Page 1

Pôžièky PREŽIVNOSTNÍKOV, ZAMESTNANÝCH, DÔCHODCOV aOPATROVATEĽKY VZAHRANIČÍ

Tel.0905366416 ROČNÍK:XVČÍSLO:48

26.11.2012

Na burze informácií Stredná odbornáškolav Humennomprezentovala širokú paletu študijnýcha učebnýchodborov.Ako uviedla riaditeľka SOŠ RNDr. Oľga Skysľaková, najväčší záujembolo tvorivédielne,kdežiaci predviedli prácu s drevom, a o kadernícke a kozmetické služby (na snímke). V odbore cukrár zaujalo zdobenie vianočnýchperníkov.Predpokladám,že v budúcomškolskomrokusanaše tradičné učebné odbory naplniaešteviacvzhľadomk tomu,žedo4–ročnýchmaturitných odborovv roku2013budúpovinné prijímacie skúšky zo slovenskéhojazykaa matematiky,zdôraznila. Tieto informácie boli potvrdenéministromškolstvaajna stretnutíAsociácieSOŠ,ktorésa uskutočnilo 12. novembra vo Zvolene.Doniektorýchučebných odborovsaprijímacieskúškyrobiť nebudú.Viacna5.strane.(aš)

CENA: 0,40€

Dámedoprenájmu u

u

prevádzkuMÄSIARNE o rozlohe 86 m2

u

u

u na Ul. 1. mája v Humennom u

(bývaláprevádzka„čerstvékuraciemäso“,vedľahl.vstupu doareáluNemocniceA.Leňa).

u komplet zariadená (s rozrábkou a čističkou), klimatizácia…

Tel.0905553526

30. nov ember – 1. dec e m be r 20 1 2 PARKOVISKOPRIMESTSKOMTRHOVISKU – rýchle občerstvenie ULICEŠTUDENTSKÁa HVIEZDOSLAVOVA

l priemyselný tovar l domáce potreby l textil l odevy l bižutéria l cukrovinky l medovina l gofry l wafle l trdelníky


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l Aké bolo počasie na Katarínu,také bude v januári l Sv. Katarína zamkla husle do komína l Ak zima začne Adventom, potrvá desať týždňov l Na sv. Ondreja niekedy sa ešte vzduch teplom ohrieva l Ak je na prvý Advent mrazivo, zima bude trvať osemnásť týždňov l Ak má Ondrej na stromoch kvapky, bude v nasledujúcom roku veľa ovocia l Ak na Ondreja sneží, sneh dlho leží l Keď na Ondreja prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk l Keď Ondrejovský sneh pustí, tak všetky snehy v zime pustia l Na sv. Ondre ja priprav sane do dvora. (cin)

Kiná pozývajú Fajn Humenné 28. – 30. 11. a 1. 12. Skyfall Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 4 €. Centrum Snina 27. 11. Neha Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 2 €.

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén pondelok od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 14.00 hod. utorok od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. streda od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. štvrtok od 08.15 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. piatok od 09.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. sobota od 09.00 hod. do 10.30 hod. od 12.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna ženy/muži ut. až so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko sobota nedeľa

Humenská korčuľa - 9. ročník krasokorčuľovania. od 18.00 hod. do 20.00 hod.

Kam do lekárne

SPRAVODAJSTVO

- 26. 11. 2012

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Keď ma te ma ti ka ne pus tí Kytièka k meninám

Chválabohu,žev marazmekrízy,v ktorejžijeme,saobčaszablysnena lepšiečasy.Nieveľmi,alepredsa.Takmožnohodnotiťburzuinformácií,ktorejcieľomboloposkytnúťžiakomkončiacimzákladnéškolyčo najviacinformáciío strednýchškolách,o možnostiachvýberusprávnehopovolaniaz pohľadupotriebtrhupráce.Toučerešničkounatortebolasprostredkovaniezamestnaniafirmami.Alevráťmesak možnostiam štúdiapredeviatakov.Strednéškolyv regiónemajúprenichpripravenýchtakmer1300miest.Aledeviatakovjelenokolo700.A akk tomu prirátameskutočnosť,žeo niektoréškolyjea budestálezáujem(gymnázia),ostatnýmostávariadnesapobiťo študenta.Dejesatoužnazákladných školách, kde mestské pretiahnu k sebe deti z blízkych obcí. Eštedramatickejšie,z pohľaduichďalšejexistencie,jetonastredných školách.Jednýmslovom,matematikanepustí.Rodísamenejdetí.Bolobyzaujímavésledovať,čisanaškoláchv podobnompomereznížilaj početučiteľov.Aleo tomsnáďnabudúce.Marián Šimkulič

O REGIONÁLNYCH ŠPECIALITÁCH AKO PRODUKTE VIDIECKEJ TURISTIKY

Ochutnávka je dál z ar chy chu tí

Záujmové združenie Pomoc vidieku v dňoch 19. a 20. novembra v hoteli Karpatia v Humennom v rámci Programu rozvoja vidieka SR usporiadalo sériu prednášok zameranú na diverzifikáciu činností na vidieku, medzi nimi aj o skúsenostiach z rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky. Po prezentáciách ako chutí Hont či vú polievku, faširky so zemiakovým Podpoľanie, MVDr. Oľga Ľuptáková šalátom bez majonézy, pečené údev spolupráci so starostkou Uňatína né kolienko s cibuľovou omáčkou Annou Babjakovou a Teréziou Lucia - a roháne, čo sú záviny s makom alekovou predstavili chute z krupínskeho bo tvarohom. O cibuľovej omáčke, regiónu a okolia Bzovíckeho hradu. ktorá nás zaujala jemnou chuťou, Najstaršia písomná zmienka o Uňatí - sme sa od Anny Babjakovej dozvede ne, malej obce pri Bzenci, je z roku li, že stačí cibuľu na masti popražiť do 1135, ale zmienka o cibuľovej sklovita, potom ju posypať hladkou omáčke, ktorá sa tam podávala múkou a zaliať sladkým mliekom. Dok údenému kolienku, je z roku 1812. chutí sa soľou a lyžicou cukru. Pozo Bolo to záverečné jedlo svadobných ruhodnou ponukou vidieckej turistiky hostí. Receptúra sa zachovala a má z Uňatína, ktorá je koncovou obcou nádej sa dostať do „archy chutí“, čo je regiónu, sú aj produkty občianskeho projekt konvivia Slovfootu pre zacho- združenia Nádej, ktorá sa zameriava vanie tradičných jedál regiónov Slo- na zdobenie kraslíc a paličkovanú venska. Z Uňatína priniesli šošovico- krajku. Anna Šimkuličová

Starostka obce Uňatín Anna Babjaková, Terézia Luciaková z Občianskeho združenia Nádej a MVDr. Oľga Ľuptáková pri prezentáciipozoruhodnostíUňatína,medziktorénespornepatríajkroj.

Z ROKOVANIA S RIADITEĽMI SNINSKÝCH ŠKÔL

Aj o návrhoch na zmenu rozpočtu

V stredu 21. novembra primátor Sniny zvolal rokovanie s riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Z dôvodu pracovnej cesty Pohotovostné služby v HUMENNOM: 26. 11. Lekáreň PRI NEMOCNICI, primátora rokovanie viedla prednostka úradu Ing. Jana Rosičová. Hneď v úvode riaditeľka Centra cich s financovaním školských za27. 11. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 28. 11. Lekáreň DON BOSCO, 29. 11. pe da go gicko–psy cho lo gic ké ho riadení v roku 2013 a taktiež boli Lekáreň PRI FONTÁNE, 30. 11. Le - poradenstva a prevencie PaedDr. požiadaní o predloženie návrhov káreň NA DETSKEJ POLIKLINIKE, Mária Mandzáková informovala na zmenu rozpočtu v tomto roku. 1. 12. Lekáreň NA DETSKEJ POLIK- o činnosti centra a požiadala riadi - Do štrajku sa zapoja dve základné LINIKE, 2. 12. Lekáreň HARMÓNIA. teľov škôl o spoluprácu. Riaditelia školy – 1. mája (21 pedagogicOtvorené v pracovných dňoch do 20.00 boli tiež informovaní o príprave kých pracovníkov) a ZŠ P. O. hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do rozpočtu na rok 2013, o novelách Hviezdoslava (28 pedagogických 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. zákonov a nariadení vlády súvisia - pracovníkov). Zuzana Krupa

Od 26. 11.- 2. 12. 2012 oslavujú meniny: Kornel ` Milan ` Henrieta ` Vratko ` Ondrej, Andrej ` Edmund ` Bibiána.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok – piatok 8. – 15. hod., skanzen otvorený len voprad ohláseným návštevám. Mestské kultúrne str. Humenné l 2. 12. o 19. hod. Hore, hore, pastuškovia – vianočný koncert. Účinkujú FS Šarišan, ZUŠ Veľký Ša riš a DFS Záborský. Vstupné 6 €. l Photo art spektrum: Dedina – výstava fotografií Daniely Kapráľovej, Bohuša Turbáka a Petra Holého.

Galéria Andrej Smolák Hotel Karpatia Humenné Výber z 19. medzinárodného výtvarného festivalu SNINA 2012 Námestie Centrum Snina Plenér 2012 výber z 19. medzinárodného výtvarného festivalu. Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

Opustili nás V HUMENNOM Mgr. Jozef Plančár, nar. 1948 Agáta Mattová, nar. 1946 Milan Ambro, nar. 1946 Anna Kováčová, nar. 1939 Mária Bačová, nar. 1959 Margita Grundzová, nar. 1932 Marián Sakalik, nar. 1962 V SNINE Mária Zimovčáková, nar. 1912 V MEDZILABORCIACH Ing. Ivan Bilanič, nar. 1932 V BREKOVE Milan Karchňák, nar. 1956 V ČUKALOVCIACH Anna Didičová, nar. 1923 V DLHOM NAD CIROCHOU Pavlina Dzurková, nar. 1940 Helena Piškaninová, nar. 1928 V HOSTOVICIACH Mária Zimovčáková, nar. 1912 V KLENOVEJ Milan Bubanec, nar. 1952 V OHRADZANOCH Helena Tkáčová, nar. 1932 V PICHNOM Mária Morochovičová, nar. 1924 V STAKČÍNE Ján Hribik, nar. 1924 V RADVANI NAD LABORCOM Vasiľ Hricák, nar. 1934 VO VOLICI Helena Torhanová, nar. 1929 VO VYŠNEJ SITNICI Jozef Džubara, nar. 1956 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Z RO KO VA NIA O SI TUÁ CII V SPO LOČNOSTI TWISTA PÔ SO BIA CEJ V PRIEMY SELNOM PAR KU CHE MES

V prí pa de záujmu možnosť informačné ho po ra denstva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné inicioval stretnutie zástupcov firmy Twista s. r. o., so zástupcami odborovej organizácie, mesta Humenné a Sociálnej poisťovne i napriek tomu, že nebolo nahlásené hromadné prepúšťanie. Cieľom stretnutia bolo zhrnúť aktuálne informácie o súčasnej situácii vo firme a dohodnúť v prípade záujmu možnosť poskytnutia informačného poradenstva pre zamestnancov. Zástupcovia firmy poďakovali za lianska a nemôžu sa zúčastniť na- o vývoji situácie. Sociálna vykonáva všetky prejavený záujem o spoluprácu vrhovaného stretnutia. Ospravedl- poisťovňa pri hľadaní riešenia vzniknutej si- nili sa za svoju neprítomnosť právne úkony vo veci vymáhania tuácie zamestnancov podniku. Už tri mesiace je 120 za- pohľadávok v spoločnosti Twista, Vedenie spoločnosti informovalo mestnankýň spoločnosti Twista, s.r.o. Humenné, formou exekúcie v písomnom ospravedlnení, že s.r.o. doma s tým, že dostávali 60 a návrhom na trestné stíhanie. dňa 20. 11. sa uskutočnilo stretnu- percent zo mzdy. Za posledný me- ÚPSVR Humenné a predseda ZO tie všetkých dôležitých dotknutých siac im však peniaze na účty ECHOZ sa dohodli, že v decembri strán, na ktorom sa snažili do- neprišli. Príjem tých, ktoré praco- sa uskutočnia informačno–porahodnúť podmienky oživenia vali na zmeny, bol pri 60% iba 250 denské stretnutia na ÚPSVR, za zastavenej výroby. Na stretnutí sa Eur, a tie ktoré robili na balení, do- účasti zamestnancov Sociálnej dohodli podmienky spustenia vý- stali len 170 Eur. Twista sa zaobe- poisťovne a poskytne zaroby, ktoré je teraz nutné preroko- rá úpravou a spriadaním textil- mestnancom, ktorí budú mať o to vať s budúcimi investormi. Výsle - ných vlákien a výrobou nití a tex- to poradenstvo záujem, infordok rozhodnutia by mal byť zná- tilného tovaru v humenskom prie - mačné poradenstvo zamerané na: informácie o podmienkach zamy do konca týždňa. S poľutova- myselnom parku Chemes. (R) radenia do evidencie uchádzačov ním však museli konštatovať, že vzhľadom na pracovnú vyťaže- všetkým zúčastneným na stretnu - o zamestnanie, základné informánosť a potrebu vykonania ďalších tí a prisľúbili priebežné poskytnu- cie o trhu práce, o voľných prastretnutí sa museli vrátiť do Ta- tie ďalších aktuálnych informácii covných miestach a o aktívnych opatreniach trhu práce, informácie o podmienkach poberania dávky v nezamestnanosti a o dávkach garančného poistenia, informácie o podmienkach poberania dávok v hmotnej núdzi. Ing. Gabriela Karšková, riaditeľka ÚPSVR Humenné

- 26. 11. 2012

Policajné správy Polícia vyšetruje krádež v predajni potravín, ku ktorej došlo v tretí no vembrový víkend v Topoľovke. Dopo siaľ neznámy páchateľ otvoril zámok na dverách do obchodu, v kancelárii našiel kľúč od bezpečnostnej skrinky v zásuvke stola, z ktorej potom ukradol finančnú hotovosť a stravné lístky. Ško da predstavuje cca 4 400 Eur. –AR–

DÔCHODCOVIA NA ZÁJAZDE

Za pozna ním i zdra vím

V utorok 20. novembra Mgr. Antónia Halecká z Denného centra na Laboreckej a Duchnovičovej ulici v Hu mennom zorganizovala pre dô chodcov autobusový zájazd do Bardejova a Bardejovských kúpeľov. Prezreli si Radničné námestie s mestskou radnicou, meštianske domy, zúčastnili sa výstavy obrazov akademickej maliarky Evy Grešákovej v okresnej knižnici. Navštívili aj Poľsko–Slovenský dom, kde ich privítal riaditeľ Ing. Marcel Tribus a prezreli si výstavu. Poľský maliar Anitty Rotter Pucz prítomným premietol krátky film o Bardejove. Po výstave sa všetci tešili na kúpanie v Bardejovských kúpeľoch, kde si mohli zregenerovať svoje telo i dušu. Andrej Ujhelský

VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZÁCIE V OKRAJOVÝCH ČASTIACH SNINY

V sú la de s harmo nogra mom V utorok 20. novembra sa uskutočnil ďalší kontrolný deň stavby „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina“. Na kontrolnom dni bolo konštatované, rodinné domy. Rozšírenie kanalizácie že práce na stavbe sa realizujú v súla - nutné trasovať v predzáhradkách roMedzinárodný okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spo- de s harmonogramom. Zároveň sa dinných domov, po pozemkoch ločnosti zorganizoval v Banskej Bystrici Inštitút NAPS v spolu- prerokovala stavebná pripravenosť v súkromnom vlastníctve, realizácia je práci s Univerzitou Mateja Bela a Banskobystrickým sa- jednotlivých objektov na čiastkové pre- podmienená predovšetkým súhlasmi mosprávnym krajom (na snímke hlavné protagonistky s prezi- beracie konanie, ktoré sú schopné uží- vlastníkov dotknutých pozemkov. Za účelom mesto zvolá vania aj s drobnými nedorobkami, kto- týmto dentomInštitútuNAPSIng.PetromSolejom). ré nebránia ich užívaniu, ide o Ul. v najbližších dňoch pracovné rokovaPozvanie na konferenciu prijali ločne s aktivitami v oblasti vzdelá - stakčínsku a Ul. podrybnícku – vodo- nie. l Na Ul. Jesenského dočasné Katalin Szili, predsedníčka parla- vania, kultúry a prehĺbovania vod a kanalizácia l možnosť rozšíre- úpravy vjazdov do dvorov na vetvách mentu Maďarskej republiky v ro- dialógu medzi národmi a nábo- nia kanalizácie pre rodinné domy po A, D, a E. Zhotoviteľ navrhuje úpravu koch 2002 – 2009, Jana Laššáko- ženstvami stala jednou z nosných vá podpredsedníčka NR SR, oblastí činnosti NAPS. Počas ľavej strane Daľkovského potoka, kto- kamennou drťou frakcie 0–63 so Zuzana Krupa Daphne Bergsma, veľvyslankyňa okrúhleho stola dominovali vystú- ré neboli zahrnuté do projektu, ide o 4 zhutnením. holandského kráľovstva a Katarína penia štyroch hlavných debaté- ZUŠ ALE XAND RA LJU BI MO VA Neveďalová, poslankyňa Európ- rok. V diskusii sa prítomní zaobe skeho parlamentu. Po úvodnom rali najmä problematikou rodovej príhovore rektorky UMB Beaty Ko - rovnosti, ale aj v aktuálnom čase Základná umelecká škola Alesovej, ktorá vyjadrila potešenie toľko diskutovanou témou zave z toho, že sa aj druhý ročník tohto denia kvót v organizáciách a fir - xandra Ljubimova v Medzilapodujatia koná na pôde univerzity, mách. Veľmi aktívne sa debata borciach pozýva širokú verejnosť sa slova ujal zakladateľ NAPS Pe - sústredila na to, či je potrebná tak - na koncert a výstavu výtvarných ter Solej, ktorý považuje problema - zvaná pozitívna diskriminácia. prác žiakov školy. Táto prezentátiku postavenia žien v spoločnosti Príspevky rečníkov boli pre aj pro - cia hudobného a výtvarného taza jednu z najaktuálnejších spolo- ti, takže jednoznačné odpovede lentu žiakov sa uskutoční 29. nočenských tém. Aj preto sa spo - diskusia nedala. (aš) vembra o 16. hod. v koncertnej sále ZUŠ. Mgr. art. Rastislav Kašuba

Pre zentá cia ta lentov

Ko lovrá tok s Ma gočka mi

Projekt učiteľky tanečného odboru Ľubice Hodovancovej Rok na dedinespojilnajaviskuv SobranciachdetskýfolklórnysúborKolovrátokzoZUŠnaMierovejuliciv Humennoma DFSMagočkyzo ZUŠv Sobranciach.Mládežsavosvojichregionálnychkrojochvrátiladomladýchrokovstarýchrodičov,varilapirohys ukrytýmimenami,hrudku,s plačompochovávalabasučisospevomstavalamáje.Spoluúčinkovalipritomľudovéhudbyobochškôl.V záverevinšovalidoscvlahy,žebyšickorosloa bulomocne,doscúrodypre každoho,žebysmebulišickezdravé,vešelea bečeľovalise.Všetci satešímenarecipročnévystúpeniev Humennom.Viera Suchá

NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE KUDLOVSKEJ

Pri ví ta jú škôlká rov V dňoch 26. až 30. novembra sa otvorí brána ZŠ Kudlovská pre 200 škôlkarov nielen z mesta Humenné, ale aj z blízkeho okolia. Žiaci 1. stupňa si pre svojich mladších kamarátov pripravili zaujímavé rozprávkovo–súťažné dopoludnia. Predškoláci, tešíme sa na Vás.

K životnémujubileuEmíliiFeretovej z Jasenova s kyticou kvetov blahoželaliajKrtkovčatá,vďačníza dlhoročnú podporu koncertov Smeiní,niehorší.Známejcukrárke prajeme do ďalších rokov pevné zdravie,mnohošťastiav osobnom životea radosťzosladkejpráce.


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

- 26. 11. 2012 GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK, SNINA Tel. 057 / 762 43 48

VIANOCE S GALÉRIOU ORIGINÁL Z GALÉRIE SO ZĽAVOU

Roman Opalinský Červené jablká

L E K Á R E Ò Mária Humenné, s.r.o. v pondelok 26. novembra o 7.30 hod. otvára svoju pobočku v obci Koškovce

v novopostavenej budove pri zdravotnom stredisku. Pacienti v lekárni nájdu celý sortiment humánnych a veterinárnych liekov, liečebnú kozmetiku a výživové doplnky.

RISTORANTE ANNA Osloboditeľov 114 (bývalý Agrostav)

Humenné Prijímame objednávky na posedenia, krstiny atď. Tel.

1. 12. (sobota) KARAVANA reggae–ska (Sp. N. Ves) Začiatok predstavenia o 19.30 hod. Humenné, komplex HVIEZDA

0917 435 503

www.podvihorlatom.sk

olej na dreve, 68 x 48 cm, 2012 GALERIJNÁ CENA 1 500 Eur

AKCIOVÁ CENA IBA TENTO TÝŽDEŇ 800 Eur


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 26. 11. 2012

Rodičom a žiakom prezentoval podmienky a možností štúdia na humenskom Gymnáziu arm. generála Ludvíka Svobodu výchovný poradca Mgr. Viktor Židzik. Ako nám povedal riaditeľ školy PaedDr. Ivan Pajtaš, v tomto školskom roku prejavilo záujem o štúdium v oboch termínoch 202 žiakov (148 v prvom termíne), pričom škola prijme do prvého ročníka 150 žiakov.

