Page 1

Pôžièky PRE ŽIVNOSTNÍKOV, ZAMESTNANÝCH, DÔCHODCOV a OPATROVATEĽKY V ZAHRANIČÍ

Tel. 0905 366 416 ROČNÍK: XV

ČÍSLO: 47

19. 11. 2012

CENA: 0,40 €

Eurohotel Laborec**, Andy Warhola 195/28, MEDZILABORCE tel. 057/ 732 1307, 0911 288 500 l e–mail: recepcia@eurohotel.sk l www.eurohotel.sk

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA V HUMENNOM MASIS BARWINEK pozýva na nákup

l mäsa l bravčového, hovädzieho, kuracieho, morčacieho mäsových výrobkov l rôznych iných potravín U nás je na prvom mieste kvalita a čerstvosť! Príďte sa presvedčiť. ZÁRUKA NAJNIŽŠÍCH CIEN!!!

Darčeky pre zákazníkov Nájdete nás: TRŽNICA OC, Družstevná ul. 36, Humenné otvorené: pon – pia 8.00 – 17.00 hod. / sob 8.00 – 12.00 hod.

www.podvihorlatom.sk


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l Počasie na Alžbetu predpovedá aké bude budúce leto l Sv. Alžbeta v bielom prilieta l Ak je v no vembri mokro, bude veľa trávy l Sv. Alžbeta za plný košík sviatkov prináša l Ak je smrek jasno zelený, bude dlhá jeseň l Ak v kapuste pri rezaní veľa listov narátaš a aj kukurica mala veľa šúp, zima bude dlhá l Ak je na Obetovanie Panny Márie jasná noc, krutá zima sa v januári chystá l Aký deň prinesie Obetovanie Panny Márie, taká bude zima l Sv. Kliment zimu obľubuje, sv. Peter ju preceďuje l Sv. Katarína prichádza v bielom odetá l Či na Katarínu alebo na Kríže už dobre kúrte chyže. (cin)

SPRAVODAJSTVO

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Mal by si na to už niekto po svie tiť Kytièka k meninám

Tohtoročnú priaznivú jeseň využívajú aj poľnohospodári. Priznávam sa, že po rokoch, kedy boli polia aj v našom regióne neobrobené, zdá sa mi, že popri cestách druhej a tretej triedy už pribúdajú poorané polia. Na druhej strane mi prekáža, ak ťažké mechanizmy vyjdú zo zablatených polí a prejdú po vysafaltovaných úsekoch ciest bez toho, aby tú spúšť po sebe upratali. Keď som cez víkend prechádzal autom smerom ku Brekovu, na novučičkej, ešte len nedávno vyasfaltovanej ceste, zaregistroval som spomínané blato. Nedávno som podobný obrázok videl smerom do Sniny. My vodiči vieme, že na takýchto úsekoch musíme spomaliť, ako hovorí zákon, prispôsobiť rýchlosť jestvujúcim podmienkam. Blato skombinované v tomto čase aj s prípadnými námrazami môžu byť totiž príčinami dopravných nehôd. Ale vedia aj šoféri ťažkých mechanizmov, že vozovky potom, čo ich zablatia, musia uviesť do pôvodného stavu? Mal by si na to niekto už konečne posvietiť. Marián Šimkulič

Kiná pozývajú Fajn Humenné 20. – 21. 11. Twilight sága: Úsvit 2. časť 22. – 23. 11. Paranormal activity 4 Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 4/3 €. Centrum Snina 18. 11. Lepší svet 20. 11. Poľsky film Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 2 €.

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén pondelok od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 09.00 hod. utorok od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. streda od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. štvrtok od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 11.00 hod. do 12.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. piatok od 11.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. so., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna ženy/muži ut. až so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko sobota nedeľa

od 13.45 hod. do 15.45 hod. od 14.30 hod. do 16.30 hod. od 18.15 hod. do 20.15 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby v HUMENNOM: 19. 11. Lekáreň AVICENA, 20. 11. Lekáreň LÚČ, 21. 22. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 22. 11. Lekáreň MÉDIA, 23. 11. Lekáreň SUNPHARMA, 24. 11. Lekáreň PRI FONTÁNE, 25. 11. Lekáreň MÁRIA. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

- 19. 11. 2012

K vynikajúcej atmosfére 15. ročníka koncertu Krtkovčiat Sme iní, nie horší, prispelo aj vystúpenie speváckeho tria Krajna chata z Ľvova.

Z 15. MEDZINÁRODNÉHO BENEFIČNÉHO KONCERTU SME INÍ, NIE HORŠÍ

K narodeninám aj minimuzikál Vyše trojhodinovým koncertným maratónom oslavovali v nedeľu 18. novembra – 15. ročník medzinárodného benefičného koncertu „Sme iní, nie horší“, ktorého hlavným organizátorom je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Krtkovčatá v Humennom. Lenka Lara Salmanová opäť prijala činnosti formou muzikálu. Dušou torolu moderátorky a potešila aj pôso - ho všetkého je Ladislav Bohuš. Zárobivým spevom. Nechýbal ani tradičný veň sme chceli dostať na pódium aj minimuzikál, tentoraz s názvom Na - ľudí, ktorí sú v zákulisí a starajú sa rodeniny. Koncert Krtkovčiat, aj tohto o materiálne veci. Je to mravenčia ro roku zaplnil hľadisko, v ktorom zaujali bota a chvála Bohu, že je zopár ľudí, miesta zástupca primátorky Andrej ktorí sa tomu venujú,“ uviedol Vasiľ Semanco, poslanci MsZ, predstavite- Goc, predseda ZPMP Krtkovčatá. lia cirkví a ďalší hostia, ktorí prácu Patria k ním aj oslávenkyne Margita pre deti, vyžadujúcu viac lásky i po- Vološinová a Emília Feretová, ktorá zornosti, nezištne podporujú. Záštitu v tento deň slávila životné jubileum. nad benefičným koncertom prevzal Na pódiu o svojom talente presvedčili Rotary klub Humenné, ktorý združe- účinkujúci z miestnych i partnerských niu pri tejto príležitosti venoval 1 000 zariadení z Poľska, Čiech, Bulharska Eur. „Chceli sme, aby 15. ročník bol a Ukrajiny a vyslúžili si veľký aplaus. výnimočný. Urobili sme prierez našej Anna Šimkuličová

ČI TATEĽ MA REK LUČKA Z HU MENNÉ HO ŽIADA O PO MOC

Dú fam, že slušnosť ešte ne vymre la Tak ako každý večer si zaparkujem auto pred blokom a čakám, že ho ráno nájdem na svojom mieste. Vo štvrtok 15. novembra sa tak nestalo. Medzi 19.00 a 19,30 hod. mi do auta na Laboreckej 7 v Hu mennom vrazilo auto (dvakrát), podľa svedkov, neprimeranou rýchlosťou pri cúvaní. Susedia si v tej rýchlosti všimli, že to bolo auto sninskej poznávacej značky Audi (A4 kombi, modrej – tmavej farby). Moje auto bolo posunuté o tri metre, mám zničenú zadnú ľavú nápra vu, zadné koleso, plechy dverí, blatník a nárazník. Svedkovia tvrdia, že dotyčný „zodpovedný“ šofér viezol spolujazdcov – dievčatá… Bez zastavenia ušiel a nesplnil si povinnosť informovať poškodené ho majiteľa auta. Keďže nemám havarijnú poistku a zo zákonnej poistky si náklady na opravu hradiť nemôžem, lebo nie je známy ďalší účastník dopravnej nehody, žiadam občanov mesta Humenné a Sniny, ktorí si niečo všimli, aby mi to oznámili na tel. 0902890378. Dúfam, že slušnosť ešte v dnešnej dobe nezomrela. A „zodpovedné mu“ vodičovi a jeho spolucestujúcim prajem len jedno: veľa šťastných kilometrov, hlavne bez nehody. Mgr. Marek Lučka – poškodený

Od 19. - 25. 11. 2012 oslavujú meniny: Alžbeta, Liliana ` Félix ` Elvíra ` Cecília ` Klement ` Emília ` Katarína.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l AMFO 2012 – výstava fotografií l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok – piatok 8. – 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osvetové str. Humenné l AMFO 2012: Pohľad z okna – výber z fotografií humenských fotografov: Daniely Kapráľovej, Jozefa Lauruského, Ľubomíra Marka, Ľudovíta Hrušku a Martina Demjana. Mestské kultúrne str. Humenné l 6. BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ – 20. 11. prezentácia stredných škôl a poradenstvo pre voľbu povolania, 21. 11. prezentácia zamestnávateľov z re giónu, pracovných agentúr a európske služby zamestnanosti l 23. 11. o 16. hod. Photo art spektrum: Dedina – výstava fotografií Daniely Kapráľovej, Bohuša Turbáka a Petra Holého l 24. 11. o 19. hod. Nedvědovci – nový koncertný program bratov Nedvědovcov a CD Souhvězdí jisker. Dom kultúry Snina 22. 11. o 14. hod. Katarínske posedenie pre jubilantov l 23. 11. o 17. hod. v Dome Matice slovenskej Gerbócova literárna Snina – galavečer k vyhodnoteniu 11. medzinárodnej literárnej súťaže.

Opustili nás V HUMENNOM Andrej Pekala, nar. 1960 Helena Bercelová, nar. 1926 Michal Bandurič, nar. 1950 V SNINE František Marinič, nar. 1945 Gizela Galandová, nar. 1928 Zuzana Kurucová, nar. 1919 Wolfang Vohnout, nar. 1941 V BELEJ NAD CIROCHOU Pavlina Drotárová, nar. 1942 V DLHOM NAD CIROCHOU Helena Boberová, nar. 1938 V HRABOVCI NAD LABORCOM Margita Kolesárová, nar. 1940 V HUDCOVCIACH Verona Čikotová, nar. 1929 V JASENOVE Michal Katkovčin, nar. 1942 V KAMIENKE Andrej Sus, nar. 1945 V KOCHANOVCIACH Peter Ficik, nar. 1944 V OSADNOM Anna Mikulašková, nar. 1926 V RUSKEJ PORUBE Mária Ščerbová, nar. 1962 Michal Andrejco, nar. 1922 V ULIČI Vasiľ Voloch, nar. 1927 VO VEĽOPOLÍ Andrej Hanc, nar. 1941 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

Adresát bez môjho vedomia S úžasom som sa dočítal v regio nálnych novinách ako som prispel rodine z Brekova v ich finančnej núdzi. Navštívil ma pán Zoltán Kašo a vyrozprával mi srdcervúci príbeh Romky z Podskalky, ktorá žije v Snine. Ako obetavá matka darovala orgán svojho umierajúceho dieťaťa, aby pomohla iným, a teraz ju postihlo nešťastie. Zhorel jej byt a aj sama má popáleniny na tele a zhoreli jej aj vlasy, je to veľké nešťastie. On jej chcel kúpiť kuchynský riad, a už naňho prispeli aj poslanci Druga a Ferko, tak aby som aj ja prispel. Keďže pomáham kde komu, mal by som prispieť aj tej nešťastnej a obetavej matke. Tak som prispel. A dokonca najviac, len adresát sa zmenil bez môjho vedomia. Nikdy by som neprispel špekulantom z Brekova, ktorí ohrozovali život ešte nenarodeného dieťaťa, len aby zneužili anglický sociálny systém a na tom zarobili. Anglické úrady urobili správnu vec, že rodine, ktorá sa nevie postarať o deti, ich odobrali. Pán humenský „Rozboril“ pritom žobre peniaze pre takúto rodinu. Ing. Milan Mňahončák, podvedený

StarostaKamienkyIng.Benjamín BlahablahoželáMáriiSemancovej.

Galéria Andrej Smolák Hotel Karpatia Humenné HESSAM – Oslava svetla – výsta va fotografa z Iránu. Námestie Centrum Snina Plenér 2012 výber z diel vytvorených počas 19. medzinárodného výtvarného festivalu. Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

14. 11. (sobota) STEPASIDE (HE) + Jack The BEAR (HE) koncert (in The Club) Začiatok predstavenia o 19.30 hod. Humenné, komplex HVIEZDA

- 19. 11. 2012

Policajné správy

V rámci mesiaca úcty k starším usporiadali v Hankovciach posedenie pre jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili svoje okrúhle životné jubileá. Organizátori stretnutia v kultúrnom dome – zastupiteľstvo a obecný úrad – chceli rodičom a starým rodičom aj takto vyjadriť vďaku za ich prácu, lásku, obetavosť, a ochotu, ktorou sa podieľali na rozvoji obce. Starostka obce Ing. Ľudmila Veľasová im popriala v jeseni života ešte veľa krásnych a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších. O zábavu a kultúrny program sa postarala spevácka skupina Udavčene z Udavského a miestna mužská spevácka skupina. Po sedenie jubilantov sa nieslo v príjemnej atmosfére a bolo spojené aj so slávnostným zápisom do pamätnej knihy obce. Slávka Besslerová

V KA MIENKE STRIE BORNÝ POD VE ČER AJ V TOM TO RO KU

Gra tu lá cie ju bi lantom, úcta se nio rom

V nedeľu 11. novembra usporiadal Obecný úrad v Kamienke v spolupráci so ZO ZŤP strieborný podvečer pre jubilantov. Po úvodnom slávnostnom privítani mienčanka, ktorá vznikla pri novozaa príhovore starostu obce Ing. loženej organizácií Jednoty dôBenjamína Blahu, jubilanti sa zapí- chodcov v Kamienke, svojím vystúsali do obecnej kroniky a dostali aj pením prispeli k neopakovateľnej malú pozornosť. Stretnutie obohatili atmosfére podujatia. Podávalo sa kultúrnym programom deti z MŠ pod slávnostné menu a veselá nálada vedením riaditeľky Anny Škubovej. pokračovala do neskorých veAj členovia speváckej skupiny Ka- černých hodín. Agnesa Fecenková

Humenský vyšetrovateľ obvinil 9. novembra dve 16–ročné dievčatá z michalovského okresu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu prípravy. Dievčatá boli umiestnené toho času v reedu kačnom centre v Medzila borciach. Na základe vyšetrovania bolo zistené, že obvinené plánovali v období od 3. do 5. novembra z centra ujsť. Zohnali si tĺčik na mäso a nožnice. Ujsť chceli v noci, tĺčikom plánovali omráčiť službukonajúcu vycho vávateľku a následne ju nožnica mi pichnúť do krku, aby jej vzali kľúče potrebné k úteku. Plán nezrealizovali, lebo vždy zaspali. Počas kontroly v centre 5. novembra našli jeho pracovníci u jednej z obvinených tĺčik a u druhej nožnice. Dievčatá boli zadržané, vyšetrovateľ spracoval podnet na ich vzatie do väzby. kpt. Mgr. Janka Karnišová

SPOMÍNALI NA OBETE NEHÔD

Tretiu novembrovú nedeľu vyhlásila v roku 2005 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za deň spomienky na obete dopravných nehôd (DN). Centrálna pietna spomienka sa konala 18. novembra v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši, v kaplnke Krajského riaditeľstva PZ v Prešove bola spomienka odslúžená už v piatok 16. 11. v prítomnosti policajtov, hasičov a záchranárov Prešovského kraja. Za obete DN zapálili sedem sviečok. Prvýkrát sa deň pamiatky uskutočnil v r. 1993 vo Veľkej Británii. Tento deň sa upriamuje pozornosť verejnosti na DN, ich dôsledky pre spoločnosť, upozorňuje na opatrenia, ktoré vhodnou prevenciou, opatrnosťou, ohľaduplnosťou dokážu zabrániť katastrofálnym dôsledkom nehôd na cestách, či už v pozícii vodičov, chodcov alebo cyklistov. A že ide o veľké množstvo zby MaterskáškolanaTyršovejuliciv Humennom8.novembraslávilasvo- točnej vyhasnutých životov na je41.narodeninya detispolus rodičmistráviliveselé„tekvicovépopo- cestách, dokladujú aj štatistiky. ludnie“.RiaditeľkaMŠAdrianaTovarňákováv spoluprácis kolegyňami K 11. 11. 2012 eviduje polícia na Kočerhovou, Horvátovou a Kormucikovou takúto tekvicovú slávnosť území Slovenska 11 849 usporiadaliužtretíkrat.Detispolus rodičmiprivyrábanímalýchume- dopravných nehôd (o 1 184 meleckýchdielsimohlivyskúšaťsvojezručnosti.Prstovýmifarbamisa nej ako v rovnakom období roku maľovalihríbiky,z gaštanovvznikalirôznepostavičky,výkresysazdo- 2011), ktoré si vyžiadali životy 254 biliorechmi,lístíma vydlabávalisatekvice. Alexandra Galajdová osôb, z toho 27 motocyklistov, 52 chodcov a 22 cyklistov. Tažko sa zranilo 908 osôb (o 100 menej). Každý rok je pri DN usmrtených až 1,2 milióna ľudí na celom svete, zanechávajúc po sebe zničené rodiny a komunity. –AR–

Ponuka práce l Ponúkam prácu športovo založenému dievčaťu alebo žene (bez záväzkov) z blízkeho okolia, najradšej z mesta Humenné. Kontakt: 0905636487.


4

- PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

Úradpráce,sociálnychvecía rodinyHumenné informujeo realizáciiNárodnéhoprojektuNPXXI

PODP OR AVYTVÁR AN IA PRAC OVNÝCHMIEST Zámerprojektu: Podpora vybraných zamestnávateľov (oprávnených žiadateľov), vrátane zamestnávateľov z oblasti cestnej dopravy, ktorí vytvoria nové pracovné miesto na plný úväzok a obsadia ho uchádzačom o zamestnaniez vymedzenejcieľovejskupiny. Oprávnenýžiadateľ(zamestnávateľ): Zamestnávateľ –  podnikateľ, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianskezdruženiaa iné,ktorévykonávajúhospodársku(ekonomickú)činnosťzaúčelomdosahovania zisku, resp. poskytujú tovary a služby za úhradu, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom jehospodárska(ekonomická)činnosť. Cieľováskupinaprojektu: Uchádzačio zamestnanievovekudo29rokovvrátane,vedenív evidenciiuchádzačovo zamestnanie najmenejtrimesiace. Charakteristikavytvorenéhopracovnéhomiesta: Ideo vytvorenienovéhopracovnéhomiestanaplnýpracovnýúväzoknadobuurčitú(minimálnena 18mesiacov)alebonadobuneurčitú,naktorésaposkytujepríspevokpočas12mesiacov.Následneje zamestnávateľpovinnýudržaťpodporenépracovnémiestopouplynutí12–mesačnejdobyposkytovaniapríspevkueštenajmenej6mesiacov. Charakteristikaposkytovanéhopríspevku: Zamestnávateľovibudemesačneposkytovanýpríspevoknaúhradučastimzdovýchnákladovprijatých zamestnancovvovýške90%z celkovejcenyprácezamestnanca,najviac456,54Eurmesačne. Úrad PSVR Humenné plánuje pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (zamestnávateľov)v rámciNPXXIrealizovaťinformačnéstretnutiev 1.decembrovomtýždni2012.

Záujemcovia,potvrďteúčasťnastretnutí najneskôrdo30.11.2012 natel.057/2440457,aleboe–mailom:adriana.turcovska@upsvr.gov.sk Informácieo projektenájdete–www.upsvar.sk–v sekcii„Výzvy“. GALÉRIA ANDREJSMOLÁK, SNINA Tel.057/7624348

VIANOCE S GALÉRIOU ORIGINÁLZGALÉRIESOZĽAVOU

OľgaNečaj (Bielorusko), Kôňsmodrýmnebom, olej,60x60cm,2012

GALERIJNÁCENA1100Eur

AKCIOVÁCENA IBATENTOTÝŽDEŇ650Eur

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dompotravín,1.posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

Predámzariadenie vhodnédopohostinstva Cenydohodou Tel.0918368861

- 19.11.2012


5

- PODVIHORLAT OM -

V piatok2.novembrapopoludní nás navštívil Igor STERANKA (nasnímke)z Medzilaboriec,ktorý približne o 10.30 hod. našiel v katastrimestatohto1446gramového dubáka, čím sa dostal načelouvedenejkategórie.

PUBLICISTIKA

Minulýtýždeňsmenapôderedakcievyhodnotilisúťažo Zlatý dubák. Zlatý odznak v tvare dubáka odovzdal sponzor súťaže Ing.MilanMňahončákspolusošéfredaktoromMariánomŠimkuličomúspešnýmhubárom–IgoroviSterankoviz Medzilaboriec a dvojiciBohuslavČeremetaa MilanLučkaz Roškoviec.

- 19. 11. 2012

Takúto 5 328 gramov vážiacu baraniu hlavu našli hubári Milan Lučka a Bohuslav Čeremetav chotáriobceRoškovce.

