Page 1

l Neskúmame, či máte iné pôžičky v bankách l Bez dokladovania účelu l Bez ručiteľa a iného zabezpečenia l Možnosť bezplatného odkladu splátok l Zamestnaným (aj na dohodu), dôchodcom, na materskej dovolenke, opatrovateľkám v zahraničí, živnostníkom a právnickým osobám NEVÁHAJTE, DOKÁŽEME VYRIEŠIŤ VÁŠ FINANČNÝ PROBLÉM RÝCHLO, JEDNODUCHO, DISKRÉTNE A V PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE

Infolinka nonstop: 0905 366 416

ROČNÍK: XIV

ČÍSLO: 45

7. 11. 2011

CENA: 0,40 €

Pred takmer tromi mesiacmi bola novootvorená predajňa Oriel v Hu mennom. Keďže ponuka dámskej, pánskej, detskej a kojeneckej konfekcie a bytového textilu je na ploche úctyhodných 270 m2, boli sme zvedaví, ako sa im darí. Podrobnejšie čítajte na 4. strane. Na snímke predavačka Naďa Čechová ponúka zákazníčke kašmírové šály l V ponuke sú aj vkusné pracovné odevy pre manažérky. (mš)

Andrea Rimová (uprostred) s priateľkami v humenskej reštaurácii Modrý kocúr uviedli jej prvotinu, knihu Amnestia na zradu. Viac čítajte na 5. strane.

Kancelária, Ul. Štefánikova 18 (budova Chemkostav HSV) 3. poschodie, č. dv. 312, 066 01 Humenné

Docent Michal Šteňo, rodák z Klenovej, dožil sa osemdesiatky. Viac čítajte na strane P4.


2

- POD VIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJN Humenné 11.–12.11.Mŕtvola musí zomrieť Zač.predst.o 19.30hod. CENTRUM Snina 8.11.Zoošetrovateľ 13.11.Šéfovia na zabitie Zač.predst.o 19.30hod. 13.11.Šmolkovia Zač.predst.o 17.hod. POBIEDA MEDZILABORCE 8.–9.11.Autá 2 Zač.predst.o 18.hod.

Galéria Andrej Smolák Galéria Andrej Smolák NámestieCentrumSnina l Ikony českých, moravských a gréckych ikonopiscov. Otvorené:utorok–streda10. – 12. hod. štvrtok–piatok13. – 17. hod. Návštevugalériev inomčasemožno dohodnúťnatel.0577624348.

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén: ut.,št.,pia. od10.00hod.do11.00hod. od13.00hod.do16.00hod. od17.30hod.do20.00hod. od10.00hod.do11.00hod. streda od14.00hod.do16.00hod. od17.30hod.do20.00hod. so.,ne. od09.00hod.do20.00hod. sauna: ut.-so. od14.00hod.do20.00hod. nedeľa od10.00hod.do20.00hod.

Kedy na klzisko piatok sobota nedeľa

od od od od od

17.15 13.30 17.30 14.30 18.15

hod. hod. hod. hod. hod.

do do do do do

19.15 15.30 19.30 16.30 20.15

hod. hod. hod. hod. hod.

Kam do lekárne Poh otov ostné služby l HU MENNÉ: 7. 11. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 8. 11. Lekáreň DON BOSCO , 9. 11. Lek ár eň PRI FONTÁNE, 10. 11. Lekáreň NA DETSKEJPOLIKLINIKE,11.11. Lekáreň LABORECKÁ, 12. 11. LekáreňPRIFONTÁNE,13.11. Lekáreň LABORECKÁ. Otvorené v prac ovných dňoch do 20.00hod.,v sobotua v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00do20.00hod. l MEDZI LA BORCE: bez pohot ov ostnej služb y. Lek ár eň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lek ár eň Tretment na Mierov ej ul.: po – pia od7.00do16.30hod.,v sob otuod8.00do12.00hod. l SNINA: Lekáreň VIHORLAT 758 40 39 Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00do20.00hod.

SPRAVODAJSTVO

-

7. 11. 2011

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Ne chcem zľa vu za dar mo Kytièka k meninám

Ešte si spomínate na úsmevné scénky semaforskej dvojice Šimek – Grosman? V jednej z nich triedny učiteľ stojí pred pokladňou zoologickej záhrady a žiada vstupenky pre svojich žiakov. Uvažuje, vzhľadom na ich počet, že by mohol dostať zľavu. Zároveň však pohotovo dodáva: Nechcem zľavu zadarmo. A hoci túto historku už poznajú len skôr narodení, nič nestratila zo svojej aktuálnosti. Aj dnes žijeme v období zliav, výhod, bonusov atď. Ich organizátori však často menia pravidlá v priebehu hry. Ako si vysvetliť, ak vám pokladnička v supermarkete nablokuje vyššiu cenu s poukazom na to, že tú nižšiu, ktorú ste videli v regáli, zabudli stiahnuť? Alebo, čo si mám myslieť o účtenke v obcho de, kde mi predavačka potom, čo vyťahujem kartu na zľavy hovorí, že sa to týka len platieb od 5 eur vyššie? Keď argumentujem, že doteraz to platilo pri každej cene, hovorí, že nedávno to zmenili. Nehovoriac o tom, keď mi minule v jednom obchode neponúkli dva výrobky za cenu jedného, ako to bolo v letáku, ale len jeden. Čo v takýchto prípadoch? Ak na to prídete pred pokladňou, môžte výrobok vrátiť. Alebo použiť to známe MariánŠimkulič zo scénky: Nechcem zľavu zadarmo?

PRÍSPE VOK PREDSE DU PO SLA NEC KÉ HO KLU BU SDKÚ–DS JO ZE FA BABJÁ KA

Roz hod li sme správne?

Dvakrát tohto roku rozhodovali humenskí poslanci o tom, či „znížia cenu tepla“ rozdaním 173,4 tisíc eur tým, ktorí ho dostávajú z centrálneho zdroja. Ani v jednom prí pade o tom zastupiteľstvo nerozhodlo. Tí, ktorí nehlasovali za tento netradičný nástroj znižovania ceny tepla sa stali terčom kritiky primátorky. K zásadnému problému, či populisticky rozdať, alebo investovať a následne brať úžitok z investície vo forme nižších nákladov a vyššej účinnosti na distribúciu tepla, sme sa postavili na stranu rekonštrukcií rozvodov a tým znižovaniu strát, napísal Ing. Jozef BABJÁK (na snímke), predseda poslaneckého klubu SDKÚ–DS. Na rozdiel od vedenia mesta, sku.Medzinimi,podľainformácií sme sa držali platnej Koncepcie z tlače aj košická tepláreň, ktorá rozvojamestaHumennév oblasti bola porovnávaná s humenským tepelnej energetiky a platného dodávateľom tepla pri diskusii územného plánu mesta Hu- v zastupiteľstvea kdebyodberatelia menné, ktorého „Koncepcia“ je teplareálnemaliplatiťo 14% viac. záv äznou súč asťou platnej V Humennomsacenateplanezzmluvy medzi mestom a Hu- menila.Nepristúpilismenapolitimenskou energetickou spo- ku rozdávania. Pýtali sme si od ločnosťou(ďalejlenHES).A zno- HES informácie, dostávali sme va,narozdielodvedeniamesta, ich. Na ich základe sme mali predsedovia poslaneckých klu- možnosť kontrolovať, ako sa pobov SDKÚ–DS, KDH a Nezávislí užiliprostriedkymestaurčenéna začali komunikovať s vedením rekonštrukciu rozvodov tepla HES.Odmarcasmekládliotázky a akýtobudemaťvplyvnacenu a dostávaliodpovede.Nazáklade tepla.Rozhodlismesprávne.Dotohtodialógusmesarozhodovali pady do ceny tepla v dôsledku pri hlasovaniach. HES pokračo- odpájania od centrálneho systévala vo výmene starých, zhrdza- mu vykurovania na základe venýchpotrubízanové,predizo- súhlasu primátorky však určite lované, čím napĺňala záväzky niesúsprávnymrozhodnutím.So z vyššiespomínanejkoncepcieaj znižovaním počtu odberných keď nemala schválený plán miestsanákladynadodávkutepinvestíciínarok2011.Záväzkysú la rozúčtujú na menší počet zamerané hlavne na re- odberateľov. Namiesto znižovakonštrukciu distribučnej siete. niatedareálnamožnosťzvyšovaÚlohou mesta by mala byť sú- niacenytepla.Užv májibudúcečinnosť pri tvorbe čiastkových ho roka pri vyúčtovaní nákladov ročnýchinvestičnýchplánovHES navykurovaniezarok2011bude a následná kontrola ich realizá- jasné, ktoré rozhodnutie bolo cie.Sútoinvestíciedostrategic- správnejšie.Ing. Jozef Babják kého majetku mesta. Dnes je z tohoto ročného plánu zrealizovanýchviacako80%.V záujme mestaa odberateľovteplabymalo byť, aby sa rekonštrukcia sietí uskutočnila čo najskôr. Znižova- l Ak martinská pečená hus má niestrátjejednýmz faktorov,kto- biele prsia, bude veľká zima l Ak rývplývanacenutepla.A tenmá- je na Martina hmlisto, bude zima mevovlastnýchrukách.Rovnako mierna isto l Keď padá sneh na ako počet odberateľov tepla. My Martina, aj Veľká noc príde na neovplyvnímesvetovécenyuhlia bielom koni l Keď na Martina list a plynu.A tievstúpilidocenytep- zo stromu neopadol, môžeme čala už tohto roku razantným ná- kať tuhú zimu l Od sv. Martina zi rastom. Od 1. októbra požiadalo ma sa nám začína l Martinov led o zvýšenie ceny tepla viac ako vodou bude hneď l Na Martina si (cin) 100dodávateľovteplanaSloven- medveď do brlohu líha.

Z pranostiky

Od7.11.-13.11.2011oslavujúmeniny: René, Bohumír, Teodor, Tibor, Martin - Maroš, Svätopluk, Stanislav.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l AMFO 2011 – výstava z celoštátnejsúťažeamaterskejfotografiel Umelecko–historickáexpozíciaotvorená:pondelok–piatok8.30 – 15. hod., skanzen otvorený len vopredohlásenýmnávštevám. Vihorlatské osvet. str. Humenné l AMFO 2011 – prezentácia fotoklubuReflex. Mestské kultúrne str. Humenné l 13. 11. o 15. hod. O pyšnej princeznej – predstaveniedivadla Portálz Prešova.Vstupné1,50€. Dom kultúry Snina l 8.11.o 10.hod.Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie – nové a zaujímavé informáciez oblastiochranyživotnéhoprostrediapreobčanovl 13.11. o 14.hod.Stretnutie rodákov Sta rinskej doliny – účinkujú rodáci a FSVranovčan.Vstupzdarma.

Opustili nás V HUMENNOM BrigitaTimková,nar.1933 JaroslavMadeja,nar.1967 V SNINE AlžbetaKřížová,nar.1933 DemeterRak,nar.1921 AnnaPirošová,nar.1927 MáriaHišemová,nar.1955 V MEDZILABORCIACH MáriaCilipová,nar.1955 V DLHOM NAD CIROCHOU MáriaSavková,nar.1924 AnnaBurdová,nar.1923 JozefPiškanin,nar.1950 JozefKocik,nar.1976 V DÚBRAVE HelenaRužaničová,nar.1928 V HRABOVCI NAD LABORCOM JánKolesár,nar.1933 V JASENOVE TeréziaRegenová,nar.1944 V KAMENICI NAD CIROCHOU ŠtefanPolačko,nar.1959 V KALNEJ ROZTOKE MichalKerekanič,nar.1933 V KARNEJ MáriaMihalčinová,nar.1931 V OHRADZANOCH MáriaVasiuta,nar.1928 V PAPÍNE LadislavGabrik,nar.1929 V ROVNOM AnnaRindzáková,nar.1928 AngelaKondisová,nar.1962 V STAKČÍNE JánDemjan,nar.1936 V STAKČÍNSKEJ ROZTOKE VasiľFedin,nar.1930 VO SVETLICIACH ZuzanaSijková,nar.1921 V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH PavlínaMikerová,nar.1947 VáclavCenkner,nar.1941 Nech im svieti svetlo večné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

REAKCIA PRI MÁ TORKY MESTA HU MENNÉ JA NY VA ĽO VEJ NA PRÍSPE VOK ROZ HOD LI SME SPRÁVNE?

-

7. 11. 2011

Ná zor si už mu sí uro biť kaž dý sám

Policajné správy

Postrehla som, že už približne tretí týždeň mestský poslanec Jozef Babják, predseda poslaneckého klubu SDKÚ–DS je činný a intenzívnejšie publikuje svoje názory prostredníctvom médií. Pripisujem to blížiacim sa voľbám do NR SR a jeho snahe získať zrejme dobré miesto na kandidátke SDKÚ–DS. Dodnes mi nie je známe, čo konkrétne poslanec Jozef Babják urobil pre lepšiu cenu tepla, resp. pozitívnu zmenu v tepelnom hospodárení, keďže je už 16 rokov poslancom MsZ, uviedla v reakcii primátorka mesta Humenné, PhDr. Jana VAĽOVÁ (na snímke). V sú vislosti nie. Mys lím si, že ali bi stic ky dobe tomu, aby SDKÚ–DS na s ce nou tep la s tvrdením, že cena tepla sa čele s ministrom financií Ivana jednom zastupiteľstve uvie - zníži pravidelnými investíciami nom Miklo šom do pla ti la hu dol, že je potrebné pri jí mať do potrubia. Tak si počkajme, menskej samospráve 370 tisíc koncepčné riešenia. Keď som aká bude cena v roku 2012 a či eur, kto ré nám ten to rok poslancov pí somne vy zva la, ich rozhodnu tie bo lo naozaj v rozpočte chýbajú a štát nám nech predložia koncepčné rieše- správne. Humenská energetic- ich nedoplatil. Zároveň, aby sania, o ktorých rozprávajú, do ká spo ločnosť, s.r.o. ne ma la mosprá vam z bu dú ce ho roz dnešného dňa nebolo z ich stra- podľa môjho ná zo ru ni kdy počtu neukrojili ďalších cca 250 ny na vrh nu té a predlo že né vzniknúť v ta komto po me re. miliónov eur. Lebo ak sa tak žiadne. Rekonštrukcia rozvodov V tejto spoločnosti je 67%–ný stane, primátori a starostovia prebieha už od roku 1998 a v ce - podiel v súkromných rukách, je avízujú, že budú nútení šetriť ne tepla sa to nijako neprejavilo. jed no či Che me su ale bo na ve rejnom osvetle ní, so Poslanci SDKÚ–DS, KDH a NE - Energobytu. Mesto ako prenají- ciálnych služ bách, bu dú mať v školstve, či KA argumentujú tiež tým, že sa mateľ potrubí má len 33% a ne - pro blé my pri hlasovaní držali len platnej môže veci reálne ovplyvniť. Ale v mestskej hromadnej doprave. koncepcie. Je potrebné po - keďže mesto vlast ní všetky Nerozumiem ešte jednej veci dotknúť, že „Koncepcia rozvoja potrubia a Chemes je dodáva- v člán ku poslanca Jo ze fa mesta Humenné v oblasti te - te ľom tep la, bu de potrebné Babjáka, ktorý uvádza, že napelnej energetiky“ platí od roku upra viť rozlo že nie po die lov miesto znižovania ceny tepla je 2006 a odvtedy nebola aktuali - v rám ci spo ločnosti tak, aby reálna možnosť ďalšieho zvyšo zo va ná. Ne zohľadňu je ani mesto malo rovnaké práva ako vania ceny tepla. Keď tvrdí, že aktuálne pro blé my na tr hu do dá va teľ tep la. Energo byt poslanci SDKÚ–DS sa rozhodli s teplom, ako napríklad aj v tejto spo ločnosti ne fi gu ru je pri hlasovaní správne, mala by odpájanie bytových domov od a bol tam zby točným medzi- sa cena tepla znížiť. Pre mňa centrálne ho zdro ja tep la. Mi - článkom. Môj man dát pri má - nezodpovedanou otázkou ostánistri strany SDKÚ–DS navrhli torky je na štyri roky. Budem va, či poslanec Babják je hosúkromných spo odpre daj šesť slo ven ských preto aj naďalej hľadať riešenia vorcom teplární do súkromných rúk. Mi- ako cenu tepla znížiť. V Hu- ločností, ak píše o ich činnosti nulý rok sa vymenilo vedenie mennom je monopolný dodáva- a postupoch. Pýtam sa preto košických teplární niekoľkokrát. teľ tepla a monopol je vždy pro- občanov, čo by sa stalo, ak by v akomkoľvek bol primátorom niekto, kto by Teplárne sa majú sprivatizovať, ble ma tic ký tak sa nečudujem, že sa snažia odvetví. Ako primátorka nehľa- mal podobné názory ako pán cenu tepla navyšovať. Keď bol dám populistické riešenia, ale poslanec Jozef Babják? Neklávo vedení košickej teplárne no- presadzujem aj solidaritu medzi dol by odpor voči nárastu cien minant strany SMER–SD, cena občanmi. Aby nielen tí, kto rí a vytvoril by tým hladkú cestu tepla sa znižovala aj takým spô- ma jú vyššie príjmy, ale aby k tomu, aby cena tepla mohla so bom, ako som na vrh la ja všetci, tí ktorí pracujú a vytvára - stále neúmerne rásť. Čím by v Humennom. Tým by sa vytvo- jú hodnoty pre mesto a štát, ne za stá val záujmy väčši ny ril aj tlak na dodávateľa. Nižšia mohli žiť na úrovni. Poslanec občanov. Názor, kto koho záujmy cena by znamenala pri výpočte MsZ Jozef Babják by mal veno- háji, si musí urobiť už každý PhDr. Jana Vaľová ceny na ďalší rok nižší vstupný vať zvýšenú pozornosť v tejto sám. údaj a cena aj o rok na to by mohla byť podľa všetkého opäť NA STRETNU TÍ KLU BU NÁ DEJ VÝ STAVA VIERY RO SO VEJ nižšia, ale samozrejme poslanci SDKÚ–DS, KDH a NEKA odmietli zahlasovať za takéto riešeNa pravidelnom stretnutí (každý prvý štvrtok v mesiaci) v zasadačke Združenej prevádzkovej budovy sa 3. novembra zišli členky klubu Nádej, ktorý pôsobí pri Spoločnosti klinickej onkológie (SKO) v Humennom. Hlavnou časťou pro gra mu rozhovory a prípravu ďalších plástretnutia bola prezentácia ume - nov. Patrí medzi ne aj pacientsky leckej tvorby členky klubu – seminár, ktorý sa uskutoční 3. devýtvarníčky Viery Rosovej. Na ko - cembra v Košiciach, na ktorom sa mornej výstave nedávno jubilujú- zúčastnia členovia obidvoch kluca autorka predstavila svoje bov SKO. Na seminári budú predmaľby, v ktorých sa jasne odráža- nášky odborníkov a súčasťou jú jej nálady, vycibrený cit pre fa- programu budú ukážky záujmovej rebnú harmóniu a dlhoročná tvori - činnosti košického klubu Viktória vá skúsenosť. Ako sme sa od ma- pri Lige proti rakovine. (aš) liarky dozvedeli, je to vášeň, kto rej sa takmer denne venuje, maľuje pre radosť a dáva to zmysluplnosť jej voľnému času. Svoju V stredu 9. novembra o 10. hodine sa tvorbu úspešne prezentovala na uskutoční šieste zasadnutie Mestskéniekoľkých výstavách na Sloven - ho zastupiteľstva v Humennom. sku i v zahraničí. Obrazy, ktoré V programe nebude chýbať ani správa vniesli do prostredia farebný ná- o výsledkoch kontroly, ktorú vykonal Členkám klubu Nádej predsta- boj, sa páčili všetkým. Stretnutie Najvyšší kontrolný úrad SR. Vstup na vila svoju tvorbu Viera Rosová. bolo príležitosťou aj na priateľské rokovanie zastupiteľstva je voľný. (v)

Okolo 17–tej hodiny 28. októbra došlo na ceste medzi Hažínom nad Cirochou a Kamenicou nad Cirochou k dopravnej nehode. Dvadsaťdvaročný vodič osobného auta zn. Škoda Favorit z Kamenice n/Cir. prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcou Škodou Octavia. Vodič Favorita a jeho 24–ročný spolujazdec utrpeli ťažké zranenia s dobou liečenia viac ako 42 dní, trojčlenná p o sád ka Octa vie (68, 61 a 11–ročný) utrpela ľahké zranenia s liečením do 7 dní. Humenský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.

Maľovanie dáva zmysel jej voľnému času

Mestské zastupiteľstvo

ZA DROGY VO VÄZBE

Policajný vyšetrovateľ obvinil 28. októbra 20–ročného mladíka z Humenného zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psy chotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinený si od septembra 2011 zadovažoval marihuanu, ktorú prechovával doma a následne predával. Pri osobnej prehliadke u neho našli policajti malú plastovú nádobu so zelenou sušinou. Mladík ešte sám vydal policajtom šesť skladačiek z papiera s obsahom zelenej sušiny a jednu digitálnu váhu. Išlo o vysušené vrcholky rastliny konope 1,36 gramov v nádobe a 2,59 gramov v skladačkách. Stačilo by to na 6 – 14, resp. 9 – 24 obvykle jednorazových dávok drogy. Bol spracovaný návrh na jeho vzatie do väzby, sudca návrhu vyhovel. Pozn.: V utorok 25. októbra bol tento muž za drogovú trestnú činnosť na zákla de do ho dy o vi ne a treste podmienečne odsúdený.

ROZBIL DISPLEJ

Alkoholom podgurážený 45–ročný muž zo Sniny si vzal za obeť hrací automat v jednom z miestnych podnikov. Keď prehral všetky peniaze, rozbil displej na automate a zo stolíka zhodil na zem pohár piva. Škoda bola vyčíslená na 500 eur. Vyšetrovateľ muža obvinil z poškodzovania cudzej veci a výtržníctva. kpt. Mgr. Janka Karnišová

NA NIČ ÚKRYT

Pri náhodnej kontrole osobného auta s poľským evidenčným číslom na slovensko–ukrajinskom hraničnom priechode Ubľa našli 2. novembra colníci v špeciálne vyrobenom úkryte za motorom viac ako 9 tisíc ku sov nelegálne dovážaných cigariet s ukrajinskými kolkami. Ani jeden z dvoch Poliakov v aute pred samotnou prehliadkou nedeklaroval dovoz žiadneho tovaru. Colný a daňový únik predstavuje 1 218,05 eur, z toho na spotrebnej dani 780,06 eur. –AR–


4

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

S MAJITEĽKOU HUMENSKEJ TEXTILNEJ PREDAJNE DANKOU KABÁTOVOU

, s.r.o.