Z ŠIESTEJ BURZY PRÁCE A INFORMÁCIÍ V HUMENSKOM DOME KULTÚRY

Najväčší záujem bol o po nu ky pra covných po zí cii V dňoch 20. a 21. novembra sa v humenskom Dome kultúry uskutočnila šiesta burza práce a informácií. Už tradične ju organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. Cieľom burzy bolo poskytnúť žiakom končiacich ročníkov základných škôl v regióne Humenné a Snina čo najviac informácií o stredných školách, o možnosti výberu správneho povolania z pohľadu potrieb trhu práce. V tomto roku bolo podujatie dvojdňové, venované aj sprostredkovaniu zamestnania. Burza informácií bola určená mestnanie. Vysoké školy a inštitúcie ciu venovanú národným projektom najmä stredným školám a budúcim prezentovali možnosti štúdia. zameraným na zamestnanosť mlastredoškolákom, ich rodičom a vý- Z mnohých sme sa pristavili pri Fa- dých do 29 rokov; Prínos burzy sa chovným poradcom. Študenti pre- kulte chemickej a potravinárskej prejaví až o niekoľko mesiacov, kezentujúcich sa stredných škôl uká- technológie Slovenskej Technickej dy sa po vstupných pohovoroch zali vo svojich expozíciách žiakom univerzity v Bratislave. Doc. Ing. uskutočnia nástupy do zamestnania končiacich základných škôl nielen Ján DVORAN, PhD. (na snímke) – 561 účastníkov burzy bolo zaranám potvrdil, že dených do užšieho výberu informatívne zameranie štúdia, ale záujem externis- a predpokladáme 50 % úspešnosť praktickými ukážkami demonštrotov o štúdium týchto uchádzačov aj s umiestnevali tiež svoje vedomosti a zručnosv regióne na tu- ním sa na trhu práce; Najväčší záuti. Na burze informácií sa zúčastnilo najšom vyučova- jem účastníkov burzy bol o ponuky 18 stredných škôl z Humenného, com stredisku pracovných pozícií z: Bukóza HoldSniny, ale aj z Michaloviec v Humennom sa ing a.s. Hencovce: chemici–operáa Strážskeho. Na burze sa predstavyčerpal. Potešil tori, elektrotechnici, strojári, XAvilo aj Centrum pedagogicko–psyho však záujem WAX Bardejov – záujem najmä chologickej pomoci a prevencie o denné štúdium mladých ľudí o pozície: operátor vo z Humenného a Trexima Bratislava. výrobe, kvalifikovaný operátor, voPočet žiakov základných škôl regió- na fakulte v Bratislave. Po skončení podujatia sme požia- dič VZV, pracovník v sklade, technu Humenné a Snina bol cca 900. Ďalšieho dňa burzy sa zúčastnili za- dali o zhodnotenie riaditeľku Úradu nik, EURES Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné: homestnávatelia sprostredkujúci za- práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, telové služby – Rakúsko, SOŠ technická v Humennom patrí Ing. Gabrielu KARŠKONemecko, Syráreň Bel Slomedzi stálych účastníkov poriada- VÚ (na snímke). – Zaznavensko a.s. Michalovce – ných búrz. Ako nám povedal riaditeľ menali sme zvýšený záuvýrobní pracovníci pri výroSOŠ technickej Mgr. Ján Matoš (na jem stredoškolákov o vybe syra a pracovník snímke vpravo so študentami pri sokoškolské štúdium bezpečnostnej služby, MEprezentácii) privítal možnosť priblí- a o dobrovoľnícku činnosť; COM Group s.r.o. Hužiť žiakom deviatych ročníkov ob- Na burze bolo málo za menné – výrobní pracovnísah jednotlivých študijných odbo- mestnávateľských subjekci v mäsopriemysle a REINrov a prebudiť ich záujem o štú - tov z regiónu z dôvodu nedostatku TER Humenné – stavební robotníci dium. Sme odbornou školou tech - voľných pracovných miest; Účastní- a ostatné stavebné profesie. nického zamerania a ponúkame od - ci prejavili veľký záujem o prezentá - Stranu pripravil Marián Šimkulič bory, ktoré po absolvovaní umožnia študentom uplatniť sa na trhu prá ce, uviedol a pokračoval: Ponúka me odbory mechanik strojov a za riadení so zameraním na obrábanie kovov a programovanie a nastavo vanie CIC strojov. Z elektrotechnic kých odborov je zaujímavý mechanik – elektrotechnik so zameraním na robotiku a mechatroniku a štu dijný odbor elektrotechnika zameraný na počítačové siete. Atraktívny je aj grafik digitálnych médií i odbory ekonomického zamerania, technické a informatické služby a pracovní ka marketingu – v tomto odbore je otvorená aj športová trieda so za meraním na futbal a volejbal.

V stánku Strednej odbornej školy Strážske prezentovali aj novo vznikajúci študijný odbor hutníctvo, ktorý má nadväznosť na spoločnosť Slovakia Steel Mills, a.s., najmodernejšiu oceliareň a valcovňu v Strážskom. Pre žiakov má tento odbor prínos v tom, že po ukončení školy sa môžu zamestnať ako technický zamestnanec technologického a prevádzkového charakteru. Ako nám povedal riaditeľ školy PaedDr. Milan Kačur, sú radi, že škola sa podieľa aj na príprave a výchove žiakov pre potreby automobilového priemyslu a cestnej dopravy. Dopyt po pracovných profesiách v cestnej doprave bude aj naďalej stúpať. Veď len podľa prognózy Česmad Slovakia je v profesii vodič kamiónovej dopravy reálna potreba minimálne 1200 zamestnancov ročne. Okrem týchto študijných odborov ponúkajú aj školu podnikania, kde po ukončení štúdia môžu sa absolventi uplatniť ako samostatne zárobkovo činné osoby ako živnostníci alebo podnikatelia.

Výkonný riaditeľ firmy Reinter Humenné Ing. Jaroslav Pčola so svojimi zamestnancami v stánku na burze. Ako nám potvrdil majiteľ firmy, majú dostatok príležitostí pri zatepľovaní i pri ďalších stavebných prácach, takže hľadajú kvalitných stavebných robotníkov rôznych profesií.


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 26. 11. 2012

PREDSTAVU JE ME NO VÚ KNI HU HUMENSKÉHO FARÁRA JO ZE FA KO ZÁ KA INÝ SVET

Na la diť na niečo krásne, dať iskru ná de je či ra dos ti

l Postúpili ste v cirkevnej hierarchii, ale kto alebo čo rozhodlo, že ste sa rozhodli stať kňazom? – Dobrý príklad mnohých kňazov, ktorých som stretol v čase dospievania, modlitba najmä mojich starých rodičov a potom ten „nepokoj“, ktorý ma pri viedol k hľadaniu môjho miesta v živote. l Vždy ste mali k Bohu blízko? – Neviem to presne vyjadriť, ale myslím si, že to bolo skôr opačne, ja som mal blízko seba Boha. l Nikdy ste netúžili stať sa otcom, mať svoju rodinu? – Samozrejme, že som túžil mať ženu a deti. Aj som mal svoje dievča a sny o mojej rodine. Len tá túžba, to povolanie byť kňazom bola a je

Uve de nie do služ by Vo farskom kostole svätých Košických mučeníkov v Humennom v pondelok 19. novembra humenský dekan František Mariňák z poverenia arcibiskupa Bernarda Bobera uviedol do úradu farára farnosti Jozefa Kozáka. V závere mu za veriacich poprial Peter Slávik veľa Božích milostí, zdravia a síl v jeho pastoračnej práci v spomínanej farnosti. Andrej Harakaľ

Pri slávnostnej svätej omši bola zároveň predstavená kniha farára Jozefa KOZÁKA (na snímke) Iný svet – rozhlasové zamyslenia z rádia Regina. Pri tejto príležitosti sme s autorom pripravili rozhovor. silnejšia. l Neľutovali ste vaše rálky a vzor v prá rozhodnutie? – Nebudeme si kla- ci s médiami, mať, aj v kňazstve prichádzajú ťažké kňaz Juraj Semichvíle. Okamihy, kedy si človek nano- van, mi raz zavo vo musí potvrdiť svoju cestu – lal, že si ma vybral rozhodnutie – a niekedy sú tie chvíle ako svojho nástupcu. Priznám sa, ísť potrebné, aby moje rozhodnutie bolo do rádia po človeku, ktorý je vaším najmä vo vnútri srdca a mojej mysle vzorom a ktorého obdivujete, bolo osobné a aktuálne. l Čo vám pomá- veľmi ťažké. Napriek tomu mu ďakuha byť vytrvalým vo viere, kňazstve jem, že mi takto prejavil dôveru. Mys po všetkých tých médiami pre- lím, že toto je veľkosť človeka, učiteľa zentovanými kauzami kňazov, – dať priestor svojmu žiakovi. l Kto a nezbaliť sa a začať žiť inak? – bol vašou cieľovou skupinou, keď Stále sa učím a musím si to často pri- ste tvorili tieto zamyslenia? – Tým, pomínať: že nie je všetko také, ako sa že sme ich vysielali skoro ráno, uve javí, ako to vnímam ja alebo čo je po- domoval som si, že tí poslucháči sú súvané ako verejná mienka či fakt. v pohybe. Pripravujú raňajky, upravujú Áno, všetky tie kauzy, ktoré skutočne sa v kúpeľni, či balia deckám desiatu. boli a nie sú len konšpiračnou snahou Snažil som sa preto v jednoduchých akejsi skupiny, sú našou hanbou a ve - slovách naladiť ich na niečo krásne, dú nás do pokory. Ale nebojím sa po- dať im iskru nádeje či radosti, alebo kory, lebo ona nikomu neublížila, v nej jemne viesť k zamysleniu. Je predsa sa vždy rodí niečo nové a dobré. dôležité, s akým „duchom“ vychádzal Vráťme sa však ku vydanej knihe. me zo svojich príbytkov medzi ostatAko ste sa dostali k spolupráci ných. l Čo alebo kto vás inšpiroval s Rádiom Regina? – Môj učiteľ mo- pri písaní? – Život a moja fantázia.

Môj učiteľ homiletiky nám vždy kládol na srdce, aby sme sa na život pozerali homiletickými, kazateľskými očami. l Čo vás viedlo vydať rozhlasové zamyslenia v knižnej podobe? – Tých dôvodov bolo viacero. Najprv som sa chcel podeliť s tým, čo som dostal, potešiť známych a v neposlednom rade, pomôcť svojej farnosti a aktivitám diecézneho centra vo Važci. l Prečo názov „Iný svet“? – Názov je vybraný z jedného zamyslenia, ktoré je v knihe a poukazuje na svet za bránami klauzúrovaného kláštora sestier karmelitánok. Tie mi neraz otvorili oči a videl som veci, situácie, ľudí aj rozhodnutia jasnejšie. l Knihu ste venovali súrodencom, máte s nimi taký dobrý vzťah? – Áno, ro dina, súrodenci znamenajú pre mňa veľa. Keď som raz nestíhal pre svoje kňazské povinnosti prísť včas na slávnostný obed, volal som domov, aby začali bezo mňa. No prostredný brat moju prosbu odmietol, vraj budú čakať dovtedy, kým nebudeme všetci spolu. Čakali na mňa vyše hodiny. Za rozhovor ďakuje Tamara KUZEMKOVÁ, študentka Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémia EBG Humenné

INŠTITÚT VZDELÁVANIA MATEJA KORVÍNA OSLAVOVAL ŠTVRTÉ NARODENINY

Štedrý dar pre Bo cia nie de ti

Inštitút vzdelávania Mateja Korvína je mladá, perspektívne sa vyvíjajúca vzdelávacia inštitúcia, ktorá má svoje zastúpenie v Snine, v Humennom a v Košiciach. Zabezpečujú jazykové kurzy, kurzy opatrovníctva, manažérske kurzy a aj iné vzdelávacie aktivity. Pod vedením Ing. Róberta Bučka deninovú oslavu sprevádzala dobrá a Mgr. Matúša Špitalíka sa táto orga- zábava a tombola, ktorej výťažok už nizácia dynamicky rozvíja a okrem tradične venovali občianskemu zdruvzdelávacích aktivít im nie sú cudzie ženiu Bocianie deti, ktoré pôsobí pri ani filantropické myšlienky. V hoteli Odbornom učilišti internátnom v Snine Armales 17. novembra oslavovali a pomáha mentálne postihnutým deMgr. Matúš Špitalík, PaedDr. Jana Kandriková, Ing. M. Hopta štvrté výročie svojho vzniku, a pri tejto ťom a nadaným deťom zo sociálne a Ing. Róbert Bučko na štvrtých narodeninách Inštitútu vzdeláva- príležitosti sa stretli zamestnanci, ob- znevýhodneného prostredia. V tomto chodní partneri a priatelia IVMK. Naro- roku sa podarilo v tombole vyzbierať nia Mateja Korvína v stakčínskom hoteli Armales. 301 € a k tomu zástupca firmy Cargo V HU MENSKOM NOSTALGIA MU SIC PU BE HRÁ ABSCONDO Z KO ŠÍC Ing. M. Hopta venoval ďalších 100 €. V mene Bocianích detí a OUI v Snine ďakujem predstaviteľom firmy IVMK, organizátorom osláv, ale aj všetkým Košická kapela Abscondo, jedinečná už len svojou americko–slovenskou zostavou, v Nostalgia prítomným hosťom a IVMK želám ve music pube v Humennom odohrá svoj špeciálny koncert v piatok 7. decembra 2012. ľa ďalších úspešných desaťročí, dobSkupina Abscondo pôvodne zača - merčné, majú skôr nádych kontro - podfarbuje piesne Abscondo rých partnerov, spokojných zamestla ako sólový projekt Marka Man- verznosti. Vyjadrujú túžbu po slo - s veľkou energiou na bicích a talen- nancov, ale i žiakov. neyho, muzikanta a spisovateľa, bode a autenticite. Debutový album tovaný Tibor Dragon ich dopĺňa na PaedDr. Jana Kandriková, pochádzajúceho z amerického Absconda s názvom Midnight basovej gitare. Ľubica Bohušová riaditeľka OUI v Snine mesta Seattle, ktorý v súčasnosti Snow vydaný v roku 2008, bol žije v Košiciach. Názov skupiny je veľmi dobre prijatý fanúšikmi z ce odvodený z anglického slova lého sveta. V roku 2011 Abscondo abscond, čo znamená utiecť. Mark vydal svoj druhý album s názvom urobil to isté a „abscondoval“, keď Victory in a Landlocked Sea, ktorý sa rozhodol odísť z USA pred kon - zvažuje otázky lásky, miesta a vý formitou. V Košiciach našiel svoj znamu v kontexte hľadania krásy hlas a začal pracovať na svojej a šťastia. Kapelu v súčasnosti tvo hudbe. Okrem toho sa venoval aj ria líder kapely Mark Manney, krea písaniu blogu. Mark neustálym tívny gitarový virtuóz Filip Klukrozširovaním svojich myšlienok vy- navský, Martin „Lecho“ Lechman vinul „novú filozofiu“ a pohľad na ideu „abscondo“, ktorá hovorí o odolávaní konformite, hľadaní Traja čitatelia môžu získať CD slobody a snahe stať sa unikátnym originálom. Tvorba tohto košického skupiny Abscondo, ak nám do zoskupenia sa štýlovo radí k mo - konca týždňa napíšu, ako sa volá dernému pop–rocku. Texty piesní ich nový singel a odkiaľ pochádza V Nostalgia music pube sa predstaví košická skupina Abscondo. určite nemožno zaradiť medzi ko- spevák kapely – Mark Manney. (aš)

Mi ku lášska ná dielka pop–roc ku

O tri cé dečka


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

AJ V UBLI BOL DEŇ VĎA KY A ÚCTY VE NO VA NÝ DÔ CHODCOM

Se nio ri vy tanco va li sta rostku

- 26. 11. 2012

Ve čer pre najmilších

Štrnásteho novembra sa na ZŠ s MŠ v Udavskom zišlo nemalé Desiaty november sa do obecnej kroniky v Ubli zapíše ako deň venovaný dôchodcom, ktorí sa v minulosti podieľali, a aj v súčasnosti aktívne prispievajú k rozvoju a skrášleniu obce Ubľa. V spolupráci spoločenstvo vzácnych návštevnís ubľanskou miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov poslanci obecného zastupiteľstva a starostka kov. Staré mamy a starí otcovia prišlikusvojimvnúčatám–škôlkaobce Mgr. Nadežda Sirková pripravili v kultúrnom dome pre seniorov posedenie a tanečnú zábavu. rom aj školákom, aby sa potešili Mesiacomúctyk staršímjesíce doďalšíchspoločnýchakciíorga- neráciami, vystúpila spevácka z dramaticko–recitačnéhovystúpeoktóber, ale prezentovať úctu nizovaných obcou. Takáto vzá- skupinaRiavaz Humennéhoa ro- nia, ktoré deti pripravili so svojimi a vyjadriťvďakustaršímobčanom jomnáspoluprácaa porozumenie zospievalacelúsálu.Tanečnúzá- učiteľkami.Zasnahua krásnyumemožnopocelýrok.Ideo generá- medzi predstaviteľmi obce – bavupreseniorovpripravilDJJa- lecký zážitok sa potom deti so ciu, ktorá dokázala vybudovať obecným zastupiteľstvom a sta- kub. Úvodný tanec starostka za- starkými spoločne porozprávali z Uble strediskovú obec, v ktorej rostkou obce, prináša dobré vý- tancovala s najstarším občanom, a pričajia kávesipochutnalinadosaposkytujúslužbyajpreďalších sledky,čojevidieťajnacelkovej 80–ročnýmJurajomSirkom,bý- mácich pečených pirohoch a pi9 obcí Ubľanskej doliny. Seniori úpraveobce,jejzkrášlení,čistote valým riaditeľom DSS Dúbrava, rôžkoch,ktorémalisladkéajslané v Ubliajdnessaaktívnezapájajú a urbanistickej zmene. V progra- a potomsenioriradradomtanco- chute.Podobrôtkachsakonalasúči už do jarných upratovacích me,ktorýsaniesolv duchuúcty, vali so starostkou obce. Zábava ťaž pre babky – najdlhšia orezaná prác,výsadbykvetovv obciakoaj toleranciea priateľstvamedzige- sa potom rozprúdila a tancovali jablková šupka a pre dedkov – všetci. Veríme, že toto stretnutie najrýchlejšiezabitých7klincovdo seniorov sa všetkym páčilo, a že polena. Deti svojich najmilších sa stane každoročnou tradíciou, povzbudzovali potleskom a motiktorá upevní vzťahy a vzájomné vačnými sloganmi. Nakoniec poporozumeniemedzigeneráciami. kračovaliveselýmikrokmidomov. Mgr. Nadežda Sirková Mgr.IvetaSzilvásiová

VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI HRNČEK MEDU ZŠ PUGAČEVOVA ÚSPEŠNE

Ži vot včiel v obra zoch

ÚčastnícivýtvarnejsúťažeHrnčekmedu.S diplomamiocenenížiaci.

