Page 1

EKSPERIMENTI ZA  VSAKOGAR   Interaktivne  delavnice  

 

PRVA DELAVNICA    

(Medgeneracijsko središče  Komenda,  23.10.2012)  

Tokratni  eksperimenti  

1. Namizni vulkan  1/3  (izdelava  vulkana)   2. Dvigovanje  vode   3. Izpodrivanje  vode  

Obravnavana  tematika  

-­‐ -­‐ -­‐

Naravna lepila  in  kako  delujejo.     Krčenje  in  raztezananje  plinov  zaradi  spremembe  temperature.   Vpliv  nadtlaka  in  podtlaka  na  tekočino  v  okolici.  

1. Namizni  vulkan  1/3  

Izvedba prvega  od  treh  korakov  eksperimenta  Namizni  vulkan.   Z  uporabo  vode  in  moke  se  pripravi  preprosto  in  zdravju  neškodljivo  škrobno  lepilo.   Časopisni   papir,   ki   se   ga   predhodno   natrga   na   trakove,   se   z   lepilom   prilepili   na   plastenko.  Nanese  se  več  plasti  in  naposled  izdela  model  vulkana.  Izdelke  se  postavi   na  suho  in  toplo,  kjer  se  posušijo  do  naslednjič.    

2. Dvigovanje  vode  

Z uporabo   svečke,   kozarca   in   vode   pokažemo   kako   sprememba   temperature   povzroči  sprembo  v  tlaku  plina.  Naučimo  se,  da  se  plini  pri  ohlajanju  krčijo,  kar  se  v   našem  primeru  pokaže  kot  srkanje  vode  v  kozarec  zaradi  podtlaka  pod  kozarcem.      

3. Izpodrivanje  vode  

Sorodni eksperiment   Dvigovanju   vode   pokaže,   da   se   v   nasprotnem   primeru   (ob   povečanem   tlaku)   tekočina   umakne   izpod   kozarca.   Tokrat   za   spremembo   tlaka   ni   odgovorna   sprememba   temperature,   pač   pa   sproščanje   ogljikovega   dioksida   (CO2)   ob  reakciji  citronske  kisline  s  sodo  bikarbono.  

Blaž Filipič,  Prem  2012   gsm:  031  361  305,  e-­‐pošta:  info@prem.si,  splet:  www.prem.si  


EKSPERIMENTI ZA  VSAKOGAR   Interaktivne  delavnice  

 

DRUGA DELAVNICA    

(Medgeneracijsko središče  Komenda,  6.11.2012)  

Tokratni  eksperimenti  

1. Namizni vulkan  2/3  (barvanje  vulkana)   2. Model  mini  zračne  blazine   3. Čudežni  pokrov    

Obravnavana tematika  

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Različne vrste  in  lastnosti  barvil   Različni  načini  transporta  barvil  in  njihova  primerjava   Zakonitosti,  ki  omogočajo  lebdenje  zračne  blazine   Princip  trenja   Fizikalni  zakoni,  ki  preprečujejo  vodi,  da  steče  iz  na  glavo  obrnjenega  kozarca  

1. Namizni  vulkan  2/3  

Izvedba drugega  od  treh  korakov  eksperimenta  Namizni  vulkan.   Z   uporabo   tempera   barv   se   posušene   modele   vulkanov   pobarva.   Vsak   udeleženec   pobarva   svoj   model,   ki   ga   je   izdelal   na   prejšnjih   delavnicah.   Na   koncu   se   izdelke   postavi  na  suho  in  toplo,  kjer  se  posušijo  do  naslednjič.    

2. Model  mini  zračne  blazine  

Z leplenjem   preprostih   vsakdanjih   predmetov,   kot   sta   CD   in   balon,   vsak   izdela   svoj   model   zračne   blazine.   Razložimo   in   pokažemo   kako   zračni   pritisk   omogoči   lebdenje   predmeta   in   mu   s   tem   zmanjša   trenje,   tako   da   se   ta   že   ob   majhnem   pospešku   premakne  daleč  od  začetne  točke.      

3. Čudežni  pokrov  

Z uporabo   kozarca,   obarvane   tekočine   in   kosa   debelejšega   papirja   spoznamo,   kako   lahko   zračni   tlak   prepreči   iztekanje   tekočine   iz   na   glavo   obrnjenega   kozarca.   Eksperiment  izvedemo  tudi  z  različnimi  količinami  vode  v  kozarcu  in  opazujemo  kako   to  vpliva  na  sam  eksperiment.    

Blaž Filipič,  Prem  2012   gsm:  031  361  305,  e-­‐pošta:  info@prem.si,  splet:  www.prem.si  


EKSPERIMENTI ZA  VSAKOGAR   Interaktivne  delavnice  

 

TRETJA DELAVNICA    

(Medgeneracijsko središče  Komenda,  13.11.2012)  

Tokratni  eksperimenti  

1. Namizni vulkan  3/3  (izbruh  vulkana)   2. Model  zračne  vrtavke   3. Vodna  zibelka    

Obravnavana tematika  

-­‐ -­‐ -­‐

Burno sproščanje  plina  ob  določenih  kemijskih  reakcijah   Smiselnost  aerodinamične  oblike  nekaterih  semen   Poršinsko  napetost  vode  

1. Namizni  vulkan  3/3  

Izvedba zadnjega  od  treh  korakov  eksperimenta  Namizni  vulkan.   Z  uporabo  kuhinjskih  kemikalij,  detergenta,  vode  in  barvila  se  simulira  izbruh  lave  iz   vulkana.   Zaradi   različnih   koncentracij   kemikalij   pri   udeležencih   vulkani   izbruhnejo   različno  intenzivno.  Primerja  se  moč  izbruha  pri  različnih  količinah  kemikalij  in  razloži   zakaj  so  razlike  tako  velike.      