Oriel vás oble čie od hla vy po pä ty

Keď sme pred skoro tromi mesiacmi písali o novootvorenej predajni Oriel na 1. poschodí Domu potravín na Ulici 26. novembra v Humennom, upútal nás reklamný slogan Oriel vás oblečie od hlavy po päty. S podtitulom ponuka širokého sortimentu dámskej, pánskej, detskej a kojeneckej konfekcie a bytového textilu na ploche 270 m2. Po čase sme sa teda znovu stretli s maji teľkou predajne Danou KABÁTOVOU (na snímke), aby sme si pohovorili, ako sa darí napĺňať zámery. – Zá kaz ní ci si už zvyk li na na - do 200 eur. A keďže za čí na jú šu pre dajňu. Najväčší záujem stužko vé a po dob né spo lo je o žen ské spo lo čenské ša ty čenské po du ja tia, sme pripra a detskú konfekciu, no aj ve ní aj po nu kou spo lo čenských o pánsku i dámsku spodnú šiat pre mla dé dá my i ich ma bieli zeň. V sú časnosti le tia mi - mič ky. Ak sme si pred ne ce lý mi ki ny, ka bá ti ky a keďže sa blí ži tro mi me siacmi sta no vi li za cieľ zi ma, záujem je aj o ka bá ty na obliecť na šich zá kazní kov od zi mu – u dám pre va žu je še - hla vy po pä ty, mys lím, že sa dostrie borná, dy mo vá farba nám to da rí. Najviac nás te ší, a fia lo vá. U pá nov ka bá ty tma - že sme si už vytvo ri li stá lu vo še dej a čiernej farby. Po nú - klien te lu a okruh na šich zá ka me pre dovšetkým slo ven ské kazní kov sa na ďa lej zväčšu je. a čes ké vý rob ky, ho ci v na šej Ma rián Šimku lič po nu ke má me aj vý rob ky z Ta lianska a Tu rec ka. Zá kaz ní ci už dospe li k pozna niu, že chcú kva li tu, le bo ma jú zlé skú se ností s to va rom z vý chodných trhov. A za tú kva li tu sú ochot ní si aj pripla tiť. A čím zá kazní kov oslo víme v najbližšom ča se? Oča ká vame zá sielku kva litných pánskych oble kov, kto rých ce na sa bu de po hy bo vať od 130

P o d a r u j e m m a č i a t k o . Kont akt:0948344077.

7. 11. 2011

Jasenovská 2497, Humenné

A K C I A:

ZĽAVA od 25 % do 50 %

na všetky typy strešných krytín + strešné okno VELUX zadarmo!

Akcia platí do konca novembra 2011

Kontakt: 0907 559 949 e–mail: obchod1@tesardach.sk


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7.11.2011

VYHODNOTENIESÚŤAŽES IKAROM

Knih yprevýh ercov

Na vernisáži v Galérii Andrej Smolák o ikonách hovoril duchovný Peter Soroka z Osadného l Ikona Bohorodičky z ikonopiseckej dielne Martiny Márie Pitsiasovej v Katerini v Grécku.

V GAL ÉR IIAND REJSMOL ÁKV SNIN EBOL AOTVOR EN ÁVÝS TAVAIKON

Teológ iavofarbách,aleb ookn odoneb a

Ak ste uviedli, že autor knihy Nepriateľ štátu Jozef Karika žije v Ružomberkua pracujeakohovorca mesta a vedúci cestovnéhoruchua marketingu,ocitliste sav osudío trispomínanéromány. Knihu získavajú Matúš Majický,Lackovce7,AnnaKrížová,Jasenov332a JozefKomarc, Lesná401/5,KamenicanadCirochou. Pri ďalšej súťaži ste mali uviesť, že spisovateľ Jozef Banáš bol poslednýkrát v našom regiónev piatok28.októbraa to v Sninev priestorochMaticeslovenskej, kde sa spolu s GustávomMurínoma RasťomPiškom zúčastnili besedy s čitateľmi. Román Jozefa Banáša Sezóna potkanov za správnu odpoveď dostane Michal Franko, Udavské 82, Katarína Korenková,Starinská4,Humennéa Ján Miško,Třebíčská14,Humenné. Knihy výhercom rezervujeme v redakcii týždenníka Pod Vihorlatom,Staničná 11dokonca týždňa.(mš)

Za účasti duchovných, predstaviteľov OZ Pravoslávna Makovica, primátora Sniny, poslancovMsZa kultúrnejverejnostibola27.októbrav GalériiAndrejSmolákvernisáž. Výstavu ikon modlitbou otvoril píše, akoby kazil teológiu alebo ju a od Martiny Márie Pitsias, ktorá sa správca pravoslávnej cirkevnej ob- nesprávne vysvetľoval. Preto je narodila v Humennom v rodine Mace v Snine, Igor Kerekanič, du- potrebné, aby ikonopisec bol zbož- tiščákových a v súčasnosti sa venuchovnými piesňami prispeli spe- ným človekom a ovládal pravidlá pí- je ikonopisectvu v Grécku. AnnaŠimkuličová vácky zbor pri PCO. K výstave pre- sania ikon.“ Primátor Štefan Mihovoril Peter Soroka, duchovný lovčík ich nazval oknom do neba, TRINÁSTYROČNÍKLETOKRUHOVV SNINE z Osadného, ktorý priblížil históriu maliar a galerista zas formou výa význam ikon pre život veriacich. tvarného prejavu viery. Mnoho ikon „Ikona nie je len obyčajný obraz ne- je divotvorných, slziacich či schopjakého svätého,“ uviedol Peter So- ných sprostredkovať Božiu milosť. Tradičnýprednáškovýcyklus„Letokruhy“sadožiltrinásteho roka,„ a už vôbec ju nemožno sto- Odčítať z nich možno i to, či boli ročníka.LesoochranárskezoskupenieVLKVýchodnéKarpaty tožňovať so slovom, ktoré sa v sú- písané s pokorou, alebo s ciga- v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine predstaví časnosti používa v počítačovom retkou a pri káve. Podľa Petra So- štyrizaujímavéprednáškya v novomrokuajštyrifilmy. slovníku alebo v showbiznise. Ide roku najkrajšie sú na Athose V stredu 9. novembra o 17–tej ho- me hovoriť na témy: vznik ložísk roo učenie cirkvi a preto ikony sú čas- v Grécku. Tých 37, ktoré si možno dine začneme audiovizuálnou py a zemného plynu, spôsob ich to nazývané aj teológiou vo farbách, pozrieť v Galérii Andreja Smoláka prednáškou – Ropa v Karpatoch, vyhľa dá va nia, a písané sú preto, lebo z nich môže- v Snine do 27. novembra sú od čes- Východné Slovensko (na snímke v ý s k y t r o p y me čítať. Keď ich niekto nesprávne kých a moravských ikonopiscov vrt v Habure z roku 1919). Bude - a zemného ply v Karpatoch, ANDREARIMOVÁ,RODÁČKAZ HUMENNÉHOPREDSTAVILASVOJUPRVOTINU nu geologická stavba východokarpatského flyšu, a spomenie O netradičnýkrstsvojejknižnejprvotinysapostaralamladáautorkaAndreaRimováz Medzilabo- me aj niektoré riec.Svojuknihu,Amnestianazradu,sarozhodlapokrstiťnetradične–JackomDanielsom.„Mám výsledky priek nemušpecifickývzťah.Podrobnostisiradšejnechámpreseba,“smejesaautorka.Slávnostný skumu realizokrstsauskutočnilv príjemnomprostredíhumenskejreštaurácieModrýkocúr30.októbra2011. vaného spoločnosťou Aurelian Oil Absolventka Prešovskej univerzity movej. „Viacerí ľudia, ktorých by som mala pochybnosti. Moja kniha Gas Slovakia na území Smilno – v odbore Masmediálne štúdiá sa som si tam priala mať, sa nemohli je venovaná starým rodičom, ktorí Snina. Prednášať bude Dr. Stanislav netají tým, že písanie považuje za zúčastniť, ale podporili ma sms sa z neba určite tešia.“ Amnestia Benada, predseda správnej rady o. svoje veľké hobby. „Vždy ma bavilo správami a telefonátmi. Som im na zradu vyšla vo vydavateľstve s. Muzeum naftového dobývání písať. Verím, že čitateľom sa môj veľmi vďačná.“ Česť byť krstnou Motýľ a kúpite ju v kníhkupectve. a geologie v Hodoníně a zástupca štýl a nápady budú páčiť.“ Kniha mamou Amnestie na zradu pripadla Autorka už pracuje na svojej dru- spoločnosti Aurelian Oil Gas Slovavznikla na grécko–tureckom ostro- staršej sestre autorky, Kataríne. hej knihe. LenkaFilipová kia. Vstup je voľný. ViliamBartuš ve Cyprus, ktorý je autorkinou „Sestra je tou najväčšou VIP môjho srdcovou záležitosťou už od čias života. Vždy pri mne stála, verila vo vysokej školy. „Chodila som tam bri- mňa a podporovala ma, ako sa len gádovať ešte počas štúdia na dalo. Bola prvou osobou, ktorá čítavýške. Dnes si už ale neviem la môj rukopis, kritizovala ma za popredstaviť život bez „môjho“ ostro- užité výrazy, chválila za skvelé ná va. Milujem more, slnko, pocit slo- pady a strávila hodiny nad počíta body, zbožňujem gréčtinu a mám čom. Naozaj si to zaslúžila.“ tam množstvo skutočných kamará- V úvode krstu autorka privítala tov. Cyprus je tým najúžasnejším všetkých zúčastnených, vyslovila miestom a inšpiráciou na písanie.“ vďaku rodičom a vysvetlila veno Po polročnom pobyte mimo Sloven- vanie vo svojej knihe. „Amnestia je ska sa autorka knihy Amnestia na venovaná mojím starým rodičom. zradu vrátila domov, aby slávnostne Dedko bol učiteľom slovenčiny pokrstila svoje prvé dielo. „Bola to a vždy tvrdil, že mám talent na pímilá povinnosť, na ktorú som sa sanie. Veľmi si želal, aby som ho veľmi tešila. Aj keď sa všetko zbehlo rozvíjala. Zomrel, keď som mala rýchlo a na zorganizovanie som 16. Vtedy som si sľúbila, že prvá mala len necelé dva dni.“ Krst sa kniha, ktorú napíšem, bude venoodohral v úzkom kruhu rodiny vaná práve jemu. Babka bola a blízkych priateľov v Humennom, úžasná žena, tá najlepšia kama - Andrea Rimová a krstná mama, sestra Katarína, uviedli prvotinu ktoré je rodným mestom Andrey Ri- rátka a skvelá opora v časoch, keď svetoznámou whisky v prostredí humenského Modrého kocúra.

Rop a v Karpat och

Krstil o sa Jackom Dan ielsom


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7. 11. 2011

PIETNA SPOMIENKA NA VOJNOVOM CINTORÍNE V STAKČÍNE

Zachránili ho pred zánikom

Stakčínsky vojnový cintorín patrí počtom vojakov i výmerou k najväčším vojnovým cintorínom v okrese Snina. Na výmere 6 621 m2 bolo pochovaných 949 vojakov z 13 štátov – Rakúska, Maďarska, Česka, Rumunska, Slovinska, Srbska, Ukrajiny, Ruska, Poľska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Talianska a Slovenska. Tento počet súvisí s poľnou ne- bol vybudovaný i vojenský bunker. mocnicou, zriadenou počas prvej V období socializmu upadol cintorín svetovej vojny na parnej píle. Vojaci, do zabudnutia a v 70. rokoch mu ktorí v nej podľahli, boli pochovávaní hrozil zánik, keďže sa uvažovalo na mieste zvanom Pánska hora, s výstavbou domu smútku. Z dôvodu dnešnom vojnovom cintoríne. Po finančnej náročnosti stavby sa od záskončení bojov boli sem prenesené meru našťastie ustúpilo. Svitaním na i ostatky vojakov z okolitých lesov. lepšie časy malo byť jeho zaradenie Konečnú podobu cintorínu vtedy da- do zoznamu kultúrnych pamiatok lo pohrebné komando, ktoré ho oplo- v 80. rokoch. V roku 1990 ale nastatilo, postavilo vstupnú bránku, malý la nová smutná etapa súvisiaca s popamätníček a urobilo aj sadovnícke žiadavkou na zarovnanie hrobov na úpravy. Pochovávalo sa tu však i po základe žiadosti obyvateľov obce. roku 1917, pretože pozostatky voja- Tak sa i stalo, čo viedlo k jeho vyškrtkov sa stále nachádzali v okolí obce. nutiu zo zoznamu kultúrnych pamiaPosledným pochovaným bol lodný tok. Po období bezvládia, kedy sa zakapitán Ladislav Stach v roku 1921, čalo aj pochovávanie civilných osôb syn tunajšieho správcu lesného ma- na tejto ploche, až novoprijatý územjetku. O tom, že príbuzní navštevo- ný plán obce a ohradenie zabránilo vali pochovaných vojakov v období postupujúcej likvidácii. V roku 2010 prvej republiky svedčí i torzo pomní- sa pristúpilo k jeho obnove. Táto snaka, ktorý dali postaviť Jánovi Kušní- ha bola čiastočne podporená v roku rovi (Kušniar) z Veľkého Lomu. V ro- 2011 Ministerstvom vnútra SR, ktoré ku 1938, pri príležitosti 20. výročia obci poskytlo mimoriadnu dotáciu, vzniku československej republiky, z ktorej bol obnovený centrálny pobol na cintoríne Miestnou osvetovou mník, vstupné schodisko a označekomisiou zo Stakčína postavený ných 189 jednotlivých hrobov a štyri a za účasti štátnych predstaviteľov, hromadné hroby. I keď k celkovej vojska a obyvateľov odhalený nový obnove cintorína je potrebné ešte vepomník. Počas druhej svetovej vojny ľa práce a financií, už teraz časť bol celý cintorín zamínovaný ne- vojnového cintorína nadobudla nový meckými vojakmi a priamo na ňom vzhľad. Miro Buraľ

Dôstojnoubodkouzatohtoročnýmiprácamibolapietnaspomienka 1.novembra,ktorúslúžilpravoslávnyduchovnýJánGliganič.

VĎAKA DOBRÉMU POČASIU STAVBÁRI V PREDSTIHU

Prevzatie prác na úprave nemocnice

Ideálne počasie, ktoré pretrváva za ostatné dni tohtoročnej jesene, zrejme ovplyvnilo práce prebiehajúce na stavebných úpravách budovy Nemocnice Snina, s.r.o.. Ako vyplýva z kontrolného dňa na stavbe, ktorý sa uskutočnil 27. októbra, práce budú ukončené v predstihu. Podľa zmluvy o dielo má byť stavba lade s harmonogramom postupu ukončená v decembri 2011. Ako prác. V súčasnosti sa na stavbe už fiuviedla Milada Dunajová, stavebný nišuje a realizuje zateplenie a fasáda dozor za oddelenie výstavby, ŽP, ÚP zostávajúcej časti bloku A a K. a SP Mestského úradu v Snine v prie - Prekvapujúco pozitívnu informáciu behu kontrolného dňa za účasti zho- zároveň v priebehu kontrolného dňa toviteľa stavby Lechstav, s. r. o Pre - oznámil zhotoviteľ stavby, že stašov, zástupcov objednávateľa stavby vebné úpravy na stavbe by mali byť mesta Snina a prevádzkovateľa Ne - ukončené v termíne do 7. novembra mocnice Snina, s. r. o. sa konštatova- 2011 a vyzval objednávateľa na lo, že práce na stavbe pokračujú v sú- prevzatie stavby. (jj)

KLUB VO JENSKEJ HISTÓ RIE BES KY DY PRA CU JE NA OBNO VE CINTO RÍ NA VO VÝ RAVE

Viac ako pietne miesto pad lých vo ja kov

Urputné boje odohrávajúce sa na severovýchode dnešného Slovenska, označované tiež ako Veľkonočná bitka v Karpatoch, vrcholili. Na začiatku mája 1915 bojujúce armády opustili územie dnešného Slovenska. Dôsledky bojov boli strašné. Front po sebe zanechal tisícky mŕtvych a ranených voja kov, zdevastované územie. Desiatky vojnových cintorínov, ktoré začali vznikať po vzdialení sa frontu uprostred zdevastovanej krajiny sa stali tichým mementom doby. Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy spoločne s obcou Výrava začali v roku 2009 postupnú obnovu vojnových cintorínov nad obcou Výrava, ktoré dlho chátrali a tak už nebolo isté, kde sa presne nachádzajú. Po ich úspešnej lokalizácii sa dobro voľníci mohli pustiť do ich obnovy. Po dvoch rokoch sa re konštrukčné práce schyľujú ku koncu. Pri obnove sa realizátori rekonštrukcie dôsledne pridŕžali historických dokumentov o vojno vých cintorínoch. Tie získali vo vo jenských archívoch v Bratislave a Viedni. Vďaka výskumu priamo medzi miestnymi obyvateľmi sa podarilo získať aj dobové fotografie z obdobia 30–tých rokov minu lého storočia. Fotografie poskytli Mikuláš Lazor a Ivan Moroz, vnu ci Fedora Lazora, ktorý bol správ-

„Protivníkpokračujev posilňovanísvojichpozíciinavýšineKobyla – 640. Priestor medzi našimi a nepriateľskými zákopmi je preplnenýrozkladajúcimisamŕtvolami.Icharmádnupríslušnosť jeibaveľmiťažkéurčiť.Všetkymŕtvolysúroztrhanév dôsledku delostreleckej paľby.“ Takéto svedectvo si možno prečítať vo vojnovom denníku ruskej 44. pešej divízie z 27. apríla 1915. com vojnových cintorínov práve náučného turistického chodníka. v tých rokoch. Vďaka fotografickej Myšlienku využiť vojnové cintoríny dokumentácii sa podarilo jeden pre rozvoj cestovného ruchu prez vojnových cintorínov zre- zentovali členovia KVH Beskydy konštruovať presne do takej po- už pri začiatku prác na vojnových doby, ako vyzeral v medzivojno- cintorínoch. Všetky spomínané vom období. Tento vojnový cinto- vojnové cintoríny sa nachádzajú rín bude raritou na severový- v krásnej scenérii karpatských hôr chodnom Slovensku. Re - a takmer priamo na miestach krkonštrukciou vojnových cintorínov vavých bojov, ktorých pozostatky práce zďaleka nie sú ukončené. vo forme zákopových línií sú vidi Pokračovaním bude zriadenie teľné dodnes. Vďaka podpore

Karpatskej nadácie sa v tomto roku začalo s budovaním náučného turistického chodníka. Zámerom KVH Beskydy je v tomto priestore postupne rozšíriť turistický chod ník od slovensko – poľskej hranice až k obci Čabiny, čím by bolo prepojených niekoľko vojnových cintorínov, ale aj iné zaujímavosti súvisiace s prvou svetovou vojnou. Podobne v spolupráci so samosprávou pripravujeme prepojenie vojnových cintorínov aj v okre soch Bardejov i Snina, ktoré po rokoch sa opäť stanú dôstojným pietnym miestom, ale zároveň aj turistickou zaujímavosťou regiónu. Mgr. Martin Drobňák

Dobrovoľnícipočasrekonštrukcievojnovéhocintorínal Jedenz vojnovýchcintorínovnadobcouVýravaz 30–týchrokov20.storočia.


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7. 11. 2011

ZDRUŽENIE RUSÍNOV A UKRAJINCOV NA SLOVENSKU MUZICÍROVALO V ROKYTOVCIACH

Keď spie va jú nielen spe vá ci

Nedeľa30.novembrabolapremladých ľudí z farnosti Vyšný Hrušov veľkým dňom. Do farského kostola SvätéhoPetraa Pavlazavítalarcibiskup–metropolitaKošickejarcidiecézyMons.BernardBober,ktorýpomazalpäťdesiatvabirmovancovz Rovného,VyšnéhoHrušovaa Adidoviec. Sviatosti predchádzala viac ako ročná príprava, pri ktorej mladých viedolduchovnýotecŠtefanGábor. Otec arcibiskup povzbudil mladých k správnym krokom na ďalšej životnejceste.K slávnostnejatmosfére prispelajspevspeváckehozboruzo Sniny. Dúfame a veríme, že každý odchádzal z chrámu so silným duchovnýmzážitkoma voviere. Mgr. Vladimíra Janitorová

Pavol Bogdan zo Združenia Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v Prešove ma oslovil so zaujímavým programom, vystúpením umelcov, ktoré pripravili s podporou Vlády SR „Nezabuď svoju kolísku“. Ponuku som prijal, starostka obce Rokytovce Viera Pelejová i miestni poslanci ju odobrili. A tak v nedeľu 30. októbra popo- slovom, že každý má vlastnú ko- kov. Pozvaní hostia sa potom ludní sa v budove Obecného lísku, z ktorej pochádza a rád sa pre su nu li do obecnej ga lé rie úradu v Rokytovciach stretli – do nej vracia. Nezabudla pripo- Endi, kde sa zapísali do pa Mikuláš Petrašovský s manžel- menúť históriu obce a vybrala mätnej knihy, členovia obecnej kou Valériou, trojčlenná skupina zaujímavosti z obecnej kroniky. samosprávy pripravili chutné piSlavo Kaliňaka zo Svidníka, Pa- V jednotlivých blokoch sa pre- rohy a občerstvenie. Keďže len vol Bogdan so speváčkami Má- zentovali – v doprovode gitary ne dáv no sa v pra voslávnom riou Mačoškovou, Annou Pora- Mi ku láš Petra šovský po nú kol chrá me usku točni la vysviacka čovou, a moderátorka programu vlastenecké piesne o našom pô- rozpisu, prejavili záujem tento Eva Oleá ro vá. Vzdu chom sa vode, Aňka Poračová piesňami chrám navštíviť. S kurátormi si niesla pekná uspávanka Ľuľaj, z rodného Kyjova, nasledovali zaspie va li niekoľko ná bo žen že mi ľuľaj v podaní Mariky Ma- dobre známe piesne v podaní ských piesní, s poďakovaním čoškovej, potom sa Eva Oleáro- Mariky Mačoškovej, pod taktov- a sr deč ným obja tím sme sa vá prihovorila k prítomným milým kou muzikantov zo súboru Ma- rozlúčili. Nezabúdajme, že chrákovica (S. Kaliňak na husle, J. niť si tradície a našu kultúru sa Kačmar na akordeón, M. Cupri- oplatí, pretože máme byť na čo šin na kontrabas). Pocítili sme hrdí. Za všetkých občanov ďakuNajčastejšie používaným krst- príjemnú atmosféru dvojhodino- jem Združeniu Rusínov a Ukra ným menom na Slovensku od vého kultúrneho vyžitia, radosť jincov na Slovensku a všetkým januára do septembra 2011, je bolo pozerať na tváre plné ra- tým, čo nám urobili radosť v na Jakub (900) a Sofia (807). dosti a šťastia prítomných divá- šich srdciach. Francko Lakata V prvej desiatke ešte dominujú: Samuel (873) a Viktória (596), Martin (748) a Natália (552), Tomáš a Nela, Lukáš a Laura, Michal a Nina, Adam a Ema, Filip a Kristína, Matúš a Michaela, Patrik a Sára. Tohto roku v mno hých rodinách zabodovali opäť cudzojazyčné telenovely, keď v registri bolo zapísaných 32 Onurov či 7 Šeherezád. (mv)

Naj Jakub so Sofiou

Účinkujúcisozástupcamisamosprávyv GalériiEndyv Rokytovciach.