Diplom odvahy si odniesli najstaršiedetizoSMŠnaulici1.mája 14, Humenné, ktoré 16. novembra absolvovali Noc bez mamy v materskej škole. Po chutnomobedesadetinepresunulido postieľok na popoludňajší spánok, ale do soľnej jaskyne a potomdomesta,doparkuprikaštieli, kde sa do sýtosti vyšantili. Po potulkách v meste sa vrátili do MŠ,kdeichčakalomiléprekvapenie – privítali ich gašparko, kráľ a kráľovná,ktoríichzošatnepreviedlitunelomdorozprávkovejríše. Tu im učiteľky zahrali divadielko o zvieratkách. Potom ich čakala oslava ich kamarátky KatkyLopatovej,ktoráv tentodeň oslavovalasvojepiatenarodeniny – nechýbala torta s piatimi sviečkami.K oslavenechýbalazábava–speva tanec.Pritancisi deti hľadali dvojice zo známych rozprávokakonapr.Toma Jerry, Snehulienka a trpaslík, Červená čiapočkaa vlk…Potancinasledo-

valapromenádav pyžamách,ktorej sa zúčastnili aj samotné učiteľky.Keďužbolaoblohaobsypaná hviezdami, deti vypustili balónyšťastiapredMŠ.Pochutnejvečeria umytízúbkovsidetiľahlido postieľok, vypočuli si rozprávku a sníčkom sa preniesli do rozprávkovejríše. MáriaHnatová

Vyhodnotenie výtvarnej časti súťaže Hrnček medu, ktorej cieľom bolo vzbudiť prostredníctvom umeleckej tvorivosti záujem žiakov o život včiel a prácu včelárov, sa uskutočnilo 14. novembra. Mnohých žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ moriadneúspešne.Medzi7ocenenýPugačevovav Humennomtátosúťaž mi prácami figurovali 4 práce žiakov oslovila, a preto bolo veľmi ťažké ZŠ Pugačevova a spomedzi 9 čestvybraťnajlepšiepráce,ktorébyrepre- nýchuznanísi6odniesliPugačevkázentovališkolu.Nakoniecbolodosú- ri. Pochvalu si však zaslúžia všetci ťažeodoslaných34výkresov.Okrem ocenení žiaci, pretože k tejto súťaži materskýchškôla ZUŠsazapojiloi 6 pristupovali s veľkým nasadením ďalších základných škôl. Súťaž pre a s veľkoudávkouzodpovednosti. ZŠPugačevovasavšakskončilamiMgr. Ľudmila Hanáková

Vyučujúcia žiacitanečnéhoodboruZUŠv HumennomnaMierovejulici získalivstupenkynabaletSpiacakrásavicaruskéhoromantickéhoskladateľaP.I.Čajkovského.Ideálnybybolinteriérdivadla,lebov košickejSteel Arénesadalopozeraťnajaviskoďalekohľadom.Scénanászaujalabohatouvýpravou.pestrýmiobrazmii plesovýmikostýmami.Tanečnícinásvtiahli do lesa, na zámok i k jazeru. Získali sme inšpirácie, ktoré môžeme uplatňovaťv tanečnejsále.Vďakazanezabudnuteľnýzážitok. VieraSuchá

VI ŠEGRÁDSKA SKU PI NA INI CIU JE PA MÄTNÝ DEŇ PAD LÝCH VO JA KOV

V spoločnej Európe spomínajme spolu

Členovia Višegrádskej pracovnejskupinyprevojnovécintoríny–KrajcárosAlapítvanyv Maďarsku, Crux Galiciae v Poľsku, Signum Belli v Česku a Klub vojenskejhistórieBeskydynaSlovensku – vyzvali občanov Európy Pripomníkunahumenskomcintoríne ľudia zapálením sviečok, tichoumodlitboui kvetmispomínali navojakov,ktorípadlinabojiskách.

a vlády štátov, aby 11. november bolustanovenýzaPamätnýdňavojakovpadlýchnabojiskách.PožiadaliajposlancovEurópskehoparlamentu,abypripríležitosticentenáriaprvejsvetovejvojnybolpamätný deňvyhlásenýv roku2014.Cieľom tejtoiniciatívyjezachovaniemieru, posilňovanie integrácie v Európe a zachovávanie pamiatky vojakov padlýchv službe.(aš)


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 26. 11. 2012

ADRIA NA MA CHÁ ČO VÁ, NA JOBĽÚ BE NEJŠIA „KA BELKO VÁ“ AU TOR KA VY DAVATEĽSTVA IKAR

Pouka zu jem najmä na pa ra do xy a hĺbku hod no to vé ho rebríčka Viete,akéknihyv súčasnostiženyradyvyhľadávajú?Vrajtiekabelkové.NázovdostalipodľaedíciePríbehyz kabelky.Vonkujeužcelásériatýchtomodernýchpríbehovzoživota.Súmedzinimi knihy,v ktorýchdominujenajednejstraneromantikaa láska,nastranedruhejpartnerskénezhody,škrípajúcevzťahy,nevera,rozchody.Spomedziviacerýchautoriek,ktorésavenujútomutožánru,sanaprvúpriečkupopularitydostalaAdrianaMACHÁČOVÁsosvojímrománom…(Viďsúťaž). V súčasnostisadokníhkupectievdostávajejďalšiaknihaDobrédnisazačínajúv noci.Adriana všakniejeibaúspešnou„kabelkovou“autorkou, aleajženous citoma zmyslomprepomociným. l Prečo ženy tak rady čítajú nielen v rodine, ale aj v priateľstve. l Nosíte aj vy vo svojej kaHlavná hrdinka Anna prežije mibelke knihu? o vzťahoch? – Milujem veľké kabelky, v kto - – Nepoviem nič nezvyčajné, že lostný románik s oveľa mladším rých nikdy neviem nájsť kľúče, v mnohých z nás žije nejaký ten kolegom. Trápi sa a váha, či sa ale knihu tam nájdem vždy, hluchý vzťah, o ktorom nikomu manželovi prizná, alebo bude s po niekedy dokonca aj dve. Nemr- nepovieme, neprezradíme, čo citom viny žiť ďalej. Dobehne ju hám čas čakaním, radšej čítam. nás trápi, nezdôveríme sa. Mož- však krutá realita – dospievajúca Potom ma vôbec neznervózňuje, no by sme to aj vykričali, ale dcéra Alica v jej mobile objaví komže je predo mnou dlhý rad. v dnešnom uponáhľanom svete promitujúce esemesky od milenca A napríklad, pred takou návšte- nás nikto nepočúva. Priateľstvá a vzťahy celej rodiny sa razom ocivou zubára, to aj pomôže. sa stávajú luxusom. Večer si z ka- tajú v slepej uličke. Zlá komunikál Aký je návod na napísanie belky vyberieme knihu, začítame cia, nenávisť a neistota ich ubíja. dobrej „kabelkovej“ knižky? sa a máme dojem, akoby sme sa Manžel od Anny odchádza a mat – V tejto súvislosti som si spo- rozprávali s kamarátkou. Číta na- ka s dcérou nevedia nájsť k sebe menula, ako ma moja mamina še myšlienky a my zas tie jej, ho- cestu. Nemôžem prezradiť všetko, učila háčkovať. „Je to jednodu- voríme o problémoch, pookreje- ale ako to dopadne, či sa všetko Adriana Macháčová vo vyda- ché, pozri, urobíš si takéto re- me, unikneme každodennosti… prinavráti do pôvodných koľají, alevateľstve Ikar – Príbehy z ka - tiazkové očká…“ Kým to dopove- Možno nájdeme aj riešenie, ako bo sa ich životy úplne zmenia belky vydala zatiaľ naj- dala, k očkám už pribudlo tie naše vzťahy vylepšiť. nájdete v knihe. l Nerada o tom hovoríte, ale úspešnejšiu knihu v tejto edí- niekoľko dlhých stĺpikov. Vyl Vy rada píšete o vzťahoch, cii. Napíšte jej názov. Traja rovnať sa jej šikovnosti mi trvalo kde to ľudovo povedané, škrípe. vieme, že sa venujete aj chariz vás získajú jej knihu Dobré poriadne dlho. Tak je to aj s písa- Sama však žijete v pokojnom, te. Môžete prezradiť viac? dni sa začínajú v noci. Odpove- ním dobrej kabelkovej knižky. harmonickom zväzku… – Reprezentácia vlastnej krajiny de nám pošlite do konca Treba mať oči otvorené, byť vní– Musím zaklopať… Niekedy sa v cudzine je pre človeka v diplomatýždňa na adresu redakcie týž- mavý, mať pevné nervy, vedieť sa smejem, že sme s manželom tických službách samozrejmosťou. denníka Pod Vihorlatom, Sta- sústrediť a knižku doslova „vyse- vydržali spolu len preto, že nezná- Z pozície manželky diplomata ničná 11, Humenné. (mš) dieť“. Inými slovami, keď príde ša hádky. Vždy sa mu však podarí mám možnosť zapájať sa do inšpirácia a s ňou dotieravé diplomaticky docieliť to, čo chce. rôznych charitatívnych zbierok myšlienky, sadám si k počítaču Sme spolužiaci z gymnázia a akcií. Za všetky môžem aspoň a začnem písať. Vymýšľam rôzne a osemnásť rokov aj oficiálne svo- spomenúť Medzinárodný predviasituácie, rozhovory. Vžívam sa do ji. Požiadal ma o ruku v čase, keď nočný bazár, ktorý je vyvrcholením svojich postáv, predstavujem si, rozbiehal svoju diplomatickú karié- celoročných charitatívnych akcií čo si myslia, počujem ich smiech ru a jeho práca nás často zaviala a organizujú ho manželky diplomaa neraz cítim aj ich sklamanie. ďaleko od domova. Museli sme sa tov vo Viedni. Každoročne sa ho naučiť spoliehať jeden na druhého zúčastní vyše šesťdesiat krajín. Adriana MACHÁČOVÁ je man- a možno aj preto si dodnes tak ro- Slovenský stánok sa mi podarilo želkou veľvyslanca a stáleho zumieme. Náš syn Maxim tohto otvoriť už trikrát, čo považujem za predstaviteľaSlovenskejrepub- školského roku maturuje a my stá- úspech. Do spoločnej bazárovej liky v OSN a iných medziná- le dokážeme „prekecať“ dlhé ve- pokladnice sme aj my prispeli nerodnýchorganizáciáchvoVied- čery, navzájom si poradiť a podpo - malou čiastkou. Z týchto fini. Je členkou klubu Welcome rovať sa. Mňa často predstavujú nančných prostriedkov, ktoré sa tu toAustria,ktorýposkytujeman- ako manželku diplomata, ale on sa získajú, sa každý rok podporí okoželkám diplomatov a pracovní- rád predstavuje ako manžel spiso- lo štyridsať projektov pre deti na celom svete. Pomáha sa najmä kov medzinárodných organizá- vateľky. To hovorí za všetko a dú - tým, ktorí trpia hladom a žijú vo fam, že sa to nezme ní. ciímožnostínaoboznámeniesa l Aký vzťah ste si vzali na muš- veľmi chudobných podmienkach. so životom v Rakúsku a jeho ku vo svojom najnovšom romá- Často sa nedokážem ubrániť emókultúrou. Pravidelne sa zúčast- ne Dobré dni sa začínajú v noci? ciám, keď počúvam príbehy týchto ňujevianočnéhobazáruUNWG, – Poukazujem najmä na parado- detí a preto sa snažím aspoň maktorého súčasťou je aj sloven- xy a hĺbku hodnotového rebríčka, lou troškou prispieť, aby sa mali skýstánok. (mš) dôležitosť lásky a porozumenia o niečo lepšie. Mária Lešková

Tri kni hy z Ika ru

V HU MENSKOM DENNOM CENTRE VÝ STAVA OBRA ZOV VIERY RO SO VEJ

Zdo bia in te ri ér pre se nio rov

V Dennom centre na Laboreckej ulici v Humennom bola 19. no vembra otvorená výstava obrazov Viery Rosovej, ktorú slávnostným príhovorom otvorila Mgr. Antónia Halecká a Magdaléna Milá potešila hostí svojou básňou Maliarske impresie, ktorú venovala výtvarníčke. Viera Rosová, rodáčka z Michalo - Cork. Pravidelne sa zúčastňuje aj viec, žije v Humennom od svojich výtvarnej súťaže Výtvarné spektsedemnástich rokov. Je absolven- rum, kde získala aj niekoľko oce tkou Strednej školy umeleckého není. Na výstave v Dennom centre priemyslu v Bratislave. Pracovala si možno pozrieť kompozície v Chemlone v oblasti reklamy a po s kvetmi, ovocím, krajinky i rodin odchode do dôchodku sa denne né portréty zhotovené akvarelom, venuje kresbe a maľbe. Svoju ale aj olejomaľby, ktoré autorka tvorbu prezentovala na niekoľkých zapožičala na výzdobu interiéru Výstavu obrazov Viery Rosovej otvorila Mgr.Antónia Halecká, výstavách v Humennom, Snine, obľúbeného zariadenia humenBrekove, ale aj v Írsku, v meste ských seniorov. (ah) vedúcaDennéhocentranaLaboreckejuliciv Humennom.


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 26.11.2012

ÚRADNÁSPRÁVAOBLASTNÉHOFUTBALOVÉHOZVÄZUHUMENNÉPOJESENNEJČASTISÚŤAŽNÉHOROČNÍKA2012/2013 Kon ečn étab uľkypojes ennejčasti Do súťažného ročníka 2012/2013 riadeného ObFZ Humenné vstúpilo spolu presne 90 celkov (o 9 menej ako súť ažnéh oročník a2012–2013 pred rokom). Rozmenené na drobné – kategórie dospeI.TRIEDA(7.liga) I.TRIED A,MLADŠ ÍŽIACI lých mali v I. a II. triede svojich tradičných po 14 účastníkov, dve III. triedy zahŕňali spolu 16 (III. A – 9, III. B – 7). Su 1.Hažínn/Cir. 4 3 0 1 11:4 9 po 13. kole ma summárum v dospelých tímoch začalo sezónu 44 (o 2.Dlhén/Cir. 4 3 0 1 8:4 9

1.Ptičie 13 10 1 2 35:18 31 2.Kochanovce13 10 0 3 40:14 30 3.Modran/C13 8 2 3 25:15 26 4.Ulič 13 7 3 3 36:18 24 5.FKHumenné13 8 0 5 31:24 24 6.V.Sitnica 13 7 1 5 30:22 22 7.Borov 13 4 6 3 27:18 18 8.Dlhén/C 13 4 5 4 25:25 17 9.Zubné 13 4 3 6 18:26 15 10.Ohradzany13 3 4 6 23:28 13 11.Ľubiša 13 3 3 7 17:35 12 12.Ubľa 13 3 1 9 22:33 10 13.Hažínn/C 13 2 2 9 12:34 8 14.Košarovce 13 2 1 10 9:40 7 Ohradzanom, Uliču i Hažínu n/Cir. budú odrátané 3 body

II.TRIED A(8.lig a) po 13. kole

1.Kr.Brod 13 11 2.Papín 13 9 3.Koškovce 13 8 4.Rokytov 13 7 5.Lieskovec 13 7 6.N.Sitnica 13 6 7.Z.Hámre 13 5 8.Ladičkovce13 5 9.Kolonica 13 4 10.Volica 13 4 11.Lukačovce 13 3 12.Lackovce 13 3 13.V.Hrušov13 3 14.Podskalka 13 3

0 2 2 2 4 1 2 4 1 5 2 5 2 6 1 7 2 7 2 7 4 6 3 7 1 9 0 10

56:22 32:15 38:19 37:26 28:24 26:24 28:22 38:41 33:46 21:49 26:35 27:26 20:50 17:28

33 29 28 23 22 20 17 16 14 14 13 12 10 9

III.A TRIEDA(9.liga) po 9. kole

1.Hrabovec 8 6 1 1 17:9 19 2.MedzilaborceB 8 6 0 2 37:16 18 3.Zb.Dlhé 8 5 1 2 21:16 16 4.Turcovce 8 4 1 3 18:13 13 5.Hrubov 8 3 1 4 13:14 10 6.Ňagov 8 3 1 4 16:20 10 7.Čertižné 8 3 0 5 14:26 9 8.Hankovce 8 2 0 6 13:21 6 9.Baškovce 8 1 1 6 9:23 4 Zb. Dlhému budú odrátané 3 body

III.B TRIEDA(9.liga) po 11. kole

1.Rovné 9 7 0 2 32:13 21 2.UličskéKrive 9 6 3 0 20:10 21 3.Brestov 10 4 2 4 21:22 14 4.Pčolinné 10 3 2 5 21:26 11 5.FKRomaSV10 3 1 6 16:19 10 6.St.Roztoka 9 3 1 5 14:22 10 7.Kamienka 9 2 1 6 10:22 7 Kamienke budú odrátané 3 body

I.TRIED A,DOR AST 1.Ľubiša 7 2.Modran/C 7 3.Ladičkovce 7 4.Pakostov 7 5.Radvaňn/L 7 6.Koškovce 7 7.Belán/C"B" 7 8.Zubné 7

5 5 5 3 3 2 2 0

2 1 0 0 0 1 0 2

0 1 2 4 4 4 5 5

32:7 24:12 37:20 32:16 13:26 17:21 9:28 2:36

17 16 15 9 9 7 6 2

I.TRIEDA,STARŠÍŽIACI 1.Ptičie 7 2.Z.Hámre 7 3.Belán/C 7 4.Kamenican/C 7 5.Jasenov 7 6.Dlhén/C 7 7.Stakčín 7 8.Papín 7

5 5 4 4 3 2 1 0

2 1 3 0 1 1 0 0

0 1 0 3 3 4 6 7

37:2 25:11 16:6 29:22 15:17 13:27 11:21 4:44

17 16 15 12 10 7 3 0

3.Kamenican/Cir. 4 2 1 1 4.Belán/Cir. 4 1 1 2 5.FuturaHumenné 4 0 0 4

6:7 7 5:3 4 0:12 0

MAL ÝFUTBAL,DOR ASTENCI SkupinaA

1.Ulič 2.Kolonica 3.Ubľa

6 5 0 1 19:20 15 6 3 0 3 26:13 9 6 1 0 5 8:20 3

SkupinaB

1.Lukačovce 6 4 1 1 19:8 13 2.N. Sitnica 6 3 0 3 15:17 9 3.Košarovce 6 1 1 4 12:21 4

SkupinaC

1.Hrabovecn/L. 6 6 0 0 50:12 18 2.Lackovce 6 2 1 3 18:21 7 3.Hažín n/Cir. 6 0 1 5 7:42 1

SkupinaD

1.Lieskovec 6 6 0 0 51:7 18 2.Baškovce 6 2 1 3 16:27 7 3.Sl. Volová 6 0 1 5 4:37 1

MAL ÝFUTBAL,ŽIACI SkupinaA

1.Radvaňn/L. 6 5 0 1 19:11 15 2.Oľka 6 4 0 2 19:10 12 3.Lieskovec 6 0 0 6 4:21 0

SkupinaB

1.Košarovce 12 2.Lukačovce 12 3.Pakostov 12 4.V.Sitnica 12

9 6 5 2

1 1 1 1

2 5 6 9

46:24 32:37 32:45 26:30

28 19 16 7

SkupinaC

1.Ohradzany 6 5 1 0 22:4 16 8 2.FK Humenné 6 2 2 2 9:8 3.Baškovce 6 0 1 5 3:22 1

SkupinaD

1.Hažínn/Cir. 6 6 0 0 27:3 18 2.Ubľa 6 2 0 4 9:16 6 3.Udavské 6 1 0 5 8:25 3

SÚŤ AŽSLUŠN OST I,JES EŇ2012/2013 Poradie po 13. kole: l I.trieda:1. FK Humenné 115,66 boda; 2. Ubľa 114,44; 3. Kochanovce 107,52; 4. V. Sitnica 106,71; 5. Zubné 104,61; 6. Košarovce 104,23; 7. Borov 104,21; 8. Ptičie 102,53; 9. Modra n/Cir. 102,29; 10. Ľubiša 100,47; 11. Dlhé n/Cir. 98,65 boda. Ohradzany, Ulič a Hažín n/Cir. boli zo súťaže vylúčení. l II.trieda:1. TJ Družstevník Papín 112,61 boda; 2. Z. Hámre 110,63; 3. Lieskovec 109,27; 4. Kr. Brod 108,07; 5. N. Sitnica 106,37; 6. Kolo nica 105,76; 7. V. Hrušov 104,51; 8. Rokytov pri Hum. 104,11; 9. Luka čovce 104,03; 10. Koškovce 101,78; 11. Volica 99,98; 12. Lackovce 99,92; 13. Podskalka 99,41; 14. La dičkovce 94,88 boda. ŠTKObFZ

tri tímy menej ako v uplynulej sezóne). Mládežnícke kategórie dorastu a žiakov fungovali opäť na dvoch úrovniach – veľký a malý futbal. V rámci „veľkého“ jesennú časť začalo i ukončilo 21 družstiev (rovnako ako pred rokom), t.j. – dorast – 8, starší žiaci – 8, mladší žiaci – 5. „Malý“ futbal mal súhrnom 25 (o 6 menej, ale až o 11 menej ako pred dvoma sezónami), t.j. dorast 12, žiaci 13. Porovnaním s uplynulou sezónou je mládežnícky súčet 46 až o šesť družstiev nižší, čo je asi logický obraz demografickej krivky nárastu počtu obyvateľstva v regióne. V závere jesennej časti sa v I. a II. triede dospelých odohralo aj 14. kolo (jarná predohrávka). Úradná správa však hodnotí iba výsledky rýdzo jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013. V prípade III. B triedy je nerovnaký počet stretnutí daný trojkolovým herným systémom.

Bilanciakarietafinančnýstav V jesennej časti sezóny ukázali rozhodcovia 486 žltých kariet, čo je oproti posledným sezónam pokles (2011/12 – 527, 2010/11 – 507, 2009/10 – 489, 2008/09 – 501, až 2007/08 – 433, 2006/07 – 424). Oproti uplynulej jeseni sa však dosť navýšil počet vylúčení – 55, čo je však historické maximum ostatných sezón (2011/12 – 42, 2010/11 – 40, 2009/10 – 48, 2008/09 – 41, 2007/08 – 42, 2006/07 – 48, 2005/06 – 35). Vyzdvihnúť v tomto smere je nutné Ňagov za úplne čistý štít. Pri prehľade kariet uvádzame aj aktuálny finančný stav (resp. podlžnosti). l I. trieda (238 ŽK, 24 ČK): Borov (14 ŽK / 1 ČK, 16 € zostatok), Dlhé n/Cir. (12 / 2, 18 €), FK Humenné (15 / 0, 13 €), Hažín n/Cir. (24 / 2, – 40 € podlžnosť), Kochanovce (17 / 3, 19 €), Košarovce (13 / 1, 25 €), Modra n/Cir. (18 / 1, 7 €), Ohradzany (18 / 3, 25 €), Ľubiša (18 / 2, 22 €), Ptičie (25 / 3, –27€), Ubľa (19 / 1, 23 €),

Ulič (11 / 1, –1€), V. Sitnica (16 / 3, 38 €), Zubné (18 / 1, –26€). l II.trieda(196 ŽK, 21 ČK): Koloni ca (11 ŽK / 2 ČK, 5 €), Koškovce (10 / 2, 4 €), Kr. Brod (2 / 1, 4 €), Lackovce (21 / 1, 0 €), Ladičkovce (14 / 3, 7 €), Lieskovec (16 / 1, 2 €), Lukačovce (18 / 2, 9 €), N. Sitnica (19 / 1, 31 €), Papín (8 / 0, 3 €), Podskalka (11 / 2, 14 €), Rokytov (15 / 1, 25 €), Volica (17 / 1, 10 €), V. Hrušov (16 / 4, 5 €), Z. Hámre (18 / 0, 74 €). l III. A trieda (31 ŽK, 5 ČK): Baškovce (0 ŽK / 1 ČK, 57 €), Čertižné (1 / 0, 40 €), Hankovce (4 / 1, 24 €), Hrabovec n/L. (6 / 1, 5 €), Hrubov (4 / 0, 53 €), Ňagov (0 / 0, 42 €), Medzilaborce B (5 / 0, 25 €), Turcovce (1 / 0, 35 €), Zb. Dlhé (10 / 2, –133€). l III.B trieda(21 ŽK, 5 ČK): Brestov (3 / 0, 28 €), Kamienka (3 / 2, 40 €), Pčolinné (1 / 0, –55€), Roma Snina (8 / 1, 9 €), Rovné (2 / 0, 34 €), St. Roztoka (1 / 2, 67 €), Ul. Krivé (3 / 0, 40 €). DKObFZ

Prizel en omstol eriešen ých18stretnut í V sezóne 2009/2010 bola ŠTK ObFZ na výsosť spokojná, veď kontumovať musela iba 3 stretnutia… Súčasnosť dáva jesenný šesťnásobok – 18 stretnutí možno počtom radiť k dobrému priemeru ostatného obdobia (2011/12 – 15, 2010/11 – 17). Pred siedmimi rokmi bolo po polovici sezóny evi dovaných až neskutočných 65 kontumácií. Čísla sa potom znižovali: 35 – 27 – 26… Tohtoročná jeseň tesne podliezla aj hodnotu z polovice ročníka 2004/2005 s 19 kontumáciami. Jesenné stretnutia 2012/2013 boli kontumované podľa SP: čl. 100/b (neúčasť na stretnutí), čl. 100/d, 100/e (inzultácia), čl. 100/i (neoprávnený štart hráča).

