Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 141

MNENJA

140 / 141

Vuk Ćosić digitalni umetnik, strateg in aktivist

Vstaje in volitve imajo nekaj skupnega. Stimulirajo splošno refleksijo družbe in oblikujejo aktivnega državljana. Knjiga Europus Mutandis uspešno komunicira z aktivnim državljanom v vsakem od nas skozi osebne razmisleke inteligentno širokega spektra avtorjev. Samo razlika v letih med najstarejšim in najmlajšim je skoraj devetdeset let! Generacijsko tako različna ozadja pogojujejo zelo različne poglede na družbo. Mnenja, zbrana v tej zbirki, prihajajo tudi od ljudi izrazito različnih poklicnih profilov. Tu najdemo skrbno izbrane pisateljice in pisatelje iz sfer ekonomije, športa, univerze, filozofije, aktivizma, diplomacije, znanosti in še mnogih drugih. Geopolitični projekt združevanja evropskih držav je predvsem poskus izogiba nasilnemu reševanju konkurence centrov moči. Avtorji v tej knjigi to večkrat poudarjajo in predlagajo intenzivnejše ekonomsko in tudi politično združevanje, ki bi utegnilo preprečiti rastočo polarizacijo med bogatim severom in revnim jugom Evrope. Knjiga pomaga razumeti nujo po osmišljanju vloge naše širše domovine v hitro spreminjajoči se globalni ekonomski sliki. O tem govorijo ekonomisti, podjetniki in zgodovinarji.

Razen o zdravju Evropske unije knjiga ponuja tudi razmišljanja o boljši povezanosti prebivalcev Slovenije v pravičnejšo in solidarnejšo družbo. Rdeča nit teh prispevkov pa je ena sama: potreba po jasni viziji ali celo po slovenskem snu. Tovrstne razprave o navdihu podpisujejo ne le književniki, temveč predvsem pravniki, podjetniki in predavatelji. Tretja raven idej, ki zaokroža knjigo kot celoto, je osebna. Skoraj vsako besedilo poudarja nezmožnost realizacije širših družbenih ambicij brez lastne preobrazbe in udeležbe čisto vsakega posameznika. O osebni izkušnji in opredelitvah v prvi osebi govorijo predvsem mlajši avtorji, kar je dobra protiutež prevladujočemu neutemeljenemu pesimizmu. Knjiga Europus Mutandis je dragocen doprinos k javnemu dialogu na Slovenskem, saj na dober način združuje heterogen skupek razmišljanj dobronamernih in kompetentnih prebivalcev te skupnosti. Koristna bo vsakomur, ki ne živi samo zase in ki iskreno želi doprinesti k temu, da bo slovenska družba kot del Evrope ostala demokratična, pravična in solidarna.