Netradičnéšarkanypomáhalideťomvyrobiťstarírodičia.

DETI POZVALI DO ŠKÔLKY SVOJICH STARÝCH RODIČOV OSLÁ VIŤ ICH SVIATOK

Veľmi vás ľú bi me, bab ka a dedko

V jedno krásne októbrové popoludnie, dvadsiatehošiesteho, sa svojimi vnúčatami v Súkromnej Materskej škole na Vihorlatskej ulici v Sni ne prišli pochváliť starí rodičia, pri príležitosti „úcty k strarším“. V živote človeka sú chvíle, keď za- a dedkovia pomohli drobizgu vyzdočne hodnotiť svoju životnú cestu, biť šarkanov a vyrobiť kŕmidlá pre v tvári sa strieda úsmev so slzami. vtáčiky na zimu. Všetci tak boli Miňajú sa roky, až jedného dňa je tu odmenení od „jabĺčkovej pani“ sladstaroba. Aj našim poznaním predpri- kou pochúťkou a červeným márneho vzdelávania je výchova jabĺčkom. Aj teta kuchárka nám a vzdelávanie detí, ako aj úcta k sta - pripravila prekvapenie – chutný rým rodičom. Mnohí sa podieľajú na sladký koláčik s čajíkom, i opečenú výchove svojich vnúčat, niekedy im klobásku. Nezabudol na nás ani prinahradzujú rodičov, či kamarátov. mátor Sniny, Ing. Štefan Milovčík, Deti najlepšie vedia oceniť lásku či ktorý nás svojou prítomnosťou veľmi pohladenie. Pre starkých si v tento potešil. Riaditeľka SMŠ, Ema deň detičky pripravili zopár neza- Leňková srdečne poďakovala príbudnuteľných okamihov – piesne, tomným hosťom i detičkám za básne s poďakovaním za všetko spestrenie jesenného popoludnia. krásne a dobré. Naopak, babky Tatjana Maruničová

Pug ač evkár istarkým Preteba,babka!V leskustriebornýchvláskovjemojastarkáopravdivoukráskou.Jepokojná,jemilá,jeláskavá,jetomojarozprávková víla.Preteba,dedko!V tienilipynadvorečítalsomtiz dlaní.Každý mozoľtvojláskalsomrúčkoumalou,dedkomilovaný.Pripríležitosti Mesiacaúctyk starším,žiaciIII.A naPugačevovejuliciv Humennom 26.októbrapozvalisvojichstarýchrodičovnamiléposedenie.Symbolickyuviliprenichvenčekbásnía piesní,abyimspríjemnilijedno obyčajnéjesennépopoludnie.Akoprejavúctya vďakydarovalisvojimstarkýmvlastnoručnevyrobenékrásnepozdravy.Prestarýchrodičov to bol neopakovateľný zážitok. Odmenou pre deti neboli len chutnékoláčikyodbabičiek,alehlavnespokojnosť,hrdosťnasvoje vnúčencea úsmevynaichtvárach. Mgr. Irena Topoľančinová


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7.11.2011

VOVYDAVATEĽSTVEIKARĎALŠÍROMÁNANDREYCODDINGTON

Skut očnýpríb ehtrochpriat el iek

ÚspešnáautorkaAndreaCoddington,ktorásaporokuvracia na Slovensko, aby uviedla najnovšírománCudziakrv.

Cudzia krv je príb eh om Zuz an y, Karly a Ely, zac hyt áv aj úc i ich živ ot y od mlad éh o ideal ist ick éh o až po zrel ý, ich cest u zaseb ap oznan íma takpov ed iaczavlastnoukrvou. Zuzana vyrastá bez rodičovskej z „vlastnej krvi“? Stihne si Ela lásky. S odhodlaním nežiť život usporiadať priority, rodinu a byť svojej matky a vyhľadať pravé- pre dcéru Barborku najlepšou ho otca spozná va Kar lu, mamou tak, ako sníva? Andrea Coddington patrí adoptovanú Poloarabku. Ela je bezstarostná, obetuje ambície medzi najobľúbenejšie slovenkvôli dieťaťu. Zuzana sa zaľúbi ské autorky. Vo svojej literárnej do svojho profesora, s ktorým tvorbe sa sústreďuje na skuobja vu je svet, lás ku, no ich točné príbehy. Jej prvý román vzťah pre vekový rozdiel kra- Mal to byť pekný ži vot je chu je. Kar la bezhla vo odí de intímnou spo ve ďou o ži vo te s Arabom do Spojených štátov plnom prekva pe ní. Či ta teľsky a Ela zostane neplánovane te- mimoriadne úspešnou je aj druhotná… Podarí sa Zuzane nájsť há kniha Andrey Coddington – otca, pochopiť matku, zachrániť Židovka, ktorá je nominovaná vzťah s Petrom? Nájde Karla na ocenenie Platinová kniha. MáriaLešková skutočné šťastie v náručí muža

ANDREACODDINGTONPREDSTAVUJESVOJNOVÝROMÁNCUDZIAKRV

L á k a m a ľ u d s k o s ť a s k u t o č n o s ť

l Približnepredrokomvámvyšiel román Židovka, skutočný a veľmi silný príbeh dcéry Židovkyodvlečenejnacistamido Osvienčimu počas druhej svetovej vojny, ktorý sa okamžite zaradilmedzinajpredávanejšie knihynaSlovensku.Očakávali ste takú mimoriadne priaznivú odozvučitateľov? – Veľmi sa teším a vážim si záujem čitateľov. S každým človekom, ktorý držal Židovku v ru kách, mám akési virtuálne spojenie. Na začiatku celého procesu som odhaľovala Sofiine tajomstvá a životnú cestu, snažila som sa do knihy preniesť jej slzy, strach, smiech, šťastie. Úprimnosť ľudia cítia a tá sa nedá ani kúpiť a ani ničím zaplatiť. Dnes, s odstupom času, som len vďačná. l Všetkyvašedoterajšieknihy vrátanetejnajnovšejsúreálne príbehy. Náhoda?Alebo je pre vás zaujímavejšie literárne spracúvať skutočné osudy skutočnýchľudí? – Presne. Mňa láka „ľudskosť“ a „skutočnosť“ v každej ich podobe. V jednoduchej, aj komplikovanej, ale takej, ako si ju žijeme.

Jednaz najúspešnejšíchslovenskýchautoriekAndreaCoddingtonsa súhlasnato,abysaocitliv litepovyšerokuvracianaSlovensko,abysaosobnezúčastnilanauvede- rárnompríbehu? – Vôbec nie. Práve naopak, na nísvojhov poradítretiehorománuCudziakrv.S obľúbenouspisovaknihu sa tešia. Mojím kritikom je teľkousmesinedávnosadlikukávea výsledkomjetentorozhovor. Neprikrášlenej a nevymyslenej. túžby, pády a cestu, na ktorú sa vždy mamina, aj ona osobne pozná „hrdinov z knihy“ a chce, aby Každý autor chce predsa svojim vydali a stala sa im osudnou. dielom niečo povedať. Ja som l Všetkyženytedaosobnepo- sa o ľuďoch pekne písalo. Takže si spoločne želáme, aby Cudzia hlasom osudov iných ľudí a táto znáte? poloha je zaväzujúca, ambi– Áno. V knihe rozoberám krv bola príjemným čítaním, aj ciózna, ale pre mňa lákavá. adopciu, vzťah s Bohom, každo- keď život takým vždy nie je. l A vaše literárne plány na l O čomjeCudziakrv?Život- denné peripetie, keď sa nám zdá, néperipetiekohozachytáva? že na nás padá celý svet, ale prí- najbližšie obdobie? Kto ďalší – Cudzia krv je ako inak, o sku- jemná maličkosť či pohladenie saobjavívovašejknihe? točnom živote. Má niekoľko môže zmeniť situáciu v zlomku se - – Mám asi tri nápady, ktoré, ako ústredných postáv: Karlu, Elu, kundy a naopak. Ich očami, sa- aj tie predchádzajúce, musia Zuzanu a Petra. Nejde o žiadne mozrejme. Je naozaj fascinujúce vyzrieť. Uvidíme. Rozhodnutie známe osobnosti, ale obyčajných ako sa každý z nás v rovnakých si- bude spontánne, zatiaľ si robím ľudí. Podľa mňa sú všetci hrdino - tuáciach správa a koná rozdielne. zápisky, do kníh si lepím lístočky. l Nemali vám problém dať – Teraz sa najviac teším z Cudzej via, pretože hrdinovia sú obyčajní ľudia, ktorí robia neobyčajné veci. teraz už hrdinky vašej knihy – krvi. Már iaLeškov á l Počasživotastretnemeveľa zaujímavých ľudí. Prečo práve SÚŤ AŽSOSLOV ENS KÝMVYD AVAT EĽSTVOMIKAR tieto tri ženy zaujali vašu pozornosť? – S dvoma z nich som prežila Ajz týchtotextovjezrejmé,žeAndreaCoddingtonžijev zahraurčitú časť môjho života na Slo- ničí.A zároveňjejasnéajto,žemáslovenskékorene.Napíštetevensku a tretiu som stretla v Ame- da,odkiaľpochádzaa kdev súčasnostižije.Trochšťastnýchčirike. V knihe sa ich cesty preple- tateľovodmenímejejknihouCudziakrvz vydavateľstvaIkar.Vatú, tak ako som sa v skutočnosti še odpovede očakávame do konca týždňa na adrese redakcia stretla ja s nimi. Snažila som sa týždenníkaPodVihorlatom,Staničná11,06601Humenné.(mš) hlavne zachytiť poetickosť, ale aj realitu, rozdielne zmýšľanie, ich

ÚVAHANAŠEJČITATEĽKYZ VIDIEKA

Knih y pretrochvýhercov

Najsmutnejšípríb ehlásk y

„Román Najsmutnejší príbeh lásky je nekompromisnou kritikou nielenfašistickýchzverstiev(prenasledovaniežidov,cigánov,komunistov,transportydotáborov),aleajľudskéhochameleónstva, Vesmír–Zem–rastliny–ľudiaa zvieratátvoriajedencelok.Zem schopnosti meniť od základu politické postoje tak, aby vynášali jenašaživiteľka!Dedičstvootcovnašich,zachovajnámPane.To človekuzisk,“napísalao dielespisovateľkaEtelaFarkašová. všetkomámemožnosťvypočuťsiv kostolečicerkvi.A čovidí- Podľa románu Najsmutnejšípríbehláskysa pripravuje – s dopovedame?Nepokosenérolev dedineajzachotárom.Mámezanedbané ním až do dnešnej privatizačnej vojny – rovnomenný film. „Autorsosvorole,alebobenevolentnýprístupvlastníkov?Priveľasastaráme jímpríznačnýmzmyslompregrotesknosťažabsurditustvárňujepríbeh o iných a pre seba, rodiny a role už nezvýši čas. Zem ľuďom jednejnenaplnenej,priamzakázanejláskyv pohnutýchčasochdruhej nedbalosťvráti–občassačistízáplavami,požiarmiz blesku,ale- svetovej vojny v stredoeurópskom priestore. Tento individuálny príbeh bo po trojdňovom diskofeste, keď lesy a potoky odovzdávajú nesiev sebeajvšeobecnejšiuvýpoveďo pokriveniachdoby,ľudských ozvenububnov,ažmúryvibrujúa mysačudujeme,žestádadi- charakterov,o ukrutnostiach,ktorésapáchali,žiaľ,ajnaúzemíSlovenvých zvierat prídu do dediny a ničia úrodu – zeleninu, ovocie, ska,v časochtragickýchudalostí,ktorébolisúčasťounašichdejín,“do obilniny, kukuričné polia… Zvieratá, aspoň domáce, intuitívne dáva Etela Farkašová. AndrejFerko(1955), matematik, dramatik, propodľa slnka vstávajú a chodia spať. Umožnime mládeži v do- zaik, docent počítačovej grafiky na UK v Bratislave, autor scenárov pre moch kultúry aspoň trikrát do týždňa sa zabaviť a nacvičovať rozhlas, divadlo a televíziu. Vydal prózy Jemnácesta,Stopa,Proso,Sukultúrneprogramy,veďmládežnaSlovenskuješikovnáa krás- maroid,Čobogaj,Nohapodklobúkom,OrbisDictus,a spolu so svojím na.Možnobystálizatoajsúťažekoscovpremladšíchi starších, otcom Vladimírom Ferkom román Ako divé husi (sfilmovaný). Napísal ktoré by dokázali, že naše Slovensko bude krajšie a susedia tiež 26 divadelných hier a scenárov. Najviac diskusií vyvolali televízne MáriaLešková ohľaduplnejšík ľuďomajk Zemi. (H.M., meno a adresa v redakcii) monodrámy o prezidentoch Husákovi a Benešovi.

Ohľad uplnejšík ľuď omajk Zem i


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

Kam za športom BASKETBAL

l II. liga muži – 7. kolo, sobota 12. novembra 2011: Kapybary Košice – 1. BK Humenné, nedeľa 13. 11. 2011 o 10.00 hod.: M–Basket Humenné – Kovohuty Krompachy (SPŠCHaP).

FUTBAL

Dva pla vec ké fron ty HAJDÚSZOBOSZLÓ: Maďarské Plavci (zľava) Hodbod, Babjak, Micibazénové vody privítali aj hu- kaš, Levický a ich tréner Tomahogh. menských plavcov na podujatí „Hungarospa kupa“ (účasť 543 – HUN, ROM, SRB, RUS, CZE a SVK). A Slovensko reprezentovala práve štvorica Plaveckého klubu Chemes Humenné pod vedením trénera Mariána Tomahogha. V 50 m bazéne sa súťažilo štyrmi spôsobmi (prsia, znak, motýlik a voľný spôsob) na 100 m tratiach, vo všetkých kategóriách. l Juniori (18 plavcov): Podľa nominácie sa dali predpokladať popredné umiestnenia jediného chemesáka v tejto kategórii – Martina BABJAKA. Ten to naplnil, keď vo všetkých štyroch disciplínach obsadil zhodne druhé miesto, pričom na 100 m prsia a znak prekonal nielen svoje maximá, ale vytvoril aj klubové rekordy. l Žiaci (28): V kvalitnej zahraničnej konkurencii sa ukázali traja chemesáci. Najlepšie svoje tréningové úsilie v tomto bazéne zúročil Tibor HODBOD, keď v disciplíne na 100 m prsia obsadil štvrté miesto (1:17,06 min.). Potešil aj veľmi dobrým výkonom na 100 m motýlik (1:08,48 min.), keď dohmatol jedenásty. Matej MICIKÁŠ už tradične najlepšie umiestnenie získal v znakovej disciplíne, bol šiesty časom 1:10,51 min., na 100 m prsia jedenásty. V prípravnej fáze na republikové majstrovstvá nesklamal ani Filip LEVICKÝ, ktorý 100 m znak vyplával ako siedmy, 100 m motýlik a voľný spôsob zhodne dvanásty. SPIŠSKÁ NOVÁ VES: V spišskom bazéne sa konalo 1. kolo Východoslovenského oblastného plaveckého zväzu (VSOPZ). S časmi súperilo 192 pretekárov, aby získali možnosť štartovať na M–SR. Medzi staršími žiakmi (–kami) bola Paula Sabovčíková zlatá na 400 m polohové preteky (5:55,74 min.) a 200 m znak (2:43,70 min.), v znakovom šprinte na 50 m obsadila 2. miesto, no zaujali aj pekné štvrté miesta na 100 m motýlik a 100 m polohové preteky. Filip Firkaľ v rovnakej kategórii zvíťazil 400 m polohové preteky a bronz vyplával na 400 m voľný spôsob i 200 m znak. Ivo Rokita snaživým výkonom získal miesta v prvej dvadsiatke. V kategórii mladších žiakov vynikli Patrícia Koškovská striebrom na 400 m polohové preteky a bronz vyplávala na 200 m prsia. Peter Semanco skončil tiež tretí na 200 m znak. Vo výbornom osobnom výkone obsadila Daniela Gribaničová na 400 m polohové preteky tretie miesto. V tejto disciplíne 2. miesto vo svojej kategórii uchmatol Viliam Terkoš. Stanislava Gribaničová a Kristína Horvátová striedali lepšie momenty s horšími, ale v globále nesklamali. Naši úplne najmenší sa opäť ukázali v dobrom svetle, verí me že práve oni sa stanú pokračo - SPŠCHaP a MsÚ Humenné vateľmi našich najlepších. Vynika organizujú júcimi výkonmi sa predviedla Lea Diničová, ale nezaostali ani Oliver Firkaľ a Alexandra Kušnírová, potvrdili svoje kvality. Veľkú radosť kedy: 9. novembra 2011 nielen sebe, ale určite aj svojim ro - prezentácia: 12.30 – 13.30 dičom a trénerom urobili Vladimír štart: od 14.00 hod. Babinčák, Alexandra Kučalová, Kristína Gajdošová, Leo Al kde: Park mieru (pri kaštieli) Ahdal, Terézia Terifajová, Filip kto: mladší a starší žiaci (–čky), dorastenci (–ky), muži (4 600 m, Hovanec, Laura Pločicová, To štart: 15.15 hod.) máš Horvát, Richard Latta a Ar tur Šandor. (lev) inf.: zastupca@spschkomhu.edu.sk

38. Večerný beh

l Majstrovstvá regiónu – 17. kolo, sobota 12. 11. 2011 o 13.30 hod.: 1. HFC Humenné – V. Šariš, Sabinov – Snina. l IV. liga muži – 17. kolo, nedeľa 13. 11. 2011 o 13.30 hod.: Medzilaborce – Kľušov, Jasenov – Kežmarok, Fintice – Pakostov. l V. liga muži – 15. kolo, nedeľa 13. 11. 2011 o 13.30 hod.: Ubľa – Stakčín, Košarovce – Seč. Polianka, Kalnište – Zámutov, Belá n/Cir. – Hrabovčík, Vechec – V. Žipov, Radvaň n/L. – Soľ, Čierne – Udavské. lIII. liga dorast (st. aml.) – 15. kolo, sobota 12. 11. 2011 o13.00 a15.15 hod.: Čaňa – Snina. l IV. liga dorast – 15. kolo, sobota 12. 11. 2011 o13.30 hod.: Bystré – Kračúnovce, Belá – Hrabovčík, o14.00 hod.: Ptičie – Svidník, Kochanovce – Medzilaborce, Jasenov – Papín, Kamenica – Dlhé, Stakčín má voľno. lI. liga žiaci (U 13 aU12) – 15. kolo, nedeľa 13. 11. 2011 o 9.00 a 10.45 hod.: 1. HFC Humenné – St. Ľubovňa, Snina – Prešov. l II. liga žiaci (st. a ml.) – 15. kolo, sobota 12. 11. 2011 o 9.00 a 10.45 hod.: Medzilaborce – Sp. Podhradie. l I. liga ženy (žiačky) – 10. kolo, sobota 12. 11. 2011 o 13.30 (11.45) hod.: Trenč. Teplice – Štich Humenné, nedeľa 13. 11. 2011: Pakostov – Žilina (Koš. N. Ves).

HOKEJ

l II. liga muži – 8. kolo, sobota 12. 11. 2011 o 17.30 hod.: Sabinov – HK Warriors. lŽiaci, 8. a6. roč. ŠHT – nadstavba, sobota 12. 11. 2011: Trebišov – MHK Humenné.

ÚS ObFZ 17 - 11/12 Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www: futbalobfzhe.sk lVýkonný výbor: lžiada futbalové kluby I. triedy dospelých doručiť kópiu videozáznamu (DVD) zo všetkých stretnutí 14. kola do 9. 11. 2011 (streda) do 14.00 hod. na ObFZ Humenné. l Športovo–technická komisia: l schvaľuje výsledky 13. kola I. a II. triedy dospelých dosiahnuté na HP. l Disciplinárna komisia: l nepodmienečný trest zastavenia činnosti od 31. októbra 2011 a/ na 1 súť. stretnutie (po 4 ŽK): Ján Max (TJ Lesy Zubné), Jozef Ondík (TJ Ľubiša), Stanislav Hamaďák (TJ Družstevník Modra n/Cir.) – všetci DP 1/13/5a; b/ na 1 súť. stretnutie: Michal Mikita (FC Borov), Miroslav Ivan (TJ Družstevník Lukačovce) – obaja DP 1/1b, c/ na 4 súť. stretnutia: Pavol Černega (OŠK Rokytov pri Humennom) – DP 1/5a + 1/2b; l trestá od 7. novembra 2011 zastavením činnosti: TJ Družstevník Oľka a TJ Ľubiša (nedoplnenie súť. vkladu, resp. nedoručenie dokladu o jeho zaplatení DK ObFZ); l uvoľňuje činnosť dňom 3. novembra 2011 pre TJ Družstevník Lieskovec (doplnenie súť. vkladu); l finančné pokuty a poplatky: 5 € – TJ Družstevník Dlhé n/Cir. (RS 19/3); l žiada o doplnenie súť. vkladu: 35 € – TJ Družstevník Lieskovec, 100 € – TJ Družstevník Lukačovce, 40 € – TJ Druž-

7. 11. 2011

STOLNÝ TENIS

l I. liga muži – 3. kolo, sobota 12. 11. 2011 o 10.00 hod.: ŠKST Humenné – Ružomberok B, o 16.00 hod.: ŠKST Humenné – St. Ľubovňa (ZŠ Kudlovská). l III. liga muži – 6. kolo, nedeľa 13. 11. 2011 o10.00 hod.: ŠKST Humenné B– Belá n/Cir., Šar. Michaľany B – Snina A, Snina B – Stropkov, Bardejov B – ŠKP Prešov B, Svidník B– Vranov B, Brezovica – Vranov C. l IV. liga muži – 6. kolo, nedeľa 13. 11. 2011 o 10.00 hod.: Medzilaborce – Kamenica n/Cir., Košarovce – Belá n/Cir. B, Tecák Vranov – Z. Hámre, Čierne – Vranov E, o 14.00 hod.: Snina C – Jabloň, Jasenov – Vranov D. l V. liga muži – 4. kolo, sobota 12. 11. 2011 o 17.00 hod.: Lieskovec – Snina D, nedeľa 13. 11. 2011 o 10.00 hod.: Klampo Hažín n/Cir. – Kolonica, o 14.00 hod.: Kamenica n/Cir. B – Košarovce B, Myslina – Belá n/Cir. C. Kamienka má voľno. l VI. liga muži – 4. kolo, sobota 12. 11. 2011 o 15.00 hod.: RedMills Ptičie – Dlhé n/Cir., nedeľa 13. 11. 2011 o 14.00 hod.: SOŠT Humenné – Kamienka B, Kochanovce – Stakčín, Hrabovec n/L. – Jabloň B. Klampo Hažín n/Cir. B má voľno.

