonca mi bolo vytknuté, že nesprávne interpretujem podporu mesta v oblasti športu, pretože podľa jej tvrdenia bolo v roku 2012 schválených a rozdelených 70 500 € a aj v rozpočte na rok 2013 je dotácia pre šport zvýšená o 12 000 €. Prvá časť tvrdenia, koľko eur bolo schválených je pravdivá, ale druhá nie, pretože bolo rozdelených 82 500 €, samozrejme keď započítame hokej a futbal, ktorí dostali dodatočnú dotáciu na rozdiel od VK Chemes. Požiadavka VK Chemes na zvýšenie nebola akceptovaná. To znamená, že na rok 2013 nie je v rozpočte zvýšenie, ale zníženie oproti rozdelenej dotácii v roku 2012. Napriek všetkému veríme, že bude existovať rovnaký princíp a rovnaký meter pri podpore športu v Humennom a nebudú rozdiely medzi podporou tých športov, v ktorých má vedenie mesta svoje zastúpenie resp. priority, ale v prvom rade budú rozhodovať dosiahnuté výsledky. V opačnom prípade môžeme očakávať výrazný pokles športovej aktivity a výkon nosti a naopak nárast problémov smerujúci k zániku niektorých športových klubov, ktoré nie sú v priazni vedenia mesta. Ing. Stanislav Rehuš, predseda SR VK Chemes

Hu menská korču la aj s pä ti cou Hu menča niek Prvý december prilákal na humenský zimný štadión celú slovenskú mládežnícku krasokorčuliarsku základňu. V poradí IX. ročníka Humenskej korčule sa v ôsmich kategóriách zúčastnilo pätnásť klubov, spolu 79 vyznávačiek (–ov) ladného športu na ľade. Zastúpenie mal aj domáci KK Krasow Humenné piatimi dievčatami. Svoje prvé vystúpenia na ľade Babincová (IKB), 7. Soňa Mindová ukázali začiatočníčky, po nich (začiatočníci), 9. Alexandra Gnipohviezdičky, mladšie i staršie nádeje vá (ml. žiačky), 11. Zuzana Burdodievčat a chlapcov, mladšie žiačky vá (hviezdičky) a 15. Emma Kua vrcholom bolo interpretačné rillová (st. nádeje). korčuľovanie (IKB). Súlad hudby Organizačný výbor akcie vyslovuje a schopností predviesť umenie na poďakovanie za sponzorskú pomoc: ľade bol pekný, škoda, že neprilá- mesto Humenné, Star Beer s.r.o., kal do hľadiska ešte viac verejnosti. RS– Sport, PPaC Humenné, Lekáreň Za snahu a drinu z tréningov si Mária Humenné, Pepsi Cola, Peter mladí športovci uznanie zaslúžia. Strýček, Tatum Sport a samozrejme Umiestnenie našich: 1. Kristína rodičom našich športovcov. (mšk)

KKKrasowHumenné:(snímkavľavo)EmmaKurillová,SašaGnipová, ZuzanaBurdová,SoňaMindová,SoňaKurillováa trizačínajúceadeptkyklubu l (snímkavpravo)SašaGnipováa KristínaBabincová.


15 - POD VIHORLAT OM -

Vlkolinský nahrádza Vartovníka

ŠPORT

3. 12. 2012

VÝSLEDKO VÝ VO LEJ BA LO VÝ SERVIS STOLNO TE NI SO VÉ SÚ ŤA ŽE – SSTZ, VsSTZ a ObSTZ l I. LIGA MUŽI, 8. kolo: Galeje Košice – Chemes Humenné B 0:3 (–19,–20,–12) a 3:2 (23,–16,–23,22,11). Chemes B: Nemec, Varšo, Pavelka, Urban, Mačička, Hakoš, Bališin, Peleščák, Dobrančin – libero Boldy. Tréner: R. Vlkolinský.

