Page 1

Aj tento týždeň občianska-riadková

inzercia

l predajl kúpa l prenájoml výmena

ZDARMA

ROČNÍK: XIV

ČÍSLO: 10

7. 3. 2011

CENA: 0,40 €

JCLic.MatejBabčák, dekan rímskokatolíckej farnosti v Humennom, si 23. februára 2011 pripomenul svoje šesťdesiate narodeniny.Pritejtopríležitosti jubilanta na magistráte prijala primátorka Jana Vaľová. Popri blahoželaniach zazneloajoceneniejehodušpastierskejpráce a v neformálnom rozhovore sa zaoberali možnosťami spolupráce v sociálnej a charitatívnejoblasti. Viac na 5. strane.

POĽOVNÍCI ZO ZDRUŽENIA SOKOL HUMENNÉ BILANCOVALI SVOJU ČINNOSŤ

Veľký dô raz na ochra nu zve ri

Členovia poľovníckeho združenia Sokol v Hu mennom sa 26. februára stretli v priestoroch Kultúrneho domu v Jasenove, aby bilancovali uplynulý poľovnícky rok. Takto nám ho priblížil poľovný hospodár Tomáš KATKOVČIN (na snímke). „Nášpoľovnýrevírjenaploche napriek odlo2046haa tvoriaholesya polia. ven ým zvier aV nichžijútietokmeňovéstavy tám ostali nezvierat: 60 ks srnčej zveri, 15 zmenené kmediviačej a 20 ks jelenej zveri. ňov é stav y, to znam en á, že Okrem toho sa v našom revíri odlov sa vždy odvíja od prípohybujúajzajace,bažanty,di- rastkovzveri.A taksmev uplyvé kač ic e, prec hodne aj vlk nulom roku ulovili 22 ks srnčej, a rys. Našim stanoveným zá- 12diviačeja 6jelenejzveri.“ meromjehospodáriťtak,abyaj (Pokračovaniena2.strane)

HUMENNÉ Mierová 64/4, DOM SLUŽIEB nad DAISY 0918 472 042, humenne@slovaktual.sk

GOLDEX

Nám. slobody,DS Centrum, Humenné (pri bývalom trhovisku)

JARNÝ VÝPREDAJ KOSTÝMOV ZĽAVY až 50 % do konca apríla. * * * * * * * * * * NOVÁ JARNÁ KOLEKCIA * * * * * * * * * * Využite výhodné ceny aj v DROGÉRII a PARFUMÉRII


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l V marci slnko hreje, časom ale aj sniežik seje l Na Františku Rímsku dážď, predpovedá slabú úrodu zemiakov l Aký je deň na Františku, taký bude celý mesiac l Keď v marci hrmí, v máji sa sneh mrví l Na Gregora je snehu top a zime už hrob l Na Gregora idú ľady do mora l Bocian na Gre gora oznamuje teplú jar l V marci sýkorka volá: zasej, zasej! (cin)

Galéria Andrej Smolák l Ján Zoričák: ČARO SKLA l Výber zo 17. medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2010. Návštevu galérie možno dohodnúť aj v inom čase a to na tel. 762 43 48.

SPRAVODAJSTVO

Nehľa dajte spra vodli vosť za stie ra čom Kytièka k meninám

Už sa vám stalo, že ste kdesi inde kúpili čosi za podstatne menej ako v našom regióne? Mne sa to stáva pravidelne. Ale nič ma nedorazilo viac, ako keď sa mi nedávno posťažoval jeden známy, že mu na aute odišiel stierač. Dnes už je všetko tak prepojené s technikou, že celá skrinka by ho vraj vyšla na 300 Eur, ale keď mu technik vymení relé, zaplatí len 80 Eur. Najlepšie keš, nie? Známy zaplatil, rozlúčil sa, cestou stisol gombík, ktorý uvádza do pohybu stierač a nič. Našťastie nepršalo ani nesnežilo, takže do cieľa cesty došiel aj bez funkčného stierača. No keďže počasie sa zmenilo a začalo snežiť, pochopil, že na cestu domov sa bez funkčného stierača vybrať nemôže. A tak sa spýtal, kde opravujú jeho typ auta. V krajskom meste mu odporúčali príslušný servis. Keď sa na to tamojší technik pozrel a premeral, vysvitlo, že je treba čosi vymeniť. Vyšlo to na 10 Eur za materiál plus ro bota. A stierač stieral sneh jedna radosť. Môj známy sa už nevedel dočkať, kedy dorazí k technikovi v našom regióne. Už zďaleka mu mával bločkom, ktorý mal ku kešom vyplateným 80 Eurám tak ďaleko ako z Humenného do Prešova. Ten bez slova vytiahol spomínané Eura a položil na sedadlo auta. Keby mu v peňaženke nesvietili ďalšie stoeurovky, známy by možno aj uveril, že spravodlivosť zvíťazila. V tomto prípade však zrejme len uňho. Marián Šimkulič

FAJN Humenné 10. 3. Filmový klub: Nech vojde ten pravý 11. – 12. 3. Zámena Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 8. 3. Turista Zač. predst. o 19.30 hod. 13. 3. Sammyho dobrodružstvá Zač. predst. o 15.00 hod. POBIEDA MEDZILABORCE 8. – 9. 3. Megamozog 10. – 11. 3. Tacho

ut., št., pia. od 12.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. streda od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. so. - ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko

Od 7. - 13. 3. 2011 oslavujú meniny: Tomáš, Alan-Alana, Františka, BrunoBranislav, Angela-Angelika, Gregor, Vlastimil.

Kam za kultúrou Mestské kultúrne str. Humenné l 7. 3. o 19.30 hod. Rybárik krá ľovský. V di va delnej hre účinkujú Emília Vášáryová, Milan Kňažko a Mi lan La si ca l 11. 3. o 16. hod. vernisáž: Svet snov – z tvorby humenského výtvarníka Ondreja Karška. Mestské kultúrne str. Snina l 7. 3. o 17. hod. Koncert Pavla Hammela k MDŽ pre jubilantky. Múzeum moderného umenia Andy Warhola Medzilaborce l Stála expozícia otvorená utorok – piatok: 10. – 16. hod. sobota – nedeľa: 12. – 16. hod.

Opustili nás

Pohľad na predsednícky stôl: zľava poľovný hospodár Tomáš Katkovčin, starosta Jasenova Ján Katkovčin, predseda PZ Miroslav Horvát a tajomník Miroslav Šuľák l Spestrením uniformy členov Poľovníckeho združenia Sokol je aj odznak, ktorý obdržali.

Veľký dôraz na ochranu zveri

(Dokončenie z 1. strany) „Keďže momentálne poľnohospodári neobrábajú pôdu a plochy v revíri sú zaburinené, za účelom prikrmovania počas zimných mesiacov, v priebehu roka obhospodarujeme štyri piatok od 17.00 hod. do 19.00 hod. hektáre políčok pšenice, ovsa a kukurice. Ani to však nepostačuje sobota od 14.00 hod. do 16.00 hod. a v priebehu zimy dokupujeme najmä jadrové krmivo či kukuricu. Pood 18.00 hod. do 20.00 hod. zornosť kladieme na opravu zariadení pre zver, momentálne prikrmujenedeľa od 18.15 hod. do 20.15 hod. me a dávame medicinálne lízy. Veľký dôraz kladieme na ochranu revíru pred narušovaním kľudu lesnej zveri vozidlami i štvorkolkami. Dôležitú súčasť nášho úsilia tvoria poľovačky zamerané na škodnú. Priebežne sme ulovili 23 líšok, z toho 6 bolo odovzdaných na monitoring. Po zitívom je, že sme nezaznamenali žiadnu besnotu líšok a aj monitoring u diviačej zveri priniesol priaznivé výsledky,“ uviedol poľovný hospodár Pohotovostné služby l HU - Tomáš Katkovčin. V súčasnosti sa 37 členov Poľovníckeho združenia MENNÉ: 7. 3. Lekáreň HARMÓ- Sokol chystá na predloženie trofejí z ulovenej zveri na posúdenie. NIA, 8. 3. Lekáreň Dr. MAX - Čoskoro k tomu pribudne aj povinné sčítanie zveri. Marián Šimkulič PHARMSTORE, 9. 3. Lekáreň LABOREC, 10. 3. Lekáreň LÚČ, 11. 3. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 12. 3. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 13. 3. Lekáreň NA DETSKEJ POLIKLINIKE. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň ALBA 765 71 62. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., Výstavka minuloročných trofejí Poľovníckeho združenia Sokol. so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

Kam do lekárne

7. 3. 2011

MYŠLIENKY ZODPOVEDNÉHO REDAKTORA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Kiná pozývajú

Kedy na plaváreò

-

V HUMENNOM Ján Bero, nar. 1952 Mária Kvašná, nar. 1920 Milan Polakovič, nar. 1952 Jozef Turza, nar. 1925 Vladimír Dronin, nar. 1922 Helena Fedorcová, nar. 1922 V SNINE Vasil Gimun, nar. 1937 Anna Ondicová, nar. 1940 Vasiľ Semanco, nar. 1924 V MEDZILABORCIACH Andrej Šteňko, nar. 1929 Mária Pančurová, nar. 1928 Júlia Živčáková, nar. 1923 V DLHOM NAD CIROCHOU Michal Piškanin, nar. 1928 V DÚBRAVE Katarína Krajkevičová, nar. 1934 V HRABOVCI NAD LABORCOM Peter Kolesár, nar. 1968 V HRUBOVE Michal Jaš, nar. 1925 V JASENOVE Anna Šuľaková, nar. 1916 V KALINOVE Alexander Bochin, nar. 1923 V KLENOVEJ Andrej Bubanec, nar. 1935 V KOCHANOVCIACH Pavlína Gabáková, nar. 1932 V RUSKEJ PORUBE Vladimír Holod, nar. 1964 RUSKÝ POTOK Juraj Ružanič, nar. 1964 V SLOVENSKEJ VOLOVEJ Ján Michalov, nar. 1951 V STRIHOVCIACH Ján Sejna, nar. 1923 V TOPOLI Anna Hačková, nar. 1923 V ZUBNOM Michal Sijanský, nar. 1951 Nech im svieti svetlo večné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7.3.2011

ROZŠÍRENÉSPRAVODAJSTVOZ ROKOVANIAMESTSKÉHOZASTUP IT EĽSTVAV HUM ENNOM

Mot iv ác iaúčast ibol aveľká,niknechceloslab iťsvoj ích

V pondelok28.februárasauskutočnilov poradídruhéMestskézastupiteľstvov Humennom.Zúčastnilisahovšetci24poslanci.Niektorísavrátiliz dovolenky,inínešlinaskúšku,preložilioperáciučiriskovali,žezmeškajú lietadlo,motiváciabolaveľká,niknechceloslabiťpozíciesvojích.A keďžepomersílv humenskomparlamentejemomentálneväčšinovýv prospechposlaneckýchklubovNEKA, SDKÚa KDH,tomuzodpovedalaajréžiazastupiteľstva.Ažnazáverečnébody,kedyv užznačnepreriedenompléneobčaszabodovala ajkoalíciaSmer–SD,ĽSHZDS.Alepoďmesavenovaťzastupiteľstvu,ktorémalonaprograme20bodova s krátkymiprestávkamitrvaloskorotak,akokedysizaprimátorovaniaJánaPavlíka(nebolizvláštnosťoudvanásťhodinovémaratónys vyše30bodmi). Už v úvode vystúpil JozefBab- a cestovného ruchu IvanPajtaš, aj Ivan Hopta z Úsvitu a Milan Pridané bolo mestskej polícii (20 ják, ktorý v mene poslaneckých bytovej komisie Darina Barančí- Mňahončák zo strany Náš kraj) tisíc), Technickým službám (60 tiklubov NEKA, SDKÚ a KDH ková, komisie verejného po- predložil pozmeňujúci návrh roz- síc), MsKS (39 tisíc), HNTV (12 ti predložil nový návrh programu. riadku a dopravy PavolLopanič, počtu, to v zasadačke zašumelo. síc), SRaŠZ (41 tisíc), naviac na Oproti pôvodnému, kde v úvode komisie pre riadenie realizácie Takýto krok sa nepáčil ani primá- vykrytie hromadnej dopravy (4 tibolo schválenie viacročného roz- programu hospodárskeho a so - torke, ktorá mu vytýkala, načo bo- síc) a pre komisie zastupiteľstva počtu mesta, v novom bolo na- ciálneho rozvoja mesta Andrej li dlhé rokovania o rozpočte. (10 tisíc). Čiastky pre športové vrhnuté schválenie finančného Semanco. Na menách predse- Predseda poslaneckého klubu kluby – viď str. 12. Na argument zabezpečenia výstavby bytov dov sociálnej komisie, komisie na Smer–SD a ĽS HZDS Michal primátorky, že v prípade peňazí v objekte Bytový dom 13C – 50 prešetrovanie sťažností a komisie Druga uviedol, že v budúcnosti zo štrukturálnych fondov ide o virb.j. na Sídlisku pod Sokolejom, na ochranu verejného záujmu sa sa za ich klub už podobných tuálne prostriedky, Jozef Babják zriadenie Mestskej rady a voľba musia ešte poslanci a ich kluby jednaní nezúčastní, pretože spolu uviedol, že ak neprídu, poslanci jej členov, zriadenie komisií MsZ dohodnúť. Po odobrení VZN o ur- absolvovali dvanásť hodín roko- ich klubu podporia preklenovací a voľba ich členov a po schválení čení výšky dotácie na mzdy vaní, ktorých závery sú odlišné od úver. Ďalším prerokovaným boVZN o poskytovaní dotácií pre a prevádzku škôl a školských za- toho, na čom sa dohodli. Popri dom bol Dodatok č. 4 k náriadení (za 23, zdržal sa 1) prišiel návrhu odznela navyše aj ďalšia jomnej zmluve medzi mestom školy prišiel na rad viacročný roz- na rad neuralgický bod programu požiadavka, aby rozpočet bol Humenné a Tytexom Slovakia, počet. A keďže už bol naznačený – Návrh viacročného rozpočtu schválený do 12. hodiny, ináč ich s.r.o. Správu predniesol vedúci pomer síl, zrejmý bol aj výsledok. mesta na roky 2011 – 2013. poslanci odídu, takže zastupi- odd. Správy majetku a podnikaPrimátorka Jana Vaľová sa síce Predsedovia poslaneckých klu - teľstvo by nebolo uznáša- teľskej činnosti PhDr. Ing. Miloš pýtala, čo kluby viedlo k zmene bov sa pred zasadnutím stretli niaschopné. Pomerom hlasov Meričko. Uviedol v nej, že ročný programu, no matematika nepus- na spoločnom rokovaní, ktorého 13 za, 4 proti, 6 sa zdržali, ná- príjem z nájmu v Priemyselom tila. Prešiel aj návrh zástupcu pri- hlavnou témou bol práve rozpo- vrhprešiel.Kým pri jednotlivých parku Humenné – Guttmanovo mátorky Ondreja Semanca čet mesta, do ktorého primá- dielčích návrhoch bol pri hlasova- v roku 2009 bol 29 869 Eur a reálo ústnej informácii o situácii v 1. torka na vr ho va la zapra co vať ní pomer síl podobný tomu, ako na strata 12 441 Eur. V minulom HFC i návrh Ivana Hoptu na prechodný úver vo výške 600 bolo uvedené, pri schvaľovaní ce- roku bol nájom 30 381 Eur a strainformáciu o výberovom konaní tis íc Eur z dô vo du, že sa- léhorozpočtusa k nemu priklo- ta 12 861 Eur. Dodatok zmluvy na prednostu a príprave organi- mospráve chýbajú peniaze, ktorý- nili aj poslanci Smeru–SD a ĽS rok 2011 ráta s navýšením názačného poriadku. Poslanci po- mi mesto spolufinacovalo sloven- HZDS, takže nakoniec bolprijatý jomného v roku 2011 na 37 tisíc tom odobrili finančné zabezpe- sko–poľské projekty a poľská pomerom 23 za, 1 sa zdržal. Eur a úhradou za vecné bremená čenievýstavbybytovv objekte strana ako príjemca dotácie z EÚ Predkladateľ návrhu Jozef Bab- vo výške 1660 Eur ročne. Od roBytový dom 13C – 50 b.j. mešká s ich refundáciou. Návrh ják uviedol, že v prípade prekle- ku 2015 bude nájomné predstaSídliskopodSokolejom,na kto- predkladala vedúca finančného novacieho úveru boli zavádzaní vovať 42 tisíc Eur. V diskusii zásré mesto chce využiť pôžičku zo oddelenia Ing. Eva Leňková. Na- tým, že nebude dostatok zdrojov tupca primátora Andrej SeŠtátneho fondu rozvoja bývania. vrhovaný rozpočet mesta bol v príjmovej časti rozpočtu. Podľa manco ocenil, že primátorka neSprávu predkladal vedúci odd. v sume 25 601 753 Eur. Je v ňom neho sa ešte minimálne 800 000 podľahla tlaku poslancov podpívýstavby, územného plánu a ži - 11 investičných projektov – bližšie Eur vráti, lebo sú to certifikované sať zmluvu ešte v minulom roku, votného prostredia Ing. Marián sa k nim ešte vrátime. Z disku - výdavky. Ak by sme nechali aj kedy bola pre mesto zjavne nevýŠalata. Po dokončení by v by - sie nás zaujala pripomienka Mila- úver, aj fondy, mal by potom hodná. Túto skutočnosť ocenil aj tovke malo byť 26 – 2–izbových, na Mňahončáka, ktorý žiadal niekto dosť veľkú rezervu, s kto - poslanec JozefBabják.Rokova 12 – 3–izbových, 10 – 1–izbo- o zdokumentovanie neoprávne- rou by mohol narábať. Som nie o týchto i ďalších bodoch sa vých a ďalších bytov. V diskusii ných výdavkov pre rok 2011 presvedčený, že takúto rezervu nieslo v nervóznej atmosfére, ktoMichal Kurťák obhajoval v celkovej výške 625 947 Eur ešte nepotrebuje, argumentoval. rú ste si mohli oživiť aj zo záznaenergetickú koncepciu mesta k jednotlivým stavbám a z roku Tým, že bol v rozpočte škrtnutý mu HNTV. MariánŠimkulič v zmysle VZN. IvanPajtašpripo- 2010 žiadal o vyčíslenie a zdoku- 600 tisícový úver, ktorý bol v komenul, prečo VZN o centrálnom mentovanie neoprávnených vý- lonke príjmy nahradený 800 tisívykurovaní v minulosti neplatilo davkov stavby Stavebné úpravy cami Eur (majú sa vrátiť zo štrukpre Lidl, Tesco, Kaufland či Hy- ZŠ na ulici Hrnčiarskej. Po tom, turálnych fondov), došlo k navýpernovu? Primátorka Jana Va- čo poslanec JozefBabjákv me- šeniu príjmov o 200 tisíc Eur. Naľováuviedla, že k VZN sa môžu ne už spomínaného poslanecké- vyše vo výdavkoch sa škrtlo 47 tiDvojica mužov vydávajúca sa vrátiť a prehodnotiť ho. Michal ho klubu (ku ktorému sa pripojili síc na činnosť mestského úradu. za pracovníkov elektrární, konBabinkonštatoval, že už je hoto com februára navštívila vá prípojka na napojenie novej VIC EPRIM ÁT ORKASNIN YĽUB OVREH ÁK OV ÁBUD EÚRAD OVAŤDOP OL UDNIA 84–ročného muža v Papíne bytovky. Ďalšími bodmi bolo zria s úmyslom odpísať stav elekdenie Mestskej rady a komisií. Po trickej energie. Mužovi zároveň diskusii, či má byť voľba verejná oznámili nedoplatok za elektrialebo tajná, sa k verejnejpriklo- PrimátorSninyŠtefanMilovčíknapolovičnýúväzoks účinnosťouod nilo 14 poslancov, 2 boli proti 25.februáravymenovalzazástupkyňuprimátoraĽubovREHÁKOVÚ. nu,ktorýchcelnamiesteuhradiťv hotovosti.Zoskrinev obýa 8 sa zdržali. Napokon boli za BližšienámaktualityposkytlahovorkyňamagistrátuZuzanaKrupa. Zástupkyňa Ľubov Reháková sa a členov komisií pri MsZ, plat zás- vačke vybral peňaženku s fičlenov rady schválení (za 18, proti 2, zdržali sa 4): Michal bude venovať predovšetkým ob- tupcu primátora je vo výške nančným obnosom 4 tisíc Eur, Kurťák, Jozef Babják, Juraj Vaňo, lasti zamestnanosti a sociálnych 2,24–násobku priemernej me- čím ukázal páchateľom miesto rómskej problematike sačnej mzdy v národnom hospo- s uloženými peniazmi. Tí dôMária Ce helská, An drej Se - vecí, manco, Michal Druga, Dušan a kultúre. Pracovná doba vicepri - dárstve. V prípade viceprimátorky chodcuvylákalipodzámienkou Sukovský, Ivan Hopta. Predse - mátorky je od 7.30 do 11.30 hod. je to 1,12–násobok. Zaujímali podpísaniadokladovo zaplatedom finančnej komisie je Jozef Kanceláriu má na 2. poschodí (pri sme sa aj o monitoring pracovnej ní von k autu, pričom jeden Babják, komisie správy majetku knižnici) MsÚ. Zmyslom tejto vyťaženosti na úrade v Snine. Ve - z páchateľovsavrátildodomu a podnikateľskej činnosti Dušan úpravy (polovičný úväzok) má byť denie mesta sa stotožňuje s tým, a peniaze z odhalenej skrýše Suk ovský, ko mi sie vý stav by, okrem finančnej úspory aj lepšie ž e o r g a n i z a č n á š t r u k t ú r a ukradol. Vyšetrovateľ OR PZ územné ho plá nu a ži votné ho a efektívnejšie pokrytie okruhu Mestského úradu v porovnaní Humennézačaltrestnéstíhanie prostredia Michal Babin, komi- vymedzených pracovných čin- s rovnako veľkými mestami je za zločin porušovania domovej sie školstva, mládeže a športu ností. V zmysle par. 2 Zásad úsporná a jeho pracovníci sú pri- slobody a zločin krádeže voči (jj) neznámemupáchateľovi.–AR– Alena Židová, komisie kultúry odmeňovania poslancov MsZ merane vyťažení.

