KAM v Brně / Where in Brno 11/2023

Page 1

11 LISTOPAD | NOVEMBER | VYCHÁZÍ OD 1957 2 3 KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

rozhovor

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová s využitím Timova díla

Timo

story

Melancholické Brno


KAM ← INZERCE


3 KAM ← INZERCE


KAM ← INZERCE

4


Milé čtenářky, drazí čtenáři,

Jaké je vaše nejoblíbenější? My jsme se s Timem sešli a nechali se od něj provést po zákoutích Brna, která má rád. Výsledek na vás čeká v rozhovoru tohoto vydání.

Listopad, to je melancholie. Chladná rána utopená v mlze vyplavují ztracené vzpomínky a emoce. Kroky bezděky směřují vstříc místům obestřeným zádumčivou aurou. V duši se rozprostírá nesouvislá změť pocitů radosti i smutku. To vše v kulise podzimních pastelových barev a vůní. Nebudu zapírat. Rád se nechám touto zvláštní atmosférou pohltit. Na následujících stránkách vás provedeme několika místy, kde si můžete hořkosladkých pocitů melancholického Brna dosyta užít. Timo, umělec, jehož plátnem je město samo. Dílo streetartového tvůrce už více než dvě desetiletí spoluvytváří jedinečnou atmosféru Brna. Timovy verše a grafiky jsou doslova nepřehlédnutelné. Najdete je na mnoha veřejných místech, kterým vtiskly nový výraz.

Listopadové kulturní Brno, to jsou také stovky pozoruhodných událostí, které by vás neměly minout. Vyrazte ven! Každý den na vás někde čeká nezapomenutelný zážitek. Čtěte KAM a nenechte si nic uniknout. Blíží se Vánoce a my pro vás máme skvělý tip, jak obdarovat své nejbližší, ale také sami sebe. Darujte předplatné našeho magazínu! Každý měsíc pak najdete časopis s dárkem ve vaší poštovní schránce. Předplatné si můžete objednat na adrese shop.pocketmedia.cz. Úžasný podzim a kulturní zážitky přeje K rozhovoru jsme pozvali streetartistového tvůrce Tima. Foto: Ivo Dvořák

David Tieku šéfredaktor

Obsah

6

story

20

Ty nejlepší listopadové akce pro rodiny

Gastronomické novinky a sladká tečka

Melancholické Brno

26

60

Inspirováni Ivanem Blatným vybíráme místa k melancholickým procházkám

12

rozhovor

Brno hudba

S brněnským výtvarníkem o malování na svět

gastro lifestyle

Klubová scéna i unikátní koncerty

Saunový speciál i péče o duši

34 divadlo

70 odjinud

Premiéry a hostující divadla

Listopadové výlety nejen po jižní Moravě

40

74

výstavy

Nové výstavy, prohlídky a umělecká díla

Timo

58

48

where

What to do in Brno in November!

film

Premiéry v kinech vs. streamovací platformy

KAM v Brně… Vychází od roku 1957 | Číslo vydání: 11/2023 | MK ČR E 12197 | Vydává: TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno, www.ticbrno.cz | Dodává: Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno | IČO: 04541227, DIČ: CZ-04541227 | e-mail: info@pocketmedia.cz | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Šéfredaktor: David Tieku | Editor: Filip Živný | Redakční okruh: Živný (živ), Radka Beránková (rb), Hana Drahokoupilová (hd), Bára Jurášková (jur), Tereza Holotíková (th), Miloš Henkrich (mh), Anna Svobodová, Barbora Kroutilíková (bk), Anna Kupčáková (ak), Andrea Polnická (and), Adéla Uhrová (uhr) | Jazyková korektura: Lucie Pokorná | Grafika a sazba: Jindřiška Mikešová, Kamila Hrubešová | Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Ivo Dvořák | Inzerce: obchod@pocketmedia.cz | + 420 608 101 550, + 420 604 239 957 | Přetisk materiálů pouze se souhlasem redakce | Příští vydání vychází: 1. 12. 2023 | Cena pro předplatitele 63 Kč | FB a IG: @kamwhere | Anglické texty jsou vytvářeny ve spolupráci s Ritou Deanovou, Brno Daily, Centrem pro cizince JMK a Brno Expat Centre | REDAKCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST MATERIÁLŮ A INFORMACÍ, ZMĚNY PROGRAMŮ A REKLAM | Předplatné: info@pocketmedia.cz / shop.pocketmedia.cz

80

TIC

Turistické informační centrum zve na Brněnské Vánoce Předplať si KAM: shop.pocketmedia.cz @kamwhere vydavatel

5 KAM ← EDITORIAL / OBSAH


Melancholické Brno

KAM ← STORY

6


Poezie podzimu. Tlející listí na březích řek. Prázdná okna jako doširoka otevřené zraky mizejícího města. V listopadové fotoreportáži vás vezmeme na toulky místy, která v nás vyvolávají melancholickou náladu, nostalgii i inspiraci plynoucí z hlubokého dojmu z jejich atmosféry.

Pláň se ti otvírá, když míjíš dlouhou zeď / zelené zahrady, zeď mrtvých na Centrálce. / Buš do ní zoufale a čekej odpověď, / jen vyplašený pták… odlétá… mizí v dálce. Ivan Blatný, Melancholické procházky Hřbitovy jako místa rozjímání, barevným listím vystlané cestičky mezi pomníky známých i neznámých jmen. Ústřední hřbitov (lidově Centrálka) a židovský hřbitov v Juliánově jsou doslova protkány náhrobky brněnských umělců, architektů a dalších význačných osobností, tento kamenný závan minulosti pak doplňuje všudypřítomný klid a ticho k přemýšlení. Foto: Pocket media / Roman Prachař

7

KAM ← STORY


„Petrov je zamlžen a tolikerý dým obetkal jeho sad a jeho štíhlá křídla, drobounký šedý déšť zní z nebeského zřídla a měkce dopadá, zatímco odjíždím.“ Ivan Blatný, Melancholické procházky (1941)

Po stopách brněnských básníků Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, František Halas, Vít Slíva, ale i Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval nebo Jan Zahradníček. Všichni jsou to básníci, v jejichž díle hrálo roli město Brno, ať už menší, či naprosto zásadní. Lze k nim vyjmenovat několik desítek dalších, jak se můžete přesvědčit na webu Brno poetické (www.brnopoeticke.cz), který nabízí virtuální procházku po místech objevujících se v básnické tvorbě. „Oč nám jde? Ukázat, jak velký básnický potenciál se v tomto městě nachází. A kolik básníků různých časů a poetik věnovalo Brnu, jeho místům, své verše,“ uvádí Jiří Trávníček

KAM ← STORY

a Michal Fránek, kteří jsou ve spolupráci s Františkem Schildbergerem autory tohoto inspirativního projektu.

Člověk, který oblékl Brno do veršů Ze všech básníků vycházejících nebo odkazujících ve svém díle k moravské metropoli vyčnívá snad nejvýše Ivan Blatný (1919–1990), který ve své sbírce Melancholické procházky (1941) halí různá zákoutí města do svých básní, a představuje tak Brno jako místo nekonečně poetické. Právě touto sbírkou jsme se inspirovali při tvorbě listopadového story, protože sklonek podzimu máme, jako mnoho dalších milovníků Blatného

díla, s jeho verši neoddělitelně spjat. Vydáváme se však nejen v básníkových šlépějích, ale představujeme i lokality, které v nás probouzí melancholii svou atmosférou či minulostí. Než se k nim rozlétneme, doporučíme ještě k přečtení knihu Duše Brna (1998), do níž Ludvík Kundera sesbíral básně a prózy brněnských umělců, může také sloužit za vítanou inspiraci k dlouhým toulkám městem.

Kolem nás a pod námi V samotném centru Brna stačí nakouknout do některého ze schovaných vnitrobloků a dobře známou ulici, přes kterou denně chodíme, najednou nahradí překvapivá místa s nostalgickou

↑ Sedmnáctiletý Ivan Blatný (úplně vlevo), vedle něj zleva doprava Josef Věromír Pleva, Vítězslav Nezval a MUDr. Miloš Vlček. Zřejmě v bytě J. V. Plevy. Foto: Vilém Reichmann / ze sbírek Moravské galerie v Brně

atmosférou. Přes kavárnu Spolek se například dostanete do vnitrobloku patřícímu k areálu kláštera voršilek, kde kavárna loni otevřela působivou venkovní zahrádku. U hlavního nádraží vyznívá zvláště s příchodem sychravého podzimu velmi osobitě prostor Malé Ameriky s charakteristickou skladištní budovou z konce 19. století a trochu ztracené páté nástupiště stojící na pozůstatcích původního středověkého židovského hřbitova. Vítr se prohání kolem věží kostelů, na Petrově zvoní zvony a v kostnici pod svatým Jakubem zatím odpočívá na padesát tisíc duší. Cítíte to mrazení? Pojďte s námi objevovat melancholické Brno.

8


Zetlené záhyby města Není tu řeka Rýn, jen Svratka, Svitava / a přece v nich se utopila asi / nějaká Loreley… voda si pohrává / pod skálou v údolí se slunečními vlasy. Ivan Blatný, Melancholické procházky Brněnské řeky a jejich okolí je inspirativní v jakémkoli ročním období (v létě sem nejslavněji zve Nezvalova báseň Na břehu řeky Svratky). Nicméně poetika podzimní procházky pod opadanými stromy lemujícími zetlené břehy Svratky a Svitavy je pohledem na město z úplně jiné, zadumanější perspektivy. Každý úsek navíc skýtá zcela rozdílné výhledy. Foto: Pocket media / Monika Hlaváčová

Pomalý život prastaré čtvrti Starák, Oltec, kdysi zřejmě osada u brodu přes řeku Svratku, později válkami několikrát zničené předměstí, nyní svérázná městská čtvrť, kde čas běží pomaleji. Staré Brno je se svými zapadlými výčepy, zapomenutými prolukami a brownfieldy, nápisy na oprýskaných zdech i ustrnulým urbanistickým rozvojem jako stvořené k procházkám bez cíle. A až vás omrzí špacírování uličkami a hádání stáří domů a vnitrobloků, popojděte za klášterní zeď, kde se palouky a místa krásných podzimních výhledů na Oltec střídají se zahrádkami místní kolonie. Foto: Pocket media / Ivo Dvořák

Tajemství dvorů a pavlačí Staré Brno a atmosférou dávných dob omšelé pavlačové domy patří k sobě. Projekty posledních desetiletí však bohužel často ignorují genius loci a místo oprav chátrajících pavlačí na jejich místech rostou moderní bytové domy. Pavlačový dům na snímku najdete na Mendlově náměstí, další zajímavé dvory střežené „pavlačáky“ naleznete například na Rybářské ulici nebo v proluce na Pekařské ulici, z níž se lze dostat také k tajemnému tunelu pod Špilberkem – tedy 500 metrů dlouhé průzkumné štole coby pozůstatku projektu brněnské podzemní dráhy. Foto: Pocket media / Ivo Dvořák

9

KAM ← STORY


Koleje do kdysi Nostalgický výlet po stopách Staré Tišnovky? Dráha do Tišnova se v roce 1885 stala pátou tratí, která z Brna vycházela, vlaky po ní přestaly jezdit v roce 1962. Dodnes jsou však ve městě patrné její stopy. Z dřívějšího mostu nad Vranovskou ulicí zbyly části konstrukce, v Zábrdovicích u břehu Svitavy pak naleznete koleje koncového úseku tratě. Starou Tišnovku také připomíná park v místech bývalé výhybny Husovice. K výročí zrušení dráhy se konají komentované procházky (naposledy letos v květnu) a k tématu vyšly dva díly knihy Poslední vlak brněnským severem s fotkami i vzpomínkami pamětníků. Foto: Martin Maleček

Kde se stíny domů dotýkají Vesnice uprostřed Brna, sídlo bohémů a umělců na dně bývalého kamenolomu, ale také bývalá dělnická kolonie nebo skanzen chudinské čtvrti. Malé, na sebe nalepené domky, mnohdy ozdobené vitrážemi, malbami či soškami, prašné cesty, to vše je Kamenná kolonie neboli Kamenka. Do lesa dojdete za minutu, nejezdí zde tramvaje ani auta, na cestách se líně povalují kočky. Okouzlující místo s unikátní atmosférou, ať už se chcete projít jeho podivuhodnými uličkami, nebo se zastavit na pivo v Duckbaru a pak pokračovat dál na Červený kopec. Foto: Pocket media / Jan Kurka

Slepými okny továren Před domem chodí listí, / sem tam, dokolečka. / Zamlklý muž se vykloní z okna, / je to Strindberg, otáčí se / na Valchu, Barvířskou, / naslouchaje úderům dřev, / astmatickému chrčení železa, hukotu zkamenělých slz. Zdena Zábranská, Zastavení v Brně Dědictví doby „moravského Manchesteru“, staré tovární budovy a areály mlčící atmosférou bezčasí. Mnohé již vymizely zcela, z jiných jsou fragmenty, po dalších zbyly brownfieldy. Dech průmyslové minulosti města, patrný ještě na Radlasu, Špitálce a dalších místech, nejvíce rezonuje v areálu bývalé textilky Mosilana. Foto: Pocket media / Monika Hlaváčová

KAM ← STORY

10


Ozvěna silných motorů Kdysi pýcha Brna, 29 km dlouhá trať vzniklá v roce 1930 s podporou světoznámé automobilové závodnice Elišky Junkové. Kudy vedl původní Masarykův okruh? Od Bosonoh přes Veselku, Popůvky, Ostrovačice, Žebětín, Kohoutovice, Pisárky a Nový Lískovec zpátky do Bosonoh, jedno kolo měřilo dnes těžko uvěřitelných 29 kilometrů. Na několika místech podél trasy starého okruhu je dodnes možné najít původní betonové patníky. Často schované za stromy, křovím a vysokou trávou. Vzhledem k situaci okolo současného Masarykova okruhu poněkud melancholický pohled na zašlou slávu. Foto: Pocket media / Ivo Dvořák

Odcházení fotbalového kolosu Fotbal patří za Lužánky. Stadion Za Lužánkami prý patří zbourat. V roce 1978 tu oslavila Zbrojovka Brno svůj doposud jediný titul v nejvyšší domácí soutěži, v roce 1996 zápas Zbrojovky proti Slavii s 44 120 diváky znamenal dosud nepřekonaný rekord v návštěvnosti českého ligového utkání. Teď půjde stadion zarůstající postupně zelení kvůli špatnému statickému posudku k zemi – demolice je v plánu na příští rok. Jeho oprava byla vyhodnocena jako finančně neefektivní, o výstavbě nového stadionu za Lužánkami město v současné době neuvažuje. Foto: Pocket media / Monika Hlaváčová

Osudy vryté do stěn Hledíš oknem a spatřit nemůžeš, / jen posloucháš / zvučný hlas ulice, / kterou nevidíš a která jak pozouny sluneční v sluch ti zní, / jak od východu na západ pospíchá / mezi dvěma řadami domů dlouhá jak svět. Jan Zahradníček, Bratislavská ulice Bývalá káznice mezi Bratislavskou, Soudní a Cejlem, kde byl Zahradníček v 50. letech z politických důvodů vězněn, je důležitým bodem paměti a místem s velmi silnou atmosférou. V posledních letech se mění v důležitý komunitní prostor se zajímavou kulturní dramaturgií. Foto: Pocket media / Ivo Dvořák

11

KAM ← STORY


Timo S jeho hravými verši, odlehčenými i štiplavějšími slogany a trefnými vizuály se potkáváme v ulicích každý den, přesto zůstává v anonymitě. Maluje na prázdné stěny, odpadkové koše, mosty, zastávky i patníky. Brněnská legenda – streetartový umělec Timo nás vzal na svá oblíbená místa ve městě.

„Klasický obraz je esence venkovního světa, venku maluješ na svět samotný.“

Timo

začal s graffiti ve druhé polovině 90. let. Do širšího povědomí se dostal díky svým krátkým nápisům s jednoduchým poselstvím i přepracovaným logům firem a politických stran. V roce 2019 vyšla kniha b jako brno seskupující množství jeho prací.

KAM ← ROZHOVOR

12


13

KAM ← ROZHOVOR


Po střípcích jeho díla můžete projít městem jako otevřenou galerií různorodých myšlenek, nápadů, poetických zastavení i reakcí na aktuální dění. Kam rád zabloudí sám Timo? Vzali jsme foťák a nechali jsme se provést jeho Brnem. → Podzim v Brně mám spojený s melancholickými procházkami, možná i kvůli stejnojmenné sbírce Ivana Blatného. Kam ve městě zamíříš, když se chceš ponořit do sebe? Když zmiňuješ Blatného, vybaví se mi obraz z jeho básně, sestupování od Denisových sadů dolů pod viadukt, kde ještě jezdily parní vlaky. I dnes je prostor pátého nástupiště a Malé Ameriky hrozně pěkný. Kočičí hlavy, nalítané pajasany, takový magický brownfield hned v centru. Když jsem byl malý, babička totiž měla zahrádku na Trnité, chodili jsme na ni z pavlačáku z Nových sadů, který už neexistuje. Taková pozvánka do nikam. → Procházka nostalgií… Celkově železnice a nádraží má v sobě nostalgii již z popisu,

KAM ← ROZHOVOR

tahle oblast naštěstí pořád vzdoruje přesunům a dalším developerským záměrům. S dědou a babičkou mám spojené také procházky okolo Svratky, sbírání kaštanů. Hrozně se mi líbí ta vlhkost, která je stále kolem řeky, a čmuch podzimního zetlelého listí. Brno se ke svým řekám chovalo macešsky, jsou vymístěné, zatímco jiná města mají nábřeží, život okolo. Teď se to tedy možná změní. → Lákají tě i nějaká nová místa? Líbí se mi nově udělaný Moravák, je to jedno z mála míst, u kterých nepláču, že je nové a zaniklo to staré. A taky že tu nechali zrovna pokroucenou ležící katalpu, pamatuju si ji také už z dětství. Postupně se stále více ohýbá.

→ Působíš na mě ze svých básní jako člověk, který má hodně poezie načteno a ví, co dělá. Myslím si to správně? V některých věcech se intuitivně udržuju jako pařez. Mám přátele, kteří jsou kunsthistorici nebo mají velké znalosti, co se umění týče, a zároveň tvoří. A spoustu věcí neudělají, protože ví, že už to někde bylo nebo to pro ně není dost dobré, a nápad zaškrtí hned v zárodku. Poezii čtu, v poslední době mám hrozně oblíbeného Pavla Kolmačku. Dostal mě také Miloš Doležal a jeho sbírka Jana bude brzy sbírat lipový květ. Ale není to tak, že bych měl ohmatané knihy básní a ty dlouze studoval. Svoje věci se navíc trochu bojím nazvat básněmi. Možná je to ale alibismus, abych se bránil před kritikou.

Planýrka

Brownfield na kraji Blackfieldu, na kterém si výhled vychutnávají hlohy, šípky a vy.

→ Chápu, ale ono ani není potřeba, aby ses sám nazýval básníkem. Nazvou tě tak jiní, ke kterým tvoje básně promlouvají. Jasně, používáme nějaká slova, potřebujeme se zorientovat ve světě. Všichni se pak tváří, jako že do toho šochtlíku nepatří, že oni jsou originál. Což teď vlastně dělám taky. Na druhou stranu to ale může být úlevné. Řekneš si: jsem malíř. A obuješ se do toho. Já mám spíš permanentní strach dotknout se světa a přijmout zodpovědnost. → Tvoříš dovnitř, nebo ven? Je to pro tebe, nebo přemýšlíš nad tím, jak na to lidé zareagují? Asi každý myslí u tvorby na svoje publikum, lidi, kteří věc uvidí. U mě jsou to většinou moji blízcí. Částečně jsem si svoje venkovní věci pojmenoval jako veřejnou samomluvu. Pokus komunikovat jinak, křičet do světa, prorazit komunikační blok ke svému okolí. A tohle se mi ukázalo jako cesta, hrozně silný proud, který mě strhnul. Ten pocit, že pod maskou si člověk může dovolit říct víc, takové anonymní vyhřeznutí spodních proudů.

14


→ Hlídáš si nějak, aby tě v některých lokalitách nebylo moc? Snažím se neplnit prostor jako dveře od ledničky. Dříve jsem se pohyboval více živelně – viděl jsem most a udělal jsem z něj trochu plakátovací plochu. Teď už se víc snažím, aby moje věci nebyly moc u sebe a nebraly si prostor navzájem. Obyčejně stačí, aby na sebe neviděly. → Tvoříš pro konkrétní místa, nebo spíš vybíráš místa pro svoje díla? Spíš ta druhá možnost. Mám baterii skic a nápadů, pro které hledám umístění. Navíc některé plochy jsou celkem inertní, můžeš tam dát v podstatě cokoli. Ale občas tvořím i přímo pro konkrétní místo, třeba nápis „Počet míst k sezení: 518“. → Na vlak? Na věznici. → Vnímám tě jako lokálního autora – je Brno důležitým východiskem tvé práce? Nebo myslíš,

15

Díváš se na západ slunce, ubývá ti piva v půllitru, kolem pobíhají kozy, které můžeš krmit akátem. A nad tím vším se tyčí maloměřický komín.

chce, musí nějak získat. Což mi vyhovuje, práce mám už tak hodně a vyhýbám se tím přehlcení.

→ Kvůli reakci některých společností, k jejichž logům nebo sloganům jsi ve svých dílech odkazoval, musela být tato díla dokonce zatřena (např. „Home Less, s námi na to máte“ odkazující na Home Credit, pozn. red.). Chtěl si u tebe někdy nějaký komerční subjekt podobnou věc někdy naopak objednat? Myslíš taková řízená diverze? Ani ne. Škodovka mi třeba napsala, že chce dělat prezentaci nového modelu, ale byla to velmi seriózní nabídka, nic takového, o čem mluvíš. A to jsem nechtěl dělat.

→ Když dostaneš zakázku nebo ti někdo dá prostor, míváš volnou ruku? Často se stane, že to nakonec tak volná ruka není. Ale nedávno mi třeba kamarád dovolil udělat na zeď na Kraváku opravdu cokoli. Tak jsem tam udělal cokoli (nápis „pODSvětí Blíž k vám“ odkazující k logu a sloganu ODS, pozn. red.). Většina lidí by mi řekla, že by chtěli spíše něco nepolitického, poetického… a začne z nich pomalu to zadání lézt.

→ Bavme se o aspektu dobrodružství… užíváš si víc tvořit ilegálně? Pokud mám svobodu tvořit podle sebe, tak ne. A taky na to nemám pajšl. Zvlášť takhle v pozdním věku, s rodinou, běhat někde v křoví a dělat věci, co jsou o držku. To, co chci říct, se mi většinou daří odbavovat v rámci povolených ploch. Ale je pravda, že je to trochu lavírování mezi prací a tou úplnou volností.

Na Kamenné Horce

že bys stejně či podobně tvořil kdekoli? Asi kdekoli, v případě, že bych také vyrostl na anonymizovaném sídlišti. A teď to mám spíše tak, že nikam moc nejezdím – můžeme říct, že jsem pecivál… nebo patriot. Nebaví mě jet někam do Karlových Varů, vyklopit barvy a jet zpátky. Když to můžu udělat tady. → Do jiných měst si tě asi spíše zvou kvůli zakázkám? Ano, tam se ocitnu přes nabídky, co se ke mně dostanou tichou poštou. Festivaly, zakázky od města a podobně. Tím, že nemám nikde veřejně kontakt, si ho ten, kdo

KAM ← ROZHOVOR


→ Není ti tvoje anonymita někdy na obtíž? Zabydlel jsem se v ní, je mi tak dobře. Párkrát se mi stalo, že mě někdo představil a na druhé straně jsem cítil takové to fanouškovské chvění. To je mi nepříjemné, nevím, jak reagovat. → Slyšels o sobě někdy nějaké legendy? To je možná dvacet let zpátky, kdy mi bylo kolem dvaceti. Někdo mi začal vykládat, že Timo je borec, kterýmu je 50, má AIDS a je mu všechno jedno. → Já zase slyšel, že Timo je zeppeliňák s dlouhýma vlasama… Myslím, že na graffiti scéně funguju jako taková kuriózní figurka. Takový šmudla, co není dost tvrdý a nejede tu striktní lajnu. Protože i v „normálním“ současném umění se vytvářejí klastry, ve kterých se používají aktuální kódy k dorozumívání, vizuální, jakékoli. Tím ty společnosti získávají určitou uniformitu. Umělečtí kováři se předhání, kdo líp na jeden zátah ohne

KAM ← ROZHOVOR

Jedno z mála míst, u kterých nepláču, že je nové a zaniklo to staré. Pokroucenou ležící katalpu si pamatuju už z dětství, postupně se stále více ohýbá. Moravák železo, mají přesný názor na to, co je správné umělecké kovářství a co už ne. Je málo idiotů (v dobrém slova smyslu!), ryzích soukromníků… Dnes by se asi použilo slovo autista. Zkrátka těch, kteří ztrácí překryv s ostatními. → Co zpětná vazba? Tvoje díla jsou na sociálních sítích, kde se k nim lidé vyjadřují, ale osobně ti to nemají jak říct. To je pravda. Mám pocit, že v plenéru jde o volání na poušti, je to trochu na suchu. Ale tím, že tvořím venku, svoje věci dostanu

k lidem v podstatě hned. Nemusí tam být ani dlouho, hned z toho máš radost, cítíš z toho obrovský život. Což je výhoda oproti výstavě, kde jsou obrazy zavřené v galerii, taková sbírka mrtvých motýlů, kteří předtím lítali venku. Navíc, pokud nejdu na vernisáž, tak mi pak zpětná vazba chybí úplně. Klasický obraz je esence venkovního světa, chytám podněty zvenčí a nacpu je do obrazu. Kdežto venku maluješ přímo na svět. → Výrazný je i tvůj příspěvek do vznikající Městské galerie

(Brouk Brňák na Bratislavské). Měl jsi nějaké zadání, jak tento prostor pojmout? Bylo to na mně. Martin Reiner, autor projektu Městské galerie, na tuhle konkrétní realizaci z velké části sháněl sponzory, nebyla to linka placená městem. Pro mě tam bylo důležité setkání heraldiky, hrdosti, rytířství. Ten brouk navíc vypadá „brněně“, jako nějaký bojovník. A zároveň je v tom takový ten trochu legrační local patriotismus. → Co na Městskou galerii jako projekt říkáš? Rozhodně se mi líbí ten koncept. Jsem trochu nesvůj ze streetartových festivalů, kde se na jeden zátah vyvalí barvy do ulic a jde jen o takové zdobení. Tady se vzala díla umělců, kteří tvoří vevnitř, jako kdybys vzal velká plátna a pověsil je ven. Byl bych rád, kdyby to pokračovalo. V Itálii nebo Španělsku vzniká venku umění živelně, je součástí prostoru. Uvidíme, jak to bude fungovat u nás.

16


Svratka

Svratku mám spojenou s procházkami s dědou a babičkou, sbíráním kaštanů a vůní zetleného listí. 17

KAM ← ROZHOVOR


→ Brno je poslední léta hodně vidět díky své gastronomii. Máš tu nějaké oblíbené podniky, kam chodíš za dobrým jídlem nebo na pivo? Líbí se mi, že se v Brně v gastru hledají odstíny, ale já mám rád spíš nádražky, baví mě autenticita a špína života. Buď, anebo, nula, nebo jedna, život, nebo smrt. U Emila mi přijde jako skvělá oltecová hospoda, založená tuším 1903, chodí tam dost lidi 50+, občas tam hrají na kytary, je tam dobrá atmosféra. Někdy zajdu kousek odtud Na Dráhu, do Duckbaru na Kamence, klasika je Mýdlo. Skvělý to bylo u hřiště na Červeným kopci, kancelářské židle pověšené na fotbalových brankách, takový postapo svět. Pak mám rád Restauraci U kaštanů u Dětské nemocnice. A Na Kamenné Horce na Hádech, ta žije napůl v punkovém režimu. Sedneš klidně na trávu, díváš se na západ slunce, ubývá ti piva v půllitru a nad tím vším se tyčí maloměřický komín. Kolem pobíhají kozy, kterým můžeš natrhat akát a krmit je.

KAM ← ROZHOVOR

Kočičí hlavy, nalítané pajasany, magický brownfield v centru města a moje pozvánka do nikam. Tahle oblast naštěstí pořád vzdoruje přesunům a dalším developerským záměrům.

mám radost. Ale pak můžou jít do světa. Naopak jsem rád, že obrazy, co jsem tahal v krabicích jako mrtvá zvířátka, si někdo vezme.

Ivo Dvořák fotograf Filip Živný editor

Malá Amerika → Takže pivo ideálně spojit s přírodou. Pokud to jde, tak místo do hospod spíš mířím na pivo ven. Jakýkoli výhled na Brno je přitom super – do parku nad pivovarem na Starém Brně, který se teď zrovna rekultivuje, se chodíme setkávat lidma z vysoké. Skvělý výhled je taky z Planýrky nad Lužánkami, kde jsme dělávali ohně. → Hledáš takhle z výšky rovnou zdi, které by se daly pomalovat?

Postupně se toho tiku a nutkání pomalovat každou stěnu zbavuju. Navíc špatně vidím do dálky. → V listopadu děláte s Rudolfem Brančovským akci Art Hrabárna, kde si lidé mohou „prolistovat“ vaším archivem a koupit vaše obrazy. Jaký je pro tebe pocit loučit se se svým uměním? Mám tři věci, které si nechávám, ale jinak nostalgií ke svým dílům netrpím. Třeba měsíc s nimi chci být doma, když je vytvořím a povedou se, protože z nich

18


19

KAM ← INZERCE


Brno O tom, jak vzal své rodiče na dovolenou do Afriky, přijede do Semilassa 29. 11. povyprávět cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Vezme vás na zábavnou výpravu na safari do Namibie a Botswany, na plavbu po řece Okavango a taky vás seznámí s kulturou tradičních afrických národů.

Foto: xxx

Foto: FB Ladislava Zibury

PRO CELOU RODINU

OBLOHA NAD BRNEM

KREATIVNÍ HUB KUMST

Les plný strašidel

Meteorické roje

Cvakni to s KUMSTem

Foto: Archiv pořadatele

Lesní areál U Mravence zaplní živá strašidla. Jestli máte pro strach uděláno, si budete moct po setmění zkusit na stezce odvahy, která je určena dětem i dospělým. Nebudou chybět ani tvořivé dílničky, kde si děti vydlabou dýni nebo vyrobí vlastní strašidýlko. Za nejoriginálnější výtvory pak dostanou odměnu. Na místě bude zajištěné i občerstvení. (bk)

4/11, 15.00

Noční les areál U Mravence www.lesymb.cz

KAM ← BRNO

Foto: ilustrační

V noci ze 17. na 18. 11. se můžete pokusit zahlédnout některý z mála meteorů roje Leonid. Jak už název napovídá, vylétat budou jakoby ze souhvězdí Lva, přesněji z míst, kde se na nebi nachází jeho „hlava“. Nejvíc, až 15 za hodinu, jich bude patrných ve druhé polovině noci. Mateřským tělesem tohoto roje je kometa Tempel–Tuttle, která se ke Slunci vrací každých 33 roků.

Jiří Dušek ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Foto: Jakub Čáp

Ať už jste ostřílená fotografka s letitou praxí, nebo si jen sem tam něco cvaknete na svůj smartphone, nenechte si ujít měsíc fotografie v kreativním hubu KUMST. Chystáme pro vás sérii vzdělávacích workshopů nabitých inspirací, výstavu i meet-up. Vše odstartujeme 7. 11. workshopem o Polaroidu s Polagraphem. 8. 11. společně pokřtíme nové číslo časopisu FOTO a nemine nás ani beseda

s autory. Do problematiky práva a licencí se ponoříme 14. 11. formou praktického workshopu a otevřené diskuse. Analogu se budeme věnovat v úterý 28. 11. A nabitý měsíc listopad zakončíme 30. 11. meet-upem komerčních fotografů. Bude to jízda! Tak přijďte. (kom)

Měsíc fotografie Kreativní hub KUMST www.kumstbrno.cz

20


NOVÁ ZBROJOVKA

TIC BRNO

INSTITUT PAMĚTI NÁRODA

Škola – základ života

Rozsvícení vánočního stromu

Za válečné veterány

Foto: Nová Zbrojovka

Foto: TIC BRNO

V září slyšeli zvonění i vůbec první školáci v Nové Zbrojovce. Své třídy tady otevřel prestižní PORG. Zatím v kancelářské budově ZET.Office. V příštích čtyřech letech však postaví vlastní budovu. Ta bude v těsné blízkosti veřejné základní a mateřské školy. Její podobu určila v minulém roce soutěž, kterou vyhráli SOA architekti. Brzy tak v Brně přibude 27 základních a 2 mateřské třídy. (red)

PORG ZET.Office www.porg.cz/porg-brno

Foto: Institut Paměti národa

Vánoční strom na náměstí Svobody stává od roku 1924 na památku z lesa zachráněné malé Lidušky. Byl to první veřejný vánoční strom u nás a tento zvyk zavedl Rudolf Těsnohlídek, který byl jedním ze zachránců holčičky. Letos se strom rozsvítí 24. listopadu v 17 hodin a součástí zahajovacího seriálu bude tanec na zdi domu. (kom)

24/11

3 otázky

17.00 Rozsvícení vánočního stromu náměstí Svobody www.brnenskevanoce.cz

Příběh armádního generála Tomáše Sedláčka, veterána ze západní i východní fronty 2. světové války a vězně komunismu, připomíná expozice Tichá hrdinství brněnského Institutu Paměti národa. 10. listopadu, ke Dni válečných veteránů (který je 11. listopadu), chystá Institut akci u sochy Jošta na Moravském náměstí, kde nejen za generála Sedláčka zasadí symbolický květ máku. (red)

10/11

Den válečných veteránů Moravské náměstí institut.pametnaroda.cz

BENEFIČNÍ AKCE

KÁVÉESKA

Pomáhejte a bavte se

Provětrejte svůj šatník

Event.

1)

kce EVENT. Brno A spojuje design, slow fashion a gastro. Na které designéry/ návrháře se můžeme těšit?

Vystavovatelů v design zóně bude přes šedesát. Jde například o youngprimitive, brněnskou slow fashion značku, designové české povlečení Lesen, řemeslného ševce Martina Vašinu nebo handmade brýle Víta Moravčíka. Doporučujeme sledovat náš IG profil nebo web.