VOLEJBAL

l I. liga muži (sk. východ) – 5. kolo, so bota 12. 11. 2011 od 11.00 hod.: Chemes Humenné B – Revúca (dvojzápas, ŠH). l I. liga juniori – 5. kolo, sobota 12. 11. 2011 od 11.00 hod.: Chemes Humenné – Vranov (dvojzápas, ZŠ SNP 1). l I. liga (sk. Východ) kadeti – 2. kolo, nedeľa 13. 11. 2011 od 9.00 hod.: Chemes Humenné A – St. Ľubovňa (dvojzápas, ZŠ SNP 1), Chemes Humenné B má voľno. l Majstrovstvá východu, ženy/ju niorky/kadetky – 4. kolo, nedeľa 13. 11. 2011 od 9.00 hod.: Kežmarok – Chemes Humenné, Snina – Giraltovce. l Zemplínska liga muži – 4. kolo, nedeľa 13. 11. 2011 od 11.00 hod.: Sokol Humenné – V. Kapušany A(dvojzápas, ZŠ SNP 1). stevník Volica, 40 € – TJ Družstevník Dlhé n/Cir. Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné odvolať sa do 15 dní. lKomisia rozhodcov: loznamuje, že zasadnutie KR bude 9. 11. 2011 (streda) o15.30 hod.; loznamuje, že dňa 16. 11. 2011 (streda) o 16.00 hod. sa uskutoční pracovný seminár DZ ObFZ. Miesto bude upresnené v ďalšej ÚS ObFZ. Účasť DZ povinná! l oznamu je, že na základe zhliadnutia videozáznamu Kamenica n/Cir. – Borov pristupuje k OOD pre: R – Petruňo, DZ – Čopák. ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADENIA R a DZ: Borov – V. Sitnica (AR 2 – Tkáč za Petruňa), Rokytov – Hažín n/Cir. (DZ Dub za Čopáka), Vydraň – Koškovce (R – Džujko za Petruňa, AR 1 – Minďák za Džujka). Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

SÚŤAŽ SLUŠNOSTI I. a II. TRIEDA Poradie po 13. kole: l I. trieda: 1. TJ Lesy Zubné 106,85 boda; 2. Ulič 106,08; 3. Ptičie 106,05; 4. Ladičkovce 105,93; 5. V. Sitnica 105,74; 6. Dlhé n/Cir. 105,21; 7. Kamenica n/Cir. 104,50; 8. Modra n/Cir. 102,36; 9. FK Humenné 101,53; 10. Borov 100,58; 11. Ľubiša 100,01; 12. Ohradzany 99,83; 13. Oľka 99,44. FKO Kochanovce – zo súťaže vylúčený. lII. trieda: 1. TJ Jednota SD Kr. Brod 114,72 boda; 2. Z. Hámre 111,32; 3. Volica 108,68; 4. Hažín n/Cir. 107,31; 5. Rokytov pri Hum. 106,40; 6. N. Sitnica 106,31; 7. Lukačovce 105,95; 8. Papín 105,94; 9. Lieskovec 105,76; 10. Vydraň 104,95; 11. Brekov 103,55; 12. Hankovce 102,53; 13. Koškovce 100,99. TJ Roma Podskalka Humenné – zo súťaže vylúčená. ŠTK ObFZ


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

DRUHÁHOKEJOVÁLIGAMUŽI,5.a6.KOLO

HKWarriorsHum enné–R.Sob ot a0:6(0:1,0:3,0:2)

III.BehVtáčímúdolím

7.11.2011

STOLNOT EN IS OV É SÚŤ AŽ E – VsSTZ a ObSTZ

l II. LIGA, 4. kolo: Slov. Ves – Udavské3:11,M. Bajcura 3,5, Maroš Prvé zákroky musel predviesť do- zachytil rozohrávku Demjanoviča Gajdoš 2,5, D. Gajdoš st. 2,5, J. Gajmáci gólman Petro. Gemerčania ešte v humenskom pásme. A to doš 2,5; St.ĽubovňaB –Udavské boli aktívni, v 6. min. mali brejk v čase 39:21 min. prišiel aj gól 5:9,M. Bajcura 3,5, Maroš Gajdoš 2,5, v prečíslení a Rusič so šťastím do šatne… V III. tretine znechu- D. Gajdoš st. 1,5, J. Gajdoš 1,5; St. Ľu(puk si spracoval rukou) otvoril teného Petra vymenil Kapstorfer bovňa B – Vranov 6:8, Lok. Košice B – skóre. V 10. min. bola smola na a tiež zachytal. Domácich však ŠKP Prešov 5:9, Mokrance – Bardejov hu menských ho kejkách, le bo - neopustila smola, lebo v 43. min. 6:8, Krompachy – Valaliky A 12:2, Šar. Forgáč zazvonil pukom o žrdku. trafil Luč hornú žrdku. Hra sa Michaľany – Valaliky B 5:9, V. KapušaHostia v 11. min. tutovku nevyužili pritvrdila, trestné lavice boli pl - ny – Michalovce 6:8, Slov. Ves – (Bačkor nad), v 16. min. sa Petro né… Nájazd Zgibora v oslabení Vranov 9:5, Lok. Košice B – Bardezaskvel dvoma zákrokmi. Celkovo sa neujal, súper ešte túto presi- jov 6:8, Mokrance – ŠKP Prešov mal v tejto tretine gólman „bo- lovku vy u žil. Vý ho du o dvoch 9:5, Krompachy – Valaliky B 12:2, jovníkov“ oveľa viac práce ako ge- hráčov (hostia 1:15 min., domáci Šar. Michaľany – Valaliky A 9:5. 8 7 1 0 83:29 23 merský náprotivok (strely 4:18). 1:43 min.) oba tímy gólovo od- Krompachy 7 5 2 0 63:35 19 Obraz hry sa nezmenil ani na za- mietli, pričom Zgibor trafil žrdku. Michalovce 7 6 0 1 63:35 19 čiatku strednej pasáže. V 22. min. Góly: Mikluš 2, Rusič, Janov, J. Bardejov 8 5 1 2 61:51 19 mal Mikluš dosť času na blafák. Slovák, Šagát. Strely: 20:53. Vy- ValalikyA 8 4 1 3 57:55 17 A to ešte Petro pri presilovke na- lúčení:8:8 na 2 min., Melicherčík ValalikyB šich bravúrne hokejkou vypichol (10, R. Sobota), pres.:0:2. R:Bo - Šar.Michaľany 8 4 1 3 55:57 17 puk Miklušovi v nájazde. Branká- dák. Divákov:205. HKWarriors: V.Kapušany 7 3 1 3 58:40 14 7 3 1 3 54:44 14 ra Juraštíka „zobudil“ nebojácnym Petro – Demjanovič, Duhan, Šiba, Mokrance 8 3 0 5 39:73 14 prienikom Zgibor. V 36. min. divá- Štekláč, P. Zgibor – Suvák, Zalu- Slov.Ves ŠKPPrešov 7 3 0 4 47:51 13 ci opäť tlieskali Petrovi pri „sema - žický, Spišák, Dzoba, Forgáč, Vranov 7 3 0 4 39:59 13 fóre“ po strele Slováka. Ten sa Hladký, Leščišin, Luč, Košč. Tré- Udavské 7 2 0 5 47:51 11 však v 38. min. už tešil, keď súper ner: Marián Schwarzbacher. St.ĽubovňaB 8 0 0 8 36:76 8 Lok.KošiceB 7 0 0 7 26:72 7 l III. LIGA, 5. kolo: ŠKST Humenné B – Bardejov B 6:12, Ľ. Z hu menskej stra ny to bol dob - pad la v 55. min., keď sa hostia Lukáč 2,5, M. Michalčo 1,5, J. Mirý vý kon. Už v 5. min. sa uja la za 41 sek. te ši li hneď dvak rát. haľovová 1, 1xWO; Snina A – stre la Šteklá ča od modrej čiary, Tá to pa sáž bo la úplne v hu - ŠKP Prešov B 16:2, Š. Štuň 4,5, v 12. min. vy u žil Forgáč pre si - menských ru kách. J. Jelo 4,5, P. Paulik 4, I. Malinič 3; Góly:Cvejn, Laškody – 5. Štekláč Belá n/Cir. – Snina B 15:3, Dráb lovku. A to ešte osta li šan ce (Za lu žický, Forgáč, Lešči šin, Košč) (Štefan, Zalužický), 12. Forgáč (Ši- 4,5, Vozár 4, Drotár 3,5, Burík 3 – ne vyu ži té. Do má ci ma li vy da re - ba), 24. Košč (Leščišin), 29. Luč S. Koscelanský 2, M. Bajus 0,5, M. ný vstup do II. tre ti ny, le bo už po (Zalužický), 41. Zgibor (Košč), 49. Hríb 0,5; Stropkov – Brezovica 11 sek. Cvejn zní žil. Sú per vsa - Štefan (Zalužický), 56. Leščišin 14:4, Vranov C – Svidník B 6:12, dil na agre sívnu, tvrdú hru, čo (Luč), 57. Luč (Zalužický, Štefan). Vranov B – Šar. Michaľany B 9:9. rozhodca to le ro val. Dob ré bo lo, Vylúčení: 7:8 na 2 min., Cvejn (5 BardejovB 5 5 0 0 66:24 15 že „bo jov ní ci“ odpo ve da li gó lom, + DKZ) – Šiba (2 + 10 + DKZ), Spi- SvidníkB 5 5 0 0 59:31 15 šák (5 + DKZ), pres.: 1:1. R: do III. tre ti ny vstu po va li s násko SninaA 5 4 0 1 62:28 13 kom, kto rý hneď v ča se 40:48 Grečko. D: 387. HK Warriors: Belán/Cir. 5 3 1 1 61:29 12 min. zvý šil Zgi bor. De fi ni tí va Petro – Zgibor, Demjanovič, Štek- ŠKSTHumennéB 5 3 0 2 51:39 11 láč, Šiba, Duhan, Spišák – Leščišin, Šar.MichaľanyB 5 2 1 2 45:45 10 PRVÁHOKEJOVÁLIGA,JUNIORI Forgáč, Košč, Štefan, Zalužický, ŠKPPrešovB 5 2 1 2 35:55 10 5 2 0 3 45:45 9 l MHKHumenné–Michalovce1:10 Luč, Suvák, Trudič, Dzoba. Tréner: Stropkov 5 1 1 3 39:51 8 (msch) VranovB (0:4,0:5,1:1). Derby opäť výrazne pre Marián Schwarzbacher. SninaB 5 0 1 4 27:63 6 súpera. Gól: 1:9 Mišenko (Tocimák, l L. Mikuláš B – Sabinov 7:1, D. Brezovica 5 0 1 4 22:68 6 Štefánik). Strely: 16:57. MHK: Hoferi- Kubín – L. Mikuláš B 4:1. VranovC 5 0 0 5 28:62 5 ca – Tocimák, Kačurik, Fedič, l IV. LIGA, 5. kolo: Belán/Cir.B – D.Ku b ín 6 4 1 0 1 24:16 14 Turcovský, Fedorjak, Vanyo, Kukľa – R.Sobota 5 3 0 0 2 24:13 9 SninaC 12:6,M. Hrežík 3,5, I. KomGavaľa, Mišenko, Luca, Kopec, Gri- L.MikulášB 6 3 0 0 3 26:18 9 jaty 3, J. Gnip 3, Ovad 1,5, J. Bednár ger, Štefanik. Tréner: Ján Vodila. HKWarriors 6 2 0 3 1 26:28 9 1 – A. Čornanič 2,5, J. Kopáč 2, M. l Michalovce–MHKHumenné5:4 Gelnica 5 2 0 0 3 12:25 6 Charitun 1, A. Kopáč 0,5; Košarovce pp(1:0,0:4,3:0 – 1:0). Humenská su- Brezno 5 1 1 0 3 23:27 5 –Medzilaborce11:7,Korba 4,5, Kaper II. tretina znamenala s favoritom Sabinov 5 1 1 0 3 18:26 5 rabinčík ml. 3, P. Kaňuk 2,5, Sabol 1 – zisk bodu. Strely: 56:19. Góly: 1:1 GriMazanec 3,5, V. Šmiga 2,5, Salák 1; ger (Tocimák), 1:2 Mišenko (Griger, Jabloň–Jasenov14:4,Lebloch 4,5, Tocimák), 1:3 Fedič (Luca), 1:4 Toci - Obec Ptičie a OcÚ Ptičie Židzik 3,5, Picha 3, R. Šmiga 2, Čo organizujú mák (Kopec, Vanyo). Zostava tá istá. pan 1 – Krokker 3,5, Barnišin 0,5; Z. Hámre – Kamenica n/Cir. 15:3, HOKEJOVÝMLÁDEŽNÍCKYSERVIS Dzubák 4,5, Cogan 4,5, Širgeľ 3,5, kedy:17. novembra 2011 Michalenko 1,5, Brehovský 1 – Bocl 8. roč.: MHK Hum enné – Bardejov 8:3 (2:1,2:2,4:0). Góly: štart: mládež (12.30), dospelí (od ko 1, Beľančin 1, Bokša 1; Vranov D – 13.30 hod.), pred bu do vou OcÚ Pti čie Čierne 13:5, Kloblich 3, Jurkanin 2,5, M. Nazad 3, N. Lancoš 3, Kluknavský, Pavlisko. Stre ly: 39:30, kategórie:všetky mládež (100 až Tkáč 3,5 Balogáč 1, 3xWO; Vranov E – Tecák Vranov 8:10. pres.: 3:0. MHK: Kasarda – T. Lan- 1 500 m) + seniori (6 700 m) VranovD 5 5 0 0 63:27 15 coš, Harvilik, Vraštiak, M. Nazad – inf.:0908 346 458 (Š. Peregrim) Jabloň 5 5 0 0 63:27 15 0907 907 875 (P. Behún) N. Lancoš, Bazár, Buraľ, Čerevik, SninaC 5 3 1 1 48:42 12 Kluknavský, Pavlisko. Tréner: A. 5 3 0 2 50:40 11 NOHEJBALOVÁINTERLIGAMUŽI Zemp.Hámre Szücs, as.: P. Štekláč. TecákVranov 5 3 0 2 48:42 11 l 6. roč.: MHKHumenné–Bardel 10. dvojkolo (záverečné): Jasenov 5 2 1 2 47:43 10 jov15:6(2:0,8:4,5:2). Góly: D. Zu- Piešťany – ŠK Laborec Humenné Košarovce 5 1 2 2 42:48 9 bek 5, K. Zubek 4, Havrilko 3, Du- 4:0 a 4:0. Tabuľka: Čiernen/Top. 5 2 0 3 42:48 9 hoň, Hančarik, Ragan. MHK: Gom- DPMKKošice 16 16 0 64:5 32 Kamenican/Cir. 5 2 0 3 37:53 9 bár, Fonfer – Dubiak, Potocký, La- Budapešť Medzilaborce 5 1 0 4 35:55 7 14 12 2 52:26 24 banc, Fic, Merva, Mičej – D. Zubek, Piešťany Belán/Cir.B 5 1 0 4 34:56 7 18 8 10 38:46 16 VranovE 5 0 0 5 31:59 5 Duhoň, Copko, Cseto, Hančarik, Trebišov 20 8 12 49:58 16 l V. LIGA, 3. kolo: SninaD –Ka20 8 12 45:54 16 Bobela, Vasilega, Havrilko, K. Zu- Revúca Humenné 20 2 18 18:77 4 mienka 12:6, M. Charitun 3,5, J. bek, Ragan, Mydlo.

Gelnica–HKWarriorsHumenné2:8(0:2,2:2,0:4)

-

Kruľ 3, Š. Jankaj 2,5, J. Karľa 1,5, M. Kobanová 1,5 – D. Gajdoš ml. 2, Milčík 2, Bašista 1, Rudik 1; Belá n/Cir.C –Kamenican/Cir.B 4:14, M. Hašuľ st. 2, I. Hašuľ 1, M. Bednár 1 – Beľančin 4,5, Sabo 4, Bokša 3, F. Sojčák 1,5, Nitkulinec 0,5, J. Sojčák 0,5; Košarovce B – Hažín n/Cir. 6:12,Bučko 3,5, M. Kaňuk ml. 1,5, Turčík 0,5, Sabol 0,5 – M. Serbák 4, J. Zubek 3, Topoľančin 3, V. Demčák 2; Kolonica – Lieskovec 15:3, Sabač ml. 4,5, Komár 3,5, J. Kira 3,5, M. Cinkanič 3,5 – F. Rada 3; Myslinamala voľno. KlampoHažínn/Cir. 3 2 0 1 33:21 7 KošarovceB 3 2 0 1 29:25 7 Kamenican/Cir.B 2 2 0 0 25:11 6 SninaD 2 2 0 0 22:14 6 Kamienka 3 1 0 2 28:26 5 Kolonica 3 1 0 2 27:27 5 Belán/Cir.C 3 1 0 2 19:35 5 Myslina 2 1 0 1 19:17 4 Lieskovec 3 0 0 3 14:40 3 l VI. LIGA, 3. kolo: JabloňB –Kochanovce 9:9, Čopan 4,5, Ištok 2, Hodor 1,5, E. Mitro 1 – Hromňak 3,5, Greš 3,5, F. Forró 2; Stakčín– SOŠT Humenné 11:7, Jelinek 3, Lukša 3, Lučkanič 3, Husťak 2 – T. Chochoľák 3,5, M. Chochoľák 2,5, Krídla 0,5, Olexík 0,5; Dlhén/Cir.– Hažínn/Cir.B 15:3,S. Kohút 4,5, Ma. Kohút 3,5, Dzurikanin 3,5, D. Pastyr 3,5 – Virtaš 3; KamienkaB – Ptičie 8:10, Hojdan 3,5, Rudik 2, Karandušovský 1,5, Macík 1 – Karas 4,5, F. Mastiľak 3,5, Zaremba 2; Hrabovecn/L.mal voľno. RedMillsPtičie 3 3 0 0 31:23 9 Stakčín 3 2 0 1 32:22 7 Dlhén/Cir. 2 2 0 0 29:7 6 Hrabovecn/L. 2 2 0 0 25:11 6 SOŠTHumenné 3 1 0 2 31:23 5 KamienkaB 3 1 0 2 23:31 5 JabloňB 3 0 1 2 17:37 4 Kochanovce 2 0 1 1 14:22 3 KlampoHažínn/Cir.B 3 0 0 3 14:40 3

PRV ÁFUTBAL OV ÁLIG A,ŽEN Ya ŽIAČKY 9.kolol ŽENY: ŠtichHumenné– Bratislava/Dúbravka2:1(1:1),góly: 12. Fedorková, 88. Horvathová. ŠK Štich: Bednarčíková – Petrovová, Olexíková (Ducková, Treščáková, Rosoľanková, Krajňaková (Varcholová), Ferjová (Hajdučková), Fedorková, Horvathová (Chovancová), Komáriková, Kozmová. Pakostov–Topoľčany1:3(0:1),gól: 78. Kromková (11m). ČK: Matušiková (Topoľčany). Ajax: Lukčíková – Trochanová, Gergelyová, Kučerová, Jeleneková, Strončeková, Baníková, Kromková, Z. Fialová, Feteriková, Pullmannová (Bačová, L. Fialová, Ledvoňová). l ŽIAČKY: ŠtichHumenné–Bratislava/Dúbravka4:0(1:0),góly: Bochi nová, Gajdošová, Gnipová, Mackaľová. ŠK Štich: Štefániková (Gavurová) – Balogová, Biľanská, Mackaľová, Gnipová, Lemešová, Miková, Gajdošová, L. Mihoková, Drotarovská, T. Mihoková, Fedaková, Orliková, Vravcová, Macková. Pakostov – Topoľčany 3:0 kont. (hostky nepricestovali). (čeč/rz)

ZEMPLÍNSKALIGAVOVOLEJBALE l 3. kolo: VKSokolHumenné–Michalovce3:0(21,19,19) a 3:0(11,18,13). VK Sokol: R. Chovanec, P. Škovranko, V. Chalupka, J. Hažinčák, P. Savkanič, M. Derenin, J. Horňák, P. Bálint, F. Bačovčin.


