KAM v Brně / Where in Brno 6/2022

Page 1

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO ČERVEN | JUNE | VYCHÁZÍ OD ROKU 1957

06 22

MULTIKULTURNÍ BRNO | ROZHOVOR: M. VAŇKOVÁ BRNO | FESTIVALY | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO | LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

6 ← STORY

MULTIKULTURNÍ BRNO Jedno město, sto padesát národnostíEditorial

Foto: Brasil Fest Brno

Ahoj! Hi! Tschüss! Ciao! Привіт! γεια! Xin! Chào! …. Brno bylo, je a bude multikulturním městem. Mnozí se vůči tomu vymezují. Polemizují a protestují. To je ale asi tak vše, co s tím mohou udělat. Místa, budovy, podniky, které obdivujeme a kam se rádi vracíme, zhusta tvořili lidé, jejichž rodným jazykem čeština nebyla. Brno je velkorysé, tolerantní a pohostinné.

Pravověrným Brňanem se může stát kdokoli. Nenechme si tuto tradici vzít. Rozmanitost a pestrost všech, kteří se hlásí k Brnu, je jedním z klíčů k pochopení města, jež máme tolik rádi. Svými oblíbenými místy nás provedla primátorka Markéta Vaňková, prošli jsme se Šelepkou, Lužánkami, Městským divadlem Brno, Alfa pasáží i Novou radnicí a popovídali jsme si nejen

o městských parcích, brněnském divadle, památkách a novém územním plánu. Léto přichází do Brna spolu s náloží multižánrových festivalů, divadelních představení pod širým nebem, gastronomických akcí, filmových premiér a akcí pro rodiny s dětmi. Vydejte se do města v kterýkoli červnový den – náš kulturní servis i denní přehled událostí na konci časopisu

vám poradí, jak jej využít naplno. Festivalová rubrika se tentokrát vydává i za hranice moravské metropole a mapuje akce napříč celou republikou. Hezký červen plný kultury a aktivní zábavy přeje

David Tieku, šéfredaktor

Předplať si KAM: shop.pocketmedia.cz info@pocketmedia.cz

@kamwhere vydavatel


KAM ← INZERCE

4


6

Story

12

Rozhovor

20

Brno

34

Festivaly

Multikulturní Brno Brno jako místo setkávání

Markéta Vaňková S primátorkou nejen o brněnském divadle

Zajímavosti o městě a přehled událostí

Speciál o červnových festivalech

42

46

52

56

Divadlo

Výstavy

Film

Gastro

To nejlepší z červnové gastronomie

58 Premiéry i venkovní představení

Nové výstavy, festivaly i umění v ulicích

Novinky v kinech vs. streamovací platformy

60

64

71

Odjinud

Kam se vydat na výlet?

5

Where

What to do in Brno in June!

Lifestyle

Pohyb a relax, nákupy i dobročinnost

TIC

Turistické informační centrum zve na hudební maraton

77

Brno dnes

Denní přehled událostí

KAM ← OBSAH


Multikulturní Brno Historické osobnosti:

Eliška Rejčka česká a polská královna

KAM ← STORY

Louis Raduit de Souches vojevůdce, obránce Brna za obléhání Švédy

Hermann von Pückler-Muskau (Semilasso) cestovatel, spisovatel, dobrodruh

rodina Offermannových textilní baroni

Hugo František Salm průkopník průmyslu, vědec, továrník

6


Brno je městem setkávání různých kultur již od raného středověku. Dnes tu potkáte lidi z více než 150 zemí světa – studenty, umělce, sportovce, podnikatele, výzkumníky… Které národnostní menšiny se výrazně podílejí na brněnském veřejném životě? Jaké akce dělají z moravské metropole kosmopolitní město? Projděte se spolu s námi historií i současností multikulturního Brna!

← Ukrajinská národnostní menšina byla již před vypuknutím války a příchodem (zatím) přibližně 17 200 uprchlíků nejsilnější menšinou, převyšující početně dokonce i Slováky. Kromě pracujících a studentů do Česka cestovali Ukrajinci i za festivaly propojujícími českou a ukrajinskou kulturu. Aktuálně v prostorách Muzejky vyrostlo Ukrajinské centrum, které příchozím nabízí administrativní a psychologickou pomoc, dětské skupiny nebo kurzy češtiny. Za jeho vznikem stojí Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy (vznikla v roce 2014) a její předsedkyně Ilnara Dudash, která dlouhodobě žije v Brně. Foto: Pocket media / Ivo Dvořák

Silvio Pellico spisovatel vězněný na Špilberku

7

Ludwig Förster architekt a urbanista

Alfred Skene starosta Brna

Ludwig Mies van der Rohe architekt

Fredy Hirsch sportovec a pedagog

KAM ← STORY


A

rcheologické nálezy v místě dnešních Pisárek dokládají osídlení na území Brna už v 6. století našeho letopočtu, historikové se domnívají, že brod přes řeku Svratku v místech pozdějšího Kamenného mostu spojujícího ulice Poříčí a Vídeňská sloužil od pradávna cestujícím obchodníkům, a tvořil tak ze vznikající osady významnou obchodní křižovatku. Status místa setkávání lidí ze všech světových stran tedy Brno provází od samých počátků jeho existence. Multikulturní středověk Zůstalo tomu tak i po vybudování městských hradeb ve 13. století (v roce 1243 udělil král Václav I. Brnu privilegium, a to se tak stalo královským městem). Jako osadníci sem v tomto období přicházeli a po boku Čechů žili zvláště Němci (severozápadní část města kolem dnešní Veselé ulice), Vlámové a Valoni (severovýchodní část města kolem dnešní Běhounské ulice), své místo tu měla i početná židovská komunita (jižní cíp města – židovský hřbitov se nacházel v místech dnešního hlavního nádraží).

Lidé ze 150 zemí Velký příliv kvalifikovaných cizinců cestujících do města za prací nastal po roce 1641, kdy se Brno stalo hlavním městem Moravy.

Zajímavostí je, že valná většina lékárníků v Brně 17. století pocházela z ciziny – připomínkou tohoto fenoménu dodnes zůstává nápis na domu U Červeného raka na křižovatce Masarykovy a Jánské, kde měl svůj podnik lékárník Georg Braun.

> 50 000 cizinců Textilní průmysl Výraznou stopu v Brně zanechali zahraniční stavitelé (velké procento tvořili stavitelé italští), architekti a sochaři, kteří sem přicházeli (a byli zváni) napříč celou historií města, zajímavý je však také vklad průmyslníků. A nemyslíme pouze to, že z Brna od poloviny 18. do poloviny 20. století pomáhali vybudovat světoznámé centrum textilního průmyslu, položili také základ k náboženské diverzitě ve městě. Mnozí z nich totiž byli protestanti, protestantství však v Brně 18. století stálo mimo zákon. Protože průmyslníci do města přinášeli kapitál, byly jim udělovány výjimky, což znamenalo první krůčky k náboženské toleranci v moravské metropoli. 20. století Po vzniku Československa a založení nových univerzit na území města nastal další boom zahraničních studentů, pracovníků i podnikatelů. Silná byla v té době bulharská komunita vytvářející na okraji Brna farmy, na nichž pěstovala ovoce a zeleninu – ve 30. letech dokonce vznikl v Brně spolek

bulharských zahradníků. Naopak období totality v druhé polovině 20. století bylo na cizince žijící v Brně chudé, dle vzpomínek Dona Sparlinga, kanadského profesora žijícího v Brně již přes pět desetiletí, se v 80. letech ve městě nacházelo pouze pět lidí, jejichž mateřštinou byla angličtina. Po revoluci Zlom přišel po revoluci, zvláště díky mezinárodním firmám, které si Brno v posledních 30 letech vybírají za svá sídla či sídla svých poboček. Baštou multikulturality se tak (samozřejmě kromě univerzit, na které přichází zahraniční studenti z celého světa) staly Technologický Park Brno, The Campus, Slatina a další lokality. V nich se soustřeďují společnosti (IBM, Red Hat Honeywell, Thermo Fisher Scientific a další) zaměstnávající tisíce expatů. Bohaté na kvalifikované cizince stěhující se do Brna jsou také výzkumná centra jako CEITEC, Recetox nebo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno.

Cizinci > 13 % populace Kolik je v Brně cizinců? Jak vypadá multikulturní Brno dneška? Před vypuknutím války na Ukrajině bylo ve městě zhruba 50 000 cizinců (což činí více než 13 % populace města) a už tehdy byli Ukrajinci nejsilnější národnostní menšinou (asi 25 % cizinců ve městě, v průběhu války pak do Brna přišlo již více než 17 000 uprchlíků).

> 17 000 ukrajinských válečných uprchlíků Následovali Slováci (asi 20 % cizinců ve městě a 17 % studentů všech univerzit), Rusové (8 %) a Vietnamci (7 %). V posledních osmi letech se podstatně zvýšil počet brněnských Indů, mezi silně zastoupené národnostní menšiny patří také Rumuni, Turci, Bulhaři, Kazaši nebo Američané. Za svůj dočasný či trvalý domov mohou Brno považovat lidé z asi 150 zemí, u třetiny z nich však hovoříme o populaci v řádu jednotek osob. Veškerá uvedená čísla jsou však relativní – někteří cizinci tu žijí tak dlouho, že už jsou českými občany, nejsou tedy v průzkumech zahrnuti jako expati. Zajímavá je i náboženská diverzita moravské metropole (taktéž ovlivněna přicházejícími lidmi tvořícími jednotlivé komunity) – bok po boku tu žijí katolíci, protestanti, pravoslavní, Židé, muslimové, buddhisté, hinduisté, mormoni či věřící z hnutí Hare Krišna. Aktivní je v brněnském veřejném životě Židovská obec – pořádá kurzy hebrejštiny, pro veřejnost je otevřena její knihovna a od 2. do 4. září se bude konat první ročník festivalu židovské kultury ŠTETL. Ten odpovídá na otázky kdo jsou současní Židé, čím se zabývají, co přináší do současné společnosti a jak se v jejich životech odráží příběhy předků.

Současné osobnosti:

Emanuele Ruggiero filmař

KAM ← STORY

Anne Johnson spoluzakladatelka Czech Theater

Dennis Russell Davies šéfdirigent Filharmonie Brno

Thuy Nguyen restauratérka, zakladatelka projektu ZaseRýže

Martino Hammerle–Bortolotti operní pěvec

8


← Pozice druhé nejvýraznější národní menšiny v Brně patří Slovákům, podle údajů Ministerstva vnitra z 30. 4. 2022 je jich momentálně ve městě 5 284 na přechodný pobyt a 2 986 na trvalý – z velké části je tomu tak díky slovenským studentům, kteří tvoří téměř pětinu všech studentů v moravské metropoli. Vzhledem k absenci jazykové i kulturní bariéry byste těžko hledali podobnou potřebu sdružovat se a pořádat akce speciálně pro slovenské krajany jako u ostatních menšin, přesto však v Brně existuje Obec Slovákov v Brne a velké množství na Slovensko zaměřených událostí (v květnu například Slovenské dny oslavující desetileté partnerství Brna a Bratislavy). Foto: Babylonfest / Robert Vystrčil

Slováci → Sdružování brněnských Bulharů má více než stoletou tradici – už v roce 1920 vznikl ve městě Bulharský akademický spolek, ve 30. letech pak spolek bulharských zahradníků Sv. Georgi. Dnešní Bulharský spolek je následnickou organizací. Nejmladší členové – děti školního věku – navštěvují Nedělní školu bulharštiny. Vedle osvojování si základů bulharštiny a dějin Bulharska jsou aktivně zapojeny do činnosti dětského folklorního souboru Kytka, který pravidelně vystupuje na akcích města i kraje. Spolek se každoročně podílí na krajanském setkání v Mikulčicích, v Brně pořádá setkání za účasti bulharských umělců. Foto: Bulharský spolek

Alexandra Georgescu architektka

9

Bulhaři

Sergio Bellini restauratér

Ilnara Dudash předsedkyně Ukrajinské iniciativy Jižní Moravy

Don Sparling pedagog, spisovatel, spoluzakladatel Brno Expat Centre

Eriko Wakizono první sólistka Baletu NdB

KAM ← STORY


Romové → Vietnamců v Brně žije mezi 2 a 3 tisíci, centrem místní komunity je prostor kolem Olomoucké – velká tržnice je v podstatě malým vietnamským městečkem připomínajícím americké čínské čtvrti, kromě mnoha stánků s nejrůznějším zbožím tu najdete také buddhistickou pagodu. Vietnamci žijí v Brně už po tři generace, do styku s jejich kulturou můžete přijít díky účasti vietnamské menšiny na Babylonfestu, nejrůznějším výstavám, přednáškám a prohlídkám pořádaným ve spolupráci s Centrem pro cizince. Foto: Babylonfest / Robert Vystrčil

← Málokterá komunita je v brněnském veřejném životě tak aktivní jako ta romská – velký podíl na tom má Muzeum romské kultury pořádající zajímavé výstavy a další akce sloužící k setkávání a zpřístupňování romské kultury a historie. V Brně působí i příspěvková organizace DROM, která podporuje romské studenty a pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením. Iniciovala také přejmenování parku Hvězdička na Hvězdička – park Eugena Horvátha. Jedná se o první název veřejného prostoru po romské osobnosti v ČR. Velmi oblíbený je pouliční festival Ghettofest, odehrávající se v okolí ulic Cejl a Bratislavská. Foto: Muzeum romské kultury

Vietnamci

← Německé obyvatelstvo patřilo k Brnu již od počátku 13. století, poměr mezi Němci a Čechy se pak v průběhu historie města dynamicky měnil. V současnosti brněnští Němci pořádají v Brně autorská čtení německých autorů, přednášky, workshopy a další akce. Za rozsáhlou činnost v rámci česko-německých vztahů udělil prezident Spolkové republiky Německo dvěma členům vedení brněnského Německého kulturního spolku (Kitty Galdové a Zdeňku Marečkovi) Záslužný řád SRN, na fotografii s velvyslancem SRN Christophem Israngem (vpravo) a děkanem MU Milanem Polem (vlevo). Foto: Německý kulturní spolek

Němci KAM ← STORY

10


→ Poláků je aktuálně v Brně (ať už na přechodný, či trvalý pobyt) přes 500, již 25 let tu působí POLONUS – Klub Polski v Brnie. Sídlí na Staré radnici, kde se členové scházejí na pravidelných besedách; konají se zde přednášky o významných historických událostech či významných osobnostech polského národa. Členové i čeští přátelé klubu společně slaví národní svátky, pěstují národní i lidové tradice a zvyky. Klub se také velmi aktivně podílí na řadě kulturních akcí pořádaných v Brně a v Jihomoravském kraji – ať je to Babylonfest, Den národnostních menšin, či Dny polské kultury v Brně. Foto: POLONUS

Poláci ← Silná řecká komunita existovala v České republice zvláště na konci 50. a v průběhu 60. a 70. let 20. století. Brno je jedním z měst, kde je o Řecích slyšet dodnes, ve městě je jich něco přes 300. Řecká obec Brno tu pořádá pravidelná setkání a akce včetně kurzů řeckých tanců (každé pondělí od 18 hodin v sále na Radnické 8). Na konci května se každoročně koná Řecká sobota na hradě Veveří, ve městě najdete několik řeckých restaurací s autentickými jídly, na Starém Brně nedávno otevřela také řecká pekárna a kavárna Mama Stella. Foto: Řecký den na Veveří

Řekové → Jako každý rok, i toto září Brno čeká Babylonfest – festival, na němž se představují rozličné brněnské národnostní menšiny. Jeho součástí bývají přednášky, výstavy, koncerty, taneční vystoupení i tradiční průvod městem, od loňska konaný jako součást programu ke Dni národnostních menšin Jihomoravského kraje. Kromě Babylonfestu můžete v Brně v průběhu roku navštívit spoustu festivalů zaměřených na poznávání kultur jiných národů, například francouzský Bonjour Brno, Dny polské kultury, Italské dny na Špilberku, španělskou Ibéricu, Brasil Fest, Dny evropského filmu a mnohé další. Foto: Babylonfest / Robert Vystrčil

11

Babylonfest KAM ← STORY


Markéta

Vaňková

Brněnské divadlo je můj nejoblíbenější koníček

KAM ← ROZHOVOR

12


Kdysi se rozhodovala mezi světem divadla a práva, v současnosti je primátorkou moravské metropole. Jaké je „její“ Brno? Najde si přes pracovní zaneprázdnění čas na kulturu, přírodu či návštěvu některého z vyhlášených gastropodniků? S Markétou Vaňkovou o živém městě, jejích oblíbených místech, chystaném územním plánu i lidech prchajících do Brna před válkou.

Markéta Vaňková

je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2002 zde získala doktorský titul a od roku 2003, kdy složila advokátní zkoušky, se věnovala ve své kanceláři zejména občanskému, obchodnímu a správnímu právu. Zastupitelkou Brna-středu je od roku 2002. V letech 2006–2010 byla členkou Zastupitelstva města Brna, uspěla také ve volbách v roce 2018. Primátorkou města Brna se stala 20. listopadu 2018.

13

KAM ← ROZHOVOR


S

primátorkou Markétou Vaňkovou jsme se prošli po jejích oblíbených místech v Brně. V hovoru jsme se přitom dostali z prken, která znamenají svět, přes působení v advokacii až k památkové ochraně. → Náš rozhovor začínáme v parcích – na Šelepce a v Lužánkách. Proč zrovna tady? Šelepku mám spojenou s rodinou. Mé děti tady dělaly první krůčky, trávili jsme zde volný čas, když byly malé. Teď už bydlíme trochu dál a taky kluci povyrostli, takže tu nejsme tak často, ale pořád mám tento kus přírody ve městě moc ráda. A protože blízko bydlí moje babička, kterou navštěvujeme, občas se tu zastavíme. Lužánky vnímám jako nejkrásnější brněnský park, hledám tady odpo-

činek, chodím sem sportovat i relaxovat... Lužánky jsou pro mne časem, kdy můžu být sama se sebou, nasadit si sluchátka a žít chvíli jen během. → Pojďme z přírody k múzám – jak je to s vámi a divadlem? Divadlo mám ráda od dětství, už od studentských let bylo a zůstává mým nejoblíbenějším koníčkem. Chvíli jsem si dokonce myslela, že bych se mu mohla věnovat i profesionálně, ovšem nikoliv jako herečka, dva roky jsem studovala divadelní vědu. Pak jsem však naznala, že to přece jen nebude ten správný směr, a zůstala jsem u práva. → Do kterého divadla chodíte nejvíce? Nemám bohužel na divadlo tolik času, kolik bych si představovala. Když už si ho vyšetřím, nejčastěji v posledních několika

V posledních několika letech navštěvuji nejčastěji Městské divadlo Brno – spíše než těžké kusy totiž vyhledávám představení, která mi umožní relaxovat a odpočinout si. KAM ← ROZHOVOR

letech navštěvuji asi Městské divadlo Brno. Můj pracovní rozvrh bývá náročný, plný starostí, a večer se tak chci spíš odreagovat. Vyhledávám proto spíš představení, která mi umožní zrelaxovat se. → Dokázala byste doporučit nějaké konkrétní tituly, které se vám poslední dobou zalíbily? Byla jsem moc spokojená s inscenací Pretty Woman. I z toho důvodu, že její filmová podoba patřila k oblíbeným snímkům mého dospívání. Vydařila se rovněž ta jevištní. Ano, žádné hluboké myšlenky, ale pohodový, příjemný večer. → Dočetl jsem se, že jste nějakou dobu pracovala v Divadle Husa na provázku. Jak k tomu došlo? Byla to úplná náhoda. Když Divadlo Husa na provázku končilo v Domě umění a přesou-

valo se do současných prostor, hledali studentky na výpomoc pro rozlučkovou akci. Spolužačka navrhla, že bychom si tak mohly přivydělat, následně jsme se v Huse domluvily, že bychom u nich od nové sezóny působily jako uvaděčky. Na konci střední a při vysoké škole jsem tam tedy trávila večery, což moji lásku k divadlu ještě umocnilo. Navštěvovala jsem ale všechny brněnské scény. Do Městského, o němž jsme mluvili, jsem se zamilovala díky hře Sny svatojánských nocí, ta mě naprosto pohltila a viděla jsem ji snad desetkrát. → Proč jste se tedy nakonec rozhodla vydat se směrem k právům? Dva roky jsem studovala divadelní vědu a práva dohromady. Nakonec jsem se teorií okolo divadla trochu přehltila, už mě

MdB 14


Šelepka

Šelepku mám spojenou s rodinou. Mé děti tady dělaly první krůčky, trávili jsme zde volný čas, když byly malé. tolik nelákalo chodit na představení, což mi bylo líto. Navíc jsem během studia odjela do Austrálie, abych se naučila anglicky. Po návratu jsem se musela rozhodnout, zda zvládat dále obě školy, nebo si vybrat jednu. To už jsem zároveň začínala pracovat jako praktikantka v advokátní kanceláři a skloubit vše dohromady nebylo možné. → Kam vedly vaše kroky po studiích? Absolvovala jsem povinné tři roky praxe a stala se samostatnou advokátkou. Můj zájem o veřejný prostor mne ale také poměrně brzy po studiích přivedl do komunální politiky. Už v průběhu školy jsem se totiž obecní samosprávě věnovala teoreticky, i v diplomové práci, a hrozně mě zajímalo, jak to funguje v realitě. V roce 2002 jsem se stala zastupitelkou

15

Brna-střed, kterou jsem dodnes – to je vážně už dvacet let?! Až do doby, než jsem byla zvolena primátorkou, byla ale politika mojí „vedlejší“, nikoliv však významově, aktivitou. → Jak to vidíte do budoucna, je politika něco, čemu se chcete věnovat dlouhodobě? Nebo máte nějaké cíle, které si chcete splnit, a pak se vrátit zpět k advokacii? Jak vyplývá z předchozí otázky, politice se dlouhodobě věnuji. Zda ale zůstanu profesionálním politikem, záleží především na voličích. Právničina je mi stále blízká. V politice se s právem potkávám dnes a denně, není to tedy o tom, že bych úplně změnila způsob myšlení, ačkoli už nemůžu jít do takových podrobností, jak jsem byla při své práci zvyklá. V nadcházejících komunálních volbách jsem se rozhodla znovu kandidovat, ale třeba to

nevyjde a za půl roku budu zpět ve své advokátní kanceláři. Pokud by to tak dopadlo, určitě bych byla také spokojená. → Blíží se čas open-air akcí, které vždy příjemně oživí brněnský veřejný prostor. Jsou nějaké festivaly či jiné akce, které ráda navštěvujete, nebo jste na ně pyšná, protože dělají Brnu dobré jméno? V Brně se koná velké množství akcí a je těžké rozhodovat, které by město mělo podporovat. Z mého pohledu by bylo samozřejmě nejlepší podporovat téměř všechny, to ale není v možnostech rozpočtu. Moc se těším na letošní léto, kdy bude program velmi bohatý, takže snad i návštěvnost bude ještě větší než loni a lidé si to užijí. V poslední době mi udělal radost festival Pop Messe, který měl loni premiéru. Jsem

také ráda, že stále zůstává zachovaný tradiční festival Ignis Brunensis. → Jaké jsou pro vás jeho plusy? Je to akce, na kterou se každoročně těší velké množství lidí. Zajímavá je i v mezinárodním měřítku, protože jde o soutěžní přehlídku, přijíždějí ohňostrůjci z nejrůznějších zemí. Přiznám se, že sama mám ohňostroje velmi ráda, vzpomínám na ty v Sydney, které jsou světoznámé. Vnímám ale i negativní reakce na ohňostroje a taky nechceme ustrnout. Vloni jsme do programu přidali dronovou show, letos budeme v rozšiřování pokračovat. Nelze zapomenout ani na divadelní festivaly pod otevřeným nebem. Miluji pozadí katedrály při představeních na Biskupském dvoře, okamžik, kdy se začne stmívat a celý Petrov mění barvy.

KAM ← ROZHOVOR


Alfa pasáž

V Alfě mám advokátní kancelář, líbí se mi ale i jako památka. Spojuji si ji také s jejím majitelem, panem Hrdinou – jeho příběh pro mě znamená symbol potřeby chránit soukromé vlastnictví. → Co nějaké další novinky na festivalové scéně? Myslím, že docela úspěšný je Brasil Fest, akční, barevný festival, úplně odlišný od všech jiných. Zvědavá jsem na Mendel Festival spjatý s oslavami 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, to bude významná událost tohoto léta. → Co podle vás dělá z Brna gastronomicky atraktivní lokalitu? Prvotně je to tím, že místní mají rádi dobré jídlo a pití – my Brňané jsme prostě labužníci! A jsou to asi spojené nádoby, protože i proto tu začaly vznikat originální podniky nastavující vysokou laťku. Ostatní provozovatelé na to museli zareagovat a přiblížit se jim, aby zůstali konkurenceschopní. → Máte nějaké oblíbené podniky? Mým nejoblíbenějším byl dlouhodobě hostinec U Semináru,

KAM ← ROZHOVOR

pro svou rodinnou atmosféru, nádech starých časů a výborné pivo. Teď už, přiznám se, nemám tolik času tam zajít, častěji navštívím Na stojáka – obecně mám ráda lokalitu Jakubského náměstí a Kozí ulice, kterýkoli ze zdejších podniků mě nějakým způsobem oslovuje. Když se potřebuju najíst, zvolím Jakoby, když si chci popovídat s kamarádkou, zajdeme do Baru, který neexistuje… → Kousek odtud je Alfa pasáž, další pro vás významné místo. Prozradíte čím? Budova Alfa pasáže, kde mám advokátní kancelář, patří k nejpozoruhodnějším památkám funkcionalismu, kterým je Brno proslulé a jehož nejvýznamnějším skvostem je samozřejmě vila Tugendhat. Ale Alfu si spojuji také s jejím majitelem, panem Hrdinou, jehož pokora a nadhled mne neustále fascinují. Na jeho životním příběhu si uvědomuji, jak byla

doba před rokem 1989 k mnoha lidem krutá. Komunistický režim jeho rodinu připravil o všechen majetek, a když se jim vrátil, začal jej pan Hrdina s veškerou péčí zvelebovat. I kvůli tomu budu vždy chránit soukromé vlastnictví. → A pomalu se dostáváme k Nové radnici. Jak na vás působí budova vašeho pracoviště? Nová radnice mě inspiruje, budí ve mně pozitivní emoce. Myslím, že v tak důstojném prostředí by neměla být přijímána špatná a nezodpovědná rozhodnutí. I jednání, která tu probíhají, byť nemusí být jednoduchá, jsou těmito prostory ovlivněna. → Jak to vypadá s novým územním plánem, jehož návrh byl v první polovině tohoto roku připomínkován? Činíme kroky k tomu, aby mohl být schválen již v červnu. Z mého pohledu je ale nejdříve potřeba odstranit určité

pochybnosti ze stran starostů městských částí. Jejich argumenty jsou pro mě významné, protože město jako takové je samozřejmě městskými částmi tvořeno. Myslím si, že plán je připravený spíše tak, aby Brno posunul správným směrem. Ale chci mít stoprocentní jistotu, takže budu ráda, když se odstraní i ty stávající pochybnosti. → Co nový územní plán Brnu umožní? Určitě rozvoj v mnoha důležitých lokalitách, kde se zatím nemůže stavět. Za všechny zmíním novou čtvrť Trnitá, která je největší oblastí čekající na komplexní proměnu – souvisí to samozřejmě i s novým hlavním nádražím, o jehož poloze se konečně po mnoho desítkách let rozhodlo. Pak jsou to různé brownfieldy, například areál Nové Zbrojovky, kde již postupně vznikají nové budovy. Naplno budovat se však bude moci až s novým územním plánem.

16


Lužánky, nejkrásnější brněnský park. A pro mne čas, kdy můžu být sama se sebou, nasadit si sluchátka a žít chvíli jen během. 17

Lužánky KAM ← ROZHOVOR


Nová radnice

Nová radnice mě inspiruje. Na takových důstojných místech by neměla být přijímána špatná a hlavně nezodpovědná rozhodnutí.

Podobných lokalit dokument identifikuje celkem devět. → Jak by z vašeho pohledu město mělo/nemělo pracovat právě s průmyslovými areály (které by dle názoru mnoha odborníků a velké části veřejnosti měly být zachovány) a s architektonicky hodnotnými budovami, kterým v současnosti kvůli dávné administrativní chybě schází památková ochrana? Pro mě jsou památky velmi důležité, často je navštěvuji v Brně i jinde. Jsem ráda, když jsou udržované a ideálně zrekonstruované do stavu, který nám umožňuje představit si, jak skutečně vypadaly v minulosti. To je pro mě primární. Je ale potřeba přesně definovat, jak by památková ochrana měla vypadat. Nemyslím si, že je vždy nezbytné zakonzervování pů-

KAM ← ROZHOVOR

vodního stavu. Případné úpravy by měly být činěny citlivě k historii, ale zároveň s přihlédnutím k aktuální době a potřebám. Rozumnou míru lze najít vždy. → Jak se v této souvislosti díváte na návrh památkových zón v Brně, který vzešel od Ministerstva kultury? Nebyla jsem úplně zastáncem ochrany v rozsahu, jaký navrhovalo Ministerstvo kultury. I z toho důvodu, že plošnou ochranou se mělo nahradit dřívější pochybení, kvůli němuž přišly jednotlivé budovy o památkovou ochranu. Raději bych volila ochranu konkrétních památek, domnívám se, že vymezení zón v tak velkém rozsahu, jak bylo vydáno, může negativně limitovat ostatní vlastníky nemovitostí. Chápu, že proces prohlášení individuál-

ních památek by byl zdlouhavý, stejně bych se však k němu přikláněla spíše než k zónám. → Nejdiskutovanějším tématem se aktuálně v Brně zdají být lidé prchající před válkou na Ukrajině. Máte nějaký přehled, kolik jich zatím do Brna přicestovalo? K pobytu v Brně je evidováno v tuto chvíli přibližně 17 227 ukrajinských uprchlíků. Neznamená to ale, že všichni tito lidé v Brně zůstali, někteří mohli odejít. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, kolik lidí tu setrvá, když válka skončí, a kolik se jich bude chtít co nejdříve vrátit domů na Ukrajinu. → Co tento příliv osob pro Brno znamená? Byť je Brno město mnoha národnostních menšin a ta ukrajinská patřila už předtím

k těm výraznějším, je to přece jen výrazný nárůst. S tím musíme pracovat a začlenit příchozí do běžného života, ale samozřejmě neomezit rozvoj města a potřeby Brňanů. Na začátku samozřejmě bylo potřebné uprchlíkům, z nichž většinu tvořily ženy a děti, pomoci i různými zvýhodněními, ale to není dlouhodobým cílem. Časem musí dostat stejné podmínky jako kterýkoli jiný občan města, se všemi právy i povinnostmi. Proto jsem dala dohromady pracovní skupinu, která má pomáhat právě se začleněním běženců do společnosti.

Filip Živný editor Ivo Dvořák fotograf

18


19

KAM ← INZERCE


OBLOHA NAD BRNEM

5 planet

NAPSALI O BRNĚ

Brno jinak a 111krát

Netradiční průvodce ukazuje, že Brno nerovná se vila Tugendhat. Záměrně se vyhýbá tomu, co je v moravské metropoli takzvaně povinné navštívit, a odhaluje Brno z mnoha úhlů pohledu. Publikace představí jednotlivá místa živě, jako by se čtenář procházel po městě s průvodcem z masa a kostí, který danou lokalitu zná jako své boty. (živ)

Víkend otevřených zahrad (nejen) ve vile Stiassni, oblíbený Ghettofest zpět v původní podobě a spousta venkovních i vnitřních aktivit pro rodiny s dětmi, to je červen v Brně!

Foto: ilustrační

Ve druhé polovině června můžete na ranním nebi vidět i bez dalekohledu pět planet. Jako první se kolem půl dvanácté vyhoupne nad obzor Saturn. Za hodinu a půl se přidá Jupiter, poté Mars a od čtvrt na čtyři jasná Venuše. Již za rozbřesku můžete nízko nad severovýchodem zahlédnout i Merkur. Nebeský orloj doplní Měsíc: v sobotu 18. června jej najdete u Saturnu, v úterý 21. června u Jupiteru. Foto: vila Stiassni

Jiří Dušek ředitel Hvězdárny a planetária Brno VĚDĚLI JSTE

Dům vína

MAGISTRÁT

Startovací byty

DPMB

Za léto šalinářem

111 míst v Brně, která musíte vidět Stanislav Biler Paseka ČÍSLO VYDÁNÍ

2 971 443

Téměř 3 miliony výletníků/turistů v loňském roce podle serveru data.brno.cz navštívilo moravskou metropoli, z toho 1 852 754 na jeden den, 1 118 689 pak na více dní.

KAM ← BRNO

Foto: pamatkybrno.cz

Budovu Brňanům známou jako Dům pánů z Lipé si nechal v 90. letech 16. století postavit jeden z nejbohatších brněnských měšťanů, Kryštof Schwanz z Retzu. Architektem byl renesanční stavitel Antonio Gabri, spoluautorem arkýřů a portálu je italský sochař Giorgio Gialdi. Proč jsou arkýře a fasáda zdobeny ornamenty vinné révy a výjevy vinobraní? Schwanz byl jedním z čelních představitelů vinařského cechu a v domě provozoval velkoobchod s vínem. (živ)

Foto: Město Brno

Mladým párům a rodinám pomohou s bydlením startovací byty. Aktuálně jsou v nabídce Bytového odboru Magistrátu města Brna dva 2+kk na Vojtově, garsonka na Dukelské a 1+1 na Stamicově ve vyhledávané lokalitě Kohoutovic. Žadatelé o startovací bydlení musejí být páry (nesezdané, sezdané, registrované), musí jim být méně než 35 let a jejich společný čistý měsíční příjem nesmí přesahovat 64 326 Kč. (ral)

Foto: Pocket media / Monika Hlaváčová

Dopravní podnik města Brna se začátkem letních prázdnin spustí kurzy pro budoucí řidiče autobusů a tramvají. Zájemci si během léta osvojí řízení na těchto trakcích, složí zkoušky a následně mohou vyjet s cestujícími. Prázdninový kurz bývá oblíbený mezi studenty vysokých škol. Podmínkou pro přihlášení do kurzu je minimální věk 21 let, řidičské oprávnění skupiny B a čistý trestní rejstřík. (živ)

1/7

od Letní kurz pro řidiče DPMB

20


EKO

TŘI OTÁZKY PRO

Pomáhej stromům

Foto: Tree Check

Aplikace Tree Check umožňuje z fotografie rozeznat druh stromu. Zjisti, jaké jsou jeho typické vlastnosti, kolik takový strom vypaří vody, jaký poskytne stín a nakolik zchladí horkou ulici. Stromy ve městě to nemají lehké – málo prostoru pro kořeny, málo vody. Zjisti, v jakém stavu strom je a jak mu můžeš pomoci. Navštiv jej, zalij ho pár litry vody a získej odměnu, například formou příběhu o stromech. (živ)

Tree Check KNIHOVNY

Šachový koutek v MZK

Foto: Pixabay

Moravská zemská knihovna spravuje jednu z největších sbírek šachové literatury v Evropě. Budoval ji od 50. let šachista Eduard Lendl. Právě proto nese šachový koutek v 1. patře jeho jméno. Koutek Eduarda Lendla nabízí výběr literatury z uvedené sbírky, pro studium v knihovně i půjčení domů. Současně jsou zde také tři místa, kde si lze přehrávat partie z knih i zahrát si zápas. (živ) Šachový koutek Eduarda Lendla MZK

21

ZOO BRNO

Afrika všemi smysly

Foto: Zoo Brno

26. června si přijďte do brněnské zoo užít Afriku všemi smysly. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky, Cesta koření s ochutnávkou afrického jídla a hravá dílna s africkými hudebními nástroji. Do nitra Afriky se podíváte při přednášce o expedici do Ugandy, které se zúčastnili i čeští vědci z Akademie věd ČR. Na závěr vystoupí skupina Denbaya. (živ)

26/6

Afrika všemi smysly Zoo Brno

TIC

Svatojánské čarodění

Foto: TIC Brno

Vydejte se za legendárním svatojánským pokladem! Můžete se těšit na cestu proti proudu času i na setkání s přízraky. Přijdete na kloub mnoha záhadám, objevíte poklad a snad najdete i cestu zpět. Průvodcem vám bude odborník na cestování časem Cyril Drát, proti němuž je pan Brouček hotový pecivál. Koná se 24. června v Labyrintu pod Zelným trhem. (len)

24/6

Svatojánské čarodění Labyrint pod Zelným trhem

Tereza Žižková, ředitelka Rezekvítku Jak byste krátce představila Rezekvítek? Rezekvítek sbližuje lidi s přírodou, s naším životním prostředím. Jdeme na to dvěma způsoby. První směr, kterým se Rezekvítek vydává, je vzdělávání – dětí ve školách, dospělých na exkurzích, pomocí vlastních publikací a výukových pomůcek. Druhým způsobem je praktická ochrana přírody – máme v péči řadu chráněných území a přírodně cenných lokalit v Brně a okolí. Můžeme se nějak zapojit do vašich aktivit? Snažíme se do ochrany přírody zapojovat veřejnost – školy, firmy, dobrovolníky, takže určitě ano. Skrze práci v přírodě k ní lidé získávají mnohem silnější vztah, než když jen projdou kolem. Jsme tedy rádi za každého dobrovolníka. Lze se domluvit individuálně nebo se přidat k plánovaným akcím. Máte v nejbližších měsících v plánu nějaké akce pro veřejnost? V červnu chystáme dvě dobrovolnické brigády pro veřejnost. 11. 6. proběhne tradiční DEN KONIKLECOVÉ LOUKY na Kamenném vrchu, který je doplněn o zábavně-naučné aktivity pro děti. 18. 6. pořádáme novinku – MEDLÁNECKOU SENOSEČ na Medláneckých kopcích. Zveme tedy čtenáře, aby nám přišli pomoci hrabat seno na těchto výjimečných územích. Podrobnosti naleznou na našem webu www.rezekvitek.cz.

