Page 1

listopad/November 2021

65. ročník

8   ←   Flashback

Příběh „brněnského metra“ 4

Story: Červený kopec 12

Rozhovor: Hana Holišová 72

Where in Brnoobsah — editorial Obsah:

4

Story: Červený kopec Fotoreportáž z lokality plné kontrastů

8

Flashback: Brněnské metro Jak šel čas s projektem rychlé tramvaje pod centrem

12

Rozhovor: Hana Holišová S oblíbenou herečkou nejen o muzikálu Pretty Woman

16 Kulturní servis Přehled nejzajímavějších akcí na listopad

42 Město Kde to v Brně žije na sklonku podzimu?

58 KAM za knihou Novinky nejen brněnských nakladatelství

60 TIC Turistické informační centrum představuje Dárky z Brna

68 Mimo Brno Třebíčsko a svatomartinské slavnosti na Moravě

72 Where in Brno What to do in Brno in November!

kamwhere • Sleduji Brno, Czech Republic Velká výzva KAM! Budujeme komunitu milovníků brněnské kultury. Staň se i ty spolutvůrcem největší nabídky volného času. Vše se zrychluje a kdo chvíli stál, již stojí opodál. Abychom naplnili naši misi, tedy objevovat to nejlepší z Brna, potřebujeme tvoji podporu. Piš, sdílej, označ nás u událostí, které by neměly zapadnout, a tím je doporuč i ostatním. Co dalšího najdeš na našich sítích? Soutěže, informace o chystaných vydáních, zákulisní novinky a tipy. David Tieku šéfredaktor #kamwhere #kamvbrne #brno #kamvlistopadu #pocketmediabrno

Liked by fooddrinkbrno and 111 others NOVEMBER 1

Obchod: Barbora Chobolová, obchod@pocketmedia.cz +420 608 101 550 | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Informace: info@pocketmedia.cz

3


Červený kopec V Brně je jen málo zajímavějších míst než Červený kopec. Během jednoho dne tady můžete zažít kulturu, adrenalinový sport, klid přírody, ruch bohémského světa i opuštěnost chátrající minulosti. Jste ve městě, nejste ve městě? Nezbývá než doufat, že si lokalita udrží svou unikátnost navzdory plánované výstavbě.

4


story Proč je kopec červený? Prvně si posvítíme na to, odkdy na Červeném kopci žijí lidé. Nálezy profesora A. Makowského z druhé poloviny 19. a počátku 20. století obsahují kosterní pozůstatky, eneolickou keramiku, odštěpek pazourku a šídl, o další nálezy kamenné industrie mladého paleolitu napovídají, že oblast byla obývána už před 40 000 lety. Od středověku se pak na kopci čile těžilo – charakteristická barva zdejších slepenců a pískovců způsobená přítomností oxidů a hydroxidů železa dala kopci jméno, materiál se stal vedle světlého vápence ze Stránské skály jedním z ikonických prvků brněnské středověké architektury. Tato skutečnost hezky koresponduje s červenou a bílou barvou ve znaku města. První obydlí se ve vytěženém pískovcovém lomu začala objevovat ve 30. letech 20. století. Stavěli zde dělníci pracující v nedaleké Kohnově a Jílkově cihelně, odkud také pocházela většina stavebního materiálu, tedy zpravidla nepodařené cihly, které dělníci od majitele cihelny buď dostávali nebo je potají vynášeli. Domky v takto se rodící Kamenné kolonii vznikaly živelně, mnohdy bez vědomí úřadů a byly vnímány jako určité provizorní příbytky chudého obyvatelstva. Čtvrť se postupně proměnila v komunitu umělců a bohémů, čtvrť s nezaměnitelnou atmosférou, a abyste v ní dnes sehnali bydlení, musíte mít velké štěstí.

Silnice? Bude. Rozhledna? Bude. Červený kopec však není pouze Kamenná čtvrť, ačkoli jistě patří k jeho nejcharakterističtějším částem. Další zajímavosti, které stojí za vidění či návštěvu, najdete ve fotoreportáži v druhé části tohoto článku. Z minulosti a současnosti se plynule dostáváme k budoucnosti, která Červenému kopci chystá zásadní změny. Začneme od té nejméně důležité – od nové rozhledny. Dvacetimetrová rozhledna s celodřevěnou konstrukcí by měla vyrůst na pozemku patřícímu městu v zahrádkářské kolonii jihovýchodním směrem od Kamenky, rada města souhlasila, aby se k projektu vypracoval investiční záměr. Červený kopec patří dle Kanceláře architekta města Brna k jedné z klíčových rozvojových lokalit – do budoucna se počítá se zrušením zahrádek a využitím areálu bývalé Kohnovy cihelny pro vznik nové bytové zástavby pro tisíce lidí. Zatím je to hudba daleké budoucnosti, v nejbližších měsících přetváření Červeného kopce na hustě zalidněnou oblast nezapočne, ačkoli se již mluví o zcela nové silnici, která má v budoucnu pomoct s dopravní obslužností. Propojí Bohunice a Štýřice přes ulice Vinohrady a Kamenice a její průjezd bude možný pouze pro městskou hromadnou dopravu, aby si přes ni řidiči nezkracovali cestu do centra.

↑ Dělníci v městském lomu na Červeném kopci v první polovině 20. století. Foto: Archiv města Brna ← Červený kopec je kromě názvu lokality také jméno ulice, po které se dostanete z Kamenné čtvrti na Vinohrady. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

5


Kamennou kolonií k vyhlídce a bike aréně, pak na jedno do Hospůdky Na hřišti, po cestě nakouknout do bývalé cihelny a areálu nemocnice, pokochat se všudypřítomnými zahrádkami i geologickými zajímavostmi – to byla naše procházka po Červeném kopci. Vydáte se v našich stopách?

Kamenka. Vesnice uprostřed Brna, sídlo bohémů a umělců, ale také bývalá dělnická kolonie nebo skanzen chudinské čtvrti. Především však místo s neobyčejnou atmosférou, unikátní architekturou a skvělými akcemi v místním Duckbaru, na louce nebo přímo v úzkých uličkách. To vše je Kamenná čtvrť, zřejmě nejzajímavější část Červeného kopce.

Mahenovou strání. Nejhezčí výhledy na Brno nabízí Červený kopec ve svém severním svahu, přesněji řečeno se otevírají z několika míst zelené turistické stezky protínající Mahenovu stráň či z téměř rovnoběžné cyklostezky o něco níže.

6

Slepence. Tímto pojmem neodkazujeme k různě poslepovaným domkům Kamenné kolonie, ale k těžbou odkrytým valounům různých barev a velikostí, které se tyčí nad zmíněnou čtvrtí i na dalších místech kopce. Můžete si sem tedy vyjít i na takovou menší geologickou procházku.

Sociálně-zdravotní komplex. Areál léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci se pomalu ale jistě přetváří v moderní sociálně-zdravotní komplex. Čtyři z původních budov šly k zemi, další dvě zůstávají stát a budou do komplexu začleněny po boku tří nových staveb.


story

Rozšířené story on-line:

@kamwhere

planetabrno.cz

Filip Živný editor KAM

Bike Arena Netro. Osm drah pro terénní cyklistiku nabízí jednodušší i náročnější skoky v příjemném prostředí lesa na severozápadním svahu Červeného kopce a dostanete se k ní po zelené turistické značce. Horské kolo a helmu do ruky a zkuste si projet tuto úžasnou arénu vytvořenou a udržovanou svépomocí.

Kde se pálily cihly. Červenému kopci od 19. století dominovala Kohnova cihelna, zaměstnávající v době největší slávy (za první republiky) kolem 600 osob. Z rozsáhlého areálu, který byl jednou z hlavních příčin vzniku Kamenné kolonie, zbylo pouze několik objektů ve špatném technickém stavu.

Pivo a street art. Kandidát na titul nejautentičtější brněnské hospody – Hospůdka Na hřišti s točeným Starobrnem, svéráznou obsluhou, pláckem na nohejbal, houpačkou z kancelářských křesel a originálním street artem. Půjdete-li Červeným kopcem, rozhodně se sem zastavte, některé věci se musí zažít.

Zahrádky. Červený kopec připomíná jednu velkou zahrádkářskou kolonii. Dle nového územního plánu však mají zahrádky časem zmizet a být nahrazeny rodinnými domy, parkem či komunitními zahradami – město o těchto změnách na začátku roku intenzivně jednalo se zástupci zahrádkářů.

Zarůstající kříž. Pokud by vás napadlo vyšplhat na samotný vrchol Červeného kopce, naleznete tam tento v zeleni se pomalu ztrácející kříž. Úchvatný pohled na panorama města však na vrcholku nehledejte, pouze úzkou cestičku mezi všeobjímajícími zahrádkami.

7


Příběh „brněnského metra“

Řešení víceúrovňového přestupního uzlu rychlé tramvaje na Moravském náměstí z roku 1982. Foto: z Komplexní studie integrovaného systému hromadné dopravy v Brně

Projektem předznamenávajícím myšlenku na mimoúrovňové vedení kolejové dráhy brněnské tramvaje byla v 60. letech minulého století trať z ulice Hlinky do tehdy nově koncipované Veletržní třídy.

8

Výhledová koncepce MHD v Brně do roku 2030 z roku 1973 počítá celkem s osmi tramvajovými radiálami, které by se propojily do dvou dvojic diametrů zanořujících se pod centrum města. Šlo o první podrobnější návrh fungování podzemní tramvaje v Brně.

Tramvají pod Špilberkem? Z plánovaného tunelu, jenž měl vést ze spodní části Pekařské ulice až na křižovatku Údolní a Joštovy, dodnes zbyla průzkumná štola o délce 510 metrů. Práce byly zastaveny v roce 1979.


flashback Nepředstavujte si prosím metro v pravém slova smyslu. Projekt tzv. rychlé tramvaje, která v centru města zajede pod zem a výrazně tak ulehčí přetížené dopravě, byl výsledkem dopravně-inženýrského plánování v období 60.–80. let minulého století. Myšlenka je dodnes živá a spolu s chystaným rozvojem jižního centra a přesunem hlavního nádraží aktuálnější než kdy dříve. Bude ale brněnské podzemí brázdit tramvaj, nebo vlak?

Systém rychlé tramvaje byl v druhé polovině minulého století zamýšlen pro tři velká města v Československu – pro Plzeň, Ostravu… a Brno. My se budeme pochopitelně soustředit na příběh projektu v brněnských kulisách. Co k němu vedlo, jaké skutečnosti jej zdánlivě pohřbily a v jaké podobě přetrvává do současnosti?

Pro systém rychlé tramvaje byla v 80. letech zahájena i příprava nového tramvajového vozidla KT8 – bylo koncipováno jako obousměrné, s délkou 32 m. Tyto vozy dodnes obsluhují převážně linku číslo 8, můžete se s nimi tedy projet do Líšně.

Nový pohled na MHD a tunel pod Špilberkem Spolu s novou generací tramvajových vozů, které začaly moravskou metropolí projíždět na přelomu 50. a 60. let minulého století, přišel také nový přístup k projektování tramvajových tratí. V polovině 60. let tak vznikla trať z Mendlova náměstí k výstavišti, po níž dodnes jezdíme nad ulicí Křížkovského – právě princip mimoúrovňového vedení kolejové dopravy je pro projekt rychlé tramvaje zcela zásadní. V 70. letech přibyly ještě nové traťové úseky do Bystrce, na Stránskou skálu a do Čertovy rokle. Důležitým prvkem vývoje směrem ke konceptu podzemní tramvajové dráhy byl dokument Generel dopravy města Brna z roku 1972 kladoucí důraz na plnou segregaci kolejové dopravy a jednotný systém MHD. Rok poté je vydána Výhledová koncepce MHD v Brně do roku 2030, ve které je již systém rychlé tramvaje podrobně definován. Předpokládá se osm radiál ve směrech Řečkovice, Lesná (Sadová), Bílovice, Líšeň, Komárov–Bohunice–Bosonohy, Modřice, Bystrc a Královo Pole–Medlánky. V centru se pak všechny tyto radiály měly propojit do dvou dvojic diametrů (sever–jih a východ–západ), čímž by se minimalizoval počet přestupů. Křížení diametrů by pak probíhalo zásadně mimoúrovňově. Dokument také počítal s využitím tunelové trasy pod Špilberkem, která se v 70. letech začala razit, nikdy však nebyla dokončena. Zhruba půlkilometrová

Od 90. let se jako nejpravděpodobnější varianta jeví severojižní diametr. Studie proveditelnosti zpracovávaná od srpna minulého roku by měla napovědět, zda a jak přesně je možné tento záměr uskutečnit.

Zastávka City Tunnelu v saském Lipsku. Foto: Frank Eritt

Kde se může Brno inspirovat? City Tunnel v Lipsku, saskými médii v době vzniku nazývaný jako stavba století, propojuje místní hlavní a Bavorské nádraží (které bylo před započetím projektu nevyužívané). Více než tři a půl kilometru dlouhým tunelem tedy jezdí osobní vlaky po dvou kolejích přímo pod centrem města, což značně usnadňuje dopravu místních za prací. V německé aglomeraci Karlsruhe zase ulevili ucpaným silnicím mezi okresním městem a nedalekým Brettenem využitím staré železniční tratě – vyvinuli vozidlo, které je schopno projet po této trati a následně v Karlsruhe plynule přejet na tramvajové koleje. Tím se však v centru města značně zvýšila koncentrace spojů – dvě koleje tedy svádí do podzemí, kudy budou moci nejzatíženější spoje cestovat rychleji.

Studie proveditelnosti severojižního diametru má ověřit jeho fungování v regionální dimenzi. Nebyl by tedy pouze záležitostí města Brna, ale jednalo by se o komplexní řešení dopravy z jednotlivých míst kraje do centra města.

9


flashback

← Právě budovaná tramvajová trať z Osové k Nemocnici Bohunice vede 619 metrů dlouhým tunelem – nejedná se o součást projektu severojižního diametru, znovu však rozvířila debaty o podzemní dopravě v Brně. Foto: Šalinou na Kampus

průzkumná štola existuje pod kopcem dodnes, vstup do ní naleznete v proluce u dolního konce Pekařské. Tunel měl vyústit na křižovatce Údolní a Joštovy.

Na čem projekt ztroskotal Další dokumenty z přelomu 70. a 80. let prověřovaly různé možnosti vedení diametrů pod centrem města i obecné technické podmínky tratí a zastávek. Zásadní byla Komplexní studie integrovaného systému hromadné dopravy v Brně z roku 1982 – vypořádávala se s finální podobou nového kolejového systému na principu rychlé tramvaje do roku 2000 a počítala s rychlodrážním systémem se třemi diametry a doplňkovou dopravou v podobě trolejbusů či autobusů. Jak by to fungovalo v praxi? Do Brna byste se dopravili primárně vlakem, po městě se pohybovali po třech diametrech podzemní tramvaje a v případě, že byste potřebovali popojet mimo určené zastávky a přestupní uzly, posloužil by vám trolejbus. Vzhledem k náročnosti a rozsahu takového sys-

10

tému se počítalo celkem s pěti etapami jeho zbudování, ve studii byly upřesněny i parametry přestupních (křižovatkových) stanic rychlé tramvaje. Na úvodní fotce článku vidíte víceúrovňové řešení přestupů mezi diametry na náměstí Rudé armády (dnes Moravské náměstí). Dalším krokem od studií a návrhů byly konkrétní investiční záměry jednotlivých etap výstavby. Na těch se začalo pracovat ke konci 80. let minulého století. S počátkem 90. let však přišly změny atmosféry ve společnosti i systému financování veřejných rozpočtů. Protesty občanů proti likvidaci zeleně v parku u Janáčkova divadla, která by kvůli výstavbě nastala, a ztráta státního zájmu na projektu, jenž byl tehdejší reprezentací vnímán jako záležitost města, vedly k zastavení snah o realizaci brněnské rychlé tramvaje.

Místo tramvaje vlak? A proč musíme pod zem? Šlo však pouze o dočasnou stopku. Akademická obec, konkrétně kolektiv

specialistů Ústavu pozemních komunikací VUT FAST Brno pod vedením doc. Jana Pavlíčka, přišla s návrhem tzv. severojižního diametru – tedy jediné podzemní tratě, která by vedla pod centrem města. Výstavbu jednotlivých zastávek by pak zaplatili developeři, pod jejichž budoucími projekty by se nacházely, a město by financovalo jejich propojení. Toto řešení však nenašlo jednoznačnou oporu v tehdy platném územním plánu města a diskuze o směřování severní části diametru (k Technologickému parku, nebo do Bystrce?) nebyly v 90. letech rozhodnuty ve prospěch ani jednoho ze soupeřících názorů. Ustavením samosprávy Jihomoravského kraje v prosinci roku 2000 došlo v pozici severojižního diametru k významné změně – projekt je nadále sledován orgány samosprávy kraje. Tato skutečnost by nahrávala řešení diametru na regionální úrovni – tedy jeho obsluze nikoli tramvají, ale osobním vlakem. Cestující z regionů by se tak vlakem (např. z Břeclavi či Tišnova) dostali přímo na zastávky pod centrem Brna, čímž by se ulevilo městské hromadné dopravě. Potřeba podzemního řešení dopravy v centru Brna souvisí i se značnou vyčerpaností kapacit dopravy pozemní. V období 1976–2008 byly postupně vybudovány nové úseky tramvajových tratí do Modřic, do sídlišť v Bystrci, Bohunicích a v Líšni. Všechny tyto spoje však kromě periferií projíždějí i centrem. Tam nastává, zvlášť ve vytížené oblasti hlavního nádraží, kde jsou mezi jednotlivými spoji méně než dvouminutové rozestupy, i při nejmenším zpoždění problém s průjezdností a plynulostí dopravy. Jinak řečeno – je třeba přidat spoje, ale není kam je dát. Tento problém se ještě znásobí s rozvojem jižního centra města a přesunem hlavního nádraží. V současné době proto probíhá studie proveditelnosti severojižního diametru, která by měla napovědět, jaká je budoucnost fenoménu „brněnského metra“. Filip Živný s laskavou pomocí Josefa Veselého, vedoucího odboru rozvoje MHD DPMB, a. s.

@kamwhere

www.planetabrno.cz12


rozhovor

Na Brně mě baví, že je multižánrové, říká Hana Holišová

Jaký byl podzimní návrat na divadelní prkna? Jak se pěti hercům zkouší dvě role? A je těžší lidi rozesmát, nebo dojmout? S herečkou a zpěvačkou Hanou Holišovou jsme si povídali o muzikálu Pretty Woman, vystupování s big bandem i metalovou kapelou, o hledání rovnováhy… a samozřejmě o Brně!

Hana Holišová je herečka a zpěvačka, členka souboru Městského divadla Brno, držitelka Ceny Thálie pro rok 2012 za roli papežky Jany v muzikálu Papežka, vystupuje s brněnským big bandem New Time Orchestra a znáte ji také z řady televizních seriálů, filmů i soutěží. ← S Hanou Holišovou jsme si povídali v Městském divadle Brno, kde ji aktuálně můžete vidět v muzikálech Pretty Woman, Monty Python's Spamalot, Vrabčák a anděl a Donaha! Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Dlouhá divadelní pauza je za námi – najela jste zpátky na stejné pracovní vytížení jako předtím, nebo si chcete udržet pomalejší, míň hektické tempo? Vždycky jsem si přála najít ideální balanc. A postupně léty zjišťovala, že ho stále ještě nemám. Naopak jsem pracovala hodně intenzivně, protože mě práce hrozně bavila a naplňovala. Nabídky byly, tak jsem je s radostí přijímala. Ještě před covidovou pauzou mě přepadla potřeba výrazně zpomalit, ale to nejde naráz, když je člověk angažovaný ve velkých kolosech, jako je denní televizní seriál a divadlo se spoustou představení. Ve chvíli, kdy se mi začalo dařit zvolňovat, přišel covid a zpomalení tak bylo daleko větší, než po jakém jsem toužila. Hlavně jsem byla překvapená, jak reagovalo moje tělo a psychika, neudělalo mi to úplně dobře. Změna byla moc prudká a hlava se bránila. Mělo to i nějaká pozitiva? Chvilku jsem si samozřejmě užívala, že jsem si mohla přečíst nějakou knížku, podívat se na film, věci, na které jsem předtím neměla vůbec čas… Já jsem ještě měla štěstí, že jsem nebyla úplně ve stopce, televize se pořád točila, v divadle jsme mohli (za přísných podmínek) alespoň zkoušet. Ale byla to marnost, přišlo mi depresivní nemít ani termín premiéry, nevědět, k čemu směřujete. Potom přišla nabídka na novou řadu Tvoje tvář má známý hlas, a ačkoli jsem před lety říkala, že už bych do toho nikdy nešla, rychle jsem nabídku zvážila a uvědomila si, že by mě mohla vytrhnout z letargie a dát mi znovu nějaký řád.

Filip Živný editor KAM

Jaký byl návrat na pódia? Měla jsem hodně smíšené pocity. Z části jsem si zvykla, že nejsem před lidmi, byly tam obavy… ale když člověk stál na pódiu a uviděl publikum, byla to téměř euforie. Vzájemná, myslím, i když přes respirátory moc nevidíme, jak se diváci tváří, a trochu tlumí i ty zvukové projevy. V Městském divadle Brno se nedávno konala premiéra muzikálu Pretty Woman, kde hrajete hlavní postavu Vivian. Je to tlak, hrát tak notoricky známou postavu? Spolu s mými kolegy doufám, že lidé nejdou do divadla, aby srovnávali, jestli je Holišová, Janotová nebo Navrátilová stejná jako Julia Roberts. Děláme hru na motivy příběhu, snažíme se dodržet highlighty, hlášky a situace, které mají lidé rádi, ale jinak je to naše pojetí. Skutečnost, že film byl tak úspěšný, je samozřejmě určitým způsobem zavazující, snažíme se ale, aby diváci neodcházeli rozčarovaní nebo zklamaní. Asi se to povedlo, protože máme vyprodáno a přidáváme představení. Myslím, že představení je hezky napsáno, má příjemný humor, navíc je tam zaručený happy end, který se v této zvláštní době všem asi dost hodí. Takže i když někdo zná film nazpaměť, bude u hry překvapený? Některé situace jsou jiné, například ředitel hotelu neučí Vivian stolovat, ale tančit – stolování by asi nebylo tak jevištně atraktivní. Nicméně „svině klouzavý“ jsou tam samozřejmě taky. V představení je také hrozně fajn pop-rocková muzika, kterou napsal Brian Adams.

13


Brno za poslední roky ohromně vzkvetlo, často mám v jeho ulicích pocit, který jsem dřív znala jenom ze zahraničí. Bistra, skupinky lidí, kteří na chodníku diskutují u dobrého drinku, hezké obchody, různí návrháři, zajímavé podniky, příjemně živo… Když půjdete do centra, musíte si zákonitě něco vybrat. V roli ústřední dvojice alternují celkem tři herečky a dva herci. Jak se to zkouší? Určíte si dvojice nebo každý s každým? Je to náročnější – zkoušíme každý s každým, v provozu divadla vám nikdo nezaručí, že se budete pravidelně potkávat se stejným kolegou. Každý má nějaké svoje drobné odchylky, které dělá jinak, ale takové to gró se musí dodržovat plus mínus stejně. Máme stejný text, stejné aranžmá, snažíme se, abychom hereckého partnera nezaskočili. I když myslím, že naši partneři v Městském divadle jsou zkušení herci, takže možná by to naopak ocenili. Nedávno jsem byl na skvělém představení Monty Python's Spamalot. Tam bylo vidět, že improvizace z vaší iniciativy muselo být víc. Spamalot patří k mým velkým oblíbencům, mám spoustu přátel, kteří na něm byli opakovaně – je to, myslím, představení, které máme rádi my herci i diváci. Ne u každého představení tohle člověk může říct. A můj teď již stěžejní výstup v této hře (lament divy o tom, jak je zavřená v šatně a nechtějí ji pustit na jeviště) vznikl opravdu jako improvizace, protože pan režisér potřeboval udělat velkou přestavbu a chtěl nějak vyplnit prostor. Tak nám řekl, ať projdeme hledištěm a každá z nás, která roli alternujeme, si tam zanadáváme podle sebe. Začalo se to nabalovat a teď je z toho velká scéna, ale samozřejmě má svoje mantinely. Je těžší lidi rozesmát, nebo dojmout? Těžko říct. Když je rozesmějete, tak to slyšíte, když je dojmete, tak ne, máte maximálně pocit, že se vám to podařilo. A tyhle pocity nemůžete brát úplně vážně, kolikrát si myslíte, že to dneska bylo perfektní, a odezva není. Nebo naopak.

14

Ale asi je těžší diváka rozesmát, aby to nebylo podbízivé a za každou cenu. Vzpomenete si na první muzikál, v němž jste hrála? Myslím, že prvním muzikálem bylo Zpívání v dešti v Národním divadle Brno, kde vyhlásili konkurz, protože v souboru neměli vyloženě muzikálové herečky. Já, pravda, studovala činohru, ale vždycky jsem ráda zpívala, tak jsem to šla zkusit. A asi to bylo ve správnou chvíli na správném místě. Potom se nabalovaly další muzikály… a už jsem z nich nevyšla. Měla jste za studií na JAMU nějakou roli, po které jste toužila, a později se vám to splnilo? Já nejsem úplně typ, který má vysněné role či díla. Nechávám to plynout a je pro mě důležité, když ve mně někdo vidí roli, kterou bych mohla ztvárnit. Existují věci, s nimiž víc sympatizuji a mám je radši, ale když jste v angažmá, nevybíráte si,

v čem budete hrát, role je vám přidělena. Hodně ráda jsem měla Funny Girl, znala jsem ji jako film a byla jsem velmi potěšena, že si tuto inscenaci mohu zahrát v divadle. Jedním z mých prvních muzikálů tady v Městském divadle Brno byly Čarodějky z Eastwicku, ty jsem taky zbožňovala jako film. Dočetl jsem se, že jste studovala na střední pedagogické v Boskovicích. Jako místnímu rodákovi mi to nedá nezeptat se, jak se vám tam líbilo, jaké máte na Boskovice vzpomínky? Já jsem bydlela v Brně a každý den dojížděla, čili mé vzpomínky na Boskovice jsou takové, že jsem vstávala ráno v pět a dobíhala na poslední chvíli autobus. Dobré bylo, že v zimě měl často zpoždění, takže jsme třeba nemuseli jít na první hodinu. Ale taky jsem kvůli tomu nemohla chodit do tanečních, protože bych přijížděla domů někdy v noci. Škola byla perfektní. Tam jsem začala


rozhovor

← „Běžně big bandy nemívají takové rozpětí, ale na New Time Orchestra, se kterými vystupuju, mě zaujalo právě to, že chtěli dělat více žánrů,“ říká Hana Holišová. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Nezpívala jste i v metalové kapele? Zpívala. To byla taková věc náhody. Když mi bylo sedmnáct, tatínek mi řekl, že kolegyně ze ZUŠky hraje na klávesy v metalové kapele a že hledají zpěvačku. Tak jsem to zkusila. Asi rok a půl jsem s nimi zpívala a bylo to zajímavé období, člověk měl proti metalu určité předsudky, že to bude takové temné, ale vůbec to tak nebylo a všichni byli strašně zlatí. Velké zážitky, třeba když jsme hráli na fesťáku o půl sedmé ráno, to se mi od té doby nepoštěstilo. Doufám, že už ani nepoštěstí. Máte k tvrdší hudbě blízko, uslyšíme ve vašem podání třeba nějaký hard-rockový muzikál? To nevím. Já mám ráda rockovou muziku. Nechci úplně zpívat dechovku, ale jinak mám ráda všechny žánry. Vyrostla jsem spíše v prostředí klasické hudby, maminka byla sólistka ve zpěvohře a tatínek byl dirigentem v opeře a baletu. Pak ve škole folková kapela, metalová kapela… Mám ráda pop, mám ráda jazz, muzikál, lidovky, cimbálovou muziku. Od každého něco.

Spamalot patří k mým velkým oblíbencům, mám spoustu přátel, kteří na něm byli opakovaně – je to, myslím, představení, které máme rádi my herci i diváci. Ne u každého představení tohle člověk může říct. s muzikou, které se na ní spolu s výtvarkou a tělocvikem hodně věnovalo, byly to praktické specializace, z nichž jsme později i maturovali. Začala jsem také zpívat ve školní folkové kapele Folkáč a byla to skvělá parta. Boskovice jako město jsem měla ráda, i když jsem tam nestrávila tolik času, jako moji spolužáci, kteří bydleli na intru.

Je tato všestrannost jedním z důvodů, proč zpíváte s big bandem? Běžně big bandy nemívají takové rozpětí, ale na New Time Orchestra, se kterými vystupuju, mě zaujalo právě to, že chtěli dělat více žánrů. Proto mě také oslovili. Moc mě to baví, byť je to náročné – když máte hodinu a půl koncert, kde to pěvecky táhnete víceméně sám, je to žánrové rozpětí hlasově namáhavé. Jednu skladbu téměř vyřváváte, pak potřebujete zase zazpívat jemně, do toho za vámi hučí osmnáctičlenný big band, takže se nesmíte vyřvat, aby vám hlas vydržel. Je to adrenalin, ale jsem za to ráda. V čem vás ještě v nejbližší době uvidíme, na čem pracujete? Pracuju na svém životě. Na tom, aby byl vyváženější a víc v pohodě. A aby člověk nemusel dělat pořád kompromisy, i co se týká práce – aby dělal věci, které mu dávají smysl. Na Slovensku dotáčíme film Hlavne veľa lásky, hrajeme s Ondřejem Sokolem manželský pár – nemáme sice hlavní role, ale o to výraznější jsou. Taková bláznivá rodinka. Film by měl mít premiéru v kinech příští rok a měla

by na něj navázat televizní minisérie, ve které naše postavy dostanou větší prostor. Chystáme další hraní s New Time Orchestra. A 13. listopadu se v Brně zúčastním křtu knihy Až na ten konec dobrý, napsal ji můj kamarád, stand-up komik Pavel Tomeš. Knížku jsem už četla a myslím, že to bude hezký večer. Taky nás čekají další šansonové koncerty s partou kolem Petra Maláska a Michala Pekárka – večery s názvem Petr Hapka a jeho potměšilí hosté. Kam v Brně? Kdybych jako neznalý města přijel do Brna na víkend, kam byste mě poslala? Brno za poslední roky ohromně vzkvetlo, často mám v jeho ulicích pocit, který jsem dřív znala jenom ze zahraničí. Bistra, skupinky lidí, kteří na chodníku diskutují u dobrého drinku, hezké obchody, různí návrháři, zajímavé podniky, příjemně živo… Když půjdete do centra, musíte si zákonitě něco vybrat. V prvním lockdownu jsme s kamarádkou v Piváriu Zelená kočka na Dvořákově ulici udělaly projekt Pošli kluka na pivo, vrátí se ti s kytkou, při kterém od nás k pivu mohli zákazníci dostat navázanou květinu v takovém malém kornoutku. Projekt jsme už ukončily, protože máme samozřejmě jiné pracovní povinnosti, ale bylo to hrozně zvláštní, hezké období. Takže zrovna do Pivária bych určitě pozvala toho, kdo má rád dobré pivo – čepují se tam různé craftové pivovary. Především ty brněnské, Lucky Bastard a Moravia. Kousek dál do justWINE si můžete zajít za Dantem na vynikající víno nebo různé dobrůtky. Já vždycky zamířím i do květinářství mé kamarádky na Údolní, kde jsou krásné interiérové doplňky z Francie, které vždy osobně jede nakoupit. Míst je spoustu, každý si přijde na své. Samozřejmě bych také každého poslala za kulturou – kdo přijede do Brna, ať jde do Městského divadla Brno i ostatních divadel, které tu máme. Nebo na nějaký fajn koncert. Kdyby Brno bylo hudební žánr, který by bylo? Na Brně mě baví, že je multižánrové. Že se ničemu nebrání. A přijde mi všemu dost otevřené. Svého času jsem se cítila komfortně v Praze, která je obrovská a anonymní. Ale najednou jsem se do Brna začala moc ráda vracet, je mi tu dobře a mám pocit, že tady je od všeho něco. Rozhovor ve formě podcastu a další fotky on-line:

@kamwhere

planetabrno.cz

Planeta Brno

15


KAM do divadla Jestliže vás láká Orient, 28. listopadu si můžete udělat imaginární výlet s celou rodinou v představení Sindibádova dobrodružství a v prostorách divadla zároveň uvidíte výstavu spolku žen zaměřených na tvorbu patchworku.