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

DORASTENCI A ŽIACI O BODY l IV. LIGA dorast, 13. kolo: Medzila borce – Jasenov 4:0 (0:0), góly: J. De meter 2, Bega, Rusinko. MŠK Spartak: Vodilka – Kandričák, Petruňo, Gič, M. Demeter, J. Kuruc, Rusinko, M. Kuruc, Grib, J. Demeter, Kolesár (Bega, Hudák, Dobda, Šamko). Tréner: J. Hrišo. FK TJ: Terebeši – Porvazník, Lukáč, Polák, M. Čabák, Harakaľ, Rada, Čabák, Friga, Karpeľ, Bačovčin (Bončík, Lakatoš). Tréner: P. Kovalík. Stakčín – Bystré 0:3 (0:0). OFK Agrifop: Peťo – R. Iskajc, Telehanič, Hančak, Leňko – M. Iskajc, Adamek, Legemza, Bajza – Keleman, Piteľ. Tréner: F. Kurinčák. Papín – Kamenica n/Cir. 1:3 (0:3), góly: Mi. Horodník – J. Šedzmák 2, Pecha. TJ Družstevník: F. Piroščák – Ma. Ondica, Danko, Timotej Ondica, Pankovčin, T. Švab, J. Horodník, Michal Macko, Mi. Horodník, Tadeáš Ondica, I. Gabrik (M. Gabriš). Tréner: M. Horodník. FK: Dobda – Koc, T. Babjak, Š. Mažerik, D. Kyslan, R. Čabák, J. Šedzmák, Pecha, M. Čabák, M. Šepeľa, Gaľa (J. Sojčak, Š. Harvanik). Tréner: M. Ihnát. Kračúnovce – Belá n/Cir. 2:0 (1:0). TJ Slo van: Ma. Diňa – Nacko, P. Burik, Karľa, Škutka – M. Marinič, J. Marinič, M. Haburaj, D. Gnip – Bednár, Kudravý (D. Haburaj, Hašuľ ml., Rebič, Lojan). Tréner: P. Hišem. Svidník – Kochanovce 7:0 (3:0). FKO: Havrilko – Dzurko, T. Metiľ, Karabinčík, Uram, Čerevka, Mi chal Macko, Kralik, Porochnavý, Ra bajda, Roško (Štofej, Tkáč, Veľas). Tréner: I. Harajbič. Hrabovčík – Ptičie 5:0 (2:0). TJ Ptava NV: Matúš Tkáčik – Si dor, S. Lancoš, Palenčár, V. Lancoš – Hudák, Tomovčík, D. Rujak, Vaško – Maličký, L. Metiľ (M. Rujak). Tréner: Ľ. Repko. Dlhé n/Cir. malo voľno. Hrabovčík 13 9 3 1 33:8 30 Medzilaborce 13 9 2 2 37:14 29 Svidník 13 7 3 3 40:26 24 Bystré 13 7 1 5 31:23 22 Jasenov 13 7 1 5 32:26 22 Kračúnovce 13 7 1 5 21:16 22 Ptičie 13 6 2 5 32:24 20 Kamenica n/Cir. 13 6 0 7 23:20 18 Belá n/Cir. 13 5 3 5 20:21 18 Kochanovce 13 4 2 7 23:38 14 Stakčín 13 2 2 9 17:43 8 Dlhé n/Cir. 12 2 1 9 13:36 7 Papín 13 1 3 9 20:47 6 lI. LIGA žiaci, (U 15), 13. kolo: 1. HFC Hu menné – Rožňava 1:0 (1:0), gól: Halajčík. 1. HFC: Jakubov – D. Krajník, Harvilčák, Ľaľuš, Szilvási – Šaro, Kalina, Maďak, T. Lukáč – Halajčík, Harakaľ (Zlacký, Lojka, Roško). Tréner: A. Čirák. KAC Košice – Snina 1:2 (1:2), góly: Haburaj, Kepič.

MFK: Janko (Gnip) – Nízky, Ľoch, Halagan, Dzurko – Cur, Budi, Haburaj, J. Hreha – Kira, Kepič (Koc, Madej, I. Lukáč, Šmajda). Tréner: M. Hunčár. l Stropkov – Bardejov 3:0, Michalovce – MFK Košice 2:0, Vranov – Poprad 0:0, Sp. N. Ves – Lipany 4:0, Prešov – Trebišov 4:0. Prešov 13 12 1 0 55:6 37 Michalovce 13 11 1 1 47:6 34 MFK Košice 13 9 2 2 28:7 29 Trebišov 13 8 1 4 28:17 25 Snina 13 7 3 3 24:17 24 Bardejov 13 6 1 6 22:24 19 Stropkov 13 5 3 5 22:17 18 Sp. N.Ves 13 4 3 6 22:22 15 Vranov 13 4 3 6 19:37 15 Humenné 13 4 1 8 12:26 13 Rožňava 13 3 4 6 9:27 13 Poprad 13 2 2 9 12:27 8 Lipany 13 2 0 11 11:47 6 KAC Košice 13 1 1 11 9:40 4 l žiaci (U 14), 13. kolo: 1. HFC Humenné – Rožňava 2:0 (1:0), góly: Kochma, Baník. 1. HFC: Ruščák – D. Krajník, V. Kuľha, D. Cholp, P. Kuľha – V. Lukáč, Sivý, Surničin – Kochma, Čura, Baník (Go roľ, Kalina, Dugas). Tréner: M. Tongeľ. KAC Košice – Snina 0:3 (0:0), góly: Mackaľ 3. MFK: Železník – Vasko, Juhás, L. Čopík, Žiga – Kohút, Svistun, E. Harvan, Dzuba – Danko, Mackaľ (Marinič, Kochanik, K. Čopík). Tréner: M. Harvan. l žiaci, (U 13), 13. kolo: 1. HFC Humenné – MFK Snina 3:1 (2:0), góly: Pankovčin, Balog, Matuščák – Holub. 1. HFC: Kurej (Gábor) – Piatka, D. Krajník, Tkáč, P. Kuľha, Řeřicha, Balog, Matuščák, Pankovčin, M. Stašak, Jevič, Cvik, Š. Reby. Tréner: J. Štafura. MFK: Dolanský – Lajtar, Piteľ, Kirňak, Ondik, Guľak, Širgeľ, Janko, Gerboc, Gnip, Holub, Mesaroš, Dický, Maťovka, Staroň, Roman. Tréner: V. Kochan. l žiaci (U 12), 13. kolo: 1. HFC Humenné – MFK Snina 2:1 (2:0), góly: Jakubov 2 – J. Lukáč. 1. HFC: Krídla (M. Kuľha) – Klič, Jakubov, Tamáš, Matta, Sitarčík, Karnaj, Vrblovský, Jenčík (Salanci, Stašák, Reby, Čura). Tréner: V. Mandula. MFK: M. Považanec – A. Kozej, Plevka, P. Roman, Leňo, Šteňo, Husťak, Barlottini, J. Lukáč, Vološin, Červeňák, Pašek. Tréner: Š. Miško. l II. LIGA žiaci, 14. kolo: STARŠÍ: Medzilaborce – Ľubotice 1:2 (0:1), gól: Ščerba. MŠK Spartak: Žulevič – Lazorčík, Galan, Styrčák, Lisý – Čikovský, Slíž, Šepták, Sopko – Varecha, Ščerba (P. Demeter ml.). Tréner: P. Lukačik. MLADŠÍ: Medzilaborce – Ľubotice 1:0 (1:0), gól: Višňovskvý. MŠK Spartak: Macko – Mikita, Roháč, Bučkanič, Hnát – Bajcura, Muskurišin, Sekela, Timko – Višňovský, G. Lukačik ml. (Firkaľ, Olah, Di mun, Veliký). Tréner: G. Lukačik.

-

7. 11. 2011

STRE DOEU RÓPSKA LI GA – 5. KO LO

Zahreb – Che mes Hu menné 3:0 (25:23, 25:22, 25:18)

Tím z chorvátskej metropoly vrátil chemesákom požičané, pomohli mu oklieštený káder hostí a nízke čísla humenského útoku (výnimkou Mizerák 58 % – 12/7, Dekker 52 % – 25/13). A to sa stretnutie pre našich vôbec nezačalo zle. Po úvodných loptách odskočili z 3:3 na 3:6 a kouč Nojič reagoval tajmom. Chemesáci ešte dva bodíky k náskoku pridali (4:9) a tento rozdiel sa ťahal celou strednou pasážou setu (11:16). Po druhom technickom tajme však prišiel prvý výrazný humenský výkyv, kým „mladíci“ zložili lopty v rade päťkrát a bolo 16:16. Domáci boli v laufe, nezastavili ich ani dva slovenské tajmy. Od stavu 21:18 sa odstratovalo na 23:20. Vtedy chemesáci zapli a razom bolo 23:23. To však bolo všetko, set získali Chorváti. Aj II. set začal opatrne (4:4), ale dve minisérie (6:4, 10:7) dostali do psychickej výhody domáci tím. Za stavu 14:10 siahol kouč Vlkolinský k tajmu, veľmi to nezabralo, skóre 19:13 ho k tomu primälo opäť. Po dvoch humenských bodoch (19:15) takto reagoval aj jeho chorvátsky náprotivok, vývoj 22:16 nabádal, že set je pre domácich v suchu. Nebol…. 22:19, 23:22. Vtedy však prišiel chorvátsky setbal, ktorý súper hneď využil. V treťom dejstve viedli Chorváti už 4:1, humenské manko klesalo (6:3, 7:5) a začali sa diať v mužskom volejbale „veci“. Chemesáci otočili zo 7:5 na 7:11, ale séria blokov súpera (v III. sete – 8) ich priam utĺkla k zemi – 16:11 (cez dva humenské tajmy)! Pridali sa k tomu ešte dva dvojbodové odskoky (18:12, 20:13) a bolo hotovo. Záver už iba kozmeticky upravil humenskú prehru (23:18).

HuMEVZA menné –naAich/Dob odložené základe žiadosti

Aich/Dob zrušila stretnutie Stredoeurópskej ligy ŠK Chemes Humenné – Posojilnica Aich/Dob zo dňa 12. 11. 2011. Dôvod: účasť hráčov ich družstva v príprave reprezentačných družstiev na olympijskú kvalifikáciu, ktorá sa uskutoční v termíne 22.– 26.11.2011. Na náhradnom termíne sa musia dohodnúť zainteresované družstvá. Toľko fakty… „Zatiaľ sme prieniktermínunenašlia veľmiťažko demehľadať,pretožev noII. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽI, 6. KOLO houžbu vembrioninemôžu,v decembrimál Michalovce – BK M–Basket Humenné 109:77 (28:12, 34:15, 26:26, 21:24). Po dvoch mezasamynabitýprogram.A 19.javíťazstvách cestovali Humenčania na pôdu najväčšieho favorita súťaže bez pivotov Ivanka nuára 2012 už začína play–off i Halapiho a rozohrávača Dzuroveja. Hneď v I. štvrtine domáci získali 16–bodový náskok, keď MEVZY…Budetoproblém,“konštaim vychádzalo takmer všetko a Humenčanom sa nepodarilo ubrániť pivota Šimka. Aj II. štvrti - toval Ján Grosiar. (mšk) na sa niesla v tomto duchu, domáci svoj náskok zvyšovali aj rýchlymi protiútokmi a dobrou streľbou. Po polčase sa hra vyrovnala, hosťom sa podarilo zopár dobrých akcií, čím skorigo vali nepriaznivý vývoj. Druhé dejstvo napokon Humenčania vyhrali v pomere 50:47. Škoda preto nevydareného I. polčasu, keď súper M–Basketu bodovo ušiel. Z jednotlivcov je nutné V týždni sa odohrali odvety 1. kola Slopochváliť rozohrávača Hurku, ktorému sa darilo strelecky, pričom z čiary trestného hodu sa venského pohára. Súper pre ŠK Chemýlil iba sporadicky. Zápas sa hral vo vysokom tempe a basketbalový divák sa mal na čo po - mes Humenné (nasadený ako č. 1) zerať. Zostava a body: Hurka ml. 39, Kakuta 12, Glasa 8, Benda 7, Petrik 6, Švec a Kulik vzíde z dvojice Svidník – Prešov. Oba po 2, Pastirák 1, Krajňak, Lopata Tréneri: Hurka, Benda, Uherčík. (zb) tímy však postúpili až na „lopty“ (pri zál 1. BK Humenné – Abovia Košice 69:56 (18:15, 16:6, 14:15, 21:20). Posledné výsled - pasovej remíze 1:1 sa najprv ráta poky určili za favorita hostí, v humenskej zostave chýbal pre zranenie rozohrávač Lošák. mer lôpt, až potom sety). Celok spod Úvod bol vyrovnaný, domáci veľmi dobre osobne bránili, eliminovali košických strelcov zo Dukly vyradil Zvolen 3:0 a 2:3 (lopty stredných vzdialeností. Problémy im robil pod košom jedine Drábik. Rozhodujúci náskok 184:160), Šarišania zvládli St. Ľubovňu si humenskí basketbalisti vytvorili v II. štvrtine. Abovia však 9–bodovou šnúrou stiahla na 3:2 a 0:3 (lopty 181:179). Druhý nasarozdiel troch bodov. To však bolo maximum. Vo IV. štvrtine padlo najviac bodov, ale cenné dený semifinalista VKP Bratislava čaká víťazstvo už Humenčanom kvalitný súper nevzal. Zostava a body: Kačmarik 23, Kováč na jedného z dvojice Volley team Brati(mšk) 18, Timuľak 8, Geľo 7, Babjak 6 (Burič 4, Hajdučko 2, Kontuľ 1, Emmel). (bab) slava / Myjava.

V po há ri Svidník ale bo Pre šov

Priebeh – I. set: 4:8, 11:16, 21:18 (28 min.); II: 8:6, 16:12, 21:16 (27); III: 7:8, 16:11, 21:14 (26). Mladost: Čičkovič 4, Zelič 15, Nojič 7, Čolič 12, Tropan 6, Osmokrovič 4 – libero Sarčevič (Zanič 4, Mihalj 1). Tréner: Zeljko Nojič. ŠK Chemes: Javorčík 7, M. Mizerák 8, Kašper 9, Sukochev, Ja kubov 4, Dekker 13, libero Krys (Hudák 2, Biľ). Esá: 2:3 (Javorčík, Mizerák, Hudák); pokazený servis: 4:11; bo dy po blo koch: 14:6 (Kašper 6)!; úspešnosť úto ku: 42% : 36%. R: Gril, Miklošič (SLO). Hrací čas: 81 minút. (mšk) l Amstetten – Aich/Dob 2:3 (–23,19,–20,17,–11) Amstetten Aich/Dob Humenné Kaštela Zahreb Viedeň

6 4 5 4 6 3

4 4 2 2 2 0

2 0 3 2 4 3

15:7 12:5 8:9 8:8 6:12 1:9

13 10 7 6 6 0

VOLEJBALOVÝ SERVIS l I. liga muži, 4. kolo: Vranov – Humenné B 0:3 (–19,–27,–20) a 3:0 (12,21,15). Lídrovi pripravili prvú stratu (zápasu i setov). Chemes B: Biľ, Huba, Vaňko, Hudák, Bališin, Hakoš, Peleščák, Varšo, Mačička. Tréner: Slavomír Huba. l Revúca – Sobrance (farma Humenné) 1:3 a 3:1, Stropkov (farma Svidník) – Košice/Šaca 3:0 a 3:0. Vranov Revúca Stropkov Sobrance Košice/Šaca Humenné B Kežmarok

8 6 6 8 8 6 6

7 5 4 4 2 2 0

1 1 2 4 6 4 6

21:3 16:6 12:8 14:16 10:12 8:13 3:18

21 15 11 11 7 6 1

l I. li ga ju nio ri, 4. ko lo: St. Ľu bovňa – Che mes Hu menné 0:3 (–21,–20,–12) a 0:3 (–20,–18,–9). Che mes: Kasperke vič, Dobrančin, Pavlík, Fe duš, Ma jerník, O. Da cej, li be rá Baldy a Gergeľ (Ne mec, Burda, Sterčo, Sed lák). Tré ner: Ma rek Me riač. l I. liga žiaci, 1. kolo: Chemes Humenné A – Chemes Humenné B 3:0 (15,19,14) a 3:0 (18,9,21). Chemes A: Janko, Timco, Polák, Rada, Hamaďák, Firkaľ, Rusnák, Ridarský, Pizúr, Šafran. Tréner: Marián Feduš. Chemes B: Harvilik, Zgibor, Benek, Kovalčin, Boris, Kopil, Marek, Kopka, Krajník, Palička, Komanický. Tréner: Ľubo Selecký.

CHLAP CI, ak má te RA DI PO HYB, FUTBAL je hra presne pre Vás!

1. HFC HUMENNÉ pozýva

chlapcov nar. 2003, 2004 (U–9, U–8) na tréningy futbalu Kde: telocvičňa ZŠ SNP 1 (Humenné) Kedy: pondelok a streda 17:30 hod., sobota 8:00 hod. Inf.: BOCHYN Alexander, 0905 182 774 (tréner 1. HFC Humenné) Pozn.: Chlapci U–9 od jari 2012 budú pod hlavičkou 1. HFC HUMENNÉ účastníkom pravidelných súťaží a turnajov VsFZ


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MAJSTROVSTVOREGIÓNUVÝCHOD–16.KOLO

-

7.11.2011

DRUHÁDORASTENECKÁLIGA,15.KOLO

N.Hruš ov–1.HFCHum enné0:1(0:0) Nov áč ik az Turcapok or ilibaValkuč ák Gól:90. S. Karnaj Žltékarty:Palko, Mezej – Ljubarskij, Peter Šuľak Rozhodoval:Bíroš Divákov:250 Najlepšíhráči:Komjaty – Hreško TJ Družstevník: Klamár – Gro- 1.HFC:Pillár – Peter Šuľak, Hreško, Pamina, A. Lukáč (10. Čop), vol Šuľák, Dysko – Jurov (86. Koromház), Demčák, Hamza, Palko, Mikloš, Ljubarskij, C. Vasiľ, Legdan (78. S. KarMezej, Komjaty, Kukuruc, Svetlík naj) – T. Sima (61. M. Paraska), Voro(90. Vaňo). Tréner: Vladimír Sivý. ňák. Tréner: Russlan Ljubarskij. Humenčania dobýjali bránu súpera, kto- hol. V 12. min. letela hlavička Pavla Šurú v poli strážilo desať domácich ľáka nad, o dve minúty mieril vysoko obrancov. Tí prekročili po prestávke po- Hreško z priameho kopu. V 24. min. lovicu iba dvakrát… V 50. min. po centri obrana zblokovala prienik Jurova a z náPalka a v nadstavenom čase, keď ro- sledného rohu hlavičkoval Sima nad. zohrali v stredovom kruhu po inkasova- V 28. min. mohol Voroňák nahrať Simonom góle. Následne si pádom vyžiadali vi, volil strelu, ktorú Klamár bravúrne kryl. priamy kop, lopta letela do šestnástky, V 36. min. opäť hrozil 1. HFC cez Jurokde v rýchlom slede padli štyria domáci va, akcia však nemala presnú koncovku. futbalisti a „pýtali“ si penaltu. V šest- V 55. min. letela centrovaná lopta na Sinástke 1. HFC bolo horúco, úder inkaso- mu, ale toho v šanci stiahol obranca ruval od súpera Pavol Šuľák. Po rohu sa kami. V 61. min. sa ocitol Legdan sám lopta hneď vrátila pred Pillára, čo bolo na rohu šestnástky, loptu zle trafil. zároveň posledné v zápase. V 86. min. unikal striedajúci Karnaj, VoV 10. min. po centri domácich hlavičko - roňák prekonal Klamára, ale rozhodla val Voroňák, pričom došlo k zrážke pre údajný ofsajd gól neuznal. s Čopom a ten musel s tržnou ranou Rozhodnutie priniesla 90. min., keď rostriedať. V 19. min. prudký center Pillár hový kop Voroňáka vyrazil Klamár bezpečne stiahol, domáci mali svoju k Hreškovi, jeho strela do „ohňa“ bola najväčšiu šancu v 28. min., keď viedli zblokovaná, lopta prišla ku Karnajovi akciu stredom ihriska a Dysko zblokoval a ten prestrelil všetko, čo bolo v ceste… jedovku Komjatyho z 18 m. To bolo Záver stretnutia bol dusný, hlučný najz nižnohrušovskej strany všetko. mä zo strany domácich divákov. O radosť Humenčania vyprodukovali smerom z víťazstva sa hráči 1. HFC podelili aj dopredu podstatne viac. Už v 3. min. Ju- s humenskými fans, ktorí svojich celý zárov vysunul Simu, ale Klamár včas vybe- pas vytrvalo povzbudzovali. (mt)

STARŠÍ: 1.HFCHumenné–Martin 2:1 (2:1). Proti nováčikovi mali domáci výborný nástup, keďže už v 2. min. zakončil Valkučák peknú akciu gólom. Potom však prišlo „tradičné“ uvoľnenie koncentrácie, súper mal viacero rohových kopov, aj keď z nich nevyťažil, pri jednom z brejkov ostal útočník súpera nestrážený a bolo vyrovnané. Ešteže domáci odpovedali, keď Mandžák dobrým obranným zákrokom získal loptu, uvoľnil Valkučáka, ktorý technicky obstrelil brankára. V II. polčase celok z Turca hrýzol, snažil sa vyrovnať, ale umná humenská hra zmenu skóre nepripustila. Jeseň tak zakončil 1. HFC ziskom troch cenných bodov. G: Valkučák 2. 1. HFC: Vohár – Mandžák, Tribula, Koc, Piteľ – Čerhit – Hirjak, Harvilla, Kuzma – Valkučák – Kirvej (Stach). Tréner: Ján Opiela. Sp.N.Ves 15 8 6 1 29:8 30 RužomberokB 15 8 4 3 32:11 28 PrešovB 15 7 6 2 31:14 27 B.BystricaB 15 7 4 4 30:24 25 Lok.Košice 15 7 2 6 34:28 23 Námestovo 15 7 1 7 28:27 22 KošiceB 15 6 4 5 21:22 22 Humenné 15 7 1 7 24:28 22 Martin 15 6 3 6 31:17 21 Stropkov 15 6 3 6 21:16 21 Vranov 15 6 1 8 22:30 19 Giraltovce 15 6 1 8 20:37 19 PodbrezováB 15 6 0 9 24:35 18 L.Mikuláš 15 5 0 10 17:26 15 Lipany 15 4 3 8 16:34 15 Trebišov 15 4 1 10 14:37 13

MLADŠÍ: 1. HFC Humenné – Martin 0:0. Domáci do prestávky nevyužili viacero šancí, najväčšie Macej, Turčík a S. Mikula. Stav sa nemenil ani po obrátke, lebo výbornú hlavičku Čopáka vyškriabal brankár spod brvna. Hostia odolali aj záverečnému humenskému tlaku a odviezli si napokon bod. 1. HFC: Kovalik – Čišovský, Čopák, M. Babin, Danko – Krigovský, S. Mikula, Mišľan, J. Ragan – Turčík, Macej (Porvazník, P. Ragan, Tkáč). Tréner: Jaroslav Varchola. l Ružomberok B – Trebišov 5:0 a 2:0, L. Mikuláš – Stropkov 2:1 a 0:3, Prešov B – Námestovo 4:1 a 4:0, Podbrezová B – Giraltovce 3:0 a 2:1, Lok. Košice – Vranov 5:2 a 6:1, Košice B – Lipany 2:2 a 1:4, Sp. Nová Ves – B. Bystrica B 0:0 a 0:2.

