Page 1

1


2


3


4


KAZALO / CONTENTS

1. SPLOŠNE INFORMACIJE /

GENERAL INFORMATION

2.

STROKOVNE SPREMLJAJOČE PRIREDITVE/ PROGRAMME OF FAIR ACCOMPANYING EVENTS

6

9

3. SEZNAM RAZSTAVLJALCEV V DVORANAH PO RASTOČI ŠTEVILKI / LIST OF EXHIBITORS IN HALLS ACCORDING TO ASCENDING NUMBER

35

4. ENERGETIKA - Vpisi razstavljalcev po abecednem vrstnem redu/

ENERGETICS - Entries of Exhibitors in Alphabetical Order

73

5. TEROTECH-VZDRŽEVANJE - Vpisi razstavljalcev po abecednem vrstnem redu /

183

TEROTECH-MAINTANCE - Entries of Exhibitors in Alphabetical Order

6. VARJENJE IN REZANJE - Vpisi razstavljalcev po abecednem vrstnem redu /

WELDING AND CUTTING Entries of Exhibitors in Alphabetical Order

7. EKO - Vpisi razstavljalcev po abecednem vrstnem redu /

225

ECO- Entries of Exhibitors in Alphabetical Order

245

ABECEDNI SEZNAM VSEH RAZSTAVLJALCEV / ALPHABETICAL LIST OF ALL EXHIBITORSKAZALO / CONTENTS

261

8.

5


1. SPLOŠNE INFORMACIJE / GENERAL INFORMATION

Organizator / Organizer

CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova cesta 1, 3000 Celje

Projektna skupina / Project Group

Breda Obrez Preskar, izvršna direktorica Boris Štuhec, vodja dvoran L, L1, ZP Sergeja Marjanovič, vodja dvoran K, C Renata Košenina, vodja dvoran D, C1, E Nataša Vodušek Fras, odnosi z javnostmi

Odpiralni čas / Opening Hours

Vsak dan od 9.00 do 17.30 ure / Every day from 9 a.m. to 5.30 p.m.

Cenik vstopnic / Entrance fee

Odrasli / Adults 7 EUR

Dijaki in študenti / Students 4,50 EUR

Varovanje / Security

SINTAL d.d. Celje

6


Sejemska pisarna / Fair Office

Dvorana L / Hall L - T: 03 54 33 150, 03 54 33 151

Dvorana C / Hall C - T: 03 54 33 157

Press information

T: 03 54 33 000, 03 54 33 160

Špedicija / Forwarding agent

Intereuropa d.d. - filiala špedicija Celje

Tel.: 03 / 424 21 00

Policija / Police

Tel.: 03 / 113

Center za obveščanje / First aid

Tel.: 03 / 112

Oblikovanje kataloga in prelom: Podoba Rogaška Slatina Tisk: Kotis d.n.o. Grobelno Zaključek redakcije: 5.5.2010

7


8


8.

2. STROKOVNE SPREMLJAJOČE PRIREDITVE PROGRAMME OF FAIR ACCOMPANYING EVENTS 9


PROGRAM SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV Torek, 18.5. Mala kongresna dvorana 10.00

Otvoritvena okrogla miza: NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM (NEP), moderator prof. dr. Peter Novak, sodelujeta minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik in generalni direktor direktorata za energijo mag. Janez Kopač

Sejna soba E2 14.00-16.00

Agenda 21 za Slovenijo - Občinski programi varstva okolja, analiza stanja in primeri dobre prakse, Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Sejna dvorana Celjanka 12.00-16.00

Dan slovenskih instalaterjev – energetikov, OOZ Maribor, Sekcija inštalaterjev energetikov 12.00 Podelitev sejemskih priznanj Slavnostni podpis pisma o sodelovanju Celjskega sejma in OOZ Maribor Uvodni pozdrav predsednika SIEM Bojana Grušovnika Govor generalnega direktorja Direktorata za energijo Janeza Kopača Govor predsednika OOZ Maribor Aleša Pulka Govor predsednika instalaterjev- energetikov Slovenije Jerneja Dolinarja 14.15-15.00 Predstavitev pokroviteljev srečanja 15.00-16.00 Poslovno srečanje oglaševalcev revije Energetik

10


Modra dvorana 10.00-15.00

Mednarodno poslovno srečanje malih in srednje velikih podjetij Slovenije in Makedonije s področja obnovljivih virov energije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, OOZ Maribor, Celjski sejem, Agencija za promocijo podjetništva Republike Makedonije, Slovensko – Makedonski poslovni klub in Obrtna zbornica Skopje 09.30 Sprejem in registracija udeležencev 10.00 Uvodni pozdravi in predstavitev Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije in Celjskega sejma 10.30 Predstavitev slovenskega in makedonskega gospodarstva in možnosti investiranja s področja obnovljivih virov energije v obeh državah 11.30 Individualni sestanki 15.00 Ogled sejmov

Sreda, 19.5. Mala kongresna dvorana 10.00-11.00 16.00

Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije – poklic instalater strojnih instalacij, Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Sekcija instalaterjev energetikov pri OOZ Maribor, Celjski sejem (pisni del) Skupščina Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI)

E2 09.00-10.00

Predstavitev hčerinskega podjetja KWT, Viessmann

11


Modra dvorana 08.00-15.00 Okoljski simpozij: (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji, organizatorja Mestna občina Celje in Ministrstvo za okolje in prostor, izvajalec Fit media d.o.o. S strokovnimi prispevki bo simpozij odgovoril na vprašanje, kako v Sloveniji ravnamo z nevarnimi odpadki in kdo je odgovoren zanje. Kritično bo analiziral ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji v primerjavi z EU in glede na sprejete okoljske cilje ter predstavil primere dobrih praks. Simpozij je namenjen gospodarskim družbam, shemam, komunalnim podjetjem, predelovalcem, zbiralcem, odstranjevalcem, prevoznikom, sežigalcem, dobaviteljem nevarnih odpadkov, zdravstvenim dejavnostim in drugim. 08.00 Registracija udeležencev 08.30 Uvodni nagovori dr. Marta Svoljšak, predsednica programskega sveta simpozija Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor 09.00 Uvodne strokovne razprave Doseganje okoljskih ciljev na področju ravnanja z nevarnimi odpadki v Sloveniji, Ministrstvo za okolje in prostor Življenjski cikel nevarnega odpadka od povzročitelja do reciklaže; razmere v Sloveniji, Agencija RS za okolje Nevarni odpadki – samo odpadki ali sekundarna surovina?, dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut 10.45 Odmor 11.00 Primeri praks Trg in možnosti za učinkovito ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ter problemi reciklaže, Emil Šehić, ZEOS Problematika razgradnje izrabljenih vozil v Sloveniji in nevarni odpadki, Franc Lenart, Karbon

12


Predelava odpadnih vozil v novem predelovalnem centru za kovine, Peter Schwarzbarti, Dinos 12.45 Odmor 13.45 Primeri praks Izkušnje in problematika pri ravnanju z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev v okviru RCERO Celje, Milka Leskošek, SIMBIO Možnosti za učinkovitejše ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev, Jure Flerin in Emil Nanut, Kemis 15.00 Razprava in zaključek Sejna soba Celjanke 10.00-13.00

Novi trendi v vzdrževanju Vloga vzdrževanja v skladu z novimi EU direktivami pri varovanju strojev in naprav, mag. Andrej Rotovnik Kako povečati produktivnost prozvodnih procesov?, mag.Evgen Zgoznik Nanorobotika, prof. dr. Riko Šafarič, Gregor Škorc, Univerza v Mariboru

13.30-14.30 Ocenjevanje hrupa v okolju z meritvami ali modelnim izračunom, Kova, d.o.o., Celje V predavanju bo predvsem prikazana primerjava in problematika med ocenjevanjem hrupa v okolju na podlagi meritev in med ocenjevanjem z modelnim izračunom na podlagi različnih računskih metod. Prikazane bodo prednosti in slabosti modeliranja hrupa in pa praktična uporaba modeliranja. 14.30-16.00

Z naprednim sistemom stropnih seval do večje energetske učinkovitosti, Klaus Menge, Frenger Systems Nemčija  Varčevanje s toplotno energijo ob uporabi sevalnih plošč  Temelji ogrevanja poslovnih oz. industrijskih površin  Uvod o tehnologijo sevalnih plošč 13


 Nizka poraba in prihranek s sevalnimi ploščami z visokim energetskim izkoristkom  Veljavna zakonodaja, norme in predpisi  Študije primerov visoko zmogljivih sevalnih sistemov 16.00-17.30

Kogeneracija – priložnost za naslednje desetletje, Ulrich Knobloch, Cogenon Nemčija  Proizvodnja, dobava, namestitev in servis za BHKW motorje na zemeljski plin, tekoči plin, čisti plin in bio-plin (od 6,5 - 400 KW električne moči).  Neodvisna proizvodnja električne in toplotne energije.  Energetska in stroškovna učinkovitost.  Visok prispevek k varstvu okolja z zmanjšanjem emisij ogljikovega dioksida.

Med dvoranama A in L 14.00-14.45

Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije – poklic instalater strojnih instalacij, Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Sekcija instalaterjev energetikov pri OOZ Maribor, Celjski sejem

16.00

Razglasitev rezultatov tekmovanja dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije – poklic instalater strojnih instalacij

Četrtek, 20.5. Sejna soba Celjanka 09.30-14.00

Dan varilne tehnike – Zaščita in varnost pri varjenju

09.00 Uvodni nagovor O pomenu Dneva varilne tehnike 14


09.15 Predstavitev prispevkov I Izobraževanja na področju varilstva Zaščita in varnost Zaščitni plini Varivost in vplivi na varivost Trdnostni izračuni zvarnih spojev 10.45 Odmor 11.00 Predstavitev prispevkov II Tehnološke rešitve pri varjenju in sorodnih postopkih Izboljšave varilnih procesov Nadzor dinamike varilnih procesov Zagotavljanje kakovosti Avtomatizacija in robotizacija 12.45 Odmor 13.00 Okrogla miza Mala kongresna dvorana 09.00-17.30 Konferenca Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) 2010 Priložnosti in pasti pri investicijah v sončne elektrarne 09.00 Uvodni pozdrav predsednika ZSFI dr. Uroša Merca 09.15 Stanje na evropskih trgih in primeri dobre prakse, EPIA 09.45 Obnovljivi viri energije v programu NEP, Andreja Urbančič, Inštitut Jožef Štefan 10.15 Postopek za pridobitve podpore za električno energijo pridobljeno iz OVE in SPTE, Andrej Špec, Javna agencija RS za energijo 10.45 Problematika gradbenih dovoljenj pri namestitvi solarnih modulov na strehe in fasade objektov, Gordana Ljubič, Ministrstvo za okolje in prostor 11.15 Sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja električne energije s prilogami, Matjaž Miklavčič, SODO 11.45 Odmor 15


12.00 Panelna razprava, dr. Uroš Merc, Andreja Urbančič, Andrej Špec, Gordana Ljubič, Matjaž Miklavčič 13.00 Odmor (povabilo na kosilo) 14.00 Priložnosti, izzivi in pasti v fotovoltaiki, dr. Marko Topič 14.30 Z naravo do novih poslovnih možnosti, Mihaela Plošinjak, Nova KBM 15.00 Viri financiranja v Abanki za investicije v sončne elektrarne, Nada Jurko, Abanka 15.30 Odmor 15.45 Finančne spodbude Eko sklada, Nataša Črnila Zajc, Eko sklad 16.15 Zavarovanje sončnih elektrarn, mag. Tadej Avsec, Zavarovalnica Tilia 16.45 Zavarovanje solarnih in fotonapetostnih sistemov, mag. Aleš Kavčič, Zavarovalnica Generali 17.15 Zaključek Sejna soba E2 1.1-1.30

Predavanja MAK CMC d.o.o., Ljubljana • BASF in MAK CMC – Upravljanje z industrijskimi vodami – storitve in rešitve (predavanje bo v angleškem jeziku) • Parni in vročevodni sistemi – priprava tehnološke vode v funkciji varčevanja z energijo • Priprava vode za hladilne sisteme in okoljevarstvena zakonodaja

Modra dvorana 08.00-14.30 Okoljski simpozij: (Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji, organizatorja Mestna občina Celje in Ministrstvo za okolje in prostor, izvajalec Fit media d.o.o. S strokovnimi prispevki bo simpozij odgovoril na vprašanje, kako v Sloveniji ravnamo z nevarnimi odpadki in kdo je odgovoren zanje. Kritično bo analiziral ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji v primerjavi z EU in glede na sprejete okoljske cilje ter predstavil primere dobrih praks. 16


Simpozij je namenjen gospodarskim družbam, shemam, komunalnim podjetjem, predelovalcem, zbiralcem, odstranjevalcem, prevoznikom, sežigalcem, dobaviteljem nevarnih odpadkov, zdravstvenim dejavnostim in drugim.

08.00 Registracija udeležencev 08.30 Uvodni nagovor Ravnanje z nevarnimi odpadki v Evropi - daleč in blizu do ciljev, Direktorat EU za okolje 1.45 Strokovne razprave Izvajanje direktive REACH v Sloveniji z vidika nevarnih odpadkov in priprava poročil o kemijski varnosti, Karmen Krajnc, Urad za kemikalije Odpadki iz zdravstvene dejavnosti – izvajanje Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili in nova shema, Davorin Poherc, Kemofarmacija 09.45 Odmor 10.00 »Vi vprašujete, MOP pojasnjuje«, sodelujejo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Inšpektorat RS za okolje in prostor 11.00 Strokovna razprava Zbiranje odpadnih zdravil v lekarnah – kaj kaže praksa, Darja Potočnik Brenčič, Lidija Savnik, Lekarniška zbornica Slovenije 11.30 Primeri praks Ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev, ločeno zbiranje in izvajalci javnih služb, Andrej Satelšek, Slopak Proizvodnja, pridelava, skladiščenje in prevozi nevarnih odpadkov v urbanih središčih (NIMBY in NIMET efekt), Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Sanacija gudronske jame v Pesnici (problem gudronskih jam v okolici Maribora), Peter Kovač, Gorenje in Emil Nanut, Kemis 13.00 Odmor 13.15 Primeri praks

17


Vidiki snovne in termične predelave na področju nevarnih odpadkov, Karl Steinlechner, Saubermacher Dientleistungs AG, Gradec, Avstrija Nevarni odpadek po obdelavi - še nevaren za okolje?, Drago Mir, Saubermacher Slovenija in Srečo Pavlin, Ekologija

Petek, 21.5. Sejna dvorana Celjanka 09.00-10.00

Tekmovanje varilcev, SKEI Območna organizacija za Podravje Maribor, DVT Maribor, Celjski sejem (pisni del)

10.30-12.30

Elektromagnetna sevanja – neionizirana sevanja, Zveza ekoloških gibanj Slovenije in Inštitut Milan Vidmar

14.00

Podelitev priznanj nagradnega natečaja Energetsko varčni objekti 2010, Dnevnikova priloga Moj dom, Eko sklad, Celjski sejem

Modra dvorana 10.00-15.00

Srečanje proizvajalcev opreme za izrabo obnovljivih virov energije in potencialnih podizvajalcev, Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije, Celjski sejem 09.30 Sprejem in registracija udeležencev 10.00 Uvodni pozdravi 10.15 Predstavitev priložnosti za poslovno sodelovanje na področju obnovljivih virov energije 11.00 Odmor/ogled razstavnih eksponatov 11.30 Individualni sestanki 13.00 Ogled sejmov

18


Dvorana C1 Tekmovanje varilcev, SKEI Območna organizacija za Podravje Maribor, DVT Maribor, Celjski sejem Svetovalna točka 10.00-16.00

Svetovalna točka Bivaj trajnostno - pridi po nasvet: Kaj vse mora vedeti končni porabnik energije?, spletno skupnost Energija doma (www.energijadoma.si), Celjski sejem 10.00-10.20 Uvodna beseda organizatorjev 10.20-10.45 Ali lahko zamenjam dobavitelja energije in kako?, mag. Matjaž Vodušek, SODO d.o.o. 10.45-11.05 Kakšne so ponudbe slovenskih ponudnikov električne energije in plina?, Predstavnik Javne agencije RS za energijo 11.05-11.30 Kako lahko končni odjemalec zmanjša račun za elektriko?, predstavnik elektrodistribucijskega podjetja 11.30-11.55 Kako lahko končni odjemalec zmanjša račun za elektriko?, predstavnik elektrodistribucijskega podjetja 11.55-12.20 Se je ceneje ogrevati na plin ali na kurilno olje?, mag. Franc Dover, Petrol Plin d.o.o. 12.20-12.45 Se je ceneje ogrevati na plin ali na kurilno olje?, predstavnik podjetja Petrol d.d. 12.45-13.10 Kakšne so možne alternative konvencionalnim sistemom?, energetski svetovalec 13.10-13.35 Celovita energetska obnova hiše, Matjaž Valenčič, energetski svetovalec 13.35-14.00 Kdaj je vgradnja toplotne črpalke smotrna in kdaj ne?, energetski svetovalec

19


14.00-15.40 Kako lahko poskrbimo za večjo energetsko učinkovitost našega doma? 14.00-14.25 Varčno ogrevanje, predstavnik podjetja Danfoss d.d. 14.25-14.50 Varčno hlajenje, predstavnik podjetja Genera d.o.o. 14.50-15.15 Raba naravne toplote in svetlobe, predstavnik podjetja Velux d.o.o. 15.15-15.40 Energetskovarčna in pasivna gradnja, predstavnik podjetja Arhem d.o.o. Redakcija je bila zaključena 23.4.2010.

20


21


SIDE EVENTS

Tuesday, 18 May Small Congress Hall 10.00

Roundtable opening: NATIONAL ENERGY PROGRAM (NEP), moderator Peter Novak; participants Economy Minister Matej Lahovnik and Director General of Energy Directorate Janez Kopač

Meeting Room E2 14.00-16.00

Agenda 21 for Slovenia – Municipal environmental programmes and analysis of the present state with Good Practice Examples; Karel Lipičič, Slovenian Ecology Association

Celjanka Meeting Room 12.00-16.00

Slovenian Installers–Energetics Day, Section of Installers – Energetics, OOZ Maribor 12.00 Awards presentation Ceremonial signing of a letter on cooperation between Celje Fair Plc and OOZ Maribor Welcome address by SIEM President Bojan Grušovnik Speech by Janez Kopač, Director General of Energy Directorate Speech by Aleš Pulko, President of OOZ Maribor Speech by Jernej Dolinar, President of Slovenian Installers-Energetics 14.15-15.00 Sponsor presentation 15.00 – 16.00 Business meeting of Energetik Magazine 22


advertisers Blue Hall 10.00-15.00

International business meeting of Slovenian and Macedonian small and medium-sized enterprises from the renewable energy sector, Slovenian Chamber of Craft and Small Business (OOZ), OOZ Maribor, Celje Fair Plc, Agency for Promotion of Entrepreneurship of the Republic of Macedonia, Slovenian-Macedonian Business Club and Skopje Chamber of Craft 09.30 Reception and participant registration 10.00 Welcome speeches and introduction to Slovenian Chamber of Craft and Small Business and Celje Fair Plc 10.30 Introduction to Slovenian and Macedonian economy and possibilities of investing in renewable energy sources in both countries 11.30 Individual meetings 15.00 Exhibition viewing Wednesday, 19 May Small Congress Hall 10.00-11.00 16.00

Slovenian Vocational Schools Competition – Mechanical Fitter, Maribor Secondary Mechanical and Business School, Section of Installers - Energetics at OOZ Maribor, Celje Fair Plc (written part) Meeting of Slovenian Photovoltaic Industry Association (ZSFI)

Blue Hall 08.00-15.00

Environmental Symposium: (Un)safe hazardous waste management in Slovenia, Organizers: Celje Municipality and Ministry of the Environment and Spatial Planning; Contractor: Fit media d.o.o. 23


Speakers will address issues such as dangerous waste management in Slovenia and responsible authorities. The symposium will critically analyze dangerous waste management in Slovenia in comparison with EU and in compliance with the set environmental goals as well as introduce examples of good practice. The symposium is intended for corporations, schemes, communal businesses, recyclers, waste collection centres, waste disposal companies, forwarding agents, burners, suppliers of hazardous waste, health activities and other.

08.00 Registration 08.30 Introductory speeches Marta Svoljšak, President of the Steering Committee Bojan Šrot, Mayor of Celje Roko Žarnić, Minister of the Environment and Spatial Planning 09.00 Introductory discussions Achieving environmental goals in Slovenian hazardous waste management, Ministry of the Environment and Spatial Planning Hazardous waste life cycle – from source to recycling; situation in Slovenia, Slovenian Environmental Agency Hazardous waste: just waste, or secondary raw material? Viktor Grilc, Chemical Institute 10.45 Break 11.00 Examples of practice Market and possibilities of efficient electric waste and electronic equipment management, and recycling problems, Emil Šehić, ZEOS

24


Problems with automotive waste, its recycling and hazardous waste in Slovenia, Franc Lenart,Karbon Vehicle recycling in a new metals recycling centre, Peter Schwarzbarti, Dinos

12.45 Break 13.45 Examples of practice Experiences and problems with household hazardous waste management at RCERO Celje (Regional Recycling Centre), Milka Leskošek, SIMBIO Possibilities of efficient household hazardous waste management, Jure Flerin and Emil Nanut, Kemis 15.00 Discussion and end Celjanka Meeting Room 10.00-13.00

New trends in maintenance The role of maintenance in compliance with new EU directives on machine and device protection, Andrej Rotovnik How to increase productivity in the production process? Evgen Zgoznik Nanorobotics, Riko Šafarič, Gregor Škorc, University of Maribor

13.30-14.30

Environmental noise assessment with measurements and model calculations of noise, Kova, d.o.o., Celje

The lecture will focus on comparison and problems during the noise assessment with measurements and different model calculations methods. The speakers will present advantages and disadvantages of noise modelling and demonstrate a practical method of modelling.

25


14.30-16.00

How to achieve better energy efficiency with radiant ceiling heating panels, Klaus Menge, Frenger Systems Nemčija  Heat economizing with radiation panels  Basics of heating business or industrial surfaces  Introduction to the technology of radiation panels  Low consumption and energy saving with high energy utilization radiation panels  Valid legislation, norms and regulations  High- capacity, high performance radiation system case studies

16.00-17.30

Cogeneration – an opportunity for the next decade, Ulrich Knobloch, Cogenon Germany  Production, supply, fitting and servicing of BHKW motors running on natural gas, liquefied gas, pure gas and bio gas (electric power from 6.5 – 400 KW)  Independent production of electric energy and heat  Energy efficiency and cost effectiveness  Enormous contribution towards the environment protection with reduced carbon dioxide emissions

Space between Halls A and L 14.00-14.45 16.00

Slovenian Vocational Schools Competition – Mechanical Fitter, Maribor Secondary Mechanical and Business School, Section of Installers - Energetics at OOZ Maribor, Celje Fair Plc Slovenian Vocational Schools Competition – Mechanical Fitter; Results announcement

26


Thursday, 20 May Celjanka Meeting Room 09.30-14.00

Welding Technique Day – Welding Protection & Safety

09.00 Welcome address Significance of Welding Technique Day 09.15 Contributions introduction I Welding training Protection and safety Protective gases Welding and effects on welding Solid calculations of welded joints 10.45 Break 11.00 Contributions introduction II Technological solutions in welding and similar procedures Welding process improvements Welding process dynamics monitoring Assuring quality Automatization and robotization 12.45 Break 13.00 Roundtable Small Congress Hall 09.00-17.30 Slovenian Photovoltaic Industry Association (ZSFI) 2010 Conference Opportunities and traps of investing in solar power stations 09.00 Welcome address by ZSFI President Uroš Merc 09.15 European markets and examples of good practice, EPIA 09.45 Renewable energy sources as part of NEP program, Andreja Urbančič, Jožef Štefan Institute 10.15 Procedures for getting support for electric energy 27


generated from OVE and SPTE, Andrej Špec, Energy Agency of the Republic of Slovenia 10.45 Problems with building permits for installation of solar modules on roofs and facades of complexes, Ministry of the Environment and Spatial Planning 11.15 Systemic operating instructions with appendix for electric energy network distribution, Matjaž Miklavčič, SODO 11.45 Break 12.00 Discusion 13.00 Break 14.00 Opportunities, challenges and traps in photovoltaics, Marko Topič 14.30 Nature creates new business opportunities, Mihaela Plošinjak, Nova KBM 15.00 Abank financial sources for investing in solar power plants, Nada Jurko, Abanka 15.30 Break 15.45 Eco Fund Financial incentives, Nataša Črnila Zajc, Eco Fund 16.15 Solar power station insurance, Tadej Avsec, Tilia Insurance 16.45 Solar and photovoltage system insurance, Aleš Kavčič, Generali Insurance 17.15 End Meeting Room E2 1.1-1.30

Lectures by MAK CMC d.o.o., Ljubljana BASF in MAK CMC- Industrial water management – services and solutions (English lecture) Steam and hotwater systems –technological water preparation in energy saving function Water preparation for cooling systems and environment legislation

28


Blue Hall 08.00-14.30 Environmental Symposium (Un)safe hazardous waste management in Slovenia, Organizers: Celje Municipality and Ministry of the Environment and Spatial Planning; Contractor: Fit media d.o.o. Speakers will address issues such as hazardous waste management in Slovenia and responsible authorities. The symposium will critically analyze dangerous waste management in Slovenia in comparison with EU and in compliance with the set environmental goals as well as introduce examples of good practice. The symposium is intended for corporations, schemes, communal businesses, recyclers, waste collection centres, waste disposal companies, forwarding agents, burners, suppliers of hazardous waste, health activities and other.

08.00 Participant registration 08.30 Welcome address Hazardous waste management in Europe – close and far away from the goals, EU Environment Directorate 1.45 Discussions Implementation of the REACH Directive in Slovenia regarding hazardous waste management and preparing chemical safety reports, Karmen Krajnc, Slovenian Chemicals Office Pharmaceutical waste – compliance with Pharmaceutical Waste Regulations and a new scheme, Davorin Poherc, Kemofarmacija 09.45 Break 10.00 “You ask, MOP answers”, in conjunction with Ministry of the Environment and Spatial Planning, Environmental Agency of the Republic of Slovenia, Inspectorate of the RS for the Environment and Spatial Planning 29


11.00 Discussion Collecting pharmaceutical waste in pharmacies – what is our practice? Darja Potočnik Brenčič, Lidija Savnik, Slovenian Chamber of Pharmacy 11.30 Examples of practice Household hazardous waste management, separation and public services, Andrej Satelšek, Slopak Production, storage and transfer of hazardous waste in urban areas (NIMBY and NIMET effect), Karel Lipič, Slovenian Ecology Association

Sanitation of gudron cave in Pesnica (problems with gudron sites/caves in Maribor Vicinity), Peter Kovač, Gorenje and Emil Nanut, Kemis 13.00 Break 13.15 Examples of practice Aspects of material and thermal processing of hazardous waste, Karl Steinlechner, Saubermacher Dientleistungs AG, Graz, Austria Hazardous waste after treatment: still a hazard to the environment? Drago Mir, Saubermacher Slovenia and Srečo Pavlin, Ecology Friday, 21 May Celjanka Meeting Room 09.00-10.00

Welders’ Competition, SKEI Podravje Regional Organization, Maribor, DVT Maribor, Celje Fair Plc (written part)

10.30-12.30

Electromagnetic radiation – non-ionizing radiation, Slovenian Ecology Association and Milan Vidmar Institute

30


14.00

Energy Efficient Building 2010 awards presentation, Moj Dom - Dnevnik Newspaper Supplement, Eco Fund, Celje Fair Plc

Blue Hall 10.00-15.00

Manufacturers of equipment for reuse and recovery of renewable energy sources and prospective subcontractors get-together, Slovenian Chamber of Craft and Small Business, Celje Fair Plc 09.30 Reception and participant registration 10.00 Welcome address 10.15 Opportunities for business cooperation in renewable energy sources sector 11.00 Break - exhibits viewing 11.30 Individual meetings 13.00 Exhibition viewing

Hall C1 Welders’ Competition, SKEI Podravje Regional Organization, Maribor, DVT Maribor, Celje Fair Plc Advice Point 10.00-16.00

Advice point Live sustainably - get advice: What should energy end-user know? Website Community Energija doma (Home energy) (www. energijadoma.si), Celje Fair Plc 10.00 - 10.20 Organizers’ Introductory speeches 10.20-10.45 Can I change an energy supplier, and how? Matjaž Vodušek, SODO d.o.o. 10.45-11.05 Slovenian suppliers’ offers of electricity and gas, Energy Agency of the Republic of Slovenia 31


11.05-11.30 How can an end-user reduce his electricity bill? A representative of an electricity distribution company 11.30-11.55 How can an end-user reduce his electricity bill? A representative of an electricity distribution company 11.55-12.20 Is it cheaper to heat with gas or heating oil? Franc Dover, Petrol Plin d.o.o. 12.20-12.45 Is it cheaper to heat with gas or heating oil? Petrol d.d. 12.45-13.10 What are other alternatives to conventional systems? Energy adviser 13.10-13.35 Entire energy house renovation, MatjaĹž ValenÄ?iÄ?, Energy expert 13.35-14.00 When is installing a heat pump a good choice and when not? Energy expert 14.00-15.40 How to ensure better energy efficiency in our home? 14.00-14.25 Economical heating, Danfoss d.d. 14.25 -14.50 Economical cooling, Genera d.o.o. 14.50-15.15 Use of natural heat and light, Velux d.o.o. 15.15-15.40 Energy efficient and passive building, Arhem d.o.o.

32


33


34


8.

3. SEZNAM RAZSTAVLJALCEV V DVORANAH PO RASTOČI ŠTEVILKI LIST OF EXHIBITORS IN HALLS ACCORDING TO ASCENDING NUMBER 35


- DVORANA C / HALL C -

36


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

C 1 PRETENT D.O.O., DOBROVA C 2 DRUŠTVO ZA VARILNO TEHNIKO MARIBOR, MARIBOR C 2 ZVEZA DRUŠTEV ZA VARILNO TEHNIKO, LJUBLJANA C 3 BETAPLAST D.O.O., BREZOVICA PRI LJUBLJANI * C 3 ORBIMATIC SINGEN, NEMČIJA * C 3 ORBITALUM , NEMČIJA * C 3 GEORG FISCHER, SCHAFFHAUSEN, ŠVICA C 4 ISTRABENZ PLINI D.O.O., KOPER C 04A KOCH, SERVISNA OPREMA, d.o.o., TRZIN C 5 HALDER D.O.O., HOČE C 6 ABB D.O.O., LJUBLJANA C 7 ZAVAR D.O.O., SELNICA OB DRAVI C 8 VTH - HACK JOŽEF S.P., DOBROVNIK C 9 BÖHLER SCHWEIßTECHNIK GMBH, KAPFENBERG, AVSTRIJA C 9 TENICA D.O.O., HRUŠICA C 10 INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE, LJUBLJANA C 10A GK D.O.O., PTUJ, PTUJ C 11 VIRS ,VARILNI IN REZALNI SISTEMI D.O.O., LENDAVA - LENDVA * C 11 MICROSTEP, BRATISLAVA, SLOVAŠKA * C 11 KAINDL * C 11 FANUC, JAPONSKA * C 11 TEKA, VELEN, NEMČIJA * C 11 KJELLBERG, FINSTERWALDE, NEMČIJA * C 11 SOYER, WORTHSEE, NEMČIJA * C 11 KEMPPI, LAHTI, FINSKA * C 11 S4, GROSSEITINGEN, NEMČIJA C 12 LASERTEHNIK MARFIN D.O.O., MARIBOR C 13 PROCHROM-COMP D.O.O., BLED C 14 KOČEVAR IN SINOVI d.o.o., POLZELA C 15 PROFIDTP D.O.O., ŠKOFLJICA * C 15A MOSA, ITALIJA C 15A TERPIN IMPORT EXPORT S.P.A., GORICA, ITALIJA C 16A KALTENBACH G.M.B.H., HAID, AVSTRIJA C 17 ZLATARNA CELJE d.d., CELJE C 18 KARLEX, NOVO MESTO d.o.o., NOVO MESTO C 18A METALKA ZASTOPSTVA IPRO D.O.O. LJUBLJANA - ČRNUČE C 18B WITTMANN GES.M.B.H. VERBINDUNGSTECHNIK, WIEN, AVSTRIJA * C 18B ULTRATECHNIKA, MADŽARSKA * C 18B SONA, AVSTRIJA * C 18B BRANSON, NEMČIJA C 18C TERLEP MATIJA S.P., LJUBLJANA C 18D KOMPLAST D.O.O., DOBROVA C 21 SPEEDY BLOCK SRL, LOCATE TRIULZI / MI, ITALIJA C 22 VAR-TEHNIKA d.o.o., LENDAVA - LENDVA C 22 MOTOMAN ROBOTEC D.O.O., RIBNICA C 23 INGVAR d.o.o., LJUBLJANA * C 23 HYPERTHERM, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * - zastopano podjetje / represented company

37


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* C C * C * C * C * C C C C C C

FRONIUS GMBH, WELS, AVSTRIJA LINDE PLIN d.o.o., Celje, CELJE LINDE AG, MüNCHEN, NEMČIJA GCE GmbH, FULDA, NEMČIJA IBEDA GmbH, NEUSTADT, NEMČIJA H.LUEDI+Co. AG, REGENSDORF, ŠVICA VARSTROJ D.D., LENDAVA - LENDVA MESSER SLOVENIJA D.O.O., RUŠE TU-VAL D.O.O., DOMŽALE WELD d.o.o., MENGEŠ MIKRO + POLO d.o.o., MARIBOR

23 24 24 24 24 24 25 26 27 28 29

* - zastopano podjetje / represented company

38


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* - zastopano podjetje / represented company

39


- DVORANA C1 / HALL C1 -

40


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

C1 1 C1 1 C1 2 C1 3 C1 4 C1 5 C1 6 * C1 6 * C1 6 * C1 6 * C1 6 * C1 6 * C1 6 * C1 6 * C1 6 * C1 6 C1 7 C1 8 C1 9 * C1 9 * C1 9 C1 10 C1 12 C1 13 C1 14 * C1 14 C1 15 C1 16 C1 17

MOC DANNER GmbH, ALTINGEN, NEMČIJA PRIMAKEM D.O.O., TRŽIČ LIGO D.O.O., SLOVENSKE KONJICE, SLOVENSKE KONJICE HIB, KRANJ, D.O.O., KRANJ LENTHERM INVEST D.O.O., LENART V SLOVENSKIH GORICAH HPE D.O.O., LJUBLJANA M&M INTERCOM D.O.O., Ljubljana, LJUBLJANA LOCTITE, MARIBOR HIWIN GmbH, OFFENBURG, NEMČIJA FAG, SCHWEINFURT, NEMČIJA RENOLD, MANCHESTER, VELIKA BRITANIJA REXNORD, KETTEN GMBH, BETZDORF, NEMČIJA TEADIT, KUFSTEIN, AVSTRIJA MOTOVARIO, FORMGINE, ITALIJA INA, HERZOGENAURACH, NEMČIJA PIX, NAGPUR, INDIA ADEPT PLUS D.O.O., POSTOJNA ISKRA ZAŠČITE d.o.o. Podjetje za izvajanje zaščit inženiring in kooperacije ISKRA, LJUBLJANA TULI D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA HEPCOMOTION, TIVERTON, VELIKA BRITANIJA ALWAYSE, BIRMINGHAM, VELIKA BRITANIJA EVROVARTRADE D.O.O., SAVA OGM-BI D.O.O., VRHNIKA BENKO-TEHNA Puconci d.o.o., PUCONCI KACIN JOŽICA s.p. METALIKA, ŽIRI TORWEGGE GmbH & Co.KG, GLAUCHAU, NEMČIJA IMEXA d.o.o., LJUBLJANA INOKS d.o.o. PODJETJE ZA TRŽENJE IN PROIZVODNJO, MURSKA SOBOTA MASCHINEN-WAGNER WERKZEUGMASCHINEN GmbH, RENCHEN, NEMČIJA

* - zastopano podjetje / represented company

41


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* - zastopano podjetje / represented company

42


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* - zastopano podjetje / represented company

43


- DVORANA D / HALL D -

44


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

D 1 SKF SLOVENIJA D.O.O., LJUBLJANA * D 1 HY-PRO, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 1 FIXTURLASER, ELOS, ŠVEDSKA * D 1 M.TRADE D.O.O., GORNJA RADGONA * D 1 MANA - OMERZU IVAN S.P., ARTIČE * D 1 SKF, GÖTEBURG, ŠVEDSKA * D 1 TEHIMPEX D.O.O., VIPAVA * D 1 TEVE PTUJ D.O.O., PTUJ D 2 P TEAM D.O.O., LOG PRI BREZOVICI D 2 IBV izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig ter trgovina, d.o.o., LESCE D 3 PRIT D.O.O., LJUBLJANA * D 3 DNP, MILANO, ITALIJA * D 3 O+P, BRESCIA, ITALIJA * D 3 ZEC, PARMA, ITALIJA * D 3 INDUSTRIE PLASTICHE LOMBARDE, VARESE, ITALIJA * D 3 UNIVER, MILANO, ITALIJA * D 3 TIEFFE, MILANO, ITALIJA * D 3 TUBI GOMMA TORINO, TORINO * D 3 CONTI, KARBEN, NEMČIJA D 4 CT - TRADE D.O.O. CELJE, CELJE * D 4 BROEN, ASSENS, DANSKA * D 4 MASTERFLEX, GELSENKIRCHEN, NEMČIJA * D 4 BRUGG, KLEINDÖTTINGEN, ŠVICA * D 4 SENIOR BERGHOFER, KASSEL, NEMČIJA D 5 ECOTIP d.o.o., SLOVENSKE KONJICE D 6 OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, LJUBLJANA D 7 FUCHS MAZIVA LSL D.O.O., BREŽICE * D 7 HANNHEIM, NEMČIJA D 8 AXFLOW Ges.m.b.H., GRAZ, AVSTRIJA * D 8 MICROPUMP, VELIKA BRITANIJA * D 8 ECO ISOCHEM, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 8 ZENITH PUMPS, VELIKA BRITANIJA * D 8 WAUKESHA , ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 8 PULSAR, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 8 FINISH THOMPSON INC., ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 8 JOHNSON PUMP INTERNATIONAL, VELIKA BRITANIJA * D 8 BRAN+LUEBBE, NEMČIJA * D 8 ECLIPSE, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 8 MONO PUMPS, VELIKA BRITANIJA * D 8 WATSON MARLOW, VELIKA BRITANIJA * D 8 BREDEL, VELIKA BRITANIJA * D 8 VIKING PUMP, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 8 TREBOR, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 8 SAND PIPER, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE D 9 PRIMA FILTERTEHNIKA, TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O., MEDVODE * D 9 PRIMA FILTRI D.O.O., MEDVODE * D 9 DONALDSON/TORIT, INDIANA, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * - zastopano podjetje / represented company

45


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* D 9 CUMMINS, COMUMBUS, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * D 9 TEKA, VELEN, NEMČIJA D 10 PRODUKT D.O.O., LJUBLJANA - POLJE * D 10 OMEGA, NIZOZEMSKA * D 10 RASSM, MILANO, ITALIJA * D 10 BETA, MILANO, ITALIJA D 11 MIEL ELEKTRONIKA D.O.O., VELENJE * D 11 PATLITE, OSAKA, JAPONSKA * D 11 TELE, DUNAJ, AVSTRIJA * D 11 OMRON, KYOTO, JAPONSKA * D 11 YAMAHA INDUSTRIJSKI ROBOTI, SHINGAI, JAPONSKA D 12 INTERCOM CELJE D.O.O., CELJE D 13 BOŽO ŠRAML s.p., VIPAVA * D 13 BECKER, WUPPERTAL, NEMČIJA D 13A LANDIS + GYR D.O.O., ŠENČUR * D 13A LANDIS+GYR AG, ZUG, ŠVICA D 14 TESNILA BOGADI D.O.O., MARIBOR D 15 LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE D.O.O., SELCA * D 15 ERWEKA, HEUSENSTAMM, NEMČIJA * D 15 DOSTMANN, WERTHEIM-REICHOLZHEIM, NEMČIJA * D 15 HAFNER, OBERROT, NEMČIJA * D 15 DOSTMANN, WERTHEIM-REICHOLZHEIM, NEMČIJA * D 15 HAFNER, OBERROT, NEMČIJA * D 15 SONOSWISS, RAMSEN, ŠVICA * D 15 ERWEKA, HEUSENSTAMM, NEMČIJA * D 15 RADWAG, RADOM, POLJSKA * D 15 SONOSWISS, RAMSEN, ŠVICA * D 15 RADWAG, RADOM, POLJSKA D 16 TRIMAD D.O.O., LJUBLJANA, VIČ RUDNIK * D 16 KLINGER, GUMPOLDSKIRCHEN, AVSTRIJA * D 16 ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI, SLAVINSKI BROD, HRVAŠKA * D 16 RAW, MARSH-HUGSTETTEN, NEMČIJA * D 16 SUKU, LICHTENAU OT GARNSDORF, NEMČIJA * D 16 VULCAN ENGINEERING, SOUTH YORKSHIRE, VELIKA BRITANIJA * D 16 BUSCHJOST, BAD OEYNHAUSEN, NEMČIJA D 17 ARBONA, d.o.o., LJUBLJANA, LJUBLJANA ŠENTVID * D 17 SCHNEIDER AIRSYSTEMS, REUTLINGEN, NEMČIJA D 18 KOVIMEX D.O.O., CERKNICA * D 18 GIMATIC S.P.A., BRESCIA, ITALIJA * D 18 ODE S.R.L., COLICO, ITALIJA * D 18 CAMOZZI s.p.a., BRESCIA, ITALIJA D 19 LIPRO D.O.O., KOPER * D 19 LIPRO D.O.O., KOPER * D 19 KOLVER s.r.l., THIENE, ITALIJA * D 19 METAL WORK s.r.l., CONCESIO, ITALIJA * D 19 AUTOROTOR s.r.l., VAIANO CREMASCO, ITALIJA D 20 DVIGALOTEHNA D.O.O., PESNICA PRI MARIBORU * - zastopano podjetje / represented company

46


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

D D * D * D * D D * D * D D * D * D * D * D * D D D * D * D * D * D * D * D * D * D * D * D D D D D D D D D * D * D * D * D * D D * D D * D * D * D D

HYDAC d.o.o., MARIBOR SCHIKI D.O.O., SLOVENSKE KONJICE ANKER-FLEXCO, NEMČIJA AMMERAAL-BELTECH, HEERHUGOWAARD, NIZOZEMSKA MEGADYNE S.r.L., MILANO, ITALIJA PS, D.O.O., LOGATEC, LOGATEC ELGO ELECTRONIC, RIELASINGEN, NEMČIJA CONTROL TECHNIQUES, NEWTON, VELIKA BRITANIJA Wap ALTO ČISTILNI SISTEMI D.O.O., LJUBLJANA DEN-SIN, SINGAPUR, SINGAPUR NILFISK ADVANCE, BRONDBY, DANSKA PETER MOOG, WORB, ŠVICA PFEIFER BESCHLÄGE, MEMMINGEN, NEMČIJA SYNTECS, SCHLOSS H-STUKEN., NEMČIJA MICROTRONIC D.O.O. PODJETJE ZA ELEKTRONIKO, HOČE M.TRADE trgovsko podjetje Gornja Radgona d.o.o., GORNJA RADGONA A. FRIEDRICH FLENDER AG-SIEMENS AG, BOCHOLT, NEMČIJA REXNORD KETTEN GMBH, BETZDORF, NEMČIJA HEKO Ketten GmbH, WICKEDE, NEMČIJA ROLLON S.p.A., MILANO, ITALIJA CSN Wichmann GmbH, OSNABRÜCK, NEMČIJA TIMKEN, CANTON (OH), ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE SKF, GÖTEBORG, ŠVEDSKA IWIS ANTRIEBSSYSTEME GMBH&CO KG, MÜNCHEN, NEMČIJA COOPER ROLLER BEARINGS CO LTD, NORFOLK, VELIKA BRITANIJA CZ RETEZY S.R.O., STRAKONICE, ČEŠKA REPUBLIKA KONUS KONEX d.o.o., SLOVENSKE KONJICE STRING AC D.O.O., LJUBLJANA BODR, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE TRGOVINO IN GOST.DEJ. D.O.O., CELJE PETEZE D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE HENNLICH D.O.O., PODNART TESNILA TRZIN, d.o.o., TRZIN JAKŠA MAGNETNI VENTILI D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE KLADIVAR TOVARNA ELEMENTOV ZA FLUIDNO TEHNIKO ŽIRI D.O.O., ŽIRI EMMEGI s.n.l., CASSANA D’ ADDA, ITALIJA BUCHER HYDRAULICS GmbH, KLETTGAU, NEMČIJA PARKER HANNIFIN GmbH, KAARST, NEMČIJA SAMHYDRAULIC S.p.A., REGGIO EMILIA, ITALIJA SUN HIDRAULICS GmbH ERKELENZ, NEMČIJA IMPAKTA MOBIL D.O.O., LJUBLJANA EXXONMOBIL PILIH D.O.O., ŠTORE PERMA-TEC EUERDORF, NEMČIJA BEGA INTERNATIONAL B.V., VAASSEN, NIZOZEMSKA TOX-PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG, WEINGARTEN, NEMČIJA TIO PNEVMATIKA, D.O.O., LESCE

21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 28 29 30 31 31A 32 33 33 33 33 33 33 33A 33A 34 34 34 34 35

* - zastopano podjetje / represented company

47


DVORANA/HALL

D D D D D * D * D * D * D * D D * D * D * D D * D * D * D D * D * D * D D D D * D D D * D * D * D * D * D * D * D * D * D * D * D * D * D * D D D D D

36 37 38 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 44 45 46 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 50 51 52

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

FBS ELEKTRONIK, d.o.o. VELENJE, VELENJE IRTEX D.O.O. Proizvodno in trgovsko podjetje, ZREČE VIMOSA D.O.O., VELENJE POLYLINE D.O.O., MIREN STROJNA GONILA D.O.O. Družba za proizvodnjo, inženiring, svetovanje, d.o.o., MARIBOR VARVEL, CRESPELIANO, ITALIJA MÄDLER, STUTTGART, NEMČIJA ROSSI, MODENA, ITALIJA BERGES, MARIENHEIDE, NEMČIJA TSCHAN, NEUNKIRCHEN, NEMČIJA FLUIDIKA D.O.O., LJUBLJANA BAR, NEMČIJA MAC VALVES, BELGIJA ROSS EUROPA, NEMČIJA DIMAS D.O.O., MEDVODE HY-PRO FILTRATION, FISHERS, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE SKF, GÖTEBURG, ŠVEDSKA FLOWTEC, GRAZ, AVSTRIJA DASTAFLON - PREDELAVA PTFE NOVAK STANKO S.P., MEDVODE SAINT GOBAIN PLASTIC PERFORMANCE GMBH, KOELN, NEMČIJA GORE W.L.& ASSOC., PUTZBRUNN, NEMČIJA PROPACK GmbH, SAUERLACH, NEMČIJA AS DOMŽALE MOTO CENTER, d.o.o., TRZIN BERCO D.O.O., MARIBOR KEMIS PLUS D.O.O., RADOMLJE METAKEM, LUDBREG, HRVAŠKA FERROČRTALIČ D.O.O., DOLENJSKE TOPLICE BELL D.O.O., MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU GKN, WIEN, AVSTRIJA PERMA-TEC EUERDORF, NEMČIJA WEFAPRESS, VREDEN, NEMČIJA EAGLE BURGMANN, WOLFRATSHAUSEN, NEMČIJA AUTOGARD, CIRENCESTER, VELIKA BRITANIJA KTR, RHEINE, NEMČIJA DEUTZ AG, KÖLN, NEMČIJA OPTIBELT, HÖXTER, NEMČIJA TIMKEN, CANTON (OH), ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE INA-SCHAEFFLER KG, HERZOGENAURACH, NEMČIJA FAG-SCHAEFFLER KG, SCHWEINFURTH, NEMČIJA GATES, COLORADO, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE WIPPERMANN, HAGEN, NEMČIJA DICHTOMATIK, NEMČIJA HYPEX, LESCE D.O.O., LESCE AQUAHIT D.O.O., KRANJ, KRANJ HENKEL D.O.O., MARIBOR TRANSOPREMA D.O.O., MARIBOR

* - zastopano podjetje / represented company

48


DVORANA/HALL

* D * D D D D D D * D * D * D D * D D * D * D * D * D * D * D * D * D * D * D D * D * D * D D D D D * D D * D * D D * D * D * D * D

52 52 53 54 55 55 55 55 55 55 55A 55A 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58 59 60 61 61 62 62 62 63 63 63 63 63

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

BS ROLLEN GmbH, REMSCHEID, NEMČIJA HOFFMANN FORDERTECHNIK GmbH WURZEN, NEMČIJA MATERM D.O.O., FRAM DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE, LJUBLJANA OLMA D.D., LJUBLJANA PETROL d.d., LJUBLJANA, LJUBLJANA ABC MAZIVA D.O.O., LJUBLJANA NYMATIC, NAESTVED, DANSKA MEMOLUB, BRUSELJ, BELGIJA BP (CASTROL, ARAL), LONDON, VELIKA BRITANIJA NTN WÄLZLAGER (EUROPA), Podružnica Ljubljana, LJUBLJANA NTN-SNR, ERKRATH, NEMČIJA TINEX D.O.O., ŠENČUR KETTEN WULF, NEMČIJA FERSA, ŠPANIJA ELSO-ELBE, NEMČIJA NORD-LOCK, ŠVEDSKA CORTECO, ITALIJA DICHTOMATIK, NEMČIJA SCHAEFFLER GRUPPE-FAG, INA, FIS, NEMČIJA KGM, NEMČIJA FREUDENBERG SIMRIT, WEINHEIM, NEMČIJA RINGSPANN, NEMČIJA CERO, VERIŽNI IN JERMENSKI POGONI D.O.O., SLOVENSKE KONJICE TAGEX, NEMČIJA SIT, ITALIJA BANDO, JAPONSKA Območna obrtno podjetniška zbornica Maribor, MARIBOR SIMES, D.O.O., CELJE INOTEH D.O.O., BISTRICA OB DRAVI BM-ELEKTRO SPOJNI ELEMENTI D.O.O., IZOLA - ISOLA BM s.p.a., ROZZANO (MI), ITALIJA ALU SOLAR D.O.O., CELJE ALUMIL SOLAR, GRČIJA REFU ELEKTRONIK GMBH, NEMČIJA NOVAMAT INDUSTRIEWARENHANDELS GmbH, WIEN, AVSTRIJA ARCA, TOENISWORTH, NEMČIJA IGEMA, AACHEN, NEMČIJA PERSTA, WARSTEIN, NEMČIJA ARTES, BERLIN, NEMČIJA

* - zastopano podjetje / represented company

49


- DVORANA E / HALL E -

50


DVORANA/HALL

E * E * E * E * E * E E * E * E * E * E * E * E * E * E * E E * E * E * E * E * E * E * E E E E E * E * E * E * E * E * E * E * E E E E * E * E E E E E

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 04A 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 12 13 14 15

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

SAUBERMACHER, D.O.O., MURSKA SOBOTA CRO VRHNIKA D.O.O., VRHNIKA PUP - SAUBERMACHER D.O.O., VELENJE SAUBERMACHER & KOMUNALA D.O.O., MURSKA SOBOTA ČISTO MESTO PTUJ D.O.O., PTUJ EKOLOGIJA D.O.O., KRANJ FOTOVOLT, d.o.o., CANKOVA ROJEK, ČEŠKA REPUBLIKA KACO, NEMČIJA LDK SOLAR, KITAJSKA SULFORCELL, NEMČIJA CENTROSOLAR, NEMČIJA QS SOLAR, KITAJSKA HOVAL, LIHTENŠTAJN SMA, NEMČIJA MAGE SOLAR, NEMČIJA EXPRUM d.o.o., LJUBLJANA INDIMO, SCHWALLUNGEN, NEMČIJA ITALCAR, TORINO, ITALIJA ESTRIMA, PORDENONE, ITALIJA THOME BORMANN, LUTZKAMPEN, NEMČIJA FAAM E.U.F. MOUTERUBBIANO, ITALIJA FARID - MORO, TORINO, ITALIJA V.C.M., RIO SALICETO, ITALIJA DULC, D.O.O., ŠKOCJAN SREČKO PRISLAN S.P., RAVNE NA KOROŠKEM ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA APT TEHNIKA D.O.O., ŠEMPETER PRI GORICI SISTEMI SRL, BRESCIA, ITALIJA ORMIC SPA, MILANO, ITALIJA ARFILTRAZIONI SRL, BERGAMO, ITALIJA VENETA IMPIANTI SRL, PADOVA, ITALIJA GENERAL DIES SRL, VERONA, ITALIJA DIEFENBACH SRL, BERGAMO, ITALIJA GUIDETI recycling systems, FERRARA, ITALIJA ECOSTAR recycling technologies, VICENZA, ITALIJA REGENERACIJA d.o.o., VODICE FLO PLUS D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., BREZOVICA PRI LJUBLJANI EKOREMEDIACIJSKI TEHNOLOŠKI CENTER, CELJE SAVAPROJEKT D.D., KRŠKO GRAH AUTOMOTIVE D.O.O., SLOVENSKE KONJICE SOVEN d.o.o, SELNICA OB DRAVI ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG, LJUBLJANA KORAK RAJKO MISJA S.P., RADENCI

* - zastopano podjetje / represented company

51


* E * E E * E * E * E * E * E * E * E * E * E * E E * E E E E E * E * E * E * E * E * E * E * E * E * E E E E E E

15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 25 27 28

ENVIROLET, TORONTO, KANADA ELEK TRENDS, MOUSCRON, BELGIJA PAL INŽENIRING D.O.O., KRANJ MCI HERBERT RUTTERSCHMIDT, WINIKON, ŠVICA IBS GMBH, THIERHAUPTEN, NEMČIJA BEAVER AG, GROSSWANGEN, ŠVICA WAPRO AB, KARLSHAMN, ŠVEDSKA ENZ TECHNIC AG, GISWIL, ŠVICA TERRAPROTECT GMBH, HORW, ŠVICA ROM BV, BARNEVELD, NIZOZEMSKA WINCAN DEUTCHLAND GMBH, LANGERANGEN, NEMČIJA GULLYVER GMBH, BREMEN, NEMČIJA iPEK SPEZIAL TV GMBH, SULZBERG, NEMČIJA ROBERT ZALETEL S.P., LJUBLJANA, ŠENTVID AQUA-FAIR GMBH, BAD WUENNENBERG, NEMČIJA URAD RS ZA KEMIKALIJE, LJUBLJANA PLAMAS Z.O.O., LJUBLJANA ECHO D.O.O., SLOVENSKE KONJICE OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD, SLOVENSKE KONJICE NIVUS GMBH, EPPINGEN, NEMČIJA DR.- ING.RITTER APPARATEBAU GMBH & CO KG, BOCHUM, NEMČIJA KANE INTERNATIONAL LIMITED, HERTFORDSHIRE, VELIKA BRITANIJA GREISINGER ELECTRONIC GMBH, REGENSTAUF, NEMČIJA RAE SYSTEMS EUROPE APS, KASTRUP, DANSKA SIERRA INSTRUMENTS B.V., EGMOND AAN DEN HOEF, NIZOZEMSKA CONTEC ENGINEERING SRL, MILANO, ITALIJA SINTROL OY, HELSINKI, FINSKA GEOTECHNICAL INSTRUMENTS, WARWICKSHIRE, VELIKA BRITANIJA SCAN MESSTECHNIK GMBH, WIEN, AVSTRIJA DRUŠTVO ZA OZAVEŠČANJE IN OSEBNOSTNO RAST SONCE, ŠENČUR ARCUS DOLINAR ALEŠ S.P., CELJE TILT trgovina in storitve d.o.o., TRZIN UMANOTERA, SLOVENSKA FUNDACIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, LJUBLJANA KOVA D.O.O., CELJE