Jesennýchpäťinzultácií

DOSPELÍ

Pred dvoma rokmi v jeseni dve, pred rokom tri a te - (9kontumácií) raz päť…, pritom tri v I. triede: Ohradzany (2. kolo: l I.trieda(4):2. kolo: V. Ohradzany – Modra n/Cir., hráča funkcionárom), Sitnica – Ulič 3:0 kont. Ulič (2. kolo: V. Sitnica – Ulič, R hráčom), Hažín (čl. 100/d), 2. kolo: Modra n/Cir. (7. kolo: Hažín n/Cir. – Ohradzany, R ved. Ohradzany – mužstva); III. A trieda: Zb. Dlhé (5. kolo: Ňagov – Zb. n/Cir. 0:3 kont. (čl. Dlhé, R hráčom); III. B trieda: Kamienka (3. kolo, Ka- 100/e), 7. kolo: Hažín mienka – Ul. Krivé, R hráčom). DKObFZ n/Cir. – Ohradzany 0:3

kont. (čl. 100/d), 11. kolo: Borov – Košarovce 3:0 kont. (čl. 100/b). l II.trieda(1):4. kolo: Ladičkovce – Volica 3:0 kont. (čl. 100/b). l III.A trieda(2):4. kolo: Hankovce – Baškovce 3:0 (čl. 100/e), 5. kolo: Ňagov – Zb. Dlhé 3:0 kont. (čl. 100/d). l III.B trieda(2):3. kolo: Kamienka – Ul. Krivé 0:3 kont. (čl. 100/d), 11. kolo: Roma Snina – St. Roztoka (čl. 100/i).

DORASTENCIa ŽIACI(9) l I.triedadorast(3):3. kolo: Belá n/Cir. – Zubné 3:0 kont., 6. kolo: Modra n/Cir. – Zubné 3:0 kont., 7. kolo: Belá n/Cir. – Radvaň n/L. 3:0 kont. (všety čl. 100/b). l I.triedastaršížiaci:žiadna! l I.triedamladšížiaci:žiadna! l Malýfutbaldorast(2):skupina A, 1. turnaj (org. Ulič): Ubľa – Ulič 0:3 kont., Kolonica – Ubľa 3:0 kont. (obe čl. 100/b). l Malýfutbalžiaci(4):skupina A, 3. turnaj (org. Radvaň n/L.): Lieskovec – Radvaň n/L. 0:3 kont., Oľka – Lieskovec 3:0 kont.; skupina D, 2. turnaj (org. Udavské): Udavské – Ubľa 3:0 kont., Ubľa – Hažín n/Cir. 0:3 kont. (všetky čl. 100/b). ŠTKa KMObFZ


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 26.11.2012

Tlač ov ákonfer enciao športe–oceň ov an ie,nájmyklub omzapriestor ya pren áj omzimnéh oštad ión a 1. VŠEOBECNO–ZÁVÄZNÉ NA- Voštvrtok(22.novembra)sakonalav hoteliKarpatiatlačovákonferencia, menutú športovú halu a volejbal. RIADENIE (VZN) O UDEĽOVANÍ ktorúpremédiázvolaliIng.JozefBabják(SDKÚ)a RNDr.MáriaCehelská Prišli sme na niekoľko nezrovnaCE NY MESTA A PRI MÁ TORKY (nez.).ObajajejaktérichceliverejnostimestaHumennésprístupniťzoza- lostí, ktoré sme pripomienkovali. MESTA PRE OBLASŤ ŠPORTU… sadnutia Mestskej rady (streda 21. novembra) tri body programu (z tri- Bola tam zakomponovaná požiaJozefBabják:Téma športu je stá- nástich),ktorésadotýkalitémyšportueštepredzasadnutímMestského davka, že klub má poskytnúť 7 le zaujímavá. V mestskom zastupi- zastupiteľstva (pondelok 26. novembra). Tlačovú konferenciu otvorila % kapacity haly vo forme lístkov pre mesto Humenné. Z kapacity 1 teľstve ju riešime najmä vtedy, ak RNDr.MáriaCehelská,keďoboznámilaprítomnýchs jejprogramom. 200 miest to bolo 84 miest pre sa niekto ré klu by dostá va jú do mesto, pričom ani mechanizmus prob lé mov, nieke dy až do ru čo va nia lístkov na Mestský existenčných. Privítali sme, že isté úrad nepokladáme za vhodný. Po veci v oblasti športu by sa mali dať diskusii boli tieto počty pozmenené do no vej po do by. Spo mí na né – pre volejbal 40 miest (20 žlté seVZN–ko sa rozširuje o oblasť špordadlá, 20 modré sedadlá + 6 miest tu, lebo bola potreba, požiadavka VIP). Ak by sa to malo riešiť od 1. zo strany vedenia mesta, aby sa januára 2013, vo volejbale bude ocenenia udeľovali aj športovcom. problém aj preto, že žlté sedadlá sú Návrh obsahuje kategórie „Športouž permanentkami rezervované na vec roka“, „Športový kolektív roka“, celú sezónu. Čo sa týka futbalu, je „Cena za rozvoj a podporu športu“, to 70 miest na tribúne, hokej by mal „Cena primátorky za rozvoj športu“ poskytnúť tiež 70 miest. Mechaniza „Cena za reprezentáciu mesta mus doručovania lístkov však treba Humenné“. Diskusia na zasadnutí rozhodne doriešiť, aby každému Mestskej rady sa dotýkala aj možklubu vyhovoval. Čo sa týka pojmu nosti, či oceňovanie v oblasti šporvstupenky „mestu“… Budem citotu nevyvolá aj požiadavky o po vať: „Nájomca sa zaväzuje najdobný postoj aj napr. pre kultúru. Šport má veľa odvetví, stále budeme radi, ak ludnia), 46,50 € (popoludní); l mestská špor- neskôr sedem dní pred konaním ligového, športovci dosiahnu úspechy hodné ocenenia. tová hala: náklady (r. 2011) 91 464 €; počet medzinárodného alebo iného súťažného záPri kategóriách „Športovec roka“ a „Športový hod. využitia (r. 2011) = 2 231 / z toho SRaŠZ pasu odovzdať na Mestský úrad v Humennom kolektív roka“ sme sa napokon zhodli, že tieto 638 + volejbal 857 + basketbal 293 + horole- v kancelárii primátorky mesta Humenné oproti ocenenia by mali byť udeľované nie pri príle- zecké oddiely 487 + karate 56; vyrátané ná- podpisu zodpovedného zamestnanca sedem žitosti Pamätného dňa mesta, t.j. v septembri, klady na 1 hod. = 40 €, aktuálna cena objed- percent z distribuovaných vstupeniek.“ Počty ale po skončení kalendárneho roka, napríklad návky 16,60 €; l futbalový štadión: náklady (r. sa síce upravili, ale už samotná formulácia, že v januári, resp. februári, keď sa budú môcť 2011) = 102 886 €, počet hod. využitia (r. treba niekam nosiť vstupenky sa mi nezdá ako zhodnotiť a oceniť úspechy za konštantné 2011) = 2 581,5 / z toho SRaŠZ 1 325 + futbal úplne správna. Skôr by som bol zato, aby po obdobie roka. Upravovali sa formálne záleži- 1 256,5; vyrátané náklady na 1 hod. = 40 €, jednaniach mesta s klubmi došlo k nájdeniu riešenia, akým spôsobom kluby mestu tento tosti spôsobu podania žiadostí na ocenenie aktuálna cena (v telocvični) 12 €. a podobne. Kľúč oceňovania ešte stanovený JozefBabják:K dispozícii sme mali materiál, počet miest uvoľnia. A komu vstupenky mesto nie je, bude to závislé od úspechu. Sú mož- v kto rom bo li vy rá ta né nepria me do tá cie dá? To už je na zvážení toho, kto tie vstupennosti oprieť sa o nejakú anketu alebo sa inšpi- mesta Humenné pre rozvoj športu, s tým, že ky dostane do svojich rúk. Hovorilo sa o dôro vať spô so bom, ako vy hodno cu jú sa poskytujú zadarmo športové zariadenia – chodcoch… Debata sa dotkla aj žiadosti, aby športovcov iné mestá, či VUC–ka. Čo nás do- športová hala, zimný štadión, futbalový šta- dôchodcovia, mládež, deti mali 50–percentné stalo do diskusie, bol „rozvoj a podporu dión a bazén. Táto analýza hovorí, ktoré zaria- vstupné. O tom je treba rokovať. Dá sa to aj dišportu“. Nie som si istý, či v tomto prípade denie je do akej miery klubmi využívané, koľko rektívne nariadiť ako podmienku, ale to nie je nájdeme nejaké objektívne kritériá. hodín, pričom bola vyrátaná jednotková cena cesta. Vytvoriť pre každý klub zmluvy je v po MáriaCehelská:Oceňovanie v oblasti špor- za využívanie tohto zariadenia. Vychádzalo sa riadku, aby boli stanovené práva i povinnosti tu som podporila, navrhla som však, aby sa z nákladov v roku 2011. Súhlasíme s tým, aby nájomcu i prenajímateľa, aby nedochádzalo oceňovali aj iné kategórie – dobrovoľnícka, či bolo jasné, koľko klub nepriamej dotácie od k poškodzovaniu, s čím máme skúsenosť charitatívna činnosť, talenty máme aj v škol- mesta dostáva, aby aj občania mesta vedeli, najmä zo zimného štadióna. A ak sa to už stastve napríklad v predmetových olympiádach. akým spôsobom prispievajú aj oni na rozvoj ne, nech za to je niekto zodpovedný. Túto časť Mohli by sme na nich myslieť napríklad čest - športu v Humennom, lebo zariadenia sú po- teda vnímam ako správny krok. Okrem požianým uznaním alebo ďakovným listom. Aj skytované bezplatne. V prvom rade je treba davky na miesta bola v návrhu zmluvy aj pov tejto školskej oblasti sú dosiahnuté úspechy povedať, že športové zariadenia neboli stava- žiadavka, aby volejbalový klub odvádzal 20 hodné ocenenia. Každopádne sa s oceňova- né na komerčné účely. Napríklad športová ha- percent zo vstupného. Myslím si, že toto je už ním športovcov stotožňujem. Vo VZN–ku je la bola postavená kvôli tomu, aby sme poskytli trochu prehnané – dať mestu k dispozícii spomenuté, že mesto oceňovať športovca mô- športovcom kvalitné prostriedky na trénova- miesta v hľadisku a následne aj časť zo vstupže (nie musí), kritériá úspechov sa týkajú mini - nie, aby sa zápasy odohrávali v prostredí hod- ného – vymyká sa to spravodlivým vzťahom málne republikovej úrovne. Návrhy bude pre - notnom aj pre divákov. Sme preto za to, aby medzi mestom a klubom. Či sa to týka iba vorokovávať Komisia školstva, športu a kultúry, sa športové zariadenia poskytovali klubom lejbalu alebo aj ostatných športov, ťažko poveodporúčanie dá Mestská rada. Predseda Ko- bezplatne, resp. za 1 euro, keď berieme do dať. Návrh zmluvy, ktorú zatiaľ máme k dispo misie športu ich prednesie Mestskému zastu - úvahy, že to nemôže byť zadarmo. Rozhodne zícii, je iba „volejbalový“. Chcel by som aj piteľstvu, ktoré rozhodne. však nie za sumy, ktoré boli vyrátané na hodi - ozrejmiť, ako došlo k počtom hodín, ktoré sa nu tréningu alebo zápasu. To by bol prvý krok rátali… Poviem za basketbal… Vychádzalo sa 2. ŠPORTOVÉ ZARIADENIA MESTA HU- k likvidácii niektorých športov v Humennom, z počtu tréningových hodín i zápasových hoMENNÉ (využívanie športovými klubmi, návrh čo my nechceme. Kvôli plateniu za prenájom dín v hale, ako aj žiakov, ktorí majú svoju zmluvy o nájme nebytových priestorov)… športovej haly padol svojho času v Snine žen - činnosť na ZŠ Laborecká. Čo sa haly týka, vy– Vybrané z Dôvodovej správy: l zimný šta - ský volejbal a juniorsky basketbal. Čo sa týka čísli sa počet hodín aj od iných klubov, k tomu dión: celkové náklady (r. 2011) = 296 335 € (ma - návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov. sa pridá aj počet hodín, ktoré má k dispozícii teriál, energie, opravy a údržba, služby, mzdy Na zasadnutí Mestskej rady sme dostali ná - SRaŠZ prostredníctvom objednávok. Ja som a odvody, poistenie, ost. náklady); počet hod. vrh, ktorý je „šitý“ pre športovú halu a volejbal. však tieto ich výsledné čísla spochybnil, lebo využitia ľadovej plochy (r. 2011) 3 228 / z toho Naša prvá požiadavka bola, že sa musia si myslím, že možností využitia športových zaSRaŠZ 2 394 + hokejový klub 737 + kraso - vypracovať zmluvy pre každý jeden klub, riadení je viac, než sa tomu doposiaľ udialo. korčuliarsky klub 97, vyrátané náklady na 1 v ktorej bude stanovené, koľko daný klub Súčasťou nám predloženej správy bol aj návrh hod. = 92 €; aktuálna cena objednávky 33,20 využíva športové zariadenie, aká je toho cena, úpravy cien v zariadeniach Správy športových € (dopoludnia), 64,75 € (popoludní); l kúpa - môže byť spomenutá aj nepriama dotácia. a rekreačných zariadení. Spomenuté bolo kúlisko: náklady (r. 2011) 379 255 €, počet hod. Tento údaj sa však skôr žiada pri analýze čin - palisko navýšením ceny o dvadsať percent. Aj využitia (r. 2011) 7 168 / z toho SRaŠZ 6 721,5 nosti Správy rekreačných a športových zaria - o týchto veciach budeme ešte diskutovať, + plavecký klub 447; vyrátané náklady na 1 dení na konci kalendárneho roka. Text návrhu posledná úprava bola v roku 2008. (pokračovanie na strane 12) hod. = 53 €; aktuálna cena 31,50 € (dopo - nám poskytnutej zmluvy vychádza na už spo-


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 26.11.2012

JesennápúťsaŠKFuturaHumenné(doma)nevydarila

7 6 0 1 16:5 18 Bolo výsledkové trápenie najmä doma. Ako vnímate 8 5 2 1 18:8 17 vo futbale nebývalý jav, že domáca bilancia (skóre 7 5 2 0 13:3 17 6:12, 4 body) je horšia ako vonku (9:16, 6 bodov)? 7 5 2 0 12:3 17 – Prejavila sa nevyspelosť mužstva, mladí hráči nedoká8 5 2 1 15:9 17 zali zvládnuť tlak domácich zápasov a po individuálnych 8 5 1 2 19:12 16 chybách sme zbytočne inkasovali, strácali body. 7 5 1 1 11:5 16 V stretnutiach vonku bolo jednoznačne badať väčšiu 8 4 2 2 18:12 14 uvoľnenosť, čoho výsledkom je slušná bilancia jedného 7 4 2 1 11:6 14 víťazstva a troch remíz. 8 3 4 1 12:6 13 Asi ich nie je veľa, ale predsa… Ktoré zápasy vás 8 3 4 1 12:7 13 uspokojili? – Viackrát vonku – v Spišskej Novej Vsi, 8 4 1 3 10:6 13 Námestove, Banskej Bystrici i v Košiciach. Doma iba 7 3 3 1 12:10 12 s Lučencom. 8 4 0 4 12:15 12 A čo hráčsky káder? – Musíme riešiť brankársky post, 7 1 3 3 9:7 6 v obrane je otázne zotrvanie Jakubča, pokiaľ by ostal aj 7 1 1 5 6:12 4 v jarnej časti, myslím, že v zadných radoch k obmene nedôjde. Stredovú formáciu potrebujeme doplniť v kraVONKU jných pozíciách, rovnako sa posilniť musíme aj v ofenzíLok.Košice 7 4 2 1 11:5 14 ve, nakoľko utočné duo nenaplnilo naše očakávania. 8 4 2 2 9:4 14 Čaká nás zimná prestávka. Aký bude jej tohtoročný Pohronie 7 3 1 3 8:12 10 program? – Tréningový proces bude prebiehať v domá - PrešovB 9 cich podmienkach do 14. decembra, v roku 2013 je za- Námestovo 7 2 3 2 10:8 B.BystricaB 8 2 3 3 5:7 9 čiatok zimnej prípravy naplánovaný 7. januára. 7 2 2 3 9:10 8 Humenský klub vstúpil do jesennej časti pod novým Poprad 8 2 2 4 5:10 8 názvom ŠK Futura. Črtala sa spolupráca s mestom. Moldava 7 2 1 4 11:14 7 Došlo za polroka k nejakému posunu? – Žiaľ nie. Aj Trebišov 8 2 1 5 13:19 7 napriek splneným požiadavkám, ktoré si mesto stanovilo, KošiceB 8 1 3 4 9:16 6 teda klub je občianske združenie a nemá žiadné dlhy. Humenné Skôr si myslím, že vstupom zástupcov mesta do hokeja Vranovn.T. 8 1 2 5 8:17 5 8 1 2 5 6:15 5 je futbal na vedľajšej koľaji, hoci veľmi radi by sme priví- Lipany tali pani primátorku ako prezidentku klubu aj my. V sú - Kremnička 7 0 3 4 5:14 3 8 1 0 7 5:18 3 časnej dobe je našou prvoradou úlohou hľadať možnosti Lučenec finančného vykrytia rozpočtu jarnej časti 2012/2013. Čo Sp.NováVes 7 0 2 5 4:12 2 sa športovej časti týka, chceme sa v tretej lige udržať, fa- Martin 7 0 1 6 8:25 1 núšikov potešiť hrou i výsledkami, čo sa nám v jesennej časti nedarilo. (mšk) Realizačnýtíml tréner:Jozef VALKUČÁK (do 9.