l I. LIGA, sk. Východ – 5. kolo: Energodata Žilina – ŠKST Humenné 9:5, P. Kucko 3,5/0, M. Dusa 1 + 1WO/1,5, P. Mráz 1/0, P. Krajčí 2,5/1 R. Gabarik 0/2,5 – D. Stoják 1/2,5 (Gabarik 0:3), M. Brnčal 3,5/0 (Dusa 1:3, Gabarik 0:3, Sobrance 16 15 1 46:8 45 Krajčí 2:3 / Dusa–Gabarik 1:3), I. SerKošice 16 10 6 34:27 28 bák 0,5/3 (Dusa–Gabarik 1:3), D. Fink Humenné B 16 9 7 36:31 27 0/2,5 + 1xWO; MSTK VTJ Martin – Vranov 16 7 9 30:32 21 ŠKST Humenné 8:6, P. Valko 2,5/1, T. St.Ľubovňa B 14 3 11 13:37 9 Láni 0,5/2, D. Štípala 2,5/1, D. Cvečko Svidník B 14 2 12 12:36 8 l I. LIGA ŽENY, 7. kolo: Skóre Snina – 2,5/1, J. Straka 0/1 – D. Stoják 1/2,5 Kometa Košice 3:2 (–18,–26,14,19,11) (Láni 1:3), M. Brnčal 3/0,5 (Láni 1:3, Štía 3:0 (15,13,22). ŠK Skóre: Jacinová, pala 1:3, Cvečko 2:3), I. Serbák 0/3,5, Štofiková, Olexová, Potocká, Gavrono- D. Fink 2/1,5 (Valko 2:3, Straka 0:3). vá, R. Lajtárová (S. Lajtárová, Fedurco- l Martin – Stadex Košice 6:8, Rožňava vá, Čokinová, Runčáková, Aľušíková). B – Kys. N. Mesto 11:3, Rim. Sobota – Tréner: V. Jacina. Čadca B 8:6, Ružomberok B – l I. LIGA ŽIACI, 5. kolo: Chemes Hu- Krompachy 11:3, St. Ľubovňa – Margemenné A – Prešov 3:2 (20,18,–11, cany 8:6, Žilina – Stadex Košice 10:4, –20,15) a 3:1 (11,19,–26,15). Chemes A: Rožňava B – Čadca B 8:6, Rim. SoboII. HO KE JO VÁ LI GA MU ŽI Dolobáč, Meriač ml., Brilla, Smolej, Metyľ, ta – Kys. N. Mesto 9:5, Ružomberok Končár – libero Krajník (Kopka, Fiľarský, B – Margecany 7:7, St. Ľubovňa – Bálint, Marek). Tréner: M. Meriač st. Che - Krompachy 12:2. 9 7 2 0 90:36 25 Tretiny: 0:1,1:3,4:5. Naši mali zápas mes Humenné B – St. Ľubovňa 3:0 St. Ľubovňa 9 5 2 2 66:60 21 v rukách, po II. tretine viedli 4:1, za sta- (16,17,9) a 3:1 (17,14,–24,17). Chemes B: Rim. Sobota 9 6 0 3 71:55 21 vu 7:2 už poľavili v koncentrácii a došlo J. Ridarský, K. Zgibor, E. Pizur, D. Harvilik, Žilina na prestrelku. Góly: Leščišin 4, Sabol 2, D. Uhrin, J. Kovalčin, S. Rada, A. Virostek. Ružomberok B 9 3 5 1 72:54 20 Rožňava B 9 4 2 3 61:65 19 Košč, Fabuľa, Štefan. MHK Bemaco: Tréner: M. Feduš. Čadca B 9 4 1 4 67:59 18 Tomaščík – Fabuľa, Zima, Suvák, M. Martin 9 3 3 3 62:64 18 IX. MEDZI LA BORSKÁ VO LEJ BA LO VÁ LI GA Ficko, Fedorjak, Turcovský – Luč, LeščiMargecany 9 4 1 4 72:54 18 šin, Košč, Sabol, Forgáč, Štefan, Fedič, l2. kolo: PSS a.s. – SOŠ A.W. 1:3, Vydraň Kys. N. Mesto 9 3 1 5 54:72 16 Knap, Mihalič. Tréner: J. Kardoheli. – Gymnázium 1:3, Mesto – Repas 0:3. Stadex Košice 9 3 0 6 48:78 15 D.Kubín 10 7 0 2 1 49:32 23 SOŠ A.W. 3 3 0 9:2 6 Krompachy 9 2 0 7 47:79 13 R.Sobota 11 7 0 0 4 58:41 21 TJ Sokol Vydraň 3 2 1 7:4 5 ŠKST Humenné 9 1 1 7 46:80 12 L.Mikuláš B 10 7 0 0 3 58:48 21 PSS a.s. 3 2 1 7:5 5 l II. LIGA – 6. kolo: Rožňava C – Detva 11 5 1 0 5 52:55 17 Gymnázium 3 1 2 5:7 4 Udavské 7:7, Maroš Gajdoš 2,5, M. Humenné 10 4 2 0 4 52:45 16 Repas 3 1 2 4:7 4 Bajcura 2,5, J. Gajdoš 1,5, D. Gajdoš Gelnica 7 0 0 1 6 23:49 1 Mesto 3 0 3 2:9 3 st. 0,5; Mokrance – Snina 8:6, Š. Štuň Sabinov 7 0 0 0 7 26:48 0 2, I. Malinič 2, J. Jelo 1, P. Paulik 1; MLÁDEŽNÍCKY HOKEJOVÝ SERVIS II. BASKETBALOVÁ LIGA, MUŽI Mokrance – Udavské 7:7, Ma. Gajdoš 2,5, M. Bajcura 2,5, D. Gajdoš st. l 8. roč.: Bardejov – MHK Hu- l 1. BK Humenné – Eilat Prešov 94:42. 