2)

Foto: Show and the City

Galavečer Show and the City v brněnském hotelu Barceló nabídne přehlídky známých návrhářů a atraktivní umělecká vystoupení. Svojí účastí pomůžete zkvalitnit život malému Adámkovi, který trpí pseudoachondroplazií, a podpoříte organizaci Česká zoo, která je oporou osobám a subjektům, jež věnují veškerý svůj čas a prostředky záchraně posledních zlomků celosvětové přírody. (red)

9/11

Show and the City Barceló Brno Palace www.showandthecity.cz

Tomáš Pavlica a Matěj Smička

Foto: Kávéeska

Potřebujete se zbavit již nepotřebného oblečení a získat nové, které se vám bude hodit? Přijďte 10. 11. od 10 do 19 hodin do volnočasového centra Vojtova 7. Swap neboli vzájemná výměna pro vás již nepotřebných věcí za jiné, s nimiž by se zase rád rozloučil někdo jiný, je moderní alternativou k nakupování. V našem případě půjde o swap použitelného oblečení pro všechny věkové kategorie. Přinést k nám můžete věci, které jsou stále

pěkné, ideálně vyprané a vyžehlené. Zároveň si od 15.30 pod vedením lektorky můžete vyrobit jednoduchý papírový lampion. Materiál k jejich tvorbě bude k dispozici, v 17 h. společně lampiony rozsvítíme a vydáme se průvodem okolím. Vstup zdarma. (kom)

10/11

SWAP Volnočasové centrum Vojtova www.kaveeska.cz

o nabídne gastroC zóna a doprovodný program?

Gastrozónu jsme se snažili pojmout tak, aby byl výběr pestrý. Nabídne tak mmj. kuchyni mongolskou, mexickou, rakouskou a nebudou chybět ani dezerty. Součástí Eventu budou také dvě chill zóny, které zastřeší Industra a Rebelbean. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na workshop výroby svíček nebo vázání věnců a v jednání je i workshop pro děti.

3)

roč jste se rozhodli P akci umístit do Nové Zbrojovky?

Líbilo se nám spojení industriálních prostor s bohatou historií a aktuálního designu. Na organizaci je to složitější, ale výsledná atmosféra stojí za to.

21 KAM ← BRNO


SVČ LUŽÁNKY

SVČ LUŽÁNKY

NEST ESCAPE

Lužánky rozzáří Brno

Swingový ples

Vítejte ve světě únikových her

Foto: Drahomír Štulír

Foto: Jiří Duda

SVČ Lužánky připravilo v listopadu sedm průvodů a dílen se světýlky, úkoly, ohňovou show nebo s Martinem na bílém koni. S rodinou můžete vyrazit 5. 11. do Wilsonova lesa, do Bohunic a Čertovy rokle. Lucerny budou zářit také 7. 11. v Novém Lískovci, 9. 11. ve Starém Lískovci na Lince, 10. 11. na Vinohradech na Louce a 11. 11. v Bohunicích v Labyrintu. (kom)

Největší moravský big band Jazz Archiv, móda jako z románu Velký Gatsby a lužánecká tradice. To je Swingový ples v lužáneckém pracovišti Lidická, na který se můžete těšit už v sobotu 2. 12.! Móda tanečníků ve stylu 20. a 30. let je vítaná, ale není povinná. Vstupenky jsou v předprodeji. (kom)

5/11–11/11

2/12

SVČ Lužánky různá místa, Brno www.luzanky.cz

Volný čas KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

www.kjm.cz

ÚK Kobližná Kobližná 4

ISLANDŠTÍ SPISOVATELÉ SIGRÍDUR HAGALÍN BJÖRNSDÓTTIR A JÓN KALMAN STEFÁNSSON festival Dny severu út 7/11 18.30

Swingový ples SVČ Lužánky – Lidická www.luzanky.cz

TECHNICKÝ KROUŽEK pro děti čt 23/11 16.00

VEČER S HOLANEM performance pá 24/11 18.30

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: MÝTY, FAKTA A PRAXE veřejná debata

JE BRNO PŘIPRAVENO NA KLIMATICKOU ZMĚNU? ANEB OD GLOBÁLNÍHO K LOKÁLNÍMU panelová debata

EVROPSKÝ HOSPODSKÝ KVÍZ

út 14/11 17.30

ŽENA V 19. STOLETÍ – OD PRIVÁTNÍHO DO VEŘEJNÉHO PROSTORU historická přednáška st 15/11 17.00

AI A ŘEČ – CO S NIMI ZAŽÍVÁ BRNĚNSKÉ BOREC STŘEDNÍHO VĚKU přednáška čt 16/11 17.00

KONCERT HELFERTOVA ORCHESTRÁLNÍHO SDRUŽENÍ koncert po 20/11 17.00

OTYLIA TOBOŁA, LUTYŇSKÉ TANGO autorský večer út 21/11 17.00

KAM ← BRNO

pátky 3/11, 24/11 vždy 17.15

HLEDÁNÍ OŘÍŠKOVÉ PL. 3D

přednáška út 7/11 18.00

čt 30/11 13.00

po 13/11 17.00

RELAXACE POD HVĚZDAMI

st 29/11 17.00

VLADIMÍR BEZDĚK: ČESKÁ DŮCHODOVÁ REFORMA přednáška

ALEŠ SVOBODA: DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ A PANENSKÁ ULICE přednáška

LITERÁRNÍ SALÓN NO. 13: ALENA ZEMANČÍKOVÁ – NĚJAKÉ ŽENY A JACÍSI MUŽI autorský večer

Tento „akční film na vlastní kůži“ lze zažít v Nest Escape, jenž v Brně nabízí pokročilé únikové hry sedmé generace. Pokud máte pro strach uděláno, vítejte v Konci svět(l)a! Ve Zkáze Černobylu se vrátíte

út 28/11 17.30

čt 30/11 17.00

pá 10/11 17.00

Znáte únikové hry? Volnočasové aktivity, při nichž se sami hráči stávají hlavní rolí epického příběhu a jejich cílem je v časovém limitu utéct ze žaláře, vyšetřit vraždu, nebo dokonce zachránit svět.

soboty 4/11, 18/11, neděle 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, pá 17/11 vždy 10.00, 14.00, 16.00, so 11/11 10.00, so 25/11 14.00, 16.00

LITERÁRNÍ SALÓN NO. 14: ANNA BEATA HÁBLOVÁ – SMĚNA autorský večer

LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ KNIHOVNY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ pro nevidomé a slabozraké st 8/11 14.00

Foto: Nest Escape

IN-centrum nám. Svobody 15, 2. p. (Kleinův palác)

VÝSTŘEDNÍ TEORIE O VESMÍRU FESTIVAL SONDA 2023 so 11/11 17.00

THE PUZZLE OF FAST RADIO BURSTS přednáška ne 12/11 18.00

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ přednáška

EXISTUJE PÁTÁ PŘÍRODNÍ SÍLA?

Europe Direkt Brno Pivovar Harry,

VESMÍŘENÍ S PATRIKEM KEE koncert

Poštovská 68/3

st 8/11 19.00 Štýřice Vojtova 7 MAHENIKS fantasy festival pro mládež pá 3/11 16.00

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO Kraví hora 2 | www.hvezdarna.cz AŽ NA KONEC VESMÍRU 2D

každou st, pá, so, ne (kromě 10/11, 11/11, 29/11) vždy 18.00

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ každou st 18.30

POZOROVÁNÍ OBLOHY

středy 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, pátky 3/11, 24/11, soboty 4/11, 18/11, čtvrtky 16/11, 23/11 vždy 19.00

PINK FLOYD’S THE DARK SIDE OF THE MOON promítání

každou st, pá, so, ne (kromě 10/11, 11/11, 29/11) vždy 20.00

přednáška čt 16/11 18.00

po 20/11 19.00

HACKER – ZLOČINEC NEBO SPOJENEC? přednáška

út 21/11 18.00

NEJLEPŠÍ TREKY A HORY JIŽNÍ AMERIKY cestopisná přednáška čt 23/11 18.00

do roku 1986 a pokusíte se odvrátit jadernou katastrofu, Tajemství Paříže vám naopak nabídne romantickou atmosféru a Ztracené město je ideální pro rodinné dobrodružství. Ať už jste pár, parta, školní třída, či teambuilding, tohle jinde nezažijete! (kom)

Nest Escape www.nestescape.cz

SVČ LUŽÁNKY

www.luzanky.cz

Labyrint Švermova 19

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ tvoření pro děti 6–12 so 11/11 16.00 Lány Lány 3

LAMPIONOVÝ PRŮVOD lampiony, světelné překvapení ne 5/11 17.45 Lata Plovdivská 8

SVĚTÝLKA V ŽABOVŘESKÁCH

průvod s lampiony na motivy pohádky O Budulínkovi, úkoly, Wilsonův les ne 5/11 16.30 Lesná Milénova 13 OD MARTINA K ADVENTU průvod s lampiony, zpívání u ohně, dílna, Martin na bílém koni ne 5/11 14.30 dílna, 17.00 průvod Lidická Lidická 50

SWINGOVÝ PLES S JAZZ ARCHIVEM ples, móda 20.–30. let 20. století so 2/12 19.30 Linka Kosmonautů 4

MARTINSKÉ USPÁVÁNÍ ZAHRADY lam-

ZÁBAVNÍ VĚDECKÝ PARK VIDA!

Křížkovského 12 | www.vida.cz

BRAIN výstava

každý den do 9/2024 během otvírací doby VĚDECKÁ SKLIZEŇ dílny pro rodiny s dětmi víkendy 12.00, 14.00, 16.00 VIDA! AFTER DARK: INTIMITY akce pro dospělé čt 23/11 19.00 BASTLFEST akce pro rodiny s dětmi 11 až 12/11 během otvírací doby

pionová dílna, úkoly, opékání u ohně čt 9/11 16.00 dílna, 17.00 trasa s úkoly Louka Bzenecká 23

LAMPIONKY ZA VÍLOU MACEŠKOU

lampionová dílna, trasa s úkoly pá 10/11 16.00 Lyska Oblá 51c a park Pod Plachtami ZA BÍLÝM KONĚM průvod s lampiony, Martin na bílém koni a ohňová show s Cirkusem LeGrando út 7/11 17.00

Interaktivní procházky s úkoly pro rodiny s dětmi

bližší informace na webu www.luzanky.cz

22


VIDA! Bastlfest: kutí celá rodina V listopadu se v brněnském zábavním vědeckém parku VIDA! uskuteční Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu. Akce spojuje tradici českého kutění s novými trendy a technologiemi.

VIDA! After Dark Kromě Bastlfestu proběhne ve VIDA! i oblíbená akce pro dospělé VIDA! After Dark s názvem Intimity. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé informace o lidské sexualitě. Tato akce se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu od 19 hodin.

„Dřív se k práci se dřevem nebo k pájení dostávaly děti snadno. Dnes je to něco výjimečného. Jsme rádi, že je to právě VIDA!, kde si něco takového mohou, často poprvé v životě, vyzkoušet,“ řekl k akci Lukáš Richter, ředitel VIDA! science centra.

Tři desítky aktivit

Festival popularizace vědy – POP science A úplná novinka v nabídce VIDA! Připravte se na nezapomenutelný den plný úžasných vědeckých show, vzrušujících experimentů a inspirujících ukázek! V sobotu 9. prosince se zábavní vědecký park VIDA! promění v jedno velké jeviště a uvítá performery z českých i zahraničních science center. Od listopadu VIDA! také mění otevírací dobu, tři pondělky v měsíci bude mít zavřeno a poslední zůstává vyhrazen pro veřejnost a mateřské školy. (kom)

Foto: Bastlfest

Bastlfest pořádá VIDA! už poosmé. O víkendu 11. a 12. listopadu tu zájemci najdou celou řadu vystavovatelů, kteří dohromady nabídnou téměř tři desítky nejrůznějších aktivit. „Těšíme se, že u nás opět zaparkuje sklárna nebo si vyrobíte vlastního Replyšáka,“ prozradila Kateřina L. Brettschneiderová, tisková mluvčí VIDA!.

VIDA! science centrum www.vida.cz

Foto: Bastlfest

ZOO BRNO

U Zoologické zahrady 46 | www.zoobrno.cz

NENÍ TO JEN O GENECH: DĚDIČNOST V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI zoo akademie

út 7/11 15.00

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLÍDKA

Hlídka 4, park Špilberk | www.sevhlidka.cz

USPÁVÁNÍ PŘÍRODY zábava, vzdělávání pá 3/11 16.00

TIC BRNO

Radnická 2 | www.ticbrno.cz

Labyrint pod Zelným trhem

Zelný trh 21, www.podzemibrno.cz út–ne 9.00–18.00

Kostnice u sv. Jakuba

Jakubské náměstí, www.podzemibrno.cz út–ne 9.30–18.00

DUŠIČKOVÉ PROHLÍDKY KOSTNICE U SV. JAKUBA speciální dušičkové prohlídky za svitu svící pá 3/11 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30

Vodojemy na Žlutém kopci

Tvrdého, www.podzemibrno.cz Od listopadu 2023 dočasně omezený provoz pro veřejnost. Vodojemy se znovu otevřou na jaře 2024. Kryt Denis Roh Husova – Nádražní (vchod z ulice Husova), www.podzemibrno.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KRYTU DENIS POD PETROVEM neděle 5/11, 26/11 13.00, 14.00, 15.00

VÁLEČNÍ UKRÝVÁNÍ V BRNĚ

pá 17/11 13.00, 14.30, 16.00 Stará radnice Radnická 8, www.gotobrno.cz Věž Staré radnice Radnická 8, www.gotobrno.cz ne–čt 12.00–19.00, pá–so 12.00–21.00

Sklep pod Novou radnicí

Dominikánské náměstí 1, www.sklepbrno.cz st–po 9.30–18.00 Káznice Bratislavská 68, www.gotobrno.cz ARTIST TALK: KAR setkání s ukrajinskou vizuální umělkyní, Cafe in the Ghetto st 1/11 19.00

OPEN CALL ADVENT V KÁZNICI 2023: TECHNOCHARDASH FASHION SESSION Venna studio, Poor Social Club, TS Salut Roma, Dj Elis Eisberg. After fashion session SPOT pá 3/11 19.00

MEZINÁRODNÍ DEN ROMSKÉHO JAZYKA autorské čtení romské literatury po 6/11 17.00

VĚRA VTÍPILOVÁ vernisáž výstavy,

SWAPAVA: ADVENTNÍ TVOŘENÍ + ZIMNÍ SWAP. CAFÉ IN THE GHETTO, BRATISLAVSKÁ 65 workshop, Cafe in the Ghetto st 29/11 17.17

MĚSÍCE FOTOGRAFIE V KUMSTU

www.brnoindustrial.cz

WINDOW POP TALKS – REKONSTRUKCE MENDLOVA A MORAVSKÉHO NÁMĚSTÍ prezentace a diskuse s architekty

Brno INdustrial

BRNO NEVIDĚNÉ – VODNÍ DÍLA BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ přednáška, Sklep pod

po 6/11 18.30

Novou radnicí st 22/11 17.00

WINDOW POP BRNO 2023 CONFERENCE konference o vizuálním smogu

ULICE HLINKY přednáška, Sklep pod

AutenTICké prohlídky

www.autenticke-prohlidky-brno.cz

VŠICHNI BRNĚNŠTÍ SVATÍ

komentovaná prohlídka, sraz: před katedrálou sv. Petra a Pavla so 4/11 14.00

BRNĚNSKÉ KAVÁRNY SOUČASNÉ A ZMIZELÉ komentovaná prohlídka, sraz: nádvoří Staré radnice ne 5/11 14.00

UDÁLOSTI 17. LISTOPADU V BRNĚ

Café in the Ghetto pá 10/11 19.00 VERTÍGO koncert specifického písničkáře, Café in the Ghetto, čt 16/11 19.00 so 18/11 14.00, 15.00

Stará radnice, Mečová 5 www.urbancentrum.brno.cz

SKRYTÁ TVÁŘ ČESKÉ LITERATURY: JOSEF MLEJNEK komponovaný večer s poezií českých básníků út 21/11 19.30

KAT A STROFY ANEB LÁŽO PLÁŽO

literárně dramatická inscenace, Cafe in the Ghetto st 22/11 19.00 CM PÁLINKA koncert, cimbálová muzika, Cafe in the Ghetto pá 24/11 19.00

workshopy, přednášky, meet-up, výstava 1/11 až 31/12

Novou radnicí st 1/11 17.00

komentovaná prohlídka, sraz: před Domem umění, Malinovského nám. čt 16/11 15.30

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KÁZNICE

KUMST

Údolní 19 | www.kumstbrno.cz

URBAN CENTRUM

TECHNOLOGICKÝ PARK SLAVÍ 30 LET výstava do 16/11

INOVACE A TECHNOLOGIE NA SEVERU BRNA – TECHNOLOGICKÝ PARK JAKO ÚSPĚŠNÝ PROJEKT veřejná debata út 7/11 17.00

NHNB – NOVÉ NÁDRAŽÍ BRNO výstava 24/11 až 29/12

ZÁKLADY FOCENÍ NA KINOFILM workshop út 7/11 17.00

a kultivaci města 9/11 až 10/11

PRÁVO VE FOTOGRAFII přednáška

a workshop so 14/11 17.00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KUMSTU čt 16/11 17.00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z EDICE FOTO, CYRIL ZIKUŠKA nová výstava

16/11 až 22/12

WINDOW POP DESIGN AWARD

vycházka, soutěž o výlohu roku út 28/11 17.00

ZÁKLADY FOCENÍ POLAROIDEM workshop út 28/11 17.00

INFOCUS: MEETUP KOMERČNÍCH FOTOGRAFŮ přednášky, sdílení zkušeností

čt 30/11 17.00

KLUB LEITNEROVA

Leitnerova 2 | www.leitnerka.cz

ANTIGUMA (BRASTRS KOLEKTIV DIVADLO) divadlo

st 1/11 19.00

ZKOUŠKA (BRNĚNSKÉ DĚTSKÉ DIVADLO) divadlo

čt 2/11 18.00

23 KAM ← BRNO


DUOKVÍZ kvíz po 6/11, út 21/11 vždy 19.00

JIŘÍ PLOCEK: AUTORSKÉ ČTENÍ literatura st 8/11 18.00

BAZAR KOCOURA MAXE ve prospěch

spolku Brněnský Max 10 až 11/11 DIVADLO KJÓGEN divadlo út 14/11 19.30 JIŘÍKOVO VIDĚNÍ film st 15/11 19.00

DOUŠEK A ZUZKA KŘÍŽOVÁ koncert

pá 24/11 19.30

KALEIDO (LA CABARET NOMADE) divadlo ne 26/11 15.00

SWING WINGS tanec

ne 26/11 19.00

REZIDENCE CAFÉ KAPRÁL

Údolní 17 | www.cafekapral.cz

ZBYNĚK FIŠER autorské čtení, moderace

Jakub Záhora čt 2/11 19.00

VEČER LITERÁRNÍCH REZIDENCÍ: CHRISTIAN FUTSCHER (AUT) autorské čtení, moderace Martin Krafl út 7/11 19.00

MARIE JEHLIČKOVÁ: HOŘÍM V KAMENI autorské čtení čt 9/11 19.00

MIKRO-TEATRO A BAZMEK ENTERTAINMENT: CO JE V BYTÍ, NELZE ODEJMOUTI bytové divadlo

ne 12/11, po 13/11 vždy 18.00 VEČER ČASOPISU HOST uvedení listopadového čísla út 14/11 19.00

KAM ← BRNO

CABARET DES PÉCHÉS

Dominikánské náměstí 2, Brno www.cabaretdespeches.com

CABARET HŘÍCHU show so 11/11 20.00

PIANO VEČER

st 15/11 20.00

BOHEMIAN BURLESQUE show

pá 17/11 20.00

CARATS OF DES PÉCHÉS drag show so 18/11 20.00

KRÁSNÁ VZPOMÍNKA činohra s hudeb-

Výstaviště 1 | www.bvv.cz

čt 23/11 19.00 VEJŠLAP komedie po 27/11 19.00

1 až 3/11 GO veletrh průmyslu cestovního ruchu 2 až 5/11 REGIONTOUR veletrh turistických možností v regionech 2 až 5/11 CARAVANING BRNO mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů 2 až 5/11 GO CAMERA festival cestovatelských filmů, fotografií a publikací 2 až 5/11 MILITARIA BRNO burza militárií a sběratelských předmětů so 11/11 8.00 ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL prodej, workshopy, koncerty 17 až 19/11

KRAUSBERRY – OZVĚNY BEATFESTU 2023 rock

pá 24/11 20.00

LADISLAV ZIBURA – S MÁMOU A TÁTOU DO AFRIKY přednáška

so 25/11 20.00

KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS ACOUSTIC BAND rock

JAZZ LADIES CO koncert BLUE BURLESQUE SHOW: BURLESQUE REVOLUTION show ŠTATLTALK S JANEM BEDŘICHEM talkshow po 27/11 19.30

KC SEMILASSO

Palackého třída 126 | www.semilasso.cz

HRDÝ BUDŽES činohra

st 1/11 19.00

RADEK JAROŠ: MOJE CESTA ZA KORUNOU HIMALÁJE přednáška čt 9/11 19.00

NA KOHO TO SLOVO PADNE činohra

po 13/11 19.00 DÍVČÍ VÁLKA činohra út 14/11 19.00

VESNA + SPECIAL GUESTS první

koncertní show kapely po Eurovizi čt 16/11 18.00 FILUMENA A MARTURANO činohra pá 17/11 19.00 LOLLIPOPZ – BLÁZNIVÁ SHOW pro děti so 18/11 15.00 KRÁLOVOPOLKA dechová hudba ne 19/11 16.00

BVV – VELETRHY BRNO

ním doprovodem po 20/11 19.00 CAVEWOMAN činohra út 21/11 19.00 SLEPICE NA ZÁDECH komedie, V. Dyk st 22/11 19.00

út 29/11 16.30, 19.30

čt 30/11 19.00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2 | www.bystrc.cz

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A OPERNÍ SÓLISTÉ koncert hudebního cyklu

Setkání žánrů út 7/11 19.00 ČAJ O PÁTÉ hudebně taneční podvečer st 15/11 17.00

LEGENDY A TAJEMSTVÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ přednáška Aleše Svobody

út 21/11 18.00

MALINA BROTHERS bluegrass, folk,

country čt 23/11 19.00

RAY COONEY: NA POSLEDNÍ CHVÍLI komedie s Václavem Vydrou út 28/11 19.00

GAUDEAMUS BRNO veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání do 3/11

BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY + KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

NEJVĚTŠÍ BALONKOVÁ VÝSTAVA: POHÁDKOVÝ SVĚT expozice z 60 tisíc balonků 17 až 19/11

MINERÁLY BRNO mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin 18 až 19/11 TAK KAM?! veletrh středních škol 24 až 25/11 LIFE! festival sportu, tance a zábavy 24 až 26/11

24


Brněnský cyber cluster

Brno je centrem kybernetické bezpečnosti Za poslední roky se v moravské metropoli formuje tzv. cyber cluster. To znamená, že se tady koncentrují firmy, instituce a odborníci na kyberbezpečnost. V dnešní digitální době je tohle odvětví stále více potřeba. Hrozby na internetu se neustále zvyšují a ohrožují jak jednotlivce, tak instituce.

na kyberbezpečnost. Proto na školách vznikají nové obory, které mají tuto potřebu pokrýt. Důležitou součástí brněnského cyber clusteru je i projekt Junior Centrum Excelence. Toto centrum se nachází na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Čichnova. Studenti se učí, jak odolat útokům hackerů, jak chránit informační systémy, sítě a data. Vzdělávají se i v cizích jazycích, zdokonalují se v práci s nejnovějšími technologiemi a chodí i na odborné praxe do firem.

V Brně sídlí řada významných organizací. Například Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), technologický gigant Avast a specializované fakulty Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně. Tyto organizace společně vytvářejí silnou kybernetickou infrastrukturu a poskytují významnou expertizu v boji proti kybernetickým hrozbám.

Regiostars Awards

Vzdělávání budoucích odborníků Metody a útoky hackerů se neustále posouvají dál a v budoucnu budou potřeba další odborníci

Junior Centrum Excelence najdete na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Čichnova. Foto: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Víte, že…

Veletrh URBIS mění podobu

Foto: Safari22

Foto: Marie Schmerková

… město Brno podpořilo v poslední výzvě prostřednictvím dotace šest kreativních projektů? Dotační program Pro Kreativní Brno pomáhá místním tvůrcům z kulturních a kreativních odvětví. Podporu si vysloužil například Infame Radio Festival specializovaný na hudební průmysl nebo festival Window Pop zaměřený na veřejný prostor ve městě.

Nová chytrá řešení v oblastech dopravy, energetiky, AI, elektronických služeb, zelené infrastruktury a dalších, která povedou ke zlepšení kvality života, představí akce URBIS IDEATHON na brněnském výstavišti už 14. 11. Na ni naváže na jaře HACKATHON a výsledky budou zástupcům obcí, měst a krajů prezentovány na URBIS SMART CITY FAIR v červnu 2024.

Junior Centrum Excelence je natolik unikátní, že si vysloužilo ocenění od Evropské komise. Bylo vybráno do užšího finále soutěže Regiostars Awards, která hledá inovativní projekty v oblasti regionálního rozvoje. Vítěze soutěže bude vybírat veřejnost, svým hlasem tak můžete do 14. 11. podpořit tento inspirativní projekt na webu regiostarsawards.eu.

Model chytré čtvrti se přesunul do Prahy

Foto: Šárka Reichmannová

Jak bude vypadat chytrá čtvrť Špitálka v Brně, si v listopadu Foto: moct Maryiaprohlédnout Ostrenko budou zájemci v Praze. Model projektu je totiž součástí výstavy architektury, urbanismu a designu Architecture Week v Jízdárně Pražského hradu. Ta trvá až do 30. 11. Model Špitálky byl vytvořen podle vizualizací renomovaného architektonického studia A8000. Projekt samotný má vzniknout blízko

historického centra města – v západní části Tepláren Brno. Tato revoluční chytrá čtvrť nabídne nový standard pro bydlení, práci a trávení volného času. Její koncept je založen na integrovaném přístupu k modernímu městskému prostoru, kde se propojuje technologie, udržitelnost a komunitní život. Podle současných plánů se má se stavbou Špitálky začít v roce 2027.

Odbor strategického rozvoje a spolupráce www.bit.ly/OSRSBrno

25 KAM ← CHYTRÉ BRNO


Hudba Festival JazzFestBrno v říjnu naservíruje další pecku – na Flédě se 22. 11. představí norští Jaga Jazzist. Po koncertu oceňovaného norského ansámblu, který příští rok oslaví 30 let existence, se můžete těšit na afterparty s Aid Kidem, jednou z předních osobností domácí elektronické scény.

Foto: xxx

Jaga Jazzist. Foto: Bram Versteeg

ALTERNATIVNÍ

PSYCHOBILLY

ROCK/POP

U KOUŘÍCÍHO KRÁLÍKA

Na kafe a metal

Mad Sin v Kabinetu

Čekání se vyplatilo

Ruchadze Band

Foto: MeinKraft

Foto: Mad Sin

Platí, že kdo se vydá do Unleaded Coffee, ví, že ho čeká pořádně divoký večer. V sobotu 4. listopadu se o rychlý a intenzivní zážitek postarají grindoví umělci MeinKraft. Doprovodí je tři další neméně úderné party, které se do Brna sjedou z celé jižní Moravy, trash-metaloví Affected, metalcoreoví Sightless Era a post-hardcore Cross the Rubicon. (jur)

4/11

MeinKraft, Affected, Sightless Era a Cross the Rubicon Unleaded Coffee www.unleadedcoffee.cz

KAM ← HUDBA

Foto: Aneta Langerová & Korben Dallas

Multižánrová monstrkapela Mad Sin, vycházející ze špinavého berlínského rockabilly/ punkového podsvětí, aktuálně objíždí festivalová pódia, kde hledí davu přímo do očí, a zároveň se stále stejně dychtivě vrhá do publika na klubových koncertech. Přijďte si pro nálož syrové energie 15. 11. do brněnského Kabinetu MÚZ, kde zahrají s The Gangnails. (red)

Že už si nepamatujete na covid? Aneta Langerová a Korben Dallas si asi vzpomínají dobře. Kvůli pandemii museli totiž turné odkládat a vyrážejí na něj teprve po dlouhých třech letech. O to lepší zážitek snad můžeme čekat! Nahrávku Nekonečně a vlastní nejnovější počiny obou hudebních projektů uslyšíme 7. 11. na Flédě. (jur)

15/11 20.00

7/11

Mad Sin + The Gangnails Kabinet MÚZ www.kabinetmuz.cz

Foto: Ruchadze Band

Na konci 60. let vznikla ve strahovském studentském klubu jedna hudební skupina, která si říkala Ruchadze Band. S velmi úspěšnou formulí soulové a bluesové klasiky byli u českého hudebního publika nesmírně populární. Frontman Kosťa, stále plný energie, vám dopřeje extatický hudební zážitek 9. 11. (kom)

9/11

Aneta Langerová & Korben Dallas Fléda www.fleda.cz

Ruchadze Band – Amsterdam Beyond Jazz bar U kouřícího králíka www.kouricikralik.cz

26


HIP-HOP

GROOVE BRNO

KLASICKÁ HUDBA

Prago v Brně

Z produkce Groove Brno

Zaposlouchat se do Brucknera

Foto: Prago Union

Foto: Artsiders

Foto: Filharmonie Brno

V první půlce listopadu rozjede Kato spolu s Prago Union svou dobře známou show v klubu ENTER v centru Brna. Vodopád rýmů, který vynesl tuhle dneska už kultovní hip-hopovou bandu z undergroundu na vyprodaná podia, si podmaní nejen skalní fanoušky rapu, ale i posluchače napříč dalšími žánry a všemi generacemi. (jur)

Neuplyne měsíc, aby se Brno nevlnilo v rytmu některého z místních festivalů. V listopadu to bude vedle průběžného JazzFestu také podobně laděný Groove Brno. V Metru tentokrát vystoupí čtveřice profesionálních muzikantů Artsiders s vlastní autorskou tvorbou žánrově protínající pop, funk i rock. (jur)

Dennis Russell Davies platí za renomovaného znalce hudby Antona Brucknera, dobře zná její specifika a nástrahy, a proto jím dirigovaná vystoupení slibují jedinečný zážitek. Společně s brněnskou filharmonií představí Symfonii č. 6 A dur a zároveň oslaví 100. výročí narození Stanisława Skrowaczewskiho jeho skladbou Passacaglia immaginaria. (jur)

11/11

15/11

23/11

Prago Union ENTER Club Brno fb.com/enterclubbrno

3 otázky

Artsiders Metro Music Bar www.metromusic.cz

BRUCKNERIANA Janáčkovo divadlo www.filharmonie-brno.cz

DRUM AND BASS

MULTIŽÁNROVÝ

DIVADLO BARKA

S podzimem se vrací Neurology

Kolem světa s Nahoře

Ambijáns v BARCE

Martin Kozumplík předseda BACH

1)

a které koncerty N byste nás v listopadu pozval do Kabinetu MÚZ?

Já osobně se nejvíc těším na křty alb, které vydáváme v Kabinet Records. Neodolatelně hitová Anna Vaverková na jediném koncertě turné s celou kapelou a Třaskavá směs Františka Skály, v současnosti bezkonkurenčně nejzajímavějšího českého umělce všeuměla. Výjimečným zážitkem bude vystoupení italských legend temného sludge metalu Ufomammut.

2) Foto: Mindicted Crew

Foto: Nahoře

Foto: archiv pořadatele

Je to tu zase! Brněnští králové drum‘n‘bass parties Mindicted Crew připravují další z řady večírků Neurology. Po několika letech se znovu podařilo přilákat do Brna novozélandské duo State of Mind, což znamená intenzivní zážitek všemi smysly – od propracované lightshow po prvotřídní zvuk. Tak na viděnou v ArtBaru. (jur)

Přestože jsou z jižních Čech, jmenují se Nahoře. Mnohohlavá kapela, která vznikla na sborovém soustředění, nabízí žánrově rozmanitý program. Vedle skladeb ze šuplíčků jazzu, swingu, tanga i folku se můžete těšit na autorské písně nebo přebásněné kousky z cizojazyčné tvorby od Ukrajiny po Itálii. (jur)

Večer francouzského šansonu i moravských lidovek. Joel Bros, Francouz, který se usadil na Moravě, do BARKY pozval hudební hosty i přátele ze souboru Nivnička, aby připravil pohodovou atmosféru vonící levandulí a dobrým vínem. Večer je zároveň beneficí pro Divadlo BARKA. Zapište si do kalendářů: 25. 11. v 19.00! (kom)

24/11

25/11

25/11 19.00

NRLG w/ State of Mind (NZ) ArtBar Druhý Pád www.artbar.club

Nahoře Music Lab www.musiclab.cz

Joel Bros a Nivnička Divadlo BARKA www.divadlobarka.cz

teré brněnské K kapely doporučíte k poslechu?

Ani v listopadu v Kabinetu nevynecháme mladou brněnskou krev. Přijďte se přesvědčit o tom, že brněnská hudební scéna stále generuje výjimečnou hudbu. Například poťouchlý funk MMNK, sevřená psychedelie Science Killer, alternativní hip hop skvělých Laokoon či hyperpopová kouzla Blue Uandi.

3)

o vás baví na C vinylových deskách?

Vinylová deska je artefakt. Je velká, krásně voní, vyžaduje péči a pozornost a taky z ní hudba krásně zní. Nákupem vinylu na koncertě navíc podporuji své oblíbené umělce.

