Page 1


Календар за 2008-ма  

Календар за 2008ма година на кампањата Под исто сонце - Живеење во мултиетничка средина – Граѓани со еднакви права, можности и заштита