__MAIN_TEXT__

Page 1

NYA

NÄRINGSLIVSTIDNINGEN I STRÖMSUND 2013

innehåll:

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

SCA Ekorrit Vindkraftcentrum Norråkers Handel Engcon Hjalmar Strömerskolan Nyströms Plåt MR Target Ivars Bil Nyföretagarcentrum Sibirian Adventures Strömsunds vapen Holmens Strutsfarm Hammerdals Betong Hillsands Getgård Gårdscharken Fågelberget Ica Gränsbua Westbergs Gäddede Hedmans Delikatesser Byggtjänst Hoting Tobe R-chark Bölanders Eltjänst SCF Betongelement

StrömSund har ett starkt

näringSliv!

Sid 3 sid 4 sid 6 sid 8 sid 10 sid 12 sid 14 Sid 16 sid 18 sid 20 sid 22 sid 23 sid 24 sid 25 sid 26 sid 27 sid 28 sid 29 sid 30 sid 31 sid 32 sid 33 sid 34 sid 35


2

NäringslivsTidningen

S trömsund har ett stark t näringsliv !

i Strömsund 2013

NYA

SCA Före

U

nder vårvintern kom idén att med en tidning uppmärksamma vad som händer inom Strömsunds näringsliv. Vi har därför tagit fram denna tidning som speglar en del av kommunens företag och hoppas att ni finner den intressant. Har ni frågor kring innehållet i tidningen eller andra funderingar är ni alltid varmt välkomna kontakta SUAB. Slutet av 2012 var en ansträngd tid i Sveriges ekonomi. Ett möte sammankallades inne på residenset i Östersund för att diskutera hur situationen påverkade Jämtlands län. Det visade sig att Strömsund stod stadigt i de kraftiga vindarna. Inte bara i jämförelse med andra delar av Jämtland utan även i jämförelse med riket. Vi har många små och välskötta företag. Vi står starka över tid men har en begränsad exportverksamhet vilket gör att vi inte följer konjunkturcyklerna på samma sätt som mer exportberoende kommuner, på gott och ont. Två områden som aktualiserats under en tid är de många mindre och lokala mathantverkare vi har i kommunen samt kompetensförsörjningen till våra företag. Ida Collin på Norråkers handel har uppmärksammats med ett ärofyllt pris, Årets Serviceföretag! Två företag i Hoting, Brantholm och Byggtjänst, har klassats som Gasellföretag i Dagens Industri. Priset innebär att företagen har haft en kraftig tillväxt och ökar sysselsättning. Utmärkelsen är skapad för att uppmärksamma företag i mellanskiktet som är av stor betydelse för ekonomiskt samt samhälligt välstånd enligt forskaren som framtagit priset. Detta visar att det går att på ett framgångsrikt sätt driva näring i vårt område. Dessa händelser har även varit positiva för hela Strömsund. Flera andra företag har även uppmärksammats för utökad verksamhet samt högre sysselsättning. Ovanstående exempel tror vi har betydelse för att andra skall ta steget att skapa sin egen sysselsättning och välja Strömsund som bostads- och verksamhetsort. Med det kommer vi oavkortat in på den ökning av kommuninvånare med nämnda ambitioner som besökt vår starta eget verksamhet. Detta sköts idag i samarbete SUAB och Nyföretagarcentrum. Denna utveckling gläder oss och andra som värnar om företagande i vår kommun. Det är idag en utmaning att få lämplig arbetskraft för många företag och det förutspås bli en än större fråga i framtiden. Hela länet diskuterar hur vi på bästa sätt kan möta upp detta. Fråga är komplex. På regionförbundets näringslivschefsträff diskuterades hur vi i framtiden kan skapa förutsättningar. En viktig del är samarbetet mellan skola och näringsliv. SUAB har varit ute i gymnasiet och föreläst om entreprenörskap och kommunen har ett nära samarbete med teknikcollege. Just i denna stund jobbar länet med att ta fram den nya Regionala Utvecklingsplan som sedan ligger till grund för att ansöka om fördelningsmedel i EU. Här är vi övertygade om att lösa bristen på kompetent arbetskraft kommer att vara ett av de prioriterade områden som lyfts fram.

NYA

NÄRINGSLIVSTIDNINGEN I STRÖMSUND 2013

Trev lig läsning Tidningen du håller i din hand är ett samarbete mellan Pobeda Publication AB och SUAB, Näringslivsbolaget i Strömsunds kommun. Tidningen går ut till alla hushåll och företag i Strömsunds kommun. Den kommer också att användas av SUAB i marknadsföringen av kommunen och dess näringsliv. Syftet med tidningen är att visa ett snitt av företagandet i kommunen och att göra kommunens företagare synliga för varandra.

Anders Blomberg VD SUAB

Lennart Oscarsson Styrelseordförande SUAB

Ansvarig utgivare: Ralph Rentzsch Layout och produktion: Robert Bolinder Försäljning annonser: Pobeda Publication AB Tel 0643–21137 Kontakt: info@pobeda.se www.pobeda.se


NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

3

etagsdoldisen

Fullt upp i skogen har Christer Haglund, Lars-Göran Thuresson, Rolf Larsson och Kent Johansson SCA har 11 anställda vid kontoren i Strömsund och Hoting. Men räknar med att man sysselsätter ca 100 personer i kommunen! –Vi är en stor ganska anonym arbetsgivare i kommunen, konstaterar Roger Bergström, virkesuppköpare vid kontoret i Strömsund. I kommunen finns sex röjningsentreprenörer med ca 30 man totalt. Tre markberedningsentreprenörer sysselsätter tio man. Tio avverkningslag med maskinentreprenörer omfattar ca 40 maskinförare och avverkar 500 000 kubikmeter/år. I hela länet avverkar

I hela länet avverkar företaget ca 1,7 miljoner kubikmeter/år.

Roger Bergström är virkesuppköpare vid SCA i Strömsund.

företaget ca 1,7 miljoner kubikmeter/år. Tio virkesbilar håller 20 chaufförer i arbete plus att virkesterminalen i Hoting har 4 anställda. Den lokala entreprenör som arbetar med SCA:s skogsbilvägar, både nybrytning och löpande vägunderhåll sysselsätter fem man. –Sedan har vi trailerföretag som flyttar våra maskiner mellan arbetsplatserna, även där skapas jobb, påpekar Roger. Avverkningarna är till ca 70 procent egen skog och 30 procent inköp från privata skogsägare. –Vårt företag erbjuder också service till de privata

skogsägarna. Skogsvård med röjning, gallring, avverkning och återplantering samt anläggande av vägar. Vi kan erbjuda allt, berättar han. Ungefär hälften av timret som avverkas stannar och förädlas i länet. Mottagare är bla Fyrås Trä samt sågverken i Hissmofors och Gällö. Tall går till Bollstabruk och gran till Gällö och Tunadal. Massaved går med tåg från virkesterminalen i Hoting till industrierna vid kusten, främst Ortviken och Östrand.. –Jag tror inte alla förstår hur beroende vi är av skogen. Utan den skulle vi sakna många produkter vi kanske inte ens förknippar med

skog, påpekar Roger. Skogen står för lejonparten av Sveriges exportnetto. Nu gäller det inte förädlat virke som utgör stommen i svenska designmöbler i furu eller enklare Ikeapaket! Traditionella användningsområden som tidningspapper, konstruktions- och möbelvirke har kompletterats med toalett/hygien och kopieringspapper som stora SCA-artiklar. SCA är också stora lokalt på annat sätt! –Vi är Strömsunds kommuns största markägare, konstaterar Roger Bergström.

Ralph Rentzsch


4

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

Ekorrit, den stora lilla redovisningsbyrån! Ekorrit i Strömsund är beläget i centrum i ett av samhällets äldsta och största trähus. Här, på ett helt våningsplan, finns Ekorrit AB:s hemtrevliga kontorslokaler.

Stadsdel Norr i Östersund. –Vi besöker våra kunder ganska ofta och kan då säga att vi alltid är väldigt lokala. Våra ekonomikunder finns från Stora Blåsjön i norr till Stockholm i söder, förklarar Maria.

Företaget har för närvarande 11 personer anställda. VD är Maria Rubensson som startade företaget 1990 tillsammans med maken Rolf. –Vi har i stort sett utökat med en person per år på senare tid. Vi har flera som vill börja arbeta här, och det är bara tjejer, konstaterar Maria.

Ekorrits kunder omfattar allt från enmansföretag till företag med ca 20 anställda. Det är företag verksamma inom alla möjliga branscher. Maria brinner för de gröna näringarna och det är en hel del företag som arbetar med jord och skogsbruk, och småskalig livsmedelsproduktion. –Vi försöker vara deras ekonomiavdelning och komma med idéer och förslag när det krånglar, påpekar hon. Företaget har två ben att stå på, förutom redovisning/bokföring/ ekonomi även teknisk rådgivning.

Nu i juni kommer företaget att nyanställa ytterligare en person. –Vi har haft tur och hela tiden fått mycket duktiga medarbetare, påpekar hon. Ekorrit har också ett kontor i

Tre marknadsledande varumärken samlade under samma paraply - engcon Group engcon Group har med ledning, produktion och försäljning sitt säte i Strömsund & Rossön. Vår lokala närvaro med duktiga medarbetare och underleverantörer, borgar för hög kvalité och med stor känsla för bygden fortsätter vi satsa framåt. Med egna säljbolag samt återförsäljare världen över, når vi alla tänkbara marknader. Med modern teknik och hög utvecklingstakt jobbar vi inom engcon Group hårt för att din fordons & maskinpark ska vara så effektiv som möjligt. Som kund till engcon Group kan du alltid vara säker på att få produkter som motsvarar dina förväntningar. Tänk ekonomi och effektivitet - välj produkter från engcon Group.

engcon Box 111, 833 22 Strömsund Tel 0670-178 00 | E-post info@engcon.com | www.engcon.com

Den biten sköter Rolf som sedan en hel del år tillbaka enbart är verksam inom vindkraftbranschen. Rolf arbetade förra året som projektchef vid den stora vindkraftparken i väglöst land i Norrbotten, Sjisjka. En anläggning som nominerades till årets bygge i Sverige 2012. Även Ekorrit är prisbelönt. För två år sedan 2011 utsågs företaget till Årets företagare i Strömsunds kommun av Företagarna och näringslivsbolaget SUAB. –Det är roligt att bli uppskattad! Och det är roligt att arbeta med människor. Att se människorna bakom alla siffror, skrattar Maria. Ralph Rentzsch

Maria Rubensson diskuterar med Ingela Bergkvist, en av tio kvinnor på företaget!

▼ Mählers diagonalplog Flexiway

NYHET

▼ engcon tiltrotator EC209

NYHET

NYHET

▲ Drivex hyvelblad Easygrader


Vi hjälper dig med din skog

karminkom.se

karminkom.se

Trygg, lokal och långsiktig

Funderar du på att avverka eller vill du få råd i skogliga frågor? Vänd dig då till SCAs virkesköpare i Jämtland. Vi finns alltid nära dig och erbjuder tjänster som täcker skogsägarens hela behov. Vi har fortsatt behov av virke för att trygga framtiden för våra industrier. Genom att förädla ditt virke borgar vi för ett lönsamt skogsbruk i norra Sverige.

Hos oss är din skog i trygga händer! Steiner Mårtensson, Hoting, tel 0671-71 52 54 Roger Bergström, Ström/Fjällsjö, tel 0670-168 15 Andreas Sund, Hammerdal, tel 0670-168 11

www.scaskog.com

Kläder Skor Fiske Hem & Fritid Tobak Kiosk Korv Mjukglass Café

Kontakt

Innehåll: • Rapsolja • Bivax • Rosenrot

Arnold Westberg 070-6214140 Facebook: Fjällsalvan E-post arnold.westberg@gmail.com Batch:

Mängd: 50 ml Bäst före:

ROSENROT ORIGINAL

Adaptogen universialsalva från svenska fjällen

Allt detta och God Service Hittar du hos oss på

WESTBERGs Storgatan 31, Gäddede Välkomna in! 0672-412901


6

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

Strömsund i täten Vindkraften är viktig för Strömsund och kommunen tar en fjärdeplats på Energimyndighetens topplista bland landets kommuner vad gäller installerad effekt. Före ligger Gotland, Ockelbo och Malå. Men då finns ännu inte vindparken på Stamåsen redovisad i statistiken. Av 26 verk där står nio i Strömsunds kommun. Räknas de klättrar kommunen någon placering. Sammanlagt finns 72 vindturbiner i Strömsunds kommun och de betyder 24 lokala fasta jobb. Ytterligare 219 verk har getts tillstånd. Byggs de tillkommer 73 årsarbeten årligen. Dessa 291 vindturbiner innebär 97 fasta långsiktiga jobb, om vi utgår från erfarenheterna i Havsnäs:

Efter två års drift av de 48 verken har det årligen lagts ned 18,5 årsarbeten i parken. Av dem är 16 lokala och 2,5 har utförts av tillresta. Hälften av de lokala jobben har utförts av vindkrafttekniker. Lönelistor och fakturor har granskats och slutsatsen är att vindkraften under drifttiden ger fler lokala jobb än någon räknat med. Förutom service och underhåll av själva verken handlar det om snöplogning, fastighetsskötsel, elarbeten med mera. Men vindkraften ger jobb lokalt även under byggtiden. Några av de Strömsundsföretag som tjänat pengar på vindkraften förra året var Hammerdals betong, Ekorrit, Elektra, Görviksjöns camping, Femper, Högt, hett & säkert, Hotell Åsgården, Hammerdals Åkeri, EMKAB, Höjdvind AB, Ottossons åkeri, Hotell Nordica, Ollebacken energi, Arctic Wind Solutions och Bo Ottossons åkeri. Lägger man till Vindkraftteknikerutbildningen och Vindkraftcentrum.se så handlar det om ett 70-tal årsarbeten. Än fler har haft sin sysselsättning i vindkraftbranschen i Strömsunds kommun, även om företagen har sitt säte någon annanstans. 300 årsarbeten är siffran för hela länet. Det är samma storleksordning som Jämtkrafts organisation, de som arbetar inom jord och skog i Bräcke eller Åre kommuner och kan jämföras med Skistars verksamhet i länet. Men det var 2012 då något tiotal verk monterades. 2013 sätts runt 70 upp och året efter det ett hundratal.