PRVÝ ROČNÍK HUBÁRSKEJ LIGY ALEBO SÚŤAŽ OD PETRA A PAVLA PO MARTINA

Zla tý du bák do Medzi la bo riec a Roško viec

Podľa pranostiky Peter a Pavol huby sejú. Vychádzajúc z toho, začali sme v našom týždenníku prvý ročník hubárskej ligy. Úlohou čitateľov, ktorí sa do súťaže zapojili, bolo doniesť do redakcie čo najhmotnejší hríb – dubák, červenák alebo kozák a z jedlých húb vatovca alebo trúdnik klobúčkatý – baraniu hlavu. Výnimočné exempláre hríbov a húb nám čitatelia mohli doniesť do redakcie v po–pia od 9. do 12. hodiny, keď sa predtým ohlásili na 0905 552 847. Súťaž sme začali 2. júla 2012. Keby sme sú- z Hažína nad Cirochou našiel ktoré sa podarilo nájsť Pavlovi z Víťazoviec v katastri Nižných ťaž vyhlásili už v katastri obce Kamienka 788 Vajdovi z Belej nad Cirochou. Pri- Ladičkoviec našiel 978 gramovékoncom júna, gramového dubáka, čím sa zara- rodzene, nešlo o hubársku súťaž. ho dubáka. Juraj Kuľha v osudí by sa dil na priebežne prvé miesto vo Keďže začiatok októbra bol vlhký, z Lieskovca v lesoch nad Slovenocitol aj dubák svojej kategórii. Dvojica Milan prebudili sa huby i hubári. skou Volovou s mamkou Máriou manželov Arpá- Lučka a Bohuslav Čeremeta Najskôr nás navštívil Miroslav Be- našiel 652 gramového dubáka. da a Valérie Csontošových, ktorý z Roškoviec v piatok 17. augusta ga z Medzilaboriec s 1 076 gra- Vladimír Buček z Kamienky v ka našli v katastri obce Baškovce. našla v chotári obce 5 328 gra- movým dubákom, ktorý našiel tastri obce na Červenom hrune Jeho fotografiu sme publikovali mov vážiacu baraniu hlavu a tiež v katastri Čertižného. Daniel Fer- našiel 904 gramového dubáka. v týždenníku z 25. júna 2012. Bol sa zaradila na prvé miesto. Na jak z Hažína nad Cirochou s dcé- Dvadsiatehoprvého októbra Filoto však nesúťažný úlovok. Prvé rozdiel od kategórie hríbov, vo rou Kristínkou našli v katastri Ka - men Burda z Kamenice nad Cirohubárske úlovky súťaže sme teda svojej kategórii si prvé miesto mienky 1 030 gramového dubá- chou v katastri Paloty našiel 762 uverejnili až v týždenníku Pod Vi- udržali až do konca súťaže. Ale ka. Piateho októbra v katastri ob- gramového dubáka. Nesúťažne horlatom zo dňa 13. augusta. nepredbiehajme. Miroslav Sme- ce Oľka našiel 1 284 gramového Ján Pirník z Vydrane, ktorý žije V sobotu, 4. augusta našiel 680 tana z Medzilaboriec v stredu 22. dubáka Martin Friga z Humenné- v Strážskom, našiel štvorhríb. Pogramov vážiaceho dubáka Michal augusta pri jednom zo svojich be- ho. Nesúťažne, keďže nedoniesol dobne sa so svojím nesúťažným Černega z Ľubiše. Peter Ferjak žeckých tréningov nad amfi- hríb na zváženie, prispel k tohto- úlovkom exemplárnych podpňoteátrom smerom na Kamjanu na- ročnej bilancii aj Ján Bober z Hu- viek pochválila Valéria Tkáčová šiel 1 396 gramového dubáka menného, ktorý v katastri Ka- zo Slovenskej Volovej s vnučkou a nadlho sa usadil na čele súťa- mienky našiel 1 202 gramového Natáliou Sakalikovou. V piatok 2. Podškrtnuté a zrátané… V re - že. Tretieho septembra sme dubáka. Podobne, nesúťažne, novembra nás navštívil Igor Stedakcii nás navštívilo spolu 16 v týždenníku uverejnili snímku keďže nedoniesol hríb na zváže- ranka z Medzilaboriec, ktorý nahubárov so svojimi kapitálnymi Kristínky Gálisovej z Jasenova, nie, Patrik Meričko z Lukačoviec šiel v katastri mesta 1 446 gramoúlovkami. V prvej kategórii sa ktorá s otcom Ľudovítom pri našiel 1 425 gramového dubáka. vého dubáka. V utorok 6. nostal držiteľom Zlatého dubáka návšteve príbuzných na Kysu- V priebehu druhého októbrového vembra Jozef Ondík z Ľubiše na Igor Steranka z Medzilaboriec, ciach našla 3 412 gramovú veľkú týždňa nám Milan Ficik z Ľubiše šiel 1 100 gramového dubáka. ktorý našiel v katastri mesta 1 kučierku. Začiatok septembra bol doniesol 830 gramového dubáka, V nedeľu na Martina sa nám ešte 446 gramového dubáka. V dru - suchý, až na konci nás potešila ktorého našiel v katastri Ladičko- ozvala jedna čitateľka, že jej znáhej kategórii sa stala víťazom fotografia 18 spojených hríbov, viec zvanej Mlyny. Mário Minich my našiel 1,5 kilového červenádvojica Milan Lučka a Bohuslav ka, ale do uzávierky týždenníka Čeremeta z Roškoviec, ktorí na a súťaže sa s hríbom neukázal. šli v chotári obce 5 328 gramov vážiacu baraniu hlavu. To, že sme vymysleli presné pravidlá, sa nám v priebehu súťaže ve ľakrát vyplatilo. Rozdelenie do spomínaných dvoch kategórií bolo logic Tohtoročnýhubárskyrokbolmiké. Trochu ma sklamala skutočnosť, že tohto roku nik nedoniesol veľkého vatovca, ktorý by zamiešal poradím v druhej kategórii. Prezie - moriadne úspešný. Hoci to dlho Tohtoročný prvý ročník hu- ravé bolo tiež to, že každý hubár musel prísť so svojím kapitálnym vyzeralo, že kto si nenazberal bárskejligyo Zlatýdubák,ktorý exemplárom do redakcie, odkiaľ sme odišli k nášmu známemu priate- a nenasušil huby v lete, do vyhlásila redakcia týždenníka ľovi mäsiarovi Rudolfovi Kabátovi a v jeho predajni na digitálnej ciacho- vianočnejkapustnicenebudemať Pod Vihorlatom, sponzoroval vanej váhe (vždy tej istej) sme vážili každý exemplár (za čo mu ďaku - čo dať. Ale napokon sa jeseň Ing. Milan Mňahončák z Hu- jeme). Zvečnili sme pritom hríb s hmotnosťou na svetelnom displey umúdrila, bola vlhká a v nociach menného. Odznak Zlatý dubák i hubára, takže máme hodnovernú dokumentáciu. A propos, presnosť ajdostatočneteplá,takžesaprez 14–karátového zlata zhotovila digitálnej váhy oproti tej bežnej kuchynskej sa v niektorých prípadoch budili huby i hubári. Ak už tohto Martina Tomková zo zlatníctva pohybovala od mínus 20 do 30 gramov. Preto aj v prípadoch, kedy nám roku si každý hubár (primerane na Ulici 26. novembra v Hu- hubári poslali foto s uvedením hmotnosti na ich váhe, nástojili sme na svojímschopnostiam)nenazberal mennom. Veríme, že zlaté od- tom, aby prišli svoj exemplár prevážiť na digitálnej. V prípade, ak sme dostatokhúb,takužneviem,kedy znaky v tvare dubáka sa budú ich nepresvedčili, uverejnili sme fotografiu aj s údajmi o ním uvedenej k námprírodabudetakveľkorysá. ocenenýmhubárompáčiť. Stranu pripravil Marián Šimkulič hmotnosti, ale hubára s úlovkom sme nezaradili do súťaže.

Drži te lia Zla té ho du bá ka

Presné pra vidlá sú ťa že

Zo 14 ka rá to vé ho zla ta

Úspešný hu bársky rok


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 19.11.2012

ZÁHRADKÁR IOKRESNÉH OVÝB OR USZZV HUM ENNOMHODN OT IL I,AJOSLÁV IL I

Zintenzívniťčinnosťa vzbud iť záujemmladš ích S odstupom dvoch rokov členovia Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Humennom hodnotili svoju činnosťv nedeľu11.novembrav priestorochreštaurácieBergamo.Schôdza,naktorejboloprítomných22záhradkárov, predsedovia ZO, členovia predsedníctva a pléna OV SZZ sa niesla v slávnostnejšom ovzduší, lebo Slovenský zväz záhradkárovoslavuje55.výročiesvojhovzniku.Súčasťoustretnutiabolaprezentáciavýpestkovzáhradkárov. V úvode stretnutia sa riaditeľ záhradkárstva a ovocinárstva, Predseda OV prezentoval aj vzťah hľadať inde (Prešov, či michalovské obvodného pozemkového úradu nielen v našom regióne, keď zalo- republikového a okresného výboru, ZO). Záhradkári zaznamenali aj Ing. Ján Obšitník zameral na dve ženie prvého spolku sa v Jelšave nesúlad v systéme odmeňovania problémy s nájazdmi diviakov témy – novelizovaný zákon č. datuje do roku 1796. Náš okres za- a podobne. Vedenie OV napome- (napr. polia na Brestovskej ul.), znamenal najväčší rozmach v zak- nulo členov ZO za absenciu člen- ktoré sa dostávajú do osád aj 64/1997 Z. z. ladaní osád v rokoch 1970 – 80. ských schôdzí, a práve tu by mala napriek tomu, že sú ohradené. o užívaní poČlenská základňa prešla prudkým nastúpiť činnosť revíznej komisie. Urgencie na Poľovníckom zväze, zemkov v zriade nárastom, ale aj poklesom. Okres- Pochvalu za aktivitu si vyslúžila ZO aby redukovali počet diviakov, zaných ZO a vyná organizácia v roku 1990 mala 2 Pereň a jej predsedníčka p. Tomá- tiaľ neboli vypočuté. sporiadaní vlast561 členov, v roku 2000 ich evido - šová, ktorá pozvala predsedu RV A čomu majú naši záhradkári veníctva k nim, vala v počte 1 908 a v súčasnosti p. Jakubeka na prezentáciu rezu novať pozornosť v budúcom roa na ochranu pômá iba niečo cez 1 400 členov. (zabránenie vzniku tzv. metly). Ce- ku? Zlepšiť kva li tu a ak ti vi tu dy pred zaburiSnaží sa ju stabilizovať. Pokles bol loštátnej výstavy „o jablko roka“ sa funkcionárov v základných organením a inspôsobený tým, že zanikli prídomo- zúčastnila ZO Drienovec. A bolo čo nizáciach, podieľať sa na kultivováznymi rastlina mi. Predseda OV SZZ Humenné vé organizácie a niektoré ZO po vy- prezentovať, veď taká bohatá úro- vaní osád a ich okolia, obmedzoIng. Vladimír KOMANICKÝ (na bavení prevodu pozemkov vystúpili da jabĺk už dávno nebola. Republi- vať vznik odpadov a zabezpečiť snímke) pripomenul históriu z radov zväzu (bývalý ZO Brodok kový výbor SZZ každoročne organi- vo väčšom množstve ich spracozápasí v súčasnosti s problémami zuje výtvarnú súťaž pre deti vo ve- vanie na kompost, hospodáriť PRVÝDETSKÝMOBILNÝHOSPIC sám). Okres toho času združuje 13 ku 3 – 15 rokov. Tentokrát bola té- s vodou ako strategickou surovizákladných organizácií (9 v Hu - mou „Ovocie a zelenina, ktoré mám nou 21. storočia, zúčastniť sa mennom, 3 v Snine a 2 v Medzila - rád“ (zaslaných 1 629 prác z 232 celoštátnej výstavy O najkrajšie borciach). Počas päťdesiatpäťroč- škôl). Umiestnenie zaznamenal aj jablko. Keďže vekový priemer V košickomCentrepomociLigy nej existencie záhradkárskeho zvä- náš okres v kat. 7–8–ročných – Fi- záhradkárov sa zvyšuje (sily na protirakovinenaPaulínyhoulici zu sa menila aj organizačná lip Velich zo ZŠ Hrnčiarskej, Dávid obrábanie záhradiek nestačia), začali 12. novembra prevádzku štruktúra. Súčasný Okresný výbor Demko a Diana Humeníková zo mô že sa me niť šta tút osád. mobilného hospicu pre det- pracuje v zložení – predseda Ing. Špeciálnej školy v Humennom. Záhradka by tak nemusela byť skýchonkologickýchpacientov Vladimír Komanický, tajomníčka S exkurziou do ovocných sadov sú nevyhnutne iba úžitková (zabráv Košickoma Prešovskomkraji, Oľga Michančová, hospodár Ing. problémy – niektoré sady ju odmiet- niť zaburineniu pôdy). Zostáva ktorý umožní nevyliečiteľne Cyril Fedor, predseda kontrolnej nu kvôli pracovnej vyťaženosti, sa- len veriť, že činnosť v záhradchorým deťom prežiť posledné komisie Jozef Holomani a traja čle - dy v Tŕni a Kamenej Porube sú kárskych osadách sa zintenzívni. chvíle života v domácom novia zo Sniny a Medzilaboriec. opustené, a tak sa možnosti musia Ing.VladimírKomanický prostredí za pomoci tímu odborníkov. Nákup automobilu NA SLOV ÍČK O S DOPRAV ÁKMI l NA SLOV ÍČK O S DOPRAV ÁKMI a časť prístrojového vybavenia v hodnote 20 tisíc Eur financovalaLigaprotirakovinez výnosu 16. ročníka Dňa narcisov. Keďžedátumv kalendárihlásipríchodozajstnejzimy,ajv našomregiónebysaponiektoSvetielko pomoci bude hradiť rí vodiči motorových vozidiel mali zamyslieť, na akých typoch pneumatík jazdia. Podnáklady súvisiace s projektom mienkypoužitiazimnýchpneumatíku motorovýchvozidielnámobjasnilriaditeľOkresné(mzdy lekárov, sestier, psycho- hodopravnéhoinšpektorátuPZv Humennom,pplk.Mgr.StanislavSIVČO(nasnímke). lóga, sociálneho pracovníka Podmienky použitia zimných pneu- bavené zimnými pneumatikami. Doba, používané v obci a nákladynaprevádzkuautomo- matík upravuje § 38 zákona č. 8/2009 dokedy sa takéto pneumatiky môžu v súvislosti s plnebilu). Hospic funguje ako mo- Z. z. o cestnej premávke a o zmene používať, nie je zákonom obmedzená. ním úloh na záklabilné zdravotnícke zariadenie a doplnení niektorých zákonov. Čiže, Ide o vozidlá na prepravu osôb vyba- de zmluvy o výkoa nazákladevzájomnejdohody ak sa na vozovke nachádza súvislá vených najviac 8 sedadlami, plus vodič ne vo verejnom medzi rodičmi a pracovníkmi snehová vrstva, ľad alebo námraza, a OMV na prepravu tovaru s celkovou záujme podľa osobitného predpisu (§ hospicujetátoslužbadostupná vodič motorového vozidla kategórie hmotnosťou do 3 500 kg. Motorové vo- 15 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej 7dnív týždni.Viacinformáciína M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť zidlá kategórieM2,M3,N2,N3musia doprave). l Riziká na jesenných www.detskym ob ilnyh ospic v cestnej premávke len vtedy, ak je to- byť vybavené takýmito pneumatikami a zimných cestách: – častejšie a vý a www.svetielkopomoci.(am) to vozidlo na všetkých nápravách vy- aspoň na jednej z hnacích náprav datnejšie dažde, sneženie s hromadev čase od 15. novembra do 31. marca, ním vody na vozovke (možnosť vzniku HUMENČANIAPOZOR,NEPLAŤTEZAREKONŠTRUKCIUKÁBLOVKY! a v prípade, že na vozovke je súvislá aguaplaningu s následnou neovládasnehová vrstva, ľad alebo námraza. teľnosťou vozidla), – znížená vidiIde o vozidlá na prepravu cestujúcich teľnosť (najmä chodcov a cyklistov V súčasnosti ukončuje operátor ANTIK Telecom výstavbu optickej siete, s viac ako 8 sedadlami okrem sedadla neoznačených reflexnými prvkami) ktorá prinesie vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu obyvateľom pre vodiča s najväčšou prípustnou v dôsledku skrátenia slnečného svitu, Sídliska I, II a III v Humennom. Výhodné služby budú môcť Humenčania využí - hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg častých hmiel, hustého dažďa a sne/ a vyššou ako 5 000 kg, vozidlá na ženia. l Odporúčania motoristom: pri vať už koncom novembra, kedy sa začne s pripájaním prvých domácností. prepravu tovaru s najväčšou prí- jazde – preorientovať sa na menšiu VýhodyTriplePlaybalíkaodANTIK–u: l vysokorýchlostný internet s rýchlosťou 70 Mbit/s l digitálna televízia pustnou celkovou hmotnosťou 3 500 rýchlosť a zvýšiť vzdialenosť medzi vos viac ako 90 TV kanálmi už v základnom balíku aj v HD kvalite l telefónna kg – 12 000 kg / a vyššou ako 12 000 zidlami (predlžuje sa bŕzdna dráha), na linka so 40 minútami na pevné aj mobilné siete (doma aj v EÚ) zdarma kg. Použitie zimných pneumatík musí vozidle – skontrolovať funkčnosť vodič zabezpečiť vzhľadom na ročné osvetlenia vozidla a stieračov (doplniť l všetko bez viazanosti l tri služby v balíku len za 17,92 Eur mesačne. Buďtepozornía neplaťtedneszaniečo,čomátezajtraZADARMO! obdobie po celej trase, po ktorej mož- nemrznúcu zmes) – včas prezuť Keďže existujúce rozvody v bytových domoch nie sú vhodné pre nové no predpokladať, že je na vozovke sú- zimné pneumatiky. Nedodržaním ustanovení § 38 vysokorýchlostné služby, spoločnosť ANTIK Telecom inštaluje nové vislá snehová vrstva, ľad alebo námrarozvody. Všetky náklady na výstavbu znáša operátor a tak je zriadenie za. Povinnosť používania zimných o používaní zimných pneumatík sa pneumatík sa nevzťahuje na vozidlá vodič dopúšťa priestupku podľa § 4 internetu, televízie a pevnej linky pre domácnosti úplne bezplatné. V porovnaní s ponukou miestnej spoločnosti, ktorá ponúka rekonštrukciu kategórie „O“ prípojné vozidlá. l Vý- ods. l, písm. a/ zákona č. 8/2009 Z. nimky z používania zimných pneuma - z., za čo mu hrozí bloková pokuta káblovej televízie, môžu domácnosti ušetriť až viac ako 100 Eur. Viac informácií získate na – www.humenne.antik.sk l infolinke 055 / 30 12345. tík: a) núdzový dojazd (na náprave je do 60 Eur, v správnom konaní do náhradná pneumatika alebo pneuma- 100 Eur a odňatie osvedčenia. ZriadenieoptickejsieteodANTIK–u 0,00 Eur/byt tika na núdzový dojazd), b) terénne pplk.Mgr.StanislavSivčo, ZriadeniekáblovkyspoločnosťouTKRod 110 Eur/byt motorové vozidlo, c) motorové vozidlo riaditeľODIPZHumenné

Pomocprechorédeti

Jenajvyššíčasprez uťpneum at ik y

Opt ik udodom uvámANTIKzriad izad arm o


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 19.11.2012

PRÍHOVORRIADITEĽAGYMNÁZIAPAEDDR.IVANAPAJTAŠA

O UPLATNENÍABSOLVENTOVGYMNÁZIA

Znovajetučasrozhodovaniaprežiakov9.ročníkovzákladnýchškôlakoajpreichrodičov.Budúsarozhodovať,kdeposkončenízákladnejškoly.Rozhodnutiejetoveľmi dôležité, pretože už teraz sa predurčuje ich ďalší profesný rast. Preto k tomuto rozhodnutiujepotrebnépristúpiťzodpovednea pozrelejúvahe,uviedolriaditeľGymnáziaarm.generálaLudvíkaSvoboduv Humennom,PaedDr.IvanPAJTAŠ(nasnímke). Po takmer viac ako 30–tich ro- ktoré v školskom roku 2013/14 becnovzdelávakoch pedagogickej praxe by som prijmedopiatichtried150žiakov cia škola, kde chcel dať do pozornosti niekoľko na základe výsledkov zo ZŠ, sa venuje pomomentov. V prvom rade v ta- testovania žiakov 9 – 2013 zornosť všetkomtovekumáloktorýžiakužisto i výsledkov v predmetových kýmpredmetom, vie, čo by chcel robiť v bu- olympiádachzatentoškolskýrok. alev 3.a 4.ročníkuv rámciŠkoldúcnosti,alenájdusaajtakí,kto- Našaškolaz viacako65ročnou ského vzdelávacieho programu rí to už vedia. Ďalším dôležitým tradíciouveľmiúspešnepripravu- umožňujeužšpecializáciuprevymomentomjezáujemžiakao štú- je žiakov na vysokoškolské štú- sokoškolskéštúdiumabsolventa. dium, jeho výsledky v štúdiu na dium všetkých smerov a pre Ak sa rozhodnete študovať na základnej škole, jeho koníčky, potrebyživotav spoločnosti.Záu- Gymnáziu armádneho generála záujmy a ambície v živote niečo jemnašichabsolventovo vysoko- Ludvíka Svobodu v Humennom, dosiahnuť. V neposlednom rade školskéštúdiumzaposlednéroky čaká vás kvalifikovaný pedagoje to aj študentský život, aktivity jevždyviacako95percentná.Je gickýzborv ktoromsúvyučujúci, jednotlivýchškôl,rôznepodujatia, potrebné jednoznačne povedať, ktorí boli vyhodnotení aj ako akcie, zapojenosť do projektov, žeakchceteštudovaťnahocikto- Európsky učiteľ jazykov (PhDr. ale aj každodenný život v škole. rej vysokej škole, najlepšou MartaDrozdová),Európskyučiteľ Preto dávame do pozornosti prípravouprevásjegymnaziálne fyziky (RNDr. Slavomír Tuleja, absolventom základných škôl štúdium. Učebný plán gymnázia PhD.)a ďalší,ktorísožiakmiškoa ich rodičov možnosť štúdia na je tak zostavený, aby vyhovoval ly dosahujú výsledky na Gymnáziu armádneho generála potrebám prípravy na toto štú- európskej a celoštátnej úrovni Ludvíka Svobodu v Humennom, dium. Gymnázium je všeo- (európskeprojektyComenius,fyzikálna olympiáda, debatná liga, písanie esejí, športové súťaže). Čakajú vás spolužiaci, ktorí vám veľmiradipomôžua pripraviapre vás v spolupráci so študentskou radou zaujímavé aktivity v mičinnosti, ktorá sa GYMNÁZIUMarm.gen.L.Svobodu moškolskej odvíjaodvašichzáujmov.Pôsobí tu rodičovská rada, ktorá v súKomenskéhoul.4,H U M E N N É činnosti s vedením školy podporuje materiálne vybavenie školy pozýva a podporujemimoškolskéaktivity samotnýchžiakov. žiakov9.ročníkov,ichučiteľova rodičovna PaedDr.IvanPajtaš,riaditeľ Gymnáziaarm.gen.LudvíkaSvobodu

