Page 1

ПРИЛУЧАНОЧКА Випуск №19 (753)

10 травня 2018 року

Індекс 09738. Видається з 2003 року

Новини різні

ÑÊÎËÜÊÎ ÁÓÄÅÒ ÑÒÎÈÒÜ ÁÎËÜÍÎÉ ÄËß ÌÅÄÈÖÈÍÛ

Не кожен ветеран Другої світової нині може вільно поспілкуватись з гостями. А от радьківчанин Микола Іванович Васківський, коли його заїхали привітати з наступаючим 9 Травня голова Малодівицької громади Олена Журавель та Обичівський староста Тетяна Шанько, ясно пригадав, як уперше почув разом з побратимами про Перемогу, як вони кричали «ура» й салютували закінченню війни, щиро розповів, як йому живеться зараз, чим переймається, що думає про справи громади.

Кабинет министров  Украины  25  апреля  утвердил  тариф  на  оплату  медицинской  услуги  первичной  медицинской  помощи  в  объеме  370  грн.  в  год  за  обслуживание одного пациента,  подписавшего  декларацию  с  врачом. Такое решение принято  на заседании Кабмина. Помимо  этого,  утверждены  корректировочные  коэффициенты для пяти возрастных групп.  В  частности,  за  обслуживание  ребенка  до  5  лет  врач  будет  получать  четыре  капитационные ставки (1480 грн.), ребенка  6-17 лет – 2,2 ставки (814 грн.).  За  оказание  первичной  медицинской  помощи  пациентам  в  возрасте от 40 до 64 лет предусмотрено 1,2 ставки (444 грн.),  от 65 лет – две ставки (740 грн.). 

Соответственно, одну  ставку  (370 грн.) доктор будет получать  за  пациента  в  самом  благополучном относительно здоровья  возрасте от 18 до 39 лет. Помимо этого, в случае, если  медобслуживание  пациента,  подписавшего декларацию, предоставляется в горных населенных пунктах, корректировочный  коэффициент  составляет  1,25  (462 грн.). Место обслуживания  пациента  определяется  согласно с декларацией о выборе  доктора. Оплата за обслуживание пациентов  из  «красного»  списка  (тех, кто не выбрал своего врача  и  не  подписал  с  ним  декларацию)  составляет  240  грн.,  и  к  ним  не  применяются  корректировочные коэффициенты.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Публічного акціонерного товариства «Укранфта»

код 00135390

Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» 00136573 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкт господарювання Юридична адреса: пров.Несторівський, 3-5, Шевченківський район, м.Київ, 04053, Україна, + 38(044)5061003 Адреса реєстрації відокремленого підрозділу: вул.Вокзальна, 1, м.Прилуки, Чернігівська  обл., 17500  2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи Продовження видобування на Скороходівському родовищі  корисних  копалин  (нафта,  газ  природний,  конденсат, супутні: етан, пропан, бутани).  Дослідно-промислова  експлуатація  родовища  проводиться з 1974 року, а промислова з 1981 року. Технічна альтернатива 1. Технічна альтернатива зазначеної планової діяльності  відсутня, так як Скороходівське родовище в промисловій  експлуатації на підставі спеціального дозволу на користування  надрами  №2031  від  11.12.1999  року,  виданого  Державною службою геології та надр України терміном  на 20 років. Технічна альтернатива 2. Технічна альтернатива зазначеної планової діяльності  відсутня,  так  як  Скороходівське  родовище    в  промисловій  експлуатації  на  підставі  спеціального  дозволу  на  користування надрами № 2031 від 11.12.1999, виданого  Державною службою геології та надр України терміном  на 20 років. 3. Місце провадження планованої діяльності: Скороходівське  родовище розташоване в Чернігівській   області, Талалаївського р-ну, на території Талалаївської  селищної  ради,  Державний  акт  договору  оренди  Державний  акт  договору  оренди  серія  І–ЧН  №  001664,  реєстраційний №101, (рішення від 29.12.2001 р.), гірничий  відвід  №  2284    від  15.10.2012  року  та    Липівської  сільської  ради, Державний акт договору оренди серія І–ЧН  № 001660, реєстраційний № 98 (рішення від 29.12.2001  р.), гірничий відвід № 2031 від 11.12.1999 року. На території Талалаївського району в межах гірничого відводу є  промислові споруди: будинок оператора групової замірної установки №1, будинок оператора групової замірної  установки №2. Місце провадження планової діяльності: територіальна  альтернатива 1. Враховуючи межі Скороходівського родовища, межі гірничого відводу № 2031 від 11.12.1999 року та межі гірничого відводу № 2284 від 15.10.2012 року – територіальна  альтернатива відсутня. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: Соціально-економічний  вплив  планованої  діяльності  полягає  створенням  робочих  місць  для  населення,  яке  проживає  в  межах  даних  адміністративних  районів,  сплатою податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів), допомога органам місцевого самоврядування  в  ремонті  доріг,  мостів,  очищенні  русел  річок  та  потічків і т.п.  5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,  площа, обсяг виробництва тощо) Скороходвське  родовище  відкрите  у  1973  році,  в  дослідно-промислову  експлуатацію  введене    у  1974  році,  а  у  промислову  експлуатацію  –  з  1981  року.  Скороходівське  підняття  представляє  собою  глибокозалягаючу  брахіантиклинальну  асиметричну  складку  з  відносно  крутим  південно-східним  і  пологішим  північно-західним  і  північними  крилами.  В  розрізі  родовища  виявлено  6  нафтових горизонтів- В-15, В-16н, В-17, В-19,В-26 і Т та  один газовий-В-20. Колекторами є пісчано-алевролітові  пласти, що залягають серед потужних глинистих та глинисто-карбонатних пачок.  Поклади невеликих розмірів,  склепінні, тектонічно та літологічно екрановані. Продуктивні горизонти на Скороходівському родовищі пов’язані  з турнейськими і візейськими покладами. Площа  гірничного відводу 10,24 км2. Станом на 01.01.2017 року на родовищі пробурено - 54 свердловини із  них діючих – 9, в  бездії – 15, нагнітальних – 3, п’єзометричні – 19, в очіку-

ванні ліквідації – 1, ліквідованих – 7. В 2016 році велась  розробка горизонтів В-15, В-16н, В-19, з яких було видобуто 29, 21 тис.тонн нафти. Річний видобуток попутного  газу – 3,084 млн.м3  6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: Дотримання  меж  санітарно-захистних  зон,  дотримання  об’ємів  дозволених  викидів  в  атмосферне  повітря  від  стаціонарних  джерел  викидів,  дотримання  вимог  щодо  хіміного  складу  вод,  що  закачуються  у  пласти  з  метою  підтримки  пластового  тиску,  визначення  та  контроль  їх  сумісності з пластовими водами родовища, проведення  спостережень  за  впливом  діяльності  на  поверхневі  та  підземні води. В процесі ведення виробничої діяльності  дотримуватись погоджених та відведених меж територій. щодо технічної альтернативи 1 Екологічні  та  інші  обмеження  планової  діяльності  за  технічною  альтернативою  1  відсутні  через  відсутність  технічної альтернативи 1 щодо технічної альтернативи 2 Екологічні  та  інші  обмеження  планової  діяльності  за  технічною  альтернативою  2  відсутні  через  відсутність  технічної альтернативи 2 щодо територіальної  альтернативи 1 Екологічні  та  інші  обмеження  планової  діяльності  за  територіальною альтернативою 1 відсутні через відсутність територіальної  альтернативи 1 щодо територіальної  альтернативи 2 Екологічні  та  інші  обмеження  планової  діяльності  за  територіальною альтернативою 2 відсутні через відсутність територіальної  альтернативи 2. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: На родовищі використовується закрита система збору,   що відповідає сучасним вимогам. Наявність, розроблених  у  встановленому  порядку  ПЛАСів,  розробка  та  виконання  комплексу  технологічних,  технічних,  організаційних рішень для забезпечення  надійної безаварійної   роботи  промислових  проруд.  Проведення  контрольноаналітичних  досліджень  стану  атмосферного  повітря,  стану  поверхневих  грунтових  вод,  грунту,  ландшафту   на території, що перебуває під впливом експлуатаційних  об’єктів родовища. Підприємство сертифіковане  дотримується  вимог  ISO  9001:  2000,  OHSAS  8001:1999,  ISO  14001-2004. Експлуатаційні об’єкти знаходяться в межах  гірничного відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. щодо технічної альтернативи 1 Еколого-інженерна  підготовка і захист території ,  щодо   технічної альтернативи 1 відсутні через відсутність технічної альтернативи 1 щодо технічної альтернативи 2 Еколого-інженерна  підготовка і захист території ,  щодо  технічної альтернативи  2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2 щодо територіальної  альтернативи 1 Еколого-інженерна  підготовка і захист території ,  щодо   територіальної    альтернативи  1  відсутні  через  відсутність  територіальної альтернативи 1 щодо технічної альтернативи 2 Еколого-інженерна  підготовка і захист території ,  щодо  територіальної    альтернативи    2  відсутні  через  відсутність  територіальної альтернативи 2. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: На  території  Скороходівського  родовища  об’єкти  природно-заповідного  фонду  відсутні.  Джерелами  забруднення  атмосферного  повітря  є  газозамірні  установки.  Потенційними джерелами забруднення грунтів, поверхневих та підземних вод можуть бути розливи пластових  флюїдів в результаті виникнення аварійних ситуацій. В  результаті  здійснення  планової  діяльності  на  флору  та  фауну здійснюється опосередкований вплив-присутність  людей  та  обладнання  на  технологічних  майданчиках.  Крім того, серед впливів на довкілля необхідно зазначити можливе вилучення земельних ділянок. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля  за інвентаризовані та облікуються на території ведення діяльності 

у Талалаївськогму  районі Чернігівської області, де експлуатуються машини, механізми та стаціонарне обладнання. щодо технічної альтернативи 1 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля,  щодо  технічної альтернативи 1 відсутні через відсутність технічної альтернативи 1 щодо технічної альтернативи 2 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля,  щодо  технічної  альтернативи    2  відсутні  через  відсутність технічної альтернативи 2 щодо територіальної  альтернативи 1 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля,  щодо  територіальної  альтернативи 1 відсутні через  відсутність  територіальної альтернативи 1 щодо технічної альтернативи 2 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля,  щодо територіальної  альтернативи  2 відсутні через  відсутність  територіальної альтернативи 2. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля  (зазначити  відповідний  пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) Належить до другої категорії видів планової діяльності  ст.3 п.3 ч.3 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність  значного  негативного  транскордонного  впливу  на  довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати  значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)) Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля До  звіту  з  оцінки  впливу  на  довкілля  будуть  включені  з достатньою деталізацією наступні планові показники: -  опис  місця  провадження  планової  діяльності  та  цілі  планової  діяльності,  опис  основних  характеристик  планової діяльності; - опис поточного стану довкілля та факторів довкілля; -  оцінка  впливу  планової  діяльності  на  геологічне  середовище,  атмосферне  повітря,  поверхневі,  підземні  води,  ґрунти,  рослинний  та  тваринний  світ,  техногенне  середовище, соціальне середовище; -  опис  передбачених  заходів,  спрямованих  на  запобігання,  відвернення,  уникнення,  зменшення,  усунення  значного  негативного  впливу  на  довкілля,  у  тому  числі  (за можливості) компенсаційних заходів; -  зауваження  та  пропозиції,  які  надійдуть  в  результаті  громадських обговорень. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність може  мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці  впливу  на  довкілля  відповідно  до  Закону  України  “Про  оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля -  це процедура, що передбачає: -  підготовку  суб’єктом  господарювання  звіту  з  оцінки  впливу на довкілля; -  проведення  громадського  обговорення  планової  діяльності; - аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу  на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає  суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої  від громадськості під час громадського обговорення, під  час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; -  надання  уповноваженим  органом  мотивованого  висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; -  врахування  висновку  з  оцінки  впливу  на  довкілля  у  рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений  орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється  розпочинати  провадження  планованої  діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання  рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та  рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до  звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля,  а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу  на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу  на  довкілля  протягом  щонайменше  25  робочих  днів  громадськості  надається  можливість  подавати  будь-які  зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у  громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля  буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля Протягом  20  робочих  днів  з  дня  офіційного  оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого  органу  громадськість  має  право  надати  уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього  повідомлення,  зауваження  і  пропозиції  до  планованої  діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,  що  підлягає  включенню  до  звіту  з  оцінки  впливу  на довкілля.  Надаючи  такі  зауваження  і  пропозиції  вкажіть  унікальний  реєстраційний  номер  справи  про  оцінку  впливу  на  довкілля  планованої  діяльності  в  Єдиному  реєстрі  із  оцінки  впливу  на  довкілля  (зазначений  на  першій  сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес  реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.  У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Єдиному реєстрі з оцінки  впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання  (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом  засвідчують  свою  згоду  на  обробку  їх  персональних  даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту  з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враховати частково або обґрунтовано відхилити  зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі  громадського  обговорення  обсягу  досліджень  та  рівня  деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з  оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це  включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  14. Рішення про провадження планованої діяльності Згідно  чинного  законодавства  України  рішенням  про  провадження  даної  планованої  діяльності  буде  продовження строку дії спеціального дозволу на користування  надрами (видобування (експлуатація) корисних копалин   (нафта, газ природний, конденсат, супутні: етан, пропан,  бутани)  на  Скороходівському    родовищі  (вид  рішення,  згідно  частини  1  статті  11  Закону  України  „Про  оцінку  впливу  на довкілля”)                                                  що  видається  Державною  службою  геології  та  надр  України      (орган,  до  повноважень  якого  належить  прийняття цього рішення)   15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова адреса:  вул.Шевченка, 7, м.Чернігів, 14000, електронна адреса:  deko_post@cg,gov.ua, (тел./факс. (0462)675-085, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна


2

ПРИЛУЧАНОЧКА

- Приезжай, посидим по-семейному, - в голосе отца  появились просительные нотки.  Валере  сложно  было  отказать,  но  и  пересилить  себя непросто. - Посмотрим, ладно, пап? - сошелся он на внутреннем компромиссе. - Работы, правда, очень много. -  Ну,  смотри,  -  как-то  невесело  отозвался  отец,  кладя трубку. Работы действительно было много, но еще пару  лет назад Валера не задумываясь отложил бы все  самые  важные  встречи,  чтобы  лично  поздравить  своего папу Виктора Павловича с днем рождения. - Ага, по-семейному, - криво усмехнулся мужчина.  Очень уж ему не хотелось идти в гости к отцу. И на  то были причины. Два года назад к серебряному юбилею свадьбы родителей  Валера  и  его  сестра  Люба  готовили  подарок  -  путевку  на  море.  Очень  хотелось  их побаловать, а главное - дать возможность  побыть  вдвоем.  Это  ведь бывает так редко,  когда  в  семье  растет  двое  детей.  Но  родители устроили сюрприз  покруче. - Мы с вашим отцом  решили  развестись,  -  сообщила  Валере  и  Любе  их  мама  незадолго  до  юбилейной даты.  Вот  так  просто,  безо  всяких  вступлений  вроде:  «Нам нужно серьезно поговорить» или «У меня есть  для вас важная новость». Мама упорно отказывалась  детально обсудить эту тему, ограничившись пояснением, что это было совместное решение.  - Так будет лучше для всех. Помните, что он все  равно остается вашим отцом, - говорила она. Впрочем, видя, какой расстроенной была мама, Валера и Люба очень быстро поняли, что она лукавит,  явно помогая отцу сохранить лицо в глазах детей. - Пап, скажи, у тебя появилась другая женщина? -  спросил напрямик Валера отца, встретившись с ним. - Да. Около года, - ответил тот, опережая второй  вопрос. Мужчины смотрели друг другу в глаза: Валера оценивающе, а Виктор Павлович как будто с вызовом. - Ну? - заговорил первым отец. - Начинай. - Чего начинать? - не понял Валера. - Рассказывать мне, какой я негодяй и как плохо  обошелся  с  твоей  матерью.  Ты  же  папку  пришел  жизни учить? Так давай, начинай. Я послушаю, а то  ведь дураком помру. Валера  обалдел  от  отцовского  напора.  К  такой  откровенной отповеди он не был готов, скорее ждал  от отца именно оправданий. - Ты обидел маму, - выдавил, наконец, из себя Валера. - А это непросто простить даже родному отцу. - Согласен, - вздохнул Виктор Павлович. - Поэтому  полного понимания от тебя не жду. - То есть я тебя еще и понять должен? - едва не  задохнулся от возмущения Валера. - А почему нет? - пожал плечами в ответ Виктор  Павлович.  -  Ты,  в  конце  концов,  взрослый  мужик,  скоро своей семьей обзаведешься. Пойми ты, я эту  женщину очень люблю. - А мама? - С мамой все непросто, - вздохнул мужчина. - Я ее  очень уважаю, но… В общем, совсем другие между  нами  чувства.  А  с  Полиной…  Я  даже  пацаном  так  не влюблялся. Валера сжал кулаки, ему было откровенно неприятно слушать такое. - Бить, что ли, будешь? - усмехнулся отец, заметив  это. - Ну, давай. Только подумай: я что, отцом плохим  был? Или мужем? А? Все для вас ведь делал. И Таню  обманывать не стал. Как только понял, что влюбился,  честно ей все рассказал. Заслуживаю я счастья? Валера  не  нашел,  что  ответить.  Он  шел  к  отцу, 

чтобы убедить  его  в  том,  что  тот  ошибается,  что  мимолетные увлечения не стоят семейного счастья,  а получилось совсем даже наоборот. В общем, разговор результатов не принес. Родители Валеры развелись, отец оставил квартиру матери,  а сам переехал с новой женой в съемную.  С тех пор прошло около двух лет. Мама Валеры  пережила развод, сохраняя достоинство. Было видно,  что  она  скучает  по  бывшему  мужу,  но  попыток  его вернуть не предпринимала. При этом она упорно  старалась  сохранить  хорошие  отношения  между  детьми и их отцом. - Наши отношения - это наши отношения, - не раз  повторяла  она  в  разговорах.  -  Он  был  и  остается  вашим отцом, наш развод не должен сказаться на  вашем общении. Люба  почти  сразу  сдалась и стала частой  гостьей  в  новом  доме  отца,  подружилась  с  его  новой  женой.  Наверное,  ей  было  проще  -  она  с  детства  росла папиной дочкой.  А  вот  Валеру  не  покидала обида за мать. -  Может,  мне  еще  его новую жену мамулей  называть?  -  зло  огрызался  он,  когда  мама в очередной раз пыталась убедить его помириться с отцом. Впрочем, по отцу Валера все же скучал. И когда  получил приглашение на его день рождения, крепко  задумался. В конце концов, мужчина заехал после  работы в магазин за подарком и шампанским… - Как же я рад тебя видеть! - сказал Валере отец,  когда  они,  неловко  улыбаясь,  стояли  в  прихожей.  - Проходи, Люба уже здесь. У нас тут сюрприз для  тебя. Валера немного напрягся. Он до сих пор не был  знаком с новой супругой отца и не ждал от этой встречи ничего хорошего. Тем сильнее было его удивление, когда в комнате он обнаружил свою мать… - А что с Полиной-то? - поинтересовался Валера,  когда они с отцом вышли на балкон покурить. - Сплыла Полина, - нахмурился отец. - Помнишь,  у меня в прошлом году инфаркт случился? Валера покраснел. Ему было до сих пор стыдно,  что из-за обиды на отца он мало заботился о нем,  когда у того всерьез прихватило сердце. - В общем, Полина сначала храбрилась, мол, буду  о тебе заботиться, а потом… Ох, как же неудобно о  таких вещах с сыном говорить. В общем, сердце у  меня тогда очень уставшее было, нагрузок никаких  нельзя. Короче, я ее в постели устраивать перестал,  а она женщина молодая… Валера обалдело смотрел на отца. - И она ушла? - спросил он. -  Ну,  да,  -  скривился  папа.  -  Вот  и  вся  любовь.  Слушай, я с тобой серьезно хочу поговорить. И как  отец с сыном, и как мужчина с мужчиной. Если ты  думаешь, что я к твоей матери вернулся как на запасной аэродром, потому что от меня молодая жена  ушла, то знай: это не так. Я многое понял за год и  многое  переоценил.  Не  только  из-за  болезни  или  предательства. Ты знаешь, влюбиться ведь можно  в любом возрасте. Но с любовью я это больше не  перепутаю. Валера внимательно смотрел на отца и чувствовал, что верит ему. - И маме твоей простить меня будет непросто, мне  придется многое сделать для этого. Я это прекрасно  понимаю, - продолжил Виктор Павлович. -  И  ведь  молчали  как  партизаны,  -  усмехнулся  Валера. - Нам многое нужно было обсудить, - смущаясь,  объяснил отец. - Надеюсь, что все будет хорошо, - заметил Валера. - Я постараюсь все для этого сделать.

СЮРПРИЗ

Справи дачні

ЩО ПОСАДИТИ ПІД ДЕРЕВАМИ, АБИ ЗЕМЛЯ НЕ ПУСТУВАЛА

Кажуть, під  деревами  нічого  садити  не  можна.  Не  вірте!  Цю  ділянку також можна раціонально  використати: з користю і для краси.  Нехай  жоден  клаптик  не  пустує  даремно! Дорослі  дерева  –  це  розвинені  крона і кореневище, які забирають  багато площі. А для господаря головне  –  раціонально  використати  кожен клаптик землі. У такому разі  пристовбурні  кола  можна  засіяти  травою,  засадити  квітами  або  використовувати як овочеві грядки. Г А З О Н   п і д   д е р е в а м и   –  найпростіший варіант. Він покращує  властивості ґрунту і якість плодів,  попереджує пересихання, захищає  коріння  від  пошкоджень.  А  ще  ви  отримаєте  чудове  місце  для  відпочинку!  Під  деревом  можна  посіяти польовицю, білу конюшину,  кострицю (вівсяницю), райграс польовий, тонконіг лучний.

КВІТИ. Під  горіхом  можна  посадити  папороть,  конвалії,  хости,  мелісу,  нарциси.  Під  яблунею  –  крокуси, мускарі, маргаритки, нарциси, незабудки, дзвіночки, медунку, братики, примули, бальзаміни,  чорнобривці, настурції, лілейники і  барвінок. Можна посадити черемшу – і навесні матимете вітамінний  салат.  Під  грушею  –  маргаритки,  примули,  карпатський  дзвіночок,  флокс,  шилохвіст,  чорнобривці.  Під сливою – примули, цибулинні  багаторічники, чистотіл.  До  речі,  чистотіл  досвідчені  садівники рекомендують висаджувати під кожне плодове дерево – як  захист від попелиці і мурах. Красивий під будь-яким деревом  барвінок.  ГОРОД.  Багато  господарів  сіє  під деревами зелень. Дехто садить  огірки,  кабачки  і  гарбузи.  Якщо  ділянка невелика – це раціональне 

рішення. Але є кілька моментів, які  треба  враховувати.  Боротьба  зі  шкідниками і хворобами плодових  дерев може вимагати застосування  хімічних  препаратів  (наприклад,  фунгіцидів),  а  під  деревом  росте  городина.  Доведеться  вибирати,  які плоди важливіші: з дерева, чи  з  грядки.  Не  варто  садити  культури,  які  мають  глибоку  кореневу  систему – вони можуть нашкодити  дереву,  адже  конкуруватимуть  за  вологу і поживні речовини.