1,5, J. Gajdoš 0,5; Rožňava C – Snimenné 7:1 (1:1,2:0,4:0), gól: 13. S. Hostia nastúpili len so šiestimi hráčmi, 1. na 10:4, Š. Štuň 2, I. Malinič 1, P. Paulik Dubiak. MHK: Kasarda – Vraštiak, Fic, BK tiež nehral v kompletnej zostave. Dob- 1; Vranov – Michalovce 6:8, Vojčice – Cseto, Bazár, Buraľ – Dubiak, T. rá zónová obrana a následné rýchle protiú- V. Kapušany 6:8, Valaliky – ŠKP PreLancoš, Rohaľ, Labanc, B. Fedorková toky boli hlavné zbrane Humenčanov. Od šov 10:4, ŠKP Košice – Bardejov 2:12, – Duhoň, Hančarik. Tréner: P. Štekláč. úvodných minút získali 17–bodový ná- Kežmarok – Slov. Ves 8:6, Vranov – V. l 6. roč.: Bardejov – MHK Humenné skok, ktorý už len narastal. Vystriedali sa Kapušany 4:10, Vojčice – Michalovce 9:4 (5:0,3:2,1:2), góly: Havrilko, Ragan, všetci hráči. Stobodová hranica síce ne- 5:9, Valaliky – Bardejov 4:10, ŠKP KoJ. Copko, T. Karoľ. MHK: Hnát, Fofner – padla, ale spokojnosť s výsledkom aj hrou šice – ŠKP Košice 8:6. Bobela, Merva, Frajtková, Kovka, G. bola tentoraz na mieste. Štvrtiny: 25:8, Bardejov 12 10 2 0 121:47 34 Štetka, Vasilega – Ragan, Havrilko, D. 21:12, 25:11, 23:11. Zostava a body: Valaliky 11 10 0 1 101:53 31 Spišák, P. Spišák, J. Copko, Jevič, Ka- Kusko 23, Boršč 17, Lošák 16, Burič 13, V.Kapušany 11 9 1 1 99:55 30 Jurčišin 4 (Glasa 9, Habaľ 8, Kulik 4). (bab) Mokrance roľ, Volkov, Jaško. Tréner: P. Štekláč. 11 8 2 1 102:52 29 Michalovce 11 7 0 4 82:72 25 Kežmarok 11 6 0 5 77:77 23 Udavské 11 4 3 4 77:77 22 ŠKP Prešov 12 4 0 8 73:95 20 Humenskí treťoligisti Reinter Humenné B vo 4. kole privítali Drienov. Už Vojčice 11 4 0 7 76:78 19 po troch hodinách hry zvíťazil Žido na 8. šachovnici a Rajňák na 1., Vranov 11 4 0 7 68:86 19 postupne pridávali body Šuťák, KorRožňava C 11 3 1 7 52:10218 nucik, Cehelský a remízou skončila ŠKP Košice 11 3 0 8 61:93 17 partia Antona Bidleňa na 7. šachovSnina 11 1 0 10 56:98 13 nici. Napriek stavu 5,5:0,5 Harvan Slov.Ves 11 0 1 10 47:10712 (2.) a Juranko (3.) bojovali o čím vyšl III. LIGA – 9. kolo: ŠKST Humenné ší bodový rozdiel v skóre. Po piatich – Snina B 17:1, M. Michalčo 4,5, J. hodinách hry sa im to aj podarilo. Mihaľovová 4,5, Ľ. Lukáč 3,5, J. Haj„Béčko“ si zapísalo zatiaľ najvyššiu dučko 3, P. Novák 1,5 – A. Pavlotty 1; výhru sezóny 7,5:0,5. Reinter Hu Belá n/Cir. – Vranov B 8:10, Dráb 3, menné C hostil juniorov Slávie Pre Vozár 3, Drotár 1, Burík 1; Stropkov – šov, tabuľkovo „vyšších“, no na ša Jabloň 11:7, Picha 3, R. Šmiga 2, chovniciach to nebolo vôbec cítiť. Židzik 1, Čopan 1; Svidník – BrezoviDomáci viedli 2:0, keď zvíťazili hráči ca 14:4, Bardejov B – Prešov B 15:3, na 7. a 8. šachovnici Matej Ganaj Bardejov C – Šar. Michaľany 4:14. Šar.Michaľany 9 9 0 0 133:29 27 (na snímke) a Jakubčo. Cenné body Bardejov B 9 7 1 1 110:52 24 pridali Pčola ml., Pčola st., Polačko Vranov B 9 6 2 1 92:70 23 a Gerbery. Výsledok 6,5:1,5 upravil Belá n/Cir 9 5 2 2 96:66 21 remízou Šatník. Reinter B je mo ŠKST Humenné B 9 5 1 3 92:70 20 mentálne na 3. mieste (o jeden záSvidník 9 4 2 3 91:71 19 pas menej na vedúce družstvo) Stropkov 9 4 0 5 75:87 17 a Reinter C na 5. mieste 12–miestnej Snina B 9 2 2 5 57:10515 tabuľky. Bc. Miriama Kudlová ŠKP Prešov B 9 2 1 6 54:10814 „Správna rada klubu sa rozhodla na základe hodnotenia doterajších výsledkov a úrovne dosahovanej hry ukončiť spoluprácu s pánom Vartovníkom pri A–tíme seniorov ŠK Chemes Humenné. Zo strany trénera sme akoby necítili záruky istoty, navodenia pozitívnej atmosféry v družstve. Stano Vartovník je tréner mladý, ambiciózny, angažmán v Hu mennom mu však jednoducho povedané – nevyšiel,“ konštatoval Ing. Ján Grosiar. Po viac ako polroku sa na trénerskú stoličku chemesákov vracia Richard Vlkolinský, ktorý bude v klube naďalej pôsobiť aj ako tréner mládeže. (mšk) l PREDPREDAJ VSTUPENIEK: Challenge cup (11.12., ut) Chemes Humenné – Moers predpredaj od 4.12. (utorok). Cena 2,50 €, resp. 2,00 €.