Policajné správy

Prac ovn íc iúrad usúprim er an evyť až en í


4

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

7.3.2011

Sninaodkazuje,žesatešínakaždúnávštevu Na základe informácií o zvolaní súdnej rady na 8. marca do Sniny a vyjadrení ministerky spravodlivosti SR LucieŽitňanskej,ktorátentokrokvnímaakozlomyseľnosťa neúctuvočijejčlenom,reagujeajprimátormesta SninaIng.ŠtefanMILOVČÍK(nasnímke),ktorýjeodhodlanýurobiťmaximumprepohodliecelejdelegácie. „Ako pri má tor Sni ny by pro blém ne vi dím, pre to že tie nás už ne - mer šesťti síc ľu dí. Všetci zná ša me prí som bol sku točne ne rád, raz presvedči li, že ak ich niečo za ujme, ko ria cesto va nia bez ná lep ky „neúcti ak by sa po zornosť na vy le zú za tým aj na Lomnický štít. vé“. Ja, ako pri má tor jedné ho z väčších na še mesto, v kto rom ži - Rovna ko všetky ce loslo venské pe rio di - miest horné ho Zemplí na, cestu jem je me a na kto ré sme hr - ká a te le ví zie ma jú svo je re gio nálne niekoľkokrát me sačne do Bra ti sla vy dí, upria mi la ako na cieľ štá by aj u nás na vý chodnom Slo ven - kvô li rôznym ro ko va niam, po vinnostiam po li tic kých po tý čok. Prá ve na opak. Mô - sku,“ uvádza vo svo jej reakcii pri má tor sú vi sia cim s vý ko nom mo jej prá ce, žem pa ni mi nisterku Žitňanskú ubezpe - Šte fan Mi lovčík. „Ti sí ce ľu dí zo Sni ny a najmä kvô li sna hám na získa nie čiť, že u nás vieme vytvo riť podmienky a oko lia sú nú te ní hľa dať ob ži vu prostriedkov z euro fondov na rôzne pro pre rôzne ty py ro ko va ní a som si istý, že a cesto vať za prá cou nielen do Bra ti sla - jek ty pre roz voj nášho mesta. Veľmi ra Sni na do ká že plno hodnotne za bezpe čiť vy, ale aj do iných miest či kra jín. Žiaľ, di pre to pri ví ta me aj u nás v Sni ne všetko potrebné aj pre ro ko va nie súdnej je to rea li ta, kto rá tu vznik la po rozpa de každú vzácnu návšte vu z Bra ti sla vy,“ Zuz an aKrup a ra dy. V sa motnej vy so kej účas ti mé dií pod ni ku Vi horlat, kto rý za mestná val tak- do dal pri má tor Sni ny.

Š–AUTOS ERVIS – NAJLACNEJŠÍ l DenníkPravdadňa3.3.2011 uverejnil spotrebiteľský test v značkových servisoch Škoda, Renaulta Toyota.Spomedzinich najlacnejšie vyšiel Váš Š–Autoservisv Stropkove,a tos cenou len na úrovni 40% z ceny najdrahšíchservisov.Prečo? Ing. Ján Holub: Som presvedčený, že medzi najlacnejšie by patrili aj ostatné naše prevádzky, nielen v Stropkove, ale aj v Bardejove, Vranove, Humennom a Michalovciach. Rovnako som presvedčený, že ak by bol tento test robený aj v značkách VW a SEAT, patrili by sme k najlacnejším značkovým servisom na Slovensku. Je to preto, že sme nemali záujem v čase krízy zaťažovať peňaženky našich zákazníkov, ale ani znižovať počty zamestnancov, ak by sme zvýšili ceny. Tým, že máme takéto ceny, využívajú naše

služby aj veľké firmy s celoslovenskou pôsobnosťou, ale aj individuálni zákazníci pracujúci v ostatných mestách, ktorí prichádzajú na návštevy alebo na dovolenky do nášho regiónu. l Nemá tak nízka cena vplyv nakvalituslužieb? Ing. Ján Holub: Nie, práve na opak, týmito cenami sa nám po darilo udržať vysoký stupeň stabi li ty per so ná lu v servi soch a tým aj kvalitu ich práce. Kvali ta je u nás meraná certifikáciou a ana lý zou spo kojnosti zá kazníkov. V týchto parametroch patríme medzu popredné firmy na Slovensku. Dôležitým uka zovateľom je aj záruka mobility. Ak by sme pracovali nekvalitne, závadu mimo servisných prehlia dok by sme mu se li zapla tiť regresom. Za celý čas sme takýto náklad nemali.

l Dosiahli ste aj najnižšie nákladyv cenáchmateriálu. Ing. Ján Holub: V našich prevádzkach máme originálne ale aj neoriginálne diely. Záleží na zákazníkovi, aký diel si vyberie. Pochopiteľne, že kvalita originálnych dielov je neporovnateľná. Tým, že máme viac prevádzok, využívame množstevné rabaty, napr. cenu olejov sme stlačili až na úroveň internetového obchodu. To isté platí aj o ďalších dieloch. Zákazník má možnosť byť počas celej opravy pri aute, takže môže vidieť, aké úkony mu na aute robíme a aké diely a náplne pri oprave alebo prehliadke používame. l A čo konkurencia v neznačkovýchservisoch? Ing. Ján Holub: Domnievam sa, že ak by sa robili porovnania aj v neznačkových servisoch (a takéto prieskumy si robíme), aj tu

by sme boli lacnejší, ale hlavne kvalitnejší ako oni. Mnohokrát „garážisti“ operujú nižšou hodinovou sadzbou, ale pritom na opravu spotrebujú dvojnásobný čas, lebo nemajú kvalitné zariadenia, prípravky a nie sú na tieto činnosti vyškolení, teda experimentujú. Sú pre mňa nepochopiteľné rozhodnutia niektorých manažérov firiem, alebo majiteľov firiem – platcov DPH, že svoje vozidlá nechávajú opravovať práve v týchto servisoch a mnohokrát platia oveľa viac, ako by zaplatili u nás. Nekvalitná oprava sa potom nutne prejaví v nízkej cene pri predaji jazdeného vozidla. l Vyvozidlánielenservisujete, aleajpredávate. Ing. Ján Holub: Áno, sme značkovým predajcom vozidiel VW, Škoda a SEAT. Pokiaľ sa tý ka predaja, boli sme v počte predaných vozidiel v roku 2009 na úrovni roku 2008 a v roku 2010 sme zaznamenali pokles o 20%, ktorý je nižší ako pokles v regióne, kde pôsobíme. Chceme sa však v roku 2011 vrátiť na pôvodné čísla, aj preto, že sme v 20. roku od svojho vzniku. Kúpou automobilu VW, Škoda alebo SEAT v tomto roku budú zákazníci zaradení do losovania o nový automobil v akcii DVA ZA CENU JEDNÉHO a vý herca sa zúčastní našich osláv, kde si výhru prevezme. l Steaktívniajv predajijazdenýchvozidiel. Ing. Ján Holub: Áno, v minulom roku sme predali 223 takýchto áut a predaj stúpol medziročne o 10%. Garantujeme zákazníkom pri výkupe solídnu cenu a pri predaji 6–mesačnú záruku. Ponuku našich automobilov nájdete na našej internetovej stránke, kde sú aj ostatné aktuálne informácie. S majiteľom firmy Š–Autoservis Ing. Jánom Holubom sa zhováralaIng.M.Štefanovská.


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7. 3. 2011

MEDZINÁRODNÝ ROK CHÉMIE JE PREZENTÁCIOU DÔLEŽITOSTI CHÉMIE V ŽIVOTE JEDNOTLIVCA I SPOLOČNOSTI

Ché mia – náš ži vot, na ša bu dúcnosť

Hlavným zámerom činnosti Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR v rámci Medzinárodného roka chémie 2011 je prezentácia chémie, jej veľmi dobrých výsledkov a dôležitosti pre život jednotlivca a celej spoločnosti, v súlade s celosvetovo prijatým mottom: Chémia – náš život, naša budúcnosť. Aktivity slovenskej chémie a farmácie v priebehu roka Zväz pripravuje a koordinuje v spolupráci s členskými organizáciami Zväzu, so Slovenskou chemickou spoločnosťou, STU, SAV a inými inštitúciami, uviedol výkonný riaditeľ Nexis Fibers, a.s., Ing. Ján ČEMA (na snímke). Oficiálne otvore- prezentáciu a popularizáciu ché- rencie Chémia 2011 organizovanej v našich podmienkach v znamení n i e M e d z i n á - mie. V dňoch 12.– 14. apríla sa v Liptovskom Jáne. Počas roka realizácie veľmi významných r o d n é h o r o k u uskutoční Medzinárodný veľtrh bude Zväz organizačne, odborne investičných akcií. Po období konchémie sa usku- Carplast organizovaný spo- i finančne podporovať vybrané ak- solidácie sme odštartovali točnilo v dňoch 27. a 28. januára ločnosťou Incheba a Zväz chemic- tivity zamerané na študentov investičné zámery, ktoré by mali v centre Unesco v Pa rí ži. Vo kého a farmaceutického priemyslu a mládež – stredoškolskú odbornú nielen podporiť rast objemových februá ri bol Zväz aktívnym ako sprievodnú akciu usporiada činnosť, chemickú olympiádu ukazovateľov, ale i posilniť našu účastníkom konferencie spojenej piaty ročník podujatia Deň slo- a iné. Keďže Nexis Fibers, a.s. je pozíciu na trhu a priniesť svoje s pre zentá ciou prí le ži tostnej venskej chémie a farmácie, denný členom Zväzu chemického farma- ovocie nielen pre podnik ale i pre poštovej známky vydanej Sloven- program zasadnutia Prezídia či ceutického priemyslu SR a hlási - mesto Humenné. Samozrejme, že skou poštou. Na marec je pripra- konferencie na aktuálne témy. me sa k rodine chemikov, chceme v priebehu roka v rámci možností vené mimoriadne vydanie špe- V septembri sa uskutoční vo Vyso- aj my prispieť k objektívnej popula- budeme prezentovať plnenie nacializovaného časopisu ChemZi kých Tatrách 63. zjazd chemikov rizácii chémie. Nás teši fakt, že šich zámerov odbornej i laickej ve(Chemické zvesti) zamerané na a šiesty ročník trojdňovej konfe- medzinárodný rok chémie bude rejnosti. Ing. Ján Čema

S MATEJOM BABČÁKOM, DEKANOM RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI V HUMENNOM O JUBILEU A MEDZNÍ KOCH V ŽI VO TE

Najťažšie je rozlí šiť ra dosť zo ži vo ta a za ká za né ovo cie

Primátorka mesta Humenné Jana Vaľová 2. marca pozvala na Mestský úrad dekana rímsko–katolíckej farnosti Mateja BABČÁKA (na snímka), ktorý v Humennom pôsobí od roku 2004. Blahoželala mu k jeho šesťdesiatinám, ocenila jeho prácu a duchovnú pomoc, ktorú poskytuje občanom mesta. Zároveň ho poprosila aj o spoluprácu na poli sociálnej starostlivosti o chorých a duchovného pôsobenia medzi občanmi, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti. Životné jubileum je vždy príleži- sú vždy platné a ktoré ukazujú – Páči sa mi výpoveď: primera- som zo svojho tosťou nielen ho osláviť v kruhu v čom je pôvab a radosť zo živo- ne veku. Nuž, je pravda, že člo- jubilea veľké hapriateľov, známych a ľudí, ktorí ta. Alebo keď ostáva len konzu- vek už nemá toľko trpezlivosti, lo, čakal som, či v živote zanechajú stopu, ale aj mizmus a liberalizmus, tak je to niekedy je už aj mrzutý. Ale si ľudia spomezastaviť sa, a poobhliadnúť za potom len zakázané ovocie, kto- o tom je život. Niekedy slnko nú. A spomenuli svieti, inokedy hrmí, dodáva ju- si. Bol som milo cestou, ktorú prejdeme. Aké ré nakoniec človeka zničí. de kan s je mu prekvapený a som veľmi vďačný. medzníky v nich zažil náš jubilujú- Ste košickým rodákom, pôso- bi lu jú ci bili ste v Bardejove a v Prešo - príznačným humorným nadhľa- A keď pani primátorka myslí na ci duchovný pastier? – Keď sa pozerám do minulosti, ve. Už šesť rokov žijete v Hu - dom. Netajil ani potešenie z po- ľudí, ktorí majú jubileum, pozvala ma a rešpektovala aj moje podnemôžem nevidieť medzníky mennom. Ako sa Vám tu pracu- zornosti predstaviteľov mesta. – Ak majú o človeka záujem, mienky, tak si to o to viac cením. v súvislosti so spoločnosťou. Rok je a ako vidíte svoje „ovečky“? Anna Šimkuličová 1989 – už som pomaly začal ve- – Keď som sa dostal na Zemplín, vždy je to potešiteľné. Nerobil riť tomu, že „so Sovietskym zvä- videl som, že je tu už iná mentalizom na večné časy“. Niečo nové ta ľudí. To by ani nebolo zlé, ale prišlo aj keď som mal 17 rokov, niekedy mám dojem, že ide o ne bol to rok 1968. Vtedy sa tiež ná- zdravé sebavedomie. V čom sa to deje ukázali a akosi veľmi rýchlo odzrkadľuje? V tom, že každý upadli. Minulosť je vždy vzácna musí mať vždy pravdu, i keď je v tom, že sa človek môže z nej pravda mimo nás, alebo je to len poučiť a prehodnotiť veci. Život polovica pravdy. Niekedy je to sa síce nevráti, ale poučenie ťažké vysvetliť. Neviem čím to je. zostáva. Po osemdesiatomdevia- Či sa tu zbiehajú mentality tom roku nastal nový rozmach, z Poľska, Ukrajiny a Slovenska? nové nádeje. A priznám sa, že V tom dobrom by sa to mohlo i keď som mal vtedy už 39 rokov, obohacovať, ale ak sa to v tom až teraz vidím, koľko naivity zlom premieša, tak potom človek v tom bolo. Predovšetkým v tom, stojí ako blázon na križovatke. Ako sa cítite ako šesťdeže najťažšie je zmeniť vnútro človeka, ukázať mu hodnoty, ktoré siatnik?

UPOZORNENIE OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA POLICAJNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Pod vod ní ci využí va jú dô verči vosť obča nov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom po čase opätovne apeluje na občanov, najmä starších a osamelo žijúcich. V našom regióne sa pohybujú podozrivé osoby, ktorých konanie je nebezpečné. Zameriavajú sa najmä na túto vytipovanú skupinu dôverčivých ľudí, oslovujú ich podomovým predajom rôznych výrobkov alebo inou zámienkou (pracovník elektrární či plynární), odpútavajú ich pozornosť s cieľom okradnúť ich. Podvod níci pôsobia dôveryhodne a návštevy vykonávajú minimálne vo dvojiciach. Podľa zistených informácií sa pohybujú na osobných autách s evidenčnými značkami okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Upozorňujeme preto všetkých občanov, aby vzhľadom k svojej bezpečnosti a ochrane svojho majetku boli ostražití. Zamestnanci inštitúcií sú totiž pri návštevách domácností povinní preukazovať sa identifikačnými preukazmi. Pri akomkoľvek podozrení súvisiacom s uvedenými skutočnosťami informujte, prosím, políciu na tel. č. 158 alebo na najbližšom oddelení PZ. pplk. Mgr. Peter Leder, zástupca riaditeľa OR PZ Humenné

Medzi úspešné projekty Nadácie Pro Futura patrí rozdávanie potravinových balíkov pre chudobné rodiny, kde sú často obidvaja rodičia nezamestnaní. Pomoc patrí aj matkám, ktoré samy vychovávajú viacero detí. Tento projekt prebieha od decembra 2004. Do roku 2010 nadácia podpo rila potravinovými balíkmi v hodnote 10 až 15 Eur vyše 530 rodín. Väčšinou sa balíky odovzdávajú pre obyvateľov Sniny, ale snažíme sa pomôcť aj iným. Balíky vážia cca 10 kilogramov a obsahujú základné potraviny ako cestoviny, ryžu, strukoviny, cukor, múku, olej a konzervy (na snímke jedna z obdarovaných rodín). Pri tejto pomoci nadácia spolupracuje s oddelením sociálnych vecí Mestského úradu v Snine, ktoré pomáha pri výbere odkázaných. Aj v pondelok 28. februára navštívili nadáciu rodiny, aby si vyzdvihli trvanlivé potraviny. Myslíme si, že chudobní túto pomoc oceňujú, najmä teraz v čase rýchlo zdražujúcich potravín. Jozefína Obšitníková, zriaďovateľka Nadácie Pro Futura


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7.3.2011

ZMIZLIKLIMČÁK OV EOBR AZ Y

PROJEKTNAZBERNÝDVORSEPAROVANÉHOODPADUPODPÍSANÝ

Humenský rodák Mikuláš Klimčák pri príležitosti svojich 90. narodenín, ktoré v tomto roku oslávi, prezentuje svoje tvorbu vo viacerých slovenských mestách. Úlohy jej usporiadateľa a kurátora sa zhostil so svojou agentúrou Andrej Antonio Leca. Po výstave v trenčianskej synagóge boli jeho diela presunuté do galérií v Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom. Na moje veľké prekvapenie však niektoré diela už na týchto dvoch výstavách, ktoré aj v súčasnosti stále prebiehajú, nie sú vystavené. Keď som si to všimol, usporiadateľ ma presviedčal, že sa už na výstavu nezmestili, ale že sú bezpečne uložené, uviedol Mikuláš Klimčák a pokračoval: Keďže miesta na ich vystavenie bolo dostatok, takéto vysvetlenie som nepovažoval za uspokojivé. Až keď som trval na tom, že ich chcem vidieť, vysvitlo, že sa záhadne „stratili“. „Celý svoj život som zasvätil tvorbe pre slovenský ná rod, v ktorej dokumentujem jeho slávnu históriu,“ uvádza vo svojom vyhlásení Mikuláš Klimčák. „Nie som komerčne zameraný umelec, svoje diela takmer vôbec nepredávam z dôvodu, že chcem zachovať pohromade kolekciu, aby sa ňou mohli kochať aj budúce generácie. Som veľmi sklamaný a znechutený, že namiesto mojej ďalšej tvorby sa musím zaoberať jej rozkrádaním.“ (aš)

Životné prostredie je jedným z dôležitých atribútov, ktorý ovplyvňuje kvalitu života. Ľudí v Uličskej doline obklopuje nádh ern á prír od a, ktor ú pric hádzaj ú obdiv ov ať tis ícky návštevníkov z celej Európy.Aby toto územie ostalo naďalej zdravéa atraktívne,jepotrebnézachovaťjehočistotu. Aby okolie obcí neznečisťovali di- mysleli iba na seba a v rámci provoké skládky a Uličská dolina jektu sa aktívne do separácie odosta la na ďa lej je di neč ná pre padu zapoja aj všetky obce každého, kto tu žije, či sem za- Uličskej doliny. Veríme, že víta, rozhodli sa Uličania problé- aktívnou osvetovou činnosťou my s odpa dom riešiť. Po da li pomôže iniciatívnym Uličanom aj projekt na zriadenie zberného Správa Národného parku, ktorej dvo ra se pa ro va né ho od pa du vzhľad NP určite nie je ľav obci, ktorý bol Ministerstvom hostajný. Pred vedením obce stoživotného prostredia SR schvále- jí náročná úloha projekt v spoluný a podporený sumou 1 016 práci s občanmi zrealizovať, aby 985, 63 Eur. Zmluva medzi Mi- Uličská dolina a NP Poloniny nisterstvom životného prostredia b o li lá kadlom pre tu ristov SR a obcou Ulič bola podpísaná a návštevníkov, ale aj zdravým 28. februára, a tak môžno začať miestom pre život. s jeho realizáciou. Uličania neJánHolinka,starostaUliča

Jubilantjeznechutený

Zostan eUličskádol in ačist á?

