Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 23

TRA D I C I O N A L I S TI POVOJ N A KO H O RTA

Pri reševanju prvega kroga opisanih razlogov za krizo smo le majhna »miška« v globalnem gospodarskem in političnem okolju. Toda ne glede na to moramo tudi tu nastopati glasno in prepričljivo. Pot k sprejemljivi rešitvi zagat sodobnega kapitalizma, ki se vse močneje potaplja v novi liberalizem, je odprta. Na njej je treba premagati prevladujoči pohlep in moč velikega kapitala, dograditi sedanji položaj delavca, ki je odrinjen zgolj v položaj prodajalca svoje delovne sile, vlado in parlament osvoboditi podrejenosti kapitalu, prebivalstvu pa omogočiti ne manj, temveč več demokratične pobude. To ni želja po vračanju socializma z družbeno ali državno lastnino nad produkcijskimi sredstvi ali po ukinjanju večstrankarske demokracije, temveč želja po ustreznejšem obvladovanju vseh nanizanih slabosti, ki jih sedaj povzroča moč interesov kapitala.

22 / 23

Našo skupno vizijo Evropske unije kot skupnosti varovanja miru in sožitja moramo nenehno dograjevati v skupnost zaupanja in solidarnosti, v kateri bomo doživeto dosegali položaj evropskega državljanstva in usodno povezanost evropskih narodov tako v notranji kot zunanji politiki. Takšna EU bo vse bolj naša skupna last, ki bo preživela ne le 17 naslednjih let, temveč dolgo, morda celo stoletno obdobje, vse dokler med evropskimi narodi ne bo dorasla potreba in ideja za drugačno zasnovo povezav v Evropi in svetu.