-

Gelnica – Humenné 5:9

Ša chisti do ma jasne vy hrá va li

Jabloň 9 1 1 7 66:96 12 Bardejov C 9 0 3 6 59:10312 Brezovica 9 1 1 7 47:115 12 l IV. LIGA – 9. kolo: Medzilaborce – Vranov D 7:11, Mazanec 2,5, L. Zubek 2,5, Sopirjak 2; Kamenica n/Cir. – Z. Hámre 4:14, Bocko 4 – S. Cogan, Širgeľ, Dzubák a Michalenko po 3,5; Hažín n/Cir. – Košarovce 7:11, Švigar 3,5, M. Serbák 2,5, Topoľančin 0,5, V. Demčák 0,5 – D. Kaňuk 4, Karabinčík ml. 3, P. Kaňuk 2, Sabol 2; Čierne – Snina C 10:8, S. Koscelanský 2,5, M. Charitun 2, M. Bajús 2, A. Kopáč 1,5; Belá n/Cir. B – Vranov C 13:5, J. Gnip 4,5, Hrežík 4, V. Džatko 3,5, J. Bednár 1; Jasenov – Tecák Vranov 11:7, Krokker 4,5, P. Barnišin 3,5, Miro Gajdoš 2, Š. Mastiľák 1. Vranov D 9 8 0 1 97:65 25 Zempl.Hámre 9 6 0 3 91:71 21 Jasenov 9 6 0 3 91:71 21 Belá n/Cir B 9 5 1 3 89:73 20 Košarovce 9 5 0 4 97:65 19 Čierne 9 5 0 4 83:79 19 Tecák Vranov 9 4 1 4 90:72 18 Vranov C 9 4 1 4 71:91 18 Snina C 9 4 0 5 86:76 17 Hažín n/Cir 9 2 1 6 75:87 14 Kamenica n/Cir 9 2 0 7 49:113 13 Medzilaborce 9 1 0 8 53:109 11 l V. LIGA – 7. kolo: Kamienka – Belá n/Cir. C 15:3, T. Kolesár 4,5, Bašista 4, D. Gajdoš 4, Hojdan 2,5 – M. Hašuľ st. 1,5, Ovad 1,5; Hrabovec n/L. – Dlhé n/Cir. 11:7, Pavlišin 4,5, E. Demčák st. 3,5, E. Demčák ml. 2, Duda ml. 1 – S. Kohut 3, Ma. Kohut 2,5, Beľančin 1, Dzurikanin 0,5; Myslina – Kocha novce 11:7, Telepun 3,5, Mi. Kohut 3,5, Trebišovský 2, Tecák 2 – Kelich 3,5, L. Forró 2, Hromňák 1,5; Kamenica n/Cir. B – Snina D 8:10, Šram 3,5, F. Sojčák 1,5, J. Sojčák 1,5, Nitkulinec 1, Bokša 0,5 – D. Kontuľ 4, R. Bogner 3, J. Karľa 2, D. Butala 1; Kolonica – Košarovce B 5:13, Sabač ml. 2, Komár 1,5, M. Kira 1, Sabač st. 0,5 – P. Kaňuk 4,5, M. Kaňuk ml. 4, Bučko 3,5, Olexík 1. Košarovce B 7 7 0 0 82:44 21 Kamienka 7 6 0 1 84:42 19 Snina D 7 5 0 2 74:52 17 Hrabovec n/L. 7 4 1 2 72:54 16 Dlhé n/Cir. 7 3 1 3 67:59 14 Kamenica n/Cir. B 7 1 2 4 62:64 11 Kochanovce 7 2 0 5 61:65 11 Myslina 7 2 0 5 46:80 11 Belá n/Cir. B 7 2 0 5 46:80 11 Kolonica 7 1 0 6 36:90 9 l VI. LIGA – 7. kolo: Ptičie – Lieskovec 5:13, Repko 2, Karas 2, Zaremba 1 – F. Rada 4,5, F. Salanci 3,5, Kyslan 2,5, P. Rada 2,5; Stakčín – Kochanovce B 12:6, Husťak 4,5, Lukša 3,5, Sochanič 2,5, Pitlanič 1,5 – Krídla 3, F. Forró 2, Porochnavý ml. 1; Hažín n/Cir. B – Košarovce C 14:4, Virtaš 4,5, V. Demčák 3,5, Ferjak 3,5, Varhoľak 2,5 – Olexík 2, Karabín 1, Sivák 1; Jabloň B – Kamienka B 0:18, D. Kolesár, Milčík, Rudík a Macík po 4,5; Hažín n/Cir. C – Čertižné 15:3, J. Mi chalko ml. 4,5, M. Pavlík 4,5, Valko 4,5, Kováč 1,5 – Sekera–Mikluš 1, Prokopčák ml. 1, Fecák 1. Lieskovec 7 7 0 0 99:27 21 Kamienka B 7 5 1 1 100:26 18 Ptičie 7 5 0 2 74:52 17 Hažín n/Cir. B 7 5 0 2 74:52 17 Stakčín 7 3 2 2 77:49 15 Jabloň B 7 4 0 3 64:62 15 Kochanovce B 7 3 0 4 56:70 13 Hažín n/Cir. C 7 1 1 5 53:73 10 Košarovce C 7 0 0 7 20:106 7 Čertižné 7 0 0 7 13:113 7


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

3. 12. 2012

HUT NÝ A STAVEBNÝ MATE RI ÁL

PLUS s.r.o.

NAJLACNEJŠÍ V REGIÓNE! Poskytujeme montáž krovov a striech

PRE­ DAJ:

u u u u u u u u

Strešné krytiny LINDAB, LEXAN Rúry kúrenárske a konštrukčné Plechy čierne a pozinkované Profily L, T, U, I Oceľ betonárska Kari siete Odkvapový systém Ťahokov, drôty

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER obklady, dlažby podhľady, podlahy voda, elektrika pokládka zámkovej dlažby

09 05 1 11 8 1 0 www.bytovejadrahe.sk

REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk

(drevený stánok pri zeleninovom trhovisku)

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

3. 12. 2012

Primátorka mesta HUMENNé Mestský úrad, Kukorelliho 34 066 28 Humenné vyhlasuje ponuku na voľné pracovné miesto

ZAMESTNANEC/–KYŇA KANCELÁRIE PRIMÁTORKY MESTA Všetky potrebné informácie a požiadavky sú uvedené na internetovej stránke mesta Humenné – www.humenne.sk v položke „Voľné pracovné miesta“. Kontakt: 057 7863 211