Klasická pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kde hrají herci a velké loutky, je na programu 14. listopadu. Foto: Divadlo Koráb

Listopad je nejlepší měsíc pro divadlo Listopadový čas je pro divadlo nejlepší, protože venku je sychravo a doma to známe, a diváci v Brně si mohou vybrat hned z několika premiér i málo reprízovaných zajímavých představení. Rodiny s dětmi se mohou každou neděli před obědem zastavit v nově přestěhovaném Divadle Koráb v domě U Tří knížat. Například klasická pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kde hrají herci a velké loutky, je na programu 14. listopadu. Pokud máte doma přemíru zejména pánského oblečení, je možné zanechat něco v předsálí ve sbírce oblečení pro lidi bez domova, kterou divadlo pořádá ve spolupráci s Diecézní charitou Brno. Jestliže vás láká Orient, 28. listopadu si můžete udělat imaginární výlet s celou rodinou v představení Sindibádova dobrodružství a v prostorách divadla zároveň uvidíte výstavu spolku žen zaměřených na tvorbu patchworku. BuranTeatr nabídne 5. a 6. listopadu možnost zhlédnout absolventskou inscenaci

studentů činoherního herectví JAMU, kteří pod vedením režisérky Martiny Krátké nazkoušeli hru Václava Havla Vyrozumění. Uvedení i samotné zkoušení hry bylo odsouváno kvůli covidovým omezením, a i když je výběr Havlovy hry pro absolventské představení neobvyklý, tvůrci si s textem úspěšně poradili. HaDivadlo uvede 20. listopadu premiéru s názvem Po celou dobu představení probíhá představení. Jde o první spolupráci divadla s autorem a režisérem Jiřím Austerlitzem, který tvoří na rozhraní forem. V Mahenově divadle můžete 12. a 13. listopadu navštívit inscenaci Kočár do

Vídně, jež vznikla v rámci festivalu Moravský podzim a má pouhých šest repríz. Představení hudebně doprovází Filharmonie Brno pod dirigentským vedením Gabriely Tardonové. V české premiéře Mahenovo divadlo uvede 26. listopadu drama Nebesa britské autorky Lucy Kirkwoodové. Příběh z prostředí anglického venkova osmnáctého století se točí kolem třinácti žen a jednoho zločinu, v režii Michala Langa, ředitele pražského Divadla pod Palmovkou. Premiéru uvede také Divadlo Husa na provázku, a to inscenaci postmoderního románu Chazarský slovník srbského autora Milorada Paviće. Současný kmenový režisér pražského Divadla Na zábradlí Jan Mikulášek hledá v románu-lexikonu o zaniklém národu Chazarů analogie k naší civilizaci. A pokud máte rádi operu, Janáčkovo divadlo nabídne 5. listopadu premiéru poslední opery Bohuslava Martinů Řecké pašije, dílo se silným humanistickým poselstvím o síle víry a s rozsáhlým sborovým partem.

Hana Hásová Divadlo Koráb


KAM do divadla

Řecké pašije

Verím, že kultúra a úroveň zvíťazia, říká umělecký šéf baletu NdB Mário Radačovský

Premiéra poslední opery skladatele Bohuslava Martinů, inspirované románem Kristus znovu ukřižovaný od řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise, proběhne 5. 11. v Janáčkově divadle. S Řeckými pašijemi se tak na jeho jeviště vrací další z autorových děl s krásným a rozsáhlým sborovým partem. Kněz Grigoris svolává shromáždění stařešinů ve vsi Lycovrissi a vybírá z řad vesničanů Krista a apoštoly pro pašijové hry. Hluboký mír, ve kterém ves dosud žila, je narušen, když do ní přicházejí uprchlíci z vydrancované a zničené vesnice a žádají o azyl. Jsou hněvivě odmítnuti a donuceni hledat útočiště ve skalnatých horách. Avšak právě jmenovaní svatí vyjdou za nimi, aby jim nabídli svou pomoc. Běžné denní starosti těchto lidí se postupně vytrácejí a každý muž i žena se postupně vrací k jedinému smyslu svého konání: dobru, nebo zlu… Skladatel do své opery vložil velké humanistické poselství o síle víry, jež se zdá být stále aktuálnější. (rb)

Řecké pašije v režii Jiřího Heřmana diriguje Robert Kružík. Foto: NdB

5/11

Řecké pašije Národní divadlo Brno Janáčkovo divadlo Rooseveltova 1, Brno www.ndb.cz

Hrabal a muž u okna

Na které další premiéry Národního divadla Brno v této sezóně byste naše čtenáře pozval? Pozývam na všetky, hlavne nech diváci opäť zapĺňajú naše krásne divadlá. Bez divákov neexistujeme a my sme si počas covidu veľmi uvedomili, ako sme zraniteľ­ní. Za balet určite pozývam na všetko, samozrejme že mám svoje kúsky, ktoré sú mi bližšie, ale pre čokoľvek sa diváci rozhodnú, určite to bude skvelé. Napríklad aj nová Popoluška vytvorená pre náš súbor.

Pan Dudek je starší důchodce. Pan Dudek již léta žije tím, že pozoruje. Pozoruje Bohumila Hrabala. A poctivě o něm podává na okres každodenní podrobná hlášení. Pan Dudek žije v kůlně, přímo naproti Hrabalově chatě v Kersku. Pan Dudek ví o Hrabalovi všechno. S výjimkou toho, že Hrabal je už půl roku mrtvý. Bernhard Setzwein působí od roku 1985 jako spisovatel na volné noze a už desítky let se z literárního hlediska zabývá bavorsko-českým sousedstvím. Černá komedie Hrabal a muž u okna je jedním z několika jeho děl přeložených do češtiny. Specificky poetickým stylem psaná absurdní hra nenásilným způsobem rámcově mapuje život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých literátů 20. století i atmosféru doby, ve které se odehrává. V české premiéře ji na jeviště Činoherní scény Městského divadla Brno přivádí režisér Stanislav Moša. Více informací o vstupenkách i chystaných reprízách naleznete v patičce článku. (rb)

V čem je inscenace Beethoven (premiéra 13. 11.) unikátní ve srovnání s ostatními představeními baletu Národního divadla Brno? Inscenácia je výnimočná v tom, že diváci uvidia tanečné predstavenie inak ako sú zvyk­nutí. Máme v nej or­chester, operný zbor a sólistov opery spolu s našimi skvelými sólistami baletu NdB. Dúfam, že to bude výnimočný zážitok pretože Beethovenova hudba je k tomu predurčená.

Jan Mazák se ve hře představí jako pan Dudek alias Bič. Foto: Městské divadlo Brno

6/11 Hrabal a muž u okna Městské divadlo Brno Činoherní scéna Lidická 16, Brno www.mdb.cz

Kde v Brně hledáte kulturu kromě své práce? Všade. Kultúra je všade v spôsobe živo­ ta, v kultúre bytia, v čistote, v správaní. Treba na tomto popracovať, pretože si osobne myslím, že povrchnosť, hlúposť či drzosť vyhrávajú, ale ako večný optimi­sta verím, že kultúra a úroveň zvíťazia. Čím viac budeme vnímaví, menej ľa­hostajní a budeme aktívne upozorňovať a meniť veci k lepšiemu a krajšiemu, tým viac budeme kultúrnejší.

17


KAM do divadla

Noc divadel s podtitulem Fresh Air

Přechodníky Wolfganga Spiztbardta

Česká divadla otevřou 20. listopadu své prostory, aby během dopoledních, večerních a nočních hodin nabídla divákům různorodý program: představení pro děti i pro dospělé, autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací, prohlídky zákulisí a mnoho dalších zážitků.

Sexualita a identita v proměnách moderní doby. Tímto tématem bude otevřena první z pravidelných besed Wolfganga Spitzbardta, pořádaných ve spolupráci s divadlem Husa na provázku a festivalem Mezipatra. Posluchači se jí budou moci zúčastnit již 16. listopadu v prostorách divadelního studia. Jak spolu souvisí erotika a kabala? Za jakých okolností je slovo tvůrčí? Proč mají přechodníky právo na přežití v českém jazyce a kapitalismus musí být překonán? Nejen těchto otázek se dotkne německý slavista, literární překladatel, zakladatel brněnského klezmer souboru HaChucpa a dlouholetý pedagoga JAMU Wolfgang Spitzbardt. Součástí besedy budou také ukázky z divadelní hry Daddy německé dramatičky Anne Habermehlové z roku 2009 a hraného dokumentárního filmu Perverzní není homosexuál, ale společnost, v níž žije, režiséra Rosy von Praunheima z roku 1971. Více informací ke konané přednášce naleznete v patičce článku. (rb)

Chtěli bychom věřit, že živá kultura nezůstane stejně vzácná jako čistá příroda. Foto: Noc divadel

Devátý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu, letos s podtitulem Fresh Air. Naváže tak nejen na loňské téma udr-život-elnost, ale představí také čerstvé novinky na divadelní scéně, novátorské přístupy nebo reflexi situace spojené s pandemií covidu-19, která citelně zasáhla živou kulturu. Akce se uskuteční v rámci komponovaného večera European Theatre Night, který se koná každoročně ve více než desítce evropských zemí. Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se zapojil do mezinárodního projektu v roce 2013. Již tehdy se v ČR zúčastnilo přes 80 souborů z 25 českých a moravských měst a účast překonala hranici 40 000 návštěvníků. (rb)

20/11

Noc divadel www.nocdivadel.cz

18

Hledání odpovědí na filozofické, existenční i ryze praktické otázky je přirozeností člověka. Foto: Divadlo Husa na provázku

16/11

Přechodníky Wolfganga Spiztbardta Divadlo Husa na provázku Zelný trh 9, Brno www.provazek.cz

Nebesa aneb 12 rozhněvaných žen Drama britské autorky Lucy Kirkwoodové, které v lednu 2020 uvedlo londýnské National Theatre, bude mít nyní českou premiéru! Hru Nebesa mohou diváci zhlédnout již 26. listopadu v Mahenově divadle. Nazkoušel ji pro ně Michal Lang, ředitel Divadla pod Palmovkou. Děj nás přesouvá na anglický venkov uprostřed osmnáctého století. V malém městě se právě staví šibenice pro vražedkyni malé dívky. Ona vražedkyně ale tvrdí, že čeká dítě, což by znemožňovalo vykonat popravu. Proto soud povolá dvanáct žen, dvanáct matek, aby rozhodly, zda je obviněná Sally skutečně v požehnaném stavu. Třináct žen a jeden muž, pověřený jejich hlídáním, je zavřeno ve strohé cele městské pevnosti. Chcete představení Národního divadla Brno věnovat jako dárek svým blízkým? Od října je v prodeji zvýhodněné Vánoční předplatné na rok 2022 plné slev, přednostních práv na lístky i dalších výhod! (rb)

Z první čtené zkoušky. Foto: Tereza Jiroušková

26/11

Nebesa Národní divadlo Brno Mahenovo divadlo Malinovského nám. 1, Brno www.ndb.cz


19 inzerce


KAM do divadla

Chazarský slovník, muzeum snů a lidské pošetilosti

Po celou dobu představení probíhá představení

Detailní zprávu o tom, kolik výkladů má jedna pravda a kolik cest k ní vede, nám přináší premiéra inscenace slavného románu Chazarský slovník. Má naše civilizace něco společného s těmi, které už zanikly? Staví paměť dostatečnou hráz všeobecnému rozpadu? A kdo nás o ni chce připravit?

HaDivadlo uvádí premiéru první hry, která vznikla na základě spolupráce divadla s autorem a režisérem Jiřím Austerlitzem. Ten se svou tvorbou, výrazně ovlivněnou francouzským postmoderním théâtre musical, pohybuje na rozhraní forem autorského a sonického divadla. Výsledkem se v tomto případě stává autorský scénický klam zkoumající radikální nahodilost. „Základní nouze každého člověka: muset si sám se sebou něco počít.“ Tělo v prostoru. Mysl v terénu. Skutečnost v nedohlednu. Všechno, co řekneme, bude vyřčeno. Je otázka, zda z toho něco plyne. To, že svět probíhá dál a dál, neznamená, že to bude v příštím okamžiku platit. Je otázka, zda z toho něco plyne. Čas plyne, ale sám si neporadí. S časem je třeba něco si počít. To, že probíháme dál a dál, neznamená, že to bude v příštím okamžiku platit. Smyslem této věty je zaplnit čas. Věta bez konce je svět, na který si musíme zvykat. (rb)

Všechno, co řekneme, bude vyřčeno. Je otázka, zda z toho něco plyne. Foto: HaDivadlo

20/11

Po celou dobu představení probíhá představení HaDivadlo Alfa pasáž, Poštovská 8d, Brno www.hadivadlo.cz

Pohledem do minulosti se učíme o naší budoucnosti… Foto: Divadlo Husa na provázku

Patřili k nejvlivnějším mocnostem východní Evropy. Vládli meči, sedmi druhům soli a snům. Elita mezi kočovnými národy, ostrov rozmanitosti mezi křesťanskými a islámskými velmocemi. Vystoupali až na vrchol a pak ... zmizeli. Zůstal pouze slovník. Péčí mezinárodního vědeckého týmu se daří obnovit zničenou muzejní expozici O historii a zániku Chazarské říše. Ta se znovu otevírá veřejnosti, aby skrze pohled do minulosti učila o naší budoucnosti. Režisér Jan Mikulášek, tvůrce působivého výtvarného gesta pracující se střihem, hudebním kontrapunktem a paralelně odvíjejícími se ději, se vrací do Divadla Husa na provázku po mimořádně úspěšné inscenaci Don Quijote. (rb)

19/11

Chazarský slovník Divadlo Husa na provázku Zelný trh 9, Brno www.provazek.cz

20

Foto: Oskar Stolín

Foto: Divadelní spolek Frída

HAAS_Dny po slávě

Frída a Fachman

Ke 120. výročí narození českého herce Huga Haase připravila ProART Company premiéru do vily Löw-Beer pod názvem HAAS_Dny po slávě. Autorská inscenace Martina Dvořáka pro herce a tanečníka je založena na dostupných pramenech o herci Hugo Haasovi a jeho bratru Pavlovi, který zahynul v roce 1944 v koncentračním táboře v Terezíně. Koncept inscenace vychází z fiktivního rozhovoru před Hugovou smrtí, který rekapituluje a nahlíží na svůj život. (rb)

Zoufale romantická komedie ze stavebního prostředí, která s humorem představuje dilema prostého muže a jeho náhlé procitnutí z racionálního světa do intuitivního. I tak by se dala představit nová divadelní hra Fachman. Hostovaná premiéra hry, kterou napsal a režíroval Jakub Nvota, bude k vidění již 4. listopadu na prknech Divadla Reduta. V hlavní roli se představí Martin Trnavský, principál Divadelního spolku Frída. (rb)

19/11 a 2/12 19.30 HAAS_Dny po slávě Vila Löw-Beer www.proart-festival.cz

4/11 Fachman – premiéra Divadelní spolek Frída Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno www.ndb.cz, www.frida.cz


inzerce Byt_i_nebyt_INZ_KAM.indd yt_i_nebyt_INZ_KAM.indd 1

reprízy: 30. 11. a 1. 12. 2021

Studio Marta, Bayerova 5, www.studiomarta.cz, předprodej: GOOUT.NET

premiéra: 29. 11. 2021

22.10.2021 16:20

21


KAM za hudbou Organizace pro pomoc uprchlíkům v uplynulém roce a půl pořádala pravidelné týdenní hudební workshopy, v nichž se setkávaly české děti s dětmi migrantů – výstupem těchto workshopů je pak hiphopové CD dokazující, že muzika umí působit jako dobrý komunikační most mezi mladými lidmi, a to i přesto, že ne všichni mluví česky nebo mají rozdílnou migrační zkušenost.

CD, které vzniklo na hudebních workshopech pořádaných Organizací pro pomoc uprchlíků, můžete zdarma stáhnout na odkaze www.bit.ly/projekOPU, případně si o fyzický nosič napsat na eva.kalicinska@opu.cz. Foto: Radim Dibdiak

Podzim = hudba Večery přicházejí čím dál tím dřív. Město ale neusíná. Nikdy jsem moc nemusel open-air koncerty (čestnou výjimkou jsou hudební produkce na parníku křižujícím Brněnskou přehradu), proto mám živou hudbu svázanou mnohem více s podzimem než s létem. A s prostory brněnských klubů. Kde to bude žít v listopadu?

Všude. Ale ještě než se do toho pustíme, dovolte mi představit jeden unikátní brněnský hudební projekt. Organizace pro pomoc uprchlíkům v uplynulém roce a půl pořádala pravidelné týdenní hudební workshopy, v nichž se setkávaly české děti s dětmi migrantů – výstupem těchto workshopů je pak hiphopové CD dokazující, že muzika umí působit jako dobrý komunikační most mezi mladými lidmi, a to i přesto, že ne všichni mluví česky nebo mají rozdílnou migrační zkušenost. Produkčně se o CD postaral Roman Opia Ševčík a jeho zkušenost je

22

na albu znát. Otázky tolerance, rasismu, vypořádávání se s vlastní identitou i silné životní příběhy zúčastněných dětí spolu se světově znějící hudbou dělají z desky jeden z nejzajímavějších počinů, na které jsem kdy narazil. Když už mluvíme o Opiovi, brněnské legendě rapové muziky, co nevidět by měla vyjít jeho nová producentská deska Velkej průser. Moc se na ni těším, jeho předchozí album Jízdní neřád byla absolutní pecka a něco mi říká, že Velkej průser bude (názvu navzdory) ještě lepší. A teď už k listopadovým koncertům.

Do mého milovaného klubu Sono 19. listopadu po čase opět zavítá ztělesněná energie, člověk, co za doprovodu kapely i úplně sám s kytarou dokáže na tři hodiny uhranout celý sál a z naléhavého šepotu během vteřin přejít do chraplavého řevu zařezávajícího se až doprostřed srdce – irský písničkář Glen Hansard. Potkáme se tam? Pokud fandíte spíše elektronické hudbě, brněnská d‘n‘b partička Mindicted svými akcemi nikdy nezklame, zajděte 5. 11. do ArtBaru Druhý Pád nebo 26. 11. na Flédu, kam si pozvali vídeňské Camo & Krooked. Proskákaná noc na akcích Mindicted mi vždycky dodá dobrou náladu na týden dopředu. A můj poslední tip – trochu stranou – je JAKÝKOLI koncert kuřimských folkáčů Zkusmeto. Mám je rád a další taková kapela snad ani není. Zrovna chystají nahrávání debutového alba, ale hrají každou chvíli někde, tak si je najděte. Nebo si oni najdou vás.

Filip Živný editor KAM v Brně


KAM za hudbou

Post-hudba v Kabinetu MÚZ

Trefy do černého Listopadové novinky na vinylech:

Nechte se unést do chladné reality na vlně existenciálního popu. Příběhy anti-hrdinů všedního dne zaobalené do chladných synťákových ploch a rozsypaných beatů zazní v brněnském Kabinetu MÚZ už 16. listopadu. Kapela Post-hudba, sestávající ze dvou členů, hudebníka, skladatele a producenta Tomáše Havlena a zpěváka a textaře Dominika Zezuly, působí na hudební scéně již od roku 2011. V březnu 2019 vydala svoje první LP Není se na co těšit a letos ho následovalo album Svět na konci roku nula. Tato neklidná sonda do každodennosti, ilustrovaná obrazy pomíjivých vztahů, je umocněna napětím a dusivou atmosférou, kterou podtrhuje Dominikův zčásti zpívaný a zčásti mluvený projev charakteristický smířlivým, melancholickým tónem s výbuchy postupně vygradovaných emocí podpořených elektronickou orchestrací. To vše slibuje nejen skvělý koncert, ale i strhující emocionální zážitek. V roli předskokana vystoupí rapper Anki. (rb)

Beatles: Let It Be Nové vydání poslední desky Brouků, tentokrát v novém stereomixu od Gilla Martina. Na trh se dostává i ve sběratelské edici. Nubya Garcia: Source Saxofonová hvězda letošního JazzFestBrno vydává na vinylu své debutové album, doplněné o devět originálních remixů.

Do Kabinetu MÚZ na Post-hudbu i předskokana rappera Ankiho. Foto: Jan Svora

Nikol Bóková: Prometheus Na své třetí album si Nikol přizvala hosty mnoha žánrů: namátkou Radka Baboráka nebo kytaristu Davida Dorůžku. Výsledek je barevný.

16/11

Post-hudba Kabinet MÚZ Sukova 4, Brno www.kabinetmuz.cz

Dagmar Voňková: Archa Úspěšný koncert v Arše, kde písně folkové legendy zazněly v doprovodu Beaty Hlavenkové, Lenky Dusilové a dalších, se dočkal vinylové verze.

Xavier Baumaxa & Anatol Svahilec Útokem na vaše smysly i bránice bude společný koncert dvou neotřelých interpretů české umělecké scény, Xaviera Baumaxy a Anatola Svahilce. Nezapomenutelná hudebně verbální smršť v podání severočeského narkofolkaře a pražského mistra slamového slova proběhne 23. listopadu v brněnském Metro Music Baru. Písničkář a kytarista Lubomír Tichý je dnes známý spíše pod svým pseudonymem Xavier Baumaxa. Svůj styl hudby sám definuje jako akustický crossover, ve kterém rád využívá slovních hříček a popkulturních odkazů. S oblibou také paroduje různé hudební styly včetně známých zpěváků. Anatol Svahilec, vlastním jménem Václav Šindelář, je jednou z hvězd současné české slam poetry. V tomto specifickém stylu, který tkví v básnicko-zpívaném přednesu, drží titul mistra republiky z roku 2014. Působí také jako mentální akrobat v umělecké skupině Rataj, ať už si pod tím představíte cokoliv. Více informací o chystaném koncertu naleznete v patičce článku. (rb)

Ensoi: Water rings Nové album brněnského dua přináší směs atmosféricko-poetických poloh a nálad, ve kterém skladby vytvářejí příběhové pásmo spojené v působivý celek.

Xavier Baumaxa & Anatol Svahilec již 23. listopadu v Metro Music Baru Foto: Anatol Svahilec/www.peasinheart.com

23/11 Xavier Baumaxa & Anatol Svahilec Metro Music Bar Poštovská 6, Brno www.metromusic.cz

Vinyl tip měsíce Zlobí vás praskání desek? U starších kousků z druhé ruky může být příčinou zatvrdlý prach v drážkách, u nových elektrostatický náboj. V obou případech pomůže očista „na mokro“. Pokud po vyčištění vyměníte obal za nový, máte na dlouho pokoj. Martin Strýček AQ audio studio

23


KAM za hudbou

Brněnská filharmonie uvede světovou premiéru Filharmonie Brno před časem oslovila talentovaného skladatele a klavíristu Michala Nejtka ke spolupráci, ze které vzniklo hudební dílo The Basement Sketches (Sklepní skici) pro symfonický orchestr a klavír. Milovníci klasické hudby si jej budou moci vychutnat ve světové premiéře již ve čtvrtek 25. listopadu.

Kašpárek v rohlíku roztančí Mahenku Nejlepší bejbypanková kapela ve vesmíru se poprvé představí na prknech brněnského Mahenova divadla. Vystoupení tohoto populárního hudebně-kabaretního projektu party více či méně známých hudebníků a divadelníků se odehraje 21. listopadu a vy i vaše ratolesti na něm určitě nebudete chtít chybět. Jako reakce na nedostatek kvalitních původních písniček pro děti a téměř neexistující mezigenerační zábavu, která by spojovala svět dětí a dospělých, vznikl dětský kabaret Kašpárek v rohlíku. Ústřední postavou kabaretu a moderátorem celé show je samozřejmě samotný Kašpárek. Ten, v podání Pavla Kružíka či alternujícího Tomáše Jeřábka, provede posluchače improvizovaným večerem plným tance a rozličných potrhlostí. Kapela nabídne kromě vlastních písní také několik cover verzí světově známých hitů od takových interpretů, jakými jsou např. Offspring nebo The Clash. Více informací o koncertním představení a prodeji vstupenek naleznete v patičce článku. (rb)

Jedním ze sólistů koncertu bude violoncellista Matt Haimovitz. Foto: Filharmonie Brno

Joey Alexander Trio

Koncert bude zahájen klasickým zpracováním hudebního díla Variace na Haydnovo téma op. 56a od Johannese Brahmse, dodnes hodnoceného odbornou veřejností jako nejdokonalejší cyklus symfonických variací, jaký byl kdy napsán. Trojlístek hudebních děl pak dokonale doplní Violoncellový koncert op. 22 od Samuela Barbera, jednoho z nejslavnějších skladatelů 20. století. Jako sólisté vystoupí kanadský violoncellista Matt Haimovitz a česká klavíristka Nikol Bóková. Koncert Filharmonie Brno proběhne již tradičně pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese. Více informací o prodeji vstupenek naleznete v patičce článku. (rb)

Cabaret de Péchés uvede premiérové brněnské vystoupení jednoho z nejvýraznějších jazzových klavíristů a skladatelů současnosti, Joeyho Alexandera. Výjimečná příležitost vychutnat si tento hudební talent se milovníkům jazzové hudby naskytne již 16. listopadu.

25/11

SVĚTOVÁ PREMIÉRA! / FBD. BRAHMS Variace na Haydnovo téma, BARBER Violoncellový koncert, NEJTEK The Basement Sketches (Sklepní skici) Besední dům Komenského náměstí 8, Brno www.filharmonie-brno.cz

24

Joey Alexander, vlastním jménem Josiah Alexander Sila, se narodil v roce 2003 v Denpasaru na indonéském ostrově Bali. Jako zázračné dítě se představil v pouhých jedenácti letech na každoročním galavečeru v Jazz at Lincoln Center, kde publikum překvapil svým lyrickým ztvárněním Monkovy Round Midnight. Joey od té doby získal tři nominace na cenu Grammy a dvě ze čtyř jeho předchozích alb se umístila na prvním místě v žebříčku Billboard Jazz Albums. Jeho nejnovějším počinem je album Warna. Alexander se spojil se stejně nadanými hudebníky, basistou Krisem Funnem a bubeníkem Johnem Davisem, aby svému publiku přinesli nezapomenutelný hudební zážitek. (rb)

Bejbypanková kapela Kašpárek v rohlíku to 21. listopadu roztočí v Mahence. Foto: Kašpárek v rohlíku

21/11

Kašpárek v rohlíku Národní divadlo Brno Mahenovo divadlo Malinovského nám 1, Brno www.ndb.cz

Joey Alexander – klavír / Kris Funn – kontrabas / John Davis – bicí. Foto: Joey Alexander Trio

16/11

Joey Alexander Trio Cabaret de Péchés Dominikánské nám. 2, Brno www.cabaretdespeches.com


25 inzerce


KAM za hudbou

Festival Power Grindcore opět na Melodce Že je festival Power Grindcore oblíbenou stálicí mezi undergroundovými akcemi, potvrzuje fakt, že se v brněnském klubu Melodka odehraje, po vynucené pauze, již 8. ročník této akce. Fanoušci té nejtvrdší muziky se mohou těšit na 16 skvělých kapel, které jim rozproudí krev v žilách již 19. a 20. listopadu.

V rámci dvoudenního festivalu Power Grindcore zazní celkem šestnáct kapel. Foto: Melodka

Páteční večer odstartují Sick Sinus Syndrome. Pokud vám tahle old school GC kapela nezpůsobí poruchu srdečního rytmu, budete si moci dále vychutnat třeba brněnský Shitsystém, všechny zažité limity vám zbourají Perfecitizen nebo si zaexperimentujete s Contrastic. Následovat je budou kapely Controlled Existence, Slup, Impulsealer či BowelFuck. Sobotní část festivalu otevře ostravská hvězda animal grindcore Carnal Diafragma. Chybět nebudou ani další zvučná jména jako Člověk v plísni, Kandar, Sheeva Yoga, Močový Khameni, Choked by Own Vomits nebo Lahar. Na závěr potěší death metalová srdce skalních fanoušků kapela SNĚŤ. (rb)

19/11 a 20/11 Power Grindcore 8 Melodka Kounicova 22, Brno www.melodka.cz

26

Glen Hansard opět v Sonu Po dvou letech se do Brna vrací oblíbený irský zpěvák Glen Hansard. Jste-li jeho fanoušky, pak byste neměli propásnout šanci, která se vám naskytne již 19. listopadu v Sono Music Clubu. Chystaný koncert totiž bude tento rok jeho jedinou zastávkou v České republice. Glen Hansard je vždy příslibem charismatické show a letos na svém turné nevynechá ani Sono Centrum. Nedávno vydal dvě nové desky This Wild Willing (2019) a Glen Hansard: Live at Sydney Opera House (2020). Je tedy jisté, že kromě oblíbených písniček uslyšíme především spoustu skvělých novinek. Glen Hansard je zakládajícím členem kapely The Frames. Je také neodmyslitelně spjat s talentovanou českou klavíristkou Markétou Irglovou. S tou kromě několika alb natočil také film Once a oskarovou skladbu Falling Slowly. Glen se do Česka vrací rád a pravidelně právě kvůli publiku, které podle jeho slov „umí naslouchat jako žádné jiné“. (rb)

Glen Hansard v České republice dle vlastních slov vždy hraje o něco víc nahlas, o něco víc srdcem. Foto: Glen Hansard

19/11

Glen Hansard Sono Music Club Veveří 113, Brno www.sonomusicclub.cz

Hradišťan & Jiří Pavlica v Semilasse Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou zavítá do prostor brněnského kulturního centra Semilasso hned dvakrát v jednom týdnu. Poprvé, 30. listopadu, aby vynahradila svým příznivcům zrušený koncert z 9. dubna tohoto roku. Podruhé pozvou publikum na Adventní setkání, které se odehraje v sobotu 4. prosince. Houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica je tvůrčí osobností a uměleckým vedoucím Hradišťanu již od roku 1978. Pod jeho vedením se dramaturgie postupně transformovala až do dnešní podoby, kdy se z Hradišťanu stala jedna z nejznámějších moravských cimbálových kapel vyznačující se vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklor. Postupem času se v jejich tvorbě začala významně prosazovat také autorská tvorba Jiřího Pavlici, která v posledních projektech zcela převládá. (rb)

Rozhovor s Jiřím Pavlicou pro KAM v Brně najdete v letním vydání 2020 a na webu Planeta Brno. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

30/11 a 4/12

Hradišťan & Jiří Pavlica Semilasso Palackého tř. 124, Brno www.semilasso.cz


27 inzerce


KAM za hudbou

Ensaladas v podání Czech Ensemble Baroque Na Ensaladas? Do Brna! Ensalada je madrigalová forma, která vznikla v 16. století ve Španělsku. Jedním z nejznámějších autorů Ensaladas je Mateo Flecha starší. V listopadu bude k slyšení v Brně na Petrově ve špičkovém podání Czech Ensemble Baroque.

Flechovy Ensaladas v listopadu na Petrově. Foto: CEB

Ensalada znamená v doslovném překladu salát a s nadsázkou tak poukazuje na fakt, že tyto rozsáhlejší kompozice jsou směsí duchovních a světských témat, vokální polyfonie a rozverných líbivých tanců, španělštiny (případně portugalštiny) a latiny. „Vysoké“ umění zde přechází do lidového a nápadité metaforické texty přecházejí od morálních ponaučení do nonsensových refrénů, ve kterých jsou zpodobněny zvuky bitevní vřavy, rytířského souboje nebo bouře na moři. Tento program zaujme opravdové hudební odborníky a milovníky stejně jako posluchače, kteří se s tzv. „vážnou“ hudbou setkají jen zřídka. Flechovy Ensaladas splňují všechny parametry zábavného, ale také vysoce artificiálního programu ve stylové interpretaci. (red)

24/11 od 19.00

FLECHA: ENSALADAS Katedrála na Petrově, Brno www.bachanamozarta.cz

28

Panelák of Love Panelák of Love je čtvrtletní přehlídka toho nejlepšího z moderní alternativní hudby. Tento měsíc se na ní představí skotsko-irsko-moravští post-grunge/ pre-jazzoví Sounds of Occupation se svými speciálními hosty 3+, kteří sami sebe označují jako hardcore bigbít. Kapela Sounds of Occupation vznikla na jihomoravských vinicích v Nenkovicích, kde se sešli Paul, Martin a Robson. Po úspěchu prvního alba Same River Twice se k nim přidal skotský kytarista Robin, se kterým do skupiny přišla i špetka experimentu. Zvuk kapely obsahuje prvky grunge, jazzu, elektroniky a krize středního věku. 3+ jsou v českých kruzích známí svým dravým hardcore-bigbítovým zvukem, který zní, jako když spojíte Beatles a Black Sabbath s baskytarou The Pixies do kapely hrající svatebčanům kráčejícím k oltáři. Panelák of Love vznikl předloni, ještě před covidem, coby multižánrová přehlídka kapel / DJs / zpěváků a básníků žijících a tvořících v Brně. (rob)

Přijďte podpořit Panelák of Love, brněnskou přehlídku alternativní hudby. Foto: Eva Svobodová

27/11

Panelák of Love Music Lab Opletalova 1, Brno www.musiclab.cz

Mindicted s Camo & Krooked zboří Flédu Máte rádi hudební klub Fléda? Tak vyrazte 26. 11. na akci Mindicted presents Camo & Krooked. Protože to bude takovej hukot, že se neotřese v základech jen místní drum’n’bassová scéna, ale rovnou celý Krpole. Vídeňští Camo & Krooked nejezdí do Brna zrovna každý týden. Ale když už sem přijedou, můžou za to Mindicted! Brněnská d’n’b crew přivádí hvězdné rakouské duo do moravské metropole po 11 letech (mohlo to být po deseti, ale koronavirová krize hodila do akce, která měla být původně už v březnu 2020, více než jedenapůlroční vidle). Nenechte si našlapanou noc ujít a naklusejte poslední listopadový pátek na Flédu, která už potom možná nikdy nebude stejná. Jedna Mindicted akce za měsíc je vám málo? Ok. 5. 11. v ArtBar Druhý Pád poměří na tradiční akci Neurology brněnští DJs síly s pražskými Drumbassterds. A kdo někdy v ArtBaru na drummech byl, ví, že to nebude jen tak nějaká legrace. Bude to pořádná legrace. (živ)

Camo & Krooked v Brně po 11 letech! Foto: Camo & Krooked

26/11

Mindicted presents Camo & Krooked Fléda Štefánikova 24, Brno www.fb.com/Mindicted


29 inzerce


KAM za hudbou

Podzim a Vánoce s Janáčkem

Památník Na stezce Po stopách Leoše Janáčka najdete i bývalou Janáčkovu varhanickou školu a Památník Leoše Janáčka v malém domku ve školní zahradě. Janáček zde žil od roku 1910 do konce života a dnes zde najdete expozici o jeho životě a díle a skladatelovu pracovnu včetně klavíru a původního vybavení. Konají se zde také programy pro předškolní i školní děti. V bývalé škole sídlí v přízemí Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, které mimo jiné pečuje o Archiv Leoše Janáčka, zapsaný do Seznamu světového kulturního a příroodního dědictví UNESCO.