V školskom roku 2011/2012 ukončiloštúdiumnaGymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom 184 absolventov v piatich triedach štvorročného a jednej triede osemročného gymnázia. Z tohto počtu bolo k 11. októbru 2012 na Úrade práce, sociálnychvecía rodinyv Humennom evidovaných 12 našichabsolventov.Toznamená, že93,5% absolventovboloprijatých na niektorú z vysokých škôl.Podľazameraniajednotlivých vysokých škôl, najväčší záujem bol tohto roku o technickévysokéškoly,kdenastúpilo 20,3 % absolventov. Ďalej nasledujú lekárske, ekonomické a filozofické vysoké školy. Aj v tomto školskom roku boli prijatínašiabsolventinazahraničné vysoké Najväčší počet bol samozrejme v Českej republike, kde na jednotlivé vysoké školy nastúpilo 35 študentov. Na vysoké školy vo Veľkej Británii nastúpili dvaja študentia v Dánskujedenštudent. Jeden z hlavných výchovno–vzdelávacích cieľov gymnázia je príprava študentovnaúspešnéabsolvovanie prijímacích pohovorov na vysoké školy a tieto údaje svedčia o tom, že Gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu sa tento cieľ darí úspešnenapĺňať. Mgr.ViktorŽidzik, výchovnýporadca

Gymn áz iu marmádneh ogen er ál aLudv ík aSvob od ujetuprevás Úspešnápríprav a

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ Týždeňaktiv ítnagymn áz iu 19.novembra2012 sozačiatkomo 10.30hod.v auditóriuškoly. Tešímesanavašuúčasť.

Módna návrhárka Lýdia Eckhardt, absolventka humenského gymnázia, navštívila školu a stretla sa s tunajšími študentkami.

V rámcioslávDňabojazaslobodua demokraciua Medzinárodného dňaštudentstvasanaGymnáziuarmádnehogenerálaLudvíkaSvoboduv Humennomuskutočnítýždeň,v ktoromjednotlivéročníkyzískajú novévedomostinetradičnýmiaktivitami.Celotýždňovýprojektaktivítje zameranýnaoblasťvzdelávania,kultúry,športua inýchaktivítžiakov. Oblasť vzdelávania je zameraná divadelnom predstavení Rysavá naprednáškya besedysožiakmi jalovica. Po uskutočnení ročníkona zaujímavé témy. Pre žiakov výchturnajovv basketbalea futsaškolysauskutočniaprednáškyso lechlapcova dievčatprebehnúfizástupcom lesoochranárskeho nálovébojeo najlepšietriedygymzoskupenia VLK o ekosystémoch názia. V oblasti aktivít žiakov Slovenska,Slobodazvieratpripra- pripravila žiacka rada akcie, na ví prezentácie o ochrane zvierat ktorýchsazúčastniavybranížiaci a výcviku psov, Regionálny úrad zovšetkýchtried.Najskôrsizmeverejnéhozdravotníctvaoboznámi rajú sily vo vedomostnom teste žiakov so škodlivosťou tetovania všeobecného prehľadu, potom a piercingu. Žiaci 3. a 4. ročníka uskutočniaworkshopnatémuRobudú mať možnosť diskutovať bímetoprebudúcnosť–o potres úspešnými absolventmi našej beseparovaniaodpadua v záveškoly,a torežisérkouA.Totikovou, re dňa budú maľovať na vybrané debutujúcim autorom J. Varcho- témy. Súčasťou týždňa aktivít buloma L.Gamrátom,absolventom de aj beseda s azylantmi. Je pre počítačovej grafiky. Medzi žiakmi žiakov veľmi motivujúce vidieť žije veľmi obľúbená činnosť votutečencovajz ichpohľadu,pos názvom „Žiaci učia žiakov“. čuť o krajinách, ako je Somálsko Niekoľko jednotlivcov nabralo od- a Eritrea. Veríme, že týždeň aktivahu nahradiť svojich učiteľov vít, ktorý pripravujú pedagogickí a učiťžiakovjednuvyučovaciuho- zamestnancispolusožiackouradinu.Úlohoustredoškolskéhoštú- dou, sa vydarí a bude dobrým dia nie je len vzdelávanie, ale aj príspevkom k rozvoju osobnosti rozvoj kultúrnych a športových každéhogymnazistu. zručností.Žiacisazúčastniaajna RNDr.MonikaOnufráková


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 19. 11. 2012

KNI HA NO VI NÁRKY, KTO RÁ BO JU JE SO ZÁ KERNOU CHO RO BOU

Jana Shemesh – Smrť si neškrtne

Jana Shemesh (1975) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už desať rokov publikuje články o Blízkom východe. Na jednej zo služobných ciest do Izraela pred siedmimi rokmi spoznala svojho budúceho manžela. V roku 2006 sa do Izraela presťahovala a prispieva odtiaľ do viacerých slovenských médií. V súčasnosti žije v meste Petach Tikva, kde spolu s manželom vychováva päťročnú dcéru. Dva roky bojuje so zákernou chorobou, o ktorej takmer rovnako dlho aj bloguje. Janu Shemesh ocenili za jej prácu Novinárskou cenou Nadácie otvorenej spoločnosti. V roku 2008 zvíťazila so sériou stĺpčekov uverejňovaných v denníku SME v kategórii Najlepší krátky publicistic ký príspevok, v roku 2005 dostala čestné uznanie za reportáž z Gazy.

Novinárka,ktorábojujesozákernouchorobou,napísalao tomtozápaseknihu.Píšev nejo nádeji,aleajo depresii,sklamaniacha skutočnostiach,ktorésanaplnoprejaviliažpočasjejchoroby.Beznádeja smútoksav jejživotestriedajús optimizmoma nádejou.PozvanienarozhovorprijalaSlovenkaJanaSHEMESH(nasnímke),ktorás rodinoužijemomentálnev Izraeli. mamy. l V úvode vašej knihy stojí: Tá- sala veci, ktoré som vtedy neve- bez A určite som to kniha je o vážnom ochorení, dela odkomunikovať inak. ale nie je lekárskou správou. l Klára sa vo vašej knihe často mala aj kus lebo Nie som lekár, som pacient, ocitá v beznádejných situá- šťastia, a preto sa ospravedlňujem za ciách, ale napokon vždy stretne som spoznala veľa ľudí, ktorí mali motiváciu, prípadné nepresnosti a laické niekoho, kto jej ukáže smer… – Áno, presne tak. Napriek odhodlanie aj vôľu žiť, ale nebolo opisy medicínskych procedúr. Je kniha Smrť si neškrtne, kto- všetkému čím som ja, aj moja ro- im bohužiaľ dopriate. l Knihou Smrť si neškrtne rá sa v týchto dňoch dostáva dina prešli, som mala šťastie na na pulty kníhkupectiev, vašim obetavých a ochotných ľudí. A aj tlmočíte čitateľom veľmi silné osobným príbehom? Vy ste na ľudí, ktorí ma neľutovali a ve- osobné posolstvo. Aký je váš deli mi povedať pravdu, aj keď odkaz čitateľom? Klára, hlavná hrdinka? – Je to veľmi osobný príbeh, Klá- nepríjemnú. Zažila som situácie, – Bude čisto praktický. Všetci počúra som do veľkej miery ja. Niekto- keď som si myslela, že ďalej už vame o prevencii, o tom, že treba chodiť k lekárovi, že sa netreba zaré pocity, ktoré v knihe opisujem nevládzem. Som však stále tu. sú asi príznačné pre každého, kto l Čo je najdôležitejšie pre člo- nedbávať. Mne samej našli rakovinu prežíva ťažkú situáciu. Keď som veka, ktorý zápasí so zákernou pomerne skoro a aj tak to bolo zložité a bolestivé. Tak by som čitateľom sa rozprávala napríklad s ďalšími chorobou? pacientmi na onkológii, opisovali – Neklamať si, neklamať okoliu, rada povedala, aby nezabúdali, že mi situácie, ktoré sa stali aj mne. nebáť sa požiadať o pomoc a pri- veľa vecí môže počkať, ale zdravie V zásade platí, že ani jedna posta- jať ju. Pokiaľ je to možné, nevzdá- nie. A tým, ktorí už dostali nejakú zlú va v mojej knihe nie je vymyslená. vať sa vecí, ktoré ho napĺňajú správu alebo prežívajú chorobu, že l Je pre vás ťažké, alebo skôr a nebáť sa plánovať si budúcnosť. sa netreba báť, lebo sa dá zvíťaziť či oslobodzujúce písať o tejto ne- l Pôsobíte optimistickým doj- aspoň to uhrať na remízu. mom a chorobu na vás vôbec Mária Lešková ľahkej téme? – Ja som pôvodne ani neuvažo- nie je vidieť. Je to vaše vnúvala o písaní knihy. Písala som si torné nastavenie, alebo je denník sama pre seba a pre svoju v tom niečo iné? Jana Shemesh popri pravidelne dcéru. Až po istom čase na oslovili – Tak treba povedať, že teraz mi uverejňovanom stĺpčeku v denníz vydavateľstva a ja som im po- je zdravotne oveľa lepšie ako ku SME, ktorý je venovaný sponúkla, že knihu napíšem denníko- v časoch, keď som písala knihu. mínanej chorobe a knihe Smrť si vou formou. Denník, ktorý bol pre Ja myslím, že som skôr realista, neškrtne, pripravuje aj ďalšiu mňa v tých časoch istým druhom ale mala som silnú motiváciu knihu. Uveďte jej názov. Vaše terapie sa tak stal základom pre a tou je moja dcéra. Mala tri roky, odpovede čakáme do konca knihu. Takže písanie bolo pre mňa keď som ochorela a nemohla týždňa. Traja z vás získajú jej knioslobodzujúce. Vlastne som napí- som si pripustiť, že bude vyrastať hu z vydavateľstva Ikar. (mš)

O tri kni hy

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ S VYDAVATEĽSTVOM IKAR

Re zer vo va né do konca týždňa Tamara Heribanová, autorka knihy Misia Eva, prísne tajné, vo vydavateľstve Ikar vydala knihu Predavačky bublín. Z došlých odpovedí sme vyžrebovali Máriu Kirschnerovú, Majakovského 3, Ľudmilu Špakovú, Námestie slobody 6 (obe z Humenného) a Ing. Benjamína Blahu, Kamienka 139 l Ak ste uviedli, že spisovateľka Andrea Coddington získala prestížnu Platinovú knihu vydavateľstva Ikar v roku 2011 za román Židovka (predaj 25 tisíc kníh), ocitli ste sa v osudí o tri knihy jej najnovšieho románu Predohra. Šťastie sa usmialo na MUDr. Jarmilu Smolákovú, Mierová 33, Ing. Janu Vargovú, Partizánska 34 (obe z Humenného) a Jána Kundráta, Chlmec 58. l Jozef Karika získal Zlatú knihu vydavateľstva Ikar za triler V tieni mafie za predaj viac ako 15 tisíc kníh. Jeho najnovší román Na smrť získajú Ján Balaščík, Záhradná 7, Agáta Titičová, SNP 10 a Erika Sokolovová, Kukorelliho 38 (všetci z Hu - Rozhovor so spisovateľom Milanom Zelinkom a básnikom Mimenného). Knihy ich čakajú v redakcii do konca týždňa. (mš) chalomChudomvoVihorlatskejknižniciviedlaMiriamVojsová.

STRETNUTIE VO VIHORLATSKEJ KNIŽNICI BOLO KULTÚRNYM ZÁŽITKOM

S vý chodnia rom na zá pa de a zá padnia rom na vý cho de

Keď sa mi do rúk dostala pozvánka Vihorlatskej knižnice v Humennom na stretnutie s básnikom Michalom Chudom, rodákom z Papína, ktorý žije v Zohore, a spisovateľom Milanom Zelinkom, rodákom zo západného Slovenska – Igramu, ktorý zas žije a tvorí v Humennom, povedal som si, že toto stretnutie si predsa nenechám ujsť. V komornom prostredí Vihorlatskej knižnice elegantne viedla kultivova- pín je v Tinkovciach. Štefo pracuje v okresnom meste ako spojový mený rozhovor so svojimi hosťami Miriam Vojsová. Básnik porozprával chanik. Obsah knihy sa nepatrí prezrádzať, ale aj ja som pracoval na o svojej životnej púti a tvorivých začiatkoch na humenskom gymnáziu, pošte ako brigádnik. Zaradený som bol ako montér vonkajších sietí. Pod čo ocenil aj jeho bývalý profesor Ivan Kireš. Predstavil aj svoju najnovšiu týmto honosným názvom partia chlapov krompáčmi a lopatami kopala zbierku básní a aj zarecitoval z nej. Aj ja som skúšal recitovať básne, ale rýhy pre tlsté telefónne káble. Špičkovým montérom som sa stal vtedy, moje recitačné pokusy sa skôr podobali na humoristické vystúpenia. keď som v Medzilaborciach zapojil rozhlas po drôte do bytovky, v ktorej Práve preto obdivujem tých, ktorí dokážku predniesť báseň. Keď Michal bývali Romovia. Ale vráťme sa späť do knižnice. Milan Zelinka, autor noChuda predniesol úryvok zo svojej básne, prebehli mi po chrbte zi - vej knihy Pristaš nás oboznámil so slasťami i starosťami pri tvorbe tohto momriavky. Takú silu má dobrá poézia. Spisovateľ Milan Zelinka, ktorý diela. Nuž a čo popriať na záver obom autorom? Aby ešte vytvorili veľa žije a tvorí v Humennom, prekvapil novou knihou, ktorej hlavný hrdina kvalitnej poézie a dobrej prózy. A pracovníkom Vihorlatskej knižnice ďaŠtefo Relich je pristašom v obci Tinkovce. Tinkovce sú v Papíne a Pa - kujem za príjemný kultúrny zážitok. Michal Kirschner


9

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 19.11.2012

NOSTALGIAMUSICPUBV HUMENNOMPRIPRAVUJEHUDOBNÉZÁŽITKY

Skvel ímuz ik ant i, výb orn á atm os fér a

Keďsapredrokmizačalamyšlienkahudobnéhoklubuv HumennommeniťpodtaktovkouJánaBlaškanaskutočnosť,mnohínetušili, žesasvojímumenímtuprezentujúslovenskéajzahraničnéšpičkovéhudobnézoskupenia.Napokon,koncertyhovoriajednoznačne. Vysokú úroveň hudobného klubu ple revival), Pigs on Wings (Pink spolupracovali napríklad aj na humenský potlesk veľmi chutí. A niepotvrdzujú vystúpenia Petra Lipu, Floyd revival), revivalových skupín poslednomturnéIMTSmile,zvuko- len potlesk, aj debaty po koncerte, LacaDéczyhoz klubu„džezmenov“, GunsandRoses,Team,LedZeppe- výzáznamzabezpečilPeterHalgaš, kedy muzikanti zídu z pódia a vmie známych skupín ako sú Heľenine lin. Do klubu si našli cestu aj skôr živéozvučenieklubuDamiánVarga sia sa do davu a fotia sa za asistenOči, Smola a Hrušky, Vetroplach, narodení,ktorísiprišlivypočuťmu- a svetelnú réžiu obsluhoval Tomáš cie nášho dvorného fotografa MiPeha, Róbert Mikla a skupina Pro- zikantov, ktorí hrajú ich obľúbenú Čergel. Prevádzkovateľ pubu Igor chala Vadilu. Verme teda, že takáto jekt, Fermata a mnohých revivalo- hudbu.KlubvedieIgorLebloch,kto- Leblochnamargotémydodal:„Som hudobná produkcia, ktorá nie je savýchskupínakoOravia(DeepPur- rýorganizujevystúpeniatak,abysi rád, že mnoho Humenčanov, ale aj mozrejmá v každom meste, vydrží všetci návštevníci Nostalgia music cezpoľných si nájde cestu každý ví- a vypočujeme si ešte mnoho dobpubu prišli na svoje. Tohto roku po kend do Nostalgia music pubu a vy - rých muzikantov na pódiu Nostalgia DeepPurplev podanískupinyOra- počuje si dobrú muziku, ktorú sa im music pubu.“ A nazáverupriamujeviaz DolnéhoKubínaa PinkFloyde snažím so svojím tímom zabezpe- mepozornosťtých,ktorímajúzáuv podaníPigsOnWingsz Banskej čiť. Samozrejme, musím dodať ako jem o hudobný zážitok, že termíny Bystricesihudobnífajnšmekriprídu muzikant, že humenské publikum je vystúpení vždy nájdu v našom na svoje v produkcii muzikantov vďačné a našim hudobným hosťom týždenníku.–tom– z Vranovaa Humenného,ktoríhrajú hudbu„štyrochchrobákov“z Abbey road.ZáverrokabudepatriťNirvana revival band. Ocenením skvelého prístupu organizátora a technickej podpory podujatia je, že československy úspešný revival band Deep Purple Oravia natočil prezentačné DVDprávev Nostalgiamusicpube a radi sa sem vracajú už „medzi svojich“ do Humenného. Na DVD Gitarové duo Darina Jókaio- spolupracoval tím kameramanov vá–DávidHnatpokoncerte. Igora Kolesára z Michaloviec, ktorí

NAZÁVERJESENNÉHOKONCERTNÉHOCYKLUGITAROVÁKLASIKA

Tal ent ov an ýrod ákpreddom ác impublik om

V koncertnej sále renesančného kaštieľa 41. jesenný koncertný cyklus v Humennomuzavrelo14.novembravystúpeniegitarovéhoduakonzervatoristovDarinyJókaioveja humenskéhorodákaDávidaHnata,ktorípredviedlisvojenadaniea excelentnezahralináročnépartygitarovejklasiky. Bývalý žiak Základnej umeleckej teľkouDarinkouaninečakali.Otvoškoly v Humennom v uplynulých rilosanámviaceromožností,márokoch získal viacero ocenení, me kopec koncertov a popri tom medziinýmisastalvíťazomsúťa- učíme na ZUŠ v Bratislave, čo je že slovenských konzervatoristov, prenásplus,lebosirobímepedadostal cenu poroty v nemeckom gogickéštúdium.V jarnejkoncertIserlohne a cenu primátora Brati- nejsezóneplánujemeodohraťséslavy. „Dávid Hnat patrí k mimo- riu koncertov s komorným orcheriadne nádejným talentom gitaro- strom,kdebudemehraťVivaldiho vej hry na Slovensku. Možno ho koncert pre dve gitary. Pripravujebezpochyby považovať za jeden mesaajnagitarovésúťažev Raz najvýraznejšíchtalentovklasickej kúsku a v Čechách.“ Po koncerte gitaryzaposlednéroky,“tvrdíjeho ešte krátko pobudli v rodinnom pedagóg Mgr. art. Martin Krajčo, prostredía skororánosavrátilido ArtD. O tom, ako sa konzervato- Bratislavy, kde ich čakalo ďalšie ristoviv piatomročníkudarí,Dávid koncertovanie.Dávidpredpokladá, Hnat povedal: „Tento školský rok žedomovsavrátiaažnaSilvestra. sa začal naplno, čo sme s priaAnnaŠimkuličová

FormáciaOraviav Nostalgiamusicpube.Snímka:MichalVadila.