SVADBY 2013 tel. 0905 940 390 email: info@jmphoto.eu Ján Meňoščík www.jmphoto.eu

F i r m a VA S

po nú ka pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop

priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

VÝHoDNÁ CeNA

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

0905 647 789, 0907 929 369

Mesto H U M E N N É

vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov Ide o nebytové priestory nachádzajúce sa na: l Námestí slobody 23/4 (pešia zóna pri OD Laborec), priestor na poschodí o rozlohe 128,15 m2 l Námestí slobody 1734/57, DS Centrum – Južné námestie l Štefánikovej ulici 1525/29 v budove Detskej polikliniky l Ulici 26. novembra 1509/1 v Internáte III l Kukučínovej ulici 1557/1 l Laboreckej ulici 1865/26, Dom s opatrovateľskou službou (Klub dôchodcov) l Kukorelliho ulici 34 v Humennom, priestor v budove MsÚ Humenné. Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať na: 3 Mestskom úrade v Humennom, č. dv. 312, tel. 057 / 786 3277 3 internetovej stránke mesta – www.humenne.sk – v sekcii podnikateľ (Verejné obchodné súťaže) 3 úradnej tabuli mesta 3 v HNTV. Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať na: 3 Mestskom úrade v Humennom č. dv. 312, tel. 057 / 786 3277 3 internetovej stránke mesta – www.humenne.sk – v sekcii podnikateľ (Verejné obchodné súťaže). Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 31. 12. 2012 o 15.00 hod. PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Rozvoz do 20 km ZDARMA


P2 - POD VIHORLaT OM -

PRÍLOHA

-

3. 12. 2012

Spomienka Všade je ticho, smútok, keď blízke srdcia bolesť obteká. Tým veľkým putom, ktoré prúdi okom, dvíhame lásku a veľkosť človeka. Po dvadsiatichpiatich rokoch so slzou v oku a láskou v srdci spomíname na milovaného otecka

Výkup zlata a striebra za najVÝHODnEjŠIE cEny Záložňa Z-Kredit

andreja T O V a r Ň á K a z Humenného. Za tichú spomienku ďakujeme.

Sta ničná 11, Hu menné (1. posch.)

Deti s rodinami

Tel. 7721 560, 0908 254 153 Viete prečo majú v TrŽnici Oc Humenné najnižšie ceny? Lebo majú najniŽšie ceny nájmu v Humennom!

mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DeKOrácie _ KyTice _ Vence _ VÝZDOba KOSTOLOV a SPOLOčenSKÝcH mieSTnOSTí ObjeDnáVKy nOn - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Tel. 0915 90 19 19 TecHnicKé ZabeZPečenie pre: - obecné slávnosti - koncerty, turné - plesy, prezentácie - svadby, recepcie OSVeTLenie, OZVučenie PreSTrešenie, PÓDium LeD ViDeO STena

Holuby na slávnostné príležitosti

Myslite na Váš ples už teraz! Všetky plesy 2013 objednané do konca novembra s 25% zľavou

tel. 0911 690 620

0911 809 750 l 0918 224 019 zvuk@mail.t-com.sk

Profesionálny fotograf

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. neDeĽa: na požiadanie

v v v

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371

opopcak@hotmail.com

AKCIA:

u 3–vrstvové

p a r k e t y d u b F a m i l y, hrúbka 15 mm – 26,04 eur (s DPH)

Zimná aKcia - ZĽaVa na všetok tovar

10 - 20%

V POnuKe: u plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily u eurookná u hliníkové okná u zimné záhrady u hliníkové fasády u interiérové dvere (v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

svadby krstiny pohreby


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

I nz erá t y p rij íma m e a j t ele fon ic k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom l Dám do prenájmu 3–izb. byt v Humennom. Tel. 0907 997 007. l Dám do prenájmu priestor v centre Humenného. Tel. 0918 678 644. l Dám do prenájmu garáž na Kudlovciach v HE. Tel. 0905 98 50 61.

Kúpa l Kúpim ZÁHRADNÚ PUMPU. Zn. 6/4. Tel. 0915 336 495. l Kúpim FAZUĽU. Tel. 057/ 775 2959.

Predaj l Predám 2–izb. byt na prízemí (OV, 64 m2) s balkónom + 2 pivnice, v centre mesta HE na Gorkého ul. Tel. 0905 153 944. l Predám menší 2–izb. byt bez balkóna na Ševčenkovej ul. v HE. Tel. 0911 951 145. l Predám 2–izb. byt v OV (64 m2) na Mierovej ul. v HE. Tel. 0908 215 861. l Predám 3–izb. byt (OV) na Mierovej ul. v HE. Tel. 0918 371 648. l Predám 3–izb. byt (75 m2) na Košickej ul. v HE. Tel. 0905 910 681. l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám výhodne rodinný dom v Kochanovciach. Cena dohodou. Tel. 0915 762 505. l Predám starší RD s veľkým pozemkom v Zbudskom Dlhom (vhodný na chatu). Tel. 057/ 778 3069, 0915 920 333. l Predám RD v Koša rovciach. Tel. 0904 880 180, 057/ 772 2245. l Predám mur. chatu so záhradou v ZO Drienovec v HE. Tel. 0905 910 681. l Predám murovanú GARÁŽ na Sídl. pod Sokolejom v HE. Tel. 0905 910 681. l Dre ve ná Te ra sa pri Hviezde v Hu mennom na pre daj za 500 Eur. Zn. OKAMŽI TE. Tel. 0907 978 426. l Predám 14–ár. pozemok so starším domom v HE, blízko centra mesta. Tel. 0911 951 145. l Predám PALIVOVÉ DRE VO. Tel. 0908 371 259.