52


53


- DVORANA K / HALL K -

54


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

K 1 KLIMA CELJE INDUSTRIJA AEROTERMIČNIH NAPRAV D.D., CELJE K 2 JADRAN TRGOVSKO PODJETJE D.D. SEŽANA, SEŽANA * K 2 IMPRESIND GORGONZOLA (MI), ITALIJA * K 2 CMT S.R.L., PARABIAGO, ITALIJA * K 2 ACCORRONI OSIMO-ANCONA, ITALIJA * K 2 IMMERGAS Spa, PARMA, ITALIJA * K 2 SANYO, MILANO, ITALIJA K 3 VETO VELETRGOVINA D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE * K 3 WAVIN, NEMČIJA * K 3 CIMBERIO, ITALIJA * K 3 BENTONE, ŠVEDSKA * K 3 RM, CAMPITELO, ITALIJA * K 3 DE DIETRICH, MERTZWILLER, FRANCIJA * K 3 BLANSOL, BARCELONA, ŠPANIJA * K 3 ESBE, ŠVEDSKA * K 3 RADEL DE LONGHI, TREVISO, ITALIJA * K 3 STIEBEL ELTRON, WELS, AVSTRIJA K 4 MRU D.O.O., LJUBLJANA K 5 VINPROM PROJEKTI D.O.O., LJUBLJANA K 6 ROSENBERG KLIMA D.O.O., TRZIN K 7 MAK CMC TEHNOLOGIJA VODE D.O.O., LJUBLJANA K 8 HOVAL G.m.b.H., MARCHTRENK - A, AVSTRIJA K 9 HERZ, KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE D.D., ŠMARTNO PRI LITIJI K 10 TERMO-TEHNIKA D.O.O., BRASLOVČE * K 10 AUSTRIA EMAIL, KNITTELFELD, AVSTRIJA K 11 MARTIN D.O.O., ŽALEC * K 11 T&G S.P.A., BURAGO MOLGORA, ITALIJA * K 11 CALEFFI S.P.A., FONTANETO D’AGOGNA, ITALIJA * K 11 AQUATHERM GmbH, ATTENDORN, NEMČIJA * K 11 MAMOLI ROBINETTERIA S.P.A., Lacchiarella, ITALIJA * K 11 DMP ELECTRONICS S.R.L., CANZANO, ITALIJA * K 11 DL RADIATORS S.P.A., Treviso, ITALIJA * K 11 RIELLO S.P.A., San Pietro di Legnano, ITALIJA K 12 BOSSPLAST D.O.O., GROSUPLJE K 13 KOLEKTOR KOLING d.o.o., SPODNJA IDRIJA K 14 PETER OFNER GmbH, WEIKERSDORF, AVSTRIJA * K 14 DIRAK, ENNEPETAL, NEMČIJA * K 14 PINET, PARIZ, FRANCIJA K 15 GORENJE d.d., PROGRAM SOLAR, VELENJE K 16 OGREVANJE SEDELJŠAK D.O.O., VRANSKO K 17 TRGOCOMERCE D.O.O., DOMŽALE K 18 ECOINVEST D.O.O., CELJE * K 18 THERMAFLEX, WAALWIJK, NIZOZEMSKA * K 18 ECOLINE, MONTICHIARI (BS), ITALIJA K 19 LARTI D.O.O., LJUBLJANA K 20 ELEKTRO KLIMA STAGOJ SIMON STAGOJ S.P., VOJNIK K 21 AVSTRIJSKO VELEPOSLANIŠTVO - GOSPODARSKI ODDELEK, LJUBLJANA * - zastopano podjetje / represented company

55


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

K K K K * K K K K * K K K K * K * K * K * K * K * K * K * K K K * K * K * K * K * K * K K K K * K K

SIM RADENCI d.o.o., RADENCI ACTINIA D.O.O., LJUBLJANA - POLJE GENERA D.O.O., TRZIN EXPERTO INTERNATIONAL D.O.O., HOČE TOSHIBA, TOKIO, JAPONSKA DANFOSS D.O.O., LJUBLJANA ŠENTVID SONNENKRAFT ÖSTERREICH VERTRIEBS GmbH ST. VEIT/GLAN, AVSTRIJA TERMO SHOP d.o.o., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI BENTEC, DUNAJ, AVSTRIJA FRIGOR D.O.O., MIREN ATLAS TRADING d.o.o., VOJNIK MKM NOVA D.O.O., LJUBLJANA TECNOGAS, ITALIJA KUTZNER-WEBER, MAISACH, NEMČIJA SP SISTEMI VERONA, ITALIJA UNICAL, MANTOVA, ITALIJA RENDAMAX KERKRADE, NIZOZEMSKA ROBUR, VERDELLINO, ITALIJA MHG, HAMBURG, NEMČIJA ALBERTON ROMANO D’EZZELINO, ITALIJA KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., ŽALEC ETIKS d.o.o., ŠTORE TIM SISTEM, REPUBLIKA SRBIJA NORDICA, VICENZA, ITALIJA EXTRAFLAME, ITALIJA ATMOS, CHRAST, ČEŠKA REPUBLIKA THERMO SOLAR, SLOVAŠKA VIADRUS, ČEŠKA REPUBLIKA TISUN GMBH, SÖLL, AVSTRIJA VIESSMANN D.O.O., MARIBOR FIRŠT - ROTOTEHNIKA, S.P., MOZIRJE HONEYWELL, MOSBACH, NEMČIJA PICHLER & CO D.O.O., MARIBOR

21A 22 23 23A 23A 24 25 26 26 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 35

* - zastopano podjetje / represented company

56


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* - zastopano podjetje / represented company

57


- DVORANA L / HALL L -

58


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

L 1 IKA ŽIRI D.O.O. ŽIRI L 01A IR SISTEMI D.O.O. GORNJA RADGONA L 2 MAGO D.O.O. SEŽANA L 3 GIA-S D.O.O. GROSUPLJE * L 3 WATERDATES BAD OYENHAUSEN, NEMČIJA * L 3 END ARMATUREN, BAD OYENHAUSEN, NEMČIJA * L 3 SED FLOW, NEMČIJA * L 3 ELAFLEX, HAMBURG, NEMČIJA * L 3 GIAFLEX, BRAUNAU, AVSTRIJA * L 3 HECTRONIC, BONNDORF, NEMČIJA * L 3 SAMSON AG, FRANKFURT, NEMČIJA * L 3 ALFA LAVAL RONEBY, ŠVEDSKA * L 3 SAMSOMATIC, FRANKFURT, NEMČIJA * L 3 WEBixy, BRAUNAU, AVSTRIJA * L 3 CENTHERTERM, MOST, ČEŠKA REPUBLIKA * L 3 AIR SEP, HERSCHING, NEMČIJA L 4 SIEMENS D.O.O., LJUBLJANA L 5 EUROTHERM D.O.O. Proizvodnja, trgovina in storitve toplotne tehnike, LIMBUŠ L 6 OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA L 7 BROWN BEAR TEAM D.O.O., TRZIN * L 7 AQUATECHNIK S.P.A., MAGNANO (MI), ITALIJA L 8 KLIMA NAPRAVE DOLINAR D.O.O., LJUBLJANA L 9 TERMOCENTER TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE D.O.O. PROIZVODNJA, STORITVE D.O.O., LJUBLJANA L 10 VALSIR S.p.A., VESTONE, ITALIJA L 11 GRUNDFOS D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE L 12 HIDRIA D.D., LJUBLJANA L 13 SELTRON D.O.O., BISTRICA OB DRAVI L 14 WVterm D.O.O., MARIBOR L 15 ROBERT BOSCH D.O.O., LJUBLJANA L 16 ELEKTROSPOJI D.O.O., LJUBLJANA L 17 KOVINTRADE, Mednarodna trgovina d.d., Celje * L 17 WODTKE, TUBINGEN, NEMČIJA * L 17 DOMAT CONTROL SYSTEM, PARDUBICE, ČEŠKA REPUBLIKA * L 17 BUDERUS, LOLAR, NEMČIJA L 18 ERCO INTERNATIONAL D.O.O., VRHNIKA L 18 ELEKTRA NOVA D.O.O., TRZIN * L 18 SOMAR INTERNATIONAL, CORNWALL, VELIKA BRITANIJA * L 18 FERRAZ SHAWMUT, SAINT BONNET DE MURE, FRANCIJA * L 18 PARKER SSD, CHARLOTTE, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * L 18 MOTORTRONICS, CLEARWATER FLORIDA, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE L 19 TRM FILTER D.O.O., LJUBLJANA - DOBRUNJE * L 19 MANN+HUMMEL GmbH SPEYER, NEMČIJA * L 19 KMH, NEMČIJA * L 19 GEA DELBAG LUFTTECHNIK GmbH, HERNE, NEMČIJA L 20 VIP TEHNIKA D.O.O., SPODNJI DUPLEK L 20 ROTOR PLUS D.O.O., ŠKOFLJICA * - zastopano podjetje / represented company

59


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* L 20 VITO GmbH ST.VEIT, AVSTRIJA * L 20 ITT AVSTRIJA GmbH, STOCKERAU, AVSTRIJA * L 20 ZILMET SPA, LIMENA, ITALIJA * L 20 PEDROLLO SPA, SAN BONIFACIO, ITALIJA * L 20 EFFEPIZETA SPA, CONCOREZZO, ITALIJA * L 20 LOWARA SRL., MONTTECHIO, ITALIJA * L 20 CALPEDA SPA, MONTORSO, ITALIJA * L 20 ALLWEILER, BOTTROP, NEMČIJA * L 20 FLOWSERVE, HAMBURG, NEMČIJA * L 20 ALLWEILER, RADOLFZELL, NEMČIJA L 20A RAUTER ZANESLJIV STRELOVOD DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o., NOVA CERKEV L 20B AGNI d.o.o., PRESERJE L 20C EKOVIT D.O.O., MENGEŠ L 20D EKART MARKETING, Andrej Ekart s.p., MARJETA NA DRAVSKEM POLJU L 21 KAESER KOMPRESORJI D.O.O., MARIBOR L 22 A.C.V. D.O.O., TRBOVLJE * L 22 ACV INTERNATIONAL s.a., RUISBROEK, BELGIJA L 22A MAKRO 5 TRADING D.O.O., KOPER * L 22A EURAPO, PORDENONE, ITALIJA * L 22A ISOLANTE K-FLEX, MILANO, ITALIJA * L 22A EVAPCO, PASSIRANA DI RHO, ITALIJA * L 22A SAGICOFIM, MILANO, ITALIJA * L 22A EMICON, FORLI, ITALIJA L 23 FRAGMAT TIM D.D., LAŠKO L 24 GALKOPLAST ŠRAJ D.O.O., RADOMLJE L 25 ESOT D.O.O., CELJE L 26 ŠTERN D.O.O., GOLNIK L 27 VAILLANT D.O.O., LJUBLJANA L 28 REHAU G.m.b.H., GUNTRAMSDORF, AVSTRIJA L 29 KOZAMA D.O.O., LJUBLJANA * L 29 ALFA LUB, VICENZA, ITALIJA * L 29 AUTOEQUIP VESIME, ITALIJA * L 29 MARK, VICENZA, ITALIJA * L 29 CECCATO AIR COMPRESSORS, VICENZA, ITALIJA * L 29 ANI, VICENZA, ITALIJA L 30 MENERGA D.O.O., MARIBOR L 31 WEISHAUPT d.o.o., CELJE L 32 AL WAGI D.O.O. TRGOVINA IN ZASTOPANJE, DOMŽALE * L 32 BERETTA, LECCO, ITALIJA * L 32 THERMITAL PIOMBINO (PD), ITALIJA L 33 KLIMA PETEK D.O.O., MARIBOR L 34 RETTIG D.O.O., MARIBOR L 35 ANITON D.O.O., LJUBLJANA L 36 M & K SEIBERT D.O.O., GRIŽE * L 36 ELSTER - INSTROMET, MAINZ-KNETEL, NEMČIJA L 37 VAN - DEN d.o.o., ŠENČUR L 38 FOB D.O.O., VIPAVA * - zastopano podjetje / represented company

60


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

L * L * L * L * L * L L L L L * L * L * L * L * L * L * L * L * L

PREALPI D.O.O., ŠEMPETER PRI GORICI ALPITERM, ŠEMPETER PRI GORICI HITACHI, MILANO, ITALIJA G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.P.A., RIVIGNANO, ITALIJA ENERGO OPTIMA, TRZIN PALAZZETTI LELIO S.P.S. PORCIA, ITALIJA AMBI D.O.O. , NOVO MESTO KOVINOPLAST LAHARNAR D.O.O., NOVO MESTO ARMACELL SWITZERLAND AG, PFAFFNAU, ŠVICA ELPRO LEPENIK & CO. d.n.o., MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU RBR-ECOM, ISERLOHN, NEMČIJA E+E ELEKTRONIK, ENGERWITZDORF, AVSTRIJA EBRO, INGOLSTADT, NEMČIJA MOLLET, OSTERBURKEN, NEMČIJA JOLA, LAMBRECHT, NEMČIJA ASHCROFT, BAESWEILER, NEMČIJA INOR, MALMÖ, ŠVEDSKA SHINKO, OSAKA, JAPONSKA HEITRONICS, WIESBADEN, NEMČIJA

39 39 39 39 39 39 40 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

* - zastopano podjetje / represented company

61


- DVORANA L1 / HALL L1 -

62


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

L1 1 WILO ADRIATIC D.O.O., LJUBLJANA L1 2 VALTIS OGREVANJE D.O.O., MARIBOR L1 3 METREL D.D., HORJUL L1 4 HORIZONT SKUPINA D.O.O., MARIBOR * L1 4 MITSUBISHI, JAPONSKA * L1 4 LUNOS, NEMČIJA * L1 4 DATKIM, NIZOZEMSKA * L1 4 IBERSOLAR, ŠPANIJA * L1 4 COOLWEX, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE L1 5 ENERGETIKA CELJE JAVNO PODJETJE, D.O.O., CELJE L1 6 SIKLA D.O.O., ČRENŠOVCI * L1 6 UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH&Co, HERBRECHTINGEN, NEMČIJA * L1 6 MODGAL METAL (99) Ltd., ROSH PINA, IZRAEL * L1 6 SITA BAUELEMENTE GmbH, HERZEBROCK-CLARHOLZ, NEMČIJA L1 7 HERMI, d.o.o. NEOPAZNI STRELOVODI, CELJE L1 8 SOL NAVITAS D.O.O., CELJE L1 9 BELIMO AUTOMATION HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H., WIEN, AVSTRIJA L1 10 SIMON D.O.O., GROSUPLJE L1 11 CONTROLS.SI FRANCI KRIČAJ s.p., LJUBLJANA L1 12 KON TIKI SOLAR D.O.O., KAMNIK * L1 12 DONAUER SOLARTECHNIK VERTRIEBS GmbH, GILCHING, NEMČIJA * L1 12 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG, NIESTETAL, NEMČIJA * L1 12 SolarWorld BONN, NEMČIJA * L1 12 STECA ELEKTRONIK GmbH, MEMMINGEN, NEMČIJA * L1 12 KORAX GEPGYAR Kft, RACKEVE, MADŽARSKA L1 13 BIO PLANET D.O.O., LJUBLJANA L1 14 INOVATEH D.O.O., CERKNICA L1 15 THERA D.O.O., ŽIRI L1 15 R.E.SISTEM D.O.O., VRHNIKA L1 15 EKOFLUID D.O.O., VRHNIKA * L1 15 CTA AG, MÜNSINGEN, ŠVICA L1 16 ENERTEC D.O.O., MARIBOR * L1 16 KIOTO PHOTOVOLTAICS GmbH, ST.VEIT/GLAN, AVSTRIJA * L1 16 DRAVA Handelsgesellschaft m.b.H., CELOVEC, AVSTRIJA * L1 16 VARIOTHERM HEIZSYSTEME GmbH, LEOBERSDORF, AVSTRIJA * L1 16 ELEKTRO KUMER D.O.O., MARIBOR L1 17 VELUX D.O.O., TRZIN L1 18 BISOL D.O.O., PREBOLD L1 20 DINES ITS D.O.O., LJUBLJANA * L1 20 FUJITSU Lts, KAWASAKI, JAPONSKA * L1 20 SUNSET SOLAR, ADELSDORF, NEMČIJA L1 21 TITAN D.D., KAMNIK * L1 21 UPONOR GmbH, HASSFURT, NEMČIJA L1 22 SONEL D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM * L1 22 KYOCERA, KYOTO, JAPONSKA * L1 22 SPUTNIK ENGINEERING, BIEL/BIENNE, ŠVICA L1 23 M-LAN PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O., MARIBOR * - zastopano podjetje / represented company

63


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

L1 24 METALKA ZASTOPSTVA TORNA D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE L1 25 ECO POWER CEA d.o.o., RUŠE * L1 25 CLENERGY, XIAMEN, KITAJSKA * L1 25 POWER ONE, FIRENCE, ITALIJA * L1 25 FREEPOWER, ANDOWER, VELIKA BRITANIJA * L1 25 SUNGROW, ANHUI, KITAJSKA * L1 25 KINDERSOLAR, CHANGZHOU-JIANGSU, KITAJSKA * L1 25 ARUIA SOLAR, TAINAN SCIENCE PARK, TAJVAN L1 26 ENERSIS D.O.O., HOČE * L1 26 FRIGOPOL, PETTENBACH, AVSTRIJA * L1 26 SUNPOWER SAN JOSE, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE * L1 26 HARGASSNER, WENG, AVSTRIJA * L1 26 FRONIUS GMBH, WELS, AVSTRIJA * L1 26 MAGE SOLAR, AULENDORF, NEMČIJA * L1 26 DAY4 ENERGY, ZIMMERN o.R., NEMČIJA * L1 26 PLANIKA, BRZOZA, POLJSKA L1 27 PLAN-NET, d.o.o., PRESERJE L1 28 APIS CENTAR M.-Detmers KEG, ZAGREB-LUČKO, HRVAŠKA * L1 28 AUMA RIESTER GmbH & CO.KG, MÜLLHEIM, NEMČIJA L1 29 SIBLIK ELEKTRIK GmbH & CO KG, WIEN, AVSTRIJA L1 30 REAM D.O.O., TRZIN L1 31 ESO INŽENIRING D.O.O., LJUBLJANA L1 32 AGREGAT D.O.O., LJUBLJANA ŠENTVID * L1 32 UAB AMALVA, LITVA * L1 32 VORTICE, MILANO, ITALIJA * L1 32 SODECA, ŠPANIJA * L1 32 HELIOS, VILLINGEN-SCHWENINGEN, NEMČIJA L1 33 PURLEN D.O.O., LENDAVA - LENDVA L1 34 ENERKON D.O.O., KOMENDA * L1 34 KAMSTRUP A/S, SKANDERBORG, DANSKA * L1 34 WITTIGSTHAL GmbH, JOHANNGEORGENSTADT, NEMČIJA * L1 34 QUNDIS GmbH, MULHAUSEN, NEMČIJA * L1 34 DIEHL HYDROMETER GRUPPE, ANSBACH, NEMČIJA * L1 34 ALLMESS GmbH, OLDENBURG I.H., NEMČIJA L1 35 PILREMAG D.O.O., GROSUPLJE * L1 35 WATT, SLASKY, POLJSKA * L1 35 JEREMIAS GmbH, WASSERTRÜDINGEN, NEMČIJA * L1 35 HOTJET, OSTRAVA, ČEŠKA REPUBLIKA * L1 35 KORADO a.s., ČEŠKA TREBOVA, ČEŠKA REPUBLIKA * L1 35 DOMUSA, SAN ESTEBAN, ŠPANIJA L1 36 ISTRABENZ PLINI D.O.O., KOPER L1 37 ANTEA D.O.O., GLOBOKO * L1 37 NEURA GmbH, REGAU, AVSTRIJA L1 38 KIP, DIMNIŠKI INŽENIRING d.o.o., VELIKA LOKA L1 39 DEKAL POWER D.O.O., MARIBOR L1 40 ENERGA SISTEMI ENERGETSKI SISTEMI D.O.O., LJUBLJANA L1 41 KNUT podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in storitve d.o.o., TURJAK * - zastopano podjetje / represented company

64


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* L1 41 NIBE HEATING, MARKARYD, ŠVEDSKA L1 42 INSTALACIJE D.D., AJDOVŠČINA L1 43 IZOTERM PLAMA d.o.o., PODGRAD L1 43 ADRIAPLIN D.O.O., LJUBLJANA L1 44 HIDROS d.o.o. L1 45 WENZEL INŽENIRING ALEŠ WENZEL S.P., SLOVENSKA BISTRICA L1 46 SOLARNI TERMO SISTEMI - STS D.D.,ŠTORE L1 47 NRG D.O.O., LJUBLJANA * L1 47 GEDORE, REMSCHEID, NEMČIJA * L1 47 KRESS, BISINGEN, NEMČIJA * L1 47 ALBERT ROLLER, NEMČIJA * L1 47 RMA, NEMČIJA * L1 47 GMT, NEMČIJA * L1 47 PAUL WEGENER, NEMČIJA * L1 47 PLASSOON, IZRAEL * L1 47 AVK, DANSKA * L1 47 LENA, POLJSKA * L1 47 LUNA, ŠVEDSKA * L1 47 DENSO, NEMČIJA * L1 47 STöDLER + BECK, NEMČIJA * L1 47 VEMM TEC, NEMČIJA * L1 47 NIWATEC, NEMČIJA L1 48 PUCIHAR-P D.O.O., ŠMARJE - SAP L1 49 IPROS D.O.O., LJUBLJANA VIČ RUDNIK * L1 49 KIESELMANN, NEMČIJA * L1 49 FLUX, NEMČIJA * L1 49 PALL, VELIKA BRITANIJA * L1 49 HILYE, NEMČIJA * L1 49 GEA Ecoflex, NEMČIJA * L1 49 GEA WTT, NEMČIJA * L1 49 GEA Ecobruse, ŠVEDSKA L1 50 IMP PUMPS D.O.O., IG * L1 50 MESNNER, KALLETAL, NEMČIJA * L1 50 KSB Aktiengesellschaft, FRANKENTHAL, NEMČIJA L1 51 TEKNOXGROUP D.O.O., GROSUPLJE L1 52 REMTY-R d.o.o., LJUBLJANA L1 53 PETROL d.d., LJUBLJANA L1 53A TOPOL ARMATURE D.O.O., ŠKOFLJICA * L1 53A PS AUTOMATION, BAD DÜRKHEIM, NEMČIJA * L1 53A HYGROMATIK, HENSTED, NEMČIJA * L1 53A OMC, MILANO, ITALIJA * L1 53A SPIRAX SARCO, CHELTENHAM, VELIKA BRITANIJA * L1 53A DONALDSON/TORIT, INDIANA, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE L1 54 MECUM d.o.o., LJUBLJANA * L1 54 AIRWELL FRANCE SAS, GUYANCORT FRANCIJA * L1 54 ZEHNDER, LAHR, NEMČIJA * L1 54 BS CUBE S.r.l., ROVERELO IN PIANO, ITALIJA * - zastopano podjetje / represented company

65


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* L1 54 L1 54A L1 55 L1 56 L1 57 L1 58 L1 59 L1 60 L1 61 L1 62 L1 63 L1 64 * L1 64 * L1 64 * L1 64 L1 65 L1 66

SIERRA S.p.a., ISOLA DELLA SCALA, ITALIJA MAKSING D.O.O., ŽALEC ELEKTRO MARIBOR D.D., MARIBOR EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, LJUBLJANA RITTAL PRODAJA STIKALNIH OMAR D.O.O., LJUBLJANA ENERGEN D.O.O., LJUBLJANA TEVEL D.O.O., KISOVEC JORDAN D.O.O., ŠMARJEŠKE TOPLICE ELLATRON D.O.O., ŠMARJE PRI JELŠAH TIBA ELEKTROMOTORJI D.O.O., LJUBLJANA SVETLOBA D.O.O., LOGATEC GE D.O.O., PTUJ CADEX, KANADA KANE, VELIKA BRITANIJA MIDTRONICS, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE ENERGETIKA MARKETING D.O.O. ZA TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE, LJUBLJANA ORTOPEDICA D.O.O., MARIBOR

* - zastopano podjetje / represented company

66


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* - zastopano podjetje / represented company

67


ZUNANJI PROSTOR

68


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

ZP 1 ROBERT BOSCH D.O.O., LJUBLJANA ZP 2 UNIT D.O.O., LJUBLJANA ZP 3 MAMUT TIM. D.O.O., ZREČE * ZP 3 IBA ADA, ADA/SUBOTICA ZP 3 “EVOLUTION POWER TOOLS LTD “ FAIRBORN ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE ZP 4 REMAX d.o.o., MARIBOR ZP 6 GIPO D.O.O., KOPER ZP 7 AVTO HI-FI DARKO VIDMAR S.P., ŠENČUR ZP 8 STOTINKA D.O.O., SLOVENSKA BISTRICA ZP 9 SORTI D.O.O., LJUBLJANA ZP 10 KARODI PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SEVNICA ZP 10A AMBI D.O.O., NOVO MESTO ZP 10B KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., POLZELA ZP 11 BRALKO D.O.O., ŠMARTNO OB PAKI ZP 12 SINERG D.O.O., POSTOJNA ZP 13 KOČEVAR IN SINOVI d.o.o., POLZELA ZP 13A EME T&T d.o.o., MARIBOR ZP 13B KRAMAR & DRUŽBENIK D.N.O., ŠKOFJA VAS ZP 15 ROTO D.O.O., MURSKA SOBOTA ZP 16 BIOMASA D.O.O., LUČE ZP 17 VIA INTERNATIONAL D.O.O., KAMNIK ZP 18 OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA ZP 18A J.A.T. TEAM, KRANJ ZP 19 DEKAL POWER D.O.O., MARIBOR * ZP 19 HYDROENERGY, NIDERRANNA, AVSTRIJA * ZP 19 BRUNO, GROTTAMINARDA, ITALIJA * ZP 19 HAACON, FREUDENBERG/MAIN, NEMČIJA ZP 20 JOSEF STEINER d.o.o., LENART V SLOVENSKIH GORICAH ZP 21 MONTAŽA OPREME ZA GOSPODARSKA VOZILA JERNEJ KORPAR S.P., LJUBLJANA * ZP 21 FRANCOM S.P.A., CASSOLA, ITALIJA ZP 22 METALKA ZASTOPSTVA TORNA D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE ZP 02 ELEKTROTURNŠEK INSTALACIJE d.o.o., CELJE ZP 23 GORENJE TIKI D.O.O., ISKRA, LJUBLJANA ZP 25 FESTO D.O.O., TRZIN ZP 26 EKO LINE TRADE D.O.O. Proizvodnja, trgovina in storitve, ŠKOFJA VAS ZP 26A AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., MARIBOR ZP 27 ARMEX ARMATURE d.o.o., IVANČNA GORICA ZP 27A KAM KAČ ALBIN, s.p., PREBOLD ZP 28 EKOVIT PLUS D.O.O., TRBOVLJE ZP 28 KOVIT projekt d.o.o., TRBOVLJE ZP 30 N & N d.o.o., LENART V SLOVENSKIH GORICAH ZP 31 AVTO PROJEKT D.O.O., PORTOROŽ ZP 32 IMEXA D.O.O., LJUBLJANA ZP 33 AQUAEMUNDUS D.O.O. BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE, MARIBOR ZP 34 TERSUS d.o.o., LJUBLJANA ZP 35 VITA -TERM, EGON VRABIČ S.P., POLZELA * - zastopano podjetje / represented company

69


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

ZP 37 ZP 38 ZP 39 ZP 40 ZP GP01 ZP GP02 ZP GP03 ZP GP04 ZP GP05

TOBAČNA 3 DVA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA D.O.O., BEGUNJE NA GORENJSKEM SOJOS D.O.O., TURNIŠČE ŠARDI ART K.D., ŠKOFLJICA SENZOR TRADE D.O.O., LJUBLJANA SEAM d.o.o., LJUBLJANA EURO GURMAN D.O.O. GOSTINSKE STORITVE, LJUBLJANA KOTA - ŽAR SLAĐANA MIKIĆ S.P., LJUBLJANA ERFIN D.O.O., CELJE

* - zastopano podjetje / represented company

70


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* - zastopano podjetje / represented company

71


72


4. VPISI RAZSTAVLJALCEV PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU ENTRIES OF EXHIBITORS IN ALPHABETICAL ORDER 73


A.C.V. D.O.O. 

L 22

OPEKARNA 22B 1420 TRBOVLJE SLOVENIJA T.: 03/5632-830 F.: 03/5632-831 E: slovenia.info@acv.com H: www.acv.si ACV – INTERNATIONAL BELGIJA je podjetje z več kot 90-letno tradicijo na področju ogrevalne tehnike in je v Evropi priznano kot proizvajalec proizvodov vrhunske kvalitete. Paleta proizvodov je izredno široka (ogrevalna tehnika, priprava tople sanitarne vode, solarna tehnika, električni program, drva, peleti…), tako da lahko ponudimo ACV proizvode pri objektih različnih namenov in velikosti, v kar se lahko prepričate tudi na naših internetnih straneh www.acv.com, www.acv.si . ACV – INTERNATIONAL BELGIUM offers you the best technology for meeting all your hot water needs. With a range of more than 600 products , ACV has the solution for every heating and hot water application. Thanks to its exclusive »Tank-inTank« technology, ACV offers solutions that are reliable , effective, economical and environmentally sound. All informations are on www.acv.com and on www.acv.si.

ACTINIA D.O.O. 

K 22

ZADOBROVŠKA 67C 1260 LJUBLJANA - POLJE T.: 01/5863-794 F.: 01/5863-799 E: solar@actinia.si H: www.actinia-solar.si

ADRIAPLIN D.O.O. 

L1 43

DUNAJSKA CESTA 7 1000 LJUBLJANA T.: 01/2342-100 F.: 01/4321-093 E: info@adriaplin.si H: www.adriaplin.si ADRIAPLIN je slovenska plinska družba in je član skupine »ENI« največje evropske plinske družbe. Od leta 2008 ADRIAPLIN samostojno uvaža zemeljski plin v Slovenijo in ga prodaja industrijskim, poslovnim in gospodinjskim odjemalcem na vseh plinovodnih omrežjih po Sloveniji (prenosno omrežje in distribucijska omrežja). ADRIAPLIN is a Slovenian gas company which is a member of the »ENI« group, the

74


largest gas company in Europe. Since 2008 ADRIAPLIN has been importing natural gas in Slovenia and selling it to industrial, commercial and domestic customers in all pipeline networks in Slovenia (transmission network and distribution networks).

AGNI d.o.o. 

L 20B

JEZERO 141 1352 PRESERJE T.: 051/206-692 E: info@agni.si H: www.agni.si Podjetje Agni d.o.o. je ustanovljeno z namenom oskrbe manjših objektov z cenejšim okolju prijaznim virom ogrevanja. Naša prvenstvena dejavnost je vgradnja kvalitetne opreme za ogrevanje celotnega objekta ali samo posameznega prostora. Izdelke dobavimo in vgradimo na ključ, pomeni, da vam peči ne bomo samo prodali ampak jo bomo tudi strokovno vgradili in skrbeli za njeno nemoteno delovanje. Naša ciljna skupina so privat hiše, ki se ogrevajo na kurilo olje ali plin in bodo zaradi vse dražjega energenta in politike primorani to zamenjati v cenejši energent. V našem programu so tudi peči za ogrevanje nizko energetskih in pasivnih objektov. Oprema za ogrevanje se enkratno dopolnjuje s solarno tehniko naših dobaviteljev.

AGREGAT D.O.O. 

L1 32

STANEŽIČE 7 m 1210 LJUBLJANA ŠENTVID T.: 031 217 459 F.: 01 516 10 55 E: info@agregat.si H: www.agregat.si Podjetje AGREGAT d.o.o. je zastopniško podjetje za prodajo prezračevalnih naprav z rekuperatorjem, klimatov in ventilatorjev priznanih blagovnih znamk VORTICE, HELIOS, UAB AMALVA in SODECA. V svojem prodajnem programu vam nudimo opremo za prezračevanje nizko energetskih in pasivnih hiš vodilnega nemškega proizvajalca HELIOS, vključno z zemeljskim kolektorjem za zajem svežega zraka, prezračevalne cevi in distribucijske elemente. Interesentom in projektantom nudimo tudi svetovanje glede postavitve in izvedbe prezračevanja stanovanjskih objektov. Poleg tega vam nudimo kopalniške, cevne, kuhinjske, strešne, stropne, okenske, dimniške, industrijske, gostinske, ognjevarne, protieksplozijske in protikorozijske ventilatorje, sušilce in čistilce zraka, električne grelce, gibljive cevi in termostate.

75


AL WAGI D.O.O. TRGOVINA IN ZASTOPANJE 

L 32

POT ZA BISTRICO 67 1230 DOMŽALE T.: 01/7225-630 F.: 01/7216-188 E: alwagi@siol.net H: www.alwagi.si Razstavljali bomo kombinacijo ogrevanja s solarnimi kolektorji in plinom. Predstavili bomo tudi nove jeklene oljne kotle THERMITAL.

ALU SOLAR D.O.O. 

D 62

DALAVSKA ULICA 8 3000 CELJE T.: 041 596 466 F.: 03 4255 850 E: info@alu-solar.si H: www.alu-solar.si V podjetju Alu Solar d. o. o. smo se specializirali za postavitev sončnih elektrarn, ki veljajo za ene izmed najbolj perspektivnih možnosti za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Naše ostale prednosti so: - vrhunski partnerji (Refu Elektronik GmbH, Trina Solar, ABB, Alumil Solar), - hitra odzivnost, - strokovno svetovanje. Pri postavitvi elektrarne vam nudimo: • elektrarno na ključ (od ogleda do zagona in sklenitve pogodbe o odkupu električne energije v vašem imenu): • idejna zasnova elektrarne, • pomoč pri vodenju upravnega postopka, • izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID), • postavitev sončne elektrarne, • priključitev v NN/SN omrežje. • lahko pa vam po prijazni ceni ponudimo vse potrebne komponente za izgradnjo sončne elektrarne.

76


AMBI D.O.O. 

ZP 10A

SMOLENJA VAS 11D 8000 NOVO MESTO T.: 07/3731-074 F.: 07/3731-070 E: miro.kuljaj@ambi si H: www.ambi.si podjetju zastopamo 4 priznane blagovne znamke, ki same na posameznih področjih: GRUNDFOS (vse vrste črpanj, prečrpavanj, …) HANSA (oljni in plinski gorilniki, plinski kotli) SCHUTZ (cisterne, talno ogrevanje) WINDHAGER (vse vrste kotlov za ogrevanje) predstavljajo vrh tako na področju kvalitete, razvojne usmeritve in s tem zadovoljstvo njenih uporabnikov. Izdelke tržimo po področju celotne Slovenije in jih lahko poiščete pri vašem najbližjem prodajalcu, ali pa nas pokličete. The company represents recognised brands in different areas: GRUNDFOS (all types of pumping ...) HANSA (oil and gas burners, gas-fired boilers) SCHUTZ (plastic tanks, floor heating) WINDHAGER (all types of boilers for heating) These brands have their own modern development policies which place their products in the highest levels of quality. We sell the products throughout Slovenia and you can find them at your nearest dealer or contact us.

77


AMBI D.O.O. 

L 40

SMOLENJA VAS 11D 8000 NOVO MESTO T.: 07/3731-074 F.: 07/3731-070 E: miro.kuljaj@ambi si H: www.ambi.si podjetju zastopamo 4 priznane blagovne znamke, ki same na posameznih področjih: GRUNDFOS (vse vrste črpanj, prečrpavanj, …) HANSA (oljni in plinski gorilniki, plinski kotli) SCHUTZ (cisterne, talno ogrevanje) WINDHAGER (vse vrste kotlov za ogrevanje) predstavljajo vrh tako na področju kvalitete, razvojne usmeritve in s tem zadovoljstvo njenih uporabnikov. Izdelke tržimo po področju celotne Slovenije in jih lahko poiščete pri vašem najbližjem prodajalcu, ali pa nas pokličete. The company represents recognised brands in different areas: GRUNDFOS (all types of pumping ...) HANSA (oil and gas burners, gas-fired boilers) SCHUTZ (plastic tanks, floor heating) WINDHAGER (all types of boilers for heating) These brands have their own modern development policies which place their products in the highest levels of quality. We sell the products throughout Slovenia and you can find them at your nearest dealer or contact us.

ANITON D.O.O. CESTA NA BRDO 17 1000 LJUBLJANA T.: 01/2427-880 F.: 01/2427-884 E: info@aniton.si H: www.aniton.si Industrijske armature Elektriomotorni pogoni za armature Pnevmatski pogoni za armature Elektronski regulatorji za KGH Eelektromehanske regulacijske naprave

78

L 35


ANTEA D.O.O. 

L1 37

BOJSNO 31A 8254 GLOBOKO T.: 07/4521-050 F.: 07/4521-052 E: antea.doo@siol.net H: www.antea.si Toplotne črpalke NEURA

APIS CENTAR M.-Detmers KEG 

L1 28

VENTILATORSKA 2G 10250 ZAGREB-LUČKO HRVAŠKA T.: 00385/1 6531-485 F.: 00385/1 6531-484 E: auma@apis-centar.com H: www.apis-centar.com Generalni zastopnik nemškega proizvajalca AUMA elektromotornih pogonov za področje, Slovenije, Hrvaške, BiH, Srbije, Makedonije in Kosova. Razen prodaje AUMA izdelkov nudimo: servis, rezervne dele, vzdrževanje, modernizacijo, naknadno automatizacijo, šolanje.

AQUAHIT D.O.O., KRANJ ZASAVSKA CESTA 16 4000 KRANJ T.: 041/644-984 F.: 04 2353 801 E: aquahit@siol.net H: www.aquahit.net Senzorske armature, kanalizacijske cevi, transportna kolesa, tehtnice.

79

D 50


ARMACELL SWITZERLAND AG 

L 42

BRUNNMATT 522 6264 PFAFFNAU ŠVICA T.: 041/635-991 E: mile.stanovnik@armacell.com H: www.armacell.com Armacell je proizvajalec tehničnih pen in je v svetu vodilen na trgu fleksibilnih izolacijskih materialov. Skupina podjetij ima 19 tovarn v 12 državah, tudi na Kitajskem, Avstraliji, Severni in Južni Ameriki. Sedež firme je v Muenstru v Nemčiji. Neodvisno od Armaflex-a, vodilne znamke fleksibilnih izolacijskih materialov, približno 2500 zaposlenih proizvaja tudi termoplastične izolacijske materiale, ArmaSound akustične pene, plašče in obložne materiale za izolacije, posebne pene za različne industrijske aplikacije, šport in prosti čas.. Armacell is a manufacturer of engineered foams and the world leader in the market for flexible technical insulation materials. The group of companies has 19 factories in 12 countries, including China, Australia, North and South America and is headquartered in Münster, Germany. Apart from Armaflex, the leading brand in the field of flexible technical insulation, the company’s approximately 2,500 employees also produce thermoplastic insulation materials, ArmaSound acoustic foam, jacket and covering materials for pipe insulation, special foams for a multitude of industrial applications and the sport and leisure sector.

AS DOMŽALE MOTO CENTER, d.o.o. 

D 44

BLATNICA 3A 1236 TRZIN T.: 01 562 3333 F.: 01 562 3705 E: informacije@honda-as.com H: www.honda-as.com Podjetje AS Domžale Moto center d.o.o. smo uradni zastopnik za motorna kolesa Honda, tehnični program Honda Power Equipment in Honda Marine program. Na sejmu Enegretika se prestavljamo s tehničnim programom Honda, ki zajema naslednji prodajni asortiman: agregati, motorne kose, kosilnice, traktorske kosilnice, prekopalniki, snežne freze, vodne črpalke in drugo. V naši ponudbi lahko najdete tudi visokozmogljive belgijske Europower agregate z bencinskim ali diesel motorji, švedske električne potopne črpalke Pumpex in gradbeno opremo Stone. Vljudno vabljeni na naš razstavni prostor na sejmu Enegetika ali pa naš obiščete preko spleta na www.asdomzale-motoc.si in si oglejte našo ponudbo ter poiščete vam najbližjega Hondinega zastopnika ali serviserja.

80


ATLAS TRADING d.o.o 

K 28

Celjska cesta 45 3212 VOJNIK T.: 03/4255-400 F.: 03/4255-415 E: info@atlas-trading.si H: www.atlas-trading.si Atlas Trading d.o.o. je zastopnik in distributer vodilnih svetovnih proizvajalcev na področju ogrevanja in hlajenja. Podjetje Atlas nudi: hišna in profesionalna klimatizacija - Gree Air conditioners, toplotne črpalke Thermia Värme AB, kamine in kaminske peči Edilkamin, električne grelne naprave Heller in Atlas ter toplotne črpalke Atlas Termal in solarne sisteme Atlas Solar. Poleg distribucije nudi Atlas inženiring in vgradnjo hladilne in grelne opreme, izdelavo energetskega sistema po meri investitorja. Atlas Trading ltd. is sales agent and distributor of world\\\’s leading manufacturers of heating and refrigeration equipment. Atlas company distributes: residential and commercial air-conditioning - Gree Air conditioners, Heat pumps Thermia Värme AB, wood fireplace heaters Edilkamin, electric heaters Heller and Atlas, Heat pumps Atlas Termal and Solar components Atlas Solar. Besides distribution, Atlas offers engineering and installation of heating and cooling equipment, installation of custom built equipment

81


AVSTRIJSKO VELEPOSLANIŠTVO - GOSPODARSKI ODDELEK NAZORJEVA 6 1000 LJUBLJANA T.: 01 513 97 70 F.: 01 513 97 80 E: ljubljana@austriantrade.org H: www.advantageaustria.org/si Avstrijsko veleposlaništvo Gospodarski oddelek Nazorjeva 6, p.p. 1595 1000 Ljubljana T 01/513 97 70 F 01/513 97 80 E ljubljana@advantageaustria.org W http://www.advantageaustria.org/si Sorazstavljalci: AUSTROFLEX ROHR-ISOLIERSYSTEME GMBH Povezovalni solarni sistemi, sistemi za daljinsko ogrevanje, izolacije cevi in plošč Kontakt & naslov: Finkensteinerstraße 7, 9585 Gödersdorf, Avstrija +43/ 4257/ 3345-0 +43/ 4257/ 3345-15 export@austroflex.com http://www.austroflex.com ENVITEC TECHNOLOGIE GMBH B. Ion scale buster - zaščita proti poapnenju in koroziji Kontakt & naslov: Wilhelm Rudniggerstraße 6, 9161 Maria Rain, Avstrija +43/ 4227/ 84550 +43/ 4227/ 84544 office@envitec.co.at http://www.envitec.co.at IAG INDUSTRIEAUTOMATION GRAZ ING. W. HÄUSLER GMBH Merilne naprave za okoljsko in procesno tehniko Kontakt & naslov: Autaler Straße 55, 8074 Raaba, Avstrija +43/ 316/ 405105 +43/ 316/ 405105 22 office@iag.co.at http://www.iag.co.at

82

K 21


KLOSS ZERSPANUNGSTECHNIK Solarni tuši Kontakt & naslov: Birkenweg 13, 4052 Ansfelden, Avstrija +43/ 732/ 309369 0 +43/ 732/ 309369 4 manfred.kloss@inode.at http://www.solar-showers.com JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGS GMBH Kontakt & naslov: Elisabethstraße 5/1, 8010 Graz, Avstrija +43/ 316/ 876 1338 +43/ 316/ 876 1320 ief@joanneum.at http://www.joanneum.ac.at NEUMANN COMMUNICATIONS SYSTEMS GES.M.B.H. Kontakt & naslov: Gorskistraße 19, A-1230 Wien +43/1/6174027 +43/1/617402722 office@neumann-comsys.at http://www.neumann-comsys.at UNEX HEATEXCHANGER ENGINEERING GMBH Kontakt & naslov: Hauptstraße 7, A-7000 Eisenstadt +43/2682 635 85 0 +43/2682 635 85 20 info@unex-eu.com http://www.unex-eu.com

83


AVTO HI-FI DARKO VIDMAR S.P. 

ZP 07

POSLOVNA CONA A 49 4208 ŠENČUR T.: 031/621-222 F.: 04/2790-888 E: info@bott.si H: www.bott.si Oprema za potujoče delavnice BOTT.

AVTO PROJEKT D.O.O. 

ZP 31

LIMINJANSKA CESTA 111 6320 PORTOROŽ T.: 041/682-530 F.: 05/6395-413 E: info@potujoca-delavnica.si H: www.potujoca-delavnica.si

BELIMO AUTOMATION HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. GEISELBERGSTRASSE 26-32 1110 WIEN AVSTRIJA T.: 041/758-963 F.: 04/2342-761 E: samo.smid@belimo.at H: www.belimo.at -Pogoni za lopute in žaluzije -Pogoni za požarne in dimoodvodne lopute -Pogoni za volumske regulatorje pretoka zraka -Motorni regulacijski ventili -Motorni zaporni in preklopni ventili -BUS sistem za krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput.

84

L1 09


BIO PLANET D.O.O. 

L1 13

LESKOŠKOVA CESTA 9E 1000 LJUBLJANA T.: 01 5240 320 F.: 01 5240 321 E: joze@bioplanet.si H: www.bioplanet.si Vakuumski cevni sončni kolektorji Greenland s suhim toplotnim spojem in toplotnimi cevmi (heat pipes) vam bodo delovali skozi vse leto. Letno vam bodo pridelali do dvakrat več energije kot konvencionalni kolektorji. Sonce greje najceneje, najtopleje in najčisteje, s sončnimi kolektorji Greenland systems bolj kot kdajkoli preje. Greenland systems solar collector with vacuum tube and heat pipe construction is a four-seasons device. Annualy collects up to twice as much energy as conventional solar collectors in typical climatic conditions of central Europe.

BIOMASA D.O.O. 

ZP 16

KRNICA 52 3334 LUČE T.: 03 838 40 86 F.: 03 838 40 87 E: biomasa@siol.net H: www.biomasa.si Biomasa d.o.o. v Sloveniji zastopa Avstrijskega proizvajalca kotlov na lesno biomaso Fröling. Tržimo kotle na polena sekance in pelete za hišno uporabo in večje industrijske sisteme do 1000 kW. Polek prodaje in montaže biomasnih kotlov deluje znotraj podjetja tudi servisna služba za vgrajeno opremo, izdelava in dobava lesnih sekancet, ter zemeljskih toplovodov.

85


BISOL D.O.O. 

L1 18

LATKOVA VAS 59A 3312 PREBOLD T.: 03/7032-250 F.: 03/7032-263 E: info@bisol.si H: www.bisol.si BISOL je edino slovensko podjetje, ki na industrijski ravni proizvaja visoko kakovostne poli- in monokristalne silicijeve fotonapetostne module, ki so namenjeni tako osebni kot komercialni rabi in so primerni za samostojne in omrežne sončne elektrarne. Fotonapetostni moduli vrhunske kakovosti so zasnovani in proizvedeni v najsodobnejšem in avtomatiziranem visoko tehnološkem proizvodnem okolju in omogočajo gradnjo sončnih elektrarn z najvišjim energijskim izplenom. Vsi izdelki so temeljito testirani in izdelani v skladu s temeljnima mednarodnima standardoma IEC 61215 in IEC 61730. Vse komponente in materiali, ki so uporabljeni v proizvodnem procesu, so ustrezno certificirani, testirani, ustrezajo najvišjim kakovostnim zahtevam in so pridobljeni s strani priznanih dobaviteljev. BISOL zaradi zadovoljevanja najvišjih meril kakovosti v proizvodnem procesu za vse svoje module ponuja 10-letno garancijo na proizvod. BISOL-ovi fotonapetostni moduli in strokovno znanje zaposlenih na področju načrtovanja, projektiranja in izvedbe sončnih sistemov so vaša garancija za zanesljivo, varno in donosno naložbo. BISOL produces high quality mono- and multicrystalline silicon photovoltaic modules designed for both commercial and residential applications suitable for grid connected and stand-alone systems. Premium quality photovoltaic modules are engineered in-house and manufactured within a state-of-the-art automated production environment according to the highest quality standards to last a lifetime and to provide years of faithful service with an excellent energy yield. All BISOL products are thoroughly tested and comply with the principal international standards IEC 61215 and IEC 61730. Components and materials, used in the production, originate from well established suppliers and are pre-certified, tested, and meet the highest quality standards. Based on strict quality control at each step of the production process BISOL is able to offer its customers a 10-year product warranty! BISOL modules, corporate experience and professional expertise in building turn-key solar projects are your guarantee for optimal profitability.

86


BM-ELEKTRO SPOJNI ELEMENTI D.O.O. 

D 61

INDUSTRIJSKA CESTA 2C 6310 IZOLA - ISOLA T.: 05 640 4181 F.: 05 641 8217 E: bm-slo@siol.net H: www.bm-slo.net Smo predstavništvo enega izmed vodilnih podjetij na področju proizvodnje in razvoja elektro spojnih elementov. Delujemo na trgih Slovenije in Hrvaške z nalogo promocije, svetovanja ter distribucije BM artiklov. V našem prodajnem programu se nahajajo skupine artiklov: Vezice Uvodnice Vrstne sponke Klešče in preše Vijaki z vložki Vijačni končniki Termokrčljive cevi Končniki ter spojke Oprema dostavnih vozil Oprema za poltovorna vozila Nosilci fotovoltaičnih panelov

BOSSPLAST D.O.O. POD JELŠAMI 5 1290 GROSUPLJE T.: 01 7810 550 F.: 01 7810 560¸ E: info@bossplast.com H: www.bossplast.com Zastopanje tujih proizvajalcev opreme za prezračevanje, hlajenje, ogrevanje in izolacijskih materialov za strojne instalacije Representing foreign producers for ventilation equipment,cooling, heating and insulation products

87

K 12


BRALKO D.O.O. 

ZP 11

ŠMARTNO OB PAKI 134 3327 ŠMARTNO OB PAKI T.: 03/8915-560 F.: 03/8915-561 E: bralcom@siol.net H: www.bralko.eu Čistilna oprema za čiščenje in pometanje notranjih in zunanjih prostorov.

BROWN BEAR TEAM D.O.O. 

L 07

GMAJNA 16 1236 TRZIN T.: 01/5622-444 F.: 01/5622-555 E: info@bbt.si H: www.bbt.si Aquatechnik je najstarejši, največji in najbolj izkušen italijanski proizvajalec cevi in fitingov iz materiala PPR - cevni sistem FUSIOTECHNIK. Edini v Evropi kot surovino uporablja material PPR-100, ki ima bistveno boljše toplotno - tlačne karakteristike, življenjsko dobo podaljšano za 12 let in 30 % višjo pretočnost kot klasični PPR-80, ki ga uporabljajo ostali. V svojem programu ima tudi univerzalni cevni sistem SAFETY, ki temelji na PEX-AlPEX cevi in ki s svojimi unikatnimi fitingi odpravlja vse slabosti sistema press - to je pretočnost, razstavljivost in tesnjenje. Sistem zagotavlja 60 % višji pretok pri isti dimenziji cevi, vsi spoji so enostavno razstavljivi in ponovno sestavljivi, tesnjenje spoja se povečuje z višanjem temperature oz. pritiska, posebni fitingi in modularne enote pa močno olajšajo delo inštalaterju. Celoto zaokrožuje sistem VALUTECHNIK, ki je namenjen talnemu gretju in omogoča enostavno sestavo, varne spoje in nadpovprečno dolgo življenjsko dobo inštalacije.

88


CONTROLS.SI FRANCI KRIČAJ s.p. 

L1 11

ULICA JOŽETA JAME 14 1000 LJUBLJANA T.: 031/885-473 F.: 059 041748 E: info@controls.si H: www.controls.si CONTROLS.SI je uradni zastopnik švicarskega proizvajalca opreme za avtomatizacijo Saia-Burgess Controls (SBC). Saia-Burgess Controls ima na področju avtomatizacije dolgoletne izkušnje, ki jih v svoje izdelke uspešno kombinira z najnovejšimi IT/Web tehnologijami in rešitvami. V svojem proizvodnem programu ima širok nabor opreme, tako sistemskim integratorjem nudi veliko izbiro, funkcionalnost in fleksibilnost, končnemu uporabniku pa varnost, uporabnost in zanesljivost. SBC opremo vgrajujejo uspešna, svetovno znana podjetja na področju energetike (Carrier, Danfoss, Euroclima, BerlinerLuft, Axima, Hansa, ...). V Sloveniji sodelujemo z več podjetji, ki so sistemski integratorji SBC opreme in to kvalitetno in tehnološko inovativno opremo vgrajujejo v svoje lastne izdelke oziroma energetske sisteme (klimatizacija, hladilni sistemi, ogrevanje,...). Dobro sodelujemo (donacija opreme) z izobraževalnimi ustanovami (FERI Maribor, Vites Novo mesto), kajti na tako dinamičnem področju, kot je področje avtomatizacije, je za študente sprotno pridobivanje znanja o tehnoloških rešitvah že v času študija zelo pomembno in potrebno. Podjetjem (sistemskim integratorjem) nudimo kvalitetno tehnično podporo, izvajamo šolanje ter vse potrebne prodajno-logistične aktivnosti. Vabimo vas, da nas obiščete na našem razstavnem prostoru, kjer vam bomo z veseljem predstavili naše nove izdelke in tehnične rešitve. Saia-Burgess Controls kvaliteto in varnost potrjuje s certifikatom “Peace of mind”. Več o pomenu tega certifikata v avtomatizaciji za investitorje, projektante in izvajalce ‘ http://pom.systemintegrator.org

89


DANFOSS D.O.O. 