Fotograf Ole Rönning Kristiansson

Är det någon som fortfarande tvivlar på att vindkraften innebär jobb så kan en resa i trakterna mellan Hammerdal och Ramsele rekommenderas. Allt boende mellan orterna är uthyrt, husvagnar och baracker står uppställda här och där. Ungefär 300 personer sysslar med vägbyggen, markarbeten, gjutning av fundament och kraftledningsbyggen. Hur många av dessa som är Strömsundsbor är inte så lätt att ta reda på. I vilket fall gynnar det trakten – oavsett kommun- och länsgränser. I Jämtlands län och en bit in i Västernorrlands län byggs nu

260 vindkraftverk till en investeringskostnad på 10 000 miljoner kronor. Här finns självklart en mängd jobb- och affärsmöjligheter. Om vi själva tar för oss. Kring vindkraftteknikerutbildningen och montörsutbildningen i Strömsund vill Vindkraftcentrum.se bygga ett kompetenskluster av utbildningsföretag, bemannings- och rekryteringsföretag, etablera monteringsverksamhet samt ge högskolekurser inom vindkraft. Redan idag kan Rope Access erbjuda höghöjdsutbildningar vid Högt, Hett & Säkert, träningsanläggningen i Gåxsjö. I

höstas blev Rope Access det första företaget i Sverige som får certifiera deltagare enligt nya vindkraftstandarden GWO. Ett av syftena med detta är att bland andra jämtländska företag ska kunna utbilda sin personal här för att i förlängningen kunna utföra jobb i vindkraftsparkerna, under byggtiden och drifttiden. Kompetens och kunskap är nyckeln till att jobben stannar i regionen. Mer än hälften av länets vindkraftverk står i Strömsunds kommun som var tidigt ute med utbyggnaden. Med erfarenheterna

från Havsnäs och kring det som byggs nu finns förutsättningarna att fortsätta ligga i täten. Genom att bygga kompetens och företag.

Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.se


Mobila betongstationer vindkraftsparker Mobilaför betongstationer för vindkraftsparker Vihar harlång långerfarenhet erfarenhetoch ochhar har tillverkat tillverkat betong till Vi till fler fler än än220 120ststvindkraftverk. vindkraftverk. PROJEKT 2008-2009

• •

några projekt vi genomfört: HärHärärärnågra projektsom som vi genomfört: Havsnäs, Bliekevare, Uljabuouda, Kyrkberget, Hällingarna, Havsnäs 48 fundament • Bliekevare 18 fundament Havsnäs, Bliekevare, Uljabuouda, Kyrkberget, Hällingarna, Ytterberget, Betåsberget, Stamåsen, Mörttjärnberget och Sjiska. Ytterberg, Betåsberget Uljabuouda 10 fundament

3 3

Bättre gjutbarhet

3

Minskad miljöpåverkan genom minimering av transporter

3

Certifierad i tillverkningsklass1 SS-EN 206-1

Högre gjuthastighet (50m (50m33/tim /tim))

AB HAMMERDALS BETONGGJUTERI

AB Hammerdals Betonggjuteri Box41, 830 70 Hammerdal Tel. 0644-104 70 Fax.0644-103 85 www.hammerdals-betong.se

Vi hjälper er att nå nya höjder

0670-175 70, www.ekorrit.se Lövbergavägen 8, 833 35 Strömsund Armégränd 6, 831 32 Östersund

Auktoriserade redovisningskonsulter


8

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

Familjen Collin driver Sveriges bästa lanthandel.

Norråk er har Sveriges bästa lanthandel ! Det här är historien om paret som båda har anknytning till Norråker och som passade på tillfället när Konsum skulle lägga ner butiken i byn 2005. Ida och Johannes Collin slog till och köpte affären och resten är en framgångssaga! Johannes är motorjournalist och Ida är lågstadielärare. Eftersom Johannes mamma haft en ostbod i Norrtälje när han växte upp var en sak given i affären. En fullsorterad ostdisk! –Det var mycket att lära sig i början. Hur mycket ska beställas av olika varor? Hur sköter man grönsaksdisken? Det blev mycket svinn, erinrar sig Johannes. Det blev mycket jobb och

hade inte Johannes haft inkomster som motorjournalist hade det nog inte gått. Nu, åtta år senare är rutinerna betydligt bättre. Något svinn finns knappt. Johannes blev intervjuad i TV4:s Morgonsoffa för något år sedan angående de alarmerande rapporterna om hur mycket mat Sveriges butiker slänger. Intervjun blev inte direkt vad TV4 tänkt sig. –Jag berättade att vi inte kastar någon mat! Blir den för gammal äter vi upp den själv eller ger den till hundarna, påpekar Johannes. Många skakade på huvudet åt ostdisken som redan från början hörde till Norrlands bästa. En del kunder kom in och köpte en halv Saint Agur

(supergod grönmögelost) för 600 kronor, sånt händer bara i Norråker, konstaterar han. Idag vill han påstå att ostdisken är den bästa norr om Dalälven! Man har även ostar och korvar från Frankrike, Italien och Spanien men även från små gårdsmejerier och charkuterier i grannbyarna. Det händer då och då att det kommer folk från Östersund och till och med från Umeå och Sundsvall för att köpa ostar de inte får tag på någon annanstans! En kund från Östersund var lite förvånad över att han var tvungen att åka till Norråker för att få tag på färska ankbröst. Idag har Norråkers Handel utvecklats till en lanthandel utöver det vanliga

Här finns en trevlig kaféhörna med nybryggt kaffe, nybakade wienerbröd och varma mackor. Här samlas varje morgon gubbarna i byn för en stund. Butiken är apoteksombud, systemombud, postombud och för Svenska Spel och DHL. Förra året var butiken nominerad till årets Handlarn-butik och kom tvåa. I år blev man Årets Servicehandlare i Sverige i konkurrens med 20 000 andra handlare. Priset blev en resa till London! –Vi har fantastiska kunder och jätteduktig personal, (tack Maria och Carola) vilket gör att butiken fungerar bra och besöken blir trevliga, säger Johannes. Det är så trevligt här i Norråker

och i butiken att många som bara har vägarna förbi Norråker stannar en eller ett par nätter och de kommer tillbaka, år efter år. Ofta sover de över i lägenheten ovanpå affären (bo på lanthandel) eller på byns camping, påpekar han. Förutom att paret Collin ser till att den lokala servicen blomstrar har familjen ökat med sönerna Valle sex och Håkan tre år! Johannes har även dragit igång lite sidobitar som erbjuds besökare. –Vi har Björnskådning, skoterguidning, fiskeguidning, bilskola på is med egen bil och mycket annat att erbjuda besökare, påpekar han.


www.etthållbartval.se

flis Vi säljer flis och flisar på uppdrag Oskar Kallström 073-051 05 56

Vi utför energigallringar och Vägröjningar Bo Jonsson 070-572 26 68

Vi köper stamVed och träddelar Bo Granqvist 070-565 21 37

Sverige är ett stort land med stora möjligheter. Men tyvärr tas inte alltid möjligheterna i hela landet till vara. Vi ser en vidsträckt landsbygd, många småorter, större städer med naturresurser och människor som skulle kunna bidra ännu mer. Men då behövs en politik som fokuserar mindre på problemen, och mer på möjligheterna. De finns där. Ser du dem också?

S ko g S u t v e c k l i n g

www.kvarnmon.net

www.centerpartiet.se/stromsund

Tel 0670-127 30 Fax 0670-100 34

Vi är ombud för och har även egen terminal Vi finns i Strömsund och har 13 bilar som transporterar och ombudskontor. gods över hela Sverige, men i huvudsak är det i Jämtland, Södra Lappland och Sundsvall som våra bilar syns. Tel 0670-127 30 Fax 0670-100 34

ViVi ärär ombud ombudförför och har även egen terminal har även egen terminal ochoch ombudskontor.

Vi finns i Strö

och ombudskontor. gods och ombudskontor. godsöver överhela helaS

Södra Lappla

Vi finns i Strömsund och har 13 bilar som transporterar gods över hela Sverige, men i huvudsak är det i Jämtland, Södra Lappland och Sundsvall som våra bilar syns.

Södra Lapp


10

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

E n tiltad världssuccé Engcons huvudprodukt är tiltrotatorn, grävmaskinens handled som gör det möjligt att tilta och rotera skopan eller annat redskap. Av dessa tillverkas ungefär 3500 per år i olika storlekar.

T

iltrotatorerna ligger i prisklass från 60 000 kr till 300 000 kr för de största beroende på modell och konfiguration. Utöver detta tillverkar och säljer engcon massor av redskap som skopor, gripar, markvibratorer, mm. –Volymmarknaderna Norge, Finland och Sverige är ganska mättade och där jobbar vi med att öka våra marknadsandelar gentemot våra konkurrenter. Utöver dessa länder satsar vi rätt hårt på Danmark, Tyskland och Frankrike, säger Sten Strömgren, kommunikationsansvarig på Engcon. Att företaget är framgångrikt med sin produkt visas inte minst av att det nu finns ett kinesiskt plagiat där man kopierat varenda detalj. Företaget satsar stort på att dels bevaka sina marknadsandelar i Norden men också på att öka försäljningen i Europa. –Vi satsar hårt på egna säljbolag och en ökad närvaro ute på fältet samt lägger enorma resurser på större mässor, säger Sten. Senast deltog man ex, på Bauma, världens största entreprenadmässa som går vart tredje år i München. Nya produkter som säljer bra är andra generationens tiltrotatorer med ökad tiltvinkel samt med inbyggd centralsmörjning. Produktionen av tiltrotatorer för den Nordiska marknaden sker i Strömsund och för delar av den Sydeuropeiska marknaden samt vissa övriga länder så sker produktionen i den nybyggda fabriken i Niepruszewo, Polen. Fabriken, en toppmoderna anläggning invigdes hösten 2012, sysselsätter 42 personer som svetsar, bearbetar & monterar delar

av engcons sortiment. Plogtillverkaren Mählers i Rossön är med sina 27 anställda (Produktion, konstruktion, admin, in & utleverans, sälj & eftermarknad) har genomgått en förvandling från att ha varit en produktionsenhet från ax till limpa. Idag är fabriken renoverad för flera miljoner och är nu ombyggd till en ren monteringsenhet och med detta har produktionskapaciteten ökats markant. Försäljningen sker direkt via säljare i Rossön samt i Norge, Finland & Danmark. Föregående vinter var hektisk tack vare ca 100 sålda av den nya och revolutionerande diagonalplogen Flexiway som är ett helt nytt koncept inom snöplogningen. Flexiway är helt utan hjul eller slitskor och kan sidoförskjutas och trycksättas för bästa resultat. Mählers äger också varumärket Drivex med redskap för hjullastare och traktor som snöblad, pallgafflar, kranarmar, mm och det säljs genom de olika engconsäljbolagen. Engcon Group arbetar just nu intensivt med ”Non Accident Generation” ett helt nytt koncept som innebär att alla produkter inom koncernen genomgår en grundlig riskanalys och därefter arbetar man aktivt med att bygga bort så mycket som möjligt av de risker som kan uppstå då det körs med dessa. Startskottet i konceptet är engcons redskapsfäste, Q-Safe för grävmaskiner. –Vi har sedan många år tillbaka arbetat intensivt med att göra vår kunders arbetsplats säkrare och Q-safe känns nu väldigt rätt i tiden säger Sten Strömgren.

Sten Strömgren avsynar en tiltrotator innan den lämnar fabriken i Strömsund.

Fakta Engcon Ägare Engcon Holding ägt av Stig Engström, 51 procent, Monica Engström, 49 procent. Engcon Group består av Produktionsbolagen engcon Nordic, Strömsund, engcon Poland, nybyggd fa-

brik i Niepruszewo Fastighetsbolaget engcon Real Estates som äger fastigheter i och utom Sverige. Säljbolagen engcon Sweden (Strömsund), engcon Finland, engcon Denmark, engcon Germany, engcon UK, engcon France och så det återförsäl-

jaredrivna engcon Norge. Mählers; Rossön med varumärket Drivex Totalt antal anställda ca 170, varav 79 i Strömsund. Omsättning 2012, 610 miljoner kr, vinst 48 miljoner kr.


“Muskelterapi för every body”

Marita Jacobsson, certifierad massör och diplomerad massageterapeut

Välkommen

Kontakt: 072-2089594 eller info@maritasmuskelrorelse.se. Du kan läsa om företaget på www.maritasmuskelrorelse.se och även följa det på Facebook.

Tryckpunkten

Utför behandlingar inom Zonterapi, Ansiktszonterapi och öronakupunktur m.m

Myrgatan 7 833 35 Strömsund

0670-310 69 0761-147612

Din nya skog behöver en bra start! Vi hjälper dig med: Inventering Markberedning Nyplantering Hjälpplantering Plantköp

Vet du hur din ungskog mår? Vi genomför en inventering på din ungskog för endast

200,- kr/ha! (exkl. Moms)

Rådgivning och offert: René Schiller 070-5923711

Håxås Skogstjänst AB, Håxås 570, 83070 Hammerdal René Schiller - VD: info@tysklandportal.se

Entreprenad och Maskinreparationer Utför brandbesiktning

Tel:0670-61 11 69 Fax:0670-108 00 Journr: 070-219 99 39, 070-326 72 85 Välkomna!


