Page 1

1


Inhoudsopgave Pagina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Inleiding Personeel en Organisatie Vrijwilligers Programma en bereik PR & Marketing Horeca Samenwerkende partners FinanciĂŤn Toekomst

Bijlage 1 Bijlage 2

Bijlagen Producties Dance & Live Victorie Selectie persberichten Victorie

3 4 5 6 12 14 15 16 17

2


1. Inleiding Podium Victorie heeft in 2011 een goed jaar gedraaid. Enkele cijfers:  In 2011 trok Victorie in totaal 39.000 bezoekers; ruim 13.000 meer bezoekers dan de doelstelling voor 2011. Ten opzichte van 2010 heeft het programma van Victorie in 2011 ruim 13.000 meer bezoekers getrokken en 77 % meer betalende bezoekers.  Victorie produceerde 179 programma-activiteiten. Hierbij werden 396 bands en acts geprogrammeerd: ruim 2 per programma. Daarnaast werden 24 besloten programmaactiviteiten georganiseerd, variërend van workshops tot wedstrijden en festivals.  Het gemiddeld aantal bezoekers per programmacategorie is sterk toegenomen ten opzichte van 2010: van 136 naar 193 bezoekers.  In 2011 waren er opnieuw ruim 60 vrijwilligers actief bij Podium Victorie.  Victorie heeft in 2011 met een aantrekkelijk programma, actieve promotie en een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering een positief exploitatieresultaat behaald van € 42.363,--.  Uit de jaarlijkse benchmark door de VNPF, de branchevereniging van Nederlandse poppodia en festivals, blijkt dat Victorie een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering kent. In het programmaprofiel van Victorie staan popmuziek en dance centraal. Daarnaast kiest Victorie voor verbreding in aangrenzende muziekgenres, zoals jazz en wereldmuziek. Victorie kiest in het programmaprofiel expliciet voor het bieden van een podium aan lokaal en regionaal talent, zowel op het gebied van dance- als op het gebied van live-programmering. Het programma van Victorie kenmerkte zich in 2011 door het reguliere, actuele aanbod van livebands en dance-acts die op tour zijn in het clubcircuit, zowel nationaal als internationaal. Wat er landelijk in op de podia te zien is wil Victorie ook aan Alkmaar kunnen bieden. Dit aanbod richt zich op een breed en divers publiek en er wordt zowel in de breedte en diepte geprogrammeerd. Voorbeelden van deze programmering in 2011 zijn Gers Pardoel, Tim Knol, Chef’s Special, Kytecrash ft. Kyteman en Erik Vloeimans. In aanvulling op het actuele, brede aanbod kende het programma van Victorie in 2011 een aantal speerpunten: hiphop, metal en lokaal en regionaal talent. In 2011 organiseerde Victorie onder de noemer “Victorie loves Alkmaar” programma op locatie, participeerde Victorie in culturele evenementen en festivals en combineerde Victorie, al dan niet samen met de culturele instellingen in Alkmaar en de regio, muziek met ander cultureel aanbod zoals film en beeldende kunst. Tot slot bood Victorie workshops en educatieve activiteiten. Op 1 januari 2011 kreeg Victorie de status van Kernpodium toegewezen door het Fonds Podiumkunsten (FPK). Een instelling die professioneel werkt en beschikt over een vaste zaal met voldoende faciliteiten kan een aanwijzing tot Kernpodium krijgen. Behalve dat deze status een erkenning is van de ontwikkeling die Victorie heeft doorgemaakt in de afgelopen drie jaar, biedt deze status de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

3


2. Personeel en organisatie Het personeelbestand van Victorie bestond per 31 december 2011 uit de volgende medewerkers: Loonlijst Victorie Algemeen Manager: Programmeur: Medewerker publiciteit & Marketing: Licht/Geluidtechnicus: Horeca- en vrijwilligerscoรถrdinator: Medewerker Horeca en Productie Beheer/Onderhoudsmedewerker: Avondcoรถrdinator (ACO) Assistent ACO (via Kolibrie): Herintreders Administratie/financieel/secretarieel: Assistent Horeca/productie: Stageplekken Stagiair Productie: Stagiair PR:

32 uur 32 uur 24 uur 32 uur 32 uur 28 uur 13 uur 24 uur 0 uren oproep 24 uur (subsidie, re-integratie via WNK) 36 uur (Wajong) 32 uur 32 uur

Het personeelbestand van Victorie bestond in per 31 december 2011 uit 7,3 fte. Voor de functie administratie/financieel/secretarieel medewerker werkte Victorie met het WNK Pluswerk samen. Daarnaast biedt Victorie een plek aan een Wajong jongere, die de horeca en productie ondersteunt. Dit is een onderdeel van het personeelsbeleid van Victorie: een werkplek bieden aan mensen die willen herintreden op de arbeidsmarkt en om welke reden dan ook een tijd uit de roulatie zijn geweest. Bestuurder van de stichting Podium Victorie is Frans McGonigle. De Raad van Toezicht bestaat uit de onderstaande personen: mevrouw M. Franken, voorzitter mevrouw J. van Antwerpen de heer L. Benthem de heer W.B. van der Ham de heer T.S. Partiman mevrouw G. Ylstra Ook in 2011 was de Adviesraad van Victorie actief. Deze bestaat uit de volgende leden die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in de muziekwereld: Silvia Biemans (Butterfly Inc.) Rob Berends (Paperclip Agency) Mike Iking (consultancy en advies voor de poppodia sector) Sjef Huurdeman (programmeur Haarlem Jazz)

4


3. Vrijwilligers Victorie Samenstelling In 2011 waren er opnieuw ruim 60 vrijwilligers actief bij Podium Victorie. Er is een bijzondere samenstelling van jong en oud. De jongste vrijwilliger is 18 jaar oud en de oudste is 55 jaar oud. Van de vrijwilligers valt ruim 23% in de leeftijdsgroep 21 jaar tot en met 23 jaar. Opvallend is dat de groep van 35 jaar en ouder goed vertegenwoordigd is met 12,5%. Vrijwilligers verdeeld naar leeftijdsgroep leeftijd absolute percentage in jaren aantallen 18-20 11 17,2% 21-23 15 23,4% 24-26 9 14,1% 27-29 8 12,5% 30-32 6 9,4% 33-35 7 10,9% > 35 8 12,5% Totaal 64 100,0% De verdeling naar geslacht is min of meer gelijk: 33 vrijwilligers zijn vrouw en 31 man. Het overgrote deel van de vrijwilligers is afkomstig uit Alkmaar. Vier van de vrijwilligers komen uit Amsterdam. Vrijwilligers verdeeld naar woonplaats woonplaats absolute percentage aantallen Alkmaar 55 88,7% Amsterdam 4 6,5% Sint pancras 1 1,6% Zwaag 1 1,6% Heerhugowaard 1 1,6% Totaal 62 100,0% Victorie in staat is om vrijwilligers voor meerdere jaren aan zich te binden. In 2011 stonden er 13 vrijwilligers in bestand welke al langer dan 2 jaar actief zijn. Van deze 13 zijn er zelfs 7 actief sinds de oprichting. Inzet In 2011 is er ruim 5.730 uur aan inzet gepleegd door de vrijwilligers voor Podium Victorie. Deze inzet heeft betrekking op reguliere producties en een aantal speciale producties waar vrijwilligers zijn ingezet. Zo hebben vrijwilligers geassisteerd bij Zomer op het Plein.