NAZÁKLADEDOHODYMEDZIMESTOMA ÚRADOMPRÁCE,DETAŠOVANÝMPRACOVISKOM

Rozšírilimiestnuzamestnanosťo 22pracovníkov

Od prvého marca sninská samospráva na základe dohody s ÚPSVaR v Humennom získala príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. V rámci dohody o službách zamestnanosti na sninský Mestský úrad nastúpilo na dobu Rastislav víta svätého Cyrila určitú(od1.3.do1.11.2011)dvadsaťdvazamestnancov. a Metóda–textilnámaľba1985 Ide o uchádzačov o zamestna- z finančných prostriedkov mesta –ukradnutýobraz. nie evidovaných na ÚPSVaR – Snina. Celkovú cenu práce tvorí tašované pracovisko Snina, mzda zamestnanca, ktorá je vo FAŠIANGOVÉDOBRÉRADYPREDZÁBAVAMIA VESELICAMI de ktorí spĺňali podmienky – mladší výške minimálnej mzdy, t.j. 317 ako 25 rokov, alebo starší ako 50 Eur a odvody vo výške 34,95%, rokov, vedení v evidencii čo je 110,77 Eur. Pri ja tí za Fašiangy,dnessačastejšiezaužívapomenovanieprespolo- uchádzačov o zamestnanie mestnanci budú vykonávať práčenskéstretnutia„plesovásezóna“,takčitak,zábavysúešte (UOZ) najmenej 12 mesiacov ce pri zabezpečovaní letnej sev plnomprúde.A takjetosprávne,lebočloveksapotrebuje v posledných šestnástich mesia- zóny v RO Rybníky a pri prestretávať, porozprávať sa, v dlhotrvajúcich pochmúrnych coch. Výber bol vádzke športovej haly, ďalej ako zimných časoch aj rozveseliť. Keď nastane pôstne obdobie uskutočnený na rómske hliadky na Sídlisku I, pri a prídejar,dobrýhospodárbudemaťprácenadhlavu,abyna základe osob- admi nistra tívnej čin nos ti na zábavuaninepomyslel,predPopolcovoustredouajbasuponých pohovorov oddelení sociálnych vecí a rodichovajú. Nuž ale dovtedy treba využiť spoločenské príležiz okolo 40–tich ny, na oddelení finančnom a pri tostinadobrénaladeniesa.Dosvedčujútoajpríslovia„Víno, u c h á d z a č o v. ďalších prácach. (jj) ženy, muzika, potešia každého človeka“, alebo „Staré víno Podľa Jany DO S TA L IZE L E N ÚNAINTERNE TE a starípriateliasúvzácnedaryživota“,noa „starévíno,mlaM A K A J O V E J déženy,…“,aletojeužasio inýchradovánkach.Vínonieje (na snímke), vevoda a preto ho treba piť primerane, poháre dvíhať s úctou dúcej oddelenia Mesto Snina naplno rešpektuje a ajnazábaváchtrebazachovaťpatričnúdôstojnosť.Niena- sociálnych vecí a rodiny, počas darmo sa hovorí, že „Kto s mierou pije, ten dlho žije“, alebo prvých troch mesiacov bude po- zmenu zákona o slobodnom prís„Kto pije s mierou, ten dlho žije s Vierou“. Je dokázané, že skytnutý platobný príspevok tupe k informáciám, ktorý vstúpil jednafľašamôžeprispieťk dobrejnálade,aleuždvejumôžu z úradu vo výške 90% z celkovej do platnosti od 1. 1. 2011 a na pokaziť.Pretosadržtepätoravínnychprikázaní:Prvýpohár ceny práce, počas ďalších troch svojej internetovej stránke vytvojeliek,druhýpohárchutidáva,tretímyseľobveseľuje,štvrtý mesiacov 80% a počas ostatných rilo od začiatku priečinok dotancaverbuje.Alepozor!Piatypohára dosť,lebozajtrauž dvoch mesiacov vo výške 70%. s názvom „Zmluvy, faktúry, objednebudešmaťz tohovzácnehomokuradosť.Anton Jacina Posledný mesiac bude uhradený návky,“ kde začali zverejňovať né. Informácie podobného NAMARGOODH AL EN ÝCHŠAF ÁR EN ÍS PEN IAZMIDAŇ OV ÝCHPOPLATNÍK OV žiada druhu mesto Snina zverejňovalo už v uplySom 72–ročný dôchodca s nadpriemerným dôchodkom – 384 Eur. Nie je to veľa, ale dá sa z toho pri troche nulom roku, keď skromnosti slušne vyžiť. Viem, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí majú nižšie príjmy a musia z nich vyžiť. Pre- podľa prednostto považujem za poburujúce, že každá politická moc rozdáva niektorým svojim nenásytným ľuďom lukratívne ky úradu Jany R O S I Č O V E J miesta, ktoré im prinášajú rozprávkové príjmy a možnosti beztrestne rozdávať peniaze zo štátnej kasy. V ostatnom čase, vďaka médiám, vychádzajú na beztrestne sa míňajú štátne, teda naše peniaze, je (na snímke) boverejnosť prípady, nad ktorými sa rozum zastavuje. príkladom aj STV, ktorá je vysoko zadĺžená. Ale bý- lo uzavre tých Výstižným je prípad Teplárne Košice, kde sa gene- valému vedeniu to neprekážalo, aby dvom právnic- 2 3 0 z m l ú v , rálni riaditelia menia ako na bežiacom páse. Asi pre- kým firmám za niekoľkodňovú prácu vyplatilo 5 k 10. 1. 2011 bolo zaevidovaných to, že je to veľmi výhodné. Tak to je sociálna spra- a pol milióna Eur. A to z peňazí, ktoré sme naskla- 1621 faktúr so zdaniteľným plnením vodlivosť, po ktorej sa v novembri 1989 volalo? To dali z koncesionárskych poplatkov a našich daní. Je v roku 2010. K 1. marcu 2011 bolo je ono? Teraz sa na to hodí skôr Fuj, fuj, fuj! Zaují - skutočne najvyšší čas, aby sa skoncovalo so stra- na webovej stránke mesta Snina mavá situácia je aj v stratových železničných spo - níckymi nomináciami. Každá nastupujúca vláda sľu- zaevidovaných okolo 35 zmlúv, ločnostiach, kde generáli berú 10–12 tisíc eurové buje, že bude bojovať proti úplatkom, tunelovaniu, dohôd, dodatkov a mandátnych platy, pričom rušňovodiči, ktorí denne musia klientelizmu či korupcii. Žiaľ, vo väčšine ostáva len zmlúv, faktúr okolo 160 a obbezpečne previezť stovky ľudí alebo tisíce ton ma- pri sľuboch. Kedysi jeden múdry povedal, že každý jednávok okolo 58. Zverejňujú ich teriálu, dostávajú 700–750 Euro, a teraz sa ešte pri národ má takú vládu, akú si zaslúži. Preto sa pýtam: jednotlivé oddelenia a útvary (jj) tzv. „ozdravovaní“ hovorí aj o ich prepúšťaní. Ako Pane Bože, čím sme sa previnili? Július Szücs mestského úradu.

Víno,ženy,muzika,každéhopotešia

V súladesozákonom

P a n e B o ž e , č í m s m e s a p r e v i n i l i ?


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7. 3. 2011

BENEFIČNÉ PODUJATIE BAILANDO V HUMENNOM ROZTANCOVALO I POTEŠILO

Po moh li de saťročné mu Ma re ko vi

Me siac február je ob do bím ple sov a rôznych bá lov. Kaž dý si tú ži pokle be tiť či za tanco vať. Nieke dy však ple sy ma jú iný cha rak ter, napríklad po môcť tým, kto rí to potre bu jú. V priesto roch estrádnej sá ly Mestské ho kultúrne ho stre diska v Hu mennom sa 17. februá ra po po ludní usku točnil IV. roč ník ta nečné ho be ne fičné ho po du ja tia s názvom „Bailando“. OrganizujehožiackaradaStrednej narodils vážnymtelesnýmpostihnu- rývšakstojínemalépeniaze.Nabezdravotníckej školy v Humennom, tím, Downovym syndrómom, i mno- nefičnejakciibolavyhlásenákonečkde pre žiakov a učiteľov slovo po- hýmiďalšímiochoreniami.Mázase- násuma,ktorásavyzbierala.Boloto mocniejecudzie.Dušoutohtoroční- bou niekoľko vážnych operácií, no 370Eur.Marekai jehorodinupomoc ka boli Mgr. Slávka Kráľová a Mgr. napriek všetkej nepriazni osudu má ostatných ľudí veľmi potešili MiroslavaKráľová.Tentoroksazno- stálevľúdnesrdiečkoa chuťdoživo- a neubránilisaslzámvďaky.Pomávu spojili a nacvičili do zábavného ta.Naničsanesťažujea všetkotrpe- hať ľuďom, ktorí to ozaj potrebujú programu rôzne druhy tanečných zlivo znáša. Je rovnaký ako každé a nedokážutosami,bysamalostať choreografií ako cha–cha, foxtrot, či dieťav jehoveku.Ajonbynajradšej prioritou pre nás všetkých. Žiaci obľúbený hip–hop. V závere akcie vybehol von a bezstarostne sa hral. a učitelia zo Strednej zdravotníckej nechýbalo vyhlásenie kráľovnej Bohužiaľ,životmudocestyneustále školy v Humennom nech sú nám a kráľaplesu,činajlepšiehovystúpe- kladie prekážky. Jeho túžbou je bi- príkladom.Mareksatešíz bicyklovania.Tento ročník sa zameral na be- cyklovaťsa.A pretoBailandozbiera- nia,ostatníz dobrevykonanejpráce. nefíciuv prospechdesaťročnéhoMa- lo peniaze na zakúpenie špeciálne Dúfajme, že Bailando nám aj v burekaŠofrankaz Piskoroviec,ktorýsa upravenéhobicyklapreMareka,kto- dúcnostidokáže,akomálostačíurobiťprešťastiechoréhočloveka.PoďakovaniepatríNeinvestičnémufondu Sestrička i rodičovskej rade, všetkýmpriateľom. Lenka Varchoľaková/ag,jv,vm

Na benefičnej akcii Bailando vystúpiloosemtanečnýchpárov žiakovi učiteľov,abynielentaktopotešiliMarekaŠofranka.

MedzilaboreckýKlubdôchodcovtradičnenazačiatkurokaorganizujepresvojichčlenovposedenie.Navýročnejschôdzi19. februára zhodnoteniu celoročnej činnosti klubu predchádzalo vystúpenie folklórnehosúboruKamjana.Deväťdesiatdeväťčlenovs pozvanými hosťami – Ing. Ivanom Solejom, poslancom PSK a primátorom mesta,Ing.SlavomíromRusinkom,prednostomúradua Bc.Ivetou Gališinovou,riaditeľkouMsKSdiskutovalonatémyzoživotačlenov klubu.Programpokračovalvečeroua žrebovanímtomboly,dotanca a spevupozvalhrounaakordeónp.Dobda. (ar)

Základnáškolav Brekovemázasebouďalšíročníkobľúbeného karnevalu.Natanečnomparkete24.februárasaukázaliprincezné, rytieri,aleajšašo,futbalistaa mnohorozprávkovýchbytostí.Súčasťoukarnevaluboli,samozrejme,sladkébalíčkyprevšetkymasky a ako bonus, tombola so školskými pomôckami. Neodmysliteľnousúčasťoupodujatiabolopohostenie,alenajmäveselánáladavšetkýchzúčastnených. Mgr.MarcelaKoscelníková

Plesv nedeľupopoludní?Prečonie.Povedalismesiv našejSúkromnej Materskejškolev Snine.Podnázvom„Prvýplesrodičova detíSúkromnej MŠ“smehozrealizovali13.februára.Slávnostnýmprípitkoma príhovorom riaditeľky SMŠ Emy Leňkovej i primátora Sniny Štefana Milovčíka sme otvoriliplesovúzábavu.K plesupatríhudbaa o túsastaralDJAntonVass, o kultúrnuvložkuzasemladítanečnícizoSZUŠv Sninepodtaktovkou manželovBarančíkových.Medzipozvanýminechýbalinašimanželia,priatelia,príbuznía vzácnihostia,ktorýmpatrívďakaajzato,žeSMŠfunguje užpiatyroka nezostalaibaspomienkou.Detičkyšantili,chlapcivyobliekanív oblekoch,dievčencev krásnychšatičkáchsaaspoňnachvíľupriblížilinobleseozajstných„dospeláckych“bálov.Pripravenábolaajtombola, čokoládová fontána s ovocím, vystreľovacie konfety v podobe srdiečoka chytaniebublínz bublifuku. Michaela Andrejcová

Nemusí ísť o karneval v Benátkach či v Sao Paule, aby sme ho neprežívalirovnako.Zvlášť,akideo našemalédeťúrence.Opäťjeden čarovný zážitok v podobe škôlkárskeho karnevalu zažili deti z MaterskejškolynaTyršovejuliciv Humennom.Zodpovednesado prípravvložilivšetci.Rodičia,ktorídeťomnachystalikrásnemasky a rovnakoajdeti,ktorésaúlohyv maskehravozhostili.A taksa22. februáraroztancovalivšetciškôlkári.Asinajintenzívnejšietoprežívalinajmenší,lebotakútoparáduzažiliprvýkrátv živote.PodvedenímučiteľkyJanyDžatkovej,v podobedobrejvílyvpochodovalido triedy „veľkých kamarátov“ tigrík, víla, tanečnica, včielka či šašo. Každámaskabolaocenenásladkouodmenou,nonajcennejšiebudúurčitespomienkynamilépopoludnie.SrdečneďakujemezapodporuajnašejriaditeľkeAdriáneTovarňákovej. AnnaKomanová


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7. 3. 2011

Kar ne val pred prázd ni na mi Pre tí nedže rov Glee – za čí na me! Perinbaba ani tohto roku Kultový seriál Glee láme rekordy v sledovanosti. Na konte má

SVE TOZNÁ MY TE LE VÍZNY SE RI ÁL GLEE TE RAZ AJ V KNIŽNEJ PO DO BE!

množstvoprestížnychcien,medzinimiajZlatéglóbusyčisošky Emmy.TerazmôžumilovníciGleesledovaťosudytalentovaných stredoškolákovajv knihe.Dozvediasav nejvšetkoo osudochtalentovanýchstredoškolákov,o zakulisítvorbytelevíznehoseriálu, o obľúbenýchhrdinoch.Čitateľovčakáviacpríhoda zábavy. Glee je určený najmä tínedže- lepšia, vý ni močnejšia, ori gi rom. Na McKinleyho strednej nálnejšia. Jej rozhodnutie opráškole to vrie. Študentov rozde- šiť dávnu slávu Glee však naráľujú rozličné mimoškolské akti- ža na tvrdý odpor. V hre je totiž vity, ich vlastná hierarchia a ne - nielen prestíž športovcov, ale aj ľú tostné vzá jomné sú pe re nie. peniaze, o ktoré by ostatné kluNad spevákmi z Glee klubu su - by ne ra dy prišli. Do pa vu čín ve rénne ví ťa zia šarmantné intríg sa zamotávajú najväčší roztlieska vačky a futba listi. bojovníci – láska totiž nalomí aj Už–už to vyzerá, že súbor za- tých na za pá le nejších! Podľa nikne, keď do riaditeľne vtrhne seriálu tvorcov Ryana Murphydrzá, zato inteligentná a nada- ho, Bra da Falchu ka a Iana ná študentka. Rachel Berryová Brenna na pripra vu je vy da va je dcé ra dvoch otcov gayov. teľstvo Ikar pokra čo va nie Možno ju inšpiruje aj jej netra - s názvom Glee – zahraničná dičná rodina – túži byť čoraz výmena. Mária Lešková

VY BRA NÉ Z KNI HY RU DOL FA DO BIÁ ŠA TRIEDNI NEPRIATE LIA III

Šte fan Jablo nický – le kár vo vä ze ní

nesklamala žiakov ZŠ na Ulici 1. mája v Snine. V čase ich karnevalovýchprípravnasypala kopec čerstvého snehu a spolu s Mrázikom zmrazili všetky mláky a menšie vodné plochy.O čobolovonkuchladnejšie,o toteplejšiebolov telocvični, kde sa vo víre tanca zvŕtalimaskyodvýmyslusveta.Aj keď ich bolo oproti minulým rokom menej, neutrpela ich krása, farebnosť a nápaditosť.Porotazloženáz rodičov a učiteliek tie najzaujímavejšie odmenila hodnotnými vecnými cenami, na ktoré finančne prispela rodičovská rada.Tí,ktoríneuspelis maskou,skúš al išťastiev tomb ole. Vybláznen ie sa pri diskoték ov ých tón och na tanečnom parket e bol o príjemnou bodkou pred očak ávanýmijarnýmiprázdninami. Mgr. Jana Kostovčáková

Koľkokrívd,násiliaa poškodeniazdraviatubolopopáchaných!Somšťastný,žesanárodzobudila zrušívšetkykrivdy!PavolStrauss,27.11.1989:Smemocnejšínežčas,denníkz roku 1989,VSSS,Bratislava2005,str.154.Šťastena,ktorámadoposiaľjedinýrazpriviedlamedzi V roku 1954 sa stal primárom slovenských potomkov vo vtedajšej juhoslovanskej Vojvodine, mi priala dvojnásobne. Mal Otolarynologického oddelenia somšťastiejedinýa poslednýkrátsapozhováraťs básnickýmbardomPaľomBohušom. Vysvitlo, že študoval na Slovensku sa popri kariére primára krčného, pustení z väzenia, psychicky zrúte- (ORL – krčno–nosno–ušné) humedicínu a potom pôsobil ako le- ušného a nosného oddelenia usilo- ný lekár Štefan, nepoznával už ani menskej nemocnice MUDr. Štekár vo Vyšných Hágoch. Kým ho val hudobne povzniesť svoje oko- svojich rodičov, ktorí ho prišli spolu fan Jablonický (1919 – 1985), v päťdesiatych rokoch nezatkli lie. Ešte za života Paľo Bohuš (r. so strýkom a ujom vziať domov, ktorý v roku 1972 obhájil kandia neposadili do väzenia v Ilave. 1997 zomrel v nemocnici v Novom odháňal ich ako neznámych, mož- dátsku prácu Vplyv hluku na sluAko takzvaného „titovca“, jedného Sade) mi prezradil, že memoáre no z obáv o nich, o svoju rodinu, aj chový orgán. Počet postelí na z mnohých, ktorých súdili vo nielen existujú, ale že ich aj mieni o seba. Štátna bezpečnosť ho oddelení sa zvýšil na 20. Okrem veľkom kolektívnom a možno prekladať a vyjdú na Slovensku. odvliekla počas operácie, ktorú profesionálnej orientácie sa vei v menších procesoch. Pri Ibaže len čosi rok po smrti Bohuša, nesmel dokončiť. Ani sa rozlúčiť so noval aj činnosti v Kruhu priatehudby pri vtedajšom zmienke o väznici v Ilave som v októbri 1998, zomrel aj nádejný ženou, ktorá bývala o poschodie ľov zbystril pozornosť. Veď tam prekladateľ Sirácky. Zatiaľ na vyššie, stihol jej iba poslať hodinky Kultúrnom a spoločenskom strev päťdesiatych rokoch väznili aj podrobnej rekonštrukcii osudu a prsteň. Desať mesiacov potom disku v Humennom, kde patril iného lekára – môjho strýka Štefa- strýčka Štefina z päťdesiatych ro- nikto o ňom nič nevedel. Až po liste medzi prvých podporovateľov na Jablonického. Presné okolnosti kov, nevine uväzneného, ako mno- otca Jána prezidentovi, dostali myšlienky hudobných jarí a hujeho väznenia a odsúdenia som sa ho ďalších lekárov na Slovensku, správu, v ktorom väzení sa na- dobných jesení. Pri príležitosti už dávnejšie snažil vypátrať. Zo nemôžem dôkladne pracovať. Ča- chádza. Nečudo, že aj po pre- 150. výročia úmrtia Ludwiga van zatlačenej a umlčanej rodinnej pa- kám, že sa dostanem k archívom pustení z väzenia sa pokúsil ešte Beethovena bola v aule KaSS mäte, veď väzenie bolo takmer z Ústavu pamäti národa i súdnemu raz o samovraždu. Pravdepo- odhalená skladateľova busta. Bol absolútne tabu a dlho značným ri- procesu, k rozsudku a rehabili- dobne vyskočil z okna, keď nik ne- som šťastný, že som mohol zikom, najmä pri politicky motivo- tačnému rozhodnutiu. Súri ma k to- bol doma. Z druhého poschodia sa vzdať úctu a vďaku môjmu najbližšiemu a humenskému vaných odsúdeniach. Štefan pred mu aj Štefinova manželka, teta však nezabil, ani ťažko nezranil. literatúrou uprednostňoval hudbu, Viera; aj jej čas závratne letí. Zatiaľ Z knihy Triedni nepriatelia III publiku milovanému skladateľovi, hrával na omšiach na organe. ostávajú iba hmlisté fakty. Zatvorili vybral Marián Šimkulič uviedol Štefan Jablonický. (mš) Neskôr, po väzení, keď predtým ho za to, že začiatkom päťdesiaúspešne rozbehol medicínsku tych rokov ošetril ľudí, plánujúcich SÚŤAŽ O REGIONÁLNY VTIP POKRAČUJE a univerzitnú kariéru v hlavnom prejsť cez rieku Moravu do vtedy meste, ho „vyhnali“ zo západného slobodnejšieho Rakúska. Možno Slovenska na východné Sloven- sa im útek nepodaril, chytili ich Súťaž o Beľanskú sekeru 2011 – o regionálny vtip pokračuje sko. S tromi synmi, ktorí v šesťde - a oni vypovedali o lekárovi, ktorý ďalším súťažným ročníkom. Nastal čas plesov a fašiangov siatych a sedemdesiatych rokoch niekoho z nich ošetril? Alebo im a pretotí,čoplesajú,ajtí,čoneplesajú,nechpozornepočúvajú tiež vyštudovali medicínu, jeden poskytol nocľah vo fakultnej ne - vtipy,alebozaloviav pamätia spomenúsinanajlepšievtipy. v Bratislave a dvaja v Prahe, vytvo - mocnici? Proces s Alfonzom Autor súťaže Ing. Pavol Kapráľ môžu byť dobré, len bohužiaľ nerili rodinný komorný orchester Paulenom a spoločníkmi, medzi v spolupráci s Obecným úradom budú publikovateľné a teda aj a doma intenzívne muzicírovali. ktorými bol aj spomínaný MUDr. Belá nad Cirochou vyhlasujú v tejto súťaži neoceniteľné. VylúZaiste bol v repertoári aj Ludwig Štefan Jablonický bol procesom šestnásty ročník súťaže čené sú aj urážlivé a hanlivé vtipy. van Beethoven, ktorého Štefan s ľuďmi, ktorí vytvorili podmienky o najlepší (publikovateľný) pí- O umiestení v súťaží bude rozhostarší (lebo aj najstarší syn, chi- pre prípravu saleziánov na opuste - somne zaslaný vtip. Aj toho roku dovať porota – ale rozhodne sarurg, bol Štefan) miloval nie republiky. Členovia skupiny stá- sa súťaží o tri tradičné ceny mozrejme humor resp. čo a všestranne uprednostňoval. li pred Štátnym súdom v Bratislave a symboly súťaže – sekeru, najlepšia pointa – teda to posledZaiste nielen preto, že jeho ge- 20. a 21. júna 1952. Alfonz Paulen rozválku a bábovku a sa- né slovo vo vtipe – keď už nasleniálny miláčik účinkoval v Dolnej bol odsúdený za velezradu na 11 mozrejme aj finančné odmeny. duje a ďalej účinkuje len smiech Krupej, a tam aj zložil svoju skvelú rokov odňatia slobody, prepadnutie Okrem troch víťazných budú ako vzácny elixír života. Vtipy zaSonátu mesačného svitu. Bývalý majetku a stratu občianskych práv odmenené aj ďalšie vtipy až po sielajte do 15. marca 2011. V zale politický väzeň, ktorý sa za života na 10 rokov, MUDr. Štefan Jablo - desiate miesto. Súťaží sa o vtipy penej obálke s označením O Be už nedožil rehabilitácie, pretože nický dostal rok a pol. Možno sa napísané – teda v písomnej ľanskú sekeru 2011 na adresu: zomrel pred rokom 1989, bol donú - bude dať niečo zrekonštruovať aj forme, vtipy publikovateľné v novi - Ing. Pavol Kapráľ, Tajch 766/15, tený usadiť sa v Humennom, kde z neskutočnej scény, ako po pre- nách. Lebo neslušné vtipy síce 067 81 Belá nad Cirochou. (pk)

MUDr. Šte fan Jablo nický, CSc.