Infopanely

Leoš Janáček před svým domkem. V okně Zdeňka Janáčková drží v náručí psa Čiperu (1927). Foto: Moravské zemské muzeum

Janáček je naším v zahraničí nejhranějším operním skladatelem a řadí se mezi dvacet vůbec nejhranějších světových operních tvůrců. Většinu života žil a tvořil v Brně. Sledujte leosjanacek.eu a zjistěte více o Janáčkovi a s ním souvisejícím aktuálním dění v Brně.

Nejen pro děti S dětmi se zase můžete vydat na kouzelné představení Liška Bystrouška, které připravilo divadlo DNO ve spolupráci s výtvarnicí Vendulou Chalánkovou a TIC BRNO podle knihy Rudolfa Těsnohlídka. Účinkuje v něm dokonce i Leoš Janáček. Pozváni na něj budete v rámci Brněnských Vánoc.

Festival Janáček Brno 2020 pokračuje letos na podzim! V listopadu nabízí premiéru opery Bohuslava Martinů Řecké pašije, uvedení inscenace Janáčkovy opery Osud renomovaného operního režiséra Roberta Carsena, písňový recitál barytonisty Tomáše Krále a klavíristy Iva Kahánka ve vile Tugendhat, koncert Pražského filharmonického sboru, na kterém zazní Stravinského balet Svatba pro sbor, sólisty a 4 klavíry, a písňový recitál tenoristy Pavola Breslika a klavíristy Róberta Pechance. V rámci recitálu 30. 11. 2021 bude zveřejněn program festivalu Janáček Brno 2022 a bude také zahájen předprodej vstupenek.

S mobilem Během celého roku se můžete vydat po Janáčkových stopách Brnem s mobilní

30

I když se právě nevydáte na celou janáčkovskou trasu, zastavte se určitě při procházce centrem města u informačních panelů seznamujících s lokalitami spojenými s Janáčkovým životem v Brně. Díky QR kódům odkazujícím na ukázky jeho hudby si s pomocí svého mobilního telefonu můžete zpříjemnit cestu například poslechem svatební scény z opery Příhody lišky Bystroušky, fanfár ze Sinfonietty nebo předehry k opeře Věc Makropulos.

Dárky

Leoš Janáček před svým domkem se psem Čiperou (1926). Foto: Moravské zemské muzeum

aplikací Loxper. Součástí procházky z Mendlova náměstí kolem Památníku Leoše Janáčka až k Mahenovu divadlu jsou hádanky, hudební ukázky Janáčkovy hudby a animace zpracované technologií umělé inteligence. Za úspěšně dokončenou trasu se dozvíte heslo, pod kterým na vás čeká dárek v infocentru TO JE BRNO.

Vánoce tu budou co nevidět, je čas myslet na dárky. V informačních centrech a v e-shopu darkyzbrna.cz jsou v nabídce dárky s motivy Janáčkových nápěvků mluvy nebo s půvabnými obrázky Venduly Chalánkové. Osvědčeným dárkem pod stromečkem je také dobrá kniha, třeba Mářina kuchařka s recepty Janáčkovy hospodyně (TIC BRNO), právě vycházející druhý díl monografie Johna Tyrrella Janáček II. Car lesů (1914—1928) (Host) nebo nová publikace Jiřího Zahrádky Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu. Příběh Janáčkovy Její pastorkyně (Moravské zemské muzeum).

Podzim a Vánoce s Janáčkem www.leosjanacek.eu www.darkyzbrna.cz


Varhany pro Brno Glagolská mše tak, jak ji Janáček zamýšlel. S velkým sborem, orchestrem - a především varhanním sólem v plné síle. Konečně to bude možné, konečně se „Janáčkovo město“ dočká. Srdcem nového sálu, který vyroste v sousedství Besedního domu, se totiž stanou velké koncertní varhany. Chcete-li se zapsat do brněnské kulturní historie, můžete na ně přispět libovolnou částkou. Varhany získají podobu Stromu života, konkrétní podoba nástroje i jednotlivých píšťal však vzejde až z výběrového řízení na varhanářské firmy. Jejich cena se dostane na desítky milionů korun. Už nyní ale lidé mohou přispět

Číslo transparentního účtu 5200247/0100 varhanyprobrno.cz

na jejich stavbu, každý podle svých možností. Například jako drobný dárce do výše 2 000 Kč. Vyšší částky jsou pak určeny těm, kdo si vyberou konkrétní budoucí píšťaly a věnují podle jejich velikosti částky 2 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč, 15 000 Kč, 20 000 Kč nebo 30 000 Kč. Po specifikaci varhanního plánu si pak dárci nad 2 000 Kč mohou vybrat konkrétní píšťalu, získají pamětní zlacenou brož v podobě píšťaly a zápis do knihy dárců. Na největší píšťaly pak budou mít největší dárci možnost nechat vygravírovat své jméno či název společnosti.

Na základě právního titulu čl. 6/1a,e GDPR jsou osobní údaje dárců zpracovány a zveřejněny v rámci transparentního účtu v rozsahu: datum poskytnutí příspěvku (daru), jméno, příjmení poskytovatele příspěvku (daru), částka, zpráva pro příjemce. Poskytnutím finančních prostředků subjekt (dárce) souhlasí se zveřejněním výše uvedených osobních údajů.


KAM za hudbou

AQ audio studio Zaměřujeme se na kvalitní stereo. A milujeme analog. Ze 30 modelů gramofonů si vybere jak začínající, tak náročný posluchač. Nabídku doplňuje kompletní sortiment českých reprosoustav AQ a kvalitní elektroniky. Pořídíte u nás i nové vinyly různých žánrů, těm starším u nás můžete dopřát profesionální očistu. AQ studio chce být i místem setkávání u kvalitní hudby – nedávno u nás ve spolupráci s JazzFestBrno proběhl tematický poslechový večer a další budou následovat. AQ audio studio Vodova 68 Brno-Královo Pole www.aqstudio.cz

O poslechu vinylových desek jsme si povídali s Martinem Strýčkem z brněnského AQ audio studia. Foto: AQ audio studio

Poslech z vinylu je balzám na (d)uši Po ročním půstu si konečně užíváme živé hudby. Uplynulé období nás přilepilo především k reprodukované hudbě z různých zdrojů. Možná patříte mezi ty, kteří se v bezedných hlubinách Spotify začali trochu topit a objevují podmanivé kouzlo vinylu. V čem vinylová deska předčí digitální poslech hudby? Čistě technicky vzato, vinyly už měly být od 80. let historií, stejně jako digitální záznam vytlačil například videokazety. Ale hudba, jak živá, tak její záznam, nejsou závody ani v počtu not, ani v rozlišení digitálních souborů. Časem začaly vnímavějším posluchačům chybět určité rituály, které byly s poslechem hudby spojeny. Poslech alba vás sblíží

32

se záměrem interpreta, který dílo často zamýšlel jako celek. A taky vás to „hodí do klidu“. Gramofon, krásný obal, atmosféra večera s dobrým vínem se může stát odpočinkovým rituálem prakticky pro každý den. Stouply za poslední roky prodeje desek? Dalo by se říct, že teď zažívají renesanci? Prodeje vinylů určitě vzrostly – a nejsou to malá čísla. Zatímco prodeje fyzických

nosičů už několik let stagnují, vinylů se v roce 2020 prodalo skoro o 30 % víc než v roce předchozím. Jak vybrat gramofon na domácí poslech? Poptávka po vinylech zvedla znovu zájem o gramofony. Trh je zaplaven obrovskou nabídkou přístrojů. Solidní gramofon nemusí být drahý, zároveň nelze čekat zázraky od přístrojů „all in one“ za nižší jednotky tisíců. Česká republika bývala v produkci gramofonů velmocí – a je opět. Dobrá zpráva je, že gramofony Pro-Ject vyráběné v moravské Litovli mají světové parametry, díky přenoskám Ortofon dobrý zvuk i u základních modelů a kvalitní provedení. Vyžaduje zařízení nějakou speciální péči? Čistota je u poslechu gramofonu „půl zdraví“. Pokud budete v čistotě udržovat sbírku LP desek a přenosku gramofonu, můžete být bez starostí. Jaká je životnost desky? Mohou být alba po babičce nalezená na půdě stejně kvalitní jako nové nahrávky? Životnost desek je prakticky neomezená – pokud doma narazíte například na sbírku po rodičích, bude možná pocházet ze zlaté éry LP desek. Takže proberte, co stojí za poslech, dopřejte deskám důkladnou hygienu „mokrou cestou“ a můžete hrát.


→ Chcete svou brněnskou akci oživit hudebním vystoupením? → Zajímá vás, kteří profesionální hudebníci v Brně působí? → Hledáte, kdo všechno v Brně hraje vaši oblíbenou muziku?

#Brno město hudby

Brno – město hudby UNESCO přináší databázi profesionálních brněnských hudebníků, souborů a kapel napříč hudebními žánry. Kompletní databázi najdete na www.mestohudby.cz.


KAM na výstavu Pokud dáváte přednost alternativním výstavním formátům, zamiřte do nezávislých galerijních prostor, kterými je Brno prošpikované. Zmíním tedy alespoň dva příklady: Galerii Umakart najdete ve výloze na Lidické ulici kousek od Lužánek. Bude hostit práci Evy Jaroňové. A pokračovat můžete do nedaleké Ponavy, kde vystaví své práce malířka Denisa Krausová.

Výstava Husto v ústach končí už 6. 11., tak vyrazte hned! Foto: Eva Rybářová

Na výstavy zve Andrea Kaňkovská Provedu vás aktuální nabídkou brněnské galerijní scény. Hned zkraje měsíce zamiřte do Galerie TIC. Nenechte si ujít výstavu Husto v ústach autorské dvojice Lucie Tkáčové a Kataríny Hruškové v prostoru Galerie U Dobrého pastýře. Vstoupíte li-do výstavy, nebudete obvyklými pasivními diváky, ale účastníky s živou zkušeností a kontaktem se samotným prostředím. Zujte si boty a dál už se nechte vést všemi smysly do jiného „sväta“, kde se za pomoci barev, světel, vůní, kombinací materiálů a haptických zkušeností vnoříte do jiné dimenze. Výstava končí už 6. 11. tak vyrazte hned! Pokud jste se ještě nedostali do FAIT GALLERY na Registraci Stana Filka, je listopad ideálním měsícem pro návštěvu. 16. 11. můžete vyslechnout komentovanou prohlídku s kurátorem Borisem Ondreičkou. Monumentální rozsah Filkova díla je v hustě naplněné insta-

34

laci roztříděn do jednotlivých registrů, encyklopedicky se řadí, a poukazuje tak na variabilitu a šíři jeho díla. Koncepce podpořená architekturou od studeny architekti vytváří dojem katalogizovaného a vytříděného materiálu nainstalovaného v kovových policích, na stojanech a stolech. Jako by megalomanský sběratel Filkova díla vybalil a přeskládal depozitář, aby se sám mohl pokochat každým detailem i mnohostí jednotlivostí. V Galerii Pitevna, výstavním prostoru Masarykovy univerzity, vystavuje Vladimír Houdek malířskou sérii nazvanou Příběh zítřka. V Moravské galerii si jednoduše vyberte budovu dle vlastních preferencí: v Mís-

todržitelském paláci se můžete setkat s fenoménem Civilizovaná žena, která tematizuje emancipaci a modernizaci ženy za první republiky, v Pražákově paláci se seznamte se všemi laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021: Robertem Gabrisem, Jakubem Jansou, Valentýnou Janů, Annou Ročňovou a uměleckým ne-kolektivem Björnsonova. A na co se celá Moravská galerie těší a kam upírá svůj zrak? V listopadu by se mělo znovu otevřít dlouho očekávané zrekonstruované Uměleckoprůmyslové muzeum s novou expozicí! Pokud ale dáváte přednost alternativním výstavním formátům před megalomanskými akcemi, zamiřte do nezávislých galerijních prostor, kterými je Brno prošpikované. Zmíním tedy alespoň dva příklady: Galerii Umakart najdete ve výloze na Lidické ulici kousek od Lužánek. Bude hostit práci Evy Jaroňové. A pokračovat můžete do nedaleké Ponavy, kde vystaví své práce malířka Denisa Krausová, tentokrát netradičně i plátna menších rozměrů.

Andrea Kaňkovská dramaturgyně Galerie města Blansko a doktorandka PdF MU


KAM na výstavu

Strašidelné legendy v brněnském letohrádku

Keltové z Maloměřic vydávají další ze svých tajemství

Milovníci krvavé historie si přijdou na své až do 28. 11. při návštěvě výstavy Strašidelný letohrádek – Hrůzostrašné legendy ožívají, kterou nalezneme v letohrádku Mitrovských. Představeny jsou v ní nechvalně proslulé reálné bytosti evropské historie. Jedná se o nevšední podívanou zaměřenou na tehdejší milovníky krve a bolesti, jakými byli například Vlad III. Dracula, Alžběta Báthory, Anna Rosina Listius, Boblig z Edelstadtu nebo Julius Caesar d´Austria. Těmito a dalšími skutečnými postavami budou představeny scény s tematikou upírství, krvavé lázně, soudní stolice pro potírání čarodějnictví či katova příprava a další. Reálnost výstavě dodávají speciálně vytvořené detailní figury a neobyčejné multimediální pohyblivé obrazy, které umějí běžný portrét proměnit v hrůzostrašnou bytost, což prý vyděsí naprosto každého návštěvníka. Zážitková výstava je doporučena všem od 10 let, troufnout si však mohou i mladší. (th)

Třetího května letošního roku uplynulo 80 let od nálezu tzv. maloměřické konvičky. Dřevěná nádoba s bronzovými aplikacemi, jeden z top exponátů sbírek Moravského zemského muzea, byla součástí keltského kultovního pohřebiště z počátku 3. století před Kristem.

Výstava je připravena pro všechny, kdo mají pro strach uděláno. Foto: Letohrádek Mitrovských

do

28/11

Strašidelný letohrádek Hrůzostrašné legendy ožívají Letohrádek Mitrovských Veletržní 19, Brno www.letohradekbrno.cz

Výstava je prezentací jednoho z výkladů, který konvici interpretuje jako stylizovanou hvězdnou mapu nad Brnem. Foto: Moravské zemské muzeum

BROWNFIELDY Druhá šance Od 11. listopadu startuje v Urban centru výstava, která bude věnována brněnským brownfieldům. Výstava provede návštěvníky ve zkratce nejen historií průmyslové výroby v Brně, ale také projekty, které na plochách původních areálů vznikly nebo se chystají. Výstava představuje zejména projekty, za nimiž stojí statutární město Brno, je doplněna příklady rekonverzí z rukou soukromých investorů či inspirujícími revitalizacemi od nás i ze světa. Revitalizace brownfieldů je jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje města. Celospolečenská důležitost revitalizace brownfieldů je podpořena v mnoha koncepčních dokumentech na všech úrovních veřejné správy. I přes vysoké počáteční investice se v Brně v posledních letech realizuje množství projektů, které chátrajícím a nevyužívaným lokalitám vdechují nový život. Důvod je pragmatický – úbytek prostoru v centru nutí nejen město, ale i soukromé investory realizovat své projekty na plochách brownfieldů. (hdr)

Vojenská jídelna Kadetka – přeměna na veřejnou zeleň (2021). Foto: archiv MMB

11/11–8/12

BROWNFIELDY I Druhá šance URBAN CENTRUM BRNO Mečová 5, Stará radnice, Brno www.urbancentrum.brno.cz

Keltové jsou stále opředeni mnoha tajemstvími. Údajně jedli rádi vepřové, díky nim se o Vánocích líbáme pod jmelím, jejich život byl provázen řadou nám stále záhadných zvyků a tradic. Výstava Keltové, Brno a hvězdy je prezentací jednoho z výkladů, který konvici považovanou za předmět pohřebních rituálů interpretuje jako stylizovanou hvězdnou mapu nad Brnem. Toto hlavní téma bylo zasazeno do kontextu nálezů z ostatních hrobů, které dohromady tvoří komplex největší keltské nekropole na Moravě. Přijďte se dozvědět něco nového o těchto zajímavých lidech, s nimiž máme tolik společného. Koneckonců, když žili v okolí Maloměřic, který Brňan si může být jistý, že na tomto pohřebišti nebyly pozůstatky i jeho předků?! (red)

10/11

od Keltové, Brno a hvězdy Dietrichsteinský palác Zelný trh 8, Brno Moravské zemské muzeum www.mzm.cz

35


KAM na výstavu

Dílo Ester Krumbachové bude poprvé komplexně představeno v Domě umění Na konci listopadu, po téměř dvouměsíční pauze, se do Domu umění města Brna vrátí výstavní ruch. A nebude se jednat o jen tak ledajakou výstavu – celé první patro Domu umění na Malinovského náměstí bude patřit Ester Krumbachové, významné režisérce, scenáristce, výtvarnici a kostýmní návrhářce, jedné z nejvýznamnějších představitelek české filmové nové vlny. Historický materiál a současné intervence Přestože Ester Krumbachová patří mezi klíčové osobnosti české kultury druhé poloviny dvacátého století, nebyla její tvorba doposud veřejnosti komplexněji představena. Kromě jiných důvodů je to především proto, že její pozůstalost byla objevena teprve v nedávné době. Výstava, společně s monografickou publikací a on-line archivem, je sice vyvrcholením čtyřletého kritického zpracování tvorby Krumbachové, spíše než historickým průřezem bude ale rozsáhlou sítí pů-

doplněn o intervence současných umělců a umělkyň, kteří se dílem a osobností Ester Krumbachové nechávají ve své tvorbě inspirovat například v otázkách feminismu, práv zvířat, kultury nebo módy. Za Zelenou liškou Nedílnou součástí života Ester Krumbachové byla péče o toulavé kočky a další zvířata, která našla útočiště v jejím bytě Za Zelenou liškou. I tento aspekt se ve výstavě odrazí – expozice bude zároveň umisťovací výstavou koček z útulku Tlapky Mochov. (red) Výstava bude zahájena vernisáží 23. listopadu v 18 hodin a potrvá do 6. března 2022. Foto: Pavel Dias, archiv Ester Krumbachové

vodního materiálu – tedy textů, obrazů a nejrůznějších artefaktů, kterými se Krumbachová po celý život zabývala a obklopovala. Historický materiál bude

24/11–6/3

Ester Krumbachová Dům umění města Brna Malinovského nám. 2, Brno www.dum-umeni.cz

Grand designérka Lucie Koldová: Lightness Znovuotevření Uměleckoprůmyslového muzea bude zahájeno výstavou Grand designérky roku 2019 Lucie Koldové: Lightness. Projekt, který má být komplexním dílem autorského týmu, bude zahájen vernisáží 26. 11. a nalezneme jej zde až do 26. 2. příštího roku. Výstava je produktem studia Lucie Koldové a jedná se o její první větší představení českému publiku. Projekt je komplexním dílem vytvořeným autorským týmem se zvučnými jmény, mimo designérky Lucie Koldové na projektu spolupracovala fotografka Alžběta Jungrová, grafická designérka Zuzana Lednická a kurátorka Michaela Kádnerová. Autorka řeší komplikovaný prostor světlíku, který nově definují výrazné prvky. Cílem je přivést návštěvníky na lávky přepažující zastřešenou dvoranu a obklopit je objekty, na které mají pohlížet jako na rozmanitou a radostnou tvorbu či dobrodružnou cestu za ideálním řešením. Jedná se o vrcholná díla designérky, jimiž jsou pro ni typická svítidla, ale i nábytkové kusy. (th

36

Foto: Muzeum města Brna

Labyrint na Špilberku

Lucie Koldová navrhuje nábytek a pro ni typická svítidla. Foto: Lucie Koldová

26/11–26/2

Lucie Koldová: Lightness Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14, Brno www.moravska-galerie.cz

Brněnské podzemí není třeba představovat, je oblíbenou atrakcí turistů i místních. Od října je však veřejnosti zpřístupněn nový prohlídkový okruh, a to labyrint z dob švédského obléhání uvnitř hradeb Špilberku. Labyrint nalezneme v mohutném výběžku hradeb jihovýchodního bastionu Špilberku, který v sobě skrývá mnoho chodeb a komor. Z proslulého brněnského podzemí si dosud na Špilberku bylo možné prohlédnout kasematy, Chrám kamene a lapidárium v bývalých vodojemech. (th) od 1/10 Hrad Špilberk, jihozápadní bastion Špilberk 1, Brno www.spilberk.cz


37 inzerce


KAM za filmem

Filmové premiéry listopad 2021 1. 11. Raffael – mladý génius (Itálie 2021, r. Massimo Ferrari, 82 min.) 4. 11. Barevný sen (ČR 2020, r. Jan Balej, 70 min.) Eternals (USA 2021, r. Chloé Zhao, 157 min.) Gorbačov. Ráj (Lotyšsko/ČR 2020, r. Vitalij Manskij, 100 min.) Hrana zlomu (ČR 2021, r. Emil Křižka, 86 min.) Lidi krve (ČR 2021, r. Miroslav Bambušek, 85 min.) Někdo na druhé straně (Švédsko 2020, r. Tord Danielsson a Oskar Mellander, 87 min.) Sny o toulavých kočkách (ČR / USA / Francie 2021, r. David Sís, 96 min.) 11. 11. Jak jsem se stala partyzánkou (SR/ČR 2021, r. Vera Lacková, 90 min.) Poslední noc v Soho (Velká Británie 2021, r. Edgar Wright, 116 min.) Přání Ježíškovi (ČR 2021, r. Marta Ferencová, 109 min.) Soused (USA/Německo 2021, r. Daniel Brühl, 92 min.) 17. 11. Drazí soudruzi! (Rusko 2020, r. Andrej Končalovskij, 120 min.)

Miloš Henkrich doporučuje nejen na které filmy se podívat, ale také kde si o filmech číst. Foto: Miloš Henkrich

Za filmovou literaturou zve Miloš Henkrich Ke kinu a filmům patří i filmová literatura, která se po roce rozšířila o řadu titulů, z nichž zmiňme některé alespoň telegraficky. Ještě loni vyšel výpravný a precizně vypravený katalog Jiří Barta – Čekání na Golema, dostupný zřejmě jen na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Režisér kultovních animovaných filmů v něm v dialogu s dvorním scenáristou rekapituluje svou autorskou profesionální tvorbu. Proto, logicky, jen na okraj zmiňuje svůj studentský film Špirituály (1975). Neuvádí Prostřený stůl (1993) studentů VŠUP a stranou zůstala i výtvarná spolupráce na hraných filmech Jaromila Jireše (Labyrint, 1991) a Věry Chytilové (Vlčí bouda, 1986). Brněnská nakladatelství upoutají dvěma knihami. K dobře skryté publikaci patří Autorka neklidu. Věra Chytilová očima české filmové kritiky (ed. Zbyněk Vlasák)

38

vypravená Moravskou zemskou knihovnou. Jiří Voráč v brněnském nakladatelství Host vydal knihu Vojtěch Jasný – Filmový básník v exilu, kterou navazuje na předchozí počiny věnované exilové tvorbě. Nezaostala ani pražská NAMU a vydala 5 a ½ scénářů Ester Krumbachové (ed. Jan Bernard), filmové výtvarnice, scenáristky a režisérky pocházející z Brna. Mladší autoři se pustili do jiných vod: kniha Milana Haina V tradici kvality a prestiže zkoumá na příkladu „herecké stáje“ Davida O. Selznicka produkční mechanismy, které vedou k tvorbě filmových hvězd. A vztahu římskokatolické církve k filmu v letech 1918–1948 se věnuje Petr Hasan v práci Ušlechtilý, dobrý, krásný (NFA).

Miloš Henkrich redaktor KAM v Brně

18. 11. Dívka na koštěti (Československo 1971, r. Václav Vorlíček, 76 min.) Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (USA/Německo 2021, r. Wes Anderson, 108 min.) Hlas lásky (Kanada/Francie 2020, r. Valérie Lemercier, 128 min.) Kluk z války (Německo/ČR 2018, r. Cyprien Clément-Delmas a Igor Kosenko, 79 min.) Krotitelé duchů: Odkaz (USA 2021, r. Jason Reitman, 100 min.) Město (ČR 2021, r. Jiří Diviš, 75 min.) Paříž, 13. obvod (Francie 2021, r. Jacques Audiard, 105 min.) Za soumraku (Litva / Francie / ČR / Srbsko / Portugalsko / Lotyšsko 2019, r. Šarunas Bartas, 128 min.) Ztraceni v ráji (Švýcarsko/ČR 2021, r. Fiona Ziegler, 75 min.) 25. 11. Budiž voda! (ČR 2021, r. Karel Žalud, 120 min.) Encanto (USA 2021, r. Jared Bush a Byron Howard, 100 min.) Klan Gucci (USA 2021, r. Ridley Scott, 100 min.) Král Richard: Zrození šampiónek (USA 2021, r. Reinaldo Marcus Green, 138 min.) La Croisade (Francie 2021, r. Louis Garrel, 67 min.) Machr na 30 dnů (Francie 2020, r. Tarek Boudali, 87 min.) Milenci (Francie 2020, r. Nicole Garcia, 102 min.) O čertovi a jiné vánoční pohádky – pásmo krátkých filmů (ČR 2021, r. Miroslav Zachariáš, Martin Otevřel, David Súkup, Petr Vodička a Šárka Váchová, 63 min.) Palladio (Itálie 2019, r. Giacomo Gatti, 97 min.) Přes hranici (Francie / Německo / ČR 2021, r. Florence Miailhe a Marie Desplechin, 80 min.) Slalom (Belgie/Francie 2020, r. Charlène Favier, 92 min.) Vánoční příběh (ČR 2021, r. Irena Pavlásková, 105 min.)


KAM za filmem

V ponurých londýnských uličkách

Dokument o svobodě, samotě a toulavých kočkách

K britským novinkám, kterým se o rok posunula premiéra, patří vedle divácky úspěšné bondovky také Poslední noc v Soho, retro horor Edgara Wrighta (Baby Driver, 2017) s Anyou Taylor-Joy (Emma., Dámský gambit, 2020) a Thomasin McKenzie (Králíček Jojo, 2019) v hlavních rolích. Eloise (Thomasin McKenzie) se do Londýna se přistěhuje kvůli studiu módního návrhářství. Současné pulzující město je skvělé, ale dívčiny sny, v nichž se propadá časem do 60. let minulého století a ve čtvrti Soho poznává zpěvačku Sandie (Anna Taylor-Joy), ještě divočejší. Zpěvačka z minulosti přitom nemusí být jen výplodem bujné představivosti, ale skutečnou bytostí, která dívce vstupuje do života. Zatímco se Edgar Wright inspiroval filmy Hnus (1965, r. Roman Polanski) a Teď se nedívej (1973, r. Nicolas Roeg), scenáristka Krysty Wilson-Cairns do práce vložila pocity a vzpomínky z časů, kdy žila v Soho, pracovala v irském baru a bydlela v bytě nad striptýzovým klubem. (mh)

Po dokumentu o surrealistovi Janu Švankmajerovi (Alchymická pec), o herecké legendě (Jan Werich: když už člověk jednou je…) a o zpěvákovi a proslulém českém slavíkovi Karlovu Gottovi (Karel) přichází do kin snímek věnovaný výtvarníkovi Petru Sísovi – Sny o toulavých kočkách.

Scenáristka Krysty Wilson-Cairns do práce vložila pocity a vzpomínky z časů, kdy žila v Soho. Foto: archiv distributora

Poslední noc v Soho r. Edgar Wright Velká Británie 2021 v kinech od 11/11 CinemArt

Mrazivé léto v období tání

Brňan Petr Sís se v Praze prosadil jako DJ a režisér animovaných filmů. Foto: archiv distributora

Červen 1962, provinční průmyslové město Novočerkassk. Komunistický tisk 1. června oznamuje vzrůst cen potravin o 25 % a snížení platů o 30 %. Dne 2. června 7 000 dělníků a demonstrantů z továrny na elektrické lokomotivy zahajuje protestní pochod, o němž se v tisku neobjeví ani zmínka. Dělnická stávka z roku 1962, o níž se poprvé mohlo psát až na přelomu 80. a 90. let, kdy došlo k jejímu přešetření, je námětem filmu Andreje Končalovského Drazí soudruzi. Snímek loni soutěžil v Benátkách, kde získal Zvláštní cenu poroty. Černobílý, v klasickém akademickém formátu 4 : 3 nasnímaný film je pečlivou rekonstrukcí dobových událostí. Natolik pečlivou, že v dialozích zaznívají i věty z přepisů záznamů členských schůzí. Namísto glorifikace chruščovovského období snímek nabízí místy chladný, věcně nezúčastněný odstup k době tání, kdy kovaná stalinistka a úřednice Ljudmila hledá dceru/demonstrantku v dusné atmosféře příkazů, zákazů, nařízení, násilí a zatýkání. (mh)

Snímek loni soutěžil v Benátkách, kde získal Zvláštní cenu poroty. Foto: archiv distributora

Drazí soudruzi r. Andrej Končalovskij Rusko 2020 v kinech od 17/11 Film Europe

Petra Síse (ročník 1949) před kamerou zpovídá jeho mladší bratr David Sís (ročník 1962). Během vyprávění Petra Síse provází, sleduje i následuje černá animovaná kočka (pro film ji, stejně jako řadu dalších Sísových ilustrací, rozpohyboval Michal Žabka) a spolu prochází koláží životních zlomů. Ač jde v současnosti o autora ceněných knížek pro děti (Robinson, Pilot a Malý princ, Strom života aj.), jeho životní osudy jsou o poznání pestřejší. Brňan Petr Sís se v Praze prosadil jako DJ a režisér animovaných filmů. Animace mu otevřela cestu do Londýna a nakonec zakotvil jako výtvarník v New Yorku, kde mj. vytvořil plakát pro Formanova Amadea. (mh)

Sny o toulavých kočkách r. David Sís ČR / USA / Francie 2021 v kinech od 4/11 AČFK

39


KAM za filmem

Dospívání ve sportovním prostředí Lyz, patnáctiletá sjezdařka přijíždí do tréninkového kempu v horách. Dospívajícího děvčete se ujímá ambiciózní trenér Fred, který mladé a talentované sportovce vede k maximálním výkonům a k úspěchům ve vrcholovém sportu. Slalom však není typické sportovní drama.

Režisérka Charlène Favier se soustředí na črtu toxického, nerovného vztahu mezi mladistvou a dospělým. Foto: archiv distributora

Debutující režisérka Charlène Favier těžiště příběhu posouvá a soustředí se na črtu toxického, nerovného vztahu mezi mladistvou a dospělým, ukotveného ve sportovním prostředí. Zatímco USA stále tepe hnutím #MeToo, ve frankofonní oblasti se v posledních letech součástí společenské diskuze stává zneužívání mládeže dospělými autoritami. Ať se jedná o poměry některých církevních představitelů k mládeži (např. v roce 2017 film Chvála Bohu Françoise Ozona mapoval skutečnou kauzu) či o případ spisovatele Gabriela Matzneffa obviňovaného z pedofilie, když kulturní a společenské klima loni rozvířilo vydání knihy Vanessy Springory Svolení (česky Host, 2021), jehož zfilmování se připravuje. (mh) Slalom r. Charlène Favier Belgie/Francie 2020 v kinech od 25/11 Artcam Films

40

Magický realismus podle Disneyho Kdesi v kolumbijských Andách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto, stojí uprostřed městečka kouzelný dům a v něm bydlí neobyčejná rodina Madrigalových. Členové rodiny mají díky kouzlu nadlidské schopnosti. Všichni až na dívku Mirabel. Vedle vlastních animovaných postaviček proslul úpravami a modernizací klasických pohádek. Před několika lety nabral díky Ledovému království (2013) a jeho pokračování (2019), jež je inspirováno norskou kulturou, nový směr. Následovala Odvážná Vaiana (2016) z Tichomoří a asijskou kulturou inspirovaná Raya a drak. Ve filmu Encanto je na první pohled zřetelné, nakolik je mimoděk či ne/přiznaně inspirovaný románem Sto roků samoty, klasickým dílem magického realismu Gabriela Garcíi Márqueze a vůbec Kolumbií. Na scénáři filmu spolupracoval a písničky složil Lina-Manuel Miranda (Odvážná Vaiana či z tuzemské kinodistribuce vyloučené muzikály – loňský Hamilton a letošní Život v Heights). (mh)

Ve filmu Encanto je na první pohled zřetelné, nakolik je mimoděk či ne/přiznaně inspirovaný románem Sto roků samoty. Foto: archiv distributora

Encanto r. Jared Bush a Byron Howard USA 2021 v kinech od 25/11 Falcon

Věční Ze studia Marvel v listopadu přichází novinka Eternals. Představuje nový tým superhrdinů, skupinu náležící k nesmrtelným, kteří se spolu spojí proti nejstaršímu nepříteli lidstva, proti Deviantům. Eternals zaujmou nejen týmem hvězd, ale i složením tvůrčího štábu. Na režisérský post usedla pekingská rodačka Chloé Zhao, jejíž nezávislý snímek Země nomádů letos získal tři Oscary a dva Zlaté glóby, včetně dvojího ocenění za režii, za kamerou stál Ben Davis (mj. častý spolupracovník Matthewa Vaughna). Očekávat tak lze cokoliv – rozředění tvůrčí vize do 167minutového spektáklu, ale i snímek posouvající se od šablony amerického komiksu ke stylu mangy nebo film roku s espritem filmu nezávislého. Komiks Jacka Kirbyho, z něhož vychází filmová adaptace, sice v češtině nevyšel, k dispozici však je alespoň na něj navazující modernizace, minisérie Neila Gaimana a Johna Romity Jr., vydaná v roce 2014 pod názvem Věční v Ultimátním komiksovém kompletu. (mh)

Na režisérský post usedla pekingská rodačka Chloé Zhao. Foto: archiv distributora

Eternals r. Chloé Zhao USA 2021 v kinech od 3/11 Falcon


41 inzerce


KAM do města Radost mi také přináší zkoušet nové věci. Zaujal mě třeba kurz enkaustiky, tedy malování horkým voskem, 1. listopadu ve volnočasovém centru Botanka. O něčem podobném jsem nikdy dříve neslyšela, tak to bude malý experiment.