5


Talentontwikkeling Bij Podium Victorie wordt ingezet op de deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling van de vrijwilligers. Naast het sociale aspect van vrijwilligerswerk, vindt Victorie het belangrijk dat zij verder op weg op de arbeidsmarkt worden geholpen. Door actief aan talentontwikkeling te doen krijgen vrijwilligers de mogelijkheid zich te ontplooien. Het gaat hierbij om talentontwikkeling op verschillende terreinen zoals horeca, bandopvang, artiestenbegeleiding, productie, marketing en publiciteit en decoratie. Uiteraard wordt er tijdens producties doorlopend aan de deskundigheid van de vrijwilligers gewerkt door de professionele begeleiding van de avondcoördinatoren. In het geval van horeca gaat het bijvoorbeeld om continue training on the job gericht op sociale vaardigheden en specifieke competenties voor de werkzaamheden. Daarbij biedt Victorie haar vrijwilligers ook de kans om cursussen te volgen. In 2011 zijn onderstaande cursussen gegeven: In samenwerking met de VCRA: Sociale Hygiëne 8 deelnemers Bedrijfshulpverlening 4 deelnemers. In eigen beheer: Barinstructie: 10 keer aangeboden met een totaal van 50 deelnemers. Twee vrijwilligers zijn in 2011 doorgestroomd naar een betaalde functie binnen Podium Victorie. Naast deze activiteiten biedt Victorie jongeren ook de kans om hun talenten op andere vlakken te ontwikkelen. Denk hierbij aan het bieden van mogelijkheden voor maatschappelijke stages (publiciteit en promotie programma, productie en beheer gebouw) en stageplekken in het algemeen. Tevens kunnen jongeren bij VIctorie gebruik maken van DJ-faciliteiten. Voor de meeste beginnende DJ’s is de apparatuur te duur om aan te schaffen en kunnen zij bij Victorie oefenen.

Dj’s aan het oefenen

6


4. Programma en bereik Doelstellingen en resultaten programma 2011 Victorie bestond in 2011 drie jaar. Doel van het programma in 2011 was het verder positioneren en profileren van de programmering en hier een vast publiek voor op te bouwen. Hierbij is een onderscheid te maken in dance- en live programmering. In 2011 werden 179 programmaactiviteiten gerealiseerd. Hierbij werden 396 bands en acts geprogrammeerd: ruim 2 per programma. Daarnaast werden 24 besloten programma-activiteiten georganiseerd, variĂŤrend van workshops tot wedstrijden en festivals. In 2011 trok Victorie in ruim 39.000 bezoekers. Dat is ruim 13.000 meer bezoekers dan de doelstelling voor 2011. Ten opzichte van 2010 heeft het programma van Victorie in 2011 ruim 13.000 meer bezoekers getrokken en 77 % meer betalende bezoekers.

Bezoekersaantallen 2009-2011 Het gemiddeld aantal bezoekers per programmacategorie is toegenomen ten opzichte van 2010: van 136 naar 193 bezoekers. Programma en (gemiddelde) bezoekersaantallen 2011 (exclusief bezoekers op locatie) Programmacategorie Aantal Totaal Gemiddeld activiteiten bezoekers bezoekers Aantal concerten betaald 47 8827 188 Aantal concerten gratis 35 5342 153 Aantal dance-activiteiten betaald 45 17559 390 Overige publieksactiviteiten (niet-muziek) 8 413 52 Gratis publiekstoegankelijke activiteiten 42 4276 102 Besloten activiteiten 24 2597 108 Educatie 2 108 54 Totaal activiteiten 203 39.122 193

7


Onder de noemer “Victorie Loves Alkmaar” realiseerde Victorie tevens programma op locatie:  Victorie en Zomer op het Plein (Lange Frans en Diggy Dex): 1.500 bezoekers  Victorie op Mixtream Festival: 4.000 bezoekers.

Victorieprogramma op Mixstreamfestival Daarnaast organiseerde Victorie in Cultuurpark de Hout het eerste Victorie festival op locatie, een gratis festival dat 1.000 bezoekers trok (deze bezoekers zijn meegenomen in het overzicht). Programmaprofiel In het programmaprofiel van Victorie staan popmuziek en dance centraal. Ook kiest Victorie voor verbreding in aangrenzende muziekgenres, zoals jazz en wereldmuziek. Victorie kiest in het programmaprofiel expliciet voor het bieden van een podium aan lokaal en regionaal talent, zowel op het gebied van dance- als op het gebied van live-programmering. Daarnaast organiseert Victorie onder de noemer “Victorie loves Alkmaar” programma op locatie, participeert Victorie in culturele evenementen en festivals en combineert Victorie, al dan niet samen met de culturele instellingen in Alkmaar en de regio, muziek met ander cultureel aanbod, zoals film en beeldende kunst. Tot slot biedt Victorie workshops en educatieve activiteiten. Popmuziek Het programma van Victorie kenmerkt zich door het reguliere, actuele aanbod van livebands die op tour zijn in het clubcircuit, zowel nationaal als internationaal. Wat er landelijk in op de podia te zien is wil Victorie ook aan Alkmaar kunnen bieden. Dit aanbod richt zich op een breed en divers publiek en er wordt zowel in de breedte en diepte geprogrammeerd. Voorbeelden van deze programmering in 2011 zijn Gers Pardoel, Tim Knol, Chef’s Special, Kytecrash ft. Kyteman en Erik Vloeimans. Op 1 januari 2011 kreeg Victorie de status van Kernpodium toegewezen door het Fonds Podiumkunsten (FPK). Een instelling die professioneel werkt en beschikt over een vaste zaal met voldoende faciliteiten kan een aanwijzing tot Kernpodium krijgen. Behalve dat deze status een erkenning is van de professionele ontwikkeling die Victorie heeft doorgemaakt in de afgelopen drie jaar, biedt deze status de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. In 2011 heeft Victorie voor 30 concerten een aanvullende subsidie gekregen (in

8


totaal voor een bedrag van € 13.215,--). Deze subsidie biedt de mogelijkheid om wat spannender, en daarmee wat risicovoller, te programmeren.

