Page 1

Prijmeme do zamestnania väèší poèet ¾udí.

Nástup možný ihneď !!! 0917 788 549

polmarket@polmarket.sk

ROČNÍK: XV

ČÍSLO: 33

13. 8. 2012

CENA: 0,40 €

SUPER PÔŽIÈKA POZOR NOVINKA!

- PRE ZAMESTNANÝCH a DÔCHODCOV, - PRE FIRMY, ŽIVNOSTNÍKOV a OPATROVATEĽKY v ZAHRANIČÍ

PeterFerjakz HažínanadCirochoua MichalČernegaz Ľubiše sú našimi prvými účastníkmi hubárskejligy. Viac na strane 4.

P R Á C A Obsadzo va nie miest v okrese Snina a Medzilaborce na pozíciu

OBCHODNÍKA (so ŽL)

pre poskytovanie pôžičiek tel. 0908 143 139

Teraz úver do 5000 € aj bez ručiteľa - úver do 900 € len na dva doklady totožnosti + DARČEK PRE VÁS

Info: 0905 366 416

H¾adáš prácu v zahranièí? Zaregistruj sa na www.bee-job.eu

Obec JASENOV pozýva 26.

augusta (nedeľa) od 14.00 hod. na 19. ročník

Sotáckeho folklórneho festivalu

Jasenov - futbalový štadión

V programe vystúpia: a mažoretky Jasenov a DFS Dupna Jasenov a Mihaľovske nevesty a beťare a FS Kyčera a Ing. Barančík (country) a Rusinsky holosy a Simona Čechová (Humenné) a Ľudová kapela (Poľsko) a FS GRADINA (Slovinsko) a FS Šiňava (Snina) ... kolotoče, jazda na koníkoch, občerstvenie Od 19.00 hod. ľudová veselica a DJ BERTI a prekvapenie... živá muzika

Humenné, Jasenovská ul. – za starým mostom

MIMORIADNA ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

A K C I A !!!

kuracie prsia chladené kuracie krídla chladené kuracie stehná chladené kurča chladené bravčové karé bravčové pliecko bravčová krkovička bravčové stehno bravčový bôčik bravčové rebrá

– – – – – – – – – –

3,85 1,49 1,95 1,99 4,09 2,95 3,79 3,25 2,79 2,95

€ € € € € € € € € €

/ / / / / / / / / /

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

AKCIAPLATÍDOVYPREDANIAZÁSOB Z Á K A Z N Í C K A K A R TA – N A M I E S T O B O D O V

OKAMŽITÁ

Z Ľ A VA


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l Augustovévetrysúposloviajesene l V auguste, keď severák fúka, prináša stále počasie l Ak naNanebovzatiePannyMárieprší,môžeteočakávať 50 mokrých dní l Ak je na Máriino Nanebovzatie jasno pred východom slnka, príde krásna jeseň l Od Nanebovzatia končia kúpania l Ak na sv. Rocha prší, príde peknájeseň.(cin)

Kiná pozývajú FAJN Humenné 17. – 18. 8. Imaginárne lásky Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 14. 8. Muži v čiernom 3 19. 8. Lollipop monster Zač. predst. o 19.30 hod.

SPRAVODAJSTVO

Te raz je v kurze gu lá šo má nia Kytièka k meninám

Pamätámsaakoponežnejrevolúciistavalibankovédomya kostoly. Dnesvidíme,žehonosnébankovédomysaprenajímajúa ichinvestorom už patrí len časť pôvodnej budovy. Nedávno mi jeden bývalý zamestnanecbankypovedal,žednesbysav Humennomužvšetkyzmestilidotejjednej,ktorástálazasocíkunahumenskomnámesti.Kostolysa zaminuléhorežimustavaťnemohli,takžeponežnejbolaichvýstavbalogická.Alečibolologickéstavaťkostolytrochvierovyznanív obci,ktorá mámáloa ešteajprestárlychobyvateľov,natoužmusiahľadaťodpoveďzainteresovaní.Postupnesamódnea masovopracovalonaplynofikácii,vodovodoch,čikanalizácii.Takakorástlaobčianskavybavenosť a najmänavidiekuužchýbalipeniazenainvestície,presunulsazáujem naspoločenskéakcie.Ničprotinim,veďutužovanieživotaobyvateľov obcejejednouz potrebnýchaktivít.Lenmitrochuvadítohtoročnágulášománia.Starostajednejobcesiposťažoval,žeto,čoonivymysleliako súťažpredštyrmirokmi,majúuždnesv takmerkaždej.Použilsomtakmer,lebov Sninemajúsúťažtatarčenýchpirohov. Marián Šimkulič

V AREÁ LI NE MOC NI CE ANDRE JA LE ŇA V CHÁTRA JÚ CICH BU DO VÁCH BEZDO MOVCI

Na opustenej stavbe sa podpísal čas i nezáujem

Galéria Andrej Smolák

Kedy na plaváreò

Kam do lekárne Pohotovostné služby v HUMENNOM: 13. 8. Lekáreň Dr. MAX - KAUFLAND, 14. 8. Lekáreň MÁRIA, 15. 8. Lekáreň HARMÓNIA, 16. 8. Lekáreň Dr. MAX PHARMSTORE, 17. 8. Lekáreň AVICENA, 18. 8. Lekáreň HARMÓNIA, 19. 8. Lekáreň Dr. MAX - PHARMSTORE. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

13. 8. 2012

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

V areáli Nemocnice Andreja Leňa v Humennom v ostatnom čase je čulý stavbársky ruch, budujú sa nové pavilóny, niektoré zas znepokojujúco chátrajú. V kritickom príspevku čitateľka na jeden z nich poukázala. Ku „klenotom“ medzi opustenými búrané steny, zničené podlahy stavbami možno bez pochýb zara - a deravá strecha slúžia ako miesto diť i časť chátrajúcich budov v areá - na hromadenie odpadu, či už zo li humenskej nemocnice, kedysi zničenej budovy alebo prineseného patriacej k najmodernejším, dnes novými obyvateľmi. Zápach moču, v hoteli Karpatia Humenné však už rokmi nevyužívané a v de - ľudských výkalov, skazených potral Súčasné ukrajinské umenie zolátnom stave. Len pár desiatok vín a alkoholu nasvedčuje tomu, že Námestie Centrum Snina metrov od lôžkového oddelenia chi- toto miesto je vhodné na šírenie sa l Partitúra – Súzvuk múz: výstava členov Umeleckej besedy slo- rurgie a novorodeneckého areálu chorôb. Nehovoriac o hlučných povenskej k 150. výročiu narodenia Clauda sa nachádza rozsiahlejšia budova, sedeniach spojených s konzumáDebussyho. Vystavujú: Rudolf Moško, ktorá v rokoch svojej slávy zahŕňa- ciou alkoholu a iných omamných Běla Kolčaková, Slavomír Brezíra, Jaro- la kuchyňu, ústavnú práčovňu a ko- látok. Vyvstáva teda otázka, či táto slav Uhel, Martin Račko, Marta Chabado- tolňu. Na pohľad opustená stavba, situácia ostane bez povšimnutia vá, Emil Semanco, Andrej Smolák aďalší. na ktorej sa podpísal čas. Mnohí a následného riešenia, alebo sa Otvorené: utorok – streda 10. – 12. ale ani len netušia, že dnes slúži budeme môcť tešiť nielen z nových hod., štvrtok – piatok 13. – 17. hod. ako nocľaháreň bezdomovcom. zástavieb ale i z čistého a zdraviu Návštevu galérie v inom čase mož - Porozbíjané sklá a vypáčené dvere neohrozujúceho prostredia nemoc Michaela Jurcová no dohodnúť na tel. 057 762 43 48. len viac umožnili prístupnosť. Pre- nice? Múzeum moderného umenia Andy Warhola Medzilaborce lObraz ako písmo, písmo v obraze – výstava diel Andyho Warhola, Roberta Indianu, Steva Kaufmana, Roya Lichtensteina, J. M. Basquiata, Martina Knuta, Petra Kalmusa, Daniela Brogyanyiho, Jitky Kopejtkovej, Dušana Sekelu a Eriky Jakubčinovej. Otvorené utorok – piatok od 10. do 16.30 hod., v sobotu a nedeľu od 12. do 16.30 hod.

Vnútorný bazén ut. - ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna ženy/muži piatok od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. Letné kúpalisko po. - ne. od 10.00 hod. do 19.00 hod.

-

Taktovyzeráčasťdehonestovanýchpriestorovv nemocnici.

Pre vádzko va teľ vy zval ma ji te ľa k re konštrukcii Prevádzkovateľom Nemocnice Andreja Leňa v Humennom je akciová spoločnosť Svet zdravia. Od hovorkyne spoločnosti Zuzany Gajdoší kovej sme ku kritickému postrehu dostali nasledovné vyjadrenie. Po preverení skutočnosti môžeme však neboli vykonané žiadne stak zaslanému podnetu konštatovať, vebné a ani rekonštrukčné práce. že dopytovaný objekt bývalej kuchy - V priebehu týchto dní bude vlastník ne a práčovne, ktorý je dlhodobo mi - vyzvaný k predloženiu dôvodov nemo prevádzky, bol odpredaný ako začatia prác. Nemocnica nemá iný prebytočný majetok súkromnej oso - reálny dosah na vlastníka a ani be. Odpredaj sa uskutočnil minulý možnosť zasahovať do súkromného rok a vzťahoval sa tak na budovu vlastníctva. Zodpovednosť za stav ako aj na pozemok pod objektom. a zabezpečenie budovy je v plnom Nový vlastník avizoval kompletnú rozsahu právoplatného vlastníka rekonštrukciu s termínom začatia a teda nemocnica nenesie zodpoprác v máji 2012. K dnešnému dňu vednosť za súčasný stav.

Od 13. - 19. 8. 2012 oslavujú meniny: Ľubomír, Mojmír, Marcela, Leonard, Milica, Elena-Helena, Lýdia.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. – 17. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod., skanzen otvorený denne od 10. do 18. hod. Vihorlatské osvetové str. Humenné l 15. 8. o 16.30 hod. Eva Tkáčiková: HEart – vernisáž. Vihorlatská knižnica Humenné l 16. 8. o 16. hod. Lukáš Mano: Rozum v plameňoch – prezentácia, autogramiáda a beseda s autorom. Mestské kultúrne str. Humenné l 19. o 17. hod. Kultúrne leto: pri Fontáne lásky A´cappella Free voices z Prešova l Vo výstavnej sieni Domu kultúry Krajiny, rodiny a tajomstvo – výstava obrazov Zory Varcholovej. Mestské kultúrne str. Snina l 18. – 19. 8. v RO Rybníky Eurofest Slovakia 2012 – medzinárodný festival detských a mládežníckych umeleckých súborov a sólistov. Galakoncert – nedeľa 19. 8. o 14. hod.

Opustili nás V HUMENNOM Miroslav Talpaš, nar. 1966 Helena Jancurová, nar. 1938 Štefan Karnay, nar. 1928 Paulína Závodská, nar. 1937 V SNINE Anna Mullerová, nar. 1937 Margita Avuková, nar. 1945 Anna Leňková, nar. 1925 V MEDZILABORCIACH Mária Kuraňková, nar. 1928 V BELEJ NAD CIROCHOU Pavol Štofira, nar. 1950 V DLHOM NAD CIROCHOU Mária Vitkovičová, nar. 1921 V KAMENICI NAD CIROCHOU Štefan Majický, nar. 1953 V KARNEJ Pavlína Čamaková, nar. 1923 V KOCHANOVCIACH Margita Kenderešová, nar. 1934 V MODRE NAD CIROCHOU Ján Sivčo, nar. 1946 Michal Ihnat, nar. 1956 V PALOTE Vasiľ Marko, nar. 1927 V PAPÍNE Slávka Birbičová, nar. 1977 V PORÚBKE Jozef Struňák, nar. 1944 V PRITUĽANOCH Mária Harajdová, nar. 1937 V PTIČOM Štefan Struňak, nar. 1922 V ROŠKOVCIACH Helena Čerevková, nar. 1937 V RUSKOM POTOKU Mária Žižanová, nar. 1925 V UBLI Mária Čopová, nar. 1928 VO VYŠNOM HRUŠOVE Jozef Petko, nar. 1935 V ZBOJI Mária Zimovčaková, nar. 1931 Nech im svieti svetlo večné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

ROZŠÍRENÉSPRAVODAJSTVOZ ROKOVANIAMESTSKÉHOZASTUPITEĽSTVAV HUMENNOM

Odobren ýproj ektnavýs tavb u86byt ov

Voštvrtok9.augustasauskutočnilozasadnutieMestskéhozastupiteľstvav Humennom.Otvorilaho a viedlaprimátorkamestaJanaVaľová.Poslaneca zástupcaprimátorkyAndrejSemanconavrhol,aby dorokovaniabolazaradenáajinformáciao protestekrajskéhoprokurátoraprotiuzneseniuMsZv Humennomz 9.novembra2011,v tejjehočasti,v ktorejsauznieslonaprijatíVZNo obmedzeníhazardných hier.Pomerom14za,proti4,5sazdržalinávrhprešiel.PoslanecJozefBabjaknavrholstiahnuťprerokovaniežiadostiBytovéhodružstvao delegovanieinéhozástupcuTKRakočlenavalnéhozhromaždenia.NanávrhposlancaMichalaBabinasvojnávrhposlanecstiahol.PoslanecIvanHoptanavrholprerokovaťajdotáciepre1.Tenisovýklub.Pomerom10za,1proti,zdržalosa12,návrhneprešiel. Búrlivá bola diskusia k Všeobecne záväznému nariade- vy, výstavby a RR vo výške 30% z kúpnej ceny a z úve niu o miestnych daniach a o miestnom poplatku za ko - ru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo munálne odpady a drobné stavebné odpady. Eva výške 70 % z kúpnej ceny. Z diskusie: Andrej Semanco Leňková z finančného odboru, ktorá materiál predklada- – My nenesieme žiadne riziko, nás to nebude nič stáť. la uviedla, že ide len o mierny nárast zvýšenia oproti Primátorka Jana Vaľová: Keď si my teraz podáme iným mestám. Poslanec Michal Druga argumentoval, že žiadosť na výstavbu bytovky, od prvého dňa ako vezmekým minulá vláda ubrala samosprávam 126 miliónov me úver, tak ju splácame. Keď oni bytovku postavia, Eur a schválila zákon, ktorý samosprávam určuje zvyšo- musia ju skolaudovať, tie byty budú hotové, my na časť vanie daní, v Humennom bude dopad daní cca 5–6 Eur požiadame o úver z Fondu rozvoja bývania. Úver na jednu rodinu. Poslanec Andrej Semanco zdôraznil, okamžite začíname splácať, no keďže byty už budú skože v meste sa už 12 rokov dane nezvyšovali a Humenné laudované a budeme tam mať nájomníkov, priamo námá za odpad najnižšiu cenu 13,5 Eura. Poslanec Juraj jomnící nám ho budú splácať. Poslanec Milan MňaVaňo uviedol, že ak nebudeme zvyšovať dane, budeme hončák: Otázka je, koľko firma na tých bytoch zarobí. mať vplyv na zamestnanosť. Opýtal sa, prečo máme Pokiaľ tam nebude rozpočet, my prehľad nemáme, čo zvyšovať dane pre súkromníkov a podnikateľov a pritom treba a koľko to bude stáť. My sa pýtame, prečo to nešetriť na MsÚ? Primátorka Jana Vaľová argumento- mesto nekúpilo už v minulosti, keď boli dobré podvala, že kým pre rodinu bude výpadok 5–6 Eur ročne, mienky. Dnes nemáme informácie, aby sme vedeli návýpadok mesta je v prepočte väčší a že pozastavila vý- klady na rekonštrukciu. Na návrh poslanca Milana Mňadavky na činnosť úradu. Andrej Semanco: O čom dis- hončáka jednohlasne prešiel návrh, aby sa cena kúpnej kutujeme, keď niekde zvyšujú o 100 až 150 percent zmluvy uzatvorila až po predložení rozpočtu jednotli a my o 6–7 Eur? Jozef Babják: Urobme to, čo je zo zá- vých prác. Pomerom 18 za, nikto proti a nikto sa kona nutné, čo tam musí byť. Vytkol cenu pol milióna nezdržal prešiel aj celkový návrh. Nataša Mocáková Eur za odpad na Podskalke, na ktorý sa skladá mesto. uviedla žiadosť o dotáciu pre Mládežnícky hokejový Po ukončení diskusie zastupiteľstvo schválilo VZN klub Humenné na činnosť hokejových mládežníckych s účinnosťou od 1. 1. 2013, keď za hlasovalo 15, proti 3, družstiev vo výške 25 tisíc Eur a žiadosť o dotáciu pre zdržali sa 5. Keďže k informácii o proteste krajského CVČ Dúha na činnosť futbalových mládežníckych prokurátora uvádzame viac v rozhovore, obmedzíme sa družstiev vo výške 5 000 Eur. Poslanec Alexander Fena hlasovanie: za 16, proti 2, zdržalo sa 5. Ďalším neu- cura uviedol, že v CVČ už dostali 18 tisíc a do konca roralgickým bodom rokovania bol investičný zámer na ka im chýba ešte 5 tisíc Eur. Poslanec Juraj Vaňo žiadal odkúpenie stavby na Komenského ulici v Humennom aj pre futbalistov 25 tisíc Eur. Za bolo 10, proti 1, zdržaako bytového domu s bytovými jednotkami pre potreby lo sa 11, takže návrh neprešiel. Po ukončení diskusie nájomného bývania a zámer na odkúpenie súvisiacich všetci 22 poslanci hlasovali za pôvodne predložený ná pozemkov a infraštruktúry. Zámer predložený spo- vrh. Ďalej poslanci neodobrili návrh na zvýšenie ločnosťou GMT projekt z Bardejova je na rekonštrukciu cestovného v mestskej autobusovej doprave a jedobjektu a následnú výstavbu 86 bytov, pričom spo- nohlasne sa priklonili k potrebe hľadať ďalších autoločnosť v ponukovom liste uvádza spôsob financovania dopravcov. Poslanci vzali na vedomie vymenovanie kúpy nehnuteľností pomocou finančnej podpory z dotá- riaditeľky MsKS Mgr. Marty Helemíkovej od 10. auguscií na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona ta, prerokovali žiadosť BD o delegovanie iného o Štátnom fonde rozvoja bývania. V zmysle navrhova- zástupcu ako člena valného zhromaždenia TKR, pričom ného by mala byť celková kúpna cena bytového domu konštatovali nutnosť prehodnotenia účasti mesta. uhradená prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopra- K ďalším bodom sa ešte vrátime. MariánŠimkulič

Z TLAČOVEJBESEDYS PRIMÁTORKOUHUMENNÉHOJANOUVAĽOVOU

Smezaobmedzen iehaz ard u Po vypočutí si informácie o proteste krajského prokurátora proti uzneseniu MsZv Humennomz 9.novembra2011,v tejjehočasti,v ktorejsauznieslona prijatíVZNo obmedzeníhazardnýchhier,sauskutočnilostretnutienovinárov s primátorkouHumennéhoPhDr.JanouVAĽOVOU(nasnímke). – Keďže Okres- a ak ho neprijme, tak prokurátor –Nie som za to, aby bolo úplne ná prokuratúra má možnosť dať to na súd, ktorý všetko zrušené, ale som za to, v Humennom o všetkom rozhodne. Stojíme si aby boli tieto automaty strážené dvakrát zamietla však za tým, že všeobecné zá- najmä pred mládežou a prístup podnety firiem, väzné nariadenie je v poriadku. k nim bol obmedzený. Myslím si, l V diskusii na zastupiteľstve že občania kvitujú, že v Hu ktoré dali protest na predmetné uznesenie v Hu - saveľakrátspomínalarovnosť mennom skončil uvedený hazard, mennom o zákaze hracích auto - možnostípodnikania… my sme za obmedzenie hazardu. matov a krajský prokurátor vznie– Ani jeden podnikateľ, ktorý l Naznačiliste,žeMinisterstvo sol spomínaný protest, obrátili sme protestoval proti zrušeniu hazar- financiíSRpripravujenovýnása na Generálnu prokuratúru SR, du v meste, na nás nemôže uká - vrhzákonanauvedenútému… aby rozhodla, aký postoj má k to - zať prstom, pretože sme právne – Kým sa návrh zákona dostane mu zaujať mesto. Pretože prokurá- v podnikaní nikomu nebránili. do parlamentu, je to dlhá cesta. tor právne napadol uznesenie, kto - Všetci piati páni, ktorí predtým Neviem, čoho sa bude zákon dorým sme túto legislatívu prijali, čiže prevádzkovali hracie automaty týkať, či herní, barov alebo len katen formulár. Akonáhle Generálna a prišli so žiadosťou o otvorenie sín. Neviem teda ešte posúdiť, prokuratúra SR potvrdí protest kra- kasína, odišli s mojou kladnou ako to bude celé vyzerať, no môjského prokurátora, dáme o tomto odpoveďou na svoju žiadosť. žem s istotou povedať, že my tenl Aký je teda váš názor na to zákon budeme rešpektovať. proteste hlasovať – mesto buď prijme protest, alebo neprijme protest obmedzeniehazardu? MariánŠimkulič

-

13.8.2012

Policajné správy Vo štvrtok 9. augusta došlo na cestnej komunikácii medzi obcamiZbudskéDlhéa Hrabovecnad Laborcom k tragickej nehode. Uvedeným úsekom viedol v tom čase 43–ročný muž z Medzilaboriec os. auto zn. Škoda Favorit. Podľa doterajšieho vyšetrovania vodičovi náhle z lesa vbehol do jazdnejdráhy8–ročnýchlapeczo ZbudskéhoDlhého.Maloletýchlapec utrpel zranenia nezlúčiteľné soživotoma ajnaprieksnaheprivolaných zdravotníkov na miesto nehody sa im ho nepodarilo oživiť.Okolnosti,príčinya mieruzavinenia dopravnej nehody vyšetrujepolícia,bolozačatétrestné stíhaniezaprečinusmrtenia.

