Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 84

>> NATAŠA PIRC MUSAR

Načelo sorazmernosti namreč? Če smo ga po drugi svetovni vojni vnesli v vse mednarodne kodifikacije, ki poskušajo varovati temeljne človekove pravice, zato da bo svet bolj pravičen in da zlorab, kot nam jih je kruto pokazal holokavst, ne bo več, potem ne vidim druge poti, kot da se za obstoj in predvsem za spoštovanje tega načela borimo do zadnjega diha. Na načelu sorazmernosti pada demokracija, pada človečnost, pada svoboda. Načelo sorazmernosti namreč, če poenostavim na primeru masovnega zbiranja osebnih podatkov s strani NSA iz ZDA in primerljivih obveščevalnih agencij v Evropi (britanski GSHQ, nemški BND …), pomeni, da obdeluj le toliko podatkov, kot jih potrebuješ za dosego namena, ali kot je zapisano v Evropski konvenciji o človekovih pravicah – v pravico lahko posežeš le, če je v demokratični družbi to nujno (… if necessary in democratic society). Postaviti bo treba nove temelje modernega sveta, ki morajo zajeziti to strahovito orwellovsko obnašanje oblastnikov, ki v pohlepu po nadvladi nad drugimi in pod plaščem boja proti terorizmu nadzirajo vse, z vsemi sredstvi, ki jih imajo na razpolago, zato da bodo ohranili moč in položaj močnega oz. najmočnejšega.

Kje torej želim videti svet leta 2030? Zagotovo tam, kjer bo možnost gledati pod prste in nadzirati tudi tiste, ki imajo pooblastila za nadzor, veliko večja, kot je danes. In ta nadzor ne more in ne sme biti prepuščen le posameznim državam, temveč bo treba ustanoviti močne in neodvisne mednarodne organe, katerih naloga bo, da stalno opozarjajo na sorazmernost in da glasno kričijo, ko bo pohlep spet postal spet prevelik. Da pa bo nadzor lahko učinkovit, morajo biti metode transparentno predstavljene svetu. Quis custodiet ipsos custodes? Kdo bo nadziral tiste, ki nadzirajo? Večno vprašanje od vladavine rimskega imperija dalje, ki se je (in se tudi danes) dotika predvsem korupcije. Neodvisen nadzor je edina rešitev, boljše še nismo našli. In skromna želja za konec – nadzora nad tistimi, ki nadzirajo z vsemi orodji, ki jih imajo danes na razpolago, si želim že jutri in ne šele leta 2030.