27 KAM ← HUDBA


MUSICA DA CAMERA BRNO

THE CRIMSON MARATHON

Lidovky v pozoruhodných aranžích

The Crimson Marathon v Sonu

Foto: Musica da camera Brno

Pokud máte rádi lidové písně a zvuk cimbálu, nenechte si ujít unikátní koncert Folklorní souznění. Premiérový program lidových písní v úpravách Zuzany Lapčíkové pro sbor a cimbál zazní v brněnském Besedním domě 14. listopadu v 19.30. Sborové party bude interpretovat smíšený komorní sbor Musica da camera Brno pod vedením Martina Franzeho. Dalšími muzikanty budou zpěvačka Magdalena Mikulková

KAM ← HUDBA

Foto: kapela Stick Men

a kontrabasista Josef Abraham Mikulka. Part cimbálu a sólové pěvecké vstupy budou patřit autorce všech úprav Zuzaně Lapčíkové. Pokud chcete mít jistotu, že vám koncert plný moravských lidových písní v pozoruhodných úpravách neunikne, vstupenky lze zakoupit v předprodeji na: www.mdcb.cz. (kom) 19.30 Folklorní souznění Besední dům www.mdcb.cz

14/11

29. listopadu budou v brněnském Sonu diváci svědky unikátního koncertního maratonu s názvem The Crimson Marathon. Tento projekt vznikl se souhlasem zakladatele King Crimson Roberta Frippa exkluzivně pro český festival Prague Music Performance. Projekt si klade za cíl představovat jednotlivé členy King Crimson v jejich vlastních projektech i v tvorbě této legendární skupiny. Na podzimním maratonu vystoupí skupina tu:NER

(Trey Gunn, Pat Mastelotto, Markus Reuter), Stick Men (Tony Levin, Pat Mastelotto, Markus Reuter) a David Cross Band. Předprodej vstupenek na stránkách www.pmpif.org a v síti GoOut. (kom)

29/11

The Crimson Marathon Sono Centrum www.pmpif.org

28


29 KAM ← INZERCE


JAZZFESTBRNO

Rok 2024 plný světových jmen

Foto: Chris Botti

JazzFestBrno přiveze v příštím roce projekt členů Snarky Puppy, držitelku Grammy Samaru Joy i Stingova dvorního trumpetistu Chrise Bottiho. Čerstvá držitelka dvou Grammy zpěvačka Samara Joy, členové legendárních Snarky Puppy Bill Laurance a Michael League s akustickým projektem, Stingův dvorní trumpetista Chris Botti s vlastní kapelou nebo virtuózní banjista a držitel patnácti cen Grammy Béla Fleck. Vedle nich

Hudba SONO MUSIC CLUB

Veveří 13 www.sonomusicclub.cz

THE AUSTRIAN PINK FLOYD SHOW: FLOYD DIVISION rock pá 3/11 20.00

QUEEN SYMPHONIC rock so 4/11 20.00

KAREL ČERNOCH 80 pop ne 5/11 19.00

LENKA FILIPOVÁ pop

zahrají také jihoafrický klavírista, skladatel a producent Nduduzo Makhathini, brilantní americký trumpetista Keyon Harrold, mladá newyorská saxofonistka Lakecia Benjamin, japonský trumpetista Takuya Kuroda nebo all-stars projekt Trio Grande. Více na webu www.jazzfestbrno.cz. (kom)

JazzFestBrno různá místa www.jazzfestbrno.cz

LEAGUE OF LEGENDS: KOMUNITNÍ KONCERT rock pá 24/11 20.00

UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO rock so 25/11 20.00

ŽIVO + TOKYO folkrock

ne 26/11 20.00

blues, funk, soul pá 3/11 20.00

LACO DECZI SLAVÍ 85 LET! jazz DALIBOR JANDA: GALAKONCERT 70 rock út 28/11 20.00

THE CRIMSON MARATHON rock st 29/11 20.00

BRATŘI EBENOVÉ folk

čt 30/11 20.00

po 6/11 19.00

SONATA ARCTICA & STRATOVARIUS rock čt 9/11 20.00

CORY HENRY AND KENNEEDY ADMINISTRATION: GROOVE BRNO jazzrock pá 10/11 20.00

MUZIKÁLY NARUBY muzikál

so 11/11 20.00

JOZEF HOLLY pop

ne 12/11 19.00

ADAM ĎURICA pop

po 13/11 20.00

BARBORA POLÁKOVÁ pop út 14/11 20.00

MŇÁGA A ŽĎORP rock

st 15/11 20.00

G‘OLDIES: NEJVĚTŠÍ HITY 80. A 90. LET party

so 18/11 22.00 SYNKOPY 61 rock ne 19/11 20.00

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE jazzrock po 20/11 20.00

RICHARD MÜLLER pop čt 23/11 20.00

KAM ← HUDBA

METRO MUSIC BAR

Poštovská 5 www.metromusic.cz

FILHARMONIE BRNO

Komenského nám. 534 www.filharmonie-brno.cz

PETR FIALA 80 & BRAHMS 190 klasická hudba čt 9/11, pá 10/11 vždy 19.00

RODINNÉ ABONMÁ HUDBA A VĚDA interaktivní hudební cyklus so 11/11 10.30

PODZIMNÍ KONCERT KANTILÉNY romantická mše, lidové písně ne 12/11 17.00

MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKA I koncert členů Orchestrální

akademie Filharmonie Brno st 15/11 19.00 BRUCKNERIANA klasická hudba čt 23/11, pá 24/11 vždy 19.00

KOMORNÍ RODINNÉ ODPOLEDNE 51 STRUN pro děti 4–9 let, koncert bez zábran so 25/11 15.00

SULLIVAN FORTNER klavír st 29/11 19.00

čt 2/11 20.30

MALTED MILK (FR) Groove Brno, ŠKAREDÁ HOLKA + BIXLEY rock

so 4/11 20.30

WEDNESDAY NIGHT FEVER STUDENTŮ SŠUM

st 8/11 19.30 JAMARON rock, 10 let tour čt 9/11 20.00 BRUTUS bigbít pá 10/11 20.30 CARIBE kubánská a latinskoamerická hudba so 11/11 20.30 ARTSIDERS Groove Brno, funky, rock, pop st 15/11 20.00

ALVAREZ PEREZ 30 + JERUSALEM

koncert k výročí kapely + křest nové desky čt 16/11 20.30

GARAGE & TONY DUCHÁČEK underground pá 17/11 20.30

TOM JEGR GANG + LEHKÁ NOHA blues rock so 18/11 20.00

PRO TEBE + SVĚTLO + SARA NOFF pop út 28/11 19.00

NA STOJÁKA stand-up

st 29/11 17.30, 20.30 PORTLESS pop rock, výročí 30 let od založení Support Lesbiens čt 30/11 20.30

FLÉDA

Štefánikova 24 www.fleda.cz

MIG 21 pop

st 1/11, čt 2/11 vždy 20.30

ANETA LANGEROVÁ & KORBEN DALLAS rock, pop

út 7/11 20.30 XINDL X folk st 8/11 20.30 N.O.H.A. DnB, dubstep čt 9/11 20.30

LIFE OF AGONY / PRONG / TARAH WHO? rock, metal

pá 10/11 21.00

PAULIE GARAND – MYSTERY TOUR pop, rap so 11/11 20.00

SEAFRET (UK) pop, alternativní po 13/11 20.00

SKYLINE rock, electro

st 15/11 20.00

VENTOLIN + EDÚV SYN + MAT213

st 22/11 20.30

electro čt 16/11 20.00

post-grunge pá 24/11 20.00

MUCHA punk

OČI + SVATÁ VODA autorská hudba MEAN DADDIES + PASSAGE MOTÖRHEAD & METALLICA TRIBUTE SHOW metal

so 25/11 20.00

JAGA JAZZIST (NO) Jazzfest Brno st 22/11 20.00

út 28/11 20.30

PETE & BAS (UK) rap

čt 30/11 20.00

30


KABINET MÚZ

Sukova 49 www.kabinetmuz.cz

KVĚTY indie, rock st 1/11 20.00

VELVET SUICIDE VOL. 5: PLOHO (RU) + HOSTÉ darkwave, post-punk

čt 16/11 20.00

DEFORM + DEADSTONE + SAVEYOURSELF + DEADRAMS + FLASHBACK hardcore

čt 2/11 20.00

MANON MEUERT + STRANGERS IN THE CITY post rock, folk

alternative, dreampop čt 23/11 20.00

WORLD PEACE (USA) + XIAO (SWE) + HEVER + LILIXELBE hardcore

pá 17/11 20.00

VANESSA (BEST OF TOUR) + SAMHAIN ebm, darkwave

so 18/11 20.00

čt 2/11 20.00

pá 3/11 20.00

YEEZUZ2020 + ROHONY + MDMX + DURT808 + SPECIAL GUEST hip hop, rap so 4/11 20.00

TOM HOLLISTON (CAN, NOMEANSNO) + SIMON WELLS (UK, EX-SNUFF / SOUTHPORT) acoustic, punk, rock

ne 5/11 20.00 AIKO pop po 6/11 20.00

SOFTSPOT: LAOKOON (KŘEST) + BLUE UANDI experimantal rap út 7/11 20.00

ANNA VAVERKOVÁ (KŘEST) + ZAPOMĚLSEM pop

st 8/11 20.00

MMNK + GAMBRZ REPRS prog rock, rap pá 10/11 20.00

ALTERNA MUSIC BAR

Kounicova 506, Brno www.alterna.cz

THISTLE + CHRISTIAN WINTHER + TOMÁŠ NIESNER (BEČVOU) ambient, experimental po 20/11 20.00

UFOMAMMUT (IT) + DROM + SCIENCE KILLER sludge, psychedelic

út 21/11 20.00

TARA FUKI (POSLEDNÍ KONCERTY) acoustic, violoncellists st 22/11 20.00

UŽ JSME DOMA + TRHAN alternative, rock, punk čt 23/11 20.00

TYGROO + LOMUS balkan, jazz, rap pá 24/11 20.00

LOW COST #7

second hand, party so 25/11 20.00

PROART: ROZHOVORY S ÚTĚKEM theatre, dance ne 26/11 20.00

FERY & THE GIPSY

TEEPEE + META & THE NOISES indie, pop, electro čt 30/11 20.00

JAZZ BAR U KOUŘÍCÍHO KRÁLÍKA

Křídlovická 1, Brno www.kouricikralik.cz

punk, rocknroll st 15/11 20.00

ROMAN DRAGOUN čt 16/11 20.00

THE SPRING BAND swing, jazz pá 17/11 20.00

TANGO

VALCHAGENK folk, tramp po 20/11 20.00 HUDLAŘI autorský folk út 21/11 19.00

THE YOUNG PEKÁČ MOJMÍRA BÁRTKA jazz, swing, latin, jazzrock

čt 23/11 20.00

SPYDER & FRANK rock, pop, r&b, blues

pá 24/11 20.00

st 1/11 20.00

čt 2/11 20.00

LUCH BOX TRIO jazz

pá 3/11 20.00 MR. LOVO jazz, fusion so 4/11 20.00 BECAUSE OF BLUE blues so 4/11 20.00

LUKÁŠ ORAVEC & FRIENDS

čt 9/11 20.00

MAD SIN (DE) + THE GANGNAILS

st 15/11 20.00

JANA KOUBKOVÁ + ROMAN HAMPACHER kytara, zpěv

út 14/11 20.00

COALS (PL) + I S TEBOU

út 14/11 20.30

so 18/11 20.00

dream pop, folk čt 30/11 20.00

EKG: O LÁSCE A NADĚJI (RUDIŠ + MALIJEVSKÝ) theatre

po 13/11 20.00

PRÁZDNINY + MARJARI rock,

po 13/11 20.00

NANTOKANARU + STARTUP + BLACK ROW alternative rock, nu-metal

SELAH COLLECTIVE JAM S SHANNYM

psychedelic pop, electro út 28/11 20.00 KATARZIA acoustic, pop st 29/11 20.00

so 11/11 20.00

JAKUB KÖNIG & HVĚZDY (KŘEST)

so 11/11 20.00

MEOWLAU X VAL dnb, elektro

trio Oravec-Korman-Spilka po 6/11 20.00 OZVĚNA jam session út 7/11 19.00 PŘEVADĚČ SPOJITOSTI rock, punk st 8/11 20.00

HIGH COMMAND (USA) + INHUMAN NATURE (UK) trash metal

OLIVER KUCHAROVIČ QUARTET

NIGHT OF ZEPPELIN NOLIMIT BUBR OPEN STAGE 1 YEAR so 25/11 20.00

FOUR GIPSY SOUL ne 26/11 20.00

RICKARD PERSSON po 27/11 20.00

SAKRAPES + TELEGRAF (UH) út 28/11 19.00

DAVID KUDRNA QUARTET st 29/11 20.00

PERFECT TIME čt 30/11 20.00

RUCHADZE BAND AMSTERDAM BEYOND soul blues NO BARRIERS rock, blues, jazz

pá 10/11 20.00

31 KAM ← HUDBA


KAM ← INZERCE

32


33 KAM ← INZERCE


Divadlo Druhý ročník tanečního festivalu Dance Brno přivede od 5. do 11. 11. na prkna Janáčkova a Mahenova divadla baletní soubory pražského i brněnského národního divadla, Divadla J. K. Tyla v Plzni, Moravského divadla Olomouc a slovenských národních divadel z Bratislavy a Košic.

Foto: xxx

Extáze / Obrazy o ní. Foto: ND Košice

OBNOVENÁ PREMIÉRA

IMPRO – SHOW

STUDIO MARTA

PREMIÉRA

Příběh Petera Grimese

Láska na provázku

Divadelní road-movie

Pružnost identity

Foto: 4pokoje

Foto: Jan Šmach

Foto: Divadlo Husa na provázku

Foto: NdB

Opera Peter Grimes od Benjamina Brittena je zrcadlem bouře v lidské duši odrážejícím krásu i děs moře. Příběh rybáře Petera Grimese, jehož osamocenost vede k tragédii, je působivou studií lidské povahy. Opera měla československou premiéru v Brně v červnu 1947. Vrací se v inscenaci týmu dirigenta Marka Ivanoviće a režiséra Davida Radoka, v hlavní roli Joachim Bäckström. (kom)

Co vznikne, když se spojí divadelní improvizace a láska po půlnoci? To se rozhodli zjistit barmani ze 4pokojů a herci z Divadla Husa na provázku. Během jediného večera vás přenesou do ráje i pekla, donutí vás zasmát se a možná vás i rozpláčou. Přijďte i vy společně s nimi objevit opojné kouzlo první lásky, které se skrývá v její nepředvídatelnosti. (and)

Studio Marta uvedlo novou adaptaci Ibsenova Peera Gynta. Egoista, děvkař, miliardář, vizionář, obchodník se zbraněmi a lidmi, král trollů i vládce světa. Tohle všechno je Peer Gynt. Ale kdo tedy vlastně skutečně je? I o tom je nová inscenace Studia Marta v režii Michala Moravce. Divadelní road-movie podle Henrika Ibsena, kterou prostě musíte vidět! (kom)

17, 19/11 a 13, 15/12

13/11 19.00

2 a 3/11 19.00

Peter Grimes Janáčkovo divadlo www.ndb.cz

KAM ← DIVADLO

Láska na provázku 4pokoje www.miluju4pokoje.cz

Peer Gynt Studio Marta www.studiomarta.cz

Režisérka Kamila Polívková vytvořila pro novou sezonu Divadla Husa na provázku inscenaci, ve které se formou scénické úvahy zamýšlí nad možností návratu do rodného města i nad nutností ho alespoň dočasně opustit. Proč? Protože blízkost i vzdálenost jsou v současném světě relativní a formují naši identitu víc, než si možná přiznáváme. (and) 19.00 Nevyletět z Brna, je ze mě zkyslá srna Divadlo Husa na provázku www.provazek.cz

16/11

34


PREMIÉRA

PREMIÉRA

KLAUNIÁDA

Rodina nade vše?

Bojíte se snít?

O etiketě na Provázku

Foto: Beletrio

Foto: HaDivadlo

Foto: Divadlo Husa na provázku

Je v současné době čas a energie na udržování kvalitních mezilidských vztahů? Rodina jako konfrontace očekávání, udržování a budování vztahů na úkor výkonu. Existuje vůbec správný život? Režisér Ivan Buraj v nové inscenaci Jenom konec světa pro HaDivadlo tematizuje problematiku vztahovosti v současné společnosti orientované na růst. (and)

Seznamte se s paní Olgou, která bydlí v malém kiosku na ulici. Den za dnem zde nadšeně a s úsměvem prodává různobarevné žvýkačky. Jejím snem vždy bylo někam vycestovat, na chvíli zmizet. Co se ale stane, když se sny opravdu splní? To se dozvíte v novém interaktivním pohybovém představení vytvořeném pro diváky, co si občas chtějí povyskočit. (and)

Zamilovaný buran ztracený ve světě pravidel a konvencí. Může vůbec získat ženu svých snů? Dokážou vyhlášený expert na etiketu a jeho asistentka svou svéráznou metodou vytesat z neotesance slušného člověka? A kdo je to vlastně ten... slušný člověk? Proměna společenského analfabeta v mistra taktu a sociálního básníka v Divadle Husa na provázku. (and)

18/11 19.30

25/11 15.30

26/11 19.00

Jenom konec světa HaDivadlo www.hadivadlo.cz

PREMIÉRA

Hurvínek obchodníkem

Foto: Národní divadlo Brno

Smetanova Prodaná nevěsta nepochybně patří mezi ikonické operní kousky. NdB se ji ale rozhodlo letos uvést v přepracování pro dětské publikum. A protože komická opera by měla být opravdu zábava, členové souboru Janáčkovy opery pozvali mezi sebe ty nejlepší možné průvodce světem opery, loutkové postavičky Spejbla, Hurvínka a Máničku. (and)

24/11 18.00

Hurvínek prodává nevěstu Divadlo Reduta www.ndb.cz

3 otázky

Kiosek Divadlo Polárka www.divadlopolarka.cz

Takt Divadlo Husa na provázku www.provazek.cz

Ivan Buraj Umělecký šéf HaDivadla

1)

ím vás zaujala hra Č Jenom konec světa?

Na tom textu mě velmi zasáhla jeho autenticita a téma návratu ke své rodině. Louis pocházející z venkova, ale žijící ve velkoměstě, se vrací zpátky domů, aby u své rodiny našel porozumění v těžké životní situaci. Domnívám se, že otázka kulturních rozdílů uvnitř rodin zrcadlí celospolečenský problém komunikačních bublin, které jsou čím dál nepropustnější.

2)

ak text zapadá do J vaší aktuální sezony?

V HaDivadle se teď zaobíráme takzvanou „novou upřímností“ a Lagarcův text má nejen autobiografické prvky, ale je především velmi osobní. Jeho psaní je snahou uchopit na poli umění něco, co v reálném životě pochopit nelze.

3)

aká další předstaJ vení chystáte?

Druhou premiérou bude autorský text Janka Růžičky alias JQr, který bude na divadle debutovat svojí výsostně autorskou inscenací Queer Runner (labyrint citu / ráj mysli). Třetí premiérou bude adaptace textu antropoložky Nastassji Martin Věřit v šelmy, která vychází také ze svého zážitku, kdy ji během výzkumu na Kamčatce napadl medvěd.

35 KAM ← DIVADLO


Divadla NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

www.ndbrno.cz

MAHENOVO DIVADLO Malinovského nám. 1

LUCERNA činohra st 1/11 19.00

SATURNIN činohra, 130. repríza

čt 2/11, pá 24/11 vždy 19.00 JANÁČEK NA START! orchestr Janáčkovy opery NdB, slavnostní představení programu festivalu Janáček Brno 2024 so 4/11 19.00 TŘI SESTRY činohra ne 5/11 17.00, út 14/11 19.00 LHÁŘ činohra po 6/11, út 28/11 vždy 19.00 EXTÁZE / OBRAZY O NÍ balet ND v Košicích, DANCE BRNO st 8/11 19.00 BOLERO & CARMEN balet Moravského divadla Olomouc, DANCE BRNO pá 10/11 19.00 FERDINAND A FILIPÍNA balet Divadla J. K. Tyla v Plzni, závěr festivalu DANCE BRNO 2023 ne 12/11 19.00 ČEKÁNÍ NA GODOTA činohra po 13/11 19.00 NOC V BENÁTKÁCH opera, hostující divadlo st 15/11 19.00

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? činohra čt 16/11 19.00

ZLATÝ DRAK činohra pá 17/11 19.00

KAM ← DIVADLO

BEZ ROUCHA činohra

so 18/11 19.00

KUBULA A KUBA KUBIKULA činohra

ne 19/11 14.00

RADIO AND JULIET balet po 20/11 20.00

PŘI VŠÍ BOLESTI JE VZPOMÍNKA NA VÁS TOU NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ činohra

út 21/11 19.00 RACEK činohra, derniéra st 22/11 10.00, derniéra 19.00 LEOPOLDSTADT činohra pá 24/11 10.00 NOC BLÁZNŮ činohra, 40. repríza ne 26/11 19.00 HANA činohra, 60. repríza po 27/11 19.00 WOHNOUT UNPLUGGED koncert st 29/11 19.00 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ činohra čt 30/11 19.00

JANÁČKOVO DIVADLO Rooseveltova 31

BDĚNÍ balet, premiéra pá 3/11, so 18/11 vždy 19.00, so 11/11 18.00 BEYOND VIBRATIONS balet Národního divadla v Praze, zahájení festivalu DANCE BRNO 2023 ne 5/11 19.00 TWO / MURMURATION / ENTROPY

balet SND Bratislava, DANCE BRNO út 7/11 19.00 BOLERO balet Národního divadla Brno, DANCE BRNO čt 9/11 19.00 PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY opera ne 12/11 17.00 PETER GRIMES opera pá 17/11, ne 19/11 vždy 17.00

VESELÁ VDOVA opera

st 22/11 19.00 SALOME opera so 25/11 17.00 JAKOBÍN opera ne 26/11 17.00 LOUSKÁČEK balet st 29/11 18.00

DIVADLO REDUTA Zelný trh 313

ANATOL činohra pá 3/11 19.00

BALET NDB 2: UROBOROS / NA KRÁSNÉM MODRÉM… / VODNÍK balet

so 4/11 19.00

LISTOVÁNÍ.CZ: CYKLUS SCÉNICKÝCH ČTENÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM Rakovinu nevyléčíš (Denis Leary) ne 5/11 20.00 HODINOVÝ HOTELIÉR činohra st 8/11 19.00 EDISON! činohra ne 12/11 15.00 FEMINISTA činohra po 13/11 19.00

STARÝ DOBRÝ NOVÝ (OLDŘICH) činohra st 15/11 19.00 DOKTORKA činohra čt 16/11 19.00 NOČNÍ KRAJINA činohra pá 17/11 19.00 MATKA činohra ne 19/11 19.00

HURVÍNEK PRODÁVÁ NEVĚSTU

opera, premiéra pá 24/11, po 27/11, út 28/11 vždy 18.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI činohra ne 26/11 14.00

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

www.mdb.cz

MSB – ČINOHERNÍ SCÉNA Lidická 16

VELKÝ GATSBY činohra, premiéra předpremiéra čt 2/11 18.00, veřejná generálka pá 3/11 14.00, premiéra so 4/11 19.00, dále čt 9/11 18.00, pá 10/11, čt 16/11, po 20/11, út 21/11, st 22/11 vždy 19.00 ZDENEK MERTA U KLAVÍRU koncert, host Leona Machálková po 6/11 19.00 SPLAŠENÉ NŮŽKY činohra pá 17/11, so 18/11 vždy 18.00 OSMYČKY činohra so 11/11 19.00, ne 12/11 18.00 HAMLET ANEB HÁDALA SE DUŠE S TĚLEM činohra po 13/11, út 14/11 vždy 19.00

POHLED Z MOSTU činohra ne 19/11 18.00

SVĚTÁCI činohra pá 24/11 18.00

SÁM NA DVA ŠÉFY činohra

so 25/11 19.00, ne 26/11 18.00 TI DRUZÍ činohra st 29/11 19.00, čt 30/11 18.00

MDB – HUDEBNÍ SCÉNA Lidická 16

THE ADDAMS FAMILY muzikál

st 1/11, čt 2/11, po 6/11, út 7/11, st 8/11, čt 16/11 vždy 19.00, so 4/11, ne 5/11, pá 17/11 vždy 14.00, 19.00, so 11/11, ne 12/11, so 18/11 vždy 14.00, 18.00, po 13/11, út 14/11 vždy 18.00, st 15/11 15.00, 19.00

36


DEVĚT KŘÍŽŮ muzikál

po 20/11, st 22/11 vždy 19.00, út 21/11, čt 23/11 vždy 18.00 NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikál so 25/11 16.00, 19.00, ne 26/11 16.00

MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál čt 30/11 18.00

DIVADLO BARKA

Svatopluka Čecha 35a www.divadlobarka.cz

BYT, ČI NEBÍT? (KONZERVATOŘ BRNO) opera

čt 9/11, pá 10/11, ne 12/11, po 13/11 vždy 19.00

NOC DIVADEL: TAK JEZTE KOLÁČE! (SUUD) komedie so 18/11 19.00

KÁŤA A BAJAJA (DIVADLO ALDENTE) činohra ne 19/11 16.00, po 20/11 10.00

AMBIJÁNS: JOEL BROS A JEHO HOSTÉ koncert so 25/11 19.00

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

hostování v Dělnickém domě Jamborova 65 www.divadlobolkapolivky.cz

REBELKY komedie,

náhradní termín za 15/9 čt 2/11 19.00 SKOŘÁPKA komedie pá 3/11 19.00 JAN BUDAŘ & PIÁNO koncertní recitál so 4/11 19.00 FICHTL komedie po 6/11 19.00

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ komedie út 7/11 19.00

MANŽELSTVÍ V KOSTCE komedie

st 8/11 19.00

PUSŤTE MĚ VEN! komedie

čt 9/11 19.00

OHEŇ A POPEL drama, premiéra veřejná generálka čt 16/11 10.00, premiéra so 18/11 19.00, dále ne 19/11, st 29/11, čt 30/11 vždy 19.00 PROSLOV komedie po 20/11 19.00 NIKDY NENÍ POZDĚ komedie út 21/11 19.00 TERASA komedie st 22/11 19.00 AUDIENCE & VERNISÁŽ dvě Havlovy hry v rámci jednoho večera ne 26/11 19.00 DADA REVUE komedie út 28/11 19.00

DIVADLO POLÁRKA

Tučkova 34 www.divadlopolarka.cz

TOBIÁŠ LOLNESS 11+

čt 2/11 17.30

MĚSTO V NOCI 5+

pá 3/11 17.30, so 4/11 10.30, 15.30 WORKSHOP MĚSTO V NOCI 5+, pro děti a jejich rodiče so 4/11 16.30

MAMI, TATI, TOHLE JE MŮJ SVĚT 3+,

workshop pro děti a jejich rodiče ne 5/11 10.00 CO JE MOJE DOMA 0+, premiéra út 7/11, st 8/11 vždy 15.30 ZLATOVLÁSKA 3+ pá 10/11 17.30, so 11/11 10.30

DÍKY, NETANČÍM 9–12,

tanečně-pohybový workshop ne 12/11 9.00 HRDINKY?! 12+, hostující divadlo po 13/11 19.00 UNDERGROUND 89,- 7+, inscenovaná procházka divadlem aneb Osmdesátky na vlastní kůži pá 17/11, so 18/11 od 17.00 KIOSEK 3+, premiéra so 25/11 15.30, út 28/11 17.30

DIVADLO RADOST

Bratislavská 32 www.divadlo-radost.cz

KRYSAŘ 12+

čt 2/11 18.00

O MALENCE 3+

ne 5/11 10.00, 14.30

PLAVBA ZA DUHOU 0–3 po 6/11, po 13/11, po 20/11 vždy 15.30 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA 6+ ne 12/11 10.00, 14.30, čt 16/11 18.00 ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ 8+ ne 19/11 10.00, 14.30, st 22/11 18.00 WORKSHOP: SKŘÍTEK VOLÁ O POMOC 3–5

po 20/11 16.30

O KŮZLÁTKÁCH A VLKOVI ANEB KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT 3+

ne 26/11 10.00, 14.30

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

Zelný trh 9 www.provazek.cz

BÍDNÍCI neklasické pojetí klasických Bídníků st 1/11 19.00

VITKA hudební inscenace pá 3/11, ne 5/11 eng vždy 19.00 GADŽOVÉ JDOU DO NEBE komedie po 6/11, út 7/11 vždy 19.00 VYKOUŘENÍ činohra eng čt 9/11 19.00 PROVÁZEK.TÉMA provázkovské inscenace v širším kontextu aktuálního dění út 14/11 18.00 NEVYLETĚT Z BRNA, JE ZE MĚ ZKYSLÁ SRNA činohra, premiéra

čt 16/11, po 20/11 vždy 19.00 ČAS SRDCE činohra ne 19/11 19.00 TAKT činohra, hostující divadlo ne 26/11 19.00 ANTIEVA činohra po 27/11 19.00 DYNASTIE činohra út 28/11, st 29/11 eng vždy 19.00 PRAVIDLA BINCÁRNY komedie čt 30/11 19.00

HADIVADLO

Poštovská 8d www.hadivadlo.cz

POŽÁR V ŠŤASTNÉM RAKOUSKU činohra pá 3/11 19.30

MORAVSKÝ KRAS činohra

so 4/11 19.30, ne 5/11 17.30

PREZIDENTKY činohra

út 7/11, pá 24/11, so 25/11 vždy 19.30 MARYŠA činohra st 8/11 19.30 INDIÁN V OHROŽENÍ činohra pá 10/11 19.30

37 KAM ← DIVADLO


JENOM KONEC SVĚTA činohra,

premiéra so 18/11, út 21/11, čt 30/11 vždy 19.30, st 22/11 17.30 STRÝČEK VÁŇA činohra út 28/11 19.30

DISKUZE A2: MĚSTO PROTI VENKOVU? doprovodná debata

k inscenaci Jenom konec světa st 29/11 19.30

TERÉN

dle představení www.jasuteren.cz

JEDU DO MAGADANU činohra,

hostující divadlo, Sklepní scéna CED út 7/11, st 8/11 vždy 19.30

ŠKROBOTNÍK, ŠLUNDRA, ŠIBROVÁ: PITVA loutkové divadlo, FAVU,

budova U5, aula pá 10/11 18.00

STUDIO MARTA

Bayerova 5 www.studiomarta.cz

PEER GYNT činohra

MULTICREATIONS SOUNDCHAIN koncert ne 26/11 19.00

TEORIE ZÁCHODOVÉ KABINKY / POSEDLÁ autorské divadlo út 28/11, st 29/11 vždy 19.00

DIVADLO KORÁB

Jánská 12 www.korab.cz

PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA pro děti ne 5/11 11.00

SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ pro děti ne 12/11 11.00

VÁLKA ROSEOVÝCH NEBUDE!

komedie, hostující divadlo st 15/11 19.00 NOC DIVADEL speciální program so 18/11 18.00

PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM pro děti ne 19/11 11.00

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ pro děti ne 26/11 11.00

čt 2/11, pá 3/11 vždy 19.00

NAŠI FURIANTI činohra út 14/11 19.00

HOREČKA činohra, premiéra

čt 30/11 19.00

DIVADLO NA ORLÍ

Orlí 19 www.divadlonaorli.jamu.cz

KORUNOVACE POPPEY opera, premiéra

so 18/11, ne 19/11, út 21/11, st 22/11, čt 23/11, so 25/11 vždy 19.00

KAM ← DIVADLO

38


39 KAM ← DIVADLO


Výstavy Více než 50 autorských děl ze skla, porcelánu i keramiky, všechna vyrobena ve výhni českých pecí. Unikátní výstava Made by Fire Moravské galerie v Brně spatřila světlo světa toto jaro v prostorách prestižního Triennale Milano, z Milána putovala do Míčovny pražského hradu a od 17. listopadu bude k vidění v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu.

Foto: xxx

Made by Fire. Foto: Šimon Roubal

NOVÁ VÝSTAVA

NOVÁ VÝSTAVA

NOVÁ VÝSTAVA

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA

Daniel Balabán v Kalina Gallery

Busty a figury

Místo všeho i ničeho

Za ženskou tvorbou v Brně

Foto: archiv pořadatele

Foto: Galerie TIC

Foto: Michaela Dvořáková

Foto: archiv umělce

Výstava s trochu ironickým názvem Zlaté oči v brněnské Kalina Gallery je určena divákům, kteří dokáží vnímat obrazy jinak než pouze v rámci hodnocení na škále líbí–nelíbí. Název výstavy vychází ze stejnojmenného Balabánova obrazu a prázdná miska se zlatým dnem, které můžeme na obraze tušit, symbolizuje umělcův duchovní přístup k životu v jeho jedinečnosti. (red) do Daniel Balabán: Zlaté oči Kalina Gallery www.kalina-gallery.cz

18/11

KAM ← VÝSTAVY

Muzeum města Brna přináší v návaznosti na loňské výročí devadesáti let od narození umělce Františka Navrátila výstavu prezentující jeho plastiky významných brněnských osobností a menší sbírku sochařské i kreslířské figurální tvorby. Autor portrétních bust byl i amatérským entomologem, objevil několik druhů krascovitých brouků. (uhr)

5/10–29/2

František Navrátil – sochy a kresby Muzeum města Brna www.spilberk.cz

Khora, filosofický termín popsaný Platónem označující místo jinakosti, prostor nebo interval, se ve výstavě Terezy Kalousové a Eriky Velické vynořuje jako odkaz k architektuře řeckých chrámů a divadel měnících se v poušť. Instalace je formovaná z architektonických a sochařských počinů, pomocí kterých se autorky snaží vytvořit vytržené místo. (uhr)

Dům umění si na odpoledne 8. listopadu v návaznosti na výstavu Evy Kmentové připravil ve spolupráci s Brněnským architektonickým manuálem komentovanou procházku zaměřenou na výtvarnou tvorbu Evy Kmentové, Sylvy Lacinové, Tamary Divíškové a stavby Olgy Drápalové a Libuše Žáčkové-Pokorové v brněnském městském prostoru. (uhr)

29/11–30/12

8/11 17.00

Khora Galerie TIC www.galerie-tic.cz

Sochařky a architektky Dům umění města Brna www.dum-umeni.cz

40


FOTOGRAFICKÁ

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Propojení fotografie a malby

Nastoupil jsem co redaktor…

3 otázky

Foto: Cyril Zikuška

Výstava z edice FOTO, na které spolupracuje KUMST, revue FOTO a tiskové studio FOTOGRAFIKS, se zaměřuje na mladé autory fotky, jejichž díla by neměla být opomíjena. V samostatném celku je prezentováno dílo Cyrila Zikušky, studenta FaVU VUT, který ve své tvorbě propojuje fotografii a malbu, a objevuje tak techniky za hranicemi obou médií. (uhr)

16/11–22/12

Výstava fotografií z edice FOTO, Cyril Zikuška KUMST Brno www.kumstbrno.cz

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

Čerti a peklo v letohrádku

Michal Kolář Foto: MZM

Lidové noviny patří k „rodinnému stříbru“ české společnosti. U příležitosti 130. výročí založení periodika představujeme ty z redaktorů, kteří patřili k české literární obci, a vtiskli tak Lidovým novinám nenapodobitelnou atmosféru. Osobnosti literárního světa zde byly zastoupeny v míře jinde nevídané – Viktor Dyk, Jiří Mahen, Karel Čapek, Ferdinand Peroutka, Karel Poláček a mnozí další. Mnoho

literárních děl vzniklo původně jako fejetony nebo cykly reportáží právě pro Lidové noviny a jejich knižní podoba byla až druhotná. Lidové noviny zásadně ovlivňovaly duševní život české společnosti po několik desetiletí, jejich odkaz a étos žijí dodnes. (kom)

8/11–1/9/24

Nastoupil jsem co redaktor… Dietrichsteinský palác www.mzm.cz

kurátor, vila Tugendhat

1)

e vile Tugendhat V se koná výstava o pavilonu A. Čím vás tato stavba baví?