LÚP EŽNÉPREPADNUT IEV BYTOVKE Humenský policajný vyšetrovateľ obvi nil 9. augusta zo zločinu lúpeže 58–ročného muža z Bardejova. Obvi nený mal podvečer 8. augusta prepadnúť vo vchode jedného z bytových domov na Laboreckej ul. v Humennom 57–ročného muža. Na schodisku smerujúcemu dolu k nákladnému výťahu mal muža sotiť do chrbta, v dôsledku čoho poškodený spadol tvárou na zem a zostal nehybne ležať. Následne mal svoju obeť prehľadať a ukradnúť mu zväzok kľúčov a peňaženku, v ktorej boli osobné doklady a 0,50 Eur. Pri lúpeži utrpel prepadnutý muž zranenie s dobou liečenia do 7 dní. Policajti muža obvineného z prepadu chytili večer 9. augusta. Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby.

VYKRADLIPOTRAVINY Železničnápolíciav Humennomobvinila 7. augusta z prečinu krádeže dvoch mladíkov (16 a 19–ročný) z Medzilaboriec.V nociz 1.na2.augusta sa mala obvinená dvojica vlámať do jednej z predajní na železničnej stanici v Medzilaborciach. Poodstránenízámkovkovovýchmreží na vchodových dverách, i samotných dverí sa dostali do predajne, z ktorejmaliukradnúťrôznedruhyalkoholu,cukrovinieka peniaze.Celkováškodabolavyčíslenána370Eur. Naobjasneníprípadusapodieľaliželezničnípolicajtia humenskíkriminalisti.Obvinenísústíhanínaslobode.

ZRUŠILAJINTERNETOVÉPRIPOJENIE Pre zločin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia začal humenský vyšetrovateľ minulý týždeň trestné stíhanie. Doposiaľ neznámy páchateľ poškodil stožiar s anténami v katastri obce Pčoliné. Škoda predstavuje 3–tisíc Eur. V presne nezistenom čase poškodil páchateľ skobu na ukotvenie lana, ktorým bol upevnený s anténou na prenos signálu internetového pripojenia. Následkom toho bola narušená statika stožiaru a spadol, pričom sa poškodili antény a skrinka s vysielacou jednotkou. Zároveň došlo k prerušeniu dodávky internetového signálu v obci. kpt.Mgr.DanielDžobanik


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA / PUBLICISTIKA

VI HORLATSKÉ MÚ ZEUM PRIPRAVI LO PRO GRAM NA NE DEĽNÉ ODPO LUDNIE

Zemplínske Hámre v skanze ne

Vihorlatské múzeum v Humennom a obec Zemplínske Hámre srdečne pozývajú na podujatie Zemplínske Hámre v skanzene, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19. augusta o 15. hod. v areáli skanzenu v Humennom. Obec s múzeom spája obytno–hospodársky dom, ktorý bol do skanzenu premiestnený zo Zemplínskych Hámrov v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Podujatie je určené rodákom, obyvateľom obce i širokej verejnosti. Pripravený je kultúrny program, škola hrnčiarstva, prehliadka expozície a novej výstavy hrnčiarstva. Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore Nadácie SPP. Dr. Ivana Strakošová

-

13. 8. 2012

V HUBÁRSKEJ LIGE

Pr vé zá pi sy

Vo štvrtok 9. augusta našiel Peter Ferjak z Hažína nad Cirochou v katastri obce Kamienka dubák o hmotnosti 788 gramov, čím sa zaradil na prvé miesto v prebiehajúcej hubárskej lige. Doniesol ho do redakcie spolu s man želkou. Ako nám povedal, už sa teší na jesenné huby, kedy by mohol rozšíriť svoju zbierku dubákov aj o ťažší exemplár. Ešte v sobotu, 4. augusta našiel 680 gramov vážiaceho dubáka Michal Černega z Ľubiše. Priemer klobúka bol 9 cm. Veríme, že po týchto záberoch odštartujeme našu hubársku ligu naplno. (mš)

O zla tý du bák Začali sme prvý ročník hubárskej ligy. Úlohou je doniesť do redakcie čo najhmotnejší hríb – dubák, červenák alebo kozák a z jedlých húb vatovec alebo baraniu hlavu. V po–pia od 9. do 11. hod., kontakt 0905 552 847. Víťazi oboch kategórií dostanú originálny zlatý dubák. Súťaž sponzoruje Ing. Milan Mňahončák z Humenného. (mš)


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13.8.2012

Mom entkyz čiasmin ul ých Výstavoufotografiía kroníksi6.augustapripomenuliv Dennom centrenaSídliskuIII.v Humennommnohémiléstretnutiaseniorov,ktorísaschádzaliv Klubedôchodcovodroku1986.Podujatie,o ktoromveľaprezradilomotto„Spomienkajejedinýraj,z ktoréhonásnemôžuvyhnať,“otvorilaAntóniaHalecká.PovystúpeníspeváckychskupínLelijaa Jesienky,bolapríležitosťnaspomínanie.NiektoríčlenoviaKlubudôchodcovnafotografiáchv kronikevrajspoznalisvojichrodičov,ktorítaktiežžiliaktívnea spoločenskyajv jesenisvojhoživota.Svedčilio tomsnímky,ktoréuž poznačilčas,alemajústálesvojuvýpovednúhodnotuo životeľudía dobe,ktorúodsúvamedominuléhostoročia.(aš)

Živ  io, živ  io….. Chemloňáciopäťoslavovali.Nieúspechynafestivaloch,výročiesúboru, ale narodeniny najstaršieho člena tanečného súboru Lukáša Škrlíkaz KamenicenadCirochou(nasnímkes tanečnicousúboru). NarodeninovévýročiemuprišlidoTeátrapripomenúťa doďalších rokovzavinšovaťvšetcičlenoviatanečnejzložky.Dosúboruhopriviedla jeho mama, dlhoročná tanečníčka a vedúca súboru. Za roky pôsobenia odtancoval stovky vynikajúcich vystúpení na domácich i zahraničných pódiách a vychoval desiatky tanečníkov. Za čo mu všetciďakujeme.K blahoželaniuzdravia,šťastia,životnéhoentuziazmu a tvorivých úspechov sa pripájajú i hudobníci, speváci a celé vedenienášhosúboruFSChemlon.Namnohajai blahajalita. (mk)

BOH AT ÝZÁB AVN ÝA DUC HOVNÝPROG RAMPREMLÁD EŽV HUM ENNOM

Sel ez ián i pom áh aj ú ku seb ap oznan iu

Deti a mládež v dome Saleziánov Dona Bosca v Humennom nájdu vždy zaujímavý program. Napríkladprigitarea speve.

SpoločenstvoSeleziánovDonaBoscafungujev Humennomuždvadsaťrokov.Zatenčassazveľadilinielenmateriálne,alehlavneduchovne–akovravípredstavenýMarošHusár.Mládežisavenujúpočasceléhoškolskéhorokai počasprázdnin.Mysmesabolipozrieť,akosinažívajúpočashorúcichletnýchdní. Privítalo nás príjemné prostredie, mozrejme poctivo trénujú. Veľkým vočskú púť. „Snažíme sa, aby sa ľudská a Božia atmosféra. V ne - lákadlom je hudobný a najmä di- mladí rozvíjali, chceme im veľkom Seleziánskom dome sa vadelný krúžok, v ktorom cvičia poskytnúť nielen priestor, ale aj nachádza priestranná kaplnka, rôzne predstavenia a potom s ním podnet na hlbší vývoj. Ukazujeme niekoľko herní a spoločenských navštevujú okolité obce i mestá. im smer cesty, akou by mali ísť miestností, kde sa deti stretávajú Animátori a bratia nezaháľajú ani k sebapoznaniu a k duchovnej pri rôznych aktivitách. Bratia im počas letných prázdnin, kedy sa obnove. Pre mladých v dnešných organizujú „stretká“, diskusie, mô- mladým venujú prostredníctvom časoch je to veľmi dôležité. Snažu hrať stolný futbal, ping–pong, duchovných cvičení, táborov a vý- žíme sa venovať najmä deťom zo majú počítače, hudobnú letov na bicykloch. Pri organizova - sociálne slabších rodín. Takým, miestnosť i menšiu knižnicu. Za ní prímestského tábora im pomá- ktorým sa rodiny rozpadli. domom je priestranné multi- hajú pomocníci Don Bosca, ktorí Poskytnúť im s Božou pomocou funkčné ihrisko s horolezeckou sa rozhodli žiť podľa zakladateľa stabilné zázemie je naša veľká stenou. Záujemcov o kvalitne tejto rehole. Počas prázdnin motivácia, tak ako pre Dona a duchovne strávený čas čaká okrem táborových turnusov orga- Bosca, nášho zakladateľa a patMichael Koller z Rakúska na skutočne veľa možností. Počas nizovali aj spoločné túry na Kre- róna,“ hovorí Maroš Husár. desiatychHumenskýchorganoškolského roka sa konajú ho- menec, navštívili drevené kostolíMartinaBednárová výchdňochŠtefanaThomána. kejbalové, futbalové a volejbalové ky, podnikli expedície do Vyso turnaje, počas týždňa deti sa- kých Tatier a vybrali sa aj na Le- Z JUB IL EJNÉH ODES IAT EH OROČNÍK AORGAN OV ÝCHDNÍŠTEFAN ATHOM ÁN A

v ilsamajsterimprov iz ác ie UzávierkacestyKošická–Jasenovská Predsta Mestskékultúrnestredisko,Klubpriateľovkultúry,Rímskokato-

TechnickéslužbymestaHumennéoznamujú,žev termíne6.8. –20.8.2012dôjdek uzávierkekomunikácie–križovatkaulícKošická–Jasenovská.Dôvodomuzavretiacestyjeopravacestnéhožľabu,ktorýjev dezolátnomstaveužviacako12rokov. Počas výdatnejších dažďov strany, Technické služby mesta sklon cesty Jasenovskej ulice Humenné nasadili blikajúce spôsoboval, že časť dažďovej vo- osvetlenie na zábrany, a tak uro dy stekala aj cez cestu na pozem- bili všetko preto, aby vodičov ky obyvateľov bývajúcich v do - upozornili na dočasné uzavretie moch oproti ceste. Aj z tohto dô - cesty. Vzhľadom na rozsah a ná vodu mesto pristúpilo k oprave ročnosť stavby sme museli pristú žľabu. Oprava a uzávierka cesty piť k úplnému uzavretiu miestnej potrvá približne 10 dní. Doprava komunikácie. Týmto chceme na tejto križovatke sa riadi na vyzvať všetkých vodičov, aby sa základe schváleného povolenia pri danej križovatke správali disz dopravného inšpektorátu. Na ciplinovane a rešpektovali dočas každom výjazde od obytných do- né dopravné značenie, a tým mov sú osadené značky o zákaze predchádzali dopravným kolíMichalaMacková odbočenia z každej prístupovej ziám.

líckyfarskýúrada mestoHumennépozvaliv stredu8.augusta širokú verejnosť na ďalší koncert X. ročníka medzinárodného festivaluHumenskéorganovédniŠtefanaThomána. Michael Koller z Rakúska vir- pri rekonštrukciách a stavbách tuózne rozozvučal orgán v rímsko- organov. Ďalší koncert Hukatolíckom kostole Všetkých svä- menských organových dní Štefana tých. Okrem Bachovej skladby, Thomána sa uskutoční 22. augushral aj z tvorby súčasníkov ta, keď sa predstaví taliansky orgaa predviedol svoje majstrovské nista Massimo Nosetti. Vážnu hudimprovizácie na cirkevné antifóny, bu preferujúci Humenčania sa môkeďže tento interpret a skladateľ je žu počas letných večerov kultúrne i držiteľom 1. ceny Medzinárodnej vyžiť aj pri priam nadpozemskom organovej improvizačnej súťaže. zvuku organu a vychutnávať upoHre na organ sa venuje od detstva. kojujúci atmosféru kostola, ktorý Účinkoval na viacerých festivaloch patrí medzi naše kultúrne pazameraných na improvizáciu, miatky. Záštitu nad festivalom niektoré z nich aj organizoval. Pô- prevzala poslankyňa NR SR a prisobí ako chrámový organista mátorka Humenného Jana Vaľová. a zbormajster, ale aj ako poradca MartinaBednárová


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13. 8. 2012

ČLENOVIA SPOLOČNOSTI KLINICKEJ ONKOLÓGIE V HUMENNOM AKTÍVNI

Priniesli si mnoho zážitkov a priateľstiev Radosť zo života víťazí nad chorobou, pod týmto názvom sa 26. júla uskutočnilo stretnutie onkologických pacientov a ich blízkych v areáli kúpaliska Ryba – Anička v Košiciach, ktoré zorganizovali členky košickej pobočky Ligy proti rakovine pod záštitou doc. Márie Wágnerovej, CSc. Stretnutia sa zúčastnilo aj osem viny a v neformálnych rozhovočlenov Spoločnosti klinickej onko- roch s onkologickými pacientami lógie v Humennom. Podujatie z Bardejova, Prešova a Košíc si otvoril MUDr. Karol Jutka a svo- vymeniť skúsenosti o rôznych jím hodnotným vystúpením zauja- osobných problémoch. Pola prítomných aj doc. Mária zornosť mnohých zaujali krásne Wágnerová. A v tento deň radosť umelecké výrobky v bazári šikovnaozaj víťazila nad chorobou, ných rúk členiek LPR, ktorých kúpretože množstvo zaujímavých pou sme prispeli na podporu teraaktivít nedovolilo nikomu na pro- peutických aktivít. Nikto neodolal blémy ani len pomyslieť. Každý ani ponuke výborných šišiek sa mohol zapojiť do rôznych a chutného gulášu. Výbornú atšportových disciplín, vyskúšať si mosféru dotvárala živá hudba svoj osobný rekord a zacvičiť si country rytmami. Vyvrcholením jogu, venovať sa brušným a orie- podujatia bola tombola. Aj keď ntálnym tancom, aspoň na chvíľu sme si žiadnu cenu neodniesli, sa stať členom skupiny bubení- mali sme krásny pocit z toho, že kov. Mali možnosť si zmerať tlak, sme prispeli na dobrú vec. Pritelesný tuk, cholesterol, a cukor niesli sme si však mnoho zážitkov v krvi, ako aj priniesť si rôzne a priateľstiev. Anna Sotáková, osvetové brožúrky o liečbe rakopredsedníčka klubu Nádej

Členovia Spoločnosti klinickej onkológie z Humenného nastretnutív areálikúpaliskaRyba–Aničkav Košiciach.

NA NOČNEJ OBLOHE MOŽNO POZOROVAŤ VESMÍRNU STANICU

Hviezda le tí na vý chod

Ak na augustovej nočnej oblohe zazriete žiarivú hviezdu, ktorá zo západu smeruje na východ, vidíte Medzinárodnú vesmírnu stanicu, kto rá na ploche približne dvoch futbalových ihrísk slúži rôznym výsku mom. Od roku 1998 sa na jej budovaní podieľa 16 štátov. Má 6 člennú posádku a váži 500 ton. Výkonným ďalekohľadom možno zazrieť jej panely pripomínajúce slnečné kolektory. Voľným okom pozorovateľné prelety kozmickej stanice ISS na nočnej oblohe trvajú približne len 3 minúty. Napríklad 13. augusta, ak bude jasná obloha, ISS uvidíte od 22.00 do 22.03 hod. Prelety sa opakujú v rôznych časových intervaloch počas niekoľkých dní. Cestovný poriadok vesmírnej stanice ISS si možno pozrieť na internetových stránkach. (ks)

SLNEČNÁ NEDEĽA V HANKOVCIACH PRIALA SÚŤAŽIAM

Radosť zo športu aj dobrého guláša

Snímkou sa ešte vraciame ku celoobecnému športovému dňu vo VyšnýchLadičkovciach.Kýmnaihriskuv Tolhajkeprebiehalifutbalovésúbojemedzimladšímia staršímiVyšnoladičkovčanmia Sopkovčanmi,občaniamohlisledovaťzápasyv drevenomaltánku. (mš)

Obecný úrad v spolupráci s Úniou žien v Nižných Ladičkovciach (na snímke organizátori akcie) zorganizoval štvrtého augusta stretnutie rodín na futbalovom ihrisku. Najskôr sa zápolilo vo varení gulášu, kde súperili štyri družstvá. Prvenstvo získali poľovníci. Na svoje si prišiel každý. Deti si zašportovali a spestrili popoludnie na koníkoch, na ktorých sa nosili aj povozili na voze. Zmiešané futbalové družstvá si zahrali futbal. Každý účastník dostal guláš a zapil chlad ným pivom a kofolou. Na koniec stretnutia starosta poďakoval poslancom OcÚ a Únii žien za ich aktivitu a ochotu pri organizova ní športového popoludnia. Stretnutie pokračovalo v kultúrnom dome obecnou diskotékou. Juraj Brehovský, starosta obce

Vždy v prvú augustovú nedeľu sa občania Hankoviec stretávajú na miestnom futbalovom ihrisku, aby sa zabavili športom, spevom a súťažami. Tentokrát im prialo aj počasie. Na svoje si prišli najmä deti, pre najlepší guláš športovcov, na druktoré boli pripravené rôzne súťaže hom skončilo družstvo klubu dôa atrakcie, ako jazda na koni, tram- chodcov, tretí bol MS SČK pred polína a nafukovací hrad. Všetky družstvom žien OU. Atmosféru deti boli odmenené sladkosťami spevom spestril miestny klub dôa tie, ktoré zvíťazili v súťažiach, do- chodcov, takže sa z futbalového stali aj vecné ceny. Skôr narodení ihriska ťažko odchádzalo. Potom súťažili v preťahovaní lanom a ko- nasledovala v kultúrnom dome aj paní jedenástok. Vrcholom športo- diskotéka pre mladých. Za toto vého dňa bol futbalový zápas pekné podujatie patrí vďaka stamedzi mladými a starými pánmi rostke Ing. Ľudmile Veľasovej, obce. Tohto roku sa súťažilo aj vo Obecnému zastupiteľstvu, ako aj varení gulášu, spomedzi štyroch všetkým, ktorí sa zapojili do súťaží. družstiev porota ocenila ako O rok dovidenia. Štefan Petko

Porotaocenilaakonajlepšíguláššportovcovz Hankoviec.