Jak si podzimní dny zpestříte vy? Navštivte třeba nové volnočasové centrum Vojtova! Foto: Kávéeska

Pestrobarevná nabídka podzimních akcí Podzim a zima jsou období, kdy se všechno tak nějak zpomalí. Po létě stráveném venku je to ale zároveň příležitost navštívit zajímavé kulturní instituce. Osobně velmi ráda koncem roku navštěvuji galerie a chodím do divadla a na koncerty klasické hudby. V říjnu skončil 51. ročník festivalu Moravský podzim a několikrát mne dojal až k slzám, třeba když arménská operní pěvkyně zpívala Dvořákovu Rusalku. V listopadu se tedy chystám hned na několik dalších vystoupení Filharmonie Brno, například na Ivu Bittovou v roli Mefistofely v rámci koncertu ČERNÝ RYTÍŘ & FAUST. Také se těším na divadelní (auto)biografii malíře Jaroslava Čermáka Kulhavý šermíř, kterou hrají 23. listopadu v Divadle Polárka. Zjistila jsem, že nejlépe si po práci změním myšlenky malováním, takže každé úterý večer od 18.00 navštěvuji výtvarný

42

kurz ve volnočasovém centru Vojtova, kde se setkávají všechny generace a všichni si i pěkně popovídáme. Vůbec není potřeba být nějak umělecky zdatný, vyzkoušíte si různé výtvarné techniky a pod vedením Barbory Křístkové je výtvarný kurz vyloženě zážitek, nechává totiž dost prostoru pro volnou tvorbu a vyjádření emocí, což může být v těchto potemnělejších dnech takovou osobní terapií. Dalo by se říct, že jsem tak trochu dobrodruh a cestovatelka, žila jsem 2 roky v Gruzii a 3 měsíce na Sardinii, proto se chystám do volnočasového centra

Botanka na hodně netradiční cestovatelskou přednášku „pirátky“ Evy Žondrové a její veselé příběhy o moři. Koná se ve středu 10. listopadu od 15.30. Všude možně po světě se lze vydat také na přednáškách v centru Vojtova, v listopadu jsou v plánu cestopisné přednášky o Střední Asii, Norsku a Arménii. Sychravé dny přímo vybízí k relaxaci. Já se dokážu nejlépe uvolnit pomocí hudby nebo vůně. Aromaterapie Brno chystá prožitkový aroma workshop zaměřený na posílení psychiky. Centrum Vojtova 3. listopadu od 17.30 nabízí muzikoterapii, která je skvělou prevencí stresu a syndromu vyhoření. Jde o relaxaci při hudbě hrané na nejstarší etnické a lidové hudební nástroje s přirozeným laděním, které skrze vibrace a prožitek pomohou harmonizovat a obnovit vitalitu. Navíc bude workshop také doplněn o aromatické oleje, které ještě zpříjemnění celkovou atmosféru, a vstup je zdarma.

Kristýna Kyánková Kávéeska


KAM do města

Do KJM za vzděláním a zábavou

Vánoční dárek musí být skutečné překvapení, říkají majitelky obchůdku ByloByLibo

V listopadu se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně můžete těšit nejen na Dny poezie, ale i na Týden akademie věd. Letošní témata Dnů poezie jsou Božská komedie od Danta Alighieriho a Neotřelá poezie. V úterý 23. 11. v 16.00 na vás čekají Jehličnaté verše (jakože nevohoří...). Vaše dobrodružná cesta povede světem poezie skrze peklo, očistec, ale i ráj a poznáte básníky, slamery a další umělecké duše. V průběhu večera vystoupí mimo jiné pekelně krásné femslamerky, prožijete pořádný básnický chaos a mnohem víc. Následující den se bude pokračovat Neotřelou poezií. Tento večer si užijete ve společnosti brněnského básníka Jana Těsnohlídka a osobité písničkářky Muchy. Básně z pera držitele prestižní Ceny Jiřího Ortena protkají písně, které mají co říct a říkají to naplno! V Týdnu akademie věd, jenž se koná od 1. 11. do 5. 11., si zase můžete přijít do knihovny rozšířit své znalosti v oblasti archeologie a historie. Čeká na vás pět přednášek a šest vědců. (red)

Využijte jedinečnou příležitost a přijďte se zaposlouchat do tvorby dvou významných Brňanů na noc plnou poezie a hudby. Foto: Mucha

1–5/11

Týden akademie věd

23–24/11

Dny poezie Kobližná 4 Knihovna Jiřího Mahena v Brně www.kjm.cz

Co je pro vás ztělesněním skvělého vánočního dárku? Báječný vánoční dárek musí být něco nečekaného. Skutečné překvapení! Je krásné si něco přát a dostat to, ale ještě hezčí je rozbalit si dárek, který se nikdy „nepromítl“ ve vašich touhách. Nějaké kouzlo a mystično prostě k Vánocům patří. U nás v obchůdcích takovéto dárky – nečekaná překvapení – umíme nabídnout. A když se k nám zákazníci vrací a líčí nám, jakou udělali radost, nadšeně je posloucháme a práce nás těší.

Dad takes a shot v Music Labu Anglická verze hry Jiřího Pokorného Taťka střílí góly vytvoří z Music Labu zahrádku nonstop baru Blažena, kde se odehraje tragikomický příběh jedné české rodiny. Bude se střílet, kopat, mlátit a pít. Český amatérský divadelní spolek Czech Theater si tentokrát vzal do parády českou hru Taťka střílí góly, která obdržela Cenu Alfréda Radoka. Tato skupina nadšenců se rozhodla zprostředkovat kus české kultury i anglicky mluvícímu publiku. Czech Theater má za sebou úspěšné inscenace her jako R.U.R. nebo Věc Makropulos. V jejich provedení mohlo publikum zhlédnout i Havlova díla nebo Jenůfu. Drama Dad takes a shot je zajímavá svou jazykovou hrou, kdy se tvůrci hry museli vypořádat s jazykem přizpůsobeným pokročilým hodinám nočního podniku a kombinovaným s veršovanými pasážemi. Pro anglickou verzi hry je pak zásadní porozumění idiomu „to take a shot“. Napovíme, že má čtyři významy a žádný z nich hra neopomíná. (hdr)

Jaká panuje před Vánoci atmosféra ve vašich obchůdcích? Bude to znít jako klišé, ale naše obchůdky jsou celoroční oázou klidu a útulna, vánoční shon nevyjímaje. Umístěním jsou oba v srdci města – Brna i Tišnova, přesto mimo hlavní centrum. A poloha jde ruku v ruce s jejich konceptem. Zákazník si s námi nákup užije. Ženy mají prostor objevovat krásu, mužům rády a rychle poradíme.

Czech Theater přetváří české hry pro ty, kdo by si je v češtině nedokázali vychutnat. Foto: archiv divadelního spolku

6/11 a 7/11 v 19.00 Dad Takes a Shot Music Lab Opletalova 1, Brno www.czechtheater.cz

Je součástí dobrého dárku i to, jak je zabalen a prezentován? Dárkové balení má mnoho podob a vypovídá o příležitosti, ke které je určeno. Máme takový svůj slogan, že „balíme tak, aby vaše předání bylo jedinečné“. A přesně tak to je. Příhodně zabalený dárek s sebou nese všechny důležité přísady – tajemství, krásu, nápad, jednoduchost i obdiv. U nás v ByloByLibo rády balíme se sušenými květinami. Kdejakým lístkem i větvičkou lze vyjádřit a vystihnout pocit, s jakým se zákazník chystá dárek předat. Takže ano, vhodné balení a předání může dárek pozvednout na jinou úroveň.

43


KAM do města

Modely stále přibývají, říká autor výstavy Leonardovy stroje Miroslav Mužík

Proč jste začal vyřezávat modely dle nákresů Leonarda DaVinci a jak dlouho vám trvalo připravit výstavu? O Leonarda jsem se zajímal už odmala, jako snad každé dítě. Hlavně o mechaniku. Ale jako první věc jsem zvolil Moravskou zemi. Začal jsem pracovat na Moravské vesničce, která znázorňovala život na vesnici v 18. a 19. století. Na tom jsem pracoval 30 let. Jelikož jsem očekával nutnou opravu figurek, tak jsem se konečně dostal k Leonardovi a jeho strojům, Není to tak dlouhá doba, pouze 7 roků. Modely stále přibývají. Jaký je pro vás osobně Leonardův nejzajímavější vynález? Na to se dá těžko odpovědět, když vyrábíte nový model, je zrovna on tím nejzajímavějším, protože si musíte něco zpracovat, hlavně rozměry, které nejsou nikde uvedeny, a dát si pozor na jeho záměrné chyby, které zapracoval do malůvek (tak tomu říkám já). Nebyly žádné patenty, tak se tím chránil. Něco nenamaloval záměrně a něco vynechal, protože věděl, jak to vše funguje, a měl to pouze v hlavě. Pro mě je zajímavý mechanický lev, automobil, ale nejlepší je cestoměr na měření vzdálenosti. Prostě špička. Ale nedá se hodnotit, který je nejlepší, každý jeho projekt má něco do sebe. Čemu dalšímu kromě modelů Leonardových strojů se věnujete? Teď se věnuji opravě Moravské vesničky, aby se mohla vrátit a vystavit. Leonardovy stroje by šly potom do větších prostor, protože oprava vesničky bude trvat asi 6 roků a do toho přibudou další stroje Leonarda da Vinci.

44

Stand-up Show v ArtBaru Druhý Pád Banda stand-up komiků využije nově opravenou dálnici D1 a vyrazí vyzkoušet svůj nestydatý humor i u nás na Moravě. Těšit se můžete na známé tváře skupiny Underground Comedy a na undergroundové prostředí proslulého ArtBaru Druhý Pád. Skupina Underground Comedy vznikla na přelomu let 2013 a 2014, kdy jako první do České republiky přinesla formát stand-up comedy. Dnes tahle partička čítá okolo patnácti členů a s mikrofonem v ruce je můžete zahlédnout především v Praze nebo když večer zapnete televizi. Čtyři z nich se ale rozhodli po dlouhé covidové pauze vrátit na stage ArtBaru Druhý Pád, kde jejich vystoupení ještě před pandemií způsobilo nejeden výbuch smíchu. Jaká zapovězená témata se asi dostanou na přetřes tentokrát? Budete se smát, možná se budete i trochu červenat a nevěřit vlastním uším, jisté ale je, že si tento večer užijete stejně jako komici lační po mikrofonu a vašem smíchu. (hdr)

Čtveřice stand-up komiků z Underground Comedy bude 9. listopadu bavit ArtBar Druhý Pád. Foto: Underground Comedy

9/11 ve 20.00

Underground Comedy: Stand-up show ArtBar Druhý Pád Štefánikova 1, Brno www.undergroundcomedy.cz

Mezipatra: Blok krátkých filmů COMING OUT Jaké to asi je, svěřit se okolí, že nejsme stejní jako ostatní? Queer filmový festival Mezipatra otevírá problematiku coming outu a prostřednictvím několik snímků ukazuje, jak se s ním vypořádali jednotliví hrdinové. Kino Art ve velkém sále promítne sérii krátkých filmů, které spojuje jedno téma – coming out. Je to nesmírně obtížné období, kdy si dotyčný uvědomí, že nespadá do stereotypů většinové heterosexuální společnosti, a zjišťuje, že je gayem, lesbou nebo například nebinární osobou, a i přes očekávané překážky se rozhodne, že svou pravou identitu nebude skrývat. Toto období se většinou odehrává již v útlém věku, a právě proto jsou hlavními postavami krátkých filmů děti a dospívající, kteří se pohybují ve školním prostředí. Projekce je určena především právě pro školy, protože se díky ní mladší žáci dozví mnoho nových informací. Bohatost témat nicméně zaujme i starší studenty a dospělé. (hdr)

Školní projekce Mezipatra 2021 zve děti i dospělé na blok krátkých filmů o různých podobách coming outu. Foto: Kino Art

15/11 v 8.30

Mezipatra: Blok krátkých filmů COMING OUT Kino Art Cihlářská 19, Brno www.mezipatra.cz


45 inzerce


KAM do města

V kůži tajného agenta – nová pátrací hra ve vile Löw-Beer v Brně Do programové nabídky vily Löw-Beer v Brně bude od listopadu zařazena pátrací hra, která vznikla na motivy knihy sira Paula Dukese Tanec s gestapem. V autobiografickém románu autor, bývalý britský tajný agent MI6, popisuje své pátrání po zmizelém Alfredu Löw-Beerovi v ponurých časech protektorátu.

Účastníci programu budou prožívat románový příběh v místě, na kterém hledaný Alfred skutečně strávil několik desítek let svého života. Foto: Muzeum Brněnska

Během programu se návštěvníci vtělí do role samotného detektiva a prostřednictvím projekce dobových fotografií budou provedeni celou hrou. Ta je koncipována ve stylu žánru film noir, k čemuž neodmyslitelně patří i hlasité sdílení myšlenek samotného detektiva, které plynule posouvají účastníky dále v příběhu. Repliky k monologům byly přejaty z výše zmíněného románu, hlas Paulu Dukesovi zapůjčil herec Národního divadla v Brně Michal Bumbálek. K umocnění zážitku přispívají i autentické rekvizity. Hra je koncipována pro 3-8členné skupiny a je primárně určena pro dospělé zájemce, vítány jsou však i rodiny s dětmi. Konkrétní termíny budou vždy v předstihu na webu a FB vily. (red) V kůži tajného agenta Vila Löw-Beer Drobného 22, Brno Muzeum Brněnska www.vilalowbeer.cz

46

Brněnský sedmnáctý 17. listopad 1989, sametová revoluce a konec komunistické vlády, která v České republice trvala více než 40 let. Tyto události můžeme bezesporu zařadit mezi nejdůležitější milníky české novodobé historie. Pojďme si je proto společně připomenout. Organizace Brněnský sedmnáctý zve do brněnských ulic k oslavám 32. výročí znovunabytí československé svobody. Na pódiu na náměstí Svobody vystoupí několik řečníků, pamětníci se podělí o své vzpomínky na období sametové revoluce a před ní, mezitím si budete moct poslechnout také několik hudebních interpretů. Kromě toho připravil Brněnský sedmnáctý na dalších dvou místech i prostor pro diskuse, přednášky a promítání filmů spjatých s událostmi 17. listopadu. Připomeneme si také mnohdy opomíjený 17. listopad 1939. Letošní oslavy odlehčí skutečnost, že KSČM letos poprvé od svého vzniku v roce 1921 nezískala ani jeden mandát do Poslanecké sněmovny České republiky, takže z parlamentu zcela zmizí. (hdr)

Václava Havla, jednu z klíčových postav sametové revoluce, Brňané jako nového prezidenta vítali na náměstí Svobody. Foto: archiv spolku

17/11 v 13.00

Brněnský sedmnáctý 2021 Náměstí Svobody, Brno www.brnensky17.cz

Festival francouzského filmu se blíží Festival francouzského filmu se koná od 18. do 24. listopadu, a to v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě. V hlavní části programu festival uvede 9 předpremiér, v čele s hudebním snímkem Hlas lásky inspirovaným osudy zpěvačky Céline Dion. Hlavní roli zpěvačky Aline ztvárnila herečka Valérie Lemercier. Mezi předpremiérami zazáří animovaný film Přes hranici režisérky Florence Miailhe vyprávějící příběh o cestě za svobodou a nadějí. Na programu je také kriminálka Milenci režisérky Nicole Garcia, která zpracovala téma milostného trojúhelníku, v hlavních rolích Stacy Martin, Pierre Niney a Benoît Magimel. Festival uvede také nejnovější film režiséra Jacquese Audiarda Paříž, 13. obvod, který je sondou do života dnešních třicátníků. Festival nabídne také adaptaci prózy Philippa Rotha Milostné rozmluvy. Pod názvem Podvod ji natočil režisér Arnaud Deplechin a do hlavních rolí obsadil Denise Podalydèse a Léu Seydoux. (red)

Do prostředí pařížského módního salonu Dior přenese diváky film režisérky Sylvie Ohayon Haute Couture s Nathalie Baye v hlavní roli. Foto: Festival francouzského filmu

18–24/11

Festival francouzského filmu Univerzitní kino Scala, Brno www.festivalff.cz


KAM do města

Když advent ťuká na dveře

VIDA! otevře výstavu, na kterou si vzpomenete každé ráno

Stromy odhodily listí a listopadová krajina se pomalu ukládá ke spánku. Pojďte se rozloučit s podzimem i vy na akcích Lipky! Od svatého Martina až do Tří králů se můžete těšit na čarovné slavnosti plné sváteční atmosféry. Vše začne na Martinské slavnosti 11. listopadu. Na tradičním průvodu Jundrovem uvítáte Martina na bílém koni a lampiony rozjasníte zimní tmu. Od 16.30 si lampiony můžete vyrobit během tvořivé dílničky na Rozmarýnku. Na dílničky je nutné se přihlásit předem. Sváteční čas Lipka zahájí na Adventní Lipce na Lipové. Ve čtvrtek a pátek 25. a 26. listopadu vždy v 15–18.30 si malí i velcí mohou vyrobit svícny, jedlé mňamky, dárky v pěkném a šetrném kabátku nebo netradiční věnce. Komu by tvoření nestačilo, může 12. listopadu přijít na kurz Keramický anděl nebo o den později na Keramickou sobotu. Začátkem prosince se vrhneme na přípravu vánočních dárků na řemeslném kurzu Dárečky bez nakupování. (živ)

Myslíte si, že VIDA! science centrum je tu jenom pro děti? Přijďte se přesvědčit o opaku. Od 22. listopadu tu najdete největší i nejdražší výstavu v historii VIDA!, která bude věnovaná nejoblíbenějšímu horkému nápoji na světě – kávě.

Užijete si svatomartinský průvod, adventní Lipku a spoustu tvoření pro malé i velké. Foto: Lipka

Lipka Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, Brno www.lipka.cz

Najděte radost každý den

Prozkoumáte kávu jako rostlinu, objevíte chemické procesy s ní spojené a seznámíte se s technologiemi, které ji provází už po staletí. Foto: Deutches Museum

Na radost obvykle v životě narážíme náhle a nečekaně. My vám teď poradíme, jak jí vyrazit naproti. Stačí si udělat procházku do parku náměstí 28. října nebo na ulici Přístavní v Bystrci – tedy na dvě místa v Brně, kde visí Radostník! O co jde? Šíření radostné inspirace v podobě lapače snů, ze kterého visí karty radosti. Ty si můžete přečíst, vyfotit nebo rovnou odvázat a nechat, popřípadě někomu věnovat jako malý dárek. Kromě zmíněných míst v Brně najdete Radostník také na Nádražní ulici ve Vyškově, cyklostezce u workoutového hřiště v Tišnově, v Ivančicích u Zastavení u Šneka a na dalších místech. Karty jsou určeny primárně ženám, stejně jako kurz Lucie Ratajské Energie ženy – Radost v každodennosti. Je zaměřený na probuzení a rozproudění naší vnitřní energie, kterou v sobě nese pole radosti. Praktikováním každodenní radosti se vydáváme na cestu sebepoznání a přijímáme velkou podporu, kterou přináší. (živ)

Karty radosti si můžete objednat také na webu Energie v životě. Foto: Radostník

od listopadu Radostník, kurz Energie ženy – Radost v každodennosti www.energievzivote.cz

Výstavu COFFEE připravilo Deutches Museum v Mnichově a provede vás po nevšední cestě od zrnka k šálku. Těšte se na desítky historických exponátů, ale i interaktivní části, kde si kávu vychutnáte všemi smysly. Dozvíte se, jak vypadá káva pod mikroskopem, prohlédnete si nejmenší kávovar na světě, odhalíte technologie spojené se sklizní či pražením a proniknete do historie pití kávy. Součástí výstavy bude i samoobslužná pražírna, stejně jako malá kavárna. Chcete si užít zahájení této ojedinělé výstavy stylově? Navštivte VIDA! After Dark: COFFEE. Tato akce, kam mají vstup jen a pouze dospělí, se koná ve čtvrtek 25. listopadu od 19.00 do 23.00. Těšte se na expozici po setmění, bar, hudbu a speciální program o kávě. (red)

22/11

od COFFEE VIDA! science centrum Kříkovského 12, Brno www.vida.cz

47


KAM do města

Vydejte se pátrat po tajemství vesmírné vody Hvězdárna a planetárium Brno od listopadu uvádí nové výpravné představení ve formátu 3D s názvem Vesmírné oázy. S letenkou, kterou získáte na webu hvězdárny, se tak vydáte na jedinečnou cestu po stopách vody ve Sluneční soustavě. Odkud se voda vzala? Odpovídá Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, velitel stroje na zázraky: „Všechno začalo před 14 miliardami let, kdy došlo k velkému třesku. Vesmír během relativně krátké doby zchladnul a prostor vyplňovaly atomy vodíku a helia. Jeden z nich – vodík, který je potřeba ke vzniku molekuly vody, je tedy ve vesmíru už od počátku. Za druhou součást molekuly vody – kyslík – mohou hvězdy. Už od počátku vesmíru ve svém nitru spalují vodík a helium na těžší prvky. Kyslík, vápník, uhlík, železo i zlato jsou vlastně zbytky z dávno zaniklých hvězd.

Hledání vody v našem nejbližším kosmickém okolí, tedy ve Sluneční soustavě, je jednou z priorit současné astronomie. Foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Na povrch naší prazemě pak vodu donesly právě komety. Ta, ve které se koupeme v moři, kterou dýcháme v podobě vodní páry nebo na ní bruslíme, pochází z pradávných komet. Jakmile se tedy někde v bazénu ponoříte pod hladinu, obklopí vás skutečný vesmír.“ Napříč Sluneční soustavou Po vodě budeme v brněnském digitáriu pátrat napříč Sluneční soustavou: uvnitř hlubokých měsíčních kráterů, v žíravé výhni Venušiny atmosféry, v pouštích marsovských planin i na zamrzlých

družicích Jupiteru a Saturnu. Budeme se vznášet nad gigantickými ledovými příkrovy, utajenými oceány i mezi vodní tříští podivuhodných kryovulkánů. Představení Vesmírné oázy uvádí hvězdárna ve 2D i 3D verzi s podmanivým komentářem Jany Štvrtecké a zvukem i hudbou Romana Kašníka z brněnského studia Reset. (red) Vesmírné oázy 3D Hvězdárna a planetárium Brno Kraví hora 2, Brno www.hvezdarna.cz

Připravte se na Apokalypsu Všechno začne v pátek 26. listopadu. Bobycentrum bude hostit jeden z největších festivalů elektronické hudby v České republice: Apokalypsa: To the Moon and back. Na své si přijdou milovníci hudebních stylů techno, hard techno a tech-house. Jednadvacet umělců z České republiky i ze zahraničí se vystřídá na třech podiích Bobycentra. Hlavní stage přivítá hvězdy jako Dave Clarke, The Advent, Thomas Schumacher nebo Nastia z Ukrajiny. Těšit se můžete tak jako při předchozích ročnících i na Misu Salacovou, která vystupovala s DJem Rushem i v Německu, Portugalsku nebo ve Španělsku. Na podiu věnovaném hard technu vystoupí mimo jiné B.Unq!, Boris S. a Arkus P., Pet Duo, El’Figo z Portugalska nebo Luckes ze Slovenska. Atmosféru jako v menším klubu pak nabídne třetí stage, kde si poslechnete tvorbu Joris Delacroix, Marka Höffena, dua Deep Deer a dalších umělců. (hdr)

48

Foto: FAIRHOTEL BRNO

Podzimní pohoda ve wellness

Na podiu věnovanému hard technu nesmí chybět domácí interpretka B.Unq! Foto: B.Unq!

26/11 v 19.00 Apokalypsa: To the Moon and back Bobycentrum Sportovní 2a, Brno www.iime.co.uk

Máloco zvedne v sychravých dnech náladu více než relaxace spojená se saunováním. Právě tuto možnost vám nabízí soukromé wellness v brněnském FAIRHOTELU. Stačí si zarezervovat termín a wellness s finskou saunou, parní saunou s chromoterapií, chromoterapickou sprchou a ochlazovacím bazénkem budete mít jen pro sebe. K tomu si můžete objednat masáž či láhev prosecca a návštěvu zakončit (či začít!) příjemnou večeří přímo v hotelu. (red) FAIRHOTEL BRNO Rybářská 19, Brno www.fairhotel.cz/wellness


FOOD DRINK 2021

SPOJUJEME GASTRONOMICKÉ BRNO

Tvoříme komunitu dobrých podniků z Brna. Už více než 5 let vydáváme jediný časopis o lokální gastronomii, který si můžete přečíst i na svém monitoru nebo mobilu. Naše sociální sítě @fooddrinkbrno doplňují obsah magazínu o čerstvé novinky, a především sdružují milovníky kvalitního jídla a pití na jednom místě. Připojte se k nám a staňte se součástí unikátního průvodce!


KAM do města

Aktivní podzim volnočasového centra Vojtova

Kam na vysokou? Gaudeamus Brno 2021

Listopadový program na Vojtově 7 hraje všemi pomyslnými barvami a centrum rozhodně nespí. Stále můžete využít pestrou nabídku pravidelných kurzů pro děti i seniory a přihlásit se do některého z nich.

Jak se vyznat v labyrintu univerzitního vzdělání? S otázkami spojenými se studiem vysoké školy se můžete vydat na největší veletrh vzdělávání v České republice – přes 400 zástupců vysokých škol se vám je pokusí zodpovědět. Vysoké školy nabízí nepřeberné množství možností – nepříliš známé obory, studium v cizím jazyce, kombinace programů, dálkové studium, přerušení studia nebo studium v zahraničí. Brněnské výstaviště proto již posedmadvacáté zaplní zástupci českých i světových univerzit, aby pomohli budoucím studentům zorientovat se ve spleti příležitostí a nástrah vysokoškolského života. Přes čtyři stovky vystavovatelů budou po dobu čtyř dnů odpovídat na dotazy tisíců návštěvníků. Kromě toho budou moci budoucí studenti využít testování predispozic pro dané obory nebo kariérní poradenství, kde si udělají jasno v tom, do jakých míst pracovního trhu je zavede určitý studijní obor. (hdr)

Vizí centra Vojtova je udržovat živou komunitu, která bude efektivně využívat volný čas a zapojovat se do veřejného života. Buďte toho součástí! Foto: Kávéeska

Ve spolupráci s pobočkou KJM pravidelně každé listopadové pondělí od 13.30 děti a prarodiče společně čtou i poslouchají pohádky a příběhy. Pro milovníky deskových her a zábavy je tu Deskohraní. Hrát se bude celé sobotní odpoledne 13. 11. od 15 do 21 hodin pod vedením zkušených lektorů. V sobotu 27. 11. od 14 do 18 hodin čekají na malé i velké Čertovské smíchohrátky s andělem a Mikulášem. Přijďte se uvolnit, pobavit, doplňte svou denní dávku veselí. Každou středu od 16.30 se s cestovatelskými přednáškami můžete vypravit do světa! 3. 11. zavítáte do Střední Asie, 10. 11. do Norska nebo 24. 11. do Arménie. Se zkušeným průvodcem Klubu českých turistů Antonínem Moravcem se ve čtvrtek 11. 11. můžete vydat do Dolních Kounic, je potřeba se přihlásit předem na recepce@kaveeska.cz. (red)

Volnočasové centrum Vojtova Vojtova 7, Brno Kávéeska www.kaveeska.cz

50

Přemýšlíte o Univerzitě obrany? Na veletrhu vzdělávání se s jejími zástupci můžete pobavit osobně. Foto: archiv Gaudeamus

23–26/11

Gaudeamus Brno 2021 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Brněnské výstaviště www.gaudeamus.cz/brno

Hudební večery v Ignis Clubu Každý druhý pátek se prostory dýmkařského klubu ponesou ladné zvuky saxofonu Kateřiny Janečkové či jiných zástupců živé hudby. Za černými dveřmi jinak poklidného podniku tak v průběhu víkendových večerů můžete zažít neopakovatelnou atmosféru. Zatímco dýmky jsou připravovány z širokého výběru tabáků hostům na míru a bar nabízí nespočet známých i méně známých, o to však více zajímavých značek destilátů, nad vším vynikají melodie živé hudby a výhled na noční Brno. Ignis Club se nachází v oku obchodního domu Letmo, interiér dopřává soukromí pro obchodní jednání nebo schůzky s přáteli a ve večerních hodinách prostor ožije noční životem. Všechny vodní dýmky jsou z produkce značky Roden nebo Blade Hookah a zkušený personál provádí hosta tabákovým výběrem tak, aby odcházel s maximální spokojeností. V Ignis Clubu se myslí na každý detail, aby odpovídal očekávání těch nejnáročnějších klientů. (red)

Přijďte i vy na večer plný živé hudby, která není doplňkem, nýbrž součástí celého podniku. Foto: Ignis Club

Ignis Club Brno OC LETMO, Nádražní 2a, Brno www.ignisclub.cz


KAM do města

Utkají se mistři počítačových i karetních her Nejen tanci, sportu a kolům bude patřit brněnské výstaviště v poslední listopadový víkend. Návštěvníci festivalu Life! se mohou těšit i na líté boje mezi nejlepšími českými hráči.

I letos se můžete těšit na tradičního ambasadora festivalu Ondřeje Sokola. Foto: Life!

Na výstaviště vtrhne Life! Po roční nedobrovolné pauze se na brněnské výstaviště vrací festival Life! Nabídne pořádnou dávku zábavy pro návštěvníky i spoustu výzev pro VIP hosty a youtubery. Zapište si do kalendářů termín 26.–28. listopadu a připravte se na program nabitý vším, na co se každý rok těšíte. BIKE Life!, SPORT Life! a DANCE Life! Čím je právě festival Life! tak unikátní, že si ho nemůžete nechat ujít? Předně tím, že se vlastně nejedná jen o jednu akci, ale hned o několik událostí v jednom balení. Sekce BIKE Life!, SPORT Life!, DANCE Life! a IN-JOY Life! přináší každá svůj unikátní zábavný program, přičemž nejsilnější budou tam, kde se jednotlivé sporty protínají. Součástí akce je také jako každý rok Vodafone Mistrovství České republiky v počítačových hrách. Známé tváře Na pátek se připravuje SPORT Life! pro mládež se známými českými sportovci, zkoušením sportovních disciplín

a motivačními přednáškami, hlavním dnem festivalu bude ale bezpochyby sobota. Při posledním ročníku (2019) byly hlavními osobnostmi Ondřej Sokol a Lucie Borhyová, tradiční ambasador Ondřej Sokol přijede i letos a spolu s ním i tenistka Lucie Šafářová. Společně s dalšími hosty, například z řad známých youtuberů, absolvují souboj ve třech disciplínách – sportovní, taneční a v počítačové hře. Vzhledem k nesourodé sestavě hostů i disciplín a jejich multitalentové výbavě nelze předpovědět výsledek, současně je však jisté, že to musíte vidět. Do hvězdného souboje se mohou zapojit i návštěvníci. Pro rodiny bude připravena FAMILY HALL se zábavou pro děti, pro tanečníky obvyklé workshopy a exhibice. Festival se bude konat celkem v pěti halách. (red)

Mistrovství světa v počítačových hrách patří mezi oblíbené atrakce festivalu. Foto: Life!

Na festivalu Life! v Brně se opět uskuteční dlouho očekávaná událost herní sezóny, a to Vodafone Mistrovství ČR v počítačových hrách. Šampionát tak opět určí nové české mistry v několika počítačových titulech. Nebudou chybět významné tituly tuzemské i mezinárodní herní scény: Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, PlayerUnknown‘s Battlegrounds a karetní hra Hearthstone. Všechny tituly již svou premiéru na mistrovství měly, a fanoušci tak opět mohou očekávat velké turnaje i nabitou atmosféru. Karetní hra Hearthstone si získala oblibu mezi hráči pro jasná pravidla, strhující soubojové taktiky, ale i obtížnou cestu k vítězství. Vodafone Mistrovství ČR v počítačových hrách tak představí letošní mistry a divákům opět předvede, jak si mohly on-line karty za posledních osm let vydobýt své přední místo ve sportu. (red)

Life! brněnské výstaviště BVV www.bvv.cz/life

51


KAM do města

Jazzový večer v centru Brna

Do Norska z pohodlí Scaly

Další epizoda festivalu JazzFestBrno 2021 se odehraje v podniku Cabaret des Péchés. Vystoupí hned dvě početná hudební tělesa – kvartet saxofonisty Bernharda Wiesingera s hostujícím klavíristou a big band trumpetisty Lukáše Oravce.

Ve čtvrtek 11. 11. se můžete vydat do Norska díky přednášce fotografa a dobrodruha Davida Vargy v Univerzitním kině Scala. Další díl Cestovatelského kina nabídne ty nejzajímavější místa, která David při putování po severské zemi zachytil.