KAM ← BRNO


KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

FESTIVAL

Naxos v moři audionahrávek

OTEVŘENÉ ZAHRADY

Jedenáctý ročník Ghettofestu!

Foto: Ghettofest

Foto: KJM

Naxos není jen úchvatný řecký ostrov, ale také obří on-line sbírka špičkových nahrávek. Najdete v ní kompletní produkci Naxos a Marco Polo a výběr dalších 370 světových nakladatelů. Dobrou zprávou je, že přístup k této pokladnici máte už několik let bez omezení a dalších poplatků jako čtenáři Knihovny Jiřího Mahena v Brně. A teď ta ještě lepší zpráva: od 1. června má knihovna na rok

pět vzdálených přístupů i k další obrovské části databáze: Naxos Spoken Word Library obsahuje audioknihy od beletrie přes literaturu faktu až po biografie. Díky vzdálenému přístupu a mobilní aplikaci získáte přístup ke světové hudební a literární knihovně ráno, večer, z chalupy i z pláže. (red)

Foto: Lipka

V sobotu 4. června se vydejte do brněnského Bronxu, zaručujeme vám, že to bude stát za to. Koncerty, besedy, komentované prohlídky či workshopy si užijete v parku Hvězdička, v bývalé káznici nebo na Plácku pod platany na ulici Bratislavská. Čekají vás kapely Bats vs. Cats, Weathermakers, spisovatelka Kateřina Tučková, dokument Galerie Bronx a mnoho dalšího. (rb)

4/6

Vydejte se s Lipkou do oáz klidu v centru Brna. O víkendu 11. a 12. června se pro vás otevřou přírodní zahrady Rozmarýnek, Lipová a Jezírka. Nejen že zde budete moci čerpat inspiraci v oblasti šetrného zahradničení, ale čeká vás také bohatý program pro dospělé i děti, zelený swap rostlin a semínek, klima-adaptační novinky a mnoho dalšího. (rb)

11 a 12/6

Víkend otevřených zahrad s Lipkou Lipka

Ghettofest 2022 brněnský Bronx

Naxos Hudebního oddělení KJM

Frčíme na zelenou

DLOUHODOBÉ AKCE MINIGOLF LIŠKA Palackého, Bílovice nad Svitavou minigolfliska.luzanky.cz

VINOHRADY Velkopavlovická 25 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO Kraví hora 2, Brno www.hvezdarna.cz

stálý program a expozice digitárium exploratorium astronomická pozorovatelna malé planetárium pozorovací terasa vědecká stezka

výstava VÝSTAVA 100 LET KJM do 30/6 MĚSTO do 30/6 SOUTĚŽNÍ KVÍZ PRO DĚTI DO 15 LET BOB A BOBEK NA CESTÁCH 1–30/6 KAM NA CESTÁCH? 1/6–30/6 LÍŠEŇ Jírova 2

výstava ZLATÝ SCARABEUS ANEB PUTOVÁNÍ ČASEM A PROSTOREM S BROUKY A STAVAŘI 1/5–30/6 ŘEČKOVICE Kolaříkova 3, Řečkovice a Mokrá Hora

KAM ← BRNO

út–pá 14.00–17.00, so a ne 10.00–19.00

1/6–30/6

ARROW GAME LESNÁ arrowgamelesna.cz

1/6–30/6

TVOŘIVÉ BALÍČKY obchod.luzanky.cz kompletní materiál a návody

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta foyer B2, Arne Nováka 1, Brno www.muni.cz

BOHUNICE Lány 3

výstava BIKE PARK POD MOSTEM

1/6–30/6

soutěž ACCIO, NEBO AVADA KEDAVRA? anketa JAKÉ KNIHY VÁM V NAŠEM FONDU CHYBÍ?

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA www.kjm.cz

soutěž VELKÁ, VELKÁ, VELKÁ

soutěž ze světa Harryho Pottera ÚVOD DO KOUZELNICKÉHO SVĚTA

SVČ LUŽÁNKY Lužánky Lidická 50, Brno www.luzanky.cz

PARK ŠPILBERK mendel.luzanky.cz

do 2/5 2023 do 1/7

do 31/12

MOBILNÍ APLIKACE LAPKA lapka.luzanky.cz Bílovický hovnivál Trasa s úkoly v Bílovicích nad Svitavou Desítky interaktivních tras v Brně a okolí

v 10.00 v 10.30

do 11/6

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S. Jánská 6, Brno www.galerieceskesporitelny.cz

výstava Art Brut Brno

do 10/6

PROTOŽE MŮŽU Starobrněnská 12, Brno www.protozemuzu.com

stálý program Promítání 3D film Na křídlech ptáků Science show Bastlírna Pevnost VIDArd Šifra Kurta Gödela Víkendové labodílny

výstava MoUCHY na víně

29/6–30/9

NOVÁ RADNICE Dominikánské náměstí 1 www.gotobrno.cz

stálá expozice VIDA! EXPOZICE

stálý program Lužánecká hledačka – Questing

trasa s úkoly S MENDELEM ZA POKLADEM

výstava ANNA FIEDLEROVÁ – DONAHA

ZÁBAVNÍ VĚDECKÝ PARK VIDA! Křížkovského 12, Brno www.vida.cz

výstava COFFEE

ve 14.00

PONAVA CAFÉ Lužánecká 3, Brno ponava.cafe

LANOVÉ CENTRUM PROUD BRNO Milénova 13, Brno www.lanovecentrum.cz

výstava PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU MU NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 do 30/6 BARVY ŽENY do 30/6 DVANÁCTE VRCHŮ TEN STROM MÁ. KRAMÁŘSKÉ A POUTNÍ TISKY S NÁBOŽENSKOU TEMATIKOU do 13/11 SOCHY MEZI KVĚTY 1/6–30/9

Lemur tmavý všechny soboty Tygr sumaterský (Tygří skály) všechny soboty Medvěd kamčatský všechny neděle

výstava SALVE MOLDOVA

3–28/6

do 30/6

ZOO BRNO U Zoologické zahrady 46, Brno www.zoobrno.cz komentované krmení Safari všechny soboty a neděle v 15.00 Lachtan medvědí (Expozice lachtanů) všechny soboty a neděle v 11.00

22


VILA STIASSNI

KÁVÉESKA

Aktivní víkend pro rodiny

Foto: vila Stiassni

Ve vile Stiassni bude třetí červnový víkend patřit sportovním zábavám, kterým holdovala i velmi sportovně založená rodina textilního továrníka Alfreda Stiassni. Bývalí majitelé vily byli nadšenými sportovci, v jejich domově nesměl chybět tenisový kurt či tělocvična. Letos poprvé v zahradě ožijí všechny jejich oblíbené sporty a návštěvníky čekají např. ukázky jízdy na koních s možností asistovaných

Za časů Římského impéria

Foto: Kávéeska

projížděk stezkami vilové zahrady, šermířský turnaj o pohár Susanne Stiassni na lodžii vily, tenisová exhibice, módní přehlídka dobových plavek z 20. let minulého století, ale i nezbytné občerstvení. Automobilové a motocyklové nadšence potěší veteráni na nádvoří. (red)

18–19/6

Sportovní víkend Vila Stiassni

Kávéeska – volnočasové centrum Vojtova a KJM Vojtova zvou děti i seniory na předprázdninovou akci s názvem Za časů Římského impéria. V sobotu 25. 6. od 14 do 18 hodin v prostorách budovy Vojtova 7 a přilehlém parku. Formou společensko-kulturního odpoledne se seznámíte s bohatou historií místa, na němž se v současnosti nachází bytový komplex Vojtova 7 a 9. Návštěvníci se mohou těšit na

zajímavé přednášky s projekcí společnosti Archaia a Samuni s tematikou římských táborů, lučištnictví a na cestopis o římských památkách na území Evropy. V přilehlém parku bude současně pro děti připraven pestrý odpolední program, v němž si mimo jiné vyzkouší legionářský výcvik. (red)

25/6

14.00 Za časů Římského impéria Volnočasové centrum Vojtova

Franti ek Xaver Brixi

Missa Dominicalis in C imon Brixi

Magnificat Bohuslav Matìj Èernohorský

Laudetur Jesus Christus Ètvrtek 9. 6. 2022 19:00 hodin ÈERVENÝ KOSTEL BRNO Diriguje: Franti ek Ostrý Orchestr: Corpora Fidium Intenta Sólisté: Zuzana Èerná soprán Iva Kru íková alt Zdenìk Dole al tenor Jiøí Procházka bas

VSTUPNÉ: V pøedprodeji na SMSTICKET.CZ: 170 Kè / 120 Kè (zlevnìné) Na místì: 200 Kè / 150 Kè (zlevnìné)

KUP VSTUPENKU NEBO ZJISTI VÍCE INFORMACÍ

23

www.lumir1864.cz • info@lumir1864.cz KAM ← BRNO


VIDA! SCIENCE CENTRUM

SVČ LUŽÁNKY

Tatínkům vstup zdarma

Dny čaje a keramiky

Foto: Kateřina Rusňáková

Foto: VIDA!

Oslavte Den otců v zábavním vědeckém parku VIDA! V neděli 19. června mají tátové a dědečci v doprovodu platících dětí volný vstup. Stačí říct na pokladně heslo TÁTA. Těšte se na expozici uvnitř, ale i venku. Pod širým nebem si vyzkoušíte třeba vodní exponáty. V Bastlírně na vás čeká vědecké vyrábění a v Labodílnách spousta pokusů zaměřených na vlastnosti kovů. Určitě si také nenechte ujít

KAM ← BRNO

výstavu COFFEE věnovanou vědě ukryté v kávě, kterou si vychutnáte všemi smysly. Hoří železo? Jak roztavíme cín? A přitahuje magnet cereálie? To všechno si vyzkoušíte v programu Na šrot každý víkend v červnu. A na závěr si vyrobíte i parádní svítící čelenku. (red)

19/6

Den otců VIDA! science centrum

URBAN CENTRUM BRNO

Nový park krajiny písku

Foto: KAM

Pohled do světa tradičního čajového umění, východních kultur a kvalitní (nejen čajové) keramiky nabízí Středisko volného času Lužánky ve spolupráci s brněnskou Chajovnou. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávky různých čajů, ukázky čajových obřadů, workshopy, divadlo a prodejní výstavu. Šestnáctý ročník akce s názvem Dny čaje a keramiky se uskuteční v SVČ Lužánky na Lidické 50. (red)

Nové místo pro relaxaci i domov pro vzácné druhy ptáků. V místě dnešní pískovny v brněnských Černovicích plánuje město Brno v budoucnu vytvořit rozsáhlý park. Navrhnout proměnu černovické pískovny bylo úkolem urbanisticko-krajinářské soutěže, jejímž organizátorem je kancelář městského architekta. Výstava v Urban centru představí nejen vítězný návrh, ale i návrhy ostatních soutěžících. (red)

11–12/6

17/6–8/7

Dny čaje a keramiky SVČ Lužánky

Nový park krajiny písku URBAN CENTRUM BRNO

24


25

KAM ← BRNO


SLAM POETRY

To nejlepší ze slamové scény

Foto: Provázek

Vaše milovaná slam poetry opět v Divadle Husa na provázku! Slam poetry vznikla v 80. letech v USA a stojí na pomezí poezie a divadla. Na Provázku vystoupí ti nejlepší z české scény – evangelikální křesťanka Ellen Makumbirofa, autorka knihy Kyberpunk Thea, slammer Vašek z Aše, Sufján a Pan Fenek. Společně si připravili dvouhodinový program plný poezie, improvizace a stand-upů. (th)

7/6 19.00

Slam poetry Divadlo Husa na provázku

FESTIVAL

Sokol slaví 160 let

Foto: Sokol

První sokolský slet se konal v Praze v roce 1882 a jednotlivé slety od sebe dělí tradičně šest let. Aby sokolové dokázali, že ani v tomto období nezahálejí, vznikla v roce 1996 nová tradice, a to právě Sokolské Brno – SOKOLGYM. Čtvrtý ročník se uskuteční k výročí 160 let založení Sokola a pořádají jej Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka a Sokolská župa Jana Máchala. (th)

10–12/6

Sokolské Brno – SOKOLGYM 2022 Sokol Brno I

BESEDA

Proměna performance

Foto: Dům umění

Kladete si otázky ohledně proměny a vývoje performance? Jak se změnila? Stala se módním trendem? Měla by být politická? Navštivte Dům pánů z Kunštátu a vyslechněte si diskuzi Valentýny Janů, Jonáše Strouhala, Jany Písaříkové, Barbory Klímové a Vladimíra Havlíka. Beseda bude formou otevřené mezigenerační diskuze pojednávat o proměnách performativních forem a obsahu. (th)

16/6 18.00

Beseda Otázky performance Dům pánů z Kunštátu

TRADIČNÍ

Kolovrátky v centru

Foto: Technické muzeum v Brně

O třetím červnovém víkendu rozzáří brněnské ulice setkání flašinetářů. Flašinetáři se svými pojízdnými „kolovrátky“ přinesou do centra města zcela jinou hudbu, než na jakou jsou místní zvyklí. Brňané a návštěvníci města si tak budou moci představit, jak vypadaly jarmareční oslavy před více než sto lety. Přijďte si užít již třináctý sraz těchto nadšenců. (th)

18–19/6

XIII. setkání flašinetářů v Brně Centrum města Brna

DOBROČINNÉ

Benefiční večer v zahradě

Foto: Diakonie BETLÉM

Přijďte na benefiční večer na zahradě krásné Odstrčilovy vily a pomozte s rekonstrukcí objektu sloužícího seniorům. Odstrčilova vila v Kloboukách u Brna je místo, které pomáhá osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům. Rekonstrukce vnitřních prostor skončila před rokem a na své obnovení ještě čeká fasáda a přilehlá zahrada. Diakonie BETLÉM pro tyto účely pořádá 16. 6. benefiční večer v zahradě

KAM ← BRNO

s názvem Klobouky v Kloboukách, pomocí nejž chce získat peníze na dokončení rekonstrukce. Návštěvníky čeká kulturní program, bohaté občerstvení a veselé zážitky v krásné zahradě s výhledem na město Klobouky. (živ)

16/6

Klobouky v Kloboukách Odstrčilova vila

26


18. ročník

Andělé strážní a návraty domů

8.–24. 7.

klasická hudba, cimbálová muzika, jazz | Pavel Šporcl | Adam Plachetka | Melody Makers a Ondřej Havelka | VOCES8 a další | J. Haydn: Návrat Tobiáše, unikátní světová premiéra opery

www.hudbaznojmo.cz

HFZ_2022_inzerce_KAM_204x132__01.indd 1

27

26.05.2022 9:11:50

KAM ← INZERCE


FESTIVAL

PŘEDNÁŠKA

Vášnivé flamenco, exotická gastronomie

Všestranný Jiří Černý na Leitnerce

Foto: Jiří Černý

Foto: Ibérica

Festival Ibérica začíná 16. června a ponese se v duchu českých premiér. Na Špilberku poprvé v Česku vystoupí hlavní hvězdy galavečera – fenomenální kytarista Álvaro Martinete s tanečnicí Coral Fernández. Kolumbijská zpěvačka Concha Bernal zazpívá na nádvoří Staré radnice v rámci zdarma přístupné akce, na níž nebude chybět bohaté iberoamerické občerstvení. Další premiéru obstará katalánské duo Magalí

KAM ← BRNO

Sare & Sebastià Gris na nádvoří Místodržitelského paláce. Na letošním festivalu premiérově zazní i poetický recitál z textů Karla Čapka Výlet do Španěl v podání herce Tomáše Hanáka, jehož přednes na zámku Belcredi doprovodí kytara Petra Víta. (red)

16–26/6

Festival Ibérica různá místa, Brno

Poslechové pořady na Leitnerce uvádí renomovaný hudební kritik a publicista Jiří Černý. Necelých třicet let byl zaměstnaný jako novinář a jeho záběr byl opravdu široký, psal o sportu, kultuře a byl šéfredaktorem časopisu Rock & Pop. V roce 1989 byl aktivním účastníkem sametové revoluce společně s disidenty, s nimiž spolupracoval od založení Charty 77. (th)

7/6 19.00

Ro(c)kování Jiřího Černého Leitnerka

PRO DĚTI

Vraťte děti do divočiny

Foto: Lipka

Léto klepe na dveře a vy nemáte plán, jak zabavit v době prázdnin vaši náctiletou ratolest? Podívejte se na nabídků tematických táborů od Lipky a pošlete své dítě třeba na puťák pro dobrodruhy s Expedicí Jizera. Nebo by mohlo objevit tajemství Velikonočního ostrova, naučit se skládat vlastní hudbu, vyrobit autorské oblečení, fotit či se snad vydat za přírodními vědami? (rb)

Dětské tábory od Lipky

28


Seznam kulturních akcí na hradě Špilberku SRPEN

Ine Kafe

5. 6.

Bob a Bobek

7 – 8. 6.

VUS Ondráš

9. 6.

MALALATA

12. 6.

Dokud nás milenky nerozdělí / Rumcajs

15. 6.

Kamil Střihavka

KONCERT

16. 6.

Myles Kenedy

KONCERT

17. 6.

Moravia Brass Band – FILM MUSIC

16. 6.

Visací zámek

KONCERT

2. – 4. 8.

DIVADLO

4. 8.

Sto zvířat + Boogie boys

5. 8.

Brazil fest

KONCERT DIVADLO

KONCERT

Ibérica

19. 6.

Hrdinové / Maxipes Fík

21. 6.

7. 8. 8. – 9. 8. 13. – 14. 8.

KONCERT KONCERT

MALALATA

KONCERT

Filharmonie – Queenie

KONCERT

KONCERT

19. – 20. 8.

KONCERT

26. 6.

Čechomor

KONCERT

KONCERT

25. 8.

Filharmonie

KONCERT

KONCERT

26. 8.

Wohnout + Rightnow

KONCERT

27. 8.

Tosca

NdB OPERA

NdB OPERA

28. 8.

Lazebník sevillský

NdB OPERA

28. 8.

Můj nejlepší kamarád / O princezně, která ráčkovala

Hradišťan / Ulrichovi

ČERVENEC NdB OPERA

DIVADLO

7. 7.

Mňága a Žďorp

10. 7.

Čarodějky v kuchyni / Princezna ze mlýna

11. 7.

Skunk Anansie

12. 7.

7 pádů Honzy Dědka

14. 7.

Deloraine

KONCERT

15. 7.

Jelen

KONCERT

16. – 17. 7. 17. 7.

KONCERT DIVADLO

TALK SHOW

Veselé paničky Windsorské

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

A do pyžam / Příhody včelích medvídků

DIVADLO

19. – 20. 7. Macbeth

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

21. 7.

Morčata na útěku

24. 7.

Prachy / Krysáci a ztracený Ludvík

KONCERT DIVADLO

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

John Wolfhooker + Denoi

29. – 30. 7. Hamlet 31. 7.

KONCERT

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

Jak se Husákovi zdálo, že je Čáslavská / Princové jsou na draka

31. 7. – 1. 8. Ostrava

KONCERT

DIVADLO

ZÁŘÍ

1. 9.

Prago Union

KONCERT

2. 9.

Insania + Dark Gambale

KONCERT

3. 9.

Red Zed

KONCERT

4. 9.

Miláček Anna / Rákosníček a hvězdy

5. – 7. 9.

DIVADLO

Marie Rottrová

KONCERT

8. 9.

Pokáč

KONCERT

8. 9.

Michal Horák + Voxel

KONCERT

9. 9.

ŇUŇU

KONCERT

10. – 11. 9. 11. 9. 14. – 15. 9. 16. 9.

Špilberk žije pohádkovým pokladem Úvěr / Kocour v botách

DIVADLO

Poletíme + Bára Poláková

KONCERT

Suud

KONCERT

červen – srpen

Letní kino Změna programu vyhrazena.

26. – 27. 7. Mnoho povyku pro nic 28. 7.

DIVADLO

Filharmonie

DIVADLO

Benátky pod sněhem / Krkonošské pohádky Letní scéna

21. 8.

Mlčeti zlato / Dlouhý, široký a bystrozraký

DIVADLO

21. – 23. 8.

Velká zebra / O statečném Kováři Mikešovi

3. 7.

TIC Den Brna

Filharmonie

Anna K

Bohéma

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

Filharmonie

Michal Hrůza

2. 7.

Zimní pohádka

DIVADLO

17. 8.

24. 6.

Nápoj

Zkurvení havlisti / Lotrando a Zubejda

KONCERT

DIVADLO

18. 8.

30. 6.

Letní shakespearovské slavnosti

KONCERT

KONCERT

Olympic

KONCERT

15. 8.

No name

28. 6.

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

Miluji Tě, tak se měj / Pat a Mat jednou na dovolené

22. 6.

27. 6.

29

5. – 6. 8.

Bouře

14. 8.

KONCERT

18. 6.

26. 6.

2022

ČERVEN

3. 6.

DIVADLO

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

celý hrad Velké nádvoří Severní křídlo Západní kurtina Letní scéna

www.spilberk.cz

KAM ← INZERCE


Meeting Brno nabídne poutavé příběhy

22–31/7

Meeting Brno

Festival Meeting Brno propojuje zdánlivě nepropojitelné názorové proudy, rozličné kultury a podporuje mezináboženský dialog. Přináší kvalitní umění z různých částí světa, nabízí platformu k diskusi a dává návštěvníkům prostor pro setkání. Je místem, kde je možné vážit si jeden druhého a kde je vzájemná odlišnost pozitivní výzvou k objevování pravdy.

Hugo Iltis pro Johanna Gregora Mendela

Foto: Meeting Brno

Doktor biologie, popularizátor J. G. Mendela a hlavní organizátor oslav 100. výročí jeho narození v roce 1922. Bojovník proti rasismu, stavitel mostů mezi Čechy a Němci, významný Brňan. Napsal první mezinárodně uznávanou monografii o J. G. Mendelovi a vytvořil v Brně cennou mendelovskou sbírku. Pozoruhodné jsou Iltisovy spisy zabývající se politickým nebezpečím rasismu, na něž od poloviny 20. let soustavně upozorňoval. Tato jeho protifašistická angažovanost spolu s židovským původem znamenala koncem třicátých let ohrožení života a přiměla jej v roce 1938 k emigraci do USA. Festival Meeting Brno připomene osobnost Huga Iltise koncertem komorního orchestru Akademie věd ČR, unikátní výstavou Hugo Iltis pro Mendela, světovou premiérou inscenace inspirované Iltisovým životem ve spolupráci s Divadlem Feste a položením kamene zmizelých za Huga Iltise a jeho rodinu.

David Iltis vnuk biologa Huga Iltise Jsem nadšený a poctěný možností navštívit Brno u příležitosti oslav dvoustých narozenin Gregora Mendela. Ačkoliv jsem nikdy osobně nepotkal svého dědečka Huga Iltise, který zemřel deset let předtím, než jsem se narodil, jsem přesvědčen, že by byl velmi šťastný, že ho zde zastoupím. Byl to laskavý muž, který nesmírně rád vyučoval a obšírně psal o vědě a rovnosti. Můj dědeček organizoval oslavy stého výročí narození J. G. Mendela a jistě by byl velmi pyšný, kdyby viděl, že Mendelův monument je stále na svém místě v klášteře. Bezpochyby by býval velmi rád promluvil i na letošním festivalu Meeting Brno.

KAM ← BRNO

Liechtenstein is meeting Brno

Foto: Meeting Brno

26. 7. budou mít návštěvníci festivalu možnost zjistit, že Lichtenštejnsko není pouze zemí, která vede ve světovém žebříčku v přepočtu hrubého národního produktu na jednoho obyvatele. Tato čtvrtá nejmenší země Evropy existuje v nezměněných hranicích již 300 let, odolala pokusu o nacistický převrat a nikdy diplomaticky neuznala Protektorát Čechy a Morava. Za velkými úspěchy této malé evropské země stojí současný vládnoucí kníže Hans Adam II., jehož zásluhou si země vydobyla důležité postavení na mezinárodní scéně. Festival Meeting Brno bude mít tu čest přivítat v Brně velvyslankyni Lichtenštejnska Marii-Piu Kothbauer, členku lichtenštejnského knížecího rodu. Za účasti honorárního konzula Lichtenštejnského knížectví v ČR Daniela Hermana, patrona letošního ročníku festivalu Meeting Brno, a dalších významných hostů budou mít účastníci festivalu možnost poznat Lichtenštejnsko, jeho kulturu a umění co nejblíže.

David Herman honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v ČR Pozvání být patronem festivalu Meeting Brno 2022 si velmi vážím. Meeting Brno pokládám za velmi důležitý kámen v mozaice kultury připomínání, na kterou jsem se vždycky snažil upozorňovat i coby ministr kultury. Odvaha k pravdě osvobozuje. Naše dějiny nejsou vůbec jednoduché, navíc jsou zatížené dlouhými lety komunistické propagandy, která zanechala své stopy. Proto je důležité podívat se na minulost objektivním pohledem, abychom lépe chápali současnost a byli vybaveni pro budoucnost.

30


Be Part of LOStheULTRAMAR

Foto: Vojta Sláma

Foto: Tomáš Bláha

29. července večer uvede Meeting Brno v ulicích města představení LOStheULTRAMAR, jehož protagonisty se vedle velkého mezinárodního souboru stanou hlavně obyvatelé Brna. Představení, které má formu stylizovaného průvodu s živou hudbou, bude vyvrcholením třítýdenní společné práce profesionálů a příslušníků místní, zejména romské menšiny, ale i dalších jak minoritních, tak majoritních obyvatel Brna. Městem tak bude procházet průvod více než 100 lidí rozdílného původu, věku, zkušenosti či jazyka. Be Part of LOStheULTRAMAR je dvouletý mezinárodní projekt zahrnující Mexiko, Island a Českou republiku, který propojuje komunity napříč zeměmi, jazyky a generacemi a který využívá umělecký proces jako nástroj na podporu rozvoje občanské společnosti, pocitu sounáležitosti a zviditelnění marginalizovaných skupin.

Brno již tradičně přesunou do továrního areálu v Brněnci, kde svitavský rodák Oskar Schindler za druhé světové války umožnil záchranu téměř 1 200 židů před smrtí v koncentračním táboře. Kromě pohnuté minulosti tohoto místa se budete moci seznámit s ideou vybudování památníku Schindlerovy archy a Löw-Beerovy textilky. Návštěvníky provede potomek předválečných majitelů této textilní továrny a současný majitel areálu Daniel Löw-Beer. Celodenní nabitý program plný výstav, diskusí a workshopů obohatí scénický tanec na hudbu z filmu Schindlerův seznam, ve kterém účinkuje Martina Viktorie Kopecká, Marek Dědík a soubor 420people. Festivalový den v Brněnci vyvrcholí scénickým čtením textů Arnošta Lustiga, jehož stálá expozice je v budoucnosti v prostou bývalé továrny plánována. Čtení se ujmou přední čeští herci v režii jeho dcery Evy Lustigové.

Marcela Sanches Mota & Octavio Zeivy, Foco alAire umělečtí ředitelé mexického souboru Foco alAire producciones Když jsme hledali partnera pro uvedení projektu v rámci celé České republiky, Meeting Brno nás hned zaujal svou koncepcí a filosofií. Festival naprosto souzní s našimi záměry a s tím, co chceme říkat. Představení LOStheULTRAMAR je nositelem toho, co je mezi lidmi univerzální, a to jsou city. Nám, stejně jako festivalu, jde o setkání. Umělecký proces a umělecký zážitek je jen nástroj, díky kterému můžeme být jednoduše spolu, chápat se a respektovat. Máme radost, že můžeme být součástí události, která podporuje stejné hodnoty jako my, a cítíme, že Meeting Brno rozumí tomu, co přinášíme.

31

Brněnec

Eva Lustigová spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Arnošta Lustiga Slovo Arnošta Lustiga do prostoru Brněnce přímo patří, a to nejen pro zdejší genius loci spojený s historií holocaustu, ale i pro nezaměnitelnou atmosféru polorozpadlé industriální architektury. V neposlední řadě uvedení jeho textů právě v Brněnci vnímám symbolicky, protože se uskuteční za přítomnosti mladých literátů, kteří zvítězili v pilotním ročníku naší mezinárodní literární soutěže Mladí HUMAN-isté. Meeting Brno je pro mě příjemným festivalem na který si ráda vyhradím čas. Počítám s tím, že pro mně opět odhalí něco neočekávaného v kulturním a uměleckém dění, nabídne provokativní pohledy a reflexe do hloubky, i setkání a debaty se zajímavými lidmi.

KAM ← BRNO


MUNISS

BRNO ID

Co se Špitálkou?

Brno iD uspělo ve Zlatém erbu

Foto: V rozpadu

Foto: Zlatý erb

Studenti v soutěži MUNISS představili městu návrhy dočasného využití pro budoucí chytrou čtvrť Špitálka. Prostřednictvím meziuniverzitní studentské soutěže Brno již od roku 2011 motivuje studenty místních univerzit, aby přinášeli nové pohledy na řešení řady městských agend. Tématem MUNISS 2022 byl návrh proměny části areálu brněnských tepláren, která už nadále neslouží svým účelům a chystá se na

přestavbu a vznik nové chytré čtvrti Špitálka. Studentské návrhy představily, jakým způsobem, v jakém časovém horizontu a za jakých podmínek se areál může dočasně využívat. Vítězný návrh předložil porotě studentský tým s názvem V rozpadu pod vedením Diany Hodulíkové z Fakulty architektury VUT v Brně. (red)

MUNISS 2022

16. května byly slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola prestižního Zlatého erbu. V kategorii nejinovativnější elektronická služba skončil v konkurenci 111 služeb na druhém místě e-shop městských služeb Brno iD. Nabízí nákupy jízdenek a šalinkaret, řešení platby odpadů, pořízení turistické karty, správu účtu a platby vůči Knihovně Jiřího Mahena, nabídku části sportovních služeb STAREZ - SPORT či Sportovního

a rekreačního areálu Kraví hora. Můžete si v něm koupit vstupenky na brněnskou hvězdárnu i veškeré produkty Zoo Brno. Nabízí možnost založení či napojení parkovacího účtu i řešení služeb brněnské Správy hřbitovů. Můžete zde podpořit veřejnou zeleň v Brně nebo hlasovat v Dáme na vás. Počet registrovaných uživatelů Brno iD nedávno překonal hranici 300 tisíc. (red)

Brno ID

Máš nápad, jak oslavit narození G. J. Mendela? Zasaď ho.

Klíčí vám v hlavě nápad, jak obohatit 200. narozeniny G. J. Mendela?

Získejte grant až 50 tisíc a svůj nápad realizujte. Těšíme se na vaši gastronomii, humor, street art, publikaci nebo zkrátka cokoliv, co bude spjaté s otcem genetiky. Přihlášky podávejte do 30. č ervna 2022 na minigranty@brno.cz.

Více informací na

mendel.brno.cz

KAM ← BRNO

minigranty@brno.cz

32


33

KAM ← INZERCE


BRNO

Festivaly Brno 1/6–7/7

Brněnský varhanní festival různá místa www.varhany.nomi.cz

ObrFest v novém kabátě

Červen patří open-air akcím, hudebním i multižánrovým festivalům. V Brně rozhodně nevynechejte Open (F)air Music na výstavišti nebo Kamenku Open, do Prahy se podívejte na unikátní festival Metronome.

3–4/6

Československý Rockfest 2022 brněnské výstaviště www.ceskoslovenskyrockfest.cz

4/6

Ghettofest brněnský Bronx www.ghettofest.cz

4/6

Mersey Gathering Zahrádka Na Střeláku www.mersey.cz

7–8/6

Večery s Ondrášem Hrad Špilberk www.fb.com/vusondras

10–11/6

Řečkovický festival minipivovarů 2022 Řečkovice – Palackého náměstí www.fb.com/ Craftbeerbottleshopbar

10–11/6

80s & 90s The Show 2022 brněnské výstaviště www.8090show.cz

10–11/6

Nejlepší PUNKOVEJ FEST Stará hora www.nejlepsipunkovejfest.cz

16–26/6

Ibérica www.iberica.cz

17/6

Brno Brass Fest 2022 různá místa www.moraviabrassband.cz

Foto: ObrFest

Obřany budou 17. a 18. června hostit už osmý ročník hudebního a kulturního festivalu ObrFest. Nabízí program plný hudby, divadel či přednášek. Vystoupí například DVA, The Atavists, Kalle, Čankišou, Puding Paní Elvisovej (SK), Hello Marcel, Makak Akustikus, Khoiba, Zapomělsem, June Cocó (DE), Čáry života či Ima Teva. (red)

17–18/6

Foto: Open (F)air Music

ObrFest Obřany BRNO

Kamenka opět ožije

PRAHA

Zahraniční i české hvězdy v Praze

BRNO

Elektro a živé nástroje

17–18/6

ObrFest Obřany www.obrfest.cz

17/6

Řečkovický Gregoryfest Řečkovice – Palackého náměstí www.fb.com/reckovice/

18/6

Brněnská Country fontána Řečkovice – Palackého náměstí www.beatpoint.cz

21/6–29/8

Festival UPROSTŘED www.festivaluprostred.cz

24–26/6

H.E.J.R.U.P. festival Zouvalka www.hejrup.fun

24–26/6

Kamenka Open Kamenná kolonie www.fb.com/kamenkaopen

31/5–27/6

Concentus Moraviae www.concentus-moraviae.cz

Foto: Archiv pořadatele

Na louce v Kamenné kolonii panuje vždy uvolněná atmosféra, nejvíce pak poslední červnový víkend, kdy se tu koná multižánrová Kamenka Open. Třináctý ročník tohoto třídenního festivalu nabídne obvyklou porci hudby i další zábavy, pro aktuální informace o line-upu a programu festivalu sledujte facebookovou událost pomocí QR kódu pod tímto článkem. (hdr)

7–23/6

Open Fair Music www.fleda.cz

24–26/6

Kamenka Open Kamenná kolonie

KAM ← FESTIVALY

Foto: Metronome Prague

Festival Metronome se vrací na výstaviště v Holešovicích, aby opět nabídl zvučná jména světových umělců i to nejlepší z domácí hudební scény. Čtvrtečnímu programu vévodí Nick Cave se svými The Bad Seeds, pátek přináší hudebního chameleona a experimentátora Becka, v sobotu se můžete těšit na elektronické matadory z Underworld. (živ)

23–25/6

METRONOME PRAGUE – MUSIC & ARTS FAIR Výstaviště Praha

Foto: Zara Wildmoons

Provázek.dvůr žije nejen divadlem, ale také hudbou! V červnu tu můžete zajít na další dva koncerty zdejšího open-air cyklu. Prvním z nich je hned 5. 6. Letní kapela. 10. 6. pak brněnští Himalayan Dalai Lama nabídnou spojení elektronické hudby a živých nástrojů na jednom pódiu. Koncert oceňovaného uskupení je jako pouť krajinami pozitivní melancholie. (th)

10/6 20.00

Himalayan Dalai Lama Divadlo Husa na provázku

34


SVITAVY

Festivaly

U svitavského rybníka

Festivaly jižní Morava 4/6

Wostrowfest Ostrov u Macochy www.wostrowfest.cz

4/6

TOPFEST.cz Slavkov u Brna

4/6

Ferby fest Velké Bílovice www.fb.com/ferbyfest/ Foto: archiv pořadatele

Víš (nebo chceš vědět), jaká elektro muzika teď frčí a jaká bude frčet v blízké budoucnosti? Festival Rosnička nabídne víkend plný současné a nadčasové hudby, a to všechno na břehu stejnojmenného rybníka. Těšit se můžete na Supercroo, 4RA 4RA, Aiko, Austrian Apparel a mnoho dalších zavedených i nových jmen mezi DJs a živou elektro hudbou. (hdr)

24–26/6

Festival Rosnička Rybník Rosnička, Svitavy BRNO

Do Řečkovic na Gregoryfest

BRNO

Výstaviště a d‘n‘b

HRADEC KRÁLOVÉ

Největší Rock for People

4/6

KISS Party LIVE 90s Mikulov www.kiss.cz

8–12/6

Čarovné tóny Macochy Macocha www.carovnetonymacochy.cz

11/6

Bílovická křižovatka Bílovice nad Svitavou www.bilovickakrizovatka.cz

17–24/6

Rousínovský divadelní a folklorní festival 2022 Rousínov www.rdffestival.cz

17–18/6

Boskovice Food Festival Boskovice www.boskofoodfest.cz

17–18/6

Festival Mezi Sklepy Mutěnice www.festivalmezisklepy.cz

23–26/6

Festival Strážnice Strážnice www.festivalstraznice.cz

25/6

MORAVA PARK FEST Blansko www.moravaparkfest.cz

25/6

Rousfest Rousínov www.rousfest.cz

Foto: Hentai Corporation

Amfiteátr Starý pivovar v Řečkovicích v pátek 17. června přivítá v pořadí pátý řečkovický Gregoryfest. Vystoupí na něm pět zvučných jmen: Kurtizány z 25. Avenue, Hentai Corporation, Mucha, Lidopop a festival zakončí XIII. století. První kapela zahraje v 18 hodin a poslední nástup na stage je plánován na půlnoc. Čeká vás tedy dlouhá noc nabitá hudbou. (hdr)

17/6

od 18.00 Gregoryfest Amfiteátr Starý pivovar Brno-Řečkovice

35

Foto: Netsky

Foto: Green Day

Festival pod širým nebem na brněnském výstavišti a pod taktovkou klubu Fléda. Open (F)air Music bude 18. 6. headlinovat belgická d‘n‘b hvězda Netsky. Kromě toho se můžete 9. 6. těšit na české showmany z Mig 21, 14. 6. zde oslaví 20 let kariéry Rybičky 48, 15. 6. vystoupí J.A.R. & Monkey Business a celý hudební svátek zakončí 23. 6. Horkýže Slíže. (hdr)

Green Day, Fall Out Boy, Weezer, Skillet, Sum 41 a mnoho dalších českých i zahraničních kapel se představí od 15 do 18. června v areálu parku 360 na letišti v Hradci Králové. Největší ročník v historii Rock for People slibuje pořádnou dávku zábavy i poctivé hudby, celofestivalové vstupenky jsou již vyprodané, ale zatím lze ukořistit ještě lístky jednodenní. (živ)

9–23/6

15–18/6

Open (F)air Music Fléda

Rock for People letiště Hradec Králové

Festivaly Česko 2–5/6

Metalfest open air 2022 Plzeň www.metalfest.cz

3/6

Majáles Hodonín Hodonín www.majaleshodonin.cz

3–4/6

Rotten Fest 2022 Olomouc www.fb.com/Rottenfest.CZ

3–4/6

Praha žije hudbou 2022 Praha www.fb.com/prahazijehudbou

3–4/6

Zámostí 2022 Třebíč www.zamosti.cz

KAM ← FESTIVALY


4/6

Sorfest Ostrava www.sorfest.cz

4/6

BRNO

Skejty a kapely v Lužánkách

BLANSKO

Fesťák v parku

BRNO

Na počest rádia Hády

Rychtář Fest 2022 Hlinsko www.letosrychtarem.cz

4/6

PAKO Fest 2022 Dolany www.fb.com/dolanyolomouc

8–23/6

Jazz Open Ostrava 2022 Ostrava www.jazzopen.cz

9–11/6

KAMEN!CE 2022 Česká Kamenice www.kamenicefest.cz

9–11/6

JamRock 2022 Letohrad jamrock.cz

10–12/6

Festival Votvírák Milovice www.votvirak.cz

10–11/6

MichalFest 2022 Ostrava www.michalfest.cz

10–11/6

United Islands of Prague Praha www.unitedislands.cz

11/6

Zubrfest Přerov www.zubrfest.cz

15–18/6

Rock for People Hradec Králové www.rockforpeople.cz

Foto: Lužánecká Open

Již tradiční festival vznikl spoluprací devíti brněnských podniků z blízkosti lužáneckého parku, mezi něž patří PONAVA, SPOT či hostinec U Semináru. Vedle každoročních skate a workoutových závodů se můžete těšit na kapelu Zrní, Muchu či Michailova, Butter Club a spoustu dalších fantastických kapel a DJ’s. Přijďte se pobavit druhý červnový víkend do lužáneckého parku.

