Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 21

TRA D I C I O N A L I S TI POVOJ N A KO H O RTA

20 / 21

Naša in druge prizadete države bi morale skupno in odločneje zahtevati spremembo dosedanjih odnosov, dajati sprejemljive predloge za dograditev preživele pogodbe. Le tako bo naša skupna evropska razvojna pot ponovno podlaga za krepitev evropskega gospodarstva kot celote in sredstvo za pritegnitev vseh k njegovemu doseganju. Evropa še ni uspešno prerasla v novo demokratično skupnost držav in narodov. Prebivalstvo držav EU svoje skupnosti še ne občuti kot skupne državne tvorbe, kot svojega skupnega državljanstva. Namesto volje evropskih volivcev EU obvladujejo interesi kapitala, ki onemogočajo sožitje njenega prebivalstva. Institucionalna zgradba EU, zapisana v dosedanjih pogodbah, ne omogoča zadovoljivega vpliva njenih državljanov na poglavitne odločitve. Odločanje v EU je državljanom odtujeno in pod prevelikim vplivom najbolj razvitih držav in njihovih voditeljev. EU je zato vse bolj neenakopravna skupnost. Potrebna je dograditev evropske pogodbe, ki bo vsebovala večjo spodbudo za demokratično odločanje in krepila politično moč njenih državljanov. Zagotoviti moramo, da bodo voditeljske vloge v EU na podlagi neposrednih volitev prevzele osebnosti, ki so dokazale svojo predanost evropski ideji in imajo najvišje ocene svoje voditeljsko-

politične usposobljenosti. Ta vrzel je danes očitna tako glede sestave Evropske komisije kot glede dveh najvišjih nosilcev pooblastil. EU mora prerasti v skupnost Evropejcev, v demokratično zvezo evropskih držav. Pri reševanju naštetih problemov ima naša država v primerjavi z drugimi članicami enake pravice in odgovornosti. Imamo razvojne rešitve, za katere doslej nismo zmogli pridobiti zadostne podpore. Znano zavzemanje predsednika republike za dopolnitev evropske pogodbe bi moralo prerasti v širok program - projekt vseh naših udeležencev v evropskih ustanovah. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo naši evropski poslanci, ki bi morali poleg vlade postati glasniki novih odnosov. Za demokratični razvoj EU ima izpostavljeno odgovornost tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsekakor pa gre za odgovornost vseh, ki kritično spremljamo evropske razmere, le malo kdaj pa sporočamo svoja dognanja in predloge za njihovo izboljšanje v strokovnem tisku in razpravah na evropski ravni.

>> >