2. Model  zračne  vrtavke  

Vsak udeleženec  pobarva  na  kartonček  zarisnan  načrt  za  zračno  vrtavko.  Nato  se  po   načrtu  kartonček  razreže  in  se  ga  zloži  v  vrtavko,  ki  se  jo  obteži  s  pisarniško  sponko.   Zračno  vrtavko  se  spušča  z  različnih  višin  in  opazuje  njeno  gibanje  v  zraku.      

3. Vodna  zibelka  

V kozarec   vode   se   nalije   vodo   in   vanjo   pod   različnim   kotom   spuščali   pisarniško   sponko.  Opazimo  da  kadar  sponko  previdno  položimo  v  »vodno  zibelko«,  sponka  ne   potone.   Sponke   ni   enostavno   položiti   tako,   da   plavajo   na   gladini,   saj   že   majhna   sprememba  v  njihovem  nagibu  izniči  moč  površinske  napetosti  vode.    

Blaž Filipič,  Prem  2012   gsm:  031  361  305,  e-­‐pošta:  info@prem.si,  splet:  www.prem.si  


EKSPERIMENTI ZA  VSAKOGAR   Interaktivne  delavnice  

 

ČETRTA DELAVNICA    

(Medgeneracijsko središče  Komenda,  20.11.2012)  

Tokratni  eksperimenti  

1. Nastanek lukenj  v  kruhu   2. Plezajoča  barvila    

Obravnavana tematika   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Pekovski kvas  in  njegova  uporabnost   Mikroorganizmi,  njihovo  življensko  okolje  (temperatura,  prisotnost  kisika...)  in   hrana   Obnašanje  kvasovk  v  okolju  s  kisikom  in  okolju  brez  njega   Primerjava  med  kemijsko  in  biološko  reakcijo   Barvila  in  pigmenti   Postopek  kromatografije  in  njegova  uporabnost      

1. Nastanek  lukenj  v  kruhu  

Med drobljenjem   kvasa   se   pogovorimo   o   kvasovkah   in   njihovi   vlogi   pri   različnih     biotehnoloških   in   živilskih   procesih.   Z   dodajanjem   tople   vode   in   sladkorja   kvasovke   »prebudimo«,   kar   zaznamo   preko   sproščanja   ogljikovega   dioksida.   Ta   plin   čez   čas   napihne  balonček  nad  plastenko  v  kateri  je  zmes.    

2. Plezajoča  barvila  

Majhni posodici   se   doda   nosilec   za   papirnate   trakove,   na   katere   se   kaseje   nanese   različna  barvila.  Ko  v  posodico  dodamo  tekočino,  se  voda  začne  vzpenjati  po  trakovih   in   pri   tem   s   seboj   nositi   barvila.   Opazimo   lahko     da   so   različna   barvila   zgrajena   iz   številnih  pigmentov  v  različnih  razmerjih,  vsakega  od  njih  pa  voda  različno  hitro  nosi   po  papirju  navzgor,  zaradi  česar  se  čez  čas  med  seboj  ločijo.      

Blaž Filipič,  Prem  2012   gsm:  031  361  305,  e-­‐pošta:  info@prem.si,  splet:  www.prem.si  


EKSPERIMENTI ZA  VSAKOGAR   Interaktivne  delavnice  

 

PETA DELAVNICA    

(Medgeneracijsko središče  Komenda,  27.11.2012)  

Tokratni  eksperimenti  

1. Nenavadno letalo   2. Čolniček  iz  papirja  ali  plastelina    

Obravnavana tematika   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

-­‐

-­‐

Osnovne zakonitosti  letenja   Osnovne  zakonitosti  plovnosti  (zakaj  predmeti  plavajo)   Razliko  v  nosilnosti  kot  posledico  gostote   Kako  tovor  vpliva  na  vgrez  plovila   Sprememba   oblike   lahko   povzroči,   da   neplavajoč   predmet   (plastelin)   postane   plavajoč   Zakaj  je  plastelin  pred  oblikovanjem  potrebno  pregnesti    

1. Nenavadno  letalo  

Predhodno pripravljene   načrte   pobarvamo   in   izrežemo   po   začrtnanih   linijah.   Vsak   udeleženec   izdela   svoj   model   plovila   neobičajne   oblike   z   odličnimi   letalnimi   lastnostmi.  Spoznamo,  da  lahko  model,  ki  mu  na  prvi  pogled  nihče  od  udeležencev  ni   pripisoval  možnosti  za  letenje,  leti  v  ravni  liniji  več  metrov.      

2. Čolniček  iz  papirja  ali  plastelina  

Primerjamo plovnost   dveh   različnih   čolničkov.   Vsak   udeleženec   eksperiment   izvaja   samostojno.  Prvi  čolniček  je  iz  papirja,  drugega  pa  izdelamo  iz  plastelina.  Preverimo   njuno  nosilnost  in  vodni  ugrez,  ter  razložili  zakaj  prihaja  do  razlik  izdelki.  Pojasnimo   kako  preoblikovanje  modelu  plastelina   spremeni  gostoto  in  mu  s  tem  omogoča,  da   plava  na  vodi.        

Blaž Filipič,  Prem  2012   gsm:  031  361  305,  e-­‐pošta:  info@prem.si,  splet:  www.prem.si  

Eksperimenti za vsakogar  

Eksperimenti za vsakogar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you