Poprvé jsem jej blíže poznal v roce 2018 při oslavách 90 let výstaviště a 100 let od vzniku Československa. Okamžitě mě ohromilo skutečně až sakrální působení jeho téměř katedrálního prostoru spolu s elegantními oblouky konstrukce. A stejné pocity zmiňovali návštěvníci po jeho dokončení před necelým stoletím.

2)

Foto: Letohrádek Mitrovských

Letohrádek Mitrovských hostí až do 5. prosince včetně čertovsky-pekelnou výstavu. Čerti v nejrůznějších podobách napříč staletími a peklo s mučenými hříšnými dušemi nenechají žádného návštěvníka v klidu. Namátkou: ďáblové z Codexu gigas a Jenského kodexu, čert typu krampus, plesniví pohádkoví čerti, čert myslivec, čertova babička a další. (kom)

5/12

do Čerti Letohrádek Mitrovských www.letohradekbrno.cz

ůžete se s námi M podělit o nějaké zajímavosti z historie pavilonu?

Jedno téma výstavy jsme nazvali Ikona a reflektujeme v něm dodnes se opakující použití motivu parabolického oblouku v grafické a umělecké reprezentaci celého výstaviště. Aplikoval jej mimo jiné i grafik Jan Rajlich. Ve výstavě pak můžete vidět dobové medaile, známky a další související exponáty.

3)

aké další brněnské J budovy si podle vás zaslouží pozornost?

Stále zůstávají nedoceněné nebo přímo ohrožené mnohé kvalitní poválečné stavby. Za zmínku stojí třeba kauza kolem polikliniky Bílý dům, srovnávané s tvorbou Le Corbusiera nebo Oscara Niemeyera.

41 KAM ← VÝSTAVY


150 let Uměleckoprůmyslového muzea srpna příštího roku celých sedm místností Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Projekt Made by Fire připravila Moravská galerie ve spolupráci s pražským mezinárodním festivalem designu Designblok. Po úspěšném dubnovém debutu na největším světovém festivalu designu Milano Design Week se výstava Made by Fire během října přesunula do Míčovny Pražského hradu v rámci festivalu Designblok. Pod kurátorským dohledem Evy Slunečkové a Danici Kovářové a v architektuře Maxima Velčovského a studia edit! architects jsou zastoupeni výrobci a exportéři českého skla, přední tuzemské porcelánky včetně zaniklých průmyslových provozů, matadoři českého designu i nastupující generace designérů. (kom)

V pátek 17. listopadu vyvrcholí oslavy 150 let Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Návštěvníky čeká zahájení nové výstavy Made by Fire, největší přehlídky českého skla, keramiky a porcelánu v novodobé historii, otevření nové části stálé expozice ve Votivním sále s názvem Prvních třicet (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl a novou intervenci v Black Depu s názvem Příběhy vyzvednuté z hlubin černého depozitáře. V den oslav, kdy bude budova otevřena od 10 do 19 hodin, si Moravská galerie připravila také spoustu zábavného programu pro děti. Těšit se mohou na úvod do unikátního světa skla, porcelánu a keramiky, tematické občerstvení i několik workshopů. Program pro děti začne od 16 hodin.

Síla i křehkost českého skla a porcelánu To nejlepší z českého skla, keramiky a porcelánu zaplní od 17. listopadu až do konce

17/11

Jurkovičova vila

Jana Nečase 2, Brno

DUŠAN JURKOVIČ. ARCHITEKT A JEHO DŮM stálá expozice JAKUB BERDYCH KARPELIS: SAMOSEBOU výstava

do 31/3/2024 komentovaná prohlídka na téma „kulturní výživa“, pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené pá 10/11 11.00

SOBOTNÍ ATELIÉR: JURKOVIČOVA VILA V ZAJETÍ ZLÝCH DUCHŮ pro děti 6−12 let so 4/11 10.00

Místodržitelský palác Moravské náměstí 1a, Brno

Z DŮVODU REKONSTRUKCE UZAVŘEN

Pražákův palác

Husova 18, Brno

ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ, MODERNÍ UMĚNÍ stálá expozice PAVEL BÜCHLER: ZNÁMKY ŽIVOTA

výstava do 25/2/2024 komentovaná prohlídka st 22/11 17.00

FALEŠNÉ VZPOMÍNKY výstava v atriu

do 25/2/2024

VYHLÁŠENÍ CENY MICHALA RANNÉHO Café Bar MORGAL čt 9/11 18.00

SOBOTNÍ ATELIÉR: TOULKY ROBOKOČKY pro děti 6−12 let so 11/11 10.00

KAM ← VÝSTAVY

Foto: Ondřej Holub

Galerie & muzea MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

od Made by Fire Uměleckoprůmyslové muzeum www.madebyfire.eu

NEZAPOMEŇ NA DUCHAMPA: POHLEDNICE JAKO UMĚLECKÉ MÉDIUM workshop s Pavlem Büchlerem čt 23/11 17.00

Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14, Brno

ART DESIGN FASHION stálá expozice PRVNÍCH TŘICET (1873–1903) ANEB OD SVĚTOVÉ VÝSTAVY PO PROSTŘENÝ STŮL nová stálá expozice ve Votivním sále

k oslavě 150 let UMPRUM od 17/11

VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN

výstava do 28/1/2024 komentovaná prohlídka čt 9/11 17.00 MADE BY FIRE výstava 17/11 až 31/8/2024 dětská vernisáž pá 17/11 16.00

KURZ DĚJIN UMĚNÍ: OD STAROVĚKU PO SOUČASNOST cyklus přednášek

každé druhé pondělí do 17/6/2024 18.00

DESIGNLAB: OTEVŘENÉ DÍLNY otevřené dílny, 3D tiskárny, šicí stroje a další každou středu 17.00

BAREVNÉ DOPOLEDNE: NENÍ LÁTKA JAKO LÁTKA pro děti 2−6 let čt 30/11 10.00

Muzeum Josefa Hoffmanna náměstí Svobody 263, Brtnice POSEL KRÁSY stálá expozice

STOP MOTION ANIMACE: PRO MĚ V MODELÍNOVÉM DOMĚ workshop pro veřejnost st 1/11 16.30

ZÁŽITEK VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

pro děti 3–6 ne 5/11 10.30

výstava do 31/3/2024

do 31/3/2024

RODINNÉ ODPOLEDNE: U KRBU pro rodiny s dětmi/prarodiči čt 9/11 15.00

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA

www.dum-umeni.cz

Dům umění města Brna

Malinovského náměstí 2, Brno EVA KMENTOVÁ výstava do 19/11 komentovaná prohlídka, dernisáž ne 19/11 17.00

STOPY EVY KMENTOVÉ – LOKÁLNÍ A SVĚTOVÝ KONTEXT mezinárodní konference 3 až 4/11

BRNO BOOK OPEN VOL. II knižní festival

st 15/11 14.00

Dům Pánů z Kunštátu

VOX IMAGINIS: VIKTOR KALABIS 100

KDYŽ JEDNOHO PODZIMNÍHO RÁNA STUDUJÍCÍ výstava

čt 2/11 10.00

Dominikánská 9, Brno

smyčcový koncert st 8/11 19.00

do 5/11

pro děti 2−6 let čt 9/11 10.00

Malinovského náměstí 2, Brno www.vasulkakitchen.org

15 LET MUZEA JOSEFA HOFFMANNA

BAREVNÉ DOPOLEDNE: GEOMETRIE V UMĚNÍ pro děti 2−6 let

BAREVNÉ DOPOLEDNE: LODÍ ZE ZÁMOŘÍ

Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno

ZVUKY A BARVY KOLEM NÁS workshop AUDIOVIZUÁLNÍ UMĚNÍ A VIRTUALITA workshop pro děti 11–15 pá 10/11, po 13/11 vždy 16.30 MANUÁLNÍ VIDEO EFEKTY workshop pro děti 7–10 so 11/11 10.30

RUDOLF RŮŽIČKA: OPERA ELECTRONICA přednáška, poslechový večer út 21/11 18.00

BAM procházky

SOCHAŘKY A ARCHITEKTKY

komentovaná procházka st 8/11 17.00 OD PRIOR komentovaná prohlídka soboty 18/11, 25/11 vždy 10.30

BAM přednášky

K PAŘÍŽSKÉ EPIZODĚ ADOLFA LOOSE A JANA ZRZAVÉHO přednáška po 6/11 18.00

ADOLF LOOS STARŠÍ, BRNĚNSKÝ SOCHAŘ A KAMENÍK, OTEC SLAVNÉHO ARCHITEKTA přednáška

po 13/11 18.00

G99

Dominikánská 9, Brno

BAREVNÉ DOPOLEDNE: PROSTOR KOLEM BLACK HOLE SUN výstava do 5/11 NÁS pro děti 2−6 let čt 23/11 10.00

42


URBAN CENTRUM BRNO

VILA STIASSNI

Technologický park slaví 30 let

Brněnská růže ve vile

Foto: URBAN CENTRUM BRNO

V URBAN CENTRU BRNO na Staré radnici můžete do 16. 11. navštívit výstavu Technologický park slaví 30 let, uspořádanou k třicátým narozeninám tohoto unikátního brněnského projektu. Technologické parky jsou ve světě považovány za unikátní environment, kde vznikají inovace a sídlí firmy s vysokou přidanou hodnotou. Jde o místa, kde se rodí nápady, které najdou uplatnění po celém světě. Zpravidla v tako-

MUZEUM MĚSTA BRNA

www.spilberk.cz/muzeum-mesta-brna/

Hrad Špilberk

Foto: vila Stiassni

vých parcích sídlí silné mezinárodní společnosti a úspěšné startupové společnosti, které zde mohou neomezeně růst. TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO je unikátní projekt spojení města Brna, Vysokého učení technického a soukromého investora. (kom)

16/11

do Technologický park slaví 30 let URBAN CENTRUM BRNO urbancentrum.brno.cz

PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ (NEJEN) PO VILÁCH ERNSTA WIESNERA netradiční prohlídka ne 25/11 10.30

Vila Stiassni bude o víkendu 11. a 12. listopadu hostit již 26. ročník mezinárodní floristické soutěže Brněnská růže s podtitulem Advent a Vánoce. Brněnská růže, která se během uplynulých let stala z hlediska soutěžících nejnavštěvovanější floristickou soutěží v České republice, letos již potřetí našla své zázemí ve vile Stiassni. Pro její noblesní a zachovalý interiér, který je návštěvníkům zpřístupněn i v době adventní ANTONÍN NOVÁK: SOUČASNÁ FAIT GALLERY přednáška z cyklu Lekce architektury FA VUT st 29/11 18.00

Špilberk 1, Brno | www.spilberk.cz

OD MODERNY PO SOUČASNOST; ŽALÁŘ NÁRODŮ; BRNO NA ŠPILBERKU; OD HRADU K PEVNOSTI; RAKOUSKÁ MORAVA; O NOVÉ BRNO stálá expozice POKLADY ŠPILBERSKÉ ZBROJNICE

výstava do 30/6/2024 LESEM výstava do 30/6/2024

DRUHÁ TVÁŘ BRNA výstava do 29/2/2024

FRANTIŠEK NAVRÁTIL. SOCHY A KRESBY výstava

do 29/2/2024

Vila Tugendhat

Černopolní 45, Brno | www.tugendhat.eu

PAVILON A – KONSTRUKCE/PROSTOR výstava do 19/11

VILA STIASSNI

Hroznová 14, Brno | ww.vila-stiassni.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY INTERIÉRU vždy v pá, so, ne a po 9–17 hodin

PRŮMYSL A LUXUS VE STŘEDNÍ EVROPĚ výstava

vždy v pá, so, ne a po 9–17 hodin do 20/11

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ FLORISTICKÉ SOUTĚŽE BRNĚNSKÁ RŮŽE výstava 11–12/11 10.00

NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI divadelní představení v kulisách vily pá 17/11 19.00, 20.30

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

GALERIE TIC

a vánoční, byla zvolena letošní soutěžní témata: adventní věnec, vánoční svícen a vánoční kytice. Všechna soutěžní díla budou vystavena přímo na prohlídkové trase vily po celý víkend, kdy bude vila přístupná zcela netradičně bez výkladu a doprovodu průvodce. (kom)

11–12/11

Brněnská růže vila Stiassni www.vila-stiassni.cz

BAT CAVE CINEMA projekce z Ateliéru video FaVU pro nejmenší kino v Brně středy 8/11, 15/11, 23/11 17.00

PAN OVOCŇÁK II. A CIRCLE OF BLOOD dílo Markéty Wagnerové čt 2/11 18.00

Veletržní 19, Brno | www.letohradekbrno.cz

www.galerie-tic.cz

ČERTI výstava

Galerie mladých

www.mzm.cz

THE MOST CULTIVATED PUBLIC TOILET

Pavilon Anthropos

JAKUB KOVAŘÍK: FADE OUT výstavní intervence v galerijním bookshopu do 18/11

O PŮVODU ČLOVĚKA A VZNIKU KULTURY stálá expozice ARCHEOLOGIE Z NEBE výstava

do 5/12

FAIT GALLERY

Ve Vaňkovce 2, Brno | www.faitgallery.com

JIŘÍ HILMAR: ANONYMNÍ FORMA ČTVERCE výstava

do 13/1/2024

Radnická 4, Brno výstava do 18/11

KHORA

JIŘÍ THÝN: MILUJ ŽIVOT výstava

výstava 29/11 až 13/1/2024 vernisáž út 28/11 18.00

NÉPHÉLI BARBAS: THE SKY SERENE AS A VAST AQUARIUM výstava

Galerie U Dobrého pastýře

ROBERT KONIECZNY: PLATO (JATKA)

KŮŽE A MASKY výstava

do 13/1/2024

do 13/1/2024

přednáška z cyklu Lekce architektury FA VUT st 1/11 18.00 HLEDÁČKEM OKA výtvarný workshop pro děti 2–10 čt 2/11 17.00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ANONYMNÍ FORMA ČTVERCE S KURÁTORKOU

Radnická 4, Brno

KDYŽ BRNEM TÁHLI MAMUTI. GALERIE ZDEŇKA BURIANA výstava do 31/12/2024

Biskupský dvůr

výstava 29/11 až 17/2/2024 vernisáž út 28/11 18.00

stálá expozice

DRUHÝ POHLED

Galerie Kontext Radnická 4, Brno

JAKUB POLÁCH: KEEP ON SERVING CVMMUNISM výstava

pro děti 2–6 so 11/11 10.00, pro děti 2–10 čt 30/11 16.30

výstupů z cyklu út 28/11 18.00

z cyklu Lekce architektury FA VUT st 15/11 18.00 MĚKKÁ KŘIVKA výtvarný workshop pro děti 2–6 so 25/11 10.00

do 30/12

Muzejní 1, Brno www.mzm.cz/biskupsky-dvur

do 18/11

LUDĚK RÝZNER: 8SMIČKA přednáška

Pisárecká 5, Brno www.mzm.cz/pavilon-anthropos

do 4/11

st 8/11 17.00

MOŽNOSTI ČTVERCE výtvarný workshop

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ŽÍJEME VE SPOLEČNOSTI vernisáž

Kino CIT

Radnická 4, Brno

PRAVIDELNÉ PROJEKCE

každý čt a pá 18.04, 20.34

FAUNA MORAVY; AKVÁRIUM SLADKOVODNÍCH RYB; MENDELIANUM BLANKA ŠPERKOVÁ & MARIANKA, ADAM A DARIÁNKA výstava do 25/2/2024

Dietrichsteinský palác

Zelný trh 8, Brno www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac

STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA: MORAVA VE 20. STOLETÍ; ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ; PRAVĚK MORAVY; VELKÁ MORAVA; MORAVA VE STŘEDOVĚKU; SVĚT NEROSTŮ; PAMÁTNÍK KARLA ABSOLONA stálá expozice

43 KAM ← VÝSTAVY


NASTOUPIL JSEM CO REDAKTOR... LITERATURA A LITERÁTI V LIDOVÝCH NOVINÁCH 1893-1939 výstava

ŠLECHTIČEN komentovaná prohlídka čt 23/11 16.00

AUSTERLITZ 1805; FENOMÉN AUSTERLITZ stálá expozice

SVĚTY UKRYTÉ V KAMENI výstava

Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14, Brno www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka

Památník písemnictví na Moravě

do 3/9/2024

8/11 až 1/9/2024

KREMNICKÍ RENESANČNÍ MEDAILÉRI 16. STOROČIA A ICH MEDAILY přednáška čt 2/11 17.30

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PALEONTOLOGICKÉ EXPOZICE ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ komentovaná prohlídka

čt 30/11 16.00

Dům Jiřího Gruši

ŽIVOT A DÍLO LEOŠE JANÁČKA stálá expozice

PAVEL HAYEK: VERS LA FLAMME výstava do 3/12

MUZEUM BRNĚNSKA

www.muzeumbrnenska.cz

Hudcova 76, Brno www.mzm.cz/dum-jiriho-grusi

Vila Löw-Beer

stálá expozice

ŽIDÉ NA MORAVĚ. VILA A JEJÍ OBYVATELÉ stálá expozice ŽIDOVSKÁ ŠLECHTA přednáška

CORPUS LITTERARUM / STOPY PÍSEMNICTVÍ NEJEN V MORAVSKÝCH DĚJINÁCH; NORMALIZACI NAVZDORY LUDVÍK KUNDERA – HORA DĚNÍ dlouhodobá výstava

ŠŤASTNÝ BEZDOMOVEC – EVROPAN A SVĚTOOBČAN JIŘÍ GRUŠA dlouhodobá výstava

Palác šlechtičen

Kobližná 1, Brno www.mzm.cz/palac-slechticen

LOUTKÁŘSKÉ UMĚNÍ; TRADIČNÍ KULTURA NA MORAVĚ V ZRCADLE ČASU stálá

expozice

VLNA V ŽITÍ LIDSKÉM výstava do 12/11

DĚLNICKÉ BRNO – VLNĚNA přednáška čt 2/11 17.00

DERNIÉRA VÝSTAVY VLNA V ŽITÍ LIDSKÉM S DOPROVODEM FOLKLORNÍHO SOUBORU SLOVÁCKÝ KRÚŽEK koncert ne 12/11 16.00

POD KLENBOU DOMÁCÍ KAPLE

KAM ← VÝSTAVY

Drobného 22, Brno | www.vilalowbeer.cz

st 8/11 17.00

VE SLUŽBĚ. Z HISTORIE ČETNICTVA A JIHOMORAVSKÉ POLICIE vernisáž výstavy připravené ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK čt 9/11 13.00

DEGUSTACE VÍN Z VINAŘSTVÍ OULEHLA čt 30/11 18.00

Muzeum ve Šlapanicích

Masarykova nám. 18, Šlapanice www.slapanice.muzeumbrnenska.cz ŠELMY výstava do 14/1/2024 MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ výstava do 14/1/2024

Památník Mohyla míru

K Mohyle míru 200, Prace www.mohylamiru.muzeumbrnenska.cz

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ. SLAVKOV/

Klášter 1, Rajhrad www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

STAROSLOVĚNŠTINA A MORAVSKÉ PÍSEMNICTVÍ V 9. – 18. STOLETÍ; STŘEDOVĚKÉ SKRIPTORIUM A HISTORIE RAJHRADSKÉHO KLÁŠTERA; MORAVSKÁ LITERATURA 19. – 20. STOLETÍ; HISTORICKÁ BENEDIKTINSKÁ KNIHOVNA stálá expozice

Podhorácké muzeum

Porta coeli 1001, Předklášteří www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz

DĚJINY A SOUČASNOST KLÁŠTERA PORTA COELI; PALEONTOLOGIE A MINERALOGICKÝ SYSTÉM; MINERÁLY NA TIŠNOVSKU; MĚŠŤANSKÝ OBYTNÝ INTERIÉR Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

výzkumné cesty za švédským Romy, Institut paměti národa, Radnická 10 čt 30/11 17.00

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

Purkyňova 105, Brno | www.tmbrno.cz

BRNO NA DVOU KOLECH; ČAS NAD NÁMI A KOLEM NÁS; HISTORICKÁ STEREOVIZE; HISTORICKÁ VOZIDLA; KOVOLITECTVÍ; KULTURA NEVIDOMÝCH; NOŽÍŘSTVÍ; OPTIKA; POZOR, ZÁKRUTA!; SALON MECHANICKÉ HUDBY; SDĚLOVACÍ TECHNIKA; TECHNICKÁ HERNA; ULIČKA ŘEMESEL; VÝPOČETNÍ TECHNIKA; ŽELEZÁŘSTVÍ stálá expozice

LIDÉ ODVEDLE – NEOBVYKLÝ VÝLET DO SVĚTA LIDÍ S HENDIKEPEM výstava do 12/11

NENÍ TESLA JAKO TESLA výstava do 30/12

UMĚNÍ KOVADLIN výstava

stálá expozice

do 28/1/2024

Muzeum v Ivančicích

s pohádkami pro rodiny s dětmi ne 26/11 10.00

Krumlovská 25, Ivančice www.ivancice.muzeumbrnenska.cz SRDCE MÉ SKLÁDÁ PÍSEŇ výstava do 26/11

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Bratislavská 67, Brno | www.rommuz.cz

PŘÍBĚH ROMŮ stálá expozice VESMÍRY/KOSMOSA/UNIVERSES

výstava do 31/12 komentovaná prohlídka s autorem výstavy út 14/11 16.00

RUPUNO JILO ANEB KULTURA, ŠPERK A ETNOEMANCIPACE ŠVÉDSKÝCH ROMŮ beseda a promítání z etnografické

POHÁDKOVÝ ADVENT program

ART GALLERY BRNO

Veveří 8, Brno | www.art-gallery-brno.cz

PATRIK HÁBL: POUTNICE výstava

do 28/11

KALINA GALLERY

Veselá 39, Brno | www.kalina-gallery.cz

DANIEL BALABÁN – ZLATÉ OČI výstava do 18/11

ALOIS MIKULKA – DEVADESÁT výstava

23/11 až 23/1/2024

44


Výtvarník Rudolf Brančovský:

Při malování hledám smír aneb pět let Art Hrabárny. S Rudolfem Brančovským, výtvarníkem a frontmanem kapely Poletíme?, se můžete setkat 29. a 30. 11. na Vánoční Art Hrabárně v Divadle Husa na provázku. On a brněnský umělec Timo na akci přivezou svoji tvorbu. Vy se jí, jak název akce napovídá, budete moci prohrabat – a kousky, které vás zaujmou, si odnést domů.

Ovlivňuje nějak vaši tvorbu setkání s lidmi? Má tvorba je z podstaty věnovaná lidem. Když se líbí, mám radost. Když z ní lidé mají radost, vím, že se mi to povedlo. Umění chápu jako možnost přispět ke kráse světa. V mém výtvarném umění nemám rád provokace, hledám tam smír. V hudbě si pak rád zaprovokuju nebo se dopustím drobných rebelií. Tvořím vždy s myšlenkou na lidi. U malířského stojanu jako introvert, na pódiu pak jako extrovert.

Co vás inspirovalo k uspořádání první Art Hrabárny? Před sedmi lety u mě kupovala jedna paní obraz a vykládala mi, jak dlouho jí trvalo, než našla odvahu se mi ozvat. V principu to bylo o tom, že si myslela, že mě bude obtěžovat nebo rušit od práce. Uvědomil jsem si, že takových lidí bude více. A že se jako umělec musím více otevřít světu. Za rok jsem se měl stěhovat z brněnského bytu/ateliéru do mého současného vesnického domova na Vysočině. Tak jsem si řekl, že udělám něco jako „výprodej skladu“. Protože mě tato formulace neurážela, a dokonce jsem v ní viděl vtipný potenciál, akci jsem nazval Hrabárna. Přijď, hrabej u mě v aťasu, a já ti řeknu, kolik to stojí. Tenkrát ke mně během dvou dnů přišlo asi sto lidí.

Vaše obrazy lidé nekupují jen pro sebe, ale věnují je coby dárky, malujete na zakázku. Co nejzvláštnějšího jste už namaloval? Nejprve musím uvést na pravou míru, že vždy maluji pouze v mém stylu a v mém vidění světa. Nejčastější jsou rodinné portréty. Lidé, co spolu chtějí být na obraze, to myslí zpravidla dlouhodobě a ledasco už společně zažili. Jde s nimi jakási přednastavená harmonie a často i příběh. Rodina, která ráda jezdí na vodu nebo obytným vozem, rodina, co má dvanáct psů, horolezecká rodina atd. Z těch kurióznějších obrazů na zakázku to bylo třeba všech našich 12 prezidentů jako celek složený z dvanácti obrazů. Anebo portrét Napoleona pro slavkovský zámek. Většinu mé práce na zakázku můžou lidé zhlédnout na www.brancovsky.cz.

Jak se akce dále vyvíjela? Prakticky stačilo Art Hrabárnu posunout před Vánoce a pozvat speciálního hosta, který by lákal trošku jiné spektrum lidí. Protože jsem velký fanoušek Tima, nebylo co řešit. S Timem se znám 25 let a je to můj dobrý kamarád. Náš vztah přesahuje umělecká témata, vzájemně se inspirujeme a úspěchy si přejeme. Vzhledem k vzácnosti tohoto jevu se zamýšlený host po prvním společném ročníku změnil na stálého Art Hraboše.

Foto: David Podrabský

Přemýšlíte o rozšíření řad Art Hrabošů? Nechci z toho úplně dělat otevřený art jarmark. Je to unikátní spojení a možnost vidět aktuální nabídku naší práce. Přivezeme na místo takzvaně všechno. Tedy věci, co bychom na aktuální výstavu

nevzali, i úplné novinky. V mém případě to má ještě tu přidanou hodnotu, že jsem celé dva dny lidem k dispozici na místě. Fanoušci Tima mají v tomto ohledu smůlu, protože žije v utajení. Zvládáme to ve dvou a veletrh z toho dělat nechci. Je to vlastně krásně komorní a velkolepé zároveň.

Těšíte se na letošní Vánoce? Na letošní více než na jiné. Má se totiž narodit naše dcera Juliána. Kdybyste mě náhodou na Art Hrabárně nezastihli, tak jsem u porodu! Jinak se na všechny moc těším osobně já i Timo! Potkáme se na Provázku!

45 KAM ← VÝSTAVY


Beáta, Klára a Lucie z BRNO TISKNE:

V naší dílně vás naučíme všechno, co umíme. pro studenty výtvarných škol, ale pro každého, kdo se výtvarnému umění věnuje.

Ve vnitrobloku na Pekařské ulici se syrové prostory bývalého lihovaru setkávají s živými barvami otevřené sítotiskové dílny BRNO TISKNE. Její zakladatelky Beáta, Klára a Lucie navrací grafické práci rukodělný přesah – technice, která využívá protlačování barvy přes předem připravené šablony, se u nich může naučit každý. Ať už pro svou uměleckou tvorbu, podnikání, nebo jen tak pro zábavu.

Díla vzniklá na těchto workshopech jsou ke zhlédnutí na výstavě BRNO TISKNE S…, která byla v říjnu tento rok již potřetí. Od 20. do 26. 11. u vás však budeme moci navštívit akci Divoké iště, temný Hvozd, v čem je unikátní? K: O výstavu v říjnu byl velký zájem a moc děkujeme všem, kteří se přišli podívat. L: Listopadovou site specific výstavou chceme do centra přinést pocit divoké a nedotknuté přírody, který nám tu hodně chybí. Vystavovat budeme my tři a akce se bude pohybovat mezi instalací, hudebním vystoupením a performance. B: Vezmeme vás na komentovanou procházku temným, divokým prostorem – každý den jednu malou skupinku.

Co vás nejvíce baví na tom, že učíte lidi sítotisk? K: Máme rády to, že propojujeme různé skupiny. Na kurzy chodí ženy, muži, umělci i podnikatelé, zkrátka všichni od studentů až po seniory. L: Má to i sociální přesah – dcera objednala kurz mamince, která je z daleka, vždycky to tak pro ni byla příležitost přijet, přespat u dcery, předat vnoučatům trička, která tu vyrobila… Mohu k vám přijít i mimo víkendové kurzy? L: Rozhodně! Napřed jsme začaly dělat víkendové workshopy a pak nám přišlo líto, že se lidé nemohou dále rozvíjet. Něco se naučili a co teď s tím? Tak jsme se rozhodly, že budeme dělat otevřenou dílnu. Když absolvujete víkendový kurz, tak máte ve čtvrtky přístup do otevřené dílny. Zerezervujete si termín dopředu a pak už tvoříte sami. V dílně je vždy zkušený lektor připravený vám kdykoli poradit. Nabízíte i teambuildingy, máte dobré ohlasy? B: Pro skupinky třeba do deseti lidí je to super. Grafikům, marketingovým či produkčním týmům se hodí vědět, jak funguje svět sítotisku. A hlavně je to sranda: Vyzkouší si spolupráci při tvorbě bez počítače – rukama. A odejdou navíc s vlastnoručně vyrobeným firemním tričkem.

KAM ← VÝSTAVY

Chystáte ještě něco speciálního na listopad? L: V listopadu máme hned dva tématicky zaměřené víkendy. V kurzu Fotografie a sítotisk 11.–12.11. se zaměříme na zpracování fotky sítotiskem a o víkendu 25.–26.11. nás čeká kurz, vedený společně se Svatoplukem Mikytou, vedoucím ateliéru kresby a grafiky na brněnské FaVU. Přijďte se k nám inspirovat!

Foto: BRNO TISKNE

K: Když si totiž tisk sami zkusí, vidí, kolik práce to dá. To pozorujeme i na festivalech, kam jezdíme – lidé si nosí svoje trička, která je už třeba omrzela, a my je s nimi potiskneme. Dívají se pak na výsledek úplně jinýma očima, jsou přístupnější k nedokonalostem a otevírají se jim obzory, jak moc se textilem běžně plýtvá.

Potkám se u vás i s dalšími brněnskými umělci? L: Chtěly jsme část kurzů otevřít umělečtějším směrem, otevíráme tedy každoročně tři víkendové kurzy, kdy zveme umělce navázané na Brno. Stráví tu sobotu, povídají si s účastníky kurzu, mají přednášku o své tvorbě (na tu může přijít kdokoli!). Myslíme, že ta zkušenost je inspirativní nejen

Chodí se k vám radit i podnikatelé, kteří chtějí se sítotiskem začít pracovat a narazili na nějaký problém? K: Ano, stalo se třeba, že si nakoupili přístroje s plánem, že se vše naučí podle YouTube… a pak zjistili, že podle videí to opravdu nejde. My vám za víkend ukážeme vše, co o sítotisku víme, a vy můžete pokračovat ve své praxi. B: My už totiž víme, který barvy jsou dobrý! BRNO TISKNE www.brnotiskne.cz

46


Jak v Brně fungují dotace v kultuře?

Foto: Kultura Brno

Každoročně zpravidla od půlky srpna do půlky září je možné podávat žádosti o kulturní dotace od města Brna, které tak podpoří aktivity plánované na následující rok. Letos na magistrátní Odbor kultury přišlo celkem 301 žádostí. Co se s nimi děje dál?

Dotační cyklus Dotační cyklus obsáhne celý rok. Po sběru žádostí v srpnu a září probíhá v říjnu jejich formální kontrola. Co je obsahem žádostí a příloh, upravují jednak zákon, jednak i naše upřesňující podmínky. Díky nim se do žádostí promítne více informací a hodnotitelé je mohou fundovaněji posoudit.

Hodnotitelé Otázce hodnotitelů věnujeme zvláštní péči. Do odborných komisí nominují své zástupce například vysoké školy, jednoho

člena volí i veřejnost v hlasování na Brno iD. Dbáme také na to, aby u jedné oblasti byla komise co nejpestřejší, tedy aby například u hudby zněl hlas odborníka/odbornice na vážnou, ale i současnou hudbu. Žádosti se pak hodnotí ve dvou kolech od konce října do konce prosince.

Finální rozhodování Hodnoticí komise jsou doporučujícím orgánem, který navrhuje další postup pro Radu a Zastupitelstvo města Brna. Právě tyto volené orgány jsou kompetentní rozhodovat o využití prostředků z městského rozpočtu. Žádostmi o dotace se zabývají od začátku následujícího roku, finální slovo mají zastupitelé a zastupitelky zpravidla na svém únorovém zasedání. Teprve v tomto bodě můžeme informovat zájemce o dotace o výsledku celého řízení a začít s nimi podepisovat smlouvy o poskytnutí financí.

Nečekané změny Tím ale životní cyklus dotací nekončí. V průběhu roku může dojít k různým nečekaným událostem, které váš projekt ovlivní. Pak je důležité nezapomenout požádat si na Odboru kultury MMB o změnu, ať později nemáte problém dotaci vyúčtovat.

Kde žádat O dotace lze žádat třeba i u Jihomoravského kraje nebo u Státních fondů ČR, ale ty se řídí zase svými pravidly a termíny. Bez vícezdrojového financování se dnes v kultuře v podstatě neobejdeme. I proto jsme podpořili bezplatné vzdělávací programy Knihovny Jiřího Mahena pro pracující v kultuře za podpory Národního plánu obnovy, které zahrnují právě i finanční gramotnost. Letos už přihlašování proběhlo, ale v plánu jsou i další rok. Sledujte

naše stránky nebo se registrujte k odběru našeho newsletteru na kultura@brno.cz, ať vám nic neunikne.