Jesenná časť sezóny mala v KENO 10 III. ligy kvôli dohrávkam menšie meškanie, ale už je za nami. Humenčania v nej ako nováčik neuspeli, po polovici sezóny im patria koncové svetlá. Pár slov na futbalovú tému sme prehodili s Martinom Frigom, manažérom ŠK Futura Humenné. Zimujeme na poslednom 16. mieste… Pred začiatkom sezóny neboli v klube veľké oči, ale koncové svetlá sú logicky ďaleko za očakávaním… – Naša filozofia bola dať príležitosť mladým hráčom v kombi nácii so skúsenými Ljubarskym, Paraskom a Hreškom. Už v príprave sa naše plány začali komplikovať. Ne šťastné zranenie kolena v príprave vyradilo Ljubarskeho takmer na celú jeseň, odohral iba posledné dva zápasy, Hreško kvôli operácii absentoval úvodné tri kolá, komplikovaný bol príchod Bačíka, ktorý nastúpil tiež až vo štvrtom kole. K tomu sa pridalo zranenie Bálinta, našej brankárskej „1“ (pozn.: koleno, lýtko) na celú jeseň. Z týchto dôvodov museli nastať rošády v zostave, čo malo za následok zníženie kvality na určitých postoch. Najviac sme to poJESEŇ-III.liga cítili na ľavej straPohronie 15 10 2 3 25:9 32 ne obrany, kde Lok.Košice 15 7 6 2 23:11 27 sme pôvodne rá B.BystricaB 15 7 5 3 17:10 26 tali s Jakubčom, Trebišov 15 7 3 5 29:22 24 ten sa však na Námestovo 15 5 7 3 22:15 22 svoj post dostal až Lipany 15 6 4 5 19:18 22 v závere jesene, Moldava 15 6 4 5 16:16 22 kde ukázal ne PrešovB 15 7 1 7 20:27 22 sporné kvality. Poprad 15 6 3 6 19:16 21 Dovtedy musel KošiceB 15 5 4 6 25:29 19 suplovať v strede Lučenec 15 6 1 8 16:23 19 zálohy Ljubarske Sp.NováVes 15 5 3 7 23:24 18 Martin 15 5 3 7 23:34 18 ho. Spomenúť mu Kremnička 15 4 5 6 23:26 17 sím aj nevyrovnaVranovn.T. 15 2 5 8 17:24 11 né výkony dvojice Humenné 15 2 4 9 15:28 10 brankárov. kolo ŠKFuturaHUMENNÉ–po ra die

meno Radoslav BÁLINT Marko MADEJA Dominik VOHÁR Maroš BAČÍK Ladislav ČOPÁK Daniel DEMČÁK Dominik DYSKO Martin HREŠKO Peter JAKUBČO Peter JUROV Stanislav KARNAJ René KIRVEJ Tomáš KUZMA Dávid LEGDAN Russlan LJUBARSKIJ Jaroslav MACEJ Michal PARASKA Pavol ŠUĽÁK Peter ŠUĽÁK Cyril VASIĽ

1 89 – 1 – – 90 90 – – 90 90 65 25 90 – – 90 90 90 90

2 3 15 15

2 – – 90 – 30 90 72 – 90 90 90 – 90 90 – – 90 90 60 18

3 – – 90 – 90 90 10 – 55 90 90 80 35 63 – – 41 90 90 49

4 5 16 14

4 – – 90 90 90 90 – 60 90 86 90 4 – l – – 90 90 90 30

5 – 90 – 90 90 – – 71 90 90 83 7 – 90 – – 90 90 90 19

kola Jaroslav VARCHOLA), l asistent: Martin

6 13

6 – 90 – 90 90 – – 82 90 90 90 13 – 77 – – 90 90 90 8

DOMA Pohronie Trebišov Lipany B.BystricaB Martin Sp.NováVes Lučenec Kremnička Moldava Lok.Košice Námestovo Poprad KošiceB PrešovB Vranovn.T. Humenné

7 8 9 10 13 14 16 14

7 – 90 – 90 l 8 82 90 66 90 – 24 – 90 – – 90 90 90 90

8 – 90 – 90 – 60 – 90 90 90 90 13 – 90 – – 30 90 90 77

9 – – 90 – – 11 37 90 90 79 90 63 – 90 – – 90 90 90 90

10 – – 90 90 90 19 78 85 90 90 90 12 – – – – 71 90 90 5

11 12 15 15

11 – – 90 90 90 – 90 90 90 84 90 8 – 82 – – – 90 90 6

12 – – 90 60 90 – 90 90 90 74 90 30 – 60 – – 90 90 30 16

14 15

14 – – 90 90 90 74 38 90 90 52 75 – – – – 15 90 90 16 90

15 d13 TONGEĽ, l vedúcimužstva:Martin FRIGA (aj ma16 16 nažér); l lekár:MUDr. Vladimír KUŽMIK

15 – 90 – 90 90 90 – 90 84 66 90 6 – – 90 – 90 90 – 24

d13 – 90 – 90 90 – 5 90 90 45 45 31 – – 90 – 90 90 59 85

záp./min. 1 / 89 6 / 540 9 / 721 11 / 960 11 / 930 10 / 622 10 / 592 12 / 1 018 14 / 1 195 15 / 1 206 14 / 1 193 13 / 356 3 / 150 10 / 762 2 / 180 1 / 15 14 / 1 132 15 / 1 350 14 / 1 065 15 / 697

G ŽK ČK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 6 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0

Tabuľka pravdy: + 11 Pohronie; + 5 B. Bystrica B; + 3Lok. Košice; + 1Lipany, Moldava; 0Trebišov; –2Námestovo, Prešov B, Košice B, Lučenec; –3Po prad; – 6 Sp. Nová Ves, Martin; – 7 Kremnička; –10Vranov; –11Humenné. Hráčska štatistika: V tabuľke sú zarátaní iba futbalisti, ktorí aspoň na minútu zasiahli do hry. Za menom hráča je počet odohraných minút v stretnutí, (–) znamená bežnú absenciu (bol zranený, náhradník), (l) je kvôli trestu (za žlté karty, vylúčený), potom sumár a bilancia gólov i kariet.

TIP OSKEN O10III.LIG A(sk.VÝC HOD),JES ENNÁČASŤ2012/2013l ŠKFUT UR AHUM ENNÉl TIP OSKEN O10III.LIG A(sk.VÝC HOD),JES ENNÁČASŤ2012/2013 1.KOLO: Trebišov–ŠKFuturaHumenné2:1 (1:0), góly: 32. a 80. E. Lukáč – 88. S. Karnaj. ŽK: Dysko (Humenné). R: Vlčej. D: 400. 2. KOLO: ŠK Futura Humenné – Poprad 1:2 (0:1), góly: 78. S. Karnaj – 14. Kubus, 77. A. Kočiš. ŽK: Čopák, Legdan – Šproch. R: Kakaščík. D: 350. 3. KOLO: Kremnička – ŠK Futura Humenné 4:0(1:0), góly: 41., 81. a 89. Jobko (1 z 11 m), 60. Ševčík. ŽK: Bobok, Štuber – Legdan, Čopák. ČK: 63. Legdan (po 2. ŽK). R: Jurenka. D: 65. 4. KOLO: ŠK Futura Humenné – Prešov B 1:2(1:0), góly: 43. Bačík – 61. Kamenčík, 83. Biatt. ŽK: Hreško, Demčák, Čopák – Gomulec, Kamenčík. R: R.Weiss. D: 250. 5. KOLO: Sp.NováVes–ŠKFuturaHumenné2:3 (2:1), góly: 1. Stadnyk, 8. Slejzák – 49. a 81. S. Karnaj, 3. Paraska (11m). ŽK: Dunajčan, Stadnyk – Pe. Šuľák, Bačík, Pa. Bačík, Kirvej. R: Kakaščík. D: 500.

6. KOLO: ŠKFuturaHumenné–Martin1:1(0:0), góly: 52. Bačík – 54. Facuna. ŽK: Pe. Šuľák, Čopák – Thomka, Remeň. R: Kačenga. D: 270. 7. KOLO: Námestovo–ŠKFuturaHumenné 1:1 (1:1), góly: 19. Kosmeľ – 31. Bačík. ŽK: Kosmeľ, Baričák, Jaworek – Paraska, Legdan, Dysko. R: Sedlár. D: 450. 8. KOLO: ŠKFuturaHumenné–Vranov0:2 (0:1), góly: 43. Lazúr, 80. J. Adam. ŽK: Sakala (Vranov). R: Vlčej. D: 300. 9. KOLO: Moldava–ŠKFuturaHumenné2:0 (2:0), góly: 12. Ribár, 16. Lipnický. ŽK: Ribár, Kováč, Dolutovský – Dysko. R: R.Weiss. D: 130. 10. KOLO: ŠK Futura Humenné – Lučenec 3:0(2:0), góly: 12. Hreško, 13. Jakubčo, 58. S. Karnaj. ŽK: Čopák, Karnaj – Spodniak, Pavlo vič, Koliada. R: Kačenga. D: 250. 11. KOLO: B. Bystrica B – ŠK Futura Hu-

menné2:2(0:1), góly: 76. Válovčan, 77. Pliešovský – 31. Čopák, 89. Jakubčo. ŽK: Budinský, Urgela – Jakubčo. R: Dohál. D: 100. 12. KOLO: ŠK Futura Humenné – Pohronie 0:3 (0:1), góly: 67. a 69. F. Zvara, 21. R. Drobňák. ŽK: Karnaj, Čopák – Puliš, R. Krivjančin, Zvara. R: Kozák. D: 250. 14. KOLO: Lipany–ŠKFuturaHumenné2:1 (1:0), góly: 8. Ševčovič, 55. Pončák – 89. Paraska (11 m). ŽK: nikto. R: Kozák. D: 200. 15. KOLO: ŠKFuturaHumenné–Lok.Košice0:2(0:1), góly: 10. Komjaty, 82. Král. ŽK: Jakubčo, Čopák, Demčák, Bačík – Vilner, Král. R: Kačenga. D: 250. dohrávka 13. KOLA: Košice B – ŠK Futura Humenné 1:1 (1:0), góly: 42. Gál Andrezly – 67. Vasiľ. ŽK: Pavol Šuľák, Peter Šuľák (Humenné). R: Čiernik. D: 100.


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 26.11.2012

Tlač ov ákonfer enciao športe… CenaplaveckéhoklubuHumenné–AndritzCup2012 V humenskom bazéne sa v sobotu 17. novembra uskutočnili osobitého zreteľa, pričom bola k materiálu pripojená aj nájomná prestížneplavecképretekyo Cenuplaveckéhoklubu–AndritzCup zmluva na 7 rokov. Nájomné zo 2012. Vo výborne pripravenej súťaži a v kvalitnej vode si pretekári strany nájomcu je 34 572 eur Srbska(Kruševaca Sombor),Ukrajiny(Ľvova Lutsk)a Poľska(Rzesročne, teda počas celej doby ná- zow a Ropczyce) zmerali sily s jedenástimi slovenskými klubmi. jmu je to 242 tisíc eur, naproti tomu V takmertisíckeštartovsaprepisovalinielenhistorickérekordytýchdotácia zo strany mesta je 197 ti- topretekov,aleajčasy,ktoréprenejednéhoznamenaliosobnémasíc eur ročne, čo by malo vykrývať ximá,čivýkonyroka.Dokonalevyladenúformuv previerkepredrenáklady na energie. Ak sme si publikovýmišampionátmiukázaliajnašiplavci,ktorívylovilicelkom však pozreli náklady na energie 57medailía zaznamenalineuveriteľných142osobnýchrekordov. Najúspešnejšou pretekárkou po- ziť a v oboch prípadoch získal v minulosti, tie vychádzali zhruba na 140 tisíc eur, pre rok 2013 sú dujatia sa stala Lea Diničová, strie borné me dai ly. Strie borný kalkulované náklady na 114 tisíc ktorá s prehľadom zvíťazila vo deň si vybral FilipLevický, ktorý eur. Znamená to teda, že rozdiel, všetkých svojich štartoch a získa - si do zbierky pridal až päť týchto ktorý vznikne by mal byť dotáciou la poklonu a uznanie nielen od me dai lí. Najkva litnejšie vý ko ny pre hokejový klub, o ktorej sa tam svojho trénera Zoltána Kirschne- predviedol vo voľnom štýle na 50 aj píše, že okrem nákladov pre ra, ale aj od zahraničných zástup- a 100 m, kde si okrem iného pripíenergie sa z týchto financií majú cov klubov. Svoj nesporný talent sal hodnotné osobáky. Deň „D“ si pokryť náklady na materiálne za- pretavila v zlaté medaily v disciplí- do svojho plaveckého denníka nach 50 a 100 m znak, 50 a 100 určite zapíše DanielaGribaničobezpečenie MHK Humenné. m mo tý lik a pre mié ro vo aj vá,ktorej výkonnosť má stúpajúci Všetky mládežnícke družstvá, ako v najťažšej disciplíne 400 m polo- trend – sedem štartov, sedem pó aj seniorske, by mali mať vytvore- hové preteky (PP). Tento, už tak- dií, sedem osobných rekordov. né podmienky, aby sa mohli bez mer opracovaný diamant doplnila Zlato si vylovila na trati 200 m PP problémov venovať svojmu športu. spolufavoritka a kamarátka v jed- (3:01.68), za čo dostala aj reMožno povedať, že potiaľ je to nej osobe Lenka Melničaková, kordný počet FINA bodov jej kadobré… Otáznik by sme dali nad ktorá rovnako nenechala nič na riéry (322b). K pravidelným medĺžkou prenájmu, prečo sedem ro- náhodu a zozbierala zlaté plody dailistom už stabilne patrí Peter kov? Bolo nám vysvetlené, že zo stromu víťazstva v disciplínach Semanco, ktorý využil priazeň v zmluve sú zakomponované po- 50 a 100 m prsia, 100 m voľný osudu a systémom čo štart to výžiadavky na nájomcu, aby investo- spôsob (VS), ku ktorým pridala aj razný osobák, získal päť strie val do budov, ktoré sú súčasťou strie bornú me dai lu v krátkom borných a jednu bronzovú medaizimného štadióna. Mne sa zdá to- šprinte 50 m VS. Martin Babjak lu. Ďalšie úspechy v striebornom to obdobie ako príliš dlhé, ak ide zvádzal sú bo je s ju niorský mi lesku pridali SáraČajbiková(100 o seriózneho partnera, nemal by reprezentantmi na výbornú. Domi- m znak), Nina Vološinová (100 mať problém pristúpiť aj na kratší noval na tratiach 50 a 100 m mo- m motýlik), AlexandraKušnírová m PP) a Patríc ia čas, ktorý sa následne môže týlik, 100 a 400 m PP, ku ktorým (200 predlžovať. Len musia byť naplne - pridal striebro v šprinte 50 m VS Koškovská (400 m PP), v bronné predstavy, či sľuby. S malými a bronz na 100–m trati v rovna- zovom lesku Leo Al Ahdal (50 úpravami detailov nie som proti, kom spôsobe. Na najvyšší stupie- m znak, 100 m motýlik), Terézia ale iba s tým, že vecným zámerom nok sa postavil aj „rýchlik“ Tibor Terifajová (50 m VS, 400 m PP) Hodbod, kto rý zví ťa zil a Tóth Adam (400 m PP). Zveje pomoc humenskému hokeju. MáriaCehelská:Podľa môjho ná- v najkratších 50–m disciplínach renci Ladislava Láncoša získali zoru je sedemročné obdobie príliš na prsia a mo tý lik. Najlepšie diplomy za umiestnenie do šiestedlhé, zahŕňa v podstate tri volebné zlepšenie a bronz si zaknihoval ho miesta, konkrétne Dominika obdobia, dva roky v tomto, ďalšie na 50 m VS (0:26.88). Na 100 Kopčov á, Mil oš Krupka, Rištyri a potom ešte rok. Ja by som m prsia časom 1:15.17 bol odme - chard Latta, Alexander Mastik šla do dvojročného obdobia, nech nený striebrom. V kategórii žien a SamuelOnderišin. Tieto pre te ky pri niesli nielen tento čas ukáže, čo sa udeje, ak sa sme mali zastúpenie v podobe spolupráca osvedčí, nič nebráni Val entín y Štef an ov ej, kto rej nesku točné množstvo zlep še ní príprava prebieha kvôli štúdiu už našich pretekárov, ale aj pohodu, prenajať to naďalej. V návrhu roz - len v núdzovom režime, no aj to dis ci plí nu a takmer do ko na lú počtu pre rok 2013 sú stanovené jej stačilo k zisku zlata na 50 organizáciu, za ktorú patrí poďačiastky aj na podporu športu. Musí- a 100 m znak, či striebra na 50 kovanie usporiadateľovi, vedeniu me si uvedomiť, že pomoc sa mu- a 100 m VS. Mladší juniori v sku- plaveckého klubu. Ďakujeme aj sí dotýkať aj priamych nákladov na točne silnej medzinárodnej konku- generálnemu sponzorovi poduja3. ZÁMER PRENAJAŤ ZIMNÝ činnosť, cestovné, materiálne za- rencii rovnako nezaváhali. Matej tia, firme Andritz Feed & Biofuel ŠTADIÓN V HUMENNOM Z DÔ - bezpečenie a podobne. Ja som to- Micikáš zvíťazil v disciplíne 400 s.r.o, ďa lej SŠ a RZ, za VODOV HODNÝCH OSOBITÉHO ho názoru, aby prenájom zariadení m PP (5:19.77). V znakových dis- mestnancom plavárne, vedeniu pre športy bol za 1 euro, aby sme ciplínach na 50 a 100 m bol jeho mesta a ďalším, ktorí svojim úsiZRETEĽA… – Vybrané z dôvodovej správy: kluby netlačili k múru, k problémom prekážkou len ukrajinský pretekár, lím prispeli k zviditeľneniu nášho (mšk) ktorý ho ako jediný dokázal pora- klubu a mesta nielen doma. (lev) Prenechaním Zimného štadióna a až postupnému zániku. (ZŠ) do prenájmu sa sleduje riadne zabezpečenie a rozvoj športu v Humennom – t.j. najmä ľadový hokej a úspora finančných V bratislavskejŠHElánsa18.novembrausku- proti Diasovi (POR) 5:2 a v konečnom poradí mu patriprostriedkov mesta Humenné vy - točniljedenz najťažšíchSvetovýchpohárovtejto lo 224. miesto. Najlepší: 1. Santarelli (ITA), 2. Fischenakladaných každoročne na údrž- šermiarskej sezóny (je ich 8) – SP juniorov a ju- ra (ITA), 3. Bida (RUS) a Bodoczy (GER). bu a prevádzku ZŠ. Zachovanie nioriek v šerme kordom. Zišla sa tu kompletná l JUNIORKY (200, 32): KatarínaHunčárovázo zákšportu (ľadového hokeja) považu - svetová juniorská špička. Klub šermu Snina re- ladného kola (3/3 – Tauro ITA 5:1, Murrath BEL 5:1, jeme za dôvod hodný osobitého prezentovalitrajazástupcovia. Varnai HUN 5:4; Tiritogla TUR 4:5, Wasilukova POL l JUNIORI (254 pretekárov z 33 štátov): Martinovi 3:5, Powel ENG 3:5) postúpila do eliminácie ako 78. zreteľa. V prípade prenájmu ZŠ by mesto Humenné ročne ušetrilo Kapraľovi stačila na postup zo základného kola bi - nasadená (zo 143). V prvom zápase mala voľný žreb, v priemere v roku 2013 sumu 35 lancia 3 výhry a 3 prehry – Rapp (SUI) 5:4, Damas potom porazila po vyrovnanom boji Mrozczak (POL) 300 € oproti r. 2009 až 2011. Prí- (VEN) 5:3 Zwolfer (AUT) 5:2, Kachan (UKR) 2:5, Bido 15:14, ale v boji o postup medzi 32 najlepších pad hodný osobitého zreteľa musí (RUS) 1:5, Epurescu (ROM) 2:5. Nasadený medzi 181 podľahla Dvinine (RUS) 12:15. Celkovo jej patrilo 58. byť schválený trojpätinovou väčši- pretekárov bol ako 147. V prvom kole vyraďovacej fá - miesto so ziskom prvých 2 bodov do Svetového pohánou všetkých poslancov mestské- zy porazil Koenigsweisera (AUT) 15:14, no v ďalšom ra. Aj keď mala pár dní pred súťažou zdravotné problézápase o postup medzi 64 podľahol Von Der Osteno - my, dokázala postúpiť tak vysoko. V priebežnom boho zastupiteľstva. vi (DAN) 10:15, a tak v konečnom poradí skončil na dovaní junioriek je Hunčárová na slušnom 110. mieste JozefBabják:Je tu zámer prena - 116. mieste bez zisku bodov vo Svetovom pohári. Ma- (zo 409). Najlepšie: 1. Khrapina (RUS), 2. Van Brumjať mestský majetok na základe túšBockov základnom kole vyhral len jeden zápas men (USA), 3. Bohus (HUN) a Martynyuk (RUS). (dk) (pokračovanie zo strany 10) Mária Cehelská: Materiál, ktorý nám bol predložený, neprešiel Komisiou školstva, športu a kultúry. Podali sme návrh, aby sa všetci zástupcovia klubov zúčastnili spoločného rokovania s primátorkou mesta a Mestskou radou, aby sa komunikovalo o obsahu zmluvy, hľadala sa spoločná reč, kompro misy, ústupky. Bolo mi však povedané, že ak sa to niektorému klubu nebude páčiť, tak sa zmluva o pre nájme nepodpíše. Podľa mňa to nie je riešenie. Keď sme pracovali na koncepcii športu, rokovali sme so zástupcami klubov, brali do úvahy aj ich pripomienky. Koncepcia športu je stále platná, nikto ju nezrušil, napríklad za minulé obdobie konkrétne ukazuje, aké boli na šport aj nepriame dotácie, v akej miere sa využívali zariadenia, te locvične, aká bola podpora z CVČ, podpora z komisií, či zastupiteľstva, dispozičného práva primá tora. Za rok 2010 sme došli k číslu 12 miliónov Sk. Teda zmluvy áno, ale rokujme s klubmi, dohodnime sa, aby obe strany boli spokojné. Pripadá mi to šité horúcou ihlou, aby sme to stihli do začiatku roka 2013. V rámci športovej haly je to volejbal, basketbal, karate a lezectvo a horolezectvo, zimný štadión využívajú hokejisti a krasokorčuliarsky oddiel, futbalový štadión, tréningové ihrisko a te locvičňu futbalisti ŠK Futura a bazén slúži plavcom. Ráta sa mládežnícka zložka, ako aj seniori. Musíme zrušiť zmluvy, v ktorých sa spomína uznesenie na prenájom zariadení pre kluby zdarma, ale my budeme trvať na tom, aby sa to prenajalo za 1 euro, plus každý klub bude mať príslušnú zmluvu s počtom hodín využitia zariadenia, ktorá poukáže na nepriamu dotáciu mesta príslušnému klubu. Nutná je však presná analýza a komunikácia aj s druhou stranou, teda klubmi.