K 24

UL. JOŽETA JAME 16 1210 LJUBLJANA ŠENTVID T.: 01 582 04 33 F.: 01 519 23 61 E: danfoss.si@danfoss.com H: www.ogrevanje.danfoss.si Danfoss bo tokrat predstavil novosti in sistemske rešitve za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo, ki omogočajo precejšnje energetske in finančne prihranke. Prepričajte se, zakaj toplotne črpalke omogočajo energetsko zelo učinkovit način zagotavljanja toplotne energije. Preverite možnosti nadgradnje sistema ogrevanja s toplotno črpalko z Danofss Link brezžičnim krmiljenjem temperatur posameznih prostorov objekta. Električno talno ogrevanje zagotavlja dodatno udobje bivanja preko občutka topline nog. Zaradi svoje enostavnosti delovanja ter enostavne in hitre montaže je nepogrešljiv proizvod pri renovacijah kopalnic, primeren pa tudi za novogradnje. Novost na slovenskem tržišču so prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote Danfoss Air. Z vgradnjo se zmanjšajo prezračevalne izgube, ki lahko presegajo več kot polovico vseh potreb po toploti. S tem so izpolnjeni pogoji za vgradnjo manjše in obenem cenejše grelne naprave, ki porabi manj energije in ustvari pogoje zdrave bivalne klime v vašem domu.

DAT-CON D.O.O. POLZELA 136A 3313 POLZELA T.: 05/9071-851 F.: 03/5720-408 E: anita@dat-con.si H: www.dat-con.si

90

XX


DEKAL POWER D.O.O. 

ZP 19

KOSESKEGA ULICA 4 2000 MARIBOR T.: 02/3203-251 F.: 02/3203-252 E: info@dekal-international.com H: www.dekal-international.com ZEHNDER pumpen: črpalke za čisto vodo, umazano vodo z fekalijami, prečrpalne postaje za dvig fekalij na nivo kanalizacije, sesalci za mulj, raba deževnice. PLUGGIT prezračevanja: Prezračevalni sistemi z rekuperatorjem termične energije, za novogradnje in sanacije obstoječih objektov. HIQUEL electronics: Nadzorni sistemi in avtomatizacija procecov. BRUNO: Diesel agregati, kardanski agregati. HYDROENERGY: Turbine, generatorji in oprema za male hidroelektrarne. HAACON: Ročni in elektro sistemi za dvig, zapornice za zajezitev vode.

DEKAL POWER D.O.O. 

L1 39

KOSESKEGA ULICA 4 2000 MARIBOR T.: 02/3203-251 F.: 02/3203-252 E: info@dekal-international.com H: www.dekal-international.com ZEHNDER pumpen: črpalke za čisto vodo, umazano vodo z fekalijami, prečrpalne postaje za dvig fekalij na nivo kanalizacije, sesalci za mulj, raba deževnice. PLUGGIT prezračevanja: Prezračevalni sistemi z rekuperatorjem termične energije, za novogradnje in sanacije obstoječih objektov. HIQUEL electronics: Nadzorni sistemi in avtomatizacija procecov. BRUNO: Diesel agregati, kardanski agregati. HYDROENERGY: Turbine, generatorji in oprema za male hidroelektrarne. HAACON: Ročni in elektro sistemi za dvig, zapornice za zajezitev vode.

91


DINES ITS D.O.O. 

L1 20

VURNIKOVA 2 1000 LJUBLJANA T.: 01/4383-915 F.: 01/4337-238 E: dines@dines.si H: www.dines.si Smo zastopniki (FUJITSU, SUNSET SOLAR) uveljavljenih proizvajalcev naprav za izkoriščanje OVE. Nudimo limatske naprave za velike in male objekte, toplotne črpalke zrak voda nove generacije-3 fazne, gretje do -20° pri nazivni moči , instalacijski material, fotovoltaika, sončni kolektorji, čistilec zraka. We are representative for FUJITSU and SUNSET SOLAR producers of Heat pumps, Photovoltaika, Sun colectors, Airconditioners.

ECO POWER CEA d.o.o. 

L1 25

FALSKA CESTA 5 2342 RUŠE T.: 02/4212-255 F.: 02/4212-250 E: maja@ecopower.si H: www.ecopower.si Danes se mnogo družb ukvarja s pridobivanjem elektrike iz obnovljivih virov na takšen ali drugačen način, saj je področje perspektivno in se sliši dobro biti zraven. Družba Eco Power CEA d.o.o. je v Sloveniji orala na tem področju led in že deseto leto projektira, izvaja, instalira in vzdržuje naprave za SPTE z visokim izkoristkom, ter naprave za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Naša tradicija pokriva naslednje tehnologije: • kogeneracijske naprave na bazi zemeljskega plina • uplinjanje lesne biomase in aplikacija pridobljenega sintetičnega plina v napravah za SPTE • fotovoltaične elektrarne • Področja, kjer osvajamo tehnologije so: • ORC • gorivne celice • Stirling proces Today, many companies on different ways deal with power production from renewables. The branch is perspective in it sounds good to be involved. The Company Eco Power CEA d.o.o. brokes (preveri obliko) ice on this branch and quite 10 years carries out project, production, installing and maintenance activities for the high efficiency CHP based plants, and power plants using renewables as a fuel. Our tradition covers following technologies:

92


- CHP plants, using the NG - biomass gasification plants and aplication of on site produced gas in the CHP plants - photovoltaic plants In the future, we will apply following techniologies as well: - ORC - fuell cells - Stirling process

ECOINVEST D.O.O. 

K18

MILČINSKEGA 14 3000 CELJE SLOVENIJA T.: 03/4915-550 F.: 03/4915-551 E: ecoinvest@ecoinvest.si H: www.ecoinvest.si Ecoinvest bo na sejmu predstavil fleksibilne predizolirane cevne sisteme za daljinska ogrevanja in pretok sanitarne vode Flexalen, proizvajalca Thermalex (Nizozemska), jeklene predizolirane cevne sisteme za daljinska ogrevanja proizvajalca Ecoline (Italija), ter tehnično izolacijo Thermafelx. Predstavljene bodo montažne ekipe, za izvajanja varilsko instalacijski del, s pripadajo dokumentacijo o usposobljenosti. Na razstavnem prostoru bodo obiskovalci seznanjeni s tehnično podporo proizvajalcev, kot je optimiranje cevovodov, projektiranje cevnih omrežji in projektantski nadzor implementaciji. Ecoinvest will present flexible preinsulated pipe systems for district heating and sanitary water Flexalen – Thermaflex, steel preinsulated pipe systems for district heating Ecoline, and technical insulation Thermaflex. Ecoinvest will present its implementation teams, for welding and installation works, with all the required quality approvals. Visitors will be introduced to technical support (Thermaflex, Ecoline), such as optimizing pipelines, designing pipe networks and supervision of implementations.

93


EKART MARKETING, Andrej Ekart s.p. 

L 20D

PREPOLJE 101 2206 MARJETA NA DRAVSKEM POLJU T.: 02/6861-081 F.: 059/975-068 E: energetski.svetovalec@siol.net H: www.varcevanje-energije.si Revija Varčujem z energijo kot edini energetski velikoteražni brezplačnik v nakladi 30.000 izvodov izhaja 4. leto. Letno izide 5 številk in vsaj 2 samostojni tematski prilogi. Revija je v izrednem dosegu namenjena strokovni in laični zainteresirani javnosti, s poudarkom uporabnika stimulirati k rabi sodobnejših, zelenih tehnologij za koriščenje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter odgovornejšemu, trajnemu odnosu do okolja. Na voljo je v trgovskih velecentrih Merkur Mojster in Dom, zasebnih trgovinah z inštalacijami in gradnjo ter osrednjih specializiranih sejmih kot so sejem DOM, ENERGETIKA, MOS. Strokovni javnosti revijo posredujemo direktno na naslove podjetij. Posebnost revije je brezplačna dosegljivost tiskane in virtualne različice revije (tudi na spletnem energetskem portalu www.varcevanje-energije.si). Mesečno z revijo in portalom dosežemo tudi do 70.000 potencialnih investitorjev. Poleg revije izdajamo tudi samostojne specializirane priloge o tehnologijah, ki prestrezajo sončno in geotermalno energijo, predstavljamo sisteme za izrabo lesne biomase, se lotevamo celostnega, primerjalnega predstavljanja naprednejših gradbenih sistemov, ipd. Kot edina strokovna revija zbiramo informacije celostno, s pregledom ponudbe posameznega področja. Revija je strokovna, poljudna in v celoti brezplačna, večina tem je ekskluzivnih. Dosedaj smo izdali 18. številk revije in 2 samostojni tematski prilogi TOPLOTNE ČRPALKE in SODOBNE SOLARNE TEHNOLOGIJE, s podrobnim pregledom trga - ponudnikov ter pripravljamo nove, ekskluzivne priloge.Več na www. varcevanje-energije.si.

EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD 

L1 56

TIVOLSKA CESTA 30 1000 LJUBLJANA T.: 041/663-064 F.: 01/2414-860 E: skelsin@ekoslkad.si H: www.ekosklad.si EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Eko sklad že vrsto let spodbuja različne naložbe varstva okolja z ugodnimi krediti za pravne osebe, samostojne podjetnike in tudi občane. Eko sklad bo v letu 2010 nadaljeval s spodbujanjem različnih naložb in ukrepov za energijsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije skladno z Nacionalnim akcijskim načrtom za energijsko učinkovitost 2008 – 2016, po katerem je leta 2008

94


začel občanom dodeljevati tudi nepovratna sredstva. ECO FUND, SLOVENIAN ENVIRONMENTAL PUBLIC FUND For many years, Eco Fund has been promoting various environmental investment projects by soft loans offered to legal persons, entrepreneurs and citizens. In 2010, Eco Fund will proceed awarding subsidies to citizens to stimulate various investments in energy efficient measures and use of renewable energy in residential houses in accordance with the National Action Plan for Energy Efficiency 2008 to 2016.

EKOFLUID D.O.O. 

L1 15

POT NA TOJNICE 48 1360 VRHNIKA T.: 01/6207-703 F.: 01/6207-704 E: info@ekofluid.si H: www.ekofluid.si Podjetje ki se ukvarja z dobavo, svetovanjem ter uvozom materiala za strojne in vodovodne inštalacije. Ravno tako smo eden od zastopnikov Italijanskega proizvajalca bakra Silmet v Sloveniji. Nudimo vam brezplačno svetovanje ter dobavo po Sloveniji. Ravno tako pa smo eden od redkih podjetij ki Vam izdelamo celotno rešitev centralnega ogrevanja glede na vaše želje in potrebe. Prednost dajamo obnovljivim virom energije. Company which supply heating and plumbing materials. Also one of the traders Italyan manufacturer of copper pipes Silmet.. We provide free counselling and delivery in Slovenia. We are also one of the rare companys which provide you full solution of central heating due to your wishes and needs. We give priority to renewable energy resources.

95


EKOVIT D.O.O. 

L 20C

LOKA, NA GMAJNI 17A 1234 MENGEŠ T.: 041/460-380 E: info@ekovit.si H: www.ekovit.si Podjetje Ekovit d.o.o., katerega moto je “Pot do čiste energije”, se bo na sejmu Energetika predstavilo kot podjetje, ki nudi celovite rešitve na področju načrtovanja in vgradnje toplotnih črpalk, mikrokogeneracij, prezračevalnih in solarnih sistemov ter solarnih elektrarn. Ekovit d.o.o. je zastopnik za atraktivne in tehnološko dovršene solarne svetilke za ulično razsvetljavo ter avtomobilske napajalnike za vozila na električni pogon, podjetja HEI Eco Technology GmbH iz Dunaja. Podjetje Ekovit d.o.o. bo na sejmu predstavilo tudi novosti, ki jih razvija skupaj s poslovnimi partnerji in sicer: 1. profesionalne solarne svetilke HEI za ulično razsvetljavo brez priklopa na električno omrežje, 2. napravo za mikro-kogeneracijo EKOwatt, ki omogoča, da ob pripravi toplote za ogrevanje prostorov proizvajamo tudi električno energijo, 3. kondenzacijske kotle na olje in biomaso, ki zagotavljajo ekonomično delovanje in posledično do 25% nižje stroške ogrevanja ter 4. ekonomizerje in kondenzatorje dimnih plinov za vse vrste kotlov na prisilni vlek.

ELEKTRA NOVA D.O.O. 

L 18

PREVALE 3 1236 TRZIN T.: 01/5620-010 F.: 01/5620-009 E: j.znidarsic@elektra-nova.si H: www.elektra-nova.si ELEKTRA NOVA je podjetje, ki vzdržuje pogonsko tehnologijo na področju lesne, papirne, avtomobilske, prehrambene, tekstilne industrije itd. Do danes so naše vrednote in cilji ostali nespremenjeni. Naše vodilo je izboljševanje zanesljivosti, učinkovitosti in razpoložljivosti naših storitev. Elektra Nova je specializirano podjetje za pregled in previjanje elektro pogonov ter njihovih komponent. V sklopu dejavnosti se opravljajo mehanske storitve popravila, uravnoteženja rotorjev, diagnostika preizkušanja pod obremenitvijo, remontna in interventna dela. ELEKTRA NOVA is a company providing maintenance of propulsion technology in the fields of timber, paper, car, food, textile industry, etc.To this day, our values and goals have remained unchanged.Our guideline is improving reliability, efficiency and

96


availability of our services.Elektra Nova is a specialised company providing examination and rewinding of electric drives and their components.Our services include: repairs, rotor equilibration, testing-load diagnostics and overhaul and intervention works.

ELEKTRO KLIMA STAGOJ SIMON STAGOJ S.P. 

K 20

VIŠNJA VAS 15 c 3212 VOJNIK T.: 03/7812-261 F.: 03/7812-262 E: info@klima-stagoj.si H: www.klima-stagoj.si Toplotne črpalke in klimatske naprave. Prodaja, montaža in servis.

ELEKTRO MARIBOR D.D. 

L1 55

VETRINJSKA ULICA 2 2000 MARIBOR T.: 02/2200-127 F.: 02/2200-107 E: danijela.homec@elektro-maribor.si H: www.elektro-maribor.si Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Osnovna dejavnost družbe je distribucija in trgovanje z električno energijo, med glavne cilje družbe pa lahko štejemo zanesljivo in varno oskrbo porabnikov z električno energijo, skrb za razvoj omrežja in konkurenčen nastop na trgu električne energije. Kakovostno izvajanje osnovnih nalog podjetja je pogojeno z rednim vzdrževanjem elektroenergetskega omrežja, dolgoletnim načrtovanjem razvoja omrežja in izvajanjem sprejetih načrtov. Elektro Maribor, Public Enterprise for Distribution of Electrical Energy, is a part of the electrical energy system of the Republic of Slovenia. The main activities of the company are the distribution and marketing of electrical energy, while the main objectives of the company are the reliable and safe supply of electrical energy, network development and a competitive appearance on the electrical energy market.

97


ELEKTROSPOJI D.O.O. 

L 16

STEGNE 25 1000 LJUBLJANA T.: 01/5113-810 F.: 01/5111-604 E: matevz.socan@elektrospoji.si H: www.elektrospoji.si Elektrospoji d.o.o. smo strokoven in zaupanja vreden dolgoročni poslovni partner in zanesljiv dobavitelj profesionalnih proizvodov in opreme vrhunske tehnologije s področja industrijske in procesne avtomatizacije, elektroenergetike in strojegradnje. Poleg našega glavnega poslovnega partnerja Weidmüller, zastopamo in nudimo tudi proizvode ostalih naših dobaviteljev Brady,Pfannenberg, Brevetti, Flexicon,Sirena,Icotek, Fintech, Sontheimer,Weitkowitz,Wiha,Pressmaster, ki dopolnjujejo naš osnovni program opreme za gradnjo razdelilcev in stikalnih omar. Vabimo Vas da si ogledate našo ponudbo na sejmu.

ELEKTROTURNŠEK INSTALACIJE D.O.O.MARIBORSKA CESTA 86 3000 CELJE T.: 03/4288-140 F.: 03/4288-115 E: instalacije@turnsek.net H: www.elektroturnsek.si - Izdelava elektroinstalacij, meritve, strelovodi, sončne elektrarne - Sončna elektrarna – investicija v prihodnost Želite mesečno rento 500EUR Zaslužite jo lahko s prodajo električne energije Elektroturnšek instalacije vam ponuja kompletno storitev: - Idejna zasnova - Projekt z aizvedbo - Pomoč pri pridobitvi vseh potrebnih soglasij - Pomoč pri pridobitvi ugodnih kreditnih pogojev - Strokovno svetovanje in izvedbo Najem vaše strehe

98

ZP 02


ELLATRON D.O.O. 

L1 61

ROGAŠKA CESTA 29 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH T.: 03 810 42 13 F.: 03 810 42 14 E: et@ellatron.si H: www.et-solar.si Smo podjetje, ki se ukvarja z uvozom, prodajo in montažo solarnih sistemov za proizvodnjo elektrike in solarnih sistemov, toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje stanovanj ter kotlov na pelete in uplinjanje lesa. Prav tako smo zastopnik podjetja Galmet iz Poljske, ki je eden večjih proizvajalcev grelnikov in hranilnikov tople vode. Smo podjetje, ki se ukvarja z uvozom, prodajo in montažo solarnih sistemov za proizvodnjo elektrike in solarnih sistemov, toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje stanovanj ter kotlov na pelete in uplinjanje lesa. Prav tako smo zastopnik podjetja Galmet iz Poljske, ki je eden večjih proizvajalcev grelnikov in hranilnikov tople vode. We import, sell and install photovoltaic solar system and solar system, heat pumps, pellet and wood heating boilers for water and space heating. Our company is also official sales representative for Poland company Galmet producer of water heaters.

99


ELPRO LEPENIK & CO. d.n.o. 

L 43

OB GOZDU 7c, ROGOZA 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU T.: 02/6296-720 F.: 02/6296-721 E: barbara@elpro.si H: www.elpro.si Proizvodnja uporovnih tipal ( Pt100 in Pt1000 kot standardni vgradni, sobni, kanalski, vtični, vbodni, s konektorji, ...) in termoelementov ( K, J, S, T, R,... kot vtični, ravni in kotni, s konektorji, vbodni, površinski, ... ). Hitra dobava, tudi v roku 24-ih ur. Prodaja proizvodov naših partnerjev: termometri, dataloggerji, vlagomeri, IR merilniki, regulatorji, prikazovalniki, pisalniki, polprevodniški releji, pretvorniki, alarmne enote, manometri, merilniki tlaka, merilniki nivoja in analizatorji dimnih plinov. NOVOmerilniki nivoja za sipke materiale! Izdelava in montaža merilno regulacijskih omaric. Servis industrijske elektronike. Kalibracije temperature, vlage, merilnikov za analizo dimnih plinov. Production of temperature probes and thermocouples. Sale of various products like: thermometer, datalogger, hygrometer, IR product, controller, indicator, SSR, transmitter, alarm unit, pressure gauge, level product, flue gas analyser. Service of industrial electronic and calibrations for temperature, humidity and gases. NEW rotary blade level indicators.

EME T&T d.o.o. 

ZP 13A

RIBNIŠKA ULICA 12 2000 MARIBOR T.: 02/2522-232 F.: 02/2512-039 E: emilmlakar.eme@siol.net H: www.eme-vilicar.si Prodaja in najem VILIČARJEV. Servis in rezevni deli.

ENERGA SISTEMI ENERGETSKI SISTEMI D.O.O. 

L1 40

CELOVŠKA CESTA 228 1000 LJUBLJANA T.: 059/063-366 F.: 059/063-367 E: info@energasistemi.si H: www.energasistemi.si Energa sistemi d.o.o. je specializirano podjetje na področju energetsko varčnih sistemov. Nudimo celovite storitve in rešitve, ki obsegajo svetovanje, idejno zasnovo,

100


projektiranje, montažo in vzdrževanja sončnih elektrarn, toplotnih črpalk, sončnih kolektorjev in klimatskih naprav. Naš prodajni program zajema tudi profesionalno orodje in opremo za klimatiziranje ter vrsto solarnih izdelkov (fotovoltaične module, razsmernike, solarne svetilke in druge maloprodajne artikle). Kot novost vam bomo letos predstavili solarne ventilatorje. Energa sistemi d.o.o. is specialized in the field of energetics. We offer complete services and solutions, which include consulting, designing, installing and maintenance of solar power plants, heat pumps, solar collectors and air-conditioners. We are also selling a wide range of high quality products from professional tools and installation equipment to solar products like solar panels, inverters, lights and other. This year we are introducing solar ventilation.

ENERGEN D.O.O. 

L1 58

TEHNOLOŠKI PARK 21 1000 LJUBLJANA T.: 0599/66 587 F.: 0599/66 787 E: info@energen.si H: www.energen.si Podjetje Energen je specializirano za svetovanje na področju učinkovite rabe energije, izvedbo projektov glede obnovljivih virov energije in soproizvodnje električne energije in toplote (SPTE). Svojim naročnikom svetujejo pri izbiri različnih načinov in ukrepov za doseganje prihrankov. V podjetju Energen celovito pristopijo k načrtu za zmanjšanje stroškov energije, so zastopniki mikro in malih soproizvodnih enot .Na sejmu se predstavljajo z novostmi na področju energetike in učinkovite rabe energije.

ENERGETIKA CELJE JAVNO PODJETJE, D.O.O. SMREKARJEVA ULICA 1 3000 CELJE T.: 03/4253-300 F.: 03/4253-360 E: info@energetika-ce.si H: www.energetika-ce.si Dejavnosti: - distribucija plina po omrežju in druge storitve pri oskrbi s plinom - proizvodnja in distribucija pare ter tople vode - distribucija zemeljskega po plinovodnem omrežju

101

L1 05


ENERGETIKA MARKETING D.O.O. ZA TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE L1 65 BEZENŠKOVA 26 1000 LJUBLJANA T.: 01/5405-008 F.: 01/5405-008 E: eges@e-m.si H: www.e-m.si Podjetje ENERGETIKA MARKETING izdaja strokovno revijo EGES, poljudno revijo MOJA KOPALNICA ter številno drugo strokovno literaturo. EGES vsebuje teme o: učinkoviti proizvodnji in rabi energije, projektiranju, upravljanju in nadzoru nad energetskimi sistemi, gorivih in obnovljivih virih energije, ogrevanju, hlajenju, prezračevanju, klimatizaciji in razsvetljavi, vplivu arhitekture in gradbeništva na porabo energije, zmanjšanju emisij v zrak in vode, napravah in tehnikah čiščenja odpadnega zraka in odpadnih voda, nadzoru nad odpadnimi snovmi in predpisih, certifikatih, smernicah, standardih ter zakonih. MOJA KOPALNICA pa je wellness revija o kopalnicah, sanitarijah, bazenih, inštalacijah in opremljanju kuhinj, savn ter o ostali opremi za higieno in udobje bivanja.

ENERKON D.O.O. 

L1 34

ŽEJE PRI KOMENDI 107 1218 KOMENDA T.: 01/8303-470 F.: 01/8303498 E: info@enerkon.si H: www.enerkon.si Program podjetja: toplotni števci, vodomeri, delilniki stroškov ogrevanja, sistemi za daljinsko odčitavanje števcev (AMR), predmontirane merilne omarice, montaža in vzdrževanje merilnih naprav in sistemov; Programme of the firm: Heat meters, Watermeters, Heat cost allocators, Systems (AMR), Service;

ENERSIS D.O.O. BOHOVA 71 2311 HOČE T.: 02/6185-192 F.: 02/6185-191 E: info@enersis.si H: www.enersis.si

102

L1 26


Sončne elektrarne - od ideje do izvedbe, so konkurenčne prednosti našega podjetja. Gradimo jih za posameznike in podjetja. Smo distributer za podjetje Fronius, Sunpower, Day 4 Energy, Mage Solar... Pri ogrevanju s pečmi na biomaso podjetja Hargassner so doseženi cilji okolju prijaznega ogrevanja z zelo nizkimi stroški. Kamini proizvajalca Planika so notranja oprema stanovanja prihodnosti v današnjem času. Smo zastopnik za svetila priznanih svetovnih proizvajalcev Fabbian, Foscarini, Firme di vetro, Swarovski, ... Svetujemo pri njihovi izbiri in izdelamo projekt osvetlitve. Zastopamo tehnološko dovršene toplotne črpalke podjetja Frigopol.

ENERTEC D.O.O. 

L1 16

ULICA BORCEV 58 2000 MARIBOR T.: 02/4624-730 F.: 02/4624-731 E: energy@enertec.si H: www.enertec.si Podjetje Enertec je skupaj z matičnim podjetjem ELEKTRO KUMER, podjetjem z več kot 30 letno tradicijo, specializirano za izgradnja sončnih (fotonapetostnih) elektrarn na ključ, inženiring, projektiranje, vzdrževanje in svetovanje na področju fotovoltaike, kjer imata podjetji izkušnje in reference. V sodelovanju s podjetjem Drava Trading, je podjetje ENERTEC specializirano za izvedbo celovitih projektov fotovoltaike, vključno z urejanjem financiranja projektov in garancije pogodbeno določene proizvodnje. Sodelovanje z Avstrijskim podjetjem KIOTO, ki je proizvajalec visoko kvalitetnih sončnih modulov omogoča kvalitetno izvedbo projektov in odlično tehnično podporo pri najzahtevnejših projektih. Na področju nizkotemperaturnega ogrevanja podjetje Enertec zastopa podjetje Variotherm, ki ponuja celovite rešitve talno-stenskega ogrevanja oz. stensko-stropnega hlajenja. Company Enertec is together with its parent company ELEKTRO KUMER, companies with more than 30 years of tradition, specializing in the construction of solar (photovoltaic) power turnkey, engineering, design, maintenance and consulting in the field of photovoltaics, where companies have experience and reference. In cooperation with Drava Trading, a company ENERTEC is specializing in comprehensive solar projects, including arranging project financing and guarantees contracted out production. Cooperation with Austrian companies Kioto, a producer of high quality solar modules, enables high-quality implementation of projects and excellent technical support to the most demanding projects. In the field of low-temperature heating, company Enertec (represents) Variotherm, company that offers complete solutions (of floor, wall and ceiling heating/cooling).

103


ERCO INTERNATIONAL D.O.O. 

L 18

POD HRUŠEVCO 18 1360 VRHNIKA T.: 01/7506-192 F.: 01/7506-194 E: info@erco.si H: www.erco.si Erco International d.o.o. je eno izmed najbolj naprednih ponudnikov visokotehnoloških rešitev s področja osvetljave in redukcije energije. Inteligentna razsvetljava notranjih prostorov pod blagovno znamko Powerboss Eluma se ponaša s številnimi priznanji na področju zmanjšanja porabe električne energije in posledično zmanjšanja emisije CO2 v okolje (Green Construction Awards, UK Warehouse Association Award for Innovation, Celjski sejem 2008). Powerboss Eluma zamenjuje energijsko silno potratna neonska in halogenska svetila saj so realizirani prihranki od 50 % pa do 90 %, z uporabo senzorske verzije še več!

ERFIN D.O.O. 

ZP GP05

ULICA FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 34 3000 CELJE Gostinske storitve

ESO INŽENIRING D.O.O. 

L1 31

TESOVNIKOVA ULICA 52C 1000 LJUBLJANA T.: 031/318-537 E: sse@eso.si H: www.guntamatic.si “Podjetje Eso inženiring d.o.o. predstavlja programe proizvajalcev Guntamatic Gmbh, ki ponuja celoviti portfelj kotlov za ogrevanje na vse vrste biomase in podjetja Wagner&Co, ki je največji specialist za solarne sisteme v Evropi. Z obema programoma lahko Eso inženiring d.o.o. ponuja celovite rešitve kotlovnic na biomaso in sončno ogrevanje. V podjetju ponujamo tudi fotovoltaične rešitve za proizvodnjo elektrike v otočnih ali omrežnih sistemih.”

104


ESOT D.O.O. 

L 25

KERSNIKOVA ULICA 21 3000 CELJE T.: 03/4256-359 F.: 03/4928-413 E: peter.janic@esot.net H: www.esot.net -Projektiranje in izbor optimalnih tehnoloških rešitev na ključ s področja hladilnih stolpov in priprave industrijske tehnološke in pitne vode, čiščenje odpadne industrijske in komunalne vode. Uporabljamo: membranske tehnologije (vse vrste filtracij in reverzno osmozo), demineralizacije, deionizacijo, uparjevanje, fizikalno kemijske metode, reaktorske tehnologije ter številne druge separacijske metode -Proizvodnja in montaža hladilnih stolpov in dozirnih sistemov -Vzdrževanje opreme in servis -Trgovina s kemikalijami za pripravo vode in prodaja rezervnih delov -Design and optimization of the turn key technological solutions from the field of cooling towers and treatment of industrial technological and drinking water, waste water treatment plants. We excell membrane technologies (filtrations and reverse osmosys), demineralizations, deionisation, evaporization systems, physical chemistry methods, reactor technologies and other separation methods -Production and assembly of cooling towers and dosing systems -Maintenance and services -Trade with chemicals for water treatment and spare parts

ETIKS d.o.o. 

K 31

OB DRAGI 3 3220 ŠTORE T.: 03 780 22 80 F.: 03 780 22 92 E: info@etiks.si H: www.etiks.si ETIKS d.o.o. je z lastnim razvojem ustvaril družino kotlov na lesne sekance ETIKS BIOmatik, moči od 25 kW do 125 kW. Kotli imajo popolno avtomatsko delovanje, avtomatsko čiščenje, lambda sondo in avtomatsko odpepeljevanje. Smo tudi generalkni uvozniki za: - Kotle VIADRUS in ATMOS - Sončne kolektorje THERMO SOLAR in SHENTAI - Sobne kamine NORDICA in TIM Sistem - Peletne kamine EXTRAFLAME - Peletne kotle EXTRAFLAME Opravljamo Maloprodajo v Štorah in Veleprodajo po celotni Sloveniji. Iščemo nove instalaterje za montažo kotlov na biomaso in solarnih sistemov.

105


EURO GURMAN D.O.O. GOSTINSKE STORITVE 

ZP GP03

RUSJANOV TRG 2 1000 LJUBLJANA T.: 031 319 332 E: eurogurman@email.si Gostinske storitve.

EUROTHERM D.O.O. Proizvodnja, trgovina in storitve toplotne tehnike 

L 05

OB BLAŽOVNICI 17 2341 LIMBUŠ T.: 02/6144-419 F.: 02/6131-460 E: eurotherm@amis.net H: www.eurotherm.si EUROTHERM d.o.o., Proizvodnja, trgovina in storitve toplotne tehnike. Ob Blažovnici 17, 2341 LIMBUŠ, SLOVENIJA Program: Dvokuriščni kotli, kombinirani kotli, oljno - plinski kotli, etažni kotli, specialni kotli na les, sekance in pelete.

EVROVARTRADE D.O.O. 

C1 10

TIRNA 23 1282 SAVA T.: 03 567 1232 F.: 03 567 1141 E: evrovar.molka@siol.net H: www.evrovartrade.si Ukvarjamo se z vsemi strojnimi inštalacijami, poudarek je na biomasi, kotlovnice na biomaso, solarno ogrevanje z vakumskimi kolektorji, proizvodnja hranilnikov toplote z izolacijo. Razvili smo kondenzacijo za že obstoječe kotle na kurilno olje, plin in drva ter pelete. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Razvili smo tudi Hranilnik toplote z vgrajenim kuriščem, kateri je bil prav tako sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

106


EXPERTO INTERNATIONAL D.O.O. 

K 23A

BOHOVA 076 2311 HOČE T.: 02/6165-680 F.: 02/6165-681 E: experto@siol.net H: www.experto.si URADNI UVOZNIK IN DISTRIBUTER ZA: TOSHIBA - klimatske naprave / toplotne črplake NUDIMO VAM: Svetovanje, projektiranje, prodajo, montažo, servis in vzdrževanje sistemov za klimatizacijo, prezračevanje, ogrevanje, el. instalacij, krmiljanja in regulacij OFFICIAL IMPORTER AND DISTRIBUTOR FOR: TOSHIBA - air conditioning / heat pumps WE OFFER: Advising, planning, selling, fitting, maintenance of air conditioning systems, air ventilation, heating, electrical installations, controlling and regulating

FIRŠT - ROTOTEHNIKA, S.P. RADEGUNDA 54 3330 MOZIRJE T.: 038983500 F.: 038983535 E: info@first.si H: www.first.si Proizvodni program za ogrevalno, solarno, sanitarno in klimo tehniko: - elektromotorni conski in prekrmilni krogelni ventili - elektromotorni prekrmilni medeninasti ventili - elektromotorni medeninasti mešalni ventili - medeninasti mešalni ventili - diferenčni regulatorji solarnega ogrevanja - programske regulacijske avtomatike - sobni termostati Product line for HVAC: - motorised zone and diverter ball valve - motorized brass diverting valves - motorized rotary brass mixing valves - rotary brass mixing valves - solar thermostats - controllers - heating controlles - room thermostats

107

K 34


FOB D.O.O. 

L 38

GORIŠKA CESTA 5C 5271 VIPAVA T.: 05/3687-133 F.: 05/3687-134 E: fob@siol.net H: www.fob.si Podjetje FOB d.o.o. se ukvarja z veleprodajo litožleznih peči na olje in tra goriva, peči na plin, ventilkonvektorjev, gorilcev in radiatorjev proizvajalca FER; več plastnih cevi in spodnjih elementov GRPEX proizvajalca EMMETI; regulacijsko tehniko proizvajalca IMIT ter ostali inštalacijski material. Company FOB d.o.o. is wholesaler dealing with oil boilers, gas boilers, boilers on solid fuel,fan coils,oil burners and radiators manufactured by FER, multi-layered pipes and press fittings manufactured by EMMETI; regulatiom equipment manufactured by IMIT and other installation material.

FOTOVOLT, d.o.o. 

E 03

SKAKOVCI 15 9261 CANKOVA T.: 041/667-393 F.: 02/5409-311 E: foton@siol.net H: www.fotovolt.eu Fotovoltaika. Peči na biomaso. Toplotne črpalke. Sončni kolektorji.

FRAGMAT TIM D.D. SPODNJA REČICA 77 3270 LAŠKO T.: 03/7344-500 F.: 03/7344-618 E: tehn.info@fragmat.si H: www.fragmat.si Sistemi talnega ogrevanja, toplotne izolacije, hidroizolacije Heating floor systems, thermal insulation, waterproofing

108

L 23


FRIGOR D.O.O. MIREN 117 5291 MIREN T.: 05 3936 542 F.: 05 3936 543 E: peric@siol.net H: www.frigor.si; www.zalogovniki.si Prodajamo proizvode naslednjih proizvajalcev: VEČPLASTNE CEVI IN FITINGI - HENCO, Belgija ZALOGOVNIKI IN GRELNIKI VODE - LAM BOLLITORI, Italia TALNO OGREVANJE - HENCO, Belgija, večplastne cevi, regulacija - UNATHERM, Nemčija, PE-RT cevi - REXPOL, Italija, sistemske talne plošče - STRASSHOFER, Nemčija, razdelilniki inox - BIANCHI, Italija, krogelne pipe, fitingi SOLARNI SISTEMI - ESTEC, Nemčija, solarni kolektorji - TACONOVA, Švica, solarne postaje - TACONOVA, Švica, moduli za pitno vodo - SOREL, Nemčija, diferenčni regulatorji - ZILMET, Italija, ekspanzijske posode KOTLOVSKE GRUPE, MEŠALNI SETI - WATTS INDUSTRIES, Nemčija VENTILATORSKI KONVEKTORJI - VENTILCLIMA, Italija - TECNOCLIMA, Italija INDUSTRIJSKO OGREVANJE - TECNOCLIMA, Italija - MUNTERS, Italija

109

K 27


GALKOPLAST ŠRAJ D.O.O. 

L 24

PELECHOVA CESTA 90 1235 RADOMLJE T.: 01/7227-991 F.: 01/7227-992 E: galkoplast.sraj@siol.net H: www.galkoplast-sraj.si Veleprodaja belgijskih radiatorjev HENRAD Program GIACOMINI - ventili, cevi, press sistemi, aluplast cevi... SAGA: program RAMKPL. razdelilcev za talno in radiatorsko ogrevanje, talne plošče Program regulacij radiatorskega in talnega ogrevanja(SIMENS) Program ACTION klime “konventrorji”……… Razstavni program 3.0. Vodovodne instalacije 4.0. Oprema za ogrevanje in hlajenje

GE D.O.O. 

L1 64

ULICA ANICE KAUČEVIČ 12 2250 PTUJ T.: 02 228 23 76 F.: 02 228 23 77 E: ge@siol.net H: www.servisna-oprema.si “Podjetje GE d.o.o. predstavlja celovito opremo za preizkušanje zagonskih in stacionarnih svinčevo-kislinskih baterij, baterij za prenosne naprave ter analizatorje dimnih plinov kurišč in kotlov.

GENERA D.O.O. 

K 23

Prevale 10 1236 TRZIN T.: 014393050 F.: 014393090 E: genera@genera.si H: www.genera.si Genera je podjetje za celostne tehnične rešitve na področju energetike in ekologije. Z našim znanjem pomagamo kupcem do kvalitetnih in ekonomičnih rešitev, hkrati pa sodelujemo s svetonimi proizvajalci kvalitetne opreme na teh področjih. Uspešno sodelujemo z največjimi slovenskimi podjetji.

110


GIA-S D.O.O. 

L 03

INDUSTRIJSKA CESTA 5 1290 GROSUPLJE T.: 01/7865-300 F.: 01/7863-568 E: info@gia.si H: www.giaflex.si GIA-S d.o.o., je ponudnik tehničnih rešitev in profesionalne merilno regulacijske opreme za področje industrije in industrijskih procesov, energetike, pare, ogrevanja in prezračevanja stavb, daljinskega in centralnega ogrevanja in tehnologije bencinskih servisov. Rešitve in storitve so primerena za tržne panoge, kemične in petrokemična industrije, prehrambene industrije, farmacevtske industrije, strojegradnje, komunalne energetike, daljinskega- biomasnega ogrevanja, ter za regulacijo ogrevanja, hlajenja in prezračevanja v poslovnih in zasebnih objektih. Company GIA-S is the provider of technical solutions and equipment for process control and automation in the area of industrial processes, energetic, steam control and HVAC applications. Further more GIA is obtaining products and services for the district heating, district cooling and is working also in the field of service stations for filling up vehicles with fuels. The solutions and services offered to be used in the industries like chemical, petrochemical, pharmaceutical, logistic and food processing industries. The part of HVAC control can be used in energetic-power production and in district heating for residential and well as for the the non residential buildings.

GIPO D.O.O. 

ZP 06

PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 KOPER Kotli na pelete Biodom, peči na pelete, peči na drva, peleti

GORENJE d.d. PROGRAM SOLAR 

K 15

PARTIZANSKA CESTA 12 3503 VELENJE T.: 03 899 13 24 F.: 03 899 29 76 E: solar@gorenje.com H: www.gorenje.com/solar Gorenje Solar je na področju fotonapetostnih rešitev hitro rastoči program v Skupini Gorenje. Nudimo celovito storitev sončne elektrarne »na ključ« - od prve zamisli in izračunov, prek projektiranja in financiranja, do končne izvedbe in vzdrževanja. Zagotavljamo varno, zanesljivo in donosno naložbo.

111


Gorenje Solar, a part of the Gorenje Group, is a rapidly growing program dealing with solutions in photovoltaic technology. We offer a comprehensive service of providing turnkey solar power plants – from the first blueprints and calculations, through planning and financing, to completion and maintenance. The result of our service is a safe, reliable, and lucrative investment.

GORENJE TIKI D.O.O. 

ZP 23

MAGISTROVA 1 1521 ISKRA LJUBLJANA T.: 01/5005-600 F.: 01/5005-700 E: tiki.info@gorenje.com H: www.gorenjetiki.si Gorenje Tiki je že več kot 60 let vodilni proizvajalec na področju ogrevanja sanitarne vode v Sloveniji. Naš program obsega proizvodnjo in prodajo električnih grelnikov vode, hranilnikov vode, toplotnih črpalk za sanitarno vodo, toplotnih črpalk za ogrevanje, sončnih kolektorjev, solarnih setov, klimatskih naprav in radiatorjev.

GRUNDFOS D.O.O. 

L 11

ŠLANDROVA 8B 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01/5680-610 F.: 01/5680-619 E: slovenia@grundfos.si H: www.grundfos.si Z letno proizvodnjo 10 milijonov črpalk, je Grundfos eden največjih proizvajalcev črpalk na svetu. Črpalke za privatne hiše, poslovne zgradbe, industrijo, vodooskrbo, odpadne vode, dozirne črpalke in sistemi za dezinfekcijo so segmenti, kjer vam Grundfos za vsak sistem nudi ustrezno črpalko. Danes je Grundfos največji svetovni proizvajalec obtočnih črpalk, saj pokriva domala 50 odstotkov svetovnega trga tovrstnih črpalk. Grundfos proizvaja poled črpalk tudi električne motorje za črpalke in

112


znatno količino električnih motorjev za ločeno prodajo ter razvija in prodaja vrhunsko elektroniko za upravljanje črpalk in ostalih sistemov. With an annual production of more than 10 milion pumps units, Grundfos is one of the world\\\’s leading pump manufacturers. Pumps for private houses,business buildings, industry, waste water, water supply, systems for disinfection, dosing pumps are segments for which Grundfos supplys pumps. Today, Grundfos is world\\\’s largest manufacturer of circulator pumps, covering approximately 50 per cent of the world market for these pumps. In addition to pumps, Grundfos manufactures electric motors for the pumps and has considerable production of electric motors for seperate merchandising. Furthermore, Grundfos develops and sells state-of-art-electronics for controls for pumps and other systems.

HERMI, d.o.o. NEOPAZNI STRELOVODI 

L1 07

TRNOVELJSKA CESTA 15 3000 CELJE T.: 03 426 06 50 F.: 03 426 06 53 E: info@hermi.si H: www.hermi.si Podjetje HERMI,NEOPAZNI STRELOVODI se ukvarja s proizvodnjo,prodajo in montažo STRELOVODNE in PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ter strokovnim svetovanjem o načinu obvarovanja pred udarom strele.Proizvaja okoli 500 izdelkov za strelovode in ima rešen sistem montaže strelovoda za vse vrste kritin.Izdelki HERMI so prilagojeni za montaže z okroglimi vodniki.HERMI nudi TUDI kvalitetno PRENAPETOSTNO ZAŠČITO,ki vas varuje pred negativnimi učinki delovanja prenapetosti.V podjetju Hermi dobite na enem mestu najboljše za zunanjo in notranjo prenapetostno zaščito. HERMI JE PRAVA IZBIRA. HERMI IMPERCEPTIBLE LIGHTNING PROTECTION- specialised for outdoor and indoor overvoltage protection. BE SAFE WITH HERMI IMPERCEPTIBLE LIGHTNING PROTECTION.

113


HERZ, KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE D.D. 

K 09

GRMAŠKA CESTA 3 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI T.: 01/8962-100 F.: 01/8962-140 E: info@herz.si H: www.herz.si Podjetje Herz d.d. je nastalo z združitvijo podjetij Unitas in Kovina, ki imata dolgoletne izkušnje v kovinsko predelovalni industriji. Novo združeno podjetje je postalo član mednarodne skupine Herz s sedežem na Dunaju. Blagovna znamka Unitas je že desetletja sinonim za kakovost na področju sanitarnih armatur. Z nenehnim razvojem in atraktivnim oblikovanjem želimo še dvigniti prepoznavnost naših izdelkov. Krogelni ventili Kovina so plod lastnega razvoja in tehnologije. Visoka raven, varno, trajno in zanesljivo delovanje izdelkov je potrjeno z vrsto mednarodnih certifikatov o kakovosti. Herz je uveljavljena blagovna znamka na področju ogrevalne tehnike – izdelkov, kot so termostatske glave in ventili, ventili za regulacijo pretokov, cevni sistemi… Kotli Herz na lesno biomaso omogočajo več kot 93 odstotni izkoristek v celotni dobi obratovanja. Tako s svojimi tehničnimi in tehnološkim rešitvami sodijo v najvišji kakovostni razred kotlov na biomaso v Sloveniji.

HIDRIA D.D. 

L 12

NAZORJEVA 6 1000 LJUBLJANA T.: 05/3743-000 F.: 05/3743-082 E: klima@hidria.com H: www.hidria.com Hidria IMP Klima ponuja celovite sistemske rešitve za klimatizacijo, gretje in hlajenje (KGH) vseh vrst objektov. Hidriine rešitve so prepoznavne na mednarodnem trgu kot ekonomsko učinkovite in energetsko varčne, s ciljem zagotavljanja ugodne klime. Hidria znotraj področja KGH ponuja inovativne rešitve za upravljanje in krmiljenje različnih sistemov. Poslovne priložnosti so znotraj upravljanja stroškov energije s pomočjo obnovljivih virov energije (termosolarni sistemi in sončne elektrarne). Vrsta certifikatov dokazuje visoko kakovost naprav. Hidria IMP Klima offers system solutions for heating, ventilation and air conditioning (HVAC) for all types of buildings. The Hidria solutions are recognized worldwide

114


as economically efficient and energy saving solutions in providing comfortable indoor climate. In its HVAC systems Hidria includes innovative solutions to control and supervise different systems. There are business opportunities for energy cost management by using renewable energy sources (solar thermal systems and solar power stations). High quality of the units is proved by numerous certificates.

HIDROS D.O.O.L1 44

ULICA XIV DIVIZIJE 14 3000 CELJE T.: 030/696-568 F.: 03/6207-051 E: marialuisa.hidros@yahoo.com H: www. hydross.com Hidros d.o.o. je podjetje ki se bavi s energetiskimi sistemi ze 25 let na italijanskem trziscu. Prodaja energetiske sisteme kljuc v roke, montaza in popravilo na celem slovenskem trziscu. • • • • • • • •

Solarni sistemi: Solahart - HSS Energy Soncna energija: Solon - Sanyo - Sunpower - Sharp - Resolution Talno ogrevanje: Chemidro systems Klimatske naprava: Sanyo - Daikin - Mitsubishi Geotermicna energija. Chemidro systems Plinske peci: Sime - Feroli Panelni radijatori: Erkos - Zenit Kamini na drva in peci na pellet: Moretti camini - ENN

HORIZONT SKUPINA D.O.O. 

L1 04

VODOVODNA CESTA 30C 2000 MARIBOR T.: 080/23 24 F.: 02/3207-151 E: info@horizont.si H: www.klima-center.si Komercialna klimatizacija, profesionalni sistemi, toplotne črpalke, solarni sistemi, peči na pelete. Comercial and profesional airconditioning, heat pumps, solar systems.

115


HOVAL G.m.b.H. 

K 08

Hovalstrasse 11 4614 MARCHTRENK - A AVSTRIJA T.: 0043 7243 5500 F.: 0043 7243 550 15 E: info@hoval.at H: www.hoval.at Hoval Gesellschaft mbH Hovalstraße 11 4614 Marchtrenk Österreich Tel.: 0043 (0) 7243-550-0

HPE D.O.O. 

C1 05

DOLENJSKA CESTA 83 1000 LJUBLJANA T.: 01/5631-352 F.: 01/5631-351 E: info@hpe.si H: www.hpe.si Kompresorji, merilniki pretoka zraka, ultrazvočni detektorji, termovizija.

IKA ŽIRI D.O.O. 

L 01

INDUSTRIJSKA C. 11 4226 ŽIRI T.: 04/5184-444 F.: 04/5184-400 E: lado.mrak@ika.si H: www.ika.si Smo vodilno trgovsko podjetje pri oskrbi materiala za ogrevanje in vodovod. Iz našega programa vam nudimo črpalke Grundfos, radiatorje Imas, oljne in plinske kotle Biasi, gorilnike Thermomatic, kotle na biomaso Orlan in verner, sončne kolektorje Ritter Solar, zaporne armature Polix, ekspanzijske posode Zilmet, predizolirane cevi Microflex, bakrene, jeklene cevovode. Za opremo vašega doma pa so preskrbeli masažne sisteme Ika, tuš kabine, enoročne armature, keramiko Aito, ploščice Ercan. We are leading trade company for heating and plumbing equipment. Our range of products includes pumps Grundfos, radiators Imas, oil and gas boilers Biase, burners Thermomatic, biomass boilers Orlan and Verner, solar collectors Ritter Solar, valves Polix, expansion tanks Zilmet, preinsulated pipes Microflex, copper and steel pipes. For your bathroom we offer you massage bathtubs and cabins Ika, shower cabins, taps, ceramics Aito, tiles Ercan.

116


IMEXA D.O.O. 

C1 15, ZP 32

ZALOŠKA CESTA 163 1000 LJUBLJANA T.: 01 546 1050 F.: 01 546 5109 E: janko@imexa.si H: www.imexa.si KEIL - svedri in pribor za vrtanje; KERN - stroji in pribor za diamantno vrtanje in rezanje gradbenih materialov; WILMS - grelci in razvlažilci prostorov; ALTEC - aluminijasti premični in gradbeni odri; VÖLKEL - navojno orodje; električna ročna orodja za industrijo in obrt blagovnih znamk DEWALT, BOSCH, MAKITA in HIDRIA-PERLES. KEIL - drill bits and accessories for drilling; KERN - machines and accessories for diamond drilling and cutting construction material; WILMS - heaters and dehumidifiers of rooms; ALTEC - aluminous mobile and construction scaffold; VÖLKEL - taps and round dies; electrical manual tool for industry and craft from different firms: DEWALT, BOSCH, MAKITA and HIDRIA-PERLES.

IMP PUMPS D.O.O. 

L1 50

ZAGORICA 18 1292 IG T.: 01/2806-416 F.: 01/2806-640 E: info@imp-pumps.com H: www.imp-pumps.com Obtočne črpalke za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo, črpalke in črpalne postaje za pitno vodo, potopne črpalke in črpalne naprave za meteorno vodo in fekalije, črpalke za fontane, drsna tesnila. Circulating pumps for heating and air-conditions systems, pumps and pump stations for drinking water, submersible pumps and pump stations for drainage and faecal water, fountain pumps, mechanical seals.

117


INOKS d.o.o. PODJETJE ZA TRŽENJE IN PROIZVODNJO 

C1 16

GORIČKA ULICA 150 9000 MURSKA SOBOTA T.: 02/5252-100 F.: 02/5252-111 E: inoks@inoks.si H: www.inoks.si Tehnologije za bioplinarne, kogeneracije, podkonstrukcije za sončne elektrarne, procesna oprema za biomaso, Tehnološka novost: hidrolizni rezervoarji za bioplinarne

INOVATEH D.O.O. 

L1 14

MARTINJAK 81 1380 CERKNICA T.: 051/683-699 F.: 0590/366-90 E: info@inovateh.si H: www.inovateh.si Podjetje INOVATEH d.o.o. posveča svojo pozornost razvoju okolju prijaznih tehnologij in proizvodov. Na sejmu predstavlja svoj najnovejši izdelek, gorilnik na pelete Fenix, ki pomeni pravo revolucijo na trgu. Gorilnik se razlikuje od konkurence predvsem po inovativnem sistemu vžiga, ki precej poveča hitrost vžiga in s tem do deset krat zmanjša porabo električne energije. Prednost gorilnika je tudi posebno zasnovana gorilna komora, ki povečuje izkoristek izgorevanja pelet ter življenjsko dobo gorilnika. INOVATEH d.o.o. deals with the development and production of environmentally friendly technologies and products. The company is presenting its newest product, the revolutionary Fenix pellet burner. The burner is set apart from the competition by the innovative ignition system, which considerably speeds up the ignition phase and consequently lowers the electricity consumption up to ten times. Furthermore, its burning chamber has been designed in a way so that insure the increase of the pellet burning efficiency as well as the lifetime of the product.

118


INSTALACIJE D.D. 

L1 42

GORIŠKA CESTA 66 5270 AJDOVŠČINA T.: 05/3658-800 F.: 05/3658-840 E: komerciala@instalacije.si H: www.instalacije.si Zastopamo in prodajamo troslojne odtočne cevi in fazonske kose z visokim dušenjem zvoka POLO-KAL NG, POLO-KAL 3S, cevna držala POLO-CLIP, protipožarne manšete POLO-BSM, in instalacijske prehode skozi stene POLO-RDS EVOLUTION. Izvajamo vse vrste strojnih (vodovod, plinske instalacije, hlajenje, klimatizacija, prezračevanje in ogrevanje) ter elektro (jaki in šibki tok) instalacij. We represent and sell highly-noise insulated pipes for domestic waste disposal POLOKAL NG, POLO-KAL 3S, pipe brackets POLO-CLIP, fire protection collars POLO-BSM and pipe duct systems POLO-RDS EVOLUTION. We realize all kind of mechanical (water distribution, gas installations, cooling, air-conditioning, ventilation, heating), and electrical (power and weak current) installations.

IPROS D.O.O. 

L1 49

CESTA V GORICE 30 1111 LJUBLJANA VIČ RUDNIK T.: 01/2002-620 F.: 01/4231-824 E: ipros@ipros.si H: www.ipros.si Proizvodnja in prodaja prenosnikov toplote cevne izvedbe in ploščate izvedbe ter proizvodnja nerjavne procesne opreme. Production and sales of heat exchangers, Shelland tube and stainless steel process equipment.

IR SISTEMI D.O.O. LASTOMERCI 7 9250 GORNJA RADGONA T.: 031/666-651 E: info@redwell.si H: www.redwell.si Ogrevanje - varčni in sodobni IR Sistemi ogrevanja za vse vrste prostorov. Hiše - izdelava EKO zdravih hiš iz naravnega lesa!

119

L 01A


ISKRA ZAŠČITE d.o.o. Podjetje za izvajanje zaščit inženiring in kooperacije C1 08 Stegne 35 1521 ISKRA LJUBLJANA T.: 01 5003 140 F.: 01 5003 236 E: janja.baskovc@iskrazascite.si H: www.iskrazascite.si Podjetje že več kot 20 let uspešno deluje na področju prenapetostne zaščite. Razvijamo rešitve za zaščito energetskih, telekomunikacijskih in podatkovnih omrežij ter nanje priključenih naprav. Poleg standardnega programa razvijamo rešitve na področju zagotavljanja kakovosti električne energije ter obnovljivih virov energije. Izvajamo celovito storitev ‘’na ključ’’, in sicer od ideje, tehnične rešitve, razvoja izdelkov do vgradnje ustreznih zaščit v objekt. Sodelujemo v standardizaciji na slovenskem, evropskem ter svetovnem nivoju.

ISTRABENZ PLINI D.O.O. 

L1 36

SERMIN 8a 6000 KOPER T.: 05/6634-600 F.: 05/6634-699 E: info@istrabenzplini.si H: www.istrabenzplini.si V Istrabenz plinih, največjem slovenskem podjetju za trženje plinov smo pri razvoju plinske dejavnosti usmerjeni k strokovnosti in h kakovosti. Med svojimi vrednotami smo najviše zapisali razvoj, kakovost, varnost in znanje. Pri vsem našem delu nas vodita skrb za zadovoljstvo kupcev in zaposlenih. Prodajni progam družbe Istrabenz plini združujemo v temeljnih programih: - utekočinjen naftni plin (butan-propan, propan), - tehnični in specialni plini (plini za varjenje, prehrano, raziskave in razvoj…), - zemeljski plin, - storitve (svetovanje, projektiranje, vzdrževanje, CRM…). 5 razlogov za sodelovanje z nami: 1. Smo zanesljiv partner, 2. Svetujemo, načrtujemo,izvedemo in vzdržujemo opremo, 3. Zagotavljamo kakovost, varnost in zdravje ljudi, 4. Smo povsod, kjer ste vi, 5. Naše rešitve so cenovno ugodne

120


IZOTERM PLAMA d.o.o. 