12

NäringslivsTidningen

i Strömsund 2013

NYA

Tek nik college

S amverk ar mellan sk ola och

Från vänster: Krister Melander, Monica Göransson Lööf, Denise Backlund, Sofie Olsson, Dennis Ljungberg. Hjalmar Strömerskolans gymnasium i Strömsund är med i Teknikcollege Mitt. Teknikcollege är industrirådets kvalitetsstämpel där företagen i samverkan med skolorna säkrar sitt framtida behov av utbildad arbetskraft. Samtidigt ökar elevernas möjlighet att få jobb efter utbildningen. I Strömsund är Bygg- och Anläggning, Industritekniska och Teknikprogrammet certifierade Teknikcollegeprogram. Teknikcollege är rikstäckande och det finns 27 godkända

regioner. –Det är viktigt för företagen att de som utbildas har rätt kompetens när de lämnar utbildningarna, säger Monica Göransson Lööf som är koordinator för Teknikcollege i Strömsund. När eleven avslutat utbildningen får han eller hon också ett diplom från Teknikcollege om eleven klarar de rikstäckande kraven för Teknikcollege. Diplomet visar vilka företag praktik genomförts på och vilka hela- eller delar av- kurser som genomförts, vilka spetsutbildningar eleven genomfört, tex truckutbildning, travers, heta

arbeten och fungerar som ett kvalitetsdokument. Elever som går yrkesprogram har 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande(APL) på olika företag under sin utbildning. APL fördelas på två veckor i årskurs ett, sex veckor i årskurs två och sju veckor i årskurs tre. –Vi har ett otroligt fint samarbete med företagen. Det är inga svårigheter att få APL-platser, konstaterar Krister Melander som är lärare på Industritekniskaprogrammet. Många lokala företag deltar, Engcon, Attacus, SCF-Betongelement, Svetz, Ågrens Mekaniska är några exempel.

Det gör också att det går att hitta APL-platser på hemmaplan för de elev som kommer från Gäddede, Hoting eller Hammerdal. Ett 70-tal elever går ett Teknikcollegeprogram i Strömsund just nu. –Företagen ger eleverna olika uppdrag som de arbetar tillsammans med i projekt med företagen. Bland annat har eleverna tagit fram en avstötare till ett formverktyg för Ågrens Mekaniska och en flakväxlare för transporter mellan företagen på industriområdet i Strömsund, berättar Monica.

–Det är jättebra att få vara ute på företag och känna av vad man trivs med. Och så får man visa vad man kan, säger Denise Backlund som går sista året på Byggprogrammet. Hon har haft praktik på Vattudalens Bygg. Under APL har hon varit med på många olika byggmoment bland annat lagt tak. Hennes kompis Sofie som går Industritekniska programmet har liknande erfarenheter. –Det är kul att vi blir fler och fler tjejer både på utbildningarna och ute på företagen, jag tror att företagarna upplever oss som lite noggrannare i vårt arbete än


NäringslivsTidningen

NYA

företag

i Strömsund 2013

13

UF-företag, ett bra sätt att prova på!

Outback UF blänken. UF-företag är en möjlighet för eleverna vid Hjalmar Strömerskolan att prova på företagande. –Vi har gjort detta i många år på gymnasiet. Det är ett bra sätt för eleverna att pröva entreprenörskap, berättar Monica Göransson Lööf.

killarna, säger Sofie. Att Teknikcollege ger resultat visar undersökningen Gymnasiekvalitet.se som genomförs varje år av Svenskt Näringsliv. –Många får jobb lokalt vilket tryggar både företagens och samhällets fortlevnad på lång sikt, säger Monica. Dennis Ljungberg går sista året på Teknikprogrammet och han är mycket nöjd med att ha gått ett Teknikcollegeprogram. –Det är väldigt nyttigt att få känna på hur det fungerar på ute på företagen. Jag skulle vilja ha mer praktik, säger han. Han har deltagit i flera av samverkansprojekten med företagen

inom Teknikcollege och tycker att han har lärt sig mycket på att jobba med ”skarpa projekt”. Elever från Teknikprogrammet har även jobbat i ett robotprojekt med Ågrens Mekaniska under läsåret där de har tagit fram ett styrprogram till en robot. –Den klassiske verkstadsarbetaren är på utgående. Nu är industriarbetena betydligt mera kvalificerade än tidigare, konstaterar Monica. Det var hösten 2008 som Hjalmar Strömerskolan blev certifierad Teknikcollegeskola.

Några av lärarna vid Hjalmar har under årens lopp utsetts till Sveriges bästa UF-lärare och skolan har också varit Årets UFskola. Många av UF-företagen har också fått priser under årens lopp. Eleverna ska försöka hitta en produkt som går att sälja, utveckla den, ta fram marknadsföringsplan, affärsplan och på alla sätt arbeta precis som med ett riktigt företag. Under tiden de arbetar med sitt UF-företag får de kontinuerlig handledning av sina lärare. Denise Backlund och Sofie Olsson, på Bygg- respektive Industriprogrammet startade tillsammans Sidekick UF förra hösten. –Vi kör en hel del skoter och kom på att för att skruva på en skoter i garage så behöver man en skoterlyft, berättar Denise. Sagt och gjort. Ritningar togs fram och en prototyp byggdes. Hitintills är två lyftar sålda och en beställd.

Skoterlyft som eleverna byggt. Men om det verkligen blir företagande i framtiden vill tjejerna avvakta med. –Inte nu men kanske i framtiden, säger Sofie Olsson Dennis Ljungberg som går teknikprogrammet startade tillsammans med två kompisar Outback UF i höstas. –Vi tillverkar pimpelblänken. Vi funderade ut hur vi ville att blänket skulle röra sig och sedan fick vi hjälp av lärarna på industriprogrammet med att ta fram ett stansverktyg utifrån våra ritningar, berättar Dennis. Det låter kanske lätt men det var många moment att genomföra innan produkten var klar. Blänket roterar på ett

speciellt sätt och säljs under varumärket Outback. Det säljs via en lokal sportbutik och hitintills har man sålt ca 100 stycken. –Det som provat det säger det fungerar bra på harr och öring, konstaterar Dennis. Nu när UF företaget avvecklas har de kvar verktyget och kan om de vill starta produktion i framtiden. Men inte heller Dennis är säker på att det är företagare som är framtiden. –Kanske, jag har förstått att det är mycket jobb och stort ansvar, säger han. Ralph Rentzsch


14

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

NY ST R Ö M S PLÅT 130 år också med takläggningar med falsad plåt. –Precis det vi fortfarande sysslar med. Det har levt vidare genom alla år, säger Gunnar Nyström.

Gunnar Nyströms farfar Nils Fredrik Nyström startade plåtslageriet 1883 vid Storgatan 24 i Strömsund. Det lilla timmerhuset revs 1969 då det gav plats för ett hyreshus. Nyströms Plåtslageri i Strömsund är ett anrikt företag. I år fyller det 130 år.

den, säger Gunnar Nyström. Hans farfar Fredrik Nyström startade företaget 1883, för 130 år sedan på Storgatan 24 i Strömsund. –Jag vet att då tillverkade han mycket kärl och hämtare i bleckplåt. Men han sysslade

–Det började en gång med takläggningar. Precis det vi fortfarande sysslar med, säger Gunnar

Nyström, som är tredje generationen Nyström i företaget. Det finns en fjärde generation också hos Nyströms, eftersom Gunnars son John arbetar inom företaget. –Vi öppnade en filial i Östersund 2007 och han ansvarar för

Han växte upp med företaget som drevs av hans far John Nyström fram till 1970 då Gunnar tog över plåtslageriet. Då flyttades företaget till den verkstad där det nu ligger. –Jag är uppväxt med verksamheten och jag kom på allvar in i den efter lumpen vid I5. Då var jag 20 år, säger Gunnar Nyström. Idag driver han ett välmående företag som omsatte 11 miljoner kronor 2012 med nio anställda. –Vår huvudinriktning är byggnadsplåtslageri och ventilationsanläggningar, säger Gunnar Nyström I Strömsund jobbar tre personer och vid filialen i Östersund sex. I kommunen har man två större jobb just nu, ett i Hoting och ett i Hammerdal. Det finns inga riktigt stora

Gunnar Nyström är tredje generationen som driver familjeföretaget Nyströms Plåtslageri. byggen på gång i kommunen just nu och det är i Östersund de största jobben ligger. –Vi har just fått in ordrar för 10 miljoner med arbete på Hiss– mofors kraftverk samt lägga på nya tak hos en bostadsrättsförening i Östersund, konstaterar Gunnar. Det här året hoppas han på en omsättning på 12 miljoner kr! Gunnar Nyström är fyllda 70 men tycker att han har fortfarande mycket att ge. –Att driva plåtslageri är ett roligt och omväxlande jobb med nya utmaningar varje dag. Det är roligt att gå till jobbet, säger Gunnar Nyström. Ralph Rentzsch

www.mrtargets.se

Nordens största tillverkare av viltmålsbanor finner ni i Backe

Viltmålsbana för 50 m

Älgbana för 80 m

ål

/f

m all

,

bi

M

om C RT

id vr

Skogsägare? Norrskog Wood Products har två industrier i Strömsunds kommun. Ett sågverk och ett hyvleri. Denna medlemsägda industri ser till att du som är medlem i Norrskog får avsättning för ditt virke. Kontakta någon av oss skogsrådgivare idag, så berättar vi mer.

Skogsrådgivare Ströms Vattudal Johan Hansson 0670-61 18 43

www.norrskog.se

Skogsrådgivare Tåsjö/Fjällsjö Jonas Strömstedt 0670-107 45

Skogsrådgivare Gåxsjö/Hammerdal Gunnar Pamuk 0644-106 63

För Din skull


Nu lanserar vi 3 650 dagars garanti. Eller 10 års. Sveriges tryggaste värmepumpar blir ännu tryggare. Vi chansar aldrig. Därför kan vi lansera Sveriges bästa garanti, med 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen. Välkommen till din närmaste återförsäljare eller läs mer på ivt.se.

Vi monterar luftvärmepumpar och utför service på alla märken.

0670-169 55 E-post: info.hyresbostader@stromsund.se STRÖMSUNDS HYRESBOSTÄDER AB

Inger Johansson

Allt inom EL 070-6481340

Tunnbröd, Fikabröd, Catering. Tele.070-3961956

070-604 85 86

Är du arbetsgivare? Krasch eller stopp vi hjälper er opp Hotings Bilbärgning

Hotings Bilbärgning, Västra Hoting 325. 83080 Hoting Tel 0671-10091 alt. 070-6581569

Pilgrimshotellet Banbrytande innovationer med vila och ny energi bland fjällen

www.pilgrimshotellet.se Hotellplan 2, 830 90 Gäddede Tel:0672-104 20

0644-108 92 www.lamtech.se

Vi hjälper dig hitta rätt medarbetare med rätt kompetens. Vi jobbar med en enkel men effektiv rekryteringsprocess. Hos oss får du stöd vid omställning och sjukskrivningar. Vi skräddarsyr också utbildningar efter dina behov. Ring oss på 063-19 93 72 eller läs mer på www.eductus.se/ostersund.

Pilgri

Eductus Strömsund Storgatan 10 833 35 Strömsund

Utvecklas, helt enkelt. www.eductus.se


16

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

M R Targets levererar m

Staffan Andersson visar upp några av företagets produkter. Mitt i Backe i gamla brandstationen ligger familjeföretaget MR Targets AB, fd Sportelektronik i Backe AB.

Familjeföretaget omsatte 7 miljoner kr förra året. I de totalt 300 kvadratmeter stora lokalerna huserar 8 anställda. Staffan VD och konstrukFöretagets huvudprodukt är tör elektronik, hustrun Karin är skjutbanor och rörliga mål. De är leverantör till Försvaret ansvarig för elektronikmontering.08:41:14 Sonen Peter säljare och utoch produkterna används vid turbotech annons_122_180.pdf 1 2013-05-29 övningar i terroristbekämpning. vecklare av den mekaniska de-

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Både Försvar och Polis är bland kunderna len, dottern Anneli ansvarar för marknadsföring och bokföring. Sedan september förra året har företaget utökats med ytterligare fyra anställda. Nu utvidgas även företagsytan ännu mer efter att grannbyggnaden, ett fd bussgarage, köpts in. När allt är klart blir den

totala produktionsytan 440 kvadratmeter. Familjen flyttade ”hem” från Östersund där Staffan arbetade som armetekniker vid Garnisonen och drog igång sitt företag. Om några år firar företaget 30års jubileum. Idag tillverkar de allt från viltmålsbanor för luftgevär till full-

stora rälsmålsbanor för stridsvagnsmål. Försvaret köper också självmarkerande fallmål. –Jag vet att en del av banorna används för utbildning i terroristbekämpning, berättar Staffan En ny produkt är ett kombinerat vridmål/fallmål som


NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

ålen ! lämpar sig både för jakt/polis och militär. Idag säljs det mesta av banorna via egen katalog och hemsida. MR Targets har förutom försvaret många av landets polismyndigheter bland kunderna. Produkterna exporteras till hela världen men just nu arbetar företaget med att få igång större försäljning i Norge och Finland. –Vi har en ny återförsäljare i vardera landet . Den norska återförsäljaren kommer inom den närmaste tiden att ha en demonstration för polisen i Trondheim. Staffan är nöjd med att ha funnit en nisch där företaget kan växa. För växer gör det! Både anställda och omsättning har fördubblats på bara några år. –Det är inte pengar som är drivkraften för mig att vara företagare. Jag vill vara med och bygga upp något. Skapa sysselsättning och samtidigt trivas med det jag gör, menar Staffan. –Vi har ökat antalet produkter och jag ser ljust på framtiden.