10–11/6

Lužánecká Open a JaroškaFest 2022 Lužánecká BRNO

Že jste chtěli žestě?

Foto: MORAVA PARK FEST

Pekař, Tomáš Klus, Petra Janů, zakázanÝovoce, Michal Hrůza, Leoš Mareš a DJ Ondra Urban vystoupí (v tomto pořadí!) na letošním ročníku MORAVA PARK FESTU v blanenském zámeckém parku. Užít si tu můžete také bohatou catering zónu s mnoha typickými festivalovými jídly, drink zónu s vínem, pivem, dalšími alko a nealko drinky i kávou nebo si od tančení chvíli odpočinout v relax zóně. (živ)

25/6 11.00

MORAVA PARK FEST 2022 Zámecký park, Blansko

Foto: Hrozně

První červnovou sobotu oživí brněnské Pisárky festival Mersey Gathering věnovaný rádiu Hády. Rádio hrálo indie hudbu od roku 1992 a přispívalo tak k nezapomenutelné atmosféře ve městě. Hrálo dokonce u stavby klubu Mersey. Na festivalu vystoupí kapely spjaté s rádiem, jako jsou Helmutova Stříkačka, Hrozně a frontman Dunaje Vladimír Václavek. (th)

4/6

15.00 Mersey Gathering Zahrádka Na Střeláku

POP MESSE

Nabitý festival se vrací za Lužánky

17–18/6

COAL Castle 2022 Žermanická přehrada www.coalfestival.cz

17–18/6

Lážo Plážo Fest Otrokovice www.lazoplazofest.cz

18–19/6

Respect Festival 2022 Praha www.rachot.cz

22/6

Prague Rocks 2022 Praha www.livenation.cz

22–25/6

Valašský špalíček 2022 Valašské Meziříčí www.fb.com/valasskyspalicek

23–25/6

Slunovrat 2022 Opava www.hradeckyslunovrat.cz

23–26/6

Luhovaný Vincent Luhačovice www.luhovanyvincent.cz

23–25/6

Metronome Festival Prague Praha www.metronome.cz

KAM ← FESTIVALY

Foto: Mnozil Brass

Festival žesťové hudby Brno Brass Fest se odehraje v termínu od 17. do 20. června na hradě Špilberk, v kostele Nanebevzetí panny Marie a na hladině brněnské přehrady, kde na lodi Dopravního podniku města Brna vystoupí jazzové uskupení Old Steamboat. Dalšími hudebními lákadly festivalu jsou Moravia Brass Band, The Witch Orchestra, Prague BRASStet a Mnozil Brass. (živ)

17–20/6

Brno Brass Fest 2022 různá místa, Brno

Foto: Bicep

Nejen Skepta, ale i Bicep, Son Lux, Kae Tempest či Ride. Line-up Pop Messe je kompletní a festival oznamuje speciální slevy pro návštěvníky. Program druhého ročníku festivalu Pop Messe nabídne téměř šedesát umělců ze zahraničí a Česka. Dvoudenní akce proběhne od 29. do 30. července v areálu fotbalového stadionu Za Lužánkami a okolo Bobycentra. Druhý ročník Pop Messe bude oproti tomu premiérovému

větší, delší a propracovanější. Do Brna dorazí dvacet šest zahraničních mezinárodních umělců a stejný počet českých interpretů. Během dvou dnů vystoupí na šesti scénách, z nichž čtyři budou venkovní a dvě vnitřní. (red)

29–30/7 Pop Messe Za Lužánkami

36


TŘI OTÁZKY PRO

JAZZFESTBRNO

Bárta a Bona s novými projekty

24–25/6

FESTIVAL ROSNIČKA 2022 Svitavy www.festivalrosnicka.cz

24–25/6

Řevnický tuplák 2022 Řevnice www.revnickytuplak.cz

24–26/6

Festival Deziluze 2022 Březnice www.deziluze.eu

24–26/6

Martina Trchová, písničkářka S přáteli pořádáš festival ObrFest. Na co se můžeme 17.–18. června těšit? Hlavní scéna poběží na krásné zahradě místní Orlovny, druhá scéna bude na Zahradě U sosny a třetí, menší písničkářská scéna bude na Kafaře. U Svitavy bude také šapitó s divadelní scénou pro děti a v zahrádce kavárny Riverside coffee bude open scéna pro méně známé interprety a čtení. Kdo na festivalu vystoupí? Pro mě osobně jsou velkým tahákem třeba mezinárodně úspěšní DVA, alternativní dvojice Kalle, ale i roztančený Puding Pani Elvisovej, Čankišou či znovuzrozená Khoiba. Rockové fanoušky potěší The Atavists i undergroundovější Betonovej Bez. Na Kafaře potom vystoupí písničkáři jako Zapomnělsem, Ima Teva, Čáry života a německá hudebnice Coco June. Letošní novinkou jsou ale také přednášky na zajímavá témata. Děti se mohou těšit na Divadlo Koráb a Le Cabaret Nomade. Vznikají písně na tvoji novou desku? Ano, vznikají. Mateřství mi sice trochu vyprázdnilo hlavu, ale ve chvíli, kdy dcerka začala chodit do školky a já objevila delší čas pro sebe, to začalo opět pomalu padat ven. Pořídila jsem si také novou kytaru od Red Bird Instruments, looper a to mě velmi inspiruje. Hledám nové zvuky a dávám větší důraz hudbě.

Festival UTOPIJE 2022 Černíkov www.utopije.cz

25/6 Foto: JazzFestBrno

Multiinstrumentalista Richard Bona se vrací na JazzFestBrno. Umělec přezdívaný „africký Sting“ nabídne 12. června v Sono Centru bezprostřední show balancující mezi jazzem, funkem a world music, premiérově v obklopení českého big bandu Jazz Dock Orchestra. Dalších devět festivalových koncertů je na programu 26. června v Divadle Husa na provázku, kde se odehraje premiérový ročník Slavností MILOVICE

Votevřete?

synkop. Tato nová akce v portfoliu festivalových aktivit představí během jediného dne na jediném místě ty nejzajímavější kapely ze současné domácí jazzové scény. Letošní obsazení láká mimo jiné na nový projekt Dana Bárty s triem Roberta Balzara. (red)

12 a 26/6

JazzFestBrno Sono Centrum, Divadlo Husa na provázku HOLEŠOV

Regata připlouvá

25/6

IMORTELA METALFEST VIII. Otrokovice www.fb.com/ imortelametalfest

25/6

Brněnecfest 2022 Brněnec u Svitav www.brnenecfest.cz

25–26/6

Netfest 2022 Pardubice netfest.cz

30/6–3/7

Transforma 2022 Tábor www.transforma.cz

Festivaly zahraničí 9–12/6

NOVA ROCK 2022 Nickelsdorf, Rakousko www.novarock.at

10–12/6

Lovestream Festival 2022 Bratislava, Slovensko www.lovestream.sk

17–18/6

Dobrý festival Prešov, Slovensko www.dobryfestival.sk Foto: Votvírák

Foto: Kateřina Marie Tichá

Multižánrový hudební festival Votvírák se po tříleté nucené pauze vrací na milovické letiště. Druhý červnový víkend se na něm představí interpreti a kapely z československé popové, rockové a hip-hopové scény, vystoupí Divokej Bill, Kryštof, Mirai, No Name, Rybičky 48, Jaroslav Uhlíř, Voxel, Vašo Patejdl, Xindl X, Kontrafakt, 58G, Annet X & Champion Sound a mnozí další. (živ)

Na desátém ročníku festivalu Holešovská Regata zahrají o víkendu 17.–18. 6. kapely jako Queenie, Vojtěch Dyk & B-SIDE BAND, Support Lesbiens, No Name, Mňága a Žďorp, Mirai, Čechomor, Vesna nebo Kateřina Marie Tichá a Bandjeez. V holešovických zámeckých zahradách na vás čeká také bohatý doprovodný program, přejezd vodní lávky a přehlídka netradičních plavidel. (živ)

10–12/6

17–18/6

Votvírák 2022 letiště Milovice

37

Oldies festival 2022 Ostrava www.oldiesfestival.cz

Holešovská Regata Zámek Holešov

21–25/6

Telekom VOLT Festival Sopron, Maďarsko www.volt.hu

24–26/6

Lokál Fest Maňínska Tiesňava, Slovensko www.tootoot.fm

24–26/6

Donauinselfest Vídeň, Rakousko www.donauinselfest.at

25/6

Sound garden festival Liptovský Mikuláš, Slovensko www.soundgarden.sk

29/6–2/7

Balaton Sound Zamárdi, jezero Balaton, Maďarsko www.balatonsound.com

KAM ← FESTIVALY


VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

CZECH ENSEMBLE BAROQUE

Novodobé světové premiéry

OTROKOVICE

Folk-beatový špalíček

Foto: Jan Akkerman

Foto: Jana Šuplerová

Bezmála třicet hudebníků představí na Petrově v novodobé světové premiéře dvě díla F. I. Tůmy, jednoho z prvních českých skladatelů, který se usadil ve Vídni a jehož chrámové skladby prokazatelně znali třeba Haydn a Mozart. Kromě mše a symfonie zazní i kantáta Te Deum patřící mezi slavnostní kompozice z období Tůmova působení v kapele královny vdovy v 18. století. Mše, která má rovněž slavnostní BRNĚNSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL

Varhanní putování časem

a jásavý charakter, je komponována nejspíše pro vídeňský klášter Schott. Závěrečný koncert tak důstojně zakončí jubilejní 10. sezónu a k zakoupení na něm budou i abonentky na sezónu s číslem 11. (red)

15/6 19.00

TŮMA: TE DEUM Katedrála na Petrově MIKULOV

Tóny kytar na zámku

12 koncertů a koupačka

Foto: Lážo Plážo Fest

Největší retro přehlídka v republice, folk-blues-beatový festival Valašský špalíček 2022 nabídne Atomic Rooster (UK), My Brainbox feat. Jan Akkerman (NL), Richarda Müllera & Band (SK), Pavola Hammela (CZ), Ivu Bittovou & Dunaj Reloaded (CZ), Zelenou poštu II (SK) a 30 dalších kapel a interpretů. Uskuteční se od středy 22. do soboty 25. června v areálu zámku Žerotínů ve Valmezu. (red)

Co vás čeká na letošním ročníku Lážo Plážo Festu u otrokovické vodní nádrže Štěrkáč? Pláž, koupání, drinky, jídlo… a hlavně hudba! 12 koncertů ve dvou dnech, těšit se můžete na punkáče Rybičky 48, slovenské rockery Horkýže Slíže, písničkáře Pokáče, showmany z Mig 21 a další. Díky velkému hřišti se na místě v pohodě zabaví i děti, na fesťák může vyrazit celá rodina. (živ)

22—25/6

17–18/6

Valašský špalíček 2022 Valašské Meziříčí

Lážo Plážo Fest 2022 Štěrkáč, Otrokovice

FESTIVAL POHODY

24.-26.6.2022

Zážitková Základna Zouvalka - Brněnská přehrada

Foto: Brněnský varhanní festival

Brněnský varhanní festival v době od 1. 6. do 7. 7. rozezní královské nástroje v Brně a okolí a tóny varhan z dílen mistrů varhanářů vyplní červnové večery. Za poslech stojí koncerty v jezuitském kostele a na historických varhanách v loretánské kapli. Pěkný večer slibuje návštěva v Červeném kostele a v kostele sv. Augustina na Kraví hoře. (red)

1/6–7/7

Brněnský varhanní festival různá místa, Brno

KAM ← FESTIVALY

Foto: Kytarový festival

Světově uznávaný italský kytarista Carlo Marchione zahájí letošní XXXIV. kytarový festival v Mikulově! Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a přijďte zažít kouzlo klasické kytary v úchvatných prostorách mikulovského zámku. Mezinárodní festival s kurzy a koncerty probíhá celý první červencový týden. (red)

4–10/7

Kytarový festival Mikulov

Healing / Energie / Joga / Radost / Umčo / Pohoda POJĎ SE S NÁMI FESTIVÁLET!

JÓGA / SAUNOVÁNÍ / MASÁŽE MEDITACE A DECHOVÉ TECHNIKY jógové lekce / meditace / dechové techniky / holotropní dýchání / saunové městečko / tantrická výuka / tetování / slovanská gymnastika / kambo / bylinná napářka / experimentální lazebnictví / stříhání z Kabinetu Toma Holiče / masáže / DJ Tom Holič / přednášky / super vegan jídlo

Ke koupi vstupenek naskenujte QR kód nebo navštivte tyto stránky: https://www.smsticket.cz/vstupenky/28512-h-e-j-r-u-p-festival

www.hejrup.fun / info@hejrup.fun / +420774855593

38


29–30/7 2022

Multižánrový mezinárodní hudební festival

Brno

Skepta Ride Son Lux BICEP Live Kae Tempest Live The Bug & Flowdan Red Axes Avalon Emerson IC3PEAK Acid Arab Live Soléy Algiers RSS b0ys Midi Lidi Dunaj a Iva Bittová Smack one Dame Area Aid Kid Paranoid London Live Alewya MC Yallah & Debmaster a mnoho dalších

Za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje

Exkluzivní mediální partner

Vstupenky zakoupíte v prodejní síti Goout

39

www.popmesse.cz

KAM ← FESTIVALY


Filharmonie Brno představuje svoji 67. sezonu s inspirací starou hudbou a oslavami Besedního domu Filharmonie Brno představuje svoji 67. sezonu. Sezonu, do které vstoupí 18. září koncertem Ne válkám! Pátou sezonu v čele s šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Dennisem Russellem Daviesem. Sezonu se světovými a českými premiérami a novými projekty. Sezonu, kdy orchestr čekají velká zahraniční turné do USA, Jižní Koreje a Velké Británie. Sezonu s novými nahrávkami na vlastním labelu. „A také sezonu, ve které oslaví Besední dům 150 let od svého otevření,“ zdůraznila ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Jako pomyslná červená nit se koncertním programem proplétá inspirace starou hudbou a objevování jejích pozapomenutých skvostů, dlouhodobé projekty šéfdirigenta a uvádění zásadních děl 20. a 21. století. Sezona je opět syntézou tradice a inovace. „Velmi si vážím našeho publika, které podporuje a oceňuje dobrodružnou atmosféru s mezinárodní perspektivou. Ještě více mě těší, že toto můžeme představit i posluchačům při zahraničních turné,“ uvedl šéfdirigent a umělecký ředitel Filharmonie Brno Dennis Russell Davies. Když se před pěti lety postavil do čela orchestru, deklaroval, že chce hrát českou hudbu, velká díla velkých autorů i skladby současných skladatelů, Nový projekt pro děti Novinkou letošní sezony je projekt Na půlku za půlku pro děti od 7 do 12 let. „Spousta takových dětí už koncert krásně zvládne a užije si ho, ale ne celý. Vybrali jsme proto tři páteční večery, kdy v první půli jsou děti s rodiči na koncertě a v druhé půlce je pro ně připravený hudební workshop, zatímco rodiče zůstávají v sále. Věříme, že je to cesta, jak děti nenásilně vést k poznávání symfonické hudby,“ uvedla lektorka edukací Kristýna Drášilová. K dětským slevám získávají mladí posluchači na vstupenku ještě slevu 50 %.

KAM ← INZERCE

Nabídka abonentních řad Při koupi abonmá ušetří posluchači přibližně polovinu cenu oproti jednotlivým vstupenkám. Pokud si nevyberou, mohou si sami sestavit svoji „Sezonu na míru“ s výraznými slevami a všemi výhodami abonentů. Stejně jako v předchozí sezoně nabízí orchestr osm abonentních řad. se kterými jej pojí přátelství. „Posluchači tak uslyší Janáčka, Martinů nebo Dvořáka. Také Brucknera, Wagnera nebo Brahmse. Letos zařazujeme Beria a Henzeho, kteří do značné míry ovlivnili můj život i kariéru. S oběma jsem měl to štěstí úzce spolupracovat už v 60. letech, kdy jsem studoval v New Yorku, a následně v 70. letech, kdy jsem se rozvíjel jako mladý dirigent,“ uvedl Davies. Připomněl, že Henze ho pozval do Stuttgartské opery, díky čemuž se Davies stal později Evropanem. „Stejně jako Berio mě lidsky i umělecky výrazně ovlivnil. Proto jsem nesmírně rád, že mohu jejich hudbu nabídnout skvělému brněnskému publiku,“ zdůraznil. Výraznou linií nové sezony je stará hudba. „Chceme objevovat její pozapomenuté skvosty, jako se nám to podařilo například u Rejchovy Lenory. Ještě více nás ale zajímají autoři mladší, kteří se touto hudbou inspirovali,“ řekl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš. Zejména v Besedním domě zazní takto komponované koncerty,

40


například večery s názvem Ve starém slohu, Poslové starých časů nebo Schubert meets Berio. V jednom večeru se tak setkají Salieri, Henze, Malecki a Beethoven, v jiném zase Haydn v kombinaci s Mansurjanem a Silvestrovem. „Z českých autorů připomeneme Vranického, Vaňhala nebo s českým prostředím spjatého Ditterse von Dittersdorfa,“ doplnil. Na objednávku píše pro novou sezonu svoji skladbu izraelský klavírista, dirigent a skladatel Benjamin Jusupov, který byl rezidenčním umělcem orchestru před osmi lety. „Zahrajeme jeho skladbu inspirovanou Leošem Janáčkem, kterou jsme objednali. Věříme, že se nám podaří položit základ pro dlouhodobý projekt, ve kterém plánujeme s podobným zadáním a ve spolupráci s nadací Leoše Janáčka oslovovat další autory,“ podotkl Mikeš. V hlavních abonentních řadách posluchače čekají velké koncerty šéfdirigenta se symfoniemi Brahmse, Dvořáka, Rachmaninova, Brucknera nebo Schuberta, houslové koncerty Bolcoma nebo Schnittkeho. Stálý hostující dirigent Robert Kružík nastuduje Sukova Asraela nebo Mozartovo Requiem. Do Brna zavítá opět Michael Schnowandt se severským programem, Alexander Liebreich, Tomáš Netopil nebo Petr Altrichter. „Naše koncerty zdobí řada skvělých sólistů ze světových pódií, například klavíristé Melvyn Tan, Igor Ardašev a Elisabeth Leonskaja, houslisté Yumi-Hwang Williams a Milan Paľa, kytarista Pablo Márquez,“ upozornila Kučerová. Rekordní bude sezona Filharmonie Brno v oblasti zahraničních turné, kromě prestižních hostování v Evropě má v plánu tři velká zámořská turné: začátkem října v osmi britských sálech, koncem října v pěti městech Jižní Koreje a především třítýdenní americké turné v únoru. „Tolik výjezdů v jedné sezoně se nepodařilo desítky let. Čeká nás koncert v newy-

orské Carnegie Hall i na Brooklyn Academy of Music, tři koncerty v Kalifornii, po jednom v Detroitu, Kansasu či v texaském Lubbocku s úžasným koncertní sálem. Vezeme do Ameriky naše rodinné stříbro – Janáčkova Tarase Bulbu, Sinfoniettu a Glagolskou mši, Dvořáka i Martinů ale také třeba Glassovy Symfonie č. 3 a 12. Těšíme se na velké sólistky – Laurie Anderson a Angélique Kidjo,“ upřesnil manager orchestru Pavel Šindelář. Začátkem května čekají Besední dům oslavy 150 let od jeho otevření. „Připravili jsme dvoutýdenní festival obsahující například koncerty s programy inspirovanými dobovými akcemi, tedy vystoupeními mladého Bedřicha Kdy a jak koupíte abonmá a vstupenky Sezona bude v prodeji od 30. května, kdy si svoje předplatné mohou obnovit stávající abonenti (do 10. června) a k dostání budou také vstupenky na Mimořádné koncerty a festival Špilberk. O čtrnáct dní později, tedy 13. června se uvolní místa případných neobnovených abonmá a začne prodej všech jednotlivých vstupenek včetně Sezony na míru, kdy si zájemci mohou sestavit předplatné podle svého výběru. I letos prodáváme vše online, lidé tak nemusí fyzicky k nám do předprodeje. Ostatně to letos příliš nedoporučujeme kvůli stavebním pracím v blízkosti nového koncertního sálu. Smetany, Leoše Janáčka, kterého pro tyto účely pojíme s Horňáckou muzikou Petra Mičky, a také Mozartovo Requiem. Ve spolupráci s Moravskou galerií chystáme výstavu o Theophilu von Hansenovi, který navrhl nejen Besední dům, ale i sousední Pražákův palác. Připravena je mezinárodní konference Koncertní dům 19. až 21. století, edukační programy pro děti a další zajímavosti,“ upozornila Kučerová.

41

KAM ← INZERCE


PREMIÉRA

Nalaď si na minulost

PREMIÉRA

Nevěřící Otello

Foto: Národní divadlo Brno

Po více než třiceti letech se na prkna Janáčkova divadla v obnovené premiéře vrací jedna z nejslavnějších oper Giuseppe Verdiho, Otello. Do mistrovského příběhu hrdinného Maura, jehož život i lásku zničí intriky a zrada, vložil Verdi snad všechny odstíny lidské duše – od válečníka přes něžného a milujícího muže po raněné zvíře sžírané žárlivostí. (rb)

Foto: Národní divadlo Brno

Světovou premiéru hry Chytání Vídně renomované české dramatičky Lenky Lagronové uvede začátkem června divadlo Reduta. Hrdinka příběhu, malířka Alma, se nerada vrací do Jaruškova domu v Brně, kde vyrůstala bez vědomí o pohnuté historii tohoto místa. Vzpomínky na zdánlivě obyčejný život rodiny v době socialismu se utkávají s realitou ze zakázaných rakouských televizních stanic. (rb) 19.00 Chytání Vídně Reduta

Červen patří divadlu pod širým nebem! Těšit se můžete na operu Nápoj lásky na Špilberku, letní scénu Divadla Bolka Polívky na Kraví hoře, open-air představení Městského divadla Brno na Biskupském dvoře nebo na živý provázek.dvůr.

3/6

PREMIÉRA

Co dětem nedá spát?

Foto: Nápoj lásky, Marek Olbrzymek

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Jakou cenu zaplatíte za lásku?

Volte zvířata!

Foto: Národní divadlo Brno

Foto: Divadlo Radost

17/6

19.00 Otello Janáčkovo divadlo EXPERIMENTÁLNÍ

Umění řádu zvukového chaosu

Foto: Divadlo Polárka

Sklepní scéna Husy na provázku představí zahajovací část třídílného site-specific projektu Order of Sonic Chaos uměleckých kolektivů MSHR a EJTECH. (rb)

Vydejte se se svými dětmi a divadlem Polárka na průzkum nočního města. Co se děje, když spíme? Za rozsvícenými okny domů se pohybují siluety lidí. Co asi dělají? Řidič rozjezdu se chystá na směnu, z okna odnaproti vylézá na římsu náměsíčný soused a v bance za rohem se právě stala loupež. Město v záři pouličních lamp a neonů nespí, žije a je plné zvuků a tajemných stínů. (rb)

Mahenovo divadlo uvede drama Smutek sluší Elektře v režii Michala Dočekala. Hra nabídne divákovi velkolepé výtvarné pojetí klasiky zrcadlící se na hladině soudobého světa. Dcera a matka netrpělivě očekávají návrat otce a syna z války. Je vlastně jedno ze které. Všichni se však musí vyrovnat s pocity špatného svědomí, viny a strachu i touhou vzít osud do vlastních rukou. (rb)

Věřte tomu, nebo ne, ale mezi zvířátky v džungli nastal spor. Je potřeba nahradit krále zvířat Lva někým jiným, protože se k ostatním vůbec nechová hezky. Kdo bude vašim favoritem? Pružný Had? Mazaná Opice? Poctivý, ale poněkud pomalý Lenochod? Nebo budete důvěřovat prověřenému Lvu? Interaktivní loutkové představení plné humoru a původních písniček pro děti od tří let.

24/6 19.30

18/6 10.30

24/6 19.00

24/6

Foto: MSHR

Order of sonic chaos: Preliminary connection | CED

KAM ← DIVADLO

Město v noci Divadlo Polárka

Smutek sluší Elektře Mahenovo divadlo

Volte zvířata Divadlo Radost

42


VENKOVNÍ

TŘI OTÁZKY PRO

Červen visí na Provázku

Foto: Divadlo Husa na provázku

Divadlo VENKOVNÍ

Letní noci milují i Světáci

Foto: Městské divadlo Brno

Již potřinácté si budou moci diváci vychutnat kulturu na letní scéně Biskupského dvora, od konce května až do srpna je čeká série divadelních představení i koncerty pod širým nebem. V červnu se můžete těšit na představení Městského divadla Brno k vidění budou hry Světáci, Noc na Karlštejně, Lakomec, O statečném kováři či na konci května odpremiérovaná Eliška/Rejčka. (rb)

30/8

do Letní scéna Biskupský dvůr

43

VENKOVNÍ

Divadelní Špilberk

Foto: Letní kino Špilberk

Za kulturou si budete moci v létě vyběhnout i na Špilas. V divadelní sekci jsou připraveny pohádky pro celou rodinu i ztřeštěné komedie pro dospělé. Zatímco přes den za dětmi přiběhne Maxipes Fík, Loupežník Rumcajs či Bob a Bobek, po večerech to roztočí Hrdinové, zajeté manželství vykolejí Silvie, a to vše až do chvíle Dokud nás milenky nerozdělí. (rb)

Provázek.open je po roce zase tu! A s ním se, kromě vnitřních sálů, akcím znovu otevírá i provázek.dvůr, kde se uskuteční nemalé množství open-air představení v režii domácích a hostujících spolků. Z divadelních kusů jistě stojí za zmínku inscenace Setkání spiklenců, komediální hra s výraznou hudební složkou Gadžové jdou do nebe, nebo třeba dětský Cirkus abrafrk. (rb)

Provázek.open provázek.dvůr VENKOVNÍ

Kde budou zářit hvězdy?

Foto: Divadlo Bolka Polívky

Divadlo Bolka Polívky se od 11. června přesouvá na letní scénu do amfiteátru na Kraví hoře a na nadupaný program se můžete těšit až do půli srpna. V červnu vás nemine Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, rodinný tandem Bolka a Vladimíra Polívkových ve hře Šašek a syn, hořkosladká komedie Tři grácie z umakartu či nezapomenutelný Caveman. (rb)

11/6

5/6

od Letní kino Špilberk

od Letní scéna Divadlo Bolka Polívky Amfiteátr Kraví hora

Igor Ondříček, režisér a herec Městského divadla Brno Čím je příběh vyprávěný v premiéře Eliška/Rejčka aktuální v dnešní době? V našem zpracování chceme ukázat dvě ženy – sebevědomé české královny, které k dosažení svých snů dokázaly obětovat úplně vše. Eliška Přemyslovna toužila po sebevědomé a silné české zemi vedené moudrým panovníkem. Eliška Rejčka toužila najít opravdovou lásku. Dokázala se na samotném počátku 14. století postavit zcela neuvěřitelným způsobem dobovým zvyklostem. Klademe si otázky, zda jsou některé prostředky, jež jednotlivec k naplnění svých cílů používá, legitimní. Kam až může zajít, aby dosáhl svého? Necháváme na divákovi, ke které ze dvou Elišek se přikloní. V čem inscenace využívá prostředí Biskupského dvora? Naše představení se odehrává přesně 300 let předtím, než vznikla současná architektonická podoba Biskupského dvora. Ale i tak věřím, že bude dvůr spolu s majestátně se tyčící katedrálou sv. Petra a Pavla úchvatnou kulisou souboje českých královen. Na jaká další představení byste nás v červnu pozval? Na Noc na Karlštejně, Lakomce, pohádku O statečném kováři a v neposlední řadě také na operetku pro letní večer Mendel aneb Vzpoura hrášků, kterou od 20. 7 uvádíme hned třikrát.

KAM ← DIVADLO


DIVADLO

součást projektu Provokující divadlo podpořeného fondy EHP společně se svými apelativními inscenacemi (Putin lyžuje, Hygiena krve a Zpověď bachaře). „Hry zařazené do projektu jsou aktuální v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Přestože Paramisa nezpracovává politické téma, také nečekaně rezonuje se současností, protože v době, kdy vrcholí přípravy obnovené premiéry, jsme svědky znevýhodňování válečných uprchlíků na základě etnicity,” zdůrazňuje Pavla Dombrovská.

Divadlo Líšeň obnovuje hru Paramisa vytvořenou společně s romskými umělci Inscenace Paramisa vznikla v roce 2005 a byla v několika tanečních a hudebních obsazeních uváděna do roku 2015. Je společným dílem Divadla Líšeň a romských tanečníků, muzikantů a dalších tvůrců.

Divadlo Líšeň v RomArchiv Divadelní tvorba Divadla Líšeň vznikající ve spolupráci s Romy byla zařazena do mezinárodní sbírky RomArchiv, která dokumentuje romské aktivity zejména v uměleckých oborech. (red)

Zahájila mnohaletou spolupráci Divadla Líšeň s romskými umělci, z níž vznikly další hry (Schovejte si slepice, Princezna Tma) a společné projekty zaměřené na romskou kulturu. „K této ucelené dramaturgické linii se rádi vracíme, protože spolupráce s našimi romskými přáteli nás velmi těší a inspiruje,“ říká režisérka a autorka inscenace Pavla Dombrovská. Apelativní inscenace V současné době bude Divadlo Líšeň Paramisu uvádět jako

4/6 14.00 Foto: Divadlo Líšeň

Divadlo Líšeň: PARAMISA – CHYTRÝ HLOUPÝ ROM v rámci Ghettofestu park Hvězdička

FESTIVAL

Letní shakespearovské slavnosti v Brně

Foto: Pavel Mára

Velké nádvoří hradu Špilberk bude letos hostit 23. ročník Letních shakespearovských slavností. Festival zahájí 16.–17. 7. legendární Veselé paničky windsorské, 19.–21. bude následovat letošní premiéra slavné tragédie Macbeth. 26.–27. 7. uvedeme v derniéře komedii Mnoho povyku pro nic, kterou 29.–30. 7. vystřídá drama Hamlet. Novinkou tentokrát z Ostravy je Sen noci

KAM ← DIVADLO

svatojánské 31. 7.–1. 8. Magická komedie Bouře se prožene 2.–4. a 5.–6. bude následovat scénicko-hudební program Koncert pro Mr. Shakespeara. Festival 8.–9. 8. zakončí Zimní pohádka. Užijte si léto ve společnosti těch největších hereckých hvězd.

16/7–9/8

Letní shakespearovské slavnosti v Brně hrad Špilberk

44


45

KAM ← INZERCE


ON-LINE

Virtuální muzeum dějin divadel

Palác šlechtičen se opět otevřel veřejnosti s expozicí Loutkářské umění, nové výstavy můžete zhlédnout ve FAIT GALLERY, vile Löw-Beer, v Pražákově paláci nebo v Galerii U Dobrého pastýře.