L1 43

PODGRAD 17 6244 PODGRAD T.: 05/7149-501 F.: 05/7149-599 E: ingrid.vicic@izoterm-plama.si H: www.izoterm-plama.si PROIZVODNJA RAZLIČNIH IZOLACIJSKIH MATERIALOV: - toplotna in zvočna izolacija iz penjenega polietilena: o gradbena folija za izolacijo v gradbeništvu o izolacijske cevi za centralno gretje, sanitarno vodo, vodovodno napeljavo in klima instalacijo - izolacija iz gume; cevna izolacija in izolacija v ploščah - toplotna izolacija iz trde poliuretanske pene - zvočna izolacija - pakirni program. IZOTERM-PLAMA IS SPECIALIZED IN PRODUCTION OF DIFFERENT INSULATION MATERIALS: - thermal and acoustic insulation made of expanded polyethylene: o foils for insulation in construction industry o tubes for pipe insulation - thermal insulation made of rigid polyurethane foam - gumaflex insulation (rubber) in different forms - acoustic insulation - packing program.

J.A.T. TEAM 

ZP 18A

SAVSKA CESTA 34 4000 KRANJ T.: 041/949-963 F.: 059/061-395 E: info@jat-team.si H: www.jat-team.si GENTILI - Oprema za potujoče delavnice, strešni nosilci in sistemi za natovarjanje lestev BRG - Invalidske in nakladalne klančine JAT TEAM -pripetja za tovorna vozila in invalidske vozičke - talne podloge in stenske obloge iz različnih materialov za zaščito tovornega prostora -stenske obloge iz steklenih vlaken -nadgradnje in dodatna oprema za PICK UP vozila

121


JADRAN TRGOVSKO PODJETJE D.D. SEŽANA 

K 02

PARTIZANSKA CESTA 69 6210 SEŽANA T.: 05 739 12 55 F.: 05 739 14 00 E: info@jadran.si H: www.jadran.si IMMERGAS-plinski grelniki za centralno kurjavo,solarni sistemi za ogrevanje in sanitarno vodo,kotlovnice,SANYO-klimatske naprave,toplotne črpalke,vodni hladilni agregati...ACCORRONI-plinski grelniki zraka,IMPRESIND-plinska sevala,C.M.T.-plinski grelniki zraka,vodni konvektorji. IMMERGAS- condensing boilers with built-in domestic hot water storage tank,thermal solar solutions, SANYO - air conditioning systems,co2 water heaters,water chillers, ACCORRONI - gas air heaters, IMPRESIND - gas fired radiant tubes, C.M.T - gas air heaters, fancoils

JORDAN D.O.O. 

L1 60

DRAGA 1 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE T.: 07/3843-060 F.: 07/3843-071 E: info@jordan.si H: www.jordan.si Podjetje Jordan d.o.o. z dejavnostjo prodaje in servisom vodomerov ponuja vodomere proizvajalcev Sensus in Zenner, lastni produkt za daljinsko odčitavanje vodomerov AQUALINK, predmontirane vgradne omarice, kalorimetre in delilnike toplotne energije. Podjetje ima akreditacijsko listino kot kontrolni organ, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004 tip C in odločbo o imenovanju za izvajalca postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril. Vizija podjetja je postati vodilni distributer na področju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije. V primeru, da potrebujete nasvet o merjenju porabe vode nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali. The company Jordan d.o.o. with activity of sale and service of water meters is offering water meters of producers Sensus and Zenner, own product for remote reading of water meters AQUALINK, installation block, calorimeters and heat cost allocation. The company has been accredited by Slovenian Accreditation (SA) as an inspection body. This is to signify compliance with the requirements of the Standard SIST EN ISO/ IEC 17020:2004 type C. Vision of company is to become management distributor on Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Macedonia.

122


JOSEF STEINER d.o.o. 

ZP 20

INDUSTRIJSKA ULICA 14 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH T.: 02/7200-501 F.: 02/7200-509 E: info@josefsteiner.si H: www.josefsteiner.si Gospodinjske in profesionalne alu in lesene lestve, fasadni (jekleni in alu) premični odri, nakladalne brvi, transportni vozički, kovčki, stopnice.

KAESER KOMPRESORJI D.O.O. 

L 21

BELOKRANJSKA UL. 12B 2000 MARIBOR T.: 02/3333-242 F.: 02/3333-245 E: info.slovenia@kaeser.com H: www.kaeser.si KAESER KOMPRESSOREN je vodilni nemški proizvajalec vijačnih kompresorjev. Proizvodni program obsega kompletne postaje za stisnjen zrak za industrijo in obrt. Nadalje ponujamo komponente za pripravo stisnjenega zraka za vsak primer - vse do sterilnega zraka. KAESER je specialist za individualne rešitve na vseh področjih.

KAM KAČ ALBIN, s.p. MATKE 7 3312 PREBOLD T.: 03 710 17 22 F.: 03 5716 722 E: albin.kac@siol.net H: www.kam-dimniki.com Nerjavi dimniki, kotli na trdo gorivo, ERAGON gorilniki na pelete.

123

ZP 27A


KARODI PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. 

ZP 10

SAVSKA CESTA 24D 8290 SEVNICA T.: 07/8141-147 F.: 07/8162-901 E: info@karodi.si H: www.karodi.si - sanacije dimnikov - priključni kosi (kolena, cevi, dušilci,...) - gradnja novih dimnikov - dimniki z kovinsko izolacijo - kamini - štedilniki - peletni kamini - kamini in štedilniki z centralnim ogrevanjem

KEMIS PLUS D.O.O. 

D 46

KAJUHOVA 4, PRESERJE 1235 RADOMLJE T.: 01/7228-007 F.: 01/7228-005 E: info@kemisplus.si H: www.kemisplus.si RAZVOJ, PROIZVODNJA IN PRODAJA LEPIL ŽE OD LETA 1983.

KIP, DIMNIŠKI INŽENIRING d.o.o. 

L1 38

ŠENTLOVRENC 21 8212 VELIKA LOKA T.: 07/3048-355 F.: 07/3048-610 E: info@kip-dimniki.com H: www.kip--dimniki.com Smo uveljavljeno podjetje na področju ognjevzdržnih materialov in dimniških rešitev. Naša najprepoznavnejša blagovna znamka je KIP-SLOVENSKI DIMNIK.Imamo tudi dolgoletne izkušnje v delu z pečarskim šamotom.Smo ponosni zastopnik pionirjev nemške šamotne industrije wolfhoher Tonwerke za slovensko tržišče.Poleg celovite dimniške rešitve je naš glavni izziv akumulacija toplotne energije.Podrobnosti si lahko ogledati na naši internetni strani www.kip-dimniki.com oziroma www.wolfshoehe.de. Hvala za pozornost! Vabljeni!

124


KLIMA CELJE INDUSTRIJA AEROTERMIト君IH NAPRAV D.D. 

K 01

DELAVSKA CESTA 5 3000 CELJE T.: 03 42 79 200 F.: 03 42 79 240 E: info@klima-celje.si H: www.klima-celje.si KLIMA Celje d.d. je proizvodno in montaナセno podjetje z bogato tradicijo in izkuナ。njami pri izdelavi opreme za ventilacijo in klimatizacijo. Proizvodni program obsega: - aksialne in centrifugalne ventilatorje; - ventilatorje za odvod dima in toplote ODT; - ventilatorje v protieksplozijski izvedbi (ATEX); - klimatske naprave; - grelnike zraka (tudi v Ex izvedbi) KLIMA CELJE have many years experience of production equipment for ventilation and air conditioning. Our production program include: - axial and centrifugal fans; - axial, radial and roof fans for smoke and heat extraction ODT; - explosion proof fans (ATEX); - air handling units,...

125


KLIMA NAPRAVE DOLINAR D.O.O. 

L 08

GRIČ 24 1000 LJUBLJANA T.: 01/4231-234 F.: 01/2566-747 E: klima.dolinar@siol.net H: www.klima-dolinar.si Izdelava in montaža prezračevalnih kanalov pravokotnega preseka, spiralnih cevi, oblikovnih kosov, loput, regulacijskih žaluzij, dušilnikov zvoka, izpihovalnih in distribucijskih elementov, priključnih komor ter odsesovalnih sistemov, izdelanih iz pocinkane, nerjavne ali aluminijeve pločevine. Izdelava klimatskih naprav ali le posameznih funkcijskih enot (ventilatorska, grelna, hladilna, filterna, rekuperatorska,…), sestavljenih iz toplotno in zvočno izoliranega ohišja iz pocinkane pločevine ter posameznih funkcijskih elementov. Klimatske naprave so lahko opremljene z avtomatiko z elementi regulacije in elektro krmilno omaro. Production and installation duct and spiral pipes for ventilation and air conditioning, fittings, dampers, silencers, diffusers, chambers, and other elements for ductwork systems, made of galvanized, stainless or aluminium sheets. Production Air handling units or separate sections (fan, heating coil, cooling coil, filter, energy recovery, …), constructed from modular double skin panels with thermal and acoustic insulation, made of galvanized sheet and function elements. Air handling units can be outfit with control equipment and electric cabinet.

KLIMA PETEK D.O.O. 

L 33

KRALJEVIČA MARKA ULICA 14 2000 MARIBOR H: www.klimapetek.si S celovitimi in okolju prijaznimi energetskimi rešitvami našim partnerjem ponujamo perspektivo lastnega razvoja in naravnanost na stranko. Velik poudarek dajemo obnovljivim virom, kjer smo že tako široki paleti virov dodali še sonce. Stavimo na tehnološko dovršenost in izjemno kakovost opreme vrhunskih proizvajalcev na vseh področjih klimatizacije, ogrevanja in hlajenja. With energy solutions which are kind to environment the complete possibility of selfdevelopment is offered to our partners. In spite of the fact that we lay a great stress to the wide palette of existed renewed sources the new sources are constantly added. Sun energy is one of them. Technical perfection and top-level quality of equipment is our goal to achieve, especially on the field of air-conditioning, heating and cooling.

126


KNUT podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in storitve d.o.o. 

L1 41

MALI OSOLNIK 17 1311 TURJAK T.: 01/7889-916 F.: 01/7889-918 E: info@knut.si H: www.knut.si KNUT d.o.o. deluje v Sloveniji na področju obnovljivih virov energije že 15 let. Ne glede na vir toplote, vam pripravimo ustrezno rešitev, ki omogoča najvišje prihranke energije in najnižje stroške ogrevanja. Nudimo vam najširšo paleto toplotnih črpalk v Sloveniji. Vgrajujemo toplotne črpalke in opremo švedskih proizvajalcev. KNUT d.o.o. is a firm that is on the market for 17 years and is providing you with best solutions for heating with heat pumps. No matter what kind of heat source you have, we have the optimal solution for you. We are representative for swedish quality heat pumps by Nibe.

KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o. 

ZP 10B

LOČICA 65 D 3313 POLZELA T.: 03/5701-221 F.: 03/5701-446 E: info@ograje.com H: www.ograje.com Panelne ograje, ograjna vrata. Kamnite ograje

KOČEVAR IN SINOVI d.o.o. 

ZP 13

LOČICA 65 D 3313 POLZELA T.: 03/5701-447 F.: 03/5701-447 E: info@kocevar.net H: www.kocevar.net Gorilnik na lesne pelete Kočevar Bioterm lahko občutno zmanjša stroške ogrevanja, skoraj za polovico. Lahko se montira na skoraj vse kombinirane peči, ima avtomatski vžig, tako da ga lahko regulirate preko hišne regulacije. Proizvajamo vse vrste punkt aparatov za elektrouporovno varjenje. Izdelujemo specialne stroje po naročilu kupcev. Ponujamo svetovanje glede uporovnega varjenja. Pri nas lahko dobite nadomestne in rezervne dele za standardne in specilane stroje za elektrouporovno varjenje.

127


KOLEKTOR KOLING d.o.o. 

K 13

SPODNJA KANOMLJA 23b 5281 SPODNJA IDRIJA F.: 01 7590 721 H: www.koling.si Podjetje Kolektor Koling nudi celostne rešitve - od idejnih načrtov, arhitekturnega načrtovanja zgradb, načrtovanja strojnih in elektroinštalacij do izvedbe projektov na ključ. Naš prodajni program, ki je razdeljen na področje gradbenega inženiringa, izvajanje elektro in strojnih inštalacij, avtomatizacije in proizvodnjo klimatskih naprav ter kanalskih mrež, nam poleg sinergijskih učinkov skupnega delovanja omogoča predvsem celovito ponudbo. Podjetje Kolektor Koling na sejmu ENERGETIKA 2010 predstavlja programe: • • • • • •

proizvodnja prezračevalnih sistemov ter različnih modelov klimatskih naprav KOLEKTOR AIR po projektnih zahtevah ter s funkcijami, ki so potrebne za pripravo zraka v sodobni klimatizaciji, projektiranje in izvedba protihrupne opreme, projektiranje in izvedba električnih ter strojnih inštalacij, avtomatizacija HVAC-sistemov ter naprav, izdelava stikalnih blokov, KONEX inteligentne instalacije objektov ter centralni nadzorni sistemi, projektiranje in izvedba fotovoltaičnih elektrarn.

Najdete nas v dvorani K, razstavni prostor št. 13.

KON TIKI SOLAR D.O.O. 

L1 12

LJUBLJANSKA 21k 1240 KAMNIK T.: 01 83 10 380 F.: 01 83 10 380 E: tanja.zibovt@kontiki-solar.si H: www.kontiki-solar.si Najstarejše in vodilno slovensko podjetje na področju fotonapetostnih sistemov. Projektiranje in izgradnja sončnih elektrarn in otočnih fotonapetostnih sistemov, sestavni deli vrhunskih svetovnih proizvajalcev - SolarWorld, SMA, Steca, Donauer, Korax, Dometic Waeco, Phaesun, proizvodnja regulatorjev za sisteme sončnega ogrevanja. Pojetje Kon Tiki Solar je zgradilo prvo sončno elektrarno v Sloveniji (Ape Ljubljana 2001), največjo sončno elektrarno v Sloveniji (Kidričevo 1MW), skupna instalirana moč elektrarn prek 2,5MW.

128


KOTA - ŽAR SLAĐANA MIKIĆ S.P. 

ZP GP04

POT K SAVI 23K 1000 LJUBLJANA T.: 031309282 E: kota_zar@email.si Gostinske storitve.

KOVINOPLAST LAHARNAR D.O.O. 

L 41

NAD MLINI 68 8000 NOVO MESTO SLOVENIJA T.: 041/377-849 F.: 07/3378-071 E: kovinoplast@kovinoplast.com H: www.kovinoplast.com Sistemi za pritrjevanje cevis širokim območjem uporabe: na področju hidravlike, pnevmatike, ogrevalne tehnike in industrije, s sposobnostjo prilagajanja temperaturam, kemijskim vplivom, vibracijam in hrupu. Nudimo tudi ostali pomožni material.

KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje 

L 17

MARIBORSKA 7 3000 CELJE T.: 03/4288-602 F.: 03/4288-622 E: buderus@kovintrade.si H: www.kovintrade.si Kovintrade d.d.Celje je generalni zastopnik za program ogrevalne tehnike Buderus, ki zajema področje individualnih hiš, kot tudi industrijske energetike. Buderus vam nudi nizkotemperaturne litoželezne kotle na plin ali olje, kondenzacijske plinske stenske kotle, specialne kotle na lesno biomaso, solarne sisteme, toplotne črpalke in širok asortima vseh ostalih izdelkov za brezhibno ogrevanje in optimalne bivalne pogoje. Hkrati je zastopnik tudi za kamine Wodtke, regulacijsko tehniko Domat in sistemski partner za opremo Siemens.

129


KOVIT projekti d.o.o. 

ZP 28

NASIPI 50 1420 TRBOVLJE T.: 03 5667 200 F.: 03 5667 212 E: info@kovit-projekti.si H: www.kovit-projekt.si Male hidroelektrarne in ostale celovite rešitve v energetskih postrojenjih.

KOZAMA D.O.O. 

L 29

JURČKOVA CESTA 99 1000 LJUBLJANA T.: 01 280 11 20 F.: 01 280 11 30 E: info@kozama.si H: www.kozama.si Specializirano podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju kompresorske tehnike, avtomatskih avtopralnic ter opreme za mehanične delavnice. Montaža, vzdrževanje ter servis Air compressors, car-washing units, equipment for garages, compressed air connectors.

KRAMAR & DRUŽBENIK D.N.O. 

ZP 13B

ZADOBROVA 101 3211 ŠKOFJA VAS T.: 040/648-065 F.: 03/5772-043 E: kramarindruzbenik@gmail.com H: www.solarnisistemi-kd.com Naše podjetje Krama&Družbenik d.n.o. ima lastno blagovno znamko Kramar Solar. Solarni sistemi Kramar Solar ,so solarni sistemi z visoko kvaliteto materialov in velikim izkoristkom toplote tudi v polarnem mrazu. Ponujamo vam več kot 60 vrst solarnih sistemov ki imajo vse certifikate kakovosti. Kakovost in funkcionalnost solarnih sistemov Kramar Solar odlikujejo dolga življenska doba in do 10 letna garancija na solarni sistem Kramar Solar katerega zmontirajo naši monterji. Our company Kramar&Druzbenik d.n.o. has its own brand Kramar Solar. Kramar Solar Solar systems are solar systems with high quality materials and high efficiency heat in the polar cold.We offer over 60 types of solar systems with all certificates quality. Quality and functionality of solar systems Solar Kramar feature long lifeand 10 year warranty on the solar system Solar Kramar which fitted ourinstallers.

130


KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o. 

K 30

Vrečerjeva 14 3310 ŽALEC T.: 03 839 30 80 F.: 03 839 30 84 E: info@kwb.si H: www.kwb.si Sodobni avtomatizirani ogrevalni sistemi na biomaso (kotli na pelete, sekance in polena) moči 10-300kW. KWB ogrevanje na biomaso - Mi dajemo energijo za življenje!

LANDIS + GYR D.O.O. 

D 13A

POSLOVNA CONA A 2 4208 ŠENČUR T.: 04/2790-500 F.: 04/2790-509 E: informacije@landisgyr.com H: www.landisgyr.si Podjetje Landis+Gyr je vodilni ponudnik integriranih rešitev za energetsko upravljanje, ki so prilagojene potrebam energetskih podjetij in končnih uporabnikov. Podjetja za oskrbo z energijo in končni uporabniki si lahko z našimi rešitvami in števci porabe električne energije, plina, toplote/hladu in vode pomagajo pri povečanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju stroškov energije, ter tako prispevajo k trajnostni uporabi virov. Landis+Gyr is the global industry leader in total metering solutions for electricity, gas, heat/cold and water for energy measurement solutions for utilities. Focused on quality, reliability and innovation, the Group offers a complete portfolio of energy meters and integrated smart metering solutions, enabling utilities and end-users to make better use of scarce resources, save operating costs and protect the environment by managing energy better.

LARTI D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 135 1000 LJUBLJANA T.: 01 2427 011 F.: 01 2427 013 E: lartidoo@siol.net Veletrgovina z instalacijskim materialom.

131

K 19


LENTHERM INVEST D.O.O. 

C1 04

INDUSTRIJSKA ULICA 1 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH T.: 02 720 70 41 F.: 02 720 70 97 E: info@lentherminvest.si H: www.lentherminvest.si V podjetju Lentherm-invest že 30 let izdelujemo kombinirane centralne in solarne bojlerje, zalogovnike toplote, toplotne črpalke, sončne kolektorje in hidroforske posode. Svoje znanje smo pridobivali v sodelovanju z evropskimi podjetji in se v imenu kvalitete prilagajali zahtevnemu evropskemu kupcu. Zato smo zanesljivi, varni in kakovostni spremljevalec vseh uporabnikov tople vode in izdelkov za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Lentherm-invest produces combined central and solar hot water tanks, buffer tanks, heat pumps, solar panels and pressure vessels with more than 30 years of experience in the field. We acquired our expertise in cooperation with European companies and accommodated the demanding European customer. Therefore we accompany all hot water and renewable energy users with reliability, quality and satisfaction.

LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE D.O.O. 

D 15

SELCA 163 4227 SELCA T.: 04 517 07 00 F.: 04 517 07 07 E: info@lotric.si H: www.lotric.si Podjetje Lotrič d.o.o. akreditiran laboratorij na področju meroslovja: masa, volumen, sila, temperatura, vlaga, tlak, dolžina, moment, zvok, merila izpušnih plinov, naprava z valji za preverjanje zaviralne sile, oprema pod tlakom ter merila tehničnih pregledov in avtoservisnih delavnic. Podjetje opravlja servis na omenjenih merilih.

M & K SEIBERT D.O.O. 

L 36

ZABUKOVICA 47D 3302 GRIŽE T.: 03/7102-150 F.: 03/7102-151 E: mkseibert@siol.net H: www.seibert.si Dobavitelj plinske merilno-regulacijske opreme zastopamo Elster group - proizvajalce izdelkov vrhunske kvalitete: plinomeri, regulatorji, korektorji in elektronski sistemi daljinskega prenosa podatkov.

132


MAGO D.O.O. 

L 02

PARTIZANSKA CESTA 137 6210 SEŽANA T.: 05/7070-220 F.: 05/7344-382 E: info@mago.si H: www.mago.si Že 17 let ponujamo kvalitetne izdelke s področja ogrevanja, hlajenja in vodovoda. Ponujamo napredne vakuumske in ploščate solarne sisteme, kotle za centralno ogrevanje na drva, pelete, plin in kurilno olje, kompleten material za nizko temperaturna in radiatorska ogrevanja, pestro paleto bojlerjev in hranilnikov, klimatske naprave in toplotne črpalke, ventilatorske konvektorje in industrijske aeroterme. Za vse naše proizvode zagotavljamo rezervne dele. From 17 years we sell quality products in the field of heating, cooling and water supply. We offer advanced vacuum and flat solar thermal systems, central heating boilers using wood, pellets, gas and oil fuel, complete material for low temperature and radiator heating, a wide range of sanitary boilers and puffers, air conditioners and heat pumps, fan convectors and industrial aerotermes. For all of our products we provide spare parts.

133


MAK CMC TEHNOLOGIJA VODE D.O.O. 

K 07

TBILISIJSKA ULICA 81 1000 LJUBLJANA T.: 01 42 33 55 F.: 01 423 40 44 E: info.mak@siol.net H: www.mak-cmc.si DEJAVNOST PODJETJA - razvoj, projektiranje, svetovanje, proizvodnja, montaža, izobraževanje, vzdrževanje in servisiranje - priprava pitne vode - priprava sanitarne vode - priprava tehnološke vode, vode v energetiki in hladilnih sistemih - fizikalno - kemijski postopki čiščenja odpadne vode - sredstva in kemikalije za pripravo pitne vode, vode v tehnologiji in industriji - skladiščenje in doziranje kemikalij v tehnologiji vode COMPANY ACTIVITIES - development, design, consulting, production, assembly, education, maintenance and service - drinking water treatment - sanitary water treatment - technological water treatment, water treatment for energetics, water treatment for cooling systems - physical and chemical waste water treatment - chemicals for drinking water treatment, chemicals for technological and industrial water management - water treatment chemicals storage and dosing

MAKRO 5 TRADING D.O.O. 

L 22A

KIDRIČEVA 46 6000 KOPER T.: 01/5005-566 F.: 01/5005-551 E: petra.balant@makro5.com H: www.makro5.com Zastopamo, prodajamo in distribuiramo visoko kakovostne izdelke priznanih blagovnih znamk s področja klimatizacije, filtracije, izolacije in bazenske tehnike. Za vse vgrajene materiale nudimo servis in vzdrževanje. Prihodnost vidimo v nabavi strateških materialov za celotno skupino in izven nje. Our main activity is acquisition, distribution and representation of quality technical

134


global brands. We offer service and maintenance for all built-in materials. Our strategic aim is to develope supply of strategic materials and goods for entire group.

MAKSING D.O.O. 

L1 54A

GOTOVLJE 179B 3310 ŽALEC T.: 051/627-774 F.: 03/5719-720 E: info@maksing.si H: www.maksing.si Prodaja in zastopstvo pritrdilnih elementov in objemk nemškega proizvajalca MEFA. Odlike: za vse vrste strojnih instalacij, kvaliteta, hitrost montaže, estetski videz inštalacij, … Novost: Modularni program CENTUM - industrijski elementi za težke obremenitve.

MARTIN D.O.O. 

K 11

HMELJARSKA ULICA 1 3310 ŽALEC T.: 03/7132-600 F.: 03/7132-620 E: info@martin.si H: www.martin.si Podjetje Martin d.o.o. je eden največjih ponudnikov inštalacijskega materiala, sanitarne opreme in keramičnih ploščic na slovenskem trgu. Podjetje je del skupine CAMBIELLI EDIL FRIULI, ki ima večinski delež prodaje na italijanskem trgu. Naše poslovalnice: PE MARTIN ŠOŠTANJ Metleče 10 3325 Šoštanj T: 03/8984 641 F: 03/8984 643 E: pe.sostanj@martin.si PE MARTIN ŽALEC Hmeljarska ulica 1 3310 Žalec T: 03/7132 602 F: 03/7132 612 E: pe.zalec@martin.si

135


PE MARTIN CELJE Bežigrajska cesta 9 3000 Celje T: 03/4255 154 (instalacije) T: 03/4913 320 (salon) F: 03/4255 159 (instalacije) F: 03/4913 326 (salon) E: pe.celje@martin.si PE MARTIN AJDOVŠČINA Goriška cesta 66 5270 Ajdovščina T: 05/3653 650 F: 05/3653 658 E: pe.ajdovscina@martin.si PE MARTIN LJUBLJANA Cesta ljubljanske brigade 25 1117 Ljubljana-Dravlje T: 01/5000 470 F: 01/5000 474 E: pe.ljubljana@martin.si Company Martin d.o.o. is one of the biggest suppliers for installation materials, sanitary equipment and ceramic tiles on Slovenian market. Company is part of Italian group CAMBIELLI EDIL FRIULI, which has major market share in Italy. Our stores: PE MARTIN ŠOŠTANJ Metleče 10 3325 Šoštanj T: 03/8984 641 F: 03/8984 643 E: pe.sostanj@martin.si PE MARTIN ŽALEC Hmeljarska ulica 1 3310 Žalec T: 03/7132 602 F: 03/7132 612 E: pe.zalec@martin.si PE MARTIN CELJE Bežigrajska cesta 9 3000 Celje T: 03/4255 154 (instalacije)

136


T: 03/4913 320 (salon) F: 03/4255 159 (instalacije) F: 03/4913 326 (salon) E: pe.celje@martin.si PE MARTIN AJDOVŠČINA Goriška cesta 66 5270 Ajdovščina T: 05/3653 650 F: 05/3653 658 E: pe.ajdovscina@martin.si PE MARTIN LJUBLJANA Cesta ljubljanske brigade 25 1117 Ljubljana-Dravlje T: 01/5000 470 F: 01/5000 474 E: pe.ljubljana@martin.si

MATERM D.O.O. MORJE 159 b 2313 FRAM T.: 02 608 90 10 F.: 02 608 90 18 E: m.zgalin@siol.net H: www.materm.si Vse za tlak in temperaturo na enem mestu Proizvajamo: Prodajamo:

-uporovne termometre (Pt100. Pt1000, … ) -termoelemente- tipala ( tip J, K, S, … ) -manometre in termometre - mehanske -tlačne pretvornike- transmiterje (4 do 20 mA) -ročne elektronske merilnike za vlago ,temperaturo in tlak

Izvajamo: -kalibracijo instrumentov za tlak in temperaturo

137

D 53


MECUM d.o.o. 

L1 54

LITIJSKA CESTA 43 1000 LJUBLJANA T.: 01/5873-801 F.: 01/5873-801 E: klimatizacija@mecum.si H: www.mecum.si Vaš partner pri učinkoviti rabi energije. Ekskluzivni uvoznik francoske blagovne znamke Airwell, ki se s široko paleto klimatskih naprav, toplotnih črpalk in sistemi za industrijsko klimatizacijo že več kot 60 let uvršča v sam evropski vrh. Prezračevalni sistemi Zehnder poskrbijo za vedno svež zrak v stanovanjskih in poslovnih objektih. Toplo sanitarno vodo zagotovimo s solarnimi sistemi Solar Friends, klasične radiatorje pa vam zamenjamo z revolucionarnimi konvektorskimi radiatorji Sierra. Airwell air-con appliances, heat pumps, cooling aggregates, water fan coils, solar systems Solar Friends, ventilation systems and recuperators Zehnder, convector radiators Sierra.

MENERGA D.O.O. 

L 30

ZAGREBŠKA CESTA 102 2000 MARIBOR T.: 051/360-087 F.: 02/4503-199 E: info@menerga.si H: www.menerga.si Podjetje Menerga je vodilni snovalec najučinkovitejših trajnostnih energetskih rešitev na trgu. Slednje integralno zajemajo prezračevanje, klimatizacijo, ogrevanje, sisteme priprave energije ter izrabo energije iz odpadnih in termalnih voda, digitalne regulacijo in centralni nadzorni sistem. Naša prednost se odraža v minimalni porabi energije ob najvišji stopnji ugodja, primerljivih stroških investicije in najnižjih obratovalnih stroških. Vsako energetsko rešitev zasnujemo po meri ter jo prilagodimo glede na potrebe in zahteve zgradbe.

138


METALKA ZASTOPSTVA TORNA D.O.O. 

ZP 22

POT K SEJMIŠČU 30 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01/5634-050 F.: 01/5634-055 E: info@metalka-torna.si H: www.metalka-torna.si Naša ponudba obsega širok program profesionalnega električnega ročnega orodja in strojev za industrijo in obrt. TRUMPF - električno in pnevmatsko ročno orodje je namenjeno strokovni obdelavi pločevine. RIDGID - proizvajalec obsežne palete orodij za vse vrste inštalaterjev. Od klešč do kompleksnih diagnostičnih naprav. Poleg orodja imamo v ponudbi tudi armature in radiatorje. STEINBERG - široka paleta artraktivnih oblik in tehničnih izvedenk armatur in kopalniškega pribora. JAGA vrhunske radiatorje belgijskega proizvajalca odlikujejo napredna tehnologija ogrevanja in estetska oblika.

METALKA ZASTOPSTVA TORNA D.O.O. 

L1 24

POT K SEJMIŠČU 30 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01/5634-050 F.: 01/5634-055 E: info@metalka-torna.si H: www.metalka-torna.si Naša ponudba obsega širok program profesionalnega električnega ročnega orodja in strojev za industrijo in obrt. TRUMPF - električno in pnevmatsko ročno orodje je namenjeno strokovni obdelavi pločevine. RIDGID - proizvajalec obsežne palete orodij za vse vrste inštalaterjev. Od klešč do kompleksnih diagnostičnih naprav. Poleg orodja imamo v ponudbi tudi armature in radiatorje. STEINBERG - široka paleta artraktivnih oblik in tehničnih izvedenk armatur in kopalniškega pribora. JAGA vrhunske radiatorje belgijskega proizvajalca odlikujejo napredna tehnologija ogrevanja in estetska oblika.

139


METREL D.D. 

L1 03

LJUBLJANSKA C. 77 1354 HORJUL T.: 01/7558-360 F.: 01/7549-226 E: aleksandra.memon@metrel.si H: www.metrel.si Proizvodnja in razvoj merilnikov za električne inštalacije, za preverjanje strojev in naprav, analizatorjev kakovosti električne energije, merilnikov za preverjanje kakovosti delovnega okolja in diagnostike informacijskih in telekomunikacijskih omrežij. Metrel je na svojem področju v samem vrhu tehnološkega razvoja in letno vlaga v nad 10% celotnega prihodka v razvoj in raziskave. Uporabnikom nudimo tehnično podporo pri uporabi Metrelovih merilnikov, popravila in umerjanje merilnikov, izobraževanje in usposabljanje v Metrelovem izobraževalnem centru. Metrel, d.d. is one of the leading manufacturers of high class measuring instruments and testers with more than 50 years of experience in development and production. Metrel produces products for: • Measurement of Indoor Air Quality parameters • Testing of Safety on Electrical Installations • Testing of Safety on Machines and Electrical Appliances • Power Quality Analysis • Measurement and Testing of LAN Cable Networks • HV Insulations Diagnostic

MKM NOVA D.O.O. 

K 29

CELOVŠKA 291 1000 LJUBLJANA T.: 01/5837-940 F.: 01/5191-454 E: mkmnova@siol.net H: www.mkm-nova.si Zastopstvo, prodaja, montaža in servis opreme evropskega razreda za ogrevanje s plinom, oljem in drvmi. Toplotne črpalke, fotovoltaika. Agency, sales, installation and maintenance services of European-class equipment for heating by gas, oil and firewood. Heat pumps, photovoltaics.

140


M-LAN PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O. 

L1 23

SRELIŠKA CESTA 81 2000 MARIBOR T.: 02/3208-202 E: andreja@m-lan.si H: www.m-lan.si -

Načrtovanje in tehnično svetovanje Projektiranje in nadzor Postavitev in inštaliranje fotonapetostnih sistemov Vzdrževanje fotonapetostnih sistemov Dolgoletne izkušnje z področja visokostrokovnih elektrotehniških del Zgrajenih preko petnajst sončnih elektrarn Izdelanih preko trideset projektov sončnih elektrarn Finančno, davčno in računovodsko svetovanje Pridobivanje sredstev za financiranje projektov Izdelava investicijskih eleboratov Izdelava poslovnih načrtov Posredovanje med lastniki streh in investitorji

MONTAŽA OPREME ZA GOSPODARSKA VOZILA JERNEJ KORPAR S.P. ZP 21 ULICA POHORSKEGA BATALJONA 117 1113 LJUBLJANA T.: 041/644-239 F.: 01/5343-023 E: jernej.korpar@siol.net H: www.syncro-system.com Smo uradni zastopniki vodilnega italijanskega proizvajalca opreme za gospodarska in servisna vozila, podjetja Francom s.p.a., z blagovno znamko SYNCRO SYSTEM. Izvajamo svetovanje, 3D izris in strokovno montažo. Ponujamo vam: talne in stenske obloge, obloge kolotekov, police, omare, predalnike, fiksne in izvlečne kovčke, prenosne kovčke in zaboje, plastične posode, nakladalne ploščadi, strešne prtljažnike in sisteme za natovarjanje lestev ter številne druge dodatke. Obiščite nas, če želite urejeno servisno vozilo.

141


MRU D.O.O. 

K 04

ZALOŠKA CESTA 147 1000 LJUBLJANA T.: 0590/22 472 F.: 0590/22 473 E: z.vrhovec@mru.si H: www.mru.si Zaščita kvalitete zraka je dandanes prisotna na vseh področjih vsakdanjega življenja. Različnost zahtev pri meritvah emisij dimnih plinov je zelo velika in naše vodilo je učinkovita, zanesljiva, kvalitetna in stroškovno ugodna merilna tehnika. Posameznemu uporabniku vedno lahko ponudimo zanj ustrezen analizator, bodisi za izvajanje občasnih ali trajnih meritev. Naši prenosni in stacionarni analizatorji dimnih plinov uporabljajo elektro-kemično in opto-elektronsko (NDIR) visoko precizno merilno tehnologijo. Proizvodi MRU so razviti in izdelani v Nemčiji, ter z lastno prodajo in servisom v Sloveniji. MRU pomeni vedno varno odločitev za prihodnost Environmental technologies nowadays are present in all areas. As different as the tasks are in the analysing - technology, they have all one thing in common: they are to be save, effective, cost effective and trouble free. We can offer customer specific solutions, whether it is continuous analysis or a short term monitoring application. Our portable and stationary analysers uses electro-chemical or opto-electronic (NDIR) highprecision measuring technique. MRU products are German engineered and built, but supplied and supported locally. MRU- Analysers: Innovation and Service for a future oriented analysing - technology.

142


NOVAMAT INDUSTRIEWARENHANDELS GmbH 

D 63

JOHANNESGASSE 22/2 1010 WIEN AVSTRIJA T.: +43 1 98593990 F.: +43 1 985939922 E: info@novamat.at H: www.novamat.at NOVAMAT GmbH se ukvarja z inženiringom, prodajo in servisom merilno ragulacijske opreme za procesno industrijo. Specializirani smo za merilno regulacijsko opremo za energetski razpored, kjer izvajamo kompleten inženiring na podlagi izbrane opreme od pričetka do izvedbe in pogona. Regulacijski ventili, zaporne armature, regulatorji nivoja, hladilniki pare so samo en del našega asortimana pri katerem našim strankam nudimo kompletno tehnični servis, če gre za novi projekt ali samo za rekonstrukcijo že obstoječega razporeda. NOVAMAT GmbH is doing engineering, sales and service of control equipment in the process industry. Our speciality is control valves for boiler facility where we are doing complete engineering, sizing and selection from begining to the startup. Control valves, gate valves, level control, desupeheater are only a part of our sales program and we are offering complete technical support and solution to our customers in new projects or reconstruction.

NRG D.O.O. 

L1 47

TEHNOLOŠKI PARK 19 1000 LJUBLJANA T.: 01/6204-670 F.: 01/6204-679 E: info@nrg.si H: www.nrg.si Podjetje NRG je ekskluzivni zastopnik priznanih proizvajalcev profesionalnih orodij, strojev in opreme za vzdrževanje in proizvodnjo v industriji. Naš prodajni program obsega ročna orodja, električna ročna orodja, orodja za inštalaterje. Podjetje NRG ima prav tako program opreme in materiala za gradnjo plinovodnih in vodovodnih inštalacij, elektronskih merilnih naprav in opreme za vzdrževaje plinovodnih in vodovodnih inštalacij. NRG redno zaposluje pet ljudi, trije potniki regijsko pokrivajo Slovenijo.

143


Območna obrtno podjetniška zbornica Maribor 

D 58

Titova cesta 63 2000 MARIBOR T.: 02 330 3500 F.: 02 300 0491 E: maribor@ozs.si H: www.ponudba-obrti.com/maribor SEKCIJA INSTALATERJEV- ENERGETIKOV PRI OBMOČNI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI MARIBOR (SIEM) se na sejmu predstavlja z člani sekcije podravske regije v organizaciji SIEM na razstavnem prostoru v hali D Na sejemskem prostoru predstavlja tudi svojo revijo ENERGETIK Predstavitev knjige normativov z možnostjo naročila (Sekcija instalaterjev-energetikov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije). Ob dnevu instalaterjev-energetikov 18.5.2010 se predstavijo s praktičnim prikazom svoje stroke v sodelovanju s TŠC Maribor ENERGETICS-INSTALLERS SECTION AT THE REGIONAL TRADE AND CONTRACTOR CAHMBER MARIBOR (SIEM) is on the fair represented by following members of the Drava river regional section in the organization SIEM on the exhibition stand in the D hall: On the fair site also the magazine ENERGETIK will be presented The presentation of the book of normatives with the order possibility (Energeticsinstallers section at the trade and contractor chamber of Slovenia) On the day of the energetics-installers 18.5.2010 they will present themselves with the presentation of their profession in the cooperation with TŠC Maribor

OGM-BI D.O.O. 

C1 12

POD HRUŠEVCO 32 1360 VRHNIKA SLOVENIJA T.: 01/7506-080 F.: 01/7506-087 E: ogm.bi@siol.net H: www.ogm-bi.si Ognjevzdržni materiali; proizvodnja, vgradnja in prodaja.

OGREVANJE SEDELJŠAK D.O.O. PRAPREČE 25 3305 VRANSKO T.: 041/350-051 F.: 03/7038-495

144

K 16


E: info@sedeljsak.si H: www.sedeljsak.si Podjetje OGREVANJE SEDELJŠAK d.o.o. nudi celostne rešitve na področju drobljenja in ogrevanja z lesno biomaso. “ Oprema kotlovnic na lesno biomaso za hišno in industrijsko ogrevanje “ Sodobni kotli na polena s prisilnim vlekom “ Gorilniki na lesno biomaso za potrebe sušenja lesa “ Drobilniki, stroji za drobljenje lesa in recikliranje “ Odjemne in transportne naprave “ Filtri prašnih delcev “ Samostoječi jekleni in inox dimniki Woodchip boilers and burners for domestic and industrial use Equipment for boiler rooms Crushers - machines for wood crushing end recycling Steel and inox chimneys

OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 10 1000 LJUBLJANA H: www.omega-air.si PROIZVODNJA, PROJEKTIRANJE, PRODAJA, MONTAŽA, SERVIS - kompresorske postaje, - batni, vijačni, spiralni in turbo kompresorji, - hladilniški in adsorpcijski sušilniki zraka, - filtri, tlačne posode in oprema za komprimiran zrak, - pnevmatsko orodje, - klimatske naprave, - vodni hladilniki, - toplotne črpalke, - industrijski grelniki zraka, - razvlaževalci zraka PRODUCTION, DESIGNING, SALES, ASSEMBLY, SERVICE - compressed air stations, - piston, screw, scroll and turbo compressors, - refrigerating and adsorption dryers, - filters, pressure vessels and equipment for compressed air, - pneumatic tools, - air handling units, - water chillers, - heat pumps, - industrial air heaters, - dehumidificators

145

L 06


OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA 

ZP 18

CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 10 1000 LJUBLJANA H: www.omega-air.si PROIZVODNJA, PROJEKTIRANJE, PRODAJA, MONTAŽA, SERVIS - kompresorske postaje, - batni, vijačni, spiralni in turbo kompresorji, - hladilniški in adsorpcijski sušilniki zraka, - filtri, tlačne posode in oprema za komprimiran zrak, - pnevmatsko orodje, - klimatske naprave, - vodni hladilniki, - toplotne črpalke, - industrijski grelniki zraka, - razvlaževalci zraka PRODUCTION, DESIGNING, SALES, ASSEMBLY, SERVICE - compressed air stations, - piston, screw, scroll and turbo compressors, - refrigerating and adsorption dryers, - filters, pressure vessels and equipment for compressed air, - pneumatic tools, - air handling units, - water chillers, - heat pumps, - industrial air heaters, - dehumidificators

ORTOPEDICA D.O.O. 

L1 66

HEROJA NANDETA 37 2000 MARIBOR T.: 02 426 05 46 F.: 02 426 05 47 E: ortopedicaroman@amis.net H: www.ortopedica.si Ortopedski vložki narejeni po meri za delovno obutev, narejeni na osnovi odtisa stopal električni aparati za refleksno masažo stopal.

146


PETER OFNER GmbH 

K 14

INDUSTRIE STRASSE 336 2722 WEIKERSDORF T.: 0043/2622 23415 F.: 0043/2622 23447 E: office@dirak.at H: www.dirak.at PETER OFNER GMBH, INDUSTRIESTRAßE 336, A-2722 WEIKERSDORF TEL.: +43 (0) 2622 23 415, FAX: +43 (0) 2622 23 447 EMAIL: office@dirak.at, www.dirak.at HINGES, LOCKS, RUBBER PROFILES, PIANO HINGES, CLAMPING CLOSURES

PETEZE D.O.O. POT V MLAKE 5 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01/5611-515 F.: 01/5612-244 E: robert.zevnik@peteze.si H: www.peteze.si Distributer: DSG-CANUSA, toploskrčne cevi ID-TECHNIK, kabelske objemke NEXANS EUROMOLS, kabelski pribor Distributer: DSG-CANUSA, heat shrink tubing ID-TECHNIK, cable clamps NEXANS EUROMOLS, cable accessories

147

D 30


PETROL d.d., LJUBLJANA 

L1 53

DUNAJSKA CESTA 50 1527 LJUBLJANA T.: 01 4714 542 F.: 01/4714-105 E: info@petrol.si H: www.petrol.si Petrol, Slovenska energetska družba, danes sodi med vodilne sistemske energetskega oskrbovalce v Sloveniji, saj svojim uporabnikom poleg kakovostnih energentov zagotavlja tudi celovit spekter spremljajočih energetskih storitev. Ena takšnih je tudi pogodbeno zniževanje stroškov energije. Snovanje, vodenje in izvajanje projektov, ki so namenjeni zagotavljanju učinkovite rabe energije, za Skupino Petrol namreč predstavlja logično vsebinsko nadgradnjo in sistematično povezavo obstoječih poslovnih dejavnosti, posledično pa tudi Petrol, Slovenska energetska družba, danes sodi med vodilne sistemske energetskega oskrbovalce v njihovo novo dodano vrednost. Skupina Petrol k tovrstnim projektom pristopa na način, ki vključuje tudi specifično obliko financiranja (TPF - Third Party Financing), kar v Sloveniji predstavlja dokaj novo obliko ponujanja celovitih energetskih storitev. Sestavni del prizadevanj Skupine Petrol, da svojim uporabnikom zagotovi celovito oskrbo z vsemi vrstami energentov, predstavlja tudi trženje plinske energije oziroma gradnja plinovodnih omrežij ter postavljanje plinskih postaj in plinohramov. Vsi uporabniki Petrolove plinske energije se lahko povsem zanesejo na kakovostno, zanesljivo in dolgoročno oskrbo. Enako velja tudi za Petrolove kupce ekstra lahkega kurilnega olja. Petrolova obljuba >Vsa toplota, ki jo potrebujete za dom - na dom< namreč vključuje tudi zanesljivo in točno dostavo ekstra lahkega kurilnega olja, ki ga odlikujeta zlasti enostavna uporaba in dober energetski izkoristek. To dokazujejo tudi rezultati rednih pregledov v akreditiranem naftnem laboratoriju, v katerem Petrol preverja lastnosti oziroma parametre prav vsake pošiljke kurilnega olja. Petrol is today one of the leading energy suppliers in Slovenia, providing its users with an entire spectrum of energy services to accompany its high-quality fuels. One such service is the contract to cut energy costs. Designing, managing and carrying out projects aimed at ensuring energy efficiency represents the next logical step for the Petrol Group in upgrading and systematically linking its existing lines of business, thus creating new added value. The Petrol Group’s approach to these projects also involves the use of TPF (third party financing), which is a new way of providing integral enPetrol is today one of the leading energy suppliers in Slovenia, providergy services in Slovenia. Another part of the Petrol Group’s efforts to provide its users with an integrated supply of all types of energy product is marketing the use of gas by creating gas distribution networks and building gas stations and gas depots. All of Petrol’s gas users can count on a high-quality, reliable, long-term supply. The same goes for Petrol’s ELFO customers. Petrol’s promise of “all the heat you need

148


at home - to the home” also includes the reliable, precise delivery of ELFO, which is distinguished by its ease of use and its energy efficiency. Confirmation comes from regular testing at the accredited petroleum laboratory where Petrol checks the properties and parameters of every consignment of fuel oil.

PICHLER & CO D.O.O. 

K 35

CESTA K TAMU 26 2000 MARIBOR T.: 02 460 13 50 F.: 02 460 13 55 E: pichler@pichler.si H: www.pichler.si Vse za prezračevanje, ventilacijo in klimatizacijo na enem mestu! VAŠ DOBAVITELJ, NE KONKURENT! Nudimo vam: * široko ponudbo proizvodov, * ustrezno svetovanje, * nenehne izboljšave, * skupno obdelavo in rešitev vaših problemov, * fleksibilnost, * zanesljivost v dogovorih v smislu kvalitete, količine, dobavnih rokov in drugih dobavnih pogojev.

PILREMAG D.O.O. 

L1 35

BREZJE PRI GROSUPLJEM 34 1290 GROSUPLJE T.: 01/7862-090 F.: 01/7863-984 E: info@pilremag.si H: www.pilremag.si Glavna dejavnost podjetja je veleprodaja in inženiring strojnih inštalacij ter dimniških sistemov. Zastopamo renomirane blagovne znamke, v ponudbi pa imamo tudi pester izbor obnovljivih virov energije.

149


PLAN-NET, d.o.o. 

L1 27

KAMNIK POD KRIMOM 8b 1352 PRESERJE T.: 01/3633-131 F.: 01/3633-130 E: spela@plan-net.si H: www.plan-net.si Podjetje PLAN-NET se ukvarja z izgradnjo sončnih elektraren, prodajo modulov Upsolar in prodajo razsmernikov Sirio. Plan-net se ukvarja tudi z elektroinstalacijami, prodajo agregatov in UPS-ov.

PREALPI D.O.O. 

L 39

BRATUŽEVA 13A 5290 ŠEMPETER PRI GORICI T.: 05/3032-645 F.: 05/3936-400 E: vasja@prealpi.si H: www.prealpi.si Prodaja proizvodov zastopanih proizvajalcev: klimatske naprave za stanovanje in poslovne prostore, hladilci vode od 5KW do 1000KW, toplotne črpalke, klima omare, toplotni izmenjevalci, uparjalniki, kondenzatorji, rekuperatorji toplote, dry coolers, komponente za klimatizacijo, toplotni sistemi.

PRODAJNI CENTER ČEBELICA D.O.O. 

L GP05

MIGOJNICE 73B 3302 GRIŽE T.: 041 624 058 Gostinske storitve.

PUCIHAR-P D.O.O. 

L1 48

VELIKI VRH 7 1293 ŠMARJE - SAP T.: 01/7804-183 F.: 01/7804-184 E: info@pucihar.com H: www.pucihar.com Podjetje PUCIHAR se ukvarja s proizvodnjo radiatorskih konzol in drugega pribora za montažo centralnega ogrevanja. Proizvajamo še vrsto drugih izdelkov iz pločevine in plastičnih mas. Odlikujemo se po širokem spektru pribora za pritrjevanje radiatorjev, cevi in drugih izdelkov v ogrevalni tehniki.

150


Dolgoletne izkušnje in sodobna tehnologija na področju preoblikovanja pločevine in brizganja plastike zagotavljajo najvišjo kakovost naših izdelkov. Zavedamo se, da zadovoljstvo kupcev lahko dosežemo le s kakovostnimi storitvami, hitro dostavo in konkurenčnimi cenami. Company PUCIHAR is specialized in manufacturing radiator brackets and other central heating fixing accessories. We produce a big range of other products from sheet metal and plastic. Our company distinguishes itself with a wide range of radiator fixing accessories and other products for the radiator heating industry. Longterm experience and the latest technology in the transformation of sheet metal and plastic injection assure the highest quality of our products. We know that customer satisfaction can only be achieved with high quality of service, fast delivery and competitive prices.

PURLEN D.O.O. 

L1 33

INDUSTRIJSKA 4/B 9220 LENDAVA - LENDVA T.: 02/5788-255 F.: 02/5788-256 E: pur@vib.si H: www.pur-lendava.si Proizvodnja pred izoliranih cevi PURLEN-A za: - vročevodne sisteme daljinskega ogrevanja - sisteme za razvod termalne vode (PPR, HDPE) - sisteme za razvod sanitarne vode - sisteme za razvod hladne vode (duktil, HDPE). Proizvodnja, projektiranje, svetovanje in montaža. Varjenje cevi z varilnim avtomatom v delavnici in na terenu. Izolacija cevi in objektov s poliuretansko izolacijo. Naprave za odstranjevanje vodnega kamna. GEBO spojni elementi za vodovod in plinovod. Production of pre insulated pipes PURLEN-A for district heating. Insulation with polyurethan foam. Physical removal of lime scale and iron without chemicals. Non-chemical treatment of Thermal Wells. GEBO pipe connectors and compression fittings.

151


R.E.SISTEM D.O.O. 

L1 15

POT NA TOJNICE 48 1360 VRHNIKA T.: 01/7551-256 F.: 01/7551-257 E: info@re-sistem.com H: www.re-sistem.com Podjetje R.E.SISTEM d.o.o. je bilo do nedavnega znano pod imenom Ibersolar Slovenija. Zaradi razmer na trgu smo se odločili za razvoj nove blagovne znamke, ki poleg solarnih izdelkov podjetja Ibersolar, nudi tudi ostale izdelke obnovljivih virov energije. Zavedamo se namreč, da nudenje zgolj solarnega programa, v naših podnebnih razmerah, ni mogoče. Ukvarjamo se tudi z izgradnjo fotonapetostnih elektrarn. Company R.E.SISTEM d.o.o. was recently known as Ibersolar Slovenia. According to the current market situation we have decided to develop a new brand, which offers solar products and other products of renewable energy sources. We are aware of that offering only solar program in our climatic conditions is not possible. We also make PV stations.

RAUTER ZANESLJIV STRELOVOD DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o. L 20A VIZORE 17 3203 NOVA CERKEV T.: 03 78 121 40 F.: 03 620 97 84 E: info@rauter.si H: www.rauter.si RAUTER ZANESLJIV STRELOVOD - DOBRA STRAN HIŠE! Strateški partner vodilnega svetovnega podjetja INDELEC iz Francije, vodilno svetovno podjetje na področju zaščite pred strelo. Dokazana 100% učinkovitost Prevectron2 na testnih postajah. Edini strelovodni sistem testiran tako v laboratorijih, kot v realnih pogojih.

152


REAM D.O.O. 

L1 30

ŠPRUHA 19 1236 TRZIN T.: 01/5637-057 F.: 01/5622-414 E: mateja.mauser@ream.si H: www.ream.si Naše podjetje Ream d.o.o.je že vrsto let aktivno na področju varčne klimatizacije. Smo slovenski glavni zastopnik in distributer za visoko kakovostne proizvode blagovne znamke Mitsubishi Electric. Prodajni program zajema klimatske naprave in sisteme, toplotne črpalke Zubadan, toplotne izmenjevalce Lossnay, sisteme VRF City Multi in fotovoltaiko. V zadnjem letu smo program razširili z zračnimi zavesami znanega evropskega proizvajalca Thermoscreens. Zračne zavese delujejo tudi v povezavi s toplotnimi črpalkami Mitsubishi Electric. Zastopani proizvodi vsebujejo okolju neškodljive pline in so energetsko visoko učinkoviti. Okoljevarstvena vizija “2021”proizvajalca Mitsubishi electric dokazuje, da so proizvodi namenjeni uporabi s čim manjšo porabo energije in čim večjimi izkoristki in da je pri njihovi izdelavi največja skrb posvečena varovanju okolja in zadovoljstvu - jutrišnjemu dnevu.

REHAU G.m.b.H. INDUSTRIESTRASSE 17 2353 GUNTRAMSDORF T.: 041/726-444 F.: 0043/2236 24684269 E: franc-peter.valcl@rehau-com H: www.rehau.at - Vodovod - brezšumni otoki - Površinsko ogrevanje in hlajenje - centralni sesalni sistemi - geometrija - toplotne črpalke Vse iz ene roke - REHAU

153

L 28


REMAX d.o.o. 

ZP 04

TRŽAŠKA 23 2000 MARIBOR T.: 02 3000 070 F.: 02 3000 071 E: info@remax.si H: www.remax.si Bazeni vseh vrst, oprema, Wellnes program (savne, Whirpoli), fontane, Fiber optik osvetlitve, celovite rešitve, Fitnes podvodne naprave.

REMTY-R d.o.o. 