Art nr 7499 0600 Format 185x130

På tal om skog och pengar Vi har förmånen att få jobba med många av Sveriges skogsägare, ofta från en generation till en annan. Det har gjort att vi snappat upp en hel del på vägen. Det märks inte minst på de produkter och tjänster som vi kan erbjuda dig i hela skogsbrukets livscykel – från plantor och avverkning till lån och placering. Prata med någon av våra lantbruksansvariga eller besök oss på vår hemsida. Välkommen in.

www.swedbank.se

Ralph Rentzsch

Tel. 0671-71 30 00 www.ivarsbil.se Västra Hoting 450 830 80 Hoting

En av Europas förnämsta samlingar av veteranbilar och motorcyklar. Fordon 1906 till 1975. Vi önskar er varmt välkomna till en upplevelse och tillbakablick på bilens utveckling. Jörgen & Niclas Ericsson Öppettider 15/6-31/8 2013 Vardagar 10.00-18.00 Lördagar & Söndagar 11.00-17.00 Tel: 0671-105 62 För bokning övriga tider ring 0671-71 30 00

17


18

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

Ivars B il, en bi

Ivar Ericsson var en framgångsrik säljare av Mercedes och han skaffade en fin samling av bilmärket.

Anrika Ivars Bil AB i Hoting går som tåget. Framtiden ser ljus ut för landets kanske enda bilförsäljare som också driver bilmuseum! Företaget startades för 53 år sedan av Ivar Ericsson som på allvar satte Hoting på kartan för presumtiva bilköpare i Norrland. Idag drivs företaget av Ivars söner, Niclas och Jörgen Ericsson som äger 50 procent var.

Företaget omsatte förra året över 200 miljoner kr. Det finns förutom i Hoting också i Östersund, Sollefteå och Storuman. Antalet anställda är 37 stycken. Ivars Bil säljer bilmärkena BMW, Nissan, Subaru och Citroen. Förra året såldes 530 nya bilar! Populäraste märket om man slår ihop transport och personbilar var Nissan.

Även 650 begagnade bilar såldes under det gångna året. Och trots att Hoting kanske är den minsta av orterna där företaget har verksamhet är det där det säljs mest! Nu har bilbranschen haft det kärvt några år och det har märkts också i Hoting. -Det har varit en lugnare period. Det har ju varit lågkonjunktur, konstaterar Niclas Ericsson. Han upplever att det skett en vändning och att företagare och

privatpersoner ser lite ljusare på framtiden. –Det känns positivare och vi har en hyfsat bra försäljning, säger han. Ivars Bil driver även bilmuseum. Museet som flyttat flera gånger håller sedan 2009 till i nya lokaler precis bredvid bilförsäljningen i Hoting. I museet finns 63 veteranbilar och ett 40-tal motorcyklar. –Museet fortsätter vi att

Niclas Eriksson Ivars Bil

driva. Det gör vi oss aldrig av med, skrattar Niclas Ericsson. Det är varje år öppet från mitten av juni till slu-

tat av augusti. Årligen har det kring 3000 besökare. I samband med att det


NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

iljätte i norr

Foto: Tommy norin

öppnar för säsongen varje år körs också ett veteranbilsrally. I år är det den 15 juni och går då från centrala Hoting och till Lapplia och sedan tillbaka. Men bröderna Ericsson kommer inte att passa på att delta och lufta någon av museets klenoder. –Vi har så mycket att göra kring arrangemangen att vi hinner tyvärr inte, konstaterar Niclas Ericsson. Ralph Rentzsch

19


20

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

Star ta Eget ! Den som har funderingar på att bli företagare i Strömsunds kommun kan få hjälp av NyföretagarCentrum Jämtland. I kommunen är det sedan i februari i år Staffan Oscarsson som fungerar som företagsrådgivare. NyföretagarCentrum finns i ca 200 kommuner i Sverige. Novus och Tillväxtanalys utvärdering 2010-2012 visar att överlevnaden för företag startade med NyfC är klart högre efter 3 år (81 %) än för företag startade med andra aktörer. Nöjd kundindex undersökningen (NKI) för 2012 visar att marknadsandelen av startade företag via NyföretagarCentrum blev 15 %. Dessutom visar den att av dessa är antalet nöjda kunder 91 %. Att andelen kvinnor, som besöker NyfC är 52,5 % och andelen med utländsk bakgrund uppgår till 20 %. NyföretagarCentrum Jämtland startade 2010 och finns i Bergs, Krokoms, Strömsunds

och Östersunds kommuner. I Östersund finns fyra företagsrådgivare och i de andra kommunerna en i varje kommun. Nyföretagarcentrum är en helt ideell organisation som finansieras av samarbetspartners bland de lokala företagen och ovan nämnda kommuner där företagens finansiella andel skall vara i majoritet. 2012 startade 147 företag i länet med stöd av NyföretagarCentrum Jämtland. –Företagen och kommunerna satsar för att de ser behovet av att nya lokala företag startas, säger Staffan. Det är stimulerande att arbeta med dessa personer som är ambitiösa och vill skapa sin egen framtid inom företagandet. Glädjande många är kvinnor och utlandsfödda personer. Den som har tankar på att bli företagare i kommunen, kan få kostnadsfri rådgivning i SUAB:s lokaler i Strömsund. Det som händer när någon tar kontakt är ett första möte

där de tillsammans går igenom affärsidén och börjar ta fram en affärsplan. Denna får den presumtive företagaren sedan jobba vidare med och den ”kvalitetssäkras” efterhand tillsammans med Staffan. När de bedömer att den är klar kontaktas Ann-Louise Hansson på SUAB för att se om/hur man kan ordna extern finansiering och/eller bidrag via tex Länsstyrelsen. –Nyföretagare kan ju i vissa fall få Starta-eget-bidrag via Arbetsförmedlingen. Då bedömer AF:s kontrakterade, oberoende jurist affärsplanen och bedöms den som hållbar kan AF bevilja Starta-eget-bidrag, förklarar Staffan. Hela processen sker i nära samarbete mellan NyföretagarCentrum, SUAB och AF. En gång i månaden har man informationsträffar dit potentiella nyföretagare är välkomna. Den som därefter vill gå vidare får fylla i ett kontaktformulär för registrering i Nyföretagar-

Hammerdal Bra möbler till vettiga priser Mycket mer än möbler och det mesta inom heminredning Norra Jämtlands enda möbelaffär www.wiksmobler.se Edevägen 9. 83070 Hammerdal Tel. 0644-71154 Öppet vardagar 09.00 - 18.00 Lördagar 09.00 - 14.00

Staffan Oscarsson är företagsrådgivare i Strömsund för NyföretagarCentrum Jämtland. företag vid detta tillfälle. Sedan i mars har, i kommunen, tolv registreringar av företag sänts in till Bolagsverket/ Skatteverket efter stöd på detta sätt och de flesta är redan igång med sitt företagande. Ytterligare 15 personer är på gång och sex presumtiva företagare har av olika anledningar skrinlagt sina planer för tillfället.

Centrums databas för uppföljning och utvärdering. Normalt tar det sedan ca två månader till att man är igång med sitt företag. –Men vi avråder också en del från att starta. När vi gör affärsplanen ser vi tillsammans ibland att företagsidén inte håller, påpekar Staffan. Då kan personen utveckla sin företagsidé för att skapa bättre förutsättningar eller ibland besluta att inte starta

Ralph Rentzsch

Se inte Hit! Läs inte detta

Nu öppnar Billinge Mattcenter i Strömsunds Kommun

Vi utför allt i branschen förekommande arbeten inom Kakel, Klinker, Mattläggning i plast-& textil, Golvslipning & Golvläggning. Även försäljning av Golv, Kakel & Mattor. Vi utför även arbeten i Östersund Billinge Mattcenter Kontakta mig gärna, Henrik Tel. 070-6302279 www.billingemattcenter.se

Billinge Mattcenter

NORDPLÅT C A R M E N A B

Vi är mer än bara taxi!

Leverantör av tunnplåtskonstruktioner. Tillverkar stålkarmar för bl.a. offentlig miljö, Globen, Stockholm - Helse Bygg, Norge - Malmö Högskola

833 35 STRÖMSUND

• • •

Danish Crown, Danmark Abborrviksvägen 3

Fråga oss på person-och budtrafik när du behöver det bästa.

www.nordplat.se info@nordplat.se

Linjetrafik & Beställningstrafik med Bussar Shell Automatstation Shell Smörjoljor

• • •

Bussgods Uthyrning av Verkstadslokaler

Taxi Tel. 0670-100 63 Bussgods Tel. 0670-103 73


NäringslivsTidningen

NYA

Storgatan 18,Strömsund 0670 - 61 42 60 076 - 106 66 42

Den lilla Thailändska restaurangen med den goda maten!

21

i Strömsund 2013

ABRAHAMSSON BYGG AB Renovering restaurang, Junsele

Fasad djurstall, Hammarstrand

Åre

Ön

• Thailändsk buffé Mån - Fre • Öl & vinrättigheter

Öppettider

Måndag - Fredag Lördag Söndag

10.00 - 18.00 12.00 - 19.00 12.00 - 18.00

Hämtmat 3 små rätter 60:Välkommen!

Vi har fruktträd bärbuskar prydnadsbuskar rosor perenner kryddväxter massor av sommarplant och stora fina amplar. Vi bjuder så klart på kaffe. Öppettider mån-fre 10-18 lör-sön 10-16. Midsommarhelgen 21-23 stängt. Efter midsommar stängt söndagar. Jord och gödning från Hasselfors.

www.abrahamssonbygg.se Box 42, 830 70 Hammerdal, Storgatan 44 Tfn 0644-910 31 • Åke 070-606 10 33 • Magnus 070-289 40 40

STRÖMSUNDS FOTVÅRD Vi utför medicinsk fotvård på remiss från Landstinget och Nya Närvården. Alla är naturligtvis välkomna även utan remiss, så låt oss sköta om era fötter. Vi har över 30års yrkeserfarenhet inom fotvård. Vi är kända för: •Kompetens •Kvalité •Tillgänglighet Vi har försäljning av noga utvalda Fotvårdsprodukter & Stödstrumpor Telefon tid. Måndag - Fredag Kl.07,00 - 08,00 Måndag - Torsdag Kl.15,00 - 15,30 Ni hittar oss på Lövbergavägen 47.83334 Strömsund. Mail: mi5_9@hotmail.com Tel.0670-16370

Vi är medlem i FRO.

Välkommen önskar Liss-Marie & Ann Christin

0644-104 00


22

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

H är sk äller man inte på städningen Det skälls en hel del vid företaget Sibirian Adventures i Järvsand. Med 60 hundar blir det lätt så.

Richard hälsas alltid lika glatt av de många slädhundarna.

Getter och en tam ren är bland det som finns på campingens minizoo.

Det är i skuggan av en av Sveriges största vindkraftparker som det holländska paret Richard van Kooten och Claudia Beerta driver sina företag. För snart åtta år sedan tog familjen som består av Richard och Claudia med sonen Jay 13 år och dottern Kyona 8 år beslutet att flytta till Strömsunds kommun. De hittade sitt perfekta ställe i Järvsand, 30 kilometer norr om centralorten Strömsund. Gården på 216 hektar, varav 208 hektar skog med jakt och fiskerätt blev en perfekt bas för boende och företagande. Idag driver familjen camping med husvagnsplatser och stug– uthyrning. Man har slädhundar, städföretag och säljer hundfoder på Internet. –Kyona var så liten när vi flyttade hit att hon minns inget annat, berättar Richard. Båda barnen går i skola i Strömsund och åker skolskjuts till och från hemmet. På campingen finns 28 husvagns eller husbilsplatser. Det finns också två stugor med totalt 12 bäddar. Dessutom har man ett gästhus med fyra dubbelrum. Det finns också möjlighet att hyra båt med elmotor. Största fisken en gäst fångat var en öring på 3,5 kilo. Campingen har även ett minizoo med getter och en tam ren! Till det kommer grisar.