10 òðàâíÿ 20128 ðîêó

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ Линн Грэхем

ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ Продолжение. – Для меня это новые впечатления, –  улыбнулся принц. –  Никто  никогда  не  дерзил  вам?  И  не ссорился с вами? – услышала она  свой удивленный голос. –  Никто,  –  заверил  ее  Джасим  с  таким  видом,  как  будто  это  было  в  порядке вещей. Он  смотрел  на  ее  трепещущие  ресницы,  на  заливший  щеки  румянец  и  думал,  что  за  игру  она  затеяла  в  его  честь. Он едва мог поверить в то, что  перед ним та самая женщина, которую  он  встретил  вчера  вечером,  –  от  грубой,  склочной  рыжеволосой  дамочки  не  осталось  и  следа.  Сегодня  утром  на  сцену  вышла  мягкая  застенчивая  девушка  с  нежным  голосом,  не  осмеливающаяся  поднять  на  него  глаза,  абсолютно  невинное  создание.  Такая  скорее  заманит  в  ловушку  мужчину  в  годах. Ничего удивительного, что брат  заигрывает  с  этой  маленькой  интриганкой,  хмуро  отметил  Джасим  про  себя. С ним такие штучки не пройдут,  у  него  гораздо  больше  опыта,  чем  у  Мурада, и он куда лучше осведомлен  о  либеральных  сексуальных  нравах  девушек  такого  возраста.  Ямина,  без  сомнения,  намеренно  увезла  Мурада  из дому на выходные, и Джасим собирается в полной мере воспользоваться сложившейся ситуацией. – Еще кофе? – Джасим властно щелкнул  длинными  смуглыми  пальцами,  этот жест дался ему так же легко, как  дыхание. Слуга  тут  же  вырос  за  его  спиной  с  кофейником  в  руках.  Поначалу  Захра  пыталась  обращаться  с  Элинор  точно  так  же,  пока  та  не  научила  девочку нормальному поведению. И все же  Элинор  видела,  что  для  слуг  члены  королевской  семьи  Кварама  стояли  лишь на ступеньку ниже самого Аллаха. – Расскажите, почему ваш день рождения не удался, – приказал Джасим,  свободно откинувшись на стул с самоуверенным  видом  мужчины,  ожидающего развлечения. Элинор  напряглась,  нервы  ее  натянулись, словно канаты, жилка бешено  запульсировала  где-то  в  ямочке  под  шеей. – Это неудобно, сэр. Черные ресницы удивленно взмыли  вверх. – Я здесь решаю, что удобно, а что  нет, – бросил он. – Говорите. На  мгновение  Элинор  подивилась  приказу, отданному командным тоном  человека,  привыкшего  к  беспрекословному  повиновению.  К  ее  облегчению,  Захра  защебетала  что-то,  избавив ее от необходимости отвечать. – Вы можете объяснить мне это позже, – проговорил Джасим. – Я иду на  конюшню с вами и Захрой. Эта  перспектива  не  обрадовала  Элинор,  она  мельком  взглянула  на  него  и  похолодела,  заметив  жадный  блеск в его глазах. Аппетит тут же пропал, желудок съежился. Пристальный  взгляд мог означать, что он находит ее  привлекательной, но она не могла поверить в то, что Джасим питает к ней  личную симпатию, и отругала себя за  разыгравшееся  воображение.  Возможно,  он  гораздо  больше,  чем  она  думала, похож на своего брата и всего  лишь  пытается  сгладить  неприятный  инцидент прошлой ночи. Ахмед усадил Захру в детское кресло  на  заднем  сиденье  сверкающего  черного  «рейнджровера».  Элинор  села на место пассажира, глядя на то,  как  Джасим  обходит  капот  машины.  Она  встретилась  с  ним  глазами  через лобовое стекло и тут же ощутила  свое собственное тело. Грудь в бюстгальтере  напряглась,  мышцы  лона  сжались,  заставив  ее  беспокойно  заерзать. Девушка испытала настоящий  шок, она понятия не имела, что влечение  к  мужчине  может  выражаться  на  чисто  физиологическом  уровне.  Она  словно кросс пробежала. Щеки ее залила  краска  стыда.  Рука  Джасима  со  смуглыми  длинными  пальцами  нажала на ручной тормоз, и мотор заурчал. –  Вы  любите  лошадей?  –  осведомился Джасим. – С детства с ума по ним схожу, – с  печальным  смехом  призналась  Элинор. – Я начала брать уроки верховой  езды  в  возрасте  Захры.  Соседи  держали  конюшню,  я  постоянно  бегала  к  ним и помогала там после школы. – У вас была своя лошадь? Элинор сразу погрустнела: – Да, с девяти до четырнадцати лет.  Потом мой отец продал ее. Он думал,  что  я  провожу  слишком  много  време-

ни со Звездочкой, и это мешает моей  учебе… – Вы наверняка были очень расстроены. – Я пребывала в отчаянии. – Элинор  замолчала,  не  в  силах  выразить  словами  чувство  невосполнимой  потери,  которое  она  тогда  испытала.  Отец  не  счел  нужным  сообщить  ей  о  своих  намерениях,  и  она  даже  не  успела  попрощаться  с  любимой  лошадью.  К  тому  же  Звездочка  была  последним  связующим  звеном  между  ней  и  покойной  матерью,  ее  единственным  настоящим  другом,  память  о  которой  помогла  ей  пройти  через  несладкие  подростковые  годы.  –  Но  лошадь  была  еще  молодой,  и  я  уверена,  что  она попала к какой-нибудь другой девочке, где ее снова полюбили. – Похоже, ваш отец – человек очень  строгих  правил,  –  заметил  Джасим,  стараясь выудить у Элинор побольше  информации о ее жизни. – Слишком строгих. После этого мне  не дозволялось иметь никаких интересов вне школьной программы. Я с радостью покинула родной дом, – горько  усмехнулась  Элинор.  –  Какое  же  это  все-таки счастье – жить свободно и не  выслушивать  ежедневно  критические  замечания и нравоучения из-за плохо  сданных  экзаменов.  Теперь-то  я  понимаю,  что  была  далеко  не  глупой,  а  самой обычной ученицей, но отец постоянно внушал мне обратное, причем  в  самом нежном возрасте,  и я до сих  пор  до  конца  не  избавилась  от  комплекса неполноценности. Джасим  усмехнулся  про  себя  –  девушка  снова  подтвердила  его  подозрения по поводу ее истинной натуры.  Он  припомнил  страстный  призыв  ее  широко  распахнутых  выразительных  глаз  и  напрягшиеся  соски  под  тонкой  футболкой. Девушка была явно очень  чувственной,  а  ее  неспособность  скрыть  свою  реакцию  он  находил  очень, очень сексуальной. –  Я  проведу  для  вас  экскурсию  по  конному заводу, – предложил Джасим. Они  приехали  задолго  до  начала  урока  Захры,  и  Элинор  не  стала  возражать  против  экскурсии.  Напротив,  перспектива  прогуляться  по  ферме  в  компании  ее  хозяина  была  очень  заманчивой. Девушка, конечно, часто ездила верхом, но у нее не было случая  посетить конезавод. Предприятие оказалось  впечатляющим.  Менеджер  поспешил из офиса навстречу Джасиму.  Ветеринар  и  старший  персонал  вскоре  присоединились  к  нему.  Несмотря  на давний интерес к лошадям, Элинор  быстро  утратила  нить  разговора,  запутавшись в специальной терминологии. Через некоторое время она ушла  проверить,  готова  ли  лошадь  Захры.  Вскоре прибыл инструктор девочки. – Вы возьмете Амаранта? – спросил  конюх Элинор. –  Да,  конечно.  –  Элинор  с  широкой  улыбкой  пошла  поздороваться  с  огромным  гнедым  конем,  начавшим  нетерпеливо  перебирать  копытами  при  звуке  ее  голоса.  Она  погладила  его и вывела из стойла. Возможность  ездить  верхом  совершенно  бесплатно и когда захочется была еще одной  причиной,  из-за  которой  Элинор  держалась за эту работу. Разговаривая  со  своими  служащими, Джасим увидел, как она выезжает  из конюшни, и помрачнел. – Вы позволяете няне брать Амаранта?  –  с  неодобрением  в  голосе  спросил он. –  Элинор  вполне  способна  управлять  им,  ваше  высочество,  –  ответил  главный  конюх.  –  Она  великолепная  наездница. В этот момент Джасиму выпала возможность самому убедиться в правоте  конюха – девушка пришпорила коня и  перемахнула  через  забор  с  грацией,  поразившей даже его. Элинор услышала стук копыт за спиной и обернулась. Джасим быстро нагонял  ее  на  своем  могучем  вороном  жеребце Меркурии. Она подняла голову и пустила Амаранта  галопом  по  покрытой  буйной  зеленью  равнине  Вудроу-Корт  –  настоящему  раю  для  любителей  верховой езды. Джасима поразила ее смелость. Вместо  того,  чтобы  остановиться  и  подождать  его,  она  бросила  ему  вызов! Он редко катался в компании женщин,  потому  что  они  неизменно  держались  рядом,  точно  приклеенные,  болтали без умолку и флиртовали, что  мешало ему расслабиться и получить  удовольствие от прогулки.  Продолжение следует.


ÏÎÍÅÄIËÎÊ 14 òðàâíÿ UA:Ïåðøèé

6.00, 15.15 Ì/ô. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî! 9.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ2018ã. 9.40 Ä/ñ «Âåëèêå ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíåðà». 10.10 Ä/ñ «Øàìâàð³: òåðèòîð³ÿ äèêèõ òâàðèí». 10.40 Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ö «Ñòîëèêà ßïîí³ÿ». 11.40 Ä/ö «Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè». 12.00 Ä/ö «Ñìà÷í³ ³ñòî𳿻. 13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Ïåðøà øïàëüòà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 16.30 Ä/ö. 17.00 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 18.00 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00 ç Ìàéêëîì Ùóðîì. 19.40 Äî ñïðàâè. 20.15 ³éíà ³ ìèð. 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ «²ñïàíñüêà ëåãåíäà». 23.15 Ä/ñ «Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó».

1+1

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 7.00, 7.45, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ÒÑÍ». 9.30 «×îòèðè âåñ³ëëÿ». 10.50 «Îäðóæåííÿ íàîñë³ï». 12.20 «Ì³íÿþ æ³íêó». 17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð’ºì». 20.15 «Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè». 20.30 Ò/ñ «Õîðîøèé õëîïåöü». 22.30 «Ãðîø³ 2018». 23.45 Õ/ô «²íñòðóêö³¿ íå äîäàþòüñÿ».

²ÍÒÅÐ

6.00 «Ìóëüòô³ëüì». 6.10, 23.55 «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì». 7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20 «Ðàíîê ç ²íòåðîì». 10.00 Õ/ô «Ñîëîäêà æ³íêà». 12.00 «Íîâèíè». 12.25 Ò/ñ «Æåðåá äîë³». 16.00 «×åêàé íà ìåíå». 18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî». 20.00 «Ïîäðîáèö³». 20.40 Ò/ñ «Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!»

ÂIÂÒÎÐÎÊ 15 òðàâíÿ UA:Ïåðøèé 6.00, 15.15 Ì/ô. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî! 9.40, 19.25 Ä/ñ «Øàìâàð³: òåðèòîð³ÿ äèêèõ òâàðèí». 10.35 Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ö «Ñòîëèêà ßïîí³ÿ». 11.40 Ä/ö «Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè». 12.00 Ä/ö «Ñìàê Äçÿííàíÿ». 13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 16.30 Ä/ö. 17.00 Ñâ³òëî. 18.00 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³. 20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ «²ñïàíñüêà ëåãåíäà». 23.10 Ä/ñ «Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó».

1+1

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ÒÑÍ». 9.30 «×îòèðè âåñ³ëëÿ». 10.45 «Îäðóæåííÿ íàîñë³ï». 12.20 «Ì³íÿþ æ³íêó». 17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð’ºì». 20.15 «Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè». 20.30 Ò/ñ «Õîðîøèé õëîïåöü». 22.30 «Ïîâåðí³òü ìåí³ êðàñó-3». 23.50 Õ/ô «Ëþáîâ ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ».

²ÍÒÅÐ

6.15, 23.50 «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20 «Ðàíîê ç ²íòåðîì». 10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ «Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!» 13.00 Õ/ô «Ãàéâîðîíè». 14.50 «Ðå÷äîê». 18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî». 20.00 «Ïîäðîáèö³».

ÒÐÊ «Óêðà¿íà»

6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.

ÒÐÊ «Óêðà¿íà»

6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ñüîãîäí³. 9.30 dzðêîâèé øëÿõ. 10.30 ̳ñ³ÿ: êðàñà. 11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30 Ò/ñ «×åðãîâèé ë³êàð 4». 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó 16+ 18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóá³íîì». 19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà». 21.00 Ò/ñ «Ïîäîðîæ äî öåíòðó äóø³». 23.30 Õ/ô «Êîä äîñòóïó «Êåéïòàóí».

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

6.49, 9.14 Kids Time. 6.50 Ì/ô. 9.15 Ò/ñ «Á³áë³îòåêàð³». 13.00 Õ/ô «Ðîçïëàòà». 15.00 Õ/ô «Êðóò³ çàõîäè». 16.55 Õ/ô «Êîëîìá³àíà». 19.00 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé àãåíò. 22.10 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.

ÑÒÁ

7.25 Âñå áóäå äîáðå! 8.50 Õ/ô «Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì ñâîèì». 13.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+ 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!» 17.30, 22.00 ³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà. Íîâàÿ èñòîðèÿ». 19.55, 22.40 Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû 16+ 23.40 Îäèí çà âñåõ 16+

ICTV

6.35, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Ôàêòè. 9.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. ϳäñóìêè. 10.10 Àíòèçîìá³. 12.10, 13.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò. 14.35, 16.20 Õ/ô «Òàêñ³-3». 16.55 Õ/ô «Òàêñ³-4». 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ «Ïåñ-3». 22.40 Ñâîáîäà ñëîâà.

ÒÅÒ

6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô «Ïðî ðèáàëêó òà éîãî äðóæèíó». 11.00 Ò/ñ «Óñ³ æ³íêè - â³äüìè». 12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00 Ðÿò³âíèêè. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ñüîãîäí³. 9.30 dzðêîâèé øëÿõ. 10.30 ̳ñ³ÿ: êðàñà. 11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30 Ò/ñ «×åðãîâèé ë³êàð 4». 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó 16+ 18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóá³íîì». 19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà». 21.00 Ò/ñ «Ïîäîðîæ äî öåíòðó äóø³». 23.30 Ò/ñ «CSI. ̳ñöå çëî÷èíó».

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

6.49, 8.04 Kids Time. 6.50 Ì/ô. 8.05 Ò/ñ «Ìåë³ñà òà Äæîé». 12.45 Õ/ô «Òèñÿ÷à ñë³â». 14.40 Õ/ô «Ïî¿çäêà â Àìåðèêó». 17.00 Çàðîá³ò÷àíè. 21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 16+ 21.45 ³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè 16+

ÑÒÁ

6.30, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 7.50 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò». 9.30 ÌàñòåðØåô 12+ 13.00 Õàòà íà òàòà 12+ 17.30, 22.00 ³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà. Íîâàÿ èñòîðèÿ». 19.55 ÅêñïåðèìåíÒÈ 16+ 22.45 Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå 16+

ICTV

6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Ôàêòè. 9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.10, 17.30, 21.25 Ò/ñ «Ïåñ-3». 12.10, 13.20 Õ/ô «Åïîõà ãåðî¿â». 14.45, 16.20 Ñêåò÷-øîó «Íà òðüîõ» 16+ 16.30, 22.40 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîò³». 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà. 23.45 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíèé ðèçèê».

ÒÅÒ

6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô «Ä³â÷èíêà ç ñ³ðíèêàìè». 11.00 Ò/ñ «Óñ³ æ³íêè - â³äüìè». 12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00 Ðÿò³âíèêè. 15.00 ³òàëüêà. 16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

15.00 ³òàëüêà. 16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.30 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Çíàé íàøèõ!

2+2

6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 8.00 «Íîâå Øàëåíå â³äåî ïîóêðà¿íñüêè». 10.00, 18.15 «Ñïåöêîð». 10.40, 18.50 «ÄæåÄÀ²». 11.15 Ò/ñ «Ñòîìàòîëîã». 15.00 Õ/ô «Ãåî-êàòàñòðîôà». 16.40 Õ/ô «Äåíü êîëè Çåìëÿ çóïèíèëàñü». 19.25 Ò/ñ «Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Îäåñà». 20.30 Ò/ñ «Ê³ñòêè 11». 23.50 Õ/ô «Äæåê Ãàíòåð.  ïîøóêàõ ñêàðá³â Óãàð³òà».

ÍÒÍ

6.50 Õ/ô «Ñòàìáóëüñêèé òðàíçèò». 8.30 «Ñâ³äîê. Àãåíòè». 9.00 Õ/ô «Îáîðîòåíü â ïîãîíàõ». 10.35 «Êðèìèíàëüíûå äåëà». 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Ñâ³äîê». 12.50 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî». 14.30, 16.50 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 19.30 Ò/ñ «Àëüïèéñêèé ïàòðóëü». 22.15, 23.45 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî».

Êèåâñêàÿ Ðóñü

6.00, 8.20, 16.10, 16.50 «Ïîïóððè». 6.05, 8.10 «Ïîïóò÷èê». 6.20, 8.00, 10.50 «Ðîäèòåëüñêèå ñîâåòû». 6.30, 7.45, 10.30, 12.45, 16.20 Ì/ô. 7.00, 16.00 «Funny Kids». 7.10 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 7.15, 13.05, 21.35 «Èíòåðåñíî. êîì». 8.30 «Áðèëëèàíò». 10.00, 21.10 «Ìåãàïîëèñû». 11.00, 13.30 «Ñîíàòà». 17.00 «Äðàãîöåííîñòè». 19.00 «Ôîòîïóòåøåñòâèÿ». 19.15 «Àðõèâû èñòîðèè». 19.40 Õ/ô «Îôèñíîå ïðîñòðàíñòâî». 22.00 «Þâåëèðíûé ìàãàçèí÷èê».

òàæ. 11.45, 15.45 ijÒâîÐà àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 23.00 «ÒÎÏ-10».

Óðîêè

K1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «À çíàåòå ëè âû, ÷òî...» 8.20 «Êàðàìáîëü». 10.10 Ò/ñ «Äèêèé àíãåë». 12.00, 20.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà». 13.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ðàé è àä». 14.00 «Îðåë è Ðåøêà. Þáèëåéíûé 2». 21.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ðàé è àä 2». 22.00 «Âåðþ íå Âåðþ». 23.00 Õ/ô «Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî äðóãà».

Ê2

6.30 Òåëåòîðãîâëÿ. 7.30 Ì/ô. 8.00 Êâàäðàòíûé ìåòð. 8.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 10.30, 13.00, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà. 11.30 Äîì íà çàâèñòü âñåì. 12.20, 15.20 Ïîëåçíûå ñîâåòû. 14.00 Ãîòîâèì âìåñòå. 14.50 Ñïåöèÿ. 15.50, 22.10 Ìîÿ ïðàâäà. 16.40, 21.30 Çâåçäíûå ñóäüáû. 17.30, 20.30 Äà÷íûé îòâåò. 18.30 Óäà÷íûé ïðîåêò.

Ñîíöå

6.00 «Êðóò³ ðîçâîäè». 8.00 Ò/ñ «Ìåä³óì». 9.30, 22.40 Ò/ñ «Ìèñëèòè ÿê âáèâöÿ». 11.00, 20.00 Ò/ñ «Ì³ñöå çëî÷èíó Ëàñ-Âåãàñ». 13.00 «Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò». 16.00 Ò/ñ «Âèêëèêàéòå àêóøåðêó». 17.55 Ò/ñ «Çëî÷èí ó ðàþ».

FOX

8.00 Ò/c «Àãåíòè Ù.².Ò.» 16+ 9.20 Ò/c «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» 12+ 10.05, 12.55 Ò/c «Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 16+ 11.30 Ò/c «NCIS» 16+ 14.20, 17.20, 21.20 Ò/c «Ñ³ìïñîíè»

16+ 15.05 Ò/c «Ñìåðòåëüíà çáðîÿ» 16+ 15.50, 20.35, 23.40 Ò/c «Êîñò³» 16+ 18.05, 22.05 Ò/c «Âòå÷à» 16+ 18.50, 22.50 Ò/c «Òàºìíà âëàäà» 16+

Åâðîêèíî

6.15 Õ/ô «ßê ãîâîðèòü Øàðë³». 8.10 Õ/ô «Íàäçâè÷àéí³ ïðèãîäè Àäåëü». 9.50 Õ/ô «ßêà òè ãàðíà». 11.20 Õ/ô «Ëåä³». 13.25 Õ/ô «Ìåëàíõîë³ÿ». 15.35 Õ/ô «Çáóðþâà÷ ñïîêîþ». 17.30 Õ/ô «Ìî¿ ÷îðíè÷í³ íî÷³». 19.00 Õ/ô «Íàñòóïíîãî ðàçó ÿ áóäó ñòð³ëÿòè â ñåðöå». 20.50 Õ/ô «Øíàéäåð ïðîòè Áàêñà». 22.25 Õ/ô «Äåííå ñâ³òëî».

ÒÂ-1000

6.10, 15.30 Õ/ô «Ìà÷åõà». 8.40 Õ/ô «Ñåìü æèçíåé». 11.05 Õ/ô «Îäíàæäû â Ìåêñèêå». 13.10 Õ/ô «Ëó÷øåå âî ìíå». 18.00 Õ/ô «Ôèëîñîôû: Óðîê âûæèâàíèÿ». 20.10 Õ/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ». 22.00 Õ/ô «Êèò». 23.55 Õ/ô «Ìîíñòð».

