Issuu on Google+

Geagte ouer

TYD IS KOSBAAR!

Welkom terug aan al ons leerders, opvoeders en ouers na afloop van ’n baie kort ruskansie. Spesiale welkom ook aan ons nuwe leerders wat aan die begin van hierdie kwartaal by ons aangesluit het. Ons vertrou dat hulle baie gelukkig by ons sal wees. Ons graad 7-leerders het ook intussen by ons aangesluit na afloop van hul uiters geslaagde, opvoedkundige toer na Kaapstad. Aanstaande Woensdag, 26 Oktober 2016 vertrek ons gr.5 -leerders na Schoemanspoort, anderkant Oudtshoorn, vir hul opvoedkundige uitstappie. Ons wens ons gr. 5-leerders sowel as mnre. Kannetjie Kotze, D Jonker en Mee Theresa de Bruin en Annelize Visser ’n voorspoedige, veilige en leersame uitstappie toe.

SPORT Eerskomende Saterdag, 22 Oktober 2016 neem ons o/7A + B, o/8 A + B en ons o/9A+B krieketspelers aan ‘n kriekettoernooi op Laerskool Vorentoe se sportvelde deel. Ons wens hierdie spannetjies alle sterkte toe.

Eerskomende Saterdag, 22 Oktober 2016, neem twee van ons skool se toutrekspanne aan ‘n toutrekkompetisie wat tydens die NG Kerk Herbertsdale se Basaar aangebied gaan word, deel. Kom ondersteun asb hierdie geleentheid.

AKADEMIE Dit is vir elke leerder en ouer van uiterste belang om te weet dat die eksamen oor 19 skooldae begin. Ons personeel se grootste wens is dat elke leerder sy/haar beste sal doen en deeglik vir die komende eksamen sal voorberei. Ons verdere wens is dat elke leerder volgens sy potensiaal sal presteer en sy/haar huidige graad sal slaag. Dit gaan van elke leerder vereis om elke dag se bietjie tuiswerk getrou te doen, maar ook om nou reeds met ’n behoorlike hersieningsrooster te begin. Sterkte aan elke leerder en baie dankie byvoorbaat aan elke ouer vir sy/haar motivering en ondersteuning. ‘n Geseënde week word u toegewens. Vriendelike groete BD OOSTHUIZEN SKOOLHOOF

19 Oktober 2016 Bdo16.28-mv Volume 28

BELANGRIKE DATUMS: U moet asb die volgende uiters belang ike dat"ms in u dagboek aanteken:

Ser#ifikaatoorhandigings: Spor#: 1 November 2016 Spor# Akademie : Gr. RR en R 7 November 2016 Akademie : Gr. 1 - 3 8 November 2016 Akademie: Gr. 4 - 7 10 November 2016 EKSAMENROOSTER NOVEMBER 2016 DATUM

VAK

15 Nov 2016

KK Gr. 7

16 Nov 2016

EBW Gr. 7

17 Nov 2016

Tegnologie Gr. 7

18 Nov 2016

SW Gr. 4,5,6,7 (Gesk)

21 Nov 2016

SW Gr. 4,5,6,7 (Aard)

22 Nov 2016

Wiskunde I Gr. 4,5,6,7

23 Nov 2016

NW Gr. 5,6,7 Wiskunde II Gr 4

24 Nov 2016

Wiskunde II Gr. 5,6,7 NW Gr. 4

25 Nov 2016

Afrikaans Gr. 4,5,6,7

28 Nov 2016

Engels 2de Taal Gr. 4,5,6,7 Lewensvaardighede Gr 4,5,6 Lewensvaardighede Gr. 7

29 Nov 2016


BEGROTINGSVERGADERING 27 OKTOBER 2016

Graag nooi ek u uit om op Donderdag, 27 Oktober 2016 om 19:00 ‘n ouervergadering in ons skoolsaal by te woon. Dit is belangrik dat elke ouer bogenoemde vergadering sal bywoon, aangesien die begroting vir 2017 behandel sal word.

AKADEMIESE PRYSUITDELING 2016 Hoe word punte bereken? •

Mnr Herman Ferreira Voorsitter: Beheerliggaam

BEESLOOP 2016 Ons wil net bekend maak dat die totale wins van die Beesloop vanjaar R151 431-63 beloop. Ons is baie dankbaar vir hierdie fantastiese bedrag wat in ’n uiters moeilike ekonomiese klimaat ingesamel is.

AKADEMIESE BALKIES 2016 •

SPORTFOTO’S EN GROEPFOTO’S U moet asseblief daarop let dat alle sport– en groepfoto’s op Donderdag, 20 Oktober 2016, in die skoolsaal geneem gaan word.

Alle punte wat behaal is vir assesserings soos toetse, take, projekte, naslaanwerk, eksamen, ens. tot aan die einde van Oktober 2016, word gebruik. Vyf vakke word gebruik om punte te bereken nl. Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Wetenskappe en Natuurwetenskappe (Gr. 4-6). Graad 7 (Senior Fase) word ses vakke gebruik om die punte te bereken nl. Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Wetenskappe, Natuurwetenskappe en Ekonomies– en Bestuurswetenskappe. Kwartaal 1 se punte + kwartaal 2 se punte + kwartaal 3 se punte ÷ 3 = punt wat behaal is. PSW word nie gebruik nie, aangesien dit uit twee dele prak4es (LO en Skeppende Kuns) en slegs een deel teorie bestaan. Dux-leerder: Leerder met die hoogste gemiddeld van al die vakke saam, soos bereken, ontvang die toekenning.

Word toegeken na elke formele eksamen Graad 4 (Desember) en Graad 5—Graad 7 Junie en Desember. Nommer 1,2,3 en goud-, silwer– en bronsbalkies: Word bereken net op die laaste eksamen. Bv. Of Junieeksamen of Desember-eksamen se punt alleen. Vir die balkies, word alle vakke waaroor ‘n eksamenvraestel geskryf is, in berekening gebring. Slegs eksamenpunte van vraestelle word gebruik. (Enigste plek waar ouers geen rol speel nie en leerder alles op sy eie vermag)


Bries nuus19okt'16