V HUMENSKEJTRŽNICINADECEMBROVÚBURZUPOZÝVAJÚPREDAJCOV

Star ož itn ost i,umel eckérem eslái preb ytky Nanovembrovejburzestarožitnostív humenskejtržnicijedenásťpredávajúcichponúkalostarožitnépredmety,obrazy,mincea bankovky,polodrahokamy,porcelán,sklo,keramiku,textil,aleužajadventnévence. OdGabrielaJanoka,spoluorgani- umeleckých predmetov, napríklad zátora burz starožitností v Hu- ručnýchprácalebudemepredávať mennom, sme sa dozvedeli, že ajprebytkya nepotrebnévecíz dov sobotu10.novembravstupnéne- mácností.Trebasivopredrezervoplatilianipredávajúcianinávštevníci vať miesto,“ uviedol Gabriel Janok. a taktobudeaj1.decembra,kedy Najbližšiaburzabudev priestoroch budenajbližšiaburza.„Uvítamepre- tržnicev sobotu1.decembra.Bude dajcov starožitných vecí ale aj zá- otvorená aj mäsiareň a v bufete si stupcov umeleckých remesiel – možno kúpiť aj teplé jedlá rezbárov,kováčovčivýrobcoviných a občerstvenie.AnnaŠimkuličová

Z AKTUÁLNEJPONUKYVIHORLATSKEJKNIŽNICEV HUMENNOM

Tentor azz oddel en iakrásn ejlit er at úr ypredospel ých PoúspešnombestselleriV Írskupršíinak,ponúkaautorkaŠtevaOpremčákováveľmisilnýpríbeh osireléhodievčaťa,ŽofieKornfeldovej,ktoránavlastnejkožizakúšasvojuodlišnosťkaždéhodruhu. Napriekskľučujúcejopustenosti,bezrodičov,bezpe- a francúzskej gastronómie autor sľubuje lepšie poňazí, nechránená rodičovskými inštinktami a radami chopeniesúčasnosti,Európya svetovéhodiania.Trai(hoci v očiach okolia planisko), prežíva svoj život lerKrokyk slnkuautoraCorbanaAddisonasújeho čestne a stáva sa z nej úspešná právnička. O tom, románovouprvotinou.Napriektomu,uznávanýspisoakosastatočneborís nežičlivýmúdelomsadočítate vateľJohnGrisham,poprečítanítohtorománu,neváv autobiografickej knihe Planisko, ktorej dej sa hala odporúčalhovydavateľoviakonádhernýpríbeh odohráva v rodisku autorky –  v Dobšinej. Ľubomír s dôležitýmodkazom.Dejrománusaodohrávav InJančok,znalec francúzskeho jazyka a literatúry, ale dii,kdepocunamiostanúsestry–sirotyAhaljáa Sítá hlavne francúzskeho spôsobu života, ponúka čitate- bezdomova.Prihľadaníútočiskav kláštoresaocitnú ľomsvojudruhúpublikáciuFrancúzskyparadox.Tá- vosvetenelegálnehoobchodus ľuďmi.Naopačnom toknihapredstavujenielenfrancúzskupolitiku,diplo- koncisvetavoWashingtoneprežívamladýprávnikromaciu, žurnalistiku, literatúru, ale aj myslenie dinnú tragédiu. Po náhlom úmrtí malej dcérky, citofrancúzskych gastronomických mágov, ruch vom odcudzení s manželkou a problémoch v za- V humenskejtržnicinanovembroaukčných siení, mítingy, Francúzmi milovaný bridž mestnaní,odchádzadoIndie.Tamnájdenovéposla- vejburzestarožitnostísapredávali a diskusie.CezvývojSarkozyho,Hollanda,literatúry nieprizáchranesestier.ValériaPetrunčíková rôzneumelecképredmetyišperky.


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19.11.2012

DRUHÉKOLOMAJSTROVSTIEVVÝCHODOSLOVENSKEJOBLASTIV PLÁVANÍ(HUMENNÉ)

Súb oj esostopk am ina101osobnýchrek ordov Loďs posádkouhumenskýchplavcovposériimedzinárodnýchvystúpení pristála v domovskom prístave, v ktorom sa zdrží minimálne dva týždne.V sobotu10.novembrasaplávaloII.kolomajstrovstievVýchodoslovenskej oblasti v plávaní jednotlivcov. Skutočnosť, že tridsaťdva našichplavcovdosiahlo101osobnýchrekordov,ukázalaveľkéambície. vo všetkých svojich štarMUŽI –  chemesáci sa toch zaujal medailové popredstavili v plnej sile zície. Najkvalitnejší čas a bojovali zväčša len so dosiahol na 50 m voľný stopkami rozhodcov. Marspôsob (32,99 sek.) a ob tin Babjak by mohol pri sadil druhú priečku. Na udržaní formy a sebadisciplíny dosiahnuť skutočne „majstráky“ určite pocestuje aj DaDružstváReinterHumennépokračovanajvyššie méty, čo ukázal doma nielaGribaničová, ktorá si vypláliv III.lige.OsemhráčovC–družstvavyziskom štyroch prvenstiev pri vala štyri osobáky a najlepšie bojovalo so silnou Sláviou PU Prešov rovnakom počte štartov. Najkva- skončila na 100 m znak a 50 B víťazstvo 5:3. Na prvých šachovnilitnejší výkon dosiahol v disciplíne m motýlik štvrtým miestom. Zaujali ciach remizovali Gerbery (FM) a Pčola 200 m voľný spôsob (2:02,18 min). aj Tomáš Horvát ziskom tretieho st.,víťazstvozabezpečilamládež,keďže Na prvé miesto vystúpil aj Matej miesta (50 m motýlik), TeréziaTePristaša Polačkoporaziliprotihráčovna Micikáš za osobné maximum rifajová zaujala troma osobnými 3.a 4.šachovnici,Pčolaml.(nasnímke) (1:05,60 min.) v jeho typickej disci- výkonmi, vo dvoch disciplínach sa pridal bod na 6. šachovnici a aj dvaja plíne 100 m znak (v prvej desiatke posunula do prvej desiatky. Alenajmenej skúsení dorastenci M. Ganaj sa umiestnil v ďalších štyroch disci- xandra Kučalová, Alexandra a D.Jakubčoudržalisvojichprotivníkov plínach). Filip Levický si počínal Kušnírová a Richard Latta, plá naremíze.Potrochrokochpravidelných rovnako skvele, dokázal vyplávať vali na horných hraniciach kvalifi tréningov sa ukázal zmysel prípravy dve striebra (200 m motýlik, 200 kačných časov a budú netrpezlivo a silnázákladňadružstva.Úspešnýzám polohové preteky) a rovnaký po - očakávať konečný verdikt ohľapas„céčka“vystriedalalogickymenejračet bronzov (50 a 200 m voľný spô- dom postupu. dostná prehra B–družstva. Po polbode sob). TiborHodbodsvoje meniny Húf NAJMLADŠÍCHRYBIČIEKve za remízu uhrali iba Rajňak – Šuťák, oslávil dvoma bronzovými medaila- die LeaDiničová, ktorá sa už pra ostatnínestačiliodolávaťtaktikesúpera mi (50 m motýlik, 100 m prsia) videlne presadzuje aj v zahraničí. ŠKStropkov/Svidníka zápasskončil1:7. v osobných rekordoch. AdamTóth Nezlomná dravosť jej priniesla opäť Bc.MiriamaKudlová po vynechaní celej uplynulej sezó- najvyššie méty. Prvenstvo na 100 ny (zdravotné dôvody) potvrdil m znak (1:32,51 min.) a zlepšenie zlepšenie troma umiestneniami maxima o 10 sekúnd vyrazilo dych aj jej trénerovi Zoltánovi KirschnePosledného3.kolaSlovenskéhopohárav TaekwondoWTF v prvej desiatke. STARŠÍŽIACI– bojovali so cťou rovi. Suverénne dominovala aj na (podzáštitouSlovenskejasociácieTaekwondo)v športovom zápase–kyurugysazúčastnilovšetkých17klubovštartujú- a netrpezlivo očakávajú, ako to do- 50 m voľný spôsob a druhá skončicichv pohári.NechýbalaniBlackTigerTaekwondoKlubSni- padne s ich prípadným postupom la na 50 m motýlik a 200 m poloho na, ktorý sa predstavil s 13 pretekármi. Medailová bilancia? na M–SR. V najlepšom svetle sa vé preteky. S najvyššími métami predviedol SamuelHudákziskom cestuje na neoficiálne M–SR (PreOsemzlatých,tristriebornéa jednabronzová.. DetiII:J. Penkert – 32 kg (2. miesto), miesto (191 bodov). Tréner klubu To- striebra (100 m prsia) a bronzu (50 šov) o dva týždne aj LenkaMelniŠ. Kocík – 41 kg (3. miesto), l Žiaci: máš Potocký bol s výkonom všetkých m motýlik). Do prvej desiatky za- čáková, ktorej k vycibrenej techniD. Gerboc – 36 kg (1. miesto), A. Ko - pretekárov veľmi spokojný, lebo od padol aj Viliam Terkoš (100 ke chýba už len dravosť. Znova poval – 34 kg (2. miesto), l Kadeti: S. každého bolo badať ochotu bojovať m prsia, 50 m motýlik). Patrícia sunula svoje hranice na 100 Koškovskádosiahla najkvalitnejší m prsia (1:41,72 min.) a dohmatla Kukura – 41 kg (1. miesto), E. nielen za seba, ale aj za klub. Penkert – 57 kg (1. miesto) a T. Ka - Slovenský pohár 2012: 1. Slávia výkon v polohovke na 200 m, keď druhá. Do prvej desiatky výsledkomenca – 33 kg (1. miesto), l Juniori: UPJŠ Koryo Košice 296 bodov; 2. sa prvýkrát dokázala prehúpnuť vých listín sa vtesnali aj Leo Al K. Legemza – 51 kg (1. miesto) a M. ŠKP Ilyo Košice 266; 3. Black Tiger cez trojminútovú hranicu (2:59,10 Ahdal, Vlado Babinčák, Kristína Čopák – 73 kg (1. miesto), l Seniori: Snina 191;… 7. TKD klub Humenné min.). Patrícia Chochoľáková sa Gajdošová, Miloš Krupka, Alevýkonmi na 50 a 100 m motýlik za - xanderMastika NinaVološinová. P. Bilik – 80 kg (5. miesto), D. Sidoro- 73. Spolu 17 tímov. vá – 73 kg (1. miesto) a M. Treščáko- Ďakujeme za pomoc sponzorom JUDr. radila do prvej desiatky. Svoje Plakať nad rozliatym mliekom určite vá – 73 kg (2. miesto). Na turnaj s klu - Dušanovi Hačkovi, mestu Snina za zlepšenie ukázala aj Kristína nemusia ani Alexandra Babjakobom cestoval aj M. Suchý, Sninčan, poskytnutú dotáciu, CVČ v Snine a je - Horvátová, rovnako ako Stanke vá, LauraIvanková, ArturKaššai, ale člen TKD Humenné, ktorý zvíťazil ho riaditeľovi p. Mihokovi, p. Evaldovi Gribaničovejto stačilo len na dru - Dominika Kopčová, Samuel Onderišin, DášaRegulová, Anna vo váhe – 74 kg. V konečnom poradí Štofikovi za poskytnutie vynikajúcich hú desiatku výsledkových listín. klubov za rok 2012 sa sninskému tréningových priestorov a hlavne rodi- MLADŠÍŽIACI– svoj nesporný ta - MáriaTerkošová, EmaZvalčákoBlack Tiger podarilo vybojovať 3. čom, bez ktorých by to nešlo. (tp) lent ukázal Peter Semanco, keď vá, či Samuel Čerňa, ktorí napredujú míľovými krokmi. Všetkým plavcom ďakujeme za predvedené výkony a držíme im palce v ďalších pretekoch. (lev)

Mlad íšac histirob iarad osť

BlackTig erSnin abronz ov ýv Slov enskompoh ár i2012

1.TCHUMENNÉ uskutočnívýber doTenisovejprípravky pre6–7ročnédeti pondelokapiatoko17.30 telocvičňaZŠDarg.hrdinov stredao16.30hod. tenisováhala

inf.:0907915318


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 11. 2012

nutiam DK ObFZ je možné odvolať sa do 15 dní. KOMISIA ROZHODCOV: l oznamuje R a DZ, že príprava na halový turnaj rozhodcov sa uskutoční 25. 11. 2012 Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, (nedeľa) v telocvični futbalového štadióVýkonného výboru a Odborných na v Humennom. Zraz o 13.30 hod., komisií ObFZ Humenné, e–mail: doniesť si halovú obuv a športové oblefutbalhe@stonline.sk, čenie. Tento priestor má vyhradený www: futbalobfzhe.sk ObFZ Humenné a zodpovedá za jeSEKRETARIÁT: l oznamuje, že SE - ho obsahovú náplň. MINÁR TRÉNEROV I. kvalifikačný stupeň – licencia C, II. kvalifikačný stupeň – licencia UEFA B bude 1. decembra 2012 od 8.00 hod. v Košiciach prihlášky zašlite do 19. 11. 2012, viac na: www.futbalobfzhe.sk alebo na: www.futbalvsfz.sk / struktura – vsfz/vzdelavanie–trenerov/tlaciva. DISCIPLINÁRNA KOMISIA: l trestá Jozef Bončík (Modra n/Cir.) – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutí na 3 mesiace od 15. 11. 2012 s pre rušením do jarnej časti 2013; l oznamuje finančné pokuty: 20 € – FKO Kochanovce (nedostatočná usp. služba, 2/1a), 30 € – Na zasadnutí VV ObFZ boli prijatí a ocenení juTJ Družstevník Modra n/Cir. bilanti. Vladimír Pažur (vľavo) 50 rokov a Vladi (HNS lavičky, 2/1a). Proti rozhod- mír Kalanin, 60 rokov. Ešte raz blahoželáme.

Škrlí ko va ka zašská mi sia… (mož no s pokra čo va ním) ÚS ObFZ 19 - 12/13 „Nepokladám sa za žiadnu hviezdu, možno ten

môj výzor ma vždy prezradí, ale za tých pár dní, čo som doma, ma zastavilo viacero ľudí a pýta jú sa. Nie je to vždy iba vo futbale, aj o tom, ako sa v Kazachstane žije. Predsa len už je to ázijská časť sveta,“ spomenul okrem iného Jozef Škrlík, ktorý má za sebou sezónu v tíme prvoligového nováčika FK Akzajyk Uraľsk. S trénerom Sirmelisom uchopili v zime historický úspech – ôsme miesto. V klukormidlo nováčika s cieľom zachrániť be zavládla spokojnosť, aj ja to môžem sa (hrá sa systémom jar – jeseň). povedať, i keď stále je čo zlepšovať, poRozbehli sa nevídane úspešne, pos- súvať sa vpred,“ mienil Jozef Škrlík. tupne sa prísun bodov trochu spomalil, Legionársky rok strávil pri futbale, ale ôsme miesto bolo napokon viac, ktorému sa predtým trénersky venoako vedenie klubu pred sezónou plá- val v Humennom, Michalovciach, či novalo. „Rok ubehol ako voda… Keď Lučenci alebo Prešove, ale predsa len to môžem rozdeliť, boli to dve etapy. – Kazachstan je od Slovenska dosť Do sezóny sme vstúpili veľmi dobre, ďaleko. „Môžem to povedať aj tak, že ešte po ôsmom kole sme boli lídrom päťdesiat rokov som žil na Slovensku súťaže, aj mne však bolo jasné, že ten- a zrazu rok v Ázii. Život sa mi otočil to trend v spoločnosti bohatších a kva- o 180 stupňov, iný svet, kultúra, návylitnejších súperov pôjde len ťažko ky. Áno, futbal je rovnaký všade, klub udržať. Druhá časť sezóny to aj naplni- mal vytvorené profesionálne podla, chytili sme pár prehier v rade mienky, ale Ázia nie je Slovensko,“ a zošmykli sa v tabuľke nižšie. Posled- zasmial sa sympatický tréner. ný zápas sme vyhrali, takže ako sa hoSúťažný ročník sa v Kazachstane vorí: koniec dobrý, všetko dobré…“ na- skončil, Jozef Škrlík je teraz doma. značil spokojnosť humenský rodák. Čo bude ďalej? „V klube zavládla po V kazašskej premiére tak zažil nielen sezóne spokojnosť, dostal som ponuFK Akzajyk Uraľsk, ale aj humenský tré- ku na predĺženie zmluvy o ďalší rok, ner úspešnú sezónu. „Doposiaľ platilo ale ešte to uzavreté nie je. V tejto nepísané pravidlo, že nováčik v ka - chvíli mi je ťažko povedať, čo bude. zašskej prvej lige hneď po roku vypadol Nebránim sa kazašskému návratu, alebo tuho bojoval o záchranu. Aj Uraľsk ale možno sa vyskytne zaujímavá pozažil doteraz medzi najlepšími iba po nuka aj bližšie, možno aj na Slovenjednej sezóne, až tento ročník priniesol sku…“ dodal Jozef Škrlík. (mšk)

Bo lotnyuk majstrom, sninské aj dva bron zy November je v zápasníckom kalendári taktiež termínom majstrovstiev Slovenska v zápasení voľným štýlom jednotlivcov i družstiev. ZK Vihorlat Snina sa zúčastnil šampionátu iba so štyrmi borcami, aj z minima vyťažili dve medaily, zlato jednotlivca a bronz družstiev. S bronzom sa vrátila domov aj výprava ZK Slávia Snina. Už niekoľko sezón nemá Mykola Bolotnyuk na slovenských zápasníckych žinenkách konkurenciu. Ukrajinský rodák, ktorý dve sezóny vlastní aj slovenské občianstvo, potvrdil MLADŠÍ ŽIACI V GRÉCKORÍMSKOM ŠTÝLE úlohu favorita a vo váhe do 60 kg nenašiel premožiteľa. Paradoxne vo finále porazil Michala Pavlíka, ktorý háji košicMladí zápasníci ZK Vihorlat Snina sa ké farby, ale je sninským zápasníckym odchovancom. Šampionátu sa pod zúčastnili šampionátu kategórie mladznačkou ZK Vihorlat Snina zúčastnila ších žiakov v gréckorímskom štýle. štvorica borcov: Bolotnyuk (60 kg), Poltucet sa vrátil domov so striebrom Hrbáček (74 kg), Vojkovič (74 kg) a Mol- družstiev a štyrmi kovmi pre jednár (120 kg). Napokon bodovala iba notlivcov, pričom dvakrát to bolo zlato. dvojica (ráta sa umiestnenie do šiesteho Hneď v najľahšej váhovej kategórii sa miesta), ale práve prvé a šieste miesto tešili zo zisku majstrovského titulu (Bolotnyuk, resp. Hrbáček) napokon Sninčania. Jedenásťročný Pavol Stasúčtom stačilo v konečnom účtovaní roň vyhral váhu 27 až 29 kg, o rok star ší Marek Regula je tohtoročným družstiev na bronzový stupeň. Druhý klubový sninský zástupca – majstrom do 57 kg. V tejto váhe sa ZK Slávia Snina, taktiež neobišiel predstavil aj Martin Kira, skončil siednaprázdno. V najťažšej váhe do 120 my. Bez medaily obišiel aj Gabriel Má kg si bronz vybojoval Jaroslav lik (48 kg), ušlo sa mu nepopulárne Kordanič. Na šampionáte sa pred- štvrté miesto. Vo váhe do 73 kg získal stavili aj Ondrej Blaško (10., 74 kg) Štefan Štofík bronz, medzi najťažšími (do 85 kg) Christián Kapráľ striebro. a Daniel Lešanič (8., 66 kg). Spolu sa na šampionáte predstavilo Poradie družstiev: 1. ZK 1904 Košice 64 bodov / 16 pretekárov; 2. Du - 104 nádejných zápasníkov, hájilo farby najplavba Bratislava 40 / 10; 3. ZK Vi - osemnástich klubov. Sninčania získali horlat Snina 8 / 4; 4. ŠKP B. Bystrica 7 striebro, lebo pri rovnakom počte bodov / 6; 5. ZŠK Gabčíkovo 5 / 5; 6. ZK Slá - rozhodol v ich prospech menší počet via Snina 4 / 3,… Spolu 17 družstiev. pretekárov. l Poradie družstiev: 1. Du Po tri tituly majstrov Slovenska jed- najplavba Bratislava 37 bodov / 12 pre tekárov; 2. ZK Vihorlat Snina 26 / 6; 3. notlivcov získali ZK Komárno 26 / 9; 4. Šamorín 23 / 6; 5. 1904 Košice (55 kg, Bánovce n/Bebr. 22 / 7,… Keďže ZK Vi 74 kg a 84 kg), Du horlat Snina má svoj zápasnícky základ najplavba Bratislava činnosti vo voľnom štýle, bilancia mla(66 kg, 96 kg a 120 dých borcov v „grečáku“ je veľmi pozi kg) a jeden patrí ZK tívna. Chlapcom blahoželáme. (mšk) Vihorlat Snina. (mšk)

Majstra mi Sta roň a Re gu la

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽI l 1. BK Humenné – Sabinov 74:62 Humenčania začali zápas bez potrebného nasadenia v obrane a možno aj s vedomím, že súper ťažil len raz. Inkasovali 19 bodov a len raz faulovali, hostia ťažili z hry Tebeľaka a z výborného útočného doskoku. Päťbodový náskok 1. BK zlikvidoval 12–bodovou šnúrou až v závere II. štvrtiny. Náskok v III. štvrtine narástol na 8 bodov. Lenže vlastnými chybami sa oň domáci pripravili. Do poslednej štvrtiny vstupovali obidve družstvá za remízového stavu. Humenčania o svojom víťazstve rozhodli 9–bodovou šnúrou v závere a zbytočnými chybami v rozohrávke sa pripravili o lepší výsledok. Štvrtiny: 14:19, 23:15, 13:16, 24:12. Zostava a body: Kusko 20, Lošák 14, Kováč 11,Burič 4, Ma. Babják 2 (Bakoš 14, Glasa 5, Mi. Babják 4, Kelemeca, Jurčišin, Habaľ). (bab)

Kam za š portom BASKETBAL

l II. liga muži – 10. kolo, sobota 24. novembra 2012: Michalovce – 1. BK Humenné.