–Nittio procent av våra gäster på sommaren är på väg till Nordkap. De stannar ofta bara en natt. Det är många tyskar och holländare men det blir också fler och fler norrmän, säger Richard. Det som uppskattas av gästerna är tystnaden och naturen och ibland gör det att gästerna väljer att stanna några extra nätter. –Vi har inte påverkats negativt av vindkraftsparken, snarare tvärtom. En del gäster kommer faktiskt för att vara med dom de guidade turerna av parken, konstaterar Richard. På vintern erbjuds naturligtvis hundspannskörning och även skotersafari. Att komma igång med att driva företag i Sverige var inte heller så svårt. –Vi är väldigt nöjda med all hjälp vi fått av kommunen, säger Claudia. Ett av benen i företagandet är städning. Tidigare har det mest handlat om städning hos privatpersoner men för bara några veckor sedan tog man hem ett avtal med Statkraft om städning av vattenkraftverk. Förra årets omsättning var strax över en miljon. Årets omsättning beräknas landa på 1,3 miljoner kr. Claudia är positivt överraskad över hur hög servicefaktorn är i Strömsunds kommun. –Att totalt ändra våra liv var ett enkelt beslut. Här kan vi jobba med våra hobbies. Vi får mer tid över för våra barn och stressar mindre, säger Claudia. Ralph Rentzsch

Rossöns Ekonomitjänst AB är baserat på tron att kundernas behov är av yttersta betydelse. Löpande bokföring. Moms- och arbetsgivardeklarationer. Bokslut. Deklarationer. Bolagsbildningar. Ring idag – din första konsultation är gratis! http://www.rossonsekonomitjanst.com Backvall 130. 88051 Rossön. Tel.0624-20636, 070-287 00 66


NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

Strömsunds vapen, en pangaffär! Det är ganska diskret beläget i ett fd slakteri i Strömsund. Strömsunds Vapen AB. Roger Johansson driver företaget sedan några år tillbaka. Den gamle ägaren Jan Backlund som startat företaget 1975 ville pensionera sig och Roger passade på att köpa företaget. Då hette det Backlunds vapen men i samband med köpet bytte Roger namnet. Fast på nätet heter hemsidan fortfarande backlundsvapen.se!! Han jobbar heltid i affären och har några deltidsanställda. –Vi säljer allt som har med jakt och vapen att göra, vapen, kläder och skor, berättar Roger. Förra året omsattes strax under fyra miljoner. I butiken och via internet säljs ungefär 250 vapen per år. Av dessa är 2-3 per år pistoler för tävlingsbruk, resten är jaktvapen! –Vi säljer en del vapen via Blocket, ungefär tio procent men flesta kunderna finns i närområdet, Jämtland och Västerbotten, berättar Roger. Han har precis fått en order på tio gevär från ett jaktlag i Göteborg. –Jag hade bästa priset, konstaterar han glatt. Kulgevär är den dominerande vapentypen som säljs! En stor del av verksamheten är vapenreparationer och ombyggnader. Ungefär 600 vapen varje år får någon sorts reparation eller förbättring utförd i företagets vapenverkstad.

–Ibland tar det bara några minuter att fixa felet. Men ofta handlar det om kolvbyten eller att gänga pipor för ljuddämpare, förklarar Roger. Ljuddämpare används för att få ner ljud och rekyl. Men något puffande á la James Bond ska man inte räkna med. Lagen säger att ljudet inte får vara lägre än 125 decibel! Sommaren innebär en hel del jobb. Många passar på att börja träningsskjuta när snön försvinner och upptäcker då problem eller fel de vill ha åtgärdade. Innan han tog över affären jobbade Roger som systemtekniker i sex år. –Det är nog farsans fel att jag hamnade här. Han hade affären i Svaningen när jag var liten så man fick väl det här med butik lite i blodet, säger Roger. Nu sköter han också vapenreparationerna! –Jag är självlärd. Det finns massor med litteratur på engelska, både engelsk och amerikansk. Sedan lär man sig naturligtvis av att lösa problemen, skrattar han Augusti-September är högsäsong. Under ca en månads tid sker en tredjedel av årets omsättning. –Ja, någon julhandel har vi inte direkt, påpekar han. Under jaktsäsongen är det många norrmän som handlar i butiken, då mest ammunition. –Jag har alltid gillat friluftsliv så den här butiken passar mig och mina intressen perfekt, påpekar Roger. Ralph Rentzsch

Roger Johansson med ett av de 600 vapen han reparerar varje år.

Norråkers Handel Våra kompetenser:

Kopplingsledare / Elarbetsansvariga för järnväg som har behörighet att bryta strömmen på banverkets kontaktledningsnät. Kontaktsledningsmontörer Elektriker med TSM utbildning för A,E,L Skydd Installationselektriker Projektledning Mid Scandinavia Engineers AB Telefon: 072-200 26 01 Fax: 0670-130 70 Mikael.Barnerud@mideng.se http://www.mideng.se

Livs, delikatesser, kafé och boende

Öppettider måndag-fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-14.00 Tel: 0671-300 02 kontakt@norrakershandel.se Ombud för Systembolaget, Posten, DHL, Apoteket, Svenska Spel

23


24

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

H är stick er ingen huvudet i sanden ! Det är nästan som att vara på den afrikanska savannen fast jag vet att jag är i Brattbäcken. En flock med strutsar springer omkring. I ett hägn bredvid försöker en strutshanne frenetiskt para sig med en hona. Det flaxas och kastas med gigantiska vingar och fjädrarna flyger åt alla håll. Här på Holmens strutsfarm i Brattbäcken finns det 15 strutsar. Ägare är Annelie Söderberg som bor på gården med sin man, Börje. Hon startade verksamheten för tio år sedan när hon var arbetslös. –Jag skaffade strutsarna för jag tänkte försörja mig på det här. Kanske lite väl optimistiskt, konstaterar hon.

Det är nämligen inte det lät�taste att föda upp strutsar. Förra året fick hon 70 ägg under säsongen. Hitintills i år har strutsarna lagt tre ägg. –För tre ägg är det ingen mening att starta äggkläckningsmaskinen, säger Annelie.

lampor och prydnader. En del kött har hon låtit Fågelbergets Chark röka och göra korv av. Produkterna säljer hon själv på marknader i närområdet. –Jag har satt en gräns på tio mil, berättar Annelie.

Hon hade också otur med förra årets äggkläckning. I en maskin mankerade termostaten och för en annan kull blev det för kallt, trots värmelampor. Av de 70 äggen blev det bara 15 vuxna strutsar. –Man räknar med att 25 procent av äggen blir vuxna djur, berättar hon. Av de nuvarande 15 djuren kommer 11 att gå till slakt i höst, fyra behålls som avelsdjur. Slakten sker på gården och det mesta av djuren används på något sätt.

Strutsfarmen omsätter ca 100 000 kr årligen. –Det har varit en lång läroprocess. Man måste upp i kvantitet för att kunna försörja sig på det här. Minst 30-35 strutsar måste slaktas för att man ska kunna ta ut en deltidslön, konstaterar Annelie. Idag är hennes huvudsakliga försörjning jobbet som personlig assistent. –Jag drömmer om att försörja mig på detta men vägen dit verkar lång, skrattar hon.

Annelie drömmer om att försörja sig på strutsuppfödandet. Ett vuxet djur ger ca 30-35 kilo kött. Ett kött som säljs för 325 kr kilot.

Sedan används ben, fjädrar, klor och skinn till allt från smycken till dammvippor. Äggskal och infertila ägg blir

Ralph Rentzsch

I höst kommer nästa nummer av Vindkrafttidningen Med en annons når du

- alla hushåll och företag i länet* - alla skogsägare och bönder i länet - hela vindkraftbranschen *delas också ut till dem som har markerat ej reklam på brevlådan pga den innehåller samhällsinformation Vindkrafttidningen ges ut i de fyra nordligaste länen med en total upplaga på ca 400 000 ex.

Branschen omsätter ca 20 miljarder årligen i Sverige Boka annons redan nu, tidningen blir snabbt fullbokad Pobeda Publikations AB www.pobeda.se Boka annonsen hos Christer Andersson Christer@pobeda.se 0768-10 49 20

BERGKROSSMATERIAL

GRÄVMASKINER 5 – 15 TON –

Håkan 070-3441527 Lars 070-3441529 Åke 070-3441526


NäringslivsTidningen

NYA

25

i Strömsund 2013

H ammerdals betong går bra Att betonggjuteriet i Hammerdal är framgångsrikt syns på en vägg i företagets kontor. Under två år, senast 2011, utsågs betongfabriken till Gasellföretag av Dagens Industri. –Det har trots allt gått bra, säger Robert Färdvall, ägare och VD.

Mats Sandqvist vibrerar cementen vid en gjutning på Hammerdals Betong

fått vindkraft som huvudnisch Hammerdals Betonggjuteri. betyder inte att det inte gör anJust nu levererar man betongdra produkter, så kallade vinkel- element till en större kontorsmurar har blivit en stor produkt. byggnad i Östersund. De används vid exempelvis perFöretaget har ett pågående ronger och resecentra, där före- arbete på SSAB i Luleå om cetaget bland annat levererat vin- mentstabilisering av ett restmakelmurar till Botniabanan. terial ur ståltillverkningen. Hammerdals Betonggjuteri –Jag ser ljust på framtiden. Vi tillverkar också prefabricerade har en slimmad och effektiv prosandwichväggar för hus, indu- duktionsapparat och är konkurstri och lantbruk. renskraftiga, konstaterar Robert Hammerdals Betong har hit- Färdvall. I fjol omsatte företaget 32 miljointills varit delaktig i byggandet ner och har 13 anställda. Ralph Rentzsch I många år var företagets hu- av 11 vindkraftsparker runt om vudsakliga produkt betongrör i Sverige. Totalt har man gjutit och trummor av olika dimensio- 220 fundament på plats och lener. Man gjorde också en jord- vererat 26 prefabricerade som källare av betong som var popu- monterats. Just nu har man inget vindlär. Men sedan kom vindkraften. kraftjobb pågående men många Företaget inledde sin vind- offertförfrågningar, inom vindkraftera i samband med byggna- kraft, vattenkraft och gruvindutionen av parken i Havsnäs där stri. –Vi har en hel del på gång, Robert Färdvall tog fram ett nytt koncept. Betongen tillverkades men vi har mycket annat jobb ute på plats och kördes ut till också Vi har en modern fabrik med vindkraftbyggena med hjälp av specialbeställda betongblandan- bra produktionslinje där vi kan VD Robert Färdvall visar en av de Hotings Lastbilscentral är ett medlemsägt företag med kontor luta oss emot många attraktiva runda väggar som företaget de bilar köpta i Italien. på Storgatan 30 i Hoting och med inomkontor produktområden,säger VD:n för verksamhet Att Hammerdals Betonggjuteri specialiserat sigbåde på attmed gjuta. Hotings Lastbilscentral är ett medlemsägt företag

ICA Nära Hammerdal Utlämmningställe

Välkommen in önskar Carola & Bella med personal Öppettider

Må-Fr 9-20, Lö 9-17, Sön 11-17 ICA Nära Storgatan 42, Hammerdal 0644-100 16

och Västernorrlands län. både inom på StorgatanJämtlands30 i Hoting och med verksamhet Jämtlands- och Västernorrlands län. Hotings Lastbilscentral är ett medlemsägt företag med kontor på Storgatan 30 i Hoting och med verksamhet både inom Jämtlands- och Västernorrlands län.

Lars Göran 070-384 12 77

Medlemsföretag finns på följande orter: 070-384 121277 Lars Göran 070-384 77 12 77 Lars Göran 070-384 Norråker, Brattbäcken, Tåsjö,Jocke Hoting, Rossön, Backe, Vängel, Junsele, Ramsele, Näsåker, Medlemsföretag finns på följande orter: Medlemsföretag finns påHoting, följande orter: Strömsund, Sollefteå Norråker, Brattbäcken, Tåsjö, Rossön,

Norråker, Brattbäcken, Tåsjö, Hoting, Rossön, Backe, Vängel, Junsele, Ramsele, Näsåker, och bergtäkter är belägna: Strömsund, Sollefteå Backe,GrusVängel, Junsele, Ramsele, Näsåker, Kyrktåsjö, Tåsjöedet,Sollefteå Hoting, Backe, Strömsund, Grus- och bergtäkter är belägna: Ramsele, Näsåker Kyrktåsjö, Tåsjöedet, Hoting, Backe, Grus- ochRamsele, bergtäkter är belägna: Näsåker

Vänd er till oss vid behov av entreprenadKyrktåsjö, Tåsjöedet, Backe, arbeten, ochHoting, maskinarbeten. Vänd ertransporter till oss vid behov av entreprenadRamsele, Näsåker Vi säljer också och förädlat grus, arbeten, transporter maskinarbeten. jordmaterial Vibergsäljer och också förädlat grus,

berg-vid ochbehov jordmaterial Vänd er till oss av entreprenadarbeten, transporter ochpå maskinarbeten. Besök oss gärna kontoret Besök oss gärna på kontoret Vi säljer också förädlat grus, eller ring på nedanstående eller ringoch på jordmaterial nedanstående bergtelefonnummer. telefonnummer.

Kontor: 0671-100 36, 103 37 •• Lars Lars Göran 070-384 Kontor: 0671-100 36, 103 3737 Göran 070-384 77 77 Kontor: 0671-100 36, 103 Jocke: 070-384 1212 7712 Besök oss gärna på kontoret Sven-Olof: 070-211 2749 Sven-Olof: 070-211 Sven-Olof: 070-211 27 27 4949

eller ring på nedanstående telefonnummer.


26

NäringslivsTidningen

i Strömsund 2013

NYA

H är produceras H arrda k u harrda geit Det sämsta med Hillsand är nog vägen dit! I ett län med flest grusvägsmil i landet måste den här vägen vara en av de sämre. Här uppe på en höjd med en fantastisk utsikt ligger i alla fall en av kommunens mindre mejerier. Hillsands Getgård! Här bor Jan Hammar med frun Ulrika och sönerna Max och Magnus, 15 och 16 år gamla. Det är mest Jan som sköter mejeriet. Frun arbetar som biträdande rektor på HjalmarStrömerskolans gymnasium och sönerna går i skolan. Han är den femte generationen som driver verksamhet på gården och chansen finns att det blir fler.

Man satsar också på att tillverka chévreost Sönerna hjälper naturligtvis och naturtill när de kan. ligtvis get–Här på gården har det all- mese.

Jan Hammar får fram fantastiska prisvinnande ostar som bla säljs på Jämtlands matambassad i Stockholm

E

n mycket KraftfuII healingfrekvens som hjälper kropp och själ att återgå till ett balanserat tillstånd. Optimerar kroppens egen självläkning på alla plan: fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt. Ger en djup avslappning. Kan hjälpa vid värk, utbrändhet, stress, ångest, oro, m.m. När healing uppnåtts brukar resultatet vara permanent. Även Distans och på Djur The Reconnection-återkoppling är en healingprocess på den högsta nivån för din personliga utveckling, när du känner dig redo för en förandring. Ett sätt att komma i harmoni med livet, då du därmed höjer din frekvens och ser dina möjligheter tydligare. Hjälper dig att hitta just din unika livsväg och bli den du var ämnad att vara. Det är den finaste gåva du kan ge till dig själv, då den görs en gång i livet och är permanent. Varför vänta? Förändringen pågår under närmaste året efter sessionen. Ring för tidsbokning! www.birgittasreconnectivehealing.se

RECONNECTIVE HEALING och THE RECONNECTION

Birgitta Billdé 070-576 56 52

När det gäller getosten satsar företaget på traditionell källarlagrad gammelost, opastöriserad.