Už šestnásta Be ľanská se ke ra


9

- PODVIHORLAT OM -

Vyhral iste?

Aksteuviedli,žerománMartiny SolčanskejHazardjejejštvrtou knihou(Aprílovédievča,Očistec bláznov, Počkám tu na teba), ocitli ste sa v osudí o tri knihy vydavateľstva Ikar. Šťastie sa usmialo na Juraja Mauritza, 1. mája 1454, Humenné, Františka Kočiša,Třebíčska18,Humenné a Ľubomíru Kucerovú, Partizánska 32, Kamenica nad Cirochou. Knihy ich čakajú v redakciidokoncatýždňa.(mš)

PUBLICISTIKA

-

7.3.2011

NAJLEPŠÍROCK OV ÝFEST IVALNASLOV ENS KUROCKPODKAM EŇ OM

Líst k y sú už v pre d a ji

RockpodKameňomjenajlepšírockovýfestivalnaSlovensku.Takétohodnoteniemedzinárodnéhofestivaluv Snineznienajčastejšienamnohýchdiskusnýchfórach,uviedolriaditeľ Mestskéhokultúrnehoa osvetovéhostrediskav Snine,PhDr.DanielANDRÁŠKO(nasnímke). O festival prejavili záujem aj zahra- skupiny, ktoré, ak by sme použili prvých tisíc po 15 ničné hudobné portály a agentúry. športovú terminológiu, hrajú prvú Eur. Je možné si Fantastické referencie od skupín európsku ligu. Headlinermi tohto ich objednať na účinkujúcich na minulých ročníkoch ročníka budú skupiny Guano Apes, webovej stránke otvorili festivalu dvere do sveta Sonata Arctica, Die Happy, Inekafe, www.rockpodkaeurópskeho šoubiznisu. Záujem Divokej Bill, tiež bubeník Michael menom.sk. Prezahrať si v Snine 12. a 13. augusta Terrana. O profiloch jednotlivých dajnými miestami budú tiež Mestna Rybníkoch prejavili aj hudobné skupín, o ďalších účinkujúcich, ako ské kultúrne a osvetové stredisko i o vstupenkách a o predajných v Snine a Notárska kancelária FSVIHORLATSNINANASÚSTREDENÍV HUMENSKOMKAŠTIELI miestach a časoch budú organizá- JUDr. Ivety Bžánovej. Organizátori tori verejnosť postupne informovať. festivalu veria, že tento ročník sa V týchto dňoch sa už začal predaj vydarí rovnako ako tie predchádzaPhDr.DanielAndraško Folklórny súbor Vihorlat Snina 26. februára mal sústredenie vstupeniek, zatiaľ je v predpredaji júce. v humenskomkaštieli.Zúčastnilosaho42členovsúboru,ktoS KA T A R Í N OUHASPRO V OU,SPE V ÁČKOUHU MENSKÉHOPLESU rí nacvičovali nový tanec – rusínske „práčky“ v choreografii bývaléhosólistuPUĽS–uFrantiškaNovotného. Do stavania nového tanca sa veľmi dobre rozumela a spoločnou Hosťom trinásteho plesu mesta Humenného aktívne zapájala i vedúca FS Vi- prácou si zaspomínala aj na svoje bola speváčka Katka HASPROVÁ (na snímke). horlat Emília Vantarová, ktorá si bývalé profesionálne tanečnícke Prezentovala sa v blokoch so svojimi najznás bývalým kolegom z PUĽS–u časy. Tanec je prípravou na vystúmejšímipiesňami.Okremnichzaspievalaajnopenia v novej sezóne a najmä na vinku z muzikálu Báthoryčka, kde hrá a spieva REGIONÁLNASÚŤAŽFOLKLÓRU zahraničné zájazdy, ktoré sú pozihlavnúrolu(valternáciis KarinOlasovou). tívnou propagáciou regiónu, lebo Na otázku, či vie, že Alžbeta Báthoryová sa vydávala na v zahraničí je rusínska kultúra stáneďalekom hrade Čičva, či to, že humenský Juraj Druget Vihorlatskéosvetovéstredisko le žiadaná. Sústredenie zabezpebol jej zaťom, pokrútila hlavou. Svoju postavu v slovenskom v Humennom v spolupráci so čovalo Súkromné centrum voľnéSúkromným centrom voľného ho času Ptičie, v ktorom FS Vi- muzikáli na scéne Novej scény nám priblížila slovami: Mne sa páči, ako to časuPtičie25.februárausporia- horlat je jedným z najaktívnejších v muzikáli vymysleli, že Báthoryčka nie je zlá hneď od začiatku. Žije na samodali regionálnu súťaž hudobné- krúžkov. Folkloristi po sústredení te hradu v Čachticiach, manžel gróf František Nadasdy bol k nej tvrdý, chýbahofolklóru.Podujatiasazúčast- potešili svojím umením aj účastní- la jej láska. Prepadla čarovným silám a ani nevedela ako, dostala sa až k tomu zabíjaniu. Neverím veľmi tomu, čo sa píše, že zabila až šesťsto dievčat, nilo 111 detských i dospelých kov plesu v Kalnej Roztoke. AnnaŠimkuličová MiroslavKerekanič že sa kúpala v ich krvi, nezdá sa mi to reálne. spevákov z 31 škôl a 23 miest a obcí hornozemplínskeho re- OSUDMLADÝCHUTEČENCOVPONELEGÁLNOMPREKROČENÍHRAN IC E giónu. Účinkujúcich hodnotila odbornáporotav zloženíĽubomír Buraš, PaedDr. Alexander Fecura, Gejza Lakatoš a Viera Pre náš hraničný prechod s Ukrajinou v okrese Snina je okrem iného príznačné aj to, že je Behúnová, ktorá zároveň vybeperma nentne nelegálne prekračovaný imigrantmi. Naše kontrolné hliadky na hranici ich tu ralai postupujúcichnafestivaly Zempľin špiva a Spevy môjho najčastejšieprichytiapriprechádzaníkatastrovobcíZboj,NováSedlica,Uliča Ubľa. Čerstvým príkladom je 22. detašované pracovisko Snina. cov. V prvých dvoch mesiacoch rodu.V súťažispeváckychskupín na 1. mieste sa umiestnila február, kedy hliadka Oddelenia „Náš úrad postupuje v zmysle zá - 2011 už umiestnil úrad 10 MBS zo spevácka skupina Kacarka zo hraničnej kontroly PZ Ubľa v ran- kona o sociálno–právnej ochrane Somálska. Potom nasleduje Sniny pred speváckou skupi- ných hodinách zadržala štyroch detí a sociálnej kurately. Zákon umiestnenie v karanténnej časti nou ZŠ Koškovce. Na 10. roč- Somálčanov vo veku 14–15 ro- ich definuje ako maloleté bez DD a absolvovanie vstupnej leník festivalu rusínskej piesne kov, mladistvé osoby bez sprievo- sprievodu. V zmysle Občian- kárskej prehliadky. Maloletý je poSpevymôjhoroduzískalopo- du dospelých (MBS). Aký je osud sko–súdneho poriadku sa takéto tom ubytovaný a informovaný stup 28 účastník ov súťaže mladistvých cudzincov pri zadrža- deti odovzdávajú do zariadenia na o priamych možnostiach riešenia a na 17. ročník festivalu ľudo- ní kontrolnou hliadkou PZ nám výkon ústavnej starostlivosti – DS vzniknutej životnej situácie. Ako je vej piesne Zempľin špiva 24 objasnil Ing. Vladislav Kočan z re- Horné Orechové v Trenčíne, ako známe z doterajšej praxe,“ uvieferátu sociálno–právnej ochrany náhradné zariadenie DD v Medzi- dol Vladislav Kočan, „ani títo mlaspevákovľudovýchpiesní. Miroslav Kerekanič detí a sociálnej kurately ÚPSVaR, laborciach. V roku 2010 sninský diství sa na Slovensku dlho umiestnil do zariadenia na nezdržia. Slovensko je vo väčšine SLÁVNOSTNÁIMATRIK UL ÁC IABUD ÚC ICHPRVÁČ IK OV úrad výkon ústavnej starostlivosti 49 prípadov iba tranzitnou krajinou.“ MBS – 29 Somálčanov a 20 AfganJozefJenčík

Naprogram e rus ínskepráčky

Báthoryčkaniejezláhneďodzačiatku

NajlepšiaKac arka

Slov ens kojeibatranzitnoukraj in ou

Pô s ob iv échvíl ev škol e V stredu23.februárasav ZákladnejškolenauliciKomenské-

ho v Snine uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov zapísanýchdo1.ročníka–prijímaniedocechužiackeho. Napätie z dlho očakávanej chvíle podfarbený slávnostnými tónmi uvoľnila pestrá zmes tancov, v kto - bol veľmi pôsobivou chvíľou rých sa svojím budúcim kamará- a svedčili o tom samotné tváre de tom predstavili žiaci ŠKD a škol - tí. Nuž, a aká by to bola imatrikulá ských tanečných krúžkov. Riadi - cia bez skladania slávnostného teľka školy PaedDr. Anna Ferčá- sľubu? Čerství prváčikovia v ňom ková srdečne privítala deti a ich spoločne sľúbili, že budú vzorne rodičov, vyjadrila presvedčenie, že plniť školské povinnosti, poslúchať aj z týchto najmenších žiačikov sa svoje učiteľky a robiť česť svojej raz stanú úspešní riešitelia olym - škole, rodičom i mestu. Pamätný piád i ďalších súťaží či recitátori list im bude pripomínať túto básní. Malým prvákom popriala významnú chvíľu. Očká detí žiarili veľa radosti z učenia, a aby z nezabudnuteľných okamihov dobrými známkami robili radosť ešte dlho a domov odchádzali učiteľom aj rodičom. Samotný obdarení aj darčekmi či sladkými akt pasovania detí za školákov pochúťkami. LýdiaŠrenkelová

PasovanieprváčikovdožiackehocechunaZŠKomenskéhov Snine.


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 3. 2011

XI. CE NA MESTA HU MENNÉ V PLÁ VA NÍ

V humenských vodách 41 chemesáckych medailí

Minulú sobotu (26. 2.) patril humenský bazén XI. Cene mesta Humenné, plaveckým pretekom s medziná rodnou účasťou. Podujatia zaradeného v kalendári Slovenskej plaveckej federácie sa zúčastnilo rekordných 283 plavcov, ich výkony prišlo podporiť množstvo divákov a fanúšikov. Míting otvoril zástupca primátorky mesta Humenné Ing. arch. Andrej Semanco. Dvanásť slovenských a jeden maďarský klub sa pustilo do bojov, ktoré priniesli jedenásť historických rekordov mítingu. Tridsaťtri plavcov PK Chemes Humenné pod vedením predsedu klubu a zároveň riaditeľa pretekov Mariána Tomahogha si zo svojho materského bazénu vylovilo 15 zlatých, 15 strieborných a 11 bronzových medailí. DOSPELÍ: V tejto kategórii náš sek.). Juniorka Adriana Karnajová klub reprezentovala Valentína Šte- sa po zdra votných problé moch fanová, ktorá sa opäť preplávala znova dostáva do pohody, čo potvrk elite, čo potvrdila ziskom dvoch dila ziskom striebra na 100 m motý zlatých a šty roch strie borných me - lik (1:19,80 min.), keď premožiteľku dai lí. Osobné ma xi má si zlep ši la našla len v bývalej kolegyni Domiv jej ty pic kých krau lo vých disciplí - nike Levickej, ktorá (študijné dôvo nach na 100 m (1:02,88 min.) dy) prestúpila do ŠKP Košice. a 400 m (5:06,22 min.). STARŠÍ ŽIACI: Už viackrát spomíJUNIORI: Najlepším plavcom – naní „štyria mušketieri“ si akoby chemesákom v tejto kategórii je spravili vlastné preteky: z maxima 30 Martin Babjak, ktorý potvrdzu je medailí získali až 19… Ťažko svo je kva li ty už aj v za hra ni čí. hodnotiť, kto bol z nich najlepší. Ti V najsilnejšej konkurencii tohto mí- bor Hodbod je tréningovo najusitingu dokázal pri šiestich štartoch lovnejší a kvalitnými časmi zvíťazil vy bo jo vať zla tú, dve strie borné v disciplínach 50 m prsia (35,27 a dve bronzové medaily. Výborný sek.), 50 m motýlik (30,87 sek.) výsledok dosiahol v disciplíne 50 a 100 m prsia (1:18,44 min.), striebro m voľným spôsobom, keď sa po vyplával na 50 m voľným spôsobom prvýkrát v kariére dokázal vmestiť a 200 m polohové preteky. Filip Lepod hra ni cu 25 se kúnd (24,79 vický testoval výkonnosť v ôsmich marca 2011, (sk. 1.– 6.) o 10.00 hod.: Kamenica n/Cir. A – Snina B, Medzila borce – Z. Hámre, Klampo Hažín n/Cir. – Čierne, (sk. 7.– 12.) o 10.00 hod.: Topo ľovka – Belá n/Cir. B, Kamenica n/Cir. B – FUTBAL Košarovce, Tecák Vranov – Vranov D. l II. liga muži – 16. kolo, sobota 12. l V. liga muži – 16. kolo, sobota 12. marca 2011 o 14.30 hod.: Trebišov – marca 2011 o 14.00 hod.: Snina C – 1. HFC Humenné. Kolonica, o 16.00 hod.: Košarovce B – Myslina, o 17.00 hod.: Jasenov – Belá BASKETBAL l II. liga muži – 20. kolo, sobota 12. n/Cir. C, nedeľa 13. marca 2011 o 14.00 marca 2011: Bardejov – BK M.Basket Hu- hod.: Topoľovka B – Kamenica n/Cir. C. menné, nedeľa 13. marca 2011 o 11.00 Dlhé n/Cir. má voľno. l VI. liga muži – 12. kolo, sobota 12. hod.: 1. BK Humenné – Sabinov (ŠH). marca 2011 o 15.00 hod.: RedMills Pti HOKEJ čie – Kamienka, o 17.00 hod.: Snina D – l I. liga dorastenci – nadstavba 45. ko - SOŠT Humenné, nedeľa 13. marca lo, sobota 12. marca 2011: HOBA Brati - 2011 o 14.00 hod.: Medzilaborce B – slava – MHK Humenné, 46. kolo, nedeľa Klampo Hažín n/Cir. B, CSŠ sv. CaM Hu 13. marca 2011: Senica – MHK Humenné. menné – Lieskovec. l Žiaci, 9. a 7. roč. ŠHT – 26. kolo, so VOLEJBAL bota 12. marca 2011: Michalovce – l Extraliga, štvrťfinále – 2. zápas, MHK Humenné. streda 9. marca 2011: Stará Ľubovňa – STOLNÝ TENIS Chemes Humenné, sobota 12. marca l II. liga muži (sk. 1.– 7.) – 22. kolo, ne- 2011 o 18.00 hod.: Chemes Humenné – deľa 13. marca 2011 o 10.00 hod.: Va - Stará Ľubovňa. laliky – ŠKST Humenné. lI. liga (sk. Východ) juniori – 17. kolo, sol III. liga muži – 18. kolo, nedeľa 13. bota 12. marca 2011 od 11.00 hod.: Che marca 2011, (sk. 1.– 6.) o 10.00 hod.: Šar. mes Humenné B – Svidník (ZŠ SNP 1), PreMichaľany – Udavské, Bardejov B – Belá šov – Chemes Humenné A (dvojzápasy). n/Cir., o 14.00 hod.: Svidník B – Snina, l I. liga (sk. východ), starší žiaci – 8. (sk. 7.– 12.) o 10.00 hod.: Sabinov – kolo, nedeľa 13. marca 2011 od 9.00 ŠKST Humenné B, Bardejov C – Jabloň, hod.: Chemes Humenné A – St. Ľu o 14.00 hod.: ŠKP Prešov B – Vranov C. bovňa (ZŠ SNP 1), Chemes Humenné l IV. liga muži – 18. kolo, nedeľa 13. B – Vranov (ZŠ Laborecká, dvojzápasy).

Ka m z a šp orto m

štartoch, pričom vybojoval až sedem medailí, z toho štyri zlaté: 50 m voľ. sp. (28,17 sek.), 100 m voľ. sp. (1:03,58 min.), 100 m motýlik (1:10,77 min.) a 200 m polohové preteky (2:35,26 min.), dve strieborné: 100 m znak (1:10,52 min.) a 50 m motýlik (31,31 sek.) a jeden bronz: 100 m prsia (1:21,80 min.). Matej Micikáš, ako jediný, zaznamenal progres vo všetkých disciplínach, v ktorých štartoval, čím potvr dil na úvod sezóny výbornú formu. Premožiteľa nenašiel na 50 m znak (33,04 sek.) i na 100 m znak (1:10,14 min.), bronzovo dohmatol na 50 m prsia (36,96 sek.). Posledný z „mušketierov“ Adam Tóth síce na najvyšší stupeň tentokrát nedosiahol, ale striebro na 400 m voľ. sp. (5:01,93 min.), či bronzy na 100 m voľ. sp. a 200 m pol. preteky s najlepšími osobnými výkonmi uspokojili nielen jeho, ale aj trénera M. Tomahogha. Patrícia Chochoľá ková zanechala príjemný dojem v prsiarskych disciplínach, keď na 50 m trati obsadila nepopulárnu štvrtú pozíciu. Znakár Filip Firkaľ si prvýkrát zaplá val v ka te gó rii starších žiakov, v silnej konkurencii 100 m znak skončil siedmy. Barbora Serbinová si tiež dokázala vy bojovať dve magické siedme miesta – na 50 a 100 m znak, ale trénera Jána Pencáka potešila najmä osobnými maximami. MLADŠÍ ŽIACI: Príjemne prekvapil štartové pole a naplnil slová trénera Ing. Ladislava Láncoša plavec, ktorý sa zlepšuje z pretekov na preteky – Peter Semanco. V silnej konku rencii získal striebro na 50 m znak a bronz na 200 m pol. preteky. Vi liam Terkoš potešil striebrom na 100 m znak a bronzom na 100 m motýlik, ale aj krásnymi štvrtými miestami na 400 m voľ. sp., 50 m motýlik, či 200 m pol. preteky a naznačil, že o ňom v budúcnosti ešte môžeme počuť. Patrícia Koškovská, ktorá je v tejto kategórii už druhý rok, potešila ziskom bronzovej medaily na 100 m motýlik. Zo sestier Gribaničových bola úspešnejšia mladšia Daniela, na 50 m znak a 100 m motýlik vyplávala zhodne šieste miesta. Stanka v zna kárskom šprinte skončila siedma. Rovnako siedma doplávala aj Kristína Horvátová na 100 m motýlik a potvrdila stúpajúcu krivku výkonnosti. Diana Barnová a Katarína Miková umiestneniami v prvej dvadsiatke nesklamali.

Horný rad zľava: Filip Levický, Martin Babjak, dolný rad zľava: Adam Toth, Oliver Firkaľ, Lea Diničová, Tibor Hodbod a Matej Micikaš. NAJMLADŠÍ ŽIACI: Malým žralokom medzi humenskými rybičkami bol Oliver Firkaľ, ktorý až v troch disciplí nach dokázal siahnuť na najvyšší stupienok: 100 m znak, 50 a 100 m mo týlik, čím ukázal, že z neho môže vyrásť ešte veľká ryba. Alexandra Kušnírová pravidelne potvrdzuje svoj nesporný talent, v domácej vode ziskom striebra na 100 m prsia a bronzu na 100 m znak. Poslednou získanou medailou sa môže pochváliť talentovaná Lea Diničová. Bronzom na 50 m motýlik urobila obrovskú radosť sebe i trénerovi Ing. Zoltánovi Kirschnerovi. Tomáš Horvát získal štyri siedme miesta na 50 i 100 m znak a 50 i 100 m prsia. Umiestne niami v prvej desiatke sa môžu pochváliť Terezka Terifajová, Ale xandra Kučalová, či Natália Babjaková. Leo Al Ahdal, Vladko Babinčák, Kristína Gajdošová, Riško Latta, Artur Sándor síce ešte do poradia výrazne neprehovorili, ale poctivým prístupom napredujú. Organizátor umožnil štartovať aj plaveckým nádejam, ktoré ešte nemajú kvôli nízkemu veku svoju súťažnú kategóriu. Veľká nádej humenského plávania, super talent, Lenka Melničáková už v tomto veku dokázala zaplávať 100 m voľný spôsob krásnym štýlom za 1:45,00 min. a svoju rozplavbu so staršími rovesníčkami vyhrala o viac ako dĺžku bazéna. Do minika Kopčová rovnako bojovnými výkonmi potešila. Vyvolala úprimný úsmev na tvárach asi stovky divákov a ukázala smer, ktorým by sa mala uberať dnešná mládež. Za výborne zvládnuté podujatie patrí poďakovanie plavcom za do siahnuté výsledky a disciplínu, tré nerom za trpezlivú prácu a rodičom za podporu. Pánom Csontosovi a Levickému, ktorí sa venovali a tlmočili našim hosťom z Hajdúszo boszló v Maďarsku, zamestnancom SŠaRZ pod vedením Jána Ducka, mestu Humenné, ktoré nám vytvára optimálne tréningové podmienky, partnerovi CVČ – Dúha a v ne poslednom rade našim vzácnym sponzorom, bez ktorých by sme určite nevedeli fungovať na takej úrovni, ktorú nám závidí nejeden klub: Chemes, a. s., Tytex Slovakia, s. r. o., Müller Textiles Slovakia, s. r. o., Gri men, s. r. o. a PPaC, a. s. (lev)


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7.3.2011

Mestskéfutbal ov édeb at yo súč asnostii bud úcnosti… Prítomní boli najskôr oboznámení, že M. Tkáč, konateľ 1. HFC, s.r.o Humenné rokoval pár dní pred zasadnutím MsZ o humenskom futbale s A. Ernstom, prednostom MsÚ a tréner A. Čirák na rovnakú tému debatoval s J. Va ľovou, primátorkou mesta. Spomenuté bolo, že 1. HFC, s.r.o Humenné má podlžnosti voči mestu i na báze „verejnej“ (Soc. poisťovňa a pod.)… „Čo sa týka podlžností voči mestu, schválil sa splátkový kalendár do konca júna 2011, pričom uhradené ešte nie sú splátky za december 2010 a január 2011. Konateľ 1. HFC, s.r.o. mi prisľúbil, že tak 1. marcu 2011 učiní. Prebrali sme veci o činnosti klubu, jeho družstiev, najmä mládeže a nevynechali sme ani prevádzku štadióna. Konateľ 1. HFC, s.r.o. deklaroval, že by uvítal väčšie angažovanie sa mesta do futbalu, aby nestálo všetko iba na pleciach jedného sponzora, pričom naše debaty sa dotkli aj licencie, ktorú 1. HFC, s.r.o vlastní. Prioritné je, aby sa jarná časť sezóny 2010/2011 dohrala a od leta by sa futbal už riešil iným spôsobom. Schválená dotácia (pozn.: 28 000 €) bude uvoľnená až po uhradení podlžností,“ konštatoval prednosta A. Ernst. Na prvotnosť uhradenia doterajších mestských dlhov poukázal cez príklad v Trenčíne (hokej, mesto poskytlo dotáciu subjektu, ktorý mal veľké podlžnosti) aj poslanec Gregorovič. Poslanec Hopta: „Na spoločnom sedení sme sa dohodli, že pre futbal vyčleníme na polrok 2011 spolu 20 000 €, v dvoch splátkach, plus navýšime 8 000 €, z ktorých splatia mestu dlh. Treba si na rovinu povedať, že ak im nedáme nič, chlapci v jarnej časti ani nenastúpia, čo znamená koniec futbalu v Humennom.