FUTSAL

l I. liga – 2. kolo, nedeľa 25. novembra 2012: (15:50) Brodway club – Udava, (16:40) Pizza Friggi a Polcom – KIA Humenné, (17:30) Angels – Autolanc, (18:20) Staviva – Mucha team, (19:10) Vodomont – Bubo team. l II. liga – 2. kolo, nedeľa 25. novembra 2012: (11:40) Devils – Aston, (12:30) N. Sitnica – Harvi-stav Hankovce, (13:20) Satlan – Myslina, (14:10) Wagamama – Oldrati group, (15:00) Belá n/Cir. – Drekos. l III. liga – 2. kolo, nedeľa 25. novembra 2012: (7:30) Karná – Hažín n/Cir., (8:20) Eden club – Legia Topoľovka, (9:10) Slovaktual Brestov – Koškovce, (10:00) V. Sitnica – Lackovce, (10:50) Falco – Obchodná akademia.

HOKEJ

l II. liga (sk. Východ) – 12. kolo, sobota 24. novembra 2012 o 17.30 hod.: MHK Humenné – D. Kubín. l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT, sk. o 5.– 8. miesto – 4. kolo, sobota 24. novembra 2012 o 9.00 a 11.00 hod.: MHK Humenné – Sanok.

STOLNÝ TENIS

l III. liga – 8. kolo, nedeľa 25. no-

vembra 2012 o 10.00 hod.: Vranov B – ŠKST Humenné B, Jabloň – Belá n/Cir., Snina B – Bardejov C. l IV. liga – 8. kolo, nedeľa 25. novembra 2012 o 10.00 hod.: Z. Hámre – Medzilaborce, Košarovce – Kamenica n/Cir., Tecák Vranov – Belá n/Cir. B, o 14.00 hod.: Snina C – Klampo Hažín n/Cir., Vranov C – Čierne, Vranov D – Jasenov. l V. liga – 6. kolo, piatok 23. novembra 2012 o 17.30 hod.: Košarovce B – Kamienka, Belá n/Cir. C – Kamenica n/Cir. B, sobota 24. novembra 2012 o 17.00 hod.: Snina D – Myslina, nedeľa 25. novembra 2012 o 14.00 hod.: Kochanovce – Hrabovec n/L., o 15.00 hod.: Dlhé n/Cir. – Kolonica. l VI. liga – 6. kolo, piatok 23. novembra 2012 o 17.30 hod.: Koša rovce C – Ptičie, sobota 24. novembra 2012 o 14.00 hod.: Kochanovce B – Klampo Hažín n/Cir. C, o 17.00 hod.: Lieskovec – Jabloň B, nedeľa 25. novembra 2012 o 14.00 hod.: Čertižné – Klampo Hažín n/Cir. B, Kamienka B – Stakčín.

VOLEJBAL

l I. liga muži (sk. východ) – 7. kolo, sobota 24. novembra 2012 od 11.00 hod.: Chemes Humenné B – Vranov (dvojzápas). l I. liga ženy (sk. východ) – 6. kolo, sobota 24. novembra 2012: Brezno – ŠK Skóre Snina (dvojzápas). l I. liga (sk. východ) kadeti – 2. kolo, nedeľa 25. novembra 2012 od 11.00 hod.: Chemes Humenné A – Vranov, Svidník – Humenné B (dvojzápasy).


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 11. 2012

K návrhu mesta o podpore športu

V uplynulom týždni sme dostali do redakcie aj pripomienku VK Chemes Humenné k návrhu viacročného rozpočtu mesta Humenné na roky 2013 – 2015… (text uvádzame v pôvodnom znení) Dňa 6. 11. 2012 bol na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Humenné zverejnený NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA NA ROKY 2013–2015. VK Chemes Humenné po preštudovaní tohto návrhu rozpočtu oceňuje, že v oblasti podpory športu dochádza aj v meste Humenné k dlhodobo očakávanému zvýšeniu podpory v tejto pre občiansku spoločnosť dôležitej aktivity. V aktivite 6.4 – Dotácia na podporu športu dochádza oproti predpokladanej skutočnosti k nárastu. Očakávaná skutočnosť v roku 2012 bola 82 500 € (slovom: osemdesiatdvatisícpäťsto eur), včítane dodatočnej dotácie na hokej a futbal. Návrh na rok 2013 je v čiastke 111 850 € (slovom: stojedenásťtisícosemstopäťdesiat eur), čo nás mimoriadne teší. Momentálne sme plní očakávania a pevne presvedčení, že MsZ v Humennom na svojom zasadnutí navrhovanú sumu 111 850 € schváli, pretože navrhovaná čiastka určite podporí rozvoj športu v našom meste, hlavne športovú činnosť detí a mládeže. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch bude mesto Humenné pokračovať v nastúpenom trende. (podpísaný Ing. Stanislav Rehúš, predseda Správnej rady VK Chemes Humenné). Vyčkajme teda, či sa potešiteľné slová pre športujúcu mládež v Humennom premenia (po zasadnutí MsZ v Humennom) na realitu. (mšk)

STREDOEURÓPSKA LIGA (MEVZA) – 8. KOLO

VT Bra ti sla va – Che mes Hu menné 3:0 (25:22, 25:10, 25:19)

V prvom sete to bol vyrovnaný súboj, domáce „biele tigre“ síce stále o bodík – dva viedli, ale do koncovky vstupovali oba tímy takmer z rovnakej pozície (21:20). Vtedy však domáci dvoma bodmi odskočili (23:20) a set si už uhrali. Druhé dejstvo bolo z humenského pohľadu ešte prijateľné do prvého technického stavu (8:4). Potom však prišiel bratislavský uragán (11:4, 17:7, 23:9). Nepomohli ani časté striedania, aspoňže sme uhrali dvojciferný počet bodov… V tejto fáze stretnutia už bolo jasné, že ak chcú mať chemesáci do slovenského meradla súťaží lepšiu východiskovú pozíciu ako ich súper na druhej strane siete, musia získať set. Domáci mali od úvodu minimálny náskok (5:4, 10:8), manko z 12:9 chemesáci zrovnali na 12:12 a tréner Zanini siahol k tajmu. Jeho zverencov správne

naštartovalo aj zranenie Sarneckeho, lebo opäť získali náskok, postupne odskočili až na 19:14. Humenský tajm pred koncovkou už domáci tím zo sedla nezosadil. Hlavný rozdiel oboch tímov bol na prihrávke servisu (perfektný príjem 41%:18%). Tí diváci, ktorí fandili „bielym tigrom“ mohli byť spokojní, mohli odchádzať aj sýtejší, lebo tamojšia reštaurácia garantovala pri výhre 3:0 a 10 bratislavských blokoch každému z divákov minipizzu. Bolo ich sedem… Priebeh – I. set: 8:4, 16:15, 21:18 (26 min.); II. 8:4, 16:7, 21:9 (20); III. 8:7, 16:13, 21:15 (23). Volley team: Larsson 9, Kauliakamoa 2, R. Nemec 5, Benčič 3, Paták 12, Sunder 12 – liberá Kubš a Hruboška (Kašper, Halanda). Tréner: Emanuele Zanini. Che mes: Javorčík 7, Lízala 4, Sarnecki 10, Mizerák 4, Joščák 4, Soták – libero Krys (Bališin, Pavelka, J. Hriňák, Mlynarčík 2). Tréner: Stanislav Duel Volley team Unicef Bratisla- Vartovník. Esá: 3:2 (Mlynarčík 2), va – Chemes Humenné v rámci pokazený servis: 11:18. Bloky: Stredoeurópskej ligy mal veľký do - 7:2 (Sarnecki, Joščák). R: Hodoň, pad aj na slovenské volejbalové Mokrý. Hrací čas: 69 minút. (mšk) dianie. Na mysli máme tak Sloven- l Kamnik – Ljubljana 0:3 (–9,–18,–16) ský pohár, ako aj extraligu. Vy7 7 0 21:2 21 chádzame zo skutočnosti, že prvý Ljubljana 8 6 2 18:12 16 vzájomný zápas vyhrali chemesáci Bratislava 8 5 3 17:12 15 3:0 (17,20,27) a… Slovenský po- Innsbruck 8 4 4 12:15 11 hár sa uskutoční turnajovým spô - Humenné 7 3 4 14:16 8 sobom, pričom štvorici účastníkov Aich/Dob la 7 2 5 11:16 8 budú pridelené čísla následovne: Kašte Kamnik 8 2 6 11:21 6 1 – lepší, 2 – horší slovenský tím Kaposvar 7 1 6 9:19 5 zo vzájomných súbojov v MEVZE, 3 – prvý v extralige po základnej časti, 4 – druhý v extralige po zákl. PRVÁ VO LEJBA LO VÁ LI GA MU ŽI časti; semifinále: 1 – 4, 2 – 3; l 6. kolo: Sobrance – Chemes Hu Extraliga v nadstavbe pokračuje menné B 3:1 a 3:1. Nervózny zápas systémom skupiny 1.– 4. miesto: na palubovke lídra, mladí chemesáci (pridelené čísla) 1 – lepší, 2 – hor- v ňom videli červenú (Bališin) i žltú ší z MEVZY, 3 – víťaz zákl. časti kartu (Kasperkevič). Chemes B: Paextraligy, 4 – druhý po zákl. časti velka, Bališin, Hakoš, Urban, extraligy… Výsledok odvety che - Dobrančin, Kasperkevič – libero mesákov v bratislavskej hale na Boldy (Vaňko, Mačička). Tréner: R. Pasienkoch už poznáte… (mšk) Vlkolinský. Tabuľka po 5. kole:

Dô le ži té der by

IX. MEDZILABORSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA l 1. kolo: TJ Sokol Vydraň – Re pas 3:0, Mesto – SOŠ A.W. 1:3, Gymnázium – PSS a.s. 1:3.

Sobrance Humenné B Vranov Košice St.Ľubovňa B Svidník B

10 10 10 10 10 10

9 6 5 5 3 2

1 4 5 5 7 8

28:4 23:19 19:20 19:21 13:25 11:24

27 18 14 14 9 8

U žiť si volej bal ovú Li gu m ajstrov Možno ich poznáte z domácich volejba lových stretnutí chemesákov. Lukáš Meždej (vľavo) z Humenného a Martin Smolko zo Svidníka sú mladí čiaroví rozhodcovia v rámci humenských vystúpení v Stredoeurópskej lige. Tentokrát okúsili volejbal z iného uhla pohľadu – ako diváci sa 14. novembra zúčastnili zápasu Ligy majstrov v Rzeszowe, kde domáca Asseco Rzesowia hostila ta-

Sú pe rom (asi) Moerser Volejbalisti ŠK Chemes Humenné sa vypadnutím z CEV cupu presunuli do 3. kola Challenge cupu. Ich súper vzíde z dvojice Moerser SC (GER) – VC Strassen (LUX). Prvý zápas sa už na nemeckej palubovke odohral, domáci úlohu favorita (kurz 1,02) potvrdili ví ťazstvom 3:0 (17,13,15) za 59 min., takže chemesákov asi čaká nemecký súper. (mšk)

Leška nič mi mo hry Káder ŠK Chemes Humenné bude minimálne mesiac nekompletný. Dôvodom je zranenie Jána Leškaniča. Univerzál chemesákov si na tréningu po nešťastnom pošmyknutí zranil členok. Aj keď prvé vyšetrenia avizovali zlomeninu, napokon je z toho „iba“ poriadny výron členka. V hernej záťaži sa tak 21–ročný volejbalista neobjaví zhruba mesiac. (mšk)

VÝSLEDKO VÝ VO LEJ BA LO VÝ SERVIS l I. LIGA ŽENY, 6. kolo: ŠK Skóre Snina – R. Sobota 0:3 (–18,–17,–22) a 1:3 (–21,–21,21,–20). Na lídra Sninčanky doma nestačili. ŠK Skóre: Gavronová, Jacinová, Štofíková, R. Lajtárová, I. Potocká, J. Runčáková – libero Mišková (Fedurcová, Kováčiková, S. Lajtárová). Tréner: V. Jacina. l II. LIGA ŽENY/JUNIORKY, 2. kolo: Michalovce – Chemes Humenné 0:3 (–6,–16,–17) a 0:3 (–13,–23,–11). Chemes: Morochovičová, Štibláriková, Hudáková, Turčíková, Palšová, Švecová – libero Csontosová (Dzanová, Capovčáková, Sijková, Jevčáko vá). Tréner: E. Kudzej. l I. LIGA ŽIACI, 4. kolo: Vranov – Chemes Humenné A 3:0 (14,17,18) a 3:0 (24,16,15). Chemes A: Dolobáč, Smolej, Lichman, J. Petráš, Metyľ, Končár – liberá Krajník a Kopka (Brilla, Fiľarský, Bálint). Tréner: M. Meriač. Galeje Košice – Chemes Humenné B 0:3 (–3,–5,–13) a 0:3 (–11,–14,–14). Chemes B: J. Ridarský, J. Firkaľ, D. Harvilik, J. Kovalčin, E. Pizur, S. Rada, D. Uhrin, A. Vyrostek, K. Zgibor. Tréner: M. Feduš.

liansky Bre Banca Lannutti Cuneo. Volejbalová rozprávka, ktorej priamymi účastníkmi boli na poľskej strane Bartman, Schops, Nowakowski, Ignaczak, na polovici súpera Grbič, Mastrangelo, Sokolov, Ngapeth i slovenský blokár Emo Kohút. A práve hviezdy talianske ho veľkoklubu sa po víťazstve 3:0 tešili. A čo atmosféra? Až elektrizujúca. V hľadisku päť tisícok priaznivcov, hlavný fanklub cca 100–členný. Všetci fandili. Od prvej lopty po poslednú, stále, za nepriaznivého stavu, aj počas tajmov, celý celučičký zápas. Škoda, že domáci celok prehral, ak by sa udial opak, asi by „spadla“ hala… Predstaviť sa dá tento volejbalový ošiaľ v hľadisku iba ťažko, nie je však nemožné ho v Rzeszowe zažiť. (lm, mšk)

Fa ma gusta – Vra ha ti 0:3 Premožiteľ chemesákov v CEV cupe má v 1/8 tejto súťaže už zdá sa ľahšieho súpera. Na Cypre hladko vyhral, čím si do odvety vytvoril veľmi dobrú pozíciu. Anorthosis Famagusta – Pamvohaikos Vrahati 0:3 (–18,–25,–20). l Ostatné prvé zápasy 1/8: Sastamala (FIN) – Latina (ITA) 3:1, Kamnik (SLO) – Aich/Dob (AUT) 3:2, Tampere (FIN) – Antverpy (BEL) 0:3, Malyie Ankara (TUR) – Jastrzebski (POL) 1:3, Krasnoperekopsk (UKR) – Odintsovo (RUS) 0:3, Halkbank Ankara (TUR) – Zwolle (HOL) 3:0, Cannes (FRA) – Charkov (UKR) 2:3. (mšk)

Ví ťa zi S up e rp oh á r a SlavomírHubaa RastislavChudík sipripísaliv arabskomtímeAlShababclubprvýúspech.StalisavíťazomArabskéhosuperpohára,k čomuimnadiaľkublahoželáme. (mšk)


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 11. 2012

Je senná bi lancia „okresnej li gy“ od bo ja o po stup po zá chra nu 1. TJ Ptava NV PTIČIE 11 1 2 39:18 34

„Hačure“ sa dostali na pozíciu lídra po 7. kole a nikoho tam už nepustili. Tréner Andrej Čirák mohol byť s domácim výsledkami spokojný, vonku vyšli jeho zverenci naprázdno v Modre n/Cir. (1:3), Zubnom (2:5), bodík doviezli z Dlhého (0:0). Jeden z predsezónneho okruhu favoritov napĺňa predpoklady, je adeptom na postup. Silný najmä v ofenzíve. Kostra tímu: M. Čirák – Karas – Metiľ/Kolník. l Bodovaní hráči (ráta sa do zostavy sezóny): 16 – L. Metiľ; 9 – M. Bešák; 7 – P. Kolník; 6 – M. Čirák, T. Karas; 4 – N. Maličký; 3 – S. Lancoš, R. Hucovič; 2 – M. Dzemjan, T. Patarák, R. Tomovčík. l Jarná ouvertúra: Hažín n/Cir. (vonku).

2. FKO KOCHANOVCE 11 0 3 41:14 33

Ďalší z okruhu favoritov o postupovú miestenku bol lídrom do 7. kola. V domácom prostredí bez straty, i keď kochanovský štadión kvôli rekonštrukcii stále zíva prázdnotou. Diváci mohli zhliadnuť kochanovské domáce vystúpenia na štadióne Pri mlyne alebo Lackovciach. Tri prehry vonku (Ulič 0:2, V. Sitnica 1:2, Ptičie 1:2) určili tesný záves za lídrom. Mužstvo s najlepším útokom a najpevnejšou defenzívou. Kostra tímu: Bumbera – Kolesár – Rada/Šimai – Sima. l Bodovaní: 13 – M. Kolesár; 9 – P. Šimai; 8 – T. Sima; 6 – M. Rada, Jakub Karnaj; 5 – I. Bumbera (b); 4 – J. Kopáč, V. Gaľo; 3 – M. Kimák, P. Kuľus. l Jarná ouvertúra: Dlhé n/Cir. (v).

3. FK HUMENNÉ 9 0 5 35:25 27

Tesne pred začiatkom sezóny sa premlelo všeličo, napokon vzali klub pod svoje krídla v Brekove. Do tretice štatistika, ktorá doma nestratila ani bodík a vzhľadom na skutočnosť, že na jar sa pod Brekovským hradom predstavia postupne Ulič, V. Sitnica, Ptičie, Kochanovce i Modrania, je sa na čo tešiť. Drvivá väčšina kádra hrala v uplynulej sezóne o súťaž nižšie, takže právom patrí FK Humenné honor „čierny kôň“. Tréner Kočerha má v kádri kanoniera jesene (Čerňa 13 gólov). Kostra tímu: Šurin – Slepák – Harvan – Čerňa. l Bodovaní:

17 – M. Čerňa; 6 – Slepák; 5 – Šurin (b), M. Schwarzbacher; 3 – P. Barančík; 2 – P. Dzurko, V. Kolesár, Ľ. Harvan; 1 – F. Dzurko. l Jarná ouvertúra: Zubné (v).

4. TJ Družstevník MODRA n/Cir. 8 2 4 25:16 26

Z top tímov jesene sú „bocani“ mužstvom, ktoré tiež málo inkasuje, ale aj málo gólov strieľa. Isto mrzí domáca prehra s Kochanovcami (0:3) hneď v 1. kole, po posilnení kádra humenskými mladíkmi kvalita vzrástla. Strata sa zdá byť veľká, do boja o postup však ešte môžu prehovoriť. Kostra tímu: Mucha – Bezeg/Okoš – M. Hančár – Ľ. Harakaľ. l Bodovaní: 13 – P. Bezeg; 8 – M. Okoš; 6 – M. Hančár, Ľ. Harakaľ; 5 – M. Mucha (b), V. Škovranko; 2 – P. Gnip, D. Valkučák; 1 – D. Karľa, L. Hreha. l Jarná ouvertúra: Ohradzany (doma).

M. Kolesár

L. Metiľ

(Kochanovce, 13)

(Ptičie, 16)

M. Bešák

(Ulič, 11)

(Ptičie, 9)

M. Čerňa

J. Ondík P. Murinčák

M. Okoš

(V. Sitnica, 10)

(Modra n/Cir., 8)

(FK Humenné, 17)

M. Čokina

(Ulič, 11)

(Ulič, 16)

M. Cibula

M. Max

(Dlhé n/Cir., 14)

(Zubné, 19)

A - mužstvo

V. Vasilenko (Ulič, 11)

M. Cmar T. Sima

M. Kocik

(Kochanovce, 8)

(Hažín n/Cir., 10)

najmä domáca výhra s lídrom. Ofenzívna sila stojí prevažne na Maxovcoch, stredové rady posilnil príchod Koromháza, výsledky potvrdili, že hlavným cieľom je záchrana, k čomu zatiaľ úsilie zdárne smeruje. Kostra tímu: Hančarik/Hlohinec – Koromház – J. Max/M. Max. Bodovaní: 19 – M. Max; 7 – R. Koromház; 3 – J. Max; 2 – Martin Bálint, J. Vajda, M. Hančarik; 1 – M. Drozd, R. Hlohinec, L. Boňko. l Jarná ouvertúra: FK Humenné (d).