® ®

tid funnits getter och när jag tog över från föräldrarna år 2000 så var det naturligt att driva mejeri, berättar Jan. Idag består besättningen av 40 getter och 4 killingar. Anläggningen byggdes upp och stod klar 2002. Strax efteråt totalförstördes allt i en häftig brand. Alla getter räddades men fem killingar fick sätta livet till. –Det var tufft men med proffsiga insatser från försäkringsbolag och duktiga lokala byggare stod snart den nya anläggningen klar, berättar Jan Det tog ett tag men så småningom lyckades han bygga upp ett nytt ostlager. Idag finns det några ton ost lagrade på mejeriet. Företaget drivs som enskild

firma och omsätter ungefär 700 000 kr per år. En get mjölkar ungefär 3 liter per dag så det är inga stora mängder det blir. Ungefär 4 ton ost produceras per år och ungefär hälften är blåmögelost på komjölk. Komjölken köps in från en gård i Bredkälen för att fylla upp när getterna inte producerar mjölk. Vanligtvis sinar getterna i mitten på januari och kommer igång igen vid påsktid. När det gäller getosten satsar företaget på traditionell källarlagrad gammelost, opastöriserad. Man satsar också på att tillverka chévreost och naturligtvis getmese. Ko-osten blir blåmögelost. Osten säljs bla på butiker i närområdet och på en del lokala marknader. Grönsakshallen Sorunda distribuerar en del till hotell och restauranger. Och så finns osten i Hötorgshallen, på Jämtlands matambassad. Trots vägen och det lite avsides läget funkar transporterna utmärkt. –Skickar jag med bussgods kl 7 på morgonen är varorna i Stockholm kl 9 dagen efterår, konstaterar Jan. –Vi har fått ett fantastiskt stöd av projektet Edrimner, berättar Jan. Det har varit seminarier om småskalig livsmedelsproduktion och olika studieresor. Det är intressant att träffa andra och se hur de tillverkar ost, säger Jan. Ett och annat pris har han också fått under åren för sina ostar men det vill han ogärna prata om! Ralph Rentzsch


NäringslivsTidningen

NYA

27

i Strömsund 2013

Charkuteriet på topp! Med en fantastisk utsikt över Fågelsjön ligger Sveriges kanske högst belägna chark? Adressen är Oppiberget och visst är det uppe på berget! Här driver Sören och Ann-Britt Lundgren med dottern Margona, sitt företag, Fågelbergets Gårdschark. Här produceras specialiteter som lufttorkat älgkött, skinka, och rökt korv. Båda har gjort ett lappkast i livet. Ann-Britt Lundgren arbetade en period vid Gelab och Sören Lundgren hoppade av som vägmästare vid Vägverket för att i stället ägna sig åt produktion av charkvaror. Han blev erbjuden att gå kurser i småskalig livsmedelsproduktion vid Rösta utanför Östersund och nappade på det. Sören Lundgren pekar på att jordmånen för att driva småskalig livsmedelsproduktion i Jämtland är bra, där Eldrimner vid Rösta blivit Sverigeledande. –Eldrimner har betytt mycket för den här utvecklingen, säger Sören Lundgren, som berättar att 1999 byggde han om en del av ladugården för att börja med

Gårdscharken Fågelberget. –2000 kom vi igång ordentligt, och det har gått bra, säger Sören Lundgren. Gården som ligger vackert belägen strax nedanför Fågelberget är Ann-Britts föräldrahem.

Produkterna säljs till bland annat Copperhill i Åre, Arctura i Östersund och till STF Blåhammaren.

Dottern Margona har nyligen börjat arbeta i företaget och tanken är att hon nu ska ta över. Företaget har strax under en miljon i omsättning och planerna är att expandera ytterligare. Gårdscharken hanterar cirka 6000 kilo kött per år. Företaget har ett nära samarbete med flera lokala uppfödare med egna gårdsbutiker. –Där förädlar vi köttet åt dem som legoarbete, säger Sören Lundgren. Just den biten ökar också allt mer. Han uppger att produkterna säljs till bland annat Copperhill i Åre, Arctura i Östersund och till STF Blåhammaren. Även hos Ost & Vilt i Östersund samt Jämtlands matambassad i Hötorgshallen finns produkterna från Fågelberget. En hel del säljs också via gårdsbutiken som ofta besöks av turister på sommaren. –Vi har en fast och bra kundkrets. Det är inga problem med avsättningen av produkterna,

RVICE

Sören, Ann-Britt och Margona jobbar hårt med att röka och torka kött och göra korv vid Gårdscharken i Fågelberget. säger Sören Lundgren, som uppger att han och Ann-Britt är också ute och säljer på marknader. Ett och annat pris har man också fått vid matmässor bla för älgsalamin, den rökta älgkorven

och det torkade älgköttet. Själv smakar jag vid mitt besök en chilirenkorv………… mmmmmm!

Ralph Rentzsch

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig enl. Plan- och Bygglagen.

Jag hjälper er med detta! VERKAR I HELA STRÖMSUNDS KOMMUN.

www.korsta.se 0644-10039 VVS & Grävarbeten

Sporrsjönäs 222, 833 93 Strömsund Telefon 070-397 08 38 E-post: fredrik.ellingsson@gmail.com http://www.freddesvvs.se

Vi bygger vad som hellst BYGGSERVICE

Östersund 070-551 62 09 Strömsund 070-362 41 93 Kontor 076-793 56 20 info@efpebyggservice.se www.efpebyggservice.se


28

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

Rid i Jorm

Ica Gränsbua, en norsk affär! Ica i Gäddede omsatte förra året nästan 60 miljoner brutto och hade en vinst på 5 miljoner.

$Klipp ut och spar annonsen på ert kylskåp

framtiden. Han äger sorten i butiken fastigheten och är per år. skuldfri ägare till buDet går också tiken. mycket rökt fläsk –Jag tror det går och falukorv. att öka försäljningen –En svensk faDet placerade affären på sjätte genom att försöka plats i landet som lönsammaste milj kan nog vara styra kunderna mot lite vilsen här inne livsmedelsaffär. tider och veckor när Det i en ort med ca 470 året- i butiken, skrattar det inte är så stort han. runtboende. tryck. Påskveckan De senaste åren Mikael Jönsson och PeNaturligtvis är det de norska kan vi av naturliga har omsättningen ter Hansson tar fram kunderna som handlar. skäl inte öka mycket Mikael Jönsson har drivit af- ökat med 5-7 pro- en typisk norgeprodukt. Ett baconpaket mer i, säger han. cent årligen. fären de senaste tretton åren. Flyktingloppet är Butiken har 10 på 2,6 kilo. –När jag tog över affären så ett arrangemang som omsatte den 23 miljoner så visst anställda varav 9 ”Рид и Ёрм” - этоökat небольшая нашими lockar традициях många och har det avsevärt, туристическая konstate- heltidstjänster. Гостиница построена в старинных компания северо-западе Швеции, всего вPå 10sommaren км от собственными Всего в распоряжении han skulle gärna se fler liknandeнаших ökar persona- руками. rarнаhan. норвежскойNärmare границы. Мы расположились высоко гостей 30 спальных мест, в основном это двухместные arrangemang i Gäddede. till 15.в 85-90 % av kunder- len номера с душем и туалетом. Все они оформлены горах, откуда открывается потрясающий вид на озеро. Han är nöjd med att butikens с Butiken är också ombud för na är norrmän och det påverkar большим вкусом. kunder har högre snittköp per Apotek och Systembolag. naturligtvis också sortimentet. Наше дело очень много значит для нас и мы всегда Наш семейный бизнес специализируется на Varje år levererar man sprit kund än en ICA Maxibutik. –Vi har ju ICA:s sortiment рады гостям. Мы постоянно развиваемся, расширяя организации отдыхa в горах, чаще всего это горные Ett annat услуг nyckeltal är att omför 7пещер, till 9 miljoner kr. har de kampanj påи varor предлагаемых и улучшая их прогулкиoch на лошадях, но также посещение и ассортимент sättningen i butiken ligger på ca –I påskveckan brukar det letar vi hem två kartonger. Har сафари на снегоходах. качество. В настоящее время мы строим собственную berät- 5 miljoner per anställd. vi kampanj på något som norr- vereras sprit för miljonen, пивоварню. –Jag skulle vilja se ett SystemMikael. gillar tar vi hem tvåрыбалка pal- tar Осенью männen многиx привлекает сюда и сбор härуголок i Gäddede. Då skulle Hur mycket tobaksvaror som bolag грибов. lar, berättar Mikael. Добро пожаловать в наш нетронутой природы! Для того, чтобы обеспечить высокий стандарт & Элин passerar genom Ула affären årligen jag utvidga ordentligt. Kanske Han tar som exempel ett baпроживания, мы работаем группами. Рид и Ёрм / Вороний satsaГлаз på ett köpcenter, säger Mihan inte berätta. conmärke som säljsс небольшими i 2,6 kilos vågar Мы уделяем особое внимание нашей кухне,Men которая Jorm / Korpens kaelÖga Jönsson. det är en Rid hel idel! förpackningar. En plats i solen, Mikael Jönsson driver en av landets lönsammaste основана на местных чистых продуктах. Mikael ser mycket ljust på Det går tolvэкологически ton bacon av den Ralph Rentzsch livsmedelsbutiker!

Cafe Nostalgi Välkommen till Premiäröppning 22-23 Juni i Havsnäs fd. ICA affär.

Cafe Loppis Hantverk

Jormvattnet 680 • 830 90 Gäddede • Tелефон: +46 672 201 71 • info@korpensoga.com • www.korpensoga.com

Jormvattnet 680 • 830 90 Gäddede • Telefon: +46 672 201 71 info@korpensoga.com • www.korpensoga.com

bla från Havsnäs Fårprodukter VÄLKOMNA ÖNSKAR GUN & HELEN TEL 070-6936411

Öppettider i Juni & Augusti Lördag & Söndag kl 11-16 Öppettider i Juli Fredagar kl.16-21, Lördag & Söndag kl 11-16

Välkommen till butiken där handla är ett nöje Kontakta oss när det gäller byggjobb – stora som små • Skickliga murare och snickare • Egen plattsättning/mattläggning

Våra öppettider: Vardagar 9.30 -17.30 Lördagar 10 - 15 Söndagar 11 - 15

Vi samarbetar med duktiga elektriker, rörmokare och målare Utnyttja rot-avdraget, 50% rabatt på arbetskostnaden!

Välsorterad bygg och färghandel med allt för ditt hus och din trädgård Butikens öppettider: Måndag-fredag 7-17, lunch 12-13 Lördag 10-13

Välkommen!

Stationsgatan 3, Hoting Butik 0671-100 40 Kontor 0671-107

Telefon 0672 210 27, 830 93 STORA BLÅSJÖN


NäringslivsTidningen

NYA

29

i Strömsund 2013

Westbergs har allt

Saga Jensen, Evelina Öhlen, Petronella Jonasson och Ebba Lindman är några yngre Gäddedebor som passar på att handla på Westberg.

Här finns allt. Eller som ägaren Arnold Westberg säger, allt ska finnas att köpa i Frostviken. Här finns skor, kläder, fiskegrejor, köksutrustning, trädgårdsutensilier, städsaker, asiatisk mat och ett fik som även har enklare mat. Ett fik som går i 50-talets tecken med tema amerikanska bilar. Butiken ligger centralt i Gäddede i det hus där en gång Konsum huserade. Dessutom är butiken ombud för Svenska spel, ATG och Giroservice. Giroservice är en tjänst där man kan sätta in och ta ut pengar samt betala räkningar över disk. Kunderna kan alltså sätta in pengar som går in på deras bankkonto. Systemet bygger på att butiken balanserar pengar in och ut hela tiden. Butiken är naturligtvis ombud för Schenker och DHL ock-

så och det kommer och går en hel del försändelser dagligen. I det här formatet har butiken funnits i 2 år. Arnold äger huset som han håller på att renovera upp. Förutom butikslokalerna finns också några lägenheter som ska fixas till och hyras ut till turister eller korttidsboende. Butiken omsätter ca 2-2,5 miljoner årligen och förutom Arnold finns två anställda på deltid. -Målet är att det ska bli heltidsjobb åt de två deltidsanställda, förklarar han. Själv vill han egentligen koncentrera sig på att sälja Innehåll: sin pro• Rapsolja dukt, Fjällsalvan. • Bivax • Rosenrot Salvan som bla innehåller rosenrotstinktur legotillverkas av Mängd: Föllingeprodukter. 50 ml –Jag har tillverkat den själv BästExpo före: i ca 15 år och sålt bla på Norr, förklarar Arnold. Ursprunget är att han efter samiskt recept tillverkade tinktur på rosenrot att dricka. Det blev rötter över och han prövade göra

På Westbergs kan Arnold erbjuda det mesta.Livsmedel

och Bensin

Ombud för Apotek, Systembolag, Bussgods salvan på hästar i direkt anslutsalva, med utmärkt resultat. Tel.0672-201 51 bådeJormvattnet ning till tävling och träning. Salvan fungerar mot Själv vill han egentligen koncentrera sig på att sälja sin produkt, Fjällsalvan.