l Predávam PALIVOVÉ DRE VO a METROVICU. Tel. 0917 840 571. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám bločky po rekonštrukcii RD. Cena 1%. Tel. 0915 609 513. l Pre dám vo zí ček (na elektr. pohon) pre telesne postihnutého človeka. Cena dohodou. Tel. 0905 98 50 61. l Predám RP – Euro 1000T (možnosť prerobenia na fiškálnu). Tel. 0911 256 749 (ut–pia, 9–15 hod.). l Predám zimné pneumatiky R14 vo veľmi dobrom stave. Vhod né na Fa biu al. Octa viu 1.6 55 kW. Tel. 0944 166 111. l Predám zimné pneumatiky (na diskoch) na Daewoo Nexia. Tel. 0910 422 125. l Predám elektrónové disky 17“ zn. MAM, rozteč 5x100, s pneumatikami Dunlop SP Sport 225/45/17. Cena 370 Eur. Tel. 0907 540 396. l Predám traktor Zetor 7011, po renovácii – s TP a EČ. Tel. 0948 141 114.

l VYMEŇTE svoj ÚVER za výhodnejší BEZ PRÍJMU a RUČENIA. Tel. 0918 716 807. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872. l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizovaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonku renčné ceny. Tel. 0907 927 970. l REKONŠTRUKCIE bytov a domov – komplet sta vebné práce, zateplenie. Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409.

Ponuka práce

l Teatro Restaurant prijme šikovnú POMOCNÍČKU DO KUCHYNE. Zn. IHNEĎ. Tel. 0907 978 426. l Prosperujúca ná l Predám sušené HUBY. Tel. bytkárska fir ma v Koši 0905 248 771. ciach prijme STOLÁRA. l Predám lúpané vlašské Ubytovanie zabezpečené. ORECHY. Tel. 0902 590 Tel. 0903 631 536. 247. l Prijmem do pracovného pol Predám kŕmnu PŠENICU meru VODOINŠTALATÉRA (tohtoročná úroda). Cena 20 s praxou. Tel. 0905 544 053. Eur/100 kg. Tel. 0915 864 l SBS kurzy odbornej 191. spô so bi losti. Tel. 0915 l Predám ZEMIAKY z tohto- 111 116. ročnej úrody na uskladne- l Fir ma Tesar Dach prijme nie. Tel. 0907 234 842. do prac. pomeru TESÁROV a ŽELEZIAROV. Práca v ČR. Tel. 0908 089 446. l Ponúkame prácu na ŽL v okresoch Snina a Medzila borce na pozíciu OBCHODNÍK (poskytovanie pôžičiek) l Predám ODSTAVČATÁ oší - a INKASNÝ PRACOVNÍK. paných o hmotn. cca 20 kg. Tel. 0908 143 139. Cena dohodou. Tel. 0948 l Prijmem KU CHÁ 504 777. RA/–KU do pizze rie. Tel. l Predám ŤAŽNÉHO KOŇA. 0918 519 906. Tel. 0904 296 646.

Drobnochov

Rôzne l Vý hod ná PÔ ŽIČKA na čo koľvek. Tel. 0948 970 100. www.uvermarket.sk – PÔ ŽIČKY – PE NIA ZE NA POČKA NIE. Tel. 0904 804 406. l Výkup / predaj / servis MOBILNÝCH TELEFÓNOV. Chemlonský inter nát na ul. 26. novembra v Humennom. l KVETINÁRSTVO Erika na ul. SNP 13 v Humennom – Totálny výpredaj – zľavy až 50%.

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková

-

3. 12. 2012

P R Á C A Obsadzovanie miest v okresoch Snina a Medzilaborce na pozíciu:

l

OBCHODNÍK (ŽL)

pre poskytovanie pôžičiek l INKASNÝ PRACOVNÍK (ŽL)

tel. 0908 143 139

PRO­PO­LIS

extrémne liečivý produkt z čistej prírody www.liecivypropolis.sk

0905 712 913 MINIFARMA UDAVSKÉ ponúka na predaj l ze mia ky a cibuľu na zimné uskladnenie (pôvod Slovensko) l neskorú kapustu na nakladanie l l l l

ĎALEJ V PONUKE: kŕmne zmesi pre hydinu gra nu le pre psov pšenica mieša né šro ty

Dovoz ZDARMA Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 779 6175 Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Tel. 0948 527 157

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

Žalúzie l Sieťky l Rolety Vonkajšie žalúzie C50, C80, Z90 Výmena lamiel na vonkajších plast. roletách

www.podvihorlatom.sk

057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk www.zaluzie–humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

3.12.2012

PRAVIDELNÉSTRETNUTIESPOLOČENSTIEVVLASTNÍKOVBYTOVSOZÁSTUPCAMIENERGOBYTU PRIMÁTORSNINYNAKONFERENCIIO CESTOVNOMRUCHUVOVARŠAVE