ÚS ObFZ 25 - 10/11 Správ y zo zas adnut ia Rad y ObFZ, Výkonného výboru a OdbornýchkomisiíObFZHumenné, e–mail:futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk l Sekretariát:l oznamuječlenom a/ Výkonného výboru a predsedom OK, že zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 8. marca 2011 (utorok) o 15.30 hod. v priestoroch ObFZ; b/Rady, Vý konného výboru a predsedom OK, že zasadnutie Rady ObFZ sa uskutoční v Humennom dňa 10. marca 2011 (štvrtok) o 16.00 hod. v priestoroch futbalového štadióna; l žiada FK, aby zaslali poštou, resp. e–mail na ObFZ Humenné schválené uznesenie z členskej schôdze TJ, FK; vyzývaFK prekontrolovať platnosť registračných preukazov (RP). K výmene RP, ktoré stratili platnosť je potrebné zaslať na Matriku VsFZ Košice: a/ starý re gistračný preukaz b/ 1 x foto (pásové ho rozmeru) – vzadu napíšte meno a priezvisko c/ poštovú poukážku s úhradou 4 € za 1 RP (jedným šekom môžete uhradiť za viacej RP) varia bilný symbol: 30702 d/ v prípade, že údaje na starom RP sú nečitateľné je potrebné priložiť aj kópiu rodného listu; l oznamuje, že druhý blok prednášok

mládežníckych družstiev, aby bolo jasné, kde majú tie peniaze skončiť.“ Zástupca primátorky mesta O. Semanco: „Dotácia je v rámci rozpočtu už odhlasovaná, podmienky pre jej získanie sú stanovené. Klub nesmie Svojho času prebrali humenský aby bol futbal zachovaný a jeho mať žiadny dlh. Jarná časť sezóny futbal páni Tkáč a Voloch, dnes ho športová činnosť udržiavaná na potrvá do konca júna, chceme, aby zastupuje iba prvý menovaný, a pre- patričnej úrovni. Podporu hu- sa nevypadlo, muži, dorastenci ani brali futbal aj s dlhmi. Ten je dnes už menskému futbalu prisľúbili aj spon- žiaci, mesto robí všetko, aby klub funznížený, no nie celkom zmazaný, zori, podmienka však je, že klub goval. Verejne však prehlasujem, že takže je nelogické, aby mesto v lete nesmie byť súkromná s.r.o–čka, kde už nikdy nebudem hlasovať, aby do prebralo licenciu spolu aj s dlhami. mesto nemá kontrolu. Sľúbila som, súkromnej s.r.o–čky jednému človeku Ak chceme v meste futbal držať, prí- že sa budem o futbal zaujímať, a tak šli mestské peniaze a ten s nimi robil, padne zabezpečiť jeho fungovanie aj činím. Pri návšteve v Poľsku som čo chcel… Najtransparentnejšie je to sa istej úrovni, licencia je k tomu sa inšpirovala, že šport podporujú vtedy, keď má mesto kontrolný dosah, nutná, lebo ináč musí začať nový aj banky a ja už prísľub od jednej má tam aj svojich ľudí. Mesto šport klub od úplne najnižších súťažných mám. Vysoko si vážim pána Če- podporuje, futbal nevynímajúc, požiaposchodí. Treba futbal v jarnej časti mu, oslo vi la som pá na Droz da davky sú však stále vyššie a všetko sa sezóny podržať, čiastka schválenej i Štefanova. Pravidlá však musia schováva za rozvoj mládežníckeho dotácie by im na to mala stačiť, byť jasné, financovanie čisté.“ futbalu. Druhá strana prevzala na senesmieme však zabúdať na dlžoby Po sla nec Kurťák zo pa ko val ba záväzky – známe i neznáme a tie – a to voči mestu i verejným inštitú- nutnosť spla te nia dlžôb pred sa musia vysporiadať…“ ciám. Súčasne treba riešiť stav uvoľnením dotácie, poslanec Vaňo Uznesenia: l MsZ Humenné berie futbalu v meste, debatovať o jeho bol rovnakého názoru, pričom však na vedomie informáciu o rokovaniach budúcnosti, ktorá by mala od leta, zvýraznil potrebu súčasnej podpory a súčasnom stave zabezpečenia činpočnúc novou sezónou, začať po futbalu mestom, v opačnom prípade nosti futbalových družstiev (mládež novom.“ by hrozil činnosti družstiev v 1. HFC + seniori) 1. HFC Humenné a informáV tendenciách podmienky uvoľne- Humenné kolaps. Na margo témy „li- ciu 1. HFC, s.r.o Humenné v súvislosti nia schválenej dotácie pre 1. HFC, cencia“ sa vyjadril aj prednosta Ernst. so zabezpečením jarnej časti sezóny s.r.o Humenné až po vyrovnaní do- „Pri jednaní s pánom Tkáčom bolo 2010/2011: ZA 19 – PROTI 0 – terajších podlžností sa vyjadrila aj J. ním povedané, že licenciu mestu ZDRŽALI SA 0 (na hlasovaní chýbali: Vaľová, primátorka mesta. Potvrdila, odstúpi za symbolické 1 €.“ Cehelská, Ferko, Mňahončák, Mocák, že ak sa vyrovnajú doterajšie Poslanec Babják vyplatenie Sukovský). Schválené. podlžnosti, nič nebráni tomu, aby bo- podlžností konkretizoval. „Dotáciu l V prípade odstúpenia futbalovej la dotácia humenskému futbalu môžeme poskytnúť iba tomu, kto má licencie 1. HFC Humenné založeuvoľnená. Nejasnosťou ostávalo, či splnené záväzky voči mestu. Ak neja- nie neziskovej organizácie, resp. sa jedná iba o podlžnosti voči mestu ký zákon ukladá, že musí mať vyspo - obchodnej spoločnosti s väčšinoalebo aj verejných inštitúcií (Soc. riadané aj podlžnosti voči štátu, treba vou účasťou mesta na zabezpečepoisťovňa a pod.). Taktiež sa dotkla to konkrétne povedať… Podľa môjho nie zachovania futbalu v meste Hu aj budúcnosti futbalu. „V prípade vedomia máme postavené VZN–ko menné: ZA 11 (Andruchová, Babin, odstúpenia licencie 1. HFC, s.r.o Hu- tak, že sa týka iba mesta. Tému li- Capová, Druga, Fecura, Gavulič, menné mestu Humenné je cieľom cencie treba nechať na neskôr, dnes Gregorovič, Lopanič, Pajtáš, Sezaloženie neziskovej organizácie, je predmetom debaty dotácia, ktorú manco, Sinaj) – PROTI 2 (Hopta, resp. obchodnej spoločnosti s väčši - sme za istých podmienok voči 1. Kurťák) – ZDRŽAL SA 6 (Babják, novou účasťou mesta Humenné, HFC, s.r.o Humenné schválili, podo- Balintová, Barančíková, Petro, Va(mšk) školenia futbalových trénerov IV. C li - týkam však, že účelovo sa týka najmä ňo, Židová). Schválené. cencie sa uskutoční v Humennom dňa 25.– 27. marca 2011 v zasadačke Mestskej športovej haly (vchod vzadu) Fin ančná pom oc mesta Hum enné športu je už znám a. v Humennom v čase 9.00 – 17.00 hod., V mestskomrozpočtenarok2011jeuved en é,akáfin ančnáinjekinf: L. Mochnacký (0907 915 318). l Športovo–technická komisia: cia ktor ém u hum enském u športu pom ôž e. Konkrétne sa spom el vyzývafunkcionárov a/všetkých FK nulvol ejb al,futbal,ostatnéšportysamus iapridel en ífin ančných o vynaloženie maximálneho úsilia na prostriedkovnájsťv Kom is iiprekultúr u,športa soc iálnevec i. prípravu HP, aby sa semifinále pohára Volejbal je v súčasnosti šport, ktorý 28 000 €, pričom je podmienkou, že a jarná časť sezóny 2010/11 mohla za- robí mestu Humenné najväčšiu pozi- 1. HFC, s.r.o Humenné si musí plniť svo čať v stanovených termínoch; b/I. trie- tívnu reklamu. Zo strany VK Chemes je záväzky voči mestu, t. j. dodržať terdy dospelých pripraviť podmienky na Humenné prišla žiadosť o dotáciu. míny splátkového kalendára do 30. jú natáčanie videozáznamov v zmysle RS „Volejbalový klub žiadal mesto o dotá - na 2011 plus splniť ustanovenia VZN čl.6/g z domácich majstrovských stretnu- ciu pre mládežnícke družstvá o dotáciách. Vtedy bude čiastka futbatí od jarnej časti súťažného ročníka v čiastke 50 000 €. Vzhľadom na lovému klubu uvoľnená,“ konštatoval 2010/2011; l nariaďuje ŠK Runina možnosti mestského rozpočtu bola poslanec Jozef Babják. (mšk) nahlásiť do 23. marca 2011 miesto (HP), narvhnutá čiastka rovnaká, aká bola kde sa odohrajú všetky domáce schválená pred rokom, teda 33 000 €. majstrovské stretnutia v jarnej časti suť. Tá bola opäť schválená.“ Okrem toho Už dlhodobo najmä futbalový klub roč. 2010/11. Vybavenosť ihriska musí bola v rámci rozpočtu schválená aj spĺňať podmienky v zmysle RS čl.18. suma 10 000 € pre ostatné športy. apeluje na nutnosť výstavby ihriska l Komisiarozhodcov:l oznamuje Konkrétne čiastky sa budú deliť podľa s umelým trávnatým povrchom. Zdá že seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční vopred stanoveného kľúča v Komisii sa však, že tak skoro sa ho v Hu dňa 20. marca 2011 (nedeľa) o 8.30 pre kultúru, šport a sociálne veci. mennom nedočkajú. „Ihrisko s ume hod. (poplatok 3 €). Schválený rozpočet mesta Humenné lou trávou vôbec spomínané neboOBSADENIE R. DZ: l Semifinále na rok 2011 obsahoval aj športovú lo… V prvom rade treba mať pripraXXXI.PoháraNexisFibersa ObFZ– sekciu týkajúcu sa futbalu… „Situá - venú štúdiu na rekonštrukciu futbalo1. zápas, nedeľa 13. marca 2011 ciu v humenskom futbale sme mali vého štadióna, myslím si, že viacerí o 14.30 hod.: Ptičie – Ohradzany zmapovanú a došli sme k čiastke, kto - sme to mali vo svojom volebnom pro(Guľko – Barát, Gnip, DZ Josay), V. rú futbalový klub potrebuje, aby mohol grame. Nie je to úloha na rok 2011, Sitnica – Košarovce (K. Friga – odohrať jarnú časť súťaže, a to nielen, skôr na celé funkčné obdobie, aby Greško, Ginda, DZ Dub). čo sa týka A–mužstva seniorov, ale došlo k rekonštrukcii futbalového štaTent o priestor má vyhrad en ý najmä mládežníckych družstiev. dióna a ja predpokladám, že jej súObFZHum ennéa zodpov ed áza Navrhli sme úpravu rozpočtu, aby časťou bude aj plocha s umelou trájeh oobsah ov únáp lň. dotácia bola pre humenský futbal vou,“ dodal Jozef Babják. (mšk) Ajkeďpôv odnemedzibodmiprog ram uzas adnut iaMsZ(28.2.) neb ol a, na podnet Ondrej a Sem anca, zástupcu prim át orky mesta Hum enné, sa ako 17. bod rok ov an ia dos tal a aj „Ústna informác ia o pož iad avkách 1. HFC, s.r.o., prev ádzkov at eľ om futbal ov éh oštad ión aa futbal ov éh oklub u1.HFCHum enné“…

Hum enskádot ác iašportu(vol ejb al,futbal)znám a

„Umelátráva“v nedohľadne


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 3. 2011

S ANDREJOM ČIRÁKOM, TRÉNEROM 1. HFC HUMENNÉ, PRED JARNOU ČASŤOU HA LO VÉ FUTBA LO VÉ TUR NA JE ObFZ HU MENNÉ

Raz sa netré nu je, po tom nie je kde, či s kým… Teší tucet účastníkov, víťazmi Belá n/Cir. a Ľubiša

Akoby chcel byť 1. HFC Humenné slovenským unikátom. Po týždni zimnej prípravy prišlo dvanásťdňové „nútené“ voľno. Potom sa síce príprava „rozbehla“, no trénovalo iba šesť až osem futbalistov. Ak sa aj zišli, mohli využiť iba telocvičňu alebo posilňovňu, lebo počasie nedovolilo výjsť von a ihrisko s umelou trávou v Humennom je síce už dlhodobo žiadané, no stále mestom „nie je vyslyšané“. Až mesiac marec dal dohromady viac ako desať vekom seniorov. Debata s koučom Andrejom Čirákom tak bola všelijaká… O príprave… „Ako možno toto umelú trávu. Uvidíme, ako prechod zimné medzisúťažné obdobie na veľké ihrisko zvládneme.“ v humenskom ponímaní nazvať. O počtoch…„Viem ich naspamäť. Nie som si istý, či pojem príprava Po prerušení pauzy sme sa pravije ten správny. Čaká nás náročná delne schádzali brankári Brza, Maodveta a kamarát mi pred pár dňa- deja a Klamár, hráči Ljubarskij, mi dal otázku: „Andrej, keď sa vás bratia Šuľákovci, Dysko, Hreško, jar opýta, čo ste robili v zime, čo Koromház. Až postupne pribudli odpovieš?“ A ja dnes jednoducho Ondica, Sima, až neskôr pustilo odpovedať neviem… Len verím zranenie do záťaže Gogu, už máa dúfam, že aj v tejto ťažkej situácii, me v kádri aj Berjanidzeho, Miho ktorá v súčasnosti v Humennom ka. Študenti Jurov a Hrehovčík panuje, sa hráči zomknú, zabojujú. odtrénovali veľmi málo, je medzi Prípravné stretnutia boli spočiatku nami aj Brazílčan Fabio Paulino, z našej strany „čalamádou“ kádra, sme tomu radi, lebo nás je tým pákeď sme museli využívať aj do- dom viac. Spočiatko to však bola rastencov, lebo inak by sme ani hotová kalvária.“ Zatiaľstálenejasnenastúpili. Až posledný zápas ný je príchod poľskej dvojice Stas Loky Košice ukázal trochu naše niek–Konieczny. možnosti. Keď už sme v poli aspoň l 1.HFCHumennépredodvetou: z časti kompletní, máme istú kvali- Brza,Klamár,Madeja(?)–Dysko, tu. V globále však nie je veľmi čo za Berjanidze, Hreško, Pavol Šuľák, tri mesiace hodnotiť a rozoberať.“ Peter Šuľák, Jurov, Ondica, LjuO podmienkach…„V Humennom barskij, Mihok, Koromház, Hresú na futbal celkom kvalitné pod- hovčík,Goga,Sima,Paulino. mienky iba v lete. Hlavná i vedľajšia hracia plocha, plaváreň Bojo záchranu…„Najmä tí, ktorí a iné. V zime tu je však futbalový mali celú zimu hlavu schovanú život mŕtvy, k dispozícii všetkým v piesku, budú žiadať od nás výdružstvám je iba jedna telocvičňa, sledky. Tie chcem ako tréner sači ovál štadióna. Suchá zima nás mozrejme aj ja. Dúfam, že kavonku nepustila. Trénovať na tastrofálny osud nás nezastihne, „skostnatelom“ ihrisku je nemož- že v od ve te budeme úspešní né, o zdraví ani nehovorím. Doma a okolo Russlana Ljubarskeho sa sme boli v telocvični, na zápasy vytvorí kolektív bojovníkov, ktorí sme cestovali a opäť závideli iným doslova boj o holý život zvládnu.“ l Prípravné stretnutia (zima 2010/11): Michalovce (dorast) 0:0, Michalovce0:7,Prešov(dorast)1:5, 16. Trebišov–1.HFC(so,12.3.) Stropkov0:3,Barca/Košice1:2,Lu17. 1.HFC–St.Ľubovňa(so,19.3.) čenec0:3,Svidník1:1,Lok.Košice 18. Zvolen–1.HFC(ne,27.3.) 2:0,Medzilaborce1:0.Bilancia:225 19. 1.HFC–Poprad(so,2.4.) 6:21. Strelci: Goga 2, Hreško, Ha20. D.Ždaňa–1.HFC(ne,10.4.) muľák,Sima,Mihok.(mšk) 21. 1.HFC–Ružiná(so,16.4.) 22. Podbrezová–1.HFC(so,23.4.) 23. 1.HFC–Sp.N.Ves(str,27.4.) 24. B.BystricaB –1.HFC(ne,1.5.) Aj uplynulý týždeň sa v kádri 1. 25. 1.HFC–Vranov(so,7.5.) HFC Humenné udiali zmeny, na 26. PrešovB –1.HFC(ne,15.5.) obestrany.Humenskouposilousa 27. 1.HFC–Bardejov(so,21.5.) stalMarekMihok,20–ročnýľavono28. Lipany–1.HFC(so,28.5.) hýstredopoliarz MFKZemplínMi29. ŽilinaB –1.HFC(ne,5.6.) chalovce,ktorýdo1.HFCprišielna 30. 1.HFC–KošiceB (so,11.6.) hosťovanie. V jeseni odohral tento odchovanec prešovského futbalu JE SEŇ 2010/2011 zaA–čkoprvoligistuosemstretnutí Sp. Nová Ves 1510 1 4 26:16 31 (235minút).Opačnýmsmerom,teDolná Ždaňa 15 9 3 3 25:11 30 da z 1. HFC, sa pobral humenský Ružiná 15 7 6 2 29:19 27 odchovanec Michal Hamuľák. Po Podbrezová 15 8 2 5 22:12 26 tom,čov jesenihosťovalv prvoligoŽilina B 15 7 4 4 23:21 25 vom Lučenci sa upísal na prestup Bardejov 15 7 3 5 23:17 24 k susedomdo Vranova.(mšk) B. Bystrica B 15 6 5 4 19:13 23 Vranov 15 6 4 5 26:18 22 Lipany 15 5 4 6 18:15 19 Zvolen 15 6 1 8 14:16 19 l 1. HFC Humenné – Medzilaborce Košice B 15 5 3 7 18:25 18 1:0 (0:0).Gól:Mihok(11m).NatakPrešov jun. 15 5 2 8 21:24 17 mer úplnom blate „malej trávy“... Trebišov 15 5 2 8 10:22 17 1. HFC: Brza – Dysko, Berjanidze, HUMENNÉ 15 4 2 9 12:24 14 Hreško,Pa.Šuľák–Pe.Šuľák,OndiPoprad 15 3 4 8 16:25 13 ca, Ljubarskij, Mihok – Goga, Sima St. Ľubovňa 15 3 2 10 7:31 11 (Hrehovčík,Paulino).(mšk)