L1 52

Cesta II. grupe odredov 54 1000 LJUBLJANA T.: 01/5200-430 F.: 01/5200-440 E: info@remty.ai H: www.remty.si Prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, rekuperatorji z visokim izkoristkom, toplotne črpalke, klimatske naprave, talno, stensko in radiatorsko gretje, sončni kolektorji, kotlovnice. Imamo pripravljene odlične, najsodobnejše, tudi ekonomsko pretehtane rešitve za prezračevanje ogrevanje in hlajenje nizko energijske hiše in pasivne hiše. Izvajamo vse strojne instalacije za stanovanjske hiše od A-Ž! Izdelujemo PGD in PZI projekte strojnih instalacij. Smo vsekakor vodilni na področju centralnega zračnega gretja in hlajenja. Zastopamo vrhunske znamke: BRINK, RHOSS, HIREF

RETTIG SLOVENIJA D.O.O. TERČEVA ULICA 12 2000 MARIBOR T.: 02/3328-816 F.: 02/3328-812 E: vogel-noot@siol.net H: www.vogelundnoot.com Rettig Slovenija d.o.o. VOGEL&NOOT toplotna oprema Ploščati kompaktni in ventilni radiatorji, kopalniški radiatorji, dizajn radiatorji, radiatorski konvektorji, dimniki iz plemenitega jekla, talno gretje.

154

L 34


RITTAL PRODAJA STIKALNIH OMAR D.O.O. 

L1 57

ŠMARTINSKA 152 1000 LJUBLJANA T.: 01/5466-370 F.: 01/5411-710 E: info@rittal.si H: www.rittal.si - Industrijska ohišja - električni razvodi - ohišja za elektroniko - klimatizacija ohišij - komunikacijska ohišja - ohišja za zunanjo uporabo - interaktivna ohišja.

ROBERT BOSCH D.O.O. 

L 15

CELOVŠKA CESTA 228 1000 LJUBLJANA T.: 01/5839-151 F.: 01/5839-150 E: junkers@si.bosch.com H: www.bosch-pt.si Podjetje Robert Bosch d.o.o., poslovno področje JUNKERS, na slovenskem trgu trži široko paleto plinskih ogrevalnih naprav, toplotne črpalke, solarne sisteme, kotle na trda goriva ter najsodobnejše regulacijske sisteme za ogrevanje. Robert Bosch d.o.o., presents JUNKERS Thermotechnology

155


ROBERT BOSCH D.O.O. 

ZP 01

CELOVŠKA 228 1117 LJUBLJANA T.: 01/5839-131 E: pt@si.bosch.com H: www.bosch-pt.si Podjetje Robert Bosch d.o.o. se na sejmu predstavlja s programom električna ročna orodja Bosch. Ta zajema modri program za obrt in industrijo, zeleni program za domačo uporabo, vrtni program, električna ročna orodja blagovnih znamk Skil in Dremel, merilne tehnike CST/Berger ter širok izbor pribora za vse znamke električnih ročnih orodij. Robert Bosch d.o.o. presents the Bosch Power Tools programme. It includes professional power tools for trade and industry, power tools for DIYs, garden tools, Skil and Dremel power tools, measuring tools CST/Berger and wide range of accessories for all power tools.

ROSENBERG KLIMA D.O.O. 

K 06

BRODIŠČE 26 1236 TRZIN T.: 015636490 F.: 015622188 E: info@rosenberg-klima.si H: www.rosenberg-klima.si Osnovna dejavnost podjetja je zastopanje in prodaja opreme vodilnega svetovnega proizvajalca klima komor, ventilatorjev in elektromotorjev - ROSENBERG VENTILATOREN G.m.b.H.. Strategija podjetja, v katerem proizvajamo motorje, ventilatorje, klimatske naprave, ter vse to smiselno zaokrožujemo skozi ponudbo avtomatske regulacije sistemov, je fleksibilna in učinkovita prilagoditev zahtevam trga.

156


ROTO D.O.O. 

ZP 15

GORIČKA ULICA 150, ČERNELAVCI 9000 MURSKA SOBOTA T.: 080/2252 F.: 02/5252-161 E: info@roto.si H: www.roto.si Podjetje ROTO bo na letošnjem sejmu ENERGETIKA predstavljalo sledeče izdelke: - - - - - - - -

zbiralnike deževnice čistilne naprave greznice lovilce olj lovilce maščob jaške zalogovnike za pelete rezervoarje za kurilno olje

ROTOR PLUS D.O.O. 

L 20

POD STRAHOM 54 1291 ŠKOFLJICA T.: 01/3666-170 F.: 01/3666-670 E: kvlado@rotorplus.si H: www.rotoplus.si Prečrpavanje in transport vseh vrst medijev v farmacevtski, kemijski, petrokemijski, naftni in prehrambeni industriji, energetiki, vijačne črpalke za mazalne sisteme, transport naftnih derivatov, prečrpavanju odpadnih voda v čistilnih napravah in pristaniščih, posebne potopne črpalke za izkoriščanje geotermalne energije, pitno vodo, itd...

SEAM d.o.o. ŠLAJMERJEVA ULICA 1 1000 LJUBLJANA T.: 014301218 F.: 01 4301 219 E: seamljubljana@gmail.com Gostinske storitve.

157

ZP GP02


SELTRON D.O.O. RUŠKA CESTA 96 2345 BISTRICA OB DRAVI T.: 040 812 185 F.: 02/6719-666 E: roman.ploj@seltron.si H: www.seltron.si 1. Razvoj in proizvodnja: - sobni termostati; - regulatorji ogrevanja; - motorji za mešalne ventile; - časovni releji. 2. Trgovina s ponudbo celovitih rešitev s področja ogrevanja: - kotli na biomaso, trdo, tekoče in plinsko gorivo; - kamini; - talno ogrevanje - grelniki sanitarne vode in hranilniki toplote; - solarni sistemi; - oljni in plinski gorilniki; - razdelilni seti; - raztezna tehnika za male in velike ogrevalne sisteme; - ostali instalacijski material in rezervni deli. 1. Production: - room thermostats; - heating controllers; - actuators for mixing valves; - timer relays. 2. Wholesale: - boilers for biomass, solid, liquid and gas fuel; - fireplace; - floor heating; - d.h.w. warming; - solar systems; - oil and gas burners; - pump units; - expansion technics; - components for heating systems.

158

L 13


SENZOR TRADE D.O.O. 

ZP GP01

PRUŠNIKOVA ULICA 8 1000 LJUBLJANA T.: 041 678 878 F.: 03 491 57 71 E: senzor.trade@siol.net H: www.gostilna-amerika.com Gostinske storitve.

SIBLIK ELEKTRIK GmbH & CO KG 

L1 29

MURBANGASSE 6 1108 WIEN AVSTRIJA T.: 0043 316 289891310 F.: 0043 316 289891314 E: zvonko.zidaric@siol.net H: www.siblik.com Dobavitelj visokozmogljivih modulov SANYO, polikristalnih modulov BP, razsmernikov SMA, razsmernikov FRONIUS, montažnega sistema SCHLETTER za omrežne PV centrale in vsega potrebnega za otočne fotovoltaične sisteme

159


SIEMENS D.O.O. 

L 04

BRATISLAVSKA 5 1000 LJUBLJANA T.: 01/4146-100 F.: 01/4746-135 E: info.si@siemens.com H: www.siemens.si Siemens je globalna korporacija na področju elektronike in elektroinženiringa ter sinonim za inovacije, kvaliteto in zanesljivost. Siemens je največji dobavitelj okolju prijaznih tehnologij na svetu. Naši izdelki in rešitve zelenega portfelja so v letu 2008 prispevali k zmanjšanju CO2 za 148 milijonov ton. Lastnikom zgradb z energetsko varčnimi rešitvami na področju tehnične opreme objektov pomagamo učinkovito zniževati stroške za energijo in izpuste. Z naprednimi rešitvami na področju industrijske avtomatizacije in pogonske tehnike pa povečujemo fleksibilnost in učinkovitost industrijske proizvodnje. Siemens AG is a global powerhouse in electronics and electrical engineering and stands for innovation, quality and reliability. The company is the world’s largest provider of environmental technologies. Our Green Portfolio products and solutions helped decrease CO2 emissions by 148 million tons worldwide in 2008. By using Siemens energy efficient building technologies investors can efficiently reduce emissions and costs. Advanced product portfolio of industry automation and drive technologies helps increase flexibility and efficiency of industry production.

SIKLA D.O.O. 

L1 06

ULICA PREKMURSKE ČETE 74 9232 ČRENŠOVCI T.: 02/5735-862 F.: 02/5735-871 E: info@sikla.si H: www.sikla.si Podjetje SIKLA d.o.o. je vodilno slovensko podjetje za prodajo montažnih elementov konzoliranja za pritrjevanje vseh vrst in dimenzij cevi ter drugih elementov v industriji ter nizki in visoki gradnji na vse vrste zidov in stropov. V devetih letih obstoja smo vzpostavili mrežo sodelavcev z več kot 90 projektanti in arhitekti. Naš sistem konzoliranja uporabljajo tako v mesni industriji, polnilnicah vode, farmaciji, bolnišnicah, tekstilni industriji, trgovskih centrih, šolah kot na čistilnih napravah, v toplarnah in drugje. Poznajo nas v Sloveniji, Hrvaški in drugih državah nekdanje Jugoslavije, kjer kakovost proizvodov in storitev SIKLA potrjuje tudi več kot 600 zadovoljnih strank. Dolg seznam referenc si lahko ogledate na spletni strani www.sikla.si. Tam dobite tudi druge podrobnejše informacije, ogledate si lahko kataloge in predstavitveni film hitro montažnega sistema PRESSIX CC 41.

160


Prodajni programi SIKLA SICONNECT - prodajo montažnih elementov konzoliranja SIAQUA - odvodnjavanje ravnih streh in odvodnjavanje nizkih gradenj FRAMO - nov montažni sistem (nova prilagodljivost v prostoru in času) KOVINSKE KONSTRUKCIJE ZA SOLARNE SISTEME - Sikla solarni vgradni sistem KONSTRUKCIJE ZA KLIMATE IN HLADILNE AGREGATE Naš prodajni program zajema tudi protipožarni program Sprinkler Modgal (tudi izposoja strojev za rezanje utorov), aksialne kompenzatorje Iwka, zastopamo pa še podjetja UGA (protipožarno tesnenje) in Sita. Sikla is one of the leading Companies in Europe for Pipe Support Systems. Our Mission is to serve our Customers from the Beginning - to the End of each Project with our technical competence. Our Customers come from Industry, Building and Manufacture, Installation Engineering, Plumbing and Construction, Planning and Architecture. Our Console SYSTEM Concept (=Console+Suspension) for Pipes and Industrial Elements of all Dimesions, wich our Technicans, Stress Analysts and CAD Engineers plan and develope makes us a strong and competent Partner among your side.

SIM RADENCI d.o.o. 

K 21A

PANONSKA C. 29 9252 RADENCI T.: 02 520 37 50 F.: 02 520 37 54 E: borut.pucko@simradenci.si H: www.simradenci.si

SIMES, D.O.O. 

D 59

BEŽIGRAJSKA CESTA 2C 3000 CELJE T.: 03/4272-200 F.: 03/4272-206 E: simes@siol.net H: www.simes.si Podjetje Simes, d.o.o. je akreditiran kontrolni organ, ki se ukvarja s pregledovanjem in preskušanjem opreme pod tlakom. Pregledovanje obsega: kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom, tlačne posode, cevovodi in varovalna oprema. Poleg tega se že dolga leta ukvarja z novogradnjo in rekonstrukcijo parnih in vročevodnih kotlov, plinovodov, tlačnih posod in ostale energetske opeme.

161


SIMON D.O.O. 

L1 10

ADAMIČEVA 51 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA T.: 01/7864-914 F.: 01/7894-913 E: samo.zvegla@siol.net H: www.simon.si Indirektne toplotne postaje za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode po različnih sistemih. 1)Po pretočnem sistemu, 2) Akumulacijski sistem, 3) Sistem predgrevanjadogrevanja Indirect heating stations for heating and preparing sanitaric hot water by different systems. 1) decamt sistem, 2)acumulative system, 3) Preheating-warming up system

SINERG D.O.O. 

ZP 12

KOLODVORSKA CESTA 28 6230 POSTOJNA T.: 041/696-370 F.: 05/7262-635 E: sinerg@siol.net H: www.pascofix.si PASCOFIT - industrijsko lepilo PASCOFILL - polnilo, snov za kem. varjenje PASCOCLEAN - čistilo.

SOL NAVITAS D.O.O. 

L1 08

Opekarniška cesta 15 B 3000 CELJE T.: 059/23-672 F.: 059/223-673 E: info@sol-navitas.si H: www.sol-navitas.si • • • •

Sončne elektrarne (fotovoltaika). Izgradnja na ključ, prodaja modulov Bisol in ostalih vodilnih svetovnih proizvajalcev, razsmernikov SMA , nosilnih konstrukcij, projektiranje. Finančne analize investicij, pomoč pri pridobivanju ugodnih kreditov in nepovratnih sredstev. V najem jemljemo strehe v velikosti nad 500 m2, ki so primerne za postavitev sončne elektrarne oziroma jih dajemo v najem investitorjem, ki sami nimajo primernih streh. Naše reference obsegajo vrsto sončnih elektrarn na različnih koncih Slovenije,

162


konec septembra pa začenjamo z izgradnjo do sedaj največje sončne elektrarne v Sloveniji v velikosti 551 kWp. •

Na sejmu bomo predstavili tudi svetovno novost - sistem za montažo sončnih elektrarn na ravne strehe.

SOLARNI TERMO SISTEMI - STS D.D. 

L1 46

OBRTNIŠKA CESTA 3 3220 ŠTORE T.: 059/083-800 F.: 059/083-805 E: info@sts-inc.eu H: www.sts-inc.eu Solarni termo sistemi – STS d.d. Solar Thermo Systems – STS Inc. Obrtniška c. 3 3220 Štore, Slovenia T: +386 (0) 590 83 800 E: info@sts-inc.eu F: +386 (0) 590 83 805 W: www.sts-inc.eu Razvoj, proizvodnja in distribucija solarnih kolektorjev za ogrevanje zraka in vode. Kolektorji služijo kot gradbeni element – fasadna ali strešna kritina. Po naročilu lahko proizvedemo kolektorje različnih dimenzij in barv. Lahko so integrirani v skoraj vsako prezračevano fasado. Development, production and distribution of air and liquid heating solar collectors – building elements (facade or roof cladding). Our collectors can be produced to customer specific requirements (dimension, color) and integrated in almost all ventilated facade or roof systems.

163


SONEL D.O.O. 

L1 22

TOLSTI VRH 4 2390 RAVNE NA KOROŠKEM T.: 05/9930-144 F.: 05/9929-685 E: andreja.knez@sonel.si H: www.sonel.si Koroško podjetje Sonel d.o.o. je eno izmed prvih slovenskih podjetij na področju fotovoltaike z mnogimi realiziranimi projekti in z odličnimi referencami. Na sejmu predstavlja svojo osrednjo dejavnost - postavitev sončnih elektrarn ter zastopstvo in distribucijo za solarne module japonskega proizvajalca Kyocera in razsmernike SolarMax švicarskega podjetja Sputnik Engineering, vse najvišjega kakovostnega razreda. Sonel d.o.o. from Ravne na Koroškem is one of the first PV companies in Slovenia with many realised projects and excellent references. They are offering turn-key PV solutions and distribution/ representation of Kyocera solar modules and SolarMax inverters, both being highest quality elements for PV systems.

SONNENKRAFT ÖSTERREICH VERTRIEBS GmbH 

K 25

INDUSTRIEPARK 9300 ST. VEIT/GLAN AVSTRIJA T.: 041 505 923 H: www.sonnenkraft.com Vodilno avstijsko podjetje Sonnenkraft ponuja sistemske rešitve na področju solarne termije. V našem programu imamo najrazličnejše tipe SSE (plaščati, VK, velikopanelni), module za plastno polnjenje hranilnikov in pripravo tople sanitarne vode, hranilnike toplote. Zagotavljamo rešitve, tako za manjše individualne objekte kot tudi večje objekte kot so: domovi starejših občanov, turistični objekti, večstanovanjski objekti, industrija, itd. Naša tehnična služba zagotavlja podporu pri projektiranju in dimenzioniranju solarnih sistemov. Letošnja novost je predstavitev solarne toplotna črpalke COMPLEET.

164


SORTI D.O.O. 

ZP 09

JAMNIKARJEVA 14 1000 LJUBLJANA T.: 01/4231-880 E: sortimo@sortimo.net H: www.sortimo.net 1. Sortimo oprema za delovno - servisna vozila. 2. NOVO: Sortimo CarMo sistem po meri modela vozila (enoprostorce, karavane ter SUV) umerjena talna plošča za hitro vgradnjo, opremljena z varnostnimi pasovi, na katere je moč pritrjevati zaboje sistema L-Boxx za priročno in varno shranjevanje dokumentov, pisarniškega materiala, strojev in orodij, igrač, fotografskega, ribiškega ali kozmetičnega pribora med prevozom. 3. Altec navozne klančine/brvi (tudi za invalidske vozičke).

STOTINKA D.O.O. 

ZP 08

KOLODVORSKA ULICA 25A 2310 SLOVENSKA BISTRICA T.: 02/8050-430 F.: 02/8050-436 E: info@stotinka.si H: www.stotinka.si Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993. Delovati je začelo na področju kopališč in zdravilišč kjer smo ponudili proizvode za pripravo in nego bazenskih voda, čistilna in dezinfekcijska sredstva za bazene in savne. Kasneje smo dejavnost razširili: V naši ponudbi so danes tudi bazenski sesalci, merilno regulacijska tehnika za pripravo bazenskih voda in različna oprema in potrošni material, ki ga potrebujejo kopališča in zdravilišča. V Sloveniji praktično ni kopališča in zdravilišča, ki ne bi vsaj nekaj svojih potreb pokrivalo iz prodajne ali servisne ponudbe našega podjetja. Dejavnost smo razširili tudi na trg zasebnih bazenov. Tako ponujamo bazene vseh vrst, dodatno opremo pribor, imamo lastne montažne ekipe ter servisno službo.

165


STRING AC D.O.O. 

D 28

CESTA NA BRDO 85 1000 LJUBLJANA T.: 041 640 100 F.: 01 4234 121 E: frenk.srebernjak@siol.net H: www.string-ac.si Svetovanje, prodaja in servis: - zračni kompresorji “BOGE”, - visokotlačni pralni stroji “PUTZMEISTER DYNAJET” - industrijska maziva “SHELL” Kompleksne rešitve, pri zasnovi, dobavi in vzdrževanju opreme na področju: - komprimiranega zraka, - visokotlačnega pranja in - industrijskega mazanja ter ekologije. Poznani smo po optimalnih rešitvah in ne igubljamo svojih strank.

STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA D.O.O. 

ZP 38

DVORSKA VAS 31 C 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM SLOVENIJA T.: 04 5333 070 F.: 04 530 7070 E: franc.stroj@siol.net H: www.stroj-si.com proizvodnja, montaža,svetovanje,izvedba “na ključ” -sončnih kolektorjev visokega izkoristka -kombiniranih kotlov -sončna energija,toplotna črpalka ,biomasa, tekoča,plinasta goriva,električna energija, za ogrevanje sanitarne vode in stanovanjske površine -samostojnih kotlov -kombiniranih hranilnikov toplote -zalogovnikov toplote -mini hidroelektrarne do 5 kw -veterne elektrarne do 10 kw

166


SVETLOBA D.O.O. 

L1 63

ZAPOLJE III/12 1370 LOGATEC T.: 041/631-572 E: info@svetloba.eu H: www.svetloba.eu Svetloba d.o.o., proizvodnja lastnih inovacij na področju energetsko varčne razsvetljave. Pred kratkim smo končali večletni projekt razvoja energetske industrijske svetilke z imenom Reflecta EcoPower. Gre za inovacijo na področju svetil, saj v izkoristku energije znatno odstopamo od obstoječih rešitev. Visoko učinkovite svetilke Reflecta EcoPower so rezultat sodelovanja grozda podjetij ter znanstvenih institucij. Vgrajeni so nadpovprečni materiali , ki so izbrani na podlagi vztrajnostnih testiranj. Svetilke Reflecta s posebnimi refleksijami svetlobo ojačajo do maksimalnih 93,8 % izkoristka svetlobnega toka. Priznanja in reference Svetilke Reflecta in avtomatsko senzorsko upravljanje sistema so večkratni nagrajenec Inovacija 2008/2009. Kljub temu da je Reflecta popolnoma nov izdelek že lahko postrežemo z močnimi referencami, kot so podjetja Geberit, Henkel, TOYOTA PUGEOT CITROEN, Alples, Litostroj, SIP , kjer je povprečen prihranek več kot 50% električne energije. Poleg proizvodnje opravljamo tudi svetlobni inženiring in montažo. S celotnim pristopom od izdelave do izvedbe projekta “na ključ” strankam nudimo jamstvo svetlobe tudi v času dolgotrajne uporabe.

ŠARDI ART K.D. 

ZP 40

LANIŠČE 42A 1291 ŠKOFLJICA T.: 041 742 544 E: info@sunshore-solar.si H: www.sunshore-solar.si Sunshore vakuumski kolektorji so vezani v odprt sistem in napolnjeni z običajno vodo, kar omogoča nemoteno, učinkovito in ugodno delovanje. Uporabni za segrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše pozimi. Kombinirani kotel Solarfokus omogoča idealno kombinacijo ogrevanja s poleni in peleti v enem kurišču (ko potrebujemo avtomatsko ogrevanje preklopimo na pelete).

167


ŠTERN D.O.O. 

L 26

GORIČE 2 4204 GOLNIK T.: 04/2779-800 F.: 04/2779-805 E: info@stern.si H: www.stern.si - Bakrene cevi in fitingi - sistemi PRESS fitingov VIEGA - program armatur OVENTROP - talni konvektorji ŠTERN - orodje ROTHENBERGER - izolacije ARMACELL.

TEKNOXGROUP SLOVENIJA D.O.O. 

L1 51

POD JELŠAMI 10 1290 GROSUPLJE T.: 01/7818-231 F.: 01/7860-089 H: www.teknoxgroup.com Smo zastopnik podjetja Caterpillar, vodilnega ponudnika dizelskih in plinskih motorjev, električnih agregatov ter gradbene mehanizacije na območju Slovenije. V skladu s tem nudimo tudi poprodajno podporo v smislu prodaje in oskrbe z rezervnimi deli ter servisiranja in vzdrževanja. Z lastnim skladiščem rezervnih delov, servisnimi ekipami na terenu ter strokovno usposobljenimi serviserji, v vsakem trenutku omogočamo podporo produktom, katere plasiramo na slovenksem trgu. We are a representative of the company Caterpillar, a leading provider of diesel and gas engines, electric aggregates and construction machines in Slovenia. Accordingly, we also offer after-sales support in terms of the sale and supply of spare parts, servicing and maintenance. With our own warehouse of spare parts, service teams on site and skilled service technicians, we at all times enable support for the product, which we offer on the slovenian market.

168


TERMO SHOP d.o.o. 

K 26

Rimska cesta 176 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI T.: 080 88 33 F.: 03 586 70 44 E: info@termoshop.si H: www.termoshop.si TERMO SHOP d.o.o. je specializirano podjetje za varčno rabo energije na podorčju ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije. Podjetje izhaja iz koncerna Gorenje (Gorenje toplotne črpalke), ter je še posebej dobro poznano po svoji več kot 18 letni tradiciji na področju zasnove ter proizvodnje toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode, toplotnih črpalk za ogrevanje objektov, ter toplotnih črpalk za posebne namene. TERMO SHOP d.o.o. is a specialized company for efficient use of energy in the field of heating, cooling, air conditioning and ventilation. Company was founded in the year 1992 and was formed from abandones programe in company Gorenje Heat Pumps. Termo Shop is especially well known for its 18 year long tradition in the design and production of sanitary water heat pumps, heating heat pumps and special application heat pumps.

TERMOCENTER TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE D.O.O. PROIZVODNJA, STORITVE D.O.O. L 09 ZALOŠKA CESTA 149 1000 LJUBLJANA T.: 01/5862-111 F.: 01/5400-408 E: prodaja@termocenter.si H: www.termocenter.si TERMOCENTER d.o.o. je specializirano podjetje na področju toplotne tehnike z dolgoletno tradicijo. Začetki dejavnosti podjetja segajo v leto 1991, ko je ustanovitelj podjetja Bojan Jernejc, skupaj s sodelavci začel s prodajo komponent za gorilnike. Skozi vsa minula leta se je podjetje razvijalo in danes predstavlja prepoznavno blagovno znamko za prodajo in servisiranje opreme za ogrevanje, kakor tudi industrijske opreme vezane za to področje. Poseben poudarek dajemo prodaji rezervnih delov za vse vrste gorilnikov in peči ter hitri oskrbi kupcev, kar nam omogoča bogata zaloga našega centralnega skladišča. V našem programu imamo le opremo uveljavljenih proizvajalcev kot so Buderus, Danfoss, Dungs, giersch, Grundfos, Intercal, Möhlenhoff, Mru, Paw, Remko, Steinen, Satronic, Sauter, Siemens, Suntec, Vaillant, Weishaupt, Wika, Wilo.

169


TERMO-TEHNIKA D.O.O. 

K 10

ORLA VAS 27/A 3314 BRASLOVČE T.: 03/7031-620 F.: 03/7031-633 E: informacije@termotehnika.com H: www.termotehnika.com Toplotne črpalke za segrevanje sanitarne vode, toplotne črpalke za ogrevanje objektov in sanitarne vode, hladilne naprave za hlajenje, strojev, industrijskih procesov, kleti in drugih nizkotemperaturnih prostorov, prezračevalni sistemi z rekuperacijo, bojlerji in zalogovniki, konvektorji.

TERSUS d.o.o. 

ZP 34

ŠVAROVA ULICA 4 1000 LJUBLJANA T.: 01/2573-256 F.: 01/2574-210 E: tersus@siol.net H: www.soncna-elektrarna.net

TEVEL D.O.O. 

L1 59

BOROVNIŠKO NASELJE 7 1412 KISOVEC T.: 03/5672-050 F.: 03/5671-119 E: info@tevel.si H: www.tevel.si TEVEL je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami pri načrtovanju in izvajanju tehnične varnosti v objektih, ki jih ogrožajo eksplozivno gorljivi plini, pare in gorljiv prah (kemijski obrati, lakirnice, skladiščenje nevarnih tekočin, rafinerije…). Bogate izkušnje pri načrtovanju in izvajanju protieksplozijske zaščite so nas vodile k skupnemu cilju: NAŠA KVALITETA - VAŠA VARNOST. Prodajni program: - Naprave za detekcijo plina - Inženiring (elaborati, pregledi, meritve) - Servis (vzdrževanje, pregledi, popravila, umerjanje senzorjev,…) - Velikoserijska prizvodnja elektronik Zastopstva: - FASER S.A. Poljska - ZAM SERVIS Češka

170


- ISC OLDHAM Francija - GOTHE Nemčija TEVEL is a company of great experience in the manufacture of gas detection and analysis instrumentation (for industry, chemical industry, separations,..). With a high commitment to research and engineering, the company offers solutions to increasingly difficult gas detection, which lead us to a common goal: OUR QUALITY – YOUR SAFETY. Sales program: - Systems for gas detection - Engineering (elaborates, revisions, measuring) - Service (maintenance, revisions, repairs, sensor calibrations,…) - Mass production of electronics Representative: - FASER S.A. Poland - ZAM SERVIS Czech Republic - ISC OLDHAM France - GOTHE Germany

THERA D.O.O. 

L1 15

POD ŽIRKOM 21 4226 ŽIRI T.: 05/9019-244 F.: 05/9019-243 E: andraz.poljansek@t-2.net Podjetje ki se ukvarja z dobavo in montažo toplotnih črpalk Švicarskega proizvajalca CTA. Toplotne črpalke CTA so znane po odličnih izkoristkih ter brezslišnem delovanju. Toplotno črpalko vam izdobavimo ter po želji tudi zmontiramo. Company for import and distribution of Swiss made heat pumps CTA. Heat pumps CTA are worldwide know as most efficient and quiet pumps.

171


TIBA ELEKTROMOTORJI D.O.O. 

L1 62

BRAVNIČARJEVA 20 1117 LJUBLJANA T.: 01/5199-107 F.: 01/5191-349 E: info@tiba.si H: www.tiba.si TIBA je vaš partner na področju OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE. FOTOVOLTAIKA - mrežne in otočne solarne elektrarne, - sledilni solarni sistemi, - svetovanje, projektiranje in montaža sončnih elektrarn, VETRNE ELEKTRARNE - otočne in mrežne, GENERATORJI za male hidroelektrarne. TIBA je vaš partner tudi na področju POGONSKE TEHNIKE - elektromotorjev, reduktorjev, frekvenčnih pretvornikov, transportnih naprav, vibracijskih naprav, avtomatizacije, odrske tehnike, kmetijsko ekološkega programa. TIBA is your partner in the field of renewable energy sources. PHOTOVOLTAICS - on-grid and off-grid solar power plants - tracking solar systems - consulting, planning and implementing solar power plants WIND POWER PLANTS - on-grid and off-grid GENERATORS for hydroelectric power plants Tiba is your partner also in the field of DRIVE EQUIPMENT - electric motors, gear boxes, frequency inverters, conveying equipment, vibratory equipment, automation, stage equipment, agricultural ecology equipment.

TISUN GMBH Stockach 100 6306 SÖLL AVSTRIJA T.: 0043 53 33 201 0 F.: 0043 53 33 201 100 E: office@tisun.com H: www.tisun.com

172

K 32


TITAN D.D. 

L1 21

KOVINARSKA 28 1241 KAMNIK T.: 01/8309-280 F.: 01/8309-151 E: igor.plevel@titan.si H: www.titan.si Smo podjetje, ki se že 20 let ukvarja s prodajo večplastnih cevi in njihovega asortimana. Zastopamo in prodajamo sistem večplastnih cevi in fitingov vodilnega proizvajalca teh sistemov firmo UPONOR. Prodajni program: - UPONOR sistem večplastnih cevi za vodovod in ogrevanje - UPONOR sistem ploskovnega ogrevanja in hlajenja - UPONOR sistem predizoliranih cevovodov - UPONOR specialne rešitve

TOBAČNA 3 DVA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. 

ZP 37

Cesta 24. junija 90 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01 4777 319 F.: 01 4777 140 H: www.trafika3dva.si Trafika.

TOPOL ARMATURE D.O.O. 

L1 53A

ŽAGARSKA ULICA 31 1291 ŠKOFLJICA T.: 01/2572-566 F.: 01/2574-125 E: info@topol.si Ukvarjamo se z projektiranjem, svetovanjem, nadzorom in inženiringom predvsem na področju pare, kondenzata in večjih ogrevnih in klimatizacijskih sistemov. Poleg navedenega izdelujemo toplotne postaje in druge sklope za kotlovnice (napojni sistemi, kondenčni sistemi, hladilne postaje) ter prodajamo opremo pomembnejših evropskih proizvajalcev z omenjenih področij. Topol is a projecting, consulting and engineering company which is specialized in steam - condensate and larger HVAC systems. We manufacture heating stations, feed systems, condensate pumping units for boiler houses and we are a supplier of valves, fittings, pumps and control systems for general industrial application.

173


TRGOCOMERCE D.O.O. 

K 17

JARŠKA CESTA 18 1230 DOMŽALE T.: 041/621-186 F.: 01/7293-009 E: info@trgocomerce.si H: www.trgocomerce.si Izdelava, montaža in servis prenosnikov toplote, tlačne in kotlarniške opreme in opreme procesne in prehrambene industrije v skladu z evropsko regulativo PED 97/23/EC. Zastopstvo ploščnih prenosnikov proizvajalcev FUNKE Nemčija in CIAT-CIPRIANI Italija.

TRM FILTER D.O.O. 

L 19

LITIJSKA CESTA 233 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE T.: 01/5272-210 F.: 01/5272-215 E: info@trm-filter.com H: www.trm-filter.com V podjetju TRM Filter namenjamo posebno pozornost razvoju, proizvodnji in prodaji odsesovalno-filtrirnih naprav. Zavedamo se namreč pomembnosti tega področja tako zaradi zdravja zaposlenih, kot tudi zaradi zaščite okolja. Odsesovalno-filtrirna naprave so idealne za uporabo v farmaciji, kemijski industriji, prehrambeni industriji, industriji mikroelektronike, kovinsko-predelovalni industriji,.... In the company TRM Filter we pay special attention to development, production and sales of suction-filtering devices. This is due to the fact that we are aware of the importance of this field in therms of employee health and environmental protection. The suction-filtering devices are ideal for use in pharmaceutical, chemical, food industry, metal processing industry, etc.

UNIT D.O.O. 

ZP 02

JANEŽIČEVA C. 14 1000 LJUBLJANA T.: 01/2411-900 F.: 01/2411-914 E: info@sunmachine.si H: www.sunmachine.si SUNMACHINE PELLET je ena od najučinkovitejših in najmodernejših mikro soproizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike in toplote. Srce naprave je Stirlingov motor, toplotni stroj, ki pretvarja toploto pridobljeno z gorenjem lesnega plina v

174


električno energijo. Naprava sama uplinja lesno maso (lesne pelete) preko FLOX generatorja lesnega plina. Napravo odlikuje dolga življenjska doba in nizki obratovalni stroški. Investicija se amortizira preko obratovalne podpore za tako proizvedeno elektriko. The SUNMACHINE PELLET is the most innovative possibility to heat for free and to produce electricity at the same time. Because: the costs for the pellets, which are used as fuel, will be covered by the income for production and feed-in of electricity. You sell the electricity to your energy provider for a fixed price which is guaranteed for 15 years.

VAILLANT D.O.O. 

L 27

DOLENJSKA C. 242/B 1000 LJUBLJANA T.: 01/2809-340 F.: 01/2809-344 E: info@vaillant.si H: www.vaillant.si Vaillant GmbH je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo ogrevalne, prezračevalne in hladilne tehnike. Sedež podjetja se nahaja v Remscheidu, Nemčija. Kot eno vodilnih podjetij, tako na trgu, kot v tehnologiji, razvija in proizvaja produkte, sisteme in storitve za udobje vašega doma. Portfelj produktov se začne z učinkovitimi ogrevalnimi napravami na klasična goriva in konča s sistemi za učinkovito rabo obnovljivih virov energije. Vaillant GmbH is a heating, ventilation and air-conditioning technology concern based in Remscheid, Germany. As one of the world’s market and technology leaders, the company develops and produces products, systems and services for domestic comfort. The product portfolio ranges from efficient heating appliances based on customary fuels to system solutions for using regenerative energy sources.

175


VALSIR S.p.A. LOCALITA MERLARO 2 25078 VESTONE T.: 0039/0365 877011 F.: 0039/0365 879925 E: tanja.rebec@valsir.si H: www.valsir.it

L 10

QUALITY FOR PLUMBING

Začetki podjetja VALSIR S.p.A. segajo v leto 1987, ko se je to podjetje iz Brescie odločilo prevzeti tržno strategijo grupacije Fondital, in sicer na hidro - termo sanitarnem področju. Mednarodno hidro-termo-sanitarno tržišče je bilo v teh letih priča nenehni rasti podjetja tako v Italiji kot tudi v tujini. Tehnična inovativnost in kvaliteta proizvodnih sistemov sta glavna atributa Valsirja, kar dokazuje tudi dejstvo, da je bilo leta 2001 eno med prvimi na svetu s pridobljenim certifikatom ISO 9001:2000 od DNV. VALSIR S.p.A. was founded in 1987 in keeping with a precise industrial strategy adopted by the “Fondital Group” - a Holding company operating in the plumbing and heating sector with factories located in Italy and abroad. Over the years, the international plumbing and heating market has witnessed the continuous and remarkable growth of VALSIR; it is sufficient to say that in 2001 it was one of the first companies in the world to obtain the ISO 9001:2000 Certificate from DNV.

VALTIS OGREVANJE D.O.O. 

L1 02

CESTA K TAMU 61 2000 MARIBOR T.: 02/4600-805 F.: 02/4600-803 E: info@valtis.si H: www.ogrevanje-kotli.si Smo podjetje za proizvodnjo peči in gorilnikov za centralno ogrevanje. Nahajamo se v Mariboru v industrijski coni bivšega Tama. Naš proizvodni program obsega vse vrste peči, posebej pa smo usmerjeni v razvoj in proizvodnjo peči in gorilnikov na pelete. Naši izdelki se uvrščajo v višji rang kvalitete izdelave, s katerimi smo prisotni tudi na evropskem tržišču. Za izdelke nudimo 5 letno garancijo.

176


VAN - DEN d.o.o. 

L 37

MLAKARJEVA ULICA 74 4208 ŠENČUR T.: 04 25 19 800 F.: 04 25 19 801 E: van-den@siol.net H: www.van-den.si Podjetje VAN-DEN d.o.o. je prisotno na slovenskem trgu že 16 let in je vodilno podjetje na področju prodaje inštalacijskega materiala za ogrevanje in vodovod. Zastopamo in prodajamo: radiatorji KORADO, kopalniški radiatorji NERIA, PPR cevi in fitingi za vodovod WAVIN-EKOPLASTIK, raztezne posode DUKLA, podometni kotlički in sifoni ALCA-PLAST, cevna obešala KONARIK, press sistem KAN, ...

VELUX SLOVENIJA D.O.O. 

L1 17

LJUBLJANSKA CESTA 51A 1236 TRZIN T.: 01/7246-868 F.: 01/7246-869 E: velux@velux.si H: www.velux.si VELUX Slovenija je del mednarodnega podjetja VELUX, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo strešnih oken, solarnih kolektorjev, svetlobnikov in oken s kupolo za ravno streho ter senčil. Po načelu trajnostne gradnje in bivanja VELUX izdelki združujejo energetsko varčnost, obnovljive vire energije in ugodje bivanja.

VETO VELETRGOVINA D.O.O. 

K 03

BRNČIČEVA 25 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 015809100 F.: 015809124 E: info@veto.si H: www.veto.si Ogrevalna tehnika DE DIETRICH, Toplotne črpalke STIEBEL ELTRON, Radiatorji RADEL, Kopalniški radiatorji DE LONGHI, Gorilniki BENTONE/CTC, Mešalna regulacija ESBE, Cevni sistemi WAVIN in BLANSOL. Strokovne, sodobne in celovite rešitve za vaš dom. Široka ponudba kvalitetnih izdelkov na enem mestu. Svetovanje, izdelava ponudb, brezplačna dostava, tehnična podpora, zagotovljen servis in poprodajne aktivnosti

177


VIA INTERNATIONAL D.O.O. 

ZP 17

PEROVO 30 1241 KAMNIK T.: 01/8395-090 F.: 01/8395-091 E: info@viaint.si H: www.viaint.si Via International d.o.o. Perovo 30, 1241 KAMNIK Tel:01 839 50 91, Email: info@viaint.si Projektiranje, dobava in montaža sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, ki izkoriščajo Alternativne Vire Energije (AVE) -Solarni sistem za ogrevanje prostorov in sanitarne vode -Ogrevalni sistemi na biomaso -Ogrevalni sistemi z toplotnimi črpalkami -Kombinirani ogrevalni sistemi (Kamin/Solar, Kotel na biomaso/Solar; TČ/Solar) -Fotovoltaične elektrarne -Finančni inženering -Vodenje projektov Via International d.o.o. Perovo 30, 1241 Kamnik Tel: 01 839 50 91, Email: info@viaint.si www.viaint.si Design, supply and installation of systems for space heating and hot water, with use alternative; energy sources (AVE); Solar-system for space heating and hot water; -Heating systems on biomass; -Heating systems with Heat Pumps; -Combined heating systems (Fireside / Solar, Biomass Boiler / Solar; HP / Solar); -Photovoltaic Power; -Financial inženering; -Project management;

VIESSMANN D.O.O. 

K 33

CESTA XIV. DIVIZIJE 116 A 2000 MARIBOR T.: 02/4805-555 F.: 02/4805-560 E: info@viessmann.si H: www.viessmann.si Ogrevalna tehnika Viessmann. Kotli na olje in plin, plinski stenski kotli, toplotne črpalke, solarna tehnika, ogrevalniki sanitarne vode, kotli na lesno biomaso ter naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije.

178


VIMOSA D.O.O. 

D 38

KOROŠKA CESTA 37C 3320 VELENJE T.: 03/8919-410 F.: 03/8919-411 E: info@vimosa.si H: www.vimosa.si Smo podjetje za proizvodnjo grelcev in grelnih teles. Izdelujemo vse vrste grelcev po želji naročnika, usmerjeni pa smo v manjšo serijsko proizvodnjo. Večletne izkušnje na področju proizvodnje grelnih elementov nam omogočajo, da lahko našim kupcem svetujemo in skupaj poiščemo tehnološko optimalne rešitve. Izdelki so narejeni iz visoko-kvalitetnih in namenu uporabe ustreznih materialov. Sodelujemo s partnerji doma in v tujini. Osnovno vodilo našega podjetja je kakovost in hitra odzivnost. Poslujemo po standardu kakovosti ISO 9001:2008. We are a manufacturer of heaters and heating elements. We produce several kinds of heaters: strip, band, tubular and cartidge heaters. The heaters are produced as per sample or drawing, or as agreed. We cooperate with partners in Slovenia and abroad. We use high quality materials and run our business according to the requirements of the quality standard ISO 9001:2008.

VINPROM PROJEKTI D.O.O. 

K 05

KRIŽNA ULICA 4 1000 LJUBLJANA T.: 01 548 42 10 F.: 01 548 42 20 E: miha.pikalo@vinprom.si H: www.vinprom.si Absorpcijski hladilni agregati, prenosniki toplote cevne izvedbe, rezervoarji in tlačne posode, parni in vročevodni kotli, hladilne in ogrevalne postaje v procesni industriji, regulacijska oprema RTK GmbH, oprema za kemijsko industrijo, ko-generacijski in trigeneracijski sistemi, energetska oprema vroče vode, pare in termo olja. Absorption Liquid Chillers, Tube and shell Heat Exchangers, Storage Tanks and Pressure Vessels, Cooling and Heating Stations in Process Technology, Control Equipment of RTK GmbH, Equipment for Chemical Plants, Co-generation and threegeneration systems, Equipment for hot water, steam and thermal oil Plants.

179


VIP TEHNIKA D.O.O. 

L 20

ZGORNJI DUPLEK 30E 2241 SPODNJI DUPLEK T.: 02/6840-060 F.: 02/6810-162 E: vip.tehnika@siol.net H: www.vip-tehnika.si Črpalke za vodovodne sisteme, industrijo, bazensko tehniko, agresivne medije, odpadne vode (fekalije, drenažne vode), za široko potrošnjo (zalivanje, namakanje, hišne sisteme), hidropostaje, hidrobloki, membranske posode za pitno vodo, filtri za vodo, tlačna stikala, plovna stikala, puhala za zrak.

VITA -TERM EGON VRABIČ S.P. 

ZP 35

POLZELA 205 3313 POLZELA T.: 040 462 808 E: vitaterm@gmail.com H: www.vitaterm.si “VITA-TERM Egon Vrabič s.p. - podjetje specializirano za celovite rešitve na področju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije nizko energijskih in pasivnih objektov. Prodajamo, vgrajujemo in vzdržujemo sisteme s toplotnimi črpalkami, prezračevalne naprave z rekuperatorji, toplovodne kamine, izvajamo talna, stenska in druga ogrevanja ter hlajenje.”

WEISHAUPT d.o.o. 

L 31

TEHARJE 1 3000 CELJE T.: 03/4257-250 F.: 03/4257280 E: komerciala@weishaupt.si H: www.weishaupt.si Ohranjanje vodilnega položaja med svetovnimi proizvajalci industrijskih gorilnikov, gorilnikov za individualno uporabo, peči za centralno ogrevanje moči 15 – 45 Kw, talnih ogrevalnih sistemov, sistemov za ogrevanje sanitarne vode in solarnih sistemov, nas sili v nenehno uvajanje novih tehnologij, ki so za uporabnika maksimalno učinkovite, do okolja pa maksimalno prijazne. Staying among the world\\\\\\\\\\\\\\\’s top manufacturers of burners for both industrial and domestic applications, central heating units with an output capacity of 15-45 kW, underfloor heating systems, domestic hot water systems, and solar systems, requires continuous introduction of new technologies that perpetually raise the bar in terms of efficiency and user- and environmental friendliness.

180


WENZEL INŽENIRING ALEŠ WENZEL S.P. 

L1 45

RITOZNOJ 9 2310 SLOVENSKA BISTRICA T.: 041/398-882 E: ales.wenzel@siol.net W geo, sistemi za izkoriščanje alternativnih virov energije, Aleš Wenzel s.p., Ritoznoj 9, 2310 Slovenska Bistrica Podjetje specializirano za dobavo materialov potrebnih za izkoriščanje alternativnih virov energije. Ponudbo zajema: - Energetske sonde in pripadajoča oprema - Jaški in razdelilci za povezovanje sond in zemeljskih kolektorjev - Cevi za zemeljske kolektorje - energetski sebri - Tekočine za pripravo mešanic medija za polnjenje sond in kolektorjev - Elektro varilne spojke in aparati za polnjenje le-teh Pri vaših načrtih za gradnjo vam poskrbimo tudi za projektiranje, svetovanje in izvajanje geotermalnih načinov izkoriščanja energije.

WILO ADRIATIC D.O.O. 

L1 01

KAMNOGORIŠKA C. 48/A 1000 LJUBLJANA T.: 01/5838-130 F.: 01/5838-138 E: wilo.adriatic@wilo.si H: www.wilo.si Vodilni svetovni proizvajalec črpalk za ogrevanje, klimatizacijo, oskrbo z vodo, potopnih in fekalnih črpalk, z vso pripadajočo opremo za krmiljenje, regulacijo ter montažo.

WVterm D.O.O. 

L 14

VALVASORJEVA 73 2000 MARIBOR T.: 02 42 98 810 F.: 02 42 02 167 E: wvterm@wvterm.si H: www.wvterm.si Proizvodnja kotlov na biomaso na ključ z vsoopremo kapacitete od 15-6000 KW (lesni sekanci, žagovina, polena in peleti), kotli na olje in plin kapac. 15-6000KW, izdelava tlačnih posod, akumulatorjev tople vode in izdelava raznih konstrukcij.

181


182


5. VPISI RAZSTAVLJALCEV PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU ENTRIES OF EXHIBITORS IN ALPHABETICAL ORDER 183


ABC MAZIVA D.O.O. 

D 55

BRAVNIČARJEVA 13 1000 LJUBLJANA T.: 01/5136-242 F.: 01/5136-248 E: info@abcmaziva.com H: www.abcmaziva.com Podjetje ABC maziva d.o.o. je ekskluzivni zastopnik industrijskih olj in maziv za blagovnih znamk Castrol, Aral in BP za Slovenijo in ostale države bivše Jugoslavije. Ponujamo vam vse vrste hidravličnih, reduktorskih in kompresorskih olj, sredstev za obdelavo kovin, ki se mešajo z vodo, sredstev za zaščito pred korozijo, čistilnih sredstev, olj za kaljenje in štancanje in vseh vrst masti. Nudimo vam brezplačen odvoz rabljenih olj in emulzij in vso potrebno opremo za kontrolo in pripravo hladilno-mazalnih sredstev. Za najzahtevnejše uporabnike nidimo mazanje na ključ z brezplačno izdelavo mazalnih planov. Vse ostale informacije dobite na www. abcmaziva.com ali na sejmu. Zastopana podjetja: BP, Memolub, Nymatic

ADEPT PLUS D.O.O. 

C1 07

HRAŠČE 5 6230 POSTOJNA T.: 05 7536 136 F.: 05 7536 138 E: info@ad-avtomatizacija.si H: www.ad-avtomatizacija.si Podjetje je poznano po naprednih rešitvah krmiljenja strojev, procesov in še posebej po ponudbi za nadzor in spremljanje proizvodnje. Rešitve, ki prihranijo čas in se ne zmotijo, niti v nočni izmeni, pri evidentiranju pomembnih tehnoloških parametrov in dogodkov v proizvodnji. Hkrati spodbujajo ali pa podkrepijo modre odločitve pri optimiziranju proizvodnje. Nadzor in zmanjševanje stroškov je ravno tako rezultat zbiranja in analize parametrov proizvodnje. Osnovna različica programskega paketa je na voljo brezplačno, nadgradnje pa ponujajo široko paleto možnosti. Obiščite našo spletno stran in ocenite brezplačno različico programa. Company is well known on Slovenian market for its advanced solutions for controling machinery, processes and SCADA systems.

184


Solutions that save time and make no mistakes, even in the night shift, during data and events acquisitons from production level. At the same time solutions that encourage and support decisions needed to optimise production. Cost supervision and reduction is also result of data acquisition and analyse. Basic program is available free of charge to download from our web page. Upgrades offer wide options for customization. Log in and try it!

ARBONA, d.o.o., LJUBLJANA 

D 17

SAVINŠKOVA ULICA 12 1210 LJUBLJANA ŠENTVID SLOVENIJA T.: 01/5116-036 F.: 01/5161-378 E: arbona@siol.net H: www.arbona.si Naše podjetje je generalni zastopnik nemškega proizvajalca SCHNEIDER AIRSYSTEMS za kompresorje, pnevmatska orodja, zračne inštalacije in pripravo stisnjenega zraka. Vsi naši prodajalci so tudi serviserji z dolgoletnimi izkušnjami, tako da vam opreme ne bomo le prodali, ampak z vašo in našo pomočjo pravilno izbrali in kasneje vzdrževali in servisirali. Konkurenčnost servisa se odraža v kvaliteti in hitrosti ter strokovnosti po zelo konkurenčnih cenah.

185


AXFLOW Ges.m.b.H. 

D 08

WIENER STRASSE 253 8051 GRAZ AVSTRIJA T.: 0043 316 6835 090 F.: 0043 316 6834 92 E: radoslav.cunjak@axflow.at H: www.axflow.at Kontaktna oseba: Radoslav Cunjak GSM: 041 615 630 Elektronska pošta: radoslav.cunjak@axflow.at Opis glavne dejavnosti: Smo vodilni ponudnik pretočni črpalk na evropskem tržišču Za investicije in vzdrževanje nudimo: Posvetovanje, inženiring, prodajo, montažo in servis pretočni črpalk GENERALNI ZASTOPNIK ZA: • • • • • • • • • • • • • • •

SAND PIPER - membranske črpalke na stisnjeni zrak ECLIPSE - zobniške črpalke za doziranje z magnetno spojko TREBOR - PTFE/PFA membranske črpalke na stisnjeni zrak za ind. polprevodnikov WATSON MARLOW - črpalke s cevmi za laboratorijsko uporabo-natančne dozirne črp. (peristaltične) BREDEL - črpalke s cevmi za industrijo (peristaltične) VIKING PUMP - zobniške črpalke MONO PUMPS Ltd. - polžaste črpalke z ekscentričnim rotorjem MICROPUMP - zobniške črpalke z magnetno spojko ECO ISOCHEM - zobniške črpalke za kemijsko industrijo ZENITH PUMPS - zelo natančne zobniške črpalke WAUKESHA - črpalke z rotacijskim batom PULSAR - membranske dozirne črpalke FINISH THOMPSON INC. - centrifugalne črpalke in črpalke za črpanje iz sodov JOHNSON PUMP INTERNATIONAL - črpalke z rotacijskim batom BRAN+LUEBBE- membranske dozirne črpalke

Program: AxFlow je ekskluzivni predstavnik (za naše partnerje prodajamo črpalke direktno nismo posredniki), ki na evropskem tržišču prodaja, priskrbi rezervne dele in servisira črpalke.

186


BELL D.O.O. 

D 48

PTUJSKA C. 13 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU T.: 02/6296-920 F.: 02/6292-120 E: info@bell.si H: www.bell.si Preteklih 20 let poslovanja na zahtevnem slovenskem trgu nas je oblikovalo v podjetje, ki je prepoznavno po kakovosti in profesionalnosti na vseh področjih svojega poslovanja. Naš prodajni program obsega prodajo in zastopanje naslednjih svetovno priznanih in uveljavljenih proizvajalcev strojnih komponent: - FAG /kotalni ležaji, ležajna ohišja, masti, orodja, ležajna oprema - INA /linearna vodila, kotalni/iglični ležaji, zglobne glave - TIMKEN /kotalni ležaji, ležajna ohišja, masti, orodja - GATES /klinasti in zobati jermeni, jermenice, orodja - OPTIBELT /klinasti in zobati jermeni, jermenice, orodja - WIPPERMANN /členkaste, transportne in zobate verige, napenjalci, verižniki - KTR /elastične in lamelne sklopke, omejevalci momentov, hidr. program, zatezne gredne vezi - AUTOGARD /sklopke, omejevalci momentov, nadzorni sistemi za prenosne momente - DICHTOMATIK /gredna tesnila, vskočniki - EAGLE BURGMANN /pletenice, mehanska tesnila, statična tesnila, kompenzatorji - PERMA /elektrokemijski in elektromehanski mazalni sistemi - DEUTZ AG /novi motorji, originalno obnovljeni motorji, rezervni deli, servis - GKN /kardani, križi, kardanski zglobi Kakovost naše ponudbe podpirajo obsežne zaloge prodajnega blaga, kratki dobavni roki in konkurenčne cene. Za zagotavljanje zanesljivega delovanja vam nudimo tehnično podporo in izobraževanje. Ekskluzivno zastopanje znamke DEUTZ izvajamo z lastno inženirsko – servisno službo, s katero vam nudimo popolno tehnično pomoč, svetovanje in kompleten servis. We represent the world most recognized producers of machine elements, which comply with the highest demands and standards of quality finish and operation. We represent trademarks, such as: FAG, INA (both members of Schaeffler group), TIMKEN, GATES, OPTIBELT, WIPPERMANN, WEFAPRESS, KTR, AUTOGARD, DICHTOMATIK, EAGLEBURGMANN, PERMA, DEUTZ AG and GKN. Quality of goods, selling and postselling services, expert knowledge, respect and trust of business partners presents the basis of our work.

187


BENKO-TEHNA Puconci d.o.o. 

C1 13

PUCONCI 403 9201 PUCONCI T.: 02 5459 650 F.: 02 5459 656 E: info@benkotehna.si H: www.metalnet.si Pohodne rešetke in perforirana pločevina. Gratings and perforated metal.

BERCO D.O.O. 

D 45

KREKOVA ULICA 026 2000 MARIBOR T.: 02/2501-330 F.: 02/2515-630 E: prodaja@berco.si H: www.berco.si Električna ročna orodja proizvajalcev BOSCH, METABO, MAKITA, DEWALT, DUSS, FLEX, PERLES in drugi. Visokofrekvenčna in pnevmatska orodja BOSCH, RODCRAFT. Stroji za diamantno vrtanje proizvajalcev BOSCH, DUSS in RIDGID. Nareznice za vrezovanje navojev RIDGID, REMS in čistilci cevi RIDGID-KOLLMAN. Ekskluzivna ponudba zelo kvalitetnega pribora za vrtanje v beton, granit, keramiko in druge materiale nemškega proizvajalca HELLER. Nudimo izposojo električnih ročnih orodij, servis in vse potrebne rezervne dele.

BODR, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE TRGOVINO IN GOST.DEJ. D.O.O. 