B.BystricaB 15 PrešovB 15 Sp.N.Ves 15 Martin 15 KošiceB 15 Stropkov 15 Humenné 15 Námestovo 15 Lok.Košice 15 PodbrezováB 15 Trebišov 15 Lipany 15 RužomberokB 15 Vranov 15 Giraltovce 15 L.Mikuláš 15

11 9 9 8 7 6 6 6 6 4 5 4 3 3 1 1

2 2 33:12 35 4 2 30:8 31 3 3 24:13 30 2 5 29:28 26 4 4 27:19 25 5 4 31:20 23 4 5 18:23 22 3 6 20:20 21 2 7 21:20 20 7 4 16:18 19 4 6 16:23 19 4 7 25:24 16 6 6 14:17 15 3 9 18:30 12 5 9 15:31 8 4 10 9:40 7

TRETIADORASTENECKÁLIGA,14.KOLO

Gir altovce–MFKSnin a2:1(1:0) Snaž il isaobaj a,výsled okteš íjed en Góly:15. Cauner, 53. Čabala – 61. Hišem Žltékarty:Cauner – Krajník Rozhodoval:Bucko Diváci:200 Najlepšíhráči:Štefánik – Marchevský

MFKSlovan: Štefánik – Bednár, Mitaľ (65. Havrila), Vojta, Partila, Pankúch (64. Roba), Verčimák, Cauner, Čabala (89. Hudák), Uhrín, Kaňuch. Tréner: Jozef Daňko Podľa vyjadrenia domáceho trénera, prehra šla na tričko lepšieho mužstva. V 5. min. jedovku M. Pčolu domáci gólman na dvakrát kryl. Po štvrťhodine hry a nakop nutí lopty smerom do šestnástky, na jej hranici rozhodca odpískal diskutabilný faul, z priameho kopu Cauner obstrelil múr a k vzdialenejšej žrdi skóroval. Sninčania mohli vyrovnať už o minútu, ale po trestnom kope M. Pčolu bránu zblízka M. Lukáč netrafil. Ďalší priamy kop Popoviča

Humenné Svit V.Opátske Haniska Stropkov BardN.Ves Svidník Sp.Podhradie MichalovceB Giraltovce Sabinov Snina Košice/Krásna Košice/Barca V.Šariš N.Hrušov

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

11 10 9 7 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 3 1

1 4 28:10 34 3 3 21:14 33 1 6 31:24 28 6 3 28:21 27 3 5 26:21 27 1 7 27:21 25 1 7 22:18 25 4 5 24:24 25 2 7 26:24 23 2 7 24:29 23 1 8 23:24 22 3 7 24:23 21 2 8 18:23 20 1 9 20:23 19 1 12 20:43 10 2 13 8:28 5

MFK:Peter Diňa – Krajník (85. J. Kopáč), J. Lukáč, F. Hanc, M. Pčola, Červeňák, Marchevský, Popovič (78. Drančák), P. Hišem, M. Lukáč (48. M. Budi), L. Bednár. Tréner: František Hanc z 20 m po teči v múri skončil tesne vedľa šibenice. V 36. min. sa predviedol gólman Diňa, keď z rýchleho protiútoku zlikvidoval úmysel Čabalu. Náprotivok Štefánik kryl hlavičku Lukáča zo 6 m, vzápätí sa odvážne hodil pod nohy útočníkovi pripra venému centrovať. Druhý polčas začal zranením sninského kapitána Lukáča. Prevaha hostí končila na rohoch a ko poch, bez výraznejšej šance. Po chybe v strede poľa domáci v 53. min. potiahli loptu krídelnou akciou a center do odkrytej obrany dorazil Čabala. V domácej šestnástke horelo v 61. min., keď P. Hišem po peknej kombinačnej akcii a prihrávke Bednára umiestnenou strelou k žrdi znížil. Domáci ešte stihli pohroziť sériou roho vých kopov, ale ani sninské akcie Červe ňáka, Budiho, Bednára, či Pčolu už s výsledkom nič nespravili. (ju) l Stropkov – Sabinov 2:0, Ha niska – Svit 0:0, V. Opátske – Svidník 3:1, V. Šariš – Krásna/KE 5:1, Barca/KE – Sp. Podhradie 2:3, Michalovce B – Bard. N. Ves 3:0.

STAR ŠÍ: Snin a – KAC Koš ic e 4:1 (2:0). Ako prví da li o se be ve dieť hostia, keď v 10. min. spá li li tu tovku. Sninská reakcia prišla v 28. min. pri akcii Kru pu, kto rý vy su nul Bu di ho a lob skon čil v sieti. Dô le ži tým mo mentom bol gól Čo pa do „šatne“, keď do ra zil stre lu Ke pi ča. Hostia za ča li aj II. polčas aktívne, ale M. Bu di ná skok zvý šil. Ko šická gó lo vá odpo veď prišla te čo va nou stre lou. Poistka ví ťazstva bo la sta no ve ná v 80. min. Čo pom. Výsle dok i vý kon te ší, v zá ve re je se ne sninská for ma stú pa. G: Čop 2, M. Bu di 2. MFK: Kopťár – M. Što fík, Pro kop, Ko páč, Kapráľ – Ke pič, Drančák, M. Bu di, Husťák – Čop, Be se ha nič (Kru pa, P. Što fík, Pavlisko). Tré ner: Da ni el Drančák. MLADŠÍ: Snina–KACKošice 0:2(0:2). Vyrovnaný zápas, ktorý Poprad 14 9 3 2 41:14 30 Čaňa 14 9 3 2 33:25 30 Sabinov 14 8 3 3 35:17 27 KACKošice 14 8 2 4 58:29 26 MichalovceB 14 8 2 4 41:25 26 Snina 14 8 2 4 35:19 26 Ľubotice 14 6 5 3 36:23 23 Moldava 14 5 3 6 26:29 18 Š.Michaľany 14 5 2 7 28:35 17 Sp.Belá 14 5 1 8 20:36 16 Sobrance 14 4 2 8 19:32 14 Koš.N.Ves 14 4 0 10 20:33 12 St.Ľubovňa 14 3 1 10 19:56 10 Kežmarok 14 0 3 11 4:42 3

rozhodli dve exportné strely súpera. V sninskej bráne bol opäť hráč z poľa, Čopík robil, čo mohol, avšak na strelu od brvna do siete a presnú šibenicu jednoducho nemal nárok. Sninčania sa snažili, ich koncovka však efektívna nebola. Za bojovnosť si zaslúži pochvalu najmä Holovka. Sninskú útočnú bezradnosť povrdzuje aj akcia, keď traja domáci postupovali na brankára súpera, ale nedohodli sa v koncovke… MFK: Čopík – Š. La zo rík, Jankaj, Mandžák, Sente lik – Ha bu raj, Gašpar, Jano, Matus – T. Budi, P. Holovka. Tréner: Martin Melník.

l Ľubotice – St. Ľubovňa 1:1 a 9:1, Sabinov – Poprad 0:0 a 0:2, Moldava – Čaňa 5:0 a 4:0, Šar. Michaľany – Sp. Belá 4:0 a 1:2, Kežmarok – Koš. Nová Ves 1:5 a 4:1, Sobrance – Michalovce B 0:0 a 0:2. Ľubotice MichalovceB Poprad Moldava KACKošice Sabinov St.Ľubovňa Snina Kežmarok Čaňa Koš.N.Ves Sobrance Sp.Belá Š.Michaľany

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

13 12 12 10 9 6 6 5 3 3 2 2 2 1

1 0 65:4 40 1 1 57:8 37 0 2 58:11 36 2 2 48:14 32 1 4 55:20 28 0 8 22:22 18 0 8 17:36 18 2 7 20:38 17 3 8 19:39 12 3 8 17:47 12 4 8 21:44 10 2 10 8:34 8 2 10 21:56 8 3 10 15:70 6


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 11. 2011

Úspešná jeseň prípravky 1. HFC Humenné (U–11) Futbalová staršia prípravka 1. HFC Humenné (U–11) má úspešne za sebou jesennú časť sezóny 2011/2012. Pravidelne sa družstvo zúčastňovalo turnajov VsFZ s celkami Trebišova, Vranova a Sečoviec. Tie postupne prebiehali u každého účastníka skupiny, hralo sa systémom každý s každým, na trávnatej ploche. Vo všetkých turnajoch novotvoriace sa družstvo 1. HFC Humenné (kat. U–11) skončilo na 1. mieste – výsledná bilancia jesene: 12 11 1 0 29:6 34 bodov. Všetky štyri turnaje chlapci 1. HFC Hu- Chlapci narodení v r. 2001 majú po jemenné vyhrali. Jediná strata (remíza) seni prvý úspešný krok na ceste za svosa udiala paradoxne v domácom jím futbalovým snom. Zdobia ich talent, prostredí. V každom stretnutí sme boli chuť i vôľa vo futbale niečo dosiahnuť. herne lepší, ako náš súper. Čo ma ako Dokazujú, že tak, ako máme šikovnú trénera ešte viac teší, k dispozícii som mládež v iných odvetviach humenského mal vždy najviac hráčov (spolu 23), aj športu (volejbal, plavci, tenis, ...) máme jednu futbalistku. Nedostatkom bola veľmi nadaných aj futbalistov. koncovka, lebo šancí sme si vypraco- Len neviem, či o mladých futbalistoch aj vali veľké množstvo. Väčšina chlapcov niečo vieme. Vieme, že nám odchádzanapĺňa svoj talent a po ročníku 2000 aj jú už v mladom veku za lepšími hráči nar. 2001 ukazujú, že sa rodí podmienkami? To, že Marián Čišovský dobrý kolektív. Teší, že so súpermi, kto- a Lukáš Opiela (obaja vzišli zo športorí nie sú evidentne slabí, potvrdzujú vých tried, ktoré v súčasnosti chýbajú; hernú prevahu. Je to niekedy až na u trénerov p. Harakaľa a Varcholu) hrajú škodu, že súpera „priklincujú“ na jeho ligu v Čechách, je v poriadku. Lebo okúpolovicu, lebo v zhustenom priestore je sili aj humenský seniorsky futbal. Ale, že oveľa ťažšie sa efektívne presadiť. Na- nám v uplynulých rokoch odišli do Preopak náhodný odkop súpera môže byť šova, či Košíc a v súčasnosti do Michazákladom jeho brejku. loviec odchádzajú už aj mladší žiaci, to V bránke sa striedali Dávid PRO- určite v poriadku nie je! Chlapci ako RoKOPČÁK, Šimon VACEĽ, Martin JU - bo KOVAĽ, Samuel ŽIDO, Martin RAS a tiež Peter KRÍDLA. Na tento KOSCELNÍK, Peter PORVAZNÍK, Vraťo post je k dispozícii aj Maroš JURAS. HOLIENČÍK, Jožko VAJS, Dominik Všetci brankári si vyskúšali aj hru v po - ŠATNÍK, Adam KUĽHA, René LUKÁČ, li, pričom najmä Peter Krídla bol veľmi Ján a Martin VAŠKOVCI by nám však platný, keďže s 8 gólmi sa stal mali chýbať. A záujem bude o ďalších. najlepším strelcom. Okrem gólov bol Patrik VRBLOVSKÝ, Fero SITARČÍK, kvalitný aj v defenzíve, v jeho prípade Maroš JAKUBOV, či Peter KRÍDLA alebo je badať, že v minulej sezóne absolvo- Jarko HOLP a ďalší naši mladí futbalisti val prípravu s roč. 2000. hrajú dnes ako malá Barcelona. Stačilo V obrane boli spoľahliví (okrem Krídlu) by málo, aby aj naďalej hrali u nás. Stačiaj Diana LEMEŠOVÁ a Samo KUĽHA. lo by, aby reprezentačný tréner SlovenOstatní – Rišo ONDUŠKO, Jakub ska dostal iba taký plat, aký si zaslúži, aby HORVAT, Jakub ŠUDÍK sú začínajúci peniaze z nástenkového tendra a preda futbalisti, ešte im chýba prax, istota ja daňového úradu šli aj na šport. V Hu v práci s loptou. mennom by stačilo z ihriska Pri mlyne V stredovej línii boli najlepší Viktor BÁ- spraviť útulný futbalový stánok (vstup na LINT a Zdenko OSA. Ten bol milým hraciu plochu, vstup na štadión, úprava prekvapením, dobrá strela i práca plôch za bránami, klubovňa v „budove“ tris loptou. Viktor už je „skúsený“, vie si búny,…). A umelý trávnatý povrch? Stále vypracovať šancu, no aj ju zahodiť. humensky futbalová nadprirodzenosť. Veľké predpoklady a talent má Alan Verím, že už na druhý rok sa všetko PETICZKY, či Martin a Maroš JURA - začne obracať k lepšiemu. Tak, ako sa SOVCI. Adam MACKO i Daniel PRČ to už deje v samotnom klube 1. HFC sa neustále zlepšujú. Jarko HOLP (roč- Humenné. Po dlhom čase sme dostaník iba 2004!) je obrovský talent, chce li nové lopty, dresy, prezliečky hrať čo najviac… Štefan BORC, Šimon a chlapci po prvýkrát aj obedy po VACEĽ, Martin GAVURA, René turnajoch. (Až mám pocit, či sa viac FRANDORFER a Samuel TIMUĽÁK netešia na jedlo, ako na futbal…) iba začínajú, no je badať veľké predAlexander Bochyn (mšk) poklady, najmä pohybové. V útoku sa chlapci ťažšie presadzo vali. Vyvíjali na súpera neustály tlak, no pri zlých terénoch, sťaženej orientácii a ovládaní lopty v zhustenom priestore sa niet čomu diviť. Tomáš MATUŠČÁK i Daniel BALÁŽ sú talen tovaní, perspektívni futbalisti. Dávid BAČIŠIN i Šimon GANAJ sa zúčastni li iba jedného turnaja, no obaja majú značné futbalové danosti. Samuel SOJČÁK na turnajoch kvôli nemoci chýbal. K družstvu môže patriť aj Adam HAVLIČEK, ktorý však už hrá va za mladších žiakov (U–12). 1. HFC HUMENNÉ (prípravka U–11): Horný rad zľava – Alexander Bochyn (tré ner), Macko, Balint, Krídla, Osa, Peticzky, Šudík, Maroš Juras, Horvat, Prokopčák, Martin Juras, Matuščák. Dolný rad zľava – Baláž, Ganaj, Holp, Kuľha, Vaceľ, Frando fér. Chýbajú – Onduško, Prč, Borc, Gavu ra, Timuľák, Bačišin, Sojčák a Havlíček.

Vol ejb al ov ávýprav av Breste V posledný októbrový víkend nabrala výprava VK Sokol Humenné, doplnená aj o ženskú zložku, po druhýkrát smer na bieloruský Brest. Tamojšia Lokomotíva Brest zorganizovala medzinárodný volejbalový turnaj mužov i žien. „Sokoly“ skončili bronzoví, ženy síce porazili celkového víťaza, no vyrovnanosť družstiev ich napokon odsunula za stupeň víťazov. l Ženy: Humenné – Kaliningrad 2:0 (23,16), Humenné – Brest 0:2 (–20,–21), Humenné – St. Peterburg 1:2 (22,–23,–23). Poradie: 1. Kaliningrad (RUS), 2. Brest (BIEL), 3. St. Peterburg (RUS), 4. Humenné (Laďa Va silco vá, Ma ťa Demko vá, Ka ťa Drá bo vá, Ga bi ka Horná, Oľa Karoľová, Eva Lišaniková, Márie Račková, Saša Štetková). l Muži: Lublin – Humenné 2:0 (23,22), Brest – Humenné 2:0 (20,23), Kaliningrad – Humenné 0:2 (–20,–18). Poradie: 1. Brest, 2. Lublin (POL), 3. VK Sokol Humenné (Rado Chovanec, Peťo Škovranko, Peťo Savkanič, Vlado „Chaly“ Chalupka, Fero Bačovčin, Peťo Petraš, Jožo Horňák, Ján Hažinčák, Majo Derenin). Sponzorsky humenskej výprave pomohli: mesto Humenné, Polcom (V. Čerhit), Rio (R. Varga), Piváreň u Mnícha. (rch) TURNAJOVÉ VÝSLEDKY: l Trebišov: Trebišov – 1. HFC Humenné 1:2 (Prč, Osa); Vranov – 1. HFC 1:3 (Kridla, Peticzký, Holp), Sečovce – 1. HFC 0:3 kont.; l Vranov: Sečovce – 1. HFC Humenné 0:3 (Macko, Osa, Balint), Trebišov – 1. HFC 0:3 (Baláž, Krídla, Peticzký), Vranov – 1. HFC 0:1 (Matuščák); l Humenné: 1. HFC Humenné – Trebišov 0:0, 1. HFC – Vranov 3:1 (Matuščák, Holp, Balint), 1. HFC – Sečovce 3:0 (Kridla, Matuščák, Maroš Juras); l Sečovce: 1. HFC Humenné – Trebišov 1:0 (Krídla), Vranov – 1. HFC 1:3 (Krídla 2, Maroš Juras), Sečovce – 1. HFC 2:4 (Krídla 2, Matuščák, Maroš Juras).

OA Humenné bedmintonová Koncom októbra sa študenti humenskej Obchodnej akadémie zúčastnili krajského kola v bedmintone stredných škôl, ktoré sa konalo v Prešove. Mladí Humenčania reprezentovali školu úspešne. Denisa Hudáková a Mária Harakaľová obsadili 5. miesto, Frederik Gergeľ a Dávid Rujak získali tzv. „zemiakovú“ medailu (4.). Víťazmi sa stali domáci prešovskí študenti. Aj keď tentokrát OA Humenné nemala zastúpenie na stupni víťazov (ako pred rokom), bola to dobrá propagácia bedmintonu humenského regiónu. (ab)


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7.11.2011

V.lig a:Koš ar ovčan iaibaôsmi,Ubľaaninec est ov al a,Radvaňstrat il apostlídra Udavské–Košarovce4:0(1:0) Nováčik cititeľne v oklieštenej zostave (ôsmi) a domáci s novou akvizíciou (Lukáš Ondica z 1. HFC Humenné). Bolo to v podstate dobýjanie jednej brány, v I. polčase hostia zabetónovali pred vlastným pokutovým územím. Šance sa rodili postupne. Hodor i Harvilčák tesne nad, L. Kuzma brvno. Prvé odkliatie súperovej brány prišlo v 29. min. po spolupráci Gerda – Kiča. V 35. min. bomba Ondicu lízla žrď. Gólostroj domácich pokračoval po prestávke. Najprv Kiča opečiatkoval brvno, aby v 58. min. skóroval J. Kuzma po Ďurianovom rohu. Následne v 66. min. akcia Meričko – L. Kuzma – J. Kuzma našla správny cieľ a v 72. min. presný zá-

sah Kiču po centri Gerdu skončil štvrtýkrát v košarovskej svätyni. G:29. a 72. Kiča, 58. a 66. J. Kuzma. ŽK:Vološin – Miľko. R:Bíro. D:70. OŠK:Sakalík – Vološin, Ďurian, Harvilčák, Kiča, Gerda, J. Kuzma, L. Ondica, Škutka, E. Hodor, L. Kuzma (Meričko, Tomko). TJDP:J. Nazad – Sabol, Čirák, Ondrej Bačovčin, M. Kaňuk, Miľko, Tracík, Majerník. (jh) V.Žipov–Radvaňn/L.1:1(0:1) Už v 3. min. po autovom vhadzovaní a predĺžením Michala Svičina otvoril skóre stretnutia Gabák. Neskôr L. Gabák mieril tesne vedľa, Šalatova strela lízla pravú žrď a v 25. min. trafil Gavaľa iba blokujúceho obrancu a nie poloprázdnu bránu. Rovnako dopadol Šafranov únik po pravej strane a v momente, keď chcel loptu posunúť dobre postavenému Gabákovi, bol domáci obranca proti. Útoky sa striedali na oboch stranách, nováčik sa snažil o vyrovnanie a v II. polčase mal aj viac z hry. Práve to vyústilo gólom v 72. min., opäť po autovom vhadzovaní a predĺžení. V závere šance Valkučáka, Gavaľu i Šalatu zostali len v štádiu pokusov. G:3. Gabák. ŽK:Suchý, Valkučák. R:Kocúr. D:100. TJDružstevník:Lazor

– Naster, G. Horvat, Šafran, Suchý – Rabajda, Mi. Svičin, Grundza, A. Šalata – M. Gavaľa, Gabák (Valkučák). (čer) Stakčín–Seč.Polianka4:0(3:0) V 3. min. sa Stepanov zbavil dvoch hráčov, loptu posunul Matikovi čakajúcemu v šestnástke, ktorý s prehľadom skóroval. O druhý gól sa v 10. min. postaral Stepanov po centri Kuznecova. Mohli pribudnúť dva „zlepence“ v jednej minúte, ale Zhytkov aj Jelinek zo 16 m mierili privysoko. V 43. min. vyslal Stepanov prihrávku, pri lopte bol však skôr hosťujúci Varga a vlastenec bol v sieti. Spoluprá ca Kapraľ – Kuznecov v 70. min. stanovi la konečný výsledok. Aj keď od 37. min. hrali hostia v oslabení, v samom závere mali dve šance, no Harvan loptu za chrbát nepustil. G:3. Matiko, 10. Stepanov, 43. vlastný (Varga), 70. Kuznecov. ŽK:Matiko, Steco – Tkáč. ČK:37. Tkáč (S. Polianka). R:Kavčak. D:200. OFK Agrifop: Harvan – Kapraľ, Steco, Zhytkov, Bajza – Andruch (80. Hudačin), Jelinek, Kuznecov, Matiko – Stepanov, R. Chalčák (87. Telehanič). (ms)

hostí šťastlivo. Slovan odolával až do záveru I. polčasu, gól z problematického postavenia mimo hry však rozhodca uznal. Po obrátke bol obraz hry vyrovnaný, no hostia si nevypracovali prakticky žiadnu gólovú šancu. O poistke víťazstva favorita rozhodol gól z pokutového kopu v 85. min., až na pokyn postranného rozhodcu. ŽK:Maliňák, S. Hašuľ – B. Lo jan. R: Želizňak. D: 100. TJ Slovan: Ľ. Maliňák – M. Gnip, Š. Dunaj, M. Brečka, D. Gnip, J. Kudravý, M. Gubik, P. Karľa, S. Hašuľ, A. Lojan, R. Čižmár (B. Lojan). (ek) Kalnište–Ubľanehralo sa ŠTK VsFZ na základe listu TJ ŠM Ubľa zrušila stretnutie.