Oboh at en éo odb orn ýsem in ár O ďalšíchmožnostiachrozvoj areg ión u

Dvadsiatehosiedmeho novembra sa v priestoroch PrimátormestaSnina,Ing.ŠtefanMILOVČÍK(na Mestskéhoúraduv Humennomuskutočnilopravidelsnímke), ako jeden zo zakladajúcich členov néstretnutiepredsedovSpoločenstievvlastníkovbyZdruženia Karpatského Euroregiónu sa 28. notov(SVB)sozástupcamispoločnostiEnergobyts.r.o. vembra zúčastnil na konferencii usporiadanej Humenné,ktorápretietobytovédomyposkytujeslužMinisterstvomregionálnehorozvojacestovného by pri zabezpečovaní správy. Predmetom stretnutia ruchuPoľskejrepublikyvoVaršave. boloinformovaťzástupcovSVBo aktuálnychprobléCieľom konfe- ho euro re gió nu s veľký mi mochtýkajúcichsasprávybytovýchdomovv oblasti rencie bo la možnosťami potenciálu prírody legislatívnej,technickeja ekonomickej,uviedolkonap r e z e n t á c i a a kra ji ny, pre dovšetkým pre teľEnergobytu,s.r.o.,Ing.AndrejBAČA(nasnímke). zámerov k úsi- cestovný ruch, ale i ostatné Zástupcovia Energobytu, s.r.o. pred- domov. Zástupcovia Profesionálnej liu vytvoriť samostatný ope- hospodárske aktivity vrátane stavili viac ako 80 zástupcom bytových dražobnej spoločnosti sa venovali račný plán pre Euroregión Kar- ochrany prírody. Práve v tejto domov svoje zámery do budúceho ro- problematike vymáhania pohľadávok paty v programovacom období časti poukázal sninský primátor ku. Boli prezentované nové rozšírené pre SVB formou dobrovoľnej dražby 2014–2020. Už niekoľko rokov na svetové kultúrne dedičstvo služby pre predsedov SVB, ale aj pre bytov a s tým spojené problémy vo Združenie Karpatského Euro - bukových pralesov v našom re samotných vlastníkov bytov, ktorí cez vzťahu k záložným právam na byt. Dru- regiónu aj v tomto programova- gióne, ale aj možnosti rozvoja personalizovaný webportál prostred- há časť seminára bola zameraná na com období vyvíjalo úsilie pre cestovného ruchu s konkrétníctvom internetu môžu z pohodlia do - iné možnosti financovania rozsiahle- čerpanie eurofondov v prihra- nym príkladom vytvorenia remova získať informácie a údaje o do- jších opráv v bytových domoch mimo ničnej ob las ti. Sú bežne sa gionálne významného biokúpame resp. byte a tak kedykoľvek bánk a stavebných sporiteľní. V tejto vytvárali podmienky pre vybu- liska v rekreačnej oblasti Sninskontrolovať zaobchádzanie s fi - časti boli zároveň odprezentované dovanie štruktúr, ktoré by vede- ské ryb ní ky. Ak ti vi ty pre nančnými prostriedkami za bytový možnosti úspory nákladov na prípravu li samostatne riadiť teritórium dovšetkým s poľskou časťou dom. Ďalej bola predstavená nová teplej úžitkovej vody v bytových do- spo lu prá ce v kar-patskom euroregiónu budú pokračovať pripravovaná služba pre SVB, ktorá moch. Záverom chcem vysloviť euroregióne zasahujúcu veľkú naďalej na rôznych úrovniach umožní odpočet meračov v bytoch cez presvedčenie, že pravidelné stretnutie časť Slovenska, Poľska, Ru- tak, aby to viedlo v konečnom internet, čím sa údaje o stavoch môžu so zástupcami SVB prispelo k spo- munska i Ukrajiny. Hlavným dôsledku v novom programopravidelne kontrolovať a vstup do bytov kojnosti našich zákazníkov a ďalšej argumentom pre vytvorenie sa- va com ob do bí k mož nos ti sa obmedzí iba v prípade zistenia ma - profesionalizácií správcovských slu- mostatného operačného pro - rozvoja tejto oblasti. nipulácie resp. poruchy. Aj v budúcom žieb, čo je dlhodobým zámerom našej ZuzanaKrupa roku bude spoločnosť pokračovať spoločnosti. Ing.AndrejBAČA gramu sú špecifiká karpatské v zľavových bonusoch pre SVB z poplatkov, ako prejav vďaky za dôve- KRAJ ANS KÝFSNÁD EJ EOSLAV OVALA ĽUD OV ÁHUDB AFSCHEMLON UBOL APRITOM… ru a dlhoročnú spoluprácu. Novinkou pravidelného stretnutia bolo zaradenie odborného seminára, ktorý spoločnosť Dvadsiatehoštvrtéhonovembrasav Kultúrnomdomev BagneauxvoFrancúzskukonalazaujímavá zabezpečila bezplatne aj pre zástup- udalosť,naktorejkrajanskýfolklórnysúborNádejeParížoslavovalsvoje60.narodeniny.Zišlisaoslácov SVB v meste Humenné pre kto- vencii hostiazďalekai zblízkaa taksmev preplnenejsálemohlividieťčlenovkrajanskýchspolkovvo rých nezabezpečuje služby. Prvá časť seminára sa venovala aktuálnym prob- Francúzsku,rodinyúčinkujúcich,bývalýchčlenovsúborui gratulantovz Čiech,Moravyi Slovenska. lémom pri výkone správy cez SVB. Medzi nimi i muzikantov z folklórne- ku ktorým sa pridali i miestni hu- André, strava – manželia Lesákovci. Zástupcovia Zduženia spoločenstiev ho súboru Chemlon Humenné z ľu - dobníci. A možno by sa zabávali i te - Súčasťou podujatia bola i výstava vlastníkov bytov na