Rada na závěr Vždy si dobře prostudujte, jaké podmínky vyhlášený dotační program stanovuje. V případě města Brna, které vyhlašuje dotační programy třeba i ve sportu nebo v sociální oblasti, je vše zveřejněno na webu dotace. brno.cz. Pro kulturu zde najdete i videonávody nebo praktické informace. Obvykle pořádáme i školení nebo vyhovujeme prosbám o osobní konzultaci. Jediným problémem bývá nedostatek času. Devět z deseti zájemců totiž nechává podání žádosti bez nadsázky na poslední hodiny před termínem.

Kultura Brno kultura.brno.cz

47 KAM ← VÝSTAVY


Film V listopadu se kinonabídka utrhla z řetězu. Premiéru má 41 snímků, což je, ve srovnání s obvyklým počtem 20–25 filmů za měsíc, raketový nárůst. 11 filmů má českou ko/produkci. Kulinářským zážitkem je kostýmní film Umění jíst a milovat s J. Binoche.

Foto: xxx

Umění jíst a milovat. Foto: archiv distributora

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Drogy, umění, závislost

Putování za světlem

Děsy nočního hlídače

Obrazy polského venkova

6+ )3<4/6<:, 796+<*,5;͹ 4 .(5

Zářivé dobrodružství z tajemného domu

Foto: Film Europe

Foto: CinemArt

Mezi dokumenty loni nominovanými na Oscara byla i Všechna ta krása a zabíjení. Sleduje umělkyni a aktivistku Nan Goldin. Snímek je dalším z palčivých příspěvků doplňujících mozaiku o léku OxyContin a nedotknutelnosti rodiny Sacklerových. Za pozornost ještě stojí mj. o rok starší dokument Zločin století z produkce HBO i čerstvě uvedená minisérie Zabiják bolesti. (mh)

2/11

od Všechna ta krása a zabíjení USA 2022 www.filmeurope.cz

KAM ← FILM

CinemArt

Jedenáctiletého Tondu OD 2. LISTOPADU starostlivíV KINECH rodiče chrání před světem. Nikdy nevychází z domu, nemá žádné kamarády. To ale platí jen do okamžiku, než se do ponuré bytovky nastěhuje holčička Slávka s kouzelnou baterkou. Česká animace je stále na vzestupu a na tradici rodinného loutkového filmu čerstvě navazuje debutant Filip Pošivač. (mh) MICHAEL POLÁK, ANTONIE BAREŠOVÁ, IVANA UHLÍŘOVÁ, MATĚJ HÁDEK, JANA PLODKOVÁ, PAVEL NOVÝ, SABINA REMUNDOVÁ PÉTER BENJÁMIN LUKÁCS HUDBA ÁDÁM BALÁZS STŘIH MAREK KRÁĽOVSKÝ ANIMACE TOMÁŠ ČERVENÝ, MAREK JASAŇ, VOJTĚCH KISS, KÁROLY „KÁSA“ PAPP, BARBORA VALECKÁ KAMERA DENISA BURANOVÁ SCÉNÁŘ JANA ŠRÁMKOVÁ KREATIVNÍ PRODUCENT ČT JAROSLAV SEDLÁČEK KOPRODUCENT GÁBOR OSVÁTH PRODUCENTI PAVLA JANOUŠKOVÁ KUBEČKOVÁ, JAKUB VIKTORÍN REŽIE A VÝTVARNÁ KONCEPCE FILIP POŠIVAČ HLASY

ZVUK

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

2/11

od Tonda, Slávka a kouzelné světlo ČR / SR / Maďarsko 2023 www.cinemart.cz

Foto: Bohemia MP

Mezi horory, které v listopadu vzbuzují svérázná očekávání (nepočítá-li se Den díkuvzdání od Eliho Rotha), náleží Pět nocí u Freddyho. Nový noční hlídač musí přežít noc ve zvláštní pizzerii. Jde o adaptaci kultovní počítačové hry, kterou produkčně zaštítila společnost Blumhouse (Insidious, Očista či M3GAN) a režijní otěže předala režisérce Emmě Tammi. (mh) NÁMĚT

SCÉNÁŘ

REŽIE

2/11

od Pět nocí u Freddyho USA 2023 www.cinemart.cz

Snímek Jagna osloví milovníky animáků a filmů o umění, protože tvůrci se inspirovali uměleckým hnutím Mladé Polsko z přelomu 19. a 20. století. Sem spadají dílem výtvarníci a dílem literáti. Jedná se o adaptaci románu Sedláci (česky 1953) Władysława Reymonta, jednoho z představitelů hnutí. Podle jiné jeho knihy natočil Andrzej Wajda Zemi zaslíbenou (1974). (mh)

9/11

od Jagna Polsko / Srbsko / Litva 2023 www.bohemiamp.cz

48


PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Z komiksového světa

Balada o intrikách

Sport a porno

Foto: Falcon

Foto: Forum Film CZ

Foto: Bontonfilm

Captain Marvel alias Carol Danvers se vrací v novém celovečerním filmu. Již předchozí obsazení herečky Brie Larson znamenalo v rámci franšízy posun. Larson totiž prosadila, aby již první film vznikl pod taktovkou režisérky Anny Boden. U novinky na režijní pozici zasedla Nia DaCosta, která před dvěma lety zaujala černošským hororem Candyman (2021). (mh) od Marvels USA 2023 www.falcon.cz

Fenomenální série Hunger Games se vrací k počátku. Začínají desáté Hladové hry a Coriolanus Snow dostane na starosti Lucy Gray, zřetelnou outsiderku a obětního beránka z Dvanáctého kraje. Nového dílu se opět ujal Francis Lawrence a do hlavní role obsadil herecký objev Stevena Spielberga Rachel Zegler, která zazářila v muzikálu West Side Story (2021). (mh)

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Romance z Finska

Rozloučení mistra

Od vojáka k císaři

9/11

16/11

od Hunger Games: Balada o ptácích a hadech USA 2023 www.forumfilm.cz

3 otázky

Ačkoliv v 90. letech v tuzemsku došlo doslova k boomu pornografie, české celovečerní hrané filmy a dokumenty pro kina se této oblasti dotýkají okrajově. Proto je zjevením Její tělo zachycující život olympijské reprezentantky Andrey Absolonové (Natalia Germani), jinak známé pod pseudonymem Lea De Mae. Titul má dvě verze – přístupnou od 15 a od 18 let. (mh)

16/11

od Její tělo ČR/SR 2023 www.bontonfilm.cz

Jaromír Blažejovský kritik a učitel, Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU

1)

aké uplatnění J nacházejí absolventi FAV MUNI?

Pracují v Národním filmovém archivu, ve filmových a festivalových štábech, ve veřejných institucích, mluví k vám z televizní obrazovky, vedou kina, vyučují na vysokých a středních školách, redigují časopisy a knihy, publikují recenze.

2)

Foto: Aerofilms

Foto: Aerofilms

Málokterému filmaři se u nás dostává takové pozornosti jako Akimu Kaurismäkimu. A právem. Řada jeho filmů byla uvedena v našich kinech. Snad všechny Kaurismäkiho filmy (premiérované v Cannes a výběrově i v Benátkách a Berlíně) vypráví citlivě o životních ztroskotancích. Nejinak je tomu i v Karaoke Blues. (mh)

16/11

od Karaoke Blues Finsko 2023 www.aerofilms.cz

Foto: Falcon

Osobní filmařská vyznání, vyprávění spředená z vlastních vzpomínek, tzv. amarcord, obvykle natáčí výjimečné autorské osobnosti, které nezastírají celoživotní fascinaci dětskou imaginací. K nim rozhodně náleží Hajao Mijazaki, jehož jedna linie tvorby se věnuje dětským hrdinům. Ve finálním filmu pro studio Ghibli se vrací ke svým zážitkům z 2. světové války. (mh)

23/11

od Chlapec a volavka Japonsko 2023 www.aerofilms.cz

Robustní velkoprodukce Ridleyho Scotta se začala připravovat hned po dokončení jeho skvělého Posledního souboje (2021). Slibuje intenzivní zážitek – v roli Napoleona se objeví fenomenální Joaquin Phoenix. A nebyl by to Ridley Scott, kdyby vedle 2,5hodinové verze pro kina nepřipravoval i režisérskou střihovou verzi dlouhou 4,5 hodiny pro Apple TV+. (mh)

23/11

od Napoleon USA/Velká Británie 2023 www.falcon.cz

terý v Brně natáčeK ný film byste doporučil ke zhlédnutí?

Neprávem opomíjený První den mého syna (1964) podle novely Ivana Kříže. Snímek ve stylu nové vlny, který neměl rád ani jeho režisér Ladislav Helge, zachytil swingující Brno, zdejší ulice, náměstí, telefonní budku na Svoboďáku, pasáže, pavilon Z i přehradu.

3)

terý z letos premiK érovaných filmů vás nejvíce zaujal?

Satirický horor Přišla v noci Jana Vejnara a Tomáše Pavlíčka se Simonou Pekovou v hlavní roli natvrdo ukázal generační průrvu, tedy jak my starci, co máme rádi zlatá šedesátá a chceme být pořád mladí, ty skutečně mladé lidi děsně prudíme.

49 KAM ← FILM


Kinopremiéry

DISNEY+

APPLE TV+

PRIME VIDEO

Cesty multiversem

Američanky v Londýně

Na útěku

2/11

Jiříkovo vidění Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu Pět nocí u Freddyho Přišla v noci Terezín: Láska za zdí Tonda, Slávka a kouzelné světlo Vikendoví rebelové Všechna ta krása a zabíjení

9/11

BLIX NOT BOMBS Disco Boy Jagna Jak přežít svého muže Kukačky Marvels Moc Nina a ježkovo tajemství Před pikolou, za pikolou Umění jíst a milovat

13/11

Jeff Koons – intimní portrét

16/11

Hudba Hunger Games: Balada o ptácích a hadech Její tělo Karaoke blues Trollové 3

20/11

EOS: Cézanne – portréty života

Foto: Disney+

Foto: Apple TV+

Že marvelovky a jejich hrdinové mají potenciál rozvinout se v pozoruhodné seriály, potvrdil před lety Legion (2017–2019). Ovšem až WandaVision (2021) a Loki (2021) předvedli, o kolik mohou být tyto seriály zajímavější než rozmáchlé celovečerní filmy. Proto nás těší, že bůh lsti a falše původem z Asgardu (Tom Hiddleston) neztrácí dech ani ve druhé sérii. (mh)

5/10

Foto: Prime Video

Podle nedokončeného románu spisovatelky Edith Whartonové (1862–1937, napsala mj. knihu Věk nevinnosti, kterou v roce 1993 zfilmoval Martin Scorsese) vznikla pro Apple TV+ osmidílná minisérie o skupině vdavekchtivých Američanek, které vtrhnou do Londýna 70. let 19. století. Bukanýrky divákům nabídnou fascinující kostýmy i drama střihu Jane Austinové. (mh)

8/11

Cornelia a Jordan prchají před zákonem, před démony a sami před sebou ve španělském hororovém seriálu určeném dospívajícím divákům. Příběh se odehrává během jediného dne a noci uprostřed pouště. Filmaři se neváhali inspirovat brakovou literaturou, gotickými romány, poetikou komiksů a vsadit do příběhu démony, vlkodlaky a čarodějnice. (mh)

3/11

od Loki USA 2023 www.disneyplus.com

od Bukanýrky USA 2023 www.apple.com

NETFLIX

FESTIVAL

FILMOVÁ LITERATURA

Zabiják Davida Finchera

Setkání s německými filmy

Rozměr morálky

od Romancero Španělsko 2023 www.primevideo.com

23/11

Chlapec a volavka Den díkůvzdání Napoleon Sestry z kouřové sauny Světloplachost Tajemství a smysl života

30/11

Absence Alma a Oskar DogMan Jak mít sex Mlsné medvědí příběhy: Na pól! Prezidentova žena Přání Saint Omer Tancuj, Matyldo

Foto: Netflix

Foto: archiv pořadatele

Scenárista A. K. Walker po letech navazuje na přímou spolupráci s režisérem Davidem Fincherem (Sedm). Jejich znepokojující Zabiják, v hlavní roli Michael Fassbender, je na pohled nezajímavý, všední člověk udržující si pravidelnou rutinu. Film je adaptací francouzského komiksu Le Tueur. Premiéru měl v Benátkách a po krátké cestě americkými kiny zakotví na Netflixu. (mh)

10/11

od Zabiják USA 2023 www.netflix.com

KAM ← FILM

17. ročník filmové přehlídky Das Filmfest probíhá na přelomu října a listopadu v Kině Art. V malém a velkém sále bude uvedeno celkem 15 filmů. Slavnostní brněnskou premiéru si zde odbude film Alma a Oskar o vášnivém vztahu mezi vdovou po skladateli G. Mahlerovi a malířem Oskarem Kokoschkou. Dále se objeví např. kostýmní historický film Sisi a já (2023). (mh)

5/11

do Das Filmfest 2023 kino Art www.dasfilmfest.cz

Foto: UPOL

Dokumentarista a pedagog Jan Motal se roky zaměřuje na etiku médií a na dokumentární film. Loni na MFDF v Jihlavě patřil k iniciátorům Konference o etice v dokumentárním filmu. Výstupem ze setkání je sborník akademických textů, rozdělený na dvě části zahrnující teoretická východiska a praxi. Kniha je v pdf volně dostupná na stránkách Vydavatelství Univerzity Palackého. (mh) Etika v dokumentárním filmu I Moc a mocenské vztahy Vydavatelství Univerzity Palackého vydavatelstvi.upol.cz

50


51 KAM ← INZERE


KAM ← FILM

52


Zimní FOOD DRINK se blíží!

Připojte se k projektu, který mapuje komunitu dobrých podniků v Brně! Napište nám na info@pocketmedia.cz.

53 KAM ← INZERCE


Kniha Kabinet MÚZ v Brně po letech přivítá legendární literární kabaret EKG v čele se spisovateli Igorem Malijevským a Jaroslavem Rudišem. 14. 11. tuto jedinečnou kombinaci literatury, hudby a divadla navíc doplní zpěvačka Lucia Piussi, fotograf Jaroslav Pulicar, baskytaristka Eva Turnová a Naděje.

Foto: xxx

Foto: FB @Brnokoncert

KNIŽNÍ NOVINKA

VĚDĚLI JSTE?

SDÍLENÍ KNIH

KNIHKUPECTVÍ

Nekonečný krok

Vánoce na Islandu

KnihoBudky

Stěna plná knih

Foto: Nakladatelství Host

Foto: ilustrační

Foto: KnihoBudka

Foto: Barvič & Novotný

Fanoušci českého fantasy se mají na co těšit, brněnský rodák Jan Kucin, který debutoval fantasy románem Když padaly hvězdy, přichází s očekávaným druhým dílem Nekonečný krok. Tato série s názvem Koruna snů představuje svět, ze kterého zmizela magie, když se lidé vzepřeli tyranii prastarých mágů, a rozpoutali tak válku. Co se stane, když se magie vrátí? (ak)

22/11

Jan Kucin: Nekonečný krok Nakladatelství Host www.hostbrno.cz

KAM ← KNIHA

V rámci festivalu Dny Severu a neúprosně se blížících vánočních svátků jedna malá zajímavost: Na Islandu existuje termín Jólabókaflóðið, který se u nás překládá jako vánoční záplava knih. Během podzimu zde tradičně vychází nejvíce knih, kterými se lidé na Vánoce obdarovávají a jejichž čtením tráví Štědrý večer. Ideálně s horkou čokoládou. (ak)

Máte knihy, které byste rádi darovali dál? Pak stačí na webových stránkách najít nejbližší KnihoBudku, kde svou knihu můžete vyměnit za jinou nebo ji jen poslat do oběhu. Tento neziskový projekt vznikl v roce 2013 za účelem vytvořit v Praze z vysloužilých telefonních budek malé knihovny. Dnes už potkáte KnihoBudky prakticky po celé České republice. (ak)

Toto knihkupectví doplňuje brněnské panorama už více než sto let. V roce 1883 ho založil moravský knihkupec Josef Barvič a o třináct let později přišel Josef Novotný, který začal zde v učení a skončil jako společník. Dnes patří do řetězce knihkupectví Kanzelsberger, po velké rekonstrukci mu však stále zůstal prvorepublikový nádech spolu s dominantní knižní stěnou. (ak)

KnihoBudka www.knihobudka.cz

Barvič & Novotný www.barvic-novotny.cz

54


AUTORSKÉ ČTENÍ

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

Zápisky potulného lidopisce

Adventní jarmark Knihy v Brně

3 otázky

Foto: Jiří Plocek

Jiří Plocek provede svou životní cestou publicisty, hudebníka a hudebního vydavatele skrze předčítání fejetonů ze dvou dílů Zápisků potulného lidopisce. Za doprovodu mandolíny se v klubu Leitnerka můžete spolu s autorem vrátit do klíčových okamžiků jeho života, osudových setkání a okamžiků, které pomáhají nahlédnout do povahy světa kolem nás. (ak)

8/11 18.00

Jiří Plocek: autorské čtení Klub Leitnerova www.leitnerka.cz

Petra Stránská Foto: archiv pořadatele

Dobrá knížka pod stromeček naštěstí pořád ještě patří k ceněným dárkům. To je jen jeden z důvodů, proč navští­vit adventní knižní jarmark a literární festival Knihy v Brně, který nabídne to nejlepší od našich předních nakladatelů. Akci pořádá Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress v Moravské zemské knihovně a Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Rodiče a děti si tu mohou

užít dopolední výtvarné workshopy i setkání s autory dětské literatury. Dospělé milovníky knih čekají setkání s Markétou Hejkalovou, Petrem Šestákem, Sylvií Richterovou a dalšími spisovateli, autogramiády, autorská čtení, ale také adventní zamyšlení v páteční podvečer. (kom)

1–2/12

Knihy v Brně MZK a KJM Kobližná www.knihyvbrne.cz

BESEDA

Debut Eliho Beneše

1)

ůžete krátce M představit myšlenku literárního salonu?

Naší vizí bylo vytvořit z bytu po zesnulém básníkovi Zeno Kaprálovi prostor pro čtení, besedy, knižní křty, což se nám podařilo a Rezidence se dostala do povědomí nejen literárních nadšenců. Akce se konají zpravidla každé úterý a čtvrtek v období duben až červen a pak září až listopad.

2)

Foto: Eli Beneš

26. 11. můžete v Institutu Paměti národa navštívit besedu s Eli Benešem, autorem románu Nepatrná ztráta osamělosti. Ten vypráví příběh židovského chlapce Petra, který se jako jediný z rodiny vrací po 2. světové válce do Prahy a bolestně zjišťuje, že důvěrně známý svět jeho dětství je nadobro pryč. (red)

26/11

18.00 Beseda s Elim Benešem Institut Paměti národa institut.pametnaroda.cz

koordinátorka projektu Rezidence Café Kaprál

aký byl první J rok pro Rezidenci Café Kaprál?

Myslím, že hodně úspěšný. K literárním večerům se postupně přidaly například komentované prohlídky bytu nebo bytové divadlo. Představení z produkce Mikro-teatro a bazmek entertainment Co je bytí, nelze odejmouti se stalo nedílnou součástí měsíčního programu v Rezidenci. Novinkou pro příští rok by pak byla spolupráce s kolektivem D‘EPOG.

3)

aké akce byste J v listopadu doporučila?

Kromě zmíněného představení Co je v bytí, nelze odejmouti, které se odehraje 12. a 13. 11., také večer s rezidentem Moravské zemské knihovny Christianem Futscherem 7. 11.

55 KAM ← KNIHA


Nové číslo hudební revue Opus musicum Opus musicum je tradiční hudební revue, která vychází v Brně nepřetržitě už od roku 1969 a je jedním z nejstarších hudebních časopisů v České republice. Vychází 6× ročně v atraktivním grafickém layoutu Barbary Zemčík. Předplatitelé najdou časopis ve své poštovní schránce. Opus musicum najdete také u partnerských knihkupců nebo lze objednat v redakci. Aktuální číslo je vždy k prolistování na opusmusicum.cz. Připojte se k rostoucí komunitě náročných čtenářů o hudební kultuře, hudební vědě a hudebních fenoménech, které hýbou oborem.

Redaktor Martin Pašek doporučuje z obsahu: Páté číslo hudební revue Opus musicum tentokrát přináší tři odborné studie. První je z pera Jany Frankové a pojednává o komické opeře Antonína Rejchy Gusman d’Alfarache, jež v rekon-

KAM ← KNIHA

Foto: Bastlfest

struované verzi poprvé zazněla před dvěma lety v Olomouci. Tereza Opálková se zabývá mešními proprii brněnského skladatele Františka Gregora Emmerta v kontextu jeho duchovní tvorby. Karel Steinmetz nahlíží na život a dílo Iva Stolaříka, muzikologa, etnografa, rozhlasového pracovníka a někdejšího ředitele Státní filharmonie v Ostravě. Rubrika kompozice s textem Patrika Červáka se tentokrát věnuje Claudu Debussymu a jeho tvorbě za 1. světové války. Tereza Opálková rozmlouvala s Radimem Bednaříkem nejen o studiu kompozice a spolu s Petrem Mečkovským se ohlížejí za právě skončeným Moravským podzimem. Těšit se můžete samozřejmě na předposlední ukázku z literární pozůstalosti Josefa Berga, jednu knižní recenzi a jednu recenzi CD. Přejeme příjemné podzimní chvíle s Opusem! (kom)

Opus musicum www.opusmusicum.cz

56


Předplať si KAM v Brně Každý měsíc do poštovní schránky i s malým překvapením.

né t a l p Před koušku ní z vydá é a v n j prosincoBrně y e Získ KAM v schránk vní ošto p o d

! a m zdar

Více na shop.pocketmedia.cz

57 KAM ← INZERCE


Gastro

3 otázky Nový podnik z rodiny Cukrářství Martinák s názvem Etažér vznikl s počátkem podzimu v Alfa pasáži. V kavárně / cukrárně / baru vytvořeném podle návrhu architekta Radovana Veselého ochutnáte zákusky, dorty, chlebíčky a slané delikatesy podle receptů z kuchařek z let 1920–1940 i prvorepublikové koktejlové menu.

Foto: xxx

Foto: Etažér

BRUNCH

FESTIVAL

NOVÝ PODNIK

Oslavte svatého Martina

Čokoládové výstaviště

Sushi na Josefské

Foto: Courtyard by Marriott

Zveme vás na náš tradiční Svatomartinský brunch v hotelu Courtyard by Marriott Brno, který se bude konat 12. listopadu. Přijďte ochutnat lahodné Svatomartinské pokrmy a vína v příjemné atmosféře naší restaurace The Yard Lounge & Dining. Rezervujte již nyní na e-mailu cy.brqcy.brunch@courtyard.com. Těšíme se na vaši návštěvu! (kom)

12/11

Svatomartinský brunch The Yard Lounge & Dining www.courtyardbrno.cz

KAM ← GASTRO

Foto: Čokoládový Festival

Třetí listopadový víkend bude na brněnském výstavišti patřit čokoládě. Pavilon G totiž obsadí Čokoládový Festival! Můžete se těšit na více než 60 stánků, kreativní a zdravé vaření s čokoládou v podání foodblogerky Květy Vondrákové, na výrobu čokoládových makronek či lanýžů a další program. Součástí festivalu bude i výstava soch z více než 60 000 balónků. (kom)

17–19/11

Čokoládový Festival BVV cokoladovy-festival.cz

Maurizio Menci majitel obchůdku Little Italy

1)

aké zboží najdeme J pouze ve vašem obchůdku na Gorkého?

Dá se říct téměř všechno, jelikož si vše vozíme sami z Itálie. Za zmínku ale určitě stojí naše káva BRNO. I když podle názvu vypadá, že je z místní pražírny, není tomu tak. I ta se pro nás praží v Itálii tradičním způsobem.

2)

Foto: Sushi Hub Brno

Nová asijská restaurace Sushi Hub se přes léto objevila na Josefské 9 v centru Brna. Vyzkoušejte zapečené uramaki s teriyaki omáčkou, Philadelphia rolls s lahodným krémovým sýrem, Creamy rolls nebo vytuněné veggie verze sushi s wakame či tropickým ovocem. Kromě sushi setů a poke bowls si tu vyberete také z teplé kuchyně či denních meníček sestavených z asijských specialit. (red) Sushi Hub Brno brno.sushihub.cz

aké víno doporučíte J do listopadového počasí?

Prosecco dáme do Silvestra odpočinout a můžeme se konečně vrhnout na plná červená vína. Co zkusit třeba výborný Cabernet Sauvignon z vinařství Specogna? Nadchne vás svojí intenzivní rubínovou barvou a příjemnou vůní třešní a lesních plodů, která přechází do směsi koření. V chuti můžeme potom najít vyváženou plnost a strukturu vína s jemnými, dlouho přetrvávajícími taniny.

3)

terý recept italské K kuchyně máte nejraději?

To je velmi těžké, miluji všechny italské recepty, v Toskánsku jím i dršťky, do kterých se přidává peperoncino (chilli). Ale nejraději mám těstoviny. Důvod je prostý. Pasta je hodně kreativní. Dám vařit vodu, a než začne vřít, vymyslím omáčku.

58


ZEMANOVA KAVÁRNA A CUKRÁRNA

FOOD DRINK BRNO

Vánoce v Zemance

Zima s novým gastroprůvodcem!

Foto: Zemanova kavárna a cukrárna

Zažijte prvorepublikové Vánoce v cukrárně, která byla nově oceněna v rámci Gourmet Brno. Nejdéle fungující kavárna ve městě z roku 1937 chystá vánoční večírek s dobovou módní přehlídkou a v lednu oslaví krásných 87 let. V předprodeji můžete pořídit oblíbené vánoční cukroví. V zimní nabídce najdete třeba prvorepublikový punč, lázeňskou kávu nebo retro šlehačkové poháry. Nebudou chybět

ani čerstvě napečené vánočky, perníky a kultovní agaroví čerti s pravou griotte. Vánoční večírek ve spolupráci se Salonem první republiky připadne na 12. prosince. Oslava 87 let této funkcionalistické kulturní památky proběhne v sobotu 30. ledna 2024. Pro více informací sledujte sítě kavárny. (kom) Zemanova kavárna a cukrárna www.fb.com/zemanka

Průvodce lokální gastronomií FOOD DRINK BRNO přichází již v listopadu s novým vydáním laděným do zimních barev. Vezmeme vás do nových podniků i na výlet za vínem! Na co se můžete v zimním FOODu těšit? Jako vždy představujeme ty nejčerstvější novinky z brněnské gastronomie. Za vínem se vydáme do brněnských vinných barů, jihomoravských vinařství i do Dolního Rakouska. Prozkou-

máme brněnskou hotelovou gastronomii či cateringy a dovážkové služby, které stojí za to objednat na vánoční večírek i rodinnou oslavu. Nebude chybět ani výběr těch nejlepších kaváren a cukráren s jejich vypečenou podzimní a zimní nabídkou. Pro aktuální informace sledujte náš Instagram @fooddrinkbrno. Dobrou chuť! (red) FOOD DRINK BRNO www.instagram.com/ fooddrinkbrno

59 KAM ← GASTRO


Lifestyle Venku je čím dál chladněji, a jak se lépe prohřát než saunováním? Navíc tím skvěle posílíte imunitu, což se před zimou hodí. Velkolepý saunový svět v Infinit Maximus Brno nabízí hned dvanáct saun, každou ve vlastním originálním střihu, a stylové přírodní ochlazovací jezírko.

Foto: xxx

Foto: Lucie Chroust

4COMFORT

KRAVÍ HORA

SAUNIA

WELLNESS PARK LUŽÁNKY

Do sauny s celou rodinou

Relax s výhledem na Špilas

Z nákupů do sauny

Do sauny v centru Brna

Foto: 4comfort

Foto: areál Kraví hora

Foto: Saunia

Foto: archiv wellness parku

Saunování podporuje imunitu nejen u dospělých, ale taky u dětí. Proto ho rozhodně zařaďte mezi zimní aktivity. Se svými ratolestmi můžete vyrazit do wellness centra 4comfort na Fryčajově 29 v Obřanech. Pro děti zde organizují speciální saunové ceremoniály za snížené teploty 72 °C. Navštívit je můžete každou sobotu od 9 do 12 hodin. (bk)

Chcete si při saunování vychutnat i krásný výhled? Tak to byste měli vyzkoušet saunový svět, který je součástí bazénu na Kraví hoře. K dispozici tu máte sedm druhů saun. Dvě prosklené najdete na venkovní terase. Díky tomu si můžete užít panoramatický výhled na Špilberk a vilovou čtvrť. A to jak ve dne, tak i večer, kdy celé město svítí. (bk)

Wellness centra bývají často uprostřed přírody. Věděli byste, kde ale takovou oázu klidu najít v nákupním centru? V Brně dokonce na dvou místech – v OC Letmo a na Campus Square. Zrelaxovat se tak můžete rovnou cestou z práce nebo po dlouhém nakupování. Centrum Saunia nabízí hned šest druhů saun, pět typů ochlazení a taky časově neomezený vstup. (bk)

Wellness park Lužánky je ideálním místem pro saunování ve středu Brna, v krásném prostředí plném přírody a s komorní atmosférou. Najdete zde čtyři sauny, vnitřní i venkovní odpočívárnu a bar. Ve středu a neděli v podvečer se můžete těšit na saunové ceremoniály, v úterky na ženskou saunu a v sobotu dopoledne na dětské saunování. Přijďte je vyzkoušet. (kom)

4comfort www.4comfort.cz

Sportovní a rekreační areál Kraví hora www.kravihora-brno.cz

Saunia www.saunia.cz

Wellness park Lužánky wellnessparkluzanky.cz

KAM ← LIFESTYLE

60


KVÍTÍ Z LESA

MY FITNESS LIFE

Divoké kytice a relax

Co s bolestí zad?

3 otázky

Foto: Kvítí z lesa

Mimo divoké kytice, kokedamy a široký výběr pokojovek nabízí v Kvítí z lesa také relax na některém z úterních či středečních workshopů, které najdete na webu kvitizlesa. cz/workshopy. Naučíte se umotat klasické i adventní věnce, vyrobit kokedamu, uvázat kytici nebo naaranžovat ikebanu. A pro povzbuzení inspirace k tvoření dostanete sklenku vína! (kom)

Petra Pavlíčková Foto: Karolina Jarošová

Bolest zad odrovná 300 000 lidí ročně. Co s tím? Zeptali jsme se Karoliny Jarošové ze Studia Life.

Jak často se máme pohybovat? Každých 20 min. změnit sed a každých 50 min. vstát ze židle. Máte řešení? Ano, vytvořila jsem on-line program, kde je pět praktických videí, podle kterých si můžete zacvičit přímo v kanceláři. Videa jsou tematicky zaměřená a dají se cvičit kdekoliv. Celý listopad mám speciální slevu, kterou najdete na www.myfitnesslife.cz Karolina Jarošová My Fitness Life www.myfitnesslife.cz

Kvítí z lesa www.kvitizlesa.cz

Čím to je? Největší podíl na tom má sedavé zaměstnání a bohužel i psychika. Co je nejrizikovější? Rozhodně páteř, ale poslední dobou stoupá počet klientů s karpálním tunelem, esemeskovým krkem (používání telefonů) nebo vtočená ramena dovnitř. Vadí noha přes nohu? Ano, zkuste je alespoň střídat.

EVENT.

MULTIKULTURNÍ CENTRUM

YOGA SHALA BRNO

Lokální značky a gastro

Komunitní aktivity pro vás

Ozdravte tělo i duši

Foto: Event.

Foto: Multikulturní Centrum Brusinka

Foto: Yoga Shala Brno

Vzdělávací a volnočasové Multikulturní centrum Brusinka poskytuje širokou škálu vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti, studenty i dospělé. Centrum buduje komunitu pro obyvatele města Brna a spojuje lidi z různého prostředí. Pojďte se zapojit do aktivit Centra. Na výběr máte výtvarný workshop, doučování, lekce zpěvu, přednášku o finanční gramotnosti nebo anglický konverzační klub s rodilým mluvčím. (kom)

Zapomeňte na chladný podzim! Vstupte do útulné jógové oázy Yoga Shala Brno na Hybešce. V tomhle malinkém prostoru vás přivítá vůně a chuť kořeněného čaje. Pak už si nerušeně vychutnáte svoji jógovou praxi, která vás zbaví nejen bolesti zad, ale ozdraví vaši duši a pročistí mysl. V Yoga Shala Brno najdete vše, co potřebujete pro dokonalý aktivní odpočinek a regeneraci. (kom)

Event. Nová Zbrojovka www.eventbrno.cz

Multikulturní centrum Brusinka www.brusinkabrno.cz

Yoga Shala Brno www.yogashalabrno.cz

1)

a co se zaměřuje N mezinárodní organizace Nová Akropolis?

Nová Akropolis nabízí široké veřejnosti vzdělávání v oblasti filozofie. Podobně jako klasikové věříme, že filozofie má především praktický smysl. Proto naši pestrou přednáškovou činnost doplňují kulturní a dobrovolnické projekty.

2)

V Nové Zbrojovce proběhne 11.–12. listopadu Event. Industriální prostory haly 76 se na dva dny promění v neobyčejný market lokálních značek s chill-out zónami a hracími koutky pro děti. Návštěvníci se mohou těšit i na bohatou nabídku v gastrohale a vybrané workshopy. Výčet tvůrců, kteří budou součástí Eventu, sledujte na Instagramu @event.brno. (kom)

11–12/11

vedoucí pobočky Nové Akropolis v Brně

teré akce můžeme K navštívit na její brněnské pobočce?

Začátkem listopadu proběhne celodenní kurz Praktická psychologie zaměřený na rozvoj pozornosti, paměti či poznání své osobnosti. Dále zahájíme kurz Filozofie pro život prezentující způsob myšlení a pohled na svět starověkých kultur Východu a Západu. Mimořádnou akcí bude den otevřených dveří nazvaný Filozofie v akci 30 let v Brně u příležitosti našeho výročí – chystáme krátkou přednášku, Café Symposion i možnost vyzkoušet si nejrůznější praktické činnosti.

3)

aké možnosti J nabízíte lidem, kteří se zajímají o dobrovolnictví?

Možnost zapojit se do ekologických úklidů, hraní divadla pro nemocné či opuštěné děti nebo do aktivit s nevidomými.