Optreden SEF bij Gers Pardoel Naast het actuele, brede aanbod kende het programma van Victorie in 2011 een aantal speerpunten:  Hiphop  Metal  Lokaal en regionaal talent Hiphop Mede dankzij een tweejarige projectsubsidie van het FPK heeft Victorie in 2011 extra hiphop concerten kunnen programmeren. Deze subsidie geeft Victorie de mogelijkheid te experimenteren met hiphop programmering en te bouwen aan publiek in de regio Alkmaar voor hiphop. In 2011 programmeerde Victorie 9 concerten die 1.399 bezoekers trokken. Daarnaast trok de hiphopprogrammering van Victorie bij het Zomer op het Plein 1.500 bezoekers. Het Victorieconcert van ‘Ongezouten Drop’ op het Mixtream trok 4.000 bezoekers. Na een jaar constateert Victorie dat de mainstream hiphop en de bekendere namen redelijk tot goed bezoekers trekken. Er blijkt minder belangstelling voor de alternatieve stromingen binnen hiphop. Ook in 2012 ontvangt Victorie deze subsidie van het FPK. In 2013 vervalt deze in verband met bezuinigingen door de landelijke overheid. Metal Met kleinschalige lage entree- en deels gratis concerten op gebied van metal en hardere rock is in 2011 een eerste basis gelegd voor de metalprogrammering in Victorie. De ambitie is er om dit de komende jaren verder uit te bouwen. Er zijn in 2011 zeven concertavonden georganiseerd die 525 bezoekers trokken.

9


Lokaal en regionaal talent op donderdag Het programma op de donderdag richt zich op de stimulering en promotie van de lokale en regionale popcultuur. Hiervoor is een vast stramien gehanteerd:  De eerste donderdag van de maand de Afterparty Jam.  Tweede (en vierde) donderdag Legio Regio.  Derde donderdag Het Open Podium. Op de laatste donderdag van de maand programmeert Victorie de “Popquiz”. Dance De housecultuur, een elektronische vorm van dansmuziek ofwel 'dance', heeft een belangrijke plek binnen popmuziek en heeft een diepgaande invloed op de popcultuur en haar uitingen. Dance is een belangrijk identificatiemiddel binnen de popcultuur. Het maakt deel uit van een way of life en is medebepalend voor de identiteit van het publiek: ‘wat je luistert is en waar je uitgaat is wat je bent’. Victorie richt zich op een breed scala van dance-stijlen. Naast gevestigde namen en bekende dj’s voor een breed publiek biedt Victorie ook een ’undergroundprogrammering’ voor specifieke publiekssegmenten. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en er wordt actueel, progressief en vernieuwend geprogrammeerd. Victorie ziet het als taak om het publiek meer mee te geven dan alleen een avondje uit. Door het programmeren van onder andere live-acts, visuele effecten en theatrale invulling tijdens danceprogrammering wordt gezocht naar momenten waarop het publiek onverwacht geconfronteerd wordt met culturele vernieuwing. In het dance-programma is een aantal vaste terugkomende programma’s opgenomen, die zowel door Victorie als met externe lokale partijen worden georganiseerd. Deze samenwerking vindt Victorie belangrijk voor de lokale verankering en draagvlak. Zo krijgt een dance-avond een eigen sfeer en beleving en wordt een specifieke doelgroep bereikt. Eigen dance-concepten van Victorie zijn:  Big Up: Drum and bass/dubstep.  Club Fresh: clubhouse. (In 2011 heeft Victorie Club Fresh als concept overgenomen van Frank Prins.) De dance-programmering die Victorie in 2011 in samenwerking met lokale en nationale externe partijen organiseerde bestaat uit:  Gramdioos: minimal techno/house.  Let Me Love You: houseprogrammering voor 16+.  Roomkaas: Urban.  Rollin: danceprogramma’s in samenwerking met Rollin, de locale skateshop.  House Boom Bass: alternatieve dance-programmering.  Exclusive 90s: dance-programmering voor een breed publiek.  Freqing Out (tot juli 2011): dance-programmering met locale dj’s.

10


Rollin: danceprogramma’s in samenwerking met Rollin Victorie op locatie Onder de noemer “Victorie Loves Alkmaar” organiseerde Victorie de volgende programma’s:  Victorie en Zomer op het Plein, een gratis programma dat 1.500 bezoekers trok.  Victorie op Mixtream Festival, een gratis festival waarbij Victorie een hiphopprogramma met regionale acts realiseerde. Dit festival trok 4.000 bezoekers.  Victorie in Cultuurpark de Hout, het eerste eigen Victorie festival op locatie, een gratis festival dat 1.000 bezoekers trok. Participatie evenementen en festivals en samenwerking met culturele organisaties In 2011 werkte Victorie mee aan:  Kunst tot de Nacht. Tijdens Kunst tot de Nacht heeft Victorie samen met Projekt072 een tevens buslijn opgezet tussen Canadaplein-Victorie-072.  Het Bluesweekend, voor de eerste keer in Alkmaar!  De Popronde, het landelijk reizend festival dat (nog) onbekende bands de mogelijkheid biedt zich te presenteren buiten de eigen regio.  De Dag van de Dialoog.  NHPop, een gezamenlijk initiatief van de poppodia in Noord-Holland waarbij een showcase van de beste bands van nu wordt gepresenteerd. Ook werkte Victorie samen met andere culturele instellingen:  Met Provadja zijn programma’s met films in combinatie met concert georganiseerd.  Muziekcentrum Tjarda heeft met Victorie een cd-presentatie van bands georganiseerd. In 2011 programmeerde Victorie 7 tentoonstellingen, waarvan 2 met Artiance.

11


Workshops en educatie In 2011 vonden de volgende workshops en educatieve activiteiten plaats:  Met gitarist Ruben Hoeke zijn er twee maal gitaarworkshops (10 lessen) en een eindpresentatie georganiseerd voor de leerlingen.  Met PopSport is een bandcoaching gegeven aan 35 jongeren van 12-19 jaar. PopSport is een landelijk coachingsprogramma waarin beginnende singer-songwriters, dj’s, bands, muzikanten, acts, hiphop crews werken aan muzikale en zakelijke vaardigheden.  Formule C is een gezamenlijk educatief initiatief vanuit de Alkmaarse culturele instellingen. Victorie heeft met dj DNS aan meerdere middelbare scholen een dj-workshop gegeven.  In samenwerking met Artiance hebben er meerdere bandpresentaties in Victorie plaatsgevonden (onder andere op het Open Podium en Bachhh).  Met Mixtream Festival (Heerhugowaard) is in Victorie een bandcoachavond georganiseerd voor deelnemers aan de bandwedstrijd van Mixtream.  In samenwerking met Kunstbende, de landelijke wedstrijd in kunst voor jongeren van 13-18 jaar, organiseerde Victorie de provinciale voorronde voor dj’s.  Met dansschool Sizzling Salsa zijn 40 keer op woensdag salsalessen gegeven.