11. TJ ĽUBIŠA 3 3 8 18:39 12

Ľubišania pociťujú, že druhá sezóna je podstatne náročnejšia, než nováčikovský elán spred roka. Najlepší zo štvorice, ktorého sa po jeseni týka boj o zá chranu. Isto sa cení víťazstvo s FK Hu menné, remíza s Modranmi, či získaný bodík v Dlhom. Odveta však bude ťažká. Kostra tímu: G. Ondík/D. Mríz – J. Ondík – A. Kuľus. l Bodovaní: 15 – A. Kuľus; 11 – J. Ondík; 4 – G. Ondík; 2 – D. Mríz, J. Kolesár; 1 – J. Mríz, P. Dušák, M. Lisák, J. Šimkanin, Šuhajda, M. Macko. l Jarná ouvertúra: Borov (d).

12. OFK HAŽÍN n/Cir. 3 2 9 14:35 11 (–3)

V piatom kole prvý bod (Borov 0:0), v deviatom víťazná premiéra (Ubľa 2:1). Na pohode nepridala mínusová strata po domácom zápase s Ohradzanmi. Na druhej strane sa cení druhopolčasový obrat s Uličom. Vonku je to po jeseni nula, najbližšie k zisku boli v Ľubiši (1:2). Kvalita sa zodvihla príchodom brankára. Kostra: Ma. Šalata – M. Zajac – M. Kocik – P. Kopáč. l Bodovaní: 10 – M. Kocik; 7 – Ma. Šalata (b); 5 – M. Zajac; 4 – D. Ferjak; 3 – D. Godžák, M. Mišenko; 2 – M. Kopáč (b), T. Quecke, P. Kopáč; 1 – Michalko. l Jarná ouvertúra: Ptičie (d).

13. TJ ŠM UBĽA 3 1 10 22:34 10

Prvý z dvojice exligistov v jesennej časti zaujal výrazným víťazstvom doma v prestížnom derby nad Uličom. S ďalšími favoritmi ťahali na svojom trávniku za kratší koniec, ak sa s inými zadarilo, bolo z toho vysoké víťazstvo. Istou výhodou môže byť väčší počet domácich stretnutí v odvete. Kostra: P. Pekala – F. Regula – L. Pavlina/J. Fejsák – Ľ. Sirka. l Bodovaní: 6 – Ľ. Sirka; 5 – L. Pavlina, F. Regula, J. Fejsák; 3 – P. Pekala, M. Peštík, J. Chochla; 2 – M. Darjanin, E. Pavlina. l Jarná ouvertúra: Košarovce (d).

14. TJ DO KOŠAROVCE 2 1 11 9:44 7

(Ľubiša, 11)

(Borov, 15) (Modra n/Cir., 13)

P. Šimai

M. Hromadka

T. Opiela P. Bezeg

B - mužstvo (Kochanovce, 9)

(Ohradzany, 21)

A. Kuľus

8. TJ Družstevník DLHÉ n/Cir. 4 5 5 25:30 17

Pozícia v stredných vodách je pre omladený káder (stále vedení harcovníkmi Krivjančinovcami) dobrou vizitkou, tobôž, keď takmer všetko sú to odchoPo jeseni najúspešnejší tím z domáce - vanci dlžanskej liahne. Sila je najmä ho prostredia, i keď má o jeden zápas v domácom prostredí (jeseňou prešli bez viac. Zvládli ťažké duely, porazili Ulič, Ko- prehry), ale aj u súpera, kde vedia hrýzť. chanovce i Modru, jediná ich prehra po- Kostra: Hajtáš – Cibula – Uchytil/R. Krivtešila FK Humenné. Uvidíme, ako do- janský. l Bodovaní: 14 – M. Cibula; 6 – padnú na sitnickom trávniku Ptičania. M. Hajtáš; 4 – M. Uchytil, J. Krivjančin; Oporou je brankár Sopko, ofenzívu 3 – R. Krivjanský; 2 – M. Krivjančin; 1 – kombinačne ťahá „Muro“. Mužstvo, kto- T. Dzurko (b), J. Bednár, J. Krivjanský, Buré vytvorilo dobrú partiu aj mimo futbalu, rik. l Jarná ouvertúra: Kochanovce (d). môže byť po jeseni spokojné. l Bodova ní: 16 – J. Sopko (b); 10 – P. Murinčák; 9. TJ Družstevník OHRADZANY 5 – Ján Jalčák, L. Malý; 4 – J. Kušnír; 4 4 6 24:28 16 (–3) 3 – M. Palšák, Joz. Kačmár, J. Paľo, T. Situácia v otázke záchranárskej nie Švigár. l Jarná ouvertúra: Ulič (v). celkom ružová najmä kvôli trestu, ktorý sa odráta po sezóne. Káder sa v lete napo6. TJ Tvarona ULIČ kon vyskladal, veľkou oporou je Viktor Melník, ktovie, ako by to bolo, ak by sa 7 3 4 37:20 24 (–3) Uličskí „vlci“ zaostali za očakávaním, z Jasenova nevrátil. Jeseň skôr prielebo sa rátalo, že budú miešať poradie merného charakteru, i keď na pôde lídra prvej trojice. Nevedno, či u nich zane- mohli uchmatnúť bod. U hažínskeho nochala nepriaznivé stopy kontumácia váčika sa získaný bod zmenil na tri. Kosta trest vo V. Sitnici, ale „výbuch“ v Ubli, ra: M. Melník – Otavka/Pekala – V. Melči nezvládnutý druhý polčas u nováčika ník. l Bodovaní: 21 – V. Melník; 5 – P. sa nečakal. Doma nepokorili lídra a zdá Otavka, M. Pekala; 2 – Jo. Karnaj, M. sa, že motiváciou sezóny ostáva už iba Melník, T. Tkáč; 1 – P. Hrubovčák (b), J. Pohár. Kostra: V. Vasilenko – Cmar Pavlovský, P. Olexa, J. Varchola, J. Jan/Čokina – Hromadka. l Bodovaní: 16 – cusko. l Jarná ouvertúra: Modra n/Cir. (v). M. Čokina; 11 – V. Vasilenko (b), M. 10. TJ Lesy ZUBNÉ Cmar, M. Hromadka; 4 – P. Marinič; 1 – M. Pavlík, M. Samčík, Oto Bačovčin. 4 3 7 19:31 15 l Jarná ouvertúra: V. Sitnica (d). Pre chlapcov „spid Dubrovoj“ sa ráta

V. Melník

(V. Sitnica, 16)

Vzhľadom na posilnenie kádra sa aj v borovskom prípade čakalo viac. Klub s najkrajším štadiónom v súťaži vstúpil do sezóny šiestimi kolami bez prehry, potom však prišlo pár zápasov v rade bez víťazstva, pričom krivdu bolo cítiť najmä pri domácej prehre (Kochanovce 0:1) chybou AR. K postupu je už, zdá sa, ďaleko, ale kvalita borovského kádra môže byť jazýčkom na váhach pre ostatných zhora. Kostra: I. Černega/Mydla – T. Opiela – Olah. l Bodovaní: 15 – T. Opiela; 13 – D. Olah; 5 – I. Černega, R. Gabria, A. Mydla; 3 – M. Gavaľa, 1 – L. Kollár (b). l Jarná ouvertúra: Ľubiša (v).

5. TJ Prevádzkar V. SITNICA 8 1 5 35:23 25

JEDENÁSTKA JESENE (2012/2013)

J. Sopko

7. FC BOROV 5 6 3 32:18 21

D. Olah (Borov, 13)

(Ľubiša, 15) Pozn.: Účasť v zostave kola – 2 body, vynikli v stretnutí – 1 bod, hodnotenie DZ – 1 bod.

Aj druhý z expiatoligistov bojuje po jeseni o holú záchranu. Káder omladený, snaživý, držal doma v šachu Kochanovce až do samého záveru. Zväčša to však výsledkovo nevychádzalo, čo malo dopad na pozíciu v tabuľke. I keď prehry boli aj tesné, rátajú sa iba body. Brankársku kvalitu by potrebovali početnejšie presunúť aj medzi hráčov. Kostra: J. Nazad – A. Lukáč – M. Hoľko. l Bodovaní: 9 – J. Nazad (b); 6 – A. Lukáč; 4 – M. Hoľko; 3 – P. Sabol; 2 – L. Nazad, 1 – P. Hoľko, J. Sabol, J. Karabín, G. Dysko. l Jarná ouvertúra: Ubľa (v). (mšk)


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

STOLNO TE NI SO VÉ SÚ ŤA ŽE – SSTZ, VsSTZ a ObSTZ l I. LIGA, sk. Východ – 4. kolo: MSK Čadca B – ŠKST Humenné 9:5 (sety 33:24), M. Mariak 1/1,5, M. Kubalík 3,5/0, M. Kapusta 3/0,5, T. Valárik 1,5/2, L. Kula 0/1 – D. Stoják 0,5/3 (Kapusta–Mariak 2:3), I. Serbák 1,5/2 (Valárik 1:3, Kapusta–Mariak 2:3), M. Brnčal 2/1,5 (Valárik 2:3, Kula 0:3), D. Fink 1/2,5 (Mariak 1:3); MŠK Kys. N. Mesto – ŠKST Humenné 7:7 (sety 30:28), M. Caňo 0,5/3, M. Ševec 1,5/2, A. Valúch 3,5/0, I. Bohovič 1/2, R. Valúch 0,5/0 – M. Brnčal 2/1,5 (Caňo 0:3, Ševec 0:3), D. Stoják 1/2,5 (Bohovič 2:3), I. Serbák 1/2,5 (Caňo 1:3), D. Fink 3/0,5 (Bohovič 2:3, Caňo 2:3, Ševec 2:3); l Ružomberok B – Martin 7:7, St. Ľubovňa – Žilina 9:5, Krompachy – Rožňava B 6:8, Margecany – Rim. Sobota 11:3, Kys. N. Mesto – Stadex Košice 6:8, Ružomberok B – Žilina 5:9, St. Ľubovňa – Martin 7:7, Krompachy – Rim. Sobota 5:9, Margecany – Rožňava B 12:2, Čadca B – Stadex Košice 11:3. St. Ľubovňa 7 5 2 0 70:28 19 Čadca B 7 4 1 2 55:43 16 Margecany 7 4 0 3 59:39 15 Ružomberok B 7 2 4 1 54:44 15 Žilina 7 4 0 3 52:46 15 Rim. Sobota 7 3 2 2 49:49 15 Martin 7 2 3 2 48:50 14 Kys. N. Mesto 7 3 1 3 46:52 14 Rožňava B 7 2 2 3 42:56 13 Krompachy 7 2 0 5 42:56 11 Stadex Košice 7 2 0 5 36:62 11 ŠKST Humenné 7 1 1 5 35:63 10 l II. LIGA – 5. kolo: Udavské – Vra nov 9:5, Maroš Gajdoš 2,5, M. Bajcura 2,5, D. Gajdoš st. 2, J. Gajdoš 2; Snina – Vojčice 6:8, Š. Štuň 2,5, J. Jelo 1,5, I. Malinič 1, P. Paulik 1; Udavské – Vojčice 8:6, M. Bajcura 3, Ma. Gajdoš 2, D. Gajdoš st. 1,5, J. Gajdoš 1,5; Snina – Vranov 6:8, Š. Štuň 2,5, J. Jelo 1,5, I. Malinič 1, P. Paulik 1; l Bardejov – Mokrance 7:7, Prešov – Rožňava C 10:4, Michalovce – Slov. Ves 11:3, V. Kapušany – Kežmarok 10:4, Valaliky – ŠKP Košice 8:6, Bardejov – Rožňava C 14:0, Prešov – Mokrance 6:8, Michalovce – Kežmarok 9:5, V. Kapušany – Slov. Ves 11:3. Bardejov 10 8 2 0 99:41 28 Valaliky 9 9 0 0 87:39 27 Mokrance 9 7 1 1 87:39 24 V.Kapušany 9 7 1 1 81:45 24 Kežmarok 10 5 0 5 69:71 20 Michalovce 9 5 0 4 65:61 19 Udavské 9 4 1 4 63:63 18 ŠKP Prešov 10 4 0 6 63:77 18 Vojčice 9 4 0 5 65:61 17 Vranov 9 4 0 5 58:68 17 ŠKP Košice 9 2 0 7 51:75 13 Rožňava C 9 2 0 7 35:91 13 Snina 9 1 0 8 46:80 11 Slov.Ves 10 0 1 9 41:99 11 l III. LIGA – 7. kolo: ŠKST Humenné B – Jabloň 12:6, P. Novák 4,5, J. Mihaľo vová 4,5, M. Michalčo 2, J. Hajdučko 1 – I. Lebloch 2,5, Picha 2, Židzik 1,5; Belá n/Cir. – Stropkov 10:8, Vozár 3,5, Drotár 2,5, Dráb 2,5, Burík 1,5; Barde jov B – Snina B 14:4, M. Hríb 1, J. Kopáč 1, A. Pavlotty 1, 1xWO; Svidník – Šar. Michaľany 4:14, Prešov B – Brezo vica 11:7, Bardejov C – Vranov B 9:9. Šar.Michaľany 7 7 0 0109:17 21 Bardejov B 7 6 1 0 87:39 20 Belá n/Cir 7 4 2 1 78:48 17 Vranov B 7 4 2 1 72:54 17 ŠKST Humenné B 7 4 1 2 67:59 16 Svidník 7 2 2 3 61:65 13 ŠKP Prešov B 7 2 1 4 49:77 12 Snina B 7 2 1 4 47:79 12 Stropkov 7 2 0 5 50:76 11

Jabloň 7 1 1 5 51:75 10 Brezovica 7 1 1 5 39:87 10 Bardejov C 7 0 2 5 46:80 9 l IV. LIGA – 7. kolo: Z. Hámre – Vranov D 7:11, S. Cogan 2,5, Širgeľ 2,5, Dzubák 2; Medzilaborce – Košarovce 5:13, V. Šmiga 3, Mazanec 1, Salák 1 – Karabinčík ml. 3,5, T. Korba 3, P. Kaňuk 2,5, Sabol 2,5, Bučko 1,5; Kamenica n/Cir. – Snina C 6:12, Bocko 3, J. Sojčák 2, 1xWO – M. Charitun 3,5, M. Bajús 3, A. Kopáč 2,5, S. Koscelanský 2,5, D. Kontuľ 0,5; Hažín n/Cir. – Vranov C 9:9, M. Serbák 2,5, Topoľančin 2,5, J. Zubek 2, Švigar 2 – Olbricht 2,5, Kolečava 2,5, Knoblich 2, O. Balogáč 2; Belá n/Cir. B – Jasenov 13:5, J. Gnip 3, V. Džatko 2, Hrežík 2, Ovad 1, 5xWO – Krokker 2,5, P. Barnišin 1,5, Miro Gajdoš 1; Čierne – Tecák Vranov 10:8. Vranov D 7 6 0 1 75:51 19 Jasenov 7 5 0 2 73:53 17 Tecák Vranov 7 4 0 3 74:52 15 Snina C 7 4 0 3 71:55 15 Belá n/Cir B 7 4 0 3 67:59 15 Čierne 7 4 0 3 66:60 15 Zempl.Hámre 7 4 0 3 64:62 15 Vranov C 7 3 1 3 55:71 14 Košarovce 7 3 0 4 69:57 13 Kamenica n/Cir 7 2 0 5 44:82 11 Hažín n/Cir 7 1 1 5 57:69 10 Medzilaborce 7 1 0 6 41:85 9 l V. LIGA – 5. kolo: Snina D – Kocha novce 11:7, D. Kontuľ 3,5, M. Kosce lanský 3,5, J. Karľa 2, M. Koban 2 – Kelich 4, L. Forró 2,5, Greš 0,5; Kamienka – Dlhé n/Cir. 11:7, T. Kolesár 4,5, D. Gajdoš ml. 3, Bašista 2, Hojdan 1,5 – Beľančin 2,5, S. Kohut 2,5, Dzurikanin 1, Polačko 1; Myslina – Belá n/Cir. C 8:10, Mi. Kohut 3, Tecák 2,5, Telepun 2, Demjanovič 0,5 – V. Džatko 3,5, M. Hašuľ st. 3, I. Hašuľ 2,5, Ovad 1; Kamenica n/Cir. B – Košarovce B 8:10, Bokša 4,5, Nitkulinec 2, Šram 1,5 – P. Kaňuk 3,5, Bučko 2,5, Turčík 2, M. Kaňuk ml. 2; Kolonica – Hrabovec n/L. 4:14, Cinkanič 1,5, Sabač ml. 1, J. Kira 1, Iliško 0,5 – E. Demčák st. 4,5, Pavlišin 4,5, E. Demčák ml. 4, Duda st. 1. Kamienka 5 5 0 0 61:29 15 Košarovce B 5 5 0 0 59:31 15 Snina D 5 3 0 2 48:42 11 Hrabovec n/L. 5 2 1 2 50:40 10 Dlhé n/Cir. 5 2 1 2 48:42 10 Kochanovce 5 2 0 3 47:43 9 Belá n/Cir. B 5 2 0 3 40:50 9 Kamenica n/Cir. B 5 0 2 3 39:51 7 Myslina 5 1 0 4 33:57 7 Kolonica 5 1 0 4 25:65 7 l VI. LIGA – 5. kolo: Stakčín – Lieskovec 6:12, Husťak 3,5, Sochanič 2,5 – F. Rada 4,5, Choma 3, Kyslan 2,5, P. Rada 2; Hažín n/Cir. B – Hažín n/Cir. C 11:7, V. Demčák 4,5, Virtaš 3,5, Ferjak 2,5, Varhoľak 0,5 – M. Pavlík 2, Valko 2, Kováč 2, J. Michalko ml. 1; Kamienka B – Kochanovce B 16:2, Milčík 4,5, Macík 4,5, Rudik 3, D. Kolesár 2,5, J. Kolesár 1, Hojdan 0,5 – Krídla 2; Jabloň B – Košarovce C 13:5, Ištok 3,5, E. Mitro 3,5, Dudo 3, Hodor 3 – Olexík 4,5, Hoľko 0,5; Čertižné – Ptičie (14. kolo) 3:15, Sekera–Mikluš 1, M. Korba 1, Brecík 1 – Repko 4,5, Zaremba 4,5, F. Mastiľák 4,5, Dzemjan 1,5. Lieskovec 5 5 0 0 72:18 15 Kamienka B 5 4 0 1 73:17 13 Jabloň B 5 4 0 1 60:30 13 Ptičie 5 4 0 1 55:35 13 Hažín n/Cir. B 5 3 0 2 47:43 11 Stakčín 5 2 1 2 56:34 10 Kochanovce B 5 2 0 3 35:55 9 Hažín n/Cir. C 5 0 1 4 35:55 6 Košarovce C 5 0 0 5 12:78 5 Čertižné 5 0 0 5 5:85 5