Jarná časť 2010/2011

Pohyby: Mihok – Hamuľák

Ge ne rálka 1:0

Počas dvoch prázdninových dní, v stredu (2. marca) a piatok (4. marca) patrila mestská športová hala mladým futbalistom z obcí humenského regiónu. Presný tucet družstiev sa zúčastnil turnajov, ktoré organizoval ObFZ Humenné. Oba turnaje rozhodovali Gnip a Greško. STREDA: l sku pina A: Jasenov dov; l o 3. miesto: Štich Hu– Štich Humenné 1:5 (P. Šuľak – menné–Papín2:6(Balog2–M. Miker 2, Lakatoš 2, Mackaľová); Horodník 3, Gabriš, Švab, OndiŠtich Humenné – Belá n/Cir. 1:9 ca);l finále: Belán/Cir.–Kameni(Harakaľ–M.Bednár6,Š.Kováč can/Cir.5:0(3:0),góly:M.Bednár 2, R. Kováč); Belá n/Cir. – Jase- 2,V.Burik,Š.Kováč,Rebič;l ocenov 1:0 (M. Bednár). Poradie: 1. není jednotlivci (na snímke, zľaBelá n/Cir. (10:1) 6, 2. Štich Hu- va): strelec–MartinBednár(Belá menné(6:10)3,3.Jasenov(1:6)0 n/Cir.) 9 gólov, hráč – Michal Hobodov; l skupina B: Papín – rodník(Papín),brankár–AlexanBaškovce 3:2 (M. Horodník 3 – der Burda (Kamenica n/Cir.); Ján Holp, A. Holp); Baškovce – l účastníci (poradie): 1. TJ SloKamenica n/Cir. 1:3 (vlastný – P. van Belá n/Cir.:M.Gnip,K.Suško Vasiľko,M.Čabák,F.Čabák);Ka- –M.Haburaj,V.Burik,D.Karľa,Š. menican/Cir.–Papín2:2(M.Ča- Kováč,M.Bednár,J.Gnip,R.Kobák,T.Čabák–Gabriš2).Poradie: váč, M. Rebič; 2. FK Kamenica 1. Kamenica n/Cir. (5:3) 4, 2. Pa- n/Cir.:A.Burda–M.Šepeľa,F.Čapín(5:4)4,3.Baškovce(3:6)0bo- bák, T. Čabák, M. Čabák, P. Lorenčík, P. Vasiľko, J. Balog,Š. Vasiľko, M. Rošák; 3. TJ Druž stevník Papín: M. Madej – M. Horodník, M. Šváb, T. Ondica, M. Gábriš, D. Paško, P. Procházka,V.Gojda,T.Kendereš, T. Hudák; 4. ŠK Štich Humenné: Ž. Štefaniková – M. Mackaľová, R. Miker, K. Harakaľ,M.Goroľ,R.Goroľ,Ľ:Maľar,R.Tokár,Ľ.Lakatoš,M.Balog, A. Havliček; 5. TJ Baškovce: F. Taňkoš – Ján Holp, S. Soták, Š. Taňkoš, A. Holp,Š.Fajčák,E.Taňkoš,Jozef Holp, J. Švec, M. Polačko; 6. TJ Jasenov: Marcinčák – J. Halajčík, R. Smolej, P: Šuľák, S.Bončík,P.Horvat,D.Bončík, M. Čabák, B. Bončík, M. Halajčík,L.Smolej. 4. ŠK Brestov: M. Ivančák – J. PIATOK: l skupina A: Ľubiša – Myslina4:2(Palašta3,J.Petko– Lojka,J.Hodor,P.Jevčák,D.CeŠatnik2),Myslina–Ptičie1:5(Šat- rula,Š.Icha;5.TJ Družstevník Luník–P.Rada3,Hajdučko,Behun), kačovce:D.Jakubov–J.Rudy,A. Ptičie–Ľubiša0:1(Palašta).Pora- Jalčák,R.Jalčák,M.Jašš,S.Badie:1.Ľubiša(5:2)6,2.Ptičie(5:2) čovčin, M. Sabol, K. Bačovčin; 6. 3,3.Myslina(3:9)0bodov;l sku - TJ Družstevník Myslina:S.Sivý,T. pina B: Lukačovce–Brestov0:2 Török,V.Sivý,J.Valkučák,M.Klič, (Lojka,Icha);Brestov–Dlhén/Cir. J.Kochma,A.Kocka,D.Šatník,E. 1:2(Icha–Mišenko2),Dlhén/Cir. Soročin,R.Porvažnik. Ceny odovzdávali František Ba–Lukačovce2:0(A.Kohút,Čopík). Poradie: Dlhé n/Cir. (4:1) 6, 2. zár (predseda ObFZ), Ladislav Brestov(3:2)3,3.Lukačovce(0:4) Mochnacký(sekretárObFZ),nad 0 bodov; l o 3. miesto: Ptičie – priebehom oboch turnajov dbal Brestov4:0(P.Rada2,N.Lancoš, Karol Maturkanič (KM ObFZ HuJ.Behun);l finále: Ľubiša–Dlhé menné).(mšk) n/Cir.4:3(2:1),góly:Palašta3, D.Krídla–Čopík,Krivjanský, Škutka; l ocenení jednotlivci (na snímke, zľava): hráč – Patrik Rada (Ptičie), strelec – KristiánPalašta(Ľubiša)7gólov,brankár–AdamKníž(Dlhé n/Cir.); l účastníci (poradie): 1. TJ Ľubiša: M. Petko, J. Petko,M.Šimko,M.Papaj,M. Mríz, T. Šepeľa, D. Krídla, T. Palašta,D.Morek;2.TJ Družstevník Dlhé n/Cir.:K.Dzurko, J.Krivjanský,M.Burda,D.Kohut,T. Škutka,A. Kníž,A. Kohut, M. Čopík, J. Mišenko, Ľ. Lučka, J. Štofík; 3. TJ Ptava NV Ptičie: M. Tkačin, T. Hajdučko,D.Horkulič,P.Rada,M. Tkačik, T. Lancoš, N. Lancoš, T.Rada,M.Bobaľa,J.Behun;


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 3. 2011

ŠKŠtichHum enné

Baškovce

Jas en ov

Pap ín

Bel án/Cir.

Kam en ic an/Cir.

Luk ač ovce

Ľub iš a

Myslin a

Ptič ie

Dlhén/Cir.

Brestov


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

ŠPORTOVÝRIADITEĽVKCHEMESHUMENNÉ,ING.JÁNGROS IAR,SLÁV IŠESŤDES IATKU

Dov ied olvol ejb alk poj mu„hum enskýšportčísl o1“ Rodákz Kolbasovamalv minulostiblízkok mnohýmšportom, aleo volejbalaninezavadil.AžpríchodnaSPŠCHv Humennom, kdesapostavilzakatedruv predmetochautomatizáciaa elektrotechnika(neskôručilajtelesnúvýchovu,čiobčianskuvýchovu) chcelosudovúzmenu,čoznamenalopríchodk volejbaluakotréner.Písalsavtedyrok1976…Prešliďalšiedvedesiatkyrokov, a vtedysapostavildočelaVKLindaChemesHumennév pozícii športového riaditeľa klubu. A táto funkcia mu ostala dodnes, keďregistrujemevovolejbalovomdianíVKChemesHumenné. Isteužviete,o komjereč.Ing.JánGrosiaroslávilšesťdesiate narodeniny.Stalosatak1.marca,v deň,ktorýjepodľagregoriánskehokalendárapresnešesťdesiatymv roku… Zaspomínajme na veci najdôleži - hlavičku VK Linda Chemes tejšie. Povedme zopár mien, a aj osamostatneniu volejbaopíšme niektoré z úspechov. lového klubu. Pri vedení voPoďme však pekne po poriadku… lejbalu v Humennom nebol „Súčasne s nástupom do za- sám, snahu pozdvihnúť tenmestnaniavSPŠCHHumennéma to šport mali aj Lauruský, hneďv septembriroku1976oslovil Dorko, či Topľanský. „Keď môjbývalýspolužiakMariánBrzy- sme začínali, mužský volejchcy s ponukou trénera družstva balvychádzalibazozložiek dievčatvovtedajšomvolejbalovom žiacia juniori.Tovšetkobez oddieli TJ Chemlon Humenné. jediného športového stre- Chvíle šťastia. Vľavo tréner Richard VlkoPrišlinamňacezškolskýšportový diska, či športovej triedy. linský a športový riaditeľ klubu Ján Grosiar. krúžok rovnakého zamerania, kto- Mojousnahou,čicieľomborý mi bol pridelený. Musel som si lo vybudovať v Humennom klub, bolo naplánované. Šancu dostávali vziať čas na rozmyslenie, lebo ktorýbypredstavovalbaštuhorné- vlastní odchovanci. Stále viac dávali s volejbalom som sa dovtedy ho Zemplína. Generálnemu spon- o sebe vedieť aj mládežnícke v žiadnejvážnejpodobenestretol.“ zorovi Chemes, a.s. som pre- družstvá. Tituly získali juniori, kadeti Od dvanástich rokov aktívne hrá- dostrelgenézu,konkrétnebolvte- i žiaci. Nebolo novinkou, že volejbaval stolný tenis a musel byť za ze - dy s volejbalom prepojený Stani- listi VK Chemes Humenné dostávali leným stolom aj dobrý, lebo o rok slavRehúš.Etapyvývojaklububo- pozvánky do slovenskej reprezentáneskôr prichádza v Lokomotíve lirozdelenénaobdobieštrnásťro- cie. „Každý,ktoniečozíska,nechce Humenné k mužskej zložke. Keď kov, prioritou neboli výsledky, ale padnúť späť. Ani my nie sme výnimkou, už dva roky sa snažíme mal šestnásť, odišiel študovať na naopakpevnáštruktúra.“ SPŠ Elektrotechnickú do Prešova, Logicky najviac pozornosti veno- krôčik po krôčiku preraziť aj na s čím súvisela aj zmena klubu vala verejnosť zložke mužov. Na medzinárodnomfóre.Tajnýmsnom (Štart Prešov), no aj stolnotenisový prelome tisícročí sa seniori snažili jeúčasťvoFinalfourMEVZA.Nie koniec kariéry. Od roku 1968 pre- preniknúť do prvej štvorky, káder je to však jednoduché, sú sezóny, šiel od zeleného stola na zelený bol miešaný – naši i cudzinci, Slo- keďsadaríviac,v inejmenej.Máme trávnik. Krátko ho v družstve dorastu váci i legionári. „Hlavným cieľom užsvojestálemenonaSlovensku, viedol známy tréner Melko. Veľa práce v klube bola výchova radibysmepreraziliajv zahraničí. futbalového šťastia však nemal, le- a neskôr uplatnenie vlastných Úspechytešia,smenanehrdí,určibo svalový „koňar“ znamenal núte - odchovancov, ale nechceli sme te by však neboli a volejbal ako ný až polročný oddych od športu. dopustiť, aby mužská extraliga šport číslo jeden v Humennom A to bol koniec aktívnej kariéry stratila na úrovni. Muži sú stále taktiež,akbyneboloveľképochošportovca. „Ešte tu bol jeden po- vrcholom pyramídy a mladí vo- penie zo strany generálneho kus o comeback, keď ma na VŠT lejbalistisamajúodkohoučiť,na- reklamného partnera, akciovej Košicezlanárilik basketbalu.Opäť beraťmotiváciu,cieľ.Konkurencia spoločnostiChemesHumenné.“ Vo funkcionárskom fóre bol bývšak zranenie, tentokrát silný vý- extraligy bola značná, spočiatku rončlenkaa mesiacsadrananohe smesatakmuseliobzeraťpoposi- va lým spo lupra covní kom Ing. znamenalikoniecmôjhošportové- lách. Mali sme v tomto smere Jána Grosiara napríklad aj Ing. J. hoúčinkovania.“ šťastnú ruku, takmer každý volej- Mauritz, dnes sú nimi Ing. S. ReAž prišiel spomínaný nástup do balista,ktorývtedydoHumenného húš, predseda Správnej rady VK pracovného pomeru školy, kde sa prišiel, odviedol klubu kvalitné Chemes Humenné, či jej členovia objavil volejbal. Od roku 1977 ab- služby. Spomenúť môžem mená Ing. P. Babjak, Mgr. J. Molnár ml., solvoval trénerský kurz, postupne ako Zentko, Mosorjak, Hronec, v Dozornej rade Ing. Gavaľa, Bc. kvalifikačne stúpal, pričom tré - vrátili sa odchovanci Šalata, Ne- D. Molnár, Ing. Hirjaková… nerskú „dvojku“ študoval napr. aj benführ,Huba,neskôrprišliBeňa, Ku krásnemu životnému jubileu s Ľ. Halandom, terajším prezi - Matta, z ukrajinskej anabázy Osi- želá oslávencovi pevné zdravie, dentom SVF. Celú tú dobu z lavič - pov.Spolupracovalismeajs VKP, veľa šťastia a mnoho dní volejbaloky viedol humenské mladé vo - už spomínaní odchovanci došli vej radosti aj MariánŠkuba lejbalistky (kadetky, juniorky). z Bratislavy, neskôr hrali u nás aj „Spomenúť môžem Ľubicu Kudlí- ichmladíci,napríkladajMartinNekovú, ktorá bola reprezentantkou mec, dnes slovenský top volejbaČSFRa neskôrprofesionálnouvo- lista.“Presne v tých časoch sa za lejbalistkou, Alenu Zburovú, sú- čalo konsolidovať aj fanúškovské časnú hráčku Schwechat Viedeň, jadro. Atmosféra v telocvični Gym Renátu Lehockú, Luciu Spodníko- názia bola takmer vždy búrlivá. vú,ktoráhralazaDoprastavBrati- Volejbal si v Humennom budoval slava…“ Kariéra Jána Grosiara stále lepšie a lepšie meno, získaval ako trénera trvala do roku 1996. si priazeň športovej verejnosti. Najskôr to bola úroveň regiónu, Prišli pr vé me dai ly, his to ric ké s juniorkami postúpil do I. ligy. striebro, potom bronz, v sezóne A postupne práve v tomto období 2007/2008 po prvýkrát mužský titul. prichádza na povrch aj funkcio - To už volejbalisti hrali v mestskej nárčenie, lebo sa stáva predse - športovej hale. Rátalo sa aj striebro, dom Volejbalového oddielu v rámci opäť zisk titulu (2009/2010), medziTJ Chemes Humenné, neskôr do - tým víťazstvá v Slovenskom pohári. chádza k premenovaniu klubu pod Tím seniorov sa obmieňal tak, ako

-

7.3.2011

MLÁDEŽNÍCKYVOLEJBALOVÝSERVIS JUNIORI: ChemesHumennéA – Chemes Humenné B 3:0 (13,12,15) a 3:0 (18,17,18). Chemes A: Gurňák, Kuruc, Vaňko, Peleščák, Kozák, Bočkay, Antolčík, Leškanič, Hirjak, Hakoš. Tréner: R. Vlkolinský. Chemes B: Karško, Varšo, Šimeček, Káva, Šimko, Boldy, Skyba. Tréner: M. Meriač. KADETI: ChemesHumennéA –St. Ľubovňa 3:0 (11,8,19) a 3:0 (8,15,12). Chemes A: Kasperkevič, P. Dacej, Pavlík, Cerula, Majerník, Burda, libero Gergeľ (Andiľ, Sterčo, Dobrančin). Tréner: M. Meriač. ChemesHumennéB –Vranov0:3a 0:3.

VýjazdfanklubuVKChemes

V stredu 9. marca 2011 odohrá VK Chemes Humenné svoj zápas štvrťfinále v St. Ľubovni. Fanklub chemesákov organizuje výjazd. Odchod: o 15.30hod.(parkovisko pred Tatra bankou). Cena: 5€. Inf.: 0915 513 820 (Vladimír Chalupka) resp. www.ultrashumenne.7x.cz

HUMENSKÉŠTICHÁRKYV UŽHORODE

Re m íz aajbezbrankárky Štichárky vycestovali 26. fe-

bruáradoukrajinskéhoUžhorodu na priateľský futbalový zápas,alenahranicidosťnešťastná záležitosť (neplatný pas) spôsobila, že naša brankárka nemohla prekročiť východnú hranicu. Humenčanky náhradnúbrankárkunem al i… Súper nás privítal v novootvorenej viacúčelovej športovej hale „Zidane“ (po francúzskom futbalistovi Zinedine Zidanovi, otváral ju bývalý skokan o žrdi a ukrajinský minister športu Sergej Bubka), ktorá má dve hracie plochy (palubovka i umelá tráva) a plavecký bazén. Dievčatá ŠK Štich aj bez dôležitého článku mali hernú prevahu, no doplácali na chyby náhradníčky medzi žrďami. Polčas však zvládli vo svoj prospech – 3:2. V úvode II. polčasu domáce stav otočili. Humenčanky sa predviedli peknou technickou hrou, ktorá funkcionárov užhorodského ženského futbalu očarila. Hviezdou stretnutia bola Komariková, ktorá skórovala hneď štyrikrát. Víťazný gól však nepadol na žiadnej strane. Naše dievčatá sa zaskveli aj v ukrajinskej televízii, ktorej poskytli rozhovory. Zástupcovia klubov sa dohodli na ďalšej spolupráci aj na poli „veľkého“ ženského futbalu. PavolČečko