NOVÁ

Novinky ve FAIT GALLERY

Foto: Pocket media / Monika Hlaváčová

Přemýšlíte, kam vyrazit hned na několik výstav najednou? Zavítejte do FAIT GALLERY. Ve středu 1. června zde proběhne vernisáž dvou nových výstav, které potrvají do 30. července. K vidění bude nový cyklus Petra Nikla s názvem Divoké záhony a souběžně s ním tandem konceptuálních fotografů Lukáš Jasanský a Martin Polák představí výstavu Sirův revír. (rb)

Foto: Nové české divadlo, 1880

O dějinách divadla toho víme nejvíce díky informačním cedulím, které jsou hlavním pilířem výstavy Račte vstoupit do divadla. Díky nim tým projektu Cesta k divadlu zmapoval historii českých divadel, jako jsou Prozatímní divadlo, Národní divadlo v Praze a v Brně, ale i kočovné společnosti. Kromě cedulí budou na výstavě ke zhlédnutí i fotografie, kostýmy nebo rekvizity. (hdr) Foto: Loutkářské umění, Jan Ciga

Račte vstoupit do divadla on-line na webu MZM NOVÁ

Česko-slovenský projekt

NOVÁ

S videem a zvukem

NOVÁ

Vyhláška, která změnila Brno

1/6–30/7

Divoké záhony, Sirův revír FAIT GALLERY KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Nové okruhy ve vile Tugendhat

Foto: David Židlický

Stávající nabídku doplní nová dvojice okruhů. Hosté se mohou těšit na večerní prohlídky interiérů nebo na nově vytvořenou trasu vedoucí po terasách vily. (živ) Večerní prohlídky vily Vila zvenku Vila Tugendhat

KAM ← VÝSTAVY

Foto: Galerie TIC

Kolektiv českých a slovenských autorů v zastoupení Michala Žilinského, Jakuba Ročka, Petra Jambora a Jakuba Němce vytvořil dlouhodobý projekt Písky Mikrosvěta 2.0. Ve své výstavě pracují s médiem scénické instalace, 3D animace a tématem globální environmentální krize. Kurátorkou projektu, který bude instalován v Galerii U Dobrého pastýře, je Marianna Brinzová. (th)

14/6–3/9

Písky Mikrosvěta 2.0 Galerie U Dobrého pastýře

Foto: Dům umění

Ateliér Time Based Kitchen se zabývá videem, zvukem a počítačovými technologiemi v prostředí současného umění. Využívá přitom práce s časem, kterým rozvíjí možnosti obrazu, objektu či prostorové instalace. Mezi vystavená díla patří audiovizuální instalace Vojtěcha Groota, tištěný poslechový průvodce Martina Marka a instalace Mine dream Petra Halžleho. (th)

3/7

do Nemám čas Vasulka Kitchen Brno

Foto: Pocket media / Ivo Dvořák

Výstava VYHLÁŠKA 30. 5. 1945 pomocí speciálních výtvarných prostředků upozorňuje na klíčovou roli jazyka při legitimizaci veřejného násilí. Autor Jaroslav Anděl to předvádí na příkladu vyhlášky, kterou bylo nařízeno vysídlení německého obyvatelstva z Brna. Událost, kterou dosud veřejnosti ne dobře přístupná vyhláška spustila, zásadním způsobem změnila největší moravské město. (th)

30/9

do VYHLÁŠKA 30. 5. 1945 vila Löw-Beer

46


KONCEPTUÁLNÍ

TŘI OTÁZKY PRO

Protože mouchy mohou víno

Foto: MoUCHY

Výstavy STREET ART

Kavárna a vinárna Protože můžu zve na výstavu Mouchy na víně. Umělecká skupina MoUCHY – fotografky Denisa Blatná /CZ/, Katka Pračková /SK/ a výtvarník Roman Turcel /SK/ – zde představí svou práci v podobě fotografií, malby a koláží, pro kterou se tentokrát stalo múzou víno od kořene po plod, od bobule po mok a která vznikla ve spolupráci s vinařstvím Hauser v Moravské Nové Vsi. (rb)

29/6–30/9 Mouchy na víně Protože můžu VENKOVNÍ

Nesourodá banda kovových šviháků

Foto: Ondřej Svoboda

Výstava soch Ondřeje Svobody nese název Satura lanx, což latinsky znamená plná mísa a v archaickém Římě tak byla označována mísa plná různých druhů ovoce. Později se tento termín používal pro označení nesourodé směsice, což charakterizuje výstavu. Ta představí šest soch vytvořených v uplynulých sedmi letech a dle autora mají více odlišných rysů než společných. (th)

11/9

František Skála – Osudové ohlédnutí, Úrazová nemocnice

47

do SATURA LANX Hrad Špilberk

Terezie Petišková, ředitelka Domu umění města Brna Které výstavy a akce Domu umění bychom si v červnu neměli nechat ujít? V budově na Malinovského náměstí je k vidění rozsáhlá malířská výstava Viktora Pivovarova nazvaná Zahrady mnicha Rabinoviče, jejíž téma rozvíjí plastiky v parku Koliště a video Václava Jiráska. V Domě pánů z Kunštátu je k dispozici objevná výstava Milana Kozelky Na cestě, která představuje mnohovrstevnaté dílo tohoto performera a anarchisty. Větrné mlýny k výstavě Kozelky dokázaly vydat objemnou knížku shrnující jeho celoživotní dílo. 7. června nás čeká vernisáž Brno Art Open 2022 kurátorů Milana Mikuláštíka a Milana Kreuzziegera s podtitulem gGeEnn Mendel je… umělec! Máte nějaké oblíbené umělecké dílo v brněnském veřejném prostoru? Myslím, že socha Spravedlnost od Maria Kotrby před Nejvyšším správním soudem na Moravském náměstí je skvělá. Je velmi pregnantní a sochařská ve svém výrazu. Zároveň má v sobě gesto, pohyb a monumentalitu. Proporčně je dobře navržena pro prostor náměstí. Co vás baví na brněnské architektuře? Velmi oceňuji světlé a vzdušné moderní uspořádání centra Brna s domy se zelenými vnitřními bloky. To je mimořádně dobře řešené prostředí, ve kterém se příjemně žije.

KAM ← VÝSTAVY


NOVÁ

SOUTĚŽ

Ze sbírky Jiřího Valocha

OLYMPIA BRNO

Jak by vypadal tvůj vysněný dům?

Foto: archiv vystavovatele

Foto: vila Tugendhat

Umělecké hnutí Fluxus se na scéně objevilo počátkem 60. let 20. století, aby představilo nové revoluční koncepty proměňující charakter uměleckého díla a způsob jeho distribuce. Hnutí se skládalo z řady mezinárodních umělců, kteří se (tak jako brněnský Jiří Valoch) na jeho aktivitách buď podíleli, nebo z nich čerpali ve vlastní tvorbě. (hdr)

30/10

do Intervence Fluxus Etc. Pražákův palác

POSLEDNÍ MOŽNOST

Olympia se promění v galerii

Foto: Andy Warhol: Marilyn Monroe

Napadlo tě, jak by vypadal dům přesně podle tvých představ? Možná, že jsi podobnou stavbu potkal nebo viděl na obrázku. Možná tě už nějaký architekt inspiroval. Třeba architekt Mies van der Rohe založil svůj návrh vily Tugendhat na výhledu na Brno. Pokud jsi žákem 9. třídy, pošli svůj návrh do soutěže Architektura mě inspiruje. (hdr)

Od 2. do 19. června bude nákupní a zábavní centrum Olympia Brno hostit výstavu Branzo, na které uvidíte dvacet nejhodnotnějších obrazů světa. Klimt, Picasso, Warhol, Renoir, van Gogh a další slavní malíři tak budou poprvé spolu. Na několika stanovištích rozmístěných po celém centru budete obdivovat kopie jejich děl vytvořené talentovanými umělci stejnou technikou jako originály. (red)

2–19/6

7/6

do Architektura mě inspiruje

Český beatnik Kozelka

Foto: archiv vystavovatele

Výstavu věnovanou Milanu Kozelkovi si můžete do 19. června prohlédnout v Domě pánů z Kunštátu. Od 70. let se autor věnoval akčnímu umění, mezi jeho nejvýznačnější počiny patří série Kontakty, kterou vytvořil na Šumavě. Svými extrémními tělovými akcemi se významným způsobem zapsal do dějin českého body artu, jednou se například zavěsil do divokého proudu Hamerského potoka. (hdr)

19/6

do Milan Kozelka, Na cestě Dům pánů z Kunštátu

Branzo Olympia Brno

GALERIE & MUZEA MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ JURKOVIČOVA VILA Jana Nečase 2, Brno www.moravska-galerie.cz

stálá expozice Josef Hoffmann: Inspirace

stálá expozice Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům výstava JOSEF BOLF

PRAŽÁKŮV PALÁC Husova 18, Brno www.moravska-galerie.cz

stálá expozice Art is here: Nové umění, moderní umění, Vincenc Makovský výstava INTERVENCE JAROMÍRA ŠIMKŮJE: VLAKOVÉ DENÍKY VÝSTAVNÍ INTERVENCE HOTOVO INTERVENCE FLUXUS ETC. RAFANI

do 24/9 do 23/9 do 30/10 do 28/8

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM Husova 14, Brno www.moravska-galerie.cz

nová stálá expozice ART DESIGN FASHION do roku 2023 do roku 2023

výstava VIKTOR PIVOVAROV: ZAHRADY MNICHA RABINOVIČE

ART GALLERY BRNO Veveří 8, Brno www.artgallerybrno.cz

5/4–3/7

výstava STRWÜÜ: VISCOSITY AND DISSOCIATION, OR THE SEA WITHOUT HORIZON 20/4–5/6 MILAN KOZELKA: NA CESTĚ do 19/6 DIPLOMKY FAVU 30/6–30/7

výstava Gabriel BARDON: OFF Mind

1–30/6

CENTRUM UMĚNÍ NOVÝCH MÉDIÍ VAŠULKA KITCHEN BRNO Malinovského náměstí 2, Brno www.vasulkakitchen.org

výstava ATELIÉR TIME-BASED MEDIA VILA STIASSNI Hroznová 14, Brno www.vila-stiassni.cz Komentované prohlídky interiéru vždy v pátek, sobotu, neděli a pondělí 9–17 hodin

do 3/7

GALERIE ART Cihlářská 19, Brno www.kinoart.cz/cs/mista/galerie-art

GALERIE TIC RADNICKÁ 4, BRNO GALERIE-TIC.CZ výstava TEREZA VINKLÁRKOVÁ: KOUZLO NEVYŘČENÉHO SLIBU DOMINIKA DOBIÁŠOVÁ GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE výstava PÍSKY MIKROSVĚTA 2.0 GALERIE KONTEXT RADNICKÁ 4, BRNO GALERIE-TIC.CZ

1/2–31/12

výstava LUKÁŠ PROKOP

do 1/6

do 4/6 14/6–23/7

14/6–3/9

do 3/6

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM PAVILON ANTHROPOS Pisárecká 5, Brno www.mzm.cz/pavilon-anthropos

stálá expozice O původu člověka a vzniku kultury výstava ÓÓÓ INDIÁNI

výstava ADAM ŽUFNÍČEK: ANCIENT ALIENS – MISSING PAGES DO 30/5 ADAM HEJDUK 14/6–23/7 GALERIE OFF/ FORMAT Gorkého 14, Brno www.offformat.cz výstava VOJTĚCH HORÁLEK

výstava GALERIE KONTEXT 2022 POSTPOST GALLERY Orlí 22, Brno www.fb.com/postpost.gall

výstava PETR NIKL: DIVOKÉ ZÁHONY 1/6–30/7 LUKÁŠ JASANSKÝ & MARTIN POLÁK: SIRŮV REVÍR 1/6–30/7

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU, G99 Dominikánská 9, Brno www.dum-umeni.cz

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH Veletržní 19, Brno www.letohradekbrno.cz

do 6/7

FAIT GALLERY Ve Vaňkovce 2, Brno www.faitgallery.com

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA Malinovského náměstí 2, Brno www.dum-umeni.cz

výstava CIVILIZOVANÁ ŽENA: IDEÁL I PARADOX PRVOREPUBLIKOVÉ VIZUÁLNÍ KULTURY do 10/7

KAM ← VÝSTAVY

výstava 15 LET MUZEA JOSEFA HOFFMANNA 13/6/2022–30/4/2023

do 26/3/2023

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC Moravské náměstí 1a, Brno www.moravska-galerie.cz stálá expozice BRNO PŘEDMĚSTÍ VÍDNĚ

výstava JIŘÍ PELCL DESIGN LUCIE KOLDOVÁ: LIGHTNESS

výstava Svatba jako řemen

MUZEUM JOSEFA HOFFMANNA náměstí Svobody 263, Brtnice www.moravska-galerie.cz

do 17/7

BISKUPSKÝ DVŮR Zelný trh 6, Brno www.mzm.cz/biskupsky-dvur

stálá expozice Fauna Moravy; Akvárium sladkovodních ryb; Mendelianum DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC Zelný trh 8, Brno www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac

stálá expozice STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA: MORAVA VE 20. STOLETÍ | ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ; PRAVĚK MORAVY; VELKÁ MORAVA; MORAVA VE STŘEDOVĚKU; SVĚT NEROSTŮ stálá expozice PAMÁTNÍK KARLA ABSOLONA výstava KELTOVÉ, HVĚZDY A BRNO do 3/7 STŘÍBRNÁ A ZLATÁ VYSOČINA do 4/9 Český komiks a jeho svět 8/6/2022–28/2/2023

48


LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Století svateb v letohrádku

Komiksy v paláci

Foto: Letohrádek Mitrovských

Foto: MZM

Až do 6. 7. (čt–ne + svátky) se v letohrádku Mitrovských koná výstava Svatba jako řemen. Expozice návštěvníky zasvětí do svatebních zajímavostí od konce 19. století po dosud nejsledovanější svatby světa – lady Diany a prince Charlese a jejich synů Williama a Harryho.

ních šatů a doplňků dokumentuje proměny módy v letech 1890–1990. Sběratelka Zdena Mudráková představuje 35 unikátních svatebních originálů ze své sbírky, ke kterým přiřadila dámské společenské šaty maminek a svědkyň, družičkovské šaty a pánské obleky ženichů a svědků. (red)

K vidění jsou nádherné šaty, dobové závoje, obuv, svatební kytice a také slavnostní svatební hostina z období secese. Velká kolekce svateb-

do Svatba jako řemen Letohrádek Mitrovských

DŮM JIŘÍHO GRUŠI Hudcova 76, Brno www.mzm.cz/dum-jiriho-grusi

výstava OBRÁZKY Z BALKÁNSKÉHO BOJIŠTĚ

dlouhodobá výstava Ludvík Kundera – Hora dění

stálá expozice Loutkářské umění | Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času výstava DVANÁCTE VRCHŮ TEN STROM MÁ. KRAMÁŘSKÉ A POUTNÍ TISKY S NÁBOŽENSKOU TEMATIKOU do 13/1/2023 PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA Smetanova 14, Brno www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka

stálá expozice ŽIVOT A DÍLO LEOŠE JANÁČKA

do 12/6

MUZEUM BRNĚNSKA MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH Masarykova nám. 18, Šlapanice slapanice.muzeumbrnenska.cz stálá expozice Historické koněspřežné kočáry ze sbírky Muzea ve Šlapanicích

výstava V ŘÍŠI DINOSAURŮ TAJEMSTVÍ JESKYNNÍCH KOSTÍ

do 4/9 do 4/9

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU K Mohyle míru 200, Prace mohylamiru.muzeumbrnenska.cz

stálá expozice BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ. SLAVKOV/AUSTERLITZ 1805 | FENOMÉN AUSTERLITZ

49

od 10/6

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ Klášter 1, Rajhrad rajhrad.muzeumbrnenska.cz

PALÁC ŠLECHTIČEN Kobližná 71, Brno www.mzm.cz/palac-slechticen

výstava MONOGRAMISTA T.D. – TISÍC A JEDEN DEN

6/7

stálá expozice Historická benediktinská knihovna | Moravská literatura 19.–20. století | Staroslověnština a moravské písemnictví v 9.–18. století | Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera | Kašpárkova herna výstava VÁŠEŇ PRO KRÁSU: MOJMÍR HELCELET A SVĚT EXLIBRIS do 9/10 TICHÁ URPUTNOST: LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ STOPY STAROŘÍŠSKÝCH FLORIANŮ do 9/10 PHOTOGENIA – R. A. MUSELÍK A ZARA WILDMOONS do 3/7 PHOTOGENIA – ALŽBĚTA JUNGROVÁ do 17/7 MILOŠ BUDÍK – FOTOGRAFIE 24/6–4/9 PODHORÁCKÉ MUZEUM Porta coeli 1001, Předklášteří predklasteri.muzeumbrnenska.cz

stálá expozice Dějiny a současnost kláštera Porta coeli | Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století | Minerály Tišnovska | Paleontologie a mineralogický systém výstava ZÁHADY? MUZEJNÍ KABINET KURIOZIT do 2/10 TAKOVÝ BYL TIŠNOV do 4/9 VCHÁZENÍ DO KRAJINOMALBY A KRAJINÁŘSKÉ FOTOGRAFIE (ZÁPAD MORAVY A PŘILEHLÉ ČECHY) do 30/10 MUZEUM V IVANČICÍCH Krumlovská 25, Ivančice ivancice.muzeumbrnenska.cz

výstava (Expozice je na zámku v Oslavanech) LAPIDÁRIUM MUZEA V IVANČICÍCH do 30/9

Výstava vzniká u příležitosti 100. výročí vzniku Ladova obrázkového seriálu Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, který lze vnímat jako první český komiks moderního typu.

přesto pro český komiks důležití. Všechny generace se mohou těšit, že na výstavě naleznou to své, ať už to budou důvěrně známé obrázky z dětství, či komiksy zabývající se vážnějšími a společenskými tématy. (red)

Návštěvníkům se zde představí vývoj českého obrázkového seriálu od 19. století až po současnost. Zastoupeni budou jak známí výtvarníci jako Josef Lada, Ondřej Sekora či Kája Saudek, tak i tvůrci méně slavní,

od Český komiks a jeho svět Dietrichsteinský palác 30 LET MUZEA ROMSKÉ KULTURY VE FOTOGRAFIÍCH do konce roku 2022

VILA LÖW-BEER Drobného 22, Brno www.vilalowbeer.cz

stálá expozice SVĚT BRNĚNSKÉ BURŽOAZIE MEZI LÖW-BEER A TUGENDHAT výstava VYHLÁŠKA 30. 5. 1945

do 30/9

MUZEUM MĚSTA BRNA HRAD ŠPILBERK Špilberk 1, Brno www.spilberk.cz

stálá expozice BAROKNÍ LÉKÁRNA | BRNO NA ŠPILBERKU | MODERNA | OD MODERNY PO SOUČASNOST O NOVÉ BRNO | OD HRADU K PEVNOSTI | VULCANALIA | ŽALÁŘ NÁRODŮ výstava ŠPILBERK PLNÝ AUTÍČEK 1/6–30/9 ŠEDESÁT / SÓLO PRO STÁLE MLADOU DÁMU 23/6–31/12 BRNO OČIMA G. J. MENDELA 15/6–30/9 SATURA LANX do 11/9 POKLADY ŠPILBERSKÉ ZBROJNICE do konce roku 2022 RAKOUSKÁ MORAVA do konce roku 2022

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ Purkyňova 105, Brno www.tmbrno.cz

stálá expozice BRNO NA DVOU KOLECH | ČAS NAD NÁMI A KOLEM NÁS | HISTORICKÁ STEREOVIZE | HISTORICKÁ VOZIDLA | KOVOLITECTVÍ KULTURA NEVIDOMÝCH | NOŽÍŘSTVÍ | OPTIKA | POZOR, ZÁKRUTA! | SALON MECHANICKÉ HUDBY | SDĚLOVACÍ TECHNIKA | TECHNICKÁ HERNA | ULIČKA ŘEMESEL | VÝPOČETNÍ TECHNIKA | ŽELEZÁŘSTVÍ výstava STROJE LEONARDA DA VINCI do konce roku 2022 ZLATÉ ŘEMESLO do 18/9 VŠECHNO JDE, I KDYŽ TROCHU JINAK 7/6/2022 – 28/3/2023 DIECÉZNÍ MUZEUM Petrov 1, Brno www.dieceznimuzeum.cz

stálá expozice VITA CHRISTI – ŽIVOT KRISTŮV MENDELOVO MUZEUM MUNI Mendlovo náměstí 1a, Brno mendelmuseum.muni.cz

VILA TUGENDHAT Černopolní 45, Brno www.tugendhat.eu

výstava INSPIRACE 1: Marit Wolters – Home Grounds II

8/6

do 10/7

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY Bratislavská 67, Brno www.rommuz.cz

stálá expozice PŘÍBĚH ROMŮ

stálá expozice Expozice Gregor Johann Mendel – příběh skromného génia nová expozice PODIVUHODNÁ CESTA DO JÁDRA BUŇKY od 31/5 HRAD VEVEŘÍ 664 71 Veverská Bítýška www.hrad-veveri.cz

výstava TEMNÉ POSTAVY EVROPSKÉ HISTORIE A OŽIVLÉ OBRAZY

2/6–31/7

výstava OTISK CEST. FOTOGRAFIE CLAUDE A MARIE-JOSÉ CARRET do konce roku 2022

KAM ← VÝSTAVY


NOVÁ

Rafani a jejich 4HLAV

Foto: archiv ArtMap

Dvouletý výstavní seriál dvacet let fungující skupiny Rafani, který jste možná už zaznamenali v Atriu Pražákova paláce, se blíží do finále. Šest závěrečných epizod rekapituluje základní principy, na kterých stojí skupinové vědomí, a úplně poslední epizoda tohoto seriálu nese název 4HLAV. Tento krátký film se věnuje pro Rafany klíčovému tématu, a to společné identitě. (hdr)

28/8

do Rafani S22E06: 4HLAV Pražákův palác

DLOUHODOBÁ

STÁLÁ

Ze života Ludvíka Kundery

Foto: Josef Ruszelák

PŘIPRAVOVANÁ

Jak se žilo na moravském venkově?

Foto: MZM

Básník, překladatel a výtvarník Ludvík Kundera, bratranec spisovatele Milana Kundery, se stal ve 40. letech jedním ze zakladatelů postsurrealistické Skupiny Ra, v 70. letech patřil k zakázaným autorům a v roce 2007 obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Kunderův život zdokumentoval jeho přítel Josef Ruszelák, který je také autorem výstavy. (hdr)

Kroje, kraslice, lidové umění, malovaný nábytek, ale i pluh, kterým v roce 1769 oral císař Josef II. Takové exponáty vystavuje Moravské zemské muzeum v nově otevřeném Paláci šlechtičen ve stálé expozici s názvem Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Jejím cílem je představit všední i sváteční dny v životě venkovské komunity a inspirovat k hledání vlastní identity. (hdr)

Ludvík Kundera – Hora dění Dům Jiřího Gruši

Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času Palác šlechtičen

Výstava k jubileu „otce zakladatele“

Foto: Muzeum města Brna

Brno bylo vždy oceňováno odbornou i laickou veřejností jako ohnisko architektury 20. století, což podnítilo vznik oddělení dějin architektury v Muzeu města Brna. Bylo založeno 1. 12. 1962 Mgr. Ilošem Crhonkem, který byl nejen jeho zakladatelem, ale po dlouhou dobu i jeho jediným pracovníkem. Připravovaná výstava je nejen připomenutím činnosti oddělení, ale i poctou k životnímu jubileu Miloše Crhonka. (th) ILOŠ CRHONEK – 90 Muzeum města Brna

KAM ← VÝSTAVY

gGeEnn

UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU PUBLIC ART

BRNO ART OPEN 2022

8. 6. – 28. 8. 2022

Mendel je… umělec!

50 BAO_97x132.indd 1

14.05.2022 11:08


Více než 3 miliony návštěvníků v 21 zemích

Stroje Poprvé v České republice

Leonarda da Vinci interaktivní exponáty stroje a obrazy vzdělání a zábava

od 8.3. do 31.12.2022

51

Technické muzeum v Brně Purkyňova 105, Brno-Královo Pole www.tmbrno.cz Media Partners:

Produkce:

KAM ← INZERCE


PREMIÉRA

Světy práce a dřiny

PREMIÉRA

Dívka s deníkem v podpaží

Foto: archiv distributora

Kitty, imaginární přítelkyně z Deníku Anny Frankové, ožije v současném Amsterdamu a rozhodne se Anne najít, aniž by si uvědomovala, že od 2. světové války uplynulo již 75 let. Izraelský režisér Ari Folman nejdříve knižní klasiku Deník Anny Frankové věrně převedl do komiksu a poté se k látce vrátil v autorském animovaném filmu, uvedeném loni mimo soutěž v Cannes. (mh)

Foto: archiv distributora

Spisovatelka Marianne Winklerová (Juliette Binoche) se rozhodne napsat reportážní knihu o prekarizované práci – o uklízení. Odstěhuje se. Zmizí a nechá se najmout jako uklízečka, aby na vlastní kůži zažila dno dělnické třídy, kde se žije od výplaty k výplatě. Publikum má privilegium užít si výkon filmové hvězdy spolu s autenticitou a přirozeným projevem naturščiků. (mh)

Červen patří dětem. Dospívajícím je určen animák Kde je Anne Franková, všem pohádka Zakletá jeskyně, objeví se pixarovka Rakeťák a přehlídku uzavřou Mimoni: Padouch přichází. Ale hlavně: na scénu vstupuje VOD kanál Disney+, který zřejmě zahýbe i s nabídkou kina.

2/6

od Dva světy Francie

Foto: Rakeťák, Pixar

PREMIÉRA

Přípravy na výstavu

1/6

Premiéry v kině, červen 2022 1. 6.

Kde je Anne Franková Belgie / Francie / Izrael / Lucembursko / Nizozemsko 2021, r. Ari Folman, 99 min.

2. 6.

Zakletá jeskyně SR / ČR / Maďarsko 2022, r. Mariana Čengel Solčanská, 98 min.

2. 6.

Dva světy Francie 2021, r. Emmanuel Carrère, 107 min.

6. 6.

Tutanchamon – poslední výstava Itálie 2022, r. Ernesto Pagano, 85 min.

2. 6.

Mikádo Rumunsko/ ČR 2021, r. Emanuel Pârvu, 96 min.

9. 6.

Jurský svět: Nadvláda USA 2022, r. Colin Trevorrow, 146 min.

2. 6.

Pánský klub ČR 2022, r. Matěj Balcar, 89 min.

9. 6.

Náměsíčníci Německo/ Rakousko 2021, r. Ali Samadi Ahadi, 114 min.

od Kde je Anne Franková Belgie / Francie / Izrael / Lucembursko / Nizozemsko PREMIÉRA

Pohádka o sluji plné soli a rubínů

Foto: archiv distributora

Slovenská dobrodružná pohádka vypráví o odvážné Adě, která chce zachránit svou sestru Lenu, a o království, kde vládne chamtivost. (mh)

od 2/6

Zakletá jeskyně SR / ČR / Maďarsko

KAM ← FILM

Foto: archiv distributora

26. listopadu před sto lety poprvé uviděl britský egyptolog Howard Carter neporušenou Tutanchamonovu hrobku. Italský dokument nahlíží do zákulisí příprav výstavy, jejího organizačního a výrobního procesu. Dokument nesupluje obtížněji dostupné zahraniční výstavy, ale je vhodným úvodem či doplňkem stejnojmenné výstavy Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, která je k vidění na brněnském výstavišti. (mh) od Tutanchamon – poslední výstava | Itálie

6/6

52


PREMIÉRA

Zanikající svět

Foto: archiv distributora

Film

Do finále míří druhá trilogie velmi volně inspirovaná Jurským parkem spisovatele Michaela Crichtona. Jurský svět (2015) a Zánik říše (2018) završuje Nadvláda. Otevírá otázku, nakolik je křehká rovnováha současného světa a oživeného zmizelého světa druhohor, a aby toho nebylo málo, do hry se opět vloží zlé korporáty s genetickými experimenty a na scénu vstupuje Gigantosaurus. (mh)

9/6

od Jurský svět: Nadvláda USA PREMIÉRA

Ohrožená vesnice 16. 6.

Andílci za školou ČR 2022, r. Jan Lengyel, 103 min.

23. 6.

Elvis USA/Austrálie 2022, r. Baz Luhrmann, 159 min.

16. 6.

Kdyby radši hořelo ČR 2022, r. Adam Koloman Rybanský, 84 min.

23. 6.

Prezidentka ČR 2022, r. Rudolf Havlík, 100 min.

16. 6.

Rakeťák USA 2022, r. Angus MacLane, 105 min.

23. 6.

Párty Hárder: Summer Massacre ČR 2022, r. Martin Pohl, 100 min.

16. 6.

Tralala Francie 2021, r. Arnaud a Jean-Marie Larrieu, 120 min.

30. 6.

Mimoni: Padouch přichází USA 2022, r. Kyle Balda a Brad Ableson, 100 min.

53

V KINECH OD 30. ČERVNA

Foto: archiv distributora

Když na vesnickém velikonočním jarmarku do davu náhle vjede dodávka, nemůže to být nehoda, ale jedině teroristický útok! Řidič vozu šokovanému davu unikne, avšak náčelník dobrovolných hasičů Bróňa rekrutuje místní domobranu. Film Kdyby radši hořelo měl letos premiéru v sekci Panorama na Berlinale, v téže sekci, kde byla před šesti lety uvedena i Já, Olga Hepnarová. (mh)

16/6

od Kdyby radši hořelo ČR

PREMIÉRA

Francouzský muzikál

Foto: archiv distributora

Čtyřicátník Tralala znovu potkává svou lásku, až když se stane někým jiným a přestane být sám sebou. Z Paříže přichází do Lurd a přijímá identitu muže, který před dvaceti lety zmizel v USA. Muzikály nemají v kinech na růžích ustláno, což je škoda, a po covidu jsou na tom ještě hůř: Spielbergova skvělá West Side Story je jeho nejméně navštěvovaným filmem. (mh)

23/6

od Tralala Francie

PREMIÉRA

Hvězda rock‘n‘rollu

Foto: archiv distributora

„Za chvíli mi bude čtyřicet a nikdo si na mě nevzpomene.“ Životopis Elvise Presleyho (Austin Butler) v podání Baze Luhrmanna, Australana, jehož filmy a hrdinové jsou větší než život. Rozmáchlý příběh o legendě na pevnou zem staví Elvisův hudební manažer plukovník Tom Parker (Tom Hanks). Uvidí se, zda bude hitem jako Bohemian Rhapsody, nebo dopadne jako Rocketman. (mh)

23/6

od Elvis USA/Austrálie

KAM ← FILM


TŘI OTÁZKY PRO

APPLE TV+

Indie romantika

Oldřich Vojáček, Letní kino Špilberk Kdy letos plánujete začínat s projekcemi letního kina na Špilberku a jak složité je sladit program kina s různými akcemi, které v něm probíhají? Letos začínáme promítat v pátek 17. června a program už máme vychytaný tak, že máme dopředu dané, jaké dny se co v „kině“ děje. Víme tedy dopředu, že úterý je naslepo, středy a pátky jsou různorodé filmy a soboty patří dětským pohádkám a rodinným filmům. Kromě kina jsou potom čtvrteční koncerty a nedělní divadla rozděleny na odpolední dětská představení a večerní klasická představení. Máte už nějaký předběžný výběr, na které filmy se můžeme těšit? Vzhledem k omezenosti nabídky zahraničních filmů a poměrně dobrému výběru těch českých to letos vypadá, že budeme promítat hlavně českou komediální produkci. Nabídneme určitě filmy Po čem muži touží 2, Mimořádná událost, Myši patří do nebe, Zátopek nebo Vyšehrad: Fylm. Podle čeho filmy pro letní kino vybíráte? Máme tým asi 10 lidí, kteří se probírají dostupnými filmy a následně nám posílají své tipy, z nichž vybíráme. V minulosti jsme ještě dělali vždy dotazník, abychom nabídli i návštěvníkům možnost se na tvorbě programu podílet, nicméně tuto možnost jsme museli v covidových letech upravit, jelikož nabídka hlavně zahraničních filmů (novinek) je velice omezená.

KAM ← FILM

Foto: archiv distributora

Autorský snímek se soustředí na epizodu ze života dvaadvacetiletého Andrewa (Cooper Raiff), tápajícího, kam dál po vysoké. Jeho přítelkyně odjela do Evropy. On se na večírku seznámí s mladou matkou Domino (Dakota Johnson). Skromný nezávislý film, který získal cenu diváků na letošním Sundance, do svého portfolia zakoupila (ne)překvapivě Apple TV+. (mh)

od 17/6

Cha Cha Real Smooth USA PRIME VIDEO

Divoká banda

Foto: archiv distributora

Nejen Strážci – Watchmen rozkládají superhrdinský svět na kousky. Totéž dělá i Banda. Jde o komiks od Gartha Ennise (Constantine, Preacher) a Darricka Robertsona (Happy!), přetavený do seriálu. Pro více než malou míru cynismu a podvratnosti si Banda získala dostatečně kultovní status, podpořený slušnou diváckou odezvou, aby v červnu pokračovala třetí sérií. (mh)

3/6

od Banda, 3. série USA

NETFLIX

Drogy a kriminál

Foto: archiv distributora

V odlehlém vězení testuje Steve Abnesti (Chris Hemsworth) drogy k ovládání emocí a nálad. Mezi vězni, kteří se k experimentům s drogami propůjčí, jsou i Jeff (Miles Teller) a Rachel (Jurnee Smollett). Krátce po kinopremiéře Top Gun: Maverick uvádí Netflix dystopickou sci-fi z blízké budoucnosti režiséra Josepha Kosinského podle povídky George Saunderse. (mh)

17/6

od Útěk z Pavoučí hlavy USA FESTIVAL

Průřez současným mexickým filmem

Foto: El Otro Tom

HBO MAX

Tajemná kráska v černém

Foto: archiv distributora

Cinefilním překvapením letoška je, že francouzský režisér Olivier Assayas přepracoval do minisérie svůj kultovní film z roku 1996, v němž se tehdy vyznal z obdivu k francouzské němé klasice (Les vampires Feuilladea), k hongkongskému filmu, melancholii VHS a k filmařině obecně. Herečku v křehkém napětí mezi její postavou, dílem, štábem a režisérem hraje Alicia Vikander. (mh)

6/6

od Irma Vep USA FESTIVAL

Pride v Brně

Foto: Mulholland Drive

Ve spolupráci s mexickou ambasádou připravila Iberica Cinematográfica přehlídku současných mexických filmů. Bude uveden mj. film El otro Tom, novinka od tvůrčí autorské dvojice Rodriga Plá a Laury Santullo. Dalším filmem je Polvo, oddechový retro film o drogovém dealerovi v 80. letech minulého století, road-movie Tenká žlutá linie a artové Běloby. (mh)

Během Brno Pride Week nepřijde zkrátka ani film. V pátek bude uvedeno Dobrodružství Priscilly, královny pouště (1994), jeden z nejosobitějších a nejbizarnějších australských letních filmů, jaké kdy byly v tuzemské distribuci uvedeny. Využita je i obnovená premiéra Mulholland Drive, sugestivního thrilleru Davida Lynche o dvou ženách v Hollywoodu. (mh)

16–26/6

13–19/6

Ibérica kino Art

Brno Pride Week kino Art

54


55

KAM ← INZERCE


UDÁLOST

Chyběl vám pokoj navíc?

Červen = gastronomie na čerstvém vzduchu. Brno je plné prosluněných zahrádek, potěší i venkovní gastroakce jako pivní festival v Řečkovicích nebo Ovínění na Zelňáku. 15. 6. nezapomeňte na Opening Party zahrádky 4pokojů!

NAVŠTÍVILI JSME

Itálie na Údolní

Foto: La Famiglia

Tentokrát jsme zašli na večeři do italské restaurace La Famiglia na Údolní. Rozhodně doporučujeme zdejší tagliolini nero di seppia con frutti di mare čili těstoviny se sépiovým inkoustem a citronem s krevetami, slávkami a dalšími plody moře grilovanými na česneku. Uspokojující je i zdejší nabídka (nejen) italských vín a vzhledem k blížícímu se létu jsme ochutnali i místní Aperol Spritz. Přes týden si v La Famiglia můžete dát i skvělé meníčko. (živ)

Foto: 4pokoje

Bar 4pokoje bude opět přistavovat +KK. Svoji oblíbenou letní verzi baru naleznete na Pohořelci již od 15. června a její provoz samozřejmě odstartuje pořádnou opening party. Až do září zde vždy naleznete solidní nabídku jednoduchých drinků a osvěžujících letních nápojů. Tak přijďte posedět – kámoši, koktejly, kafe, klid, tady vám nic z toho chybět nebude. (rb)

15/6

Opening party +KK FESTIVAL

Když pivo teče proudem

Foto: Pocket media / Ivo Dvořák

VEGAN

Maso ti neuteče

KURZ

Tak trochu jiné cvičení

La Famiglia TRHY

Do Líšně za nákupy

Foto: Pixabay

Čerstvé potraviny, domácí výrobky, sladké i slané dobroty, to vše naleznete na tradičních farmářských trzích v Líšni už 18. června. (rb)

18/6

Farmářské trhy v Líšni

KAM ← GASTRO

Foto: Řečkovický festival minipivovarů

Sedmý ročník oblíbeného Řečkovického festivalu minipivovarů pojali organizátoři ve velkém stylu! Abyste stihli ochutnat všechny vzorky z ohromujícího množství českých a moravských minipivovarů, kterým budou konkurovat i zahraniční pivovary z Anglie, USA, Německa či Belgie, budete na to mít poprvé celé dva dny. V amfiteátru starého řečkovického pivovaru nebude chybět ani jídlo a skvělá hudba. (rb)

10–11/6

Řečkovický festival minipivovarů

Foto: Forky‘s

Ať už jste vegani, bezlepkáři, dietáři, nebo jen milovníci lehčí formy fast foodového stravování, potěší vás zpráva, že od letošního jara naleznete novou pobočku bistra/restaurace Forky‘s také v Obchodním centru Královo Pole. Klasické pokrmy i úplné novinky z české a světové kuchyně připravené z čistě rostlinných surovin ochutnáte v Brně již na čtyřech místech. (rb)

Forky‘s OC Královo Pole

Foto: INDUSTRA.COFFEE

INDUSTRA.COFFEE je známá kromě přípravy dobré kávy také pořádáním kurzů pomáhajících v rozvoji manuálních i dalších senzomotorických kávových dovedností, a to co možná nejzábavnější formou. Jedním z takových výukových kurzů je Senzorické hřiště, ve kterém procvičíte hned všech pět smyslů, zjistíte více o svém vnímání a naučíte se své dojmy předávat ostatním. (rb)

18/6

Senzorické hřiště od Industry INDUSTRA.COFFEE

56


NOVINKA

TŘI OTÁZKY PRO

Café Ernst ve vile 11.–12. června

Foto: vila Stiassni

Gastro FESTIVAL

Brno plné vína

Foto: Ovínění na Zelňáku

Co si vyrazit na skleničku dobrého vína? Nebo možná ještě pár dalších? Druhý červnový víkend proběhne na Zelném trhu dvoudenní festival vína, kde bude možné ochutnat na stovky vín z České republiky i ze Slovenska. Bude na vás čekat spousta vybraných lahůdek, skvělá atmosféra, cimbálová muzika a vína tolik, kolik zvládnete vypít. (rb)

10–11/6

Ovínění na Zelňáku Zelný trh

57

BAR

Společně s akcí Víkend otevřených zahrad (11.–12. 6.) se návštěvníkům vily Stiassni otevře nová kavárna věnovaná architektu Wiesnerovi. Kavárna vznikla přímo v budově vily, v prostoru bývalé kuchyně, a její velkou přidanou hodnotou bude letní terasa na lodžii, která se otevírá do nejkrásnější části rozlehlé zahrady. Otevírací doba bude shodná s návštěvní dobou vily Stiassni. (red)

11/6

od Café Ernst vila Stiassni S ALISHOU ZA DOBRÝM JÍDLEM

Aperol nám sluší

Foto: APEbar

K létu patří osvěžení, k osvěžení patří bar a k baru patří v poslední době téměř neodmyslitelně Aperol Spritz. A tak si v APEbaru řekli, proč si na něm nepostavit rovnou celý nápojový lístek? Že to byl nápad za všechny peníze, oceníte především v horkých letních dnech, kdy určitě u brněnské přehrady nepřehlédnete jejich oranžový pojízdný bar. (rb)

APEbar Brněnská přehrada

BISTRO PANELKA

Foto: BISTRO PANELKA

Spojení koupání s dobrým jídlem je za mě tou nejlepší variantou na letní víkendy. Tentokrát pro vás mám tip na výlet do zatopeného Libušina lomu v Lulči, kde si mladý pár, který procestoval celý svět, otevřel BISTRO PANELKA. Nečekejte smažené polotovary, ale dobroty inspirované Asií a Jižní Amerikou. Nejenže mají výborné autentické jídlo a příjemné venkovní posezení, ale pořádají i super kulturní akce!