Bernhard Wiesinger vystoupí se svou kapelou Bernhard Wiesinger Quartet a klavíristou Davidem Kikoskim. Foto: archiv hudebníka

Nová kapela rakouského jazzového saxofonisty Bernharda Wiesingera ve svých nových skladbách spojuje jazzovou tradici s modernou. V Cabaretu des Péchés vystoupí navíc s kanadským klavíristou a držitelem ceny Grammy Davidem Kikoskim. Stejně tak se 21. listopadu na pódiu objeví i Slovák Lukáš Oravec, který patří mezi časté hosty festivalu JazzFestBrno. Tentokrát ale zahraje společně se svým novým orchestrem složeným z předních hudebníků původem z pěti států. Jeho třináct členů pochází ze Slovenska, z České republiky, Bulharska, USA a z Ruska. Ačkoliv je kapelník big bandu ze Slovenska, své debutové album Light of Blue nahrál orchestr v Brně, v Divadle na Orlí. (hdr

21/11 v 19.30 Bernhard Wiesinger Quartet & David Kikoski + Lukáš Oravec Big Band Cabaret des Péchés Palác Jalta Dominikánské náměstí 2, Brno www.cabaretdespeches.com

52

Majestátní žulové hory a úžasné fjordy! To je obraz, jenž maluje panenská norská příroda. Pojďte ho s námi pořádně prozkoumat! Seznamte se s působivou severskou exotikou, která uchvátí i nejnáročnější krajinkáře. Ledovce, útesy, pláže, lesy, tundra i široké laponské pláně plné sobů. Norsko má všechno! Od jihu až po daleký sever ukrytý za polárním kruhem, kde se střídají polární dny s polárními nocemi. Do země, ve které můžete v přímém přenosu sledovat ohromující migraci sobích stád napříč Laponskem, přespat v hobití chatce postavené z odpadků vyplavených z oceánu nebo v televizi sledovat pletení svetru s norským vzorem, vás vezme cestovatel a fotograf David Varga. (živ)

David Varga v rámci svých cest vyhledává opuštěná místa a panenskou přírodu. Foto: David Varga

11/11

Cestovatelské kino: Norsko Univerzitní kino Scala Moravské nám. 3, Brno www.kinoscala.cz

Foto: Pavlína Jíšová

Foto: Tess & Luccy

Na festival do Bystrce

Tanec s Tess & Luccy

Už v sobotu 13. 11. se můžete těšit na FOLK & COUNTRY FESTIVAL ve Společenském centru Bystrc. Vystoupí Pavlína Jíšová, úspěšná zpěvačka médii označovaná jako první dáma folku, a doprovodí ji kapela Bababand. Dále vám zahraje kapela Rangers Band pokračující v tradici skupiny Plavci. A trojici vystupujících doplní brněnská folková kapela Kolibříkův úlet, jejíž členové o své muzice říkají, že je plná emocí, vášně, lásky, ale také srandy a humoru. (red) 13/11 FOLK & COUNTRY FESTIVAL Společenské centrum Bystrc Odbojářská 2, Brno www.bystrc.cz/kultura

V neděli 21. 11. od 13.00 do 18.00 se můžete zapojit do workshopu HOUSE DANCE INTENSIVE, na kterém do detailu proberete house foundation, musicality, floorwork, jak na freestyle, ale i historii house dance a clubbingu. To vše během jednoho nedělního odpoledne společně s Tess a Luccy, které již 20 let fungují na CZ/SK taneční scéně a své znalosti a zkušenosti nasbíraly u těch nejlepších tanečníků nejen z New Yorku. 21/11 13.00 NO FEET Vaňkovo nám. 1, Brno www.artfactorybrno.cz

(živ)


inzerce

STRASIDELNY Z A M E K dek rá h o t Le

oživlé obrazy a d eˇs i v´ey figurín h k r v a veýncd leg

Brno 18. 9. - 28. 11.

S

Letohrádek Mitrovských čtvrtek až neděle, od 10:00 do 16:00 více na letohradekbrno.cz

Za finanční podpory statutárního města Brna

53


Brno, vesmír, digitárium

2010

Kácením keřů začíná bourání a za několik týdnů i stavba nové budovy, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně se v té době přejmenovává na Hvězdárnu a planetárium Brno.

2012

2011

Pozoruje se extrémně vzácný přechod Venuše přes Slunce, nová budova je vyhlášena Stavbou roku České republiky, získává také nominaci na Mies van der Rohe Award 2013.

Otevírá se nová budova s exploratoriem a výstavou Příběh Sluneční soustavy, prvním představením je Neuvěřitelné Brno.

2013

Instaluje se digitální planetárium (tzv. digitárium), pro které vzniká autorské představení Neuvěřitelný vesmír (jedna z jeho licencí se nakonec prodala až do indického Calicutu), hvězdárna poprvé organizuje Festival vědy.

54

2015

2014

Probíhá první přehlídka filmů pro digitální planetária, hvězdárna on-line komentuje přistání sondy Philae na jádru komety Čurjumov-Gerasimenko, premiéru mají Úžasné planety, veleúspěšné představení pro školy.

Vzniká venkovní Vědecká stezka, pozorujeme částečné zatmění Slunce, hvězdárna uvádí pořad Temný vesmír z Haydenova planetária v New Yorku, z vlastní produkce pochází premiéra úspěšných představení Blíže ke hvězdám a Se zvířátky o vesmíru.


Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 se otevřela zrekonstruovaná Hvězdárna a planetárium Brno. Zpráva o této události doletěla rychlostí světla k těmto hvězdám: našemu Slunci, systému alfa Centauri (vč. Proximy a dvou jejích exoplanet), Barnardově hvězdě (s exoplanetou typu „super Země“), k dvojitému hnědému trpaslíku Luhman 16, hnědému trpaslíku WISE 0855−0714, červenému trpaslíku Wolf 359, červenému trpaslíku Lalande 21185, hvězdě Sirius z Velkého psa (s bílým trpaslíkem Sirius B), binárnímu systému Luyten 726-8 a ve vzdálenosti 9,7 světelného roku i k hvězdě Ross 154 ze souhvězdí Střelce.

2017

2016

Již etablovaný IPS Fulldome Festival Brno je světově největší přehlídkou filmů pro digitální planetária, rodí se nová expozice v exploratoriu Říše mlhovin, u budovy se zřítil „létající talíř“.

Hvězdárna slaví 100. výročí založení České astronomické společnosti, včetně speciálního cimrmanovského semináře, během první Noci padajících hvězd pozoruje společně s brněnskou veřejností mimo jiné i Perseidy – v pohodě a vleže z areálu přilehlého koupaliště.

2020

2018

2021

Instaluje se 3D stereoskopický projekční systém, zkrátka 3D digitárium, slavíme 40. výročí letu Vladimíra Remka do vesmíru a také startu první československé družice Magion 1, premiéru má pořad Morava 360.

Lunalón doplňuje Terralóna, koná se premiéra pořadu Brno 360, město Brno kupuje tzv. univerzitní kopuli, na letním nebi září nápadná kometa.

2019

Hvězdárna a planetárium Brno je zařazena mezi deset nejkrásnějších hvězdáren a planetárií v Evropě, veřejnosti je představen Lunalón, je pokřtěna ulička Kurta Gödela, v parku je instalováno biodynamické osvětlení.

Vzniká Marsmeloun, nad Kraví horou létají drony, stáváme se správci části areálu VUT, pouštíme se do omlazení dvojice venkovních kopulí.

Historie Hvězdárny a planetária Brno 55 historie.hvezdarna.cz


osud, jenž je potkal během holocaustu. Tento seznam obětí z řad MU bude jako tiché memento prezentován na panelové výstavě na Žerotínově náměstí, symbolicky před rektorátem univerzity. Slavnostní zahájení proběhne právě v den prvního transportu – 16. 11. v 16.30 hodin. Výstava bude v tento den doprovázena také videomappingem na budovu Ústavního soudu.

Setkání s posledním přeživším, debaty a filmové projekce

K promítání filmu Kuráž jsou pozváni i běloruští studenti, již na MU aktuálně studují na základě stipendia speciálně vyhlášeného právě pro studenty, kterým v Bělorusku hrozí perzekuce. Foto: Living Pictures Production

MUNI upozorňuje, že potlačování svobod se odehrává i dnes Potlačování občanských svobod v současném Bělorusku a připomenutí 80. výročí od prvního transportu židovských obyvatel z Brna do Minsku. To jsou témata, na jejichž půdorysu připravila Masarykova univerzita dvoudenní cyklus tvořený výstavou, videomappingem, debatami a filmovými projekcemi. Brno–Minsk 1941 16. 11. 1941 v brzkých ranních hodinách vyjel z hlavního nádraží v Brně první vlak s židovskými obyvateli do tábora v Minsku. Cestující se museli shromáždit ve škole na Merhautově ulici s jedním kufrem a cedulkou na krku. Nikdo z nich netušil, kam jejich vlak míří a že se téměř nikdo z nich nevrátí.

Unikátní seznam a výstava na Žerotínově náměstí U příležitosti 80. výročí této smutné události vytvořila MU unikátní seznam svých studentů a absolventů židovského původu, kteří byli během

56

Diskuze k filmu Zapomenuté transporty se zúčastní také Jana Šplíchalová z Židovského muzea v Praze a Arnošt Goldflam. Foto: ČSFD

druhé světové války odvlečeni. Dlouhou a minuciózní prací badatelského týmu bylo nalezeno přes tisíc studentů židovského původu a zhruba u poloviny z nich byl zjištěn i jejich konkrétní

Program bude pokračovat v Univerzitním kině Scala projekcí dokumentárního filmu Zapomenuté transporty do Běloruska (2008) režiséra a historika Lukáše Přibyla. Autor se připojí i k následující debatě. Do kina Scala v tento večer ale zavítá další, obzvláště vzácný host. Je jím poslední přeživší transportů z Brna, pan Ing. Karel Ellinger. Tragické historii věnovaný první den cyklu bude zakončen projekcí slavného sovětského filmu Jdi a dívej se (1985), který sugestivně líčí hrůzy druhé světové války v Bělorusku.

Brno–Minsk 2021 Datum 17. 11. se u nás automaticky pojí s pojmy jako svoboda či demokracie. Skutečnost, že jde o hodnoty, jež rozhodně nejsou samozřejmostí, v poslední době flagrantně ukazuje případ Běloruska, které čelí stupňujícím se totalitním praktikám režimu Alexandra Lukašenka. Falšování voleb, zatýkání a bití oponentů či umlčování médií jsou v Bělorusku krutou realitou dneška. Právě proto se MU v den svátku demokracie rozhodla obrátit pozornost tímto směrem. V kině Scala se uskuteční projekce dokumentárního filmu Kuráž (2021), který na osudech členů Běloruského svobodného divadla autentickým způsobem ilustruje události po loňských masivních protestech vyvolaných zfalšovanými prezidentskými volbami. Po projekci následuje debata, které se účastní expert na Bělorusko, komentátor Ondřej Soukup či běloruský spisovatel a překladatel dlouhodobě žijící v Česku Sjarhej Smatryčenka.

16–17/11

Brno–Minsk různá místa, Brno Masarykova univerzita www.muni.cz/brno-minsk


57


KAM za knihou

Věřím, že vás bude bavit ji číst, stejně jako mě bavilo ji psát, a proto mi není vůbec trapné vám ji doporučit. Je to humorný román o smrti Až na ten konec dobrý a odehrává se částečně ve městě, ve kterém nejspíš poznáte Brno.

Tlusté knihy, ideální společnice na dlouhé podzimní večery. Foto: archiv autora

Pavel Tomeš doporučuje tlusťošky Tloušťka nebývá většinou považovaná za vlastnost, kterou je potřeba vyzdvihovat. U knih ale naopak právě tlusťoškám někteří čtenáři dávají přednost. Dlouho jim totiž vydrží a neopustí je po jednom intenzivním večeru jako některé ty štíhlé krásky. Takže vám doporučím pár tlusťošek, se kterými je sranda, se kterými zažijete úžasné peklo nebo které vás vezmou na ohromující pouť fantazií, časem a vesmírem. Začnu tlustou knihou, se kterou jsem strávil víc času než s jakoukoli jinou. A to proto, že jsem ji nejen mockrát četl, ale i napsal a taky právě vydal. Věřím, že vás bude bavit ji číst, stejně jako mě bavilo ji psát, a proto mi není vůbec trapné vám ji doporučit. Je to humorný román o smrti Až na ten konec dobrý a odehrává se částečně ve městě, ve kterém nejspíš rozpoznáte Brno. Jako autor jsem se pokusil udělat vše pro to, abyste knihu jen tak neodložili. Jako nakladatel jsem

58

si to ale ještě pojistil. Když při čtení zhasnete lampičku, jako že už chcete jít spát, kniha vám to prostě nedovolí: ve tmě krásně svítí a láká vás k četbě dál. Kniha má ještě jednu zvláštní vlastnost, ale to už neprozradím. Smrt může být ale jen začátek. Ne, to není věta z nějaké ezoterické knížky, ale shrnutí nejkrvavější, nejnápaditější a nejvtipnější knihy, kterou jsem kdy četl od českého autora. Je to Asfalt od Štěpána Kopřivy. Kniha začíná dost

dramaticky, všichni hlavní hrdinové zemřou. Je to ale nezdolná parta žoldáků a po jejich příchodu do pekla začíná po čertech zábavná jízda. Tenhle ohňostroj fantazie, mrtvol a hlášek už v knihkupectvích nejspíš nenajdete, ale existují i e-knihy, a hlavně audioknihy. A ta v podání Ludvíka Krále je balzám pro ucho, kdy můžete strávit třicet báječných hodin v pekle. Po téhle knize možná zatoužíte po Nesmrtelnosti. Ne té od Kundery, ale od čínského autora Pao-Šu. Navazuje na velkolepou Liou Cch‘-Sinovu trilogii Problém tří těles, Temný les a Vzpomínka na Zemi. Tyhle tři čínské tlusťošky si přečtěte nejdřív. Pěkně otylá, ale na každé stránce nabitá hard sci-fi s neuvěřitelným záběrem napříč tématy, časem i vesmírem. Právě jsem vám doporučil asi tři tisíce stran opravdu pestrého čtení, které překračuje hranice života, smrti, času a prostoru. To umí jen literatura. A tyhle tlusťošky by vám do Vánoc snad mohly vydržet.

Pavel Tomeš spisovatel, vydavatel a stand-up komik


KAM za knihou

Destrukční život na vsi

Novinky v historii aneb zapomeňte, co vás naučili

Klidný a pokojný život na vesnici, to očekává od stěhování z chaotického světa učitel, který chce zapadnout do společenství, v němž nalezne své místo. Vesnice mu ale klidu nepřidá, dětem nedokáže zodpovědět jejich otázky a svět se mu pomalu rozpadá. Realistický román z českého venkova představuje příběh učitele, který od života na vesnici očekával klid a vyrovnanost, to se však přepočítal. Zjišťuje, že žije ve světě, kterému nerozumí, rozedírá ho neustávající nejistota a úzkost. Namísto očekávaného ráje nachází rozpadající se autority, umírající přírodu a vysychající studny. Na otázky dětí ve třídě nezná odpovědi a objevuje svět v rozvratu. Učitel sleduje katastrofu nejasného původu, kterou ostatní předstírají, že nevidí, jinak by přece dávno něco udělali. Environmentálně existenční román přináší naději, že život je možný i mezi troskami světa na pokraji zkázy. Dokud se můžeme nadechnout, dokážeme cokoliv. (th)

Zapomeňte na většinu toho, co jste se ve škole naučili o počátku Slovanů a stěhování národů, je tu další titul z české edice H!story na spadnutí! Historici a experimentální archeologové přináší zcela jiný pohled oproštěný od teorií a přání obrozenců.

Hlavní postavou je učitel, který od života na vesnici očekává klid, ale najde zkázu. Foto: Druhé město

Destrukce Stanislav Biler Druhé město www.druhemesto.cz

Katastrofické f*ck ups lidské historie

S holubičí povahou Slovanů to nebude tak horké, jak jste si mysleli. Foto: Jan Melvil Publishing

Souhrn dějin nejvíce kreativních a katastrofických průserů, které jsme jako lidstvo způsobili. Začalo to předkem, který spadl ze stromu, a pokračovalo třeba opilou rakouskou armádou, která zaútočila sama na sebe. Tím to však ani zdaleka nekončí. Moderní člověk kráčí po zemském povrchu již sedmdesát tisíc let, během té doby se lidská rasa vyvinula a stali jsme se vítězi v evolučním potravinovém řetězci. V oblastech umění, vědy, kultury či technologií jsme prozatím bezkonkurenční, ale jak se zdá, tak s věkem jsme nezmoudřeli, jinak by si světová supervelmoc nezvolila za prezidenta moderátora TV show. Autor knihy Tom Phillips je novinář a redaktor přední britské společnosti pro kontrolu faktů Full Fact. Jedná se o první autorovu knihu, která vyšla v roce 2019 a od té doby byla přeložena do více než dvaceti světových jazyků. Po přečtení této knížky budete vědět, že až příště něco opravdu poděláte, mohlo být ještě mnohem hůř. (th)

Kniha o historicky největších průserech lidské rasy. Foto: Nakladatelství JOTA

Dějiny lidských průserů aneb Co všechno jsme podělali Tom Phillips Nakladatelství JOTA www.jota.cz

O začátku osídlení, které se datuje od 6.–8. století, toho víme kvůli nedostatku dobových pramenů velmi málo. Možná vás tedy překvapí, kolik ze slovanského dědictví si neseme do dnešní doby. Kromě pohádkových bytostí, které se velmi liší od germánské tradice, jsme si přivlastnili i mnoho tehdejších názvů a zvyků. Díky autorovi Jindřichu Kačerovi a hrdinům s výpravnými osudy, kteří vás budou provázet celou knihou, poznáte rozmanitost a barvitost tehdejšího života i smrti. Autor vystudoval historii na Masarykově univerzitě se zaměřením na středověk a mimo jiné publikoval v několika populárně-historických časopisech. Ve volném čase se věnuje divadlu a plavbě na kopii plachetnice z 18. století. (th) Temné počátky českých dějin Jindřich Kačer Jan Melvil Publishing www.melvil.cz

59


Brněnské Vánoce letos pletené i městskými částmi Brněnské Vánoce vám popletou hlavu. Jsou totiž jedinečnou událostí. Nejen díky své kouzelné atmosféře, gastronomickému požitkářství, živé hudbě a zábavě pro děti i dospělé, ale také díky vůbec prvnímu vánočnímu stromu možná i ve střední Evropě a díky druhému největšímu betlému svého druhu na světě. A taky jako první u nás zavedly vratné obaly, takže jsou k tomu všemu ještě ekologické! Brněnské Vánoce se v posledních letech proměnily v atraktivní adventní trhy, které si nezadají s blízkou Vídní. Provází je originální vizuální styl, který již podruhé bude plný červenobílých pletených vzorů, tentokrát inspirovaných motivy z jednotlivých městských částí. I letos je zahájí rozsvícení stromu na náměstí Svobody a skončí den před Štědrým dnem. A centrum Brna zase bude tím nejlepším místem, kde si užívat adventní čas. Opět s vánočním stromem na Svoboďáku,

Brněnské Vánoce 2020 © TIC BRNO Michal Růžička

v místě, kde stál vůbec první vánoční strom u nás, s Halouzkovým betlémem na náměstí Dominikánském, který je druhý největší svého druhu na světě, a letos nově taky s designovými trhy December Design Days na nádvoří Staré radnice. Chybět nebude kouzelná vánoční hvězda pod slavnostně nasvícenou radniční věží, Advent na Zelňáku, vánoční šalina ani

oblíbené Adventní prohlídky města. Mezi nimi budou příjemnou novinkou komentované prohlídky pro děti, které nabídnou témata Co by chtěl drak pod stromeček a Brněnské pověsti. Brněnské Vánoce 26/11–23/12 www.brnenskevanoce.cz

Dárky z Brna ctí design i ekologii Je to tak, musíme si to přiznat, Vánoce se blíží. Kdo má rád Brno a originální dárky, může směle vybírat z nabídky TIC BRNO. Ten si dává záležet na kvalitě, nabízí moderní kolekce suvenýrů, zapojuje lokální umělce. Zakoupením dárků z ekologické kolekce #PripravBrno můžete dokonce pomoci brněnské zeleni. Aby bylo Brno i v roce 2030 příjemným místem k životu, zavádí vedení města už teď řadu adaptačních opatření, které společně spadají pod projekt #PripravBrno. Ve spojení s TIC BRNO a Veřejnou zelení města Brna přichází s EKO kolekcí, jejímž prodejem získá finanční prostředky, které následně věnuje na péči o městskou zeleň. Tato kolekce brněnských suvenýrů je nejen krásná a chutná, ale taky ekologická a samozřejmě pochází od lokálních výrobců. Obsahuje víno z Bílých Karpat, čokoládu v recyklovatelném obalu, lipový čaj, speciální kuličky z brněnského orloje a šálky s motivem katedrály na Petrově. Nejnovějšími přírůstky jsou ekologické odličovací

60

EKO kolekce #PripravBrno pomáhá veřejné zeleni © Pocket Media

tamponky, síťovka na zeleninu, plátěný sáček na pečivo nebo látková mošna na chléb. Určitě doporučujeme taky praktické a ekologické láhve minimalistického designu lokální značky EQUA. Nejsou opatřeny žádným zbytečným potiskem, nejde o suvenýr. Jen tu zkrátka jsou, abyste se měli z čeho napít, a jejich zakoupením v e-shopu TIC BRNO mohli

zároveň přispět na brněnskou zeleň. Dárky jsou vhodné jak pro jednotlivce, tak třeba pro firmy, jež hledají pro své zaměstnance originální dárky, které nejen potěší, ale ještě pomohou.

www.darkyzbrna.cz Infocentrum TO JE BRNO, Panenská 1


61


TIC BRNO má nový web

Listopadová káznice

Fanoušci TIC BRNO si jistě všimli, že organizace má nový web. Jeho hlavní cílovou skupinou jsou podnikatelé v cestovním ruchu a pořadatelé akcí. Těm, kteří hledají, co a kdy v Brně zažít, kam vyrazit na nějakou akci, je určen portál GOtoBRNO, kde je přehled toho nejdůležitějšího, co se v Brně děje.

Káznice žije i v listopadu, a tak je možné návštěvu tohoto zajímavého objektu spojit nejen s komentovanou prohlídkou, ale i s některou kulturní akcí. V půlce měsíce zde bude mít premiéru krátký film Disident režisérů V. Landy a P. Kačírka, ve kterém hrají mimo jiné M. Černoušek nebo R. Blumaier, herci známí z brněnských divadel. Po projekci proběhne přednáška na téma aktivistického umění. Další, tentokrát dokumentární film režiséra J. Šedého nabídne pohled na ukrajinskou občanskou společnost v čase občanské války. Živé umění zastupují dvě reprízy divadelní inscenace Tvůj Jan, která je inspirovaná životem básníka J. Zahradníčka vězněného mj. právě v káznici. V režii P. Strašáka hrají J. Černý, A. Filipová a M. Bumbálek. Pravidelná mše svatá celebrovaná ve vězeňské kapli J. Hanákem také proběhne a ke konci měsíce jste poradenským centrem Platan zváni na konferenci zabývající se přirozenými zdroji psychického zdraví.

Tvůj Jan © Jiří Hloušek

Make Karen Strange 21 a 26/11 Tvůj Jan – divadelní inscenace 25/11 mše svatá a V Kyjevě se nestřílí – dokument www.kaznicezije.cz 26/11 Konference pro duševní zdraví www.centrumplatan.cz

Nový www.ticbrno.cz

Pokud bychom měli mluvit marketingovým jazykem, jsou stránky www.ticbrno.cz B2B (bí tu bí), tedy pro podnikatele, pořadatele a organizace, a portál www.GOtoBRNO.cz je B2C (bí tu sí), tedy pro koncové zákazníky. Co to znamená normální řečí? Brňanům a turistům, kteří hledají program v Brně, je určen portál GOtoBRNO. Najdou zde, co v Brně poznávat, ochutnávat, ale třeba i přehled všech akcí, které je možné navštívit, včetně otvírací doby Brněnského podzemí nebo komentovaných prohlídek pořádaných TICem. Těm, kteří chtějí s TIC BRNO spolupracovat, je určen web této organizace. Přehledně je na něm sice také uvedeno, co vše organizace dělá, ale především tam podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a pořadatelé akcí najdou to, jaké služby TIC BRNO nabízí a s čím může pomoci. Najdou zde nabídky pronájmů prostor a mobiliáře, nabídku propagace akcí a předprodeje vstupenek nebo možnosti objednání průvodcovských služeb či vyhlídkových jízd pro své klienty.

www.ticbrno.cz pro podnikatele a pořadatele www.GOtoBRNO.cz pro místní a turisty

62

Moravský Manchester a art protis Vydejte se v listopadu po stopách brněnské textilní historie v rámci speciální komentované prohlídky spojené s návštěvou interiéru Střední školy umění a designu. A zajděte si i na přednášku o art protis. Fenomén, kterému se mnohem později začalo říkat moravský Manchester, vznikl v roce 1763, kdy v Brně vyrostla Köffilerova manufaktura zpracovávající vlněné zboží. Od tohoto roku zde vznikaly další manufaktury a později továrny, jejichž jména zůstaly v povědomí Brňanů dodnes. Jména jako Schöller, Schmall, Löw-Beer vytvářely ten správný obraz průmyslové metropole. V roce 1860 byla v Brně založena Vyšší tkalcovská škola, původně na ulici Úzké, od roku 1896 sídlící na třídě Františka Josefa, dnešní Francouzské. V rámci prohlídky uvidíte i sbírku posledních dochovaných zbytků textilních strojů v Brně a unikátní art protisový stroj, pravděpodobně jediný funkční přístroj svého druhu v republice. A co že je to art protis? Dozvíte se na prohlídce i přednášce!

Brno INdustrial © SŠUD

14 a 21/11 Počátky moravského Manchesteru – prohlídky 24/11 Fenomén art protis – přednáška www.brnoindustrial.cz


63


Gourmet Brno 2021 Další ročník oblíbeného gastronomického průvodce je tu! Známé brněnské osobnosti opět nominovaly své oblíbené podniky, které pak prošly hodnocením odborníků, a ty, které v hodnocení uspěly, najdete ve zbrusu nové brožuře. Moravská metropole se pomalu ale jistě stala destinací vyhledávanou pro neobvyklé gurmánské zážitky a tento trend již pátým rokem sleduje projekt Gourmet Brno, organizovaný TIC BRNO. Druhým rokem se do projektu zapojila i jižní Morava a společné vyhlášení letošního ročníku proběhlo 21. října. „Gourmet Brno je unikátní nekomerční projekt, který je v rámci České republiky zcela ojedinělý. Nejde nám o to sestavovat žebříček, ale propagovat opravdu všechny skvělé podniky a koncepty, které v Brně máme a které šíří slávu města dál,” popisuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Výběr podniků je dvoukolový. Nejprve nominují brněnští patrioti, následně hodnotí odborníci. A to v osmi kategoriích: restaurace, bistra, kavárny, cukrárny, vinárny, pivnice, bary a „fine dining”.

Zbrusu nové průvodce Gourmet BRNO a JIŽNÍ MORAVA 2021 © TIC BRNO Jiří Jelínek

V projektu Gourmet Brno není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. V tištěném průvodci, který je k dostání zdarma v informačních centrech i dalších místech, jsou tedy podniky v dané kategorii řazeny abecedně a zvýrazněno je vždy jen první místo. Podobně je tomu také v on-line verzi na webu. Vizuálně se projektu i letos zhostil fotograf KIVA

a grafická designérka Barbara Zemčík a nám nezbývá než popřát: „Na zdraví a dobrou chuť!“

www.gourmetbrno.cz

Poslouchej, čti a hraj Brno Podzimní období častěji než jiná přináší sychravé počasí, ve kterém je ideální zůstat doma v teple a dát si něco na zahřátí. No a aby vám doma Brno nechybělo, můžete jej tam poslouchat nebo číst nebo hrát. Kde? Na portále GOtoBRNO! TIC BRNO pracuje na tom, aby zajímavosti a krásy Brna zprostředkoval lidem všemožnými způsoby, aby si každý mohl najít k Brnu tu svou cestu. Známe to totiž, někdo lépe vnímá ušima, jiný zrakem, další zážitkem… Pro ty, co rádi poslouchají, je natočeno už 16 dílů audioprůvodce! TIC BRNO oslovil lidi, kteří mají k nějakému konkrétnímu místu v Brně vztah, jeho osud jim není lhostejný, často se zasazují o jeho oživení. Jejich výpovědi zaznamenal do jednotlivých dílů a těmi nejnovějšími jsou například Likusáky na Kraví hoře, Kostel bl. Marie Restituty nebo Navrátilovo sanatorium. Těm, kteří si raději něco přečtou, je určen autorský blog Fenomén Brno, který nabízí Brno

64

Ing. František Navrátil mluví v průvodci Poslouchejte Brno o Navrátilově sanatoriu © Františka Foto

pohledem lidí, kteří ho žijí. Dočíst se tam můžete například to, že Brněnský design nezastavíš, že Brno je bránou i do Antarktidy nebo kdo v Brně spí. Poznávat Brno zážitkem umožňuje interaktivní hra s prvky rozšířené reality, díky níž neminete žádná zásadní místa ve městě. Play Brno vás provede Brnem a zábavným způsobem vám ukáže jeho dominanty i střípky z historie. Hra je

hratelná jak z pohodlí domova, tak fyzicky v terénu, pokud bude v listopadu počasí přát i venkovním radovánkám.

www.gotobrno.cz


65 inzerce


Jana Glocarová © Oliver Staša

Produkční z Artu Jana Glocarová působí jako produkční v Kině Art od roku 2016. Ještě dlouho předtím se ale podílela na chodu kina jako externistka. Nejdřív se věnovala úvodům a promítání, posléze působila jako šéfredaktorka bulletinu. Od roku 2010 je také členkou týmu Mezinárodního festivalu krátkých filmů BRNO16, který kino pořádá. A ještě předtím byla návštěvnicí Artu, a to od roku 2007, kdy se přesunula do Brna. V Artu se věnuješ produkci. Jaká je tvá pracovní náplň? Je to velmi různorodá činnost, která zahrnuje celou škálu aktivit od papírování, práce s webem, přípravy akcí a komunikace s hosty, psaní textů a všeho, co je aktuálně potřeba (většinou je to papírování). Jednoduše řečeno: zabezpečuji, aby všechno v kině běželo, jak má, a všechny akce proběhly pokud možno co nejpohodověji. Čemu se věnuješ na BRNO16? Působím na pozici programové koordinátorky. Což znamená, že sestavuji časový harmonogram festivalu a podílím se na tvorbě doprovodného programu. Starám se také o katalog, komunikuji s porotou, koordinuji tlumočnice a diskuze k filmům. Prostě co je zrovna třeba. Co je nejdůležitější – vybírám společně s dalšími

66

dvěma kolegy filmy, které postoupí do soutěží. A to jednak z přihlášených filmů (kterých může být i víc než 1 000), j ednak z filmů na festivalech, kam se snažím jezdit, jak jen mi to volný čas dovolí. Když odbočíme od krátkých filmů, jaké snímky tě na festivalech letos zaujaly? Doporučila bys nějaké? Určitě největší zjevení je snímek Titan od režisérky Julie Ducournau, který momentálně hrajeme i v Artu. Za zhlédnutí stojí také adaptace populárního ruského románu U Petrovových řádí chřipka. Mou srdcovkou z festivalu v Cannes je snímek Paříž, 13. obvod, což je krásná francouzská romance. Skvělý film pro děti i dospělé je japonské anime Belle, muzikálová variace na Krásku a zvíře v době sociálních sítí. Všechny tyto filmy půjdou do českých kin, a to včetně Kina Art. Tak to si nenecháme ujít! Na co dalšího se můžeme těšit v Artu, kromě horkých novinek z festivalů? Samozřejmě se nebojíme ani blockbusterů! Osobně se nemůžu dočkat nového Matrixu, který přijde do kin v prosinci. Hrát budeme i dalšího Spidermana a chystá se i nový snímek od Spielberga, který se rozhodl natočit slavný muzikál West Side Story. Nehrajeme ale jen novinky, často se vracíme ke starším kvalitním filmům. Takže pokud jste nevi-

děli třeba Chlast, určitě ho můžete vidět právě v Artu. Samozřejmě bych jen nosila dříví do lesa, kdybych vyjmenovala, kolik festivalů se v kině koná. V listopadu se můžete těšit třeba na QFF Mezipatra, Das Filmfest a další. Pravidelně také připravujeme promítání s hosty, dětské projekce a od listopadu se také vracíme k cyklu MIMIkINO. Představila bys nám cyklus MIMIkINO? Je to odpověď na otázku, co dělat, když jsem fanoušek filmu a mám malé dítě. Jednou týdně hrajeme aktuální film pro dospělé s miminy za snížené vstupné, a to v sále, kde je ztišený zvuk a napůl rozsvíceno. Pro děti jsou připraveny hračky a rodiče se nemusí bát, že je bude někdo soudit za to, že jejich ratolesti pobíhají po sále. K dispozici je také zázemí s přebalovacím pultem a vším potřebným. Na projekci ale samozřejmě můžete přijít i bez dětí. A poslední otázka – čemu se věnuješ ve svém volném čase? Hodně času trávím psaním, hraním počítačových her a samozřejmě sledováním všeho možného – od filmů přes reality show až po videa na TikToku! Děkujeme za rozhovor!

www.kinoart.cz


67


mimo Brno Vánočně nazdobené stromy v Jemnici, Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských Budějovicích a Třebíči se rozsvítí na první adventní neděli, 28. listopadu. Pokud zavítáte v tento den do Jemnice k zámku, čeká na vás výroba vánočních ozdob, zdobení perníčků, zpívání koled a adventní trh.