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13.8.2012

Úprava zosuvu pri Ruskej Porube stála vyše pol milióna Eur. Stav pred prácami.l Zároveň sa urobila aj modernizácia cesty.

Úsek pred Vyšným Hrušovom hrozil uzatvorením cesty l A takto prebiehali rekonštrukčné práce l Už vynovená cesta zo zvodidlami.

S RIADIT EĽ OMSPRÁV YA ÚDRŽB YCIESTPSK–OBLASŤHUM ENNÉING.VAS IL OMGUZ AN OM

Rek onštrukciazos uv ova oprav ypoškod en ýchúsek ovciest Ak v týchto dňoch prechádzate autom po regióne, iste ste si všimli, ako sa na mnohých úsekoch ciest pracuje. ZvlášťsivodičivydýchlipoukončeníprácnaodstráňovanízosuvovpredRuskouPoruboučiVyšnýmHrušovom, ale ocenili aj početné opravy ciest. Napokon, viac nám o tomto úsilí porozprával riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovskéhosamosprávnehokraja–oblasťHumennéIng.VasilGUZAN(nasnímke). – V roku 2010 obcou Vyšný Hrušov, bol realizova- com období po zverejnení výzvy l Cestáripracujúajnaďalších povodne neobišli ný zosuv v celkovej dĺžke 850 m, z operačných fondov, vďaka ktoré- úsekochv regióne.Môžtenám ani našu oblasť taktiež tu bol vyhlásený havarijný mu by sa mala zrealizovať ďalšia ichbližšieokomentovať? a to cesty a most- stav a boli zaznamenané aj lokálne časť vrátane odvodnenia priekop – V rámci cezhraničnej spolupráce né objekty, ktoré zosuvy. Bolo tam realizovaných a položenia nového koberca. Tým realizujeme v súčasnosti veľmi s p r a v u j e m e celkom 6 objektov lokálnych budú kompletne zrealizované aj peknú akciu vo Výravskej doline, kde v rámci okresov Humenné, Snina oporných múrov v celkovom dopravné subsystémy, najmä vo- máme s Poľskom podpísanú spoa Medzilaborce. Vyskytli sa určité rozpočte 852 290 Eur. Je to úsek, dorovné dopravné značenia, výme - luprácu, vďaka ktorej realizujeme zosuvy, ktorých realizáciou sme za- ktorý bol veľmi sledovaný najmä zo na zvodidiel za nové a trvanlivé. práce na štyroch úsekoch za takmer bezpečovali odstránenie týchto škôd strany cestujúcej verejnosti, ale aj V celom úseku by mal byť polože- 1 300 000 Eur. V súčasnosti prebiev priebehu dvoch rokov. Jednalo sa obyvateľov okolitých obcí. Hrozilo, ný kryt vozovky. Takže je tu otázka hajú dokončovacie práce, no už teo havarijné úseky, ktoré vyhlásil krí- že verejná premávka na tomto úse- financií, ako ďalej budeme tento raz to má veľký ohlas verejnosti, pre zový štáb okresu. Predovšetkým to ku bude uzatvorená, ale podarilo úsek realizovať. tože prepojenie najmä okresu Snina, boli zosuv na štátnej ceste pred sa nám v spolupráci so zhotovi- l Užv minulomrokubolireali- Medzilaborce a Humenné dostáva obcou Ruská Poruba a najväčší zo- teľskou firmou CMR Prešov zreali- zovanéniektorézosuvy… nové parametre, a najmä úsek suv na ceste medzi obcami zovať spomínaný úsek. Hoci bol – Ďalší zosuv bol medzi Ohradza- Svetlice a Nižná Jablonka je toho dôUdavské a Vyšný Hrušov. Realizá - veľmi obtiažny, môžeme konštato - nami a Sopkovcami, ktorý bol v roku kazom. Okrem týchto akcií ideme ciu týchto úsekov sme započali po vať, že k dnešnému dňu je stavba 2011 zrealizovaný v celkovom fi- realizovať akcie tzv. havarijných stapridelení finančných prostriedkov zo prakticky ukončená. Chystá sa pre - nančnom objeme takmer 20 000 vov a krytov vozoviek ciest, strany VÚC. Celkove na akcii Ruská beracie konanie a od minulého Eur. Ďalej to bol zosuv na ceste pred odovzdali sme staveniská a obdržali Poruba boli zrealizované práce týždňa boli z úseku stiahnuté se - obcou Rokytovce v dĺžke 180 m. Bol stavebné prostriedky z VÚC, kde po v hodnote 575 505 Eur, čím bol zo- mafory. Premávka je v tomto úseku vyhlásený havarijný stav, práce na slanci prideľovali pre každú oblasť suv na tejto ceste odstránený rovna- obojsmerná. Podarilo sa to vďaka tomto zosuve realizovala firma peniaze. My sme obdržali prostriedko ako aj zosuvy menšieho rázu. zhotoviteľovi, ktorý pracoval počas Eurovia SK, a.s. Košice, práce boli ky, vďaka ktorým budeme realizovať Bola urobená tzv. modernizácia ces- denných zmien, ale aj v noci, pri - ukončené v novembri minulého roku cestu pri Zbudskom Dlhom v dĺžke ty, kde bol položený nový kryt čom pracovné nasadenie za - v celkovom finančnom objeme 297 1,3 km. Ďalej je to oprava cesty v celkovej dĺžke 2 850 metrov. Záro- mestnancov bolo veľké. Zo za- 796 Eur. Realizoval sa ešte jeden v úseku od Malej Poľany až po veň boli v tomto úseku doplnené do- čiatku vodiči i cestujúca verejnosť zosuv na úseku cesty za obcou Krásny Brod v dĺžke takmer 1,9 km, pravné subsystémy. Bola prevede- kritizovali najmä čakanie na sema - Nižná Jablonka v smere na Hostovi- preťah obcou Belá nad Cirochou ná úprava priepustov a odvedená foroch, ale aj za pomoci Dopravné - ce v dĺžke 153 m. V tomto úseku bol v dĺžke 1,5 km a ešte jedna akcia – voda z cestného telesa. Takže sa ho inšpektorátu PZ a Odboru do - vyhlásený takisto havarijný stav, prá- úsek medzi Humenným a Jasenonielen odstránil zosuv, ale došlo aj pravy a cestného hospodárstva sa ce boli vykonané zhotoviteľom Inži- vom, takmer 1 km opravy položením našlo prijateľné riešenie. Skončila nierske stavby, a.s. Košice a boli nového krytu vozovky. Tieto práce sú na celkovú modernizáciu. l Cestujúca verejnosť zvlášť prvá etapa, na ktorú boli vyčlenené ukončené začiatkom decembra mi- pod záštitou firmy Eurovia Košice ostro sledovala úsek medzi finančné prostriedky. Druhá etapa nulého roku v celkovom finančnom a do konca septembra by mali byť Udavským a Vyšným Hrušo- je navrhnutá v rámci regionálneho objeme 305 000 Eur. Z týchto úda- tieto akcie zrealizovateľné. Úseky vom,kdedošlok zosuvupôdy. operačného programu, ktorá by jov vyplýva, že naša oblasť sa po- tejto cesty boli veľmi zdeformované. – V prípade úpravy cesty pred mala byť zrealizovaná v nasledujú - merne dobre zhostila úprav. MariánŠimkulič


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13.8.2012

ĎALŠIENOVINKYZ VYDAVATEĽSTVAIKAR

Kat eMiddlet on–Stres Skúmajte: – ako stres pôsobí – ako mu môžete čeliť – ako mu predchádzať. Stres sa stáva novodobou epidémiou, sprevádza nás takmer na každom kroku. Tri z piatich návštev u lekára súvisia s ťažkosťami so stresom, preto túto skutočnosť netreba podceňovať. Čo je teda stres, na koho vplýva a ako mu možno čeliť? Táto prehľadná a užitočná kniha zrozumiteľnou formou vysvetľuje príznaky a príčiny stresu. Zdôrazňuje, že stresovaný človek nie je slabý, pretože stres je neodvrátiteľnou súčasťou života v 21. storočí. Aj najvýkonnejší a najúspešnejší ľudia zažívajú veľa stresu. Doktorka Middletonová ponúka overené techniky na zvládnutie tohto problému a vyvracia predstavu, že jediným riešením je zbaviť sa pracovných povinností. Ak úspešne zvládnete stres, budete sa cítiť omnoho lepšie a vaša výkonnosť sa zvýši, aj keď sa nestanete supermužom či superženou. Ak niekedy máte pocit, že vám hrozí vyhorenie, alebo už trpíte akútnym stresom, doktorka Middletonová vám pomôže prekonať tieto situácie aj za predpokladu, že život na vás stále bude klásť vysoké nároky. Z anglického originálu Stress (Lion Hudson plc, Oxford 2009) preložila Elena Diamantová.

POSTREH YZOZAHRAN IČNÝCHCIESTFOLKLOR ISTOVZ HUM ENNÉH O

Dobrí ľu d ia ešte ži j ú! Zahraničnézájazdynesúvždyriziko,žesapočasnichmôženiečonepríjemnéprihodiť.Lensomkrútil hlavou, keď mi niektorí vedúci folklórnych súborov rozprávali nepríjemné zážitky s poruchami autobusov,lebopočasmojho22–ročnéhopôsobeniapriFSChemlonsanámvyhýbali.Aždotohto roku.A malismetohoneúrekom.CestounazájazdDFSChemloňáčikdoBulharskasanámpokazil viackrát,šoférisis týmalevedeliporadiťažnaprasknutývzduchovýmechprispiatočnejceste. Vtedy sa nám luxusný autobus bez perovania zme- mavé boli reakcie obyčajných ľudí, ktorí sa pri nás nil na konský povoz. Ledva sme po rozbitých cestách pristavovali, prejavovali spoluúčasť, ba dokonca madošli do Šumenu. Tam sme mali šťastie hneď dva- jiteľ jednej firmy nám priniesol niekoľko kartónov vokrát. Prvýkrát preto, že hneď pri vstupe do mesta sme dy. Naše peripetie sa zavŕšili cestou späť, kedy nám našli autobusový podnik, druhýkrát preto, že hoci bo- autobus odišiel nadobro. Vtedy nám neskutočne polo nedeľňajšie popoludnie, službukonajúci za- mohla Pepa Zapryanová, riaditeľka medzinárodného mestnanci sa nás ujali. Rozobrali autobus, ale keďže folklórneho festivalu v Burgase, ktorá zabezpečila ich súčiastky na tento typ autobusu nepasovali, zavo- náš prevoz k moru, ubytovanie, odvoz bulharským lali svojho riaditeľa. Ten prišiel z rodinnej oslavy autobusom a dokonca následnú opravu autobusu a zháňal po svojich známych. Pasoval až štvrtý. Po- cez autobusovú spoločnosť Omega 3. Všetkým tom sa ponáhľal k svojim rodinným povinnostiam. Ani týmto ľuďom by som sa v mene členov našich súbosme sa mu nestihli poďakovať za 40 detí, ktorým po- rov chcel poďakovať. Poďakovanie patrí i majiteľovi mohol dostať sa domov. Ďakujeme aj touto formou. našej prepravnej firmy, ktorý spoločne s nami riešil Ešte väčšiu odyseu sme zažili cestou na medziná- vzniknuté problémy a znášal finančné náklady, ktoré rodný festival do Turecka. Autobus sa nám pokazil už týmto vznikli. Som veľmi hrdý, že členovia našich súcestou tam pri Belehrade. O polnoci som volal nášmu borov v týchto situáciách reagovali veľmi dobre priateľovi Milošovi Šajtošovi, funkcionárovi srbských a v konečnom dôsledku to scelilo naše kolektívy. BoRusínov, ktorý ma nakontaktoval na pána Papugu, nusom bolo víťazstvo na medzinárodnom festivale riaditeľa autobusovej firmy. Kým zorganizoval svojich v Istanbule v Turecku. Pokazený autobus navyše mechanikov, pristavili sa pri nás belehradskí fachma- znamenal nádherný o jeden deň predĺžený pobyt pri ni a hneď zistili chybu. Rozobrali autobus, ale keďže bulharskom mori. Záverom platí, že v núdzi spoznáš boli potrebné špeciálne súčiastky, museli sme čakať priateľa, ale chválabohu s vďakou môžeme potvrdiť, na otváraciu dobu špecializovaných obchodov. Zaují- že Dobrí ľudia ešte žijú!!! MiroKerekanič

SusanMalleryová–Láskanazavolanie Nicole Keyesová, jedna z troch sestier, ktoré po rodičoch zdedili rodinnú pekáreň, by sa možno mala skôr volať Zodpovedná. Koniec koncov nie je veľa ľudí, ktorí sú ochotní obetovať svoj život vedeniu rodinného podniku a výchove mladšej sestry. Ale keďže Nicolina dvojička klaviristka Claire je už šťastne zasnúbená a na najlepšej ceste vydať sa a s najmladšou sestrou je vo vážnom spore, vždy spoľahlivá Nicole už má plné zuby uspokojovania potrieb iných ľudí. Vtedy vstúpi na scénu Hawk – bývalý profesionálny futbalista ponúkne Nicole chuť slobody, po ktorej túži. Možno poslepiačky nájde jej citlivé miesto, ale Nicole si ho nepripustí natoľko blízko, aby jej zlomil srdce. Pravda, celý čas sa jej zdá, že Hawkova minulosť zatieňuje ich súčasný vzťah… Podarí sa jej aspoň v niečom zmeniť Hawkov postoj k ženám? Z anglického originálu Sveet Spot (Harlequin, Ontario, Canada 2008) preložila Tamara Chovanová. MáriaLešková

ÚVAHAMAREKAMERIČKAO POTREBETVORIVÉHOMYSLENIA

Náš osud je na mis k ách váh

Dozaistavšetciľudianasvetechcúbyťúspešní.Chcúzažiťradosť,oceneniev prácii v živote.Nacelomsvetemomentálnevládne ekonomická recesia a kríza. Týmto pomenovaním nás dennodenne atakujú všetky médiá rôzneho druhu. Áno, môžeme súhlasiť s tým,žejetukríza,lenjenesprávnepomenovaná.Určitebylepšievystihovalotútoskutočnosťslovkoľudskákríza,krízaosobnosti.Nomytoradšejzvalímenaekonomikua povieme:veďmámetucelosvetovúfinančnúkrízu. Len veľmi málo ľudí si uvedomuje, že tento pretrvávajúci stav je výsled- mu, že som niekoľkokrát týždenne premýšľal. Väčšina ľudí nepremýšľa kom ľudstva a návyku života na dlh. Každému z nás sa dennodenne nú - vôbec.“ Našou úlohou je zasievať a všetko ostatné už príde samo. Predkajú možností ako zarobiť, vylepšiť si svoju momentálnu situáciu a zaistiť stavme si naše povolanie ako kus pôdy. Pokiaľ iba budem sedieť a ne si krajšiu budúcnosť. Slovko odmena za prácu – plat – je úzko napojené činne sa prizerať, nič tam nevyrastie. Maximálne tak nepotrebná burina. na slovko služba – servis druhému človeku. Platí teda vzorec, že akú Ak však hodíme do pôdy pár semienok, vyrastie malá úroda. Naša akcia službu poskytnem spoločnosti v ktorej žijem, výška mojej odmeny bude vyvolala reakciu. Všetko závisí od toho, čo od toho kúsku zeme očakáadekvátna veľkosti služby. Čím viac a kvalitnejších služieb odvedieme vame. Preto si musíme stanoviť naše očakávania a všetko to, čo chcepre ľudí okolo, tým sa budeme mať lepšie a budeme prosperovať. Odra - me v živote dosiahnuť. Aj s tým malým kúskom zeme sa dajú robiť zázovým mostíkom by teda mohlo byť zamyslenie: poobzerajme sa po svo- zraky. Musíme pochopiť to, že naše osobné naplnenie sa odvíja od prísjom okolí a hľadajme spôsoby ako ho vylepšiť, zdokonaliť a poskytnúť čo tupu k veciam, ktoré nám boli zverené. Pokiaľ túžime po nových najlepšiu službu. Výsledkom tejto našej aktivity bude zaujímavá odmena. možnostiach, je dôležité čítať literatúru z nášho odboru. Z čítania si treTá nemusí byť len vo forme peňazí. Častokrát aj duchovná odmena má ba vybudovať každodenný návyk. Pokiaľ sa mu budeme venovať len svoju váhu a znamená pre človeka oveľa viac ako peniaze. Na jednej týždeň či mesiac a vrátime sa späť k našim starým zvykom, ocitneme sa strane váhy je služba, na druhej odmena. Čím bude väčšia služba, tým späť na začiatku našej cesty. Klaďme si každé ráno otázku: ako dnes bude lepšia i odmena. Miestni ľudia nám s radosťou poskytnú obživu, môžem zlepšiť svoje služby, keď viem, že odmeny v živote sú priamo ktorú potrebujeme. Musíme ale prísť na to, ako ľuďom slúžiť. Čo títo ľu- úmerné službám, ktoré poskytujem? Celý svet okolo nás závisí od ľudí dia potrebujú alebo chcú? Čo by sme im mohli ponúknuť? Dovolím si tu naokolo. Pracujme teda neustále na svojom rozvoji a pretvoríme tak náš MarekMeričko odcitovať výrok G. B. Shawa: „Stal som sa bohatým a slávnym vďaka to- svet na majstrovské dielo.


