Zbornik 48ur - slovenščina

Page 3

Uvodnik Varovanje narave ni trend, je nujnost, ki se je premalo zavedamo. Narava in okolje proti človeku in njegovi zavesti. Včasih najdemo skupno pot, tu in tam pa se proti naravi obrne človek in proti človeku narava. Takrat je za osveščanje in varovanje pogosto že prepozno, majhne korake je potrebno narediti prej. In te majhne korake, ki jih lahko naredimo pred navzkrižjem narave in človeka: varovanje narave, oblikovanje in spoštovanje okoljskih standardov, smo želeli doseči pripravljavci in izvajalci projekta čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško in ga poimenovali Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov. Razmišljali smo o akronimu, besedi, ki bo imela globlji pomen. Odločili smo se za 48 ur. Veliko vprašanj smo dobili: »Zakaj 48 ur, kje so tu okoljski standardi?« Mi smo jih še kako videli. Vprašanje in odgovorov, kaj lahko naredimo za varovanje narave je veliko, časa pa malo. Odločili smo se, da v sklopu projekta vzpostavimo delovanje okoljskih pisarn in informacijskih točk, kjer bo lahko širša javnost pridobila več informacij. Če informacije ne bodo našli, smo jih povabili, da nam zastavijo vprašanje, mi pa jim bomo s pomočjo strokovnjakov odgovor priskrbeli najkasneje v 48 urah. In tukaj se 48 ur še kako močno dotika okoljskih standardov. Projektno partnerstvo je stkalo močne povezave. Skupaj smo spoznali marsikaj novega in hkrati svoja nova znanja s pomočjo izobraževalno-promocijskega materiala, vzpostavljenih okoljskih pisarn, kjer so strokovnjaki nekajkrat na mesec odgovarjali na vprašanja javnosti in informacijskih točk, z osnovnimi informacijami, prenašali naprej. Prepričani smo, da smo na področju okoljskih standardov na celotnem čezmejnem projektnem območju naredili veliko majhnih korakov. Zaključek projekta za nas ne bo pomenil zaključka, ampak nov izziv za iskanje idej, osveščanje javnosti in pripravo skupnih aktivnosti. Verjamemo, da lahko sami pridemo hitro, skupaj pa daleč. In mi želimo priti daleč, varovati naravo in dosegati dobre okoljske standarde, to pa lahko naredimo le skupaj.

Na kratko o projektu: • Projektno partnerstvo: Občina Štore (vodilni partner), Občina Podčetrtek, Razvojna agencija Sotla, Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic in Občina Zagorska Sela. • Vrednost projekta: 989.068,53 €. • Čas trajanja projekta: september 2009–januar 2012. • Rezultati projekta: vzpostavitev informacijskih točk in okoljskih pisarn, izgradnja kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinje (investicija Občine Podčetrtek), izgradnja povezovalnega kanala odpadnih vod med Obrtno cono Štore vzhod in Obrtno cono Štore zahod (investicija Občine Štore), priprava tehnične dokumentacije za kanalizacijo v Občini Zagorska Sela in spodbujanje ljudi k aktivni udeležbi v reševanju okoljskih vprašanj (promocija, osveščanje, mreženje, prenos primerov dobrih praks in podobno).

OBČINA ŠTORE Cesta XIV. divizije 15 3220 Štore T: 00386 3 780 38 40 @: tajnistvo@store.si www.store.si OPĆINA ZAGORSKA SELA Zagorska Sela 38, 49296 Zagorska Sela T: 00385 49 510 378 @: opcina.zagorska.sela@kr.t-com.hr www.zsela.t-com.hr OBČINA PODČETRTEK Trška cesta 59 3254 Podčetrtek T: 00386 3 818 27 80 @: info@podcetrtek.si www.podcetrtek.si RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA Aškerčev trg 24 3240 Šmarje pri Jelšah T: 00386 3 817 18 60 @: rasotla@siol.net www.ra-sotla.si OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD Spodnje Preloge 55 3210 Slovenske Konjice T: 00386 3 752 07 90 @:orz@siol.com www.orz.si

3