Page 4

Primària i ESO

FO TO NO © C Bo OP ira IA B Ed L E ito . ria l

Avaluació inicial Escriu una redacció de més de 400 paraules (o diversos textos curts que sumin aquest nombre de mots) sense mirar el diccionari, copiar o preguntar per l’ortografia dels mots. Així, quan t’ho hagin corregit sabràs el teu nivell ortogràfic actual.

Per saber el tant per cent d’errors ortogràfics, fes el següent:

( nombre d’errors x 100 ) __________________________ =

% d’errors ortogràfics

nombre de paraules escrites

Quin tant per cent de faltes ortogràfiques tens ara? _________________

4- www.boiraeditorial.com

Primària i ESO activitats  
Primària i ESO activitats  

Primària i ESO activitats

Advertisement