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 8. 2012

5. kolo, sobota 18. augusta 2012 o 11.45 a 14.15 hod.: Kr. Chlmec – Snina. l IV. liga dorast – dohrávka 1. kola, streda 15. augusta 2012 o 17.00 hod.: Belá n/Cir. – Svidník; 2. kolo, sobota 18. l KENO 10 III. liga – 3. kolo, nede- augusta 2012 o 10.00 hod.: Svidník – ľa 19. augusta 2012 o 17.30 hod.: Stakčín, o 13.00 hod.: Medzilaborce – Kremnička – ŠK FUTURA Humenné. Belá n/Cir., o 14.00 hod.: Jasenov – Kral IV. liga – 5. kolo, nedeľa 19. čúnovce, Ptičie – Udavské, Papín – Koaugusta 2012 o 16.00 hod.: Sp. chanovce, Dlhé n/Cir. – Kamenica n/Cir. Podhradie – MFK Snina. l I. liga žiaci (U 15 a U 14) – dohrávl V. liga – 5. kolo, nedeľa 19. au- ka 1. kola, utorok 14. augusta 2012 gusta 2012 o 16.00 hod.: Jasenov o 15.00 a 17.00 hod.: Snina – Košice; – Ľubotice, N. Hrušov – Medzila- 2. kolo, sobota 18. augusta 2012 borce, Hanušovce – Pakostov. o 10.00 a 12.00 hod.: ŠK FUTURA l VI. liga – 3. kolo, sobota 18. augus- Humenné – Trebišov, Snina – Poprad. ta 2012 o 14.30 hod.: Radvaň n/L. – l I. liga žiaci (U 13 a U 12) – 3. kolo, Čierne, nedeľa 19. augusta 2012 sobota 18. augusta 2012 o 9.00 o 16.00 hod.: Kamenica n/Cir. – Ve - a 10.45 hod.: Trebišov – ŠK FUTURA chec, Sedliská – Seč. Polianka, Stakčín Humenné, nedeľa 19. augusta 2012 – Bystré, Belá n/Cir. – Breznica, o 9.00 a 10.45 hod.: Snina – Prešov. Udavské – Hrabovčík, V. Žipov – Soľ. l II. liga žiaci – 2. kolo, sobota 18. l II. liga dorast (st. a ml.) – 3. kolo, ne- augusta 2012 o 9.00 a 10.45 hod.: deľa 19. augusta 2012 o 10.00 a 12.15 Medzilaborce – FAMT Prešov. hod.: ŠK FUTURA Humenné – Vranov. l Slovenský pohár ženy – 1. kol III. liga dorast (st. a ml.) – dohrávka lo (1. zápas), streda 15. augusta 4. kola, pondelok 13. augusta 2012 2012 o 15.00 hod.: Štich Hu o 15.00 a 17.15 hod.: Snina – Čaňa, menné – Bardejov (Pri Mlyne).

Kam za futbalom

ÚS ObF Z 5 - 12/13 Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www: futbalobfzhe.sk l Sekretariát: l žiada manažérov FK a/ I. trieda (7. liga): Ohradzany; b/ II. trieda (8. liga): Koškovce, Lieskovec; c/ III. trieda (9. liga): Hrubov, Kolonica, Klenová, Hrabovec n/L., Sl. Volová, aby sa zaregistrovali a boli aktívni v ISSF. Je potrebné najprv nainštalovať koreňový certifikát Certifikačnej autority SFZ: www.futbalsfz.sk/informacny – system – slovenskeho – futbalu / dokumenty.html. K ISSF aktívny na www.issffutbalnet.sk je potrebné prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám prišlo na Váš e–mail. Heslo si musíte zmeniť. Následne je potrebné upraviť a doplniť údaje (aj aktívni ma nažéri): – Kuriér – dodacia adresa pre doručovanie RP, – Fakturačné údaje; l žiada digitálne foto všetkých hráčov. Manažéri FK v ISSF musia digitálne odfotiť všetkých hráčov (žiaci, dorast, dospelí) a fotky nahrať do ISSF; l upozorňuje funkcionárov FK, aby nové plastové Registračné karty nenechávali v aute (teplom sa deformujú); l žiada funkcionárov FK a hráčov, aby si prekontrolovali svojich hráčov vo ve rejnom registri SFZ na: futbalnet.sk/web/matrika/hraci. V prípade, že hráč nie je vo verejnom registri zaevidovaný, preskenovaný RP so žiadosťou o nápravu zašlite na e–mail: futbalhe@mail–t.com.sk. l Športovo–technická komisia: l schvaľuje výsledky dosiahnuté na HP a/ 1. kola I. triedy (VII. ligy), b/ 1. kola II. triedy (VIII. ligy); l súhlasí so žiadosťou a/ FKO Kochanovce o zmenu UHČ stretnutia 2. kola I. trieda (VII. liga) Kochanovce – Dlhé n/Cir., odohrá sa 12. 8. 2012 o 16.00 hod. na ihrisku pri Mlyne v Humennom (vzáj. dohoda), b/ TJ Iskra Ňagov o zmenu miesta stretnutia 1. kola III. A triedy (IX. liga) Baškovce – Ňagov, stretnutie sa odohrá 12. 8. 2012 (nedeľa) o 16.00 hod. na ihrisku v Ňagove (vzáj. doho da); c/ TJ Borov o zmenu UHČ stretnu tia 2. kola I. triedy (VII. liga) Borov – Ľu biša, odohrá sa 12. 8. 2012 o 19.30 hod. v Borove (vzáj. dohoda); l naria ďuje FK dospelých v zmysle RS čl.13/a,b predložiť súpisku – zoznam a RP hráčov pre súť. roč. 2012/13 potvrdenú príslušným lekárom: a/ I. a II. trieda – Ubľa, Ohradzany, resp. Podskalka, Kolonica dňa 9. 8. 2012 v čase 14.00 – 16.00 hod. pod hrozbou disciplinárneho postihu, b/ III. A i B trie da – Ňagov, Baškovce, Medzilaborce B, Turcovce, Hrabovec n/L., Hrubov, Zb. Dlhé, resp. Kamienka, Klenová,

Roma Snina, Brestov, Pčolinné dňa 9. 8. 2012 (štvrtok) od 14.00 do 16.00 hod., c/ mládežnícke družstvá dňa 2. 8. 2012 (štvrtok) od 14.00 do 16.00 hod. Aj s potvrdeniami pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii. Súčasťou zoznamu (súpisky) musí byť fotokópia trénerského preukazu a licencie v zmysle RS čl.13/a (platí pre I. triedu). l berie na vedomie odhlásenie OFK Hažín n/Cir. zo súťaže I. triedy žiaci (U–15) zo suť. roč. 2012/2013; l oprava RS ObFZ 2012/2013 – kluby I. triedy žiaci (U–15) vyžrebované ako súper OFK Hažín n/Cir. budú mať v jednotlivých kolách voľno; l nariaďuje FK dospelých v zmysle RS čl.13/a,b predložiť súpisku – zoznam a RP hráčov pre súť. roč. 2012/2013 potvrdenú príslušným lekárom: a/ II. trieda – TJ Roma Podskalka Humenné dňa 16. 8. 2012 (štvrtok) v čase 14.00 – 16.00 hod. pod hrozbou disciplinárneho postihu; b/ III. A i B triedy – Medzilaborce B, Turcovce, Hrubov – Klenová, Brestov dňa 16.8.2012 (štvrtok) v čase 14.00 – 16.00 hod. pod hrozbou disciplinárneho postihu; c/ mládežnícke družstvá dňa 16. 8. 2012 (štvrtok) v čase 14.00 – 16.00 hod. pod hrozbou disciplinárneho postihu. Aj s potvrdeniami pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii. Súčasťou zoznamu (súpisky) musí byť fo tokópia trénerského preukazu a licencie v zmysle RS čl.13/a (platí pre I. triedu); l oznamuje, že vzhľadom na pomalšie vydávanie nových plastových preukazov, ŠTK povoľuje štart hráčov, ktorým neboli dodané tieto plastové preukazy, na potvrdenú súpisku a OP hráča. Futbalové kluby si môžu skontrolovať hráčov na verejnej matrike webovej stránky SFZ – www.futbalnet.sk. R a DZ stretnutia uvedú túto skutočnosť ako aj dôvod do zápisu o stretnutí; l pozýva na svoje zasadnutie dňa 16. augusta 2012 o 15.30 hod. štatutárov FK III. B triedy z dôvodu prejednania prežrebovania súťaže; l oznamuje, že ŠTK po kontrole vyba venosti ihriska TJ Roma Podskalka Hu menné, ktorá bola vykonaná dňa 9. 8. 2012 konštatuje, že po odstránení vytknutých nedostatkov je ihrisko spô sobilé k súťažným stretnutiam v roč. 2012/2013; l vyzýva funkcionárov TJ Roma Podskalka Humenné na pravi delné udržiavanie podmienok vybave nosti ihriska v zmysle RS čl. 18 počas celého súť. ročníka 2012/2013. l Disciplinárna komisia: l trestá nepodmienečne zastavením činnosti od 6. augusta 2012: a/ na 1 súť. stretnutie: Alexander Černega (TJ Borov), Dávid Piškanin (TJ Družstevník Dlhé n/Cir.) – obaja DP 1/4a, Eduard Hodor (TJ Družstevník Ladičkovce) – DP 1/5a, b/ na 3 súť. stretnutia: Ján Firkaľ (TJ Družstev ník Volica) – DP 1/3b; l oprava ÚS 4 / 2012–13: nepodmienečné tresty od 30.7.2012: Viktor Melník (Ohradza -

ny) 1 str. – DP 1/4a, Pavol Marinič (Ulič) 1 str. – DP 1/4a, Jozef Beňo (Ladičkovce) 3 str. – DP 1/3b; l zmena trestu na základe rozhodnutia Odvolacej komisie pre TJ Jednota SD Kr. Brod zastavenie HP na 2 stretnutia podmienečne do konca jesennej časti súť. roč. 2012–13 (odvolací poplatok sa nevracia); l oznamuje FK finančné a/ poplatky: 5 € – MŠK Spartak Medzilaborce B (zme na ÚHČ), TJ Iskra Ňagov (zmena miesta stretnutia), FKO Kochanovce (zmena ÚHČ); b/ pokuty: 5 € – TJ Roma Podskalka Humenné (nedodanie súpisky na kontrolu ŠTK); l doplnenie súť. vkladu: 100 € – TJ Jednota SD Kr. Brod. Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné odvolať sa do 15 dní. l Komisia rozhodcov: l oznamuje, že zasadnutie KR bude 15. 8. 2012 (streda) o 15.30 hod.; l dôrazne žiada R a DZ, aby zápisy a správy zasielali včas, t.j., aby v stredu do 12.00 hod boli na ObFZ! l berie na vedomie ospravedlne nia: R – Makar (od 6. 8. 2012 do oznámenia). DELEGÁCIA R a DZ: l I. trieda (7. liga) dospelí, 3. kolo – nedeľa 19. augusta 2012 o 16.00 hod.: Ubľa – Ptičie (Skalka – VsFZ, DZ Parnica), Modra n/Cir. – Košarovce (Varga – Turčík, DZ Lenčiš), Dlhé n/Cir. – Ohradzany (Fecura – Ferčák, DZ Bolinger), Ľubiša – Kochanovce (Buchlák – VsFZ, DZ Proň), Zubné – Borov (Prokopčák – Šindlery, DZ I. Čerevka), Ulič – FK Humenné (Firkaľ – VsFZ, DZ Drančák), Hažín n/Cir. – V. Sitnica (Petruňo – Havriško, DZ Mikuláš Hríb). l II. trieda (8. liga) dospelí, 3. kolo – nedeľa 19. augusta 2012 o 16.00 hod.: Rokytov – Ladičkovce (Palasiewicz, DZ Kovalik), Lukačovce – Kolonica (Rebej, DZ Čopák), Papín – Kr. Brod (Kucer, DZ Groško), Lieskovec – V. Hrušov (Guľko, DZ Bober), Lackovce – Z. Hámre (D. Holp, DZ Smoľák), Koškovce – Podskalka (Behun, DZ Ryšák), N. Sitnica – Volica (Chrin, DZ Polovka).

l III. A (9. liga) trieda dospelí, 2. kolo – nedeľa 19. augusta 2012 o 16.00 hod.: Ňagov – Medzilaborce B (Ginda), Zb. Dlhé – Baškovce (Ferko), Hrubov – Hrabovec n/L. (Bogdan), Hankovce – Čertižné (Butala), Turcovce majú voľno. l III. B (9. liga) trieda dospelí, 2. kolo – nedeľa 19. augusta 2012 o 14.00 hod.: Pčolinné – Rovné (Michal Hríb), Roma Snina – Ul. Krivé (Zádražný), o 16.00 hod.: Brestov – Klenová (Havrilko), Kamienka a St. Roztoka majú voľno. l I. trieda dorast, 1. kolo – sobota 18. augusta 2012 o 13.30 hod.: Modra n/Cir. – Pakostov (Palasiewicz), Radvaň n/L. – Zubné (ObFZ), Ladičkovce – Belá n/Cir. B (Kucer), o 14.30 hod.: Ľu biša – Koškovce (Behun). l I. trieda žiaci, 1. kolo – sobota 18. augusta 2012 o 12.00 hod.: Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir. (VsFZ), Ptičie – Jasenov (VsFZ), Stakčín – Z. Hámre (Hríb), Papín a Kamenica n/Cir. majú voľno. l I. trieda mladší žiaci, 1. kolo – sobota 18. augusta 2012 o 10.30 hod.: Kamenica n/Cir. – Hažín n/Cir. (Ginda), Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir. (VsFZ). l II. trieda (žiaci), malý futbal – skupina A (1. turnaj) sobota 18. augusta 2012 od 9.30 hod., org. FO Ajax Pakostov: Pakostov, V. Sitnica, Košarovce, Lukačovce; rozh.: Havrilko, Metiľ. ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADENIA R a DZ (12.8.): Ptičie – Hažín n/Cir. (AR 1 – Zadražný za VsFZ), V. Sitnica – Ulič (AR 1 – Guľko za VsFZ), FK Humenné – Zubné (R – Ferko za Guľka), Kochanovce – Dlhé n/Cir. (R – Ginda za Skalku), Ohradzany – Modra n/Cir. (R – Hríb za Makara), Volica – Koškovce (R – Skalka za Gindu), Ladičkovce – N. Sitnica (DZ – Parnica za Drančáka), Kr. Brod – Lukačovce (DZ – Drančák za Parnicu), Kamienka – Pčoliné (R – Havrilko za Hríba), Baškovce – Ňagov (hrá sa v Ňagove); (11.8.): St. Roztoka – Rovné (R – Guľko za Havrilka, hrá sa v Rovnom, o 14.00 hod.). Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

1

-

13.8.2012

2 B o r o v s k á  s l á v n o s ť  u m e l é h o  o s v e t l e n i a 1 – Alexander Černega (druhý zľava) má hlavný podiel sa realizácii umelého osvetlenia štadióna. Vľavo Marián Ružbarský (predseda KR VsFZ), vpravo František Bazár (predseda ObFZ) a Pavol Suško; 2–Zástupcovia klubov I. triedy; 3–Výber I. triedy ObFZ; 4–osvetlenie štadióna v Borove; 5–základná zostava FC Borov v priateľskom zápase. (mšk)

3

4

5

NOV ÉTVÁR EŠKCHEM ESHUM ENNÉ–I.časť(JAK UBJOŠČÁK,MIK OL AJSARNECKI)

Duoreprez entantov–víť azEurópskejlig ya mlád ežníckymajsterEuróp y

VolejbalistiŠKChemesHumennézačalisvojtretítýždeňprípravy. Zatiaľsanasezónu,ktorábudemať(zostatnýchročníkovtradične) štyrivýstupy(CEVcup,Challengecup,Slovenskýpohár,extraliga) pripravujú v rýdzo domácich podmienkach. Vedení novým trénerom,aleajs piatiminovýmitvárami.A práves novicmismeprehodilipárslov…V tejtoI.častis dvomastaršími. JAKUB JOŠČÁK (31–ročný blokár, bežne na dva roky. Pri jeho kariére spomenúť okrem VKP Bratislava, snímka dolu - možno smečuje) sa stáva chemesákom pred- bratislavských „policajtov“ aj rakúsky Hypo Tirol Innsbruck (pred dvoma rokmi), či reprezentáciu Slovenska, s ktorou zažil (podobne ako Ondrušek a Jakubov) historicky prvé víťazstvo v Európskej lige. V „repre“ pôsobil aj za trénera Zaniniho, ako i v súčasnosti pod vedením kouča Chrtianskeho. Te raz je však na východe Slovenska. „Povedal som si, že na ďalšiu sezónu sa nebudem nikde ponúkať ako volej balista, ktorý ešte stále niečo hľadá. Dal som voľný priestor záujmu klubov, nijako nešpekuloval a akceptoval po nuku ŠK Chemes Humenné. Vo VKP som už ostať nechcel, aktuálna situácia v tomto klube je dosť smutná, ale to je všetko, čo k tomu poviem. Rozhodol som sa pre ŠK Chemes Hu menné aj preto, že klub mi bol svojou koncepčnou prácou vždy sympatický, dosahuje výsledky, čo tiež zavážilo.“ V príprave prešli dva týždne. Dojmy z nového prostredia? „Vnímam ju len športovo, lebo volejbalom sa to zatiaľ nazvať nedá. Dôjde však aj na turnaje,

prípravné zápasy, uvidíme, ako to bude vyzerať. Zatiaľ som tu spokojný, behá sa mi dobre…“ dodal Jakub Joščák. MIKOLAJ SARNECKI (25–ročný univerzál, Wieluň, snímka vpravo) dopĺňa s Marcinom Krysom legionársku zložku chemesákov na poľskú dvojičku. Paradoxne, tak ako Krys, aj on pred príchodom do ŠK Chemes Hu menné pôsobil vo Wieluni (I. liga). Rodák z mestečka Puck, kde začínal s volejbalom (Koráb Puck). Svoj prvý úspech kariéry zažil v roku 2005, keď sa stal v „národniaku“ majstrom Európy kategórie kadetov. Aj tento úspech mu ponúkol angažmán v známom klube Skra Belchatow, s ktorým sa v ďalšej sezóne stal juniorskym majstrom Poľska a bol vyhlásený za najlepšieho juniora sezóny. Po prechode k seniorom hrával za B–tím, odkiaľ prešiel do Wieluňa. V uplynulej sezóne na krátko okúsil nemecký Rottenburg, nedošlo však k dohode a ľavoruký univerzál sa vrátil do klubu poľskej I. ligy. „Je pravdou, že som sa o Humennom rozprával aj s Marcinom, ktorý mi klub pochválil. Došlo až na debatu s trénerom Vartovníkom, vedením klubu a som tu. Nevydarené angažmán v Rottenburgu je pre mňa minulosťou, som v ŠK Che mes Humenné a chcem spraviť všetko pre to, aby to bola vydarená sezóna. Očakávam dobré zápasy, dobrú atmo-

sféru v mužstve i hľadisku, chcem hrať, naďalej sa zlepšovať. Tréningy sú zatiaľ náročné, ale to tak musí byť, aby potom v sezóne bolo ľahšie,“ dodal Mikolaj Sarnecki. O trojici Milan Lízala, Peter Mlynarčík a Martin Pavelka v budúcom vydaní. (mšk)


