Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 91

G E N E RAC I J A X

90 / 91

M OJ CA MAVEC, ROJENA 1 97 3 , N OVIN A RKA IN HISPA N IST KA , J E S V E TOV N A PO POTN I CA , AVTORICA DOKUMENTAR N IH O D DA J IN T E L E VIZ IJ SKA VO D IT E L J I CA . V ZA D N J I H L E TI H J E V OKVI RU NACIONALNE T E L E VIZ IJ SK E HIŠE PO K RIVA LA PRE DVS E M TE M E , O KATE R I H P R E M A LOKRAT SPREGOVORIMO, KOT SO PRO B L E MAT IKA MA N J ŠIN , E KO LO G I J A I N V LO G A KM E TI J STVA . JE VZTRAJNA BO RKA PROT I ST E RE OT IPO M V D RUŽ B I. U R E V H I Š I RA DA P R E M A KN E ZA DESET MINUT NAPRE J . KA J T I Č E SO URE N A PRE J , SE T I Z D I , DA J E ČA S A V E Č .

A dejstvo je, da grška kriza postaja simptomatična in v zibelki evropske civilizacije sili k razmisleku o naši prihodnosti. Evropska unija je nastala iz ideje, da se ne bi več ponovili konflikti na evropski ravni. Kljub temu danes se, in to v vseh državah članicah. Politiki in ekonomisti skušajo obvladati krizo, za katero se zdi, da ji ni rešitve, in v kateri se prepletajo težave z bankami, krediti, solventnostjo, izguba zaupanja v evro in Evropsko unijo na splošno. Grčija je le tipičen primer vsega skupaj – država, ki je življenje zajemala z veliko žlico, se danes sooča z razpadanjem družbe, kjer so vse bolj kratene človekove in druge pravice. V šestdesetih letih svojega obstoja je Evropska unija uspela preživeti različne krize, a kaj smo se do sedaj naučili iz njih?

Če začnemo pri političnih voditeljih - ustanovitelji evropke skupnosti so bili modri možje. Kljub temu da so bili odvisni od glasov svojih volivcev, so uspeli uveljaviti skupno dolgoročno vizijo. So trenutni politiki na oblasti sposobni česa takega? In evropske institucije? Evropska unija temelji na postopnem prenosu suverenosti držav članic na nadnacionalne institucije. Metoda skupnosti je bila uspešna pri omejenem obsegu področij, trenutne okoliščine pa zahtevajo, da bi bila še bolj. Unija in njene težave so se razširile, se je tudi vloga evropskih institucij? Ali znajo ustrezno reševati težave, kot so mednarodna finančna kriza, terorizem in podnebne spremembe? So dovolj prepričljive pri tem, da bomo krizo, v katerih smo sedaj, učinkovito odpravili le s skupnimi močmi?

>> >