61 KAM ← LIFESTYLE


Posilte imunitu v sauně… a samozřejmě dvanáct originálních saun. Každá sauna má svůj příběh, svůj unikátní vzhled a náboj. Můžete si vybrat třeba Bylinnou chýši, Alchymistův sklep nebo Jeskynní svatyni, která dokonale imituje prostředí jeskyně, od ručně malovaných stropů přes kamna připomínající ohniště až po stalaktitový vodopád.

Nezapomínejte na sebe, na zdraví své a vašeho okolí. Ulevte tělu a mysli a oddechněte si v klidném prostředí Brněnské přehrady.

Balzám na psychiku S nástupem chladnějšího a sychravějšího počasí se lehce stáváme terčem nemocí a nachlazení. Změna teploty, déšť a nedostatek slunce, to vše působí na naše tělo a psychiku. Jednou z možností, jak proti tomuto bojovat, je saunování. Pobyt v sauně pomáhá posílit imunitu a přirozenou obranyschopnost těla vůči vnějším vlivům, dvě věci, které teď všichni potřebujeme. Horko sauny, následné zchlazení v bazénku nebo přírodním jezírku a odpočinek na čerstvém vzduchu mají pozitivní vliv na naše celkové zdraví a mohou uvolnit ztuhlé svaly. Nejen to, teplo, tlumené světlo a jemná hudba působí jako balzám na namáhanou psychiku.

KAM ← LIFESTYLE

Objevte Infinit merch Foto: Lucie Chroust

Ve wellness Infinit Maximus najdete… … ojedinělý a rozsáhlý saunový svět, zázračnou uklidňující sílu termálních bazénů, odpočinek, kontakt s přírodou, vnitřní pohodu a dokonalou péči. Užít si můžete relaxační bazén pod širým nebem, ozářený sluncem nebo hvězdnou noční oblohou, s vířivými lavicemi, vodními

lehátky a chrliči. Teplota vody se přizpůsobuje počasí a je otevřeno po celý rok, svítí-li slunce, prší či padá sníh. Pro slunné dny je ideální přírodní opalovací louka Lada s houpačkami a lehátky. Limonády a drinky si můžete vychutnat nejen přímo v bazénu, ale i při opalování se na slunci. Vyzkoušejte přírodní ochlazovací jezírko, občerstvení na fresh barech

Udělejte si saunování ještě příjemnější s novými produkty Infinit merche. Přes náš e-shop www.infinitdarky.cz koupíte nejen dárkové poukazy, ale i kilty, župany nebo čepice, které vám v sauně pomohou ochránit vlasy. (kom)

Infinit Maximus Brno www.maximus.infinit.cz

62


63 KAM ← INZERCE


Podzim s vůní bylin vířením vzduchu tyto esence distribuuje po celé sauně, a umocňuje tak relaxační a aromaterapeutické účinky. Součástí ceremoniálu jsou i peelingové procedury, které oživí vaši pokožku.

Zážitkové wellness v hotelovém komplexu Atlantis povzbudí vaši imunitu i intimní život. Připravte se na podzim ve znamení rostoucích teplot a vůně esenciálních olejů.

Horizontální varianta

Sauna pro zdraví Saunování je nejen příjemným způsobem relaxace, ale také posiluje naši imunitu. Důkladné prohřátí celého těla a jeho následné prudké zchlazení má velmi dobrý preventivní účinek proti alergiím a infekcím. V Atlantisu navíc můžete v saunách využít kvalitní 100% přírodní esenciální oleje, kterými si můžete jednoduše polévat kameny na kamnech z připraveného saunového vědra. Vytvořená vlhkost zpříjemňuje saunování a zvyšuje potící efekt, provoněný o bylinky jako např. eukalyptus, heřmánek nebo máta peprná.

Sauna a intimita Saunování prokazatelně povzbuzuje nervové i hormonální funkce organismu. Pokud tedy chcete

Sauna s přidanou hodnotou

Foto: Hotel Atlantis

prohloubit váš partnerský vztah, vyrazte do hotelu Atlantis na prodloužený víkend plný relaxace. Pro navození romantické atmosféry se zaposlouchejte do uklidňující hudby, která se nese celým wellness areálem, dejte si sklenku vašeho oblíbeného drinku a užijte si chvíle pro sebe v útulné odpočívárně nebo u zapáleného ohně uprostřed přírodního jezírka.

Sauna jako rituál Novým trendem v saunování je pořádání tzv. saunových ceremoniálů, kterých si dosyta užijete i v Atlantisu! Během saunového ceremoniálu vedeného zkušeným saunovým mistrem je nezbytné mávání ručníkem, které vytváří nárazy horkého vzduchu zintenzivňující potící efekt. Pokud saunér přidal do své ceremonie i esenciální oleje, pak

Jiným typem saunového ceremoniálu jsou metličkové procedury, které již brzy budou i v zážitkovém wellness hotelu Atlantis. Jde o víření vzduchu metličkami z břízy, eukalyptu, dubu, lípy nebo jedle. Zkušený saunér různými technikami za pomoci metliček rozproudí vzduch v sauně, přičemž se z metliček uvolňují silice, které saunu přirozeně provoní. Tento saunový ceremoniál bude doplněný o metličkovou masáž, kterou si skvěle užívají i lidé s minimální výdrží ve finské sauně. (kom)

Loga bez tagline

Hotel Atlantis www.hotel-atlantis.cz

V případě, že potřebujeme využit lo máme variantu bez tagline, který b

BURLESQUE SHOW

DOBROČINNÉ

Hostina pro vaše smysly

Pomoc starým a nechtěným psům

Foto: Burlesque Brno

Restaurace Teátr si pro vás ve spolupráci s Burlesque Brno připravila jedinečný gurmánský večer plný překvapení. Nechte se vtáhnout do světa třpytek, lesku, svůdnosti, krásných žen a zábavy. O tu se vám po celý večer budou starat přední umělci kabaretní scény. Šarmem a hlasem vás okouzlí kabaretní Diva Christine. Své ladné křivky a sexy pohyby ukáže blonďaté taneční duo Double Trouble.

KAM ← LIFESTYLE

Foto: Smečka z Knihánkova

A jako zlatý hřeb večera uvidíte burlesque show v podání čerstvě oceněné Bohemian Princess, Nonny Karevy. Večerem vás provede brněnský moderátor AliPeli, vstupenka zahrnuje welcome drink, degustační pětichodové menu na téma 7 hříchů i vinné párování. (kom)

24/11

19.00 Burlesque show & degustační večer Teátr www.bit.ly/burlesqueteatr

V útulcích často zůstávají staří a nemocní pejsci, kteří mají nejmenší šanci k adopci. A právě ty si bere do své péče spolek Smečka z Knihánkova, kterou najdete nedaleko Brna. Fungují jako takový psí domov důchodců, kde mohou opuštění, hendicapovaní a nevyléčitelně nemocní psi v klidu dožít. Starat se o tyto nechtěné pejsky začala rodina už v roce 2012. Kromě mazlení a lásky psím důchodcům hradí i léčbu

na veterinárních klinikách. Tam míří největší část výdajů spolku. Podpořit je proto můžete i vy, a to buď finančním příspěvkem na transparentní účet číslo 2702026183/2010, nebo darováním vhodného krmiva, pamlsků nebo třeba pelíšků a dek. (bk)

Smečka z Knihánkova www.smeckazknihankova.cz

64


65 KAM ← INZERCE


Ředitel TIERRA VERDE Jan Čillík:

Naše drogerie je jedinečná. Od surovin po obaly. TIERRA VERDE jsou výrobci ekodrogerie a kosmetiky z Moravy, kteří sídlí v Popůvkách u Brna a zakládají si na ruční práci, kvalitě surovin a udržitelnosti. S ředitelem společnosti Janem Čillíkem jsme si povídali o tom, proč TIERRA VERDE vůbec vznikla a v čem je na českém trhu unikátní.

lů a samozřejmostí je, že jsou recyklovatelné. A co bezobalový prodej? V naší nabídce jsou dostupná velká balení, ze kterých je možné doplňovat podle spotřeby každé domácnosti a prázdné obaly nám následně vrátit. Postupně rozšiřujeme nabídku vratných lahví. Dodáváme vratné kanystry pro bezobalový prodej, které znovu naplníme a poslouží dalším zákazníkům.

Jaká je filozofie TIERRA VERDE? Vyvíjíme a vyrábíme jedinečné výrobky podle vlastních receptur, které jsou skutečně ekologické a jednoduché na každodenní použití. Neustále se učíme a předáváme naše znalosti dál.

Můžeme atmosféru vaší společnosti zažít na vlastní kůži? Kde vás můžeme navštívit? Ano, můžete nás navštívit během zážitkových odpolední, která pravidelně pořádáme u nás ve firmě a během nichž si zákazníci mohou prohlédnout výrobu. 7. prosince vás všechny srdečně zveme na akci Předvánoční nakupování, kde pořídíte dárky pro své blízké a provedeme vás naší dílnou. Potkat se můžeme také na jarmarku, jehož druhý ročník chystáme na jaře, i na mnoha prodejních akcích pro veřejnost. Pozvánky najdete na našich webových stránkách.

Jak vaše společnost vznikla a proč jste se rozhodli pro toto jméno? Tierra vznikla z touhy mít dostupné produkty denní spotřeby pro každou domácnost, které bychom sami rádi používali a které jsou účinné a nezatěžují přírodu. Název firmy v češtině znamená zelená země a je toho důkazem. Jaké výrobky u vás aktuálně najdeme? V Popůvkách u Brna vyrábíme ekodrogerii, kosmetiku, osvěžovače vzduchu, esenciální oleje a další doplňky pro běžnou i bezodpadovou domácnost. Čím se odlišujete od jiných výrobců kosmetiky? Prvotřídními surovinami, unikátním složením i pracovními postupy a certifikátem Ecogarantie. Můžete blíže vysvětlit, co znamená certifikát Ecogarantie? Je to jeden z nejpřísnějších certifikátů, který je pro nás potvrzením, že to děláme správně. V rámci každoročního auditu je hodnoceno nejen složení výrobků, ale také obaly, jak nakládáme s odpady a další kritéria.

KAM ← LIFESTYLE

Kam se můžeme obrátit o radu, jak vaše produkty co nejefektivnějši používat? Napište, zavolejte nebo se zastavte přímo u nás v Popůvkách u Brna. Veškeré informace a kontakty najdete na našem webu www.tierraverde.cz. Jste držitelé nějakých dalších certifikátů? Na celé řadě našich výrobků najdete také označení PEFC nebo GOTS. Díky značce PEFC můžete rozpoznat výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, GOTS je pak nejpřísnější certifikace pro textilie vyrobené z organických textilních vláken.

Jakým způsobem pracujete s obalovými materiály? Máme dvě cesty, které v tuto chvíli rozvíjíme. U jednorázových obalů se snažíme, aby byly optimální, což pro nás znamená, aby plnily svůj účel, tedy chránily produkt, ale nebyly příliš hmotné. Postupně zavádíme obaly vyrobené ze 100% recyklovaných materiá-

TIERRA VERDE www.tierraverde.cz

66


67 KAM ← INZERCE


Festival Life! poprvé představí skialp i Oktagon MMA

Na Festivalu Life! se setkáte s Ondrou Sokolem, Evou Decastelo, Ondřejem Moravcem, Gábinou Soukalovou a mnoha dalšími. Foto: Festival Life!

Že jsou v posledních letech zimy bez sněhu a nedá se lyžovat? Návštěvníci festivalu Life! se přesvědčí, že oblíbenému zimnímu sportu se dá věnovat i pod střechou. A to díky SKI365 aréně, která vznikne od 24. do 26. listopadu na brněnském výstavišti. Festival však přestaví i mnoho dalších atrakcí pro celou rodinu.

Lyžaři všech zemí, spojte se! Nová SKI365 aréna se stane dominantou pavilonu F. „Budou na ní kroužit běžkaři, biatlonisté i skialpinisté. Lidé si navíc mohou vybrat z řady workshopů, na kterých se naučí lyžovat či pohybovat po ledovci,“ uvedl tvůrce arény Václav Torčík. V hale dokonce vyroste i krásný svah pro sjezdaře nebo dráha pro běžkaře. Po celou dobu akce bude přítomný i biatlonista Ondřej Moravec, se kterým budou moct návštěvníci poměřit síly. Jako host se v sobotu objeví i biatlonistka a olympionička Gábina Soukalová,

KAM ← LIFESTYLE

která ukáže, jak to umí na biatlonové střelnici.

MMA a Automotodrom city Premiéru bude mít také zóna Oktagon MMA, kterou zaštítil Patrik Kincl. Lidé tak zjistí více informací i o tomto velice populárním sportu. Poslední novinkou bude Automotodrom city. Jedná se o zmenšeninu Masarykova okruhu, po které se zájemci projedou na minibicích, ale i třeba na koloběžkách či kolech.

Fitness i sportovní soutěže Chybět nebudou ani tradiční lákadla, mezi které patří fitness zóna, závody ve šplhu, parkouru či freestyle BMX závod. Rodiny s dětmi pak potěší Family Hall, kde si zájemci vyzkouší více než třicítku sportů. Tato varianta je ideální třeba pro rodiče, kteří se rozhodují, na který sportovní kroužek zapíšou své děti. Lidé si

samozřejmě přímo na akci budou moct nakoupit sportovní vybavení i zdravou výživu za příznivé ceny.

Taneční show světové úrovně Sekce DANCE Life! potěší milovníky všech tanečních stylů. Nabídne prestižní soutěž ve street dance CZECH DANCE MASTERS, stepařský Tap DANCE Life! cup či Danza Life! cup, ve kterém o titul zabojují mistři standardních a latinskoamerických tanců. Návštěvníci si mohu vybrat také z nabídky více než padesáti tanečních workshopů.

Game Hall prověří um hráčů Game Hall se letos uskuteční v největším pavilonu P. Na pódiu se odehrají finálové zápasy Tipsport MČR CS:GO, přičemž vítězný tým si odnese milion korun. Finále navíc svým vystoupením zahájí hvězdný rapper Marpo, bezpochyby se tak jedná o esportovou akci roku.

Sobotu rozzáří Show Ondry Sokola Ondřej Sokol je ambasadorem festivalu Life! už několik let. A vždy se postará o pořádnou show. Nejinak tomu bude i letos. Přizve si k tomu v sobotu hvězdné hosty, mezi kterými budou známí sportovci i influenceři. Takže se můžete těšit třeba na moderátora Aleše Hámu, olympioničku Gábinu Soukalovou, bojovníka MMA Patrika Kincla, moderátorky Lucii Borhyovou a Evu Decastelo, fotbalistu Petra Švancaru, missky Hanku Vágnerovou, Terezu Fajksovou nebo Andreu Kalousovou, influencery Annie Camel, Honzu Hankeho a další… Festival Life! se koná na brněnském výstavišti od 24. do 26. listopadu. Otevřený je od 9 do 18 hodin, poslední den zavírá o hodinu dříve.

24–26/11

Festival Life! BVV www.festivallife.cz

68


69 KAM ← INZERCE


Odjinud Svatomartinská menu v restauracích, víkendový jarmark na náměstí a především Svatomartinské víno na každém kroku! Od pátku 10. 11. do neděle 19. 11. čeká všechny milovníky dobrého jídla a pití tradiční akce Svatomartinský Mikulov. Přijede letos Martin na bílém koni? A jaká vína přiveze?

Foto: xxx

Svatomartinský Mikulov. Foto: archiv pořadatele

JEDOVNICE

BOŘETICE

VELKÉ PAVLOVICE

TIŠNOV

Čas kaprů

Za vínem cestou necestou

Bez vína neodejdeš

Je lidstvo v koncích?

Foto: olsovec.cz

Foto: modrehory.cz

Foto: FB @vinozvelkychpavlovic

Ke správné podzimní atmosféře rozhodně patří výlov rybníka. Pokud si i vy chcete užít bláto až za ušima a především ty nejlepší ryby, vydejte se o prvním listopadovém víkendu do Jedovnic na tradiční výlov rybníka Olšovce. Uvidíte rybáře v akci, ochutnáte skvělé rybí speciality nebo si nakoupíte čerstvé ryby včetně proslulého jedovnického kapra. (rb)

Prezident, vláda a vinaři kravihorské republiky vás srdečně zvou na příjemné setkání s mladým vínem. V sobotu 4. listopadu přivítají otevřené vinné sklepy v Bořeticích každého žíznivého poutníka nejen vínem ročníku 2023 ale také kulinářskými specialitami z grilu, udírny nebo zabijačkovými dobrotami. Součástí vstupenky je všechno potřebné vybavení. (rb)

4–5/11

4/11

Výlov rybníka Olšovec Jedovnice www.olsovec.cz

KAM ← ODJINUD

Putování za mladým vínem Bořetice www.modrehory.cz

Svatomartinské otevřené sklepy si pro vyznavače hroznů připravil spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic. V sobotu 11. listopadu bude pro návštěvníky akce připravena neomezená degustace ve 22 otevřených sklepech i stylový kulturní program, který zakončí společná večerní ochutnávka vín velkopavlovických vinařů při Besedě u cimbálu. (rb)

11/11

Svatomartinské otevřené sklepy Velké Pavlovice vinozvelkychpavlovic.cz

Foto: Eva Bystrianská

Nevšední výstava zkoumá pomíjivost i začátky obsažené v koncích, protože kde končí důvěrně známé, může přijít začátek nového poznání. Fotografie krajin Evy Bystrianské vás postaví před otázku přirozeného strachu z prázdnoty. Precizní sochy Moniky Váňové Horčicové vytvořené z tvarů kostí a lebek pak odkazují na pomíjivost a mravní zásadu memento mori. (rb) do V koncích MěKS Tišnov (Galerie Josefa Jambora) www.tisnov.cz

5/12

70


SLAVKOV

MUTĚNICE

PRAHA

Výstava století

Co by pili svatí

Na knižní vlně

Foto: Zámek Slavkov - Austerlitz

Výstava Musaion je projektem slavkovských historiků k výročí 100 let od založení místního muzea. V prostorách Zámku Slavkov - Austerlitz nabídne svým návštěvníkům průřez zajímavostmi, které se místnímu muzeu podařilo za dobu svého trvání získat. Některé z exponátů budou vystaveny historicky vůbec poprvé. Nečekejte až na další příležitost a vyrazte na prohlídku. (rb)

31/5

do výstava Musaion Zámek Slavkov - Austerlitz www.zamek-slavkov.cz

Foto: vinozmutenic.cz

3 otázky

Foto: ilustrační

Svatokateřinské slavnosti vína 2023 si pro vás na sobotu 18. listopadu připravili vinaři v Mutěnských Búdách. V rámci 13. ročníku této podzimní akce se můžete těšit na ochutnávku vín v celkem 16 otevřených sklepech, neodolatelné hodové menu v podobě kachny se zelím a knedlíkem i na večerní posezení s cimbálovou muzikou. (rb)

Řadíte-li se mezi knihomoly, neměli byste vynechat festival Česká vlna ’23. Nabídne to nej­lep­ší z čes­ké lite­ra­tu­ry letoš­ní­ho roku a představí řadu spisovatelských hvězd rozmanitých žánrů. Těšit se můžete na Pavla Bareše, Kate­ři­nu Tuč­ko­vou, Fer­di­nanda Lef­flera a mnoho dalších při společných setkáních, diskuzích, čte­ních i auto­gra­mi­á­ dách. (rb)

18/11

25/11

Svatokateřinské slavnosti vína Mutěnice www.vinozmutenic.cz

Česká vlna ’23 Kasárna Karlín kavarna.hostbrno.cz

BRATISLAVA

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

VÍDEŇ

Vzpomínky na odboj

Návrat hudebních legend

Milujeme kouzlo Vánoc

Jiří Šimon ředitel informačních center Ostravy

1)

teré listopadové K akce v Ostravě si nenechat ujít?

Kromě zahájení Ostravských Vánoc, které letos připadá na 25. 11., bych vás určitě rád pozval také do ostravských divadel. Letošní sezona je ve znamení hned několika nových titulů, o kterých se bude hodně mluvit!

2)

am nás ve městě K pošlete na kávu a něco sladkého?

Po celé Ostravě je celá řada úžasných kaváren, zkuste třeba pobočku ostravské sítě CØKAFE v Dolních Vítkovicích nebo moje oblíbené Sladké časy v centru města.

Foto: archiv pořadatele

Slovenští hrdinové československého odboje 2. světové války se představí v prostorách Historického muzea SNM na Bratislavském hradě. Výstava prostřednictvím více než 100 sbírkových předmětů, včetně osobních věcí Jozefa Gabčíka, velitele operace Anthropoid, přibližuje úspěchy i tragédie vybraných účastníků zahraničního i domácího odboje. (rb)

31/12

do Hrdinovia odboja Bratislavský hrad www.snm.sk

Foto: SHF

Nejen v Ostravě, ale i po celém kraji se v listopadu rozezní koncertní sály a kostely hudbou z dob minulých v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Celý měsíc tak budou svými melodiemi diváky těšit takoví velikáni jako například W. A. Mozart, J. Mysliveček, F. Farkas, J. Ch. Bach a A. Dvořák v podání skvělých domácích i zahraničních interpretů. (rb) Svatováclavský hudební festival 2023 Ostrava a Moravskoslezský kraj shf.cz

Foto: wien.info

Od poloviny listopadu až do Vánoc se nejhezčí místa Vídně mění na kouzelné vánoční trhy plné tradičních vůní a záře světel. Zavítejte třeba na Rathausplatz a v nedalekém parku si můžete užít i vídeňský ledový sen pro milovníky bruslení. Nevynechejte ani vánoční vesničku na náměstí Marie Terezie, okouzlující trhy v Schönbrunu a spoustu dalších míst. (rb)

10/11

od vánoční trhy Vídeň www.wien.info

3)

aké letos budou J Ostravské Vánoce?

Ostravské Vánoce nabídnou tradici, hřejivý pocit Vánoc a různorodý program pro všechny generace. Ať už koncerty, vánoční kluziště, vyhlídkové kolo, nebo nově dětský kolotoč. Na co se extra těším, je zbrusu nový dřevěný betlém, který vzniká speciálně pro Ostravu a ponese prvky, jež k našemu regionu neodmyslitelně patří. Tak na zdraví a na viděnou na Ostravských Vánocích 2023!

71 KAM ← ODJINUD


ZNOJEMSKÁ BESEDA

MUZEUM BRNĚNSKA

Krysáci na cestě do Znojma

Za zvířaty do Šlapanic

Foto: archiv pořadatele

Daleko na Moravě – touto frází začíná pohádkový seriál Cyrila Podolského, který v roce 2008 poprvé uvedla Česká televize. Seriál Krysáci popisuje život hlavních krysích postav Hodana a Huberta na smetišti poblíž Vizovic. Autoři večerníčku a Znojemská Beseda připravují na listopad a prosinec výstavu o tom, jak vznikal večerníčkový seriál, jak vypadaly kulisy, rekvizity a originální trojrozměrná

Foto: Muzeum ve Šlapanicích

dioráma. Doprovodný program nabídne také projekci pohádkového večerníčku, čtení ze stejnojmenné knihy a debatu s autory. Více o výstavě Krysáků, která se bude konat v Dolním sále Znojemské Besedy, najdete na webu www.znojemskabeseda.cz. (red)

31/12

do Krysáci Dolní sál Znojemské Besedy www.znojemskabeseda.cz

Tušili jste, že když je vlkovi chladno, zakryje se ocasem jako peřinou? Nové výstavy v Muzeu ve Šlapanicích přinášejí překvapivé zajímavosti ze světa zvířat. Výstava Milování v přírodě je věnována pozoruhodné pestrosti rozmnožování zvířat. Přibližuje milostný a rodinný život včel, motýlů, žab, ježků, tetřevů a mnoha dalších živočichů. Téma zaujme dospělé, ale nemusíte se bát vyrazit do muzea s dětmi.

Čekají na ně akvária a terária s živými obyvateli i interaktivní prvky. Na výstavě Šelmy české krajiny si můžete zblízka prohlédnout všechny šelmy žijící u nás – od maličké lasice kolčavy po třísetkilového medvěda hnědého. (kom)

14/1

do Milování v přírodě a Šelmy české krajiny Muzeum ve Šlapanicích www.muzeumbrnenska.cz

STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE

NAPŘÍČ REPUBLIKOU

PRAHA

Sváteční víkendy v Lysicích

Divadla se otevírají

Pražský hudební listopad

Foto: Martin Kusýn

Foto: Státní zámek Lysice

Na zámku v Lysicích vás od 2. do 3. 12. (vždy od 10 do 15 hodin) čeká akce Advent na zámku. Od 30. do 31. 12. (stejný čas) tu pak můžete zažít Bílé (?) Vánoce. Advent na zámku přinese prohlídky slavnostně vyzdobených komnat a sálů i adventní minijarmark s prodejem nejen adventních věnců od místních zahradnic. 2. 12. v 16 hod. ve Velkém sále beseda nad novými knížkami o hraběnkách Dubských s jejich autorkami, vstup volný.

KAM ← ODJINUD

3. 12. na I.nádvoří historický kolotoč. Bílé (?) Vánoce pak nabídnou kromě prohlídek vánočně vyzdobených interiérů také možnost dozvědět se něco o Vánocích šlechtických rodin. V uvedených dnech bude otevřená i zámecká kavárna Café Dubsky! (kom)

2–3 a 30–31/12 Advent na zámku / Bílé (?) Vánoce Státní zámek Lysice www.zamek-lysice.cz

Foto: Ron Carter

28 divadel a spolků pro vás letos chystá unikátní akci Noc divadel. Díky ní můžete absolvovat noční prohlídky, divadelní dílny, zúčastnit se diskuzí s tvůrci, představení a performancí – zdarma nebo za symbolické vstupné. Mezi zapojená města patří Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Hodonín, Prostějov, Jičín, Plzeň, Liberec, Mariánské lázně, Třeboň či Varnsdorf. (red)

18/11

Noc divadel různá místa www.nocdivadel.cz

Na sklonku podzimu nabízí hlavní město koncerty spousty domácích i zahraničních umělců. Hned 3. 11. zahraje v Rudolfinu Ron Carter, 6. 11. vystoupí Aneta Langerová v Paláci Akropolis, 14. 11. představí irský písničkář Glen Hansard své nové album ve Velkém sále Lucerny, kde to o to tři dny později rozjedou J.A.R na své tradiční narozeninové show. 24. 11. pak pokřtí Yzomandias novou desku v pavilonu B na pražském výstavišti. (red)

72


73 KAM ← INZERCE


Where Not a month goes by when Brno isn’t swaying to the rhythm of one of the local festivals. In November, alongside the on-going JazzFest, there will also be the similarly attuned Groove Brno. On November 15, a quartet of professional musicians called Artsiders will perform at the Metro, showcasing their own original work, crossing genres of pop, funk and rock.

Foto: xxx

Photo: Artsiders

THEATRE

OPERA

Smokeout in The Goose

The story of Peter Grimes

Photo: David Konečný.

Goose on a String Theatre is English friendly! Smokeout on 9th of November with English subtitles. A furiously cathartic stage ceremony, based on real events surrounding an unreal case in which Czech society was cast in the main role, brings to the stage fragments of legal texts, online articles and interviews, audience letters, witness statements and the New Testament. In doing so,

KAM ← WHERE

Photo: NdB

it attempts to answer a host of questions which linger to this day. Come and experience the current face of one of the most important theatres in Brno’s cultural history! Don’t forget to follow us! @husa_na_provazku. (kom)

9/11

Smokeout Goose on a String Theatre www.provazek.cz

Peter Grimes by Benjamin Britten reflects the beauty and terror of the sea, mirroring the storm in the human soul. The story of fisherman Peter Grimes, isolated and rejected in his village, leads to tragedy after the death of his apprentice, serving as a compelling study of human nature. Britten drew inspiration from the sea and coastal life in Suffolk, and this opera not only portrays the fates of its

characters but also beautifully captures the sea through its orchestral interludes. Peter Grimes had its Czechoslovak premiere in Brno in June 1947. It is returning with the team of conductor Marko Ivanović and director David Radok. (kom)

17, 19/11 & 13, 15/12 Peter Grimes Janáček Theatre www.ndb.cz

74


INTRODUCTION

PLAY THE HUNGER GAMES

NEWS

Play the Hunger Games

Perfect Your Czech A1/B2 Perfect your Czech is a book that all those who have fallen in love with Czech will love (and those who haven’r fallen in love yet will do so after reading the book). The book brings authentic information about the everyday life of our family, but also about life in the Czech Republic in general. You will learn, for example, why mushroom picking is the most popular hobby of the Czechs, what resolutions Czechs make for the New Year and how to cook beloved sauce that must not be missed at any wedding – svíčková. Each lesson focuses on one topic and consists of grammar and exercises in which you can test your newly acquired knowledge. For variety, picture dictionaries or picture readings are interspersed throughout the text. The student’s attention is thus constantly maintained. At the end of the book you will find translations of all the Czech texts into English. You can check whether you have understood the stories correctly. You will find QR codes next to the texts, which you can scan with your mobile phone to get an audio recording of the text. What makes the book really unique, however, is the fact that the authors of the book are a Czech teacher and a student who is learning Czech himself. The book is the result of a wonderful collaboration and mutual inspiration.

With love Eva Koudelíková and Hervé Vinsonneau

Brno Daily – News Highlights Photo: distributor archive

On the occasion of the premiere of the Hunger Games prequel The Ballad of Songbirds and Snakes, cinema Kino Art will present a marathon of all four films of the original Hunger Games series on Saturday, 18th of November. There will be a rich accompanying program, including the cinema’s own “Hunger Games”, during which you can win some interesting prize. Refreshments and themed

decorations will not be missing either. Before the marathon, you can check out the prequel about President Snow and the 10th Hunger Games, which takes place more than 60 years before the original series. The Ballad of Songbirds and Snakes will be shown at Kino Art on 16th and 19th of November.

18/11

Hunger Games Marathon Kino Art www.kinoart.cz

BALLET

Dance Brno!

Photo: S. Gherciu

The best of contemporary Czech and Slovak ballet will be on show in Brno! 5 - 12 November 2023 at the Janáček and Mahen Theatre. During the Dance Brno 2023 festival you will have the opportunity to see great choreographies of ballet companies from Prague, Pilsen, Olomouc, Brno, Bratislava and Košice. Don’t miss the showcase of the most important ballet companies of the Czech and

Slovak Republic. In addition to regular tickets, a festival pass is also on sale (if you buy 3 or more tickets for different performances of the festival, you will automatically get a 30% discount).

5–12/11

Dance Brno 2023 Janáček and Mahen Theatre www.dance-brno.cz

Brno’s recently renovated Moravské Náměstí has been awarded the title of Park of the Year 2023. The winner was chosen by an expert jury on behalf of a group of professional landscape architecture associations, and announced on 19 October in Humpolec. This year, there were a record 30 works submitted to the competition, now in its 17th year. Divorce proceedings are set to be simplified and accelerated in the Czech Republic from 2025. As part of the proposals, courts will no longer have to determine the cause of the marriage breakdown, divorce and child custody proceedings could be merged, and amicable divorces should be supported by lower court fees. The amendments also envisage changes to the enforcement of child maintenance payments and a ban on the physical punishment of children. For all fans of Rock n’ Roll, Slash’s solo project, featuring Myles Kennedy and the Conspirators, will be performing in Brno’s Winning Group Arena on 18 April 2024, five years after their last Czech appearance. The concert will be part of the “Rest of the World tour”, which was announced on the band’s website on 18 October. Read more every day on brnodaily.com. Brno Daily Brno’s Online News in English.

Editorial Staff Brno Daily www.brnodaily.com

75 KAM ← WHERE


MASTER YOUT CZECH WITH CORRECT

AMERICAN ACADEMY BRNO

Knedlíky – a phenomenon of Czech cuisine

Harmony of Body and Mind

Photo: Petra Bartošová

Knedlíky are inherent to Czech cuisine. A lot of people even think when you ask them something typically Czech. It´s most often combined with sauces (such as svíčková) or with cabbage and meat. In the Czech Republic, it is one of the most popular side dishes. But that’s not all, knedlíky can also be the main course - we have stuffed with meat or fruit. Czechs love knedlíky and pre-

pare them in many ways. But is the knedlík only and typically Czech? The origin of them is disputed by Czechs, Austrians, and Germans. Knedlík or Knödel, even the shape of the word is similar. Everyone has their arguments for primacy, so you can choose the side yourself. And what about you, have you tried cooking them yourself? Correct Language Centre www.jc-correct.com

Nestled within the walls of American Academy in Brno, an international school offering grades 1-12, the high school yoga class offers students a sanctuary of tranquillity. Guided by a teacher with over 17 years of experience in spiritual practice, classes promote emotional balance and mindfulness to help manage stress. By doing yoga, students gain mental clarity

and resistance to distractions, which enhances their academic concentration. Yoga helps them find inner harmony and improve the functioning of all the body’s organs. Follow us on instagram @aabrno.

Artem Levytskyi Junior student at American Academy in Brno www.americanacademy.co

Brno Christmas with an Ice Rink will be stalls of non-profit organisations and a children‘s carousel. Zelný trh Square will again be filled with popular stalls offering handcrafted products while Halouzek‘s nativity scene and a large carved wooden star will adorn Dominikánské Square. Svobody Square will be the scene of a daily cultural and musical programme - even in the winter Brno still lives up to its title of UNESCO European Creative City of Music. The genres of the programme will range from folk, choirs and songwriters to jazz, swing and R&B and from world-music, Balkan and musicals to special music mixes created for the Advent season. For the first time the opening of Brno Christmas will include a wall dancing ceremony, which is literally dancing on the wall of a house. So remember, there is no better city to wait for Baby Jesus than Brno, so come and join us!

The time when 202 stalls will be set up in the city centre is drawing closer, marking the beginning of the second best Christmas in the world, right after the one you have at your home. Kicking off with the Christmas tree lighting in Svobody Square, the event will bring traditional old classics as well as new features. One city, four squares and newly one courtyard with the best of Brno gastronomy. The Brno Gourmet Christmas will be in the hands of excellent local establishments that will offer a culinary paradise under the tower of the Old Town Hall. The event will aim at those who appreciate the laid-back atmosphere and food that is a little different from what is usually available at Christmas markets. Many Brno residents are happy to see the return of the skating rink, which will be located together with the Ferris wheel in the park on Moravské Square. Near the statue of Jobst there

KAM ← WHERE

24/11–23/12 Photo: Pocket media

Brno Christmas www.brnenskevanoce.cz

76


Prepare for Czech Language Exam for Permanent Residence

Photo: Jan Suchánek / Centrum pro cizince JMK

Do you like living in the Czech Republic and want to settle down? If you answered yes, we have some information regarding the A2 Czech language exam, which will open the doors to a permanent residence. Whether you want to stay in the Czech Republic because of work, or family, this will surely interest you.