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 8. 2012

Bo rov ský futba lo vý uni kát re gió nu Štvrtok 9. augusta sa niesol pre Borovčanov, či priateľov futbalu humenského regiónu alebo širšieho okolia až v rámci východného Slovenska v slávnostnom duchu. Dôvodom bolo uvedenie do prevádzky umelého osvetlenia štadióna TJ Borov. Zvedavých na prvý oficiálny futbalo - hou Dávida Gubu, medzila vý zápas pod štyrmi zažnutými sto- borsko–humenského odchovanca, žiarmi bolo viac ako päťsto ľudí, ktorý od mládežníckych čias háji aktérmi na trávniku boli domáci a vý- farby Prešova. Dnes v Corgoňlige, ber najvyššej okresnej súťaže. taktiež však reprezentant Slovenska l Borov – Výber I. triedy ObFZ do 21 rokov. Človekom, ktorému každý gratuloHumenné 3:3 (0:0), rozstrel 1:3. Góly: M. Max 0:1, Basarab 1:1, M. val, ďakoval, prial ešte veľa futbaloMax 1:2, T. Opiela 2:2, M. Max 2:3, vého elánu, osobnosťou dňa i veče D. Guba 3:3. Borov: Kollár – A. ra bol Alexander Černega st. Práve Černega, I. Černega, M. Černega, jeho zásluhou dostal borovský futbaM. Opuda, M. Mikita, M. Fedurco, M. lový stánok nový šat, na ktorý si Lukačik, V. Lukačik, D. Olah, P. možno aj posvietiť. Alexander Burcin (M. Suchý, D. Guba, A. Černega poďakoval priateľom, kaMydla, M. Piňko, R. Gabria, M. Vare- marátom, firmám, všetkým, ktorí mu cha, F. Leško, T. Opiela, Basarab). pomohli. Naživo atmosféru premiéry Výber I. triedy: L. Behún – M. Dzem- sledoval aj michalovský primátor Vijan / obaja Ptičie, P. Dušák / Ľubiša, liam Záhorčák, nechýbali zástupcoA. Lukáč / Košarovce, M. Krivjančin via mesta Medzilaborce, či hu / Dlhé n/Cir., L. Pavlina / Ubľa, M. menskí poslanci (M. Mňahončák, I. Čokina / Ulič, L. Nazad / Košarovce, Pajtáš), z futbalových radov Komisia V. Melník / Ohradzany, M. Darjanin rozhodcov VsFZ vedená Mariánom / Ubľa (M. Mucha – M. Okoš, M. Ružbarským, Výkonný výbor ObFZ Hančár / všetci Modra n/Cir., J. Max, Humenné s predsedom ObFZ FranM. Max / obaja Zubné, M. Kocik, P. tiškom Bazárom a zástupcovia klu Šuľak / obaja Hažín n/Cir.). Tréneri: bov I. triedy ObFZ (11 zo 14). Práve Černegovi patril úvodný Š. Hančár, A. Dzemjan. R: Petruňo – A. slávnostný výkop (na snímke), pri Fecura, Guba. čom ešte pred ním na zasadnutí VV ObFZ so zástupcami klubov povedal: „Futbalové podmienky v Borove sa pozdvihli, aj keď to stálo nemálo úsilia, oplatilo sa. Dlhá cesta sa začala vyvlastňovaním pozemkov šta dióna a zatiaľ sa končí umelým osvetlením. Nad hracou plochou stoja stráž štyri stožiare pri rohoch ihriska, ešte pribudnú dva pri oboch stranách stredovej čiary, aby bola práca dokončená tak, ako má byť. Futbal je šport, ktorý mám rád, milujem ho, vzpruhou je pre mňa aj to, že v šľapajách mi idú moji synovia. Základom je snaha, niekedy až tvrdohlavosť niečo vytvoriť, dokázať. Isteže, dôležité sú financie, nemenej aj možnosť využitia fondov Európskej únie, ale najväčšia vďaka patrí sponzorom – kamarátom, ktorí mi pomohli, veľakrát som musel využiť vlastné finančné prostriedky. Je to Pozerať sa bolo na čo. Výber I. trie- však pre mňa cesta, štafeta, ktorú dy príjemne prekvapil aj rýchlou chcem raz odovzdať svojim synom.“ adaptáciou. Hetrikom sa blysol Ma- A tá štafeta je ozaj na úrovni. Kto rián Max, domáci trikrát doťahovali, ešte nebol, príďte sa do Borova raz zápas dospel do rozstrelu aj záslu - na večerný futbal pozrieť. (mšk)

K udze j a sistentom v „r epre “ žien Slovenská ženská reprezentácia vo volejbale pokračuje v príprave na septembrovú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy 2013, ktoré sa budú konať v Nemecku a Švajčiarsku. Po druhom kempe v Liptovskom Jáne sa presunie výprava vedená trénerom Čadom do Baku, metropoly Azerbajdžanu, kde čaká Slovenky herná previerka s domácou reprezentáciou. S príchodom trénera Stanislava Var- sústredenie v Azerbajdžane. Ako ste tovníka k A–tímu chemesákov sme do tohto kolotoča naskočili? – Adappri jeho trénerskej kariére okrem iné- tácia prebehla narýchlo, všetko to bolo ho spomenuli, že pôsobil viacero se- založené na práci, mali sme desať dní zón aj ako asistent trénera Miroslava dvojfázové tréningy, takže to privyknutie Čadu v „repre“ žien. Kvôli angažmá - sa udialo cez prácu, tréningovú činnosť nu v ŠK Chemes Humenné sa tohto – robota, robota, robota a tým pádom to miesta vzdal, paradoxne však jeho šlo rýchlo, bez problémov. nástupca má spojitosť práve s VK Isto sa dá pokladať za paradox, že Chemes Humenné. Asistentom tréner Vartovník, ktorý je koučom ženskej reprezentácie Slovenska je mužov ŠK Chemes Humenné bol Eugen Kudzej (na snímke druhý práve posledným asistentom trézľava), ktorý v uplynulej sezóne nera Čadu a Vy, ako tréner junioviedol humenské juniorky. riek VK Chemes Humenné ste tenAko si teda reprezentačná ponuka to post po ňom prebral. – Určite je našla Eugena Kudzeja? – Ozvali sa to paradox, ale nemyslím si, že by to mi zo Slovenskej volejbalovej federá- bolo recipročne, určite nie. So Stacie s možnosťou práce na poste asis- nom Vartovníkom som sa predtým tenta trénera žien. Priznám sa, bol nepoznal, keď došiel do Liptovského som dosť prekvapený, potešený zá - Jána pozrieť na sústredenie, fiktívne roveň, ani nie po dlhom premýšľaní my tento post predal. Keď sa na to som túto ponuku akceptoval. Spo- dívame cez spojitosť s humenským ločné debaty sa uskutočnili ešte za- volejbalom, znie to zaujímavo. čiatkom júla, v súčasnom období sa Ostávate popri reprezentačných prešlo od slov k trénerským činom. povinnostiach aj naďalej verný Doslova stálicou pri reprezentácii VK Chemes Humenné? – Sažien je tréner Miroslav Čada. Ako mozrejme, som stále tréner družstva dopadlo vaše prvé stretnutie junioriek, – dodal Eugen Kudzej, ktos ním? – Poviem to stručne, jedno- rému sme aj na reprezentačnom poli ducho – bezproblémovo. Tréner Ča- popriali veľa úspechov a zdaru. da je veľmi ústretový človek, určili Po návrate z Baku budú Slovenky sme si sféry, o ktoré sa mám ako pokračovať prípravu v Poprade, asistent starať. Je to človek s maxi- v dejisku prvého kvalifikačného turmálne ľudským prístupom, príjemný, naja, generálku tvorí dvojzápas nehrá sa na žiadnu persónu, pričom s Maďarkami (31.8. – 1.9.). Samotje to veľký volejbalový odborník. ná kvalifikácia na ME 2013 sa V čom teda spočíva vaša úloha na odohrá formou dvoch turnajov: Sloposte asistenta trénera? – Spolu venky sa v kvalifikácii II. fázy stretnú s kolegom Lukášom Klímom, ktorý je so Španielkami, Izraelčankami kondičným trénerom, sa staráme a Švédkami. Prvý turnaj odohrajú o kondičnú stránku, rozcvičenia a sa- v Poprade (6.– 8.9.), druhý mozrejme mi pripadá ako úloha tech - v izraelskej Raanane (13.– 15.9.). nická stránka pri činnosti s loptou. Postup na ME si vybojuje priamo iba Slovenské volejbalistky čaká kvalifi- víťaz skupiny, družstvo na 2. mieste kácia o postup na európsky šampio- konečnej tabuľky dostane v máji nát. Príprava zatiaľ prebehla 2013 ešte jednu šancu na turnaji záv Liptovskom Jáne, čaká vás herné verečnej III. fázy. (mšk)

FC Koži country K dlžanským oslavám už niekoľko rokov nesporne patrí aj futbalový zápas seniorov – legionárov. Aj teraz proti sebe nastúpili na zelenom trávniku Vyšný koniec „FC KOŽI COUNTRY“ proti Nižnému koncu „AS HUŠI OSTROV“ Úspešnejšie boli „kozy“, keďže vyhrali po tuhom boji 3:1, i keď úvodný tlak mali „husky“ z Nižného konca. (koh)

AS Huši ostrov


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 8. 2012

TIPOS (KENO 10) III. LIGA – 2. KOLO

ŠK FU TU RA Hu menné – Poprad 1:2 (0:1) Góly: 78. S. Karnaj – 14. Kubus, 77. Kočiš Žlté karty: Čopák, Legdan – Šproch Rohové kopy: 8:6 Strely/na bránu: 12/5 : 12/5 Rozhodoval: Kakaščík Diváci: 350 Najlepší hráči: Karnaj – Kočiš ŠK FUTURA: Vohár – Demčák, PaFK: Huszárik – Ondruš, Pitoňák, vol Šuľák, Peter Šuľák (60. Čopák), Janigoš, Bendík – Rams, Palutka, Dysko (72. C. Vasiľ) – Paraska, T. A. Kočiš, Kubus (89. Monka) – Kuzma – Jurov, Ledgan, Jakubčo – Michlik, Orenič (46. Šproch, 90. S. Karnaj. Tréner: Jaroslav Varchola. Bolcar). Tréner: Vladimír Lajčák. Stretnutiu predchádzala minúta ti- jala prevažne medzi šestnástkami, cha za Tomáša Labuna, 26–ročné- popradský kapitán Kočiš mieril ho verného fanúšika humenského nad, v 31. min. strela Legdana futbalu… Humenčania začali skončila u Huszárika. Do prestávky odhodlane a už do 5. min. zahráva- stála za zmienku už iba tečovaná li tri rohové kopy. Udrelo však v 14. strela Parasku z rohu šestnástky. min. na opačnej strane, lebo po Práve domáci kapitán začal II. centri hlavičkoval Michlík z hranice polčas nepresným priamym kopäťky do brvna a v dorážke halfvo - pom, v 52. min. sa hľadisko nalejom dopravil do siete loptu Ku- dýchlo, keď Karnaj vypichol loptu bus. Domáci odpovedali v 19. min. Pitoňákovi, postupoval sám na strelou Legdana z 20 m nad, Huszárika, ale ten reflexívne zanásledne Jakubčova strela skonči- siahol. Do šance sa dostal aj sú la v náručí Huszárika. Hra sa odví- per, keď Kubus z 10 m mieril nad. V 59. min. jedovka Pa. Šuľáka l Lipany – Vranov 3:0, B. Bystrica B – z priameho kopu tesne minula šiSp. Nová Ves 2:0, Košice B – Kremnič- benicu, o dve minúty po centri do ka 2:1, Lok. Košice – Trebišov 3:1, Lu- humenskej šestnástky nastal záčenec – Martin (11.9.), Moldava – Ná- var a Pitoňák napol z uhla bočnú mestovo a Pohronie – Prešov B (4.9.) sieť. Druhá humenská šanca sa Lipany 2 2 0 0 5:1 6 udiala v 64. min. z akcie Čopák – Poprad 2 2 0 0 5:1 6 Karnaj – Kuzma, ktorého krížnu B.Bystrica B 2 2 0 0 4:1 6 strelu z 12 m Huszárik vyškriabal Lok.Košice 2 1 0 1 4:3 3 na roh. Striedajúci popradský Martin 1 1 0 0 1:0 3 Šproch využil svoju rýchlosť cez Spišská N.V. 2 1 0 1 3:3 3 trojicu obrancov, loptu na päťke nik Kremnička 2 1 0 1 2:2 3 nezasiahol, avšak v 77. min. trafil Trebišov 2 1 0 1 3:4 3 špílmacher Kočiš z priameho kopu Košice B 2 1 0 1 2:4 3 ponad múr presne k žrdi. Akcia PaNámestovo 1 0 1 0 1:1 1 raska – Vasiľ – Karnaj strelou Vranov n.T. 2 0 1 1 1:4 1 z otočky z hranice šestnástky určiPrešov B 1 0 0 1 1:2 0 Moldava n.B. 1 0 0 1 0:1 0 la tiež výstavný gól, ale keďže hlaPohronie 1 0 0 1 0:1 0 vičkám Parasku i Čopáka v závere Humenné 2 0 0 2 2:4 0 chýbala presnosť, body putovali (mšk) Lučenec 1 0 0 1 1:3 0 pod Tatry.

Fa ns odm iet ajú post oj m est a Štvrtkové (9.8.) zasadnutie MsZ v Humennom malo jeden bod venovaný aj športu (dotácie pre MHK Humenné a prostredníctvom CVČ Dúha Humenné pre mládežnícke futbalové družstvá). Tesne popoludní sa vo vestibule zasadacej miestnosti MsÚ v Humennom objavili aj mladí fanúšikovia humenského futbalu. Čakali práve na športový bod, ale ani o 13.00, či 15.00 hod. sa poslanci k nemu ešte nedostali. Keď prišla na rad prestávka a primátorka mesta Jana Vaľová poskytovala interview pre TA 3 i STV, dočkali sa stretnutia aj nadšenci humenského futbalu (prišli na mestskú pôdu aj s vlajkou fans). Spoločná debata sa udiala bez prítomnosti médií (na žiadosť primátorky mesta), po jej ukončení bolo badať z výrazov tvárí verných priaznivcov humenského futbalu roztrpčenie. „Bolo nám povedané, že futbal v Humennom je veľkou problematikou. Pani primátorka na seba nechce brať riziko, stále vníma klub ako zadlžený. Nám, fanklubu, ide o podstatu, byť hrdý na klub, futbalistov, hru akú predvádzame ale aj na mesto, ktoré klub – futbalisti reprezentujú. Postupom do tretej ligy sa humenský futbal dostal do spoločnosti miest ako Poprad, Trebišov, Vranov, košická Lokomotíva, či Spišská Nová Ves, odmietame budúcnosť v súperení s dedinami ako FK Humenné, odmietame takú reprezentáciu mesta. Bez podpory z mesta sa futbal robiť nedá, preto je v Humennom futbal už v pomalom úpadku. Aj my sa k tomu postavíme negatívne a budeme radšej ako FK Hu - Máme na mysli humenských futbamenné hlasivkami podporovať futbal listova dôvodomjeichpostupdoIII. v Michalovciach, či vo Vranove, iných ligy. V závere uplynulej sezóny po okolitých mestách,“ konštatoval Ján Ti- poslednomstretnutíprišlomedzihrámák, šéf fanklubu humenského futbalu. čovvedeniemestaJanaVaľováa AnK športovému bodu zasadnutia MsZ drejSemanco.Debatovalosanajmä napokon došlo (už bez účasti fans), ale o futbalovejbudúcnosti,nopopritom schválenie sumy 5 000 € pre mládež zástupca primátorky prisľúbil, že v porovnaní s celkovým rozpočtom klu- futbalisti sa za svoj počin dočkajú fibu 160 000 € hovorí za seba. (mšk) nančnýchodmien.Zatiaľ…(mšk)

Dočka jú sa odmien?

DRU HÁ DO RASTE NECKÁ LI GA, 2. KO LO

STARŠÍ: B. Bystrica B – ŠK FUTURA Humenné 3:1 (0:1). Najmä do prestávky hrali Humenčania veľmi škoda, že to vyústilo iba v gól IV. LIGA, 4. KOLO: ROZHODLA SPOLUPRÁCA BRATRANCOV PČOLOVCOV dobre, Maceja, lebo šance mali ešte Stach, Macej, Piteľ. V 60. min. kryl Kovalik po kutový kop, následene rozhodca neuDomáci začali náporom, ale dve šance Naopak Š. Pčola v obrovskej šanci znal našim gól a začal sa obrat výsledČerveňáka i Bednár ich nedokázali pre- nespracoval center Červeňáka. Záver ku, na ktorom má svoj podiel aj arbiter. meniť. Hostia prvýkrát pohrozili v 15. bol stropkovský vabank, po rohu v 81. Výsledok stanovila chyba v humenskej min. z priameho kopu, ktorý Diňa ľahko min. Vargovu strelu Diňa chytil. Posledné defenzíve. Chlapcom patrí za výkon pochytil. Rozhodujúci moment zápasu pri - slovo mal v 83. min. priamy kop M. Pčo - chvala. G: Macej. ŠK FUTURA: Kovalik šiel v 21. min., keď po prihrávke M. Pčo - lu do bočnej siete. Gól: 20. Š. Pčola ŽK: – Mandžák, Čopák, M. Babin, Ragan – lu sa Š. Pčola v šestnástke nádherne M. Pčola – Demčo, Zápotocký, Poľak. Čišovský, S. Mikula – Stach, J. Babin, Š. uvoľnil a s prehľadom povedľa brankára R: Koňar. D: 700 MFK: Diňa – Wiener, Piteľ – Macej (J. Mikula, Gombita, Ha skóroval. Hostia odpovedali centrom Ko - J. Lukáč, S. Lojka, M. Pčola – Červeňák, buraj, Tkáč). Tréner: J. Opiela. valčina a hlavičkou Potomu vysoko nad. Popovič, Tomčák, Hišem (80. Štofík) – MLADŠÍ: B. Bystrica B – ŠK FUTUV 27. min. po rohu Popoviča a hlavičke Bednár, Š. Pčola (90. M. Lukáč). Tréner: RA Humenné 2:0 (1:0). Obraz hry bol J. Lukáča nastal v päťke závar, dorážku František Hanc. Najlepší: M. Pčola – M. vyrovnaný, no rozhodla efektivita konBednára obranca hostí stačil odvrátiť. Veselý. (ju) covky. Kým domáci dvakrát skórovali, Takticky vedený zápas pokračoval, do Sabinov 2 2 0 0 7:2 6 3 3 0 0 8:1 9 Martin šancí sa mužstvá dostávali ťažko. V 32. Snina 6 3 3 0 0 6:1 9 Lipt.Mikuláš 2 2 0 0 4:1 6 min. únik M. Pčolu zakončil Červeňák Haniska 3 2 0 1 4:1 6 B.Bystrica B 2 2 0 0 4:1 4 3 2 0 1 6:4 6 Podbrezová B 2 1 1 0 7:3 tesne nad, v 45. min. odhlavičkoval V.Revištia 2 1 1 0 2:0 4 6 Košice B Varga pred nabiehajúcim Bednárom. Sp.Podhradie 3 2 0 1 3:2 2 1 0 1 5:2 3 6 Prešov B V II. polčase hostia zvýšili aktivitu, viac Bard.Nová Ves 3 2 0 1 6:6 3 3 1 1 1 3:3 4 Vranov n.T. 2 1 0 1 6:5 kombinovali cez Veselého, v 66. min. na - V.Tatry 2 1 0 1 3:3 3 4 Podlavice šiel center voľného Demča, ktorý minul. Giraltovce 3 1 1 1 3:3 3 Svit 3 1 1 1 5:7 4 Lokomotíva 2 1 0 1 2:2 2 1 0 1 2:3 3 3 1 0 2 7:5 3 Lučenec l Giraltovce – Barca/KE 0:2, V. V.Opátske 2 0 1 1 1:2 1 3 Stropkov Opátske – Michalovce B 4:0, V. Košice-Barca 3 1 0 2 3:4 1 3 1 0 2 1:3 3 Námestovo 2 0 1 1 2:6 Revištia – Bard.N.Ves 4:2, Sp. Svidník 1 0 0 1 1:3 0 3 Humenné Podhradie – Haniska 0:1, Sabinov Michalovce "B"3 1 0 2 3:6 0 Stropkov 3 1 0 2 3:6 3 Ružomberok B 1 0 0 1 0:2 – Krásna/KE 4:1, V.Tatry – Svidník S.Ľubovňa 0 3 0 1 2 3:7 1 Giraltovce 2 0 0 2 2:7 2:0, St. Ľubovňa – Svit 2:3. 2 0 0 2 0:6 0 Košice-Krásna 3 0 0 3 2:7 0 Poprad

MFK Snina – Stropkov 1:0 (1:0)

humenské šance Turčík, Halajčík ani Mišľan nevyužili. ŠK FUTURA: Jakubov – Danko, Szilvási, Krigovský, Havrilčák, Porvazník, Turčík, Mišľan, Murdzik, Karas, Halajčík (Šaro, Lojka). Tréner: J. Varchola. lMartin – Lok. Košice 2:1 a 3:1, Podbre zová B – Giraltovce 6:2 a 5:1, Prešov B – Námestovo 5:1 a 2:1, Podlavice – Luče nec 3:1 a 1:0, Stropkov – Košice B 0:0 a 6:1, Ružomberok B – L. Mikuláš 0:2 a 2:0, Vranov – Poprad 5:0 a 1:3; l 1. ko lo: Vranov – Martin 1:5 a 0:5, Poprad – B. Bystrica B 0:1 a 0:3, Humenné – Ru žomberok B (29.8.), L. Mikuláš – Stropkov 2:1 a 3:0, Košice B – Podlavice 2:0 a 1:1, Lučenec – Prešov B 1:0 a 1:4, Námestovo – Podbrezová B 1:1 a 1:1, Gi raltovce – Lok. Košice 0:1 a 2:2.