Salsaprogrammering in Victorie

12


5. PR en marketing Naamsbekendheid en imago Het doel van Victorie in 2011 op marketinggebied was het vergroten van de naamsbekendheid en het neerzetten van een aansprekend imago. Er is in 2011 nog geen naamsbekendheid- en imago-onderzoek gedaan, maar gezien de grote stijging van het aantal bezoekers, gaat Victorie ervan uit dat hierin een goeie slag is gemaakt. De handhaving van de sluitingstijden per eind 2011 heeft het positieve imago van Victorie bij zowel bezoekers als boekers van acts echter een gevoelige klap toegebracht. Dit leidde eind 2011 en de eerste maanden van 2012 tot een daling van het aantal bezoekers en het verbreken van de samenwerking met Victorie door externe producenten. In 2012/2013 worden de naamsbekendheid en het imago bij het (potentiële) publiek in kaart gebracht middels onderzoek. In 2011 trok Victorie gemiddeld 137 betalende bezoekers per concert en 350 op een clubavond. Het landelijke gemiddelde onder poppodia met dezelfde capaciteit als Victorie is 164 betalende bezoekers bij concerten en 238 op een clubavond. De clubavonden liggen dus ver boven het landelijk gemiddelde, en met concertbezoekers kan nog een stap worden gezet. Social media In 2011 is de website van Victorie ruim 500.000 keer bezocht. Dat is een gemiddelde van 1406 bezoekers per dag. Victorie is daarnaast zeer actief op social media en focust zich daarbij vooral op Facebook en Twitter. Op Facebook heeft Victorie 5.614 vrienden en op Twitter 949 volgers. Victorie heeft in 2011 hard gewerkt aan het aantrekkelijk maken van haar Facebookpagina en het vergroten van de interactie met haar publiek.

Promotie-acties Victorie heeft een relatief klein marketingbudget dus creatieve en sympathieke acties die relatief goedkoop zijn en veel aandacht trekken, zijn erg belangrijk. In 2011 zijn de volgende promotie-acties uitgezet:  Bellen met Joost van Bellen  Gratis skiën met Ski Leraar Bruin Money Gang  Komkommertijd – komkommercam  Facebookprogrammering – Van Cartoon Bellen met Joost van Bellen Joost van Bellen is een nationaal en internationaal bekende DJ. Zijn naam inspireerde Victorie tot de volgende actie: Victorie heeft Joost een oud mobieltje met simkaart gestuurd en gevraagd of hij de voicemail zou willen inspreken alsof het zijn echte voicemail is. Vervolgens is er een persbericht uitgegaan met de strekking dat Victorie bij iedere verkochte ticket het privé nummer van Joost van Bellen prijs zou geven, zodat je hem kan bellen. De actie kreeg landelijke aandacht

13


met als hoogtepunt een groot artikel op de populaire muzieksite 3voor12.nl. Joost is veel gebeld naar aanleiding van deze actie en hij nam ook vaak zelf op.

Gratis Skiën met Ski Leraar Bruin Money Gang Publiek dat een ticket kocht voor hiphopformatie Ski Leraar Bruin Money Gang maakte kans op een dag gratis skiën in Snow Planet. Komkommertijd - komkommercam Podium Victorie gaat ieder jaar in augustus een maand dicht. Om toch reuring te creëren en mensen warm te maken voor een nieuw seizoen met nieuwe namen kwamen we op het idee een komkommer live te gaan streamen via de website van Victorie. De komkommer was 24 uur per dag live te volgen. Op de achtergrond stonden de namen van de artiesten die in het nieuwe seizoen waren te bewonderen in Victorie. De komkommer vergeelde en verging. Veel mensen vonden dit grappig genoeg om te delen op Facebook met hun vrienden, hebben er naar gekeken, er om gelachen en zijn enthousiast gemaakt voor het nieuwe programma van Victorie. Facebookprogrammering – Van Cartoon Om de interactie en entertainmentgehalte van de Facebookpagina te bevorderen is de rubriek Van Cartoon in het leven geroepen. Het idee was om één keer per maand een cartoonist een week lang elke dag een cartoon te laten posten op de pagina van Victorie. Grote namen als Gummbah en Jeroom hebben hier inmiddels aan meegedaan. De actie leverde veel interactie en veel nieuwe vrienden op.

14


6. Horeca Een poppodium kan niet bestaan zonder bar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld theaterpodia maakt horeca deel uit van de beleving van het culturele product. De bar staat in de zaal zelf en drankverstrekking beperkt zich niet tot een kopje koffie vooraf en een wijntje in de pauze. Kwaliteit Het jaar 2011 stond in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van de service, terwijl de bezoekersaantallen toenamen. Deze toename is een duidelijk teken dat Podium Victorie hetgeen levert wat de mensen willen. Om een goede kwaliteit van dienstverlening te blijven bieden was het noodzakelijk om organisatorisch mee te groeien met deze bezoekersaantallen. In 2011 is daarom gewerkt aan de opleiding van de horecamedewerkers en kwaliteitsverbetering van de service. Het resultaat hiervan is duidelijk zichtbaar. Voorheen was het bij populaire producties aan de bar bijzonder druk en met recht “pompen of verzuipen”. Tegenwoordig is het team zover dat ook een uitverkochte productie zonder bijzondere inspanningen gerealiseerd wordt. Gasten hoeven niet lang te wachten op hun drankje en worden op een ontspannen en vriendelijke wijze geholpen. Dit ondanks de maximale drukte. Deze positieve ontwikkeling blijkt ook uit reacties van vrijwilligers. Zij geven aan dat ook drukke producties gestructureerd en prettig verlopen. Voorraadbeheer Er is, met name in het tweede deel van 2011, veel aandacht geweest voor het proces van voorraadbeheer. Zo is een opzet gemaakt voor een efficiënte digitale registratie die in de loop van 2012 in werking moet treden.