RTVi

8.10 Ò/ñ «×åìïèîí». 9.00 Íîâûå èòîãè. 10.00 Òàéì-êîä. 10.30 Èçðàèëü çà íåäåëþ. 11.30, 16.00 Íà òðîèõ. 12.30 Ðóññêèå íîðì! 13.30, 23.45 Ñêâîçíîé ýôèð. 14.00 Õ/ô. 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Íîâîñòè. 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 Ñêâîçíîé ýôèð. Live. 21.30 Newstalk live. 22.00 Ò/ñ «Èñàåâ».

Òåëåêëóá

21.00 Ò/ñ «Öâåò ïëàìåíè». 22.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò». 23.00 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà».

Enter-ôèëüì

7.10, 9.00 «Top Shop».

ÒÊ Ïðèëóêè

2+2

6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 8.00 «Îáëîì.UA.» 9.35, 18.15 «Ñïåöêîð». 10.15, 18.50 «ÄæåÄÀ²». 10.55, 17.25 Çàãóáëåíèé ñâ³ò. 12.55 «Íîâå Øàëåíå â³äåî ïîóêðà¿íñüêè». 15.20 Õ/ô «Äæåê Ãàíòåð. Ïðîêëÿòòÿ ãðîáíèö³ Åõíàòîíà». 19.25 Ò/ñ «Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Îäåñà». 20.30 Ò/ñ «Ê³ñòêè 12». 22.05 Ò/ñ «Ê³ñòêè 11». 23.50 Õ/ô «Êóð’ºð».

ÍÒÍ

6.40 Õ/ô «Äóðàêè óìèðàþò ïî ïÿòíèöàì». 8.30 Óòðåííèé «Ñâ³äîê». 9.00 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå». 10.45 «Êðèìèíàëüíûå äåëà». 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Ñâ³äîê». 12.50 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî». 14.35, 16.50 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 19.30 Ò/ñ «Àëüïèéñêèé ïàòðóëü». 22.15, 23.45 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî».

Êèåâñêàÿ Ðóñü

6.00, 16.10 «Ïîïóððè». 6.05 «Ôîòîïóòåøåñòâèÿ». 6.20, 8.00, 10.50 «Ðîäèòåëüñêèå ñîâåòû». 6.30, 7.45, 8.10, 10.30, 16.20 Ì/ô. 7.00, 16.00 «Funny Kids». 7.10 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 7.15, 12.45, 19.15 «Èíòåðåñíî. êîì». 8.30 «Áðèëëèàíò». 10.00, 21.15 «Ìåãàïîëèñû». 11.00, 13.30 «Ñîíàòà». 13.15, 19.00 «Ïîïóò÷èê». 17.00 «Äðàãîöåííîñòè». 19.40 Õ/ô «Áóêåò ñ äîñòàâêîé». 21.40 «Àðõèâû èñòîðèè». 22.00 «Þâåëèðíûé ìàãàçèí÷èê».

ÒÊ Ïðèëóêè

7.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Íîâèíè. 7.45, 11.00, 15.00, 19.45 ijÒâîÐà. 8.00, 13.00, 17.00, 20.00 Ìóç. ìîçà¿êà. 10.45, 11.30, 12.45, 15.30, 16.45

7.40, 8.40 «Ìóëüòôèëüì». 7.50 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ. Ýêèïàæ». 9.30 «Àêàäåìèÿ ñìåõà». 9.55 «Çâåçäíàÿ æèçíü». 10.45 «Ìîÿ ïðàâäà». 11.35 Õ/ô «Ñåäüìîé ìàðøðóò». 13.00 Õ/ô «Îêåàí». 15.50 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê». 19.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ». 21.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 22.50 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðîÿëþ».

TV XXI

10.00, 18.00 «Ëàá³ðèíò Ôàâíà» Ôåíòåç³ 16+ 12.00, 20.00 Õ/ô «Íåâ³äîìà». 13.50, 21.50 Õ/ô «Ï³äðîáêà». 15.45, 23.45 «Òâ³í ϳêñ: Êð³çü âîãîíü» Ôåíòåç³ 16+

ÒÎÍÈÑ

6.00, 7.15, 8.15 «Íîâûé äåíü». 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Ðåïîðòåð». Íîâîñòè. 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Óòðî. «Ìû âñå...» ñ Ìàðèíîé Ëåîí÷óê è Ïàâëîì Ðîëüíèêîì. 13.15, 14.15, 15.15 «Äåòàëè». 16.15, 23.00 «Êðèìèíàë». 17.15 «Ñèòóàöèÿ» ñ Òàðàñîì Áåðåçîâöîì. 18.00, 19.00, 21.00 «Ðàçîì» ñ Ãàíàïîëüñêèì, Îðëîâñêîé, Âåðåñíåì, Àøèîí. 18.40, 20.20 «Ýõî Óêðàèíû» ñ Ìàòâååì Ãàíàïîëüñêèì. 19.20 «Íåéòðàëüíàÿ òåððèòîðèÿ» ñ Ñâåòëàíîé Îðëîâñêîé. 21.20 «Ñîáûòèÿ» Âåðåñíÿ. 22.00 «Èòîãè äíÿ».

Áèãóäè

6.00 Ñòðàíà ìóëüòôèëüìîâ. 7.00, 11.00 Óëûáíèòåñü, âàì ýòî ê ëèöó. 7.30 Êðàñàâèöà çà 12 ÷àñîâ. 11.50 Êëèíèêà. 13.30, 20.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû». 14.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîãëàñíà». 15.20, 21.20 Ìîëüôàð. 16.15, 22.15 Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû. 23.10 Ïðîñòè ìåíÿ, ìîÿ ëþáîâü.

Äåòñêèé ìèð

7.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Íîâèíè. 7.45, 11.00, 15.00, 19.45 ijÒâîÐà. 8.00, 13.00, 17.00, 20.00 Ìóç. ìîçà¿êà. 10.45, 12.45, 16.45, 22.45 «You Top». 11.15, 15.15 Ñïåö³àëüíèé ðåïîð18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.30 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Çíàé íàøèõ!

3

ПРИЛУЧАНОЧКА

Програми кабельного телебачення

10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

6.00, 12.00 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà». 7.30, 10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Ì/ô. 9.00 Õ/ô «Âîëøåáíèê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà». 15.00, 21.00 Õ/ô «Êîðîëåâñêîå îáåùàíèå». Ñïåö³àëüíèé ðåïîðòàæ. 11.15, 15.15, 22.45 «Ñ³íåìàí³ÿ». 11.45, 15.45 «Ãåðîé çà ïîêëèêàííÿì». 23.00 «ÒÎÏ-10».

K1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «À çíàåòå ëè âû, ÷òî...» 8.20 «Êàðàìáîëü». 10.10 Ò/ñ «Äèêèé àíãåë». 12.00, 20.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà». 13.00, 21.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ðàé è àä 2». 14.00 «Îðåë è Ðåøêà. Þáèëåéíûé 2». 19.00 «Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà». 22.00 «Âåðþ íå Âåðþ».

Ê2

6.30 Òåëåòîðãîâëÿ. 7.30 Ì/ô. 8.00 Êâàäðàòíûé ìåòð. 8.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 10.30, 13.00, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà. 11.30 Äîì íà çàâèñòü âñåì. 12.20, 15.20 Ïîëåçíûå ñîâåòû. 14.00 Ãîòîâèì âìåñòå. 14.50 Ñïåöèÿ. 15.50, 22.10 Ìîÿ ïðàâäà. 16.40, 21.30 Çâåçäíûå ñóäüáû. 17.30, 20.30 Äà÷íûé îòâåò. 18.30 Óäà÷íûé ïðîåêò.

Ñîíöå

6.00 «Êðóò³ ðîçâîäè». 8.00 Ò/ñ «Ìåä³óì». 9.30, 22.40 Ò/ñ «Ìèñëèòè ÿê âáèâöÿ». 11.00, 20.00 Ò/ñ «Ì³ñöå çëî÷èíó Ëàñ-Âåãàñ». 13.00 «Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò». 16.00 Ò/ñ «Âèêëèêàéòå àêóøåðêó». 17.55 Ò/ñ «Çëî÷èí ó ðàþ».

FOX

8.00 Ò/c «Àãåíòè Ù.².Ò.» 16+ 9.25 Ò/c «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» 12+ 10.15, 13.05, 18.15, 22.00 Ò/c «Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 16+ 11.40 Ò/c «NCIS» 16+ 14.30, 17.30, 21.10 Ò/c «Ñ³ìïñîíè» 16+ 15.15, 22.40 Ò/c «Ñìåðòåëüíà çáðîÿ» 16+ 16.00, 19.45, 23.25 Ò/c «Êîñò³» 16+

Åâðîêèíî 7.10 Õ/ô «Êåíàó». 8.55 Õ/ô «Çàã³í îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ». 10.40 Õ/ô «Ïðåêðàñí³ äí³ â Àðàíõóåñ³». 12.15 Õ/ô «Áîä³á³ëäåð». 13.55 Õ/ô «Êoðîëåâà». 15.35 Õ/ô «Ó òèõîìó âèð³». 17.30 Õ/ô «Ïðàâèëà æèòòÿ ôðàíöóçüêîãî õëîïöÿ». 19.00 Õ/ô «×îëîâ³ê, ÿêîãî çàíàäòî ñèëüíî ëþáèëè». 20.50 Õ/ô «Âîãîíü ³ ë³ä». 22.25 Õ/ô «Òðåòÿ ïåðñîíà».

ÒÂ-1000

6.10, 18.10 Õ/ô «Ìàéîð Ïýéí». 8.05 Õ/ô «Êèò». 10.00 Õ/ô «Ìîëîä¸æü». 12.00 Õ/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ». 13.50 Õ/ô «×òåö». 16.15 Õ/ô «Ïëàíåòà 51». 20.10 Õ/ô «Ðàâíûå». 22.10 Õ/ô «Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà».

RTVi

8.10 Ò/ñ «×åìïèîí». 9.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Íîâîñòè. 9.30, 12.30 Newstalk. 10.00 Âû äåðæèòåñü. 11.00, 15.45, 23.50 Ñêâîçíîé ýôèð. 13.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò». 14.00, 22.00 Ò/ñ «Èñàåâ». 16.00 Íàì íàäî ïîãîâîðèòü. 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 Ñêâîçíîé ýôèð. Live. 21.30 Newstalk live.

Òåëåêëóá

21.00 Ò/ñ «Öâåò ïëàìåíè». 22.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò». 23.00 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà».

Enter-ôèëüì

7.10, 9.00 «Top Shop». 7.40, 8.40 «Ìóëüòôèëüì». 7.50 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ. Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè». 9.30 «Àêàäåìèÿ ñìåõà». 10.15 «Çâåçäíàÿ æèçíü». 11.05 «Ìîÿ ïðàâäà». 11.55 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ãîðîä». 13.50 Õ/ô «Ñîêðîâèùå Ñåðåáðÿííîãî îçåðà». 15.50 Õ/ô «Áàëàìóò». 17.25 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».

19.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ». 21.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 22.50 Õ/ô «Ñåìü íÿíåê».

TV XXI

10.00, 18.00 Õ/ô «Êðîâ ³ òðîÿíäà». 11.00, 19.00 Õ/ô «Ñåðéîçíà ãðà». 12.55, 20.55 Õ/ô «Ïîçà îáãðóíòîâàíèì ñóìí³âîì». 14.45, 22.45 Õ/ô «Ðîñ³éñüêà ãðà». 16.25 Õ/ô «Àãåíò Õàì³ëòîí: Âèêðàäåíà».

ÒÎÍÈÑ

6.00, 7.15, 8.15 «Íîâûé äåíü». 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Ðåïîðòåð». Íîâîñòè. 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Óòðî. «Ìû âñå...» ñ Ìàðèíîé Ëåîí÷óê è Ïàâëîì Ðîëüíèêîì. 13.15, 14.15, 15.15 «Äåòàëè». 16.15, 23.00 «Êðèìèíàë». 17.15 «Ñèòóàöèÿ» ñ Òàðàñîì Áåðåçîâöîì. 18.00, 19.00, 21.00 «Ðàçîì» ñ Ãàíàïîëüñêèì, Îðëîâñêîé, Âåðåñíåì, Àøèîí. 18.40, 20.20 «Ýõî Óêðàèíû» ñ Ìàòâååì Ãàíàïîëüñêèì. 19.20 «Íåéòðàëüíàÿ òåððèòîðèÿ» ñ Ñâåòëàíîé Îðëîâñêîé. 21.20 «Ñîáûòèÿ» Âåðåñíÿ. 22.00 «Èòîãè äíÿ».

Áèãóäè

6.00 Ñòðàíà ìóëüòôèëüìîâ. 7.30 Êðàñàâèöà çà 12 ÷àñîâ. 11.00 Êëèíèêà. 13.30, 20.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû». 14.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîãëàñíà». 15.20, 21.20 Ìîëüôàð. 16.15, 22.15 Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû. 23.10 Ïðîñòè ìåíÿ, ìîÿ ëþáîâü.

Äåòñêèé ìèð

6.00, 12.00 Õ/ô «Ñîëåíûé ïðèíö». 7.30, 10.30, 13.30, 16.45, 19.30, 22.45 Ì/ô. 9.00 Õ/ô «Êîðîëåâñêîå îáåùàíèå». 15.00, 21.00 Õ/ô «Ïðèíöåññà ñ ìåëüíèöû». 18.00 Õ/ô «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà».

Film.UA Drama

6.30 Ò/ñ «Äðàñòóé, ìàìî!» 9.00 Ò/ñ «Ùîá îáðàòè âåñåëêó». 12.30 Ò/ñ «Ëèñò î÷³êóâàííÿ». 15.45 Ò/ñ «Ìåðåæèâî äîë³».

18.00 Õ/ô «Ñîëåíûé ïðèíö».

Film.UA Drama

6.30 Ò/ñ «Äðàñòóé, ìàìî!» 9.00 Ò/ñ «Îáðàíèöÿ». 10.45 Ò/ñ «Ùîá îáðàòè âåñåëêó». 12.30 Ò/ñ «Ëèñò î÷³êóâàííÿ». 15.45 Ò/ñ «Ìåðåæèâî äîë³». 19.15 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð-3». 22.15 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà».

STAR Cinema

7.00, 13.50 Ò/ñ «Øòðàôíèê». 10.30, 17.10 Õ/ô «Ïëîõàÿ ñîñåäêà». 12.10 Õ/ô «Îò òþðüìû è îò ñóìû». 18.50 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì». 22.10 Õ/ô «Ãîä çîëîòîé ðûáêè».

ÌÅÃÀ

6.00 Áàíäèòñêàÿ Îäåññà. 7.40, 13.10 Ïðàâäà æèçíè. 8.40, 22.30 ×óäî-èçîáðåòåíèÿ. 9.30, 17.10 Óëè÷íûå îáåçüÿíû. 10.20 Àôðèêàíñêèå ðåêè: äàðû äîæäåé. 11.20 Ìåñòà ñèëû. 12.20 Âðàòà âðåìåíè. 14.10 Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî. 15.20, 21.40 Îò÷àÿííûå ðûáàêè. 16.20, 20.50 Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ. 18.10 Êîä äîñòóïà. 19.00 Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè. 19.50 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè. 23.20 Ëþáîâü, íåíàâèñòü è ïðîïàãàíäà.

ÅÂÐÎÑÏÎÐÒ

6.00, 8.15, 12.00, 23.15 Âåëîñïîðò. «Òóð Êàëèôîðíèè». 1-é ýòàï. 7.15, 9.30 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 9-é ýòàï. 11.30 «Ñâåðõ÷åìïèîíû». 13.00, 20.35 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. Èìîëà. Ïåðâàÿ ãîíêà. 13.30, 21.15 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. Èìîëà. Âòîðàÿ ãîíêà. 14.00 Àâòîãîíêè. WTCR. Íþðáóðãðèíã. Âòîðàÿ ãîíêà. 14.30 Àâòîãîíêè. WTCR. Íþðáóðãðèíã. Òðåòüÿ ãîíêà. 15.00, 18.30, 22.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». Îáçîð ïåðâîé íåäåëè. 16.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Àíàòîìèÿ ñïîðòà». 17.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çåìëÿ ëåãåíä». 18.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ». 19.30 Êîííûé ñïîðò. Royal Windsor horse show. 23.00 WATTS.

19.15 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð-3». 22.15 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà».

STAR Cinema

7.00, 14.00 Ò/ñ «Øòðàôíèê». 10.30, 17.25 Õ/ô «Ãîä çîëîòîé ðûáêè». 12.20 Õ/ô «Çíàê ñóäüáû». 19.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì». 22.35 Õ/ô «Ñþðïðèç».

ÌÅÃÀ

6.00 Áàíäèòñêèé Êèåâ. 7.40, 13.10 Ïðàâäà æèçíè. 8.40, 22.30 ×óäî-èçîáðåòåíèÿ. 9.30, 17.10 Óëè÷íûå îáåçüÿíû. 10.20 Àôðèêàíñêèå ðåêè: äàðû äîæäåé. 11.20 Ìåñòà ñèëû. 12.20 Âðàòà âðåìåíè. 14.10 Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî. 15.20, 21.40 Îò÷àÿííûå ðûáàêè. 16.20, 20.50 Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ. 18.10 Êîä äîñòóïà. 19.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè. 23.20 Ëþáîâü, íåíàâèñòü è ïðîïàãàíäà.

ÅÂÐÎÑÏÎÐÒ

6.00, 8.15, 12.00, 18.30 Âåëîñïîðò. «Òóð Êàëèôîðíèè». 2-é ýòàï. 7.15, 9.30, 13.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». Îáçîð ïåðâîé íåäåëè. 10.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çåìëÿ ëåãåíä». 11.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Àíàòîìèÿ ñïîðòà». 11.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãîíêà òåõíîëîãèé». 14.00, 18.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî»ýêñòðà. 14.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 10-é ýòàï. 19.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ». 20.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Îáçîð. 20.30 Àâòîãîíêè. WTCR. Íþðáóðãðèíã. Òðåòüÿ ãîíêà. 21.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». Îáçîð äíÿ. 22.00 Àâòîãîíêè. WTCR. Íþðáóðãðèíã. Îáçîð. 22.30 Àâòîãîíêè. Ñóïåðêóáîê Porsche. Áàðñåëîíà. Îáçîð. 23.05 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Áåðëèí. Ïðåâüþ. 23.30 Ìîòîãîíêè. EWC. «All Access».


4

ПРИЛУЧАНОЧКА

ÑÅÐÅÄÀ 16 òðàâíÿ UA:Ïåðøèé 6.00, 15.15 Ì/ô. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî! 9.40, 19.25 Ä/ñ «Øàìâàð³: òåðèòîð³ÿ äèêèõ òâàðèí». 10.35 Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ö «Ñòîëèêà ßïîí³ÿ». 11.40 Ä/ö «Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè». 12.00 Ä/ö «Ñìàê Äçÿííàíÿ». 13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Íàø³ ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 16.30 Ä/ö. 17.00 ³éíà ³ ìèð. 17.40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ ÑÓÑϲËÜÍÅ. 18.00 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00 Ä/ñ «Äåøåâèé â³äïî÷èíîê». 20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 21.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ2018ã. 21.50 Ò/ñ «²ñïàíñüêà ëåãåíäà». 23.15 Ä/ñ «Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó».

1+1

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ÒÑÍ». 9.30 «×îòèðè âåñ³ëëÿ». 10.45 «Îäðóæåííÿ íàîñë³ï». 12.20 «Ì³íÿþ æ³íêó». 17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð’ºì». 20.15 «Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè». 20.30 Ò/ñ «Õîðîøèé õëîïåöü». 22.30 «Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 4».

²ÍÒÅÐ

6.15, 22.40 «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20 «Ðàíîê ç ²íòåðîì». 10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ «Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!» 13.00 Õ/ô «²íñïåêòîð êàðíîãî ðîçøóêó». 14.50 «Ðå÷äîê». 18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî». 20.00 «Ïîäðîáèö³».

ÒÐÊ «Óêðà¿íà»

×ÅÒÂÅÐ 17 òðàâíÿ UA:Ïåðøèé 6.00, 15.15 Ì/ô. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî! 9.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ2018ã. 9.40, 19.25 Ä/ñ «Øàìâàð³: òåðèòîð³ÿ äèêèõ òâàðèí». 10.40 Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ö «Ñòîëèêà ßïîí³ÿ». 11.40 Ä/ö «Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè». 12.00 Ä/ö «Ñìàê Äçÿííàíÿ». 13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Äî ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 16.30 Ä/ö. 17.00, 19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í². 18.00 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 20.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ «²ñïàíñüêà ëåãåíäà». 23.15 Ä/ñ «Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó».

1+1

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ÒÑÍ». 9.30 «×îòèðè âåñ³ëëÿ». 10.50 «Îäðóæåííÿ íàîñë³ï». 12.20 «Ì³íÿþ æ³íêó». 17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð’ºì». 20.15 «Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè». 20.30 Ò/ñ «Õîðîøèé õëîïåöü». 22.30 «Ïðàâî íà âëàäó 2018».

²ÍÒÅÐ

6.15, 22.40 «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20 «Ðàíîê ç ²íòåðîì». 10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ «Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!» 13.00 Õ/ô «Í³÷íà ïîä³ÿ». 14.50 «Ðå÷äîê». 18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî». 20.00 «Ïîäðîáèö³».

ÒÐÊ «Óêðà¿íà»

6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ñüîãîäí³. 9.30 dzðêîâèé øëÿõ. 10.30 ̳ñ³ÿ: êðàñà. 11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30 Ò/ñ «×åðãîâèé ë³êàð 4». 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó 16+ 18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóá³íîì». 19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà». 21.00 Ò/ñ «Ïîäîðîæ äî öåíòðó äóø³». 23.30 Ò/ñ «CSI: Íüþ-Éîðê».

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

6.59, 8.19 Kids Time. 7.00 Ì/ô. 8.20 Ò/ñ «Ìåë³ñà òà Äæîé». 13.00 Õ/ô «Á³çíåñ çàðàäè êîõàííÿ». 14.50 Õ/ô «Ïåðøà äîíüêà». 17.00 ³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè 16+ 21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 16+ 22.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.

ÑÒÁ

7.00, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 8.30 Âñå áóäå ñìà÷íî! 9.30 ÌàñòåðØåô 12+ 12.20 Õàòà íà òàòà 12+ 17.30, 22.00 ³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà. Íîâàÿ èñòîðèÿ». 19.55, 22.40 ÌàñòåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé 12+ 23.55 Îäèí çà âñåõ 16+

ICTV

6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Ôàêòè. 9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà. 11.10, 17.30, 21.25 Ò/ñ «Ïåñ-3». 12.05, 13.20 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíèé ðèçèê». 14.45, 16.20 Ñêåò÷-øîó «Íà òðüîõ» 16+ 16.30, 22.40 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîò³». 20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò. 23.45 Õ/ô «Ñë³ïà ëþòü».