Vánoční strom s betlémem na náměstí Míru v Moravských Budějovicích. Foto: MKS Beseda Moravské Budějovice

Zamilujte si advent na Třebíčsku! Adventní čas nemusí být jen o shonu a nakupování dárků. Zastavte se na chvilku a načerpejte vánoční atmosféru na Třebíčsku. První adventní víkend je na řadě míst spojený s rozsvícením vánočních stromů a výzdoby. Jako první se vánoční strom rozzáří v Náměšti nad Oslavou, a to v pátek 26. listopadu. Adventní čas zahájí vystoupení žáků místních škol na Masarykově náměstí. Sobota bude patřit vánočním trhům. V neděli 28. listopadu zazní v barokní knihovně náměšťského zámku adventní a vánoční zpěvy v dílech renesančních mistrů. Vánočně nazdobené stromy v Jemnici, Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských Budějovicích a Třebíči se rozsvítí na první adventní neděli, 28. listopadu. Pokud zavítáte v tento den do Jemnice k zámku, čeká na vás výroba vánočních ozdob, zdobení perníčků, zpívání koled

68

a adventní trh. Rozsvícení jemnického stromu doprovodí tradiční cinkání zvonečků. Strom v Jaroměřicích nad Rokytnou najdete na ulici Komenského, jeho rozsvícení doprovodí vystoupení dětí, vánoční trhy nebo pohádka pro nejmenší. Po vystoupení dětí se rozzáří strom v Moravských Budějovicích u zámku. Vánočně nazdobené město láká k procházkám, zastavte se na svařák v některé z kaváren v okolí náměstí. Zároveň s třebíčským stromem se rozsvítí i sváteční výzdoba po celém městě, nově také na větrném mlýně nebo u baziliky. Nezapomeňte si udělat fotku na lavičce u kostela sv. Martina nebo u adventního věnce před Pasáží, třeba v době konání

vánočních trhů od 10. do 21. prosince na Martinském náměstí. V židovské čtvrti vás na oslavu svátku Chanuka pozve rodina Seligmanna Bauera při kostýmovaných prohlídkách 4. prosince. Baziliku sv. Prokopa oživí kostýmované prohlídky 11. a 19. prosince. Muzeum Vysočiny chystá každoročně výstavu betlémů, letos ji můžete navštívit od 25. listopadu. Jako poslední rozsvítí strom v Hrotovicích, v pondělí 29. listopadu. Všechny předvánoční neděle zpříjemní nejen místním adventní koncerty. Nechte se pozvat na Třebíčsko a poznejte místní advent. Vánočně vyzdobená je téměř každá obec, na návsích nebo náměstích uvidíte různorodé a originální betlémy. Další tipy nejen na adventní akce a výlety najdete na webových stránkách pod tímto článkem.

Václav Prchal Destinace Třebíčsko www.destinace-trebicsko.cz


mimo Brno

Mikulov a mladé víno

Svatý Martin přijede do Znojma

Mladé víno poteče proudem, svatomartinská husa provoní každou mikulovskou restauraci, zahraje živá hudba a to není zdaleka všechno. Mikulov nabídne již pojedenácté bohatý program svatomartinských slavností. Ve čtvrtek 11. listopadu v 11.11 přijede na mikulovské náměstí svatý Martin i se svou družinou, aby zahájil 11. ročník festivalu připomínajícího dávnou svatomartinskou tradici. Při čtyřdenních oslavách navštíví hosté i prostory mikulovského zámku, městskou knihovnu, městské kino nebo turistické informační centrum. Kromě toho budou po celou dobu vinotéky, hotely a restaurace nabízet tradiční svatomartinské menu včetně mladých vín. Součástí programu je i divadelní představení pro děti, komentovaná prohlídka Mikulova nebo svatomartinský jarmark. V městské knihovně si budete moct vyzkoušet draní peří nebo psát husím brkem. Děti dozajista potěší koutek se zvířátky, který bude na náměstí po celý víkend. (hdr)

Degustace vín, slavnostní požehnání, nejrůznější regionální speciality a neodmyslitelný program v podobě cimbálové muziky. Právě to jsou Slavnosti Svatomartinského a mladého vína, které se poprvé odehrají na Masarykově náměstí ve Znojmě.

Po celou dobu festivalu Svatomartinský Mikulov se bude ochutnávat mladé víno. Foto: archiv města Mikulov

11-14/11

Svatomartinský Mikulov Náměstí, Mikulov www.mikulovskarozvojova.cz Během průvodu sv. Martina se dozvíte legendu, která se k jednomu z nejslavnějších světců váže, a zhlédnete scénku, která přiblíží jeho příběh dobrosrdečnosti. Foto: Znojemská Beseda

Krajina paměti v Havlíčkově vile Havlíčkova vila v Poštorné hostí výstavu Honzy Sakaře s názvem Krajina paměti. Fotoaparátem z předminulého století zachytil osoby, místa i tradice, které jsou ikonické pro oblast nejjižnějšího cípu Moravy, Podluží. Národní fond Moravská krása zve k první expozici v nově zrekonstruované Havlíčkově vile v Poštorné. Na výstavě s názvem Krajina paměti si až do 28. listopadu budete moci prohlédnout fotografie pořízené 130 let starým přístrojem. Honza Sakař, autor expozice, se totiž rozhodl oblast Podluží zachytit na měchový fotoaparát, přičemž využíval techniky zvané mokrý kolodiový proces. Při tomto procesu vznikají černobílé fotografie v podobě přímých pozitivů na kovových deskách. Tímto způsobem zachytil objekty a osoby spojené s oblastí Podluží a jejím okolím, například kolonádu Reistna ve Valticích, Hradištěk, kastelánku zámku Lednice Ivanu Holáskovou nebo folkloristku Marii Švirgovou v kroji. Výstava posléze poputuje do Spojených států. (hdr)

Jedna z fotografií zachycuje i krajinné architekty manžele Krejčiříkovy, kteří pracovali na renovaci tropického skleníku na lednickém zámku. Foto: archiv autora

28/11

do Fotovýstava: Krajina paměti / Memoryscape Havlíčkova vila, Tř. 1. máje 37, Břeclav www.moravskakrasa.cz

V letošním roce připadají přímo na svátek svatého Martina, tedy 11. listopadu. Od dopoledních 11 hodin otevřou svá prodejní místa vinaři z vinařství Znovín Znojmo, Michal Kacetl, Lahofer, Hanzel, Víno Náprava, Simenon, Vinné sklepy Lechovice, Arte Vini, Vinařství Líbal a vinařství Piálek & Jäger. Těšit se můžete i na tradiční požehnání mladému vínu. I tentokrát povede slavnostní akt znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš za doprovodu svatého Martina, a to v symbolických 11 hodin a 11 minut. Kromě pochůzkové degustace, která bude probíhat až do 20 hodin, vás čeká také koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka a průvod svatého Martina, jenž začne právě na Masarykově náměstí a povede historickým centrem města. Doprovodit ho můžete hned ve dvou časech, v 16 a 18 hodin. (red)

11/11

Slavnosti Svatomartinského a mladého vína Masarykovo náměstí, Znojmo www.znojemskabeseda.cz

69


mimo Brno

Archeopark Mikulčice – Kopčany Jihomoravský kraj společně s Trnavským samosprávným krajem spolupracují od roku 2020 na projektu společné propagace Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Projekt chce potenciálním návštěvníkům přiblížit, v čem tkví kouzlo těchto míst, a ukázat pro mnohé doposud neobjevený kraj.

Jiří Stivín & FreeArt na Jazzovém gauči Cyklus čtyř jazzových koncertů v klubu Gauč uzavře Jiří Stivín & FreeArt. Festival věnovaný jazzu odstartovali v červnu Los Quemados a ve čtvrtek 25. listopadu v osm hodin večer začne poslední koncert letošního programu. Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s klubem Gauč se rozhodli navázat na tradici 80. let, kdy byly v Blansku jazzové koncerty velmi populární. Na konci listopadu díky tomu uvede sedm umělců vystupujících pod názvem Jiří Stivín & FreeArt klub Gauč do jazzové pohody. Kromě „pravého hudebního alchymisty“, jak si Jiří Stivín sám říká, uslyšíte i hudebníky Pavla Zlámala, Roda Patona, Jana Navrátila, Petra Grahama, Rudolfa Drozda a Radima Koláře. Těšit se můžete na v jazzovém vesmíru proslulé tóny dechových nástrojů saxofonu, flétny nebo lesního rohu. Stejně tak se budete moci ponořit do hloubky basové kytary, Jan Navrátil zahraje na elektrickou kytaru a kolegové Peter Graham a Radim Kolář na klavír a bicí. (hdr)

Kostel svaté Markéty Antiochijské v Kopčanech působí nenápadně, přesto jde o stavbu mezinárodního významu. Foto: Jihomoravský kraj

Otevřením lávky přes řeku Moravu v roce 2019 vznikla možnost propojit památky Velkomoravské říše, unikátní přírodu a dvě národní sítě cyklostezek. Díky lávce mohou turisté přejít nebo na kole přejet na Slovensko bez jakéhokoliv ruchu měst. Současně lávka Velké Moravy spojuje lokalitu Slovanského hradiště v Mikulčicích s místem nejstarší dochované velkomoravské stavby – kostelíku sv. Markéty Antiochijské z 9. století ve slovenských Kopčanech. Pro tuto významnou propojenou lokalitu na česko-slovenském pomezí se vžil název Archeopark Mikulčice – Kopčany. 17. 11. se můžete přijet podívat na Den otevřených dveří, který se bude konat na Slovanském hradišti v Mikulčicích. (red)

FOND MALÝCH PROJEKŮ

70

Jiří Stivín je v jazzu považován za mistra improvizace. Foto: archiv hudebníka

25/11 ve 20.00

Jazzový gauč 2021: Jiří Stivín & FreeArt Klub Gauč Smetanova 6, Blansko www.blansko.cz

Výročí bitvy u Slavkova Austerlitz 2021 V Bitvě tří císařů bude bojovat tisíc vojáků, z toho šedesát na koni a ze zálohy je bude bránit dvacet děl. Projekt Austerlitz tak připomíná období napoleonských válek, které můžeme bezpochyby považovat za důležitou součást evropské historie. V roce 1805 zde proti sobě stály armády tří císařů – francouzského, ruského a rakouského. Bitva skončila drtivou porážkou Rusů a Rakušanů a Napoleon tehdy slavil svůj největší triumf. Připomenutí 216. výročí bitvy u Slavkova pořádá již tradičně projekt Austerlitz (Austerlitz je německé označení obce Slavkov). Při čtyřdenní akci se kromě rekonstrukce bitvy u Slavkova, která vypukne v sobotu 4. prosince pod Santonem poblíž obce Tvarožné, můžete zúčastnit i dalších bodů programu. Na středu 1. prosince je naplánována vzpomínková akce v Kučerově, v pátek 3. prosince budou zapáleny ohně na Žuráni a připomenutí uzavře pietní akt na Mohyle míru u Prace v neděli 5. prosince. (hdr)

216. výročí bitvy u Slavkova se zúčastní tisíc vojáků v uniformách z napoleonských dob. Foto: archiv Austerlitz

1–5/12

Výročí bitvy u Slavkova Austerlitz 2021 – bitva pod Santonem Pod Santonem, Tvarožná www.austerlitz.org


inzerce

TIC ví KAM! Vydáváme časopis KAM již 65 let. KAM je kulturní a lifestylový časopis, se kterým vám v Brně nic neunikne! Prolistovat KAM nebylo nikdy tak snadné!

Kam pro KAM?

předplatné → shop.pocketmedia.cz digi verze → issuu.com/pocketmedia4 FB/IG → @kamwhere

Vydavatel časopisu KAM v Brně

71


Where in Brno Craggy Collyde teamed up with Café Flexaret to host small acoustic concerts, and evenings of rock ‚n‘ roll, blues and alternative music. The next show will take place on 4 November, featuring the ambient musings of Old Traps and Misgivings.

Break Me Records is a project designed to promote local, unsigned music and events in Brno, and was created by the Brno-based band Craggy Collyde. Photo: Craggy Collyde

Cheer Up! November can be a pretty gloomy month; dark evenings and misty days can lead us to question some of our life choices. But this month has so much good stuff going on, there’s no need to let the gloomy exterior become our interior. There is theatre, there is music, there is dance, there is food and drink and life! The Break Me Records acoustic sessions at Café Flexaret are a new series of live shows held on the first Thursday of every month, supporting independent music acts from Brno and elsewhere. Break Me Records is a project designed to promote local, unsigned music and events in Brno, and was created by the Brno-based band Craggy Collyde, which kicked off the first session on 7 October. They teamed up with Café Flexaret to host small acoustic concerts, and evenings of rock ‘n’ roll, blues and alternative music. The next show will take place on 4 November, featuring the ambient musings of Old Traps and Misgivings.

72

Czech Theater performs Czech plays in English. The next play is Jiří Pokorný’s “Dad Takes a Shot”, translated by David Short, at Music Lab on the 6 th and 7th. “To take a shot (idiom): to fire a gun; to propel a ball toward a goal; to take a shot +at: to try to hit; to make a hurtful remark; to attempt to do something successfully; to take a shot +of: to drink hard alcohol.” All of these happen in “Dad Takes a Shot”! Check smsticket. cz for tickets. Celts, Brno and the Stars, this maybe sounds like it’s exhibition about Ralph Davies, Jimmy Nibbler and me. Surprisingly though, we are not the first Celts

to make Brno our home. In fact in the 3rd century BCE, the Celts settled the muddy riverways of Old Brno. About 80 years ago, a wooden and bronze bowl was discovered in Maloměřice, which led to new revelations about pre-historic Brno. Find out more in the corner of Zelni Trh at the Moravian Museum (from the 10 th). Of course, the 17th is also a date on which Brno likes to celebrate it’s various liberations from totalitarian regimes, both in 1939 and 1989. The city will be hosting Brnenský17, a festival of Freedom and Democracy. This event is curated by teams of students from all 6 of Brno;s Universities – and will take place in the streets of Brno. www. brnensky17.cz for details.

Robin Smith Where in Brno editorial staff


Where in Brno

Grand Designer Lucie Koldová

Brno Daily – News Highlights

The Museum of Applied Arts will reopen with the exhibition of the 2019 Grand Designer of the Year Award winner Lucie Koldová: Lightness. The project, which is intended to be the comprehensive work of a team of artists will be launched with a private viewing on November 26 and will be on display here until February 26 next year.

Brno is a total labyrinth. When you least expect it, you end up discovering another cool place you wish you had discovered long before. No matter how long you have been roaming in this labyrinth, be it two months, five years, the city always has somewhere new to offer!

The exhibition is a product of Lucie Koldová‘s studio and is her first major presentation to the Czech public. The project is a complex work created by a team of renowned artists. The artist tackles the complicated space of the skylight, which is redefined by distinctive elements. The aim is to bring visitors to the walkways spanning the covered hall and surround them with objects which are to be perceived by them as a diverse and joyful creation or as an adventurous journey towards an ideal solution. These pieces represent the designer‘s ultimate work, with her typical creations being lighting fixtures as well as furniture. (th)

Photo: Lucie Koldová designs furniture and lighting fixtures with an appearance typical of her style. Photo: imm cologne

26/11–26/2

Lucie Koldová: Lightness Museum of Applied Arts Husova 14, Brno www.moravska-galerie.cz Brno residents will get a modern rail hub with sufficient capacity to guarantee further development of railway transport from the city. Photo: Visualisation Benthem Crouwel International B.V.

Dad Takes a Shot The English version of Jiří Pokorný‘s play Tat‘ka střílí góly (Dad Takes a Shot) will turn the Music Lab into an outside seating area of the non-stop Blažena Bar, where a tragicomic story of a Czech family will unfold. You can expect shooting, kicking, punching and drinking. This time the Czech Theater amateur company took on the Czech play Dad Takes a Shot, which received the Alfred Radok Award. This group of enthusiasts decided to bring a piece of Czech culture to the English-speaking audience. Czech Theater has successfully staged plays such as R.U.R. and The Makropulos Thing. They also put on a performance of Havel‘s works and Jenůfa. The drama Dad Takes a Shot is interesting for its play on words, where the creators of the play had to deal with the intricacies of a conversation matching the late hours in a nightclub combined with rhymed passages. Understanding the idiom „to take a shot“ is then essential for the English version of the play. We can reveal that it has four meanings, and all of them are present in the play. (hdr)

Czech Theater transforms Czech plays for those who would not be able to enjoy them in Czech. Photo: Archive of the theatre company

Recently, without even intending to find new spots for a Friday beer with friends, I found several local pubs that have gone mostly undiscovered and deserve some credit! According to the concept of the winning design, the new railway station will become a new gateway to the city and a positive impetus for the development of the emerging Trnitá district on the banks of the River Svratka. One of the main reasons for the digitization is the particularly high cost of replacing the existing system, five times more than adopting a new electronic system. In this case, digitization therefore also means reducing costs, including printing and distribution costs.Brno Daily – Brno’s Online News in English at brnodaily.com since 2017.

6/11 and 7/11 at 7 p.m. Dad Takes a Shot Music Lab Opletalova 1, Brno www.czechtheater.cz

Giorgia Maura Brno Daily www.brnodaily.com

73


Where in Brno

Brno Philharmonic Will Present a World Premiere Some time ago, the Brno Philharmonic approached the talented composer and pianist Michal Nejtek inviting him to collaborate with them, which resulted in the musical piece The Basement Sketches for symphony orchestra and piano. Classical music lovers will be able to witness it at the world premiere on Thursday November 25.

Cellist Matt Haimovitz will be one of the concert soloists. Photo: Philharmonic Brno

The concert will open with a classical arrangement of Johannes Brahms‘s musical piece Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a, which is still considered by the professional community to be the most perfect cycle of symphonic variations ever to be composed. The two musical pieces will be perfectly complemented by Cello Concerto, Op. 22 by Samuel Barber, one of the most famous composers of the 20th century. Solo performances will be given by the Canadian cellist Matt Haimovitz and Czech pianist Nikol Bóková. The Brno Philharmonic Orchestra concert will be conducted as always by Dennis Russell Davies, the principal conductor. For more information on ticket sales, please see the footer of this article (rb)

25/11

WORLD PREMIERE! / FBD. BRAHMS Variations on a Theme by Haydn, BARBER Cello Concerto, NEJTEK The Basement Sketches Besední dům Komenského náměstí 8, Brno www.filharmonie-brno.cz

74

Joey Alexander Trio Cabaret de Péchés will present the Brno premiere performance of one of today’s most outstanding jazz pianists and composers, Joey Alexander. Jazz music lovers will have a unique opportunity to enjoy this musical talent on November 16. Joey Alexander, real name Josiah Alexander Sila, was born in Denpasar on the Indonesian island of Bali in 2003. As a child prodigy, he made his debut at just 11 years of age at the annual gala evening at the Jazz at Lincoln Center, where he surprised the audience with his lyrical rendition of Round Midnight by Monk. Joey has since earned three Grammy Award nominations and two of his four previous albums have topped the Billboard Jazz Album chart. His most recent release is the album Warna. Alexander has teamed up with equally talented musicians, bassist Kris Funn and drummer John Davis, to bring his audiences an unforgettable musical experience. (rb)

Joey Alexander – piano / Kris Funn – double bass / John Davis - drums. Photo: Joey Alexander Trio

16/11

Joey Alexander Trio Cabaret de Péchés Dominikánské nám. 2, Brno www.cabaretdespeches.com

Glen Hansard again in Sono After two years, the popular Irish singer Glen Hansard will return to Brno. If you are one of his fans, you should definitely not miss the chance to see him perform on November 19 at the Sono Music Club. The upcoming concert will be his only stop in the Czech Republic this year. Glen Hansard always promises a charismatic show and this year his tour will include the Sono Centre. He has recently released two new albums, This Wild Willing (2019) and Glen Hansard: Live at Sydney Opera House (2020). So it is safe to say that we are going to hear a lot of great new songs in addition to our favourites. Glen Hansard is a founding member of The Frames. He is also intrinsically linked to the talented Czech pianist Markéta Irglová. He recorded several albums with her as well as the Oscar-winning song Falling Slowly from the film Once which starred them both. Glen likes to return to the Czech Republic regularly because of the audience, which, in his words, „can listen like no other“. (rb)

Glen Hansard says that in the Czech Republic he always plays a little louder, with a little more heart. Photo: Glen Hansard

19/11

Glen Hansard Sono Music Club Veveří 113, Brno www.sonomusicclub.cz


FOOD DRINK BRNO Autumn/Winter 2021

@fooddrinkbrno We create a platform for a community of good businesses from Brno!


Where in Brno

Ode to Joy – Beethoven is Back! Last year, as we celebrated the 250th anniversary of the birth of Ludwig van Beethoven, Mario Radačovský and the National Theatre Brno Ballet set out to honour his legacy through dance.

In this new work, the audience can expect a collaboration between dancers, musicians, and singers. Photo: NdB

Beethoven was created to showcase the artist’s exceptional character, extraordinary works, and restless life. Guided by the famous scores, Radačovsky’s choreography evokes the tragedies of a rough childhood, ill-fated romance, and continuing health issues. This is not the first time Radačovský has created on theme of Beethoven, and his admiration for the composer is clear throughout the production. In this new work, the audience can expect a collaboration between dancers, musicians, and singers, that truly demonstrates the power of Beethoven’s compositions. This November, the Ballet NdB in cooperation with Janáček Opera invites you to be part of the celebration and experience the legacy of one of the greatest composers of all time. (red)

13–21/11

Beethoven Janáček Theatre, Brno National Theatre Brno www.ndbrno.cz

76

Panelák of Love Panelák of Love is a quarterly showcase of the best of Modern Alternative Music. This month it features Scottish-Irish-Moravian post-grunge / pre-jazz auteurs, Sounds of Occupation with their special guests 3+, who describe themselves as hard-core-bigbit. Sounds of Occupation began life in the South Moravian vineyards of Nenkovice, with the meeting of Paul, Martin and Robson. After the success of their first album, Same River Twice, they were joined by Scottish Guitarist, Robin, who added a slice of experimentation. Their sound includes elements of Grunge, Jazz, Electronica and Midlife crisis. 3+ are well-known in Czech circles for their driving hardcore-bigbit sound, which sounds like an unholy marriage of the Beatles and Black Sabbath with The Pixies’s on bass in the wedding band as they walk down the aisle. Panelák of Love started life pre-covid as a mutli-genre showcase of the best bands / DJs / singers and poets living and working in Brno. (rob)

Come along and support Panelák of Love, Brno’s premier showcase of alternative music. Photo: Music Lab

27/11

Panelák of Love MusicLab Opletalova 1, Brno www.musiclab.cz

Photo: National Theatre Brno

Photo: Gaudeamus archives

Destiny by Robert Carsen

Gaudeamus Brno 2021

Robert Carsen, one of the world‘s best opera directors, returned to the Brno Opera House to direct Janáček‘s Destiny on the occasion of the Janáček Brno 2020 Festival. Carsen‘s productions are on the program of the most important opera houses and this year he was also awarded as the best director of the year in the prestigious International Opera Awards. His productions have a distinctive poetics, thoughtful dramaturgy and, above all, are emotional and extremely impressive. (red)

How can you navigate your path through the labyrinth of university education? You can search for answers to your questions related to higher education studies at the largest education exhibition in the Czech Republic - more than 400 representatives of colleges and universities will try to provide you with answers. Over four hundred exhibitors will be on hand for four days to answer the questions of thousands of visitors. (hdr)

26/11–27/11 Janáček Theatre National Theatre Brno www.ndbrno.cz

23–26/11 Gaudeamus Brno 2021 European Higher Education and Lifelong Learning Exhibition Brno Exhibition Centre www.gaudeamus.cz/brno


77


Zábava

Červený kvíz

Kamenná čtvrť je rájem nejen pro umělce, ale také pro kočky. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Story tohoto vydání vás provedlo Červeným kopcem. V kvízu si nyní ověříme, jak pozorně jste story četli, a přidáme i otázky, na které v časopise odpověď nenajdete. Řešení některých z nich budou znát jen opravdoví znalci lokality. Kdy začala na Červeném kopci vznikat Kamenná kolonie? a) v 90. letech 19. století b) ve 20. až 30. letech 20. století c) v 50. letech 20. století

Jak se jmenuje multižánrový festival každoročně pořádaný v Kamenné kolonii? a) Kamenka Open b) Free Kamenka c) Valící se Kamenka Přibližně kolik osob zaměstnávala Kohnova cihelna za dob první republiky? a) 50 b) 600 c) 3 000

78

Kde na Červeném kopci najdete charakteristické houpačky vyrobené z kancelářských křesel? a) v Bike Areně Netro b) v areálu bývalé LDN c) v Hospůdce Na hřišti

Jaké nadmořské výšky dosahuje jižní vrchol Červeného kopce? a) 317 m b) 402 m c) 480 m

Co na jeho vrcholku najdete? a) kapličku b) dětské hřiště c) kříž

Po které turistické značce se dostanete od Kamenné kolonie k Anthroposu? a) červené b) zelené c) žluté

Čím je způsobena červená barva zdejších slepenců? a) přítomností oxidů a hydroxidů železa b) vystavením slepenců silnému větru c) průměrnou teplotou oblasti

Jak se jmenuje plocha na severním svahu Červeného kopce, z níž se otevírá výhled na výstaviště? a) Janáčkova stráň b) Mahenova stráň c) Těsnohlídkova stráň

Kolik budov původní LDN na Červeném kopci přežilo demolici a bude začleněno do nově vznikajícího komplexu? a) žádná b) dvě c) pět

Správné odpovědi kvízu najdete 15. 11. na webu www.planetabrno.cz.


Zábava pro nejmenší

Vymalovánka

Vymaluj obrázek a zakroužkuj nesmysly (pouze na této straně, ne v celém časopise!).

79


program listopad 2021

DIVADLO /THEATRE DIVADLO BARKA OTEVŘENÝ KULTURNÍ PROSTOR LIGY VOZÍČKÁŘŮ Svatopluka Čecha 35a | 608 635 578 barka@ligavozic.cz | www.divadlobarka.cz

4. 11. 19.00 KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ černá komedie 5. 11. 19.00 DIVÉ ŽENY Tanečně divadelní představení 7. 11. 18.00 PALUŠA NA PALOUKU pro příznivce ochotnického ansámblu Děs/Běs 12.–14. 11. BRNKÁNÍ VELKÝ TŘESK! Nesoutěžní přehlídka a dílna dětských divadelních souborů 15. 11. 18.00 BROUČCI Baletní pohádka pro děti i dospělé 18.–19. 11. 10.30 BROUČCI Baletní pohádka pro děti i dospělé 18.–19. 11. 18.00 BROUČCI Baletní pohádka pro děti i dospělé 20. 11. 19.00 NOC DIVADEL www.nocdivadel.cz 20. 11. 19.00 CO SE STALO S JAMIEM! Hudební komedie z prostředí blázince 20. 11. 21.00 NOC DIVADEL prohlídky Divadla BARKA se světelným workshopem 21. 11. 16.00 KÁŤA A BAJAJA Příběh o lásce k dceři, k vlasti, k veršům… 25. 11. 10.30, 18.00 BROUČCI Baletní pohádka pro děti i dospělé 28. 11. 19.00 SEXMISE Co si počít, když na Zemi zůstanou poslední dva muži?

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

Jakubské nám. 5 | 542 214 692 | divadlo@bolek.cz www.divadlobolkapolivky.cz

1. 11. 19.00 MISERY Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek 3. 11. 19.00 CAVEWOMAN Hrají: Daniela Choděrová 4. 11. 19.00 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD Hrají: Eliška Balzerová 4. 11. 19.30 ČTENÍ KE KAFI: ZÁPISKY Z CEST Hrají: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Freskový sál, Zelný trh 10, Brno 5. 11. 19.00 MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Gabriela Míčová 7. 11. 19.00 S TVOJÍ DCEROU NE! Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Zuzana Slavíková 8. 11. 19.00 MADAME RUBINSTEIN Hrají: Dana Syslová, Milena Steinmasslová 8. 11. 19.00 SEX PRO POKROČILÉ Hrají: Jana Krausová, Karel Roden 11. 11. 19.00 MANŽELSTVÍ V KOSTCE Hrají: Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátil 12. 11. 14.00 ROUEN 44 Hrají: Chantal Poullain, Klára Trojanová 13. 11. 19.00 ROUEN 44 Hrají: Chantal Poullain, Klára Trojanová, premiéra 14.–15. 11. 19.00 ROUEN 44 Hrají: Chantal Poullain, Klára Trojanová 16. 11. 19.00 ŽENA ZA PUL­TEM 2: PULT OSOBNOSTI Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kaiser 17. 11. 19.00 PRO TEBE COKOLIV Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček 19. 11. 11.00 PROSLOV Hrají: Anna Polívková 19. 11. 19.00 S LÁSKOU MARY Hrají: Veronika Žilková, Eva Novotná / Gabriela Štefanová 20. 11. 20.00 PROSLOV Hrají: Anna Polívková, premiéra 21. 11. 19.00 RUKOJMÍ BEZ RIZIKA Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal 22.–23. 11. 19.00 PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO Hrají: Bolek Polívka, Pavel Liška, Radim Fiala 24. 11. 19.00 DNA Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka 25. 11. 19.00 CAVEMAN Hrají: Jan Holík / Jakub Slach 26. 11. 19.00 VĚRA Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka, Sabina Remundová 27. 11. 10.00 ABY SE DĚTI DIVILY Hrají: Veronika Slámová, Miroslav Sýkora

80

27. 11. 19.00 REBELKY Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová 28. 11. 14.00 CAVEMAN Hrají: Jan Holík / Jakub Slach 28. 11. 19.00 HORSKÁ DRÁHA Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná / Jitka Ježková 29. 11. 19.00 ODPOČÍVEJ VE SVÉM POKOJI Hrají: Daniela Kolářová, Marta Vančurová 30. 11. 19.00 SRNKY Hrají: Josef Polášek, Roman Blumaier / Michal Dalecký

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

Zelný trh 9 | 542 123 425 | vstupenky@provazek.cz www.provazek.cz

1. 11. 19.00 GADŽOVÉ JDOU DO NEBE Wanna stand up to racism? Uffo Trutnov, zájezd 1. 11. 19.30 TENSION Mathias Eick Quintet 2. 11. 18.00 OTEVŘENÁ LABORATOŘ z cyklu provázek.téma 4. 11. 19.00 VITKA symfonieta o brněnské femme fatale 5. 11. 19.00 MÚDRY BLÁZON – PETER SCHERHAUFER premiéra filmu 6. 11. 18.00 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Improterapie 7. 11. 18.00 RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ utopie z okraje 10. 11. 18.00 LEKTORSKÝ ÚVOD ČERWUIŠ doprovodný program 10.–11. 11. 19.00 ČERWUIŠ dva světy jedné země 12. 11. 19.00 TICHÝ TARZAN zcizené deníky fantoma erotické fotografie 14. 11. 18.00 PROČ STŘÍLÍME DO VLASTNÍCH ŘAD? diskuze Mezipatra 15. 11. 18.00 JE BŮH HOMOFOB? diskuze Mezipatra 16. 11. 18.00 PŘECHODNÍKY WOLFGANGA SPITZBARDTA sexualita a identita v proměnách moderní doby 19. 11. 19.00 CHAZARSKÝ SLOVNÍK muzeum snů a lidské pošetilosti, premiéra 22. 11. 18.00 LEKTORSKÝ ÚVOD CHAZARSKÝ SLOVNÍK doprovodný program 22. 11. 19.00 CHAZARSKÝ SLOVNÍK muzeum snů a lidské pošetilosti 25. 11. 19.00 DYNASTIE Kapitoly z dějin kapitalismu 26. 11. 19.00 TAKT Klauniáda o etiketě 27. 11. 19.00 AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) hommage à Miloš Forman 28. 11. 18.00 AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) hommage à Miloš Forman 30. 11. 19.00 PRAVIDLA BINCÁRNY Lepší špryc do hrsti než dročka na střeše.

