Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 9

08 / 09

Draga bralka, dragi bralec! V rokah držite zbirko razmišljanj slovenskih avtoric in avtorjev vseh generacij o prihodnosti Evrope. Idejo o knjigi, ki je nastajala z delovnim naslovom Evropa 2030, sem dobila pred poletjem, ko so me državljani vse pogosteje, upravičeno kritično in zaskrbljeno spraševali, kaj se dogaja z Evropsko unijo, kaj se dogaja z evrom in ali smo na robu razpada evropske integracije? Iskala sem odgovore in opravičila na vse bolj množične proteste brezposelnih in nezadovoljnih Evropejcev proti politikam evropskih institucij in vlad in očitkom, da je EU projekt političnih elit, oddaljen od src in razumevanja Evropejk in Evropejcev. Knjiga predstavlja odgovore in premisleke nekaj znanih slovenskih osebnosti, ki niso politiki, a imajo kritično misel, ter razmišljanja in utrinke manj znanih ali neznanih, vendar uspešnih, bistrih mladih, ki bodo nekoč še kako krojili prihodnost. Prosila sem jih, da izrazijo svoje mnenje o prihodnosti EU, pri izbiri ožje teme in pisanju pa so imeli proste roke. Med prebiranjem boste ugotovili, da sem k pisanju povabila zelo različne avtorje z različnih področij in različnih starosti. Idej in imen je bilo veliko, skušala pa sem zajeti predvsem vse generacije in vse sfere naše družbe.

Knjiga je bila v mesecih nastajanja deležna vrste pohvalnih besed, žal pa tudi diskreditacije, češ da sem pisce vabila k nehonoriranemu oziroma zastonjskemu delu. Ne podpiram zastonjkarskega dela. Knjiga je le del mojih delovnih aktivnosti v dialogu z državljani, ki sem mu v letošnjem letu aktivnega državljanstva in krize, ki je ljudi še bolj oddaljila od sprejemanja odločitev, namenila še toliko večjo pozornost. Iskreno se zahvaljujem vsem avtoricam in avtorjem za njihova mnenja, ki so le kamen v mozaiku raznolikih in barvitih mnenj naših državljanov o naši skupni prihodnosti. A kamen, ki pomembno dopolnjuje sliko, in bralcu ustvari vtis, kakšna bi lahko bila oziroma bi morala biti prihodnja EU. Urejanje, redakcijo in lektoriranje smo v moji poslanski pisarni opravili sami, pri čemer se za trud zahvaljujem svoji ekipi asistentov pod vodstvom vodje projekta Maje Kezunović Krašek. Posebna zahvala gre tudi OŠ Kašelj, učiteljem in otrokom, ki so nam pomagali z izdelavo slik o Evropi. Evropa je skozi prizmo oči otrok obogatila in navdihnila vsako generacijo piscev v knjigi. Risbe so nam vlile sveže ideje in energijo, da tudi v bodoče skupaj z državljani uresničimo še kakšno idejo. Upam, da bo knjiga koristen opomin in v razmislek politiki in politikom pri snovanju novih usmeritev in smernic za Evropsko unijo, ki bo unija ljudi. Le tako bo lahko stala na dovolj trdnih temeljih, da bo služila blagostanju in dobrobiti prihodnjih generacij. Želim vam prijetno branje! Tanja Fajon, poslanka v Evropskem parlamentu