Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 46

Boj za spoštovanje človekovih pravic in humanistične vrednote s kulturnim in jasnim dialogom VLA STA N USSD OR F ER

Razmišljati o prihodnosti Evrope je zame zares velik izziv. Še posebno v času pretresov, ki jih Evropa danes doživlja. V času izjemne globalne soodvisnosti se je težko osredotočiti zgolj na prihodnost Evrope, saj politične nestabilnosti v enem delu sveta naplavijo neslutene posledice v drugem delu, zamajejo stabilna gospodarstva in načnejo tisočere vezi socialne države. Zaupanje ljudi v institucije držav in v mednarodne organizacije hitro kopni.

Spremembe, ki bodo odločilno prispevale k Evropi, kjer bodo z večjo močjo in neomajno vladali demokracija, človekove pravice in vladavina prava, se morajo začeti že danes. Najprej in predvsem v družini, tej temeljni enoti človeštva, ki usodno oblikuje otroka, njegov vrednostni sistem in njegovo empatijo do soljudi. Družina, ki ne sprejema drugačnih sosedov in prezira njihovo kulturo, ne more biti dobro gnezdo za razvoj otroka, v prihodnosti aktivnega sooblikovalca evropske družbe. Sprejemanje drugačnosti, najsi bo invalidov, spolno drugače usmerjenih posameznikov, ljudi drugačne veroizpovedi od večinske ali politično drugače mislečih, mora postati temelj sobivanja. Tudi na tem moramo graditi Evropo prihodnost.