- 19. 11. 2012 TIPOS (KENO 10) III. LIGA – DOHRÁVKA 13. KOLA

MFK Ko ši ce B – ŠK Fu tu ra Hu menné 1:1 (1:0) Góly: 42. P. Gál Andrezly – 67. C. Vasiľ Žlté karty: nikto – 55. Pe. Šuľák, 57. Pa. Šuľák Rozhodoval: M. Čiernik Diváci: 100 Najlepší: Gál Andrezly – Jakubčo MFK: S. Huk – T. Huk, J. Skvašík, O. ŠK Futura: M. Madeja – M. Hreško, P. JuDiaby (76. R. Jano), F. Pavúk, P. Gál rov (46. S. Karnaj), P. Jakubčo, Pa. Šuľák, Andrezly, K. Karaš (76. M. Trebuňák), L. Čopák, M. Bačik, M. Paraska, C. Vasiľ C. Diaby, R. Kamenec, Z. Žebík, J. (85. D. Dysko), Pe. Šuľák (59. R. Kirvej), R. Ljubarskij. Tréner: Jozef Valkučák. Hovančík. Tréner: Jozef Móder. V dohrávke jesennej časti sa Humenča- tesne minul humenskú bránu agilný Gál nia predstavili na pôde rezervy corgoňli- Andrezly, následne prišli dobré chvíle gistu. Zo strany hostí to bol kompaktný hostí: po faule na Parasku nevyužil Ljuvýkon, ktorý im priniesol cenný bod. barskij priamy kop, rovnako tesne minul V 7. min. si dobre nabehol na kolmú aj v 60. minúte. O dve minúty zahrali prihrávku košický legionár Diaby, ale Humenčania akciu po osi Kirvej – KarMadeja včasným vybehnutím vystihol naj – Bačík – Vasiľ a posledne menovadomáci úmysel. Hneď o minútu sa do ný sa za nezištnú prihrávku poďakoval svojej prvej šance dostali Humenčania. vyrovnaním. Hneď v 69. min. pálil KarPo dobrom centri Parasku sa k za - naj zo šestnástky, brankár bol pozorný. končeniu dostal tiesnený Jurov, ale hla- V 81. min. sa v šanci ocitol domáci Trevičkou minul. Po štvrťhodine sa do tu- buňák, tesne minul, v 88. min. zachránitovky dostal opäť Diaby, tentokrát ho lo Humenčanov brvno Trebuňáka. V 89. skvele vysunul exhumenčan Skvašík. min. narážačka Karnaj – Kirvej skončila Útočník košickej rezervy sa ocitol sám zblokovanou strelou. (mt) pred Madejom, ale humenský gólman nohou reflexívne zabránil istému gólu. l dohrávka: B. Bystrica B – Trebišov 2:0. V 32. min. si dobre na center nabehol Pohronie 15 10 2 3 25:9 32 Karaš, ale Madeja opäť veľmi dobre za- Lok.Košice 15 7 6 2 23:11 27 siahol. Humenčania dali o sebe vedieť B.Bystrica B 15 7 5 3 17:10 26 15 7 3 5 29:22 24 v 35. min., Vasiľ vysunul Bačíka, ktorý Trebišov sa obhadzovačkou zbavil obrancu, oci- Námestovo 15 5 7 3 22:15 22 15 6 4 5 19:18 22 tol sa pred brankárom Hukom, ale tech- Lipany Moldava n.B. 15 6 4 5 16:16 22 nická strela tesne minula žrď. V 37. min. Prešov B 15 7 1 7 20:27 22 jedovku Karaša zblokoval v poslednej Poprad 15 6 3 6 19:16 21 chvíli Jakubčo. Domáci sa dočkali v 42. Lučenec 15 6 1 8 16:23 19 min., keď výborne hrajúci Gál Andrezly Košice B 15 5 4 6 25:29 19 krížnou strelou z 18 m vymietol šibeni - Spišská N.V. 15 5 3 7 23:24 18 cu. Brankár bol bez šance. Martin 15 5 3 7 23:34 18 Do II. polčasu už nenastúpil zranený Kremnička 15 4 5 6 23:26 17 Jurov, nahradil ho Karnaj, čím bol urče- Vranov n.T. 15 2 5 8 17:24 11 ný zámer posilniť ofenzívu. V 52. min. Humenné 15 2 4 9 15:28 10

II. HO KE JO VÁ LI GA MU ŽI

L. Mi ku láš B – MHK Hu menné 8:2 (3:0,0:1,5:1) Na Liptove humenskí hokejisti nezachytili úvod. V čase od šiestej do ôsmej minúty pri plnom počte hráčov trikrát inkasovali a Hudák prenechal svoje miesto v bráne Tomaščíkovi. Hra bola potom vyrovnaná, ba v II. tretine mali navrch Humenčania, ale svoju aktivitu zúročili iba v dvojnásobnej presilovke. Dvojgólové manko dávalo do III. tretiny nádej, ale hneď po 42 sekundách domáci zvýšili, pričom presilovku využili aj na piaty gól. D.Kubín 9 7 0 1 1 46:28 22 L.Mikuláš B 9 7 0 0 2 57:41 21 R.Sobota 10 6 0 0 4 51:40 18 Detva 10 5 0 0 5 46:50 15 Humenné 8 3 1 0 4 39:37 11 Gelnica 5 0 0 0 5 13:34 0 Sabinov 7 0 0 0 7 26:48 0

Za rozhodnutého stavu skóroval v 59. min. Leščišin tiež v početnej výhode, ale posledné slovo mali v čase 59:24 Liptáci, keď si Koniar stanovil hetrik. Góly: Koniar 3, Fiala, Antoška, Lištiak, Durnota, Oško – 32. Luč (Murajda), 59. Leščišin (Luč). Strely: 47:41. Vylúčení: 6:3 na 2 min., pres.: 2:2, osl.: 0:0. R: Snášel. D: 85. Bemaco MHK: Hudák (10. Tomaščík) – Fabuľa, Fedorjak, Suvák, Murajda, Fedič, Turcovský – Leščišin, Košč, Luč, Forgáč, A. Fedorko, Mikluš, Štefánik. Tréneri: J. Kardoheli a P. Mižák. (mšk)

MLÁ DEŽNÍCKY HO KE JO VÝ SERVIS

l 8. roč.: Sp. Nová Ves – MHK Humenné 3:3 (0:1,1:1,2:1). Výborný výkon brankára (strely 44:11) a útočná efektivita. Góly: Dubiak 2, Buraľ. MHK: Kasarda – Vraštiak, Buraľ, Fic, J. Copko – Duhoň, Bazár, Csetö, Rohaľ, Labanc, Fedorková, Dubiak. Tréner: P. Štekláč. l Predseda ObSTZ Humenné: l oznamuje, že zasadnutie Vý - l 6. roč.: Sp. Nová Ves – MHK Humenné 15:6 (3:1,4:4,8:1), góly: konného výboru sa uskutoční 23. Havrilko 2, M. Copko 2, Volkov, Jaško. novembra 2012 (piatok). MHK: Gombár, Hnát – Bobela, l Športovo–technická komisia: Merva, Frajtková, Kovka, Štetka, Val oznamuje zmenu hracej miestsilega – Jevič, Havrilko, D. Spišák, P. nosti STO TJ Tatran Kolonica – ZŠ Spišák, Hančarik, Karoľ, Jaško, Kolonica (počnúc 6. kolom). Volkov, M. Copko. Tréner: P. Štekláč.

ÚS ObSTZ 8 - 12/13


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 11. 2012

XI. MESTSKÁ FUTSA LO VÁ LI GA – I. LI GA, 1. ko lo – O PO HÁR PRI MÁ TORKY MESTA

Obhajca KIA v zá ve re uto pil „vo dá rov“. Iskry lieta li medzi „dre vármi“ a „autičkármi“ Bubo team – Angels 6:0 (2:0) R: Ruščanský, Mazár. Bubo: Jaku bek – J. Krivak, P. Šamo, E. Streňo, M. Vožný, L. Kulich, M. Rada, M. Kolesár, M. Kimák, M. Okoš. Angels: M. Naster – A. Šalata, M. Jasík, Šafran, T. Kuzma, P. Dzurko. l „Anjeli“ nekompletní, ešte na ceste, v bráne Naster. Už v 1. min. Streňo bombou napálil žrď. Defenzívna taktika a čakanie na brejk, to zdobilo „anjelov“, v 8. min. sa až pred Jakubeka dostal Kuzma. V 9. min. spálil tutovku Kulich, keď efektne zasiahol Naster, v 10. a 11. min. však už začal napĺňať očakávania zápasu Kolesár. V 14. min. vyškriabal Naster jedovku Streňa, na druhej strane mohol znížiť Šalata (žrď). V 18. min. si narazili loptu Vožný so Šamom, „Bubo“ Rada sa ocitol v tutovke, ale v rozhodujúcej chvíli sa pošmykol. Bombu Kuzmu Jakubek vyrazil a bol polčas. Ten druhý začal spoluprácou Kulich – Šamo s gólovým vyústením, v 23. min. zneškodnil Naster brejk Streňa. O minútu mali „anjeli“ smolu, lebo Kuzma napálil žrď. Individuálna akcia Vožného skončila na zákroku Nastera, znížiť mohol v 26. min. Šalata, ktorý preveril Jakubeka aj o minútu. V 31. min. sa po kľučke na brankára ocitol pred bránou

Dzurko, ale Streňo na čiare zachránil. Že to nebude dráma, určila akcia Rada – Vožný. „Anjelom“ nebolo súdené: v 33. min. trafili opäť žrď. Bomba Streňa z 15 m zapadla pod brvno. Pohotovú strelu Kolesára ešte Naster odvrátil, ale v 37. min. Kulich už napol sieť. Dohralo sa v pohode. Strely Radu, resp. Šalatu zmenu skóre nepriniesli. Góly: M. Kolesár 2, Šamo, Vožný, Streňo, Kulich. Najlepší: Kolesár – A. Šalata. Udava – Autolanc 5:1 (4:0) R: Mazár, Moroz. Udava: R. Šuľak – I. Komjaty, Turík, Sochanič, Havrilčák, P. Greško, M. Proč, Vajs, Koscelník. Autolanc: Mi. Liška – M. Blahuta, M. Ivanko, M. Matej, M. Devečka, T. Bodnár, J. Hutaj, Ma. Liška, M. Ivanko. l Opäť rýchly gól, tentokrát vymietol šibenicu už po 43 sek. domáci Sochanič. Vyrovnať mohol Ivanko, ani nadvakrát pred Šuľakom neuspel. Loptu na dlhú nohu mal Turík, udavský náskok však Vajs v 8. min. zvýšil – opäť to bola jedovka do vinkla. V 12. min. mieril tesne vedľa Koscelník, „autičkári“ mohli znížiť v 15. min., avšak strelu Blahutu zneškodnil Šuľák a v ďalšej akcii skóroval Bodnár vkĺzačkou, takže gól neplatil. Tento moment

vniesol do hry nervozitu, fauly, na čo zranením doplatil Turík. V 17. min. mali „autičkári“ na konte šiesty faul a Sochanič trestný kop (9m) premenil. V 19. min. zakončil Komjaty individuálny prienik prihrávkou na Havrilčáka, ktorý zvýšil. V 20. min. spálil „deviatku“ Sochanič (Liška kryl), chvíľami sa dosť iskrilo. V 24. min. nevyužili „autičkári“ priamy kop, od 26. min. došlo na ich presilovku. Stav sa nemenil, tvrdá hra však pokračovala. V 30. min. Koscelník na pol iba bočnú sieť, Vajsa vychytal Liška, Komjaty krížne tesne minul. „Autičkárom“ snahu uprieť nemožno, ale jedovky Devečku zneškodnil Šuľák. Koscelník spálil tutovku, ďalšiu kryl Liška. Až zákerné zákroky pokračovali, nervózny boj ukončil Greško gólom po akcii Komjatyho, v čase 39:51. Ivanko zaznamenal aspoň čestný úspech. Góly: Sochanič 2, Vajs, Havrilčák, Greško – M. Ivanko. Najlepší: Koscelník – Devečka.

KIA Humenné – Vodomont 4:3 (1:2) R: Ruščanský, Moroz. KIA: M. Dudič – P. Murinčák, T. Opiela, M. Zubka, M. Čerňa, M. Nazad, D. Popik, Ľ. Bazar. Vodomont: M. Klamár – M. Turok–Heteš, L. Lukáč, R. Lukáč, R. Albičuk, L. Hricov, A. Hricov. l Prvú MESTSKÁ FUTSALOVÁ LIGA – II. LIGA, 1. KOLO MESTSKÁ FUTSALOVÁ LIGA – III. LIGA, 1. KOLO tutovku mala KIA, Murinčák v brejku l Falco – Karná 5:2 (2:1), góly: M. tesne minul, bombu Opielu skrotil l Belá n/Cir. – Devils 4:2 (1:2), góly: R. Čižmár 2, L. Hišem, E. Hanc – M. Štefan 2, M. Partička, J. Bača, M. Še - Klamár, strelu Popika odvrátil L. LuGavaľa 2; Harvi–stav Hankovce – peľa, – D. Mišľan, P. Rada; Legia To - káč z čiary. V 7. min. zakončil Zubka, Wagamama 4:2 (2:0), góly: Š. Harvila, poľovka – Vyšná Sitnica 6:2 (4:2), tentokrát na čiare zachránil A. Hricov. V. Melník, Š. Gajdoš, L. Metiľ – M. Bre- góly: P. Mihaľov 2, J. Jakubov 2, R. Až v 8. min. akcia Murinčák – Čerňa da, J. Vasiľ; Nižná Sitnica – Oldrati Tomčák, L. Židzik – J. Krak, P. Rošák; skončila gólom, i keď Klamár si na group 3:10 (2:3), góly: A. Porvaznik 2, Eden club – Lackovce 7:0 (2:0), góly: loptu siahol. Vyrovnať mohol L. HriM. Bučko – J. Baláž 4, S. Paľo 2, A. P. Krajkovič 2, P. Soták, M. Krajkovič, cov, Dudič však pohotovo vybehol. Frajtko, P. Olexa, L. Kužma, J. Matič; M. Jalč, E. Jaroš, R. Tokar; Obchodná V 10. min. Turok–Heteš z diaľky Drekos – Satlan 1:4 (0:2), góly: I. akadémia – Slovaktual Brestov 2:2 tesne minul. Napokon to padlo v 13. Andraško – A. Kuľus 3, M. Ruščanský; (1:0), góly: M. Porochnavý, D. Lojan, – min. po osi Turok–Heteš – L. Lukáč – Myslina – Aston 1:10 (1:4), góly: Ľ. M. Fogoš, L. Tkáč. Koškovce – Hažín L. Hricov. A v 15. min. „vodári“ stav Pažur – M. Mamaj 4, T. Karas 2, M. n/Cir. 6:1 (4:0), góly: D. Benec 3, T. otočili, L. Lukáč naviazal na seba dvoch obrancov a technický lob L. Koc, M. Goga, J. Mihalič, V. Vasilenko. Dušák, M. Makar – M. Dzido. Hricova preletel ponad ruky Dudiča. Klamár v 17. min. predviedol bravúru pri tutovke Popika. V 19. min. mal gól na kopačke R. Lukáč, ale minul odkrytú časť brány. Druhý polčas začal jedovkou Turok–Heteš, v 23. min. ukázal Dudič reflex pri akcii L. Hricova. A tak udrela KIA, dlhú prihrávku využil Opiela. „Červení diabli“ sa prebudili (Čerňa – žrď, Opiela, Murinčák). Jedovku L. Hricova vytisol Dudič na roh, Klamár ukázal „roznožku“ po strele Murinčáka. V 29. min. však už L. Hricov na Dudiča vyzrel. Čerňa zblízka nevyrovnal, v 36. min. zakončil z otočky Čerňa, Klamár bol proti, v 37. min. sa už Čerňa tešil. „Vodári“ tlačili, Dudič odolával, v brejku zaváhal Čerňa. V čase 39:12 Opiela zachytil rozohrávku, Dedinka Karná nikdy vo svojej histórii futbal nehrala, nakoľko v obci nebola Čerňa uvoľnil Popika, ktorý rozhodol. možnosť zriadiť futbalovú hraciu plochu, ktorá by spĺňala podmienky futbalovej sú- Veľmi kvalitný šláger. Góly: Čerňa 2, ťaže. Aj napriek tomu bolo v obci veľa talentovaných hráčov, ktorí našli svoje uplat- T. Opiela, Popik – L. Hricov 3. nenie v lieskovskom futbale. Nakoľko každý rok v Humennom počas zimnej Najlepší: M. Dudič – L. Hricov. prestávky usporadúvajú futsalovú ligu, vzplanula v hlavách futbaluchtivých chlapcov myšlienka, aby sa prihlásili do súťaže. „PožiadalismestarostkuobceHelenu Mucha team – Brodway club 2:1 (2:1) Žákovúa obecnýchposlancov,čibynásnemohlisponzorovať.Nášnápadobec R: Mazár, Moroz. Mucha: M. Kira – privítalaa jednohlasnesúhlasili.Všetko,samozrejme,záviseloodjednéhokvalifi- J. Skvašík, L. Hreha, A. Lojan, P. Šikačnéhozápasu,čisaprebojujemedoIII.ligyalebonie.Sensastalskutočnosťou mon, P. Dzurovej, M. Pčola, J. Hre a poskvelomvýkone(pozn.: Karná – Tutti ristorante 3:2) budenašedružstvohrať ha, M. Prislupčák. Brodway: P. KoIII.ligu.Chcemelenukázaťfutbalovejverejnosti,žeajKarnáviehraťfutbala je menda – Berezňak, V. Kročko, L. Lo liahňoufutbalovýchtalentov,“vyznal sa kapitán tímu Marcel Pekala. rinc, J. Pavúk, Ma. Hajdučko, Mi.

Kar ná na f ut bal ovej m ape okr esu

Dzurjo, P. Kokočák. l Začalo sa svižne. Strážčania z „Brodwaya“ sa mohli ujať vedenia po strele Hajdučka, beľanskí „Muchovci“ odpovedali tutovkou Lojana. Peknou „štrikovačkou“ sa predviedol v 8. min. Lorinc, ale stroskotal na Kirovi. Brankár ukázal robinzonádu pri jedovke Ma. Hajdučka, na druhej strane Komenda dobre zmenšil uhol pred Skvašíkom. V 13. min. sa v beľanskej šanci chytal za hlavu A. Lojan. V 14. min. sa M. Pčola vyšmykol z obranného zovretia a z otočky otvoril skóre. V rýchlom slede, o mi nútu, sa Beľania po sťahovačke Skvašíka pred brankárom tešili opäť. Trestuhodne spálil tutovku Berezňak z „Brodway“, ale v 19. min. po rohovom kope svoje zaváhanie odčinil. V samom závere I. polčasu napol smoliar Lojan len bočnú sieť. Druhý polčas začal žrďou Kokočáka, tutovka Pavúka skončila na zákroku Kiru. V 23. min. sa zaskvel aj Komenda pri krížnej strele Pčolu. V 27. min. Mi. Dzurjo lobom natiahol Kiru, ktorý bol nebojácny aj v ďalších zákrokoch (Mi. Dzurjo, Kokočák). „Brodway“ túžil vyrovnať, Lorincovi nevyšla pätička, Kokočák vystrelil slabo i nepresne. Beľanská defenzíva bola pevná, zmenu skóre už nepovolila. Góly: M. Pčola, Skvašík – Berezňak. Najlepší: Kira – Dzurjo. Pizza Friggi / Polcom – Staviva 4:9 (1:3) R: Mazár, Moroz. Friggi/Polcom: J. Juščík – L. Čopak, D. Čopak, Pa. Hrehovčík, Ja. Karnaj, T. Sima, P. Jakubčo, S. Karnaj. Staviva: M. Madeja – M. Goga, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák, P. Jurov, S. Žido, P. Hišem, D. Demčák. l „Stavbári“ sa mohli usmievať už v 2. min. po akcii Pe. Šuľák – Jurov – Pa. Šuľák, ale „mäsiari“ odpovedali Simom hneď po ro zohraní. Rýchly behavý futbal sa ukázal spoluprácou Pa. Šuľák – Jurov – Hišem. V 9. min. „stavbári“ opäť rozohrali „kulečník“, ale po strele Žida včas reagoval Juščík. V 13. min. si Jurov „narazil“ strelou do L. Čopaka, aby opakovanú bombu zavesil pod brvno. V 15. min. sa však už chytal za hlavu, lebo z metra mi nul. Bolo sa na čo pozerať, skórovať mohli Pa. Šuľák, či J. Karnaj. V 18. min. zahodil Pe. Šuľák gólovú výzvu od brata Pavla. V 22. min. nestrážený Jurov uvoľnil Pa. Šuľáka, ktorý na dvakrát Juščíka prekonal. Madeja mal prácu voči technickej strele S. Karnaja. „Stavbári“ boli v ofenzíve nebezpečnejší, zblízka v ťažkej pozícii iba rukou udrel o žrď Hišem. V 28. min. vyústila dvojitá narážačka Šuľakovcov v šibenicu, nedorozumenie v obrane „mäsiarov“ využil Žido. Bomba S. Karnaja v 32. min. ešte vykresala nádej, následne minul loptu Sima. Keď Jakubčo nešťastne nastrelil Jurova, dráma sa nekonala. V 36. min. nastrelil Pavol brata Petra, aby skóroval, o 30 sekúnd už úspešne zakončil Pavol Šuľák. S. Karnaj dvoma gólmi prehru zjemnil. Góly: S. Karnaj 3, T. Sima – Pa. Šuľák 4, Jurov 2, P. Hišem, Žido, Pe. Šuľák. Najlepší: S. Karnaj – Pa. Šuľák. (mšk)


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

- 19.11.2012

HUTN ÝA STAV EBNÝMAT ER IÁ L

PLUS s.r.o.