ÒÅÒ

6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô «Ðóñàëîíüêà». 11.00 Ò/ñ «Óñ³ æ³íêè - â³äüìè». 12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ñüîãîäí³. 9.30 dzðêîâèé øëÿõ. 10.30 ̳ñ³ÿ: êðàñà. 11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30 Ò/ñ «×åðãîâèé ë³êàð 4». 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó 16+ 18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóá³íîì». 19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà». 21.00 Ò/ñ «Ïîäîðîæ äî öåíòðó äóø³». 23.20 Êîíòðîëåð.

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

6.59, 8.15 Kids Time. 7.00 Ì/ô. 8.20 Ò/ñ «Ìåë³ñà òà Äæîé». 11.00 Õ/ô «Âèáóõ ³ç ìèíóëîãî». 13.10 Õ/ô «Äæîðäæ ç äæóíãë³â». 15.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 17.00 Õòî çâåðõó 12+ 21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 16+ 22.00 Âàðüÿòû.

ÑÒÁ

6.55, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 8.15 Âñå áóäå ñìà÷íî! 9.15 ÌàñòåðØåô 12+ 12.30 Õàòà íà òàòà 12+ 17.30, 22.00 ³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà. Íîâàÿ èñòîðèÿ». 19.55, 22.40 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 16+ 22.55 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 18+

ICTV

6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Ôàêòè. 9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.10, 17.30, 21.25 Ò/ñ «Ïåñ-3». 12.10, 13.20 Õ/ô «Ñë³ïà ëþòü». 14.25, 16.20 Ñêåò÷-øîó «Íà òðüîõ» 16+ 16.30, 22.40 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîò³». 20.20 ²íñàéäåð. 23.45 Õ/ô «×îðíà êíèãà».

ÒÅÒ

6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô «Äèÿâîë ñ òðüîìà çîëîòèìè âîëîñèíàìè». 11.00 Ò/ñ «Óñ³ æ³íêè - â³äüìè».

14.00 Ðÿò³âíèêè. 15.00 ³òàëüêà. 16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.30 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Çíàé íàøèõ!

2+2

6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 8.00 «Íîâå Øàëåíå â³äåî ïîóêðà¿íñüêè». 9.35, 18.15 «Ñïåöêîð». 10.15, 18.50 «ÄæåÄÀ²». 10.55 Çàãóáëåíèé ñâ³ò. 12.55 ³äåîá³ìáà. 15.15 Õ/ô «Äæåê Ãàíòåð. Íåáåñíà ç³ðêà». 17.20 «Çàãóáëåíèé ñâ³ò». 19.25 Ò/ñ «Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Îäåñà». 20.30 Ò/ñ «Ê³ñòêè 12». 22.05 Ò/ñ «Ê³ñòêè 11». 23.50 Õ/ô «Ñòàð³ äí³».

ÍÒÍ

7.05 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ìèëëèîíåðøè». 8.30 Óòðåííèé «Ñâ³äîê». 9.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ». 10.45 «Êðèìèíàëüíûå äåëà». 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Ñâ³äîê». 12.50 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî». 14.35, 16.50 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 19.30 Ò/ñ «Àëüïèéñêèé ïàòðóëü». 22.15, 23.45 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî».

Êèåâñêàÿ Ðóñü

6.00, 16.10, 16.50 «Ïîïóððè». 6.05 «Ôîòîïóòåøåñòâèÿ». 6.20, 8.00, 10.50 «Ðîäèòåëüñêèå ñîâåòû». 6.30, 7.45, 8.10, 10.30, 12.45, 16.20 Ì/ô. 7.00, 16.00 «Funny Kids». 7.10 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 7.15, 13.05, 21.35 «Èíòåðåñíî. êîì». 8.30 «Áðèëëèàíò». 10.00, 21.10 «Ìåãàïîëèñû». 11.00, 13.30 «Ñîíàòà». 17.00 «Äðàãîöåííîñòè». 19.00 «Ïîïóò÷èê». 19.15 «Àðõèâû èñòîðèè». 19.40 Õ/ô «Áåññìåðòíûå». 22.00 «Þâåëèðíûé ìàãàçèí÷èê».

ÒÊ Ïðèëóêè

12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00 Ðÿò³âíèêè. 15.00 ³òàëüêà. 16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.30 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Çíàé íàøèõ!

2+2

6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 8.00 ³äåîá³ìáà. 9.35, 18.15 «Ñïåöêîð». 10.15, 18.50 «ÄæåÄÀ²». 10.55, 17.25 Çàãóáëåíèé ñâ³ò. 12.55 «Â³í, Âîíà ³ òåëåâ³çîð». 15.20 Õ/ô «Ãîðåöü: Äæåðåëî». 19.25 Ò/ñ «Ìåíò³âñüê³ â³éíè. Îäåñà». 20.30 Ò/ñ «Ê³ñòêè 12». 22.05 Ò/ñ «Ê³ñòêè 11». 23.50 «Ïîìñòà ïðèðîäè».

ÍÒÍ

6.50 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìàðèè». 8.30 «Óòðåííèé «Ñâ³äîê». 9.05 Õ/ô «Ïðîðûâ». 10.40 «Êðèìèíàëüíûå äåëà». 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Ñâ³äîê». 12.50 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî». 14.30, 16.50 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 19.30 Ò/ñ «Àëüïèéñêèé ïàòðóëü». 22.15, 23.45 Ò/ñ «Òåìíûå ëàáèðèíòû ïðîøëîãî».

Êèåâñêàÿ Ðóñü

6.00, 16.10 «Ïîïóððè». 6.05, 13.05 «Ôîòîïóòåøåñòâèÿ». 6.20, 8.00, 10.50 «Ðîäèòåëüñêèå ñîâåòû». 6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 16.50 Ì/ô. 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 «Funny Kids». 7.10 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 7.15, 19.15 «Èíòåðåñíî. êîì». 8.30 «Áðèëëèàíò». 11.00, 13.30 «Ñîíàòà». 16.20 «Àðõèâû èñòîðèè». 17.00 «Äðàãîöåííîñòè». 19.00 «Ïîïóò÷èê». 19.40 Õ/ô «Ëþáîâü íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ». 21.30 «Ìåãàïîëèñû».

Програми кабельного телебачення 7.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Íîâèíè. 7.45, 11.00, 15.00, 19.45 ijÒâîÐà. 8.00, 13.00, 17.00, 20.00 Ìóç. ìîçà¿êà. 10.45, 11.30, 12.45, 15.30, 16.45 «Ñ³íåìàí³ÿ». 11.15, 15.15, 22.45 Îñâ³òí³é êàíàë. 11.45, 15.45 «You Top». 23.00 «ÒÎÏ-10».

K1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «À çíàåòå ëè âû, ÷òî...» 8.20 «Êàðàìáîëü». 10.10 Ò/ñ «Äèêèé àíãåë». 12.00, 20.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà». 13.00, 21.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ðàé è àä 2». 14.00 «Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà». 22.00 «Âåðþ íå Âåðþ».

Ê2

6.30 Òåëåòîðãîâëÿ. 7.30 Ì/ô. 8.00 Êâàäðàòíûé ìåòð. 8.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 10.30, 13.00, 23.00 Æåíñêàÿ ôîðìà. 11.30 Äîì íà çàâèñòü âñåì. 12.20, 15.20 Ïîëåçíûå ñîâåòû. 14.00 Ãîòîâèì âìåñòå. 14.50 Ñïåöèÿ. 15.50, 22.10 Ìîÿ ïðàâäà. 16.40, 21.30 Çâåçäíûå ñóäüáû. 17.30, 20.30 Äà÷íûé îòâåò. 18.30 Óäà÷íûé ïðîåêò.

Ñîíöå

6.00 «Êðóò³ ðîçâîäè». 8.00 Ò/ñ «Ìåä³óì». 9.30, 22.40 Ò/ñ «Ìèñëèòè ÿê âáèâöÿ». 11.00, 20.00 Ò/ñ «Ì³ñöå çëî÷èíó Ëàñ-Âåãàñ». 13.00 «Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò». 16.00 Ò/ñ «Âèêëèêàéòå àêóøåðêó». 17.55 Ò/ñ «Çëî÷èí ó ðàþ».

FOX

8.00, 18.15, 22.05 Ò/c «Àãåíòè Ù.².Ò.» 16+ 9.25 Ò/c «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» 12+ 10.15, 13.05 Ò/c «Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 16+ 11.40 Ò/c «NCIS» 16+ 22.00 «Þâåëèðíûé ìàãàçèí÷èê».

ÒÊ Ïðèëóêè

7.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Íîâèíè. 7.45, 11.00, 15.00, 19.45 ijÒâîÐà. 8.00, 13.00, 17.00, 20.00 Ìóç. ìîçà¿êà. 10.45, 12.45, 16.45, 22.45 «You Top». 11.15, 15.15 «Ãåðîé çà ïîêëèêàííÿì». 11.45, 15.45 «Ñïåö³àëüíèé ðåïîðòàæ». 23.00 «ÒÎÏ-10».

K1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «À çíàåòå ëè âû, ÷òî...» 8.20 «Êàðàìáîëü». 10.10 Ò/ñ «Äèêèé àíãåë». 12.00, 20.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà». 13.00, 21.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ðàé è àä 2». 14.00 «Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà». 22.00 «Âåðþ íå Âåðþ».

Ê2

6.30 Òåëåòîðãîâëÿ. 7.30 Ì/ô. 8.00 Êâàäðàòíûé ìåòð. 8.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 10.30, 13.00 Æåíñêàÿ ôîðìà. 11.30 Äîì íà çàâèñòü âñåì. 12.20, 15.20 Ïîëåçíûå ñîâåòû. 14.00 Ãîòîâèì âìåñòå. 14.50 Ñïåöèÿ. 15.50, 22.10 Ìîÿ ïðàâäà. 16.40, 21.30 Çâåçäíûå ñóäüáû. 17.30, 20.30 Äà÷íûé îòâåò. 18.30, 23.00 Óäà÷íûé ïðîåêò.

Ñîíöå

6.00 «Êðóò³ ðîçâîäè». 8.00 Ò/ñ «Ìåä³óì». 9.30, 22.40 Ò/ñ «Ìèñëèòè ÿê âáèâöÿ». 11.00, 20.00 Ò/ñ «Ì³ñöå çëî÷èíó Ëàñ-Âåãàñ». 13.00 «Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò». 16.00 Ò/ñ «Âèêëèêàéòå àêóøåðêó». 17.55 Ò/ñ «Çëî÷èí ó ðàþ».

FOX

8.00 Ò/c «Àãåíòè Ù.².Ò.» 16+ 9.25 Ò/c «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» 10.10, 13.05 Ò/c «Ìèñëèòè ÿê çëî-

14.30, 17.25, 21.20 Ò/c «Ñ³ìïñîíè» 16+ 15.15 Ò/c «Ñìåðòåëüíà çáðîÿ» 16+ 16.00, 20.35, 23.40 Ò/c «Êîñò³» 16+ 19.45, 22.50 Ò/c «Ëåã³îí» 16+

Åâðîêèíî

6.10 Õ/ô «Ëåä³». 8.15 Õ/ô «Ìåëàíõîë³ÿ». 10.25 Õ/ô «Çáóðþâà÷ ñïîêîþ». 12.15 Õ/ô «Ìî¿ ÷îðíè÷í³ íî÷³». 13.50 Õ/ô «Íàñòóïíîãî ðàçó ÿ áóäó ñòð³ëÿòè â ñåðöå». 15.35 Õ/ô «Øíàéäåð ïðîòè Áàêñà». 17.10 Õ/ô «Äåííå ñâ³òëî». 19.00 Õ/ô «Ì³ñòåð³óì. Ïî÷àòîê». 20.35 Õ/ô «Íîâà çåìëÿ». 22.20 Õ/ô «Ïëàâåöü». 22.40 Õ/ô «Òóïèê». 22.55 Õ/ô «Õàëêå 9». 23.00 Õ/ô «Ì³é êîðîëü».

ÒÂ-1000

6.10, 15.40 Õ/ô «Òóòñè». 8.30 Õ/ô «Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà». 10.55 Õ/ô «Ïåðåïðàâà». 13.30 Õ/ô «Ðàâíûå». 18.00 Õ/ô «Îò÷àÿííûé». 20.10 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «ÄÀ». 22.10 Õ/ô «Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà: ß òåáÿ õî÷ó».

RTVi

8.10 Ò/ñ «×åìïèîí». 9.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Íîâîñòè. 9.30, 12.30 Newstalk. 10.00 Íàì íàäî ïîãîâîðèòü. 11.00, 15.45, 23.45 Ñêâîçíîé ýôèð. 13.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò». 13.55, 22.00 Ò/ñ «Èñàåâ». 16.00 ×àñ Speak. 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 Ñêâîçíîé ýôèð. Live. 21.30 Newstalk live.

Òåëåêëóá

21.00 Ò/ñ «Öâåò ïëàìåíè». 22.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò». 23.00 Ò/ñ «Àãîíèÿ ñòðàõà».

Enter-ôèëüì

7.10, 9.00 «Top Shop». 7.40, 8.40 «Ìóëüòôèëüì». 7.50, 9.55 «Çâåçäíàÿ æèçíü». 9.30 «Àêàäåìèÿ ñìåõà». 10.45 «Ìîÿ ïðàâäà». 11.35 Õ/ô «Øòîëüíÿ». ÷èíåöü» 16+ 11.35 Ò/c «NCIS» 16+ 14.30, 17.30, 21.10 Ò/c «Ñ³ìïñîíè» 16+ 15.15, 18.15, 22.00 Ò/c «Ñìåðòåëüíà çáðîÿ» 16+ 16.00, 19.45, 23.25 Ò/c «Êîñò³» 16+

Åâðîêèíî

6.30 Õ/ô «Áîä³á³ëäåð». 8.10 Õ/ô «Êoðîëåâà». 9.50 Õ/ô «Ó òèõîìó âèð³». 11.50 Õ/ô «Ïðàâèëà æèòòÿ ôðàíöóçüêîãî õëîïöÿ». 13.20 Õ/ô «×îëîâ³ê, ÿêîãî çàíàäòî ñèëüíî ëþáèëè». 15.15 Õ/ô «Âîãîíü ³ ë³ä». 16.45 Õ/ô «Òðåòÿ ïåðñîíà». 19.00 Õ/ô «Íà ìåæ³». 20.25 Õ/ô «Ïðèçðaê». 22.30 Õ/ô «Ñåðéîçíà ãðà».

ÒÂ-1000

6.10, 15.40 Õ/ô «Ñåìü æèçíåé». 8.35 Õ/ô «Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà: ß òåáÿ õî÷ó». 11.00 Õ/ô «Ïåðåïðàâà 2». 13.30 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «ÄÀ». 18.05 Õ/ô «Îäíàæäû â Ìåêñèêå». 20.10 Õ/ô «Êðîëè÷üÿ íîðà». 21.55 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè».

RTVi

8.10 Ò/ñ «×åìïèîí». 9.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 Íîâîñòè. 9.30, 11.00, 12.30, 15.40, 23.45 Ñêâîçíîé ýôèð. 10.00, 11.25, 16.00 ×àñ Speak. 13.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò». 13.50, 22.00 Ò/ñ «Èñàåâ». 17.15, 18.15, 20.15 Ñêâîçíîé ýôèð. Live. 19.00 Íà òðîèõ live. 21.30 Newstalk live.

Òåëåêëóá

21.00 Ò/ñ «Öâåò ïëàìåíè». 22.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò». 23.00 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá».

Enter-ôèëüì

7.10, 9.00 «Top Shop». 7.40, 8.40, 9.30 «Ìóëüòôèëüì». 7.50, 10.45 «Çâåçäíàÿ æèçíü». 9.45 «Àêàäåìèÿ ñìåõà». 11.40 «Ìîÿ ïðàâäà». 12.35 Õ/ô «Èâàí è êîáûëà». 14.00 Õ/ô «Ñèññè-ìÿòåæíàÿ èìïå-

10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

13.20 Õ/ô «Ïåðñòåíü êíÿãèíè Àííû». 15.50 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà». 17.15 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» 19.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ». 21.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 22.50 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ».

TV XXI

10.00, 18.00 Õ/ô «Êðîâ ³ òðîÿíäà». 10.55, 18.55 Õ/ô «Êîõàííÿ ³ ïðèñòðàñòü. Äàë³äà». 13.05, 21.05 Õ/ô «Ôàíòîöö³». 14.50, 22.50 Õ/ô «Õðîí³ê». 16.25 Õ/ô «Âåëèêå àë³á³».

ÒÎÍÈÑ

6.00, 7.15, 8.15 «Íîâûé äåíü». 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Ðåïîðòåð». Íîâîñòè. 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Óòðî. «Ìû âñå...» ñ Ìàðèíîé Ëåîí÷óê è Ïàâëîì Ðîëüíèêîì. 13.15, 14.15, 15.15 «Äåòàëè». 16.15, 23.00 «Êðèìèíàë». 17.15 «Ñèòóàöèÿ» ñ Òàðàñîì Áåðåçîâöîì. 18.00, 19.00, 21.00 «Ðàçîì» ñ Ãàíàïîëüñêèì, Îðëîâñêîé, Âåðåñíåì, Àøèîí. 18.40, 20.20 «Ýõî Óêðàèíû» ñ Ìàòâååì Ãàíàïîëüñêèì. 19.20 «Íåéòðàëüíàÿ òåððèòîðèÿ» ñ Ñâåòëàíîé Îðëîâñêîé. 21.20 «Ñîáûòèÿ» Âåðåñíÿ. 22.00 «Èòîãè äíÿ».

Áèãóäè

6.00 Ñòðàíà ìóëüòôèëüìîâ. 7.00, 11.00 Óëûáíèòåñü, âàì ýòî ê ëèöó. 7.30 Êðàñàâèöà çà 12 ÷àñîâ. 11.50 Êëèíèêà. 13.30, 20.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû». 14.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîãëàñíà». 15.20, 21.20 Ìîëüôàð. 16.15, 22.15 Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû. 23.10 Ïðîñòè ìåíÿ, ìîÿ ëþáîâü.

Äåòñêèé ìèð

6.00, 12.00 Õ/ô «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà». 7.30, 10.45, 13.30, 16.40, 19.30, 22.40 Ì/ô. 9.00 Õ/ô «Ïðèíöåññà ñ ìåëüíèöû». 15.00, 21.00 Õ/ô «Ðàçáîéíèê è ïðèíöåññà». ðàòðèöà». 15.55 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ». 17.15 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà». 19.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ». 21.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 22.50 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé».

TV XXI

10.00, 18.00 «Ï³ðàòè» Ïðèãîäè 16+ 11.50, 19.50 Õ/ô «ÁÓäèíîê ïðîêëÿòèõ». 13.45, 21.45 Õ/ô «Êàéí. Âèêëþ÷åííÿ ³ç ïðàâèë 4». 14.50, 22.50 Õ/ô «Âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç ê³íöÿ». 16.20 Õ/ô «Ïðèñêîðåííÿ».

ÒÎÍÈÑ

6.00, 7.15, 8.15 «Íîâûé äåíü». 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Ðåïîðòåð». Íîâîñòè. 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Óòðî. «Ìû âñå...» ñ Ìàðèíîé Ëåîí÷óê è Ïàâëîì Ðîëüíèêîì. 13.15, 14.15, 15.15 «Äåòàëè». 16.15, 23.00 «Êðèìèíàë». 17.15 «Ñèòóàöèÿ» ñ Òàðàñîì Áåðåçîâöîì. 18.00, 19.00, 21.00 «Ðàçîì» ñ Ãàíàïîëüñêèì, Îðëîâñêîé, Âåðåñíåì, Àøèîí. 18.40, 20.20 «Ýõî Óêðàèíû» ñ Ìàòâååì Ãàíàïîëüñêèì. 19.20 «Íåéòðàëüíàÿ òåððèòîðèÿ» ñ Ñâåòëàíîé Îðëîâñêîé. 21.20 «Ñîáûòèÿ» Âåðåñíÿ. 22.00 «Èòîãè äíÿ».

Áèãóäè

6.00 Ñòðàíà ìóëüòôèëüìîâ. 7.00, 11.00 Óëûáíèòåñü, âàì ýòî ê ëèöó. 7.30 Êðàñàâèöà çà 12 ÷àñîâ. 11.50 Êëèíèêà. 13.30, 20.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû». 14.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîãëàñíà». 15.20, 21.20 Ìîëüôàð. 16.15, 22.15 Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû. 23.10 Ïðîñòè ìåíÿ, ìîÿ ëþáîâü.

Äåòñêèé ìèð

6.00, 12.00 Õ/ô «Òðè çîëîòûõ âîëîñêà». 7.30, 10.40, 13.30, 16.05, 19.30, 22.05 Ì/ô.

18.00 Õ/ô «Òðè çîëîòûõ âîëîñêà».

Film.UA Drama

6.30 Ò/ñ «Äðàñòóé, ìàìî!» 9.00 Ò/ñ «Ùîá îáðàòè âåñåëêó». 10.45 Ò/ñ «Ïîä³ëèñÿ ùàñòÿì ñâî¿ì». 12.30 Ò/ñ «Ëèñò î÷³êóâàííÿ». 15.45 Ò/ñ «Ìåðåæèâî äîë³». 17.30 Ò/ñ «Ìîº íîâå æèòòÿ». 19.15 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð-3». 22.15 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà».

STAR Cinema

7.00, 14.00 Ò/ñ «Øòðàôíèê». 10.30, 17.20 Õ/ô «Ñþðïðèç». 12.10 Õ/ô «Ãîä çîëîòîé ðûáêè». 19.00 Ò/ñ «Íåáî â îãíå». 22.20 Õ/ô «Çíàê ñóäüáû».

ÌÅÃÀ

6.00 Áàíäèòñêàÿ Îäåññà. 7.40, 13.10 Ïðàâäà æèçíè. 8.40, 22.30 ×óäî-èçîáðåòåíèÿ. 9.30, 17.10 Óëè÷íûå îáåçüÿíû. 10.20 Àôðèêàíñêèå ðåêè: äàðû äîæäåé. 11.20 Ìåñòà ñèëû. 12.20 Âðàòà âðåìåíè. 14.10 Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî. 15.20, 21.40 Îò÷àÿííûå ðûáàêè. 16.20, 20.50 Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ. 18.10 Êîä äîñòóïà. 19.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè. 23.20 Ëþáîâü, íåíàâèñòü è ïðîïàãàíäà.