15


7. Samenwerkende partners Victorie werkt waar mogelijk samen met anderen om de lokale en regionale bevolking een nog beter programma te bieden, om meer publiek te trekken voor het culturele aanbod in Alkmaar en de regio en om nog efficiënter en effectiever te werken. Ook in 2011 werd op vele gebieden samengewerkt. Organisatie en beleid Op het gebied van personeel, organisatie en beleidsontwikkeling werd ondermeer samengewerkt met: - brancheorganisatie VNPF - Stichting Uit - Collega poppodia (medewerkers van Victorie voerden regelmatig gesprekken met collega’s bij andere podia in Nederland. Om van elkaar te leren en best practices over te nemen) - WNK- Re-integratie bedrijf - Take off Jobcoaches - Vrijwilligerscentrale van Alkmaar - Triversum (maatschappelijke stages) - Kern8 - InHolland Programmering Op het gebied van programmering werkte Victorie in 2011 samen met organisaties zoals Artiance, Provadja, 072, Rollin, Freqin, 3Gram, Muziekcentrum Tjarda, Voedselpop, Argus en Kompleks. Ook participeerde Victorie in Kunst tot de Nacht, Bluesweekend, de Popronde, Dag van de Dialoog en NHPop showcase. In het kader van “Victorie loves Alkmaar” werkte Victorie samen met de organisaties van Zomer op het Plein, Cultuurpark de Hout en Mixtream Festival. Educatie Met de onderstaande partijen werkte Victorie samen op het gebid van educatie:  Ruben Hoeke (gitaarworkshops en eindpresentatie)  Popsport (bandcoaching voor jongeren van 12-19 jaar).  Formule C (Dj workshop voor middelbare scholieren als onderdeel van gezamenlijk educatief initiatief vanuit de Alkmaarse culturele instellingen voor het VO)  Artiance (bandpresentaties onder andere op het Open Podium en Bachhh). Mixtream Festival (bandcoachavond voor deelnemers aan bandwedstrijd Mixtream).  Kunstbende (Provinciale voorronde dj’s in Victorie tijdens landelijke wedstrijd in kunst voor jongeren van 13-18 jaar) Marketing Voor marketing werkte Victorie ondermeer samen met Primera, Stichting Uit en Rollin.

16


8. Financiën Na een moeizame start in 2009 heeft Victorie in 2011 met een aantrekkelijk programma, actieve promotie en een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering 39.000 bezoekers getrokken en een positief resultaat behaald van € 42.363,--. Dit ondanks het niet of slechts ten dele doorrekenen van de BTW-verhoging van 6% naar 19% op de entree en de gestegen inkoopkosten in de drankprijzen. Victorie achtte het volledig doorberekenen van deze prijsverhogingen, gezien de huidige kwaliteit van de huisvesting en daarmee van de dienstverlening aan het publiek, niet haalbaar. Het positieve resultaat van € 42.363,-- is een veel positiever resultaat dan het resultaat van € 1.646,-- zoals begroot in de meerjarenbegroting 2010-2014. Het positieve resultaat van 2011 wordt toegevoegd aan het negatieve eigen vermogen dat daarmee op 31 december 2011 op -€ 43.536,-- komt. Het positieve resultaat is met name het gevolg van de sterk toegenomen eigen inkomsten uit entreegelden en bar. De kosten het programma van de horeca-inkoop zijn hiermee uiteraard ook gestegen. Victorie kent een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse benchmark door de VNPF, de branchevereniging van Nederlandse poppodia en festivals. Hieruit blijkt dat:  De personeelskosten zijn lager dan bij vergelijkbare podia: 27% van de totale uitgaven ten opzichte van 33-34% bij vergelijkbare podia.  De gemiddelde loonkosten per fte zijn bij Victorie lager dan bij vergelijkbare podia.  Het kleine team vast personeel realiseert relatief veel activiteiten en bereikt relatief veel bezoekers per fte.  De programma- en marketing en publiciteitskosten zijn lager dan bij vergelijkbare podia. De huisvestingskosten van Victorie liggen wel een stuk hoger dan die in de branche, namelijk 24% van de totale uitgaven ten opzichte van 10-11% voor vergelijkbare podia. Daarnaast drukt de afschrijving van de in 2009 aan Grolsch betaalde goodwill nog tot 2014 op de exploitatie. Het positieve resultaat in 2011 werd behaald terwijl de gemeente Alkmaar, net als in 2009 en 2010, de door Victorie gehanteerde sluitingstijd van 01.00 uur door de week en 03.00 uur in het weekend gedoogde. Momenteel heeft Victorie een exploitatievergunning met sluitingstijden van 00.00 uur door de week en 02.00 uur in het weekend. Sinds eind december 2011 wordt de sluitingstijd van 00.00 uur door de week en 02.00 in het weekend gehandhaafd. Victorie kan hierdoor de kernactiviteiten op het gebied van culturele danceprogrammering niet langer uitvoeren hetgeen heeft geleid tot het vertrek van programmeringpartners, het teruglopen van bezoekersaantallen en het verlies van eigen inkomsten uit exploitatie. De verwachting is dat deze handhaving leidt tot een negatief exploitatieresultaat voor 2012.

17


9. Toekomst De basis in orde Een goed gebouw, een realistische exploitatievergunning en voldoende tijd om de financiële positie te verstevigen zijn voorwaarden voor een cultureel hoogwaardig, ondernemend en financieel gezond Victorie. Momenteel werkt Victorie in goed overleg met de gemeente aan een programma van eisen om de komende 10 jaar als goed geoutilleerd en professioneel poppodium met een regionale uitstraling te kunnen functioneren. Dit programma van eisen moet leiden tot een modernisering van de huidige pand, dan wel een verhuizing naar een ander pand in de binnenstad. In het huidige verouderde en voor de kernactiviteiten ongeschikte pand is Victorie onvoldoende in staat om de verdiencapaciteit te vergroten c.q. meer bezoekers te trekken en meer eigen inkomsten te genereren. Na de verbouwing of verhuizing verwacht Victorie meer bezoekers trekken en zodoende meer omzet en resultaat te behalen. Aandachtspunt hierbij zijn wel de huisvestingslasten: als deze toenemen door verbouwing of verhuizing zal dit weer extra drukken op de exploitatie. Het positieve resultaat in 2011 werd behaald terwijl de gemeente Alkmaar de door Victorie gehanteerde sluitingstijd van 01.00 uur door de week en 03.00 uur in het weekend gedoogde. Behalve een goede behuizing heeft Victorie dan ook een realistische exploitatievergunning nodig om de kernactiviteiten als cultureel poppodium te uitvoeren en de eigen verdiencapaciteit te handhaven c.q. te vergroten. Met andere woorden, een verruiming van de openingstijden is noodzakelijk voor het realiseren van een voldoende aantrekkelijk cultureel popprogramma voor het publiek in Alkmaar en de regio en een verantwoorde financiële exploitatie. De verwachting is dat indien deze sluitingstijd wordt gehandhaafd dit zal leiden tot een negatief exploitatieresultaat voor 2012. Victorie heeft dan ook een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning met ruimere sluitingstijden. Het behoeft geen toelichting dat eventuele bezuinigingen vanaf 2013 op de subsidie voor Podium Victorie daarbij een zeer negatieve invloed zouden hebben op de verdiencapaciteit en financiële situatie. Immers, bezuinigingen zouden rechtstreeks leiden tot bezuinigingen op het programma. En dat is precies waar Victorie de omzet en resultaat vandaan haalt. Victorie dringt er dan ook bij de gemeente op aan te wachten met de bezuinigingen tot de exploitatievergunning met ruimere sluitingstijden is toegekend en Victorie een gezonde financiële basis heeft.