Who is the exam for The exam is mandatory for all foreigners who are not European citizens and want to obtain permanent residence after five years of legal stay in Czechia. Citizens from the countries of the European Union are exempt from this obligation. You can take the exam in Brno in the language school on Kounicova 16, but also in other places of the South Moravian region, even anywhere in the Czech Republic. There are three dates available each month; one on Saturday and two on Wednesday.

Mainly do not underestimate preparation We have good news for you regarding money; you don’t have to pay for the exam. But you must pick up your voucher for the exam at the Department of Asylum and Migration Policy (OAMP). You must pay a CZK 2,500 fee when resitting the exam. Even if you can resit the exam up to three times per year, it’s better to succeed the first time. This is why preparation is important. You can prepare for the exam individually, with a teacher, or during a language course. The exam tests four main skills: reading, writing, listening, and speaking.

What the Exam Looks Like The written part takes approximately 120 minutes and includes reading, writing and listening. A 15 minute

break is between writing and listening parts. The oral part of the exam takes from 10 to 15 minutes and it contains 4 tasks: answering questions about a specific topic, simulation of situations, a monologue on a given topic and a dialogue based on a picture. If you decide to take the exam, you will find the results within 9 days. If you succeed, you will obtain a Certificate of Czech Language Proficiency, which has permanent validity. If you want to pass, you must obtain at least 60% from the total amount of points.

you can reach out to the Centre for Foreigners JMK. Employees of the Centre will gladly answer your every question. The Centre also organizes mock tests for the exams for permanent residence. The Czech language exam for permanent residence can be difficult, but thanks to honest preparation it will be like a walk in the park. By passing this exam you can obtain permanent residence in the Czech Republic, which will open new options and opportunities. Good luck!

Where to go for answers If you need more information or you want to prepare better, visit the website cestina-pro-cizince.cz. Here, you can find a mock test, videos about the exam, and an interactive version of the exam with evaluation. If you have questions regarding residence,

Centre for Foreigners JMK www.cizincijmk.cz

77 KAM ← WHERE


Czech Theater Presents Fast & Furiants or Czechs,” says director Anne Johnson. “And I wanted our audiences to know that this play is going to be funny, beginning with the title. A ‘furiant’ is the kind of person who likes to talk about things they don’t know and brag about things they don’t have. Czechs gave us the words ‘pistol’ and ‘robot’ and I’d love it if ‘furiant’ joined as well.”

Czech Theater performs Czech plays in English. Next up? Ladislav Stroupežnický’s Naši furianti, a 19th century comedy.

An instant hit A soldier and a tailor fight over a guard job, a young couple will marry if their parents can agree, and everyone is a furiant. This Czech play was an instant hit for its tale of life in a Czech village. It is still performed, usually featuring traditional costumes, songs, and dances. But if you want to see it performed in English, there’s only one place to be.

Two performances Expect flirtations, misunderstandings, and a wedding (maybe!) at the end. Don’t miss this show: two performances in Nov (25 & 26) and two in Dec (2 & 3).

With love for czech words Naši furianti has been translated as “Our Swaggerers”. Czech Theater takes it in a different direction: Fast & Furiants. “We didn’t want to seem like we were making fun of villagers

25 & 26/11, 2 & 3/12 Fast & Furiants Vesna Brno www.bit.ly/fastandfuriants

Photo: Danny Aboud

Newcomers in Brno: Ahoy!

Medical care explained

Photo: Canva.com

We invite all new internationals in Brno, their partners and family members, to a chill welcome evening. We’ll meet for a 60 min info session + networking, and then take you for a city tour. If you’ve only recently arrived to Brno from abroad, Brno Expat Centre can soften your landing a bit: during one evening, you’ll learn the most important things to take care of after your arrival, find out how the Expat Centre can help you,

KAM ← WHERE

Photo: Canva.com

and you’ll get a chance to ask your questions. If you know of anyone (a colleague, maybe) who would benefit from coming, feel free to share the invitation. There’s no charge for coming.

9/11

Ahoy! Brno Expat Centre brnoexpatcentre.eu/events

Brno Expat Centre invites local expats to an evening seminar. The chances are you’ll need to visit a doctor in the CR at some point: join us to understand Czech healthcare and to prepare yourself for when that moment comes. Experts from the field will explain the specifics of the system, present the insurance options for internationals, and discuss problems with finding assistance when you don’t

speak Czech. The experts from following fields will be ready to answer your questions: general medicine, peadiatrics, dentistry, psychology as well as the head nurse from the internal medicine department. The event is free of charge.

27/11

SEMINAR: MEDICAL CARE Brno Expat Centre brnoexpatcentre.eu

78


Have a Great Fall in November

Photo: The City of Brno

The Czech word for November is listopad–it means leaves fall. But just because the trees are bare doesn’t mean your mood should drop! Are you seeking English-language events to keep your spirits up in Brno? These events are organized by and feature Brňáci from many different cultures, and they are all or mostly in English.

11/11 at 7:30 pm: Open Mic Comedy at BarCafé éléphant Open mic comedy, hosted by Damien Smethurst, at BarCafe éléphant, Lidická 43. Get in touch with Damien for a spot or show up and try your luck!

16/11 at 7 pm: Different Rhyme Poetry at Fryends Comedius’s poetry night continues at Fryends! The November theme is a challenge: find a different kind of rhyme. Slant,

irregular, rich, eye? Don’t be scared, give it a try! Bring a poem or two that you love (or a poem you’ve just met) on the theme, and one of your own, too, if you like. It’s also fine to just come and enjoy the poetry. This is a free event.

24/11 at 8 pm: Comedius “Pay or Perform” at Kavárna Trojka Comedius has an open mic night on the Final Friday of (almost) every month! This “almost anything goes” open mic welcomes comedy, storytelling, music, magic, and more, once again in the fabulous back room at Kavárna Trojka, at Dominikánská 9. Don’t be racist, sexist, or otherwise horrible. This is an event for adults. Show up at 7:30 pm to sign up; show starts at 8. This is the last show for 2023, and you won’t want to miss it. See you there!

25/11, 26/11: Czech Theater presents “Fast & Furiants” Czech Theater performs Ladislav Stroupežnický’s comedy Naši furianti in English as Fast & Furiants. This beloved Czech play is performed regularly around the country. But if you want to Photo: Anne Johnson see it in English, come to VESNA (Údolní 10) on Nov 25 & 26, Dec 2 & 3.

Karaoke Mondays Continue Karaoke lovers will enjoy Karaoke Mondays every Monday in October at HighFive bar at Bašty 6, with an Englishspeaking “KJ”. Free entry, free music, lovely drinks, nice shisha... all you need to bring is your voice (and a song that’s on YouTube Karaoke).

Pomezí Pomezí is a non-profit venue for all kinds of goodness, from art exhibitions to cozy concerts. They even have a piano you can rent for practice or performance! Check their Facebook page for details of future shows, and reach out to them if you’re looking for a venue for your own cultural events.

Brno Writer’s Group The Brno Writer’s Group has monthly meetings to discuss writing; contact Bruno Zalubil for details on their October meeting.

Invites picked by Anne Johnson Comedius www.fb.com/czechcomedius

79 KAM ← WHERE


KIVA Gourmet Brno

Reichmanna. Je inspirován surrealismem.

Když TIC BRNO přišel v roce 2016 s prvním ročníkem GOURMET BRNO, tedy s nezávislým průvodcem brněnskou gastronomií, byl na začátku neprobádané cesty. A byl u nás, jak jinak, první. Hned v druhém roce se na společnou cestu přidal fotograf KIVA a průvodce dostal glanc! Jaké bylo tvé první setkání s GOURMET BRNO? Od začátku jsem jej vnímal jako výbornou možnost, jak propojit město a jeho gastronomii. A tak jsem taky uchopil první ročník. Hrál jsem si s ikonickými brněnskými místy. K propojování dochází i v dalších ročnících? Ano! Rok 2018 byl o propojení různorodosti divadelních scén s rozmanitostí gastroscény. Následující ročník navazoval na retro téma TICu Osmdesátky v Brně. Tam se dokonce modely stali zaměstnanci TICu. Koncept 2021 byl téměř monochromatický... Tyto fotky nejvíce barevně

KAM ←

odpovídaly grafickému konceptu grafičky Báry Zemčík, se kterou společně tvoříme vizuální identitu projektu. I rok 2022 byla pozadí motivů sjednocená s barvami kategorií. Jako pracovní název jsem zvolil Brno není ani kočka, ani pes. Šlo o nadsázku, která vystihuje originalitu a jedinečnost brněnské gastroscény a zároveň téma odlehčuje po lockdownech… A letos? Můj šestý ročník jsem pojal s volným odkazem na tvorbu brněnského fotografa Viléma

Vysvětlíš? Volnost, svoboda, Imaginace, fantazie, podvědomí a základní prvek – tělo. Odhalené, téměř bez příkras, stavební kámen, ve kterém je symbolicky otištěn smysl každé kategorie. Od úvodní fotografie symbolizující rozmanitost chutí a druhů gastronomie až po barevnost kategorií, která je pak v dalších snímcích volná a záměrně „nedrží“ s grafickým vizuálem, aby ho nabourala a byla volnou a nesvázanou; stejně jako motivy jsou jen jakoby fragmenty nějakého snu. Rameno ženy je vlna, která vyústí ve vlnobití v šálku kávy. Krabička na sójovku dává lidskému tělu přívlastek chobotnice. Najdete srdce u cukrárny? A co pivnice, bary a vinárny? Zdánlivě nesourodé prvky dávají dohromady pocit; pocit, který na vás dýchne při ranním espressu. Na ulici nebo ve vaší oblíbené kavárně, až po smyslnost a zamlženost vzpomínek nočního života baru.

Jak spolupráce s TIC BRNO probíhá? Velmi brzy jsem pochopil otevřenost a progresivní přístup TICu. Vizuál Gourmetu nejsou klasické komerční fotografie hamburgerů z fotobanky. To je odlišuje od ostatní záplavy vizuálního smogu. Při vědomí, že fotografie se pak objevují po celý rok ve veřejném prostoru, je to navíc i jistá zodpovědnost k tomuto městskému prostředí. Ty sám si nechceš otevřít nějaký podnik? Vždy jsem měl chuť mít něco mezi kavárnou, vinárnou a barem. Dobrou inspirací jsou kavárny v Itálii nebo v Brně měla takovou koncepci stará Alfa. Její ukončení završené pornovečírkem koluje ve vzpomínkách některých z nás dodnes. Tak třeba mě jednou přestane bavit kočovný život fotografa a začne jiná fáze.

www.kiva.cz www.gourmetbrno.cz

80


Adventní Brno s BRNOPASem pro děti i dospělé

hradu Špilberk. BRNOPAS vás zadarmo nebo se slevou vezme celkem na více než 50 míst v Brně i okolí. BRNOPAS je k mání ve variantě pro dospělé a ve zlevněné pro děti do 15 let, a to na 1, 2 nebo 3 po sobě jdoucí dny. Koupíte ho on-line nebo v informačních centrech a začátek platnosti si zvolíte sami. Slevy pak pro vás budou platit třeba ve významných vilách Stiassni nebo Löw-Beer, děti si užijí v zábavním vědeckém centru VIDA! a zábavním BRUNO family parku, v aquaparku Kohoutovice, dospělí ocení slevy v muzeích, galeriích, divadlech či filharmonii. Kompletní výčet výhod, které s BRNOPASem získáte, najdete na jeho webových stránkách.

Chystáte se užívat si Brněnské Vánoce plnými doušky? Nejen trhy, ale i další kratochvíle? S BRNOPASem ušetříte na každém kroku! Vstup na hrad Špilberk, do katedrály na Petrově, radniční věž a mnoho dalšího za pár kaček, něco úplně zdarma… (A k tomu možná ještě jedno překvapení - obrázek napoví.) Chcete si užívat vánoční Brno, a přitom nezruinovat peněženku? Při procházce městem navštivte určitě i Kostnici u sv. Jakuba, Sklep pod Novou radnicí a vyhlídkovou věž Staré radnice – všude tam vás BRNOPAS totiž dostane zadarmo. Zdarma je s ním i vstup do katedrály sv. Petra a Pavla nebo na vybraný prohlídkový okruh

Foto: Pavel Gabzdyl

www.brnopas.cz

Maraton Hunger Games v Artu

Navštivte kryt pod Petrovem

TIC BRNO P

TI CI K NA A Foto: Forum Film

Navštivte ještě jednou dystopický Panem, kde musí děti z Dvanácti krajů bojovat na život a na smrt. Kino Art k příležitosti premiéry prequelu ze světa Hunger Games Balada o ptácích a hadech uvede maraton všech čtyř filmů původní série. V sobotu 18. listopadu nebude na maratonu chybět bohatý doprovodný program, včetně samotných „Hladových her“ o ceny, skvělého občerstvení

Foto: TIC BRNO Michal Růžička

a tematické výzdoby. Ještě před maratonem můžete zajít na prequel o prezidentu Snowovi, který se odehrává o 60 let dříve než původní série. Balada o ptácích a hadech bude v Kině Art uvedena 16. a 19. listopadu.

Kino Art www.kinoart.cz

Kryt Denis, téměř kilometr navzájem kolmých chodeb ražených ve skále pod Petrovem, se po krátké technické pauze znovu otevírá veřejnosti. Nachází se ve skalním masivu petrovského kopce a jeho prostory z větší části leží pod Kapucínskými zahradami. Soustava klenutých chodeb se nachází na ploše ve tvaru obdélníku přibližných rozměrů 85 × 60 metrů. Komentované prohlídky s průvodcem se ko-

nají vždy v neděli dle rozepsaných časů na místech předprodeje. V nabídce jsou klasické prohlídky krytu Denis, speciální termíny prohlídek Válečné ukrývání v Brně a pro odvážné se chystá i varianta prohlídky ve tmě s čelovkami.

Kryt Denis pod Petrovem www.podzemibrno.cz

81 KAM ←


Kousek Brna pod stromeček

Daruj Kelímek téměř třímilionový

TIC BRNO OP E-SH Foto: Daruj Kelímek

Milý Ježíšku, bude-li si někdo přát kousek Brna pod stromeček, doporučujeme e-shop TIC BRNO, kde nejdeš ty nejlepší dárky z Brna a o Brně. A co tam, Ježíšku, najdeš? Například hrnky od brněnského streetartisty Tima s třemi motivy (pes, kočka, ryby) a další brněnské hrníčky. Nebo pexeso s janáčkovskými motivy brněnské výtvarnice Venduly Chalánkové. A ještě třeba box na svačinu Gourmet Brno,

nákupní tašku #zbrna, dětské dupačky #suzbrna a taky spousty knížek! Pomáhat brněnské zeleni je možné zakoupením čehokoli z kolekce #PřipravBrno. A pozor – pro zdravý životní styl a dobrou imunitu doporučujeme Mendel pěstební sadu na ekohrášek! Mňam!

Také letos můžete na Brněnských Vánocích proměnit svou zálohu za kelímek v dobrý skutek, když jej vrátíte u některého ze stánků projektu Daruj Kelímek a věnujete 50 Kč na dobročinnost. Vybírat budete z kategorií děti a rodina, humanitární pomoc, lidé s handicapem, senioři, udržitelnost a zvířata.

rentním účtem, kam mohli lidé taky posílat peníze, se vybralo celkem 2 912 312 korun. Letos se do sbírky Daruj Kelímek v šesti kategoriích zaregistrovalo celkem 52 dobročinných organizací. Tři organizace z každé kategorie bude možné podpořit na trzích.

www.darkyzbrna.cz

V loňském roce se darovalo celkem 56 867 kelímků, a tím se vybrala částka 2 843 350 korun. I s transpa-

Daruj Kelímek z.s. transparentní účet: 123-8544760207/0100 www.darujkelimek.cz

Brněnské Vánoce opět s kluzištěm a nově s gurmánským rájem

s vyhlídkovým kolem v parku na Moravském náměstí. Na Moraváku u Jošta je doplní stánky neziskovek a dětský kolotoč. Zelňák opět zaplní oblíbené stánky s řemeslnými výrobky, Halouzkův betlém a velká vyřezávaná dřevěná hvězda ozdobí náměstí Dominikánské. Náměstí Svobody rozehraje každodenní kulturní a hudební program – Brno tak i v zimě dostojí svému titulu evropské Kreativní město hudby UNESCO. Žánrově se bude program pohybovat od folkloru, sborů a písničkářů přes jazz, swing, R&B až po world music, balkán, muzikál či speciální hudební mixy vytvořené pro advent. Při zahájení Brněnských Vánoc bude poprvé součástí ceremoniálu wall dancing neboli tanec na zdi domu. Tak nezapomeňte, že není lepší město, kde čekat na Ježíška, než Brno, a přijďte!

Blíží se čas, kdy bude v centru města postaveno 202 stánků a začnou druhé nejlepší Vánoce na světě. Hned po těch vašich doma. Zahájí je rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody a přinesou starou dobrou klasiku, ale i novinky. Jedno město, čtyři náměstí a k nim nově jedno nádvoří s tím nejlepším z brněnské gastronomie. O nabídku Gourmet Vánoce se postarají skvělé místní podniky a pozvou do gastronomického ráje pod věž Staré radnice ty, co uvítají klid a jinou než klasickou gastronabídku vánočních trhů. K radosti mnoha Brňanů se vrací bruslák, který najdete spolu

KAM ←

24/11–23/12 Foto: Statutární město BrnoDrahomír Stulír Oxana v jižním centru. Foto:

Brněnské Vánoce www.brnenskevanoce.cz

82


Vánoční strom s příběhem a tancem na zdi domu

se sice podařilo zachránit, ale citlivého Těsnohlídka její příběh velmi zasáhl a přemýšlel, jak pomoci opuštěným dětem. Při návštěvě Kodaně si všiml ozdobeného stromu, pod kterým pořádali sbírku na chudé děti. A rozhodl se tento skandinávský zvyk přenést k nám. První Strom republiky, jak jej tenkrát nazval, byl pokácen 6. prosince 1924 v bílovickém lese a týden nato, 13. prosince 1924, slavnostně rozsvícen na brněnském náměstí Svobody. I letos přijede strom do Brna z Bílovic nad Svitavou a vy jej můžete vyprovodit na cestu 16. listopadu od 13 hodin. Rozsvícen pak bude 24. listopadu v 17 hodin a kromě wall dancing se můžete těšit i na oblíbené vystoupení dětského sboru a taky si zaswingujete!

Historie vánočního stromu na náměstí Svobody se začala psát v roce 1919, kdy byla v bílovickém polesí na sněhu nalezena malá holčička... Příběh se šťastným koncem dal vzniknout krásné tradici a od roku 1919 se strom na toto náměstí vozí právě z bílovického lesa. Letos se rozsvítí 24. listopadu a součástí slavnostního ceremoniálu bude poprvé wall dancing. Když v roce 1919 dva dny před Štědrým dnem slyšeli novinář Rudolf Těsnohlídek, student AVU František Koudelka a soudní úředník Josef Tesař při své procházce lesem plakat malé dítě, nevěřili vlastním uším. Lidušku, jak ji pojmenovali,

24/11 17.00 Foto: Nikola Pracná

Vánoční město hudby UNESCO

Foto: Robert Vystrčil

Celé náměstí Svobody během Brněnských Vánoc rozehraje každodenní kulturní a hudební program. Brno tak i v zimě dostojí svému titulu evropské Kreativní město hudby UNESCO. Připraveny jsou odpolední a večerní koncerty a v soboty se budou představovat folklorní soubory. Žánrově se program bude pohybovat od folkloru, sborů a písničkářů přes jazz, swing, R&B až po world music, balkán či muzikál. Atmosféru pozd-

Rozsvícení vánočního stromu Program od 16.00 www.brnenskevanoce.cz

TIC BRNO listopadová TOP 11 4/11

AutenTICké prohlídky: Smrt a rozklad v Brně

4/11

AutenTICké prohlídky: Všichni brněnští svatí

10–17/11

Kino Art: Mezipatra queer filmový festival

16/11

Kino Art: Hunger Games – Balada o ptácích a hadech

18/11

Galerie TIC: zakončení tří výstav

24/11

Brněnské Vánoce: zahájení trhů

24/11

Daruj Kelímek: začátek charitativního projektu

26/11

Brněnské Vánoce: Dušan Vitázek & TALK Band

Foto: xxx

ních večerů podpoří speciální hudební mixy vytvořené pro advent. Zábavu vždy v 15 hodin doplní speciální program pro děti, o který se postarají buď samotné děti, nebo pro ně budou hrát divadelní soubory. Na večerních koncertech vystoupí například Hana Holišová, Igor Orozovič nebo country legenda Poutníci.

www.brnenskevanoce.cz

29/11

Rozhlasový Big Band Gustava Broma a Dětský pěvecký sbor ČRo Denně mimo úterý – Sklep pod Novou radnicí – expozice Ohnivý kůň a drak po–ne 10.00–21.00 – Věž Staré radnice – vyhlídka a expozice o Antonu Pilgramovi

Změna vyhrazena. Kompletní aktuální nabídka na GOtoBRNO.cz/akcetic.

83 KAM ←


Gourmet Vánoce

Fitness Vánoce

Foto: Robert Vystrčil

Největší novinkou letošních Brněnských Vánoc je ráj pro všechny gurmány na útulném nádvoří blízko brněnského draka, kde najdete to nejlepší z brněnské gastronomické scény. Spolupracují na něm totiž podniky, které byly letos vybrány do průvodce Gourmet Brno. Pokud budete hledat poklidnější kout, kde si vychutnáte pro vánoční trhy netradiční dobroty, zamiřte právě sem – na nádvoří Staré radnice.

Foto: Pavel Gabzdyl

V devíti stáncích vám speciality připraví devět špičkových brněnských podniků, takže doporučujeme přijít minimálně devětkrát, ať si pořádně vychutnáte jejich nabídku. Gurmánské hody doplní nejen úchvatný pohled na radniční věž, ale taky Vánoční vesnička, ve které najdou povyražení vaše děti. Gourmet Vánoce nádvoří Staré radnice www.brnenskevanoce.cz

Nový průvodce Gourmet Brno je tady!

KAM ←

Kolik kalorií asi spálíte výstupem na věž Staré radnice, která je 63 metrů vysoká a vede na ni 173 schodů? Určitě hodně, a navíc budete odměněni nádherným výhledem na Brno z centra do všech

světových stran. Když následně sestoupíte do Labyrintu pod Zelným trhem nebo do Sklepa pod Novou radnicí, překonáte převýšení 71 metrů v prvním případě a 68 metrů v druhém. No a bruslák na Moraváku? To už je taky v Brně vánoční tradice! Takže kaloriím i jejich spalování zdar!

www.brnenskevanoce.cz

na rozdíl od dalších velkých měst nepotkáte v centru jen turisty, ale i mnoho místních, kteří vytváří právě originální kulturní a gastronomickou nabídku. Ročník 2023 se vyhlašoval 20. října a představuje ty nejlepší podniky letošního roku. Jeho grafický design, stejně jako v předchozích letech, připravili fotograf KIVA a grafická designérka Barbara Zemčík. Průvodce je tak nejen plný informací, ale zároveň má glanc. Najdete v něm ty nejlepší brněnské RESTAURACE A BISTRA, CUKRÁRNY, KAVÁRNY, PIVNICE, BARY, VINÁRNY. Sedmá kategorie S SEBOU je věnována podnikům, ze kterých si můžete něco dobrého na zub odnést.

Dobré jídlo a pití patří k Brnu jako funkcionalismus a Janáček. Kde se tady dobře najíte a napijete, vám poradí nezávislé hodnocení brněnských gastronomických podniků. Průvodce Gourmet Brno je po sedmi letech své existence zavedenou značkou kvality a zve letos do 61 podniků rozdělených do 6 kategorií. Brno je městem hudby, jak potvrdilo UNESCO, architektury, hlavně té funkcionalistické, ale taky výtečné gastronomie. A právě tou vás provede průvodce Gourmet Brno. Čím dál tím více lidí si oblíbilo přijet do jihomoravské metropole bez větších plánů, prostě jen zažít pohodu a autentickou atmosféru, neboť tady

Ten, kdo rád vyváží dobré jídlo pohybem, aby se na Štědrý den vešel do svého slavnostního oblečení, má na Brněnských Vánocích několik možností. Vystoupat na věž, promotat se podzemím nebo si zabruslit.

Foto: Simona Modrá

www.gourmetbrno.cz

84


A co probudí Brno v tobě? Zvědavost.

True story o zvědavosti v Brně Brno je ideální místo pro ty, kteří chtějí dělat věci jinak. Originalita se tu cení, a tak se tady Šárka Divácká, původně z Prahy, pustila do pečení dortů s cibulí, kmínem nebo fazolemi. Nikdy nechtěla šokovat, jen byla zvědavá, jak by to chutnalo. A Brňané podle všeho taky. Město pro gurmány Brno se zavděčí všem gurmánům spoustou restaurací, bister a kaváren. A hlavně je všechno blízko! Základem je nebát se ochutnávat. Šárka může potvrdit, že kulinářský zážitek čeká i na místech, do kterých byste to vůbec neřekli. Odvažte se v Brně Jaký je ten pravý zážitek z Brna? Tak trochu jako mechový dort s cvrčky. Prostě bizár. Nejdřív se vám do něj vůbec nechce, ale pak o něm budete všem vyprávět. Šárka doporučuje popít s místními na Jakubáku a pak si dát bojovku – noční rozjezd! www.GOtoBRNO.cz

85

KAM ←


TIPY

redakce KAM na každý den

1

LISTOPAD NOVEMBER KAM ← BRNO DNES

ČTVRTEK THURSDAY ARAKAIN metal První Patro

VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ JOBCHALLENGE Hotel Passage 9.30

HUDBA

ODJINUD

REKONSTRUKCE ŠLECHTICKÉ ZÁBAVY NA PŘÍKLADU DIVADELNÍCH UDÁLOSTÍ přednáška Regionální muzeum v Mikulově 17.00

ODJINUD

LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK recitál Blansko, Dělnický dům 19.00

DIVADLO

HRDÝ BUDŽES činohra KC Semilasso

HUDBA

TRANZAN alternativní Café Práh

BRNO

HUDBA

11 23

2

STŘEDA WEDNESDAY

VLTAVA rock, pop Stará Pekárna

19.00

19.00

19.00

HUDBA

MEOWLAU X VAL dnb, electro Alterna Music Bar 20.00

20.00

HUDBA

MICHAL PAVLÍČEK TRIO autorské písně Metro Music Bar 20.30

HUDBA

WORLD PEACE (USA) + XIAO (SWE) + HEVER + LILIXELBE hardcore Kabinet MÚZ 20.00

BRNO

MENDELOVY DNY 2023 přednášky, workshopy Mendelovo muzeum MU do 2/11

HUDBA

MIG 21 pop Fléda Club

BRNO

BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY + KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY BVV Výstaviště Brno do 3/11

BRNO

CARAVANING BRNO mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů BVV Výstaviště Brno do 5/11

BRNO

GAUDEAMUS BRNO veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání BVV Výstaviště Brno do 3/11

BRNO

GO + REGIONTOUR veletrh průmyslu cestovního ruchu a turistických možností v regionech BVV Výstaviště Brno do 5/11

BRNO

DAS FILMFEST – FESTIVAL NĚMECKY MLUVENÝCH FILMŮ aktuální snímky z Německa, Rakouska a Švýcarska Letní kino Brno-střed do 5/11

BRNO

GO CAMERA festival cestovatelských filmů, fotografií a publikací BVV Výstaviště Brno, Pavilon P do 5/11

BRNO

MĚSÍCE FOTOGRAFIE V KUMSTU workshopy, přednášky, meet-up, výstava KUMST do 31/12

FILM

TONDA, SLÁVKA A KOUZELNÉ SVĚTLO (CZ, SK, HUN) animovaný, premiéra v kinech VÝSTAVA

Petra Pavlíčková Nová Akropolis

Začátkem listopadu proběhne v Nové Akropolis celodenní kurz Praktická psychologie zaměřený na rozvoj pozornosti, paměti či poznání vlastní osobnosti.

20.30

Eva Koudelíková language teacher

I‘m definitely going for a walk to the cemetery on the evening of November 2nd. In the Czech Republic people remember All Souls‘ Day, they put wreaths on graves and light candles.

86


3

4

PÁTEK FRIDAY

5

SOBOTA SATURDAY

6

NEDĚLE SUNDAY

PONDĚLÍ MONDAY

VÝSTAVA

OČI BRNA: MARIE JIRÁSKOVÁ vernisáž Moravská zemská knihovna 18.00

BRNO

PRAKTICKÁ PSYCHOLOGIE kurz Nová Akropolis 10.00

DIVADLO

MAMI, TATI, TOHLE JE MŮJ SVĚT divadelní workshop pro rodiče s dětmi 4+ Divadlo Polárka 10.00

BRNO

K PAŘÍŽSKÉ EPIZODĚ ADOLFA LOOSE A JANA ZRZAVÉHO cyklus přednášek BAM Dům pánů z Kunštátu 18.00

DIVADLO

BDĚNÍ balet, premiéra NdB – Janáčkovo divadlo 19.00

ODJINUD

PUTOVÁNÍ ZA MLADÝM VÍNEM otevřené sklepy Bořetice 11.00

BRNO

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KRYTU DENIS POD PETROVEM Kryt Denis 13.00, 14.00, 15. 00

BRNO

WINDOW POP TALKS – REKONSTRUKCE MENDLOVA A MORAVSKÉHO NÁMĚSTÍ prezentace a diskuse s architekty KUMST 18.30

DIVADLO

3:19 činohra Lumos

BRNO

NOČNÍ LES program pro děti, stezka odvahy, opékání špekáčků ad. Areál U Mravence, Brno-Řečkovice 15.00

BRNO

BRNĚNSKÉ KAVÁRNY SOUČASNÉ A ZMIZELÉ komentovaná procházka sraz: nádvoří Staré radnice 14.00

BRNO

DUOKVÍZ NA LEITNERCE tým 2–8 osob Klub Leitnerova 19.00

GASTRO

KRÁLOVSKÝ KOŠT BRNO degustace vín all inclusiv, prezentace sýrů, uzenin, paštik Hotel Continental Brno 18.00

BRNO

SVĚTÝLKA V ŽABOVŘESKÁCH lampionový průvod pro děti 2-8 let Wilsonův les 16.30

BRNO

HOSPODSKÝ KVÍZ JÁRY CIMRMANA kvíz o životě a díle zapomenutého českého génia Brno – různá místa 19.00

SAMČO, BRAT DÁŽĎOVIEK A KAMOŠI + ŠPANIEL RUSS experimentální, folk, punk Kafara 20.00

DIVADLO

BALET NDB 2: UROBOROS / NA KRÁSNÉM MODRÉM… / VODNÍK balet NdB – Divadlo Reduta 19.00

BRNO

LAMPIONOVÝ PRŮVOD BOHUNICEMI SVČ Lužánky – Lány 3 17.45

HUDBA

LENKA FILIPOVÁ šanson, pop SONO Music Club

HUDBA

THE AUSTRIAN PINK FLOYD SHOW: FLOYD DIVISION 50 let alba The Dark Side of the Moon SONO Music Club 20.00

HUDBA

EASTWORKS + KEIKO SEI experimentální Kafara 19.00

DIVADLO

BEYOND VIBRATIONS balet Národního divadla v Praze, zahájení festivalu DANCE BRNO 2023 NdB – Janáčkovo divadlo 19.00

HUDBA

ZDENEK MERTA U KLAVÍRU koncert, host Leona Machálková Městské divadlo Brno 19.00

HUDBA

VANESSA (BEST OF TOUR) ebm Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

JANÁČEK NA START! Orchestr Janáčkovy opery NdB, slavnostní představení programu festivalu Janáček Brno 2024 NdB – Mahenovo divadlo 19.00

HUDBA

KAREL ČERNOCH 80 Tereza Černochová, B-Side Band a hosté SONO Music Club

HUDBA

AIKO alternativní pop, rock Kabinet MÚZ 20.00

DJ EKG (SK) party EXIT Club Brno

HUDBA

MEINKRAFT, AFFECTED, SIGHTLESS ERA A CROSS THE RUBICON alternativní Unleaded coffee 19.00

HUDBA

KONCERT ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU BRNO 2. abonentní koncert – dušičkový Besední dům 19.00

HUDBA

LUKÁŠ ORAVEC & FRIENDS trio Oravec-Korman-Spilka Jazzbar U Kouřícího králíka 20.00

TMOU 4! 4. ročník největší šifrovačky v Česku náměstí Svobody do 4/11

HUDBA

QUEEN SYMPHONIC rock-symfonický projekt SONO Music Club 20.00

DIVADLO

LISTOVÁNÍ.CZ: CYKLUS SCÉNICKÝCH ČTENÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM Rakovinu nevyléčíš (Denis Leary) NdB – Divadlo Reduta 20.00

HUDBA

RYOSUKE KIYASU & FURUBURASUTO bubenická exhibice Ponava

20.00

BRNOHRANÍ V LUŽÁNKÁCH festival deskových her SVČ Lužánky do 5/11

HUDBA

GONCALO M (PT) techno, party EXIT Club Brno

ODJINUD

VÝLOV RYBNÍKA OLŠOVEC prodej ryb, rybí speciality Jedovnice po celý den

HUDBA

CASCAVEL MALDITA brazilská hudba, Lab jam session Music Lab

20.30

HUDBA

HUDBA

HUDBA

BRNO

BRNO

MALTED MILK (FR) Groove Brno, blues, funk, soul Metro Music Bar

19.00

20.00

22.00

Kateřina Vižďová Městské divadlo Brno

Prožijte již od 2. 11. na Činoherní scéně MdB díky výpravnému dramatu Velký Gatsby americký sen, který vás pohltí a vtáhne do oslnivého velkého světa.

87

22.00

Tereza Uřičářová TIC BRNO

Ochlazuje se, ale to nám nezabrání prozkoumávat Brno po všech stránkách, např. z těch poněkud ponurých: autentická prohlídka Smrt a rozklad v Brně už 4. 11.!