DIVADLO NA ORLÍ

Orlí 19 | 542 591 800 | dno@jamu.cz www.divadlonaorli.jamu.cz

3.–4. 11. 19.00 ORCHESTRÁLNÍ KONCERT HUDEBNÍ FAKULTY JAMU Orchestr posluchačů Hudební fakulty JAMU a hosté 20.–22. 11., 24.–26. 11. 19.00 ALBERT HERRING Městečko, které důvěrně znáte 29. 11. 19.00 JIŘÍ SUCHÁNEK: Y Koncert z dílny specializace Kompozice elektroakustické hudby 30. 11. 19.00 HF KKDR KONCERT NOVÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ Slavnostní koncert při příležitosti uvedení nových studijních specializací

9. 11. 17.30 DVA ROKY PRÁZDNIN Určeno pro diváky od 7 let 10. 11. 17.30 PROCES Určeno pro diváky od 13 let 13. 11. 10.30 SLON A MRAVENEC Určeno pro diváky od 3 let 13. 11. 15.30 SLON A MRAVENEC Určeno pro diváky od 3 let 14. 11. 9.00 HERECKÝ WORKSHOP Určeno pro diváky od 7 let 17. 11. K ČEMU VÁM TY ŠKOLY BUDOU? 17. 11. 15.30 POHÁDKY O STRAŠIDLECH, KOHOUTECH A DUZE Určeno pro diváky od 5 let 20. 11. K ČEMU VÁM TY ŠKOLY BUDOU? 23. 11. 9.30 CO ŠEPTAJÍ STROMY? Určeno pro diváky od 0 do 3 let 23. 11. 11.00 CO ŠEPTAJÍ STROMY? Určeno pro diváky od 0 do 3 let 23. 11. 19.00 KULHAVÝ ŠERMÍŘ Určeno pro diváky od 11 let 24. 11. 14.30 CO ŠEPTAJÍ STROMY? Určeno pro diváky od 0 do 3 let 24. 11. 16.00 CO ŠEPTAJÍ STROMY? Určeno pro diváky od 0 do 3 let 25. 11. 17.30 ZLATOVLÁSKA Určeno pro diváky od 3 let 27. 11. 10.30 ZLATOVLÁSKA Určeno pro diváky od 3 let 27. 11. 15.30 ZLATOVLÁSKA Určeno pro diváky od 3 let 30. 11. 17.30 CO BY KDYBY Určeno pro diváky od 3 let

DIVADLO RADOST

Bratislavská 32 | 545 321 273 divadlo@divadlo-radost.cz | www.divadlo-radost.cz

3. 11. 17.00 NARODIL SE SKŘÍTEK, VÝTVARNĚ-DIVADELNÍ DÍLNA věk 3+ 4. 11., 18. 11. 17.00 UDĚLÁME DIVADLO! DIVADELNÍ DÍLNA věk 6+ 7. 11. 10.00 RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA věk 8+ 7.–8. 11., 10. 11. 10.30 MIMINÍ DIVADLO: PLAVBA ZA DUHOU věk 0+ 7. 11. 13.30 POZNEJ DIVADLO, DIVADELNÍ DÍLNA věk 9+ 7. 11. 14.30 RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA věk 8+ 14. 11. 10.00 ZVĚDAVÉ SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY věk 3+ 14. 11. 14.30 ZVĚDAVÉ SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY věk 3+ 14. 11. 15.00 SÍLA POHYBU, POHYBOVÁ DÍLNA věk 10+ 17. 11. 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ věk 5+ 17. 11. 10.30 NARODIL SE SKŘÍTEK, VÝTVARNĚ-DIVADELNÍ DÍLNA věk 3+ 17. 11. 13.30 POZNEJ DIVADLO, DIVADELNÍ DÍLNA věk 9+ 18. 11. 8.30 MACH A ŠEBESTOVÁ věk 5+ 18. 11. 10.30 MACH A ŠEBESTOVÁ věk 5+ 20. 11. 17.00 NOC DIVADEL 21. 11. 10.00 KOLÍBÁ SE VELRYBA věk 3+ 21. 11. 14.30 KOLÍBÁ SE VELRYBA věk 3+ 24. 11. 18.00 BRATŘÍČCI SVATÉHO FRANTIŠKA věk 4+ 25. 11. 14.30 BOJ O OHEŇ 26.–27. 11., 29.–2. 12. 12.00 FESTIVAL RADOSTI 2021

HADIVADLO

Poštovská 8d | 530 330 869 | pokladna@hadivadlo.cz www.hadivadlo.cz

DIVADLO POLÁRKA

Tučkova 34 | zahorikova@divadlopolarka.cz www.divadlopolarka.cz

6. 11. 15.30 DVA ROKY PRÁZDNIN Určeno pro diváky od 7 let

1. 11. 19.30 MALOMĚŠŤÁCI „Víte, co to je láska? Láska!“ 2. 11. 19.30 STRÝČEK VÁŇA „Teď je čas konečně tomu všemu porozumět. Čas být konečně spolu!!!“ 3. 11., 26. 11. 19.30 MOBY DICK „Jak nalézt řád v chaosu?“ 4. 11. 19.30 ZEĎ „Dnes, pátého listopadu, začínám se svou zprávou. Napíšu všechno tak přesně, jak je to jen možné.“ 5. 11. 17.30 ZEĎ „Dnes, pátého listopadu, začínám se svou zprávou. Napíšu všechno tak přesně, jak je to jen možné.“


program listopad 2021

6. 11. 19.30 VNÍMÁNÍ „Tvůj pokoj je středem světa.“ 9. 11. 19.30 PREZIDENTKY „Správně, proč by pár starých sádelnic jako my nemělo mít trochu legrace. Počkejte, skočím pro víno.“ 10. 11. 16.30 THEATER HEUTE UND MORGEN II Cyklus Současné divadlo 11. 11., 27. 11. 19.30 NAŠI – STUDIE ROZHOVORU O KLIMATICKÉ KRIZI „Posloucháš se, jak mluvíš?“ 13. 11. 19.00 VERNISÁŽ „Pro koho myslíš, že to všechno děláme?“; zájezd 20. 11., 22. 11. 19.30 PO CELOU DOBU PŘEDSTAVENÍ PROBÍHÁ PŘEDSTAVENÍ „Základní nouze každého člověka: muset si sám se sebou něco počít.“ 23. 11. 17.30 PO CELOU DOBU PŘEDSTAVENÍ PROBÍHÁ PŘEDSTAVENÍ „Základní nouze každého člověka: muset si sám se sebou něco počít.“ 24.–25. 11. 19.30 DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ „Možná, že velké dějiny začaly na nádraží ve městě Brünn...“ 29.–30. 11. 19.30 WOYZECK „Woyzeck ist nicht tot!“

8. 11. 19.00 MONTY PYTHON´S SPAMALOT bláznivá muzikálová komedie podle Monty Pythonů 12. 11., 15. 11. 19.00 DONAHA! muzikálová komedie 13.–14. 11. 18.00 DONAHA! muzikálová komedie 17. 11., 19. 11., 27.–28. 11. 19.00 PRETTY WOMAN romantický muzikál 20. 11., 28. 11. 14.00 PRETTY WOMAN romantický muzikál 18. 11., 20.–21. 11. 18.00 PRETTY WOMAN romantický muzikál 23. 11. 18.00 MAMMA MIA! legendární muzikál 24.–25. 11. 19.00 MAMMA MIA! legendární muzikál 30. 11. 19.00 LAKOMEC komedie, v níž o peníze jde až v první řadě

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

Dvořákova 11 | 542 158 111 | info@ndbrno.cz www.ndbrno.cz

JANÁČKOVO DIVADLO

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Lidická 16 | 533 316 347 | predprodej@mdb.cz www.mdb.cz

ČINOHERNÍ SCÉNA 1. 11. 19.00 BELLA FIGURA hořká komedie, X2020 2. 11. 19.00 BELLA FIGURA hořká komedie, AB2 3. 11. 19.00 BELLA FIGURA hořká komedie, M2020 4. 11. 19.00 BELLA FIGURA hořká komedie, V2020 5. 11. 14.00 HRABAL A MUŽ U OKNA černá komedie, veřejná generálka 5. 11. 19.00 HRABAL A MUŽ U OKNA černá komedie, A5 6. 11. 19.00 HRABAL A MUŽ U OKNA černá komedie, P, premiéra 7. 11. 19.00 HRABAL A MUŽ U OKNA černá komedie, premiéra 8. 11. 19.00 BELLA FIGURA hořká komedie, Z2020 9. 11. 19.00 NOC PASTÝŘŮ drama o boji talentu s mocí, A2 10. 11. 18.00 NOC PASTÝŘŮ drama o boji talentu s mocí, SP 11. 11. 19.00 VRABČÁK A ANDĚL Edith a Marlene 12. 11. 19.00 PRVNÍ RANDE muzikálová komedie o krizi mezilidských vztahů 13. 11. 19.00 PRVNÍ RANDE muzikálová komedie o krizi mezilidských vztahů, AB6 14. 11. 19.00 PRVNÍ RANDE muzikálová komedie o krizi mezilidských vztahů, D 15. 11. 19.00 PRVNÍ RANDE muzikálová komedie o krizi mezilidských vztahů, A1 16. 11. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) jevištní báseň o prvotním hříchu člověka, E2 17. 11. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) jevištní báseň o prvotním hříchu člověka, derniéra, A3 18. 11. 19.00 HRABAL A MUŽ U OKNA černá komedie, C4 19. 11. 19.00 HRABAL A MUŽ U OKNA černá komedie, AB5 20. 11. 19.00 NOC PASTÝŘŮ drama o boji talentu s mocí, A6 21. 11. 19.00 NOC PASTÝŘŮ drama o boji talentu s mocí, E7 22. 11. 19.00 PRO NIC ZA NIC klasická zápletková komedie 23. 11. 19.00 BELLA FIGURA hořká komedie, R2020 24. 11. 19.00 BELLA FIGURA hořká komedie, A2020 25. 11. 19.00 NOC PASTÝŘŮ drama o boji talentu s mocí 26. 11. 19.00 NOC PASTÝŘŮ drama o boji talentu s mocí, C5 27.–28. 11. 18.00 ANNA KARENINA příběh o hledání lásky 29. 11. 18.00 SANTINIHO JAZYK mysteriózní thriller, PPP 30. 11. 18.00 SANTINIHO JAZYK mysteriózní thriller, P18

HUDEBNÍ SCÉNA 1. 11., 3. 11. 19.00 JANE EYROVÁ muzikál podle proslulého románu 2. 11., 4. 11. 18.00 JANE EYROVÁ muzikál podle proslulého románu 7. 11., 9. 11. 18.00 MONTY PYTHON´S SPAMALOT bláznivá muzikálová komedie podle Monty Pythonů

2. 11. 18.00 PŘEDPREMIÉROVÉ KUKÁTKO K OPEŘE ŘECKÉ PAŠIJE opera 5. 11. 19.00 ŘECKÉ PAŠIJE opera, premiéra, SK. PO 7. 11. 17.00 ŘECKÉ PAŠIJE opera, lektorský úvod, SK. O2 13. 11. 19.00 BEETHOVEN balet, premiéra, SK. PB 14. 11. 17.00 BEETHOVEN balet, SK. B2 16. 11. 19.00 BEETHOVEN balet, SK. B1 15. 11. 19.00 NABUCCO opera 17. 11. 17.00 MONUMENT opera 19. 11. 19.00 ŘECKÉ PAŠIJE opera, lektorský úvod, SK. O1 20. 11. 19.00 BEETHOVEN balet, lektorský úvod, SK. B3 21. 11. 17.00 BEETHOVEN balet, lektorský úvod 26. 11. 19.00 OSUD opera, lektorský úvod 27. 11. 19.00 OSUD opera, streamované představení, SK. O2, 3

9. 11. 19.00 IMPROVOZOVNA 12. 11. 19.00 ##T#€?#%# činohra 13. 11. 17.00 OHNIVÁ ZEMĚ VÁCLAVA ŠTECHA činohra, SK. Č2 14. 11. 19.00 MARS činohra 16. 11. 19.00 HOST: DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA činohra 18. 11. 19.00 MIRANDOLÍNA činohra 20. 11. 19.00 DOKTORKA činohra 21. 11. 19.00 PROTOKOL činohra, lektorský úvod 22. 11. 19.00 PŘED VÝCHODEM SLUNCE činohra, lektorský úvod 23. 11. 19.00 VELMI, VELMI, VELMI TEMNÝ PŘÍBĚH činohra, lektorský úvod 24. 11. 19.00 SŇATKY NA ŽELEZNICI činohra 25. 11. 19.00 IDOMENEUS činohra 26. 11. 19.00 OHNIVÁ ZEMĚ VÁCLAVA ŠTECHA činohra, lektorský úvod 27. 11. 15.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI činohra 28. 11. 16.00 EDISON! činohra 30. 11. 19.00 RECITÁL PAVOL BRESLIK A RÓBERT PECHANEC opera, Mozartův sál

MAHENOVO DIVADLO – MALÁ SCÉNA 22. 11., 30. 11. 19.00 STĚHOVÁNÍ DUŠÍ činohra 24. 11. 19.00 JAK KRÁSNĚ JSME SI ŽILI činohra

PROART COMPANY

proart@proart-festival.cz | www.proart-festival.cz 11. 11. 20.00 BLATNÝ Brno, Káznice 19. 11., 2. 12. 19.30 HAAS_DNY PO SLÁVĚ premiéra, Brno, vila Löw-Beer 29. 11. 19.30 LUDWIG B. Brno, Místodržitelský palác 9. 12. 20.00 CHOPIN A SANDOVÁ_MILOSTNÉ PRELUDIUM Brno, Vila Tugendhat

HUDBA /MUSIC

MAHENOVO DIVADLO

1. 11. 19.00 RADIO AND JULIET balet 2. 11. 19.00 HOST: KYTICE balet 3. 11. 19.00 SATURNIN činohra 4. 11. 10.00 SATURNIN činohra 5. 11. 19.00 PERA MARKÝZE DE SADE činohra 6. 11. 19.00 RACEK činohra, lektorský úvod 9. 11. 19.00 RUDY LINKA – ONE MAN SHOW koncert 12.–13.11, 19.00 KOČÁR DO VÍDNĚ činohra 14. 11. 13.00 LUCERNA činohra 14. 11. 19.00 LUCERNA činohra 15. 11. 9.00 LUCERNA činohra 16. 11. 19.00 HANA činohra 17. 11. 19.00 LEOPOLDSTADT činohra 18. 11. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ činohra, ENG SUB 19. 11. 19.00 NOC BLÁZNŮ činohra 20. 11. 19.00 KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? činohra 21. 11. 19.00 KAŠPÁREK V ROHLÍKU koncert 23. 11. 19.00 LILIOM činohra 25. 11. 10.00 NEBESA činohra, veřejná generálka 26. 11. 19.00 NEBESA činohra, premiéra, SK. PČ 27. 11. 19.00 NEBESA činohra, SK. Č3 28. 11. 18.00 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU PŘED MAHENOVÝM DIVADLEM 28. 11. 19.00 MAJITELÉ KLÍČŮ činohra 29. 11. 19.00 PROGRES 2 koncert

DIVADLO REDUTA

1. 11., 18. 11. 19.00 MIRANDOLÍNA činohra 2. 11. 19.00 MAHENOVA REDUTA činohra, lektorský úvod 3. 11., 25. 11. 19.00 IDOMENEUS činohra 4. 11. 19.00 HOST: DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA činohra 5. 11. 19.00 STRACH JÍST DUŠI činohra, derniéra 6. 11. 14.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI činohra 7. 11. 20.30 CYKLUS SCÉNICKÝCH ČTENÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM činohra 8. 11. 19.00 NIKDO činohra

CZECH ENSEMBLE BAROQUE 731 494 167 |office@ebcz.eu www.bachanamozarta.cz

PRO KRÁLOVNU ELIŠKU CYKLUS KONCERTŮ V AUGUSTINIÁNSKÉM OPATSTVÍ NA STARÉM BRNĚ 6. 11. 18.00 KDYŽ JSI VE ŠTĚSTÍ Kapitulní síň augustiniánského kláštera, Ensemble Baroque Qiuntet (Boleslavský, Vodňanský, Schütz a další)

BACHA NA MOZARTA! 3. KONCERT 10. SEZÓNY 24. 11. 19.00 FLECHA: ENSALADAS Katedrála na Petrově. M. Flecha: La Bomba, El Fuego, La Guerra, La Justa. Nonsensová vokální polyfonie na aragonském královském dvoře. Sbírka nazvaná „Salát” vyšla poprvé tiskem v Praze roku 1581.

FILHARMONIE BRNO

Komenského nám. 8 | 539 092 818, 602 567 017 www.filharmonie-brno.cz

10. 11. 19.00 PAVLE, DĚKUJEME! ROZLUČKA PAVLA ŠABACKÉHO Violoncellisté Filharmonie Brno představí pestrý program. Rossini, Holst, Messian, Grieg, Pärt, Metallica ad. 11.–12. 11. 19.00 ČERNÝ RYTÍŘ & FAUST Čtyřvětá Elgarova kantáta Černý rytíř a Iva Bittová jako Mefistofela ve Schnittkeho „faustovské“ kantátě 24. 11. 19.00 MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKA 25.–26. 11. 19.00 SVĚTOVÁ PREMIÉRA! Brahmsovy Variace na Haydnovo téma, Barberův Violoncellový

81


program listopad 2021

koncert s Mattem Haimovitzem a Sklepní skici Michala Nejtka 27. 11. 19.00 FILHARMONICKÉ DECHY A DENNIS RUSSEL DAVIES I Danzi, Bolcom, Milhaud a Poulenc v podání členů Filharmonie Brno s šéfdirigentem za klavírem 28. 11. 17.00 PODZIMNÍ KONCERT KANTILÉNY Koncert Magdalenky, Kantilénky a Kantzilény s premiérou skladby Zdeňka Krále

10. 11. 20.00 GROOVE BRNO: IDA NIELSEN & THE FUNKBOOTS (DE) 11. 11. 20.30 JAMMIN‘ SPECIAL EDITION: GROOVE BRNO AFTERPARTY S DJ FRIKY & DJ MEHDI 12. 11. 22.00 FRIDAY NIGHT FEVER Dj Schafff 13. 11. 20.00 THE 6 FIREBALLS 16. 11. 20.00 SOUKROMÁ ŠKOLA POPULÁRNÍHO ZPĚVU 18. 11. 20.30 FLAMENGO REUNION SESSION od 23.00 JammIN‘ DJ Andrea Fiorino 19. 11. 20.30 KRABAT – 80´S HARD ROCK PUNK LEGEND & VERY SPECIAL GUEST: MICHAL PAVLÍČEK – přeloženo z 28.11.20 – vstupenky zůstávají v platnosti! Dj Messer 23. 11. 20.30 XAVIER BAUMAXA & ANATOL SVAHILEC – hudebně verbální smršť severočeského narkofolkaře a pražského mistra slamového slova 24. 11. 20.30 MIRAI – KŘEST NOVÉHO ALBA MANEKI NEKO. Exkluzivně jen pro registrované do Mirai family! 25. 11. 20.30 JAMMIN‘ – od 22.00 FRIDAY NIGHT FEVER Dj Folteen 27. 11. 20.00 HELMUTOVA STŘÍKAČKA & OCEÁN Dj Messer 30. 11. 18.00, 21.00 NA STOJÁKA – ORIGINAL STAND UP COMEDY SHOW

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU

JAZZ BAR U KOUŘÍCÍHO KRÁLÍKA

SONO MUSIC CLUB

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

3. 11. 4. 11. 6. 11. 9. 11. 10. 11. 18. 11.

2. 11. 20.00 JELEN 5. 11. 22.00 MILLENIUM: TANEČNÍ VIDEOPÁRTY 6. 11. 20.00 JAZZANOVA & ELECTRO DELUXE: GROOVEBRNO 7. 11. 19.30 BIG BAND GUSTAVA BROMA: JFB2021 9. 11. 20.00 FLOYD DIVISION: THE AUSTRIAN PINK FLOYD SHOW 12. 11. 22.00 G’OLDIES: NEJVĚTŠÍ HITY 80. A 90. LET 13. 11. 20.00 WOHNOUT 14. 11. 20.00 LACO DECZI & CELULA NEW YORK 15. 11. 20.00 BITTOVÁ, DUSILOVÁ A NAČEVA 17. 11. 19.30 DAVE WECKL & TOM KENNEDY PROJECT: JFB2021 19. 11. 20.00 GLEN HANSARD 22. 11. 20.00 DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE 23. 11. 20.00 POKÁČ 27. 11. 19.30 TRAUTENBERK 28. 11. 19.30 NUBYA GARCIA: JFB2021

FLÉDA CLUB

Štefánikova 24 I 533 433 559 I info@fleda.cz www.fleda.cz

3. 11. 21.00 DOPE D.O.D. (NL) hip-hop 5. 11. 21.00 ECHOES: JOHN TALABOT (ES) house, techno 6. 11. 21.00 SMACK ONE, DOLLAR PRYNC, ESPOSITO, EFENEL rap 10. 11. 19.00 MIG 21 pop, rock 11. 11. 19.00 MIG 22 pop, rock 12. 11. 21.00 BOYS NOIZE (DE) house, techno 13. 11. 20.00 GLORCHESTRA pop 19. 11. 21.00 MANENE EDM 25. 11. 19.00 SKYLINE rock, DnB 26. 11. 20.00 CAMO & KROOKED Drum and bass 27. 11. 20.00 MIKE ROFT rap, pop

Křídlovická 1 | 739 642 488 | www.kouricikralik.cz

27. 11.

IVO SPYDER KRIZAN bluesrock RICKARD PERSSON účastník talentové soutěže FAT CAT bluesrock VERNISÁŽ OBRAZU LJUBY ARANINY obrazy ZABÍT FRANTIŠKA Artfolk JIŘÍ HÁLA A ALEŠ KVAPIL – ROCKOVÉ PÍSNIČKY AKUSTICKY (J. Tull, Sting, Zappa, Simon, Clapton...) TA HAKUNA soul

KABINET MÚZ

Sukova 4 | info@kabinetmuz.cz

2. 11. 20.00 PARTA VYNIKAJICÍCH LIDI, PRIS, NĚCO NĚCO 3. 11. 20.00 BASTL JAM 5. 11. 20.00 KOLLAPS + V0NT 6. 11. 20.00 ANETA & THE SOUL UNCLES 9. 11. 20.00 AMELIA SIBA S KAPELOU (BRNĚNSKÝ KŘEST) 10. 11. 20.00 OVO (IT) + HOSTÉ 11. 11. 20.00 JAMU PÁRTY – SVÍZEL 12. 11. 20.00 PAULIE GARAND LIVE ACOUSTIC 13. 11. 20.00 FVCK_KVLT (SK) - KŘEST 16. 11. 20.00 POST-HUDBA + ANKI 17. 11. 20.00 TOMÁŠ MATONOHA A PŘÁTELÉ 18. 11. 20.00 KALLE S AKUSTICKOU KAPELOU + TÁBOR 19. 11. 20.00 HIMALAYAN DALAI LAMA + ENSOI 20. 11. 20.00 PRAGO UNION + DJ MEHDI 23. 11. 20.00 BORROWD (KŘEST) + EMPTY HALL OF FAME + HOSTÉ 24. 11. 20.00 BIBIONE + TAMARA 26. 11. 20.00 HOUBA + THE FIALKY 27. 11. 20.00 KVĚTY HRAJÍ PSÍ VOJÁKY + BOO 29. 11. 20.00 DELVING (D/USA) + FOTBAL 30. 11. 20.00 ANNET X & CHAMPION SOUND (KŘEST)

METRO MUSIC BAR

Poštovská 6 | www.metromusic.cz | 723 463 540 3. 11. 20.00 GROOVE BRNO – OCHEPOVSKY PROJECT FT. ILÆY (RUS/TR/CZ) 4. 11. 20.00 GROOVE BRNO – GHOST NOTE (USA) od 22:30 JammIN‘ DJ Andrea Fiorino 5. 11. 22.00 FRIDAY NIGHT FEVER Dj Folteen 6. 11. 19.30 VZPOMÍNKA NA MEJLU – HLAVSA 70! – FIKTIVNÍ ŠÍLENSTVÍ + GARAGE & TONY DUCHÁČEK 9. 11. 20.30 DISTANT BELLS – PINK FLOYD TRIBUTE

82

Veveří 113 | 721 770 742 | www.sonocentrum.cz

VÝSTAVY /EXHIBITIONS

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA Malinovského nám. 2 | 774 227 375 www.dum-umeni.cz Otevírací doba: út–ne 10–18 h

VÝSTAVA 5.–18. 11. HLEDÁNÍ ŠLAPANICKÉ VÍRY: CHRYZANTÉMY, SPOLEČENSTVÍ, RITUÁLY, PAMĚŤ Výstava předkládá ukázky ze šlechtitelské tvorby Jana Dvořáka (1924–2006). Vernisáž 4. 11. v 17 hod od 24. 11. ESTER KRUMBACHOVÁ Monografická výstava. Vernisáž 23. 11. v 18 hod od 24. 11. TANJA BOUKAL: DO YOU KNOW THAT WE HAVE LOST? Výstava děl vídeňské umělkyně, Vernisáž 23. 11. v 18 hod

DOPROVODNÝ PROGRAM 24. 11. 17.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY TANJA BOUKAL: DO YOU KNOW THAT WE HAVE LOST? s Janou Vránovou za účasti autorky 24. 11. 18.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ESTER KRUMBACHOVÁ s kurátorkou Edith Jeřábkovou

Dominikánská 9

VÝSTAVA do 7. 11.

LIBOR VESELÝ: IX přední osobnost současného českého malířství

DOPROVODNÝ PROGRAM 7. 11. 17.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY LIBOR VESELÝ: IX

GALERIE G99 Dominikánská 9

DOPROVODNÝ PROGRAM do 7. 11.

MARTIN HRVOL: NEBORÔSTKY Výstava držitele ceny EXIT 2019 Martina Hrvola v Galerii G99.

AKCE 3. 11. 16.30 WORKSHOP PRO MĚ V DOMĚ: KOKEDAMA Přijďte si vyrobit vlastní kokedamu! Nutná rezervace 10. 11. 18.30 PŘEDNÁŠKA JEAN BAPTISTE MATHEY: ARCHITEKT MEZI PRAHOU, ŘÍMEM A PAŘÍŽÍ Přednáška Richarda Biegla z cyklu R‘n‘B

Veletržní 19 | 605972588 | letohradekbrno@seznam.cz info@letohradekbrno.cz | www.letohradekbrno.cz Otevírací doba: čt–ne 10–16 h, v ostatní dny skupiny od 20 osob na objednání do 28. 11. VÝSTAVA STRAŠIDELNÝ LETOHRÁDEK: HRŮZOSTRAŠNÉ LEGENDY OŽÍVAJÍ oživlé obrazy a děsivé figuríny krvavých legend v expozici určené pro statečné návštěvníky

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ www.moravska-galerie.cz

PRAŽÁKŮV PALÁC

Husova 18 | 532 169 130 Otevírací doba: st–ne 10–18 h, čt 10–19 h

EXPOZICE ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ, MODERNÍ UMĚNÍ

INTERVENCE V EXPOZICI PAVEL BÜCHLER S TOMÁŠEM DŽADONĚM A LADISLAVEM ŠALOUNEM, INEZ TUSCHNEROVÁ, MARKÉTA OTHOVÁ, JAN ŠTURSA, KATEŘINA ŠEDÁ

VÝSTAVA do 30. 1. 2022 CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 2021 klasická spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého do března 2022 RAFANI skupina slaví dvacet let své existence do 14. 11. RAFANI: S21E05: HNUTÍ Pátá část rafanského výstavního cyklu

DOPROVODNÝ PROGRAM 12. 11. 11.00 VÝŽIVA: UMĚNÍ, ARCHITEKTURA A KULTURNÍ INICIATIVY umění, architektura a kulturní iniciativy jako katalyzátory ozdravení komunit 20. 11. 17.30 SOBOTNÍ ATELIÉR SPECIÁL: BOJÍTE SE UMĚNÍ? Kdo se bojí, ten do galerie klidně může. Program pro děti 6−12 let. 24. 11. 16.30 A PROČ? BOOK CLUB: THE DAY THE CRAYONS QUIT pro děti chtivé anglického jazyka od 2 do 7 let

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM Husova 14 | 532 169 130

EXPOZICE ART DESIGN FASHION Nová stálá expozice designu a módy ze sbírek Moravské galerie, která vznikala ve spolupráci s předními českými designéry.


program listopad 2021

VÝSTAVA od 26. 11. JIŘÍ PELCL DESIGN čtyřicetiletá kariéra předního českého designéra od 26. 11. LUCIE KOLDOVÁ: LIGHTNESS První příležitost představit šířeji autorku a její tvorbu domácímu publiku.

DOPROVODNÝ PROGRAM 26.–27. 11. 18.00 GRAND OPENING NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUZEA Vernisáže a exkluzivní prohlídky s designéry, workshopy, kino, skvělá hudba a výborná gastonomie. 26. 11. 16.00 DĚTSKÁ VERNISÁŽ: ART DESIGN FASHION 27. 11. 10.00 DĚTSKÝ DEN V ART DESIGN FASHION tvůrčí workshopy a hravé prohlídky pro celou rodinu

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC Moravské nám. 1A

STÁLÁ XPOZICE BRNO PŘEDMĚSTÍ VÍDNĚ Expozice je věnovaná umění 19. století a zabývá se uměleckým vztahem Brna a Vídně.

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Smetanova 8a | 606 033 100 Otevírací doba: po a út zavřeno, st–pá 9–17 h, so 10-17h, ne 13–17 h a svátky (pouze ty, které připadnou na st–ne) 13–17 h.

Zelný trh 6 | 533 435 443 | mzm@mzm.cz www.mzm.cz Pro aktuální informace sledujte webové stránky.

EXPOZICE

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

VÝSTAVA

Zelný trh 8 | 533 435 443 Otevírací doba: po a út zavřeno, st, pá 9–17 h, čt 9–19 h, so 10–17 h, ne a svátky (pouze ty, které připadnou na st–ne) 13–17 h

EXPOZICE ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ; PRAVĚK MORAVY; VELKÁ MORAVA; MORAVA VE STŘEDOVĚKU; SVĚT NEROSTŮ

NOVÁ EXPOZICE

ŽIVOT A DÍLO LEOŠE JANÁČKA O životě skladatele a jeho nejznámějších dílech, kompletně dochovaná Janáčkova pracovna do 28. 11. 2021 MONOGRAMISTA T.D. – CO JE NEJKRÁSNĚJŠÍ Výstava předního slovensko-brněnského konceptualisty.

DŮM JIŘÍHO GRUŠI

Hudcova 76 | tel.: 515 910 422 Vstup po předchozí rezervaci.

VÝSTAVA

INTERVENCE V EXPOZICI

STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA: MORAVA VE 20. STOLETÍ Deset tematických okruhů sleduje na více než 800 m2 politické, kulturní a sociální dějiny této historické země

LUDVÍK KUNDERA – HORA DĚNÍ Život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele a výtvarníka, který v 70. letech 20. st. patřil k tzv. zakázaným autorům

MARTIN SKALICKÝ: GENERATION

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA

AKCE

VÝSTAVA do 10. 7. 2022 CIVILIZOVANÁ ŽENA: IDEÁL I PARADOX PRVOREPUBLIKOVÉ VIZUÁLNÍ KULTURY Paralelní procesy modernizace a ženské emancipace v české moderní kultuře.

DOPROVODNÝ PROGRAM 4. 11. 18.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY CIVILIZOVANÁ ŽENA 9. 11. 15.00 CREATIVE 60: CIVILIZOVANÁ ŽENA Určeno generaci návštěvníků 60+. 10. 11. 18.00 PROSTOR PRO: JAK VYSTAVOVAT FILMOVÝ OBRAZ Beseda 13. 11. 19.00 VÍTĚZSLAV NOVÁK: BRNO A VÍDEŇ Jedinečný pěvecký koncert k 150. výročí českého skladatele Vítězslava Nováka 17. 11. 19.00 VOX IMAGINIS: IN ARTE VOLUPTAS Listopadový Vox Imaginis se odehraje opět v Místodržitelském paláci v tradičním snoubení hudby, slova a výtvarného umění. 18. 11. 10.00 BAREVNÉ DOPOLEDNE: JAK SE ŽILO V DEVATENÁCTÉM… Program pro děti 2−6 let s rodiči.

JURKOVIČOVA VILA

Jana Nečase 2 | 532 169 501 Otevírací doba: út–ne 10–12 h a 12.30–18 h

VÝSTAVA do 1. 4. 2022 HERRMANN & COUFAL: DESIGN IN YOU Tvorba mladé designérská dvojice

EXPOZICE DUŠAN JURKOVIČ. ARCHITEKT A JEHO DŮM

PAMÁTNÍK KARLA ABSOLONA Přibližuje život a dílo významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka MZM.

VÝSTAVY od 6.10. 2021 do 2. 1. 2022 UCHVÁCENA KRAJINOU. FOTOGRAFICKÉ CYKLY KRAJINY Výstava Ireny Armutidisové souborně představí cykly fotografických obrazů spojených tématem krajiny. od 10. 11. 2021 do 3. 7. 2022 KELTOVÉ, BRNO A HVĚZDY Výstava je věnována 80. výročí objevu konvice s bronzovými aplikacemi z keltského pohřebiště v Brně-Maloměřicích. od 12. 11. 2021 do 1. 2. 2022 VZPOMÍNKA NA NIKU BRETTSCHNEIDEROVOU Devátého února 2021 jsme si připomněli nedožité semdesáté narozeniny Niky Brettschneiderové. od 1. 12. 2021 do 4. 9. 2022 STŘÍBRNÁ A ZLATÁ VYSOČINA Výstava o historickém dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině.

AKCE 4. 11. 17.30 MINCOVNICTVÍ CÍSAŘE MARKA AURELIA přednáší doc. Jiří Militký

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1 | 533 435 443 Otevírací doba: po a út zavřeno, st–pá 9–17 h, so 10–17 h ne a svátky (pouze ty, které připadnou na st–ne) 13–17 h.

EXPOZICE

13. 11. 10.00 JURKOVIČOVA VILA V ZAJETÍ ZLÝCH DUCHŮ Program pro děti 6−12 let.

FAUNA MORAVY; AKVARIUM SLADKOVODNÍCH RYB; MENDELIANUM – ATRAKTIVNÍ SVĚT GENETIKY Vhled do genetiky a molekulární biologie v historických prostorách, kde její zakladatel Johann G. Mendel působil

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA

PAVILON ANTHROPOS

DOPROVODNÉ AKCE

náměstí Svobody 263, Brtnice | 567 216 128 Otevírací doba: út–ne 10–17 h

EXPOZICE JOSEF HOFFMANN: INSPIRACE

VÝSTAVA do 31. 3. 2022 JOSEF HOFFMANN – OTTO PRUTSCHER Otto Prutscher byl rakouský designér a architekt, ale také důležitá osobnost secesního vídeňského hnutí Wiener Sezession. Tato výstava se zabývá spojitostí mezi ním a Josefem Hoffmannem, jeho učitelem a později blízkým kolegou.

DOPROVODNÉ AKCE 9. 11. 15.00 MEZIGENERAČNÍ DÍLNA: SVATOMARTINSKÉ TVOŘENÍ V HOFFMANNOVĚ DOMĚ Mezigenerační program je určen především dětem ve věku od 4 let a seniorům. 30. 11. 15.00 RODINNÉ ODPOLEDNE: NEŽ ZAZVONÍ MIKULÁŠ prosincové tradice, vytváření předmětů na zkrášlení domovů

Pisárecká 5 | 515 910 560 Otevírací doba: út–pá 9–17 h, so–ne 10–18 h a svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne: 13–17 h)

EXPOZICE O PŮVODU ČLOVĚKA A VZNIKU KULTURY Nejstarší dějiny osídlení Moravy i celého evropského kontinentu

VÝSTAVA do 17. 7. 2022 ÓÓÓ INDIÁNI Výstava o indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích.