Šermiarskysvetovýpohár:Hunčárovás prvýmibodmi


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 26. 11. 2012

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V PRETEKOCH PSÍCH ZÁPRAHOV NA SUCHU (15.– 18. NOVEMBRA 2013, FARRA D´ALPAGO, TALIANSKO)

Hu menskí európski šampió ni – Ma ta nin a psí ci Ze ro s Lessie

Ak sa spomenú psie záprahy, humenský športový fanúšik ešte môže pamätať na február 2012, keď sme aj na našich stránkach priniesli super správy o Igorovi Štefanovi a jeho psovi Puňťovi, ktorí sa v disciplíne skjöring (bežec na lyžiach + pes) stali majstrami sveta i Európy. Tentorát to máme mesiac na sklonku roka 2012 a opäť sa môže humenský „psí“ šport pochváliť výrazným úspechom. Na majstrovstvách Európy pretekov psích záprahov na suchu sa stal Samuel MATANIN majstrom Európy v kategórii canicross 2 (dva psy + bežec). So šestnásťročným Humenčanom, študentom Gymnázia arm. gen. L. Svobodu sme sa stretli, aby sa s nami o zážitky, ktoré ho postretli počas štyroch dní (15.– 18. novembra) pri jazere Lago di Santa Croce na úpätí talianskych Dolomitov v provincii Belluno a lokalite Farra D´Alpago… Už cesta na sever Apeninského polostrova bola zaujímavá. Poblúdili v Budapešti, zhliadli na diaľnici nepríjemnú autonehodu. Preteky boli trojdňové, vekom ešte slovenský junior sa predstavil medzi seniormi v rýdzo talianskej konkurencii… „V piatok a sobotu to bol spoločný hromadný štart, nedeľa pustila pretekárov na štart tzv. Gundersenovou metódou, teda postupne podľa náskoku, ktorý si za dva dni vybudovali.“ A priebežné poradie bolo riadne nahustené. Martin Matanin po prvom dni o jedinú sekundu viedol, po druhom dni si pozíciu na čele štartového poľa udržal s náskokom piatich sekúnd. Atmosféra v humenskej výprave tak naberala pred posledným 4,6 km úsekom poriadne emócie. „Na dru -

hom mieste bol taliansky pretekár, ktorý mal skúsenosti aj s maratónom, ale vyplatilo sa mi, že sa venujem atletike, behu na stredné trate, takže natrénované po kondičnej stránke som mal aj. Spočiatku môj náskok súper zmazal, nasadil so psami svoje tempo, ale v druhej polovici sme mu utiekli a napokon z toho bolo dvanásť sekúnd v môj prospech.“ Trať popri jazere Lago di Santa Croce sprevádzalo výborné počasie, i keď nedávny dážď spôsobil v istých jej častiach riadne blatné prekážky. „Počasie sa vydarilo, bolo krásne, alpské. Blatisté úseky boli síce náročné, nie každý pes chce behať po blate, ale asi ešte ťažšie pasáže boli po násype okolo jazera. Trať tam bola vysypaná malými kamienkami, ktorých ostré hrany mohli poraniť labky psov. V kategóriách s vozíkmi, kde majú psy väčší záber používali aj tzv. papučky, aby ich pred poranením uchránili.“ Martin Matanin ešte úspech podobného rangu nezažil. Pretekom so psími záprahmi sa venuje štvrtý rok, pred rokom tiež v Taliansku na európskom šampionáte skončil štvrtý, na majstrovstvách sveta to bolo piate miesto. V oboch prípadoch sa však jednalo o preteky na snehu (kategória D 1 = sane + 2 psy). „Keď sme zistili, aká je trať, podmienky, rozprávalo sa v tíme o medaile, že by to však mohlo byť až zlato, naznačili výsled ky prvého a druhého dňa.“ A prianie sa napokon premenilo v realitu. Preteky psích záprahov na suchu v kategórii canicross však nie sú iba o bežcovi. Dôležité sú aj psy… „Chováme si bírskych husky, v TaV podhorítalianskychDolomitov.Samuel liansku som pretekal so MataninsopsíkmiLessie(vľavo)a Zero. psíkom Zerom a fenkou

Lessie. Pôvodne sme rozmýšľali o inej dvojici, ale fenka Frena mala pohryzenú nohu a podľa reglementu súťaže zranený pes na štart nastúpiť nemôže. Osemročná fenka Lessie však ukázala svoje skúsenosti, trojročného Zera v dôležitých chvíľach usmerňovala, k žiadnemu pro blému na trati nedošlo. Psy počúvali povely, boli aktívne, takže na ich adresu môžem vyloviť iba veľkú spokojnosť. Moja súhra s nimi bola na trati stopercentná.“ Pre Samuela Matanina znamená európske zlato zatiaľ životný úspech. Ako je to však s jeho psíkmi. „Pre Zera je to prvý veľký úspech, Lessie je už úspešná harcovníčka, medailistka, niekoľkonásobná majsterka sveta, ešte predtým, ako prišla k nám.“ Samuel Matanin s psíkmi Zerom a Lessie ďakujú za sponzorskú po moc: KIA Motors (Motor – Car Humenné, s.r.o.), Dluopack (baliaca

SamuelMataninnazlatomstupni. technika Humenné), Dvor pod Viničnou skalou Brekov, Róbert Kunc (zberné suroviny, Humenné). Jesenná časť sezóny, t.j. preteky psích záprahov na suchu, je ukončená. Mašéri so svojimi psami čakajú na sneh a preteky s ním spojené. Vrcholom aktuálnej sezóny budú Donovaly – majstrovstvá sveta FISTC v šprinte (8.– 10. februára 2013) a majstrovstvá Európy FISTC na stredných a dlhých tratiach (15.– 17. februára 2013). Držíme palce! (mšk)

TAEKWONDO ILYO CUP 2012 KO ŠI CE

V lesku sninský Black Tiger a TKD Humenné

Sedemnásteho novembra sa v Ko šiciach uskutočnil medzinárodný turnaj Taekwondo Ilyo cup 2012. Zúčastnilo sa ho 29 tímov z devia tich štátov Európy, taktiež aj borci z Iraku. V kategóriách detí kadetov, juniorov a seniorov zápasilo takmer 300 bojovníkov, na štyroch zápasových plochách na elektronický bodový systém Daedo a La Just. TKD HUMENNÉ: bilancia – 4 strieborné a 2 bronzové medaily. V kategórii D2 získala Natália Chalčáková bronz, rovnako úspešne zabojoval Robert Smolej medzi juniormi do 63 kg. V tej istej váhe získal striebro Timotej Korečák. V kategórii juniorov do 58 kg získal striebornú medailu Filip Turík, v spojenej váhe juniorov do 73 kg si striebro vybojoval Vu Duc Trung. Seniorsku kategóriu zastupoval na turnaji Martin Suchý a vo váhe do 63 kg siahol po štvrtom striebre pre humenský klub. Vo finále s poľským

súperom bola po 1. kole remíza, tesná prehra vzišla z kola druhého. Trénerom humenských taekwondistov je Ing. Ondrej Chalčák. Aj tentoraz ich sponzorsky podporila firma Mayster centrum – Ľubomír Dzak, ktorému všetci ďakujú. BLACK TIGER TKD SNINA: bola to medailová žatva – 2 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové kovy. O zlatý lesk sa postaral Samuel Kukura (kadet, do 45 kg) a Marek Čopák (junior, do 73 kg). Striebro získali Jakub Penkert (deti A, do 30 kg), Šimon Kocík (deti A, do 40 kg), Maria Jankajová (deti B, nad 50 kg), Ernest Penkert (kadeti, do 53 kg), z bronzovej medaily sa mohli tešiť Dávid Gerboc (deti B, do 33 kg), Jozef Jankaj (kadeti, do 49 kg) a Karol Legemza (junior, do 51 kg). Trénerom je Tomáš Potocký. V celkovom poradí družstiev sa Black Tiger TKD Snina umiestnil na 10. mieste. Sninské taekwondo tak opäť ukázalo, že sa v meste pod Sninským kameňom vyko náva s mládežou skve lá práca. Veľké poďakovanie patrí sponzorom – JUDr. Dušanovi Hačkovi a mestu Snina za finančnú pomoc, bez ktorej by takáto reprezentácia nebola možná. (jch, tp)

M–SR taekwondo v Snine Black Tiger TKD Snina

TKD Humenné

Majstrovstvá Slovenska v taekwondo sa budú konať v Snine 8. decembra 2012 (sobota) od 10.00 hod. v mestskej športovej hale. Všetci priaznivci športu, bojových umení zvlášť, sú vítaní.


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

STOLNOTENISOVÉSÚŤAŽE–VsSTZa ObSTZ l III. LIGA – 8. kolo: VranovB –ŠKST Humenné B 10:8, J. Mihaľovová 3,5, P. Novák 2,5, J. Hajdučko 1,5, M. Michalčo 0,5; Jabloň–Belán/Cir.8:10, I. Lebloch 3, Židzik 2, R. Šmiga 2, Picha 1 – Vozár 4,5, Dráb 2,5, Drotár 1,5, Burík 1,5; SninaB –BardejovC 9:9,A. Pavlotty 4,5, M. Hríb 2, J. Kopáč 1, M. Bajús 1, A. Čornanič 0,5; Brezovica – Stropkov 4:14, Šar. Michaľany – Bardejov B 10:8, Prešov B – Svidník 2:16. Šar.Michaľany 8 8 0 0 119:25 24 BardejovB 8 6 1 1 95:49 21 Belán/Cir 8 5 2 1 88:56 20 VranovB 8 5 2 1 82:62 20 ŠKSTHumennéB 8 4 1 3 75:69 17 Svidník 8 3 2 3 77:67 16 Stropkov 8 3 0 5 64:80 14 SninaB 8 2 2 4 56:88 14 ŠKPPrešovB 8 2 1 5 51:93 13 Jabloň 8 1 1 6 59:85 11 BardejovC 8 0 3 5 55:89 11 Brezovica 8 1 1 6 43:101 11 l IV. LIGA – 8. kolo: Z. Hámre – Medzilaborce 13:5, Širgeľ 4,5, Dzubák 4, S. Cogan 2,5, Brehovský 1, Mi chalenko 1 – Mazanec 2,5, V. Šmiga 2,5; Košarovce – Kamenica n/Cir. 17:1,Sabol 4,5, Karabinčík ml. 3,5, T. Korba 3, P. Kaňuk 2,5, D. Kaňuk 2, Bučko 0,5, 1xWO – Šram 1; SninaC – Hažín n/Cir. 7:11, A. Kopáč 2,5, S. Koscelanský 1,5, M. Bajús 1,5, M. Charitun 1,5 – M. Serbák 3, Švigar 3, Topoľančin 3, J. Zubek 2; TecákVranov – Belá n/Cir. B 9:9, I. Komjaty 3,5, J. Gnip 2,5, V Ďžatko 2, Hrežík 1; VranovD –Jasenov11:7,P. Barnišin 3, Miro Gajdoš 2, Š. Mastiľák 1, Dunaj 1; Vranov C – Čierne 11:7. VranovD 8 7 0 1 86:58 22 Jasenov 8 5 0 3 80:64 18 Zempl.Hámre 8 5 0 3 77:67 18 TecákVranov 8 4 1 3 83:61 17 Belán/CirB 8 4 1 3 76:68 17 VranovC 8 4 1 3 66:78 17 Košarovce 8 4 0 4 86:58 16 SninaC 8 4 0 4 78:66 16 Čierne 8 4 0 4 73:71 16 Hažínn/Cir 8 2 1 5 68:76 13 Kamenican/Cir 8 2 0 6 45:99 12 Medzilaborce 8 1 0 7 46:98 10 l V. LIGA – 6. kolo: KošarovceB – Kamienka10:8,P. Kaňuk 4,5, Bučko

2,5, M. Kaňuk ml. 2, Turčík 1 – T. Kolesár 2,5, Bašista 2, D. Gajdoš ml. 2, Hojdan 1,5; Belán/Cir.C –Kamenican/Cir.B 3:15,Ovad 1, I. Hašuľ 1, M. Hašuľ st. 1 – Šram 4,5, Bokša 4,5, Nitkulinec 2,5, F. Sojčák 2,5, Magura 1; Snina D – Myslina 16:2, J. Karľa 4,5, D. Kontuľ 4,5, R. Bogner 3,5, M. Koscelanský 3,5 – Mi. Kohut 2; Kochanovce – Hrabovec n/L. 7:11,Kelich 3, L. Forró 1,5, Greš 1,5, Hromňák 1 – E. Demčák st. 4,5, Pavlišin 3,5, Duda ml. 2, E. Demčák ml. 1; Dlhé n/Cir. – Kolonica 12:6, Beľančin 4,5, S. Kohut 4,5, M. Kohut 2,5, M. Treščák 0,5 – J. Kira 2, Cinkanič 2, Komár 1, Iliško 1. KošarovceB 6 6 0 0 69:39 18 Kamienka 6 5 0 1 69:39 16 SninaD 6 4 0 2 64:44 14 Hrabovecn/L. 6 3 1 2 61:47 13 Dlhén/Cir. 6 3 1 2 60:48 13 Kamenican/Cir.B 6 1 2 3 54:54 10 Kochanovce 6 2 0 4 54:54 10 Belán/Cir.B 6 2 0 4 43:65 10 Myslina 6 1 0 5 35:73 8 Kolonica 6 1 0 5 31:77 8 l VI. LIGA – 6. kolo: KošarovceC – Ptičie4:14,Olexík 3,5, Hoľko 0,5 – F. Mastiľák 4,5, Karas 3,5, Repko 3, Zaremba 3; Kochanovce B – Hažín n/Cir.C 15:3,F. Forró 4,5, Krídla 4,5, Porochnavý ml. 3,5, Kutnik 2,5 – Ko váč 2, M. Pavlík 1; Lieskovec–JabloňB 14:4,F. Rada 4,5, P. Rada 3,5, Kyslan 3,5, F. Salanci 2,5 – E. Mitro 2, Čopan 2; Čertižné – Hažín n/Cir. B 5:13, Brecík 3, M. Korba 1, Sekera–Mikluš 1 – V. Demčák 4,5, Virtaš 3,5, Ferjak 3,5, Varhoľák 1,5; KamienkaB –Stakčín9:9,D. Kolesár 2,5, Rudik 2, Macík 2, Hojdan 1,5, J. Kolesár 1 – Lukša 4, Husťak 2,5, Sochanič 1,5, Jelinek 1. Lieskovec 6 6 0 0 86:22 18 Ptičie 6 5 0 1 69:39 16 KamienkaB 6 4 1 1 82:26 15 JabloňB 6 4 0 2 64:44 14 Hažínn/Cir.B 6 4 0 2 60:48 14 Stakčín 6 2 2 2 65:43 12 KochanovceB 6 3 0 3 50:58 12 Hažínn/Cir.C 6 0 1 5 38:70 7 KošarovceC 6 0 0 6 16:92 6 Čertižné 6 0 0 6 10:98 6

II.HOK EJ OV ÁLIG AMUŽ I

MHKHum enné–D.Kub ín4:3pp(2:0,1:2,0:1–1:0) Už v 38. sek. postavil Ficko „strom“ útočníkovi hostí, ktorý tak stretnutie dohral predčasne… Že to bude najmä Hudákov deň, ukázal hu menský brankár zákrokom v 6. min., prvá šanca domácich prišla v 7. min., keď strelu Mihaliča ešte Ba chan vyrazil, ale Mikluš v dorážke zasunul puk do opustenej brány. V 9. min. nasadil Forgáč k akcii dve dvoch protihráčov, vystrelil švihom a prekvapil brankára. Hneď po buly sa dostal do zakončenia Mihalič a zvonila žrdka. Konštrukciu brány však napálili aj hostia (11. min.). Bol to svižný vyrovnaný hokej. V II. treti ne musel Hudák vážne zasahovať už po 30 sek. hry, hostia boli vidi teľne aktívni. V 25. min. však mohol Mikluš zvýšiť vedenie, v 27. min. si opäť potlesk hľadiska vyslúžil Hu dák. Prvé vylúčenie sa udialo až v 28. min. a humenská presilovka tr vala iba 12 sekúnd. V 33. min. uká zal Hudák po teči skvelý reflex, inka -

soval až v 38. min. Druhýkrát sa hostia tešili hneď o 44 sekúnd a humenská lavička si vzala tajm. V ča se 39:50 min. trafili hostia žrdku… Ťažké humenské chvíle boli 1,24 min. pri oslabení 3 na 5, naši však vydržali, aj klasicko oslabenie v 53. min. V 57. min. však už súper presi lovku využil. V závere mali početnú výhodu domáci, došlo na predĺže nie, presilovka MHK pokračovala a bombou od modrej čiary ukončil zápas navrátilec Ficko. Góly:7. Mikluš (Mihalič), 9. Forgáč, 28. Mikluš (Knap, Zima), 62. Ficko (Košč, Mikluš) – Ferletiak 2, Pore lecký. Strely:43:46. Vylúčení:4:4 na 2 min., Smolka (DK) na 10, Huba (DK) na 5 + DKZ (napadnutie rozh.), pres.:2:1, osl:0:0. R:Korba. D:520. MHK Bemaco: Hudák – Zima, M. Ficko, Fedič, Fabuľa, Fedorjak – Mikluš, Mihalič, Murajda, Knap, Košč, Fedorko, Leščišin, Forgáč, Luč, Suvák. Tréner: J. Kardoheli. (mšk)

- 26.11.2012

Zran en ýajSarnecki Chemesáci majú hlavu v smútku. Za jeden týždeň prišiel o oboch „korektorov“ alebo ináč volejbalovo zvaných „univerzálov“. Ján Leška nič i Mikolaj Sarnecki laborujú s podvrtnutými členkami. Káder ŠK Chemes Humenné tak bude minimálne tri týždne nekompletný. Útočným ťahúňom zápasu Volley team Bratislava – Chemes Humenné bol Mikolaj Sarnecki. Zápas sa však preň skončil nešťastne, predčasne v treťom sete. Po súboji o loptu nad sieťou doskočil na vlastnej polovici na nohu bratislavského smečiara Lar a členok túto nečakanú nerovnosť nezvládol. Lekárske vyšetrenie v bratislavskej nemocnici našťastie taktiež zlomeninu vylúčilo, diagnóza znela ťažší výron členka ľavej nohy. A tak nastúpila elektroliečba, maste, noha v maximálnom pokoji… Dúfajme, že stihne Challenge cup. (mšk)

1/16FINÁLECHALLENGECUPMUŽOV

SúperomnemeckýMoers ŠK Chemes Humenné si v 1/16–finále európskej pohárovej súťaže Challenge Cup zmeria sily s volejba listami nemeckého klubu Moerser SC. Rozhodlo o tom odvetné stretnutie 2. kola súťaže, v ktorom Nemci zdolali luxemburský VC Strassen na jeho pôde 3:0 a potvrdili víťazstvo z domáceho prostredia, kde zvíťazili takisto bez straty setu. Úvodné stretnutia 1/16–finále sú na programe v termíne 4.–6. decembra. Prvý súboj dvojzápasu sa uskutoční v Nemecku, odveta je na programe o týždeň neskôr v Humennom. V tabuľke najvyššej nemeckej súťaže patrí volejbalistom Moerseru po siedmych kolách štvrtá priečka spomedzi jedenástich účastníkov ligy. Bilancia zverencov čínskeho trénera Chang– Cheng Liu je 5 – 2. V kádri sú legionármi štyria Holanďania, jeden Belgičan, Austrálčan a Španiel. (mšk)

PRVÁVOLEJBALOVÁLIGAMUŽI MLÁDEŽNÍCKYVOLEJBALOVÝSERVIS

l 7. kolo: Chemes Humenné B – Vranov 3:1 (–23,19,20,19) a 3:2 (–22,25,15,–17,5). Chemes B: Kasperkevič, Urban, Vaňko, Peleščák, Hakoš, Bališin, Nemec – liberá Varšo a Boldy. Tréner: R. Vlkolinský. Sobrance Košice HumennéB Vranov St.ĽubovňaB SvidníkB

14 13 1 40:6 14 9 5 31:22 14 8 6 31:28 14 7 7 28:26 14 3 11 13:37 14 2 12 12:36

39 26 23 21 9 8

PRVÁVOLEJBALOVÁLIGAŽENY l 6. kolo: Brezno – ŠK Skóre Snina3:2(–15,11,23,–20,8) a 3:2 (–20,22,–19,21,8). R.Sobota Brezno Snina TUKošice KometaKE

12 12 12 10 10

9 6 5 5 3

3 6 7 5 7

33:11 25:26 21:25 17:21 12:25

30 17 16 12 9

l I. LIGA KADETI, 2. kolo: Chemes Humenné A – Vranov 0:3 (–16,–17,–19) a 0:3 (–10,–16,–15). Chemes A: Ridarský, Firkaľ, Marek, J. Petráš, Metyľ, Smolej, liberá Krajník a Kopka (Dolobáč, Lichman, Fiľarský). Tréner: M. Meriač.

STREDOEURÓPSKALIGAMUŽI l Innsbruck – Aich/Dob 2:3 (21,20,–24,–26,–9), Kaštela – Kamnik 3:2 (–24,–17,11,22,12), Ljubljana – Kaposvar 3:0 (16,18,16). Ljubljana Bratislava Innsbruck Humenné Aich/Dob Kaštela Kamnik Kaposvar

8 8 9 8 8 8 9 8

8 6 5 4 4 3 2 1

0 2 4 4 4 5 7 7

24:2 18:12 19:15 12:15 17:18 14:18 13:24 9:22

24 16 16 11 10 10 7 5

IX.MEDZILABORSKÁVOLEJBALOVÁLIGA DRUHÁBASKETBALOVÁLIGAMUŽI l 2.kolo:SOŠ A.W. – Gymnázium 3:0, PSS a.s. – Repas 3:1, Mesto – TJ Sokol Vydraň 1:3. TJSokolVydraň SOŠA.W. PSSa.s. Mesto Repas Gymnázium

2 2 2 2 2 2

2 2 2 0 0 0

0 0 0 2 2 2

6:1 6:1 6:1 1:6 1:6 1:6

4 4 4 2 2 2

MLÁD EŽNÍCKYHOK EJ OV ÝSERV IS l 8. roč.: MHKHumenné–Sanok (POL)4:5(2:2,2:1,0:2), góly: Buraľ 4. MHK: Kasarda, Hnát – Fic, Vraštiak, Dubiak, J. Copko – Csetö, Bazar, Buraľ, Rohaľ, Labanc, Fedorková, Duhoň. Tréner: P. Štekláč. l 6. roč.: MHKHumenné–Sanok (POL)6:8(2:4,2:1,2:3), góly: Jevič 2, Hančarik, G. Štetka, Ragan, Volkov. MHK: Gombár, Fonfer – Bobela, Merva, Frajtková, Kovka, Vasilega, G. Štetka – Ragan, Havrilko, D. Spišák, Hančarik, Jevič, Karoľ, Volkov, Jaško, M. Copko, Tásler. Tréner: P. Štekláč.