18


Bijlage 1. Producties live en dance Januari 05 RUBEN HOEKE GITAARWORKSHOP 07 SAXON od (UK) + INCISION + CHAOS ASYLUM 08 CLUB FRESH – DIMITRI + DAVE DELACOSTA + VJ CRABS 12 SALSA CAFE 13 AFTERPARTY JAM 14 THE DOORS ALIVE (UK) 15 BIG UP! BLACK SUN EMPIRE + NOIZBOIZ + DZD2 + CHIMAERA + VJ CRABS 16 BACHHH 19 SALSA CAFE 20 OPEN PODIUM 21 LEGIO REGIO - TIC NERVEUX + DE KRUK + ANCHOR 22 POPFICTION - ST PAUL + THE TUNES 26 SALSA CAFE 27 POPQUIZ 28 JABLECNA STAVA 29 EXCLUSIVE 90'S - TAMAGOTCHI & FURBY 29 FREQING OUT ft ELWIN X + U-RI + DRAGO Februari 02 SALSA CAFE 03 AFTERPARTY JAM 04 VENREZ (USA) (afgelast!) 05 GRAMDIOOS ft. KABALE UND LIEBE + FRANK HAAG + ROGER GERRESSEN 09 SALSA CAFE 10 STEED + RUDE TIGER (UK) 11 STICKS & RICO & A.R.T. + ZWART LICHT + ENGEL + supports 12 CLUB FRESH - DON DIABLO UITVERKOCHT 16 SALSA CAFE 17 OPEN PODIUM 18 POUND + PULVERISED + BRING ON THE BLOODSHED 19 HOUSE! BOOM! BASS-JUH! ft. DJ's NAHUEL MERCEDES + CASS 23 SALSA CAFE 24 POPQUIZ 25 FOCUS 26 FREQING OUT ft DAVE DELACOSTA VS ELLES + MICHEL (ABSTRACT) VS 26 EXCLUSIVE 90's - SESAMSTRAAT 27 VOEDSELPOP 30 SALSA CAFE Maart 02 SALSA CAFE 03 ATERPARTY JAM 04 KLEINE JAY & CARTES + REVERSE & ADJE + ZOIEZO + DNS 05 ROLLIN PARTY - THE HYPE + FLAMBOYANCE 09 SALSA CAFE

19


10 11 11 12 12 16 17 18 19 20 23 24 25 26 26 30 31

LEGIO REGIO + JINX + STEENKOUD KUNSTBENDE DJ CONTEST ONLY SEVEN LEFT + WANT WANT + THE SELFEMPLOYED CLUB FRESH - RICKY RIVARO + TOMMY S + JUST HOUSE (18+) RUBEN HOEKE PRESENTATIE SALSA CAFE OPEN PODIUM MISS MONTREAL + YASMIN MICHEL DE HEY (4,5 hour set!) COLDPLACE (UK) + THE FUSE (UK) SALSA CAFE KATE, THE ANTHOLOGY TRIBUTE CONCERT LET ME LOVE YOU - LENTEKRIEBELS EXCLUSIVE 90's - BEAVIS & BUTTHEAD FREQING OUT! SALSA CAFE POPQUIZ

April 01 DISPOSED TO MIRTH (DE) + UNCHAINED BREATHING (NL) + NO REMORSE FOR THE WEAK 02 GRAMDIOOS 04 RAEKWON (USA // WU- TANG CLAN) + OVERDOSIS 06 SALSA CAFE 07 AFTERPARTY JAM 08 DE KIFT 09 CLUB FRESH - E5H (ERICK E 5 HOURS) (18+) 13 SALSA CAFE 14 LEGIO REGIO - DRESS UP DOLLS (EP PRESENTATIE) + SQUARE ATTIC + CATFISH 15 FRESKU + KLEINE VIEZERIK + Fotosynthese + Tigri (host) 16 BIG UP! ft. DEFORMER + AKKACHAR + DZD2 + CHIMEARA 20 SALSA CAFE 21 OPEN PODIUM 22 IEDEREEN ZOOO JOTJE + KEES VAN HONDT 23 MAKEBELIEVE + THE HOT STEWARDS + MAKE IT COUNT 23 DR. LEKTROLUV (LEKTROLUV REC.,BE) 27 SALSA CAFE 28 POPQUIZ 29 EXCLUSIVE 90's - KONINGINNENACHT! 30 GRAMDIOZE KONINGINNEDAG - outdoor GRAMDIOOS OUTDOOR ft SIS Cocoon de DE MAN ZONDER SCHADUW OLENE KADAR e a - indoor COCO BONGO THE BONFIRE RANCH Mei 04 SALSA CAFE 06 NH POP LIVE ft. SEMISTEREO + WET T SHIRT CONTEST + SORRY BUNCH + WILDCARD 07 HOUSE! BOOM! BASS! ft. CAS + STUFFIN' FOR UR MUFFIN' + OEROEKOEKELOEROE + VJ Liesbeth 11 SALSA CAFE 12 AFTERPARTY JAM

20


13 14 19 20 21 22 25 26 27 28

ZIGGI RECADO & THE RENAISSANCE BAND + CLUB FRESH - BORN TO FUNK + ALAIN DELA GROOVE OPEN PODIUM ROOMKAAS INVITES YELLOW CLAW - BIZZEY + JIM AASGIER + JOOST VAN BELLEN (Rauw/Valtifest) + RIPTIDE KYTECRASH ft. KYTEMAN + ERIC VLOEIMANS SALSA CAFE POPQUIZ MIXTREAM BAND FINALE + DJ FINALE EXCLUSIVE 90's - AIRLINE