Zámutov–Belán/Cir.2:0(1:0) Súper ašpirujúci na postupovú priečku si Beľanov k telu nepustil a k víťazstvu použil všetky dostupné prostriedky. Zásluhou brankára Maliňáka to viackrát skončilo pre

l Výsledky,14.kolo:Soľ – Čierne 2:0, Hrabovčík – Vechec 2:0. Zámutov 14 9 3 2 30:20 30 Radvaňn/L. 14 9 2 3 37:11 29 Stakčín 14 9 1 4 33:16 28 Seč.Polianka14 8 2 4 27:16 26 Vechec 14 7 2 5 20:19 23 Kalnište 13 7 1 5 30:25 22 Hrabovčík 14 7 1 6 22:17 22 Soľ 14 6 2 6 21:18 20 Čierne 14 5 3 6 17:20 18 V.Žipov 14 4 4 6 16:20 16 Udavské 14 3 4 7 16:30 13 Belán/Cir. 14 3 2 9 12:27 11 Ubľa 13 2 3 8 13:26 9 Košarovce 14 2 2 10 12:41 8

Kračúnovce–Jasenov0:1(0:0) Šancí bolo málo. V 15. min. Vožný netrafil bránu, domáci síce hrali svižnejšie, jasenovská obrana pracovala spoľahlivo. Domáci v 41. min. tutovku trestuhodne zahodili, keď mierili nad. Do II. polčasu vybehli JaZačiatkomuplynuléhotýždňaabsolvovalaprimátorka senovčania aktívnejšie. Útočné mesta Jana VAĽOVÁ stretnutia so zástupcami 1. HFC akcie (Čerňa, Kondžura) ešte nevyHumennéa HKWarriors.K futbaloveja hokejovejtéma- užili, ale v 77. min. po ľavej strane unikol Vožný, prudkú strelu, ktorá tikeprinášamestanoviskoprimátorkyHumenného. Chceme zaviesť Teší ma, že futbalisti celkom úspešne smerovala mimo bránu, Čerňa obezásadu, aby mesto zvládajú sezónu, ale rovnako dôležité tavým zákrokom a vkĺzačkou mohlo nahliadať ako dávať góly je aj čisté a priehľadné usmernil do siete. Súper chcel asdo financovania financovanie. Cieľom by malo byť, aby poň bod, ale cez jasenovskú obranu športových klubov, klub nebol zadĺžený, pretože po- tentokrát neprešlo nič. G:77. Čerňa. resp. dostať fi- tenciálni sponzori nie sú ochotní fi - ŽK:Šalata, Vožný. R:Ondrašek. D: nančný rozpočet celého klubu a ich ko- nančne podporovať súkromné spo- 150. FK TJ: M. Dudič – L. Goga, nečnú finančnú uzávierku, aby nedo - ločnosti s obrovskými dlhmi, tak ako to Chalupka, Albičuk, Labík – T. Goga, chádzalo k takým situáciám, že kluby sú bolo doteraz. Na postup do vyššej ligy M. Šalata (62. Čubák), Kondžura, v obrovských dlhoch a mesto im má sú potrebné značné finančné Vožný – Čerňa, Barnišin. (rch) tieto dlhy vykrývať. Zástupcovia týchto prostriedky. Uvidíme ako tento beh na Medzilaborce–Ľubotice0:0 klubov s týmto návrhom súhlasili. dlhé trate skončí, ale ako primátorke S hokejovým klubom HK Warriors sme mi táto situácia v humenskom futbale Za zmienku stojí iba 25–metrová jesa dohodli, že dohrá spolu s našimi hoke - nie je ľahostajná a budem sa snažiť dovka Mihoka v 21. min., s ktorou si Bujdoš poradil. Bližšie ku gólu však jistami za Humenné (kde máme len 5 hrá - dostať situáciu do správnych koľají. čov) 2. ligu a vzájomne si kluby podpíšu V súvislosti s FK Humenné sa našli boli domáci, keď po centri V. Lukačizmluvu o spolupráci. Následne v ďalších sponzori a spolu aj s mojím fi - ka v 26. min. D. Hrišo opečiatkoval rokoch sa pokúsime vybudovať vlastné nančným pričinením hrá klub žrď. V 61. min. Gavulu zastavil mužstvo, ktoré sa bude snažiť o postup celkom úspešne. Tento klub je bez brankár hostí, v 78. min. jeho reflexy do 1. ligy. Hokejové kluby vyjadrili nespo - dlhov a myslím si, že pre mesto je prevetral V. Lukačik. Strelecký pokus Potomu tesne minul bránu. Obojkojnosť s riadením Správy rekreačných a športových zariadení. Nespokojnosť dôležité aj finančné vysporiadanie stranne rušný záver body spravodliavizovali aj krasokorčuliari a bežní zákaz - 1. HFC Humenné. Moja predstava je, vo podelil. R:Tabaka. D:400. MŠK níci, takže budem sa snažiť vykonať ná- že vznikne jeden klub, s družstvami Spartak: Bujdoš – Gič, Lučko, G. A i B, aby sme uspokojili všetkých Lukačik, Čabiňák (60. M. Demeter – pravu a odstrániť nedostatky. Futbal je o trochu zložitejší. Zástupcovia fanúšikov futbalu. Očakávam, že aj 76. Kuruc) – Hrišo, Guba, V. Lukačik, 1. HFC Humenné zamýšľajú dať súkrom- napriek krátkej dobe môjho pôsobe - Hrehovčík – Potoma, Gavula. (suš) nú spol. s r.o. do konkurzu. Ale nie je isté nia na poste primátorky (veci okolo Pakostov–Hanušovce2:0(1:0) ani nikde napísané, či správca konkurznej športu sú minimálne 10 rokov v zlej V 2. min. si v šestnástke loptu spra si tuá cii) sa nám po da rí nájsť spo podstaty bude chcieť previesť podiel coval Michal Gombita, ale v posledšportových činností mestu, resp. klubu, ločnú reč. Spolupráca mesta s fut- nom momente ho zradil terén. Chu ktorý by hájil farby mesta. O týchto ve - balovým a hokejovým klubom sa ry l Výsledky, 16. kolo: Kľušov – ciach rozhoduje najväčší veriteľ. Mesto suje a verím, že spoločnými silami veriteľom nie je, pretože si svoje peniaze dospejeme k lepším športovým Kendice 1:0, Breznica – V. Tatry 1:5, ustrážilo. Medzi najväčších veriteľov výsledkom už v ďalšej sezóne,– Bystré – Fintice 0:4, Levoča – Dl. patria súkromné spoločnosti. konštatovala Jana Vaľová. (mšk) Klčovo 2:3, Kežmarok – Plavnica 3:1.

dina v 11. min. v sľubnej šanci mieril nepresne. V 23. po pravej strane unikol R. Tomčák, ale jeho krížny center nikoho nenašiel. V 34. min. mal gól na kopačke Chudina, nikým neatakovaný z 12 m bránu netrafil. O šesť minút sa už skóre menilo. R. Tomčák zprava ideálne loptu naservíroval Chudinovi, jeho strelu ešte brankár vyrazil, no Slavkovský už nemal problém doraziť loptu do prázdnej brány. Pohrozili aj hostia, v 43. min. letela hlavička po rohu nad. Ani úvod II. polčasu Chudinu do brány hostí nepustil, keď dvakrát šancu nepremenil. V 62. min. unikol po ľavej strane Wiener, ale na jeho center bol Slavkovský prikrátky. Strela hostí v 67. min. tesne minula domácu bránu. V 79. min. po osi Mi. Gombita – R. Tomčák dostal Slavkovský opäť príležitosť do odkrytej brány. Chudina sa v 84. min. tiež ocitol vo vyloženej šanci, žiaľ, nebolo mu súdené skórovať. G: Slavkovský 2. ŽK: Fedorko. R: Duplák. D: 150. Ajax: Juščík – Slavkovský (88. Pe. Gombita st.), Palenčík, Olexík, Dubas, R. Tomčák, Wiener (70. Pe. Gombita ml.), Michal Gombita, Š. Tomčák, Fedorko, Chudina (80. M. Rudy). (mig) V.Tatry 16 12 1 3 38:14 37 Ľubotice 16 10 2 4 33:7 32 Plavnica 16 10 2 4 36:12 32 Jasenov 16 9 3 4 31:23 30 Medzilaborce 16 9 2 5 47:30 29 Dl.Klčovo 16 8 3 5 23:26 27 Hanušovce 16 8 2 6 23:21 26 Fintice 16 8 1 7 33:21 25 Kľušov 16 8 1 7 18:16 25 Pakostov 16 5 5 6 25:26 20 Kendice 16 6 2 8 25:27 20 Kežmarok 16 5 5 6 18:21 20 Kračúnovce 16 6 2 8 26:32 20 Breznica 16 4 1 11 15:43 13 Levoča 16 2 4 10 20:36 10 Bystré 16 0 0 16 7:63 0

Väčšina futbalových fanúšikov si nenechala újsť stretnutie Ligy majstrov:Plzeň–FCBarcelonasledovanímtelevíznehopriamehoprenosu.Noboliajtakí,čozhliadlifutbalové divadlo „live“ zo štadióna. Svedčí o tom aj táto snímka Petra Murinčáka so svojou manželkou Didou (vľavo) a Martinou, manželkouMariánaČišovského… (mšk)

„Muroa bab y“ naLig emajstrov Primátorkanahumenskúfutbalovúa hokejovútému

IV.lig a:Bod ov alkažd ý,najves elšíJas en ov


15 - POD VIHORLAT OM -

Smútoène K takejto správe sa ťažko slová hľadali… Veď v lete ešte usmieval sa, A jeseň? Slza na líci páli. Obetavý otec, manžel milujúci, večný kamarát futbalu. Budeš nám chýbať, štadióny stíchnu. MAFO, tak všetci ho volali… V utorok 1. novembra 2011 v ranných hodinách vo veku 44 rokov naposledy vydýchol Jaroslav MADEJA, manžel a otec, no aj futbalový nadšenec, rozhodca, fanúšik, či bývalý tréner brankárov. Narodil 3. januára 1967. Už od žiackych čias sa venoval futbalu. Ako brankár Chemlonu Humenné bol „1“ už od žiačikov po dorasteneckú ligu. Okúsil seniorske áčko, rezervu, hosťoval v Strážskom, Udavskom, postupne nasledovali Rovné, Hrabovec n/L., Modra n/Cir. a Jankovce. Od roku 2003 sa začal venovať rozhodovaniu, rýchlo sa zaradil medzi najlepších v tomto remesle. V sezóne 2007/2008 bol ocenený Zlatou píšťalkou Jána Tomovčíka ako najlepší rozhodca ObFZ Humenné. „Mafa“ si budeme pamätať ako neskutočného komika, pri ktorom sa musel cítiť každý človek veľmi dobre. Jeho zmysel pre humor bol jedinečný a ani v poslednej dobe ho napriek ťažkej chorobe neopúšťal. Česť Tvojej pamiatke!

II. TRIEDA DOSPELÍ, 14. KOLO l Vydraň – Koškovce 1:6 (0:3), D. Herman – Benec 2, Greš 2, Sabo, Dušák, rozh. Džujko; Volica – Hankovce 4:3 (2:1), P. Krajkovič, Danko, Gojdič, Ferenc – L. Petko 2, Bobaľa, rozh. Ferko; Papín – Kr. Brod 5:4 (4:3), Škumanič 2, Gábrik, Jevič, Kand1ráč – Matta 2, Bochin, Hric, rozh. Buchlák; Z. Hámre – Lukačovce 1:1 (0:0), Ferko (11 m) – J. Bučko, rozh. I. Harajbič; Rokytov – Hažín n/Cir. 0:2 (0:1), Pe. Kopáč, T. Kopáč, rozh. Prokopčák; Lieskovec – Brekov 1:0 (0:0), T. Kurila, rozh. Firkaľ; N. Sitnica – Podskalka 1:2 (1:1), R. Petrik – Goroľ 2, rozh. Varga. Hažín n/Cir. 14 10 3 1 38:15 33 Kr.Brod 14 9 1 4 41:27 28 Z.Hámre 14 7 5 2 34:27 26 Lukačovce 14 7 2 5 39:20 23 Lieskovec 14 6 3 5 23:25 21 Koškovce 14 5 5 4 34:20 20 Papín 14 6 2 6 34:27 20 Podskalka 14 6 2 6 26:25 20 N.Sitnica 14 6 1 7 23:24 19 Brekov 14 5 2 7 19:26 17 Volica 14 5 2 7 25:46 17 Rokytov 14 4 2 8 12:29 14 Vydraň 14 3 2 9 20:38 11 Hankovce 14 3 0 11 23:42 9 PRESTUP VO VYŠNEJ SITNICI. TýkasabrankáraJánaSopka,ktorý v sobotu5.novembra2011povedal životné „áno“ Anne Orendáčovej. Mladomanželom želáme zdravie, veľašťastiaa spoločnejlásky.

ŠPORT

-

7. 11. 2011

l OBLASTNÁ LI GA l OBLASTNÁ LI GA l 1 4 . k o l o l OBLASTNÁ LI GA l OBLASTNÁ LI GA l

Tri hetri ky (Mi ha lič, Be ňo, Ku la) a dva Mu chom la pe né po ku to vé ko py

BOROV – V. SITNICA 6:1 (4:1) Úvod stretnutia bol gólovo rušný, lebo už v 7. min. svietilo na tabuli 2:1… To hneď v 2. min. napol sieť I. Černega, po chvíli zvýšil vedenie Olah a o minútku odpovedal Čakurda. Ďalšie dve šance mal Olah, no bol nepresný. V 30. min. sa už po samostatnom prieniku tešil Buka. Polčasové rezumé uzavrel gólom do šatne I. Černega. Aj po obrátke mali viac z hry domáci, hra však bola svižná na obe strany. V 56. min. sa v skrumáži po hotovo orientoval Surmaj. Po góle volala v 64. min. strela Jalčáka spoza šestnástky, keď trafil brvno, lopta sa odrazila pred čiaru a do ihriska. Posledné slovo tak mal opäť Surmaj, keď stanovil poltucet. G: 2. a 45. I. Černega, 56. a 83. Surmaj, 6. Olah, 30. Buka – 7. Čakurda. ŽK: Olah (Borov). R: Ferko. D: 80. Vy nikli: Olah – Čakurda. Borov: Kollár – Opuda, M. Lukačik, A. Černega, V. Hrišo, Fedurco, I. Černega, Suchý, Surmaj, Olah, Buka (Burcin, Varecha). V. Sitni ca: Tomek – D. Švigár, J. Turčík, J. Kušnír, J. Paľo, J. Krak, Ján Jalčák, Jozef Jalčák, Grec, Čakurda, T. Švigár (Džubara, Palšák, M. Kačmár). (suš)

hráč na trávniku Korkobec. Zdalo sa, že už sa nič „veľké“ neudeje, ale striedajúci P. Dzurovej vrátil Humenčanov do zápasu. Bola to dráma, hostia mali aj šance, ale remízu nezískali. Góly: 14. a 20. Hromadka, 65. P. Korkobec – 70. a 78. P. Dzurovej. ŽK: Samčík, Pavlik, Hromadka – Piňko. R: Skalka. D: 100. Vynikli: M. Čokina – Mycio. Ulič: Cima – T. Kočan, P. Korkobec, Marek Chochrun, Samčík, Pavlík, Voloch, Mi. Kočan, M. Hromadka, Oto Bačovčin, M. Čokina (Čornanič, Čurha, Ma. Kočan). FK Humenné: D. Dzurovej – Piňko, Mydla, Polák, R. Gabria, Mycio, A. Lukáč, Majzer, Kurila, Barančík, Ľ. Pidanič (P. Dzurovej, Olexa). (lel)

KOCHANOVCE – ZUBNÉ 2:3 (0:2) Stretnutie začalo minútou ticha za zosnulého Jaroslava Madeju… Domáci začali odvážne, šance do 15. min. však nevyužili, naopak chybu ich obrany hneď trestal M. Max. Tutovky spálili v 17. min. Macko i Murinčák, v 23. min. vyrazil Bálint strelu Striženca z uhla. V 34. min. Murinčák v čistej šanci prekopol poloprázdnu bránu hostí. A tak prišla ďalšia kochanovská hrúbka a súper vyťažil z minima maximum. V 53. min. zúžitkoval roh MuKAMENICA n/Cir. – DLHÉ n/Cir. 6:1 (3:1) rinčáka pri vzdialenejšej žrdi Lacko, avšak Derby začal líder náporom. Už v 5. min. o tri minúty po priamom kope hostí Lacko strelu Skarbu brankár kryl, o dve minúty nešťastne napol aj vlastnú sieť. Domáci po krásnom centri otvoril skóre Gajdoš. nepoľavili, akciu Murinčáka využil Gaľo, V 20. min. letel volej Hrehu nad, priamy ale záverečný zúfalý tlak aspoň remízu kop Hajdučka v 27. min. vyrazil brankár nepriniesol, ba Max opečiatkoval ešte koiba pred seba a Mihalič začal cestu za chanovské brvno. Góly: 53. Lacko, 81. hetrikom. Faul M. Krivjančina lakťom na Gaľo – 15. M. Max, 40. Jahnička, 56. Kušiona poslal harcovníka z trávnika Lacko (vlastný). ŽK: Striženec (Kochapredčasne, o tri minúty bola gólová spo- novce). R: Kucer. D: 100. Vynikli: Mu lupráca Hajdučko – Gajdoš – Mihalič. rinčák – R. Hlohinec. Kochanovce: Binda Posledné slovo polčasu mali Dlžania – I. Čerevka ml., Gaľo, Vasilco, Židzik, Kaa ešte mali nádej. Tá zhasla po faule J. rabinčík, Striženec, L. Kendereš, Lacko, Krivjančina, keď musel ísť v 50. min. pod Maroš Macko, P. Murinčák (V. Dobrančin, sprchy. Líder mal veľa šancí, no ujalal sa Holienčin, Mona). Zubné: Martin Bálint – až center Hajdučka a hlavička Mihaliča. A. Sima, R. Bálint, Drozd, Marek Bálint, Po pokojnej pasáži nastal gólový záver. Potocký, Jahnička, Jevčák, Hlohinec, M. V 86. min. mieril presne Skarba a o minú - Max, Hančarik (R. Sima, Boňko). (čer) tu uvoľnil Šedzmák Krišku, ktorý nádOHRADZANY – ĽUBIŠA 3:1 (2:0) herne trafil. Góly: 27., 35. a 67. Mihalič, Pr vá gólová akcia bola po osi J. 7. Gajdoš, 86. Skarba, 87. Kriška – 45. Hajtáš. ŽK: Kušion, Šedzmák – Ľ. Mesá- Pavlovský – V. Melník, ktorý sólový únik roš. ČK: 35. M. Krivjančin, 50. J. Kriv- využil. O osem minút využil chybu jančin (obaja Dlhé n/Cir.) R: Makar. D: brankára hostí Karnaj. To však bolo zo 180. Vynikli: Skarba – Makovec. Kame- vzruchu v šestnástkach na dlhé chvíle nica n/Cir.: Madeja – Bešan, O. Čabák, všetko. Až v II. polčase pohrozil opäť, no Š. Gajdoš, Kriška, M. Hajdučko, Tokár, J. Krivjančin bol na mieste. Nováčik dal Mihalič, Skarba, L. Hreha, Kušion o sebe vedieť jedovkou Sklenčára tesne (Šedzmák, Sninčák, Vasiľko). Dlhé nad. Tretiu radosť domácich zariadil roh n/Cir.: Račko – J. Krivjanský, Vudmas- V. Melníka, skrumáž v ľubišanskej päťke ka, M. Krivjančin, J. Krivjančin, Hajtáš, a smolný „vlastenec“ Belcáka. Záver mal Makovec, D. Piškanin, Polačko, Gazda, v rukách viac nováčik, J. Mríz korigoval Ľ. Mesároš (L. Piškanin, Kermiet). (rg) z 10 m, ešte mali dve sľubné možnosti, no stav sa už nezmenil. Góly: 9. V. Melník, ULIČ – FK HUMENNÉ 3:2 (2:0) 17. J. Karnaj, 70. vlastný – 80. J. Mríz. Šláger kola ponúkol otvorený futbal. Hos- ŽK: R. Matta, V. Melník, J. Karnaj – M. tia kombinovali iba po uličskú šestnástku, Belcák, G. Ondík. R: Fecura. D: 150. Vy nebezpeční boli domáci. Kanonier Hro- nikli: J. Karnaj – G. Ondík. Ohradzany: madka v rýchlom slede stanovil náskok P. Hrubovčák – M. Ferjanec, R. Matta, J. i rezumé polčasu. Po obrátke prekonal D. Pavlovský, P. Otavka, J. Sim, V. Melník, T. Dzuroveja strelou do šibenice najlepší Tkáč, J. Sabol, M. Melník, J. Karnaj (Ba-

l

l

l

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

M. Mucha (Modra n/Cir., 4) Š. Gajdoš R. Hlohinec A. Mydla (Kamenica n/Cir., 2) (Zubné, 2) (FK Humenné, 4) I. Černega T. Patarák P. Korkobec J. Beňo (Borov, 5) (Ptičie, 2) (Ulič, 2) (Ladičkovce, 2) V. Melník T. Kula J. Mihalič (Ohradzany, 6) (Oľka, 1) (Kamenica n/Cir., 4) (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola)

zár, A. Koky). Ľubiša: Marek Krivjančin – P. Dušák, P. Sabo, J. Mríz, M. Belcák, M. Macko, G. Ondík, A. Kuľus, M. Sklenčár, M. Kudrik, M. Černega (Š. Veľas). (mz) LADIČKOVCE – OĽKA 4:5 (2:2) „Ďabli“ už klasicky nastúpili oklieštení (chýbali Š. Mažerik, M. Mažerik, Kridlo, Š. Gavaľa, Š. Hodor st.). Chyba domáceho obrancu znamenala radosť Timuľaka, vyrovnať mohli (mali) Š. Hodor ml., či J. Beňo. Stalo sa tak až v 20. min. po priamom kope J. Kuruca. Oľčania stavili na brejky, v nich na rýchlonohého Kulu, ktorý sa v 30. min. aj presadil. O päť mi nút vyrovnával zblízka J. Beňo. Ale v 48. min. opäť unikol Kula a z rovnakej akcie sa tešil o tri minúty aj hosťujúci Pekala. Domáci bojovali, J. Beňo v 60. min. trafil presne k žrdi. Hra bola svižná, šance mali obaja. Kula zapísal hetrik, aj domáci Beňo z penalty po faule Gogu. Hosťom patrí pochvala za výkon i vystupovanie, domáci neboli sklamaní z hry, ale mrzí výsledok. Góly: 35., 60. a 88. J. Beňo (1 z 11 m), 20. J. Kuruc – 30., 48. a 85. Kula, 4. A. Timuľak, 51. Pekala. ŽK: nikto. R: Ferčák. D: 70. Vynikli: J. Kuruc – R. Bartko. Ladičkovce: M. Demjan – P. Bobaľa st., P. Bobaľa ml., J. Beňo, Š. Bobaľa, P. Kuruc, M. Bobaľa, R. Kuruc, J. Kuruc, Š. Hodor ml., J. Čopan (M. Bobaľa, M. Šalata, M. Hrin). Oľka: R. Bartko – M. Kríž, M. Lisák, A. Timuľák, J. Fedor, E. Lucik, M. Cmar, M. Goga, M. Mamaj, M. Tkáč, T. Kula (Ma. Pekala). (bj) PTIČIE – MODRA n/Cir. 1:0 (0:0) „Hačure“ sa už od začiatku zahryzli do „bocanov“ a už v 2. min. po faule na Meti ľa mali výhodu pokutového kopu. Karasa vychytal Mucha. Šance Karasa i Metiľa ostali nevyužité, v 15. min. mali domáci opäť výhodu penalty (faul na Karasa). Loptu si postavil na biely bod M. Ruják, ale jeho slabú strelu hrdina zápasu Mucha lapil. V 33. min. postupoval Švik z ľavej stra ny sám, no v poslednej chvíli mu vypichol loptu V. Mikula. Hostia pohrozili iba M. Hančarom, Behún bol pozorný. V 60. min. sa striedajúci Maličký zbavil stopera, ale Mucha bol opäť proti. V 72. min. bol už modranský gólman prekonaný, ale Metiľ z päťky hlavičkoval nad prázdnu bránu. Veľký tlak domácich predsa priniesol ovocie: Maličký bol v tutovke podrazený a z tretej penalty už kapitán Patarák napol sieť. To rozhodlo o výsledku. Gól: 80. Pa tarák (11 m). ŽK: Patarák – Havrilik, Bončík. R: Gajdoš. D: 100. Vynikli: V. Ga vaľa – M. Mucha. Ptičie: L. Behun – Jalč, V. Gavaľa, S. Lancoš, Karas, M. Rujak, M. Bešák, Švik, Patarák, Hucovič, L. Metiľ (Maličký, Žipaj). Modra n/Cir.: M. Mucha – Okoš, V. Mikula, Karľa, Škovranko, R. Mikula, Ivanco, P. Kovalik, M. Hančár, Harvilik, Bončík (Kohut). (ľr) Kamenica n/Cir. 14 12 1 1 42:6 37 Ptičie 14 10 1 3 34:11 31 FK Humenné 14 8 2 4 28:25 26 Ulič 14 8 1 5 33:22 25 Borov 14 6 6 2 31:19 24 Ohradzany 14 8 0 6 33:26 24 Ľubiša 14 6 2 6 23:16 20 Dlhé n/Cir. 14 5 3 6 22:18 18 Modra n/Cir. 14 5 3 6 18:20 18 Zubné 14 5 1 8 26:41 16 V.Sitnica 14 4 3 7 21:40 15 Oľka 14 4 3 7 20:39 15 Kochanovce 14 2 0 12 14:44 6 Ladičkovce 14 1 2 11 24:42 5 Kochanovciambudúodrátané3body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

