podroze

podroze

Warszawa, Poland

Szwedzka władza wykonawcza płaci uczniom szkół wyższych za chodzenie na zajęcia? Co więcej, że Szwedzi posiadają jurydyczny szlaban wyżalania się na brak słonka również potrzebują nadzwyczajnego zezwolenia i licencji malarskiej, aby przekształcić kolor swojego murowańca.

Uczelnie wyższe na całym globie dysponują nietypowe programy stypendialne dla najlepszy seminarzystów, którzy otrzymują określoną sumę pieniędzy każdego miesiąca, półrocze bądź wiosnę. Wyjątek stanowią szkoły średnie w Szwecji, gdzie wyróżnienie finansowe dostaje każdy żak chodzący na wykłady. Tak, wystarczy, że fizycznie pojawi się na wykładach. Zgodnie ze szwedzkim prawem, aby pozyskać grant finansowy trzeba spełnić 3 wymogi:

- mieć co najmniej 16 lat (grant dawane jest do wieku 20 lat)

- studiować dziennie

- chodzić na każde wymagane lekcje

Po wykonaniu wymienionych wymogów państwo płaci 1050 SEK każdego miesiąca.

Na jednej z alej w stolicy Szwecji postawiono fotoradar, któ

vacacion.pl/ciekawostki-ze-swiata/294-szwecja-ciekawostki