Juni 01 SALSA CAFE 02 AFTERPARTY JAM 03 METALNIGHT ft. DEATHCORE + PPTA 04 ROLLIN 8 JAAR - THE OPPOSITES + THE FLEXICAN & SEF + FLOOR DIRK EN IK (16+) 08 SALSA CAFE 09 LEGIO REGIO ft. DE KRIJGERS + HOUTZAGERIJ DE BOER + ZANPH 10 LEGIO REGIO ROCKABILLY ft. ACE & THE KINGS + WHISKEYMO'S + THE SPECTATORS 11 CLUB FRESH ft. JEROENSKI + JUST HOUSE 15 SALSA CAFE 16 OPEN PODIUM 17 ALL HEARTS REVUE ft. GERHARDT+ CHANNAH + HANS LANGEREE + BLACK OYSTERS 18 BIG UP! LOVES ALKMAAR ft. DZD2 + SKID SOLO + GREG D 22 SALSA CAFE 23 POPQUIZ 24 JESOEA - ALBUM RELEASE PARTY 25 EXCLUSIVE 90's - PUNICA OASE 25 FREQING OUT - MR. ORANGE + MASSIMO GARDA + ANTAL KEPEL + JOHNNY BLACK & CHOCO BAREIRO 29 SALSA CAFE 30 LEGIO REGIO POP ft THE RED 17 + SOME WEIRD SIN Juli 01 ONGEZOUTEN DROP host: DIGGY DEX + DNS - DEFACT + ILL GLENNO & D-RAZOR + DELROY & LUCKSTER + SCHAGERGLORIE + INSAYNO + ENGEL E.V.A. 02 HOUSE! BOOM! BASS! ft. DJ CASS + ROSSJOCH 09 CLUB FRESH - JAZ VON D + BOOTSMAN2BOOTSMAN 14 OPEN PODIUM 15 LEGIO REGIO ft. COIN FLIP FIASCO + CHASING FAITH + SPINE ECHO 16 GRAMDIOOS ft. BAS AMRO + UNDERS + FUNKYMAN + JASON SHAE & PETER BANDIT E.A. Augustus 07 VICTORIE LOVES ALKMAAR locatie: ZOMER OP HET PLEIN ft. LANGE FRANS + DIGGY DEX September 02 KUNST TOT DE NACHT - HOUSE! BOOM! BASS! + WHOOBAB SWING & FRIENDS 03 ROLLIN PARTY - AUX RAUS + WANNABE A STAR

21


07 OPEN DAG SIZZLING SALSA 08 AFTERPARTY JAM 09 21 GUN SALUTE + MY CITY BURNING + EYE OF THE 10 CLUB FRESH - LUCIEN FOORT (4,5 HOURS) 11 POPQUIZ 11 VICTORIE LOVES ALKMAAR locatie DE HOUT - GERHARDT JUNGLE BY NIGHT WISEGEAR PLEASE GRAMDIOOS PRESENTS MILIGRAM EXCLUSIVE 'S PHONES BIG UP 14 SALSA CAFE 15 LEGIO REGIO - SQUARE ATTIC + TRANSLATED + THE AWFULS + MALICIOUS MONKEYS 16 LET ME LOVE YOU - MANIMAL + ANGELO BUSTAMENTE & DENNIS GRANT + MICHAEL M + JIM 17 BIG UP! - APHRODITE (UK) + BLACK SUN EMPIRE + DZD2 + GREG 22 SALSA CAFE 22 OPEN PODIUM 23 SURVIVAL OF THE FITTEST - SALAH EDIN + RAPBATTLE 24 EXCLUSIVE 90'S - TELEKIDS 29 SALSA CAFE 30 BLUESWEEKEND - RALPH DE JONGH & CRAZY HEARTS + CUBAN HEELS Oktober 01 OTRA VEZ - GLENN S (LIVE) + PASCAL MORENO + TYRON KEMBLE 05 SALSA CAFE 07 CHEF'SPECIAL + SOUNDAROUND 2.0 + GRAMDIOOS LOOPT WARM E.A. 08 GRAMDIOOS - HERMANEZ (BE) + DARKO ESSER + HARDE BAAS + JEFF MOORE + ONGEOLIEDE MACHINE + DE SLUWE VOS 12 SALSA CAFE 13 LEGIO REGIO - THE TIGER MONSTER EXPERIMENT + MENTALY RETARDED FRIEND 15 CLUB FRESH - BAGGI BEGOVIC + GROOVENATICS + JUST HOUSE 14 KUBUS & RICO + BOEF & DE GELOGEERDE AAP + ZO MOEILIJK + KUBUS DJ-SET + DJ IL DISCO 19 SALSA CAFE 22 IXTREAM, THE AFTERPARTY - MEMPHIS MANIACS + CREQ 22 POPRONDE - ALL MISSING PIECES + THE MIXTREAM B-STARS 21 ROOMKAAS - FLEXICAN & SEF + FEESTDJRUUD + GINO DUARTE 20 OPEN PODIUM 26 SALSA CAFE 27 POPQUIZ 28 TJARDA CD- PRESENTATIE - BACK TO BASIX + BACON & EGGS + BAG OF POTATOES e.a. 29 EXCLUSIVE 90's - POWERRANGERS November 02 SALSA CAFE 03 AFTERPARTY JAM 04 JIGGY DJE + KRAANTJE PAPPIE + TASTIC + HOSTED BY OTIE 05 BIG UP! - MENSAH (UK) + GOMES (OI!) + DZD2 + GREG D 05 SEITA + 18 MILES 09 SALSA CAFE 10 LEGIO REGIO - ILLUMION (cd- presentatie) + SCHIZOID LLOYD 11 TIM KNOL + TANGARINE

22


12 16 17 18 18 19 23 24 25 26

CLUB FRESH - ROOG + FRENKAY FRESH & DILLON LEROUX + TOM SCHIPHORST SALSA CAFE RUBEN HOEKE EINDPRESENTATIE EYE OF THE HURRICANE (EP- RELEASE), EAT THE UNIVERSE (DE), ALL HEADS RISE JOHNNY CASH TRIBUTE ft DEF AMERICANS + film WALK THE LINE (i.s.m. Provadja) HOUSE! BOOM! BASS! - SKIP&DIE + DJ CASS & NAHUEL SALSA CAFE POPQUIZ ALAMO RACE TRACK + PIEN FEITH EXCLUSIVE 90's - FIDO DIDO