D 29

ČOPOVA ULICA 24 3000 CELJE T.: 041 380 691 E: info@bodr.si Glavna dejavnost našega podjetja je zunanje izvajanje celovitega vzdrževanja za srednja in večja podjetja. Naša konkurenčna prednost je, da kupcu v obdobju pol leta po podpisu pogodbe vzpostavimo celovito upravljanje, vodenje in nadzor nad izvajanjem procesa vzdrževanja v podjetju. Z učinkovito informacijsko podporo smo sposobni zbirati in nadzirati vse vrste stroškov, ki zaradi vzdrževanja nastajajo. S pomočjo zbranih podatkov in zgodovine smo sposobni kupcem pomagati pri odločitvah o načrtovanju stroškov vzdrževanja, svetovati pri nakupu novih strojev in povečati razpoložljivost strojev. Za spremljanje produktivnosti in učinkovitosti proizvodnega procesa imamo izdelano metodo merjenja skupne učinkovitosti. Ta je v Evropi znana kot metoda OEE in jo najboljša podjetja s pridom uporabljajo za

188


primerjavo med seboj in za nenehno izboljševanje proizvodnih procesov. Prednost te metode je, da produktivnost spremlja na samem stroju z vidika razpoložljivosti, zmogljivosti in narejene kakovosti. Ne analizira le tehnične probleme stroja ampak nam razkrije tudi organizacijske probleme v podjetju. V razvitem svetu konkurenčna podjetja dosegajo vrednost skupne učinkovitosti nad 85%, najboljši celo več kot 95%. Žal v slovenskem prostoru temu ni tako saj podjetja v povprečju dosegajo dobrih 45% do 55%. Torej imajo še veliko prostora za nenehne izboljšave in povečanje produktivnosti. Če vas zanima kako je s skupno učinkovitostjo v vašem podjetju, če imate probleme s previsokimi stroški vzdrževanja, smo mi pravi partner za reševanje vaših problemov. Več podatkov dobite na naši spletni strani www.bodr.si

BOŽO ŠRAML s.p. 

D 13

DOLGA POLJANA 1h 5271 VIPAVA T.: 05/3680-213 F.: 05/3680-214 E: sraml.bozo@siol.net H: www.sraml-kompresorji.si -generalni uvoznik BECKER vakuumskih črpalk, kompresorjev, rezervnih delov -vakuumske črpalke za lesno industrijo -sistemi, centrale, puhala, vijačni kompresorji, vijačne vakuumske črpalke -filtri, dušilci, frekvenčniki, maziva, protihrupne omare

CERO, VERIŽNI IN JERMENSKI POGONI D.O.O. 

D 57

DOBRNEŽ 10A 3210 SLOVENSKE KONJICE T.: 03/7594-100 F.: 03/5755-300 E: cero@cero.si H: www.cero.si Dobava kvalitetnih elementov pogonske tehnike: zobatih jermenov, klinastih jermenov, poly-V (mikro) jermenov, jermenic, pritrdilnih ploščic za jermene, pogonskih in transportnih verig. Proizvodnja nestandardnih zobatih jermenov iz poliuretana s toplotnim spajanjem (širine do 100 mm in dolžine nad 1.500 mm do 15.000 mm). Razrez jermenov na nestandardno širino in dolžino. Izvedba preračuna pogona, svetovanje pri vgradnji pogonskih elementov. Sodelovanje s priznanimi evropskimi in japonskimi proizvajalci najkvalitetnejših pogonskih elementov. High quality power transmission parts. Timing belts, V-belts, Poly-V (micro) belts. PU timing belts are welded from openend belts. With specific manufacturing process, any length may be obtained tooth by tooth. Free combination with special backing material makes PU belt ideal for synchronized conveying applications.

189


CT - TRADE D.O.O. CELJE 

D 04

TRNOVELJSKA CESTA 24 3000 CELJE T.: 03 428 5040 F.: 03 428 5045 E: info@ct-trade.si H: www.ct-trade.si Dobava, sestava in montaža:- industrijskih cevi in priključkov iz različnih materialov,predizoliranih cevnih sistemov za daljinsko ogrevanje in hlajenje, razvod termalne vode, bazensko tehniko ter prenos toplote med solarnimi kolektorji in hranilniki toplote,- industrijskih cevi za razvod naftnih derivatov, kemikalij, LPG in bioplina. Delivery, assembling and installation of:- industrial pipes and couplings from various materials,- pre-insulated pipe systems for district heating and cooling, trasnport of thermal water, swimming pool engineering and for heat transfer fluid between solar collectors and hot water storage tanks,- industrial pipe systems for transport of petrol derivatives, chemicals, LPG and biogas.

DASTAFLON - PREDELAVA PTFE NOVAK STANKO S.P. 

D 43

VAŠE 11C 1215 MEDVODE T.: 01/3613-693 F.: 01/3611-011 E: info@dastaflon.si H: www.dastaflon.si - Lastna proizvodnja PTFE (teflon*) polizdelkov: palice,cevi,plošče,folije - Izdelava PTFE (teflon*) izdelkov po naročilu,skicah,načrtih,vzorcih,dogovoru - Teflonizirana steklena tkanina (teflon platno) različnih izvedb: navadni, samolepilni, antistatik - PTFE (teflon*) trakovi različnih izvedb: mrežasti,transportni,varilni, navadni - SILIKONSKA PLATNA za zavese tunelskih peči - SILIKON folije,trakovi,penasti profili,folije - PTFE (teflon*) tankostenske cevke - GORE-TEX ePTFE (ekspandirani PTFE) v obliki trakov, plošč - GORE-TEX ONE UP membrane za membranske črpalke - UHMW folije z odlično drsnostjo,trdnostjo - TESNILNE PLETENICE raznih izvedb in dimenzij - PTFE (teflon*) TESNILNI OVOJNI TRAKOVI, raznih izvedb in dimenzij

190


DIMAS D.O.O. 

D 42

SEŠKOVA CESTA 20 1215 MEDVODE T.: 01 3617 240 F.: 01 3617 245 E: info@dimas.si H: www.dimas.si Podjetje DIMAS d.o.o. zastopa vodilnega svetovnega proizvajalca sistemov za centralno mazanje strojev in naprav podjetje SKF, ki je v zadnjih letih prevzelo nemško podjetje Willy Vogel, finsko podjetje Safematic in argentinsko podjetje Cirval. Pred kratkim pa je podjetje DIMAS postalo zastopnik podjetja Flowtec, ki se ukvarja z prodajo industrijskih ventilov. Company DIMAS d.o.o. represents the worlds leading producer of centralized lubrication systems for machinery and devices – company SKF. SKF recently bought a German company Willy Vogel, a Finish company Safematic and an Argentinean company Cirval. Recently DIMAS also became a representative for the company Flowtec with a large portfolio of industrial valves.

DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE 

D 54

STEGNE 21 C 1000 LJUBLJANA T.: 01/5113-006 F.: 01/5113-007 E: tajnik@drustvo-dvs.si H: www.drustvo-dvs.si DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE (DVS) je strokovno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje strokovnjakov, ki delajo na področju vzdrževanja. Letos praznuje 35. obletnico obstoja. Redno izdaja strokovno revijo Vzdrževalec, društvo pa svojim članom in poslovnim partnerjem ponuja redna izobraževanja, znanje, informacije, stanovsko povezanost, seznanjanje z novostmi v teoriji in praksi vzdrževanja ter predstavitve nove opreme, strojev, naprav in storitev s področja vzdrževanja. Društvo se uspešno vključuje v mednarodne integracije in sodeluje v različnih mednarodnih projektih. Najpomembnejši letni dogodek društva je Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije. Vsako leto se v oktobru na Rogli odvija dvodnevni posvet, kjer predavajo strokovnjaki z različnih področij vzdrževanja, pomemben del posvetovanja pa je tudi vsakoletna razstava opreme, strojev, orodij, naprav in storitev v vzdrževanju. Število razstavljavcev stalno raste, letos jih pričakujemo 100 iz Slovenije in tujine! Vabljeni na jubilejno, 20. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije, ki bo 14. in 15. oktobra 2010 na Rogli. Več informacij www.drustvo-dvs.si. Na sejmu Terotech 2010 nas obiščite na razstavnem mestu št. 54!

191


DVIGALOTEHNA D.O.O. 

D 20

PESNICA 44C 2211 PESNICA PRI MARIBORU T.: 02/6535-430 F.: 02/6535-431 E: dvigalotehna@siol.net H: www.dvigalotehna.si Konzolni in mostni žerjavi, elektro verižna in vrvna vitla, ročna dvigala, bremenske verige, jeklene vrvi, dvižni trakovi, prijemala, dvižna oprema. Montaža in servis žerjavov. Urejanje tehnične dokumentacije in izdelava statičnega izračuna za žerjave

ECOTIP d.o.o. 

D 05

TOVARNIŠKA CESTA 4 3210 SLOVENSKE KONJICE T.: 03/7580-300 F.: 03/7590-305 E: ecotip@ecotip.si H: www.ecotip.si

DEJAVNOST: PROIZVODNJA FILTROV - prostorska filtracija - filtri za lakirne kabine - absolutni filtri - filter vreče za industrijsko filtracijo - patronski filtri - filtracija tekočin

FBS ELEKTRONIK, d.o.o. VELENJE 

D 36

CESTA FRANTIŠKA FOITA 10 3320 VELENJE T.: 03/8983-700 F.: 03/8983-718 E: fbselektronik@siol.net H: www.fbselektronik.com Razvijamo, proizvajamo in tržimo senzorje ter pribor za avtomatizacijo industrijskih procesov in naprav: -induktivne senzorje -kapacitivne senzorje -industrijske magnetne senzorje

192


-magnetne senzorje za stavbno pohištvo (okna, vrata) -optične senzorje -temperaturne sonde -svetlobne zavese za avtomatska vrata in dvigala -varnostne svetlobne zavese -senzorje tlaka, pretoka, sile, navora -konektorje -usmernike -elektronske števce -mehanska stikala Nudimo tudi storitve razvoja in izdelave elektronskih vezij ter senzorjev izdelanih po posebnih zahtevah, za specifične uporabniške aplikacije. FBS develops, produces and distributes sensors and components for industrial automation: -inductive sensors -capacitive sensors -industrial magnetic sensors -magnetic sensors for building automation (for windows, doors) -optical sensors -temperature probes -light curtains and sensors for elevators and automated doors -safety light curtains -pressure, flow, force sensors -industrial connectors -rectifiers -electronic counters and relay modules -mechanical switches -electronic circuits -sensors built according to special demands for specific applications

193


FERROČRTALIČ D.O.O. SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH 47 8350 DOLENJSKE TOPLICE T.: 07 384 5100 F.: 07 384 5115 E: info@ferrocrtalic.com H: www.ferrocrtalic.com Stroji za peskanje · Kabine za injektorsko in tlačno peskanje · Popolni filtrirni sistemi ECO z avtomatsko reciklažo · Mobilni peskalni stroji · Tlačni peskalniki z odsesavanjem in reciklažo · Avtomatske kabine za peskanje stekla · Orbitalni peskalni avtomati · Avtomatizirane peskalne komore vseh dimenzij · Standardna in dodatna oprema · Zaščitni skafandri. · Sandstrahlkabine · Kabinen für Injektor- und Druckstrahlen · Vollständiges Filtersystem ECO mit der automatischen Recycling · Mobile Sandstrahlanlagen · Druckstrahlanlagen mit der Absaugung und Recycling · Automatische Kabinen zur Glasstrahlen · Orbitale Strahlenautomaten · Automatisierte Strahlenkammern aller Dimensionen · Standard- und Zusatzausstattung · Schutzstrahlhelm · Sandblasting machines · Cabinets for injector and pressure sandblasting · Perfect filter systems ECO with automatic recycling · Movable sandblasting machines · Pressure sandblasting devices with sucking-off and recycling · Automatic cabinets for glass sandblasting · Orbital sandblasting automatons · Automated sandblasting cabinets of all dimensions · Standard and additional equipment · Protection suits and helmets

194

D 47


FESTO D.O.O. 

ZP 25

BLATNICA 8 1236 TRZIN T.: 041 715 562 F.: 01 530 2125 E: bogdan.opaskar@festo.com H: www.festo.si Festo je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev na področju avtomatizacije v industriji. Široko razvejani program obsega komponente, sklopke, različne izvedbe pnevmatičnih cilindrov, ventilov in ventilskih otokov, elektropnevmatične komponente, različne vrste senzorjev in stikal ter potrebni pribor za industrijsko avtomatizacijo. Sistemske rešitve obsegajo kombinacijo pnevmatskih, mehanskih in elektronskih komponent.

FLUIDIKA D.O.O. 

D 41

TRŽAŠKA CESTA 2 1000 LJUBLJANA T.: 01/4214-570 F.: 01/2511-757 E: fluidika@fluidika.si H: www.fluidika.si Fluidika d.o.o. je privatno podjetje s 48 letnimi izkušnjami na področju industrijske pnevmatike. Naš proizvodno prodajni program zajema avtomatizacijo krogličnih ter loputastih ventilov. Zastopamo tudi tuje firme s področja industrijske pnevmatike. Zastopanje tujih firm: - MAC VALVES - Belgija - pnevmatični razvodniki; - ROSS EUROPA - Namčija - pnevmatični razvodniki; - BAR - Nemčija - avtomatizirani ventili.

FUCHS MAZIVA LSL D.O.O. 

D 07

TRDINOVA ULICA 1 8250 BREŽICE T.: 07/4991-030 F.: 07/4991-040 E: info@fuchs.si H: www.fuchs.si FUCHS MAZIVA LSL d.o.o. je podjetje s celovito ponudbo olj in maziv ter specializiranih proizvodov na slovenskem tržišču. V svetovnem merilu ima skupina FUCHS med neodvisnimi družbami vodilni položaj na področju industrijskih maziv, maziv za obdelavo kovin, industrijskih čistil ter sredstev za protikorozijsko zaščito.

195


HENKEL SLOVENIJA D.O.O. 

D 51

INDUSTRIJSKA ULICA 23 2000 MARIBOR T.: 02 22 22 288 F.: 02 22 22 275 E: tomaz.gornjak@si.henkel.com H: www.henkel.si, www.loctite.si Predstavitev podjetja Henkel Slovenija d.o.o., z blagovnimi znamkami Loctite in Teroson. Predstavitev izdelkov in storitev s področja lepljenja, tesnjenja, varovanja navojnih zvez, karoserijske zaščite, zaščite podvozja, menjave in popravil avtomobilskih stekel, proti-hrupna zaščita, čiščenje, novosti,… Introduction of company Henkel Slovenija d.o.o., with Loctite and Teroson brands. Introduction of products and services in bonding, sealing, thread locking, body repair and protection, direct glassing, sound dampening and acoustics, cleaning, innovations,…

HENNLICH D.O.O. 

D 31

PODNART 33 4244 PODNART T.: 04/5320-610 F.: 04/5320-620 E: info@hennlich.si H: www.hennlich.si HENNLICH industrijska tehnika d.o.o. 15 let skrbi, da proizvodni procesi v slovenskih podjetjih zanesljivo in učinkovito potekajo. Porok za to so naši usposobljeni prodajni inženirji in izkušeni monterji ter vzdrževalci. Ukvarjamo se z: - električnim ogrevanjem - meritvami pretokov in nivojev, osvetljevanjem, opazovanjem/snemanjem procesov v zaprtih posodah - razprševanjem, pranjem - spajanjem cevovodov - prečrpavanjem, doziranjem - eksplozijsko zaščito - podmazovanjem - linearnim gibanjem in rotacijo - prenosom energije in signalov - zaščito občutljivih strojnih delov - vzmetenjem in - tesnjenjem v industriji.

196


HIB, KRANJ, D.O.O. 

C1 03

SAVSKA CESTA 22 4000 KRANJ T.: 04/2802-300 F.: 04/2802-321 E: info@hib.si H: www.hib.si Proizvodni program: • visokotlačne cevi: hidravlične, teflonske, poliamidne • industrijske cevi: za vodo in zrak, kompresorske, za hrano, za paro in vročo vodo, kemijo, za odsesavanje; kovinske gibke cevi, cevi za pretok sipkih materialov, za mineralna olja, cevi za transportna sredstva, fekalije, plin, pnevmatiko; kompozitne cevi • priključki za hidravlične in industrijske cevi • hitre spojke in komponente za hidravliko in pnevmatiko • transportni trakovi in klinasti jermeni

HYDAC d.o.o. 

D 21

ZAGREBŠKA CESTA 20 2000 MARIBOR T.: 02/4601-520 F.: 02/4601-522 E: hydac.slovenia@hydac.si H: www.hydac.si Ponujamo široko paleto izdelkov za hidravliko, ki zajema naslednje komponente: filtri (za olje in vodo), stacionarne in mobilne filtrirne naprave, akumulatorji, ventili, elektronske komponente, naprave za analizo olj, prek podsistemov, vse do kompleksnih pogonskih enot za mobilne in stacionarne naprave. Na voljo smo vam s svetovanjem pri izbiri željenih komponent ali naprav, saj razpolagamo z znanjem in več kot 40 leti izkušenj, ki jih ima matično podjetje na tem področju.

197


HYPEX, LESCE D.O.O. 

D 49

ALPSKA CESTA 43 4248 LESCE T.: 04 531 8700 F.: 04 531 8740 E: info@hypex.si H: www.hypex.si Podjeteje Hypex d.o.o. je proizvodno-trgovsko podjetje v zasebni lasti,ustanovljeno leta 1990.Pred leti smo zgradili sodoben poslovno proizvodni center v industrijski coni Lesce,kjer je poleg poslovnih prostorov tudi veleprodajna trgovina,skladišče in obrat proizvodnje opremljen z modernimi CNC stroji. Iz proizvodno-prodajnega programa nudimo veliko izbiro elementov avtomatizacije in industrijske opreme za strojegraditelje,vzdrževalce in obrtnike. Hypex d.o.o. is manufacturing-trading company in private property established in 1990.We built a contemporary business-manufacturing centre in industrial zone in Lesce.Beside of business headquaters you can find a wholesale store,warehouse and workshop equiped with modern CNC technology.In last years we expand salesmanufacturing program in order to satisfy coustomers needs.We are able to offer wide range of elements for industrial automation and equipment for machine builders,maintanace and instalation.

IBV izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig ter trgovina, d.o.o. 

D 02

ALPSKA CESTA 43 4248 LESCE T.: 041 599 197 F.: 04/5302-061 E: robert.dermota@siol.net H: www.ibv.si Smo proizvajalci bremenskih žičnih vrvi in verig po naročilu, pri nas pa se lahko oskrbite tudi z vso ostalo dvižno in povezovalno tehniko oziroma elementi kot so škopci, bremenski kavlji in obroči, natezne matice, različna prijemala za pločevino in beton, dvižni in povezovalni trakovi, verige za povezovanje tovora, verižni dvižniki, nudimo pa vam tudi možnost testiranja vaših izdelkov na našem trgalnem stroju kapacitete 100t.

198


IMPAKTA MOBIL D.O.O. 

D 33A

LESKOŠKOVA CESTA 9E 1000 LJUBLJANA T.: 01 586 7500 F.: 01 586 7574 E: info@impaktamobil.si H: www.impaktamobil.si Kot ekskluzivni pooblaščeni distributer maziv Mobil vam Impaktamobil v sodelovanju s principalom Exxonmobil ponuja kompletni program Mobil Industrial Lubricants, Signum analize olj in EMEBS- ExxonMobil Equipment Builder System. Z našim programom pokrivamo vse veje industrije in vam obenem omogočamo Total Fluid Management- sistemske rešitve svetovanja, izbire in dobave ustreznih maziv, izobraževanje glede njihove uporabe, analizo delovanja postrojenj ter odvoz odpadnih olj in embalaže. As an exclusive Exxonmobil distributer Impaktamobil offers complete Mobil Industrial Lubricants programme, Signum oil analysis and EMEBS- ExxonMobil Equipment Builder System. We offer Total Fluid Management system solutions of lubrication selection, delivery, education of correct utilisation, system oil analysis, used oil and packaging removal for all industry branches.

INOTEH D.O.O. K železnici 7 2345 BISTRICA OB DRAVI T.: 02/6651-131 F.: 02 / 665 20 81 E: info@inoteh.si H: www.inoteh.si -zračne črpalke in difuzorji za prezračevanje odpadnih voda, ribnikov in bazenov -hidravlični, prašni in avtomatski filtri -komponente za avtomatizacijo in robotizacijo -večosni manipulator -električni cilindri -linearne enote s kotalnimi vodili -pnevmatska in električna prijemala -vijačne dvižne enote -blažilci sunkov in pliske vzmeti -energetske verige in zaščite

199

D 60


INTERCOM CELJE D.O.O. 

D 12

TEHARJE 6B 3000 CELJE T.: 03/4260-260 F.: 03/4260-265 E: info@intercom.si H: www.intercom.si Podjetje je distributer kotalnih ležajev in pogonskih elementov, hidravlične in pnevmatske opreme. Zastopamo podjetja kot so Manuli, Rastelli, Alfagomma na področju hidravličnih cevi in priključkov. Na sejmu pa predstavljamo podjetje SITI iz Italije. Podjetje SITI je svetovno priznan proizvajalec gonil. Odlikuje ga kvaliteta in lastni R&D.

IRTEX D.O.O. Proizvodno in trgovsko podjetje 

D 37

CESTA NA ROGLO 31 3214 ZREČE T.: 03/7520-533 F.: 03/7520-534 E: irtex@netsi.net H: www.irtex.si Proizvodnja in servis ploščatih pogonskih jermenov, transportnih trakov, letvastih transportnih trakov, tornih (frikcijskih) oblog klinastih, zobatih in okroglih jermenov, trgalnih valjev. Manufacturing and servicing of power belts, transportation and conveyor belts, production the friction belts for screw press.

200


JAKŠA MAGNETNI VENTILI D.O.O. 

D 32

ŠLANDROVA ULICA 8 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01/5373-066 F.: 01/5373-067 E: info@jaksa.si H: www.jaksa.si Razvoj in proizvodnja ventilov za krmiljenje nevtralnih in agresivnih plinov in tekočin v industriji. Razlogi za zaupanje: - 40 let izkušenj na področju magnetnih ventilov - ISO 9001:2000, vrhunska kakovost - nenehni razvoj in strokovnost - širok proizvodni program - izdelava po naročilu v izredno kratkih rokih - ves proizvodni program in novosti tudi na internetu

201


KACIN JOŽICA s.p. METALIKA 

C1 14

BEDRIH 27 4226 ŽIRI T.: 04/5105-360 F.: 04/5105-360 E: metalika.dirak@siol.net H: www.metalika-kacin.si METALIKA KACIN Zapirna tehnika KACIN JOŽICA s.p. METALIKA Bedrih 27 SI-4226 ŽIRI / Slovenija Tel./ Fax (00386) 04/ 510 53 60 GSM (00386) 041/ 694 339 metalika.dirak@siol.net www.metalika-kacin.si TORWEGGE GmbH & CO. KG Nikolaus-Otto-Straße 13 D-08371 Glauchau Tel. 0049 / 3763 50 91-0 Fax 0049 / 3763 50 91 10 www.torwegge.de info@torwegge.de Nudimo: TEKALNA KOLESA, TRANSPORTNE VALJČKE IN PROGE, opremo za dovod energetskih vodov, konzolna dvigala in dvižne mize ter transportne vozičke za industrijo; OKOVJE in PRIBOR za kovinske in plastične omarice, kovinska ohišja in pohištvo, za vgradnjo v strojegradnji, ključavničarstvu, elektro, živilski ter farmacevtski industriji in v industriji predelave pločevine. Prodajni program: tekalna kolesa, transportni valjčki, transportne proge, konzolna dvigala, dvižne mize, transportni vozički, ključavnice, zapirala, šarnirji, tečaji, ročaji, nihalne ročice, pribor, gumijasti in tesnilni profili, zapirni sistemi za vrata, nerjaveče okovje, nivelirni vijaki, podporni elementi, teleskopska vodila, plastični čepi in elementi. Zastopane firme: TORWEGGE - tekalna kolesa in transportna oprema, DIRAK - okovje, PINET - okovje, teleskopska vodila, EMICO - plastični elementi, MARTIN - nivelirni vijaki/nogice in podporni elementi, BURG - ključavnice in zapirala, ZIMMERMANN - standardni elementi za vpenjanje in posluževanje, WEH - adapterji za polnjenje plinov.

202


KARLEX D.O.O. 

C 18

VOLČIČEVA UL. 2 8000 NOVO MESTO T.: 07 393 14 90 F:: 07 393 14 95 E: info@karlex.si W: www.karlex.si Prodaja plošč, palic in cevi iz polyamidov, polyetilenov, teflona, textolita, polyacetala (POM) Svetovanje, konstruiranje in izdelava rezervnih delov iz konstrukcijske plastike.

KLADIVAR TOVARNA ELEMENTOV ZA FLUIDNO TEHNIKO ŽIRI D.O.O. 

D 33

INDUSTRIJSKA ULICA 2 4226 ŽIRI .: 04/5159-100 F.: 04/5159-122 H: www.poclain-hydraulics.com Razvoj, proizvodnja in trženje sestavin, sistemov in storitev za fluidno tehniko. Development, production and marketing of components, systems and services of fluid power technology

KONUS KONEX d.o.o. MESTNI TRG 18 3210 SLOVENSKE KONJICE T.: 03 75 73 100 F.: 03 57 54 140 E: info@konuskonex.com H: www.konuskonex.com Proizvajalec pogonskih jermenov in transportnih trakov. Proizvajalec filtrov za industrijsko in tekočinsko filtracijo ter klimatizacijo. Producer of power transmission and conveyor belts. Producer of filters for industrial, liquid and HVAC filtration.

203

D 27


KOVIMEX D.O.O. 

D 18

PODSKRAJNIK 60 1380 CERKNICA T.: 01/7096-430 F.: 01/7051-930 E: kovimex@kovimex.si H: www.kovimex.si Podjetje CAMOZZI, ki ga zastopamo, je eden najbolj priznanih proizvajalcev industrijske pnevmatike. Prisotno je v vseh industrijskih panogah, kjer je potrebna avtomatizacija delovnih procesov. Podjetje GIMATIC je proizvajalec visoko kvalitenih prijemal, linearnih pogonov, zasučnih pogonov ter pripadajoče opreme za avtomatizacijo. Podjetje ODE je eden večjih italijanskih proizvajalcev magnetnih ventilov za vodo, paro ter ostale medije. Company CAMOZZI, which we are representing, is one of the most known producers of industrial pneumatics. They are present in all industrial branches where the automation of working process is needed. Company GIMATIC is a producer of high quality grippers, linear actuators, rotating actuators and other relating equipment for automatization of tecnological processes. Company ODE is one of the biggest italian manufacturer of magnetic valves for air, steam, water and other mediums.

LIGO D.O.O., SLOVENSKE KONJICE STARI TRG 15 3210 SLOVENSKE KONJICE T.: 03/7593-136 F.: 03/7593-137 E: info@ligo.si H: www.ligo.si Industrijska in avtomobilska jermena, transportni trakovi Industrial and automotive power transmission belts, conveyor belts

204

C1 02


LIPRO D.O.O. 

D 19

ULICA 15. MAJA 22 6000 KOPER T.: 05 / 625 13 43 F.: 05 / 625 13 44 E: lipro@siol.net H: www.lipro.si Lipro je v Sloveniji in tudi izven njenih meja, pomemben partner na področju posodabljanja proizvodnje. Z lastnim programom “MODULARNI SISTEM”, ki zajema alu konstrukcijske profile, vezne elemente in pribor, lahko zadovolji potrebe po raznovrstnih konstrukcijah kot so: delovne mize, proizvodne linije, paletni sistemi, transporterji…ipd. Z zastopstvom programa industrijske pnevmatike METAL WORK, programa elektromehanskih delilnih miz AUTOROTOR in programa električnih vijačnikov KOLVER, pa zaokrožuje ponudbo na področju automatizacije. LIPRO is an important partner in modernization and automation of production in Slovenija and abroad. Our own programme “MODULAR SYSTEM” consisting of aluminium profiles connecting elements and accesories, gives opportunity to cover wide range of needs industrial constructions. Main products are: work tables, production lines, pallet systems, conveyors and so on. Our offer in the field of automation is completed with represented programmes of industrial pneumatics METAL WORK, electro-mechanical indexing tables AUTOROTOR and power screwdrivers KOLVER.

LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE D.O.O. 

D 15

SELCA 163 4227 SELCA T.: 04 517 07 00 F.: 04 517 07 07 E: info@lotric.si H: www.lotric.si Podjetje Lotrič d.o.o. akreditiran laboratorij na področju meroslovja: masa, volumen, sila, temperatura, vlaga, tlak, dolžina, moment, zvok, merila izpušnih plinov, naprava z valji za preverjanje zaviralne sile, oprema pod tlakom ter merila tehničnih pregledov in avtoservisnih delavnic. Podjetje opravlja servis na omenjenih merilih.

205


M&M INTERCOM D.O.O., LJjubljana 

C1 06

Letališka cesta 27 1000 LJUBLJANA T.: 01/5200-118 F.: 01/5249-072 E: info@mm-intercom.si H: www.mm-intercom.si M&M Intercom d.o.o. je podjetje z večletno tradicijo na področju distribucije rezervnih delov za področje industrijskega vzdrževanja. V sodelovanju s priznanimi svetovnimi proizvajalci ponujamo na tržišču velik asortiman visokokvalitetnih izdelkov iz lastne zaloge na lokacijah v Ljubljani, Mariboru in Črnomlju. Prodajni program stalno dopolnjujemo v skladu s potrebami trga. Kupcem nudimo skupaj z našimi dobavitelji tudi tehnično podporo in strokovno literaturo. M&M Intercom d.o.o. has a long tradition in distribution of wide assortment of machine elements from world well known brands of highest quality. We offer comprehensive stock of products from our distribution centres in Ljubljana, Maribor and Črnomelj.

M.TRADE trgovsko podjetje Gornja Radgona d.o.o. 

D 26

PREŠERNOVA CESTA 17A 9250 GORNJA RADGONA T.: 02 564 36 54 F.: 02 564 36 64 E: mtrade@m-trade.si H: www.m-trade.si Smo trgovsko in storitveno podjetje s poslovnimi enotami v Gornji Radgoni, Mariboru in Ljubljani. Osrednji del ponudbe tvorijo gonila, motoreduktorji, ležaji, orodja za montažo in demontažo, sklopke ter ostali elementi prenosa moči, kardanske gredi brez vzdrževanja, verige, verižni transporterji, elevatorji, maziva, tesnila, lepila, blažilci vibracij kakor tudi linearna tehnika in instrumenti za nadzor stanja strojev . Nudimo storitve s področja proaktivnega vzdrževanja, industrijske diagnostike, inženiringa ter strokovnega izobraževanja in analize maziv. We are commercial and service company with business units in Gornja Radgona, Maribor and Ljubljana. Main part of offer consists of bearings, tools for mounting and dismounting, industrial drives, geared motors, couplings, power transmission parts, maintenance free cardanshafts, chains, chain conveyors, elevators, lubricants, seals, glues, shock absorbers, linear motion products and also condition monitoring instruments. We provide services for area of proactive maintenance, industrial diagnostics, engineering and professional education.

206


MASCHINEN-WAGNER WERKZEUGMASCHINEN GmbH 

C1 17

ROBERT-BOSCH-STRASSE 1 77871 RENCHEN T.: 0049/7843 700-0 F.: 0049/7843 1510 E: info@wagner-maschinen.de H: www.wagner-maschinen.de

MICROTRONIC D.O.O. PODJETJE ZA ELEKTRONIKO 

D 25

MIKLAVŠKA CESTA 83 2311 HOČE SLOVENIJA T.: 02/6130-340 F.: 02/6130-341 E: microtronic@amis.net H: www.microtronic.si -izdelava specialnih priključnih kablov za numerično krmilne obdelovalne stroje, za krmilne sisteme SIEMENS, HEIDENHAIN, INDRAMAT ter ostalih proizvajalcev, -prodaja kablov (HELUKABEL,...), -prodaja različnih konektorjev (HARTING, ILME, CANNON, CONINVERS...) -prodaja pribora za kable (uvodnice, matice, reducirke, tulci, čepi, kab. čevlji, klešče,...) , -izdelava spiralnih kablov.

207


MIEL ELEKTRONIKA D.O.O. 

D 11

EFENKOVA 61 3320 VELENJE T.: 03/8985-750 F.: 03/8985-760 E: andrej.rotovnik@miel.si H: www.miel.si Podjetje MIEL d.o.o. (MIEL Elektronika d.o.o.) iz Velenja je na slovenskem trgu prisotno že dvajset let. Smo uradni zastopnik japonskega proizvajalca Omron v Sloveniji, ki je eden vodilnih proizvajalcev elementov in sistemov za industrijsko avtomatizacijo. Z znjanjem in izkušnjami, ki jih imamo zagotavljamo brezhibno tehnično podporo našim uporabnikom, razvijamo in izvajamo aplikativne rešitve na področju proscesne in proizvodne avtomatizacije. Široko paleto proizvodov smo razširili še z Yamaha industrijskimi roboti, Patlite signalizacijsko tehniko, ter Tele elementi in sistemi za nadzor. Letos predstavljamo novo generacijo frekvenčnih pretvornikov, novo serijo krmilnikov, napredne servo in motion sisteme, najnovejše sisteme za strojni vid (tudi stereoskopsko prepozanvanje objektov), klasično in specialno senzoriko ter prvič tudi fotovoltaične pretvornike. S celovito ponudbo razvojne programske opreme za programiranje in SCADA nadzor (CX-One in CX-Supervisor) ponujamo celovite rešitve. MIEL d.o.o. company from Velenje has been celebrating 20th anniversary this year as an official Omron distributor in Slovenia. With knowledge and experiences we have been given good tehchnical support to our customers in different industry. The big portfolio of Omron products is extended with sinergy products like Yamaha industrial robots and Patlite signal lights. the satisfaction of our customers is the way of our growth.

208


MOC DANNER GmbH 

C1 01

WIESENSTRASSE 9 72119 ALTINGEN NEMČIJA T.: 0049/7032-955968-0 F.: 0049/7032-955968-20 E: vertrieb@moc-danner.de H: www.moc-danner.de MOC Danner GmbH je podjetje, ki se ukvarja s sistemskimi rešitvami za čistilno tehniko že več kot 50 let. Izdelujemo naprave za pranje in razmaščevanje, fosfatiranje in površinsko zaščito. Nudimo širok spekter naprav od enostavnih, z ročnim upravljanjem do popolnoma avtomatiziranih. Razpolagamo z bogatimi izkušnjami na področju pranja novih izdelkov in takšnih, ki jih je pred popravilom potrebno očistiti. Vprašajte nas! www.moc-danner.de

N & N d.o.o. ULICA HEROJA LACKA 66 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH T.: 041 333 953 F.: 02/729 01 61 E: info@nnlenart.si H: www.nnlenart.si Podjetje N&N d.o.o. se na sejmu Vzdrževanje 2010 predstvavlja z dvema programoma. Life masažni bazeni, ki se okvarja s opremljanjem domačih ter javnih wellness centrov in zajema tako masažne bazene, infrardeče savne, finske ter turške savne in ostale izdelke za boljše počutje. N&N Kamnoseštvo, ki se izdeluje raznovrstne izdelke iz naravnih kamnov iz vsega sveta. Tako nagrobnih spomenikov, okenskih polic, stopnic, fontan, oblog kaminov, talnih oblog iz granita,...Tako za nadaljno pordajo, kot končnim strankam.

209

ZP 30


NTN WÄLZLAGER (EUROPA), Podružnica Ljubljana 

D 55A

VRHOVCI cesta XX/3 1000 LJUBLJANA T.: 01 256 25 77 F.: 01 256 25 76 E: bernard.kozjek@ntn-europe.com H: www.ntn-snr.com NTN-SNR, CODEX To je zgodba, ki kroji nove standarde na področju ležajne industrije. Spletno naročanje, odlična podpora in širok asortiman izdelkov ustvarjajo novo dimenzijo ponudbe z večjo dodano vrednostjo za kupca. NTN-SNR je tretji največji proizvajalec ležajne tehnike na svetu, ki trenutno ponuja najširši spekter ležajev na področju avtomobilizma, industrije in aeronavtike. Več na www.ntn-snr.com Podjetje CODEX z več kot 130 pooblaščenimi prodajalnami pokriva večji del evropskega trga. Svojim trgovinam ponuja širok asortiman izdelkov in brezplačno promocijo. Več na www.codex.si Skupaj ponujamo širok program standardnih ležajev, ležajnih ohišij, orodij za rokovanje z ležaji, linearne tehnike in posebnih ležajnih rešitev za posebne aplikacije v industriji. NTN-SNR, CODEX Is a story which set new standards in the bearing industry. Online ordering, excellent support and a wide range of products to create a new dimension to offer more added value to the customer. NTN-SNR is the third largest producer in the world bearing technology, which currently offers the widest range of bearings in the automotive, industrial and aeronautics. More at www.ntn-snr.com CODEX is a distributor with more than 130 authorized shops covering most of the European market. Our store offers a wide range of products and free promotion. More at www.codex.si Together we offer wide range of standard bearings, bearing housings, tools for handling the bearings, linear bearing technology and specific solutions for specific applications in the industry.

210


OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 

D 06

CELOVŠKA CESTA 71 1000 LJUBLJANA T.: 01/5830-541 F.: 01/5059-270 E: rudi.wostner@ozs.si H: www.ozs.si SEKCIJA KOVINARJEV PRI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE LJUBLJANA, CELOVŠKA 71 TEL. 01/ 58 30 541 , FAKS 01/ 505 92 70 HTTP: // WWW.OZS.SI KUNAVER JANEZ s.p., KAMNOGORIŠKA 29, LJUBLJANA TEL. 01/ 51-91-117, E-POŠTA: JANEZ.KUNAVER@VOLJA.NET GONILA, SKLOPKE, ZOBNIKI, STROJNI ELEMENTI POPIT MARKO s.p., LOG-CESTA DOLOMIT. ODREDA 4, BREZOVICA TEL. 01/ 75-66-599, E-POŠTA: MARKO@POPIT-SP.SI CISTERNE ZA KURILNO OLJE-KLETNE, PODZEMNE, PLASTIČNE CISTERNE HAASE, NERJAVNE POSODE, REZERVOARJI ZA VODO ČIŽMAN VALENTIN s.p., PLOČANSKA 19, LJUBLJANA-TACEN TEL. 041/ 640-009 SERVIS IN TRGOVINA ZA ČRPALKE IN DRSNA TESNILA ZOBNIKI TEHOVNIK (ANTON TEHOVNIKs.p.), SP. PRELOGE 21, SLOVENSKE KONJICE TEL. 03/ 75-93-880 , E-POŠTA: TEHOVNIKA@SIOL.NET ZOBNIKI, GREDI, OSOVINE ... JAVORŠEK JANEZ s.p., IPAVČEVA 28, CELJE TEL. 03/ 42-55-680, E-POŠTA: JANEZ.JAVORSEK@VOLJA.NET PNEVMATIČNE VPENJALNE GREDI, PERFORATOR ZA OFSET PLOŠČE

211


OLMA D.D. 

D 55

POLJSKA POT 2 1001 LJUBLJANA T.: 041 741 040 F.: 01/5463-200 E: anton.mihevc@olma.si H: www.olma.si Več kot 50 let proizvajamo in prodajamo : - industrijska maziva (hidravlična olja, reduktorska olja, protikorozijska sredstva, pomožna sredstva za gradbeništvo, mazalne masti) - tekočine za vozila (mineralna in delnosintetična motorna olja, antifrizi) - ter hladilno mazalna sredstva (emulgirna in neemulgirna). Našim uporabnikom svetujemo optimalna maziva glede na njihove tehnične in ekonomske zahteve, servisiranje ter vzdrževanje hladilno mazalnih sredstev, svetovanje in pomoč pri ekologiji. We produce and sell for more than 50 years: - industrial lubricants (hydraulic oils, gear oils, lubricating greases, anticorrosive agents, quench oils, mould oils), - liquids for wheels (mineral and semi-syntetic motor oil, antifreeze liquids), - and cooling agents (emulsifiable and non-emulsifiable). For our users we suggest optimal lubricants for their technical and economical demands, and offer help in ecological problems.

P TEAM D.O.O. 

D 02

POT NA FERJANKO 1 1358 LOG PRI BREZOVICI T.: 01/5631-033 F.: 01/5631-034 E: pteam@siol.net H: www.pteam.si OPREMA ZA POVEZOVANJE IN DVIGOVANJE bremen, “gurtne”-Povezovalni in Dvižni poliesterski Trakovi-brezkončni in z zankami, Transportne Mreže, Bremenske Vrvi in Verige, Kavlji, Škopci, Napenjalci, Obesni členi, Srca, Prijemala, Dvigalke, Vitli, Verižni dvižniki, Žični potegi, Elektronske Tehtnice, Bremenski Drogovi, Pasovi za delo na višini, ... P TEAM d.o.o. PE v Črnučah, Pot v Smrečje 1, 1231 Ljubljana-Črnuče EQUIPMENT FOR LIFTING AND FIXING, Lashings, Lifting Slings, Transport Nets, Chain and Wire rope Slings, Hooks, Shackles, Turnbuckles, Master links, Thimbles, Grabs, Rack jacks, Hand rope Winches, Chain Hoists, Cable Pullers, Electronic Dynamometers, Lifting beams, Fall arrest systems, ... P TEAM d.o.o. PE v Črnučah, Pot v Smrečje 1, 1231 Ljubljana-Črnuče

212


PETROL d.d., LJUBLJANA 

D 55

DUNAJSKA CESTA 50 1527 LJUBLJANA T.: 01 4714 542 F.: 01/4714-105 E: info@petrol.si H: www.petrol.si Petrol poleg zastopanja in prodaje maziv nudi še tehnično svetovanje pri izbiri maziv, ekološke rešitve, laboratorijske storitve, dodatno opremo za vzdrževanje ter najpomembnejše, PC UM - Petrolovo celovito upravljanje mazanja. PC UM sistem je podprt z računalniško aplikacijo, ki zajema popis in optimizacijo mazalnih mest, spremljanje in analiziranje stanja maziv in strojev, vzdrževanje mazalnih sistemov in ekologijo. Dejavnosti PC UM-a omogočajo znižanje stroškov vzdrževanja. Na področju maziv zastopamo sledeče proizvajalce: Olma, Castrol, Klüber, Mobil, Texaco in ostale pomembnejše proizvajalce maziv za področje industrije in avtomotivov. Besides being engaded in the representation activities and sales of lubricants, Petrol offers technical consultation with respect to the choice of lubricants, environmental solutions, laboratory services, additional maintenance equipment and, most important of all, the “PC UM” system- Petrol’ s total lubrication management. The “PC UM” system is supported by computer applications covering lubrication points and ways of their optimatisation, monitoring system analysis of the state of lubricants and machines, maintenance of lubricating systems, as well as environmental issues. The “PC UM” activities result in the decrease of maintenance costs.

213


PILIH D.O.O. 

D 34

OB DRAGI 5 3220 ŠTORE T.: 03 780 2055 F.: 03 780 2052 E: alja.sorn@pilih.si H: www.pilih.si Proizvajamo orodja, stiskalnice, namenske stroje in avtomatske montažne linije za različne tehnološke operacije. Zastopamo podjetje TOX-PRESSOTECHNIK, ki je priznan proizvajalec pnevmohidravličnih cilindrov, servo pogonov, klešč, TOX-orodij za hladno spajanje pločevin in stiskalnic. Na področju vzdrževanja strojev in naprav ponujamo mazalni program PERMA, ki obsega avtomatske mazalne sisteme s plinskim ali elektromehanskim delovanjem, z možnostjo programiranja in avtomatskega nadzora, za eno ali več mazalnih mest. Ponujamo tudi specialna orodja nizozemskega podjetja BEGA INTERNATIONAL za montažo in demontažo ležajev ter pogonskih sklopov. Production of tools, presses, machines for end customer and automatic assembly lines for different technological operations. We represent company TOX-PRESSOTECHNIK, which is world known manufacturer of powerpackages, electric drives, tongs, TOX-joining systems and presses. For maintenance of machines and equipment we offer you PERMA lubrication systems with automatic electrochemical single point and electromechanical single point or multi-point lubricators with possibility of individual adjustable setting and automatic control. We offer you also special tools from dutch company BEGA INTERNATIONAL for mounting and dismounting of bearings and transmission parts.

POLYLINE D.O.O. 

D 39

MIREN 137 D 5291 MIREN T.: 05/3303-310 F.: 05/3303-315 E: polyline@siol.net H: www.polyline.si Polyline d.o.o. je proizvajalec industrijskih delovnih stolov iz poliuretana, lesenih in tapeciranih primernih za industrijske linije, delavnice, laboratorije ipd. Proizvaja in dobavlja tudi industrijske talne podloge za stoječa delovna mesta. Polyline is manufacturing industrial working chairs from polyurethane, plywood and upholstered suitable for industry, workshops, laboratories and similar. Polyline is offering also floor mats for workplaces where workers stand.

214


PRIMA FILTERTEHNIKA, TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O. 

D 09

SORA 42A 1215 MEDVODE T.: 01 36 19 260 F.: 01 36 19 271 E: info@prima-filtertehnika.si H: www.prima-filtertehnika.si Proizvodnja in prodaja FILTROV in FILTRIRNIH NAPRAV: * industrijska filtracija (filtri za zrak, olje, hidravlično olje, gorivo, plin, emulzijo, erozijo, vodo, separatorji) * mikrofiltracija in filtracija tekočin (mikrofiltri, filtri z aktivnim ogljem, sterilni filtri) * prostorska filtracija (žepasti filtri, kasetni filtri, absolutni filtri, različni filtrirni materiali) NAPRAVE za industrijsko odpraševanje in za filtracijo oljne megle tudi za najzahtevnejše aplikacije v protieksplozijski izvedbi: * tehnološke rešitve na ključ * servisiranje vseh vrst filtrirnih naprav Production and sales of FILTER CARTRIDGES and FILTER UNITS: * industrial filtration (filters for air, oil, hydraulic oil, fuel, gas, emulsion, erosion, water, separators) * microfiltration and liquid filtration (microfilters, filters with activated carbon, sterile filters) * room filtration (pocket filters, cassette filters, hepa filters, different filter materials) Filter collectors of dust, mist and smoke also in potentially explosive atmospheres (Atex) * turn-key projects * servicing of all types of filter units

PRIMAKEM D.O.O. 

C1 01

CESTA NA LOKO 2 4290 TRŽIČ T.: 04 5925510 F.: 04 5925511 E: info@primakem.si H: www.primakem.si Primakem d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in trženjem sredstev za obdelavo kovin, protikorozijsko zaščito, poliranje in maziv. Glavna usmeritev podjetja so sistemske rešitve na različnih področjih čiščenja v industriji; izdelava ustreznih kemikalij, dobava pralnih naprav, svetovanje pri izbiri rešitev in servis so naše prednosti. Zastopamo proizvajalca industrijskih pralnih naprav MOC Danner iz Nemčije in R.E.A. iz Italije. www.primakem.si

215


PRIT D.O.O. 

D 03

CESTA DVEH CESARJEV 176 1000 LJUBLJANA T.: 01 423 5257 F.: 01 257 4161 E: info@prit.si H: www.prit.si Na naših policah vam nudimo: hidravlične gumi in kovinske cevi s priključki, industrijske, zavorne gumi in kovinske cevi, pnevmatske PA in PU cevi, hitre spojk, pnevmatske in hidravlične cilindre, stroje za hidravlične cevi, stroje za rezanje aluminija, pripravne skunine, regulatorje, pnevmatske kovinske in PVC priključke. We are offering you: hidraulic, pneumatic and industrial hoses, fittings, quick couplings, manometers, oil regulators, valves, presses for hidraulic hoses, hidraulic and pneumatic cilinders.

PRODUKT D.O.O. ŠMARTINSKA 218/C 1260 LJUBLJANA - POLJE T.: 01/5200-450 F.: 01/5200-452 E: produkt@siol.net H: www.produkt.si Oprema za vzdrževanje, orodje.

216

D 10


PS, D.O.O., LOGATEC KALCE 38b 1370 LOGATEC T.: 01/7580-510 F.: 01/7508-529 E: ps-log@ps-log.si H: www.ps-log.si Ukvarjamo se z projektiranjem in avtomatizacijo strojev. Izvajamo: konstrukcije in izvedbe specialnih strojev, predelava strojev, regulacija vrtenja motorjev, krmiljenje strojev Dobavljamo: servo pogone, frekvenÄ?ne in vektorske regulatorje, merilne sisteme s prikazovalniki, pozicijske krmilnike, planetne reduktorje Our main activities are designing and automation of machines. We carry out:

construction and implementation of special machines, retrofitting of machines, motor speed regulation, machines controlling.

We delivery:

servo drives, frequency and vector drives (regulators), measuring systems with display, position controllers, planetary gearboxes.

217

D 23


SCHIKI D.O.O. 

D 22

GRAJSKA 11 3210 SLOVENSKE KONJICE T.: 03/7572-356 F.: 03/7572-358 E: schiki.kene@siol.net H: www.schiki.si Proizvodnja transportnih in gumi trakov, pogonskih ploščatih, zobatih, klinastih, variator,.. jermen, specialno modularnih-transportnih ter pogonskih verig, strojnih elementov ( verižniki, jermenice, zobniki in letve, sklopke, vodila,..) Montaža na terenu in inženiring transportnih sistemov Conveyor and rubber belt transmission belt production, power (flat, timing, V-belt, Vary speed belt ) transmission belt, special modular-transport chain, mechanical Parts ( sprockets, pulleys, gears and racks, locking assemblies, chain guide rails,..) Service on terrain and ingeniring conveying system.

SKF SLOVENIJA D.O.O. 

D 01

JURČKOVA CESTA 229 1000 LJUBLJANA T.: 041/617-591 F.: 01/6008-870 E: slovenia@skf.com H: www.skf.si - ležaji in ležajne enote - linearna vodila, aktuatorji - tesnila - orodja in pripomočki za vzdrževanje ter montažo - maziva in mazalni sistemi - filtri in odduški za hidravlične sisteme - inštrumenti za nadzor stanja in diagnostiko - izdelki za prenos moči (jermena, verige, jermenice, verižniki, sklopke, kardani) - storitve (obnova ležajev, ležajnih ohišij in gredi, nadzor stanja, diagnostika, centriranje, balansiranje, montaža) - bearings and bearing units - linear and actuation systems - seals - maintenance products - lubricants and lubrication systems - filters and breathers for hydraulic systems - condition monitoring instruments - power transmission products (belts, chains, pulleys, sprockets, couplings, u-joints) - service (condition monitoring, diagnostics, alignment, balancing, mounting, refurbishment of bearings, bearing housings and shafts)

218


STROJNA GONILA D.O.O. Družba za proizvodnjo, inženiring, svetovanje, d.o.o. D 40 LINHARTOVA ULICA 11 2000 MARIBOR T.: 02/3004-111 F.: 02/3326-270 E: info@strojna.si H: www.strojna.si Zobniška in zobniško polžna gonila do moči 132kW; polžasta in planetna gonila do moči 30kW; mehanska variacijska gonila; nasadna zobniška gonila; kotno zobniška gonila. Servisiranje vseh vrst gonil vseh proizvajalcev. Izdelava zobnikov in strojnih elementov po načrtih. Helical gear units, helical worm gear units (P= to 132kW); Worm gear units and planetary gear units, variable speed drives, helical shaft mounted gear units, helical bevel gear. Production of elements of drive technic. Service.

TESNILA BOGADI D.O.O. 

D 14

KARANTANSKA ULICA 21 2000 MARIBOR T.: 02/4260-450 F.: 02/4260-451 E: bogadi@siol.net H: www.bogadi.si • • • • • • •

STANDARDNA TESNILA tesnila batov, batnic, vodila, ter posebna izvedba tesnil. Po želji in namembnosti vam lahko izdelamo tesnila iz različnih materialov v dimenzijah od fi 1,5mm do fi 1500 mm. IZDELAVA IN SERVIS CILINDROV standarne dimenzije cevi in batnic večinoma na zalogi, izdelava novih cilindrov, popravilo in rekonstrukcija starih cilindrov. HONANJE CILINDROV do fi 1100 mm do dolžine 5m SERVIS LIVARSKIH STROJEV tudi na terenu LASTNA PROIZVODNJA POLIZDELKOV ZA IZDELAVO TESNIL PROIZVODNJA RAZNIH POLIURETANSKIH IZDELKOV fleksibilne vzmeti, nosilci snežnih plugov, čistilci za valjarje, nalitje viličarskih in raznih drugih koles, valjev in profilov. PROIZVODNJA POLIURETANSKIH VZMETI ZA ORODJARSTVO

219


TESNILA TRZIN, d.o.o. 

D 31A

JEMČEVA CESTA 12 1236 TRZIN T.: 01 564 45 16 F.: 01 564 18 50 E: info@tesnilatrzin.si H: www.tesnilatrzin.si Izdelki iz gume in poliuretana, membrane, o-tesnila, valji za grafično industrijo, valji za lesno industrijo, prijemala in koluti. O-tesnila iz NBR, EPDM, SIL, VITONA, KALREZA, PTFE,NR,VMQ. Gumiranje tiskarskih valjev, izdelava novih valjev, plastificiranje valjev z RILSANOM, obnova raster in zgibalnih valjev, brušenje valjev cilindrično ali bombirano, organizacija prevoza valjev-prevzem in dostava, dinamično balansiranje valjev, žlebenje gumi oblog-utori in navojnice. Products made of rubber and polyurethane, diaphragms, o-Rings, rollers for printing industry, rollers for wood-processing industry, suction cups and wheels. O-rings made of NBR, EPDM, SIL, VITON, KALREZ, PTFE, NR, VMQ. Rubber coatings for rollers used for all printing techniques, manufacture of new rollers, RILSAN coating for rollers, renewal of screen cylindres and folding rollers, cylindric and camber grinding of rollers,transport service.

TINEX D.O.O. 

D 56

ROŽNA ULICA 44 4208 ŠENČUR T.: 04 279 22 22 F.: 04 279 22 33 E: info@tinex.si H: www.tinex.si Prodaja, zastopanje, tehnično svetovanje in šolanje za področje ležajne, tesnilne in pogonske tehnike. Nadzor stanja opreme z metodo merjenja vibracij, termografsko merjenje temperature, endoskopija in analiza dinamičnih lastnosti tehniških sistemov.

220


TIO PNEVMATIKA, D.O.O. 

D 35

ALPSKA CESTA 43 4248 LESCE T.: 04/5370-900 F.: 04/5370-930 E: info@tio-pnevmatika.si H: www.tio-pnevmatika.si Proizvodnja industrijske pnevmatike, avtomatizacija, svetovanje, servis. Production of industry pneumatic, automation, service.

TRANSOPREMA D.O.O. 

D 52

SOKOLSKA ULICA 79 2000 MARIBOR T.: 02/4296-700 F.: 02/4296-701 E: transoprema@siol.net H: www.transoprema.si Naš proizvodno prodajni program obsega zlasti področje izdelave in prodaje ključnih sestavnih delov raznovrstnih transportnih sredstev in elementov, ki se uporabljajo v različne namene in v zelo raznolikih dejavnostih. Izdelujemo in prodajamo zlasti transportna kolesa in transportne valjčke različnih velikosti, materialov, oblik in namenov, kot tudi vozičke za težki transport, dvižno opremo in drugo pomembno opremo na področju transporta. Our production program includes in particular the sales area of manufacturing and selling key components of a wide range of transport means and elements that are used for different purposes and in very diverse activities. We produce and sell particular transport wheels and conveyor rollers of different sizes, materials, shapes and purposes, as well as trucks for heavy transport, lifting equipment, and other important equipment in the field of transport.

