Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 2

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 308(4)(082) EUROPUS Mutandis : dinozaver ali gazela? : razmišljanja slovenskih avtoric in avtorjev vseh generacij o prihodnosti Evrope / [urednici Tanja Fajon in Maja Kezunović Krašek ; ilustracije otroci 7. in 9. razreda Osnovne šole Kašelj]. - Ljubljana : Pisarna poslanke Evropskega parlamenta Tanje Fajon, 2013 ISBN 978-961-281-240-9 1. Fajon, Tanja 270438400