December 01 AFTERPARTY JAM 02 GERS PARDOEL + SEF + JEEVZ & BABETTE VAN VUGT + DJ DELROY + HOSTED BY LUCKY 03 GRAMDIOOS - JOB TRAVAIL + TERRENCE PARKER + QUAZAR LIVE 07 SALSA CAFE 08 LEGIO REGIO - BRUTALE APEN: DRESS UP DOLLS + STEENKOUD + KARMA'S LAB 09 LA PEGATINA (ESP) + DJ GUSZTAV (Global Climax) + BAZZOOKAS + VJ CRABS 10 CLUB FRESH - ERICK E 5 HOURS 14 SALSA CAFE 15 OPEN PODIUM 16 LET ME LOVE YOU - TEAM RUSH HOUR + MANIMAL + DION CHATELAIN & MICHAEL M 17 ROLLIN PARTY - SKI LERAAR BRUIN MONEY GANG + DJ-SET WILLIE WARTAAL + FLOOR, DIRK & IK 21 SALSA CAFE 22 POPQUIZ 23 DARMSTADTER HUBSCH 24 EXCLUSIVE 90's - BARBIE & KEN 31 EEN GRAMDIOOS OUD & NIEUW

23


Bijlage 2. Voorbeelden persberichten Podium Victorie

10 mei 2011 PERSBERICHT

VICTORIE BEKROOND MET KERNPODIUMSTATUS ALKMAAR – Podium Victorie is door het Fonds Podiumkunsten bekroond met Kernpodiumstatus vanwege de goede programmering en hoge bezoekersaantallen. Podium Victorie is ontstaan in 2008 en heeft in drie jaar het pand aan de Breedstraat in Alkmaar opgebouwd tot een goed lopend poppodium. Met veel uitverkochte avonden en een programmering die zich kan meten met de landelijke standaard. Om in aanmerking te komen voor Kernpodiumstatus zijn de belangrijkste criteria hoge bezoekersaantallen en een aantrekkelijke programmering. Kernpodia in Nederland zijn onder andere Patronaat Haarlem, 013 Tilburg, Effenaar Eindhoven, W2 Den Bosch en Mezz Breda. “Dit is de kroon op ons harde werken” aldus manager Marit van Vuurde “Drie jaar lang hebben we keihard gewerkt om van Victorie de poptempel van Alkmaar te maken.” 2010 was een goed jaar voor Victorie met een bezoekersaantal van bijna 30.000. 2011 start nóg beter, de bezoekersaantallen zijn tot en met april alweer 35% hoger dan dezelfde periode in 2010. “Momenteel overtreffen we ieders verwachting met deze aantallen, daar zijn we ongelooflijk trots op”.

24


8 dec 2011 PERSBERICHT

UNIEKE SHOW SKI LERAAR BRUIN MONEY GANG IN PODIUM VICTORIE ALKMAAR – Allstar-hiphopformatie Ski Leraar Bruin Money Gang, bestaande uit Sef, Faberyayo (Jeugd Van Tegenwoordig) en Space Kees, doen een unieke show in Victorie. De show is uniek omdat ze er maar vier doen in Nederland en ze willen heel graag in Victorie op de Rollin Party komen spelen! Podium Victorie voelt zich vereerd deze unieke show van Ski Leraar Bruin Money Gang te mogen hosten. Deze allstar-hiphopformatie is hot momenteel. Uiteraard kennen we de individuele leden allemaal. Sef werd bekend van Flinke Namen en bracht onlangs zelf zijn debuutplaat uit, waarvan single De Leven direct een hit werd en titeltrack van de film Rabat. Faberyayo is bekend van De Jeugd Van Tegenwoordig, maar heeft inmiddels ook een flinke solocarrière opgebouwd onder synoniem Le Le. Space Kees werd in 2000 ontdekt door Top Notch eigenaar Kees de Koning. Sindsdien heeft hij diverse hitjes gescoord en met een aantal grote hiphopbazen samengewerkt. SLBMG komt niet alleen. Niemand minder dan Willie Wartaal, ook al bekend van De Jeugd Van Tegenwoordig, komt een dj-set geven en Floor Dirk en Ik zorgen ervoor dat niemand zonder zweet op het voorhoofd Victorie verlaat.

SKI LERAAR BRUIN MONEY GANG + DJ Willie Wartaal + Floor Dirk en Ik Zaterdag 17 december deur: 21:00 VVK €11,00 deur €15,00 Podium Victorie, Breedstraat 33 Alkmaar. www.podiumvictorie.nl Win! Win een uur lang gratis skiën voor twee personen bij Snow Planet. Hoe kan je winnen? Koop een ticket voor SLBMG en mail “Ik wil skiën!” voor donderdag 15 december naar frank@podiumvictorie.nl

25


11 mei 2011 PERSBERICHT

VICTORIE VERSPREIDT MOBIELE NUMMER JOOST VAN BELLEN ALKMAAR – Bellen met Joost van Bellen? Podium Victorie maakt het mogelijk. Zaterdag 21 mei draait Van Bellen in Podium Victorie. Iedereen die een ticket voor deze avond koopt krijgt automatisch, van Victorie, het mobiele nummer van Joost van Bellen, zodat je hem eens gezellig kan bellen! Joost van Bellen behoeft eigenlijk geen introductie meer. Hij is de oeros van het uitgaanscircuit. Altijd op zoek naar toffe nieuwe concepten, waarbij rauwheid, creativiteit, maar vooral keihard feesten centraal staan. In de jaren 80 begon Joost met het geven van feesten. Zijn eerste feest was een jaren 60 psychedelica- clubnacht in een krakerspand. Vervolgens kwam hij bij Roxy terecht, waar hij een eclectische, avant-gardistische avond neerzette. Dit werd een enorme hit. Na een internationale carrière als DJ en vele feesten verder start hij in 2007 met RAUW, een rauw electrofeest, waarbij DJ’s en bands samengaan. Het feest is inmiddels een internationale hit en host bands en DJ’s als Soulwax, Boys Noize, Goose en Felix da Housecat. In Victorie komt Joost van Bellen als niemand minder dan Joost van Bellen, waar hij met zijn typische mix van indie dance, fidget house, rock ‘n’ rave, hipster noise, baile funk, Baltimore breaks and beyond, een feest komt geven waar Alkmaar nog een jaar naschokken van zal beleven. Podium Victorie geeft je de mogelijkheid om eens gezellig te bellen met Joost van Bellen. Bij elke verkochte ticket geeft Victorie namelijk zijn mobiele nummer. Dus koop een ticket, pak die telefoon en bel van Bellen! JOOST VAN BELLEN Zaterdag 21 mei deur: 22:00 VVK €10,00 deur €12,50 Podium Victorie, Breedstraat 33 Alkmaar. www.podiumvictorie.nl 26

Jaarverslag Podium Victorie 2011  

Jaarverslag Podium Victorie 2011

Jaarverslag Podium Victorie 2011  

Jaarverslag Podium Victorie 2011

Advertisement