Arnold tänker storsatsa på ledvärk och myggbett. -Salvan lindrar mugg/kar- att sälja och distribuera ut sin ledsproblem på hästar samt ek- Fjällsalva. –Jag räknar med att sälja sem och annat på hundtassar, 15000 burkar per år och letar efsäger han. Svensk Travsports veterinär- ter återförsäljare, förklarar han. medicinska expertgrupp har Annons Näringslivstidningen 2013 gett klartecken till att använda Ralph Rentzsch

Kontakt

Arnold Westberg 070-6214140 Facebook: Fjällsalvan

E-post arnold.westberg@gmail.com

80x33 mm

Batch:

ROSENROT ORIGINAL

Adaptogen universialsalva från svenska fjällen

Livsmedel och Bensin Livsmedel • Bensin • Café _____________________________________________________________ Ombud för Apotek, Systembolag, Bussgods Tel.0672-201 51 Jormvattnet

Gör ett besök på Strömsunds Golklubb i sommar. Herrgolf på måndagar kl.18:30 Tisdagsgolf på tisdagar kl. 10:00 Damgolf på onsdagar kl.18:30 För mer information om Sommaren på Strömsunds Golfklubb besök vår hemsida www.stromsundsgk.se

Annons Näringslivstidningen 2013 80x33 mm

Jormvattnet Jormvattnet

Bokföring – Fakturering - Löner

Bokföring Fakturering - Löner Tel. 0672-201 51, – 070-343 35 26, info@f-redovisning.se Tel. 0672-201 51, 070-343 35 26, info@f-redovisning.se


30

NäringslivsTidningen

H edmans D elik atesser ett k lassisk t Chark uteri för besökande journalister! En doft av rök letar sig in i näsan. –Det är skinka som röks förklarar Lars-Eric Hedman. Han är tredje generationen charkuterist och den gammaldags falukorv företaget säljer görs efter farfars recept! Hedmans Delikatesser AB levererar ca 50 ton korv och kött varje år. En av storsäljarna är just gammaldags falukorv som det säljs mellan 8 och 12 ton av varje år.

Lars-Eric Hedman övervakar när Krister Jonsson skär upp och förpackar det kallrökta renköttet.

En av storsäljarna är just gammaldags falukorv som det säljs mellan 8 och 12 ton av varje år.

Omsättningen 2012 var 5,5 miljoner kr. På företaget finns tre heltidsanställda och en deltidare. Hedmans har specialiserat sig på kall- och varmrökta viltprodukter, kokt gammaldags skinka, gammaldags falukorv och tärnade produkter för tex sallader. Marknaden är Sverige och Europa. I Sverige finns

nster änster Det är kanske det mest diskreta företag jag besökt.

Beläget just ett gammalt slakteri i Strömsund spelar det ingen roll hur man letar. Några skyltar som skvallrar om att här tillverkas

förstklassiga charkprodukter finns ej. En anonym dörr leder in till Hedmans Delikatesser! Väl därinne är det dags för klädbyte. Här är man mycket noga med att följa regelverket för livsmedelshantering. Så även

Hedmans på samtliga saluhallar i Stockholm och Göteborg. I Schweiz levererar man till en butikskedja. –Vi har 20-talet produkter vi levererar till olika grossister, butiker och restauranger, berättar Lars-Eric. Viltråvaran som förädlas är rent norrländsk. Nötköttet kommer från Jämtlandsgården i Hammerdal och grisköttet från Uppsala. För några år sedan tog han mästarbrev som charkuterist. Något som ingen gjort på 30 år i Sverige. –Det är ett måste för att kunna sälja på den tyska marknaden. Där har alla charkuterier en mästare, berättar han. Trots påbråt var det ingen självklarhet att han skulle vandra i farfars och fars fotspår. –Pappa var fabrikschef för olika charkfabriker. Vi flyttade en hel del. Fast jag föddes i Strömsund. Det blev en del

shållsnära tjänster •Hushållsnära tjänster •Flyttstädning ttstädning •Fönsterputsning Gör som alla våra nsterputsning •Privatstädning nöjda kunder, •Kontorstädning vatstädning kontakta oss idag! ntorstädning HEDMAN’S

g

NYA

i Strömsund 2013

sommarjobb på pappas företag också, erinrar sig LarsEric. Men sedan kom han att syssla med helt andra saker på olika håll innan det igen blev Strömsund och charkuteri. –Vid exakt rätt tillfälle blev det lediga lokaler här i Strömsund och på den bogen är det, säger han. Han har funderingar på att utöka verksamheten men i nuvarande lokaler går det inte. –Vi tittar på möjligheten att flytta till nya lokaler, säger han. Trots företagets diskreta framtoning händer det inte allt för sällan att man får besök av kunder. –Det är människor som köpt våra produkter och lagt på minnet var de tillverkats. På väg förbi på semester så ringer de och vill besöka och köpa, säger Lars-Eric. Ralph Rentzsch

•Hushållsnära tjänster

•Hushållsnära tjänster •Flyttstädning •Flyttstädning •Fönsterputsning Gör som alla våra nöjdaalla kunder, som våra •Fönsterputsning •Privatstädning Gör kontakta oss idag! nöjda kunder, •Privatstädning •Kontorstädning kontakta oss idag! Gör som alla våra •Kontorstädning

nöjda kunder, kontakta ossFastighetsidag!och Städservice

Fastighets- och Städservice Norra Jämtland

Järvsand 360 83395 Strömsund

Norra070-2345630 Jämtland

Järvsand 360 www.fastighetsochstadservice.se 83395 Strömsund info@fastighetsochstadservice.se

070-2345630

Ibland behöver man stål relativt omgående! 0670-16880 www.repay.se

www.fastighetsochstadservice.se info@fastighetsochstadservice.se

Fastighets- och Städservice Norra Jämtland

Gör som alla våra nöjda kunder, Gör som all kontakta oss idag! Järvsand 360 83395 Strömsund

DELIKATESSER

070-2345630

www.fastighetsochstadservice.se info@fastighetsochstadservice.se

STRÖMSUND Fastighets- och Städservice Goda Norra charkvaror av hög kvalité. Jämtland

I vår familj har det alltid pratats om hur man gör 360 charkuterivaror och betydelsen av Järvsand råvarornas kvalitet för fullvärdiga produkter – endast det bästa är gott nog. 83395 Strömsund Vårt motto: Hantverk med tradition och kvalité.

070-2345630

www.hedmansdelikatesser.se www.fastighetsochstadservice.se Tel: 0670-139 90 info@fastighetsochstadservice.se Fax: 0670-139 80


NäringslivsTidningen

NYA

31

i Strömsund 2013

B yggboom på B yggtjänst Byggtjänst i Hoting är företaget som bokstavligen exploderat! För två år sedan utsågs det till ett av länets gasellföretag! Företaget startades 2005 av Morgan Bölander och Malin Eriksson. Morgan var projektchef för Jämtland och Västernorrland och Malin administratör. Idag äger Morgan 60% och Malin 40 % av företaget. Från början var det en ren byggfirma men från 2011 ingår även en byggbutik i företaget. När det hela startade var man sex anställda, idag är man 27 som arbetar i företaget, varav två i butiken. Byggtjänst i Hoting AB har Strömsund, Dorotea och Sollefteå kommuner som arbetsområde. Marknaden är inom ca 30 mils radie. Huvudkontoret och bygghandeln ligger centralt mitt

i Hoting i fd Coop:s lokaler och en filial med fyra anställda finns i Sollefteå. Där sköter man bl a det löpande fastighetsunderhållet till Norells Fastighetsförvaltning som har ett stort fastighetsbestånd lokalt. Förra året omsatte företaget ca 23 miljoner och redovisade en vinst på 300 000 kr. –Vi har väldigt duktig personal och det är naturligtvis en stor anledning till företagets framgångar, säger Morgan. Lokalerna i Hoting har man nyligen tagit i bruk. Här finns 500 kvadratmeter butiksyta och 100 kvadratmeter kontor och personalutrymmen I huset finns även fyra lägenheter. Hela fastigheten köptes av Byggtjänst som tillträdde fastigheten 1 maj i år. Den 24 maj öppnade Bygghandeln!

Både Malin och Morgan har en känsla av att konjunkturen börjat ljusna lokalt.

–Nu ska vi försöka landa och stabilisera upp det hela, påpekar Malin. Hon sköter administrationen och ser till att allt flyter inom det området. Företagets styrka är att man har egna snickare, murare, plattsättare och mattläggare. Företaget erbjuder också hjälp med upprättande av bygglovsansökningar, ritningar och konstruktionsberäkningar. Många stora och små byggen har företaget utfört under åren. –Vi får många förfrågningar och lämnar många offerter, berättar Morgan. Både Malin och Morgan har en känsla av att konjunkturen börjat ljusna lokalt. –Företagen här i Hoting söker folk och unga familjer med barn flyttar in, det känns hoppfullt, säger Morgan.

Malin Eriksson och Morgan Bölander driver framgångsrika Byggtjänst i Hoting AB

Ralph Rentzsch

• • • •

Nybyggnad Om- och tillbyggnad Renoveringar Vattenskador

Tel: 0670-137 04

VATTUDALENS BYGG AB

TILL ALLA LANTBRUKARE:

130 år

Strömsund Näsvägen 24 Tel 0670-10010, 070-6638523 Östersund Storlienvägen 38 Tel 063-519010, 070-3106661 www.nystromplatslageri.se

Vi är i stort behov av nötboskap!

Även häst och mm legoslakt på la

Välkommen med slaktanmälan! Korta djurtransporter Vi utför även gärna legouppdrag, även lamm. , även lamm.


32

NäringslivsTidningen

i Strömsund 2013

Från fjöset ut i v ärlden

S k oter och sk idk läder från Tobe I en gammal ladugård i Solberg, Hammerdal sjuder det av verksamhet!

och valutakurser har tillverkningen tidigare också legat i Kina och Estland. –En av anledningarna till att jag startat Trading är att marginalerna är låga. Vi är längst ner i näringskedjan. Nu kan vi via internet sälja direkt till konsument, säger Tomas.

Här på den omgjorda fjösbotten med en fantastisk utsikt över skog och sjöar huserar flera småföretag. Två av dem tillverkar och säljer klädmärket Tobe. Tomas Berntsson är mannen I Solberg jobbar förutom han bakom klädserien som utgörs själv också Alexander Bågling. Idag säljer man till distribuav skid- och skoterkläder. –Jag körde mycket skoter törer i Sverige, Norge, Finland, och saknade funktionella sko- Ryssland och Japan. Dessutom har man egna återterkläder som inte såg ut som försäljare i USA och Kanada. just skoterkläder, berättar han. –Resten av världen når vi via Idag är verksamheten uppdenätet, konstaterar han. lad i två bolag. I Sverige har man en distribuÅtgård Trading AB och Vetör, Duells i Göteborg. bua AB. Länge var Sverige den stora Vebua sköter produktionen av kläderna och Åtgård Trading marknaden men nu är USA och Ryssland lika stora. försäljningen, bl a via nätet. För framtiden har Tomas Omsättningen för båda bolagen tillsammans ligger på ca 10 många planer. –Vi ska bredda verksamheten miljoner kr. En Tobe jacka kostar runt 4000 och kanske göra skidkläder och kr och en overall 6500. Kläderna även andra kläder. Kanske legoproducera kläder åt andra, säger tillverkas i Vietnam. Kläderna tillverkas just nu i han. VietnamTrappan men ärberoende på– världssom en möbel en inredningsdetalj som lyfter den totala upplevelsen av husets marknadspriser, konjunkturen Ralph Rentzsch standard. Men ofta eftersatt när övriga huset

Blir som ny

Blir som ny

Alexander Bågling och Tomas Berntsson med sina Tobe-jackor.

Blir som ny

renoverats eftersom trappan varit besvärlig och dyr att slipa, måla och förbättra. Men nu är det enkelt! Stepkit, originalet bland trapprenoveringar, gör det enkelt, snyggt och billigt. Med stepkit-metoden mäter du själv enkelt det gamla steget och gör nya av massivt trä i ett antal olika vackra träslag.

Trappan är som en möbel – en inredningsdetalj som lyfter den totala upplevelsen av husets standard. Men ofta eftersatt när övriga huset renoverats eftersom trappan varit besvärlig och dyr att slipa, måla och förbättra. Men nu är det enkelt! Stepkit, originalet bland trapprenoveringar, gör det enkelt, snyggt och billigt. Med stepkit-metoden mäter du själv enkelt Trappan är som en möbel – en inredningsdetalj det gamla steget och gör nya av massivt trä i Finns hos välsorterade byggvaruhandlare. som lyfter den totala upplevelsen av husets ett antal olika vackra träslag. standard. Men ofta eftersatt när övriga huset renoverats eftersom trappan varit besvärlig och dyr att slipa, måla och förbättra. Men nu Nyvägen 4 | 830 70 Hammerdal är det enkelt! Stepkit, orginalet bland trapp0644-108 00 | info@stepkit.com Finns hos välsorterade renoveringar, gör det enkelt, snyggt och billigt.byggvaruhandlare. www.stepkit.com Med stepkit-metoden mäter du själv enkelt det gamla steget och gör nya av massivt trä i Nyvägen 4 | 830 70 Hammerdal ett antal olika vackra träslag. www.syre.se

www.syre.se

Trappan somny ny Blirblir som

kit_annons_100x132mm.indd 1

Trappan är som en möbel – en inredningsdetalj som lyfter den totala upplevelsen av husets standard. Men ofta eftersatt när övriga huset renoverats eftersom trappan varit besvärlig och dyr att slipa, måla och förbättra. Men nu enkelt! Stepkit, orginalet bland trapp0644-108är 00 |det info@stepkit.com www.stepkit.com 2012-01-09 11.15 renoveringar, gör det enkelt, snyggt och billigt. Med stepkit-metoden mäter du själv enkelt det gamla steget och gör nya av massivt trä i ett antal olika vackra träslag.

stepkit_annons_100x132mm.indd 1

2012-01-09 11.15

Hammerdals Cater och Café

www.syre.se

Finns hos välsorterade byggvaruhandlare.