15 - POD VIHORLAT OM EXTRAL IG A,ŠTVRŤFIN ÁL E–1.ZÁPAS

Chem esHum enné–St.Ľubovňa3:0

ŠPORT

-

7.3.2011

STOLNOT EN IS OV ÉSÚŤ AŽ E–VsSTZ,ObSTZ

l II. LIGA, 21. kolo (sk. 1.–7.): ŠKST Kamenican/Cir.A 17 10 2 5 162:144 39 17 6 6 5 159:147 35 Humenné–Svidník9:9,D. Stoják 3,5, Z.Hámre D. Fink 3, I. Serbák 2,5; Mokrance – Medzilaborce 17 8 1 8 157:149 34 (25:17,25:15,25:16)–séria1:0 Stadex Košice 8:10, Krompachy – Mi- Hažínn/Cir. 17 8 0 9 158:148 33 Derby malo jednoznačný priebeh, Priebeh–I:8:5, 16:11, 21:14 (21 min., chalovce B 10:8, Valaliky mali voľno; chemesáci hrali toľko, čo potrebovali. chyby 5:12); II: 8:6, 16:12, 21:14 (23, StadexKošice 20 20 0 0 266:94 60 Belán/Cir.B 17 7 2 8 141:165 33 Košarovce 17 7 2 8 158:148 33 Vedenia sa ujal súper a držal ho do 7:8); III:8:4, 16:10, 21:13 (22, 7:8). Svidník 20 14 3 3 225:13551 17 8 0 9 169:137 33 3:4, pri servise Javorčíka nastal obrat Chemes:Javorčík 9, Kríž 7, M. Hriňák MichalovceB 20 14 2 4 238:12250 Topoľovka (6:4). Hostia veľmi chybovali a pri dru- 9, Kašper 5, Sukochev 3, Jakubov 13 – ŠKSTHumenné 20 11 3 6 210:15045 TecákVranov 17 5 4 8 145:161 31 17 6 2 9 138:168 31 hom technickom tajme (16:11) mali na libero Vajda (M. Hudák 1, Leškanič 2, Valaliky 19 11 0 8 180:16041 VranovD konte až 10 nepresností. V závere se - Biľ, R. Mizerák 1). Tréner: Richard Vlko- Mokrance 20 8 2 10 176:18438 Kamenican/Cir.B 17 1 1 15 84:222 20 tu hrali už M. Hudák, Biľ i Leškanič, linský. VKM:Polóny 7, Fecko 7, T. Lam- Krompachy 20 8 0 12 151:20736 l V. LIGA, 15. kolo: Belán/Cir.B – ktorý využil prvý setbal. Aj v II. sete part 5, R. Németh 5, S. Lampart 1, P. Hu- (sk. 8.–14.): V. Kapušany – Slov. Ves 8:10, Snina C 8:10 (predohrávka, viedli hostia (2:4), opäť však pri poda- dák 2 – libero Haky (Rusiňák, Trenčík, Levoča – ŠKP Prešov 5:13, Lok. Košice 4.3.2011), M. Bednár 3, M. Hašuľ st. ní Javorčíka došlo k obratu. Tento hu - Kseňák 1). Tréner: Ján Senko. Esá:7:2 B – VD Prešov 9:9, Vranov B mal voľno. 2, J. Bednár 2, I. Hašuľ 1 – M. Koscemenský smečiar bodoval troma esami (Javorčík 4, Jakubov, Sukochev, M. Hril III. LIGA, 17. kolo (sk. 1.–6.): Sni- lanský 2,5, J. Kopáč 2,5, D. Kontuľ v rade (17:12 –19:12), set ukončili dva ňák); pokazenýservis:13:9; bodypo na–Šar.Michaľany7:11,Š. Štuň 3, 2,5, R. Bogner 2,5; Kamenican/Cir.C bloky Kríža. Tretie dejstvo chytili do blokoch:5:5 (Kríž 2, Sukochev, Kašper, J. Jelo 2, Pa. Paulík 2; Belán/Cir.– – Košarovce B 7:11 (predohrávka, rúk smečiari M. Hriňák – Javorčík a do Jakubov). R: Tiňo, Servický. D: 520. Udavské3:15,Vozár 1, Dráb 1, Bu- 4.3.2011), J. Sojčák 3,5, Nitkulinec 3,5 stavu 7:2 bodovali za chemesákov iba Hracíčas:72 min. (mšk) rík 1 – Maroš Gajdoš 4,5, D. Gajdoš – P. Kaňuk 3,5, Korba 3,5, Turčík 2, oni. Súper stiahol na 12:9, to však st. 4,5, Bajcura 4,5, J. Gajdoš 1, M. Kaňuk ml. 2; Dlhén/Cir.–Topobolo maximum. Divákov roztlieskali Výsledky: VKP Bratislava – Nitra Chomča 0,5; Bardejov B – Svidník B ľovkaB 7:11, Ma. Kohút 2,5, Dzurirybička i ulievka prstami Jakubova, 3:0 (12,18,19) – séria 1:0, Svidník – 17:1; (sk. 7.–12.): ŠKSTHumennéB kanin 2, S. Kohút 1,5, Polačko 1 – ktoré skončili bodmi. Jasný zápas. STU Bratislava 3:1 (–18,19, 18,21) –ŠKPPrešovB 8:10,Pe. Novák 3, Šram 4,5, Miro Gajdoš 3, M. Čurlej Che me sá ci vstú pi li do play–off – séria 1:0, Trenčín – Myjava 1:3 M. Michalčo 3, Š. Treščák 1, M. 1,5, Magura 1, Balogáč ml. 1; Mysli(21,–20,–17,–19) – séria 0:1. s načierno odfarbenými vlasmi. Krajňák 1; Jabloň–VranovC 11:7, na–Jasenov4:14,Telepun 1, Forró Židzik 4,5, E. Demčák 4,5, Paulišin 2; 1, Trebišovský 1, Mi. Kohút – Krokker PRÍPRAVNÝ FUTBAL Bardejov C – Sabinov 9:9. 4,5, Barnišin 4,5, D. Gajdoš ml. 3,5, 17 16 0 1 243:63 49 Š. Mastiľák 1,5; Kolonicamala voľno. l Snina – Jasenov 2:2 (1:1), L. Chalčák, Ondáč, V. Tkáč. FK: Čokina – Udavské Bednár 2 – Horanič, vlastný. MFK: M. Piňko, Frajtko, R. Gabria, Majzer – Ga - Šar.Michaľany 17 15 1 1 207:99 48 SninaC 14 12 0 2172:80 38 17 11 0 6 179:127 39 Jasenov Mucha – J. Kopáč, F. Hanc, J. Lukáč, bák, Mydla, A. Šalata, Kocan – Ľ. Pida- Snina 13 12 0 1153:81 37 BardejovB 17 8 2 7 167:139 35 nič, A. Fe dorko (Capca ra, Gadžo, Max) Haburaj – Jankaj, R. Tomčák, T. PavliKošarovceB 13 8 1 4138:96 30 17 8 1 8 140:166 34 Belán/Cir.C l Kamenica n/Cir. – 1. HFC Hu- SvidníkB 13 7 0 6114:120 27 na, Červeňák – L. Bednár, M. Pčola (E. Belán/Cir. 17 5 4 8 133:173 31 Myslina 13 5 2 6110:124 25 Hanc, Halagan). TJ: Behún – L. Goga, menné (dor.) 5:4 (0:2), Baláž 3, S. 14 4 0 10108:144 22 Chalupka, Albičuk, Firkaľ – T. Goga, Hamaďák 2 – Čerhit, Vasiľ, Nazad, HumennéB 17 8 1 8 155:151 34 TopoľovkaB 14 3 1 10 91:161 21 17 4 6 7 147:159 31 Dlhén/Cir. Horanič, P. Vasiľ, Šumila – Vožný, Hubcej. FK: Madeja – Bešan, Sabinov Varchola, O. Čabák, S. Bačovčin – VranovC 17 6 1 10 120:186 30 Kamenican/Cir.C 13 3 1 9101:133 20 Čerňa (T. Čerhit, Labik, Barnišin) 13 3 1 9 93:141 20 l Stropkov – Medzilaborce 2:2 S. Hamaďák, Skarba, Koc, Sninčák ŠKPPrešovB 17 5 3 9 125:181 30 Kolonica 17 3 1 13 111:195 24 l VI. LIGA, 11. kolo: Kamienka – – Tokár, Baláž. 1. HFC: Vohár – Gaj- BardejovC (1:1), góly: Gavula, Brecik 17 3 0 14 109:197 23 Snina D 13:5, T. Kolesár 4,5, Bal Sobrance – Medzilaborce 0:2 doš, Kuchta, Tribula, Kušion – C. Jabloň l IV. LIGA, 17. kolo (sk. 1.–6.): Sni- šista 4,5, Milčík 2, Rudik 2 – M. KoVasiľ – Hubcej, Harvila, J. Karnaj – (0:0), góly: Gavula, V. Lukáčik l 1.HFCHumenné–Medzilaborce M. Nazad – Kirvej (Kondis, Potuček, na B – Klampo Hažín n/Cir. 12:6, banová 2,5, J. Karľa 1, M. Koban 1, M. Bajús 3,5, M. Hríb 3,5, J. Kopáč 3, M. Koscelanský 0,5; Lieskovec – 1:0 (0:0). MŠK Spartak: Bujdoš – D. Valkučák, I. Čerhit). l Ľubiša–Oľka6:1(2:1), góly: M. R. Fedorco 1,5, A. Kopáč 0,5 – Picha MedzilaborceB 10:8,F. Rada 3,5, F. Uram, Horvat, G. Kapral, R. Guba – Brecik, Pelech, V. Lukáčik, Čabiňák – Sabo 2, J. Ondík, G. Ondík, J. Mríz, 2, J. Zubek 2, M. Serbák 1, Topo- Salanci 2,5, P. Salanci 2,5, P. Rada ľančin 1; Z.Hámre–Čierne9:9,Co - 1,5 – V. Šmiga 4, Kazimír 2, Lopata 2; Gavula, Chripák (Višňovský, Smolej, M. Černega – M. Vasilenko (11m) l Snina(dor.) –1.HFCHumenné gan 4, Dzubák 3, J. Širgeľ 2; Medzi- SOŠT Humenné – CSŠ Humenné Buka, M. Maliňák) laborce – Kamenica n/Cir.A 12:6, 13:5, M. Chochoľák 4,5, Krídla 4,5, l Medzilaborce–Modran/Cir.5:1 (dor.) 0:3(0:1), Kirvej 2, Potuček l Snina (ml. d.) – 1. HFC Hu- L. Zubek 3,5, Sopirjak 3,5, R. Šmiga Ištočko 3, Rafael 1 – E. Demčák ml. 2, (2:0), góly: Gavula 2, Pelech 2, Buka menné (ml. d.) 2:2 (0:2), hostia 3,5, V. Šmiga 1,5 – Pavlotty 3, Bocko Hojdan 1,5, Macík 1, Mitro 0,5; Klam– Ľ. Harakaľ 2, J. Starec 1; (sk. 7.–12.): Koša- poHažínn/Cir.B –RedMillsPtičie l Radvaň n/L. – Pakostov 3:3 góly: Macej, S. Mikula l Stropkov (ml. d.) – 1. HFC Hu- rovce–TecákVranov9:9,Sabol 3, 12:6, Topoľančin 4,5, Virtaš 4, J. Mi (0:3), domáci: Salák, Krivák, Kuruc. D. Kaňuk 2,5, Karabinčík ml. 2,5, Ka- chalko 2, Ferjak 1,5 – F. Mastiľák 2,5, TJ Družstevník: La zor (Hrivňák) – menné(ml. d.) 0:2(0:1), Stach 2 rabinčík st. 1; Topoľovka–Kameni- Zaremba 2, Repko 1,5. Kudláč, Šafran, Demčák, Naster – Kri vák, J. Valku čák, Ra bajda, II.BASKETBALOVÁLIGA,MUŽI can/Cir.B 14:4,Jurkanin 4,5, Švigar SninaD 11 10 0 1145:53 31 11 9 0 2142:56 29 Marek Svi čin – Grundza, M. Ku l BKM–BasketHumenné–1.BK 4, M. Čurlej 4, Balogáč 1,5 – Nitkuli- Kamienka 11 7 0 4106:92 25 ruc (M. Ga va ľa, Sa lák). Humenné 68:89 (17:23, 13:24, nec 1,5, T. Sabo 1, F. Sojčák 1, J. Lieskovec l Jasenov–1.HFCHumenné(dor.) 11:20, 27:22). Mestské derby bolo pre Sojčák 0,5; Belán/Cir.B –VranovD MedzilaborceB 11 6 1 4111:87 24 7:4(4:4), Barnišin 2, L. Goga 2, Šumi- hráčov M–Basketu posledným domá - 12:6, I. Komjaty 4,5, Burík 3,5, J. RedMillsPtičie 11 4 1 6 93:105 20 KlampoHažínn/Cir. 11 4 0 7 93:105 19 la, Calegari, Rada – Kirvej 2, I. Čerhit 2 cim zápasom sezóny. V prvom mera - Gnip 1,5, Ovad 1,5, 1xWO. 17 14 0 3 185:121 45 SOŠTHumenné 11 3 0 8 73:125 17 l Udavské–Ulič1:1(1:1), góly: L. ní síl uspel M–Basket, hráči 1. BK mali SninaB 17 10 4 3 182:124 41 CSŠCaMHumenné 11 0 0 11 29:169 11 Kuzma – O. Bačovčin teda o motiváciu postarané. Úvod bol Čiernen/T. l Lastomír–Udavské0:2(0:1), Uchy - vyrovnaný, na oboch stranách sa vy MLÁ D EŽNÍCKEHO K EJ OV ÉVÝS LEDK Y til 2. OŠK: M. Šalata (Karandušovský) – rábali chyby, no hostia v závere de DORASTENCI: MHK Humenné – – Vislocký, Varmeďa, Varga, Kokinda, Škutka, M. Sima, Harvilčák, Kiča – Me- saťminútovky získali náskok. Domáričko, Gerda, Skalka, Štefek – Uchytil, L. cim nevychádzala finálna fáza za - Prievidza3:5(1:1,1:1,1:3). Góly: Šte- Kluknavský, Fedorková, Pavlisko, MiKuzma (J. Proč, M. Proč, Adamek). končenia, nepremenili 20 trestných fánik, Fedorko, Kopec. V 45. min. bolo hók, Čerevik. Tréner: P. Štekláč. 7. roč.: MHK Humenné – Kežmal Stakčín–Snina(dor.) 5:0(3:0), Ma - hodov, ťažko sa im manko zrovnáva - 3:2… MHK: Hoferica (55. Konečný) – tiko 2, Veselovskyy, Rohach, Hudačin lo. Hosťom sa naopak darila kombi - Gajda, Čorovčák, Varga, Fedorjak, rok7:4(1:2,5:2,1:0). Góly: Miško 3, l Stakčín–Dlhén/Cir.3:1(0:0), načná hra a vďaka strelecky dispono - Štefánik – Krajňák, Pavličko, Mišenko, Hančarik, N. Lancoš, T. Lancoš, D. Veselovskyy, Matiko, Guľak – vanému Kačmárikovi malo derby jed - Divulit, Kopec, Michalenko, Vanyo, I. Zubek. MHK: Kasarda – Zelenay, Buraľ, T. Lancoš, Miško, Potocký, Hajtáš. OFK Agrifop: Harvan – J. noznačný priebeh. Stretnutie malo Fedorko, Griger. Tréner: Š. Pollák. MHK Humenné – P. Bystrica 1:5 Dubiak – Hančarik, D. Zubek, VrašKapraľ, Jelinek, Hondorčin, Bajza – vysoké tempo, bolo basketbalovo Hudačin, Rohach, Čus, Guľak – Ma- tvrdé, avšak z oboch strán korektné. (1:2,0:0,0:3). Gól: Krajňák. Líder rozho- tiak, Tomko, Lačný, A. Nazad, Copko, tiko, Veselovskyy (Telehanič). M–Basket:Dzurovej 16, Ivanko 12, dol až v III. tretine… MHK: Konečný (50. Matis, N. Lancoš. Tréner: P. Štekláč. l FK Humenné – Borov 11:3 (5:0), Benda a Bakoš 10, Marián Halapi 6, Hoferica) – Gajda, Čorovčák, Varga, 5. roč.: Bardejov–MHKHumenné Gabák 5, Mihalič 3, Ľ. Pidanič 2, A. Fe- Glasa 6, Miťo Halapi a Švec po 3, Fedorjak – Krajňák, Pavličko, Mišenko, 8:12(1:4,4:3,3:5). Góly: T. Lancoš 5, dorko. FK: Goroľ – Piňko, R. Gabria, Kakuta 2. Tréneri: Hurka, Benda, Griger, Divulit, Kopec, Michalenko, Va- D. Zubek 3, Dubiak, Copko, Hančarik, Ragan. MHK: Výrostko, Gombár – D. Frajtko – Mydla – Ľ. Pidanič, Lopatka, Uherčík. 1.BK:Kačmárik 32, Džu- nyo, I. Fedorko. Tréner: Š. Pollák. ŽIACI – 9. roč.: MHK Humenné – Zubek, Lancoš, Merva, Fic, Dubiak, Gabák – Kocan, A. Fedorko, P. Dzuro- jko 15, Nemec 14, Škerlík a Lošák vej (Mihalič, Gadžo, Jasík, Capcara) po 6, Makovec 5, Kováč 4, Ma. Kežmarok2:7(1:0,0:3,1:4). Góly: Vis- Labanc, K. Zubek, Lačný, Havrilko, l FK Humenné – Kochanovce 4:3 Babják, Mi. Babják po 2, Geľo 2, Bu - locký, Varga. MHK: Ras – Harvilik, Čo- Copko, Hančarik, Mydlo, Merva, (2:1), Gabák 2, A. Šalata, Max – rič 1. Tréner: Jozef Babják. (zb) rovčák, Dupej, Balog, M. Nazad, Kiseľ Kmec, Ragan. Tréner: M. Mihály.


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

7. 3. 2011

Ponúka

- výstavbu rodinných domov na kľúč - montáž rozvodov plynu, vody, kanalizácie - montáž ústredného kúrenia - zdravotechnickú inštaláciu - montáž oceľových konštrukcií

Chemlonská 1 066 33 Humenné (areál Chemes a.s.)

P R E N A J M E M E P R i E s t o R y na ul. staničná 11 v Humennom

VÝHoDNÁ

C CE EN NA A

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní a drobných prevádzok. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste mestom a je v nej možnosť stravovania.

tel./fax: 057 / 77 83 801, 0905 642 133 e-mail: plynmont@plynmont-he.sk web: www.plynmont-he.sk

Kontakt: 0905 647 789, 0907 929 369

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Šéfredaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. pub li cis ti ky a spra vo dajstva – M. Šimku lič, A. Šimku li čo vá) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Šku ba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15. hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

PO M Ô Ž T E, PR O S Í M ! Prosím všetkých, ktorí to nemajú ďaleko do Košíc (alebo do hociktorého iného mesta), a sú ochotní prísť do transfúzky, nech tak urobia, ak chcú pomôcť chorým s onkologickými diagnozami. Ak tam prídete, po vedzte, že chce te byť darcom krvotvorných bu niek. Potom vám odoberú ampulku krvi, a ak nájdu príjemcu, pozvú vás na darovanie. Môjmu synčekovi diagnostikovali leukémiu a bude potrebovať transplantáciu krvotvorných buniek (inak povedané – kostnej drene). Keď Boh dá, nájde sa darca aj pre nášho synčeka a bude môcť byť opäť zdravučký. Ďalšie informácie osobne alebo na tel. čísle 0907 606 660. Ďakujem každému, kto príde. Vás to neohrozí, a im môžete zachrániť život.

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY Radi by sme Vám v mene školy poďakovali za to, že ste v minulom roku darovali 2% z dane na účet Rodičovského združenia pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu. Tieto finančné prostriedky prispeli k zefektívneniu výučby v našej škole a tým potvrdili prestíž gymnázia v tomto okrese. Keďže aj v tomto roku je možnosť darovať 2% z dane, budeme radi, ak sa pre túto správnu vec rozhodnete a prispejete na IČO 17319617/609

(Rodičovské združenie pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné - Občianske združenie).

Za poukázanie finančných prostriedkov Vám v mene všetkých študentov školy ďakujeme.

INVESTOVAŤ DO VZDELANIA SA OPLATÍ! Rodičovské združenie pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu

v

-

7. 3. 2011

,

CIN­S KY­SU­P ER­M AR­K ET textil – obuv – kabelky

PONÚKAME VÝRAZNÉ ZĽAVY

od na20 % do 70 % vybrané druhy tovaru. Pri nákupe nad 20 Eur dostanete darček. Akcia platí do 31. marca. Námestie slobody, Humenné Obchodný dom Jednota – NAD POTRAVINAMI

Podporte šachistov darovaním 2 % z Vašich daní. Mi lí ro di čia a pria te lia, aj ten to rok má me možnosť darovať 2 percentá z Vašich daní neziskovým organizáciám. Medzi tieto orga ni zá cie patrí aj ša cho vý klub Ša chy REINTER, n. o. Podporte mlá dež v na šom re gió ne, podporte mla dých ľu dí za pá le ných pre krá ľovskú hru s názvom ŠACH! Na še úda je: Ša chy REINTER, n. o. Fidlí ko va 5577/5 066 01 Hu menné IČO: 42092400 Bližšie informá cie získa te na tel. čís le 0902 998 869. Ď a k u j e m e .

Firma DAPET s.r.o. prevádzka Hudcovce prijme do zamestnania

PREVÁDZKOVÉHO TECHNIKA K OBSLUHE LINKY NA LISOVANÉ BETÓNOVÉ TVÁRNICE. POŽIADAVKY: vyučený v odbore elektrikár a platné osvedčenie pre samostatnú prácu na elektrických zariadeniach, alebo vyučený strojný zámočník. Žiadosti so životopisom zasielajte poštou na adresu sídla spoločnosti: DAPET s.r.o. Humenné, Mierová 34, 066 01 Humenné.

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

M I N I FA R M A U D AV S K É

ponúka od 15. marca l Nosničky 9–17–týždňové, vysoko produkčné, plemena Hysex, Isa Brown, Moravia, Sasex a Dominant farebný – 3–6 €/ks, podľa veku l Nosnice ročné v znáške – 2 €/ks l Kurčatá brojlerové – 1,50 €/kg l Morky 8 a viac týždňové – od 10 €/ks, plemeno BIG–6, širokoprsé brojlerové l Kačice brojlerové 2 a viac týždňové na ďalší chov – od apríľa, cena podľa veku Ďalejponúkamekŕmnezmesiprehydinu. Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175.

DOVOZ ZDARMA! Každ ýzák azn íkdos tan evit am ín ov ý prot istres ov ýprem ixprehyd in uzad arm o!

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO Profil GENEO - okná budúcnosti - bez oceľovej výstuže montáž, parapety, murárske výspravky, žalúzie, sieťky

Akcia: Záruka na okná

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1 800 € s DPH dostane bezpečnostné dvere ZDARMA

VYUŽITE VÝHODNÉ ZĽAVY P r e d a j a j n a s p l á t k y c e z Q U AT R O E-mail: sabolokna@gmail.com

HUMENNÉ, STANIČNÁ 11, prízemie, tel./fax: 057 775 0123, 0915 963 446


P2 - POD VIHORLAT OM FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí odWC,umývadiel,guličiek, pisoárov,dažďovýchzvodov ažpokanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

P r e d a j CIBULE a ZEMIAKOV

Dovozzdarma. TEL:7796175,0905480587.

Predaj PALIVOVÉHODREVA K o n t a k t: 0905910132 7881073 volaťod7.00do16.00hod. SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V HUMENNOM

Po čom ženy túžia? Pri príležitosti Medzinárodného dňažiendoprajmeženám,abyna chvíľuodložilisvojepovinnostibokoma bolirozmaznávané. Využitenašuponuku–darujeme Vámkupónnazľavu,ktorúmôžetedostaťnakozmetickéošetrenie pleti prístrojmi Scin Scrubber a ultrazvuk.Ponúkamelifting,tonizáciu, peeling, hĺbkové čistenie pletia vpravovanieúčinnýchlátok. V kaderníckomsalónemôžetekupónvyužiťnavšetkydruhystrihaniaa konečnejúpravyvlasov.

PRÍLOHA

Poïakovanie

BAUTRAX s.r.o

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov na Mierovej ul. v Humennom ďakuje za spo luprácu a ústretovosť Monike Vrančíkovej, MUDr. Márii Onuškovej, Viktórii Jakubovičo vej, Anne Šimkuličovej, PhDr. Jane Otriovej, Helene Behunovej, spe váckym sku pi nám RIAVA, Jesienky, Drienky, Krásnobrodčanka, Udavčane, Vandrovnica, učiteľkám súkromnej ZUŠ Múza, Súkromnej pedagogickej a so ciálnej akadémii EBG a Domovu mládeže SZŠ v Humennom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien im praje veľa šťastia, dobré zdravie, aby mohli aj naďalej rozdávať radosť a lásku. MVDr.AnnaSuchá,riaditeľkaZPSaDSS

zámočník–zvárač

Spomienka V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú, nakoniec len spomienky milé v našich srdciach navždy zostanú.

prijme do zamestnania:

(ČR, D). Požadujeme paličský, ZM–1 (CO2), prax, aj partie (120–150 Kč). Ubytovaniezdarma. Tel. 0905 786 057 e–mail: bautrax@gmail.com

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Tel. 0948 527 157

RENOVÁCIA VANÍ

priamo u zákazníka Tel. 0915 869 735, 0911 869 735

7. 3. 2011

Prenájom l Vezmem do prenájmu 2–izb. zariadený byt v Humennom. Tel. 0902 131 061. l Dám do prenájmu byt na Palárikovej ul. v Snine. Tel. 0908 132 861. l Dám do prenájmu zrekonštruované kancelárske priestory 38 m2 za výhodných podmienok + garáž na Chemlonskej ul. 112 v Humennom. Tel. 0918 623 064. l Ponúkam chatu v RO Domaša na víkendy, dovolenky, priateľské i firemné posedenia. Tel. 0903 639 818.

Kúpa l Kúpim šaty na 1. sväté prijímanie. Tel. 0915 962 864. l Hľadámebyty,domy,pozemky pre našich klientov. Tel. 0907 915293. l Kúpim garáž na Sídl. II v Hu mennom – Sokolovská ul. Tel. 0905 186 320. l Kúpim valce a piesty priemer 110 mm na Crystal. Tel. 0905 349 154.

Drobnochov l Predám vietnamského kanca ale bo vymením za obilie. Tel. 0905 712 378.

Spoločnosťklinickejonkológiev Humennom prosípacientov,príbuznýcha ichpriateľov 7. marca uplynulo 27 rokov od smrti mojej drahej matky HermínyTEREFENKOVEJ z Humenného. S láskou a úctou spomína syn Rudolf s manželkou. Ak ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku s modlitbou. 12. marca si pripomenieme 10 rokov od chvíle, keď nás vo veku 48 rokov po ťažkej chorobe na vždy opustila drahá manželka, mamina a sestra

o poskytnutie 2% z vašichdaní, ktorépoužijúnazlepšeniekvalityživota onkologickýchpacientovv liečbe,ajponej. Spoločnosťklinickejonkológie, Komenského6,06601Humenné. Právnaform a:Občianskezdruž en ie, IČO:37791265. Ď a k u j e m e z a v a š u p r i a z e ň a p o d p o r u .

NADÁCIAART.EAST V SNINE podporujekultúrneprojektyvoblastivýtvarnéhoumenia,vydávaniekníh,katalógov, poskytujetvorivéštipendiáumelcomaštudentom.Jespoluorganizátorom MEDZINÁRODNÝCHVÝTVARNÝCHFESTIVALOVVSNINE.

Akcia platí od 8. do 11. marca 2011.

Všetkým ženám prajeme pekný Medzinárodnýdeňžiena životplný úprimnejláskya zaslúženejúcty. TešísanaváskolektívSOŠobchodua služieb(priLidli)v Humennom.

-

AnnaKOTUSOVÁ, rod. Zarembová zo Sniny. S láskou a úctou spomínajú manžel Karol, synovia Karol a Martin, dcéra Marianna Drančáková s rodinou, sestra, brat a ostatná smútiaca rodina. Ak ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo mienku. Ďakujeme.