Martin 2 B.Bystrica B 2 Prešov B 2 Podbrezová B 2 Podlavice 2 Stropkov 2 Ružomberok B 1 Lipt.Mikuláš 2 Poprad 2 Námestovo 2 Lokomotíva 2 Giraltovce 2 Košice B 2 Humenné 1 Lučenec 2 Vranov n.T. 2

2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2

8:1 5:0 6:2 6:2 2:1 6:4 2:0 3:2 3:4 2:3 3:5 3:7 2:7 0:2 1:5 1:8

6 6 6 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0


13 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

13. 8. 2012


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 8. 2012

V. li ga: Barni šin smut ným hrdi nom, medzi la borská do má ca priam tra gé dia Raslavice – Jasenov 1:0 (0:0) Domáci začali náporom i s podpo rou vetra. Nakopávali ďalekonosné strely, no vyloženú šancu si nevypracovali. Hostia sa k slovu príliš nedostali, naopak jedinečnú šancu zahodil súper na konci I. polčasu, keď nevyťažil strelou zo značky bieleho bodu. Jasenovčanov to posmelilo, no na gólové príležitosti boli z ich strany akcie taktiež skúpe. A to ešte v 70. min. po akcii P. Vasiľa zaváhal pred brankárom M. Barnišin, keď mieril vedľa. Trest prišiel v 87. min., keď centrovanú loptu zasunul M. Barnišin, ale nešťastne do vlastnej brány. ŽK: Chalupka, M. Barnišin, Firkaľ, L. Horvat. R: Po lomský. D: 250. FK TJ: M. Dudič – L. Horvat, R. Chalupka, L. Goga, Beták, M. Barnišin, Čerhit, Mastiľák, Vožný, Firkaľ, P. Vasiľ. (rch) Pakostov – N. Hrušov 4:3 (3:0) Ako prví sa osmelil Ajax, no strelecké pokusy Berdáka a Olexíka z hranice šestnástky hosťujúceho brankára neprekvapili. V 11. min. sa v pokutovom území hostí individuálne presadil Slavkovský a otvoril skóre. O desať minút Andraško vysunul kolmou prihrávkou autora prvého gólu a ten svoj samostatný prienik na brankára opäť premenil. V 25. min. napol sieť brány hostí z priameho kopu Š. Tomčák. Súper pohrozil až v 30. min., no Grec si

s loptou poradil. Druhý polčas Ajax poľavil a súper sa v priebehu de siatich minút (z pokutového a pria meho kopu) dvakrát rozveselil. Do máci nenechali na odozvu dlho čakať a Slavkovský svojím hetrikom upravil na 4:2. V 82. min. hostia po peknej akcii hlavičkou výsledok už iba jemne korigovali. G: Slavkovský 3, Š. Tomčák. R: Džima. D: 120. Ajax: Grec – Berdák (46. Ragan), Palenčík, Dubas, J. Fedorko (46. Pe. Gombita st.), Pe. Gombita ml., Olexík (70. T. Gombita), Š. Tomčák, Jo. Gombita, Slavkovský, Andraško. (št) Medzilaborce – Plavnica 0:5 (0:1) Spartakovci (po kontumácii predošlého stretnutia) nevykročili na domácej pôde šťastnou kopačkou.

Ajax i Spartak kont. Keďže mal v 1. kole Ajax Pakostov v 65. min. vinou zranení na trávniku menší počet hráčov ako 7, výsledok 0:2 sa zmenil na 0:3 kont., pred týždňom prehral MŠK Spartak Medzilaborce vo Finticiach 3:4. Rozhodnutie padlo v závere, celok spod Kamjany dohrával bez dvoch vylúčených. A Úradná správa VsFZ priniesla ďalšiu horkú pilulku – neoprávnený štart hráča (zaregistrovaný v inom klube) aj tu znamená 0:3 kont. (mšk)

MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ SERVIS l IV. LIGA DORAST, 1. kolo: Dlhé n/Cir. – Jasenov 0:1 (0:0), g: L. Horvat. TJ Družstevník: Harmanský – Milčík, Gazda, Kováč, Burda, Čopík, Pe. Krivjanský, Mi. Kohút, Gutter, D. Poľačko, L. Burík (J. Krivjanský, D. Kohút). Tréner: J. Krivjančin. FK TJ: Havrilko – Voroňak, L. Horvat, Marek Friga, Bačovčin, Maroš Friga, Porvazník, Harakaľ, Sakalík, Lakatoš, Čabák (Barlaš, Kuzma). Tréner: O. Katkovčin. Stakčín – Kračúnovce 2:3 (1:1), g: D. Iskajc 2. OFK Agrifop: Peťo (J. Gezanič) – Leňko, Telehanič, Hančak, Gerboc, Ma. Iskajc, S. Paraska, Keleman, E. Gezanič, D. Iskajc, Kuzma (Piteľ, T. Kandrik, Bogoľ). Tréner: M. Skala. Papín – Ptičie 3:2 (1:1), g: J. Horodník 2, Mi. Macko – S. Lancoš, L. Metiľ. TJ Družstevník: T. Melni čák – Pa. Gabriš, T. Šváb, Ti. Ondica, J. Horodník, O. Čuhár, J. Beňa, Pe. Smetanka, Ma. Šváb, Mi. Macko, Ta. Ondica (E. Salamon, R. Andrejčík). Tréner: M. Horodník. TJ Ptava NV: M. Tkáčik – J. Behún, M. Melničák, Ma. Macko, S. Lancoš, T. Rada, G. Maľar, V. Hudák, A. Barta, L. Metiľ, T. Hajdučko (N. Lancoš, P. Borovský). Tréner: Ľ. Repko. Udavské – Medzila borce 0:2 (0:0), g: Ma. Kuruc, Herman. OŠK: Š. Ondica – J. Gajdoš, O. Bilec, Bučko, Mi. Gajdoš – Proč, P. Bilec, P. Hudák, Džugan – Jahnička, Hvižďak (Šalata – Sivčo). Tréner: Ľ. Kiča. MŠK Spartak: Vodilka – Kandričák, Petruňo, Bega, Grib – J. Kuruc, Gič, Ma. Kuruc, Dobda – Ciganik, Herman (Sopko, Fu faľ, Šamko). Tréner: J. Hrišo. Kameni ca n/Cir. – Kochanovce 1:1, g: Ča bák – Porochnavý. Belá n/Cir. – Svidník (15.8.2012 o 17.00 hod.)

l I. LIGA ŽIACI, 1. kolo – (U15): Poprad – ŠK FUTURA Humenné 5:0 (3:0). ŠK Futura: Surničin – D. Krajník, Baník, J. Čura, Cholp – Balog, Dugas, Roško, Řeřicha – V. Kuľha, Soták (Pankovčin). Tré ner: J. Valkučák. l Snina – MFK Košice (14. 8. 2012 o 15. a 17. hod.), Trebišov – Stropkov 6:0, Michalovce – Prešov (14. 8. 2012), Vranov – Sp. N. Ves 0:1, Bardejov – St. Ľubovňa (15. 8. 2012), Lipany – KAC Košice 5:0. l (U14): Poprad – ŠK FUTURA Humenné 3:1 (1:1), G: Cvik. ŠK Futura: Gábor – Višnaj, Tkáč, Citriak, D. Čura, Bočko, J. Valkučák, Sivý, P. Kuľha, Cvik, M. Stašák. Tréner: M. Tongeľ. l I. LIGA ŽIACI, 2. kolo – (U13): ŠK Futura Humenné – Sp. N. Ves 3:1 (0:0), G: Tamáš, Marcin, Jakubov. ŠK Futura: Ma. Čeremeta – Kírdla, Tamáš, Marcin, Karnaj, Jakubov, Si tarčík, Vrblovský, Jenčík, Antolčík, D. Stašák, Klič. Tréner: V. Mandula. l (U12): ŠK Futura Humenné – Sp. N. Ves 2:0 (0:0), G: Petický, Ma tuščák. ŠK Futura: Maroš Juras – Prokopčák, S. Kuľha, Macko, Petický, Bálint, Skalka, Matuščák, Martin Ju ras, Š. Ganaj. Tréner: J. Štafura. l II. LIGA ŽIACI, 1. kolo: STARŠÍ: Gi raltovce – Medzilaborce 11:1 (6:0), G: Ščerba. MŠK Spartak: Slíž – Revák, Styrčák, Bajcura, Muskurišin, Gazdov, Višňovský, Sekela, S. Luka čik, Čikovský, Ščerba (Macko). Tré ner: V. Cepko. MLADŠÍ: Giraltovce – Medzilaborce 8:1 (5:1), G: Hnát. MŠK Spartak: Ma. Surmaj – Firkaľ, Roháč, Hnát, Hniďak, G. Lukačik ml., Zjatik, Tarča, Mi. Surmaj, V. Varecha, Olah (Kundrát, Černega, Falis, P. Šamko). Tréner: P. Lukačik.

Už v 3. min. po strele hosťujúceho Janiča musel hasiť Bujdoš. Domáci sa tiež ukázali, no bez úspešného zakončenia – v 18. min. Guba zblízka „našiel“ iba brankára, v 22. min. strela V. Lukačika letela tesne vedľa a o minútu v dobrej pozícii Gavula trafil tiež iba gólmana. Keď sa už zdalo, že polčas si domáci udržia bezgólový, k lopte sa dostal Kuľanda a jeho oblúčik z 30 m Bujdoša riadne prekvapil a zaskočil. Po zmene strán sa Spartakovcom akosi prestalo dariť a súper vyvíjal nebezpečný tlak na domácu svätyňu. Prišiel gólostroj hostí… v 46. a 68. min. Mariančik, v 70. min. zvýšil l Výsledky, 4. kolo: Ľubotice – Kračúnovce 2:2, Zámutov – V. Šariš 5:0, Kežmarok – Hanušovce 2:1, Kľušov – Fintice 2:0, Kendice – Dl. Klčovo 0:3.

rozdiel v skóre Dlugoš a na nelicho tivých 0:5 upravil v 85. min. Nagy. R: P. Kmec. D: 150. MŠK Spartak: Bujdoš – Pelech, Vaško, Lučko, G. Lukačik, Gič, Chripák, Guba, V. Lukačik (77. Rusinko), Kuruc (72. Bega), Gavula. (suš) Raslavice 3 3 0 0 8:1 9 D.Klčovo 3 2 1 0 8:2 7 Plavnica 3 2 1 0 6:0 7 Jasenov 3 2 0 1 9:4 6 Kežmarok 3 1 2 0 3:2 5 Zámutov 3 1 1 1 6:2 4 Hanušovce 3 1 1 1 6:4 4 Fintice 3 1 1 1 3:2 4 Kľušov 3 1 1 1 4:6 4 Pakostov 3 1 1 1 4:6 4 Kendice 3 1 0 2 8:8 3 Kračúnovce 3 0 3 0 6:6 3 N.Hrušov 3 0 2 1 5:6 2 Ľubotice 3 0 1 2 4:11 1 V.Šariš 3 0 1 2 4:12 1 Medzilaborce3 0 0 3 1:13 0

VI. li ga: Der by radvanské, te ší sa aj ka me nický no vá čik Radvaň n/L. – Stakčín 4:1 (3:0) Kvalitné futbalové derby aj zásluhou hostí, hoci domáci vyhrali rozdielom triedy. Radvančania súpera herne prevyšovali, hlavne v I. polčase na ihrisku dominovali. Ako prvý sa presadil v 12. min. po štandardke Gabák. Ďalšia štandardka a faul pred šestnástkou zaznamenala 20. min., následne Valkučák z priameho kopu nezaváhal. V 35. min. domáci skórovali tretíkrát, keď stredom ihriska po osi Mi. Svičin – Valkučák – Mamaj vsietil Kudláč. Šance Ma. Svičina a Nastera zostali nevyužité. Hostia bojovali, no domáca formácia bola nepriestrelná. Šesťdesiata minúta priniesla z kopačky Kudláča štvrtý gól domácich, i prestriedanie, no utrpela kvalita. Hostia boli preto odmenení, keď korigovali v 75. min. Guľakom. Za zmienku stojí ešte rýchly protiútok domácich a zakončenie Valkučáka (brvno). G: Kudláč 2, Gabák, Valkučák – Guľak. ŽK: Burda – J. Maliňák, Kapraľ, Andruch. R: Reňo. D: 150. TJ Družstevník: M. Vasilenko – G. Horvat, Gabák, Šafran, Burda – Naster, Mi. Svičin, J. Valkučák, Ma. Svičin – Mamaj, Kudláč (P. Čeremeta, Hrivňák, Salák). OFK Agrifop: P. Harvan – J. Maliňák, Jelinek, Kuznecov, Steco, Kapraľ, Matiko, Hudačin, Guľak, Andruch, Budi (Krupa, Čop). (misv) Seč. Polianka – Kamenica n/Cir. 0:1 (0:0) Svižné úvodné tempo domácich tak trochu podporil aj arbitér, ktorý sa v priebehu prvého polčasu rozhodol pre dva pokutového kopy. V oboch prípadoch zahviezdil gólman Sakalík – v 24. min. po faule Bešana prvýkrát a v 35. min. opäť úspešne zasiahol po faule Krišku. Do II. polčasu nastúpili hostia lepšie, ovládli hru a dostali sa aj ku gólovým príležitostiam. V 65. min. vychytal Pavlíka domáci brankár, o päť minút si so šťastím poradil aj s nájazdom Skarbu. O všetkom rozhodla 90. min., keď domácu sieť rozvlnil Pavlík po prihrávke Hajdučka. Zisk troch bodov si hostia doslova vybojovali. G: Pavlík. ŽK: Bešan. R: Pachovský. D: 100. FK: Sakalík – Bešan, Koc, Čabák, Kriška, S. Tokár, Pavlík, Skarba, Šedzmák, Kušion, Sninčák (M. Hajdučko, Pecha). (gmb) Soľ – Udavské 1:1 (1:0) Za stáleho dažďa ako zo zlého sna pykali hostia po chybe v obrane už v 30. se kunde, keď skóroval Kováč. Domáci mali

územnú prevahu, ale všetko končilo pred šestnástkou hostí. Udavčania sa spoliehali na rýchle nebezpečné protiútoky, no L. Kuzma vo vyloženej šanci zaváhal. Aj v II. polčase pokračoval súper v neefektívnom tlaku, keď hosťujúca obrana s prehľadom všetko úspešne odvracala. V 65. min. vykopával loptu z bránkovej čiary Proč, v 78. min. sa Čubák zoči–voči brankárovi nepresadil. Až v 79. min. po štandardke Ondicu využil trmu–vrmu v šestnástke domácich Kiča a vyrovnávajúcim gólom napol sieť. Hostia taktickou hrou výsledok ukočírovali. G: Ľ. Kiča. ŽK: Harvilčák, Vološin, Meričko. R: Moroz. D: 100. OŠK: Mihaľov – Boňko, J. Vološin, Harvilčák, Ľ. Kiča – Proč, Ondica, J. Kuzma, Meričko – L. Kuzma, V. Vološin (Čubák, Tomko, Kočan). (jh) Hrabovčík – Belá n/Cir. 1:0 (0:0) Vývoj stretnutia Slovanistov na ihrisku súpera sa rozhodol výrazne ovplyvniť rozhodca. Družstvá si vypracovali v I. polčase iba po jednej vážnejšej šanci, no gólovo sa nepresadili. V 48. min. hostia nepremenili tutovku, čo bolo v tomto prípade pre nich „likvidačné“. Rozhodcovia totiž už „hrali“ iba v prospech domácich, ich tlak na Beľanov bol enormný, tolerovali všetky zákroky domácich. Vyvrcholením bol pokutový kop domácich v 90. min. po vymyslenom faule M. Brečku. ŽK: Čižmár, M. Brečka. R: Kmec. D: 50. TJ Slovan: D. Dzurovej – V. Diňa, M. Brečka, Dunaj, Prislupčák, L. Hišem, A. Lojan, T. Pavlina, D. Vajda, J. Kudravý, R. Čižmár (Pe. Dzurovej, J. Marinič, D. Brečka). (ek) l Výsledky, 2. kolo: Vechec – V. Žipov 4:1, Breznica – Čierne 4:1, Bystré – Sedliská 2:0.