Nyvägen 4 | 830 70 Hammerdal 0644-108 00 | info@stepkit.com www.stepkit.com

Sommarens godaste fika hittar du hos oss! Beställning av tårtor, smörgåstårtor och catering för avhämntning.

stepkit_annons_213x130mm.indd 1

2011-11-11 15.16

Välkommen!

www.syre.se

och Ingrid Finns hos välsorteradeLena byggvaruhandlare. Nyvägen 4 | 830 70 Hammerdal Järnvägsg. 4 0644-108 00 | info@stepkit.com www.stepkit.com

tel. 0644-10080

Bölanders Eltjänst AB

Vi utför alla typer av el- tele och datainstallationer. Vår butik tillhandahåller vitvaror, elmaterial, små-el och belysning. Ni hittar oss på Stationsgatan 7 i Hoting. Våra öppettider är: måndag-fredag 10.00-17.00 Telefonnr: 0671-10770, butik@bolanderseltjanst.se

NYA


NäringslivsTidningen

NYA

33

i Strömsund 2013

Yngves sylta störst i länet Det ligger lite off i gamla kommunförrådet vid infarten till Hammerdal. En bit från vägen och hit kommer man inte av tillfällighet. R-Chark är företaget som satt Hammerdal på syltans världskarta. Eller Sveriges.

som producerar och säljer sina produkter. Lyftet blev för några år sedan när han investerade 2 miljoner i maskiner. –Jag lyckade köpa en begagnad robot när Goman avvecklade.

1927 startade Erik Hemmingsson i Hammerdal en charkfabrik med affärsidé att förse Jämtland med sylta, ärtsoppa och pölsa. 86 år senare lever företaget vidare med en ägare som vill öka försäljningen. Rickard Olofsson, arbetade vid renslakteriet i Hammerdal när han erbjöds köpa charkfabriken av Yngve Hemmingsson i Hammerdal. Yngves farfar Erik Hemmingsson hade förutom slakteri och charkverksamhet bageri. Varorna kördes ut med hästskjuts, men när T-Forden kom till byn var han inte sen med att byta upp sig.. I slutet av 1930-talet tog Yngves far Albin över rörelsen som sonen Yngve sedan tog över 1960. Då hade han arbetat som anställd i sju år. 2000 beslöt han sälja charkfabriken till Rickard Olofsson. Sedan Rickard Olofsson tog över har omsättningen i RChark hela tiden ökat. Ifjol omsatte företaget 1,5 miljoner kr.

Rickard visar upp den egna syltan som står på kylning. Sylta dominerar tillverkningen i den lilla fabrikslokalen utanför Hammerdal. Rickard Olofsson tillverkar cirka 35 ton sylta per år. Av ärtsoppan och pölsan produceras 3 ton vardera om året. Distributionen sköts av

Metab och de flesta kunderna finns i länet. –Yngves sylta finns hos alla butiker i länet utom i Åre, konstaterar Rickard. Fast antagligen kan du köpa syltan ändå i Åre. Rickard producerar nämligen

både syltan till Änge Chark och till Ramsele Chark. Dessutom gör han rensyltan till Grannens Chark. Men av årsproduktionen är det mesta, 30 ton, Yngves sylta! Rickard är ensamföretagaren

Maskinen sköter i princip allt. Det enda man behöver göra är att fylla på syltan i en behållare så kommer det färdiga fyllda förpackningar i andra änden, oerhört enkelt. Dessutom är det oerhört hygieniskt. Syltan håller 80 grader när den försluts och sedan kyls den ner, påpekar han. Normalt produceras 5-700 kg sylta i veckan men till jul exploderar det! –Det är ganska extremt. En tredjedel av årsproduktionen går i december. Ungefär 12 ton, berättar Rickard. Han kastar nu blickarna utanför länet. Idag finns syltan i några butiker i Västerbotten samt efter kusten. Dessutom säljer man syltan till en grossist i Göteborgstrakten. Han i sin tur har avtal med skolor och äldreboende dit ungefär 100 kilo i månaden levereras. –Nu är företaget skuldfritt så då kan man börja fundera på ytterligare expansion, menar Rickard Olofsson. Ralph Rentzsch

Hammerdals Trafikskola AB Vi erbjuder körkortsutbildning i behörighet B för personbil & Introduktionsutbildningar för privat övningskörning. Anita Löfgren Lövbergavägen 1B 83335 Strömsund Tel. 070-5449443

Vi utför service på alla bilmärken. Specialiserade på Audi, Volkswagen och Skoda. Boka service på bilen inför semesterresan. Vi har även försäljning av reservdelar till alla bilmärken. Ängsgatans Bilservice AB, Ängsgatan 27, 833 92 Strömsund Tel 0670-10650 Fax 0670-10650, Mob 070-343 67 47

Vi tänker på helheten. Du ska må bra både hemma och på jobbet – oavsett om du jobbar på höga höjder eller nere på golvet. Det är företagshälsovård när den är som bäst. www.stromsundshalsan.se Telefon 0670-127 25

foTo: S.ADelHulT

Hållbar hälsa för alla


34

NäringslivsTidningen

NYA

i Strömsund 2013

Ljuset k ommer från B ölanders ! –Elektriker behövs alltid, konstaterar Mikael Bölander på Bölanders Eltjänst i Hoting. Han driver företaget med sin fru, Monika som sköter företagets administration.

nyligen installerat på Statkrafts lokala kontor i Hoting. Även i Borgafjäll har man mycket arbete. Man har också avtal med Strömsunds kommun om elarbeten.

Företaget startade 2010 och har åtta anställda, varav två i butiken. Förra året omsatte det 7 miljoner kr med en vinst på 200 000 kr.

Privatkunder står för en betydande del av omsättningen. Man köper spisar och diskoch tvättmaskiner och vill ha dem inkopplade. I butiken kan man också lämna in det mesta för lagning. Både dammsugare, lampor och strykjärn. –En del saker tar vi mest emot som service till gamla kunder, egentligen bär det sig inte att laga, påpekar Mikael. Det samma gäller när man ibland byter lampor i armaturen hos pensionärer. Som ett lokalt företag måste man vara serviceinriktat. Framtiden för företaget ser ljus ut. –Det känns väldigt positivt i Hoting. Företagen går bra och det händer mycket, konstaterar Monika.

I butiken säljer man allt från lampor till strykjärn och eltandborstar, dammsugare och spisar. Företaget har på tre år vuxit från två till åtta anställda. –Vi är som enda företag i närområdet certifierade för installation av KNX, ett system för smarta hus, berättar Mikael. Det är ett system där man med mobiltelefonen eller en Ipad kan fjärrstyra det mesta av elfunktioner i huset. –Vi märker att en hel del stugägare söderifrån kommer in när de är här uppe och köper lite exklusivare lampor. De är lite billigare här än i Stockholm,

Makarna Monika & Mikael Bölander driver tillsammas Bölander Eltjänst i Hoting. Ett företag som fyrdubblat sin personal på några år

säger Monika. De senaste årens intresse för inredning och design har också ökat försäljningen av lampor.

–De är mycket trender, folk köper inte bara en lampa längre för att den ska lysa, konstaterar hon.

Företaget har mycket arbete med installationer på olika byggen i närområdet, HotingBacke-Junsele. Bla har man

Ralph Rentzsch

SKYLTAR FORDONSDEKOR www.hagstromdesign.se

070-318 27 47

Vi utför det mesta inom glas. Byte av bilrutor, Altaninglasningar,aluminiumpart ier & stålpartier ,automatik, industri och garageportar, markiser,persienner mm Fråga oss!

Strömsvägen 53 83321 Strömsund Tel. 0670-10711 info@fridellsglas.se www.fridellsglas.se

Vi utför de mesta inom plåtarbeten med en automatisk maskinpark vilket innebär flexibilitet och konkurrenskraftiga priser ex.kantpressning, stansning, laserskärning, bockning mm Vi finns på Industricentragatan 6 83336 Strömsund info.pps@telia.com Tel. 0670-13334 www.ppis.se


NäringslivsTidningen

NYA

35

i Strömsund 2013

SCF B etongelement bygger högst i Stock holm Redan på bron över Vattudalen ser man de stora kranarna på SCF betongelement. Företaget som omsätter ungefär 150 miljoner, sysselsätter 130 anställda och säljer prefabricerade betonghus över hela Sverige. Betonghus som blivit större och större, högre och högre! Ett av de högsta blir Kista Torn på 40 våningar. Där har företaget också option på ytterligare ett hus med bara 20 våningar! Tornet blir Stockholms högsta byggnad med bostäder. SCF Betongelement är en stor anläggning som ligger i utkanten av Strömsunds samhälle. En av jättekranarna lyfter långsamt upp en vägg på en lastbil som står och väntar på att föra lasten vidare till Stockholm. Dit kommer väggarna inom ett dygn. En av finesserna med den här typen av hus är just att det går fort att både leverera och att montera. Företaget som startade i början av 60-talet såldes för tio år sedan av den gamle ägaren till

Johan Redhe är VD på SCF Betongelement och ser ljust på framtiden för företaget och dess produkter. en grupp anställda. Idag ägs företaget av Attacus Invest AB. När köpet genomfördes gick kommunen in med en borgen på 9 miljoner kr för att affären skulle kunna ros i hamn. Ett beslut som då kritiserades men som antagligen räddade företaget kvar på orten. Alternativet som alla såg var att någon konkurrent köpte upp företaget för att lägga ner det. Under åren har SCF betongelement levererat element till massor av byggnader runt om i länet och Sverige. Kyrkan i Föllinge, golvfabrik i Bräcke, sågverk i Norge, studenthem i Stockholm, Ingvar Kamprads designcenter i Lund samt Lindholmspiren i

Göteborg, ett stort kontorskomplex. Holiday Clubs anläggning i Åre, värmekraftverk i Linköping, sopförbränningsanläggning i Solna, 23 våningshuset Tyresö View, två bostadshus på 15 och 10 våningar i Umeå, överallt finns byggelementen från SCF! Sedan drygt ett år heter VD Johan Redhe. Med ett förflutet på Bilbolaget tycker han ändå inte att steget från bil till betong blev så stort. –SCF har bra produkter. Vi har fyra ben att stå på, försäljning, projektering, tillverkning och montage, påpekar han. En stor tillgång är företagets duktiga medarbetare. –En av utmaningarna i Strömsund är att rekrytera kvalificerade medarbetare, konstaterar Johan. –Vi levererar ju både stommar och element. Vi ser en stor efterfrågan på våra produkter. I år och en bit in i nästa år har vi uppbokad produktion, berättar han. Ungefär 36 000 ton betongelement lämnar varje år fabriken i Strömsund. Det mesta går med lastbil.

Trots att det finns järnvägsspår in på området. –Det är helt enkelt enklare med lastbil. Ska vi leverera med tåg måste det ändå lastas om innan slutleverans. Nu går det på lastbil direkt från oss till byggplatsen, konstaterar Johan. Till Kista Torn går det 700 lastbilstransporter och till Tyresö 500! Många av transporterna av stål och cement in till fabriken

går dock med tåg. Företagets säljare lägger offerter på många byggen som genomförs i Sverige. Företaget får också många offertförfrågningar! SCF kommer också ofta in som underentreprenör till de stora byggföretagen Skanska, ABB, PEAB eller NCC. SCF är en av kommunens största arbetsgivare. Ralph Rentzsch

AkustikSYSTEM

Plocka fram din dröm och förverkliga den på Studieförbundet Vuxenskolan - en resurs för både dig och din förening… www.sv.se/jamtlandslan, 0670 - 126 10 Storgatan 4, Strömsund

Tel: 0644-100 90 | info@gorvikstra.se | www.gorvikstra.se

Hoting

travet

6/7 - 9/7 - 12/7

2013

Lördag 6/7 TRAVTÄVLINGAR Travbanan 13.00(Leif ”LOKET” Olsson på Plats) DANS m PUB ( JIVE ) Logen Travbanan 21.00-01.00

Onsd 10/7 PONNYTRAV m ”LOKET” Travbanan 14.00V 86 direkt VISBY (mat/fika & pub) Travlogen 18.00-22.00

Söndag 7/7 PONNYTRAV med ”LOKET”

Torsd 11/7 Öppen hembygdsgård m servering Tåsjö Hembygdsgård 11.00-16.00 (DANS med PUB (AMIGOS ) Logen Travbanan 21.00-01.00

Månd 8/7 Fisketävling Hotings Camping 16.30Femkorts-turnering/servering/pub Hotell Hoting 19.00-

Fredag 12/7 TRAVTÄVLINGAR Travbanan

Travbanan 13.00TRAVFEST(aktiva m fl (Lindeberg) Logen Travbanan 19.00-24.00

Tisdag 9/7 TRAVTÄVLINGAR Travbanan Kvällstrav 18.00(Leif ”LOKET” Olsson på plats)

Lunchtrav 12.00- (Leif ”LOKET” Olsson på plats)

HOTINGTRAVET Tel 0671-105 84, www.hoting-tasjodalen.com.


Profile for Pobeda Publ

Näringslivstidningen  

Nya Näringslivstidningen i Strömsund.

Näringslivstidningen  

Nya Näringslivstidningen i Strömsund.

Advertisement