Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 67

B A BY BO O M BA B Y B O O M 02

Politiki, ki so voljeni zgolj po nacionalnem ključu, v takšnih okoliščinah še toliko bolj postajajo ujetniki izključno svojih nacionalnih okvirov. Zakaj bi pojasnjevali, opisovali ali opevali Evropo, ko pa je bistveno lažje zmagati ravno s skeptičnim odnosom do Evrope. Politikom in volivcem je bistveno lažje najti skupni jezik pri kritiki Evrope kot pri njenem ustvarjanju. Na tej točki se krog zapre in Evropa ostane zunaj njega. Smo na križišču – Evropejci brez Evrope na eni strani in na drugi Evropejci z močnejšo Evropo. Tisti, ki ne vidijo čez evropske meje, bodo najverjetneje šli po prvi (vzvratni) poti. Tisti, ki želijo nadaljevati začeto, se morajo zavedati, da samo finančnotehnični argumenti ne bodo dovolj, da se zaustavi razpad in propad vsega, kar je bilo doseženo. Vodilne glave bodo našle primerne odgovore, če se bodo zavedale, da nova družbena skupnost ne more biti samo odsotnost vojne, samo seštevek nacionalnih finančnih bilanc in samo skupek zakonov ter birokratov. Vse to so pomembni temeljni kamni, ki pa ne bodo stali eden na vrhu drugega brez ustreznega lepila – ljudske volje ali prepričanja, da je Evropska unija kot skupnost vseh nas najboljša možna rešitev. Da je to tista rešitev, ki pomeni novo upanje za vse in ne samo za izbrane.

66 / 67

Danes prevladujejo v vseh razpravah samo še finančni argumenti, kot da je Evropa zgolj podjetje. Da, Evropa je tudi in morda predvsem podjetje, če želi obdržati svojo vlogo v svetu, ni pa zgolj to. Vendar mora biti to podjetje prijazno do celote in ne le do posameznih skupin. Ne samo zaradi politične in socialne korektnosti, pač pa tudi zato, ker ekonomija, ki prihaja, ne bo utemeljena na strojih ali na poceni delovni sili, temveč na ustvarjalnosti. Kajti vse bo možno narediti, ne bo pa si možno vsega zamisliti, ustvarjalnost ljudi pa je tesno odvisna od pogojev, v kakršnih ti ljudje živijo. Verjetno bo v tem evropskem podjetju treba dati večjo odgovornost predvsem tistim, ki so najbolj sposobni, ampak pod pogojem, da bodo znali skrbeti za celotno skupnost in ne samo zase. Poleg številk in tehnično-političnih argumentov Evropa danes potrebuje predvsem svoje sanje, ki bodo pokazale na novo upanje, na novo zgodbo, ki nas lahko popelje k boljšim razmeram za vse. Evropa potrebuje skupen načrt in zaupanje vanj. Da ideja Evrope ne bo obtičala in zarjavela v parlamentarnih klopeh, pri tistih, ki menijo, da lahko živijo brez idealov, bomo Evropejci morali znati opisati in navdušeno napisati evropsko idejo kot čudovito pravljico, ki jo bomo ponosno pripovedovali svojim otrokom, prijateljem in najbližjim. Pravljico, o kateri bomo lahko sanjali vsi skupaj.