7.11.2011

TVORBA a PREDAJ DREV OR E Z B Y BRONZ O V É P L A S T I K Y l KRÍŽ E, S O C H Y ––––––––––––––––––– PeterSitarčík–SIPE Jabloň101,0915616195 www.sipe–tvorba.webnode.sk l l

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor MariánŠimkulič.ZástupkyňašéfredaktoraAnnaŠimkuličová.RedaktoriMariánŠkubaaMichaelaKobanová.TechnikPetrProcházka. InzerciaAnnaDobrovolská.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publ ic ist ik ya sprav od ajstva–M.Šimkul ič,A.Šimkul ič ov á)a 0577888101(odd.športu–M.Škub a,skuba.podvih@inmail.sk), fax0577888101,e-mail:podvih@mail.t-com.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadanérukopisy nevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskomredakcie. ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

MONTÁŽ strešných

snehových zábran.

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

ODREZKOV

svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l

opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvové parkety dub Family, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur s DPH l kvalitné laminátové podlahy od rôznych svetových výrobcov ZA VÝ HODNÉ CE NY V PONUKE: l plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily l eurookná l drevohliníkové okná (Energy concept 90, dual – Standard) l interiérové dvere v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

DREVA Kontakt:

0917 808 909, 7881 073 volať od 7. do 16. hod. ZIMNÉ PNEUMATIKY AUTOSERVIS, PNEUSERVIS náhradné diely

Ponúkame l

l

l

diagnostiku motorov osobných, úžitkových a nákladných vozidiel zariadením TEXA. širokú ponuku zimných pneumatík a pneuservis!

ORION Humenné Mierová 94, Humenné www.orion.sk

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

7. 11. 2011

Su chý ja rok 2811, Hu menné, tel. 0918 841 371

z mäkkého a tvrdého

na všetky typy vozidiel

Profesionálny fotograf

-

Predaj

Tel. 0905 480 575. OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

PRÍLOHA

po - pia: 7.30 - 17.00 hod. so: 8.00 - 12.00 hod. tel. mobil

057 / 778 30 95 0907 955 039 0903 895 041

eru Na mi

vašich pod¾a

b

potrie

H VÔD C Ý V O D A áruka RNE ODP

ÈISTIA – dovoz – servis – z montáž

a n e c a k z í n , a t i l a v k á k Vy so

Ďalej ponúkame:

0904 222 196 www.ekomvplasty.sk

n n n n

vodomerné šachty žumpy septiky a rôzne nádrže na vodu, obilie a pod.


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

pozývame vás na autosalón michalovce do Mestskej športo vej ha ly

7. 11. 2011

miniFarma udavské ponúka na zimné uskladnenie

* * * * *

zemiaky cibuľu jablká kapustu na nakladanie kŕmne zmesi

pre hydinu, zajace a psy dovoz zdarma Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175

10. – 12. novembra 2011

FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

uez s.r.o. expandujúca slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou nábytku hľadá tieto profesie:

parfu mé ria mó da v humennom na námestí slobody v snine v Od herkules

ObchOdný zástupca náplň práce: – Vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu – Prezentovanie a propagovanie produktov, prípadne služieb – Organizovanie a vedenie obchodných rokovaní – Poskytovanie odborného poradenstva klientom, riešenie reklamácií – Udržiavanie pravidelnej telefonickej a e–mailovej komunikácie s klientmi – Zodpovednosť za plnenie osobného plánu predaja – Reportovanie obchodných výsledkov nadriadenému Vzdelanie: Stredoškolské s maturitou požadované znalosti: Počítačové znalosti – Microsoft Excel, Word, Outlook Osobné schopnosti: Komunikatívnosť, prezentačná schopnosť, flexibilita, samostatnosť, ústretovosť Vodičský preukaz sk. B

Vedúci preVádzky - manager VýrOby náplň práce: – Vytváranie výrobného plánu a sledovanie jeho dodržiavania – Analyzovanie vstupných a výstupných údajov súvisiacich s pracovnou činnosťou – Sledovanie efektivity oddelenia – Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov Vzdelanie: Stredoškolské s maturitou, vysokoškolské II. stupňa požadované znalosti: Počítačové znalosti – Microsoft Excel, Word Osobné schopnosti: Organizačné schopnosti, riadiace schopnosti, analytické myslenie, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť

stOlár a mOntáŽny pracOVník náplň práce: – Vykonávanie širokého spektra odborných činností a pomocných prác v závislosti od špecializácie výrobnej spoločnosti – Zhotovovanie nábytkárskych, stavebno–stolárskych a ďalších výrobkov z dreva – Zodpovedanie za dodržiavanie technologických postupov, kvality a kvantity vyprodukovaných, prípadne opracovaných výrobkov a polotovarov – Obsluhovanie strojov, prístrojov a zariadení Vzdelanie: Stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou požadované znalosti: Schopnosť čítať technické výkresy, manuálna zručnosť, dôslednosť, precíznosť

Žiadosti zasielajte poštou, alebo e–mailom: Kontakt: UEZ s.r.o., Tolstého 6, 066 01 Humenné

e–mail: hakosova@uez.sk

ponúka značkové parfémy christian dior, lacoste, gucci, hugo boss, bvlgari

a módne dámske oblečenie P R E N A J M E M E P R i E s t o R y na ul. staničná 11 v Humennom

V Ý H o D N Á

C E N A

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste.

Kontakt:

0905

647

789,

0907

929

369

chcete vedieť ako zlepšiť bývanie v bytových domoch? na základe nadobudnutých skúseností ponúkame

uce le nÉ rieŠe nie na Vý me nu stú pa Čiek – poradenstvo pred realizáciou – obhliadku stavieb a spracovanie komplexnej ponuky – výmenu rozvodov SV, TV, odpad, plyn s použitím materiálov: plast PPR, Rehau, meď, oceľ – likvidáciu azbestu v zmysle platných právnych predpisov SR – likvidáciu azbestu interiér, exteriér (strešné krytiny) Výmenou týchto rozvodov môžete predísť havarijnému stavu stúpačiek a ohrozeniu bezpečnosti obyvateľov, hlavne korózii plynových potrubí, kde je najväčšie bezpečnostné riziko. KONTAKTUJTE NÁS NA TEL. 057 775 5190, 0905 544 053 gas–serVice, humennÉ


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

7.11.2011

In ze rá t y p rij íma me a j t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Spomienka

Kúpa

Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Odišiel tíško, niet ho medzi nami, v srdciach však žije stále s nami. Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie. 8. novembra uplynie rok od smutnej chvíle, keď nás vo veku 55 rokov navždy opustil náš milovaný syn, manžel, otec, dedko, brat a švagor

l Kúpim stavebný pozemok v Humennom. Tel. 0915 965 305.

Predaj

l Predám 2–izb. byt v Humennom. Tel. 0948 050 371. l Predám zrekonštruovaný 2–izb. byt na Třebíčskej ul. v Humennom. Tel. 0915 787 443. l Predám úplne prerobený 3–izb. byt v OV na Hrnčiarskej ul. v Humennom. Cena 57 000 Eur. Tel. 0908 822 513. l predámkompletneprerobený 3–izb.bytv OVnaSídl.I v Humennom–75m2,dvepivnice. Tel.0918424317. l Predám úplne zrekonštruovaný LadislavK I č a 3–izb. byt na Sídl. pod Sokolejom z Humenného. v Humennom (aj zariadený). Tel. S láskou a zármutkom v srdci spo- 0908 980 406. mínajú rodičia, manželka, deti a vnú - l predám 3–izb. byt v Humennom.Tel.0577784143. čatá, ktoré si tak veľmi miloval. l Predám 4–izb. byt v Medzila borciach. Dohoda istá. Tel. 0918 Už je tomu rok, čo spíš večným snom, 858 692. len tmavý hrob Ti je domovom. l Predám 4–izb. byt v OV na Sídl. Nič Ti už nemôžeme dať, IIA v Humennom. Cena dohodou. len na Teba s láskou spomínať. 12. novembra uplynie smutný rok Tel. 0918 858 692. od chvíle, keď nás vo veku 41 ro- l Predám rod. dom v Snine. Tel. kov náhle opustila drahá manžel- 0904 608 598. ka, mamka, dcéra, sestra, ne- l Predám rod. dom so záhradou v Humennom blízko Námestia vesta, švagriná a krstná mama slobody, vhodný aj na podnikanie. Tel. 057 7783 447. l predám rod. dom v Humennom.Tel.0905913630. l Predám rod. dom v Jasenove. Tel. 0911 951 145. l Predám stavebný pozemok v RO Domaša – Eva. Tel. 0903 639 818. l Predám pozemok na v RO DoMáriaK U R I L O V Á, maša – Poľana. Tel. 0908 982 721. rod. Kuľhová z Lieskovca. So zármutkom v srdci spomínajú l Predám stánok vhodný na poda nikdy nezabudnú smútiaci manžel nikanie. Cena dohodou. Tel. 0915 886 742. s deťmi a celá smútiaca rodina. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l predávam palivové drevo. Tel.0917840571. l Predám staršie obrubníky 50x24 cm. Tel. 0915 886 742. l Vezmem do prenájmu 1–2–izb. byt l predámtatranskýprofil–pev Humennom. Tel. 0917 969 335. rodrážku, brúsený I. tr. 4,30 l prenajmeme zrekonštruované Eur/m2,II. tr.3,30Eur/m2.V pokancelárske priestory 38 m2 za vý- nuke aj dlážkovica a dokončohodných podmienok a garáž na vacielišty.Doveziem.Tel.0907 Chemlonskejul.112.Tel.0918623064. 124455,0911168982. l Víkendy, dovolenky, priateľské po- l Predám tuje na živý plot. Tel. sedenia na Domaši – Eve. Bližšie 0907 592 086. informácie na tel. 0903 639 818. l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. l Predám koženú rohovú gaučo vú súpravu sivej farby. Cena do hododu. Tel. 0904 900 291. l Vymením 2–izb. byt v Micha - l predámbločkyzostavbyrod. lovciach za byt v Humennom. Tel. domu. Cena 1 % zo sumy. Tel. 0949120576. 0919 022 733.

Prenájom

Výmena

l Predám 4 zimné pneumatiky 195/60–R15–88H vo výbornom technickom stave za 75 Eur. Tel. 0905 711 955. l Predám náhradné diely po GO z Fordu tranzit dodávka: prevodovku, pritlačný kotúč, lamelu, zadnú nápravu vhodnú na vozík za malotraktor a poškodený diferenciál. Ceny dohodou. Tel. 0905 112 234. l Predám 2–rýchlostnú babetu. Cena 170 Eur, resp. dohodou. Tel. 0908 617 926. l Predám 4 ks zimné/Off road pneu Matador Wisentta 245/75 R 16 + 4 ks AL. disky. Pneu vhodné aj na zimu, ale vynikajúce do terénu. Disky pasujú na SUV a aj Off road a pod. AL. disky a pneu bez poškodenia, ako nové. Elektróny šesťdierové. Cena za komplet 399 Eur. Tel. 0905 631 434.

Drobnochov l Predám králiky VSS, tetované, očkované. Adresa: Jasenov 201.

Rôzne l Vypracovanie podnikateľského plánu. Tel. 0905 278 547, planpodnikatela@gmail.com. l Vyučujem (doučím) hru na klavír,keyboard,spev–všetky stupne, aj príprava na VŠ. Tel. 0908145872. l Spracovanie JÚ, PÚ, mzdy, personalistiku, daň priznanie, DPH, RZZP, RZD, komunikácia s úradmi. Tel. 0905 278 547, mojeuctovnictvo@gmail.com. l paRKET STYLE – Predaj a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. Kontakt: 0907 668 772 0905 217 907. l preprava9–miestnymklimatizovaným mikrobusom v EÚ a naUkrajinu.Tel.0908641364.

Ponuka práce l Kariéra v oblasti financií, vysoké ohodnotenie. Tel. 0911 640 625. l Firma TESaR–DaCH, s.r.o. prijmedoTpptesárov,železiarov, murárova pokrývačov.Tel. 0908089446,0915779877.

l Prijmem automechanika. Tel. 0918 519 906. l Hľadáme strojníkov na LKT 50, JOHANDYR – TIMBEJACK 540G III. Práca v regióne. Tel. 0905 749 672, 0915 952 729. l SBSkurzyodbornejspôsobilosti.Tel.0915111116. l Prijmeme do zamestnania vodiča sk. CE s obsluhou hydraulickej ruky na prepravu dreva. Tel. 0905 310 991.

Mierováulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DaRčEKOVépREDMETY _ VÝZDOBaKOSTOLOV aSpOLOčENSKÝCHMIESTNOSTí

OBjEDNÁVKY NON-STOp ajtel.7756644,7767444,0908100123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽa:9.00–12.00hod.

pOŽIčIaMEVÁM Kontakt: 0910911116 0908143139


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

7. 11. 2011

ŽIAČKY SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB VĎAKA PROJEKTU LEONARDO DA VINCI

Na skusy z Humenného do Jihlavy

Na snímke zľava Ing. Mária Hirjáková (zástupkyňa riaditeľky SOŠ obchodu a služieb v Humennom), Monika Megelová (žiačka), Dana Vysočanská (žiačka), RNDr. Oľga Skysľaková (riaditeľka SOŠ), Michaela Krajňaková (žiačka), Martina Batromijová (žiačka) a Ing. Katarína Dzuracká (zástupkyňa riaditeľky SOŠ).

DO CENT MI CHAL ŠTE ŇO, RO DÁK Z KLE NO VEJ V RO DI NE OSEMDE SIATNI KOV

Tam som pochopil, že je to moja cesta

Docent MUDr. Michal ŠTEŇO, CSc., predseda Združenia inteligencie Rusínov Slovenska od založenia v roku 1995, rodák z Klenovej, stále aktívny na medicínskom poli, oslávil 5. novembra životné jubileum – osemdesiatiny. Nikdy sa svojou rodnou rusínčinou netajil a azbuka je mu dodnes blízka, myslí si, že je na čase, aby rusínčina prešla na latinku, a to v záujme udržania mladých Rusínov. Michal Šteňo pochádza z roľníckej účastníkom svetových kongresov rodiny, ukončil ruské gymnázium OTS. O pedagogickom smere nev Humennom, je absolventom Le- uvažoval, o práve iba chvíľu. Učil kárskej fakulty Univerzity Komen- ruský jazyk zamestnancov v huského v Bratislave, bol na štu- menskej nemocnici, kontakty dijných pobytoch v krajinách po ce- prispeli k tomu, aby zistil, že medicílom svete. V rokoch 1972–1986 bol na by mohla byť jeho povolaním. primárom I. ortopedickej kliniky Ukrajinčinu zakúsil iba v poslednom v Bratislave, v roku 1986 bol pri za- ročníku gymnázia. V jeho štuložení II. ortopedickej kliniky LF UK dentských časoch Rusíni neboli v Bratislave – Ružinov, ktorú viedol organizovaní, najviac ich asi zbližoako prednosta až do dôchodkové- vali odchody na každé sviatky doho veku. Naďalej nepretržite pra- mov, keď vo vlaku bolo počuť len rucuje ako ortopéd v bratislavskej sínsky jazyk. A na otázku, čo najFakultnej nemocnici Milosrdní bra- viac chýba dnes v rusínskom hnutí, tia. Má za sebou bohatú ve- odpovedá… jednoznačne rusínske decko–výskumnú činnosť, dlhodo- školstvo. Mladá generácia si neuvebo pôsobil ako národný delegát vo domuje, že aj keď prekročia hranicu vedení Európskej federácie ortope- z Ukrajiny na Slovensko, že tu môdických a traumatologických spo- žu hovoriť slobodne po rusínsky. ločností, bol mnohonásobným Tatiana Rundesová

PRACOVNÉ ROKOVANIE OHĽADNE ODSTRÁNENIA HAVARIJNÉHO STAVU

De mon táž a mon táž mosta cez Ci ro chu

Na Mestskom úrade v Snine sa 2. novembra uskutočnilo pracovné rokovanie, operatívne zvolané správcom mostného objektu I/74–025 na ulici SNP a objednávateľom projektovej dokumentácie Sloven skou správou ciest IVSC Košice. Išlo o oboznámenie predstaviteľov mesta s navrhovaným postupom rekonštrukcie mosta a prenosným (dočasným) dopravným značením na regulovanie verejnej dopravy. Stavebné práce na odstránení ha- miestnych komunikáciách na varijného stavu budú prebiehať Sládkovičovej a Perečínskej ulici. v dvoch etapách tak, aby bola za- Výluku je možné realizovať iba v ča bezpečená verejná doprava se pracovného voľna, cez víkend, miestom stavby v jednom profile a iba pre vozidlá s hmotnosťou do šírky 2,75 metrov. Pred a za 3,5 t, nakoľko sa na tejto obchádzke mostom, na uliciach SNP, Šafáriko- nachádza mostný objekt so zníževej a Sládkovičovej bude umiestne- nou zaťažiteľnosťou. Bola dohodná svetelná signalizácia. Z techno- nutá súčinnosť mesta Snina a SSC logických dôvodov (demontáž IVSC Košice v tom zmysle, že pred a montáž nosnej konštrukcie mosta plánovanou výlukou spomenuté a montáž mostnej dilatácie) bude organizácie upozornia firmy a pre počas výstavby potrebné 5–krát vádzky pôsobiace v regióne o tejto úplne zastaviť premávku na ceste skutočnosti, aby počas výluky I/74, maximálne na dva dni. Počas obmedzili premávku svojich vozidiel tejto výluky bude verejná doprava s hmotnosťou nad 3,5 t v dotknutom dočasne vedená obchádzkou po úseku. Zuzana Krupa

Žiačky zo SOŠ obchodu a služieb v Humennom z odboru kozmetička sa v rámci projektu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci zúčastnili štvortýždňovej odbornej stáže v partnerskej Strednej škole obchodu a služieb v Jihlave. Dana Vysočanská, Martina sáž, mikromasáž očného okolia Batromijová, Michaela Krajňako- a trvalá na riasy. Mohli porovnává a Monika Megelová, žiačky vať pracovné postupy v pleťovej IV. E triedy študijného odboru a dekoratívnej kozmetike a predkozmetička od 3. do 30. októbra vádzali aj ukážky extravagantnézískavali odborné zručnosti ho líčenia. Žiačky vo voľnom čase v priestoroch praktického vyučo- spoznávali okolie a kultúru krajvania SŠ v Jihlave, ako aj ského mesta Jihlava i hlavného v kozmetickom salóne v meste mesta Českej republiky Prahy. a zároveň spoznávali aj život Vrátili sa plné dojmov a nových v cudzej krajine. V rámci odbornej skúseností a zážitkov, ktoré stáže sa žiačky zdokonaľovali prostredníctvom televízneho vyv pracovných postupoch a získa - sielania, prezentácií a praktických vali nové vedomosti, ktoré boli ukážok v kozmetickom salóne overované partnerskou školou školy sprostredkujú svojim spolua potvrdené certifikátom. Príkla- žiakom i verejnosti. dom môže byť čokoládová maIng. Katarína Dzuracká

Mesto Snina vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu:

Riaditeľ Základnej školy, Budovateľská 1992/9, Snina Kvalifikačné predpoklady: l podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov l vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe Zoznam požadovaných dokladov: l prihláška do výberového konania l overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o peda gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov l profesijný životopis l doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace l písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy l doklad o dĺžke pedagogickej praxe l súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania Iné kritériá a požiadavky: l osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť l znalosť právnych a ekonomických predpisov l znalosť školskej legislatívy l organizačné a riadiace schopnosti l schopnosť samostatnej práce s PC (OS Windows, Word, Exel, E–mail, Internet) Uzávierka prijímania prihlášok je 28. 11. 2011 do 15.00 hod. Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad v Snine Strojárska 2060/95 069 01 Snina Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina – neotvárať!“ Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta Snina

PV2011_45  

Docent Michal Šteňo, rodák z Klenovej, dožil sa osemde- siatky. Viac čítajte na strane P4. Andrea Rimová (uprostred) spriateľkami vhumenskej...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you