D.Kubín 10 R.Sobota 11 L.MikulášB 10 Detva 11 Humenné 9 Gelnica 6 Sabinov 7

7 7 7 5 3 0 0

0 0 0 1 2 0 0

2 0 0 0 0 1 0

1 4 3 5 4 5 7

49:32 58:41 58:48 52:55 43:40 18:40 26:48

23 21 21 17 13 1 0

l Michalovce – 1. BK Humenné 63:57 (34:18). Domáci začali zemplínske derby s väčším odhodlaním aj nasadením. Výsledok sa dostavil. Agresívnou obranou eliminovali útočnú snahu Humenčanov. Tí sa nevedeli presadiť. Hrali nervózne, chybovali v rozohrávke a nedôslední boli najmä v obrannom doskakova ní. Streľba zo stredných vzdialeností bola tiež slabou stránkou obidvoch družstiev. V druhom polčase sa hostia zmenami v obrane snažili o zníženie náskoku domácich. Vždy, keď už o pár bodov zredukovali rozdiel v skóre, najmä zásluhou Kelemecu, prišli ich nepochopiteľné chyby v ro zohrávke, ktoré súper využil na udržanie náskoku. Až v závere zá pasu Humenčania vytiahli obranu na celé ihrisko a chyby začali robiť aj basketbalisti Michaloviec. Šesť bodový náskok si však udržali a po zá pase slabšej basketbalovej úrovne sa tešili z víťazstva. Štvrtiny:22:8, 12:10, 17:16, 14:23.Zostavaa body: Kováč 14, Burič 4, Lošák 3, Boršč, Kusko (Kelemeca 30, Mi. Babják 4, Jurčišin 2, Glasa, Habaľ, Dzurovej). Najbližší zápas: 1. BK Humenné – Eilat Prešov (sobota 1. 12. o 16.00 hod.). (bab)


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 26.11.2012

XI.MESTSKÁFUTSAL OV ÁLIG A–I.LIG A,2.kol o–O POH ÁRPRIM ÁTORKYMESTA

Kráľmikol a„muc hovs ká“dvoj ic aSkvaš ík–Maj oPčol a.Šlág erprepos ilnen ýBub o Brodwayclub–Udava3:7(3:5) R: Tušek, Moroz. Brodway: Ko menda – Berezňak, V. Kročko, L. Lorinc, J. Pavúk, Ma. Hajdučko, P. Kokočák, Ľ. Čornej. Udava: R. Šuľák – Havrilčák, P. Greško, A. Vajs, J. Greško, M. Koscelník, I. Komjaty, L. Ondica, M. Proč. l V 3. min. sa vydarila „drevárom“ štandardka – po rohu Komjatyho našiel Koscelník miesto medzi nohami Komendu. V 5. min. boli Udavčania blízko k druhému úspechu, lob Vajsa ponad vybiehajúceho Komendu skončil na žrdi, keď brankár hľadal Vajsa pred prázdnou bránou, v poslednej chvíli hasil nebezpe čenstvo Lorinc. Spolupráca Vajs – Komjaty však už mala v 7. min. vyústenie v bombu do siete. V 8. min. sa zaskvel Šuľák, lebo vychytal tutovku Hajdučka. V 10. min. zvýšil vedenie J. Greško, o minútu zabránil radosti Vajsa obranca na čiare. „Brodway“ sa dočkal v 12. min., o minútu Lorinc šikovne našiel Kokočáka, ktorý pätičkou znížil. Odpoveď „drevárov“ však prišla po pár sekundách Vajsom z brejku. Gólostroj polčasu uzavreli Pavúk, u „drevárov“ prekvapil Komendu z uhla Koscelník. Druhý polčas začal žrďou Koscelníka, potom však šancí ubudlo. Od 32. min. hrali Brodway bez Komendu (vylúčený na 2 min.), oslabenie vydržali, ale prečíslenie Komjaty – Vajs nie. Náskok už STRELCI – I. LIGA: 5 – M. Čerňa (KIA Humenné), M. Pčola, J. Skvašík (obaja Mucha team), 4–Pa. Šuľák, 3 –P. Jurov (obaja Staviva), S. Karnaj (Pizza Friggi/Polcom), M. Koscelník (Udava), L. Hricov (Vodomont). II. LIGA: 4 – M. Mamaj (Aston), V. Praščák (Drekos), J. Baláž a J. Paľo (Oldrati group), A. Kuľus (Satlan), 3–M. Breda (Wagamama), J. Mihalič (Aston), R. Čižmár (Belá n/Cir.), L. Kuzma (Oldrati group), V. Melník (Hankovce). III. LIGA: 4–M. Pekala (Karná), 3– Mi. Porochnavý (OA Humenné), D. Benec (Koškovce).

„drevári“ bez väčších problémov udržali, ba sekundu pred sirénou skóroval Koscelník. Góly:L. Lorinc, Kokočák, Pavúk – Koscelník 3, Vajs 2, I. Komjaty, J. Greško. Najlepší:Lorinc – Koscelník. PizzaFriggi/ Polcom–KIA Humenné1:7(0:4) R: Mazár, Moroz. Friggi/Polcom: Juščík – L. Čopak, S. Karnaj, Pa. Hrehovčík, T. Sima, P. Jakubčo, M. Ondáč, B. Pelech. KIAHumenné:M. Dudič – M. Zubka, M. Čerňa, D. Popík, R. Kovaľ, S. Matuščák, P. Murinčák, J. Bazar. l Skóre živého stretnutia otvoril Čerňa, keď profitoval z rýchlej spolupráce Murinčák – Popík. Autor gólu sa tešil aj v 8. min., keď sa tentokrát presadil zoči–voči Juščíkovi. V 9. min. sa ukázal individuálnou akciou a krížnou strelou ľavačkou Murinčák, čo prinútilo „mäsiarov“ vziať si tajm. Po ňom prišla žrď Hrehovčíka. Defenzíva „červených KIA diablov“ však bola pevná, nebezpečná bola už iba jedovka Ondáča, či krížny pokus Jakubča. V 17. min. strelu Kovaľa šikovne pred Juščíkom tečo-

MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA–II.LIGA,2.KOLO

l Devils –Aston 2:4 (1:2), góly: J. Macej 2 – J. Mihalič 2, M. Čokina 2; N. Sitnica–Harvi–stavHankovce3:6 (1:2), góly: M. Turčík, R. Soták, M. Bučko – V. Melník 2, Š. Harvila, Š. Gajdoš, J. Štofík, L. Metiľ; Satlan – Myslina 2:0 (1:0), góly: A. Kuľus, M. Belcák; Wagamama–Oldratigroup 4:5 (2:3), góly: M. Breda 2, D. Onduško, J. Černý – L. Kuzma 2, J. Paľo 2, P. Olexa; Belán/Cir.–Drekos 4:6(3:1),V. Diňa 2, E. Hanc, R. Čižmár – V. Praščák 4, M. Hreško, M. Barnišin. LegiaTopoľovka 2 2 0 0 10:4 6 SlovaktualBrestov 2 1 1 0 6:3 4 ObchodnáAkadémia 2 1 1 0 6:5 4 Edenclub 2 1 0 1 9:4 3 Falco 2 1 0 1 8:6 3 Koškovce 2 1 0 1 7:5 3 V.Sitnica 2 1 0 1 8:10 3 STRED OŠKOLSKÁFUTBAL OV ÁLIG A Karna 2 1 0 1 7:9 3 Výsledky: RealB –Gymko7:4, góly: Hažínn/C 2 0 0 2 5:11 0 Kuzica 2, Gabria, Boško, Havrilčák, Be - Lackovce 2 0 0 2 4:13 0 nec, Danko – Piteľ 2, Macko 2; KP– MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA–III.LIGA,2.KOLO Košarovce7:0, góly: Mišľan 3, P. Ra l DynamoKarná–Hažínn/Cir.5:4 gan 2, Halajčík, S. Ragan; SOŠT – Gymko10:1, góly: Valkučák 3, Durila 2, (3:1),góly: M. Pekala 4, M. Hudák – M. P. Gombita 2, Soták, Proč, Boháč – Kocík 2, J. Kopáč ml., P. Kopáč; Eden Jurčák; Futura–Košarovce7:0, góly: club–LegiaTopoľovka2:4(1:2),M. M. Babin 3, Macej 2, J. Babin 2; Real Krajkovič, E. Jaroš – Š. Tomčák 2, V. B –Hotelováakadémia5:1, góly: Ku - Šatník, R. Tomčák; Slovaktual zica 2, Gašpar 2, Danko – Potúček; Brestov – Koškovce 4:1 (2:0), góly: Gymko–Košarovce6:6, góly: Piteľ 2, M. Sabo 2, M. Horvat, V. Tkáč – Mi. Macko 2, Kondis, Tkáč – P. Sabol 2, M. Ferjanek; V. Sitnica – Lackovce 6:4 Jakub 2, Pavúr 2; KP–Hotelováaka- (2:2), góly: J. Kušnír, D. Švigar, Jozef démia2:2, góly: Mišľan, Karas – Ducko Jalčák, D. Palšák, J. Krak, J. Džubara – 2; SOŠT–Futura6:0, Kuzma 3, Soták M. Danko 2, J. Komjati, M. Babjak; Falco – Obchodná akadémia Hu2, Piškanin. Tabuľka po 7. kole: SOŠT 7 7 0 0113:17 21 menné3:4(0:3),góly: R. Vojtko 2, M. Futura 7 6 0 1 95:21 18 Partička – M. Porochnavý 2, L. Burík 2. RealB 7 5 0 2 49:43 15 Aston 2 2 0 0 14:3 6 KP 7 3 1 3 33:68 10 Oldratigroup2 2 0 0 15:7 6 HA 7 2 1 4 44:58 7 Harvi-StavHankovce 2 2 0 0 10:5 6 Gymko 7 2 1 4 48:66 7 Saltan 2 2 0 0 6:1 6 Košarovce 7 1 1 5 27:75 4 Belan/C 2 1 0 1 8:8 3 Angels 7 0 0 7 4:73 0 Drekos 2 1 0 1 7:8 3 Najlepší strelci: 24 – Mikula, 22 – Ma - Wagamama 2 0 0 2 6:9 0 cej, 19 – M. Babin, 18 – Kuzma, 17 – Devils 2 0 0 2 4:8 0 Valkučák, 16 – J. Babin, Piteľ, 14 – NižnáSitnica 2 0 0 2 6:16 0 Soták, Macko, 12 – M. Benec. (jv) Myslina 2 0 0 2 1:12 0

val Čerňa, ale lopta skončila na žrdi. V 18. min. podržal svojich Dudič pri otočke Karnaja. V čase 19:25 min. sa hráci KIA tešili po narážačke na Popíka. V 23. min. vypálil Zubka, loptu jemne šuchol Čerňa, Juščík osvedčil reflex. V 26. min. opäť priamy útok Zubku, lopta skončila na žrdi a dorážka Kovaľa už v sieti. V dobrej pozícii tesne minul „Muro“, v 31. min. sa peknou fintou zbavil obrancu Zubka, našiel Čerňu, ktorý ponuku na hetrik neodmietol. V 32. min. Dudič roznožkou vychytal Hrehovčíka, ale o minútu na jeho šibenicu „bodlom“ nemal nárok. V 37. min. ponúkol Čerňa gól Matuščákovi, ktorý sa zo 6 m ne mýlil. V dobrom zápase presvedčivé víťazstvo favorita. Góly: Hrehovčík – Čerňa 3, Murinčák, Popík, Kovaľ, Matuščák. Najlepší:Jakubčo – Murinčák. Angels–Autolanc3:4(2:1) R:Tušek, Mazár. Angels:V. Vasilko – Šafran, Mycio, P. Dzurko, Tabaka, Naster, T. Kuzma. Autolanc:Mi. Liška – Ma. Devečka, M. Ivanko, T. Bodnár, Blahuta, J. Hutaj, R. Mižík, Ma. Liška. l Od úvodu bolo jasné, že to bude boj. Jedovku Nastera vytlačil Liška, na druhej strane Vasilko kryl strelu Mižíka. V 5. min. odvrátili „autičkári“ loptu z čiary vkĺzačkou a penaltu Tabaka premenil. V 7. min. mali „anjeli“ šťastie, keď Ivanko trafil žrď – žrď a von… Va silko v ďalších akciách svojich podržal, Devečka, tesne minul. V 11. min. využil Dzurko zaváhanie obrany „autičkárov“, v 13. min. Tabaka v šanci dlhšie váhal, následne prehadzovačkou cez seba a volejom roztlieskal hľadisko. V 15. min. zachránil Vasilko pred Ivankom a zopakovalo sa to v 17. min. „Autičkári“ sa dočkali po akcii Mižíka, ešte mali v závere polčasu šance, no stav sa nezmenil. Druhé dejstvo začal dobrou strelou Kuzma, „autičkári“ sa mohli tešiť Devečkom, či Ivankom, v 27. min. po rýchlej kombinačnej akcii už Devečka vyrovnal. V 30. min. strelec „autičkárov“ potvrdil kvality, po rýchlej kľúčke tvrdou strelou vývoj otočil. V 34. min. Liška robinzonádou odvrátil jedovku Nastera, poradil si aj so strelou Kuzmu. Zdalo sa, že klinec zabila „anjelom“ pekná spolupráca Devečka – Ivanko v 37. min., ale Kuzma v 39. min. vykresal nádej. Nováčil tlačil, ale nevyrovnal. Góly: Tabaka, Dzurko, T. Kuzma – Devečka 2, Mižík, Ivanko. Najlepší:Šafran – Devečka. Staviva–Muchateam3:8(2:4) R:Tušek, Moroz. Staviva:Madeja – Demčák, Pe. Šuľák, Pa. Šuľák, Jurov, Š. Pčola, Voroňák, P. Hišem, M. Goga. Mucha team: Kira – M. Pčola, Skvašík, A. Lojan, M. Prislupčák, P. Šimon, P. Dzurovej, L. Hreha, J. Hreha. l Najrýchlejší gól dňa – už v 30. sek. sa presadil Skvašík, o 50 sekúnd odpovedal Pe. Šuľák. „Muchovci“ majú vo svo jich radoch Skvašíka, ktorý sa v 5. min. predviedol nádherným lobom. V 6. min. prevetral postreh Madeju najprv Lojan, o chvíľu Skvašík, v 9. min. sa tečom presadil M. Pčola. „Stavbári“ šťastne znížili Jurovom, ktorého strelu si zrazil do brány Lojan. Kira zabránil vyrovnaniu v 13. min., v 16. min. zrazil

strelu Voroňáka. V 17. min. využil M. Pčola nedorozumenie v defenzíve „stavbárov“, v 19. min. mal sľubnú šancu aj Šimon. V 22. min. spálil tutovku Voroňák, a tak sa tešili opäť „Mu chovci“ akciou Prislupčák – M. Pčola. V 28. min. napálil M. Pčola žrď, lob Skvašíka letel privysoko. Šancu Dzuroveja zmaril Madeja. „Stavbári“ sa snažili, ale horeli v koncovke. Demčák sa dobre preštrikoval, loptu z nohy mu však Kira uchmatol. Recept nenašiel ani Pa. Šuľák. V 31. min. tlieskalo hľa disko signálu po štandardke Skvašík – Šimon – Skvašík. Zblízka minul Š. Pčola, v 35. min. putovala lopta po osi Demčák – Pa. Šuľák – Š. Pčola do siete. Drámu odvrátila spolupráca L. Hreha – Skvašík, v 37. min. pálili na Madeju Skvašík i M. Pčola, ujala sa bomba Pčolu. „Muchovci“ dohrali v po hode. Góly:Pe. Šuľák, Jurov, Š. Pčola – Skvašík 4, M. Pčola 4. Najlepší:Voroňák – M. Pčola. Vodomont–Buboteam2:4(1:2) R:Mazár, Moroz. Vodomont:Klamár – R. Albičuk, M. Adam, R. Lukáč, L. Lukáč, M. Turok–Heteš, L. Hricov, A. Hricov, J. Tkáč. Bubo:Jakubek – R. Lazúr, M. Rada, P. Šamo, M. Vožný, M. Bačík, E. Streňo, J. Krivák. l Šláger kola začal jedovkou Bačík, súperi sa navzájom poctivo v defenzíve strážili. Keď Lazúr prešmykol loptu na Bačíka, jeho tech nická „finesa“ skončila na bočnej sieti. V 7. min. naskočil na palubovku Rada, napálil z 10 m, Klamár loptu vyrazil nad seba a tá padla za čiaru. Vyrovnaniu zabránil Jakubek v 8. min. pri šanci L. Hricova. Prečíslenie „Buba“ skončilo strelou Streňa do bočnej siete. V 12. min. viezol loptu Lazúr od polovice, obhodil si Adama a zvýšil. Rovnakou mincou v rýchlej akcii cez Šama sa ukázal L. Lukáč. V 15. min. Šamo uvoľnil Kriváka, ktorý z 2 m prekopol. Na oboch stranách bola kvalita, akcie rýchle, bombu A. Hricova kryl Jakubek, v čase 19:20 ho L. Lukáč v čistej šanci napálil do hlavy. Druhý polčas začali „vodári“ aktívne, jedovku L. Lukáča vytlačil Jakubek, Turok–Heteš mieril tesne vedľa, ale A. Hricov v 24. min. už vyrovnal. Pokusy Turok–Heteša, resp. Lazúra brankári skrotili, L. Hricov z 12 m lízol žrď. Predviedol sa aj Vožný, keď z uhla obišiel obrancu a napol bočnú sieť. V 30. min. „Bubo“ využil prečíslenie, ľavačkou vymietol šibenicu Šamo. V 33. min. spálil tutovku Lazúr, pri akcii „vodárov“ vytisol Jakubek technickú strelu Turok–Heteša. Po rohu zblízka prekopol Bačík, v 36. min. pálil iba do Klamára. Z protiútoku trafil L. Lukáč plece Jakubeka. Od 38. min. hrali „vodári“ power–play, tlačili, no v čase 39:42 lob Lazúra z vlastnej polovice rozhodol. Góly: L. Lukáč, A. Hricov – Lazúr 2, M. Rada, Šamo. Najlepší:A. Hricov – Šamo. (mšk)

Udava 2 Buboteam 2 KiaHumenné 2 Muchateam 2 Staviva 2 Autolanc 2 Vodomont 2 Brodwayclub 2 Angels 2 PizzaFriggi&Polcom 2

2 2 2 2 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12:4 0 10:2 0 11:4 0 10:4 1 12:12 1 5:8 2 5:8 2 4:9 2 3:10 2 5:16

6 6 6 6 3 3 0 0 0 0


16 - PODVIHORLAT OM -

Š–AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. Mierová 99 066 01 HUMENNÉ

INZERCIA

- 26. 11. 2012

www.s–autoservis.sk E-mail: hudik@s–autoservis.sk Mobil: 0904 311 111

HUT NÝ A STAVEBNÝ MATE RI ÁL

PLUS s.r.o.

NAJLACNEJŠÍ V REGIÓNE!

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

Poskytujeme montáž krovov a striech

PRE­ DAJ:

u u u u u u u u

Strešné krytiny LINDAB, LEXAN Rúry kúrenárske a konštrukčné Plechy čierne a pozinkované Profily L, T, U, I Oceľ betonárska Kari siete Odkvapový systém Ťahokov, drôty

REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk

TUTTI RISTORANTE Námestie slobody 57 v Humennom ponúka: posedenie v nových priestoroch a príjemnej atmosfére ` chutné jedlá, obedy a večere ` krstiny, sv. prijímania, birmovky, životné jubileá ` pracovné i športové stretnutia

denné menu len za

2,90 Eur (drevený stánok pri zeleninovom trhovisku)

Objednávky:0905634479 0944006809 0918302822

pozn. terazTuttiRistorante(predtýmPizzaTutti) PizzaTutti(predtýmPizzaBingo)

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 26. 11. 2012

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

u 3–vrstvové

p a r k e t y d u b F a m i l y, hrúbka 15 mm – 26,04 eur (s DPH)

Zimná aKcia - ZĽaVa na všetok tovar

u

10 - 20%

V POnuKe: u plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily u eurookná u hliníkové okná u zimné záhrady u hliníkové fasády interiérové dvere (v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER obklady, dlažby podhľady, podlahy voda, elektrika pokládka zámkovej dlažby

0 90 5 11 1 81 0 www.bytovejadrahe.sk

Viete prečo majú v TrŽnici Oc Humenné najnižšie ceny? Lebo majú najniŽšie ceny nájmu v Humennom! Tel. 0915 90 19 19

priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

VÝHoDNÁ CeNA

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

0905 647 789, 0907 929 369

auTOšKOLa T H O m a S

Ľubomír Tomáš O T V á ra

27. 11. 2012 o 14.30 hod.