ÅÂÐÎÑÏÎÐÒ

6.00, 8.15, 12.00, 18.30, 23.00 Âåëîñïîðò. «Òóð Êàëèôîðíèè». 3-é ýòàï. 7.15, 9.30 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 10-é ýòàï. 10.30 Àâòîãîíêè. Ñóïåðêóáîê Porsche. Áàðñåëîíà. Îáçîð. 11.00 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Áåðëèí. Ïðåâüþ. 11.30 Ìîòîãîíêè. EWC. «All Access». 13.00, 21.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». Îáçîð äíÿ. 14.00, 18.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî»ýêñòðà. 14.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 11-é ýòàï. 19.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Àíàòîìèÿ ñïîðòà». 20.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãîíêà òåõíîëîãèé». 9.00 Õ/ô «Ðàçáîéíèê è ïðèíöåññà». 15.00, 21.00 Õ/ô «Ðàçáîéíèêè ïîíåâîëå». 18.00 Õ/ô «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà».

Film.UA Drama

6.30 Ò/ñ «Äðàñòóé, ìàìî!» 9.00 Ò/ñ «Ïîä³ëèñÿ ùàñòÿì ñâî¿ì». 12.30 Ò/ñ «Ëèñò î÷³êóâàííÿ». 14.15 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëåòû». 15.45 Ò/ñ «Ìîº íîâå æèòòÿ». 19.15 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð-3». 22.15 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà».

STAR Cinema

7.00, 13.50 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì». 10.30, 17.15 Õ/ô «Çíàê ñóäüáû». 12.10 Õ/ô «Ñþðïðèç». 19.05 Ò/ñ «Íåáî â îãíå». 22.30 Õ/ô «Îò òþðüìû è îò ñóìû».

ÌÅÃÀ

6.00 Áàíäèòñêèé Êèåâ. 7.40, 13.10 Ïðàâäà æèçíè. 8.40, 22.30 ×óäî-èçîáðåòåíèÿ. 9.30, 17.10 Óëè÷íûå îáåçüÿíû. 10.20 Àôðèêàíñêèå ðåêè: äàðû äîæäåé. 11.20 Ìåñòà ñèëû. 12.20 Âðàòà âðåìåíè. 14.10 Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî. 15.20, 21.40 Ðå÷íûå ìîíñòðû. 16.20, 20.50 Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ. 18.10 Êîä äîñòóïà. 19.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè. 23.20 Ëþáîâü, íåíàâèñòü è ïðîïàãàíäà.

ÅÂÐÎÑÏÎÐÒ

6.00, 8.15, 12.00, 18.30, 23.00 Âåëîñïîðò. «Òóð Êàëèôîðíèè». 4-é ýòàï. 7.15, 9.30 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 11-é ýòàï. 11.00 Àâòîãîíêè. WTCR. Íþðáóðãðèíã. Îáçîð. 11.35 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Áåðëèí. Ïðåâüþ. 13.00, 21.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». Îáçîð äíÿ. 14.00, 18.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî»ýêñòðà. 14.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 12-é ýòàï. 19.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 12-é òóð. «Âàíêóâåð Óàéòêýïñ» «Ñàí-Õîñå Ýôêâåéêñ».


10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Ï’ßÒÍÈÖß 18 òðàâíÿ

UA:Ïåðøèé 6.00, 15.20 «Õðèñòèíà. Êðèìñüêå ñîëî». 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâèíè. 6.30, 7.05, 8.05 Äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó òà Äåíü áîðîòüáè çà ïðàâà êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó. Ñïåöïëàíóâàííÿ. 9.40 «Ìåæà î÷³êóâàííÿ». 10.35 Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ö «Ãîðä³ñòü ñâ³òó». 12.00 Ïåðôîðìàíñ «DevamÏðîäîâæåííÿ». 12.05 Ä/ö «Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè». 13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 17.00 «Ãåí³÷åñüê». 17.30 «Êðèì. Ñïðîòèâ». 18.00 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 18.50 VoxCheck. 19.00 Äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó òà Äåíü áîðîòüáè çà ïðàâà êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó. Ñïåöïðîåêò. 19.25, 21.50 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 20.25 Ïåðøà øïàëüòà. 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 23.20 Ä/ñ «Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó».

1+1

14.50 «Ðå÷äîê». 18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî». 20.00 «Ïîäðîáèö³ òèæíÿ». 23.45 Õ/ô «Ñë³ïèé îáð³é».

ÒÐÊ «Óêðà¿íà»

6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ñüîãîäí³. 9.30 dzðêîâèé øëÿõ. 11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30 Ò/ñ «Â³ä÷èíåíå â³êíî». 18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóá³íîì». 19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà». 21.00 Ò/ñ «Ìóçèêà äëÿ äâîõ». 23.20 Ñë³äàìè.

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

6.59, 8.44 Kids Time. 7.00 Ì/ô. 8.45 Õ/ô «Ëàá³ðèíò». 12.40 Õ/ô «Äåíü Òðèôôèä³â». 16.40 Õ/ô «Êîñìîñ ì³æ íàìè». 19.00 Õ/ô «×àñ». 21.10 Õ/ô «Äæàìïåð». 23.00 Õ/ô «Âòîðãíåííÿ: Áèòâà çà ðàé».

ÑÒÁ

6.35 Ìîÿ ïðàâäà. 7.25 Õ/ô «Òàéíà ×åðíûõ äðîçäîâ». 9.25 Õ/ô «Èñêóïëåíèå». 11.15 Õ/ô «Êðàñíûå áðàñëåòû». 17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè. 18.00 Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû 16+ 20.00, 22.40 Õîëîñòÿê 12+ 23.35 Êàê âûéòè çàìóæ 12 +

ICTV

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ÒÑÍ». 9.30, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñë³ï». 12.55 «Ì³íÿþ æ³íêó». 17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð’ºì». 20.15 Õ/ô «×óæà ìîëèòâà». 22.10 Õ/ô «Åêñïåäèö³ÿ «Íî¿â êîâ÷åã».

6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Ôàêòè. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 ²íñàéäåð. 11.30, 16.30 Ò/ñ «Ïåñ-3». 13.25, 16.20 Õ/ô «×îðíà êíèãà». 20.20 Àíòèçîìá³. 21.25 Õ/ô «Òîé, õòî á³æèòü ïî ëåçó - 2049».

6.00 «Ìóëüòô³ëüì». 6.15, 22.00 «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20 «Ðàíîê ç ²íòåðîì». 10.10, 12.25 Ò/ñ «Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!» 12.50 Õ/ô «Õîëîäíå ë³òî 53-ãî».

6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô «Òîì Ñîéºð». 11.00 Ò/ñ «Óñ³ æ³íêè - â³äüìè». 13.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàíå êîðîë³âñòâî». 18.30 Ì/ô. 20.00 Õ/ô «Âåëèêèé äðóæí³é âåëåòåíü». 22.15 Õ/ô «Çåìëÿ â îáëîç³».

²ÍÒÅÐ

ÒÅÒ

2+2 6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 8.00, 12.55 «Ïîìñòà ïðèðîäè». 9.35, 18.15 «Ñïåöêîð». 10.15, 18.50 «ÄæåÄÀ²». 10.55, 17.20 Çàãóáëåíèé ñâ³ò. 14.50 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí». 19.25 Õ/ô «Áåòà-òåñò». 21.05 Õ/ô «² ãðèìíóâ ãð³ì». 22.55 «Çì³øàí³ ºäèíîáîðñòâà. UFC».

ÍÒÍ

6.25 Õ/ô «Âåðíûé Ðóñëàí». 8.30 Óòðåííèé «Ñâ³äîê». 9.00 Õ/ô «Ñîøåäøèå ñ íåáåñ». 10.35 «Êðèìèíàëüíûå äåëà». 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Ñâ³äîê». 12.50 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî». 14.35, 16.50 «Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 19.30 Ò/ñ «Àëüïèéñêèé ïàòðóëü». 22.15, 23.45 Ò/ñ «Òåìíûå ëàáèðèíòû ïðîøëîãî».

Êèåâñêàÿ Ðóñü

6.00, 21.50 «Ïîïóððè». 6.05 «Ôîòîïóòåøåñòâèÿ». 6.20, 8.00, 10.50 «Ðîäèòåëüñêèå ñîâåòû». 6.40, 7.45, 8.10, 10.30, 19.00 Ì/ô. 7.10 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 7.15, 12.45, 16.30 «Èíòåðåñíî. êîì». 8.30 «Áðèëëèàíò». 10.00, 19.25 «Ìåãàïîëèñû». 11.00, 13.30 «Ñîíàòà». 13.15 «Ïîïóò÷èê». 16.00 «Àðõèâû èñòîðèè». 17.00 «Äðàãîöåííîñòè». 19.50 «Îáçîð ìåæäóíàðîäíûõ íîâîñòåé». 20.20 Õ/ô «Íîðòåíãåðñêîå àááàòñòâî». 22.00 «Þâåëèðíûé ìàãàçèí÷èê».

ÒÊ Ïðèëóêè

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «À çíàåòå ëè âû, ÷òî...» 8.20 Ì/ô. 9.10 «Îð¸ë è Ðåøêà». 12.00, 23.00 «Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà». 21.00 «Îðåë è Ðåøêà. Ðàé è àä 2».

Ê2

6.30 Òåëåòîðãîâëÿ. 7.30 Ì/ô. 8.00 Êâàäðàòíûé ìåòð. 8.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 10.30 Äîì íà çàâèñòü âñåì. 12.20, 15.20 Ïîëåçíûå ñîâåòû. 13.50 Ëþáëþ ãîòîâèòü. 15.50, 22.10 Ìîÿ ïðàâäà. 16.40, 21.30 Çâåçäíûå ñóäüáû. 17.30, 20.30 Äà÷íûé îòâåò. 18.30, 23.00 Óäà÷íûé ïðîåêò.

Ñîíöå

6.00, 13.00 «Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò». 8.00 Ò/ñ «Ìåä³óì». 9.30, 22.40 Ò/ñ «Ìèñëèòè ÿê âáèâöÿ». 11.00, 20.00 Ò/ñ «Ì³ñöå çëî÷èíó Ëàñ-Âåãàñ». 16.00 Ò/ñ «Âèêëèêàéòå àêóøåðêó». 17.55 Ò/ñ «Çëî÷èí ó ðàþ».

FOX

8.00 Ò/c «Àãåíòè Ù.².Ò.» 16+ 9.30 Ò/c «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» 12+ 10.15, 13.05 Ò/c «Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 16+ 11.40 Ò/c «NCIS» 16+ 14.30, 17.25, 21.10 Ò/c «Ñ³ìïñîíè» 16+ 15.15, 22.45 Ò/c «Ñìåðòåëüíà çáðîÿ» 16+ 16.00, 19.45, 23.25 Ò/c «Êîñò³» 16+ 18.15, 22.00 Ò/c «Ñë³ïà çîíà» 16+

Åâðîêèíî

7.05 Õ/ô «Çáóðþâà÷ ñïîêîþ». 8.55 Õ/ô «Ìî¿ ÷îðíè÷í³ íî÷³».

5

ПРИЛУЧАНОЧКА

Програми кабельного телебачення

10.30 Õ/ô «Íàñòóïíîãî ðàçó ÿ áóäó ñòð³ëÿòè â ñåðöå». 12.15 Õ/ô «Øíàéäåð ïðîòè Áàêñà». 13.50 Õ/ô «Äåííå ñâ³òëî». 15.40 Õ/ô «Ì³ñòåð³óì. Ïî÷àòîê». 17.15 Õ/ô «Íîâà çåìëÿ». 19.00 Õ/ô «Òèõå ñåðöå». 20.35 Õ/ô «Íåáåçïå÷íå âåç³ííÿ». 23.40 Õ/ô «Ïðåêðàñí³ äí³ â Àðàíõóåñ³».

ÒÂ-1000

6.10, 18.15 Õ/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ». 8.05 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè». 10.20 Õ/ô «Êðîëè÷üÿ íîðà». 12.15 Õ/ô «Ïîëíîé ãðóäüþ». 14.15 Õ/ô «Êèò». 16.15 Õ/ô «Ìîëîä¸æü». 20.10 Õ/ô «Äàð». 22.20 Õ/ô «Ñåðäöååä».

RTVi

8.10 Ò/ñ «×åìïèîí». 9.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè. 9.30, 12.30 Newstalk. 10.00 Íà òðîèõ. 11.00, 15.45, 23.45 Ñêâîçíîé ýôèð. 13.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò». 13.55, 22.00 Ò/ñ «Èñàåâ». 16.00 Âû äåðæèòåñü. 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 Ñêâîçíîé ýôèð. Live. 21.00 Íîâûå èòîãè. Live.

Òåëåêëóá

21.00 Ò/ñ «Öâåò ïëàìåíè». 22.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò». 23.00 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá».

Enter-ôèëüì

7.10, 9.00 «Top Shop». 7.40, 8.40, 9.30 «Ìóëüòôèëüì». 7.50 «Ñâîÿ ðîëü». 10.35 «Ìîÿ ïðàâäà». 11.30 Õ/ô «Àáèòóðèåíòêà».

7.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Íîâèíè. 7.45, 11.00, 15.00, 19.45 ijÒâîÐà. 8.00, 13.00, 17.00, 20.00 Ìóç. ìîçà¿êà. 10.45, 12.45, 16.45 «Ñ³íåìàí³ÿ». 11.15 15, 15-»You Top». 11.45, 15.45 ijÒâîÐà Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 23.00 «ÒÎÏ-10».

13.05 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Çíàê ÷åòûðåõ». 15.05 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé». 17.05 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ». 19.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ». 21.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 22.50 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå».

TV XXI

10.00, 18.00 «Ï³ðàòè» Ïðèãîäè 16+ 11.45, 19.45 Õ/ô «Ðèìñüê³ ïîáà÷åííÿ». 13.20, 21.20 Õ/ô «Êàéí. Âèêëþ÷åííÿ ³ç ïðàâèë 4». 14.25, 22.25 Õ/ô «Òîðêíóò³». 16.10 Õ/ô «Àãåíò Õàìèëòîí:  ³íòåðåñàõ íàö³é».

ÒÎÍÈÑ

6.00, 7.15, 8.15 «Íîâûé äåíü». 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Ðåïîðòåð». Íîâîñòè. 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Óòðî. «Ìû âñå...» ñ Ìàðèíîé Ëåîí÷óê è Ïàâëîì Ðîëüíèêîì. 13.15, 14.15, 15.15 «Äåòàëè». 16.15, 23.00 «Êðèìèíàë». 17.15 «Ñèòóàöèÿ» ñ Òàðàñîì Áåðåçîâöîì. 18.00, 19.00, 21.00 «Ðàçîì» ñ Ãàíàïîëüñêèì, Îðëîâñêîé, Âåðåñíåì, Àøèîí. 18.40, 20.20 «Ýõî Óêðàèíû» ñ Ìàòâååì Ãàíàïîëüñêèì. 19.20 «Íåéòðàëüíàÿ òåððèòîðèÿ» ñ Ñâåòëàíîé Îðëîâñêîé. 21.20 «Ñîáûòèÿ» Âåðåñíÿ. 22.00 «Èòîãè äíÿ».

Áèãóäè

6.00 Ñòðàíà ìóëüòôèëüìîâ. 7.30 Êðàñàâèöà çà 12 ÷àñîâ. 11.00 Êëèíèêà. 13.30, 20.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû». 14.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîãëàñíà». 15.20, 21.20 Ìîëüôàð. 16.15, 22.15 Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû. 23.10 Ïðîñòè ìåíÿ, ìîÿ ëþáîâü.

Äåòñêèé ìèð

6.00, 12.00 Õ/ô «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà». 7.30, 10.05, 13.30, 16.05, 19.15, 22.05 Ì/ô. 9.00 Õ/ô «Ðàçáîéíèêè ïîíåâîëå». 15.00, 18.00, 21.00 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë

K1

äëÿ ïðèíöåññ».

Film.UA Drama

6.30 Ò/ñ «Äðàñòóé, ìàìî!» 9.00 Ò/ñ «Ïîä³ëèñÿ ùàñòÿì ñâî¿ì». 10.45 Õ/ô «Íà ìîñòó». 12.30 Ò/ñ «Êðàñíûå áðàñëåòû». 15.45 Ò/ñ «Ìîº íîâå æèòòÿ». 17.30 Õ/ô «Ñàìîòí³é çà êîíòðàêòîì». 19.15 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð-3». 22.15 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà».

STAR Cinema

7.00, 13.50 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì». 10.30, 17.10 Õ/ô «Îò òþðüìû è îò ñóìû». 12.10 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû». 18.50 «Èñòîðèÿ Óêðàèíû». 19.00 Ò/ñ «Íåáî â îãíå». 22.25 Õ/ô «Ïëîõàÿ ñîñåäêà».

ÌÅÃÀ

6.00 Áàíäèòñêàÿ Îäåññà. 7.40, 13.10 Ïðàâäà æèçíè. 8.40, 22.30 ×óäî-èçîáðåòåíèÿ. 9.30, 17.10 Óëè÷íûå îáåçüÿíû. 10.20 Àôðèêàíñêèå ðåêè: äàðû äîæäåé. 11.20 Ìåñòà ñèëû. 12.20 Âðàòà âðåìåíè. 14.10 Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî. 15.20, 21.40 Ðå÷íûå ìîíñòðû. 16.20, 20.50 Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ. 18.10 Ìèñòè÷åñêàÿ Óêðàèíà. 19.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè. 23.20 Ëþáîâü, íåíàâèñòü è ïðîïàãàíäà.

ÅÂÐÎÑÏÎÐÒ

6.00, 8.15, 12.00, 19.30, 23.00 Âåëîñïîðò. «Òóð Êàëèôîðíèè». 5-é ýòàï. 7.15, 9.30 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 12-é ýòàï. 11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Îáçîð. 11.30 Àâòîãîíêè. WTCR. Íþðáóðãðèíã. Îáçîð. 13.00, 21.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». Îáçîð äíÿ. 14.00, 18.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî»ýêñòðà. 14.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 13-é ýòàï. 18.30 Âåëîñïîðò. «Òóð äå ë’Ýí». 1-é ýòàï. 20.30 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Áåðëèí. Ïðåâüþ.

КРОССВОРД По горизонтали: 3. Лучший  напиток  к  ракам.  5.  Дрель  стоматолога. 10. Награда для Арлекина. 15. Настил для полоскания белья на реке. 18. Командующий деканами. 19. Фруктовая  шипучка. 20. Доля платежной суммы. 21. Засолочный груз. 22.  Лекарь-травовед.  26.  Волку  кумой  приходится.  27.  Пернатый  вестник  весны.  28.  Космический  статус  Земли.  29.  Большая  куча  сена.  31.  Воровской  универсальный  ключ.  32.  Польза,  прок. 34. Булка с начинкой. 36. Латиноамериканский помещикземлевладелец. 37. Алкогольный напиток на службе медиков.  41. Парижский сударь. 43. Остатки перегнившего пня. 44. Перечень имущества на бумаге. 45. Броня средневекового рыцаря.  47. Топленое свиное сало. 48. Порция сена в руках. 51. Напарник  гайки.  52.  Бусины  не  для  свиньи.  53.  Продукция  сапожника. 54. Постоянный водный поток. 56. Маститый музыкант. 58.  Профессиональный  физкультурник.  62.  Пушистый  грызун  для  допившегося до горячки. 66. Тяжелый груз на плечах. 69. Энергетическая  оболочка  человека.  71.  Напарник  огнива.  73.  Коллектив из ямы под управлением дирижера. 74. Обезьяний жанр.  75. Офис военного начальства. 77. Случайная подработка. 81.  Квартет,  потерявший  солиста.  82.  Изображение  лика  святого.  83. Лежанка перед телевизором. 84. От соль до соль. 85. Краска,  придающая  белью  голубизну.  86.  Емкость  для  души.  87.  Твердый литр. 88. Электрическая рыба.  По вертикали: 1.  Песенный  Оболенский.  2.  Сотрудники  предприятия. 3. Итальянский родственник Буратино. 4. Сторона восхода солнца. 6. Тележный караван. 7. Еврейская пресная  лепешка.  8.  Надувная  часть  колеса.  9.  Подарок  Ариадны  Тесею. 11. Цель на стрельбище. 12. Стекло благородных кровей.  13.  Туше  в  фехтовании.  14.  Дипломатический  ранг.  16.  Копье  арбалета. 17. Сказочный гном. 23. С миру по ней - голому рубаха. 24. Гибкий прут для управления лошадью. 25. Космодромный  гул.  29.  Ветер  песчаной  бури.  30.  Визажист  в  театре.  32.  Охота  с  борзыми.  33.  Сиденье  для  кучера.  35.  Репортерская  специальность.  38.  Валка  деревьев.  39.  Броня  черепахи.  40.  Соглашение  сторон.  42.  Самооборона  без  оружия.  46.  Начинка  для  сигареты.  49.  Летняя  напряженка  на  полях.  50.  Форма  сухого киселя в магазине. 51. Хлеб-багет. 55. Задор в игре. 57.  Наука  о  сопротивлении  материалов.  59.  Маслиновое  дерево.  60. Шум от ног бегущих. 61. Специалист по окраске стен. 63. Положительно  заряженный  человек.  64.  Устройство  для  крепления лампочки. 65. Сапожная нить. 67. Магазин для очкариков.  68. Долгоиграющий фильм. 70. Лопух и крапива на огороде. 72.  Обитательница раковины. 76. Нужные знакомства. 77. Военный  цвет. 78. Обратная сторона изнанки. 79. Печной отравитель. 80.  Райский парень. 81. Наводка на плетень. ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА По горизонтали: 3. Гарь. 5. Атлантида. 10. Диск. 15. Дереза. 18. Раздел. 19. Запой. 20. Рикша. 21. Свая. 22. Миндаль. 26. Кран. 27. Темнота.  28. Баритон. 29. Бзик. 31. Антенна. 32. Стык. 34. Суббота. 36. Покрывало. 37. Реклама. 41. Гриб. 43. Пшено. 44. Кобра. 45. Азия. 47. Палуба.  48.  Болото.  51.  Ворс.  52.  Индюк.  53.  Набег.  54.  Нота.  56.  Колокол.  58.  Поленница. 62. Квартал. 66. Лясы. 69. Снегирь. 71. Торт. 73. Ромашка.  74. Ондатра. 75. Атом. 77. Калитка. 81. Мина. 82. Пекло. 83. Навоз. 84.  Гренки. 85. Кетчуп. 86. Конь. 87. Барракуда. 88. Яйца.  По вертикали: 1. Сервиз. 2. Темя. 3. Гардероб. 4. Резина. 6. Тайм. 7.  Агон. 8. Тина. 9. Дурь. 11. Италия. 12. Крокодил. 13. Язык. 14. Дебаты.  16. Юпитер. 17. Оксана. 23. Ивняк. 24. Дреды. 25. Лента. 29. Берег. 30.  Клумба. 32. Сумрак. 33. Капля. 35. Отшельник. 38. Картотека. 39. Поганка. 40. Икебана. 42. Родео. 46. Излет. 49. Всходы. 50. Инфант. 51. Выгул.  55. Арест. 57. Обходчик. 59. Лонжа. 60. Ногти. 61. Игрок. 63. Разрядка.  64. Рококо. 65. Канава. 67. Янтарь. 68. Гарпун. 70. Банзай. 72. Рундук. 76.  Мини. 77. Кока. 78. Лувр. 79. Танк. 80. Анод. 81. Мэтр.