AKCE 24. 11. 17.00 ODŽIBVEJOVÉ – PORTRÉT JEDNOHO SEVEROAMERICKÉHO KMENE O Indiánech známých v USA jako Čipevejové a v Kanadě jako Odžibjevové. 27. 11. 14.00 SETKÁNÍ U TOTEMU workshop

23. 11. 17.30 DĚVČICO NEŠŤASTNÁ! Literární pořad u příležitosti 160. výročí narození Aloise Mrštíka. 20. 11. 14.00 PO STOPÁCH 17. LISTOPADU 1939 V BRNĚ Mezinárodní den studentstva si připomeneme komentovanou procházkou. Sraz ve 14.00 u Kounicových kolejí.

PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Martinská 228, Kralice nad Oslavou | 770 119 395

EXPOZICE DÍLO TISKAŘŮ JEDNOTY BRATRSKÉ Expozice představuje historii bratrské tiskárny, krásu tiskařského umění, rekonstruovaný renesanční tiskařský lis a každodenní život tiskařů. LABYRINT ŽIVOTA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO Životní pouť J. A. Komenského v kontextu evropských dějin.

MUZEUM BRNĚNSKA VILA LÖW-BEER V BRNĚ

Drobného 22 | 544 544 200 vila@vila.muzeumbrnenska.cz | www.vilalowbeer.cz Otevírací doba: expozice, galerie a kavárna út–ne 10–18 h, zahrada po–ne 10–18 h; prohlídky technického zázemí vily so–ne v 10.30 a 14.30 h

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY SVĚT BRNĚNSKÉ BURŽOAZIE MEZI LÖW-BEER A TUGENDHAT Expozice zasazená do interiéru představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od 2. poloviny 19. až do počátku 20. století.

VÝSTAVA do 3. 11.

SLAVNÍ „ČEŠTÍ“ RAKUŠANÉ 50 rakouských osobností českého původu nebo s významným vztahem k naší kultuře. do 14. 11. VILA LÖW-BEER: INTERNÁT Vzpomínky na Domov mládeže, který v prostorách vily fungoval v letech 1954–2012. od 26. 11. OBRÁZKY Z BALKÁNSKÉHO BOJIŠTĚ fotografie z deníku naporučíka c.k. armády Hynka Doležala, vernisáž 25. 11. v 17 h do 31. 1. 2022 STROM, OBRAZ, ARCHITEKTURA Prezentace obrazů Pavla Hayeka

AKCE 5. 11. 7. 11. 15. 11. 19. 11.

JANÁČEK BRNO Koncert v rámci festivalu Janáček Brno HACHUCPA Koncert židovské hudby JANÁČEK ENSEMBLE Koncert. HASS. DNY PO SLÁVĚ. Divadelní rozhovor s velkým českým hercem a jeho bratrem. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS K VÝSTAVĚ OBRÁZKY Z BALKÁNSKÉHO BOJIŠTĚ Přednášky z historie i současnosti balkánských zemí, viz www.vilalowbeer.cz

83


program listopad 2021

30. 11.

PAVEL KOSATÍK Seznámení s osobností a dílem českého spisovatele, publicisty a scénaristy.

CYKLUS KOMORNÍ KYTARA VE VILE LÖW-BEER 3. 11. 19.00 BRNĚNSKÉ INSTRUMENTÁLNÍ TRIO Jiří Novotný – housle, Vladislav Bláha – kytara, Jaromír Zámečník – bajan 18. 11. 19.00 PLZEŇSKÉ KYTAROVÉ DUO MANERA Soňa Vimrová, Miroslav Žára 25. 11. 19.00 TALSKÉ DUO MAURO & LUCIANO TORTORELLI housle & kytara

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY Bratislavská 67 | www.rommuz.cz Otevírací doba: út–ne 10–18 h

STÁLÁ EXPOZICE PŘÍBĚH ROMŮ Dějiny Romů od starověké Indie až po události II. světové války a současnost.

KRÁTKODOBÁ VÝSTAVA do 31. 12. 2022 OTISK CEST. FOTOGRAFIE CLAUDE A MARIEJOSÉ CARRET Deníky života romských rodin – tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle.

MUZEUM MĚSTA BRNA, HRAD ŠPILBERK

Špilberk 210/1, 662 24 Brno | 542 123 611, pokladna: 542 123 677 | muzeum.brno@spilberk.cz www.spilberk.cz Otevírací doba: út–ne 9–17 h

DOPROVODNÝ PROGRAM 10.–11. 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MÍSTA PAMĚTI: OD BUDOVÁNÍ EXPOZIC PO EDUKACI V MUZEÍCH-PAMÁTNÍCÍCH konference

ONLINE 25. 11.

KASEMATY PROHLÍDKY S PRŮVODCEM v každou celou hodinu 140 LET OD ZPŘÍSTUPNĚNÍ KASEMAT VEŘEJNOSTI Co se v nich skutečně odehrávalo, jak vypadaly první prohlídky?

PODCAST VELIKÁNI JAKO SPOJUJÍCÍ ČLÁNKY Jak Rom píše romské dějiny – Bartoloměj Daniel

JIHOZÁPADNÍ BASTION PROHLÍDKOVÝ OKRUH 10, 12, 14 a 16 h

EXPOZICE ŠPILBERK – OD HRADU K PEVNOSTI, ŠPILBERK – ŽALÁŘ NÁRODŮ, BRNO NA ŠPILBERKU, OD RENESANCE PO MODERNU, OD MODERNY PO SOUČASNOST, O NOVÉ BRNO, VULCANALIA, BAROKNÍ LÉKÁRNA ROZHLEDNA otevřeno út–ne od 9 do 17 h., pouze za příznivých povětrnostních podmínek!

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE CHRÁM KAMENE Lapidárum v nedávno opravených vodojemech. Tři desítky kamenných artefaktů od soch a náhrobků až po zachráněné ozdoby zaniklých brněnských staveb bude k vidění v unikátním prostoru dvou nádrží.

VÝSTAVA do 31. 12. SYMBOLY VLÁDCŮ Co se podařilo najít archeologům v hrobech místních králů, knížat, bojovníků i šamanů? do 2. 1. 2022 MALÁ ÚZEMÍ – VLADIMÍR PRECLÍK V DIALOGU SE ZDENOU FIBICHOVOU, EVOU KMENTOVOU, OLBRAMEM ZOUBKEM A ZDEŇKEM ŠIMKEM. Zajímavý tvůrce, ale také pedagogická, organizátorská a silně integrující osobnost, která se zapsala do dějin brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. od 25. 11. HRAČKY NA HRADĚ Výstava hraček ze sbírek Muzea města Brna.

ONLINE NABÍDKA ŠPILBERK VIRTUÁLNĚ www.spilberk.cz/spilberk-virtualne

VILA TUGENDHAT

Černopolní 45, 613 00 Brno tel.: +420 515 511 015/17, +420 731 616 899 muzeum.brno@spilberk.cz | www.spilberk.cz Otevírací doba: út–ne 10–18 h

VÝSTAVA od 3. 11.

INTERPRETACE 5: JIŘÍ SUCHÁNEK & MARTIN DLABAJA (SVITAVA TRANSMEDIA ART LAB): ARCHIPARTITURA Experiment propojuje virtuální realitu, zvuk a proporce vily Tugendhat.

AKCE 1. 11. 19.30 UMĚLECKÉ PÓDIUM: FILIP BANDŽAK VE VILE TUGENDHAT Pěvecký recitál v podání předního českého barytonisty Filipa Bandžaka a klavíristy Antona Aslamase. 13. 11. JANÁČEK BRNO: RECITÁL TOMÁŠE KRÁLE A MATANA PORATA VE VILE TUGENDHAT Recitál vynikajícího pěvce

ONLINE MIES ONLINE virtuální prohlídka na www.tugendhat.eu/ cz/vila-tugendhat/mies-online.html

84

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

Purkyňova 105 | 541 421 411 | info@tmbrno.cz www.tmbrno.cz Otevírací doba: út–pá 9–17 h, so–ne 10–18 h

EXPOZICE OPTIKA; VÝPOČETNÍ TECHNIKA; OD TAMTAMU K INTERNETU; NOŽÍŘSTVÍ; KULTURA NEVIDOMÝCH; KOVOLITECTVÍ; BRNO NA DVOU KOLECH; HISTORICKÁ VOZIDLA; HISTORICKÁ STEREOVIZE; ČAS NAD NÁMI A KOLEM NÁS; ULIČKA ŘEMESEL; SALON MECHANICKÉ HUDBY; PARNÍ MOTORY; ŽELEZÁŘSTVÍ; VODNÍ MOTORY; LETECKÉ MOTORY; TECHNICKÁ HERNA

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA POZOR, ZÁKRUTA! Škoda, Tatra, Žiguli, Trabant či první československý elektromobil – automobily reálného socialismu

VÝSTAVA MINERVA 1881–2021 140. výročí legendární firmy na výrobu šicích strojů. PRIMKY A JINÁ ČASOMĚRNÁ ZAŘÍZENÍ ZE SBÍRKY LIBORA HOVORKY výstava legendární značky PRIM od 21. 9. INDIVIDUÁLNÍ CESTA K SAMOSTATNOSTI 30. výročí založení středisek Tyfloservis, které se v ČR starají o lidi se zrakovým postižením od 12. 10. PÁLENÁ HLÍNA V HISTORICKÝCH STAVBÁCH MORAVY Cihlová architektura od historie po současnost od 2. 11. VIETNAM VČERA A DNES historické stereosnímky v konfrontaci s velkoformátovými fotografiemi ze současnosti

AKCE O NOVÉ BRNO II přednáškový cyklus 13. 11. 10.00 ZAŽIJ SVĚT NEVIDOMÝCH! hlavní budova TMB

ONLINE KVÍZ – VÝLET DO TECHNICKÉ HISTORIE VIRTUÁLNÍ ÚNIKOVÉ HRY

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, VILA STIASSNI

vila@npu.cz | www.vila-stiassni.cz | 778 545 993 Otevírací doba: pá–po 9–17 h 13.–14. 11. BRNĚNSKÁ RŮŽE Výstava soutěžních prací 25. ročníku mezinárodní floristické soutěže.

od 26. 11. ADVENTNÍ PROHLÍDKY Elegantní interiéry s duchem první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou. 7. a 28. 11. PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ Významné vily meziválečného období se zaměřením na vily E. Wiesnera, který by letos oslavil 130. narozeniny.

KINO ART

Cihlářská 19 | 513 039 035, 775 868 826 rezervace@kinoart.cz | www.kinoart.cz Pokladna je otevřena půl hodiny před první projekcí. Celý program na www.kinoart.cz. 1. 11. 20.00 PŘEDPREMIÉRA S HOSTY: GORBAČOV. RÁJ rusky – české titulky 2. 11. 17.45 BYLI JEDNOU DVA REBELOVÉ… německy, anglicky a rusky – české a anglické titulky 2. 11. 18.00 3PŘÁTELÉ2NEPŘÁTELÉ německy – české a anglické titulky 2. 11. 20.00 JAK HITLER UKRADL RŮŽOVÉHO KRÁLÍČKA + ZAHÁJENÍ FESTIVALU německy, francouzsky a anglicky – české a anglické titulky 2. 11. 20.15 DOKUD NEBUDEME VOLNÍ německy – české a anglické titulky 3. 11. 17.45 KDYŽ UŽ SE JEDEN NARODÍ německy – české a anglické titulky 3. 11. 18.00 KLIKAŘI německy – české a anglické titulky 3. 11. 20.15 SVOBODNÁ ZEMĚ německy – české a anglické titulky 3. 11. 20.30 HODINA NĚMČINY německy – české a anglické titulky 4. 11. 17.45 DÍVKA Z JEHLOVÉHO PARKU německy – české titulky 4. 11. 18.00 UČITEL německy – české a anglické titulky 4. 11. 20.15 FÓRUM německy – české a anglické titulky 5. 11. 17.45 DAVOS německy – české a anglické titulky 5. 11. 18.00 ENFANT TERRIBLE německy – české a anglické titulky 5. 11. 20.15 LOVECUT německy – české a anglické titulky 5. 11. 20.30 CURVEBALL německy, anglicky a arabsky – české a anglické titulky 6. 11. 17.45 POTÁPĚČ španělsky a německy – české a anglické titulky 6. 11. 18.00 BERLIN ALEXANDERPLATZ německy – české a anglické titulky 6. 11. 20.15 EXIL německy – české a anglické titulky 6. 11. 20.30 TÁHNĚTE DO MOSKVY! německy – české a anglické titulky 7. 11. 17.45 ZKOUŠKA německy a francouzsky – české a anglické titulky 7. 11. 18.00 JEDEN DEN NAPOŘÁD německy – české a anglické titulky 7. 11. 20.15 MOJE SESTRA německy, francouzsky a anglicky – české a anglické titulky 7. 11. 20.30 OSKAR A LILI německy – české a anglické titulky 14. 11. 16.00 PERMANENTKA NA 22. ROČNÍK QFF MEZIPATRA 14. 11. 17.30 VEZMI SI, CO CHCEŠ české a anglické titulky 14. 11. 18.00 BOD ZLOMU francouzsky – české a anglické titulky 14. 11. 20.00 TBH česky – české a anglické titulky 14. 11. 20.30 ŠTĚSTÍ německy, anglicky a italsky – české a anglické titulky 15. 11. 17.30 UMĚNÍ VIDĚT české a anglické titulky 15. 11. 18.00 NA PRAHU portugalsky – české a anglické titulky 15. 11. 20.00 ZÁKON LÁSKY česky – české a anglické titulky 15. 11. 20.30 VZDÁLENÁ anglicky – české titulky 16. 11. 17.30 NEPOLÍBENÍ*É české a anglické titulky 16. 11. 18.00 GENDERATION anglicky – české titulky 16. 11. 20.00 MIMO MOJI SKOŘÁPKU české a anglické titulky 16. 11. 20.30 PROČ ZROVNA JÁ? německy a italsky – české a anglické titulky 17. 11. 17.30 KLUCI K SEŽRÁNÍ české a anglické titulky 17. 11. 18.00 NÁVOD K PŘEŽITÍ anglicky, a rusky – české a anglické titulky 17. 11. 20.00 DOKUD SE TANČÍ české a anglické titulky 17. 11. 20.30 MONEYBOYS čínsky – české a anglické titulky


program listopad 2021

18. 11. 17.30 INJEKCE – EXPLOZE – DESTRUKCE české a anglické titulky 18. 11. 18.00 JUMBO francouzsky – české a anglické titulky 18. 11. 20.00 LÉTO V KREUZBERGU německy – české a anglické titulky 19. 11. 17.30 QUEER HYGGE české a anglické titulky 19. 11. 18.30 UVNITŘ KALEIDOSKOPU české a anglické titulky 19. 11. 20.00 LOLA francouzsky – české a anglické titulky 19. 11. 20.00 QUEER AS FILM SCHOOLS české a anglické titulky 19. 11. 20.30 PŘED ODLETEM německy a anglicky – české a anglické titulky 20. 11. 19.00 MEZIPATRA BRNO: CLOSING francouzsky – české a anglické titulky 22. 11. 18.00 BESKYDSKÁ SEDMIČKA: 95 KILOMETRŮ, KTERÉ TI ZMĚNÍ ŽIVOT česky – české titulky 24. 11. 18.00 SVĚDECTVÍ česky

KINO LUCERNA

Minská 19 | 515 544 000 | biograf@seznam.cz www.kinolucerna.info Definitivní znění nutno před návštěvou ověřit na www.kinolucerna.info nebo přímo v kině

1. 11. 15.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL ČR 1. 11. 17.30 KAREL ČR 1. 11. 20.30 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY ČR 2.–4. 11. 17.30 NIKDY NEODVRACEJ ZRAK – FILMOVÝ CYKLUS ČR 2. –4. 11. 21.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY ČR 3. 11. 14.30 ZÁTOPEK ČR 5. 11. 15.45 MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK - DABING USA 5.–7. 11. 18.00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY ČR 5. 11., 22. 11. 20.30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 6.–7. 11. 14.00 ADDAMSOVA RODINA 2 – DABING USA 6.–7. 11., 13.–14. 11., 17. 11., 20.–21. 11. 16.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE ČR 6. 11. 20.15 ZÁTOPEK ČR 7. 11. 20.15 KAREL ČR 8. 11. 14.30 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA ČR 8. 11. 18.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI – PREMIÉRA S DELEGACÍ / RICHARD KRAJČO ČR 8. 11. 20.45 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY ČR 9.–10. 11. 17.30 KAREL ČR 9.–14. 11., 16.–17. 11., 20.–21. 11. 20.30 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY ČR 10. 11. 15.00 ZBOŽŇOVANÝ ČR 11.–17. 11., 20.–21. 11., 23.–24. 11., 27.–30. 11. 18.00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI ČR 12. 11. 15.45 GROODSOVI: NOVÝ VĚK – DABING USA 13.–14. 11., 17. 11. 13.45 ROZBITÝ ROBOT RON – DABING USA 15. 11. 15.30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL ČR 15. 11. 20.30 ZÁTOPEK ČR 18.–19. 11., 22. 11., 25.–26. 11. 18.15 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY ČR 18. 11. 20.30 HLAS LÁSKY ČR 19. 11. 16.00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU – DABING USA 19. 11. 20.30 HLAS LÁSKY Kan/Fra 20.–21. 11. 14.00 ADDAMSOVA RODINA 2 – DABING USA 22. 11. 15.30 ZÁTOPEK ČR 23.–24. 11. 20.30 FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN USA 24. 11. 15.00 KAREL ČR 25.–30. 11. 20.30 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH ČR 26. 11. 16.00 GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT ČR 27.–28. 11. 14.00 O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY ČR 27.–28. 11. 15.30 ENCANTO – DABING USA 29. 11. 15.45 MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI ČR

KINO SCALA

Moravské nám. 3 | 608 330 088 | info@kinoscala.cz www.kinoscala.cz

Pro aktuální informace sledujte webové stránky kina.

OSTATNÍ AKCE

MĚSTO /CITY

1. 11. 17.00 TERAPIE POHYBEM 2. 11. 17.30 SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – SYLVA FISCHEROVÁ Autorské čtení a debata 5. 11. 15.00 MAHENIKS – STAŇ SE HRDINOU 6. 11. 10.00 MAHENIKS – STAŇ SE HRDINOU 13. 11. 11.00 EXKURZE KNIHOVNY S ČESKO-UKRAJINSKÝM ČTENÍM A TVOŘIVOU DÍLNOU

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO

Kraví hora 2| 777 605 310 | e-mail@hvezdarna.cz www.hvezdarna.cz Otevírací doba: po, út 7.30–15 h; st, pá 7.30–20.30 h; čt 7.30–19.30; so 9–20.30 h; ne 9–18.30 h 3. 11. 18.00 FILM: ŘÁD ČASU: TENET akční sci-fi spektákl 3. 11., 10. 11., 24. 11. 18.30 JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ 3. 11., 5.–6. 11., 10. 11., 13. 11., 24.–27. 11. 19.00 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY 4. 11. 18.00 BESEDA: SETKÁNÍ S VESMÍREM „Vnitřní teleskop, vesmírné dílo Eduarda Kaca“ – dokument produkovaný vesmírnou observatoří CNES (s českými titulky). Po projekci debata 5. 11., 19. 11., 26. 11., 17.15 RELAXACE POD HVĚZDAMI 5. 11. 18.00 PŘEDNÁŠKA: PROTI TOKU ČASU ANEB FYZIKA TENETU premisou, že v našem světě lze žít i proti normálnímu toku času. 6.–7. 11., 13.–14. 11., 17. 11., 20.–21. 11., 27.–28. 11. 10.00 PTAČÍ OSTROV 2D 6. 11. 14.00 PŘEDNÁŠKA: ROZPAD ČASU – ČAS NENÍ, ČÍM SE ZDÁ V přednášce shrneme a přiblížíme hlavní myšlenky první části fascinující knihy Řád času od Carla Rovelliho 6. 11. 16.30 PŘEDNÁŠKA: SVĚT BEZ ČASU – CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY podivuhodný a neznámý svět zbavený vší časovosti 6. 11., 13. 11., 17. 11., 19.–20. 11., 24. 11., 26.–27. 11. 20.00 VESMÍRNÉ OÁZY 3D 7. 11. 14.00 PŘEDNÁŠKA: ČERVÍ DÍRY A STROJE ČASU Jaký vliv by používání stroje času mělo na naše chápání kauzality? 7. 11., 10. 11., 13.–14. 11., 17. 11., 20. 11., 24. 11., 26.–28. 11. 18.00 VESMÍRNÉ OÁZY 3D 13.–14. 11., 17. 11., 20.–21. 11., 27.–28. 11. 14.00 KOUZELNÝ GLÓBUS 3D 13.–14. 11., 17. 11., 20. 11., 27.–28. 11. 16.00 KOUZELNÝ GLÓBUS 3D 16. 11. 18.00 PŘEDNÁŠKA: HUMANOIDNÍ ROBOTI SOUČASNOSTI rozdíly ve tvorbě robotů napříč kontinenty 23. 11. 18.00 FILM: EX MACHINA 25. 11. 18.00 PŘEDNÁŠKA: SEDM ZÁKONŮ přednáší Miroslav Bárta

KJM, ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4 | 542 532 164 | www.kjm.cz

KLUB LEITNEROVA

Leitnerova 2 | www.leitnerka.cz | info@leitnerka.cz www.facebook.com/leitnerka/

LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Lidická 50 | 549 524 111 | info@luzanky.cz www.luzanky.cz

7. 11. 17.00 MARTINSKÁ SLAVNOST NA LESNÉ Lampionový průvod, zpívání u ohně a program s živým koněm. Vstupenky v předprodeji na Milénové 13 i na akci. 7. 11. 16.30 SVĚTÝLKA VE WILSONOVĚ LESE Putování s lampiony na motivy Pohádek tisíce a jedné noci. Vstupenky v předprodeji na Plovdivské 8 i na akci. 7. 11. 18.00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD V BOHUNICÍCH 9. 11. 15.30 ZA BÍLÝM KONĚM V NOVÉM LÍSKOVCI Workshopy na Lysce a lampionový průvod směrem k parku Plachty. 12. 11. 16.00 S LAMPIONKY ZA VÍLOU MACEŠKOU NA VINOHRADECH. Dílna a trasa s úkoly. Vstupenky v předprodeji na Bzenecké 23. 14. 11. KLUZIŠTĚ LESNÁ – ZAHÁJENÍ SEZÓNY Dvě bruslící plochy, pomůcky pro začátečníky, bufet, půjčování a broušení bruslí, pronájmy pro školy i jednotlivce. 27. 11. 19.30 SWINGOVÝ PLES S BIG BANDEM JAZZ ARCHIV NA LIDICKÉ Vstupenky v předprodeji na Lidické 50. 28. 11. 10.00 ADVENT NA LESNÉ – TVOŘIVÁ NEDĚLE Dílny a ohnivá show Cirkusu LeGrando na ledě. Vstupenky v předprodeji na Milénové 13 i na akci.

SC BYSTRC

Odbojářská 2 | 546 224 320| www.bystrc.cz/kultura 12. 11. 19.00 T. WILLIAMS: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC Divadelní představení se Simonou Stašovou v hlavní roli. 13. 11. 18.00 FOLK & COUNTRY FESTIVAL PAVLÍNA JÍŠOVÁ s kapelou BABABAND, country kapela RANGERS BAND a folková skupina KOLIBŘÍKŮV ÚLET. 16. 11. 19.00 MILAN ŘEHÁK Hudební recitál úspěšného akordeonisty.

TÝDEN AKADEMIE VĚD ČR – PŘEDNÁŠKY 1. 11. 17.00 ZPRACOVÁNÍ NEŽELEZNÝCH KOVŮ VE STŘEDOVĚKÉM BRNĚ 2. 11. 17.00 ARCHEOLOGICKÉ STOPY ŘÍMSKÉHO VOJSKA V MARKOMANSKÝCH VÁLKÁCH 3. 11. 17.00 STŘEDOVĚKÝ MEČ JAKO ARCHEOLOGICKÝ, TECHNOLOGICKÝ A KULTURNĚ-HISTORICKÝ FENOMÉN 4. 11. 17.00 TESÁKY A PROBLEMATIKA STUDIA JEDNOSEČNÝCH ZBRANÍ STŘEDOVĚKU A RANÉHO NOVOVĚKU 5. 11. 17.00 AJ NA FRAGMENTOCH ZÁLEŽÍ! ČO VŠETKO NÁM MÔŽU KÚSKY KOSTÍ POVEDAŤ O ŽIVOTE PRAVEKÝCH LOVCOV?

DNY POEZIE 23. 11. 16.00 JEHLIČNATÉ VERŠE (JAKOŽE NEVOHOŘÍ...) Poznáte básníky, slamery a další umělecké duše 24. 11. 20.00 NEOTŘELÁ POEZIE Komponovaný večer ve společnosti brněnského básníka Jana Těsnohlídka a osobité písničkářky Muchy

SPOLEČENSKÉ CENTRUM SÝPKA

Kytnerova 1a | 538 706 252 | www.medlanky.cz zurkova@medlanky.brno.cz

28. 11. 17.00 SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Na ulici Kytnerova, při kruhovém objezdu.

KC SEMILASSO

Palackého tř. 126 | koncerty@glanc.cz www.semilasso.cz

2. 11. 19.00 MANDARÍNKOVÁ IZBA Komedie, M. Kramár v hlavní roli 7. 11. 16.00 KRÁLOVOPOLKA odpoledne s dechovou muzikou 8. 11. 19.00 VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM Komedie, S. Stašová a M. Dlouhý v hlavní roli 19. 11. 19.00 ARAKAIN Respiratour 2021 – podzimní část

85


program listopad 2021

21. 11. 16.00 KRÁLOVOPOLKA odpoledne s dechovou muzikou 23. 11. 19.00 KRASAVCI NA CHMELU Komedie, zájezdní představení VIP Art company 24.11. 19.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR rocková superkapela na Semilasse 25. 11. 19.00 HRDÝ BUDŽES divadlení představení za které dostala B.Hrzánová cenu Thalie 30. 11. 19.00 JIŘÍ PAVLICA& HRADIŠŤAN Tradiční foklorní dostavení

MIMO BRNO

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

MUZEUM BRNĚNSKA

EXPOZICE

www.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumbrnenska

MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH

URBAN CENTRUM

Stará radnice, Mečová 5 | 778 520 752 www.urbancentrum.brno.cz od 11. 11.

VÝSTAVA: BROWNFIELDY – DRUHÁ ŠANCE. Procházka výběrem z úspěšných projektů revitalizace brownfieldů v Brně i České republice.

VIDA! SCIENCE CENTRUM

Křížkovského 12 | 515 201 000 | info@vida.cz www.vida.cz Otevírací doba: po 9–14 h, út–pá 9–18; so–ne, svátky 10–18 h. 19.–21. 10. zavřeno

STÁLÁ EXPOZICE přes 180 hravých exponátů např. tornádo, zemětřesení, oceán v lahvi, obří srdce, magnetická socha, trenažér pilotů stíhaček

DOČASNÉ VÝSTAVY od 22. 11. COFFEE věda skrytá v kávě

STÁLÁ PROGRAMOVÁ NABÍDKA PROMÍTÁNÍ 3D FILM NA KŘÍDLECH PTÁKŮ kamery připevněné na ptačí hřbet SCIENCE SHOW představení se zábavnými pokusy, několikrát za den, za pěkného počasí ve venkovní expozici PEVNOST VIDARD hra o poklad expozice BASTLÍRNA prostor pro všechny malé i velké kutily

AKCE 20.–21. 11. 10.00–18.00 BASTLFEST – FESTIVAL KUTILSTVÍ PRO CELOU RODINU dílny pro děti i dospělé a spousta dalšího 23. 11. 19:00–23.00 VIDA! AFTER DARK: COFFEE expozice po setmění 6.–7. 11., 13.–14. 11. několikrát během dne CO DOKÁŽE PAPÍR víkendové labodílny 27.–28. 11. několikrát během dne KOUZELNÉ VÁNOCE víkendové labodílny

Masarykovo nám. 18, Šlapanice | 544 544 260 slapanice@muzeumbrnenska.cz www.slapanice.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumslapanice Otevírací doba: st–pá 13–18 h, so–ne 10–12.30 a 13–18 h. Spojení: MHD trolejbus č. 31 z Hl. nádraží do Šlapanice – Kalvodova

VÝSTAVA do 9. 1. 2022 VÍTEJ, NEVĚSTO MILÁ... SVATEBNÍ ŠATY MĚSTA I VENKOVA Výstava představí módu svatebních šatů, jejich proměny během uplynulého století i tradice spojené se svatebním dnem. do 9. 1. 2022 SVATBY A VESELKY OČIMA ŽÁKŮ GYMNÁZIA A ZUŠ ŠLAPANICE výběr z prací žáků, inspirováno vybranými předměty z výstavy

AKCE 20. 11. 13.00 DRÁTENICKÝ WORKSHOP

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU

K Mohyle míru 200, Prace | 544 544 240 mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz www.mohylamiru.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/pamatnikmohylamiru Otevírací doba: denně 9–18 h. Spojení: MHD BUS č. 48 z Brna, Úzká ul. (OD Tesco) do Prace (náves)

EXPOZICE BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ. SLAVKOV/AUSTERLITZ 1805 Netradičně pojatá multimediální expozice FENOMÉN AUSTERLITZ Bitva tří císařů a napoleonské války očima současníků, kronikářů, vojáků, diplomatů, historiků, spisovatelů, malířů, ale i filmařů.

VÝSTAVA do 5. 12.

ARMÁDA DO KAPSY Sběratelství a výroba cínových vojáčků od dob napoleonských válek.

AKCE 1. 11. 15.00 POVYŠOVÁNÍ STUDENTŮ V HISTORICKÝCH KULISÁCH Povyšování studentů Univerzity obrany 13. 11. 14.00 ZEMĚBRANECKÁ LEGIE ROKU 1809 přednáška

NABÍDKA KAVÁRNY MM do 21. 12. PODZIMNÍ NABÍDKA KAVÁRNY MOHYLA MÍRU Přijďte se osvěžit a zahřát do naší kavárny.

Klášter 1, Rajhrad | 544 544 280 rajhrad@muzeumbrnenska.cz www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/pamatnik Otevírací doba: út–ne 9–17 h, poslední prohlídka v 16 h STAROSLOVĚNŠTINA A MORAVSKÉ PÍSEMNICTVÍ V 9.–18. STOLETÍ STŘEDOVĚKÉ SKRIPTORIUM A HISTORIE RAJHRADSKÉHO KLÁŠTERA MORAVSKÁ LITERATURA 19.–20. STOLETÍ HISTORICKÁ BENEDIKTINSKÁ KNIHOVNA

VÝSTAVA do 31. 12. KAŠPÁRKOVA HERNA Interaktivní herna nejen pro děti. do 21. 11. Z CELÉHO SRDCE – KARDINÁL TOMÁŠ ŠPIDLÍK (1919–2010) Panelová výstava o osobnosti a životě T. Š. do 5. 12. PHOTOGENIA Výstava fotografií M. Švolíka, R. Muselíka atd. od 24. 11. BAROKNÍ LITERÁRNÍ ADVENT Koledy a vánoční písně napříč věky.

AKCE DEN POEZIE Semináře, workshopy, speciální prohlídky.

PODHORÁCKÉ MUZEUM

Porta coeli 1001, Předklášteří | 544 544 220 predklasteri@muzeumbrnenska.cz www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út–ne 9–12 h a 12.30–17 h

EXPOZICE DĚJINY A SOUČASNOST KLÁŠTERA PORTA COELI MĚŠŤANSKÝ OBYTNÝ INTERIÉR Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ PALEONTOLOGIE A MINERALOGICKÝ SYSTÉM MINERÁLY NA TIŠNOVSKU

VÝSTAVA do 6. 1. 2022 KOČÁRKY Dětské kočárky a kočárky pro panenky, doplňované rozmanitými hračkami. do 28. 11. ZUŠ TIŠNOV

MUZEUM V IVANČICÍCH

Krumlovská 25, IVANČICE | 544 544 250 ivancice@muzeumbrnenska.cz www.ivancice.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumivancice Otevírací doba: út, čt, pá 9–12 a 13–16 h, st 9–12 a 13–17 h, so, ne 13–17 h

EXPOZICE LAPIDÁRIUM MUZEA V IVANČICÍCH Zámek Oslavany, prohlídky: so, ne 11, 13, 15 h VÝSTAVY MUZEA V IVANČICÍCH SE BUDOU KONAT AŽ OD LÉTA 2022.

KAM v Brně… Vychází od roku 1957 | Číslo vydání: 11/2021 | MK ČR E 12197 | Vydává: TIC Brno, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno, www.ticbrno.cz Dodává: Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno | IČO: 04541227, DIČ: CZ-04541227 | e-mail: info@pocketmedia.cz | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Šéfredaktor: David Tieku | Editor: Filip Živný | Redakční okruh: Filip Živný, Bohdana Holešová, Radka Beránková, Hana Drahokoupilová, Tereza Holotíková, Miloš Henkrich, Robin Smith | Jazyková korektura: Lucie Pokorná | Grafika: Jindřiška Mikešová | Autor obálky: Ivan Svárovský | Sazba: Miroslav Chudík | Sazba programů: Radek Doleží | info@pocketmedia.cz | Inzerce: obchod@pocketmedia.cz | + 420 608 101 550, + 420 604 239 957 | Přetisk materiálů pouze se souhlasem redakce | Příští vydání vychází: 30. 11. 2021 | Cena pro předplatitele 39 Kč | FB: www.fb.com/kambrno | Anglické texty jsou vytvářeny ve spolupráci s Robinem Smithem, Ritou Deanovou a Brno Expat Centre | REDAKCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST MATERIÁLŮ A INFORMACÍ, ZMĚNY PROGRAMŮ A REKLAM | Předplatné: predplatne@pocketmedia.cz, mob.: 773 287 307, shop.pocketmedia.cz

86