VODiČSKÉ KurZy

skupiny B

v Humennom chemlonská ul. 112

0905 721 562 0905 671 814

miniFarma uDaVSKÉ ponúka na predaj l ze mia ky a cibuľu na zimné uskladnenie (pôvod Slovensko) l neskorú kapustu na nakladanie l l l l

ĎALEJ V PONUKE: kŕmne zmesi pre hydinu gra nu le pre psov pšenica mieša né šro ty

Dovoz ZDarma ecLiPSe

ecLiPSe DF

HirViK

VaLLauriS 3

yXOS mr

LyTHam

TOmera

eLOViK DenVer 01 nOir SeLeSTaT 2

PLaTÍ V TermÍne OD 1. 11. DO 21. 12. 2012, aLeBO DO VyPreDania ZáSOB l DODáVaTeĽ Si VyHraDZuje PráVO Zmeny

Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 7796 175


P2 - POD VIHORLaT OM -

PRÍLOHA

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OB­KLA­DY­a DLA­ŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GaJMiR, Tolstého 7, humenné (areálbýv.výkupupriBauteku)

tel.­ 0905­497­390

SVaDBy 2013 tel.0905 940 390 email:info@jmphoto.eu JánMeňoščík www.jmphoto.eu

- 26. 11. 2012

Spomienka

Smútoène

Neprešieljedinýdeň bezspomienkynaTeba. Odišielsinavždy, zostalolenprázdnemiesto a v našichsrdciach veľkábolesť.

Láskajev spomienke, spomienkav žiali, navždynámodišielten, kohosmemilovali. Smútime,v srdciachbolesť a prázdnomáme. Užžiadneslovo,anilenhlas nenahradítoho, čovzaltaknáhlečas.

Dvadsiatehoštvrtého novembra uplynuli už tri smutné roky od chvíle, keď nás navždy opustil náš milovaný

Rozvozdo20kmZDARMA

Výkup zlata a striebra za najVÝHODnEjŠIE cEny Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 11 , H u m e n n é ( 1 . p o s c h . )

Tel. 7721 560, 0908 254 153

Vladimír M a T T a z Mysliny. Vladko, len ten, kto s Tebou žil vie,čostratil.

13. novembra nás po ťažkej chorobe navždy predišiel do večnosti vo veku 67 rokov drahý otec, manžel, dedko, brat a švagor, bývalý starosta obce

andrej S U S z Kamienky.

S láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme personálu interného oddelenia Nemocnice A. Leňa v Humennom a primárovi MUDr. Vladimírovi Koščákovi za príkladnú opateru v posledných chvíľach života nášho zosnulého. Hľa, ja posielam svojho posla pred Tvojou tvárou a on pripraví cestupredTebou. Smútiaca rodina Vo veku 77 rokov opustil rady humenských numizmatikov

PRO­PO­LIS

Ján b L a Š K O,

Daňové priznania, extrémne liečivý jednoduché a podvojné produkt účtovníctvo, mzdy z čistej prírody a personalistika. www.liecivypropolis.sk

0905 712 913 Profesionálny fotograf

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

F i r m a VA S

po nú ka pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop

Tel. 0948 527 157 TechnicKé ZabeZpečenie pre: - obecné slávnosti - koncerty, turné - plesy, prezentácie - svadby, recepcie OSVeTLenie, OZVUčenie pReSTReŠenie, pÓDiUM LeD ViDeO STena Myslite na Váš ples už teraz! Všetkyplesy2013objednanédo koncanovembras25%zľavou

0911 809 750 l 0918 224 019 zvuk@mail.t-com.sk

Mierová ulica v humenom (podstrač ounôžkou) _ DeKORÁcie _ KYTice _ Vence _ VÝZDOba KOSTOLOV a SpOLOčenSKÝch MieSTnOSTí ObJeDnÁVKY nOn - STOp aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. neDeĽa: na požiadanie

holuby na slávnostné príležitosti

v v v

svadby krstiny pohreby

tel.0911 690 620

ktorý počas tridsiatichôsmich rokov pôsobenia bol nositeľom mnohých numizmatických vyznamenaní a diplomov za aktívnu činnosť. JánBlaškobolv roku1974zakladajúcim členom numizmatického krúžkuv HumennompriZKROH Chemlon. Zároveň bol podpredsedom prešovskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti.Venovalsazbieraniunumizmatického materiálu z Rakúsko–Uhorska a Československa,ajzoSlovenska.Aktívnybol nielen ako zberateľ, známy slovenskej numizmatickej obci, pôsobil na rôznych burzách a aukciách, poznali ho ako dobrosrdečnéhočlovekaa propagátoranumizmatikymedzimladými. Do tajov zberateľskej vášne zasvätilajsvojudcéru. Aždoposlednýchchvíľsvojhoživota sa zaujímal o dianie na poli numizmatiky. Tichým hlasom dával prostredníctvom milovanej manželky pozdravovať svojich priateľov. Veľký numizmatický zberateľnášhomestaodišiel. Česťjehopamiatke! Jaroslav Zelinka, predseda pobočky humenné SnS pri SaV


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 26.11.2012

I nz erá t y p rij íma m e a j t ele fon ic k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom l Vezmem do prenájmu garsónku v HE. Tel. 0919 21 41 80. l Dám do prenájmu 3–izb. byt v Humennom. Tel. 0907 997 007. l Dám do prenájmu priestor v centre Humenného. Tel. 0918 678 644.

Kúpa l Kúpim FAZUĽU. Tel. 057/ 775 2959.

Predaj l Predám garsónku (plast. okná) na Hrnčiarskej ul. v Humennom. SÚRNE. Cena dohodou. Tel. 0908 569 777, 0918 653 600. l Predám 2–izb. byt v OV (64 m2) na Mierovej ul. v HE. Tel. 0908 215 861. l Predám menší 2–izb. byt bez balkóna na Ševčenkovej ul. v HE. Tel. 0911 951 145. l Predám 2–izb. byt na prízemí (OV, 64 m2) s balkónom + 2 pivnice, v centre mesta HE na Gorkého ul. Tel. 0905 153 944. l Predám 3–izb. byt (75 m2) na Košickej ul. v HE. Tel. 0905 910 681. l Predám 3–izb. družstevný byt v pôvodnom stave (3. posch.) na Košickej ul. 14 v HE. Cena 27 700 Eur. Tel. 0905 140 427. l Predám 3–izb. byt (OV) na Mierovej ul. v HE. Tel. 0918 371 648. l Predám 3–izb. byt v Hu mennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rodinný dom v Ko chanovciach. Cena dohodou. Tel. 0905 181 647. l Predám RD v Košarovciach. Tel. 0904 880 180, 057/ 772 2245. l Predám nový rodinný dom + 2–garáž s dielňou a so záhradou o výmere 0,5 ha v Lackovciach. Zn. Len vážni záujemcovia. Tel. 0915 944 444. l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám starší RD s veľkým po zemkom v Zbudskom Dlhom (vhodný na chatu). Tel. 057/ 778 3069, 0915 920 333. l Predám mur. chatu so záhradou v ZO Drienovec v HE. Tel. 0905 910 681. l Predám chalupu vo Vyšnej Jablonke. Tel. 0911 951 145. l Predám záhradu s chatkou

(3 764 m2) v Jasenove. Tel. 0903 613 759. l Predám 14–ár. pozemok blízko Humenného, na stavbu rod. domu. Pekné a tiché prostredie, IS zabezpečené. Tel. 0907 580 436. l Predám 14–ár. pozemok so starším domom v HE, blízko centra mesta. Tel. 0911 951 145. l Predám murovanú GARÁŽ na Sídl. pod Sokolejom v HE. Tel. 0905 910 681. l Predám bločky po re konštrukcii RD. Cena 1%. Tel. 0915 609 513.

l Predám TATRANSKÝ PRO FIL – Perodrážka (brúsený): 1. tr. 4,30 Eur a 2. tr. 3,30 Eur/m2; DLÁŽKOVICU a DO KONČOVACIE LIŠTY. Doveziem. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám PALIVOVÉ DREVO. Tel. 0908 371 259. l Predaj palivového dreva. Tel. 0917 08 33 74. l Predám reprobedne digital audio sound, 2x35/60 W, 2x30 W, satelit, 1x30 W center. Tel. 0907 358 374. l Predám interiérové dvere so sklom (7 ks) / rohovú vaňu / kúpelňovú skrinku / zrkadlo so svetlom / chladničku s mrazničkou. Ceny dohodou. Tel. 0908 945 579. l Predám nerezový vodník na kozubovú vložku, dymovod 15 cm. Tel. 0911 951 145. l Predám ZIMNÉ PNEUMATIKY (4 ks) zn. Barum Polaris na diskoch, 165/70/R13. Super stav, cena 150 Eur. Tel. 0918 192 157. l Predám zimné pneumatiky R14 vo veľmi dobrom stave. Vhodné na Fabiu al. Octaviu 1.6 55 kW. Tel. 0944 166 111. l Predám zimné pneumatiky (4 ks) zn. Matador (bez diskov), 175/70/R14. Super stav. Cena dohodou. Tel. 0903 473 037. l Predám elektrónové disky 17“ zn. MAM, rozteč 5x100, s pneumatikami Dunlop SP Sport 225/45/17. Cena 370 Eur. Tel. 0907 540 396. l Predám auto zn. Alfa Romeo 159 Sportvagon – na jazdených 161–tisíc km, čierna metalíza, plná výba va, v koži, dvd… Tel. 0918 659 644. l Predám RADLICU na sneh za traktor, š270 cm, v70 cm. Presná kópia originálu. Cena 550 Eur. Tel. 0907 398 505. l Predám 5–plužkový RIADKOVAČ, z toho dve krajné sú snímateľné na prepra vu. Cena 300 Eur. Tel. 0907 398 505.

l Predám 17–plužkový KULTIVÁTOR s hydraulicky zdví hacími bránami. Cena 520 Eur. Tel. 0907 398 505. l Predám 3–radličný PLUH s kalenými lemešami. Ľahká manipulácia, málo používaný. Cena 399 Eur. Tel. 0907 398 505. l Predám 5–t VLEČKU. Plne funkčná, kyper, elektrika, ručná brzda, vzduchom brzdená, pneumatiky ako nové, nová podlaha, kvalitné bočnice. Cena 699 Eur. Tel. 0907 398 505. l Predám ZEMIAKY z tohtoročnej úrody na uskladnenie. Tel. 0907 234 842.

Drobnochov l Predám ODSTAVČATÁ ošípa ných o hmotn. cca 20 kg. Cena dohodou. Tel. 0948 504 777. l Predám ŤAŽNÉHO KOŇA. Tel. 0904 296 646. l Predám mini Yorkshirské ho teriéra. Zn. Lacno. Tel. 0905 860 683.

Rôzne l Kameraman TV JOJ ponúka: fotenie a nakrúcanie sva dieb za super cenu. Tel. 0908 547 210. l KVETINÁRSTVO Erika na ul. SNP 13 v Humennom – Totálny výpredaj – zľavy až 50%. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872. l Výkup / predaj / servis MOBILNÝCH TELEFÓNOV. Chemlonský inter nát na ul. 26. novembra v Humennom. l VYMEŇTE svoj ÚVER za výhodnejší BEZ PRÍJMU a RU ČENIA. Tel. 0918 716 807. l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizovaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

NOČNÝKLUBv Čechách VeselínadMoravou

prijme sympatickédievčatá.

Bohatádomácai zahraničnáklientela,peknépeniazenarukukaždý deň. Pracovná doba i dohodou. Ubytovaniehotelovéhotypuzdarma (zabezpečené). Serióznosť a diskrétnosťsamozrejmosťou. Príďtesapresvedčiť a neoľutujete. 0905244226

P R Á C A Obsadzovaniemiest v okresoch Snina a Medzilaborce napozíciu:

l

OBCHODNÍK (ŽL)

preposkytovaniepôžičiek l INKASNÝPRACOVNÍK (ŽL)

tel. 0908143139

BUR­Z A STA­RO­ŽIT­NOS­TÍ a KU­RIO­ZÍT Kde? Tržnica OCHumenné, Družstevná36 Kedy? od 6.00 do 16.00 hod. v sobotu 1.decembra Vstupné:deti do 3 r. a ZŤP – zdarma; od 3 do 18 r. – 0,5 €; dospelí 1 €. Sprievodnýprogram, nielenpredeti,zabezpečený.

Tel. 0944549590

e–mail:trznica@trznicahe.sk l REKONŠTRUKCIE bytov a domov – komplet stavebné práce, zateplenie. Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné ceny. Tel. 0907 927 970.

Ponuka práce l Prijmem do prac. pomeru VODOINŠTALATÉRA s pra xou. Tel. 0905 544 053. l Fir ma Tesar Dach prijme do prac. pomeru TESÁROV a ŽELEZIAROV. Práca v ČR. Tel. 0908 089 446. l Prosperujúca nábytkárska fir ma v Košiciach prijme STOLÁRA. Ubytovanie zabezpečené. Tel. 0903 631 536. l Prijmem KUCHÁRA/–KU do pizzerie. Tel. 0918 519 906. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116

Moder EFEKT s.r.o. Mgr.JozefOĽHA

Žalúziel Sieťkyl Rolety VonkajšiežalúzieC50,C80,Z90 Výmenalamiel navonkajšíchplast.roletách 0577764843/ 0905357433 mgr.olha@mail.t–com.sk www.zaluzie–humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA - ŠPORT

- 26. 11. 2012

39. Ve černý beh

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska v Humennom zorganizovala 15. novembra od 14.00 hod. už XXXIX. ročník Večerného behu. V Parku mieru súťažilo v šiestich kategó riách o popredné umiestnenie spolu 56 bežcov. Najúspešnejší jednotlivci dostali vecné odmeny. Preteky osviežil zaujímavým slovným doprovodom bývalý pedagogický kolega Ing. Michal Kohút (na snímke). Akciu sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore Rady rodičov pri SPŠCHaP a Jozefa Doležiho – Dole Slovakia. Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí za bezpečovali usporiadateľskú službu a MUDr. Petrovi Farkašovi za lekársky dohľad. Začali mladší žiaci, záver patril tradične mužskej kategórii. l Mladší žiaci (1 200 m): 1. Jakub Maškuľak (ZŠ Pugačevova), 2. Marek Demeter (ZŠ Udavské), 3. Dávid Pavúr (ZŠ Ohradzany), 4. Patrik Šalata, 5. Štefan Ducko (obaja ZŠ Udavské). l Starší žiaci (1 800 m): 1. Peter Havrilčák (SOŠ polytechnická), 2. Filip Gavaľa Štefánikova), 2. Martin Tokár (ZŠ s MŠ (Gymnázium J. Zlatoústeho), 3. Dominik Cholp, 4. Jozef Žec (obaja ZŠ Kamenica Podskalka) a 3. Pavol Lešniovský (MŠ n/Cir.), 5. Peter Lorenčík (SOŠ Třebíčska 13); l kat. D I (1. 9. 2007 polytechnická), 6. František Toth a ml.): 1. Karin Karasová (MŠ Darg. (ZŠ SNP 1), 7. Martin Kováč (Hohrdinov), 2. Ema Kundrátová (MŠ Parti- telová akadémia), 8. Marek Pazánska) a 3. Viktória Kráľová (MŠ Darg. vúr, 9. Marián Pavúr (obaja ZŠ hrdinov); l kat. D II (1. 9. 2006 – 31. 8. Ohradzany), 10. Samuel Balint 2007): 1. Zuzana Petíková (MŠ Štefáni- (Hotelová akadémia). l Dorastenci (2 300 m): 1. Rekova), 2. Alžbeta Fedurcová a 3. Ema Majerčinová (obe MŠ Osloboditeľov); né Danko (SOŠ technická), 2. l družstvá: 1. SMŠ Duchnovičova Stanislav Ragan (SPŠCHaP), 3. (710 bodov), 2. MŠ Třebíčska 13 (669), Dominik Mišľan (SOŠ technická), 3. MŠ Dargovských hrdinov (660), 4. 4. Lukáš Gašpar (SOŠ polyMŠ Štefánikova (648), 5. MŠ Parti- technická), 5. Patrik Hargoš zánska (637), 6. MŠ Osloboditeľov (SOŠ technická), 6. Peter Jancu(634), 7. MŠ Mierová (623), 8. MŠ ra (SPŠCHaP), 7. Jozef Gnip Tyršova (382), 9. MŠ Podskalka 58 (Hotelová akadémia), 8. Jaroslav (314 bodov). Na snímke medailisti. (fč) Valčo (SPŠCHaP), 9. Dominik Lučka, 10. Norbert Sekala (obaja Gymnázium J. Zlatoústeho). l Mladšie žiačky (600 m): 1. Anežka Krabovská (ZŠ Koškovce), 2. Beáta Hutková, 3. Natália Sakalíková (obe ZŠ Ohradzany), 4. Veronika Melničáková (ZŠ SNP 1), 5. Natália Guzíková (ZŠ Koškovce), 6. Viktória Sivčová (ZŠ Ohradzany), 7. Simona Korbová (ZŠ SNP 1), 8. Veronika Závadská (ZŠ Udavské), 9. Lenka Jancurová, 10. Viktória Mattová (obe ZŠ Ohradzany), 11. Tamara Luksajová (ZŠ Kamenica n/Cir.), 12. Timea Ficová (ZŠ SNP 1), 13. Jana Basošová, 14. Lucia Gajdošová (obe ZŠ Udavské). l Staršie žiačky (600 m): 1. Žaneta Štefaníková (SPŠCHaP), 2. Martina Balogová (ZŠ Kamenica n/Cir.), 3. Kristína Macková (ZŠ Ohradzany) – na snímke (najlepšia trojica), 4. Barbora Dzurinová (Hotelová akadémia), 5. Michaela Timčíková (SPŠCHaP), 6. Nikola Kuzicová (ZŠ Koškovce), 7. Simona Metiľová (ZŠ SNP 1), 8. Zlatica Olexová (SZŠ Humenné). l Dorastenky (1 000 m): 1. Natália Kačerová (Gymnázium L. Svobodu), 2. Aurélia Hajdučková (Gymnácembra 2012 o 10.00 hod.: Medzila zium J. Zlatoústeho), 3. Katarína borce – Vranov D, Kamenica n/Cir. – Z. Kaňuková, 4. Rút Kuľhová, 5. MartiHámre, Klampo Hažín n/Cir. – Košana Veľasová (všetky Gymnázium L. rovce, Čierne – Snina C, Belá n/Cir. B – Svobodu), 6. Lucia Kramová (Hote Vranov C, Jasenov – Tecák Vranov. lová akadémia). l V. liga – 7. kolo, sobota 1. del Muži (4 000 m): 1. Miroslav Smecembra 2012 o 17.00 hod.: Kamienka tana (MŠK Medzilaborce) 13:57 – Belá n/Cir. C, nedeľa 2. decembra min., 2. Štefan Peregrim (1. AK Hu 2012 o 10.00 hod.: Hrabovec n/L. – menné) 14:19 min., 3. Lukáš Jalč Dlhé n/Cir., o 14.00 hod.: Myslina – Ko(Humenné) 14:42 min. chanovce, Kamenica n/Cir. B – Snina Mgr. František Babič D, Kolonica – Košarovce B. l VI. liga – 7. kolo, sobota 1. de cembra 2012 o 15.30 hod.: Ptičie – Lieskovec, o 16.00 hod.: Stakčín – Kochanovce B, o 17.00 hod.: Klampo Hažín n/Cir. B – Košarovce C, ne deľa 2. decembra 2012 o 14.00 hod.: Jabloň B – Kamienka B, Klampo Hažín n/Cir. C – Čertižné.

Viacboj všestrannosti hu menských škôlka rov V humenskej športovej hale sa 15. novembra uskutočnilo okresné kolo vo viacboji všestrannosti materských škôl. Súťažilo 48 detí z humenských materských škôl, organizátormi boli HAC Humenné, Ján Nitkulinec, CVČ Dúha, Mgr. František Čaja. Deti vo veku 5 a 6 rokov súťažili v člnkovom behu 2x10 m, skoku do diaľky z miesta a hode loptou. Najlepší jednotlivci si domov odniesli diplomy a medaily, všetci účastníci sladkú odmenu. l Výsledky – jednotlivci: kat. CH I (nar. 1. 9. 2007 a ml.): 1. Mikuláš Tehlár, 2. Martin Čirák (obaja MŠ Třebíčska 13) a 3. Branislav Kaduk (MŠ Osloboditeľov); l kat. CH II (1. 9. 2006 – 31. 8. 2007): 1. Artur Budaj (MŠ

Kam za športom BASKETBAL

l II. liga muži – 11. kolo, sobota 1. decembra 2012 o 15.30 hod.: 1. BK Humenné – Eilat Prešov.

HOKEJ

l II. liga (sk. Východ) – 13. kolo, sobota 1. decembra 2012 o 17.30 hod.: Gelnica – MHK Humenné. l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT, sk. o 5.– 8. miesto – 5. kolo, sobota 1. decembra 2012: Bardejov – MHK Humenné.

STOLNÝ TENIS

l I. liga, sk. východ – 5. kolo, sobota 1. decembra 2012 o 10.00 hod.: Ži lina – ŠKST Humenné, o 16.00 hod.: Martin – ŠKST Humenné. l II. liga – 6. kolo, nedeľa 2. de cembra 2012 o 10.00 hod.: Rožňava C – Udavské, Mokrance – Snina, o 15.00 hod.: Mokrance – Udavské, Rožňava C – Snina. l III. liga – 9. kolo, nedeľa 2. de cembra 2012 o 10.00 hod.: ŠKST Humenné B – Snina B, Belá n/Cir. – Vranov B, Stropkov – Jabloň. l IV. liga – 9. kolo, nedeľa 2. de -

VOLEJBAL

l I. liga muži (sk. východ) – 8. kolo, sobota 1. decembra 2012: Galeje Ko šice – Chemes Humenné B (dvojzápas). l I. liga ženy (sk. východ) – 8. kolo, sobota 1. decembra 2012: ŠK Skóre Snina – Kometa Košice (dvojzápas). l I. liga (sk. východ) žiaci – 5. ko lo, sobota 1. decembra 2012: Che mes Humenné A – Prešov (od 10.00 hod.), Chemes Humenné B – St. Ľu bovňa (od 11.00 hod.), dvojzápasy.

PV2012-48  

noviny Pod Vihorlatom

Advertisement