Jan Liška, barman a majitel Element Bar & Restaurant Na které koktejly byste nás s příchodem léta pozval do Elementu? Na léto už se samozřejmě těšíme a s netrpělivostí vyhlížíme letní ingredience, jako jsou meruňky, broskve, třešně, jahody atd. Letní menu bude opět soustředěné na lehčí koktejly z rodiny fizzů a spritzů. Prostor určitě dostanou i nejoblíbenější koktejly loňského léta, na které se nás zákazníci stále ptají. Jaký míchaný drink je vaše srdcovka? Dry Martini. Ať už na vodce, nebo na ginu, to záleží na situaci. Na tomto drinku se mi líbí, že má celkem tři ingredience (včetně vody z ledu) + ozdobu, a aby stál opravdu za to, vyžaduje kus barmanského umu a zkušeností. Chystáte v následujících měsících nějaké zajímavé akce? Kromě našeho koktejlového kola na náměstí Svobody nás čekají pop-upy u Honzy Stávka ve vinařském dvoře v Němčičkách, na festivalu naturálních vín v Bílovicích a další. Přes léto se určitě nudit nebudeme.

AlishaEasyCooking

KAM ← GASTRO


PARTICIPATIVNÍ UDÁLOST

Budoucnost ve vašich rukách

DOBROČINNÉ

Zn. chlupaté poklady

Foto: Take.chceme.domu

Poklady, na které se tak trochu zapomnělo, a možná jen proto je ještě nikdo neobjevil. Psy a kočky, které nalezne a odchytí městská policie Brno a ke kterým se nikdo nehlásí, jsou umístěni do útulku MP Brno-Komín. Někteří však čekají na nového pána celé roky a věřte nám, také chtějí domů. Podívejte se na FB skupinu Také chceme domů! a najděte si nového parťáka! (rb)

Foto: HaDivadlo

Dům kultury a naděje je druhým ročníkem společného meziooborového projektu HaDivadla a platformy Terén. Všichni zúčastnění této jednodenní události budou debatovat o možnostech přežití na planetě, jejíž meze už lidstvo kriticky překročilo. Jejím cílem je zformulovat problémy i návrhy ke změně v různých oblastech lidské činnosti a proměnit dostupná hlediska a možnosti v potenciální manifest dobrého života. (rb)

17–18/6

Dům kultury a naděje HaDivadlo

Foto: STAREZ - SPORT, a.s.

KNIHA

BĚH

Během za dobru věc!

Bizarní povídky stand-up komika

Také chceme domů! Neoficiální stránka útulku MP WORKSHOP

Policista, nebo padouch?

Foto: archiv pořadatele

Uvažujete o práci policisty? Máte na to fyzičku a další nutné předpoklady? Přijďte si to vyzkoušet na jednodenní workshop 24. června do areálu SKP Kometa. (rb)

V sobotu 18. června se uskuteční již pátý ročník Běhu pro Hospic sv. Alžběty. Odstartuje v 10 hodin přímo z areálu hospicu na Kamenné 36, kde také skončí. K dispozici budou trasy o délce 0,6 km, 5,7 km nebo 11,4 km pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Pokud se chcete běhu zúčastnit a podpořit hospic, zaregistrujte se prosím na webu v QR kódu pod tímto článkem. (živ)

24/6

18/6 10.00

Foto: archiv pořadatele

Policistou na zkoušku 2022 SKP Kometa

KAM ← LIFESTYLE

Běh pro Hospic sv. Alžběty

Foto: JOTA

Temná rána může být něco v našich životech, co přichází z šera a zanechává nezhojitelné jizvy. Mohou to být také kocoviny po probuzení z nočních můr. Světlem, které nám v takových situacích ukazuje cestu vpřed, bývá mnohdy už jen černý humor. Temná rána jsou zvláštní příběhy. Některé z nich by se mohly stát každému z nás třeba v kanceláři. I tam se mohou skrývat nevyzpytatelní démoni moderního věku. Některé se

vynořily jako ozvěna drsných minulých časů. A některé nás možná teprve čekají. K této směsi si přidejte pořádnou dávku absurdity a okořeňte špetkou nemravnosti! Temná rána jsou sbírkou dvanácti temných bizarních povídek stand-up komika Zbyňka Vičara. (red)

Temná rána Zbyněk Vičar Nakladatelství JOTA

58


DESIGN

Koupaliště na Riviéře a v Zábrdovicích už zahájila letní sezónu, celý červen mají navíc všechny brněnské školy vstup zdarma. Pokud raději běháte, než plavete, zaběhněte si 18. 6. pro dobrou věc a podpořte Hospic sv. Alžběty.

Lifestyle

Ani málo, ani moc

Foto: Le Concept

Vášeň pro krásné nadčasové interiéry a švédská životní filozofie lagom, to je Le Concept, obchod, v němž najdete autorské řemeslně zpracované doplňky pro váš domov i péči o sebe. V nabídce naleznete kromě známých také dosud neobjevená studia a autory. Poradí vám zde nejen s výběrem jednotlivých kousků, ale rádi pomohou i s kompletním zařízením celého interiéru. (rb)

Le Concept FESTIVAL

Nalaď se do totálního vypnutí

Foto: H.E.J.R.U.P.

NÁKUPY

Květiny, kam se podíváš

Foto: Rosebud

První ročník festivalu klidu a pohody H.E.J.R.U.P. je tady! Tři dny nabité healingem, energií, jógou, radostí a uměním si užiješ v těsné blízkosti hradu Veveří, na táborové základně Zouvalka. Ráno tě budou budit ptáci a večer si vychutnáš pohodičku u ohně. Mezitím tě čekají lekce jógy, meditace, spousta přednášek a workshopů, super vegan jídlo a drinky. Co víc si přát? (red)

Květinářství Rosebud je svět malých, barevných a voňavých radostí. Holky milují design a hýří kreativními nápady, které rády propojují v souznění s přírodou. Samozřejmě u nich najdete květiny pro každou příležitost, interiérové dekorace i pokojové rostliny, teď si je však můžete dle svého vkusu vybrat také v novém samoobslužném kiosku, který je součástí jejich zahrady. (rb)

Festival H.E.J.R.U.P. Zážitková Základna Zouvalka

samoobslužný květinový kiosek Květinářství Rosebud

24–26/6

59

TŘI OTÁZKY PRO

CYKLO

Je to samá boule

Foto: Dáme na vás

V lokalitě mezi ulicí Štouračovou a přírodní rezervací Pekárna je konečně otevřen slibovaný pumptrack! Univerzální sportoviště vhodné pro širokou veřejnost navazuje na dirt park Bystrc a rozšiřuje jeho využití. Dráha složená z boulí a klopených zatáček je vhodná pro kolo, skateboard, in-line brusle, koloběžku i dětské odrážedlo a zabaví se na ní úplní začátečníci i zkušení jezdci. (rb)

Pumptrack pod Pekárnou

Petr Holík autor projektu Nenásilná komunikace Co je to nenásilná komunikace? Nenásilná komunikace je metoda – či možná spíše umění – komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Esence nenásilné komunikace spočívá ve specifickém zaměření pozornosti a přístupu k mezilidským interakcím i k sobě samému. Vychází z vědomí vzájemné provázanosti (interdependence) a předpokladu, že všichni sdílíme stejné potřeby, přestože se často lišíme ve způsobech, kterými se je snažíme naplnit. Jak nám její ovládnutí pomůže v osobním a pracovním životě? Díky tréninku nenásilné komunikace dokážeme lépe porozumět sami sobě i lidem kolem nás a zaujímat postoje, které zohledňují potřeby všech zúčastněných. Mně osobně tyto dovednosti pomáhají lépe ustát náročné komunikační situace a nevytvářet u toho zbytečný „emocionální odpad“. Jakými dalšími projekty se zabýváte? Většinu svého času aktuálně věnuji projektu Fakta o klimatu (www.faktaoklimatu.cz) a zejména natáčení podcastu 2050 (www.2050podcast.cz), ve kterém se snažíme komunikovat vědecké poznatky spojené s klimatickou změnou natolik srozumitelně, aby vedly k tolik potřebné transformaci naší společnosti směrem k udržitelným zítřkům.

KAM ← LIFESTYLE


JIŽNÍ MORAVA

Hudba k vínu patří

Na kole mezi sklípky? Nebo Tišnovskou pivní stezkou? Červen je ideální pro cyklotoulky jižní Moravou. Neměli byste si nechat ujít ani festival Hudba na vinicích či koncert Emila Viklického v Hodoníně.

BLANSKO

Běžet za dobrou věc

Foto: Grund Photography

Je to jednoduché: vytvořte tým, kupte si tričko a postavte se na start. Pak už stačí uběhnout svůj úsek čtyřiadvacetihodinové štafety. Organizátoři největší outdoorové charitativní akce You Dream We Run vybírají několik snů sociálně a zdravotně znevýhodněných lidí, které účastníci akce díky nákupu červených triček s logem organizace společně zafinancují. (hdr)

Foto: vinařství Sonberk

Existuje lepší kombinace než koncert ve vinařství? Festival Hudba na vinicích pořádá třicet koncertů napříč různými vinařstvími. Vystoupí například Pokáč, Anna K., Mňága a Žďorp nebo třeba Horkýže Slíže, a to nejen jednou – více interpretů se objeví hned na několika vinařských stageích (například Pokáč vystoupí v Bzenci, ve Valticích i ve Znojmě). (hdr) Foto: Centrála cestovního ruchu jižní Moravy

23/9

do Hudba na vinicích BRTNICE

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

PAVLOV

Pavlov otvírá vinné sklepy

MIKULOV

Folklor v Mikulově

11–12/6

Atletický stadion v Blansku You Dream We Run 2022 KARPATY

Průvodce po Karpatech

Foto: Robert Vystrčil

Web Duše Karpat slouží jako turistický průvodce i kronika karpatského života. Doporučujeme jej jako zdroj informací i inspirace pro letní výlety!

Duše Karpat

KAM ← ODJINUD

Foto: archiv MG

Rakouské muzeum užitého umění MAK a Moravská galerie v Brně od roku 2006 provozují rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy jako společnou pobočku. Úspěšné založení muzea nyní připomíná nová výstava 15 let Muzea Josefa Hoffmanna, která se zabývá také vlivem Hoffmannova díla na současné umělce a architekty. Výstava potrvá do 30. 4. 2023. (red)

od 13/6

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

Foto: Maksym Kaharlytskyi

Výlet do vinného sklepa nikdy neomrzí a výroba vína je alchymie, o které dokážou vinaři vyprávět dlouhé hodiny. V pátek a o víkendu počínaje 17. červnem budete moct navštěvovat různé pavlovské vinaře, prohlížet si historické vinné sklepy a ochutnávat místní vína. Rozpis jednotlivých otevřených sklepů najdete na webu akce. (hdr)

17/6

od Léto otevřených sklepů v Pavlově Vinné sklepy a vinařství

Foto: archiv pořadatele

Všichni milovníci folklorních slavností by měli zpozornět – tradiční krojované hody se v Mikulově uskuteční v sobotu 25. června. Součástí je krojovaný průvod, předání hodového práva, hodové požehnání v kostele sv. Václava a večerní hodová zábava. Každoročně se jedná o akci plnou barevných krojů, dobré hudby a skvělého vína. (hdr)

25/6

Krojované hody Mikulov

60


BRATISLAVA

TŘI OTÁZKY PRO

Hudební víkend v Bratislavě

Foto: Lovestream festival

Odjinud LUHAČOVICE

Kde vede linie a co už je přes čáru

Foto: Lukáš Mach

Spolek Luhovaný Vincent pořádá stejnojmenný festival již podvanácté. Multižánrový festival se dlouhodobě snaží bořit zažité stereotypy lázeňského města, i proto téma letošního ročníku zní Přes čáru a bude se k němu také vztahovat převážná část hudebního, filmového i divadelního programu, rapperka Arleta, projekční pásmo Jiné Vize CZ 2021, program pro děti a mnoho dalšího. (rb)

23–26/6

Luhovaný Vincent Luhačovice

61

HODONÍN

Jazzový koncert pod širým nebem

Foto: Emil Viklický Trio

Jedinečná událost na jedinečném místě, to je open-air koncert Emila Viklického v Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Výrazná ikona české i evropské jazzové scény a výjimečný klavírista zde vystoupí s Petrem Dvorským (kontrabas) a Jiřím Stivínem Jr. (bicí nástroje), s nimiž dlouhodobě tvoří divácky oblíbené hudební trio. (rb)

25/6 15.00

Emil Viklický Trio Památníků holokaustu Romů a Sintů na Moravě

Druhý červnový víkend můžete navštívit nový a pořádně nabitý třídenní městský hudební festival v Bratislavě. První den nabídne vystoupí českých a slovenských skupin, jako jsou Kryštof či Čechomor. V sobotu vystoupí světová hudební superstar Dua Lipa, ale také Zara Larsson nebo Lost Frequencies. Neděle bude patřit rockovým Red Hot Chilli Peppers a Rivals Sons. (th)

10–12/6

Lovestream festival Tehelné Pole Bratislava VÍDEŇ

Pod širým nebem

Foto: Wien.info

Zavítejte do Vídně za skvělou večerní zábavou pod širým nebem, která od jara až do podzimu zaplaví veřejná prostranství. Na programu bude spousta kabaretů, ale také hudba a divadlo. Velký úspěch má divadlo v parku u Belvederu, které ukazuje, jak mohou fungovat open-air představení. Dalším z mnoha míst je scéna Praterbühne Viktora Gernota ve známém Prateru. (th)

květen–říjen

Jiří Šimon ředitel informačních center Ostravy Proč si v červnu zajet do Ostravy? V Ostravě a dalších místech Moravskoslezského kraje bude celý měsíc probíhat Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který nabízí pestrý program klasické hudby. Na jedinečné komentované vyjížďce s názvem Hornický příběh na elektrokole se dozvíte autentické příběhy z ostravských dolů, hutí i hornických hospod. Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum nabídne cirkusovou vesnici, akrobaty a umělce z celého světa. Která místa bychom v Ostravě neměli minout? Unikátní průmyslový areál Dolní Vítkovice, největší hornické muzeum Landek Park, krásnou Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava a celou Ostravu můžete vidět z Vyhlídkové věže Nové radnice. Co město nabízí rodinám s dětmi? Pro rodiny s dětmi nabízí Ostrava spoustu vyžití. Poznání na vás čeká v Malém a Velkém světě techniky, Planetáriu nebo DinoParku, za zábavou pak vyrazte do Skalka Family Parku. Čtyřhvězdičkový hotel Mercure Ostrava Centre Hotel společně s návštěvnickou kartou OSTRAVACARD!!! připravil speciální nabídku pro rodiny s dětmi. Více informací najdete na www.visitostrava.eu nebo na www.ostravacard.eu.

Kultura pod širým nebem Vídeň

KAM ← ODJINUD


ZNOJMO

MUZEUM BRNĚNSKA

Trnkova Zahrada

Výstava vás vtáhne do pravěku

Foto: Znojemská Beseda

Putovní interaktivní výstavu plnou fantazie můžete od května do září navštívit v Louckém klášteře ve Znojmě. Multimediální projekt oživuje stránky z knihy ilustrátora Jiřího Trnky, a nabízí tak dětem i dospělým netradiční setkání na pomezí výstavy, divadelního představení a animovaného filmu. Malé návštěvníky čeká honička se zlomyslným kocourem na kočkodromu, o čem sní sádrový trpaslík, odhalí pohled

KAM ← ODJINUD

Foto: Petr Modlitba

do trpaskopu, hudební vyžití nabídne štěkafón, slonograf ukrývá patnáct cirkusových čísel v podání nemotorných slonů a nebude chybět ani mluvící velryba. Přijďte prožít příběh Zahrady na vlastní kůži. (red)

do září Trnkova Zahrada Loucký klášter

Ve šlapanickém muzeu se s výstavou V říši dinosaurů ponoříte do pravěku. Zavede vás do prastarého světa, kdy na Zemi žili trilobiti a pralesy z kapradin a plavuní obývali dinosauři. Atmosféru fantastické pravěké přírody vám v Muzeu ve Šlapanicích zprostředkují vědecké umělecké rekonstrukce zpracované výtvarníky z Volného sdružení PAS. Vedle paleoartu na výstavě najdete i pozůstatky dávnověkého světa v podobě nejrůz-

nějších fosilií živočichů i rostlin, ale uvidíte i koprolit – zkamenělý exkrement. Díky 3D modelům našich fosilií se pravěkého života doslova dotknete. Highlightem výstavy je trojrozměrná rekonstrukce zubu dinosaura z brněnské Slatiny. Přijďte si prohlédnout repliku jednoho z nejunikátnějších nálezů v České republice! (sed)

4/9

do V říši dinosaurů Muzeum ve Šlapanicích

62


PIVNí SLAVNOSTI

11. 6. 2022 ZNOJMO, Hradní ulice O5 a RadeČek / MorČata na útĚku Endru a Jen Hovorka / X-Core Brutální Jahoda / DJ & Sax Hrusha / KŘídla Valley Dolls / The Queues / Jamaron znojemskabeseda.cz

63

KAM ← ODJINUD


PARTY

Pop Messe Warm Party

MUSIC

Bastl Jam

Photo: B4

B4, a sound from a past that never existed and a future yet unknown. Czech band, B4 melt jazz into electronika. They are joined by Polish synthpop auteurs, Wczasy. A special event at Kabinet Muz designed as a taster for this summer’s upcoming Pop Messe festival. At Kabinet MÚZ on the 9th of June. (rs)

Don’t Miss Out! Ghettofest on the 4th. A street festival, in the area of Brno often referred to as “The Bronx”, is a social / cultural event that comes directly from the streets. Also, Gregor Mendel 200, unmissable jubilee events around the city all summer.

Photo: Kabinet MÚZ

Brno leads the world in the emerging musical phenomenon, Modular Synthesis. Bastl Instruments are one of the pioneers of this musical revolution. Their instruments and their support for artists and fans is worldbeating. And now, Bastl Jam, a chance to show off the skills and musical output of their fans and their artists. Kabinet MÚZ, 2nd. (rs)

9/6

B4 + Wczasy Kabinet MÚZ WINE

Local Wine Festival

Photo: Ghettofest

THEATRE

Otello

2/6

Bast Jam Kabinet MÚZ BRNO

ObrFest

Photo: Pudink paní Elvisovej

On June 17 and 18, the eighth ObrFest music and cultural festival will take place in Obřany. It offers a program full of music, theaters and lectures. (živ)

17–18/6 ObrFest Obřany

KAM ← WHERE

Photo: Víno z Blízka

Wines from the little-known village of Ratíškovice are the centre of attention at the Vino z Blízka festival. Wines have been produced here for almost 300 years, lending generations of expertise to their small batch productions. Exquisite. Vino z Blízka is a biweekly wine fest. At Open Garden on Udolni, 16th June. (rs)

16/6

Vino z Blízka Open Garden

Photo: NdB

Verdi‘s famous Otello returns to the Brno stage after more than thirty years. The four-act opera is based on William Shakespeare‘s play Othello, the Moor of Venice and is considered one of the masterpieces of Verdi‘s oeuvre. The theme explores difference and prejudice in society. Shakespeare‘s tragedy, full of intrigue and jealousy, revolving around Otello, his wife Desdemona and

the treacherous Iago, is further enhanced by Verdi‘s magnificent music. You can look forward to thrilling choral scenes as well as intimate lyrical moments. The work is now being staged at the Janáček Theatre directed by Martin Glaser and scored by Robert Kružík. (red)

17/6

Otello Janáček Theatre

64


ART

NEWS

Jiří Pelcl - Design Retrospective

Photo: Moravian Gallery

Where AMERICAN ACADEMY

Famed Czech designer Jiří Pelcl’s interior architectural designs have become worldfamous for their simple, yet intriguing lines. This unique exhibition illuminates both the process of design and also a peek into the designer’s workspace. Find the exhibition at the Museum of Applied Arts until the 26th February 2023. (rs)

Design Retrospective Museum of Applied Arts

EXHIBITION

Brno ’s famous clock

Tutenchamun - The grave and treasures

Photo: Tutenchamun The grave and treasures

Photo: Mapio

The Brno Astronomical Clock is a great tourist destination. This clock can be found on Namesti Svobody in Brno. This clock releases a small glass marble. The marble is released everyday at 11:00. This clock was created to celebrate defending against the Swedish in the thirty years’ war. (1618). The clock became very famous across Europe because Brno defeated the unbeaten Swedish. It took

65

500,000 USD or 12,000,000 CZK to build this monument. Some people don‘t know how to read the clock, but the most convenient way is that you look at the clock from any angle, look at the tip, and then look at your phone.

Tomas Hvedza American Academy

Obviously, for reasons of their antiquity, fragility and value, original pieces from the tomb of Tutenchamun cannot be exhibited anywhere. Thankfully, expertly-made replicas of the treasures are a wonderful alternative to learn about Ancient Egypt. Audio guides available in English. At BVV from June 2022. (rs)

30/9

until Tutenchamun BVV

BRNO DAILY NEWS HIGHLIGHTS Andalusian Chef Caters For The Czech Republic With Unmatched Mediterranean Recipes. Melis Karabulut’s series profiles some of Brno’s foreign entrepreneurs to explore the challenges of running a business in a foreign country. This week she spoke to Enrique Garcia, a chef who is building a catering business to bring the healthy and delicious gastronomy of his native Andalusia to the Czech Republic.

New Pump Track Opened Close To Bystrc Dirt Park, Funded By Brno’s Participatory Budget. The Pump Track project, which was selected in 2018 by Brno residents as part of the participatory budgeting scheme, Dame na vas, opened. Built close to the Bystrc dirt park between Štouračová and the Pekárna Nature Reserve, it is available for use for all athletes from small children to experienced riders. Amount of Office Space In Brno Growing Rapidly, As Businesses Increasingly Look Outside Prague. Colliers has recently published a survey focused on the regional market for office space in 2021. According to the survey, the importance of regional cities will continue to grow: both due to lower prices and the increased availability of office space.

Brno Daily – Brno’s Online News in English

KAM ← WHERE


BALLET

LEARNING

Under the beautiful sky

Photo: NdB

National Theatre Brno Ballet will perform the adapted open-air version of Romeo and Juliet alongside other theatres and music concerts as part of the Summer at the Bishop’s Courtyard 2022. The historical ambience of the courtyard under the St. Peter Cathedral is but perfect for the most famous Shakespearean love story. The neo-classical adaptation by choreographer

Líbí se mi / chutná mi

Photo: Adrienn

Mário Radačovský, directed by Martin Glaser with set designed by Marek Hollý and costumes by Alexandra Grusková in combination with warm summer starry night and fabulous music by Sergei Prokofiev will be most definitely a night to remember. Only four shows of Romeo and Juliet this year! (red)

14–17/6

Romeo and Juliet Bishop’s Courtyard

Have you noticed the difference between using the phrases with the verbs líbit se and chutnat? It is always about expressing a positive emotion, but the use is not the same. In Czech we use líbit se for positive emotions about the senses, apart from taste! We can help by using our sensory organs - eyes, ears, nose. The interesting thing about the verb líbit se is that

we can also like activities - but we must make sure that we use the verb in the infinitive form. For the verb chutnat, it is important that it concerns only one sense - taste, which means that it is connected to a single sensory organ – the mouth. We cannot use a verb with the verb chutnat. MASTER YOUR CZECH with CORRECT Correct Language Centre

TIC BRNO

Context is important „Context“ is an offspace part of the TIC Gallery with a separate programme. Until this year it concerned mainly artistic interventions in the gallery foyer. In 2022 the situation has changed; the Context programme has become detached from both its usual venue and its usual programme content. Its main focus is something, which is referred to as „mediation of exhibitions“ or communications with visitors. The curator Katarína Klusová explores various possibilities of effectively connecting the artist-gallery-viewer trio. In collaboration with the exhibiting artist, the curator chooses the topics of workshops, lectures, performances and therapies. This is an additional layer of communication that is meant to serve both the exhibitors and visitors. The former are to

KAM ← WHERE

receive a broader feedback, the latter easier access to contemporary art. If one were to look for an analogy based on other disciplines, one could say that the Context

series resembles a fan club encouraging its members towards self-development and active attitude. It is an embryo of the fan base of the art scene.

TIC Gallery Admission free

66


The Centre for Foreigners is teaching 600 Ukrainians Czech

Photo: Centre for Foreigners JMK

Words like “dobrý den” (hello) or “pivo” (beer) are almost identical in Czech and Ukrainian. Both languages are Slavic; thus, they are similar. Even so, there are Czech words that can confuse Ukrainians coming to the Czech Republic. Ukrainians are enormously interested in Czech language lessons in Brno. They want to learn Czech not only to find a job but also to be able to communicate in everyday situations. The Centre for Foreigners offers in Brno and the South Moravian region free Czech courses for adults and children coming from Ukraine. Thanks to these courses, Ukrainians learn basic Czech phrases, words and can communicate in everyday situations such as going to the shop, post office, or at the doctor. The Centre has already launched 40 language courses

67

in total for approximately 600 people coming from Ukraine. False friends “I always try to create a pleasant ambience in my classes. In this sense, teaching courses for refugees is somewhat more difficult, due to the circumstances why they found themselves in the Czech Republic. Thanks to our shared Slavic language base we’re flying through the contents of the course,” says Simona Michlová, one of teachers from the courses. Simona also laughs a lot during the courses, especially with clarifying false friends. For example, if you talk to an Ukrainian person about women, a funny situation can occur. “Holka” (girl, woman) means “jehla” (needle) in Ukrainian. “Žínka” (a washcloth) means “žena” (woman). And if you say

in Ukrainian “matka” (mother), that means “děloha” (uterus). More confusion occurs when one talks about food. If in Ukraine you say about bread that it is “čerstvý” (fresh), it would mean that it’s “tvrdý” (stale). “Ovoce” (fruit) in Ukrainian means “zelenina” (vegetable). If you say in Ukrainian that something “páchne” (smells bad), it means that it “voní” (smells good) and vice versa. Thus, CzechUkrainian discussions in class can sometimes cause bursts of laughter, but in the end all misunderstandings are solved. Czech culture, traditions and customs Thanks to Czech lessons students learn not only the language, but also are introduced to Czech culture, traditions and customs. “I’m glad, that there is laughter

in the lessons, and I can be someone who can help people who had to abandon their lives, family or friends, forget for a little while as well as open new doors of opportunity,” teacher Simona adds. Lessons do not only take place in Brno, but throughout the South Moravian region. In response to demands for Czech language lessons, the Centre launched courses also in Blansko, Černá hora, Rosice and in Boskovice. Some courses are also online. The Organization for Aid to Refugees also finally helps in the creation of these courses. The Czech lessons are not only for adults, but also for children. Groups for preschool age, younger and older school age and for teenagers were created. Czech language lessons Centre for Foreigners JMK

KAM ← WHERE


Brno Expats The following pages are written by the Brno Expat Centre, a free public service supported by the City of Brno and dedicated to helping foreign professionals = Brno expats. Brno expats According to the recently published Data report #brnoregion 2022, over the last 6 years, the number of foreign workers in the South Moravian regions has increased by about a third, from 45,000 in 2016 to 77,000 at the end of last year. Out of those, some 10,000 are foreign professionals, so called expats (researchers, managers, technical experts, businesspeople, creators, etc). Brno tries to attract (and keep) these skilled foreigners with the potential to contribute to the growth of the city. That’s why more than 10 years ago, the Brno Expat Centre was created. June in the Brno Expat Centre The summer is approaching, but before the city empties

Photo: Jiří Lubojacký

for the July-August month, as students enjoy their holidays elsewhere and employees use their vacation days, June and its weekends offer a plethora of events and opportunities to enjoy. Made especially for foreigners living in Brno, we are organising an exciting search game through Brno (4 June)

A company or trade license?

Photo: Canva.com

Are you planning to start a business? One of the first questions you’ll be asking is what form to choose: should you set up a company or become self-employed? What’s easier to set up? What are the benefits of each of the two options? Can I employ people in either format? When do I pay less in taxes? And what really is the difference? Expert Michael Hájek from Bell

KAM ← WHERE

and a nature conservation weekend, through which you can meet with local volunteers (17-19 June). For expats starting a business in Brno, we’ve prepared a webinar where you can learn which form is more suitable for your business idea: setting up a company or becoming self-employed? Our

calendars are full of inspiring activities - fill up yours, too!

Brno Expat Centre

A weekend of volunteering in the nature

Photo: ČSOP Morava

Consulting will answer these and more questions so you can make an informed decision regarding your own business idea and plan. You can ask him your own questions - tune in online, we’ll be streaming from Facebook (you don’t need an account to join us).

7/6

Business webinar on-line

Join local volunteers for nature preservation activities. Expect a truly outdoorsy weekend with a bunch of friendly volunteers from Brno. Raking hay in a protected area in South Moravia. A botanical excursion. Campfire and singing. Wine and plant-based food. A chance to become a member of an expat-friendly group of people for regular nature conservation outings. The event is organised

together with ČSOP Morava, a NGO of people who share an active interest in nature conservation and the environment. They manage valuable natural sites and strive to preserve the richness of plant and animal life in Moravia. You can join us for the whole weekend or just one day.

17/6

Nature Conservation Weekend

68


Wandering around Brno: a search game How well do you know this city? Do you think well enough or rather the opposite? Let’s find out! Discover Brno in a way you never imagined before. This city game lets you wander around and wonder about Brno for a full day. North-West of the centre of Brno BEC have teamed up with wandering enthusiasts Tim and Lucka who decided to prepare this game played in other cities for Brno expats and locals alike. It has already been two years since the successful first edition… but finally, we are ready again. This time, they will let you discover the area to the North-West of the centre of Brno. Do you know the hidden places of Komín? Have you seen the airfield in Medlánky? Have you already discovered the best coffee place of Řečkovice? Educational knowledge, sport, the possibility for competition

Photo: City of Brno

and natural beauty are combined in this wonderful event. Join and make your own adventure in a leisure or competitive mode. The best teams will be rewarded The game is targeting teams of 2-3 adults, with any number of accompanying children or dogs.

At the starting point, you will be given a map with marked points and a list of questions connected to the places. We will explain the rules in detail and the rest it is up to you. You make your route and spend your day as you see fit and we meet all again at the finish point to share experiences and

some really good refreshments. The best performing teams in each category (With or Without children) will not go home empty-handed.

4/6

Wandering around Brno

Local taxes and fees: have you paid? There are several local taxes that come with your life in Brno. One of them is compulsory for every resident (age 3 to 69), and that is the waste collection fee. Others depend on whether you have a dog, TV or a radio. Waste tax If you stay in Brno for longer than 3 months, you have to pay waste tax. It’s set to 670 CZK a year per person, with the exception of children up to 3 years of age (cannot reach 4 in 2022) and seniors over 70 years of age. The deadline was 31 May. If you haven’t paid in 2022 yet, do so as quickly as possible - you can easily get it sorted all online, through the city’s eshop, at BrnoID.cz. Dog tax Do you have a dog? All foreigners have to register and pay a yearly fee if they stay in Brno for longer than 90 days and own a dog. Every

69

Photo: Eva Sloupská

city district has a different set of rules when it comes to collecting the local fee. The specific rules applied to you depend on the city district you live in. Usually, the municipalities require you to register your dog within 15 days after getting the dog (or once the dog is

older than 3 months). You then receive a dog tag for this year. Your dog should wear it on their collar every time you go outside, as the police randomly check for this tag. Check the website of your district for more information.

TV/radio tax Do you have a TV or a radio? Just the fact that you own a TV which can receive a TV signal is a ground for the TV licence fee, no matter that you only watch foreign channels.

KAM ← WHERE


Brno Business Story: From language school to Mexican bistro

Photo: Hilde Aleman

Most expats come to Brno for employment. Most also stay employed. Some, though, embark on a different path, follow their dreams or enterprising ideas and open their own business to make them into reality. Today, we’ll introduce one of them. It’s without a doubt that Mexican cuisine has won the hearts and taste buds of Brno people. La Piňata, a small and stylish bistro located right in the city centre, invites you, as the motto goes, to “embrace your inner Mexican.” Hilde Aleman works there–takes orders, cooks, cleans–but he also co-owns it together with a friend. He came to the CR from Mexico, over 12 years ago,

KAM ← WHERE

following his then-partner back home. He started as a teacher of Spanish. In 2012, he went on to start his own language school. Teachme, his first business project, turned out to be a success. The school was often organising cooking lessons as a way to teach Spanish to its students. Hilde was really enjoying making burritos. Together with his friend Martin, they decided to continue making burritos during the summer, when the school was usually closed. So, in the summer of 2020, they set up a food stand and started partaking in street food festivals, basically giving birth to their own gastro business.

Soon, he quit teaching and decided to do gastro full time. Finding a good location for their bistro was challenging as the city centre had a very limited capacity and there was quite a competition for the space they’ve set their eyes on. To win the location, the newly created company presented a fifty-twopage business plan. Another five months of sweat and hard work was put into rebuilding the space, to turn it into the La Piňata that we know today. Though he takes on many functions in the bistro, he is still very reliant on his Czechspeaking team. Hilde, who is able to get around and serve customers in Czech, still says: “I always partner with a Czech

speaker for business, because it makes things so much easier. You have to keep files, the laws keep changing and sometimes there are benefits you don’t even find out about if you are not able to understand the language well.” Hilde has this to say about being an entrepreneur: “If you work a steady job, you are used to spending 70% of your income on maintaining your comfortable lifestyle. You may dream of something else, but it can be hard to give up on your lifestyle. The moment when you want to create something, is also the moment when you are ready to lose something.” Cosmi Tcaciuc

70


Brno město hudby UNESCO zve na hudební maraton

Foto: archiv festivalu Maraton hudby Brno

V říjnu to bude pět let, co se Brno stalo Kreativním městem hudby UNESCO. Aktivity a příležitosti z toho vyplývající koordinuje samostatná kancelář pod TIC BRNO a my se ptáme jejího ředitele Davida Dittricha nejen na UNESCO, ale taky na Maraton hudby Brno, festival, který byl pro kandidaturu stěžejní a patří mezi letní top akce. Čím si město tento prestižní titul zasloužilo? Foto: xxx Mimořádně zajímavou skupinou lidí, která se věnuje hudbě v různých žánrech, úžasným zázemím amatérské scény, výraznou folklorní scénou, kreativitou v hudebním vzdělávání těch nejmenších. Kolik měst je v síti zapojeno a co to pro Brno znamená? Momentálně je jich 61. Pro Brno je to velká šance rozšířit zahraniční spolupráci, a to i mimoevropskou. Vznikají zajímavé příležitosti pro brněnské muzikanty,

KAM ←

hudební instituce i spolupráce na poli kreativních průmyslů. Prý existuje i tištěný hudební průvodce Brno – město hudby? Ano! Zviditelňuje pestrou brněnskou hudební nabídku, která je unikátní tím, že ve vysoké kvalitě zahrnuje v podstatě všechny žánry. Připravil jej tým snů: publicista Boris Klepal, překladatel Don Sparling, grafička Barbara Zemčík a ilustrátor yvans. Pro zájemce je zdarma k dispozici v brněnských infocentrech.