Slovensku pouká - dovej hudby Sokolej v zložení Vierka raz, keby neprišla upratovačka a ne- o doterajšej činnosti súboru a na nej zali na potrebu vzdelávania zástupcov Behúnová, Jozef Merga, Ľuboš upozornila, že limitovaný čas na zá- čestné miesto mali spoločné projekty SVB a hlavne nutnosti komunikácie Chromý, Michal Hajduk a Miroslav bavu vypršal. A keďže vo Francúzsku s Folklórnym súborom Chemlon Hu medzi zástupcami SVB a vlastníkmi Kerekanič. Jubilujúci súbor prišli sa dohody a zákony dodržiavajú, menné. Kniha na javisku sa symbobytov pri riešení problematiky bytových pozdraviť i vzácni hostia Marek Eštok chtiac nechtiac sme sa museli rozlú- licky zavrela. Skončil ale len pro– veľvyslanec SR v Paríži, Marcel Kli- čiť. Snáď len spomenúť hlavných gram, lebo v krajanskom súbore namo – konzul SR, Tatiana Paracková tvorcov programu – šéf súboru a hla- stupuje nová mladá generácia, a ja – riaditeľka Slovenského Inštitútu va celého diania – Daniel Com- dúfam, a pevne verím v ďalšie spo Dvadsiatehotretieho novembra v Paríži a ďalší. Slávnostnej akadémii pagnon, scenár a réžia – Tania Com- ločné stretnutia nielen na Slovensku náročné skúšky pagnon, scéna – Monika Com- a vo Francúzsku, ale i na mnohých 2012v DivadleBoženySlančíkovej predchádzali Timravyv LučencinaXVI.ročníku v Meudone a Bagneux. Keďže kra - pagnon a Denisa Schacht, výzdoba – podujatiach po celej Európe. MiroKarekanič celoštátnejsúťažev prednesepô- janský súbor nemá svoju ľudovú Táňa Fricaud, konferencier – Michel vodnej slovenskej prózy súťažila hudbu, doprevádzali ich gratulanti VYH ODNOT EN IEOSEMNÁSTEH OROČNÍK AFEST IVAL UZEMPĽINŠPIVA žiačka Mária HAVRIŠKOVÁ (na a to tance a spevy z regiónov Liptosnímke) z prvého ročníka druhej va, Horehronia a Podpoľania, ľudové častizákladného hudby Sláčik z Liptovského Mikuláša Šestnásteho novembra uskutočnilo Vihorlatské osvetové streštúdia literár- a Veselí chlapci z Brezna, regióny no–dramatické- Myjava, Morava, Zemplín, Spiš diskov Humennomv spoluprácis ďalšímiorganizáciamia inštiho odboru ZUŠ a české piesne a tance ľudová hud - túciamiosemnástyročníkfestivaluZempľinšpiva. Podujatia sa zúčastnilo 31 det- borná porota vyhodnotila výkony z triedy PhDr. ba FS Chemlon Humenné, čím naši EvyJacevičovej. muzikanti mali úlohu najťažšiu, čo ských spevákov z okresov Snina, jednotlivých interprétov. Laureávšak účinku jú ci i di vá ci zvlášť oce ni li. Humenné, Vranov nad Topľou, tom festivalu sa stala Timea Naša recitátorka Mária Havriško- Samotný program bol vynikajúco Medzilaborce, Sobrance a Micha- Burčíková zo SZUŠ Talent–Um vápotešilaporo- dramaturgicky vystavaný a hlavným lovce. Mladých spevákov spre- Michalovce. Cenu riaditeľa VOS tu interpretáciou poetického, prvkom scény bola velikánska kniha, vádzala ľudová hudba Folklórne- Humenné získala Alžbeta Mikloobrazného a jemne humorného z ktorej konferenciér čítal o jednotli - ho súboru Chemlon Humenné šová zo ZŠI Lesná Humenné, cetextu Dušana Dušeka Pierko. Nás vých kapitolách histórie súboru a tiež pod vedením primášky Vierky Be- nu ľudovej hudby Sokolej prevzazasepotešilojejprvémiestov dru- o dianí na javisku. A tak po úvodnej húnovej. Koncerty sa uskutočnili la Veronika Stanková z FS Vihej kategórii recitátorov z celého overtúre sa predstavovali jednotlivé v obciach Zemplínske Hámre, horlat Snina, cenu riaditeľa SZUŠ Slovenska.Naslávnostnomvyhlá- stránky činnosti súboru – Liptov, Če - Dlhé nad Cirochou a Kamenica Michalovce Jana Kračanská zo senísúťažerecitovalapredprimá- chy a Morava, Zemplín a Spiš, Tren - nad Cirochou. Predchádzala im ZŠ Laborecká Humenné, cenu toroma významnýmiosobnosťami čín a Myjava a nakoniec stredné Slo - seriózna príprava. Súčasťou fes- riaditeľa Súkromného centra mesta Lučenec v obradnej sieni vensko. Záverečnou scénou s poďa - tivalu boli i vystúpenia DFS voľného času Ptičie Klaudia KoMestského úradu. Domov si pri- kovaniami a gratuláciami sa to ale Chemloňáčik pod vedením Emílie váčová zo ZŠ Papín a cenu Runiesladiplom,peknúknihu,vzácne neskončilo. Práve naopak. Bol to len Vantarovej a odborný seminár sínskej obrody na Slovensku postrehy porotcov a pekné spo- začiatok perfektnej zábavy, ktorú o ľudovej piesni. Koncert v Dlhom Slávka Kunická zo ZŠI Lesná HuMiroslavKerekanič mienky.Miroslav Dzijak, riaditeľ školy rozpútali spoločne tri ľudové hudby, nad Cirochou bol súťažný a od - menné.

Knih anajav iskusasymb ol ick yzavrel a

Celoštátnavíťazka

Mal ismesvoj ežel iezkav ohn i

PV2012-49  

noviny Pod Vihorlatom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you