ÃÓÌÎÐÈÍÊÈ

- Мене покинула дружина, залишивши мене без копійки! -  У  мене  ще  гірше!  Моя  теж  залишила  мене  без  копійки,  але не покинула...         * * * - Як ти не втомлюєшся лежати цілу добу? - Я перевертаюся.         * * * - Дівчино, ви заміжня? - Ні, перебиваюся випадковими знайомствами.         * * * Заходить  медсестpа  в  палату.

- Хворий,  пpосніться,  ну  пpоснітесь ж... Хворий пpосипаєтся. - Що таке трапилось? - Я вам снотвоpне пpинесла...         * * * -  Уявляєш,  щоб  мені  шубу  купити, він  готовий був навіть  машину продати! -  Ого!  Він  у  тебе  такий  хороший! - Що «ого»? Машина-то моя!         * * * У лікарняній палаті: -  Яшо,  ти  таки  просто  нестерпний!  Може,  я  в  останній 

раз бачу  тебе  живим,  а  ти  навіть  не  звернув  уваги  на  мій  новий капелюшок!         * * * -  Я  забув  удома  праску  вимкнути! -  І  що,  у  тебе  тепер  все  згорить? - Ні, блін, все випрасується!         * * * Мати наставляє дочку: -  Ніколи  не  займайся сексом  з чоловіком, поки не вийдеш за  нього заміж! - Добре, більше не буду...         * * *   -  Чому  такий  крик  з  операційної? -  Та  наркоз  ще  не  подіяв,  а  хірург молодий...

- Що, різати почав?! - Та ні, вимовив фразу, яку в  присутності  пацієнта  говорити  взагалі не можна. - ??? - Окей, гугл, з якого боку знаходиться апендикс?    * * * - Приїжджай у гості, давно ти  в мене не був. - Ні, у тебе сусід алкаш, просить  на  випивку,  а  якщо  не  даси,  то  або  колеса  проткне,  або машину пошкрябає. - Не хвилюйся, я давно переїхав. - У новий район? - Ні, до сусіда.


6

ПРИЛУЧАНОЧКА

ÑÓÁÎÒÀ 19 òðàâíÿ UA:Ïåðøèé 6.00, 9.35 Ì/ô. 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Íîâèíè. 10.05 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 10.30 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 11.05 Ä/ö «Íåçâ³äàí³ øëÿõè». 12.00 Õ/ô «Îá³òíèöÿ ëþáîâ³». 13.35 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà. 14.30 Ä/ö «Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè». 15.25 Ä/ö «Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè». 16.15 Òåëåïðîäàæ. 16.35 Ä/ö «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà». 17.05 Ò/ñ «²ñïàíñüêà ëåãåíäà». 20.00 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.30 ßê äèâèòèñÿ ê³íî. 21.55 Õ/ô «Ôðàíö».

1+1

6.00, 19.30 «ÒÑÍ». 6.45 «Ãðîø³ 2018». 8.00 «Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé». 10.00 «Æèòòÿ áåç îáìàíó». 11.10, 23.20 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018». 12.10 Ò/ñ «Õîðîøèé õëîïåöü». 16.20, 21.15 «Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2018». 18.30 «Ðîçñì³øè êîì³êà. ijòè 2018 20.15 «Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿».

²ÍÒÅÐ

6.00 «Ìóëüòô³ëüì». 6.30 «×åêàé íà ìåíå». 8.00 Õ/ô «Óáèòè äðàêîíà». 10.30 Õ/ô «Ì³é ëàã³äíèé ³ í³æíèé çâ³ð». 12.40 Õ/ô «Çàêîõàíèé çà âëàñíèì áàæàííÿì». 14.30 Ò/ñ «Íåõàé ãîâîðÿòü». 18.10, 20.30 Ò/ñ «Äðóãå æèòòÿ». 20.00 «Ïîäðîáèö³». 23.00 Õ/ô «Àðèôìåòèêà ï³äëîñò³».

ÒÐÊ «Óêðà¿íà»

7.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäí³. 7.15 dzðêîâèé øëÿõ. 9.20, 15.20 Ò/ñ «Ïîäîðîæ äî öåíòðó äóø³». 17.40, 19.40 Ò/ñ «Ëèñò ïîìèëêîâî». 22.00 Õ/ô «Ç ÷èñòîãî àðêóøà».

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÅÄIËß 20 òðàâíÿ UA:Ïåðøèé 6.00 «Ëåâêî Ëóê’ÿíåíêî. Éòè çà ñîâ³ñòþ». 6.30 Äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é. Ñïåöïëàíóâàííÿ. 9.30 Õ/ô «Îá³òíèöÿ ëþáîâ³». 12.00 ÕÂÈËÈÍÀ ÌÎÂ×ÀÍÍß: ÏÀÌ’ßÒ² ÆÅÐÒ ÏÎ˲ÒÈ×ÍÈÕ ÐÅÏÐÅѲÉ. 12.10 Ïåðøèé íà ñåë³. 12.40 Õ/ô «Éîñèï ïðåêðàñíèé. Íàì³ñíèê ôàðàîíà». 15.50 Òåëåïðîäàæ. 16.10, 23.30 Ä/ö «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà». 17.05 Ò/ñ «²ñïàíñüêà ëåãåíäà». 19.50 Ä/ñ «ßê ïðàöþþòü ì³ñòà». 21.00 Íîâèíè. 21.35 «Òàºìíèé ³çîëÿòîð ÑÁÓ». 22.15 Áóêîãîë³êè. 22.40 Ä/ö «Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè».

1+1 6.10, 19.30 «ÒÑÍ». 7.05 «Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿». 8.00 «Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé». 9.00 «Ëîòî-çàáàâà». 9.45 Ì/ô. 10.15 «Ïîâåðí³òü ìåí³ êðàñó-3». 11.45 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 9». 13.05 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò: Êàìáîäæà». 15.05 Ò/ñ «Õîðîøèé õëîïåöü». 21.00 Õ/ô «Ä³â÷èíà ç ïåðñèêàìè».

²ÍÒÅÐ 6.00 «Ìóëüòô³ëüì». 6.30 Õ/ô «Áåðåæè ìåíå, ì³é òàë³ñìàíå». 8.00 «Óäà÷íèé ïðîåêò». 9.00 «Ãîòóºìî ðàçîì». 10.00 «Îðåë ³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí». 11.00 «Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà». 12.10 Õ/ô «Øîê». 14.10 Õ/ô «Íåïðèáîðêàíèé». 16.40, 20.30 Ò/ñ «Äðóãå æèòòÿ». 20.00 «Ïîäðîáèö³». 23.20 Õ/ô «Ì³íëèâîñò³ äîë³».

ÒÐÊ «Óêðà¿íà»

6.39, 7.59 Kids Time. 6.40, 16.40 Ì/ô. 8.00 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 10.00 Òàºìíèé àãåíò. 11.15 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 13.00 Ò/ñ «Á³áë³îòåêàð³». 18.30 Õ/ô «Ðåàëüíà ñòàëü». 21.00 Õ/ô «²íòåðñòåëëàð».

ÑÒÁ

6.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàíå. 7.05, 19.00 Õàòà íà òàòà 12+ 9.00 Âñå áóäå ñìà÷íî! 10.30 ÌàñòåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé 12+ 13.35 Õîëîñòÿê 12+ 16.20 Õ/ô «Ýêèïàæ». 21.55 Âå÷åð ñ Íàòàëüåé Ãàðèïîâà. Íàñòÿ Êàìåíñêèõ 16+ 23.05 Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè 12+

ICTV

7.35 ß çíÿâ! 9.25 Äèçåëü-øîó 12+ 10.50 Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45, 18.45 Ôàêòè. 13.00 Ñêåò÷-øîó «Íà òðüîõ» 16+ 13.30 Õ/ô «Òîé, õòî á³æèòü ïî ëåçó - 2049». 16.30 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà». 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. ϳäñóìêè. 20.05 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-4: Ïðîòîêîë Ôàíòîì». 22.45 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-3».

ÒÅÒ

6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê. 10.45 Ì/ô. 12.00 Õ/ô «Êîðîëü ïîâ³òðÿ: ˳ãà ÷åìï³îí³â». 13.30 Õ/ô «Ðóñàëîíüêà». 14.30 Ðÿò³âíèêè. 20.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Êðà¿íà Ó.

23.20 «Ïîìñòà ïðèðîäè».

ÍÒÍ

6.15 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò». 10.10 Õ/ô «Òîâàðèù ãåíåðàë». 12.00 «Ñâ³äîê. Àãåíòè». 12.35 «Ðå÷îâèé äîêàç». 15.30 «Ñîñòàâ ïðåñòóïëåíèÿ». 17.05 «Ïåðåëîìíûå 80-å». 19.00 «Ñâ³äîê». 19.30 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí». 21.20 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå». 23.15 Õ/ô «Çàìêíóòàÿ öåïü».

Êèåâñêàÿ Ðóñü

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45, 16.10 Ì/ô. 6.40 «Ïðåîáðàæåíèå». 7.10 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 7.30, 10.30 «Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè». 8.00, 10.50 «Ðîäèòåëüñêèå ñîâåòû». 8.30 «Áðèëëèàíò». 10.00, 13.15 «Funny Kids». 10.20, 16.00 «Ïîïóððè». 11.00, 13.30 «Ñîíàòà». 16.20, 21.35 «Èíòåðåñíî. êîì». 16.50 «Îõîòíèêè çà ñîâåòàìè». 17.00 «Äðàãîöåííîñòè». 19.00 «Îáçîð ìåæäóíàðîäíûõ íîâîñòåé». 19.30 Õ/ô «Ïàðèæ ëþáîé öåíîé». 21.10 «Ìåãàïîëèñû». 22.00 «Þâåëèðíûé ìàãàçèí÷èê».

11.45, 15.45 ijÒâîÐà àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 23.00 «ÒÎÏ-10».

Óðîêè

K1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «À çíàåòå ëè âû, ÷òî...» 8.20 Ì/ô. 9.00 «Óõ òû show». 11.10 Õ/ô «Êíèãà äæóíãëåé». 13.15 «Îð¸ë è Ðåøêà. Íà êðàþ ñâåòà». 22.00 «Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà». 23.00 Õ/ô «Îáèòåëü ïðîêëÿòûõ».

Ê2

6.30 Òåëåòîðãîâëÿ. 7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 9.30 Ôîðìóëà ëþáâè. 10.20 Ëþáëþ ãîòîâèòü. 11.20 Æåíñêàÿ ôîðìà. 12.20 Ïðàâèëà æèçíè. 14.20, 18.00 Äà÷íûé îòâåò. 16.00 Îäèí çà 100 ÷àñîâ. 20.00 Óäà÷íûé ïðîåêò. 23.10 Ïîëåçíûå ñîâåòû.

Ñîíöå

ÒÊ Ïðèëóêè

6.00 «Êðóò³ ðîçâîäè». 8.00 Ò/ñ «Ìåä³óì». 9.30, 22.40 Ò/ñ «Ìèñëèòè ÿê âáèâöÿ». 11.00, 20.00 Ò/ñ «Ì³ñöå çëî÷èíó Ëàñ-Âåãàñ». 13.00 «Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò». 16.00 Ò/ñ «Âèêëèêàéòå àêóøåðêó». 17.55 Ò/ñ «Çëî÷èí ó ðàþ».

7.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Íîâèíè. 7.45, 11.00, 15.00, 19.45 ijÒâîÐà. 8.00, 13.00, 17.00, 20.00 Ìóç. ìîçà¿êà. 10.45, 16.45, 22.45 «You Top». 11.15, 15.15 «Çàêóë³ññÿ».

8.00, 11.40 Ò/c «Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 16+ 9.25 Ò/c «NCIS» 16+ 13.45 Ò/c «Ñ³ìïñîíè» 16+ 15.40 Ò/c «Êîñò³» 16+ 18.35 Ò/c «Ñìåðòåëüíà çáðîÿ» 16+

FOX

2+2

6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 8.10 Çàãóáëåíèé ñâ³ò. 10.05 Õ/ô «Áåòà-òåñò». 11.35 Ò/ñ «Ñòîìàòîëîã». 15.20 Õ/ô «Ìàáóòü, áîãè ç’¿õàëè ç ãëóçäó». 17.25 Õ/ô «Êðèøòàëåâ³ ÷åðåïè». 19.15 32 òóð ×Ó ç ôóòáîëó «Äèíàìî» - «Øàõòàð». 21.25 «ÏÐÎÔÓÒÁÎË». 6.50 Ñüîãîäí³. 7.45 dzðêîâèé øëÿõ. 9.20 Ò/ñ «Ëèñò ïîìèëêîâî». 13.00 Ò/ñ «Ìóçèêà äëÿ äâîõ». 17.00, 21.00 Ò/ñ «Ñåðöå ñë³ä÷îãî». 19.00 Ïî䳿 òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ãîëîâíà òåìà. 23.00 Ò/ñ «×àñ êîõàòè».

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 6.04, 7.24 Kids Time. 6.05, 7.25 Ì/ô. 9.15 Õ/ô «Äæàìïåð». 11.00 Õ/ô «×àñ». 13.15 Õ/ô «Ðåàëüíà ñòàëü». 16.00 Õ/ô «²íòåðñòåëëàð». 19.20 Õ/ô «Ïðèìàðíèé âåðøíèê». 22.00 Õ/ô «Ñêàæåí³ ïåðåãîíè».

ÑÒÁ 6.45 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ». 8.10 Êàê âûéòè çàìóæ 12 + 9.15 Âñå áóäå ñìà÷íî! 11.15 Êàðàîêå íà Ìàéäàíå. 12.15 ÅêñïåðèìåíÒÈ 16+ 14.15 Õ/ô «Ýêèïàæ». 17.00, 23.35 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 16+ 19.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+ 21.20 Îäèí çà âñåõ 16+ 22.35 Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû 16+ 23.50 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 18+

ICTV 6.40 Ò/ñ «Í³êîíîâ ³ Êî». 8.45 Ò/ñ «Â³ää³ë 44». 11.20, 13.00 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà». 12.45, 18.45 Ôàêòè. 13.45 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-3». 16.05 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4. Ïðîòîêîë Ôàíòîì». 20.35 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-5. Íàö³ÿ ³çãî¿â». 23.10 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-2».

ÒÅÒ 6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê. 10.30 Õ/ô «Òîì Ñîéºð». 12.15 Õ/ô «Çåìëÿ â îáëîç³». 14.00 Õ/ô «Ä³â÷èíêà ç ñ³ðíèêàìè». 15.00 Õ/ô «Ïðî ðèáàëêó òà éîãî äðóæèíó». 16.00 Ì/ô.

20.50 Ò/c «Ñë³ïà çîíà» 16+ 21.35 Ò/c «Àãåíòè Ù.².Ò.» 16+ 22.20 Ò/c «Âòå÷à» 16+ 23.05 Ò/c «×è» 18+ 23.55 Ò/c «Àòëàíòà» 18+

Åâðîêèíî

6.30 Õ/ô «Ïðàâèëà æèòòÿ ôðàíöóçüêîãî õëîïöÿ». 8.00 Õ/ô «×îëîâ³ê, ÿêîãî çàíàäòî ñèëüíî ëþáèëè». 9.55 Õ/ô «Âîãîíü ³ ë³ä». 11.25 Õ/ô «Òðåòÿ ïåðñîíà». 13.40 Õ/ô «Íà ìåæ³». 15.05 Õ/ô «Ïðèçðaê». 17.05 Õ/ô «Ñåðéîçíà ãðà». 19.00 Õ/ô «Îöå òàê ïîäðóæêà». 20.30 Õ/ô «Öåé íåçðó÷íèé ìîìeíò». 22.10 Õ/ô «Ï³ñîê». 22.35 Õ/ô «Äóðíèé ôóòáîë». 22.50 Õ/ô «Ñèíõðîí». 23.00 Õ/ô «Äâàíàäöÿòü ìåëîä³é êîõàííÿ».

ÒÂ-1000

6.10 Õ/ô «Ïåðåïðàâà». 8.45 Õ/ô «Ñåðäöååä». 10.55 Õ/ô «Äàð». 13.15 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè». 15.30 Õ/ô «Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà». 18.00 Õ/ô «Ðàâíûå». 20.10 Õ/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî». 22.20 Õ/ô «Âå÷íîñòü».

RTVi

8.10 Ò/ñ «×åìïèîí». 9.00 Íîâûå èòîãè. 10.00, 16.00, 17.30, 22.00 ×àñ Speak. 11.00 Õ/ô «Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë». 12.20 Ì/ô. 12.30 Øîá ÿ òàê åë. 13.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò». 13.55, 23.00 Ò/ñ «Èñàåâ». 15.40, 17.00, 18.30, 20.20 Ñêâîçíîé ýôèð. 19.20 Íà òðîèõ. 20.30 Òàéì-êîä. 21.00 Èçðàèëü çà íåäåëþ.

Òåëåêëóá

21.00 Ò/ñ «Öâåò ïëàìåíè». 22.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò». 23.00 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá».

Enter-ôèëüì

7.10, 9.00 «Top Shop». 7.40, 8.40, 9.30 «Ìóëüòôèëüì». 7.50 «Ñâîÿ ðîëü». 17.30 Õ/ô «Âåëèêèé äðóæí³é âåëåòåíü». 19.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàíå êîðîë³âñòâî».

2+2 6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 8.00 «Áóøèäî». 9.00 «Ïîìñòà ïðèðîäè». 12.10 Çàãóáëåíèé ñâ³ò. 16.10 Õ/ô «Âóëè÷íèé áîºöü». 19.00 Õ/ô «²íôåðíî». 20.45 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí». 23.00 Çì³øàí³ ºäèíîáîðñòâà. UFC.

ÍÒÍ 6.35 «Ñòðàõ â òâîåì äîìå». 10.20 Õ/ô «Ïàöàíû». 12.05 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî». 14.00 Õ/ô «Åùå îäíà ñâÿçü». 16.35 Õ/ô «Ñìåðòü íåãîäÿÿ». 19.00 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà». 20.55 Õ/ô «Ïîä ïðèöåëîì ëþáâè». 23.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëüíèöà».

Êèåâñêàÿ Ðóñü 6.00, 7.15, 8.10, 10.00, 16.10 Ì/ô. 6.30, 13.15, 19.00 «Ïîïóò÷èê». 6.40, 12.45 «Îáçîð ìåæäóíàðîäíûõ íîâîñòåé». 7.10 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 7.30, 10.30 «Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè». 8.00, 10.50 «Ðîäèòåëüñêèå ñîâåòû». 8.30 «Áðèëëèàíò». 11.00, 13.30 «Ñîíàòà». 16.00, 19.15 «Ïîïóððè». 16.20, 21.35 «Èíòåðåñíî. êîì». 16.50 «Ôîòîïóòåøåñòâèÿ». 17.00 «Äðàãîöåííîñòè». 19.30 Õ/ô «Ñîïåðíèê». 22.00 «Þâåëèðíûé ìàãàçèí÷èê».

ÒÊ Ïðèëóêè 7.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Íîâèíè. 7.45, 11.00, 15.00, 19.45 ijÒâîÐà. 8.00, 13.00, 17.00, 20.00 Ìóç. ìîçà¿êà. 10.45, 12.45, 16.45 «Ñ³íåìàí³ÿ». 11.15, 15.15 «Ë³òåðàòóðíà Ïðèëó÷÷èíà». 11.45, 15.45 Ö³êàâî çíàòè. 23.00 «ÒÎÏ-10».

K1 6.30 «TOP SHOP».

10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Програми кабельного телебачення

7.40 «À çíàåòå ëè âû, ÷òî...» 8.20 Ì/ô. 10.00 Õ/ô «Êíèãà äæóíãëåé». 12.10 «Îð¸ë è Ðåøêà». 14.55 «Îð¸ë è Ðåøêà. Íà êðàþ ñâåòà». 23.30 Õ/ô «Ëóíà 2112».

Ê2 6.30 Òåëåòîðãîâëÿ. 7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 9.30 Ôîðìóëà ëþáâè. 10.20 Ëþáëþ ãîòîâèòü. 11.20, 20.00 Óäà÷íûé ïðîåêò. 14.00, 18.00 Äà÷íûé îòâåò. 16.00 Ïðàâèëà æèçíè. 23.10 Çâåçäíûå ñóäüáû.

Ñîíöå 6.00, 13.00 «Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò». 8.00 Ò/ñ «Ìåä³óì». 9.30, 22.40 Ò/ñ «Ìèñëèòè ÿê âáèâöÿ». 11.00, 20.00 Ò/ñ «Ì³ñöå çëî÷èíó Ëàñ-Âåãàñ». 16.00 Ò/ñ «Âèêëèêàéòå àêóøåðêó». 17.55 Ò/ñ «Çëî÷èí ó ðàþ».

FOX 8.00 Ò/c «Àãåíòè Ù.².Ò.» 16+ 9.30 Ò/c «NCIS» 16+ 11.35, 21.15 Ò/c «Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 16+ 13.00 Ò/c «ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó» 12+ 13.25 Ò/c «Ñ³ìïñîíè» 16+ 15.20 Ò/c «Êîñò³» 16+ 18.15, 22.00 Ò/c «Ãîòåì» 16+ 19.45 Ò/c «Ñìåðòåëüíà çáðîÿ» 16+ 22.45 Ò/c «Ëåã³îí» 16+ 23.35 Ò/c «Òàºìíà âëàäà» 16+

Åâðîêèíî

7.40 Õ/ô «Øíàéäåð ïðîòè Áàêñà». 9.10 Õ/ô «Äåííå ñâ³òëî». 11.00 Õ/ô «Ì³ñòåð³óì. Ïî÷àòîê». 12.35 Õ/ô «Íîâà çåìëÿ». 14.20 Õ/ô «Òèõå ñåðöå». 15.55 Õ/ô «Íåáåçïå÷íå âåç³ííÿ». 19.00 Õ/ô «Ï³ñíÿ çàõîäó». 21.10 Õ/ô «Ôåí³êñ». 22.45 Õ/ô «Ìàëÿ». 22.50 Õ/ô «Ñàìáà».

ÒÂ-1000 6.10 Õ/ô «Ïåðåïðàâà 2». 8.45 Õ/ô «Âå÷íîñòü». 11.10 Õ/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî». 13.30 Õ/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ». 15.30 Õ/ô «Òðè ìåòðà íàä óðîâíåì íåáà: ß òåáÿ õî÷ó». 18.00 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «ÄÀ». 20.10 Õ/ô «Ëåãåíäû îñåíè». 22.45 Õ/ô «Ñâàäåáíûé Ïåðåïîëîõ».