Vechec 2 Radvaň n/L 2 Kamenica n/C 2 Udavské 2 Belá n/C 2 Breznica 2 Bystré 2 Hrabovčík 2 Čierne n/T 2 Stakčín 2 Soľ 2 Seč.Polianka 2 Sedliská 2 V.Žipov 2

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

6:2 5:1 4:1 4:1 5:2 4:2 3:3 2:2 3:5 2:4 2:6 1:3 0:3 1:7

6 6 6 4 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0


15 - POD VIHORLAT OM II.TRIED A(VIII.LIG A)DOSPEL Í,2.KOL O l Ladičkovce–N.Sitnica5:1(2:1), Š. Hodor ml. 2, Š. Mažerik ml. 2, Soták – Sukeľ, rozh. Prokopčák; Volica – Koškovce 2:2 (1:1), Pa. Krajkovič, Gojdič – Brza, Dom. Benec, rozh. Skalka; Podskalka – Lackovce 5:2 (2:1), Paňko 2, Pužo, Goroľ, Šivak – Škumanič, M. Tkáč, rozh. Palasiewicz; Z. Hámre – Lieskovec 3:0 (1:0), Š. Max, T. Cenkner, Rosič, rozh. Varga; V. Hrušov–Papín0:4(0:1),Šváb 2, Salamon, V. Jevič, rozh. Firkaľ; Kr.Brod – Lukačovce 10:3 (4:2), Mata 2, Kandrač 2, Reiter 2, M. Klopko, Kačur, Bochin, Kocan – P. Jaš 2, Paťko, rozh. Hrib; Kolonica – Rokytov 0:4 (0:2), Gajdoš 2, Jasik, Abušta, rozh. Holp. Kr.Brod 2 2 0 0 14:6 6 Papín 2 2 0 0 6:1 6 Koškovce 2 1 1 0 4:2 4 Lackovce 2 1 0 1 9:6 3 Rokytov 2 1 0 1 7:4 3 Kolonica 2 1 0 1 8:6 3 Z.Hámre 2 1 0 1 4:2 3 Podskalka 2 1 0 1 5:4 3 Lieskovec 2 1 0 1 2:3 3 Ladičkovce 2 1 0 1 7:9 3 Lukačovce 2 1 0 1 6:10 3 Volica 2 0 1 1 3:9 1 N.Sitnica 2 0 0 2 1:7 0 V.Hrušov 2 0 0 2 0:7 0

ŠPORT

Hor úc auličskáhlav a,hetrik„Bub a“,česťhost ídržal i„boc an i“

Mem or iálA.Vas iľ aa J.Met iľ a

l

l

13.8.2012

l I.TRIEDA(VII.LIGA)l I.TRIEDA(VII.LIGA)l 2.kolol I.TRIEDA(VII.LIGA)l I.TRIEDA(VII.LIGA)l

BOROV–ĽUBIŠA3:1(1:1) Pod umelým osvetlením bolo vzruchu už od prvých minút: hneď v prvej využili chybu borovskej defenzívy hostia, ale v 5. min. znamenala vyrovnanie hlavička Opudu. Jedovka I. Černegu iba tesne minula bránu Šimkanina, na druhej strane spálil šancu J. Ondík. Až v 66. min. po rohu sa presadil Oláh. O desať minút I. Černega opäť prestrelil, ale v 88. min. jeho priamy kop z 20 m už napol sieť. Bo rovské víťazstvo bolo zaslúžené, ale aj hra hostí zniesla patričné kritériá. Góly: 5. Opuda, 66. Olah, 88. I. Černega – 1. Kuľus. ŽK:Piňko, Mydla – Sklenčár. R: Kucer. D: 150. Vynikli: I. Černega – Mríz. Borov:Kollár – Piňko, R. Gabria, Mydla, Burcin, I. Černega, Suško, M. Lukačik, Sucý, Olah, Opuda (Buka, Mikita). Ľubiša: Šimkanin – Mríz, Belcák, G. Ondík, Macko, Kolesár, Sklenčár, Ruščanský, J. Ondík, M. Černega, Kuľus (Šepeľa, Veľas). Nešťastnou v stretnutí bola 80. min. pre hosťujúceho J. Mríza, ktorý po faule Mydlu skončil so zlomeninou nohy v členku. (suš,fh) KOCHANOVCE–DLHÉn/Cir. 4:2(3:1) Začalo sa nepresnými strelami Kríža III.TRIEDA(IX.LIGA)DOSPELÍ,1.KOLO a Kopáča, v 6. min. Dzurjo vysunul GaIII. A TRIEDA: Medzilaborce B – ľa, ktorý bol faulovaný a M. Rada sa Turcovce 2:1 (0:1), Rusinko, Kanči z bieleho bodu nemýlil. Hralo sa svižne, – Grec, rozh. Behún; Čertižné – v 9. min. nastrelil Sima z 18 m žrď. Dlža Hrubov4:3(3:1),Segedy 3, Zelinka, nia dali o sebe vedieť strelou Uchytila. – vlastný, M. Rudy, P. Packo, rozh. V 19. min. zbehol po krídle domáci M. Kucer. (M. Segedy sa vrátil po 22 ro- Kolesár, centrom našiel hlavu Simu koch do Čertižného a uviedol sa het- a Račko nemal nárok. Spolupráca Šimai rikom); Hrabovec n/L. – Zb. Dlhé – Kopáč skončila strelou tesne nad, na 2:2(1:0),Sakalik, Chromy – Ju. Fe- druhej strane po centri Uchytila napol renc 2, rozh. Rebej. ČK:Štefan Dlhy sieť z rohu päťky Krivjanský. A to mohol (Zb. Dlhé); Baškovce – Ňagov 2:2 Gutter v 37. min. aj vyrovnať, ale z 5 (2:1), Rybnický 2 – Kvaško, Belej, m bol Bumbera proti. Akcia v 45. min. po rozh. Ferčák. Hankovcemali voľno. osi Gaľo – Kimák – Rada gólovo ukončila polčas. Priamy kop Uchytila bol vysoIII. B. TRIEDA: Rovné–St.Roztoka ký, v 57. min. bola pekná spolupráca 5:1 (5:0). J. Baláž 2, Holienčik, Dzurjo – Šimai, v 60. min. však KrivjanMantič, T. Krajník – M. Rigoš (11 m), ský nasadil k sólu z polovice ihriska rozh. Greško; Kamienka – Pčoliné a Dlžania boli v kontakte. Račko ich 1:1 (1:0), Beľančin – Al. Sura, rozh. podržal pri strele Kopáča, v 75. min. Havrilko; Klenová – Roma Snina mieril Dzurjo z 12 m nad, vysoká bola aj nehralo sa, domáci sa odhlásili zo sú- hlavička Simu, až v 90. min. akcia Kimák ťaže. Brestova Ul.Krivémali voľno. – Dzurjo vyústila v center na hlavu Radu, ktorý pečatil víťazstvo. Góly:6., 45. a 90. M. Rada (1 z 11 m), 19. T. Sima – 33. TJ Družstevník Turcovce zorganizoval a 60. Krivjanský. ŽK. Macko (Kochav spolupráci s OcÚ v Turcovciach v ne- novce). R:Ginda. D:100. (hralo sa pri deľu 29. júla v poradí už XIII. Memoriál Mlyne v Humennom). Vynikli: Šimai – Antona Vasiľa a Jozefa Metiľa. Výsled- Krivjanský. Kochanovce:I. Bumbera – ky: Baškovce – Jankovce 0:0, Sl. Volo - M. Kolesár, M. Kríž, M. Macko, M. Kivá – Černina 4:1, Turcovce – Jankovce mák, V. Gaľo, Mi. Dzurjo, P. Šimai, T. Si3:1, Baškovce – Sl. Volová 1:1, ma, M. Rada, J. Kopáč (Ľ. Chovan, P. Turcovce – Černina 2:1, Jankovce – Sl. Kuľus). Dlhé n/Cir.: T. Račko – J. Volová 2:2, Baškovce – Černina 1:1, Gazda, L. Burik, J. Bednár, M. Kermiet, Turcovce – Sl. Volová 2:2, Jankovce – M. Cibuľa, L. Piškanin, P. Kováč, J. GutČernina 2:1 a Turcovce – Baškovce 2:1. ter, M. Uchytil, R. Krivjanský. (ijm) l Poradie: 1. Turcovce, 2. Sl. Volová, 3. Jankovce, 4. Baškovce, 5. Černina. Po - PTIČIE–HAŽÍNn/Cir.4:1(2:1) ďakovanie OcÚ Turcovce, starostovi Ako prvý pohrozil nováčik, keď v 6. min. strelu P. Kopáča vykopol z čiary Jalč. a f. PMaO (Bohuš Hudák).

l

-

Z O S T A V A  K O L A   l

l

l

M.Mucha(Modra n/Cir., 1) M.Kolesár P.Bezeg P.Sabol (Kochanovce, 2) (Modra n/Cir., 1) (Košarovce, 1) D.Olah M.Rada M.Bešák M.Peštík (Borov, 2) (Kochanovce, 1) (Ptičie, 1) (Ubľa, 1) L.Metiľ M.Čerňa R.Krivjanský (Ptičie, 2) (FK Humenné, 1) (Dlhé n/Cir., 1) (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola)

V 14. min. Hucovič z výhodnej pozície prekopol a o minútu Karas z päťky netrafil časť prázdnej brány. Ujala sa až Bešákova „rana“ v 19. min. po odrazenom rohovom kope. O päť minút Karas kolmicou vysunul Metiľa a „Hačure“ sa opäť tešili. V 41. min. spálil Hucovič tutovku, z protiútoku stanovil polčas hažínsky kanonier P. Kopáč. V 47. min. spolupráca Hucovič – Metiľ nechala vy niknúť gólmana nováčika. V 72. min. Bešák z uhla trafil žrď, v 83. min. po skrumáži v šestnástke hostí vymietol šibenicu Maličký. V 90. min. sa Bešák preštrikoval hažínskou obranou, nezištne našiel Karasa, ktorý zavesil pod brvno. Nováčikovi patrí za výkon pochvala. Góly:19. Bešák, 24. Metiľ, 83. Maličký, 90. Karas – 42. Pe. Kopáč. ŽK: Jalč, Maličký, Metiľ – Quecke, M. Kocik. R:Buchlák. D:150. Vynikli:M. Čirák – M. Kopáč. Ptičie:L. Behun – Jalč, S. Lancoš, M. Čirák, T. Karas, Tomovčík, M. Bešák, Švik, Patarák, Hucovič, L. Metiľ (Maličký, Lazor, Džubák). Hažín n/Cir.:M. Kopáč – Patrik Šuľak, Hamaďák, Quecke, Michalčák, D. Ferjak, M. Kocik, M. Mišenko, T. Kopáč, P. Kopáč, S. Godžák (Rabajda, D. Mišenko). (ľr) V.SITNICA–ULIČ2:1(1:1) nedohranév 60.min. Favoritom boli hostia, ktorí sa po vyrovnanom úvode aj ujali v 20. min. vedenia z priameho kopu Čokinom. Po polhodine však zahrali v šestnástke rukou a Murinčák pokutový kop premenil. To však už domáci hrali oslabení. V 59. min. využil Krak zrážku v uličských zadných radoch (brankár, obranca) a skóro val. Hneď o minútu Kireš vehementne protestoval, vyslúžil si červenú kartu, do šlo do kontaktu s rozhodcom, ktorý stretnutie predčasne ukončil… Góly: 35. Murinčák (11 m), 59. Krak – 20. Čokina. ŽK:Malý (2x), Murinčák (V. Sitnica). ČK:35. Malý – 60. Kireš. R:Fecu ra. D: 80. Vynikli: nikto. V. Sitnica: J. Sopko – Jozef Jalčák, T. Švigár, J. Turčík, J. Kušnír, M. Palšák, S. Paľo, J. Krak, P. Murinčák, L. Malý, D. Sivák. Ulič:V. Vasilenko – Kireš, P. Korkobec, Marek Chochrun, M. Samčík, Marinič, M. Cmar, V. Levkanič, M. Hromadka, Oto Bačovčin, M. Čokina. (jp) OHRADZANY–MODRAn/Cir. 0:2(0:2) Začiatok bol opatrný, nik nechcel spraviť chybu. V 15. min. V. Melník zo štandardky tesne minul, o tri minúty vznikla v domácej obrane hrúbka a D. Karľa ju potrestal. Už v 26. min. sa „bocani“ tešili opäť, Hrubovčáka prekonal Škovranko volejom po rohovom kope. A to ešte mohli Modrania do prestávky náskok zvýšiť, ale Hrubovčák bol proti. V II. polčase hrali hostia poctivo v defenzíve, domácim útočne prakticky nič nedovolili. Až v 72. min. vyslal jedovku J. Mata, ale Mucha reagoval pohotovo. Záver v 89. min. mohol zdramatizovať V. Melník, ale volejom tesne prestrelil. Góly: 18. D. Karľa, 26. V. Škovranko. ŽK:T. Tkáč – P. Harvilik, D. Karľa, R. Mikula, M. Mucha. ČK: 88. Pavlovský (Ohradzany). R:Hríb. D:100. Vynikli: Jo. Karnaj – D. Karľa. Ohradzany: P. Hrubovčák – P. Olexa, R. Mata, J. Pavlovský, P. Otavka, M. Pužo, V. Melník, A. Frajtko, T. Tkáč, M. Melník,

Jo. Karnaj (J. Mata, M. Šmajda). Modra n/Cir.:M. Mucha – M. Okoš, P. Bezeg, D. Harvilik, R. Mikula, V. Škovranko, M. Hančár, L. Hreha, M. Ivanco, D. Karľa, D. Valkučák (L. Harakaľ). (mz) KOŠAROVCE–UBĽA2:1(2:1) Súboj expiatoligistov začal v 10. min. peknou hlavičkou L. Nazada po rohovom kope a domáci sa tešili. Ich tlak pokračoval, v 22. min. vyšachovali ubliansku obranu a z gólu sa tešil P. Sabol. Náskok mohol byť výraznejší, ale dve košarovské tutovky zhoreli, a tak M. Peštík korigoval gólom do šatne. Druhý polčas bol slabšej úrovne, akcie sa síce striedali na oboch stranách, ale vinou nepresných prihrávok i koncovky sa už tesné skóre nezmenilo. Góly: 10. L. Nazad, 22. P. sabol – 43. M. Peštík. ŽK: nikto. R: Petruňo. D: 100. Vynikli: P. Sabol – M. Peštík. Košarovce:J. Na zad – M. Sabol, Jozef Sabol, G. Dysko, V. Majerník, L. Nazad, A. Lukáč, P. Sabol, M. Hoľko, Hrežo, Kaňuk (Karabín, Ondrej Bačovčin, Ján Sabol). Ubľa: Pekala – Máleš, Bevis, Regula, E. Pavlina, M. Peštík, Darjanin, L. Pavlina, Fejsák, Sirka, Mitro (Dzoba, Bilčák, Chochla). (jn) FKHUMENNÉ–ZUBNÉ2:0 (1:0) Úvodná štvrťhodina sa niesla v opatrnom duchu, hralo sa prevažne v strede ihriska. Až v 21. min. pohrozil Čerňa, keď sám postupoval na zubniansku bránu, ale nespracoval loptu tak, ako chcel. Humenský ťahúň následne minul priamy kop, keď v 29. min. zahrali hostia v šestnástke rukou, Čerňa nepremenil penaltu. Domáci tlak pokračoval, ale v 37. min. pohrozil aj súper M. Maxom, ktorý preveril Šurina. Z ďalšej humenskej akcie sa už skóre menilo, hneď v 38. min. skončila za chrtom Bálinta dorážka Čerňu. V 56. min. priamy kop Hardika tesne minul brvno, hostia mohli vyrovnať v 62. min., ale J. Max nevyužil samostatný únik. V 66. min. domáci Goga nastrelil zblízka brankára do hlavy, o minútu roztriasol Schwarzbacher po rohu brvno. V 79. min. tesne minul Barančík, v 82. min. sa chytal za hlavu Schwarzbacher. Domáci tlak gradoval, hralo sa prakticky na jednej polovici a v 83. min. hlavička Čerňu body poistila. Góly: 38. a 83. Čerňa. ŽK: Hardik (FK Humenné). R: Ferko. D:130 (hralo sa v Brekove). Vynikli:Čerňa – J. Max. FKHumenné:Š. Šurin – Ľ. Harvan, J. Šarga, S. Slepák, M. Hardik, M. Stirčák, M. Goga, P. Dzurko, M. Schwarzbacher, P. Barančík, M. Čerňa (Jurov, Goroľ). Zubné:Martin Bálint – R. Bálint, L. Vasilco, Ľ. Sima, R. Hlohinec, Boňko, Hrehovčík, P. Vajda, M. Potocký, M. Max, J. Max (P. Sima, Drozd, Marek Bálint). (pm)

Kochanovce Ptičie Borov Ulič Ubľa Ľubiša FKHumenné Košarovce Zubné Modran/C Dlhén/C V.Sitnica Ohradzany Hažínn/C

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

7:2 6:2 4:2 5:1 6:3 5:5 4:4 3:3 2:2 2:3 3:5 0:2 1:7 2:9

6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

13. 8. 2012

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dompotravín,1.posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

www.podvihorlatom.sk

Novootvorená predajňa potravín VEČIERKA

RISTORANTE ANNA Osloboditeľov 114 (bývalý Agrostav)

naStaničnejul.č.11 v Humennom (na prízemí, bývalá 2–posch. budova Chemkostavu)

Humenné Prijímame objednávky na posedenia, krstiny atď. Tel.

0917 435 503

TUTTI RISTORANTE (bývalápizzeriaEurópa–centrumJuh) Ponúka: posedenie v nových priestoroch a príjemnej atmosfére ` chutné jedlá, obedy a večere ` krstiny, sv. prijímania, birmovky, životné jubileá ` pracovné i športové stretnutia Objednávky: 0905 634 479

naďalej aj Pizza Tutti (+ donáška)

0944 006 809 l 0918 302 822 PonÚkamE 4 komplexné zatepľovanie budov 4 maľovanie 4 montáž sadrokartónu 4 gipsové omietky 4 dlažba a pod. Kontakt: Jacek Lešniak (PL) +48 602 170 040 (SK) +42 1907 239 218 Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

13.8.2012

POZOR!

ObecRADVAŇNADLABORCOM, ObčianskezdruženieZORAP aRusínskaobrodanaSlovensku pozývana

XV.­RADVANSKÉ­SLÁVNOSTI Dni rusínskych tradícií

18.a 19.augusta2012 SOBOTA – 14.30hod.RADVAŇ ŠPORTUJE (futbalové ihrisko); od18.00Humor a pieseň zaženie tieseň – spevácka skupina Voľanka, Hrušovčan, Rusinsky holosy, duo Vasilenko – Blicha l PeterStašák, ŠtefanSkrúcaný, Anderz Košíc a duo Šarm; od 21.30 Pri Laborci veselo (ľudová veselica)

NEDEĽA – od 14.00 hod. PIESEŇ V SRDCI ZRODENÁ l Timotea Džavoronková l trio Ivana Mihaliča l Udavčane l spevácke trio Rosa l spevácka skupina Sosna l súbor Iskra (POL) l folklórny súbor Chemlon l MariánČekovský so skupinou Bandička

VEĽKÝVÝPREDAJSKLADOVÝCHZÁSOB Stavebnáfirma ponúka na predaj

ISOVERFASÁDNYPOLYSTYRÉN EPS 70F hr. 100 mm

v cene

3,55€ bez DPH / 1 m2

l odber v Humennom l minimálne množstvo k odberu 150 m2

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0902998823. Firm a VAS

Podujatiepodporili:MUDr.PeterChudík(predsedaPSK),Ing.ĽubošMartinák(poslanecNRSR),IvanSolej(poslanec PSK).Realizovanés finančnoupodporouÚraduvládySR–programKultúranárodnostnýchmenšín2012.