19.00

Jan Spěváček brněnský umělec

Je radost potkat Patrika Hábla také v Brně. Jeho poetické malby a monumentální instalace jsou navíc stále více respektované i v zahraničí.

19.00

Petr Lukas Letohrádek Mitrovských

Období listopadových plískanic můžete zahnat návštěvou výstavy Čerti a peklo v Letohrádku Mitrovských, která potrvá až do 5. 12. včetně.

KAM ← BRNO DNES


7

8

ÚTERÝ TUESDAY

9

STŘEDA WEDNESDAY

10

ČTVRTEK THURSDAY

PÁTEK FRIDAY

BRNO

NENÍ TO JEN O GENECH: DĚDIČNOST V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI zoo akademie Zoo Brno 15.00

VÝSTAVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ANONYMNÍ FORMA ČTVERCE S KURÁTORKOU Fait Gallery 17.00

VÝSTAVA

VE SLUŽBĚ. Z HISTORIE ČETNICTVA A JIHOMORAVSKÉ POLICIE vernisáž Vila Löw-Beer 13.00

DIVADLO

ŠKROBOTNÍK, ŠLUNDRA, ŠIBROVÁ: PITVA loutkové divadlo FAVU, budova U5, aula 18.00

DIVADLO

CO JE MOJE DOMA 0+, premiéra Divadlo Polárka

ODJINUD

OBNOVY HRADU DĚVIČKY přednáška Regionální muzeum v Mikulově 17.00

BRNO

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SCHREBEROVÝMI ZAHRÁDKAMI sraz: na zastávce Tomanova

DIVADLO

BOLERO & CARMEN balet Moravského divadla Olomouc, DANCE BRNO NdB – Mahenovo divadlo 19.00

15.30

17.00

BRNO

SCUK #2 — PRÁVNICKÝ STAND-UP PRO DESIGNÉRY A MARKETÉRY tematické přednášky KUMST 16.00

BRNO

SOCHAŘKY A ARCHITEKTKY komentovaná procházka BAM sraz: před budovou hotelu International 17.00

DIVADLO

VELKÝ GATSBY činohra Městské divadlo Brno 18.00

HUDBA

JOSEFINA DUSK X KITTYLINDA techno pop, synthpop CO.LABS 19.00

BRNO

ZÁKLADY FOCENÍ NA KINOFILM workshop KUMST

BRNO

JIŘÍ PLOCEK: AUTORSKÉ ČTENÍ fejetony Klub Leitnerova 18.00

DIVADLO

BOLERO balet Národního divadla Brno, DANCE BRNO NdB – Janáčkovo divadlo 19.00

HUDBA

PETR FIALA 80 & BRAHMS 190 klasická hudba Besední dům

DIVADLO

EXTÁZE / OBRAZY O NÍ balet ND v Košicích, DANCE BRNO NdB – Mahenovo divadlo 19.00

HUDBA

HUUN HUUR TU výročí 30 let, hrdelní zpěv, tradiční nástroje Červený kostel 19.00

HUDBA

THE GLASS ONION - 30 LET Beatles revival LD Musilka 19.30

HUDBA

DOG EAT DOG, GROVE STREET, KINGS punk, rock, rap První Patro

17.00

19.00

19.00

HUDBA

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A OPERNÍ SÓLISTÉ hudební cyklus Setkání žánrů SC Bystrc 19.00

HUDBA

ANNA VAVERKOVÁ (KŘEST) + ZAPOMĚLSEM indie-pop Kabinet MÚZ 20.00

BRNO

RADEK JAROŠ: MOJE CESTA ZA KORUNOU HIMALÁJE přednáška KC Semilasso 19.00

HUDBA

CORY HENRY AND KENNEDY ADMINISTRATION Groove Brno, soul, funk, jazz SONO Music Club 20.00

DIVADLO

TWO / MURMURATION / ENTROPY balet SND Bratislava, DANCE BRNO NdB – Janáčkovo divadlo 19.00

DIVADLO

KATALYZÁTOR_STABILITY autorská performativní esej CO.LABS 20.00

HUDBA

IVO JAHELKA příběhy právníka zpracované do písniček LD Musilka 19.30

BRNO

BAZAR KOCOURA MAXE ve prospěch spolku Brněnský Max Klub Leitnerova do 11/11

BRNO

VEČER LITERÁRNÍCH REZIDENCÍ: CHRISTIAN FUTSCHER (AUT) autorské čtení Rezidence Café Kaprál 19.00

HUDBA

LENKA DUSILOVÁ BAND CZ/SK turné První Patro 20.00

BRNO

RHYTHM OF THE DANCE show, irský tanec a hudba STAREZ Aréna Vodova 20.00

BRNO

MEZIPATRA QUEER FILM FESTIVAL filmy s LGBTQ+ tematikou, workshopy, výstavy Brno – různá místa do 17/11

HUDBA

HEMLOCK (USA), MOON SHOT (FIN), DEADPOINT (PL) metal, rock Melodka 19.30

HUDBA

TOMASZ CHYŁA QUINTET – MUSIC WE LIKE TO DANCE TO jazz Music Lab 20.30

HUDBA

SONATA ARCTICA & STRATOVARIUS nordic power metal SONO Music Club

BRNO

VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA, MORČAT A DALŠÍCH CHOVANÝCH ZVÍŘAT Botanická zahrada PřF MU do 19/11

ANETA LANGEROVÁ & KORBEN DALLAS rock, pop Fléda Club

HUDBA

XINDL X folk Fléda Club

HUDBA

ODJINUD

ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ Vídeň, Rathausplatz do 26/12

HUDBA

20.30

Petra Stránská Rezidence Café Kaprál

Kromě z představení Co je v bytí, nelze odejmouti, které se odehraje 12. a 13. 11., zvu také na večer s rezidentem Moravské zemské knihovny Christianem Futscherem 7. 11.

KAM ← BRNO DNES

20.30

JAMARON rock Metro Music Bar

20.00

20.30

Aneta Mudavanhu Europe Direct Brno

Jaromír Blažejovský kritik a učitel

Přijďte 8. 11. od 19.00 na oblíbený Evropský hospodský kvíz do pivovaru Harry a nalaďte se na španělský vibe! Registrujte se na brno@europe-direct.cz.

Satirický horor Přišla v noci natvrdo ukázal generační průrvu, tedy jak my starci, co máme rádi zlatá šedesátá a chceme být pořád mladí, ty skutečně mladé lidi děsně prudíme.

Barbora Kroutilíková KAM v Brně

V listopadu se těším na degustaci Svatomartinských vín, konkrétně pak na košt 11. 11. v Brně na náměstí Svobody, kde bude k ochutnání 100 druhů vín přímo od vinařů.

88


11

12

SOBOTA SATURDAY

13

NEDĚLE SUNDAY

14

PONDĚLÍ MONDAY

ÚTERÝ TUESDAY

BRNO

MILITARIA BRNO burza militárií a sběratelských předmětů BVV Výstaviště Brno 8.00

BRNO

TERARIJNÍ A AKVARIJNÍ TRHY rozmanité druhy zvířat a rostlin, chovatelské potřeby, knihy KC Semilasso 9.00

BRNO

JE BRNO PŘIPRAVENO NA KLIMATICKOU ZMĚNU? ANEB OD GLOBÁLNÍHO K LOKÁLNÍMU panelová debata KJM – ÚK Kobližná 17.00

VÝSTAVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY VESMÍRY/ KOSMOSA/UNIVERSES Muzeum romské kultury 16.00

BRNO

PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ – TRASA III. komentovaná procházka Vila Stiassni 10.30

GASTRO

VIN(N)OSTI SVATÉHO MARTINA gastro festival náměstí Svobody

BRNO

ADOLF LOOS STARŠÍ, BRNĚNSKÝ SOCHAŘ A KAMENÍK, OTEC SLAVNÉHO ARCHITEKTA cyklus přednášek BAM Dům pánů z Kunštátu 18.00

BRNO

PRÁVO VE FOTOGRAFII přednáška a workshop KUMST 17.00

SLAVNOSTI SVATOMARTINSKÉHO A MLADÉHO VÍNA Znojmo

DIVADLO

DIVADLO

HRDINKY?! činohra 12+, hostující divadlo Divadlo Polárka 19.00

BRNO

PROVÁZEK.TÉMA provázkovské inscenace v širším kontextu aktuálního dění Divadlo Husa na provázku 18.00

ODJINUD

ODJINUD

HUDBA

HUDBA

HUDBA

HUDBA

HUDBA

BRNO

11.00

11.00

GASTRO

SVATOMARTINSKÁ HUSA speciální menu Restaurace Nová Chaloupka 12.00

BRNO

LÁSKA NA PROVÁZKU impro-show herců z divadla Husa na provázku 4pokoje 19.00

HUDBA

EKG: O LÁSCE A NADĚJI (RUDIŠ + MALIJEVSKÝ) literárně hudební kabaret Kabinet MÚZ 19.00

FESTIVAL SONDA experimentální elektroakustická hudba, audiovizuální performance, sound art Hvězdárna a planetárium Brno 17.00

BRNO

DERNIÉRA VÝSTAVY VLNA V ŽITÍ LIDSKÉM s doprovodem folklorního souboru Slovácký krúžek MZM – Palác šlechtičen 16.00

DIVADLO

NA KOHO TO SLOVO PADNE činohra KC Semilasso 19.00

DIVADLO

NAŠI FURIANTI činohra Studio Marta

HIGH COMMAND (USA) + INHUMAN NATURE (UK) metal, punk Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO – VÍDEŇ A ČECHY Muzikobraní KD Rubín 17.00

DIVADLO

URAN 235 autorská inscenace CO.LABS

BRNO

VEČER ČASOPISU HOST uvedení listopadového čísla Rezidence Café Kaprál 19.00

MUZIKÁLY NARUBY koncertní zábavná show SONO Music Club 20.00

DIVADLO

„MIKRO-TEATRO A BAZMEK INTERTAINMENT: CO JE V BYTÍ, NELZE ODEJMOUTI“ bytové divadlo Rezidence Café Kaprál 18.00

HUDBA

DIVADLO

DIVADLO KJÓGEN japonské komedie v češtině Klub Leitnerova 19.30

PAULIE GARAND – MYSTERY TOUR pop, rap Fléda Club 20.00

DIVADLO

FERDINAND A FILIPÍNA balet Divadla J. K. Tyla v Plzni, závěr festivalu DANCE BRNO 2023 NdB – Mahenovo divadlo 19.00

HUDBA

NANTOKANARU + STARTUP + BLACK ROW alternativní, rock, metal Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

FOLKLÓRNÍ SOUZNĚNÍ folklór Besední dům

PRAGO UNION & LIVE BAND hip-hop ENTER Club Brno 21.00

HUDBA

JOZEF HOLLÝ klasická i filmová hudba, jazz, pop SONO Music Club 19.00

HUDBA

SEAFRET (UK) pop, alternativní Fléda Club

HUDBA

BARBORA POLÁKOVÁ představení nového alba SONO Music Club 20.00

EVENT. designéři, lokální tvůrci, doprovodný program Nová Zbrojovka do 12/11

ODJINUD

SVATOMARTINSKÝ MIKULOV tematické menu, košt vín, jarmark Mikulov do 19/11

BRNO

HUDBA

GERALD CLARK A JIŘÍ MARŠÍČEK (JAR/CZ) blues, rock´n´roll Stará Pekárna

SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY Velké Pavlovice

11.00

Tomáš Pavlica a Matěj Smička Event.

Vystavovatelů v design zóně na akci Event. (11.–12. 11.) bude přes šedesát, líbilo se nám spojení industriálních prostor Nové Zbrojovky a aktuálního designu.

89

SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ pro děti Divadlo Koráb

10.00

Tereza Jíšová Courtyard by Marriott

12. 11. si nenechám ujít Svatomartinský brunch v hotelu Courtyard by Marriott, kde si jako jedna z mála míst můžu vychutnat i vegetariánské speciality.

ADAM ĎURICA pop, rock, folk SONO Music Club

19.30

20.00

20.00

CHARITATIVNÍ BLEŠÁK pro hnutí Mary’s Meals, poskytující jídlo nejchudším dětem VKH Brno, Kozí 8 do 15/11

Veronika Kocourová KAM v Brně

Provětrat peněženku a naplnit knihovnu se chystám na Brno Book Open vol II., který se uskuteční v Domě umění 15. 11.!

19.00

19.30

20.00

Barbora Netopilová KUMST

15. 11. přijďte na svátek inovací, kreativity a podnikání. V hotelu Passage bude od 12 hodin probíhat mezinárodní konference Velvet Innovation.

KAM ← BRNO DNES


15

16

STŘEDA WEDNESDAY

17

ČTVRTEK THURSDAY

PÁTEK FRIDAY

18

SOBOTA SATURDAY

BRNO

VELVET INNOVATION CONFERENCE prezentace, workshopy, globální výzvy Hotel Passage 12.00

BRNO

KŘEHKÁ SVOBODA Masarykova univerzita si připomíná listopad 1989 Právnická fakulta MU 15.00

DIVADLO

FILUMENA A MARTURANO činohra KC Semilasso 19.00

BRNO

HUNGER GAMES MARATON Kino Art 10.00

BRNO

BRNO BOOK OPEN VOL. II knižní festival Dům umění města Brna 14.00

BRNO

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KUMSTU KUMST 17.00

HUDBA

FUX: KAISERREQUIEM klasická hudba, Czech Ensemble Baroque kostel sv. Janů 19.00

ODJINUD

SVATOKATEŘINSKÉ SLAVNOSTI VÍNA otevřené sklepy Mutěnice

BRNO

ŽENA V 19. STOLETÍ – OD PRIVÁTNÍHO DO VEŘEJNÉHO PROSTORU historická přednáška KJM – ÚK Kobližná 17.00

BRNO

SWINGOVÁ TANČÍRNA SE SWING WINGS BRNO Zemanova kavárna a cukrárna 17.00

DIVADLO

NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI divadelní představení v kulisách vily Vila Stiassni 19.00, 20.30

ODJINUD

SVĚTOVÝ DUEL VÍN nesoutěžní přehlídka vín z celého světa Hustopeče 10.00

HUDBA

MŮJ VZOR, BOŽSKÝ KAREL Kristián Šebek zpívá písně Karla Gotta KD Rubín 19.00

HUDBA

VESNA + SPECIAL GUESTS první koncertní show kapely po Eurovizi KC Semilasso 18.00

HUDBA

ZOČI VOČI 10 let od vydání alba MILOVANÍ – NENÁVIDENÍ První Patro 19.00

BRNO

TJ TESLA BRNO komentovaná prohlídka BAM TJ Tesla Brno 15.00

DIVADLO

NOC V BENÁTKÁCH opera, hostující divadlo NdB – Mahenovo divadlo 19.00

VÝSTAVA

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z EDICE FOTO, CYRIL ZIKUŠKA nová výstava KUMST 18.00, do 22/12

HUDBA

NIRVANA CZECH TRIBUDE BAND grunge, punk, rock ENTER Club Brno 19.30

HUDBA

NAURRAKAR + ZMYRNA + ALTARS ABLAZE + DEPTHS ABOVE alternativní, metal Sibiř 17.30

DIVADLO

VÁLKA ROSEOVÝCH NEBUDE! komedie Divadlo Koráb 19.00

DIVADLO

NEVYLETĚT Z BRNA, JE ZE MĚ ZKYSLÁ SRNA činohra, premiéra Divadlo Husa na provázku 19.00

BRNO

BOHEMIAN BURLESQUE show Cabaret des Péchés 20.00

DIVADLO

OHEŇ A POPEL drama, premiéra Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

HUDBA

ARTSIDERS Groove Brno, funky, rock, pop Metro Music Bar 20.00

HUDBA

ALVAREZ PEREZ 30 koncert k výročí kapely + křest nové desky Metro Music Bar 19.30

BRNO

MINT MARKET výrobky z Čech, Slovenska a Ukrajiny Tržnice Brno do 18/11

DIVADLO

JENOM KONEC SVĚTA činohra, premiéra HaDivadlo

MAD SIN (DE) + THE GANGNAILS rock, punk Kabinet MÚZ

HUDBA

VENTOLIN + EDÚV SYN + MAT213 electro Fléda Club 20.00

HUDBA

POWER GRINDCORE 10TH ANNIVERSARY Melodka do 18/11

BRNO

CARATS OF DES PÉCHÉS drag show Cabaret des Péchés 20.00

HUDBA

LORENZO RAGANZINI (BERLIN, DE) techno/metal ENTER Club Brno

BRNO

ČOKO FEST prodej, workshopy, koncerty BVV Výstaviště Brno do 19/11

BRNO

MINERÁLY BRNO mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin BVV Výstaviště Brno do 19/11

VÝSTAVA

MADE BY FIRE; NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE VE VOTIVNÍM SÁLE nové výstava, oslavy 150 let UMPRUM MG – Uměleckoprůmyslové muzeum do 31/8/2024

DIVADLO

NOC DIVADEL nevšední program divadel, téma „Hoří!“ ČR – různá místa BRNO

HUDBA

HUDBA

HUDBA

MŇÁGA A ŽĎORP představení skladeb z chystané desky SONO Music Club

SKYLINE rock, electro Fléda Club

20.00

20.00

FILM 20.00

Zdeněk Němec Kabinet MÚZ

Přijďte 15. 11. do Kabinetu MÚZ na berlínské rockabilly punkáče Mad Sin. S nimi zahraje punk-rock‘n‘rollová parta The Gangnails a bude se tancovat!

KAM ← BRNO DNES

21.00

TROLLOVÉ 3 (USA) animovaný, premiéra v kinech DIVADLO

Jakub Plášek Kino Art

Bezútěšné noční Helsinky, chladné dialogy, protáhlé obličeje a pochmurná nálada. Finské komediální drama Karaoke blues promítáme v Kině Art od 16. 11..

Sylvie Poukarová Moravská galerie v Brně

Přijďte 17. 11. v 16 h oslavit 150 let Uměleckoprůmyslového muzea. Těšit se můžete nejen na tvorbu lampionů, ale i na uvedení výstavy Made by Fire!

10.00

19.30

Anna Stránská HaDivadlo

První premiéra HaDivadla ve 49. sezoně, autorská osobní zpověď francouzského autora Jeana-Luca Lagarceho Jenom konec světa 18. 11. od 19.30.

90


19

20

NEDĚLE SUNDAY

21

PONDĚLÍ MONDAY

22

ÚTERÝ TUESDAY

STŘEDA WEDNESDAY

BRNO

HLEDÁNÍ OŘÍŠKOVÉ PLANETY 3D pro děti Hvězdárna a planetárium Brno 10.00, 14.00, 16.00

BRNO

SKŘÍTEK VOLÁ O POMOC workshop, pro děti 3–5 Divadlo Radost 16.30

BRNO

HACKER – ZLOČINEC NEBO SPOJENEC? přednáška Hvězdárna a planetárium Brno 18.00

BRNO

„PINK FLOYD’S THE DARK SIDE OF THE MOON“ show Hvězdárna a planetárium Brno 8.30

BRNO

NEJVĚTŠÍ BALONKOVÁ VÝSTAVA: POHÁDKOVÝ SVĚT expozice z 60 tisíc balonků BVV Výstaviště Brno 11.00

HUDBA

KONCERT HELFERTOVA ORCHESTRÁLNÍHO SDRUŽENÍ koncert KJM – ÚK Kobližná 17.00

BRNO

LEGENDY A TAJEMSTVÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ přednáška Aleše Svobody SC Bystrc 18.00

VÝSTAVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „PAVEL BÜCHLER: ZNÁMKY ŽIVOTA“ MG – Pražákův palác 17.00

DIVADLO

PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM pro děti Divadlo Koráb 11.00

DIVADLO

(NE)KOREKTNÍ PRAVIDLA Divadelní spolek Kroměříž Café Práh 19.00

BRNO

RUDOLF RŮŽIČKA: OPERA ELECTRONICA přednáška Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno 18.00

BRNO

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ Hvězdárna a planetárium Brno 18.30

DIVADLO

KÁŤA A BAJAJA pro děti, derniéra Divadlo Barka

HUDBA

I BEATLES koncert a křest alba Milana Bátora Vila Löw-Beer

DIVADLO

CAVEWOMAN činohra KC Semilasso

HUDBA

OČI + SVATÁ VODA autorská hudba Metro Music Bar

VÝSTAVA

BRNO

DIVADLO

DIVADLO

HUDBA

VÝSTAVA

15.00

EVA KMENTOVÁ dernisáž, komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Dům umění města Brna 17.00

DIVADLO

HC KOMETA BRNO – HC SPARTA PRAHA hokejové utkání Winning Group Arena 17.00

DIVADLO

ČAS SRDCE činohra Divadlo Husa na provázku 19.00

BRNO

KORUNOVACE POPPEY opera, premiéra Divadlo na Orlí 19.00

HUDBA

SYNKOPY 61 rock SONO Music Club

HUDBA 20.00

PAVILON A – KONSTRUKCE/ PROSTOR konec výstavy Vila Tugendhat BRNO

Jindřiška Mikešová grafická designérka

V listopadu si zajedu na 29. ročník BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA. Výstava se koná na více než pěti místech v centru Bratislavy a trvá až do 3. 12.

91

HUDBA

19.00

19.00

19.00

BRNO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Nová Akropolis 19.00

DIVADLO

RACEK činohra, derniéra NdB – Mahenovo divadlo 19.00

PROSLOV komedie Divadlo Bolka Polívky – Dělnický dům 19.00

HUDBA

GRADE 2 (UK), THE FIALKY, ŠTAMGASTI rock Melodka 19.00

DIVADLO

SLEPICE NA ZÁDECH komedie, V. Dyk KC Semilasso

19.00

„VESMÍŘENÍ S PATRIKEM KEE“ koncert Hvězdárna a planetárium Brno 19.00

BRNO

PŮL ROKU NA CESTĚ cestovatelský stand-up Café Práh 19.00

DIVADLO

VEDLEJŠÍ ÚČINKY komedie KD Rubín

19.00

KARAOKE MONDAY party HighFive bar

BRNO

SKRYTÁ TVÁŘ ČESKÉ LITERATURY: JOSEF MLEJNEK komponovaný večer s poezií českých básníků Káznice Brno 19.30

HUDBA

JAGA JAZZIST (NO) Jazzfest Brno Fléda Club

20.00

HUDBA

KATIE BRADLEY BAND (UK/CZ) blues Stará Pekárna 20.00

HUDBA

MIRAI pop Winning Group Arena 20.00

HUDBA

UFOMAMMUT (IT) + DROM + SCIENCE KILLER metal, psychedelic Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

TARA FUKI poslední koncerty, rozlučkové turné Kabinet MÚZ

KRÁSNÁ VZPOMÍNKA činohra s hudebním doprovodem KC Semilasso

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE jazzrock SONO Music Club

19.00

19.30

20.00

THISTLE + CHRISTIAN WINTHER + TOMÁŠ NIESNER (BEČVOU) ambient, experimental Kabinet MÚZ 20.00

Jan Čillík TIERRA VERDE

U nás v TIERRA VERDE pravidelně pořádáme zážitková odpoledne, během nichž nás můžete navštívit a prohlédnout si výrobu.

Martin Kozumplík BACH

Výjimečným zážitkem bude vystoupení italských legend temného sludge metalu Ufomammut 21. 11. v Kabinetu MÚZ.

20.00

Beáta, Klára a Lucie BRNO TISKNE

Site specific výstavou (20.–26. 11. v BRNO TISKNE na Pekařské) chceme do centra přinést pocit divoké a nedotknuté přírody, který nám tu hodně chybí.

KAM ← BRNO DNES


23

24

ČTVRTEK THURSDAY

25

PÁTEK FRIDAY

26

SOBOTA SATURDAY

NEDĚLE SUNDAY

BRNO

POD KLENBOU DOMÁCÍ KAPLE ŠLECHTIČEN komentovaná prohlídka MZM – Palác šlechtičen 16.00

DIVADLO

HURVÍNEK PRODÁVÁ NEVĚSTU opera, premiéra NdB – Divadlo Reduta 18.00

BRNO

OD PRIOR komentovaná prohlídka BAM sraz: 2. NP, lávka do Vaňkovky 10.30

BRNO

POHÁDKOVÝ ADVENT program s pohádkami pro rodiny s dětmi Technické muzeum v Brně 10.00

BRNO

BAT CAVE CINEMA projekce z Ateliéru video FaVU pro nejmenší kino v Brně Kino CIT 17.00

HUDBA

NĚCO SI PŘEJ – KŘEST ALBA KARNEVAL autorské písně Music Lab 19.00

BRNO

PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ (NEJEN) PO VILÁCH ERNSTA WIESNERA netradiční prohlídka Vila Stiassni 10.30

BRNO

PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ – TRASA I. komentovaná procházka Vila Stiassni 10.30

BRNO

NEZAPOMEŇ NA DUCHAMPA: POHLEDNICE JAKO UMĚLECKÉ MÉDIUM workshop s Pavlem Büchlerem MG – Pražákův palác 17.00

DIVADLO

SATURNIN činohra, 130. repríza NdB – Mahenovo divadlo 19.00

ODJINUD

ČESKÁ VLNA literární festival nakladatelství Host Praha, Kasárna Karlín 13.30

DIVADLO

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ pro děti Divadlo Koráb

HUDBA

BRUCKNERIANA klasická hudba Janáčkovo divadlo 19.00

HUDBA

DOOUŠEK + ZUZKA KŘÍŽOVÁ zhudebnění poezie Klub Leitnerova 19.30

HUDBA

KOMORNÍ RODINNÉ ODPOLEDNE 51 STRUN pro děti 4–9 let, koncert bez zábran Besední dům 15.00

HUDBA

LORDS OF THE SOUND - THE MUSIC OF HANS ZIMMER orchestr, filmová hudba Zoner BOBYHALL 15.00, 19.00

BRNO

VIDA! AFTER DARK: INTIMITY tematický program pro dospělé VIDA! science centrum 19.00

HUDBA

APOKALYPSA 50TH techno Zoner BOBYHALL

DIVADLO

KIOSEK činohra 3+, premiéra Divadlo Polárka

DIVADLO

NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikál MdB – hudební scéna 16.00

ČERMÁK STANĚK COMEDY: GREATEST SHOW ON EARTH stand up ArtBar Druhý Pád 19.30

HUDBA

FRANK ZAPPA QUARTET rock Stará Pekárna 20.00

HUDBA

JAZZ BAÍA jazz Ponava

HUDBA

BRNO

HUDBA

HUDBA

20.00

20.00

15.30

11.00

HUDBA

NAHOŘE multižánrový koncert Music Lab 19.00

DIVADLO

NOC BLÁZNŮ činohra, 40. repríza NdB – Mahenovo divadlo 19.00

MEAN DADDIES + PASSAGE post-grunge Metro Music Bar 20.00

BRNO

BLUE BURLESQUE SHOW: BURLESQUE REVOLUTION show Cabaret des Péchés 20.00

BRNO

SWING WINGS tanec Klub Leitnerova

NEUROLOGY W/ STATE OF MIND (NZ) dnb ArtBar Druhý Pád 21.00

HUDBA

MONIKA BAGÁROVÁ pop Pitkin

DIVADLO

TAKT činohra, hostující divadlo Divadlo Husa na provázku 19.00

LEAGUE OF LEGENDS: KOMUNITNÍ KONCERT rock SONO Music Club

20.00

20.00

19.00

HUDBA

PRÁZDNINY + MARJARI rock, alternative, dreampop Alterna Music Bar 20.00

BRNO

LIFE! festival sportu, tance a zábavy BVV Výstaviště Brno do 26/11

HUDBA

MOTÖRHEAD & METALLICA TRIBUTE SHOW metal Metro Music Bar 20.00

HUDBA

LACO DECZI SLAVÍ 85 LET! & CELULA NEW YORK jazz SONO Music Club 20.00

HUDBA

RICHARD MÜLLER pop SONO Music Club

BRNO

BRNĚNSKÉ VÁNOCE náměstí Svobody do 23/12, rozsvícení v. stromu 17.00

HUDBA

UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO rock SONO Music Club 20.00

DIVADLO

ROZHOVORY S ÚTĚKEM multižánrová jevištní adaptace románu Báry Basikové Kabinet MÚZ 20.00

20.00

Maurizio Menci Little Italy

Co v listopadu zkusit Cabernet Sauvignon z vinařství Specogna? Nadchne vás rubínovou barvou a vůní třešní a lesních plodů, která přechází do směsi koření.

KAM ← BRNO DNES

Filip Živný KAM v Brně

Listopad je měsícem melancholických procházek! Inspirujte se naším story a projděte se třeba mlhou podél říčních břehů, Ústředním hřbitovem nebo Kamenkou.

Jiří Šimon OSTRAVAINFO!!!

Kromě zahájení Ostravských Vánoc, které letos připadá na 25. 11., bych vás určitě rád pozval také do ostravských divadel.

Simona Osičková MMB

Vánoce jsou za rohem! Budete-li chtít vánoční atmošku, ale trochu jinak, zavítejte na Moravské náměstí, které bude mít letos pod palcem Parq espresso bar.

92


27 ODJINUD

28

PONDĚLÍ MONDAY JÓGA PRO RODIČE A DĚTI KC Židlochovice 9.30

BRNO

29

ÚTERÝ TUESDAY WINDOW POP DESIGN AWARD vycházka, soutěž o výlohu roku KUMST 17.00

BRNO

ZÁKLADY FOCENÍ POLAROIDEM workshop KUMST

BRNO

30

STŘEDA WEDNESDAY LADISLAV ZIBURA – S MÁMOU A TÁTOU DO AFRIKY přednáška KC Semilasso

ČTVRTEK THURSDAY

BRNO

INFOCUS: MEETUP KOMERČNÍCH FOTOGRAFŮ přednášky, sdílení zkušeností KUMST 17.00

NA STOJÁKA stand-up Metro Music Bar 17.30, 20.30

GASTRO

DEGUSTACE VÍN Z VINAŘSTVÍ OULEHLA Vila Löw-Beer 18.00

BRNO

ANTONÍN NOVÁK: SOUČASNÁ FAIT GALLERY přednáška z cyklu Lekce architektury FA VUT Fait Gallery 18.00

ODJINUD

KONCERT ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU BRNO V GALERII ZÁVODNÝ Galerie Závodný, Mikulov 18.00

ODJINUD

ELLABORATION: DASHA & EPOQUE QUARTET + ŠIMON VESELÝ jazz, pop, funk Kurdějov, Art Wine Hall 19.00

DIVADLO

HOREČKA činohra, premiéra Studio Marta

16.30

TOHLE JE BOX VIII. galavečer profesionálního boxu SONO Music Club 17.00

BRNO

ANISHORT: NEJLEPŠÍ KRÁTKÉ ANIMOVANÉ FILMY filmy oceněné na mezinárodních festivalech Kino Art 18.00

VÝSTAVA

FAKE NEWS: ZA ZRCADLEM KLAMU přednáška Moravská zemská knihovna 18.00

VÝSTAVA

DIVADLO

ANTIEVA činohra Divadlo Husa na provázku 19.00

DIVADLO

DYNASTIE činohra Divadlo Husa na provázku 19.00

BRNO

VEČER BIZARNÍHO PORNA přednáška KS Omega 19.00

HUDBA

KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS ACOUSTIC BAND rock KC Semilasso 19.00

DIVADLO

HANA činohra, 60. repríza NdB – Mahenovo divadlo 19.00

DIVADLO

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU komedie KD Rubín 19.00

HUDBA

WOHNOUT UNPLUGGED koncert NdB – Mahenovo divadlo 19.00

HUDBA

BRATŘI EBENOVÉ folk, průřez tvorbou SONO Music Club

VEJŠLAP komedie KC Semilasso

DIVADLO

EIN STRUDEL UND NEKONEČNO o životě a myšlenkách Kurta Gödela CO.LABS 19.30

HUDBA

JANNIS MORAS (GR/CZ) + ILDIKÓ KALI (GR/SK) řecké entechno Stará Pekárna 20.00

HUDBA

COALS (PL) + I S TEBOU skladby z nového alba Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

DALIBOR JANDA gala koncert 70 SONO Music Club

HUDBA

KATARZIA electro, pop, jazz Kabinet MÚZ

HUDBA

LUCIE REDLOVÁ & GARDE folk, folkrock Café Práh 20.00

THE CRIMSON MARATHON rock SONO Music Club 20.00

HUDBA

PETE & BAS (UK) rap Fléda Club

VÁNOČNÍ ART HRABÁRNA TIMO + BRANČOVSKÝ umělecká díla Divadlo Husa na provázku do 30/11

HUDBA

BRNO

FILM

BRNO

DIVADLO

HUDBA

BRNO

HUDBA

KARAOKE MONDAY party HighFive bar

19.00

19.30

ŠTATLTALK S JANEM BEDŘICHEM talkshow Cabaret des Péchés 19.30

HUDBA

RICKARD PERSSON (SWE) jazz Jazzbar U Kouřícího králíka 20.00

HUDBA

Tomáš Štěpánek MMB

Určitě si nenechám ujít archeologickou přednášku o populaci Římské říše v Knihovně Jiřího Mahena a jednodenní knižní festival Brno Book Open vol. II v Domě umění.

93

DRUHÝ POHLED vernisáž Galerie U Dobrého pastýře

KHORA vernisáž Galerie mladých

17.00

18.00

18.00

20.00

JAKUB KÖNIG & HVĚZDY (KŘEST) industrial folk, pop Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

MUCHA punk Fléda Club

BRNO 20.30

Rudolf Brančovský výtvarník a hudebník

Moc se na vás všechny těším na Vánoční Art Hrabárně 29. a 30. 11.! Potkáme se na Provázku!

20.00

Martina Trchová písničkářka

Moc se těším 1. 12. ve 20.00 na přeložený koncert v klubu Kafara v Obřanech, kde zahrajeme večer spolu s písničkářkou Žofií Kabelkovou.

19.00

20.00

20.00

PORTLESS pop rock, výročí 30 let od založení Support Lesbiens Metro Music Bar 20.30

Kristýna Kolibová SVČ Lužánky

Roztočte to v sobotu 2. 12. na Swingovém plese ve Středisku volného času Lužánky na Lidické, kde bude hrát big band Jazz Archiv.

KAM ← BRNO DNES


KAM ← INZERCE

94


95

KAM ← INZERCEIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.