RTVi 8.10 Ò/ñ «×åìïèîí». 9.00 Èçðàèëü çà íåäåëþ. 10.00, 16.00, 18.00, 19.25, 20.55 ×àñ Speak. 11.00 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åòâåðã». 12.15 Ì/ô. 12.30 Øîá ÿ òàê åë. 13.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò». 13.55, 22.00 Ò/ñ «Èñàåâ». 15.40, 19.00, 20.25, 21.50, 23.45 Ñêâîçíîé ýôèð. 17.00 Íà òðîèõ.

Òåëåêëóá 21.00 Ò/ñ «Öâåò ïëàìåíè». 22.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò». 23.00 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá».

Enter-ôèëüì

10.10 «Àêàäåìèÿ ñìåõà». 11.05 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ. Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». 11.50 Õ/ô «Ñêàçêà î æåíùèíå è ìóæ÷èíå». 13.25 Õ/ô «Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ». 15.15 Õ/ô «Êëÿòâà ëþáâè». 18.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 21.00 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 22.55 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëîñåâ».

TV XXI

10.00, 18.00 Õ/ô «Íàðå÷åíà íàñèëüñòâà» Õðåùåíà ìàòè 2». 11.35, 19.35 Õ/ô «9 ì³ñÿö³â ñóâîðîãî ðåæèìó». 13.00, 21.00 Õ/ô «Ðîçëó÷åííÿ ïîòåõàñüêè». 14.30, 22.30 Õ/ô «Òè íå òè». 16.15 Õ/ô «Ïðîêëÿòòÿ íåôðèòîâîãî ñêîðï³îíà».

ÒÎÍÈÑ

9.00, 11.00, 12.00, 16.00, 18.00, 19.00 «Ðåïîðòåð». Íîâîñòè. 9.20 «Çîëîòîé ãóñàê» NEW. 10.00, 15.00 Êîíöåðò. 11.15, 16.15, 19.15 «Òåððèòîðèÿ ïîçèòèâà» ñ Ñíåæàíîé Åãîðîâîé. 12.15 «Ýõî Óêðàèíû» ñ Ìàòâååì Ãàíàïîëüñêèì. 13.00 Ïðÿìîé ýôèð ñ Íèòàëèåé Ôèöè÷. 14.00 «Ïîòðåáèòåëü» ñ Ìàêñèìîì Íåñìèÿíîâûì. 17.00 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ» ñ Êàðîëèíîé Àøèîí. 18.15 «Êóëüòóðíàÿ äèïëîìàòèÿ» ñ Þëèåé Ãåðøóí. 20.00 «Ñâåòñêèå õðîíèêè». 21.00 THE WEEK Ìåæäóíàðîäíûé îáçîð íåäåëè ñ Òàðàñîì Áåðåçîâöîì è Ïèòåðîì Çàëìàåâûì. 22.00 «Çàêðûòàÿ çîíà».

Áèãóäè

6.00 Ñòðàíà ìóëüòôèëüìîâ. 7.00, 11.00 Óëûáíèòåñü, âàì ýòî ê ëèöó. 7.30 Êðàñàâèöà çà 12 ÷àñîâ. 11.50 Êëèíèêà. 13.30, 20.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû». 14.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîãëàñíà». 15.20, 21.20 Ìîëüôàð. 16.15, 22.15 Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû. 23.10 Ïðîñòè ìåíÿ, ìîÿ ëþáîâü. 7.10, 9.00 «Top Shop». 7.40, 8.40 «Ìóëüòôèëüì». 7.50 «Ñâîÿ ðîëü». 9.30 «Âëàäèìèð Èâàñþê. Èäåàëüíîå óáèéñòâî». 10.30 «Ìîÿ ïðàâäà». 11.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Çíàê ÷åòûðåõ». 13.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé». 15.20 Õ/ô «Äîðîãà â àä». 18.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 21.15 Ò/ñ «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå».

TV XXI 10.00, 18.00 Õ/ô «Íàðå÷åíà íàñèëüñòâà» Õðåùåíà ìàòè 2». 11.30, 19.30 Õ/ô «Çàðó÷åí³ ïðèðå÷åí³». 13.00, 21.00 Õ/ô «Ñóä ó Áåðë³í³». 14.40, 22.40 Õ/ô «Ùàñòè, Ñåìå». 16.15 Õ/ô «Ñëüîçè ï³ä äîùåì».

ÒÎÍÈÑ 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Ðåïîðòåð». Íîâîñòè. 9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 «Ýõî Óêðàèíû» ñ Ìàòâååì Ãàíàïîëüñêèì. 11.15, 19.15 «Òåððèòîðèÿ ïîçèòèâà» ñ Ñíåæàíîé Åãîðîâîé. 12.15 «Ïîòðåáèòåëü»ñ Ìàêñèìîì Íåñìèÿíîâûì. 13.15 Ïðÿìîé ýôèð ñ Íèòàëèåé Ôèöè÷. 14.15 « Ãëàçà â ãëàçà» ñ Ïîëèíîé Ãîëîâàíîâîé. 20.00 «Âçðîñëûå èãðû» ñ Àíäðååì Ïàëü÷åâñêèì. 21.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð. 22.00 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ» ñ Êàðîëèíîé Àøèîí.

Áèãóäè 6.00 Ñòðàíà ìóëüòôèëüìîâ. 7.30 Êðàñàâèöà çà 12 ÷àñîâ. 11.00 Êëèíèêà. 13.30, 20.30 Ò/ñ «Ëþáîâü ïðîòèâ ñóäüáû». 14.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîãëàñíà». 15.20, 21.20 Ìîëüôàð. 16.15, 22.15 Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû. 23.10 Ïðîñòè ìåíÿ, ìîÿ ëþáîâü.

Äåòñêèé ìèð 6.00, 9.00, 12.00 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë äëÿ ïðèíöåññ». 7.15, 10.05, 13.15, 16.30, 19.20, 22.30 Ì/ô. 15.00, 21.00 Õ/ô «Ðóñàëî÷êà». 18.00 Õ/ô «×àðîäåéêè èç ïðåäìåñòüÿ».

Film.UA Drama

6.30 Õ/ô «Ïðåäàííûé äðóã». 8.15 Ò/ñ «Ï³çíº êàÿòòÿ». 11.30 Ò/ñ «Ìåðåæèâî äîë³». 14.30 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð-3». 18.15 Ò/ñ «Òàòî Äåí». 21.30 Ò/ñ «Áóäèíîê íà õîëîäíîìó êëþ÷³».

STAR Cinema

7.00 Õ/ô «Ïëîõàÿ ñîñåäêà». 8.35 Õ/ô «Ñþðïðèç». 10.15 Ò/ñ «Øòðàôíèê». 20.15 Ò/ñ «Íåáî â îãíå».

ÌÅÃÀ

6.00 Áàíäèòñêèé Êèåâ. 7.40 Ñêðûòàÿ ðåàëüíîñòü. 9.10, 18.30  ïîèñêàõ èñòèíû. 11.00 Ëþáîâü, íåíàâèñòü è ïðîïàãàíäà. 12.30 Íàóêà ïðîòèâ ìèñòèêè. 15.30 Àôðèêàíñêèå ðåêè: äàðû äîæäåé. 17.30, 23.50 Ðå÷íûå ìîíñòðû. 21.00 Îðóæèå, ìèêðîáû è ñòàëü.

ÅÂÐÎÑÏÎÐÒ

6.00, 8.15, 12.00 Âåëîñïîðò. «Òóð Êàëèôîðíèè». 6-é ýòàï. 7.15, 9.30 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 13-é ýòàï. 11.00 Âåëîñïîðò. «Òóð äå ë’Ýí». 1-é ýòàï. 13.00, 21.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». Îáçîð äíÿ. 14.00, 18.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî»ýêñòðà. 14.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 14-é ýòàï. 18.30 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Áåðëèí. Êâàëèôèêàöèÿ. 18.45 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Áåðëèí. Èíòðî. 19.00 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Áåðëèí. Ãîíêà. 20.15 Âåëîñïîðò. «Òóð äå ë’Ýí». 2-é ýòàï. 22.00 Âåëîñïîðò. «Òóð Êàëèôîðíèè». 7-é ýòàï.

Äåòñêèé ìèð 6.00, 12.00 Õ/ô «×àðîäåéêè èç ïðåäìåñòüÿ». 7.20, 10.30, 13.20, 16.20, 19.30, 22.20 Ì/ô. 9.00 Õ/ô «Ðóñàëî÷êà». 15.00, 21.00 Õ/ô «Ñåìü âîðîíîâ». 18.00 Õ/ô «Ïðèíö-ñàìîçâàíåö».

Film.UA Drama 6.30 Õ/ô «Íà ìîñòó». 8.15 Ò/ñ «Ï³çíº êàÿòòÿ». 11.30 Ò/ñ «Ìåðåæèâî äîë³». 14.30 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð-3». 18.15 Ò/ñ «Òàòî Äåí». 21.30 Ò/ñ «40+, àáî Ãåîìåòð³ÿ ïî÷óòò³â».

STAR Cinema 7.00, 23.40 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì». 13.40 Õ/ô «Ïëîõàÿ ñîñåäêà». 15.20 Õ/ô «Äåä». 17.00 Õ/ô «Îò òþðüìû è îò ñóìû». 18.40 Õ/ô «Âðåìÿ ãðåõîâ». 20.20 Ò/ñ «À çîðè çäåñü òèõèå».

ÌÅÃÀ 6.00 Áàíäèòñêàÿ Îäåññà. 7.40 Ñêðûòàÿ ðåàëüíîñòü. 9.10, 18.30  ïîèñêàõ èñòèíû. 11.00 Ëþáîâü, íåíàâèñòü è ïðîïàãàíäà. 12.30 Îðóæèå, ìèêðîáû è ñòàëü. 15.30 Óäèâèòåëüíûé Ãèáðàëòàð. 16.30 Ïðèðîäà íàñòîÿùåãî. 17.30, 23.50 Ðå÷íûå ìîíñòðû. 21.00 Íàóêà ïðîòèâ ìèñòèêè.

ÅÂÐÎÑÏÎÐÒ 6.00, 8.15, 12.00, 19.30 Âåëîñïîðò. «Òóð Êàëèôîðíèè». 7-é ýòàï. 7.15, 9.30 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 14-é ýòàï. 11.00 Âåëîñïîðò. «Òóð äå ë’Ýí». 2-é ýòàï. 13.00, 21.00 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». Îáçîð äíÿ. 14.00, 18.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî»ýêñòðà. 14.15 Âåëîñïîðò. «Äæèðî ä’Èòàëèÿ». 15-é ýòàï. 18.30 Âåëîñïîðò. «Òóð äå ë’Ýí». 3-é ýòàï. 23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 12-é òóð. «×èêàãî Ôàéð» - «Äèíàìî» (Õüþñòîí).


ПРИЛУЧАНОЧКА

10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

Îðõèäåÿ â äîìå

ДОМО ВИЧОК «ТИХИЙ УБИЙЦА»: WI-FI

Беспроводная сеть преследует нас повсюду, без нее современная жизнь уже практически немыслима, но, как в большинстве случаев это бывает, не только приносит пользу для человека, а и предостаточно вредит. Итак, как же это чудо современности влияет на человеческий организм? Врачи считают, что однократное воздействие сигнала Wi-Fi на самом деле  оказывает незначительное влияние на организм – однако постоянное воздействие сигнала может нанести вред здоровью, особенно это касается детей. Вот пять самых потенциальных опасностей беспроводной связи. 1. Вредит развитию ребенка Радиочастотное излучение Wi-Fi может препятствовать нормальному развитию клеток, особенно у плода. Ученые доказали, что излучение влияет на  растущие ткани, и это касается не только эмбрионов, но также детей и подростков (из-за растущего организма они больше подвержены риску). 2. Способствует появлению бессонницы Wi-Fi также оказывает большое влияние на сон. Если вы чувствуете, что не  можете заснуть, если у вас нерегулярный режим, это может быть связано как  раз с низкочастотной модуляцией с мобильных телефонов и Wi-Fi. Люди,  которые  подвергаются  воздействию  электромагнитного  излучения,  чувствуют себя намного хуже. А отсутствие полноценного сна может нанести  серьезный ущерб здоровью. 3. Пагубно влияет на работу мозга Из-за постоянного влияния Wi-Fi активность мозга снижается, и в результате могут возникать проблемы с концентрацией или потерей памяти. 4. Нейтрализует сперму Воздействие частот Wi-Fi уменьшает движение спермы и вызывает фрагментацию ДНК. А кроме того, это может повлиять на фертильность или увеличить риск аномальной беременности. К такому выводу пришла группа специалистов из Центра репродуктивной медицины в Кордове. Ученые  исследовали  образцы  семени  29  здоровых  мужчин,  которые  во  время  эксперимента  держали  на  коленях  ноутбуки  с  подключенным  Wi-Fi.  Замеры показали, что через четыре часа четверть сперматозоидов потеряла  способность передвигаться. В образцах, хранившихся при той же температуре, но вдали от компьютера, потери составили 14%. Кроме того, 9% сперматозоидов, на которые воздействовала Wi-Fi-связь, имели повреждения ДНК. 5. Становится причиной онкологии Излучения  могут  вызвать  ряд  проблем  со  здоровьем  человека,  включая  онкологические  заболевания.  Об  этом  сообщает  научный  журнал  Electromagnetic Biology & Medicine. На его страницах сообщается об исследовании, которое доказало, что магнитные излучения, которые исходят от беспроводных устройств, вызывают дисбаланс в организме человека и усиливают  окислительный  процесс,  который  способствует  возникновению  раковых  клеток в теле человека. Как защититься от излучения wi-fi? Вот что советуют медики тем, кто хочет защитить свой организм от вредного излучения беспроводной сети: - Не размещайте беспроводной передатчик на кухне или в спальне. - Не держите телефон в карманах брюк. - Если вы беременны, не держите телефон рядом с животом. - Старайтесь звонки заменять написанием сообщений, когда это возможно. -  Не  используйте  беспроводные  мониторы  в  комнате  младенцев,  потому  что такая аппаратура, как правило, работает на частоте микроволн. - Перед сном отключите все устройства Wi-Fi. Между тем Под воздействием электромагнитного поля по-другому формируется нервная  система.  Когнитивные  функции  угнетаются.  А  это  значит,  что  задачки  ребенок решает хуже, сочинение пишет хуже, тексты запоминает хуже. Поколение, которому в руки попала электронная техника еще в нулевом возрасте, сейчас приходит учиться в вузы. Любой ректор скажет, что способности к  учебе у него ниже, чем у предыдущих поколений. 

Вкуснятинка Грибные шашлыки

Перцы, фаршированные грибами и ветчиной

Шашлык из грибов – замечательная  альтернатива  мясным  шашлыкам,    особенно для тех, кто по разным причинам не употребляет мясо. Хотя для  Ингредиенты: 1 луковица; 200 г большинства,  такая  грибная  закуска  грибов; 2 болгарских перца; 2 ст.л. станет  хорошим  дополнением  к  мяс- растительного масла; 125 г сыра ному  или  к  рыбному  шашлыку.  Такие  Моцарелла; 200 мл сметаны; соль; черный перец; 1 морковь; лук-порей; 2 желтых болгарских перца; 300 г ветчины; 2 яйца; 150 мл мясного бульона; щепотка мускатного ореха.

шашлыки можно приготовить на костре,  на мангале и даже в духовке! Ингредиенты: 2 ч.л. лимонного сока; 600 г шампиньонов; 1 ч.л. паприки; 4 ст.л. соевого соуса; укроп (петрушка или зеленый лук); 4 ст.л подсолнечного масла.   Грибы  помойте  и  выложите  на  полотенце,  чтобы  оно  впитало  лишнюю  влагу.Положите  грибы  в  сухой  пакет.  Добавьте в грибы паприку, растительное  масло,  соевый  соус,  соль,  мелко  нарубленный  укроп  и  лимонный  сок.  Хорошо  завяжите  пакет  и  встряхните  его  несколько  раз,  оставьте  грибы  мариноваться около 30 минут. Шпажки  для  шашлыков  промочите  в  воде  на  несколько  секунд.  Грибы  нанижите  на  шпажки.  Выложите  все  шпажки  с  грибами  на  противень.  Выпекайте  грибные шашлыки около 15 минут, при  температуре 200 градусов.

Очистите лук и мелко нарежьте. Морковь  порежьте  на  маленькие  кубики,  лук-порей  порежьте  тонкой  соломкой.   Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук-порей, морковь  и лук до красивого золотистого цвета.  Грибы надо почистить и порезать на  кубики.  Ветчину тоже порежьте кубиками, добавьте в сковороду с грибами  и обжарьте с щепоткой соли. Продолжайте  тушить  грибы  и  ветчину  около  5  минут.  Взбейте  яйца  со  сметаной  и  мускатным орехом до однородной консистенции. Болгарский перец разрежьте на половины и очистите от семян.  Перцы  наполните  начинкой  из  ветчины  и  грибов.  Положите  половинки  фаршированных грибов в форму и залейте бульоном. Разогрейте духовку до 200 градусов и  выпекайте перцы около 20 минут.  Сыр  Моцарелла  порежьте  на  ломтики. Достаньте перцы из духовки и на  каждый фаршированный перец сверху  положите по одному кусочку сыра. Продолжайте  выпекать  перцы  еще  15 минут.

Орхидея – это древнейший и очень прекрасный цветок. Ее считают символом целомудрия, безгрешности, безупречности, изящества, очаровательности и единства. Предрассудков об орхидее огромное количество, но многие из них основаны на жизненном опыте, а потому им стоит доверять. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ Орхидею относят к «энергетическим  вампирам».  Многие  полагают,  что  орхидея забирает всю энергию, снижает  работоспособность и активность у тех,  кто живет с ней в одном доме. Также  считается,  что  орхидея  пожирает  мужскую  энергетику,  выгоняя  представителей  сильного  пола  из  дома.  Но  это  не  совсем  так.  Орхидея  действительно является женским цветком.  Она  придает  девушкам  больше  женственности и красоты. На мужской  пол такой цветок и правда воздействует  отрицательно: орхидея делает мужчину  чересчур мягким и нежным. Негативные  приметы  об  орхидеях  пугают,  но  это  не  значит,  что  цветок  нельзя выращивать дома. Как вампир  орхидея активна только в ночное время  суток, поэтому по возможности лучше  не  ставить  их  в  той  комнате,  где  вы  спите. Помимо этого, оградите мужчин  от контакта с данным цветком. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ Орхидея  совершенно  безопасный  цветок – просто слишком прихотливый  и  капризный.  Если  вы  будете  любить  ее и ухаживать за ней, соблюдать определенные  условия,  то  это  комнатное  растение  подарит  вам  благополучие,  счастье и гармонизирует микроклимат  в семье. Орхидея для женщины может послужить талисманом. Контактируя с таким  цветком,  можно  обнаружить  в  себе  скрытые таланты, большой потенциал  и начать заниматься искусством. Но для  этого следует хорошенько заботиться о  цветке и правильно за ним ухаживать.  Ни  в  коем  случае  нельзя  допускать  болезни орхидеи и ее увядания. Орхидея, ко всему прочему, способна  продлить  жизненный  путь.  Женщина  может избавиться от морщин, улучшить  свое здоровье и красоту. Также орхидея  поднимает  настроение.  При  помощи  данного  цветка  можно  избавиться  от  негативной  энергетики  в  доме.  При 

этом орхидеи  разных  цветов  имеют  определенный характер. Этот  красивый  цветок  может  послужить в качестве защитника в доме.  Если  у  вас  в  гостях  человек,  который  не желает вам добра, орхидея сделает  все, чтобы недруг ушел из вашего дома.  Она вызывает плохое физическое самочувствие у ваших врагов. К ним относятся боли в голове, плохое душевное  состояние и повышение температуры. ДРУГИЕ ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ ОБ ОРХИДЕЕ Ученые,  которые  занимаются  растениями, считают, что орхидея влияет  на  каждого  человека  по-разному.  Это  зависит  от  ухода  за  растением  и  от  его окраски. Например, орхидеи алого и пурпурного цвета помогают справиться с ленью.  Цветы такого окраса отлично подойдут  представительницам  женского  пола,  которые  сидят  на  диете.  Также  они  помогают бросить курить и начать заниматься спортом. Орхидеи  желтого  цвета  помогут  повысить материальный достаток, добиться успеха в карьере. Это относится  и  к  оранжевым  цветам.  Они  способствуют активному образу жизни. Цветы  такого окраса прекрасно подходят для  творческих  людей,  пробуждая  в  них  вдохновение. Цветы  белого  и  розового  оттенков  способствуют  обретению  внутренней  гармонии.  Растения  в  таких  тонах  подходят  для  людей  депрессивных.  Розовые цветы помогут почувствовать  себя привлекательной и обаятельной. В целом орхидея – прекрасный цветок, который подходит для выращивания дома. Он подойдет любой девушке,  поможет почувствовать себя красивой  и  пробудит  в  ней  женственность.  Орхидея защитит от негативной энергии,  недоброжелателей и зла. Просто  старайтесь  правильно  ухаживать  за  нею,  и  тогда  вы  сможете  увидеть  все  чудесные  стороны  этого  поистине загадочного цветка.

Будьте здорові!

×ÅÌ Î×ÈÑÒÈÒÜ ÎÐÃÀÍÈÇÌ Миндаль. В этом орехе высокое содержание клетчатки, кальция, магния, белка, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.  Он способствует выведению холестерина из организма и очищению кишечника. Авокадо. Понижает уровень холестерина и расширяет кровеносные  сосуды. В авокадо содержится питательное вещество глютатион, которое блокирует 30 различных канцерогенов, помогая печени избавиться  от токсинов.  Свекла. Содержит уникальный набор минералов, что делает его превосходным борцом с инфекцией и помощником в очищении крови и печени. Согласно легенде, Афродита ела свеклу, чтобы сохранить свою  красоту. Голубика. В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления. Голубика действует так же, как антибиотики. Капуста.  Она  содержит  многочисленные  антиоксидантные  соединения,  помогающие  печени  избавляться  от  вредных  веществ.  В  капусте  высокое содержание клетчатки, поэтому она увеличивает двигательную  функцию кишечника и очищает пищеварительный тракт. Помимо этого,  капуста и другие овощи семейства крестоцветных способны нейтрализовать вредные соединения табачного дыма. Клюква. Ягода действует по принципу мощного антибиотика и противовирусного вещества, очищая мочевой пузырь и мочевыводящие пути  от вредных бактерий. Льняное семя и льняное масло. Эти  продукты  богаты  такими  незаменимыми  жирными  кислотами,  как  омега-3,  –  они  имеют  большое  значение для очищения организма, поддержания иммунной системы и  работоспособности мозга. Здоровье каждой клетки тела зависит от получения достаточного количества этих жирных кислот. Водоросли.  Морские водоросли выводят из организма радиоактивные отходы и тяжелые металлы. Кроме того, они являются источником  полезных минералов и микроэлементов. Чеснок. Способствует  выведению  вредных  бактерий,  кишечных  паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей.  Он снижает артериальное давление и препятствует развитию тромбов.  Чеснок обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами. Бобовые. Фасоль, горох, чечевица, бобы способны снизить уровень  холестерина,  очистить  кишечник  и  нормализовать  уровень  сахара  в  крови.  Лимон. В  нем  много  витамина  С  и  других  витаминов,  необходимых  для выработки организмом глютатиона, – именно это вещество превосходно  очищает  печень.  Витамин  С  и  антиоксиданты,  содержащиеся  в  лимоне, защищают от рака, борются с последствиями загрязнения организма и повреждения клеток.

