Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 4

Europus Mutandis, dinozaver ali gazela? Publikacija o prihodnosti Evrope Izdajatelj: Pisarna poslanke Evropskega parlamenta Tanje Fajon, Ljubljana Urednici: Tanja Fajon in Maja Kezunović Krašek Sodelavci: Ajda Žižek, Milica Kotur, Jure Tanko Jezikovni pregled: Maja Kezunović Krašek Ilustracije: otroci 7. in 9. razreda Osnovne šole Kašelj, mentorica: Nina Kononenko Ilustracija na naslovnici: Aleks Đurković in Samo Klepec, Europus Tisk: Tiskarna Cicero, Ljubljana Oblikovanje: Dani Bajc Leto izida: 2013 Naklada: 1000 izvodov Tisk in oblikovanje je omogočil Evropski parlament, Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov

Knjiga je brezplačna.

Opisi generacij v knjigi so povzeti iz: -William J. Schroer, Generations X,Y, Z and the Others, http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.htm -Linda Madarasi, Analiza podob generacije zrelih potrošnikov v slovenskem oglaševanju, magistrsko delo, FDV 2013 -Miran Šetinc, Vloga potrošnje pri razvoju identitete mladih, diplomsko delo, FDV 2011