Page 1

JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku

Witamy w 1-wszej serii poradnika Jak Rozliczyd PIT. W tej części zaprezentujemy krok po kroku jak wypełnid Formularze PIT otrzymując od pracodawcy PIT11.

• Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

Szukasz więcej informacji? Zajrzyj na naszą stronę: ABCPodatki.pl

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również Zobacz więcej: PIT 11 | Rozliczenie Podatku Bez PIT 11 | Do kiedy otrzymam?


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 >> • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również

PIT 11 to formularz zawierający dochody osiągnięte w jednym miejscu pracy w minionym roku. Jeżeli pracowałeś w dwóch lub więcej zakładach pracy, otrzymasz odpowiednią ilośd druków. Pracodawca powinien wysład PIT-11 do kooca Lutego. Jeżeli tego nie zrobi – upomnij się. Jednak jego brak nie zwalnia od obowiązku rozliczenia PIT. Jeżeli nie dostaniesz go do kooca kwietnia, musisz rozliczyd PITy w terminie – samodzielnie obliczając uzyskane dochody.

1/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów >> • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również

W Formularzu PIT 11 podsumowane są Twoje przychody, wraz z kosztami uzyskania przychodu oraz odprowadzonymi zaliczkami na podatek dochodowy.

W przypadku kilku formularzy (występuje gdy w ciągu roku zmienialiśmy pracodawcę lub pracowaliśmy w kilku miejscach jednocześnie) najlepiej podliczmy sobie wszystkie pola w Excelu, używając odpowiednich formuł. Wtedy będziemy mieli pewnośd, że wszystko dobrze obliczyliśmy.

2/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek >> • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również

Sprawdź ile podatku w ciągu roku odliczono z Twojego przychodu. Stanowi to główną częśd płaconego podatku. W przypadku przekroczenia progów podatkowych, należy wyrównad wyższy procent tylko od kwoty o którą przekroczono stawki podatkowe. W przypadku pracy na umowę o dzieło lub zlecenie, zazwyczaj otrzymamy wyższy zwrot podatku – te rodzaje umów zawierają bowiem stały procent odprowadzonego podatku. W przypadku umowy o pracę pracodawca zazwyczaj wyrównuje kwotę wolną od podatku niższymi zaliczkami.

3/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza >> • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również Zobacz więcej: PIT-37

Przyszedł czas na wybranie odpowiedniego Formularza. W tym przypadku (Praca na umowę o pracę, zlecenie, dzieło) wypełniamy PIT 37. To najpopularniejszy z formularzy, rozliczany również przez osoby pobierające emeryturę i rentę. Formularz PIT 37 zawiera kilka stron, i wydawany jest przez ministerstwo finansów pod koniec roku. Nie używaj Formularzy z zeszłego roku – mogą okazad się nieprawidłowe (zmiany w wyglądzie, pól).

4/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT >>

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

Teraz uzupełnij dane (osoby fizyczne wypełniają PESEL), przepisz z PIT-11 (lub scalonego excela) na formularz PIT 37:

Przychód osiągnięty w minionym roku Koszty uzyskania przychodu Odprowadzone zaliczki w roku podatkowym Oraz pozostałe wymagane pola. Rada: Czytaj dokładnie przypisy pod odpowiednimi polami na Formularzu PIT-37. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje i instrukcje.

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również Zobacz więcej: Do kiedy składad PIT?

5/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku >> • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

Kwota wolna od podatku to w 2014 roku 3091 zł. Nie zmieniła się ona od kilku lat, i to właśnie od tej kwoty nie jest pobierany podatek.

W momencie obliczania należnego Podatku należy wpisad ją w odpowiednie pole. W przypadku umowy o pracę kwota wolna od podatku zazwyczaj brana jest pod uwagę przy odprowadzaniu zaliczek, stąd kwota ta stopniowo maleje w ciągu roku. Jeżeli pracowaliśmy w 2013 roku na umowę zlecenie, o dzieło na formularzu PIT powinien wystąpid zwrot zaliczek wpłaconych w ramach sumy zwolnionej.

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również Zobacz więcej: Kwota wolna od podatku

6/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu >> • Sprawdzenie Poprawności Danych

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również

Gdy już wprowadzisz wszystkie dane z zeszłego roku dotyczące Twojego przychodu, możesz przystąpid do obliczania podatku PIT, który musisz jeszcze zapłacid bądź zwrotu, który Ci się należy.

Nadpłata występuje np. w przypadku przekroczenia progu bądź nieodprowadzenia podatku samodzielnie (w przypadkach samodzielnie realizowanych zleceo). Zwrot występuje jeżeli w trakcie roku podatkowego PIT (2013) nadpłaciliśmy zaliczki (kwota wolna od podatku, zawyżone zaliczki).

7/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych >>

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również Zobacz więcej: link

Pamiętaj aby sprawdzid poprawnośd wyliczeo podatku i pól, w które wpisało się dane z PIT-11. Do tego celu najlepiej użyd Programu do Rozliczania PIT bądź arkuszy programu excel.

8/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek • Wybranie odpowiedniego Formularza • Przepisanie danych, do Druku PIT.

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również Zobacz więcej: link

Program do Rozliczania PIT 2013/2014 Darmowy Program do wypełniania PITów możesz pobrad tutaj: link Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia: Nie popełnisz błędów w zeznaniu rocznym Z łatwością wpiszesz wszystkie dane w odpowiednie pola Przeznaczysz na to 15 minut Rozliczysz najpopularniejsze formularze PIT za 2013: PIT 28, 36, 36L, 37 oraz ich załączniki.

9/10


JAK ROZLICZYĆ PIT? Krótki poradnik od ABC-Podatki.pl – PITy 2013/2014 w Prosty Sposób • Otrzymanie PIT 11 • Podliczenie Dochodów • Podliczenie Odprowadzonych składek

Jeżeli poszukujesz więcej informacji na temat Rozliczeo PIT zapraszamy na naszą stronę o PIT 2013/2014:

• Wybranie odpowiedniego Formularza

ABC - Podatki

• Przepisanie danych, do Druku PIT.

Formularze PIT: PIT-11 PIT-28 PIT-36 PIT-36l PIT-37

• Odliczenie Kwoty wolnej od podatku • Obliczenie należnego Podatku / Zwrotu • Sprawdzenie Poprawności Danych

• Przydatne Narzędzia • Zobacz Również Zobacz więcej: link

Wskaźniki PIT: Progi Podatkowe

10/10

Jak rozliczyć pit 2013 2014?  

Rozliczasz Polskie podatki? Poradnik Rozliczenia PIT za 2013 rok.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you