7 Купи-продай ПРОДАМ                                            Земельну ділянку під будівництво в  р-ні БАМу. Тел. 063 229 39 71. Картоплю голландських сортів. Тел.  0664848440, 0933547187. Будинок  у  Малій  Дівиці,  є  газ.  Тел.  0679840936, 0954987725. Терміново  садибу  (від  Прилук  10  км).  Є  будинок,  господарські  будівлі.  Тел. 0954967539. Телицю  (тільність  8  міс.),  корову  (тільність  8  міс.),  бичка  (вік  –  1  міс.).  Тел. 0955451269, 0661667490. Велосипед  чоловічий,  банки  (0,5  л  та 3 л). Тел. 0997882278. Будинок  у  Прилуках.  Тел.  5-40-92,  0992609341. Картоплю. Тел. 5-40-92, 0992609341. Картоплю. Тел. 0954689181. Корову  віком  7  років.  Тел.  0668145860. Недобудований будинок у Прилуках.  Тел. 0933020281. Будинок для дачі в Товкачівці. Тел.  0663402273. Цегляний  гараж  в  автокооперативі  «Світанок». Тел. 0507015175. Обприскувач  (10  л).  Тел.  0958202140. 1-кімнатну  квартиру  в  Прилуках.  Тел. 4-21-48, 0683767953. Чайний  гриб,  квітку  золотий  вус.  Тел. 0667241473. Будинок  у  Прилуках  з  усіма  зручностями.  Тел.  0990471015,  0980321338. Килим, диван, крісла, перину, шафу  тридверну. Тел. 5-52-32. Шини  до  «Таврії».  Недорого.  Тел.  5-17-94, 0505818445. Посадкову  картоплю,  кукурудзу  в  Голубівці. Тел. 0955343346. Будинок у Прилуках. Недорого. Тел.  0959490263, 5-52-39. Коляску дитячу. Тел. 0632141076. Велосипед,  корморізку  ручну.  Тел.  0663931979. Півбудинку  в  Прилуках.  Тел.  0999694945. Картоплю. Тел. 6-33-13. Кормовий  буряк.  Тел.  5-15-81,  0660427537. Залізобетонні  колони  (3,0х0,3х0,3).  Тел. 5-15-81, 0660427537. Ворота,  стовпчики,  шифер,  цеглу  червону  та  вогнестійку,  батареї  стальні. Тел. 0955220474. Півня  породи  «брама».  Тел.  0955220474. Дачу  в  Сухополовій.  Тел.  0663931979. Будинок  у  Линовиці  з  усіма  зручностями. Тел. 0663931979. 3-кімнатну  квартиру  в  Прилуках.  Терміново. Тел. 0976878556. Електродриль.  Тел.  5-28-60,  0996177950. Килими  (3,0х4,0;  1,5х2,0),    куртки  зимову  (50-52  розм.)  та  осінню  (52  розм.), вітровку (52 розм.), чоловічий  костюм  (50-54  розм.).  Тел.  5-28-60,  0996177950. Хрест  дубовий,  пластмасові  бочку  (50  л)  та  труби.  Тел.  5-18-72,  0666415884. Вулики. Тел. 0660482961. Духовку, сітку металеву. Тел. 5-20-14. Картоплю велику та посадкову. Тел.  0932277596, 0993486009. Лаги  дубові,  запчастини  до  УАЗ  та  ГАЗ-52. Тел. 7-07-02, 0994772002. Соснові  двері  (2,20х1,10),  тару  для   овочів. Тел. 0663899189, 5-53-89. Будинок  у  Прилуках.  Чи  обміняю.  Тел. 5-26-40, 0502277926. Будинок у Прилуках. Тел. 0955025307. Швейну  машинку  ножну,  шафу  3-дверну, трельяж. Тел. 0955025307. Холодильник,  палас  (5,0х2,0).  Тел.  0974883669. Жіночу дублянку (400 грн.), чоловічі  костюми  (400  грн.)  та  сорочки  (50  грн.),  доріжки,  покривала,  дитячі  комп’ютер, іграшки, клітку для папуги,  бідони, бутлі. Тел. 0994979915. Радіоприймачі  (200-300  грн.),  електропраску,  відеокасети.  Тел.  0634972072. Будинок у Прилуках. Тел. 0993270759. Цеглу вогнетривку. Тел. 0993270759. Будинок у Прилуках. Тел. 5-40-92. Велику картоплю. Тел. 5-40-92. Картоплю різну, крісла. Тел. 5-41-15. Велосипеди. Тел. 0958913037. 3-кімнатну  квартиру,  5-й  поверх,  район 6 школи. Тел. 0508555354. Дійну  козу,  смт.Ладан.  Тел.  0992700949. ЗДАМ Кімнату  для  жінки  чи  дівчини.  Тел.  0977309287. Квартиру дівчині. Тел. 0954688959. Квартиру  дівчині.  Тел.  0993670252,  3-89-29. В  оренду  земельну  ділянку  в  Прилуках. Чи продам. Тел. 0668654415. ОБМІНЯЮ Будинок  у  Прилуках  на    одно-  чи  двокімнатну  квартиру  з  автономним  опаленням. Чи продам. Тел. 5-18-72,  0666415884. ВИКОНАЮ Утеплення  пеноізолом  будинків  та  інших приміщень. Тел. 099-643-74-84,  096-9010102. ШУКАЮ Працівника  для  косіння  трави.  Тел.  0632141076. КУПЛЮ Ходунки  для  дорослого,  вагою    не  більше 6 кг. Тел. 5-03-38. Замовити безкоштовне оголошення можна за тел. 5-20-85 щопонеділка з 9-ї до 16-ї год.


8

ПРИЛУЧАНОЧКА

Народный календарь 11 МАЯ. День Евсея и Максима Теплый ветер на Евсея - благодать весенняя. Отпаивали  больных  берёзовым  соком  и  первыми  травами  -  крапивой,  мать-и-мачехой,  подорожником. Сок  подорожника  был  ценен  издревле.  Не  дай  Бог,  поранит  дите  глаза - и тут же старая бабка толкла  в  ступице  листья  подорожника,  отжимала  сок,  омачивала  тряпицу  льняную и прикладывала к ране. А  если кашель одолевал человека, то  сок  из  подорожника  пили.  Всего-то  надобно  глоток-другой  в  день,  чтобы избыть чахлость. А когда воспалялось тело, рожа к  человеку прививалась, то обкладывали чистыми листьями подорожника красноту, опухлость.  12 МАЯ. Девять мучеников Надобно  было  заговорное  слово  сказать, чтобы 9 напастей человека  не одолели. Чтобы они крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли  не наводили, костей не ломали, суставов не воротили. Чтобы человек  был от земли чист, от воды светел. Мученики  считаются  в  народе  толкователями  сновидений  и  избавителями от оспы. Их имена знахари  нашептывали  над  больными,  чтобы исцелили от девяти недуг, от  девяти  напастей:  «чтобы (имярек) не ломало, не томило, не жгло, не знобило, не трясло, не вязало, не слепило, с ног не валило и в мать сыру землю не сводило. Слово мое крепко - крепче железа. Ржа ест железо, а мое слово и ржа не ест. Заперто мое слово на семьдесят семь замков, замки запечатаны, ключи в океан-море брошены, китрыбой проглочены. Аминь!».  Этот  день  считается  днем  целителей  и  целений. 13 МАЯ. Яков Теплый  Теплый  день  с  дождем  предвещал на полях обильные хлеба. По старому стилю этот день приходился  на начало мая, поэтому с  Якова  прекращали  всякое  сватовство,  ведь  в  мае  жениться  -  всю  жизнь маяться.  То же, кстати, случится и с тем, кто в мае родится.  14 МАЯ. Еремей Запрягальник  В старину служили молебны святому пророку Иеремии и потом выходили  на  посев.  Вступая  в  поле,  засевальщики  молятся  на  все  три  стороны,  кроме  северной,  бросают  на  каждую  сторону  по  горсти  жита  с  низкими  поклонами.  И  потом  уже  засевают. На Еремея по ранней росе иди на посев. Рожь  сеют  мужчины,  а  овес,  горох и яровые - бабы. Приметы: На  Еремея  непогода  -  всю  зиму  промаешься. На  Еремея  -  и  ленивая  соха  в  поле выезжает. Если  накануне  солнце  взошло  ясно, то быть и всему лету ясным. Если еловые почки распускаются  рано и скоро, то не должно медлить  с  посевом,  а  в  противном  случае  -  не спешить. Не радей большому посеву, а радей хорошему урожаю. Рой в глубь пласта - будет рожь густа. Весной пролежишь - зимой с сумой побежишь. Еремей, Еремей, про посевы разумей! Кто на ниве потеет, тот и хлеб имеет. 15 МАЯ. Борисов день. Соловьиный праздник С  этого  дня  начинают  петь  соловьи.  Соловей    запел  -  весна  на  убыль пошла, а лето на прибавку.  Соловей  поет  всю  ночь  -  будет  солнечный день. Если  соловья  услышишь  раньше  кукушки,  счастливо  проведешь  лето. Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на садовину. Обычно  перед  посевом  произносили  краткую  молитву,  а  во  время  самого сева молчали.  И еще одно прозвище есть у этого  дня:  «барыш-день».  Это  значит,  если  вам  сегодня  удастся  что-то  выгодно продать - весь год с барышом будете.

ПРИЛУЧАНОЧКА

16 МАЯ. Марфа - зеленые щи. Мавра Молочная Коровы с  выпаса  ходят  сытые  -  молока  прибавляется,  поэтому  Мавру  еще  называют  «молочницей».  И хозяйке легко, коль на столе молоко.  Майское молоко целебно.  В  эти  дни  зацветает  черемуха  -  наступают «черемуховые» холода. На  Руси  начинали  варить  щи  не  из  квашеной  капусты,  а  из  свежей  зелени (щавеля, лебеды, крапивы).  В зеленые щи крапиву ищи. Пахарь,  не  разгибая  спины,  целый день работает в поле. И в полдень, пока лошадь пасется у межи,  приносят крестьянки в поле весеннюю похлебку из крапивы. Сдабривали похлебку сметаной. Крапива -  она всякую немочь черную из тела  выгоняла, «чистила кровь», восстанавливала силы мужицкие.  Крапива  -  признанное  в  нашей  медицине лекарственное растение.  Она  повышает  уровень  эритроцитов  в  крови,  гемоглобин.  Она  -  незаменимое  лекарство  при  маточных кровотечениях.  Кроме  витамина  С  и  огромного  количества  микроэлементов,  крапива  содержит  вещества,  которые  стимулируют  поглощение  кровью  различных  инфекционных  очагов.  Крапиву  нужно  есть  людям,  у  которых  больны  суставы.  Лучшее  средство от артритов, артрозов, подагры и найти трудно. И в этих случаях ее полезно не только есть, но  и  делать  холодные  и  горячие  компрессы  из  крапивы.  А  еще  крапива  кровь  останавливает.  Поэтому  если вы поранились, а аптека далеко, то нарвите крапивы, ополосните  ее  и  прикладывайте  к  ране,  через  короткое время кровь остановится.  17 МАЯ. День Баклушников  Обучали свою смену те, которые  умели  «Бить  БАКЛУХи»,  чтобы  не  пропал  такой  Дар.  Сейчас  «бить  баклуши»  понимается  как  постыдное  ничегонеделание.  Ранее  к  битью  баклуш  (заготовок  для  деревянных  ложек)  допускали  лишь  видящих ауры людей. Для конкретного  ребёнка  подбирали  дерево  нужной  породы  и  с  определённой  части дерева, на нужной высоте, с  нужной  стороны  вырезали  чурочку  для  восстановления  аурального,  а  значит и плотиевого здоровья. 

Тиждень у святах і буднях 10 травня Семен, Степан. 11 травня Віталій, Максим, Кирило. 12 травня Артем, Василь, Федот, Пилип. Всесвітній день медичних сестер. 13 травня Гнат, Яків, Максим. День матері. 14 травня Єремій, Макар, Тамара, Герасим. 15 травня Опанас, Зоя, Борис, Гліб. Міжнародний день сімей. 16 травня Петро, Тимофій, Федір, Феодосій.

Несподівано Ñàëèöèëîâûé ñïèðò è ñàëèöèëîâàÿ ìàçü

Компонент практически  всех  противоугревых и противосеборейных средств, салициловая кислота,  растворенная в спирте, продается  в  каждой  аптеке.  Если  у  вас  угри,  черные  точки,  прыщи  на  спине,  очень жирная кожа, или проблемы  с  кератолизацией  –  это  средство  для вас. А  ещё  салициловая  кислота  препятствует  появлению  мозолей  и  огрубению  кожи,  поэтому  после  педикюра  наносите  её  на  пятки  и  другие проблемные места.

Індекс 09738. Засновник і редактор Віктор Криворучко.

14 - 20 травня ОВЕН (21.03-20.04). Зайвий поспіх та непотрібна емоційність можуть привести до серйозних фінансових втрат і сварок з близькими людьми. Акуратно ведіть свої справи, частіше радьтеся з довіреними людьми й фахівцями, це дозволить уникнути помилок. Несподіваний поворот подій вплине на вашу подальшу долю. Намагайтеся бути реалістом і не вимагайте від інших занадто багато. Вихідні проведіть у дружньому колі або в приємній компанії. Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий субота. ТІЛЕЦЬ (21.04-20.05). Важливо не витати в хмарах, а тверезо дивитися на свої можливості. Філософське розуміння життя й холоднокровність у всіх ситуаціях, дозволять вам досягти блискучих результатів. На роботі нагромадилися питання, які вирішити під силу тільки вам, але не звалюйте все на себе, пошукайте собі помічника. Вирішуючи свої проблеми, не забувайте про інтереси близьких людей. Сприятливий день - середа, несприятливий - п’ятниця. БЛИЗНЮКИ (21.05-21.06). Сприятливий час для реалізації творчих ідей, саме зараз вони будуть затребувані в роботі й можуть принести прибуток. Але вам знадобляться вся ваша енергія, ініціативність і рішучість. Робота буде віднімати у вас чимало часу, але розширить коло ваших знайомств і інтересів. У вихідні приділіть досить уваги близьким людям, і не звертайте увагу на настирливість далеких. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - понеділок. РАК (22.06-22.07). Оптимізм допоможе вам вирішити будь-яке завдання й забезпечить необхідну допомогу, залучаючи однодумців. Від начальства триматися краще подалі, тому що йому не до смаку ваша ініціативність. Можливі певні

10 òðàâíÿ 2018 ðîêó

ГОРОСКОП проблеми у взаєминах, однак ви знайдете спільну мову з близькими. У вихідні ситуація буде підштовхувати вас до самостійної діяльності або до пошуку нової роботи. Сприятливий день - четвер, несприятливий - вівторок. ЛЕВ (23.07-23.08). Вам доведеться багато працювати, тому краще не розпорошуватися на дрібниці, візьміться за одну справу та зробіть її якісно. Постарайтеся уникати непотрібних, порожніх зустрічей. Бажано бути як можна непомітнішими й скромнішими в очах начальства. Розраховуйте на підтримку друзів. У вихідні бажано стежити за своєю мовою, тому що ви можете сказати багато зайвого і зіпсувати особисті стосунки. Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий - середа. ДІВА (24.08-23.09). Бажано уникати суєти. Не варто робити ризикованих угод, шанс на успіх практично дорівнює нулю. Важливо впорядкувати свій спосіб життя, не втягуйтеся в круговорот чужих проблем. Будьте обережні при спілкуванні з колегами й начальством. У вихідні добре б з’їздити за місто, приділити увагу побутовим справам, створити затишок у будинку. Можливі приємні новини в сфері кохання. Сприятливий день п’ятниця, несприятливий - четвер. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Усе пройде більш-менш добре, залежно від того, як ви будете реагувати на труднощі. Постарайтеся не панікувати і спокійно у всьому розібратися. Витримавши ці випробування, ви зможете довести собі й оточуючим, що маєте повне право на успіх. Бажано зараз нічого не міняти в особистому житті. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - субота. СКОРПІОН (24.10-22.11). Фортуна буде вам посміхатися. На роботі, та й взагалі у ділових стосунках, можливі перспективні пропозиції від надійних партнерів, а також довгоочікуваний прибуток від довгострокових контрактів. Поступово зростає ваш авторитет. Стосунки в колективі стають все більш комфортними. Але не забувайте про відпочинок, інакше накопичена втома може нагадати про себе в найбільш невідповідний момент.

ÊÎÌÓ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍ ÂÈÍÎÃÐÀÄ

Виноград - едва ли не любимая ягода в летний период времени. В ягодах винограда есть необходимые организму человека минеральные соли и микроэлементы. Более 60% всех элементов составляет калий, который улучшает работу сердца и почек. В винограде содержится большое количество необходимых человеку витаминов. Однако есть определенные противопоказания, кому стоит отказаться от употребления винограда. Медики предупреждают, что от употребления винограда следует отказаться людям с сахарным диабетом, при диарее, остром и хроническом колите, энтероколите, острых формах туберкулеза, III-IV стадиях ожирения, хронических запорах, отеках, гипертонии, дискинезии желчных ходов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,

ПРОДАМ МОЛОДИХ КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

різного віку і породи. Сильний імунітет, з високою яйценосністю. Доставка безкоштовна. Тел. 0505719643, 0964125416.

Свідоцтво про реєстрацію ЧГ №597-246 ПР від 03.10.2017. Видавець - ФОП Матвієнко Т.С. Газета виходить по четвергах.

онкологических заболеваниях желудка. Также виноград и его сок не стоит употреблять на завершающей стадии беременности, так как это негативно сказывается на работе молочных желез. Некоторые люди не переносят виноград и виноградный сок из-за пищевой аллергии. Особенно часто это наблюдается в детском возрасте.

ã î Ï

à ä î

П’ятниця, 11 травня    ніч +12... +14     день +18... +20 Мінлива хмарність     Схід сонця - 05:07 Захід - 20:26 Тривалість дня - 15 год. 19 хв. Фаза місяця - остання чверть Субота, 12 травня     ніч  +9... +11     день +19... +21 Мінлива хмарність     Схід сонця - 05:05 Захід - 20:27 Тривалість дня - 15 год. 22 хв. Фаза місяця - остання чверта Неділя, 13 травня     ніч  +11... +13     день +17... +19 Дощ

Адреса: 17500 м.Прилуки Чернігівської області, вул.Гімназична, 76/1. Тел./факс: (04637) 5-03-39. E-mail: oleandr50@gmail.com

Сприятливий день - понеділок, несприятливий - середа. СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Вас, схоже, може відвідати гостре бажання щось змінити - зовнішній вигляд, роботу, родинне становище. Що ж, дерзайте! Постарайтеся тримати свої ділові папери подалі від цікавих поглядів, тому що конкуренти легко можуть скористатися вашою довірливістю. Виявіть передбачливість і обережність, особливо при контактах з новими людьми. У вихідні не соромтеся проявляти ініціативу, підтримка буде вам забезпечена. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - четвер. КОЗЕРІГ (22.12-20.01). Ви на гребені хвилі, навіть плітки роблять вам карколомну рекламу. Ви зараз товариські й чарівні, вихор нових зустрічей і знайомств закрутить вас. А от на роботі не варто зайве вередувати та чіплятися через дрібниці, такими діями ви можете засмутити колег. Вихідні краще провести в компанії друзів, ніж родичів. Ви відпочинете й повеселитеся від душі. Сприятливий день - понеділок, несприятливий субота. ВОДОЛІЙ (21.01-20.02). На перший план вийде робота. Чекайте безліч важливих справ і несподіваних завдань, причому навіть у вихідні. Від вас буде потрібна маса зусиль, щоб упоратися з ними, при цьому начальство може так і не оцінити вашої запопадливості. Ваша здатність адекватно відреагувати на ситуацію може значно знизитися, тому будьте уважними й навіть пильними, інакше ви можете стати легким зидобутком шахраїв. У вихідні відправляйтеся на дачу. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - п’ятниця. РИБИ (21.02-20.03). Вам, схоже, доведеться скористатися внутрішніми резервами, вони виявляться дуже до речі для вирішення пекучих питань. Доведеться досить активно працювати, зате з’явиться можливість впровадити свої творчі задуми в життя. Вам доведеться багато розмовляти й пояснювати свою позицію. Вихідні загрожують бути досить заморочливими. Сприятливий день - четвер, несприятливий - понеділок.

Одностишья Натальи Резник

А завтра вдруг окажется вчера. Продам дрова. Недавно наломала. Понять хочу, по ком звенит будильник? Как трудно быть в толпе политкорректным… Мечта никак в расчеты не вмещалась. Как хорошо пописать у фонтана! Насильно быть здоровым не заставишь. Кому бы долг супружеский отдать?

Несприятливі дні у травні: 2, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 29, 30,31. Схід сонця - 05:04     Захід - 20:29 Тривалість дня - 15 год. 25 хв. Фаза місяця - новий місяць Понеділок, 14 травня     ніч +13... +15      день +17...+19 Дощ     Схід сонця - 05:02 Захід - 20:30 Тривалість дня - 15 год.28 хв. Фаза місяця - новий місяць Вівторок, 15 травня     ніч  +12... +14     день +18... +20 Дощ     Схід сонця - 05:01 Захід - 20:32 Тривалість дня - 15 год. 31 хв. Фаза місяця - новий місяць Середа, 16 травня     ніч  +12... +14     день +20... +22    Мінлива хмарність     Схід сонця - 05:00     Захід - 20:33 Тривалість дня - 15 год. 33 хв. Фаза місяця - новий місяць.

Офсетний друк. Обсяг - 2 друк.аркуші. Надруковано на поліграфічній базі ПАТ «ПВК «Десна». Адреса: 14000, м.Чернігів, просп.Перемоги, 62. Наклад 3098 Зам.

.

18 pryluchanochka 19  
18 pryluchanochka 19  
Advertisement