Podporuje projekt Galérie monumentálnych sôch a je garantom projektu MAĽOVANÝ ROVNÍK - TISÍC SLOVENSKÝCH KILOMETROV. Viacnawww.galeriaas.sk,www.malovanyrovnik.sk. Podporiť tieto aktivity môžete aj poukázaním

2%zosvojichodvedenýchdaní. A k s t e s a r o z h o d l i p r e N a d á c i u A RT. E A S T, dosvojhodaňovéhopriznaniauveďte: Sídlonadácie: Česká2628/9,06901Snina IČO: 36163601 čísloúčtu: 0461108604/0900. Ďakujemzapodporu Andrej Smolák, správca nadácie


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

7. 3. 2011

In ze rá t y p rij íma me aj t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Predaj l Pre dám garsónku v OV blíz ko pe šej zó ny v Humennom. Tel. 0915 859 423. l Predám 2–izb. byt v centre mesta v Humennom. Tel. 7784 143. l Predám 2–izb. prerobený tehlový byt oproti Plzenke v Humennom. Tel. 0915 859 423. l Predám 3–izb. byt v OV na Sídl. pod Sokolejom v HE, po re konštrukcii. Tel. 0915 067 090. l Predám 3–izb. byt v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rod. dom s veľkou záhradou v Jankovciach. Tel. 0908 031 566, 0918 594 464. l Pre dám rod. dom na 14–áro vom po zem ku v Hu mennom na ul. Oslo bo di te ľov. Tel. 057 775 3589. l Realitná kancelária SPEKTRUM Humenné, s.r.o. ponúka na predaj veľký rod. dom na Poľane v Humennom. Tel. 0911 951 145. l Predám rod. dom v Jasenove s 32–árovou záhradou. Tel. 057 7781 234, 0908 698 014. l Predám dom v Humennom. Tel. 057 778 4143. l Predám rod. dom v Kamenici nad Cir. Tel. 0918 692 805. l Predám rod. dom v Brestove. Tel. 0907 972 949. l Predám 3–poschodovú budovu mlyna s možnosťou prerobenia na iný účel na ul. Osloboditeľov v Humennom. Tel. 775 3589. l Predám garáž pri bytovom družstve v Humennom. Tel. 0917 550 380. l Predám garáž na Mierovej ul. za „stračou nôžkou“ v Humennom. Tel. 0944 277 641. l Lacno predám garáž v Hu mennom. Tel. 0915 560 780, 0903 904 520. l Predám záhradku s chatkou v ZO Panoráma v Humennom. Tel. 0904 148 720. l Predám stavebný pozemok 208 m2 v RO Domaša – Dobra. Tel. 0908 190 099. l Predám pozemok v RO Domaša – Eva. Tel. 0903 639 818. l Predám 10–árový pozemok v obci Pichne (časť Malé Pichne) na veľmi peknom mieste, vhod ný na výstavbu rod. domu. Tel. 0907 603 242. l Predám stavebný pozemok v Ohradzanoch. Tel. 7795 316. l Predám 5,8 árový pozemok v RO Domaša – Poľana. Tel. 0908 982 721. l Predám 10–árový stavebný poze mok v Chlmci. Tel. 0915 067 090. l Lacno predám 130 l šuplíkovú mrazničku za 28 Eur, práčku Tatramat, plnenie zboku za 26 Eur a plynový sporák na zemný plyn za 15 Eur. Dohoda možná. Tel. 0915 513 314. l Predám málo používané: koje neckú odsávačku, detskú cho dačku a 3–kolesový detský kočík šedej farby. Výhodné ceny. Tel. 0915 962 864.

l Predám nový, raz použitý karnevalový kostým Ninja pre deti od 4 do 6 rokov. Cena 6 Eur, resp. dohodou. Tel. 0949 714 453. l Predám zachovalú sečkáreň. Cena 20 Eur. Tel. 0908 254 153. l Predám jadrá vlašských orechov – 5 Eur/kg. Tel. 0902 553 863. l Predám bločky po rekonštrukcii rod. domu. Cena 1 % zo sumy. Tel. 0915 183 843. l Predám bicykel cestný Favorit (klasický) za 26 Eur, skladací bicykel za 15 Eur, digitálny záznamník k pevnej linke za 3 Eur a 2 PB fľaše 2 kg za 6 Eur, resp. dohodou. Tel. 0915 513 314. l Predám zvlhčovač – osviežovač vzduchu zn. VENTO, vhodný aj pre alergikov. Tel. 0915 300 671. l Predám lúpané orechy. Cena do hodou. Tel. 0908 254 153. l Predám palivové drevo. Rozvoz Aviou. Tel. 0908 102 786. l Predám seno. Tel. 0917 046 990. l Predám tatranský profil – perodrážku, brúsený I. tr. 4,30 Eur/m2, II. tr. 3,30 Eur/m2. V ponuke aj dlážkovica a do končovacie lišty. Doveziem. Tel. 0907 124 455, 0911 168 982. l Predám nové paplóny z kačacieho peria a nový 14–článkový elektrický radiátor. Tel. 7781 149. l Predám sečkáreň. Tel. 0905 910 132. l Predám lyže s viazaním 170 cm + palice za 16 Eur, korčule Retro na ľad č. 9 za 7 Eur, nové dôstojnícke kanady hnedej farby č. 7 za 20 Eur a písací stroj zn. Zeta v dobrom stave za 15 Eur. Tel. 0915 513 314. l Predávam palivové drevo. Tel. 0917 840 571. l Predám roxor a kari rohože. Tel. 0907 238 839. l Predám zelenú detskú trojkolku s opierkou, strieškou a rúčkou. Vhodná pre deti od 9 mesiacov. Tel. 0915 962 864. l Predám starožitný funkčný klavír krídlo Franz Wolek Wien Goldene Ehren. Tel. 0918 472 445. l Predám Renault Talia, r. v. 2001, 110 000 km, modrá metalíza, cena dohodou. Tel. 0907 909 902. l Predám traktor Crystal 8045. Cena dohodou. Tel. 0905 349 154. l Predám Škodu 105. Tel. 0908 999 727. l Predám Opel Vectra kombi, r. v. 1999. Tel. 0908 257 959. l Predám Daewoo Leganza, komplet výbava v koži, prihlásená, po jazdná. Cena 990 Eur. Tel. 0915 560 780, 0903 904 520. l Predám Š 1203 bez ŠPZ na náhradné diely. Cena dohodou. Tel. 057 7392 239. l Predám Škodu Felicia 1.3 GLX. Cena dohodou. Tel. 057 7781 403.

Rôzne l Žite zdravo a dobre vyzerajte! www.chudnite.sk/olgap, www.ranajkujzdravo.sk/olgap, www.vyzivapresport.sk/olgap. l Odstúpim alebo prenajmem obchodné priestory (77 m2) v centre mesta Humenné. Tel. 0904 900 291, 0908 100 123.

l Nákupy v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Doprava 9–miestnym mikrobusom. Tel. 0908 641 364. l Pôžičkáreň. Peniaze už do troch hodín. Hlavná pošta Humenné 1, I. posch. Tel. 0904 804 406. l Ponúkam orezávanie a strihanie ovocných stromov s možnosťou likvidácie konárov. Ing. Martin Hatala – 0907 633 883. l Hĺbkové vysávanie a tepovanie čalúneného nábytku a kobercov. Tel. 7767 987, 0905 656 609. l Najvýhodnejšia pôžička s úrokom od 5,9 % na čokoľvek. Tel. 0908 700 393. l Čistenie, prehlbovanie a kopanie studní. Tel. 0917 840 731. l PREDAJCOVIA POZOR! Aj vy už máte dosť platenia vysokých prenájmov, alebo máte problém zohnať malý priestor na podnikanie? Prvá krytá tržnica v Hu mennom ponúka riešenie. Priestor na podnikanie už od 3,50 Eur bez DPH na deň. Rezervujte si už teraz svoj predajný stánok na tel. 0915 901 919 (aj sms). Počet predajných miest obmedzený. l PARKETT STYLE – Predaj a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. LIPOVÁ 1 (komplex ENERGOBYTU), HE. Tel. 0907 668 772, 0905 217 907. l Rýchle pôžičky pre členov Triangel a Quatro klubu. Tel. 0905 939 467. l Výhodné pôžičky všetkým. Tel. 0908 143 139, 0910 911 116. l Ponúkam orezávanie a zrezávanie stromov, opravu odkvapových rúr a zvodov „riňoviek“ vysokozdvižnou plošinou. Tel. 0905 172 362. l Preprava 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EU a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364.

l Prijmem na prácu do lesa bri gádnikov so skúsenosťami v pesto vateľskej činnosti. Len vážni záujemcovia. Tel. 0905 840 025.

Ponuka práce lMotor–Car Humenné, spol. s r. o. prijme do zamestnania mechani ka. Info: v.be lej@mo tor–car.sk, tel. 0918 424 317. l Prijmem účtujúceho čašníka–čašníčku s praxou. Tel. 0907 620 835. l Stavebná firma prijme obkladačov. Tel. 0917 843 595. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116. l Fir ma s 15–ročnou tra dí ciou hľa dá no vých spo lupra covní kov do obchodno–fi nančnej ob las ti. Tel. 0944 506 095, e–mail: fi na n@a zet.sk. l Prijmem zámočníkov s CO2. Práca v ČR. Tel. 0905 921 228. l R.F. MORAVA PROGRESS, s. r. o. opäť prijíma do práce na Moravu zámočníkov so znalosťami čítania výkres. dokumentácie, platnými úradnými paličskými skúškami, skúškami EU a praxou 5 rokov zvárania pod ochrannou atmosférou CO2 a elektródou. Hod. sadzba 100–120 Kč/hod. Ubytovanie a cestovné hradené. Ing. A. Leňo, tel. 0907 116 494.

ModerEFEKT Mgr. Jozef OĽHA

ŽALÚZIE, SIEŤKY, ZHrňOvAcIE dvErE

l zateplenie a obklad balkónov l vertikálne žalúzie Pozrite si na Lipovej 1 (Energobyt), Humenné v podla ho vom štú diu

PArKETT STYLLE Tel./fax: 057 7764 843, 0905 357 433 E-mail: mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

TV PROGRAM

7. 3. - 13. 3. 2011

-

7. 3. 2011

PONDELOK UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:50 Tanec je môj život 12:00 Komisár Rex VI. 13:05 Prípady Sue Thomasovej II. 14:05 Smrtiaci výstrel III. 15:00 Priatelia VI. 16:00 Dr. House II. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar 21:30 Tisíc a jedna noc 22:20 Nočné Televízne noviny 22:45 Partička 23:25 Max Havoc: Ohnivý kruh 01:00 Vražda v čínskej štvrti 02:40 Pátracie oddelenie 03:35 Dr. House II. 04:50 TELEVÍZNE NOVINY JOJ 07:25 KRIMI NOVINY 07:45 Súdna sieň 08:45 Panelák VII. 09:45 Bezuchí zajkovia 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Dobrodružstvo s gorilou 15:15 Tajný sen 16:00 Chutíš mi - Deň prvý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 21:15 Profesionáli VI. 22:00 Áno, šéfe! 23:00 Mafstory 00:00 Hory majú oči 02:15 Chutíš mi - Deň prvý 03:00 Panelák VII. 03:50 Tajný sen 04:20 Kráľovstvo surikát STV 1 06:15 Správy STV 06:35 Svet v obrazoch 07:05 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:30 Uragán 10:15 Profesionáli IV 11:05 Sladká Valentína 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Mamy vedia najlepšie... 22:05 Správy a komentáre 22:17 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy 22:30 Reportéri 22:55 Zúfalí romantici 23:50 Extra 00:20 Profesionáli IV 01:15 Mamy vedia najlepšie... 03:05 O 5 minút 12 04:10 Správy STV o 16:00 04:30 Góly - body - sekundy

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Svet v ohrození 11:05 Nezvestní III. 12:00 Komisár Rex VI. 13:05 Prípady Sue Thomasovej II. 14:05 Smrtiaci výstrel III. 15:00 Priatelia VII. 16:00 Dr. House II. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade V. 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 22:50 Domáce väzenie 00:40 Svet v ohrození 02:10 Pátracie oddelenie 03:00 Dr. House II. JOJ 07:20 NOVINY TV JOJ 07:50 KRIMI NOVINY 08:15 Súdna sieň 09:15 Panelák VII. 10:15 Chutíš mi - Deň prvý 11:15 Tajný sen 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Life: Najbohatší policajt I. 14:15 Stratené duše I. 15:15 Tajný sen 16:00 Chutíš mi - Deň druhý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 21:15 Dr. LUDSKY 22:15 Vtierka Castle I. 23:15 Šéfka 01:00 Dr. LUDSKY 02:00 Vtierka Castle I. 02:40 Chutíš mi - Deň druhý STV 1 06:20 Udalosti ČT 06:50 Slovensko dnes 07:05 Správy STV 07:30 Správy a komentáre 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:50 Niečo za niečo 09:40 Uragán 10:15 Profesionáli IV 11:05 Sladká Valentína 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Matky v divočine a ich mláďatá 21:05 Komisár Manara 22:00 Správy a komentáre 22:15 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy 22:25 Obete a tí druhí 22:55 Špeciálna jednotka V. 23:35 Profesionáli IV 00:30 Komisár Manara 01:20 Matky v divočine a ich mláďatá 02:15 Reportéri 02:40 Obete a tí druhí 03:10 Svet v obrazoch 03:35 Správy STV o 16:00 03:55 Góly - body - sekundy

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:50 Vyprahnutá préria 11:20 Nezvestní III. 12:10 Komisár Rex VI. 13:10 Prípady Sue Thomasovej II. 14:05 Smrtiaci výstrel III. 15:00 Priatelia VII. 16:00 Dr. House II. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 22:50 Sexi klon 00:35 Neprekonateľný Harold 01:50 Pátracie oddelenie 02:45 Modré z neba 04:50 TELEVÍZNE NOVINY JOJ 07:20 NOVINY TV JOJ 07:50 KRIMI NOVINY 08:15 Súdna sieň 09:15 Panelák VII. 10:15 Chutíš mi - Deň druhý 11:15 Tajný sen 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Life: Najbohatší policajt I. 14:15 Stratené duše I. 15:15 Tajný sen 16:00 Chutíš mi - Deň tretí 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 22:15 Kosti V. 00:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. 01:15 Mafstory 02:00 Chutíš mi - Deň tretí 02:40 Panelák VII. 03:25 Tajný sen 04:00 Kráľovstvo surikát 04:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. STV 1 06:10 Slovensko dnes 06:20 Správy STV 06:50 Správy a komentáre 07:05 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:25 Uragán 10:15 Profesionáli IV 11:05 Sladká Valentína 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kráľ vinár 20:55 Chodili sme spolu 21:50 Správy a komentáre 22:05 Počasie 22:10 Góly - body - sekundy 22:15 Miss Universe SR 2011 00:20 Profesionáli IV 01:15 Niečo za niečo 01:55 Kráľ vinár 02:35 Chodili sme spolu

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 V tieni terorizmu 11:10 Nezvestní III. 12:05 Komisár Rex VI. 13:05 Prípady Sue Thomasovej II. 14:05 Smrtiaci výstrel III. 15:00 Priatelia VII. 16:00 Dr. House II. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 21:00 Ordinácia v ružovej záhrade V. 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 22:50 Krvavá voda 00:40 V tieni terorizmu 02:10 Pátracie oddelenie 03:00 Dr. House II. 03:45 Ordinácia v ružovej záhrade V. 04:50 TELEVÍZNE NOVINY JOJ 07:20 NOVINY TV JOJ 07:50 KRIMI NOVINY 08:15 Súdna sieň 09:15 Panelák VII. 10:15 Chutíš mi - Deň tretí 11:15 Tajný sen 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Life: Najbohatší policajt I. 14:15 Stratené duše I. 15:15 Tajný sen 16:00 Chutíš mi - Deň štvrtý 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 21:15 Dr. LUDSKY 22:30 Klamári II. 23:30 Črepiny 00:00 Mafstory 01:00 Dr. LUDSKY 02:00 Klamári II. 02:40 Chutíš mi - Deň štvrtý 03:25 Panelák VII. 04:15 Tajný sen 04:45 Božská mrcha I. STV 1 06:10 Správy STV 06:35 Správy a komentáre 06:50 Repete 07:50 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:20 Uragán 10:15 Profesionáli IV 11:05 Sladká Valentína 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 4 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Otázka rešpektu 21:50 Správy a komentáre 22:03 Počasie 22:05 Góly - body - sekundy 22:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania II 23:10 Osudom skúšaní 23:40 Profesionáli IV 00:35 Niečo za niečo 01:15 Otázka rešpektu 02:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania II

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:50 Pravda zabíja 12:05 Komisár Rex VII. 13:05 Prípady Sue Thomasovej III. 14:05 Las Vegas: Kasíno I. 15:00 Priatelia VII. 16:00 Dr. House II. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:20 Počasie 17:25 Reflex 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Tisíc a jedna noc 21:50 Žoldnieri spravodlivosti 23:40 Podsvetie 01:30 Decameron: Stredoveké prcičky 03:00 Sundown: Mesto pomsty 04:30 TELEVÍZNE NOVINY JOJ 07:25 NOVINY TV JOJ 07:50 KRIMI NOVINY 08:15 Súdna sieň 09:15 Panelák VII. 10:15 Chutíš mi - Deň štvrtý 11:15 Tajný sen 12:00 NOVINY O 12:00 13:15 Kosti V. 15:15 Tajný sen 16:00 Chutíš mi - Finále 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák VII. 21:15 Cesta bojovníka 23:15 SEDEM 00:15 Horúce strely 02:00 V mene cisára 04:00 Chutíš mi - Finále 04:40 Panelák VII. STV 1 06:10 Góly - body - sekundy 06:15 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:00 Repete 08:00 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:25 Uragán 10:15 Profesionáli IV 11:05 Sladká Valentína 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:30 Sila lásky II. 14:20 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:30 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kaviareň Slávia 20:55 TOP STAR Extra 21:45 Správy a komentáre 22:00 Počasie 22:05 Góly - body - sekundy 22:15 Láska kvitne v každom veku 23:45 Profesionáli IV 00:50 Niečo za niečo 01:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 02:00 Láska kvitne v každom veku

MARKÍZA 05:20 Záhady Sylvestera a Tweetyho V. 05:50 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 06:30 Scooby Doo II. 07:00 Flintstonovci v akcii 07:20 Trapasy mojej sestry III. 08:15 Jednoduché želanie 09:50 Dva a pol chlapa II. 10:45 Česko Slovenská SuperStar 13:15 Evolúcia 15:05 Rýchle Televízne noviny 15:10 Harry Potter a Tajomná komnata 18:10 Rýchle Televízne noviny 18:15 Partička 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar 21:30 300 23:35 PAnjeli apokalypsy 01:20 Žoldnieri spravodlivosti 02:50 300 04:45 Dva a pol chlapa II. JOJ 05:30 Kráľovstvo surikát 06:15 Kutil Manny II. 06:40 Legenda o Tarzanovi 07:00 Timon a Pumbaa 07:30 Gumkáči III. 07:55 Barbie ako Ruženka 09:40 Áno, šéfe! 10:40 Šéfka 12:25 Kapor na torte 13:40 Pomsta 16:10 Horúce strely 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Bordelári 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 PREMÉRA: Kód Apokalypsy 22:30 Crank: Zastaň a zomrieš! 00:15 Kód Apokalypsy 02:15 Pod Moskvou 03:45 Crank: Zastaň a zomrieš! STV 1 05:15 Udalosti ČT 05:50 Slovensko dnes 06:00 Správy STV 06:25 Správy a komentáre 06:45 S Jakubom na rybách 07:05 Willy Fog 07:35 Garfield 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:30 Hádaj, kto nás pozval 09:00 Stratené mesto 09:55 Hannah Montana II. 10:40 Poviem mu to sám 11:50 Planéta Zem zhora II. 12:40 TOP STAR Extra 13:35 Autosalón 14:00 Anička Jurkovičová 15:20 Obdobia lásky 17:05 Postav dom, zasaď strom 17:40 Čo dokáže ulica 18:20 Dempsey a Makepeacová 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Osobnosť televíznej obrazovky 2010 23:00 Playgirls I 00:30 Dempsey a Makepeacová 01:20 Miláčik 03:05 Playgirls I 04:25 Planéta Zem zhora II.

MARKÍZA 05:35 Záhady Sylvestera a Tweetyho V. 06:05 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 06:45 Scooby Doo II. 07:10 Flintstonovci v akcii 07:35 Alf I. 08:35 Na Hromnice o deň viac 10:25 Dva a pol chlapa II. 11:20 Česko Slovenská SuperStar 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:00 Svadba môjho najlepšieho priateľa 16:00 Rýchle Televízne noviny 16:05 Cez noc tridsiatničkou 18:00 Rýchle Televízne noviny 18:10 Hviezdna dráha Markízy 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar 21:30 Gladiátor 00:20 Minority Report 02:40 Prekliatie bohov 04:55 Hviezdna dráha Markízy JOJ 05:10 Vražda v spánku 06:40 NOVINY TV JOJ 07:00 KRIMI NOVINY 07:35 NOVINY TV JOJ 08:00 Pilot Junior 10:00 Glee 11:40 Stratené duše V. 12:40 Hovorme o sexe 13:00 Knight Rider 14:00 Dr. Dolittle 15:30 Jastrabia žena 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Šéfka 22:00 Kapor na torte 23:15 Žoldnieri 01:00 Knight Rider 02:00 Stratené duše V. 02:35 Fatálny inštinkt 04:00 Napoleon STV 1 05:10 Zmenáreň 05:40 Extra 06:10 Udalosti ČT 06:40 Správy STV 07:00 Autosalón 07:25 Willy Fog 07:50 Garfield 08:05 Garfield 08:20 Maškrtníček 08:45 Zbojnícke fašiangy 09:15 Zázračná láska 10:30 Slávnosti 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot I. 14:40 Osobnosť televíznej obrazovky 2010 17:25 Zmenáreň 17:55 Extra 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 7 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kennedyho mozog 23:15 Poklady.sk 23:35 Agatha Christie: Poirot I. 01:10 Kennedyho mozog

7. 8.

8. 3.

9. 3.

10. 3.

11. 3.

12. 3.

13. 3.

PV2011_10  

********** NOVÁ JARNÁ KOLEKCIA ********** l predajl kúpa l prenájoml výmena Aj tento týždeň občianska-riadková JARNÝ VÝPREDAJ KOSTÝMOV ZĽAVY...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you