Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 42

Evropska monetarna unija: je bil v procesu evropskih integracij narejen korak preveč ali prehitro? M OJ M I R MRAK

Projekt sodobnega ekonomskega povezovanja v Evropi sega v obdobje neposredno po drugi svetovni vojni, ko se je izkazal kot edini politično realen projekt za učinkovito preprečevanje vojnih katastrof, ki so v prvi polovici 20. stoletja kar dvakrat zajele staro celino. Takratni snovalci evropskih integracijskih procesov so že v ustanovitveni pogodbi, podpisani v Rimu leta 1957, zapisali institucionalne osnove za čimprejšnjo ustanovitev carinske unije in za kasnejši prehod v zahtevnejše oblike ekonomskih integracij. Kot oddaljena faza

v tem procesu je bilo že takrat predvideno tudi monetarno povezovanje in uvedba skupne valute. Danes, 65 let po podpisu Rimske pogodbe, je Evropska unija daleč najbolj razvit primer ekonomskih integracij v svetu. Vseh 28 držav članic je vključenih v območje štirih svoboščin, več kot polovica od njih pa se je odločila, da naredi še korak naprej in se vključi v monetarno unijo s skupno valuto in posledično z eno samo monetarno politiko. Pet let po izbruhu globalne ekonomske in finančne krize, ki je izrazito