NAJLACNEJŠÍ V REGIÓNE! Poskytujeme montáž krovov a striech

PRE­ DAJ:

u u u u u u u u

Strešné krytiny LINDAB, LEXAN Rúry kúrenárske a konštrukčné Plechy čierne a pozinkované Profily L, T, U, I Oceľ betonárska Kari siete Odkvapový systém Ťahokov, drôty

REMIPLUS,s.r.o,Mierová94,Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk

Š–AUTOSERVISVRANOV,s.r.o. HUMENNÉ, Mierová 99

057/77 503 52, 0903 445 263 porvaznik@s–autoservis.sk www.s–autoservis.sk

www.podvihorlatom.sk facebook.com/novinypodvihorlatom

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sks.r.o. InzerciaMichaelaKobanová.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,057 7888100(odd.publicistikya spravodajstva–M.Šimkulič,A.Šimkuličová)a 0577888101(odd.športu–M.Škuba,skuba.podvih@inmail.sk), fax0577888101, e-mail:podvih@mail.t-com.sk,www.podvihorlatom.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny. Nevyžiadanérukopisynevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskomredakcie.ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.30hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 11. 2012

RADOSŤ, ODDYCH, BEZPEČIE Pred 20 rokmi vznikla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Ako prvá na Slovensku začala poskytovať občanom úvery na bývanie. O tom, že okrem financovania bytových potrieb ponúka stavebné sporenie oveľa viac, hovoríme s Ing. Alexandrom BOBEROM (na snímke), okresným riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne. l Čím je, aj po 20–tich rokoch, zaujímavé stavebné sporenie? Stavebné sporenie sa po roku 1992 stalo jediným a aj dnes je jedným z mála naozaj dostupných spôsobov financovania bývania. Veď na bytové potreby sme poskytli už viac ako 7 miliárd Eur, stavební sporitelia si uzatvorili viac ako 4 milióny zmlúv o sta vebnom sporení. Ale na tento finančný produkt sa netreba pozerať len cez čísla, objemy uzatvorených zmlúv a poskytnutých úverov. l Tak tomu veľmi nerozumiem. V západoeurópskych krajinách, kde stavebné sporenie funguje už takmer 100 rokov, ho považujú za životný štýl. Stavební sporitelia si vďaka nemu postupne vytvárajú rezervu, ktorú majú po ruke vždy, keď sa menia ich nároky na bývanie. Mnohí rodičia sporia svojim deťom prakticky od kolísky a pripravia im prostriedky na prvé vlastné bývanie. l Ako s tým súvisí životný štýl? Od vyriešeného bývania sa odvíja všetko ostatné – od zdravia až, povedzme, po pracovné nasadenie a aj po spôsob, ako sa môžeme venovať svojej rodine, priateľom či koníčkom. Za 20 rokov sme spolufinancovali státisíce bytov a rodinných domov, pomohli sme našim klientom lepšie a krajšie bývať, nájsť bezpečné miesto pre radosť aj oddych. A tu už je súvislosť so životným štýlom viac ako jasná. l Je naozaj také jednoduché stať sa stavebným sporiteľom? Určite áno. V súčasnosti ponúkame možnosť uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení s poplatkom iba 20 Eur – a to bez ohľadu na sumu, pre akú sa klient rozhodne. Na financovanie bývania ponúkame stavebné úvery s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne. Kvalitu nášho úverového programu oceňujú nielen naši klienti, ale aj odborníci. Za stavebný úver až do výšky 40 tisíc Eur s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne, ktorý poskytujeme bez skúmania príjmu žiadateľa a aj bez zábezpeky ručiteľom či nehnuteľnosťou, sme v súťaži finančných produktov Zlatá minca získali 1. miesto a Zla tú mincu 2012, v ankete Banka roka 2012 sme sa medzi 27 bankami pôsobiacimi na Slovensku, umiestnili na 3. mieste.

Viac informácií získate na adresách a tel. číslach: l Humenné – Kurorelliho 58, tel. 0918 679 395; Kurorelliho 60, tel. 775 56 867; Kukorelliho 50, tel. 0918 716 807; Nám. slobody 19, tel. 775 0835; Nám. slobody 25, tel. 0915 740 287; Nám. slobody 22, tel. 0915 890 557; Nám. slobody 55, tel. 0915 892 471; Nám. slobody 66, tel. 0915 890 290; l Medzilaborce – Mierová 1, tel. 73 23 377; l Snina – Strojárska 1830, tel. 75 80 381; Strojárska 104, tel. 0915 740 282.

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

VÝHoDNÁ CeNA

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

0905 647 789, 0907 929 369

4,99€ / m2

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

POSTARÁME Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371

opopcak@hotmail.com

AKCIA:

u 3–vrstvové

p a r k e t y d u b F a m i l y, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur (s DPH)

ZIMNÁ AKCIA - ZĽAVA na všetok tovar

10 - 20%

V PONUKE: u plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily u eurookná u hliníkové okná u zimné záhrady u hliníkové fasády u interiérové dvere (v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Rozvoz do 20 km ZDARMA

SA

NOVÁ FORMA POSKYTOVANIA STAROSLIVOSTI PRE SENIOROV A TÝCH, KTORÍ JU POTREBUJÚ Zabezpečíme pre Vás: 1. pravidelnú pestrú stravu (obedy a večere): – donáška jedál pred dvere Vášho bytu / domu – cena jedla – priemerná v regióne 2. upratovanie bytu: – v dohodnutom čase, podľa Vašich požiadaviek – cena dohodou 3. prepravíme Vás k lekárovi a späť domov (až k dverám). Potrebujete iné služby pre chod Vašej domácnosti? Zabezpečíme. Kvalitné služby za primeranú cenu. Neváhajte a kontaktujte nás: tel. 057/ 778 4797 l 0905 700 869 l e–mail: postaramesa@gmail.com JE ČAS NA SLUŠNÚ JESEŇ ŽIVOTA – TOĽKO SI KAŽDÝ ZASLÚŽI!


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 11. 2012

Viete prečo majú v TRŽNICI OC Humenné najnižšie ceny? Lebo majú NAJNIŽŠIE CENY NÁJMU v Humennom! Tel. 0915 90 19 19

PODVI­H ORLATSKÉ PE­K ÁRNE a CUKRÁRNE,­a.­s., Mierová 34, 066 54 Humenné ECLIPSE

ECLIPSE DF

HIRVIK

VALLAURIS 3

YXOS MR

LYTHAM

TOMERA

ELOVIK DENVER 01 NOIR SELESTAT 2

PLATÍ V TERMÍNE OD 1. 11. DO 21. 12. 2012, ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB l DODÁVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY

MINIFARMA UDAVSKÉ

CHCE­T E­PODNI­K A? Ponúkam do prenájmu

ponúka na predaj

REŠTAURÁCIU VERCHOVINA v Humennom

za výhodných podmienok (aj na rôzne iné podnikateľské účely). Viac informácií – 057/ 775 4450 l 057/ 776 2966

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V Á RA

20. 11. a 27. 11. 2012 o 14.30 hod.

VODIČSKÉ KURZY

skupiny B

v Humennom Chemlonská ul. 112

0905 721 562 0905 671 814

SVADBY 2013 tel. 0905 940 390 email: info@jmphoto.eu Ján Meňoščík www.jmphoto.eu F i r m a VA S

po nú ka pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop

l ze mia ky a cibuľu na zimné uskladnenie (pôvod Slovensko) l neskorú kapustu na nakladanie l l l l

ĎALEJ V PONUKE: kŕmne zmesi pre hydinu gra nu le pre psov pšenica mieša né šro ty

Dovoz ZDARMA Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 7796 175

ponúkajú voľné pracovné miesto pre stredisko HUMENNÉ

EXPEDIENT / KA Požiadavky:

v stredoškolské vzdelanie – odbor ekonomický

v minimálna prax 2 roky v práca s PC – WORD, EXCEL v samostatnosť, flexibilita Žiadosti zasielajte na adresu akciovej spoločnosti.

Holuby na slávnostné príležitosti

svadby krstiny pohreby tel. 0911 690 620 v v v


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19.11.2012

I nz erá t y p rij íma m e a j t ele fon ic k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

4,30Eura 2.tr.3,30Eur/m2; DLÁŽKOVICU a DOKONČOVACIE LIŠTY. Doveziem. Tel. 0915863227,0911168982. l Dám do prenájmu zre- l Predám bločky po rekonštruovaný 3–izb. byt na konštrukcii RD. Cena 1%. Partizánskejul.v Humennom. Tel.0915609513. Tel.0907287702. l Bytové družstvo Humenné l www.hviezda–humenne.sk ODPREDÁVA skladové zásoby ponúkapriestorynaprenájom: sozľavou30–70%.www.byprízemie–40m2,50m2,resp. tovedruzstvohe.sk/ sekciaAk100m2.Tel.0904364762. tuality.Tel.057/7723011. l Dámdoprenájmukancelárske Predám ZVLHČOVAČ a skladové priestory na Jase- l novskejul.(zaZemplínom)v Hu- a PRAČKU VZDUCHU (2v1), vhodný pre alergikov. Tel. mennom.Tel.0905271156. l Dámdoprenájmubufetv Hu- 0915300671. l PredámRPEuroT1000+ pemennom.Tel.0915901919. ňažnýbox.Málopoužívaná.Cena200Eur.Tel.0907667122. l Predám horský bicykel v dobromstave.Cena50Eur. Tel.0949375620. l Kúpim FAZUĽU. Tel. 057/ l Predám málopoužívanú 270 l MRAZNIČKU zn. Elek7752959. trolux. Cena 150 Eur. Tel. 0908378717. l Predám guľovnicu zn. ZKK–601, kal. 243 W, viacránovás puškohľadom(typ:zeis l Predám garsónku (plast. 4x32).Tel.0905868948. okná) na Hrnčiarskej ul. l Predám nerezový vodník v Humennom. SÚRNE. Cena nakozubovúvložku,dymovod dohodou.Tel.0908569777, 15cm.Tel.0911951145. l PredámZIMNÉPNEUMATI0918653600. l Predám2–izb. byt napríze- KY (4 ks) zn. Barum Polaris mí(OV,64m2)s balkónom+ 2 na diskoch, 165/70/R13. pivnice, v centre mesta HE na Super stav, cena 150 Eur. Gorkéhoul.Tel.0905153944. Tel.0918192157. l Predám 2–izb. byt v OV (65 l Predám RADLICU na sneh m2) na Mierovej ul. v Hu- zatraktor,š270cm,v70cm. Presná kópia originálu. Cena mennom.Tel.0908215861. l Predám3–izb.byt(75m2) 550Eur.Tel.0907398505. Predám 5–plužkový na Košickej ul. v HE. Tel. l RIADKOVAČ,z tohodvekrajné 0905910681. l Predám 3–izb. byt (OV) na súsnímateľnénaprepravu.CeMierovej ul. v HE. Tel. 0918 na300Eur.Tel.0907398505. l Predám 17–plužkový KUL371648. l Predám3–izb.družstevnýbyt TIVÁTOR s hydraulicky zdvív pôvodnomstave(3.posch.)na hacími bránami. Cena 520 Košickej ul. 14 v HE. Cena 27 Eur.Tel.0907398505. l Predám3–radličnýPLUHs ka700Eur.Tel.0905140427. l Predám 3–izb. byt v Hu- lenými lemešami. Ľahká manipulácia, málo používaný. Cena mennom.Tel.0905913630. l Predámrodinnýdomv Ko- 3996Eur.Tel.0907398505. chanovciach.Cenadohodou. l Predám 5–t VLEČKU. Plne funkčná, kyper, elektrika, Tel.0905181647. l Predám dom v Humennom. ručná brzda, vzduchom brzdená,pneumatikyakonové,nová Tel.0905913630. l Predám mur. chatu so podlaha, kvalitné bočnice. Cezáhradou v ZO Drienovec na699Eur.Tel.0907398505. v HE.Tel.0905910681. l Predám chalupu vo Vyšnej Jablonke.Tel.0911951145. l Predám 14–ár. pozemok v HE,blízkocentramesta.Tel. l Predám mladé kotné KOZIČKY. Tel. 057/ 769 6229, 0911951145. l PredámgarážnaSídl.I v Hu- volaťpo20–tejhod. mennom. Cena dohodou. Tel. l Predám ŤAŽNÉHO KOŇA. 0902417482,0907495714. Tel.0904296646. l Predám ŠTENIATKA pl. l Predám bukové odrezky. Bischon frise, biele neplznúTel.0908102786. ce. Odber možný ihneď. Tel. l PredámPALIVOVÉDREVO. 0903604668. Tel.0908371259. l Predám ŠTENIATKO pl. l Predaj palivového dreva. Yorkshirský teriér –  fenka, Tel.0917083374. bez PP (očkované, odčervené). l PredámTATRANSKÝPROFIL Záruka malého vzrastu. Cena – Perodrážka (brúsený): 1. tr. dohodou.Tel.0905860683.

Prenájom

Kúpa

Predaj

Drobnochov

Rôzne l Hľadám prácu napr. ako UPRATOVAČKA, príp. POMOCNÁSILAv kuchyni.Poberám rodičovský príspevok, dcéra navštevuje MŠ. Tel. 0919225900. l Potrebujete ELEKTRIKÁRA? Volajte non–stop. Tel. 0915 978132. l HĽADÁM PRÁCU v okrese Snina ako automechanik nákladnýcha osobnýchmot.vozidiel, alebo zatepľovač / sádrokartonár,resp.murár. Tel.0917410948. l KVETINÁRSTVOErikanaul. SNP13v Humennom.Totálny výpredaj–zľavyaž50%. l Výkup / predaj / servis MOBILNÝCH TELEFÓNOV. Chemlonský internát na ul. 26.novembrav Humennom. l VYMEŇTEsvojÚVERzavýhodnejší BEZ PRÍJMU a RUČENIA.Tel.0918716807. l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusomv EÚa naUkrajinu.Tel. 0908641364. l PREPRAVAOSÔBklimatizovaným 8+1 mikrobusom po EÚ.Tel.0907957782. l ZÁMKOVÁDLAŽBA–predaj a pokládkazabezkonkurenčné ceny.Tel.0907927970. l REKONŠTRUKCIE bytov a domov–kompletstavebné práce, zateplenie. Prenájom lešenia.Tel.0903527409.

Ponuka práce l PrijmemCUKRÁRAnaspoluprácu (aj 50 na 50). Tel. 0905766169. l PrijmemPREDAVAČKUdomäsiarnev HE.Tel.0905433946. l PrijmemšikovnýchMURÁROV / ZATEPĽOVAČOV / OBKLADAČOV / SÁDROKARTONÁROVnaDPP(soŽL).Práca:Prahaa okolie,ubytovaniezabezpečené. Výhodné platobné podmienky,úkolovápráca,nor.hod. 850–1100Eur,poskytujemezá-

NOčNÝkLUbv StarejTurej

prijíma na pozíciu hosteskya spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905244226

Poïakovanie Touto cestou vyjadrujem svojeúprimnépoďakovanie NikoleŠMAJDOVEJ, bytomSuchýJarok, zadočasnúopaterua vrátenie môjho strateného šteniatkaplemenaCavalierking. Vďačná majiteľka

P R Á C A Obsadzovaniemiest v okresoch Snina a Medzilaborce napozíciu:

l

OBCHODNÍK (ŽL)

preposkytovaniepôžičiek l INKASNÝ PRACOVNÍK (ŽL)

tel. 0908143139 TEChNiCkézAbEzpEčENiE pre: - obecné slávnosti - koncerty, turné - plesy, prezentácie - svadby, recepcie OSVETLENiE,OzVUčENiE pRESTREŠENiE,pÓDiUM LEDViDEOSTENA Myslite na Váš ples už teraz! Všetky plesy 2013 objednané do konca novembra s 25% zľavou

0911809750l 0918224019 zvuk@mail.t-com.sk

lohy. Volať, alebo sms, budeme vás kontaktovať. Nie sme prac. agentúra. Tel. 00420 72165 3172,00420723191724. l Prijmem VODIČA MKD. PodmienkouVPsk.C+E,prax nutná.Tel.0905271156. l Prijmem AUTOMECHANIKA.Tel.0918519906. l Ponúkame prácu na ŽL v okresoch Snina a MedzilaborcenapozíciuOBCHODNÍK (poskytovanie pôžičiek) a INKASNÝPRACOVNÍK.Tel. 0908143139. l SBSkurzyodbornejspôsobilosti.Tel.0915111116.

Moder EFEKT s.r.o. Mgr.JozefOĽhA

Žalúziel Sieťkyl Rolety VonkajšiežalúzieC50,C80,z90 Výmenalamiel navonkajšíchplast.roletách 0577764843/ 0905357433 mgr.olha@mail.t–com.sk www.zaluzie–humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

PRÁC EPUG AČ EVKÁR OVOPÄŤZAU JAL IGAL ÉR IUMESTABRAT IS LAV Y

Žiacii ped ag ógzísk al idipl om

GalériamestaBratislavyprojektom„Umeniezblízka“symbolickyvyšlazosvojichbránužpoštvrtýkrát.Cieľom projektubolo,abysapriamodoškôlprinieslidielamodernéhoa súčasnéhoslovenskéhovýtvarnéhoumenia20. a 21.storočiaformoureprodukciízozbierokgalérie,s ktorýmsamladíľudianemajúmožnosťbežnestretávať. Projekt pozval žiakov škôl na zaují- bol pre žiakov a samotných peda- veľmi presnou formuláciou pocitov, mavé dobrodružstvo komunikácie gógov skvelý zážitok. Projekt nám aké v nich dielo vyvolalo, inokedy s dielom, na jeho tvorivú interpretá- opäť ukázal nové možnosti práce sme sa zabavili originalitou interpreciu. Do tohto programu sa opäť za- s umeleckým dielom, ktoré boli tácie. Žiaci dokázali, že ani výtvarné pojili žiaci a pedagógovia zo ZŠ Pu- spestrením vyučovacieho procesu umenie, ako špecifická forma kogačevova v Humennom. Tento spô- na hodinách výtvarnej výchovy. munikácie, im nie je cudzie. Pretože sob komunikácie s umením nás Žiaci prejavili vysokú vnímavosť projekt je súťažný, aj tento ročník veľmi oslovil. Od januára do júna to a pri interpretácii ma prekvapili bol pre nás úspešný. Žiaci školy získali diplom za účasť vo vzdelávacom programe Umenie zblízka a Mgr. Ľudmila Hanáková získala diplom za pedagogický prínos v rámci vzdelávacieho programu. Mgr.ĽudmilaHanáková

- 19.11.2012

Zohrial inej edn osrdc e… Tak ako v knižnici pribúdajú zväzky, tak človeku pribúdajú roky… tymito slovami sa začalo kultúrne popoludnie, ktoré pre starých rodičov pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravili deti zo ŠKO pri Základnej škole na Ulici dargovských hrdinov v Humennom pod vedením vychovávateliek. Básničky plné vyznaní k starkým, piesne i tan ce zohriali nejedno srdce či zarosili oči babičky a dedka, ktorí sa na tejto slávnosti zišli. V závere podujatia deti odovzdali svojím starkým kytičku a srdiečko a posedeli si pri šiškách a čaji. Ľudmila Špaková

Žiaci 7. B Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom. Využitie dramatizácie je jednou z najhravejších didaktických metód pri vyučovaní anglického jazyka. A tak žiaci 1. A zo Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom strávili niekoľko týždňov nácvikom divadelného stvárnenia rozprávky A big turnip, ktorá je anglickou verziou slovenského ťaha nia repky. Pod réžiou Mgr. Moniky Gajdošovej si každé z detí vyskúšalo vybranú rolu. Postavám v triednom divadielku nemohli chýbať ani krásne masky, ktoré vytvorili samotní žiaci. Povzbudené prváčence sa už dnes tešia, ako si zábavnou formou spestria ďalšie hodiny cudzieho jazyka. Mgr. Miroslava Laudová, snímka: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková

Jedinečný zážitok pripravili pre žiakov Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom členovia Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Program pod názvom Duša plná ľudí bol ukážkou hudobného, tanečného a speváckeho majstrovstva zboru s odkazom na rusínske kultúrne dedičstvo. Neutíchajúci aplauz bol dôkazom toho, že naše kultúrne tradície sú mimoriadnym pôžitkom i pre mladšie generácie. Text: Mgr. Miroslava Laudová. Snímka: Mgr. Ján Andrejčík

Z d r a v á  v ý ž i v a  –  p r e v e n c i a  o b e z i t y

Sme žiakmi ŠZŠ, Třebíčska 16 v Humennom a chceme sa s vami po deliť o naše spoločné zážitky. Dňa 14. novembra sme prežili krásne a zaujímavé dopoludnie v objekte Záchrannej brigády HaZZ v Hu mennom. Skúsili sme si niečo z ťažkej práce záchranárov a hasičov, keď nám umožnili striekať vodu z hadíc, vojsť do hasičských vozidiel, zapnúť húkačky. Chlapi, ktorí nás sprevádzali, boli veľmi milí a ochotní. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu niekedy nabudúce. Žiaci mediálneho krúžku pod vedením PaedDr. Ivety Bicákovej

Ôsmeho novembra sme si do našej Materskej školy v Udavskom pozvali pracovníčku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom MVDr. Miriam Gulyásovú, ktorá prišla deťom porozprávať o zdravej výžive a o prevencii obezity u detí. Vysvetlila deťom, že správne návyky zdravého spôsobu života si formujú už v útlom veku. Majú mať dostatok času na hry, na zdravý pohyb i zdravé stravovanie. Porozprávala o vhodných i menej vhodných potravinách. Deti potom na názorných ukážkach rozoznávali a triedili jednotlivé potraviny. Dozvedeli sa, kde sa vyskytujú vitamíny, minerály a vlákniny a o ich dôležitosti pre ľudský organizmus. Hovorila deťom o obezite a ako jej predchádzať pohybom a pravidelným športovaním. Na záver deti rozprávali o ovocí a zelenine, ktorú majú radi a že budú jesť menej sladkosti, aby mali zdravé a pekné zuby a predchádzali obezite. Iveta Szilvasiová

pv2012-47  

noviny Pod Vihorlatom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you