Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 35

TRA D I C I O N A L I S TI POVOJ N A KO H O RTA

inovacije, da preživi ob majhnih sredstvih, ki jih ima na voljo, in mobilizira vedno več prebivalstva za prostovoljsko delo in medsebojno pomoč. Ne izplačuje si visokih plač in dividend, vse, kar prihrani, vlaga v razvoj in ne v razkošje. Večina nevladnih neprofitnih organizacij v novih članicah nima praktično nobenih možnosti, da dobi evropska sredstva za lastne projekte, saj nimamo dovolj usposobljenega kadra, ki bi iskal razpise, pisal neskončne prijave in iskal partnerje v tujini. Nimamo ne svojih predstavnikov ne prijateljev v EU uradih, ki bi nas sproti obveščali in nam pomagali z lobiranjem. Nimamo denarja, da bi plačevali lobiste v Bruslju. Uradniki doma so pa namesto pomočniki valpti EU. Imamo pa zelo veliko zelo dobrih in inovativnih idej, trdim, da več kot na Zahodu, kjer se jim ni treba tako trdo boriti za denar. Zahodne države imajo dobre obveščevalne službe in natančno vedo, kdo na Vzhodu je skorumpiran in kako. Namesto, da bi vladam pomagale, da počistijo z goljufi in tatovi, izkoriščajo vedenje o njih tako, da ima njihov kapital dobičke, ali pa tako, da vladajo njim priležni politiki, pa če so še tako skorumpirani. Če doma ne prenesejo kraje in goljufije, naj to uveljavijo tudi v novih članicah, predvsem pa naj pomagajo

34 / 35

civilni družbi, da bo hitreje dozorela in se pričela uspešno boriti za človekove pravice in za ponovno vzpostavitev socialne države. Strokovnjaki mednarodnih organizacij že opozarjajo, da s pretiranim zniževanjem socialne države ne bodo mogli zagnati razvoja. Očitno Evropska komisija in razni evropski uradi te lekcije še niso vzeli. Trdno sem prepričana, da Evropska skupnost ne bo preživela, če bo dajala prednost razvitim in razvijala vzhodnoevropske države kot moderne kolonije, če bo imela ena pravila za razvite in druga za manj razvite in če bo načrtno podpirala siromašenje prebivalstva novih članic na račun bogatenja bogatih v razvitih deželah.