Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 61

B A BY BO O M BA B Y B O O M 02

60 / 61

E RICA JOHN SON DEBELJAK J E ROJ E N A 1 96 1 V Z D RUŽ E N IH D RŽAVA H A M E R I KE . Š TU D I RA LA J E EKO NOMIJO, FRANCOSKO K N J IŽ E VN O ST IN K RE AT IVN O PIS A N J E . KL J U B M AG I S TE R I J U MBA IN DEL U V BANKI V N E W YO RK U J E N A N J E N I Ž IVL J E N J S K I POTI P R E V LA DA LO L I TERA RNO USTVARJANJE. PO L E T U 1 993 , KO SE J E PRE SE L ILA V S LOV E N I J O, J E V “ PO S VO J ENI DRŽAV I” IZDALA PE T K N J IG, VEČ IN O MA E SE J IST IČ N E IN AVTO BI O G RA F S K E N A RAV E , ROMAN ANT IFA CO NA (20 1 2 ) PA SE ŽA N RSKO PRIB L IŽ UJ E KR I M I N A L KI . ZG O D BE , E S E J E I N KOLUMNE O BJAV L JA V D O MAČ E M IN T UJ E M T ISK U, Z E LO V E L I KO TU D I P R E VA J A . J E ČLA N ICA DRUŠTVA SLOVE N SK IH PISAT E L J E V. Z MOŽ E M IN T RE M I OTRO KI Ž I V I I N D E LA V LJ U BL JANI.

V Evropi je bilo sicer vse manjše in skrbneje ohranjeno. Ameriške omare so bile take, da si vanje lahko zakorakal, evropske pa majhne in elegantne. Mi smo imeli ogromne krvave zrezke, Evropejci polže in vampe. Luči v vežah evropskih stanovanjskih blokov so po določenem času ugasnile, pri nas pa so gorele dan in noč. Na splošno se je Evropa zdela bolj zmerna in civilizirana, manj nagnjena k neznosni družbeni krutosti, k poblaznelo bogatim, ki bi gazili po brezdomcih in nemočnih, kar je bilo na ulicah New Yorka in San Francisca nekaj vsakdanjega. V resnici gre za paradoks glede na to, da je bila Evropska unija ustanovljena prav z namenom, da bi se izognili krutosti, ki si jo je prizadejala Evropa med dvema apokaliptičnima svetovnima vojnama dvajsetega stoletja.

In kakšna je trenutna temperatura odnosov? Priznati moram, da jih, odkar živim v Evropi, še nisem videla na tako nizki ravni, tako prežetih z vzajemnim prezirom. Trenutna gospodarska kriza, ki so jo povzročile skrajnosti kapitalizma, je skovala mnogo manj zavezništev kot skrajnosti komunizma pred njo, in ustvarila zagrenjeno vzdušje, kjer ni prostora za idealizem. Američani na ponavljajoče evrske krize gledajo povsem zaničljivo, s posmehom spričo nerodnih Evropejcev, ki ne znajo niti lastne hiše spraviti v red, z mračnjaškim zadovoljstvom, ker je opevanemu modelu socialne države skandinavskega tipa končno spodletelo, z dražljivo škodoželjnostjo, kadar množični strelski pokol v Oslu ali Veliki Britaniji pokaže, da Evropejci vendarle niso tako civilizirani. Evropejci, zlasti mladi, pa se čez Atlantik ozirajo k New Yorku, prestolnici svetovnih financ, ki je z brezmejnim pohlepom in nemoralnostjo zrušila svetovno gospodarstvo. Ameriška dinamičnost se jim ne zdi več privlačna; gre za pokvarjeno laž. >> >