Jedním z největších letních hudebních festivalů je Maraton hudby Brno. Čím se liší od jiných? Multižánrový Maraton hudby Brno je výkladní skříní toho nejlepšího, co v Brně v hudbě vzniká. Koná se téměř výhradně v historickém centru Brna a hudbou představuje návštěvníkům jeho zajímavý urbanistický prostor. V neposlední řadě dává prostor muzikantům z ostatních měst hudby UNESCO. A co letos připravuje? Sedmý ročník přinese významnou novinku – rezidenčního umělce. Bude jím fenomenální multiinstrumentalistka Anna Fusek, která se představí na čtyřech koncertech – od staré hudby přes brazilské rytmy až po jazzový autorský projekt nazvaný Kosmologie hrušky. Přijede i řada úžasných kapel a muzikantů, mimo jiné Fanfare Ciocărlia, Warsaw Village Band, maďarské kytarové trio Botos

Family, Michal Noga band, kapela MÓW z města hudby UNESCO Katowic a dlouhá řada dalších. Nebudou chybět ani unikátní pokojíky Kateřiny Šedé a velký prostor dáme také projektu ZUŠ OPEN 2022. A tvá osobní preference? Na co se nejvíc těšíš? Těším se na pozitivní atmosféru festivalu. Mám moc rád, když město žije hudbou. Budu tam pořád, takže věřím, že uslyším skoro všechno, ale speciálně si chci užít nakažlivě energickou balkánskou dechovku Fanfare Ciocărlia, celou scénu World Music na Biskupáku, Pianoštafetu v Alfa pasáži, ZUŠ OPEN a sobotní scénu měst hudby UNESCO na Staré radnici. Tak my se taky těšíme, a už aby byl srpen!

Celý rozhovor najdete na www.mestohudby.cz.

71


Ohnivý kůň a drak se nastěhují do Sklepa pod Novou radnicí

na Jezuitské ulici, skončil i další urozený lump Jiří Tunkl z Brníčka. V rozhýbaných animacích Veroniky Vlkové ožije drak a Šembera, ale také legendy o proradném radním Haasovi, brněnském kole nebo křivé fiále na portálu Staré radnice. Moderní technologie umožní na stěnách sklepení vyobrazit pohyblivé veduty, tedy panoramatické obrazy. Díky ní se budete moci seznámit s podobou barokního Brna a jeho nejvýznamnějšími památkami. Expozice vrcholí v nejhlouběji umístěném sklepě, kde se nachází rozsáhlá veduta Brna z časů třicetileté války. Na velkém panoramatu zažijete na vlastní kůži skutečnou bitvu, která změnila dějiny města.

Zbrusu novou expozici letos představí jedna z částí oblíbeného brněnského podzemí – Sklep pod Novou radnicí. Tajuplnými sály se prožene ohnivý kůň a drak a s nimi zajímavosti z brněnských dějin. Název expozice zní, pravda, trochu orientálně, ale ve skutečnosti jde o dvě figury ze známých brněnských pověstí. Draka zná každý a ohnivým koněm je renesanční šlechtic Jan Šembera z Boskovic, kterého do této podoby zakleli čerti. Ostatně začarovat hříšníka do podoby koně byla taková brněnská specialita. Jako kůň, strašící

Ze zkoušky animací. Foto: Jakub Polách

Staňte se součástí Fenoménu Zbrojovka

www.sklepbrno.cz

Kostnice u sv. Jakuba slaví 10 let

TIC BRNO P

TI CI K NA A Foto: nalezený fotografický archiv Zbrojovky Brno

Příběh Zbrojovky je fascinující a TIC BRNO jej chce zprostředkovat co nejautentičtěji. Hledá příběhy lidí, kteří z ní vybudovali fenomenální podnik s mezinárodním renomé. Pošlete jim ten svůj? Fakta o historii Zbrojovky jsou známá. Projekt Fenomén Zbrojovka by je ale rád doplnil o emoce a zážitky. Sbírá tak životní příběhy pamětníků, kteří zde byli zaměstnáni. Máte takový? Vyprávěli vám

KAM ←

ho rodiče, prarodiče či někdo z okolí? Pošlete jej prosím na fenomenzbrojovka@ticbrno. cz nebo na adresu TIC BRNO, Radnická 365/2, 602 00 Brno či odevzdejte na infocentru pod krokodýlem. Je také možné taky vyplnit formulář na webu a rovnou přiložit fotky. Děkujeme!

www.fenomenzbrojovka.cz

Kostnice při svíčkách. Foto: Michal Růžička / TIC BRNO

Brněnská kostnice, která je množstvím nalezených ostatků druhou největší v Evropě hned po té pařížské, slaví 22. června 10 let od svého otevření. Kostnice samozřejmě stojí za vidění kdykoli během roku, ale v narozeninový den nabídne navíc slavnostní program. Odehrají se zde prohlídky při svíčkách, křest CD s hudbou Miloše Štědroně složenou speciálně na míru tomuto prostoru a celý den budete

mít jako dárek od kostnice 10% slevu na vstupné. Tento unikátní prostor, který najdete pod kostelem sv. Jakuba, zve k návštěvě po celý rok a nabízí pietní atmosféru, jež zklidní vaši mysl.

22/6

10 let kostnice www.brnenske-podzemi.cz

72


#zBrna

TIC BRNO slaví úspěchy a Brno je první!

TIC BRNO OP E-SH Foto: archiv TIC BRNO

Cestovní kolekce #zBrna, kterou nabízí TIC BRNO ve svém e-shopu a v infocentru TO JE BRNO na Panenské ulici, řekne všem ve vašem okolí, odkud jste. Je určena pro opravdové brněnské patrioty nebo pro ty, kteří chtějí světu dát vědět, kde byli na výletě, dovolené či služební cestě. Kolekce obsahuje cestovní visačku na kufr se samolepkou, ručně šité praktické pouzdro DL formátu, originální černé pouzdro na vaše

peníze nebo doklady a taky lehkou a praktickou nákupní tašku z netkané textilie Tyvek®. Vše v nadčasové černobílé kombinaci. Takže vyrážíte-li někam z Brna nebo se z něj vracíte, víte, čím to světu říct.

www.darkyzbrna.cz

Letní kino Nová Zbrojovka se vrací!

73

Brnu patří 1. místo v kategorii Aplikace s Play Brno, interaktivní hrou s prvky rozšířené reality, 1. místo v kategorii Slevové karty za BRNOPAS, turistickou kartu, a 1. místo v kategorii Propagační leták za Gourmet Brno, průvodce po těch nejzajímavějších brněnských podnicích.

Ale tím život těchto produktů nekončí a stále se zlepšují! BRNOPAS nově nabízí vstup zdarma na Špilberk, aplikace Play Brno v těchto dnes zažívá upgrade a v běhu je hodnocení Gourmet Brno 2022.

www.ticbrno.cz

budou rovněž klasiky v čele s legendární Apokalypsou od Francise Forda Coppoly. Od poloviny června do začátku září vás v případě příznivého počasí čekají každodenní projekce. V červnu a červenci kino začíná vždy ve 21.30, v srpnu a září od 21.00. A jak se do kina dostanete? Areál Nové Zbrojovky najdete na adrese Lazaretní 9. Jsou zde zastávky MHD Kuldova (2, 3, 64, N97, N99), Vojenská nemocnice (2, 3, N97, N99), Náměstí Republiky (4, 25, 26, 38, 39, N94). Do areálu je také možné dojet a zaparkovat na kole i koloběžce.

Co patří k létu stejně neodmyslitelně jako povalování se u vody, zmrzlina a pití osvěžujících drinků? Přece návštěva letního kina! Kino Art se už podruhé vrátí do skvělého prostoru Nové Zbrojovky, kde vaše filmové zážitky doplní i občerstvení v režii Industry a re.SETu. Nová Zbrojovka má kromě letňáku také sportoviště a další různorodou zábavu, takže strávit zde můžete doslova celý den. Letní kino Nová Zbrojovka jako jediné letní kino v Brně hraje z digitálního projektoru, a proto přinese i očekávané premiéry jako Top Gun: Maverick nebo nového Thora. Těšit se můžete také na české a zahraniční hity tohoto roku, jako je Duna, Spider-Man: Bez domova nebo Poslední závod. Na programu

S radostí oznamujeme, že TIC BRNO hned třikrát obsadil první příčku v prestižní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG.

Letňák Kina Art. Foto: Karel Podlena

Letní kino Nová Zbrojovka červen, červenec 21.30 srpen, září 21.00 www.letnikinoart.cz

KAM ←


Brno a jeho chrámy s Horňáckou muzikou

K poznání všech těchto míst zve projekt Brno a jeho chrámy, který letos přijede zahájit výrazná muzika z Horňácka a rozehraje rajský dvůr opatství na Starém Brně! Koncert přinese autentickou interpretaci horňáckého hudebního folkloru v podání Horňácké muziky Petra Mičky a jejích sólistů a ke vstupence na něj obdržíte zdarma vstup do Muzea starobrněnského opatství, kde je mimo jiné k vidění originál od Rubense. Během tří měsíců pak určitě zavítejte nejen za architekturou chrámů, ale i na komentované prohlídky a přednášky. Například hned 30. června na procházku s názvem Od Červeného kostela k Betlémskému.

V polovině června startuje již 14. ročník ojedinělého projektu, který kromě pozvání do brněnských chrámů nabízí i komentované prohlídky a přednášky. A nejen to! Letos jej zahájí koncert Horňácké muziky Petra Mičky v rajském dvoře kláštera na Starém Brně. Brno je po mnoho let kulturní mozaikou, kde se stýkali a stýkají lidé různých národností i náboženství. V jeho středu a širším centru tak můžeme potkat kostely církve pravoslavné, evangelické, řecko- i římskokatolické nebo židovskou synagogu. Kromě katedrály, baziliky, kostelů a chrámů k těmto místům modlitby patří i menší kostelíky a kaple.

16/6

19.30 Brno a jeho chrámy Horňácká muzika na Starém Brně www.brnoajehochramy.cz

Kostel bl. Marie Restituty. Foto: Františka Foto

100 let orelského sletu v Brně (1922–2022)

Na akci s TIC BRNO – TOP 11 4/6 Káznice žije: Ghettofest 2022

TIC BRNO

5/6 Brno INdustrial: Od turbíny k parnímu vlaku

NER PART CE

AK

Slet před 100 lety. Foto: ústředí Orla

Přijměte pozvání na orelské slavnosti, které se uskuteční ve dvou dnech na třech místech. V sobotu 25. června jste zváni na Horácké náměstí v Řečkovicích, kde bude připraven sportovně-branný den pro všechny generace: sportovní stanoviště, dopravní hřiště, orelská štafeta, fotbalové utkání, běžecké závody a loutkové divadlo. V neděli oslavy zahájí slavnostní orelská mše

KAM ←

v jezuitském kostele a následně městem projde průvod do Denisových sadů. Zde bude připraven kulturně-sportovní program s Pavlem Helanem, vystoupí soubory z různých orelských jednot a konat se bude taky běh do schodů.

25/6 Řečkovice 26/6 Jezuitský kostel a Denisovy sady Orelské slavnosti www.orel.cz

11 a 25/6 Komentovaná prohlídka káznice na Cejlu 12/6

AutenTICké prohlídky: Diviška pěšky

16/6

Brno a jeho chrámy: Horňácká muzika Petra Mičky

17/6 Foto: xxx

Kino Art: Dobrodružství Priscilly, královny pouště

18/6

Vyhlídkové jízdy: Dělnické kolonie

19/6

Brno INdustrial: Zbrojovka

19/6

AutenTICké prohlídky: Pryč s okupanty

22/6

10 let Kostnice sv. Jakuba

26/6

Brno INdustrial: Z První brněnské strojírny až do sladovny

Kompletní nabídku najdete na gotobrno.cz/akcetic

74


Ghettofest otevře festivalovou sezónu

Ghettofest 2020. Foto: Petr Soldán

Naprosto ojedinělý festival se již pojedenácté koná v brněnském Bronxu. Letos se uskuteční 4. června a opět nabídne pestrý program. Tento festival je nečekaně osvěžující akcí v místech, která jsou vnímána jako problematická. Nelakuje lokalitu na růžovo, spíš si všímá jejího potenciálu. Vytváří podmínky pro strávení skvělého dne nabitého nejen kulturou a balancuje program tak, aby byl lákavý pro

Nádvoří Staré radnice. Foto: TIC BRNO / Michal Růžička

„přespolní“ a nebyl cizorodý pro místní. Nabízí koncerty, besedy, komentované prohlídky či workshopy v parku Hvězdička, v bývalé káznici nebo Pod platany na ulici Bratislavská.

4/6

Ghettofest 2022 www.ghettofest.cz

Brno žije Janáčkem

75

Vyrazte v létě za kulturou do Brna! Každý víkend vás čeká jiná akce a ulicemi bude znít hudba i mimo řadu festivalů. Co byste letos neměli vynechat? Rozhýbe vás festival Ibérica nebo Brasil Fest Brno, užijte si místní ObrFest, progresivní Pop Messe, multižánrový Maraton hudby Brno, česko-slovenské Hrady CZ, klasický Mezinárodní hudební festival Špilberk, woodstockový TrutnOFF BrnoON Open Air Festival nebo folklorní

F SCÉNU. V ulicích města můžete po celé léto potkat festival UPROSTŘED a pozadu nezůstávají ani divadla se svými letními scénami. Živé divadelní umění pro děti i dospělé nabídne festival Na prknech, dlažbě i trávě.

www.gotobrno.cz

posledních 18 let života a vytvořil zde svá vrcholná díla, a pokud ji úspěšně dokončíte, čeká na vás dárek v infocentru Pod krokodýlem. Pomalu se můžete začít těšit na letošní mezinárodní festival Janáček Brno, který nabídne celou řadu českých i zahraničních produkcí a množství doprovodných akcí. TIC BRNO během festivalu opět připraví ochutnávku Janáčkových oblíbených dezertů podle Mářiny kuchařky, v brněnských ulicích budete potkávat Leoše Janáčka se psem Čiperou a QR kódy s hudebními ukázkami a můžete se těšit i na komentované jízdy minibusem po Janáčkových stopách.

Leoš Janáček je naším v zahraničí nejhranějším operním skladatelem a řadí se mezi dvacet nejhranějších světových operních skladatelů vůbec. Věhlasný tvůrce neodmyslitelně patří k Brnu – Janáček zde žil, komponoval a v Brně měla světovou premiéru i většina jeho díla. Díky TIC BRNO má Janáček vlastní web a naučnou stezku, včetně QR kódů k přehrání krátkých hudebních ukázek. V příjemném letním počasí se po Mistrových stopách Brnem můžete vydat i s mobilní aplikací Loxper, jejíž součástí jsou hádanky, Janáčkova hudba a animace. Na trase si odpočinete v Janáčkově domečku, tedy dnešním Památníku Leoše Janáčka, ve kterém skladatel prožil

Léto v Brně – co víkend, to akce

Leoš Janáček / Vendulka Chalánková

www.leosjanacek.eu

KAM ←


A co probudí Brno v tobě? RYTMUS!

Kultura, která ti nedá spát. V jakém rytmu se procházíte ulicemi Brna? Je to jazz, rock, funky nebo třeba s lidovou písní na rtech či operní árií? V Brně, Kreativním městě hudby UNESCO, je vše – od Janáčka až po klubovou scénu plnou současné hudby. Nejsou zde jen divadla a koncertní sály, řada festivalů rozeznívá nečekaná zákoutí, architektonické skvosty i centrální náměstí. Především v létě vibruje ovzduší tóny hravosti. Ale ani chladnější dny neodradí buskery, aby denně rozehráli ulice. Nechte se vést jejich rytmem. Buďte v Brně kulturní. A to třeba i proti své vůli.

Nasajte s námi tu pravou atmosféru!

www.gotobrno.cz

KAM ←

76


6

červen/June

77

KAM ←


1 HUDBA

VÝSTAVY

2

STŘEDA WEDNESDAY BRNĚNSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL různá místa do 7/7

HUDBA

PETR NIKL: DIVOKÉ ZÁHONY vernisáž FAIT GALLERY do 30/7

VÝSTAVY

DIVADLO

HUDBA EVA TURNOVÁ + JAROSLAV RUDIŠ literárně-hudební tour Divadlo Husa na provázku 19.00 JÁN BODOR absolventský koncert Klenbový sál HF JAMU 19.00 ZABÁSNĚNÍ + LATE BLOOMERS cover, blues Stará Pekárna 19.30 FRUSTRATION + SINKS dark post-punk Kabinet MÚZ 20.00 CHOROBOPOP + CÍSAŘPANCÍŘ punk, rap Klub Alterna 20.00 BRNĚNSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL různá místa do 7/7

BRNO BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ V KJM KJM Kobližná do 15/6 CESTY DO EKVÁDORU A PERU příběhy z cest Václava Procházky KJM Kobližná 14.00 ČTENÁŘSKÝ KLUB knihovny pro nevidomé a slabozraké KJM Kobližná 14.00 KNIŽNÍ STŘEDA KJM Kobližná 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 DEN DĚTÍ V LUŽÁNKÁCH Lužánky 14.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PASIVNÍ BUDOVY Otevřená zahrada 16.30 BRNĚNSKO TANČÍ A ZPÍVÁ přehlídka folklorních souborů Stará radnice 17.00 POHYB PRO VŠECHNY celodenní akce FSpS MU, Kamenice 5 15.30 EDISONOVA DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE Divadlo Reduta 15.30

FILM 10.00 17.00 18.00

VÝSTAVY PRO MĚ V DOMĚ workshop DUMB 16.30 GABRIEL BARDON: OFF MIND začátek výstavy ART GALLERY do 30/6 PETR NIKL: DIVOKÉ ZÁHONY vernisáž FAIT GALLERY do 30/7 LUKÁŠ JASANSKÝ – MARTIN POLÁK: SIRŮV REVÍR vernisáž FAIT GALLERY do 30/7 ŠPILBERK PLNÝ AUTÍČEK začátek výstavy Špilberk do 30/9 VOJTĚCH HORÁLEK: SPATŘIT ZUZANU konec výstavy Galerie OFF/FORMAT

GASTRO MAKRONKOVÁNÍ PRO DĚTI S RADMILOU ČERMÁKOVOU NcM vzdělávací středisko 16.00 MODERNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ kurz Studio Divoká vařečka 16.30 NOVÉ MENU Kobliha po celý červen KURZ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY KÁVY Penerini coffee školicí centrum 17.00

ODJINUD DEN DĚTÍ V MIKULOVĚ přehlídka záchranných složek Amfiteátr, Mikulov KŘEST DESKY LETNÍ KAPELY A JAROMÍRA 99 Karlínská kasárna, Praha 20.00 VINO EURO 2022 Městský stadion, Znojmo do 4/6 LETNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY HUSTOPEČE Hustopeče do 30/9

KAM ← BRNO DNES

HUDBA rap Fléda

DIVADLO

20.00

OPEN STUDIOS BRNO 2022 festival různá místa do 5/6

DIVADLO

MIMINÍ DIVADLO: PLAVBA ZA DUHOU pro děti od 0+ Divadlo Radost 15.30 EDISON! činohra Divadlo Reduta 17.00 OPEN DANCE CLASS improvizace, kompozice, workshop Co.Labs 18.00 MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál MdB 19.00 DOKTORAND JAN FAUST činohra HaDivadlo 19.30 ELIŠKA/REJČKA činohra Biskupský dvůr 20.30

MYŠI PATŘÍ DO NEBE letní kino, pro děti Vaňkovka MIRI FAJTA dokument o vzniku prvního romského sitcomu Káznice BETLÉMSKÉ SVĚTLO letní kino, komedie Vaňkovka KDE JE ANNE FRANKOVÁ premiéra v kinech

3

ČTVRTEK THURSDAY

CHYTÁNÍ VÍDNĚ činohra, veřejná generálka Divadlo Reduta 12.30 PONNY KIDS MATEŘSKÁ ŠKOLA SKUPINA A představení Divadlo Barka 16.00 DOKTORAND JAN FAUST činohra HaDivadlo 17.30 MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál MdB 18.00 SETKÁNÍ SPIKLENCŮ konspirační praxe Divadlo Husa na provázku 19.00 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00 ELIŠKA/REJČKA činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA BASTL JAM jamming Kabinet MÚZ 19.00 PRSTEN BEZE SLOV klasika Janáčkovo divadlo 19.00 TRIO APERTOvila Löw-Beer 19.00 SPYDER blues, pop jazz bar U kouřícího králíka 19.00 OLESIA MATVA koncert posluchačů Katedry varhanní a historické interpretace Koncertní sál HF JAMU 19.00 ZLO/MY jazz Stará Pekárna 19.30 ALYONA ALYONA rap Fléda 20.00 B-SIDE BAND + JAY DELVER + LASH A GREY pop, jazz Metro Music Bar 20.30

BRNO BRNO 360 2D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY Hvězdárna a planetárium Brno 21.30 VÍME, CO ČTEME? workshop KJM Kobližná 9.30 DIVADLO AGADIR UVÁDÍ... ZDEŇKA POSPÍŠILOVÁ hudebně-poetické pásmo KJM Kobližná 18.30 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 VIDA! AFTER DARK: ZÁVISLOST večer pro dospělé VIDA! 19.00 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ PRO FAJNŠMEKRY www.autenticke-prohlidky-brno.cz 16.00 VYCHÁZKA NA HÁDY S VÝKLADEM geologické a botanické zajímavosti sraz: autobusová zastávka Podbělova 14.00 BAFNI: IMPROROYAL improvizace ArtBar Druhý Pád 19.30

FILM DVA SVĚTY premiéra v kinech MIKÁDO premiéra v kinech PÁNSKÝ KLUB premiéra v kinech SEMIKRÁSKY premiéra v kinech ZAKLETÁ JESKYNĚ premiéra v kinech

VÝSTAVY MILAN KOZELKA: NA CESTĚ komentovaná prohlídka Dům pánů z Kunštátu 17.00 VÝSTAVA MODULOVÝCH KOLEJIŠŤ 2022 Mendelova univerzita do 19/6 TEMNÉ POSTAVY EVROPSKÉ HISTORIE A OŽIVLÉ OBRAZY začátek výstavy Hrad Veveří do 31/7 OPEN STUDIOS BRNO 2022 festival různá místa do 5/6

GASTRO KURZ LATTE ART Industra Coffee 16.00 VÍNO Z BLÍZKA degustace Otevřená zahrada 17.30 WORKSHOP DOMÁCÍ PŘÍPRAVY CAPPUCCINA Penerini coffee školicí centrum 17.00 KURZ LATTE ART Penerini coffee školicí centrum 10.00 ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN Vinařství SING WINE, Velké Bílovice Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 18.00

ODJINUD VINO EDUCA mezinárodní konference velký kongresový sál, Zámek Mikulov METALFEST OPEN AIR 2022 Plzeň do 5/6

HUDBA

4

PÁTEK FRIDAY CHYTÁNÍ VÍDNĚ činohra, premiéra Divadlo Reduta

DIVADLO

BASSPROOF OPEN AIR & AFTERPARTY DnB Špilberk 17.00

BRNO

GHETTOFEST 2022 multižánrový festival brněnský Bronx 14.00

DIVADLO

PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI činohra Divadlo Husa na provázku 10.00 STĚHOVÁNÍ DUŠÍ činohra Mahenovo divadlo 17.00 TANEC S VŮNÍ LÉTA Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jaroslava Kvapila Divadlo Barka 18.00 SETKÁNÍ SPIKLENCŮ konspirační praxe Divadlo Husa na provázku 19.00 ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00 NE/NORMÁLNÍ muzikál MdB 19.00 HELIMADOE činohra Leitnerka 19.00 DOKTORAND JAN FAUST činohra, derniéra HaDivadlo 19.30 CHYTÁNÍ VÍDNĚ činohra, premiéra Divadlo Reduta 19.30 NOT A SWAN fyzické divadlo, tanec Co.Labs 19.30 ELIŠKA/REJČKA činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA FILTR. Zahrádka Na Střeláku 18.00 PRSTEN BEZE SLOV klasika Janáčkovo divadlo 19.00 VEČER S KYTAROU: PETRA & SPOL. Vinný sklípek Vinárium 19.00 SLOTH + TENGRI + MAYON + NUUMMITE punk, rock Bajkazyl 19.30 SUPERCROOO hip-hop Fléda 20.00 FRANTIŠEK SKÁLA + TŘASKAVÁ SMĚS (BRNĚNSKÝ KŘEST LP) folk Kabinet MÚZ 20.00 IVAN HLAS + NORBI KOVÁCS + OLIN NEJEZCHLEBA jazz, folk jazz bar U kouřícího králíka 20.00 INÉ KAFE punk Špilberk 20.30 OLDIES DISCO + TRAVESTIE SHOW party Music pub Fičák 21.00 ČESKOSLOVENSKÝ ROCKFEST 2022 festival Stadion Za Lužánkami do 4/6 ILDIKÓ KALI + PETER LUHA balady Music Lab

BRNO RELAXACE POD HVĚZDAMI Hvězdárna a planetárium Brno 17.15 PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00, 20.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 POLSKÝ VEČER koncerty a ochutnávka originální kuchyně vila Löw-Beer 18.00 NIGHT SHOPPING NA ZELŇÁKU VOL. 2 Book Therapy 19.00

FILM PHYSICAL – 3. SÉRIE Apple TV+ INTERCEPTOR Netflix

VÝSTAVY LUKÁŠ PROKOP dernisáž Postpost gallery 17.00 KÁZNICE EXPOSITION vernisáž káznice 19.00 SALVE MOLDOVA výstava moldavského výtvarného umění Stará radnice do 28/6

GASTRO KURZ: BUĎTE IN S VLASTNÍMI BURGERY S MICHALEM POLČÁKEM NcM vzdělávací středisko BOTANIC NAROZENINY VE STYLU MTV MILENIUM STARS Botanic Bar & Bistro RUM MASTER kurz Studio Divoká vařečka

HUDBA

19.30

ČESKOSLOVENSKÝ ROCKFEST 2022 festival stadion Za Lužánkami do 4/6

SOBOTA SATURDAY

RARÁŠCI pro děti Divadlo Bolka Polívky 10.00 PARAMISA (CHYTRÝ HLOUPÝ ROM) činohra park Hvězdička 14.00 NA VĚDOMOST SE DÁVÁ loutkové divadlo + výtvarná dílna Palác šlechtičen 14.00 LAMPA PANA ALADINA pro děti Divadlo Husa na provázku 14.00 ČERVENÁ KARKULKA pro děti Divadlo V 15.00 FERDA MRAVENEC opera Janáčkovo divadlo 18.00 PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 CHYTÁNÍ VÍDNĚ činohra Divadlo Reduta 19.00 PERA MARKÝZE DE SADE činohra, lektorský úvod před představením Mahenovo divadlo 19.00 ŽIVA drama ArtBar Druhý Pád 19.30

HUDBA DUŠANŮV ZVĚŘINEC pro děti Divadlo Husa na provázku 15.00 BASSPROOF OPEN AIR & AFTERPARTY DnB Špilberk 17.00 KEEP IT ALIVE + KRONSTADT + IZUREWARA hardcore Kabinet MÚZ 20.00 TRYING COMPANY + THUNDERS folk, pop Stará Pekárna 20.00 THE MADMEN GROUP - URIAH HEEP + DEEP PURPLE revival Unleaded coffee 20.00 PTK – TRAPPIN LONELY TOUR hip-hop, rap Metro Music Bar 20.30

BRNO PEJSEK A KOČIČKA LETÍ KE HVĚZDÁM pro děti Hvězdárna a planetárium Brno 14.00, 16.00 PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00 DĚTSKÝ DEN zábavný program KJM Kobližná 10.00 NA ŠROT víkendové labodílny VIDA! 12.00, 14.00, 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.00, 16.30 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: HISTORIE HRADU VEVEŘÍ, BRNĚNSKÉ PŘEHRADY A VEVERSKÉ BÍTÝŠKY www.autenticke-prohlidky-brno.cz 10.30 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ OD ÁČKA PO ZETKO www.autenticke-prohlidky-brno.cz 14.00 MEDLÁNECKÝ DĚTSKÝ DEN zámecký park, Hudcova 2a 9.30 VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA Komunitní centrum Skála, Nový Lískovec OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ ZO 23 ČSCH areál Českého svazu chovatelů 13.00 GHETTOFEST 2022 multižánrový festival brněnský Bronx 14.00 MERSEY GATHERING – 30 LET OD VZNIKU RÁDIA HÁDY festival Zahrádka Na Střeláku, Brno-Pisárky 15.00 DEN DĚTÍ S POLÁRKOU Björnsonův sad 13.30 FARMÁŘSKÉ TRHY produkty regionálních výrobců a pěstitelů Halasovo náměstí 8.30

VÝSTAVY KOUZLO NEVYŘČENÉHO SLIBU konec výstavy Galerie mladých 16.00 17.00 17.30

ODJINUD MAJÁLES HODONÍN Hodonín 17.00 KONCERT STROMBOLI Amfiteátr, Mikulov ROTTEN FEST 2022 open air S-klub, Olomouc do 4/6 PRAHA ŽIJE HUDBOU 2022 Praha do 4/6 FESTIVAL HABROVKA 2022 Kostel sv. Františka z Assisi, Krč do 4/6 ORANGE WARSAW FESTIVAL hudební festival Varšava, Polsko do 4/6 ZÁMOSTÍ 2022 hudební festival Třebíč do 5/6 FESTIVAL RADOSTI A ŽIVOTA POD PÁLAVOU 2022 Autokemp Merkur Pasohlávky do 5/6

ODJINUD DEN DĚTÍ V ARCHEOPARKU Archeopark, Pavlov 10.00 PROCHÁZKA HISTORIÍ Mikulov 10.30 PUTOVÁNÍ PO HLOHOVECKÝCH SKLEPECH Hlohovec 11.00 SORFEST 2022 hudební festival Slezskoostravský hrad, Ostrava 13.00 RYCHTÁŘ FEST 2022 hudební festival Hlinsko 14.00 FERBY FEST hudební festival Velké Bílovice 14.00 PAKO FEST 2022 hudební festival Dolany 15.00 KISS PARTY LIVE 90S Amfiteátr, Mikulov 18.00 HISTORICKÝMI VLAKY DO LEDNICE Břeclav do 5/6 RETRO VÝLET DO SLUPI pro rodiny s dětmi vodní mlýn ve Slupi WOSTROWFEST hudební festival Ostrov u Macochy

78


5 DIVADLO

BRNO

6

NEDĚLE SUNDAY ROMEO, JULIE A TMA A… premiéra Divadlo Barka 19.00

HUDBA

KATEŘINA TUČKOVÁ A JAROMÍR 99 křest knihy Divadlo Husa na provázku 18.00

BRNO

DIVADLO

HUDBA 20.00

BRNO NA ŠROT víkendové labodílny VIDA! 12.00, 14.00, 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.00, 16.30 BRNO INDUSTRIAL: OD TURBÍNY K PARNÍMU VLAKU komentovaná pěší prohlídka www.brnoindustrial.cz 14.00 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: BRNĚNSKÉ POVĚSTI PRO DĚTI www.autenticke-prohlidky-brno.cz 14.00 VĚDOMÝ DOTEK kurz Pavlovská 12 9.00 RYBÁŘSKÝ KURZ ANEB VELKÁ RADOST Z MALÉHO KOUSKU DŘEVA Jahodová 54 9.00 VYCHÁZKA SE SBĚREM JEDLÝCH A TŘEBA I LÉČIVÝCH ROSTLIN naucmese.cz 9.00 CELOŽITNÝ VLÁČNÝ KVÁSKOVÝ CHLEBA kurz Ukrajinská, Brno-Bohunice 14.00 AKRYLOVÉ LITÍ kurz Ateliér ArteSvět 15.30 DUCHOVNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ JOSEFA ZEZULKY Malý konferenční sál 14.45 DEN DĚTÍ S RADOSTÍ Divadlo Radost 15.00 KATEŘINA TUČKOVÁ A JAROMÍR 99 křest knihy Divadlo Husa na provázku 18.00 SWINGOVÁ TANČÍRNA Ponava 19.00 LARP JURKOVIČOVA VILA VE STROJI ČASU zážitkový larpový program Jurkovičova vila 16.00

VÝSTAVY STRWÜÜ: VISCOSITY AND DISSOCIATION, OR THE SEA WITHOUT HORIZON konec výstavy G99

GASTRO VÍKENDOVÝ BRUNCH Kafe a slanina 9.00 VÍKENDOVÝ BRUNCH NA VLNĚNĚ Rebelbean Vlněna 10.00 NEDĚLNÍ BRUNCH KAFARA 10.00 VAŘÍ CELÁ RODINA kurz Studio Divoká vařečka 11.00 PŘÍPRAVA KIMCHI S TOMÁŠEM VTÍPILEM workshop, Open Studios Svitava transmedia Art Lab 14.00

ODJINUD FARMÁŘSKÝ DEN Jihomoravské muzeum, Znojmo 10.00 VESELÁ POUŤ Kino Koruna, Břeclav 15.00 IMAGINE DRAGONS koncert Letiště Letňany, Praha do 6/5

79

RICKOLUS + HOST folk Kabinet MÚZ

HUDBA

20.00

DVA STÁTY. DVA PREMIÉŘI. DVA DENÍKY. debata N Scala 18.00

DIVADLO

KUBULA A KUBA KUBIKULA pro děti Mahenovo divadlo 10.00 PINOCCHIO pro děti od 8 let Divadlo Radost 10.00, 14.30 SNĚHURKA A JÁ muzikál MdB 14.00, 18.00 BOB A BOBEK pro děti Špilberk 15.00 RACEK činohra Mahenovo divadlo 17.00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT BALETNÍ ŠKOLY I. V. PSOTY Janáčkovo divadlo 18.00 PRO TEBE COKOLIV komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00 MIRANDOLÍNA činohra Divadlo Reduta 19.00 ROMEO, JULIE A TMA A… premiéra Divadlo Barka 19.00 DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ činohra HaDivadlo 19.30 SYLVIE činohra Špilberk 20.00 SVĚTÁCI činohra Biskupský dvůr 20.30 LETNÍ KAPELA hudební uskupení kolem Jaromíra 99 Divadlo Husa na provázku

7

PONDĚLÍ MONDAY

PONNY KIDS MATEŘSKÁ ŠKOLA SKUPINA B představení Divadlo Barka 16.00 SNĚHURKA A JÁ muzikál Městské divadlo Brno 18.00 OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 VŠE O ŽENÁCH komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00 AMFITRYON činohra, lektorský úvod před představením Divadlo Reduta 19.00 NEBESA činohra, lektorský úvod před představením Mahenovo divadlo 19.00 DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ činohra HaDivadlo 19.30 PSOTA_MISTR činohra vila Löw-Beer 19.30 SVĚTÁCI činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA VÁCLAV METODĚJ UHLÍŘ varhanní koncert Varhanní sál HF JAMU 17.00 DAVID MIRZOEV houslový recitál Koncertní sál HF JAMU 19.00 KARAOKE MONDAY HighFive Bar 19.30 ÓDA77 & MICHAELA CHILLOVÁ + ZABIŤ FRANTIŠKA + NEBEZTEBE rock Melodka 19.30 RICKOLUS + HOST folk Kabinet MÚZ 20.00 RAY AICHINGER TRIO lab jam session Music Lab 20.30

BRNO MANGA ANIME KLUB japonská kultura KJM Kobližná 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 DVA STÁTY. DVA PREMIÉŘI. DVA DENÍKY. debata N Scala 18.00 TO NECHCEŠ! křest knihy Šelepka 16.16 TAJEMNÝ OCEÁN světový den oceánů KJM Slatina do 9/6

FILM TUTANCHAMON – POSLEDNÍ VÝSTAVA premiéra v kinech IRMA VEP HBO Max

ODJINUD IMAGINE DRAGONS koncert Letiště Praha Letňany, Praha 16.00 Z HOLLYWOODU DO PRAHY koncert Divadlo Hybernia, Praha 19.00

BRNO

ÚTERÝ TUESDAY

8

BILLY TALENT rock, Open (F)air Music BVV 19.00

HUDBA

VEČERY S ONDRÁŠEM Špilberk do 8/6

VÝSTAVY

DIVADLO NEBESA činohra Mahenovo divadlo 10.00 MIMINÍ DIVADLO: PLAVBA ZA DUHOU pro děti od 0+ Divadlo Radost 14.00, 16.00 PŘEDPREMIÉROVÉ KUKÁTKO K OPEŘE OTHELLO Janáčkovo divadlo 16.00 SLON A MRAVENEC pro děti od 3 let Divadlo Polárka 17.30 SNĚHURKA A JÁ muzikál MdB 18.00 CHYTÁNÍ VÍDNĚ činohra Divadlo Reduta 19.00 TŘI TYGŘI: V TRYSKU STALETÍ komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00 MARYŠA drama HaDivadlo 19.30 SVĚTÁCI činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA BILLY TALENT rock, Open (F)air Music BVV 19.00 OZVĚNA jazz jazz bar U kouřícího králíka 19.00 KONCERT SOUBORU JANÁČEK ENSEMBLE A STUDENTŮ HF JAMU Komorní sál HF JAMU 19.00 RENÉE BERNATÍKOVÁ koncert posluchačů Katedry varhanní a historické interpretace Koncertní sál HF JAMU 19.00 DAHINDEN + HANOUSEK + OPRŠÁL + CREMASCHI koncepty, improvizace Kabinet MÚZ 20.00

