Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 92

>> MOJCA MAVEC

Eden najbolj pesimističnih je razpad Unije. Nekatere države bodo zapustile skupnost, ker ne bodo več mogle prenašati varčevalnih politik, vrnile se bodo k starim valutam in nekdanjim neenakostim med severom in jugom, narasla bo moč protievropskih in ekstremističnih strank, povečala se bo revščina in migracijski tokovi. Druga možnost je Evropska unija bogatih. Močnejša gospodarstva si bodo prizadevala za novo ekonomsko in fiskalno unijo, skušala bodo oblikovati unijo brez šibkejših, ostali pa bi nekatere pogodbe in dogovori za trgovinsko poslovanje. In nenazadnje - socialno tržna ekonomija je model Evropske unije. Združuje načelo svobode s potrebo po intervenciji v gospodarstvu, da bi dosegli pravičen družbeni red, kjer imajo najbolj ranljivi ustrezne podporne mehanizme. Pojav številčnega srednjega razreda v državah Evropske unije je deloma ena njegovih največjih uspešnic, a nakopičeni dolg dolgoletne blaginje je pripeljal do zlorab s hudimi posledicami. So trenutni ukrepi vlad v EU še v skladu in duhu socialno-ekonomskega modela? Zelo težko je napovedati, kakšna bo Evropska unija v prihodnje. A dejstvo je, da bo precej drugačna, kot je danes. Fundacija Friedricha Eberta, eden najbolj prestižnih think tankov v Evropi, napoveduje vsaj tri možne scenarije.

In potem so tu še Združene države Evrope, scenarij, o katerem smo zadnje čase verjetno največ slišali. Evropska unija dveh hitrosti, ki jo bosta vodili Nemčija in Francija. Nekatere države bodo iz nje izstopile, tiste, ki bodo uspešno sanirale svoje težave, bodo lahko ostale. A na koncu ne smemo pozabiti, da je gradnja Evropske unije predvsem stalen proces. Skupnost šteje 63 let skupne zgodovine in še vedno smo daleč od časa, ki so ga potrebovale Združene države Amerike za oblikovanje federacije tako različnih držav. «Kar bi jaz predvsem rad slišal od evropskih voditeljev, je, kako naj človek zaupa v neko evropsko skupnost in institucije, če je brezposlenost med mladimi v Grčiji že skoraj 70-odstotna. Okrog nas pa so države kot Nemčija, ki izkoriščajo krizo in vplivajo na usodo šibkejših držav. Kje je ostala evropska solidarnost?« zagrmi Vasilis kot Zevs v svojih najboljših časih. A kake posebej hude nevihte nad