Nové telefonické kontakty NE­MOC­NI­CE­A.­Le­òa­ Hu­menné,­n.­o.

l – – l – – l – – l –

l – – l – – – l – l – – – l – l –

Nemocnica zmenila systém fungovania svojej ústredne. Pracovnédniod6.00do18.00hod. – cez ústredňu, tel. +42157 7706 111, 112, 113 po18.00hod.(prac.dni),víkendya štátnesviatky – mobil – pevná linka / klapka CHIRURGICKÉODDELENIE traumatológia a ortopédia 0917 914 005 – 353 muži 354 ženy 262 centrálne operačné sály 0917 602 380 – 805 DETSKÉODDELENIE dojčatá 0917 602 378 – 318 väčšie deti 339 NOVORODENECKÉODDELENIE JIS a JIRS 0917 602 377 – 333 fyziologickí novorodenci 0915 908 671 – 365 INTERNÉODDELENIE JIS 0917 914 008 – 264 ženy 236 muži 361 LIEČEBŇADLHODOBOCHORÝCH(LDCH) 5. poschodie 0917 924 488 – 637 6. poschodie 0917 924 617 – 867 GYNEKOLOGICKO–PÔRODNÍCKEODDELENIE pôrodná sála 0917 914 002 – 324 gynekológia 228 šestonedelie 377 ODDELENIEANESTEZIOLÓGIEA INTENZÍVNEJMEDICÍNY oddelenie 0917 924 638 – 275 NEUROLOGICKÉODDELENIE vyšetrovňa (lekár) – 628 JIS 682 oddelenie 0917 914 009 – 627 RÁDIOLOGICKÉODDELENIE CT pracovisko 0917 545 250 – 566 TRANSFUZIOLOGICKÉODDELENIE oddelenie 0917 914 013 – 581

Telefonickékontaktysúzverejnenéajnawebovejstránkenemocnice–www.nsphe.sk

pon úk a preb íj an iea preč isten ie odp ad ov ýchpot rub í od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel.0918999814non–stop

Priamo u zákazníka

0915 869 735 0911 869 735 RENOVÁCIAVANÍ


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

13. 8. 2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským s MŠ, Lesná 28, Humenné vám ponúka vyučovanie na našej škole Výhody: - rodinný typ školy (menší počet žiakov) zabezpečí individuálny a flexibilnejší prístup k potrebám žiaka - Materská škola, Školský klub, ktoré reflektujú a vedia sa prispôsobiť pracovnému času rodičov - zrekonštruovaný moderný školský internát pre deti zo širokého okolia; môže pomôcť aj rodičom dochádzajúcim za prácou pričom budú vedieť, že o ich deti je postarané Prečo študovať na našej škole? - výber pestrej palety jazykov už od 1. ročníka (anglický, rusínsky, nemecký, ukrajinský, ruský) - folklórny spevácky súbor NEZÁBUDKA (jediný svojho druhu v Humennom) - novinky od školského roku 2012/2013: anglický jazyk v geografii, alebo geografia po anglicky / regionálna výchova (obohatená o dramatickú výchovu), ale najmä zameranie na zvyky a tradície rusínskej a ukrajinskej kultúry na našom území - udržiavanie, rozvíjanie a zachovanie kultúry Rusínov a Ukrajincov - kvalifikovaný tím skvelých učiteľov - podľa možnosti podpora talentovaných detí zo sociálne slabých rodín finančným príspevkom Zachovanie kultúry v tomto regióne je veľmi dôležité a udržanie základných inštitúcií ako sú materská a základná škola by malo byť pre nás prioritou. Staršia generácia vymiera a mladú dôsledne nevychovávame k národným hodnotám, a to aj preto, že v mnohých obciach s rusínskou a ukrajinskou kultúrou bolo v minulom roku zlikvidovaných veľa škôl. Zabráňme asimilácii, naučme deti počúvať príbehy a rozumieť im! Naša škola je tu pre vás a my urobíme všetko preto, aby bola spokojnosť na oboch stranách. Mikuláš Petrašovský, riaditeľ školy a kolektív ZŠ

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

Tel. 0948 527 157

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Rozvoz do 20 km ZDARMA

FirmaDAPET,spol.s r.o. ponúka na predaj

VIBROLISOVANÉBETÓNOVÉTVÁRNICE

vhodné na výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov, garáží, oplotenia… Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH(areál bývalého PD) Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0903902473 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

eru Na mi

vašich pod¾a

b

potrie

ÈISTIA

VÔD H C Ý V O AD áruka RNE ODP oz –

– dov montáž

i l a v k á k o s y V 0904 222 196 - 0915 946 963 www.ekomvplasty.sk

z servis –

a n e c a k z í n ta, Ďalej ponúkame: n n n n

vodomerné šachty žumpy septiky a rôzne nádrže na vodu, obilie a pod.

Výkup zlata a striebra za nAjVÝHODnEjŠIE cEny Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 11 , H u m e n n é Tel. 7721 560, 0908 254 153

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER obklady, dlažby podhľady, podlahy voda, elektrika

pokládka zámkovej dlažby

0905 111 810 www.bytovejadrahe.sk

H U T N Ý A S TA V E B N Ý M A T E R I Á L

PLUS s.r.o.

Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

AKCIA FESTIVALY: ZĽAVA 15% + DOPRAVA GRÁTIS

NAJLACNEJŠÍ V REGIÓNE! Ak preukážete lacnejšiu ponuku, my vám dodáme tento tovar ešte o 4% lacnejšie.

A KC I A :

Ceny krytiny LINDAB

(pri odbere kompletného strešného systému)

od PH už bez D 9€ 4,9

Poskytujeme montáž krovov a striech PREDAJ:

u u u u u u u u

Strešné krytiny LEXAN Rúry kúrenárske a konštrukčné Plechy čierne a pozinkované Profily L, T, U, I Oceľ betonárska Kari siete Odkvapový systém Ťahokov, drôty

% 15 c – 5 % via a

REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562 rremi2@stonline.sk


P3 - POD VIHORLAT OM -

Smútoène Už poznáš ten pocit prázdnoty, keď život druhú šancu nedá Ti. Tak dopraj duši v nebi pokoja, keď rany Tvoje opäť sa zahoja. Veď život smrťou nekončí… Štvrtého augusta nás vo veku 55 rokov navždy predišiel do večnosti manžel, syn, brat, otec a dedko

MichalI H N Á T z Modry nad Cirochou.

PRÍLOHA

Prenájom

13.8.2012

I n zer át y pr ij íma me a j t el efo ni c ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 l Víkendy a dovolenky na chate v RO Domaša – Eva. Tel. 0903 639 818.

Kúpa l Kúpim stavebný pozemok v Humennom a blízkom okolí. Tel. 0915 965 305.

Predaj

l Predám 2–izb. byt (58 m2, veľká kuchyňa, balkón) v OV na Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí Sídl. III v Humennom, alebo vymeho prišli spolu s nami vyprevadiť na ním za garsónku + doplatok. Cena jeho poslednej ceste. Ďakujeme za dohodou. Tel. 0905 305 609. l Predám 2–izb. byt (veľká kuprejavy sústrasti a kvetinové dary. chyňa, logia) na Sídl. III v HE. Kto v našich srdciach žije, Cena dohodou. Tel. +420 736 nikdy neumiera. Smútiacarodina 165 402. l Predám luxusnezrekonštruovaný 3–izb. byt na Mierovej ul. v HE. Cena 45–tisíc Eur. Tel. 0915 300 670. l Predám 3–izb. byt na prízemí (OV) na Dobrianskeho ul. 69 Už privial osud opäť čas, v HE. Cena dohodou. Tel. 0907 pre ktorý srdce puká zas. 036 310. Niet návratu, ani nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie. l Predám 3–izb. byt na Komenského ul. v Snine. Cena dohodou. Ako plamienky sviec Tel. 0907 979 098. blikajú v nás spomienky. l Predám 3–izb. byt v HuČas plynie ako tichej rieky prúd, mennom. Tel. 0905 913 630. kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 17. augusta si pripomenieme l Predám 3–izb. byt v Hutri smutné roky, keď nás vo veku mennom. Cena 30–tisíc Eur. Tel. 66 rokov navždy predišiel do večnosti 0944 201 042, 0918 176 577. l Predám kompletne zrekonštruovaný3–izb.bytnaLaboreckejul.v HE.Nízkenáklady nabývanie.Tel.0907975889. EduardG O J D A l Predám (zatiaľ neobývanú) z Humenného. novostavbu v tichej lokalite v HE, s pekným pozemkom. Tel. 0904 154 669. Kto v našich srdciach žije, nezomiera. l Predám rodinnýdomv centre Humenného. Cena 160–tisíc Eur. S úctou, láskou a bolesťou v duši Tel. 0907 905 453. spomínajú manželka Mária, syno- l Predám RD v Kamenici n/Cir. via Eduard a Vladimír s rodinami. Tel. 0918 038 014. Ak ste ho poznali, venujte mu s na - l Predám dom v Humennom. Tel. mi tichú spomienku a motlidbu. 0905 913 630. l Predám rod. dom na Sídl. Poľa na v HE. Tel. 0911 951 145. l Predám RD (dobrý stav) v Ko šarovciach, s pekným pozemkom. Tel. 0904 880 180, 057 l Prenájom lešeniaza výhodnú 7722 245. cenu. Tel. 0903 527 409. l Predám záhradu s mur. l Prenájom lešenia. Tel. 0908 chatkouv ZO Pokrok v HE. Tel. 254 153. 0918 302 831. l Prenajmem kancelárske l Predám obch. prevádzku na priestory v ZPB (oproti MsÚ) pešej zóne v južnej časti Nám. v HE. Tel. 0911 267 318. slobody v HE (malé bussiness l Dám do prenájmu rekreačnú centrum). Tel. 0911 951 145. chat u (7–miest) na Zem- l Predám stavebný pozemok plínskej šírave – Kamenec. Kú - v Humennom, ul. na Podskalku (IS peľňa a WC, kuchynka (plyn. a hl. cesta 80 m od pozemku). Ce sporák, chladnička, riad). Tel. na 20 Eur/m2. Tel. 0907 082 450. 0907 591 937. l Predám stav. pozemok v RO Dol Dám do prenájmu chatu v RO maša – Dobrá. Tel. 0908 190 099. Domaša – Eva. Tel. 0908 132 861. l Predávam PALIVOVÉ DREl Dám do prenájmu chatu v RO VO.Tel.0917840571. Domaša a Zemplínska šírava. l Predávame palivové drevo. Tel. 0915 560 780, 0903 904 520. Tel. 0908 371 259.

Spomienka

-

l Predám palivové drevo. Tel. 0918 491 412. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám TATRANSKÝPROFIL – PERODRÁŽKA (brúsený): 1. tr.4,30Eura 2.tr.3,30Eur/m2; dlážkovicu a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 0915 863 227,0911168982. l Predám bločky po rekonštrukcii RD. Cena 1%. Tel. 0915 609 513. l Predám RP – Euro 1000T (možnosť prerobenia na fiškálnu). Tel. 0911 256 749 (prac. dni 9–15 hod.). l Predám MALOTRAKTOR dom. výroby (1–valec Slávia motor, 4x4) s príslušenstvom. Tel.0904769070. l Predám na Ford Tranzit: 5–st. prevodovku / vodnú pumpu / zadné brzd. obloženie / prítl. kotúč / spojkovú lamelu (aj jednotlivo). Tel. 0905 112 324. l Predám pšenicu a jačmeň. Cena dohodou. Tel. 0915 328 102, 057/ 778 1287.

Drobnochov l Predám šteniatka ZLATÉHO RETRIEVERA (bez PP). Tel. 0904769070. l Pre dám šten iatka KAUKAZSKÉHO OVČIAKA. Odber možný ihneď. Tel. 0915 897 330. l Predám OŠÍPANÚ. Cena 1,60 Eur/kg. Tel. 0915 864 191.

Rôzne l Doučím KONVERZÁ CIU v anglickom jazyku. Tel. 0908 331 517. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872. l Máte problémy a chcete sa ichzbaviť?Máteprekliatie,porobenisko? Príde p. Tereza. Možete sa objednať na tel. č. 0914212382. l PE ČIEM zák usk y a torty na rôzne prí le ži tosti. Tel. 0918 687 599. l Orez a zrez stromov horolezeckou technikou. Tel. 0908 848 789. l Výkup / predaj / servis mobilných telefónov. Chemlonský internát na ul. 26. novembra v Humennom. l PREPRAVA 9–miestnym klim at iz ov an ým mikrob usomv EÚa naUkrajinu.Tel. 0908641364. l PREPRAVA OSÔB klimatizova ným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782. l ZATEPLÍMEvášDOMČEK. Výhodná cena. Tel. 0903 527 409.

l MAĽUJEME byty. Tel. 0944 270 072. l KvalitnéNÁTERYSTRIECH. Záruka – Dohoda. Tel. 0905 513 618. l NÁTERY STRIECH. Tel. 0905 480575. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné ceny. Tel. 0907 927 970. l Striekanie striech a oceľ. konštrukcií vysokotlakovým zariadením. Tel. 0908 254 153, 0907 269 155.

Ponuka práce l Prijmem VODIČA na kamión (SR) / VODIČA na Tatru 815 / STROJNÍKAnaLKT.Tel.0905 867470. l MALÁ DREVOVÝROBA hľadá skúseného STOLÁRA– dvere, ná by tok, scho dy z ma sí vu a pod. (Snina a blízke okolie). Tel. 0904 494 464. l Pizza Tutti Ristorante hľadá ČAŠNÍKA / PRACOVNÍKA na rozvoz. Tel. 0905 634 479. l SBSkurzyodbornejspôsobilosti.Tel.0915111116.

NOČNÝKLUBv Čechách VeselínadMoravou

prijme sympatickédievčatá.

Bohatá domáca i zahraničná klientela, pekné peniaze na ruku každý deň. Pracovná doba i dohodou. Ubytovanie hotelového typu zdarma (zabezpečené). Serióznosť a diskrétnosť samozrejmosťou. Príďtesapresvedčiť a neoľutujete. 0905244226

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr.JozefOĽHA

Žalúziel Sieťky Rolety Zhrňovaciedvere 0577764843/ 0905357433 mgr.olha@mail.t–com.sk www.zaluzie–humenne.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

13.8.2012

JUBILEJNÝROČNÍKROCKPODKAMEŇOMSATEŠILREKORDNEJÚČASTI

Najväčšímlákadlombolizahraničnéskupiny

Oslovili sme PhDr. Daniela ANDRAŠKA(nasnímke),riaditeľa Mestského kultúrneho a osvetovéhostrediskav Sninea hlavného organizátora festivalu. – Na hodnotenie je ešte priskoro. Môžem však povedať, že divá kov bolo viac ako na minuloročnom festivale, kedy ich bolo 5 tisíc. Najstarším účastníkom bol 82–ročný divák z Košíc, najvzdialenejšou bolo dievča z Argentíny. Potešila nás početná skupina z Poľska, zaznamenali sme aj veľký záujem médií. (mš)

V piatok na jubilejnom festivale RockpodKameňomvystúpilafínska kapela Korpiklaani, ktorá dostaladovaruprítomnýchdivákov.

Desiaty,jubilejnýročníkfestivaluRockpodKameňomsaniesolv duchu zahraničnýchskupína rekordnejúčastidivákov.ROSninskérybníkysa 10.a 11.augustastalidejiskomnajväčšiehofestivaluv našichkončinách. Mnohí fanúšikovia zo Slovenska i zahraničia neváhali prekonať vzdialenosti, aby sa prišli kultúrne vyžiť pri svojej hudobnej šálke kávy. Prilákali ich najmä metalové, heavy metalové, rockové a punkové kapely zo Švédska, Fínska, Česka, Dánska, ale i zo Slovenska. Svoje zastúpenie mal najmä metal. Prvý deň festivalu, piatok, nás potešil aj počasím. Eufóriu a radosť bolo cítiť v atmosfére okolo. Headlinermi piatkového dňa bola určite fínska kapela Korpiklaani, český Arakain, ktorý mal vystúpiť so známou speváčkou Luciou Bílou, tá sa však zo zdravotných dôvodov nezúčastnila. Po dvoch rokoch vystúpila na festivale česká skupina Kabát. Bola jednoznačne vrcholom piatkového večera a muzikanti si prostredie a atmosféru pochvaľovali. Svedčia o tom aj tri prídavky. O jednej v noci zahrala najslávnejšia slovenská punková Zona A. Hoci si jej spevák pomýlil Sninu so susedným Humenným, bolo vidieť, že si vystú penie užívajú. V sobotu to už bolo horšie s počasím, pršalo a výrazne sa ochladilo, ale na aktivite a účasti fanúšikov sa nič nezmenilo. Z vystúpení dostali fa núšikov najviac do varu tri za sebou idúce kapely Škwor z Českej republiky, slovenská legendárna Tublatanka a českí Wanastowi vjeci. Sobotňajší program uzavrela slovenská rocková kapela Metropolis. MartinaBednárová

TVORIVÝPOBYTMLADÝCHVÝTVARNÍKOVOPÄŤV KOŠAROVCIACH

Otvár asaOtvor en ýpriestor3

Projekt vytvárania alternatívneho kultúrneho priestoru mladými výtvarnými umelcami od pätnástehoaugusta2012pokračujev extravilánea interiériobilnéhosilav Košarovciach. Časť aktivít sa sústredí aj do uvedením literárnych textov Ale- domáca saxofonistka Janka Jakupriestoru starého mlyna, kde xandry Varcholovej a Milana La- bová. Otváracím programom 15. okrem vytvárania a sprístupnenia dyku. Novým prvkom v projekte augusta o 16. 30 hod. bude verniautorských koláží Milana Ladyku, budú tvorivé animácie s deťmi ob- sáž výstavy z tvorby Evy Tkáčiko sa odohrá aj improvizovaný hu- ce, ktoré sa budú spolupodieľať vej s kurátorským vstupom Petra dobno–literárny program dua na dotvorení inštalácie umelcov Markoviča. Výstava nesie názov Frannys coat / Dominik Kitko a Mi- priamo v sýpke. Hlavná reali- HEart, ktorý si vysvetľujeme umeroslav Selecký / s premiérovým začná fáza projektu zastúpená 15 ním autorky pre Humenné. Prinámaliarmi, sochármi, videoartista - ležitosť zdôraznila aj vpletením mi, typografmi, fotografmi, filmár- názvu do konštrukcie pletiva vo mi, absolventmi a študentmi vyso- výstavnej sieni Vihorlatského kých škôl umeleckého zamerania, osvetového strediska v Hu inšpirovaná prostredím, zúročí mennom, ktoré v spolupráci a vydá vizuálny výsledok štyroch s Obecným úradom a Agro s r.o. tvorivých dní. V závere podujatia v Košarovciach a s finančnou v sobotu 18. augusta o 19. hod. podporou MK SR, je hlavným budú výsledne diela sprístupnené organizátorom podujatia. Jedným a interpretované ich autormi, z cieľov podujatia je hravým spôv happeningu sa predstaví Peter sobom preniesť umenie do zdanliKalmus, vo zvukovej inštalácii vo nezaujímavých a nepovšimnuzaznejú verše umeleckého dua tých priestorov, a nielen v jeho Strany železných výtvarníkov Pet - výsledkoch, ale aj v procese tvorra Králika a Jána Vasilka. V ta - by a postupne zapájať skupiny nečno–hudobnom programe sa obyvateľstva do jeho mnohorakých predstaví SZUŠ Via arto s hosťa- aktivít. MáriaMišková, mi, medzi ktorými nebude chýbať autorkaa koordinátorkaprojektu Takúto hubársku pohľadnicu nám poslal náš spolupracovník MichalKohútz Humenného.Hubynašielv katastriobceRepejov.Škoda,žesanezúčastnilnašejsúťažeO zlatýdubák,lebokapitálnydubák,ktorýdržív pravejruke,byazdamoholzabodovať.(mš)

Suchýjarok2811,Humenné,tel.0918841371

opopcak@hotmail.com

AKCIA:

u 3 – v r s t v o v é  p a r k e t y  d u b  F a m i l y, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur(s DPH) u kvalitnánemeckálaminátovápodlaha

DUB SARAGOSSA 7mm - 5,99 EUR/m2 (s DPH) V PONUKE: u plastovéokná(5,6a 8–komorovéprofily u eurookná u drevohliníkovéokná(Energy concept 90, dual – Standard) u interiérovédvere(v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) Množstevnézľav y prestav ebník ov. Príďtesivybraťtoprav éprevás.

(drevená búdka na zeleninovom trhovisku)

PRENAJMEME PRiEstoRy na ul. staničná 11 v Humennom

VÝHoDNÁ CENA

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste.

Kontakt: 0905 647 789, 0907 929 369

pv2012-33  

noviny Pod Vihorlatom