BRNO ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ: ZACHRAŇ TUHLE KNIHU! program pro děti KJM Bohunice 16.30 HRÁTKY S HLÍNOU workshop – dílna KJM Kobližná 17.00 HŘBITOV VE STŘÍLKÁCH křest historické knihy KJM Kobližná 17.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO poslechový pořad Letinerka 19.00 RAIL BUSINESS DAYS mezinárodní železniční veletrh a konference BVV do 9/6 POLYFONIE V SOUČASNÉ TCHAJWANSKÉ LITERATUŘE přednáška Café Práh 19.30 XIV. BRNĚNSKÉ KULTURNÍ FÓRUM: PŘESAHY Industra 13.00 SLAM POETRY Divadlo Husa na provázku 19.00 VEČERY S ONDRÁŠEM Špilberk do 8/6 SVĚTOVÝ JANÁČEK Vinný sklípek Vinárium 19.00 SLAVÍME 7. NAROZENINY! Impact Hub Brno 19.00 JIŘÍ PELCL: SVĚT DESIGNU přednáška Uměleckoprůmyslové muzeum 18.00

VÝSTAVY SOUTĚŽ: ARCHITEKTURA MĚ INSPIRUJE ukončení vila Tugendhat JIŘÍ PELCL: SVĚT DESIGNU přednáška MG 18.00 BRNO ART OPEN 2022 vernisáž DUMB 18.00 VŠECHNO JDE, I KDYŽ TROCHU JINAK začátek výstavy Technické muzeum do 28/3

GASTRO STEAKY 3 kurz Studio Divoká vařečka 16.30 KÁVOVÁ DEGUSTACE REBELBEAN Clubco 17.00 WORKSHOP DOMÁCÍ PŘÍPRAVY ESPRESSA Penerini coffee školicí centrum 17.00

ODJINUD FORBES WOMEN‘S SUMMIT 2022 nejvlivnější ženy Česka Spojka Events, Praha 9.00

STŘEDA WEDNESDAY BRATŘI EBENOVÉ folk Sono Centrum

19.30

ČESKÝ KOMIKS A JEHO SVĚT začátek výstavy Dietrichsteinský palác do 28/2

DIVADLO STAROČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO Slatinské kulturní léto Přemyslovo náměstí 16.30 OPEN DANCE CLASS improvizace, kompozice, workshop Co.Labs 18.00 BÍDNÍCI činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 POLSKÁ KREV opera Janáčkovo divadlo 19.00 TŘI TYGŘI: V TRYSKU STALETÍ komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00 KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? činohra, lektorský úvod před představením Mahenovo divadlo 20.00 SVĚTÁCI činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA OLD BOYS POUTNÍCI country, Slatinské kulturní léto Přemyslovo náměstí 18.00 BRATŘI EBENOVÉ folk Sono Centrum 19.30 AGADIR UVÁDÍ… ZDEŇKA POSPÍŠILOVÁ hudebněpoetické pásmo Pomezí klub 19.30 THE PACK A.D. + E psych-pop Kabinet MÚZ 20.00

BRNO DOUČKO pro mládež KJM Kobližná 16.00 ON-LINE DEBATA O FRANCOUZSKÉM PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU politická debata on-line, KJM 17.30 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 BRNO ART OPEN 2022 začátek festivalu různá místa do 28/8 OPEN SCIENCE WORKSHOP 2022 FSS MU, Joštova 10 10.00 UMĚLEC & PENÍZE (USPĚJ VE SVĚTĚ UMĚNÍ A NEZTRAŤ SE VE SVĚTĚ PENĚZ) KUMST 16.00 R‘N‘B RENESANCE & BAROKO přednáška DUMB 18.30 SVĚT HURONŮ-WENDATŮ, OSTROVNÍCH LIDÍ přednáška Pavilon Anthropos 17.00 ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP V NÁS seminář se Simonou Babčákovou Brána ke zdraví 17.00

FILM CROODSOVI: NOVÝ VĚK letní kino, pro děti Vaňkovka 10.00 PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ letní kino, komedie Vaňkovka 18.00 MÁMOU BEZ PŘÍPRAVY Netflix THE JANES HBO Max ŽIVOTNÍ TREFA Netflix

VÝSTAVY BRNO ART OPEN 2022 – GGEENN MENDEL JE… UMĚLEC! komentovaná prohlídka DUMB, Vašulka Kitchen Brno 18.00 MARIE TOMANOVÁ začátek výstavy OFF/FORMAT do 13/7 ČESKÝ KOMIKS A JEHO SVĚT začátek výstavy Dietrichsteinský palác do 28/2

GASTRO KUŘE kurz Studio Divoká vařečka 16.30 KURZ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY KÁVY Penerini coffee školicí centrum 16.00

ODJINUD ENRIQUE IGLESIAS koncert O2 Arena, Praha 20.00 ČAROVNÉ TÓNY MACOCHY festival Macocha do 12/6 JAZZ OPEN OSTRAVA 2022 festival Slezskoostravský hrad, Dock, Ostrava do 23/6 KÁZÁNÍ VE VINICI interaktivní veletrh Areál vinařství Sonberk, Popice

KAM ← BRNO DNES


9

ČTVRTEK THURSDAY

10

PÁTEK FRIDAY

11

12

SOBOTA SATURDAY

NEDĚLE SUNDAY

HUDBA

MALALATA balkánská hudba Špilberk

HUDBA

80–90S THE SHOW 2022 festival stadion Za Lužánkami do 11/6

BRNO

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD festival různá místa do 12/6

HUDBA

SLAVNOSTNÍ KONCERT MOZARTOVÝCH DĚTÍ Janáčkovo divadlo 19.00

ODJINUD

SMETANOVA LITOMYŠL 2022 hudební festival Litomyšl do 12/6

BRNO

LUŽÁNECKÁ OPEN A JAROŠKAFEST 2022 festival Lužánecká do 11/6

ODJINUD

BÍLOVICKÁ KŘIŽOVATKA hřiště Bílovice n. Svitavou 13.00

ODJINUD

15 LET MUZEA JOSEFA HOFFMANNA vernisáž Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice 11.30

DIVADLO 2851 JAK JSEM TO PŘEŽILA pro děti Divadlo Husa na provázku 10.00 SLON A MRAVENEC pro děti od 3 let Divadlo Polárka 17.30 BÍDNÍCI činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 ANTIGONA antická tragédie Divadlo Barka 19.00 PREZIDENTKY činohra HaDivadlo 19.30 SVĚTÁCI činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA THE NEAL MORSE BAND multiinstrumentální Sono Centrum 19.30 MIG 21 pop, Open (F)air Music BVV 20.00 20 MINUTES pop, VAŇKOVKAFEST Vaňkovka 19.00 BEN CRISTOVAO pop-folk, VAŇKOVKAFEST Vaňkovka 20.30 JARNÍ KONCERT SBORU LUMÍR Červený kostel 19.00 THE VACUUM BALL jazz jazz bar U kouřícího králíka 20.00 DRUŽ MESSE: B4 + WCZASY elektro, lo-fi Kabinet MÚZ 20.00 DELTA FUSE blues, rock Stará Pekárna 20.00 ALEXEJ BYČEK folk, pop Café Práh 19.00 LEGENDY pop Zoner BOBYHALL 19.00 MALALATA balkánská hudba Špilberk OBLIGATNE + CARAMEL indie, rock Klub Alterna 20.00

BRNO ON-LINE: ZAHRANIČNÍ ZDROJE ŠEDÉ LITERATURY školení on-line, MZK 10.00 KEEP TALKING angličtina zábavně KJM Kobližná 16.00 AUTORSKÉ ČTENÍ KVĚTY SANTLEROVÉ Ať žije babička! KJM Bohunice 18.00 DIVADLO AGADIR: ČAS A PAMĚŤ hudebně-poetické pásmo KJM Kobližná 18.30 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 FREŠ MANÉŽ V LEGATU festival mladého cirkusu SVČ Lužánky, Legato do 12/6 SYMPOSIUM PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU 2022: VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA PRAXI RUV, Poříčí 9 / on-line, MS Teams 13.00 SMYSLUPLNÉ ROZHOVORY kurz naucmese.cz 18.00 BĚH OKOLO ŠPILBERKU Špilberk 18.00 SECOND HOME: SDÍLENÉ MĚSTO debata o veřejném prostoru KUMST 10.00 SWINGOVÁ TANČÍRNA + WRAA DAP BAND Ponava 19.00

FILM JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA premiéra v kinech NÁMĚSÍČNICI premiéra v kinech

VÝSTAVY UŠINOSY & KRKY začátek výstavy Galerie Graciano do 29/7

GASTRO SUSHI kurz Studio Divoká vařečka 16.30 EKOVÍN degustace vila Löw-Beer ZÁKLADNÍ BARISTICKÝ KURZ Penerini coffee školicí centrum 10.00

ODJINUD CONCENTUS MORAVIAE Pavel Fischer a hosté Palackého náměstí, Slavkov u Brna 19.30 CULTURAL REGGAE VIBEZ 2022 hudební festival Hořice do 11/6 JAMROCK 2022 hudební festival Letohrad do 11/6 SVĚT KNIHY festival Výstaviště Praha do 12/6 SMETANOVA LITOMYŠL 2022 hudební festival Litomyšl do 12/6 MIKULOVSKÉ OZVĚNY ZLÍN FILM FESTIVALU 2022 Kino, Mikulov do 12/6 NOVA ROCK 2022 hudební festival Nickelsdorf, Rakousko do 12/6

KAM ← BRNO DNES

DIVADLO KOCOUR V BOTÁCH opera Divadlo Reduta 10.00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ balet Janáčkovo divadlo 11.00 MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál MdB 15.30 RIDDIKULUS! činohra, parodie Dělnický dům Židenice 19.00 PREZIDENTKY činohra HaDivadlo 19.30 TREATMENT OF REMEMBERING tanec Co.Labs 19.30 TAO TEĎ! INC. drama ArtBar Druhý Pád 19.30 DOKOŘÁN festival pro hudební divadlo do 14/6

HUDBA SCIENCE PARTY 2022: ENERGIE vědecká show, koncerty Otevřená zahrada 16.00 VICTOR RUIZ techno Špilberk 17.00 VEČER S KYTAROU: IVČA & SPOL. Vinný sklípek Vinárium 19.00 DÁVID BÍLEK pop Music Lab 19.00 HIMALAYAN DALAI LAMA + VDYD instrumentální elektro Divadlo Husa na provázku 20.00 ERIK TRESOR rap Kabinet MÚZ 20.00 METHADONE SKIES psychedelic Stará Pekárna 20.00 BEST OF ARTBAR 21/22 party ArtBar Druhý Pád 20.00 TOMÁŠ MOHR + ČERNÝ TESÁK elektro Co.Labs 20.30 HOTSPOT W/ NILL GARÇON, DANIEL STYLES elektro SPOT 21.00 80–90S THE SHOW 2022 festival stadion Za Lužánkami do 11/6 NEJLEPŠÍ PUNKOVEJ FEST festival VZA BUNKR – Veřejný zábavní areál Horákov do 11/6

BRNO VĚDOMÉ DOTYKOVÉ HRY workshop KJM Kobližná 17.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 ČEKÁME MIMINKO víkendový kurz SVČ Lužánky, Lata do 12/6 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: SLAVNÉ VILY www.gotobrno.cz 10.00 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: VYHLÍDKY www.gotobrno.cz 14.00 LUŽÁNECKÁ OPEN A JAROŠKAFEST 2022 festival Lužánecká do 11/6 NOC KOSTELŮ U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Bozětěchova ulice 17.00 PŘIPOUTEJTE SE, PROSÍM! zážitková show s degustací Cabaret des Péchés 19.00 SOKOLSKÉ BRNO – SOKOLGYM 2022 Sokol Brno do 12/6 VELKÁ PTAČÍ VÝPRAVA pro děti Lipka Rozmarýnek do 12/6

VÝSTAVY ART BRUT BRNO konec výstavy budova České spořitelny, 1. patro ANDROŠMATROŠ + SHIRLEY vernisáž Leitnerka 18.00 OBRÁZKY Z BALKÁNSKÉHO BOJIŠTĚ nová výstava fotografií Památník Mohyla míru 9.00

GASTRO RYBY A DARY MOŘE kurz Studio Divoká vařečka 16.30 8. NAROZENINY ŠESTÉ VĚTVE Šestá větev 17.00 ŘEČKOVICKÝ FESTIVAL MINIPIVOVARŮ 2022 Palackého náměstí do 11/6 OVÍNĚNÍ NA ZELŇÁKU – ZLATÝ POHÁR ČESKO SLOVENSKA 2022 Zelný trh do 11/6

ODJINUD ZUZANA SANTIN, JARO DOLNÍK & PETR PTÁČEK Vinařství Reisten, Pavlov 17.00 MŇÁGA A ŽĎORP Hudba na vinicích 2022 Vinařství Lahofer Znojmo 20.00 EVANESCENCE koncert Forum Karlín, Praha 20.00 SBOR LUMÍR Noc kostelů Nosislav 20.00 UNITED ISLANDS OF PRAGUE 2022 festival Střelecký ostrov, Praha do 11/6 SLAVNOSTI BŘECLAVSKÉHO PIVA festival Areál pod zámkem, Břeclav do 11/6 FESTIVAL VOTVÍRÁK 2022 festival areál letiště Boží Dar, Milovice do 12/6

DIVADLO

DIVADLO

KMDB: DIVADELNÍ BRUNCH VOL. 3 alternativní Divadlo Husa na provázku 11.00 LUCERNA činohra Mahenovo divadlo 14.00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ balet Janáčkovo divadlo 17.00 CHYTÁNÍ VÍDNĚ činohra Divadlo Reduta 19.00 SETKÁNÍ MEZI MĚSTY večer soudobého tance Divadlo Barka 19.00 PO CELOU DOBU PŘEDSTAVENÍ PROBÍHÁ PŘEDSTAVENÍ alternativní HaDivadlo 19.30 PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 SVĚTÁCI činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA IX. PATRO: ROOFTOP DNB DAY PARTY W/ MONTY d‘n‘b Cosmopolitan Bobycentrum 15.00 OPEN AIR – 7.NEBE party Špilberk 16.00 HAIKU FUNERAL + OČI VLKA + BLIND RULER CURSED LAND black metal VEGALITÉ 20.00 ČERVENÝ BICYKEL folk, rock Music Lab 20.00 MEADOW STREET rock Stará Pekárna 20.00

BRNO MEZINÁRODNÍ DIGIFEST 2022: PŘEHLÍDKA FILMŮ PRO DIGITÁLNÍ PLANETÁRIA Hvězdárna a planetárium Brno 14.00 NA ŠROT víkendové labodílny VIDA! 12.00, 14.00, 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.00, 16.30 STREET WORKOUT GAMES FREESTYLE O POHÁR PRIMÁTORKY MĚSTA BRNA Lužánky 9.00 VÝMĚNNÝ BAZAR SC Sýpka 10.00 ODPOLEDNE S MOHYLÁČKEM pro děti Památník Mohyla míru 13.00 SETKÁNÍ V KROJÍCH NA POUTI V PŘEDKLÁŠTEŘÍ Podhorácké muzeum 14.30 DNY ČAJE A KERAMIKY keramika, čajové umění a divadlo SVČ Lužánky, Lidická do 12/6 DEN RADNICE 27. ročník městských slavností louka pod konečnou tramvají Brno-Lesná 12.30 BRNO INDUSTRIAL: PALÁCE PRŮMYSLOVÉ ARISTOKRACIE vyhlídková jízda www.brnoindustrial.cz 10.00, 14.00 PROHLÍDKY BÝVALÉ KÁZNICE NA CEJLU www.gotobrno.cz 14.00, 15.00 VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD festival různá místa do 12/6 IGNIS BRUNENSIS – SVĚTOVÁ SOUTĚŽ OHŇOSTROJŮ festival do 23/7 BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE seminář Nová Akropolis do 12/6 DEN KONIKLECOVÉ LOUKY návštěva + doprovodný program koniklecová louka 9.00 PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ vila Stiassni 10.30 OKÉNKO DO PERMAKULTURY Lipka Rozmarýnek 16.00 VÝLET DO LEDNICE/ПОЇЗДКА ДО ЗАМКОВОГО ПАРКУ В ЛЕДНИЦЕ pro děti Lipka Lipová

VÝSTAVY ANNA FIEDLEROVÁ – DONAHA konec výstavy Ponava ALLA PRIMA workshop olejomalby DUMB 10.00

GASTRO MEDLÁNECKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY nádvoří SC Sýpka CAFÉ ERNST otevření kavárny vila Stiassni

9.00

OPERKY pro děti od 4 let Divadlo Polárka 10.00 LOUPEŽNÍK RUMCAJS pro děti Špilberk 15.00 KOCOUR V BOTÁCH pro děti Divadlo V 15.00 ZÁVĚREČNÝ TANEČNÍ KONCERT ZUŠ KUŘIM Divadlo Barka 16.00, 18.00 HAMLET přenos z Metropolitní opery, lektorský úvod před představením Divadlo Reduta 18.45 NOC BLÁZNŮ činohra, EN SUB Mahenovo divadlo 19.00 DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ činohra Špilberk 20.00 DNA komedie Letní scéna DBP Brno 20.30

HUDBA SLAVNOSTNÍ KONCERT MOZARTOVÝCH DĚTÍ Janáčkovo divadlo 19.00 RICHARD BONA & JAZZ DOCK ORCHESTRA JazzFestBrno Sono Centrum 19.30 KAREL CÓN 70 festival Dokořán Dvorana MdB 20.30

BRNO MEZINÁRODNÍ DIGIFEST 2022: PŘEHLÍDKA FILMŮ PRO DIGITÁLNÍ PLANETÁRIA Hvězdárna a planetárium Brno 14.00 NA ŠROT víkendové labodílny VIDA! 12.00, 14.00, 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.00, 16.30 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: VYHLÍDKY www.gotobrno.cz 10.00 BRNO INDUSTRIAL: POČÁTKY MORAVSKÉHO MANCHESTERU komentovaná pěší prohlídka www.brnoindustrial.cz 14.00 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: JAK SE BRNĚNSKÝ DRAK CHTĚL STÁT SOKOLEM www.autenticke-prohlidky-brno.cz 14.00 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: DIVIŠKA PĚŠKY www.autenticke-prohlidky-brno.cz 14.00 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: FUNKCIONALISMUS www.gotobrno.cz 14.00 AJURVÉDSKÁ INDICKÁ MASÁŽ HLAVY kurz Carezza, Pavlovská 12 9.00 ŠŤASTNÁ CESTA ŽIVOTEM S PĚTI TIBEŤANY kurz F centrum Srdce 10.00 CELOŽITNÝ VLÁČNÝ KVÁSKOVÝ CHLEBA kurz Ukrajinská, Brno-Bohunice 14.00

FILM FOR ALL MANKIND – 3. SÉRIE Apple TV+ PRVNÍ KREV Netflix

VÝSTAVY MONOGRAMISTA T.D. – TISÍC A JEDEN DEN konec výstavy Památník Leoše Janáčka

GASTRO VÍKENDOVÝ BRUNCH Kafe a slanina 9.00 VÍKENDOVÝ BRUNCH NA VLNĚNĚ Rebelbean Vlněna 10.00 NEDĚLNÍ BRUNCH KAFARA 10.00 CELOŽITNÝ VLÁČNÝ KVÁSKOVÝ CHLEBA kurz Ukrajinská, Brno-Bohunice 14.00

ODJINUD 15 LET MUZEA JOSEFA HOFFMANNA vernisáž Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice 11.30 VÝPRAVY DO SVĚTA ROSTLIN kurz Střelice u Brna – údolí Bobravy 13.00 PROCHÁZKA SLAVNÝMI MUZIKÁLY Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž 16.00 CONCENTUS MORAVIAE festival Zámek, Mikulov

ODJINUD POHÁDKOLAND 2022 rodinný festival Slavkov u Brna 10.00 BÍLOVICKÁ KŘIŽOVATKA hřiště Bílovice n. Svitavou 13.00 HISTORICKÝMI VLAKY DO LEDNICE Břeclav do 12/6 VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD do 12/6 YOU DREAM WE RUN 2022 charitativní běh Blansko, areál ASK do 12/6 HMYZÍ VÝLET objevování přírody u Lednických rybníků DEN PEVNOSTNÍCH MUZEÍ JIŽNÍ MORAVY 2022 různá místa

80


13

PONDĚLÍ MONDAY

14

15

ÚTERÝ TUESDAY

STŘEDA WEDNESDAY

16

ČTVRTEK THURSDAY

HUDBA

EMMA SMETANA + JORDAN HAJ pop Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

RYBIČKY 48 rock, Open (F)air Music BVV 17.00

HUDBA

J.A.R. + MONKEY BUSINESS funk, pop, Open (F)air Music BVV 19.00

HUDBA

FORMIDABLE! AZNAVOUR šanson Sono Centrum 19.30

BRNO

BRNĚNSKÝ PRIDE WEEK 2022 festival různá místa do 19/6

VÝSTAVY

PÍSKY MIKROSVĚTA 2.0 vernisáž/začátek výstavy Galerie U Dobrého pastýře do 3/9

ODJINUD

ROCK FOR PEOPLE 2022 hudební festival Park 360, Hradec Králové do 18/6

BRNO

IBÉRICA festival různá místa

DIVADLO SMOLÍKOVI festival Dokořán Městské divadlo Brno 18.00 PAMMROVÁ/BŘEZINA činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 ROMEO, JULIE A TMA A… hrají žáci LDO ZUŠ V. Kaprálové Divadlo Barka 19.00 PO CELOU DOBU PŘEDSTAVENÍ PROBÍHÁ PŘEDSTAVENÍ alternativní HaDivadlo 19.30 RACEK činohra, lektorský úvod před představením Mahenovo divadlo 19.30 WER ICH monodrama Co.Labs 19.30 NĚCO SHNILÉHO festival Dokořán Městské divadlo Brno 20.00 TAKT činohra Divadlo Husa na provázku 20.00 ŠAŠEK A SYN komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 SVĚTÁCI činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA KARAOKE MONDAY HighFive Bar 19.30 FOLK PROSTOR jazz bar U kouřícího králíka 19.30 EMMA SMETANA + JORDAN HAJ pop Kabinet MÚZ 20.00 SPACE WAVES lab jam session Music Lab 20.30

BRNO KURZY PRO PEČUJÍCÍ V KJM KJM Kobližná do 27/6 KRIZOVÉ PRÁVO PRO LAICKÉ PEČUJÍCÍ přednáška KJM Kobližná 15.00 TERAPIE POHYBEM S HANOU HLEDÍKOVOU pohybový workshop KJM Kobližná 17.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 BRNĚNSKÝ PRIDE WEEK 2022 festival různá místa do 19/6 PAGANISM AND ITS OTHERS: ACADEMIC CONFERENCE IN BRNO konference FF MU do 14/6 WER ICH autorské monodrama Co.Labs 19.30 DUO DOCENTKY feministický stand-up, BPW 2022 Kino Art 20.00

VÝSTAVY 15 LET MUZEA JOSEFA HOFFMANNA začátek výstavy Muzeum Josefa Hoffmanna do 26/3/2023

Více tipů na každý den najdete na našem Instagramu

DIVADLO CESTA festival Dokořán MdB HANA drama Mahenovo divadlo NAŠI činohra HaDivadlo ZEM PAMÄTÁ festival Dokořán MdB PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO komedie Letní scéna DBP Brno SVĚTÁCI činohra Biskupský dvůr JINDŘICH V. záznam Scala FESTIVAL DOKOŘÁN konec festivalu

DIVADLO 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 20.30 20.30

HUDBA RYBIČKY 48 rock, Open (F)air Music BVV 17.00 KONCERT DĚTSKÝCH SÓLISTŮ S FILHARMONIÍ BRNO Besední dům 18.00 CAFÉ OPEN MIC Café Práh 19.00 THE I.S.B. BLACK G.O.A.T.S rock Stará Pekárna 20.00 SHANNY jazz jazz bar U kouřícího králíka 20.30

BRNO ÚVOD DO PROBLEMATIKY A DATABÁZÍ PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ školení MZK 10.00 BOOKSTART – VELKÝ KOČIČÍ ZÁVOD program pro rodiče s dětmi KJM Kobližná 10.00 MŮJ PŘÍTEL NEIL ANEB NEJSTUDENĚJŠÍ POLÉVKA NA MALLORCE autorské čtení Adély K. Vančury KJM Kobližná 17.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: RUNNING TOUR: BVV www.autenticke-prohlidky-brno.cz 17.30 QUEER STÁRNUTÍ Brno Pride Week 2022 Divadlo Husa na provázku 18.00 NEPÁL: NEJZNÁMĚJŠÍ TREKY přednáška Café Práh 19.00 ABSTRAKTNÍ MALOVÁNÍ kurz Pekařská 18 17.30 C. G. JUNG I. – FILOZOFIE A PSYCHOLOGIE kurz Nová Akropolis 19.00 OTEC A SYN autorské čtení Divadlo Husa na provázku 19.00

FILM HALFTIME Netflix

VÝSTAVY VIKTOR PIVOVAROV: ZAHRADY MNICHA RABINOVIČE komentovaná prohlídka DUMB 17.00 DOMINIKA DOBIÁŠOVÁ vernisáž/začátek výstavy Galerie mladých do 23/7 ADAM HEJDUK vernisáž/začátek výstavy Kino CIT do 23/7 PÍSKY MIKROSVĚTA 2.0 vernisáž/začátek výstavy Galerie U Dobrého pastýře do 3/9

GASTRO VIETNAMSKÁ KUCHYNĚ kurz Studio Divoká vařečka 16.30 KURZ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY KÁVY Penerini coffee školicí centrum 17.00 JAK SE DAŘILO VÍNU V COVIDOVÉM ROCE 2021? Vinný sklípek Vinárium 19.00

HANA drama Mahenovo divadlo 10.00 Z POHÁDKY DO POHÁDKY interaktivní představení s využitím znakového jazyka Leitnerka 17.00 OPEN DANCE CLASS improvizace, kompozice, workshop Co.Labs 18.00 GADŽOVÉ JDOU DO NEBE show Divadlo Husa na provázku 19.00 SUGAR! (NĚKDO TO RÁD HORKÉ) muzikál MdB 19.00 TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU komedie Letní scéna DBP Brno 20.30

HUDBA KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS ACOUSTIC BAND! rock Špilberk 18.00 J.A.R. + MONKEY BUSINESS funk, pop, Open (F)air Music BVV 19.00 TŮMA: TE DEUM závěrečný koncert sezóny katedrála Petrov 19.00 ELECTRIC CHAIR + LYSOL + LIDSKÉ ZDROJE punk Kabinet MÚZ 20.00 EVA TURNOVÁ & TOMÁŠ HRADIL – PROCHÁZKA TURNOVÝM HÁJEM literárně-hudební večer Ponava 20.00 KULTURNÍ ÚDERKA blues Stará Pekárna 20.00

BRNO PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00, 20.00 JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ Hvězdárna a planetárium Brno 18.30 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY Hvězdárna a planetárium Brno 21.30 KRIZOVÉ SITUACE PŘI OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O BLÍZKÉHO přednáška KJM Kobližná 15.00 PATŘÍ MUSIL DO BRNA? literární pořad KJM Kobližná 17.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 BRNO A JEHO CHRÁMY festival různá místa do 15/9 UMĚNÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR diskuze DUMB 10.00 VYCHÁZKA SE SBĚREM JEDLÝCH A TŘEBA I LÉČIVÝCH ROSTLIN naucmese.cz 16.30 BODY POSITIVITY Brno Pride Week 2022 Kino Art 17.00

FILM VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 letní kino, pro děti Vaňkovka 10.00 NIKDO letní kino Vaňkovka 18.00

VÝSTAVY BRNO OČIMA G. J. MENDELA začátek výstavy Špilberk do 30/9 ČERNOVICKÁ PÍSKOVNA začátek výstavy URBAN CENTRUM do 8/7

GASTRO OMÁČKY kurz Studio Divoká vařečka 16.30 OPENING PARTY STREET BARU 4POKOJE Pohořelec ZÁKLADNÍ BARISTICKÝ KURZ Penerini coffee školicí centrum 10.00 CUPPING Penerini coffee školicí centrum 18.00

ODJINUD ROCK FOR PEOPLE 2022 hudební festival Park 360, Hradec Králové do 18/6

do 26/6

DIVADLO VEČER TŘÍKRÁLOVÝ činohra Mahenovo divadlo 17.00 SUGAR! (NĚKDO TO RÁD HORKÉ) muzikál MdB 18.00 VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TO ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ Divadlo Barka 18.00 GADŽOVÉ JDOU DO NEBE show Divadlo Husa na provázku 19.00 MLUVÍCÍ HLAVA činohra Leinerka 19.00 CAVEMAN komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 O STATEČNÉM KOVÁŘI muzikál Biskupský dvůr 20.30

HUDBA MYLES KENEDY rock Špilberk VISACÍ ZÁMEK punk Špilberk 18.00 THE(Y) WANTED Café Práh 19.00 FORMIDABLE! AZNAVOUR šanson Sono Centrum 19.30 KONCERT HORŇÁCKÉ MUZIKY PETRA MIČKY rajský dvůr augustiniánského opatství 19.30 INSECT ARK + RUTKA LASKIER rock, metal Kabinet MÚZ 20.00 TOPOĽANA jazz jazz bar U kouřícího králíka 20.00 ALTAR QUARTET + JD WALTER jazz Ponava 20.00 AARON BROOKS AND BAND rock Stará Pekárna 20.00 PLUM DUMPLINGS + FLAMENDR ROBI šanson, rock Klub Alterna 20.00 DELTA FUSE zahájení Jakubáku 2022 Jakubské náměstí

BRNO KNIŽNÍ ČTVRTEK seznámení s novinkami knižní produkce KJM Bohunice 10.00 ROBOTÍME! robotický kroužek pro děti KJM Kobližná 16.00 BOOKSTART – VELKÝ KOČIČÍ ZÁVOD program pro rodiče s dětmi KJM Kobližná 16.30 DIVADLO AGADIR UVÁDÍ... ZDEŇKA POSPÍŠILOVÁ hudebně-poetické pásmo KJM Bohunice 18.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 VZPOMÍNKA NA FRANTU KOCOURKA komponovaný pořad SC Bystrc 18.00 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ PRO FAJNŠMEKRY www.autenticke-prohlidky-brno.cz 16.00 IBÉRICA festival různá místa do 26/6 OTÁZKY PERFORMANCE beseda Dům pánů z Kunštátu 18.00 BALKÁN – RÁJ SVOBODNÉHO CESTOVÁNÍ přednáška Café Práh 18.00 S BATOHEM PO JIŽNÍM PERU přednáška Vinný sklípek Vinárium 19.00

FILM ANDÍLCI ZA ŠKOLOU premiéra v kinech KDYBY RADŠI HOŘELO premiéra v kinech RAKEŤÁK premiéra v kinech TRALALA premiéra v kinech OTEC NEVĚSTY HBO Max LÁSKA A ANARCHIE – 2. SÉRIE Netflix

VÝSTAVY COFFEE komentovaná prohlídka VIDA!

17.00

GASTRO PABLO ESCOBAR SPECIÁL: BURGERY A DRINKY kurz Studio Divoká vařečka 16.30 VÍNO Z BLÍZKA degustace Otevřená zahrada 17.30 ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN Vinařství Na Soutoku, Břeclav Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 18.00

ODJINUD PROHLÍDKA TEMATICKÝCH ZAHRAD ZAHRADNICKÉ FAKULTY MU V LEDNICI sraz: hlavní nádraží Brno u hlavního vchodu 8.00 KONFERENCE BROWNFIELDY průmyslový development v udržitelné éře BrickHouse DOV, Ostrava 10.30 BLUESOVÝ KONCERT BUDAPEŠŤSKÉHO DUA: GRUNTING PIGS Lormovo náměstí, Mikulov 19.00 CET PRAGUE CUP 2022 mezinárodní parkurový závod Chuchle Arena, Praha do 19/6 FESTIVAL VÍN VOC ZNOJMO V PRAZE vila Grébovka, Praha

81

KAM ← BRNO DNES


17 DIVADLO

HUDBA

18

PÁTEK FRIDAY OTELLO opera, premiéra Janáčkovo divadlo

DIVADLO

19.00

OBRFEST 2022 festival Fotbalové hřiště Borky do 18/6

DIVADLO

HUDBA MORAVIA BRASS BAND filmová hudba Špilberk GREGORY FEST 2022 festival amfiteátr Starého pivovaru 18.00 AMELIE TOKARSKÁ harfenistka vila Löw-Beer 19.00 PROJEKT203 + VÝSMĚCH? + LOVE MY SCIENCE Gothic Party Stará Pekárna 19.00 MAGALÍ SARE & SEBASTIÀ GRIS španělská hudba, festival Ibérica Místodržitelský palác 19.30 ZSOLT VARADY BAND gypsy jazz jazz bar U kouřícího králíka 20.00 RADIMEC&OLD HORSES country rock Rusty Nail Club 20.00 OBRFEST 2022 festival Fotbalové hřiště Borky do 18/6 BRNO BRASS FEST festival různá místa do 20/6 SUMMER PARTY studentská akce ENTER Club 21.00 MILAN KAŠUBA & DÁŠA UBROVÁ Jakubák 2022 Jakubské náměstí

BRNO RELAXACE POD HVĚZDAMI Hvězdárna a planetárium Brno 17.15 PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00, 20.00 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY Hvězdárna a planetárium Brno 21.30 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: VYHLÍDKY www.gotobrno.cz 10.00 FESTIVAL IBÉRICA festival iberoamerické kultury Špilberk TRUCK SHOW BRNO BVV do 19/6 LÉTO, SWING A KINO V ZAHRADĚ VILY TUGENDHAT vila Tugendhat 18.00 100 LET ORELSKÉHO SLETU do 19/6 LÉTO V ZAHRADĚ PRO SENIORY Lipka, Jezírko 9.30

FILM CHA CHA REAL SMOOTH Apple TV+ SPIDERHEAD Netflix THE LAKE Prime Video THE SUMMER I TURNED PRETTY Prime Video

VÝSTAVY 19.00

GASTRO PÁNSKÁ JÍZDA kurz Studio Divoká vařečka 16.30 ZÁKLADNÍ DEGUSTACE RUMŮ – MENU I. CUBANA Brno 18.00

ODJINUD LETNÍ KINO PULP FICTION Vinařství Reisten, Pavlov 21.30 LÁŽO PLÁŽO FEST hudební festival Štěrkáč Otrokovice do 18/6 COAL CASTLE 2022 festival elektronické hudby Žermanická přehrada do 18/6 FESTIVAL MEZI SKLEPY Sklepní areál Búdy, Mutěnice do 18/6 HOLEŠOVSKÁ REGATA 2022 hudební festival zahrady zámku Holešov do 18/6 BOSKOVICE FOOD FESTIVAL 2. ročník Boskovice do 18/6 ROUSÍNOVSKÝ DIVADELNÍ A FOLKLORNÍ FESTIVAL 2022 KD Záložna, Rousínov do 24/6 LÉTO OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V PAVLOVĚ vinné sklepy a vinařství, Pavlov do 28/8

KAM ← BRNO DNES

MĚSTO V NOCI pro děti od 5 let, premiéra Divadlo Polárka 10.30, 15.30

HUDBA

NETSKY DnB BVV

VÝSTAVY

20.00

DIVADLO

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TO ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ Divadlo Barka 18.00 AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 OTELLO opera, premiéra Janáčkovo divadlo 19.00 SUGAR! (NĚKDO TO RÁD HORKÉ) muzikál MdB 19.00 LO.VE! taneční divadlo Co.Labs 19.30 KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 O STATEČNÉM KOVÁŘI muzikál Biskupský dvůr 20.30

ZUM BEISPIEL: HYNEK CHMELAŘ & YAN VOM WELTRAUM vernisáž s koncertem káznice

HUDBA

19

SOBOTA SATURDAY

AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) činohra, derniéra Divadlo Husa na provázku 19.00 DNES VEČER HRAJEME alternativní Divadlo Barka 19.00 KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 O STATEČNÉM KOVÁŘI muzikál Biskupský dvůr 20.30

HUDBA BRNĚNSKÁ COUNTRY FONTÁNA ŘEČKOVICE 2022 festival amfiteárt Starého pivovaru 15.00 BRNO 90210 KIKI BALL VOL. 2 ballroom ArtBar Druhý Pád 18.00 SIRBA OCTET Concentus Moraviae 2022 Besední dům 19.30 DEPECHE MODE PARTY HighFive Bar 20.00 THE WITCH ORCHESTRA alternativní Music Lab 20.00 PERMANENT RISK + LUCIA PIUSSI + NEZNÁMÝ PÍSNIČKÁŘ rock Stará Pekárna 20.00 ÁLVARO MARTINETE QUINTETO + MAISE MÁRQUEZ galakoncert Ibérica 2022 Špilberk 20.30

