Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 99

G E N E RAC I J A X

varnosti tradicionalnih struktur, h katerim nas mamljivo vabijo diskurzi krize vrednot. Ne gre za zanikanje tradicij. Gre za njihovo aktivno preseganje. Evropa (in vsa civilizacija) kali in brsti od drugačnih načinov, ki resnično prinašajo učinkovite rešitve in izhode iz kriz. Dominantni sistemi, s posebnim poudarkom na medijskih, jih, v hlastanju po samoohranitvi, zaenkrat še vedno poniževalno imenujejo »alternativne rešitve«; nosilke in nosilci novosti pa svojih premišljenih rešitev tudi še ne znamo uveljaviti in udejaniti evolucijsko, temveč premalo reflektirano ali iz nemoči - in morda prav zato manj učinkovito - posegamo po revolucionarnih formah. A vse to je kreativni del procesov sprememb. Sprememb, ki - tako verjamem - se ne bodo zgodile same po sebi, ampak so plod naše aktivne participacije. Evropo 2030 zato vidim kot iščočo, participativno, reflektivno, v opuščanju preživelih mehanizmov ogroženosti in viktimizacije, bolj vključujočo, bolj odprto, bolj socialno, bolj podjetno, bolj pogumno na aktivni poti iskanja pravičnejših ureditev. Če le ne bomo v prihodnjih letih zaspali v lažno varni tradicionalnosti našega večvrednostnega kompleksa.

98 / 99