Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 49

B A BY BO O M BA B Y B O O M 01

Temu so se upravičeno uprli zlasti mlajši, ki so razvili svojevrstne oblike upora proti zlorabi demokratičnih institucij. Z zanosom, ki ga včasih zmorejo le mladi, so začeli razvijati oblike neposredne demokracije. Prepričana sem, da bo Evropa prihodnosti spodbujala in omogočila sodelovanje prebivalcev pri odločanju o najpomembnejših vprašanjih neposredno, na zborih občanov, volivcev, zainteresiranih skupin ali preko sodobnih oblik komunikacije. Morda bomo ljudje odločali o zakonih in drugih ukrepih države kar preko spletnih povezav. Parlament bo morda dobil drugačno, vsekakor dopolnjeno vlogo od sedanje. Ljudje premoremo dovolj modrosti ter zamisli in iniciativ o tem, v kakšni družbi želimo v prihodnje živeti. Že danes imamo pravico sodelovati pri sprejemanju odločitev na vseh ravneh odločanja. Vendar je raven sodelovanja skorajda neznatna zaradi vsesplošnega nezaupanja v institucije pravne države, zaradi kršenja temeljnih človekovih pravic in brezbrižnosti, ki se pojavi vedno, ko ljudje začutijo nemoč in izigranost. Naši poslanci v parlamentih so predstavniki vseh nas, vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila, pravi slovenska ustava. Ljudje pa so ugotovili, da sedanja predstavniška demokracija potrebuje novega vetra v nova ali stara jadra.

48 / 49

Zato moj osebni nasvet: včeraj je preteklost, ki se je ne da spremeniti, vsak dan pa je lahko nova priložnost, da uresničimo ideje in z voljo dosežemo spremembe. Če ne bomo uspeli tega mi, sedanje generacije, jih bodo naši nasledniki. Vendar je nujen nadaljnji boj za spoštovanje človekovih pravic in humanističih vrednot s kulturnim in jasnim dialogom. Težki časi so lahko izziv in prava priložnost. Verjamem v jutri.