221


TRIMAD D.O.O. 

D 16

TBILISIJSKA 57 1111 LJUBLJANA VIČ RUDNIK T.: 01 423 4742 F.: 01 423 4761 E: info@trimad.si H: www.trimad.si OPREMA ZA PODROČJE ENERGETIKE (voda, vroča voda, para,...): zaporni, varnostni, regulacijski ventili in pogoni, odvajalniki kondenzata, kompenzatorji, črpalke, krogelne pipe, zaporne in nepovratne lopute, nivojna kazala, termometri, manometri, pretvorniki tlaka, tesnila ter ostali potreben material. EKOLOŠKI PROGRAM: Čistila, pivniki, seti za hitro pomoč, flis material, zadrževalne klade, plavajoče črpalke, sredstvo za posip cest in pločnikov (sneg, led) brez soli, odstranjevalci grafitov, sredstva za zaustavitev razlitij, razne zaščite različnih površin, krpe. ARMATURES (water, hot water, steam): gate, safety, regulating valves and actuators, steam traps, expansion joints, pumps, ball valves, butterfly valves, check valves, level gauges, thermometers, manometers, gaskets and other required material. ECOLOGICAL PROGRAM: Cleaning agents, aborbers, emergency sets, fleece material, floating pumps, spill barriers, winter safety product for roads and pavements (snow, ice) without salt, grafiti removers, protecting mats, pillows, cloths, fleece socks, etc.

TULI D.O.O., LJUBLJANA 

C1 09

POT ČEZ GMAJNO 7 1000 LJUBLJANA T.: 01 / 25 72 484 F.: 01 /25 62 555 E: info@tuli.si H: www.tuli.si Tuli d.o.o., Ljubljana podjetje za trgovino in storitve je glavni distributer angleškega proizvajalca linearnega programa HepcoMotion. In glavni distributer skodeličnih ležajev proizvajalca Alwayse. V našem prodajnem programu imamo široko ponudbo ležajev FAG, INA, TIMKEN in drugih proizvajalcev, ter pripadajoči prodajni program. Več o našem prodajnem programu na www.tuli.si Tuli Ltd, Ljubljana is the main distributor of the linear program from the English manufacture HEPCOMOTION. And a main distributor of ball transfer units ALWAYSE. In our sales program we have a wide range of bearings FAG, INA, TIMKEN and from other producers, and also the associated sales program. More about our sales program on www.tuli.si

222


Wap ALTO ČISTILNI SISTEMI D.O.O. 

D 24

LETALIŠKA CESTA 33 1000 LJUBLJANA T.: 01/5206-202 F.: 01/5206-210 E: mojca.stepec@wap-alto.si H: www.wap-alto.si Smo zastopnik za program Wap ALTO. Poleg visokotlačnih aparatov, mokro-suhih sesalcev, aparatov za mokro čiščenje podov, pometačev in hobby programa vam nudimo tudi rabljene oz. obnovljene aparate, originalne nadomestne dele in opremo, kvaliteten servis, čistilna sredstva in izposojo aparatov. Zastopamo še naslednja podjetja: DEN SIN - visokotlačni aparati do 2500 barov, PETER MOOG - naprave za pranje rezervoarjev in sodov, SYNTECS - profesionalna oprema za visokotlačne aparate, PFEIFER BESCHLÄGE – biološka predelava odpadnih voda We are the representatives for the Wap ALTO programme. Next to high-pressure wachers, wet-dry vacuum cleaners, floor cleaning machines, consumer products we also offer used/renewed machines, original spare parts and equipment, quality servis, cleaning products and rentable machines. We also represent the following companies: DEN SIN - high-pressure wachers up to 2500 bar, PETER MOOG - machines for washing up tanks and barrels, SYNTECS - professional equipment for high-pressure wachers, PFEIFER BESCHLÄGE - biological sewage treatment

223


224


6. VPISI RAZSTAVLJALCEV PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU ENTRIES OF EXHIBITORS IN ALPHABETICAL ORDER 225


ABB D.O.O. 

C 06

KOPRSKA ULICA 92 1000 LJUBLJANA T.: 01 244 54 53 F.: 01 244 54 90 E: karl.jerman@si.abb.com H: www.abb.si Skupina ABB, ki zaposluje približno 117.000 ljudi in je prisotna v več kot 100 državah, se uvršča med največje ponudnike produktov, storitev in rešitev na področjih energetike in industrije. Vizija slovenskega ABB d.o.o. je skladna viziji skupine: kot eno izmed vodilnih svetovnih inženirskih podjetij svojim kupcem pomagamo, da električno energijo uporabljajo bolj učinkovito, da povečajo produktivnost in zmanjšajo negativne vplive na okolje na trajnostni način. Inovativnost in kakovost so ključne karakteristike produktov, sistemov in storitev, ki jih ponujamo, temelj našega delovanja pa trajnostni razvoj, zmanjševaje vplivov na okolje in etično poslovanje. Kot del skupine ABB smo zavezani privabiti in zadržati predane in usposobljene ljudi ter jim nuditi privlačno, globalno delovno okolje. ABB portfelj: Električne naprave, sistemi vodenja in instrumentacija za proizvodnjo električne energije in za industrijske procese. Rešitve za prenos in distribucijo električne energije. NN produkti. Roboti in robotski sistemi.

BETAPLAST D.O.O. 

C 03

POT NA TIČNICO 5 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI T.: 01/7571-360 F.: 01/7571-366 E: prodaja@betaplast.si H: www.betaplast.si Nudimo +GF+ opremo za varjenje polietilenskih cevi po elektrofuzijskem in sočelnem postopku. Predstavljamo Orbitalum specialne žage za odrez cevi iz nerjavečega jekla in opremo za orbitalno varjenje. We offer +GF+ welding equipment for polietylene pipes - electrofusion and butt fusion. We are presenting Orbitalum tools: pipe cutters and equipment for orbital welding of stainless steel pipes.

226


BÖHLER SCHWEIßTECHNIK AUSTRIA GmbHC9

Böhler Welding Str. 1 8605 KAPFENBERG AUSTRIA T.: 0043 3862 3010 F.: 0043 3862 301 95 193 E: postmaster.bsga@bsga.at H: www.boehler-welding.com BÖHLER Schweißtechmik Austria GmbH je del BÖHLER Welding Group in eden od vodilnih izdelovalcev elektrod za obločno varjenje,varilnih žic MIG, TIG in stržensko - polnjenih žic za nelegirane in visokolegirane materiale. V Sloveniji ga zastopa in posreduje prodajo TENICA d.o.o. Tel. 045866333. 045866330, 031601751, E-pošta: tenica@tenica.si , www.tenica.si www.boehler-welding.com BÖHLER Schweißtechmik Austria GmbH is part of BÖHLER Welding Group and one of the leaders producers of welding consumables. weldings electrodes, welding wires GMAW solid wire , GTAW Rods and GMAW Flux-cored wires for Mildsteel,Corrosions and Heat Resistant Steel. Offical representative in Slovenia: TENICA d.o.o. Rihard Casagrande Managing Director Hrušica 71 f 4276 HRUŠICA SLOVENIA Tel. 045866333. 045866330, Mob.+38631601751, E-mail: tenica@tenica.si , www.tenica.si www.boehler-welding.com

DRUŠTVO ZA VARILNO TEHNIKO MARIBOR 

C 02

VETRINJSKA 16 2000 MARIBOR

GK D.O.O., PTUJ 

C 10A

LANGUSOVA ULICA 15 2250 PTUJ T.: 02/7800-570 F.: 02/7800-571 E: gk-ptuj@siol.net H: www.gk-ptuj.si Iz rednega programa izdelkov za rezanje z acetilenom, propanom ali zemeljskim plinom v kombinaciji s pritiskom bi izpostavili ročne rezalnike dolžine od 600 do 1000 mm, plamenike special s širšim plamenom in večjimi šobami, prav tako dolžine do 1000 mm. From our production wee would like to exposed outters lenght from 600 to 1000 mm, burner special wtih one ore more nozzles, lenght also to 1000 mm.

227


HALDER D.O.O. 

C 05

BOHOVA 73 2311 HOČE T.: 02 / 618 26 46 F.: 02 / 618 26 56 E: info@halder.si H: www.halder.si

INGVAR d.o.o. 

C 23

PTUJSKA 19 1000 LJUBLJANA T.: 01/2361-420 F.: 01/2361-421 E: ingvar@siol.net H: www.ingvar.si -generalni zastopnik za varilno opremo Fronius - plazemske rezalne naprave Hypertherm - potrošni materiali in zaščitna sredstva - virtualni sistem za usposabljanje varilcev - general representative for Fronius welding equipment - air plasma cutters Hypertherm - welding consumables and protection means - virtual welding

INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 

C 10

Mencigerjeva 7 1000 LJUBLJANA T.: 01 28 02 100 F.: 01 28 02 151 E: info@imk.si H: www.imk.si Inštitut za metalne konstrukcije – IMK Mencigerjeva 7, 1000 Ljubljana tel.: 01 2802 100 faks: 01 2802 151 e-mail: info@imk.si www.imk.si IMK vse od ustanovitve leta 1955 deluje na področju jeklogradnje, pri čemer glavnino dejavnosti inštituta predstavljajo naslednja področja: projektiranje, nadzor kakovosti izdelave in montaže jeklenih konstrukcij, preiskušanje osnovnih in spojnih materialov, preskušanje konstrukcij ter certificiranje varilcev in varilnih postopkov.

228


IMK s svojimi strokovnjaki celovito pokriva področje jeklenih konstrukcij, kar vključuje: Certificiranje in ugotavljanje skladnosti: • certificiranje varilcev in varilnih postopkov, • certificiranje proizvodnje kovinskih materialov in gradbenih izdelkov iz kovin. Preskušanje kovinskih materialov, izdelkov iz kovin, postopkov izdelave ter konstrukcij z uporabo naslednjih vrst preiskav: • mehanske preiskave, • neporušne preiskave, • metalografske preiskave, • korozijske in abrazijske preiskave, • obremenilne preizkušnje konstrukcij. Projektiranje jeklenih konstrukcij in konstrukcijskih delov: • izdelava projektne dokumentacije – načrti gradbenih konstrukcij, • izdelava statičnih in dinamičnih analiz konstrukcij. Svetovanje in nadzor v času izdelave in montaže jeklenih konstrukcij Periodični pregledi obstoječih konstrukcij Raziskave in razvoj na področju kovinskih konstrukcij Naše poslanstvo Jeklene konstrukcije plemenitimo z vrednostjo, trajnostjo in uporabnostjo. Since its foundation in 1955 the core business of Institute of metal constructions (IMK) has been dedicated to the following activities in steel constructions: design, supervision and quality control during the production and erection of constructions, testing of construction materials and products, testing of constructions, and certification of welders and welding procedures. With its experts IMK offers complete range of activities in the area of steel constructions, including: Certification of conformity: • certification of welders and welding procedures, • certification of production of metal materials and metal construction products. Testing of metal materials, metal products, production procedures and constructions using following testing methods: • mechanical testing, • non-destructive testing, • metallographic examination, • corrosion and abrasion examination, • examination of constructions. Design of steel constructions and construction parts: • design of civil engineering constructions, • design calculation of constructions and parts of constructions using finite element method. Technical advising and supervision during design and installation of steel constructions. Periodical inspection of constructions. Research and development in the field of metal constructions. Our mission We are giving to metal contractions value, durability and usability.

229


ISTRABENZ PLINI D.O.O. 

C 04

SERMIN 8a 6000 KOPER T.: 05/6634-600 F.: 05/6634-699 E: info@istrabenzplini.si H: www.istrabenzplini.si V Istrabenz plinih, največjem slovenskem podjetju za trženje plinov smo pri razvoju plinske dejavnosti usmerjeni k strokovnosti in h kakovosti. Med svojimi vrednotami smo najviše zapisali razvoj, kakovost, varnost in znanje. Pri vsem našem delu nas vodita skrb za zadovoljstvo kupcev in zaposlenih. Prodajni progam družbe Istrabenz plini združujemo v temeljnih programih: - utekočinjen naftni plin (butan-propan, propan), - tehnični in specialni plini (plini za varjenje, prehrano, raziskave in razvoj…), - zemeljski plin, - storitve (svetovanje, projektiranje, vzdrževanje, CRM…). 5 razlogov za sodelovanje z nami: 1. Smo zanesljiv partner, 2. Svetujemo, načrtujemo,izvedemo in vzdržujemo opremo, 3. Zagotavljamo kakovost, varnost in zdravje ljudi, 4. Smo povsod, kjer ste vi, 5. Naše rešitve so cenovno ugodne

KALTENBACH G.M.B.H. 

C 16A

Kremstalstrasse 1 4053 HAID AVSTRIJA T.: 0043 7229 81932 10 F.: 0043 7229 819 34 E: office@kaltenbach.co.at H: www.kaltenbach.co.at The KALTENBACH Company’s product range includes, in addition to circular and band sawing machines, the most up-to-date systems for sectional steel processing, sheet metal processing centers, punching/shearing machines and shotblast- and paintingsystems. These products are suited to the processing of steel, aluminum and other non-ferrous metals of the most diverse workpiece dimensions.

230


KOCH, SERVISNA OPREMA, d.o.o. 

C 04A

ŠPRUHA 42 1236 TRZIN T.: 01/5644-770 F.: 01/5644-772 E: finance@koch.si H: www.koch.si Podjetje KOCH, servisna oprema, d.o.o. skrbi za dobavo servisne opreme, namenjene delavnicam, ki se ukvarjajo s servisiranjem vozil ter industrijske opreme za industrijo. Diagnostična oprema za popravilo dieselskih in bencinskih komponent proizvajalcev Rabotti, BOSCH, DETEQ, ASNU, TOP Automotive je namemenjena specializiranim delavnicam. Dvigala, avtooptike, vulkanizerska oprema proizvajalcev WETHER, SPACE in Nussbaum. Čistilna tehnika Karcher, diagnostična oprema BOSCH, varilni aparati GYS - IMS in ostali produkti pa so namenjeni najširši množici uporabnikov. Več o naši ponudbi najdete na. www.koch.si Kontaktni podatki: Tel: 01 56 44 77 0 in 01 56 44 77 1 Fax: 01 56 44 77 2 GSM: 041 638 609 in 051 609 990.

KOČEVAR IN SINOVI d.o.o. 

C 14

LOČICA 65 D 3313 POLZELA T.: 03/5701-447 F.: 03/5701-447 E: info@kocevar.net H: www.kocevar.net Gorilnik na lesne pelete Kočevar Bioterm lahko občutno zmanjša stroške ogrevanja, skoraj za polovico. Lahko se montira na skoraj vse kombinirane peči, ima avtomatski vžig, tako da ga lahko regulirate preko hišne regulacije. Proizvajamo vse vrste punkt aparatov za elektrouporovno varjenje. Izdelujemo specialne stroje po naročilu kupcev. Ponujamo svetovanje glede uporovnega varjenja. Pri nas lahko dobite nadomestne in rezervne dele za standardne in specilane stroje za elektrouporovno varjenje.

231


KOMPLAST D.O.O. 

C 18D

PODSMREKA 3 1356 DOBROVA T.: 01/3601-830 F.: 01/3601-850 E: komplast@mrak.si H: www.komplast.si Prenosni in stacionarni merilniki fizikalnih in kemijskih veličin firme Testo AG, Nemčija.

LASERTEHNIK MARFIN D.O.O. 

C 12

CESTA K TAMU 63 2000 MARIBOR T.: 02 426 01 25 F.: 02 426 01 35 H: www.lasertehnik.si

LINDE PLIN d.o.o., Celje 

C 24

BUKOVŽLAK 65B 3000 CELJE T.: 03/426 07 40 F.: 03/4260-747 H: www.lindeplin.si Linde plin d.o.o. iz Celja je mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo, prodajo in distribucijo tehničnih plinov, ki so nepogrešljivi pri varjenju, avtogenem in laserskem rezanju, prehrambeni industriji, medicini, laboratorijih… Zraven tehničnih plinov podjetje nudi tudi opremo za oskrbo s plini in razne storitve (svetovanje, inženiring, servis…). Linde plin d.o.o. from Celje is international company for production, saleing and distribution of tehnical gases which are indispensable at welding, autogen and laser cutting, food industry, medicine, laboratories… Beside tehnical gases company offers allso gas supply equipment and various services (adviseing, engeneering, equipment service…).

232


MAMUT TIM. D.O.O. 

ZP 03

DOBROVELJSKA CESTA 5 3214 ZREČE T.: 03/7521-260 F.: 03/7521-261 E: pisarna@mamut-tim.com H: www.mamut-tim.com Podjetje za proizvodnjo, zastopanje, prodajo in distribucijo izdelkov po lastni licenci: - specialni brusni izdelki v keramičnem in smolnem vezivu proizvajalca “IBA “Ada, - specialne tanke rezalke za Inox in baker, - specialni lamelni brusni diski - “HD- profi” in fiber diski - brusni papir in platno ameriškega proizvajalca ALI ind. - “GATORGRIT” - kovinsko vezane diamantne rezalke - krožne žage za hladni razrez navadnega in nerjavečega jekla, aluminija, lesa - specialni vrtalni stroji Company for production, sales and distribution for grinding wheels on our own technology : - special ceramic and resin bonded grinding wheels from manufacturer “IBA”Ada, - special thin wheels for stainlees steel and copper, - special Flap discs - “HD- profi” and Fiber discs, - coated abrasive products from American manufacturer ALI industries- “GATORGRIT” - metal bonded diamond wheels - special multipurpose circular saw for cuts steel. Aluminium, Wood and plastics. - special drill cutters

MESSER SLOVENIJA D.O.O. 

C 26

JUGOVA 20 2342 RUŠE SLOVENIJA T.: 02/6690-300 F.: 02/ 6616-041 E: info.si@messergroup.com H: www.messer.si

METALKA ZASTOPSTVA IPRO D.O.O. BRNČIČEVA 9 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01/5611-045 F.: 01/5614-911 E: info@ipro.si H: www.ipro.si

233

C 18A


MIKRO + POLO d.o.o. 

C 29

ZAGREBŠKA CESTA 22 2000 MARIBOR T.: 02/6143-317 F.: 02/6143-320 E: prodaja@poloplus.net H: www.varjenje.net Smo prodajno podjetje, tim ustvarjalnih, strokovnih in zanesljivih ljudi, ki skupaj s poslovnimi partnerji ustvarjamo medsebojno zadovoljstvo in zaupanje ter tako zagotavljamo dolgoročno medsebojno sodelovanje. Glavni prodajni program predstavlja varilna tehnika, kjer smo zastopnik podjetij GYS (Francija), OERLIKON (Francija) in MILLER (ZDA) za Slovenijo. Francosko podjetje GYS je specializirano za male inverterske varilne aparate, namenjene predvsem karoserijskim delavnicam in delu na terenu, Ameriško podjetje MILLER je eden največjih in najkvalitetnejših proizvajalcev varilnih aparatov na svetu, podjetje OERLIKON pa spada pod okrilje giganta AIR LIQUIDE in ponuja vrhunsko opremo s področja varjenja, dodajnih materialov ter avtomatizacije varilnega procesa. Poleg aparatov ponujamo popoln asortiment za varjenje, od gorilnikov (ABICOR BINZEL, WELDCRAFT), opreme za zavarovanje varilnih mest pred sevanjem in toploto (CEPRO), do dodajnih materialov (ELGA, OERLIKON). Za vse izdelke nudimo tudi servis, ki reklamacije reši v najkrajšem možnem času. Vabljeni na naš razstavni prostor, kjer boste varilno opremo lahko preizkusili in jo naročili po ugodnih sejemskih cenah (popusti do 20%). Še posebej bo zanimiva predstavitev varjenja s pomočjo varilnega traktorja OERLIKON - WELDYCAR.

MOTOMAN ROBOTEC D.O.O. 

C 22

LEPOVČE 23 1310 RIBNICA T.: 01/8372-410 F.: 01/8361-243 E: info@motoman.si H: www.motoman.si

PRETENT D.O.O. 

C 01

HRUŠEVO 94 1356 DOBROVA T.: 01/4231-159 F.: 01/3649-111 E: ziga.dolinar@gmail.com Prodaja vseh vrst varilnih aparatov tig, mig-mag, elektro. Oprema za plamensko varjenje in rezanje. Mobilne CNC rezalne enote. Prodaja rezervnih delov, vsega potrošnega materiala in opreme za varjenje. Servis vseh varilnih aparatov ter ostale varilne opreme.

234


PROCHROM-COMP D.O.O. 

C 13

POD KOZARCO 2 4260 BLED T.: 04/5378-210 F.: 04/5378-211 E: info@prochrom-comp.si H: www.prochrom-comp.si Smo generalni zastopnik priznanih in uveljavljenih blagovnih znamk kompresorjev in opreme za stisnjeni zrak, industrijske pnevmatike, izsekovalnih orodij v kartonaži in usnjarski industriji, nerjavnih jekel ter elektro uporovnega materiala. Blagovne znamke ABAC, ALUP, NUAIR, SULLAIR, ALMIG, SANDVIK in KANTHAL zastopamo na trgih Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije in Črne gore. Na vseh trgih zagotavljamo poleg prodaje tudi celovito storitev - načrtovanje, montažo, servis in vzdrževanje. We are the general agent for acknowledged and world-known trademarks of compressors and compressed air equipment, industrial pneumatic tools, cut-out tools in the cardboard and leather industry, stainless steels and electrical resistance materials. We represent the trademarks ABAC, ALUP, NUAIR, SULLAIR, ALMIG, SANDVIK and KANTHAL on the markets of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo, Macedonia and Montenegro. Apart from sales we provide comprehensive services - planning, installation, service and maintenance.

235


PROFIDTP D.O.O. 

C 15

GRADIŠČE NAD PIJAVO GORICO 204 1291 ŠKOFLJICA T.: 01/600 3000 F.: 01/600 3001 E: darko@irt3000.si H: www.irt3000.com IRT3000 je edina specializirana revija na področju kovinskopredelovalne industrije pri nas, IRT3000, svoje poslanstvo na slovenskem trgu uspešno izpolnjuje že četrto leto zaporedoma. Med svojimi bralci, strokovnjaki, podjetji in oglaševalci je revija, ki izhaja na dva meseca, lepo sprejeta, zato ne preseneča, da smo v uredništvo tako od strokovnjakov kot tudi od podjetij in oglaševalcev prejeli številne želje, da bi revija izhajala še v hrvaškem jeziku. Prva, poskusna številka, ki je izšla jeseni 2007, je izpolnila vaša in naša pričakovanja, zato smo se odločili, da letos izdamo štiri vsebinsko prilagojene številke v hrvaščini. IRT3000, the only specialised magazine in the field of metalworking industry in Slovenia, has been successfully fulfilling its mission on the Slovenian market for the forth year in a row. The bimonthly magazine has been well accepted among its readers, experts, companies and advertisers, so it not surprising we have accepted numerous wishes from the experts, companies and advertisers to start publishing the magazine in English language as well. The pilot issue, published in autumn 2007, has managed to meet your and our expectations, so we have decided to publish this year four issues with adapted content in Croatian language.

SPEEDY BLOCK SRL 

C 21

VIA PELIZZA DA VOLPEDO 38 20085 LOCATE TRIULZI / MI ITALIJA T.: 0039 29033026 F.: 0039 29077570 E: info@speedyblock.com H: www.speedyblock.com

TERLEP MATIJA S.P. 

C 18C

MILANA MAJCNA 9 1000 LJUBLJANA T.: 01 23 11 676 F.: 01 432 40 62 E: info@terlep.si H: www.terlep.si V podjetju TERLEP se razvija in prenaša tradicija predelave kovin že od leta 1911. V zadnjih 35 tih letih smo se specializirali za izdelavo dnov za tlačne posode ,

236


rezervoarje ekspanzijske posode, cevne zaključke in drugo. Prav tako pa nudimo usluge: preoblikovanje pločevin v hladnem in toplem, z globokim vlekom, ravnanjem, stiskanjem, valjanjem, razreze, varjenja črnih in barvnih kovin, toplotne obdelave, ter izdelavo tlačnih posod, cistern, toplotnih izmenjevalcev, orodij za preoblikovanje in raznih jeklenih in aluminijastih konstrukcij.

TERPIN IMPORT EXPORT S.P.A.C 15A

TERZA ARMATA, 179 34170 GORIZIA ITALIJA T.: 0039 0481 521 951 F.: 0039 0481 522 601 E: info@terpin.it H: www.terpin.it

TU-VAL D.O.O. 

C 27

LJUBLJANSKA 84 1230 DOMŽALE T.: 01/7212-123 F.: 01/7212-746 E: tu-val@siol.net H: www.tu-val.si Nudimo: reducirne ventile, avtogeno ter propansko opremo ter elektro opremo za varjenje, zaščitno opremo, slepe kovice in matice, orodja za kovičenje, pnevmatske komponente, izdelavo mehanskih komponent po naročilu, montažo sklopov. Na razstavnem prostoru bomo predstavili novost: razdelilno centralno enoto za plin, potekala bo predstavitev našega programa. Distributionnetvork: regulator valves, flame and electro welding equipment, protection equipment, blind rivets and nuts, riveting tools, industrial pneumatics, machine components and subssemblies to your bravings. Newness which we will present on exhibition space: central gas unit, presentation of our program.

237


VARSTROJ D.D. 

C 25

INDUSTRIJSKA ULICA 4 9220 LENDAVA - LENDVA T.: 02/5788-835 F.: 02/5751-352 E: prodaja@varstroj.si H: www.varstroj.si VARSTROJ d.d. je renomirani proizvajalec opreme ter ponudnik kompletnih rešitev za varjenje in rezanje kovin z več kot 45 letno tradicijo, ki ima široki asortiman ponudbe. Poleg najsodobnejših naprav za elektrobločno varjenje z mikroprocesorskim upravljanjem in sodobnih koordinatnih rezalnikov s CNC upravljanjem za avtogeno in/ ali plazemsko rezanje kovin pokriva tudi kompleksne rešitve s področja avtomatizacije varjenja vključno z robotizacijo. Podjetje je vodilni proizvajalec tovrstne opreme v Sloveniji, z domačim znanjem in lastno razvojno skupino, ki večino svoje proizvodnje izvaža in je certificirano tudi po ISO 9001:2000.

VAR-TEHNIKA d.o.o. 

C 22

INDUSTRIJSKA ULICA 4/B 9220 LENDAVA - LENDVA T.: 02/6005-000 F.: 02/6500-001 E: info@var-teh.si H: www.var-teh.si Vabimo Vas na ogled prodajnega programa podjetja VAR-TEHNIKA d.o.o. Lendava, kjer Vam želimo celoviteje predstaviti naša zastopana podjetja: -KEMPER GmbH - filtrirna tehnika -MGM spol s.r.o. - rezalna tehnika -JACKLE GmbH- varilna tehnika -TBi Industries GmbH- varilna tehnika - HOL.MA. GmbH- potrošni materiali Družba VAR - TEHNIKA d.o.o. Lendava je družba, ki se ukvarja tudi s servisiranjem in predelavo varilne ter rezalne tehnike. Je torej podjetje, ki Vam ponuja vse za varjenje in rezanje na enem mestu! Je podjetje, ki ima jasne in konkretne cilje ter vizije glede dejavnosti in razvoja podjetja. Naši poslovni partnerji so podjetja oz. družbe, s katerimi imamo zelo jasno postavljene cilje in vizije, predvsem pa dobre in uspešne poslovne odnose. Podjetje VAR - TEHNIKA d.o.o. Lendava tako zagotavlja celotno ponudbo varilne in rezalne tehnike na enem mestu in je tako lahko konkurenčna z ostalimi podjetji na trgu!Družba VAR - teh d.o.o. Lendava se prilagaja zahtevam in potrebam trga ter prisluhne željam in potrebam kupcev in poslovnih partnerjev ter s tem zagotovi konkurenčno in uspešno poslovno sodelovanje.

238


VIRS ,VARILNI IN REZALNI SISTEMI D.O.O. INDUSTRIJSKA ULICA 4/B 9220 LENDAVA - LENDVA T.: 041/383-176 F.: 02/5742-446 E: info@virs.si H: www.virs.si - Varilni aparati KEMPPI - CNC rezalniki MICROSTEP (plazma, plamen, vodni curek, laser) - Robotske varilne celice FANUC - Proizvodnja naprav za avtomatizacijo varjenja in rezanja - Plazemski rezalniki KJELLBERG - Varilne in vpenjalne mize - Odsesovalne naprave TEKA - Varjenje vijakov in čepov SOYER - Svetovanje, inženiring - Zaščitna oprema za varilce - Servis varilne in rezalne opreme - KEMPPI welding machines - MICROSTEP CNC cutting machines (plasma, oxyfuel, waterjet, laser) - FANUC robotics - Production of welding automation devices - KJELLBERG plasma cutters - Welding tables - TEKA filtering devices - SOYER stud welders - Consulting, - Maintenance and service of welding and cutting equipment

239

C 11


VTH - HACK JOŽEF S.P. 

C 08

DOBROVNIK 210 9223 DOBROVNIK T.: 02/5799-010 F.: 02/5799-015 E: vth.hack@siol.net H: www.vth-hack.si VTH - Trgovina industrijske varilne tehnike in dodajnih materialov. Zastopnik podjetja ESAB in ABICOR BINZEL. VTH - wholesale trafe for welding equipment and consumables. Representative of ESAB and ABICOR BINZEL welding companies.

WELD d.o.o. 

C 28

VESELOVO NABREŽJE 2A 1234 MENGEŠ T.: 031 646 980 F.: 01/7230-897 E: welddoo@siol.net H: www.informacija.net/weld KO ZAHTEVATE KAKOVOST! - Avtomatske varilske maske BALDER. - Varilni gorilniki (Mig/Mag, Tig) Abicor BINZEL. - Zaščitne varilske zavese SINOtec. - Varini aparati FRONIUS, ISKRA,...

WITTMANN GES.M.B.H. VERBINDUNGSTECHNIK 

C 18B

Pachmayergasse 2-4 1110 WIEN AVSTRIJA T.: 0043 1749 8404 F.: 0043 1749 3784 E: office@sona.co.at H: www.sona.co.at Firma Wittmann Ges.m.b.H je avstrijsko podjetje s sedežem na Dunaju in predstavništvi v Sloveniji(Ljubljana) in podružnico na Madžarskem. V imenovanih deželah smo generalni zastopnik podjetij Emerson/BRANSON in AmTech. Naša ponudba zajema stroje in naprave za : tehnično varjenje plastike spajanje ne-železnih kovin ultrazvočno rezanje in ultrazvočno čiščenje

240


Že več kot 25 let nudimo našim kupcem nasvete pri izbiri tehnoloških postopkov in podporo pri optimalizaciji izbire produktov in procesa Wittmann Gesellschaft m.b.H. is an Austrian company with headquarters in Vienna and subsidiaries in Slovenia (Ljubljana) and Hungary. Here we are the general agency of BRANSON and AmTech, companies of EMERSON Technologies. Our products are machines and equipment for * Technical Welding (Ultrasonic, Thermal and/or Vibration Welding), * Welding of Non-Ferrous-Metals, * Ultrasonic Cutting & Cleaning We product independently advise our Customers in the fields of process optimization since more than 25 years.

ZAVAR D.O.O. 

C 07

MARIBORSKA CESTA 46A 2352 SELNICA OB DRAVI T.: 02/6730-255 F.: 02/6730-257 E: zavar@zavar.si H: www.zavar.si Podjetje za varilno tehniko. Izdelujemo plinsko opremo za distribucijo tehničnih in medicinskih plinov. Izvajamo seminarje za varilce. Smo pooblaščeni izvajalec za nacionalno poklicno kvalifikacijo - varilec. The activities of the branch in Selnica ob Dravi are, Welding school, control of welders, intruduction of welding processes special welding processes.

ZLATARNA CELJE d.d. 

C 17

KERSNIKOVA 19 3000 CELJE T.: 03 42 67 140 F.: 03 54 11 180 E: mitja@zlatarnacelje.si H: www.zlatarnacelje.si Industrijski program Zlatarne Celje d.d. zajema izdelke iz plemenitih kovin, ki se uporabljajo za različne industrijske namene. Program dopolnjujejo zastopstva znanih proizvajalcev materialov za spajanje kot so Ögussa, Umicore - BrazeTec, Sisa in drugi, ki pokrivajo vsa področja uporabe kovin in njihovih zlitin. Naše izkušnje in izmenjava izkušenj z uglednimi poslovnimi partnerji, ki jih zastopamo, so jamstvo za odlično kakovost, ugodne cene in kratke ter dogovorjene dobavne roke.

241


ZVEZA DRUŠTEV ZA VARILNO TEHNIKO PTUJSKA 19 1000 LJUBLJANA E: ivan.polajnar@fs.uni-lj.si

242

C 02


243


244


8.

7. VPISI RAZSTAVLJALCEV PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU ENTRIES OF EXHIBITORS IN ALPHABETICAL ORDER 245


APT TEHNIKA D.O.O. 

E 07

MEDNARODNI PREHOD 1 5290 ŠEMPETER PRI GORICI T.: 05 393 7540 F.: 05 393 7541 E: apt-tehnika@siol.net H: www.odpadki.org Industrijski sistemi za čiščenje zraka - Odsesovalne in filtrirne naprave za delovne stroje - Stiskalnice za odpadno embalažo in odpadke - Sortirne linije za odpadke - Filtrske stiskalnice za postrojenje vode - Stroji za reciklažo električnih kablov Kontejnerji za odpadke z možnostjo kompaktiranja - Mlini in drobilniki za odpadke - Črpalke za vodo in mulj - Paletirke in briketirke - Sistemi za proizvodnjo bioplina in komposta iz biorazgredljivih odpadkov Industrial systems for air cleaning – Air cleaners for working machines – Presses for packaging materials and waste – Separation of waste materials - Filter presses for water cleaning - Recycling machines for electric cables - Containers for waste with the possibility of compaction - Mills and shredders for waste - Pumps for water and sludge - Pelett mills - Systems for the production of biogas and compost from biodegradable waste

AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o. 

ZP 26A

ŠENTILJSKA CESTA 49 2000 MARIBOR T.: 02 654 31 49 F.: 02 654 31 50 E: info@at-maribor.si H: www.at-maribor.si Čistilne naprave. Zbiralniki deževnice.

AQUAEMUNDUS D.O.O. BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE VOŠNJAKOVA 25 2000 MARIBOR T.: 041 712 487 E: rogl.darko@siol.net H: www.bioloske-cistilne-naprave.si Biološke čistilne naprave.

246

ZP 33


ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 

E 06

PARMOVA 53 1000 LJUBLJANA T.: 01 236 3200 F.: 01 236 3230 E: javnasluzba.mp@arao.si H: www.arao.si ARAO- AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE Naslov:Parmova 53, 1000 Ljubljana Tel: 01 236 3200 Fax: 01 236 3230 E-naslov: javnasluzba.mp@arao.si Spletna stran: www.arao.si Izvajanje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev – radioaktivni odpadki iz industrije, medicine in raziskovalnih dejavnosti. Javna služba obsega prevzem radioaktivnih odpadkov pri malih povzročiteljih, njihovo prevažanje, obdelavo in pripravo, skladiščenje ter odlaganje. ARAO- AGENCY FOR RADWASTE MANGEMENT Address: Parmova 53, 1000 Ljubljana Tel: 01 236 3200 Fax: 01 236 3230 E-mail: javnasluzba.mp@arao.si Home page: www.arao.si ARAO Agency is authorized for performing the public service of radioactive waste management in Slovenia.

ARCUS DOLINAR ALEŠ S.P. VRUNČEVA ULICA 25/c 3000 CELJE T.: 041/633 911 F.: 03/897 53 63 E: info@arcus.si H: www.arcus.si

247

E 24


ARMEX ARMATURE d.o.o. 

ZP 27

LJUBLJANSKA CESTA 2A 1295 IVANČNA GORICA T.: 01 7869 270 F.: 01 78 69 266 E: info.armex@siol.net H: www.cistilnenaprave-dezevnica.si Male biološke čistilne naprave. Sistemi za izkoriščanje in uporabo deževnice. Sistemi za ponikanje vode iz greznic, čistilnih naprav ter padavinskih voda.

DRUŠTVO ZA OZAVEŠČANJE IN OSEBNOSTNO RAST SONCE 

E 23

BELEHARJEVA 41 4208 ŠENČUR T.: 041 389 500 E: soncna@pozitivke.net H: www.pozitivke.net Predstavitev portala Ekopozitivke.

DULC, D.O.O. 

E 04A

STRANJE PRI ŠKOCJANU 7 8275 ŠKOCJAN T.: 07 33 747 20 F.: 07 33 747 21 E: matej@dulc.si H: www.isomax.si SONCE IN ZEMLJA NE POŠILJATA RAČUNOV ZA ENERGIJO ! Izkoristimo to danost, za naj ekonomičnejši in najčistejši sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanjaISOMAX. BREZ emisij CO2 ! Nizka poraba energije od 5 do 12 kW/m2/leto za vse vrste objektov in gradenj. ROFLEKS- gibljive cevi in gibljivi dušilci zvoka. Iz alu, inox ali poc.pločevina, premera od fi 50mm do fi 1200mm, do 400 stopinj C. ZERO ENERGY, BUILDING - ISOMAX ! ROFLEKS- flexible pipes made of aluminum, stainless steel, galvanized sheet metal. Flexsibile silencers.

248


ECHO D.O.O. 

E 22

STARI TRG 37 3210 SLOVENSKE KONJICE T.: 03 759 23 80 F.: 03 759 23 81 E: info@echo.si H: www.echo.si Podjetje ECHO d.o.o. svetuje in postavlja sisteme za merjenje fizikalnih in kemijskih parametrov na delovnih mestih, tehnoloških procesih in pri meritvah emisij in imisij. Ponujamo in izdelujemo merilnike za merjenje plinov, prahu in analizatorje onesnaženja vod (pitne, tehnološke in komunalne). Opravljamo montažo, servis in strokovno svetujemo pravilno izbiro merilnikov in izvedbo meritev. Nudimo tudi svetovanje na področju prometa, skladiščenja in varne uporabe kemikalij. Izdelujemo varnostne liste, etikete in navodila za varno delo s kemikalijami. ECHO Company d.o.o. is specialized in consulting and measuring of physical and chemical parameters in the occupation and safety, control of technological processes, environmental emission and immission measurements. Offer and manufacture instruments for measuring gas, dust and water pollution (drinking, technological and waste waters). Perform installation, service and expertise advise on the correct selection of measuring principle and equipment. We also offer advice on transport, storage and safe use of chemicals. We produce safety data sheets, labels and instructions for safe handling of chemicals.

EKO LINE TRADE D.O.O. Proizvodnja, trgovina in storitve 

ZP 26

ŠKOFJA VAS 40 3211 ŠKOFJA VAS T.: 03 5412 370 F.: 03 5412 349 E: info@ekolinetrade.si H: www.ekolinetrade.si * Proizvodnja, prodaja in servis opreme za zbiranje ter kompaktiranje komunalnih ter drugih odpadkov * Izdelava batnih stiskalnic in pres kontejnerjev * Dobava vijačnih kompaktorjev, mobilnih in stacionarnih, za prevoz s samonakladalci in abrol vozili * Dobava in montaža prekladalnih postaj, opreme za zbirne centre in zabojnikov za ekološke otoke * Dobava in prodaja plastičnih zabojnikov in raznih kovinskih kontejnerjev za samonakladalce

249


EKOVIT PLUS D.O.O. 

ZP 28

NASIPI 50 1420 TRBOVLJE T.: 03 5667 200 F.: 03 5667 212 E: info@ekovitplus.si H: www.ekovitplus.si Razvoj in proizvodnja naprav za komunalno dejavnost; pralnik zabojnikov, pretovorne postaje…

EXPRUM d.o.o. 

E 04

CELOVŠKA CESTA 62 1000 LJUBLJANA T.: 01 434 38 33 F.: 01 434 75 59 E: exprum@siol.net H: www.exprum.si • • • •

Električna poltovorna vozila Električno osebno vozilo in za turiste Električna zimska oprema Komunalna vozila in oprema

FLO PLUS D.O.O. 

E 09

POT K SEJMIŠČU 30 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01 530 57 35 F.: 01 530 57 07 E: info@flo-boy.si H: www.earthbag.net Ekološki promocijaki izdelki iz non woven tkanine (torbe, predpasniki, embalaža...), obstojni, cenovno ugodni, tisk, 100% reciklirani in razgradljivi, izdelava po želji; veliko barv, kratek rok dobave,...prodaja in dodelava (vezenje, tisk, šivanje...) promocijskih izdelkov z razpoznavnimi blagovnimi znamkami CHILI (kape) in WINTER PRO (zimski tekstil) in drugo iz stalne zaloge.

250


GRAH AUTOMOTIVE D.O.O. 

E 12

MESTNI TRG 5B 3210 SLOVENSKE KONJICE T.: 03 757 16 36 F.: 03 757 16 66 E: info@grah-automotive.si H: www.grah-automotive.si Podjetje Grah automotive d.o.o. z svojimi 12 leti izkušenj na področju uporabe LED v avtomobilski stroki, predstavlja novo revolucianrno LED cestno svetilko. Svetilka je v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in poleg tega zaradi varčnosti znižuje izpust CO2 v ozračje.

KORAK RAJKO MISJA S.P. 

E 15

PRISOJNA CESTA 19 9252 RADENCI T.: 02/5651-704 F.: 02/5651-744 E: info@korak.si H: www.korak.si Prodaja in montaža kompostanih stranišč kanadskega proizvajalca Envirolet. Primerna so za vsako uporabo. Človeški odpadki se razkrajajo po naravni poti brez uporabe kemikalij v koristen kompost. Primerno za ozaveščene uporabnike in kjer ni možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje. Splakovanje z minimalno količino vode (0,2 - 0,5 L). Vgrajujemo in prodajamo tudi centralne sesalne sisteme, hišne prezračevalne sisteme z rekuperacijo in jaške za perilo.

KOVA D.O.O. 

E 28

TEHARSKA 4 3000 CELJE T.: 03 428 23 16 F.: 03 428 23 21 E: irena.pavlovic@kova.si H: www.kova.si Družba Kova d.o.o. je danes pomemben partner podjetjem pri organizaciji in izvedbi kompletnih strokovnih nalog s področja varstva okolja, varstva pri delu, požarnega varstva, gradbenega inženiringa in sistemov vodenja. Za opravljanje strokovnih nalog imamo pridobljena vsa potrebna pooblastila, akreditiran preizkusni laboratorij (LP034) in akreditiran kontrolni organ (K-069), kompetentno in usposobljeno osebje s svojim znanjem skrbi za celovito izvedbo storitve pri naročniku.

251


LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o. 

E 10

POŽARNICE 41 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI T.: 01 365 1507 F.: 01 365 1507 E: info@limnos.si H: www.limnos.si LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1994. V podjetju se ukvarjamo z raziskovanjem, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in obnovo okolja. Iz začetnih raziskav na področju vodnih ekosistemov in razvoja čiščenja odpadnih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami (RČN) smo danes razširili dejavnost na ponudbo različnih sonaravnih rešitev okoljskih problemov, kot posledic delovanja človeka. Naše rešitve obnove in varovanja okolja, ki upoštevajo pomen, zgradbo in delovanje ekosistemov imenujemo EKOREMEDIACIJE (ERM). Skupaj s podjetjem LIMNOS d.o.o., se bosta na istem prostoru predstavila še Ekoremediacijski tehnološki center - ERTC iz Celja ter SAVAPROJEKT d.d. iz Krškega. The LIMNOS Company for Applied Ecology was established in 1994. The company is engaged in research, development and application of natural ecosystems for the protection and restoration of the environment. From the initial research in the field of aquatic ecosystems and the development of waste water treatment by constructed wetlands (CW), the company’s activity has extended to the provision of sustainable solutions to the environmental problems arising from human activities. The LIMNOS solutions for the restoration and protection of the environment which respect the significance, structure and functioning of ecosystems are called ECOREMEDIATIONS (ERM).

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD 

E 22

SPODNJE PRELOGE 55 3210 SLOVENSKE KONJICE T.: 03 752 07 90 F.: 03 752 07 91 E: orz@siol.com H: www.orz.si Okoljsko raziskovalni zavod opravlja svoje poslanstvo na področju preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in minimizacije količine preostanka odpadkov. Zastavljene cilje dosegamo s spremembo procesov ravnanja z odpadki, ki vključujejo inovativne logistične pristope, kot je sistem door to door, z usposabljanjem in osveščanjem ključnih nosilcev ter ustvarjanjem pogojev za uporabo odpadkov kot virov. Prvi v Sloveniji udejanjamo ponovno uporabo odpadkov v praksi, uvajamo alternativne rešitve za manj odpadkov v dejavnostih preko EU projektov in uvajamo svetovalni nadzor. Pripravljamo okoljsko dokumentacijo za pravne osebe, kot so okoljevarstvena dovoljenja, poročila, načrti ravnanja in načrti gospodarjenja z odpadki. Po shemi »-75% « uspešno zmanjšujemo stroške ravnanja z odpadki za lokalne skupnosti in pravne osebe.

252


PAL INŽENIRING D.O.O. 

E 16

MLEKARSKA ULICA 13 4000 KRANJ T.: 051 641 670 F.: 04 280 88 31 E: info@pal-inzeniring.si H: www.pal-inzeniring.si Podjetje PAL INŽENIRING, ekologija, tehnologija in inženiring, d.o.o. vam nudi celovite rešitve na naslednjih področjih: • načrtovanje in dobava opreme za čiščenje in zagotavljanje delovanja kanalizacijskih sistemov, • dobava materialov in opreme ali izvedba sanacij kanalizacijskih vodov brez izkopavanja, • dobava in vgradnja izdelkov in opreme za preprečevanja vdorov vode v objekt skozi cevovode in odprtine, • dobava opreme za mobilno zaščito pred poplavami večjega obsega, • dobava in montaža opreme za preprečevanje razlitja nevarnih snovi v industriji, • preprečevanje razlitja snovi z pomočjo lovilnih banj za tekočine in nevarne snovi , • absorpcija razlitih olj.

PLAMAS Z.O.O. TOMAČEVO 1 1000 LJUBLJANA T.: 01 5372 011 F.: 01 537 44 98 E: plamas@plamas.si H: www.plamas.si ECOLOGEC® - KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV - www.ecologec.eu Plamas je vodilno podjetje v Sloveniji na področju opremljanja objektov z infrastrukturo za ločevanje odpadkov in ekskluzivni zastopnik blagovne znamke Ecologec®, katere izdelki zaradi svojih številnih prednosti zagotavljajo popolno ločevanje odpadkov na izvoru, ter s tem velik prihranek pri odvozu odpadkov.

253

E 21


REGENERACIJA d.o.o. 

E 08

Kamniška cesta 47 1217 VODICE T.: 041 641 010 F.: 04 531 89 35 E: peter.tomsic@regeneracija.si H: www.regeneracija.si 1. SBR_REG je biološka čistilna naprava za čiščenje odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. 2. Cisterne so namenjene shranjevanju pitne vode, kurilnega olja, kislin, lugov in drugih kapljevin. Zahtevam po zanesljivi zaščiti naravnega okolja najbolj zadoščajo dvoplaščne cisterne, ki preprečujejo, da bi shranjena tekočina neopazno uhajala v naravno okolje. 3. Odpadne vode višje ležečih hiš odtekajo v kanalizacijo s pomočjo gravitacije. Iz nižje ležečih hiš pa je odpadne vode treba prečrpati. Hišno črpališče podjetja Regeneracija je sestavljeno iz jaška, potopne centrifugalne črpalke, nivojskih stikal, protipovratnega ventila, zapornega ventila, priključka za dotok tlačnega cevovoda in pokrova. V skupini Regeneracija se zavedamo dragocenosti darov narave za našo skupno prihodnost. Zato energijo usmerjamo v proizvodnjo izdelkov, učinkovitih pri varovanju okolja. Verjamemo, da je skrb za naravo nujna, če želimo zagotoviti čudež življenja tudi prihodnjim rodovom. Stremimo k izdelovanju vrhunskih in tehnološko naprednih izdelkov iz polimernih materialov, ki preprečujejo stik nevarnih snovi z naravnim okoljem. V skupini zavzemamo neomajen položaj na strani narave, tako pri proizvodnji okolju prijaznih izdelkov, kot pri ozaveščanju javnosti.

ROBERT ZALETEL S.P. 

E 17

STANEŽIČE 39B 1210 LJUBLJANA ŠENTVID T.: 01 512 0075 F.: 01 512 0076 E: robert.zaletel@aqua-fair.si H: www.aqua-fair.si Učinkoviti sistemi za ekološko pripravo vode v industriji in nastanitvenih objektih. Priprava vode s tehnologijo nanokristalov aqua-fair preprečuje nalaganje vodnega kamna z izrabo določenih fizikalnih lastnosti naravnih sestavin v vodi. Namenske naprave pripravljajo procesno in hladilno vodo v predelavi plastičnih mas, hrane, papirja, farmaciji, v sektorju odpadnih voda - torej povsod, kjer voda poleg uporabnosti v proizvodni proces prinaša tudi težave. Tehnologija nudi visok ekonomski učinek in ekološke prednosti.

254


Efficient systems for ecological water treatment in industry and commercial buildings. Nano cystal water treatment technology prevents limescale deposits using certain physical properties of natural ingredients in water. The devices, developed with this purpose are used in industrial process- and cooling water preparation in plastic moulding, food processing, paper, pharmaceutical industires, where water brings usability as well as related problems. The technology brings high economical and ecological benefits.

SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O. 

E 02

ULICA MATIJE GUBCA 2 9000 MURSKA SOBOTA T.: 02 620 2300 F.: 02 620 2309 E: odpadki@saubermacher.si H: www.saubermacher.si Družba Saubermacher Slovenija d.o.o. vam skupaj s povezanimi družbami v Sloveniji nudi individualne, celovite rešitve gospodarnega ravnanja z odpadki - od ločenega zbiranja na izvoru, obdelave, predelave in izkoriščanja komunalnih in industrijskih odpadkov, vse do deponiranja ali posredovanja v uničenje. S sodobnimi in specializiranimi vozili ter napravami omogočamo ekološko in ekonomično ravnanje z nenevarnimi in nevarnimi odpadki, ob zagotavljanju doslednega izpolnjevanja zakonskih predpisov. Z vami v Sloveniji že 20 let - za življenja vredno okolje!

SOJOS D.O.O. 

ZP 39

Ulica Štefana Kovača 6 9224 TURNIŠČE T.: 041 253 424 F.: 02 578 8744 E: info@sojos.si H: www.svetvode.si Podjetje Sojos d.o.o. je specializirano na prodajo vrhunskih ekoloških izdelov: bioloških čistilnih naprav, naprednih sistemov za rabo deževnice RIKUTEC. Z najboljšo kvaliteto po konkurenčni ceni smo najboljši partner za vašo ekološko rešitev. Novost, ki jo predstavljamo na sejmu so inovativni zalogovniki toplote primerni za vkop RIKUTHERM.

255


SOVEN d.o.o 

E 13

BELINGERJEVA ULICA 19 2352 SELNICA OB DRAVI T.: 02 674 05 74 F.: 02 674 05 73 E: soven@siol.net H: www.soven.si Bio volnena izolacija iz naravne ovčje volne za ekološko varčne hiše.

SREČKO PRISLAN S.P. 

E 05

DOBJA VAS 191 2390 RAVNE NA KOROŠKEM T.: 02 82 17 670 F.: 02 82 21 957 E: s.prislan@siol.net H: www.prislan.si Že več kot 30 let naše znanje in proizvodi skrbijo za čisto in zdravo delovno okolje v železarnah, topilnicah, kalilnicah, kamnolomih, cementarnah ter pri predelavi in recikliranju odpadnega materiala. Na sejmu Vam predstavljamo: Odpraševalne filtrirne naprave za odpraševanje pri proizodnih procesih plazemskega formatnega razreza, varjenje, brušenje, toplotne obdelave, kaljenje ipd. Naprave za mletje in transport recikliranega stiroporja.

TILT trgovina in storitve d.o.o. 

E 25

Ljubljanska cesta 12F 1236 TRZIN T.: 01 530 04 60 F.: 01 530 04 64 E: info@tilt.si H: www.tilt.si Predstavitev najnovejše tehnologije robotskih kosilnic. Modeli, ki jih bomo na sejmu demonstrirali so Lizard S1, S14, M440 in M480. Lizard, za zeleno generacijo…

256


UMANOTERA, SLOVENSKA FUNDACIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

E 27

RESLJEVA 20 1000 LJUBLJANA T.: 01 439 7100 F.: 01 439 7105 E: info@umanotera.org H: www.umanotera.org Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, predstavlja svoje delovanje in potujočo razstavo Slovenija. Razstava govori o možnih posledicah podnebnih sprememb v Sloveniji odgovarja na dve osrednji vprašanji: kakšna bo Slovenija, če se bodo uresničili črni scenariji podnebne prihodnosti in kaj bomo storili, da se ti scenariji ne bodo uresničili. Rastava je v času sejma na ogled v Mercator centru Celje, Opekarniška cesta 9. www.umanotera.org, www.slovenija50plus.si

URAD RS ZA KEMIKALIJE 

E 20

AJDOVŠČINA 4 1000 LJUBLJANA Urad RS za kemikalije, organ v sestavi Ministrstva za zdravje predstavlja svoje aktivnosti na področju varovanja zdravja ljudi in okolja pred nevarnimi kemikalijami. Na razstavnem mestu so na voljo tudi brezplačne zgibanke in drugo gradivo namenjeno ozaveščanju prebivalstva. Poleg tega bo urad sodeloval tudi kot predavatelj na 7.okoljskem simpoziju.

ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG 

E 14

KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA T.: 01/ 565 38 28 F.: 01/ 565 38 29 E: zeglj@volja.net H: www.zveza-zeg.si Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG in Pomurski ekološki center -PEC , bosta na EKO sejmu predstavila letošnje okoljske projekte in založniško dejavnost. Med drugim bo predstavitev nove didaktične mape “NEVARNI ODPADKI” in priročnika “ELEKTRIČNI SMOG”. Na to temo ZEG organizira tudi strokovni posvet.

257


258


259


260


8.

8.

