Page 1


...trajectòria professional...


...de vegades davant les TIC ens sentim...


...quan ens haurĂ­em de sentir...

â—?


...és per això que el taller té per objectiu... Oferir una eina útil, senzilla i motivadora per treballar amb alumnes amb TEA a l'escola ordinària. Ser un punt de partida per conèixer el suport: explicant el funcionament de l'iPad i algunes de les seves aplicacions. Mostrar les possibilitats educatives / terapèutiques que ofereixen tant als mestres com als alumnes.


...el context a les escoles... Increment alumnes TEA a les escoles ordinàries. Altres síndromes però amb trets autistes associats. 1 cas cada 2500 a 1 de cada 200.


...els presentem...l'iPad... Característiques generals del suport Possibles usos dins l'escola (aula ordinària, aula EE) Currículum i currículum ocult


...característiques generals del suport... Sense cables, wifi, lleuger, configuració fàcil, moltes aplicacions, descàrregues ràpides. Interfície tàctil i intuitiva, no calen gaire coneixements del mestre ni de l'alumne, molt motivant. Diferents usos, oci, feina, educatiu, terapèutic.


...usos a l'escola ordinària... Aula d'Educació Especial Aula d'Acollida Aula ordinària


...Currículum i Currículum ocult...

Currículum: llengües, matemàtiques, medi, etc. Currículum ocult: autonomia, autoestima, motricitat fina, etc.


...i les apps.


...apps per l'aula ordinĂ ria...


Comportament Social: The Social Express


Comportament Social: The Social Express


Comportament Social: The Social Express


Comportament Social: The Social Express


Comportament Social: The Social Express


Comportament Social: Off We Go!


Comportament Social: Off We Go!


Comportament Social: Off We Go!


Comportament Social: Off We Go!


Comportament Social: Model me going


Llenguatge escrit: Mis primeras palabras


Llenguatge escrit: Mis primeras palabras


Llenguatge escrit: iWriteWords


Llenguatge oral: iSECUENCIAS


Llenguatge oral: iSECUENCIAS


Llenguatge oral: iSECUENCIAS


Llenguatge oral: iSECUENCIAS


Llenguatge oral: Speech with Milo Seqüències


Llenguatge oral: Speech with Milo Seqüències


Llenguatge oral: Speech with Milo Seqüències


Motricitat: Tic-Toc-Tiles


Motricitat: Tic-Toc-Tiles


Motricitat: Tic-Toc-Tiles


Motricitat: PegLight


Motricitat: PegLight


Temporitzadors: Vis Timer


Temporitzadors: Vis Timer


Temporitzadors: Vis Timer


Aprenentatges: Tam & Tao in Numberland


Aprenentatges: Tam & Tao in Numberland


Aprenentatges: Tam & Tao in Numberland


Aprenentatges: Intro by Letters Montessorium


Aprenentatges: Intro by Letters Montessorium


Aprenentatges: Intro by Letters Montessorium


Aprenentatges: Intro by Letters Montessorium


Aprenentatges: Intro by Letters Montessorium


Aprenentatges: El Tren Alfabeto de Lola


Aprenentatges: El Tren Alfabeto de Lola


Aprenentatges: El Tren Alfabeto de Lola


Lleure: El cubo Mรกgico de Lola


Lleure: El cubo Mรกgico de Lola


Lleure: El cubo Mรกgico de Lola


Lleure: TouchyBooks


Lleure: Playing Teddy Bear


Lleure: Playing Teddy Bear


Lleure: Playing Teddy Bear


...el futur...algunes conclusions Avantatges i desavantatges Possibilitats i futur del recurs ...i sobretot...sobretot...


...el futur...algunes conclusions


...el futur...algunes conclusions Possibilitats i futur del recurs Hi ha mestres que ja hi treballen però no hi ha difussió Grup de treball específic Coordinació dels equips dins el centre Estudis per recolzar l'ús a les aules

...i sobretot...sobretot...


...moltes gràcies per la vostra atenció...

ipad. Una eina per la inclusió.  

Ponència realitzada a la Jornada d'Inclusió Digital 2012.