BRNO KOUZELNÝ GLÓBUS 3D pro děti Hvězdárna a planetárium Brno 14.00, 16.00 PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00, 20.00 PÉČE O SEBE: NAUČNÉ ODPOLEDNE V PŘÍRODĚ přednáška KJM Kobližná 15.00 NA ŠROT víkendové labodílny VIDA! 12.00, 14.00, 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.00, 16.30 DEN HUSOVIC náměstí Republiky 10.00 JANOVA DÍLNA stolek a stolička ze dřeva LUSK, SVČ Lužánky ODPOLEDNE S KAŠPÁRKEM pro rodiče s dětmi Památník písemnictví na Moravě 14.00 KERAMICKÝ WORKSHOP: PLASTIKA NA LATĚ modelování a dekorování LATA, SVČ Lužánky do 19/6 BĚH PRO HOSPIC SV. ALŽBĚTY všechny věkové a výkonnostní kategorie areál hospice, Kamenná 36 10.00 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: HOTEL INTERNATIONAL – MEZI BRUSELEM A BRAZÍLIÍ www.autenticke-prohlidky-brno.cz 10.00, 14.00 BRNO INDUSTRIAL: DĚLNICKÉ KOLONIE vyhlídková jízda www.brnoindustrial.cz 14.00 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ OD ÁČKA PO ZETKO www.autenticke-prohlidky-brno.cz 14.00 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: SLAVNÉ VILY www.gotobrno.cz 10.00 DŮM KULTURY A NADĚJE 2. ročník meziooborového projektu HaDivadlo 9.30 LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST vila Löw-Beer 15.00 BRNO 90210 KIKI BALL VOL. 2 ples ArtBar Druhý Pád 18.00 COQTALE pánská burleska Cabaret des Péchés 19.30 VÍKEND NABITÝ OBLÍBENÝMI SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI RODINY STIASSNI vila Stiassni do 19/6 XIII. SETKÁNÍ FLAŠINETÁŘŮ V BRNĚ v ulicích města Brna do 19/6 ČERVNOVÁ VÍKENDOVKA FOTONU Lipka, Rozmarýnek

NEDĚLE SUNDAY

20

PONDĚLÍ MONDAY

BIRDPEN psychedelický rock Kabinet MÚZ

HUDBA

JESSE BALLARD + JOE KUČERA + HONZA HRUBÝ folk, rock Stará Pekárna 20.00

BRNO

LETNÍ ŠKOLA DESIGNU Fakulta strojního inženýrství VUT do 23/6

20.00

MILAN KOZELKA: NA CESTĚ konec výstavy Dům pánů z Kunštátu

DIVADLO CIRKUS ABRAFRK pro děti Divadlo Husa na provázku 14.00 MAXIPES FÍK pro děti Špilberk 15.00 TANEČNÍ KONCERT ZUŠ CHARBULOVA Divadlo Barka 17.00 PRETTY WOMAN muzikál MdB 18.00 TAKT činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 OTELLO opera Janáčkovo divadlo 19.00 HRDINOVÉ činohra Špilberk 20.00 POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ komedie Letní scéna DBP Brno 20.30

HUDBA OLD STEAMBOAT: JAZZOVÁ PLAVBA NA PRÝGLU Brno Brass Fest přístaviště Bystrc – loď DPMB 10.00 PRAGUE BRASSTET: CHRÁMOVÁ HUDBA Brno Brass Fest kostel Nanebevzetí Panny Marie 17.00 BIRDPEN psychedelický rock Kabinet MÚZ 20.00

BRNO KOUZELNÝ GLÓBUS 3D pro děti Hvězdárna a planetárium Brno 14.00, 16.00 PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00 DEN OTCŮ tatínci a dědečkové vstup zdarma VIDA! 10.00 NA ŠROT víkendové labodílny VIDA! 12.00, 14.00, 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.00, 16.30 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: FUNKCIONALISMUS www.gotobrno.cz 10.00 BRNO INDUSTRIAL: ZBROJOVKA komentovaná pěší prohlídka www.brnoindustrial.cz 14.00 AUTENTICKÉ PROHLÍDKY: PRYČ S OKUPANTY www.autenticke-prohlidky-brno.cz 14.00 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: SLAVNÉ VILY www.gotobrno.cz 14.00 SVÁTEČNÍ NEDĚLE – DEN OTCŮ zvýhodněné vstupné Toboga Bongo DUCHOVNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ JOSEFA ZEZULKY Malý konferenční sál 14.45

FILM CIVIL: BEN CRUMP Netflix ELITNÍ AGENTI SPRIGGAN Netflix

VÝSTAVY

DIVADLO SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ balet Janáčkovo divadlo 18.00 METKA PAVŠIČ úryvky divadelních her a písní Divadlo Barka 18.00 PRAVIDLA BINCÁRNY činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 PRETTY WOMAN muzikál MdB 19.00 S LÁSKOU MARY komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 NAPOLEON ANEB ALCHYMIE ŠTĚSTÍ muzikál Biskupský dvůr 20.30

HUDBA KARAOKE MONDAY HighFive Bar 19.30 JESSE BALLARD + JOE KUČERA + HONZA HRUBÝ folk, rock Stará Pekárna 20.00 MNOZIL BRASS: PHOENIX Brno Brass Fest hrad Špilberk 20.00 ALDENTE FT. REZ, PABLO‘S, DJ HONEY & BADGER rap, pop Kabinet MÚZ 20.00

BRNO BERUŠKY, VČELKY, MOTÝLI výtvarná dílna pro děti a rodiče KJM Nový Lískovec do 23/6 KOUZELNICKÝ TÝDEN S HARRYM POTTEREM oslava výročí 25 let od prvního vydání KJM Vinohrady do 24/6 MANGA ANIME KLUB japonská kultura KJM Kobližná 16.00 RYTMUS A ZDRAVÍ – RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ SE SOŇOU MARKOVOU muzikoterapeutický workshop KJM Kobližná 16.30 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 LETNÍ ŠKOLA DESIGNU Fakulta strojního inženýrství VUT do 23/6 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KE 200. VÝROČÍ NAROZENÍ GREGORA JOHANNA MENDELA augustiniánské opatství do 23/6

ODJINUD ZRNÍ koncert Střecha Lucerny, Praha 20.00 THE DANDY WARHOLS koncert MeetFactory, Praha 21.00 BIRDPEN koncert Futurum Music Bar, Praha 21.00 IRON MAIDEN + AIRBOURNE + LORD OF THE LOST koncert Sinobo Stadium, Praha

MILAN KOZELKA: NA CESTĚ konec výstavy Dům pánů z Kunštátu

GASTRO VÍKENDOVÝ BRUNCH Kafe a slanina 9.00 NEDĚLNÍ BRUNCH KAFARA 10.00 ŠKOLKA VAŘENÍ – PEČENÍ CUKROVINEK kurz pro děti 5 až 10 let Studio Divoká vařečka 11.00

ODJINUD GOGOL BORDELLO + SPECIÁLNÍ HOST koncert Lucerna Music Bar, Praha 19.00

GASTRO FARMÁŘSKÉ TRHY V LÍŠNI Líšeň 8.00 VÍKENDOVÝ BRUNCH Kafe a slanina 9.00 SENZORICKÉ HŘIŠTĚ kurz Industra Coffee 10.00 VÍKENDOVÝ BRUNCH NA VLNĚNĚ Rebelbean 10.00 RYBY A DARY MOŘE kurz Studio Divoká vařečka 11.00 WORKSHOP DOMÁCÍ PŘÍPRAVY ESPRESSA Penerini coffee školicí centrum 10.00 KŘEST KNIHY BRNO 100 Piknik box 15.00

ODJINUD PRAGUE CITY SWIM 2022 boj s onemocněním ALS Střelecký ostrov, Praha 9.00 KNIHEX 12 setkání nakladatelů a čtenářů Praha 10.00 PROCHÁZKA HISTORIÍ Mikulov 10.30 GUNS N‘ ROSES koncert Letiště Letňany, Praha 16.00 RESPECT FESTIVAL 2022 multižánrový festival Rohanský ostrov, Praha do 19/6

82


21 DIVADLO

HUDBA

ÚTERÝ TUESDAY

22

STŘEDA WEDNESDAY

23

ČTVRTEK THURSDAY

ŠPINARKA činohra, premiéra Letní scéna DBP Brno 20.30

HUDBA

ANNA K. pop Špilberk

VÝSTAVY

MILOŠ BUDÍK vernisáž Památník písemnictví na Moravě do 4/9

BRNO

KAMENKA OPEN 2022 festival Kamenka do 26/6

OPERA DIVERSA vážná vila Löw-Beer

BRNO

ODJINUD

METRONOME PRAGUE 2022 hudební festival Výstaviště Holešovice, Praha do 25/6

DIVADLO

SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra, premiéra Mahenovo divadlo 19.00

DIVADLO MĚSTO V NOCI pro děti od 5 let Divadlo Polárka 17.30 PRAVIDLA BINCÁRNY činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 OTELLO opera, lektorský úvod před představením Janáčkovo divadlo 19.00 STĚHOVÁNÍ DUŠÍ činohra, lektorský úvod před představením Mahenovo divadlo 19.00 PRETTY WOMAN muzikál MdB 19.00 _____TATI drama Co.Labs 19.30 HONZA Masakr Elsinor káznice 20.00 ŠPINARKA činohra, premiéra Letní scéna DBP Brno 20.30 NAPOLEON ANEB ALCHYMIE ŠTĚSTÍ muzikál Biskupský dvůr 20.30

HUDBA OPERA DIVERSA vážná vila Löw-Beer NO NAME pop, rock Špilberk 18.00 HUDLAŘI jazz jazz bar U kouřícího králíka 19.00 LUKÁŠ SOMMER: KYTAROVÝ RECITÁL klasická Stará radnice – Freskový sál 19.30 IVA BITTOVÁ A DUNAJ alternativní Sono Centrum 20.00 TRAMHAUS + CHARLIE AND THE LESBIANS + JACK RABBIT´S PALAC post-punk Kabinet MÚZ 20.00 SPOLEČNÉ BUBNOVÁNÍ V KAVÁRNĚ Café Práh 20.00 THE YOUNG PEKÁČ MOJMÍRA BÁRTKA improvizace Stará Pekárna 20.00 NAROZENINY JACOB: ROSIE WADE & JAM CLUB, LOS PERDIDOS Jakubák 2022 Jakubské náměstí

BRNO SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – DORA KAPRÁLOVÁ autorské čtení KJM Kobližná 18.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK improvizace Musilka 19.00 ABSTRAKTNÍ MALOVÁNÍ kurz Pekařská 18 17.30 BOTANICKO-ZOOLOGICKÁ EXKURZE HÁDY Lipka, Kamenná

GASTRO KURZ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY KÁVY Penerini coffee školicí centrum 17.00

ODJINUD MONKEY BUSINESS koncert Ledárny Braník, Praha 19.00 CRIME & THE CITY SOLUTION + HUGO RACE koncert Lucerna Music Bar, Praha 20.00 UGLY KID JOE koncert Futurum Music Bar, Praha 21.00 TELEKOM VOLT FESTIVAL festival Sopron, Maďarsko do 25/6

20.00

11. EVROPSKÉ HRY HANDICAPOVANÉ MLÁDEŽE EMIL OPEN mezinárodní sportovní a společenské setkání různá místa do 26/6

DIVADLO JAK KRÁSNĚ JSME SI ŽILI činohra Mahenovo divadlo 19.00 PRAVIDLA BINCÁRNY činohra Divadlo Husa na provázku 19.00 RAKVIČKÁRNA alternativní Leitnerka 19.00 _____TATI drama Co.Labs 19.30 HRDÝ BUDŽES komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 NAPOLEON ANEB ALCHYMIE ŠTĚSTÍ muzikál Biskupský dvůr 20.30

HUDBA OLYMPIC REVIVAL ROSOMÁK pop, Slatinské kultruní léto Přemyslovo náměstí 18.00 V. BLÁHA + B. M. WILLY vila Löw-Beer 19.00 ANNA K. pop Špilberk 20.00 PROTIJED (KŘEST) + HEVER + MISS MARPLE hardcore Kabinet MÚZ 20.00 SAM JONNES jazz jazz bar U kouřícího králíka 20.00 KRISTI LESCINSKI folk Stará Pekárna 20.00 DRUMSESSION KONZERVATOŘE BRNO Metro Music Bar 20.30

BRNO PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00, 20.00 JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ Hvězdárna a planetárium Brno 18.30 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY Hvězdárna a planetárium Brno 21.30 ZELENÝ KLUB setkání aktivistických nadšenců KJM Kobližná 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 11. EVROPSKÉ HRY HANDICAPOVANÉ MLÁDEŽE EMIL OPEN mezinárodní sportovní a společenské setkání různá místa do 26/6 T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH BRNO podpora České olympijské nadace areál Komec 18.00 VÝHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 16. ROČNÍKU SOUTĚŽE SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY Památník písemnictví na Moravě BRNO A JEHO CHRÁMY: FUNKCIONALISTICKÁ SYNAGOGA AGUDAS ACHIM prohlídka www.gotobrno.cz 17.00 JAK VYTVOŘIT FUNKČNÍ A ZAJÍMAVÝ WEB kurz Impact Hub Brno 15.00 ALENA POMAJZLOVÁ: OBRAZY SE SLOVY – MEZI VERNEOVKAMI A MAGRITTEM přednáška DUMB 17.00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA K MEDITACI + OCHUTNÁVKA kurz Havlišova 18 17.00 WORKSHOP NA PIVOŇKU výroba papírové pivoňky Impact Hub Brno 16.00

FILM TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ letní kino, pro děti Vaňkovka 10.00 VLASTNÍCI letní kino, komedie Vaňkovka 18.00 UMBRELLA ACADEMY – 3. SÉRIE Netflix

GASTRO ZÁKLADNÍ BARISTICKÝ KURZ Penerini coffee školicí centrum 10.00 DEGUSTACE VINAŘSTVÍ ŽAROŠICE Vinný sklípek Vinárium 19.00

ODJINUD MICHAL ŠAFRATA koncert Vinařství Reisten, Pavlov 17.00 PRAGUE ROCKS 2022 Letiště Letňany, Praha 13.00 CÉLIN DION koncert O2 Arena, Praha 19.30 CONCENTUS MORAVIAE Natia a Tamar Beraia Palackého náměstí, Slavkov u Brna 19.30 AURORA koncert Forum Karlín 20.00 VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK 2022 hudební festival Valašské Meziříčí do 25/6

83

DIVADLO SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra, veřejná generálka Mahenovo divadlo 10.00 VOLTE ZVÍŘATA loutkové představení Divadlo Polárka 18.00 NE/NORMÁLNÍ muzikál MdB 19.00 CRY BABY CRY komedie Letní scéna DBP Brno 20.30

HUDBA HORKÝŽE SLÍŽE + GAIA MESIAH punk, Open (F)air Music BVV 19.00 BRNĚNSKÁ HUDEBNÍ SCÉNA Café Práh 19.00 CRIME & THE CITY SOLUTION + HUGO RACE rock Kabinet MÚZ 20.00 MEAN DADDIES post-grunge Stará Pekárna 20.00

BRNO KEEP TALKING angličtina zábavně KJM Kobližná 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 VÝUKA JAZYKŮ PRO STUDENTY PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CJV MU 9.30 SVATOJÁNSKÁ BYLINKOVÁ DÍLNA Otevřená zahrada 16.30 XX. ROČNÍK SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH PRACÍ Lipka – pracoviště Kamenná do 30/6 AZORSKÉ OSTROVY: POKLAD UPROSTŘED ATLANTIKU cestovatelské kino Scala 20.30

FILM PREZIDENTKA komedie, premiéra Kino Lucerna 17.45 ELVIS premiéra v kinech PREZIDENTKA premiéra v kinech PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE premiéra v kinech SIBYL premiéra v kinech

VÝSTAVY ŠEDESÁT / SÓLO PRO STÁLE MLADOU DÁMU začátek výstavy Špilberk do 31/12 MILOŠ BUDÍK vernisáž Památník písemnictví na Moravě do 4/9

GASTRO ITALSKÉ MENU kurz Studio Divoká vařečka 16.30 WORKSHOP DOMÁCÍ PŘÍPRAVY ESPRESSA Penerini coffee školicí centrum 17.00

ODJINUD VEIN.FM + HIGHER POWER + DRAIN koncert Klub 007 Strahov, Praha 19.00 THE BACKBEAT BEATLES koncert Divadlo Hybernia, Praha 19.30 METRONOME PRAGUE 2022 hudební festival Výstaviště Holešovice, Praha do 25/6 LUHOVANÝ VINCENT 2022 festival Luhačovice do 26/6 FESTIVAL SLUNOVRAT 2022 festival Opava do 25/6 FESTIVAL STRÁŽNICE 2022 folklorní festival Strážnice do 26/6

24

PÁTEK FRIDAY

DIVADLO DOLET Divadlo Barka 17.00 VOLTE ZVÍŘATA loutkové představení, premiéra Divadlo Polárka 18.00 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA alternativní Divadlo Husa na provázku 19.00 SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra, premiéra Mahenovo divadlo 19.00 MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál MdB 19.00 NOT A SWAN fyzické divadlo, tanec Co.Labs 19.30 ORDER OF SONIC CHAOS: PRELIMINARY CONNECTION zahájení projektu CED 19.30 DĚTI RÁJE muzikál přírodní koupací biotop Brno-jih 20.00 REBELKY komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 ELIŠKA/REJČKA činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA MICHAL HRŮZA pop Špilberk VEČER S KYTAROU: IGOR A PŘÁTELÉ Vinný sklípek Vinárium 19.00 THE BACKBEAT BEATLES cover Sono Centrum 19.30 LUCIE BIKÁROVÁ – DĚTI GULOČARU jazz jazz bar U kouřícího králíka 20.00 JUAN DISCO Jakubák 2022 Jakubské náměstí

BRNO RELAXACE POD HVĚZDAMI Hvězdárna a planetárium Brno 17.15 PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00, 20.00 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY Hvězdárna a planetárium Brno 21.30 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 KULTURA POD HVĚZDAMI Děti ráje přírodní koupací biotop Brno-jih 20.00 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: SLAVNÉ VILY www.gotobrno.cz 10.00 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: FUNKCIONALISMUS www.gotobrno.cz 14.00 H.E.J.R.U.P FESTIVAL 2022 chill fest Zážitková Základna Zouvalka do 26/6 KAMENKA OPEN 2022 festival Kamenka do 26/6 POLICISTOU NA ZKOUŠKU 2022 workshop Areál SKP Kometa 9.00 SELF LIFTING – OBLIČEJOVÁ JÓGA II. workshop Yoga Brno, Zábrdovická 2 18.30 BUCHTY NA PROVÁZKU live podcast Divadlo Husa na provázku 17.00 DIALOG TRADIČNÍ A MODERNÍ VÝŠIVKY dílna DUMB 15.00

VÝSTAVY MILOŠ BUDÍK začátek výstavy Památník písemnictví na Moravě

do 4/9

GASTRO KURZ: BUĎTE IN S VLASTNÍMI BURGERY S MICHALEM POLČÁKEM NcM vzdělávací středisko 16.00 DÁMSKÁ JÍZDA kurz Studio Divoká vařečka 16.30

ODJINUD QUEENIE Hudba na vinicích 2022 Vinařství Lahofer, Znojmo 18.00 LVHF2020 – ČECHOMOR & MFO Zámek Valtice 19.00 BERNARD FEST 2022 pivní festival Humpolec do 25/6 FESTIVAL ROSNIČKA 2022 hudební festival Svitavy do 25/6 FM CITY FEST hudební festival Frýdek-Místek do 25/6 ŘEVNICKÝ TUPLÁK 2022 hudební festival Řevnice do 25/6 TORNADOFEST MORAVA festival Dubňany do 25/6 FESTIVAL DEZILUZE 2022 multižánrový festival Pivovar Herold, Březnice do 26/6 FESTIVAL UTOPIJE 2022 hudební festival areál Úžlebec, Černíkov do 26/6 MYSTIC SK8 CUP 2022 Mystic Skatepark Štvanice, Praha do 26/6 LOKÁL FEST festival Maňínska Tiesňava, Slovensko do 26/6 DONAUINSELFEST festival Vídeň, Rakousko do 26/6

KAM ← INZERCE


25

SOBOTA SATURDAY

HUDBA

POLARIS zakončení sezóny Divadlo Polárka Björnsonův sad 17.30

HUDBA

ČECHOMOR + MARTINA PÁRTLOVÁ folk Špilberk 20.00

DIVADLO

HAAS. DNY PO SLÁVĚ. divadelní rozhovor vila Löw-Beer 19.30

DIVADLO

PROSLOV one woman stand-up Letní scéna DBP Brno 20.30

BRNO

PŘIPOUTEJTE SE, PROSÍM! zážitková show s degustací Cabaret des Péchés 19.00

VÝSTAVY

VCHÁZENÍ DO KRAJINOMALBY A KRAJINÁŘSKÉ FOTOGRAFIE komentovaná prohlídka Podhorácké muzeum 15.00

HUDBA

LACO DECZI + CELULA NEW YORK Mahenovo divadlo 19.00

BRNO

LÉTO V CENTRU BRNA festival náměstí Svobody do 2/7

DIVADLO ZÁVĚR SEZÓNY – PROVÁZEK.SOBĚ oslava Divadlo Husa na provázku 14.00 SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra Mahenovo divadlo 19.00 PUTIN LYŽUJE /HRA O ZROZENÍ VRAHA/ činohra Chata Marina Jelenice, Bystrc 19.00 REBELOVÉ muzikál biotop Brno-jih 20.00 LORDI komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 ELIŠKA/REJČKA činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA TYJSITY ambivalentní party Divadlo Husa na provázku 20.00 DJ GROOVYLUVAH Jakubák 2022 Jakubské náměstí KAŠPÁREK V ROHLÍKU Brno živě 2022 Amfiteátr Kraví Hora 15.00

BRNO KOUZELNÝ GLÓBUS 3D pro děti Hvězdárna a planetárium Brno 14.00, 16.00 PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00, 20.00 NA ŠROT víkendové labodílny VIDA! 12.00, 14.00, 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.00, 16.30 ZA ČASŮ ŘÍMSKÉHO IMPÉRIA společenskokulturního odpoledne pro děti i seniory Volnočasové centrum Vojtova 14.00 BRNO INDUSTRIAL: PALÁCE PRŮMYSLOVÉ ARISTOKRACIE vyhlídková jízda www.brnoindustrial.cz 10.00, 14.00 PROHLÍDKY BÝVALÉ KÁZNICE NA CEJLU www.gotobrno.cz 14.00, 15.00 LÉTOPARK festival park na Slovanském náměstí, Královo Pole 15.00 INTERCANIS mezinárodní výstava psů BVV do 26/6 JANA VRBKOVÁ – ROTACE A PŘEDKLONY kurz Iyengar Yoga Centrum Brno 8.30

FILM PSÍ VELIČENSTVO letní kino, pro děti Vaňkovka 10.00 PRÁZDNINY V ŘÍMĚ letní kino, komedie Vaňkovka 18.00

VÝSTAVY EVA URBÁNKOVÁ dernisáž Vinný sklípek Vinárium 18.00

GASTRO VÍKENDOVÝ BRUNCH Kafe a slanina 9.00 FARMÁŘSKÉ TRHY V ŽIDENICÍCH Juliánovské náměstí 9.00 VÍKENDOVÝ BRUNCH NA VLNĚNĚ Rebelbean Vlněna 10.00 MASO A JEHO TEPELNÉ ÚPRAVY kurz Studio Divoká vařečka 11.00

ODJINUD VETERANFEST SLAVKOV sraz veteránů zámecký park, Slavkov u Brna 9.00 FORM FACTORY LES MILLS DAY 2022 cvičební programy Galerie Harfa, Praha 9.00 KRAJEM VÍNA – EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ cyklistické putování mezi vinařskými obcemi Hustopeče a okolí 9.00 BRNĚNECFEST 2022 hudební festival Brněnec u Svitav 9.30 OTEVŘENÉ SKLEPY KONICE/POPICE Popice 10.00 PROCHÁZKA HISTORIÍ Mikulov 10.30 ROCK LEGENDS 2022 hudební festival NTC Bratislava 11.30 ARTISAN WINE FESTIVAL ZNOJMO 2022 Znojmo 13.00 EMIL VIKLICKÝ TRIO hudba Hodonín u Kunštátu 15.00 ALICIA KEYS koncert O2 Arena, Praha 20.00 HISTORICKÝMI VLAKY DO LEDNICE Břeclav do 26/6 NETFEST 2022 hudební festival Pardubice do 26/6 KROJOVANÉ HODY V MIKULOVĚ Mikulov MORAVA PARK FEST hudební festival Zámecký park Blansko COOLIN FESTIVAL 2022 hudební festival Kolín ROUSFEST festival Rousínov

KAM ← BRNO DNES

26

NEDĚLE SUNDAY

DIVADLO VOLTE ZVÍŘATA loutkové představení Divadlo Polárka 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ pro děti od 5 let Divadlo Polárka 14.30 O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI pro děti Špilberk 15.00 SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra Mahenovo divadlo 17.00 TENOR NA ROZTRHÁNÍ činohra Divadlo Barka 17.00 PROCHÁZKA SLAVNÝMI MUZIKÁLY muzikál přírodní koupací biotop Brno-jih 17.00 MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál MdB 18.00 VELKÁ ZEBRA činohra Špilberk 20.00 DRACULA muzikál přírodní koupací biotop Brno-jih 20.00 NA ZLATÉM JEZEŘE komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 ELIŠKA/REJČKA činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA SLAVNOSTI SYNKOP JazzFestBrno Divadlo Husa na provázku 17.00 ČECHOMOR + MARTINA PÁRTLOVÁ folk Špilberk 20.00

BRNO KOUZELNÝ GLÓBUS 3D pro děti Hvězdárna a planetárium Brno 14.00 NA ŠROT víkendové labodílny VIDA! 12.00, 14.00, 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.00, 16.30 KULTURA POD HVĚZDAMI procházka slavnými muzikály, Dracula přírodní koupací biotop Brno-jih 17.00, 20.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA STARÉ RADNICE www.gotobrno.cz 10.00 VYHLÍDKOVÉ JÍZDY MINIBUSEM: LEGENDÁRNÍ MÍSTA BRNĚNSKÉHO SPORTU www.gotobrno.cz 10.00, 14.00 BRNO INDUSTRIAL: ŠALINOU MORAVSKÝM MANCHESTEREM komentovaná pěší prohlídka www.brnoindustrial.cz 10.00 BRNO INDUSTRIAL: Z PRVNÍHO BRNA AŽ DO SLADOVNY komentovaná pěší prohlídka www.brnoindustrial.cz 14.00 BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE A DĚTI seminář Nová Akropolis 10.00 NUMEROLOGIE JAKO CESTA K SOBĚ kurz F-Centrum Srdce 10.00 ŽENSKÁ ENERGIE A MENOPAUZA kurz Yoga Brno, Zábrdovická 2 12.30 PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ vila Stiassni 10.30

FILM MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ animovaný, předpremiéra Kino Lucerna 16.30 PÁRTY HÁRDER komedie, premiéra Kino Lucerna 20.30

VÝSTAVY

27

PONDĚLÍ MONDAY

DIVADLO SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ balet Janáčkovo divadlo 11.00 KINCUGI ANEB VĚŘ SI, ČEMU CHCEŠ dystopická komedie Co.Labs 19.30 HAAS. DNY PO SLÁVĚ. divadelní rozhovor vila Löw-Beer 19.30 EUROPEANA činohra Letní scéna DBP Brno 20.30 ELIŠKA/REJČKA činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA CONCENTUS MORAVIAE konec festivalu různá místa HRADIŠŤAN / ULRICHOVI Špilberk LACO DECZI + CELULA NEW YORK Mahenovo divadlo 19.00 KARAOKE MONDAY HighFive Bar 19.30 THE DIRE STRAITS EXPERIENCE rock Sono Centrum 20.00 RICHARD REYNOLDS dj Pitkin 20.00 DISTANT BELLS: PINK FLOYD POD HVĚZDAMI Hvězdárna a planetárium Brno 19.00

BRNO KURZ O DEMENCI PRO PEČUJÍCÍ SENIORY přednáška KJM Kobližná 15.00 ALBATROS science show VIDA! 9.30, 10.30 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 LETNÍ ŠKOLA SPORTOVNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT do 29/6 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA JAKUBÁKU: BALÓNKOVÁ SHOW PRO DĚTI TOMÁŠE OKURKA Jakubák 2022 Jakubské náměstí

FILM WESTWORD – 4. SÉRIE HBO Max MAN VS. BEE Netflix

ODJINUD AURORA koncert Klub Studio, Krakov 19.00 HOLDING ABSENCE + SPECIÁLNÍ HOST koncert Futurum Music Bar, Praha 19.00

28

ÚTERÝ TUESDAY

DIVADLO KÁPNI BOŽSKOU veřejná generálka s diskuzí káznice SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra, lektorský úvod před představením Mahenovo divadlo OTELLO opera, lektorský úvod před představením Janáčkovo divadlo PROSLOV one woman stand-up Letní scéna DBP Brno

18.00

19.00 19.00 20.30

HUDBA OLYMPIC pop Špilberk V. BLÁHA + DUO TORTORELLI vila Löw-Beer 19.00 DISTANT BELLS: PINK FLOYD POD HVĚZDAMI Hvězdárna a planetárium Brno 19.00 SUKUBA VIDEOGAME ENSEMBLE soundtracky z her Stará Pekárna 20.00

BRNO ZVÍŘÁTKA ZE ZOO čtení pro nejmenší v doprovodu rodičů KJM Nový Lískovec 16.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 LÉTO V CENTRU BRNA festival náměstí Svobody do 2/7

FILM PAPÍROVÝ DŮM: KOREA Netflix VE VATĚ Apple TV+

GASTRO STEAKY, OMÁČKY A RAFINOVANÉ PŘÍLOHY kurz Studio Divoká vařečka 16.30

ODJINUD PASSENGER koncert Žluté lázně, Praha 18.30 JELEN koncert Ledárny Braník, Praha 19.00 PAVEL ŠPORCL – PAGANINIANA koncert Chodovská tvrz, Praha 20.00 MASSIVE ATTACK koncert Max-Schmeling-Halle 20.00 LAURA JANE GRACE + SUPPORT: COLD YEARS koncert Lucerna Music Bar, Praha 21.00

DIVADLO KÁPNI BOŽSKOU veřejná generálka s diskuzí káznice 18.00 SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra, lektorský úvod před představením Mahenovo divadlo 19.00 OTELLO opera, lektorský úvod před představením Janáčkovo divadlo 19.00 PROSLOV one woman stand-up Letní scéna DBP Brno 20.30

HUDBA OLYMPIC pop Špilberk V. BLÁHA + DUO TORTORELLI vila Löw-Beer 19.00 SUKUBA VIDEOGAME ENSEMBLE soundtracky z her Stará Pekárna 20.00

VCHÁZENÍ DO KRAJINOMALBY A KRAJINÁŘSKÉ FOTOGRAFIE komentovanáprohlídka Podhorácké muzeum 15.00

GASTRO VÍKENDOVÝ BRUNCH Kafe a slanina 9.00 VÍKENDOVÝ BRUNCH NA VLNĚNĚ Rebelbean Vlněna 10.00 NEDĚLNÍ BRUNCH KAFARA 10.00 KVÁSKOVÝ CHLÉB POCTIVĚ A S LÁSKOU kurz KváseCZECH 10.00

ODJINUD PRAGUE ICE CREAM FESTIVAL 2022 Výstaviště Holešovice, Praha 10.00 KNIGHTS VS. PRAGUE ligový zápas, pro celou rodinu Městský stadion, Znojmo 16.00 KISS koncert Wiener Stadthalle, Vídeň 19.30

84


29

STŘEDA WEDNESDAY

30

ČTVRTEK THURSDAY

DIVADLO

KÁPNI BOŽSKOU premiéra káznice

BRNO

FESTIVAL UPROSTŘED multižánrový festival různá místa do 31/8

GASTRO

VÍNO Z BLÍZKA degustace Otevřená zahrada

HUDBA

BRÜNNWERK jazz, poezie Ponava

19.00

20.00

DIVADLO

17.30

DIVADLO

BELLA FIGURA činohra MdB 19.00 SERENÁDA NA NÁS tanečně-pohybový experiment Leinerka 19.00 KÁPNI BOŽSKOU premiéra káznice 19.00 RABBUNI sólová performance Co.Labs 19.30 PUSŤTE MĚ VEN! komedie Letní scéna DBP Brno 20.30 LAKOMEC činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA STROMBOLI jazzrock Mahenovo divadlo BRÜNNWERK jazz, poezie Ponava

Předplať si:

19.00 20.00

BRNO PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00, 20.00 JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ Hvězdárna a planetárium Brno 18.30 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY Hvězdárna a planetárium Brno 21.30 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 XXII. WORKSHOP OF BIOPHYSICAL CHEMISTS AND ELECTROCHEMISTS konference MUNI, Kamenice 5 IMPRODÍLNY – OTEVŘENÉ TRÉNINKY IMPROVIZACE Co.Labs 16.00

VÝSTAVY DIPLOMKY FAVU vernisáž Dům pánů z Kunštátu 18.00 MOUCHY NA VÍNĚ začátek výstavy Protože můžu do 30/9

GASTRO BURGERY kurz Studio Divoká vařečka 16.30 KURZ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY KÁVY Penerini coffee školicí centrum 17.00

ODJINUD NICK CAVE & THE BAD SEEDS koncert Waldbühne Berlin, Berlín 19.00 COURAGE WORLD TOUR: CÉLINE DION koncert Mercedes-Benz Arena, Berlín 19.30 ÓLAFUR ARNALDS koncert Forum Karlín, Praha 20.00 JERRY CANTRELL koncert Lucerna Music Bar, Praha 21.00 BALATON SOUND festival Zamárdi, jezero Balaton, Maďarsko do 2/7

DVA ROKY PRÁZDNIN pro děti od 9 let Divadlo Polárka 14.00 NÁPOJ LÁSKY opery Špilberk 20.00 BALADA PRO BANDITU muzikál Letní scéna DBP Brno 20.30 LAKOMEC činohra Biskupský dvůr 20.30

HUDBA PÁRTY Zoner BOBYHALL 19.00 THE YOUNG PEKÁČ MOJMÍRA BÁRTKA jazz jazz bar U kouřícího králíka 20.00 BAND OF HEYSEK + ESTER A MARTINA blues Stará Pekárna 20.00 MANIAK & DJ WICH rap, VAŇKOVKAFEST Vaňkovka 20.30

BRNO PŘÍBĚH NEKONEČNÝCH POUTNÍKŮ: VOYAGER 3D Hvězdárna a planetárium Brno 16.00 BRNO 360 2D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY Hvězdárna a planetárium Brno 21.30 KNIŽNÍ ČTVRTEK seznámení s novinkami knižní produkce KJM Bohunice 10.00 NA KŘÍDLECH PTÁKŮ 3D VIDA! 12.30 FESTIVAL UPROSTŘED multižánrový festival různá místa do 31/8 MAĎARSKÝ VEČER vila Löw-Beer 18.00 BÁSNÍCI V KÁZNICI: IVAN JELÍNEK káznice 19.30

FILM MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ premiéra MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ premiéra Kino Lucerna

shop.pocketmedia.cz

Vychází již v létě

16.30

VÝSTAVY BARVY ŽENY konec výstavy Botanická zahrada PřF MUNI COFFEE konec výstavy VIDA! VÝSTAVA LEGO STARWARS konec akce NC Královo Pole DIPLOMKY FAVU přehlídka absolventských prací Dům pánů z Kunštátu do 30/7

GASTRO VÍNO Z BLÍZKA degustace Otevřená zahrada 17.30 ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 18.00

ODJINUD LETNÍ KINO POMÁDA Vinařství Reisten, Pavlov 21.30 TOUR DE VINOHRAD 2022 poznávací cyklistický výlet vinicemi Mikulčice TRANSFORMA 2022 festival Tábor do 3/7 OKOŠTUJTE U VINAŘA Mutěnice do 31/8

@fooddrinkbrno KAM v Brně… Vychází od roku 1957 | Číslo vydání: 6/2022 | MK ČR E 12197 | Vydává: TIC Brno, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno, www.ticbrno.cz Dodává: Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno | IČO: 04541227, DIČ: CZ-04541227 | e-mail: info@pocketmedia.cz | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Šéfredaktor: David Tieku | Editor: Filip Živný | Redakční okruh: Živný (živ), Bohdana Holešová, Radka Beránková (rb), Hana Drahokoupilová (hd), Bára Jurášková (bj), Tereza Holotíková (th), Miloš Henkrich (mh), Sylvie Janošová (sj), Sabina Minářová (sam), Robin Smith | Jazyková korektura: Lucie Pokorná | Grafika a sazba: Jindřiška Mikešová, Kamila Hrubešová | Autor obálky: Adéla Wiederlechnerová | Inzerce: obchod@pocketmedia.cz | + 420 608 101 550, + 420 604 239 957 | Přetisk materiálů pouze se souhlasem redakce | Příští vydání vychází: 1. 7. 2022 | Cena pro předplatitele 39 Kč | FB a IG: @kamwhere | Anglické texty jsou vytvářeny ve spolupráci s Robinem Smithem, Ritou Deanovou, Brno Daily a Brno Expat Centre | REDAKCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST MATERIÁLŮ A INFORMACÍ, ZMĚNY PROGRAMŮ A REKLAM | Předplatné: info@pocketmedia.cz / shop.pocketmedia.cz

85

KAM ← BRNO DNES