ABECEDNI SEZNAM VSEH RAZSTAVLJALCEV ALPHABETICAL LIST OF ALL EXHIBITORS 261


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A. FRIEDRICH FLENDER AG-SIEMENS AG, BOCHOLT, NEMČIJA A.C.V. D.O.O., TRBOVLJE ABB D.O.O., LJUBLJANA ABC MAZIVA D.O.O., LJUBLJANA ACCORRONI, OSIMO-ANCONA, ITALIJA ACTINIA D.O.O., LJUBLJANA - POLJE ACV INTERNATIONAL s.a., RUISBROEK, BELGIJA ADEPT PLUS D.O.O., POSTOJNA ADRIAPLIN D.O.O., LJUBLJANA AGNI d.o.o., PRESERJE AGREGAT D.O.O., LJUBLJANA ŠENTVID AIR SEP, HERSCHING, NEMČIJA AIRWELL FRANCE SAS, GUYANCORT, FRANCIJA AL WAGI D.O.O. TRGOVINA IN ZASTOPANJE, DOMŽALE ALBERT ROLLER, NEMČIJA ALBERTON, ROMANO D’EZZELINO, ITALIJA ALFA LAVAL, RONEBY, ŠVEDSKA ALFA LUB, VICENZA, ITALIJA ALLMESS GmbH, OLDENBURG I.H., NEMČIJA ALLWEILER, RADOLFZELL, NEMČIJA ALLWEILER, BOTTROP, NEMČIJA ALPITERM, ŠEMPETER PRI GORICI ALU SOLAR D.O.O., CELJE ALUMIL SOLAR, GRČIJA ALWAYSE, BIRMINGHAM, VELIKA BRITANIJA AMBI D.O.O., NOVO MESTO AMBI D.O.O., NOVO MESTO AMMERAAL-BELTECH, HEERHUGOWAARD, NIZOZEMSKA ANI, VICENZA, ITALIJA ANITON D.O.O., LJUBLJANA ANKER-FLEXCO, NEMČIJA ANTEA D.O.O., GLOBOKO APIS CENTAR M.-Detmers KEG, ZAGREB-LUČKO, HRVAŠKA APT TEHNIKA D.O.O., ŠEMPETER PRI GORICI AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., MARIBOR AQUAEMUNDUS D.O.O. BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE, MARIBOR AQUA-FAIR GMBH BAD WUENNENBERG, NEMČIJA AQUAHIT D.O.O., KRANJ, KRANJ AQUATECHNIK S.P.A., MAGNANO (MI), ITALIJA AQUATHERM GmbH ATTENDORN, NEMČIJA ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA ARBONA, d.o.o., LJUBLJANA, LJUBLJANA ŠENTVID ARCA, TOENISWORTH, NEMČIJA ARCUS DOLINAR ALEŠ S.P., CELJE ARFILTRAZIONI SRL BERGAMO, ITALIJA ARMACELL SWITZERLAND AG, PFAFFNAU, ŠVICA

D 26 L 22 C 6 D 55 K 2 K 22 L 22 C1 7 L1 43 L 20B L1 32 L 3 L1 54 L 32 L1 47 K 29 L 3 L 29 L1 34 L 20 L 20 L 39 D 62 D 62 C1 9 ZP 10A L 40 D 22 L 29 L 35 D 22 L1 37 L1 28 E 7 ZP 26A ZP 33 E 17 D 50 L 7 K 11 E 6 D 17 D 63 E 24 E 7 L 42

* - zastopano podjetje / represented company

262


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ARMEX ARMATURE d.o.o., IVANČNA GORICA ARTES, BERLIN, NEMČIJA ARUIA SOLAR, TAINAN SCIENCE PARK, TAJVAN AS DOMŽALE MOTO CENTER, d.o.o., TRZIN ASHCROFT, BAESWEILER, NEMČIJA ATLAS TRADING d.o.o., VOJNIK ATMOS, CHRAST, ČEŠKA REPUBLIKA AUMA RIESTER GmbH & CO.KG, MÜLLHEIM, NEMČIJA AUSTRIA EMAIL, KNITTELFELD, AVSTRIJA AUTOEQUIP, VESIME, ITALIJA AUTOGARD, CIRENCESTER, VELIKA BRITANIJA AUTOROTOR s.r.l., VAIANO CREMASCO, ITALIJA AVK, DANSKA AVSTRIJSKO VELEPOSLANIŠTVO - GOSPODARSKI ODDELEK, LJUBLJANA AVTO HI-FI DARKO VIDMAR S.P., ŠENČUR AVTO PROJEKT D.O.O., PORTOROŽ AXFLOW Ges.m.b.H. GRAZ, AVSTRIJA BANDO, JAPONSKA BAR, NEMČIJA BEAVER AG, GROSSWANGEN, ŠVICA BECKER, WUPPERTAL, NEMČIJA BEGA INTERNATIONAL B.V., VAASSEN, NIZOZEMSKA BELIMO AUTOMATION HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. WIEN, AVSTRIJA BELL D.O.O., MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU BENKO-TEHNA Puconci d.o.o., PUCONCI BENTEC, DUNAJ, AVSTRIJA BENTONE, ŠVEDSKA BERCO D.O.O., MARIBOR BERETTA, LECCO, ITALIJA BERGES, MARIENHEIDE, NEMČIJA BETA, MILANO, ITALIJA BETAPLAST D.O.O., BREZOVICA PRI LJUBLJANI BIO PLANET D.O.O., LJUBLJANA BIOMASA D.O.O., LUČE BISOL D.O.O., PREBOLD BLANSOL, BARCELONA, ŠPANIJA BM s.p.a., ROZZANO (MI), ITALIJA BM-ELEKTRO SPOJNI ELEMENTI D.O.O., IZOLA - ISOLA BODR, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE TRGOVINO IN GOST.DEJ. D.O.O., CELJE BOSSPLAST D.O.O., GROSUPLJE BOŽO ŠRAML s.p., VIPAVA BP (CASTROL, ARAL), LONDON, VELIKA BRITANIJA BRALKO D.O.O., ŠMARTNO OB PAKI BRAN+LUEBBE, NEMČIJA BRANSON, NEMČIJA BREDEL, VELIKA BRITANIJA BROEN, ASSENS, DANSKA

ZP 27 D 63 L1 25 D 44 L 43 K 28 K 31 L1 28 K 10 L 29 D 48 D 19 L1 47 K 21 ZP 7 ZP 31 D 8 D 57 D 41 E 16 D 13 D 34 L1 9 D 48 C1 13 K 26 K 3 D 45 L 32 D 40 D 10 C 3 L1 13 ZP 16 L1 18 K 3 D 61 D 61 D 29 K 12 D 13 D 55 ZP 11 D 8 C 18B D 8 D 4

* - zastopano podjetje / represented company

263


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BROWN BEAR TEAM D.O.O., TRZIN BRUGG, KLEINDÖTTINGEN, ŠVICA BRUNO, GROTTAMINARDA, ITALIJA BS CUBE S.r.l., ROVERELO IN PIANO, ITALIJA BS ROLLEN GmbH, REMSCHEID, NEMČIJA BUCHER HYDRAULICS GmbH, KLETTGAU, NEMČIJA BUDERUS, LOLAR, NEMČIJA BUSCHJOST, BAD OEYNHAUSEN, NEMČIJA CADEX, KANADA CALEFFI S.P.A., FONTANETO D’AGOGNA, ITALIJA CALPEDA SPA, MONTORSO, ITALIJA CAMOZZI s.p.a., BRESCIA, ITALIJA CECCATO AIR COMPRESSORS, VICENZA, ITALIJA CENTHERTERM, MOST, ČEŠKA REPUBLIKA CENTROSOLAR, NEMČIJA CERO, VERIŽNI IN JERMENSKI POGONI D.O.O., SLOVENSKE KONJICE CIMBERIO, ITALIJA CLENERGY, XIAMEN, KITAJSKA CMT S.R.L., PARABIAGO, ITALIJA CONTEC ENGINEERING SRL, MILANO, ITALIJA CONTI, KARBEN, NEMČIJA CONTROL TECHNIQUES, NEWTON, VELIKA BRITANIJA CONTROLS.SI FRANCI KRIČAJ s.p., LJUBLJANA COOLWEX, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE COOPER ROLLER BEARINGS CO LTD, NORFOLK, VELIKA BRITANIJA CORTECO, ITALIJA CRO VRHNIKA D.O.O., VRHNIKA CSN Wichmann GmbH, OSNABRÜCK, NEMČIJA CT - TRADE D.O.O. CELJE, CELJE CTA AG, MÜNSINGEN, ŠVICA CUMMINS, COMUMBUS, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE CZ RETEZY S.R.O., STRAKONICE, ČEŠKA REPUBLIKA ČISTO MESTO PTUJ D.O.O., PTUJ DANFOSS D.O.O., LJUBLJANA ŠENTVID DASTAFLON - PREDELAVA PTFE NOVAK STANKO S.P., MEDVODE DATKIM, NIZOZEMSKA DAY4 ENERGY, ZIMMERN o.R., NEMČIJA DE DIETRICH, MERTZWILLER, FRANCIJA DEKAL POWER D.O.O., MARIBOR DEKAL POWER D.O.O., MARIBOR DEN-SIN, SINGAPUR, SINGAPUR DENSO, NEMČIJA DEUTZ AG, KÖLN, NEMČIJA DICHTOMATIK, NEMČIJA DICHTOMATIK, NEMČIJA DIEFENBACH SRL, BERGAMO, ITALIJA DIEHL HYDROMETER GRUPPE, ANSBACH, NEMČIJA

L 7 D 4 ZP 19 L1 54 D 52 D 33 L 17 D 16 L1 64 K 11 L 20 D 18 L 29 L 3 E 3 D 57 K 3 L1 25 K 2 E 22 D 3 D 23 L1 11 L1 4 D 26 D 56 E 2 D 26 D 4 L1 15 D 9 D 26 E 2 K 24 D 43 L1 4 L1 26 K 3 L1 39 ZP 19 D 24 L1 47 D 48 D 48 D 56 E 7 L1 34

* - zastopano podjetje / represented company

264


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DIMAS D.O.O., MEDVODE DINES ITS D.O.O., LJUBLJANA DIRAK, ENNEPETAL, NEMČIJA DL RADIATORS S.P.A., Treviso, ITALIJA DMP ELECTRONICS S.R.L., CANZANO, ITALIJA DNP, MILANO, ITALIJA DOMAT CONTROL SYSTEM, PARDUBICE, ČEŠKA REPUBLIKA DOMUSA, SAN ESTEBAN, ŠPANIJA DONALDSON/TORIT, INDIANA, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE DONALDSON/TORIT, INDIANA, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE DONAUER SOLARTECHNIK VERTRIEBS GmbH, GILCHING, NEMČIJA DOSTMANN, WERTHEIM-REICHOLZHEIM, NEMČIJA DOSTMANN, WERTHEIM-REICHOLZHEIM, NEMČIJA DR.- ING.RITTER APPARATEBAU GMBH & CO KG, BOCHUM, NEMČIJA DRAVA Handelsgesellschaft m.b.H., CELOVEC, AVSTRIJA DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE, LJUBLJANA DRUŠTVO ZA OZAVEŠČANJE IN OSEBNOSTNO RAST SONCE ŠENČUR DRUŠTVO ZA VARILNO TEHNIKO MARIBOR, MARIBOR DULC, D.O.O., ŠKOCJAN DVIGALOTEHNA D.O.O., PESNICA PRI MARIBORU ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI, SLAVONSKI BROD, HRVAŠKA E+E ELEKTRONIK, ENGERWITZDORF, AVSTRIJA EAGLE BURGMANN, WOLFRATSHAUSEN, NEMČIJA EBRO, INGOLSTADT, NEMČIJA ECHO D.O.O., SLOVENSKE KONJICE ECLIPSE, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE ECO ISOCHEM, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE ECO POWER CEA d.o.o., RUŠE ECOINVEST D.O.O., CELJE ECOLINE, MONTICHIARI (BS), ITALIJA ECOSTAR recycling technologies, VICENZA, ITALIJA ECOTIP d.o.o., SLOVENSKE KONJICE EFFEPIZETA SPA, CONCOREZZO, ITALIJA EKART MARKETING, Andrej Ekart s.p., MARJETA NA DRAVSKEM POLJU EKO LINE TRADE D.O.O. Proizvodnja, trgovina in storitve, ŠKOFJA VAS EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, LJUBLJANA EKOFLUID D.O.O., VRHNIKA EKOLOGIJA D.O.O., KRANJ EKOREMEDIACIJSKI TEHNOLOŠKI CENTER, CELJE EKOVIT D.O.O., MENGEŠ EKOVIT PLUS D.O.O., TRBOVLJE ELAFLEX, HAMBURG, NEMČIJA ELEK TRENDS, MOUSCRON, BELGIJA ELEKTRA NOVA D.O.O., TRZIN ELEKTRO KLIMA STAGOJ SIMON STAGOJ S.P., VOJNIK ELEKTRO KUMER D.O.O., MARIBOR ELEKTRO MARIBOR D.D., MARIBOR

D 42 L1 20 K 14 K 11 K 11 D 3 L 17 L1 35 D 9 L1 53A L1 12 D 15 D 15 E 22 L1 16 D 54 E 23 C 2 E 04A D 20 D 16 L 43 D 48 L 43 E 22 D 8 D 8 L1 25 K 18 K 18 E 7 D 5 L 20 L 20D ZP 26 L1 56 L1 15 E 2 E 10 L 20C ZP 28 L 3 E 15 L 18 K 20 L1 16 L1 55

* - zastopano podjetje / represented company

265


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ELEKTRO TURNŠEK INSTALACIJE D.O.O., CELJE ELEKTROSPOJI D.O.O., LJUBLJANA ELGO ELECTRONIC, RIELASINGEN, NEMČIJA ELLATRON D.O.O., ŠMARJE PRI JELŠAH ELPRO LEPENIK & CO. d.n.o., MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ELSO-ELBE, NEMČIJA ELSTER - INSTROMET, MAINZ-KNETEL, NEMČIJA EME T&T d.o.o., MARIBOR EMICON, FORLI, ITALIJA EMMEGI s.n.l., CASSANA D’ ADDA, ITALIJA END ARMATUREN, BAD OYENHAUSEN, NEMČIJA ENERGA SISTEMI ENERGETSKI SISTEMI D.O.O., LJUBLJANA ENERGEN D.O.O., LJUBLJANA ENERGETIKA CELJE JAVNO PODJETJE, D.O.O., CELJE ENERGETIKA MARKETING D.O.O. ZA TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE LJUBLJANA ENERGO OPTIMA, TRZIN ENERKON D.O.O., KOMENDA ENERSIS D.O.O., HOČE ENERTEC D.O.O., MARIBOR ENVIROLET, TORONTO, KANADA ENZ TECHNIC AG, GISWIL, ŠVICA ERCO INTERNATIONAL D.O.O., VRHNIKA ERFIN D.O.O., CELJE ERWEKA, HEUSENSTAMM, NEMČIJA ERWEKA, HEUSENSTAMM, NEMČIJA ESBE, ŠVEDSKA ESO INŽENIRING D.O.O., LJUBLJANA ESOT D.O.O., CELJE ESTRIMA, PORDENONE, ITALIJA ETIKS d.o.o., ŠTORE EURAPO, PORDENONE, ITALIJA EURO GURMAN D.O.O. GOSTINSKE STORITVE, LJUBLJANA EUROTHERM D.O.O. Proizvodnja, trgovina in storitve toplotne tehnike, LIMBUŠ EVAPCO, PASSIRANA DI RHO, ITALIJA EVROVARTRADE D.O.O., SAVA EXPERTO INTERNATIONAL D.O.O., HOČE EXPRUM d.o.o., LJUBLJANA EXTRAFLAME, ITALIJA EXXONMOBIL FAAM E.U.F., MOUTERUBBIANO, ITALIJA FAG, SCHWEINFURT, NEMČIJA FAG-SCHAEFFLER KG, SCHWEINFURTH, NEMČIJA FANUC, JAPONSKA FARID - MORO, TORINO, ITALIJA FBS ELEKTRONIK, d.o.o., VELENJE, VELENJE FERRAZ SHAWMUT SAINT BONNET DE MURE, FRANCIJA FERROČRTALIČ D.O.O., DOLENJSKE TOPLICE

ZP 02 L 16 D 23 L1 61 L 43 D 56 L 36 ZP 13A L 22A D 33 L 3 L1 40 L1 58 L1 5 L1 65 L 39 L1 34 L1 26 L1 16 E 15 E 16 L 18 ZP GP05 D 15 D 15 K 3 L1 31 L 25 E 4 K 31 L 22A ZP GP03 L 5 L 22A C1 10 K 23A E 4 K 31 D 33A E 4 C1 6 D 48 C 11 E 4 D 36 L 18 D 47

* - zastopano podjetje / represented company

266


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FERSA, ŠPANIJA FESTO D.O.O., TRZIN FINISH THOMPSON INC., ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE FIRŠT - ROTOTEHNIKA, S.P., MOZIRJE FIXTURLASER, ELOS, ŠVEDSKA FLO PLUS D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE FLOWSERVE, HAMBURG, NEMČIJA FLOWTEC, GRAZ, AVSTRIJA FLUIDIKA D.O.O., LJUBLJANA FLUX, NEMČIJA FOB D.O.O., VIPAVA FOTOVOLT, d.o.o., CANKOVA FRAGMAT TIM D.D., LAŠKO FRANCOM S.P.A., CASSOLA, ITALIJA FREEPOWER, ANDOWER, VELIKA BRITANIJA FREUDENBERG SIMRIT, WEINHEIM, NEMČIJA FRIGOPOL, PETTENBACH, AVSTRIJA FRIGOR D.O.O., MIREN FRONIUS GMBH, WELS, AVSTRIJA FRONIUS GMBH, WELS, AVSTRIJA FUCHS MAZIVA LSL D.O.O., BREŽICE FUJITSU Lts, KAWASAKI, JAPONSKA G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.P.A., RIVIGNANO, ITALIJA GALKOPLAST ŠRAJ D.O.O., RADOMLJE GATES, COLORADO, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE GCE GmbH, FULDA, NEMČIJA GE D.O.O., PTUJ GEA DELBAG LUFTTECHNIK GmbH, HERNE, NEMČIJA GEA Ecobruse, ŠVEDSKA GEA WTT, NEMČIJA GEDORE, REMSCHEID, NEMČIJA GENERA D.O.O., TRZIN GENERAL DIES SRL, VERONA, ITALIJA GEORG FISCHER, SCHAFFHAUSEN, ŠVICA GEOTECHNICAL INSTRUMENTS, WARWICKSHIRE, VELIKA BRITANIJA GIAFLEX, BRAUNAU, AVSTRIJA GIA-S D.O.O., GROSUPLJE GIMATIC S.P.A., BRESCIA, ITALIJA GIPO D.O.O., KOPER GK D.O.O., PTUJ, PTUJ GKN, WIEN, AVSTRIJA GMT, NEMČIJA GORE W.L.& ASSOC., PUTZBRUNN, NEMČIJA GORENJE d.d. PROGRAM SOLAR, VELENJE GORENJE TIKI D.O.O., ISKRA LJUBLJANA GRAH AUTOMOTIVE D.O.O., SLOVENSKE KONJICE GREISINGER ELECTRONIC GMBH, REGENSTAUF, NEMČIJA

D 56 ZP 25 D 8 K 34 D 1 E 9 L 20 D 42 D 41 L1 49 L 38 E 3 L 23 ZP 21 L1 25 D 56 L1 26 K 27 L1 26 C 23 D 7 L1 20 L 39 L 24 D 48 C 24 L1 64 L 19 L1 49 L1 49 L1 47 K 23 E 7 C 3 E 22 L 3 L 3 D 18 ZP 6 C 10A D 48 L1 47 D 43 K 15 ZP 23 E 12 E 22

* - zastopano podjetje / represented company

267


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GRUNDFOS D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE GUIDETI recycling systems, FERRARA, ITALIJA GULLYVER GMBH, BREMEN, NEMČIJA H.LUEDI+Co. AG, REGENSDORF, ŠVICA HAACON, FREUDENBERG/MAIN, NEMČIJA HAFNER, OBERROT, NEMČIJA HAFNER, OBERROT, NEMČIJA HALDER D.O.O., HOČE HARGASSNER, WENG, AVSTRIJA HECTRONIC, BONNDORF, NEMČIJA HEITRONICS, WIESBADEN, NEMČIJA HEKO Ketten GmbH, WICKEDE, NEMČIJA HELIOS, VILLINGEN-SCHWENINGEN, NEMČIJA HENKEL SLOVENIJA D.O.O., MARIBOR HENNLICH D.O.O., PODNART HEPCOMOTION, TIVERTON, VELIKA BRITANIJA HERMI, d.o.o. NEOPAZNI STRELOVODI, CELJE HERZ, KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE D.D., ŠMARTNO PRI LITIJI HIB, KRANJ, D.O.O., KRANJ HIDRIA D.D., LJUBLJANA HIDROS D.O.O., CELJE HILYE, NEMČIJA HITACHI, MILANO, ITALIJA HIWIN GmbH, OFFENBURG, NEMČIJA HOFFMANN FORDERTECHNIK GmbH, WURZEN, NEMČIJA HONEYWELL, MOSBACH, NEMČIJA HORIZONT SKUPINA D.O.O., MARIBOR HOTJET, OSTRAVA, ČEŠKA REPUBLIKA HOVAL, LIHTENŠTAJN HOVAL G.m.b.H., MARCHTRENK - A, AVSTRIJA HPE D.O.O., LJUBLJANA HYDAC d.o.o., MARIBOR HYDROENERGY, NIDERRANNA, AVSTRIJA HYGROMATIK, HENSTED, NEMČIJA HYPERTHERM, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE HYPEX, LESCE D.O.O., LESCE HY-PRO, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE HY-PRO FILTRATION FISHERS, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE IBEDA GmbH, NEUSTADT, NEMČIJA IBERSOLAR, ŠPANIJA IBS GMBH, THIERHAUPTEN, NEMČIJA IBV izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig ter trgovina, d.o.o., LESCE IGEMA, AACHEN, NEMČIJA IKA ŽIRI D.O.O., ŽIRI IMEXA D.O.O., LJUBLJANA IMEXA D.O.O., LJUBLJANA IMMERGAS Spa, PARMA, ITALIJA

L 11 E 7 E 16 C 24 ZP 19 D 15 D 15 C 5 L1 26 L 3 L 43 D 26 L1 32 D 51 D 31 C1 9 L1 7 K 9 C1 3 L 12 L1 44 L1 49 L 39 C1 6 D 52 K 34 L1 4 L1 35 E 3 K 8 C1 5 D 21 ZP 19 L1 53A C 23 D 49 D 1 D 42 C 24 L1 4 E 16 D 2 D 63 L 1 C1 15 ZP 32 K 2

* - zastopano podjetje / represented company

268


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

L1 50 D 33A * K 2 * C1 6 * D 48 * E 4 * D 3 C 23 C1 16 * L 43 D 60 L1 14 L1 42 C 10 D 12 * E 16 L1 49 L 01A D 37 C1 8 * L 22A L1 36 C 4 * E 4 * L 20 * D 26 L1 43 ZP 18A K 2 D 32 * L1 35 * D 8 * L 43 L1 60 ZP 20 C1 14 * E 3 L 21 * C 11 C 16A ZP 27A * L1 34 * L1 64 * E 22 C 18 ZP 10

IMP PUMPS D.O.O., IG IMPAKTA MOBIL D.O.O., LJUBLJANA IMPRESIND, GORGONZOLA (MI), ITALIJA INA, HERZOGENAURACH, NEMČIJA INA-SCHAEFFLER KG, HERZOGENAURACH, NEMČIJA INDIMO, SCHWALLUNGEN, NEMČIJA INDUSTRIE PLASTICHE LOMBARDE, VARESE, ITALIJA INGVAR d.o.o., LJUBLJANA INOKS d.o.o. PODJETJE ZA TRŽENJE IN PROIZVODNJO, MURSKA SOBOTA INOR, MALMÖ, ŠVEDSKA INOTEH D.O.O., BISTRICA OB DRAVI INOVATEH D.O.O., CERKNICA INSTALACIJE D.D., AJDOVŠČINA INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE, LJUBLJANA INTERCOM CELJE D.O.O., CELJE iPEK SPEZIAL TV GMBH, SULZBERG, NEMČIJA IPROS D.O.O., LJUBLJANA VIČ RUDNIK IR SISTEMI D.O.O., GORNJA RADGONA IRTEX D.O.O. Proizvodno in trgovsko podjetje, ZREČE ISKRA ZAŠČITE d.o.o. Podjetje za izvajanje zaščit inženiring in kooperacije ISKRA, LJUBLJANA ISOLANTE K-FLEX, MILANO, ITALIJA ISTRABENZ PLINI D.O.O., KOPER ISTRABENZ PLINI D.O.O., KOPER ITALCAR, TORINO, ITALIJA ITT AVSTRIJA GmbH, STOCKERAU, AVSTRIJA IWIS ANTRIEBSSYSTEME GMBH&CO KG, MÜNCHEN, NEMČIJA IZOTERM PLAMA d.o.o., PODGRAD J.A.T. TEAM, KRANJ JADRAN TRGOVSKO PODJETJE D.D. SEŽANA, SEŽANA JAKŠA MAGNETNI VENTILI D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE JEREMIAS GmbH, WASSERTRÜDINGEN, NEMČIJA JOHNSON PUMP INTERNATIONAL, VELIKA BRITANIJA JOLA, LAMBRECHT, NEMČIJA JORDAN D.O.O., ŠMARJEŠKE TOPLICE JOSEF STEINER d.o.o., LENART V SLOVENSKIH GORICAH KACIN JOŽICA s.p. METALIKA, ŽIRI KACO, NEMČIJA KAESER KOMPRESORJI D.O.O., MARIBOR KAINDL KALTENBACH G.M.B.H., HAID, AVSTRIJA KAM KAČ ALBIN, s.p., PREBOLD KAMSTRUP A/S, SKANDERBORG, DANSKA KANE, VELIKA BRITANIJA KANE INTERNATIONAL LIMITED, HERTFORDSHIRE, VELIKA BRITANIJA KARLEX D.O.O., NOVO MESTO KARODI PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. SEVNICA

* - zastopano podjetje / represented company

269


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KEMIS PLUS D.O.O., RADOMLJE KEMPPI, LAHTI, FINSKA KETTEN WULF, NEMČIJA KGM, NEMČIJA KIESELMANN, NEMČIJA KINDERSOLAR, CHANGZHOU-JIANGSU, KITAJSKA KIOTO PHOTOVOLTAICS GmbH, ST.VEIT/GLAN, AVSTRIJA KIP, DIMNIŠKI INŽENIRING d.o.o., VELIKA LOKA KJELLBERG, FINSTERWALDE, NEMČIJA KLADIVAR TOVARNA ELEMENTOV ZA FLUIDNO TEHNIKO ŽIRI D.O.O., ŽIRI KLIMA CELJE INDUSTRIJA AEROTERMIČNIH NAPRAV D.D., CELJE KLIMA NAPRAVE DOLINAR D.O.O., LJUBLJANA KLIMA PETEK D.O.O., MARIBOR KLINGER, GUMPOLDSKIRCHEN, AVSTRIJA KMH, NEMČIJA KNUT podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in storitve d.o.o., TURJAK KOCH, SERVISNA OPREMA, d.o.o., TRZIN KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., POLZELA KOČEVAR IN SINOVI d.o.o., POLZELA KOČEVAR IN SINOVI d.o.o., POLZELA KOLEKTOR KOLING d.o.o., SPODNJA IDRIJA KOLVER s.r.l., THIENE, ITALIJA KOMPLAST D.O.O., DOBROVA KON TIKI SOLAR D.O.O., KAMNIK KONUS KONEX d.o.o., SLOVENSKE KONJICE KORADO a.s., ČEŠKA TREBOVA, ČEŠKA REPUBLIKA KORAK RAJKO MISJA S.P., RADENCI KORAX GEPGYAR Kft, RACKEVE, MADŽARSKA KOTA - ŽAR SLAĐANA MIKIĆ S.P., LJUBLJANA KOVA D.O.O., CELJE KOVIMEX D.O.O., CERKNICA KOVINOPLAST LAHARNAR D.O.O., NOVO MESTO KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, CELJE KOVIT projekt d.o.o. , TRBOVLJE KOZAMA D.O.O., LJUBLJANA KRAMAR & DRUŽBENIK D.N.O., ŠKOFJA VAS KRESS, BISINGEN, NEMČIJA KSB Aktiengesellschaft, FRANKENTHAL, NEMČIJA KTR, RHEINE, NEMČIJA KUTZNER-WEBER, MAISACH, NEMČIJA KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., ŽALEC KYOCERA, KYOTO, JAPONSKA LANDIS + GYR D.O.O., ŠENČUR LANDIS+GYR AG, ZUG, ŠVICA LARTI D.O.O., LJUBLJANA LASERTEHNIK MARFIN D.O.O., MARIBOR LDK SOLAR, KITAJSKA

D 46 C 11 D 56 D 56 L1 49 L1 25 L1 16 L1 38 C 11 D 33 K 1 L 8 L 33 D 16 L 19 L1 41 C 04A ZP 10B ZP 13 C 14 K 13 D 19 C 18D L1 12 D 27 L1 35 E 15 L1 12 ZP GP04 E 28 D 18 L 41 L 17 ZP 28 L 29 ZP 13B L1 47 L1 50 D 48 K 29 K 30 L1 22 D 13A D 13A K 19 C 12 E 3

* - zastopano podjetje / represented company

270


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* L1 47 LENA, POLJSKA C1 4 LENTHERM INVEST D.O.O., LENART V SLOVENSKIH GORICAH C1 2 LIGO D.O.O., SLOVENSKE KONJICE, SLOVENSKE KONJICE E 10 LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., BREZOVICA PRI LJUBLJANI * C 24 LINDE AG, MüNCHEN, NEMČIJA C 24 LINDE PLIN d.o.o., Celje, CELJE D 19 LIPRO D.O.O., KOPER * D 19 LIPRO D.O.O., KOPER * C1 6 LOCTITE, MARIBOR D 15 LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE D.O.O., SELCA D 15 LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE D.O.O., SELCA * L 20 LOWARA SRL, MONTTECHIO, ITALIJA * L1 47 LUNA, ŠVEDSKA * L1 4 LUNOS, NEMČIJA L 36 M & K SEIBERT D.O.O., GRIŽE C1 6 M&M INTERCOM D.O.O., LJjubljana, LJUBLJANA * D 1 M.TRADE D.O.O., GORNJA RADGONA D 26 M.TRADE trgovsko podjetje Gornja Radgona d.o.o., GORNJA RADGONA * D 41 MAC VALVES, BELGIJA * D 40 MÄDLER, STUTTGART, NEMČIJA * L1 26 MAGE SOLAR, AULENDORF, NEMČIJA * E 3 MAGE SOLAR, NEMČIJA L 2 MAGO D.O.O., SEŽANA K 7 MAK CMC TEHNOLOGIJA VODE D.O.O., LJUBLJANA L 22A MAKRO 5 TRADING D.O.O., KOPER L1 54A MAKSING D.O.O., ŽALEC * K 11 MAMOLI ROBINETTERIA S.P.A., Lacchiarella, ITALIJA ZP 3 MAMUT TIM. D.O.O. , ZREČE * D 1 MANA - OMERZU IVAN S.P., ARTIČE * L 19 MANN+HUMMEL GmbH, SPEYER, NEMČIJA * L 29 MARK, VICENZA, ITALIJA K 11 MARTIN D.O.O., ŽALEC C1 17 MASCHINEN-WAGNER WERKZEUGMASCHINEN GmbH, RENCHEN, NEMČIJA * D 4 MASTERFLEX, GELSENKIRCHEN, NEMČIJA D 53 MATERM D.O.O., FRAM * E 16 MCI HERBERT RUTTERSCHMIDT, WINIKON, ŠVICA L1 54 MECUM d.o.o., LJUBLJANA * D 22 MEGADYNE S.r.L., MILANO, ITALIJA * D 55 MEMOLUB, BRUSELJ, BELGIJA L 30 MENERGA D.O.O., MARIBOR * L1 50 MESNNER, KALLETAL, NEMČIJA C 26 MESSER SLOVENIJA D.O.O., RUŠE * D 46 METAKEM, LUDBREG, HRVAŠKA * D 19 METAL WORK s.r.l., CONCESIO, ITALIJA C 18A METALKA ZASTOPSTVA IPRO D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE L1 24 METALKA ZASTOPSTVA TORNA D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE ZP 22 METALKA ZASTOPSTVA TORNA D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE * - zastopano podjetje / represented company

271


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

METREL D.D., HORJUL MHG, HAMBURG, NEMČIJA MICROPUMP, VELIKA BRITANIJA MICROSTEP, BRATISLAVA, SLOVAŠKA MICROTRONIC D.O.O. PODJETJE ZA ELEKTRONIKO, HOČE MIDTRONICS, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE MIEL ELEKTRONIKA D.O.O., VELENJE MIKRO + POLO d.o.o., MARIBOR MITSUBISHI, JAPONSKA MKM NOVA D.O.O., LJUBLJANA M-LAN PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O., MARIBOR MOC DANNER GmbH, ALTINGEN, NEMČIJA MODGAL METAL (99) Ltd., ROSH PINA, IZRAEL MOLLET, OSTERBURKEN, NEMČIJA MONO PUMPS, VELIKA BRITANIJA MONTAŽA OPREME ZA GOSPODARSKA VOZILA JERNEJ KORPAR S.P., LJUBLJANA MOSA, ITALIJA MOTORTRONICS, CLEARWATER FLORIDA, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE MOTOVARIO, FORMGINE, ITALIJA MRU D.O.O., LJUBLJANA N & N d.o.o., LENART V SLOVENSKIH GORICAH NEURA GmbH, REGAU, AVSTRIJA NIBE HEATING, MARKARYD, ŠVEDSKA NILFISK ADVANCE, BRONDBY, DANSKA NIVUS GMBH, EPPINGEN, NEMČIJA NIWATEC, NEMČIJA NORDICA, VICENZA, ITALIJA NORD-LOCK, ŠVEDSKA NOVAMAT INDUSTRIEWARENHANDELS GmbH, WIEN, AVSTRIJA NRG D.O.O., LJUBLJANA NTN WÄLZLAGER (EUROPA), Podružnica Ljubljana, LJUBLJANA NTN-SNR, ERKRATH, NEMČIJA NYMATIC, NAESTVED, DANSKA O+P, BRESCIA, ITALIJA Območna obrtno podjetniška zbornica Maribor, MARIBOR OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, LJUBLJANA ODE S.R.L., COLICO, ITALIJA OGM-BI D.O.O., VRHNIKA OGREVANJE SEDELJŠAK D.O.O., VRANSKO OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD, SLOVENSKE KONJICE OLMA D.D., LJUBLJANA OMC, MILANO, ITALIJA OMEGA, NIZOZEMSKA OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA OMRON, KYOTO, JAPONSKA OPTIBELT, HÖXTER, NEMČIJA

L1 3 K 29 D 8 C 11 D 25 L1 64 D 11 C 29 L1 4 K 29 L1 23 C1 1 L1 6 L 43 D 8 ZP 21 C 15A L 18 C1 6 K 4 ZP 30 L1 37 L1 41 D 24 E 22 L1 47 K 31 D 56 D 63 L1 47 D 55A D 55A D 55 D 3 D 58 D 6 D 18 C1 12 K 16 E 22 D 55 L1 53A D 10 L 6 ZP 18 D 11 D 48

* - zastopano podjetje / represented company

272


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ORBIMATIC, SINGEN, NEMČIJA ORBITALUM, NEMČIJA ORMIC SPA, MILANO, ITALIJA ORTOPEDICA D.O.O., MARIBOR P TEAM D.O.O., LOG PRI BREZOVICI PAL INŽENIRING D.O.O., KRANJ PALAZZETTI LELIO S.P.S., PORCIA, ITALIJA PALL, VELIKA BRITANIJA PARKER HANNIFIN GmbH, KAARST, NEMČIJA PARKER SSD, CHARLOTTE, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE PATLITE, OSAKA, JAPONSKA PAUL WEGENER, NEMČIJA PEDROLLO SPA, SAN BONIFACIO, ITALIJA PERMA-TEC, EUERDORF, NEMČIJA PERMA-TEC, EUERDORF, NEMČIJA PERSTA, WARSTEIN, NEMČIJA PETER MOOG, WORB, ŠVICA PETER OFNER GmbH, WEIKERSDORF, AVSTRIJA PETEZE D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE PETROL d.d., LJUBLJANA, LJUBLJANA PETROL d.d., LJUBLJANA, LJUBLJANA PFEIFER BESCHLÄGE, MEMMINGEN, NEMČIJA PICHLER & CO D.O.O., MARIBOR PILIH D.O.O., ŠTORE PILREMAG D.O.O., GROSUPLJE PINET, PARIZ, FRANCIJA PIX, NAGPUR, INDIA PLAMAS Z.O.O., LJUBLJANA PLANIKA, BRZOZA, POLJSKA PLAN-NET, d.o.o., PRESERJE PLASSOON, IZRAEL POLYLINE D.O.O., MIREN POWER ONE, FIRENCE, ITALIJA PREALPI D.O.O., ŠEMPETER PRI GORICI PRETENT D.O.O., DOBROVA PRIMA FILTERTEHNIKA, TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O. MEDVODE PRIMA FILTRI D.O.O., MEDVODE PRIMAKEM D.O.O., TRŽIČ PRIT D.O.O., LJUBLJANA PROCHROM-COMP D.O.O., BLED PRODAJNI CENTER ČEBELICA D.O.O., GRIŽE PRODUKT D.O.O., LJUBLJANA - POLJE PROFIDTP D.O.O., ŠKOFLJICA PROPACK GmbH, SAUERLACH, NEMČIJA PS AUTOMATION, BAD DÜRKHEIM, NEMČIJA PS, D.O.O., LOGATEC, LOGATEC PUCIHAR-P D.O.O., ŠMARJE - SAP

C 3 C 3 E 7 L1 66 D 2 E 16 L 39 L1 49 D 33 L 18 D 11 L1 47 L 20 D 48 D 34 D 63 D 24 K 14 D 30 D 55 L1 53 D 24 K 35 D 34 L1 35 K 14 C1 6 E 21 L1 26 L1 27 L1 47 D 39 L1 25 L 39 C 1 D 9 D 9 C1 1 D 3 C 13 L GP05 D 10 C 15 D 43 L1 53A D 23 L1 48

* - zastopano podjetje / represented company

273


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PULSAR, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE PUP - SAUBERMACHER D.O.O., VELENJE PURLEN D.O.O., LENDAVA - LENDVA QS SOLAR, KITAJSKA QUNDIS GmbH, MULHAUSEN, NEMČIJA R.E.SISTEM D.O.O., VRHNIKA RADEL DE LONGHI, TREVISO, ITALIJA RADWAG, RADOM, POLJSKA RADWAG, RADOM, POLJSKA RAE SYSTEMS EUROPE APS, KASTRUP, DANSKA RASSM, MILANO, ITALIJA RAUTER ZANESLJIV STRELOVOD DRUŽINA STVARNIK RAUTER d.o.o., NOVA CERKEV RAW, MARSH-HUGSTETTEN, NEMČIJA RBR-ECOM, ISERLOHN, NEMČIJA REAM D.O.O., TRZIN REFU ELEKTRONIK GMBH, NEMČIJA REGENERACIJA d.o.o., VODICE REHAU G.m.b.H., GUNTRAMSDORF, AVSTRIJA REMAX d.o.o., MARIBOR REMTY-R d.o.o., LJUBLJANA RENDAMAX, KERKRADE, NIZOZEMSKA RENOLD, MANCHESTER, VELIKA BRITANIJA RETTIG SLOVENIJA D.O.O., MARIBOR REXNORD KETTEN GMBH, BETZDORF, NEMČIJA REXNORD KETTEN GMBH, BETZDORF, NEMČIJA RIELLO S.P.A., San Pietro di Legnano, ITALIJA RINGSPANN, NEMČIJA RITTAL PRODAJA STIKALNIH OMAR D.O.O., LJUBLJANA RM, CAMPITELO, ITALIJA RMA, NEMČIJA ROBERT BOSCH D.O.O., LJUBLJANA ROBERT BOSCH D.O.O., LJUBLJANA ROBERT ZALETEL S.P., LJUBLJANA ŠENTVID ROBUR, VERDELLINO, ITALIJA ROJEK, ČEŠKA REPUBLIKA ROLLON S.p.A., MILANO, ITALIJA ROM BV, BARNEVELD, NIZOZEMSKA ROSENBERG KLIMA D.O.O., TRZIN ROSS EUROPA, NEMČIJA ROSSI, MODENA, ITALIJA ROTO D.O.O., MURSKA SOBOTA ROTOR PLUS D.O.O., ŠKOFLJICA S4, GROSSEITINGEN, NEMČIJA SAGICOFIM, MILANO, ITALIJA SAINT GOBAIN PLASTIC PERFORMANCE GMBH, KOELN, NEMČIJA SAMHYDRAULIC S.p.A., REGGIO EMILIA, ITALIJA SAMSOMATIC, FRANKFURT, NEMČIJA

D 8 E 2 L1 33 E 3 L1 34 L1 15 K 3 D 15 D 15 E 22 D 10 L 20A D 16 L 43 L1 30 D 62 E 8 L 28 ZP 4 L1 52 K 29 C1 6 L 34 D 26 C1 6 K 11 D 56 L1 57 K 3 L1 47 ZP 1 L 15 E 17 K 29 E 3 D 26 E 16 K 6 D 41 D 40 ZP 15 L 20 C 11 L 22A D 43 D 33 L 3

* - zastopano podjetje / represented company

274


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SAMSON AG, FRANKFURT, NEMČIJA SAND PIPER, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE SANYO, MILANO, ITALIJA SAUBERMACHER & KOMUNALA D.O.O., MURSKA SOBOTA SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O., MURSKA SOBOTA SAVAPROJEKT D.D., KRŠKO SCAN MESSTECHNIK GMBH, WIEN, AVSTRIJA SCHAEFFLER GRUPPE-FAG, INA, FIS, NEMČIJA SCHIKI D.O.O., SLOVENSKE KONJICE SCHNEIDER AIRSYSTEMS, REUTLINGEN, NEMČIJA SEAM d.o.o., LJUBLJANA SED FLOW, NEMČIJA SELTRON D.O.O., BISTRICA OB DRAVI SENIOR BERGHOFER, KASSEL, NEMČIJA SENZOR TRADE D.O.O., LJUBLJANA SHINKO, OSAKA, JAPONSKA SIBLIK ELEKTRIK GmbH & CO KG, WIEN, AVSTRIJA SIEMENS D.O.O., LJUBLJANA SIERRA INSTRUMENTS B.V., EGMOND AAN DEN HOEF, NIZOZEMSKA SIERRA S.p.a., ISOLA DELLA SCALA, ITALIJA SIKLA D.O.O., ČRENŠOVCI SIM RADENCI d.o.o., RADENCI SIMES, D.O.O., CELJE SIMON D.O.O., GROSUPLJE SINERG D.O.O., POSTOJNA SINTROL OY, HELSINKI, FINSKA SISTEMI SRL, BRESCIA, ITALIJA SIT, ITALIJA SITA BAUELEMENTE GmbH, HERZEBROCK-CLARHOLZ, NEMČIJA SKF, GÖTEBURG, ŠVEDSKA SKF, GÖTEBORG, ŠVEDSKA SKF, GÖTEBURG, ŠVEDSKA SKF SLOVENIJA D.O.O., LJUBLJANA SMA, NEMČIJA SMA SOLAR TECHNOLOGY AG, NIESTETAL, NEMČIJA SODECA, ŠPANIJA SOJOS D.O.O., TURNIŠČE SOL NAVITAS D.O.O. , CELJE SOLARNI TERMO SISTEMI - STS D.D., ŠTORE SolarWorld, BONN, NEMČIJA SOMAR INTERNATIONAL, CORNWALL, VELIKA BRITANIJA SONA, AVSTRIJA SONEL D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM SONNENKRAFT ÖSTERREICH VERTRIEBS GmbH, ST. VEIT/GLAN, AVSTRIJA SONOSWISS, RAMSEN, ŠVICA SONOSWISS, RAMSEN, ŠVICA SORTI D.O.O., LJUBLJANA

L 3 D 8 K 2 E 2 E 2 E 10 E 22 D 56 D 22 D 17 ZP GP02 L 3 L 13 D 4 ZP GP01 L 43 L1 29 L 4 E 22 L1 54 L1 6 K 21A D 59 L1 10 ZP 12 E 22 E 7 D 57 L1 6 D 42 D 26 D 1 D 1 E 3 L1 12 L1 32 ZP 39 L1 8 L1 46 L1 12 L 18 C 18B L1 22 K 25 D 15 D 15 ZP 9

* - zastopano podjetje / represented company

275


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

E 13 * C 11 * K 29 C 21 * L1 53A E 5 * L1 12 * K 3 * L1 47 ZP 8 D 28 ZP 38 D 40 * D 16 * E 3 * D 33 * L1 25 * L1 26 * L1 20 L1 63 * D 24 ZP 40 L 26 * K 11 * D 57 * C1 6 * K 29 * D 1 * D 9 * C 11 L1 51 * D 11 C 9 C 18C K 26 L 9 K 10 C 15A * E 16 ZP 34 D 14 D 31A * D 1 L1 59 L1 15 * K 18

SOVEN d.o.o., SELNICA OB DRAVI SOYER, WORTHSEE, NEMČIJA SP SISTEMI, VERONA, ITALIJA SPEEDY BLOCK SRL LOCATE TRIULZI / MI, ITALIJA SPIRAX SARCO, CHELTENHAM, VELIKA BRITANIJA SREČKO PRISLAN S.P.,RAVNE NA KOROŠKEM STECA ELEKTRONIK GmbH, MEMMINGEN, NEMČIJA STIEBEL ELTRON, WELS, AVSTRIJA STöDLER + BECK, NEMČIJA STOTINKA D.O.O., SLOVENSKA BISTRICA STRING AC D.O.O., LJUBLJANA STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA D.O.O., BEGUNJE NA GORENJSKEM STROJNA GONILA D.O.O. Družba za proizvodnjo, inženiring, svetovanje, d.o.o., MARIBOR SUKU, LICHTENAU OT, GARNSDORF, NEMČIJA SULFORCELL, NEMČIJA SUN HIDRAULICS GmbH, ERKELENZ, NEMČIJA SUNGROW, ANHUI, KITAJSKA SUNPOWER, SAN JOSE, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE SUNSET SOLAR, ADELSDORF, NEMČIJA SVETLOBA D.O.O., LOGATEC SYNTECS, SCHLOSS H-STUKEN., NEMČIJA ŠARDI ART K.D., ŠKOFLJICA ŠTERN D.O.O., GOLNIK T&G S.P.A., BURAGO MOLGORA, ITALIJA TAGEX, NEMČIJA TEADIT, KUFSTEIN, AVSTRIJA TECNOGAS, ITALIJA TEHIMPEX D.O.O., VIPAVA TEKA, VELEN, NEMČIJA TEKA, VELEN, NEMČIJA TEKNOXGROUP SLOVENIJA D.O.O., GROSUPLJE TELE, DUNAJ,AVSTRIJA TENICA D.O.O., HRUŠICA TERLEP MATIJA S.P., LJUBLJANA TERMO SHOP d.o.o., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI TERMOCENTER TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE D.O.O. PROIZVODNJA, STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA TERMO-TEHNIKA D.O.O., BRASLOVČE TERPIN IMPORT EXPORT S.P.A., GORIZIA, ITALIJA TERRAPROTECT GMBH, HORW, ŠVICA TERSUS d.o.o., LJUBLJANA TESNILA BOGADI D.O.O., MARIBOR TESNILA TRZIN, d.o.o., TRZIN TEVE PTUJ D.O.O., PTUJ TEVEL D.O.O., KISOVEC THERA D.O.O., ŽIRI THERMAFLEX, WAALWIJK, NIZOZEMSKA

* - zastopano podjetje / represented company

276


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

THERMITAL, PIOMBINO (PD), ITALIJA THERMO SOLAR, SLOVAŠKA THOME BORMANN, LUTZKAMPEN, NEMČIJA TIBA ELEKTROMOTORJI D.O.O., LJUBLJANA TIEFFE, MILANO, ITALIJA TILT trgovina in storitve d.o.o., TRZIN TIM SISTEM, REPUBLIKA SRBIJA TIMKEN, CANTON (OH), ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE TIMKEN, CANTON (OH), ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE TINEX D.O.O., ŠENČUR TIO PNEVMATIKA, D.O.O., LESCE TISUN GMBH, SÖLL, AVSTRIJA TITAN D.D., KAMNIK TOBAČNA 3 DVA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE TOPOL ARMATURE D.O.O., ŠKOFLJICA TORWEGGE GmbH & Co.KG, GLAUCHAU, NEMČIJA TOSHIBA, TOKIO, JAPONSKA TOX-PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG, WEINGARTEN, NEMČIJA TRANSOPREMA D.O.O., MARIBOR TREBOR, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE TRGOCOMERCE D.O.O., DOMŽALE TRIMAD D.O.O., LJUBLJANA VIČ RUDNIK TRM FILTER D.O.O., LJUBLJANA - DOBRUNJE TSCHAN, NEUNKIRCHEN, NEMČIJA TUBI GOMMA TORINO, TORINO TULI D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA TU-VAL D.O.O., DOMŽALE UAB AMALVA, LITVA UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH&Co, HERBRECHTINGEN, NEMČIJA ULTRATECHNIKA, MADŽARSKA UMANOTERA, SLOVENSKA FUNDACIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, LJUBLJANA UNICAL, MANTOVA, ITALIJA UNIT D.O.O., LJUBLJANA UNIVER, MILANO, ITALIJA UPONOR GmbH, HASSFURT, NEMČIJA URAD RS ZA KEMIKALIJE, LJUBLJANA V.C.M., RIO SALICETO, ITALIJA VAILLANT D.O.O., LJUBLJANA VALSIR S.p.A., VESTONE, ITALIJA VALTIS OGREVANJE D.O.O., MARIBOR VAN - DEN d.o.o., ŠENČUR VARIOTHERM HEIZSYSTEME GmbH, LEOBERSDORF, AVSTRIJA VARSTROJ D.D., LENDAVA - LENDVA VAR-TEHNIKA d.o.o., LENDAVA - LENDVA VARVEL, CRESPELIANO, ITALIJA VELUX SLOVENIJA D.O.O., TRZIN VEMM TEC, NEMČIJA

L 32 K 31 E 4 L1 62 D 3 E 25 K 31 D 48 D 26 D 56 D 35 K 32 L1 21 ZP 37 L1 53A C1 14 K 23A D 34 D 52 D 8 K 17 D 16 L 19 D 40 D 3 C1 9 C 27 L1 32 L1 6 C 18B E 27 K 29 ZP 2 D 3 L1 21 E 20 E 4 L 27 L 10 L1 2 L 37 L1 16 C 25 C 22 D 40 L1 17 L1 47

* - zastopano podjetje / represented company

277


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VENETA IMPIANTI SRL, PADOVA, ITALIJA VETO VELETRGOVINA D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE VIA INTERNATIONAL D.O.O., KAMNIK VIADRUS, ČEŠKA REPUBLIKA VIESSMANN D.O.O. MARIBOR VIKING PUMP, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE VIMOSA D.O.O., VELENJE VINPROM PROJEKTI D.O.O., LJUBLJANA VIP TEHNIKA D.O.O. SPODNJI DUPLEK VIRS ,VARILNI IN REZALNI SISTEMI D.O.O., LENDAVA - LENDVA VITA -TERM EGON VRABIČ S.P., POLZELA VITO GmbH, ST.VEIT, AVSTRIJA VORTICE, MILANO, ITALIJA VTH - HACK JOŽEF S.P., DOBROVNIK VULCAN ENGINEERING, SOUTH YORKSHIRE, VELIKA BRITANIJA Wap ALTO ČISTILNI SISTEMI D.O.O., LJUBLJANA WAPRO AB, KARLSHAMN, ŠVEDSKA WATERDATES, BAD OYENHAUSEN, NEMČIJA WATSON MARLOW, VELIKA BRITANIJA WATT, SLASKY, POLJSKA WAUKESHA, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE WAVIN, NEMČIJA WEBixy, BRAUNAU, AVSTRIJA WEFAPRESS, VREDEN, NEMČIJA WEISHAUPT d.o.o., CELJE WELD d.o.o., MENGEŠ WENZEL INŽENIRING ALEŠ WENZEL S.P., SLOVENSKA BISTRICA WILO ADRIATIC D.O.O., LJUBLJANA WINCAN DEUTCHLAND GMBH, LANGERANGEN, NEMČIJA WIPPERMANN HAGEN, NEMČIJA WITTIGSTHAL GmbH, JOHANNGEORGENSTADT, NEMČIJA WITTMANN GES.M.B.H. VERBINDUNGSTECHNIK, WIEN, AVSTRIJA WODTKE, TUBINGEN, NEMČIJA WVterm D.O.O., MARIBOR YAMAHA INDUSTRIJSKI ROBOTI, SHINGAI, JAPONSKA ZAVAR D.O.O., SELNICA OB DRAVI ZEC, PARMA, ITALIJA ZEHNDER, LAHR, NEMČIJA ZENITH PUMPS, VELIKA BRITANIJA ZILMET SPA, LIMENA, ITALIJA ZLATARNA CELJE d.d., CELJE ZVEZA DRUŠTEV ZA VARILNO TEHNIKO, LJUBLJANA ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG, LJUBLJANA

E 7 K 3 ZP 17 K 31 K 33 D 8 D 38 K 5 L 20 C 11 ZP 35 L 20 L1 32 C 8 D 16 D 24 E 16 L 3 D 8 L1 35 D 8 K 3 L 3 D 48 L 31 C 28 L1 45 L1 1 E 16 D 48 L1 34 C 18B L 17 L 14 D 11 C 7 D 3 L1 54 D 8 L 20 C 17 C 2 E 14

* - zastopano podjetje / represented company

278


DVORANA/HALL

RAZSTAVLJALEC/EXHIBITOR

* - zastopano podjetje / represented company

279


280


281


282


283


Smo vodilni proizvajalec robotov in robotskih rešitev na podroju MIG/MAG in uporovnega varjenja, rezanja s plazmo, barvanja, strege strojev, montaže…

Z nami boste segli dlje in dosegli še ve!

ABB d.o.o. Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana Tel.: 01 2445 453, Fax.: 01 2445 490 www.abb.si

284


285


Podjetje BISOL proizvaja vrhunske fotonapetostne module visokih vršnih moči za gradnjo sončnih elektrarn z najvišjim energijskim izplenom. Proizvodi so ustrezno certificirani in sestavljeni iz pazljivo izbranih, kakovostnih in preizkušenih materialov. BISOL je edini slovenski proizvajalec fotonapetostnih modulov na industrijski ravni. Vrhunski poli in monokristalni silicijevi fotonapetostni moduli so namenjeni tako osebni kot komercialni rabi in so primerni za samostojne in omrežne sončne elektrarne. Proizvodi so zasnovani in proizvedeni v najsodobnejšem, visoko tehnološkem proizvodnem okolju, odlikujejo pa jih visoka moč in izkoristek, vrhunska kakovost, odpornost proti rigoroznim podnebnim pojavom ter izvrstna dolgoročna stabilnost in garancija na dolgoletno delovanje.

Katalog Energetika 2010  

Katalog razstavljalcev za sejme: ENERGETIKA, TERROTECH in VZDRŽEVANJE, VARJENJE in EKO.

Katalog Energetika 2010  

Katalog razstavljalcev za sejme: ENERGETIKA, TERROTECH in VZDRŽEVANJE, VARJENJE in EKO.