Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 75

B A BY BO O M BA B Y B O O M 02

Sam se rad držim načela: Blame no one, expect nothing, do something! (Ne obtožuj nikogar, ne pričakuj ničesar, stori nekaj! Op. ur.) V poslu ni nič podarjeno. Podjetnik mora znati idejo, ki sploh ni nujno revolucionarna (lahko je le nadgradnja že znanega), sam čim bolj učinkovito (iz)tržiti. Ustvarjati moramo vodje, jim zaupati in jim s tem tudi predati odgovornost. Vse to mora podpirati učinkovita sistemsko enostavna, trajnostno naravnana politika. Taka bo lažje podpirala podjetništvo, ki se želi posvetiti razvoju in poslovnim aktivnostim, torej dobrega, ne pa tistega brez potenciala. K uspehu in rasti pelje optimističen pogled na svet in prava doza samorefleksije, zdravega premisleka, ki ne odpove v krizah niti ne zaspi v uspehih. Američani se hitro poberejo, ker verjamejo v moč idej in sprememb in tako tudi reagirajo. Dinamika ameriškega gospodarstva temelji na filozofiji vztrajnih poskusov, ki je

74 / 75

v Združenih državah pripeljala do tega, da se je polovica od 25 največjih ameriških podjetij rodila po letu 1960, medtem ko zgodovina vseh 25 največjih evropskih podjetij sega onkraj te letnice v preteklost. V praksi in pri svojem poslovanju prenašam ta načela tudi na svoje zaposlene. Naravnanost v projektno uspešnost na katerem koli področju mora biti dopolnjena s kohezivnostjo odnosov in z zavedanjem, da trajnostni uspeh družbe temelji na sodelovanju. Želim si, da bi ta duh preveval gospodarstvo, kulturo, celotno družbo – družbo, državljane in državljanke naše evropske skupnosti.