Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 22

>> PET ER TOŠ

nekdanjimi republikami in mesto hitro razvijajoče se članice EU smo zamenjali z mestom ekonomsko problematične države. V tej oceni ne gre za žalovanje po nekdanji federaciji, ampak zgolj za spoznanje, da smo v novi evropski družini tudi zaradi svojih napak močno nazadovali.

V tretji krog vzrokov kriznega stanja v naši državi pa sodijo vse znane napake našega preteklega razvoja. Privedle so nas v stanje, ki je slabše od podedovanih razmer po razpadu skupne države. Današnji dolg Slovenije je večji od poplačanega dela jugoslovanskega dolga po osamosvojitvi. Ta dolg se bo ob sedanjih ukrepih še povečeval. V to nas prisiljuje sprejeta obveza hitrega zniževanja proračunske porabe. Prelaganje sanacije bančnega sistema beleži težke posledice v nazadovanju gospodarstva. Za izhod iz krize nimamo strateškega programa. Imamo zgolj varčevalno politiko, ki posega tudi na najbolj občutljiva socialna področja. V naše razmere se vtihotaplja nova liberalna politika, ki znižuje raven socialne in materialne blaginje. Socialna država je v razpadu. Povečujeta se beda in siromaštvo, z njima pa naraščata nezadovoljstvo in javni protesti prebivalstva. Znašli smo se v položaju med najslabše razvijajočimi se evropskimi državami. Svoje nekdaj vodilno mesto med

Sedanja smer našega razvoja zahteva hiter obrat. Potrebuje hitro reakcijo vlade in politično stabilnost za preseganje številnih preteklih napak. Naj navedem le tri aktualne primere nujnega ukrepanja. Ali je vlada sprejela uresničljiv program ukrepov, ki bo zagotovil celotno uporabo Sloveniji dodeljenih evropskih sredstev? Ali ima vlada usposobljeno strokovno ekipo, ki bi uspešno pomagala pri reševanju zabredlih podjetij? Ali rešuje skoraj neverjetne administrativne prepreke (nedavno: kmet je potreboval 8 let za pridobitev gradbenega dovoljenja za izkop vodnega rezervoarja, torej za obrambo pred sušo)? Slovenska politika, soočena s hujskaštvom poglabljanja zgodovinskih delitev med prebivalstvom, se sooča tudi z nesoglasji v vladni koaliciji. Naša politična elita le redko dojema, da je v zahtevni in težki službi vseh slovenskih državljanov in ne le nekaj posameznikov, ki so se povzpeli na politični Olimp. Ob trezni in zmerni varčevalni politiki, ki bi pravično zajela vse prebivalstvo, je vse bolj kričeča potreba po ponovnem zagonu gospodarstva. Povečati moramo število zaposlenih davkoplačevalcev, zaostriti odgovornost in učinkovitost naše državne uprave ter uveljaviti nove sistemske spodbude za doseganje višje dodane vrednosti. Teh izrazito aktualnih nalog ni mogoče naslavljati na EU. To so naloge naših izvoljenih, izvršilnih in upravnih organov. Uspešnost njihovega izvajanja pa bo merilo za prihodnje zaupanje naštetim nosilcem.